‘Deze 10 stellingen bewijzen gelijk van Viruswaanzin; kabinet moet daarom aftreden’

—————————————————————————————————————————————-

‘Het is goed mogelijk dat wat de media nu doen sowieso strafbaar is, en dat we een heel aantal hoofdredacteurs in de gevangenis kunnen verwachten’ – ‘De Nederlandse regering is geradicaliseerd’

—————————————————————————————————————————————-

Willem Engel van Viruswaanzin schoof vandaag weer bij Ramon Bril (Café Weltschmerz) aan, en somde 10 stellingen op die naar zijn overtuiging het gelijk van alle critici van het regeringsbeleid ten aanzien van corona bewijzen. Engel eist daarom het aftreden van het kabinet Rutte; aangezien hij verwacht dat dit niet gaat gebeuren, zal het volk zelf actie moeten ondernemen, vindt hij.

Naast enkele rechtszaken is Viruswaanzin vooral bezig met het bewust maken van zoveel mogelijk mensen van wat er nu echt aan de hand is. ‘We merken dat er veel angst heerst. Dat is geen toeval, we zitten eigenlijk in een angstepidemie in plaats van een corona epidemie. De corona golf is geweest, en net als alle coronavirussen gaat dat ongeveer weg. We zijn nu al twee maanden uit de epidemie, als je die al zo kunt noemen.’

‘Wat we nu zien is dat alle stellingen die we eerder hebben genoemd nu min of meer bewezen zijn…. Volg de feiten, en je komt bij de waarheid.’ Engel wijst erop dat de discussie in de media ‘steeds minder wetenschappelijk wordt. En dat was het al zo weinig. Met deze 10 stellingen willen we dus helderheid creëren.’

‘Goed mogelijk dat de media strafbaar zijn’

Bril: ‘Wat vind je er dan van dat de media het niet meer over doden hebben (want die zijn er bijna niet meer), maar over besmettingen?’ Engel: ‘Het is heel duidelijk dat dit verboden is.’ In 2012 is er namelijk een onderzoek naar de (berichtgeving over) de Mexicaanse griep (in 2009) geweest, en toen hebben de mainstream media een enorme waarschuwing gekregen.

‘Het is goed mogelijk dat wat de media nu doet sowieso strafbaar is, en dat we een heel aantal hoofdredacteurs in de gevangenis kunnen verwachten. Dat klinkt heel hard, maar als je moedwillig of niet moedwillig angst aan het zaaien bent…’ Dat gebeurt bijvoorbeeld door het constant over ‘besmettingen’ te hebben, terwijl dat de PCR test waarmee mensen positief zouden worden bevonden, geen klinische test is.

RIVM tegenstrijdig; ‘Tweede lockdown is heel slecht idee’

Het staat zelfs op de website van het RIVM dat je niet grootschalig kunt screenen met asymptomatische mensen. ‘Het is dus heel tegenstrijdig dat ze aan de ene kant die test aan het promoten zijn, maar zelf zeggen dat dit sowieso niet kan werken…. Daarom eisen we dat deze stellingen worden beantwoord. Als je dat niet doet, blijf je angst zaaien en hou je het vaag. Maar voor die vaagheid is geen enkele reden meer; het is duidelijk, 99% helder… dat een tweede lockdown een heel slecht idee is, en dat we dat nooit meer moeten doen.’

Engel benadrukt dat als later blijkt dat die tweede lockdown niet nodig was, degenen die hiertoe hebben besloten strafbaar zijn. Dan de stellingen:

1. Het model waarop de lockdown gebaseerd is, heeft ernstige fouten. De R0 berekeningen zijn grove schattingen en kloppen niet. SARS-19 is veel overdragelijker en minder gevaarlijk dan aangenomen. Voor maatschappelijk ingrijpende politieke beslissingen dient gebruik gemaakt te worden van harde cijfers, geen schattingen.

Twee wetenschappers van het Imperial College hebben in het Britse parlement toegegeven dat de corona modellen nooit gebruikt hadden mogen worden voor het voorspellen van bepaalde waardes (/ ontwikkelingen). Je moet je dus baseren op harde cijfers (ziekenhuisopnames, sterfgevallen, etc). Dan moet je ook nog een precies ziektebeeld van Covid-19 zien aan te tonen. ‘Het is heel vreemd dat daar geen specifiek onderzoek naar is gedaan.’

Omdat de cijfers van IC-opnames en sterfgevallen sinds half juni zo laag zijn, is men overgeschakeld op ‘positieve testen’. Maar die zeggen dus helemaal niets over wat er werkelijk gaande is met (veronderstelde) Covid patiënten. ‘We zijn nu los van de realiteit. Er wordt enkel een datagolf gecreëerd, zonder dat er iets in het ziekenhuis gebeurt. Het is zeer onwenselijk om daar dan beleid op te maken. Ik denk zelfs dat het laakbaar of strafbaar is,’ vervolgt Engel.

Bril wijst dan op mensen die aan kanker sterven, en vervolgens als corona dode worden geregistreerd, enkel omdat de PCR test positief was. Engel sprak met diverse pathologen-anatomen in Nederland, en daaruit kwam naar voren dat er geen eenduidig Covid ziektebeeld is geconstateerd. Verreweg de meeste slachtoffers zijn met bovenliggend lijden (zoals kanker) overleden met corona, niet aan corona. ‘Dan staan dus ook de (Covid) overlijdenscijfers ter discussie. Alles op Covid schuiven berust dus op grote onzorgvuldigheid. Je zou zelfs kunnen spreken over misschien wel fraude, en niet alleen in Nederland, maar in veel meer landen.’

2. Transmissie van SARS-19 gaat voornamelijk via aerosolen, niet via grote druppels. Laat dus de anderhalve meter los.

Dit is inmiddels door zo’n beetje alle hoogleraren bevestigd. Logisch, want luchtweg(corona)infecties zijn per definitie ‘airborne’. Aerosolen hebben niets met afstand te maken, zeker niet als je een tijdje in dezelfde ruimte bent. Dan maakt die hele afstand niets uit. ‘Het idee dat je met die anderhalve meter iets kan tegenhouden, is onzin.’ Zo is in de zorg gebleken dat die anderhalve meter niet genoeg was. Die mensen zijn besmet vanwege aerosolen. ‘Het enige wat had kunnen werken was ventilatie, want ook een mondkapje biedt hier geen uitkomst bij.’

3. Er zijn geen onderzoeken die aantonen dat mondkapjes nuttig zijn, wel zijn er veel aanwijzingen dat ze schadelijk zijn. We hebben geen mondkapjes nodig, maar goede ventilatie.

Zowel de WHO als het RIVM zijn heel ambivalent over de werking van mondkapjes. Toch is het op de een of andere manier beleid geworden, binnenkort mogelijk ook in Nederland. Dat zou dan ter ondersteuning van de anderhalve meter zijn. ‘Dat is opmerkelijk. Je neemt allerlei maatregelen die aantoonbaar onjuist zijn, terwijl maar één maatregel wel zou werken: ventilatie. Buiten wordt er niemand besmet.’

Bril: “Maar wij werden juist gesommeerd binnen te blijven.’ Engel: ‘Ja, en binnen vindt de besmetting plaats. Niet buiten. Ik denk dat er een politieke agenda achter zit waarvoor die anderhalve meter en mondkapjes belangrijk zijn.’ Die anderhalve meter doet sowieso niets, en die mondkapjes alleen in zeer specifieke gevallen (als een zieke al duidelijk symptomen heeft en dan een mondkapje draagt). ‘Voor asymptomatische mensen is het zowel buiten als binnen complete kolder, en zeer onwenselijk.’ Je hoopt nl. enorm veel CO2 en afvalstoffen onder dat mondkapje op (zie ook onze artikelen van afgelopen dagen over de zeer schadelijke gevolgen voor onze gezondheid). Dat geeft allemaal bijwerkingen.

Engel voorspelt daarom dat winkels en bedrijven die mondkapjes verplicht gaan stellen, een stortvloed aan schadeclaims zullen krijgen die veel kostbaarder zijn dan goede ventilatiesystemen.

4. Vaccinaties brengen gevaren met zich mee. Jarenlange ervaring met de griepprik toont aan dat ze weinig effectief zijn en erg duur. Stop dus met de fixatie op vaccins.

Duidelijk voorbeeld: de griepprik. Bij mensen die hem niet nodig hebben, zou die werken, maar bij mensen die hem wel nodig hebben, werkt die niet. Ouderen hebben namelijk geen (goed) functionerend afweersysteem meer, en dat is nu juist wat een vaccin ‘aan’ zou zetten.

In 2018 hadden we de hoogste sterfte tot nu toe van een griepepidemie (9000-10.000 doden), terwijl de griepprik al actief was en extra gestimuleerd werd. Het idee van ‘groepsimmuniteit’ is dan ook enkel een verkooppraatje voor vaccins, en moet volgens Engel worden losgelaten.

Inmiddels zijn er 10 geneesmiddelen die in alle stadia van de ziekte effectief zijn tegen Covid-19, waarvan hydroxychloroquine (HCQ) in combinatie met zink en azitromycine de bekendste is, waarvan onomstotelijk is bewezen dat het (in de eerste fase) werkt. ‘Dat betekent dat er geen noodzaak meer is voor een vaccin.’ Op de meeste van deze middelen zit echter geen patent meer, dus daar kan de farmaceutische industrie niets meer aan verdienen. ‘En deze industrie wil zoveel mogelijk geld verdienen. Hoe doe je dat? Door chronisch zieke mensen, en door gezonde mensen dingen in te spuiten die ze niet nodig hebben.’

Dan nog de gevaren van vaccinaties. De Mexicaanse griep vaccins zijn een debacle geworden, financieel, maar vooral wat gezondheid betreft. Zo’n 7000 (bekende) Nederlandse kinderen hebben er narcolepsie door gekregen, wat de overheid een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro’s heeft gekost. Bovendien lijkt er een interactie te zitten tussen de griepprik en corona; de griepprik zou de kans om aan corona te sterven (aanzienlijk) verhogen. ‘Dit is nog niet onomstotelijk bewezen*, maar moet eerst onderzocht worden voordat we er überhaupt een vaccin gaan bij spuiten.’ Bovendien wordt 98% van de mensen die SARS-CoV-2 krijgen niet eens ziek.

(* Feitelijk wel. Het Pentagon concludeerde in een eerder onderzoek dat militairen die de griepprik hadden gehad een 37% hogere kans hadden om Covid-19 te krijgen.)

Daarnaast worden vaccins zoals ontwikkeld in Oxford (waarvan in de testfase 70% bijwerkingen kreeg, een rampzalig hoog percentage) gemaakt met nieuwe, in de praktijk nog onbewezen genetische manipulatie. ‘Ik denk dat het hele idee van vaccins voor luchtweginfecties onzin is, ook als je naar Pierre Capel luistert’ (zie ook onze artikelen daarover). Omdat deze virussen constant muteren, is de kans op een werkend vaccin minimaal.

5. De immuniteitstesten onderzoeken enkel een klein deel van het adaptieve immuunsysteem. De resultaten daaruit dienen niet te worden misbruikt voor politieke doeleinden.

Aan de hand van onderzoek van T-cellen is aangetoond dat zo’n 40% tot 60% van de bevolking een natuurlijke afweer tegen dit virus heeft. Het innate immuunsysteem is echter het belangrijkste; dat slaat meteen aan als er iets binnenkomt. Als dat in orde is, dan wordt het virus meteen geneutraliseerd, dus voordat er antistoffen worden aangemaakt, wat de laatste linie van defensie is.

Dat bekent dat de waarheid exact omgekeerd is van wat in de media wordt beweerd, namelijk dat het ontbreken van antistoffen in het bloed bij zoveel geteste mensen juist heel positief is, omdat daaruit blijkt dat het virus nauwelijks gevaarlijk is. Bovendien zegt het ontbreken van antistoffen in het bloed niet dat ze er niet zijn, noch dat je immuniteit dan weg is, omdat die veel breder is en uit verschillende lagen bestaat.

De oversimplificatie van het immuunsysteem in en door de media is volgens Bril niets anders dan ‘wetenschappelijke fraude’. Engel denkt dat ook hier rechtszaken over zullen komen.

6. Sterven mensen aan, of met Corona? Pathologie toont aan aan dat er geen eenduidig ziektebeeld te herkennen is bij de getelde “coronadoden”, velen daarvan zijn overleden aan onderliggende kwalen. Er is een grote noodzaak voor grootschalig pathologisch onderzoek.

Er werd al geconstateerd dat pathologen bij Covid-19 slachtoffers eigenlijk enkel ziektebeelden hebben geconstateerd die samenhangen met bovenliggend lijden (aandoeningen zoals kanker). Deze mensen zijn dus niet aan, maar met corona overleden. Vaak wordt beweerd dat het coronavirus dodelijke longontstekingen veroorzaakt. ‘Maar sterven mensen dan wel aan Covid-19? Is dit überhaupt een virologische ziekte, of een bacteriologische, als je uiteindelijk doodgaat aan een bacterie?’

‘Het beeld is dus veel genuanceerder; als je die bacterie met antibiotica kunt bestrijden, is het virus niet meer dodelijk, en is het geen dodelijke ziekte meer. Daar moet goed medisch en pathologisch onderzoek naar worden gedaan. Die overfocus op PCR testen en alles op Covid afschuiven, zorgt ervoor dat we geen goede zorg kunnen leveren.’

7. Voor het begin van de crisis was maar een klein deel van Nederland besmetbaar. Door een sterk genoeg immuunsysteem werden de meeste mensen niet ziek, ook al kwamen ze in contact met het virus. Binnen zitten, zonder sport en met grote angst, is zeer slecht voor het immuunsysteem.

Engel: ‘Het is algemeen bekend dat als je langere tijd hoge cortisol niveaus hebt, dus constant stress hebt, je immuunsysteem als het ware wordt uitgezet. Op het moment dat je een bevolking bang maakt, en activiteiten zoals ontspanning, beweging en sport ontzegt, gaat het immuunsysteem naar beneden.

Onder normale omstandigheden – met goede ventilatie – kom je nooit in een situatie waarbij je heel veel virussen binnenkrijgt. Als het immuunsysteem goed werkt, is er niets aan de hand, en kan iedereen licht besmet worden. Dan krijg je misschien een hele lichte reactie van je immuunsysteem, die niet waarneembaar is in het meten van antistoffen.’

Individueel moet je je immuunsysteem dus op peil houden (rust, beweging, voeding, vitamines/supplementen, e.d.), en op groepsniveau moet je ervoor zorgen dat ruimtes met veel mensen goed geventileerd en geïoniseerd worden, en een hoge luchtvochtigheid hebben. ‘Als je deze drie dingen doet, is het denk ik onmogelijk om nog een echte airborne uitbraak te krijgen.’

Met deze kennis kunnen we volgens Engel nu ook veel beter uitbraken van influenza en andere (luchtweg) virussen aanpakken.

8. De (rt-)PCR test is onzuiver en bieden geen basis voor maatregelen. Hoe meer er getest wordt, des te meer positieve resultaten worden er gevonden. De PCR test neemt ook andere coronavirussen mee in de metingen. Positieve metingen met zo’n foutieve test mogen geen uitgangspunt zijn voor maatregelen. Deze kunnen hooguit dienen ter bevestiging.

Op het moment dat je een test gebruikt die heel eenzijdig een deel van het probleem laat zien, en je gebruikt dat als basis voor een model, dat neigt dat model als het ware naar een vooraf bepaalde uitkomst. Engel wees er al eerder in het gesprek op dat de PCR test bovendien niet medisch is. ‘Je toont er namelijk niet mee aan of het virus nog infectueus is en je nog andere mensen ziek kan maken.’ Het toont alleen maar de aanwezigheid van virusdeeltjes aan, wat ook nog eens deeltjes van andere virussen (en bacteriën) kunnen zijn (zoals we in een recent artikel nog uitlegden).

De kruisreactie met andere coronavirussen is nota bene in officiële rapporten erkend. In maart 2019 sloeg deze test (die er wel degelijk toen al was) zelfs positief uit bij onderzoek van rioolwater in Barcelona. ‘Dus òf dit virus was er toen al, òf er zijn zoveel virussen die erop lijken, dat ze met dezelfde PCR test een positieve uitslag geven. Dat geeft aan dat er een grote foutmarge in zit, en absoluut niet gebruikt mag worden als reden om maatregelen te nemen.’

9. Er zijn al snel meerdere effectieve medicijnen gevonden tegen SARS-19, vaccinaties zijn niet de enige oplossing.

Ook dit kwam al eerder ter sprake: voor elke fase van de ziekte, van preventie tot IC, zijn nu een flink aantal prima werkende medicijnen beschikbaar. ‘Bij deze virussen heeft een vaccin amper waarde. Het is heel gevaarlijk om daar alle focus op te leggen, terwijl we NU mensen moeten behandelen.’

10. IFR is 0,3% en als je ongetelde personen meetelt waarschijnlijk 0,003%. Er is geen sprake van een bedreiging van de volksgezondheid.

Het RIVM gaat ervan uit dat de hele bevolking besmet kan worden, ‘maar is dat wel zo? Hebben we dat ooit meegemaakt met een ander virus? NEE. Dit is een theoretische exercitie die niet op waarheid berust.’ Zelfs in de meeste besmette gebieden is (lang geen) 100% besmet.

In Nederland zijn in realiteit zeker 2 miljoen mensen in aanraking geweest of geïnfecteerd met het virus. Als we goed gaan kijken naar de mensen die zijn gestorven, dan houden we vermoedelijk minder dan één derde over die echt aan Covid-19 zijn gestorven, en niet aan bovenliggend lijden. ‘Dan ga je van 6000 naar misschien 1000 of 2000. Dat is nog steeds verschrikkelijk voor die mensen en hun nabestaanden, maar geeft wel aan dat de groep geïnfecteerden véél groter is, en de groep gestorvenen veel kleiner. Dan zitten wel al op een PFR van (Population Fatality Rate) van 0,003% of zelfs 0,001%.’

Bovendien ‘raakt niet iedereen besmet, dus gaat er nog eens een factor 10 af, en kom je uit op het getal wat we nu zien aan sterfte. Oftewel: er is GEEN bedreiging voor de bevolking.’

‘De regering is geradicaliseerd en moet aftreden’

Bril sluit dan af met een vraag aan Engel: ‘Wat zeg je tegen die mensen die zeggen dat jij altijd maar kritiek hebt, maar dat dit een nieuw virus is en jij daar dus niets over kunt zeggen?’

Engel: ‘Als dit een nieuw virus is, hoe kan het dan corona heten? Dat geeft aan dat het NIET een nieuw virus is.’ Bovendien was begin maart 90%-99% van alle benodigde kennis al aanwezig. ‘Dus het hele mantra dat ze met 50% van de kennis 100% moesten sturen, is onjuist, is een leugen. Daarom zeg ik dat de feiten op tafel liggen en allang bekend waren. Dus waar hebben we het nu nog over?’

‘Prima als mensen kritiek hebben, maar lees je eerst in, kijk naar de feiten, en probeer de waarheid te vinden. Dan kom je waarschijnlijk op dezelfde conclusies uit… We hebben daarom een hele duidelijke missie: deze maatregelen van tafel krijgen, want we hollen af op een economische rampspoed, en ook een geestelijke gezondheid rampspoed. Het punt waarop de regering nog zou kunnen keren, zijn we voorbij. Ik denk dat we toe moeten naar het aftreden van deze regering, en als ze dat niet wil, dan zullen we het zelfbestuur in handen moeten nemen.’

‘Het is een hele gek tijd geworden. Natuurlijk hoop ik dat we onder alle omstandigheden geweld kunnen voorkomen. Maar je weet het niet, want we hebben een regering die geradicaliseerd is. De oplossing ligt toch in het zoeken van de dialoog, en er samen proberen uit te komen. Ik ga er nog steeds vanuit dat iedereen dit wil.’

Xander

(1) Café Weltschmerz / YouTube

Zie ook o.a.:

24-07: Onderzoek TV-zender naar cijfers VS: Nog geen 30% overleden door Covid-19
21-07: Corona waanzin: Provincie in VS verplicht mensen ook thuis mondkapje te dragen
20-07: Nieuwe vorm van corona protest: Anti-masker maskers
12-07: Europese top pathologen zeggen dat niemand aan Covid-19 is gestorven
11-07: Nijmeegse hoogleraar bevestigt dat lockdown pure paniek en onnodig was
05-07: Hoogleraar immunologie Capel: DNA schade aan complete generaties door 1,5 meter samenleving
21-06: Hoogleraar Immunologie Pierre Capel: Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen volkomen flauwekul zijn
15-06: ‘Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
01-06: ‘De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken (/ ‘Het nieuwe normaal’ is bedoeld om volksopstand te voorkomen)
28-05: Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan
26-05: Data analyse instituut: Lockdowns verwoesten minstens 7 x zoveel mensenjaren dan ermee worden gered
24-05: Wereldwijde Pleit Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
21-05: ‘Nederland krijgt een wurgslang van anderhalve meter om zijn nek gelegd’
16-05: ‘Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’
15-04: ‘Nederland stevent op meer dan 20% werkloosheid af’ (Arno Wellens)
02-04: Oud-directeur Instituut Microbiologie verkettert lockdown maatregelen als ‘economische zelfmoord’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

63

 1. Engel is controlled opposition,coup plegen met goedkeuring van Deep ?

  Bron ? Mod.

 2. @wotze Scheltema, 26/07/2020 om 3:33 pm

  In het begin was er een hoop onduidelijkheid, ook vanwege de opzettelijk misleidende informatie die werd verstrekt. Dus dat men op dat moment wil dat de regering zich goed voorbereid is niet zo gek.
  Dat er heel anders over wordt gedacht als er meer feiten naar buiten komen, meer onderzoek wordt gedaan en meer data is, is ook niet zo vreemd.
  Voortschrijdend inzicht, oftewel leren van wat er gebeurt en bestuderen van naakte feiten en cijfers, ipv het dogmatisch blijven aanhangen van een ideologische versie die al diverse malen onjuist is gebleken om zo de bevolking bang te houden.

  Maar dat is voor veel van de ‘sheeple’ te veel gevraagd. Die luisteren liever naar Rutte met zn gladde praatjes.

 3. Het nieuwe normaal is ook dat agenten in burger de horeca ingaan en zitten er meer dan 2 personen aan een tafel, dan word je aangesproken en gecontroleerd of je daadwerkelijk in hetzelfde huis woont. Zo wil je toch niet uit eten gaan?
  https://www.gelderlander.nl/wageningen/coronacontrole-wageningen-wake-up-call-voor-de-horeca~aaae3c3e/?referrer=https://www.google.nl/

  Hoe meer controle er is, des te meer je een parallelle samenleving krijgt.
  Dit zag je duidelijk toen de cafés/casino’s/kappers sloten en natuurlijk dat straks alle sympathie voor ordehandhavers nihil is.

 4. Als het vaccin van Bill Gates net zo betrouwbaar is als de programma’s van Microsoft, staat ons nog wat te wachten.

 5. Ook merkwaardig: Op 11 maart riep de WHO Covid19 uit tot een pandemie. Op 14 maart waren er al vaccins beschikbaar die experimenteel werden gegeven aan vrijwilligers in Seattle.
  Hoe kon dat vaccin zo snel al beschikbaar zijn?

 6. Het wordt tijd om Covid19 van de categorie A ziektelijst te halen. Bij de seizoensgriep halen we ook niet de hele samenleving overhoop.

  Dan blijven enkele adviezen nog wel nuttig. Wat vaker handen wassen, niezen in elleboog, bij meer klachten thuisblijven. Niezen kan ook allerlei andere oorzaken hebben.

 7. Volgens mij betekent ‘immuniteit’ of ‘weerstand’ dat het lichaam virussen effectief om zeep heeft geholpen. Hoe kun je dan nog besmettelijk zijn? Om ziek te worden moeten mensen een grote dosis virussen ontvangen, dat is aangetoond.
  Jongeren die niet ziek geworden zijn, hebben dus weerstand gekregen. Hun immuunsysteem maakt de virussen onschadelijk. Dus ik zie niet hoe er dan nog gevaarlijke ‘besmettingen’ zouden zijn vanwege de jongeren. Dat alarm over feestvierende jongeren is ziekelijk. Maar de pers doet weer kritiekloos mee met de nieuwe hetze.
  Of wil de farma-industrie graag DNA van de jongeren verzamelen voor de data-banken? Die industrie snakt naar patiënten-gegevens als zulk DNA.

 8. “Handje contantje”
  Met het contant geld,
  is het raar gesteld.
  Neemt de supermarkt ’t niet meer aan,
  dan is het gauw gedaan.
  Andere winkels willen het ook niet meer,
  Met geld stoot je je altijd weer.
  Zijn de restaurants aan de beurt,
  is het met contant betalen gebeurt.

  Handje contantje is voorbij,
  ook daarin ben je niet meer vrij.
  Geef je niet toe aan die dwang,
  sta je met één been in ’t gevang.
  Geld pinnen uit de muur,
  is nog maar van korte duur.
  Gaat de geldautomaat op slot,
  is het geld al gauw kapot.

  Contant ’n patatje eten,
  kan je bij de frituur wel vergeten.
  Kopje koffie uit de automaat,
  kan alleen nog met de kaart.
  Dat wordt echt balen,
  want voor iedere pin moet je gaan betalen.

  Het zal niet lang meer duren,
  hebben we ook “CYPRIOTISCHE” allure.
  Stond er vroeger “welkom” op de mat,
  kijk je nu in een gat.
  Brandt er bij de bank geen licht,
  is de deur vast en zeker dicht.
  Geldtransporten niet meer nodig,
  is BRINK ook overbodig.

  Wat te doen met al dat papierengeld????
  ’t Is nog goed voor ’t monopoliespel.

 9. Wat betreft het kort geding van Viruswaanzin.nl: burgers wordt het legale middel dat ze ter beschikking hebben om beleidsmakers ter verantwoording te roepen ontzegd door een rechtbank dat het rechtsprincipe en onpartijdigheid aan hun laars lapt.
  Idem in belziek: ook daar zal het kort geding van viruswaanzin.be afgewezen worden zodat de regering(en) geen verantwoording zouden moeten afleggen aan de burgers over hun eenzijdige, nutteloze en dictatoriale maatregelen onder het mom van volksgezondheid dat zoveel menselijk leed en schade aan de economie en de maatschappij veroorzaakte en nóg blijft veroorzaken.
  De waanzin gaat alsmaar verder en verder en het lijkt alsof burgers gedrogeerd en gehersenspoeld zijn want ze blijven maatregelen eisen voor hun eigen ondergang door dictatuur. Onbegrijpelijk.

 10. @Mo schreef:
  26/07/2020 om 6:06 pm
  Het nieuwe normaal: Belgische agent geeft jongen zonder mondkapje vuistslag.
  Politie heeft een vrijbrief voor geweld tegen de bevolking?
  https://www.ninefornews.nl/het-nieuwe-normaal-belgische-agent-geeft-jongen-zonder-mondkapje-vuistslag/
  Já, volmondig já een vrijbrief voor geweld tegen de bevolking!
  Dat is wáárom deze stoere flik die jongen een vuistslag durft geven, pepperspray spuiten en hardhandig tegen de grond werken. En daarvoor heeft de politie wettelijke toestemming gekregen.
  Zovér is het al gekomen dat de politie de eigen bevolking met geweld tot gehoorzaamheid mag dwingen.
  Uit het belgisch staatsblad van 24 JULI 2020, de corona maatregelen:
  Ҥ 2. De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit,
  zo nodig door het UITOEFENEN Van DWANG En GEWELD,
  overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het politieambt.
  Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 25 juli 2020”
  Maar de vlaamse schapen slapen nog en lopen gedwee in het gareel, ze eisen zelfs nog strengere maatregelen, dol en debiel van angst blijkbaar..gewoon onvoorstelbaar.

 11. Nederland is net als 196 andere landen in beheer van corporaties, niets zal beter worden, alles slechter. Haal je kop uit je kont en wordt wakker, U bent decennia bedrogen en lijdt aan Stockholm syndrome. !
  Laatste generatie zijn uw peuters, generatie Z,
  Alles wat nu geboren wordt zal niet meer beter weten, generatie A
  U was al lange tijd afgeserveerd maar mag nog een maskertje op of knielen voor uw domheid !
  Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis

 12. Wanneer Gates iets aankondigt, weet je dat dit gaat komen: uiteraard niet omdat hij helderziend is, maar omdat hij
  er persoonlijk de hand in heeft: bijv, een heropleving van zijn zelfgecre-eerde onnatuurlijke virus (- ipv de hier ontbrekende ..)
  Bij G. valt weinig natuurlijks te ontdekken.

  Verder: op 23 juli is op Valuetainment een gesprek tussen RFIjr en Alan Dershowits over vaccins etc. opgenomen:
  te vinden op o.m.: childrenshealthdefense.org

 13. Stop maar, met uw zoektocht naar de waarheid achter het corona covid-19 virus rampenplan.
  Het corona virus is slechts een alibi van uw overheid, voor een weg naar de totale controle over uw lichamen en geest.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=239&v=p_TQBjFkv1Q&feature=emb_logo
  How CRISPR lets us edit our DNA | Jennifer Doudna
  https://www.youtube.com/watch?v=TdBAHexVYzc
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=6tw_JVz_IEc&feature=emb_logo
  Wat zit er straks in de Vaccinatie spuit, gemodificeerde proteïne, zo willen ze ons DNA gaan veranderen.
  Waarom is er nog deze zomer een griep vaccinatie nodig voor de ouderen?
  Wat zit er in die spuit?
  De uitrol van 5G is absoluut noodzakelijk, want zonder supersnelle informatie overdracht is geen controle over ons mogelijk.
  Hoe werkt straks het 5G bevolking controle systeem, waar mee wij straks als een soort robot door de overheid mee kunnen worden gecontroleerd.
  Wees er bewust van dat de 1,5m de nieuwe norm voor de samenleving blijft, want na covid-19 komen er steeds weer andere virussen: volgend jaar covid-20 21 22 ga maar zo door.
  Alleen wanneer op de straat personen 1,5m uit elkaar blijven lopen is gezicht herkenning mogelijk: is in China reeds werkelijkheid.
  https://www.youtube.com/watch?v=6li8CZmrg84&feature=emb_logo
  En dank zij uw test bereidwilligheid, hebben ze nu gelijk uw DNA monster voor in hun politiedatabank.

  Nee hoor, dit is geen droom, nee ook geen fantasie, dit is waar de bevolking straks daadwerkelijk mee zal worden geconfronteerd.
  Kijk even dagelijks voor de cijfers.
  https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland

 14. Het blijft gewoonweg heel vreemd, dat ’n geneesmiddel, wat nog voor het jaar 2020, als ’n gewoon geaccepteerd, medicijn werd beschouwd, nu door de media wordt afgezet als ’n killer medicijn, wij kunnen overal paracetamol, kopen voor 50 euro cent per doosje.

  Er stond nog niet zolang geleden in het nieuws
  Dat Paracetamol, kanker verwerkend kan zijn.

  Maar waarom dat dit medicijn verbieden?

  https://youtu.be/g09neO8kjnk

 15. Het is nogal vreemd dat vrijwel altijd wordt gesproken van ‘covid 19’ terwijl iedereen weet/kan weten dat het om een Gates-virus gaat. Ere wie ‘ere’ toekomt, nietwaar?

  Elke expert die niet op de loonlijst van het koppel G. staat, dus onafhankelijk is, verklaart dat maskers geen medische noodzaak hebben, niets doen om dit virus te stoppen. Integendeel, dat ze schade veroorzaken.
  Overigens is het opmerkelijk dat Gatesloonslaaf Fauci onlangs liet weten dat maskers puur cosmetisch zijn.

 16. Elk jaar is er een virus of meerdere virussen.
  Ze ontstaan in mensen of dieren ten gevolgen van toxische belasting, menselijke cellen raken beschadigd en gaan dan exosomen met daarin een RNA code uitstoten om andere cellen in het lichaam en cellen bij andere mensen te waarschuwen, deze exosomen ademen we bijv uit via aerosols die andere mensen weer inademen. Het RNA is in dit geval een soort waarschuwing-code.
  In de zomer schijnt de zon langdurig en sterk, door middel van deze lange zon uren is onze huid/het cholesterol onder de huid instaat om VIT-D te maken (VIT-D is een hormoon), vit-D heef diverse functie waaronder het vermogen om het immuunsysteem te reguleren tijdens ontstekingsreacties in bijv de luchtwegen/longen.
  Er zijn altijd virussen, zomer en winter, echter in de zomer worden we er niet ziek van!
  Waarom worden we in de zomer niet ziek?
  – Hoge concentraties vit-d houden de ontstekingsreacties als reactie op een besmetting sterk onder controle, je merkt in de zomer dus nauwelijks dat je besmet bent geraakt.
  – Warme lucht in de zomer zorgt voor minder temp daling in de luchtwegen waardoor virussen/exosomen minder lang intact en functioneel blijven.
  – Warme lucht in de zomer zorgt voor meer waterdamp in de lucht waardoor ademdruppeltjes groter en zwaarder worden waardoor ze sneller op de grond belanden en minder snel bij een ander persoon terecht komen.
  – In de zomer zijn we meer buiten en is er meer ventilatie waardoor de aerosol wolk dichtheid kleiner word, waardoor je dus minder particles in 1x binnen krijgt.

  Door de hoge concentraties vit-d en dus betere controle op ontstekingsreacties is de zomer Juist DE tijd om besmet te raken en je lichaam kennis te laten maken met een virus. Jouw eigen virusscanner kan zich in de zomer zonder al te veel bijwerkingen instellen op het virus zodat je lichaam dit in de winter niet hoeft te doen wanneer de bijwerkingen van het instellen van je virusscanner veel heftiger zijn.

  Het 1,5 m afstand houden en mondkappen dragen in de zomer voorkomt dat jouw virusscanner zich probleemloos kan instellen op een nieuw virus, sterker nog, een mondkap dragen zorgt ervoor dat mitochondriën (energie-centrales in je cellen) minder zuurstof krijgen waardoor de celverbranding vertraagt waardoor cellen ziek worden.

  Dus de maatregelen die we nu treffen om te voorkomen dat we “besmet” raken bericht het tegenovergesteld, onze virusscanner word in onze sterke zomer periode minder snel zonder bijwerkingen ge-update, en evt mondkappen verslechterd onze gezondheid waardoor we straks inde winter sneller ziek zullen worden.

  In de Zomer doen we gezondheid op, fruit, zon, buiten zijn, elkaar ontmoeten, dit hebben we nodig om de winter gezond door te komen. dit doen we al 100 zenden jaren zo, dit is onze natuur, ons normale normaal!!!

 17. De viruswaanzingroep loopt nog steeds om de hete brij heen.
  De duivelse plannen voor verplichte vaccinatie etc. van het Gatesconsortium en trawanten, onder wie Hugo de J.,
  Mark R., Klaas D., blijven buiten schot terwijl deze de kern zijn van het gheel.

  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  Tijd voor actie richting het Internationaal Strafhof, hier te lande gevestigd en wat dies meer zij.
  Landverraad is een der aspecten.

 18. Ik ben het er wel mee eens dat de ophef rond covid sterk in de pers gehyped wordt.Dat anderhalf meter gedoe is ook onzinnig betuttelend.Het ene land doet 1 meter en het andere 2.En je kunt al op 8 meter besmet worden.Je kunt best gewoon naast elkaar lopen en elkaar passeren.Het gaat nu om kleine aantallen.Een kleine verdubbeling zegt nog niet veel.Er is geen reden om meteen een angstpsychose over een tweede golf aan te wakkeren.Mondkapjes kunnen wel een beetje helpen,maar het is onzin dat te verplichten.Verstrekt ze anders gratis in voldoende mate.Testen en isoleren lijkt wel nuttig.Ook bij griep.Stel een gratis tracker ter beschikking ipv een app die je telefoon leegzuigt.Niet iedereen heeft een telefoon.Misschien zou je het gebruik dan toch wel verplicht kunnen stellen,maar is het uit te sluiten dat politie zodanig inzage kan krijgen in de gegevens dat men echt niet te traceren is voor andere doelen?Het is beangstigend hoe makkelijk men daar toegang kan krijgen tot allerlei persoonlijke gegevens.
  Het is een legitieme vraag wat er achter de pershysterie zit.Is dat gewoon een hype die het commercieel goed doet,of wordt het vanuit overheids kanalen aangestuurd.Ze zijn wel erg volgzaam en kritiekloos moraliserend bezig.

 19. En de landstreken, steden, dorpen,rijken en gewesten welke eerst de weg van de vrijheid hebben verlaten, waardoor zij zicha steeds dieper in gevangenschap begaven, zullen in het geheim boos worden over het verlies van hun vrijheid en heel hun religie.En zij zullen beginnen te slaan op het linkerdeel, om dan naar het rechterdeel terug te keren.En zij zullen de gedurende lange onderdrukte geestelijkheid in ere herstellen, alsmede hun oorspronkelijk Geschrift.
  Nostradamus

 20. Xander je bent nog erger dan de msm. Begin dit jaar schelden op de regering omdat ze laks waren met corona maatregelen want het virus was zo ontzettend erg en nu is het waanzin. Wat wil je nu bereiken?

 21. @verontruste burger, zie de website van martin vrijland over de -onafhankelijke media- oftewel vangnetpionnen.

 22. Gisteren het TV programma van Max: Hollandse Zaken gezien over voor en tegenstanders van de draconische, dwaze besluiten van de Regering Rutte. Uitzending Gemist? Kijk in de herhaling en geniet van nuchtere wijze burgers en ondernemers, voor en tegenstanders.

  Rutte, RIVM spreken al tijden wartaal als sekswerkers geen mondkapje hoeven te dragen en Oma in het Verpleeghuis niet omhelsd mag worden. Wie snapt het nog? Geen wonder dat ook steeds meer jongeren denken: Dwazen op het Binnenhof in Den Haag!

  Vaststaat: WHO en “Corona” spreekt Goddank niet het laatste woord. Er is hoop!!!
  Gezang 1 Liedboek 1973 en Openbaring 19.

 23. Beste mensen, het aantal besmettingen ze doorgeven zijn vals, het is ook niet belangrijk die besmettingen want de testen geven vals positief! Voor de echte dodelijkheid van covid-19 tellen het aantal besmettingen niet! De echte dodelijkheid is maar 0,05%! Moet daarvoor de rest van de mensen voor altijd in lockdows worden gezet & mondmaskers opgedrongen die niets helpen tegen een echt killer virus? Moet er daarom gewacht worden op een zogenaamd vaccin? Denk eens logisch door?

 24. De dialoog aangaan met ‘mensen’ die een tegenstrijdig doel hetgeen hun waarheid is, is zinloos. Blijf bij jezelf in liefde. Zelfliefde en liefde voor de ander is EEN. Dit is mijn waarheid en hierover ga ik niet dialoog.
  In Licht en Liefde, Yatri

 25. Hier in Antwerpen stijgen de coronacijfers zo sterk, dat morgen de veiligheidsraad terug moet bij elkaar komen. Vele café’s in Antwerpen zijn reeds gesloten, vooral in de Joodse gemeenschap, de Marokkaanse en Turkse gemeenschap is het erg, mensen spreken nauwelijks Vlaams en kijken naar andere zenders. Strenge maatregelen worden verwacht. Shalom

 26. Als een steeds groter wordend deel van de normaal volgzame mensen in de gaten krijgt dat het echt de verkeerde kant op gaat, zal mainstreamland het moeilijk krijgen om nog enigszins geloofwaardig over te komen. Ik verwacht dat er op niet al te lange termijn een kantelpunt komt in de publieke opinie. En dan zullen ze toch echt moeten veranderen.

 27. Ik denk dat een oorlog niet meer te voorkomen is, deze regering en de msm en volgers zijn de vijand van de mensheid. Alles wereldwijd lijkt op openbaring uit de bijbel, maar die eindtijd is eerder voorspeld maar is nooit qua bedrog zo wereldwijd geweest.
  Hoe zal die oorlog gaan, veel hangt af voor wie de politie en het leger kiest. Maar ook daar zal tweestrijd zijn, -broeder tegen broeder- is voorspeld. Ik heb al veel moeten knokken tegen dat zelfde kwaad maar dancing het klein, instellingen uit mijn verleden en de demonen die er werkten, de zelfde politieke kant, doe van bedrog. Goed was slecht en slecht goed.
  Voor mensen van goede wil, ik ga ervoor en wil mijn medemensen helpen. Ik vertrouw op God en hoop niet misleid te worden door de duivel en zijn aanhangers.

 28. Politiekers dienen zich aan de mensenrechten & de wetten die onze vrijheid beschermen te houden & daar niet zitten aan te prutsen om hun waanzin aan ons op te dringen, wij beslissen over ons eigen lichaam, niet hun! Politiekers moeten naar ons luisteren, niet andersom! Weet je waarom men in Amerika de burgers wel wapens mogen bezitten? Om zich te kunnen verdedigen tegen een overheid die hun vrijheid wil vernietigen!

 29. Volk zal opstaan tegen volk, natie tegen natie, vader tegen zoon, enz enz. Intussen oorlogs dreigingen tussen Griekenland en Turkije, tevens de oorlogshandelingen in Libië. Massale import vluchtelingen en opstanden in de US en hier en daar in de EU.
  Het is het begin van de weeën en ja Semmo 12:03 dit alles gaat waarschijnlijk dan ook richting (burger)oorlogen.
  Heb zelf het idee dat binnenkort de zeven jaren gaan beginnen met op de helft hiervan de komst van de antichrist die op zijn manier de wereld zal gaan resetten in het nadeel van de volgers van Christus.
  We leven in bizarre tijden.

 30. Ik sta volledig achter de genoemde punten. Helder en duidelijk. Als dit verhaal eerlijk zou worden overgenomen in kranten dan zou de gemiddelde burger wat meer nuance krijgen in zijn of haar corona denken.

  Vervelende is dat (ook bij mij) ieder gesprek uitkomt op corona en andere onderwerpen niet meer worden gezien. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? ik weet het niet want ik heb net zoals iedereen corona oogkleppen op. Ik mis heel veel ander nieuws.

  Een van de dingen die mij wel opvalt is dat voorheen kritische websites zoals zerohedge en infowars de laatste tijd van toon/onderwerpen zijn veranderd, het kritisch volgen van de wereld is veel minder geworden. Het lijkt alsof de ‘onafhankelijke media’ steeds meer richtlijnen krijgt om mee te werken

 31. Elk weldenkend, normaal mens doorziet stilaan deze hemeltergende schande met lede ogen aan.
  En het draait allemaal om geloofwaardigheid, niet meer om feiten en waarheid maar om geloven wie het meest overtuigend kan liegen als politicus/media.
  Angst als wapen om het volk te overtuigen dat ze gevaar lopen zodat maatschappelijke veranderingen tot dictatuur geslikt worden zonder protest. Terug naar de middeleeuwen met vazals, leenheren en monddood gepeupel, terug naar de tijd van priester Daens..

  In vlaanderen werkt verdeel en heers nog steeds. Daar mogen zelfs burgemeesters (ónwettig!) wetgever worden en verplichtingen voor mondmaskers uitvaardigen per gemeente en enkel in vlaanderen, net zoals er enkel in vlaanderen een overvloed aan flitspalen staat….er is geen sprake over wallonië of brussel…
  De federale en vlaamse regering schuiven hun verantwoordelijkheid voor (nep)maatregelen af op de vlaamse, lokale overheden zodat ze voor de nefaste gevolgen van deze coronawaanzin hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen en zoals pontius pilates hun bloederige handen in onschuld zouden kunnen wassen.
  Het volk zal per gemeente hun ongenoegen uiten en protesteren en de federale/vlaamse regeringen blijven als wetgevers buiten schot.
  Er is nog steeds géén federale regering gevormd dus eigenlijk zijn álle corona maatregelen ónwettig vermits een voorlopige regering niet de volle bevoegdheid heeft om wetten uit te vaardigen! Maar dat wordt dus nu omzeild door de burgemeesters illegaal bevoegdheden te geven met smoezen zoals ’tijdelijk’ en ‘noodzakelijk voor de volksgezondheid’ in een ‘uitzonderlijke situatie’…

  Zolang de angst overheerst, keert het gezond verstand niet terug en worden leugens en bedrog, ondanks ontmaskering, nog steeds geloofd.
  Het is geweten dat de pandemie voorbij is en het virus reeds is uitgedoofd maar om de angst bij de bevolking erin te houden bestookt de leugenpers nu dagelijks de bevolking met valse cijfers over stijgende besmettingen – een stijging die enorm toenam nádat de mondmaskers werden verplicht in de winkels notabene!

  En zelfs dat feit, dat bewijst dat mondmaskers compleet nútteloos zijn, wordt genegeerd en blijven bange schaapjes nóg om verplichte mondmaskers mekkeren.
  Leugens en bedrog worden geloofd en het bewijs, het feít dat het leugens zijn, wordt genegeerd.
  Onvoorstelbaar en pure waanzin.
  We zullen zien hoe deze soap zich verder ontwikkelt, hoe burgers per gemeente zullen reageren als ze, onwettig door een onbevoegde burgemeester, nepmaatregelen zullen worden opgelegd voor een uitgestorven virus.

 32. Het motto van de regering is:
  “Alleen samen met met corona krijgen wij U onder controle”.

 33. aan Semmo: burgeroorlog? De groep mensen die kritisch is naar de overheid is heel beperkt. Ik tracht af ten toe mensen uit te leggen met statistische gegevens dat nieuws op journaal en kranten sensatie is en cijfermatig niet klopt of overdreven is. De reactie van de gemiddelde burger is dat ze dit niet willen horen. De gemiddelde burger zwelgt in de angstberichten in de media. als ik over straat loop dan vallen bejaarden naar mij uit en beginnen 1.5 meter te roepen. Zelfs toen ik uitlegde dat twee jaar geleden meer mensen aan reguliere griep zijn overleden dan aan corona nu dan geloven mensen mij niet,De groep mensen die het nieuws kritisch volgt is heel klein. Het merendeel van Nederland gelooft alles wat in de media wordt verteld. Dus een burgeroorlog? Nee hoor, daar is de nederlandse burger veel te volgzaam voor. {Tevens had ik nog een alternatieve theorie over doel van de corona en de komende vaccinatie, maar helaas doe zelfs ik aan zelfcensuur}

 34. Helaas, helaas zijn er nog mensen, (zeker in de middenstand want die wordt het meeste gesteund) die geloven dat de regering er alles aan doet om t ons goed te laten gaan en ons verzorgd, ook tegen de corona!
  En dan wordt het moeilijk, ook voor viruswaanzin.nl., helaas.

  Helaas….

 35. Deze misleidende Engel in disguise is een hele geslepen ,gehaaide, en gevaarlijke gladjakker van het eerste uur. Spreekt alleen over het virus dit ,virus dat , virus zo, en misleid daarmee de aandacht af wat er zich werkelijk afspeelt. Deze gluiperige slinkse vangnetpion is gecontroleerde oppositie, Martin Vrijland legt dat heel goed uit wat dit is, hoe dit werkt en kunt leren herkennen. https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/bill-gates-verdedigt-zich-tegen-controlled-opposition-complottheorieen-die-juist-bedoelt-zijn-om-hem-te-witwassen/

 36. @ semmo
  Is dat ook niet de bedoeling van de NWO? Chaos scheppen zodat de gewone mensen zullen smeken om een redder.

 37. Tijdens een radio programma werd gesteld dat wereldwijd er 3 maal zoveel Corona besmettingen waren dan bij een normale griep.
  Er werd echter ook gesteld dat het aantal Corona doden gelijk is aan het aantal doden bij een normale griep periode.
  Dus volgens deze gegevens zou het PFR voor Corona slechts 33% van de PFR voor een normale griepzijn.
  We worden belazerd door dit kabinet maar dat is ook te verwachten met een pathologische leugenaars als Rutte en de Jonge.
  Corona wordt wereldwijd misbruikt door globalisten om hun NWO doel te bereiken .

 38. semmo schreef:
  26/07/2020 om 12:03 am
  Het zal u verbazen, maar het overgrote deel van de Nederlandse bevolking draagt dhr. Rutte op handen. Ik vind overigens al vanaf het begin dat mijnheer Rutte regeert het een raadsel waarom de mensen zijn leugens niet afstraffen. Maar de meerderheid is positief, zeker op het Corona dossier. Wat betreft de EU zouden er mogelijk enige barstjes in die positieve houding kunnen komen. Maar zie, daar is de manipulatieve media met de boodschap dat Rutte een titanen strijd in Brussel heeft gevoerd. Onzin natuurlijk, hij had gewoon weg moeten gaan bij dat stelletje dieven. Maar ik twijfel er toch niet aan dat bij de komende verkiezingen de VVD weer de grootste partij zal worden. Helaas…

 39. Ik hoor inderdaad meer en meer geluiden om mij heen dat men het zat is.
  Ook deze mensen valt het op dat er opeens dagelijks gesproken wordt over een 2e golf en dat er nu angst wordt gezaaid met besmettingen, wat dus niet wil zeggen dat ze direct op sterven liggen.
  Meer testen is meer besmettingen…logisch.
  Een 2e lockdown is dan ook de genadeklap voor heel veel dingen.
  Ik ken ondernemers die bij een 2e lockdown absoluut stoppen met hun baan, omdat ze er dan sowieso niet meer bovenop komen.
  Ik hoor helaas ook meer om mij heen de vraagstelling, zowel jong als oud, wil ik zo wel leven?
  Is de dood niet beter dan leven met zoveel onzekerheid?
  Dit doet mij behoorlijk pijn.
  Ook hoor ik van doorgaans nuchtere mensen dat ze inderdaad denken dat een 2e lockdown de druppel is voor velen en een opstand behoorlijk realistisch is.
  Tot slot hoor ik ook diverse verpleegkundigen dat er juist minder sterfte is en herkennen deze hele waanzin dan ook niet.

  Ik geloof dat er meer tussen hemel en aarde is en denk dat we regelmatig signalen krijgen over de toekomst. Zo ook in de nacht van 31-12 op 1-1.
  We gingen een nieuw jaar in, maar het was dusdanig mistig (minder dan 10 meter zicht) dat je niet zag wat er voor je neus afspeelde en dat past precies bij deze periode.

 40. Politici en MSM zijn in feite bezig met het plegen een (s)linkse coup d’etat.
  Dat voorkomen is de voornaamste reden van bestaan van de 2nd Amendment in de VS.

 41. Het lijkt erop dat er een Derde Wereldoorlog is uitgebroken, van bepaalde elites tegen de bevolking van de hele wereld en misschien ook onder elkaar. Het lijkt er ook op dat het Nederlandse volk een cruciale rol speelt en zal blijven spelen in de bevrijding van de wereld van dit diepe kwaad. Bataven, moge God jullie zegenen, jullie zonden vergeven en jullie sterken met wijsheid en moed. Amen.

 42. Nederland is aan het wakker worden en neemt het voortouw in de bevrijding van de wereld. Zou ik vroeger nooit gedacht hebben van die Bataven met hun grote mond, met op alles hun zegje. Maar nu zeg ik: “Wat een verademing. Lieve God, vergeef de Nederlanders hun zonden, help hen zichzelf terug op te bouwen en geef hen wijsheid, kracht en moed om het in deze moeilijke strijd nooit op te geven. Amen.”

 43. Waarde Semmo, de oorlog tegen de burgers is al in volle gang.
  Eigenlijk is er al jaren een oorlog tegen de gehele mensheid gaande. Mensen hebben het niet eens in de gaten.

 44. Het is allemaal prima samengevat door Willem, alleen het is een tandeloze tijger die nu “de dialoog wil zoeken met de regering”.
  Hoe naïef of hoe geraffineerd kun je zijn?

 45. De wederkomst – William Butler Yeats

  Draaien en draaien in de steeds breder wordende draaikolk

  De valk kan de valkenier niet horen;

  Dingen vallen uit elkaar; het centrum kan niet houden;

  Alleen anarchie wordt losgelaten op de wereld,

  Het door bloed gedempte getij wordt losgemaakt en overal

  De onschuldceremonie is verdronken;

  De beste mist alle overtuiging, terwijl de slechtste

  Vol passie zijn.

  Er is zeker een openbaring nabij;

  De wederkomst is zeker nabij.

  De wederkomst! Die woorden zijn nauwelijks bekend

  Bij een enorm beeld uit Spiritus Mundi

  Verstoort mijn zicht: ergens in het zand van de woestijn

  Een vorm met leeuwenlichaam en het hoofd van een man,

  Een blanco blik en meedogenloos als de zon,

  Beweegt zijn langzame dijen, terwijl het er allemaal om draait

  Spoel schaduwen van de verontwaardigde woestijnvogels.

  De duisternis valt weer weg; maar nu weet ik het

  Die twintig eeuwen steenachtige slaap

  Werden gekweld door een wiegende wieg,

  En wat een ruw beest, zijn uur komt eindelijk rond,

  Hangt naar Bethlehem om geboren te worden?

 46. Ik plaatste eerder al de wijze spreuk:
  Wat is het nut van scherpe wapens als het volk de dood niet schuwd?

  Wat als we dit eens omdraaien?
  Wat is het nut van scherpe wapens als het volk doodsbang is?

 47. Willem Engel heeft wel gelijk maar zal nooit gelijk krijgen .
  De satanische miljardairs voeren het eind van hun oude plan om de hele wereldbevolking te knechten nu uit .
  Hun macht is totaal .

 48. Het spel werkt nog steeds,mensen zijn zo bang voor het virus dat ze vrijheid,gezondheid en toekomst laten en hebben afnemen.
  Die er niet in geloven zijn doemdenkers,helaas.
  Enige wat we nog voor kunnen zijn is verplichten van vaccin,we zijn al te laat.

 49. Om ook nog maar even over die vaccinaties te spreken.
  Er komt geen naald in de buurt van mijn zoon. Anders zal ook ik me beroepen op het recht tot zelfverdediging.
  De grootste campagne ooit om te vaccineren is nu gaande. Geen pandemie, betekent geen vaccinatie rapport gekoppeld aan een digitale ID.

 50. Normaal reageer ik hier nooit. Maar ik ben er ook bang voor, dat we binnen max 1 jaar op een burgeroorlog afstevenen.
  De boeren zijn de eerste linie in dit gebeuren, daarna zal het volk volgen. Ik heb ook een heel groot vermoeden, dat het volk het zat is met deze regering. De tegengeluiden zijn zelfs niet meer te onderdrukken op de msm. De artikelen die geplaatst worden volgen zich steeds sneller op, om de andere artikelen met negatief commentaar zo snel mogelijk te bedelven.

  Dit is voor mij een teken, dat de burgeroorlog niet lang op zich laat wachten. Zekers als de zogenaamde corona maatregelen weer aangescherpt worden. Stemmen helpt niet vanwege cordon sanitair.De regering heeft sinds jaren niet meer naar het volk geluisterd.
  Het volk is er sinds het toetreden van de EU een dikke 70% op achteruit gegaan. Weer gaat er geld naar landen, die de burgers die onder de armoedegrens leven, beter hadden kunnen gebruiken en al dat geld moet toch zogenaamd weer bij iemand vandaan geplukt worden. Dat is het volk natuurlijk weer. Weer hogere of nieuwe belastingen en accijnsen. Het volk is het gelieg en bedrieg meer dan zat.

Comments are closed.