Befaamde Libanese wetenschapper en auteur noemt voorstanders open grenzen ‘imbecielen’

‘Gecontroleerde immigratie enkel gezond als binnenkomers net zoveel bijdragen als dat ze profijt hebben, en geen last zijn voor de samenleving die hen heeft toegelaten’ –
‘Imbecielen’, vindt de in Libanon geboren en getogen professor Nassim Nicholas Taleb. (Afbeelding: Getty Images (2)).

———————————————————————————————————————————–

De wereldwijd befaamde Libanees-Amerikaanse auteur, wetenschapper, risico-analist en voormalig hedgefonds manager Nassim Nicholas Taleb, wiens boek The Black Swan in 2007 door The Sunday Times als één van de 12 meest invloedrijke boeken sinds WO-2 werd betiteld, noemt de voorstanders van open grenzen en massa immigratie ‘imbecielen’. Talebs familie verloor in de jaren ’70 vrijwel al haar vermogen door de ongecontroleerde immigratie van Palestijnen, die het land in een bloedige burgeroorlog stortten. De huidige massa immigratie naar Europa heeft volgens hem ‘alle attributen van een invasie’.

De Westerse intellectuelen willen volgens de 58 jarige Taleb –mede oprichter van het Real World Risk Institute- maar niet begrijpen dat open grenzen enkel en alleen werken als er vanuit Amerika en Europa ongeveer hetzelfde aantal mensen naar respectievelijk Latijns Amerika en Afrika/het Midden Oosten willen vertrekken, als dat er migranten uit die gebieden binnenkomen. Dat is echter bepaald niet het geval – integendeel, er is uitsluitend sprake van éénrichtingsverkeer.

Gecontroleerde immigratie is in zijn ogen enkel gezond als de mensen die binnen worden gelaten op zijn minst net zoveel bijdragen aan de samenleving als dat ze er (meestal financieel) profijt van hebben, en de immigrant als dank voor het feit dat hij of zij is toegelaten niet het systeem van diezelfde samenleving die hem heeft toegelaten verkettert en/of zelfs aanvalt (bijvoorbeeld door zich ervan af te schermen, in de criminaliteit te gaan, terreuraanslagen te plegen, e.d..), maar juist helpt te beschermen en te verdedigen.

‘Ongecontroleerde immigratie heeft alle attributen van invasies, ‘ waarschuwt hij.

‘Ik veracht deze open-grenzen imbecielen’

‘Als een christelijke Libanees heb ik de nachtmerrie van ongecontroleerde immigratie van Palestijnen gezien, die de burgeroorlog veroorzaakten. En als parttime inwoner van Noord Libanon zie ik de gevolgen van de immigratie van Syriërs op dit gebied. Dus ik veracht deze goedmens open-grenzen imbecielen.’ (1)

Ook historisch gezien staat het binnenlaten van grote aantallen mensen uit culturen en religies die op veel belangrijke gebieden vijandig tegenover het gastland staan, ongeveer gelijk aan het plegen van collectieve maatschappelijke zelfmoord, zeker als 80% tot 90% van de nieuwkomers voor lange tijd of permanent op kosten van die samenleving (dus van de sociale zekerheid) zullen leven, zoals overal in Europa het geval is.

Het uitwissen van onze volksidentiteit lijkt echter precies waar de eurocraten in Brussel, en hun volgzame eurofielen in de West Europese regeringssteden, op uit zijn. Immers, ook op de laatste EU-topontmoeting werd –op enkel wat symboolpolitiek na- wederom niets substantieels besloten om de autochtone Europeanen en de toekomst van hun landen, grenzen, culturen en vrijheden eindelijk actief en doelmatig te beschermen.

Xander

(1) Zero Hedge 
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)