2011 lijkt jaar van gespannen onzekerheid te worden

Namens het ‘hele team’ van Xandernieuws (1 hoofdmoderator, 1 part-time moderator en ondergetekende zelf) bedanken we alle lezers voor hun belangstelling, tips en bijdragen in 2010 en wensen we iedereen een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe!

—————————————————————————————————————————————

Zo, en nu weer over tot de orde van de dag. 2011 lijkt een jaar van gespannen onzekerheid te worden. Laten we eens even kort een aantal zorgwekkende ontwikkelingen op een rijtje zetten:

1. Financiële crisis verergert. 

Afgelopen jaar wisten de Europese leiders ternauwernood het instorten van de eurozone te voorkomen. Hoewel politici en reguliere media in de EU voortdurend benadrukken dat de euro stabiel is en een garantie is voor onze welvaart, wordt daar in de rest van de wereld vaak heel anders over gedacht. In met name Groot Brittannië en de VS geven ze geen cent meer voor het overleven van de eurozone (1), zeker niet nu na Griekenland, Portugal en Ierland dit voorjaar Spanje aan de beurt zal zijn, dat maar liefst 400 miljard zal moeten herfinancieren. Als dat niet of slecht gaat lukken zal de druk op de eurozone alleen maar groter worden. 

Op de korte termijn is dit voor de financiële en economische stabiliteit van Nederland geen goed nieuws; de hele eurozone is immers van elkaar afhankelijk gemaakt. Omdat de verwachtingen voor de Duitse economie in 2011 heel goed zijn lijken de gevolgen voor ons land, dat nauw verbonden is met Duitsland, in eerste instantie mee te vallen. Als het in gang gezette domino-effect in de eurozone zich echter verder verspreid -en die kans is zeer groot- dan zullen uiteindelijk ook de sterkere landen zoals Duitsland en Nederland getroffen worden. 

Persoonlijk zie ik liever een snelle crisis in de eurozone met als gevolg het uiteenvallen of zelfs het opheffen van de euro. Een totale mislukking van Brussel is beter dan het alternatief waar achter de schermen hard aan gewerkt wordt: de uitbreiding van de huidige autoritaire EU tot een fascistische superstaat, waarin alle soevereiniteit van de landen is overgedragen aan een clubje niet-gekozen autocraten. We zagen bij het Verdrag van Lissabon reeds dat we als burgers helemaal niets meer te zeggen hebben over de EU, en dat gaat in dat geval alleen maar véél erger worden. Op de lange termijn is het ontploffen van de eurozone en EU de beste garantie dat onze toch al zwaar onder druk staande vrijheid en democratie in stand kunnen blijven en hersteld kunnen worden.

De Europese Unie van Socialistische Sovjet Republieken en de daarmee gepaard gaande forse daling van onze levensstandaard en opheffing van vrijheid van meningsuiting is door niemand meer tegen te houden, mits de meedogenloze spelers op de financiële markten besluiten dat het voor hen winstgevender is om de unie ten val te brengen. Het is afschuwelijk dat we nu geheel afhankelijk zijn van deze bloedzuigende financiële haaien om te voorkomen dat we straks volkomen vertrapt worden door de niets ontziende criminele dictatuur in Brussel. Maar alles beter dan een monddood gemaakte burger te moeten worden van het nieuwe Dritte Reich dat in de maak is. 

2. Verval VS zet door

Kan het in Europa in theorie nog goed komen, aan de overkant van de oceaan lijkt de VS onvermijdelijk af te stevenen op een waar financieel en economisch armageddon. Het ene na het andere negatieve record wordt verbroken: * 3 miljoen gezinnen gedwongen hun huis uit* 30 miljoen Amerikanen zonder werk* 43 miljoen afhankelijk van voedselbonnen* 52 miljoen in armoede* 59 miljoen zonder ziektekostenverzekering* 239 miljoen die nog maar nèt kunnen rondkomen* $ 144 miljard aan bonussen voor de heren bankiers op Wall Street* $ 13 biljoen in de zak van slechts 1% van de Amerikaanse bevolking

Nog nooit was de tegenstelling arm-rijk zó groot, waar dan ook ter wereld. (2) Ondertussen is de Federal Reserve begonnen met Quantitative Easing 2 en wordt nu al gesproken over fase 3. Dit ongelimiteerde bijdrukken van geld in combinatie met het vrijwel geheel opkopen van de eigen staatsschuld en de verbijsterende conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat niemand weet wie de laatste 2 jaar de aandelen op Wall Street heeft gekocht -waarschijnlijk de overheid- kan niet anders leiden tot een waar financieel armageddon. 

De instorting van de VS is niet meer af te wenden, alleen of dat al in 2011 gaat gebeuren is onzeker. In de strijd tussen de dollar en de euro zal het erom spannen welke munt het als eerste zal begeven. Beide munten zullen uiteindelijk fors gedevalueerd moeten worden. Is de dollar als eerste aan de beurt dan volgt er spoedig totale chaos in Amerika, met mogelijk de al vaker aangekondigde gevreesde ‘bank holiday’. De regering Obama lijkt zich al voor te bereiden op grote binnenlandse onlusten door Amerika nog veel sneller dan onder George Bush te veranderen in een politiestaat. Obama heeft inmiddels de macht om iedere Amerikaan zonder aanleiding en zonder proces te laten oppakken en onbeperkt te laten opsluiten en zonder uitleg het hele internet af te sluiten.

Het einde van het Amerikaanse imperium zal voor Nederlandse banken en bedrijven grote gevolgen hebben, aangezien ons land enorme belangen in de VS heeft. Het is niet ondenkbaar dat onze financiële sector opnieuw in grote problemen terecht zal komen en de overheid wederom met miljarden zal moeten bijspringen. Gezien de enorme bezuinigingen de komende jaren zal het een hele toer worden om dit aan de bevolking te verkopen. 


3. Kruitvat Midden Oosten

Het werd gevreesd voor 2007, 2008, 2009 en 2010, maar kwam er nog steeds niet van: een nieuwe grote oorlog in het Midden Oosten die gericht zal zijn op Israël. Een aantal keer leek een Israëlische en/of Amerikaanse aanval op de Iraanse nucleaire installaties heel dichtbij. Aan het begin van 2011 lijkt deze dreiging echter tijdelijk verminderd. Zo laat de regering Obama regelmatig blijken eigenlijk niets te voelen voor een militair ingrijpen en gaf de Israëlische minister van Strategische Zaken Ya’alon afgelopen week te kennen dat een Iraanse kernbom dankzij het Stuxnet computervirus en de internationale sancties met zo’n 3 jaar vertraagd is. Dat duidt niet op een snelle Israëlische aanval. 

Schijn kan echter bedriegen, en Israël is altijd een meester geweest in het zand in de ogen strooien van de vijand. Daarom moet niet vreemd worden opgekeken als er zomaar ‘uit het niets’ alsnog een oorlog met Iran uitbreekt. Tevens is er de voortdurende militaire opbouw van de islamitische terreurgroepen Hezbollah en Hamas door Iran en versterkt het regime in Teheran zijn greep op Libanon en Syrië. Het is goed mogelijk dat Hezbollah zich dit jaar dermate in het nauw gedreven voelt door de aanstaande veroordeling voor de moord op de Libanese premier Hariri in 2005 door een VN-tribunaal, dat de islamisten een oorlog tegen Israël zullen beginnen, in de hoop dat de hele moslimwereld zich achter hen zal scharen.

Een andere dreigende ontwikkeling is het mogelijke éénzijdige uitroepen van een Palestijnse staat en het erkenning hiervoor vragen bij de VN. Het is niet langer ondenkbaar dat Amerika met de ten diepste anti-Israëlische Barack Obama aan het roer een dergelijke resolutie hiertoe niet zal blokkeren. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn; zo zullen de Palestijnen met geweld alle Joden van ‘hun’ land willen verdrijven, waarop het Israëlische leger opnieuw de Westelijke Jordaanoever zal binnentrekken. Een internationaal conflict rond Judea en Samaria en vooral de status van Jeruzalem ligt daarom op de loer. 

4. Onverwachte trigger: natuurramp of nieuw 9/11

Grote natuurrampen en terreuraanslagen lijken niet te voorspellen, maar gezien het feit dat de meeste mensen ervan overtuigd zijn geraakt dat 9/11 grotendeels een vooropgezet plan is geweest en dat het aantal natuurrampen over de hele wereld drastisch toeneemt is het niet slechts ‘nattevingerwerk’ te veronderstellen dat een grootschalige (terreur)aanslag of zeer zware aardbeving in de Verenigde Staten -en de talloze kleinere en vaak vreemde recente aardschokken in Amerika lijken volgens velen iets aan te kondigen- de trigger zou kunnen zijn voor een hele serie gebeurtenissen die als een filmscenario voor onze ogen zal worden afgespeeld. Te denken valt aan het afkondigen van de beruchte staat-van-beleg en een oorlogssituatie (Noord Korea, Iran) die een wereldwijde crisis -zowel financieel, economisch, maatschappelijk als politiek- zal veroorzaken. 

Mogelijk dat dit de aanleiding zal zijn voor de al veel besproken ‘machtselite’ om in razendsnel tempo en zonder enige democratische besluitvorming de beruchte  Nieuwe Wereld Orde in te voeren, waarin de meeste grenzen zullen worden opgeheven en alle macht in handen komt van een select groepje machtswellustelingen. Hun motto ‘Orde uit chaos’ zal dan realiteit worden. Het is echter minstens zo voorstelbaar dat de aanleiding het financiële instorten van de VS en/of Europa zal zijn. 

Daarnaast zijn er natuurlijk de nodige doemscenario’s in omloop die variëren van de komst van planeet X (Nibiru) en de daarmee gepaard gaande verwoestende wereldwijde aardbevingen, een zonnevlam die de hele beschaving terugwerpt in het Stenen Tijdperk of het uitbreken van een extreem dodelijke grieppandemie of een atoomoorlog, die honderden miljoenen of zelfs miljarden slachtoffers zullen eisen. Los van dit soort geheel onvoorspelbare gebeurtenissen heb ik me geprobeerd te beperken tot een zoveel mogelijk realistische verwachting voor het komende jaar – voor zover die verwachting al iets te betekenen heeft. Daarom zullen we op 1 januari 2012 hoogstwaarschijnlijk moeten constateren dat het allemaal toch heel anders gelopen is dan ‘verwacht’.

Xander
(1) Nu.nl

(2) The Market Oracle