6929

 1. @ Nicole 14/01/2022 om 1:02 pm

  Lieve Nicole,

  Hartelijk bedankt voor uw warme reactie. Ik hoop ‘dat’ ook.

  Michaël

 2. @ Albert 14/01/2022 om 12:29 am

  Beste broeder Albert,

  U schreef: ”Wat kan vermissing veel ongerustheid geven, ik spreek uit ervaring.” Dat klopt, en de ongerustheid neemt toe naarmate er meer dagen verstrijken. Ik hoop dat diegene toen veilig is teruggekeerd, zoals ik nu zelf ook voor deze persoon hoop.

  Ik denk dat uw les over ”kennis” zeker ook nuttig kan zijn voor anderen. Ik kan helemaal begrijpen dat u aarzelt om over uw andere les, ”de rijkdom in het van God afhankelijk zijn” op het internet te schrijven. Het is ook absoluut geen verplichting om dat te doen. De boodschap zat al in hetgeen u mij op 17/09/2021 om 9:42 pm schreef. U schreef toen het volgende:

  ”Het heeft me wel veranderd, zoals de dankbaarheid bij het ’s morgens wakker worden tot heel bewust alles meemaken. Als je je leven onder controle hebt dan is overgave aan Jezus best moeilijk. Hoe graag willen we Hem niet in ons leven binnenlaten maar eigenlijk willen we zelf bepalen hoe ver Hij mag gaan… We willen de dingen in het leven blijven vasthouden. Kunnen we oprecht tegen Jezus zeggen: ‘hier ben ik, gebruik me maar’, ‘trek uw plan maar met mijn leven’?

  Wanneer je afhankelijk van Hem bent geworden wordt het gemakkelijker, je moet de dingen dan wel loslaten, dan merk je ook dat Hij daar echt iets mee doet. Er komt dan iets kostbaars voor terug wat je nooit uit eigen kracht had kunnen bereiken. Misschien is daarom lijden kostbaar voor God?”

  Deze tekst spreekt al voor zichzelf, Albert. U hoeft daar eigenlijk niets meer aan toe te voegen. En nogmaals, ik vind het heel begrijpelijk dat u liever geen privé zaken ”blijvend” op het internet wilt zetten. Dat is geen enkel probleem, u bent daar helemaal vrij in!

  Beste broeder Albert, ik wens u wederom Gods zegen, moed, kracht en sterkte toe. En bid dat Hij u, iedere dag weer, in alles bijstaat.

  Met een hartelijke groet, Michaël

 3. Cor 14/01/2022 om 1:56 pm

  “Vandaar dat ik van mening ben dat de tempel “het menselijk lichaam is en die nu verontreinigd word door satan”…”

  Yep, mee eens Cor maar dan kan er ook nog een tempel gebouwd worden.
  Het kan dus alle twee waar zijn.

  Groetjes, Jan

 4. Peter schreef:
  13/01/2022 om 8:14 pm

  Goedendag Peter,

  Wat ik zo mooi vind aan Dr Michael Heiser is dat hij het Woord leest in zijn originele staat. Wat toen geschreven werd, Moest ook begrepen worden in dezelfde tijd waarin het geschreven is.

  Hij gaat snel in deze korte video boodschap en verwijst naar verschillende passages in Ezekiel…

  Het verband Tempel en Israel is een vaststaand feit., alleen ik probeer de koppeling te maken met wat nu gebeurd wereldwijd. Ons lichaam is een Tempel en wat gebeurd er nu., De mens word vergiftigd met een goedje wat herhaaldelijk zal worden ingespoten. De vrijwilligheid van de mens om dit zomaar te laten gebeuren geeft aan dat de gepromote leugen door het W.E.F alles voor elkaar krijgt en voor een groot deel die mensheid kan bestempelen met een merkteken. Want de angst, maar vrijwilligheid is aanwezig., hoe velen gaan het toekomstige beest aanbidden…!?

  Met andere woorden er zijn dus vele mensen onbewust slachtoffer geworden van wereldpolitiek en zullen alles aanvaarden om normaal werelds te kunnen leven.

  Vele zullen dus het merkteken van het beest aanvaarden en daarmee hun Tempel verontreinigen. Wanneer.,… dat is nog onbekend., maar alles gaat in rap tempo en zal ongetwijfeld openbaar worden gemaakt.

  Ik staar mij dus niet op een gebouwde Tempel in Israel die er waarschijnlijk wel komen zal., want dat is voor Israel en niet voor de Gemeente. De aandacht gaat meer naar wat satan wil bereiken en dat is de vernietiging van de mens.

  Zoals Michael Heiser het verteld dat de Tempel beschreven in Ezekiel…een blauwdruk is van een structureel gebouw en dat er e.v.t een tempel gebouwd kan worden in de nabije toekomst., maar ook weer vermeld dat…”als er een tempel word gebouwd in de nabije toekomst en er is geen tempel in het einde van het boek Openbaringen dan blijft die vraag aanwezig…!!!

  Er staat in openbaringen 21 en dan moet je eigenlijk het hele hoofdstuk lezen maar vooral de tekst 22…Ën een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel., en het Lam En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam….”

  Vandaar dat ik van mening ben dat de tempel “het menselijk lichaam is en die nu verontreinigd word door satan”…

  Groet…

 5. Michaël ;-{> schreef:
  13/01/2022 om 2:20 pm

  “vanwege de vermissing van iemand die ik al ruim 30 jaar ken, en die inmiddels al 14 dagen zoek is. Waardoor ik mezelf niet eerder kon concentreren op hetgeen u schreef. Ik hoop en bid dat hij levend en wel weer terug mag keren.”

  Ik hoop dat deze persoon spoedig contact met u zal opnemen, op welke manier dan ook.

 6. Beste Peter 13/01/2022 om 7:49 pm

  Lees mijn laatste schrijven aan Cor even, daar staan ook de antwoorden op jou schrijven in.

  Groeten, Jan

 7. Beste Cor 13/01/2022 om 7:47 pm ,

  Oké de zoom discussie gevolgd en voor mij kwam hun visie niet over.
  De jaarberekeningen vanaf Jezus zijn kruisiging waren in mijn ogen prima en goed onderbouwd.
  Enkel hebben ze blijkbaar nog niet gehoord over de Abraham-Akkoorden die voor mij een ijkpunt geeft in deze jaarberekeningen.

  Maar dan gaan ze rond 1u:45 mis bij de vragen waarop ze reageren.
  En daar staan twee dingen telkens centraal.
  1 Ze kunnen het maar niet anders zien dat de “opname” moet en zal, voor de laatste jaarweek gebeuren.
  2 De “bedelingen” in Openbaringen, aan de 7 gemeentes en dan de “bedeling” aan Israël.

  Daarmee kan je duidelijk terug zien in de film, dat ze geen goed onderbouwd antwoord hebben op Openbaringen 3
  10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

  Waarbij natuurlijk het woord “verzoeking” en het gedeelte “over de gehele wereld” een sleutel positie hebben in de tekst.
  Dus niet alleen gericht aan de gemeente of alleen aan Israël en daarmee dus dat deze tekst enkel en alleen op Gods toorn kan slaan.
  Daarnaast de logica, satan weet dat hij weinig tijd heeft.
  Als de “opname” van de gemeente vooraf aan de laatste jaarweek gebeurd, dan is de “weerhoudende” werking van de gemeente ook weg.
  En dan bedoel ik deze weerhoudende werking, en niet die uitleg van een verdwijnende Heilige Geest uit de wereld.
  Ik bedoel deze, Johannes 17: 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
  En reken maar dat, als Jezus iets aan de Vader vraagt, dat het dan ook gebeurd.

  Maar ook met de opname vooraf, waarom zou satan dan nog eens 3,5 jaar wachten om zich te openbaren?
  Dat is gewoon niet logies.

  De sleutel ligt in mijn ogen bij Daniël met de 70 jaarweken waarvan de laatste jaarweek met een tussenperiode van 2000 jaar ingaat.
  Dat geven ze in de zoom discussie ook duidelijk aan.
  Deze “bedeling” is zeer duidelijk in de tekst en duidelijk enkel gericht aan Israël, maar wordt gekaapt om daarmee automatisch te concluderen dat dan de gemeente weg zou moeten zijn.

  Daarnaast wat mij vaak stoort aan dat soort filmpjes is dat tekens in “vakjes” denken.
  Ook hier lees ik op het forum dat telkens terugkomen, wat daarmee al gauw overgaat van discussiëren, naar, ik weet hoe het zit en niet anders.
  Daarom reageer ik daar meestal niet op, een andere visie prima, maar om te onderzoeken moet je open kunnen staan voor andere benaderingen.
  Maar natuurlijk ook in staat zijn om je visie te kunnen herzien.

  Een mogelijke oplossende sleutel daarvoor zal ik motiveren.
  Het probleem is in mijn ogen het niet (willen) zien dat gebeurtenissen in verleden of toekomst altijd “dynamisch” verlopen.
  Openbaringen geeft ijkpunten aan zoals met het “merkteken”, op een bepaald punt en onder die en die omstandigheden dan…….
  Maar als je je goed verdiept, dan begint het “merkteken” al bij de volkstellingen.
  De eerste opgetekende volkstellingen bij Genesis en David, maar voor onze geschiedenis (bedeling) de volkstelling voor Jezus zijn geboorte.
  Daar worden als eerste de “persoonsgegevens” verzameld en pas in 1791 ingevoerd als zijnde paspoort.
  Wat weer veder verloopt via vaccin naar QR paspoort en zo de verwachting naar “merkteken”.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Paspoort

  Zo ook, er gaan niet in één seconden 1/4 en dan weer 1/3 in één seconden van de wereld bevolking dood, ook dat slaat op twee lopende periodes.
  Pas als deze mensen dood zijn, is het sleutelmoment dat de tekst klopt dat er 1/4 van de mensen dood zijn en daarna 1/3, dat zijn dan twee sleutelmomenten.
  Een uitzondering is ook te lezen als Jezus zijn voeten op de Olijfberg zet, maar dat geeft de tekst ook duidelijk aan.

  Zo ook het sleutelmoment van dat QR paspoort, merkteken, is dan uiteindelijk daar bij het openbaren van de antichrist, maar is dan ook ruim van te voren gereedgemaakt voor dat doel.
  Zo is het sleutelmoment voor Israël met het ingaan van de laatste jaarweek van de 70 en is daarmee helemaal geen garantie dat de opname als beginpunt moet dienen.
  Dat kan wel, maar is daarvoor geen absolute voorwaarde om de laatste jaarweek in te laten gaan.

  Het grote verschil is in mijn ogen het lezen van Openbaringen als een soort toekomstvoorspelling, tegenover het lezen van openbaringen als steun voor mensen die Jezus lijdzaam verwachten.
  IJkpunten die allemaal op Gods klok in vervulling zullen gaan.
  Met de grote en gedreven vraag, hoe lang nog Vader dat de missende schapen daar zijn en dat we naar Uw huis mogen?
  Het grote verschil tussen de domme en de verstandige bruidsmeisjes. Matteüs 25:1-13
  De domme die (Openbaringen 3: 10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking,…..) als extra olie in kruikjes missen.
  Ik heb in mijn kruikje alvast de Abraham-Akkoorden toegevoegd.

  Groeten, Jan

 8. Beste broeder Michaël.

  Geeft niets hoor dat u pas later reageert, het is ook helemaal niet nodig om op elk bericht te moeten reageren.

  Ik hoop dat de persoon uit uw omgeving inmiddels weer levend en wel is teruggekeerd. Wat kan vermissing veel ongerustheid geven, ik spreek uit ervaring.

  Mijn post over ‘kennis’ was eigenlijk een verslag van mijn eigen les, dus ergens was het aan mijzelf geschreven en is wellicht nuttig voor iedereen. Over die andere les van me, ‘de rijkdom in het van God afhankelijk zijn’ aarzel ik nog om te schrijven. Om dat uit te schrijven moet ik best veel privé blootgeven anders is het niet goed te volgen. Het is voor mij geen enkel bezwaar om dat met u te delen, maar het idee dat alles wat je ooit op internet plaatst daar voor altijd blijft staan… maakt me wat terughoudend.

  Gods zegen en broederlijke groetjes, Albert.

 9. Hier een video ter bemoediging voor een ieder die depri is onder de gebeurtenissen van onze dagen. Corona en het wereldrijk dat ermee wordt gesticht is maar voor even. Het is om de enorme grootheid van zijn kracht te tonen. Ons versteld te doen staan over de wijsheid, rijkdom en kracht van God en zijn Messias.

  Richt uw hoofden op want uw redding is nabij. Hij, Hij, Hij, Hij is het en niemand anders, Jezus van Nazareth. Hij is de grote Held van de geschiedenis. Kijk naar deze video en geniet van zijn Grootheid en Heerlijkheid. Eindeloos is zijn kracht, zijn heerlijkheid, zijn liefde voor ieder die in Hem gelooft. Eeuwig zullen we met Hem mogen delen in zijn heerlijkheid.

  https://youtu.be/CBWQyposoyo

 10. Beste Frank.
  U schrijft over over een z.g. (geheime) opname voor de verdrukking en een gespreide bedje. Misschien heb ik iets gemist maar wat is uw bron voor deze stelling, heeft iemand dat hier zo gesteld? U zegt dat ‘Opname vooraf’ gebaseerd is op verkeerde uitleg, zou u dat verder willen toelichten met onderbouwingen?

  Een half jaar geleden zijn op dit forum 50 overdenkingen geplaatst op basis van Gods woord om wél de Opname vooraf te verwachten. Lees het gerust eens door. U maakt me nieuwsgierig naar uw tegenargumenten van deze 50 overdenkingen.

  Mvg. Albert.

 11. Frank schreef:
  13/01/2022 om 4:53 pm

  Dag Frank,

  Ik ga kort in op jouw opmerking over de opname van de gemeente, die als volgt luidde: ”als je Gods woord goed leest zul je NERGENS een z.g (geheime) opname van de gemeente vinden VOOR de verdrukking. Deze doctrine is veelal gebaseerd op verkeerde uitleg/interpretatie van het profetische woord.”

  Wat je hier schijft is niet waar. Als je de Bijbel goed leest, en alle gegevens over de toekomst gezamenlijk in hun waarde wil laten, zonder enige tegenstrijdigheden, dan blijft er maar één juiste uitleg over: De Heer Jezus komt zijn bruidsgemeente van de aarde weghalen vóór de grote verdrukking van zeven jaar.

  Dat dit de ‘secret’ rapture wordt genoemd is ronduit misleidend want dat is geen substantieel onderdeel van deze door en door Bijbelse leer, al wordt de opname ten onrechte soms wel zo voorgesteld, onder andere in (misleidende) films, zie:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/opname/1h-verfilming

  Ik denk dat de wereld staat te trillen op zijn grondvesten als Jezus ‘met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God’ alle doden die in Hem ontslapen zijn uit hun graven komt roepen. Er is op dat moment voor niemand op aarde, die ooit van het fenomeen ‘rapture’ heeft gehoord, enige twijfel over wat er op dat moment gebeurt. Dat de boze vervolgens komt met de grootst mogelijke misleiding om de opname van de gemeente weg te verklaren is verschrikkelijk. Maar de Heer maakt de aardbewoners zeer duidelijk dat Hij Degene is die alle macht heeft.

  Zelf heb ik getracht de schriftgegevens in allerhande andere uitleggingen te wringen, maar dan moet je óf gegevens uit de Schrift weglaten (meestal wordt dan gezegd dan met niet ‘snapt’ wat het betekent – terwijl de Bijbel zat aanknopingspunten geeft) óf aannemen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Preterisme, historisme, mid-tirb en pretrib-futurisme, premillennialisme – het past allemaal niet.

  Ben je echt geïnteresseerd hoe het zit, kijk dan eens op deze website:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/opname/wanneer
  https://hijkomtmetdewolken.nl/opname/opinies-opname
  https://hijkomtmetdewolken.nl/opname/dwaalleer

 12. Cor schreef:
  13/01/2022 om 12:52 pm

  Hoi Cor, ik heb die video bekeken, over al dan geen tempel volgens Ezechiël, maar volgens mij klopt het niet wat daar wordt gezegd. Je moet onderscheid maken tussen de gemeente en Israël. Voor de gemeente bestaat geen tempel. De gemeente wordt zelf tempel genoemd van God. De gemeente zal straks als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. In haar is geen tempel want God is haar tempel, staat er letterlijk in Openbaring 21:22.

  Echter, het aardse Jeruzalem zal in het duizendjarig rijk van Christus wel degelijk een tempel hebben. Die wordt beschreven in Ezechiël. Dat er geen dak wordt vermeld, betekent niet dat er dus geen dak is. Maar kennelijk zijn de afmetingen van alle vertrekken en muren belangrijker dan het dak. Overigens wijst alles in de tempel, net als de hele Schrift, naar de Persoon en het werk van Jezus Christus. Alleen dan niet prospectief, zoals tabernakel en tempel in het OT, maar retrospectief.

 13. Frank,
  u heeft gelijk, ik denk dat er wel een wegname zal zijn voor Gods volk of gelovigen
  dat weet ik niet precies,
  maar ook dat we nog verdrukking krijgen, zie: Mattheus 24
  en in openbaring 13 staat ook over een merkteken dus kunnen we niet meer kopen of verkopen!
  groetjes Marjan

 14. Jan de Luc schreef:
  12/01/2022 om 8:29 pm

  Beste Jan,

  Je schreef:
  Beste Peter, er zijn en gaan al duizenden christenen wereldwijd, dagelijks “onder de guillotine” in en uit “kampen” zoals b.v. bij ISIS gebeurde.
  Dat, dat nog niet in jou buurt of wijk gebeurd is geen graadmeter.
  Dank de Heer dat, dat je nog behouden blijft.

  Lees anders eens deze link en zie hoe “zegel 5” nu al aan het verlopen is.
  https://kro-ncrv.nl/geweld-tegen-christenen-toegenomen-vooral-in-afrika

  Uiteraard dank ik de Heer op mijn blote knieën dat Hij de Weerhouder zijn werk laat doen en niet toelaat dat het beest al woest tekeer gaat zoals in Openbaring 6. Ook dank ik de Heer dat Nederland in de genadetijd, waarin wij nog leven, nog niet op de ranglijst van landen met christenvervolging staat.

  Dat we nog niet onder het vijfde zegel leven weet jij gezien jouw “aanhalingstekens” zelf ook. Ik lees in betreffend artikel alleen over opgevoerde druk, achterstelling in voedselhulp, ‘blaming en shaming’ vanwege ‘corona’. Maar niets over “guillotines”. Het is de gebruikelijke vervolging, zoals gewoonlijk de afgelopen 2000 jaar. Nog altijd lang zo erg niet als onder Nero en keizers daarna. En zo erg wordt het voor christenen ook niet, anders had daar wel iets over gestaan in Jezus’ boodschap aan Laodicea, het laatste stadium van de genadetijd. Waar wij ons druk over moeten maken is de totale lauwheid onder christenen over zijn spoedige komst.

  IS was een CIA-psyop. Dat heeft alles te maken met de voorbereidingen voor een hersteld Romeins rijk. Maar dat rijk is er nog altijd niet. Pas als de voorbereidingen zover zijn dat de vrijmetselaars ook in de Westerse wereld openlijk de guillotine bedienen om alle dissidenten van het op te richten rijk te onthoofden, dan, ja dan zijn we zover. Misschien volgend jaar. Dat zou kunnen. Maar dan vindt de opname van de gemeente nog dit jaar plaats.

  Trouwen, ken je deze video, van een film die niet mocht worden gemaakt? En waarom mocht die film niet worden gemaakt. Dit bedoelt de schrift met ‘het vijfde zegel’.

  https://www.minds.com/newsfeed/1228494298315464704

  Zover is het nog niet. Gelukkig niet.

 15. Klopt Jan,….

  Video was aardig lang, het eerste half uur gaf wat bevindingen in tijdlijn.

  Daarna was ik met andere werkzaamheden bezig maar toch wel af geluisterd.

  Verder blijven onderzoeken is wel interessant.

  Natuurlijk een goed glas hemelse wijn sla ik niet af broeder…

  Groet

 16. Als je Gods woord goed leest zul je NERGENS een z.g (geheime) opname van de gemeente vinden VOOR de verdrukking. Deze doctrine is veelal gebaseerd op verkeerde uitleg/interpretatie van het profetische woord. Het is opvallend dat VEEL kerk/gemeente leiders dit uitdragen, en vaak op precies dezelfde manier uitleggen/interpreteren. Gods woord geeft juist aan dat wij VERDRUKKING zullen lijden, en door verdrukking het koninkrijk zullen binnen gaan.
  Ook wordt de toorn van God vaak gezien als de grote verdrukking…. dit is volgens mij onjuist.
  De 7 jaar verdrukking is wat MENSEN/SATAN ons aan doet, en de toorn is wat GOD ons aan doet (begin van de rampen na 6e/7e zegel). En het is juist voor die TOORN dat wij bewaard zullen worden als wij VOLHARDEN. De term “bewaard” worden, wordt naar mijn mening te snel uitgelegd met “opnemen”…. Meest logische uitleg is “beschermen of behoeden of ‘met ons zijn’… Ook wordt vaak het vers als bewijs aangehaald: “ik ga naar het huis van de Vader om voor jullie een plek te bereiden” en dan kom ik jullie “halen” en zijn jullie waar ik ook ben.
  Dat wordt er vaak de uitleg aan gegeven dat dit dus die bewuste opname naar de hemel is…
  Ga nou eerst eens onderzoeken wat Gods woord met het huis van mijn Vader bedoeld…..
  Dat is namelijk altijd DE TEMPEL hier op aarde…. Nu krijgt dit alles toch wel een andere lading dacht ik zo. Mijn advies: doe gewoon onderzoek dan zul je ontdekken dat er veel meer argumenten voor een post trib opname in de bijbel staan, en dat Jezus nooit gezegd heeft dat wij op een gespreid bedje naar de hemel gaan voordat de ellende uitbreekt. Gods zegen en wijsheid allen.

 17. Cor 13/01/2022 om 1:23 am
  “Maar Jan., Net ff iets meer aandacht., Zorgt er voor dat jij de “plank” niet mis slaat…. Smile..;-)”.
  Ja Cor, je hebt helemaal gelijk, plank helemaal mis, ik had wat door moeten scrollen.
  Kan ik het nog goed maken met je, met 2 wijntjes in het paradijs?

  Maar ik heb de film bekeken met 2 uurtjes, wel langdradig.
  Ik kom er later op terug heb het nu even te druk.

  Groetjes, Jan

 18. @ Albert 08/01/2022 om 3:07 pm

  Beste broeder Albert,

  Sorry voor mijn late reactie, dat was niet uit desinteresse maar vanwege de vermissing van iemand die ik al ruim 30 jaar ken, en die inmiddels al 14 dagen zoek is. Waardoor ik mezelf niet eerder kon concentreren op hetgeen u schreef. Ik hoop en bid dat hij levend en wel weer terug mag keren. Het gekke is dat hij zijn telefoon (die hij altijd bij hem had) heeft thuisgelaten, alsof hij niet gevolgd/gevonden wil worden…

  Albert, ik vind het heel mooi en ook herkenbaar wat u geschreven heeft. Tijdens het lezen dacht ik: ”daar wil ik straks een aanvulling op geven.” Maar tijdens het verder lezen zag ik dat u dat zelf al gedaan had. Dat de vreze des Heren niet ‘angst’ betekent maar ‘ontzag’ hebben voor de Heer. Ook hetgeen u schreef over ons ‘dagelijks brood’ en de ‘honger’ vind ik heel mooi verwoord, net als de rest wat u schreef. Dit kan een opbouwende les zijn voor ons allemaal. Mijn hartelijke dank voor uw bijdrage.

  Hartelijke groet en Gods zegen.

  Michaël

 19. Tempel….!

  Tempel wel of niet., …is een aards bouwwerk belangrijk voor het Joodse volk. Dit denk ik zeker wel., Maar word de Tempel niet anders beschreven en in goede context geplaatst in de laatste dagen.

  Question,….waar zet satan werkelijk zijn troon, wie is verzegeld in Jezus Christus., Wie laat zich bezegelen/verzegelen door het beest?!. Is dit niet het onderscheid in het werkelijke Tempel lichaam van wat er bedoeld wordt in de laatsten der dagen., Zijn gemeente en de grote schare onder het altaar. Het toekomstig eeuwig verbond op onze nieuwe aarde.

  Wij gelovigen met het zegel Gods, die op worden genomen als de Bruid voor het begin van de 7 jarige Grootste verdrukking. De achterblijvers zullen de keuze echt moeten maken door wel het teken van satan te aanvaarden., Dan wel de keuze om de Here aan te nemen en daadwerkelijk gedood te worden door het beest hier op aarde.

  Een Gebouwd tempel kan en deze “blauwdruk” ligt al klaar., Maar waar wil satan werkelijk koning over zijn. Is dat niet de mens vanaf het beginne…!!! De e.v.t Tempel is voor Israël als het gebouwd word, maar Israël zal Jezus aanvaarden zodra zij Hem aanroepen aan het einde van de 7 jarige Grootste verdrukking.

  Mijn visie,…en daarmee moet deze profetie nog beginnen al leven wij nu in barensnood. De weeën worden heftiger.

  https://youtu.be/Fuztppda23A

  Groet.

 20. Jan de Luc schreef:
  12/01/2022 om 8:14 pm

  Met alle Respect Jan., Maar scroll eens iets verder door. Dat is bij mij al een automatische handeling. Het gaat om het verhaal…!

  Ik bedoel, jij hebt een theorie., deze 4 nette heren komen ook met hun “bevindingen” in deze zoom meting.

  Je haalt “bouwplaats dan wel “bouwvakkers” aan in jouw laatste commentaar.

  Maar Jan., Net ff iets meer aandacht., Zorgt er voor dat jij de “plank” niet mis slaat…. Smile..;-)

  Groet

 21. Beste Peter 12/01/2022 om 5:43 pm

  “Of komen we volgens jou nog in de kampen en komen we nog onder de guillotine? Want dat gebeurt in de eerste 3,5 jaar (zegel 5). En dat hoort dan volgens jou niet bij ‘de ure van de verzoeking’”?

  Beste Peter, er zijn en gaan al duizenden christenen wereldwijd, dagelijks “onder de guillotine” in en uit “kampen” zoals b.v. bij ISIS gebeurde.
  Dat, dat nog niet in jou buurt of wijk gebeurd is geen graadmeter.
  Dank de Heer dat, dat je nog behouden blijft.

  Lees anders eens deze link en zie hoe “zegel 5” nu al aan het verlopen is.
  https://kro-ncrv.nl/geweld-tegen-christenen-toegenomen-vooral-in-afrika

  Groeten, Jan

 22. Beste Cor 12/01/2022 om 12:57 pm

  “Goedendag Jan de Luc,….de link staat hier onder en hoor graag jou mening”

  Wil je dat echt weten Cor?
  Hoe kan ik dat netjes neerschrijven.
  Ik heb het precies tot 1 minuut en 7 seconden volgehouden.

  Sorry Cor, ook al zou de inhoud, die monotoon opgelezen met hypnotiserende (irritante) achtergrondmuziek en beelden, best waarheid kunnen bevatten,
  mij te veel geur, kleur en smaakstoffen in een Harry Poter opzet.
  Ik ben van de afdeling “met de poten in de klei” levend op aarde met de daarin heersende realiteit, als hemelburger die daar doorheen zal moeten gaan.
  Van het type “om je heen kijken en toetsen aan de Bijbel”.
  Dus voor mij zijn dat soort youtube eindtijd filmpjes niet besteed en ik zie daar ook een gevaar in.
  De Bijbelse boodschap gaat dan in mijn ogen over tot een sprookje, met veel opsmuk om de “ernst aan te dikken”.
  Die methode hebben zo ook gebruikt om het vaccin er door te drukken.
  Ik snap het doel ook niet van dit soort filmpjes, ik als gelovige haak af na 1:07 en dat enkel zover omdat je het gevraagd had.
  Maar laat hem eens zien op een bouwterrein aan bouwvakkers.
  Ik denk dat je dan van die reacties gaat krijgen zoals “ja hoor, me tante op een hautvlot”.
  Dus Cor, zeker weten dat je wilt weten wat mijn mening is?
  Overigens die andere genre youtube filmpjes met zo’n dame in mantelpakje,,,,,, ach laat ik zwijgen en Timotheüs spreken.

  2 Timotheüs 4
  2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.
  3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
  4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
  5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.
  Enz enz
  https://www.statenvertaling.net/bijbel/2tim/4.html

  Groeten, Jan

 23. Ele schreef:
  10/01/2022 om 11:18 am

  ‘@Peter: ‘De antichrist geeft de Joden en (ontrouwe) christenen wat ze willen: hun eigen godsdienst. De Joden mogen offeren in de tempel.’

  Waarschijnlijk heeft u het zelf niet in de gaten, maar dit is de zienswijze van de Jezuïet Ribera, die hij optekende aan het eind van de zestiende eeuw. Volgens de protestanten (Calvijn, Luther, Zwingli, Erasmus e.a.) is het pausdom de antichrist.’

  Dag Ele. Dank voor je reactie. Ik ben zelf geen fan van de jezuïeten. Ik weet dat zij een enorm machtsbolwerk vormen en de RK-kerk geïnfiltreerd hebben met de ‘zwarte paus’ en alles wat eronder komt. En nu hebben ze ook nog de witte paus. Het einde kan niet ver meer zijn, wat ook voorspeld is door Malachy, een Middeleeuwse monnik (dit is de laatste paus in zijn rij van 112 pausen):
  https://escapeallthesethings.com/last-pope-prophecy/
  De jezuïeten zijn de macht achter de troon van de VS en Rothschild bankiers en FED. Zie
  https://vaticanassassins.org/
  http://truthdepot.net/content/JesuitsMastersDeceitInfiltrations.pdf

  Echter, het gaat er niet om wie wat waarover heeft gezegd. De enige bron van waarheid is de Bijbel en alles wat ermee overeenstemt is juiste informatie, al komt het van een jezuïet en alles wat er niet mee overeenstemt is desinformatie, al komt het van Luther of Calvijn; volgens Paulus: al kwam het van een engel uit de hemel. Lees Galaten 1 op dit punt.

  Dus, wat zegt de Bijbel over deze zaak?
  (1) Daniël 9:27 – En hij (de vorst die komen zou – waarvan het volk stad en heiligdom had verwoest (vs.26) – Rome) zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. En halverwege de week zal hij slacht en spijsoffer doen staken en een gruwel instellen die verwoesting brengt.’
  Dit is nog nooit gebeurd. Sinds de verwoesting van stad en heiligdom van de Joden is er nooit weer een Romeinse heerser opgestaan die een afgod in de tempel heeft opgesteld en daardoor verwoesting over de hele beschaafde wereld gebracht. Dat moet dus nog gaan gebeuren. Gezien de vergevorderde plannen een Joodse tempel te gaan bouwen is die tijd niet ver meer.
  (2) 2 Thessalonicenzen 2: Paulus: ‘Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.’
  Paulus zelf geeft aan dat een ‘mens van wetteloosheid’ zal plaatsnemen in de tempel en zichzelf als God zal laten aanbidden. Dit is in de geschiedenis nog nooit voorgekomen. Wel heeft Antiochus Epiphanes een beeld van Zeus in de tempel opgericht, wat ca 3 jaar lang geleid heeft tot afgoderij in de tempel.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Antiochus_IV
  Maar hij is er niet zelf gaan zitten om zichzelf te laten aanbidden. Dit is nog toekomst en zal worden vervuld halverwege de laatste jaarweek van Daniël.
  Daarom zei Jezus:
  Mattheüs 24:15 ‘Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –
  16. laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.’
  Let wel. Dit is NIET vervuld in het jaar 70, wat reformatoren ervan maken. Dat was geen gruwel van verwoesting. Dat was verwoesting – zonder meer. Gruwel van verwoesting is een afgod die verwoesting zal brengen. Dat de Romeinen in een reeds brandende tempel aan hun vaandel offerden kan nauwelijks doorgaan voor ‘gruwel’ en al zou dat zo zijn, dan was het advies van Jezus om te vluchten naar de bergen niets waard want op dat moment waren alle Joden al zo’n beetje omgebracht. We willen toch de Heer geen waardeloos advies in de mond leggen? Als een uitlegger dat met zijn uitleg bewerkstelligt, dan zit die uitlegger er helemaal naast. Nee, deze uitspraak van de Heer gaat NIET over het jaar 70 maar over iets wat voor ons nog in de toekomst ligt, namelijk halverwege de laatste jaarweek van Daniël (zie hierboven – 9:27).

  Er is wel een andere uitspraak van de Heer in Lukas en daar zegt Hij:
  Lukas 21:20 ‘Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.’

  Dit advies slaat WEL op het jaar 70 AD. Veel christenen hebben hier naar geluisterd en zijn aan de massaslachting ontkomen. Voor meer over de 70 jaarweken van Daniël, zie:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/toekomst/3a-70-jaarweken

 24. Jan de Luc schreef:
  10/01/2022 om 4:31 am

  Hoi Jan de Luc,

  Ik ben blij te horen dat het met je kaak weer aan de beterende hand is. Dat maakt het leven weer dragelijker.

  Dan betreffende uitleggers als Hal Lindsay. Het kan mij niets schelen wat ene Hal Lindsay allemaal dacht en schreef. Het gaat mij om wat de Bijbels zegt. En die zegt:
  (1) Dat ‘zij’ zullen zeggen vrede en veiligheid en dat dan een plotseling verderf hen zal overvallen. Voor die ‘verzoeking’ wordt de gemeente bewaard, zoals de Heer aangeeft in Op.3:10.
  (2) Dat de 24 oudsten met alle kenmerken van de gemeenten in Openbaring 2,3 in de hemel zijn gedurende de hoofdstukken 4-19 van Openbaring.
  (3) Dat reeds in Openbaring 7 wordt gesproken van een tweedeling tussen Jood en niet-Jood, terwijl dat onderscheid in de gemeente van de huidige tijd is opgeheven.

  Het moment van de opname van de gemeente is niet afhankelijk van de geraffineerdheid van de menselijke wetenschap en techniek en ook niet van politieke ontwikkelingen van EU, WEF en WHO. God staat daar ver ver boven en is in staat de zijnen op door Hem beloofd en bepaald moment uit de wereld over te brengen in de eeuwigheid van het vaderhuis. Alleen, Hij wacht daar nog mee omdat Hij aan al die miljarden nog genadetijd wil geven om tot bekering en geloof in Jezus Christus te komen.

  Ik weet wel, ondertussen gaat satan zijn gang (denkt hij) en probeert de grenzen van het menselijk kunnen ten bate van zichzelf steeds verder op te rekken. Ik weet wel, wij maken het begin van het einde mee. ‘This is how it ends’. En het lijkt er soms op – ben ik met je eens – dat we al in de ‘ure van verzoeking die over het hele aardrijk komt’ terecht zijn gekomen. Want (1) er is sprake van gigantische nooit eerder vertoonde misleiding (iedere keer als ik de supermarkt betreedt, denk ik: het is écht waar – ze zijn allemaal, stuk voor stuk misleid, allemaal weer een slavenmasker voor) en (2) Dit is wereldwijd, van Canada tot Nieuw Zeeland.

  Echter, de grote stappen kunnen pas worden gezet op Gods tijd en dat is niet eerder dan dat Jezus zijn gemeente thuis heeft gehaald.
  Of komen we volgens jou nog in de kampen en komen we nog onder de guillotine? Want dat gebeurt in de eerste 3,5 jaar (zegel 5). En dat hoort dan volgens jou niet bij ‘de ure van de verzoeking’?

 25. Goedendag Jan de Luc,….

  Vanochtend even beluisterd en best interessant., hier worden bijna alle mogelijke situaties geschetst wat betreft de Grote verdrukking.

  Waarschijnlijk zit jou studie hier ook in vermeld.

  Het blijft studeren en waakzaam zijn ….de link staat hier onder en hoor graag jou mening., natuurlijk ook van alle leden op dit geloofsforum..

  https://youtu.be/0SCEy7QFq1c

  Groet Cor

 26. Voor alle die geïnteresseerd zijn en het volgen.

  Waarvan ik schreef dat de medische wetenschap het vervangingsgeloof van Gods schepping aan het worden is.
  Zodat de antichrist “grote tekenen” zal gaan doen.
  Voor wie het gemist hebben hoever ze al de “boom des levens” aan het ontrafelen zijn.
  https://nos.nl/artikel/2295843-varkens-met-mensenharten-voor-transplantatie-net-science-fiction
  en
  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/voor-het-eerst-krijgt-mens-een-varkenshart-als-laatste-redmiddel-maar-er-kleven-ook-ethische-dilemmas-aan/

  (nu hopen dat de neus van deze man niet uitgroeit tot een stopcontact).

  Groeten, Jan

 27. Beste Ele 10/01/2022 om 11:18 am

  Even over deze zin van je,
  “die Jeruzalem en de tempel zal herbouwen en het christendom zou verbannen. Deze leer – gekoppeld met de opname – raakte later in zwang in evangelische en pinkstergemeenten, ook op deze site helaas”.

  Ook daar heb ik geen commentaar op hoor, maar moet je eens deze link openen en naar beneden scrollen.
  En dan lezen wat er in de “tweet” staat geschreven.
  (alleen jammer dat ze de “tweet” als afbeelding hebben geplaatst zodat ik de echtheid niet kan verifiëren).

  https://likoed.nl/2021/03/abraham-akkoorden-veranderen-midden-oosten/

  Dan kan je lezen dat niet alleen deze site maar dat er ook Arabische mensen zijn die daar zo over denken.
  Maar waar het mij om ging is natuurlijk de ontwikkelingen en het volgen van die Abraham-akkoorden.
  En de laatste ontwikkelingen daarover volgens Likoed.nl zijn,
  https://likoed.nl/2021/12/de-revolutionaire-abraham-akkoorden/

  Maar toen ik de “tweet” las (bovenste link) moest ik even aan jou denken, bij deze.

  Groeten, Jan

 28. persoonlijke reactie voor Xander + co:

  Mattheus 9:13
  Markus 2:17
  Lucas 5:32 + 15:7
  “Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.“
  juist de dialoog kan ons ALLEN redden, want we kunnen ALLEN worden misleid:
  https://www.wimjongman.nl/nieuws/2021/zeitgeist24.html

  Geloofsforum blijft open zoals u weet en ziet. Mod.

 29. Ziet hoe de AC oprukt over het rond der aarde …maar Zijn koninkrijk zal komen en
  de Here zal het monster in de zee doden

  (google vertaling)
  Je leeft in een ingestudeerde simulatie die live is genomen
  Mike Adams Naturalnews.com

  We hebben een adembenemende lezing gepost door onderzoeker Paul Schreyer die de hele “simulatie” van covid heeft blootgelegd, inclusief de repetities en rollenspelacteurs die werden geactiveerd en de huidige gouverneurs, gezondheidsafdeling zijn. ambtenaren en overheidsadviseurs.

  Die verbluffende video is nu hier beschikbaar op Brighteon.

  We leren nu ook dat Canada aandringt om verplichte vaccins voor iedereen op te leggen. In de staat Washington hebben ze zojuist een nieuwe wet aangekondigd die stakingsteams zal ontketenen om de niet-gevaccineerde mensen te ontvoeren en tegen hun wil in covid-concentratiekampen te gooien.

  In mijn weekendpodcast vroeg ik: “Hoe ver gaan ze met de vaccintirannie?” De hele weg natuurlijk. Waaronder mensen uit hun huizen slepen en ze ter dood veroordelen in covid-kampen.

  Luister hier naar die korte podcast:
  https://www.brighteon.com/928449ea-331f-4277-a075-b388fef91914

  Ook deed ik in 2019, vóór covid, verschillende verbazingwekkende voorspellingen voor een live publiek in Missouri. We hebben nu de hoogtepunten van die toespraak, getiteld ‘Vergetelheidsagenda’.

  Vind het hier:
  https://www.brighteon.com/2fbaae83-3e3e-4505-95fa-8f1de624bce2

 30. @Peter: ‘De antichrist geeft de Joden en (ontrouwe) christenen wat ze willen: hun eigen godsdienst. De Joden mogen offeren in de tempel.’

  Waarschijnlijk heeft u het zelf niet in de gaten, maar dit is de zienswijze van de Jezuïet Ribera, die hij optekende aan het eind van de zestiende eeuw. Volgens de protestanten (Calvijn, Luther, Zwingli, Erasmus e.a.) is het pausdom de antichrist. Katholieken verlieten de kerk bij bosjes, waarop de Jezuïten de opdracht kregen een tegenaanval te lanceren. Ribera schreef een lang commentaar op het boek Openbaringen, waarin hij o.a. veronderstelde dat alle hoofdstukken, met uitzondering van de eerste drie, in de toekomst zullen plaatsvinden tijdens de laatste 3,5 jaar. Verder was hij van mening dat de antichrist een Jood is, die Jeruzalem en de tempel zal herbouwen en het christendom zou verbannen. Deze leer – gekoppeld met de opname – raakte later in zwang in evangelische en pinkstergemeenten, ook op deze site helaas.

  Wat betreft de Jezuïeten; het Katholieke Nieuwsblad meldde in oktober 2020 ‘[Paus] Franciscus is de eerste jezuïet ooit die tot paus werd verkozen.’ Bron: https://www.kn.nl/vaticaan/in-de-voetsporen-van-ignatius-paus-wil-spanje-bezoeken/
  De Jezuïeten – Macron, Biden, Draghi, Fauci, Klaus Schwab, LaGarde, e.a. – zitten op sleutelposities, maar sommige christenen laten zich graag zand in de ogen strooien en houden vast aan de leer van een letterlijke tempel in Jeruzalem in de eindtijd.

  Boekentip: Alexander Hislop – “De twee Babylons: het bewijs dat de pauselijke godsdienst de aanbidding is van Nimrod en zijn vrouw”

 31. “Nicole, u heeft het blijkbaar nog niet begrepen, dat dit een Geloofsforum is waar inhoudelijke bijbelse overwegingen gepost worden. Mod.” Uiteraard heb ik dat begrepen. Ik deelde gewoon een idee voor een artikel op de algemene site, niet voor het geloofsforum (maar maakte gebruik van de mogelijkheid om een bericht aan de redactie te kunnen sturen via het geloofsforum, omdat dit op de algemene site niet mogelijk is). Mijn excuses voor het ongemak dat ik daarmee heb veroorzaakt. Ik zal het niet meer doen. Nicole

  U heeft kunnen lezen dat op het artikelen forum (en Praatcafé) geen reacties meer kunnen worden geplaatst. Dat geldt voor al onze gasten en ook voor u. Er worden veel verzoeken gedaan door onze gasten om een artikel over een onderwerp te plaatsen en kunnen wij niet elk verzoek honoreren. Mod.

 32. Beste Peter 09/01/2022 om 10:58 pm

  Dank, voor je uitgebreide schrijven en de kaakontsteking is onder controle.

  Je schrijven, tja, ik kan er zo in je uitleg meegaan en het is in mijn ogen een plausibele uitleg maar kan ook totaal niet kloppen.
  Echter lees ik niet meer op die manier eindtijdprofetieën, hoewel ik dat ook jaren lang wel zo gedaan heb.

  De rede daarvan is simpel, ooit toen het boek van Hal Lindsey uitkwam, liepen, en nu nog steeds vele gemeente, er mee te koop als zijnde dat het de enige en juiste uitleg was.
  En zo zijn er misschien nog wel een honderd boeken te vinden, allemaal in beginsel gefundeerd op de Hal Lindsey theorie, maar dan met herziende visies.

  Maar toen kwam de DNA wetenschap opzetten en tegenwoordig is ook deze weer herzien, dat de schepping veel complexer is dan eerst verwacht.
  Maar wat we daaruit wel weten is dat de medische wetenschap verschoven is van het helpen van zieke mensen naar godje spelen.
  Een goede docu daarover zag ik volgens mij al hier op het forum langs komen, maar ik had hem zelf al reeds gezien, sterker, denk wel 10 x bekeken.
  https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2021-2022/medicijnen-van-morgen.html
  (Hoewel het totaal geen christelijke docu is, geeft de docu wel heel goed weer hoe de medische wetenschap de “boom de levens” aan het ontrafelen is).
  En ik denk dat het bijna een “must” is op de docu te bekijken wil je enigszins begrijpen hoe vergaand die medische wereld anno nu is.

  Om een voorbeeld te geven en een lang verhaal zo kort mogelijk te maken,
  We zijn via Hal Lindsey met zijn 10 landen in de EEG naar de antichrist, de paus, gezeten op de 7 heuvelen in Rome, nu aangekomen via de VN en bim flof bips, gedragen door de WEF en zo weer naar de WHO, om zo weer alle landen ter wereld te vereniging via een medische geloof, ontstaan uit een covid griep naar een vaccinatie verplichting voor het verkrijgen van een QR paspoort om nog toegang te krijgen, waarvan nu openlijk van gezegd wordt dat zij je bankrekeningen en gedragspunten willen toevoegen zoals in China, great reset agenda, waar we nu van weten dat het, het “merkteken” zal zijn waar het boek Openbaringen melding van maakt.
  Dan zijn er nog steeds bij velen gelovige de gedachten dat er dan toch nog een chipje onderhuids in je gespoten zal moeten worden, maar dat lijkt mij niet noodzakelijk.
  Dat QR paspoort, al reeds in alle landen van de wereld verplicht, is al gekoppeld aan je smartphone incl. DNA profiel verkregen, of nog te verkrijgen uit hielprikjes van baby’tjes en PCR testen en die QR zal waarschijnlijk verder tegen fraude nog verder beveiligd gaan worden.
  Zoals via bijvoorbeeld een persoonlijke ID controle op jou eigen QR app met vingerafdruk en/of een irisscan dat scheelt 8 miljard prikjes zetten met chipjes en dan klopt de vermelding van het “merkteken op rechterhand of voorhoofd” ook en die opties zitten al in die smartphone ingebouwd.
  Daaruit kan je zelfs lezen over “het aanbidden van het beeld” (scherm) op dezelfde smartphone als vervuld.
  Maar dan kan een ingespoten onderhuidse chip nog steeds kloppen, bijvoorbeeld bij mensen die geen smartphone hebben.

  Kortom elke eindtijd theorie kan op het eerste gezicht zeer plausibel lijken maar kan zomaar helemaal anders uitpakken en dan toch tot hetzelfde resultaat kunnen komen.
  Daarom ben ik gestopt om via openbaringen te gaan proberen alle toekomstige scenario’s te gaan zitten bedenken.
  Sterker, ik denk dat, dat juist niet Bijbels is en dat de eindtijdprofetieën daarvoor niet bedoeld zijn.
  In mijn ogen zijn ze bedoeld om alle christenen aanknopingspunten te geven om zo te weten in welk profetische tijdperk zij zich in bevinden.
  Voor ons nu op Zijn verlossing en voor diegene die de opname “boot” missen om staande te blijven in hun geloof door die vreselijke tijd heen.
  Dus tegenwoordig toets ik “Openbaringen” niet om zo te bepalen hoe de wereld eruit moet komen te zien, nee, ik toets de wereld aan “Openbaringen” om te weten waar we nu zijn.

  Mijn gemotiveerde visie daarover is een paar postings geleden al geplaatst waaruit je kan lezen met wat ik voorlopig verwacht dat het omslagpunt op 3,5 jaar van de laatste jaarweek het punt is waarvoor de opname moet zijn gebeurd.
  En dat houd ik voorlopig rond maart 2023 en mochten de gegevens veranderen, dan stel ik die verwachting bij.
  Het enige missende was daarvoor het “verbond” waarvan ik denk dat daar het ”abraham akkoorden” prima in past.
  En Cor merkte nog op dat deze ook nog wel zal veranderen en dat klopt ook.
  De bijbel spreekt dan ook over “een verbond versterken” en niet vanuit een vast punt waarbij alles, of alle deelnemende landen daarin, is ingegaan bij het punt van ondertekenen.
  Kortom in mijn ogen is het punt veel dichter voor de deur dan vele christenen denken.
  En dan denk ik aan de vergelijking van Jezus over de tien bruidsmeisjes.

  Groeten, Jan

 33. Jan de Luc schreef:
  06/01/2022 om 3:19 am

  Beste Jan,

  Vooraf even een excuus voor mijn lange schrijven hieronder. Ik hoop dat het allemaal te behappen is. De materie is echter te belangrijk om met korte argumenten af te doen. Maar al met al is het bijna een volledige bijbelstudie.

  Dank allereerst voor je uitgebreide antwoord ondanks de lichamelijke ongemakken. Gezien het nader snellende moment van zijn komst is de timing daarvan, vóór of halverwege Daniëls laatste jaarweek, van groot belang.

  Uiteraard kleuren onze opvattingen hierover onze interpretatie van hedendaagse gebeurtenissen, zoals de invloed van de WHO, de laatst 2 jaar in de wereld. Is dat ‘het witte paard’ van Openbaring 6?

  Zelf ben ik nog steeds van mening dat de gemeente voor de laatste jaarweek van Daniël (pre-trib – trib van tribulation, verdrukking) wordt opgehaald door Jezus, de Grote Bruidegom. Maar het mid-trib stanpunt is natuurlijk erg interessant. We zijn het in ieder geval eens, dat de Heer zijn gemeente een aantal jaren voor zijn terugkeer tot zich neemt in zijn hemel. Alleen, hoeveel jaar?

  Een belangrijke vraag daarbij is wat de Heer bedoelt met ‘ure van de verzoeking, die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen’. Daarvan worden wij namelijk bewaard, zo belooft Hij.

  Is dat alleen de laatste helft van Daniëls laatste 7 jaar? Of valt ook de eerste helft daaronder? Zelf zie ik een aantal redenen om aan te nemen dat ook de eerste helft van Daniëls jaarweek daaronder valt. Ook dan worden de aardbewoners verzocht met een verzoeking die specifiek voor hen is en niet voor de gemeente.

  (1) De antichrist geeft de Joden en (ontrouwe) christenen wat ze willen: hun eigen godsdienst. De Joden mogen offeren in de tempel. De christenen mogen met alle anderen een één-wereld-religie vormen. Waarschijnlijk wordt dit allemaal gecombineerd met ‘buitenaardsen’, de ‘galactische federatie’ waar de aardbewoners ineens deel van uitmaken – ook om de opname ‘weg te verklaren’. De mate waarin berichten over buitenaardsen de media overspoelen, zie ik als aanwijzing voor de ‘timing van de duivel’, dat hij denkt dat de opname nabij is en dat hij dus met zijn ‘verhaal’ moet komen. De duivel weet immers dat de opname van de gemeente zal plaatsvinden. Dat is voor hem het signaal om ‘stappen te maken’. Het materiaal voor die ‘stappen’ moet hij voortdurend achter de hand hebben. Dat zou wel eens de reden voor al die potentiële antichristen kunnen zijn.

  Let wel: ik geloof absoluut niet in buitenaardsen. Deels is sprake van geheime technologie (vliegende schotels door mensen bestuurd), deels van demonen die ‘materialiseren’. Je snapt hoe enorm de verzoeking hier al is. De duivel doet zich voor als engel van het licht en iedereen ‘trapt erin’. Let wel, deze verzoeking is niet voor de gemeente. Want ware gelovigen weten al lang en breed dat deze wereld niet te vertrouwen is. Zij zouden hier direct doorheen zien. Zij zien uit naar de Heer als hun enige Hoop.

  Wel zijn er in die eerste 3,5 jaar van Daniëls jaarweek gelovigen op aarde die het moeilijk hebben omdat zij vasthouden aan het woord van God en het getuigenis van Jezus. Zij gaan onder de guillotine (Openbaring 6, vijfde zegel). Maar wie zijn dat? Volgens mij is dat niet Gods gemeente in deze tijd maar zijn dat mensen die na de opname van de gemeente tot bekering zullen komen. Die opname van de gemeente zal hen wakker schudden maar ook zal Gods Geest aan hun harten werken. Openbaring 5 spreekt immers over de 7 geesten van God die dan zullen zijn uitgezonden over de gehele aarde. Er is dan een werking van Gods Geest, zoals ook in het O.T.

  Halverwege de laatste jaarweek rukt de antichrist zijn vermomming af en blijkt dat hij alleen maar uit is op de vergoddelijking van zichzelf, als Keizer van het herrezen Romeinse Imperium. De wereldreligie als samensmelting van alle religies wordt aan de kant geschoven. Het grote Babylon wordt door het beest afgeworpen en door de tien hoorns ‘eenzaam en naakt gemaakt en haar vlees gegeten en met vuur verbrand’ (Openbaring 17) De elfde hoorn van Daniël zit als enige op de troon. Satan is uit de hemel geworpen en verwordt tot brullende leeuw, voor de hele wereldbevolking. De verzoeking begint dan niet. Het karakter van de verzoeking verandert. Het is: meedoen aan het systeem of sterven. In het vrij onbegrijpelijke Openbaring 9 kun je lezen hoe die tijd eruit gaat zien en op deze pagina is een poging om daar toch iets van te begrijpen.
  https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-9b

  (2) Samenhangend met voorgaand argument is de overgang van 1Thessalonicenzen 4 naar 1Thessalonicenzen 5, waar Paulus ineens begint over de ‘tijden en gelegenheden’ en overgaat van de ‘wij’-vorm naar de ‘zij’-vorm. Direct na de opname zullen ‘zij’ zeggen (wij zijn namelijk al weg): ‘vrede en veiligheid’. Een groot verderf zal over ‘hen’ (niet ‘ons’) komen. Nu is ook hier weer de vraag wat dat ‘groot verderf is’. Maar gezien het begin met ‘vrede en veiligheid’, lijkt dit toch te duiden op een aanvankelijk heugelijk ogend begin, zoals het witte paard van Openbaring 6 ook aangeeft. Wit is bij ons natuurlijk de medische stand. Maar was dat in Bijbelse tijden ook al zo? In de Bijbel is het de kleur van reinheid onbevlektheid. Zo doet deze ruiter zich dus voor. Daarmee lijkt het op het gematigde begin van de eerste 3,5 jaar, dat start ná de opname, ná Thess.4:13-18.

  (3) Er wordt in Openbaring 7 nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen 144.000 uit twaalf stammen van Israël en een grote menigte uit alle volken, stammen, natiën en talen. Dat betekent dat de gemeente van de aarde weg is want zolang die er is, behoren alle gelovigen tot de gemeente en daarin is het onderscheid tussen Jood en niet-Jood volledig opgeheven (Gal.3:28, Kol.3:11, Ef.2:14). Openbaring 7 geldt ná de opname. Nu staat er van de grote schare dat ‘ze uit de grote verdrukking’ komen en ‘grote verdrukking’ is volgens Mattheus 24 weer de periode ná de ‘gruwel van de verwoesting’, dus de laatste 3,5 jaar. Echter, de verzegeling van de 144.000 vind plaats voordat de vier engelen schade mogen toebrengen, dus voor de bazuingerichten en dat is, gegeven het feit dat pas de vijfde bazuin de laatste 3,5 jaar inluidt, de eerste helft van de laatste jaarweek.

  (4) Vanaf Openbaring 4 lezen we over 24 oudsten in de hemel, die alle kenmerken hebben van de overwinnaars van Openbaring 2 en 3: witte kleding (Openbaring 3:4 => 4:4), kronen (Openbaring 2:10, 3:11 => 4:4), gezeten op tronen (Openbaring 3:21 => 4:4). Openbaring 2 en 3 betreft de zevenvoudige gemeente van God in het huidige tijdvak. Dat lijkt er sterk op te wijzen dat de 24 oudsten een beeld zijn van de opgenomen gemeente in de hemel.

  (5) Johannes zelf is een type van de gemeente in het eerste vers van hoofdstuk 4, waar met een ‘stem van een bazuin’ tot hem wordt gezegd: kom hier op…’. Daarna bevindt hij zich vanaf hoofdstuk 4 in de hemel.

  Nu zou men nog kunnen beweren dat Openbaring alleen de laatste helft van Daniëls jaarweek beschrijft maar dan worden de eerste zes zegels en de eerste vier bazuinen tamelijk onbegrijpelijk. De beschrijvingen daarvan verschillen dermate van wat er vanaf hoofdstuk 12 wordt beschreven, dat het wel moet gaan over een aanloop daarnaartoe, de eerste halve jaarweek. Wel ben ik er onlangs achter gekomen dat de bazuinen vijf en zes het begin beschrijven van de heerschappij van het beest, vanuit een ander perspectief. Zie daarvoor weer:

  Het argument van de zeven dagen bruiloft vind ik zelf secundair. Ook dat de Bruidegom zijn bruid niet in de zware omstandigheden op aarde laat vind ik geen argument. Immers, van de 12 discipelen, die ook tot de bruid behoren, zijn er 11 met een gewelddadige dood om het leven gekomen. De gemeente van Smyrna (ca 100 – ca 350 na Chr) is zeer zwaar vervolgd (verzoeking van 10 dagen, er waren tien grote vervolgingen in die 250 jaar), zie:
  Het gaat erom, dat het een specifieke verzoeking is ‘voor de aardbewoners’ en niet voor de ‘gemeente’. Wij zijn hemelburgers en worden verzocht in het huidige tijdvak, op een andere manier.

 34. Geloof. Hier kunnen we nog reageren, okay. De laatste post van de redactie is er wederom een waarvan ik als wedergeboren kind van God denk: moet dit nou? Is dit nou de boodschap die ambassadeurs van de Hemel moeten verkondigen?

  X heeft iets van RSI. Ik herken dat. Alles wat in mijn leven langskwam zag ik als een ingrijpen van Hem, God. Ik heb ervan geleerd. Ik neem geen deel meer aan de lokale leer en statuten. Ik leef volgens de leer uit de Bijbel. Dus: alle nieuwe ontwikkelingen waardeer ik naar de interne gemoedsrust. Want; … de Bijbel memoreert over tekens/zegels van het beest. Dit is overduidelijk alles rond de Romeinse Keizers en zo. In die periode ontplofte de grootste vulkaan ter plekke, hemel en sterren verdwenen. Snappie? Duidelijk? De wereld in de Bijbelse tijd had begrip en vorm rond de middellandse zee. Amerika en het verre oosten (waar ooit satan landde) waren niet beeld want verleden tijd.

  Ik zo kan uren uitweiden maar wil dit niet. Wil een statement maken en iedereen op dit forum aan het denken zetten. Los van je persoonlijke relatie met Jezus/God kan geen enkel forum/website/charismatisch figuur/discussie jou beinvloeden inzake je positie. Want jouw bestemming is al bepaald. Denk hier over na, … en niet over al die hypothetische doemscenario-verhalen, die waren er vroeger ook al en de wereld draaide gewoon door, tot nu.

 35. Johannes 2:1-12
  ‘Al wat Hij u zeggen zal, doet dat.’ Joh. 2:5

  De Heere Jezus is hier uitgenodigd voor een bruiloft. Maar het is opmerkelijk dat het hele tafereel zich buiten de feestzaal afspeelt en dat ons niets wordt verteld over het bruidspaar. Wij weten alleen maar van hen dat zij de goede gedachte hebben gehad om de Heere Jezus en Zijn discipelen uit te nodigen.
  Beste vrienden, kan de Heere in al onze omstandigheden bij ons zijn en bij ons blijven? Zou Hij altijd aan onze familiefeesten, verjaardagsfeesten en feestdagen kunnen deelnemen? De ware vreugde, waar van de wijn in het Woord van God een beeld is, kan Hij alleen aan ons geven.
  Maar alleen door het water dat voor de reiniging is bestemd, wordt de vreugde van deze wijn te voorschijn gebracht. Zo is het voor ons en zo zal het ook voor Israël ten tijde van zijn herstel zijn.
  Wij genieten de geestelijke vreugde slechts in de mate waarin wij vooraf zelf oordeel uitoefenen. Dat is dus heel wat anders dan ‘jezelf waarmaken’ en ‘je karakter ontplooien’, zoals vandaag de dag vaak te horen valt.
  Het is de aard van de mensen om ‘de goede wijn eerst’ voor te zetten (vs. 10). Velen haasten zich vanaf hun jeugd om alles te genieten wat het leven te bieden heeft. De beste wijn werd door mensen altijd het eerst opgediend én geconsumeerd.
  Maar let wel: de Heere Jezus heeft voor de Zijnen een altijddurende blijdschap bereid, een eeuwige vreugde, die niet kan worden vergeleken met het voorbijgaande geluk van deze aarde.
  Laten we naar geen andere blijdschap verlangen! Deze blijdschap mogen we als Gods kinderen nu al kennen in onze harten, deze vreugde zal ook nooit meer van ons worden weggenomen: onze vreugde is de Heere Jezus Zelf .

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 36. Aanvulling op mijn vorige bericht over de Khazariaanse Maffia:
  Rest van uw post verwijderd.

  Nicole, u heeft het blijkbaar nog niet begrepen, dat dit een Geloofsforum is waar inhoudelijke bijbelse overwegingen gepost worden.
  Mod.

 37. Correctie op mijn laatste schrijven.
  Ik werd wat vaag met het woord ‘Hem’ in de laatste regels. Hem=Jezus.
  Alles draait om Jezus.

  Grt. Albert.

 38. Lieve Esther, Cassandro, Atina en Peter en anderen.
  Dank voor jullie reacties. Ontzettend Blij mee :-)))

  Atina, dank voor het delen van de brief aan je broer. Erg ontroerend. Heb een traantje weggepinkt.

  Lieve groet en vaders zegen

 39. Nimue schreef: 07/01/2022 om 12:20 pm
  Hoi Nimue,
  Hieronder enkele gedachten vanuit de Bijbel bij jouw eerste twee vragen. Vroeger heb ik aan de deur met JG eindeloze discussies gehad. Hun grootste dwaling betreft de Persoon van Jezus Christus, God de Zoon. Zij verlagen Hem in hun leerstellingen tot een geschapen wezen. Zelfs de RK-kerk heeft het zo bont niet gemaakt. Het is dus maar goed dat je vader er niet meer bij zit. ‘Ga uit van haar, mijn volk’, zegt God in Openbaring 19:4 van het ‘Grote Babylon’, het dwalende godsdienstsysteem, waar alles bij hoort wat de waarachtige leer van de Bijbel niet recht snijdt. Ook Russell, de stamvader van het Wachttorengenootschap, had nauwe banden met Vrijmetselaars. Zie:
  https://www.quora.com/Was-Charles-Taze-Russell-a-mason
  Het komt allemaal uit dezelfde verdorven koker van valse religie, dat zich eerst voordoet als licht maar vervolgens de ergst denkbare duisternis brengt.
  Het is winst dat je vader eruit is. Hij is daarmee geen afvallige. Het systeem waar hij in zat was afvallig. Tegen mensen die dergelijk systemen draaiend houden zegt Jezus uiteindelijk:
  Mattheüs 7:22 ‘Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’
  Let vooral op dat ‘openlijk zeggen’, van de Heer. Zij zelf hebben namelijk vele dingen ‘in het verborgen’ gezegd, verborgen agenda’s waar niemand van weet (allerlei eden afgelegd om kerken ten val te brengen enz. – het zijn valse profeten – let op de context! – let ook eens op de vruchten die het Wachttorengenootschap voortbrengt).
  Nu staat hij misschien open voor God. Voor je vader bidden helpt zeker, al kun je hem daarmee niet bekeren. Alleen God kan werken aan zijn hart, dat hij vervolgens zelf moet openen. ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader hem trekt’, zei Jezus. En jij kunt de Vader daarom bidden. Volhard daar vooral in. Dat is wat Jezus bedoelde in Lukas 18:1.
  En hier nog een filmpje, een aaneenrijging van bijbelteksten, dat ik laatst heb gemaakt, en waar het niet draait om onze werken, onze ‘gerechtigheid’ maar om de gerechtigheid van God. Die moeten we zoeken.
  https://www.youtube.com/watch?v=Bmia3qkHhkY&t=354s
  Ik ga hier dus vooral in op je eerste twee vragen.
  1. Is er een hel en hemel? Volgens de bijbel?
  2. Als je komt te overlijden, gaat je ziel als gelovige dan naar de hemel/paradijs en de ziel van de ongelovige naar het dodenrijk? Dus er is onderscheid?
  De Bijbel leert duidelijk dat zowel hemel als hel bestaan. Beide zijn onderdeel van de voor ons onwaarneembare werkelijkheid. Qua hemel moet wel onderscheid worden gemaakt tussen het verblijf van de ziel na overlijden (wat Jezus in Lukas 23 ‘het paradijs’ noemt en waar Paulus het naar alle waarschijnlijkheid over had in 2 Kor.12 toen hij ‘opgetrokken was in de derde hemel’) en het vaderhuis, waar we naartoe gaan bij de eerste opstanding (dat is de opstanding van alle gelovigen, die is begonnen met de opstanding van Christus, ca 2000 jaar geleden met een aantal heiligen uit het Oude Testament – Matth.27:52,53). Bij die opstanding ontvangen de opgestane gelovigen een ‘nieuw, onvergankelijk, verheerlijkt’ lichaam, dat gelijkvormig is aan het lichaam van Christus’ heerlijkheid. Je leest er alles over in 1 Korinthiërs 15. Tegelijk met die opstanding vindt de opname van de gemeente plaats (1Thessalonicenzen 4:13-18). Denk daar maar eens aan als je op een begraafplaats staat. Dat als de Heer op dat moment voor zijn bruid zou komen, je ineens alle gelovigen, die daar begraven liggen, in hun schitterende nieuwe lichamen zou zien rondwandelen en jij zelf ook plotseling totaal veranderd, in je nieuwe eeuwige lichaam, wachtend totdat de Heer jullie samen in wolken opneemt, Hem tegemoet in de lucht. Ja, ja, dat duurt waarschijnlijk niet lang meer (ik had het eigenlijk al een paar keer verwacht).
  Er is op het moment van de opname dus een behoorlijke overgang voor hen ‘die reeds ontslapen zijn’. (1) Zij verlaten het paradijs (2) Zij staan op in hun nieuwe onvergankelijke lichamen en zijn weer even ‘op aarde’ (3) zij worden in wolken opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht (en wij met hen) (4) zij gaan het vaderhuis binnen (en wij met hen).
  In verfilmingen zie je dat het allemaal tegelijk gebeurt. In een flits zijn alle gelovigen plotseling verdwenen. Die ‘flits’ of dat ondeelbare ogenblik, zoals er staat in 1 Korinthiërs 15:52, geldt echter voor onze ‘verandering’. In 1 Thessalonicenzen 4:13-18 staat nergens dat de opname (in wolken, de Heer tegemoet in de lucht) in een ondeelbaar ogenblik gebeurt. Daarom is het ook geen ‘secret rapture’, zoals, die meestal genoemd wordt door degenen die de pretrib rapture (een opname vóór de grote verdrukking) ontkennen. De Heer doet nooit iets ‘in secret’. Hij blaast de bazuin van God. Hij roept luid, met de stem van een aartsengel. Reken maar dat de hele wereld meekrijgt, dat er iets ongelofelijk wonderlijks en groots plaatsvindt, op het moment dat Jezus zijn bruid komt halen!
  In het dodenrijk is er wel een scheiding tussen gelovigen en ongelovigen, zoals de Heer aangeeft in Lukas 16:26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.
  De Bijbel is overigens niet heel expliciet over de toestand van de doden, veel minder dan over de opstanding van de doden. Er zijn teksten die lijken te wijzen op een ‘slaap’, een onbewuste toestand, zoals Johannes 11:11 Dit sprak Hij, en daarna zei Hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap sprak.’
  Andere teksten lijken wel weer te wijzen op een bewuste toestand, zoals we hierboven zagen en:
  Filippenzen 1:21 ‘Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste…’

  Dat de hel een reële concrete plek is, blijkt uit diverse Bijbelteksten. De Heer Zelf zegt Mattheüs 10:28 ‘En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.’
  Daaruit blijken twee dingen: (1) De ziel bestaat voort na de dood (2) Ziel in lichaam kunnen door God samen in de hel worden geworpen.
  Dat laatste zien we gebeuren in Openbaring 20:15. Lees en huiver.
  Een belangrijke vraag is hoe lang men daarna nog verblijft in de hel. Er zijn figuren die er ‘eeuwen eeuwen’ (meestal vertaald met ‘tot in eeuwigheid’) in verblijven. Dat zijn de duivel en zijn demonen, het beest en de valse profeet, volgens Openbaring 20:10. Verder wordt iedereen in de grote verdrukking gewaarschuwd het teken van het beest niet te nemen want anders geldt voor hen hetzelfde: ‘Openbaring 14:9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.’
  Maar alle andere mensen? Hier een studie over ‘eeuwen eeuwen’ waarin alle gevallen waar deze uitdrukking in de Bijbel voorkomt worden nagegaan. Vrijwel allemaal gaat het om de lof en de eer en de heerlijkheid aan God en aan Jezus Christus en de heerschappij van Christus. Behalve in de keren die hierboven al zijn vermeld én de rook van het grote Babylon, die ‘eeuwen eeuwen’ opstijgt (Openbaring 19:3).
  Het doen van uitspraken over Gods oordeel moet met de grootste voorzichtigheid gebeuren. Maar het lijkt erop (ik kan dat niet met zekerheid zeggen want het oordeel is aan God) dat sommige mensen het dermate bont gemaakt hebben dat hun pijniging in de hel tot in eeuwigheid is terwijl er voor anderen wel een einde aan komt. Dit komt overeen met het principe in Lukas 12:47 ‘En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.’
  Dit gaat over ontrouwe slaven. Mensen die beleden bij Christus te behoren maar zich in hun hart verre bij Hem vandaan hielden. ‘Mattheüs 15:8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan’. Het principe zou echter ook van toepassing kunnen zijn op ongelovigen.
  Hieronder nog enkele pagina’s van een zeer betrouwbare bijbelleraar, waar ik zelf vroeger les van heb gehad. Een man van God, die streed voor de waarheid van de schriften:
  https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=2040
  https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=4561
  https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=4560
  https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=2578

 40. Xander. Ik hoop dat u snel zult herstellen. Ik bedoel met snel niet dat u spoedig uw werkzaamheden kunt hervatten, maar dat de periode van ongemak en mogelijk pijn die u voelt zo kort mogelijk duurt.

  Aangezien u de waarheid zeer op prijs stelt zal ik u vertellen dat RSI permanente beschadiging van spieren, pezen en zenuwen kan veroorzaken indien de klachten niet op de juiste manier worden behandeld. Vandaar dat ik dit met u deel: RSI kan worden behandeld met een combinatie van rust, de toepassing van warme of koude packs, ontstekingsremmers en pijnstillers. Fysiotherapie kan helpen de symptomen van RSI en het herstel van de functie van de getroffen lichaamsdelen te verlichten.

  Ik wens u veel beterschap toe. Groet, Nicole

 41. Ik wilde iets schrijven over kennis.
  Het gebrek aan kennis tot en met kennis die de plaats inneemt van de liefde.
  Hopelijk is het een beetje leesbaar en niet te langdradig geworden.

  Het is les 1 van 2 lessen die ik moest leren.

  Afgelopen tijd heb ik veel in de Bijbel zitten speuren naar profetieën over de tijd waarin we nu leven. Te denken aan Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Zacharia, Daniel, Openbaring en nog wat ‘kleine’ profeten. De wereld is in twee jaar tijd enorm veranderd en wat we nu in de wereld zien ontwikkelen is in de Bijbel terug te vinden (in detail zelfs). Door onze vertalingen herken je niet altijd alles direct. Toch is het goed je hierin te verdiepen om de dingen in de wereld beter te herkennen en niet misleid te worden. Jezus vertelt in Matt.24, Marc.13 en Luc.21 over de tekenen van het einde en waarschuwt zeer ernstig om niet misleid te worden. Dit gaat veel verder dan alleen maar een goede tip. Vreemd dat de discipelen niet doorvroegen hoe je kan voorkomen om misleid te worden. Stellen wij wel die vraag?
  Het is volkomen duidelijk dat we nu naar de ‘eindtijd’ gaan en de 7 jaren van de antichrist, dus deze waarschuwingen zijn aan ons.

  Met het bestuderen van de profetieën ontdekte ik ook iets anders, een les voor mijzelf die ik leren moet en hier wil delen.
  In Hos.4:6 staat ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’. In Matt.4:4 en Luc.4:4 zegt Jezus iets opmerkelijks ‘Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.’ Hij citeert hier Deut.8:3. We kunnen dus niet leven van voedsel alleen, we hebben Gods Woord nodig om te kunnen leven. Daags nodig denk ik, want het wordt met brood vergeleken. Mooi, een goede reden om meer kennis uit de Bijbel op te doen, zoals de profetieën over onze tijd waarin we leven.

  In de maatschappij leren we hoe meer je leert hoe meer je bereiken kunt. Het maakt je als het ware ‘groter’. Maar dan staat er iets ‘raars’ in 1Kor.8:1 dat ‘kennis opgeblazen maakt maar de liefde sticht’. In 1Kor.13:2 wordt Paulus nog duidelijker, hij schreef dat als je zelfs profetische gaven hebt en alle geheimenissen kent en alle kennis hebt, maar de liefde niet hebt, dat je dan niets hebt. Oei, er is toch niet iets mis met kennis, kun je te veel aan kennis hebben dan? Kun je met veel studies doen in de Bijbel en God willen dienen er zo in opgaan dat je geen tijd meer overhoudt voor de Koning zelf? Jezus laat dit zien in de brief aan Efeze in Opb.2:1-11. Hij zegt dat de eerste liefde is verlaten. En dan blijft er blijkbaar niets meer over.

  Wat is er dan bedoeld met het Woord dat uit de mond van God komt, is dat alleen maar kennis die zelfs opgeblazen kan maken?
  Kan het zijn dat God met het Woord iets diepers bedoelt dan alleen maar kennis opdoen?

  In Matt. 13 staat het vergelijk van de zaaier. Het zaad komt terecht op 4 verschillende gronden (op de weg waar de vogels het opeten, op een steenachtige bodem waar het verwelkt, tussen de dorens waar het verstrik raakt door de zorgen van het leven en op een goede grond). Slechts alleen het zaad op goede grond komt tot wasdom en gaat vrucht dragen. Jezus legt aan zijn discipelen uit dat het gelijkenis gaat over het woord van God en de grond is ons hart waarin gezaaid wordt. Als je dit overdenkt kom je tot de conclusie dat het hart aan bepaalde voorwaarden moet voldoen wil Gods Woord tot vrucht kunnen komen. Dat is interessant.

  Nadat ik maanden alleen maar profetieën zat uit te werken (en dat geeft prachtige inzichten!) ontdekte ik ook iets anders. Gods Geest wees me op Ps.111:10 ‘De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.’ Ineens besefte ik het volgende. Hoe meer kennis ik opdeed, hoe meer ik er achter kwam niets te weten en eigenlijk ook wat van Hem afdreef.

  Ik zal het proberen uit te leggen.
  Als we de Bijbel lezen zonder echt Gods Geest te zoeken om het in je hart te laten indalen, dan pakken we alleen de kennis op. Het is dan slechts informatie voor het verstand. Misschien groei je dan wel als persoon, maar groeit God dan ook in je? Immers je weet alles al. De focus verschuift van Hem naar je eigen inzichten.
  Door te ‘connecten’ met God kan het Woord in je hart komen, dan gebeurt het omgekeerde. God groeit in jou en word je zelf ‘kleiner’, want Zijn liefde gaat binnenkomen en besef gaat komen dat je eigenlijk niets weet. Want het gaat om Hem leren kennen en niet zozeer om wat je weet. Een besef dat het Gods Geest is die een vernieuwing van denken in je uitwerkt (Rom.12:2, Ef.4:23) en daar komt de kennis uit voort. En dat is iets anders dan kennis uit eigen kracht. Daar zijn die twee bomen weer uit de Hof van Eden waar ik eerder over schreef. Word je gevoed door de vrucht van de Boom der Kennis van goed en kwaad, of door de Boom des levens?

  Gods Woord bevat namelijk niet alleen kennis, er zit iets in wat nog belangrijker is dan kennis. Gods leven, Gods liefde, om meer precies te zijn ‘de eerste liefde’ (Opb.2:4). Welke is dat? Dat was de liefde in John.3:16 ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft’. Dat was de liefde (als het goed is) die ons hart vulde toen we Hem aannamen om behouden te worden. Om die liefde draait alles, daar start alles, die liefde werkt de vreze des Heren uit. Dat ‘vreze’ heeft niet de betekenis van bang zijn voor God, het is ontzag voor Hem hebben, Hem lief hebben, daar start onze dankbaarheid. Die liefde is de basis en dat moeten we als basis blijven vasthouden, dat is toewijding aan Hem. Al het andere is eigenlijk bijzaak. Nu wordt ook duidelijk aan welke voorwaarde een hart moet voldoen om als goede aarde vrucht te gaan dragen.

  Gods Woord is Goddelijke voeding voor onze ziel, energie van de Geest.
  Jezus vergelijkt zichzelf als brood, Zijn lichaam is het Brood (Matt.26:26, Marc.14:22, Luc 14:15, 22:19). Gods Woord wordt met brood vergeleken. Is het niet opmerkelijk dat Jezus brood brak om honderden mensen te kunnen voeden. En waarom Jezus ons het gebed leerde ‘Geef ons dagelijks ons brood’ in Matt.6:11 en Luc.11:3. Waarom we het laatste avondmaal herdenken met brood verbreken en met wijn. En waarom er in het OT in de tempel toonbroden aanwezig waren.

  Het Woord wordt dus met brood vergeleken, het is dus ‘geestelijk’ voedsel. Het geeft blijdschap, rust en vrede, het is medicijn voor ons hart.
  Als je het vergelijk met fysiek voedsel verder bekijkt dan is er nog iets opmerkelijks.
  Wanneer je niet meer eet dan krijg je honger, logisch en dat is ook wel handig want zo ‘vergeet’ je niet te eten. Heb je gegeten dan is de honger weg en ben je verzadigd.
  Met geestelijk voedsel werkt dit net andersom. Als je Gods Woord tot je neemt raak je niet verzadigd maar neemt de honger juist toe, je wilt steeds meer van God tot je nemen. Maar nu komt de valkuil, als je een tijd geen geestelijk voedsel meer tot je neemt dan verdwijnt juist die honger. Als je een tijd niet meer onder Gods Woord komt dan verzwakt je gebed en Bijbellezen. Je gaat dan verder op de kracht van eigen menselijke kennis. Hoe langer dit duurt hoe minder ‘trek’ je nog hebt om de Bijbel weer te pakken.

  De wereld is nu, zoals ik hierboven al beschreef in een tijd gekomen van grote misleiding, leugen, list, bedrog en angst.
  Mensen verliezen moed en energie en de angst gaat regeren. Veel mediaberichten zijn niet meer te verdragen, het onrecht maakt je tenenkrommend. En het staat allemaal voorspeld. Wat afschuwelijk allemaal. Je neigt er naar om zelf tegen het onrecht te gaan strijden, maar het is niet onze strijd!

  Wie is er eigenlijk in control?
  Is dat satan/duisternis of is het God die het toelaat omdat Hij er een doel mee heeft?
  Het is God die in control is. Hij heeft alles vooraf voorzegd wat gaat komen en Hij laat de dingen toe omdat Hij er een doel mee heeft. Wat te denken van een oogst die rijp is?
  In Ex.4:21 verhardde God het hart van de Farao zodat hij Gods volk niet zou laten gaan. Dit is volkomen tegen ons logisch denken in. God had er een hoger plan mee, Hij maakte het tot een getuigenis van Wie Hij is voor ALLE volkeren. Zo ook in onze tijd, God laat dingen toe omdat Hij er een hoger plan mee heeft dan wat wij met onze kennis kunnen doorgronden. Hij keert ten goede wat voor kwaad is was aangezet voor wie Hem liefheeft (Rom.8:28).

  Daar komt mijn punt. Wat weten wij, of begrijpen wij van Gods doel waarom Hij dit alles toelaat? Het antwoord is niet te vinden in de Boom met kennis van goed en kwaad (=menselijke kennis), het zit in de vrucht van die andere boom, de Boom des Levens (Geestelijke geboorte). Want Gods wegen zijn niet onze wegen, zonder Gods Geest zijn wij niet bedacht op de dingen van God. Met kennis kunnen we de geesten niet onderscheiden, daar is Gods Geest voor nodig.

  Als wij gebouwd hebben op Gods liefde dan mogen we juist in deze tijd ervaren dat we in zijn handen geborgen worden. Rust en vrede is dan ons deel, niet uit eigen kracht, Hij geeft dit op een bovennatuurlijke manier. Als we gebouwd hebben op menselijke kennis dan raken we in onrust, opgejaagd en in paniek. Wie helemaal geen kennis heeft en zelfs Hem niet kent, die is (slapend) overwonnen door de geest van deze wereld.

  Wij mogen geestelijk gezien weer nemen van de vrucht van de Boom des Levens, Jezus heeft de weg naar die Boom voor ons weer vrijgemaakt. De vrucht van die Boom (dat is het Woord, het Brood) geeft ons eeuwig leven en inzichten in wie God echt is. Het laat zien dat alles wat voor kwaad is bedoeld door God gebruikt kan worden om eeuwig leven te geven. We mogen in Gods overwinning verblijven, niet uit eigen kracht maar door overgave aan Jezus.

  Dan komt de vraag… voeden wij ons wel met die vrucht?
  Connecten we met Zijn liefde als we gaan lezen in de Bijbel, of lezen we in de kracht van eigen verstand?
  Bouwt het aan een relatie met Hem, brengt het je dichter tot God? Als je dit niet ervaart, lees eens even terug vanaf het zaad op die vier gronden. Vraag dan Jezus om er een licht op te laten schijnen.

  Geeft het ons meer inzicht in WIE Hij echt is?
  Want daar gaat het om, dat we Hem leren kennen, een relatie in Gods liefde met Hem opbouwen. Dat verandert ons, dat geeft ons kracht!
  Als God Geest ons hart kan vullen volgt er een nieuw denken uit Hem. Dat nieuwe denken vult vervolgens ons verstand. Dan volgt er rust en vrede die al het verstand te boven gaat (Fil.4:7).
  Gods Woord heeft dus veel meer inhoud dan alleen kennis, het is ons geestelijke krachtvoer om te groeien in Hem.

  Soms maakt het me heel klein.

  Gods zegen en mijn groetjes, Albert.

 42. Hallo allemaal…

  Hoe kan een mens toch steeds op een site regelmatig zijn, en de bemoedigende woorden aan de rechterkant over het hoofd zien.
  Psalm 91 : 5-6
  IK dus.

  Ik heb het gekopieerd, van de site hier op Xander.

  Je hoeft niet bang te zijn.

  Niet voor gevaren die je ’s nachts bedreigen.

  Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden.

  Niet voor ziekte die in het donker op je loert.

  Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt.

  (Psalm 91:5-6)

  AMEN…

  Dank u Xander. In Jezus zijn we nooit alleen.
  Liefs, Esther.

 43. Voor degenen die een alternatief zoeken nu het Xanderteam voorlopig de comments functionaliteit heeft uitgeschakeld kan men zoeken onder het kopje ‘LINKS” op deze site.

  Zou er aan willen toevoegen E J Bron en Mike Adams van natural news. Een voorbeeld van beide sites:

  Mike Adams …:vandaag 2022 01 08:

  We zien nu de voorspelde tekenen van de gevreesde zombie-apocalyps van het vaccin
  Mike Adams naturalnews.com
  Je hebt dit waarschijnlijk gezien bij veel van je vrienden, familieleden of collega’s die de stollingsschoten hebben genomen. Voor de opnames waren het normale, gezonde, gelukkige mensen. Toen namen ze de foto’s en ging het bergafwaarts. Je hebt misschien persoonlijkheidsveranderingen opgemerkt, verhoogde agressiviteit en een wending naar dierlijk / zombie-achtig gedrag.

  Dit zijn tekenen dat zich bloedstolsels in hun hersenen beginnen te vormen, waardoor de zuurstof naar de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van hogere cognitieve functies, wordt afgesneden. In wezen veranderen ze in vaccinzombies, en ze beseffen het niet eens.

  Het is belangrijk om te begrijpen dat hoe extremer hun persoonlijkheid verandert, hoe meer bloedstolsels hun hersenen aantasten. Dienovereenkomstig, hoe minder tijd ze nog hebben om te leven.

  Lees hier de volledige details in het hoofdartikel en de podcast van vandaag:
  https://www.naturalnews.com/2022-01-07-now-witnessing-early-signs-vaccine-zombie-apocalypse-mask-karens-personality-changes.html

  E J Bron vandaag 2022 01 08:

  https://ejbron.wordpress.com/2022/01/07/tweet-van-dr-robert-malone/

  Voordracht Karel van Wolferen Nr 32 : ‘Valt er nog iets te redden’?
  https://www.youtube.com/watch?v=ejMGVCbhBQ4&t=12s

  Omicron is storm in een glas water – RIVM en OMT zijn niet geloofwaardig
  https://stichtingvaccinvrij.nl/omicron-is-storm-in-een-glas-water-rivm-en-omt-zijn-niet-geloofwaardig/

  En nog veel meer zeer belangrijk en actueel nieuws met de mogelijkheid van reageren!

  Juist nu nadert de hele zwendel een ontknoping wereldwijd naar mijn bescheiden mening.
  Xander sterkte en God’s zegen gewenst…
  Psalm 23

 44. Nicole schreef een reactie aan Atina
  08/01/2022 om 8:52 am
  Mijn excuses, uw brief was gericht aan uw broer, niet aan uw vader.
  Ik heb deze schrijffout denk ik gemaakt doordat uw brief mij deed terugdenken aan mijn eigen vader. Lieve groet, Nicole

 45. Atina schreef:
  08/01/2022 om 12:59 am

  Ik heb uw brief aan uw vader gelezen en vond het heel ontroerend.
  Dank voor het delen van deze brief.

  Ik heb gehuild tijdens het lezen, want het bracht herinneringen aan mijn relatie met mijn ouders naar boven. Mijn vader gaf wel een reactie op mijn brieven aan hem, steeds een uitermate respectloze reactie. Mijn moeder volgde hem, niet haar hart. Uw vader gaf geen reactie. Geen reactie is ook een reactie. Ik ben er echter van overtuigd dat de reactie van onze vaders niet voortkomt uit onwil, maar uit pure onmacht.

  Ik ben blij om te lezen dat het goed met u gaat. Niet ondanks wat u heeft doorstaan, maar dankzij wat u heeft doorstaan. Hierdoor heeft u Jezus Christus in uw hart kunnen toelaten. En met Jezus Christus in uw hart begeleidt u uw kinderen in hun verdere leven, vol liefde en waarheid. Een betere moeder kunnen zij zich niet wensen.

  Lieve groet, Nicole

 46. Jan de Luc schreef:
  07/01/2022 om 3:28 am

  Hallo Jan, elke mogelijkheid bestudeer ik ook hoor. Dat houd je alleen maar scherp.

  Het gekke is dat het gewoon een drang is om te bestuderen. Wij willen het Woord doorgronden en dit lijkt mij alleen maar leerzaam.

  Is toch ook niet zo gek., Want de afgelopen 2 jaren heb ik nog nooit zoveel leugens gehoord in politieke zin.

  Als goddelozen in hun onnozel gedrag, het “Woord van God openbaar maken”., ….Dit wereldwijd verkondigen in list en bedrog en elk mens willen vergiftigen onder het mom van een plandemie., Dan zijn wij echt in de laatste pagina’s van Gods Woord belandt.

  Door de aankondiging van dit zogenaamde killer virus met de daarop volgende geïnjecteerde lichamen en booster propaganda. Staat de goddeloze wereld op zijn kop.

  Dit word alleen maar chaos, dus het enige wat ik zeggen kan is, blijf waakzaam toekijken en verwacht de Here elk moment.

  Meer kunnen wij eigenlijk niet…..

  En volgens mij is dat precies dat., Wat de Here wil.

  Groet

 47. Beste Nimue

  20 jaar lang heb ik geprobeerd mijn familie te over tuigen. Als je dit woord letterlijk neemt dan probeer je een ander kleed aan te trekken bij je Jehovahs getuige familie , over hun bekleding van het gedachtengoed van de wachttoren organisatie . Day werkt niet die 2 kleden.

  Ik ben de eerste 10 jaar van mijn leven zwaar gereformeerd geweest. Van 10 jaar tot 27 jaar ben ik Jehovahs getuige geweest.

  Mijn stoppen met overtuigen , omdat het zinloos was , is geeindigd met een laatste brief. Voor het eerst uit mijn hart geschreven. Dat is het enige kleed wat ik bezit . Overtuigen lukt niet. Ik zal mijn laatste brief hier delen . Ik heb nooit meer een antwoord gekregen . En mijn vader is overleden begin 2021.

  Lieve broer ,

  Het is niet te doen om te praten tegen iemand. Het is wel fijn om te praten met iemand zoals Jezus Christus sprak met alle soorten van mensen. Ik heb het idee dat ik tegen je praat als iemand die tegen een grote muur spreekt. Alsof er een hart op slot zit met een dikke muur erom heen gebouwd. Dan kan ik zeggen wat ik wil maar het zal niet gehoord worden. Ik kan geen muren afbreken , dat kan alleen God zelf . Ik heb het dus nu opgegeven. Je reageert niet op alle studie die ik je stuur.
  Maar ik leg een briefje voor je deur . Een laatste brief. Wat jij daar mee doet is geheel aan jou de keus. Het is een keus. Jouw keus.

  God heeft bij mij ook een muur afgebroken. Dat was toen ik een jaar of 35 was.Toen ik langzaam aan helemaal gek werd. De aarde zou vergaan , aardbeving , onweer , dood en verderf. Maar pas op mijn 40ste kon er een nieuw hart gaan ontstaan die dag bij dag vernieuwd wordt. Een hart wat ingeruild werd , Angst voor vertrouwen en zelf proberen voor overlaten. Het duurde nog best lang voor ik me geheel en al kon overgeven. Mijn grondslagen , dat waar mijn geloof op was gebouwd, wat aangeleerd was, bestond uit angst en vernietiging en hard werken. Niet wetende of ik het ooit zou gaan halen. Maar later begreep ik dat God alles ten goede keert. De vreze des Heeren is het begin des wijsheid immers.

  Ik ontwaakte langzaam uit mijn psychose . Ik zat ik een soort trechter waar alles kolkend samenkwam. Gereformeerd , hel en verdoemenis en armageddon in 1. Totale angst en paniek. Maar ik zocht een Vader . Een Vader die ik kende als de Vader van Liefde. Die kende ik toen ik 27 was. Toen ik lam geslagen was , alleen en eenzaam was en heel erg depressief. De Vader die zich aan mij toonde toen ik niet meer verder wilde. Ik kon niet meer toendertijd. Ik was kapot en op. Ik wilde dood en zou mijn 2 jongetjes mee nemen. Ik zat in de avond alleen op de bank en zat ik het diepste dal. Mijn ziel riep het uit. En toen was het dat er vleugels om mij heen werden geslagen. Vleugels van pure serene liefde. Vleugels zonder woorden maar pure liefde. En alle troost. Gedragen . Ik wist , ik wist het gewoon , dat dit de Vader was die ik zocht. De Vader van liefde.

  Dat was toen. Het leven sleurde me toen weer mee de kolkende zee in. Vanaf toen besefte ik wel dat ik maar 1 ding kon doen en dat was echt zijn. Ik haat nep. Ik haat de buhne en ik haat de schijn . Ik haat de buitenkant. Ik haat de vorm. Ik haat regels. Ik wil van binnen uit vernieuwd en niet de buitenkant. Dus dan maar dood. Dan maar niet in het paradijs. Ik wil doen wat totaal een geheel wordt. Lichaam ziel en geest . Een eenheid. Dus besloot ik echt te worden en echt te zijn met al mijn fouten . Maar wel echt. Geen nep gedoe . Geen vervanging. Geen plasebo. Geen kunst.

  Daar zat een grote prijs aan vast. Maar ik kon niet anders. Ik kon niet dat doen waar ik niet geheel achter stond. Bovendien liet ik die soort Vader los toendertijd. Ik wilde zo’n Vader niet hebben die voorwaardelijke liefde had. Ik als mens bezat dat niet eens. Voorwaardelijke liefde. Mijn liefde voor mijn kinderen was namelijk onvoorwaardelijk. Niets konden en kunnen ze doen om ze te verstoten. Het zijn namelijk mijn kinderen en mijn liefde is voor altijd. Ik vertrouw ze en vertrouw mij .Ik weet namelijk dat alles altijd goed komt . Daarom. Wantrouwen staat niet op mijn voorhoofd gegrift.

  Dus toen ik op mijn 35ste onder de douche stond en keer op keer 1 kor 13 had overdacht , en die kolkende angstrivier er via mijn ziel en mijn ogen uit gooide hoorde ik een stem. De liefste zachtaardigse en begripvolste stem die ik ooit had gehoord. : “Jij bent wel een kind van God “.

  Dat zei God tegen mij. God was voor mij. En omdat er totale zekerheid in die lieflijke stem zat verdween de onzekerheid iedere dag een beetje meer.’ JAAAA , Ik mocht WEL een kind van God zijn’ , riep mijn ziel uit.

  Het leven nam mij toen weer mee de kolkende zee in . Maar nu kende ik de Vader van Liefde en was ik een kind van de Levende God. Dus ik kon het aan.

  Op mijn 40ste , was ik eindelijk alleen. Geen afleiding. Dus kon het geloof diep wortels gaan krijgen. Ik begon met bijbel lezen , heel veel studies volgen , de mooiste Christelijke muziek luisteren , mijn tranen laten vloeien , op mijn knieen vallen , berouw hebben en aan God de Vader vragen wie Jezus nu eigenlijk was. Want die kende ik helemaal niet. Het verhaal van het kruis zei me niet veel. Ik voelde het niet. Het was een verhaal en meer niet. Ik voelde het verhaal niet in iedere vezel en in heel mijn wezen.

  En daarna ging ik verder met bijbelstudie en zocht ik echt alles op wat me bezig hield. Alsof je opnieuw moet leren lopen. En zo ontvouwde zich alles over de Here Jezus zich door Zijn Heilige Geest met mijn geest. En nam Hij alles van me over en mocht ik alle gebroken stukken in Zijn handen leggen en besefte ik wat een liefde Hem aan het kruis hield. Hij kon er af komen en de spijkers hielden Hem niet aan het kruis maar Zijn Liefde voor mij. En Toen hij zei ‘Het is volbracht ‘ had Hij het voor mij volbracht en was er vanaf toen niets meer wat ik zelf kon doen om iets van redding te verdienen. Niets. Ik ging naar de rechtbank en de Rechter zei : ‘Het is afbetaald. Ga in vrede. ‘

  Vanaf toen voelde ik me verbonden met ieder kind van God hier op aarde. En in de Hemel. Het gehele lichaam van de Here Jezus Christus. Waar verschil van mening is omdat ieder ook zijn eigen opdrachten heeft , de handen , de voeten , de schouders , de mooie sprekers en de mooie schrijvers. Ieder zijn eigen talent van God gekregen. Maar met maar 1 Hoofd. Jezus Christus. Jezus Christus die zijn gehele lichaam samenvoegd en bij elkaar houd. . Omdat ze Jezus als hun Redder hebben en zich door Hem en Hem alleen laten leidden. Waar Hij met Zijn Geest ieder deel en iedere levende steen leidt. En je doet laten zien al het goede in ieder kind van de Levende God in de Here Jezus Christus. Als je maar op Hem blijft zien. Hij in jou en jij in Hem en Hij in de Vader en de Vader in ons. Waar alle zaken die mij aan gaan en waar ik mee worstel aan Zijn voeten mag brengen. En Hij zal mij leidden. Hij geeft mij vrede. De wereld zal me dat nooit kunnen geven.
  I”kzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.”
  Galaten 2:20

  Papa heeft me ooit een gedichtje geschreven in mijn poeziealbum.

  Lieve Anita ,
  breng blijde zomerwarmte
  En Licht en Liefde thuis
  Dan wordt je t’vriendelijk zonnetje
  Het zonnetje van het huis

  En jij schreef me ook in mijn album :

  Lieve Anita ,
  Hij die geen vogeltje vergeet
  Die al je noden kent
  En weet die trouw Vader weet gewis
  Wat voor Anita het beste is.
  Van je lieve broertje Harrie

  God veranderd niet. Mensen wel. God niet. . Ooit in onze kindertijd is daar het zaadje geplant. God heeft de tijd. De Liefde heeft de tijd. Hij wacht . Hij kende ons al voor we zelfs maar geboren waren. Hij heeft mij gekneed en door stormen laten gaan. Maar ik hoorde Zijn stem. En nu behooor ik aan Hem. Niet aan een organisatie . Aan Hem behoren ik toe.

  Vanaf mijn 40ste borrelde daar vanuit de gedrochten van het duister toch nog wel de angst op. Maar nu mocht ik het aan Hem over geven. Ik was echt bang dat mijn kinderen vernietigd zouden worden. Maar toen bracht God een versje van vroeger in mijn gedachten.

  “Waar liefde woont gebied de Heer Zijn zegen , daar woont Hij zelf daar wordt Zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. “ Prachtig vond ik het. Het was een wonder dat die mooie parels , weg gestopt onder van alles , weer boven kwamen.

  En ook gaf God mij dromen. Want ik had nog veel te verwerken aan angsten. Ik droomde dat ik op mijn slaapkamer zat . Mijn mooie kinderen veilig bij mij. Er heerste vrede op de slaapkamer. Ik voelde me erg veilig. De gang stond in brand. Daar kon niemand door komen. En God zei tegen mij : “ Nu heb ik jou gered ( Jezus mijn Redder ) , zal ik dan ook niet jouw kinderen redden “

  En daar mag ik aan vast houden. Dat zijn Zijn woorden.

  Iedere dag mag ik vernieuwd worden in geloof met als uitwerking de vruchten van Zijn geest.
  Iedere dag weer een beetje meer .
  En er is niets wat ik verdien. Alle eer en glorie behoren aan Hem. Dat maakt dankbaar. Heel erg dankbaar,. Voor de kleinste dingen. Dat geeft vrede in de grootste moeilijkheden. Dat geeft vertrouwen en rust.

  Zijn rust waar ook jij binnen mag gaan. Als je je hart maar open zet. Maar wie zoekt zal vinden .
  In deze dagen is er veel blindheid en zijn er veel wolven de kudde binnen gedrongen. Wolven die zich verkleden als het Lam van God. En de waarheid , welke is Jezus Christus , de weg de warheid en het leven , verdraaid hebben. De duivel wil Jezus denigreren en hij heeft daar volgelingen voor nodig. Maar onhoud goed :

  Koll 3 11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.

  En zo is het de Jezus die ik ken. Er zijn vele soorten Christussen. Maar er is er maar 1 de ware Christus. Dat is voor mij Jezus die mij overgezet heeft , door wat Hij voor mij gedaan heeft , van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het Licht . Mijn hoop is dat wanneer ik sterf ik naar Hem toe mag gaan en voor altijd mag zijn waar Hij ook is. Het graf is geen hoop voor mij. Ik zal de dood niet meer smaken en niet meer zien.

  Ik bid dat papa in al zijn nood van nu ook zijn Heiland mag ontmoeten . Ik ben er van overtuigd dat de Here God mijn gebed hierin zal verhoren.

  En mijn hoop is dat jouw hart van steen plaats mag maken voor een hart welke aan Jezus toebehoord. En dan zijn wij niet meer alleen maar biologisch broer en zus maar zijn wij in Jezus broeders en zusters die in eenheid samengevoegd zijn tot Zijn lichaam van levende stenen.

  Een hartelijke groet van jouw zus .

 48. @JollyJoker en @Nimue…
  JollyJoker: ik heb toch een paar (persoonlijke) bedenkingen, hoewel ik grotendeels met uw visie kan mee gaan… In plaats van ‘heersen’ prefereer ik ‘rentmeester zijn’. In plaats van een broeder te zijn van de Heer Jezus Christus, met dezelfde authoriteit nog wel – terzijde: was jij ooit bij the ‘Children of God’ 😉 – ik vind dit wel héél hoog ‘gegrepen’ en ik spreek daarom de Mensenzoon liever aan met Zijn eretitel ‘HEER’.. Enige bescheidenheid van onzentwege is hier op wel zijn plaats…
  Nimue: ik heb zelf ook een jaar ‘meegelopen’ met de JG, totdat iemand die tameijk hoog geplaatst was en ‘uitgetreden’ mij heeft aangetoond en uitgelegd heeft dat het hier wel degelijk om een beweging gaat die er ‘sekte-achtige’ praktijken op na houdt en ‘brainwashing-technieken toepast (loskoppelen van familie en beste vrienden, geen kritische vragen mogen stellen tijdens het ‘vraag- en antwoord-uurtje’ elke week, JG-dogma’s te nemen of te laten, enz. Want bij de JG komt Jehovah op de allereerste plaats, en dan pas de Heer Jezus Christus, terwijl het Jezus Christus zelf is die de échte ‘kern’ is, zowel in het OT maar vooal in het NT.
  Daarom mijn persoonlijke ‘toetssteen’ of iemand of een groep écht getuigt van de Goddelijke Drieëenheid: als ‘men’ de naam van de Heer Jezus Christus niet of slechts heel weiig gebruikt of er terloops naar vewijst, voel ik reeds dat er een ‘grote adder’ onder het gras zit…
  Maar om een antwoord te geven op al je vragen, hieronder mijn antwoorden, echter zonder de Bijbel aan te halen, maar wel gebaseerd op eigen ervaringen en verworven inzichten.
  1. de hemel bestaat wel degelijk, en dan heb ik het niet over mensen die een BDE-ervaring hebben gehad. Wat de hel betreft, daar heb ik geen weet van, maar ik ‘voel/weet’ wel dat mensen die BEWUST hun ziel en hun geWETEN hebben verkocht of ingeruild bij de ‘tegenstander’ voor aardse rijkdom, roem en vooral MACHT.. er gewoon géén plaats kan zijn in de hemel, maar waar ze dan naar toe gaan? Dat is voor hun eigen rekening, maar het is zeker niet mijn ‘eindbestemming’.
  2. De ziel van een ongelovige (of bijv. een kindje dat overlijdt kort na de geboorte): ik voel/weet’ dat hiervoor op een of andere manier door Jezus Christus gezorgd wordt. Komen zij in een soort van ‘limbo’ of ‘wachtzaal’ terecht? Wait & see…
  3. Wat het dopen betreft met water… GRAPJE: ik ‘doop’ mezelf ieder morgen als ik onder de douche sta 😉 en ik voel me dan ook stukken betere én sterker…
  4. Bidden helpt altijd, omdat God altijd luistert als het gebed recht en eerlijk uit het hart komt… Je kan er helaas een ‘ongelovige’ hiermee niet bekeren, maar wel dat God hem/haar een kans geeft om Hem alsnog (beter) te leren kennen…
  5. Volgens mij kan iedereen, afvalligen of zelfs de zwaarste zondaars en de ersgte moordenaars vergiffenis krijgen van God als hij/zij zijn zonden belijdt, oprecht berouw toont (vandaar dat het geweten zo belangrijk is) en de Heer Jezus Christus en zijn offer tijdens die martelkruisdood ‘respecteert en aanvaardt’ en zich dus ‘bekeert’ of ‘omkeert… weg van de ‘tegenstander(s)’ en hij/zij GELOOFT dat de Heer Jezus Christus onze Verlosser is en onze toekomstige Koning.
  Tot slot aan iedereen die dit tot hier gelezen heeft… ik maak mij niet druk wanneer of hoe die ‘opname’ zal gebeuren en wie er wel of niet de Heer in de wolken tegemoet zal gaan… Volgens mij (alweer mijn ‘buikgevoel’) bestaat de taak van een échte getuige van Jezus Christus er in om inderdaad openhartig en zelfs geheel vrijpostig van/voor Hem te kunnen/mogen getuigen, hierbij gewapend met de ‘wapenuitrusting van God’: nl. de waarheid als een gordel om de middel, de gerechtigheid als pantser om de borst, de ijver van het evangelie van de vrede als schoeisel, de schild van het GELOOF, de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God… cfr. Efeziërs 6:16 t.e.m.17
  Groet van Cassandro

 49. Nimue schreef: 07/01/2022 om 7:25 pm

  Hallo Nimue, dank hoor, voor je reactie.

  En ja… dat van je vader is héél herkenbaar. Uitsluiting, niet meer welkom…
  De enigste mensen waar je een band mee hebt, zien je niet meer staan.
  Het hopeloze gevoel dat je verloren bent…. Dat je juist verloren bent door God/Jehovah.
  Die gevoelens heb ik ook gehad, … vooral dat je jezelf al opgegeven hebt.
  Want God of Jehovah en Jezus zitten alleen maar dáááár…bij Jehovah’s Getuigen.
  Dat is een denkbeeld/geloof die zo héél diep zit. Wat een bedrog.

  Bid voor je ouders Nimue, dat zal je zeker al wel doen.
  Ik ga daar ook voor bidden, of de Heere Jezus hun harten zo wilt aanraken, dat HIJ er Zelf is, ook voor hun.

  2 Petrus 3 : 9, “De Heere vertraagt de belofte niet…. maar Hij heeft geduld met ons, ( ook voor jou ouders) en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen””.
  Bekering tot Jezus.
  Als onze hemelse Vader Zelf zo graag wilt dat niemand verloren gaat…
  Hij alleen ziet wat in een hart leeft…. Hij alleen ziet wie wel wil… en wie niet wil.

  Hoe kan een menselijke organisatie oordelen wie gered wordt of niet.
  Dat is nooit aan een mens. Maar alleen aan Hem.

  Sterkte lieve meid. Vaders kracht, liefde om je heen, ook voor jou ouders.
  En van mij, een lieve groet, Esther.

 50. Beste JollyJoker 07/01/2022 om 2:38 pm

  Ik heb je schrijven gelezen, maar het spijt mij, ik denk dat wij op een hele verschillende golflengte zitten.
  Daarnaast is het onderwerp wat mij betreft voldoende afgerond en zo wil ik iedereen ruimte laten om daar zelf studie naar doen of niet.
  Daarnaast wil ik zelf ook even naar de achtergrond, zodat ik daarmee ruimte geef aan, door Albert beloofde schrijven.

  Groeten, Jan

 51. Lieve Esther,

  Dank je wel voor je reactie.
  Mijn vader is destijds uitgesloten door de JG en niet meer welkom. Vandaar mijn vraag. Hij gelooft zelf ook dat hij al verloren is. Ik zou hem zo graag het tegendeel willen laten zien.
  Ik loop er nu tegenaan dat ik zie dat het geloof van de JG afwijkt/anders is en ook dat zij een andere/eigen) bijbelvertaling hanteren. Lazarus in de bijbel, (heel erg mooi) daarvan zegt mijn vader dat dat symbolisch is en dat de doden zich van niks bewust zijn. Het is lastig om ze te laten zien dat het JG geloof niet helemaal overeenkomt met wat er in de bijbel (Statenvertaling/HSV/NBG51) staat. Ik hoop dat ik het ze kan laten zien. We hebben het namelijk wel heel veel over deze tijd en dat het bijbelse eindtijden zijn. Dat geloven ze gelukkig wel 😉
  En inderdaad ik richt me helemaal op Jezus Christus onze Heer en wat hij voor ons allemaal gedaan heeft, dat is het allerbelangrijkste.
  De wekelijkse preken van JD Farag zijn ook prachtig en laten zien in welke tijd we leven. Hij waarschuwt ons ook. Prachtig en bemoedigend https://nl.jdfaragministries.com/prophecy-updates
  Lieve groet en vaders zegen

 52. @ Albert 06/01/2022 om 11:35 am

  Beste broeder Albert,

  De onderwerpen waarover u wilt schrijven klinken erg boeiend. Ik vind het prima dat u daar nu nog even mee wilt wachten. Dat is helemaal goed Albert. Ik zie uit naar uw schrijfwerk.

  Hartelijke groet van mij, en Vaders zegen.

  Michaël

 53. Nimue schreef 07/01/2022 om 12:20 pm

  Hallo Nimue…

  Ik ben zelf óók een ex-J.G.
  Vanaf mijn geboorte tot mijn plm. 22 jaar was ik een doorgewinterde Jehovah’s Getuige.
  Ben op mijn 15/16 jaar ook gedoopt, onderdompeling.

  Ik wil proberen om de vragen te beantwoorden. Maar, doe het ook meteen met de Heere Jezus.
  Ik wil zeker geen valse informatie aan je geven.

  Vraag 1, Is er een hel en hemel? Volgens de bijbel?
  Ja zeker. Ik heb hier een link, die vol staat met Bijbelteksten over de hel, verdoemenis, ook wel buitenste duisternis genoemd.
  https://www.debijbelzegt.nl/hel_en_verdoemenis.htm

  Over de hemel, het wordt ook wel paradijs genoemd.
  Waar God de Vader en Jezus Christus zijn….is de hemel of paradijs. ….
  Johannes 14:2-3, over de vele woningen bij de Vader.
  Ook Openbaring, heeft wel de nodige teksten. Openb. 21…. is ook een geweldig voorbeeld.
  Er zijn veel meer teksten, maar had niet helemaal de tijd om van alles te zoeken.

  Vraag 2 , Als je komt te overlijden, gaat je ziel als gelovige dan naar de hemel/paradijs en de ziel van de ongelovige naar het dodenrijk? Dus er is onderscheid?
  Ik geloof namelijk dat dat zo is. Volgens mij pap zijn de doden zich van niets bewust, maar ik geloof dat wanneer je sterft, je ziel terug naar de Heer gaat, dus je ziel sterft niet, je lichaam wel. Omdat je gelovig bent, heb je eeuwig leven.

  Ja, Nimue, er zit zeker onderscheid in.
  Maar voor ons is het belangrijkste… om dáár waar de Here Jezus is… te zijn.
  Mooie vergelijking uit Lukas 16 : 19-31. Over de rijke man en de bedelaar Lazarus.
  Daar kan je heel goed zien, het verschil zien.

  Vraag 3, Moet je perse, om behouden te blijven, gedoopt worden? (Onderdompeling in water?)

  Daar durf ik NEE op te zeggen.
  Ons redding, behoudenis kan ALLEEN door de lijdensweg, het Bloed, het sterven en opstanding van Jezus.
  Er is geen andere weg als door het bloed van Jezus.

  Jezus woorden…..”‘ Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader (God) als alleen door Mij.

  Velen laten zich dopen, daar is niets mis mee… maar de doop alleen, néé dat geeft ons zeker geen redding of behoudenis.
  Ik weet dat het bij Jehovah’s Getuigen wel zo geleerd wordt. Ook vele andere richtingen leren dat… maar nergens lezen we het in de Bijbel.
  We lezen wel dat mensen gedoopt werden… maar dat is niet onze Redding.
  Dát kan alleen door Jezus.

  Denk maar aan de woorden uit Johannes 3 : 16, “” Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft””.
  Daar komt géén doop aan te pas… wél GELOOF in Christus Jezus.

  Vraag 4. Kun je door bidden een ongelovige redden, in de zin van dat deze behouden blijft?
  Nee… niet altijd een leuk antwoord…
  Wij mogen zeker bidden voor ongelovigen, of dat hun hart geopend wordt voor Jezus.
  De Heere Jezus klopt zeker aan ieder hart…
  Alleen moet elk mens héél persoonlijk ja zeggen tegen de Heere Jezus.
  Joh. 3 : 16… het komt op geloof aan. Men moet zelf die belangrijkste keuze maken.

  Vraag 5. Kan een afvallige weer bij de Heer komen?

  Nimue, hoe zie je een afvallige???
  Een afvallige vanuit Jehovah’s Getuigen… is zeker géén afvallige voor God en Christus.
  De Heere heeft al die mensen lief, Jezus wil alleen maar Zich over hen ontfermen.
  HIJ weet als geen ander, de verwoesting door zulke religie’s.

  Maar… is iemand een afvallige van God en Christus… terwijl zo iemand de heilige geest heeft mogen ervaren… néé, zeker niet.
  Zulke mensen gooien hun eigen redding weg.
  Eigenlijk is daar veel over de lezen, 2 Petrus 2 : 20-22

  Nimue, er zijn nog vele teksten over al die onderwerpen…
  Maar het diepst belangrijkst voor ons allemaal, en jou en jou pap en mam, en mensen die je dierbaar zijn…
  Geloof in Jezus Christus en u zult zalig worden.
  Handelingen 16 : 29-31.

  Ik hoop dat je iets aan deze eenvoudige antwoorden heeft, en bid ervoor, de Heere laat het je ook weten… zoveel meer nog als ik maar kan.

  Vaders zegen, en liefs, Esther.

 54. @ Jan de Luc

  U schreef een stukje over de eindtijd en de 7 jaar van grote verdrukking. Ik wil daar graag mijn visie op geven. Het is slechts mijn visie en ook niet meer dan dat. Doe ermee wat u wilt.

  In het oude testament, de eerste beginselen heeft God de mens gemaakt om te heersen over de aarde. Hij gaf hen de opdracht erover te heersen en haar te bevolken. De natuurwetten eeuwig voortdurend. Hij maakte het de mens niet gemakkelijk want deze moest diverse beproevingen doorstaan. Ook is er Lucifer als tegenstander, een niet te onderschatten factor, niet fysiek aanwezig maar opererend in de bovennatuurlijke wereld, de geestelijke wereld waar, in tegenstelling tot de fysieke wereld, andere wetten gelden maar die er ondanks dat wij dat niet ervaren, wel degelijk zijn, en veel meer invloed op ons dagelijks leven uitoefenen dan wij voor mogelijk houden. Tegelijkertijd gaf God de mens (vooral in het eerste begin) veel wijsheid, en gaf Hij veel duidelijke instructies hoe te leven op deze aarde. Hij gaf ons voorschriften zoals bij voorbeeld reinheidswetten, voedselwetten, wetten hoe om te gaan met criminaliteit etc. Hij goot dit ter onzer bescherming in wetten omdat Hij wist dat men zich er uiteraard niet aan zou gaan houden en daardoor zouden er ziektes en armoede etc. kunnen komen. Nadat God een nieuw verbond had gesloten tussen mens en Hemzelf, bekrachtigd door het vloeiende bloed aan het kruis, stuurde Hij er Apostelen op uit om de mensheid te instrueren hoe met dat nieuwe verbond om te gaan. Zij schreven hun bevindingen op ter lering van de generaties die zouden volgen tot nu aan toe. In deze geschriften kunnen we leren hoe we vooral met de geestelijke wereld om moeten gaan en hoe we de invloed van Lucifer aan banden zouden kunnen leggen. Door de eeuwen die volgden tot aan nu toe zijn we deze kennis behoorlijk kwijt geraakt omdat de toenmalige (en hedendaagse) mensen niet deden waartoe zij geroepen waren, namelijk het bevechten van de macht van Lucifer. Oorlogsvoering in de hemelse gewesten.
  Omdat de huidige christen niets van deze materie af weet, of zelfs af WIL weten, heeft Lucifer zo ver kunnen komen.
  Het is derhalve niet zo dat God ons de verdrukking en allerlei ellende over ons uitstort, net zo min als Hij ziekte brengt of mensen ‘thuishaalt’ zoals je weleens in een rouwadvertentie kunt zien staan. Het is werkelijk ons eigen gebrek aan inzicht en gebrek aan strijdvaardigheid dat het zover komt. God is ook niet toornig. Immers: Hij heeft AL zijn toorn op Jezus gelegd aan het kruis, en die heeft de straf gekregen voor AL onze slechte dingen. Hier is dus definitief mee afgerekend en God is fair. Hij straft je niet alsnog een keer. Het is aan de mensen zelf om op te staan en te gaan doen waarvoor je geroepen bent! Je bent, wanneer je voor Jezus kiest, gedoopt bent en daarna vervuld bent met de heilige Geest, een kind van God. Lees dat goed: een kind van God! Dus… een broer van Jezus!
  Bent u zich bewust van dat feit? Dat u dezelfde autoriteit heeft ontvangen als Jezus? Dat u als kind een rechtmatig erfgenaam bent?
  Wanneer u zich hier niet van bewust bent, of wanneer u dit te ver vindt gaan, is Lucifer er in geslaagd om u klein te houden, en uw effectiviteit hiermee in het hemelse hier en nu drastisch te beperken.
  Dit is precies waarom de wereld er uitziet zoals hij er nu uitziet. Gewoon…. omdat de christen niet doet wat ie moet doen, de kennis niet heeft, niet beseft welke geestelijke autoriteit hij heeft etc. etc.

  Lees Marcus 16:17 en verder. En zie hoe de buitenwereld aan u zou moeten zien of u christen bent of niet. Vraag uzelf af of dat in uw kerk zichtbaar is, zwak het niet af, zeg niet “dit is voor vroeger bedoelt”…
  Slangen en schorpioenen met hun gif zijn duivelse machten met hun gif, en wij moeten ze stoppen!

 55. Beste allen,
  Vraagje, wie kan mij op weg helpen met onderstaande vragen? Korte toelichting, als kind bij JG gezeten. Vader is uitgesloten vanwege iets (bij mij niet bekend de reden hiervan, doeterookniettoe) en zijn sinds mijn 12de afvalligen. (In hun hart geloven ze nog steeds)

  Ik ben pas gaan lezen in de bijbel (HSV + NBG51) dikwijls leg ik de bijbel van de JG ernaast en zie dan verzen op een andere manier vertaald. Bijvoorbeeld Lucas 23;41 t/m 44 hier had ik discussie over met m’n ouders. Maar ik dwaal af :-)) het gaat om deze vragen:
  1. Is er een hel en hemel? Volgens de bijbel?
  2. Als je komt te overlijden, gaat je ziel als gelovige dan naar de hemel/paradijs en de ziel van de ongelovige naar het dodenrijk? Dus er is onderscheid?
  Ik geloof namelijk dat dat zo is. Volgens mij pap zijn de doden zich van niets bewust, maar ik geloof dat wanneer je sterft, je ziel terug naar de Heer gaat, dus je ziel sterft niet, je lichaam wel. Omdat je gelovig bent, heb je eeuwig leven.
  3. Moet je perse, om behouden te blijven, gedoopt worden? (Onderdompeling in water?)
  4. Kun je door bidden een ongelovige redden, in de zin van dat deze behouden blijft?
  5. Kan een afvallige weer bij de Heer komen?
  Veel vragen maar wil dit graag onderbouwen met bijbelverzen zodat mijn paps en mams (en vele anderen) behouden blijven.
  Hartelijke groet,

 56. God vraagt ons doorheen zijn profeten om ons voor te bereiden en niet te zwichten voor de druk.
  Hoe je je praktisch kunt voorbereiden op de komende tijd, zie https://eindtijdklok.org/category/prepping/

  Ik geloof in de opname én in een goede voorbereiding. Wat ik niet nodig heb is voor diegenen die achterblijven en zich niet hebben voorbereid.

 57. Beste Peter 06/01/2022 om 9:06 pm

  “Maar mijn vraag is: herkent iemand dit of ben ik de enige die hier last van heeft?”
  Het antwoord op je vraag is ja en een voorlopige oplossing is.
  Doe je smartphone de deur uit en koop een huis tuin en keuken mobieltje bij aliexpress.

  Groeten, Jan

 58. Beste Cor,

  Ik denk dat we een beetje langs elkaar heen schrijven.
  Ik zal proberen duidelijker te zijn.
  Maar alvorens laat ik het open dat de opname kan geschieden vanaf voor, tot aan, vlak voor, maar zeker voor het openbaring van de antichrist, halverwege de laatste jaarweek.
  Dus jou visie van “pretrib rapture” zie ik dus ook gewoon nog als een mogelijkheid.
  Maar ik ben aan het onderzoeken of we dat wel juist lezen gezien de tijd waarin wij nu leven.
  Kom ik even terug op jou zin,

  “Dat zou “kunnen” betekenen dat de bruid weggenomen word op de exacte data wanneer de Grote verdrukking van 7 jaren zich aankondigt. Is dit niet het geval., Dan maakt de Bruid een bijzondere zware tijd mee en vele zullen de dood vinden in “Gods Gramschap” die over de aarde valt gedurende deze 7 jaren”.

  Dat ben ik het natuurlijk met je eens dat dat niet zo zal zijn.
  Echter, wij gaan dan wel niet door Gods toorn, maar dat wil niet zeggen dat wij helemaal geen verdrukking gaan meemaken.
  Dat kan ook niet, immers hebben wij al een verdrukking te voortduren met een steeds meer verplichte QR paspoort.
  In div. landen kan je v/a feb. niet meer zonder die QR pas naar je werk, met de gevolgen daarvan zoals huis verliezen enz enz.
  Wie weigert zijn geloof op te geven en niet te buigen voor dat medische geloof van de grote vax verlossing, worden langzaam maar zeker uit de maatschappij verbannen.
  Kortom we zien voor eigen ogen dat de druk op alle mensen wereldwijd steeds groter aan het worden is.

  Daarmee schuif ik die grote verdrukking dus naar de tweede helft van de laatste jaarweek en worden wij in de eerste helft van de jaarweek zolang beschermd door de weerhouder.
  In de eerste helft van de laatste jaarweek, dus steeds meer een bedrukkende bestaan tot aan de opnamen, met daar achteraan per direct het losbreken van Gods toorn.
  Johannes 17: 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.

  En dat doe ik niet zonder reden, omdat het mij dan niet meer lukt om de div Bijbelteksten nog te kunnen inpassen zoals ik geschreven had op 05/01/2022 om 3:43 am
  En dan past de hedendaagse QR paspoort druk, er ook niet meer in.
  Vandaar dat ik denk dat we al reeds in de eerste helft van de laatste jaarweek zijn ingegaan.
  Overigens het verschil tussen “pretrib en midtrib rapture” niet langer is dan 3,5 jaar.

  Dan zal ik nog even ingaan op de link die je plaatste daarin staat,
  “De bruidegom neemt zijn bruid mee naar zijn bruidskamer, hebben daar gemeenschap en vieren samen hun huwelijk gedurende zeven dagen”

  En dat heb ik nagezocht, maar de vraag blijft of dit juist is.
  De site hieronder geeft daar meer duidelijkheid over.
  https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/20722-het-joods-huwelijk-het-traditionele-huwelijk.html
  daaruit is te lezen,

  “Jichoed
  Het paar wordt geleid naar een aparte kamer waar ze even alleen kunnen zijn. Op dit moment wordt opgehouden met het vasten”.
  Of te wel, de opname, zoals de ark van Noach.
  We zitten op de “boot” beschermd tegen Gods toorn.

  Maar dan is het wachten op de grote schare die nog wel door de grote verdrukking heen gaan, ook die trouwen.
  Maar dan is het ook nog wachten op de Israëlieten buiten de gemeente, ook deze moeten nog worden toegevoegd, juist ook die trouwen.
  Wij zijn tenslotte geënt op de wijnrank en niet andersom, en dan.

  “Het feestmaal (Seuda)
  Het is een plicht voor de gasten vreugde te brengen voor de bruidegom en bruid. Er is veel muziek en dans. Na de maaltijd wordt de Birkat Hamazon gereciteerd en de Sheva Brachot worden herhaald.
  Gedurende de week na de bruiloft houden vrienden en kennissen feestmaaltijden ter ere van de bruidegom en bruid. Dit wordt de week van de Sheva Brachot genoemd..”

  En juist dit stukje, de Seuda, wordt in mijn ogen misbruikt om de 7 jaar te dekken en zo de opname voor de grote verdrukking te plaatsen.
  Maar met de Seuda is daarmee de bruiloft, voor alle, beklonken.
  (Ik zie daar wel telkens het terugkomend probleem in van de kerk, die zich telkens als vervangers van de Israëlieten zien en ze daarmee altijd uitsluiten).

  Maar beste Cor, laten we er geen twistpunt van maken, welke visie je ook aanhoud, ik denk dat we het wel eens zijn dat het vlak voor de deur staat.
  En daar heb ik je een wijntje belooft en daar kijk ik werkelijk naar uit.

  Groeten, Jan

 59. Jan de Luc schreef:
  06/01/2022 om 3:22 am….

  Nog even over het bruiloft feest., Nooit is er een gedachte bij mij opgekomen dat dit Joodse feest een kortere duur heeft dan 7 dagen. Hieronder een link naar wat betreft de handelingen die hiermee gemoeid zijn.

  Een kortere versie kon ik even niet vinden. Mocht de bevinding echt anders zijn van een Joods bruiloft dan hoor ik het graag.

  Het getal 7 is jou wel bekent., Ik kan het niet anders zien dan een toekomstige vervulling hierin. De 7 jaren van verdrukking gaan gelijk op met het bruiloftsfeest.

  Dat zou “kunnen” betekenen dat de bruid weggenomen word op de exacte data wanneer de Grote verdrukking van 7 jaren zich aankondigt. Is dit niet het geval., Dan maakt de Bruid een bijzondere zware tijd mee en vele zullen de dood vinden in “Gods Gramschap” die over de aarde valt gedurende deze 7 jaren.

  Een bijna onwaarschijnlijke situatie en niet echt liefdevol. Om het even vrij te vertalen., …trap ik mijn aanstaande ook niet van de eerste verdieping af om later sorry te zeggen., Want ik hou van je….zullen we trouwen schat…

  Dit klinkt natuurlijk heel oneerbiedig., Maar wat er over die 7 jaren over de wereld komt staat beschreven. Hoeveel sterven er niet in totaliteit.,

  Daarom leef ik nog niet in die verdrukking en kan nog steeds kopen of verkopen. …je ziet wel verandering en dit zal in grotere druk toenemen zodra 2021 beëindigd is.

  Ik wens u allen pas een gelukkig nieuwjaar halverwege “Maart” De eerste Maand van Gods kalender. ….”als wij nog hier op aarde zijn”., Want niemand kent het uur dan de Vader alleen…!!!

  https://www.godskalender.nl/de-joodse-bruiloft/

  Groet …en alle info is welkom, want het blijft zo mooi de Bijbel te bestuderen…..Gods rijke zegen voor alle Broeders en Zusters op dit netwerk

 60. Ik heb nog een vraag aan jullie, over Youtube.
  Laatst heb ik een paar keer bij een video een opmerking met een Bijbeltekst daarin geplaatst. Steevast was het: ‘Kom allen tot Mij die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van Mij want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen.’

  Dat leek mij wel een geschikte tekst, gezien de belastende en beladende tijden waarin wij leven en waarbij je aan alle reacties merkt dat iedereen belast en beladen is en de officiële instanties de huid vol scheldt, meestal terecht.

  Maar sinds een paar van die berichtjes van mij op Youtube kan ik nu al weken lang geen enkele reactie meer geven op geen enkele video. Een zoektocht op internet wijst uit dat ik niet de enige ben die hier last van heeft. In de VS zijn hele volksstammen monddood gemaakt omdat hun mening het platform niet beviel.

  Maar mijn vraag is: herkent iemand dit of ben ik de enige die hier last van heeft?

  Ik vind het een zeer kwalijke zaak want het betekent dat de vrijheid van meningsuiting de facto zwaar geschonden wordt. Maar in de wereld sinds 2020 verbaast natuurlijk niets ons meer.

 61. Even kort een bericht.
  Ik kom nog terug op Jan (de Luc) zijn bericht van vandaag over het opnamemoment pre- of mid-trib. Dat hangt m.i. deels maar niet alleen samen met wat onder ‘het uur van de verzoeking’ van Op.3 en ‘het witte paard’ van Op.6 moet worden verstaan.

  Sterkte met je kaakontsteking, Jan. Moge de Heer je spoedig genezen! De Heer is onze Heelmeester!

  Drie dagen terug liet de Heer me zien welk filmpje ik moest maken, namelijk over Gods gerechtigheid. Ik heb toen alles aan de kant geschoven en ben begonnen en Hij liet me alle ingrediënten zien die ik moest gebruiken. Het is dus zijn video, niet mijn video. Daarom wil ik hem zo snel mogelijk delen met iedereen die het maar wil bekijken. Het is maar 8 minuten dus weinig tijd maar de boodschap is van levensbelang voor iedereen de de Heer nog niet kent.

  De Heer kan elk moment komen.

  Hier de link
  https://www.youtube.com/watch?v=Bmia3qkHhkY

 62. @ Cassandro

  Haha.. grappig om te lezen. Ja… dat herken ik wel. Van die ‘toevalligheden’ die dan plots langskomen. Ik noem dat altijd God’s knipoogjes. En die zijn op dat moment voor jou alleen, gewoon om je even te laten weten en ervaren dat je Zijn kind bent èn dat Hij je heeft gehoord. In zo’n geval voel je aan zo ongeveer alles dat deze, op het eerste gezicht kleine toevalligheid, voor jou bedoeld is. Kippenvel, en een heel prettig gevoel, je weet dat je weet dat het voor jou was.
  Eèn van God’s vele manieren om jou een knipoog te geven.. en dat voelt mieters!!

 63. @ JollyJoker en vele anderen… Wat mij onlangs overkomen is – ik heb ergens gelezen dat God zich ‘openbaart’ in heel biezondere ‘toevalligheden – is voor mij althans een héél duidelijk signaal of ‘teken’… Ik bad tot God dat ik klaar was om Hem te mogen ‘leren kennen’. “Wanneer de leerling klaar is, komt de meester”… maar dit even terzijde.
  Ik zat in grote vertwijfeling of ik toen wel goed bezig was (het organiseren van mailings met het evangelie en van mijjn getuigenis van de Heer Jezus Christus), want ik sta nu al een hele tijd helemaal alleen… als een ‘roepende in de woestijn’… Enkel op dit geloofsforum vond ik ‘gelovigen op mijn/onze golflengte’ en het was én is voor mij steeds een beetje als ‘thuiskomen’ hoewel het wel – volgens mijn persoonlijke mening althans – wel wat veel ‘preken-voor-eigen-parochie’ is, soit…
  Na mijn gebed maakte ik me klaar om boodschappen te gaan doen, maar toen ik de voordeur achter mij sloot, zag ik dat het begon te regenen… In de traphal hangt er steeds een blauwe paraplu (die ik weer ergens ‘toevallig’ had gevonden in een metrostation in Antwerpen). Toen ik buiten kwam deed ik deze paraplu open, en wat stond er op de rand ervan in grote witte letters: “ESPRIT” (jawel het logo van dat merk…). Zo zie ja maar…
  Groet van Cassandro

 64. “Vrouw neemt ontslag om ‘Gods plan’ te vervullen en zorgt voor dementiepatiënt die ze ontmoette tijdens het rijden met Uber.

  “Een moeder van twee die haar fulltime baan opzegde om voor een oudere dementiepatiënt te zorgen die ze ontmoette tijdens het rijden voor Uber, zegt dat het een zeer levensveranderende en lonende ervaring voor haar is geweest. Segi Tekeltsion, 52, die door Jenni gaat, emigreerde 20 jaar geleden van Ethiopië naar Columbus, Ohio. Ze was senior bankier bij een investeringsbank en reed vrijdag- en zaterdagavond met Uber om geld in te zamelen voor een weeshuis in Ethiopië en om nieuwe mensen te ontmoeten en het evangelie te prediken. Maar bijna acht maanden geleden stopte Jenni met haar fulltime, goedbetaalde baan om voor de helft van haar vorige salaris voor de 88-jarige Paul Webb in zijn huis in Canal Winchester te zorgen, en ze zegt dat dit de beste beslissing is die ze ooit heeft genomen. Ik denk dat dit het begin is van Gods plan voor mij”, vertelde Jenni aan The Epoch Times. “Alles wat ik doe komt voort uit mijn sterke geloof in God, en ik laat het praktisch zien.”
  Bron: https://www.theepochtimes.com/woman-quits-job-to-fulfil-gods-plan-and-cares-for-dementia-patient-she-met-while-driving-uber_4147557.html?utm_source=brightnoe&utm_campaign=bright-2022-01-06&utm_medium=email

 65. Jan de Luc schreef:
  06/01/2022 om 3:22 am
  Beste Cor 05/01/2022 om 11:18 pm
  Je schrijft.
  “Ik weet dat een Joodse bruiloft een 7 dagen durend feest is”.

  Als het goed is staat hierin het antwoord op uw vraag:
  http://www.reddingdoorjezus.nl/pdf/jood.pdf (onder bruiloftsfeest)

  https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/15988/het-boek-judith/ (hierin wordt oa verwezen naar de beschrijving van het huwelik van Simson in het boek Richteren,dat het boekje Judith in detail beschrijft hoe zo’n bruiloft verliep en dat het 7 dagen duurde, en een verwijzing naar de bruiloft in Kana, zie Johannes 21-12).

  Ik heb weliswaar geen bijbel in huis, maar weet wel hoe ik informatie moet zoeken 😉

 66. Beste broeder Michael.

  Ik stelde voor om iets te schrijven over mijn 2 lessen.
  (Te weten: Hoe meer je weet, hoe meer je ziet niets te weten. En de rijkdom in het afhankelijk zijn van God).

  Het eerste gaat over kennis (bijvoorbeeld Bijbelse profetieën). Van een gebrek aan kennis tot aan hoe kennis de plaats van liefde kan innemen.

  Tijdens mijn klad-schrijven verscheen Xander met een onderwerp dat veel raakvlak heeft met wat ik wilde schrijven. Erg opmerkelijk dat onderwerp en tijdstip zo samenvallen. Mijn voornemen is om mijn schrijven even iets uit te stellen want ik wil op geen enkele manier invloed hebben op wat nu actueel is op deze site.

  Gods zegen en groet, Albert.

  PS. @Moderator. Bijzonder dat ik mag doorgaan met deze naam. Bedankt.

 67. In Xanders laatste post over het uitschakelen van reacties, zegt hij iets over een Pinksterprediker die daarin zegt dat gewone dominees ‘er geen verstand van hebben’ Lees aub zelf even waar het over gaat.
  Xander veroordeelt hier een beetje de Pinksterprediker die daar in zijn ogen denigrerend over de dominee praatte terwijl zij jaren van intensieve studies hebben gedaan. Ik weet dat hij het als voorbeeld aanhaalt en verder niks maar toch, ik haal het even aan.

  Hoe de context ook heeft gelegen, en zonder te willen veroordelen had de Pinksterprediker hier ondanks de boude uitspraak misschien wel een punt. Ik zal proberen te verduidelijken wat de man wrsch. heeft bedoeld.

  Ten eerste waren er ten tijde van Jezus’ wandeling een aantal ‘schriftgeleerden’ en Farizeëers, de toenmalige theologische bollebozen, kerkleiders en dominees zou je kunnen zeggen. Zij waren degenen die het volk zouden moeten onderwijzen in de schriften. Een nogal wettische en exacte vorm van uitoefening van het geloof. Eigenlijk gewoon: de wetten van Mozes, ofwel in hedendaagse taal: De wet!
  De bijbellezer weet hoe Jezus tegen deze mensen aankeek en ook waarom.

  Ten tweede hieropvolgend was het wel tekenend dat de 11 overgebleven discipelen, later apostelen gewoon mensen van alle dag bleken te zijn. Geen bobo’s, niet theologisch onderlegd etc.
  Na de kruisiging moesten zij eerst vervuld worden met de heilige Geest, waarna de ogen pas echt geopend werden om daarna vol vuur het evangelie te kunnen verkondigen. Jezus had hen met opzet uitgekozen en gebruikte juist hen, de eenvoudige, zondige en robuuste mannen en dus niet de theologen die het allemaal zo goed weten. Maar zij moesten dus wel eerst vervuld worden met Gods Geest. En dat is precies waar het bij velen aan ontbreekt. Wel veel theologische kennis en heel veel gestudeerd hebbende. Maar het meest cruciale, het meest belangrijke ontbreekt. Het betekend eigenlijk dat je niet door mensen, hoe wijs ook, onderwezen moet worden, maar door God onderwezen moet worden!

  Ten derde een mooi hedendaags voorbeeld van hoe dit waargebeurde verhaal in mijn eigen leven plaatsvond. Ik deed zo’n 20 jaar geleden belijdenis en werd onderwezen door de dominee. Een aardige man in dienst vd kerk. In een paar persoonlijke gesprekken vertelde hij me hoe hij dominee was geworden. Oorspronkelijk wilde hij conservatorium doen, zijn passie lag in de muziek. Zijn vader had daar niet zoveel mee en vond dat niks. Hij drong er sterk op aan om de theologische school te volgen omdat je als dominee de zekerheid van een goed inkomen hebt en dat is als muzikant nog maar zeer de vraag, aldus vader. Het werd dus dominee. Deze dominee gaf mij les, niet uit roeping maar uit economisch oogpunt, wist weinig vd diepere lagen van het geloof. Een lieve man, dat zeker maar hij sprak niet in tongen, legde niet “op zieken de handen”, wist weinig over de echte vervulling van de Geest, en al helemaal niet over de doop door onderdompeling die hoort te volgen na de bekering en wat dat precies betekend. En dus niet een baby wat water op het hoofd sprenkelen zoals traditie is.

  Dus lieve mensen… had de Pinksterprediker misschien toch een punt, maar kan- of wil de traditionele kerkganger dit vaste voedsel wellicht (nog) niet verdragen… Of… is het wellicht noodzakelijk dat u door de Geest eerst de ogen geopend worden alvorens dit te begrijpen? Ik zeg het maar gewoon. Doe ermee wat u wilt.

 68. Beste Cor 05/01/2022 om 11:18 pm

  Je schrijft.
  “Ik weet dat een Joodse bruiloft een 7 dagen durend feest is”.

  Dat is DE tekens terugkomend argument om een pretrib rapture te kunnen onderbouwen.
  Hoewel ik daar jaren in mee ging, bleef ik daar toch twijfels over hebben.
  Nu ben ik dat zelf gaan onderzoeken, al jaren geleden, maar ik kan nergens in de bijbel vinden dat een joodse bruiloftsfeest 7 dagen duurt.
  Wie een verwijzing daarover weet te vinden in de bijbel, dan hoor ik hem graag natuurlijk.
  Buiten Bijbels kan ik wel die 7 dagen terugvinden, echter is deze periode juist voorafgaande het bruiloftsfeest en niet dat het feest 7 dagen duurt.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Joods_huwelijk
  https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/20722-het-joods-huwelijk-het-traditionele-huwelijk.html

  Groeten, Jan

 69. Beste Peter 05/01/2022 om 9:32 pm,

  Ik had wat moeite om je schrijven te lezen maar dat geeft niet.
  Ik zal wat duidelijker zijn daarover.
  Ik heb een kaakontsteking dus het kost mij behoorlijk wat moeite om goed te kunnen concentreren en geen QR betekend geen tandarts.
  Dus met veel slapen, gebrekkig eten en veel bier, paracetamol en Perio-aid ben ik de ontsteking aangegaan.
  Ik meld dit even omdat ik misschien hierdoor wat kortaf over kan komen, mijn excuses daarvoor.

  Maar als ik je schrijven mag samenvatten is deze gefundeerd op,
  “Als de ruiter op het witte paard van het eerste zegel in Openbaring 6 de antichrist voorstelt, en dat veronderstel ik”.

  Als tegenargument aan deze bijna overal gehanteerde Bijbeluitleg het volgende.
  (belangrijk om even heel Johannes 17 te lezen maar ik haal even deze zin eruit).

  Johannes 17: 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.

  Maar toch gebeurd dat, zoals in de dagen van Noach zoals Jezus dat zelf zegt.
  Dus dan moeten we goed opletten wanneer precies dat gebeurd.

  Openbaring 3: 10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

  En deze tekst leert dus vlak voor de “ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen”.
  Waarvan we weten dat deze verzoeking (Gods toorn) over de gehele wereld pas halverwege de laatste jaarweek zal geschieden.

  Daniël 9 bevestigt dit heel duidelijk met “en in de helft der week zal ……..”.
  Daniël 9 :27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

  Maar wat hieruit zeker is af te leiden, is dat het witte paard zeker niet de “verwoester“ antichrist kan zijn omdat deze zich pas halverwege de jaarweek kan openbaren.
  Achter de schermen werkt hij zo goed als zeker wel mee.
  En zo ga ik mee in *Cassandro* 05/01/2022 om 11:02 pm zijn schrijven daarover, dat het witte paard over de WHO als het tweede beest getuigt welke is ontstaan uit de VN als het eerste beest.
  De VN is dan ook de eerste overkoepeling die een vorming van een wereldregering gevormd heeft.

  Waar ik nog wel vragen over heb is het volgende.
  https://christenvandaag.nl/Artikelen/Jezus-leeftijd-bij-Zijn-kruisiging-en-opstanding/
  Daarin is goed onderbouwd te lezen dat het “waarschijnlijk” is dat Jezus +/- in het jaar 30 gekruisigd is.
  Daarmee +/-30 + 2000 jaar – 7 jaar, dan start de laatste jaarweek rondom 2023.
  En daarmee zal mijn “datum” niet juist zijn.
  Maar het is helemaal niet duidelijk of deze aannames op deze site juist zijn.

  Wat deze site wel duidelijk maakt is dat het vlak voor de deur staat en laten we daarvoor gereed zijn.

  Groeten, Jan

 70. Jan de Luc schreef:
  05/01/2022 om 3:43 am

  Hallo Jan, dankjewel dat jij de link geplaatst hebt van virus waarheid. Ik kreeg het niet voor elkaar.

  Het gaat mij om het gehele programma wat deze twee heren bespreken., Niet alleen virus waarheid maar natuurlijk ook ander alternatief nieuws. Steeds meer en meer word ongemerkt een situatie geschetst voor de toekomst door vrijwel ongelovige personen. Uitspraken grondrechten, feitelijke documenten, worden in debat naar voren gebracht en dat bepaald voor mij de stand van zaken in onze huidige wereld.

  Het Hebreeuwse jaar 2022 word een belangrijk jaar. Waar ongelooflijk veel in gaat gebeuren!!!

  Hoe deze aardse ontwikkeling verloopt naar het tijdperk van de antichrist., Daar kan ik niet over speculeren want God bepaald het begin en het einde. Ik weet dat een Joodse bruiloft een 7 dagen durend feest is. Elk getal heeft zo zijn beschreven waarde in Gods Woord.

  Voor mij lijkt het dan, zodra de gemeente opgenomen wordt, dit dan ook bezegeld word in een periode van het getal 7…

  Persoonlijk onderzoek ik alles en volgens mij doet ieder gelovige dit., Want er staat geschreven “onderzoekt alle dingen” “als gij deze dingen ziet heft uw hoofd dan omhoog”….enz…

  Het “Abraham Akkoord” kan het “Akkoord” zijn en evt aangevuld worden., Maar misschien word het wel een totaal ander pakket. Dit kan heel goed beklonken worden in het Hebreeuwse jaar 2022….want op dit ogenblik leeft Israël nog in het werkelijke 2021.

  Goddelijke feestdagen hou ik persoonlijk in de gaten en elke dag is mijn hoofd omhoog gericht., Want ik verwacht de Here snel.

  Groet

 71. Openbaring 6:2… i.v.m. het verbreken van het eerste zegel door het lam (= de Heer Jezus Christus, onze toekomstige Koning zélf): Johannes schrijft – in opdracht – het volgende: “Daar verscheen voor mijn ogen een wit paard. Hij die er op zat droeg een boog en aan hem werd een kroon gegeven, en hij reed weg, zegevierend en om zege te behalen”.
  Ik volg hier de ‘interpretatie’ van Jeremy Paul James (hij was een top-ambtenaar bij de Ierse overheid en noemt zichzelf een new-born christian) in een van zijn talloze artikels op zijn site zephania.eu (voorlopig nog steeds ‘in-de-ether’…

  Volgens hem verscheen de eerste ruiter van de Apocalyps samen het SARS-Cov2-virus op het wereldtoneel eind 2019 in een labo ergens in de chinese miljoenenstad Wuhan. Een wit paard ‘kleurt’ wel een beetje als “vrede- en liefdevol”… Maar deze eerste ruiter, enkel gewapend met een boog, dus ZONDER giftige pijlen (want Griekse ruiters in die tijd hadden altijd een koker bij zich als ze naar het slagveld trokken, gevuld met pijlen met GIFTIGE pijlpunten) heeft een kroon gekregen, m.a.w. dus een ‘wereldlijke’ macht… En als je ziet hoe overal ter wereld zeer professioneel en zelfs bijna op ‘militaire leest’ geschoeide ‘vaXinatie-centra’ werden en worden georganiseerd… Bangelijk gewoon… dit terwijl onze Waalse buren vandaag nog steeds in de modder moeten rond kruipen (n.a.v. weersbeïnvloeding?) ZONDER enige professionele hulp.

  De kernvraag is: waar zijn al zijn giftige pijlen? Ergens in gigantische diepvriezers bij -70°C?
  Het antwoord kan ieder voor zich zelf wel invullen…
  -groet aan allen!

 72. Dag Jan-Luc,

  Fijn te kunnen van gedachten wisselen (vergeef me de Vlaamse insteek) met medechristenen die de Heer Jezus terugverwachten – ook al verschillen we hier en daar wat op details. Dan hebben we iets om over te praten. Even een reactie op je midtrib-veronderstelling.

  Ik ben het met je eens dat de Abraham akkoorden zeer dichtbij de ‘velen’ komen voor wie het verbond volgens Daniël 9:27 voor een week zwaar wordt gemaakt door ‘hem’, ‘de vorst die komen zou’ uit vers 26, waarvan het volk ‘stad en heiligdom te gronde zou richten’ (jaar 70, Romeinse legioenen). Echter, het gaat niet om het tekenen maar om het ‘zwaar maken’ of ‘bekrachtigen’ van een reeds bestaand verbond. Dan hoeft die laatste jaarweek nog niet te zijn ingegaan. Maar het staat voor de deur. Ook gezien een kaart die ik zag van de ondertekenende landen, precies de landen in N-Afrika en ten Oosten van de Middellandse Zee – m.a.w. het vroegere gebied van het Romeinse Rijk. Gaddafi moest niet alleen wijken vanwege de ‘gouden dinar’.

  Als de ruiter op het witte paard van het eerste zegel in Openbaring 6 de antichrist voorstelt, en dat veronderstel ik – hij lijkt erg op de ruiter van Openbaring 19, op de ware Messias, onze Heer Jezus Christus -, dan is de gemeente reeds weg aan het begin van de laatste jaarweek.

  Gezien het onderscheid dat in Openbaring 7 reeds wordt gemaakt tussen 12 stammen en ontelbaar grote menigte uit alle volken, is de gemeente dan sowieso weg.

  Verder is het ‘groot zwaard’ van zegels 2 en 4 (waarvan ik denk dat het de guillotine voorstelt) vooral ingezet tegen gelovigen. Gezien de belofte van Jezus aan Filadelfia is de gemeente dan weg. Er is zeer veel te zeggen voor een pretrib rapture (voorafgaand aan de totale verdrukkingsperiode van 7 jaar).

  Een update van Openbaring 9 vind u op
  https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-9b

  Alles wijst steeds in één en dezelfde richting: Romeinse rijk komt weer helemaal terug – en daar is een groot deel van de wereld niet blij mee.

 73. Beste Cor 04/01/2022 om 11:50 pm

  Hier is de link,
  https://videowaarheid.nl/video/weekoverzicht-31-12-2021-jeroen-en-willem-wef-special/
  En ook ik ben zeer verbaast dat niet christelijke sites en andere groeperingen beter doorhebben wat er gaande is dan de gemiddelde kerkgemeenschap.

  En als reactie op je zin,
  “Oeps,….. wanneer begint 2022 in het Hebreeuws”
  Vrees ik dat je daarmee een heel eind gelijk gaat krijgen, of beter gezegd, ik kan niet wachten.
  Maar opvallend zijn deze stukjes tekst uit de bijbel.

  Daniël 9 : 27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

  Het verbond waarbij Israël duidelijk zijn hoop op heeft bevestigd, i.p.v. bescherming door God.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham-akkoorden

  En ik denk persoonlijk dat met deze “Abraham-akkoorden” van 15 september 2020, daarmee de laatste jaarweek al reeds is ingegaan.
  Als ik dat juist heb dan zal de antichrist 3,5 jaar daarna zich kunnen openbaren. (kunnen, omdat hij nu nog weerhouden wordt)
  Dan komen we vanaf, 15 september 2020 plus 3,5 jaar, uit op vrijdag 15 maart 2024.(kom ik verderop op terug)

  Matthëus 24:15-21
  14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
  15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
  16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
  17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
  18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
  19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
  20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
  21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

  De tekst leert dat de grote verdrukking pas begint nadat de antichrist “den gruwel der verwoesting” plaatst na het openbaar worden van zijn werkelijke aard.
  En hij kan pas openbaar worden nadat de gemeente weggenomen is, te lezen in deze tekst.

  Openbaring 3: 10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

  En dan komen we een opvallend stukje tegen in Matthëus 24:15-21, “vlieden”, “kere niet weder terug”, daarmee dat het zeer plotseling zal gaan gebeuren.
  Maar nog opvallender in deze tekst is regel 20 “Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat”.
  Best raar dat Jezus dit detail aangeeft, immers de winter is maar ¼ van het jaar.
  En dan uitgaande van bovenstaande datum van vrijdag 15 maart 2024, is dat deze datum nog net in de winter valt.
  Daarna zaterdag, de sabbat van Israël op 16 maart, met daarna de sabbat van de gemeente, op zondag 17 maart.
  En dan krijgen we maandag als dag en dan begint de lente op dinsdag 21 maart.
  Dat is nog steeds, noch dag noch uur, maar wel heel gedetailleerd.

  Dan haal ik de zin van Matthëus 24:19 eruit, dat is een hele trieste, “Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!”.
  De grote vraag is dan natuurlijk waarom Jezus dit vermeld.
  Mij lijkt het, dat deze zin slaat op dat “kinderen” dan weggenomen zullen worden uit moeders buik en als klein kind meegaan in de “opnamen” van de gemeente.
  Jezus vermeld in dezelfde zin ook “in die dagen” dus rondom of beter gezegd, vlak voor.

  Maar er moet ook nog een korte rust periode van “rust en vrede” komen.

  1 Thessalonicensen 5
  1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
  2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
  3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
  4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

  En daaruit haal ik dan dit stukje, “Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw” .
  We zitten nu op 5 jan. 2022 en dat tegenover “21 maart 2024” als mogelijke openbaringsdatum van de antichrist, denk ik dat de Corona gekte langzaam zal uitdoven tot een zogenaamde “Het is vrede, en zonder gevaar”.
  Ondertussen is dan wel via het QR paspoort als “merkteken van het beest” framework opgebouwd en daaruit dat de gemeente en het ware Israël een vervolging zal gaan ervaren.
  Zij (de gemeente en het ware Israël) zien die “tijden en de gelegenheden” en zien dat “2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

  Ik zal nu stoppen en ook nog de jaartellingen berekening geven van 2000 jaar, vanaf Jezus kruisiging.
  Deze doen het enkel maar bevestigen dat we de opname rond of vooraf “21 maart 2024” kunnen verwachten.

  Dus Beste Cor, hier is mijn gemotiveerde verwachting en gedachten over de “datum” hoe het zou kunnen verlopen.

  Groeten, Jan

 74. Virus waarheid,

  Net even de update gevolgd van virus waarheid. Dit doe ik om de welgemeende ervaringen en toekomstige prognoses van deze twee heren Jeroen en Willem te vergelijken met wat er in Gods Woord staat beschreven.

  Het is een Nederlandse site., Brengt goede info en wil altijd de dialoog aangaan., Maar vooral eerlijke oprechte informatie.

  Toets ik deze info in vergelijk met de ontwikkeling van wat de Bijbel vertelt over het antichristelijke dan staat de deur geheel open voor het uitvoeren hiervan. Het is ook geen Christelijke site., Maar juist om die redenen kan je de aardse beslommeringen toetsen met het Heilige Woord van God ….!!!

  Ik kan helaas geen link meegeven, maar vele zullen virus waarheid kunnen vinden op het alternatieve net.

  Ik verbaas mij dat de periode waar wij in leven met zo,n ongelovig grote snelheid richting het antichristelijke tijd perk gaat. …dat er geen ontkomen meer aan is.

  Het is overduidelijk., Elke week een stukje verder richting eindtijd., Einddatum….!!!

  Die datum kan ik niet vertellen., Maar als ongelovigen praten over een Elite groepering., En de great reset, daarin/mee gedocumenteerde stukken verwoorden. ….dan slaan de Bijbelse pagina’s om in het boek Openbaringen.

  Spannend jaar hoor die… 2022…!?

  Oeps,….. wanneer begint 2022 in het Hebreeuws

  Is dat niet …. 14 maart.,…aanstaande. Zeg hierin niet dat de 14 een data is, maar geef enkel te kennen dat ik persoonlijk Gods Woord wil lezen met de werkelijke Hebreeuwse kalender. Zijn feestdagen zo belangrijk voor wat God belangrijk vindt.

  Groet

 75. @ Albert 04/01/2022 om 3:22 pm

  Beste broeder Albert, geen probleem. Het klopt helemaal. U bent de Albert die ik voor ogen had in mijn reactie aan Esther. Uw woordgebruik, maar ook uw dankbaarheid en lof voor de Heer is telkens zeer herkenbaar in uw schrijven. Plus dat uw woorden ook altijd zo oprecht, eerlijk en vertrouwd aanvoelen.

  Ik ben blij dat u gewoon onder de naam Albert verder kunt schrijven, zoals de Moderator aangeeft. En kijk uit naar de twee lessen waar u over wilt schrijven. En waarvan ik nu al uitga dat die zeker zullen bijdragen tot bemoediging en opbouw. Neem uw tijd.

  Met hartelijke broederlijke groeten,

  Michaël

 76. @ Nicole 02/01/2022 om 9:21 pm

  Hallo Nicole,

  Mooi om uw persoonlijke uitleg te lezen over hoe u gegroeid bent door de jaren heen. En hoe u door uw ervaringen tot nieuwe inzichten bent gekomen, zodat u nu sterker staat. En ook gesterkt bent in uw geloof, door de manier waarop God u telkens weer via via geroepen heeft. Ik vind het geweldig voor u dat u weet dat u veilig bent bij Hem, en uzelf geen zorgen meer maakt.

  Het ‘teken’ wat u beschrijft is ook prachtig. Het eerste waar ik aan moest denken, was: Het Licht heeft Zijn werk gedaan. Mooi dat u dat ‘teken’ opgepikt heeft, en dat het u zo veel goeds heeft gedaan, dat u zelfs Zijn aanwezigheid kan voelen. Bedankt Nicole, dat u dat wilde delen.

  Ik wens u Vaders zegen en vrede toe.

  Hartelijke groet, Michaël

 77. Beste broeder Michael, ik begrijp dat ik behoorlijk verwarring heb veroorzaakt.
  Waar ik probeerde helderheid te geven over meerdere Albert’s op het forum heb heb ik nu juist het omgekeerde veroorzaakt. Ja, ik was het die over de ‘Opname’ schreef EN ook met u dingen uit mijn leven had uitgewisseld. En dat was inderdaad nádien door mij geschreven, ik veronderstelde dat het in diezelfde tijd was. Een betere bewoording zou geweest zijn dat ik recent hier niet meer had geschreven. Michael, sorry voor de verwarring.

  Misschien moet ik een andere naam op het forum aannemen, maar dat trekt dan mijn eerdere berichten los van de komende berichten.

  De komende dagen zal ik wat schrijven over mijn twee lessen. Wellicht zal het bijdragen tot bemoediging en opbouw.

  Broederlijke groetjes, Albert.

  Albert, uw naamgenoten zijn al gevraagd hun naam aan te passen, dus u kunt uw naam behouden. Mod.

 78. Johannes 1:44-52
  Wij hebben Hem gevonden van Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten,
  namelijk Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. Joh. 1:45-46

  Filippus was ervan overtuigd: deze Jezus was de Messias, de Verlosser van Israël. Dit goede nieuws wilde hij Nathanaël vertellen. Maar die was nogal sceptisch. Jezus?
  Uit Nazareth? Dat lag toch in het verachte Galilea, helemaal in het noorden van Israël? Deze streek stond niet bijzonder in aanzien. Maar Nathanaël kwam er zelf vandaan, dus hij moest wel een bijzondere reden hebben om zo verachtelijk over Nazareth te spreken. Jezus van Nazareth – is Hij de Redder, de Weg tot God? Nathanaël kan het niet geloven.
  Maar wat doet Filippus met zijn argumenten? Hij zegt heel eenvoudig: ‘Kom en zie’. Dat is een uitnodiging aan Nathanaël om zelf te gaan kijken en zich ervan te overtuigen dat deze Jezus de Christus is. En als Nathanaël meegaat, ontdekt hij dat de Heere Jezus hem allang tevoren heeft gezien en hem precies kent.
  Dat overtuigt hem, en hij huldigt de Heere Jezus als de Zoon van God, als de Koning van Israël. Ook voor u geldt: Kom. Kijk en overtuig uzelf. Lees de evangeliën. Daarin zult u de Heere Jezus ontmoeten. En als u ziet hoe Hij de mensen ontmoet, dan zult ook u ontdekken dat Hij u allang kent.
  Hij kent uw verlangen naar blijdschap en rust; Hij kent uw verborgen lijden. Hij is in staat – in Zijn volkomen liefde en genade’ – om aan uw noden tegemoet te komen. Dan zult u ook merken dat Hij uw verkeerde dingen kent, uw eigen wil, uw verlorenheid. Maar Hij jaagt u niet weg. Nee, Hij roept ons tot Zich om de last van ons leven, onze hele schuld, van ons weg te nemen en ons te vergeven. ‘Kom en zie’!

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 79. Albert schreef:
  03/01/2022 om 9:08 pm

  Met mijn getuigenis wilde ik vooral duidelijk maken dat als iemand er niet open voor staat dat niet betekent dat u geen waardevolle bijdrage hebt geleverd in het leven van die ander. Sterker nog, de mensen die er open voor staan hadden slechts een klein zetje in de goede richting nodig. De mensen die er geen interesse in lijken te hebben, die afwijzend reageren, die in zichzelf gekeerd zijn en hierdoor kwetsbaar zijn, enz DAT zijn de mensen voor wie u er op dat moment was. Ik ben er echt van overtuigd – vanuit mijn eigen ervaring – dat u niet voor niets op het pad van die mensen terecht bent gekomen. Zij hadden u nodig. Op dat moment. Ook al waren ze zich daar niet van bewust. U heeft een zaadje gepland. Bij de een ontkiemt deze op korte termijn, bij de ander heeft het daar meer tijd voor nodig. Maar ik ben ervan overtuigd dat het op tijd tot ontkieming zal komen. Dit wilde ik nog met u delen. Lieve groet, Nicole

 80. Beste Nicole, bedankt voor uw persoonlijke getuigenis. Het is ook moedig om zo open over jezelf te schrijven, dat maakt het juist zo bijzonder. Uw getuigenis komt bij anderen binnen, want iedereen herkent direct dat het echt is, dat het uit een hart komt en niet uit een boekje. Persoonlijk herken ik sommige stukjes uit mijn vroegere huwelijksjaren. En inderdaad, alles draait om een persoonlijke levende relatie met Jezus.

  Is het niet prachtig om te zien hoe God heel persoonlijk zijn weg gaat met een ieder van ons om Hem te vinden. Hij heeft zijn eigen Zoon er voor over gehad om jou en mij te kunnen redden. Zou Hij nu, nadat we ‘ja’ tegen Hem hebben gezegd zijn belangstelling voor jou en mij zijn verloren? Nee, natuurlijk niet! Zijn verlangen is nu om een persoonlijke relatie met je op te bouwen waarin Hem echt persoonlijk mag leren kennen. Hij doet het werk, wij hoeven onszelf alleen maar over te geven, in zijn liefde blijven en beschikbaar zijn. Betrek Hem bij alles, dan zul je Hem in steeds meer dingen in je leven gaan vinden. En mocht er dan eens iets in de weg staan dan kan Hij je er op wijzen om het bij Hem te brengen.

  Broederlijke groetjes, Albert.

 81. @ Albert 02/01/2022 om 1:42 pm

  Beste broeder Albert,

  Mijn hartelijke dank voor uw reactie. U schreef: ‘’Ik was de ‘Albert’ die schreef over de ‘Opname van de Gemeente’, nadien heb ik hier niet meer geschreven.’’

  Was u dan niet de Albert die op 17/09/2021 om 9:42 pm o.a. het volgende aan mij schreef?

  ‘’ Wanneer je afhankelijk van Hem bent geworden wordt het gemakkelijker, je moet de dingen dan wel loslaten, dan merk je ook dat Hij daar echt iets mee doet. Er komt dan iets kostbaars voor terug wat je nooit uit eigen kracht had kunnen bereiken. Misschien is daarom lijden kostbaar voor God?’’

  Ik heb namelijk het idee dat u diezelfde Albert bent, juist vanwege deze zin in uw laatste schrijven. ‘’Mijn lichamelijke ongemakken zijn door God tot iets kostbaars gemaakt. Het is wel heel erg kort samengevat misschien moet ik dit in een volgend schrijven verder toelichten.’’

  Wellicht dat u dezelfde Albert bent. Aan de andere kant zou het kunnen dat u net als ‘die andere Albert’ iets soortgelijks heeft meegemaakt, wat u dichter bij God heeft gebracht.

  Ik vind uw uitleg over het verschil tussen de boom van goed en kwaad en de boom des levens, zoals u schreef, een mooie uitleg. Het is ook plezierig om te lezen dat, zoals u niet eerder meegemaakt had, er maar liefst 8 tot 9 van de 10 mensen, (vooral tieners) die door u aangesproken werden tijdens de straatevangelisatie, openstonden voor de boodschap van Jezus. Dat klinkt heel erg bemoedigend, vooral daar het de jeugd betreft, die eigenlijk dagelijks overspoeld worden door oppervlakkigheid en goddeloosheid.

  Als u wilt mag u een toelichting geven over hoe uw lichamelijke ongemakken door God tot iets kostbaars gemaakt zijn. Waarschijnlijk dat er meerdere gasten op dit forum zijn die daar iets van herkennen. Anders is het een mooie getuigenis voor anderen. Ik zou het ook fijn vinden als u uw twee lessen die u geleerd heeft, zoals u schreef, met mij/ons zou willen delen.

  Beste broeder Albert, ook voor u een groet met de liefde van Jezus. En ik blijf hopen dat het goed gaat met broeder Wachter, en dat we binnenkort toch nog iets van hem mogen vernemen.

  Michaël

 82. @ Ramshoorn 02/01/2022 om 7:53 am

  Hallo Ramshoorn,

  Toen ik dat las van u over Gommers, dacht ik, hé dat ben ik ook tegengekomen. Ik zal het even opzoeken en posten. Graag gedaan, Ramshoorn.

  Hartelijke groet, Michaël

 83. Albert schreef:
  02/01/2022 om 1:42 pm
  “Ik heb niet eerder meegemaakt dat maar liefst 8 tot 9 van de 10 mensen die we aanspraken openstonden voor de boodschap van Jezus, vooral tieners!”

  Beste Albert. Wat ik om mij heen zie (en wat ik zelf heb ervaren) is dat veel mensen de weg kwijt zijn. Zij hebben geen houvast. Zij voelen zich daardoor niet meer veilig en zijn hierdoor kwetsbaar voor iedereen die zegt dat hij hen het gevoel van veiligheid kan geven, ook al gaat het om schijnveiligheid. En velen zijn bereid daar een hoge prijs voor te betalen (verkoop van hun ziel). Ik denk echter dat steeds meer mensen, vooral jongeren, inmiddels inzien dat die prijs te hoog is. Het voelt niet goed zeg maar. En dan is het fijn als iemand hen een andere weg laat zien, een veilig pad, een mooie toekomst.

  Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is (en er is dus moed voor nodig) om iets dat vertrouwd is (ook al is het schijnveiligheid) achter je te laten zonder te weten wat er voor je ligt, wat je ervoor in de plaats krijgt. Die onzekerheid is eng.

  Ik moet ineens aan vroeger denken. Ik heb in het verleden meerdere relaties gehad, die ik na verloop van tijd beëindigde. Tot grote frustratie van mijn partners, want zij begrepen niet dat ik mij in een relatie met hen onprettig voelde, onveilig zelfs. Ik heb lange tijd gedacht dat ik een zwak had voor ‘foute’ mannen. Het heeft lang geduurd voordat ik doorhad dat bijna iedere relatiebreuk aan mij lag. Ik was zeg maar een ‘foute’ vrouw. Onbewust. En onbedoeld. Had te maken met mijn verleden. Doordat ik mij bij mijn familie niet veilig voelde vertrouwde ik alleen (op) mijzelf. Hierdoor lukte het mij niet om een ander te vertrouwen, om een ander voor mij te laten zorgen. Ik koos weliswaar zorgzame types uit, maar eenmaal in een relatie met hen stootte ik hun behoefte om voor mij te zorgen af. Hierdoor stopten zij daarmee, omdat ze dachten dat zij mij daarmee een plezier deden en ik bij hen zou blijven. Echter, ik rekende hen vervolgens af op hun gebrek aan zorg voor mij. Kortom, ze konden het nooit goed doen. Zo verliep ook mijn relatie met God. Hij wilde graag een relatie met mij, Hij wist dat ik diep in mijn hart een relatie met Hem wilde, maar ik had een zo goed als ondoordringbare muur om mijn hart gebouwd en was hierdoor zelfs niet meer in staat om naar mijn eigen hart te luisteren.

  God ontfermde zich over mij en heeft deze muur helpen af te breken. Dat heeft vele jaren gekost. Omdat ik het eng vond om die muur af te breken, ik voelde mij veilig achter deze muur. Hij gaf niet op en bracht in de afgelopen 40 jaar steeds allerlei mensen op mijn pad die voor mij wilden zorgen (realiseer ik mij sinds een paar jaar). Uit beleefdheid wees ik hen niet direct af, maar ik voelde mij er enorm ongemakkelijk bij. Ik begreep het ook niet, want ik had er niet om gevraagd. Ik vond hen dan ook vooral opdringerig, bedreigend bijna. Hierdoor ging ik die personen vervolgens zoveel mogelijk uit de weg.

  Maar GOD gaf niet op. Hij gaf mij niet op. Zelfs niet toen ik mijzelf een paar jaar geleden had opgegeven. Er bleven mensen op mijn pad komen om mij te helpen, gevraagd en ongevraagd. Het grootste verschil met vroeger was dat de mensen die ongevraagd op mijn pad kwamen mij erbij vertelden dat ze hadden gedroomd dat ik hulp nodig had. Anderen gaven aan dat ze een boodschap vanuit het Universum of van Jezus Christus hadden gekregen. Ik dacht in eerste instantie: “wat moet ik hier nu weer mee?”. Ik voelde mij zowel ongemakkelijk als dankbaar voor de hulp die ik kreeg, vaak van volslagen vreemden. Maar dat was niet het enige. Ik kreeg ook ‘tekens’. Op een avond, tijdens het wandelen in de buurt, ging ergens boven een lamp in een slaapkamer aan en toen ik opkeek zag ik een groot kruis aan de muur hangen. De eerste keer dacht ik daar niet over na. Ik ging echter vaak wandelen als ik mij ergens zorgen over maakte en ik merkte dat als ik langs het betreffende huis liep ik de behoefte voelde om naar boven te kijken. En iedere keer was het licht aan. Dan zag ik het kruis en voelde ik Zijn aanwezigheid, hetgeen een enorm gevoel van rust gaf. En een gevoel van veiligheid. Laatst sprak ik tijdens een wandeling tot Jezus Christus en bedankte Hem. Toen ik weer langs het betreffende huis liep (en alle keren daarna) was het licht uit. Ik zag het kruis niet meer. En ik moest erom lachen, want ik realiseerde mij dat ik dat kruis niet hoefde te zien om te weten dat Hij bij mij is, want Jezus Christus zit nu in mijn hart.

  Ik weet dat ik veilig ben en ik maak mij geen zorgen meer.

  Nicole

 84. @Zeer gewaardeerde broeder Michaël ;-{>
  Inderdaad, ik behoor tot de meelezers 😉
  Met mij gaat het goed, over Wachter deel ik wel mijn bezorgdheid. In een van zijn laatste berichten vroeg hij om specifiek gebed en daarna werd het stil. Ondanks de ‘oproep’ van meerdere mensen op het forum om iets te laten horen, kwam er geen reactie meer.

  Ik lees graag de berichten waar mensen getuigen van hun persoonlijke wandel met God, zeg maar de berichten uit het leven. Soms ervaar je bij het lezen zelfs de aanraking van Gods Geest. Dat is zo kostbaar. Zo mag ik graag uw berichten lezen en ook van de ‘nieuwkomer’ Nicole en nog veel anderen. Eigenlijk moet ik geen namen noemen want je kan nooit compleet genoeg zijn, immers je doet altijd mensen te kort die je dan niet noemt.

  Over namen gesproken, ik heb hier meerdere naamgenoten. Dat geeft niet maar kan wel wat verwarring geven. Ik was de ‘Albert’ die schreef over de ‘Opname van de Gemeente’, nadien heb ik hier niet meer geschreven. Mogelijk was ik hier niet eens de eerste met de naam Albert.

  Afgelopen tijd heb ik veel geleerd.
  Het eerste is dat ik begin te beseffen dat hoe meer je leert hoe meer je gaat inzien niets te weten. Het tweede is dat afhankelijk worden van God een enorme rijkdom oplevert. Mijn lichamelijke ongemakken zijn door God tot iets kostbaars gemaakt. Het is wel heel erg kort samengevat misschien moet ik dit in een volgend schrijven verder toelichten.

  Heel in het kort komt het hier op neer. Wij mensen zijn geneigd altijd te denken vanuit goed en kwaad, en dan vooral vanuit het gezichtspunt zoals we zelf de wereld zien. Het moet ons goed gaan en ons intellect bepaalt dan onze keuzes. Dit is vrucht van de Boom des kennis van goed en kwaad, een boom die niet geschikt voor ons is. Het mag vreemd lijken, maar kennis van deze boom brengt je niet dichter tot God. Want Gods wegen zijn helemaal anders dan de onze en Paulus zegt dat we door Gods Geest een vernieuwing van denken krijgen. Dat komt van een andere boom, de Boom des Levens (Jezus). Bij deze boom is de overweging niet goed of kwaad, maar geeft het leven of geeft het dood.

  Jezus kwam niet om van een slecht mens een goed mens te maken, maar om een (geestelijk) dood mens levend te maken. Toen Jezus gekruisigd werd was dat absoluut kwaad, immers Hij was volledig onschuldig, werd afgeranseld tot Hij er niet meer uitzag als een mens (Jes.52:14 en Jes.53) en stierf aan het kruis. Niets dan kwaad. Toch bracht dit leven, Zijn opstanding geeft ons redding en eeuwig leven. De vrucht is dus uit de Boom des Levens.

  Nu in de Corona-tijd leeft de wereld in angst en heeft iedereen meer of minder last van onzekerheden en van de beperkende maatregelen. God laat dit toe met een reden.
  Rond de kerstdagen heb ik meegedaan aan straatevangelisatie. Het heeft me zo enorm opgebouwd, want de oogst is wit, rijp dus. Veel mensen beginnen te beseffen dat deze wereld geen zekerheden meer biedt en zijn ‘open’ voor het evangelie. Ik heb mensen echt zien stralen nadat ik ze had uitgelegd dat Jezus uit liefde voor hem/haar naar het kruis is gegaan om onze schuld te betalen. Dat Hij voor ons gestorven is, de derde dag uit de dood opstond en daarmee de dood heeft overwonnen. Dat wanneer wij ons falen (zonde) bij Hem brengen en Hem erkennen als Heer en we Hem aanroepen voor vergeving, dat Hij ons dan een nieuw leven zal geven en we behouden zullen worden. Als je daarna vertelt dat Jezus in hun leven aanklopt en het aan hem/haar is om open te doen, valt het spreekwoordelijke kwartje. Ik heb niet eerder meegemaakt dat maar liefst 8 tot 9 van de 10 mensen die we aanspraken openstonden voor de boodschap van Jezus, vooral tieners!

  Deze tijd die voor kwaad is bedoeld, wordt door God machtig gebruikt tot eeuwig leven.
  Zal ik misschien een volgende keer iets meer schrijven over mijn twee lessen?

  Michaël, groet met de liefde van Jezus, broeder.
  Aan iedereen, Gods zegen toegewenst voor 2022.
  Albert.

 85. Dank@Michael voor uw info wat Prof. Gommers letterlijk heeft uitgesproken over covid-19 en die omnikron besmetting…

  Klinkt als muziek in mijn oren: Diederik Gommers: “de hele Covid is Peanuts” …. “is toch een virus van niks eigenlijk…”

  ”Het milieuprobleem is vele malen groter dan de Covid…. We maken ons druk om Covid, ik vind dat echt peanuts. De hele Covid is peanuts. Ik bedoel, alle jongeren worden er helemaal niet ziek van, jongens, ik bedoel, waar hebben we het over? Als we nou een ander virus hadden gehad, hadden we ons daar zorgen om moeten maken. Maar dit is toch een virus van niks, eigenlijk….”

  Shalom. Ramshoorn.

 86. @ Mod, naar aanleiding van de posting van Ramshoorn 01/01/2022 om 7:52 pm

  Diederik Gommers: “de hele Covid is Peanuts” …. “is toch een virus van niks eigenlijk…”

  Gommers in zijn eigen woorden, vanaf 03:31 minuten in onderstaande video
  https://www.youtube.com/watch?v=oLW11yLFQug

  ”Het milieuprobleem is vele malen groter dan de Covid…. We maken ons druk om Covid, ik vind dat echt peanuts. De hele Covid is peanuts. Ik bedoel, alle jongeren worden er helemaal niet ziek van, jongens, ik bedoel, waar hebben we het over? Als we nou een ander virus hadden gehad, hadden we ons daar zorgen om moeten maken. Maar dit is toch een virus van niks, eigenlijk….”

  Artikel NineforNews: Gommers gaat helemaal los: ‘Dit is een virus van niks’
  https://www.ninefornews.nl/gommers-gaat-helemaal-los-dit-is-een-virus-van-niks/

 87. Sorry Xander, hier zijn de recente cijfers van 6 uur geleden in de ziekenhuizen en op de IC’s…

  NU.nl https://www.nu.nl/uitgelicht/6176098/de-coronacijfers-van-vandaag.html

  Rutte en Kaag staan met lege handen en zullen met een beschaamd gelaat nu snel de scholen, restaurants en winkels heropenen en Lockdown met die verdoemde Avondklok beëindigen.

  Prof. Diederik Gommers is nu Duizend keer populairder dan Rutte, Kaag en Segers, RIVM en OMT met zijn verrassende conclusie:

  Covid-19 is… PEANUTS EN ONGEVAARLIJK, waar hebben we het over.

  Beter laat dan nooit. Welterusten Xander!! Dat noem ik nu Ochtendgloren. Psalm 19.5-6.

 88. @ Esther 31/12/2021 om 10:11 pm

  Hallo Esther,

  Mijn dank voor het gedicht en de link naar de getuigenissen. Mooi om te lezen hoe een, toen 13 jarige jongen (naar aanleiding van Zacheria 9:9) aan zijn Rabbi vroeg waarom de Messias op een ezel naar Jeruzalem zou komen en niet met een auto of zo.

  Zacheria 9:9 (NBG) ”Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.”

  Waarop zijn Rabbi (een kabbalist) de woorden ging verdraaien en CHAMOR, wat ezel betekent in het Hebreeuws, veranderde in GOMER, wat ‘middel’ betekent. En zei: ”Mijn zoon, we hebben vandaag veel middelen. We hebben auto’s, we hebben vliegtuigen en Hij zal in een van deze naar Jeruzalem komen.” Die jongen nam geen genoegen met dat antwoord en bewaarde de vraag in zijn hart.

  Jaren later liep die jongen op straat, waar een man hem een boek in zijn handen gaf. Hij nam het boek aan, keek erin en draaide zich om, om het boek terug te geven. Maar die man was er niet meer, hij was verdwenen. Waarop de jongen naar zijn kantoor ging en daar het boek opende. Het was het evangelie van Mattheüs. En al lezend kwam hij bij Mattheüs 21:7 (NBG)

  6 Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus hun had opgedragen,
  7 brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten.
  8 En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg.
  9 En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!
  10 En toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit?

  Toen herinnerde die jongen zijn vraag aan de Rabbi, en wist direct dat hij gelijk had toen hij tegen de Rabbi zei: dat Hij (de Messias) op een ezel naar Jeruzalem zou komen. Hij voelde toen de aanwezigheid van Yeshua in de kamer en verwelkomde Hem in zijn hart.

  Mooi om zo’n getuigenis te lezen Esther, want het is precies de manier waarop De Heer werkt. De antwoorden of bevestigingen die we graag willen hebben komen vanzelf op ons pad. Soms meteen, andere keren kan dat jaren later zijn. Het kan iets zijn waar je ogen op vallen, of waar je naartoe getrokken wordt. Het kan in een zin zitten, uit een gesprek van personen die ‘toevallig’ langs je heen lopen. Het kan ook in hetgeen zitten wat iemand je zo maar in je handen geeft. Waar die jongen dus van getuigt. Dat zijn getuigenissen om blij van te worden, Esther. Nogmaals bedankt.

  Lieve Zuster, ook voor jou een gezegend Nieuwjaar. En voor iedereen die meeleest, in het bijzonder voor broeder Wachter en Albert: Vaders allerrijkste zegen.

  Ter afsluiting wil ik graag jouw Bijbel quote uit Mattheüs 28:20 herhalen.
  ”En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

  Hartelijke groet, Michaël

 89. Prof. D. Gommers wordt ook vandaag weer in het gelijk gesteld met zijn wetenschappelijke constatering: Covid-19 is PEANUTS en Niet gevaarlijk. Zie de cijfers in NU.nl. Plaats link naar het artikel. Mod.

  In het ziekenhuis liggen nu 1660 patiënten. 119 minder dan gisteren

  Op de intensive care liggen nu maar 472 patiënten. 22 minder dan gisteren

 90. Ik wens ons allen Gods zege toe in 2022 (en daarna).

  Onderstaand artikel heb ik toch maar op het geloofsforum geplaatst, want past daar beter.
  “Een artikel in The Washington Times bericht over vele aanwijzingen dat de islam een geloofscrisis doormaakt.”

  “De gevaarlijkste stap voor een moslim is niet het verlaten van de islam, maar het omarmen van het christendom. Toch gaan ook drommen moslims deze weg op. Het christendom is de snelst groeiende godsdienst in Iran, terwijl de islam de snelst krimpende is.”

  “Het verhaal van Zubair Simonson is tekenend voor wat mogelijk is. Hij bekeerde zich van de islam tot het katholicisme en had een lange en kronkelige weg tussen deze twee religies. Simonson werd volledig overvallen door de gebeurtenissen van 9/11. Dit confronteerde hem met zijn islamitische geloof en hij verwierp het. Uiteindelijk vond deze man door Gods genade zijn weg naar de katholieke Kerk. Uit het Midden-Oosten komen vele voorbeelden van moslims die Christus vinden ondanks zeer ongunstige omstandigheden. Deze geloofstochten naar het ware geloof zijn een groot bewijs van de Goddelijke Voorzienigheid en genade die moslims oproept zich te bekeren.”

  Bron: https://cultuurondervuur.nl/artikelen/dit-is-waarom-zoveel-moslims-de-islam-verlaten?cid=1424424519&email=kznmqrn3wv6b4d7qf5449emnuofzs59a&utm_medium=email&utm_source=civitas&utm_campaign=newsletter-2022-01-01#main

 91. Vertrouwen op fakenieuws of op het Woord van God?
  Er is iets gaande van Bijbelse omvang nu:

  Door: ‘ nieuwe patriot’ :
  https://www.brighteon.com/6c9053f6-4f1a-4645-a8d3-6f53a49c573e

  ( google vertaald )
  Vertrouwen op de nepwetenschap? Of de Schrift vertrouwen? Controleren de covid-prikken alle vakjes op het merkteken van het beest? En wat zijn de psychotische massale sociale dynamiek die een volk in staat stelt om hun medemensen tot zondebok te maken en vervolgens te vermoorden? Is het normaal dat de Kerk geen standpunt inneemt en spreekt over iets van zo’n bijbelse proportie als de mob en de komende Grote Vervolging? Is het mogelijk dat de kerk de mob niet eens herkent omdat het niet is wat ze verwachtten?? Waar zijn de profeten?

  De eerste ruiter van de apocalyps rijdt op een wit paard (symbolisch voor de medische professie), heeft een boog – een wapen (Koine Grieks – toxon) en een kroon (corona). Simpel gezegd, de eerste ruiter van de apocalyps is een giftig coronawapen dat overal ter wereld overwinnend op pad gaat en gaat veroveren.
  Er komt een Grote Vervolging voor degenen die de mob weigeren.
  En trouwens, dubbele eer aan leiders in lokale kerken die Gods volk voorbereiden en toerusten.

 92. Jesaja 60:1 (HSV)

  Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.

 93. Uit Nieuwsbrief 31 december 2021 van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  * Bijbelkoerier en pionier in Israel (2)

  Twee weken geleden schreef ik over de Finse evangelist Kaarlo Olavi Syvanto (1909-1998). Over hoe hij door God werd geroepen om het Evangelie aan het Joodse volk te brengen. In deze laatste Nieuwsbrief van dit jaar deel twee, over zijn tijd in Israel.

  Het was voor Kaarlo en zijn vrouw Maire en hun vier kinderen – toen 7, 10, 12 en 14 jaar oud – erg wennen toen ze in 1949 in Tiberias kwamen wonen, aan het meer van Galilea. Ze moesten hard werken om brood op de plank te krijgen. Ondanks de lange dagen die Kaarlo maakte, wist hij steeds meer Bijbels uit te delen. Hij ontdekte dat er op de scholen grote vraag naar Bijbels was. Gratis Hebreeuwse Bijbels, ook al bevatten ze het Nieuwe Testament, waren meer dan welkom. De eerste zending van 300 complete Bijbels was in korte tijd uitgedeeld.

  Maar zo blij als de schooldirecteuren waren met de Bijbels, zo ontstemd waren de orthodoxe Joden erover. Met afschuw zagen ze dat er nu op de scholen ook uit het Nieuwe Testament werd gelezen. Door hun grote invloed op diverse ministeries kregen zij het al snel voor elkaar dat er een wet van kracht werd die de import van Hebreeuwse Nieuwe Testamenten verbood.
  Inmiddels lag er toch alweer een zending Bijbels in Haifa te wachten om ingeklaard te worden. Maar hoe konden ze die het land nog inkrijgen? De Heere maakte Kaarlo duidelijk dat hij naar de allerhoogste douaneambtenaar moest gaan. Deze man bleek één van de vele Nicodemus-christenen te zijn. Hij liet Kaarlo een symbolische boete betalen, waarna de Bijbels aan hem werden meegegeven.

  Een volgende zending dreigde zelfs geconfisqueerd te worden. Kaarlo zocht Gods aangezicht en de Heere wees hem de weg. Hij schreef een brief aan de liberale minister van Justitie, waarin hij hem de Bijbels aanbood als geschenk voor gevangenisbibliotheken. De minister dankte hem hartelijk voor dit grote cadeau. Hij zou er persoonlijk voor zorgen dat de Bijbels door de douane kwamen en ook het vervoer naar de inrichtingen zou door het ministerie worden geregeld. De Heere had opnieuw voorzien.

  Ook de minister van Onderwijs was betrokken bij het inklaren van een scheepslading Bijbels. Bij die gelegenheid werden zelfs een kleine vijftig Bijbels gevraagd voor de bibliotheek van de professoren van de universiteit van Jeruzalem. De orthodoxe douanebeambten waren in alle staten, maar het lukte hen niet Gods Woord tegen te houden.
  Steeds meer Bijbels kwamen Israel binnen. Ging het niet via de douane, dan was er nog een mogelijkheid via de post. Onder meer vanuit Zweden werden per post Bijbels verzonden naar adressen van christenen in Israel. Honderden, week in week uit. Met een oude auto werden ze vervolgens opgehaald en verspreid door het hele land.

  Nieuwe Testamenten in het Arabisch
  In maart 1967 maakt de Heere Kaarlo duidelijk dat er ook Nieuwe Testamenten in het Arabisch moesten worden verspreid. Hij plaatste in Zweden een order voor 20.000 Arabische Nieuwe Testamenten. Als gevolg van de Zesdaagse Oorlog kwamen er meer dan een miljoen Arabieren binnen de Israëlische landsgrenzen te wonen. Nog geen maand later kon al een begin worden gemaakt met de distributie van deze Arabische Nieuwe Testamenten.

  In Finland, Zweden, Engeland en Amerika groeide een trouwe achterban, die het werk van Kaarlo financieel en met gebed ondersteunde. Toch bleef hij er zich diep van bewust dat hij in alles geheel van God afhankelijk was en ook afhankelijk wilde zijn. Bij elk obstakel was zijn eerste reactie: bidden en vasten, Gods aangezicht zoeken, Zijn raad opvolgen.
  Dat hij zich oefende in het luisteren naar Gods stem, werd heel concreet zelfs zijn redding. Op een zomermiddag zat Kaarlo in de schaduw van zijn huis te genieten van het uitzicht over het Meer van Galilea. Zijn huis stond aan de voet van een berg.
  Plotseling hoorde hij duidelijk Gods stem: ‘Sta onmiddellijk op van je stoel. Ga naar de boomgaard.’ Hoewel hij er niets van begreep, volgde hij direct Gods stem. Hij was nog maar nauwelijks aan de andere kant van zijn huis, toen hij een daverende klap hoorde. De stoel waarop hij net nog zat, was totaal verbrijzeld door een groot rotsblok, dat van de berg naar beneden was gerold. De Heere beschermde Zijn dienstknecht en het werk in Israel.
  Kaarlo en Maire zijn al geruime tijd bij hun Heere in de hemel, maar het werk ging door. Na hun heengaan nam hun zoon Kalervo, samen met zijn vrouw Meri, het Bijbelverspreidingswerk van zijn vader over. (Bron: Israel en de Bijbel)

 94. Hallo allemaal….

  Ik kijk liever naar deze site, dáár waar Jezus in het middelpunt staat.
  Deze Joodse mensen… hoe zij hun Messias en hun Verlosser vonden.
  https://www.jewishtestimonies.com/nl/

  Al wel vaker geplaatst bij Xander. Maar… blijft geweldig.

  Voor jullie allemaal… Gezegend nieuw jaar van harte toegewenst.
  Dat de Heere Jezus, steeds meer op nummer EEN komt te staan.

  Nog een bemoedigend gedicht.
  Dan eerst liefs voor allen… Esther.

  Het nieuwe jaar…
  Vaak wordt ik bang als ik bedenk,
  wat zal er kunnen komen.

  ‘’Mijn kind, was ik niet nabij in ’t oude jaar?
  Geloof in MIJ, Ik zal er altijd wezen.
  Ik hou mijn trouw, Mijn Woord gestand.
  Jou tijden zijn toch in Mijn hand…
  Wat valt er dan te vrezen?’’

  Nu ga ik moedig, blij van zin,
  gerust het nieuwe jaar weer in,
  met lichte en donkere dagen.
  Wat er ook gebeuren gaat…
  HIJ, de Heere, is mijn hulp en toeverlaat.
  Met Hem alleen, durf ik het te wagen.

  “” Zie, Ik ben met u alle dagen…’’
  Matth. 28 : 20

 95. Spreuken 14:25 (NBG51)
  Een Betrouwbaar Getuige is een Redder van levens, maar wie Leugens blaast,
  is een en al Bedrog.

  Prof. D. Gommers heeft met zijn uitspraken: Covid-19 is Peanuts en is in het geheel Niet gevaarlijk, demissionair Premier Rutte samen met de leden van zijn Kabinet en daarbij ook het RIVM-GGD-OMT in grote verlegenheid gebracht en Ontmaskerd als notoire LEUGENAARS

  Het zal mij niet verbazen wanneer de Oppositie van de Tweede Kamer Rutte en de Jonge per direct in de Tweede Kamer ontbiedt en hen ter Verantwoording roept voordat Rutte de kans grijpt om op 10-01-2022 In den Haag op de rode loper van het Bordes van het Paleis om zijn
  “””nieuwe regering””” aan het volk te presenteren staande naast de koning.

  Ik zag het programma College Tour van Twan Huys, in gesprek met bisschop Tutu van Z-Afrika die vertelde over 2 andere notoire LEUGENAARS: Tony Blair van Engeland en George W. Bush die zonder toestemming van de veiligheidsraad Irak binnenvielen met raketten en daar groot onheil gesticht hebben.

  Tutu verbaasde zich dat die 2 aartsleugenaars nog steeds op vrije voeten lopen ipv hun verdiende vonnis door Het Internationaal Strafhof in Den Haag.

  Kunnen Rutte en zijn Regering nu ongestraft hun werk blijven doen nu ze door de hoogste instantie Prof. Diederik Gommers ontmaskerd zijn als LEUGENAARS. Covid-19 is Peanuts en niet gevaarlijk. Burgers 2 jaar lang opsluiten met Lockdowns, en plat spuiten met waardeloze Covid-19 vaccins? Nu weer met boosters?

  Als er nog Recht bestaat in Nederland, laat het Recht dan zijn werk doen!!!!

 96. Het merkteken van het beest?
  Bekijk de 13 filmpjes en oordeel zelf.
  https://www.aangiftehugodejonge.nl/video/

  En waar zijn die “weerhouders” nou? en dus wil je vanuit die visie aangifte doen.
  https://www.aangiftehugodejonge.nl/aangifte/

  Het eerste beest,
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Nations.svg

  En zonder dat we het doorhadden een “selfie van satan” in dat VN logo.
  https://www.who.int/about/policies/publishing/logo

  En dat WHO logo was dus al vanaf 1948 gekozen.
  Maar wat gebeurde ook in dat jaar?
  Zoekt en gij zult vinden en doe er je voordeel mee.

  Groeten, Jan

 97. Wonderlijk:Thierry Baudet in Nederland door alle Media verguisd wordt in Israel door overlevenden Holocaust op handen gedragen:

  Naar aanleiding van het kort geding op 15 december jl. van het Cidi tegen Thierry Baudet, leider van het Forum van Democratie, heeft een aantal overlevenden en nabestaanden van de Holocaust Baudet als steunbetuiging vanuit Israel een getuigenis toegestuurd.

  https://israelcnn.com/2021-12-29-deel-3-joodse-getuigenis-aangaande-vergelijking-van-nu-met-de-nazitijd-part-3-jewish-testimony-regarding-comparison-of-today-with-nazi-times/

  Genesis 12:1-3. Shalom. Ramshoorn.

 98. Israel’s toekomst zal de hele aarde gaan verbazen…en wat niemand verwacht gaat m.i. gebeuren dat de meest verstokte orthodoxe rabbijnen de meest seculiere Joden in Tel Aviv zullen voorgaan in het in extase aanbidden van Yeshua HaMasjiach…en ik weet wel , het is nog niet zover maar ik denk hier vooral aan de radicale bekering van de apostel Paulus, een man uit de sterk nationalistische stam Benjamin die de eerste Christenen zwaar vervolgde en instemde met de terechtstelling door steniging van Stefanus.
  Saul Saul wat vervolgt ge Mij…wie bent U Here? Ik ben Jezus die gij vervolgt!

  Als na 6000 jaar doornige wereldgeschiedenis de Sabbaths bloem open gaat , de zevende Gods Dag en Israel in de Geest Yeshua mag aanschouwen, ( ook volgens Hosea 6:1-3 ) volgens Zach 12:10:

  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

  Dan zullen de meest verstokte orthodoxen Joden nog wel eens voorgaan in extatische vreugde als de Here hun de ogen gaat openen wie Jezus van Nazareth werkelijk is…Dezelfde Die eenmaal grote wonderen deed in Egyptische tijden en in Davids leven en het leven van de profeten Israel’s en de ganse geschiedenis door als hun Bewaarder niet sliep of sluimerde…

  Dat komt, de Geest is beloofd en Jezus Christus is Israel’s Leidsman ten leven en voor de heidenen is Hij een licht tot verlichting maar voor Israel is Hij tot heerlijkheid!
  Zalig zijt gij Israel wie is u gelijk?
  En ook de Arabische broedervolken zullen gaan delen in God’s ‘ Great Reset ‘ of dacht u dat Klaus Schwab met zijn stompzinnige duivelse imitatie van het komende Koninkrijk Gods het laatste woord zou hebben?
  Hoort wat Jesaja uitroept:
  Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde,
  omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.

  Shalom

 99. Ramshoorn schreef:
  28/12/2021 om 9:24 am

  Dankjewel Ramshoorn,

  De Apostel Jacobus 1:5-7 leert ons hoe we met volharding kunnen bidden:

  5 Indien echter iemand van u in Wijsheid te kort schiet, dan Bidde hij God daarom, die aan Allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem Gegeven worden. 6 Maar hij moet Bidden in Geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie Twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. 7 Want zulk een mens moet Niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, 8 innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

  Bijzonder mooi ….

  Groet Cor

 100. Eindejaarsboodschap in een verwarrende tijd | Jacques Brunt. ( Verder genoemd J.B.)

  https://www.youtube.com/watch?v=-bwsoDWp94U

  (Psalm 119:130 Het opengaan van Uw Woorden geeft licht , het schenkt eenvoudigen inzicht)
  J.B. begint zo: we leven in een bijzondere tijd en kan worden geduid met een oud lied:

  De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld
  het profetische Woord wordt steeds trouwer vervuld
  maar wat ook gaat wankelen,
  mijn Jezus wankelt niet
  De Rots aller eeuwen mijn kracht en mijn lied

  Met drie gedachten (drie punten) behandelt J.B. de huidige tijd:

  1 Er wordt opgeroepen om voorbede te doen in de Bijbel , juist voor de overheid ( 1 Tim2 : 1-2 )
  Voorbede wil zeggen we gaan tussen de Here God staan en het volk, of tussen de Here God en het kabinet. En we de nood bij de Here brengen zodat Hij gaat ingrijpen. Het doel van de voorbede is volgens Paulus dat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle Godsvrucht en waardigheid. Helaas zien we verdeeldheid, polarisatie en de vraag kan worden gesteld: ‘waar eindigt dit’? Dat brengt J.B. bij zijn tweede punt:

  2: Waakzaamheid is geboden ( 1 Tess 5:6)
  Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
  Helaas, zegt J.B. , moeten wij vaststellen dat de overheid de huidige polarisatie zelf in de hand werkt en de overheid is toch verantwoordelijk voor een stil en gerust leven. En in dit verband denkt J.B. vooral aan het beleid dat wordt gevoerd in het kader van covid19. J.B. is geen virusontkenner en ook is hij niet tegen bepaalde overheidsmaatregelen. Integendeel. De video gaat ook niet over of mensen zich wel of niet moeten laten vaccineren maar waar het in deze video wel omgaat is dat mensen worden uitgesloten.
  Dat de ongevaccineerden worden uitgesloten van het maatschappelijk leven. De meerderheid lijkt de minderheid te gaan overheersen.
  Een ‘ unheimisch ‘ gevoel vervult zijn (J.B.’s) hart. J.B.roept op tot voorbede maar ook om overheidsbesluiten en de gevolgen daarvan met een open en bewogen hart te beschouwen. En als hij dat doet komen er steeds meer prangende vragen in hem naar boven.

  Bivoorbeeld hoe komt het toch dat bezwaarde en kritische wetenschappers , die anders denken wat betreft het coronabeleid, dan de MSM de mond wordt gesnoerd?
  Hoe komt het dat eerlijke en terechte vragen, over bijvoorbeeld de oversterfte in het afgelopen jaar, niet of nauwelijks worden beantwoord?
  Hoe komt het , dat nu zo een 85% van de bevolking is gevaccineerd, we nog steeds dezelfde problemen hebben als een jaar geleden?
  En als minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van 14 december jongstleden zich in dreigende taal uit richting ongevaccineerden ‘ik leg me niet neer bij het recht om nee te zeggen. tegen vaccinatie ‘….dan is het toch niet vreemd dat mensen vragen gaan stellen? Wat is er aan de hand? Wat zit hier nu ten diepste achter?

  Nou elke nuchtere Nederlander kan konstateren dat er iets misgaat. Dat heeft niets te maken met complotdenken of het zijn van een wappie. Integendeel.
  Wij mogen dit als Christen niet oogluikend toestaan!
  Nu zijn er diverse zusters en broeders die mij tegenwerpen…waar maak je je druk om? Dit heeft toch niets met het Bijbelse geloof te maken?
  Dan zegt J.B.: Nou, dat is nog maar de vraag. De geschiedenis leert namelijk dat uitsluiting een heel gevaarlijke ontwikkeling is. Dat moeten we met elkaar niet willen.In ons land is altijd ruimte geweest voor minderheden en opvallend is nu dat juist liberalen niet zo liberaal en tolerant blijken te zijn. Vrijheden en grondrechten staan onder druk. En we lijken met elkaar, als slaapwandelend , een controlemaatschappij in te stappen met alle wrange gevolgen van dien. Niet heel ver hiervandaan, in Oostenrijk, krijgen ongevaccineerden een boete en lopen ze het risico om notabene in de gevangenis terecht te komen. En dat in het moderne en ontwikkelde Europa. Daarbij komt nog dit dat het nieuwe kabinet een regeerakkoord heeft gesloten, waarbij ik er niet gerust op ben welke kant het op gaat wat betreft medisch ethische kwesties, het regenboog akkoord en de vrijheid van onderwijs. En als uitsluiting een plaats krijgt in onze samenleving dan vraag ik me oprecht af wat de gevolgen op langere termijn zijn op andere levensterreinen, op andere gebieden.
  Hoelang kunnen we bijvoorbeeld nog ‘ en publique ‘ de Bijbel naspreken als het gezaghebbende Woord van God?
  Hoelang kunnen we de Bijbelse principes nog toepassen in de praktijk van ons leven?
  Hoelang kunnen we nog in vrijheid fysiek samenkomen?
  Het is van groot belang dat we als Christenen waakzaam en nuchter blijven, juist ook als het gaat om overheidsbesluiten en de gevolgen daarvan. En hiermee kom ik tot mijn laatste punt:

  3 Verootmoediging vereist. ( 2 Kronieken 7:14 )
  En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn Aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de Hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
  Natuurlijk is dit Bijbelvers in de eerste plaats bedoeld voor het volk Israel maar tegelijk durft J.B. te stellen dat dit een algemeen Bijbels principe is. Dat in de weg van verootmoediging en bekering de Heer een individu maar ook een volk vergeving en genezing wil schenken. En dat proces begint niet bij de ongelovigen maar bij de Gemeente van de Here Jezus Christus.

  Volg de hele prediking verder hier:
  https://www.youtube.com/watch?v=-bwsoDWp94U

  Kari Jobe zingt hierover , het is een prachtig gezongen (muzikaal) gebed en de Here God zal horen want in Jezus Christus zijn al Zijn beloften ja en amen !!!

  Kari Jose Heal Our Land (Acoustic) ( 2Kron:7-14 )
  https://www.youtube.com/watch?v=DyzbpBR1KOI

  Ik wens en bid iedereen de vrede des Here Jezus toe in deze verwarrende en zware tijden (N.B)

 101. @Cor. Effectief bidden voor onbekeerde kinderen doen mijn vrouw en ik met Psalm 126……

  3 De Here heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd.
  4 Here, wend ons lot als beken in het Zuiderland.
  5 Wie met Tranen zaaien, zullen met Gejuich maaien.
  6 Hij gaat al Wenende voort, die de zaadbuidel draagt; Voorzeker zal hij komen met gejuich,
  dragende zijn Schoven.

  Psalm 144:12 spreekt over onze Zonen en Dochters:
  12 Dat onze Zonen zijn als planten, hoog opgegroeid in haar jeugd,
  onze Dochters als hoekzuilen, gebeeldhouwd als voor een paleis;
  13 dat onze voorraadschuren gevuld zijn, leverende allerlei waren,
  dat onze kudden bij duizenden, bij tienduizenden zich vermeerderen op onze weiden;
  14 dat onze runderen wèl dragen; dat er Geen Bres zij en Geen Vlucht,
  en geen geschreeuw op onze pleinen. 15 Welzalig het volk, waarmee het zo gaat!

  De Apostel Jacobus 1:5-7 leert ons hoe we met volharding kunnen bidden:

  5 Indien echter iemand van u in Wijsheid te kort schiet, dan Bidde hij God daarom, die aan Allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem Gegeven worden. 6 Maar hij moet Bidden in Geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie Twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. 7 Want zulk een mens moet Niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, 8 innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

  Met deze Gebeden kunnen wij vol vertrouwend op de Here het Nieuwe Jaar 2022 ingaan.
  Jeshua is de Goede Herder, Hij gaat ons voor op ons levensspoor. Psalm 23 en Johannes 10.
  Zijn Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid zal komen. 2 Petrus 2 en 3.
  Wij zullen juichen [Hallelujah] met alle Overwinnaars!!! Openbaring 14 en 19.

  Shalom. Ramshoorn.

 102. Jan de Luc schreef:
  27/12/2021 om 3:02 am

  Dankjewel Jan,…voor jou gebed.

  Het is ook het enige wat ik vraag aan de Here., dat Hij mijn kinderen optekent in Het Boek des Levens.

  Zo hebben wij allen het gebed nodig., het is namelijk de enige communicatie met de Here en mag de Here danken voor al het goeds wat Hij geschonken heeft.

  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk te Almachtig veel te Groot voor ons denkvermogen. Het is totaal mijzelf overgeven en afhankelijk maken naar de Here Jezus toe. Het besef ontvangen dat het enige antwoord ook “Jezus” is.

  Hieronder kort omschreven…..als je door het leven moet met de gedachten dat je zoon… “niet meer is” ….

  Het Bijbel verhaal Jozef, ….werd door zijn broeders verkocht als slaaf en het bericht aan zijn vader was dat Jozef verscheurd was door een wild dier…..Wat heeft Jacob moeten lijden en wat een tijd ging daarover heen. wat een verdriet heeft deze vader gehad!!!.. Wij kennen het einde van het verhaal ….Jacob zag zijn zoon…..wat bijzonder mooi en wat een Almacht en Glorie voor God want de dromen van Jozef in zijn jonge jaren maakte hem tot de belangrijkste reddende Koning op Aarde….een zegen voor Israel….”Jacob”

  Ben er van overtuigd dat oprecht bidden verhoort wordt. Staat immers beschreven!!!
  Want wat houd Jezus van onze kinderen., Hij heeft ze immers in de moederschoot geweven…!!!
  Wij hebben ze dus maar te leen die korte periode hier op aarde…..daarom breng ik ze bij Mijn Hemelse Vader en vertrouw volkomen op Zijn Woord.

  God Bless

 103. Jan de Luc schreef:
  27/12/2021 om 2:29 am
  Beste Nicole 24/12/2021 om 9:06 am

  “Ik had je beloofd om nog op je schijven te reageren”. Dat heb je bij deze gedaan, dus er valt niets te vergeven (en zo wel, dan vergeef ik jou bij deze alsnog 😉

  “Nu had ik in gedachte om eens wat te schrijven over de Bijbelse term “tuchtiging” in relatie met de liefde vanuit Jezus.” Je mag alles aan mij schrijven. Zoals gezegd, ik leer van alle berichten die op deze site staan vermeld.

  “en het is hier niet de juiste plek voor.” Daarmee doelde ik op de Bijbelse teksten die ik zelf heb geplaatst, terwijl ik de Bijbel niet ken. Deze teksten kreeg ik aangereikt en heb ik gedeeld op een site waar men de Bijbel al kent. Dergelijke berichten deel ik nog steeds, maar niet meer op het geloofsforum.

 104. Hallo Ramshoorn….

  Ik moet steeds even weer opletten dat ik jullie apart schrijf.

  Dank voor uw fijne reactie.
  Wat het Bijbellezen betreft… gaat bij mij heel rommelig, haha.
  De ene dag héél veel lezen… een andere dag haast niets.
  Ik heb tegen mijn kinderen gezegd…. toen zij een Bijbel kregen…. ”Blijf altijd gericht op de Heere Jezus””.

  En ja, Ramshoorn… vele mensen gaan de kerken/gemeentes uit… als men niet de rijkdom en genade leert van de Heere Jezus.
  U heeft het meegemaakt… ik heb het meegemaakt bij J.G.

  Er zit iets in mij…zo wil ik dat nooit meer… toen ik tot echt geloof in Jezus kwam,….
  Het ‘Levend Water’, wordt zoveel mensen onthouden.
  Openb. 22 : 17, “” En de Geest en de bruid zeggen,: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft komen; en laat hij die wil, het water des levens , voor niets”.

  Jezus Christus, ons Brood, ons Levend Water, alles draait om Hem.

  Vaders zegen Ramshoorn… ook voor uw geliefden.
  En liefs van mij, Esther.

 105. geachte xander nieuws,ik dank jullie voor alle informatie mij gegeven.
  We zullen uit die informatie geen goed gevoel overhouden .Maar we
  we hebben een God die hoord en ziet,alles hier is tijdelijk,daarom hoop
  op het eeuwige,waar nooit geen onrecht bestaat,Ik wens u en de uwen
  gods onmis bare zegen toe .hopende op een goede jaar wisseling.

 106. Hallo Michaël…
  dank hoor voor je altijd bemoedigend schrijven.
  Het filmpje… ik geniet altijd van getuigenissen die er ook in naar voren komen.
  En de tekenen van de tijd… we weten het wel… maar altijd bijzonder om het zo te horen van anderen.
  Dat je al jaren dat verteld of doorgeef aan mensen… is voor mij ook weer een bemoediging.
  Ook voor jou lieve broeder… Vaders liefde, genade en bescherming om je heen.

  Wij hebben het heerlijk rustig gehad. Wij zaten aan de gebakken eieren met spek…
  Kijk ons kerstmaal… hahaha.

  Liefs, Esther.

 107. Hallo Jan de Luc…

  Dat ging niet goed tussen ons.
  Mocht ik u gekwetst hebben, dan spijt mij dat.

  De Heere Jezus leerde mij, om te vergeven, als er wel eens woorden vallen, of te gauw elkaar iets verwijten.

  De woorden en lessen van Paulus.. uit Kolossenzen 3 : 12-17.
  Vooral vers 13, “””Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. 14 En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.””

  Het gaat u verder goed Jan… en Jezus Genade om u heen.

  Liefs, Esther.

 108. Beste Cor 23/12/2021 om 11:18 am

  Je zin “Ik heb twee kinderen die beide het zogeheten mrna goedje hebben laten inspuiten,….” blijft maar door mijn hoofd spoken.

  Bij deze wil ik je nog meegeven dat ik zeer met je meeleef en voor ze gebeden heb.
  En daarnaast wil ik je ook nog dit meegeven, Openbaringen 14 en dan te letten op het koppelwoord En…en….
  Een keten van voorwaarden.

  Openbaring 14
  9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt EN zijn beeld, EN ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
  10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.

  Ik hoop dat je hieruit wat troost kan vinden en er nog wat aan hebt.
  Groeten, Jan

 109. Beste Nicole 24/12/2021 om 9:06 am

  Ik had je beloofd om nog op je schijven te reageren.
  En ik heb je reacties nogmaals doorgelezen en daarin geef je zelf aan dat je stevig op de rails staat.

  Nu had ik in gedachte om eens wat te schrijven over de Bijbelse term “tuchtiging” in relatie met de liefde vanuit Jezus.
  Dat daaruit liefde altijd een relatie is en niet kan bestaan zonder huwelijk met voorwaarde die in een “trouwboekje” staan, wat wij de Bijbel noemen.
  Maar gezien de berichten van afgelopen dagen kom ik net als jij tot dezelfde conclusie.
  Je omschrijft het mooi en ik ben dat zeer met je eens,

  “Ik besef nu dat Xandernieuws niet de geschikte plek is om dit soort informatie mee te delen…..”

  Dus ik hoop dat je mij kan vergeven om niet verder op je schrijven in te gaan.
  Zo je verslag nogmaals gelezen te hebben, zit het allemaal wel snor met je en het is hier niet de juiste plek voor.

  Groeten, Jan

 110. Koninkrijk van Priesters

  De uiteindelijke bestemming van het Joodse volk ligt NIET in het bezit van een Staat. Daarmee zou het gelijk zijn aan alle volken en was zijn bestemming tenietgedaan. In plaats van het hebben van een seculiere Staat, moet het Jodendom komen tot een status die een structuur krijgt analoog aan de oude verhouding van de stammen van Israël tot de stam van Levi.
  De stam van Levi kreeg in het beloofde land een unieke bestaansvorm. Die stam was vrijgesteld tot ambtelijke dienst en hoefde geen grondgebied te bezitten en hoefde ook geen eigen economie in stand te houden. Toch had Levi het recht om te wonen in het beloofde land.
  Door deze structuur werd het hoogst denkbare vermogen tot objectiviteit in de rechtspraak verleend, aangezien Levi van geen enkele stam politiek of economisch afhankelijk was.
  Overeenkomstig Levi’s positie te midden van de andere stammen, zal in het Vrederijk de positie van het Joodse volk zijn te midden der volken. Niet alleen een enkele stam, maar het hele volk is bestemd voor het priesterschap, zoals geschreven staat in Exodus 19:6:

  ‘U zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.’

  https://getuigeniseneenheid.nl/koninkrijk-van-priesters/

  Door het profetische Woord is de verantwoordelijkheid voor de waardige omschakeling van seculiere Staat Israel naar Koninkrijk van Israel gelegd op Christelijke schouders:
  opdat door de u (heidenen) betoonde barmhartigheid ook zij ( de Joden) thans ontferming mogen vinden. Rom 9:31

 111. “Jezus leven van ons leven. Jezus dood van onze dood.”
  Er wordt veel nadruk gelegd op de dood van Christus die onze plaats verving. Maar hoort niet ook het hele leven van Christus daartoe: Dat dus Zijn leven EN zijn dood plaatsvervangend zijn vanuit JHWH (voor eeuwig)?
  Dat dus AL het leven van Christus heilig is geleefd in de ogen van God, en dat deze Zoon plaatsvervangend is voor elke zondaar die bereid is zijn eigen machteloosheid te erkennen.
  Er valt een enorme last van onze schouders als we mogen beseffen dat Christus het heilige examen van het leven (in zijn geheel) heeft volbracht en dat zelfs plaatsvervangend voor ons.
  In zo’n besef kunnen we oprecht dankbaar zijn en hoeven we niet langer te veinzen.
  Dit groots besef keert alles om. Sommigen verdragen een instant besef (Paulus), waar anderen tijd nodig hebben om de grootsheid van dit evangelie van de genade te kunnen dragen.
  Ik verkondig hier geen zekerheden, maar ik zie geen andere mogelijkheden als wet en genade met elkaar verzoend moeten worden. Dan is Christus de vervulling van de wet en kunnen zondaars slechts geloven in Zijn plaatsvervanging.

 112. Peet,

  Dank voor je reactie.

  Wat het belangrijkste voor elk mens is ( en DAT wordt zeer w.s wel in elke Bijbel goed vertaald )
  dat we mogen weten dat de Here Jezus voor ons gestorven is aan het kruis van Golgotha dat door zijn bloed ons vergeving is geschonken , onze zonden weggedaan en dat wij daar ook NIETS aan toe hoeven te voegen.
  Alleen een ieder van ons zal voor de Here Jezus moeten kiezen en zijn ( haar ) hart aan Hem geven en vragen : heer, help mij te leven zoals u dat wilt.
  Ik ken je niet , misschien ken je dat in je leven want dat is het belangrijkste , als je dat kent dat weet je zeker dat Hij altijd met je mee gaat
  Als je verder wilt reageren dan ben je vanzelfsprekend welkom

  Gezegende Kerstdagen gewenst

  Tukker

 113. Johannes 1:35-44
  En hij (Andreas) leidde hem tot Jezus. En Jezus zag hem aan en zei: Gij zijt Simon,
  de zoon van Jona, gij zult genoemd worden Céfas. (Joh. 1:43)

  Als er tussen twee broers een vertrouwelijke band bestaat, helpen ze elkaar en vestigen ze elkaars aan dacht op belangrijke dingen. De beide broers Andreas en Simon waren niet alleen door familiebanden verbonden, maar blijkbaar ook door een sterke gezamenlijke interesse.
  Ze hoopten op de komst van de Messias, die al zo lang tevoren door de profeten was aangekondigd. De Messias zou immers de situatie ten gunste van Zijn volk veranderen? Andreas – van wie we weinig weten – had Jezus Christus leren kennen en bracht zijn temperamentvolle broer Simon tot Hem. Dat was een belangrijk ogenblik, zowel voor Simon beter bekend onder zijn latere naam Petrus – alsook voor de hele, toen nog toekomstige, Gemeente.
  De Heere Jezus wendde Zich rechtstreeks tot Petrus en sprak woorden tot hem waarvan hij de draagwijdte zeker niet begreep. Maar één ding wordt duidelijk: alleen de Heere Jezus geeft Zijn discipelen nieuwe namen, die dan ook nog een heel diepe betekenis hebben. Er is nog iets wat opvalt: Petrus, die anders vlug van tong was, had niets te zeggen, zelfs antwoordde hij ogenschijnlijk niets.
  Zo machtig was de indruk die deze verheven Persoon op hem maakte. Pas veel later in Handelingen 2 lezen we dat hij voor meer dan drieduizend toehoorders verkondigt dat God Zelf deze Jezus tot een Heere en Christus gemaakt heeft (Hand. 2:36). Hoe kostbaar groot was de Persoon van de Heere Jezus voor het hart van Petrus geworden.
  Hoe groot wil de Heere Jezus ook voor onze harten zijn! We mogen Hem erkennen als Heere van ons leven! We mogen Hem ook kennen als Degene Die, Gods Uitverkorene, Zijn Gezalfde is, in Wie God al Zijn welbehagen had en tot in alle eeuwigheid zal vinden!

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *