Actie ‘Stemmen onder Voorwaarden’: ‘Geef politici niet langer een blanco cheque’

—————————————————————————————————————————————–

Maakt dit kans van slagen in een klimaat-vaccin dictatuur? Wachten mensen weer totdat de pijn te erg wordt?

—————————————————————————————————————————————–

De Nationale Bond tegen Overheidsoorzaken heeft met het oog op de verkiezingen aanstaande week een bijzondere actie opgestart: ‘Stemmen onder Voorwaarden,’ met als kernboodschap: ‘Geef politici niet langer een blanco cheque!’ Aangezien zeker de afgelopen 10 jaar is gebleken dat het eigenlijk amper meer wat uitmaakt op welke partij je stemt omdat uiteindelijk toch steeds hetzelfde beleid wordt uitgevoerd, en er keer op keer ingrijpende besluiten worden gemaakt waar het volk geen enkele zeggenschap over krijgt, wil de bond de mogelijkheid bieden om ‘contractuele voorwaarden’ aan uw stem te verbinden.

Aangezien minstens 80% van onze wetten inmiddels uit Brussel komen, en minstens 80% van het Haagse beleid daardoor wordt gedicteerd, maakt een stem aanstaande woensdag (en in een beperkter aantal stemlokalen ook al morgen en dinsdag) op de VVD of GroenLinks, en alle partijen daartussen, nauwelijks meer verschil. Misschien moeten we wel constateren dat er geen ‘daartussen’ meer bestaat. Op een paar uitzonderingen na streven alle partijen op hoofdlijnen hetzelfde na. Samengevat komt dat neer op de totale onderwerping van Nederland aan een EU-Superstaat en een globalistische, door de VN bestuurde communistische klimaat-vaccin dictatuur.

‘Geef politici geen blanco cheque’

‘Nog vier dagen en dan vinden de landelijke verkiezingen plaats,’ begint de Bond in een gisterenavond verstuurde nieuwsbrief. ‘Als je gaat stemmen, geef de politici dan geen blanco cheque! Dat is namelijk wat je doet: je geeft het bestuur van de vereniging Tweede Kamer een volmacht om namens jou te besturen. Wat de dames en heren in Den Haag ook besluiten, met jouw stem heb je te kennen gegeven dat jij daarmee akkoord bent. Besluit de nieuwe regering straks een vaccinatiepaspoort in te voeren, dan heeft dat jouw steun. Besluit de nieuwe regering de zogeheten Spoedwet te verlengen, dan heeft dat ook jouw instemming. Laat dit niet gebeuren!

De uitleg van aanpak door de Bond:

‘Is jouw vertrouwen in de politiek ook zo afgenomen? Heb jij ook het idee dat het niet veel uitmaakt op wie je stemt? Zie jij ook gebeuren dat de gekozen en ongekozen politieke bestuurders na de verkiezingen vooral de belangen van het grootbedrijf blijven dienen? Doe dan mee aan Stemmen Onder Voorwaarden! We kunnen samen zorgen voor een historische doorbraak in het politieke systeem.

De oplossing: stem onder voorwaarden en eis een dwangsom van € 25,- per dag per geschonden voorwaarde, met een maximum van € 175,- per dag per lijsttrekker van een politieke partij.

Sinds de introductie van de landelijke verkiezingen zijn mensen niet anders gewend dan dat ze hun stem uitbrengen op een zogeheten volksvertegenwoordiger en dat ze daarna maar moeten accepteren waartoe alle gekozenen tezamen beslissen. De kiezers beseffen vaak niet dat ze door hun stem uit te brengen een verbintenis met de gekozene aangaan: ze geven hem en daarmee de Tweede Kamer een volmacht (art. 3:61 BW) om hen te besturen. Jij kunt als kiezer vanuit het burgerrecht aan deze verbintenis met de gekozene echter voorwaarden stellen, zoals dat in het dagelijks leven bij het aangaan van alle contracten mogelijk is. 

De Tweede Kamer is feitelijk een vereniging en de gekozenen zijn de bestuurders van deze vereniging. Als jij meedoet aan Stemmen Onder Voorwaarden verlang je van de gekozene dat hij zich zal houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur. Doet hij dit niet, dan handelt hij in strijd met de verbintenis en is hij strafbaar. Accepteert hij de voorwaarden, dan kan hij bijvoorbeeld geen maatregelen nemen die zonder feitelijke grondslag tegen ieders grondrechten ingaan. De spoedwet moet dan bijvoorbeeld worden ingetrokken. Gaat de gekozene niet met de voorwaarden akkoord, dan ‘bevries’ jij jouw stem en krijgt het aanstaande Kamerlid met praktische en juridische problemen te maken. De rechter zal worden ingeschakeld om hem tot behoorlijk bestuur te dwingen.

De Bond heeft een Juridische Kennisgeving opgesteld waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Alle aanstaande Tweede Kamerleden worden gehouden aan de volgende acties:

• Democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’)
• Bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU) 
• Spoedwet afschaffen 
• Directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden 
• ‘Bilderberg’ en World Economic Forum (‘The Great Reset’) buiten de orde plaatsen 
• Discriminatie op de woningmarkt beëindigen 
• Culturele tradities beschermen 
• Censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen 
• Censuur door webshops (Bol.com, Amazon) beëindigen  
• Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten 
• Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen  

Schenden de lijsttrekkers één of meer van deze voorwaarden, dan moeten zij jou een dwangsom betalen van € 25,- per dag per geschonden voorwaarde zolang de schending voortduurt. Schenden de politici 7 voorwaarden, dan bedraagt de dwangsom € 175,- per dag.’

Maakt dit kans van slagen in een klimaat-vaccin dictatuur?

Als u mij eerlijk vraagt of ik denk dat deze onverwachte en op zich sympathieke actie enige kans van slagen maakt, dan zeg ik nee. Waarom niet? Omdat ook het afgelopen jaar keer op keer is gebleken dat de rechterlijke macht in 99,9% van alle gevallen automatisch een stempel van goedkeuring op het regeringsbeleid zet, hetzij direct, hetzij via een externe, door de overheid gesubsidieerde NGO (zoals bijvoorbeeld Urgenda).

Meest duidelijke en schrijnende voorbeeld was de gewonnen rechtszaak tegen de avondklok door Viruswaarheid, waarna dit besluit al na enkele uren door de rechter werd ‘gerepareerd’. Een schandalige gang van zaken voor iedere democratische rechtstaat, die ons land al sinds de Spoedwet overduidelijk niet meer is. Je kunt daarom het recht via het bestaande systeem niet meer herstellen als dat complete systeem verrot is. Dat is geworden zoals de ‘recht’spraak in de voormalige Sovjet Unie, en als de ‘democratie’ in de middelste ‘D’ van DDR.

Noem mij (te) sceptisch en cynisch, maar ik denk niet dat ook maar één rechter het zal wagen een dergelijke dwangsom aan de overheid op te leggen. En mocht dat in het onwaarschijnlijke geval toch gebeuren, dan ‘repareert’ het regime in Den Haag ook dat besluit weer net zo makkelijk. Kortom: Nederland is een totalitaire klimaat-vaccin dictatuur geworden, en als het volk aanstaande week geen radicaal andere keuzes maakt (ervan uitgaande dat het tellen van de stemmen hier wèl eerlijk verloopt, en er ook in dit opzicht geen Amerikaanse toestanden komen), dan zullen de ketenen van die dictatuur de komende jaren nog vele malen harder en pijnlijker worden aangetrokken.

Wachten mensen weer totdat de pijn te erg wordt?

Maar als het volk het dan uiteindelijk uitschreeuwt van ellende en vermoedelijk ook woede, is er geen uitweg meer. In uiterlijk 2030 – maar vermoedelijk al jaren eerder (2025) – is onze samenleving onherkenbaar veranderd, en bepaald niet ten goede – niet omdat ik dat zeg, maar omdat alle machtsstructuren waar de echte besluiten worden genomen, zoals het WEF, de WHO, de VN, het IMF, de Wereldbank en de EU, dat zo bepaald en aangekondigd hebben.

Helaas heb ik moeten constateren dat 9 van de 10 mensen om mij heen te goedgelovig (soms op het onbenullige af, hoe hoog hun opleiding ook is) en/of te bang zijn om de publicaties en uitspraken van deze organisaties en hun ‘opperheren’ zoals Klaus Schwab en Bill Gates erop na te lezen, en te constateren dat deze plannen en doelstellingen weliswaar inderdaad ‘complotten’ zijn, maar beslist géén theorieën. Integendeel, deze ‘complotten’ zijn volop in uitvoering gegaan. Kijk maar om u heen (en dan bedoelen we niet het kijken naar de mainstream media, die juist zijn ingeschakeld om propaganda te voeren voor deze agenda’s).

Het doet pijn dit te moeten concluderen, maar de historie leert dat ongeacht de stand van de technologie de mensheid nooit verandert en nooit echt leert van zijn fouten. In dit opzicht is er dus ‘niets bijzonders’ aan de hand, behalve dat de schaal waarop het wordt uitgevoerd groter is dan ooit. Dat is des te schrijnender als bedacht wordt dat de oplossing zó simpel en zó dichtbij is: massaal wakker worden, massaal NEE zeggen tegen deze finale machtsgreep van dit systeem, en massaal besluiten dat het echt heel anders moet, maar dan wel op een wijze die het exacte tegendeel is van de ‘Build Back Better / Great Reset / Agenda 2030’ agenda.

Xander


(1) Nationale Bond tegen Overheidszaken
Afbeelding (onbewerkt): Marc Hatot , Pixabay 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

48

 1. In deze context is https://government-scam.com/ een aardige. Het boek is fascinerend. Als je de maker van de website mailt, krijg je de pdf gratis, ook om verder te delen. Hij gelooft niet in copyright namelijk. 😉
  Lees het boek en doorzie de manipulatie die al heel lang aan de gang is.

 2. Begrijpt de wappie meppende politie wel dat hun salaris betaald kan worden dankzij ondernemend Nederland? Grote kans dat zulke ondernemers, die momenteel heel veel verliezen, aanwezig zijn bij zulke demonstraties.

 3. Het grootste probleem is machthebbers zelf in grote angst, zoals door Nelson Mandela beschreven, leven. Ze hebben geen vrede in zichzelf en creëeren legers.
  Zoals bijna iedereen hebben zij eveneens een vertekend beeld van zowel zichzelf, van hun leven of van de bron (God/Allah/zon/de oorsprong of hoe men dit wenst te noemen). Machthebbers leven vaak nog in de waan dat ze God of goden zijn ipv medemensen. Echter zonder barmhartigheid of liefdevolle begeleiding kunnen ze niets, ergo dan ontkrachten, verachten en minachten zij het leven en daarmee zichzelf. Er is heel veel misgegaan, mede vanwege het feit dat geen aandacht werd gegeven aan klokkenluiders. De aarde is ten zeerste vervuild, menswaardig leven werd teniet gedaan door grootheidswaan. Nu vindt het bewustwordingsproces plaats en zal herstel plaatsvinden. Dat kan alleen wanneer het denkklimaat m.n. van machthebbers, politici, e.d. eveneens verandert. Zij mogen leren zichzelf te eren ipv ver-eren, bij zichzelf te rade gaan en zich inzetten voor medemenswaardig bestaan alom. We leven nu nl onder de universele wet en deze is altijd ten dienste van goede intentie gericht.
  Wat betreft verantwoordelijkheid. Deze ligt bij de makers van het beleid, zowel nu en tevens in toekomstige tijd.

 4. @Rienus. Dit politieoptreden zal deel uitmaken van het angstbeleid dat de overheid bewust voert. De mensen moeten ontmoedigd worden om te gaan demonstreren tegen de corona-maatregelen.
  Dat hele coronabeleid is: bang maken, bang maken, bang maken. De angst er flink inpeperen bij de bevolking. In Duitsland en Oostenrijk zijn deze beleidsplannen aan het licht gekomen.
  Ongetwijfeld volgen andere regeringen ook bewust zo’n strategie. Het is niet toevallig allemaal; het staat allang op papier.

 5. @ amo schreef:
  15/03/2021 om 4:50 pm
  Triest hoor, ja de politie hoort neutraal een terughoudend te opereren.
  Waakzaam en dienstbaar stelt men van zichzelf geloof ik.
  De media hoort neutraal nieuws te brengen en dat is ook al heel lang niet meer zo.
  De belastingdienst durft te stellen dat ze het niet leuker kan maken.
  Als burger ben je sinds een jaar vogelvrij als je durft te stellen dat de overheid buitenproportioneel opereert. Dat de overheid al jaren loopt te bezuinigen op intensieve zorg. Het gevolg is niet dat er eens iemand na gaat denken, maar men schiet in een kramp en wil zelfs zogenaamd opruiende sites in kaart brengen. Terwijl het opruiende karakter juist komt van een overheid die zichzelf heel leep demissionair heeft verklaart.
  Vanaf dat moment kon je deze overheids terreur verwachte, want dat is het.

 6. Dit verslag van een politieagent laat dus zien dat het klopt wat we allemaal met eigen ogen kunnen zien: https://bpoc2020.nl/pdf/Transcriptie%20politieverhoor%201.pdf
  We zijn niet blind. De politiemachten inclusief ME worden maximaal zichtbaar opgesteld om te intimideren. De demonstranten worden beschouwd als het grootste vuilnis waarop je los mag gaan. De kleinste “tegenwerking” als iets te langzaam lopen, is al reden genoeg om te gaan meppen. Romeo’s worden werkelijk ingezet om de boel te laten escaleren zodat de politiemachten snel kunnen overgaan tot het wegvegen van de demonstranten.
  Dat zag je bij opnames van zondag jl. Romeo’s verlieten een blauwe bus in de grootste staat van opwinding, alsof ze bedreigd werden door een horde gevaarlijke gekken. Ze waren volledig opgefokt, terwijl er nauwelijks actie van demonstranten te zien was. Een arme vrouw moest het ontgelden en werd voor een rijdende politiebus gegooid.
  En dit gebeurt dus in een ‘beschaafd’ land.
  Bij andere demonstraties stelt vooral de ME zich altijd terughoudend op. Volgens mij moet de hermandad volledig neutraal blijven als het gaat om de inhoud van demonstraties!!

 7. @tor schreef:
  14/03/2021 om 9:39 pm
  “Ik STEM op de partij die Xandernieuws.net voorgoed op ZWART zet dus JA ik ga STEMMEN sowieso.”

  Waarom zou je nog stemmen?
  Stel jezelf toch verkiesbaar, dan kun je als democraat, die de vrije meningsuiting en verworven vrijheden hoog in het vaandel voorwenden te dragen, ook je best doen om te censureren en zelf zwarte lijstjes maken waarna je aan de schandpaal genageld kunt worden door de publieke opinie.
  Dit is een voorbeeld van een meelijwekkend sujet met zelfdestructie die graag zelf de mond gesnoerd wil krijgen en gecensureerd wil worden.
  Je schijnt zelfs niet te beseffen dat je tegen jezelf en voor je eigen censuur stemt, hoe dom kan men zijn.

  Gelukkig past Xandernieuws geen censuur toe of jouw vrije mening werd niet eens gepubliceerd.
  Denk daar maar eens over na.

 8. Volgens mij hoef je alleen op je stembriefje de voorwaarden te schrijven. Scheelt je weer 11 euro.
  Kopie van maken. De dwangsom kan feitelijk zo hoog zijn als jezelf wilt. Ze hebben immers jouw stembrief aanvaard.

 9. Om uw, typisch Nederlandse, korte termijn geheugen wat op te frissen.
  Rutte’s rampen:

  1. E 1000,- voor elke Nederlander
  2. AOW leeftijd naar hoogste van EU
  3. Van 120 naar 130 km/u en opeens naar 100 km/u
  4. Belasting benzine verhoogt
  5. Wegenbelasting verhoogt
  6. Parkeertarieven exorbitant verhoogt
  7. Verkeersboetes exorbitant verhoogt
  8. Belasting energie verhoogt
  9. Uitbreiden vliegbewegingen Schiphol + Eindhoven
  10. Nieuwe luchthaven Lelystad debacle
  11. Fraude berekeningen geluidbelasting luchthavens
  12. BTW op levensmiddelen verhoogt
  13. Kosten drinkwater verhoogt
  14. Steun Griekenland, Rutte zei “geen cent meer …”
  15. Stikstofcrisis met de boeren / RIVM fraude
  16. Aardbevingsschade Groningers nog steeds niet afgewerkt
  17. Chroom 6 schandaal bij defensie
  18. PFAS crisis met de bouwsector
  19. 500 miljard verdwenen uit de pensioenfondsen
  20. Indexering pensioenen stopgezet
  21. 529.000 immigranten naar NL gehaald, nieuw record
  22. 1000 miljard naar EU voor milieuplannen
  23. 700 miljard naar EU voor Corona
  24. Dividendbelasting affaire Shell
  25. Armoede gestegen met 100%
  26. Daklozen in Nederland met 100% gestegen
  27. Zelfmoorden jeugd gestegen met 50%
  28. 100 miljoen aan mislukte automatisering basisadministratie
  29. Belastingdeals met multinationals = 0% belasting
  30. Bezuinigingen onderwijs en afschaffen studiebeurs
  31. Bezuinigingen 30% op politie, justitie en defensie
  32. 16.000 strafzaken geseponeerd
  33. Sleepwet doorgedrukt
  34. Militairen op missie sturen zonder voldoende middelen
  35. Bezuinigingen 30% op begrotingen sociale zekerheid
  36. Zorg IC bedden gehalveerd
  37. Zorg 77.000 verpleegbanen bezuinigd
  38. 5 Ziekenhuizen gesloten door faillissement
  39. Sluiten van verzorgingshuizen
  40. MH17 leugens, nog steeds niet opgelost
  41. EU klimaatdoelen steunen ondanks parlementaire minderheid
  42. Klimaatdoelen zijn er alleen voor economie + geopolitieke doelen
  43. Oekraïne verdrag doorgedrukt
  44. Europese grondwet doorgedrukt
  45. Referendum afgeschaft
  46. NWO – speech Rutte 13/06/18 voor EU
  47. Immigranten labelen als statushouder = zij hebben recht op woning+inkomen
  48. Immigrantenpact 1+2 Marrakesh getekend ondanks parlementaire minderheid
  49. Uitkeringsfraude Polen / Roemenen / Turken
  50. Verhuurdersheffing, huren omhoog , toeslagen omlaag
  51. Financiële steun terroristen Syrië + Irak
  52. Boeren beperken in hun productie om fosfaten (EU)
  53. Bonnetjes Teeven inzake Arubaanse crimineel
  54. Pedozaak Demmink beschermen
  55. Orgaanroof gepleegd
  56. Toeslagenaffaire
  57. Record afgetreden bewindslieden VVD
  58. Proces Wilders
  59. Woekerpolissen
  60. Lid van Bildenberggroep (ondemocratisch)
  61. Lid van World Economic Forum (ondemocratisch)
  62. Uitrollen van 5G terwijl veiligheid niet verzekerd is
  63. Schending mensenrechten
  64. Nederland grootste NETTO betaler EU
  65. Corona spoedwet doorgedrukt
  66. Stuurt vliegtuig met hulpmiddelen naar China zodat hier een tekort is
  67. Blokkeert goedkope, beschikbaar werkende medicijnen
  68. Angst aanjagen van de eigen bevolking
  69. Dreigt dat alleen ‘vaccinatie van allen” tot het oude normaal zal leiden
  70. Volgen van negatieve instructies van buitenlandse machten.
  71. Betalen van NPO en BN-ers voor staatspropaganda
  72. Verlengingen onnodige lockdowns, ondanks WHO advies
  73. Laat totale MKB + Horeca economisch kapot gaan
  74. Avondklok doorgedrukt
  75. Dreigen met Nieuwe Normaal + Built Back Better
  76. Stimuleert politiestaat + verraden van overtreders
  Herblogt van Bataafse nieuws.

 10. Tor, 14-3 9.39 PM : Jij stemt zeker op D 66 , partij des doods op Sigrid Kaag die bij wijze van spreken bij klaus schwab op schoot zit ( Of op een identieke partij )
  Dan krijgen we dus volle censuur en volle dictatuur, jij lijkt mij dus een ongezond iemand te zijn .

  Ik denk zelf dat als er goed gestemd wordt dat er dan voor Nederland MISSCHIEN nog hoop is , oke, ik zal niet manipuleren, een ieder moet zelf kiezen wat hij wil maar ik ga stemmen op Forum van Democratie.

  Was gisteren goed vertegenwoordigd op het Malieveld ( Veel mensen van Forum van Democratie ) , er waren VELE mensen , zelfs de reguliere pers gaf het toe, ongeveer 1000 mensen !
  Bewijs is geleverd omdat op een gegeven ogenblik het Malieveld “schoongeveegd moest worden met harde hand en tot zekere hoogte gewelddadige hand “.
  Er was vrede , er was koffie er was muziek , kortom een hele goede sfeer.
  Werd in 1 ste instantie tegengehouden door politie “Mijnheer, zijn al 200 mensen , mogen niet meer “maar na een korte discussie ( We leven toch niet in een dictatuur !! ) kon ik verder , met mij vele anderen.
  Interessant , politieman zei ” dat het van zeer hogerhand , hoger als de burgemeester kwam dat er niet meer als 200 man mochten op het Malieveld ” (Grappenhaus ?? ) !!!

 11. Nieuw boek beschrijft de betrokkenheid van Dr. Fauci bij Wuhan en het gevaarlijke coronavirusonderzoek van het Chinese leger ( Engelstalig )

  https://www.naturalnews.com/2021-03-14-new-book-chinese-militarys-coronavirus-research.html

  Google vertaling:
  Natural News) Washington Post-journalist Josh Rogin publiceerde een nieuw boek met de titel: “Chaos Under Heaven: Trump, Xi, and the Battle for the Twenty-First Century.” Het nieuwe boek biedt waardevolle informatie over de oorsprong van SARS CoV-2. Het Wuhan Institute of Virology (WIV) in China is de thuisbasis van ’s werelds meest onethische gain-of-function-onderzoek naar virusinfectiviteit. Wetenschappers van de WIV waren coronavirussen aan het aanpassen om te begrijpen hoe ze het menselijke immuunsysteem kunnen exploiteren. Het doel van het onderzoek was om met nieuwe vaccins te komen voor het geval er zich een uitbraak zou voordoen. Dat onethische onderzoek naar vleermuiscoronavirussen werd gefinancierd door topwetenschappers van de Amerikaanse regering, Dr. Francis Collins en Dr. Anthony Fauci van de National Institutes of Health (NIH). Het onderzoek werd in oktober 2014 verboden door de regering-Obama, maar werd al snel verplaatst naar China met subsidies van de NIH.

 12. Uit alles blijkt dat de antichrist in aantocht is, gelukkig hoeven de christenen de vreselijke tijd die dan volgt niet mee te maken !

 13. Sinds de BPOC citaten heeft geplaatst van 47 agenten van politie die twijfels en/of morele bezwaren hebben tegen het geweld dat de politie uitoefent op niet gewelddadige demonstranten, ontvangt deze commissie diverse bedreigingen: https://www.youtube.com/watch?v=fHbGZQ7w00k
  Het ligt dus kennelijk erg gevoelig als politieagenten morele bezwaren hebben tegen overdadig geweld. Verliezen steeds meer mensen een moreel kompas? Bevel is bevel? In politiekringen schijnt men het “wappiemeppen” te noemen, en er zijn dus mensen die wel plezier hebben in dat wappiemeppen.
  Volgens mij heeft elke ambtenaar het recht te protesteren als hij/zij moet meewerken aan werk dat indruist tegen zijn morele geweten. In Duitsland bestaat dat recht zeker (ingevoerd vanwege het nazi-verleden van ‘befehl ist befehl’).

 14. Politiek is een van de smerigste beroepen die je kan uitvoeren het is een spel met een verdeel sleutel van wat je uit de ruif kan halen, aangezien dat regeren in Nederland al eeuwen wordt uitgevoerd door een minderheidskabinet. Moraal ridders horen hier niet bij die worden op een gegeven moment monddood gemaakt en krijgen op een gegeven moment een of andere topfunctie. De waarheid achterhalen en fouten uit het verleden achterhalen is een grote poppenkast voorstelling. Klokkenluiders worden aan de hoogste boom opgehangen. Daar kan verandering inkomen als het computersysteem van de overheid met een virus te maken krijgt, op deze afdelingen zullen veel personen met hun geweten zitten het is een kwestie van tijd.

 15. Als alle partijprogramma’s op een weegschaal worden gelegd met als tegengewicht de Bijbel, dan kom ik tot de volgende conclusie: mene mene tekel ufarsin.
  Ik stem niet….

 16. @Tor ,14/03/2021 om 9:39 pm
  Dat is uw goed recht. Wat ik me afvraag is waarom u in vredesnaam zo’n voorstander van censuur bent. Want het is door de geschiedenis steeds weer uitgewezen dat censuur slechts leidt tot meer censuur en dan nog meer censuur.
  Door nu een mening te verbieden die u niet aanstaat opent u ook de deur voor anderen om uw meningen te verbieden.

 17. Xander, negeer trollen als tor. Gewoon negeren, bannen en verwijderen.

  Ik geloof dat een veel groter deel van de bevolking wakker is, veel groter dan “wij” denken. Praat in de echte wereld met mensen en je zult versteld staan. Maar niemand durft zijn/haar mond open te doen door de groepsdruk. De gemiddelde Nederlander heeft het nog te goed om de straat op te gaan. Maar zoals je zegt, dat zal zeker gaan veranderen als we niet heel snel rieken en fakkels oppakken en eens een hartig woordje gaan praten met de verantwoordelijken, te beginnen bij de “koninklijke” parasieten.

  Ik geloof niet in het huidige politieke systeem, maar als je dat nog wel doet is FvD toch echt de enige die nog iets van tegengeluid geeft. Ik zag gister een leuk gesprek tussen Faya en Thierry op https://open.lbry.com/@Forum_Voor_Democratie:7/yeQejtUAKMI:a.

  En inderdaad: rechtszaken e.d. hebben geen zin, de rechterlijke macht is niet onafhankelijk in dit bananenland, maar net zo corrupt als de (meeste) politici.

 18. En als de verkiezingen nu gefraudeerd zijn, dan heeft het toch ook geen zin om te gaan stemmen. Als die Elite in de wereld zo machtig zijn dan is stembiljet fraude regelen toch appeltje/eitje voor ze.

 19. Dan vergeten de reaguurders nog de demonstratie tegen overheidsleugens , vanmiddag op het Malieveld .
  Ik zag zo een grote groep gewelddadige , agressieve huurlingen staan dat ik ben weggegaan .
  Het was een ramp die nog moest gebeuren . Zij zijn een op elkaar ingespeelde / getrainde eenheid .
  Wie het langst de linie sluit en het best getraind is wint een veldslag ; denk aan het kleine Duitse leger tegen 15 / 20 miljoen Russen . Demonstranten zijn geen eenheid , en wilden vreedzaam protesteren !
  De politie zette vanzelfsprekend weer burgerinfiltranten in die chaos veroorzaken én zo de politie de reden gaven om iedereen in elkaar te rammen .
  Welke democratie , en wie gelooft nog dat dit om een virus gaat ??
  Ja , brave Sir Bundy ran away .

 20. Citaat:
  Eerder zei coronaminister Hugo de Jonge nog dat er geen aanleiding was voor zorgen over het AstraZeneca-vaccin. „Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het trombosegeval en de vaccinatie samenhangen. Het zijn dingen die voorkomen na een vaccinatie, maar niet door een vaccinatie.”

  Ja dat snap ik ;dat heb ik ook altijd als ik lekker heb gegeten: dat kan wel voorkomen na de maaltijd maar niet door de maaltijd. Daar heeft de minister een punt.

 21. Daarom stem ik niet, wil niet mede verantwoordelijk zijn voor het beleid van deze leugenaars
  Tis een mooije poppekast, maar ik geloof allang niet meer in sprookjes

 22. Ik STEM op de partij die Xandernieuws.net voorgoed op ZWART zet dus JA ik ga STEMMEN sowieso.

  Beste Tor, wat is uw echte angst omtrent de artikelen van XN . Mod.

 23. Het is mij wel duidelijk dat de huidige politiek moet worden gestopt.
  De huidige politiek is niet geïnteresseerd in de burger.
  Is de burger nog wel geïnteresseerd in zichzelf?

 24. @ joostmuurling schreef:
  14/03/2021 om 8:33 pm
  Als datgene wat er in de politiek wordt verdient u wakker houdt kan ik u mededelen dat u vanaf nu geen oog mee dicht zal doen.
  Niet stemmen is een sympathieke gedachte als er ook massaal door de meerderheid aan wordt beantwoord. Niet stemmen is erg sympathiek als 80 % niet stemt en duidelijk maakt dat de politiek niet meer mee doet..
  Ik zou vurig wensen dat er een hoeveelheid mensen is te vinden voor zulk een statement.
  De politieke partijen zijn eigenlijk geen partij omdat zij in het verleden de kiezer hebben laten barsten. We kunnen ook zonder die leugenaars in de politiek. Door onszelf duidelijk te promoten. Ik heb geen enkele behoefte aan nog meer kansloze types uit het midden oosten.
  We hebben een capaciteitsprobleem.
  https://www.youtube.com/watch?v=wt8mwsreG8o

 25. Annab: Zie: Why they sunk the Titannic (full movie)? Dat heeft ook te maken wat thans loos is. Het zijn namelijk steeds dezelfde mensen die het flikken. De Titannic is nooit gezonken! Het is haar zusterschip de Olumpic die onder denaam Titannic afgeborreld is. (Verzekeringsfraude) De Titannic is in 1934 te Sunderland gesloopt na zijn volle vaartijd te hebben uitgediend. Het gros van de politicie zijn op geld en macht beluste (domme) criminelen. Rust van geest en gemoed is het kostbaarste wat er is.

 26. Theo schreef iets:

  Theo Kainos schreef:
  14/03/2021 om 8:08 pm

  Ja Theo collectief je laten registreren is heel handig als we straks vervolgd worden voor onze mening, daar is “sociale” media al voor uitgevonden.

  Tijdens 40. 45 wisten de bezetters ook precies waar joden woonden en anders hadden ze klik lijnen om verraders te belonen. Alles is geregistreerd ook mijn comment op welke site dan ook. U bent al tweederangs burger, wen er maar aan.

  Ik ben dat heel mijn leven al, veeg de vloer aan met nep figuren, ze lopen vanzelf van me weg want weten dat er niets te behalen of te indoctrineren valt.

  Het kaf scheidt zich van het koren ook al zijn ze samen opgegroeid in dezelfde aarde.

 27. Helemaal niet meer stemmen! Het gehele politieke systeem afschaffen is de enige optie om Nederland terug te claimen.
  Politici (welke dan ook) zijn er niet voor het volk. Het zijn allemaal leugenaars/dieven/bedriegers. We hebben die gasten niet nodig. Wij als volk kunnen onze eigen boontjes wel doppen zonder die nutteloze mee-eters. Dat vergt alleen wel een totale verandering en niet het hopeloos blijven vastklampen aan een corrupt systeem wat ons helemaal niet dient. Op de huidige ingeslagen weg komen we er niet. Politici plegen fraude, liegen, bedriegen, etc. Wie stemt, geeft een volmacht af en is wettelijk gezien medeplichtig aan het gedrag wat politici vertonen. Ik als niet-stemmer heb geen toestemming verleend voor dit gedrag en ben dan ook niet verantwoordelijk voor wat ze doen (ze doen het toch wel, of ik het nou wil of niet). Ik steun dit corrupte systeem allang niet meer; gewoon door schade en schande wijzer geworden.
  Politiek = dictatuur. Volk = democratie.

  In Jip en Janneke taal:

  We zitten gevangen op een schip met kapiteins die ons de verkeerde kant op sturen. Je kunt roepen wat je wilt om een koerswijziging, maar ze luisteren niet. De enige remedie is die gasten met kop en kont overboord flikkeren en zelf het
  schip gaan besturen in de richting die wij als volk bepalen. Een nieuwe kapitein aanstellen die wéér niet luistert is niet de oplossing. Zo blijven we rondcirkelen op weg naar niks en glijden we steeds verder af.

  Mijn advies :

  Elke burger (vanaf 21 jaar) kan een initiatief middels een petitie starten (wel met een bepaalde ondergrens om ‘losse flodders’ te voorkomen, laten we zeggen 50.000 handtekeningen verzamelen naar Zwitsers model). Daarop kan een burgercommissie een BINDEND referendum uitschrijven waarop dan alle burgers de kans hebben om naar de stembus te gaan en een stem uit te brengen. De uitslag wordt omgezet in beleid welke door burgers met kennis van zaken (!)
  wordt uitgevoerd. Zodoende blijven de burgers (de meerderheid van het volk) betrokken bij initiatieven/besluitvorming en gaan we naar een democratie.
  Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief is de BPOC. Aangezien de overheid geen parlementair onderzoek wil starten naar hun eigen beleid, is de BPOC opgericht om dit te onderzoeken. (bovendien is een parlementair onderzoek door de overheid zelf een typisch geval van “wij van wc eend”, want de conclusie heeft zelden of nooit strafrechterlijke gevolgen voor de boosdoeners, getuige de toeslagen affaire)

  https://bpoc2020.nl/tussenrapport-conclusie

  Als we dit soort initiatieven omarmen, dan zijn we op de goede weg.

 28. Xander,

  Een Christen zou in feite niet moeten stemmen.
  IK heb bij gebrek aan beter FvD gestemd per post (ben bijna 72 jr).
  Maar eigenlijk is dat ook nixxxx.
  Die Baudet cs verdienen ook 120.000 E bruto en meer (Baudet meer omdat hij fractie voorzitter is: 130.000 E).
  Laat ze er blij mee zijn met die knaken. Zijn ook opportunisten en plucheplakkers. Alleen God zij dank een beetje kritisch op het Corona drama/Corona Maffia!
  Het hele systeem is verrot.
  Jammer, gemiste kans.
  Uitzien naar Wederkomst van Jesus Messias.
  Wellicht komt de Heer God Zelf nog ons te hulp….

  Joost

 29. Hoelang mogen we ons nu nig Democratie noemen? Democratie is wanneer het land bestuurd wordt door het volk. Dit lijkt meer op een communistisch staat met een stem ceremonie.

 30. Lijkt mij toch een goede zaak omdat ze zoals ze zelf zeggen op hun website aan de kant van het Goede staan en ik denk dat je wel degelijk druk op een politicus kunt uitoefenen als zijn brievenbus propvol zit met deurwaardersvorderingen!

  Wij voeren niet slechts een rechtszaak in de hoop dat er iets uitkomt. We volgen een doordachte strategie, waarbij we ons realiseren dat traditionele juridische denk- en werkwijzen ons niet de zege zullen bezorgen. Wij pretenderen de Waarheid te verdedigen en dat is precies wat we doen. Wij staan aan de kant van het Goede en dat geeft ons ontzettend veel kracht.

  De oplossing: Stel Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel persoonlijk aansprakelijk en biedt hen een verbintenis (contract) aan met een maximale dagvergoeding van € 150,- per dag, per overtreding met recht op een bijkomende vergoeding van aantoonbare financiële schade wegens onrechtmatige daad. Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation.

  https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html

 31. Ik stem al jaren niet meer, als iedereen dat doet valt het systeem in elkaar.

  Welk volk wil je vertegenwoordigen als niemand op je stemt ?

  De Demon-cratie is FAKE NEWS !

 32. Wat valt precies onder culturele tradities?
  Valt op zondag met het hele gezin naar de kerk hier ook onder?
  En gaan we dan voor heel Nederland katholieke of Protestantse tradities beschermen?
  Of gaan we dat per dorp bekijken?
  En welk jaartal is dan het uitgangspunt? (Zeker in Limburg zijn aardig wat verschuivingen in tradities geweest over de jaren heen.)

  Of het hoofd van een levende gans aftrekken? (Is deze traditie belangrijker dan dieren welzijn?)

  Waarom wordt trouwens niet alle censuur beëindigd? Het lijkt erop dat met dit voorstel selectieve censuur gepromoot wordt. Dat vind ik erg opmerkelijk.

 33. Ik zou het helemaal geweldig vinden als er een bindend referendum komt.
  Ik ga dan 11 referenda aanvragen waarbij ik ieder keer 11 provincies vrijstel van belasting betaling, zodat na al die referenda alleen mensen uit mijn eigen provincie vrijgesteld worden van belasting betaling.
  Doordat ik ieder los referendum meer dan 90% stemmen voor krijg moet dit wel lukken.

 34. Leuk bedacht en ik ben er gewoon voor, maar… waarom zullen de heren en dames politici zich blootstellen aan verantwoordelijkheid met gevolgen? Nu is het vooral onzin uitkramen om daarna vooral weer in het gareel van de EU en VN te vervallen. Het zijn gewoon, op enkele uitzondering daargelaten, gewoon allemaal laffe landverraders. Je kunt je beter afvragen wie regeren de regering.

 35. Alles wat ze willen, wordt al gegarandeerd als iedereen de beginselen van het begrip ‘vrijheid’ goed begrijpt. Binnen dat concept van vrijheid kan iedereen zelf bepalen om al of niet gevaccineerd te worden. Binnen dat concept mochten ouders scholen oprichten naar eigen beginselen. Binnen dat concept is iedereen vrij wel of niet deel te nemen aan traditionele culturele verschijnselen. Als die sociale platforms gewoon beloven dat ze neutraal zijn (net als de postbode), hoeven ze zich verantwoordelijk te houden voor wat een pluriforme bevolking zoal meent te moeten publiceren.
  En wat is eerlijke berichtgeving. Ooit hadden we bij de media het beginsel van vrijheid, waarbij iedereen zich kon abonneren op het blad naar de eigen inzichten, of lid kon worden van een omroep met eigen beginselen.
  En zeker op universiteiten gold ook het beginsel van de wetenschappelijke onafhankelijkheid en vrijheid.
  In de genoemde voorstellen zie ik een andere vorm van vrijheidsbeperking opduiken.

 36. Ik vind al jarenlang dat de politici pas achteraf betaald dienen te worden. Dus nadat ze al hun beloftes hebben waargemaakt. Hebben ze dat niet, dan is dat kiezersbedrog en krijgen ze ook geen loon. En omdat het allemaal zulke oprechte rechtschapen personen zijn, die het beste met het volk voor hebben – en hun werk als een roeping zien – zullen ze dat vast geen probleem vinden. (Ahum)

  No cure, No pay. (Geen oplossing, Geen betaling)

 37. Inderdaad Sander. Het schip is al te ver gezonken om nog gered te kunnen worden. De meeste opvarenden, de onnadenkende goed-gelovige meute in overheid en gezag, zullen juichend met het schip ten onder gaan.
  Zinloos om je nog in te zetten om dat soort gelovigen op andere gedachten te brengen, want ze zullen onwrikbaar vasthouden aan hun ‘democratische rechtsstaat’-dogmatiek en hun volgzaamheid aan de huidige en geestverwante toekomstige regeerders.
  Voor diegenen die niet tot de staatsgelovigen en staatsdwepers behoren: ga uit die mensenmassa benedendeks, klim op naar het buitendek boven en tuur de golven af of u al een reddingsboot ziet naderen want ik heb gelezen dat die voorzegd en in omstreeks deze tijd in aantocht is.

Comments are closed.