Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties actueler dan ooit

In 2005 droegen 194 landen, ook Nederland, hun medische zeggenschap tijdens internationale gezondheidscrises over aan de WHO. Dit tafereel met gedwongen vaccinaties is daarom wel degelijk een zeer serieuze bedreiging voor de mensheid.

—————————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot gedwongen vaccinaties staat al jaren in de richtlijnen van de WHO – Achterstellen vaccinweigeraars is óók dwang en verplichting

—————————————————————————————————————————————–

Nu in de Tweede Kamer onder druk van VVD, CDA en D66 opnieuw serieus nagedacht lijkt te worden om vaccinaties verplicht te stellen, is het goed om eens terug te kijken naar 2009, toen tijdens de Mexicaanse grieppandemie – die eveneens een hoax bleek, om zoveel mogelijk vaccins te kunnen verkopen – geprobeerd werd om de politiek en samenleving zover te krijgen akkoord te gaan met gedwongen vaccinaties. Ruim 11 jaar geleden verspreidde het Burgers Front een internationale ‘Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties.’ Lees hoe op huiveringwekkend overeenkomstige wijze de overheid nu alsnog probeert door te drukken wat in 2009 is mislukt.

Systeempropagandisten zeggen steeds dat vaccinaties nooit verplicht zullen worden gesteld, en wijzen daarbij nogal eens op de motie die onlangs in de Tweede Kamer hierover werd aangenomen. Dat het woord ‘verplichting’ niet zal worden gebruikt, zegt echter niet dat vaccinaties wel degelijk afgedwongen zullen worden. Dat zal gebeuren door de weigeraars met steeds hardere maatregelen te discrimineren en te straffen, zoals het ontzeggen van de toegang tot gebouwen, evenementen, horeca, vervoer, scholen, (zorg)instellingen en winkels.

Achterstellen vaccinweigeraars is óók dwang en verplichting

Het valt goed te vergelijken met het plegen van euthanasie: een sterk verdovend middel inbrengen waardoor zeker is dat een patiënt overlijdt, heet officieel actieve euthanasie. Het onthouden van voedsel, water en medicijnen is dat echter niet, maar wordt al jaren ‘passieve euthanasie’ genoemd. Op dezelfde wijze kan het achterstellen van vaccinweigeraars een ‘passieve verplichting’ worden – je dwingt de mensen weliswaar niet rechtstreeks via een wet, maar bereikt ondertussen wel exact hetzelfde door als overheid toe te staan dat bedrijven en instellingen ongevaccineerde mensen de toegang gaan weigeren.

Kortom: de Covid vaccins dreigen wel degelijk (indirect) verplicht te zullen worden. Tijdens de Mexicaanse- of varkensgriep (H1N1) ‘pandemie’ in 2009 – die achteraf niet meer slachtoffers maakte dan een milde seizoensgriep – werd internationaal al een ‘Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties’ verspreid, met hieronder een groot deel van de tekst, waarbij we ontdekten dat H1N1 vrijwel naadloos te vervangen is door SARS-CoV-2:

‘Wij, de ondertekenden, als Vrije Mensen, erkennen niet de bevoegdheid van de
Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization/WHO) om algemene
vaccinaties te verplichten. Ons lichaam is niet gebonden terrein, en
exclusief onderworpen aan onze zelfbeschikking. Iedere (poging tot) schending hiervan dient te worden aangeduid als een schending van het eerdergenoemde basisrecht. Dienovereenkomstig houden wij onze overheden verantwoordelijk voor de verdediging hiervan, met een bericht ter kennisgeving: Er komt een massaclaim indien ons onvervreemdbare recht op zelfbeschikking wordt ontnomen.’

‘Onderstaande is een checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie voor
influenzapandemie voorbereidingen:
 

Planning: Onderdeel 1.5.1 Rechtmatige- en ethische vraagstukken:

“Gedurende een pandemie kan het nodig zijn om de bestaande wetgeving of de (individuele) mensenrechten buiten werking te stellen. Voorbeelden zijn gedwongen quarantaine (buiten werking stellen van het individuele recht op vrijheid van beweging), het gebruik van private gebouwen als ziekenhuizen, het zonder toestemming gebruiken van medicijnen, gedwongen vaccinaties of de invoering van noodmaatregelen bij essentiële (hulp)diensten. Deze besluiten vereisen een wettelijk raamwerk*, zodat een heldere beoordeling en rechtvaardiging van de overwogen maatregelen verzekerd wordt, alsmede ook de samenhang met de internationale wetgeving (Internationale Gezondheidsvoorschriften).”

(* Dat raamwerk bestaat inmiddels in Nederland in de vorm van de spoedwet).

Er bestaat geen forensisch bewijs dat het SARS-CoV-2 virus de directe doodsoorzaak is geweest bij de personen die zijn overleden nadat zij het virus hebben opgelopen. Het grootste gedeelte van de sterfgevallen worden veroorzaakt door al aanwezige complicaties en auto-immuun ziekten… De symptomen van SARS-CoV-2 zijn, gebaseerd op de richtlijnen van de Center for Disease Control (CDC), vrijwel identiek aan die van de gewone griep, en de ernst is vergelijkbaar met een milde seizoensgriep*.’

(Door de WHO bevestigde cijfers: IFR tot 70 jaar slechts 0,05%, de helft van een gewone griep).

De symptomen van dit nieuwe coronavirus in mensen zijn vergelijkbaar met de symptomen van seizoensgriep, waaronder koorts, hoesten, keelpijn, een lopende of verstopte neus, lichaamspijnen, hoofdpijn, rillingen en vermoeidheid…. De hoogrisicogroepen van het nieuwe coronavirus zijn… hetzelfde als bij de seizoensinfluenza. Mensen met een hoger risico op ernstige complicaties van seizoensgriep zijn 65 jaar of ouder, zwangere vrouwen, en mensen van welke leeftijdsgroep dan ook met chronisch medische aandoeningen (waaronder astma, diabetes of hartziekten) en mensen met een verminderd immuunsysteem (door bijvoorbeeld immunosuppressieve medicatie of infectie met het HIV virus).”

‘Farmaceutische bedrijven (waaronder AstraZeneca, Moderna en Pfizer) kunnen enorm financieel gewin oogsten door deze crisis. Wij willen onder geen enkele voorwaarde onze veiligheid opofferen voor industrieel gewin. Het tekort aan betrouwbare data uit onderzoek van dit experimentele vaccin roept veel zorgen op. Er bestaan geen enkele criteria voor de efficiëntie, noch zijn er valide (onafhankelijke) statistieken beschikbaar.’

Opmerkelijk is dat er ook van H1N1 berichten waren dat het alle kenmerken had van een in een laboratorium geproduceerd virus:

‘Horowitz, auteur van “Emerging Virus: AIDS And Ebola: Nature, Accident, or
Intentional?”, geeft aan dat het nieuwe varkens-vogel-mens griepvirus (dat voor het eerst eind maart 2009 in Mexico gemeld werd) alleen afkomstig kan zijn van Dr James S. Robertson en zijn collega’s die in associatie stonden met het US Centre for Disease Control, en met vaccinatie ontwikkelaar Novavax Inc (die gelijk winst kon halen uit de uitbraak). Niemand anders kan met H5N1 Aziatische griep geïnfecteerde kippen naar Europa brengen, hun DNA extraheren, de proteïnen combineren met H1N1 virussen van het Spaanse griep isolaat van 1919, daaraan varkensgriep-genen toevoegen, en door middel van reverse engineering ervoor zorgen dat het mensen kan besmetten.”
 

Virus = vaccin?

‘Tijdens de “Swine scare” periode van 1976 eiste het varkensgriep vaccin honderden doden en maakte het talloze anderen ziek: 

Alleen de jonge Lewis (19 jaar oude soldaat David Lewis van Ashley Falls, Massachusetts) stierf aan de gevolgen van de varkensgriep. Maar zoals de critici al snel aantoonden waren honderden Amerikanen gestorven of ernstig ziek geworden van de inenting die de overheid gaf om het virus te bestrijden.”

Zou daarom een ander woord voor een ‘in een laboratorium geproduceerd virus’ in bepaalde gevallen ook wel eens ‘vaccin’ kunnen zijn? Dit wordt doorgaans meteen naar het domein van ‘complottheorieën’ verwezen, maar er zijn wel degelijk sterke aanwijzingen dat de Spaanse Griep destijds is ontstaan na een vaccinatiecampagne onder Amerikaanse militairen.

Aangezien zowel de Spaanse als de Mexicaanse griep een variant van H1N1 waren, volgt hieruit dat ook de ‘pandemie’ in 2009 lijkt te kunnen zijn veroorzaakt door een kunstmatig virus/vaccin. Dit zal natuurlijk nooit worden toegegeven, want de implicaties hiervan zijn verstrekkend, en zouden neerkomen op een poging tot massamoord op de wereldbevolking. Onzin, denkt u? Lees dan toch even verder:

National Security Council Document 20506: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests:

“Dit memorandum uit 1974, opgesteld door Henry Kissinger, leidde zonder interventie tot het loslaten van experimentele vaccinaties op het nietsvermoedende publiek. Het wees landen aan als doelwitten voor “aanvankelijke bevolkingsreductie experimenten die ingevoerd zullen worden vanaf het jaar 2000. Zij wezen India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesië, Brazilië, de Filipijnen, Thailand, Egypte, Turkije, Ethiopië en Columbia aan voor deze studie. Drie miljoen Filipijnen van 12-48 jaar oud kregen een ‘test vaccin’ dat hun gezondheid ruïneerde. Amerikanen met donkere huidskleur* en Indiaanse vrouwen kregen hetzelfde vaccin wat resulteerde in onvruchtbaarheid bij 25 tot 35% van deze personen**. De opdracht kwam vanuit de WHO en was direct verbonden aan Kissingers memorandum.”

(* Onder het mom van ‘diversiteit’ krijgen ‘zielige, achtergestelde’ zwarte mensen in de VS nu als eersten een Covid-19 vaccin…)

(** Zie ook ons artikel (4 dec.): Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’“)

‘Dit voorval vond plaats na een rapport uit 1972 (Bulletin #47) dat uitgebracht werd door de WHO, waarin gevraagd werd om een resistent virus dat selectief de menselijke T-lymfocyten zou afbreken. Dit zou samen met een landelijk vaccinatieprogramma worden uitgedeeld “om de resultaten te observeren”. Tegelijkertijd vond in Centraal Afrika het uitgebreide waterpokken vaccinatieprogramma plaats – kort na de aids uitbraak in Afrika, Amerika en andere landen. De doorslaggevende factor bij aids slachtoffers is het geleidelijk afbreken van T-Lymfocyten in het menselijk lichaam. Toeval?’

Zou het onderstaande misschien ook voor het SARS-CoV-2 virus kunnen gelden?:

‘Nieuw bewijs laat zien dat het H1N1 virus een gemuteerd, door laboranten ontworpen virus is dat tevens immuun is voor elk vaccin dat op de markt wordt gebracht. Bovendien is het hoogstwaarschijnlijk dat het nieuwe vaccin zelf het middel is om de infectie te verergeren.’

‘De Verenigde Naties (supervisor van de WHO) is in haar verleden actief geweest in het promoten van virussen en eugenetica-achtige sterilisatie programma’s. Dit is gebaseerd op verifieerbaar onderzoek. Wij zullen niet langer hun proefkonijnen zijn. Wij staan unaniem achter dit besluit. De last ligt vervolgens bij de WHO, die haar eigen achtergrond zal moeten verklaren. Elke publicatie en ontkenning die door hen voortgebracht wordt, zal onderworpen worden aan een onafhankelijk onderzoek door een raadgevend lichaam van onze keus.’

‘Wanneer verplichte vaccinaties gedurende een zogenaamde of authentieke pandemie tot wet worden gemaakt, roepen wij op tot onafhankelijk onderzoek van deze vaccins door een team van erkende gezondheidszorg professionals van onze eigen keuze, vóórdat deze worden geleverd aan distributiecentra (en de bevolking).’

‘Alle vaccins moeten worden getest op besmetting (met andere, mogelijk giftige stoffen) en veiligheid. Permanente observaties van die personen die zijn gevaccineerd zullen in een up-to-date systeem worden bijgehouden. Als blijkt dat de WHO of diens distributeurs met opzet een toxisch product verspreiden, zullen zij worden vervolgd… Wij zullen een volledig publiek onderzoek eisen om de verantwoordelijken aan de kaak te stellen, en rechtvaardigheid te laten zegevieren. Hierbij zullen wij ook onze overheden volledig aansprakelijk houden.’

WIJ, DE ONDERTEKENDEN, STAAN VERENIGD TER ONDERSTEUNING VAN DEZE PETITIE.

‘Deze petitie is een oproep aan al diegenen die hun inherente recht tot zelfbeschikking willen uitoefenen, en daar waar de regering dit ondermijnt, dit recht te verdedigen. Sluit u zich alstublieft aan bij onze gedurfde campagne om op te komen voor onze rechten! Een grote dank voor allen die ons in dit doel steunen!’

‘Helaas is het niet realistisch om te verwachten dat de WHO de validiteit van online petities erkent. Het is gebleken dat gekozen overheden en rechtbanken routineus online petities afwijzen…. Wij kunnen gedwongen vaccinaties stoppen. Het is slechts een kwestie van samenwerken en doorzetten in het vreedzaam en proactief opkomen voor onze onvervreemdbare rechten.’

 

“Wanneer we overheden de macht geven om medische beslissingen voor ons te maken, accepteren we in essentie dat de overheid ons lichaam bezit.” -(Amerikaanse politicus Ron Paul)

Xander

(Burgersfront.org bestaat niet meer. Het is mij niet duidelijk of burgerfront.nl dezelfde organisatie is.)

Zie ook o.a.:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: “Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
15-12: In Israël krijgen alleen gevaccineerden weer vrije toegang tot horeca en evenementen
14-12: ‘Regering wil met harde lockdown mensen uitputten en rijp maken voor Covid vaccin’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
11-12: Hoofdadviseur Britse overheid: ‘Horeca dicht maakt niets uit’; 4 van de 10 mensen besmet in ziekenhuizen
11-12: Robert Kennedy jr. waarschuwt iedereen om onder geen beding een Covid-19 vaccin te nemen
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
07-12: WHO: Corona maatregelen blijven nog minstens 2 jaar gehandhaafd
05-12: Groot Brittannië en Canada leggen indirecte vaccinatieverplichting op – volgt Nederland ook?
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
01-12: December 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officeel een feit
30-11: Westerse landen zetten leger in tegen burgers die zich verzetten tegen deze Agenda 2030 staatsgreep
26-11: Gevestigde topartsen waarschuwen dat mensen dagenlang zware bijwerkingen kunnen krijgen van Covid vaccins
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen
24-11: ‘Britse oud-opperrechter voorspelt dat mensen ‘hun levens zullen terugpakken, ongeacht wat ministers zeggen’
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
19-11: Nieuw gratis E-boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’ (download nu het nog kan)
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
15-11: Britse overheid zet urgent AI software in om ‘verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op Covid-19 vaccin te verwerken’
14-11: ‘Al 58 luchtvaartmaatschappijen willen reizigers zonder Covid test gaan weigeren’
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

58

 1. Desiree@ Nou, de reden is heel simpel, ze willen gewoon van je af.

 2. Kan iemand mij uitleggen wat er aan hand is met dit vaccin? De haast en maatschappelijke dwang is groot.
  Wat is het gewin?

 3. We worden nu vandaag (20/12/2020) alweer voorbereid op een mutatie van het Coronavirus (“opgedoken” in Engeland) precies zoals voorspeld door Xander. Dit om verdere steeds strengere lockdowns te blijven kunnen doorvoeren! Mensen wordt AUB wakker. Dit is een HOAX! Trap er niet in!

 4. @Eddy: 4:31 pm. Inderdaad. Hopelijk kunnen we nog mensen tot de Here Jezus laten komen.

 5. Mimi 20/12/2020 om 1:32 am , dank je wel.
  Blijven waarschuwen!
  De wereldwijde vaccinatie agenda is demonisch zoals wij bijbelkenners weten.
  DNA veranderen is niet bepaald iets wat God van ons vraagt.
  Heel veel dwalende en twijfelende mensen op aarde kunnen we nog de goede weg wijzen,ook als het via internet kan.
  https://www.youtube.com/watch?v=5E1FAxELRPg

 6. De ontspoorde Johnson jaagt weer een nieuwe paniek aan: Virusvariant! En Europa springt direct in alweer een paniekmodus. Gezond verstand is helemaal weg. Het virus muteert steeds. Zie hier een overzicht ervan: https://nextstrain.org/ncov/global
  Ons immuunsysteem kan het beter aanpakken dan die injecties waar mensen nu proefkonijn voor worden gemaakt.

 7. Uit talloze data blijkt nu duidelijk dat SarsCoV2 een seizoens-patroon volgt. Het piekte feb/mrt jl. en daarna was het een aflopende zaak. Geflipte overheden gingen in de zomer maskers verplicht stellen, toen er geen gevaar meer was. Nu stijgen de cijfers en ook dat is een seizoens-patroon. Maar die “tweede golf” is duidelijk minder heftig. https://www.youtube.com/watch?v=3cjgicrA504
  Overheden die denken dat ze de zon laten opgaan, daar lijkt het op.

 8. @ Amo: 1:39 pm. Hoe frappant toch, dat de meeste landen, en de EU (SSR) het voorbeeld van China volgen. Moeten we nog meer bewijs hebben, dat ze ons wereldwijd in een marxistische en communistische werelddictatuur drijven?

 9. Tegen een fractie van alle kosten, hadden de kwetsbaren geweldig geholpen kunnen worden. B.v. goede verzorging in hotels, goede ventilatie in de tehuizen.
  De rest van de bevolking had gewoon door kunnen leven. Nergens in pandemie-plannen werden zulke lockdowns aanbevolen. Er bestaat immers geen wetenschap voor. Al die overheden hebben blindelings China gevolgd.
  De maatregelen van die overheden waren en zijn contra-productief. Ze zijn domweg ongezond.
  Je hoeft niet eindeloos wetenschappelijke rapporten door te nemen om dat te weten. Iedereen weet dat buiten leven, frisse lucht, sociale contacten, vrij ademhalen, de gezondheid bevorderen.
  Het blijkt steeds weer: Het virus gaat z’n eigen weg en kan niet op maatschappelijk niveau gereguleerd worden. Men had gewoon de aanbevelingen bij een griep kunnen opvolgen.
  Het is een gigantische faal. En overheden blijven gevangen in die waanzin en houden anderen er in gevangen. https://www.youtube.com/watch?v=yF3i_-2Bids

 10. Ook Giesecke zegt het. Je kunt dit virus niet stoppen met lockdowns, maskers e.d. Het virus gaat z’n eigen weg. Lockdowns kunnen hoogstens wat vertraging geven, maar uiteindelijk komt het toch bij mensen terecht. En verreweg de meeste mensen hebben er weinig last van. Velen zouden al besmet kunnen zijn geweest en aldus immuniteit hebben opgebouwd.
  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31035-7/fulltext
  (vertaal met rechtermuisklik)
  Kijk naar het maskergedrag van mensen; het is een totale farce. Waarom blijft die belachelijke verplichting gehandhaafd, als het virus ook via de ogen in de holten terecht kan komen. Dat vieze benauwde ademen door die stoflap, dat kan nooit gezond zijn! Dat ervaar je gewoon. Zoals je het ook zelf ervaart als je echt ziek bent.

 11. Britse virusvariant ook in Nederland staat er in het Algemeen Dagblad. Dus het corona virus is zich aan het muteren. Dan heeft inenten met het huidige corona vaccin geen zin, en moet je wachten totdat ze een nieuw vaccin hebben gemaakt. Die miljoenen oude vaccins kunnen nu over de hele wereld de vuilnisbak in.

 12. Met technologie kan je de wereld beter maken of slechter, wie betaalt bepaalt
  Uitleg over nanotechnologie en wat mogelijk is in een hoorcollege op YouTube, duurt wel lang en je eigen creativiteit ziet de mogelijkheden, nanotechnologie the high-tech revolution with dave dave blank, reken maar dat Billy Gates gek is op dergelijke technologische ontwikkelingen

 13. Nose to brain delivery of nano-therapeutics a novel in drug delivery systems
  Iemand zin in een coronateststaaf in de neus?
  Google eens een aantal wetenschappelijke artikelen over deze techniek
  Therapie met nanodeeltjes is ook een leuke

 14. N.a.v. Mo, 4.50 uur.
  Nog een voorbeeld van nep-nieuws, verspreid door de overheid, tegen ander nep-nieuws.
  Op 14 maart waarschuwde het Ministerie van Volksgezondheid (Duitsland) op Twitter:
  !Attentie fake news!
  “Er wordt beweerd en dit wordt snel verspreid, dat het Bondsministerie voor gezondheid/de bondsregering binnenkort enorme verdere beperkingen voor het openbare leven zou aankondigen. Dat is NIET juist!”

  Twee dagen later, op 16 maart, werden in Duitsland verdere massale beperkingen van het openbare leven aangekondigd.
  Hieraan zie je dus hoe overheden hun burgers zitten voor te liegen!!!!
  En om de burgers voor te liegen, gebruiken ze de benaming “fake news” om iedereen te misleiden.

 15. Wat was het leven toch simpel, toen we nog niet op internet zaten en nog geen zak wisten….
  Toen werden we ook bedonderd, maar we wisten het niet….
  Zou me niet verbazen dat toen internet kwam, de depressie toe nam….langzaam maar zeker worden we toch steeds ongelukkiger en bezorgder over de nabije toekomst.
  Hoe zal het ons vergaan ? Nou ben ik al boven de 60, maar van de generatie onder ons hoor ik niets als geluiden : a. ze willen niet trouwen en b. ze willen te vaak geen kinderen…..( allemaal onderhuidse bezorgdheden die veelal niet duidelijk uitgesproken worden )
  Sporadisch wordt er een kind geboren, maar in een groep van plusminus 20 mensen van die generatie die nu 25 a 35 jaar oud zijn, zijn er 4 kinderen geboren. De rest wil geen kinderen. Ik zeg : dat óók dat “ vaccinatie-schade “ is…..maar als je er iets van zegt of er naar vraagt, dan geloven ze het niet. Zelfs de wens om kinderen te krijgen is met Gif weggespoten…..en ze hebben er zelf geen weet van….

 16. Is tot een nieuwe lockdown eind april al besloten?
  De aanwijzingen nemen toe. De federale regering lijkt al besloten te hebben om de lockdown eind april 2021 op te leggen. Daarover wordt in Berlijn al achter gesloten deuren openlijk gesproken. De bevolking zou misleid moeten worden over de feitelijke plannen, dus de federale regering wil de onvrede onder de bevolking de kop indrukken en grote demonstraties tegen de maatregelen voorkomen.
  Het jaar 2020 heeft schokkend laten zien dat de federale overheid alles doet met betrekking tot Corona. Door de juridische en grondwettelijke schendingen afzonderlijk op te sommen, zou een heel boek kunnen worden gevuld. Laten we niet vergeten dat een paar uur voor de eerste lockdown, het federale ministerie van Volksgezondheid berichten hierover belasterde als nepnieuws.
  Maar miljoenen burgers realiseren zich langzaam aan dat de nepnieuwsverspreiders met het grootste bereik in het land de regering Merkel en haar goedgevoede media-armen zijn.
  https://kopp-report.de/ist-der-lockdown-bis-ende-april-bereits-beschlossen/
  In Nederland zal het wel net zo gaan, want Mark Rutte spreekt regelmatig met Merkel.

 17. https://thegoldwater.com/news/44099-Inventor-of-PCR-Test-Says-Fauci-Knows-Nothing-His-Test-Is-Not-Diagnostic-Tool-For-Viruses
  Nog even over die PCR test. Het is jammer dat de uitvinder in augustus 2019 is overleden begrijp ik uit de link. Erg jammer want hij was faliekant tegen het gebruik van deze test voor dit doel.
  Ook jammer wel dat nu een PABO niveau man op de verkeerde plek van alles doordrukt.
  Het is werkelijk ongelofelijk en ik vermoed dat voor het vaccin hetzelfde geldt. Gewoon doordrukken ongeacht de consequenties. Over 10 jaar is mijnheer de Jonge ergens iets vaags aan het doe voor veel centjes. En heeft hij geen herinnering meer aan de (eventuele) ramp die hij veroorzaakt.
  https://www.bndestem.nl/breda/explosieve-stijging-van-jongeren-met-suicidale-gedachten-ggz-west-brabant-luidt-noodklok~a711da04/
  Voorlopig is dit actueel en zal het voor heel Europa gelden.

 18. Jaar op jaar worden mensen van hogere leeftijd en risicogroepen ingeënt voor de griep, na een aantal jaren is dit een behoorlijke stapeling van gif dat niet zomaar meer het lichaam uitgaat!
  Als je ouder word en de gif stapeling uit dagelijkse medicatie en jaarlijkse vaccinaties toeneemt dan word het voor het lichaam steeds moeilijke om daar mee om te gaan en zal uiteindelijk leiden tot ontstekingsreacties, die in de winter wanneer het weerstands niveau lager is kunnen ontaarden in ernstige levensbedreigende situaties!

  We worden stelselmatig aan alle kanten vergiftigd door landbouw, veeteelt, processed food, Luchtverontreiniging, elektromagnetisch straling, MEDICATIE en VACCINS.

  Het is gif-load versus immuun-respons-demping vermogen wat uitmaakt of je symptomen ervaart of niet.

  Virussen en Bacteriën zijn niet de oorzaak van ziekte maar het gevolg van celschade door gif exposure.
  Virussen dragen vanuit aangepaste cellen(na gif exposure) adaptatie mRNA codes over naar nog niet aangepaste cellen zodat die zich ook kunnen aanpassen waardoor cellen binnen een bepaald weefsel weer harmonisch met elkaar kunnen functioneren.
  Bacteriën groeien en vermeerderen als er een matchende voedingsbodem is ontstaan, dit kan zijn door gif exposure van buitenaf waardoor cellen afsterven en er een ander intern milieu ontstaat.

  We worden dus ziek door de verandering van de omgeving en niet door virussen en bacteriën, deze maken slechts deel uit van een herstel en schoonmaak mechanisme dat onder controle staat van het immuun-systeem!

 19. Het regime in Den Haag voert BEVELEN uit, van hogerhand, punctueel.

  Herr Klaus Schwab reikt een prijs met onbekend geldbedrag uit aan uw “Minister-President” die de koning te rijk is met de woorden:
  “Iemand, met duidelijke waarden, die zijn waarden volgt, dus u bent een echte staatsman. Het is mij een grote eer en een groot genoegen, om u als eerste officiële ontvanger van de prijs, namens de Atlantic Council uit te reiken: “The Global Citizen Award 2019”.
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/12/19/het-regime-in-den-haag-voert-bevelen-uit-van-hogerhand-punctueel/#more-16398

 20. Ongelofelijk hoe ver de CU gaat. Ze gaan over lijken. Ze lijken eerdere een katholieke club die ook wegkeken toen de Joden werden uitgesloten en later dus werden afgevoerd in de 2e wereld oorlog.

  Als hier christenen zijn die dit lezen nog gestemd hebben op de CU, ok, het is natuurlijk je eigen hoogst haalbare democratisch recht, die zou toch zich nog eens zelf moeten bedenken.
  Maar mijn stem krijgen ze al niet meer sinds 2007!!

  Als de CU tegen de motie stemde dan kom je al bijna in de nu nog spreek woordelijke term: “ze hebben straks bloed aan hun handen”. Van de CDA kan je dit verwachten. Dat heeft zo wie zo een hooggehalte van Katholieke stromingen van waaruit de onder andere zijn uit ontstaan.

  We moeten bestuurd worden door ‘regenten’ die mogen alleen de beslissingen nemen. Het gewone volk heeft in feite nooit een echte democratische stem gehad. We werden, worden en zijn al voor vele en vele jaren voor de gek gehouden.

  De boek van Pim Fortuin uit 2002 over ‘puinhopen van 8 jaar paars’, dat gaat ook al over de wachtlijsten in de gezondheidszorg.

  https://dbnl.org/tekst/fort010puin01_01/fort010puin01_01.pdf

  Zoek zelf maar naar de bovenstaande link met Ctrl+F op wachtlijsten en je treft het allemaal wel aan. Ook toen al veel capaciteit niet benut en te weinig personeel.

  Een fragment eruit:
  zoals ook de zorgconsumptie van onderklasse-allochtonen schrikbarend veel hoger ligt (de medicijnen consumptie en medische zorgconsumptie als huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen en paramedische beroepen,enzovoort, ligt in Turkse en Marokkaanse buurten ruim vier keer zo hoog als in een doorsnee midden klassewijk)

  Ook de zgn concurrentie in de zorg, de vele zorgverzekeraars. Het is rondpompen van geld. Het blijft kleven aan omhoog gevallen bestuurders. Eigenlijk te vergelijken met de farce van de belastingdienst met zorgtoeslagen als systeem waarvan we van de week eindelijk konden zien dat het om alle niveaus niet goed was.

  Het wordt hoogtij dat wij een boek maken en openen over Rutte en tevens meteen dit beëindigen en sluiten. De titel van het boek zou kunnen luiden: ” een catastrofale decennia van Rutte en de VVD met hun handlangers”.

  Spyfromthesky

 21. amo schreef:
  19/12/2020 om 1:11 pm

  De Tweede kamer gaat niet ingrijpen, sterker nog, zij steunen juist het beleid van Mark & de Jong.
  Het is vooral links die al jaren probeert de bevolking arm te maken, net zoals in de derde wereld landen.
  Jaarlijks sluist de PvdA miljoenen naar de derde wereld landen, die landen waar de armoe nooit stopt, want de overheid bestaat daar uit dictators met hele diepe zakken.
  Ik heb absoluut geen bezwaar als andere mensen ook een goed bestaan hebben, maar ik zie al 80 jaar, of langer, dat er wagonladingen geld naar die landen gaat. Maar het volk blijft daar nog steeds straatarm.
  Maar ja, zieligheid wint al tijd, bij de linkse politiek.

 22. Er zal nooit echte dwang komen.
  Wat er wel gaat komen is : Emotionele,psychische,mentale geestelijke druk en op je gevoel werken ( je doet het voor andere mensen hoor ) in allerlei vormen
  En vergis je niet dat gaat immens, immens worden ; je zal of zelf heel sterk moeten zijn of je vertrouwen stellen dat Hij je er doorheen haalt.

  Een goed maar o zo simpel argument zou kunnen zijn als iemand van de GGD/ dokter belt : Luister , jullie zijn toch gevaccineerd , dan ben je toch immuun of ben je bang dat het vaccin niet werkt ??
  Trouwens, het schijnt al gemuteerd te zijn , het coronavirus !!!

 23. Nog even: Een motie van Haga (een vaccinatiepaspoort mag nooit een voorwaarde worden voor deelname aan de samenleving) werd verworpen. Wie waren er vóór die motie: PvdD, PVV, Krol, SGP, FvD, Denk.
  De rest (ook CU en CDA) stemde tegen die motie. Weet dus wat u stemt. Weet welke partijen dus bezwijken onder de Big Pharma kuiperijen. Dus alleen de SGP mannenbroeders weten de rug recht te houden.

 24. Het gekke is dat hotemetoten bij de WHO en elders, nú al hard beginnen te roepen dat ‘het nieuwe normaal’ ook na de injecties niet kan worden afgeschaft.
  Dus eigenlijk zeggen ze het zelf: De injecties zijn niet effectief!
  We kunnen dus afzien van die experimenteren met onze cellen; zelfs de WHO gelooft er niet helemaal in. Laten we dus massaal die gifspuiten weigeren.

 25. Mevr. Koopmans komt uit de linkse hoek. Daar is men van mening dat de westerse levenswijze leidt tot zulke virusuitbraken. Het is natuurlijk volledig uit de duim gezogen, want in het verleden waren er regelmatig veel ernstiger epidemieën, zonder dat er sprake was van een ‘westerse’ levensstijl.
  Ze kletst maar wat, maar zit nu kennelijk in de positie om te bepalen hoe we moeten leven. Virologen die gaan bepalen hoe de samenleving zou moeten veranderen!! Kijk toch hoe vreemd: Links kust de voeten van het grootkapitaal!
  Wanneer gaat de Tweede Kamer eens ingrijpen?
  Het echte intolerantie en de echte minachting voor het individu, dat komt van links.

 26. https://www.wyniasweek.nl/eu-lidmaatschap-vastleggen-in-de-grondwet-is-regentesk/
  Snip:
  Zowel VNO-NCW als D66 beweert dat de Brexit heeft laten zien hoe gevaarlijk het is als kiezers ‘zomaar’, niet geleid door feiten maar door ‘leugens’, zouden kunnen beslissen uit de EU te stappen. De angst voor de gewone Nederlanders is bij beide organisaties kennelijk zo groot dat de kiezers bij voorbaat maar buiten spel moeten worden gezet. De hoop deze kiezers met argumenten in de EU te kunnen houden is daar blijkbaar vervlogen.
  Een interessant artikel dat de kern van alle problemen wel schetst.
  Indien het met argumenten niet lukt, maar de regentjes hun zin niet krijgen wordt de kiezer het recht om te kiezen maar ontnomen? Dat ligt dan aan de argumenten, maar die waarheid ziet men niet omdat het niet gaat zoals een enkele dwaas met grootheidswaanzin heeft bedacht hoe het moet. De leugens komen overal vandaan en we zien in toenemende mate dat politici blijven zitten op hun positie terwijl zij de ene leugen op de andere laten volgen.
  Dat is feitelijk ontoelaatbaar en niet volgens de grondwet, dus weg met die hele regering.

 27. Er staat op de website van burgerfront.nl een goed artikel over antibody-dependent amplification – ADE.

  De vorming van zogenaamde “niet-neutraliserende antilichamen” kan leiden tot een extreme immuunreactie, vooral wanneer testpersonen na vaccinatie in contact komen met het echte, “wilde” virus. Deze zogenaamde antilichaam-afhankelijke versterking (antibody-dependent amplification – ADE) is al lang bekend uit experimenten met bijvoorbeeld coronavaccins bij katten. In de loop van deze experimenten stierven alle katten die de vaccinatie aanvankelijk goed verdroegen na besmetting met echte coronavirussen!

  https://www.burgerfront.nl/stuur-een-mail-naar-de-ema/

  https://www.stichting-jas.nl/2020/11/international-journal-clinical-practice.html?m=1#

 28. Kunnen wij nog wel zelfstandig nadenken, ik twijfel heel sterk.
  Want Is de dubieuze virus bestrijding door de overheid wel terecht, spelen hierbij geen andere geheime plannen mee. En wat houd die grote“Great Reset” in, dat wij door het “World Economic Forum” opgedwongen krijgen.
  Wie zijn die figuren achter deze plannen eigenlijk, hebben wij ooit voor ze gekozen, of heeft hun vermogen ze bewust op ons pad gezet.
  Wat er mij op valt aan de virusbestrijding door de overheid, zijn vooral de maatregelen die er buitenshuis op ons worden genomen. De 1.5 meter idioterie en muilkorven op, en zonder enig bewijs voor de werking.
  Bij geen enkele griep pandemie zijn deze maatregels regels ooit in werking gesteld, nog in overweging genomen.
  Er zit dus een totaal ander plan achter, in dit geval vermoed ik een zeer onmenselijk plan, bijna occult zou ik denken.
  Bovendien vind ik de buitenwerking stellen van onze grondwet het meest opvallende aan deze virusbestrijding, ook in het levenroepen van een noodverordening gaat buitengewoon ver.
  Wat er nu al maanden gebeurd gaat elke zinnige verbazing te boven, en heeft ook nauwelijks iets met besmettelijkheid van doen. Het gebruik van de in opspraak gekomen PCR Test laat duidelijk zien dat er iets geheel niet klopt.
  Nee, het heeft er voor mij alle schijn van dat de mensen elkaar niet meer mogen spreken en ontmoeten. Er is iets dat ons moet onthouden, om nog met elkaar deze virus zaak te bespreken, ik vind dat zeer verdacht hoor. Alles om tegen te gaan dat wij besmet raken met een onbekend virus?
  Sterker nog, er bestaat ook geen enkel bewijs dat het zo gevaarlijk genoemde virus ook wel echt bestaat. Het bestaan is tot op heden ook NOOIT aan getoond, weer verdacht!
  Ik vind dat wij eerst het bestaan van covid-19 moet eisen, en dat bewijs moeten laten onderzoeken door gekwalificeerde experts.
  En zolang het bestaan van dit virus niet is aangetoond, ook absoluut niemand tot vaccinatie moet overgegaan. Want wie niet ziek is moet ook geen ziekmakende experimentele injecties nemen.
  Experimenteren met mensen is ook verboden, maar geen rechter die zich daar ook maar iets van aantrekt. Tot dat ze straks voor een tribunaal moeten verschijnen.
  https://www.climategate.nl/2020/11/de-grote-reset-en-de-utopie-van-het-transhumanisme/

 29. Voor degene die het EMF document hebben gelezen en het niet vertrouwen onze huidige situatie.
  Er is zelf iets te doen tegen deze gevaren voor onze volksgezondheid en toekomst.
  Denk daarbij aan EMF beschermende kleding en materialen dat kan de blootstelling enorm verminderen uit eigen ervaring en metingen nu ruim 10 jaar.
  EMF protecting clothing
  https://duckduckgo.com/?q=EMF+protecting+clothing&t=opera&ia=web
  Nogmaals bedankt Xander voor het plaatsen mijn respect.

 30. ’Deze harde lockdown slaat de maatschappij stuk’

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1084484568/deze-harde-lockdown-slaat-de-maatschappij-stuk

  De nieuwe maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus zijn buitenproportioneel, vindt hoogleraar Ira Helsloot. „Het kabinet zet nu middelen in die schadelijker zijn dan de kwaal. Tenminste weten we zeker dat de harde lockdown veel slachtoffers gaat eisen.”
  „Natuurlijk is de eerste vraag die opkomt nu de regering besloten heeft tot een harde lockdown, terwijl in maart de intelligente lockdown volstond: is het nu zoveel erger dan in maart?
  Het simpele antwoord is nee. We hebben minder dan de helft van het aantal ziekenhuisopnames van toen. We weten ook veel beter hoe met coronapatiënten om te gaan.

  Of voor weer een ander perspectief: de op maandag 1872 opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen betekenen dat er ongeveer vijf patiënten per middelgrote stad van 50.000 mensen zijn.
  De tweede vraag is: helpen de maatregelen nu echt? Blijkbaar helpen de met veel politieke bombarie ingevoerde mondkapjes niet. Dat is niet erg verrassend, omdat het Outbreak Management Team (OMT) en RIVM daar ’zelfs’ geen meerwaarde in zagen. Maar waarom schaffen we die dan nu niet meteen af? Voor de harde lockdown geldt dat ’zelfs’ de wereldgezondheidsorganisatie WHO die niet meer adviseert.

 31. Ik ben geen ziener en ook geen profeet.
  Eerder een uitgebluste christen , het is goed dat ik het weet.
  Vannacht had ik een droom , werd wakker in het zweet.
  Ik zag de ongekozen leiders elkaar feliciteren achter donker glas.
  De tijd die is gekomen waar op ze hadden hadden gewacht.
  Ik zie witte jassen vallen , en lange gangen , ze blijven leeg.
  Ik zie ondergrondse branden ,mensen in een rij.
  Ik zie lege winkelschappen, een afgebrande boerderij.
  Ik zie een man zonder schaduw lopend in het zand.
  hij drijft de mensen noordwaarts , ze komen zwemmend aan land.

  Moet denken aan de Profeten, ze hebben het allemaal gezegd.
  De tijd die nu gaat komen, het is geen fictie , het is echt.
  Mag de Heer ons leven beschermen.
  Maranatha is wat ik zeg.

 32. https://www.degruyter.com/view/journals/ntrev/8/1/article-p175.xml?language=en
  Zie, lees en huiver na lezing van review op bovenstaande link van de toxische effecten van nanoparticles en metalen nanoparticles zoals ze aangetrroffen worden in in vivo en in vitri onderzoek naar de toxiciteit van NP en MNP op het centrale zenuwstelsel.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17848961/
  Zie hoe PEG polyethyleenglycol als adjuvans ie hulpstof in een vaccin gericht op genetische manipulatie het immuunsysteem kan uitschakelen zodat het de dna code dragende adenovirus de cellen binnen kan dringen!

 33. ’Deze harde lockdown slaat de maatschappij stuk’

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1084484568/deze-harde-lockdown-slaat-de-maatschappij-stuk

  De nieuwe maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus zijn buitenproportioneel, vindt hoogleraar Ira Helsloot. „Het kabinet zet nu middelen in die schadelijker zijn dan de kwaal. Tenminste weten we zeker dat de harde lockdown veel slachtoffers gaat eisen.”
  „Natuurlijk is de eerste vraag die opkomt nu de regering besloten heeft tot een harde lockdown, terwijl in maart de intelligente lockdown volstond: is het nu zoveel erger dan in maart?
  Het simpele antwoord is nee. We hebben minder dan de helft van het aantal ziekenhuisopnames van toen. We weten ook veel beter hoe met coronapatiënten om te gaan.

  Of voor weer een ander perspectief: de op maandag 1872 opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen betekenen dat er ongeveer vijf patiënten per middelgrote stad van 50.000 mensen zijn.

 34. ’We kweken nieuwe kwetsbare generatie’
  — Econoom Robin Fransman heeft een duidelijke mening over de lockdown: ’Om de kwetsbaren te beschermen sluiten ze niet-kwetsbaren op.’
  Robin Fransman is voorzitter van Herstel-NL, platform van economen, artsen, beleidsonderzoekers en wetenschappers die naar ander coronabeleid streven:

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1409433207/we-kweken-nieuwe-kwetsbare-generatie

  Enerzijds doet het veel te weinig om de kwetsbaren te beschermen. Waar is het gratis taxivervoer voor mensen voor wie het openbaar vervoer een risico is? Waar zijn de vouchers voor hotelkamers of andere vervangende huisvesting voor huishoudens waar iemand woont die kwetsbaar is, en wiens huisgenoot een positieve test heeft gehad? Waar is de bijzondere ziektewet waarmee kwetsbaren met werk dat moeilijk helemaal veilig kan zich ziek kunnen melden zonder dat dat tot een arbeidsconflict of tot hoge kosten voor de werkgever leidt? Het zijn maatregelen waar we al sinds mei voor pleiten.

 35. De Franse professor Jean-Bernard Fourtillan laat hier de patenten van het Sars-Cov1 virus zien dat door het Franse Institut Pasteur werd ontwikkeld in 2003. In 2011 kwam de opvolger : Sars-Cov2, met daarin ingrediënten van het malariavirus. Vandaar dat het anti-malariamiddel chloroquine zulke goede resultaten oplevert bij de behandeling van Covid-19. Het nieuwe coronavirus is op zich niet zo gevaarlijk. Het echte gevaar volgens Fourtillan is het vaccin. Het beruchte lab in Wuhan werd gebouwd in samenwerking met Franse experts. Alle sporen leiden dus naar Frankrijk. In opdracht van wie werd het virus losgelaten?

  Interview in het Frans met Engelse ondertitels :
  https://www.brighteon.com/545b716a-ac9b-4410-9077-79429cf92449

 36. “Waarheid bestaat niet.” Dat is al tientallen jaren de smoes om het nieuws eenzijdig, gekleurd en subjectief te kunnen brengen.
  Dat subjectieve en gekleurde invullen is zelfs doorgedrongen in allerlei takken van de zachte wetenschappen, waar ‘beleving’ tot waarheid is verklaard.

 37. Het wordt een beetje gebruikelijk dat redacties bepaald nieuws niet willen verspreiden, omdat ze bang zijn voor een “verkeerde” uitwerking van dat nieuws.
  Terwijl het brengen van de waarheid toch het eerste uitgangspunt zou moeten zijn. Je kunt niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat anderen maken van dat nieuws.
  Als men bang is voor een “verkeerde” uitwerking, duidt dat m.i. op een agenda. Ze zijn bang dat hun agenda in het gevaar gaat komen als daar gefundeerde tegengeluiden op komen.
  Die agenda is een soort D66 verhaal.

 38. Het is intussen toch volkomen duidelijk dat bijna iedereen nauwelijks ziek wordt en/of geneest.
  Dus waarom nog die collectieve hysterie? Stoppen met die flauwekul. Ook die flauwekul van de injecties. Iedereen laat zich opfokken door een irreëel gevaar. Was er maar een land dat de moed had te stoppen met die testen.

 39. Mevr. Koopmans heeft in een interview erkend dat het virus zich “ondergronds” bleek te verspreiden. Ze zei dit om zich te verontschuldigen als maatregelen niet goed bleken te werken.
  Maar het is ook een reden om in te zien dat overheden moeten afstappen van het waanidee dat zij dit virus kunnen reguleren. Dat ze moeten afstappen van het idee dat ze mensen moeten opsluiten en hun contacten moeten beperken. Het virus gaat z’n eigen weg, al sluit je iedereen op. Kijk naar het erg strenge Belgie, het helpt geen zier allemaal.
  Stoppen met die waanzin.

 40. Schofteriger kan het al niet meer worden. Bewijs temeer dat men wereldwijd genocide wenst te plegen op de eigen bevolking.

 41. Nog even voor onze twijfelaars die nog niet weten of ze nou wel of niet het vaccin gaan nemen, hier de officiele bijsluiter van Pfizer’s Covid-1984 vaccine……

  Lees en huiver

  Op pagina 16 van de ‘CBER-plans for monitoring vaccine safety and effectiveness‘ van het Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, gepresenteerd op 22 oktober 2020 in de Meeting Presentation COVID19, staat de volgende voorlopige lijst van 22 (!) verwachte mogelijke tegenreacties op het Covid-19 vaccin.

  1 Guillain-Barré syndroom, een auto-immuunreactie en aandoening van het zenuwstelsel, dat mensen kunnen oplopen na bijvoorbeeld de griepprik. Verschijnselen: tintelingen en gevoelsverlies, moeite met lopen, slikproblemen, snel toenemende spierzwakte, ademhalingsproblemen, verlies van reflexen, spierverlamming, en in zeldzame gevallen coma. Het syndroom gaat meestal na een tijdje vanzelf over, maar soms is het chronisch. In Nederland krijgen jaarlijks 1,3 op de 100.000 mensen GBS.
  2 Acute uitgezaaide encefalomyelitis (ADEM), een ontsteking aan het ruggenmerg en de hersenen. Oorzaken: een virus of een vaccin (in 5% van alle gevallen is een gewone griepprik of het vaccin tegen H1N1 (Mexicaanse griep) de oorzaak). Komt bij slechts 8 op de 1 miljoen mensen voor. Tussen 2006 en 2014 kregen 60 Amerikanen ADEM na een griepprik, en 12 na gevaccineerd te zijn tegen H1N1.
  3 Transverse myelitis is een zeldzame neurologische aandoening waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt, en waar 2 personen in de testfasen door werden getroffen. Dit is een zeer zeldzame aandoening die normaal gesproken wereldwijd bij slechts 4,6 op de 1 miljoen mensen optreedt. Dat 2 personen van slechts enkele duizenden deze aandoening opliepen door een Covid-19 vaccin, zal velen dan ook bepaald niet gerust stellen. Deze twee vaccin slachtoffers zullen de rest van hun leven niet of nauwelijks meer kunnen lopen.
  4 Encephalitis/ myelitis/ encephalomyelitis/ meningoencephalitis/ meningitis/ encefalopathie zijn door het comité voor het gemak maar samengevoegd, omdat het allemaal ontstekingen aan of om de hersenen betreft. Er is een waslijst symptomen van, zoals hoofdpijn, koorts, nekpijn, toevallen, afwijkend gedrag, problemen met denken, persoonlijkheidsveranderingen, zintuiglijke verstoringen, ernstige vermoeidheid, slaapstoornissen, coördinatiestoornissen, stemmingsstoornissen, epileptische aanvallen, tremoren, desoriëntatie, angsten, verminderd bewustzijn, en coma.
  5 Hersenbloeding (= dood of permanente verlamming en uitval verschijnsellen)
  6 Stuiptrekkingen / toevallen.
  7 Narcolepsie (de ‘slaapziekte’ waar enkele duizenden mensen aan lijden door het Mexicaanse griepvaccin in 2009. De Nederlandse staat heeft hier een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro’s voor moeten uitkeren.)
  8 Kataplexie. Aanvallen die seconden tot uren kunnen duren, en waarbij de spieren van het skelet acuut verslappen, soms tot een volledige lichaamsinstorting leidend. De persoon blijft de hele tijd bij bewustzijn.
  9 Anafylaxis, oftewel een anafylactische shock, een ernstige, soms levensbedreigende allergische reactie, die na ieder vaccin kan optreden. In de VS overlijden er jaarlijks zo’n 500 tot 1000 personen door. De schatting is dat tot 100 per 100.000 mensen per jaar anafylaxis krijgt, ongeveer 5 x zoveel als in 1980. Zou dat misschien iets met het fors toegenomen aantal vaccinaties te maken kunnen hebben?
  10 Acuut myocardiaal infarct, oftewel een hartinfarct.
  11 Myocarditis/ Pericarditis. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, dat hartfalen kan veroorzaken. Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje.
  12 Auto-immuun ziekte.
  13 De dood. (!!!)
  14 Gevolgen voor zwangerschap en geboorte. (In de bijsluiter van het Pfizer vaccin wordt zelfs expliciet gewaarschuwd dat ‘onbekend is of het Covid vacicn van invloed is op de vruchtbaarheid.‘)
  15 Multiple Sclerose en andere ‘demyelinisatie ziekten’ (MS is met afstand de bekendste, maar staat niet apart genoemd in het document).
  16 Niet-anafylactische allergische reacties.
  17 Trombocytopenie, een tekort aan bloedplaatjes, wat stollingsproblemen veroorzaakt. Verschijnselen zijn o.a. onderhuidse bloedingen, neusbloedingen, bloed in je urine, zwarte ontlasting, bloedbraken, bloedingen van slijmvliezen en heftige menstruaties. Wordt meestal behandeld met medicijnen, soms een bloedtransfusie.
  18 Uitgezaaide Intravasculaire Coagulopathie (DIC): bloedklonters die in het hele lichaam kunnen optreden. Symptomen: pijn in de borst, kortademigheid, problemen met praten, problemen met bewegen, huidbloedingen, bloed in urine en ontlasting, orgaanfalen.
  19 Ader trombose (Veneuze trombo-embolie, VTE), waar ook longembolie onder valt.
  20 Atritis en artralgie / gewrichtspijn.
  21 Ziekte van Kawasaki, ook bekend als MCLS (mucocutaan lymfekliersyndroom), een zeldzame aandoening waarbij de middelgrote bloedvaten ontstoken raken.
  Multisystemisch Ontstekingssyndroom bij kinderen, of MIC-S (Multisystem Inflammatory 22 Syndrome in Children), een zeldzame, op de ziekte van Kawasaki lijkende ziekte.

  Dussssssss. ga je gauw laten prikken zou ik zeggen (zijn we sneller vd nuttige idioten af en weten we ook zeker dat ze zich niet meer voortplanen)

 42. Wie zo dom is zich te laten vaccineren met een vaccin, bedoeld om mensen te vermoorden, is gevaarlijk voor wie niet gevaccineerd kan/wil worden, althans wanneer de niet-gevaccineerde een minder immuunsysteem heeft.
  Dus het is om wat voor reden dan ook een must uw immuunsysteem in orde te brengen.
  Laat u bijv. uw D3 gehalte testen (bij velen is dat te laag); overigens moet D3 gecombineerd worden met K2 …

 43. Goed artikel weer Xander, misschien heb ik het hier al eerder gelezen maar kan ook ergens anders zijn. Maar laat het op je inwerken, farmaceut Moderna. Je kan ook lezen Mode RNA. Google eens op de betekenis van mode.

  Mode RNA. Zijn ze zo arrogant dat het gewoon recht in je gezicht is? Of mis ik wat?

 44. Gelukkig is er wetenschappelijk onderbouwde informatie de media heeft de term virus wappies al gelanceerd.
  En de term fake news is bijna gemeengoed in ons land.
  vaccine scandals
  https://scholar.google.nl/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=vaccine+scandals&btnG=
  Leuk zijn ook de gerelateerde zoek opdrachten.
  vaccine health risks
  https://scholar.google.nl/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=vaccine+health+risks&btnG=
  Klik op de zoekbalk dan nog meer info dit virus was een extraatje in vaccines.
  SV40 in vaccines
  https://scholar.google.nl/scholar?hl=nl&as_sdt=0,5&q=SV40+in+vaccines
  Houd vol Xander nu het nog is toegestaan.

 45. “Maar zoals de critici al snel aantoonden waren honderden Amerikanen gestorven of ernstig ziek geworden van de inenting die de overheid gaf om het virus te bestrijden.”

  Deze video maakt nog eens heel duidelijk hoe wij jarenlang, telkens weer om de tuin geleid zijn door de ‘wetenschap’ met enig doel ons te verzwakken en te vermoorden. (Alleen in het Engels)
  https://www.youtube.com/watch?v=TNUP4d_k_gE
  AIDS Hoax Explained Dr Robert Willner
  (Een jaar later ging hij plotseling dood aan een hartaanval)
  Wij leven in een gigantische leugen!

Comments are closed.