Oostenrijk strijdt tegen islamisering en verbiedt hoofddoekjes schoolkinderen

Oostenrijkse regering zet Westerse waarden van vrijheid en gelijkheid boven islamitische discriminatie en onderdrukking van meisjes –Dit mag niet meer op scholen in Oostenrijk. Doel is om moslimmeisjes gelijke kansen te bieden. (Afbeelding: Embed from Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————-

De Oostenrijkse regeringspartijen ÖVP en FPÖ hebben deze week besloten dat er een algemeen verbod komt op het dragen van religieuze kleding op scholen. De regering doet geen moeite te verbergen dat de wet uitsluitend moslim meisjes treft, die voortaan enkel zonder hoofddoekje op school worden toegelaten. Islamitische organisaties zijn woedend en zeggen dat hoofddoekjes ‘integraal deel van onze geloofspraktijk zijn, en onder religieuze vrijheid vallen.’ De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz gelooft daar echter niets van en twitterde eerder dat het juist andersom is.

‘Het kan niet zo zijn dat iemand de gevangenis in moet omdat ze geen hoofddoekje wil dragen. Ik veroordeel daarom ten scherpste de gevangenisstraf van 20 jaar voor Shaparak Shajarizadeh in Iran. Vrouwenrechten, vrijheid van meningsuiting en van religie zijn onaantastbaar,’ twitterde Kurz bijna een jaar geleden.

Westerse waarden worden boven islamitische gesteld

In tegenstelling tot het grootste deel van West Europa, dat het bijna altijd bij enkel woorden laat, ondernamen de Oostenrijkers ook actie, met onder meer de huidige anti-hoofddoekjes wet –want daar komt het feitelijk op neer- als gevolg. Islamitische ouders kunnen voortaan hun dochters tot aan het schoolplein brengen met hoofddoekje om, maar daarna moet deze af.

Journalist Alexander Wallash schrijft dat overheidsbesluiten die de rechten van ouders inperken in principieel opzicht weliswaar twee kanten hebben, maar dat de bezwaren in dit geval terzijde kunnen worden geschoven.

‘Voor het onnavolgbare proeven van vrijheid moeten de symbolen van de Westerse wereld voor 6 tot 11 jarige meisjes de hoogste prioriteit hebben. Wie van de moslimgemeenschap hier tegen stemt en zegt alle gerechtelijke middelen te zullen uitputten (om het verbod te stoppen), erkent alleen al hiermee wat hij (of zij) van deze Westerse waarden voor hem en zijn kinderen vindt.’

Moslim meisjes krijgen gelijke kansen

In april 2018 besloot kanselier Kurz een nieuwe strategie te volgen om eventuele discriminatie van moslimmeisjes te voorkomen, en de nu doorgevoerde maatregel officieel tot ‘kinderbeschermingswet’ te bestempelen. ‘Het versluieren van kleine kinderen is definitief niets wat in ons land moet plaatsvinden,’ argumenteerde Kurz. ‘Alle kinderen moeten gelijke kansen hebben, meisjes en jongens.’ Die gelijke kansen zijn er alleen als moslimmeisjes beschermd worden tegen het stigmatiserende hoofddoekje.

In Oostenrijk bestond net als in Nederland en andere Europese landen voor de publieke ruimte al een boerka verbod (= tegen volledige gezichtsbedekking).

Zelfs de Oostenrijkse sociaaldemocraten zijn geen voorstanders van hoofddoekjes. Een woordvoerder van de SPÖ wil alleen dat er naast het verbod ook meer aandacht komt voor integratie, spraaklessen en meer professionele hulp voor en op scholen.

Symbool van discriminatie en onderdrukking

Het verbod om de hoofden van kinderen te bedekken met religieus getinte kleding was volgens de regering nodig voor ‘de sociale integratie van kinderen volgens de lokale gebruiken en zeden, en het behoud van de grondwettelijke basiswaarden en onderwijsdoelen,’ alsmede de ‘gelijkstelling van man en vrouw’ zoals die in de Oostenrijke grondwet is vastgelegd.

Daarmee raakt de Oostenrijkse regering direct de kern aan die de Nederlandse collega’s in Den Haag altijd ten koste van alles vermijden, namelijk dat het hoofddoekje in de islam een algemeen symbool van onderdanigheid en onderdrukking van het vrouwelijke geslacht is. Het toestaan van hoofddoekjes betekent dan ook niets minder dan het stilzwijgend instemmen met grootschalige discriminatie van meisjes en vrouwen, iets dat men in Wenen nu aanpakt.

De enige uitzondering op de wet vormen hoofdbedekkingen die om medische redenen noodzakelijk zijn, of vanwege de weersomstandigheden. Op overtreding van het verbod staat een boete van tot € 440,-. Ook moeten weigerouders binnen vier schooldagen op een verplicht gesprek komen. Als hun dochter dan toch weer met hoofddoekje op school verschijnt, worden daar passende maatregelen tegen genomen, al is (nog) niet duidelijk welke dat zijn.

Werkgevers in Europa mogen sinds 2017 moslima’s verbieden een hoofddoekje op het werk te dragen.

In Nederland mogen in principe alleen scholen in het bijzonder onderwijs (zoals christelijke) hoofddoekjes verbieden om hun identiteit te bewaren. De meeste politieke partijen zien echter niets in een algemeen verbod van dit symbool van vrouwendiscriminatie in de islam.

 

Xander

(1) Anonymous
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

59

 1. Verwijderd, zie siteregels en auteursrechten, schrijf korte introductie en verwijs naar de link van betreffend artikel. Mod.

 2. @melk:
  Mijn turkse moslima buurvrouw verklaart je voor zot en kan maar niet begrijpen dat je vrijwillig je zelfrespect en je vrijheid opgeeft om je te onderwerpen aan strenge, religieuze regels van een geloof dat niet het jouwe is en nooit zal zijn.
  De omgekeerde wereld en achteruitgang noemt zij dat: je vrijheid in een vrij, democratisch land zelf opgeven – zij heeft haar hoofddoek afgezworen en wenst vrij tussen mensen te leven die zij als haar gelijken beschouwt met dezelfde rechten, zij heeft deze kans tot bevrijding met beide handen aangegrepen, ondanks de sociale druk vanuit haar moslimgemeenschap en turkse familie.
  Zij vindt overigens dat moslims die weigeren te integreren, blijven vasthouden aan de achterhaalde dominantie van mannen over vrouwen en zichzelf in de maatschappij vernederen en discrimineren door de hoofddoek, best verhuizen om hun geloof onder de sharia te gaan beleven…dan beseffen vrouwen misschien pas welke prijs ze betalen voor het opgeven van hun ware, persoonlijke vrijheid.
  Als moslims weigeren zich aan te passen aan de maatschappij waarin ze leven dan horen ze hier niet thuis – een moslima zegt dit – zij beleeft haar geloof zoals zij zelf verkiest en uitsluitend in de privésfeer en beslotenheid van haar huis, in het openbaar zie je niet dat zij moslima is en zij behandelt iedereen met respect waardoor zij dan ook zelf gerespecteerd wordt.
  Ook begrijpt ze jouw haat, minachting en afkeer van je eigen landgenoten na bekering: enkel moslims zijn immers ‘menswaardig’ waarbij jij vergeet dat je niet en nooit als echte moslima zal worden beschouwd…daar komt ze door schade en schande nog wel achter, zei ze.
  Dat je rust gevonden hebt in islam is misschien door de schijn dat je nu niet meer zelf iets hoeft te beslissen, niet meer zelfstandig je leven hoeft te bepalen want het wordt tot in de kleinste details voorgeschreven hoe je moet leven, die dwang, dat noem je ‘rust’?
  Dat is het ontlopen van je verantwoordelijkheid als mens voor de keuzes die je als mens maakt, het afschuiven van je verantwoordelijkheid voor je daden, allah tot zondebok maken…benieuwd of de consequenties van het niet volgen van strenge islam regels door boetedoening en lijfstraffen je ook zal bevallen? Daar is in het moderne westen uiteraard geen gevaar voor, echter als je onder de sharia in een islamitisch land zou gaat leven…
  Constant leven met angst voor eventuele gevolgen voor het niet stipt naleven van religieuze regeltjes geeft geen gemoedsrust, integendeel…

  Mijn vraag was wat jouw Nederlandse ouders, familie en vrienden van je bekering vonden, daar heb je geen antwoord op gegeven? Misschien werd dat westerse, verderfelijke contact met minderwaardige ongelovigen helemaal verbroken om te vermijden dat je rust als vrome moslima verstoord zou worden? Isoleren is het eerste teken van machtscontrole voor hersenspoeling..bekend in de psychiatrie als narcisme en psychopathie.

 3. Is het niet frappant dat in welk land ze ook landen,dat daar in die wijken waar ze komen te wonen de hele buurt achter uitgaat en daarna het hele dorp of stad!?Ga maar naar belgie,frankrijk,spanje,Italie,engeland,zweden noorwegen denemarken duitsland,echt ongelofelijk,de moslims moeten zich schamen,diep schamen!!Organiseer eens een grote idemonstrate tegen al dat geweld wat uit die islam voortvloeid,tegen al die zelfmoordaanslagen enz.Toen amerika tegen vietnam zo te keer ging,gingen wij met honderduizenden de straat op en protesteerden tegen al dat oorlogs geweld die de amerikanen daar tegen die vietnamezen deden en wij eisten dat men ermee moest stoppen en zich moet terug trekken,maar demonstraties van moslims tegen bijv isis,tegen die afschuwelijke misdaden die zij tegen niet moslims maar ook moslims hebben gepleegd,of tegen die gedwongen huwelijken of tegen die racistische sharia wetten……je hoort ze niet en dat ook baard de niet moslims grote zorgen!!

 4. Hallo Melk, ik had dat al lang in de gaten.
  Nog dit: jou transitie naar moslim is geen vrijbrief om op christenen neer te kijken, zeker niet in een christelijk land. Je zou ook in SA kunnen gaan wonen groeten M

 5. melk,

  ik proefde al dat jij Nederlandse van geboorte bent. en gedwongen om met zo’iets te gaan leven. Als je tot moslima gaat bekeren vanuit onze prachtige cultuur, dan is er iets mis.
  Ga met je man naar waar hij vandaan komt.

  @oma, en alle anderen die hier goed zijn, ik heb liefde voor een ieder die respectvol reageert en leeft.

  https://www.youtube.com/watch?v=FOt3oQ_k008

 6. Lees het boek van Ibn Warraq, met de titel: “Weg uit de islam- Getuigenissen van Afvalligen”, met een voorwoord van Professor Afshin Ellian, uitgegeven bij Meulenhoff pers. Dan weet men uitstekend waar de islam voor staat.

 7. Oma, mijn thuisland is Nederland. Ben een Nederlandse die zich bekeerd heeft tot de islam. In de Islam heb ik mijn rust gevonden en heb spijt dat ik niet veel eerder ben bekeerd. Ik dacht ooit net zoals jij slecht over de Islam. Nu weet ik gelukkig beter.

 8. @melk

  Als u de geschiedenis van de lage landen moest kennen dan zou u ook de toekomst weten.
  Wij zijn binnen gevallen geweest sinds mensenheugnis door vele volkeren : romeinen, fransen, spanjaarden … noem maar op. Iedereen is terug vertrokken , al dan niet onder zachte dwang.
  Ook het water werd terug gedrongen.
  Wij zijn goed maar laten ons nooit overheersen.
  Gedraag u als een vreemde in een vreemd land, zoals het hoort.
  Werk zoals de eigen bevolking en kweek uw kinders op met respect voor eenieder.

 9. @ Oma: 9:46 AM. Oma, je kunt deze moslima niet overtuigen, dat is duidelijk. Voor mij zijn de ogen over de Koran en de Islam open gegaan, na lezing van het hoogst interessante boek, van de auteur: Ibn Warraq, met de titel: ” Weg uit de Islam-Getuigenissen van Afvalligen”, met een voorwoord van Professor Afshin Ellian. Het is een dikke pil, maar zeer lezenswaardig. Na dat gelezen te hebben, wist ik genoeg.

 10. Voorlopig wel nog, ja maar met zulke ,respectloze houding tegenover de hardwerkende, autochtone mensen waardoor jij het nu hier beter hebt dan waar je vandaan komt, zal dat ook niet blijven duren.
  In Sri Lanka zijn ze die moslim houding ook beu en zie wat er gebeurt..
  Vergeet ook niet dat dankzij onze verworven rechten en vrijheid, die jij afwijst, jij je vrije mening mag uiten…dat is wel anders in je thuisland, he? Daar moet je als moslima je mond houden of je wordt gestenigd.
  Je slaat telkens wild om je heen waarbij je anderen beledigt voor hun mening en haat verwijt die van jezelf is, niet iedereen is zo haatdragend als jij.
  Je veronderstelling dat iedereen jou haat is een waandenkbeeld omdat jij een minderwaardigheidscomplex hebt, doe daar wat aan voor het ontspoort in paranoïa.
  Mij raakt je poging tot beledigen met haatsmurf helemaal niet, het is uiterst zielig te noemen, ontwikkel wat zelfrespect en een positief zelfbeeld dan hoef je verdraagzame mensen voor een eigen mening jouw haat niet meer te verwijten.
  Dan zou je een normale dialoog kunnen voeren over inhoud zonder onbeschoftheid en persoonlijke beledigingen door de projectie van je eigen haat uit boosheid over andere, vríje meningen die je dan zo probeert de mond te snoeren.

 11. @melk

  U bent ook maar een onderdeel van het plan van de illuminatie: kweek en destabiliseer

 12. Oma, zou best naar Sri Lanka willen gaan hoor. Geen probleem. Voorlopig zit ik hier nog. Laat me niet wegpesten door haatsmurfen als jij.

 13. Geprogrammeerde islam gelovigen kan je met geen enkel bewijs tegen hen overreden ook al zijn er miljoenen bewijzen toch zullen zij nooit toegeven doch alleen met hun vingertje naar een ander wijzen.

 14. De dader van de aanslag op Nieuw Zeeland was toch echt geen moslim Oma. Afshin Ellian is absoluut niet mijn favoriet en lees dus ook nooit iets van die man. Hij is net als u een moslimhater. Je moet toch iemand de schuld geven van alle ellende op aarde. Lekker makkelijk om altijd maar de schuld op de moslims af te schuiven. Net of niet moslims nou zo heilig zijn. Kom op zeg!!

 15. @melk, zoals gewoonlijk weerleg jij geen enkel feít, het enige dat jij doet is schieten op de boodschapper en zelfs bewézen feiten als fake nieuws bestempelen, geloofwaardigheid pogen te ondermijnen, het slachtoffer uithangen en de verantwoordelijkheid en schuld in onze schoenen schuiven door verwijten.
  Is dat jouw idee van een dialoog?
  Geschiedvervalsing of onwetendheid?
  En ja, extremistische moslims, jihadi’s, plegen ook aanslagen op andere moslims.
  Waarom? Omdat er tig stromingen zijn in de islam ideologie en dát begon 1400 jaar geleden.
  Weet jij ook waarom?
  Wij dus wél: moslims of beter móhammedanen slachten elkaar al af sinds de 6de eeuw over betwisting van de opvolging van hun pedofiele roofridder, profeet genoemd – ken je je eigen islam geschiedenis wel?
  En die rivaliteit en het onderlinge moorden gaan verder tot op de dag van vandaag tot in europa en de rest van de wereld: soennieten tegen sjiieten (én talloze afsplitsingen, wahabisme, salafisme etc… die allen beweren de énige, echte moslims te zijn en elkaar daarvoor uitmoorden, de hypocrieten) of waarom is er oorlog tussen saoedie arabië en iran, die ze dan nog gaan uitvechten in Yemen denk je?!
  Dáárom zijn moslims dus ook slachtoffer van terroristische aanslagen door hun eígen islam-geloofsgenoten, níet door de niet-moslims/ongelovigen.
  Laat dat nu eens voorgoed duidelijk zijn!
  Ken tenminste je eigen geschiedenis voor je in dialoog wil gaan ipv te pas en onpas met de koran te zwaaien bij gebrek aan argumenten.
  Exact op jou van toepassing:
  “Voor degenen die menen de waarheid in pacht te hebben zonder afdoende, geschiedkundige kennis zal dit artikel verhelderend zijn, door deze analyse van Professor dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966), momenteel hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.”
  Artikel: – In de geest van de moslim, de islamitische trots verklaard – door Afshin Ellian, Elsevier.
  Zoek het op, google vindt dat vast wel.
  Een verzameling van opinies door Prof. Afshin Ellian:
  http://www.elsevierweekblad.nl/auteur/afshin-ellian/
  Misschien dat op die manier moslims aan zelfreflectie kunnen doen, inzicht verwerven waar hun haat en wraakzucht tegen de rest van de mensheid vandaan komt en waar hun, voor een normaal mens onbegrijpelijke, zelfdestructie door verklaard wordt zodat vreedzaam samenleven met andersgelovige ménsen in de 21ste eeuw in vrije, beschaafde landen mogelijk wordt zonder de waanzin van dat uitheems bijgeloof.

 16. Bert, je bent duidelijk een verschrikkelijke hater maar wat voor flauwekul schrijf je nou allemaal over ons mooie geloof? Je denkt toch niet dat ik die lap tekst serieus neem? Iets minder lang de volgende keer alsjeblieft. Ben halverwege gestopt met lezen.

 17. Kim, kom nu maar met een lijst met alle aanslagen op moslims. Er staan sommige dingen waarvan ik denk dat je die uit de Donald Duck hebt. Wikipedia haha, net of dat allemaal klopt wat daar staat. En de daders roepen Allahou Akbar. Als er iemand een bivakmuts op heeft en Allahou Akbar roept kan ik niet zien of dat een moslim is hoor. Dat kan namelijk iedereen zeggen. Dat bedoel ik met fake nieuws

 18. Beste oplossing is uit de EU en de macht van elk land weer terug in eigen hand en ons niet door Brussel laten bepalen wat wel en wat niet kan.
  Dan kunnen de grenzen weer gesloten en gecontroleerd worden.
  Het is toch belachelijk dat wij Europeanen dit allemaal pikken en maar lekker over ons heen laten lopen.
  Oostenrijk doet hier heel goed aan net zoals Hongarije en Polen voet bij stuk houden en je niet de les laten lezen door Brussel.

 19. Melk, respect ?

  lees dit maar, jullie hebben de haat hier in Europa meegebracht.

  Islamitisch terrorisme
  Landen die tussen 2001 en 2014 op hun grondgebied getroffen zijn door islamitisch terrorisme

  Aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, 2016

  Aanslag met een vrachtwagen in Stockholm, 2017
  Met het begrip islamitisch terrorisme wordt het terrorisme bedoeld dat wordt gemotiveerd met een beroep op de islam, de koran en op islamitische wetten.

  Inhoud
  1 Toelichting
  2 Aanslagen in Europa
  3 Organisaties
  4 Zie ook
  Toelichting
  In de 21e eeuw hebben islamitische terroristen wereldwijd een reeks van zware aanslagen gepleegd, waaronder de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten, waarbij 3000 mensen om het leven kwamen, en de aanslagen in Madrid van 11 maart 2004, waarbij 191 mensen om het leven kwamen. Islamitisch georiënteerde aanslagen van soennieten waren in 2011 volgens het National Counterterrorism Center, de officiële adviesraad aangaande antiterreurmaatregelen van de Verenigde Staten van Amerika, wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 70% van alle terroristische moorden, dat jaar 12.533. Het NCTC rekent onder de slachtoffers ook militairen en politie mee; het aantal burgerslachtoffers bedroeg in totaal 6418. De slachtoffers zijn in grote meerderheid moslims, volgens het NCTC variërend tussen de 82% en 97% in de jaren 2007-2011. De helft van de doden viel in Afghanistan en Irak.[1]

  In de Europese Unie worden volgens Europol ieder jaar vrij veel “religieus geïnspireerde” verdachten gearresteerd, tussen 110 en 395 in de jaren 2009-2014.[2][3] De intensiteit van het feitelijk uitgevoerde islamitisch terrorisme is er de meeste jaren echter laag. Vanaf 2015 is wel een duidelijke toename waar te nemen. In 2015 vonden 17 jihadistische aanvallen plaats in de EU, waarbij in totaal 150 mensen vermoord werden.[4] In 2016 vonden 13 jihadistische aanvallen plaats in de EU, waarbij in totaal 135 mensen vermoord werden.[5] Het aantal arrestaties voor jihadistisch terrorisme bedroeg 687 in 2015 en 718 in 2016.[4][5] Islamitisch georiënteerde aanslagen waren in 2015 en 2016 volgens Europol verantwoordelijk voor respectievelijk 99% en 95% van alle terroristische moorden in Europa.[4][5] Volgens Gilles de Kerchove, EU-coördinator voor terrorismebestrijding, zouden er meer dan 50.000 geradicaliseerde moslims in Europa zijn.[6]

  Aanslagen in Europa
  Sinds 11 maart 2004 zijn de volgende aanslagen in Europa in meer of mindere mate aan te duiden als islamitisch terrorisme (deze lijst is niet volledig):

  11 maart 2004 – Terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 in Madrid. 191 mensen worden gedood en 1400 verwond.
  2 november 2004 – Moord op Theo van Gogh door Mohammed Bouyeri.
  7 juli 2005 – Bomaanslagen in de Londense metro en een Londense bus. 52 mensen worden gedood en 700 verwond.
  21 juli 2005 – Grotendeels mislukte bomaanslagen in de Londense metro en op een Londense bus. Eén persoon wordt verwond.
  30 juni 2007 – Op de luchthaven van Glasgow rijdt een auto met hoge snelheid in op terminal 1. Een inzittende van de auto komt om het leven.
  1 januari 2010 – Ondanks de permanente politiebewaking dringt een in Denemarken wonende Somaliër het huis van Kurt Westergaard binnen. Hij is gewapend met een mes en een bijl. De politie kan de aanslag verijdelen en schiet de indringer neer.[7]
  11 december 2010 – Bij bomaanslagen in Stockholm komt een zelfmoordterrorist om het leven en raken twee omstanders gewond.[8]
  2 maart 2011 – Twee Amerikaanse militairen worden doodgeschoten op het vliegveld van Frankfurt.[9]
  11 maart 2012 – Bij een sportschool in Toulouse vermoordt Mohammed Merah een dertigjarige parachutist van het Franse leger.[10] (Schietpartijen in Midi-Pyrénées).
  12 maart 2012 – Op de sjiitische Rida moskee in Anderlecht wordt door een soennitische extremist een aanslag gepleegd in de vorm van brandstichting, waarbij de imam van de moskee om het leven komt en enkele gewonden vallen.
  15 maart 2012 – Twee militairen van 24 en 26 jaar komen om het leven en een derde raakt zwaargewond, als ze door Mohammed Merah worden beschoten net buiten een militair terrein in Montauban. Op de plek van de schietpartij werden vijftien kogelhulzen gevonden.[11]
  19 maart 2012 – Schietpartij bij de joodse Ozar Hatorah-school in Toulouse. Mohammed Merah begint te schieten op wachtende ouders en kinderen en vlucht daarna op een zwarte scooter. Drie kinderen en een man van dertig overleven de schietpartij niet, één 17-jarige jongen raakt zwaargewond.[12]
  18 juli 2012 – Bij een zelfmoordaanslag op een bus met Israëlische jongeren nabij de luchthaven van de stad Burgas in Bulgarije vielen zeven doden en 32 gewonden.[13] Hezbollah bleek achter de aanslag te zitten.[14]
  22 mei 2013 – In Londen wordt de 25-jarige militair Lee Rigby op klaarlichte dag onthoofd door de Nigeriaan Mujahid.
  24 mei 2014 – Schietpartij in het Joods Museum van België. Vier mensen worden gedood. Op 30 mei, zes dagen na de schietpartij, werd in Marseille bij toeval een verdachte aangehouden. De 29-jarige Mehdi Nemmouche uit de Noord-Franse stad Tourcoing reisde met een uit Amsterdam afkomstige bus toen de Franse douane bij een drugscontrole in zijn tas wapens en munitie vond. Ook had hij een videocamera bij zich met daarop een verklaring waarin de verantwoordelijkheid voor de moorden werd genomen.
  20 december 2014 – Een bekeerling valt het politiebureau in het Franse Joué-lès-Tours zwaaiend met een mes binnen en ‘Allah Akbar’ roepend binnen. Hij verwondt een aantal agenten met zijn mes. Een agent schiet de man dood.
  21 december 2014 – In het Franse Dijon rijdt een automobilist in op voorbijgangers. Daarbij vallen elf gewonden. Volgens getuigen riep de man ‘Allahu akbar’.
  22 december 2014 – Op de kerstmarkt in de Franse stad Nantes rijdt een automobilist in op een groep mensen. Ook hierbij wordt de kreet ‘Allahu Akbar’ gebruikt.
  7 januari 2015 – Extremisten plegen een aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in de Franse hoofdstad Parijs. Er vallen 12 doden en minstens 11 gewonden.
  8 januari 2015 – In het zuiden van Parijs wordt een politieagente doodgeschoten. Verdachte is Amedy Coulibaly.
  9 januari 2015 – Een dag later gijzelt dezelfde Coulibaly de aanwezigen in een koosjere supermarkt in de buurt van Porte de Vincennes in het oosten van Parijs. Hierbij worden vier aanwezigen en Coulibaly gedood.
  14 februari 2015 – Aanslagen in Kopenhagen. Omar Abdel Hamid El-Hussein opent het vuur op een gebouw waar een bijeenkomst wordt gehouden over de vrijheid van meningsuiting. Doelwit is waarschijnlijk de Zweed Lars Vilks. Later opent hij ook het vuur bij de Grote Synagoge van Kopenhagen. Er vallen uiteindelijk drie doden, waaronder de dader.
  26 juni 2015 – Aanslag in Saint-Quentin-Fallavier. Yassine Salhi onthoofdt zijn werkgever en ramt later met zijn auto enkele gasflessen op het terrein van Air Products, gelegen bij het industrieterrein van Saint-Quentin-Fallavier. Deze komen tot ontploffing en er vallen hierbij twee lichtgewonden.
  21 augustus 2015 – De in Syrië getrainde Marokkaan Ayoub El Khazzani stapt in Brussel in de Thalys op weg naar Parijs. Hij sluit zich op in de toilet en haalt uit zijn tas een Kalashnikov met negen opladers, een automatische pistool en een stanleymes. Nadat hij het vuur opende, wordt hij door meerdere passagiers overmeesterd.
  13 november 2015 – Aanslagen in Parijs: Terroristen plegen op verschillende plaatsen in die stad aanslagen waaronder bij het Stade de France waar op dat moment een oefeninterland tussen Frankrijk en Duitsland bezig is en in de concertzaal Bataclan waar op dat moment ongeveer honderd mensen aanwezig zijn. Bij deze aanslagen komen meer dan 130 mensen om het leven.
  12 januari 2016 – Er worden negen Duitsers gedood door een bomaanslag in Istanboel. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaart na de aanslag dat de dader een 28-jarige Syrische zelfmoordterrorist is die een buitenlands lid was van Islamitische Staat (IS).
  19 maart 2016 – Bomaanslag in Istanboel, gepleegd door Mehmet Öztürk. De dader stond al geruime tijd op een lijst van terreurverdachten als lid van Islamitische Staat. Bij de explosie kwamen naast de dader vier buitenlandse toeristen om het leven, twee Amerikanen en twee Israëliërs.
  22 maart 2016 – Aanslagen in Brussel. Op 22 maart 2016 werden diverse aanslagen in en rond Brussel gepleegd waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Het federaal parket spreekt van 31 dodelijke slachtoffers en 270 gewonden. Dezelfde dag eiste IS de aanslagen op; dit is nog niet bevestigd via andere bronnen.
  13 juni 2016 – Bij een moordaanslag in Magnanville worden een politieagent en zijn echtgenote in hun woning vermoord. De aanslag wordt door IS opgeëist via hun eigen persagentschap Amaq, met een video waarin de dader trouw zweert aan de leider van IS.[15]
  28 juni 2016 – Aanslag op Atatürk Airport in Istanboel. Er vallen 45 doden. De Turkse overheid zegt dat IS achter de aanslag zit.
  14 juli 2016 – De geradicaliseerde Mohamed Lahouaiej Bouhlel rijdt in Nice met een vrachtwagen door een mensenmenigte heen, waarbij 85 doden vallen. Terreurgroep IS eist twee dagen na de aanslag via persbureau Amaq de verantwoordelijkheid op.[16]
  19 juli 2016 – In een trein nabij het Duitse Würzburg vallen drie zwaargewonden nadat een Afghaan hen heeft aangevallen met een bijl. De dader, die wordt doodgeschoten door de politie, stond in contact met IS.
  24 juli 2016 – Een 27-jarige Syriër blaast zichzelf op bij een festival in het Duitse Ansbach. De dader komt om het leven, er vallen 12 gewonden. De dader had in een filmpje trouw gezworen aan IS.
  26 juli 2016 – Priester Jacques Hamel wordt in Saint-Étienne-du-Rouvray tijdens de ochtendmis de keel opengesneden door twee moslimjongeren. Een misganger wordt levensgevaarlijk gewond. Dezelfde dag eist IS de aanslag op.
  6 augustus 2016 – In een politiekantoor in Charleroi worden twee agentes aan het onthaal met een machete aangevallen door een 33-jarige illegale Algerijn terwijl hij “Allahu Akbar” roept. Een derde agente kan de aanvaller neerschieten. Op 7 augustus eist Islamitische Staat de aanslag op.
  19 december 2016 – Aanslag op een kerstmarkt in Berlijn nabij de Gedächtniskirche. Er vallen twaalf doden en een dag later eist Islamitische Staat de aanslag op.
  22 maart 2017 – Aanslag in Londen. Er vallen zes doden (inclusief de dader), een dag later eist Islamitische Staat de aanslag op.
  7 april 2017 – Aanslag in Stockholm. Een man in een vrachtwagen rijdt in op mensen in het centrum van de Zweedse hoofdstad. Er vallen vijf doden.
  20 april 2017 – Aanslag op de Champs-Élysées in Parijs. Een man met een kalasjnikov beschiet een politiewagen. Een agent komt om het leven en twee agenten en een toerist raken gewond. De schutter wordt doodgeschoten. Terreurgroep Islamitische Staat eist de aanslag op.
  22 mei 2017 – Aanslag in Manchester op 22 mei 2017. Bij een concert van zangeres Ariana Grande wordt een bom tot ontploffing gebracht. Er vallen 22 doden en tientallen gewonden.
  3 juni 2017 – Aanslag in Londen op 3 juni 2017. Een bestelbus met 3 inzittenden rijdt in op Londen Bridge om later verder te gaan naar Borough Market om met messen mensen te doden. Er vallen 7 doden.
  28 juli 2017 – Een 26-jarige geradicaliseerde man uit de Verenigde Arabische Emiraten, steekt willekeurig om zich heen met een keukenmes in een supermarkt in Hamburg. Een 50-jarige man komt daarbij om het leven, vijf andere mensen raken gewond.
  9 augustus 2017 – Een auto rijdt opzettelijk in op een groep militairen die de kazerne uitlopen in een voorstad van Parijs, de gemeente Levallois-Perret. Er raken in totaal zes militairen gewond waarvan 2 ernstig. De verdachte, een man, werd later op de dag aangehouden.
  17 augustus 2017 – Aanslagen in Catalonië op 17 en 18 augustus 2017. Op de Ramblas in Barcelona rijden terroristen voetgangers met een bestelwagen omver. Er vallen ten minste 15 doden en meer dan 100 gewonden. IS eist de aanslag op.
  18 augustus 2017 – Een 18-jarige asielzoeker uit Marokko steekt willekeurig om zich heen op een markt in Turku – Finland. Er vallen 2 doden en 8 gewonden.
  1 oktober 2017 – Een Tunesiër die illegaal in Frankrijk verbleef, doodt twee jonge vrouwen met een mes nabij het station Saint-Charles in Marseille terwijl hij “Allah Akbar” riep. De dader wordt daarna doodgeschoten door militairen.
  23 maart 2018 – Aanslagen in Aude 2018. De 25-jarige dader schoot op die dag vier mensen dood en werd later zelf door de politie gedood.
  12 mei 2018 – Een man steekt vijf mensen neer in het centrum van Parijs. Er vallen twee doden, inclusief de dader.
  29 mei 2018 – Aanslag in Luik, waarbij vier doden vallen, inclusief de dader.
  11 december 2018 – Schietpartij in Straatsburg, op de bekende jaarlijkse kerstmarkt van die stad waarbij vijf doden en elf gewonden vielen.

  Welkom -melk- in je zelf meegebrachte (haat) cultuur waar jullie zogenaamd uit ontsnapt zijn.

 20. Vergeet u niet ook alle aanslagen die op moslims worden gepleegd vandaag de dag. Denk aan de aanslag in Nieuw Zeeland om er maar 1 te noemen. Pas geleden is er nog een moslima aangevallen in Belgie in het bijzijn van haar kinderen. Dus het zijn niet alleen de moslims die aanslagen plegen. Of is dat minder erg????

 21. Ongelofelijk lees wat die islam leider voor de egyptische tv heeft gezegd,echt niet normaal!Ben je niet zo als deze radicale moslims,laat jedan horen,organiseer een demonstratie dat je tegen dit soort islam bent,dat zou al een beetje schelen bij de niet moslims!!Maar niemand van julie moslims durft wat te zeggen of zo,n demo te organiseren,men is alleen gauw beledigd!!
  Een bekend islamitische leider in Egypte met de naam Abu Ishak Al Huweini, die vaak op Egyptische TV verschijnt, zei onlangs het volgende:

  We beleven een tijd van jihad ter wille van Allah. Het is een waar genoegen. Mohammeds volgelingen willen graag strijden. abu-ishaq-alhewenyDe reden waarom we nu arm zijn is omdat we destijds de jihad achter ons gelaten hebben. Daarom hoop ik nu dat wij ten minste eenmaal of als mogelijk tweemaal of driemaal per jaar opnieuw jihadistische overvallen kunnen uitvoeren, zodat veel mensen op aarde moslims worden. En als bepaalde mensen onze bekeerdrift willen voorkomen of in de weg staan dan moeten wij hen doden of als gijzelaar nemen en hun bezittingen, vrouwen en kinderen confisqueren. Met dergelijke gevechten kunnen jihadisten zich verrijken met 3 tot 4 vrouwen, 3 tot 4 kinderen en 3 tot 4 slaven. Dit kan een winstgevende activiteit worden wanneer u elke gevangene met 300 tot 400 dirham vermenigvuldigd. Deze kunnen als spaarpot dienen om in tijden van nood hen te verkopen [islamitische slavenhandel]. Niemand kan met hard werken zoveel geld verdienen, zelfs niet wanneer een moslim naar het westen gaat om te werken of handel te drijven. In tijden van nood is het dus goed te gebruiken.

 22. @Melk

  We hebben in Belgie en Nederland een hele geschiedenis om vreedzaam met andere volkeren om te gaan. Italianen,chinezen, fransen , spanjaarden, russen, amerikanen , ja zelfs turken. Ook met andere geloofsovertuigingen. Nooit waren er noemenswaardige problemen …. tot jullie kwamen met jullie ‘ideoligische ideeën’. Bezoek gevangenissen en kijk welke bevolkingsgroep overheerst. Ik zou zeggen : als het hier zo slecht is waarom blijven ????

 23. 1) Niet-moslims kunnen standrechtelijk worden geëxecuteerd.(En wij moeten respect hebben voor de mensen die in dit geloven,want dit staat er allemaal in julie boek die koran,dat is een boek die je dagelijks moet lezen als je moslim bent en ook aan gehoorzamen moet,en dat moeten wij niet gelovigen niet ongerust zijn?al eeuwen worden er door dit geloof niet moslims in de pan gehakt ,tot nu al meer dan 600 miljoen niet moslims zijn er vermoord!!als zij niet buigen voor julie allah want absoluut niet de God van de Bijbel is het,dat is het Laatste Woord van God,dat boek van julie kwam pas 600 jaren erna,of is dit nu ook weer een belediging als je de waarheid gewoon zegd hoe het zit!!Lees maar ,maar ach julie weten toch wat er in staat?Mohamed zei zelf ook julie moslim mannen mogen maar 4 vrouwen hebben,ahum!hij zelf nam er maar liefst 9 plus aisha van 9?oke misschien 15,dan nog ga je als een oude man van over de 50 er niet aan zitten,ook weeer een belediging!?Hij heeft zelf eigenhandig op 1 dag meer dan 600 mannen en jongens vermoord,eigenhandig hun hoofden afgehouwen!ook niet waar.of wel waar maar dat mogen wij niet zeggen want dat is een belediging??O het waren maar joden??man man man…en julie adoreren zo,niemand?Levens gevaarijk!!dat vind ik levens gevaarlijk!!

  Koran 9:5:

  “Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij zich bekeren, de gebeden volgen en aalmoezen geven, legt hun dan niets in de weg. Allah is vergevend en barmhartig.”

  Koran 22:19-22:

  “Voor degenen die niet geloven zullen er gewaden uit vuur gesneden worden. Er zal kokend water over hen uitgegoten worden zodat hun huid en ingewanden worden opgelost. En zij zullen worden geslagen met ijzeren knuppels”

  De boodschap van 9:5 & 22:19-22 is: niet-moslims moeten zich bekeren tot de islam en zich aan de islamitische gebeden houden. Weigert men zich te bekeren, dan hebben niet-moslims geen recht op leven.

  2) Joden en christenen

  Vers 9:29:

  “Dood hen die niet in Allah en de Laatste Dag geloven, die niet verbieden wat Allah heeft verboden, en die niet de Religie van de Waarheid volgen, tot zij het beschermgeld (Djizyah) naar vermogen betalen en onderdanig zijn. ”

  Dit vers heiligt het aanvallen en vermoorden van de zogenaamde ‘mensen van het boek’ (d.w.z. joden en christenen), totdat ze verslagen zijn en zich onderwerpen aan de superioriteit van de islam, en aan de moslims de discriminerende jizya ofwel dhimmi-belasting betalen.

  Vers 9:29 is een goddelijke oproep tot massamoord en uitroeiing van de jodendom en christendom.

  3) Oproep tot het uitroeien van Joden.

  De enige in de geschiedenis die ook een dergelijke oproep deed was Hitler.

  Bukhari 4:52:177:

  “De eindtijd zal niet aanbreken tot wij jullie joden hebben gedood. De Joden zullen zich achter rotsen verstoppen en de rotsen zullen roepen: Oh moslim, o dienaar van Allah, er zit een Jood achter mij, kom en dood hem.”

  4) Vermoorden van ex-moslims mag

  Koran 4:89

  “Niet-moslims zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn; dan zouden jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander zolang zij niet uitwijken naar Allah’s weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook vinden. Neem van hen niemand als medestander of als helper.”

  Koran 5:33:1) Niet-moslims kunnen standrechtelijk worden geëxecuteerd.

  Koran 9:5:

  “Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij zich bekeren, de gebeden volgen en aalmoezen geven, legt hun dan niets in de weg. Allah is vergevend en barmhartig.”

  Koran 22:19-22:

  “Voor degenen die niet geloven zullen er gewaden uit vuur gesneden worden. Er zal kokend water over hen uitgegoten worden zodat hun huid en ingewanden worden opgelost. En zij zullen worden geslagen met ijzeren knuppels”

  De boodschap van 9:5 & 22:19-22 is: niet-moslims moeten zich bekeren tot de islam en zich aan de islamitische gebeden houden. Weigert men zich te bekeren, dan hebben niet-moslims geen recht op leven.

  2) Joden en christenen

  Vers 9:29:

  “Dood hen die niet in Allah en de Laatste Dag geloven, die niet verbieden wat Allah heeft verboden, en die niet de Religie van de Waarheid volgen, tot zij het beschermgeld (Djizyah) naar vermogen betalen en onderdanig zijn. ”

  Dit vers heiligt het aanvallen en vermoorden van de zogenaamde ‘mensen van het boek’ (d.w.z. joden en christenen), totdat ze verslagen zijn en zich onderwerpen aan de superioriteit van de islam, en aan de moslims de discriminerende jizya ofwel dhimmi-belasting betalen.

  Vers 9:29 is een goddelijke oproep tot massamoord en uitroeiing van de jodendom en christendom.

  3) Oproep tot het uitroeien van Joden.

  De enige in de geschiedenis die ook een dergelijke oproep deed was Hitler.

  Bukhari 4:52:177:

  “De eindtijd zal niet aanbreken tot wij jullie joden hebben gedood. De Joden zullen zich achter rotsen verstoppen en de rotsen zullen roepen: Oh moslim, o dienaar van Allah, er zit een Jood achter mij, kom en dood hem.”

  4) Vermoorden van ex-moslims mag

  Koran 4:89

  “Niet-moslims zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn; dan zouden jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander zolang zij niet uitwijken naar Allah’s weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook vinden. Neem van hen niemand als medestander of als helper.”

  Koran 5:33:

  Allah zei over afvalligen; “Zij zullen worden vermoord, of gekruisigd, of voeten en handen afgesneden, of worden verbannen.”

  Allah zei over afvalligen; “Zij zullen worden vermoord, of gekruisigd, of voeten en handen afgesneden, of worden verbannen.”

 24. Mod, merk hier totaal geen respect daarom ga ik hier ook niet in dialoog. Lees hier onzin over mijn geloof en verder heel veel haat dus waarom zou ik. Wens jullie soortgenoten een fijne dag verder. Ga mijn tijd niet verdoen met mensen die alle fakenieuws geloven over moslims. Gaan jullie maar lekker verder haten met z’n allen. Immers soort zoekt soort. Ga lekker met mijn eigen lieve moslim zusters en broeders in gesprek. Gaat tenminste ergens over. Misschien dat ik 1 van jullie in de toekomst de hand kan schudden als moslim broeder of zuster. Zegt nooit nooit.

  Melk, heeft u zich weleens afgevraagd waarom er weerstand is tegen de Islam, en dat als enige religie in het scala aan religies die er in Nederland en de EU zijn en waar nooit weerstand tegen is.
  Het heeft alles van doen met het gewelddadige karakter waar de Islam zich in profileert in de wereld.
  U kunt al die aanslagen onder de vlag van de Islam toch geen fake nieuws noemen.
  Er zijn wel verschillende stromingen binnen de Islam en er zijn ook zeker Islamitische burgers die al dat geweld afwijzen en de vrede najagen. Juist daarom staan we open voor uw verhaal en hoe u de Koran interpreteert. U hoeft niet op alles een antwoord te hebben, maar een open en eerlijk gesprek zou welkom zijn. Vertel uw kant van het verhaal. Nu stelt u zich verongelijkt op en gaat u in de aanval.
  Hoe geloofwaardig maakt u uzelf met dit gedrag ?
  Mod.

 25. Onze onderwijsminister heeft het behaagd de religieuze vakken uit het onderwijs te schrappen omdat het uit de tijd is. Wederom een aanval op de Nederlandse normen en waarden. De islam is al 1400 jaar bij hetzelfde gebleven. De religieuze vakken uit het onderwijs? Dan ook hier een hoofddoekjesverbod in de klassen, het voortgezet onderwijs, de hoge scholen en universiteiten.

 26. Goed zo,eindelijk een land dat ballen heeft!!Want sinds gastarbeiders uit turkije en uit die noordafrikaanse landen kwamen met dat geloof en ook hun geloof mee namen zijn er in al die jaren dat ze hier wonen en hun kinderen hier opgroeiden en dan vooral die verwende jongens,die meisjes niet,die mogen haast niks,alleen hoofdoek op en je mond houden en vooral luisteren en thuis helpen!!Heel veel problemen zijn er geweest en nog steeds!In de vorm van criminaliteiten enz enz.tot bomaanslagen aan toe in delen van west europa allemaal in de naam van hun allah!Scholen van hen die niet deugen waar alleen maar haat tegen Israel en haat tegen ons het westen word geleerd en ook de haat tegen GLBT die vies zijn en die je van het dak moet gooien!!Die islam komen met leugens ze liegen veel om maar dingen voor elkaar te krijgen! enz.En vergeet ook niet doordat zij die moslims niet allemaal natuurlijk maar wel heeel veeel zo,n puinhoop in duitsland,belgie,frankrijk en nederland en engeland hebben gemaakt,zij verafschuwen ons christelijk of katholieke geloof en steken dat niet onder stoelen of banken,zij beledigen ons geloof heel erg,als wij wat over hun geloof zeggen is het land te klein,door die islam mogen wij christenen of katholieken of joden niet met een kruisje of keppeltje een school in of een gebouw van de gemeente of het rijk in en als je daar komt te werken mag je dat niet dragen of op zetten!Ik vind het een goed idee vooral zo doorgaan.Vroeger kon men gewoon met een keppel op lopen of een kruisje om hebben zonder tegenspraak of dat je word bedreigd!sinds die islam in europa is al zo,n 50 jaar is het een puinhoop!die moskeeen mogen van mij part ook weg,want ik vertrouw dat niet,veel krijgen geld uit saoedie arabie en qatar koeweit en zij willen met alle geweld de hele wereld moslims maken,voor hun allah laten buigen dat is hun hele doel,daarom zijn die die moskeeen gebouwd zogenaamd om te bidden?ja hoor!Het zijn in heel europa gewoon kazernes met soldaten,we hebben het paard van troje binnen gehaald!Eenmaal een moskee op een stuk grond waar dan ook claimt de islam ook dat stukje grond voor de islam dat je nooit meer kan terug krijgen,kan toch niet mensen.word toch eens wakker!!Als ik weleens langs zo,n moskee rijd en al die mannen daar zie staan,nee,ik vertrouw het voor geen meter!!En het kan me niet schelen wat anderen zeggen wat ik nu allemaal zeg of schrijf,maar ik heb alleen maar ellende de afgelopen 30 jaar gehad met moslims en niet alleen ik,maar ook veel vrienden van me en kennissen enz enz!

 27. @Mod.: ik vrees dat het parels voor de zwijnen zal zijn.
  In dialoog gaan betekent voor ‘melk’ blijkbaar de herhaling van telkens hetzelfde: “Ga eens in dialoog met een moslim en geloof niet alles wat de media zegt. Misschien ga je dan anders denken over moslims”
  Als moslima mag of kan ze zelf niet in dialoog gaan misschien?
  Bovendien verwijt ze anderen wat ze zelf doet: projectie van eigen haat heet dat, nergens in de reacties van Joke of Kim is immers enige haat te bespeuren, de reacties van melk daarentegen zijn op zijn minst respectloos en provocerend.
  Persoonlijke verwijten, veronderstellingen, minachting en provocatie zijn bezwaarlijk nog een dialoog te noemen, de essentie wordt niet eens aangeraakt.
  En een inhoudelijke reactie van melk op mijn bijdrage blijft ook achterwege?
  Toch nog dit aan melk:
  De manier waarop wij over moslims denken komt niet door de media maar door misdrijven en het wangedrag van moslims zélf waardoor zij zelf verantwoordelijk zijn over hoe er over moslims gedacht wordt: eigen schuld, dikke bult dus.
  Verdraai oorzaak en gevolg dus niet door de schuld voor het slechte imago door wangedrag van moslims in onze schoenen te schuiven.
  Nu mag jij dat weerleggen.

 28. Beste mensen. Zonde van mijn tijd om hier verder met jullie in discussie te gaan. Heb wel echt moeite met mensen zoals Kim. Geloof jij nou echt dat die film waargebeurd is? Voel me trouwens verre van veilig hier in Europa en dat komt omdat er zoveel meer mensen zoals jij lopen die vol haat zitten. Word binnenshuis behandeld als een prinses. Zo dient een moslim man met zijn vrouw om te gaan dus!! Dat is dus de ware islam en niet de islam die kent van tv

  Beste Melk, u bent hier vrijwillig op dit discussie forum gekomen. Discussie houdt in hoor en wederhoor met respect voor elkaar.U bent hier welkom. Nu weigert u elke vorm van discussie en dat is jammer. U weigert te geloven dat die film op waarheid is gebaseerd zonder met enige onderbouwing te komen. Los daarvan weigert u ook een inhoudelijk gesprek aan te gaan over de Koran.
  U heeft het over de ware Islam en niet die van de TV, maar u wilt er niet over praten want dit is zonde van uw tijd om hier met uw mede- forumgasten te praten en loopt weg. Mod.

 29. Jammer Joke dat je zoveel haat hebt. Ga eens in dialoog met een moslim en geloof niet alles wat de media zegt. Misschien ga je dan anders denken over moslims.

  Beste Melk, welkom op het forum. U wilt in dialoog over de islam en dat is prijzenswaardig van u. Echter dan zal ook de Koran besproken moeten worden, staat u daar voor open? Mvg. Mod.

 30. Kim: 3:02 pm. Hartgrondig met U eens Kim. De verraders zijn politici van;PvdA,CDA,VVD en D66. Die hebben ingestemd in 1975 met de “Resolutie van Straatsburg”. Evenals met de rest van de landverraderlijke overeenkomsten als; het “Coudenhoven-Kalergiplan”, en het Marrakeshpact.

 31. Ga jij maar lekker haten Kim. Jouw probleem. Wen maar aan ons. We zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. En wb die tiendelige kinderwagen; why not? Wij horen ook in blank Nederland. Makkelijkste manier is om er maar aan te wennen. Jij bent net als vele anderen die alles maar geloven wat er in de media wordt gezegd. Zou zeggen, ga een keer in gesprek met een moslima.

 32. @melk (en honing ?):
  Nederland is ‘melk en honing’ voor de binnenkomers, terwijl hier de voedselbanken uit de grond verrijzen voor eigen bevolking, die belasting betalen (ja, ook als je een uitkering hebt) nog net de maag gevuld kan worden. En de Nederlandse kinderen tweede hands kleding krijgen via zo’n kringloopwinkel. Mijn hart doet pijn, ons continent wordt kapotgemaakt met de binnengesleepte niksnutten. (op een enkeling na). Ik ben realistisch. Kijk op de Telegraaf, dagelijks komen bootjes aan via Libië.

  Ons straatbeeld was van Swiebertje en Bromsnor en tante Saartje.
  De in zwarte kleding gehulde vrouwen (kopdoek/niqaab) geeft aan dat wij hier bewust weggevaagd moeten worden, alsof de islam hier behoort te zijn. We zijn verkocht door de PvdA en de huidige regering. Nog even, dan loop je ook in zo’n dwangbuis, achter een tiendelige kinderwagen. Onze monden worden gesnoerd, maar niet die van mij.

  Over Oostenrijk, kwam Hitler daar niet vandaan? En Coudenhove-Kalergi is daar opgegroeid, uit een Japanse moeder. Ik laat mijn land niet inpikken door een haatdragende ideologie, de islamitische vrouwen worden gedwongen en niet uit vrije wil, om gesluierd de straat op te gaan. Dit is Nederland niet meer. Mijn man is blank, ik ben blank en mijn kinderen zijn blank, trouwens mijn hele familie. Ik geef niet toe aan deze idioterie. Die bedacht is ergens in het begin van de twintigste eeuw. Bruine mensen heb ik als vrienden, maar de islam-haat kan ik niet verdragen en helemaal niet dat dat ons is opgedrongen.

  http://www.pensioenactivist.nl/de-masonische-wereldregering-coudenhove-kalergi/

 33. Ach mensen maken jullie je maar lekker druk. Als wij moslimvrouwen maar weten dat we ons prettig en veilig voelen met een hoofddoek op. Ga zelf de Koran lezen ipv hier onzin dingen te zeggen. Liever bedekt en veilig dan schaarsgekleed nagefloten en bekeken te worden. Onze mannen mogen van onze schoonheid genieten en niet alle vieze mannetjes buiten.

 34. Dat verdient navolging. Ik ben jaloers op Oostenrijk. Hadden we maar zo’n overheid. Voor degene die het nog niet weten: Nergens in de (Arabische) Koran staat geschreven, dat het dragen van een hoofddoek is verplicht. Ik weet dit uit twee betrouwbare moslimbronnen. Het zijn de mannen die hun vrouwen en jonge meisjes verplichten om een hoofddoek te dragen. Dat moslimvrouwen een hoofddoek uit ‘vrije” dragen is nog maar de vraag. Het is in elk geval niet de meerderheid. Het werkt ook nog provocerend!

 35. @melk: als vrouwen zich liever verstoppen onder een lap stof om te vermijden dat moslim mannen hen bespringen en verkrachten dan onze vrijheid te omarmen en als gelijkwaardig mens te leven, moeten ze dat zelf weten.
  Trots zijn op hun onderwerping als minderwaardige aan de man door de hoofddoek te dragen in een vrij land getuigt van een heel laag zelfbeeld, gebrek aan gezond verstand, gebrek aan zelfrespect (en respectloos voor het land en de inwoners waar ze verkiezen te leven) en zelfverloochening als gelijkwaardig mens.
  Gelukkig zijn er jonge meiden die nu reeds tot dat besef komen dat zij hier wel vrij en gelijk mogen zijn en zich verzetten tegen de sociale druk van moslimgemeenschappen, familie en achterlijke, religieuze regeltjes door te weigeren de hoofddoek te dragen.
  De zelfvernietiging van islam is ingezet en zal onvermijdelijk zijn wegens achterhaalde, patriarchale dwang, de drang naar gelijkheid en vrijheid zal overwinnen op de onderwerping van de minderwaardige moslim vrouw in een vrij, democratisch land waar ook de moslima het recht heeft op vrijheid en gelijkheid.
  Denk daar maar eens over na.

 36. Voor diegene die niet weet dat de basis voor islamitisering in 1975 is gelegd in het verdrag van Straatsburg ….
  De westerse wereld slaapt sinds 1975…. men ziet en hoort niets . Elk vat olie tegen een moslim !

 37. Melk,
  Ik denk dat je iets uit het oog verliest, als je pleit voor het islamitische geloof. Het zal groeien maar tegelijkertijd groeit er wereldwijd een gigantische weerzin tegen deze ideologie. Wat de autochtone bevolkingsgroepen hebben gezien is de enorme gewelddadigheid dat moslims ten toon spreiden. Daarbij weten velen (door internet) wat de koran en de hadith zegt. En de plannen die ze koesteren; nl de hele wereld onder de knoet van de islam. Dat gaat niet gebeuren; zie de 2e WO. Het verzet begon in nederland direct na de bezetting. Melk, ik zou je 1 ding willen aanraden; ga de bijbel eens bestuderen en zet dat naast de koran. Zoek oprecht de verschillen…

 38. @ Melk (11/05/2019 om 11:22 pm)
  QUOTE: “Moslimvrouwen dragen de hoofddoek uit vrije wil mensen” …
  Indoctrinatie is echt iets anders dan vrije wil.

 39. @Piet: 6:04 pm, op 11/5. Inmiddels heeft Dhr. Hugo Borst, van Civitas Christiana, daar het gevecht over gevoerd, Piet.
  En er is een SGP, die 100% tegen het moskeebezoek is, evenals de PVV. Er is zelfs een motie over aangenomen, dat onze kinderen NIET naar die haathut, hoeven te gaan. Alleen moet de CU minister Slob, van een linkse partij als de CU, de motie uitvoeren, en daar zit de kneep!

 40. Relatief kort geleden was Wenen het hoofddoel ( begin ) van een gigantische moslim-aanval op Europa .
  Geografisch gezien was Oostenrijk de logische route om Europa te bezetten .
  Waarvoor zijn er eigenlijk moslims aanwezig , hoe kan de E.U dit doorgedrukt hebben in uitgerekend dat land .
  Die hoofddoekjes gaan ze m.i. toch niet af doen want daardoor is hun dochter immers een hoer , dit gaat door de vaders op fysieke wijze voorkomen worden . Wanneer je in de meerderheid bent kun je toch maling aan politie en Justitie hebben .
  Helaas is alles beslist en uitgevoerd door de Europese handlangers van the Deep State die Europa vernietigd hebben , het bewijs is de moord op Jörg Haider . Wir schaffen es auch im Oostenrijk , met maximale minachting voor het volk .

 41. Wat een trieste mensen allemaal. De islam groeit met de dag wereldwijd en zal alleen maar blijven groeien. Moslimvrouwen dragen de hoofddoek uit vrije wil mensen. We zijn er trots op ook. Laat mensen toch dragen wat ze willen.

 42. Handen op elkaar voor de Oostenrijkse keuze . Of het veel zal helpen weet ik niet.

 43. @Joke, goed geformuleerd, provoceren is het, met een lap om hun kop. Als ik een kruisje draag om mijn nek, in mijn eigen land, mijn Nederland, word ik bijna tegen de grond gesmeten. In mijn eigen land. Ik provoceer niet, want ben met normen en waarden opgevoed en vrijheid in de beleving van onze godsdienst, waar de islam niet en nooit en te nimmer bij zal horen. Ik ben christelijk opgevoed en heb liefde in mijn hart, de haatcultuur wat hier binnengehaald wordt is een regie van de jaren dertig vorige eeuw, de oliebaronnen die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Ik durf bijna niet meer te reageren, maar ik ken de oliebaronnen en ik weet nog veel meer.
  Dank voor XN want zonder U beste redactie was dit niet bekendgemaakt.

  De regering in NL moet een ferme schop onder de kont krijgen, hebben onze grootouders hier voor gevochten, om een vrij leven terug te krijgen na de WO II? En nu zijn ze in Den Haag bezig om ons om te volken in een nietsziende samenleving, begrijpen de binnenkomers niet, dat de zon niet voor niets opgaat ?

 44. Het is een steuntje in de goede richting. Ik zeg een steuntje, omdat ik weet dat het niet veel zal uithalen.
  Deze vrouwen blijven minderwaardig aan mannen. Dat zit heel diep ingeworteld.
  Ik vind dat een man en een vrouw gelijkwaardig zijn, maar wel anders inelkaar zitten.
  De islammisering gaat gewoon door, met bewuste gewelddadige plannen.

 45. nou oma,dan moet je geen linkse/leraren hebben die zonder medeweten van hun ouders nederlandse kinderen van 10/12 jaar,een kwetsbare leeftijd,verplicht naar de moskee sturen en op de knieen voor de iman,zoals de mariaschool in hoorn,ja xander zet dat maar duidelijk neer ,piet

 46. Islamisering gaat inderdaad door, maar je hoeft er niet aan mee te werken zoals onze regering nu doet. Trouwens, jonge meisjes hoeven geen lap te dragen, volgens hun koran. Pas als vrouwen getrouwd zijn en hun man dat wil dan moet je ” jouw man plezieren ” en zo n lap om.
  Ik geloof dat veel vrouwen in nederland gesluierd gaan doordat de sociale druk groot is, en omdat ze doelbewust willen provoceren.

 47. In Oostenrijk is al bekend dat ze regelmatig pleisters op zere wonden plakken en dan hopen dat het over gaat waaien.
  Het is natuurlijk een stap vooruit, maar in feite zullen ze hiermee niets bereiken, want zodra de meisjes de school verlaten
  wordt het doek zonder een minuut nadenken weer op hun hoofd gedrappeerd..

  Deze meisjes leven thuis onder tirranie. Ze worden nooit en te nimmer toegestaan dat ze zich gaan gedragen als de Oostenrijke klasgenootjes. Er wordt alleen verwarring in hun gemoedstoestand gezaaid waar ze geen raad mee zullen weten. Maar mochten deze meisjes toch de intentie tonen om uit deze tirranie te ontsnappen, daar zullen ze thuis zwaar voor gestraft worden, met name geestelijke en fysieke mishandeling die, ook nog met moord kan aflopen. Het is een beetje naiv om te denken dat je de moslims kan temmen of veranderen. Als je geen last van ze wilt hebben, dan moet je ze naar hun eigen land terugsturen waar ze hun ideologie en gewoontes volop ruimte kunnen geven..

 48. Dat zal allemaal niet veel oplossen, de islamisering gaat gewoon verder en dit zonder één schot te lossen. Diversiteit zou een verrijking moeten zijn en dat merk ik niet in deze samenleving ieder leeft op zijn eiland met zijn cultuur en godsdienst en vooral dat laatste werkt verdeeldheid in te hand. Islam voelt zich verheven boven de andere godsdiensten dat is een feit. Shalom

 49. Behalve vrouwendiscriminatie door hoofddoeken zijn deze religieuze symbolen een teken van segregatie, net het tegenovergestelde aan integratie en bovendien een schending van het grondwettelijke gelijkheidsprincipe door zich te onderscheiden door de hoofddoek van al de andersgelovige, ongesluierde vrouwen in de maatschappij die daardoor notabene gediscrimineerd worden. De hoofddoek dragen = óngelijkheid, in het onderwijs en in de maatschappij.
  Nog meer schending van de grondwet is de scheiding tussen kerk en staat in elk democratisch, westers land waar het onderwijs neutraal dient te zijn, strikt gescheiden van en niet onderhevig aan enige godsdienstige of religieuze invloed want onderwijs dient vrij, onbevangen en onbevooroordeeld overdracht van kennis te betekenen, níet het uiten van gelijk welk geloof of doctrine dat tot de privésfeer behoort.

 50. Ik heb al een bivakmuts aangeschaft en een kaal hoofd laten scheren, of mag dat niet, mag ik niet bang zijn voor de indringers die hier met open armen worden ontvangen, en mijn continent gaan kapotmaken mede door de EU ! Mijn kinderen hebben op christelijke scholen gezeten en … het waren achteraf eigenlijk islamitische scholen. Nooit vergeet ik meer dat mijn dochtertje zei, toen ze hoorde dat ik haar broertje (6 jaar) op ging halen (ziek). Ze stond (5 jaar) met haar jasje aan bij de deur, en zei kordaat: ik ga ook mee naar huis.

Comments are closed.