‘Brexit deal totaal verraad van democratie en Britse volk’

En weer negeert de antidemocratische EU een meerderheidsbesluit van het gewone volk –
Met de deal tussen May en de EU wordt ervoor gezorgd dat de Britten voor onbepaalde tijd stevig in de wurgende greep van Brussel blijven (Afbeelding: Getty Images (5)).

————————————————————————————————————————————–

Al vier kabinetsleden –waaronder Brexit minister Dominic Raab- dienden er hun ontslag over in: de Brexit deal van de Britse premier Theresa May, die er volgens tal van analisten feitelijk op neerkomt dat het Verenigd Koninkrijk nog voor onbepaalde tijd onder het gezag van Brussel blijft. Nigel Farage, een van de bekendste voorvechter van de Britse uittreding-ontsnapping aan de EU, noemt de overeenkomst dan ook het totale verraad van het Britse volk en de democratie.

Farage verklaarde ‘ongelooflijk woedend’ te zijn over de door May gesloten deal. ‘Dit is afschuwelijk! We hebben ermee ingestemd de EU tussen de € 45 en € 68 miljard te geven en dat we de komende jaren deel blijven uitmaken van de douane unie, wat betekent dat alle wetten en regels over ieder aspect van onze industrie en het bedrijfsleven door Europa worden gemaakt, zowel de oude als de nieuwe. We gaan ermee akkoord dat we gedurende die tijd geen enkele zeggenschap over die regels hebben, zelfs als die zeer nadelig zijn voor de Britse industrie.’

‘We blijven in het Europese keurslijf’

Volgens de deal wordt de overgangsperiode voor het Verenigd Koninkrijk verlengd tot ’31 december 20XX’ (4). Tot minimaal 2030 betekent dit dat de Britten de facto gewoon lid blijven van de EU, de grenzen open blijven, en Londen vrijwel geen enkele nationale soevereiniteit van Brussel terug krijgt – en daar was het de voorstanders van Brexit juist om te doen.

“Mays deal houdt ons in dit keurslijf, wat betekent dat wij niet onze eigen wetten maken, en we ook niet onze eigen handelsovereenkomsten met de VS of anderen mogen sluiten. We zullen niet in staat zijn om ook maar enig concurrentievoordeel te behalen. En o ja, dat vergat ik bijna: open grenzen en vrij verkeer (van met name migranten) zullen ook gewoon blijven. Maar we krijgen niet het recht terug om in onze eigen wateren te vissen.’

‘Ergste deal in de geschiedenis’

‘Ik waarschuw al een tijdje dat het grote Brexit verraad is begonnen, maar nu kan ik zeggen dat dit verraad vanaf deze morgen compleet is… Het is de ergste deal in de geschiedenis.’ Twee derde van het Britse kabinet ‘stemde om in de EU te blijven, en gelooft daar nog steeds in. Dat is het hele punt. Brexit was de overwinning van de gewone man… Maar het probleem is dat de dag na het referendum precies die mensen waar ik 25 jaar tegen gevochten heb nog steeds de dienst uitmaakten, en daarom ligt er nu dit op tafel… Het is een bijzonder trieste dag.’

‘Wat er met Brexit, Trump en de Italiaanse regering is gebeurd heeft de EU, het epicentrum van het globalistische project, in paniek gebracht. Ze gaan daarom op volle kracht voor een Europees leger, een verenigde staat, en de uitroeiing van de natiestaten en de democratie. De strijd is nu echt begonnen.’

‘Stem van de Britten verraden’

De bekende conservatieve journalist-analist James Delingpole is dezelfde mening toegedaan. ‘De nepoorlog is voorbij, de echte strijd om Brexit is begonnen.’ Net als Farage waarschuwde Delingpole al van meet af aan dat de Britse regering de stem van het volk zou gaan verraden. In de deal die nu op tafel ligt ziet hij zijn gelijk bevestigd. (2)

Delingpole zegt erop te hopen dat de regering na het aftreden van vier bewindslieden zal vallen, zodat er alsnog een ‘harde Brexit’ komt, dus een uittreding uit de EU zonder een overeenkomst met Brussel. Dat zou op termijn volgens hem verreweg het beste voor zijn land zijn. (2)

Opnieuw totale minachting Brussel voor het gewone volk

De eurocraten hebben andermaal hun totale minachting voor de democratie en wil van het volk onderstreept. In 1991 stemde 51,7% van de Denen tegen het verdrag van Maastricht, waarna er gewoon een nieuw referendum werd georganiseerd. In 2001 stemden de Ieren tegen het verdrag van Nice. Ook dat werd niet geaccepteerd, dus moesten ze opnieuw naar de stembus.

De Fransen en Nederlanders stemden in 2005 tegen een EU grondwet, maar hun stem werd genegeerd doordat later het Verdrag van Lissabon er zonder hun instemming door werd gedrukt.

‘May was nooit van plan om Brexit door te voeren’

‘Of Theresa May nu wel of niet een motie van wantrouwen overleeft en wordt verwijderd als premier valt nog te bezien, maar ze is in ieder geval op één gebied gedeeltelijk succesvol geweest, namelijk in het uitvoeren van de bevelen van de globalisten in Brussel en het verraden van haar eigen land,’ concludeert Paul Joseph Watson. ‘Laten we het gewoon toegeven: May is nooit van plan geweest de uitslag van het referendum te eerbiedigen. Brexit was vanaf het eerste begin bedoeld om te falen.’ (3).

Xander

(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) Paul Joseph Watson via Infowars
(4) Breitbart
(5) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)