983

 1. Grafeen oxide is een vreemde factor. Wanneer je graphene oxide opzoekt met diverse zoekmachines aangevuld met resonance of oscillation frequency response temperature en dergelijke termen, dan kom je veel onderzoeken tegen die aangeven dat grafeen oxide bij bepaalde frequenties moduleert, de werking warmte afhankelijk is, er zijn al veel onderzoeken op dieren gedaan. Vraag ik mij af, zijn wij het volgende proefdier?

 2. Met een zeer klein aantal koeien bedoel ik tussen de 1 en 60 koeien.
  Dan praat je dus over ong. 500.000 liter melk per jaar a 30 cent. Echter de kosten voor deze boeren liggen ook dicht tegen die 30 cent met als gevolg dat deze boeren langzaam failliet gaan.
  Mijn stelling is dat je dit soort boeren niet kosten wat kost moet redden.
  Ik ga overigens niet discussiëren over die grens van 60, als iemand vind dat die 88 of 40 moet zijn zal ik hier waarschijnlijk blind in mee gaan. (Die 60 heb ik gekozen aangezien dat een kennis van me betreft die al jaren langzaam failliet gaat.)
  Hetzelfde standpunt heb ik ook m.b.t. andere ondernemingen. Als iets simpelweg niet rendabel is laat het gewoon failliet gaan en probeer het niet uit nostalgie of ideologie te redden met belastinggeld van u en mij.

  @amo Wat die bossen en zonnepanelen betreft ben ik het 100% met u eens. M.b.t. de windmolens was ik het tot en met vorig jaar volledig met u eens. Echter nu de windmolens groter en efficiënter zijn geworden en het eerste park zonder subsidie in aanbouw is heb ik mijn mening iets bijgesteld en zie ik (nu of in de nabije toekomst) kansen om 15-30% van de totale elektra behoefte met windmolens te realiseren.
  Met stikstof en CO2 discussies heb ik helemaal niks. Voor mij telt alleen het financiële plaatje en in beperkte mate roet uitstoot (zeker nu er steeds meer discussie is over micro en nano deeltjes).
  Met kernenergie heb ik ook niks aangezien ik van mening ben dat die veel te duur is, maar als iemand zo’n ding wil bouwen dan zeg ik prima succes ermee, maar a.u.b. minimaal 150 km van mijn woning.

 3. @Pedro. Maar dezelfde groepen die de boeren weg willen hebben, vernielen wel de natuur om maar geen CO2 uit te stoten. Het boerenland komt vol met weinig opleverende zonnepanelen en windmolens. Bossen worden verbrand om ‘het klimaat’ te redden.
  Er speelt een andere agenda en dat stikstofverhaaltje dient als misleidend argument.

 4. @amo wat mij betreft heeft u gelijk met betrekking tot de veestapel. Echter op dit moment zijn er ook veel kansloze boeren met een zeer klein aantal koeien waardoor die boeren puur op subsidie kunnen overleven. Persoonlijk zou ik liever zien dat die paar koeien van kansloze boeren bij wel levensvatbare collega’s ondergebracht worden.
  kortom ik ben tegen het in stand houden van het aantal boeren, maar wel voor in standhouding van de veestapel.

  Wat noemt u een zeer klein aantal koeien ? Mod.

 5. Het zoveelste nep-alarmisme: Onze heidevelden zouden door de boeren worden bedreigd. Want de natuurliefhebbers willen schrale gronden. Belachelijk dat schrale gronden belangrijker zouden zijn dan de voedselproductie. De gewenste stikstofdepositie is alleen maar een gewenst getal en lijkt ook vooral uit de computer te komen.
  Hoe kan het zijn dat Duitsland z’n heidevelden gezond vindt en Nederland niet? Terwijl ze onder dezelfde lucht liggen. Dat schijnt vooral door één Nederlandse alarmist te komen die de gegevens verzamelt: https://www.interessantetijden.nl/2021/01/18/duitse-heide-kerngezond-bij-stikstof-nederlandse-beroerd/
  Absurd. We hebben al meer dan genoeg boeren zien verdwijnen. Genoeg is genoeg. Nederland kan zoveel mensen van voedsel voorzien! Dat ga je niet afbreken omwille van wat heideveldjes!

 6. Een mooie dialoog tussen de Ab Gietelink en Maarten Keulemans gefaciliteerd door Cafe Weltschmerz.

  https://m.youtube.com/watch?v=rlFhjozD8Eo&t=858s

  De heren zijn het op veel punten met elkaar oneens, maar op sommige punten delen ze elkaars mening. Mooi om te zien hoe ze elkaar laten uitpraten en complimenten voor de voorzitter.

 7. Hoge Raad wil minder minder minder Geert Wilders

  https://www.youtube.com/watch?v=zM0iJs5O1ok&list=PLky8hW7DpLJGHqKpC10is4uxkUrAPOu1G&t=248s

  De Hoge Raad hield vandaag de uitspraak tegen Geert Wilders in stand: de stoute man met het Mozarthaar heeft onaardige dingen gezegd over de aantallen van een bepaalde in Nederland aanwezige bevolkingsgroep en natuurlijk gingen wij hem even vragen wat hij daar nou zelf van vond, dat hij weliswaar geen straf kreeg maar toch onherroepelijk en niet aanvechtbaar veroordeeld is voor het drie keer kraaien van “minder” in een bruine kroeg, ooit ergens lang geleden…

  Geerts reactie op het vonnis. Go go go Geert !

 8. Zelfs met de macht van het getal blijft het bijzonder moeilijk omdat de elitemacht steeds vanuit het ‘financiële’ aanstuurt.

  In het briljante document “Red Symphony” (een transcriptie van de ondervraging in 1938 van Rakovsky – één van de insiders toentertijd – door de Russische Geheime Politie onder Stalin) staat iets merkwaardigs.

  “…En zo gaat dit feit – zo kolossaal dat het de verbeelding misleidde van de mensen uit die tijd – onopgemerkt voorbij aan Marx. Dit is raar… Is dat niet zo? Het is mogelijk dat uit deze rare blindheid van Marx een verschijnsel voortkomt dat alle toekomstige sociale revoluties gemeen hebben. Het is dit: we kunnen allemaal bevestigen dat wanneer de massa’s bezit nemen van een stad of een land, ze altijd getroffen lijken door een soort bijgelovige angst voor de banken en bankiers. Men had koningen gedood, generaals, bisschoppen, politieagenten, priesters en andere vertegenwoordigers van de gehate bevoorrechte klasse; men beroofde en verbrandde paleizen, kerken en zelfs centra van wetenschap, maar hoewel de revoluties economisch-sociaal waren, werd het leven van de bankiers gerespecteerd, en als gevolg daarvan bleven de prachtige gebouwen van de banken onaangetast… Volgens mijn informatie, voordat ik was gearresteerd was, gaat dit zelfs nu nog door…”

  “And so this fact, so colossal that it misled the imagination of the people of that epoch, passes unnoticed with Marx. Something strange… Is that not so? It is possible that from this strange blindness of Marx there arises a phenomenon which is common to all future social revolutions. It is this: we can all confirm that when the masses take possession of a city or a country, then they always seem struck by a sort of superstitious fear of the banks and bankers. One had killed Kings, generals, bishops, policemen, priests and other representatives of the hated privileged classes; one robbed and burnt palaces, churches and even centres of science, but though the revolutions were economic-social, the lives of the bankers were respected, and as a result the magnificent buildings of the banks remained untouched… According to my information, before I had been arrested, this continues even now…”

  “Red Symphony” :
  https://ia803206.us.archive.org/7/items/LandowskyJosefRedSymphony/Landowsky_Josef_-_Red_Symphony.pdf

 9. Café Weltschmerz heeft een discussie van zijn site verwijderd tussen wetenschapsjournalist Maarten Keulemans (de Volkskrant) en Ab Gietelink, die de ernst van de coronapandemie bagatelliseert. Volgens het platform is dat gebeurd omdat “het van beide kanten een ondermaats debat was”.
  Wat een drogreden van Café Weltschmerz, Ab Gietelink had gewoon geen goede argumenten!

  Reactie van Maarten Keulemans

  Het is toch on-ge-looflijk.
  CafeWeltschmerz
  Altijd luidkeels aan het klagen over censuur, heeft debat waarin ik ‘coronascepticus’ Gietelink onder tafel lul… van z’n site gehaald, censuur.

  Maar de uitzending staat wel op youtube.
  https://www.youtube.com/watch?v=rlFhjozD8Eo&t=858s

  Gr, Sun.

 10. Den Haag – De strafzaak tegen PVV-voorman Geert Wilders over zijn ’minder-Marokkanen’-uitspraak uit 2014 is afgerond. De Hoge Raad heeft dinsdag geoordeeld dat de veroordeling voor groepsbelediging in stand kan blijven. Tegen de uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/961870252/hoge-raad-veroordeling-geert-wilders-minder-marokkanen-uitspraak-blijft-staan

  Volgens Geert Wilders laat de uitspraak van de Hoge Raad zien „dat de rechtsstaat failliet is.”
  „Ze willen mij de mond snoeren, maar ik zal nooit zwijgen. Ze kunnen mij veroordelen, maar ik zal de waarheid blijven spreken”, aldus Wilders.

  Go go go Geert, u heeft veel volk in dit land! ( 1,3 miljoen stemmers!)

  Niets nieuws onder de zon trouwens want bij Zefanja 3:3 lees ik: Haar rechters zijn avondwolven

 11. Openbaring 2:9 Ik ken uw werken en verdrukking en armoede (maar u bent rijk) en ik ken degodslastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, en dat niet zijn, maar de Synagogue of Satan zijn .Openbaring 3:9 Zie, Ik zal ze maken van de Synagogue of Satan , die zeggen dat ze Joden zijn,en zijn niet, maar liegen; zie, Ik zal hen doen komen en zich voor uw voeten aanbidden, en te weten komen dat ik u heb liefgehad.
  Dit is een zeer goede uitleg waar nu alle mensen in terecht zijn gekomen.
  Rise of the New World Order: The Culling of Man
  https://archive.org/details/RiseOfTheNewWorldOrderCullingOfMan
  Deel 2 net verschenen hier te lezen of te downloaden onder staat de source een pdf en meteen te lezen of te hebben.
  Rise Of The New World Order 2: The Awakening
  https://probasketballdigest.com/rise/rise_of_the_new_world_order_2_the_awakening_english.html
  Language: English
  Category: Order
  Publish: June 27, 2021
  Source: PDF

 12. CNN noemt al een mogelijk verband tussen zeespiegelstijging en het instorten van het gebouw in Florida. Tony Heller ontkracht dat verhaal met duidelijke feiten: https://www.youtube.com/watch?v=n5FojQ73SsQ
  Het gebouw ligt 2 meter boven zeeniveau en er werden drie jaar geleden scheuren in het beton ontdekt. Die scheuren zouden verergerd kunnen zijn geraakt door de bouw van groot hotel ernaast.
  CNN wil de klimaat angst weer gaan aanwakkeren, blijkens dit bericht: https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2021/07/Image-3142.png
  De mensen zitten al in een corona-angst, dus ziet men kennelijk kansen die angst nu uit te buiten voor het klimaatverhaal.

 13. Er was een extreme hittegolf in Canada en de VS. Uiteraard maken klimaatalarmisten hier direct gebruik van en iedereen denkt dat hij de opwarming voor zijn ogen ziet gebeuren.
  Maar kijken we naar de langere termijn, waren er in de VS voor de oorlog vele extreme hittegolven: https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2021/07/Number-Of-US-All-Time-Maximum-Temperature-Records-Set-Or-Tied-2.png

  De BBC verwijderde een bericht van zichzelf, waarin voordelen van een opwarming voor het VK werden genoemd, zoals voordelen voor de voedselproductie. Men deed dit na een storm van kritiek; mensen zouden té positief kunnen gaan denken: https://wattsupwiththat.com/2021/07/02/bbc-censors-their-own-climate-change-page/

  De boeren zouden de “natuurkwaliteit” (erg vaag woord) aantasten met stikstof, aldus een planbureau voor de leefomgeving. En dat zeggen ze terwijl dit dichtbevolkte land barst van het uitbundige groen; en dat mét de boeren!!
  Alarmisme dat kennelijk ‘het westen’ wil degraderen tot een staat van armoede en gebrek.

 14. Aan krit noot. Zeg ik dat je een magneet of zo wordt? Ik zeg dat er berichten te vinden zijn en dat bij het onderzoeken van het mrna middel grafeen oxide is aangetroffen. Nano deeltjes in vaccins die door het hele lichaam rondzwerven, waar komen ze terecht? Wat zijn lange termijn effecten? Ik denk dat grafeenoxide een vreemd bestanddeel is voor vaccins.

 15. @ Atina: 10:45 pm, op 1/7. Bedankt voor uw bijdrage! Ook ik zie dat scenario voor ogen.

 16. Hoe kwam het toch dat 7 miljoen joden zomaar afgevoerd konden worden ?
  Waarom deed niemand iets ?
  Waarom zei men na de oorlog : we hebben het niet geweten

  Het is het jaar 2025.
  De ziel is uit het leven gehaald. Er zijn miljoenen mensen gestorven. Niet door een virus waar de mensheid al zolang mee leeft , maar doordat er zoveel mensen gehandicapt of gestorven zijn door de gentherapie of omdat ze niet gehoorzaamden . Ze noemden het vaccinatie , maar al in maart 2020 gaf de Nederlandse overheid in de staatscourant aan dat het wel degelijk gentherapie was. Iets wat daarvoor in proeven ook nooit goed af liep.
  Eind 2021 ging Nederland voor de derde keer in lockdown. Mensen werd toen ook de hoop ontnomen en alle beloften bleken niet waar. Toch zagen de meesten dit niet in omdat in de kranten en op de journalen constant werd herhaald dat de lockdown kwam door de nieuwe variant en doordat er een grote groep zich niet liet inenten en zomaar op vakantie gingen.
  De mensen schreeuwden moord en brand in de praatprogamma’s. Ze moesten ze opsluiten die antivaxers !
  Dat gebeurde nog niet direct. Wel kwamen er scanapparaten bij de winkels. Niet gevaccineerd betekende niet naar binnen. Mensen keken elkaar scheef aan en families werden uit elkaar gescheurd. Er kwam een speciaal nummer van de overheid , een soort kliklijn, waar je je familie of vrienden aan kon geven. Vervolgens werd er contact op genomen met betreffende familielid of vriend , en kwam er een speciaal waakteam langs om op de mensen in te praten toch de spuit te nemen . En als ze dat niet namen dat mochten ze heel veel dingen niet meer.
  De mensen die zich wel hadden laten inspuiten voelden zich een stuk veiliger en zekerder. Ze deden het goed en hoefden niet bang te zijn. Veder waren ze alleen maar bezig met overleven door gehoorzaam te zijn en niet echt meer te leven. Toch vielen er veel mensen zomaar dood neer door de spuit die al voor de derde keer en zelfs vierde keer gezet was , maar er werd op de televisie vooral op gehamerd dat dit kwam door de mensen die geen spuit hadden genomen.
  In de straten en de steden kwam nog de laatste opstand van een volk die met hun laatste krachten de stem lieten horen en omdat ze buiten gesloten werden van de maatschappij. Dat was dan direct de druppel en daarna werden velen en in grote aantallen opgepakt en in quarantaine- en heropvoedingskampen gezet . Alles buiten het zicht van de rest. Wie niet gehoorzaamde werd gedood.
  Het is 2025 . Hoe zie jij de toekomst ?
  Kijk gewoon naar het verleden want daar ligt je antwoord.
  Wat ga jij doen ?
  Informeer jezelf. Dat is je plicht.

  Efeziërs 6:12 NBG51
  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

  Verdiep je ook eens in massapsychose. Dat bestaat namelijk .
  Zoek ook eens op massahypnose en hoe dat werkt. Zie dan de overeenkomsten met vandaag 01-07-2021. Onderzoek ook een wat de kenmerken van een sekte zijn . Of verdiep je eens in stalin , hitler Mao , noord korea etc……

 17. @Verontruste burger

  Volgens de moderator is dit onzin, zie onderstaande reactie

  Krit Noot schreef:

  03/06/2021 om 7:15 pm

  Ik ben benieuwd wanneer er hier een artikel verschijnt over magnetische armen na vaccinatie.
  Ideetje?

  bij een gevaccineerde man is daar al eens op getest en geen resultaat van magnetisme. Mod.

 18. Hier dan eindelijk het bewijs dat de vaccinatie wel degelijk dna veranderd is. En de staatscourant zelf en pfizer zelf vertellen het ons

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19 (Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19)
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html

  “ Gentherapie is een medische behandeling waarmee je DNA wordt aangepast……Vervolgens krijgen patiënten geen medicijnen of een operatie. Maar krijgen ze gezond en/of aangepast genmateriaal geïnjecteerd.
  Om te zorgen dat het genmateriaal in het juiste orgaan of weefsel belandt, wordt het verpakt in een onschuldig gemaakt virus dat zich – zoals een virus betaamt – een weg zoekt door het lichaam. ” https://www.pfizer.nl/zeldzame-ziekten/gentherapie-als-oplossing-voor-zeldzame-ziekten

 19. En iedereen schijnt anno 2021 hypergevoelig te zijn en uitermate snel “beledigd” te kunnen worden. De ‘Indiase” variant werd omgedoopt tot deltavariant, omdat India wellicht beledigd zou kunnen worden.
  We moeten op eieren lopen om een reeks aan “minderheden” niet te “beledigen”. Humor en relativering bestaat niet in die “social justice”-wereld.
  Alleen de term ‘witte man’ mag wel in beledigend opzicht worden gebruikt. En dat zien we dan ook op de gekste plaatsen gebeuren. Plotseling slepen allerlei mensen de “witte mannen” erbij als ze iets aan de kaak stellen. Mensen, vooral linkse, blijken vatbaar voor zulke simpele etiketten.
  En christenen mogen ook beledigd worden zonder dat ook maar één linkse zich daarover drukt maakt.
  Dus “belediging” geldt alleen als de linkse agenda ermee wordt gediend. En daarmee weet je dus dat er van een moreel kompas geen sprake is. Dat morele kompas is steeds gericht op het linkse noorden. Trap er niet in.

 20. @ Nieuw Begin: 7:39 am, op 29/6. Daar ben ook ik van overtuigd. Biden is een marionet, van de marxisten.

 21. Mike Adams ,NaturalNews:

  De CCP ( Chinese Comuunist Party) controleert alles; Amerikanen leven nu onder vijandelijke bezetting

  https://naturalnews.com/2021-06-28-ccp-now-controlling-everything-americans-living-under-foreign-enemy-occupation.html

  google vertaling
  We leven niet langer in ‘Amerika’. Wat vroeger Amerika was, is nu een natie onder vijandelijke bezetting, geregeerd door autoritaire tirannen die werden geïnstalleerd door middel van verkiezingsfraude en wiens loyaliteit berust bij de CCP (Chinese Communistische Partij). De Big Tech-bedrijven werken ook allemaal voor China, en de censuur die ze in de VS nastreven, weerspiegelt de anti-vrijheidscensuur van communistisch China.

  Het doel van de CCP voor Amerika is de volledige uitroeiing van elke levende Amerikaan, gevolgd door de bezetting van de continentale Verenigde Staten, en de natie om te vormen tot een landbouwproducent van voedsel om het communistische regime in China te voeden.

  De CCP heeft de Bidens, de meeste gouverneurs en bijna alle Democraten betaald om deel te nemen aan deze totale vernietiging van Amerika. En de volgende fase omvat nationale wapenconfiscatie, gevolgd door een landinvasie onder leiding van de PLA.

 22. China bereidt zich voor om tweede biowapen vrij te geven, landaanval op VS te lanceren

  https://www.naturalnews.com/2021-06-27-important-interviews-dr-lee-merritt-jr-nyquist.html
  Mike Adams

  (google vertaling)
  Vandaag brengen we je twee belangrijke interviews van de week, gericht op het covid-biowapen en de plannen van China om een ​​tweede biowarfare-aanval op Amerika te lanceren, gevolgd door een geplande landinvasie.

  We beleven het eerste hoofdstuk van de Derde Wereldoorlog en het gaat op weg naar een geplande kinetische invasie van de continentale Verenigde Staten door buitenlandse troepen.

  Om te weten wat er gebeurt, moet je deze twee interviews van de week horen: JR Nyquist en Dr. Lee Merritt.

  https://www.brighteon.com/bddd4234-7e51-4527-bc7d-a1fe2507378c

 23. Elektromagnetische straling met een hoge frequentie kan dna schade veroorzaken, een mogelijkheid is dat de corona prik is bedoeld om de 5g stralingsschade beperkt te houden. Dit is een hele wilde speculatie
  De afgelopen jaren wordt is veel onderzoek gedaan naar medische toepassingen die stralingsziekte voorkomt/beperkt. De hele corona hoax plus prikken kan hier een voortvloeisel van zijn.

 24. Is er een verband met Lpa2 het onderzoek naar geneesmiddelen bij ioniserende straling en de mra vaccins?
  https://www.news4jax.com/news/local/2021/04/06/technology-used-in-development-of-pfizer-moderna-covid-19-vaccines-could-prevent-fatal-heart-attacks/
  https://www.hpdetijd.nl/2015-01-26/medicijn-tegen-ziekte-door-radioactieve-straling-de-maak/
  Trefwoorden ioniserende straling en het recente medicijn dbibb en mogelijk iets met lpa2
  Het prikken tegen corona geloof ik niet, dus wat is dan de bedoeling?

  Wat recent opvalt is dat kranten kleine berichtjes plaatsen over hack aanvallen op infrastructuur, is dit inmasseren zodat we een komende false flag op infrastructuur beter geloven/accepteren?

 25. Nog een paar minuten en Max Verstapprn komt weer in actie. De entertainment waarde van XN is oke, maar haalt het niet bij de F1.

 26. Filmpje! VPRO Tegenlicht ziet dictatuur van de elites: ‘Democratie? In Den Haag maken hoogopgeleiden de dienst uit’

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/05/filmpje-vpro-tegenlicht-ziet-dictatuur-van-de-elites-democratie-in-den-haag-maken-hoogopgeleiden-de-dienst-uit/

  Het is ongelooflijk, maar zelfs bij de NPO is het ze opgevallen dat Nederland tegenwoordig maar bal weinig te maken heeft met een democratie. Het is een dictatuur van hoogopgeleide professionele lobbyisten en carriere-politici. Aldus VPRO Tegenlicht.

 27. @ Amo: 1:39 pm. Geheel mee eens. En het is niet toevallig, dat iemand als Jaap Dieleman, zwaar wordt aangevallen, door zich christelijk noemende kerken/gemeenten. Op http://www.ontzagwekkendnieuws.nl plaatst hij bijbelgetrouwe bijdragen. De moeite waard.

 28. Mooi interview over de grenzen van de wetenschap en hoe verkeerd het is als de wetenschap een ideologie wordt: https://www.youtube.com/watch?v=E6TnimRCOYQ
  Steeds vaker schiet de wetenschap tekort en beseft de wetenschap dat. De raadsels nemen alleen maar toe. Quantum mechanica wijst natuurlijk al in die richting: die is rationeel niet meer te vatten.

  En hier ontstaat dan weer ruimte voor de bijbel. Steeds beweerde de oppositie “Dat kan helemaal niet”. Maar intussen stuit de wetenschap op mysterie na mysterie en blijken er meer vreemde zaken te bestaan dan ooit gedacht werd. Zelfs Hawking kon een idee als ‘parallelle universa’ aanvaarden.

 29. En even over dat ‘racisme’. Trap er niet in dat men u van racisme beschuldigt.
  Juist het christelijk geloof omarmt letterlijk alle huidskleuren. Want de boodschap van Christus heeft helemaal NIETS met huidskleur te maken.
  Het is een linkse truc: Hekelt u het gedachtengoed van een linkse gekleurde, zou u racist zijn.
  Hekelt u het gedachtengoed van de CCP (heet nu CPC), zou u racistisch zijn tegenover Aziaten.
  Links schijnt zichzelf te moeten verdedigen door kritiek op links van racisme te beschuldigen (precies dat doet ook de communistische partij van China).

  Maar denk dan even over de ‘gekleurden’ en de Aziaten die u heel gewoon en normaal respecteert.
  Dat kan Bhakdi zijn, of Candice Owens, of Masaaki Suzuki, of Ayaan Hirsi Ali, of mensen die u van dichtbij persoonlijk kent. Dan weet je voor jezelf dat je geen racist bent.
  Dan kunnen die linksen eindeloos blijven krijsen, maar het raakt u niet, want u weet beter.

 30. Nu is het wel gelukt. Als ik de directe link plaats van het filmpje dan kon ik er simpelweg niet door. Lijkt me duidelijk waarom

 31. Dag in dag uit de paniekverhalen (via de media) over Covid en klimaat. Het is allemaal opgeblazen alarmisme. Hier mag je je niet door laten leiden. Je kunt ook luisteren naar nuchtere mensen met kennis van zaken. Die zijn er genoeg (Haditsch, Ioannides, Wodarg, Bhakdi, Schetters, Jan Bonte, Hockertz, Yeadon o.a. over Covid) en mensen als Bjorn Lomborg en Anthony Watts (https://www.youtube.com/watch?v=UmIJCGQzCiU) over het klimaat, die vele malen nuchterder spreken. En die de veronderstelde toekomstige rampen weten terug te brengen tot heldere feiten en normale scenario’s (b.v. mensen kunnen zich erg gemakkelijk aanpassen als het een beetje warmer zou worden).

 32. Ik ben benieuwd of het Kaag gaat lukken om samen met Rutte een concept akkoord op te stellen. Persoonlijk verwacht ik niet dat dit gaat helpen om tot een coalitie te komen tenzij D66 bereid is om op enkele medisch ethische punten de CU iets te gunnen.
  Uiteindelijk zal de roep om nieuwe verkiezingen steeds luider worden en moet D66 wel overstag gaan om geen zetels aan GL en PvdA te verliezen.

 33. @verontruste burger 21/06/2021 om 9:13 am
  Beste VB, is het goed dat ik uw laatste zin als volgt lees: Het cultuur klimaat van de afgelopen jaren is zo dat kritiek op de samenleving dood m a a k t?
  Tot een tijd terug plaatse ik video’s of links naar sites met interessante onderwerpen die door toeval op een andere manier opduiken en hopelijk gevolgd gaan worden. Ik volg die sites nog steeds maar plaats er bijna niets meer. Alleen de Watchers plaats ik nog af en toe.
  Degene waar uw antwoord op slaat sloot mooi aan op een NPO reclame over een stukje hei waar voor tonnen aan Euri korhoenders uit Zweden werden uitgezet op een stuk grond zo zuur als schoonmaakazijn en waar daardoor niet genoeg langpootmuggen waren om die korhoenders in leven te houden. Dat stond zo’n dierenbeul (boswachter) met droge ogen te beweren. En dat soort zombies bepalen het leven om ons heen. Zo ver zijn we al gezonken.

 34. @idd smoking gun. Mevr. Hertzberger is aanvankelijk helemaal meegegaan met het corona alarmisme en schuwde stevige uitspraken niet. Zo botste ze twitterig regelmatig met de (onderbouwd) kritische neuroloog Jan Bonte. Ziet ze nu de vaandels een andere kant op waaien?
  Affijn; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zullen we maar zeggen.

 35. Ik heb gisteren gekeken naar een van de spannendste Formule 1 races van dit jaar. Op basis van deze race verwacht ik een mooie en lange titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull. Of zijn er hier mensen die dat anders zien?

 36. Dewevoga, “Zouden cabaretiers met deze boodschap daarom uitgefaseerd worden?” Een heel goede opmerking. cabaretiers uiten op humoristische wijze, kritiek op de samenleving. Door het overdreven politiek correcte gedoe van de laatste jaren lopen cabaretiers tegenwoordig op eierschalen. Het cultuur klimaat van de afgelopen jaren is zo dat kritiek op de samenleving dood is.

 37. ik las een artikel op zerohedge https://www.zerohedge.com/geopolitical/have-great-reset-technocrats-really-thought-through

  wat ik hierin tegenkwam is dat door de coronamaatregelen de voedselproductie is afgenomen. naar verwachting zullen meer dan 200 miljoen mensen omkomen van de honger. Met andere woorden: coronadoden volgens de sprookjes van de elite 2 miljoen. Aankomende hongerdoden meer dan 100 keer het aantal coronadoden. Je kan weer zien hoe betrokken de elite is bij het welzijn van de mens.

  Tevens betekent honger bij de bevolking meer opeten en stropen van zeldzame dieren om te overleven en verdere milieuschade, want indien je moet kiezen tussen milieu of overleven,, kiezen de meeste mensen voor overleven.

  Slimme plannen van de elite; dommer kunnen wij het niet maken.

 38. Jensen toonde krantenberichten van de zeventiger jaren, waarin een nieuwe ijstijd werd verwacht. Dat is later weer omgebogen tot “Global warming”.
  Deze site doet ook zulk onderzoek: https://realclimatescience.com/
  Boordevol feitelijke gegevens.
  Men zoekt oude berichten over het weer en toont aan dat er helemaal geen sprake is van afwijkende trends in het weer.
  In 1911 was er een extreme hittegolf over de wereld.
  In 1923 melden “de experts” een smeltende Noordpool wegens ‘ongehoorde temperatuurstijgingen’.
  Zo toont Tony Heller aan hoe de wereld in het begin van de vorige eeuw vreesde dat het ijs van de Noordpool zou gaan smelten. Zo was er een dr. Ahlmann die zei dat de temperaturen in het Noordpoolgebied sinds 1900 met 10º F graden waren gestegen. Hij waarschuwde in 1939 dat gletsjers van Groenland en Scandinavië zouden gaan verdwijnen. In 1947 waarschuwde hij voor catastrofale zeespiegelstijgingen. Elke 2 jaar zou het 1º F graad warmer worden. Enz.
  In 1961 veranderde het verhaal en werd er gewaarschuwd voor ‘Global cooling’.

  Als je leest “experts say …” (en er worden geen namen genoemd) en “there could be …” (het zou kunnen dat …), dan weet je dat men geen goede feiten heeft. Aldus Tony Heller.

 39. de grote planshow:

  https://time.com/5900739/fix-economy-by-2023/

  Geschreven op 21 oktober 2020 .

  ” De VS begonnen hun aanpak te veranderen na 3 november 2020, toen Joe Biden Donald Trump versloeg bij de presidentsverkiezingen en de Democraten de meerderheid hadden in beide huizen van het Congres.”

 40. Soms kom je een video tegen waarvan de inhoud over 1999 gaat en waar de inhoud actueler is dan ooit. De cabaretier schatte zijn landgenoten toen laag in. Wij in NL. dachten net zo over die domme Amerikanen. En ondanks dat de wereld er in die 20 jaar niet beter op geworden is blijken de Amerikanen toch slimmer te zijn dan de Nlers. Zij worden wakker, zij onderzoeken in een staat de verkiezingsuitslag op fraude en hebben al meerdere staten op bezoek gehad om er een voorbeeld aan te nemen. Tevens beginnen ze ook al te twijfelen aan de maatregelen van de gezondheidszorg. Die video ging over de wereld van beïnvloeding, en bestuur. De president werd op de hak genomen omdat hij toegaf het wettelijk niet zo nauw te nemen en toen moest ik meteen aan een premier denken. Ook de zaken wereld kwam langs en deed me denken aan het CDA en de msm kwam er in die tijd het slechtste uit even als de kerk en toen ging het nog niet over kindermisbruik. Het klinkt voor de gelovigen niet leuk maar hij brengt de misstanden aan het licht.
  Waarom dit artikel? Omdat er weer een bangmakerij uit de kast getrokken wordt over de gevolgen van zonnevlammen. Als men er aan gewend is ziet men een “false flag” niet als het nieuws uit de lucht gehaald wordt of het internet plat ligt.
  In de tweede video heeft de cabaretier het over een klimaat gecreëerd virus. Zouden cabaretiers met deze boodschap daarom uitgefaseerd worden?
  En wederom de link naar de Watchers om de hoeveelheid ellende van de afgelopen twee maanden eens te bekijken welke ons nieuws n i e t gehaald hebben, maar op termijn van invloed op de voedselvoorziening en prijzen kunnen zijn.
  https://www.youtube.com/watch?v=AtK_YsVInw8
  https://www.youtube.com/watch?v=7W33HRc1A6c
  https://watchers.news/

 41. Prins Charles heeft het maar weer eens gezegd: de ‘pandemie’ liet ons zien dat overheden in samenwerking met het bedrijfsleven in staat blijken een internationale crisis aan te pakken. Dus dat ‘builtd back better’ moet op dezelfde manier gaan lukken! https://www.youtube.com/watch?v=1LVTtUjxihE
  Prins Charles is ook de woordvoerder van het WEF programma van ‘het nieuwe normaal’. Het is geen complottheorie, want het wordt voortdurend en publique gezegd: Die ‘pandemie’ is een unieke kans voor The Great Reset.

 42. Boris Johnson schijnt ook de weg kwijt te zijn. Hij gooit er wat linkse kreten doorheen in een onsamenhangend verhaal. Hij gaat samen de pandemie bestrijden en dan op een vrouwelijke manier ‘built back better’; o nee, op een genderneutrale manier. Blablabla.
  https://www.youtube.com/watch?v=7JeF2M1y_es
  ‘Het westen’ verdwaalt in linkse agenda’s en de leiders steken plichtmatige praatjes af. Als je luistert naar mevrouw Von der Leyen, dan moet ze het uit haar tenen halen en lijkt ze een depressie naderbij als ze die politiek correcte verhaaltjes moet voorlezen.

 43. Het is opvallend hoe in de loop van de tijd de woordkeuze in de media verandert. Niet zo lang geleden sprak men over global warming, inmiddels heet het climate change, zodat ze altijd gelijk krijgen. Het klimaat verandert zo lang de aarde bestaat. Nu wordt deze natuurlijke cyclus toegerekend aan de mens. Of het warmer wordt of kouder, met de term climate change krijg je altijd gelijk.

  Ook met de corona hoax verandert berichtgeving in de loop der tijd. Het is de moeite om de kranten van 1 jaar geleden te vergelijken met die van vandaag.

 44. Nov 3, 2011 9 ( toen al! )
  RIVM klaagt huisarts Hans van der Linde aan voor wegens smaad – Pauw & Witteman
  Huisarts van de Linde ( rustig en zeer intelligent!) in discussie met Ab Osterhaus over het begrip belangenverstrengeling terzake van Coutinho RIVM bij Pauw en Witteman op TV

  https://www.youtube.com/watch?v=BXLIxMhUioQ

 45. Mevr. Harris bezocht Guatemala en hield een speech waarbij ze de mensen aanraadde NIET illegaal naar de VS te komen: https://www.youtube.com/watch?v=ZWk18BQQVhA (vanaf 2:00 minuut). Gewoon het beleid van Trump dus. Ik heb geen media gezien die hierover een smeercampagne begonnen tegen Kamala Harris. Over eenzijdige media gesproken.

 46. EU sal moet wakker word en hul leiers reg kies. Die immigrante gaan julle oorweldig. Sterkte aan ons almal. Vriendelike groete uit n verpletterende Suid-Afrika.

 47. Vrij energie is er dus wel, volgens dit filmpje. Kunnen al die gekke windmolens weg. En waarom is dit nooit onder de aandacht van politici geweest. Zijn die nou zo dom, of ben ik nou zo wakker.
  https://www.kla.tv/15026

 48. Het vrijheidsideaal is trouwens niet nieuw. Het bestaat hier al sinds de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
  De Bataafse Republiek was een moeizame periode, omdat men wel terugverlangde naar de oude burgerlijke vrijheden, maar niet de souvereiniteit van de provincies wenste op te geven. Tevens liep men hier niet écht warm voor een revolutie als in Frankrijk en vond men de positie als vazalstaat (“bondgenoot”) van Frankrijk bijzonder onplezierig.
  Dat de Patriotten aanhang kregen, was vooral omdat de bijna 2 miljoen inwoners terugverlangen naar de oude burgerlijke vrijheden van de eerste vaderlandse republiek. Die leken verdwenen te zijn door een regentenklasse die in buitengewone weelde was gaan leven en onderling ambtelijke functies kocht en verdeelde.
  Die patriottische tijd lijkt een beetje op deze tijd: Ook nu een schatrijke elite die het leven van armer wordende burgers wil gaan bepalen.

 49. Waarom kijk ik zo graag naar Jensen, ook al ben ik het niet altijd eens? Ik denk vanwege zijn nadruk op het feit dat we vrije mensen horen te zijn. Ook het Nieuwe Verbond heeft ons vrij gemaakt; dat is de christelijke vrijheid. Nooit mogen we toestaan dat overheden ons leven gaan dicteren, bepalen en controleren. Dat recht hebben ze niet. Dat is niet het doel van ons leven.
  Als we schikken naar onze naaste familie b.v., doen we dat vrijwillig. Uit een vorm van liefde.
  Als overheden ons leven gaan dicteren, ligt de weg open naar despotisme en gerechtelijke willekeur. Het justitieapparaat bestaat om de burgers een mate van bescherming te geven tegen crimineel gedrag en het mag zich niet tégen de betalende burgers gaan keren.

  Overheden die ons gedrag willen sturen, doen dat op basis van angstscenario’s, valse utopische beelden en dogmatische wereldbeelden. Daar moeten we inderdaad niet intrappen.
  Het is belachelijk hoe overheden zijn gaan denken dat ze onze vader en moeder moeten zijn.

 50. Ik ben benieuwd wanneer er hier een artikel verschijnt over magnetische armen na vaccinatie.
  Ideetje?

  bij een gevaccineerde man is daar al eens op getest en geen resultaat van magnetisme. Mod.

 51. @Verontrustte burger e.a natuurlijk,
  Hieronder een video over hetzelfde onderwerp de temperatuur en meer. Diamond is de wetenschapper die een paar weken geleden zelfs het hoofdforum haalde. Hij was een democraat, maar je kunt horen hoe hij er nu over denkt.
  https://www.youtube.com/watch?v=0S78FRyNxYk
  Hij maakt ook regelmatig gebruik van de website watchers.news

 52. Boeren wegpesten: Nieuwe wet die eist dat dieren die door mensen worden gehouden, zoveel mogelijk ‘natuurlijk gedrag’ moeten kunnen vertonen. https://www.parool.nl/nederland/nieuwe-dierenwet-legt-bom-onder-veehouderij-en-het-houden-van-huisdieren~b613dd41/?referrer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F
  Geen hokken en stallen meer? Geen aangelijnde honden? Geen opvoeding van honden?
  Waar zijn die Kamers toch mee bezig in hun fabeltjeswereld.
  Als de overheid irrationeel wordt, wordt het recht ook irrationeel.

 53. Er is een uitspraak gedaan door de rechter tegen het bedrijf Shell met betrekking tot CO2.

  We hebben echter ontzagwekkende hoeveelheden CO2 nodig om de mensheid te voorzien van voedsel, kleding en hout. CO2 is hard nodig en het is niet onze vijand.

  Nu zal er bij een groot bedrijf als Shell vast wel eens iets zijn fout gegaan. Bij een olielekkage moet de rommel worden opgeruimd.

  Maar we moeten ook kijken naar het maatschappelijk belang van een bedrijf als Shell. Rechters, Groenlinksers, Greenpeace lieden en Milieudefensielieden wonen in comfortabele huizen met daarin tal van elektrische apparaten.

  De bouwmaterialen voor die huizen zijn gebracht door vrachtwagens die reden op Shell brandstof. De bouwvakkers kwamen met hun werkbussen die reden op Shell brandstof. De onderdelen van en de elektrische apparaten in de huizen van de Greenpeace lieden zijn de wereld over vervoerd met vrachtschepen, vliegtuigen en vrachtwagens die op Shell brandstof draaiden.

  Dan alle ritten van brandweerauto’s, ambulances en politieauto’s die op Shell brandstof rijden. Er is veel schade mee beperkt, gewonden gered en nare criminelen door opgepakt.

  We mogen Shell ook wel dankbaar zijn. Ik zal dan ook zonder problemen bij Shell blijven tanken.

 54. Global cooling: steeds meer signalen, zonnecyclus maar ook vulkaan cyclus, http://40yearcycle.com/pages/volcano-cycles/
  Waarom ik dit meld is dat aandelen die te maken hebben met koude winters sinds zomer vorig jaar zijn verdubbeld of zelfs verachtvoudigd zoals vloeibaar aardgas bedrijven, het valt echt op bij dergelijke aandelen, Bill gates heeft niet zomaar landbouwgrond gekocht. Meerdere cycli vallen de komende jaren samen, zonnevlekken, aardmagnetisch veld, vulkanen, stromingen oceaan, het hele grote geld bereidt zich al voor met beleggingen. Kijk altijd naar waar ze niet over praten, daar ligt het echte antwoord

 55. @ amo:4:33 pm, op 23/5. Ook ik denk, dat het gemanipuleerde virus, ontsnapt is uit een laboratorium. Ik vermoed zelfs met opzet. Want de Agenda21, de great reset, moest wel doorgaan natuurlijk, van de cabal en de politieke elite. Niets is wat het lijkt, niets is wat het schijnt te zijn.

 56. Wat die omhooggevallen elite kliek van deze wereld vergeten? De natuur trekt altijd alles in balans. Hoe meer men dus prutst aan de natuur, hoe harder zij terug gaat slaan. Wordt echt onderschat. Ook zij zullen niks meer bezitten. Einstein zei dit ook al. Jammer, dat ie niet meer echt leeft.

 57. Een bijzonder helder verhaal over de waarschijnlijkheid dat dit virus ontsnapt is uit het lab in Wuhan (ik denk niet opzettelijk, want waarom dan uitgerekend in Wuhan; waarom niet een andere plaats gekozen om mensen niet op ideeën te brengen?).
  https://nicholaswade.medium.com/origin-of-covid-following-the-clues-6f03564c038
  (vertalen rechtermuisklik)
  Terwijl men van SARS1 en MERS al na resp. 4 en 9 maanden sporen aantrof bij de dieren die bij de overdracht naar de mens een rol hadden gespeeld, is elk bewijs bij SARS2 nog steeds afwezig. Het ‘wet market’ verhaal is nog steeds alleen maar een verhaal.

  Dan het merkwaardige feit dat een groep virologen al in feb. 2020 in The Lancet nadrukkelijk meedeelde dat ze helemaal achter China stonden en met grote kracht “samenzweringstheorieën” over een door mensen gemaakt virus, verwierpen.
  Dat konden ze echter zo vroeg helemaal niet weten.
  En verder is een ontsnapping uit een laboratorium geen samenzwering, maar een ongeluk.
  Bovendien was de initiatiefnemer van die verklaring dr. Peter Daszak, voorzitter van de EcoHealth Alliance die corona-onderzoek in het Wuhan lab mede financierde.
  Deze zelfde Daszak hoorde bij de WHO groep die in feb. 2021 (met Marion Koopmans) op ‘onderzoek’ uitging in China, onder zwaar toezicht, en daar weer meedeelde dat ontsnapping uit het lab uiterst onwaarschijnlijk was.
  De schrijver noemt echter nog meer zaken.

 58. Linkse regering Victoria Australië, rolt een QR code uit (verplicht van en door de overheid) waarbij klanten een code moeten scannen voordat ze een faciliteit mogen betreden: https://www.coronavirus.vic.gov.au/QR-code-check-in#how-to-check-in
  Zo zou de regering snel een overzicht hebben bij een Covid19 uitbraak. Maar intussen weet die regering dus precies waar je geweest bent en wanneer. Het totale gedrag van burgers in de publieke ruimte wordt inzichtelijk voor de overheid.
  Het wordt opgehangen aan Covid19 (een epidemie die allang op z’n retour is), maar het is al duidelijk dat ook andere informatie gekoppeld kan worden aan die verplichte QR-codes. Het begint op het Chinese systeem van burgerachtervolging te lijken.

 59. Erkent OMT lid Marc Bonten hier nu dat het allemaal ‘trial and error’ was??
  https://twitter.com/hommel_b/status/1396193828508418050/photo/1
  Als dat zo is, had men veel opener moeten staan voor andere geluiden uit de wetenschap of b.v. Zweden. Deze Bonten noemde het vanaf het begin een soort tweede Spaanse Griep. Terwijl toch al vrij snel duidelijk was, dat dit niet zo was. Tijdens de Spaanse Griep bestonden er geen anti-biotica en velen stierven er aan secundaire infecties aan de longen. Tevens kwam men toen uit een verwoestende en uitputtende oorlog; dat zal de persoonlijke weerstand van mensen ernstig hebben aangetast.

 60. Het wordt ons bloedserieus medegedeeld: Algoritmes discrimineren en dat moeten we niet hebben. Stoute algoritmes. Zijn er ook straffen voor algoritmes?
  Voortaan moeten algoritmes kennelijk huidskleuren gaan tellen. En iedereen schijnt dat erg belangrijk te vinden. De nuchterheid is zoek.

 61. De minister van WVC schijnt 5 miljard te hebben besteed aan corona-materiaal, maar de bonnetjes zijn kwijt. Vijf miljard lijkt te overzien. Maar delen we dat door ruim een jaar, komt dat neer op 12 miljoen euro per dag!
  Twaalf miljoen euro per dag wordt weggespoeld!
  Hoeveel IC’s hadden er niet aangeschaft kunnen worden voor dat geld.

 62. Waar kan ik een goede analyse vinden over Baudet vs van Haga.
  Was van Haga de aanjager van bepaalde FvD denkbeelden of was hij slechts de woordvoerder van Baudet?
  Wat zit er nu echt achter deze afsplitsing?

 63. Grappig: Jensen geeft ruimte aan reacties. Hij grijpt niet in (behalve waarschijnlijk bij echte oproepen tot geweld en duidelijke wetsovertredingen). Het effect ervan is, dat je niet Jensen achter die commentaren ziet. Je houdt hem niet verantwoordelijk voor wat er zoal beweerd wordt op zijn blog.
  “Neutrale” media als YouTube, Facebook. Linkedin e.d., verwijderen ongewenste reacties. Het gevolg daarvan is, dat je gaat denken dat deze kanalen wel verantwoordelijk zijn voor alle andere reacties die wel worden toegelaten. Zo schieten ze zichzelf in de voet, want ze worden voortaan gezien als platforms die doen aan politieke correctheid. Weg neutraliteit.
  Maar ik vergeet niet dat het vooral Duitsland was, die dreigde met gigantische boetes als die neutrale platforms “foute” berichten zouden doorlaten.

 64. Amerikaanse staten maken door vaccins vermoorde mensen vloeibaar en verspreiden hun vlees op voedselgewassen als ‘meststof’
  Mike Adams

  https://www.naturalnews.com/2021-05-17-20-us-states-liquefy-vaccine-murdered-people-and-spread-their-flesh-goo-on-food-crops.html

  Nu hebben 20 Amerikaanse staten de praktijk van het vloeibaar maken van dode mensen gelegaliseerd, hun vleesslijm in de rioolafvoeren gedumpt, het rioolwater als “bioslib” geoogst en als een vorm van kunstmest over voedselgewassen verspreid. (Zie absoluut bewijs in het schokkende artikel van vandaag hieronder.)

  Welkom in 2021 in Amerika, waar de doden vloeibaar worden gemaakt en aan de levenden worden gevoerd, bijna als een scène die rechtstreeks uit The Matrix wordt gerukt. Wisconsin heeft de praktijk zojuist gelegaliseerd en heeft zich aangesloten bij 20 andere staten die dit plan ook hebben gelegaliseerd als een manier om alle dode menselijke lichamen te verwijderen die worden geproduceerd door de dodelijke golf van het covid-vaccin.

  P.S. Ook vandaag: wat denken sommige mensen die geobsedeerd zijn door het eten van biologisch voedsel (om pesticiden te vermijden) opeens dat het giftige, experimentele vaccin geweldig is? LET OP: Dezelfde media die beweren dat vaccins veilig zijn, zeggen ook dat pesticiden en herbiciden veilig zijn.

  Als je slim genoeg bent om te weten dat de media in de zak zitten van de Big Ag-chemische giganten (zoals Bayer), moet je ook slim genoeg zijn om te beseffen dat de media in de zak zitten van Big Pharma en de vaccinindustrie (zoals Pfizer) .

  Bekijk dat volledige artikel en de hilarische podcast:
  https://www.naturalnews.com/2021-05-17-beyond-stupid-some-people-who-obsess-over-organics-are-taking-the-experimental-covid-vaccine.html

 65. @amo 17/05/2021 om 3:58 pm
  Dank voor de docu! Heb nogmaals aandacht voor gevraagd bij laatste topic van XN

 66. @Nieuw Begin, 3:06 u.
  Ik denk dat Yeadon het goed ziet. Hij kent die wereld goed. Ook in de docu van dr. dr. Haditsch komt een pleitbezorger van Ivermectine aan het woord:https://www.blckbx.tv/videos/de-meest-verwijderde-docu-van-het-moment-corona-op-zoek-naar-de-waarheid
  Een Amerikaanse arts die veel genezingen zag met Ivermectine. Haditsch laat in een laboratorium de proef op de som nemen of Ivermectine inderdaad werkzaam is en het antwoord blijkt JA. Een beproefd medicijn dat gewoon ingezet kan worden.
  Maar inderdaad, de reguliere media hebben internationaal besloten de bevolking eenzijdig te informeren. Grote wetenschappers komen niet aan aan het woord en dat durft men nog te beweren dat men ‘de wetenschap’ volgt en dat de wappies anti-wetenschap zouden zijn. Wat een quatsch toch allemaal bij deze coronahype.

 67. Gouverneur Florida verleent gratie aan alle corona-overtreders

  https://www.ninefornews.nl/gouverneur-florida-verleent-gratie-aan-alle-corona-overtreders/

  De staat Florida verleent gratie aan iedereen die is bestraft voor het overtreden van de coronamaatregelen. Dat heeft gouverneur Ron DeSantis gezegd. Hij gaat boetes of straffen die inwoners van de staat hebben gekregen voor het overtreden van de maatregelen ongedaan maken.
  Hij maakte bij Fox News bekend gratie te zullen verlenen aan de eigenaar van een sportschool. Mike Carnevale en zijn vrouw Jillian lieten klanten geen mondkapjes dragen en werden vervolgens meerdere keren gearresteerd.
  Het tweetal hing een gevangenisstraf van 120 dagen boven het hoofd. DeSantis zei dat een celstraf in dit geval wel erg absurd zou zijn. “Het is helemaal niet goed om mondkapjes te dragen terwijl je sport,” aldus de gouverneur. “Het is niet gezond om dat te doen, het was een slechte maatregel.”
  Streep door de beperkingen

  In april ondertekende DeSantis een decreet dat het gebruik van vaccinatiepaspoorten verbiedt. Inmiddels hebben ook andere staten dergelijke paspoorten uitgebannen. Hij is helemaal klaar met corona. Met lockdowns, mondkapjes, het sluiten van winkels en maximum aantallen bezoekers, en haalde begin deze maand een streep door de beperkingen.
  De gouverneur heeft ook het CDC, het Amerikaanse RIVM, voor de rechter gesleept. De gezondheidsdienst is haar boekje te buiten gegaan, vindt DeSantis.

 68. Voormalig vicepresident Pfizer loopt mee in vrijheidsmars: ‘Ik schaam me’

  https://www.ninefornews.nl/voormalig-vicepresident-pfizer-loopt-mee-in-vrijheidsmars-ik-schaam-me/

  Zaterdag werd in talloze steden gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. In de Engelse stad Canterbury liep niemand minder dan Mike Yeadon, een voormalige vicepresident van vaccinmaker Pfizer, mee in de vrijheidsmars. De wetenschapper haalde het wereldnieuws toen hij eiste dat de onderzoeken met de coronavaccins zouden worden stilgelegd, schrijft KentOnline.
  In het centrum van Canterbury sprak dr. Yeadon de menigte toe. Hij zei dat hij demonstreert vanwege de ‘absurde’ corona-aanpak. Alles wat ze je vertellen over lockdowns, mondkapjes, asymptomatische verspreiding en varianten is onwaar, zei hij. Volgens Yeadon liegen ze om ons een vaccinatiepaspoort-systeem in te rommelen dat zal worden gebruikt voor totalitaire controle.
  Wees niet bang voor het virus

  Voormalig BBC-presentatrice Anna Brees zette onderstaande beelden van de wetenschapper op Twitter. “Ze maken je bang dat je kinderen het [virus] zullen krijgen en sterven, dat zwangere vrouwen het zullen krijgen en sterven. Dat is allemaal nonsens,” zei dr. Yeadon. “Wees niet bang voor het virus. Er zijn hele effectieve behandelingen beschikbaar.” Hij noemde onder andere hydroxychloroquine en ivermectine.
  “Maar je weet dit niet omdat de media hebben besloten om je niets te vertellen. En daarnaast is het voor veel artsen verboden om goedkope, effectieve, veilige, oude middelen voor te schrijven,” voegde hij toe.
  “Ik schaam me,” benadrukte de voormalig Pfizer-medewerker. “Ik heb mijn hele leven in de farmaceutische industrie gewerkt om te proberen nieuwe medicijnen te maken en ik schaam me. Ik schaam me voor al die mensen in de medische wereld die dit laten doorgaan.”

 69. Lid van het Britse OMT (SAGE) erkent dat het middel van de angst niet ethisch was.
  https://twitter.com/EchoDuider/status/1393877394260377601/photo/1
  Daar komt hij dan wel erg laat achter.
  En het was niet alleen het VK. De Duitse en Oostenrijkse angs-strategieën stonden op papier en zijn zelfs bekend geworden. Onder meer stond erin dat kinderen ook bang moesten worden gemaakt dat ze hun ouders en oma’s en opa’s erg ziek zouden kunnen maken als ze b.v. hun handen niet wasten of hun maskers niet droegen.
  Niet ethisch inderdaad, maar dat wisten de wappies al een jaar geleden.

 70. Nuwij is een project dat tot doel heeft de censuur van Big Tech(Google, Facebook en Twitter) te bestrijden door middel van bewustmaking van deze feiten en door alternatieven onder de aandacht te brengen om de macht van Big Tech te breken.

  https://nuwij.pw

  Site bomvol ( met het allerlaatste ) ‘alternatief ‘nieuws!
  Links naar meer dan 50 alternatieve sites.
  Van harte aanbevolen met de disclaimer: het weekend is te kort om alles te lezen !

 71. @amo Je kunt niet met alleen met windmolens uit de voeten, maar het principieel tegen wind energie snap ik echt niks van. Ook het afstand bezwaar kun je makkelijk wegnemen door windmolens neer te zetten in onbewoonde gebieden of wind energie te importeren uit bijvoorbeeld Duitsland. Waarom zou je duur Russisch gas importeren en omzetten in dure stroom als je ook goedkope Duitse wind stroom kan importeren of in sommige delen van Nederland zo’n goedkope windmolen neer kan zetten?
  Alle beetjes goedkope stroom helpen om de prijs van de totale mix betaalbaar te houden.
  Sorry maar ik begrijp dus echt niks van deze heksenjacht tegen wind stroom.

 72. De Lange wijst op een juridisch beginsel dat geldt in heel Europa: Een project (als een windturbine) mag in geen geval schade opleveren aan de gezondheid van mensen. De Nederlandse Raad van State heeft dat beginsel niet meegenomen in de besluitvorming. Daar zit Nederland dus juridisch fout als er geen duidelijke afstandsnorm molens-bewoning is vastgesteld (zou ongeveer 10 x de masthoogte moeten zijn). Dit land heeft dus te weinig ruimte voor zulke turbines en dat moet de RES meenemen, want ook daar geldt de regel dat projecten geen schade aan de gezondheid mogen opleveren.
  In Frankrijk schijnen zelfs windparken afgebroken te zijn, vanwege die eis van geen gezondheidsschade.

 73. @Krit Noot. De burger betaalt natuurlijk wel de gasprijs inclusief heffingen t.b.v. minder efficiënte alternatieve energievormen. Gigantische molens die op enkele honderden meters van woningen kunnen komen te staan. Daarbij kunnen die windturbines lang niet voorzien in de totale energiebehoefte, al bouw je het hele land vol. Het is toch een vorm van onhandig en ingewikkeld doen, waar het veel eenvoudiger en efficiënter kan.
  Zie ook dit gesprek: https://www.cafeweltschmerz.nl/windmolens-zijn-te-stoppen-marcel-crok-met-advocaat-peter-de-lange/

 74. @amo Ik heb de prijs van electriciteit berekend zonder subsidies, belasting, transportkosten, opslagkosten, etc.
  Kortom de 10.000.000 euro die een 14 MW windmolen kost zonder subsidie en inclusief montage, investeringsrente, etc. en dat bedrag gedeeld door de geleverd electriciteit gedurende de afschrijvingstermijn.
  Voor natuurlijk gas heb ik de kale prijs van de termijnmarkt gehanteerd. De Cal-24 is momenteel 16,1309 Euro per MW/uur en het conversierendement van 45% en de kosten van de combined cycle plant heb ik uiteraard ook meegenomen in de berekening.

  Wellicht dat u het beeld van 5 jaar geleden nog in uw geheugen had. toen koste het ong. 3 miljoen euro om een miezerige windmolen van 0,5 MW neer te zetten. Deze ouderwetse speelgoed molentjes zijn inderdaad niet rendabel.
  U hoeft mij niet te geloven, reken zelf maar na wat 5 jaar geleden windenergie per kWh koste en wat het nu kost met deze 10 miljoen kostende 14 MW molens.

 75. Er bestaat een machine , een computer, die alles wat ooit op internet is geplaatst archiveert:

  https://web.archive.org

  Onderzoek meer dan 563 biljoen sites, een compleet internet archief.

  Vul een link in en bekijk het resultaat.

  Engelstalig

 76. @Krit Noot. De helft van de gasprijs bestaat uit energiebelasting, opslag duurzame energie en een regiotoeslag. Heffingen die gebruikt worden om o.a. de windmolen infrastructuur mee te betalen.
  Gascentrales nemen veel minder ruimte in beslag dan de windturbines; je hebt er veel minder nodig. En ze zorgen voor constante electriciteit. Ze zijn handiger, betrouwbaarder en geven nauwelijks negatieve effecten op de omgeving. Als de heffingen niet nodig waren, kan gas ook nog relatief goedkoop zijn. De infrastructuur ligt er al.

 77. @amo wat betreft de panelen terreinen en het verbranden van bomen liggen we op een lijn.
  Zelfs het afkoelen van de aarde met windtubines is inderdaad een absoluut waanidee.
  De enige legitieme reden om hoge windturbines op land te bouwen is dat dit de goedkoopste vorm van stroom is. Dus ik zou altijd een substantieel deel windmolens willen hebben om de kWh prijs van stroom zo laag mogelijk te krijgen.
  Mijn insteek is de goedkoopste stroom soort kiezen en gas omzetten naar electriciteit is helaas een dure aangelegenheid. Wat het extra erg maakt is dat deze dure euros op een buitenlandse rekening terechtkomen.
  De Stroom van de Haliade X kost 1 a 2 cent per kWh. Nog hogere windmolens zijn in theorie zelfs nog goedkoper.
  Aardgas kost 15 cent per m3 oftewel 4 cent per kWh.
  Daarmee is aardgas dus 2 keer zo duur als een lekker hoge windmolen op land.

  Wat rechtvaardigd naar uw mening de keuze voor duur gas i.p.v. goedkope hoge windmolens op land?

 78. @Krik Noot. De gedachte dat je met een enorme hoeveelheid windturbines en panelenterreinen, inclusief het verbranden van bomen, het klimaat kunt afkoelen, lijkt me een absoluut waanidee.
  Er zijn vele factoren die bijdragen aan het klimaat en die kunnen onmogelijk allemaal in de computermodellen meegenomen worden.
  Maar de ‘westerse’ levensstijl moet stuk, zodat we allemaal slaven van de overheid gaan worden. De overheid die voortaan al onze behoeften (volgens de inzichten van die overheden zelf) gaat “uitdelen”.
  Het is ridicuul, te meer als we weten dat gas een relatief schone brandstof is en dat er voor vele vele jaren enorme voorraden zijn. Putin blijkt een betrouwbare gasleverancier; Rusland kan de inkomsten goed gebruiken. Het hele idee dat we geen aardgas meer gaan gebruiken, is een totale farce. Maar wel een zeer kostbare farce.

 79. Mag ik ook wat zeggen?
  Men moet de stand van jupiter en saturnus eens bekijken wat milieu betreft.
  Zij staan nu bijna achter elkaar in het zonnestelsel en de aarde draaid daar sneller omheen.
  De zon maakt hierdoor een eliptische beweging en komt dichterbij, geen rocket sience.
  Het zou een zege zijn als de weerkundigen ook wat meer sterrenkunde zouden doen.
  Een zonnepaneel kost meer energie om te maken dan hij ooit zal opleveren?
  En een windmolen? laat me niet lachen, alleen maar subsidie, een groene leugen.
  Het komt er op neer dat wij gaan betalen voor het milieu en energie duurder word en het
  geen ene moer helpt, behalve op papier/computer slechts een modelletje?

 80. @amo Ik ben geen milieufreak en deel ook uw mening dat windmolens het landschap ontsieren. Echter ik ben ook een echte Hollander die de goedkoopste energie wil en dat is op dit moment hoge windmolens op land van bij voorkeur minimaal 400 meter hoog. (Hoe hoger hoe goedkoper)
  Als ik moet kiezen dan heb ik liever goedkope windenergie uit Nederland dan duur gas uit Rusland waarbij we ook nog een slaaf van Putin worden. Kernenergie kan wel een mooie aanvulling op windenergie zijn om het Russische gas buiten ons land te houden, maar dan moet de reactor wel meer dan 150 km van mijn huis gebouwd worden anders hoeft het niet van mij. (Groningen zie ik dus zitten als locatie voor een reactor, sorry mensen uit Noord Nederland.)

 81. Italiaanse toestanden die de reguliere media niet tonen: https://twitter.com/RadioSavana
  Illegale immigranten uit Noord Afrika; geweld en brutaliteit.
  Een dappere horeca-onderneemster die doorgaat met het serveren van maaltijden, ondanks 150 boetes en gedwongen sluiting; ze is een held aan het worden.

 82. Klimaatmodellen hadden een bloedhete februarimaand voor de VS voorspeld. Maar in werkelijkheid was het erg koud in februari jl.: https://www.youtube.com/watch?v=lmJd3HfT8mc
  Computermodellen zitten er te vaak helemaal naast.
  En hier een gesprek met de Zweed Axel Mörner (ooit lid van het IPCC), een geologisch expert die aantoont dat er geen sprake is van abnormale zeespiegelstijging: https://www.youtube.com/watch?v=ViY2J3LPgN4
  Mörner zegt dat zonneactiviteit de voornaamste factor is van wereldwijde temperatuurwisselingen, en niet menselijk CO2 dat plantenvoedsel is (de aarde is 20% groener geworden).

 83. Als je het eenzijdige dagelijkse linkse mediageluid zat bent, is Sky News Australië een leuke afwisseling. Daar maakt men onbekommerd gehakt van allerlei links gedachtengoed. Men heeft er zelfs een ‘Ice Age Watch’; een klimaatsceptisch (d.w.z. door mensen veroorzaakte opwarming van de hele aarde) programma. https://www.youtube.com/watch?v=9fRBdy-6nZ0

 84. Heb juist een documentaire bekeken over de jacobin club (vrijmetselaars) en de franse revolutie met de onthoofding van de franse monarchie door guillotine.
  Ook de Russische revolutie waarbij de staar familie werd vermoord zou beraamd zijn door de vrijmetselaars.
  We lezen in geschriften van Albert pike dat de vrijmetselaars het cristendom willen uitroeien en een nieuwe wereld orde tot stand willen brengen.
  Zou covid 19 ook door de jacobin club zijn gepland voor depopulatie van de mensheid?
  Tijdens de franse revolutie zijn geschriften bij de jacobin club (vrijmetselaars) gevonden dat de bevolking toen 24 miljoen inwoners had en zei die wouden terugdringen tot ongeveer 16 miljoen fransen omdat er teveel fransen waren om toen te voeden en er toen te weinig werk was voor alle fransen, de jacobin club heeft volgens de geschiedenis een genocide toegepast op 300.000 fransen vrouwen kinderen…

 85. Hoi Xander, hoe kom je aan de informatie aangaande het artikel “Officiële EU-cijfers 17 april 7766 vaccinatie doden en ruim 330.000 gewonden?
  Dank je Gr Tijs

 86. De RES komt eraan. Het land is verdeeld in 30 regio’s en die regio’s moeten voor 1 okt. a.s. een energieplan hebben opgesteld wat neerkomt op zonne”parken” (beter woord is panelenterreinen) en windturbines. Grote steden zullen voorstander zijn van b.v. windturbines, maar zeggen tegelijk dat zij er geen ruimte voor hebben. Dus zitten kleinere meer landelijke gemeenten opgescheept met die eisen. Er wordt nauwelijks een kosten/baten analyse gemaakt. Zon- en windenergie moet er domweg komen, hoe duur en onzeker (wiebel-energie) de opbrengst ook is. Sowieso levert het de helft op van wat beloofd wordt. En sowieso is het allemaal zó duur duur, dat er grote subsidiestromen nodig zijn (flinke windturbine: kosten 1 miljoen). Uiteraard gaat de burger dit allemaal betalen.
  https://www.cafeweltschmerz.nl/windmolens-komen-uw-landschap-ontsieren-karel-beckman-met-willem-joustra-en-cyril-wentzel/
  Deze site laat zien hoe het er uit gaat zien in diverse regio’s: https://resinbeeld.nl/
  Het is een gigantische geldverspilling en natuurvernietiging.

 87. Het grootste obstakel voor hen is de mensen die wakker worden oftwel de mensen die zichzelf goed informeren en zoeken naar feiten en dit delen zoals xander doet helaas gaat dit niet te snel.
  Het is aan de nuchtere mens om zijn kennis te delen en mensen met hun neus op de feiten drukken en dit lukt vaak niet .
  Wat het beste helpt is om iets te vertellen dat nog moet gaan gebeuren en dat wanneer dit daadwerkelijk ook plaats vind dan gaan ze inzien wat er gaande is dit is kennis delen en kennis is macht en dat is nou precies waar de hogere machten voor in de broek schijten.
  ze zijn al heel ver met hun plannen maar geloof me het gaat ze niet lukken .
  Helaas zullen de schapen onder de bevolking hier de dupe van zijn maar is het ooit anders geweest denk t niet .de sterkste overwint en dat is evolutie.Wij gaan ook een fase in waar de keus gemaakt moet worden gaan we door als slaaf of gaan we eindelijk eens wereld wijde vrede realiseren.De elite 1% heeft genoeg geld om de armoede op te lossen maar de gewone mens betaald de prijs en laat hun nou net de gene zijn die dit allemaal aansturen om nog rijker te worden.De hyperinflatie die gaat komen gaat ons allemaal raken en zal het startschot zijn van hun aanval niet corona dat was gewoon alle econemien op deze planeet naar de klote te helpen en dat is al redelijk gelukt.kan er nog uren over door klikken …..

 88. welke tegenkrachten zijn het grootste obstakel om ‘hun’ plannen te laten slagen?
  1. economische onafhankelijkheid van de ‘meeste mensen’
  2. en dat vooral hierdoor de soevereiniteit van de eigen natie ondersteund blijft
  Een ‘invasieve buitenlandse macht’, ‘hun’, haalt met ‘build back better’ dit fundament onderuit.
  In vroegere tijden werd elke invasie zo goed als mogelijk bevochten en tesamen met de mollen eruit gepleurd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *