Oostenrijk strijdt tegen islamisering en verbiedt hoofddoekjes schoolkinderen

Oostenrijkse regering zet Westerse waarden van vrijheid en gelijkheid boven islamitische discriminatie en onderdrukking van meisjes –Dit mag niet meer op scholen in Oostenrijk. Doel is om moslimmeisjes gelijke kansen te bieden. (Afbeelding: Embed from Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————-

De Oostenrijkse regeringspartijen ÖVP en FPÖ hebben deze week besloten dat er een algemeen verbod komt op het dragen van religieuze kleding op scholen. De regering doet geen moeite te verbergen dat de wet uitsluitend moslim meisjes treft, die voortaan enkel zonder hoofddoekje op school worden toegelaten. Islamitische organisaties zijn woedend en zeggen dat hoofddoekjes ‘integraal deel van onze geloofspraktijk zijn, en onder religieuze vrijheid vallen.’ De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz gelooft daar echter niets van en twitterde eerder dat het juist andersom is.

‘Het kan niet zo zijn dat iemand de gevangenis in moet omdat ze geen hoofddoekje wil dragen. Ik veroordeel daarom ten scherpste de gevangenisstraf van 20 jaar voor Shaparak Shajarizadeh in Iran. Vrouwenrechten, vrijheid van meningsuiting en van religie zijn onaantastbaar,’ twitterde Kurz bijna een jaar geleden.

Westerse waarden worden boven islamitische gesteld

In tegenstelling tot het grootste deel van West Europa, dat het bijna altijd bij enkel woorden laat, ondernamen de Oostenrijkers ook actie, met onder meer de huidige anti-hoofddoekjes wet –want daar komt het feitelijk op neer- als gevolg. Islamitische ouders kunnen voortaan hun dochters tot aan het schoolplein brengen met hoofddoekje om, maar daarna moet deze af.

Journalist Alexander Wallash schrijft dat overheidsbesluiten die de rechten van ouders inperken in principieel opzicht weliswaar twee kanten hebben, maar dat de bezwaren in dit geval terzijde kunnen worden geschoven.

‘Voor het onnavolgbare proeven van vrijheid moeten de symbolen van de Westerse wereld voor 6 tot 11 jarige meisjes de hoogste prioriteit hebben. Wie van de moslimgemeenschap hier tegen stemt en zegt alle gerechtelijke middelen te zullen uitputten (om het verbod te stoppen), erkent alleen al hiermee wat hij (of zij) van deze Westerse waarden voor hem en zijn kinderen vindt.’

Moslim meisjes krijgen gelijke kansen

In april 2018 besloot kanselier Kurz een nieuwe strategie te volgen om eventuele discriminatie van moslimmeisjes te voorkomen, en de nu doorgevoerde maatregel officieel tot ‘kinderbeschermingswet’ te bestempelen. ‘Het versluieren van kleine kinderen is definitief niets wat in ons land moet plaatsvinden,’ argumenteerde Kurz. ‘Alle kinderen moeten gelijke kansen hebben, meisjes en jongens.’ Die gelijke kansen zijn er alleen als moslimmeisjes beschermd worden tegen het stigmatiserende hoofddoekje.

In Oostenrijk bestond net als in Nederland en andere Europese landen voor de publieke ruimte al een boerka verbod (= tegen volledige gezichtsbedekking).

Zelfs de Oostenrijkse sociaaldemocraten zijn geen voorstanders van hoofddoekjes. Een woordvoerder van de SPÖ wil alleen dat er naast het verbod ook meer aandacht komt voor integratie, spraaklessen en meer professionele hulp voor en op scholen.

Symbool van discriminatie en onderdrukking

Het verbod om de hoofden van kinderen te bedekken met religieus getinte kleding was volgens de regering nodig voor ‘de sociale integratie van kinderen volgens de lokale gebruiken en zeden, en het behoud van de grondwettelijke basiswaarden en onderwijsdoelen,’ alsmede de ‘gelijkstelling van man en vrouw’ zoals die in de Oostenrijke grondwet is vastgelegd.

Daarmee raakt de Oostenrijkse regering direct de kern aan die de Nederlandse collega’s in Den Haag altijd ten koste van alles vermijden, namelijk dat het hoofddoekje in de islam een algemeen symbool van onderdanigheid en onderdrukking van het vrouwelijke geslacht is. Het toestaan van hoofddoekjes betekent dan ook niets minder dan het stilzwijgend instemmen met grootschalige discriminatie van meisjes en vrouwen, iets dat men in Wenen nu aanpakt.

De enige uitzondering op de wet vormen hoofdbedekkingen die om medische redenen noodzakelijk zijn, of vanwege de weersomstandigheden. Op overtreding van het verbod staat een boete van tot € 440,-. Ook moeten weigerouders binnen vier schooldagen op een verplicht gesprek komen. Als hun dochter dan toch weer met hoofddoekje op school verschijnt, worden daar passende maatregelen tegen genomen, al is (nog) niet duidelijk welke dat zijn.

Werkgevers in Europa mogen sinds 2017 moslima’s verbieden een hoofddoekje op het werk te dragen.

In Nederland mogen in principe alleen scholen in het bijzonder onderwijs (zoals christelijke) hoofddoekjes verbieden om hun identiteit te bewaren. De meeste politieke partijen zien echter niets in een algemeen verbod van dit symbool van vrouwendiscriminatie in de islam.

 

Xander

(1) Anonymous
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.