Brugramp Genua: ‘Geen geld voor infrastructuur omdat NAVO miljarden extra voor defensie eist’

Italiaanse overheid wist al decennia dat Morandibrug het snel groeiende verkeer niet in zijn eentje aankon – Wel extra miljarden voor vliegtuigen en tanks: ‘NAVO vergelijkbaar met parasiet die steeds meer bloed opzuigt’ –
In 10 jaar € 300 miljard Italiaanse euro’s voor defensie, maar geen geld voor de vervanging van een stokoude cruciale brug. Afbeelding: Getty Images (2).

—————————————————————————————————————————————

De ingestorte Morandi snelwegbrug in Genua (/ Genova) is mede te danken aan de extra miljardenuitgaven aan defensie die door de NAVO worden geëist, zo schrijft The Strategic Culture Foundation. In 2015 beloofden de Europese lidstaten aan toenmalig president Obama om deze uitgaven stapsgewijs te verhogen naar de NAVO norm van 2%. Vorige maand pochte secretaris-generaal Jens Stoltenberg nog dat de niet-Amerikaanse lidstaten in één jaar € 40 miljard extra aan defensie hebben uitgegeven. Mede hierdoor is er niet genoeg geld voor broodnodig onderhoud en verbetering van de infrastructuur. Zo koopt de Italiaanse regering 90 peperdure F-35’s van Amerika, terwijl met een deel van dat geld ook de al lang geplande bypass van Genova had kunnen worden gebouwd.

De inwoners van Europa zouden zich volgens analist Finian Cunningham moeten afvragen waarom hun regeringen tientallen miljarden extra uitgeven aan het militarisme van de NAVO, maar de infrastructuur verwaarlozen.

Tot nu toe kwamen 38 mensen om bij het gedeeltelijk instorten van de 51 jaar oude Morandi brug bij Genova, iets dat overigens al jaren werd voorspeld door automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die er geregeld overheen moesten. De schokkende beelden van de ramp gingen de hele wereld over. De Italiaanse regering houdt de snelwegbeheerder Autostrade verantwoordelijk voor gebrekkig onderhoud. Toch had de brug twee jaar geleden nog een renovatie gehad, en werd er volgens omwonenden iedere nacht aan de brug gewerkt.

Italiaanse overheid wist al decennia van te krappe brug

De Italiaanse overheid wist al decennia dat de brug het fors gegroeide en vooral ook zwaarder geworden (vracht)verkeer niet in zijn eentje aankon. In de jaren ’90 stond er al een geplande bypass op de kaarten, met een nieuwe brug pal ten noorden van de Morandi brug. Die bypass kwam er nooit vanwege de beruchte Italiaanse bureaucratie, geldgebrek, de veel te grote macht van milieu/protestgroepen, en de jarenlange onwil van diverse kabinetten om meer geld uit te geven voor het wegennet (er bestond zelfs een wet die de aanleg van nieuwe snelwegen verbood).

Inmiddels had er dit jaar begonnen moeten zijn met de aanleg van een nog veel noordelijker gelegen bypass, die begroot is op € 4,2 miljard, wat gezien de dure nieuwe brug en lange tunnels vermoedelijk fors hoger zal uitvallen. Die bypass, de ‘Gronda di Genova’, is op zijn vroegst pas over 10 jaar klaar. Tot die tijd moet al het verkeer langs de havenstad deels via de stad en een weg met diverse kruispunten en verkeerslichten. Kortom: een recept voor jarenlange chaos (en de omweg via andere snelwegen is zo’n 100 kilometer lang).

De afgelopen jaren zijn er diverse kleinere bruggen en viaducten in Italië wegens gebrekkig onderhoud ingestort. Cunningham vindt dat het Italiaanse publiek uitleg moet eisen van de regering waarom er wel miljarden extra worden uitgegeven aan militair materieel, terwijl de infrastructuur in hun land is verouderd en in snel tempo vervalt.

Miljarden extra voor tegengaan nep ‘Russische dreiging’

Het Pentagon en de NAVO hebben een nep ‘Russische agressie’ bedacht om de lidstaten te laten beloven de defensie-uitgaven naar 2% van het BNP te verhogen, en zo het wegzuigen van miljarden euro’s uit de samenleving te rechtvaardigen. Italië geeft jaarlijks ‘slechts’ 1,15% van het BNP uit, maar dat komt wel overeen met € 28 miljard. De afgelopen 10 jaar gaf Italië bijna € 300 miljard aan leger, tanks, vliegtuigen en schepen uit, en beloofde het maar liefst 90 peperdure F-35’s van Amerika te kopen.

Tegelijkertijd moest er jarenlang bezuinigd worden op de (overigens veel te royale) sociale zekerheid, maar ook op de infrastructuur. De nieuwe regering, bestaande uit de rechts-populistische Lega en de links-populistische M5S, heeft aangegeven die bezuinigingen te willen terugdraaien, en –op kosten van de EU- weer meer geld te willen uitgeven, wat echter in strijd is met de begrotingseisen van Brussel, en de toch al torenhoge staatsschuld van het land verder zal doen oplopen.

Desondanks moeten er dus toch miljarden extra komen voor defensie, om het in realiteit niet bestaande gevaar van een ‘Russische aanval of invasie’ tegen te gaan. De Italianen kunnen hun borst dus natmaken, want het lijkt er sterk op dat het niet bij het instorten van de Morandi brug zal blijven. Overigens zijn er de afgelopen jaren al diverse viaducten en kleinere bruggen in Italië ingestort, soms met dodelijke afloop.

Ook de NAVO eist overigens dat Europa zijn infrastructuur sterker maakt, maar dat is absurd genoeg enkel met het oog op de vele zware militaire transporten die nodig zijn voor de opbouw van het nieuwe Oostfront tegen Rusland.

‘NAVO parasiet die steeds meer bloed wegzuigt’

Cunningham vergelijkt de NAVO daarom met ‘een parasiet die naar steeds meer bloed van zijn gastheer hunkert. De Europese infrastructuur is voornamelijk dankzij de economische bezuinigingen die nodig zijn voor disproportionele uitgaven aan het NAVO militarisme nu al in vervallen staat’ (overigens met uitzondering van o.a. Nederland, dat inmiddels het beste netwerk van heel Europa heeft).

‘Terwijl er een acute noodzaak is voor sociale investeringen, gehoorzamen de Europese regeringen Washington door nog meer financiële middelen te storten in het subsidiëren van het Amerikaanse militair-industriële complex. Al deze dwaze, irrationele uitgaven zouden de Europese burgers moeten beschermen tegen de Russische dreiging.’

‘Maar het is overduidelijk dat het wegzuigen van financiën door Washington en de NAVO de grootste bedreiging voor de Europeanen is, terwijl dat geld zou moeten worden uitgegeven aan veiligere wegen, bruggen en andere infrastructuur.’


Xander

(1) The Strategic Culture Foundation via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)