Bekende Duitse blogger roept op tot vorming verzetsgroepen tegen regering Merkel

Leider Vlaams Belang België: Burgeroorlog dichterbij dan we denken –
Het nieuwe normaal: Chaos en geweld door migranten in Frankrijk tijdens de ‘viering’ van het winnen van het WK voetbal. (Afbeelding: Getty Images (3).

————————————————————————————————————————————-

De bekende Duitse blogger Michael Mannheimer heeft op zijn site soldaten, agenten en burgers opgeroepen om massaal en gezamenlijk in verzet te komen tegen de regering van bondskanselier Angela Merkel, voordat de massa immigratie en islamisering over enkele jaren helemaal niets meer hebben overgelaten van Duitsland. In buurland België heeft de leider van het Vlaams Belang, Filip de Winter, gewaarschuwd dat een burgeroorlog tussen de autochtone bevolking en moslimmigranten dichterbij is dan de mensen denken.

Mannheimer neemt de Duitse officier Claus von Stauffenberg als voorbeeld. 74 jaar geleden ‘nam hij zijn verantwoordelijkheid tegenover de vrijheid van het Duitse volk serieus, en pleegde een aanslag op dictator Adolf Hitler.’ Stauffenberg had dat goed voorbereid. Zijn verzetsgroep bestond uit diverse hooggeplaatste officieren en gewone soldaten. Zoals bekend overleefde Hitler de aanslag, waardoor de Tweede Wereldoorlog nog een jaar doorging. Wat fataal bleek, want meer dan 80% van alle slachtoffers in die oorlog vielen in dat laatste jaar.

‘Het doel is de vernietiging van het Duitse volk’

‘Onder de 12 jarige heerschappij van Merkel (ze is nu net zo lang aan de macht als Adolf Hitler) is het gezicht van Duitsland dramatisch veranderd,’ vervolgt Mannheimer. Zo heeft de bondskanselier alle oppositie binnen en buiten het parlement onschadelijk gemaakt – tot aan de verkiezingen van vorig jaar, toen de vrijheidspartij AfD in het parlement kwam.

Kritiek op Merkel en haar beleid wordt al jaren effectief de mond gesnoerd, mede omdat de media totaal onder haar controle staan. ‘Daarmee zijn de media vrijwillig het belangrijkste propaganda instrument geworden bij haar volkerenmoord op de Duitsers.’ Ook hier ziet Mannheimer een duidelijke parallel met de jaren ’30, toen via de media de Jodenhaat werd verspreid en aangewakkerd. Nu is het doel van vernietiging geen ‘vreemd volk’, maar de Duitsers zelf, en met hen de oorspronkelijke Europeanen.

Het Holocaust verleden wordt door de media als een pistool tegen het hoofd van de Duitsers gezet die het wagen kritiek te hebben op het importeren van miljoenen migranten, die bijna allemaal een agressieve religieuze ideologie volgen die zeer vijandig staat tegenover de Westerse samenleving.

Angela Merkel heeft eigenhandig de christendemocratische CDU stapsgewijs tot een extreemlinkse partij omgevormd die op sommige punten nog radicaler is dan de Duitse Groenen en Linksen. Haar kabinetten met de SPD doen dan ook niets onder voor hun totalitaire voorgangers in de toenmalige DDR.  Kerndoel van al deze partijen is volgens Mannheimer van Duitsland ‘een veelvolkerenstaat te maken, waarbij een genocide op het Duitse volk op de koop toe wordt genomen, of als doel wordt nagestreefd.’

Nauwelijks vluchtelingen, bijna allemaal uitkeringstoeristen en kolonisten

Het huidige Duitsland lijkt in politiek opzicht dan ook als twee druppels water op de DDR. Het parlement is met uitzondering van de AfD een schijnparlement geworden, dat kritiekloos alles wat Angela Merkel op eigen houtje besluit, zoals het openzetten van de grenzen en de nu al honderden miljarden euro’s kostende ‘Energiewende’, goedkeurt. Met de val van de Muur in 1989 dachten de mensen dat West Duitsland van Oost had gewonnen, maar in realiteit is exact het omgekeerde gebeurd.

Merkels bewering dat het om ‘oorlogsvluchtelingen’ gaat, is allang door de officiële cijfers weerlegd: maximaal 2% van hen is inderdaad een echte vluchteling; de overige 98% zijn op zijn best economische migranten (‘uitkeringstoeristen’), en op zijn slechtst kolonisten waarmee het globalistische pact tussen links en islam de oorspronkelijke Europeanen wil vervangen.

Criminele migranten maken dagelijks tientallen tot honderden slachtoffers

Tal van topjuristen, rechtsgeleerden en rechters hebben Merkel verweten dat haar autocratische besluiten rechtstreeks tegen de grondwet ingaan, en ze het Duitse recht feitelijk buitenspel heeft gezet om het ongecontroleerd binnenhalen van enorme aantallen moslimmigranten mogelijk te maken. Daarmee worden willens en wetens criminelen en terroristen binnen de grenzen gehaald, waar dagelijks inmiddels vele tientallen tot honderden Duitsers het slachtoffer van zijn.

De enorme misdaadexplosie die vooral wordt veroorzaakt door moslimmigranten wordt door de media echter verdoezeld of zelfs ontkend, en de agressieve, haatzaaiende en racistische islam wordt valselijk als een vreedzame religie neergezet, waar al die aanslagen, moorden, aanrandingen en verkrachtingen helemaal niets mee te maken hebben.

Linkse dictatuur ondersteund door 40.000 Antifa terroristen

De linkse fascisten hebben inmiddels hun eigen leger van ongeveer 40.000 Antifa aanhangers, die van de politiek en politie vrij spel – en € 100 miljoen ‘subsidie’- hebben gekregen om hun haat en geweld tegen alles wat conservatief en rechts is uit te leven. Met nog eens twee tot drie keer zoveel sympathisanten is Antifa met afstand de sterkste paramilitaire terreurgroep in Duitsland geworden. Enkele redacteuren van de media, alsmede ook parlementariërs van de SPD en linkse partijen, zijn –al dan niet openlijke- Antifa aanhangers.

Mannheimer: ‘De samenwerking tussen media en politiek, en hun gemeenschappelijke inzetten van Antifa terroristen tegen mensen met een andere mening, zijn duidelijke tekenen van een derde linkse dictatuur, en dat deze dictatuur nu al op veel terreinen wordt uitgevoerd.’ Desondanks gelooft de ruime meerderheid van het volk de propaganda van diezelfde media dat ze nog steeds in een vrije democratie leven.

Het Duitse volk wacht juist ‘de doodssteek’, omdat Merkel de komende jaren maar liefst 25 tot 30 miljoenen migranten uit Afrika en het Midden Oosten naar Duitsland wil halen. Ook dat wordt door de media gebagatelliseerd of verzwegen. ‘Hierdoor weten de meeste Duitsers niets van het existentiële gevaar dat de islam voor hen vormt, noch dat ze de toekomstige slachtoffers van de door links geplande volkerenmoord zijn.’

Leger en politie moeten actief in verzet komen om Duitse volk te redden

Dat er vrijwel geen enkele oppositie meer tegen Merkel wordt geduld, is overduidelijk bewijs dat Duitsland opnieuw is veranderd in een dictatuur. ‘Enkel de Duitse strijdkrachten van het leger en de politie zijn in staat het lot van Duitsland nog te veranderen,’ vervolgt Mannheimer. Militairen en agenten hebben immers een eed gezworen het Duitse volk te dienen en te verdedigen, niet een dictator. Hij roept hen dan ook op om actief in verzet te komen, en zowel politici als media kopstukken te arresteren voor hun verraad van het Duitse volk. Daarnaast moet Antifa net als in Amerika officieel tot een terreurorganisatie worden bestempeld.

Daarna zou er een grote volksgadering moeten komen, waar de anti-democratische en anti-maatschappelijke krachten die aan het complot van links en islam hebben deelgenomen van moeten worden uitgesloten. Vervolgens moeten er nieuwe wetten komen die de Duitse identiteit waarborgen en beschermen tegen vijandige ideologieën en religies, en moeten er strenge immigratiewetten worden ingevoerd.

‘Soldaten en agenten, zonder jullie inzet zal Duitsland zoals we dat kennen zeer spoedig geschiedenis zijn,’ besluit Mannheimer. ‘Ons land zal voor altijd in een duistere tijd wegzinken, en in een islamitische derdewereldland veranderen (zoals ook de VN voor Duitsland voorspelt), waarin de oorspronkelijke (‘bio’) Duitsers zijn prijsgegeven. Wees geen lafaards, maar doe jullie plicht, en bescherm jullie thuisland en volk tegen aanvallen van zowel buitenaf als binnenin.’ (1)

‘Burgeroorlog dichterbij dan mensen denken’

Ook in buurland België zien steeds meer mensen de donkere buien al enige tijd hangen. Vlaams Belang leider Filip Dewinter waarschuwt dat de spanningen tussen de bevolkingsgroepen verder zullen toenemen, omdat er ook in Belgische een ‘etnische onderklasse’ is ontstaan die niets anders kent dan het plegen van geweld, rellen en vandalisme. ‘We zijn in een prerevolutionaire fase aanbeland, waarin mensen zich afscheiden van de samenleving, en bij bendes gaan die gemotiveerd worden door de radicale islam.’

‘Als overheden de controle verliezen en de blanken in opstand komen, kan deze vorm van geweld tot een burgeroorlog leiden,’ aldus Dewinter. ‘Nu al zijn complete wijken niet meer onder controle van de overheid en de politie, omdat ze zijn overgenomen door islamitische culturele structuren. Deze toestand is dichterbij dan we denken, en zou heel snel kunnen exploderen, waardoor grote steden in slagvelden zullen veranderen.’

Om zijn argumenten kracht bij te zetten plaatste de politicus een video van een blanke Fransman die tijdens de viering van het winnen van het wereldkampioenschap voetbal helemaal in elkaar wordt geslagen door een bende migranten. Terwijl in Kroatië de 2e plaats in alle vrede en zonder enige wanklank werd gevierd, werden in ‘multiculti’ Frankrijk tijdens massale gewelddadige rellen vele honderden auto’s in brand gestoken, en talloze autochtonen aangevallen door ‘feestvierende’ migranten. Zo werd bijvoorbeeld een jong stel door een groep Algerijnen afgetuigd nadat ze ‘Vive la France!’ hadden geroepen.

De Palestijns-Belgische jihadexpert Montasser AlDe’emeh is het met Dewinter eens, en zegt dat de Europese landen ‘een burgeroorlog importeren’ door zulke grote aantallen moslimmigranten toe te laten.

Twee jaar geleden onthulde de prominente Franse auteur Eric Zemmour het bestaan van ‘Operatie Ronces’, waarmee de Franse autoriteiten zich in het geheim voorbereiden op het instorten van de maatschappelijke orde en een door migranten veroorzaakte burgeroorlog. Dan zal het volgens Zemmour nodig zijn om verloren gegaan Frans grondgebied –met name in en rond de steden- met het leger terug te veroveren op de moslims (2).Xander

(1) Michael Mannheimer
(2) Infowars
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)