Virus tirannie: ‘Britse politie kan ingrijpen bij niet downloaden corona app’

‘Boris Johnson is bezig Londen te vernietigen.’

—————————————————————————————————————————————-

Verpleegster neemt ontslag: ‘Maar 3 mensen met Covid in ons ziekenhuis, alle patiënten met griep worden ook meegeteld’ – ‘Als deze waanzin niet stopt, zal alles in de as worden gelegd, want communisme 3.0 is gedoemd te falen’ – ‘Beter dood dan leven na de Grote Reset’

—————————————————————————————————————————————-

Westerse overheden houden nog steeds vol dat apps en toekomstige vaccins ‘vrijwillig’ blijven – totdat ze dat van de ene op de andere dag niet meer zijn, zoals met mondkapjes ook is gebeurd. Een Britse vrouw zegt dat ze is bedreigd met een bezoek van de politie toen ze bleef weigeren de ’track & trace’ corona app van de NHS (het Britse RIVM) te downloaden. Een moedige Britse verpleegster nam ontslag omdat ze zag hoe mensen met griep ook in haar ziekenhuis standaard als corona patiënten worden geteld, terwijl ‘er maar drie mensen liggen met Covid.’ Premier Boris Johnson heeft inmiddels een nieuwe draconische lockdown afgekondigd, die mensen weer `verplicht om thuis te blijven.

Een vrouw uit Skipton zou ‘positief’ op corona hebben getest, dus is ze voor 90% zeker vals-positief. Ze ging desondanks meteen in zelf-isolatie. Thuis werd ze bestookt met meer dan 20 text berichten waarin werd geëist dat ze de corona app moest downloaden. Toen ze dat niet deed, werd ze opgebeld door het Test & Trace systeem, en bedreigd met een bezoek van de politie. De vrouw beëindigde woest het telefoongesprek, en is nu in afwachting van wat er gaat gebeuren.

Verpleegster: ‘Maar 3 mensen met Covid in ons ziekenhuis’

De corona app is officieel volledig vrijwillig, en de autoriteiten hebben geen wettelijke grondslag om deze af te dwingen. Dat gebeurt echter toch, net zoals in ons eigen land maandenlang noodtoestand maatregelen van kracht bleven die ongrondwettelijk en daarmee in wezen illegaal waren.

Een Britse verpleegster nam ontslag, en bevestigde publiekelijk dat er enorm gefraudeerd wordt met de corona cijfers. ALLE mensen met griepklachten worden als ‘Covid-19’ geregistreerd. In haar ziekenhuis liggen echter slechts drie mensen die het daadwerkelijk hebben. (7)

Virus tirannie

De Britse politie bemoeit zich werkelijk overal mee. Zo worden bijvoorbeeld mensen die de supermarkt binnengaan ondervraagd over wat ze van plan zijn om te gaan kopen (1). Tijdens de gisteren ingegane lockdown, die in ieder geval tot 2 december duurt, moeten de Britten weer verplicht thuis blijven, en mogen ze alleen om medische redenen, essentiële reizen, onderwijs en boodschappen doen de deur uit. Zo’n wurgende onderdrukkingssituatie lijkt er ook in Nederland weer aan te komen.

Demonstraties zijn verboden, maar de eerste protesten van het uitgeputte, steeds bozer wordende Britse volk, dat door begint te krijgen dat ze ongekend worden voorgelogen, al hun vrijheden en rechten worden afgepakt, en ze een permanente tirannie in worden gedwongen, hebben reeds plaatsgevonden (2)(3).

‘Alles in de as als deze waanzin niet stopt’

‘Als deze waanzin niet wordt gestopt, zal alles in de as worden gelegd,’ schrijft de Amerikaanse econoom Martin Armstrong. ‘Ik heb in Londen gewoond, het was mijn favoriete stad in de wereld. Ik hield van de cultuur en alle kleine specialiteitswinkeltjes. Dat alles wordt nu doelbewust vernietigd door Boris Johnson. Het sterftecijfer van dit virus rechtvaardigt niet de totale vernietiging van de economie.’ (4)

Op een andere pagina laat hij een filmpje zien van een groep Britse agenten, die de eigenaresse van een sportschool, die weigert te sluiten, een boete van 1000 pond geven, en haar arresteren als ze haar persoonlijke gegevens niet wil geven:

‘Deze Londense agenten zijn een schande. Het hele land is tot het einde van het jaar in een lockdown gezet. Je kunt enkel nog rondlopen met een mondkapje, waarvan op de doos staat dat ze geen enkele ziekte kunnen tegenhouden. Ze zijn duidelijk te stom om te begrijpen dat als Boris klaar is, geen enkel klein bedrijf het overleefd heeft. Ze helpen het communisme 3.0 te implementeren, en handelen ook tegen hun eigen gezinnen. Je kunt geen economie herbouwen nadat je het MKB, dat 70% van de alle banen levert, hebt weggevaagd.’ (5)

‘Beter dood dan leven na de Grote Reset’

‘Deze ellende komt van het World Economic Forum en hun Grote Reset, het complot van academici die aan hun drankjes lurken, en NUL ervaring hebben in de echte wereld. In hun ogen is de economie het product van de overheid, die met één streek van een pen ‘groen’ kan worden gemaakt.’

‘Ik ben voor de Val van de Muur in (Oost) Berlijn geweest. Dat is niet de wereld waar ik in wil leven. Je kunt veel beter dood zijn.’

‘We hebben alleen onze vrijheid nog. Als deze waanzin niet wordt gestopt, zal alles in de as worden gelegd. Communisme 3.0 zal falen. Zij kunnen niet tolereren dat andere mensen vrij zijn. Wij moeten hun slaven worden om aan hun maatschappijbeeld te voldoen, die altijd anti-religie is, of die nu christelijk, Joods. moslim, boeddhistisch of hindoeïstisch is.’

 

Xander

(1) Summit News via Zero Hedge
(2) Zero Hedge
(3) Summit News
(4) Armstrong Economics
(5) Armstrong Economics
(6) Armstrong Economics
(7) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:

02-11: 44.000 wetenschappers en medici noemen corona beleid ‘verwoestend’ en eisen terugkeer naar normaal
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dta Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gatesbevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

25

 1. Ik bezit géén smartphone of PC en wil er NOOIT !!! Dus : geen spionage mogelijk !!!

 2. Het valt mij erg op dat er zoveel mensen alleen maar aan vakantie en weet ik hoeveel gangenmenu ’s denken
  Zoals ook veel scholen de excursie ’s en stages in het buitenland doen. Zal omgekeerd ook zo zijn, maar heel
  verwarrend werkt, anders is geleerd. En de superieuren het werk aan de student overlaten.
  Iedereen moest immers weer gaan werken. Omscholen in een ander het leven zuur maken, spoedopgeleid.
  Vakbekwame advisering heet dat. Een ander misleiden voor hun eigen gewin. Virussen? Gifspuit?
  Grote koffer vol octrooien in ruil voor de vrijheid en verworven rechten van bevolking

 3. De VVD maakt een ruk naar links:

  Op https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2355510-ik-ben-links-en-stem-op-de-vvd-leiderschap-rutte-trekt-nieuwe-kiezers.html “‘Ik ben links en stem op de VVD’, leiderschap Rutte trekt nieuwe kiezers” en op https://www.ad.nl/politiek/vvd-doet-stapje-naar-links-in-nieuw-verkiezingsprogramma~a7563f0e/ “VVD doet stapje naar links in nieuw verkiezingsprogramma” over de VVD die in haar verkiezingsprogramma een ruk naar links heeft gemaakt met o.a. een hoger minimumloon, een sterkere publieke sector en minder marktwerking in de zorg.

  Tot nu toe was de VVD altijd voor rechts sociaaleconomisch beleid met daarbij een strenge begrotingsdiscipline, strenge bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid, marktwerking en een kleine overheid. Dat de VVD op sociaaleconomisch terrein naar links draait, maakt het ook gemakkelijker om met andere middenpartijen als het CDA, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie te gaan regeren.

  Dat zelfs ook de VVD de strenge begrotingsdiscipline van de afgelopen jaren loslaat, kan dat er mee te maken hebben dat de VVD ook inziet dat het financiële systeem niet meer te redden is en dat de Grote Reset op komst is? Het strenge Europese begrotingsbeleid (Stabiliteits- en Groeipact) vanaf 2010 hield wel de Euro en het Europese banken- en financiële stelsel overeind, anders was die t.g.v. de problemen met de Griekse, Italiaanse en de Spaanse staatsschulden en begrotingstekorten in elkaar gestort. Het is op Gods tijd dat het financiële systeem in elkaar zal storten en het Covid-19 virus is daar de aanleiding van.

 4. Wie besloot dat Covid19 onder categorie A moest vallen?
  Toevallig lees ik het antwoord in ‘Gezond Verstand’, door Rémon Braun. Op 27 jan. jl. adviseerde het OMT aan de directeur-generaal van Volksgezondheid (mevr. A. Berg) om Covid19 in groep A te plaatsen. Refererend naar de vergadering van de WHO-crisiscommissie van 23 jan. Dat is de groep waarin ook Mers, pokken en polio zitten.
  Minister Bruins nam dit advies over en plaatste op 28 jan. via een ministeriële regeling, Covid19 op de A-lijst. Er waren tien in Europa nog géén gevallen bekend.
  Door deze beslissing werden de 192 regeringen onderhorig aan de richtlijnen van de WHO. Dit vanwege het International Health Regulations verdrag van 2005.
  Door deze beslissing handelde onze regering conform de wet uit 1999.
  Maar proportionaliteit en subsidiariteit móeten meegenomen worden als men vrijheden van burgers gaat aantasten. Volgens diezelfde wet.

  Vreemd wel dat Covid19 eind januari op de A-lijst wordt gezet, terwijl pas eind februari het eerste geval in Nederland wordt gevonden. Daaruit blijkt duidelijk dat de toestand in China de oorzaak was van dit besluit.
  Ik lees dit in ‘Gezond Verstand’. Dit is volgens mij gewoon feitelijke informatie die weinig met “complotten” te maken heeft.

 5. Er is een nieuwe infectiewet ingevoerd in 1999. Daar onderscheidt men enkele categorieën v.w.b. overheidsingrijpen en vrijheidsbeperkingen. Wel staat er in dat de regering proportioneel moet handelen en zich ook moet bezinnen op de vraag of er geen oplossingen zijn zonder draconische maatregelen.
  Men heeft dit corona-virus geplaatst in categorie A. In 1999 stond alleen polio in die categorie. Later kwam pokken erbij en Mers.
  Voor categorie A geldt een meldingsplicht, is is gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie mogelijk. Evenals gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine onder medisch toezicht en een verbod op de beroepsuitoefening.
  De veiligheidsregio’s krijgen de verantwoordelijkheid o.l.v. de minister. De GGD moet alles regelen. Dus de regering doet precies wat deze wet opdraagt.
  De vraag blijft wel of Covid19 wel past in categorie A.
  Wie beslist zoiets?

 6. Wie het visioen van Daniel begrijpt en herkend ,weet wat er op ons aankomt.

 7. Zo ongeveer kwamen ook de Egyptische, Griekse, Babylonische, Romeinse beschavingen aan hun einde. Er wordt beweerd dat ook Atlantis op zo’n soortgelijke manier aan haar einde is gekomen: de technologie werd te sterk ge-/misbruikt door elementen uit hun midden.

 8. Die Boris heeft gewoon zelf een reset gehad toen hij zgn corona had.
  Behoud van titel, maar ten koste van zichzelf en ‘zijn’ burgers.

 9. @Rienus 7.10
  Het is nog ongelooflijker dat dit Pabo studentje, nog niet eens gedwongen word, om bewijs voor te leggen van het bestaan van dit onzichtbare ,niet te isoleren, niet te fotograferen, niet genetisch te bepalen, zogenaamde virus, maar dat iedereen slaafs alles gelooft ,steeds opnieuw zonder enige vorm van bewijs,wat hij zegt, zonder meer
  Hoe dom en apatisch zijn nederlanders eigenlijk?

 10. https://www.youtube.com/watch?v=NBV0dNIJCu4
  Hoe een onbeduidend en vooral doorgedraaid Pabo studentje kennelijk in de gelegenheid wordt gesteld als een vorst te heersen zonder fundament. De term bananenrepubliek is nog te florissant om deze dwaling te duiden.
  Tjonge wat gaat dit hard de verkeerde kant op met zulke despoten die teveel vrijheid krijgen.

 11. https://www.youtube.com/watch?v=fsVz8F3_bpA
  Vanaf plus minus 6.57 minuten stel Wybren van Haga enkele doelgerichte vragen die op een zodanig onbeschofte manier worden beantwoord dat er feitelijk niet meer toe doet.
  Rutte is duidelijk de kiezer, de Nederlanders verslijt hij voor dom en ik kan hen daarin geen ongelijk geven. Never Let a Good Crisis Go to Waste:
  https://ontheroadtodamascus.com/2020/04/26/the-origin-of-never-let-a-serious-crisis-go-to-waste/
  Verklaring; maak effectief gebruik van de angst die met veel rook gordijnen wordt gezaaid om mensen allerlei zaken af te pakken. Zaken waar in het verleden mensen voor zijn gestorven worden nu, met goedvinden van de bevolking begraven.
  Tjonge wat gaat dit op een achterbakse manier en snel.

 12. De kans is groot dat als Joe Biden de verkiezingen wint, de coronavirus pandemie haar taak volbracht heeft en een ‘stille dood zal sterven’ (wat dan ongetwijfeld zal toegeschreven worden aan de succesvolle coronamaatregelen van de overheid).

  Het maakt alleszins duidelijk hoe nietsontziende en meedogenloos de globalistische deep state te werk gaat in haar coup tegen president Trump door hiervoor hele economiën te laten kapot gaan, ouderen eenzaam te laten sterven in rusthuizen, enz.

 13. Mag ik de mensen er aan herinneren dat we over mondkapjes zijn gegleden van niet werken (toen we kennelijk alles aan Chinezen hadden verkocht!) naar nu ernstig geadviseerd?
  En het blijft raadselachtig stil over de zeer effectieve, spotgoedkope therapieën die zijn bewezen.
  Verder is het ook unheimisch dat zo verschrikkelijk weinig mensen door hebben dat ze regelrecht de vernieling in worden gelogen en gemanipuleerd.
  Ik maak me geen enkele illusie zodra het vaccin er is wordt iedereen keihard verplicht in de rij te gaan staan. Waarschijnlijk zal men dan ook gemerkt worden, met zoiets als een tattoo op het voorhoofd. Tjonge wat gaat dit hard de fatale kant op.

 14. Het verval kan niet meer gestopt worden, de laatste stuiptrekkingen zijn reeds zichtbaar …

Comments are closed.