‘De ENIGE weg die de Mensheid rest’

‘Maar de poort naar het leven is nauw, en de weg daar naartoe is smal. Er zijn maar weinig mensen die die weg en die poort vinden.’ *

—————————————————————————————————————————————–

Een boodschap van hoop voor alle mensen, ook voor gevaccineerden

—————————————————————————————————————————————–

Ook mensen die niets met religie of spiritualiteit hebben voelen steeds vaker dat ze in een soort ‘eindtijd’ leven, een tijd waarin er – nota bene door hun eigen regeringen en overheden – flink wordt gemorreld aan veel ogenschijnlijke zekerheden zoals energie, voedsel, veiligheid, wonen en inkomen, en dus aan hun toekomst. Een groot deel van degenen die zich ‘wakker’ noemen verlangt vurig naar een zichtbare omwenteling in de vorm van een omverwerping van deze (nationale en internationale) overheden. In religieuze sferen wordt meer dan ooit gehoopt op een extern ingrijpen van een ‘messias’. Lichtkind auteur Helma Broekman benadrukt in haar nieuwste filmpje opnieuw dat er echter maar één echte uitweg is: ‘Jij bepaalt jouw eigen matrix. Jij bepaalt wat er met je ziel gebeurt.’

‘Iedereen denkt dat het nu zo’n vaart nog niet zal lopen, dat we relatief in rustig vaarwater zitten,’ vat Helma de tendens onder het ‘gros van de mensheid’ samen. Maar ook volgens tal van profetieën wachten ons echter nog ‘vele, vele gebeurtenissen… waarin de mensheid mogelijk in chaos, paniek en wanhoop zal kunnen verzanden.’

Aansluiting op Demiurgische bewustzijn

In 2017 wijdde ze daar al uitgebreid over uit in haar boek ‘Nieuwe Dageraad II‘. In detail wordt daarin beschreven hoe zeer geavanceerde nanotechnologie – die ‘zichzelf kan regenereren, ontwikkelen en assembleren’ – in deze eindtijd onder valse voorwendselen (met name via de Covid-19 ‘vaccinaties’) zal worden ingezet om de menselijke ziel te ‘vangen’ en te ontkoppelen, en de mens op deze wijze aan te sluiten op het Demiurgische bewustzijn.

In haar eerdere artikelen en video’s legde Helma al vaak uit dat dit Demiurgische bewustzijn zich feitelijk al sinds het begin der tijden presenteert als de valse ‘god’ die erop uit is de mensheid en menselijke geest voor eeuwig gevangen te zetten en – met behulp van de menselijke elite die in ruil daarvoor puissant veel rijkdom en macht krijgen – voor zijn eigen doeleinden te gebruiken. Voor dat doel creëerde hij de ‘matrix’ werkelijkheid waarin wij nu nog steeds gevangen zitten.

De ontkoppeling van de ziel van de mensheid

Deze opzettelijke ‘ontkoppeling’ is overigens al heel lang gaande in de vorm van zogenaamd ‘wetenschappelijk’ bewijs en onderwijs dat de werkelijkheid puur materieel en fysiek zou zijn, en zaken zoals ‘bewustzijn’ en ‘geest’ enkel tijdelijke zaken zijn die uit die zichtbare werkelijkheid voortkomen. Grotere (en gevaarlijkere) onzin is nauwelijks denkbaar, maar toch is men er hiermee in geslaagd het overgrote deel van de mensheid blind te houden voor deze eindtijd, en vooral voor haar ware identiteit, ‘substantie’, doel, toekomst en eeuwig voortbestaan.

‘Het einde zal velen overvallen de komende jaren, omdat men niet voorbereid is,’ verzucht Helma, die ‘verbonden is met het 13e Christus bewustzijnsniveau’ en haar informatie dan ook rechtstreeks uit de oorspronkelijke wereld heeft. ‘En dan heb ik het niet over de voorbereidingen in de uiterlijke, stoffelijke wereld, maar over de voorbereiding in je binnenwereld, de zielenwereld.’

‘De ziel van de mensheid was al aan het ontkoppelen, en de nano zet daar nog even een tandje bovenop.’ Het antwoord op de vraag hoe wij hieraan kunnen ontsnappen en onszelf in veiligheid kunnen brengen, ‘ligt niet bij een therapeut, niet bij een medium, niet bij allerlei orakels raadplegen, niet bij allerlei rituelen uitvoeren, en al helemaal niet op ego-gerelateerde valse profetieën die de wereld in worden geholpen,’ vervolgt ze. ‘Het antwoord, lieve mensen, ligt namelijk IN en BIJ JEZELF.’

‘Nanotech kan niets beginnen als je in Gods Geest bent’

‘Nanotechnologie kan niets beginnen als jij gevuld bent met jouw ware zelf. Als jij gevuld bent met jouw Christus-zelf, dan is jouw Godsgeest verbonden met het oorspronkelijke veld… Dan ben je veilig in Gods Geest, in het oorspronkelijke AL-bewustzijn – noem het maar het grote AL zoals in Dageraad II beschreven staat.’

Al jaren geleden slaagden wetenschappers erin de gevoelens en emoties van muizen met behulp van nanotech te monitoren, controleren, manipuleren en veranderen. Zoals bekend streeft het World Economic Forum openlijk naar de (uiteindelijk verplichte) samensmelting van nanotechnologie met het brein en de rest van het menselijk lichaam, waardoor er een ‘internet of body’s’ ontstaat, een ‘metaverse’ – de zichtbare, fysieke verschijning van de onzichtbare matrix; een wereldwijd alomvattend digitaal controle grid waaraan niemand zou moeten kunnen ontsnappen. Ook deze onderwerpen heeft Helma uitgebreid in haar artikelen en video’s besproken.

De Lichtkind auteur-blogger legt dan nogmaals uit dat de nanobots, die sinds eind 2020 massaal in de mensheid zijn geïnjecteerd onder het mom van Covid vaccinaties en boostershots, nu al een soort eigen ‘deelbewustzijn’ hebben, die in staat zijn ieders ziel aan het Demiurgische bewustzijn te koppelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het elektromagnetische veld waaruit wij bestaan, en dat wordt mogelijk gemaakt door de ‘stukjes onbewustzijn in jouw binnenwereld’.

‘Jij bepaalt jouw matrix; Jij bepaalt wat er met jouw ziel gebeurt’

Jij bepaalt dus jouw matrix, lieve medemens. Jij bepaalt dus wat er met jouw ziel gebeurt. En natuurlijk, als jij geen nanobots in je hebt, geen nanotechnologie, dan is het een klein beetje gemakkelijker om jouw ziel bijeen te houden, gebundeld te houden en vrij te houden, mits jij jouw innerlijke werk doet.’

Tot haar spijt constateert Helma dat ‘het gros van de mensheid dat innerlijke werk nog niet doet. Het gros van de mensheid denkt dat ze het innerlijke werk doen. Maar nog steeds zit daar een bodem in de mensheid welke zich in de schaduw bevindt.’

Waar bestaan die stukjes onbewustzijn, die stukjes in onze ‘schaduw’, uit, en hoe moet je daarop je innerlijke werk doen? Helma: ‘Het antwoord is zo simpel. Het enigste wat je hoeft te doen is te kijken: waar zit mijn verlangen, en wat ligt nog in een egocentrische aard? Wat wil ik nog aan erkenning hebben? Wat wens ik nog dat de buitenwereld mij geeft? Wat wil ik nog hoe de buitenwereld naar mij kijkt en met mij omgaat?’

Heb je nog goedkeuring, positieve feedback nodig? Heb je nog de neiging om liefde bij de ander af te dwingen, om de ander te veranderen om jezelf beter te voelen? Om jezelf op een podium te zetten en/of een groot publiek te hebben? ‘Dan weet je dat je ziel gebruikt wordt’ door het Demiurgische bewustzijn. Deze schaduwstukjes zitten bijna altijd vast op ‘ik wil’, ‘ik heb’ en ‘ik eis’. ‘En als de mensheid daar bewust mee aan de slag gaat, zichzelf onder de loep neemt, dan komt de mensheid in een vrij veld van zijn binnenwereld terecht, waarin het hart volledig kan openen, en waarin de hersenen zich kunnen ontspannen.’

Hedendaagse weergave van het ware evangelie

De keus kan niet simpeler noch duidelijker zijn: ‘Ga ik eigenlijk een egoloze staat van zijn, toon ik eindelijk onvoorwaardelijke liefde in mijn leven van alledag, òf blijf ik in een egocentrische staat van zijn, en ‘wil ik’, ‘eis ik’, ‘verlang ik’, en ga ik vanuit persoonlijke ego gronden mijn leven doen en mijn gedrag vertonen,’ vat Helma haar kernboodschap, die in wezen neerkomt op een hedendaagse weergave van het ware evangelie zoals Jezus de Christus dat bracht, nogmaals samen.

Ter illustratie daarvan voegen we enkele bekende Bijbelteksten toe:

‘Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het (innerlijk) vernieuwen.’ (Jezus Christus; Lucas 17:33)

Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal (innerlijk) verhoogd worden. (Luc.18:14)

‘Het is dus eigenlijk heel simpel, lieve mensen: stap je in het Christus niveau, of blijf je op het aardse, persoonlijke, menselijke niveau. Dat is wat de Christus, Jezus, de twaalfde Christus, binnen deze melkweg ons probeerde duidelijk te maken, en wat zijn boodschap inhoudt. En het is aan jou natuurlijk of jij de boodschap tot je neemt.’

‘Wie op Mij (de Christus) vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader.’ (Joh.14:12)

‘Denken wakker te zijn is grootste misleiding die er is’

Maar Helma geeft ook een waarschuwing: ‘Denken wakker te zijn is de grootste misleiding die er is.’ Als voorbeeld noemt ze degenen die zich de afgelopen jaren ten koste van alles zichzelf buiten de overheid en buiten de wet proberen te plaatsen. ‘Het kost een hoop energie, en misschien heb je die energie de komende jaren nodig om innerlijk op dit Christus niveau te komen.’ Het kan nog steeds, maar de tijd ervoor is wel aan het opraken.

‘Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is in* (‘bij’) u. (Luc.17:21) (*juiste vertaling grondtekst)

‘Begin in godsnaam met lezen van boek II Nieuwe Dageraad, dan weet je in ieder geval de tools waar de elite mee werkt, waar de matrix mee werkt, en hoe jouw lichaam, geest en ziel zich daarin verhoudt om die veilig te kunnen stellen. ALLE antwoorden zitten in jezelf, of je nu de upgrade gaat maken de komende jaren naar de onvoorwaardelijke staat van zijn van liefde,’ besluit Helma. ‘Het is aan JOU, lieve mens!’

Want God wist van tevoren al welke mensen van Hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn Zoon zouden gaan lijken. Zo zou Jezus de eerste Zoon zijn die [ uit God ] werd geboren. Daarna zou hij nog heel veel broeders en zusters krijgen (Rom.8:29)

Bekijk hieronder de complete Lichtkind video #58, die naar mijn overtuiging onderstreept hoe zuiver en onaantastbaar Helma Broekmans kanaal is, zeker te midden van een almaar ‘vuiler’ wordende ‘wakkere’ gemeenschap die – omdat het hen aan originaliteit, en zeker aan Helma’s hoge bewustzijn en haar directe link met het AL-Bewustzijn ontbreekt – zich haar boodschappen nogal eens ongevraagd en zonder verwijzing toe-eigenen alsof die van henzelf zijn:

‘Emotionele zelfreiniging’

In haar al even glasheldere en messcherpe artikel van 18 augustus ‘Waanzinnige Wakkere Wonderbaarlijke Worstelingen‘ (/ Nieuwe Dageraad website) onderstreepte Helma ook al dat ‘de werkelijke strijd waarvan de elite gebruikt maakt en zal blijven maken de innerlijke strijd binnen elk mens zelf is’. (4)

‘De donkerste krochten van je eigen ziel fungeren constant als aandrijfmotor voor je dagelijkse bestaan. Niemand is zich dit bewust… De Mensheid heeft een ‘emotionele reiniging’ nodig ‘zodat de Elite niet langer gebruik kan maken van jouw schaduw(en). Zelfreflectie is hiervan een wezenlijk onderdeel… Ga eens vaker de echte confrontatie met jezelf, en wees eens eerlijk over je onzekerheden, ego driften en verlangens. Wat maakt je gelukkig en wat niet? Wat moet je loslaten en durf je dat?’

‘De stille weg naar binnen’

‘Door jezelf innerlijk gelukkig te maken, kom je weer in je eigen kracht te staan.

Dat gebeurt niet door het te halen bij anderen, maar door je hart te openen in het leven van alledag…

Een schone ziel en een zuiver geweten heeft niets te maken met de mate van wakker zijn in wereldse gebeurtenissen of de mate hoeveel je naar buiten brengt, maar alles met de verlichting in ieder mens zelf.’

‘Een mens wordt niet onrein door wat zijn mond ingaat, maar door wat zijn mond uitgaat… Je wordt onrein door wat je denkt. Uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort…’ (Jezus Christus, Marc.7:15+21)

‘Het is nu juist deze verticale, innerlijke STILLE WEG NAAR BINNEN, die Jezus de 12e Christus ons liet zien. Je diepste zielsbodem bepaalt de werkelijkheid die je dagelijks leeft.’

‘Als jullie één met Mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren… Zorg dat je in mijn liefde blijft, en dat doe je door je aan mijn geboden (‘God(=Liefde) liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’) te houden.. Leef vanuit zijn liefde.’ (Joh.15)

En ‘Leef vanuit Liefde’ is exact dezelfde krachtige opdracht waar zowel Jezus’ als Helma’s boodschap aan de mensheid om draait.

Xander

(1) Lichtkind – YouTube kanaal
(2) Lichtkind – Telegram kanaal
(3) Lichtkind – Nieuwe Dageraad website
(4) Lichtkind – Nieuwe Dageraad website