Analisten waarschuwen voor aanstaande enorme Nederlandse pensioencrisis

Afbeelding: (2).

————————————————————————————————————————————–

Financial Times: Negatieve rente beleid ECB belangrijkste oorzaak van leeglopen miljoenen Nederlandse pensioenen – Voorzitter Nederlandse pensioenfondsen: Premiestijging van 30% noodzakelijk – Overzicht van de vele crises die mede dankzij het kabinet Rutte zijn ontstaan

—————————————————————————————————————————————

De ene crisis in Nederland is nog niet voorbij (integendeel zelfs), of de volgende komt er al aan – en ook deze kan voor een groot deel op het conto van de -zelfbenoemde visieloze- premier Rutte worden geschreven. Analisten waarschuwen dat ons land dankzij het negatieve rente beleid van de ECB op een ongekende pensioencrisis afstevent. Miljoenen mensen gaan de komende jaren fors gekort worden, en dan moet de aanstormende eurozone systeemcrisis –plus een migrantentsunami die de vorige verre zal overtreffen- nog komen. We zouden zeggen: geniet u nog even van onze welvaart, want als de koers in Den Haag niet radicaal wordt omgegooid is het over enkele jaren definitief gedaan daarmee.

Op de drempel van 2020 begint ons land eindelijk echt de pijn te gaan voelen van jarenlang linksgroenliberaal afbraakbeleid. Helaas is het nog slechts het begin van alle ellende, want als alle extremistische plannen van GroenLinks/D66 (ideologisch feitelijk één partij) wederom vrijwel ongewijzigd door het kabinet Rutte overgenomen en uitgevoerd blijven worden, dan staat ons een lange periode te wachten waarin de ene zekerheid na de andere (energie, veiligheid, sociale zekerheid, vervoer) grote klappen zal krijgen of zelfs compleet zal wegvallen.

Rijk pensioenstelsel leeggezogen door ECB beleid

Het Nederlandse pensioenstelsel stond tientallen jaren bekend als misschien wel het beste ter wereld. Toen besloot de ECB om de euro ten koste van alles overeind te houden en de schulden van met name de zuidelijke (feitelijke bankroete) lidstaten onbeperkt op te kopen. Toen dat niet voldoende was, voerde de bank de rente naar negatief territorium, met als gevolg dat het rijke Nederlandse pensioenstelsel (en spaargeld) langzaam maar zeker leeggezogen wordt.

Protesten van de regering Rutte en zijn VVD kwamen er alleen zeer flauwtjes, zoals we van de nep-rechtse liberalen inmiddels gewend zijn. Suggesties van PVV en FVD dat we buiten de eurozone en EU op den duur veel beter af zijn, ook voor onze pensioenen, werden resoluut en spottend van de hand gewezen. Het lucratieve euro-verdienmodel is gewoon veel te aantrekkelijk voor de multinationals en grote financiële spelers.

Dat onze gepensioneerden daar de prijs voor zouden gaan betalen was natuurlijk allang bekend, maar van een premier die niets heeft met visies op de toekomst zou zo’n ‘na mij de zondvloed’ houding ons eigenlijk niemand moeten bevreemden.

Vanaf volgend jaar minstens 2 miljoen mensen gekort

De Financial Times schrijft dat miljoenen Nederlandse pensioenen aanzienlijk gekort gaan worden. De regering gaat nog deze maand proberen om de ergste klappen te verzachten, maar daarmee zal een ongekende crisis slechts worden uitgesteld. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees is bezig met het formuleren van een antwoord op de problemen. En die problemen zijn niet misselijk: volgens Shaktie Rambaran Mishre, de voorzitter van de federatie van 197 Nederlandse pensioenfondsen, zullen de premies de komende jaren met maar liefst 30% moeten stijgen om de pensioenen overeind te houden.

Dat betekent dus dat miljoenen werknemers flink aan salaris en koopkracht zullen moeten inleveren, hoogstwaarschijnlijk permanent, en even waarschijnlijk niet voor de laatste keer. Vanaf volgend jaar gaan volgens Mishre zeker 2 miljoen mensen gekort worden. Vakbonden hebben zoals kon worden verwacht nog meer acties aangekondigd.

Nederland is niet het enige land dat met een pensioencrisis te maken krijgt. De 20 grootste industrielanden kampen met een tekort van in totaal $ 15,8 biljoen. ‘En als er één manier is om te garanderen dat er in de rijkste landen rellen uitbreken, is het door aan gepensioneerden te mee te delen dat er plotseling in hun uitkering zal worden gesneden,’ schrijft analist Tyler Durden op Zero Hedge. (1)

Of premier Rutte na zo’n 9 jaar trots kan zijn op wat hij heeft bereikt? Naast een pensioen- en spaargeldcrisis ontstond of verergerde tijdens zijn bewind namelijk ook:

* Een totaal onnodige (in werkelijkheid niet bestaande ‘klimaat’)crisis in de landbouw/veeteeltsector, waardoor tienduizenden banen en tientallen miljarden inkomsten dreigen te verdwijnen;

* Een totaal onnodige (in werkelijkheid niet bestaande ‘klimaat’)crisis in de bouwsector, waardoor tien- tot honderdduizenden banen op het spel staan;

* Een transportcrisis, met een volslagen zinloze verlaging van de max.snelheid, en  met verplichte e-auto’s vanaf 2030, waardoor autorijden voor de lagere inkomens onbetaalbaar zal worden;

* Een met valse statistieken en manipulatieve media berichtgeving ontkende immigranten/veiligheidscrisis, met vrijwel dagelijks wel ergens een steekpartij, een schietpartij, een aanranding/verkrachting, of een andere gewelddaad, en grote steden die wegzinken in een poel van oncontroleerbare criminaliteit;

* Een in de maak zijnde sociale zekerheid crisis, die overbelast en uiteindelijk onbetaalbaar wordt door het binnenlaten van honderdduizenden –en straks mogelijk zelfs miljoenen- migranten die voor 70%-80% aan het uitkeringeninfuus moeten worden gelegd;

* Een huisvestingscrisis, met inmiddels een tekort van 300.000 woningen, terwijl er desondanks jaarlijks minstens 50.000 asielzoekers worden toegelaten die –indien ze mogen blijven- ook nog eens voorrang krijgen, terwijl tegelijkertijd steeds meer gekort wordt op toeslagen. Vanwege het ondertekenen van het immigratieverdrag van Marrakesh zullen er zelfs nog veel meer migranten naar Nederland komen;

* Een armoedecrisis, met een forse BTW verhoging op levensmiddelen en almaar hogere huren en lagere toeslagen, waardoor ieder jaar steeds meer Nederlandse gezinnen naar de voedselbank moeten;

* Een energie/energie-armoedecrisis, met inmiddels 650.000 huishoudens in energie-armoede, een aantal dat de komende jaren dankzij veel hogere klimaat/energiebelastingen en het gedwongen afschakelen van aardgas zal verveelvoudigen;

* Een zorgcrisis, waarin een nog verder doorgevoerde marktwerking ervoor zorgde dat miljarden bij de top terechtkwamen, en tegelijkertijd enorme bezuinigingen op de zorg voor het volk werden doorgevoerd;

* Een geestelijke gezondheidscrisis, met ellenlange wachtlijsten in de Jeugdzorg, in de eveneens kapot bezuinigde volwassen GGZ, met toenemend geweld, een torenhoge werkdruk en daardoor hoog ziekteverzuim;

* Een onderwijscrisis, met veel te grote klassen en onderbetaalde leraren die vaak dagelijks blootstaan aan grof verbaal èn fysiek geweld, met daardoor eveneens een hoog ziekteverzuim en een groot tekort aan docenten;

* Een geloofwaardigheidscrisis: de lijst met politieke schandalen en afgetreden bewindslieden is te lang voor deze beknopte weergave. En wat te denken van Ruttes selectief falende geheugen en vele gebroken beloften? (Desondanks is de man bijzonder slim, want hij weet niet alleen steeds overeind te blijven, maar ook bij iedere verkiezingen weer de grootste te worden);

* Een democratie/identiteitscrisis, waarin de wil van het Nederlandse volk ondergeschikt is gemaakt aan door buitenlanders besloten wetten en regels (de EU), en de Nederlandse cultuur moet plaatsmaken voor de door Brussel geplande en geëiste, op de islam gebaseerde monocultuur, terwijl het volk valse schaamte wordt aangepraat vanwege onze geschiedenis, de Gouden Eeuw, onze zeehelden, Sinterklaas/Zwarte Piet, etc.. Denk ook aan het weer intrekken van het volksreferendum vanwege de niet gewenste uitkomsten van de EU-grondwet en Oekraïne referenda;

* Een soevereiniteit/grondwetcrisis, doordat het kabinet steeds meer macht, soevereiniteit en zelfbeschikking weghaalt bij het Nederlandse volk en overgeeft aan een extreemlinkse Europese commissie met ongekozen bureaucraten, waardoor Nederland de facto aan een buitenlandse mogendheid werd overgegeven en een aan de EU onderhorige provincie is geworden;

* Een dankzij het EU/euro/klimaat/energiebeleid, het ondertekenen van het Klimaatverdrag van Parijs en het nationale Klimaatakkoord in de maak zijnde financieel-economische crisis, die pas goed zal uitbreken tijdens de komende Europese (/ wereldwijde) systeemcrisis, en die er nu al voor heeft gezorgd dat de dwangsom die Nederland jaarlijks aan de EU moet overmaken naar € 13 miljard wordt verhoogd;

* Een geopolitieke crisis, o.a. door kernmacht Rusland zonder enig bewijs meteen de schuld te geven van de MH-17 ramp, door mee te doen met de illegale NAVO operaties tegen Libië (platgebombardeerd) en Syrië (in burgeroorlog gestort, met inmiddels erkende Nederlandse steun aan islamitische terreurgroepen), door het steunen en mede financieren van een CIA/EU gestuurde staatsgreep in Oekraïne en daar een deels uit neonazi’s bestaand regime aan de macht te helpen, door het sluiten van een migrantenverdrag met een Turkse islamofascistische dictator die mede oprichter is van ISIS, en die een compleet volk (de Koerden) probeert uit te roeien;

* Een informatie/vrijheid van meningsuiting crisis, waarin –uitgerekend onder een premier van een ‘liberale’ partij die ooit als ‘rechts’ bekend stond- het monopolie van extreemlinkse ideologieën en gedachtegoed definitief tot ‘mainstream’ werd verklaard, ook in het onderwijs, en ingrijpende maatregelen op tafel liggen om dissidente meningen het zwijgen op te leggen, allereerst door ze van het internet af te halen;

* Een maatschappelijke/morele crisis. Velen constateren tot hun verdriet dat dankzij (het buigen voor) allerlei extreem snel gekwetste minderheidsgroepen en zure splinterbewegingen, met hun geschreeuw over ‘racisme’ of ‘discriminatie’, de humor, het relativeringsvermogen en de nuancerende zelfspot uit de samenleving aan het verdwijnen is.

Dit past binnen het beeld dat Nederland zichzelf doelbewust laat islamiseren (de islam is een totalitaire religieuze ideologie die compleet gespeend is van zelfreflectie en zelfspot). Zo is er geen enkele cabaretier meer die het waagt een grap te maken over de islam of over moslims, laat staan over hun ‘profeet’ en ‘god’.

Je echte overheerser is op wie je geen kritiek meer mag hebben

De wereldberoemde Franse denker Voltaire schreef het al in de 18e eeuw: als je wilt weten wie er ècht over je heerst, kijk dan naar op wie je geen kritiek meer mag / kunt hebben (dus ook grappen over mag maken) zonder je vrijheid en zelfs leven in gevaar te brengen.

Heeft Rutte dan helemaal niets goed gedaan? Nou, we hebben een begrotingsoverschot (wat overigens meteen door de ECB en EU wordt afgestraft), de werkeloosheid is weliswaar stijgende maar is jarenlang tamelijk laag geweest, en de infrastructuur is flink verbeterd. Mooie prestaties, maar dat is het dan ook wel.

Dit is op de drempel van 2020 de zorgwekkende ‘staat van het land’ – een land dat een ongekende welvaart en vrijheid wist op te bouwen, maar zelfvoldaan en gemakzuchtig werd, en zich daardoor van binnenuit en buitenaf liet uithollen en ondermijnen. Als we na de verkiezingen van 2021 al een regering zouden krijgen die het tij wil keren, en die ons land niet nog dieper wil laten opslokken door een (straks federale) neocommunistische EU-superstaat, dan zal het gezien de bovenstaande legio crises, die met de dag verergeren, vele jaren gaan duren voordat de broodnodige ommekeer zijn vruchten gaat afwerpen.

 

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

54

 1. @Aleke 23/11/2019 9:06 am:
  Ik sta voor alles open, dus waarin zie jij het gecontroleerde aspect van Jensen punt nl zijn werk?

 2. @Jan met de Pet 19/11/2019 om 5:20 pm
  Wou dat het zo makkelijk was. Vergis je er niet in dat Xandernieuws is gelabelled als Fake News. Familie van mij zit hoog in de top van een extreem linkse partij en iedere keer dat ik een XN artikel opstuur dan is steevast de kritiek “het is een onbetrouwbare bron die de verhalen bewust een bepaalde wijze opstuurt”. Heel links NL gooit deze artikelen ongelezen in de prullenbak.

  Dat laat onverlet dat wij weldegelijk aan de bak moeten! Informeer je omgeving (bijna iedereen slaapt nog), ga discussies niet uit de weg, gebruik Jensen punt nl als dagelijkse kost en stem uitsluitend PVV of FVD. Maar ik vrees dat langdurige acties a la de Gele Hesjes niet meer uit te sluiten zijn.

 3. @rom: je vergelijking met de oostbloklanden om te beweren dat wij het nog steeds beter hebben gaat stilaan niet meer op.
  Polen trekken reeds massaal terug naar hun land omdat hun economie beter draait dankzij onze sociale voorzieningen die door eu kwistig uitgedeeld worden samen met miljarden van ons belastinggeld als subsidies.
  Polen ea werkkrachten mogen telkens na gewerkt te hebben drie maanden gaan uitrusten met een uitkering van ónze SZ in hun thuisland, een uitkering die hoger ligt dan het loon in eigen land en waarvoor wíj bijdragen door steeds meer belastingen te moeten betalen en zelf steeds mínder pensioen/inkomen te krijgen?
  De geniepige en sluipende overheveling van onze welvaart is echter niet om die straatarme eu-lidstaten te helpen maar om ons te verarmen, daarvoor werden ze eu-lidstaat gemaakt…er waren ooit eens…..voorwaarden om tot eu te kunnen toetreden: oa de financiële en economische staat van een land? Een land moest kunnen bewijzen dat ze door hervormingen meekonden met de welvaart van de rest vd lidstaten zodat andere lidstaten hen niet zouden moeten ondersteunen ten koste van hun eigen welvaart….en wat zien we? Daar hoeft geen tekening meer bij, zeker?
  Als argument is het waardeloos om te stellen dat wij het nog altijd beter hebben als je gaat vergelijken met de hele wereld: er zullen immers altijd nog mensen ergens honger lijden en in miserie zitten of mogen wij pas kritiek hebben op wanbeleid als iedereen het beter heeft dan wij?
  Moeten wij ons schuldig voelen omdat in andere landen niet voor sociale voorzieningen en verworven rechten gevochten werd zoals wij? Dat is aan elke bevolking en hun politici om voor te zorgen in eigen land, daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk. Vergelijken is dus uit den boze, elk land hoort te zorgen voor eigen bevolking.
  Dictators leven in weelde terwijl hun bevolking crepeert van honger maar wij mogen blij zijn dat we nog geen honger lijden? Hoe krom is die redenering? Zoals het nu gaat komt honger lijden er voor ons trouwens ook aan als we niet protesteren tegen het afbraakbeleid van de politiek.

 4. Even terzijde,wat niets met dit artikel te maken heeft.Google maar:De ondergang van Nederland door“Mohammed Rassoul.“

 5. Ach,einde paradijs pensionado`s.Geef ons heden ons dagelijks brood:Je hebt een dak boven je hoofd,je hebt(nog) te teten.In verhouding met andre landen(oost Europa)hebben we het hier zo slecht nog niet.
  Kom maar eens opgenomen worden in een ziekenhuis in éen van de balkanlanden:ziekenhuizen 3 a 4 hoog zonder lift etc etc
  En wat te denken aan Syrie,waar soms geopereerd moet worden zonder narcose etc etc

 6. Ik mis nog de drugscrisis, met name met al die liquidaties en drugsafval op het Brabantse platteland. Geeft weer aan hoezeer Rutte alleen bezig is met de Randstad, de rest van Nederland telt niet. En ook Groningers met hun gascrisis niet. Daarnaast natuurlijk de 70 onnodige doden (mevrouw Hennis) in Irak, tellen mensen buiten de Randstad uberhaupt voor de VVD / Rutte. Deze man zal de geschiedenis ingaan als slechtste premier ooit.

 7. Elk jaar wanneer dodenherdenking en het bevrijdingsfeest plaat vindt. Gaan mijn gedachten uit naar de velen die voor onze vrijheid het leven hebben verloren. Een vrijheid die nu wordt verkwanseld aan “Brussel”. De EU waar Duitsland en Frankrijk het beleid uitmaken, juist die landen waar Napoleon en Hitler vandaan kwamen. Hoe zuur is dit?
  Verder kan veel onrust worden toegeschreven aan de wettelijke normen voor de aanwezigheid/uitstoot van schadelijke stoffen die door de EU zijn geïnitieerd, maar waarbij Nederland zelf de normen opschroefde en bij “Brussel” lobbyde die strengere normen aan te houden. Brussel is het ideaal, maar de vijfde colonne is gehuisvest in Den Haag.

 8. Akkoord met het artikel, enkel autochtone bevolking/gepensioneerden/werkenden/zieken/werklozen moeten getroffen worden en bloeden door georkestreerde crisissen. @willy: zo is het maar net en in heel europa…in apenland belziek moet de hele sociale zekerheid met inbegrip van de pensioenen op de schop om moslim immigranten een leven in welvaart in onze huizen te geven. Wij kunnen dakloos onder een brug op een stuk karton gaan zitten en eten zoeken in de vuilnisbakken om te overleven…daar stuurt de politiek op aan.

 9. Er is ontzettend bezuinigt op alles met daartegenover dat alles heel duur is geworden
  Je zou zeggen dat er geld genoeg moet zijn. Toch blijven ze maar druk zetten op de inkomens en regels
  bedenken die in de praktijk niet 1,2,3 zijn op te lossen. Zoals met de invordering van gulden naar euro
  Waarmee we in feite terug in de tijd werden gezet, terwijl tijd altijd doorgaat. En overal is geld voor nodig.
  Heel veel gezinnen zijn al blut bezuinigt en ook bedrijven staan onder bewint,door faillissement.
  Ook zullen er beslist mensen zijn die niet in protest gaan, bang hun inkomen te verliezen.
  Ik ben wel overal in protest gegaan, maar heeft ons wel ons huis gekost. Vechten tegen de bierkaai……..

 10. Volgens Rutte mogen 17 miljoen, dus alle Nederlanders, geen kritiek hebben op hoe er volgens hem gedacht moet worden over Zwarte Piet.

  Bron ? Mod.

 11. Het is fijn om op deze site het hart te kunnen luchten, maar verder lost het niets op !

  Alles zal gaan zoals het in o.a. het boek Openbaring beschreven is

  We leven nu in de tijd van Mattheus 24 1:51 ” Rede over de laatste dingen “

 12. En nog steeds zien sommige mensen niet dat het slecht gaat. Rutte heeft alle problemen weggelachen en nu komen ze als een gegroeide boemerang keihard terug. Erger dan ze al waren. Maar wat ik het enge eraan vindt is dat logisch nadenken er niet meer bij is. Plus er mogen geen verbanden meer worden gelegd. Alle problemen van rutte zijn het gevolg van onlogisch handelen en elke crisis versterkt de andere, kortom ze zijn verbonden met elkaar. Dit is niet meer het gevolg van een toevallig foutje nee Rutte is bewust Nederland aan het slopen! Voor zijn geliefde EU of wereldorde waarschijnlijk. En hij krijgt hier goed voor betaald. Net als onze koning, een echte bilderberger! Daar is dit allemaal besloten, bij de geheime clubjes van zowel politici als rijke elite en multinationals ceo’s! En wie van het volk was daarbij om te onderhandelen? U raadt het al niemand.

 13. Rob de Brouwer: ‘ … Als je zo redeneert: ABP heeft een dekkingsgraad van 102 bij een rekenrente van 1,3 procent, en vervolgens verdienen ze in 8 maanden tijd (Video is van 29 september) 50 miljard = 13 procent, ook bij een rekenrente van 1,3 procent, dan is de dekkingsgraad van 102 naar 115 gestegen !!!’ Wat dus door Klaas Henderikus Willem Knot, president van de Nederlandsche Bank wordt beweerd , en wel dat de dekkingsgraad met 2,2 procent is gestegen tot 93,2 is een gore leugen ! En niet alleen dat liegt hij ons voor, maar ook dat de dekkingsgraad 91 was ! Dat noem je stapelen van leugens !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=ZqYS4bG_zvY

 14. Onzin verhaal. Veel werknemers hebben helemaal geen pensioen bij een pensioenfonds, maar bij een verzekeraar. Hiervoor geldt in overgrote mate dat het een DC-pensioen betreft waarbij de premies belegd worden in individuele potjes. Er is geen sprake van een dekkingsgraad en/of korten in dat geval. Gelooft u mij niet? Doet u dat zelf even onderzoek.
  En wat betreft het korten van DB pensioenen: DB pensioenen zitten of bij pensioenfondsen of bij verzekeraars, welke gegarandeerd zijn. In het geval van pensioenfondsen geldt dat er veel pensioenfondsen zijn die lang geleden het renterisico (bijna) volledig gedekt hebben. Ook hier is er niets aan de hand.

 15. Meneer Rutte heeft een stikstof-probleem zegt ie. Want er kan nu niet gebouwd worden. Dus snelheid naar beneden ( 130 naar 100 helpt 0,2 %).
  De Groningers zijn ook niet blij want er gebeurd nog veel te weinig aan hun gammele huizen. Ondertussen wil deze krankzinnige regering met aan het hoofd Rutte NL van het gas af. Maar de oplossing van al deze problemen is zo simpel:

  Geef elke klagende Groninger een aardbevings-vrije woning! In Japan weten ze daar alles van. Kosten misschien 40 miljard? Dan kan de gaswinning gewoon weer doorgaan en gaan de bouwers bouwen! En er zijn nog voorraden voor 500 miljard !!!!!! En NL hoeft niet van het gas af. ( dat is een politieke beslissing maar niet een fysiek-noodzakelijke! Bovendien nog veel schoner als biomassa waan/onzin en overal ter wereld gaat men juist aan het gas …pffff
  Maar nee, men gaat liever 1 BILJOEN uitgeven aan de idioterie van GL en D66. Dat is ook de antichrist!
  En bovendien…gas is gas en Russisch gas …wat is er mis mee? Nl is een land vol idioten geworden…

 16. Ook de PVV kwam vandaag met een Nieuwsbrief ( ook weer in lijn met xn artikel!

  Nieuw spotje in het kader van de zendtijd voor politieke partijen: Laat boeren boeren en bouwers bouwen

 17. Ook Thierry Baudet laat zich niet onbetuigd ( dit is een rondzendbrief van het FvD )

  ( Helaas werkt de link naar de Youtube niet korrekt maar er is geen mogelijkheid om het FvD te waarschuwen. )

  De tekst spreekt verder voor zich:

  We zien het elke dag om ons heen: het gaat de verkeerde kant op met Nederland. Van het Marrakesh Immigratiepact tot de Klimaatwet, van de opgedrongen afschaffing van Zwarte Piet tot de stikstofwaanzin en de snelheidsverlaging tot 100 km/u: de laatste tijd lijkt het alsof we steeds sneller achteruitgaan. Forum voor Democratie wil de teloorgang van ons land stoppen en de politiek in Nederland veranderen.

  Onze missie is het herstel van het zelfvertrouwen van ons land. Wij gaan ervoor zorgen dat we ons weer thuis voelen. Dat we weer trots zijn. Dat het onderwijs, de veiligheid en de identiteit van Nederland worden hersteld. De immigratie leggen we aan banden; de klimaatwet draaien we terug. De lasten gaan we verlagen en de koopkracht gaan we herstellen.

  Dit jaar hebben we enorme sprongen gemaakt. We groeien continu. Onze beweging brengt vernieuwing in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de provincies, het Europees Parlement en de Amsterdamse gemeenteraad. We zijn enorm dankbaar voor de overweldigende steun die we uit het hele land ontvangen.

  Maar al onze acties, onze filmpjes, onze bijeenkomsten en organisatie – alles wat we doen kost geld. Alleen als we het samen doen, kunnen we onze missie realiseren. Dus kunt u iets missen: doneer. Elk bedrag is meer dan welkom. Alle beetjes helpen. Het gaat alleen lukken met uw steun!

  Dank u wel.

  Thierry Baudet

 18. Geheel in lijn met dit rake artikel van xandernieuws is de column van Leon de Winter in de Telegraaf:

  ‘Groene heilstaat dreigt te worden opgelegd’.
  Lees meer:

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1327986182/groene-heilstaat-dreigt-te-worden-opgelegd

  Enkele alarmerende alinea’s hieruit:

  In het huidige tijdsgewricht is de bevolking voor een groot deel behoudend ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen, dus is het voor de meeste partijen zaak alle vormen van directe democratie uit te schakelen.

  De burger is door zijn eigen vertegenwoordigers buitenspel gezet bij de transformatie van zijn wereld: zijn huis, zijn reizen en vakanties, zijn vermaak en consumptie, zijn ideeën zelfs over de verschillen tussen de seksen, niets ontgaat de veranderingsdrift van de elites, die dit alles kunnen doen door een innige financiële en ideologische verbondenheid met de media, die de groene agenda’s volledig gekopieerd hebben.

  (Dit is een premie artikel wat u desondanks kunt lezen als u eerst de geschiedenis van uw webbrowser leegt zodat de teller van het aantal gratis artikelen weer op nul wordt gereset.)

 19. Is het niet enorm vreemd dat Klaas Knot pensioenfondsen verbiedt in goud te beleggen?
  Had hij dat niet gedaan, zouden er minder problemen zijn.
  Helemaal tegenstrijdig is dat, nu hij sinds enige tijd NLgoud uit het buitenland terughaalt naar Nederland.

  Je zou bijna denken dat hij uit is op problemen voor pensioenfondsen.

 20. Veel protest en opgekropte woede vor niets.
  Deze reacties zouden zich maar op een plaats 30 jaar geleden moeten uiten. De STEMBUS.
  Maar daarvoor zijn realistisch denkende hersen nodig, in plaats van sentimenteel naiviteit.

 21. Geen wonder als die onrendabelen zo bij massa word binnen gehaald,al die cultuur clubjes die geld vangen,al die linke clubjes,Amsterdam alleen al voor 62 miljoen per jaar.
  Heel Europa moet aan het gasnet,Nederland moet er plots er als enige weer af ??????????
  zakken vol naar de Eu,tsja dan gaat het hard natuurlijk.

  Die pensioen potten willen ze vol houden want daar financieren ze al die bouwprojecten mee,zo ook Nederlandse multinationals.
  Hoe anders zouden deze zo groot kunnen groeien,voor zo een klein landje zijn het er best wel veel.

 22. Al het pensioengeld is deze zomer doorgeschoven naar brussel
  1400 miljard euro Hallo!

 23. Al zou je met recht kunnen argumenteren dat die burgeroorlog allang is uitgebroken met de talloze overvallen, schiet- en steekpartijen, autobranden etc. Zolang de slachtoffers banken, winkeliers en autochtone hollanders op leeftijd zijn schiet geen vvd-stemmende braafburger er van in de stress, vooral omdat het overduidelijke patroon – getint tegen blank – in MSM nooit wordt genoemd.

  Stel je voor dat iemand besluit elk blanke slachtoffer te vergelden door een islamiet op dezelfde manier aan te pakken. Gegarandeerd dat het leger dan binnen een week straat voor straat en huis voor huis steden gaat uitkammen.

  Die veelbesproken burgeroorlog komt er m.i. alleen wanneer de politie onbedoeld een allochtone crimineel doodt. Dan kun je dagelijkse plunderingen en autobranden op enorme schaal verwachten en rellen waarbij snel duidelijk is hoeveel militair materieel onder de allochtone bevolking aanwezig is – volgens mij dé reden waarom justitie zo extreem terughoudend is als het om allochtone (islamitische) excessen gaat.

 24. Is dit allemaal al niet voorspeld, gisteren had er ook al een iemand er over, de noorse vrouw van 90 jaar die in 1968 een visioen had, en dit komt 50 jaar later helemaal aan de orde, op de site van Niburu kunt u lezen wat zij heeft gezegd:
  https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13224:noorse-profetie-uit-1968-zeer-actueel&catid=27:paranormaal&Itemid=40
  De bevolking zal steeds armer worden door de massa geluk zoekers die hier in Europa komen, ze moeten wel onderhouden worden, maar er komt een tijd dat men dit niet meer pikt, gevolg oorlog, en dat kan de laatste wel eens zijn.

 25. Het geld in de pensioenpotten is in 10 jaar verdubbeld en toch is er geen geld genoeg.
  Bewijs dat het geld gespaard moet worden voor de grote crisis of voor Griekenland, Italië, Frankrijk……maar dat kan ook hetzelfde zijn

 26. Proest, rellen in Nederland? Welnee het gedwee volkje laat zich fanatiek het kaas van het brood eten. En als dat niet genoeg blijkt laten ze ook nog het brood onder hun neus vandaan jatten.
  Want de EU brengt vrede en welvaart? Ik moet trouwens toegeven dat ik de wereldwijde opzet voor deze dramatische wendingen al tijden zie. Er zit veel kennis en kwade genius achter dat is zeker. Maar het went wel als men je als fantast probeert weg te zetten.
  https://www1.nu.nl/buitenland/6012011/zweden-stopt-verkrachtingsonderzoek-tegen-wikileaks-oprichter-assange.html#coral_talk_wrapper
  De link toont er een mooi voorbeeld van hoe doortrapt het in elkaar steekt.

 27. Het zal mij niets verbazen als Rutte gewoon naar Amerika verhuist, als hier alles implodeert.
  Hij en de andere kabinetsleden reageren zo ongeintereseert, dat ik soms denk dat ze gewoon een tweede plan hebben. Dat, ondanks de komende verkiezingen, al de uitkomst bekend is.
  Ze maken zich nergens druk om. Dat vind ik verdacht.

 28. Maar het belangrijkste is,we doen het vrijwillig en verzuipen met een glimlach.

 29. Eens met het artikel. Maar ik vrees dat we het niet meer opgelost krijgen. Ik stel nog enkel mijn vertrouwen op de Here Jezus. En al deze ellende is al voorspeld, daar stem ik met @dirk mee in.

 30. het is weer bijna het einde van het jaar en de financiële voorspellingen komen er weer aan deze reeks vindt ik wel verrast deze bankiers en economen zijn overtuigd: “In 2020 komt er nieuwe crisis”
  zie link https://www.hln.be/geld/economie/deze-bankiers-en-economen-zijn-overtuigd-in-2020-komt-er-nieuwe-crisis~adfecb9db/

  De globalisering heeft volgens hem de middenklasse in China rijker gemaakt, maar in Europa en de VS geldt het omgekeerde.

  Iedereen die een beetje het financiële nieuws volgt leest dit al sinds 2008 met het verschil dat de rente bijna op 0 staat of zelf zal onder 0.
  De schulden nu een veel fout zijn van 2008 en er nog geen einde aan het stimuleren komt van de centrale banken allen ingrediënten voor de perfecte storm en ook een getal dat lang zal heugen 20 20 het rampjaar..

 31. Xander de grondwet zal gewijzigd moeten worden. door middel van maar drie partijen het moet afgelopen zijn dat wij geregeerd worden door een minderheids- kabinet.

 32. Ik ben er van overtuigd dat het verkeerd moet aflopen en dat met 100% zekerheid, bij doorzetting van dit beleid ook doet
  Zo is er de EU die ons systematisch uitzuigt en onze vrijheden systemetisch afneemt
  Ook verplichten ze ons vooral uitkeringstrekkers te importeren waaronder enkele terroristen. Niet te vergeten de mensen, die als wij niet naar hun pijpen dansen “discriminatie” roepen, waardoor hun eisen meestal ingewilligd worden.
  Niet te vergeten de moslims onder hen, die meestal niet integreren en dat ook niet willen, hetgeen ze ook roepen. Etcetera
  Of we accepteren dit of komt er een burgeroorlog met doorzetting van dit gevoerde beleid.
  Voor het laatste ben ik bang, want uiteindelijk blijven de meeste mensen op de zogenaamde “anti racistische” partijen stemmen

 33. Nou als die krant er komt geef ik mij hierbij op als bezorger voor mijn hele dorp!

 34. Zoals ik al voorspeld had…
  Helaas is de crisis verminderd doordat het economisch wat beter ging en waarbij iedereen riep dat de crisis nu voorbij was… (nee, het was en is deels nog, een correctie).

  Ik blijf zeggen; helaas, want een langere crisis, daar hadden we meer van kunnen leren en had waarschijnlijk geleid tot een soort volksopstand !

  We zijn ‘bijna allemaal’ weer gewoon doorgegaan… op een groot deel mensen ná, die voor altijd uitgeschakeld zijn… de banken gaan weer hun gang, in mindere mate, maar we hebben er niets van geleerd, zoals ik al verwacht had.

  Kwestie van tijd… een oorlog is nog nooit zo dicht bij geweest… (en feitelijk zijn we al in oorlog).

 35. De heer Rutte is een globalist en New World Order aanhanger. Vandaar dat hij volstrekt niet geïnteresseerd is in wat er in Nederland gebeurt. De belangen van ons land verkwanseld hij systematisch. De EU is voor hem heilig. Sterker nog er moet 1 wereldregering komen. Geen grenzen meer etc. Dat de gemiddelde Nederlander niet door heeft wat voor een smerig spel er over onze ruggen wordt gespeeld, is begrijpelijk. Echte informatie via de MSM kun je wel vergeten, want die streven hetzelfde na als een Rutte. En zo worden we uitgekleed. Gelukkig zijn er in tal van landen tegenkrachten, o.a. Trump in de VS, Bolsanaro in Brazilië, Lega Norte in Italië, AfD in Duitsland, gele hesjes in Frankrijk en zelfs een PVV en FvD in Nederland. Pas als deze partijen de macht hebben, kan er zal er wat veranderen. De Deep State is nu nog te machtig, maar voor hoe lang nog? Hopelijk gaan steeds meer mensen wakker worden en pikken we het niet langer. Te beginnen door niet meer op ze te stemmen. Dat proces is gaande, maar mag wat mij betreft veel sneller gaan.mobilseer je omgeving daarom.

 36. Wanneer gaat iemand (met geld) eens al die goede artikelen in krantformaat drukken, zodat we die in de Nederlandse brievenbussen kunnen douwen?

  Alle lof voor deze site, maar hoe krijgen we het bij de gewone MSM-volger?

 37. >>Als we na de verkiezingen van 2021 al een regering zouden krijgen die het tij wil keren… <<
  Nou dat kunnen in ieder geval wel vergeten, Nederlanders slapen lekker verder. En daar bij is het rode potlood niet te vertrouwen. Dus mensen, drink en rook er nog een, nu kan het nog. Dit kabinet heeft er zo'n zooi van gemaakt, dat is door niemand meer op te lossen.
  Maarja, we zien het wel.

 38. Ik heb 30 jaar lang rond de 21 % van mijn salaris aan pensioenpremie betaald en ook rond de 21 % aan AOW premie Tegenwoordig betaald men zoiets van 7 % en dat zou dan met 30 % verhoogd moeten worden naar 9.1 % en dan klagen dat er een tekort in de Pensioenpot zit? Dat de jongere mensen eerst voor hun eigen pensioen betalen zoals de ouderen gedaan hebben en laat de fondsen eerst betalen wat ze met de leden contractueel zijn overeengekomen

 39. Links-groen, links-liberaal en links -kerkelijk zijn de grote boosdoeners van jarenlang misbeleid en de komende giga-crises en wij sukkels blijven maar stemmen op die gasten. Sukkels die we zijn (enkelen uitgezonderd) , wanneer gaat het roer om?

 40. En raad eens waar het domme Nederlandse volk weer op gaat stemmen ? Ze willen hoe dan ook bedrogen worden en verarmen in de toekomst , niet meer veilig de straat op kunnen door de rioolratten die in de watten worden gelegd en beschermd worden door het OM in opdracht van de elite , maakt niet uit wat ze uitspoken. Voor diegene wat nog steeds niet in de gaten hebben wat er zich gaat afspelen, je komt er vanzelf achter. Het maakt eigelijk niet meer zoveel uit , een enorme cricis is onderweg , O.a de Deutsche bank gaat het niet redden binnen nu en 36 maanden door de negetieve rente en het arbeidsrecht in Duitsland ( Transitie vergoedingen bij massaal onslag) 36 maanden zijn ruim genomen , het is mogelijk dat het eerder gebeurt . Deze bank is zo groot dat hij alles met zich meesleurt waardoor er een kettingreactie onstaat die niet meer te stoppen is . Zou de duitse overheid de bank willen nationaliseren is alle welvaart in dat land in 1 keer verdwenen en zal de bevolking in armoede storten . Dus het kan zijn dat de rest allemaal afleiding is om de schuld in andermans schoenen te schuiven . Kunt u het nog volgen ? Ik wel want ik heb me al jaren hierin verdiept en ben van mening dat de volgende crisis zoniet erger wordt dan 1929 . Ja, in dat jaar hadden de mensen geen idee dat dat hun dat zou kunnen overkomen , nu is het niet anders !!!!

 41. De babyboomers gaan massaal op pensioen, en de pensioenen zijn zo laag en niet aangepast aan het moderne levensritme dat armoede steeds maar toeneemt. Dan de onnozele maatregelen tegen klimaatverandering maakt het er al niet beter op, we moeten ook langer werken, en dan nog nemen ze hier massaal migranten op, wie kan nog volgen? shalom

Comments are closed.