Wat is er met deze doorbraak tegen kanker gebeurd? Eén injectie met dit medicijn doodt in 2 dagen tijd 70% van veel tumoren

(19.00) – Australische nieuwszenders en de Britse krant The Guardian berichtten 9 jaar geleden over een doorbraak in de strijd tegen kanker. Een nieuw medicijn op basis van Blushwood bessen, die enkel in de regenwouden van Queensland zijn te vinden, bleek bepaalde tumoren in slechts 48 uur tijd te doden. De bloedtoevoer naar tumoren werd gestopt en het eigen afweersysteem van het menselijke lichaam geactiveerd. Wat is er sindsdien gebeurd met dit spectaculaire medicijn tegen ’s werelds meest gevreesde welvaartsziekte? Is het zich almachtig wanende farmaceutische complex, dat al zo lang leeft en floreert van (dood)zieke mensen, er wéér in geslaagd een medische doorbraak de nek om te draaien om hun eigen miljardenwinsten te beschermen?

Het medicijn met de voorlopige aanduiding EBC-46 werd samengesteld door extractie van een verbinding uit de bessen van de Blushwood boom, een plant die enkel in bepaalde gebieden van de Atherton Tablelands voorkomt.

Al na 5 minuten krachtig effect

Eén injectie direct in het melanoom model in het laboratorium, alsmede ook in hersentumoren en tumoren in de hals en dikke darm bij dieren, vernietigde in ruim 70% van de gevallen permanent de kankercellen, zo verklaarde dr. Glen Boyle van het QIMR Berghofer Medical Research Institute in Brisbane, hoofdauteur van het onderzoek destijds. ‘In preklinische testen hebben wij onze modellen geïnjecteerd, en binnen vijf minuten ziet men een zuivering van het gebied die er als een blauwe plek uitziet.

De snelheid waarmee de tumoren verdwenen verbaasde de researchers nog het meest. ‘Normaal gesproken duurt het weken om een tumor te behandelen,’ vervolgde Boyle. ‘Maar nu gaat het heel, heel snel.’ Na enkele dagen is een tumor volledig verdwenen, en dat met slechts één enkele injectie. Boyle dacht dat het medicijn ook goed in mensen zou gaan werken, maar (vooralsnog) vooral bij oppervlakkige tumoren zoals huidkanker en kanker in mond- neus en keelholtes.

Tegen metastase werkte het (nog?) niet, dus daar waren volgens hem nog steeds operaties en chemotherapie voor nodig. Desondanks merkte hij op dat ‘juist voor oudere patiënten die geen chemotherapie of anesthesie aankunnen, dit middel bijzonder geschikt zou zijn om tumoren te bestrijden.’

Niet zonnestraling, maar verbranding is oorzaak van steeds meer huidkanker

In de reportage werd Martino Toso aan het woord gelaten, een vrouw bij wie 3 weken eerder een melanoom van haar rug was verwijderd. De diagnose huidkanker kwam bij haar als een schok, ‘want op het strand verbleef ik altijd in de schaduw en gebruikte ik altijd zonnebrandcreme.’ Ze zei blij te zijn met het nieuwe potentiële medicijn, omdat dit veel perspectief voor mensen met huidkanker bood.

Net als in Nederland is huidkanker in het zonnige Australië een steeds groter probleem. Ondanks het feit dat er record hoeveelheden zonnebrandcreme worden gebruikt, krijgen ieder jaar bijna 20.000 Australiërs de diagnose huidkanker, een aantal dat nog steeds toeneemt. Ruim 1000 van hen overleven het niet. De behandeling van al deze patiënten kost de staat jaarlijks $ 1,5 miljard.

In de nieuwste inzichten wordt dan ook teruggekomen op de vermeende schadelijkheid van zonnestraling, die nauwelijks van invloed op het ontstaan van huidkanker blijkt te zijn. Verbranding door de zon is echter wél bijzonder schadelijk, zo extreem zelfs, dat kinderen die regelmatig in de zon verbranden er op veel latere leeftijd huidkanker door kunnen krijgen. Overigens zijn er ook steeds meer onderzoeken die erop wijzen dat de chemicaliën die in zonnebrandcremes worden gebruikt eveneens schadelijke effecten kunnen hebben. In 2022 werden nog diverse merken teruggeroepen omdat het kankerverwekkende benzeen erin was ontdekt.

De meeste mensen weten wel dat zonlicht heel belangrijk is voor ons vitamine D niveau (en daarmee voor onze weerstand en tal van andere cruciale organen en lichamelijke functies), wat eigenlijk bij bijna alle mensen – ongeacht huidskleur – eigenlijk chronisch (veel) te laag is en daarom dagelijks geslikt zou moeten worden (zeker in de wintermaanden).

Uit gecontroleerde wetenschappelijke studies blijkt dat het al of niet gebruiken van zonnebrandcreme geen gevolgen heeft voor het vitamine D niveau. Het volledig vermijden van zonnestraling heeft in ieder geval wél negatieve impact op tal van aspecten van de menselijke gezondheid, net als een te laag gehalte vitamine D in het lichaam.

Farmaceuten hielden eerder ontwikkeling effectieve medicijnen tegen

Begin 2012 haalden wetenschappelijke onderzoekers van de Universiteit in het Canadese Edmonton het nieuws met hun verklaring dat er al jaren een veel effectiever medicijn bestond tegen kanker, maar dat de toepassing hiervan door de machtige farmaceutische industrie – en via de door hen gecontroleerde medische autoriteiten – wordt geblokkeerd. De researchers publiceerden hun eerste veelbelovende onderzoeksresultaten al in 2007.

Het medicijn dichloroacetaat (DCA, ook wel dichloorazijnzuur), dat wordt gebruikt bij bepaalde stofwisselingsziekten, heeft nauwelijks bijwerkingen en is volgens de onderzoekers een veel goedkoper, veiliger en vooral effectiever medicijn tegen kanker. Vermoedelijk omdat de gevestigde kankerindustrie miljardenwinsten maakt met de bestaande peperdure medicijnen en therapieën, werd en wordt het grootschalige gebruik van DCA tegen kanker – op enkele klinische testen na – nog altijd ernstig vertraagd en/of tegengehouden.

In 2011 berichtten we dat een in de jaren ’70 ontdekte kankertherapie die vele malen effectiever is dan chemotherapie en bestraling, en daarnaast niet de giftige bijwerkingen van deze nog altijd massaal toegepaste behandelmethoden vertoont, tientallen jaren lang bleek te zijn onderdrukt door de hoogste Amerikaanse medische autoriteit FDA (Federal Drug Administration), wiens leden bijna allemaal nauwe banden met de farmaceutische industrie hebben.

Het ging om zogenaamde ‘anti-neoplastons’, ontwikkeld door dr. Burzynski, die ontdekte dat kankerpatiënten gebrek hebben aan een bepaald soort peptide die overvloedig aanwezig is in gezonde mensen. Zijn medicijn bleek in één keer 100 soorten kankergenen te kunnen aanpakken. In klinische testen met bepaalde kankerpatiënten haalde hij een genezingspercentage van 25%, tegen slechts 9% van dezelfde groep patiënten die werden behandeld met chemo en bestraling. Zelfs fatale hersentumoren bij opgegeven kinderen wist het medicijn te verwijderen.

Via onduidelijke rechtszaken, vervalste testen en gestolen patenten bleken de FDA en farmaceutische bedrijven zijn ontdekking met succes de nek om te draaien. Met hoeveel andere middelen en behandelingen is dat al niet gebeurd? Hoeveel miljoenen mensen zijn er onnodig gestorven omdat de industrie uit alle macht zijn gigantische inkomsten beschermt door zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk ziek te maken en te houden door hen enkel met hun eigen peperdure, maar vaak nauwelijks effectieve middelen en methoden te laten behandelen?

‘Tropische vlucht blijkt 100 keer effectiever dan chemotherapie’

Iets meer dan 10 jaar geleden plaatsten we een artikel over de zuurzak of guanábana / graviola, een boom wiens gelijknamige vrucht 10.000 keer werkzamer zou zijn dan chemokuurmiddelen en 100 keer werkzamer dan chemotherapie zelf, en dat zonder de beruchte zware bijwerkingen.

Het Cancer Research UK instituut erkende destijds dat graviola extract sommige soorten lever- en borstkankercellen die resistent zijn tegen chemo, kunnen doden. Al in 1996 werd in een Amerikaanse studie geconcludeerd dat een ‘geïsoleerde verbinding die uit zaden van de vrucht werd geëxtraheerd, een 10.000 keer hogere werkzaamheid op kankercellen heeft dan het chemomedicijn Adraimycine.’ Het Amerikaanse National Cancer Institute zou hier al sinds de jaren ’70 van op de hoogte zijn, maar de resultaten volgens het magazine Psychology Today intern hebben gehouden.

Jaren later kwamen researchers van de Katholieke Universiteit in Zuid Korea tot de conclusie dat de zaden van graviola ook werkzaam zijn tegen dikke darm- en longkankercellen. Inheemse volken gebruiken deze ‘supervrucht’ ook om te ontspannen, als middel tegen infecties, parasieten en depressies, en ter preventie van allerlei chronische ziekten.

In 2006 zou een niet bij name genoeg farmaceutisch bedrijf geprobeerd hebben de werkzame stof van graviola na te maken om het vervolgens als eigen product op de markt te brengen, maar dat zou zijn mislukt.

Mijn artikel bleek gezien de reacties op de site en in mijn mailbox nogal wat teweeg te brengen. Een wetenschapper bevestigde de gemelde bevindingen in het artikel, en van twee bekenden kreeg ik enige tijd later het nieuws dat twee familieleden van hen die met terminale kanker waren opgegeven, het middel waren gebruiken. De één genas op wonderbaarlijke wijze, maar de ander overleed. (Disclaimer: ik ben géén medicus, dus dit is beslist géén medisch advies! Dat geldt ook voor de andere genoemde middelen.)

Nieuwe reden om kankerpatiënten niet te genezen: het klimaat

In mei 2020 waarschuwde de American Cancer Society (ACS) in zijn Cancer Journal for Clinicians dat de behandeling van kankerpatiënten slecht is voor het klimaat, omdat de CO2 ‘afdruk’ van de behandelingen zo hoog zou zijn.

Met andere woorden: heeft u kanker, dan moet u maar doodgaan, want als we u redden dan warmt de aarde teveel op. En toeval of niet, de afgelopen maanden is er in de VS ineens een ‘onverklaarbaar’ tekort aan medicijnen tegen kanker ontstaan.

Het voorzegde genadeloze Godsoordeel over de farmaceuten

Ik kan dit artikel niet anders afsluiten dan met een Bijbeltekst die ik in de loop der jaren al vaak heb aangehaald. Het betreft een tekst uit Openbaring 18, het eindtijd oordeel over ‘Babylon’, dat in fysiek opzicht eigenlijk enkel kan slaan op de Verenigde Staten, en in bredere zin het Westen en al zijn globalistische organisaties die in New York zijn gevestigd.

‘Babylon’ zal plotseling totaal vernietigd worden door vuur en nooit meer worden opgebouwd, ‘want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw pharmakeia (‘farmacie’) – vanuit de grondtekst letterlijk middelen waaraan een bepaalde ‘magische’ werking wordt toegeschreven – werden alle volken misleid’ (vs. 23).

De betekenis van dit woord slaat naar mijn overtuiging niet alleen op veel farmaceutische producten (waarbij we ook drugs kunnen rekenen), maar bij uitstek op vaccinaties, die neerkomen op mogelijk het grootste bedrog dat de mensheid ooit heeft getroffen, en wat de Covid mRNA injecties betreft zelfs de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit.

Dat moet – absoluut ook vanwege het ten koste van ontelbare mensenlevens achterhouden van werkende medicijnen -, dat zál een genadeloos Godsoordeel krijgen dat de wereldelite zal doen huiveren van ontzetting, maar heel veel gelovigen wereldwijd zal vervullen met blijdschap en opluchting, omdat de ‘kop van de slang’ (die vooral via de VN, de WHO en het WEF nu in snel tempo de absolute wereldmacht naar zich toe trekt) eindelijk voorgoed zal zijn verpletterd.

Xander

Archief:

2013:
19-11: Tropische vrucht blijkt 100 x effectiever dan chemotherapie

2012:
13-08: Amerikaanse wetenschappers ontdekken dat chemotherapie kanker versnelt

11-02: Bewijs dat farmaceutisch complex goedkoop en effectief kankermedicijn blokkeert

2011:

14-06: Zeer effectieve kankertherapie 34 jaar lang onderdrukt door Amerikaanse overheid