1058

 1. Ha Ramshoorn,
  Laatst zat ik een programma te kijken waarbij honderden Oeigoeren gevangen zaten, zij moesten hun arm door de tralies steken en kregen een vaccinatie, (ze werden daarna niet meer ongesteld) en die konden ze niet weigeren.
  Als wij hier niet gechipt en/of gevaccineerd willen worden en ons huis uit moeten omdat we dat niet meer kunnen betalen of gevangen gezet zullen worden zal bij het laatste het wel moeilijk worden om te weigeren net als bij de Oeigoeren.
  Maar ik probeer zoveel mogelijk te vertrouwen op God en dat er dan ook wel een oplossing zal komen. Bedankt voor al jullie reacties!

 2. @Ester,

  Ik denk dat dit het goede antwoordt is op de raadsel, dat Mozes gezien werd op de berg.
  Vrijgevochten door Michaël.

  Judas1
  9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!

  PS. in Openbaringen staat wel degelijk vermeld dat de grote verdrukking 3,5 jaar, de toorn Gods, van de 7 jaar gaat duren.
  En via Daniel, 70 jaarweken om de zonden van de Israëlieten te verzoenen.
  Waarvan de eerste 69 tot aan Jezus lopen en de laatste weer verder gaat in openbaringen.

  Openbaringen 12
  13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had. (Israël dus, die hebben Jezus gebaard, door mij toegevoegd)
  14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

  Jette

 3. Ik ben het zat,

  Ik ben het beu !

  Gewoon …

  Omdat het :

  KAN !

  Michaël

  ;-{>

 4. Beste @Laura, u schreef: Iedereen zal het teken moeten accepteren om nog te kunnen kopen en verkopen.”

  Dat is een keuze! We moeten helemaal niks! God geeft de mensen toch een vrije keuze? Luister naar Jeshua in Openbaring 14 hoe je het Beest kunt overwinnen en hoe je kunt schuilen bij Jeshua. Psalm 91.

  Eva koos verkeerd: Bij de eerste zonde in het Paradijs [Genesis 3] zwichtte Eva voor de gladde gemene, lasterlijke praatjes van het serpent/duivel. Eva at van de vrucht die JHWH streng verboden had en gaf ook haar man Adam daarvan te eten. We weten de afloop: verdrijving uit het Paradijs!!!

  Gelukkig brengt Jeshua het verloren Paradijs weer terug op Aarde…lees maar mee…
  Openbaring 2:7 (NBG51) Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de [7] Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal IK geven te eten van de Boom des levens, die in het Paradijs Gods is.

  Gelovigen die de valse leer van de opname aanhangen zullen verbijsterd staan als ze de verkeerde keuze maken: OPENBARING 13 en kiezen voor het teken van het beest. Details Mattheus 7.

  De Here Jeshua zorgt voor zijn Gemeente ook in zware tijden, zelfs als zijn discipelen onthoofd/vermoord worden door die godslasteraars zoals eens koning Herodus Johannes de Doper liet onthoofden. Lees hoe Johannes een martelaar werd in Marcus 6.

  Denk ook aan de 2 miljoen Armeense, Griekse en Aramese gelovigen 1885-1923 die door de Turken vermoord werden, vrouwen verkracht en daarna vaak levend begraven. Voor hen was er toen geen Opname uit hun ellende. Zij merkten wel dat de dood niet het laatste woord spreekt. Mattheus 10.

  Denk ook aan de bijna 7 miljoen door de nazi’s vermoordde Joden in de dodenkampen, waaronder ruim anderhalf miljoen kinderen. [1942-1945] Misschien heb je ook het boek van Anne Frank wel eens gelezen, samen met haar zus stierven ze door honger en uitputting!

  Het wonder was…drie jaar na de oorlog kregen de Joden een eigen staat Israël op 14 mei 1948. Hitler het beest was toen al drie jaar dood, zichzelf door zijn kop geschoten. JHWH zal al die Joodse slachtoffers van satans geweld straks opwekken uit de dood. Lees alle details in Ezechiel 37.

  Ik las wel in Openbaring: God heeft voor de Gemeente een schuilplaats In de woestijn, over-Jordaanse, waar hij 1260 dagen voor hen zal zorgen. JHWH zorgde toch ook 1260 dagen [Drie en half jaar] op een wonderlijke wijze voor de Profeet Eliah [Raven brachten hem voedsel] en verborg hem voor de goddeloze koning Achab?

  Zie 1 Koningen 17:1 (NBG51) Toen zei de Tisbiet Eliah, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Lees zelf maar verder…

  Er is volgens Openbaring 12 van een Verberging [van gelovigen] tijdens de grote verdrukking van drie en half jaar in de woestijn van het overJordaanse! We zullen zien. In het teruggekeerde Paradijs zullen we nooit meer Ziek zijn en zullen we nooit meer leugenachtige instanties zoals WHO en RIVM tegenkomen!!! Ha, ha!!!

  @ Esther, @Wachter, @Jette, dank, voor het meedenken en schrijven. Mee eens: Tof!

 5. Hallo allen en Laura…

  Vergeet ik de teksten uit Openbaring 7 : 9-17.
  Daar lezen we over die grote schare die niemand tellen kan, die uit de grote verdrukking komen..
  Ramshoorn had het ook al aangehaald.
  Onze visies mogen soms verschillen, maar we zijn broeders en zusters van elkaar, in Christus Jezus.

  Groeten, Esther.

 6. Hallo Laura…

  Met interesse gelezen. De antwoorden van de broeders en jou vraag.
  Het probleem vind ik zelf steeds weer… dat over die 7 jaren verdrukking zoveel verschillende visie’s op zijn.

  Ik persoonlijk geloof niet in die 7 jaren verdrukking. Dan is het bij mij ook niet van belang wie dan nog gered wordt.
  Zie je, wéér een andere mening/visie… Wat niet betekend dat ik het allemaal zo goed weet.
  We lezen ook niet in Openbaring over 7 jaar grote verdrukking.
  Dat wordt uit Daniël gehaald, en dan nog staat het er niet.

  De grote verdrukking is allang bezig. Vraag maar eens aan een broeder/zuster die in zware vervolgingen zitten.
  Denk maar in de eerste gelovigen van de Heere, de vervolgingen barsten volledig los.
  Denk maar aan de martelkamers van de inquisitie tijdens de de donkere middeleeuwen.
  Lees Hebreeën 11 : 34-38, als dát géén verdrukking is… weet ik het ook niet meer.

  De duivel háát mensen, en helemaal als mensen bij de Heere Jezus horen.
  Hij zal alles in het werk stellen dat niemand voor de Heere kiest.
  Als we maar niet met Jezus bezig zijn, dat is de hele opzet van de duivel.
  Alleen… is de macht van Christus zoveel machtiger, HIJ laat het niet toe dat iemand verloren gaat die bij Hem hoort.

  Vertrouw maar helemaal op de Heere Jezus en onze Hemelse Vader, Laura.
  Zij weten allang wie het merkteken van het beest aanneemt… en ook wie dat niet doen.
  De Heere ziet het hart van je dochter.
  Er komen nog zware tijden voor iedereen, vooral de gelovigen in de Heere Jezus.
  God de Vader, zal niemand verloren laten gaan… waar Hij al van weet die bij Hem horen of pas later Hem gaan toebehoren in Christus Jezus. Dus ook van onze kinderen.

  Laten we al die vragen en angsten brengen bij Hem, ook wat onze dierbaren betreft.
  Daar is de waarheid van alles wat ons bezig houd.

  Sterkte Laura. Gods liefde en kracht om je heen, ook voor de mensen die je dierbaar zijn.
  En hartelijke groet van mij, Esther.

 7. Bedankt voor jullie uitleg Jette en Ramshoorn.
  Mijn “kind” is bijna 21 dus ik weet niet of hij dan nog in je verhaal “past” omdat hij eigenlijk volwassen is? (Jette)
  En ik zal mijn vraag nog even anders formuleren: (Ramshoorn, of iemand anders die het uit kan leggen)
  Iedereen zal het teken moeten accepteren om nog te kunnen kopen en verkopen.
  Dit zullen ze wereldwijd zo snel mogelijk invoeren.
  Of er nu een opname is niet dat maakt nu even niet uit in mijn vraag maar hoe kunnen mensen dan in de 7 jaar van verdrukking nog gered worden als ze tot geloof komen omdat de hele mensheid dat teken dan al ontvangen heeft? (dat zullen ze zo snel mogelijk willen invoeren) En vooral de degenen die nu niet geloven zullen daar geen probleem mee hebben.
  En alle kinderen die het teken krijgen zonder dat ze daar ook maar iets over te zeggen hebben?
  Als ik die tekst hierover lees in de Bijbel lijkt er geen terugkeer mogelijk te zijn namelijk.
  Begrijp je wat ik bedoel?

 8. Jette schreef: 18/03/2020 om 2:35 am

  Hallo Jette, ik heb je vraag even gekopieerd.
  “”Ik had je nog een raadsel beloofd.
  We weten alle, dat wij gered worden door het Bloed van Jezus.
  We hadden ook gelezen, toen Jezus stierf aan dat kruis, dat vele graven open gingen en er een opstanding van oudtestamentische doden was.
  Hoe is het dan mogelijk dat Mozes (samen met Elia) op de berg gezien werden door de discipelen op de berg, nog voordat Jezus gekruisigd was?
  Wat klop er niet of hoe klopt het wel?

  Wij mogen er zeker van uit gaan dat het klopt.
  Met Jezus sterven dat de graven open gaan van oudtestamentische heiligen lezen we
  in Matth. 27 : 51-53. Al deze heiligen stonden op met een lichaam. Een lichaam met vaste vorm. Met Jezus opwekking gingen zij de stad in, en zijn aan velen verschenen.

  Met de verheerlijking op de berg, dat Jezus sprak met Mozes en Elia, zij moeten een ander lichaam hebben. Geestelijk lichaam. Lukas 9 : 28-34.
  In vers 31, lezen we ook dat zij, Mozes en Elia… “Zij verschenen in heerlijkheid…”.
  Het staat er niet letterlijk, maar zoals ik dit zo lees, lijkt het mij logisch.
  Want na Petrus woorden, hij wil drie tenten opslaan, zijn Mozes en Elia ook ineens weer verdwenen. En ziet Petrus Jezus alleen.

  Dit is mijn persoonlijke mening, zoals ik het lees. Daarom klopt het geweldig zoals Gods Woord het weergeeft. Wel even kort neer gezet, maar dáár zit het verschil in.

  Fijne dag nog Jette, en hartelijke groeten van mij, Esther.

 9. Vervolg van mijn reactie:
  Tijd voor een ander geluid: Bestaat het coronavirus eigenlijk wel?
  Lieve mensen ook ik ben erin getrapt, misleid, net zoals de hele wereld besodemieterd door lieden die bewust deze angst en hysterie over alle continenten hebben gezaaid.

  Gelukkig zal de waarheid overwinnen want de Koning van het ganse Heelal…geen musje zal ter aarde vallen zonder dat onze Hemelse Vader het weet en de haren van ons hoofd zijn alle geteld..dat heeft de Koning van het ganse Heelal ons in waarheid gezegd. Zou Hij dan niet de verantwoordelijken voor dit misdadig ‘valse getuigenis geven’ een zonde en overtreding van de Torah, kunnen vergeven? En Zijn vrede en herstel van alle verhoudingen op aarde kunnen geven als wij ons Christenen ons verootmoedigen? JA! Want Koning Jezus is werkelijk de Vredevorst en heeft gezegd, ook tegen Bill Gates, wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen.

  Het Vrederijk komt! Israel zal in extase Hem zien op de wolken des Hemels en het uitschreeuwen: Wij zien em Wij zien Hem. Wij zien Jezus, Jezus , Hij leeft , Hij leeft! Dat is de waarheid, niets geen oorlog vanwege irrationele angst voor een dwaasheid van 1 der meest geniale bedenkers van een computertaal, windows. Ook meneer Gates is niet meer dan een schepsel en staat niet boven de Schepper Zelf en zijn lieve Zoon!

 10. @Laura

  Nu stel je je vraag niet aan mij, dus als je het niet wilt lezen, sla mijn schrijven dan maar over.
  Je schrijft,

  Het houd mij vooral bezig omdat ik een kind heb die nu (nog) niet geloofd en ik lees hier eigenlijk nooit iets over.

  Daarmee stel je dus dat je kind moet geloven, Jezus aannemen, anders verloren.
  Een gevolg uit de vervangingsleer, daarmee de bewering dat iedereen die God aanneemt, maar Jezus niet als de Messias, dan verloren zal zijn.
  Daarnaast lezen we wel degelijk dat ook Israël, als zij hun Messias aan gaan roepen, door de grote verdrukking heen gered zal gaan worden.
  Kortom Israël accepteert Jezus niet als hun Messias, maar ontkennen de Messias niet.
  Daarmee missen ze wel de boot, (voorbeeld zoals de ark van Noach), die wij de opname noemen.
  Een kerkelijk dwaalleer in mijn ogen maar die zal ik voor nu laten rusten.

  Kinderen vallen niet onder de wet.
  Als eerste kan je dan de voorbeeldgeschiedenis van de opname, Sodom en Gomorra lezen.
  Daar worden Lot met vrouw en kinderen eerst weggehaald voordat de stad vernietigd wordt.

  Feiten uit het verhaal Lot.
  Eerst wordt het aantal gelovigen als zijnde bepaald en duidelijk gemaakt, via de discussie tussen Abraham en de “engel”.
  Dan halen de ander twee engelen, Gods eigendom weg uit de stad, Lot, vrouw en de kinderen.
  Daarna de vernietiging, Gods toorn, over de stad.
  Kortom de plagen, Gods toorn na de verlossing van Zijn eigendom.

  Dan Mozes en de farao.
  De voorbeeldgeschiedenis over hoe Israël verlost zal gaan worden.

  Feiten uit het verhaal Mozes.
  Deze beginnen met de straffen, Gods toorn.
  De farao als de antichrist, alleen heerser die Gods volk gevangen houdt.
  Tot aan de laatste plaag, waar de Israëlieten bloed op hun deurposten moeten smeren, hun Messias aannemen.
  Via, (Mozes en Aaron als de twee getuigen) de weg gewezen worden door de woestijn en de splijting van de Schelfzee.
  Man vrouw en kinderen.
  (In openbaringen door het splijten van de rots)
  In de woestijn 40 (dagen) jaren de lering over de Wet ontvangen en dan het beloofde land in gaan.
  Kortom de verlossing door de grote verdrukking heen.

  Dus hiermee mijn zeer beknopte uitleg, daar is natuurlijk nog veel meer uit te leren.
  Maar centraal in beide voorgeschiedenisverhalen is dus dat de kinderen ontzien worden.

  Jette

 11. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. :

  https://www.youtube.com/watch?v=bOhW49Wgg3M

  De ganse Schepping is doortrokken van De Majesteit van Israels God! Hallelujah!

 12. Beste @Laura, dank voor uw ingezonden. Ik probeer kort te antwoorden op uw vragen.

  U schreef:Wat mij nou al lange tijd bezig houd is het volgende:
  In de jaren van de grote verdrukking kunnen er dan geen mensen meer tot geloof komen?

  Antw. Ja, ontelbaren. Lees Openbaring 7 voor het antwoord.

  U schreef: en als er een opname is dan zijn de christenen al weg en als er geen opname is voor de grote verdrukking dan worden die meteen al vervolgd en kunnen niet meer kopen over verkopen.

  Antw. Over de Opname van gelovigen zijn de meningen zeer verdeeld. Ik geloof in de Wederkomst van Jeshua in Jeruzalem zoals de profeten dat al leerden. Zachariah 14 en Psalm 72. Jeshua wordt voor duizend jaar Koning in Jeruzalem. Jesaja 2 en 11 en Openbaring 20.

  U schreef: Ik lees altijd dat de mensen die dan nog tot geloof komen onthoofd zullen worden om hun geloof. Maar als iedereen aan het begin van de verdrukking het teken van het beest moet aannemen is er toch niemand meer die nog tot geloof kan komen in de daarop volgende jaren van verdrukking zonder door dat teken verloren te gaan?

  Antw: In alle eeuwen zijn gelovigen als martelaar om hun geloof onthoofd of vermoord. Het bloed van de martelaren vloeide niet voor niets, maar werd het zaad voor de wereldwijde Gemeente! Jeshua stierf aan een martelkruis, de apostelen werden allen vermoord door ongelovigen. Jeshua leerde zijn Apostelen al dat ze niet bevreesd moeten worden voor onverlaten die je doden. Hij zei: wees veeleer bevreesd voor God die ziel en lichaam in de hel kan verderven. Lees Mattheus 10 grondig door. Lees ook de kerkgeschiedenis en de zendingsgeschiedenis voor al uw prangende vragen. Het zou onverstandig zijn voor volgelingen van Jeshua om het teken van het Beest 666 te aanvaarden. Waarom niet? Antwoorden in Openbaring 14.

  U schreef: Kan je mij helpen bij deze vraag? Het houd mij vooral bezig omdat ik een kind heb die nu (nog) niet geloofd en ik lees hier eigenlijk nooit iets over.

  Antw: Kinderen hebben vaak een groter geloof dan volwassenen. Lees uw kind dagelijks de spannende verhalen voor uit een betrouwbare kinderbijbel bv van Anne de Vries. Geloof komt door het horen, en het horen komt door het Woord van JeshuaHaMasjiach leert Paulus in Romeinen 10:17. Beste Laura Jeshua leert ons allemaal…

  Matteüs 18:3 (NBG51) Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en Wordt als de Kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

  Ik hoop dat ik uw vragen goed heb begrepen en kunnen beantwoorden. Shalom Ramshoorn.

 13. Ramshoorn, mag ik je een vraag stellen?
  Ik lees altijd met interesse jullie geplaatse stukken en zo ook je laatste item over het teken van het beest. Wat mij nou al lange tijd bezig houd is het volgende:
  In de jaren van de grote verdrukking kunnen er dan geen mensen meer tot geloof komen?
  (en als er een opname is dan zijn de christenen al weg en als er geen opname is voor de grote verdrukking dan worden die meteen al vervolgd en kunnen niet meer kopen over verkopen)
  Ik lees altijd dat de mensen die dan nog tot geloof komen onthoofd zullen worden om hun geloof. Maar als iedereen aan het begin van de verdrukking het teken van het beest moet aannemen is er toch niemand meer die nog tot geloof kan komen in de daarop volgende jaren van verdrukking zonder door dat teken verloren te gaan?
  Kan je mij helpen bij deze vraag? Het houd mij vooral bezig omdat ik een kind heb die nu (nog) niet geloofd en ik lees hier eigenlijk nooit iets over.

 14. Beste @ Allemaal.

  Ontstellend om te lezen dat Crematoria in Italië het aantal corona-doden niet meer aankan?

  Je kunt je ogen niet geloven dat roomse gelovigen zich laten Cremeren ipv Begraven in het land van de paus? Pausen laten zich niet cremeren! Zij kijken wel uit. In Griekenland en Israël is Crematie Verboden! Helaas laten ook in Nederland laten steeds meer Protestanten en zelfs Evangelischen zich tot as verbranden in Crematoria!

  Tot 1960 werden alle burgers in Europa, ook gelovigen, nog netjes Begraven, naar het voorbeeld van Abraham, Mozes, Profeten. Werd Jeshua, de Zoon van God ook niet netjes begraven? Na drie dagen verrees Hij uit het graf en verscheen aan 500 gelovigen tegelijk volgens Paulus, voordat Hij naar de hemel voer. Details 1 Corinth 15.

  Onbegrijpelijk dat zelfs priesters en predikanten tegenwoordig GELOVIGEN begeleiden naar/in de vurige ovens van Crematoria en daarbij ook nog een geveinsd vroom verhaal verkondigen en daarna de kist met de overledene daarin durven zegenen! Een Gotspe! Daarom: Mij nooit gezien in een Crematorium!

  In de Bijbel lees ik dat God de goddelozen, criminelen, moordenaars, geen begrafenis gunt maar hen door de vogels laat consumeren of laat verbranden in de vurige oven. Openbaring 20.

  Met rode oortjes las ik in de Bijbel hoe dat lot ook Het Beest en zijn valse Profeet treft!!!
  [drie keer raden wie dat is]

  Openbaring 19:17 En ik zag een engel staan op de Zon en hij riep met luider stem
  en zeide tot alle Vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.

  Openbaring 19:19 En ik zag het Beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het Beest werd gegrepen en met hem de Valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het Merkteken van het Beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; Levend werden zij Beiden geworpen in de poel des Vuurs, die van zwavel brandt.

  21 En de overigen werden gedood met het Zwaard, dat kwam uit de Mond van Hem, [Jeshua/Jezus] die op het paard zat; en al de Vogels werden verzadigd van hun vlees.

  Een harde waarheid, dat wel! Het goede nieuws is: Gelovigen staan in het Boek des Levens opgetekend en zullen leven als Overwinnaars met JeshuaHaMasjiach. Details in Maleachi 3:16-18 en Openbaring 20:11-15.

  Beste @Wachter, bedankt voor uw aandachtig meelezen en uw welgemeende reacties.

 15. Het heil is uit de Joden zegt Jezus Christus dus niet uit Brussel, Denemarken, Rome, Mekka, Wuhan, New York, Moskou of Amsterdam, Parijs, Berlijn etc etc.

  God zal in Jezus Christus alle tegenstand tegen de komst van Zijn koninkrijk op aarde overwinnen en Hosea 6:1-3 wereldwijd gaan vervullen tot zegen voor alle volkeren. Daarvoor is Jezus Christus ook tot op de bodem van de hel vernederd en daarna alle Hemelen doorgegaan en zetelt thans aan de Rechterhand der Macht en wacht slechts op onze ontvankelijkheid Hem hier op aarde in Zijn zendingsbevel te gehoorzamen en geeft Dara ook de genade voor. Dat is het Evangelie van het Koninkrijk. Niks geen antichristelijke centrale machten meer met hun ‘hoofdsteden’ zoals hier net benoemd zullen nog bestaan in het komende Loofhuttenfeest, een 1000-jarig Vrederijk door de bekering van gans Israel op de derde Gods Dag. Daar schrijft Paulus over. Dat zegt het Woord!
  In die zin straalt de nieuwe morgen reeds aan de horizon…Israel zal leven! Zalig zijt gij Israel, wie is u gelijk?

  Leest u ook Jesaja 19, dat is een blauwdruk voor de zeer, zeer nabije toekomst als Egypte ( beeld van de niet-Joodse faraonische wereld) samen met Assyrie en Israel als derde een zegen zal worden in het midden der aarde omdat de Here Egypte heeft gezegend met de ( prachtige en ontroerende) woorden: gezegd zij mijn volk Egypte.
  Ja Israel zal de derde zijn in het midden der aarde, de erfenis van de Allerhoogste God, op de derde God’s Dag, het derde millennium dus want de jaartelling is door de Heere God begonnen in de geschiedenis bij het optreden van Zijn lieve Zoon die is speciaal kwam voor de verstrooide kinderen Israel’s maar juist in die weg heil betekent voor alle volkeren , mondiaal maar ook zeer persoonlijk voor tijd en eeuwigheid.
  Shalom , maranatha kom Here Jezus.

 16. @Günter @Ester en natuurlijk ieder die het lezen wil.

  Beste Günter
  Tja, lezen de mensen niet meer?
  Telkens blijkt weer dat er dan toch wel stukjes blijven hangen.
  Goed, ik had dat kaartje van het RIVM geplaatst, en dan laat ik ieder zijn eigen oordeel.
  Ik zie daar zelf een patroon in en dat heb ik proberen uit te leggen met mijn DNA theorie.
  En die discussie liep vast, geeft niets.
  Maar of niemand daarmee niets gedaan heeft?
  Aan het onderzoeken is gegaan?
  Zie deze maar van Xander zelf.
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/denemarken-voert-met-noodwet-verplichte-corona-vaccinaties-in-eu-zal-volgen/

  Vaak worden die dingen pas duidelijk als ze voor de deur staan.
  En vele van deze deuren zijn al open.
  Knoeien in DNA is vandaag de dag een feit.
  Chips en data om dat te bewerken en data opslag bestaan reeds.
  Computers zijn nu reken krachtig genoeg.
  Big data is reeds opgebouwd met dank aan google en facebook e.d.
  De infrastructuur om dat alles te controleren en de beheren via mobieltelefoon netwerk reeds gereed.
  Pandemie om het verplicht vrijwillig door de strot te drukken, reeds aanwezig.
  Nu nog dat de meerderheid achter deze dwalingen aanloopt en dan is daar het Nummer.
  Maar natuurlijk zal er eerst een grote weerstand blijken.
  En zolang die weerstand en verzet “weethouder” nog in ons midden is, gaat het feest nog niet door.
  Maar alle techniek en de rede daarvoor, voor dat nummer, is als reeds klaar.

  Nog even terug naar dat plaatje van het RIVM.
  Eerst gaven ze aantal besmettingen per gemeente aan.
  En ineens de besmettingen per 100000 inwoners.
  De rede daarvoor……. Dat laat ik aan de lezer over.

  Beste Ester.
  Ik had je nog een raadsel beloofd.
  We weten alle, dat wij gered worden door het Bloed van Jezus.
  We hadden ook gelezen, toen Jezus stierf aan dat kruis, dat vele graven open gingen en er een opstanding van oudtestamentische doden was.
  Hoe is het dan mogelijk dat Mozes (samen met Elia) op de berg gezien werden door de discipelen op de berg, nog voordat Jezus gekruisigd was?
  Wat klop er niet of hoe klopt het wel?

  Jette

 17. @ Jette 17/03/2020 om 1:28 am.
  Hallo Jette.
  Ik ga hier niet lappen tekst plaatsen, want mijn ervaring is dat die toch weinig gelezen worden (zal wel aan mij liggen).
  Jouw vraag: “Daarmee de grote vraag voor ons christenen. Is het nu dat God slaat, of dat God het toelaat?” is begrijpelijk.
  Ik heb heel vaak de horen beweren dat God waarschuwt en dat was dan m.b.t. W.O. II (denk even na: God laat 6 miljoen Joden en 4 miljoen anderen vermoorden als waarschuwing), hongersnoden (God laat als waarschuwing mensen, kinderen enz. verhongeren), aardbevingen (God laat als waarschuwing mensen bedelven onder stenen en kinderen kreperen om te sterven), vulkaanuitbarstingen (God laat mensen en\of hun have verbranden als waarschuwing).
  Naar mijn mening zijn dit beweringen van (ware) gelovigen, die niet weten wat ze ermee aan moeten en dan maar, om God te verontschuldigen, dit voorstellen als Zijn waarschuwingen.
  Ik houd het kort, zoals gezegd, maar oordeel zelf…!

  Nu deze Coronavirus.
  Gister kreeg ik een berichtje om op een bepaald tijdstip te bidden tegen het virus.
  Dan vraag ik mij af: ken jij jouw Bijbel wel?
  Wat is geschreven in Matt. 24:7 en in Luc. 21:11 (vanzelfsprekend: Statenvertaling 1637 !!!)
  Het is gelijk het bidden dat er geen oorlogen meer zullen zijn, hongersnoden, aardbevingen, volksopstanden.
  Ik zeg niet dat je het niet màg doen, neen daar ben je vrij in maar je bid tegen datgene wat in Gods Woord staat dat zàl zelfs móét gebeuren!
  Je kunt je dan afvragen: ben jij van mening dat het niet goed is dat God dit toelaat? Doet God het fout?
  Die dingen móéten gebeuren! (Matt. 24:6)
  Waarom? Opdat de machten en krochten der hel meer en meer openbaar worden, tot volledige uitbarsting komen opdat God ze ook in volkomenheid naar hun schuld (‘verdiensten’) zal oordelen.
  Dat zal on-voor-stel-baar vreselijk zijn, waarvoor op Aarde geen woorden zijn.
  En daarbij is het dat de goddelozen, die deze krachten willens hebben vrijgelaten in hun levens (homo-huwelijk, moorden ongeboren kinderen, drugs, misdaad enz. enz.), zullen beseffen wat het is, zich zullen bekeren en behouden worden.
  En die onschuldige mensen dan? Die onschuldige kinderen die nog niet het onderscheid tussen goed en kwaad weten?
  Dit is weer een hele overdenking apart waarop ik nu niet inga vanwege bovenvermelde redenen.
  Maar… God is rechtvaardig en zal ieder oordelen naar de verantwoording die van hem\haar afgeëist kan worden. Dan zullen de onwetenden, de gestoorden die niets kunnen weten en de onschuldige kleine kinderen veilig bij Hem zijn.

 18. Beste @ Allemaal, Het “Coronavirus” blijft wereldwijd de gemoederen sterk bezighouden! Nu is er al sprake is van een Vaccinatiepaspoort in Denemarken dat volgens sommige gelovigen op het ‘teken van het Beest’ lijkt?” Dat zou best wel eens kunnen!

  Jeshua spreekt indringend over dat Beest in zijn Boek Openbaring dat Hij dicteerde aan de Apostel Johannes op Patmos. Details Openbaring 1.

  Ik ontdekte in mijn studie in dit Apocalyptische Boek, Twee belangrijke gegevens in Openbaring 13 en 14 die ik graag met u wil delen. Hoorde u pausen/predikanten daarover weleens spreken?

  1* Openbaring 13:16 En het maakt, dat aan Allen, de Kleinen en de Groten, de Rijken en de Armen, de Vrijen en de Slaven, een Merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het Merkteken, de naam van het beest, of het getal 666 van zijn naam heeft.

  Dus dat Beest dat straks wereldwijde macht krijgt zal net als Stalin en Mao eertijds, niets en niemand ontzien die ook maar enige kritiek uitoefent op zijn satanische regering.

  2* Wie overstag gaat en toch dat merkteken van het beest accepteert om het armzalige bestaan op aarde daarmee te kunnen rekken, komt van de koude kermis thuis. Hoezo?

  Torah-Joden en de BijbelGetrouwe gelovigen die JHWH en Jeshua, de Zoon van God trouw blijven, zullen dit satanische teken van het beest zonder enige twijfel Weigeren!!!

  Lees maar mee wat Jeshua/Jezus leert in…Openbaring 14:9…En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld Aanbidt en het Merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de Beker van Zijn Toorn; en hij zal gepijnigd worden met Vuur en Zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.[Jeshua]

  11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, [BijbelGetrouwen] die de geboden Gods [Exodus 19 en 20 Mattheus 5 t/m 7 De Bergrede van Jeshua] ] en het Geloof in Jeshua bewaren. 13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:

  Schrijf, Zalig de Doden, die in de Here sterven, Van Nu Aan. Ja, zegt de H-Geest, dat zij Rusten van hun moeiten, want hun Werken volgen hen na.

  Veel wakkere burgers stopten reeds om hun stem uit brengen voor onze Regering omdat de Democratie alleen nog op paper bestaat. Twee Referenda 2005/2015 verdwenen immers in een burolade? En wat te denken van sluipende Rooms/Marxistische beleid van EU, VN, Paus/Vaticaan, Wereldraad van kerken? De Paus is immers een eregast in de VN in New York en in Brussel/Straatsburg van de EU. Scheiding tussen Kerk en Staat [1793] bestaat helaas al lang niet meer!!!

  Zie wat Jeshua van deze Geveinsde geestelijke misleiders zegt in de Statenvertaling…
  Mattheus 23:27 Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij Geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinheid.

  Volgens Openbaring zullen deze Geveinsden straks eenparig hun macht en gezag aan het Beest geven volgens…Openbaring 17:13 (NBG51) Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het Beest.

  Openbaring 17:17…Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit Eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, TOTDAT de Woorden Gods zullen voleindigd zijn.

  Geen wonder dat al vele miljoenen BijbelGetrouwe gelovigen de afgelopen jaren voorgoed het Pausdom welke een verbond sloot met de Islam en de valse Protestantse Wereldraad van kerken achter zich gelaten hebben! In 1995 opende immers de grootste Moskee van de EU in Rome haar deuren. Gelovigen verlieten welbewust hun valse kerken omdat ze de Openbaring van Jeshua/Jezus gelezen en begrepen hadden, waarin Jeshua sprak…

  Openbaring 18:4 (NBG51) En ik hoorde een andere Stem uit de hemel zeggen:
  Gaat UIT van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden [o.a. Antisemitisme en Joodje pesten middels BDS-Economische Boycot jegens Israël] en niet ontvangt van haar plagen. 5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar Ongerechtigheid gedacht.

  Lees zelf nog eens Openbaring 16 t/m 22 hardop na. De Bijbel eindigt niet met de Horror van het Beest, maar met een Happy End van Jeshua en een nieuwe Hemel en een nieuwe
  Aarde voor de gelovigen en de getrouwen!!!

  Shalom. Ramshoorn.

 19. Hallo Michaël, we doen het samen. Samen met elkaar, alle gelovigen in de Heere en samen met de Heere Jezus.
  En ja, heel mooi dat je Xander daar ook voor bedankt.
  We schrijven allemaal heel wat af op de site. Ook van mij, dank u Xander.

  Ik heb nog een lied wat ik al eens eerder heb neergezet. Alweer een paar jaar geleden.
  “Turn your eyes upon Jesus”. https://www.youtube.com/watch?v=nO4uIyz_d90

  Dat jullie er door bemoedigd worden. Wij zijn nooit alleen.
  Liefdevolle groeten, voor allen, Esther.

 20. @ Esther 17/03/2020 om 1:03 pm

  Geen dank Esther, Jij bedankt. Je weet het altijd mooi te samen te vatten en aan te vullen, wat een goed gevoel en blijdschap geeft.

  Ook mijn dank aan Xander, die het mogelijk maakt dat wij elkaar hier op het Geloofsforum kunnen aanvullen, bemoedigen en zelfs onderwijzen. Gods zegen voor u allen.

  Met een hartelijke groet, Michaël

 21. Michaël 15/03/2020 om 4:16 pm

  Hallo Michaël, hartelijk dank voor de tekst van Matth. 6: 19-21, daar zit een hele diepe boodschap in.
  Laat onze schat onze Vader en de Heere Jezus door Zijn kostbare bloed, onze rijkdom zijn.
  En alles wat bij Hem hoort.
  De eeuwigheid met Hem. Dat alleen is een rijkdom die eeuwig vasthoud.
  Al het oude verdwijnt.

  Alles op deze wereld verdwijnt, status, huizen, bankrekeningen, aardse rijkdom op alle gebied.
  Hoe belangrijk om dat te beseffen.
  Fijn hoor, om elkaar aan te sporen en bemoedigen. De tijd gaat snel.

  Ook voor jou Michaël, Vaders liefde en bescherming om je heen. En liefs van mij, Esther.

  @ Wachter, dank je wel dat je steeds weer wijst op onze Heere Jezus.
  Daar ligt ons hart… en dwalen we soms af, dat de Heere ons gebruikt om elkaar steeds weer aan te moedigen.
  Ook voor jou Wachter, de kracht van onze Heere om je heen, en lieve groet van mij, Esther.

  En dat is natuurlijk voor jullie allemaal, wij hebben onze Heere Jezus zo hard nodig in deze ontaarde wereld.

  Hartelijke groeten, Esther.

 22. @ Ramshoorn: 10:51 AM . Bedankt voor de mooie reactie van U. Ja, onze HULP is in de NAAM van de HEERE!

 23. Beste Allemaal, in deze tijden van wereldwijde rampspoed hebben de gelovigen in JHWH/God en Jeshua Zijn Zoon een Grote Hulp [Psalm 107] terzijde, die onze Regering nu ontbeert!!! De regering heeft immers met instemming van de Tweede Kamer op december 2014 de Staten Bijbel 1637 uit de Tweede Kamer verbannen en daarmee de levende God van de Bijbel.

  De gevolgen daarvan werden spoedig zichtbaar. Overal stakingen in onderwijs, zorg en ziekenhuissector, geweld, branden, plofkraken, grote droogte, verloren oogsten, laag water, huizen werden onbetaalbaar, hooligans die winkels, straten en pleinen terroriseren. Coronavirus.

  Wie zondagmiddag 12.10 op TV enkele woordvoerders en gasten van Buitenhof zag oreren volgens een kunstig voorbedacht Script kon zelf waarnemen dat ze zich helemaal niet druk maken over het Coronavirus en burgers die daar door getroffen werden, maar spraken vurig over het redden van de Economie en het Klimaat.

  Ja, en de aap kwam uit de mouw: de hulp aan Italië met tientallen miljarden, geld van u en mijn Pensioenpot en Spaargelden.

  Dhr Samson en Timmermans PvdA van de EU verkneukelen zich, [zie hun lichaamstaal] nu ook ons Parlement in Den Haag op non-actief is gesteld en zij vrij spel krijgen om grote stromen “vluchtelingen” ongezien ons land te kunnen binnenloodsen, met of zonder coronavirus. Een stille revolutie vond/vindt plaats!!!

  Je kunt bijna nergens nog Cash betalen want het geld is ook zogenaamd besmet. De Wereldmunt ligt al jaren klaar. Zucht…VN, EU, Wereldraad van Kerken, Mekka, Rome, de Paus en zijn Jezuïeten zijn één in streven geworden in Genève 2018 tijdens de 70-jarige herdenking van de oprichting van de Wereldraad.[1948-2018] Paus Bergoglio was eregast! Zij hebben nu in een Blow de wereldmacht in handen en alle Wereldburgers met behulp van “Corona” van al hun vrijheden en toekomst beroofd!

  De Staat en het WHO en RIVM zijn de nieuwe goden geworden, waar iedereen aan dient te gehoorzamen! Gevolg? Burgers zitten nu massaal werkeloos thuis met hun kinderen zonder duidelijke toekomst perspectieven en in quarantaine geplaatst. En…Wie weet voor hoe lang?

  Gelovigen laten zich door niemand kisten, en zingen nu meer dan ooit Gezang 1 van het vorige Liedboek der Kerken…

  JHWH/God heeft het eerste Woord. Hij heeft in den beginne, [Genesis 1]
  het Licht [Johannes 3:19] doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort!

  God heeft het eerste Woord. Voor wij ter wereld kwamen,
  riep Hij ons reeds bij name, Zijn roep wordt nog gehoord.

  God heeft het laatste Woord. Wat Hij van oudsher zeide,
  wordt aan het eind der tijden, in heel Zijn Rijk gehoord.

  God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. [OpenbarIng 14 en 19]
  Zijn Woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin!

  Lees zelf in uw Bijbel de bemoedigende woorden van de Profeet Habakuk, hier een paar verzen:

  Habakuk 3:1 Het gebed van Habakuk, de profeet. Op Sigjonot.
  2 HERE, ik heb de tijding aangaande U vernomen, ik ben, HERE, met vreze voor uw werk vervuld; roep het in het leven in de loop der jaren, maak het openbaar in de loop der jaren; gedenk in de Toorn aan Ontfermen!

  3 God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van Zijn lof. 4 Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan Zijn zijde en daar is het omhulsel Zijner kracht.

  5 Voor Hem uit gaat de Pest en koortsgloed volgt Hem op de voet. 6 Hij staat en doet de aarde schudden; Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen, de aloude bergen liggen verpletterd, de eeuwige heuvelen zinken ineen, de eeuwenoude wegen zijn Zijne.

  […] Habakuk 3:13 Gij trekt uit tot Redding van Uw Volk, [Israël en vrienden] tot Redding van uw gezalfde. Gij verbrijzelt het bovenste van des goddelozen huis en ontbloot het fundament tot de laatste steen. [Openbaring 16]

  Habakuk 3:17 Al zou de Vijgeboom [symbool van Israël] niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn,

  18 nochtans zal ik juichen in JHWH de HERE, jubelen in de God van mijn Heil. [Zijn Zoon Jeshua] 19 De HERE Here [JHWH] is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten!

 24. @ Raveltje 12:18 AM. Amen! En dan bemoedig ik mij met het lied; “this is the Promise”, gezongen door Grace Larson. Gods Zegen voor jullie allen.

 25. Neem tijd om te knielen
  Spreekt dikwijls met God
  Stort uit uwer zielen
  Hij bestuurt gans uw lot
  Leert biddend geloven
  Waarheen Hij ook leidt
  Uw Vader daar boven
  Hij redt op Zijn tijd.

  Hoe moeilijk en zwaar het lijden wordt in de vreze des Heeren, God laat niet los wat Zijn hand begonnen is.
  Zijn wil is wijs en heilig.
  Blijven bidden, danken, geloven en vertrouwen.
  Wens u allen Zijn zegen.

 26. Reactie op Nieuw Begin,
  Ik wil voorzichtig zijn en doe niets af aan deze teksten. Maar hebben wij niet ook het Nieuwe Verbond? Waar Christus zich plaatsvervangend heeft opgesteld voor de zondaar?
  Zoals de koperen slang van Mozes: men was gebeten en dreigde te sterven. Slechts het kijken naar de koperen slang bracht genezing. Die kant is er ook. De kant van de genade door Christus.
  Nu wil ik zeker niet zeggen dat ziekte voorbij gaat aan elke gelovige; de feiten leren duidelijk anders.
  We moeten dan stellen dat we wellicht allemaal kleingelovigen zijn. Niemand is zuiver. Dus genade alleen.

 27. Uit Deut 28, de ‘Magna Charta’ van het Joodse volk:

  58 Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, geduchte Naam, de Here, uw God vreest, 59 dan zal de Here u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten. 60 Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt, weer over u brengen, zodat zij aan u kleven. 61 Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de Here over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt.

 28. @ Michaël 4: 16 PM. Juist. Onze hulp is in de Naam des Heren! Enkel ons vasthouden aan de Heere Jezus, in het besef, dat HIJ door het volbrachte werk aan het kruis, en zijn vergoten bloed, verlossing heeft geschonken. Iedere dag weer geef ik mij over aan HEM.

 29. @ Esther 11/03/2020 om 1:08 pm

  Hi Esther, hartelijk dank voor je reactie en bemoedigende tekst, (Kolossenzen 3 : 2-3)
  dat doet me goed.

  Deze tekst vind ik ook mooi: ”Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Mattheüs 6 : 19-21 HSV)

  Ik wens je Vaders zegen, liefde en bescherming, ook voor de andere lezers.
  En een fijne zondag verder.

  Hartelijke groet, Michaël

 30. Het wordt tijd dat mensen beseffen dat het leven broos is (Corona, rampen etc)
  Roep Hem aan, YHWH, de Elohiem van Awraham, Yitzak, Yaacov.
  Door het bloed van Yahshua op onze deurposten, gaat de verdelger voorbij.

  Johannes 14:21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

 31. @ Ramshoorn 6:23 AM. Inderdaad, laten we waakzaam zijn en onafgebroken blijven met de Heere.

 32. Beste @Günter, toen ik uw verhaal las: Wakker worden, dacht ik gelijk aan de geschiedenis van de profeet Jona die vluchtte voor het Aangezicht van de Here omdat hij de boodschap van bekering niet wilde brengen aan de vijanden van Israël: de grote stad Ninevé. Deze daad van ongehoorzaamheid kostte Jona bijna het leven:

  Jona 1:6 (NBG51) En de gezagvoerder [van het schip] kwam [bij Jona die lag te slapen onder in het ruim tijdens een hevige storm] en zeide tot hem: Hoe kunt gij zó vast slapen! Sta op, roep tot uw god, misschien zal die god onzer gedenken, zodat wij niet vergaan.

  2 Petrus 3:10 (NBG51) Maar de dag des Heren zal komen als een Dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

  Psalm 49:21 (NBG51) De mens, die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan.

  Psalm 125:5 (NBG51) maar hen die zich tot kronkelpaden neigen, zal de Here met de bedrijvers van ongerechtigheid doen vergaan. Vrede zij over Israël!

  Jeshua, de Zoon van God leert ons in Matteüs 25:1…Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met Tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de Bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.

  3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4 doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.

  5 Terwijl de Bruidegom uitbleef, werden zij Allen Slaperig en sliepen in. 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De Bruidegom, [Openbaring 19] zie, gaat uit Hem tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde.

  8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.

  10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de Bruidegom, en die Gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen, en de Deur [Johannes 10 en 14] werd Gesloten.

  11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer,doe ons open!
  12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, IK zeg u, IK ken u niet!!!
  13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

 33. @ Cees 11/03/2020 om 12:39.
  Er was een menigte, die bij het strand wachtte op een schip dat uit verre oorden zou komen.
  Die menigte wachtte, wachtte en wachtte.
  Onderling begonnen ze met elkaar te praten, maar ook te wauwelen, te mijmeren, te kletsen, te dagdromen en te ruziën.
  Wanneer zou dat schip nu eindelijk komen?
  Ja, de ene wist het nog beter dan de ander. De één zei stichtelijk: “Ik weet het! Niet eerder dan over 100 jaren.”
  Een ander zei vroom: “Houd op! Ik weet het! En ik weet het zeker!! : ieder, ieder ogenblik kan het schip komen.”
  Omdat het schip uitbleef, gingen velen van de wachtenden naar huis en hielden het voor gezien.
  Slechts een klein aantal bleef bij het strand wachten.
  Zij ruzieden verder.
  Een paar van dat kleine aantal ging liggen en viel in een lichte slaap.
  Maar één van hen viel in een diepe, zéér diepe slaap en kreeg allerlei wilde en vreemde dromen…
  Zij sliepen, niet omdat zij niet meer wìlden wachten, maar omdat ze moe waren van het lange wachten en verdrietig over het uitblijven van het schip.
  En de uren in het nachtelijk duister regen zich aanéén.

  Plots riep iemand:
  “Wakker worden!!! Luisteren!!!
  Wij allemaal zijn hier aan het wachten en dat is heel goed! Maar ik meen uit de achtergelaten brief van de kapitein ontdekt te hebben, dat hij in geheimtaal heeft beschreven dat hij niet eerder weerkomt dan als aan het eind van deze nacht de morgenster zijn eerste glinsteringen laat zien!”
  “Man alsjeblieft! Houd op!” riepen de meesten, terwijl ze hem de rug toekeerden.
  “Wij willen niet eens weten wat jij bedoelt, want wij hebben onze eigen stellingen en die van jou hoeven wij daar beslist niet meer bij!
  Wij willen niet horen noch lezen wat dat is, want zo’n morgenster is Lucifer en dan weet je het wel, jij dwaalleraar!! Ik ga ook naar huis.
  Thuis heb ik een goede gemaksstoel met uitzicht op het strand en bovendien heb ik daar ook een heerlijk bed.
  Ik laat ’s nachts het raam naar de sterrenhemel open en dan hoor ik wel wanneer het schip komt, want iemand zou op een bazuin blazen. Dan word ik vanzelf wakker en zulk wachten is mij meer dan genoeg!”
  De één na de ander keerde hem de rug toe en weg waren ze; allemaal.
  Alle ‘wachters’.
  Slechts één, de laatst ontwaakte uit die diepe, zéér diepe slaap, bleef achter en, nog nauwelijks bewust van zichzelf en zittend op de grond van het strand nabij de zee, stamelde hij verbouwereerd:
  “Pffff… Hoorde ik iets? Hoorde ik iets dat ik al zo veel gehoord heb? Een herhaling van het al duizend maal beweerde?”
  “Ja.” zei de spreker, dus de man die geroepen had. “Iets dat je al duizend maal gehoord hebt, maar nu met een kleine aanvulling.”
  Terwijl die enig overgebleven toehoorder nog gapend om zich heen keek, vroeg hij zich af waar al die anderen waren.
  Waar waren al die anderen, die zeiden dat ze o zo vol belangstelling op het schip wachtten?
  “Geen belangstelling voor mijn ontdekkingen.” zei de spreker teleurgesteld.
  “Geen belangstelling?” vroeg de toehoorder.
  “Vreemd! Zeer vreemd!
  Als je zo vol belangstelling bent wil je toch àlles, maar dan ook àlles onderzoeken dat antwoord zou kunnen geven op jouw prangende vragen?
  Maar als je daarover iets níet wilt onderzoeken en iets níet wilt weten, wat is dan de werkelijke waarde van die door jou beweerde grote belangstelling, afgezien of je het ermee eens bent of niet?
  Nou ja…, een ander oordeelt daarover. Niet ik.
  Ach…” verzuchtte de toehoorder na een korte rust, terwijl hij nog slaperig uit zijn zithouding vanaf de grond ging opstaan:
  “Ik kreeg al bepaalde indrukken van ze, want ik heb hen horen praten, kletsen, zeuren, ruzie maken en zelfs tegen elkaar schreeuwen als wilde dieren.
  Hete hoofden en koude harten onder het mom van liefde!
  Maar vertel jij mij nu eens wat jij ontdekt meent te hebben.
  Ik luister”
  En de spreker begon.
  De mond van de toehoorder viel open, want hij kwam daardoor van de ene verbazing in de andere.
  “Ik heb jarenlang veel, heel veel onderzocht, ” zei de toehoorder, “… maar dit is nieuw voor mij! Vertel mij gauw meer!”
  En de spreker vertelde zijn toehoorder alles wat hij wist, waardoor hij als door een luide bazuinstoot bij zijn oor geheel ontwaakte.
  Het was alsof een bijna gedoofd, walmend vlaspitje in zijn ziel een vuurtje werd.
  Zijn ogen lichtten weer op en hij keek met de spreker uit over de duistere vlakte boven de wilde zee of hij de eerste glinsteringen van die beloofde morgenster al zag.
  Wie weet… wie weet….

  Neen, niemand heeft bij de kapitein om tafel gezeten om in een gezamenlijke vergadering te beslissen wanneer het schip zou weerkeren om vervolgens met zondige trots rond te schreeuwen; “Ik wéét het!!”
  Maar wie weet, wie weet is die geheime boodschap in die brief toch de ware aanwijzing…
  Beiden weten echter: die kapitein liegt nooit.
  Komen doet hij; geen twijfel mogelijk.
  Wie weet hoe spoedig.

 34. Op https://www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed het volgende:

  “Dag van Nationaal Gebed – 18 maart
  Een boodschap van rust en vertrouwen

  Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het Coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

 35. Psalm 94:9
  ‘Zou Hij Die het oor plant, niet horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?’ vs. 9

  De Psalmdichter had het moeilijk.
  Hij leefde in een tijd waarin het recht verdraaid werd, onschuldige werden er het slachtoffer van, goddelozen juichten, ongerechtigheid werd niet alleen getolereerd maar smalend sprak men over mensen die zo achterlijk waren niet voor zichzelf op te komen of met hun ellebogen te werken.
  ‘De Heere ziet het niet, de God van Jakob merkt het niet,’ zo smalen zij.
  Maar wie is er nu echt blind?
  Blind zijn die pochers zelf.
  Hun kortzichtige blik richt zich op het hier en nu.
  Zij denken dat alles zo blijft zoals het nu is en dat de enige hulp en bescherming zelfhulp is.

  Maar de Psalmist weet beter. Dwazen, zo noemt hij zijn tijdgenoten. Denk nu eens na.
  Heb je je wel eens verbaasd over de gecompliceerdheid van je oor met al zijn gehoorgangen, hamer, aambeeld en zo meer, waardoor we in staat zijn om ons te oriënteren en ons evenwicht te houden.
  God heeft het oor geplant.
  Of ons oog, een staaltje van perfectie waarmee licht en donker, kleurnuances, ver en dichtbij kan worden onderscheiden.
  God heeft het gevormd.
  Hij heeft ons naar Zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen.
  Zou Hij dan niet kunnen horen of zien?
  Nee, je bent stekeblind als je je niet door Hem laat uitleggen waarom Hij nog niet ingrijpt in het onrecht in deze wereld.
  Hij kent onze gedachten en wil ons leren.
  Hij zwijgt omdat Hij de God van alle genade en de rots van mijn toevlucht is.
  Spoedig komt de tijd dat Hij in lichtglans zal verschijnen als Richter van de aarde, maar nu hoort Hij zo graag dat wij met de Psalmdichter Zijn grootheid bezingen en het zeggen:

  ‘Welgelukzalig is de mens die Gij onderwijst.’

  Allen een gezegende week toegewenst, Groet Muggenzifter

 36. Beste @Nieuw Begin, dank voor uw bemoedigende reactie.

  Zelfs in Israël is men de kluts kwijt en laat men zich leiden door de waan van Corona. Hoop dat Netanyahu een dag van vasten en gebed uitroept om hun zonden te belijden en daarna een besluit neemt met de Knesset om de Sjabbat in heel het land in Ere te gaan houden volgens het Vierde Gebod Exodus 20 en de toepassing daarvan in Exodus 31.

  Daarna hoop ik, dat hij samen met de Knesset heel het volk bijeen zal roepen in Jeruzalem, de stad van de grote Koning [Mattheus 5:35 en Psalm 48 en 132] in een Dankdienst en dan samen met heel het volk Psalm 81 hardop lezen en vragen of JHWH, de God van Israël dit gebed van Asaf wil verhoren/bevestigen…

  Psalm 81:8 in de benauwdheid riept gij en Ik redde u, IK antwoordde u in de verborgenheid van de donder, IK toetste u bij de wateren van Meriba. sela

  9 Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o Israël, of gij naar Mij hoordet!
  10 Geen vreemde god zal onder u zijn [Allah op de Tempelberg] gij zult u niet nederbuigen voor een uitlandse god.

  11 Ik, de HERE, [JHWH] ben uw God, die u opvoerde uit het land Egypte; [Boek Exodus]
  doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. 12 Maar Mijn Volk [Israël] luisterde niet naar mijn stem, Israël was [is] onwillig tegen Mij.

  13 Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid huns harten, zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden.

  14 Och, dat Mijn Volk naar Mij luisterde, dat Israël in mijn wegen wandelde!

  15 Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, [Corona en Antisemieten] en Mijn Hand tegen hun tegenstanders keren. 16 Zij die de HERE haten, zouden Hem veinzend hulde brengen, en hun Straftijd zou voor altoos duren.

  17 Hij zou u gespijzigd hebben met het vette der tarwe, ja, Ik zou u verzadigd hebben met Honig uit de Rots. [Die Rots is de Joodse Masjiach]

  Psalmen 19:15 (NBG51) Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn Rots en mijn Verlosser.

  Psalmen 27:5 (NBG51) Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een Rots.

  Over een uur is het Sjabbat in Israël, deze eindigt morgenavond omstreeks 18.00 uur!

 37. @ Ramshoorn en Wachter
  Bedankt voor de vele bemoedigende woorden van groot geloof en vertrouwen. Het versterkt en verdiept mijn inzicht in het geloof! Dank daarvoor. God zegene u broeders en overigens allen die op dit forum schrijven en lezen!

 38. Ja inderdaad @Rode Wauw, Romeinen 8 sluit af met de bemoedigende woorden…

  Romeinen 8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here!

  Paulus heeft wel ergere rampen meegemaakt dan paniek met het coronavirus dat nu wereldwijd veel wereldburgers in de greep heeft. Lees maar mee…

  1 Korintiërs 4:11 Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven; 12 wij verrichten zware handenarbeid; worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdragen; 13 worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk; wij zijn als het
  uitvaagsel der wereld geworden, als aller voetveeg, tot op dit ogenblik toe!

  2 Korintiërs 4:8 in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; 9 vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren; 10 te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.

  2 Korintiërs 11:23 Dienaren van Christus zijn zij? – ik spreek tegen mijn verstand in – ik nog meer: in moeiten veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. 24 Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig-min-één-slagen ontvangen,

  :25 driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; 26 telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar
  in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders;

  27 in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid; 28 (en dan), afgezien van de dingen, die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten.

  29 Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand
  aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan?

  Jeshua wat heeft Hij niet allemaal geleden? Toch spreekt Hij bemoedigende Woorden…
  In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Details in Johannes 16 en Openbaring 19.

 39. Mooie reacties hier op het geloofsforum. Voor een mens is het goed zo nu en dan te reflecteren op leven en dood. Weet ik mijn zonden vergeven, ben ik gereed om mijn Maker te ontmoeten?

  Romeinen 8 is een mooi hoofdstuk om in deze tijd te lezen. Het einde van het hoofdstuk geeft hoop en troost.

 40. Laat u overweldigen door de grote liefde van God de H.Geest als deze prachtige mensen Hem bezingen Wiens Naam is boven alle naam , ook boven alle ziekte en dood want Jezus Christus , Israel’s Messias en de Heiland voor alle volkeren, is gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde! Zo geweldig bent U oh God, wie zou niet aanbidden?
  Er zijn wereldwijd vele wonderen gebeurd met dit prachtige lied dat kunt u lezen in de getuigenissen onder de youtube!

  https://www.youtube.com/watch?v=QM8jQHE5AAk

  Laat u aanraken met de Kawod JHWH, de ‘Wolk des Heren’ in uw hart waar Hij wil wonen! Geprezen zijt Gij oh God en niets en niemand ( ook geen corona. ) kan de komst van uw Koninkrijk op aarde verhinderen op de derde God’s Dag als de verloren zoon eindelijk thuis komt! ( Hosea 6:1-3 )

 41. Beste @Wachter, dank voor uw welgemeende, spontane reactie.

  Ja, beste Wachter, ik zeg u van harte na: Ook ik stel enkel mijn vertrouwen op de Heere, HIJ zal ons nooit in de steek laten. Dank voor uw mooie lied: “This is the promise”, gezongen door Grace Larson. Wij komen erdoor heen. De belofte van de HEERE zijn volkomen waar. Hallelujah!”

  Het beste komt nog voor al Gods kinderen. De Here Jeshua/Jezus bemoedigt al zijn volgelingen in deze tijd van grote verwarring, verdeeldheid, rampspoed en oorlogen met de Woorden van:

  Johannes 16:19 Jezus bemerkte, dat zij [Zijn Discipelen] Hem iets wilden vragen en zei tot
  hen: Redeneert gij hierover met elkander, dat Ik zei: Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien?

  20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij [Mijn Getuigen] zult schreien en weeklagen, maar de wereld [vol ongelovigen] zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.

  21 Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens
  ter wereld is gekomen.

  22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u Wederzien [Handelingen 1] en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.

  23 En te dien dage [als Hij Koning is Zachariah 14:9 en Openbaring 19] zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader [JHWH] om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam.

  Paulus leert die volharding/afzien ook in Romeinen 13:11 Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het Heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.

  12 De nacht is ver gevorderd, de Dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! 13 Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd!
  14 Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat [verkeerde] begeerten [vreemd gaan, second love] worden opgewekt.

 42. @ Ramshoorn 4:12 PM. Hoe mooi door U verwoord Ramshoorn. Ook ik stel enkel mijn vertrouwen op de Heere, HIJ zal ons nooit in de steek laten. Ik denk nu aan het mooie lied: “This is the promise”, gezongen door Grace Larson. Wij komen erdoor heen. De belofte van de HEERE zijn volkomen waar. Hallelujah!

 43. Beste @Allemaal. Bijbel en Getallen zijn heel belangrijk. Gelukkig is de Bijbel die oorspronkelijk uit 49 boeken bestond [22 Oud-Testament en 27 Nw. Testament = samen 49 boeken = 7×7] ook in hoofdstukken en versnummers verschenen. Zodat we snel een opgegeven vers kunnen vinden.

  Getallen? We ontkomen er niet aan. Vragen als hoe oud bent u, Uw huis en telefoonnummer, Sofi-nummer, enz. laten al zien dat die ook bij een persoon hoort.

  BijbelGetrouwe gelovigen leven niet alleen voor het hier en nu maar zien ook uit naar een grootse toekomst samen met Jeshua en allen die voor Hem kozen. Zij zingen graag tot anderen die zich nog afvragen of er wel een gouden toekomst wacht…

  Kom en ga met mij naar het Vaderhuis daar is vreugd, vreugd, vreugd!
  Zal ik jou daar zien in het Vaderhuis? Ja, ik zal daar zijn in het Vaderhuis, Coronavirus of niet!

  Paulus leert in Hebreeën 9:27…En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het Oordeel! Mattheus 25 en Openbaring 20.

  Wonderlijk: Zelfs Teksten op grafstenen kunnen passanten tot nadenken brengen:
  Vreemdeling sta eens stil als je langs mij loopt, zoals jij nu bent , zo was ik ooit ook, zoals ik nu ben, zo zul jij zijn dus bereid je voor op de dood en volg mij.”

  Een onbekende voorbijganger las die woorden en schreef er het volgende antwoord onder:
  Jou volgen staat mij niet aan, TOTDAT, ik weet waar je heen bent gegaan!

  Jim Reeves [Texas] de bekende Country Zanger wist waar hij heenging en zong voor een grote menigte een lied niet wetende dat hij daarna omkwam tijdens een hevig onweer met zijn vliegtuig in een Air-Crash:

  This World is not my home – it’s just a passing thru, my treassures are laid up, somewhere beyond the blue, the Angels backing me from heavens open door, I can’t feel at home in this world anymore!

  Refrain: O Lord, [Jeshua] You Know, I have no Friend like You, if heavens is not my home, than Lord what will I do, the Angels back on me from heavens open door, and I can’t feel at home in this world anymore!” Mooi als je deze woorden kunt nazeggen!!!

  Veel ongelovigen, agnosten en onwetenden in 2020 vragen zich nog steeds af: is er wel een hemel, en hoe kom je daar?

  Jeshua, de Zoon van God leert in Mattheus 7 dat er op aarde een brede [de gemakkelijke weg] en een smalle [maar uitdagende] weg is. Op de brede gemakkelijke is veel schijngenot en uiteindelijk wacht hen aan het eind daarvan het verderf.

  Jeshua spreekt over de nauwe poort: Matth. 7:13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leid, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden [zonder de hulp van een gelovige]. Hoe kan ik die goede weg/poort vinden?

  Jeshua/Jezus leert in Johannes 14…Ik Ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij!!! Alleen de Here Jeshua heeft de sleutels [dus niet de paus] van de dood en het dodenrijk: Openbaring 1:17…

  En, toen ik Hem [Jeshua] zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, IK Ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, IK Ben Levend [Paasmorgen] tot in alle eeuwigheden, en IK Heb de Sleutels van de dood en het dodenrijk.

  Hij zegt tot ieder die in Hem gelooft dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood en de duivel, want IK leef en u zult leven! Lees maar in Johannes 11 hoe hij Lazarus opwekte uit de dood die al vier dagen dood was.

  John Bunyan schreef over het binnengaan door die nauwe poort en boek dat door miljoenen gelezen werd tot op deze dag: De Christenreize naar de eeuwigheid.

  John Bunyan was een Baptist [dopen geen kinderen] door God geleerd. Hij was een beroemd Bijbelleraar in de stad Bedford, Engeland. Een man die nauwelijks lezen en schrijven kon, heeft een van de belangrijkste boeken van de wereld geschreven. Twaalf jaar (1660-1672) zat Bunyan in de gevangenis te Bedford omdat hij de mensen predikte wat God aan hem geleerd had. [Psalm 32:8] In 1675 werd Bunyan opnieuw gevangen genomen en schreef toen dit boek. Zijn oogmerk is om eenvoudig voor te stellen een Godzoekende ziel op zijn reis naar de eeuwigheid. Hoe hij zich afkeert van stad Verderf, het huis van zijn vader verlaat en op weg gaat naar het Hemelse Jeruzalem. Een verrassende weg met vele wonderlijke ontmoetingen, u leest hoe hij eindelijk zijn pelgrimsweg aflegt, deze wereld verlaat en behouden aan de overzijde van de dood in de beloofde eeuwigheid aankomt.

  Nog een paar weetjes over getallen…

  De Bijbel heeft ongeveer 1.150 pagina’s ( NBG’51 vertaling )
  De Koran heeft ongeveer 423 pagina’s

  De Bijbel heeft 1189 hoofdstukken.
  De Koran heeft 114 Sura’s ( Hoofdstukken )

  De Bijbel heeft 31.000 verzen.
  De Koran heeft 6.234 verzen.

  De Bijbel heeft 950.832 woorden.
  De Koran heeft 156.984 woorden.

  De Bijbel bevat ongeveer 3.790.968 letters. ( zonder spaties )
  De Koran heeft 733.843 tekens, inclusief kopjes en vers-nummering.

  Samenvattend: Inhoud Bijbel verhoudt zich tot de Koran 5 op 1.

 44. Dank je Michaël voor het filmpje.
  Ik ben niet zo goed in Engels, maar in delen heb ik het gelezen.
  De teksten 2 Kor. en Joh. 15.
  Geweldige woorden wat we lezen.
  Het aller mooiste is om het in mijn/ons leven toe te passen.
  Zovele mensen… die de Heere niet kennen. Wat een opdracht voor ons.
  “Wij zijn gezanten van Christus…”.

  En de liefde, het is een gebod…”.
  En vrucht dragen voor de Heere.
  Dan is het goed om eens goed bij mijzelf naar binnen te kijken.
  Johannes 15 de eerste verzen over de Wijnstok, en wij de ranken.
  We moeten in de Heere Jezus blijven, zonder Hem kunnen we niets.
  Hoe vaak betrap ik mij er op… het zelf doen. Ik bereik niets zonder de Heere.

  Ik geloof zeker dat het broodnodig is, dat we steeds weer zulke teksten te lezen krijgen.
  Kan de Heere ons gebruiken??

  Michaël, heel veel sterkte en kracht van onze Hemelse Vader en de Heere Jezus om je heen. Je hebt zoveel meegemaakt, jou leven zal nooit meer hetzelfde worden.
  Maar, je bent in de Hem. Jij hebt al iets meegemaakt wat we óók lezen in Johannes 15, laatste verzen. De haat van de wereld.
  Bemoedigende tekst voor jou Michaël.
  Kolossenzen 3 : 2-3, “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God”.

  @ Pieternella, bijzonder die getallen in de Bijbel. Mooi dat je dat zo ziet.
  Ik ben eigenlijk nooit echt daar mee bezig, maar vind het altijd wel mooi van anderen die dát er wel uithalen.
  Ik kom wel steeds weer dezelfde getallen tegen. Het getal 40, ook zo bijzonder. Kom je steeds weer tegen. Zowel in leeftijd of in jaren of in weken. Of het getal 70, net zo.

  Lieve allen, geniet van de zonnige dag, Vaders zegen en bescherming om jullie allen heen.
  En hartelijke groeten van mij, Esther.

 45. Omdat ik op het geloofsforum, na de Piet1 en de DNA -drukte :-), een opleving bespeur in de interesse naar het bijzondere van Bijbelse getallen, leek het mij thans een geschikt moment om jullie te informeren dat Bijbelse getallen niet enkel in de gematria van de Bijbeltekst, maar óók in God’s handelen in-de-tijd op een opvallende wijze naar voren komen:
  https://vergadering.nu/links-bijbelstudie.htm
  En dan links-boven.

  In het verleden heb ik nogal wat geschreven over de symbolische perfectie en de absolute orde zoals die ontdekt kunnen worden in God’s handelen in-de-tijd.
  Maar vanwege de getoonde ‘belangstelling’ op het geloofsforum, ben ik daar na een tijdje mee gestopt.
  Ik bedoel dit zeker niet als kritiek naar jullie of als iets ten nadele van Xander want met de moderator heb ik indertijd heel persoonlijk en positief gecommuniceerd (Email),
  Met die flinke lappen tekst die ik destijds produceerde, ook nog es doorspekt met allerlei getallen, daarvan kan ik begrijpen dat de lezer niet direct, om e.e.a. beter te kunnen begrijpen, al die informatie om gaat zetten in een getekende weergave daarvan.

  Maar bij toeval kwam ik vorig jaar in contact met de beheerder van vergadering.nu (die aan de hand van mijn schrijverijen, voor zichzelf dus wél een tekeningetje maakte en zeer geïnteresseerd raakte).
  We besloten al snel om, dat wat ik na een hoop studie meen ontdekt te hebben, middels schema’s met verklarende tekst, overzichtelijker onder de aandacht te gaan brengen.
  De eerste 4 schema’s zijn gepubliceerd.
  Het is veel werk en tijdens het uitwerken ontdek je soms nog wat meer zodat updates op eerdere tekeningen niet te voorkomen zijn (wordt dus ook aan gewerkt).

  Mijn enig streven is dat dit alles mag leiden tot meer inzicht bij de leden van de gemeente van Christus (dat zijn de wederom-geboren gelovigen) dat de tijd dat zij hier nog zullen zijn, zeer kort is en dat het inmiddels de hoogste tijd is om te ontwaken.
  We luisteren in de samenkomsten naar veelal persoonlijke belevenissen en anekdotes.
  En wanneer de Bijbel dan onverwacht opengaat, naar preken uit een hele dunne Bijbel waar het profetisch Woord blijkt uitgescheurd (1/3 van de Bijbel bestaat nota bene uit profetie !!).
  Ik bemerk ook steeds vaker dat men de belofte dat Christus terug zal komen nog wel wil geloven, maar …. het moet niet te dichtbij komen.

  grtn. van Cees.

 46. De ouderen hier zullen ongetwijfeld wel eens gehoord hebben van David Pinto.
  Er is nu een boek verschenen van en over hem

  Redactie voeren over een in de loop der jaren tot stand gekomen verhaal, opgebouwd uit herinneringen en flarden van eerdere notities, bleek meer werk dan ik had verwacht. In het bijzonder omdat dit is geschreven door mijn inmiddels goede vriend; David Pinto. David heeft namelijk een bijzondere pen, waaruit soms verhalen vloeien die hilarisch zijn opgesteld en die nogal eens wat ‘recherchewerk’ vereisen om erachter te komen wat hij precies bedoelt.
  Hoe het ook zij, wij zijn erin geslaagd het levensverhaal van David op papier te krijgen en ik moet zeggen: het is een verbijsterend relaas, een prachtig avontuur.

  Lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2020/03/10/boektip-david-pinto-een-marokkaanse-jood-van-analfabetische-ouders/#more-232675

  Een Marokkaanse Jood van analfabete ouders
  Prof. dr. David Pinto – red. Ton Nijhof –
  ISBN:978-94-6338-837-5
  Paperback ‘5 x ‘7
  Uitgeverij Aspekt
  Verkrijgbaar vanaf 16 maart a.s. en rechtstreeks te bestellen bij de uitgever.

 47. Beste @Spyfromthesky en @Peternella…Dank voor uw reacties. Ja, niet alleen alle Woorden van de Bijbel zijn belangrijk maar ook hun getalswaarde. Jammer dat die kennis ontbreekt bij de meeste hedendaagse predikanten en gelovigen omdat ze geen kennis hebben van het Oude Testament.

  De Here Jeshua sprak vaak over Mozes en de Profeten, over Jesaja, Jona, Daniël, enz. We kunnen veel van deze Joden en ook van Petrus, Johannes, Paulus leren. Jeshua leerde:

  Matteüs 13:52 Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt.

  Tijdens een 3-weekse Seminar in Jeruzalem ontmoetten wij de bekende Joodse schrijver Ben Chorin. Hij vertelde over de betekenis van de woorden op het kruis van Jeshua…

  Het Kruis Van Golgotha: In Chr. kerken zijn steeds weer de VIER letters I.N.R.I te lezen aan het kruis. Voor een Jood zijn de Chr. afbeeldingen van Jeshua en Mirjam/Maria in een kerk louter afgoden. Ook…De Latijnse letters aan het kruis zijn voor hen afgoden….evenals de andere afbeeldingen: Rozenkrans, heiligenbeelden, en de Monstransen die meegevoerd worden in processies.

  Opvallend is dat Christenen die in Israël zending bedrijven, het volkomen negeren dat de woorden op het kruis Niet Alleen in het Latijn waren geschreven, maar ook in het Hebreeuws…Grieks en Latijn…zodat de hele toenmalige wereld het kon begrijpen.

  In het Hebreeuws las je de woorden: Jeshua-Hanozri-Wumelech-HaJehudim. Dit betekent: Jeshua Hanozri = Jezus de Nazoreeër. Wumelech = en Koning HaJehudim = Der Joden. ( Zie Johannes 19:19-20 )

  Het was destijds de gewoonte en dat is het ook thans nog, dat de Schriftgeleerden uit een zin steeds de beginletters van de woorden er uit lichten, om daaruit een nieuwe zin te vormen. Zo zien plotseling de Schriftgeleerden daar aan het kruis de vier letters, het tetragrammaton, de vier letters van de Gods Naam: J.H.W.H. en GEEN I.N.RI. De beginletters van dit Hebreeuwse opschrift geven de onuitsprekelijke Naam van God weer. De Heiligste Naam die de Joden niet durven uit te spreken, zij omschrijven deze liever als Hashem, de Naam, of als Adonai=Heer of Here. Hier aan het kruis bleek Jeshua/Jezus de Zoon van de levende God te zijn. Wie ore heeft die hore. Wie ogen heeft dat hij zie!

  Dat de Bijbel niet alleen woorden maar ook getallen leert…Lees het boek van Prof. Frederik Weinreb: De Bijbel als Schepping. Alle woorden/letters van de Torah werden geteld, leerde ook Jeshua in Mattheus 5:17-20. Lees ook het boek: De getallen in de Bijbel en hun verhaal van Dr. L.A. Snijders.

 48. @Ramshoorn @ Pieternella,

  De fout die ik maakte met 3x 14 had betrekking vanaf Abraham tot Jezus.
  Tussen David en Jezus zijn het 28 geslachten. Het neemt niet weg dat 3×14 = 42 ook terugkomt in die jaarweken en jaarweek en halve jaarweek.

  Spyfromthesky

 49. Ramshoorn,

  Bedankt voor je reactie en ook bijzonder aanvulling hoe vaak het voorkomt en de getalbetekenis.
  Het valt op wat een rijkdom de Bijbel heeft en de boeken elkaar aanvullen. De informatie tesamen zou wellicht een klein interessante Bijbelstudie stuk kunnen zijn. Dit alleen maar om de gelovigen aan te moedigen, maar zeker ook de niet gelovigen.

  Niets in de Bijbel spreekt elkaar tegen. Zelfs als ik het slecht mag verwoorden, ligt er een wiskundige precisie in het Woord van God. Ik ben ook wel dat je het nakeken hebt en ook gecontroleerd heb.

  Pieternella,

  Ook bedankt voor je aanvulling.

  Spyfromthesky

 50. Spyfromthesky schreef:
  David, de koning die dit schreef in de Psalmen. Het Halleluja voor de Koning. Jezus die 3 x 14 geslachten na David kwam.

  Hierbij viel mij op: 3 x 14 = 42
  En dat we dit getal ook tegen komen in Openbaringen: 42 maanden = 1260 dagen = 3½ jaar.
  Frappant he?

 51. Beste @Spyfromthesky, met grote interesse las ik uw verklaring over de 4 Hallelujah uitroepen in het laatste en beste Boek van het Nw. Testament Openbaring, waarvan Jeshua/Jezus zelf de opdrachtgever is. Immers in dit Boek kunnen we lezen dat Hij 12x de opdracht gaf om dit Boek te schrijven en te zenden aan de 7 Gemeenten. Openbaring 1 t/m 3.

  Het woord Hallelujah is uit alle moderne Bijbelvertalingen verdwenen! Alleen in de Statenvertaling en King James vertaling zijn deze blijde Joodse uitroepen nog te lezen. Afschuwelijk hoe de moderne vertalingen door vertalers Ont-Joodst zijn. Ook wat namen betreft.

  Wie regelmatig de Bijbel leest ziet deze uitroepen van Hallelujah vooral in de Psalmen geciteerd.
  We komen die uitroep 26x in heel de Bijbel tegen. Het wonderlijke is: 26 is precies de getalswaarde van de Naam van JHWH.

  Met Hallelujah uitroepen wordt de Here God van Israël geprezen. 22x komen we de Hallelujahs in het Oude Testament tegen en 4x in het Nw. Testament. Het getal 22 betekent Offer. Is het niet wonderlijk dat in Genesis 22 het “offeren* van Isaak wordt beschreven? God voorzag Abraham zelf van een offerdier ipv Isaak.

  Lees ook Psalm 22 waar het Offer van de Zoon van God aan het Kruis geprofeteerd wordt.

  Is het niet wonderlijk dat het Boek Openbaring 22 hoofdstukken telt…Het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters. Jeshua noemt zich de Alef [begin] en de Taf [Laatste letter van het Hebr. Alfabet.
  Zie alle details in Openbaring 1 Alfa en Omega.

  Waarom nu 4x uitroepen Hallelujah in Openbaring 19?
  JHWH spreekt over de vier einden der aarde! N-O-W-Z Openbaring 7:1.
  JHWH spreekt over de vier winden der aarde. Openbaring 7:1.

  Ezechiel zag de vier wezens met vier gezichten en vier vleugels. Ezechiel 1:6.

  De Vier Hallelujahs in Openbaring 19 zullen weerklinken als de Leugenkerk met haar vele valse denominaties vernietigd is. [19:2] en de Waarheid van het Koninkrijk van God op aarde in de Persoon van Jeshua/Jezus [Zachariah 14:9] zichtbaar wordt.

  Onder de Leugenkerk van de eindtijd wordt door de BijbelGetrouwen verstaan: het PausDom en de Wereldraad van kerken met alle aangesloten lidkerken die zich in 2018 in Genève hebben gecommitteerd met de Islam, Boeddhisten en Hindoeïsten en New Age aanhangers die tot één valse Wereldkerk zullen versmelten.

  Deze Hoer werd al voorzien en veroordeeld in Openbaring 18…wanneer het Babylon, dat zowel de valse kerk en het wereldwijde Babylonische joodse/antichristelijke [Kosjere slacht en Besnijdenis werd door VN en EU verboden] economische systeem gevallen-vernietigd is breken de bewoners van de hemel en de aarde in een nimmer tevoren gehoorde Jubel uit:
  Het Viervoudige Hallelujah!!!

  Jeshua zegt in Openbaring 18:4…Wees vrolijk over haar [ondergang Psalm 104:33-35] gij hemel en gij heiligen, en gij Apostelen en Profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht!

  Jeshua roept iedereen op: Gaat uit van haar, de leugenkerk. Openbaring 18:4.

  Rome en Mekka worden totaal verwoest en dan klinkt het Viervoudige wee van Koningen, Kooplieden, Handelaren en Zeelieden. Lees zelf maar verder.

  Wat een zegen dat George Friedrich Händel een Oratorium The Messiah over het boek Openbaring gecomponeerd heeft. Hij vertolkte als geen ander de betekenis van Jeshua die Koning wordt in Jeruzalem de stad van de grote Koning: He Shall Reign Forever And Ever. Al 250 jaar bevolken ontelbare muziekliefhebbers de concertzalen die stampvol zitten om het Happy End van de wereldgeschiedenis mee te vieren!

 52. ” Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. ”

  2 Korinthe 5:20-12 (HSV)

 53. ” Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. ”

  Johannes 15:16-17 (HSV)

  ;-{>

 54. Het Halleluja vanuit de Bijbel.

  Vele liedjes hebben dit wel ergens in de tekst staan. Ook aan beroemde componisten als Handel valt te denken aan Hallejuja(h).

  In de Bijbel komt het woord “Halleleuja(h) slechts een twee boeken voor. Waarom zou je je bijna afvragen?! Vaak is het vooral belangrijk om te kijken wanneer het woord voor het eerst in de Bijbel terugkomt, om daarna het beter te kunnen begrijpen.

  In de Psalmen kom je een aantal keren tegen. Hier is het de Here God die zich Israël ontfermt. De Here God wordt verhoogd. Hij is de schepper van hemel aan aarde.

  David schreef in Psalm 145:
  Mijn God en Koning, ik zal U roemen aleph
  en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.
  2 Iedere dag zal ik U loven beth
  en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd

  Het Halleluja werd dus vooral geschreven in de Psalmen door koning David!

  En het komt terug. Het komt terug in Openbaringen 19. Nee, voor de rest in het nieuwe testament is het er niet. Het komt pas weer terug in Openbaringen:

  Lied van overwinning

  1. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.
  2. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar aan haar – Letterlijk: uit haar hand. gewroken heeft.
  3. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.
  4. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!
  5. En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!

  De bruiloft van het Lam
  6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.

  Het Halleluja heeft te maken met dat de Here God het Koningschap heeft aanvaard. Laat er volgens mij geen verwarring zijn om wie het gaat. God is immers al Koning, maar ook Jezus zal Koning en Priester zijn. Zijn rol, in deze tussenperiode als Hemelse Hogepriester vervult Hij al. Maar straks zal Hij ook Koning zijn.

  David, de koning die dit schreef in de Psalmen. Het Halleluja voor de Koning. Jezus die 3 x 14 geslachten na David kwam, hier verzoening deed voor ons heil. Jezus die zo heeft geleden en de wil van God deed tot in de dood. Maar de dood kon Jezus niet houden. Jezus stond op uit de doden en had de sleutel de macht over de dood en het dodenrijk.

  In het boek handelingen bleek dat Israël zoals eigen voorzegd was alsnog niet ging geloven in de Here Jezus Christus, op wat uitzonderingen na, daarin lezen we een omslag. Duidelijk werd toen al, dat het heil naar de heidenen zou gaan, wegens de verwerping van Israël. Eigenlijk een intermezzo opdat de genadetijd voor de heidenen geopend kon worden.

  Wat een bijzonder plan. God komt doet zijn doel. Het Koningschap komt eraan! De wederkomst van Jezus komt er aan.

  Spyfromthesky

 55. @ Esther,
  Je reageert altijd zo lief. Kreeg er gewoon een brok van in mijn keel. Dank je wel.
  @ Ramshoorn
  Dank je wel voor je reactie. En over de opname: misschien gaat alles heel anders dan wij ons voor kunnen stellen. We zullen op de één of andere manier allemaal samen komen. Dat probeer ik mij wel eens voor te stellen: allemaal blije mensen. Wat zal dat geweldig zijn!

 56. ps
  In het filmpje wordt wel gezegd dat degene die voor God werken, Zijn bescherming genieten, en zij niet gedood kunnen/zullen worden, totdat hun taak volbracht is…

  Gods zegen voor ons allen!

 57. Wie zijn we? Kinderen van God.
  Wat zijn we? Ambassadeurs van Christus.

  God is Preparing You to Work for Him! / Ambassadors of Christ
  God maakt ons gereed om voor Hem te werken / Ambassadeurs van Christus
  https://www.youtube.com/watch?v=nOaS_JFCqAE (29:49 Minuten)
  In het Engels met Engelse ondertiteling.

  Het deed me goed om deze ‘boodschap’ te bekijken. Een en al positiviteit. Terwijl er ook nog een andere kant is. Namelijk die van: vervolging, onderdrukking, terreur en moord, vanwege de getuigenis voor de Heer en vanwege het woord van God. Deze kant wordt niet belicht in dit filmpje. Dat is denk ik ook de reden dat dit filmpje mij een goed gevoel gaf, plus een aanmoediging – voor ons allemaal.

  Ik wens iedereen nog een prettige zondagavond verder.
  Met een hartelijke groet, Michaël

  @ Esther, je vroeg hoe het met me ging. Daarop kan ik reageren met: Naar omstandigheden, goed!
  Dank je.

 58. Hallo Jette…

  Ja, dat ken ik ook nog wel, “Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen mijnheer”.
  Een hele serie was het. Wat zaten wij als kinderen altijd te kijken, geweldig vonden we het bij ons thuis.
  Even nostalgie. En mijn betoog, hahaha, je vergat het toefje slagroom nog.

  Het is nooit verkeerd om met elkaar soms even bomen over moeilijke Bijbel discussies.
  Het gaat er ook niet om dat we wel of niet daar op zitten te wachten.
  Het is zo jammer die menigeen zo zijn/haar visie er op heeft.
  Dan kom je nooit dichter bij elkaar. Het drijft zo vaak mensen uit elkaar.
  Ieder houd zich aan de eigen visie van het geheel. Dáár zit het probleem.

  Dan is het niet meer van elkaar leren, maar elkaar te tempel uit meppen.
  Heel zo’n onderwerp wordt ondergesneeuwd. Het gaat er niet meer om.
  Ik heb het net zo goed ook over mijzelf.

  Veel succes met je huis Jette.
  En hartelijke groet, Esther.

 59. Hallo Wachter,
  dank je wel. Zelf wijs je altijd naar de Heere Jezus, zo geweldig.
  Dat bemoedigd ook altijd. Wat zijn wij zonder Hem… we hebben de Heere altijd nodig.

  @ Pieternella, dank je wel.
  Het is helemaal niet raar hoor, dat je graag van alles wil weten en onderzoeken.
  Er staat zoveel rijkdom in Gods Woord. De Heere geeft het Zelf in je hart.
  Ik vind de gelijkenissen van Jezus ook mooi. Steeds leer je er weer iets van, of ineens zie je iets waar je steeds overheen kijkt.

  Vergeet nooit, lieve meid, dat het de Heere is door de Heilige Geest die ons die rijkdom in de Bijbel laat zien.
  Bid er maar voor. Vraag maar in gebed om inzicht wat je leest. Hij geeft het, op Zijn tijd.
  Hij ziet jou honger naar het geschreven Woord. De Heere weet het wel.

  Ik begrijp zo goed dat jij en ik en velen met ons, ook elkaar nodig hebben.
  Maar dat het soms ook zo moeilijk is dat je overladen wordt met allerlei verschillende meningen en uitleggingen.
  Voor jullie allen, Vaders zegen en genade van de Heere Jezus.
  Liefs van mij, Esther.

  Sterkte Pieternella, we hoeven het nooit alleen te doen.

 60. Beste@Pieternella. Ook ik heb nagedacht over uw vraag: “Zelf denk ik dat er wel een opname komt van de Gemeente. Een aanwijzing daarvoor zie ik in Openbaring 12:5 met de tekst: Plotseling werd haar Kind meegenomen naar God op zijn troon.. Dit Kind kan niet de Here Jezus zijn, want die is daar al.”

  Volgens Bijbelcommentaren wordt juist wel de Here Jeshua/Jezus bedoeld!!! Jeshua komt terug naar Jeruzalem [Mattheus 5:35] als een Wereldheerser. Zie Openbaring 14 en 19 en ook Psalm 2…

  Psalm 2:1 Waarom woelen de volken [in 2020] en zinnen de natiën op ijdelheid?
  2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers [rondom Jeruzalem] spannen samen [dus nu] tegen de HERE [JHWH] en zijn gezalfde [Zijn Zoon] 3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

  Psalm 2:4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here [JHWH] spot met hen. 5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen [de vervolgers van Jeshua en zijn Gemeente] in zijn gramschap: 6 Ik heb immers Mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. [Waarop de Tempel van Salome werd gebouwd]

  Psalm 2:7 Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn Zoon zijt gij;
  IK heb u heden verwekt. 8 Vraag Mij en IK zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.

  Psalm 2:10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters [VS, VN en EU] der aarde. 11 Dient de HERE [JHWH en niet Allah] met vreze en verheugt u met beving. 12 Kust de Zoon, opdat hij niet Toorne [Zie Openbaring 6: De Toorn van het Lam] en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem SCHUILEN! [Psalm 91]

  U schreef: De vrouw die het Kind baarde is naar mijn idee Israël, waar God een verbond mee had gesloten. Uit het verbond/huwelijk is dit Kind ontstaan.”

  Dat is juist. Waarom? God heeft voor de vrouw [Gemeente] een schuilplaats [In de woestijn, over-Jordaanse, waar hij 1260 dagen voor hen zal zorgen. Weet u nog hoe JHWH ook 1260 dagen [Drie en half jaar] de Profeet Eliah verborg voor de goddeloze koning Achab?

  Zie 1 Koningen 17:1 (NBG51) Toen zei de Tisbiet Eliah, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Lees zelf maar verder…

  Dus er is volgens Openbaring 12 geen sprake van een opname van gelovigen maar van een Verberging [van de Gemeente] tijdens de grote verdrukking van drie en half jaar in de woestijn van het overJordaanse!

  Het begrip Opname van de Gemeente zoekt u tevergeefs in de Bijbel. Hier laat ik het even bij, er is nog veel meer te ontdekken!

 61. @Ester.

  Mooi betoog Ester.
  Het deed mij terugdenken aan een kinderprogramma op TV toen.
  Dat was toen ook vol van geur, kleur en smaakstoffen, zal ik maar zeggen.
  Dus, zullen we die nog even toevoegen aan je betoog?
  Kan niet beter passen.
  https://www.youtube.com/watch?v=GEMElUafKOw

  En voor de rest.
  Ik ga weer verder met mijn huisje.
  Zonde van mijn tijd om verder te reageren.
  Al die moeilijke Bijbel discussies, pfff, zit toch niemand op te wachten.
  Dus ik laat het aan jullie over.
  Ik lees wel mee.
  Mocht er nog wat interessants langs komen, laat ik wel weer van mij horen.
  En wat was het mooi weer hé vandaag.
  Veel geluk,

  Jette

 62. @Esther
  Fijn stukje weer van jou, daar word ik ook altijd blij van. En, misschien heb je wel gelijk hoor, en wil ik te veel weten en onderzoeken. Maar ik heb nooit bijbel les gehad. Alleen de verhalen die verteld werden op school vroeger. En er staat zo veel in de Bijbel wat mijn nieuwsgierigheid prikkelt. Ook de verhalen van Jezus in de vorm van gelijkenissen vind ik mooi. Daar wordt ook iets anders mee bedoeld dan de letterlijke tekst. En dat probeer ik dan te begrijpen. En inderdaad, iedereen zal er een andere uitleg aan geven. En verdeeldheid is het laatste wat ik wil. Ons geloof in Jezus Christus is inderdaad het belangrijkste.

 63. Hallo allemaal…
  Genieten jullie ook van het heerlijke weer. Blauwe lucht, zon schijnt volop.
  Na al die druilige en donkere dagen, wat kan een mens dan van mooi weer genieten.
  Buiten nog wel koud, jas aan en genieten. Na het schrijven doe ik dat ook even.

  Opname/wederkomst… zijn veel meningen in. Daar liet ik mijn stem ook tussen klinken.
  Misschien is het belangrijker voor een gelovige in de Heere, dat wij mogen weten dat wij ooit bij Hem zijn. Of het nu op aarde of in de hemel is… dat valt toch allemaal weg, als ieder die bij Hem hoort… de Heere Jezus ziet van aangezicht tot aangezicht. Wij zien Hem. Wij zijn bij Hem.

  Misschien staan we ooit wel met beschamende hoofden, en zeggen we tegen elkaar, “Zo vaak twist onder elkaar, maar zo, dit, bij de Heere Jezus… hadden we het nooit kunnen bedenken. Het is niet belangrijk meer.

  Ooit zei mijn broer tegen mij… het gelovige deel van Nederland, worden te veel alleen allerlei theologie geleerd. Juist dan ontstaat er zoveel verdeeldheid.
  Als de theologie de boventoon voert.
  Ik moest hem gelijk geven… ook ik deed er aan mee. Hier… als ook in eigen omgeving.
  Theologie is vaak heel aards gericht… men wil alles passend maken, zodat het verstandelijk berekend kan worden. En dat kan juist niet. Wij hebben juist Gods Geest nodig hebben om te doorgronden.

  Zien wij door de bomen het bos niet meer?? Zien wij Jezus nog wel, wat het werkelijk betekend in ons leven of is de kennis/theologie het belangrijkste?? Zijn we nog zo begaan met verloren zielen?? Wat één van de belangrijkste opdrachten zijn.

  Oké lieve mensen, ik zelf hoort ook daar bij, ik ben bepaald echt niet beter als een mede broeder of zuster. Verliezen wij het doel, waar alles om moet gaan.
  Bijbelstudie is mooi, of elkaar visie horen… maar steeds weer heeft ieder wel iets waar een ander weer anders over denkt. Dan wordt de focus daar zo op gelegd.

  Er zijn zoveel mooie, leuke, bemoedigende, dingen die we lezen in Gods Woord.
  Ik was laatst nog even aan het lezen in Genesis… zo geweldig.
  Wonderlijk dat Abraham nóg zes zonen heeft, en alle 6 bij naam beschreven. Genesis 25 : 1-4.
  Dan alleen Izaäk en Ismaël.

  Ook zo iets moois, dat Jacob onder weg is, en dan ontmoet hij engelen van God.
  Dan zegt hij: “Dit is een leger van God”. Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaïm”.
  Genesis 32 : 1-2. Ik stel mij dat helemaal voor.
  Zien we het voor ons dat één van ons zo iets meemaakt.
  Er staat zoveel wat ik lees, daar wordt ik gewoon blij van. Zoveel waar je vaak overeen kijkt.

  En al die zaken in de Bijbel, waar veel meningen over zijn, soms is het beter om het met rust te laten.
  Harold gaf het al zo mooi aan. Ons leven hangt er niet van af… dat is alleen ons geloof in de gestorven en opgewekte Heere Jezus Christus. Daar mogen we elkaar altijd mee bemoedigen.

  Lieve allemaal, nu nog even het zonnetje in.
  Vaders liefde en bescherming om jullie allemaal heen. Ook voor Michaël, ben zo benieuwd hoe het met hem gaat.
  En lieve groet van mij, Esther.

 64. Arnold Karskens heeft aangifte gedaan tegen de NOS. Onder andere zet hij zich af tegen hoe de NOS ‘journalistiek’ bedrijft over Israel, Christenen , Trump etc. ( ook in vergelijking met de mohanwaancult u weet wel )

  Journalist Arnold Karskens klaagt het NOS journaal en haar hoofdredacteur Marcel Gelauff aan. Woensdag 27 februari heeft hij in Den Haag zijn aangifte gedaan op grond van de volgende artikelen;
  Art 1 van de grondwet; gelijke behandeling
  Art 217 van wetboek van strafrecht; discriminatie
  Art 323 van wetboek van strafrecht; misbruik overheidsgelden.
  YouTube ( 11,48 minuten )

  https://www.youtube.com/watch?v=XDScj_4Ni-o

 65. Beste @Muggenzifter. Dank voor uw wekelijkse bijdrage van de Psalmen.

  U schrijft terecht o.a. over Psalm 93…Toch is er de grote tegenstelling: de eeuwige God, met majesteit bekleed, met kracht omgord, en het bruisen van de stromen, de Opstand van de volken.”

  Ik zou daar ook nog de Opstand van Pausdom, Wereldraad van Kerken, Kerkenraden, EO, NCRV, Christelijke Kranten, Christelijke Politieke Partijen/Hulporganisaties zoals PAX [die BDS-campagne tegen Israel promoot: Koop niet bij Joden] willen toevoegen die strijden tegen Gods Woord zoals dat duidelijk in betrouwbare Bijbelvertalingen [Statenvertaling en King James] geleerd wordt!

  Valt het u niet op? Al deze organisaties zijn al jaren zieltogend!!! Kerken lopen massaal leeg. EO die samenwerkt met Roomsen is bijna gehalveerd in ledental van 604.000 naar 350.000 of nog minder. Nederlands Dagblad fuseerde 6 jaar geleden met de Roomse Volkskrant, Ik haakte ook snel af.

  Waarom? Ik werd geraakt door de woorden van Psalm 93:5…Uw Getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de heiligheid is uw huis tot sieraad, o HERE, tot in lengte van dagen.

  Overal in bovengenoemde organisaties is een Babylonische spraakverwarring gaande [o.a. over de betrouwbaarheid van Gods Getuigenissen in de Bijbel, de vrouw in het ambt, zegening van homoseksuele predikanten. ouderlingen, diakenen, enz.] omdat de hedendaagse “gelovigen” de woorden van de Bijbel ter Discussie stellen in plaats van te Gehoorzamen zoals Jeshua ons in Johannes 14 leert:

  Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn Geboden [Mattheus 5-7] bewaren!

  Johannes 14:21 Wie Mijn Geboden heeft en ze Bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

  Johannes 14:23 Jeshua/Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. 24 Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden Niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

  Beste Muggenzifter en @Allen, hoe lezen wij eigenlijk bovenstaande teksten?

 66. Cultuur onder Vuur doet aangifte tegen onderzoekers minister Ollongren!

  Cultuur onder Vuur doet aangifte tegen de onderzoekers van het door minister Ollongren bestelde rapport over nepnieuws. Hierin wordt Cultuur onder Vuur ten onrechte beticht van nepnieuws, onder andere door dit artikel: https://cultuurondervuur.nu/jerry-afr
  Kijk en oordeel zelf!
  YouTube ( 3 minuten, Nederlands gesproken door )

  https://www.youtube.com/watch?v=pzikzGNJAYU

  Hugo Bos roept op dit artikel zoveel mogelijk te delen.

 67. @ Muggenzifter @ 06/03/2020 om 8:27 pm

  Maranatha! Amen.

  Voor U en U allen, Gods zegen, wijsheid, liefde, bescherming en voorspoed!

 68. @Ramshoorn,
  Yes, dit is wat ik gehoopt had, zo kunnen we zeker verder.
  Dan kunnen we dat sluiten.
  Alleen over die menukaart zullen we wel blijven verschillen, maar dat geeft ook niet.
  En je haalde het aan, dichters en schrijvers.
  En zo kom ik terecht bij je menukaart.
  Ik ben nu eenmaal geen persoon die met losse flodders op jacht gaat om maar te kunnen blijven schieten.
  Ik heb gewoon trek in een wilde fazant, goed wijntje en een goed verhaal.
  Als voorbeeld van het grootte bruiloftsmaal te Jeruzalem dat komen zal.
  Met losse flodders is er helemaal geen maal.
  Ja en dan na z’n dag jagen met losse flodders, ja dan moet je wel naar het restaurant en dan maar gewoon een maaltijd kiezen uit de lijst.
  Niet voor mij, ik schiet met scherp, ik zal die fazant krijgen.

  @Pieternella.
  Ik ga voor een groot gedeelte met je mee, maar soms is het heel belangrijk duidelijk de feiten uit de bijbel voor ogen te houden.
  Met open einden is geen vraag beantwoordt.
  Goed, ik snap je schrijven, ik doe met je mee, hier dan mijn bijdrage, om over na te denken.

  De bijbel is een bundel van letters en zijn waarde is nul, gelijk oud papier.
  Om die bundel oud papier zit een kaft met vele sloten.
  Haal je er één slot vanaf, dan kan je slechts enkele delen lezen onder de ezelsoortjes van de bladzijde.
  Kortom, zonder de sleutels, geen verhaal, geen rode draad en geen clou.
  Vele van ons hebben de eerste sleutels.
  Eén, God aannemen.
  Slot twee, Jezus bloed je laten reinigen.
  Slot drie, de Heilige Geest ontvangen.
  Met die drie sleutels hebben we het nieuwstestament open, maar missen we wel de rode draad.
  We lezen dan vanuit het slot van het verhaal, als een uittreksel van het gehele boek.
  We hebben dan onze redding wel alvast te pakken en voor zover.
  Willen we de rode draad van het hele boek kunnen lezen, moeten we nog de missende sleutels zoeken.
  Ik denk er één gevonden te hebben, het DNA, het bouwwerk Gods van het leven.
  En hoop dan vandaar uit, nog de missende sleutels te vinden.
  Totdat de bijbel zich volledig openbaart, de rode draad en de clou.
  En die rode draad verbindt de feiten als meetsnoer op onze vragen.
  Het raamwerk des Gods.
  De daarnaast missende sleutels weet ik wel te hangen maar kan ze als mens niet reiken.
  Zoals de sleutels van het fundament der schepping.
  Slechts op weg, verder opzoek, naar de clou met de sleutels die ik reeds gevonden heb.
  Maar dan moet ik wel vanuit de punten van de feiten lezen, anders kom je zelfs met sleutels niet verder als de ezelsoortjes.

  PS. ik denk niet dat deze tekst op een spreuken tegeltje gaat passen.

  Jette

 69. @ Jette
  Bedankt voor jouw reactie. Het waren inderdaad veel vragen. Maar jouw antwoorden waren eerlijk
  Wat de opname betreft, vond ik de reactie van Harold heel mooi. Dat je er klaar voor moet zijn. Want Hij komt
  als een dief in de nacht. De Bijbel is een veel besproken boek. Ook in deze discussies heeft een ieder een eigen
  kijk en mening over teksten uit de bijbel met wat er allemaal gebeurd en ervaart. Niemand is gelijk, dat is het
  wonder van God’s schepping. Elkaars mening respecteren, bespreken en elkaar bemoedigen. Soms kom je er
  niet uit. Het is heel verdrietig dat jij je nu gekrenkt voelt. Jij deed zo je best met op alle reacties een antwoord te
  geven. Hoop toch dat je blijft lezen en reageren. Vond wat je schreef het overdenken beslist wel waard.
  Dan wens ik je alle sterkte nog met de bouw van je huis. En God’s onmisbare zegen. De rots om op te bouwen.

 70. Psalm 93
  De Heere is Koning. Hij regeert, ook nu,
  terwijl er oorlogen en geruchten van oorlogen zijn.

  Psalm 93 is actueel. Schijnbaar is er meer te zien van het geweld van machtige koningen dan van de regering van God.
  Toch is er de grote tegenstelling: de eeuwige God, met majesteit bekleed, met kracht omgord, en het bruisen van de stromen, de opstand van de volken.
  Tenslotte zal deze te pletter lopen op de geweldige overmacht van de Heere, voor Wie de volken slechts een druppel aan de emmer zijn.
  Hij zal Zijn heerschappij vestigen en alle koningen der aarde zullen voor Hem moeten bukken.
  De getuigenissen van de Heere zijn zeer betrouwbaar. Betrouwbaar voor ons persoonlijk, voor de Gemeente van God, voor Israël en voor alle volken.

  Fijn als we zelf door het geloof mogen weten kinderen van God te zijn.
  Dan kunnen we zeker zijn dat hoge golven van zorg, ziekte en tegenspoed Gods beloften aan ons niet kunnen vernietigen, omdat ze in Hem, Christus Jezus, ja en amen zijn.
  Dat geldt ook voor de Gemeente van God.
  Hoezeer de gelovigen verdrukt en vervolgd worden, hoe verscheurd ze ook mogen schijnen, eens zal de prachtige eenheid van Christus’ Gemeente worden gezien, als ze zonder gebrek, vlek of rimpel met Hem openbaar zal worden.
  Ook Israël, het aardse volk van God heeft deze beloften.
  Al wordt het volk nu nog bedreigd door de omliggende landen, eenmaal zal de Heere in Sion regeren en zal er werkelijk vrede zijn voor Israël.
  Tenslotte zullen de zegeningen van de Heere zijn voor alle volken.
  Onder de regering van Christus zal er geen oorlog meer zijn.
  Vrede en recht in plaats van geweld en onrecht voor de hele mensheid!
  Amen, kom Heere Jezus!

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 71. Beste@Jette, We hebben beiden een goede pen en maken van ons hart geen moordkuil.

  Ja, ik heb een directe manier van schrijven en spreken, dat klopt. Net als u zijn mijn dagen gevuld met activiteiten. Alleen daar al door verkwansel ik nooit geen tijd maar probeer in een discussie zo snel mogelijk de kern van een onderwerp te doorgronden en daarop een aantal antwoorden te formuleren. De ene keer lukt dat beter dan een andere keer.

  Ik had van u begrepen toen wij begonnen te schrijven dat u het liefst antwoorden vanuit de Bijbel wilde krijgen. Daar heb ik me toch aan gehouden?

  Hoe lees ik brieven van respondenten? Zoals u gezien hebt pik ik er een paar trefwoorden uit en schrijf dan…U Schreef…en alleen daarop reageer ik dan met plezier.

  Schrijven is een passie van mij…we schrijft die blijft! Beste Jette, hoop dat u ook met plezier blijft schrijven op dit forum, uw brieven worden gelezen, ook ik lees uw brieven altijd grondig, trouwens ook die van de andere respondenten. Tof!

  Nogmaals: Als ik ga tafelen in een restaurant, bekijk ik de menukaart met interesse, ik negeer de gerechten die mijn eetlust vergallen, ik bestel uitsluitend hun topgerecht en geniet er van.

  Doe dat ook in uw reacties. Reageer alleen op een stelling waar u iets aan kunt bijdragen doordat u van het onderwerp wat ter tafel komt veel van af weet en dat deelt met ons. Iedereen heeft toch een eigen stijl? Ik las eens: Wie de wereld van buiten wil zien, moet op reis gaan. Dat deed ik. Maar wie de wereld van binnen wil zien, die moet de beste dichters en schrijvers lezen.

  Shalom. Ramshoorn.

 72. @Jette,
  Dank je wel voor je reactie op mijn stukje. Misschien heb je het verkeerd begrepen, of was ik hierin niet duidelijk geweest. Maar, eigenlijk was er geen vraag van mij. Het was een gedachte van mij over een tekst. En het was mijn bedoeling dat anderen misschien ook hun gedachtes hierover willen ventileren. Het is geenszins mijn bedoeling antwoorden te verkrijgen als zijnde vaststaande feiten. Dit omdat anders het gesprek dood loopt. Het antwoord is dan immers al gegeven? Of het antwoord nu het juiste is of niet, de deur is hiermee dan wel gesloten.
  Ik wilde het daarom graag open houden, omdat de gedachtes van eenieder waardevol kan zijn voor het nadenken over een bepaalde tekst. Begrijp je me een beetje Jette? Reacties, graag, maar alle deuren graag open houden 🙂

 73. @ Ramshoorn,
  Je schrijft,
  Beste @Jette. Jammer dat u mijn “naam” negeert.

  Hub, en daar gaan we weer, vanaf regel één en gelijk weer even onjuiste conclusies trekken.
  Zo hebben we het over veel onderwerpen gehad.
  Maar tekens kom je met Bijbelteksten die jouw goed uitkomen maar laat Bijbelteksten die de andere zijnde leren weg.
  Dat noem ik selectief een discussie ingaan en heeft helemaal niets met waarheidsvinding te maken.
  Voorbeeld die je zelf schrijft?

  1 Thessalonicenzen 4:17 (NBG51) daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here Tegemoet [!!!] in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

  Schuif je de door jouw toegevoegde uitroeptekens die woorden naar rechts en de hele betekenis van deze Bijbeltekst heeft een hele andere betekenis.

  Daarnaast doe je telkens mij woorden of beweringen toeschrijven die ik niet geschreven heb.
  Zoals,
  Jette waar leest u het woord DNA in de Bijbel? De Apostelen mochten gelovigen nooit bezwaren met een Filosofie die ze nooit kunnen begrijpen

  Dat heb ik helemaal nooit geschreven, ik heb het niet over een filosofie, ik heb het over een theorie.

  En daarnaast tekens in je schrijven met, zo is het, en ieder die daar anders over denkt is, net zo dom als de EO of die groep of die kerkleer.
  Zoals deze, ook uit je laatste schrijven,
  en lieten zich dopen niet in naam van een drie-eenheid zoals roomsen en protestanten en evangelischen

  En voor je daar op ingaat, nee, ik geloof niet in die drie-eenheid leer van de kerk.

  Iedere keer die toon.
  Kortom je doet jezelf telkens weer buiten de discussie stellen.

  Daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer en daardoor druk.
  Daarnaast een stuk grond met kraakpand kunnen kopen in het NO van Nederland.
  Daar ben ik voor ons zelf een nieuw huis aan het bouwen.
  En met zelf bouwen bedoel in vanaf de onderkant van de fundering t/m de nokvorsten alles zelf.

  Ik heb gewoon geen tijd en geen zin om mij in van die zinloze, welles nietes discussies te mengen.
  Daar heeft helemaal niemand wat aan en vervuild alleen maar dit forum.
  En dan even terugkomend op de bovenstaande zin van je.
  Je naam stond er niet boven omdat mijn schrijven aan allemaal gericht was.

  Daarom ga ik ook niet in op de verdere inhoud van je laatste schrijven.
  Dat heb ik een paar keer geprobeerd en toen was het klaar.
  Je schrijven van 04/03/2020 om 5:22 pm deed voor mij de deur dicht, de druppel in de emmer.
  Voor mij komt dit alles over als een letterlijke kopie zoals ik al beschreven had, over mijn ervaringen als dat rokende schaap in de kerk.
  Dat heeft in mijn jonge geloofsjaren enorm veel schade aangedaan en dat ga ik natuurlijk niet nogmaals overdoen in mij leven.

  Ik hoop dat je het nu wel begrijpt, dan kunnen we dit onderwerp ook voorgoed sluiten.

  Jette

 74. Enorm goede Docu ( eventueel kijken via uitzending gemist lieve mensen!)

  NPO2 2Doc: Blasfemie
  Vandaag 23:05 • VPRO • 1 uur en 15 min
  De Pakistaanse geestelijke Khadim Hussain Rizviwil wil de blasfemiewet handhaven: de doodstraf voor het niet respecteren van de profeet Muhammad en gevangenisstraf voor het ontheiligen van de Koran.

 75. Beste Pieternella,

  Zou ik met je eerste zin beginnen?
  Alleen heb ik er moeite mee mijn gedachtes duidelijk over te brengen.
  Nou je bent helemaal duidelijk overgekomen hoor en ik heb ook altijd moeite om alles goed op te schrijven.
  Maar je vraag is duidelijk, ik heb de tekst er even bijgehaald en ik hark er mijn commentaar er met haakjes even tussen.
  Het is dan wel nodig dat je wat extra kennis moet hebben van de bijbel, zoals het weten dat Jezus zal hoeden met ijzeren roede in zijn 1000 jarige koninkrijk.
  Goed, ik doe een poging.

  Openbaring 12

  1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;
  2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.
  (voor zover is het duidelijk dat dit aan Gods zijde is en dan natuurlijk wat baart die vrouw)

  3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.
  (Hier is al duidelijk dat, dat satans rijk is die in de eindtijd daar is)

  4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.
  (Hieruit de draak, de satan, met daarbij de grote van Satans leger bestaande uit 1/3 deel van de engelen die zich aangesloten hebben bij satan)

  5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
  (Hier is duidelijk wat er geboren wordt uit die vrouw en dat het om één persoon gaat die zou hoeden met ijzeren roede, duidelijk Jezus dus)

  6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
  (De vrouw staat dus als symbool voor Israël waarvan wij weten dat deze via het “splijten van de rots” zullen kunnen vluchten van de antichrist en zijn legers)

  Kortom, deze tekst gaat dus niet over de opnamen, maar over de Israëlieten die vluchten aan het einde, de tweede helft van de eindtijd, 1260 dagen dus.
  Van de laatste jaarweek van de profeet Daniel

  Hopende dat ik je vraag duidelijk genoeg beantwoordt heb,
  Ik heb nu even geen tijd om er dieper op in te gaan en de daarbij behorende Bijbelteksten erbij te zoeken.
  Ik ga er dus maar vanuit dat je die wel kent.

  Jette

 76. Jette, ik ben blij dat je jouw gedachtes over het begrijpen van de Bijbel wilt delen. Veel daarvan komt nl. overeen met hoe ik er zelf over denk. Alleen heb ik er moeite mee mijn gedachtes duidelijk over te brengen. Maar ik vind het allemaal wel heel interessant, en ben ook altijd nieuwsgierig naar wat er precies bedoeld wordt met bepaalde teksten in de Bijbel.
  Zo ook met de vraag over de opname. Zelf denk ik dat er wel een opname komt van de Gemeente. Een aanwijzing daarvoor zie ik in Openbaring 12:5 met de tekst: Plotseling werd haar Kind meegenomen naar God op zijn troon.
  Dit Kind kan niet de Here Jezus zijn, want die is daar al. Daarom denk ik dat het de Gemeente is die mee wordt genomen. De Gemeente is het Lichaam, Jezus Christus is het Hoofd. Samen worden wij als Gemeente één met Jezus Christus. Lichaam en Hoofd komen samen.
  De vrouw die het Kind baarde is naar mijn idee Israël, waar God een verbond mee had gesloten. Uit het verbond/huwelijk is dit Kind ontstaan.
  God heeft voor de vrouw een schuilplaats waar hij 1260 dagen voor haar zal zorgen.
  Daar begrijp ik uit dat de opname zal zijn 1260 dagen voordat de Here Jezus samen met de Gemeente op aarde terug zal keren.
  Let wel: dit is mijn gedachte over dit gedeelte van Openbaring 12:5.
  Zou ook graag van anderen lezen hoe deze tekst begrepen kan worden.

 77. Beste @Jette. Jammer dat u mijn “naam” negeert.

  Goed dat u toegeeft dat: Het woord Opname komt niet voor in de Bijbel, of zijn er dan wel voorbeelden van. Jawel hoor. Daar kunnen we heel kort over zijn.
  Voorbeeld opname 1 Henoch
  Voorbeeld opname 2 Elia
  Voorbeeld opname 3 Sodom en Gomorra.” [???]

  Het onderwerp de Opname van de Gemeente waarover wel veel discussie is lezen we Nergens in de Bijbel. Jeshua sprak steeds over zijn Wederkomst naar Jeruzalem in o.a. Zachariah 14 en Mattheus 24 en 25 en Handelingen 1 en Openbaring 14 en 19.

  De Torah en BijbelGetrouwe gelovigen zullen Jeshua/Jezus wel TEGEMOET gaan in de lucht en met Hem neerdalen en het Bruiloftsmaal vieren in Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35 en Openbaring 19.

  1 Thessalonicenzen 4:17 (NBG51) daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here Tegemoet [!!!] in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

  Matteüs 25:1 (NBG51) Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom Tegemoet. [!!!]

  Matteüs 25:6 (NBG51) En midden in de nacht klonk een geroep: De Bruidegom, zie, gaat uit Hem TEGEMOET! [!!!]

  Jette waar leest u het woord DNA in de Bijbel? De Apostelen mochten gelovigen nooit bezwaren met een Filosofie die ze nooit kunnen begrijpen. Zie 2 Petrus 2 en Brief van Judas.

  Jona werd door JHWH/God naar de heidense grote stad Nineveh gestuurd met maar een boodschap van Bekering: Nog 40 dagen en Nineveh zal van de aardbodem verdwijnen. Zijn boodschap had succes Heel Nineveh bekeerde zich inclusief de Koning en zijn Regering.

  Jeshua zond zijn Apostelen Twee bij Twee [Lucas 10:1] de wereld in met een Ultimatum: Bekeert u en gelooft het Evangelie. Mattheus 10 en Handelingen 2. De 12 Apostelen deden het en op de eerste Pinksterdag kwamen in Jeruzalem 3000 Joden tot bekering en lieten zich dopen niet in naam van een drie-eenheid zoals roomsen en protestanten en evangelischen tot op de dag van vandaag dat leren, maar in de Naam boven alle Namen – [Filippenzen 2] In de Naam van Jeshua. Handelingen 2:38.

 78. De opname.

  Ik had dat onderwerp nog willen laten rusten.
  Maar toch haal ik hem in deze uitzondering even aan.
  Hij is natuurlijk wel heel belangrijk in het denkraam van Gods heilsplan.
  Dan kunnen we daar gelijk duidelijk over zijn, waar we op doelen met het woord opname.
  De “opname” kerkelijke dwaling?
  Een verzinsel die in de bijbel nooit voorkomt?
  Of toch wel en lezen we er gewoon elke keer overeen.
  Is er niets van terug te vinden in de bijbel?
  Of toch wel?
  Het woord opnamen komt niet voor in de Bijbel, of zijn er dan wel voorbeelden van.
  Jawel hoor.
  Daar kunnen we heel kort over zijn.
  Voorbeeld opname 1 Henoch
  Voorbeeld opname 2 Elia
  Voorbeeld opname 3 Sodom en Gomorra.

  En zo komt Nederland ook niet voor in de bijbel.
  Maar of we dan meteen de conclusie moeten trekken dat Nederland niet bestaat?

  En dan het geloof aannemen als een kind
  Dat is waar, maar om dan als kind te blijven hangen in kind zijn en niet verder de bijbel onderzoeken?
  Slopen we nu alle kerken en gaan we daar dan speeltuinen voor terug plaatsen?
  Of horen daar nog wat Bijbelteksten bij.
  1 tessalonicenzen 5
  21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
  Hosea 4
  6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

  En dan de alverzoening.
  Als je dan als kind God aanneemt en Jezus erkent als de Messias.
  Zijn dan een paar of alle zonden vergeven.
  Is dat een alverzoening of niet?
  Maar dat betekend natuurlijk niet, dat we dan lekker op los door kunnen blijven zondigen.

  Dat is het gevaar als we maar één kant onderzoeken en daar gelijk conclusies aan gaan verbinden.

  Jette

 79. Beste Raveltje,

  Wel, je hebt wel heel veel vragen in één keer.
  Ik ga mijn best doen, als startpunt waar je je zoektocht op je vragen kan beginnen.
  Je eerste vraag.

  Maar of God dat vuile DNA heeft mee laten gaan in de ark, de vrouw van Cham? Of dat er later uit het geslacht
  van Cham reuzen zijn voort gekomen uiteindelijk de Filistijnen? DNA van gevallen engelen?

  Het enige wat ik hierover in de bijbel terug kan vinden is deze tekst.
  Genesis 6
  4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

  Waaruit het “en ook daarna” aangeeft dat na de zondvloed ook nog reuzen waren.
  Zonder verdere uitleg daarbij, dus je vraagtekens blijven staan.
  Maar Cham kan kandidaat zijn, maar dat is natuurlijk gissen of dat waar is.
  Daarom laat ik voor mijzelf daar gewoon een vraagteken staan.
  Totdat ik mogelijk een tekst in de bijbel vind die daar licht op geeft.

  Er zijn ook buiten Bijbelse teksten te vinden met één daaronder die best interessant is.
  Maar let op, deze is NIET uit de bijbel.
  Dus de betrouwbaarheid van die tekst blijft twijfelachtig.
  In grote lijnen komt deze tekst overeen, maar of dat betrouwbaar is?
  Hier een interessant stukje daarover.
  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gilgamesj.pdf

  Dan de oorsprong van de duivel.
  Daar kan je hieronder een interessant stuk over lezen.
  Ik heb de Statenvertaling gebruikt, maar je kan daar natuurlijk ook andere vertalingen even naast leggen.
  Dat leest meestal wat makkelijker, maar vaak blijken er dan toch details net iets anders vertaald te zijn.

  Jesaja 14
  9 De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan, als gij kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde; zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan.
  10 Die altegader zullen antwoorden, en tot u zeggen: Gij zijt ook krank geworden, gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden.
  11 Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken.
  12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
  13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
  14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
  15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!
  16 Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven?
  17 Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?

  Ik hoop dat ik je een beetje geholpen heb hiermee.
  Jette

 80. @ Jette en allemaal
  Vind het best een interessant onderwerp, en uit DNA is veel te ontdekken.
  Maar of God dat vuile DNA heeft mee laten gaan in de ark, de vrouw van Cham? Of dat er later uit het geslacht
  van Cham reuzen zijn voort gekomen uiteindelijk de Filistijnen? DNA van gevallen engelen?
  Ik heb me wel eens afgevraagd hoe de duivel in het paradijs is gekomen. Niet door God. Maar de duivel heeft
  heel veel macht en vermomming. En dan zijn demonen nog, om mensen te verleiden, halfgoden. Waarmee ze
  wel hebben gezegd dat Aries daarvan afstamt, blauw bloed. En dat is begonnen in Griekenland.

 81. @mod,

  Het hoeft voor mij niet perse daarover te gaan.
  Maar waarom mijn interesse daar wel sterk naartoe gaat is.
  Omdat ik denk dat daar heel veel van te leren valt omtrent het nummer, dat genoemd is bij de openbaringen van Johannes.
  En daarmee volgens mijn idee, vlak voor de deur.
  En dat deze al reeds in de maak is via slinkse manier via de ziekenzorg wet.
  Dat is waarom ik denk dat het belangrijk is om het te onderzoeken.

  Jette

 82. Beste @Jette. Dank voor uw info. U schreef: Maar via dat DNA kunnen we met zekerheid stellen hoe te leren door dat denkraam over Gods bouwwerk, het leven.”

  U maakt geloven in God en Zijn Woord wel heel erg ingewikkeld! Volgens u kunnen alleen geleerden daarvan iets begrijpen. Ik volg liever het advies van Jeshua die leerde:

  Mattheüs 18:3 (NBG51) en Jeshua zei: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

  Waarom wilt u ons in een keurslijf persen van/met uw denkbeelden? Waarom zou er niet over de valse leer van de Opname/Alverzoening geschreven mogen worden?

  Waarom werpt u zich nu op als Redacteur van dit forum? Moeten alle deelnemers zich voegen naar Jette en zijn DNA wetenschap waar niemand op zit te wachten, denk ik?

  Beste Jette, reageer gewoon spontaan en kritisch net als iedereen op wat ter tafel komt. In een restaurant eet ik ook niet alles wat de menukaart toont. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Daar moet u het mee doen volgens de Rijdende Rechter!!!

  Geloof en Filosofie staan elkaar in de weg!!! Jakobus 1:22 (NBG51) En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Bestrijdt nooit geen moeilijkheden maar ga altijd door met de Oplossing!!!

  Paulus en Petrus lagen ook wel eens in de clinch. Maar noemden elkaar toch geliefde broeder!

  2 Petrus 3:15 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze Geliefde Broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, 16 evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de Overige Schriften.

 83. @ Jette: 2:47 AM. Keurige reactie van U, Jette. En..ik doe mee. Laten we elkaar als broeders en zusters in de Here zien.

 84. @allemaal,

  Het doet mij goed dat jullie vragen om te blijven schrijven.
  Dat doe ik ook graag, maar dan natuurlijk wel zo, dat we samen met elkaar onderzoeken en niet elkaar met Bijbelteksten om de oren slaan.
  Als we dat allemaal doen, dan kunnen we veel verder en zeker veel dieper in Gods heilsplan graven.
  Maar jullie hebben mij overgehaald, ik zal het nogmaals proberen.
  Maar eerst zal ik iedereen beantwoorden.
  Ik zal beginnen bij Ester beginnen.

  Ester, ik ben het helemaal met je eens.
  De link die ik geplaatst had zit een verklaring in, maar ook onzin conclusies.
  Zoals je al aangaf met dat het boek Job, dat het, het eerste boek zal zijn.
  Daarnaast is die theorie van mij van die DNA ook één die heel veel stof doet opwaaien.
  Natuurlijk begrijp ik dat heel goed en begrijp ik er dan er dan gelovige zijn die er dan even zeer grote moeite ermee hebben.
  Natuurlijk, dat had ik natuurlijk ook, doe je die theorie toepassen dan veranderd je zicht op de bijbel totaal.
  Maar we moeten ons natuurlijk wel aan de feiten houden.
  En die zijn goed duidelijk.
  DNA is Gods bouwplan voor leven, dat is geen uitvinding van wetenschappers.
  Daarnaast is de bijbel waar en DNA is waar, dan kan er maar één conclusie zijn.
  De bijbel kan DNA niet in de weg zitten en DNA kan ook niet de bijbel in de weg zitten.
  Daarmee is de conclusie een feit, lezen wij een tegenstrijdigheid tussen die twee, Bijbel en DNA, dan kan er maar één conclusie zijn.
  Dan lezen of interpreteren wij de bijbel verkeerd, of onze kennis van DNA schiet te kort, een andere conclusie is niet mogelijk.
  Daarnaast natuurlijk dat het overgrote deel van de bijbel dat die helemaal niets met DNA te maken heeft.
  Maar via dat DNA kunnen we met zekerheid stellen hoe te leren door dat denkraam over Gods bouwwerk, het leven.
  En dan van daaruit kunnen we gaan onderzoeken en zo natuurlijk leren.
  Maar goed de discussie liep vast voordat we goed op gang waren.
  En ik begrijp dat soms dingen moeten bezinken en ik weet, ik ga soms veel te snel.
  Toch is die theorie over dat DNA heel belangrijk, als jullie mij daar de tijd voor willen geven zal ik een heel groot Bijbels raadsel geven.
  Maar dat kost tijd.

  Harold mijn vriend van dit forum.
  Eigenlijk hetzelfde antwoord als aan Ester.
  Alleen we weten dat we alleen met elkaar kunnen discussiëren als we alle belerende toon daaruit weg laten.
  Kunnen we dat onderling niet, dan is er geen discussie mogelijk, dat vervalt discussiëren in het elkaar dicteren en vaak vervalt dat dan weer in ruzie.
  En dat is nou net wat ik niet wil.

  Ramshoorn
  Graag zou ik willen dat je ook meedoet aan de discussie.
  Maar laten we dan wel bij het onderwerp blijven en niet te snel conclusies treken hoe anderen op dit forum denken of hun geloof beleven.
  Mijn doel is hier om van elkaar te leren, maar ik heb een grote hekel aan elkaar beleren.
  Laat dat toch gewoon weg, wij alle op dit forum, zijn begonnen vanaf punt nul in ons geloof.
  En gaandeweg groeien we daarin verder, dus gun dan ook de ander dat deze kan groeien in zijn of haar geloof.
  Pak gewoon je winst en dat is.
  Eén ding ga je zo van mij winnen, dat heb je duidelijk laten zien.
  Het lijkt dat je bijbel citaten zo uit je mouw schud, welke ik altijd weer terug moet zoeken met zoiets van, waar stond dat ook al weer.
  Zo kan je dus een gouden aanwinst zijn in discussies.

  Dewevoga,
  Zeker heb je gelijk dat we zelfs kunnen leren van satan.
  De eerste daarvan is dat zijn weg de verkeerde is.
  Maar satan is geen antwoord op Gods heilsplan.
  Toch zeker heel belangrijk te onderzoeken, dat zie je ook vaak als gebrek in de “kerk” gebeuren, dat zij satan wegzetten als een dombo die niet weet wat hij doet.
  Heel goed om te beseffen dat de strijd 6000 jaar duurt in de hemelse gewesten, om satan eindelijk te slechten.
  Maar in dat alles zitten natuurlijk wel grote gevaren aan.
  De eerste is al dat wij niet door gebrek aan (bijbel) kennis in zijn vallen lopen.
  Zeer oppassen geblazen is dan ook de wijste weg lijkt mij.

  Anna
  Mag ik je uit de grond van mijn hart en uit mijn eigen leven waarschuwen?
  Ook ik ging in de fout toen ik die DNA theorie over de bijbel ging leggen.
  Ook ik schoot door en pas later kon ik door verder te lezen en te leren uit de bijbel het pas juist plaatsen.
  Let op, daarmee bedoel ik zeker niet dat ik daarmee alles daarover zou weten.
  Maar voorlopig en in ieder geval voor nu, genoeg om die DNA theorie te kunnen nuanceren.
  Dus vraag ik je, doe gewoon mee en dan zullen we waarschijnlijk tot dezelfde conclusie komen over dat DNA.
  Deze geeft wel degelijk antwoorden, maar via DNA kan je niet de totale bijbel verklaren.
  Althans, dat is de les die ik eruit geleerd heb.

  En daarmee het slot.
  Als we zo verder gaan en het zo als een ondergingen afspraak kunnen maken, doe ik natuurlijk heel graag mee aan de discussie hier.
  Zolang de nadruk daarvan blijft dat we van elkaar kunnen leren.
  En mijn advies, laat die opname discussie voorlopig even varen.
  Ik denk dat, dat voor nu even een brug te ver is.
  Later aan, als de neuzen dezelfde kant staan, zeker een hele goede discussie waard.

  Dus dit is mijn voorstel met natuurlijk de vraag.
  Wie doet er mee, het moet kunnen?

  Jette

  Jette, Wat is de reden dat u zo zoekend bent inzake de DNA theorie. Mod.

 85. Hallo Jette…
  Ik had het al gelezen, maar had nog niet de tijd/rust om even te reageren.
  Jammer, dat je je terugtrekt Jette. Zoals je leest, zijn er meerderen die het jammer vinden.
  Juist omdat je jezelf het rokende zwarte schaap bent, hoor je er bij.
  Want voor zulke zwarte schapen kwam de Heere Jezus. Wij zijn dat toch allemaal…
  Heerlijk toch. Hij kwam voor ons zondaren, voor niemand anders.

  Ik begrijp je wel, soms is het niet altijd makkelijk om op een forum discussies te voeren.
  Juist met Bijbelse punten waar best wel verschil van mening is.

  Over het DNA, waar we ook nog over hadden, werd eigenlijk ineens afgebroken, door mij.
  Ik wilde jou enthousiasme over het artikel over die, “” bloedlijnen-nefilim””, helemaal niet afbreken. Juist omdat er best wel sterke punten instaan. Ik las ook met veel interesse.
  Maar… ik kreeg er alleen een beetje moeite mee, omdat ik dingen las die ik heel vreemd vond.
  Zelf gewone Bijbelse dingen, waar totaal iets anders van gemaakt werd.

  Ik zal meteen een voorbeeld geven. We lezen op de eerste bladzij ook iets over Job.
  Het is waar dat in Job hoofdstuk 1 en 2 over de zonen Gods gesproken word, dat zijn engelen.
  Dat is een goede uitleg.
  Maar als er doodleuk bij vermeld wordt, na een heel verhaal, dat Job het oudste boek van de Bijbel is, en er staat dat de aards-vader Job leefde voor en tijdens en na de zondvloed… en allemaal verwijzingen naar engelen enz. enz. … Ik zat met verbazing te lezen.
  Alleen Noach en zijn gezin, samen 8 mensen hebben de zondvloed overleeft.
  En echt niet Job.

  Dan kruipt er onrust bij mij naar binnen. Als iemand zoiets schrijft, wat is er dan van waar over die hele uitleg over die reuzen die ná de zondvloed er ook ineens weer waren.
  Een heel verhaal over Cham lezen we, één van de zonen van Noach. Het was schijnbaar niet zo’n lieverdje. Dat kunnen we ook lezen in de Bijbel.

  Maar dan komt er een heel relaas, dat er iets van dat nageslacht van de gevallen engelen… mee lifte in de ark. Dan moet dat Chams vrouw zijn, volgens het verhaal.
  En daar begrijp ik niets van. God geeft de zondvloed, om de slechtheid van de mensen en om het nageslacht van de gevallen engelen te vernietigen…
  En dan laat God het weer toe in de ark.
  Zodat via Chams vrouw het vervuilde DNA weer tot bloei kan komen.

  En dat zijn juist dingen waar ik vreselijk moeite mee hebt.
  Die hele uitleg over die reuzen na de zondvloed, over Nimrod en steden waar reuzen woonden, het klinkt heel logisch, zelf hier en daar met Bijbelteksten… maar de enorme twijfel was bij mij al toegeslagen.

  In die link een paar bladzijden verder van dat onderwerp… zit ik daar toch te kijken naar walgelijke duistere, satanische plaatjes en tekeningen… ik werd er niet goed van.
  Ik heb niet verder gelezen, ik kreeg het niet voor elkaar.

  Daarom Jette wilde ik niet verder met het onderwerp.
  Alles wat we lezen in Genesis 6 geloof ik zeker.
  Het nageslacht van gevallen engelen is zeker zwaar vervuilde DNA. Zoals we het nu noemen.
  Maar God heeft er Zelf een eind aan gemaakt. Door de zondvloed.

  Een heel verhaal, misschien heel simpel neergezet door mij… wist niet zo goed om het duidelijk te maken.
  Dat is moeilijk om een discussie…samen te voeren uit een link waar ook leugens in staan.
  Zoals ik dat tenminste zag. Een link die best heel goed onderbouwd is.
  Er staan ook waarheden in… dan wordt het voor mij heel moeilijk.
  Daarom wilde ik er mee stoppen. Dan weet je ook de reden Jette waarom.
  Niet om jou of wie dan ook te kleineren.

  Ik hoop nog weer wat van je te lezen, net zo als de anderen.

  Jette, en jullie allemaal, Gods rijke zegen, en laten we vragen of de heilige Geest ons helpen wil. Hij is de Geest van de Waarheid.

  Lieve groet van mij, Esther.

 86. @Jette laat je niet ontmoedigen omdat er een meningsverschil is. Van de opname zijn erg veel opvattingen. Sommigen denken dat er geen opname is, terwijl andere christenen er dagelijks naar uitkijken. En dan is er ook nog een discussie over het tijdstip van de opname, voor, tijdens of na de grote verdrukking. Voor zowel voorstanders als tegenstanders van de opnametheorie is wat voor te zeggen. In dit geval kunnen er ook inderdaad verschillende interpretaties van bepaalde teksten worden begrepen. Het belangrijkste is dan ook dat wij als christenen onderling elkaar hierop niet oordelen.

  In Johannes 12:47 zegt Jezus: ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om haar te redden’. Het oordeel komt nog wel, helemaal aan het einde van de wereldse en Bijbelse geschiedenis. Als Jezus al gekomen is om niet te oordelen maar om te redden, wie zijn wij christenen dan om elkaar wel te oordelen over bepaalde zienswijzen? Moet ook niet onze aandacht liggen bij het redden van mensen?

  Natuurlijk mag er over bepaalde vraagstukken gediscussieerd worden, dat is alleen maar leerzaam, ook als je het uiteindelijk niet eens wordt. En ook als jij overtuigd bent dat jij in de Bijbel leest dat de opname wel plaats zal vinden is dat geen schande als er anderen zijn die dit juist helemaal niet Bijbels kunnen plaatsen. We blijven allemaal mensen die altijd vragen zullen blijven houden en ook zullen sterven met veel onbeantwoorde vragen. De opname of je er wel of niet in gelooft is niet van belang voor ons behoud, ons geloof in onze Here Jezus Christus daarentegen wel. En omdat dit gemeenschappelijk is, is elkaar onderling oordelen nooit op zijn plaats en moeten we elkaar in elkaars waarde behouden.

  Over een ander ding zijn voorstanders en tegenstanders van de opnametheorie het overigens ook eens: we moeten dagelijks gereed zijn om onze Heiland te ontmoeten. Dit kan met een opname en zo niet, dan kan de dood iedere dag langskomen.

 87. Helemaal mee eens @Anna, als u schrijft: Nergens in de Bijbel is er sprake van een collectieve opname, sterven is een individueel gebeuren.”

  In Genesis zien we JHWH al naar de Hof, het Paradijs op aarde komen om Adam en Eva die zich daar verstopt hadden aan de tand te voelen. Zij bemerkten dat ze naakt waren! [de zonde in hun leven hadden toegelaten] Zij bekleedden hun naaktheid met aaneen geregen vijgenbladeren. God riep tot Adam: Waar zijt gij?

  Genesis 3:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

  8 Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. 9 En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?

  10 En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik Bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

  Paulus leert: Romeinen 6:23 (NBG51) Want het loon, dat de zonde geeft, is de Dood, maar de Genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in JeshuaHaMasjiach, onze Here!!!

  U Schreef: Let wel; we zullen altijd bij de Here Jezus zijn, maar Hij komt terug naar deze wereld en dan zullen we met hem zijn met ons eigen “ opstanding lichaam “ en daar hadden de Tessalonisensen het moeilijk mee.”

  Ja, Jeshua komt precies op tijd terug om de wereld van de ondergang te redden, door satan en zijn bende voorgoed van het wereldtoneel te doen verdwijnen. Openbaring 20.

  Het leven op aarde is in 2020 voor mens en dier extreem levensgevaarlijk geworden met meer criminelen, verkrachters, moordenaars op straat dan in de gevangenis. Denk ook aan Pandemieën zoals Aids, Ebola, Coronavirus en dictators als Assad, Iran, Erdogan, Al-Qaida, Isis, Hamas, Fatah, Hezbollah, en wat te denken van alle valse en Militante Religies als ChristenDom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme? enz.

  Gelukkig is er hoop!!! Mattheüs 24:22 (NBG51) En indien die dagen [door JHWH] niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de Uitverkorenen [Torah en BijbelGetrouwen] zullen die dagen worden ingekort.

  Marcus 13:20 (NBG51) En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

  Jeshua zal Koning worden over de gehele aarde, alle knie zal voor Hem buigen. Zachariah 14:9 en Filippenzen 2. Ik bid iedere dag het Onze Vader Gebed: Laat uw Koninkrijk komen, laat uw wil geschieden in de hemel alzo ook op deze aarde. Amen.

 88. @Jette 3/3/2020
  Jammer dat u zich terugtrekt. Ik kan het mij voorstellen, omdat de tijd nog steeds niet rijp is voor “moeilijke” discussies. Reuzen, demonen en engelen het blijft moeilijk, zeker in deze tijd nu buitenaardse wezens in allerlei films opduiken en dit wel voor waarheid wordt aangenomen.
  Er was nog meer discussie geweest als het woord satan ter sprake zou komen, als functie of als naam. En wie was hij; hij moet hoog in de hiërarchie hebben gestaan om zich op gelijke hoogte te stellen met zijn Schepper, want de aartsengel Michael ging niet rechtstreeks tegen hem in.
  Vader nam de rol van satan op zich toen hij David porde om zijn volk te tellen. Zou dit niet te herleiden zijn tot: en leidt ons niet in verzoeking omdat Vader al weet dat wij te hoogmoedig worden? Shalom
  p.s. Jette overweeg uw mening nog eens, want er zijn meer meelezers die uw inbreng waarderen en er van leren.

 89. Iets om over na te denken:
  Ons lichaam bestaat uit Geest, Lichaam en Ziel.
  Bij ons sterven verdwijnt de geest uit ons lichaam, we blazen onze laatste adem uit.
  Van Jezus lezen we als hij aan het kruis hangt” wetende dat alles wat over hem geschreven was door de profeten in het O.T. ( datgene wat Hij tot dat moment moest vervullen) – toen dat moment vervuld was- “ En Hij gaf de geest”.
  Hij blies de adem uit.
  Jezus deed dit als zoon van God met grote macht en majesteit zelf om ons te kunnen verlossen.

  Bij ons mensen is de adem uitblazen de straf/ loon op de zonde van Adam en Eva.
  En onze “ levenstocht” ( ons hele leven ) is in tegenstelling tot zoveel mensen die dit zelf willen bepalen in Gods hand.
  Hij bepaald wanneer en hoe (op welke manier ) wij sterven. Lees ps. 90

  Ons lichaam wordt in navolging van Jezus begraven, ( bij Jezus duurde dit drie dagen) ons lichaam verteerd helemaal, er blijft niets van over het blijft daar in het graf tot op de jongste dag, terwijl onze genen bij God bekend zijn.

  Onze ziel; Onze persoonlijkheid gaat bij ons sterven terstond naar de hemel ; naar het vaderhuis met zijn vele woningen waar Jezus over sprak, dat Hij daarheen gaat om een plaats te bereiden.
  Zoals Jezus zelf zegt “ Laat uw hart niet in beroering raken; U gelooft in God, ook in Mij. in het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was dan zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ban “ Joh 14: 1:3
  Jezus spreekt hier over een persoonlijk / individueel tot mij nemen, niets collectiefs. !!!

  En met dit “ tot zich nemen” opname zo u wilt, is Jezus al 2000 jaar bezig.
  Individueel neemt Hij , of zijn gedienstige geesten : de engelen, mensen die tijdens hun leven in Jezus zijn gaan geloven,/ lief gekregen hebben, bij hun sterven mee naar de hemel, naar het vaderhuis met zijn vele plaatsen./ woningen.

  Daar zullen we Jezus in levende lijve zien!, want 1Joh 3:2 zegt. “ Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is.”
  De Bijbel maakt ons ook duidelijk dat er in de hemel herkenning van personen zal zijn.
  Een aantal voorbeelden:
  Math 8:11 “ Ik zeg u velen zullen komen van Oost en west en met Abraham Izak en Jacob aanliggen in het Koninkrijk der hemelen. “ Hoe kunnen kinderen Gods aanliggen met deze aartsvaders als zij hen niet eens eens zouden herkennen.?

  Lucas 13:28 Daar wordt iets over de ongelovigen gezegd: “ Daar zal zijn geween en tanden geknars wanneer u Abraham, Izak en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk van God maar uzelf buiten geworpen. “ Dus ; zelfs de verlorenen zullen Bijbelse personen herkennen die zij nooit eerder gezien hebben, hoeveel meer zullen de gelovigen dan herkennen.

  Lucas 16: 23 De rijke man vanuit de verte in de plaats van pijn herkent Abraham en Lazarus in diens schoot. Ook hier weer hetzelfde een ongelovige herkent Abraham die hij nog nooit gezien heeft, alsook Lazarus die hij op aarde wel gekend heeft. Lazarus eeuwig gelukkig Hij eeuwig in pijn.

  Math17:4 Bij de verheerlijking op de berg blijkt Petrus , een aardse sterveling in staat om Mozes en Elia te herkennen die hij nog nooit gezien heeft.
  Hoeveel temeer zullen dan de hemelingen elkaar herkennen, waar de kennis volmaakter zal zijn dan ooit hier op aarde. !!!

  Gen37:35 Jacob verwacht eenmaal tot zijn zoon Jozef te gaan in het hiernamaals en David verwachtte eenmaal tot zijn gestorven kind te gaan 2 Sam 12:32

  Dit alles verondersteld herkenning van hen met wie we zo vertrouwd waren, in de hemel, het vaderhuis; waar zonen en dochters van hetzelfde huis als broeders en zusters samenwonen.
  Zou je elkaar niet herkennen dan, is de hemel een vreemd huis en niet “ Vaderlijk en vertrouwelijk”.

  De herkenning zal Niet zijn als mijn vader en moeder maar op hemelse wijze als broeders en zusters van hetzelfde huis. Met God als Vader en Christus als onze oudste broeder en de engelen als onze knechten en alle heiligen als onze beste vrienden.
  De gemeenschap der heiligen is daar volmaakt ! en geen naamloze onpersoonlijke grijze massa verlosten maar volmaakt.
  Daar zullen we David zien en Jozef en Petrus en Spurgeon en Maarten Luther en Calvijn, en Bach wat zou ik graag met hem spreken, en het belangrijkste is dat we daar Jezus zullen zien!!!
  Al de anderen zijn een toegift, maar Jezus zien die mij en u gered heeft.!!!! Hem zien bij Hem zijn en over hem zingen met al die miljoenen gezaligden….. wat een feest…..
  En dan; “ Alzo zullen we altijd met de Heere zijn, dat is zeer verreweg het beste.

  Nergens in de Bijbel is er sprake van een collectieve opname, sterven is een individueel gebeuren.
  Maar deze situatie zoals boven beschreven is geen blijvende situatie.
  Let wel; we zullen altijd bij de Here Jezus zijn, maar Hij komt terug naar deze wereld en dan zullen we met hem zijn met ons eigen “ opstanding lichaam “ en daar hadden de Tessalonisensen het moeilijk mee.

  Het wordt te lang daarom is dat een ander “ Nadenkertje”

 90. Beste @Esther, Een waardevolle bijdrage van u in de discussie over die valse leer van de “””opname”’ waarvoor vooral de Jezuïet Darby en later ook Scofield bijbel verantwoordelijk werden in de 19-de eeuw. De Vergadering der Gelovigen werd later hun bekendste spreekbuis die ook andere Evangeliegemeenten zoals Baptisten en Johannes de Heer de stichter van het Zoeklicht en EO besmette met deze on-Bijbelse leer.

  U schreef: Ik geloof heel simpel zoals het staat in Mattheüs 24 : 30-31. Dat lijkt mij zo geweldig, als ik dat steeds weer lees…

  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote Macht en Heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de Vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

  Jeshua wordt de stichter van een Aards Koninkrijk [Psalm 72 en Zachariah 14:9 en Openbaring 14:1] dat Duizend Jaar zal duren. [Openbaring 20] Het Onze Vader Gebed dat Hij ons die in Zijn Naam geloven leerde bidden zal dan werkelijkheid worden. Want van U is het Koninkrijk en de Macht en de Heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mattheus 6.

  Jeshua leerde zijn Apostelen al eerder in het Evangelie: Lucas 13:29 (NBG51)
  En zij [gelovigen] zullen komen [Naar Jeruzalem Psalm 132 en Matth. 5:35] van Oost en West en van Noord en Zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods.”

  Alle valse godsdiensten zullen dan voorgoed tot het verleden behoren, ook het pausdom en de islam. Openbaring 19.

  Jeshua zal dan met zijn 12 Apostelen de wereld in Gerechtigheid gaan Regeren:
  Mattheus 25:31..Het oordeel van de Zoon des mensen:

  Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid [Openbaring 14:1] en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de Troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Enz.

  Zie ook Psalm 101:7 (NBG51) In Mijn Huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. 8 Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des Heren [Jerzalem] uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.

  Zie ook 2 Petrus 3 en Matteüs 19:28 (NBG51) Jeshua zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de Troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op Twaalf Tronen zitten om de Twaalf stammen van Israël te richten.

  Lucas 22:30 (NBG51) opdat gij aan Mijn tafel Eet en Drinkt in Mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op Tronen om de Twaalf Stammen Israëls te richten.

  Openbaring 3:21 (NBG51) Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn Troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op Zijn Troon.

 91. Beste Ester,

  Toch is het onderwerp zeer belangrijk.
  De grote vraag, hebben we een God van liefde of een God van wraak en gramschap.
  Bij een God van wraak en gramschap past geen Jezus, geen verlossing en geen hoop.
  Dat past bij die andere kant, satan, dat is de god van wraak en gramschap.
  Die predikt dat je door eigen goeddoen, door vuur heen, een eigen god kan worden.
  Daar is bij satan dan ook geen waarheid, geen verlossing en geen liefde.
  Het stoort mij dan ook, dat er dan ook altijd Bijbelteksten bijgehaald worden die duidelijk over de grote schare gaat, die tot geloof komen in de grote verdrukking.
  Straffen, louteren en de gevolgen van het onder satans koninkrijk leven, de martelaren onder ons, zijn totaal verschillend van elkaar.
  Dat hadden we al besproken en geleerd van het boek Job.
  De eerste oogst, de oogst en de late oogst, duidelijk drie verschillende periodes.
  Jezus de eersteling van de eerste oogst, wij nu vlak voor het einde van de “genadetijd”, de oogst en dan door het eind, de laatste jaarweek van Daniel, de naoogst.
  Je bruid sla je ook geen twee blauwe ogen en breekt haar boven de knieën af, vlak voor de bruiloft.
  De jaloerse wel, de satan, diegene die de bruid had willen hebben, maar haar niet kan krijgen, die slaat en hakt er op los.
  Straffen doe je wel als blijkt dat je bruid vreemdgaat en dan nog wel voor de bruiloft, via haar geloof in afgoden.
  Maar goed ik had het al duidelijk vermeld, iedereen moet het voor zichzelf uitzoeken.
  Ik ben daar al jaren uit en ik ga ook zeker geen discussie aan met gelovige, die allerlei teksten aan gaan halen, die helemaal niet over die groep, de “opnamen”, gaat.
  Net zo zinloos als een discussies met darwinisten, over schepping of spontaan leven.
  Zo i zo heb ik grote moeite met gelovige die alles door de bril van straffen en hel prediken.
  Daarmee ondermijn of ontken je de verlossing door Jezus, Zijn liefde en Zijn geduld.
  En erger mij bijzonder dat er Bijbelteksten uit verband getrokken worden, niet voor onderzoek of onderbouwing om het samen uit te zoeken en leren uit de bijbel.
  Maar Bijbelteksten misbruiken voor eigen gelijk, altijd aangevuld met, zo is het, ik heb de wijsheid, zo niet dan ben je net zo gek, zoals die groep of die groep.
  Met zo’n instelling sla je elke discussie dood.
  Daarom is er hier op het forum, op dit moment, ook geen ruimte voor het onderzoek om b.v. mijn DNA theorie te toetsen hoe die in de bijbel te passen, te onderzoeken en te toetsen.
  Maar dus blijkbaar ook niet mogelijk om de juistheid over de “opname” te onderzoeken.
  Sterker met zo’n minachtende toon tegenover het geloof van mede gelovigen is er überhaupt geen discussie mogelijk.
  Maar goed, dit, mijn kritiek gaat niet over jou.
  Dus als afsluiting en dan wel voor jou Ester, je bent lekker op weg, goed kritisch, laat je niets zomaar even aanpraten en je onderzoekt, dus het komt wel goed met je.

  Dus ik laat het hierbij en trek mij voorlopig weer terug tot enkel lezen op dit forum.
  Groetjes van het rokende zwarte schaap,

  Jette

 92. Onze geofferde kinderen

  Denemarken heeft tot nu toe de meest restrictieve buitenlander-politiek. Desondanks wordt in Denemarken, net zoals in andere West-Europese landen die met vreemde culturen “verrijkt” werden, bruut en niet geprovoceerd geweld tegen jonge Denen het vaste bestanddeel van het dagelijks leven. In toenemende mate hebben bendes met migratieachtergrond het op jonge Deense jongens en meisjes voorzien en slaan bruut toe.

  Lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2020/03/02/onze-geofferde-kinderen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *