Uitleg waarom reacties voorlopig worden afgesloten

—————————————————————————————————————————————-

Gasten hebben opgemerkt dat er bij de laatste twee artikelen geen mogelijkheid meer was om te reageren. Een verklaring liet echter even op zich wachten in verband met overleg binnen het team. Bij deze alsnog een korte uitleg waarom ik tot dit besluit ben gekomen.

Ondanks dat we steeds strenger zijn gaan modereren, worden vooral de afgelopen twee jaar de discussies steeds meer ‘vervuild’ door mensen die meteen hun mening klaar hebben, maar het betreffende artikel overduidelijk niet of niet helemaal hebben gelezen. Kritiek is prima, maar wel graag onderbouwd èn inhoudelijk. Met dat laatste bedoel ik dat er ook reageerders zijn die ongeacht het onderwerp steeds weer op hun eigen stokpaardje terugvallen (niet altijd, maar wel vaak religieus).

Verder constateer ik behalve in de samenleving ook op de site een zorgwekkende teruggang in (historische) kennis, en dan vooral de wil om die kennis te vergaren en andere meningen tot je te nemen, te overwegen en er een open inhoudelijke discussie over te voeren. Dat merkte ik met name in de reacties op het kerstartikel; het is vanzelfsprekend geen schande ergens niet zoveel vanaf te weten, maar geef er dan geen inhoudelijk oordeel over. Dat komt op mij over alsof ik een professionele monteur ga vertellen hoe hij mijn auto moet repareren, terwijl mijn kennis niet verder reikt dan het kunnen bijvullen van ruitenwisservloeistof en het jumpstarten van mijn accu.

Uitschakelen van verstand en afwijzen van kennis

Ik snap wel dat die vergelijking niet helemaal opgaat, omdat een cruciaal element erin ontbreekt: overtuiging, ideologie, en/of geloof. En juist die zaken leiden er in discussies nogal eens toe dat mensen hun eigen kennis, ideeën en ervaringen automatisch als maatstaf nemen en/of toereikend achten, of dat nu terecht is of niet, en ongeacht of ze hun visie met steekhoudende argumenten en feiten kunnen onderbouwen.

Wellicht een beter voorbeeld uit mijn eigen (verre) verleden is dat ik een voorganger in een pinkstergemeente ooit hoorde beweren dat dominees van traditionelere kerken – die doorgaans jarenlange intensieve studies achter de rug hebben – er ‘niets van snappen’ en ‘niets weten’, terwijl zijn eigen kennis niet verder bleek te reiken dan het basisschoolniveau van de ‘literatuur’ van zijn ‘opleiding’ die ik toen heb mogen inzien. Toen ik hem daarop aansprak, reageerde hij dat ik teveel mijn verstand en mijn hersenen gebruikte.

Klaarblijkelijk moet je die zaken in bepaalde christelijke kringen dus uitschakelen om het ‘juiste’ geloof te kunnen hebben – net zoals sinds 2020 kritisch denkvermogen in het overgrote deel van de samenleving en door de overheid en media niet langer gewenst is, maar zelfs actief wordt onderdrukt. Een beetje zoals de Rooms Katholieke inquisitie van eeuwen geleden dus. Zoals ik al veel vaker heb geschreven: de geschiedenis herhaalt zich. Ja, de technologie ontwikkelt zich weliswaar verder, maar in wezen verandert er verder helemaal niets omdat de mens zelf niet verandert en ook niet schijnt te willen veranderen, en daarom steeds opnieuw dezelfde fatale fouten maakt.

Niet alleen nu, maar ook langer geleden draaide geloof -zowel religieus als ideologisch – vooral om ‘gevoel’ en ‘ervaring’. Bij een spiritueel gezond functionerend mens dienen ‘gevoel’ en ‘ervaring’ vooral een uitlaatklep (indicatie) te zijn, en niet een inlaatklep (maatstaf). Indien het toch als ‘inlaatklep’ wordt gebruikt dan dient dit altijd te worden beoordeeld door het verstand. Het geheel of gedeeltelijke uitschakelen of negeren van verstand / kennis heeft in de loop van de geschiedenis namelijk tot tal van bizarre uitleggingen, verwrongen theologieën en ‘heidense’ gebruiken geleid, en in extremere gevallen tot sekten en sektarische groepen waar grote aantallen mensen door beschadigd werden (en nog steeds worden). Een aanzienlijk deel van die vooringenomen ideeën, theologieën en gebruiken zijn daardoor al heel lang geleden ‘mainstream’ geworden. (Ik heb het voornemen om daar in de komende tijd meer aandacht aan te gaan besteden.)

Grote waardering voor vaste gasten

Vanwege een trouwe groep hoog gewaardeerde vaste gasten (ik hoef geen namen te noemen, degenen die ik bedoel weten dat ik het over hen heb) met vaak zeer zinvolle bijdragen heb ik dit besluit zeker 2 jaar voor mij uitgeschoven. Helaas heb ik in de loop van de tijd echter van teveel serieuze mensen gehoord die het discussiëren en/of het lezen hebben opgegeven, omdat ze steeds weer tegen dezelfde zaken aanliepen. Omdat nogal wat bezoekers – vaak onbewust – de artikelen mede beoordelen aan de hand van de reacties, zag ik mij uiteindelijk toch genoodzaakt in te grijpen.

Voor de genoemde trouwe groep ga ik de komende tijd nadenken of er niet een betere en voor ons goed te managen optie bestaat om de mogelijkheid om te reageren weer te herstellen, maar dan zonder dat dezelfde problemen zich opnieuw kunnen voordoen. We hebben diverse opties de revue laten passeren, maar op dit moment is er nog niets dat lijkt te kunnen voldoen. Overigens blijft het geloofsforum vooralsnog gewoon open.

Tot slot wil ik jullie heel erg bedanken voor al die reacties (ook kritische) die absoluut wèl een waardevolle bijdrage hebben geleverd. Hopelijk komt daar in de toekomst weer ruimte voor. Tenminste, als kritiek op het beleid en nieuws gebaseerd op ongewenste feiten en standpunten dan nog steeds getolereerd wordt door de zich steeds autoritairder, intoleranter en onderdrukkender opstellende overheid.

Ik hoop dan ook op jullie begrip. Omdat deze uitleg in eerste instantie gericht is aan onze trouwe gasten, schakel ik de reactiemogelijkheid – voorlopig voor het laatst – nog een keer in.

Hopelijk tot ziens!

Xander

309

 1. Heel erg naar om te horen, reacties voegen echt wat toe en houdt de discussie open. Ik respecteer echter elke keuze die je maakt Xander, het is tenslotte jouw site.
  Mvg,
  Lee

 2. Iets dat m.i. verbetering behoeft op deze door mij zeer gewaardeerde site is een duidelijke(r) scheiding tussen enerzijds het onderwerp en de informatie, en anderzijds de mening van de schrijver(s).
  Tot op heden loopt dat vaak door elkaar en dat is jammer en storend.

 3. .Ik vind het zeer betreurenswaardig dat de reactie mogelijkheid uitgeschakeld wordt. Leert mij dit; ook hier word censuur toegepast en de democratie om zeep geholpen door geen reacties meer te kunnen plaatsen. Dus Xander je draagt op deze manier even goed bij aan de communistische dictatuur en censuur. Had ik van jou niet verwacht. Ik zal hier dan ook geen artikelen meer lezen. Nog genoeg alternatief nieuws beschikbaar.

 4. Jammer van het afsluiten van reacties.. Ik zou me bedenken.
  Ik was zelf bezig met het artikel over het omklappen van het magnetisch veld van de aarde en dat de gevolgen wel zouden meevallen, volgens mijn kennis van geofysika en geologie: het is al honderden malen gebeurt in de geologische geschiedenis en heeft nooit tot uitstervingsmomenten in flora en fauna geleid. Mogelijk heeft het een gevolg voor wolken vorming wegens een kleine invloed op de stratosfeer en de bovenste atmosfeer en een andere plaats voor condensatie kernen. Wie weet heeft het een klimaat effect hierdoor, er zijn hypotheses die het linken met de ligging en de intensiteit van de straalstroom (Piers Corbyn) De video van de SuspiciousObservers is wel overdreven alarmistisch. Vergeet niet ,dat niet het magnetisch veld van de aarde de belangrijkste bescherming voor de mens is, maar de atmosfeer zelf, die qua massa gelijk ia aan 10 meter water boven ons hoofd, waarin de meeste kosmische straling wordt tegen gehouden. En dat er een soort mega zonnevlam zou komen is pure fantasie. De zon is een redelijk stabiele ster en alle sterren hebben min of meer een eigen categorische karakteristiek. Dat magnetische velden op de zon aardbevingen en vulkanisme kunnen beinvloeden is nog niet meer dan een hypothese. Veel elektronica en stroomdistributie netten zijn tegenwoordig beschermd tegen plotselinge magnetische of elektrische velden uit de kosmische ruimte, dus ik voorzie behalve dan wat schade aan satellieten niet erg veel andere schade. Dat massacommunicatie tussen continenten onmogelijk zou worden is onzin, de meeste info gaat via glasvezel onder de oceaan. De tijd van TV en telefoon via Telstar is voorbij. Wie weet ,dat mobiel internet via satelliet wat bedreigd is, door dergelijke natuurlijke fenomenen ,jammer voor het satelliet internet project van W. Gates etc. . Dat Pluto , een dwergplaneet , niet meer dan een grote planetoide met een eigen mini maantje Charon wat gas verliest, is niet meer dan wetenschappelijk interessant , maar geeft geen alarm signaal.. De zonneactiviteit en kosmische straling wordt rechtstreeks gemeten en gevolgd op aarde en met satellieten in de buurt en daarvan komt geen enkele indicatie van iets bijzonders tot nu toe.
  De magnetische ompoling van de aarde is voor de kennis van de geologie van grote betekenis geweest en gaf aan dat er zoiets is als de vorming van oceaan korst, je kunt de verschillende magnetische zones in die korst meten en dat geeft een indicatie voor de snelheid van de vorming en het meedrijven van de continenten als wel het bestaan van subductie zones. Als ruwe indicatie van een geologische periode van vorming is ook het meten van magnetisme van stollings en magmatische gesteenten, waarin magnetische mineralen zoals magnetiet hun magnetische pool in de richting van het toenmalige magnetisme tijdens vorming hadden. In de 15e Eeuw toen we nog op het magnetisch kompas moesten varen kan ompoling en verzwakking van het M.veld wat verrassingen hebben opgeleverd, nu is het toch vooral gyro en GPS voor de navigatie. Desnoods weer sterretje schieten met een sextant, als GPS het even niet doet omdat wat satellieten werden opgebrand door een zonnevlam. Nee, ik maak me geen zorgen over die magnetische ompoling en wat zonnevlammen. Ik maak me zorgen dat ik na een overdreven alarmistisch stuk, geen tegenvuur kan geven.
  SuspiciousObservers is een leuke site, maar zelfs op die site , met schitterende video’s maar je mag je info niet klakkeloos absorberen en moet blijven nadenken en controleren. Die jongens schieten ook wel eens door, met wat voor reden dan ook. Ik heb het bewuste filmpje “cosmic disasters”een kwartier lang bekeken maar had al zoveel gaten in de logica gevonden dat ik de rest maar voor tijdverspilling heb beschouwd. Na het horen dat de aarde zou stoppen met rotatie,(kan niet door het massa rotatie traagheidsmoment van de aarde, het is een tol die blijft rondtollen in dezelfde richting met wat precessie beweging) vond ik het al een groot flauwekul gehalte hebben, door het met complot ,wat CIA gehalte te larderen aan het stukje werd de geloofwaardigheid nog lager. Mogelijk is het spoofing met desinfo om zwakke geesten te ontwrichten, door onze vijanden , de vijand van de waarheid en vrijheid. Die continue bezig zijn ons op het verkeerde been te zetten.
  Ik was verbaasd door Xanders “kosmische ramp” artikel, want de voorgaande artikelen over Covid en de ontspoorde staatsmacht cynisme en immoraliteit bij beslissers over onze maatschappij waren de laatste maanden excellent. Ik vind het ook niet erg, het houdt de geesten scherp en dat moet.

 5. Zou erg jammer zijn als je dit door zou zetten . T menselijke aspect van hoor en wederhoor was wat me hier bracht en hield . Voorbeelden hiervan zijn aanvullingen op artikelen. En correcties op artikelen . Die ik jullie altijd hartelijk heb zien ontvangen . Zo werd er bij jullie eerlijk gerectificeerd als er iets niet klopte . En die dynamiek van mens tot mens maakte het juist voor mij . Dank zo ver , en succes verder .

 6. Xander heeft groot gelijk indeze, hoeveel keer moesten de moderators het herhalen dat hun reactie op het geloofsforum thuis hoorde, maar nee eindeloos doorzagen en maar blijven zeiken over het geloof en weinig argumenten aandragen voor het geposte artikel. Deze site is kwalitatief veel beter dan andere alternatieve websites is mijn persoonlijke mening, en ik bezoek veel sites.
  Wens alle medewerkers van Xandernieuws en de scribenten veel succes toe in het nieuwe jaar.

 7. Nooit reageer ik, niet nodig, lezen, op je in laten werken en proberen ernaar te handelen, iedereen denkt anders. Fijne stukjes, zetten je aan het denken, hoop er nog veel te lezen, dank je wel en succes! Groet, Leny.

 8. Kom vooral voor de sterkte artikels, die ander perspectief geeft op zaken, maar in een tijd waar censuur en elkaar de mond snoeren hoogtij viert, vind ik het een twijfelachtig besluit.

  Ik vind de reactie van Xander licht hautain en arrogant en oordelend. Dit is nergens voor nodig. Laat iedereen zijn eigen reacties hebben en modereer alleen op extremiteiten. Mochten de reacties om wat voor reden dan ook de continuiteit van dit platform bedreigen, voer dit dan zakelijk aan als reden, maar geen emotioneel betoog. Dit zou een platform van vrijheid en feiten moeten zijn en niet van oordelen en sentiment.

 9. De reacties worden afgesloten, maar ik hoop dat uw belangrijke, goed gefundeerde site blijft bestaan. Ik ben 85jaar, heb de 2e wereldoorlog meegemaakt, weliswaar als kind, maar in een oorlog ben je gauw volwassen! Ook herinner ik me “die Wende” nog heel goed en zie veel overeenkomsten met nu. Nu gaat het volk de straat op, wordt bruut neergeslagen door de politie.
  Ik hoop dat er ook hier een moment komt dat leger en politie staken met dit geweld tegen het eigen volk. Wij, het volk, zijn woedend door de leugens en de steeds opdringende dictatuut van, wat heet, onze “regering”. Kaag op financien, Ollongren op defensie! De kern van ons bestaan……
  Waar gaan we naar toe…..Claus Schwab……

 10. Jammer, Na jaren alles te lezen op de site en deze ook aan te bevelen bij anderen haak ik af… Het lijkt erop dat reacties van de mensen die het eens zijn met de berichten het meest gewenst zijn… Ook ik heb de ervaring dat mijn 1e bericht in jaren niet geplaatst werd de afgelopen week.. Reden? Geen idee, heel net bericht, maar schijnbaar niet in lijn met wat Xander nieuws wil zien…

 11. Hulde Xander. En veel ontzag voor de wijze waarop je dit platform bijhoudt en managed.

 12. Toch nog een reactie :

  Het heeft zijn voordelen : Prietpraters ben je kwijt , sorry, maar toch maar toch ik vind het wel jammer met als reden : reacties zijn soms heel interessant , brengen een ander licht op zaken .
  Je zou de duidelijke berichten die kant noch wal raken weg moeten/kunnen laten maar klopt dan ga je de richting van censuur op en daar ben ik ook op tegen.
  Ik kan me voorstellen dat dit een heel moeilijke beslissing geweest is

 13. Dus Xandernieuws is nu ook lid geworden van de censuurclub. Gefeliciteerd!

 14. Dacht dat censureren en het monddood maken van mensen meer iets van facebook was.
  Dit voelt heel erg verkeerd
  Exit xandernieuws dus.
  Ik volg al vanaf het prille begin en de reakties waren de moeite waard. Zonder reakties een stukminder interessant Klaar ermee dan.
  Ik neem geen censuur. Ook niet van xander. Ga maar de dictator uithangen.

  Tot nooit meer ziens.
  Cindy

 15. Omdat dit de voorlopig de laatste mogelijkheid van reageren is hoop ik maar dat dit nog geplaatst wordt:

  10 Januari, als de nieuwe regering wordt geïnstalleerd hang ik de vlag uit; halfstok en op z’n kop, dus blauw bovenaan. Het officiële einde van onze democratie. Ik hoop dat velen hetzelfde doen.

 16. Een zwaktebod mijn inziens Xander.

  Wie voor tyrannen buigt…………

 17. In deze tijd van censuur vind ik het heel bijzonder dat u dit besluit hebt genomen.
  Waar is de vrijheid van meningsuiting?

 18. Bedankt Xander, en team. Ik skip de geloofsberichtjes eigenlijk altijd. Had er geen last van. Ik hoop dat het wel mogelijk blijft om te reageren, zie dit maar gewoon als een tijdelijke pauze waarin jullie gaan kijken wat er technisch mogelijk is. En anders gewoon even vriendenplek bellen en vragen om een plugin. Vertrouw die site nog niet helemaal maar het werkt allemaal wel. Anyhow. Sterkte ook in deze tijden.

  Ps: als reactionair denkend mens betekend het feit dat we hier niet meer kunnen reageren door geloofsspammers dat ik nu op geloofsforum mag spammen tot zij ook hun platformpje kwijt zijn toch? Doe ik niet hoor. Maar denk er om dat mensen toch ergens heen moeten om hun gal te spuwen

 19. NB > er hangt flink wat OORLOG in de lucht — en volgens mij, voelt Xander vanwege die naderende chaos, dat z’n leven in_gevaar is — mijn vrouw & ik, hebben zo’n 12 moord`aanslagen, boven`wonder wel overleefd — maar ik denk dat Xander, die kant beslist niet op`wil …!?

 20. Jammer hoor! Maar toch ruikt het een beetje als (opgelegde) censuur van hoger hand. Anyway, ik zal uw berichten blijven lezen. Groetjes uit Virginia Beach, USA.

 21. Dit zagen we aankomen. Het is bijna onmenselijk zwaar dagelijks met nieuwe, en dan ook nog van die lange, teksten te komen. Ja de frustratie daarbij dat reaguurders dit podium gebruiken om soms los van de inhoud hun eigen ei te leggen. Heb ik ook gedaan. Dat krijg je in een maatschappij waar op reguliere manier het hebben van een mening die niet in lijn is met het overheids dictaat wordt geblokkeerd. Ook al ontkent Xander, ik sluit niet uit dat iemand heeft ingefluisterd gas terug te nemen. Tegenwoordig is de kritische grens van wat de overheid opruiiing noemt behoorlijk naar beneden. Juist in een tijd dat de wereld in een machtsgreep van het kwaad is, is dat andere geluid belangrijk. Ja, ik vind de reacties van lezers wel interessant. Met velen voel ik een soort verbondenheid. Ik zal het missen en misschien wel reden deze site minder te frequenteren. Ik adviseer Xander, wie ben ik, gewoon eens time out te nemen. Scot C Waring, de ufoloog, doet dat soms ook.

 22. Ik blijf er overigens bij dat een reageeroptie beter is dan geen reageeroptie. Wij hebben het op De Gezouten Waarheid (https://www.de-gezouten-waarheid.nl/) grotendeels uitgezet wegens gebrek aan mankracht, maar reacties voeden de open discussie en kunnen – mits goed gemodereerd- enorm toevoegen aan de kracht van een artikel en meer dan dat: een echt open kanaal ‘dat weerstand biedt aan de Romeinse bezetters’, om met Asterix en Obelix te quoten …

  Ik heb enorm veel geleerd van veel reageerders en hoop dat de optie op de een of andere manier terugkomt, maar wel alle begrip voor jullie gedachten en besluit.

  Misschien is het een optie om een speciale pagina te openen voor reacties?
  Hoe dan ook: ga door met de artikelen, want ik deel ze veel en ze zijn een verademing op de platte, nonsense nieuwsberichten van de massamedia …

 23. Kon mijn reactie er niet tussen vinden , maar het waren er ook 211 .( tot nu toe ).
  Heb begrip voor Xander zijn besluit maar vind het wel jammer want hier trof ik meestal gelijkgestemden aan , hetgeen in deze tijd een uitzondering is .
  Ik las altijd de reacties waardoor ik veel “hoorde” over b.v. de situatie in andere delen van Nederland etc .
  En heb er een aantal andere sites aan overgehouden .
  Inderdaad letten de diensten in extremo op deze site wat weer extra moderatie vereist .
  Wens het hele Xanderteam een lang bestaan in vrijheid .

 24. Het gaat om – GELIJKHEID – dat is de essentie waar deze hele (pandemie) oefening om draait. Het magische woord is – iedereen. Alleen samen kunnen we de corona aan, doe het voor de anderen, etc. Iedereen moet hetzelfde doen, denken en zeggen… In alle communistische naties die opgezet zijn moeten mensen dezelfde noden en wensen hebben.
  Iedereen moet psychologisch worden getraind om dezelfde bevelen te gehoorzamen.
  Begrijp ik het goed dat we hier ook die lijn moeten volgen?
  Ik gok dus dat binnenkort de reactie functie uitgeschakeld zal worden want dat begint altijd met een verwittiging of opmerking. Mensen zijn emotionele dieren en hebben vooral in deze tijden een uitlaatklep nodig. In deze maatschappij worden steeds de voorbeeldige mensen gestraft wegens de slechteriken, nooit anders geweten.
  Je moet gewoon mensen (voor tijdje?) bannen die hier echte zever verkopen.
  Ja, dat vraagt natuurlijk energie of vrijwilligers.
  De artikels hier zijn voor mij persoonlijk zeer interessant en goed onderbouwd maar wanneer god of jezus erbij wordt gehaald haak ik af want dat is te belachelijk in mijn wereld.
  Ik zit op een verkeerde forum?

 25. Vooreerst wens ik je een gelukkig Nieuwjaar toe! Hoe meer er in reacties gecensureerd wordt, hoe spijtiger. Ban enkel diegenen die onwettige zaken schrijven, en voor de rest, mensen lezen toch met aandacht enkel wat hen interesseert, dus wat is het probleem? Censureer zo weinig mogelijk, want vrije meningsuiting toestaan toont nu juist de kracht en volwassenheid van je website. Ik wens je in ieder geval succes toe met Xandernieuws. Ik reageer zelden, en alhoewel Ik het lang niet eens ben met alle details die je schrijft, vind ik deze website als geheel een prima site, en een hoognodige tegenwind tegenover politici, hun experts, en de reguliere media. Hou de moed erin!

 26. Gatverdamme wat een censuur en zelfverheerlijking
  … Zum kotzen

 27. Dag Xander, ga verder op je blinde pad.
  9 for news is iets meer realistisch

 28. Ben er ook al héél erg lang bij.. kan me een gelijke reactie herinneren op het wetenschap eindtijd blog van Siegfried Bok.. gos hebben zijn ziel.. Willem vond het niveau ook onder peil.. waar de vaste reaguurders bij het sluiten van de reacties zicht hierbij mochten neerleggen..

  Later is het weer open gezet door een van de vertrouwelingen..

  Misschien een link naar een alternatieve site waar gediscussieerd kan worden onder elk artikel?

  Cheers..

 29. Eigenlijk stoorde ik mij aan geen enkele reactie.
  Geen enkele met strafbare inhoud gevonden, meerdere met interessante links ter ondersteuning van de opmerking.
  Vaak tot denken aanzettend, ook als was men het niet eens met de mening of bewering, en soms een interessante discussie meegemaakt die het standpunt wijzigde. Zelfs religieuze.

  Maar de ontwikkeling m b t de reaguurders past wel in het kader van toenemende zelfcensuur binnen de democratie. De couscousmannen en motorgushies met hun pang pang en boem boem hebben het voor het zeggen in dit land van de Haagse kaasstolp die veelal enkel de blanke nette burgervader weet te treffen en daarmee in hun optiek de veiligheid voor de eigen welvaart veiligstelt.

  Maar toi Xander, dank voor de vele jaren alternatieve berichtgeving als luis in de pels van de mainstream wetenschap en media als het AD, NOS en Telegraaf als de Pravda van weleer.
  We vinden wel weer een andere manier om elkaar wijze te maken zonder overheidsdogmatisme: het darkweb is wijd.

 30. Ik merk zelf dat ik vooral voor de reacties terugkom. Ik doe veel moeite om de namen correct aan de verhalen en zienswijzen te koppelen zodat ik deze personen leer kennen. Degenen die mij niets interessants te melden hebben kan ik dan zo overslaan.

  Ik kom dus juist voor de extra informatie, links en nieuwe inzichten.

  Helaas kom ik vaak ook onzin en misleiding tegen die telkens maar weer terugkomen. Dan voel ik mij genoodzaakt om daar op te reageren. Het is alleen niet zelden dat mij dit veel tijd en energie kost om dit goed te verwoorden en uit te leggen (ik ben een techneut en geen schrijver) om vervolgens te merken dat al mijn inzet weg gecensureerd wordt. Dit is ZEER FRUSTREREND.

  Wat mij zeer stoort is ook wanneer Xander als een dominee gaat preken. De hele bovenstaande uitleg kende ik al, ik kom hier al sinds 2010 of zo, dus ik had al door dat Xander getriggerd werd (ik heb al eens van nickname gewisseld vanwege de censuur hier).
  Het stukje over de dominees en de pinkstervoorganger is het ‘knopje’ waarop gedrukt werd waardoor Xander op tilt gaat is mijn vermoeden. Dit sloeg dus op het ‘ik ben theoloog’ verhaal. Het bevreemd mij dat ik gecensureerd werd terwijl ik juist pier en ramshoorn bij elkaar wilde brengen. Maarja, dat knopje… Ting, ting, ting.

  Nu ga ik een bekend gezegde aanhalen: de lamme leidt de blinde. De pinkstervoorganger is de lamme; hij kan zien maar heeft weinig bagage, kennis, zodat hij weinig kan uitrichten. De blinde heeft teveel bagage maar kan geen onderscheid maken, is de weg kwijt en kan alleen maar napraten wat anderen zeggen als het over kleuren of beelden gaat. Je kunt vanalles beredeneren maar zonder onderscheidingsvermogen kun je niemand de weg wijzen. Om met Johan Cruyff te spreken: ‘je ziet het pas als je het dóórhebt’.

  Wat ik dus al telkens aanraad, doe waar je goed in bent! Hou je bij het nieuws en ga theologie uit de weg. Je hebt namelijk totaal niet door wat voor schade je aanricht wat anderen dan maar weer moeten rechtbreien. Ook slimme mensen kunnen totaal foute theorieën aanhangen waardoor hun bediening en geloofwaardigheid totaal ondermijnd worden. Ik noem maar Rob Skiba met zijn flat-earth. Zonde. Zoveel goeie studies en gierend uit de bocht gevlogen, misleid door gebrek aan wetenschappelijk inzicht.

  Dus focus op je kracht. Coherente logische berichtgeving van achter het nieuws en een plek voor uitwisseling van ideeën. Wees consequent in de berichtgeving.

  En voor je geloofsleven kun je beter op zoek gaan naar echte christenen met wie je persoonlijk kunt sparren, zoals in een onafhankelijke christelijke gemeente of kring. Via deze website is voor jezelf niet handig. Mij heb je nog steeds niet overtuigd dat je christen bent namelijk. Als je één mens redt, red je de wereld. Dus let niet teveel op ‘de wereld redden’.

 31. H@ppy New You-ALL!

  Tja, wat is een juist besluit? Gij zult niet oordelen, maar wél discrimineren? Er zijn andere/betere? sites genoeg… http://www.niburu.co 5/1 13.33u. (interview over schadelijkheid der diverse vaccins met Dr. Jane Ruby) cq. http://www.howbad.info Of de (16+) anti-grafeen(hydr)oxide-middelen om ermee te neutraliseren van Frontnieuws.com. Het enige wat altijd telt is feiten, niet de mening-itis (wat geloof is, geen Waarheid).
  Heb vaker gezien dat botte onzin bleef staan, belangrijks/onschuldigs/Liefdevols wegmodereerd.
  Een ketting is zo sterk als z’n zwakste schakel, in dit geval de persoon i.c. stemming v/h moment.
  Men(s)/mind is zó ‘zelf’-verslaafd dat alles wat ‘anders’, maar waar/bewezen is, doodgemoedereerd doodgemodereerd? Al gezien: Did Mohammed really exist?, youtube.
  En Jezus… Theoloog Tom Harpur ontdekte dat er een exacte, veel eerdere versie van Jezus bestond (the pagan Christ, Ytube)en werd ongelovig, maar humanist. Sterkte met ‘God’. Bye-bye… http://www.vrolijkverlicht.nl Leven vanuit Neutraliteit. Chrystall(ah) 😉 Watch your mind first…

 32. Het is altijd een spagaat waar ik zelf ook mee zit in de kader van de oprichting van een krant Je hebt enerzijds te maken met een overheid die de neiging heeft de moderator aansprakelijk te houden voor uitingen van lezers en recensenten Anderzijds heb je ook een overheid die als ze de kans krijgen gaan censureren of wellicht de hele site uit de lucht willen halen Naar ik begrepen heb je een hoster die wellicht ook grenzen stelt, een optie daarvoor is een geheel eigen server zoals ik zelf heb maar dan stijgen de kosten exponentieel Dan heb je nog lezers die wat schrijven waar je echt niet mee geassocieerd wilt worden en als je dan ingrijpt het niet gewaardeerd wordt Wellicht is een optie welke je ook in andere media ziet dat de redactie artikelen schrijft en er de mogelijkheid bestaat tot ingeschreven brieven en emails in en aparte rubriek en die te beoordelen of die voor plaatsing vatbaar zijn waar je dan een zekere vrijheid geeft maar binnen het maatschappelijk debat en binnen de grenzen van de wet

 33. Jammer, jammer, jammer!!!
  Vanaf 2008 lees ik dagelijks de items maar ook zeker de reacties. Heel soms heb ik zelf gereageerd, vaak werden reacties niet eens geplaatst. Maar het waren nu juist de reacties van andere mensen die zo interessant zijn. Vaak kunnen we daar nog iets van leren, al is het maar de verschillende zienswijzen. Het bekijken van de zaken vanuit een ander oogpunt. We zien namelijk nooit hetzelfde. Vanuit jouw positie zul je de zaken altijd anders waarnemen dan de ander vanuit zijn positie.
  Reacties sluiten is zinloos en zonde van de vele mooie en leerzame zienswijzen van anderen.

 34. Een voorspoedig 2022 geweest en hopelijk weer een jaar met goed inzicht.
  Ben een lezer van het eerste uur.( Zelfs op Wees waakzaam)
  Reageer nooit meer, maar ga daar nu een uitzondering voor maken.

  Als het gaat om andere meningen is dit juist een verrijking. Als je op zoek ben naar de waarheid zul je HEM vinden.
  Door middel van deze site en juist door andere meningen en bijdragen worden we aan het denken gezet.
  En ik weet dat het uw visie is wat er in de artikelen staat maar het is ook zeer interessant hoe anderen er over denken mits het netjes blijft.

  Daarom kwam ik altijd weer naar deze site.
  Ik zou het een gemis vinden als er niet meer gereageerd mag worden.
  Censuur is er al genoeg en ook sekten maken daar gebruik van want andere meningen mogen niet onderzocht worden.

  Maar ik hoop dat u nog veel gaat schrijven.
  En wens u veel wijsheid toe.

 35. Beste allemaal,
  In deze bizarre tijden hebben we allemaal medestanders en mededenkers nodig. Dat geeft saamhorigheid, maar soms ook verdeeldheid. Zonder reacties (die ik vaak allemaal doorneem) zal het gevoel van samen nadenken, samen proberen toe te werken naar een nieuwe samenleving en samen strijden tegen het kwaad en het onrecht voor een heel groot deel vervallen. Dat zou eeuwig jammer zijn. Laten we allen wat terughoudender worden en wat minder snel reageren en overdenken of de inbreng wel nuttig is en niet teveel vanuit het gevoel zich te willen profileren. Laten we allen trachten wat minder op de man te spelen, maar het zoveel mogelijk op de inhoud te blijven houden. Ik begrijp de overweging, zoals waarschijnlijk velen. En velen zullen de trollen ook doorzien. Maar laten we hopen dat hier de mogelijkheid juist wel blijft bestaan. Ik zou het zeer missen, omdat ik inzicht wil houden in wat er in de samenleving speelt en het belangrijk acht voor iedereen. Er is al zo weinig contact over in deze tijd. Een vredige groet!

 36. Ik vind de reacties wel degelijk een meerwaarde hebben, voelt nu als een soort censuur. Je zou ook een speciaal reageer pagina kunnen maken waar men een ei kwijt kan.

 37. Mijn eerste gedachten onder het lezen van dit laatste artikel:

  Hautain.
  Lichtelijk arrogant.
  Naïef.
  Bang voor een ander zijn mening.

  Wat maakt het uit dat sommige mensen nauwelijks een artikel lezen maar blijkbaar wel de noodzaak voelen ergens hun mening over te willen geven?! Elke reageerder met gevoel en emotie maakt dagelijks dingen om zich heen mee waardoor zijn of haar humeur niet altijd hetzelfde is! We leven in een tijd van vele frustraties.

  Ik lees al vanaf het begin dagelijks jouw artikelen, sommigen interesseren me niet of niet meer en dit geldt voor meer mensen denk ik, maar ik lees wel onder elk artikel de reacties, ik vind dat juist heel leerzaam en die reactie die kant nog wal raakt scroll ik weer lekker verder.

  Daarom vermoed ik dat er andere redenen zijn om de reacties uit te schakelen maar dat is speculatief complotdenken en daar doen we hier niet aan.

  Ik wens je succes met jouw keuze maar ben bang dat je binnen de kortste keren het meerendeel van je bezoekers kwijt bent.

  MASH.

 38. @Xander
  Nog een gelukkig 2022

  Leuk dat je een tipje van de sluier over je religieuze verleden hebt opgelicht. Had je die voorganger in de Pinkstergemeente er niet op kunnen wijzen dat er in het Oude Testament staat dat je God moet liefhebben met geheel je hart, ziel en VERSTAND?

  Je slaat de spijker op zijn kop door te zeggen dat dat precies is wat de leiders van deze corona sekte doen. Je verstand uitschakelen zodat je op een gegeven moment alles slikt wat de coronasekteleiders je voorkauwen en je dus een braaf ‘schaap’ wordt. In de ogen van Big Pharma ben je braaf als ze flink aan je kunnen verdienen. Kijk maar naar het 3 maandelijkse verloop van de koers van Pfizer….

  https://www.beursgorilla.nl/Aandeel-Koers/330016502/Pfizer-Inc.aspx

  Ik ben het eens met de meeste reageerders hier dat je  op dit forum een platform biedt om gelijkgezinden te ontmoeten die nee zeggen tegen een overheid die aan het afglijden is van een Overheid in de handen van God (Romeinen 13) naar een Totalitaire staat. Fase 5,6

  https://www.frontnieuws.com/mike-yeadon-tijdschema-naar-tirannie/

  En nog bedankt voor je kerstartikel. Geeft weer aan hoe groot het verschil is hoe de oergemeente van Christus dacht en wat nu geleerd wordt in de kerken.

 39. Moderatoren aanstellen? Of mensen die steevast met de grootste onzin aan komen zetten, gewoonweg BLOKKEREN 😀

 40. Alle begrip voor Xander, het is immers zoveel makkelijker om de mening van anderen gewoon wèg te “zappen” alsof ze er totaal niet toe doen, dat wil je NIET weten 😉

  Nou nog gewoon jezelf nèt als Napoleon tot keizer of tsaar van de Ongerepte Mening uitroepen en je daarna zèlf gaan kronen en TA-TAAAA ! ! !

  Neen-neen : Gij maakt oe schuldig aan machtsmisbruik !

 41. Xander, hoezeer ik ook begrip toonde in een eerdere reactie, maar daarnaast de hoop uitsprak, dat u op uw besluit zou terugkomen, wil ik graag bij deze ANNA bedanken voor haar bemoedigende reacties.
  Bemoedigend vanuit haar Christen zijn.

  Het was van een grote betekenis voor mij en ik denk voor velen hier.

  Dank Anna!

 42. Hoi.
  Het is te begrijpen dat jullie als team nadenken over wel of geen reacties. Of in welke vorm eventueel.
  Ik denk dat het schrijven en het volgen van verschillende media jullie als team veel energie vergt.

  Zelf las ik.de reacties bijna nooit.

  Aan de andere kant vinden wij als mensen dat onze mening al snel de waarheid is.

  Ik vind het belangrijk dat jullie het christen zijn uit willen dragen en terecht dat we ook ons verstand mogen gebruiken.

  Veel wijsheid. Jullie geven heel goede informatie (en visie) door.

  Bovendien is de God van de Bijbel ten dele te doorgronden. Wij zien in raadselen.

  Succes.

 43. Als reacties uit worden gezet, zal ik de site vanaf dan links laten liggen.

  Hoewel de artikelen zelf interressant zijn, vind ik persoonlijk alle reacties er onder van mensen die weer met nieuwe inzichten, links naar filmpjes die zijdelings met het onderwerp van het artikel te maken hebben nog veel interressanter.

  Vervolgens kan ik zelf een oordeel vellen over de inhoud van die reacties/meningen/links naar andere filmpjes. Daar heb ik xandernieuws niet voor nodig noch stel ik dat soort: “Laat het denken maar aan ons over” bemoeizucht op prijs..

 44. Als het meer op het censuren van ongewenste bijdrages zal gaan, wat ik al redelijk vaak heb mag ervaren, door mijn reactie geheel niet te plaatsen of delen van mijn tekst niet te plaatsen. Terwijl het wel over de inhoudt van het verhaal ging. Als we met ruim 17 miljoen hier in Nederland wonen, zal je ruim 17 miljoen verschillende meningen en overtuigingen zitten. Ieder denkt anders, ieder heeft zijn eigen mening, ieder zal naar eigen inzicht en kennis reageren, zo gaat dat in een open democratische site. Niet iedereen is de zelfde mening toe bedeeld, maar dat maakt het interessant hoe andere erover denken. Daaraan ontkom je niet aan, hoe je ook de drempel voor het reageren op de teksten ook wilt leggen.

  Een echte discussie is hier op de site toch niet echt mogelijk, omdat de verversing te langzaam gaat. Daar ik meestal in de late uurtjes hier op de site ben, is het helemaal niet mogelijk. Als het meer een uitgaanspunt is, dat het te veel data kost, zou jullie kunnen overwegen om een limiet op het aantal woorden of tijdsbestek kunnen voorstellen als voorwaarde. Dat bijvoorbeeld maar 1 of 2 dagen op gereageerd kan worden. Terwijl al sinds via grenswetenschap op deze site in 2009/2010 kwam. Zal ik wel proberen, om maar niet meer op deze site te reageren, als er zo wordt gesuggereerd dat er veel onzinnige reacties hier wordt geplaatst. Zal deze 1 van de laatste zijn.

 45. Ik heb nog nooit iets geplaatst en ik kan me voorstellen dat je allerlei ,,onderbuik gevoelens,, niet meer wilt publiceren.
  Dit voegt nl. niets toe.
  Ik lees dagelijks je verhalen op je site en hoop dat dit nog lang zo doorgaat.
  Kritische geluiden hoor je steeds minder maar zijn heel hard nodig.

 46. Ik vond het ook altijd interessant om alle reacties te lezen ongeacht wat juist of fout was want tenslotte heeft niemand gelijk. Niemand kent de volledige waarheid, alles verandert continu. Hopelijk veranderen jullie van mening en we leren altijd bij.

 47. Begrijp het , maar ervaar het ook bij vrienden , familie en kennissen : denk dat het aan deze “tijd” ligt . Is Jammer dat het tegenwoordig ‘ zo ‘ gaat . Hopen maar op betere tijden !

 48. Vrijheid van meningsuiting is dus niet belangrijk voor Xander? Alleen als het hem aanstaat? Dan bedank ik ook voor deze website. Waardeloze reactie van Xander

 49. Niet goed lezen, geen respect voor het “gedegen” journalistieke onderzoek en verslag. Dit zijn nu exact de zaken die u zelf anderen ook verwijt. Denk hierbij aan de gevestigde wetenschap en gezondheidszorg. Dus best vreemd dat u daar een conclusie uit trekt. Prima wat mij en ws vele andere betreft, hoe minder onwaarheden op het internet des te beter.

 50. Xander!
  Goed overwogen!
  Alternatief: een groep op MeWe of een groep op Telegram.

 51. Vanaf het begin lees ik jullie artikelen, omdat ik weet dat het de waarheid is, heel erg bedankt

 52. Das jammer, want ik ben hier terecht gekomen, omdat op andere sites niet het geloof meegenomen wordt/werd. Ben niet eens een kerkganger, maar geloof wel in god/jesus. Bij mij is er een duidelijke lijn vanaf het begin naar het nu en weer terug. Moet je wel veel gelezen hebben. Waardoor ik ook de bredere lijn zie tussen andere culturen en religies. Maar ik blijf wel een echte christen(kerststal met kindje jesus), ondanks dat ik veel van de natuur culturen geleerd/gelezen hebt. Ja, Xander heb toch kerst gevierd. Mede door reacties van hier. Toch weer doorgegaan.
  Beste Xander: gun jezelf wat rust(afgelopen 2 jaar waren/zijn heftig geweest/veel is uitgekomen van de vele jaren daarvoor/das nie niks) en hopelijk kunnen we toch weer met elkaar/met zijn allen weer communiceren. En als dat weer kan: graag kortere reacties. Hele lappen tekst uit de bijbel hier neer zetten(reacties) vond/vind ik overbodig. En is meer voor het geloofs forum. En zo ook andere onderwerpen met hele lappen tekst. Met elkaar in gesprek komen werd weinig gedaan. Eigenlijk, kwam ik daar wel voor. Gewoon praten met elkaar. Maar goed, wens iedereen het beste!

 53. Xander en co: uw artikelen zijn voor mij “food for thought”
  maar zonder reacties verliest het al gauw zijn smaak

  de opmerkingen zijn als een plattegrond om te onderzoeken
  linksaf, rechtsaf, of weer door
  ik denk dat geïnteresseerden heus bij machte zijn om te filteren

  het is een groot goed dat eenieder zijn zegje kon doen
  ik waardeer het ten zeerste dat dit hier tot nu toe nog kon

  1 Korinthe 12:21-26

 54. Sorry Xander hier ben ik nog een keer. Om 4.30 heeft een of andere wijsneus onder mijn naam wat geplaatst. Ik wil dat pertinent niet. Wilt u dat aub zsm verwijderen. Dank u zeer voor uw begrip en medewerking.

  Verwijderd. Mod.

 55. Vreemd besluit – dit is de weg terug – een opening om te kunnen publiceren wat U wilt – is dit niet een vorm van censuur, of kunt U geen commentaar aan??

 56. Beste Xander en Team,

  Ik zou het echt heel jammer vinden als er geen reacties meer onder de artikelen komen. Wat pier ook zegt, het geeft een gevoel van samenhorigheid. Onderschat dat niet…Nergens willen mensen naar ons wappies, gekkies, radicale denkers, truthers, christenen en vele andere demonaties of een combinatie van deze mensen luisteren. Hier nemen we elkaar serieus en zoeken we elkaar op.

  Ook leer ik een hoop van de reacties en is het handig elkaar links te geven en elkaar wegwijs te maken. Dat hebben we heel hard nodig, zeker nu in deze tijd! Zolang hebben we de vrijheid niet meer. Die onenigheden en die punten waar het niet met elkaar eens zijn wegen daar niet tegenop.

  Jaren heb ik de site gevolgd (denk zo een 6 jaar zeker als niet langer is) tot ik een tijdje geleden actief werd met reageren.

  Ik ga het dus een enorm gemis vinden als het reageren weg blijft. Wat maakt het kritiek uit? Mensen blijven komen en lezen;). Ik zou me daar zolang het netjes er aan toe gaat niet druk om maken. Een ieder filtert toch zijn eigen waardevolle info eruit wat hij/zij dunkt of we het leuk vinden of niet.

  Ik hoop dat reacties blijven, ik waardeer uw artikelen en bijdrage enorm! Maakt u/jullie alstublieft niet druk om de ruis op de lijn, de verbinding is belangrijker.

  Met een vriendelijke groet

 57. Zeer slechte zaak, ondanks de vele alinea’s van verklaring betekent dit een verdere verschraling van deze site. Ik heb veel geleerd en baat gehad bij de vele comments en hun linkjes. Soms waren die nog beter dan het artikel zelf. Bij Ninefornews zie ik ook een steeds strengere moderatie, ook aflopende zaak. Als deze site die ik toch al jaren volg, hun lezers letterlijk de mond gaat snoeren dan weet ik bijna zeker dat het een aflopende zaak is ook op deze site. Ik heb er een bijzonder bittere smaak aan over gehouden. Jammer, het is de trend van de tijd, je mag gewoon niet meer je mening/visie delen. Xandernieuws gaat daar nu ook in mee. Mijn hart huilt. Juist de comments waren een goede toevoeging aan de meeste artikelen. We zijn (waren) een community, eenzijdig berichten pushen zonder feedback is een doodlopende weg. Xandernieuws is vanaf vandaag een stuk lager in m’n favoriete sites lijst sorry. Ik ga ‘m ook letterlijk lager slepen in de browser favorieten lijst. Xander, helaas, ik kan (als vooral passief lezer, dus maar met zeer weinig eigen reacties) geen begrip tonen voor het besluit. Zo jammer. Voor de duidelijkheid: ik heb mij nog NOOIT gestoord aan de reacties op een artikel, als het me niet beviel scrollde ik gewoon naar de volgende. Waar hebben we het over?

 58. Mogelijk maken xander via mail te bereiken een optie? (Sorry als dat al kan, maar ik heb dat nooit kunnen vinden)
  Verder: een registratieprocedure voor de reacties? Dan kun je de vervelende blokkeren…

 59. Afgezien van de uitstekende artikelen, die ik bijna altijd lees, waren er dikwijls goede commentaren. Jammer dat ik die zal missen, maar het is niet anders.

 60. Het enige dat ik wil zeggen hier dat er geen discussie mogelijk is op deze wensite welke discussie bedoelt u ??? want u reageert nooit om bij te sturen en we kunnen met de lezers onderling niet of moeilijk communiceren je moet een ellenlange lijst doorzoeken om iets terug te vinden het is natuurlijk niet zoals op Facebook daar kan je een bepaalde discussie volgen en op elkaar reageren
  Ik had wel veel aan sommige reacties zoals van ene peter en oma die komen het snelst op bij mij
  Ik heb evenwel nooit onbeleefd gereageerd maar merkte ook dat sommige van mijn reacties niet werden gepubliceerd de laatste tijd maar er was geen discussie mogelijk met de moderator want die reageerde niet had precies zelf geen account om dat te doen maar nogmaals het is geen Facebook
  bij omegashock.com kan je wel een zeer korte discussie doen maar de moderator reageert er niet blijvend op en de meeste geven geen tweede reactie meer en blijft het bij het antwoord van de moderator die trouwens zelf zijn website heeft gemaakt en er heel veel kennis van heeft het was zijn beroep voor een deel
  Groeten van nadine

 61. Ik ben gewend om op “Xander” een reactie te kunnen plaatsen, volg deze site al sinds begin september 2008. Dus een van de oudste lezers hier.

  Sommige reacties zijn interessant en lezenswaardig.

 62. Wat de inquisitie betreft. Rodney Stark, historicus, heeft daar een boek over geschreven genaamd “vals getuigenis’. In het kort: Het standaard verhaal over de inquisitie is doorgaans een vracht leugens. (P. 157). Volgens de inleiding begon het allemaal met de Europese oorlogen die voortkwamen uit de Hervorming, die protestanten tegen katholieken opzette en miljoenen levens kostten. (P.13).

 63. Beste Xander,
  Ik ben het heus niet altijd met je stukjes eens, maar uit ervaring weet ik hoeveel werk en tijd erin gaat zitten om iets deugdelijks te posten, en daarom snap ik precies, dat het gezever je neus uitkomt.
  Ik heb soms eens een stukje gepost, omdat ik dacht dat het misschien wat zou toevoegen. Als daar wat frustratie tussen door glipte, mijn excuus daarvoor. Maar over het algemeen had je al genoeg uitgeplozen. Mijn dank daarvoor. Ook heb ik meer dan eens tussen de lijnen door gelezen dat jij je ernstige zorgen maakt over de totale situatie. Dat het je aan je hart gaat, dat men zo stupide op dezelfde weg door blijft medderen. Ik deel dat gevoel, maar wij zijn roependen in de woestijn. Heel goed dat je je grens trekt. Maar blijf toch maar posten, het geeft hoop aan diegenen die van goede wil zijn.
  Met vriendelijke groet..

 64. Ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk nooit naar de reacties kijk. Toch jammer dat je dit nodig acht, maar dat is niet anders

  Jij doet je onderzoek Xander en schrijft wat je vind. En ja, uiteraard is dit gekleurd door jouw persoonlijkheid en je mening. En ieder mag zijn eigen mening hebben toch? Dus ik heb dan ook zelden (dat is lang geleden) wel eens gereageerd.

  Groetjes, Ake.

 65. Al jaren lees ik met interesse de artikelen.
  Eerlijk gezegd lees ik ongeacht de inhoud liever een artikel van Xandernieuws dan dat ik een Nederlandse krant open.
  Het meest kijk ik uit naar de artikelen met de Christelijke achtergrond.
  Helaas denken velen dat ze zelf een Xander zijn als ik aan de vele reacties van de laaste jaren denk.
  Suggesties voor een artikel op de mail naar Xander sturen misschien een beter idee? dan dat de aandacht van het gelezen artikel verloren gaat door discussies.
  Ik bezoek de site voor de visie die Xander mij biedt en daarvoor mijn dank aan hem voor al deze jaren voer voor mijn denken !

  Shalom Charis

 66. In ieder geval nog de beste wensen.Ik heb een beetje moeite met de covid artikelen.Het artikel over de kosmische ramp had ik nog wat beter willen lezen.Als het gebeurt,lijkt het me onwaarschijnlijk dat het voor de wereld voor het laatst zal zijn.Het zou natuurlijk wel mooi zijn als het mensdom verlossing zou vinden,al denk ik dat we daar niet helemaal hetzelfde over denken,maar wie weet,dat we elkaar ooit nog eens tegen komen.

 67. Deze Aktie kan wel eens een verkeerde uitwerking hebben op veel mensen , je maak mensen kop schuw , door deze daad niemand mag nog wat terug zeggen of een mening hebben , Je sluit mensen uit hier , Maar heb wel begrip voor de uitleg waarom, je had ook gelijk de uitwas eruit doen , nu doe je ook kijken of deze wel past onder het stuk ( word onderzocht of het wel kan dit stuk dus )

 68. Wil nog een ding zeggen

  Kijk ook naar Nine for News , is ook een goede, actuele site.

  Moderator,

  Ik heb nog een ?, heb ik toestemming dat als er een demonstratie is dit op het Geloofsforum, te plaatsen met ALLEEN aan geven plaats waar en tijd , datum en ongeveer sluiting?

  Ja dat is goed. Mod.

 69. Ik begrijp het volkomen, het is altijd een moeilijk besluit, vooral omdat de meesten zich niet de moeite getroosten om zich goed te informeren en gedegen onderzoek te doen.
  Wij zijn dan ook, zoals nog zeer weinigen het herkennen(uitgezonderd de ongekende elite die dit al lang weten) dat we in de eindtijd zijn. Voor de kenners : de blauwe Kanicha (komeet) is zichtbaar geworden op 12-12-21 en niet zoals voorspeld (misrekend) op 21-12-12 en de wetenschappers die het Universum en de Zon en planetenstelsel bestuderen zijn eindelijk voor 90 % tot consensus gekomen. Alles wat we de laatste jaren hebben moeten ondergaan is enkel en alleen te wijten aan paniekvoetbal van onze ongeziene heersers die geen uitweg meer zien aan de poolshift van 89° die in de fase versnelling is geraakt.
  Voor mezelf is het nog doenbaar(we zijn oud en versleten)en wensen geen medelijden, maar wat men de jeugd en vooral de kinderen aandoet is een onvoorstelbare catastrofe die naar mijn mening niet ongestraft kan gelaten worden.
  Het spijt me en ik ween voor de mensheid, veel sterkte want we gaan het nodig hebben.

 70. Dit besluit vind ik jammer. Vaak heb ik via links die werden gepost veel bij kunnen leren dan wel interessante artikelen gevonden. De off-topic reacties las ik gewoon niet en de van taalfouten vergeven reacties sowieso al niet. En verder ben ik wel in staat om te bepalen wat mij aanspreekt of niet. Het blijft toch een subjectief gegeven: wat de één interessant vindt is voor de ander gebazel. Dat hou je mijns inziens gewoon.
  Mijn voorstel is doorgaan en de geloofsreacties en andere niet ter zake doende gewoon niet plaatsen. De rest doet de lezer wel.

 71. Hoi Xander & team,

  Allereerst, een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

  Heb begrip voor jullie overwegingen, hoewel ik het ook weer ergens jammer vind. Mijn tijd hier gaat ver terug in xandernieuws.punt.nl en bijv. de serie over de Islam was diepgravend en informatief. Een enkele keer plaatste men in de reacties een link die interessant was en/of aanvullend. Dat ga ik wel missen. Gelukkig blijft het Geloofsforum bestaan.
  Misschien een idee om een emailadres te plaatsen waar mensen tips naar toe kunnen sturen?

  Van harte nog Gods zegen toegewenst!

 72. Hoi Xander, altijd met veel belangstelling je website gevolgd. Een van de redenen was
  o.a. dat mensen een reactie kunnen plaatsen, zodat je ook idd andere info of andere geluiden hoort. Het is belangrijk om meningen te horen, ook al zijn ze niet hetzelfde , zodat je scherp blijft en weet wat er speelt. Los van “trollen”die er genoegen in scheppen om alles in twijfel te trekken .
  Wellicht is het mogelijk om te overwegen om de moderators een mogelijkheid te geven om
  ongepaste reacties (grof, aso , opruiend etc) te laten verwijderen, en als mensen echt uitgesproken grof blijven, hun toegang tot reageren te blokkeren middels macadres. De sterkte van een goede website zit hem in het kunnen plaatsen van reacties, anders gaat het erg dogmatisch lijken, ik lees geen sites zonder die mogelijkheid, hoe goed ze ook kunnen zijn. Hoop dat je goede artikelen blijft schrijven, en overweegt om je policy te wijzigen.
  grt, Madona

 73. Vele van de gepubliceerde reacties vallen best mee en dragen bij aan de discussie omdat ze ons dikwijls ook extra informatie en invalshoeken bezorgen.
  Als lezers hebben we natuurlijk geen enkel idee van het ontzettende ‘pulp’ niveau van de reacties die niet verschijnen omdat ze door XN met recht en rede in de vuilbak gekieperd worden.

 74. Is Xandernieuws wellicht gewaarschuwd van overheidswege?

  Neen. Mvg. Mod.

 75. Zijn jullie niet tegenstrijdig? Aan de ene kant praten over een nep plandemie die in het leven is geroepen en niet bestaat en aan de andere kant ook artikels plaatsen waardoor jullie wel suggereren dat het om een bestaand virus gaat?

  Graag JA is JA en NEE is NEE zoals Jezus dit onderwijst.

 76. Ik informeer mij zo breed mogelijk, alle nieuwsbronnen doen mee. Xandernieuws is een bron die andere invalshoeken biedt. Ik kan het begrijpen tav de reacties. Vandaag de dag loop je als critische infosite voortdurend op je tenen door een benauwende overheid en providers. Ik vind het wel jammer, want juist de tegenstellingen in reacties houden het debat aan de gang. Een open (democratisch) debat is iets wat ik vandaag de dag mis.

 77. Het siert je dat je deze beslissing hebt durven nemen. Als intolerante personen proberen een goed en uiterst informatief platform proberen de wil op te leggen is de maat vol. Ik hoop echter dat we later een opbouwende discussie kunnen voeren met elkaar. Intussen bedankt voor de Kerst boodschap! Mijn vrouw zei toen ze het gelezen had dat dir was geschreven door iemend die er tenminste een nuchtere kijk op heeft.
  God’s zegen en Shalom wensen wij je toe.

 78. Zonder reacties wordt het hier m.i een saaie boel.
  Maar ik snap ook dat jij het even rustiger aan wilt doen, waardoor reacties zijn uitgeschakeld.
  Doe uiteraard vooral wat jij zelf prettig vindt!
  Wij zien het allemaal wel.

 79. Sidious schreef:
  05/01/2022 om 5:04 pm

  Zilvermeeuw dat is inderdaad lang geleden. Een jaar of 10 als het niet langer is. Ik reageer al jaren niet meer, maar lees nog wel eens de reacties, ik begrijp het volkomen.

 80. het aantal hits op deze url in de toekomst is het bewijs van succes.

 81. Beste Xander en team, Allereerst wens ik jullie de zegenende nabijheid van onze God toe in dit komende, beslist niet gemakkelijke jaar 2022. Ik lees de artikelen vaak en plaats zelden of nooit een reactie, maar lees soms enkele reacties van anderen. Wat hierboven door velen al is geopperd: Andere meningen kunnen een toetssteen zijn, maar als men elkaar dan vervolgens onderling in de haren vliegt, schiet je het doel voorbij. Wijsheid toegewenst bij de beslissing.

 82. Jammer dat we niet meer mogen schrijven dat de overheid leeft van door ons afgedragen belastingcenten en doet alsof de buitenruimte en wereld van haar is door telkens nieuw regeltjes te verzinnen en bevoegdheden uit te breiden.

 83. Waarom in godsnaam censureren? En erger nog, het monddood maken van lezers.
  Ik heb het op het geloofsforum hier, ook mee mogen maken dat mijn diverse reacties niet geplaatst werden. En nee, dat was niet omdat ik grof was, maar omdat ik er een andere mening op na hield dan de moderator zelf. En ik zeg u uit mijn hart, dat vond ik niet fijn.
  Wie bepaald dat wie gelijk heeft???? Vond de mod. erg overtuigt van eigen gelijk. Wat is Waarheid? Heeft XN al die Waarheid in pacht?

  De kranten censureren ook het nieuws, een andere mening mag niet gehoord worden. Waar XN de media van beschuldigt deed het mod. team zelf ook. Kijk eens in de spiegel!
  En XN gaat nu zelfs nog verder dat de media, schakelt gewoon de reacties uit!

  En nee, ik begrijp dit dus niet. Ik leer ook van reacties van andere reageerders.
  Sinds wanneer trekt de schrijver van XN zich wat aan van de mening van reageerders?
  Wie uitdeelt met de scherpe pen, zoals schrijver van XN doet, kan/moet ook wat terug verwachten en niet zo zeuren en zielig doen.

  Enne, XN maakt ook soms wel eens fouten met topics, is het dan niet meer belangrijk dat er mensen/reageerders zijn die daar dan op kunnen wijzen?

  En grove beledigingen, ja, dat vind ik juist dat daar op gemodereerd wordt. Maar modereren op een andere mening?

  Als de mods afgestompt en moe zijn, is het dan niet verstandiger je taken aan frisse energieke mensen over te dragen?

 84. Beste Xander,

  Volg je vanaf het begin toen je nog samen met Weeswaakzaam werkte.

  Jammer dat sommige het verpesten.
  Heb veel geleerd dankzij deze site.

  Gr Nigel

  Beste wensen Xander en je groep.

 85. Beste Xander en mede-reageerders….
  Een Goed en Hoopvol 2022 !
  Sta geheel achter het genomen besluit.
  Zelf heb ik eveneens al enige tijd bewust
  geen reactie meer gezonden.
  De sfeer onder de reageerders nam te sterk af.
  Bezoek deze site dagelijks en dit al jaren !
  Zou haast zeggen, Anneke kan eigenlijk niet zonder XanderNieuws.

 86. Alle begrip. Maar ga aub door met deze site. Er zijn er al te veel die weggecensureerd zijn of het opgegeven hebben. Ik ga ze hier niet noemen maar veel onder u zullen het weten.

 87. Bedankt voor de eenvoudige mogelijkheid om hier te reageren.
  Vriendelijke groet.

 88. Beste Xandernieuws,
  Hartelijk dank voor je artikel omtrent het schrijven van een reactie. Ik ben een trouwe lezer sinds een jaar of zes en waardeer ontzettend je kennis en kunde alsook je mooie schrijfstijl. Voordat ik niet meer kan reageren wil ik je attenderen op een hele kundige website van poleshiftnews.com. Een zeer gedreven intellectuele man, Gene Baerds, volgt al een decennia de migratie van de noord- en zuidpool en heeft hier een Magneto-apparaat voor gebouwd dat data verzameld over de migratie. Deze apparaten zijn op verschillende locaties op aarde gestationeerd, iedere 17e van de maand update hij voor zijn volgers de bevindingen. Volgens zijn berekeningen zitten we over een maand of 15-16 op een gevaarlijk kantelpunt (de magnetische noordpool gaat in rap tempo richting de 40e breedtegraad, bij een kompas maakt de naald op dit punt schommelingen waarbij het wil omspringen van noord naar zuid). Vergeef me dat ik het niet goed genoeg kan uitleggen, maar verdiep je aub in zijn video’s met name die gaan over poolshift. Op youtube is hij te vinden onder mavericks star reloaded. Ik heb in het verleden wel eens met hem geskyped en ook gedoneerd, heel veel wat hij doet is op vrijwillige basis terwijl zijn informatie en kennis echt cruciaal lijkt te zijn. Xander ga door met je artikelen, alle succes en alle goed gewenst voor jou en je dierbaren. Hartelijke groeten, Ilse

 89. Xander is lees je artikelen al uit de tijd van Zilvermeeuw en vind deze verrassend anders dan de meeste afgestompte siteś. Ga gewoon door op jouw manier en vervelende reactieś moet je gewoon verwijderen zonder reden, succes en blijf zo lang mogelijk doorgaan groet Sidious.

 90. Beste Xander,
  misschien is een inlog- en ban- systeem net zoals de site “geenstijl” een optie.
  Mvg Jade.

 91. Heel spijtig Xander.
  Ik vind de reacties wel degelijk meerwaarde hebben.
  De ongefundeerde reacties haal ik toch wel uit.
  Ik denk ook dat het goed is dat meningen van mensen die het niet eens zijn met een artikel, kunnen reageren.
  Ik vraag je om het sluiten van reacties te heroverwegen.
  Een goede optie zou kunnen zijn dat lezers, reacties kunnen beoordelen met een plus of min.

 92. Een maatschappij vol teleurgestelde, ontevreden, gedesillusioneerde mensen met een overheid die er alleen nog voor zichzelf is. En dan dat nieuwe kabinet. Als we het over deskundigheid hebben vind ik bewindspersonen zonder relevante kennis ter zake zo’n beetje de grootste minachting die je als politiek voor de samenleving kan hebben. In Nederland kan je alleen nog gelukkig zijn als je de spelletjes meespeelt. De democratie is harstikke dood. De nieuwe regering voelt als een bestelling via internet en een heel ander product geleverd krijgen. De kiezer is bekocht. De boze golf die over ons is gekomen kunnen we niet keren. Het beste is om websites als deze, Nine for News, de dagelijkse standaard en Frontnieuws te mijden. De teksten maken, misschien wel onbedoeld, veel emoties los. Ook verkeerde emoties als haat en geweld
  . Dat moeten we niet willen. De oer Christenen leren dat “gedachten” het gevaarlijkste zijn. Ze leiden op termijn tot ziekte bij de persoon zelf en geweld tegen anderen. Het gaat u allen goed.

 93. Beste Xander & redactieteam

  Eerst en voor mijn beste wensen voor wat belooft een héél TURBULENT 2022!

  Ik volg deze site nu iets meer dan een jaar en ik ben tot vele nieuwe inzichten gekomen of soms ook dingen heel anders gaan bekijken. Maar ik betreur dat jullie de ‘reactie-mogelijkheid’ willen afsluiten… Het zijn juist al die uiteenlopende reacties die het allemaal zo boeiend maakt! Het is aan de lezer zelf om KRITISCH te zijn en/of om te lezen wat er soms tussen de lijnen staat…
  Want ik heb toch een aantal bedenkingen… nu het nog nét kan? 😉
  1. Aan wat kun je een opkomende fascitoïde totalitaire dictatuur het eerst herkennen? CENSUUR… Maar hoort dan dit soort van ‘zelf-censuur’ daar dan ook bij?
  2. Ik ga bij bijna alles af op mijn ‘buikgevoel’ dat mij nog nooit in de steek heeft gelaten, alsook vertrouw ik volop op tal van ‘oeroude’ gezegden en spreekwoorden in onze prachtige taal.

  Twee voorbeelden van toepassing?
  – “Waar er rook is, is er vuur” (opm. is er bij jullie soms al iets aan het smeulen? 😉 )
  – “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” (ik viseer hier specifiek de 5de site-regel, nl. “wiens woord men juist NIET spreekt”…)

  Maar wat jullie beslissing ook zal zijn, veel succes met ‘het zo lang als mogelijk in de lucht houden’ van jullie site!

  “En de boer, hij ploegde voort”.
  Groetjes van een trouwe lezer/volger uit Antwerpen.
  PS: zoals jullie gemerkt hebben, hield ik mij aan maximaal drie woorden in drukletters 😉

 94. Beste Xander en team,
  Eerst en vooral de beste wensen voor het nieuwe jaar, een goede gezondheid met de terugkeer naar een welvarend, menswaardig leven in vrijheid voor 2022 waartoe jullie een belangrijke bijdrage leveren door de interessante artikelen die mensen aanzetten tot nadenken, eendracht en bewustwording.

  Helaas schijnt gelijk te willen hebben over wat posters denken en geloven belangrijker te zijn dan met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp en de inhoud van de artikelen en dat maakt een zinvolle discussie onmogelijk.
  Zo glijdt telkens de aandacht af naar bijbelse voorspellingen en geloof, dat volkomen naast de kwestie is bij discussies over werelds, politiek bestuur, ondanks de aanwezigheid van een Geloofsforum waar posters hun geloofsovertuigingen kwijt kunnen.
  Kerk en staat hoort gescheiden te zijn, dat is zelfs wettelijk vastgelegd omdat “geloof” persoonlijk en individueel is en “staat” gemeenschappelijk beleid/bestuur van de hele bevolking betreft.
  Soms had ik de indruk bij reacties het parochieblad te lezen of de pastoor vanop de kansel een preek te horen afsteken waardoor de boodschap en inhoud van het artikel verloren ging.
  Zelden lees ik bij reacties oplossingen voor een betere wereld, om de kromgetrokken situatie van een onbestaande, medische crisis aan te pakken…hoe wij ons steentje kunnen bijdragen als individu om onze afgepakte vrijheid door de overheid terug te eisen…neen, mensen hebben blijkbaar meer nood om hun frustraties en woede te ventileren en hun persoonlijk geloof uit te dragen dan opbouwend oplossingen aan te dragen voor ons algemeen welzijn.
  Bovendien hebben jullie dan ook nog af te rekenen met trollen die enkel met nietszeggende onliners aan bladvervuiling komen doen zoals:
  “Tom Koning schreef:
  05/01/2022 om 12:30 pm
  Jullie zijn zelf dictators met jullie leugens en onzin.”
  Zulk wansmakelijk geleuter mag gerust meteen in de vuilbak gekieperd worden, dat is zelfs geen ruimte op de website waard…een belediging is geen vrije meningsuiting, dat hoeft niet gepubliceerd te worden en mag verwijderd worden zondermeer!
  De vrije meningsuitingen bij reacties horen inhoudelijk met argumentatie over het onderwerp in een artikel te gaan, ze zijn geen uitlaatklep voor scheldende idioten die zich vervelen.
  Moderatie is tijdrovend en minder vanzelfsprekend met vrijwilligers, daar heb ik alle begrip voor maar niettemin hoop ik dat de mogelijkheid tot reageren spoedig mag terugkeren.
  Blijf intussen trouw aan de waarheid, ieder oprecht en waarheidslievend mens kijkt uit naar Xandernieuws.

 95. Ik vind het niet jammer, ik weet zeker dat zijn geloof BS is, 100% zeker! Zijn opzoekwerk doet hij wel goed! Ik zal zeker zijn interessante topics blijven lezen! Staat zeker veel waardevol opzoekwerk op deze site!

 96. Jammer, ik reageerde niet vaak maar lees al jaren Xandernieuws en ook de reacties. Meningsverschillen zullen er altijd blijven en je hoeft het niet altijd met iedereen eens te zijn.
  Ook op andere sites lees ik altijd de reacties (soms zitten er goede links tussen) en reageer ik bijna zelf nooit. Van mij mogen er weer reacties komen, je kunt er ook voor kiezen bepaalde reacties niet te plaatsen.

 97. Het accepteren van de mening van een ander is voor veel mensen een pedagogische opgelopen blokkade.

 98. Xander, U artikelen zijn heel goed, maar de verschillende meningen op deze site vond en vind ik tamelijk zinloos, ze lossen niets op.
  Ik kreeg trouwens de indruk dat sommige personen met hun ellenlange epistels ’n paar streepjes voorhadden, misschien omdat hun commentaar meer in uw straatje paste.

 99. Hero de Jong schreef: “Perk of kort, de reacties in tot een maximale lengte !!”
  +1
  Een aantal ‘vaste klanten’ benaderen met hun reacties het aantal gebruikte woorden van een artikel, veelal voorzien van een hele riedel Bijbelcitaten e/o irritante rode uitroeptekens.

 100. Beste Xander,
  Gelezen en gesnopen! Bedankt voor alle jaren van inzet! Ik blijf lezen. Zeker nu in deze barre tijden. We gaan elkaar nog nodig hebben.
  Ik zit hier zal een jaar of 14 – 15 denk ik zo, misschien wel langer. Maar zat in het ‘Zilvermeeuw’ tijdperk en recenter wel onder een andere naam…;)
  Vond het wel leuk om sommigen even te kietelen als de hoeveelheid religie die onder de vele christenen hier vaak heerst, me iets te gortig werd… haha. Moet je tegen kunnen denk ik dan maar..;)

  Ik zou weleens contacten met gelijkgestemden willen. Zodat we ‘iets’ kunnen organiseren wanneer dat gewenst is. Maar ja…. privacy hè..

 101. Ik kan nog een keer reageren. Ik ben blij dat jullie doorgaan met de artikelen. Het was en is een bizarre tijd. We zijn allemaal ons zelf niet, maar ik heb veel steun gehad aan deze site omdat ik daardoor het gevoel had en kreeg dat niet iedereen gek was geworden.

  Zo briljant zit deze psychologische oorlogsvoering tegen de burger allemaal in elkaar.

  En ik heb alle stukken wel degelijk gelezen, ook degene waar veel kritiek op kwam. Die ik overigens niet begreep. Er zat zoveel werk in, om dit artikel niet serieus te nemen is een keuze maar dat hoef je ook niet uit te venten. Ik neem alles wel bloedserieus tegenwoordig, ik twijfel zelfs of de aarde rond is. En dat is maar goed ook, alles wat ons geleerd is, is teveel geleerd lijkt het. Dat blijkt de afgelopen periode wel.

  Bedankt.

 102. Dit zijn dan volgens U de enige aanvaardbare reacties? Ervoor stond er weer meer, je doet maar hee? Ik kan daar toch niets tegen doen, maar ik weet zeker dat je dan beter geen reacties van niemand meer doorlaat dan. Discriminatie is onwettig.

 103. addendum:
  Naast het wegvallen van de meerwaarde van (20% van) de reacties, waar ik eerder reeds gewag van maakte, is er nog een andere reden waarom ik uw beslissing betreur en wel dat dit de verspreiding van deze (20%) goede ideeen belemmert. Wie niet zelf over een eigen site beschikt, kon hier (en op bv. Frontnieuws doch niet op Niburu) zijn visie verspreiden.
  Als u de reactiemogelijkheid weghaalt (mogelijk nadat enkele establishmenttrollen de boel bewust verziekten om u hiertoe te bewegen), kunnen waardevolle ideeen zich minder makkelijk verspreiden.
  Ik herhaal dat ik uw artikels doorgaans (zeg in 90% der gevallen) erg goed vind. Maar de bijkomende inzichten van sommige reacties zijn minstens zo interessant. Als deze plots wegvallen dan hebben de (regerings)trollen alweer een belangrijke slag gewonnen.

  Me dunkt dat er andere mogelijkheden zijn die u ter beschikking staan.
  M.n. strenger optreden. Ik weet dat u mensen kan bannen (ook als ze onder andere naam posten, o.b.v. bv. hun IP adres) dus waarom niet gewoon veel strenger reaguurders bannen?
  Maak desnoods een onderscheid tussen lichte en zware overtredingen: 3x gele kaart, bij de 4e krijg je een ban. 1x rode kaart: bij de 2e krijg je een ban. En de ban’s zelf: de 1e keer een maand, de 2e keer een half jaar en de 3e keer definitief.
  U kan eventueel een onderscheid maken naar het soort overtreding. Als iemand alleen maar doorboomt over geloof kan ie bv. HIER wel geband worden maar op het geloofsforum nog verder posten, doch mocht hij zich schuldig maken aan ergers zoals oproepen tot geweld of zo, dan is de ban op de hele site.

  Hoe dan ook: hoe u het precies aanpakt is niet aan mij om u getaillistisch voor te schrijven. Ik doe slechts met de beste bedoeling aan brainstorming opdat een van mijn meest gewaardeerde sites zo goed mogelijk zou kunnen blijven functioneren. Misschien werkt u op detailniveau een andere oplossing uit. Maar in elk geval hoop ik dat de reageermogelijkheid niet categorisch compleet zal worden afgesloten voor iedereen. Dat zou een enorme verschraling van de informatieverspreiding impliceren en speelt slechts het establishment in de kaart. Ervan uitgaande dat uw site niet louter diende ter eigener eer een glorie doch “tot nut van ’t algemeen” (reden waarom er al die jaren wel de mogelijkheid tot reageren was), vertrouw ik erop dat u gemotiveerd bent om de reageermogelijkheid (in aangepaste vorm) toch open te laten voor iedereen die niet over de schreef gaat. Zo kan de “Xandercommunity” blijven strijden voor een maatschappij waarin vrijheid en individuele rechten gevrijwaard blijven van tiranie. Laat het establishment ons a.u.b. niet nodeloos verzwakken door te buigen voor hun trolls.

  Dank bij voorbaat om bovenstaande minstens te willen overwegen.

  Zomerse groet uit het zuidelijk halfrond, uit een land met als devies “Libertad o Muerte” en waar Ivermectine voorschriftvrij verkrijgbaar is in elke willekeurige apotheek.

  PS tot slot wens ik eenieder nog een gelukkig, voorspoedig, gezond, vrij en vaccinevrij 2022

 104. Bedankt Xander voor je uitleg, begrijp het. hoop dat je wel artikel blijf plaatsen. Ze zijn leerzaam en opbouwend.

 105. Dapper en begrijpelijk besluit, Xander. Ik kan me levendig voorstellen dat vooral de laatste twee jaar er een enorme aanwas aan nieuwe lezers (en dus commentatoren) is gekomen waardoor je meer tijd in modereren moet steken dan onderzoeken en schrijven.

  Maar jij en de andere alternatieve media hebben een grote ontwakening veroorzaakt en juist nu is het hard nodig dat de “wakkeren” elkaar kunnen lezen, aanvullen of corrigeren. ” With great Power comes Great Responsibility”. Hopelijk kun je toch iemand vinden die bijvoorbeeld het modereren voor rekening kan nemen zodat jij kan blijven onderzoeken en publiceren.

  Veel succes en wijsheid!

 106. Ik reageer niet vaak.
  Maar soms zijn reacties weer een aanvulling ,waar ik wat van kan leren.
  En soms ook niet, En deze keuze kan de lezer zelf bepalen.
  Maar dank . kijk toch iedere dag effe of er wat moois te lezen is.
  Groet Wout.

 107. Omgaan met mensen blijft ingewikkeld en zal er niet makkelijker op worden … Het is ook moeilijk voor heel wat mensen om te beseffen dat niet iedereen ziet / ervaart wat jij ziet of andersom.

Comments are closed.