Ark van Noach gevonden? Archeologisch team in Turkije zegt eerste resten te hebben ontdekt

(01.25) – Een opvallende geologische formatie in de vorm van een groot schip op de berg Ararat in Oost Turkije wordt al decennia aangewezen als de mogelijk plek waar de Ark van Noach zou zijn gestrand. Een Turks universitair archeologisch team dat sinds vorig jaar op de berg aan het werk is, heeft nu op die plek zeeklei, schaaldieren en andere resten uit de zee aangetroffen. Bovendien zijn die fragmenten zo’n 5000 jaar oud, wat overeenkomt met de Bijbelse tijdsperiode waarin het verhaal van de zondvloed, dat in de wetenschappelijke wereld tot nu toe nauwelijks serieus werd genomen, heeft plaatsgevonden.

De veronderstelde vondst van de Bijbelse Ark van Noach werd al vaker aangekondigd, soms op sensationele wijze. Ruim 2 jaar geleden maakte ‘Ark-jager’ Andrew Jones bekend dat op 3D scans te zien zou zijn dat er een bouwwerk ter grootte van een boot in de berg Ararat verborgen is.

Er werd echter nooit hard bewijs geleverd dat het beroemdste schip uit de Oudheid daadwerkelijk was gelokaliseerd of überhaupt ooit heeft bestaan. Geologen deden de scheepsvoormige ‘ruïnes’ af als toeval. Bovendien zijn verhalen over een enorme vloed in tal van oude culturen terug te vinden, waaronder die van de hoogontwikkelde Sumerische beschaving.

Bewijs van resten uit de zee, maar (nog) niet van een schip

Keihard bewijs is er nog steeds niet, maar het komt wel in de buurt nu een team experts van onder meer de Istanbul Technical University (ITU), Andrew University en Agri Ibrahim Cecen University (AICU), na bijna een jaar onderzoek van rots- en bodemfragmenten, allerlei resten heeft gevonden van zeeklei, schaal- en schelpdieren en ander materiaal uit de zee. Van de Ark zelf zal hoogstwaarschijnlijk niets meer worden gevonden, aangezien die van hout was en dus al lang geleden volledig moet zijn vergaan.

De researchers kunnen echter wel met zekerheid zeggen dat er tussen 5500 en 3000 v.C. menselijke activiteiten zijn geweest binnen de scheepsvormige formatie. En misschien is het volgens AICU vice-rector professor Faruk Kaya over langere tijd wél mogelijk om te concluderen dat de Ark van Noach inderdaad op die plek is vastgelopen.

In 2006 bouwde de Nederlandse aannemer en timmerman Johan Huibers een kleinere maar zeewaardige replica van de Ark van 70 meter lang en 13 meter hoog. Volgens het Bijbelboek Genesis was het originele vaartuig zo’n 135 tot 150 meter lang, 22 meter breed en 13 meter hoog. Het schip bevatte van iedere diersoort twee exemplaren om het leven op Aarde na de zondvloed, waarmee het in moreel opzicht totaal gedegenereerde, enkel op geld en geweld beluste menselijke ras vrijwel werd uitgeroeid, een nieuwe start te geven.

Een nieuwe ‘verdelging’ nabij?

Heel veel beter is het na die nieuwe start helaas niet geworden, zo weten we. Of het moet in de jaren voor de zondvloed nog veel erger zijn geweest dan in onze tijd. Maar wat kan er nu nog erger zijn dan een professor van een organisatie (het WEF) waar ook de Nederlandse regering trouw aan heeft ‘gezworen’, die er openlijk voor kan pleiten dat pedofielen in staat moeten worden gesteld om kinderen te kopen voor seks? Of kinderen die op extreem jonge leeftijd genitaal verminkt worden in het kader van een agenda (transgender/LGBTQ) die nog maar een kwart eeuw geleden als het toppunt van waanzin en krankzinnigheid zou zijn verketterd?

Als God volgens de Bijbel tóen een reden had om de menselijke beschaving op enkele uitzonderingen na weg te vagen, dan heeft Hij dat nu zéker, zou je dus zeggen. En het begint er, gezien tal van schokkende en gewelddadige wereldgebeurtenissen die op een ongekend bloedbad kunnen uitlopen, steeds meer op de lijken dat diverse Bijbelse profetieën die exact hiervoor waarschuwen wel eens snel zouden kunnen gaan uitkomen.

En van enig substantieel tegenwicht van mensen die nog wel van goede wil zijn en gezond verstand bezitten (althans, wat daar nog van over is), is nog altijd amper te bespeuren. Maar misschien zijn er daar nog te weinig van overgebleven, net als in de tijd van Noach.

Een parallel tussen de tijd van de zondvloed en de huidige eindtijd werd overigens al door Jezus Christus getrokken: ‘En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde…. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt… Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen.’ *

(* Over het vervolg van deze passage kan veel gezegd worden, maar dat wil ik op een later moment doen, omdat de betekenis vanuit de grondtekst haaks staat op de populaire uitleg die er doorgaans aan gegeven wordt.)

Xander

(1) Newsbreak