6929

 1. Aan Tukker. Bedankt voor uw reactie en uw uitnodiging om op dit forum het gesprek voort te zetten. Ik ben altijd bereid om te leren van de ervaringen van anderen en om mijn kennis aan te vullen en mijn weten aan te passen omdat ik ervan overtuigd ben dat mijn Maatje Jezus door mensen heen werkt. Op de een of andere manier krijg ik altijd weer de kennis die ik op een bepaald moment zoek of nodig heb. Ik ervaar dat als een geschenk van onze Trooster de Heilige Geest. Alle Bijbelvertalingen ( en ik beschouw de inhoud van de Bijbel als een werkhypothese of levenshandleiding ) zijn vervalst. Ik heb een oude Nederlandse Bijbel gevonden waar 6 verschillende Nederlandse vertalingen per tekst naast elkaar staan. Zowel een hele oude vertaling, andere protestantse vertalingen en ook katholiek. Vaak verandert de tekst totaal van betekenis door een andere bewoording. Zo kun je alles naar je hand zetten als vertaler. Ik ken geen Grieks en, als ik iets niet begrijp, ga ik bidden en dan helpt onze onverwoestbare Trooster me wel. De Trooster leert mij van alles op het moment dat ik het nodig heb. Ik ben een rijk mens en heb vaak het gevoel, ofschoon ik financieel zo arm ben als een kerkrat, dat ik met mijn contact met God de Jackpot heb gewonnen en blijf winnen. Ik kan iedereen aanraden om met een Bijbel onder het kussen en een gebed in het hoofd te gaan slapen en laat God het zware werk maar doen. Daar is Hij voor.

 2. @Esther. Ik kan goed leven met uw uitleg hoe u persoonlijk de Bijbel leest en anderen daarover vertelt. Uw voorbeelden: De Bijbel lezen…. gewoon lezen. Zelf lezen… samen met de Heere.””

  Hardop lezen geeft nog een extra boost en plus!!!

  Esther schreef verder: Het wordt ingewikkeld als een ander of anderen, bepalen hoe je het moet zien wat iemand leest.””

  Dat is ook mijn ervaring. Weet u wat ik onze kinderen in hun eigen Bijbel liet schrijven met HOOFDLETTERS? Heb je Eigen Geloof!!! David kon zich ook niet bewegen in de wapenrusting van koning Saul.
  David versloeg de REUS Goliath met zijn slinger en een uitgezochte steen.
  David hakte Goliath zijn hoofd af met het zwaard van Goliath. Humor!!!

  Esther schreef verder: Veel Bijbelteksten… krijgen vaak andere uitleg als dat er simpelweg staat.
  Het zullen wel mijn eigen ervaringen zijn, dat ik er zo over denk.””

  Nee, Esther, dat is ook mijn ervaring!!! Door vileine praktijken van predikanten die de Bijbel lieten buikspreken hebben al miljoenen gelovigen de kerkdeur achter zich in het slot gegooid. Ik was er een van.

  De goede manier van Bijbellezen, Het Woord van God lezen en daarna uw Amen uitspreken en dat Woord Gehoorzamen!!!

  Lees alle details hierover in Johannes 14…Wie Mijn Woord heeft en het bewaard, dat is degene die Mij liefheeft. Shalom. Ramshoorn.

 3. @ Esther 24/12/2021 om 12:56 pm

  Hallo Esther,

  Bedankt voor de link naar het filmpje over de tekenen van de eindtijd. Heb het net bekeken. Dat is een onderwerp waar ik het afgelopen decennium vaak over gesproken heb tegen anderen. Waarbij ik ook de voorbeelden van de tekenen gaf, zoals die in de Bijbel beschreven staan, en ook in dit filmpje genoemd worden. En dan eindigde ik altijd weer met:
  ”Herken de tekenen!”

  Lukas 21:28 (HSV)
  ”Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden,
  kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”

  Lieve Esther, ik wens je hele fijne dagen met je gezin om je heen. Geniet ervan.
  Plus Vaders zegen, liefde en bescherming voor jullie allen.

  Hartelijke groet, Michaël

 4. Ramshoorn schreef: 25/12/2021 om 8:18 am…

  @Elegast. Mee eens als u concludeert: Moraal van het verhaal, doe het goede en laten we ons niet tegen elkaar op laten zetten. Kijk wat er dan gebeurt. De horeca is het voorbeeld.”

  Ik zou daar aan willen toevoegen wat David bad toen hij in Levensgevaar kwam:
  1 Kronieken 21:13…
  Toen zei David tot Gad de ziener van David: Het is mij zeer Bang te moede; laat mij toch vallen in de hand des Heren, want Zijn Barmhartigheid is zeer groot; maar laat mij Niet vallen in de hand van Mensen.””

  Here God: Laat ons AUB niet vallen in de handen van Judassen als Rutte & Co & RIVM & OMT die alle verworven Grondrechten, Artikelen: 1 + 10 + 11 ons, burgers afnamen!!! Daarvoor in de plaats alle burgers met Drang en Dwang als Slaven behandelen.

  Wat is er nog van onze vrijheid overgebleven? Ook Kerken, Concertgebouwen, Theaters, Winkels, Economie, Cultuur, Stadions, Scholen, de Zorg draait Rutte & Co de nek om met hun
  N-Koreaanse Dictatuur en duivelse LOCKDOWNS!!!

  Omzien naar elkaar maakt Rutte & Co onmogelijk met zijn vele Bloopers, moties van Afkeuring, Wantrouwen en een haperend Openbaar Vervoer. De Oppositie in de Tweede Kamer spreekt duidelijke taal: Rutte en Kaag,,,,Wegwezen!!!

 5. 2 Timotheüs 3:16-17 (HSV)

  Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen,
  te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
  opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn,
  tot elk goed werk volkomen toegerust.

  Vaders zegen voor u allen. En gezegende kerstdagen voor degenen die het vieren.

  Hartelijke groet, Michaël

 6. Sun schreef: 24/12/2021 om 2:56 pm

  Hallo Sun…
  Heel hartelijk dank, voor de Bijbelteksten uit 1 Korintiërs 13:4-5.
  Een les voor mij.
  Met het mooie, bemoedigende lied.
  Alles ter ere van onze Heere Jezus en onze hemelse Vader.

  Gezegende dagen, en Vaders zegen.
  Lieve groet, Esther.

 7. Jan de Luc schreef; 24/12/2021 om 11:49 pm

  Hallo Jan de Luc…
  Ik begrijp dat u het over mij heeft.
  Een wolf in schaapskleren…
  U heeft toch ook natuurkunde geleerd?? u bedoeld natuurlijk een wolvin.
  Ik heb me altijd laten vertellen… dat de vrouwtjes gevaarlijker zijn als de mannetjes.

  Vriendelijk groet, Esther.

 8. Beste Nicole 24/12/2021 om 9:06 am

  Ik heb verzaakt je nog tussendoor te beantwoorden, ik was even elders bezig wat je waarschijnlijk al had gelezen.
  Maar vanuit je hart geschreven verslag pik ik even één zin tussenuit.

  “Liefde is. Hij laat mij de Waarheid zien”.

  Zo mooi en houd die stevig vast en laat die nooit van je roven.
  Later reageer ik weer verder.

  Maar voor nu Nicole en aan alle een vooral prettige kerst en op de snelle komst van onze Heer,

  Groeten, Jan

 9. Hallo Ramshoorn…

  Een hele eerlijke vraag van u.

  De Bijbel lezen…. gewoon lezen.
  Zelf lezen… samen met de Heere.

  Het wordt ingewikkeld als een ander of anderen, bepalen hoe je het moet zien wat iemand leest.
  Zo ervaar ik dat best wel veel…
  Ook gewoon lezen wat er staat. En vooral vasthouden wat je leest.
  Is er iets wat iemand leest, en men begrijpt het niet… is zeker niet erg, bid ervoor, en de Heere laat het op Zijn tijd zien.
  Niet op onze tijd.

  Veel Bijbelteksten… krijgen vaak andere uitleg als dat er simpelweg staat.
  Het zullen wel mijn eigen ervaringen zijn, dat ik er zo over denk.

  Het moeilijkste vind ik steeds weer… dat veel dingen in de Bijbel, zo wordt uitgelegd, wat past bij die of die geloofsrichting.
  Een andere geloofsrichting zien het weer anders… daar begint het gelazer.
  Dan komen er problemen… en past het plaatje niet meer.

  En zo is de Bijbel een vreselijk ingewikkeld Boek geworden voor veel mensen.
  Terwijl het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Dan kan men lezen met plezier, en komt de Heere dicht bij je.
  Tenslotte is het Jezus door de heilige Geest, die inzicht geeft wat wij lezen.

  Welke Bijbel????
  Ik lees de HSV, lees ook wel eens in de Statenvertaling en de NBG uit 1951.
  Over veel andere Bijbelvertalingen, durf ik niet veel te zeggen, ik weet dat er wel veel verschillen inzitten.

  Zo Ramshoorn, hier mijn antwoord.
  Laten genieten van Gods Woord de Bijbel… om te leren, Gods plannen leren kennen, Gods liefde voor de mens door middel van de Heere Jezus. enz. enz.

  Ramshoorn, liefs, Esther.

 10. Beste Ramshoorn,
  Ik kon werkelijk mijn eigen ogen niet geloven, hoewel ik had de onraad al reeds lang geleden geroken.
  Maar jij had al reeds een vraag gesteld.

  Maar zou de vraag niet beter zijn dat, waarom satan wel God erkend maar dat deze beweerd Gods woord, de bijbel, niet nodig is te onderzoeken?
  Totale onzinlogica natuurlijk, geen bijbel lezen betekend niet eens de naam Jezus kennen, laat staan van het kruis gehoord hebben.
  Of zijn dat de typische kenmerken van een wolf in schaapskleren?
  Roofdieren omhult met een bedrieglijke en gemaakte liefde?
  Wat mij betreft, ontmaskerd, niet een van “ons” maar een van de vijand, punt.

  Maar laten we beoordelingen of veroordelingen vooraf achterwege laten en eerst lezen wat jij voor “logica” op jou vraag gaat krijgen.
  Ik kan niet wachten.
  Maar het kan ook een punt met komma worden als de vraag te ontmaskerend werkt.
  Reeds kort geleden geleerd.
  Ik wacht de mogelijke bevestiging of weerlegging van dit schrijven via jou vraag gespannen af.

  Voor wie wel de bijbel bestuderen nog het volgende over dit onderwerp, we hebben het er nu toch over.
  Wolven in schaapskleren hebben trouwens ook vaak dit soort kenmerkende gebeden.
  De neus optrekken voor dat soort schorriemorrie waar zij zich totaal niet mee willen identificeren.
  Een voorbeeld uit de bijbel.

  Lukas 18

  9 En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis:
  10 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeër, en de ander een tollenaar.
  11 De Farizeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.
  12 Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit.
  13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!
  14 Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

  Maar ook in de hedendaagse politiek zijn wolven in schapenkleren zo kenmerkend te herkennen.

  Een voorbeeld,
  Rutte krijgt een vraag en hij antwoord dan telkens door eerst een gemaakte compliment te maken en dan met een totaal ander onderwerp te beantwoorden.
  De truc om leugens te maskeren door ontkennen, ontwijken, feiten verdraaien met zogenaamde complimenten, maar nooit een direct antwoord.
  Maar vooral heel veel eromheen praten.
  Kijk maar.
  https://www.youtube.com/watch?v=jjPAr3YFktk

  Groeten, Jan

 11. Hallo @Esther. U schreef: De Bijbel wordt te vaak gebruikt zoals het niet zou moeten…

  Vraagje: Hoe zouden gelovigen volgens u [in een paar zinnen] de Bijbel het best kunnen lezen, en uit welke vertaling dan?

  Shalom. Ramshoorn.

 12. @ Cassandro (En nu even iets heel anders)

  Hallo Cassandro,

  Ik had vorige keer aan u gemerkt, dat u het leuk vindt om met woorden en/of letters te spelen. Zoals toen met Mickey (Mouse). Dus als tegenprestatie: Heb ik nu een raadseltje voor u.

  In dit geval hoeft u niet het woord op te schrijven, om te draaien, en voor de spiegel te houden, om op het antwoord te komen. Nope. Normaal stel ik deze vraag mondeling, zodat het antwoord makkelijker te horen is. Het gaat echt alleen puur om de UITSPRAAK. Dus niet om de schrijfwijze. Anders zou het ‘nieuwe woord’ verkeerd gespeld worden.

  Mijn vraag aan u is:

  Welk woord kunnen we van: ‘BETHLEHEM’ maken? Als we de letters en/of lettergrepen van de geboorteplaats van het kindje Jezus in een andere volgorde zetten. En het dan hardop zouden uitspreken, klinkt het als…

  Tip 1 – Het antwoord bestaat ook uit 3 lettergrepen.
  Tip 2 – Het antwoord klinkt zeer PLEZANT.
  Tip 3 – Het antwoord zou hetgeen kunnen zijn dat de Heere Jezus voor ons voorbereid heeft.

  Welk (ant)woord zou ik bedoelen? Het is een Nederlandstalig woord.
  Ik wens u veel plezier met mijn raadsel, en ben benieuwd naar uw antwoord : )
  Als het nodig zou zijn, kan ik u nog een 4e tip geven.

  Hartelijke groet, Michaël

 13. Lieve Nicole…

  Ik heb jou stuk gelezen, en wat je allemaal hebt meegemaakt.
  Dankbaar, dat de Heere en Vader jou dát gegeven hebt, dat ontvankelijke, iets vertederend.
  Blijf, gewoon zo doorgaan hoor.
  Omdat velen van ons wel een Bijbel hebben…. is het vaak ook een beperking naar elkaar toe.

  De Bijbel wordt te vaak gebruikt zoals het niet zou moeten…
  Die ervaring heb ik zelf ook… erger nog, ik was net zo.
  Gods Woord de Bijbel… wordt te veel gebruikt om eigen zin eigen visie te laten zien.
  De visie van anderen… wordt vaak niet op gereageerd.
  Die ellendige fout heb ik ook aan meegedaan.

  Blijf maar gewoon heerlijk doorschrijven hoor, en hier en daar een link.
  Ik zie het als koel briesje, over de site van Xander.
  En kijk niet op naar doorgewinterde Bijbel lezers.
  Wij allen… hebben als belangrijkste… Jezus onze Heere nodig.
  De Bijbel geeft ons géén eeuwig leven.
  De Bijbel hing niet aan het kruis om jou en ieder mens te redden.
  Dat was Jezus Christus, onze Heere en Heiland….
  HIJ alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de weg naar God de Vader.

  Sterkte lieve meid… Vaders zegen en liefde om je heen.
  En van mij een lieve groet, Esther.

 14. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
  1 Korintiërs 13:4-5

  Gezegende kerstdagen en je bent nooit alleen.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZJVPS800Qmc

  In Vrede.

 15. Hallo allemaal….

  Een bemoedigend filmpje.
  Van een lieve vriendin, ze is ook mijn zuster in de Heere…… kreeg ik het binnen via de mail.

  https://www.youtube.com/watch?v=kSXn8wBQ2Sk&list=LL&index=2
  Met ondertiteling. Makkelijk voor diegene die niet sterk zijn in Engels. Daar ben ik zelf één van.
  Liefs voor allen…. maar vooral Vaders sterkte om jullie allen heen.

  Esther.

 16. Jan de Luc schreef:
  23/12/2021 om 7:50 pm
  Beste Nicole 23/12/2021 om 2:57 pm en 22/12/2021 om 8:20 am

  “Ik wil best wel ingaan op beide schrijven van je, maar mag ik je oprechte vraag stellen?
  Waarom ben je zo gedreven om al die, al reeds in de bijbel geprofeteerde gangen van satan te onderzoeken?”

  Dank je voor de belangstelling. Ik onderzoek niet. Ik krijg deze informatie aangereikt. Vervolgens deel ik het met anderen. Dat is wat ik doe, ik deel. Voor sommigen is het overbodige informatie, voor sommigen is het aanvullende informatie, sommigen geeft het nieuwe inzichten, enz. En vervolgens laat ik het los, laat ik het aan anderen over of en wat ze er mee doen.

  Wat betreft Satan. Hij heeft bijna mijn hele leven invloed proberen uit te oefenen op mijn leven. Ik heb hem altijd weerstaan, ondanks dat ik zo jong was. Ik ondervond daarbij enorm veel tegenwerking, maar voelde mij tegelijkertijd beschermd, geleid en begeleid. Er was altijd wel iemand bij wie ik terecht kon, die ervoor zorgde dat de schade beperkt bleef. Ik heb op een gegeven moment – een paar jaar geleden – eindelijk de kracht gevonden om de mensen die blijkbaar wel onder zijn invloed handelen, waaronder mijn familie, de rug toe te keren. Die kracht kreeg ik aangereikt. Tot die tijd had ik last van die slechte invloed. Want het ging om mijn familie en met hen breken voelde tegennatuurlijk. Maar ook noodzakelijk. Sindsdien is er een last van mijn schouders gevallen.

  Ik weet overigens pas sinds kort dat God voor alles in mijn leven verantwoordelijk is. Dat alles wat er in mijn leven is gebeurd nodig was om mij voor te bereiden op deze tijd. Hij laat mij zien wat Liefde is. Hij laat mij de Waarheid zien. Op een manier die ik begrijp. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Meer vraagt Hij niet van mij. Dat weet ik, want als ik er aan twijfel of Hij meer van mij verwacht krijg ik niet lang daarna iets aangereikt waar ik blij van wordt. En dan voel ik, weet ik gewoon dat wie ik ben, dat wat ik doe, goed is.

  Ik heb geen bijbel, maar ik lees dagelijks de berichten op het geloofsforum van Xandernieuws. Ook die site is mij aangereikt. Daar ben ik dankbaar voor, maar eerlijk gezegd snap ik vaak niet wat er met die teksten uit de bijbel wordt bedoeld. De ‘aardse’ artikelen zijn voor mij denk ik vooral een aanvulling op de teksten in de bijbel.

  Door jouw vraag besef ik dat ik mijn eigen onwetendheid over wat er in de bijbel staat projecteer op anderen, dat ik ervan uitga dat anderen op deze site ook baat hebben bij deze informatie. Ik besef nu dat Xandernieuws niet de geschikte plek is om dit soort informatie mee te delen, omdat de mensen op het geloofsforum de bijbel kennen.

  Ik wens allen veel Liefde toe.
  Nicole

 17. Jan de Luc schreef:
  23/12/2021 om 12:29 pm

  Mijn pak hangt, schoenen zijn gepoetst een strikje om de boel wat op te vrolijken ligt netjes klaar voor de “cloud party”…..niet dat ik dat nodig heb., Maar jij begrijpt wat ik bedoel…little Joke.

  Op gegeven moment is er genoeg gewaarschuwd, naar ieder mens., Of het nu een gelovige is of ėėn van onze kinderen. Als ze zelf nog geen vragen stellen of enig onderzoek doen van in de tijd waar zij/wij in leven, dan doet de Here dit op Zijn moment.

  Wat betreft de tijd dat aardse “chaos” kan ontstaan is een kwestie van nog even., Maar dat dit voor de deur staat is duidelijk. Deze agenda heeft een streefdatum., Namelijk 2030..……en wat een haast hebben ze toch..!!!,
  Tel je hier 7 jaren vanaf dan zit je aardig richting 2023 als je begrijpt wat ik bedoel. Daarin ook nog meenemende een “streefdatum” want Gods kalender is namelijk Hebrew…..

  Nu weet ik niet of “klausje zwabbert” hier van op de hoogte is, maar zeker de satanische groepering die boven hem staat …!!!

  Agenda 2030 heeft als “bladwijzer …Gods vinger”., Dit hele programma is geschreven, gelezen en uitgewerkt voordat God de mens schiep. … eeuwen geleden in het Hebreeuws/Grieks gedicteerd op Schrift. Over welke agenda praten wij eigenlijk…. !!!

  Wie kan er tegen ons zijn, ..,echt helemaal niemand…!!!

  Dat glaasje Paradijselijke wijn, wat zal dat bijzonder goed smaken Jan…..smile

  Groet

 18. Klopt Nicole,
  Dat is interessante stof.

  Openbaringen 17
  2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. 6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit. 10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.

  Alles in deze tekst wijst hier naar Rome, het Vaticaan. Voor Yahshua kwam bestond de R.K.K. al. Het was een verzameling van alle afgoden en tradities uit de wereld. Deze afgoden en tradities vinden zijn oorsprong uit Babylonië, uit de tijd van Nimrod. Als je goed doorspit wie er daadwerkelijk aan de macht is, achter al die occulte clubjes/families en ronde tafel genootschappen zijn het de jezuïeten die het Vaticaan hebben over genomen. De paus spreekt niet voor niets uit de mond van een slang. Zij doen aan zon aanbidding in het geheim, waar lucifer achter zit. De valse drie eenheid van Nimrod/Nemaramiz/Tamuz is overgenomen en van naam veranderd in Maria/Vader en de Zoon(zon) (son/sun). Het geloof in het geheim van het Vaticaan komt dus rechtstreeks van Babel! Precies zoals de tekst uit openbaringen vertelt. Op haar voorhoofd staat verborgenheid het grote Babylon. Het Vaticaan staat ook op 7 heuvelen en de kleuren van het Vaticaan zijn ook rood (scharlaken) en paars (purper). Door te buigen voor het Vaticaan, dronken te worden van hun wijn kan je rijk worden. Of te wel je laten verlichten/illumineren door het/de valse licht/kennis van lucifer. Kostelijk gesteente en goud. Het Vaticaan is de rijkste organisatie ter wereld. En de mensen die voor hun buigen die misleiden de hele wereld met misleidingen. Daarom vraagt Yahshua uit haar te komen. Ook is het Vaticaan verantwoordelijk voor het vermoorden van miljoenen Christenen. Het bloed van de heilige en die getuigen van Jezus. Geen zin in de profetie die niet is toe te passen op het Vaticaan.

  Lijkt mij een duidelijk verhaal toch?

  Dankzij Nimue s ingezonden preek ben ik er ook achter gekomen dat ze sinds kort dus nog een beest uit openbaringen hebben gebouwd. Naast het U.N. Hoofdkantoor! Zie de link beneden voor foto’s en meer info. Zelfs met de tekst uit 1 Tessalonicenzen 5:2-3 erop

  https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2021/december/un-sculpture-looks-a-lot-like-the-end-times-beast-referred-to-in-daniel-7-and-revelation-13

  Vrede en zegen aan alle

 19. Beste Nicole 23/12/2021 om 2:57 pm en 22/12/2021 om 8:20 am

  Ik wil best wel ingaan op beide schrijven van je, maar mag ik je oprechte vraag stellen?
  Waarom ben je zo gedreven om al die, al reeds in de bijbel geprofeteerde gangen van satan te onderzoeken?
  Als het goed gaat met je geloofsleven, dan zal je al die ontwikkelingen geopenbaard voorbij zien gaan komen tijdens het bruidsfeest.

  En ik wil helemaal niet negatief schrijven over Franklin er is veel, en ook zeer goede studie te vinden op zijn site.
  Maar zeker de laatste tijd, zijn, zijn ellenlange en geen doorkomen aan geschreven stukken, nog steeds gebaseerd op de reeds achterhaalde Hal Lindsey gedachten.

  Ik ben erg benieuwd.

  Groeten. Jan

 20. Openbaring 17:8 “Het beest dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens, van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.”

  Velen geloven dat het herstelde Romeinse rijk betrekking heeft op de Europese Unie.
  Volgens diverse Bijbeldeskundigen heeft het Romeinse rijk zoals door Daniël beschreven, betrekking op Europese Unie. De droom van een herenigd Europa is al eeuwen aan de gang. Het was dezelfde visie die Napoleon en Hitler in het verleden inspireerde- en vandaag de Europese Unie inspireert. Al de volken die thans deel uitmaken van de Europese smeltkroes wortelen in de oude Romeinse cultuur. Europa ademt de sfeer van het Romeinse rijk en tevens het oude Babylon. Daar doen ze in Brussel trouwens ook niet geheimzinnig over.

  Zo is onder meer de toren van Babel terug te zien op een poster door de Europese Unie uitgegeven om de Europese eenheid bij het volk te promoten. De Europese eenheid blijkt niets anders dan een satanisch gedrocht. De hoogmoed van “Lucifer” zich boven God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese Unie. Satans symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de Europese “Toren van Babel” met daarop de tekst: vele tongen (talen), één stem. Deze poster is afgeleid van Pieter Bruegels’s schilderij de Toren van Babel. Bij de torenbouw van Babel zei God:

  “Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn: (Gen.11:6). Op weg naar één wereldregering zullen techniek en wetenschap de heerschappij voeren.”

  Bron: https://www.franklinterhorst.nl/EuroBabel%20en%20de%20vrouw%20op%20het%20beest.htm

 21. Beste Cor 22/12/2021 om 12:47 am ,

  Ja, ik herken je gevoel, het voelt als “sociaal vermoord” worden, ik kan er geen andere term voor verzinnen.
  En ik herken ook je boosheid die je omschrijft om die chronische onwetendheid over dat vaccin, zeker bij een z.g.n. groep “gelovige” die hun mond vol hebben over liefde en zegen.
  Totaal niet door hebben dat het helemaal geen persoonlijke keuze is, maar dat zij daarmee meeweken aan een satanische vaccinatie controlestaat list.
  En je ziet en leest, als zij eenmaal geprikt zijn, zij enkel nog zeer prikkelbaar kunnen reageren.
  Hoe moeilijk kan hij zijn, daar heb ik geen twijfellijn.nl voor nodig.
  Jaar 0, satan zijde, als je van deze appel eet zult gij geenszins sterven.
  Jaar 2021, satan zijde, als je het vaccin neemt zult gij geenszins sterven.

  Wie oren heeft horen en wie ogen heeft ziet.
  Dus deze zal je waarschijnlijk niet te horen krijgen in die “lieflijke priklocatie goedgevoel kerken met Intratuin boeddha beeldjes op de vensterbank”.
  Die meer geloof hebben in van Dissel, als geloof in de helende almacht van God.
  https://www.youtube.com/watch?v=BXrmQBPg2s0

  Maar Cor, toch heb ik medelijden met die groep die vol meegaan met die vaccins.
  Denk eens aan de bijwerkingen die daaruit gaan komen die bestaan uit zegels, schalen en bazuinen.
  En ze denken dat, dat nog een hele lange tijd zal gaan duren voordat dat gaat komen.
  Maar ik vrees dat de pl… uit gaat breken rond maart 2022.
  (ik laat het maar rusten waarom ik denk dat het rond maart zal zijn)
  Dus houd vol Cor, waarschijnlijk zal het slechts nog enkele weken duren.
  En dan…….. Naar mijn Vaders huis, verreweg het beste.
  Ik zie je daar graag met een goed glas wijn in feest kleding.
  Dan gaan we het daar hebben over echte liefde en echte zegeningen die we verkregen hebben door volharding.

  openbaring 3
  10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.
  11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

  Of lees Psalmen 139: 21-22, daar kunnen we lezen dat we toestemming hebben om er wat over te vinden.

  Groeten, Jan

 22. Gisteren te horen gekregen….werkgever 40 jaar oud heeft zich laten booster-en…om hopelijk toegelaten te worden in Oostenrijk voor een korte vakantie op de skilatten.

  Dit is wat er leeft., een injectie nemen voor de vrijheid. Meerdere collega,s delen deze mening en gaan vroeg of laat richting GGD voor dit geïnjecteerde opgedrongen groene vinkje….

  Ik heb twee kinderen die beide het zogeheten mrna goedje hebben laten inspuiten, ze hebben nog geen problemen., maar voor hoelang…? Dit is een gedachte en heel begrijpelijk want met alle info die er op dit moment beschikbaar is., lijkt het er op dat gezond blijven na de genomen spuit en opvolgende injecties een 50 procent kans spel geworden is.

  Mijn gebed “een vol vertrouwen in de Here”., dat Hij de ogen van mijn/alle kinderen opent en zij behouden zijn voor de eeuwigheid.

  De “Here” onze Almachtige Schepper van Hemel en Aarde zal gebeden verhoren van elk oprecht gelovige., en ten alle tijde het kwade omdraaien ten goede.

  Het enige wat wij als mens moeten blijven doen en dat brengt de meesten in onzekerheid., Dat is “Vertrouwen”

  Van af het begin heeft God alles onder controle., dus ook tot het Einde/het “Nieuwe” begin.

  Dit is het enige wat de Here van u verlangd

  Vertrouwd u Jezus., ?

  Vertrouw dan ook uw welgemeende gebed, want Jezus “hoort”…en zal u gegeven worden…!

  Groet

 23. Oebiewoebie schreef: 21/12/2021 om 8:52 pm

  Dank u Oebiewoebie… voor uw leuke en vriendelijke reactie.
  Een leuke en vrolijke naam heeft u trouwens.

  Ook voor u, Gods zegen, en de genade van Jezus.
  Lieve groet, Esther.

 24. amo schreef: 21/12/2021 om 8:06 pm

  Hallo Amo….
  Heel hartelijk dank voor uw korte schrijven.
  Het voelde dat ik het ook echt even nodig had.

  Op een kaart las ik deze tekst.
  Johannes 12 : 46, “Jezus zei: IK ben als een Licht in de wereld gekomen, opdat ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft”.

  Voor jou en mij en vele anderen.

  Lieve groet, en Vaders zegen.
  Esther.

 25. Nadat ik onderstaand had gelezen vroeg ik mij af: “zou dat de reden kunnen zijn dat de rijksten der aarde druk zijn met onderzoeken of er te leven is op een andere planeet, zodat zij (het kwaad) daar naartoe kunnen vluchten als God deze aarde door het vuur laat vergaan. En plek waar zij zich schuil kunnen houden. Om na verloop van tijd weer terug te keren, naar de nieuwe aarde, al dan niet om daar wederom onheil aan te richten”

  “De Bijbel laat zien hoe het, na een duizendjarige regering door Jezus Christus, afloopt met de huidige hemel en aarde. Na eenlaatste opstand van de duivel, zullen de huidige hemel en aarde door het vuur vergaan. En ook allen die innig met deze wereld verbonden zijn, in vijandigheid tegen God, zullen door het vuur vergaan. Zij worden geworpen in de poel van vuur. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Maar over de dynamiek van die nieuwe hemel en aarde, wordt niets meegedeeld. Net als het huidige bestel, rust alles in de zorgende handen van de Vader en wie voor Christus koos, mag zich bij voorbaat verheugen over wat allemaal nog gaat komen.” Bron: hijkomtmetdewolken.nl.

 26. Beste amo 21/12/2021 om 8:06 pm

  Nu voel ik mij toch wel een beetje aangesproken, maar als ik dat verkeerd opgevat heb, dan hoor ik je wel.
  Maar ik moet even kwijt, dat ik helemaal nergens geschreven heb, dat DNA tot redding of het verkrijgen van redding zou bewerkstelligen.
  Maar om de hele discussie af te sluiten en dat recht te zetten, deze Bijbelteksten dan maar eens onder de aandacht brengen.
  Als het lichaam naast, nogmaals naast, de geestelijke redding, geen onderdeel uitmaakt van de redding door het werk van Christus, waarom moest Michaël dan twisten, na de dood van Mozes, om het lichaam van Mozes?

  Judas 1:9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!

  1 Thessalonicensen 5
  21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
  22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads.
  23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

  Zo geeft 1 Thessalonicensen 5 eigenlijk de hele discussie weer.
  21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede…. Dus wel degelijk alles onderzoeken en toetsen aan de Bijbel.
  22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads…..Dus geen vervelende discussies gaan voeren zoals discuseren over discussies of in, eens of oneens kampen, maar gezamenlijk onderzoeken met de bijbel in de hand in respect naar elkaar en dus ook naar Ester.
  En in de compleetheid van het schrift blijven, met de vraag wat wordt er onberispelijk bewaard NAAST uw geest en ziel? “23…….en lichaam bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus”.

  Maar belangrijker, het punt waar het om draait is al reeds bereikt, laten we alstublieft onze ogen hierop gericht houden.
  (Denkende aan Ramshoorn, in het Engels en deze keer met lekker veel gitaargeweld 🙂 )
  https://www.youtube.com/watch?v=We4QQCMwyrg
  Zodat we kunnen leren dat zelfs ongelovigen rockbands doorhebben dat het einde daar is aangekomen.

  Groeten, Jan

 27. Jan de Luc schreef:
  20/12/2021 om 4:20 am

  Precies Jan, zo zie ik het ook .

  De huidige grote leugen en moordende praktijken wereld wijd., Met betrekking op dit mrna vaccine maken mij woest. Kan geen onrecht meer aanhoren en verbaas mij van de grote domheid die op de mens gevallen is. Gebaseerd op angst en vooral “ongeloof”.

  Want ieder mens die werkelijk weet dat de Heer in hem leeft., Elk mens die overtuigd is van het geschreven Woord Gods, krijgt door de Heilige Geest….het antwoord van Jezus.

  De Here heeft ons geweven in de moederschoot en weet exact op welk tijdstip ieder mens terug keert.

  Met die gedachten mag je voor de vijandelijke bidden. Zijn dagen zijn als een zucht in Gods ogen. Wat een… “ijdelheid onder de zon” …

  Ik verlang echt naar Zijn wederkomst., Maar ook mag deze nog lang wegblijven, want er moeten nog zo veel tot geloof komen …..

  Jezus komt eerst voor zijn bruid en dan volgt de toorn…

  Het Hemels Gerecht…..

  Groet

 28. Nuchter&Waakzaam schreef: 21/12/2021 om 5:46 pm

  Hallo Nuchter&Waakzaam…
  U doet uw nick name eer aan…

  Ach, weet… met veel punten van u ben ik eens.
  Even over al die vaccines… ik waarschuw, misschien niet genoeg, maar dat is wat anders.

  De broeders en zusters bij ons, die wel gevaccineerd zijn… gebeurd met eer en geweten en met hun verhouding met hun Heere Jezus.
  Velen hangen het natuurlijk ook niet aan de grote klok.

  Bij mij, héél persoonlijk… geloof ik ook niet dat deze vaccinaties meteen het teken van het beest zijn. Het lijkt er op…

  Ik geloof wél… dat het allemaal voorbodes zijn.
  Net zo als de tekenen uit Matth. 24… dat men moest letten op de tekenen.

  En ja, ook nu…een grote mega misleiding op de loer.

  Maar toch… mogen wij niet vergeten, dat God al vanaf de grondlegging der wereld… al wist wie er allemaal voor Hem en Zijn Zoon zouden kiezen.

  Dan waarschuwen we uit liefde.
  Maar laten we het ook over aan de Heere Jezus Christus.
  Hij wéét… alles, ook wat in al die vele harten leeft… en ook ons hart.

  En ja… laten we bidden voor al die mensen. Met hen en vóór hen.

  Nuchter&Waakzaam, ook voor u, Vaders zegen en genade dank zij onze Heere Jezus.
  Liefs, Esther.

 29. Beste Esther schreef:
  21/12/2021 om 6:38 pm
  Hallo Jan de Luc…

  Ik heb gezegd om er een punt achter te zetten.
  Maar… ik heb ook nog gum, om de punt verderop weer neer te zetten.

  Nee, beste Ester, je hebt géén gum om je woorden terug te nemen, die bestaat niet.
  Woorden hebben energie en nadat deze uitgesproken zijn kan je die energie die je geuit hebt niet meer terug nemen. Je woorden galmen tot in de eeuwigheid voort…

  Het zou mooi zijn voor vele mensen met “z.g.n.” goede bedoelingen die achteraf gezien toch helemaal fout waren om hun woorden terug te kunnen nemen, maar helaas is zoiets onmogelijk…

  Hoop dat je hier iets van leer

 30. Inderdaad Esther. We worden niet gered door ons DNA. Bovendien zit DNA in de celkern en die kan moeilijk binnengetreden worden door monsieur RNA. Dan zouden mensen met lichamelijke gebreken niet gered kunnen worden? Nee. Onze redding ligt uitsluitend in het plaatsvervangende werk van Christus, dat we dankbaar mogen aanvaarden.
  Gezondheid is een groot goed, maar niet de voorwaarde om aanvaard te worden in geloof door Christus.

 31. Hallo Jan de Luc…

  Ik heb gezegd om er een punt achter te zetten.
  Maar… ik heb ook nog gum, om de punt verderop weer neer te zetten.

  Jan, je schreef….
  “”Schijnbaar ben ik in mijn naïviteit in de veronderstelling dat elke christen zoekende is naar de waarheid door deze te toetsen aan de Bijbel.
  En daarmee dacht ik een goede discussie aan te gaan om de Bijbelse waarheid te onderzoeken door “stellingen” aan de Bijbelse teksten te toetsen””””.

  Ik ken dat en begrijp dat ook. Voor mij is het probleem vaak… er zijn zo vaak allerlei verschillende uitleggingen, dat je er dol van wordt.

  Misschien ben ik niet altijd duidelijk…

  Neem mijn zin…. “Ieder mens in Christus Jezus, krijgt een gloednieuw lichaam”.
  Dat kunnen we toch ook lezen in 1 Korinthiërs 15 : 50-54
  Ik benoemde het in Christus dat we een nieuw lichaam krijgen.
  Het sterfelijke lichaam wordt een onsterfelijk lichaam.
  Dat is voor mij een nieuw lichaam.
  Misschien zo duidelijker.
  En hoe dat precies gaat… daar maak ik mij echt niet druk om.
  Dát het gebeurd, dat is belangrijk. Door de macht van Christus.

  Ik schreef ook nog…
  “Het is zo vaak alleen maar mensenwerk. Nu weer over DNA.”

  Met mensenwerk… bedoel ik, de waanzin van gelovigen, om zo gericht te zijn op DNA wat veranderd door die vaccinaties… net of de macht van Jezus niet meer telt.
  En ook mensenwerk, om mede broeders en zusters die wél gevaccineerd zijn… een stempel op hen te drukken. Net of zij al verloren zijn… Net of de duivel er al in zit….door die DNA…
  En dat gaat mij echt te ver.
  Men zegt het op allerlei manieren… dat weet ik ook. Maar het ligt er dik bovenop.

  Ik vind het een griezelige denkpatroon… juist van gelovigen die daar zo vol van zitten.
  Ik wil liever steeds meer gericht zijn op onze Heere Jezus Christus. HIJ is de Overwinnaar.
  Dat wij en velen met ons…ZIJN eigendom zijn, door Zijn kostbare bloed.

  Dat bedoel ik met mensenwerk…
  Christus Jezus werk, dát alleen telt voor mij.

  Jan, toch nog antwoorden… misschien heb je er niets aan.
  Of verwachtte misschien totaal andere antwoorden… dat weet ik niet.

  Samen onderzoeken is mooi… maar voor mij, gaat dat maar tot zo ver.
  Beter maar wat eenvoudiger… als dat er altijd van die ellendige discussies komen.
  Waar ik tot mijn schaamte, ook aan mee hebt gedaan.

  Jan, een fijne avond en zondag…
  Vaders zegen om je heen, en liefs van mij, Esther.

 32. @Nieuwbegin
  Uw mini studie met interesse gelezen. De timing wat minder want ik ben geen kerstmis vierder, maar dit was wel interessant.

  Zo en nu ga ik zelf weer even studeren en ook Nimue s ingezonden stuk bekijken.

  Vaders zegen aan alle

 33. @Ramshoorn
  Bedankt voor de aanvulling op mijn stelling en de stukken in uw laatste schrijven. Ik ga die stukken snel doornemen.

 34. Hallo Esther
  Ik zal alleen nog even antwoord geven op het volgende en dan laten we het daar daarbij;).

  Er wordt al genoeg aangerommeld, roken, ongezonde levensstijl, ongezonde eetpatroon… allemaal aanslag op een menselijk lichaam.

  Ik zie het cov. vaccin wel als iets gevaarlijkers. Gezien alles eromheen en wereldwijd kan ik dit niet met boven genoemde vergelijken. Maar dat is mijn visie en ik snap ook dat u ervoor kiest om alleen te waarschuwen en niet te vermanen. We moeten oppassen door allemaal doctrines dat we geen twist veroorzaken zoals Paulus zegt. Ik zelf denk wel dat het gen manipulerend cov. vaccin en het wereldse gebeuren er omheen een stap te ver gaat en ik zelf wel op dat punt tegen een broeder of zuster zou zeggen dat hij of zij misleid is en er berouw over zou moeten tonen. Natuurlijk in zijn persoonlijke relatie met Yahshua. Er is gezien de wereld nu in mijn ogen geen verschil tussen buigen voor het gouden beeld van Nebukednezar in Daniël 3 of buigen om het cov. vaccin te nemen.

  Ik ben het zeker eens, met u…er zijn vele verschillende geestesgaven.
  Maar allemaal wel als opbouw van de Gemeente.

  Dat kan dus ook iets zijn zoals ik hierboven als hierboven noem. Maar ik snap uw overweging zoals eerder genoemd ook. Ik liet het eerst ook, moet ik zeggen bij waarschuwen mbt het cov. vaccin, maar daar kijk ik nu dus wat anders naar.

  Uw laatste regel… “”We komen niet altijd met alles weg”””.
  Uhhh

  Dit had betrekking op het volgende

  Ezechiël 8

  18 Daarom zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen.

  Openbaringen 14
  9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.

  2x doen mensen wat waarmee het niet goed afloopt. Al zouden ze achteraf spijt hebben. De 2de tekst openbaringen zijn de mensen die het teken van het beest hebben genomen. Ik wil hiermee aangeven dat het nu wel eens heel belangrijk kan zijn om te vermanen want er licht een mega misleiding op de loer, die mogelijk zelfs de uitverkorenen misleid. Ook keihard vermanen net als keihard radicaal preken is een vorm van liefde als goed gebracht. Hoe moeilijker het is die lastige boodschap te brengen, maar het toch doen is een vorm van liefde al zal de ontvanger meestal verontwaardigd zijn.

  Maar ik snap uw overwegingen ook. Laten we maar veel bidden met ze alle dat zoveel mogelijk mensen alsnog tot wijsheid en waarheid mogen komen.

  Vaders zegen

 35. Mini Bijbelstudie van Dr. Nicholas Schaser van het Israel Bible Center: De betekenis van de kribbe

  https://weekly.israelbiblecenter.com/the-meaning-of-the-manger/

  (google vertaling)
  Volgens Lucas legt Maria haar pasgeboren kind in een kribbe. De auteur van het evangelie wijst op de kribbe, niet alleen om Jezus’ nederige begin te onderstrepen, maar ook om een ​​andere, zeer belangrijke gebeurtenis te voorspellen.

  Volgens Lucas legt Maria haar pasgeboren kind in een kribbe (2:7). Terwijl kerststallen deze kribbe vaak voorstellen als een ongerepte, met stro gevulde kribbe, was een kribbe eigenlijk een voederbak voor dieren zoals ezels en ossen – inderdaad een minder dan ongerepte plaats. Lukas wijst niet alleen op de kribbe om Jezus’ nederige begin te onderstrepen, maar ook om het Laatste Avondmaal te voorafschaduwen, wanneer de Messias een symbolische handeling zou verrichten door zijn eigen lichaam als voedsel aan te bieden aan degenen die hem volgen. De kribbe dient als een profetisch object dat Yeshua aan de wereld presenteert en verwijst naar zijn heilzame dood voor de redding van die wereld.

  Net nadat Jezus was geboren, “wikkelde Maria hem in doeken en legde hem in een kribbe (φάτνη; phátne)” (2:7). Wanneer de engel van de Heer aan de herders verschijnt, zegt de boodschapper van God tegen hen: ‘Want u is vandaag geboren in de stad van David als een Redder, de Messias de Heer. En dit zal een teken voor je zijn: je zult een baby vinden, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe (φάτνη; phátne)’” (2:12). In antwoord op de engel verklaren de herders: “Laten we naar Bethlehem gaan en zien wat er is gebeurd en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt.” En ze gingen haastig heen en vonden Maria en Jozef, en de baby liggend in een kribbe (φάτνη; phátne)” (2:15-16). Zo speelt de kribbe van Jezus een belangrijke rol in het geboorteverhaal van Lucas: het is de eerste aardse locatie die Jezus tegenkomt nadat hij zijn moeders omhelzing heeft verlaten en het dient als een “teken” (σημεῖον; semeion) van God dat de herders gebruiken om hun Messias.

  Later in het evangelie onthult Jezus’ verwijzing naar een kribbe zijn functie als voederbak voor dieren. Yeshua vraagt ​​het hoofd van een synagoge: “Maakt niet ieder van jullie op de sabbat zijn os of zijn ezel los van de kribbe (φάτνη; phátne) en leidt hem weg om hem water te geven?” (Lk 13:15). Dat Jezus bij zijn geboorte in dit soort voedselcontainer wordt gelegd, is passend, aangezien hij is geboren in Bethlehem (בית לחם; Beit Lechem), wat in het Hebreeuws “Huis van brood/voedsel” betekent. Maar de functie van de kribbe loopt ook vooruit op de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal: “Hij nam brood (ἄρτος; artos), en toen hij gedankt had, gaf hij het aan [de discipelen], zeggende: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven is” (Lc 22:19). Het kindje Jezus ligt in een voederbak, en deze beeldspraak is rond wanneer hij voedsel aanbiedt dat zijn eigen lichaam voorstelt. Op deze manier boekt Lukas het evangelie met toespelingen op Jezus als “voedsel” dat de goede tijding van redding symboliseert voor iedereen die aan hem deelneemt.

 36. Ramshoorn schreef: 21/12/2021 om 9:00 am

  Hallo Ramshoorn, ja, zo is dat ook.
  Bidden voor je vijanden, dat hun harten geopend worden voor de Heere Jezus.

  U bent behoorlijk op de hoogte met geschiedenis Ramshoorn, zo sterk ben ik daar niet in.
  Maar, om bij tijd en wijlen het te lezen, vind ik wel leuk.

  Fijne weekend Ramshoorn… voor jullie, liefs Esther.

 37. @Esther, dank voor uw reactie. Ja bidden voor vijanden doe ik ook, maar dan met nadruk dat zij zich zullen bekeren van moorden, dieverijen, verkrachtingen enz. Doen ze dat niet bidt dan de Psalmen 52 t/m 59 73 en 79 en 109 en 140. Dat zal u en mij altijd heerlijk opluchten.

  Jeshua schold al die huichelaars van zijn tijd de huid vol in Mattheus 23 en 25.
  En koning Herodes noemde Hij niet bij de naam maar een VOS, na het varken het meest onreine dier. Ik bedoel maar: Mannentaal.

  Lees het boek van Foxes Martelaren, zij waren niet zuinig met hun krachtwoorden!!

  Jeshua gaat straks al uw en mijn vijanden te lijf en voert snelle OORLOG tegen alle antisemieten en booswichten. Openbaring 19.

  Onze voorouders baden ook voor die Roomse Spaanse Overheersers die hen dagelijks het leven zuur maakten met moord, verkrachting, Inkwartiering en Inquisitie.

  Maar bidden alleen bleek niet genoeg. Ze gingen de Psalmen 52 t/m 59 en 72, 79, en 109 140 hardop zingen. Dat zingen bracht hen vol goede moed. Ze stonden op tegen die etterbakken!!!

  Prins Willem van Oranje kwam met zijn broers en de Geuzen ons te vuur en te zwaard een handje helpen en verjoeg al die ellendelingen uit ons land. 1572.

  Bij Alkmaar begon de Victory weet u nog? Vrouwen speelden daar een grote rol en stonden hun mannetje. Zelfs een film van gemaakt! Psalmen zingend werden de Spanjaarden verslagen!!!

  Zijn zoon Maurits was niet alleen een groot Krijgsman 1600 maar gaf ons ook de Statenbijbel via de Synode van Dordt 1619.

  Ora Et Labora…Bidt en Werkt. Hedendaagse gelovigen denken dat ze in een Schommelstoel gezeten en met de handen gevouwen het Paradijs GODS binnen zullen gaan. Wat horen ze daar? Gij slechte en luie slaaf…Lees zelf maar verder.

  In Gods Naam…Doe Iets…verkondigde William Booth, generaal van het Leger Des Heils in 1900.
  God kent geen onnutte leden in Zijn Rijk. Shalom. Ramshoorn.

 38. Beste Ester,

  Wel enigszins verbaast, maar je bent mij helemaal geen antwoord verschuldigd hoor.
  Geen antwoord is dan voor mij het antwoord, helaas, het is niet anders.
  Schijnbaar ben ik in mijn naïviteit in de veronderstelling dat elke christen zoekende is naar de waarheid door deze te toetsen aan de Bijbel.
  En daarmee dacht ik een goede discussie aan te gaan om de Bijbelse waarheid te onderzoeken door “stellingen” aan de Bijbelse teksten te toetsen.
  En ik heb het nog even teruggelezen maar het spijt mij, ik kan nergens bespeuren dat ik jou woorden verdraait heb.
  Dat kan ook niet, ik heb je “uitspraken” 1 op 1 gekopieerd en in hun context gelaten, maar dan kan je er natuurlijk wel iets anders mee bedoelen.
  Maar enige uitleg daarover verkies je nu zelf, deze aan je voorbij te laten gaan.
  En als het allemaal als woorden verdraaien voelt, wie ben ik dan om anders te denken?
  Daarmee, als dat allemaal niet gewenst is, helemaal prima hoor en dan hierbij mij excuses dat ik er überhaupt over begon.
  Dus ik ga zomaar in jou voorstel mee Ester, een punt erachter.

  Groeten, Jan

 39. Jan de Luc schreef: 20/12/2021 om 3:52 am

  Hallo Jan de Luc…

  Ik heb u zeker beantwoord. Alle beide vragen.
  Het zou kunnen, dat u het er niet mee eens is??? En dat mag zeker.

  En over de Geest, Romeinen 8, gaat over de Geest… de Heilige Geest.
  Wie dat leest… ziet ook mijn antwoord. Wat ik ook al eerder schreef.

  Ik heb geen zin om verdraaiingen van wat ik schrijf… verder op in te gaan.
  We hoeven het niet met alles…eens te zijn met elkaar…

  Dus voor mij, zet ik er een punt achter.

  Liefs, Esther.

 40. Nuchter&Waakzaam schreef: 19/12/2021 om 7:27 pm

  Hallo Nuchter&Waakzaam…

  Ik ben met genoeg punten van u gewoon eens, omdat ik dat ook zo ziet en geloof.
  Andere punten niet….

  En vermanen omdat een broeder/zuster wél die spuit genomen is… gaat mij echt te ver.
  Waarschuwen, ja… maar dan vooral alles aan Jezus overlaten.
  Hij kent Zijn schapen… HIJ weet héél goed wie bij Hem horen. Wel of géén vaccinatie.
  Hij weet het echt wel beter als ons.

  Bij ons in de gemeente is het heel simpel… een aantal wél, een aantal niet.
  Men weet het van elkaar, praat erover en hebben elkaar ook lief.
  Vele gelovigen hebben die keus gemaakt MET Jezus…
  Wie ben ik om dat volledig af te breken???
  En wie zegt ons… wanneer de tijd er is, dat er ook mensen zijn, die de volgende spuiten weigeren.

  Er wordt al genoeg aangerommeld, roken, ongezonde levensstijl, ongezonde eetpatroon… allemaal aanslag op een menselijk lichaam.

  Ik ben het zeker eens, met u…er zijn vele verschillende geestesgaven.
  Maar allemaal wel als opbouw van de Gemeente.

  Uw laatste regel… “”We komen niet altijd met alles weg”””.
  Uhhh

  Liefs Esther.

 41. Vervolg van Het ‘echte plan’ volgens miljardair: Volken met geweld hun eigen regeringen laten opruimen

  Het alternatief :

  De vraag van de discipelen aan de Opgestane Heer pal voor de Hemelvaart:

  ‘Here herstelt Gij heden het Koninkrijk aan Israel’?

  Zijn antwoord en de liefde van de Eeuwige voor Zijn erfenis , Zijn priestervolk , wat wereldwijd de volkeren mag binnenleiden in het Loofhuttenfeest, ( Soekoth) juist als voorpand van de Eeuwigheid waarin God alles in allen zal zijn!

  Voor een ‘theologische’ onderbouwing van de uitzonderlijk hoge status waarin de Eeuwige het openbaringsvolk heeft gesteld ( wij hebben te maken met de Schepper van Hemel en aarde, och of de mensen toch eens Dara besef van kregen )

  https://www.getuigeniseneenheid.nl/de-grondgedachte/

 42. Ramshoorn schreef: 18/12/2021 om 7:59 am

  Hallo Ramshoorn…
  De teksten die u liet zien, ja die ken ik ook.
  Maar toch bedankt, soms wel even goed om weer te lezen.

  Bid voor zulke mensen uit de regering, al die mensen die ons iets aandoen, wat dat ook wezen zou zijn. … of dat het wel of niet helpt, dan zijn we gehoorzaam aan de woorden van Jezus.

  Bid voor uw vijanden…

  Liefs, Esther.

 43. Vervolg van de echte reden van de lockdown NB 20/12/2021 om 8:17 pm

  Het zijn de dagen van Elia:

  Laat heel de Christenheid ( of wat daar nog van over is) met grote vrijmoedigheid de voetstappen drukken van de Historische Elia en Jezus Christus proclameren op alle gebieden des levens als antwoord op de antichristelijke machten die thans de hele mensheid bedreigen in de vorm van de GIFSPUIT die niets anders is als het middel om ons massaal uit te roeien en dat is geen complottheorie maar nuchtere Bijbelse profetie :

  Openbaring 9: 13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit
  de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat,
  14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier
  engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn.
  15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand
  en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde
  deel van de mensen te doden.

  Christenen wie wilt ge dienen? JHWH of de baalspriesters van het RIVM het W.E.F., de V.N. , Big Pharma tovenaars , Big Tech , Big Media , Soros Bill Gates Schwab met zijn nazi achtergrond…

  En die tweedeling? Die is onontkoombaar want de Here Jezus zegt dat Zelf..
  En eenmaal zullen de schapen van de bokken worden gescheiden…

  Maakt dan de goede keuze:

  https://www.youtube.com/watch?v=hjZ_IlP9c5A
  Amerikaanse mariniers zingen Days of Elijah

  En deze uitvoering geeft ook de text weer:
  https://www.youtube.com/watch?v=ca9LnzJnpjQ

  Shalom allen en weet:

  Er zijn geen grenzen aan Jezus Macht:
  Het Urker mannenkoor:
  https://www.youtube.com/watch?v=o8hTG713JQ4

  en Zijn wraak is barmhartig
  1948 God spreekt in storm en vuur de Christelijke Kerken aan ( Gereformeerd, Hervorm, Baptist , Barthiaans ) en onthult de intiemste bedoeling met Zijn volk Israel ( de donderslagen van Openbaring 10:
  Alle volkeren zullen existentieel betrokken worden bij de onthulling van het mysterie Israel )
  https://getuigeniseneenheid.nl/de-profetie/

 44. “Brzezinski schreef dat de mensheid drie grote stadia van evolutie had doorlopen en zich in het midden van het vierde en laatste stadium bevond, dat het World Economic Forum (WEF) de vierde industriële revolutie noemt. De WEF mogen we gerust zien als een kompaan in het kwaad van de Trilaterale Commissie. Het vierde en laatste stadium wordt door Brzezinski’s technetronische tijdperk belichaamd, getypeerd als het “ideaal van rationeel humanisme op wereldschaal”. Om Patrick Wood te citeren uit “Technocracy Rising – the Trojan Horse of Global Transformation” # 2015 (p. 32): «« In de meer dan veertig jaar sinds de oprichting van de Trilaterale Commissie, getuigt het historische archief onmiskenbaar van het door hun behaalde succes. De toegepaste doctrines van Agenda 21, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN en het Energy Smart Grid (slimme energiesystemen) – die alle het resultaat zijn van trilaterale interacties – getuigen van hun ideologische verankering in historische technocratie.” De ondertiteling van zijn boek is opmerkelijk: “Het zwarte paard van de New World Order is geen communisme, socialisme of fascisme, het is technocratie!” (Het zwarte paard verwijst naar een van de vier ruiters van de kastijdingen uit Openbaring 6.)”

  Bron: https://eindtijdklok.org/2021/11/19/tijdslijn-van-de-grote-reset-we-gaan-nu-fase-5-in/

 45. We moeten ons verzetten !!!!

  “Verzet moet er zeker komen, door niet te plooien om de vaccins of uiteindelijk het merkteken (van het Beest) te nemen, zoals Christus ons ook heeft opgedragen in de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid. Ook dienen we vast te houden aan de ware Leer van de Kerk.

  Maar wijzelf vrezen dat Mgr. Viganò in dit opzicht een iets te wereldse oplossing naar voor schuift; wij denken dat dit eerder een ‘geestelijke alliantie’ moet zijn: allen verenigd in gebed tégen de plannen van de Antichrist. Eerst en vooral moet er bekering komen, en het kwaad kan enkel tegengehouden/afgezwakt worden door gebed. Zonder intense bekering en zonder gebed kan men de strijd niet winnen. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten, tegen Satan en zijn trawanten. Maar uiteindelijk moet en zal de Schrift in vervulling gaan.

  Maar in alle geval: wij willen God danken voor zo’n moedige herder als Mgr. Viganò, één van de weinige lichtbakens in onze Kerk vandaag. Iemand die allen moed inspreekt en de Nieuwe Wereldorde radicaal afwijst!”

  Bron: https://restkerk.net/2021/11/24/aartsbisschop-vigano-roept-op-tot-verzet-tegen-de-grote-reset/

 46. @Nucher & Waakzaam…Goeie stelling van u: Mogen we uitzien naar de andere kant van Onze Verlosser? Diegene die de Wraak en oordeel toekomt….”””

  Ja zeker…Daartoe leerde Jeshua de komende Koning en Masjiach in Jeruzalem zijn Discipelen dagelijks het Onze Vader Gebed Mattheus 6 te bidden…Bewaar ons voor de Boze, enz.

  Het lucht ook nu heerlijk op om die Bozen van onze tijd te Benoemen in Psalm 37 Psalm 52 t/m 59 Psalm 73, 109 en 140.

  Zie ook hoe die boze onderdrukker van Israëlieten: koning Herodes zwaar gestraft werd door de Engel des Heren voor zijn Hoogmoed en vele andere misdaden !!!
  Handelingen 12:20-24. Hij werd levend door de wormen verslonden.

  Niemand rouwde om hem, integendeel…Zie Psalm 104:35.

 47. Beste Cor

  Mag ik op je schrijven van 19/12/2021 om 1:26 pm. nog wat aanvullen?
  Mozes slaat een Egyptenaar dood en in het nieuwe testament staat hij samen met Jezus en Elia op de tempelberg.
  Zo lijk mij dat de bijbel onderscheid maakt tussen rechtvaardig en onrechtvaardig geweld.
  We moeten dus blijkbaar niet altijd onze andere wang toekeren.
  Maar wel altijd naar uw broeders in Christus.

  Groeten, Jan

 48. Dank Ester voor je uitgebreide antwoord.

  Echter ga je op geen enkele vraag van mij in.
  Maar voordat ik verdergaat zal ik eerst jou vragen beantwoorden.

  “Een relatie met God en Christus, heeft niets met DNA te maken… maar met onze geest.
  En dát schreef ik… in iets andere bewoordingen”.

  Hiermee doe je in mijn ogen appels met peren vergelijken.
  De verlossing van je geest is via Jezus daar zijn we het, denk ik wel over eens.
  Maar daar gingen mijn vragen niet over.

  Mijn vragen gaan over hoeverre ons lichaam bewaard blijft, maar dan wel getransformeerd naar een verheerlijkt lichaam.
  Kortom is het Bijbels wel juist dat wij een geheel nieuw geschapen lichaam verkrijgen, of dat ons zondige lichaam getransformeerd wordt?
  Kortom, dat ons bestaande lichaam ook van zonde verlost wordt en daardoor het onvergankelijke draagt.

  Zo grijp ik nog even terug naar je vorige posting van 17/12/2021 om 11:22 pm .

  “Ook ons DNA… is een poel van zonde, we nemen het zeker niet mee naar de hemel, als Jezus weer terugkomt”.

  (Ik neem aan dat je paradijs bedoelt ipv hemel, dat laat ik rusten, Lukas 23:43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.)
  Je stelt het met deze zin als een glasharde feit met “zeker niet”.
  Maar zullen we dan eens Mattheüs 27 daarover lezen,

  52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;
  53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.

  Met daaruit, “en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt”.
  Daar staat dus specifiek bij dat vele Lichamen werden opgewekt en niet alleen hun geest met enkel het “ontslapen”.
  Sterker, “de graven werden geopend”, dat is voor enkel een geest te verlossen uit de dood nergens goed voor.
  En nog sterker, “En uit de graven uitgegaan zijnde”, lijkt mij ook nergens voor nodig om een geest te verlossen uit de dood

  Dan de zin uit jouw posting van 17/12/2021 om 11:22 pm ,

  “Jezus heeft het steeds weer… alleen over het hart, dat alle verkeerde dingen, zonden, komen uit ons hart. Je leest nergens ineens iets over DNA”.

  Ik neem aan dat je bedoeld dat nergens in de Bijbel DNA vermeld staat.
  Letterlijk DNA niet, zo is ook is het woord “opname” niet letterlijk in de bijbel te lezen.
  Maar ik vrees dat DNA wel degelijk staat vermeld in de Bijbel.

  Genesis 3
  17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
  18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.
  19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.

  Laten we de tekst eens goed analyseren.
  Regel 17, omdat gij geluisterd hebt en van de boom gegeten hebt…wordt het aardrijk om uwentwil vervloekt en daarmee dus na die veroordeling van God dat….
  Adam niets anders rest om van de aardbodem te eten, daarvoor at hij dus elders.
  Maar hij at voorheen ook iets anders, te lezen in regel 18, “en gij zult het kruid des velds eten”.
  En ook veroordeeld tot lichamelijke arbeid, in regel 19, met nog een toevoeging, “zult gij brood eten”…. totdat…..
  En daar is de verwijzing naar DNA, “totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren”.

  En nogmaals staat dat lichaam omschreven in Genesis.

  10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
  Door het eten van de appel verloren Adam en Eva hun onvergankelijke lichaam daardoor waren zij “naakt”.
  21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.
  En daarvoor in de plaats een lichaam zoals wij nu hebben.

  Lees anders eens,
  https://bijbelsecultuur.nl/artikel/wat-voor-een-kleed-deel-1

  En over Romeinen 8 : 9,
  “Maar u bent niet in het vlees, (waar alleen maar zonde in is), maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem”.
  Staat ook duidelijk dat de Geest van God in u (lichaam) woont en als die daar niet woont, die persoon niet van Hem, Christus is.

  Kortom de Bijbel geeft zeer duidelijk weer dat rommelen in DNA een brug te ver is.
  Rommelen in de boom des levens. Genesis 3: 22
  Dus Ester, ik hoop dat je hierop nogmaals zou willen reageren.

  Groeten, Jan

 49. Mooie toevoeging Ramshoorn. Een kant die veel te weinig aandacht krijgt.

  Mogen we uitzien naar de andere kant van Onze verlosser? Diegene die de Wraak en oordeel toekomt.

  Openbaringen 6
  9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. 10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

  Openbaringen 11
  17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

  Romeinen 12
  19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

  Zeker weten!!! Halleluja!!!

  Vaders zegen aan alle

 50. @Esther,
  U schreef:
  En nu… zoals het nu er allemaal aan toe gaat…
  Moet ik een mede broeder of zuster de rug toekeren omdat zij wél een vaccinatie heeft gehad.
  Of dat van alle kanten beoordelen??? Is dat aan mij… of is dat iets wat alleen aan de Vader en de Heere Jezus toekomt.

  Het is zo vaak alleen maar mensenwerk. Nu weer over DNA.
  Jezus heeft het steeds weer… alleen over het hart, dat alle verkeerde dingen, zonden, komen uit ons hart. Je leest nergens ineens iets over DNA.

  Gelukkig dat u zich niet aangevallen voelde.

  Ondanks de kwestie dat het huidige covid vaccin een duivelse misleiding is, is het nooit gelijk nodig om iemand de rug toe te keren en altijd via bijbelse wegen terug te roepen. Maar zoals ik laat zien In Romeinen 12 kan dat wel een taak zijn. Vermanen. En als iemand in zonde blijft heeft Paulus daar ook antwoorden op. Dat kan tot uitsluiting en overlevering van de satan aan toe zijn. Ik onderbouw me liever zelf met de Schriften en toets mezelf dan ook gelijk in mijn schrijven maar daar heb ik nu even niet de tijd voor. We zijn alle 1 lichaam en de ogen en oren zijn belangrijk voor wat de handen en voeten doen om zo te zeggen. Maar het lijkt dan wel of we Romeinen 12 en 1 Korinthe 12 niet geloven dat er mensen zijn met andere gaven en taken als anderen. Dus als u wel de duivelse misleiding ziet in iets, in dit geval het cov. vaccin bent u wel verantwoordelijk dat te melden. Dat soort dingen brengt die scheiding waar Ramshoorn het over heeft. Yahshua kwam geen vrede brengen, maar tussen familie en vrienden zullen we tegenover elkaar staan. Niet alleen omdat we zeggen dat we in Hem geloven, maar omdat ons hele leven veranderd in houding en keuzes. En dan is er geen lol aan meer met die gene.

  Ezechiël 33
  6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van des hand des wachters eisen.

  We moeten dus wel onze broeders en zusters waarschuwen als de satan aanvalt.

  Ook al denk ik wel dat op deze manier met ons DNA rommelen sinds de tijd van Noach ongekend is dit dus anders is dan onze aangetaste DNA. Maar het grootste verschil zit in de keuze. Iemand kiest voor het cov. Vaccin. Net als dat iemand kiest om gedoopt te worden, om het bloed van een lam aan je deurpoort te smeren, om naar de koperen slang te kijken, om niet naar een metal feest te gaan, om niet Ceasar/Kim Yong un Lord te noemen, niet te buigen voor een gouden beeld en zo hebben onze lichaamlijke keuzes effect op ons Geestelijke. En die horen we te nemen op een manier dat onze Verlosser dat behaagt en de verkeerde keuzes kunnen wel eens rottig uitpakken.

  Ezechiël 8

  6 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ziet gij wel, wat zij doen, de grote gruwelen, die het huis Israëls hier doet, opdat Ik van Mijn heiligdom verre wegga? Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien.
  9 Toen zeide Hij tot mij: Ga in, en zie de boze gruwelen, die zij hier doen. 10 Zo ging ik in, en ik zag, en ziet, er was alle beeltenis van kruipende dieren en verfoeielijke beesten, en van alle drekgoden van het huis Israëls, geheel rondom aan den wand gemaald. 12 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israëls doen in de duisternis, een ieder in zijn gebeelde binnenkameren? want zij zeggen: De HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft het land verlaten.
  14 En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN, die naar het noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, bewenende den Thammuz. 15 En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. 16 En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon.
  18 Daarom zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen.

  Na het mooiste werk ooit op de wereld, Dat Yahshua onze Messias voor ons is gestorven, is de tempel verplaatst naar ons lichaam. Zonde vrij lukt niet, maar we moeten het op zijn minst proberen.

  Openbaringen 14
  9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.

  We komen niet altijd met alles weg.

  Vaders zegen

 51. Jammer dat @Muggenzifter maar één kant belicht van de unieke positie van Jeshua de Zoon van God…Johannes 1:29-34…Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

  Maar…is het waar wat Muggenzifter schrijft…Door de hele Bijbel heen vinden wij de Heere Jezus als het ‘Lam van God’ voorgesteld?

  Antwoord: Jeshua is voor zijn Discipelen en Gelovigen inderdaad Het Lam Gods.

  Maar het laatste en beste Boek van de Bijbel Openbaring 5:5 tekent Jeshua als Leeuw uit de
  Stam van Judah!!! Openbaring 19:11-16..tekent Jeshua als een Machtig Krijgsheer die Oorlog voert en al zijn Vijanden in de pan hakt en…Koning der koningen wordt.

  Shalom. Ramshoorn.

 52. @ano : Ik wil even inpikken op wat je schrijft. Als we de oorsprong van het ontstaan van leven willen onderzoeken, dan moeten we naar onze eigen blauwe schone planeet kijken. Wat is leven? En hoe is het ontstaan? Vele wetenschappers zijn al lang niet meer bezig met de evolutietheorie die is langzaam wat oubollig geworden. elke mens, dieren, planten bestaan uit cellen, en op één of andere manier zijn deze gaan delen. Komt het leven uit de oceaan of uit het land? In de oceanen is de atmosferische druk zo hoog dat menselijk leven onmogelijk is, en toch krioelt het op die donkere bodem van leven. Volgens de Bijbel is de mens uit de aarde genomen en dat klopt, alle bouwstenen van de mens vindt m’n op deze planeet, maar de mens was nu nog een dood wezen, wat moest er nog gebeuren? De adem van God blies in de mens en zo werd hij een levend wezen. Dus leven komt uit leven voort. De evolutie heeft daar geen antwoord op grappig is het niet!!! Shalom

 53. @Cor. zeer interessante stellingen die u hier lanceert. Te veel in 1x om die allemaal toe te lichten.

  U schreef: Of je nu Rechter, Advocaat, Dokter of straatwerker bent. Als één van jou geliefden word aangevallen, met de dood bedreigd!!!, dan sta je toch op en zet je de verdediging in. Want dat zit in de mens geschapen.””

  Ja, meestal wel. Maar vanuit de Bijbel en de literatuur zijn er genoeg voorbeelden te noemen waar zelfs de liefde voor zoon of dochter finito is. Zie het voorbeeld van Rechtspraak van Jeshua over Pedofielen die kleine kinderen verleiden tot zonden. Lukas 17:1-2. Zijn Oordeel is snoeihard!

  Wat zou je als ouder doen als je monsters als Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Kim-Clan vandaag aan je keukentafel zou zien zitten?

  En hoe te handelen met verwaande lieden als Rutte-De Jonge- Grapperhaus en die huichelaars van het RIVM-GGD en OMT die zonder blikken of blozen Kerngezonde burgers met hun kinderen van hun VRIJHEID berooft met hun duivelse LOCKDOWN

  Grondrechten van Burgers vertrappen: Artikelen 1 – 10 – 11 buiten werking te stellen?
  Geen wonder dat ontelbare Burgers en vele Ondernemers nu koken van WOEDE!

  Ik las in de Kerkgeschiedenis een ferme uitspraak van de Hervormer 1520 Maarten Luther die over Opvoeding ging: Hij sprak tijdens zijn tafelrede:
  Ik heb liever een Dode dan een Bedorven zoon!!!

  Nog eentje dan. U kent de Kerkgeschiedenis ook. Joost van den Vondel die tot de Doopsgezinden behoorden [ Doop door Onderdompeling, geen Kinderdoop] Dichter des Vaderlands die niets van Calvijn wilde horen omdat die Servet op de brandstapel had gebracht en tot as liet verbranden omdat Servet niet geloofde in een Drie-Enige God.

  Zeer Terecht volgens Mozes Deut. 6:4 en Jeshua, de Zoon van God in Marcus 12.
  Beiden beleden dat God één is en geen drie.

  Vondel werd jarenlang door zijn bedorven zoon, een feestvierder met steeds grote schulden, voor het blok gezet. Hij stuurde de schuldeisers steeds naar Pa Vondel. Verschillende malen betaalde Vondel de grote schulden van zijn zoon. Totdat…de Maat vol was…

  Vondel, ten einde raad, werd zo boos op zijn totaal bedorven zoon, dat hij een lumineus plan bedacht, contact op nam met de VOC en zijn zoon liet arresteren, die hem afleverde op een van de schepen die de Oost bevoeren. De zoon kwam al na drie weken aan boord te werk gesteld zijn om het leven.

  Zou Vondel om hem getreurd hebben? Ja, getreurd dat hij zo’ n booswicht verwekt had.
  Het smartte ook God dat zijn mensenkinderen zo Verdorven waren en stuurde daarom een ZONDVLOED die hen allen vernietigde!!! Genesis 6 t/m 11.

  Shalom. Ramshoorn.

 54. Iedereen die nu nog steeds in de bijbel gelooft, heeft intussen al heel veel tegenwind doorstaan.
  Want de aanvallen op de bijbel komen uit alle hoeken. Dit immuunsysteem van het geloof in de bijbel, heeft intussen al vele vijandelijke gedachten weten te neutraliseren. Volhouden is het devies.
  De evolutietheorie is ongetwijfeld de zwaarste aanval op de bijbel, waardoor velen hun bijbelse geloof hebben verlaten. Intussen is het DNA-onderzoeksveld een heel nieuw terrein van onderzoek, en ontdekt men daar talloze zaken die eigenlijk niet verklaard kunnen worden met het evolutiemodel.
  Gelovigen én ongelovigen kunnen deze materie rationeel bestuderen. Pas daarna proberen evolutionisten de gevonden feiten te laten passen binnen hun model. En dat wordt steeds moeilijker. Het wemelt van de gaten als men op DNA-schaal de evolutie wil ‘bewijzen’.
  Denk alleen aan iets “eenvoudigs” als het Y-chromosoom dat alleen via de mannelijke lijn kan worden doorgegeven, waardoor de gedachte aan een mannelijke oorsprong en begin aanvaardbaar kan worden.

  Interessante materie die door Peter Borger is verzameld in zijn goed leesbare boek ‘Terug naar de oorsprong’.
  Bijzonder interessant voor iedereen die denkt dat ‘evolutie’ alles verklaard heeft.

 55. Ramshoorn schreef:
  18/12/2021 om 7:59 am

  Matteüs 10:16 Zie, Ik zend u als Schapen midden onder Wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

  Question….?

  Bloedwraak

  Genesis 9:5-6……wie is de aanstichter/dader., “wie vergiet het bloed”… of “visuele cirkel”
  Numeri 35:24-25……Rechtspraak Priester
  ! Koningen 2:5…met name het 6de vers….even meenemen
  2 Samuel 3:27………wraak…
  Deuteronomium 19:4-7 vrijplek/Stad
  Richteren 8:1-21…..het gehele stuk vertaald wraak…

  Mijn schrijven aan een ieder op het forum…..

  Wat is wraak ., wat is liefde…..we hebben allen kinderen waar wij ziele veel van houden. Of je nu Rechter, Advocaat, Dokter of straatwerker bent. Als één van jou geliefden word aangevallen, met de dood bedreigd.!!!, dan sta je toch op en zet je de verdediging in . Want dat zit in de mens geschapen.

  Ik wil hier niet te licht over nadenken want u weet allen dat moord en doodslag plaatsvind in het zogenaamde booster project van de heer hugo en mark. Ik schrijf de namen van deze personen niet eens in “hoofdletters” want ik minacht dit soort personages ….. terwijl zij maar een fractie zijn in dit wereldwijde kartel. In elke natie is protest en er word geroepen om nader onderzoek in het aantal slachtoffers van vaccinatie., bijwerkingen die levens vernietigen en het aantal doden in dit covid vaccine….niets word ondernomen ….niets…!!!

  Ik begrijp het hele verhaal zoals Ramshoorn, dit in zijn bericht heeft gedicteerd., het is een voorgeschreven profetie dat dit in de laatste dagen moet geschieden…..we praten over de verdrukking en Gods plan zal als een agenda uitrollen.

  Vandaar dat satan …gebruik maakt van elk mens wat de duisternis aanhangt om zijn doel te bereiken” de vernietiging van “Gods evenbeeld”….!!!

  De Gemeente Gods ….is het eerste doel om vernietigd te worden ….want elk gelovig persoon doorziet satans “snode” plannen.

  We moeten voor onze vijanden bidden., en ik ga u vertellen dat mijn gebed voor hugo en mark gestopt is., want ik kan geen goed woord meer uit mijn mond krijgen., ben met stomheid geslagen omdat deze personen geen onafhankelijk onderzoek willen verrichten met betrekking tot het vaccine en de vele slachtoffers hiermee gemoeid…Zij weten wat ze aanrichten en dit maakt hen medeplichtig aan wat God ziet als moord op voorbedachte raden….!!!

  Het woord vijanden is daarom ook gerechtvaardigd want een vriend zal altijd bereid zijn tot…!!!

  Het onderscheid is dus gemaakt en verwacht zeker dat onze Here ingrijpt en alle slachtoffers in het Grootste Goddelijke Tribunaal opeist…zoals beschreven in “Genesis 9”

  Maar de Liefde tot de reeds verloren slachtoffers van deze “satanische vaccine propaganda” maakt mijn hart diep treurig., het bloed wat dit “booster kartel” aan hun handen heeft …..maakt mij sprakeloos naar de Almachtige Schepper toe….

  Wraak,….als je het oude testament leest., heeft het ook zijn Glorie., zie jezelf eens naast Gideon staan., Naast Elia en de moordende priesters van de “Baäl”.,

  Wat voor priesters staan nu aan het hoofd…? Worden onze “kinderen niet geofferd aan de Baäl”….

  Want wie beschermd zijn kroost niet., zoals een Beer zijn jongen beschermd in de natuur zonder angstig te zijn.,…. vecht zij voor haar leven om haar kroost die bescherming te geven.

  Wraak was en is beschreven., er waren vrijsteden om als dader te vluchten voor de bloedverwanten., er was Hogepriesterlijk Gerecht….welke rechters spreken recht in 2021..?

  God Bless

 56. @Ramshoorn; Bedankt voor je reactie. Je hebt natuurlijk een punt, door corona komen vriendschappen op te helling te staan. Maar dat is ook zo als je Jezus aanvaard als je verlosser. Plotseling verdwijnen mensen uit je leven, omdat ze het niet kunnen aanvaarden, ook dat is scheiding. En dat heeft Jezus zelf gezegd, ik kom scheiding brengen tussen mensen, voor of tegen mij. Maar ik begrijp je schrijven totaal. Covid beheerst nu al twee jaar ons leven en Nederland is weer eens in lockdown gegaan. Mensen vereenzamen hiermee zeker nu de kerstdagen eraan komen. Groetjes

 57. Johannes 1:29-34
  Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! Joh. 1:29

  Door de hele Bijbel heen vinden wij de Heere Jezus als het ‘Lam van God’ voorgesteld. Toen Christus Zijn openbare dienst onder Zijn volk begon en tot Johannes de Doper kwam, wees deze zijn toehoorders met de woorden van bovenstaande tekst op Hem.
  Hij is het Lam van God, ‘voorgekend voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden (1 Petr. 1:20). Toen Hij echter tot het Zijne kwam, namen de Zijnen Hem niet aan. Maar Hij, Die door de mensen verworpen werd, was toch Degene Die door God uitverkoren was: het zondeloze Lam.
  De rechter vond geen schuld in Hem en de Romeinse hoofdman getuigde na de kruisdood van de Heiland: ‘Waarlijk, Deze was Gods Zoon!’ (Matth. 27:54). De Heere Jezus was het Lam ‘dat de zonde wegneemt’. Wat geen offer van het oude verbond kon, dat bewerkte het bloed van het Lam van God: het reinigt van alle zonden. In Genesis 22 stierf de ram voor Izak. Later, bij de uittocht uit Egypte, stierf een lam voor de familie die het slachtte.
  Maar het Lam van God, de Heere Jezus Christus, stierf voor de zonde van de wereld. Zijn offer is voldoende en kan ieder mens behouden die Hem persoonlijk in geloof aanneemt. Dan begrijpen we iets van de woorden: ‘Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging’ (Openb. 5:12).
  De Heere Jezus is het tot in alle eeuwigheid waard om de aanbidding van alle verlosten te ontvangen. Zijn waardigheid is gegrond op Wie Hij is, maar is ook gegrond op het alomvattende werk dat Hij op het kruis volbracht heeft! 51-21

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 58. @ beste Nimue schreef: 18/12/2021 om 8:58 pm
  ‘ Deze is zo mooi en wil ik graag delen. Gaat over de eindtijd waarin wij leven ‘

  Dankjewel voor delen Nimue, deed me goed en ik heb het doorgestuurd…
  Wat een zeer, zeer mooie preek en oprechte man, ik werdt er stil van !

 59. Lieve Michaël…
  Ook voor jou, liefdevolle groet.

  Nu gauw stoppen, voordat het haast niet meer te lezen is, hihi.

  Liefs, Esther.

 60. Hallo Ramshoorn…
  Ik reageer morgen nog op uw schrijven.
  Ben erg moe, dan ben ik steeds de zinnen weer opnieuw te doen.

  Ramshoorn, ook voor u, Vaders zegen en liefs van mij, Esther.

 61. Jan de Luc schreef: 18/12/2021 om 3:24 am

  Hallo Jan de Luc…
  U haalde de zin aan van mij… “Ieder mens in Christus Jezus, krijgt een gloednieuw lichaam”.
  Tja, wat moet ik daar nu voor antwoord op geven.
  De Bijbel, Gods Woord zegt dat, en ik geloof dat. Eigenlijk heel simpel.
  En zo geloof en schrijf ik dat…
  En hoe dat gaat… ik zou het niet weten… maar God/Christus is bij machte om dat te doen.
  Heerlijk toch.
  Misschien ook wel, dat het vergeleken kan worden als met Adam.
  Dat is een mooie vergelijking van u.

  En over het onderwerp DNA, nee, natuurlijk geen gerommel met DNA, maar daar ging de boodschap dan ook helemaal niet over.
  Ook in onze DNA zit zonde.
  Onze DNA is al allang aangetast.
  Een relatie met God en Christus, heeft niets met DNA te maken… maar met onze geest.
  En dát schreef ik… in iets andere bewoordingen.

  Het is Gods Geest met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.
  Lees Romeinen 8 : 9, “Maar u bent niet in het vlees, (waar alleen maar zonde in is), maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem”.

  Ik kan alleen zeggen, lees héél Romeinen 8, over de Geest. Doe het samen met de Heere.

  Als iemand dat begrijpt of snapt…ziet zo iemand ook mijn antwoord over de DNA.
  Er zit niets van mijzelf in.

  Jan, Vaders zegen en hartelijke groet, Esther.

 62. Goed lezen @willy…De discussie ging over de woorden`;

  Die discussies over Corona en gedwongen Vaccinaties vinden al 20 maanden plaats op Radio, TV, Kranten, Kerken, Tweede Kamer en in de huizen van uw en mijn familie. Corona en vooral die zeer gevaarlijke Covid-19 Vaccins [zie cijfers LAREB] Splijten [!!!] rigoureus Relaties en eens hechte Vriendschappen.

  Duidelijk toch?

 63. @ Esther 18/12/2021 om 12:03 am

  Hallo lieve Esther,

  Ja, wonderlijk, dat je steeds weer bij: ”Op een dag” uitkwam. Je schreef: ”Misschien een cadeautje en een knipoog van onze Vader en Jezus.” Zo vat ik dat ook op, Zoals ze vaak zeggen: ”Toeval bestaat niet, het valt je toe.” Bedankt voor je reactie, en mooi ook, dat je blij werd van Matteüs 5:9.

  Met een Liefdevolle groet,

  Michaël

 64. @ramshoorn; Met alle respect maar nu ga je toch flink over de schreef. Voor zover ik nog weet is er in Nederland en België nog altijd godsdienstvrijheid. Zelfs dubieuze sekten mogen in de lage landen nog altijd hun leugens verkondigen. als Jezus deze woorden gebruikt op wie heeft hij het dan? Ten eerste over zijn apostelen en dan aan allen die later het Evangelie zullen verkondigen, het gaat hier dan over missie en niet over een politieke discussie. Jezus zegt tegen hen, als je door mij de verkondigen in problemen komt, weet dan dat ik voor jou garantie staat. Maar het Evangelie verkondigen kan ook leiden tot de dood, zoals ook de meeste apostelen hebben ondervonden. Dit heeft niets met politiek van doen. Toen Jezus voor Pilatus stond die het Romeins Keizerrijk vertegenwoordigde zei Jezus tegen hem; mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. In Jezus koninkrijk gelden andere wetten dan hier op aarde. Geloof, hoop en liefde zijn die grote drie. Shalom

 65. @Esther. U schreef: Moet ik een mede broeder of zuster de rug toekeren omdat zij wél een vaccinatie heeft gehad. Of dat van alle kanten beoordelen??? Is dat aan mij… of is dat iets wat alleen aan de Vader en de Heere Jezus toekomt.””

  Die discussies vinden al 20 maanden plaats op Radio, TV, Kranten, Kerken, Tweede Kamer en in de huizen van uw en mijn familie. Corona en vooral die zeer gevaarlijke Covid-19 Vaccins [zie cijfers LAREB] Splijten rigoureus relaties en eens hechte Vriendschappen.

  Jeshua voorzegde deze duivelse Corona dilemma’s, die zelfs in gezinnen en families voorkomen!

  Matteüs 10:16 Zie, Ik zend u als Schapen midden onder Wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.17Maar wacht u voor de Mensen; [Als Rutte en de Jonge, RIVM, GGD, OMT] want zij [Grapperhaus] zullen u overleveren aan de Gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen;18 gij zult ook geleid worden voor Stadhouders en Koningen om Mijnentwil, tot een Getuigenis voor hen en voor de volken.

  Matteüs 10:19 Wanneer zij u overleveren, maakt u dan Niet Bezorgd, hoe of wat gij Spreken zult; want het zal u in die ure Gegeven Worden wat gij spreken moet; 20 want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt. 21Een Broeder zal zijn Broeder overleveren ten dode en een Vader zijn Kind, en Kinderen zullen opstaan Tegen hun Ouders en hen ter Dood brengen. 22 En gij zult door Allen Gehaat worden om Mijns Naams wil; maar wie Volhardt tot het Einde, die Zal Behouden worden.

  Shalom. Ramshoorn.

 66. Beste Ester u schrijft,

  “Het is zo vaak alleen maar mensenwerk. Nu weer over DNA.”
  En
  “Ieder mens in Christus Jezus, krijgt een gloednieuw lichaam”.

  Dat roept bij mij wel wat vragen op zoals,

  Waarom was Jezus lichaam dan weg toen Maria Zijn graf bezocht?
  En waarom liet Hij na Zijn opstanding de littekens van de kruisiging zien aan de discipelen?
  En een lichaam waarmee Hij net als de discipelen kon eten?
  En waarom mogen de Israëlieten hun doden niet cremeren volgens de wet?
  Waarom werden Elia en Henoch met lichaam en al weggevoerd?
  Waarom willen de discipelen dan 3 tenten opzetten, als zij diezelfde Elia samen met Moses zien op de tempelberg?

  Krijgen we niet gewoon ons eigen lichaam terug alleen dan wel in een verheerlijkte status?
  Dat we een lichaam verkrijgen zoals Adam te lezen is in Genesis, waarvan God zelf zegt bij het scheppen van Adam, dat het goed was?
  Of is het “mensenwerk. Nu weer over DNA “, niet gewoon een soort disrespect voor de schepping Gods?

  Zomaar wat vragen die dan in mij opkomen als ik dit soort “beweringen” lees.
  Ik krijg dan de indruk dat daarmee de gedachten is, zoiets als, het is wel oké om met DNA te rommelen omdat we toch een “gloednieuw lichaam” krijgen.
  Of u bedoeld wat anders, maar dat lees ik dat wel hoop ik.

  Groeten, Jan

 67. Hallo lieve Michaël…

  Geweldig, om te lezen…
  “”””Ik vind het ook geweldig dat je juist vandaag die link plaatste voor ”Er is een dag”. Want vanaf vandaag is mijn proeftijd eindelijk voorbij. Ook dat is echt genieten : )””””

  Ja, Michaël, dat is zeker genieten en een stuk dankbaarheid.
  En wonderlijk hé… ik was aan het zoeken naar een mooi lied, en had het lied, “”Er is een dag””” er al een paar maal voor…
  Toch zocht ik steeds weer een ander lied… maar kwam steeds weer uit bij, “” Er is een dag””.

  Misschien een cadeautje en een knipoog van onze Vader en Jezus.

  Dank ook voor deze heerlijke tekst, “” Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. (Matteüs 5:9)
  Daar wordt je gewoon blij van.
  Sterkte lieve broer, Vaders liefde, sterkte en bescherming om je heen.

  Lieve groet, Esther.

 68. Hallo Nuchter&Waakzaam….

  Ik voelde mij niet aangevallen, dus wees gerust hoor.
  Ergens begrijp ik uw boodschap ook wel…

  Voor mij persoonlijk, vind ik het het allerbelangrijkst om steeds weer te benoemen, om gericht op de Heere Jezus te zijn.
  Voor mij persoonlijk… is dat mijn enorme houvast op vragen, op hoe ik reageer op dingen in de wereld. In mijn gedrag, mijn spreken mijn hele doen en laten.
  Want reken maar… ik val nog genoeg… Wat toch fijn om bij zo’n machtige Heiland te mogen horen, die steeds weer mij omhoog haalt.
  Ik heb Jezus nodig hoe ik met mensen omgaat, mijn gezin, met allerlei situaties, met zorgen.
  Ook alles wat met corona/vaccinaties te maken heeft.

  Maar ook… en dat vind ik persoonlijk voor mijzelf óók heel erg belangrijk… hoe ik omgaat met denkbeelden en een scala onderwerpen van mede gelovigen.
  En daar zijn nu eenmaal veel verschillende denkwijzen, meningen bij.

  En hoe heb ik Hem dan nodig, HIJ alleen weet alles en doorziet alles.
  Ik loop zeker niet mee met allerlei meningen over allerlei Bijbelse onderwerpen, of hoe men het ook benoemd.
  En nu… zoals het nu er allemaal aan toe gaat…
  Moet ik een mede broeder of zuster de rug toekeren omdat zij wél een vaccinatie heeft gehad.
  Of dat van alle kanten beoordelen??? Is dat aan mij… of is dat iets wat alleen aan de Vader en de Heere Jezus toekomt.

  Het is zo vaak alleen maar mensenwerk. Nu weer over DNA.
  Jezus heeft het steeds weer… alleen over het hart, dat alle verkeerde dingen, zonden, komen uit ons hart. Je leest nergens ineens iets over DNA.
  Oók ons DNA… is een poel van zonde, we nemen het zeker niet mee naar de hemel, als Jezus weer terugkomt.
  Ieder mens in Christus Jezus, krijgt een gloednieuw lichaam.
  Al dat oude, dat ten dode opgeschreven lichaam van mij… leeft alleen door de GEEST van God in Christus Jezus. De rest is afval… en blijft achter op deze aarde die vergaat.
  De Vader ziet ons alleen aan in Zijn Zoon… op geen enkele andere manier kan dat.

  Mochten er gelovigen zijn die vaccinaties hebben gehad… zijn ze nu eens niet meer welkom bij God de Vader en Jezus onze Heere??
  Omdat wij het maar bepalen?? Omdat wij ons druk maken over DNA en allerlei zaken. Omdat wij juist daardoor, broeders en zusters het vreselijk moeilijk maken… met ONZE denkbeelden.
  Er is maar één machtig reden om gered te worden…
  Het Kostbare bloed van Jezus.

  Daarom heb ik het bijna altijd over de Heere Jezus Christus.
  Hij, Hij alleen… heeft alles in Zijn Hand. De Vader heeft alles gegeven aan Zijn Zoon.

  Wie zei ook alweer… “MIJ is alle macht gegeven in hemel en op aarde”. Matth. 28 : 18
  Laten vertrouwen op Hem, Jezus die werkelijk alle macht heeft.

  Over van corona, vaccinatie’s e.d. onderwerpen laat ik liever aan Xander en Zijn team over.
  Daar wordt gedegen onderzoeken door gedaan.
  Daar horen we ook over DNA en allerlei enge bizarre ziekten die door de vaccinaties van alles in het lichaam afbreekt.
  Want, de wereld brand…

  Laten wij gelovigen, gericht blijven op Hem, Jezus.

  Vaders zegen, en liefs, Esther.

 69. @Anna. u schreef: Wat ik op de andere pagina van Xander aansneed: is de vraag, leven wij nu in de dagen van Noach. ❓”””

  Zeker weten. 1* De wereld is opnieuw vol geweldenarij en onbekeerlijk. Genesis 6 & Openb. 16.

  2* De Here JHWH wacht al 3000 jaar op antwoord [Psalm 81] die Hij aan de leiders van Zijn Volk Israel stelde:

  Psalm 81:9 Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o Israël, of gij naar Mij hoordet 10 Geen vreemde god zal onder u zijn, gij zult u niet nederbuigen voor een uitlandse god. 11 Ik, de HERE, ben uw God, die u opvoerde uit het land Egypte; doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

  12 Maar Mijn Volk luisterde Niet naar mijn stem, Israël was onwillig tegen Mij.
  13 Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid huns harten, zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden.14 Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat Israël in mijn wegen wandelde!

  15 Welhaast zou Ik hun vijanden Vernederen, en mijn hand tegen hun tegenstanders keren.
  16 Zij die de HERE haten, zouden Hem veinzend hulde brengen, en hun straftijd zou voor altoos duren. 17 Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette der tarwe, ja, Ik zou u verzadigd hebben met Honig uit de Rots.

  Evenals u ben ik al vele jaren een Vriend van Israël en weet dat de dag nabij is dat zij hun Joodse Masjiach Jeshua die ook de onze is zullen aanschouwen volgens Zachariah 12:10-14 en dat Jeruzalem de hoofdstad van de Wereld zal worden als Jeshua als Koning der koningen wederkomt op de Olijfberg te Jeruzalem met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs uit de 12 Stammen van Israël. Openbaring 7, 14 en 19.

  Zie hoe belangrijk Jeruzalem wordt als Troon van JHWH in Psalm 48, 132,135 en Math. 5:35.

  Shalom. Ramshoorn.

 70. Beste Ramshoorn (reaktie op 14 dec actuele site.)

  Het is niet aan ons om te oordelen.
  Zeker niet over Gods Oogappel.
  Dat is ZIJN ZAAK.
  En natuurlijk Israëliërs zijn ook mensen net als jij en ik maar het is en blijft Gods verbondsvolk.
  En er zijn nog vele beloften voor hen weggelegd die allemaal vervuld zullen gaan worden.
  Wat en hoe ze ook handelen.
  Anders; als dat niet zo was, dan zou God, God niet zijn. Hij kan niet liegen en Hij kan Zijn beloften niet verbreken !
  Hij gaat ZIJN. WEG met hen en met ons.
  En strakjes als de Heere Jezus geopenbaard zal zijn, dan zullen we ( en met “we” bedoel ik Jood en Griek dus Israëliet en Christen )
  Hem zien gelijk Hij is. !
  Dan zal het één volk worden.
  Onder Koningschap van Jezus Christus triomfator.
  Er zullen wel verschillen tussen Joden en niet Joden zijn in taken.

  En dan zien wij nu veel “ rare “ en vreemde dingen in Israël. (Met de mensen en het land ) , de regering, Israëliërs onderling, en in het hele midden oosten zien we opvallende dingen gebeuren. ( maar waar ter wereld niet )
  ( toenadering met de Arabische volken) en Perzië ( Iran )

  En ook in ons wereld deel, is het eveneens Zeer onrustig, ontkerkelijking , dwaalleer , grootheids waan , de maakbare wereld enz enz,,, pogingen tot vorming van één groot wereldrijk, ( zie Daniël : nog één keer zal het samengevoegd worden en dan komt de steen die met een onzichtbare hand alles zal verpulveren, de Val van Babylon? ) pestilenties, verdeeldheid ( ook onder christenen )

  Maar het oordeel hierover is niet aan ons.
  De Heere zegt zelf “ Mij komt de wrake toe”
  De Heere Jezus roept ons wel op om waakzaam te zijn. En dan zegt hij In Matheus 24 :37 “ Zolals de dagen van Noach waren , zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn “

  Wat ik op de andere pagina van Xander aansneed: is de vraag, leven wij nu in de dagen van Noach. ❓
  Het teken wat Noach,kreeg voor de gehele wereld bevolking bekendheid en werd zichtbaar, Noach zijn opdracht was het bouwen van de ark, een enorm schip ter grootte van een Mammoet tanker op het droge…..
  120 jaar heeft hij gebrouwd w.s. Geholpen door vele mensen want z’on schip moet veel hout voor gezaagd enz worden.
  Dit teken stond 120 jaar op het droge samen met Noach zijn prediking bekeert u want aan dit tijdperk komt een einde !

  Is dat nu ook zo❓Wij hebben ook, nu anno 2021 een wereldwijd teken! !!
  De stichting van de staat Israël in 1948. ❗️Ook dat was toen een groot wonder! 6 miljoen Joden vergast en verast.
  En drie jaar later ontbloot de Almachtige Zijn hand over hen zodat de hele wereld het kon zien en weten, dat God bestaat! Ik vergeet mijn volk niet” Kan een vrouw haar zuigeling vergeten ?! Ik mijn volk niet.!

  En ook aan dit tijdperk komt een einde!
  Iedereen heeft er wel iets over te zeggen en de mond vol over Israël: Joden weer wonen in dat land dat kan toch niet …dat heeft toch aan de Islam behoort… enz enz enz enz …..de VN veroordeeld het en vrijwel alle landen van de wereld veroordelen het wonen van het verbonds volk in hun door God beloofde land.
  MAAR God gaat door met wat hij beloofd. ( God is betrouwbaar! )
  En Hij volvoert Zijn plan.

  En wat hij , God beloofd kun je lezen in Leviticus 25: 23 daar zegt God zelf “ Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden , want het land behoort MIJ toe, u bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij” ❗️

  Als we dan om ons heen kijken wat er in de huidige wereld gebeurt, dan vraag ik mezelf hardop af,.hoelang nog Heere voordat u terugkomt!
  Uw Vijgeboom bloeit volop, al bijna 75 jaar!
  Zijn wij aangekomen in de “ dagen van Noach “ ?
  Iets om over na te denken

  Shalom
  Anna

 71. Eeuwenlang werd gelovigen in Reformatorische Kerken en Scholen de Nederlandse Geloofsbelijdenis onderwezen.

  Al jaren wordt dit document doodgezwegen ook in Synode Vergaderingen en in Kerkenraad.

  ARTIKEL 36 Van het ambt der overheid

  Wij geloven, dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts,
  koningen, prinsen en overheden verordend heeft; willende, dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde, en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega.

  Tot dat einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen gegeven
  tot straf der bozen en bescherming der vromen, Rom. 13:4.
  En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de politie,
  maar ook de hand te houden aan den heiligen kerkedienst;
  om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst,
  om het rijk des antichrists te gronde te werpen,

  en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen,
  het woord des Evangelies overal te doen prediken,
  opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worde,
  gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt.

  Voorts, een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij,
  is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen,
  hun eer en eerbied toe te dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen,
  die niet strijden tegen Gods Woord;

  voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren wille in al hun wegen,
  en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid, 1 Tim. 2:2.

  En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen,
  en in het gemeen al degenen, die de overheden en magistraten verwerpen
  en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen,
  en verwarren de eerbaarheid, die God onder mensen gesteld heeft.

 72. @ Nuchter&Waakzaam: Dank, dat had ik net even nodig!
  Vandaag op het werk aangegeven dat ik het niet meer trek, het hele systeem. Het systeem rondom zorg- en welzijn& overheden. Iedere dag weer de burgers moed inspreken terwijl de zorg bij je handen wordt afgebroken? Ik kan het niet meer opbrengen en ga me hiertegen uitspreken en inderdaad maar zien wat er van komt. Jezus Christus vraagt meer van ons dan alleen op Hem zien. Hij heeft me ook mijn strijdvaardigheid en rechtvaardigheidsgevoel gegeven.

 73. Allereerst wil ik benadrukken dat Esther zich zeker niet aangesproken moet voelen, maar ik toch even iets wil benoemen omtrent dit soort uitspraken.

  “”Wat inderdaad van het allergrootste belang is Blijf gefocust op de Here Jezus””.

  Deze even als voorbeeld uit de conversatie. Maar in mijn eigen omgeving hoor ik vaak als:

  “Omhoog blijven kijken”.
  “We moeten het van God verwachten”
  En vergelijkbare uitspraken hoor ik vaak.

  Maar en en hele belangrijke maar…hoe doen we dat dan? Want dit zijn container begrippen. Hier maken we het ons te makkelijk. Want diezelfde broeders die ik dat hoor zeggen zie ik misleidt worden of met gevaarlijke wereldse/heidense gebeuren mee lopen. “we moeten het van God verwachten” maar dan zonder nadenken gewoon het vaccin nemen. In de vorming van Europa of de Verenigde Naties geen gevaar zien om er dan vervolgens ook niet tegen zijn. Om maar even wat voorbeelden te noemen. Dit loopt natuurlijk enorm uiteen van kleine dingen tot grote wereldse zaken. Dus ook al wil ik u Esther zeker niet aanvallen en hoop dat u dit niet persoonlijk opvat omdat u dat nou net zegt. Dit is iets waar ik in mijn eigen omgeving al lange tijd tegen aanloop. Want op zichzelf is hier niks mis mee. Maar bij vele in mijn omgeving zie ik het toch fout gaan. Dus laten we de Schriften er even bij pakken. Want wat ik vind is niet belangrijk. Hoe richten we ons dan op Yahshua en hoe behagen we Hem? Ik richt me natuurlijk even meer op de waakzame onderwerpen omdat de happy the peppie naieve liefdes evangelie (om het even oneerbiedig te zeggen) al genoeg aandacht krijgt. En zonder de liefde is de rest niks waard daar ben ik me van bewust. Maar dat betekent niet dat de rest er niet toe doet.

  1 Korintiërs 14
  8 Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden?

  Dit spreekt toch boekdelen lijkt me. Als we iets niet concreet krijgen, kunnen we het ook niet goed toepassen. Zo ook de schriften.

  1 Tessalonicenzen 5
  19 Blust den Geest niet uit. 20 Veracht de profetieën niet. 21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads.

  We moeten dus alles onderzoeken of het toelaatbaar is met hoe het ons wordt geadviseerd in de schriften voordat we er in mee gaan/mee doen.

  2 Timoteüs 3
  16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

  De schrift gaat dus boven alle “kennis/wijsheid” uit de wereld. Lees maar mee hoe Yahshua gehakt maakt van de duivel in de woestijn:

  Matteüs 4
  3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden. 4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels; 6 En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. 7 Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. 8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; 9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.

  Yahshua antwoord continu met: “want er staat geschreven” De schriften zijn ons zwaard. Die wilt de duivel graag bot en of onschadelijk maken. Dus moeten wij zorgen dat we scherp blijven. Prachtig toch hoe geweldig de Bijbel in elkaar steekt!

  Efeziërs 6
  11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
  17 En neemt den helm der zaligheid, en het ZWAARD des Geestes, hetwelk is GODS WOORD.

  Om even op de rest van dit zoveel zeggende stuk omwille van de lengte niet in te gaan. Maar ons zwaard is Gods Woord. We moeten wel leren dat zwaard te hanteren en dat gaat zoveel verder dan alleen maar te zeggen om je op de Heere te richten.

  En dan nog even het volgende hierop. We zijn alle een lichaamsdeel en een ieder met zijn taak en gave.

  Romeinen 12
  5 Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, 7 Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; 8 Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.

  1 Korintiërs 12
  4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; 9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. 10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. 11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus.

  Ik neem aan dat de twee stukken hierboven duidelijk zijn. Een ieder heeft zo zijn taak en gaven. Laat mij dus, maar hier op dit forum schrijven en overal waar ik kom de waarheid verdedigen tegen de pijlen van de leugens/misleidingen uit de wereld ongeacht de consequenties die er aan hangen en hopelijk zo iemand naar de waarheid te trekken. Dan laat ik liever anderen die daar goed in zijn een kopje koffie drinken bij de buren om over koetjes en kalfjes te praten.

  Vaders zegen

 74. Andar schreef:
  16/12/2021 om 3:56 pm

  Het lezen en delen van berichten op deze site geeft mij energie en kracht, het zorgt ervoor dat ik het gevoel heb dat ik niet de enige ben en de berichten van anderen geven mij hoop. Hierdoor ben ik in staat om ook aandacht te geven aan anderen. Bij deze dan ook dank aan Xander voor het bieden van een podium van licht, waarheid, hoop.

 75. Hallo Allemaal hier!
  Een paar maanden geleden kwam ik me hier melden, heel kort en sindsdien lees ik in stilte mee.

  ik hoop net dat u mij kwalijk neemt. .Maar soms is spreken zilver en zwijgen goud.

  Met alle respect ik sta versteld van de tijd die het men kost om hier te typen Wel moet ik zeggen dat het natuurlijk fijn is om van elkaar te leren en op te steken. Maar ms is een van uw buren wel ziek, eenzaam en alleen. Begrijpt u wat ik bedoel.

  Wellicht minder interessant om dat er bij de buren niet de kennis en wijsheid (?) ten toon te spreiden is? Maar alleen een kopje thee en over koetjes kalfjes?
  Dat is zoveel (meer?) waard.
  Ik weet niet of een lichtje zijn op een forum – mocht dat zo zijn- opweegt tegen het echt aanwezige lichtje zijn in bijvoorbeeld je buurt.

  Fijne kerstdagen
  Laat uw lichtje schijnen
  Deel uit
  UItdelen: dat is soms alleen aandacht, belangstelling en liefde, zonder bijbelteksten en verwijzingen

 76. Bron: (een reactie op) https://www.ninefornews.nl/tunahan-kuzu-maakt-hugo-de-jonge-boos-waar-moeten-we-hem-eigenlijk-voor-bedanken/

  “Zodra de kudde de verplichte gedwongen vaccinatie accepteert, is het game over! Ze accepteren alles – gedwongen bloed- of orgaandonatie – voor het ‘grotere goed’. We kunnen kinderen genetisch modificeren en steriliseren – voor het ‘grotere goed’. Beheers de schapengeesten en je bestuurt de kudde. Vaccinmakers kunnen miljarden verdienen, en velen van u in deze zaal zijn vandaag investeerders. Het is een grote win-win! We dunnen de kudde uit en de kudde betaalt ons voor het leveren van vernietigingsdiensten.

  En zo zijn er meer z.g. grote der aarde, incl. monarchieën die dit gedachtegoed aanhangen, totaal geen mededogen hebben met de mensheid.”

  ”Kies heden wie u dienen zal”

 77. Hadden de 3 wijzen uit het Oosten geheime joodse kennis?
  Wat weten we echt over hen?
  Mini Bijbelstudie door Dr. Nicholas Schaser van het IsraelBibleCenter

  https://weekly.israelbiblecenter.com/were-the-magi-jews-or-gentiles/
  google vertaling :

  Aangezien de magiërs “uit het Oosten” (Matt. 2:1) tot Jezus komen, nemen veel evangelielezers aan dat deze bezoekers heidenen waren. Anderen zien hen als afstammelingen van de joden die naar Babylon werden verbannen.

  Is er een manier om de etnische achtergrond van de magiërs te achterhalen? Laten we samen de tekst eens nader bekijken! Wie waren zij volgens de Bijbel?

  Er is discussie over de etnische identiteit van de magiërs van Matthew. Sommigen beweren dat deze reizigers uit het Oosten joden waren die de kunsten van magie en astrologie in Babylonië hadden geleerd na de joodse ballingschap in 586 vGT. Anderen zijn van mening dat deze bezoekers van Judea heidenen waren. Hoewel het mogelijk is dat deze oude volgelingen Joden waren, ondersteunen de tekstuele gegevens in Mattheüs en Israëls Geschriften de conclusie dat de wijzen heidenen waren.

  Degenen die de magiërs als joden zien, merken op dat de joodse ballingen volgens de Griekse vertaling van Daniël interactie hadden met Babylonische magiërs. Als Nebukadnezar een verontrustende droom heeft, roept hij om uitleggers onder “de tovenaars en de magiërs (μάγους; mágous), en de tovenaars en de Chaldeeën” (Dan 2:2 LXX). “Magi” is een Oud-Perzische term die Zoroastrische priesters beschreef; volgens Daniël proberen deze figuren de droom van de koning samen met de “Chaldeeën” te interpreteren – een ander woord voor “Babyloniërs”. Aangezien de Joodse Daniël de grootste tolk in Babylon blijkt te zijn, wordt hij de “leider” (ἄρχοντα; árchonta) van de “tovenaars, magiërs (μάγων; mágon), Chaldeeën en tovenaars” (Dan 5:11 LXX). Sommige lezers speculeren dus dat Daniël misschien Joodse tradities aan zijn ondergeschikten onderwees (of sommige zelfs tot het jodendom bekeerde), zodat we de magiërs van Mattheüs zouden moeten identificeren als geleerde joden die voortkwamen uit Daniëls intellectuele afkomst. Het grootste probleem met dergelijke speculaties is dat Daniël en zijn mede-Joden zelf nooit “magiërs” worden genoemd; integendeel, de Septuaginta onderscheidt hen van de magiërs: Daniël en zijn joodse vrienden waren “tien keer wijzer dan alle tovenaars en magiërs (μάγους; mágous)” (Dan 1:20 LXX). Dus, terwijl Daniël de leider van alle wijzen wordt onder Nebukadnezar, levert de Schrift geen bewijs dat Daniël een van de magiërs was of dat Joden magiërs werden terwijl ze in Babylon woonden.

  Veel van Mattheüs’ informatie suggereert dat de magiërs heidenen waren. Eerst vragen de bezoekers van Jeruzalem: “Waar is hij die als koning van de Joden geboren is?” (Matt 2:2). Deze vraag over de “koning van de joden” suggereert dat de magiërs zelf geen joden zijn, anders zouden ze hebben gevraagd: “Waar is onze koning geboren?” Inderdaad, aangezien alleen heidenen de uitdrukking “koning der joden” elders in Mattheüs gebruiken (vgl. 27:11, 29, 37), is het waarschijnlijk dat de magiërs ook heidenen zijn – joden daarentegen verwijzen naar de “koning van Israël” (27:42). Ten tweede, als de magiërs geleerde Joden waren onder de voogdij van Daniëls scherpzinnige opvolgers, waarom weten ze dan niet al dat de Joodse Messias in Bethlehem geboren moet worden? Op basis van de profetie van Micha weten de Joodse overpriesters en schriftgeleerden dat de Messias geboren zal worden “in Bethlehem van Judea” (2:5), maar de magiërs niet. Dit gebrek aan kennis past niet in het scenario van Joodse magiërs die getraind zijn in de bijbelse traditie; in plaats daarvan suggereert Matthews presentatie een niet-joodse etnische achtergrond voor de magiërs.

  Het evangelieverhaal herinnert aan verzen uit Israëls Geschriften die voorzien dat heidenen geschenken naar Israël brengen. Zodra de magiërs in Bethlehem aankomen, bieden ze Yeshua “geschenken (δῶρα; dora)” aan van “goud en wierook (χρυσὸν καὶ λίβανον; chrusòn kaì líbanon) en mirre” (Matt 2:11). Deze scène weerspiegelt het beeld van de Psalmen van andere naties die “geschenken” (δῶρα; dora) naar Israël brengen (vgl. Ps 72:10 [71:10 LXX]; 76:11-12 [75:11-12 LXX]). Jesaja 60:5-6 noemt deze buitenlandse geschenken de “rijkdom van de heidenen”, waaronder “goud en wierook” (χρυσίον καὶ λίβανον; chrusíon kaì líbanon). Matthew merkt ook op dat de magiërs “mirre” (σμύρνα; smúrna) brengen – een aromatische hars die de Joodse koningin Esther ontvangt van een Perzische koning (zie Est 2:12 LXX). Meer nog, de olie gemaakt van mirre, στακτή (stakté) genoemd, zou in de tijd van Jozef een handelsartikel zijn geweest onder reizende heidenen (zie Gen 37:25 LXX), en koninklijke figuren van andere naties bieden het aan als eerbetoon aan koning Salomo (vgl. 1 Koningen 10:25; 2 Kron 9:24 LXX). Het is dus passend dat Mattheüs’ reizende heidense magiërs mirre aanbieden aan Jezus, de Koning der Joden. Voor zover de oostelijke bezoekers van het evangelie bijbelse passages recapituleren over niet-joden die schatten offerden aan Israëlieten, is het het meest logisch om de magiërs van Mattheüs te zien als heidenen wiens aanbidding van Jezus een voorafschaduwing is van zijn opdracht om discipelen te maken van “alle natiën” (Matt. 28:19 ).

 78. @ Esther 15/12/2021 om 12:49 pm

  Hallo Esther,

  Hartelijk bedankt voor je reactie en het prachtige lied. Dat is inderdaad iets moois om naar uit te kijken. ”Samen met onze Heere Jezus, en samen met elkaar.” Hoe Hemels zal dat wel niet zijn. Ik vind het ook geweldig dat je juist vandaag die link plaatste voor ”Er is een dag”. Want vanaf vandaag is mijn proeftijd eindelijk voorbij. Ook dat is echt genieten : )

  Lieve zuster Esther,
  Natuurlijk ook voor jou en je gezin, Vaders zegen, liefde en bescherming om jullie heen.

  Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. (Matteüs 5:9) NBG51

  Een dikke knuffel van mij,

  Michaël

 79. Hallo Tukker…

  U gaf het beste antwoord,
  “”Wat inderdaad van het allergrootste belang is Blijf gefocust op de Here Jezus””.

  Het gaat in alles van ons lezen, onze verwachtingen, om Hem, Jezus onze Heere en Heiland.

  Vaders zegen en de genade van onze Heere Jezus.
  Liefs, Esther.

 80. Terwijl Nederland weer even weg droomt (brood en spelen, de idolen van 2021) bij de winst van Verstappen, nummertje 33…..en laat zo even zien wij hij dient om een ‘groot’ man te worden. the show goes on! En de onwijze kudde blijft lekker in dromenland. Ondertussen kondigt onze minister van volksongezondheid het volgende aan:

  https://www.nu.nl/290574/video/de-jonge-ik-leg-me-niet-neer-bij-recht-om-nee-te-zeggen-tegen-vaccin.html

  Alweer van gedachte veranderd. Ik kan er met me volle verstand niet bij hoe de onwijze massa het niet kan zien. Moet wel iets geestelijks zijn? Ze blijven de leugen lief hebben?

  Vaders zegen

 81. @ Esther 11/12/2021 om 2:18 pm

  Lieve Esther,

  Hartelijk bedankt voor je mooie reactie, aanvulling en bemoediging.

  Liefdevolle groet voor jou en je gezin.

  Michaël

 82. Allen,

  Wat inderdaad van het allergrootste belang is Blijf gefocust op de Here Jezus

 83. Dit is mogelijk de grootste dwaling:
  “Al wat er nu in onze wereld aan het gebeuren is, heeft niets te maken met een virus maar alles met een financiële reset.

  Ons systeem van fiat geld staat op instorten net zoals alle andere voorgaande systemen met fiat geld in elkaar gestort zijn. Kwestie dat de elite hun spelletje kunnen blijven verder spelen hebben ze een nieuw financieel systeem nodig. Dat is ook de reden dat zonder uitzondering IEDEREEN zich moeten laten vaccineren zodat ze hun coronapas (QR-code) krijgen.

  Het heeft niets te maken met uw gezondheid. De WHO, Bill Gates, onze virologen,…. bevestigen allemaal dat als je gevaccineerd bent je nog altijd besmet kan worden en je nog altijd andere mensen kan besmetten. Dus waarom heb je dan een coronapas nodig om op café te gaan? Mocht de vaccinatie een besmetting voorkomen zou dat nog enigszins normaal zijn. Maar gezien dit niet het geval is, is er geen enkele logische uitleg om die coronapas te verplichten. De coronapas heeft niets met uw gezondheid te maken. De enige reden om deze te verplicht is een economische (aka financiële reset).

  Waarom is er een financiële reset nodig? Vroeger was de dollar (reserve currency voor de rest van de wereld) gelinkt aan goud. Sinds 1971 is men van deze goudstandaard afgestapt en zijn we overgeschakeld op een schuldensysteem. Dit schuldensysteem is nu aan het bezwijken onder zijn eigen gewicht. We zitten terug met een bankencrisis net zoals in 2008. Alle systemen van fiat geld die in het verleden bestaan hebben zijn zonder uitzonderingen allemaal in elkaar gestort waardoor de waarde van het geld 0 werd. En dit is waar we nu ook naartoe gaan. De Pond en de Dollar hebben al 99% van hun waarde verloren. Nu zijn de elite bezig om de resterende 1% verder kapot te maken. Dat is ook de reden waarom er nu zo veel geld bij geprint wordt (onder het mom van coronasteunmaatregelen). Al dat geld wordt geprint zodat de centrale banken dit geld aan de hedge funds kunnen geven. Die kopen dan alle activa op (bv. investeringsmaatschappij Blackrock koopt massaal vastgoed op, Bill Gates is onder tussen de grootste grondbezitter van Amerika). Ondertussen worden wij betaald om braafjes thuis te blijven en om onze mond te houden.”

  Bron: https://wakkernieuws.be/wakker-nieuws/ze-hebben-uw-kinderen-nodig-want-er-loert-een-financiele-reset-achter-de-hoek/

 84. @ Tukker: ook ik denk dat we de laatste ( kleine ) twee jaar hardlopend richting de woorden in Openbaring gaan. Dat telt ook voor de blindheid van mensen die ik om me heen zie, helaas. Tegelijkertijd vindt mijn verstand het maar moeilijk te vatten en dan twijfel ik soms ook wel weer. Want gewoon in de dagelijkse gang van zaken vallen mensen in mijn omgeving ( nog ) niet massaal om, al vrees ik dat de meesten wel gaan voor de booster.

  Ook jouw gedachtegang mbt de kinderen en uithuisplaatsingen kan ik volgen. Als er geen stokje voor gestoken gaat worden of als burgers niet massaal nee gaan zeggen dan vrees ik enorm voor alles wat ik op ons af zie komen. Incl kampen, uithuisplaatsingen, gedwongen opnames, en wie weet wat nog meer…………….
  Maar ik blijf ergens in me de hoop houden dat het niet waar kan zijn……………pfff wat een wereld leven we toch in.
  En dan denk ik nog meer even niet aan de komende wintermaanden.

 85. Hallo Tukker en Nuchter&Waakzaam…

  Tukker, fijn dat nog iemand reageerde op deze teksten.

  Misschien is die grootste dwaling wel alles wat met corona te maken heeft, of een voorbode voor nog ergere dingen.
  De laatste plm 200 jaar ging de klok ineens razend snel lopen.
  In zo’n korte tijd, de hele aarde wordt uitgeput, enorme toename van wapens en atoombommen, overal oorlogen en allerlei ziekten en pestilentiën door de leefstijl van de mens, en wat in laboratoriums door mensen gecreëerd worden.
  De longen van de aarde wordt uitgeput en geveld, bomen…
  Nog nooit zo’n toename van wereldwijd geweld, verwoesting en vernieling…
  Wij hebben nu de waanzin corona met als uuhhm medicijn enge vaccinaties, enz. enz.

  In Matth. 24 : 21-22 lezen we zelfs… dat de grote verdrukking zo vreselijk is… dat als de Heere het niet verkort, er geen vlees behouden wordt.
  Ik zeg het even beknopt met eigen woorden….

  Tukker, corona/vaccinaties is zeker een een enorme dwaling. Miljoenen mensen trappen erin.
  Ik reageerde eerst op een andere manier… en zeker niet om u te beledigen.

  Ik ging zelf ook even op onderzoek.
  Het antwoord van Nuchter&Waakzaam… zetten mij ook aan het denken.
  Corona/vaccinaties, is zeker een hele grote voorbode.

  Broeders, laten we gericht zijn op boven , waar we de Heere Jezus mogen uit verwachten, met Zijn vele engelen.
  Gods zegen… en liefs, Esther.

 86. @Tukker,
  Ook ik moet bij het lezen van

  2 Tessalonicenzen 2
  11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;

  denken aan corona en de misleiding die nu wereldwijd plaatsvindt. Zeker gezien de context waar het in staat. Maar het kan zo zijn dat het een voorloper of opstap is naar een straks nog grotere misleiding. Misschien dat dit stukje helpt?

  2 Tessalonicenzen 2
  3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

  Is dit (de afval) al op een schaal aan de orde dat we dit stuk tekst nu toe kunnen passen?

  Matteüs 24
  37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

  In die tijd trouwden, dronken en aten ze. Dat was kennelijk heel belangrijk. Feest vieren en eten daar draait het bij veel mensen tegenwoordig ook om. En elkaar trouw blijven is lastig en als het uitkomt weer even een andere partner trouwen is ook geen uitzondering tegenwoordig en naar Elohim kijken ze ook niet naar om. Er waren reuzen omdat de gevallen engelen de mens genetisch had vermengd met hun genetisch materiaal. We zijn nu ook weer wereldwijd ons mooie genetisch cadeau aan het aanpassen. En alle gedachte was slecht. Daar kan maar Één iemand antwoord op geven.

  Ik kan niet meer antwoord geven dan hierboven en ik al in eerdere reacties heb gegeven. Alle gebeurtenissen in de wereld maken mij waakzaam en ik buig niet voor dit spreekwoordelijke beeld waar ze ons, in deze tijd voor willen laten buigen door een vaccin te nemen of aan een kwaadaardig qr systeem mee te doen. Of het nu het teken van het beest is of niet. Ik wil mijn Verlosser zo goed mogelijk trouw blijven.

  Matteüs 24
  42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
  44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

  Openbaringen 22

  12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. 15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

  En ook hier weer het woordje tovenaars waar het woordje pharmakeia vandaan komt.

  https://www.calledoutbelievers.org/pharmakeia-and-bio-pharma/

  Ik ben ook erg benieuwd in vernieuwde of betere inzichten maar verder dan dit en mijn eerdere reacties hierover kom ik voor mezelf nu niet.

  Vaders zegen.

 87. Esther

  Ik denk dat mijn communicatie helder is maar als u daar geen antwoord of wilt/kunt geven dan is dat goed , ik heb ook nooit beweerd dat ik het antwoord heb alhoewel mijn redenatie redelijk steekhoudend is

 88. Hallo Tukker…

  Misschien schrijven we een beetje langs elkaar heen.
  Of ik begrijp er net zo min iets van als uzelf. Anders heeft u geen vragen.
  Ik heb gereageerd en ook nog geschreven, ” Misschien dat iemand anders een beter antwoord geeft als ik””.

  Een grotere dwaling… of iemand dat weet?? misschien gaat het daar helemaal niet om….
  Het zijn ook nog vaak onderwerpen met vragen, waar oeverloos reactie’s over en weer vliegen.
  En de antwoorden zijn nooit bevredigd.

  Succes met het onderwerp, Tukker. Vaders zegen om u heen.
  Liefs Esther.

 89. Goed gezegd Muggenzifter: Johannes [de Doper] had er vrede mee om alleen maar een stem te mogen zijn die de aandacht op de Heere Jezus vestigde. Een geweldige les voor al Gods dienstknechten in deze tijd.””

  Jeshua noemde Johannes de Doper zelfs de grootste profeet: Lucas 7:28 (NBG51)
  Ik zeg u, onder hen, die uit Vrouwen geboren zijn, is Niemand groter dan Johannes,[de Doper] maar de kleinste in het Koninkrijk Gods is groter dan hij: ZIE…

  Lucas 3:16 (NBG51) Johannes zei tot allen: Ik doop u met Water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u Dopen met de Heilige Geest en met Vuur.

  Matteüs 3:11 (NBG51) Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest en met Vuur. 12 De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met Onuitblusbaar Vuur.

  Lucas 3:17 (NBG51) De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij verbranden met Onuitblusbaar Vuur.

  Maar zelfs deze grootste profeet twijfelde aan de missie van Jeshua toen Johannes de Doper door Herodes in de gevangenis gesmeten was. Hij begreep niet waarom Jeshua de Masjiach hem niet kwam bevrijden!!! Johannes werd ongeduldig en zond zijn discipelen naar Jeshua met de vraag: Waar blijft U nou?

  Lucas 7:19 (NBG51) En Johannes riep een tweetal van zijn discipelen tot zich en zond hen naar de Here om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?
  20 Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot U gezonden, om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een Ander te Verwachten?

  Shalom. Ramshoorn.

 90. Esther en eventueel anderen ,

  Esther als je goed leest dan schrijf ik a ) dat ik niet zeker weet of het de corona is waar in dit stuk over gesproken wordt
  en ik vraag om : b ) Noem mij een grotere dwaling .
  En opnieuw noem mij dan ook een grotere dwaling die geweest is in de afg. 6000 jaar ; tot nu toe heb ik geen groter bedrog leren kennen , naar mijn inzicht
  Daar komt bij dat in hfd 2 van de 2 de brief v/d Tessalonicenzen geschreven/gesproken wordt over de Eindtijd dus theoretisch gezien kan ik er van uitgaan dat dit in de Eindtijd moet spelen .
  Ik wil graag mijn mening inwisselen maar kom dan met een goed argument, sorry maar tot nu toe hoor ik dat niet

  Ander onderwerp ( misschien hoort dit niet op het Geloofsforum )
  Kinderen van 5 t/m 11 jaar kunnen/worden op ” vrijwillige basis, zonder dwang “, worden gevaccineerd. Ja, ja , geloof je het zelf .
  De scholen, sporten, clubs zullen op een gegeven moment zeggen : Zonder prik niet meer binnenkomen , niet meer naar school .
  Heeft tot gevolg dat het kind geen onderwijs meer krijgt en computeronderwijs wordt niet meer “opgezet “dus kind krijgt geen onderwijs meer.
  Op een gegeven moment leerplichtamb. aan de deur , waarschuwing dan is het OF alsnog prikken OF kind uit huis geplaatst worden wegens “geestelijke/psyhische mishandeling ”
  Of zie ik dit te zwart/wit ?!

 91. Johannes 1:19-28
  ‘Maar Hij staat midden onder u, Die gij niet kent.’ Joh. 1:26

  Johannes de Doper was een man die door God gezonden was. Hij had geen menselijke opdrachtgever voor zijn prediking. Zijn vader Zacharias was een priester, en daarom had hij zelf ook het recht om priester te worden.
  Wanneer hij de hogepriester had gevraagd om in de synagoge te mogen prediken, dan had hij daartoe zeer waarschijnlijk de bevoegdheid gekregen, maar hij zocht geen erkenning bij de hogepriester, noch bij enige autoriteit.
  Hij gehoorzaamde eenvoudig aan God, en ging in de woestijn prediken. Tóch gingen er velen naar de Jordaan om hem te horen en om zich door hem te laten dopen. De godsdienstige leiders begrepen er niets van.
  Zij zonden priesters en Levieten om hem te vragen wie hij toch was. Maar Johannes had helemaal geen behoefte om over zichzelf te spreken. Hij vertelde hun: ‘Ik ben de Christus niet’. Eigenlijk wilde hij daarmee zeggen: ‘Wat maakt het uit wie ik ben. Ik ben niet Degene Die het belangrijkst is’.
  Zij drongen verder op hem aan door hem te vragen of hij soms de profeet Elia was, van wie zij wisten dat hij beloofd was (Mal. 4:5). ‘Ik ben het niet’, was zijn antwoord. Daarna vroegen zij hem: ‘Bent u de profeet?’ waarbij zij verwezen naar de profeet (de Heere Jezus) over wie Mozes in Deut. 18:15 gesproken had.
  ‘Nee’, antwoordde hij kort. Terwijl zij maar bleven doorvragen, antwoordde hij hun: ‘Ik ben de stem van een roepende in de woestijn: Maakt de weg van de Heere recht’. Johannes had er vrede mee om alleen maar een stem te mogen zijn die de aandacht op de Heere Jezus vestigde. Een geweldige les voor al Gods dienstknechten in deze tijd.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 92. Hallo Tukker…
  Dank voor uw reactie …

  U schrijft…”” maar hier wordt gesproken over een specifieke dwaling””,

  U vergeet, dat u het zelf een ‘””specifieke””‘ dwaling noemt.
  Voor u staat het eigenlijk al vast, dát de corona waanzin, een specifieke dwaling is.
  Hoe weten wij met elkaar wat een grotere dwaling is??
  Leven wij al plm. 6000 jaar???

  Ooit in de tijd van Noach… op 8 mensen na… is de toenmalige mensheid verwoest.
  Leefden zij in waarheid of in een dwaling.
  Ook al deze mensen werden gewaarschuwd.

  De Heere Jezus geeft toch niet voor niets de tijd van Noach als waarschuwend voorbeeld aan.

  Maar, Tukker… ik begrijp u wel, deze wereld loopt naar het eind.
  Deze wereld is zo door en door verrot.
  Alles draait nu om corona, vaccinaties enz. enz.
  Hoe meer mensen uitgeroeid worden, hoe beter.
  Wat is de volgende misselijkmakende stap van de wereldoverheid??

  Vergeet nooit Tukker… dat wij niet vechten tegen mensen… maar tegen de machten van de duisternis. Tegen satan en zijn demonen.

  Misschien dat iemand anders een beter antwoord geeft als ik.

  Blijf gericht op Jezus, dat alleen is onze redding, onze houvast.
  En wordt het moeilijk… niemand zal de Zijnen roven uit Zijn hand.

  Liefs, Esther.

 93. Uit te Nieuwsbrief , 11 december 2021, nummer 49 van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO:

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  * ‘Yeshua heeft mijn leven gered’

  Deze zomer vroeg Menny Mor, één van de aanwezigen in een samenkomst van de Messiaanse gemeente Tiferet Yeshua in Tel Aviv, aan Debby, de secretaresse van de gemeente: ‘Debby, hoe weet jij dat Yeshua leeft? Ik weet dat Hij leeft, omdat Hij mij uit de dood heeft opgewekt, maar hoe weet jij het?’

  Menny was op zoek naar een Engelssprekende gemeente, maar de Heere leidde hem naar een Hebreeuwssprekende gemeente met Joodse gelovigen. Toen hij zich meldde, vertelde hij, in het Hebreeuws: ‘Ik ben een christen omdat ik in Jeshu geloof.’
  De naam ‘Jeshu’ is echter in het Hebreeuws een denigrerende naam die Hem door de rabbijnen is gegeven. Menny had Zijn echte Hebreeuwse naam nog nooit eerder gehoord.

  De dag dat Menny stierf…

  Na zijn militaire dienst bij de IDF vertrok Menny naar Amerika, waar hij trouwde en vijf kinderen kreeg. Hij was werkzaam in de vastgoed- en bouwsector. Hij begon met de renovatie van een oud Victoriaans gebouw dat hij had gekocht. Het gebouw was beschadigd door een brand, maar inspecties hadden uitgewezen dat het gebouw in orde was voor renovatie.
  Terwijl Menny aan het werk was aan een hoge gevel op de tweede verdieping, stortte dat deel van het gebouw totaal onverwacht in. Hij viel tien meter naar beneden en kwam terecht onder het vallende puin. Nadat hij was opgegraven, werd hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Medische dossiers tonen aan dat hij bij aankomst in het ziekenhuis geen tekenen van leven meer toonde. Nadat ze er toch nog in slaagden hem te reanimeren, begonnen de strijd voor zijn leven.

  Ruim een jaar lag Menny in coma. ‘Mijn hoofd was kapot geslagen,’ vertelt hij. ‘Mijn hele rechterkant van mijn lichaam is gevuld met titanium, om mijn botten die waren verbrijzeld door de val, weer te renoveren.’
  Na anderhalf jaar ontwaakte hij uit coma. Intensieve fysiotherapie was noodzakelijk om weer in beweging te kunnen komen. Veel van die eerste tijd na het coma weet hij niet meer. Hij kon aanvankelijk ook niet praten. Alles moest hij opnieuw leren. De artsen stelden vast dat hij aanzienlijke hersenschade had en stuurden hem naar een verpleeghuis.

  Bezoek van een dominee
  Menny heeft nog steeds moeite om zich goed uit te kunnen drukken. De juiste woorden kan hij soms niet vinden, maar zijn geheugen is glashelder. In het verpleeghuis kreeg hij regelmatig bezoek van een vrouwelijke predikant van een plaatselijke kerk. Ze ging met hem wandelen, als onderdeel van de fysiotherapie die hij kreeg en ze vertelde hem ook dat het een wonder was dat hij nog leefde.

  Toen vertelde hij haar het echte verhaal van het wonder, wat er gebeurde toen hij stierf. Het was alsof hij in een andere wereld kwam. Het was geen droom voor hem, maar realiteit. Hij kwam bij een man met een opengeslagen boek op een standaard en hij vertelde zijn naam: Menny Mor. Hij kreeg te horen dat zijn naam niet in het boek stond en hij kreeg de opdracht terug te gaan naar waar hij vandaan kwam.

  Menny was ervan overtuigd dat degene die hij had gezien, niet God kon zijn, omdat niemand God kan zien en leven. Maar hij wist dat de man die hij had ontmoet, gezag had en dat hij het was die zijn aardse leven had gered. Toen hij dit verhaal aan die dominee vertelde, gaf zij aan ‘dat het Jezus moest zijn geweest, de Messias, de Weg, de Waarheid en het Leven.’
  Het wonder gebeurde dat Menny tot geloof kwam in de Heere Jezus. ‘Hij heeft mij gered en ik weet het zeker: via Hem mogen we tot God de Vader gaan.’

  Terug naar Israel
  Ondanks de vaststelling van de artsen dat Menny ernstig hersenletsel had, knapte hij verder op en ging ook het praten steeds beter. Zijn zoon zei op dag tegen hem: ‘Pa, je moet hier weg, je hoort hier niet.’
  Thuis verliep zijn herstel nog beter. Ze wisten alleen niet goed raad met zijn geloof. Elke keer weer begon hij over Jezus te praten. Ze dachten aanvankelijk dat het door zijn hersenbeschadiging kwam.
  Menny bleef contact houden met de dominee die hem tot de Heere Jezus had geleid. Ze moedigde hem aan terug te gaan naar Israel. ‘God heeft het land aan uw volk gegeven, daar hoor je thuis.’ En na veertig jaar keerde hij als een heel andere man terug naar Israel.

  Die dominee uit Amerika spoorde hem ook aan contact te zoeken met een plaatselijke kerk. Ze stuurde hem het adres van een Engelssprekende Lutherse kerk, wat de Messiaanse gemeente Tiferet Yeshua bleek te zijn. Daar leerde Menny de Joodse identiteit van zijn Verlosser kennen, evenals Zijn Hebreeuwse naam Yeshua.
  Menny’s leven is totaal veranderd. Hij is vol van Yeshua. ‘Ik praat de hele dag met Hem,’ vertelt hij, ‘en ook ’s nachts als ik niet kan slapen. Ik leer Hem steeds beter kennen door het lezen van het Nieuwe Testament.’
  Kortgeleden is hij gedoopt. Dat wilde hij graag, de doop als teken van Gods trouw, maar ook als een getuigenis van het geloof. Toen hem een week later werd gevraagd hoe het geestelijk met hem ging, reageerde hij: ‘Ik voel me nieuw. Er is vrede in mijn hart.’ (Bron: Tiferet Yeshua)

 94. Esther,

  Ik ben met u eens dat er vele dwalingen zijn maar hier wordt gesproken over een specifieke dwaling, ik ga niet beweren dat het corona/vaccin is MAAR noem mij een grotere dwaling ? .
  In mijn beleving is er tot op heden geen grotere dwaling geweest

 95. Hallo Tukker…

  U vroeg over deze tekst…
  2 Thess 2 : 11 – 12 . “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid “.

  Die corona waanzin, is zeker één van de dwaal-leringen.
  Er zijn ook veel dwalingen, die er niet uit zien als een dwaling.
  Dát zijn toch wel de gevaarlijkste… BVB. veel ”geloofsrichtingen”, of cult/sektes die er in eerste instantie, niet als cult/sekte’s er uit zien.

  Weet u Tukker… dat God dat alleen met mensen doet, die zoals we het ook in de verzen lezen… “” die de waarheid niet geloofd hebben””.
  Wat of Wie is de waarheid, dat is Christus Jezus.

  Ik denk zelf… dat het niet gaat om een nóg groter bedrog… klein of groot, het is en blijft bedrog.

  Het gaat niet alleen om corona en die waanzin er omheen.
  Het gaat om véél diepere dingen… het gaat om mensenzielen
  Wordt het Hemel of hel…. Er zijn maar twee wegen.

  Dank zij de HEERE… Hij weet er alles van.
  Hij weet wie zoekende is, Hij weet de moeilijkheden die gelovigen in Hem op hun levensweg tegenkomen.
  Blijf vertrouwen op HEM.

  Hartelijke groet, Tukker.

 96. 2 Thess 2 : 11 – 12 .

  “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid “.

  Is dit niet Covid 19 en de “vaccins ” ??

  Kan iemand mij , tot op heden een groter bedrog/dwaling/misleiding opnoemen dan deze ???

 97. Goudsbloem ,

  Dank,
  Helder inderdaad van belang om te weten wat de Griekse grondtekst zegt , had ik wel ingeschat zo maar nu helder !

  Cor,

  Klopt, tot op HEDEN niet maar ik ben er van OVERTUIGD , Cor, dat als het tij niet gekeerd wordt het VERPLICHT gaat worden.
  En het levensgevaarlijke is/blijft dat je geest/wil/doen en laten gemanipuleerd kan worden ( het de richting heensturen die hun willen )

 98. Hallo Michaël, lieve broeder…

  Dank voor je lieve maar ook bemoedigende reactie, over Matth. 6 : 30-34.
  Eigenlijk horen de verzen 25 tot 34 er zeker bij.
  In vers 30, lezen we ook een een kleine vermaning.
  Daar wordt zo iemand, die vol zorgen zit… een kleingelovige genoemd. Niet het besef, hoe kostbaar wij zijn in Vaders ogen.
  Niet het inzicht, maar ook het vertrouwen niet, dat we alles van Hem krijgen, wat wij nodig hebben.
  Die éne zin in vers 32b… “Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt”.
  Zo geweldig hé, Michaël… HIJ weet als beste…wat wij nodig hebben, zelfs nog voor dat wij onze nood bij Hem brengen.

  Ons niet dol laten worden over de zorgen van morgen.
  En ik probeer… met hulp van onze Heere, om per dag te leven. Lukt niet altijd, moet ik eerlijk zeggen, maar samen met Jezus lukt het steeds meer.

  Fijn om te lezen Michaël, dat jij dat ook al jaren zo doet…. en wat een bemoediging als ik dat allemaal lees van je.
  Even zin van je deze gekopieerd…..
  >> Dat was namelijk de trouwtekst van mijn ouders. ‘’Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. (Statenvertaling)
  Ook deze zin heb ik vaak, tijdens mijn openbaringen, tegen anderen (ongelovigen) gezegd in de afgelopen 12 jaar. <<
  Dat velen het aangenomen mogen hebben… soms bij mensen misschien jaren later.

  Het gaat als eerste om HEM… ik zie de Heere Jezus als het '' Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid''. Met Hem, met Jezus krijgen we wat wij werkelijk nodig hebben.
  Voor onze ziel en geloof… maar ook de aardse dingen die we nodig hebben.

  En weet je… als ik terug denkt, naar jaren dat het erg moeilijk was, wij als gezin alles kregen van de Vader en Jezus wat we nodig hadden.
  Voedsel, kleding… maar vooral Zijn kracht, liefde om vol te houden.

  Wat zit er toch veel in, in een paar verzen, een Waarheid zo kostbaar.

  Lieve Michaël, Vaders liefde, kracht en genade door onze Heere Jezus om je heen.
  En veel liefs van mij, Esther.

 99. tukker schreef:
  10/12/2021 om 3:40 pm
  Harold/Anna en misschien anderen

  Goedendag Tukker,

  U schrijft over het teken van het beest en met name de ingrediënten hierin die de verandering in dna kunnen beïnvloeden.

  Ben er van overtijgt dat dit ingespoten goedje, wat wereldwijd zo opgedrongen word alle alarmbellen doet rinkelen in normaal gezond verstand. Zelf ben ik werkzaam in de grafische industrie en merk op dat dubbel gevaccineerde collega,s thuis zitten met corona positief ziekteverschijnselen en eentje met longontsteking.
  Ik hou mijn hart vast wanneer de Booster injectie zijn intrede gaat doen en echte slachtoffers gaat eisen. Zelf ben ik niet gevaccineerd en zowel werkgever als collega,s weten mijn standpunt hierin.

  Maar nu het teken en heb hier een gedachte in., het vaccine nu kan niet het teken zijn., want het “moeten aannemen is er nog niet” er zijn nog voldoende werknemers die uitzondering krijgen om zich niet te laten vaccineren en vrijstelling krijgen op de werkvloer.

  Het teken van het “Beest” …ie een moeten aannemen en dat is nog niet op dit ogenblik aan de orde.

  But…..Question….

  De tempel waarop satan zijn troon zet….er zijn twee opties die te maken hebben met een tempel. bede opties worden door satan uitgevoerd….

  De tempel kan herbouwd worden en heb hier ooit eens iets over gelezen dat dit in 90 dagen gerealiseerd kan worden. Alle blauwdrukken liggen al klaar en dit kan dus gerealiseerd worden in de nabije toekomst. ….Want zoals staat beschreven ‘satan zet zich op de troon’

  Tegelijk of voor deze toekomstige tempel bouw doet satan intrede in de “tempel van het menselijk lichaam” die hij op dit ogenblik verziekt met mrna injecties. Die grote groep injecteerden kan/gaat ziek worden en opgedrongen/afhankelijk van elke booster om overeind te blijven.

  De sluwe wijze van satan heeft de mens misleid/gemanipuleerd., prikkie na prikkie volgt., er zullen genoeg slachtoffers vallen en die angst hierin word nog groter onder de samenleving…
  Met die verstande., het teken word in de nabije toekomst….door deze slachtoffers AANBEDEN.

  een merkteken op hand of voorhoofd….wie het niet heeft is gedoemd te sterven….!!!

  Dan zet satan zich op de troon….

  Wat volgt voor de gemeente…”de bruid”….is dus vervolging., …in hoe verre wereldwijd en wat beschreven staat in opname/wegvoering/ van Zijn “bruid”…weet alleen God…!!!
  Dat de opname er is voor “Gods toorn” in die 7 jarige verdrukking is voor mij persoonlijk een vaststaand feit., Hou er tot op de dag van vandaag rekening mee dat de opname kan plaatsvinden. Ben dus voorbereid….

  Wij leven in de tiende Shemetah Cycle die eindigt in september 2022…daarna de 11 Shemetah Cycle die start september 27 …2022…die de betekenis draagt van Disorder/Chaos/Judgement/Unrepentance …..Gods kalender…

  Een spannende “korte” tijd., maar zo voelbaar aanwezig voor elk gelovig mens, wij zullen vertrouwen op de Here en elke stap staat beschreven in Gods “agenda” Zijn Woord…

  Mijn interpretatie van hoe dit zich kan ontwikkelen….

  Andere meningen zie ik graag tegemoet….

  God bless

 100. @Mieke. Ik heb me ingelezen in die New-Age leerstellingen van de Findhorn-Goeroes
  in Schotland.
  Ik hoop dat u intussen ook uw huiswerk gedaan hebt en een antwoord naar mij hebt kunnen formuleren over wat Mozes daar over zou zeggen in Deuteronomium 18 en Paulus in Handelingen 19.

  Wat mij opviel in die Findhorn Club is:

  1* Er worden jaarlijks duizenden belangstellenden getraind.
  2* Het goddelijke wordt gezocht in de mens ipv het Woord van JHWH/God. 2 Thess. 2:8.
  3* Findhorn voert oorlog tegen alle denkpatronen van Joden en Christenen. Openbaring 13:4-7.

  4* Jeshua is voor hen geen levend wezen door Occulte Yoga-Mindful ervaringen reïncarneren zij.
  5* 1953 toont Eileen al in een Heksenkring in gemeenschap van Ramala Glastonbury.
  Daar sprak een stem tot haar…Wees stil en weet dat ik god ben. De mens dus als god?
  Zoek antwoorden in jezelf? Er wordt gesproken over Magische tuinen en vruchten in Findhorn.
  6* Gastsprekers komen van over de hele wereld naar Findhorn.

  7* Findhorn streeft naar één-aarde-beweging. Men volgt daar massage-oefeningen en
  Sacred Dance. Ze ontmoeten buitenaardse wezens. Lucifer als engel des lichts?
  Gij zult als God zijn?

  8* Dat leerde Benjamin Creme de profeet een Boeddhist uit India. Creme beweerde dat de Christus reeds op aarde vertoeft. Hij beweert de incarnatie van Jezus op aarde te zijn.
  Op 19 juli 1977 heeft Maitreya zich in Londen gevestigd.
  Op 20 en 21 april 1990 zo gaat het verhaal vertoonde hij zich aan 200 hooggeplaatsten personen, waaronder 30 journalisten.
  Vreemd is dat er niet een publicatie bekend werd dan in het Ned. Blad Share.

  9* Dit doet me denken aan de woorden van Jeshua in Mattheus. 24:23,24…Indien iemand dan tot u zegt: Zie hier is de Christus…gelooft hem NIET, want er zullen vele valse christussen en valse profeten opstaan…en zij zullen grote tekenen en wonderen doen.

  10* Ik eindig nu even met die andere valse profetes Alice Bailey 1946, die in haar boek
  The Externalisation of the Hierarchie, al een aanzet heeft gegeven over het verloop van de Samenzwering om tot een Nieuwe Wereldorde te komen, die zou bestaan met…o.a. een
  Algemene Aanvaarding van Evolutie-Theorie. enz. Volgende keer meer.

  Shalom. Ramshoorn.

 101. Op https://dirkvangenderen.nl/2021/12/10/extra-dringend-corona-advies-bid-elke-dag/ “Extra dringend corona-advies: Bid elke dag!” plaatst Dirk van Genderen een advies om elke dag te bidden vanuit het besef dat alleen de Heere God zelf ons land uit deze coronacrisis kan en wil redden.

  Laten we ook alstublieft bidden voor de zeer gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne, opdat daar ontspanning moge komen. Een verdere escalatie van deze situatie met daarbij dreigementen en zware economische sancties van de VS kan er namelijk toe leiden dat Rusland besluit om de gaskraan naar Europa helemaal dicht te draaien, waardoor Europa die zo afhankelijk van Russisch gas is geworden, te maken krijgt met een gascrisis, waarbij er grote tekorten aan gas ontstaan. Dat zal hoe dan ook catastrofale gevolgen hebben voor de Europese economie en huishoudens, zeker met koud winterweer zal dit mensenlevens kosten. Bovendien zitten de Russische en de Oekraïense bevolking ook niet te wachten op een oorlog.

 102. Even aanvuĺling

  Natuurlijk, vanzelfsprekend spreek ik hier niet over mensen die niet capabel zijn om zelf een keuze te kunnen maken , maar ik ga ervan uit dat men wel inschat dat ik zo denk.

  Reageer maar op deze 3 stukken ,

 103. Ik heb nu alle stukken gelezen aangaande vaccin/overheid gehoorzamen.
  Mening is niet veranderd, ga ook geen oordeel geven over mensen die het vaccin nemen, heb ik het recht niet toe.
  MAAR ik denk dat een ieder die het vaccin neemt er rekening mee moet houden dat je op een gegeven ogenblik wel eens v/d Here God afgesneden kan worden n.a.v. filmpje ( filmpje is van internet gehaald , mag dus niet bekend worden )
  Wil je dat risico nemen ???

  Vraag opnieuw
  Is dit niet alles in scène gezet door de satan wetende dat de elite/wefverdacht wordt van satanisch ritueel kindermisbruik waar wel degelijk duidelijke aanwijzingen/bewijzen voor zijn en dus misschien werktuigen van hem zijn ?

 104. Harold/Anna en misschien anderen

  Ik heb het stuk gelezen van Harold ( 2/12 ) en de reactie van Anna aangaande de overheid gehoorzamen.
  Ik heb dit al eens eerder geschreven :
  Als de overheid de antichristelijke weg inslaat ( En in mijn beleving is dat nu in Nederland maar ook wereldwijd gaande ) dan denk ik dat je als christen zijnde een keuze maken moet.
  Er zijn n.l 2 mogelijkheden : Of de overheid is heel dom en beseft niet wat ze doet en welke consequenties de maatregelen/vaccins hebben of men beseft heel goed wat men doet en is willens/wetens/bewust bezig mensen een ( laat ik het netjes zeggen ) “de verkeerde kant op te sturen ” , met een systeem te implementeren
  Volg ik de Here God/Here Jezus of volg ik de overheid ?? Dat is de vraag
  Los van ALLE aanwijzingen dat het voor je gezondheid helemaal niet goed is !

  Nog een punt, Harold Niet merkteken beest ????
  Heb ik ook al eens eerder geschreven : Videotje gemaakt door Microsoft ( uiterst pol corr. org. ) , 14 min. lang , knappe jonge Aziatische vrouw vertelt : Technisch mogelijk, door Microsoft ontwikkeld , d.m.v. injectie vloeistof ( “vaccin “) waar
  nanochip inzit dit gekoppeld aan 5 G Internet kan “zien ” wat er in je lichaam gebeurt/zit.
  Zij noemde vb van “zie stukje kanker dna en dat kunnen we wegknippen dan is persoon kankervrij “.
  MAAR er gebeuren 2 dingen a ) Heb ik toestemming gegeven hiervoor en b ) wil ik dat er aan mijn dna gesleuteld wordt/gaan we op de stoel v/d Here God zitten ??
  Noem mijn 1 vb van een uitvinding dat ten goede EN ten kwade gebruikt kan worden en dat dat niet ten kwade gebruikt is
  Dit zal zeer zeker ook ten kwade gebruikt worden op een manier dat je NIET meer zelf denkt/voelt enz. met als uiteindelijk dat je relatie met de Here God verbroken wordt.
  Dit lijkt op merkteken beest
  Dit is uiteindelijk het hele plan v/d satan met de coronapandemie

 105. @Ramshoorn; De tempelberg is van oorsprong totaal Joods, het was daar dat Abraham zijn zoon wou offeren aan God, het was dat de pest stopte na een zonde van koning David voor een volkstelling. Dit mag m’n nooit doen bij God, hij heeft zelfs al onze haren geteld. De VN wil van de tempelberg een internationale zone maken, dus een plek dat niemand toebehoort. Maar ook Jeruzalem is Joods van oorsprong iets dat zelfs in de Koran wordt erkend. Gelukkig was er Trump die Jeruzalem voor de VS erkende als de diplomatieke hoofdstad van Israël. Shalom

 106. VN openbaren zich in hun stemming Anti Jeruzalem en Tempelberg.
  In het NIW las ik hoe laf Nederland in de VN stemde::

  https://niw.nl/geschiedenis/

  Dat dat recht bij de Verenigde Naties helemaal zoek is, werd duidelijk uit een resolutie die de Algemene Vergadering vorige week aannam. Daaruit blijkt dat 129 landen geen enkele moeite hebben met geschiedvervalsing.

  In de ‘Jeruzalemresolutie’ worden de Joodse banden met de Tempelberg volledig ontkend en noemt men de locatie, een heilige plaats voor drie wereldgodsdiensten, enkel en alleen bij zijn islamitische naam: de al-Haram al-Sharif. De VS stemde als een van de weinige TEGEN de resolutie en verklaarden de aanvaarding ervan een ‘echte en serieuze zorg’ te vinden. Verkrachting van de geschiedenis, het kan bij de VN en het wekt amper nog verbazing.

  Wat deed Nederland? Het onthield zich, heel laf, net als veel andere landen in de Europese Unie van stemming. Alleen Hongarije en Tsjechië hadden het lef tegen te stemmen. Zullen ze daar op scholen beter geschiedenisles krijgen?””

  Nederland kan zijn borst natmaken. Zie wat Psalm 129:5 over lafaards zegt:
  5 Beschaamd zullen worden en Terugdeinzen Allen die Sion haten;
  6 Zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort, eer men het uittrekt…

  Shalom. Ramshoorn.

 107. Nicole schreef: 08/12/2021 om 3:43 pm

  Hallo Nicole, dank je voor je reactie.
  Soms kom ik weer van die leuke stukjes tegen, en plaatst even bij Xander.

  Hartelijke groet, Esther.

 108. @ Esther 08/12/2021 om 1:38 pm

  Hi Esther,

  Dat is een mooi stukje tekst uit het gemeenteboekje. Ik ben het daar helemaal mee eens. Dat geldt overigens ook voor Mattheüs 6 vers 30-34 en 25-29. Je schreef: ‘’In vers 34, staat zelfs, dat we niet bezig moeten zijn met de dag van morgen.’’ En ook dat je die tekst in deze waanzinnige tijd telkens weer tegenkwam. Dat zal dan een reden hebben, denk ik.

  Ik hoop dat je jezelf helemaal aan die tekst kunt overgeven, Esther. Zodat die tekst jou net zo goed zal doen, zoals dat het mij de afgelopen 11 jaar al doet. Toen ik me daar eenmaal aan overgaf. Dat is echt heel lekker rustgevend. Vroeger anticipeerde ik altijd op bestaande problemen of situaties door van te voren te bedenken wat ik zou doen: als het goed zou gaan. Maar ook wat ik zou doen: als het fout zou gaan. Daarna liet ik het wel los, onder het mom van: tob niet, het komt toch anders.

  Maar sinds ik me in 2010, vers 34 eigen gemaakt heb, doe ik dat niet meer. En zeg ik ook steeds tegen anderen: ‘’ Geen zorgen voor morgen, de dag van vandaag heeft genoeg aan zichzelf.’’ Met een aanvulling uit Lukas 12:25 ‘’Dat ze geen enkele el aan hun lengte (of dagen aan hun leven) kunnen toevoegen door zich zorgen te maken.’’ (Lukas 12:22-34)

  Vers 33 uit Mattheüs 6 is voor mij ook zeer herkenbaar. Dat was namelijk de trouwtekst van mijn ouders. ‘’Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. (Statenvertaling) Ook deze zin heb ik vaak, tijdens mijn openbaringen, tegen anderen (ongelovigen) gezegd in de afgelopen 12 jaar. Het was fijn om het, via jou, weer eens op mijn pad gekregen te hebben.

  Lieve Esther, bedankt voor je bijdrage. En natuurlijk ook voor jou: Vaders liefde, bescherming en enorm veel sterkte, om je heen, in deze waanzinnige wereld!

  Psalm 37:10 (HSV) Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn.

  Jesaja 52:7 (HSV) Uw God is Koning.

  Hartelijke groet, en een dikke knuffel van mij,

  Michaël

 109. S H A L O M

  Mini Bijbel studie van Yoel Adler, IsraelBiblicalStudies.com

  https://lp.israelbiblicalstudies.com/lp-iibs-biblical-hebrew-jesus_and_hanukkah_1221-en.html?

  Deze week vierden Joden over de hele wereld het Chanoekafeest. Dit winterfestival wordt ook wel het ‘Feest van Toewijding’ genoemd. We zien bewijs dat Jezus dit feest vierde in het evangelie van Johannes: “En het was in Jeruzalem het feest van de inwijding, en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorportaal van Salomo” (10:22-23). Maar wat is de diepere verbinding tussen Jezus en dit feest?

  De geschiedenis van Chanoeka

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Chanoeka geen Joodse versie van Kerstmis. Het woord Chanoeka (חנוכה) betekent “toewijding” in het Hebreeuws. Het herdenkt de herinwijding van de Heilige Tempel in Jeruzalem, in de 2e eeuw v.Chr. Makkabeaanse Opstand, tegen het Syrische Rijk. Na de herovering van de tempel moesten de Makkabeeën deze reinigen en herstellen. Gelukkig bleef een enkele pot pure olijfolie onbesmet, die werd gebruikt om de tempel te verlichten en opnieuw in te wijden. Wonder boven wonder verbrandde de kleine hoeveelheid olie – die een enkele dag had moeten duren – acht dagen, wat leidde tot het achtdaagse festival, “The Feast of Dedication”.

  Het licht van Israël

  Het symbool van Chanoeka is de Menorah, een achtarmige kandelaar die op elk van de acht dagen van het festival wordt aangestoken. Menorah komt van het Hebreeuwse woord ner (נר) dat “vlam” of “lamp” betekent. Door de hele Bijbel heen heeft dit woord een diepere spirituele betekenis. Toen koning David bijvoorbeeld oud werd, werd hem door zijn mannen verteld niet met hen in de strijd mee te gaan, “zodat jullie de lamp (ner) van Israël niet uitblussen” (2 Samuël 21:17). In het volgende hoofdstuk sprak David een prachtige hymne van dankzegging uit: “Voorwaar, U bent mijn lamp (neri), o Heer, de Heer verlicht mijn duisternis” (2 Samuël 22:29).

  Schijn een licht met Hebreeuws

  Het zou daarom geen verrassing moeten zijn dat Jezus zichzelf het “licht van de wereld” noemde (Johannes 8:12) en deze woorden predikte: “Als je vervuld bent met licht, zonder donkere hoeken, dan zal je hele leven stralend…” (Lucas 11:36). Wat minder duidelijk is, is dat Jezus deze woorden uitsprak, niet in het Engels, maar in het Hebreeuws.

 110. Mini studie door Dr. Nicholas Schaser from Israel Bible Center: Will There Be a Third Temple?
  ( Komt er een derde Tempel? )

  https://weekly.israelbiblecenter.com/will-there-be-a-third-temple/?via=cbb8941

  Paulus beschrijft een man van wetteloosheid die “zijn plaats zal innemen in de tempel van God”.

  Aangezien de Tweede Tempel van Jeruzalem al bijna 2000 jaar niet meer bestaat, heeft dit vers sommige uitleggers ertoe gebracht te geloven dat er op een dag een derde Tempel zal bestaan.

  Maar wat voor soort tempel had Paulus in gedachten?

  Tweede Thessalonicenzen beschrijft een “man der wetteloosheid” die “zit in de tempel van God” (2 Thess 2:4). Aangezien de tweede tempel van Jeruzalem al bijna tweeduizend jaar is verwoest en deze mysterieuze man nog moet verschijnen, gaan veel lezers ervan uit dat er in de toekomst een derde tempel zal worden gebouwd, zodat de voorspelling van Paulus kan uitkomen. Op basis van de taal in andere Paulinische literatuur is het echter beter om de “Tempel van God” niet te begrijpen als een fysiek gebouw, maar als een verwijzing naar het collectief van degenen die Jezus volgen.

  De zogenaamde “man van wetteloosheid” (ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας; anthropos tes anomías) zal iemand zijn die “zich verheft tegen allen die een god of voorwerp van aanbidding worden genoemd, zodat hij in de tempel van God zit (ναὸν τοῦ θεοῦ; naòn tou theou), die zichzelf als een god uitriep’ (2 Thess 2:4). Op het eerste gezicht lijkt dit vers de noodzaak van een derde tempel in Jeruzalem te impliceren; tenslotte, zo luidt het argument, als de nog te openbaren mens van wetteloosheid plaats moet nemen in de tempel, dan moet er een structuur zijn waarin hij kan zitten. Toch kan een nadere beschouwing van de taal een manier bieden om Tweede Thessalonicenzen te begrijpen die trouwer is aan de bredere context van het Paulinische corpus.

  De zinsnede “Tempel van God” komt ook voor in Tweede Korintiërs: “Welke overeenkomst is er tussen de Tempel van God (ναῷ θεοῦ; nao theou) en afgoden? Want wij zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal onder hen wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn'” (2 Kor 6:16). Op basis van dit andere gebruik van “Tempel van God” in de brieven van Paulus, is het waarschijnlijker dat de apostel zich de mens van wetteloosheid voorstelt die zichzelf verheft onder de collectieve menselijke vergaderingen die de “Tempel van de levende God” vormen. Een derde Tempel is dus geen voorwaarde voor de mens der wetteloosheid of voor Jezus’ daaropvolgende Parousia. In plaats van onze aandacht te richten op de gedachte aan de bouw van de tempel aan het einde der tijden, zegt Paulus tegen Jezus-volgelingen dat ze hun “hart moeten richten op Gods liefde en de volharding van de Messias” (2 Thess. 3:5).

 111. @Nieuw Begin. Dank voor uw blijde en opgetogen reacties.

  Ja, de Joodse Prof. Dr. Bob Smalhout was niet alleen een bekwaam Arts maar had ook een fenomenale Bijbelkennis en was een begenadigd schrijver.

  Ik las zijn boek Bijbelse Tijdgenoten. Vanaf blz. 134 legt hij uit hoe vreselijk en sadistisch het vonnis van de Romeinse Pilatus was toen hij Jeshua veroordeelde tot de Kruisdood. Smalhout beschrijft vanuit medisch oogpunt gezien, hoe erg Jeshua geleden heeft aan het Kruis op Golgotha te Jeruzalem, de Stad van de Grote Koning. Mattheus 5:35 en hoofdstuk 27.

  Smalhout werd vaak uitgenodigd door predikanten in kerken van allerlei signatuur om de Joodse visie aangaande Jeshua en het Nw. Testament toe te lichten.

  Ook Ik heb de hele Bijbel zo door Joodse ogen leren lezen en verstaan. Zo zien we maar weer….Het Heil is uit de Joden leerde de Jood Jeshua, de Zoon van God. Johannes 4:22.

  De vele lezers van de Telegraaf hebben zo jarenlang heel wat Bijbelkennis opgedaan door het lezen van de realistische Columns van de Jood Prof. Bob Smalhout.

  Shalom. Ramshoorn.

 112. Ramshoorn 08/12/2021 om 2:04 pm

  Heb het voorrecht gehad de Professor van nabij te leren kennen als opleider en als Christen. Hij had een fenomenale Bijbelkennis. Zijn vrouw was concert celliste. De Prof was , buitengewoon intelligent en minzaam. En altijd bereid voor het ware Christelijk geloof ten strijde te trekken met de wapenen God’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *