Bestseller ’Vijandige Overname’: Oud SPD senator en Bundesbank topman wil leger inzetten tegen islamitische migranten

‘Als islam niet wordt gestopt zal onze samenleving vroeg of laat omvallen’ – ‘Wereld zou betere plek zijn als islam niet bestond’ – Als huidige trend zich doorzet wordt de AfD in 2021 de grootste partij van Duitsland –
Als de SPD zijn traditionele waarden had behouden, zoals het opkomen voor de rechten van vrouwen en het beschermen van de samenleving en de gewone man, dan zou de AfD nooit zo groot zijn geworden, stelt Sarrazin (Afbeelding: Getty Images (3)).

————————————————————————————————————————————-

Thilo Sarrazin, oud senator namens de sociaaldemocratische SPD en voormalig lid van de raad van bestuur van de Duitse Bundesbank, laat in zijn nieuwe bestseller ‘Vijandige Overname’ geen spaan heel van de regering Merkel en van zijn eigen partij. Sarrazin vindt dat de islam inmiddels een dermate grote bedreiging voor de samenleving vormt, dat hij pleit voor het inzetten van het leger om de illegale moslimimmigratie te stoppen en om te keren.

‘Vijandige Overname’ komt volgende week op nr. 1 binnen op de Spiegel bestsellerlijst. De gevestigde orde in media en politiek reageert natuurlijk heel negatief, zo beseft Sarrazin. ‘Maar daar schijnen de lezers zich niet door tegen te laten houden,’ wat vermoedelijk komt omdat veel Duitsers herkennen wat hij schrijft, namelijk dat hun ooit vreedzame en stabiele samenleving onherkenbaar aan het veranderen is en steeds onveiliger wordt.

‘Vroeg of laat zal onze samenleving omvallen’

De oorzaak is ook volgens Sarazzin samen te vatten in één woord: islam. Deze religieuze ideologie eist dat zijn volgelingen ‘vijandig tegen alle ongelovigen zijn’, en dat ‘de rol van de vrouw sterk wordt beperkt, waardoor vrouwen overal in de islamitische wereld vroeg trouwen, afhankelijk zijn en relatief veel kinderen krijgen.’ Dat zorgt er vervolgens voor dat moslims waar ook ter wereld de snelst groeiende bevolkingsgroep zijn.

‘We hebben dus een combinatie van een vijandige en van onze samenleving afgekeerde levenswijze, plus een steeds hoger wordend aandeel moslims in de bevolking. Vroeg of laat zullen onze samenlevingen daardoor omvallen.’

Sarazzin is nog een stuk somberder dan in zijn 8 jaar oude bestseller ‘Duitsland schaft zichzelf af’. ’Dat komt omdat er meer geweld rondom de islam is, meer terrorisme, meer immigratie naar het Westen als destijds, en de door velen gehoopte aanpassing van moslims aan onze waarden en onze samenleving in hoge mate niet aanwezig is.’

‘Bijbel en Koran onvergelijkbaar’

De voormalige SPD senator in Berlijn heeft zowel de Bijbel als de Koran gelezen, en zegt dat de twee boeken totaal niet met elkaar zijn te vergelijken, zoals vaak wordt gedaan. Bepaalde intolerante en gewelddadige passages in de Bijbel worden namelijk altijd in hun historische context gezet, ook door de christelijke kerken.

Daarentegen mag de Koran nergens worden gerelativeerd, en zijn alle haat- en geweld bevelen van Allah en Mohammed nog steeds een verplichting voor alle nu levende moslims, omdat het om de ‘enige, onveranderlijke openbaring’ van hun god zou gaan.

Leger inzetten om moslimmigranten naar thuislanden uit te zetten

Omdat het leeuwendeel van de illegale migranten moslims zijn wil Sarazzin daar hard tegen optreden en desnoods het leger inzetten om ze uit te zetten, indien hun thuislanden daar weigeren aan mee te werken. ‘Illegale migranten uit Senegal moeten als ze niet worden teruggenomen gewoon aan de kust van Senegal worden afgezet.’

Angst dat zijn pleidooi de bereidheid om geweld tegen migranten te gebruiken zal verhogen, heeft hij niet. ‘Ik maak enkel een duidelijke analyse hoe de staat en de samenleving met bepaalde problemen zouden moeten omgaan. Ik roep nergens op tot geweld tegen mensen, wat ik totaal afwijs. Sorry, maar als de politie een dief arresteert, of een inbreker of vandaal afvoert, dan worden daarvoor de nodige ter beschikking staande middelen gebruikt. Daarom heeft de staat in ons systeem het geweldsmonopolie.’

Sarazzin wijst ook in zijn nieuwe boek op de parallellen tussen de islam en het terrorisme, vrouwenvijandigheid, bovengemiddelde criminaliteit, een laag opleidingsniveau, en onderontwikkelde herkomstlanden. Op de herhaalde vraag of hij echt niets positiefs in de islam ziet, antwoordt hij: ‘Nee, ik geloof dat de wereld een betere plek zou zijn als de islam nooit was ontstaan. Dat betekent niet dat moslims in afzonderlijke gevallen geen heel sympathieke en vreedzame mensen kunnen zijn.’

‘Zonder Marokkanen en Turken zou samenleving beter zijn geweest’

Het zijn volgens zijn research vooral de Marokkaanse en Turkse arbeidsmigranten die slecht zijn geïntegreerd, en waarvan ook de derde en vierde generatie zowel financieel al maatschappelijk, door hun veel hogere aandeel in de criminaliteit en beslag op de sociale zekerheid, een zware wissel trekken op de samenleving. ‘Het gemiddelde inkomen per hoofd van de Duitse bevolking zou hoger zijn en er zouden minder spanningen zijn als ze hier nooit naartoe waren geëmigreerd.’

Dat er in de samenleving van nu veel meer tolerantie voor minderheidsgroepen zoals homoseksuelen en ook migranten is, komt volgens hem ‘ondanks de Turken en Arabieren, en niet dankzij hen.’

‘Duitsland over 50 jaar overgenomen door islam’; AfD in 2021 grootste partij

Onverwachte gebeurtenissen zoals revoluties daargelaten, verwacht het voormalige bestuurslid van de Bundesbank dat Duitsland over maximaal 50 jaar zal zijn overgenomen door de islam. ‘Vandaar de titel van mijn boek: Vijandige Overname.’

Zijn partij, de sociaaldemocratische SPD, is juist erg pro-immigratie en pro-islam, en verafschuwt zijn standpunten dan ook. Topfunctionarissen van de partij roepen hem dan ook op zijn lidmaatschap te beëindigen. ‘Maar ik ben al 45 jaar lid en ben niet veranderd. Degenen die willen dat ik wegga beveel ik aan mijn boek te lezen, want dat hebben ze duidelijk nog niet gedaan.’

De snelle groei van de enige partij die de islamisering van Duitsland wil stoppen, de AfD, zou volgens Sarrazin niet nodig zijn geweest als de SPD zijn standpunten had overgenomen. ‘Het verkeerde beleid (van de regering Merkel) heeft de AfD groot gemaakt.’ In de landelijke peilingen heeft de AfD de SPD inmiddels ingehaald, en zou nu met 17,5% de 2e partij achter Merkels CDU/CSU worden. Als de huidige trend zich doorzet, dan haalt de AfD al in 2021 ook de christendemocraten in, en is de SPD nog verder gemarginaliseerd (2).

‘Immigratie moslims moet streng worden beperkt’

Ook over de gebeurtenissen in Chemnitz heeft Sarazzin een duidelijke mening: ‘Het is relatief duidelijk dat de moorden daar niet hadden kunnen gebeuren als de daders niet waren geïmmigreerd. De opeenstapeling van het aantal gewelddadigheden roept de nodige vragen over de politiek in Duitsland op. Daarom heeft iedereen die zegt dat dit het resultaat is van een verkeerd immigratie-, asiel- en vluchtelingenbeleid het recht zich hier kritisch over te uiten.’

Om de islamisering van Duitsland (en Europa) te stoppen moeten de hier reeds wonende moslims onder grote integratie- en assimilatiedruk worden gezet, zo vindt hij. Tegelijkertijd moet de immigratie van moslims wettelijk streng worden beperkt.

Xander

(1) Anonymous
(2) Focus
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)