6498

 1. @Esther: Halleluja:https://www.youtube.com/watch?v=w5A24zD27MQ
  Uit Riga. Hopelijk mag dit even tussendoor van de moderator. Ik vind het zo grandioos dat alle leeftijden meedoen aan de uitvoering van dit magnifieke werk. En met zoveel inzet, zonder de arrogantie die we in ‘het westen’ zo vaak kunnen tegenkomen.

 2. @Nuchter&Waakzaam. Het spijt me dat u zich kennelijk aangevallen voelt. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Waarom zou ik de teksten die u aanhaalt, afvallen? Daarom mijd ik juist deze discussies. Nogmaals, ik heb geen enkele bedoeling om u af te vallen o.i.d. Mijn opmerking was een korte aanvulling, meer niet. Misschien lezen er mensen mee die op zoek zijn en voor hen is een discussie niet altijd duidelijk.

 3. @ Esther 02/11/2021 om 3:32 pm

  Hallo Esther,

  Bedankt voor je lieve reactie. Ik denk dat de meeste mensen niet eens weten dat Nina Hagen haarzelf op haar 54e heeft laten dopen. Ja, Lukas 15:10 (HSV) ”Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.”

  Heel fijn om te merken dat het ‘ons’ ook plezier doet, als iemand zich bekeert heeft tot het christelijke geloof. Ik denk dat het er bij haar altijd al inzat, omdat ze eigenlijk door de jaren heen , voordat ze gedoopt was, op meerdere albums toch telkens weer en lied had staan, die ‘Bijbels’ is.

  Je schreef ook: Je maakt mij nieuwsgierig… al vaker heb je flitsen geschreven, en je dacht er nog over na, om erover te schrijven. Misschien zou het goed zijn… voor jezelf en voor ons kan het een enorme bemoediging zijn. Dat we misschien zien, wat het betekend en inhoud om er voor uit te komen. Maar, lieve broeder… je weet het zelf het beste, samen met de Heere Jezus.

  Wat lief van je. Vind je het goed als ik daar morgen op reageer. Want er komt nu gewoon zo veel bij mij naar boven, dat ik even rustig wil gaan zitten om mijn antwoord op te schrijven. Soms wil ik ook zo veel zeggen, dat ik niet eens meer weet: wat ik moet zeggen…

  ‘Ik zal je hand nooit loslaten’ van Don Francisco. Is een hele mooie bemoedigende tekst, en wat rustgevend ook, dat lied. Dank je.

  Lieve zuster Esther, ook voor jou: Vaders zegen en liefde om je heen.

  Liefdevolle groet, Michaël

 4. Hallo Xander/mod.

  Dank u wel, hoor.
  Ik had laatst al, in snelheid zoiets gelezen, en toch niet aan gedacht.
  Zal er rekening mee houden.

  Lieve groet, Esther.

  Dank Esther. Mvg. Mod.

 5. Van israelbiblicalstudies.com ontvangen en vertaald met google:

  De geheime boodschap van Leah’s zonen
  Leer Bijbels Hebreeuws online
  Leah’s eerste vier zonen

  https://lp.israelbiblicalstudies.com/lp-iibs-biblical-hebrew-jacob-children-en.html?

  Lea’s eerste zoon heette Ruben, die uit twee delen bestaat: reu (“zie”) en ben (“zoon”). Deze naam betekent “zie een zoon”. De tweede zoon heette Simeon, die de wortel sjama (‘horen’) bevat. Lea koos deze naam omdat “de Heer” haar gebed hoorde (Gen. 29:33). De derde jongen heet Levi, gebaseerd op de wortel lavah (“join”). De vierde werd Judah genoemd, gebaseerd op de wortel hodah (‘loven’).

  De volgorde van het geloof

  Als we de betekenis van deze vier Hebreeuwse namen nader bekijken, zien we dat dit nauwelijks een willekeurige verzameling woorden is. We zien eerder een fascinerende ontwikkeling die de christelijke geloofservaring bondig beschrijft. U begint met het aanschouwen van de Zoon van God. Je bidt om vergeving en de Heer hoort je. Gods geest voegt zich bij uw geest en u blijft lovende woorden verkondigen.

  https://lp.israelbiblicalstudies.com/lp-iibs-biblical-hebrew-jacob-children-en.html?

 6. @ Amo 02/11/2021 om 1:39 pm

  Hallo Amo,

  Bedankt voor uw sympathieke reactie. Waarin u weer iets schreef wat ik nog niet wist.
  Goed om te lezen dat Nina tegen het ‘vaccisme’ ingaat. Ik had eigenlijk niets anders van haar verwacht. Inderdaad: Go Nina !

  Hartelijke groet, Michaël

 7. @Amo,
  Dus u zegt dat Paulus, Jacobus, Hosea en Johannes een balk in hun ogen hebben als zij er toe oproepen al de dingen die ik slechts aanhaal?

  Matteüs 7
  4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?

  U negeert gewoon alles wat ik al heb aangehaald en er staat nog veel meer in de schriften (ik zou al die teksten er nog maar eens op nalezen). Ik oordeel niet. U wel over mij. Want in de context van splinter en balk wordt ik een hypocriet. Ik kaart slechts deze stukken uit bijbel aan. En oordelen mag. Staat ook in de schift. Als het rechtvaardig is! Waar dat staat houdt u van mij te goed. Maar daar waag ik me niet eens aan. Ik roep alleen op, omdat ik me er zorgen over maak. U bent denk ik degene die graag wilt vasthouden aan tradities. leringen die u wel makkelijk vindt, te trots om toe te geven en misbruikt zo teksten uit de schrift. En ja nu gooi ik er een oordeel uit. Als u uit al mijn geschreven stukken kan aantonen dat IK oordeel. Zou ik het graag willen weten. Zal er berouw voor hebben al was het onwetend. Ik zal de volgende keer er dan nog beter op letten hoe me te verwoorden. Maar volgens mij ergert u zich eerder aan de schrift die u oproept tot iets wat vele (niet alle) in de kerken liever niet horen. Omdat we zo waakzaam zijn en elkaar goed onderwijzen hebben we zeker secularisatie? Vaak op basis van onderwerpen die zo makkelijk te weerleggen zijn.

  2 Thessalonians KJV
  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

  Vraagje Amo. Is die grote weg val van Christenen omdat we eerder iets te waakzaam en onderwijzend zijn? Of omdat we oproepen zoals u dat doet? Kijk uit uit welke drinkbeker u drinkt. Want ook de satan komt als een engel van het licht. Hij zal graag dicht bij de bijbel voor u blijven.

  En daar laat ik het verder bij.

 8. @ Ele 02/11/2021 om 5:37 pm

  Hallo Ele, ik gebruik de NGB51, de HSV en heel soms de NBV.

  In Exodus 20 vers 2 t\m 17 worden de ’10 geboden’ genoemd. Bij vers 13 staat inderdaad ‘Gij zult niet doodslaan.” maar niet dat dát het Vijfde Gebod is.

  In het Jodendom is ”Gij zult niet doden” het 6e Gebod. Net als bij de protestanten.
  Omdat de katholieken de eerste twee geboden hebben samengevoegd is ”Gij zult niet doden” zodoende het 5e Gebod bij de katholieken.

  Jodendom – Gij zult niet doodslaan/You shall not murder. (6e Gebod/Sixth Commandment)
  https://www.myjewishlearning.com/article/the-ten-commandments/

  Ook in deze tabel op wikipedia is ”Gij zult niet doodslaan” het 6e Gebod voor het jodendom, oosters-orthodox, anglicaans, gereformeerd, en andere protestanten. En voor rooms-katholiek en lutheraans het 5e Gebod. Zie beide links.

  Hartelijke groet, Michaël

 9. @Michaël: ik weet niet welke vertaling u hanteert, maar in de Hebreeuwse tekst (Exo. 20:13) staat er bij het vijfde gebod lo tirtzach (לא תרצח), wat ‘gij zult niet moorden’ betekent. Een voorbeeld ter verduidelijking: de farao liet de Joodse jongetjes vermoorden, maar Mozes doodde een Egyptenaar; het laatste is toegestaan terwijl het eerste verboden is.

 10. @Nuchter&Waakzaam. Maar zeker kunnen we als mens naar medemens respect hebben als mensen in staat blijken goed werk te doen en liefdevol en barmhartig te zijn. Het respect voor het volbrachte werk van Christus kan er juist toe leiden dat we de zonde en de harteloosheid gaan verfoeien. Maar er is een splinter en een balk.

 11. @Amo,
  Ik denk dat u doelt op Casandro over Anne Frank met innerlijke goedheid. Ik denk niet dat Casandro dat als een bijbels correcte visie bedoeld, maar dat het knap is van zo een jong iemand, in zulke omstandigheden, zich niet naar haat keert.
  We zijn immers in zonde geboren:
  Romeinen 5

  12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

  Maar de rest van wat u schrijft lijkt meer op mijn stukje te doelen. Als dat niet zo is beschouw de rest dan als dode letters.

  Ik pleit even voor mijn visie en verdedig die en roep slechts op om er zelf van te leren en voor degenen die het ook zo ervaren en er interesse voor is. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan de bazuin te laten klinken en niet alleen een deurbel! Alleen Yahshua onze Messias redt ons. Niks van onze daden, maar toch staat er genoeg in de schrift dat het daar niet bij kan blijven. Teksten die ik al aangehaald heb. Kunt u na lezen. We worden opgeroepen niet zoals als de heidenen te lopen. Dan moeten we daar toch kennis van hebben? Anders doen we mee. Heidens zoals de wereld. Zoveel teksten die ons oproepen niet mee te gaan met de wereld, heidense gebruiken en dat het niet alleen bij geloof mag/kan blijven. Met geloof maakt Hij je vrij van de boete op de zonde. Maar wat is dan het vervolg daaruit. Liefdelijke gehoorzaamheid (zo goed als mogelijk, want ja we komen vaak/altijd te kort). als dat niet zo is en de rest niet meer uitmaakt na het besluit te gaan geloven snap ik een heeel groot gedeelte van de bijbel niet.

  Hosea 4

  6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen.

  1 Johannes 2

  3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; 5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. 7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne gehoord hebt.

  En zo kunnen we wel even doorgaan. Als anderen het er niet mee eens zijn. Ook goed. Laat uw visie horen en anderen zelf oordelen. Degene waar u het niet mee eens bent leest ook mee;). De Bijbel LIJKT nou eenmaal soms tegenstrijdig en is soms lastig. Dat Heeft onze Schepper express gedaan (denk ik) zodat we het blijven bestuderen. Maar laat ook ruimte voor sommige opvattingen. Geef elkaar die. En dan sluit ik af met deze:
  Jakobus 1

  23 Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel; 24 Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was. 25 Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.

  Vaders zegen

 12. Hallo Michaël…

  Dank je voor dit getuigenis van Nina Hagen.
  Net zo als Amo, dit wist ik niet.
  Maar, heel blij om zoiets te lezen.
  Wat is vaak dan denk… de engelen juichen bij ieder mens die tot bekering/geloof komt in Jezus. Ook bij Nina.

  Ook heel bijzonder Michaël, wat je schreef….”
  “”– Wat dit lied voor mij extra bijzonder maakt, is dat ik het 1.5 jaar voordat dit album werd uitgebracht (met kennis van de toekomst) al gezongen had, aan verschillende politieagenten. Want met de profetieën die ik hen gaf, hadden ze honderden doden kunnen voorkomen. Wat die organisatie dus doelbewust nagelaten heeft. Vandaar dat ik dit lied elke keer weer opnieuw voor hen gezongen heb, nadat ik hen weer nieuwe profetieën had gegeven, waarmee levens gered hadden kunnen worden”””.

  Je maakt mij nieuwsgierig… al vaker heb je flitsen geschreven, en je dacht er nog over na, om erover te schrijven.
  Misschien zou het goed zijn… voor jezelf en voor ons kan het een enorme bemoediging zijn.
  Dat we misschien zien, wat het betekend en inhoud om er voor uit te komen.
  Maar, lieve broeder… je weet het zelf het beste, samen met de Heere Jezus.

  Sterkte en veel liefs Michaël.

  @ amo schreef, 02/11/2021 om 1:59 pm

  Hallo Amo… heb met plezier uw schrijven gelezen.
  Ook het voorbeeld over de koperen slang.
  Men hoefde alleen naar die koperen slang te kijken… meer niet.
  Geen onderscheid, tussen rijk/arm… mooi en knap, rijk of arm… man/vrouw.

  Dat laatste stukje wat u schreef…. “”””Het kijken alleen ( = het geloven alleen: in de verzoening door Christus) was voldoende.
  We kunnen elkaar eindeloos de maat nemen. Maar Christus verandert er niet door. En juist Hij is Persoonlijk de enige sleutel. Niet ons eigen lijstje met goede daden. Of de gedachte dat “de mens” goed is. “Niemand is goed, dan alleen de Vader”, zegt Christus zélf””””>

  Wauw, daar geniet ik van, Amo. Niet ik of wij…. maar HIJ, Jezus.

  Vaders zegen en liefde om jullie heen, en natuurlijk ook voor de anderen.
  Lieve groeten, Esther.

  Nog een lied, al vaker bij Xander neer geplaatst.
  Vind het zelf ook erg mooi… ik ben nu een beetje egoïstisch.
  https://www.youtube.com/watch?v=ssKVlGIrUJs

  Beste Esther, gelieve niet 2 postings aan 2 gasten in één kader te schrijven. Dit is voor het beheer onhandig als we iets terug moeten lezen. Mvg. Mod.

 13. Ik begrijp niet dat mensen hier kunnen geloven in de goedheid van mensen.
  We zien toch voortdurend het tegendeel? Mensen blijken vooral opportunistisch te handelen, ondanks hun mooie woorden. Dat is een constatering en geen oordeel, want ik bevind mij in dezelfde situatie.
  Jezus Christus vertelt ons hoe een echte heilige handelt in Gods’ogen. En geen mens voldoet daaraan. Juist dáárom offerde Christus zich als het laatste en grootste zoenoffer. Hij nam die schuld op zich.
  Zoals de koperen slang van Mozes voldoende was om te genezen, zo is het volbrachte werk van Christus ons énige middel om gerechtvaardigd te kunnen worden.
  Ze hoefden geen discussies te voeren over ‘wie kijkt er beter’ of ‘welke “grotere” kan kijken zonder hulp’. Het kijken alleen ( = het geloven alleen: in de verzoening door Christus) was voldoende.
  We kunnen elkaar eindeloos de maat nemen. Maar Christus verandert er niet door. En juist Hij is Persoonlijk de enige sleutel. Niet ons eigen lijstje met goede daden. Of de gedachte dat “de mens” goed is. “Niemand is goed, dan alleen de Vader”, zegt Christus zélf.

 14. @Michaël: bedankt voor uw informatie over Nina Hagen! Ik wist dit niet. Wat een mooie boodschap voor velen uit die generatie die de kerk hebben verlaten omdat ze geloofden in de linkse roze vergezichten.
  Ook mooi dat zij de moed heeft de officiële (corona) onderdrukkers aan de kaak te stellen. Niet velen hebben deze moed.
  Babyboomers weten zich geen raad, nu hun heldin zich tegen dit vaccisme keert. Go Nina!

 15. @ Michaël ;-{> 31/10/2021 om 3:00 am – DE VERTALING

  Nina Hagen – Het Vijfde Gebod (van het album: Volksbeat 2011)
  https://www.youtube.com/watch?v=DlnWwNoPHHY

  Het vijfde gebod;
  Mozes: Gij zult niet doden.

  Je hebt gehoord, dat er tegen de voorvaders is gezegd:
  Gij zult niet doden!
  Maar wie doodt, zal schuldig zijn in de rechtbank.

  Weet je dat je niet mag doden?!
  Wist je al, dat je niet mag doden?!
  Noch met handen, harten, monden, tekens, gebaren.
  Nog steeds hulp en advies?!
  Wist u dat?

  Daarom is het iedereen verboden om boos te zijn,
  God weet heel goed hoe slecht de wereld is.
  En dit leven veel ellende heeft.

  Aaah!

  Daarom heeft Hij deze en andere geboden tussen goed en kwaad geplaatst.
  Omdat doodslag verboden is, zijn ook alle oorzaken verboden,
  waar moord uit voort kan komen.

  Bijvoorbeeld:
  Als je buurman ziet dat je huis en tuin mooier is,
  en God jou meer luxe en geluk geeft dan aan hem.
  Irriteert hem dat, en is hij jaloers op jou,
  en spreekt, en spreekt, en spreekt – hij niets goeds van je.

  Dus krijg je veel vijanden door die prikkels van de duivel,
  die u niets goeds schenkt, noch lichamelijk, noch geestelijk;
  en wenst hij zijn buurman desnoods de Pest aan de hals.

  Nu komt God allereerst als een – vriendelijke vader.
  Omdat menig man, als die al niet doodt, toch wel vloekt.
  Daarom maakt God al die moordenaars bekend
  dat Hij hen in nood en gevaar, niet adviseert noch helpt.

  Omdat je Hem de liefde ontneemt,
  en jezelf van Zijn weldadigheid hebt beroofd.
  Waarmee Hij voor het leven gebleven zou zijn.

  Als je ziet dat iemand ter dood veroordeeld is
  en je hem niet redt…
  Zo heb jij hem vermoord.

  Net zo goed, alsof ik iemand zag,
  die in het vuur viel, en ik hem wel de hand kon reiken,
  om hem eruit te trekken en te redden, en dat dan niet zou doen.
  Zou ik voor de hele wereld dan nog iets anders zijn
  behalve een moordenaar en booswicht?

  Daarom is de uiteindelijke mening van God,
  dat we niemand meer laten lijden,
  maar om al het goede en liefde te bewijzen.

  Nu hebben we dus Gods levende woord om te rechtvaardigen,
  nobele, hoge werken zoals zachtheid, geduld en summa,
  liefde en weldaad tegen onze vijanden.

  En Hij wil ons er voor altijd aan herinneren
  dat we terugdenken aan het eerste gebod, dat Hij onze God is,
  dat Hij ons helpt, bijstaat en beschermt.
  Waardoor Hij het verlangen om ons te wreken:
  DEMPT.

  ;-{>

  Nina Hagen is geboren in Oost-Berlijn op 11 maart 1955.

  In haar boek ‘Bekentenissen’ schrijft ze dat ze als klein meisje (in Oost-Duitsland) met een vriendinnetje was meegegaan naar de ‘katholieke’ kerk. Toen ze dat aan haar moeder en pleegvader vertelde, die beiden overtuigt atheïst zijn, werd het haar ten strengste verboden om ook nog maar één voet in de kerk te zetten. Wat haar alleen maar nieuwsgieriger maakte.

  Toen ze daarna in West-Duitsland woonde, omdat het hele gezin uit Oost-Duitsland was gegooid vanwege de protestliederen van haar stiefvader. Heeft ze op haar derde studio album uit 1982, heel veel teksten verwerkt uit Markus en Jesaja.

  Nog later ging ze naar India waar ze een tijdlang in een ‘ashram’ verbleef, en de hele dag bezig was om mantra’s te zingen in het Sanskriet. Tot ze gelukkig tot de conclusie kwam dat haar Guru een valse profeet was, waarna ze hen de rug heeft toegekeerd.

  Daarna heeft ze haarzelf tot het christelijke geloof bekeert. En op 16 augustus 2009 liet ze zichzelf op haar 54e dopen, in de Hervormde Kerk. Haar dooptekst is: ‘’ Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’’
  Johannes 7:38 (NBG51)

  Sindsdien zingt ze gospels en schrijft ze liedjes die op de Bijbel geïnspireerd zijn. Zoals bijvoorbeeld: ‘Het vijfde gebod.’ Ik heb het idee dat dit nog een restant is van haar kennis uit de katholieke kerk van toen, waar ‘Gij zult niet doden’ het vijfde gebod is. Maar al met al, vind ik het wel mooi dat iemand bekeert is. En via liedjes – op haar eigen manier – het woord van God verkondigt.

  – Wat dit lied voor mij extra bijzonder maakt, is dat ik het 1.5 jaar voordat dit album werd uitgebracht (met kennis van de toekomst) al gezongen had, aan verschillende politieagenten. Want met de profetieën die ik hen gaf, hadden ze honderden doden kunnen voorkomen. Wat die organisatie dus doelbewust nagelaten heeft. Vandaar dat ik dit lied elke keer weer opnieuw voor hen gezongen heb, nadat ik hen weer nieuwe profetieën had gegeven, waarmee levens gered hadden kunnen worden.

  p.s. @ Harry 30/10/2021 12:00 am & @ Daan 29/10/2021 8:50 am
  Als u zou weten dat het woord van God waar is. Wat ook zo is. Zou u er dan anders over denken?

  Gods zegen voor u allen.

  Michaël

 16. @Nuchter&Waakzaam… Ik vind van mezelf dat ik ook voortdurend rond loop als een ‘roepende’ in de woestijn… Ook op dit geloofsforum – met al mijn respect voor de vele ‘volgers’die langs de zijlijn meelezen – voel ik dat ik steeds ‘voor eigen parochie’ aan het (s)preken ben…
  Ik ben niet aangesloten bij een groep van ‘geloofsgenoten’ en ben dat ook niet van plan… GELOVEN in mijn Heiland de Heer Jezus Chrstus is voor mij iets héél persoonlijks, en niemand kan mij mijn geloof opdringen, noch afdwingen.
  Ik kom er open voor uit dat ik een ‘getuige van Jezus Christus’ ben… ik draag het ‘ichtus’ als een zelfgemaakte pin op de kraag van mijn vest… En heel af en toe krijg ik hier enige aandacht voor van ‘die andere’ die dit wel herkent. En ik probeer mijn geloof niet alleen met woorden te belijden (= bidden), maar ook mét daden: ik help mijn naaste – die het écht nodig heeft – waar en wanneer ik maar kan…
  Om af te sluiten, hierna een zin uit ‘Het Achterhuis’, het dagboek van Anne Frank en door haar geschreven op zaterdag 15 juli 1944: “Toch houd ik ze (= m’n verwachtingen…) vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mensen geloof.” … en dat voor een ‘puberend’ joods meisje van 14 jaar oud!
  Daarom: houd je goed vast aan je nickname: wees voortdurend ‘wakker&alert’.
  Liefdevolle ichtus-groet vanwege
  Cassandro

 17. Stukje over de 4de ruiter was ook weer interessant Cassandro! Altijd zo verhelderend als de grondtekst letterlijker wordt genomen. Zo vallen de blaadjes van de bomen en weten we welk seizoen er komt! Voor de gene in het ware licht wordt de duisternis steeds duidelijker, voor de gene in de duisternis wordt het alleen maar donkerder. En hier rest dan nog een BELANGRIJKE taak! Vele “mede gelovige” slapen nog. Ze zeggen in Yahshua te geloven en denken dan het komt wel goed. Dat is ook de kern van de prediking in vele kerken vandaag. Yahshua centraal. Niks mis mee! Maar de gehele bijbel is ons voedsel! En zo hongeren (we)ze uit en worden ze zwakker en zwakker om uiteindelijk verslonden te worden. Ze zeggen ik kijk omhoog naar Elohim (al legde iemand hier uit dat die naam naar demonen verwijst. verdient nader onderzoek;)) maar ondertussen lopen ze in de vallen van de satan. Ik ben verre van perfect en hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen. Maar we hebben alle een talent gekregen.

  Efeziërs 4

  8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? 10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. 11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;

  Vele herders en leraars kennen dit stuk niet:
  Ezechiël 33

  6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van des hand des wachters eisen.

  Beter is het vanaf 33:1-6 te lezen maar ivm de lengte.

  Dus hier ligt voor ons een taak! Als er mensen tips hebben omdat zij hier al ervaring mee hebben. Hoe kunnen we ons bereik zo helder, onweerlegbaar aan de ongelovige maar ook bovenal bij onze slapende broeder en zuster vergroten? Ik heb hier twee goede filmpjes voor alvast een goede opstap.

  https://youtu.be/igJ21v8llkU
  The biggest mistake “christians” are making. Make sure it’s not you!

  https://youtu.be/eYchenEtOwk
  How believers should deal with conspiracy theories

  Maar ik ben ook wel benieuwd naar mensen met ervaring op dit platform. Hoe benader je nou je gemeente bijvoorbeeld of een andere? Ik zie nergens mensen evangeliseren. Ik zou wel mee willen. En dit alles bedoel ik niet als een Farizeeër of betweter. Maar als waakzame liefde. Want naar de mond praten, redden we geen zielen mee.

  Vaders zegen aan alle.

 18. Beste Key ( 31 okt.6:50 pm
  Het is een feit , je ziet het klaar helder!
  De ruiter op het witte paard heeft een boog maar…waar zijn de pijlen dan? De betekenis is volgens mij het BEEST is zeker van de overwinning ! Daar een slang een gesplitste tong heeft om het ene te zeggen om daar het andere mee te bedoelen.De overheid veranderd in een BEEST om de covid-gif als verborgen pijlen in de mens te schieten. Ze gebruiken enkel BOOGWOORDEN wat de bevolking angst en vrees aanjaagt en om de mens tegen elkaar op te zetten, enkel al de boogwoorden je moetje in je gezondheid laten covid-prikken want dan bescherm je je naaste.Hier proef je die onzichtbare pijlen. daar de fysieke geneeskunde deze misdaad truuks enkel kunnen plegen is dat hebben wij te danken dat wij de psychiatrie in de dokters witte jassen zelf op het witte paard hebben geholpen .Ontelbare slachtoffers o.a.in burenconflixten hebben ze in gesloten klinieken gedumpt want..hun pestburen moesten worden beschermd! Ook als iemand een natuurlijk probleem had werden die mensen vaak opgenomen want…zo werd hun naaste beschermt! Shalom!

 19. Moeke schreef:
  01/11/2021 om 9:11 am….klopt idd echt ontroerend mooi

  Blijft bijzonder mooi Gods naam geweven in ons DNA….

  Is het niet daarom., ..dat als een mens bijzonder schrikt., altijd de zin volgt., “Oooo..My God”.in het Nederlands natuurlijk “Oooo mijn God”

  Moet je maar eens opletten, ze zeggen het allemaal., gelovig of ongelovig….!!!

  Groet

 20. Cassandro. Dank voor de link. Ik heb een deel, (vnl pagina 11 en 12) vertaald:

  “Als het Covid-vaccinprogramma het gelanceerde instrument is om de komende genocide uit te voeren, dan zal het 35 keer meer destructieve gevolgen hebben voor het christendom dan voor communistische landen en het Aziatische handelsblok. Deze verbazingwekkende ongelijkheid kan niet alleen worden verklaard door te verwijzen naar de opname van vaccins.”

  “Israël is zojuist het eerste land geworden waar een derde injectie (of booster) nodig is, in dit geval voor personen ouder dan 60. De heersers van de duisternis van deze wereld, die door Satan worden geleid, zijn vastbesloten om hun kans te grijpen en alle macht te gebruiken die nodig is om hun plan tot voltooiing te brengen. Tot nu toe hebben ze vrijwel geen tegenstand ondervonden, voornamelijk omdat de burgers van de betrokken naties geen idee hebben dat er kwaadwilligheid van deze omvang tegen hen wordt gericht.”

  “Voor degenen die geen begrip hebben van bijbelse profetieën, is de mogelijkheid dat een dergelijk traumatisch genocidaal programma aan de gang is, te moeilijk te accepteren. Voor hen zijn de vier ruiters van de Apocalyps op zijn best interessante religieuze symbolen.

  De lessen uit de geschiedenis hebben hen alleen voorbereid op situaties waarin sprake is van directe confrontaties, niet op een onzichtbare wereldwijde aanval waarbij de ene partij in het geheim de andere ondermijnt en vernietigt. De overgrote meerderheid van belijdende christenen heeft ervoor gekozen de wereldgebeurtenissen door de ogen van ongelovigen te bekijken. Als ze God op Zijn woord hadden genomen en hadden geloofd wat Hij voor ons in het boek Openbaring – en in veel andere delen van de Bijbel – schreef, dan zouden ze geweten hebben dat de heersers van de duisternis van deze wereld druk bezig zijn geweest met het voorbereiden van een verwoestende Eindtijd evenement. Als ware gelovigen zouden ze ijverig hebben uitgekeken naar tekenen naarmate het noodlottige uur naderde, Schrift met Schrift vergeleken, en in de eb en vloed van menselijke aangelegenheden de sinistere kracht onderscheiden die zich op een dag zou manifesteren als de Antichrist.

  We kunnen niet met zekerheid zeggen dat het Covid-vaccinprogramma de ruiter op het witte paard zal inluiden. Misschien zal het. Veel hangt af van hoe de wereld reageert op de verschrikkelijke dreiging waarmee ze nu wordt geconfronteerd. Als de massa’s elke leugen blijven geloven, de Tien Geboden verachten, koste wat kost ‘normaliteit’ zoeken en hun lichamen en die
  van hun kinderen met experimentele vaccins, dan zijn maatschappelijke chaos en een werelddictatuur onvermijdelijk.

  Maar de HEER is ongelooflijk genadig. Ondanks het immense bewijs dat de steden in de vlakte van Sodom rijp waren voor vernietiging, stond Hij Abraham toe om met Hem te ‘onderhandelen’. Dit gaf ons de prachtige getallenreeks 50, 45, 40, 30, 20, 10. Hij stuurde zelfs twee van Zijn heilige engelen om Lot en zijn familie bij de hand naar een veilige plaats te leiden. Ja, bij de hand! “

 21. Gelovigen worden verketterd.Hun naam wordt gebruikt om je van iets de schuld te geven .Lieve gelovigen zeg dan dit::Gebruik mijn naam dan ook voor je salaris en of uitkering

 22. @Cassandro (11:17)
  Bedankt voor deze voor mij ontbrekende schakel. Het zou zomaar eens de waarheid kunnen zijn.

  Voor diegene die niet weet waar het over gaat: Deagle geeft prognoses van o.a toe-afname wereldbevolking
  De prognose voor 2025 heeft maar heel kort op internet gestaan, gelukkig hebben mensen het voor die tijd al gedownload, zodat het bekend blijft.
  https://www.bitchute.com/video/MtwdeZDTraHW/

  Toevoeging: in originele Deagle werd ook NL genoemd. Wij gaan terug van inwoners tot 16 miljoen. Terwijl Frankrijk, Duitsland en Groot Brittainie ontzettend krimpen in inwoners aantal. En dat is iets wat ik dan weer niet kan plaatsen.

  Maar dit lijkt veel op een wereld overname zonder de infra-structuur kapot te maken. En de landen met hoge kennis op gebied elektronica te beschermen, want met deze kennis is wereldcontrole mogelijk, zonder niet.

  En wat @Pierre (5:07) laat zien, lijkt mij ook geheel waarschijnlijk, alleen het bewijs ontbreekt nog daarvoor.

  Ik zelf kan het niet hard maken, maar het lijkt erop dat de 1e zegel is verbroken of op het punt staat geopend te worden.

  Mijn naaste familie is geheel gevaccineerd. Had ze nog gewaarschuwd het niet te doen. Ze konden niet geloven wat ze lazen uit diverse bronnen, zoals XN. Ze geloofden in de goedheid van mensen. In zo’n wereld die ik hen voor schertste wilden ze niet leven.
  Ze namen de vaccinaties om hun medemens te beschermen.

  Ik geloof dat deze vaccinatie nog niet het merkteken is, maar wat wel nodig is voor het komende merkteken. Ik geloof ook dat, mocht het gebeuren dat deze vaccinatie bedoelt is om selectief de wereldbevolking uit te moorden, dat al deze gevaccineerde mensen die geloven in Jezus, gered zullen worden!
  Geloofd u niet, maar wilt u heel erg graag eeuwig leven, bekeer u dan tot Jezus, nu het nog kan.

  Nog is de tijd voor het merkteken niet hier! Het komt pas na de openbaring van de antichrist, op de helft van de 7 jaar. Maar hoe dichtbij zijn wij!!!!!
  En dan denk ik ook aan de uitleg zoals eerder hier geopperd: “The falling away” 2 Thess. 2:3 in de King James Bijbel: het wegvallen van een grote groep mensen, alsdan openbaard zich de wetteloze man, de antichrist die in plaats komt van Jezus Christus.

  Maar nogmaals, ik ben geen profeet, ik denk alleen erg na over de dingen, het kan ook tunnelvisie zijn van mij.
  Het kan ook geheel anders zijn!!!!!!!

 23. Cor/Pier/allen, klopt idd echt ontroerend mooi om te zien hoé fantastisch, doordacht, geweldig ja ik heb er gewoon géén woorden voor maar hóé grandioos wij zijn gemaakt!!! Jaren terug las ik dit al eens, misschien mooi om nog eens weer te delen. Ik vond het in elk geval heel ontroerend….! En het maakt me blij! Lieve groet Moeke

  Het komt uit de nieuwsbrief van Dhr. Jongman.

  https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/verborgen-naam.html

  Ik hoop dat het jullie ook blij maakt!

 24. Demystificerende “demonen”

  Mini studie van Dr. Nicholas Schaser van het Israel Bible Centre ( De Bijbel hoeft niet herschreven maar herlezen te worden)

  ( google vertaling)
  Volgens moderne afbeeldingen zijn demonen duivelse volgelingen met hooivorken en hoorns. Maar is dat wat de bijbel met „demon” bedoelt? Hoewel de populaire cultuur een spookachtige draai heeft gegeven aan deze demonische figuren, zal hun ware identiteit je verrassen! Wanneer je de ware aard van demonen ontdekt, kun je jezelf afvragen: “Is de Schrift echt zo eng?”

  Naarmate Halloween elk jaar nadert, hebben we de neiging om overspoeld te worden met beelden van geesten, geesten en andere afschuwelijke verschijningen. In de moderne westerse verbeelding komen demonen ook voor onder deze buitenaardse entiteiten. De term “demon” – van het Griekse δαιμόνιον (diamonion) – komt voor in de Schrift, maar bijbelse demonen lijken niet op de kostuums van enthousiaste trick-or-treaters. In het oude Israëlitische denken is ‘demon’ een ander woord voor een buitenlandse god.

  In het Hebreeuws van Psalm 96 vergelijkt de psalmist de inferieure goden van de naties met de opperste God van Israël, zeggende: “alle goden (אלהים; elohim) van de volkeren zijn niets (אלילים; elilim), maar de Heer maakte de hemelen” (96:5). Vele jaren later zou de joods-Griekse vertaler van dit Hebreeuwse vers schrijven dat ‘alle goden (θεοὶ; theoì) van de naties demonen zijn (δαιμόνια; daimónia), maar de Heer heeft de hemel gemaakt’ (95:5 LXX). Op basis van de vergelijkende context van de psalm is het duidelijk dat ‘demonen’ een andere manier is om ‘mindere goden’ te zeggen. Een soortgelijke context komt naar voren in de Griekse vertaling van Deuteronomium, waarin Mozes verklaart dat degenen die het gouden kalf maakten “offerden aan demonen (δαιμονίοις; daimoníois) en niet aan God (θεῷ; Theo); [ze aanbaden] goden (θεοῖς; theois) die ze niet hadden gekend” (32:17 LXX). De poëzie van het lied van Mozes bevestigt de bewering in de psalmen; namelijk dat demonen vreemde goden zijn die inferieur zijn aan de God van Israël.

  Paulus citeert hetzelfde vers uit het lied van Mozes om de Korinthiërs te verbieden met afgoden om te gaan. De apostel is het ermee eens dat de kalveraanbidders offers brachten aan “demonen en niet aan God” (δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ; daimoníois kaì ou Theo), en ontmoedigt gelovigen in Korinthe om “metgezellen van demonen (δαιμονίων; daimoníon)” te zijn (1 Kor 10: 20). Daarom is het passend dat Paulus de buitenlandse afgoden in Athene zou zien en tegen zijn toeschouwers zou zeggen: “Ik bemerk dat jullie in elk opzicht respect hebben voor [uw] goden (δεισιδαιμονεστέρους; deisidaimonestérous)” (Handelingen 17:22). Paulus gebruikt een samengesteld woord dat bestaat uit δεισι (deisi; “respectvol”) en δαιμον (daimon), demon. Anders dan in het huidige spraakgebruik, had ‘demon’ in de eerste eeuw geen gruwelijke of openlijk negatieve connotatie – het publiek van Paulus is niet beledigd dat hij ‘demon’ gebruikt om hun goden te beschrijven. In feite, wanneer de Atheners Paulus’ toespraak over de God van Israël afluisteren, nemen ze (terecht) aan dat deze Joodse persoon spreekt over “buitenlandse demonen” (ξένων δαιμονίων; zénon daimoníon), d.w.z. niet-Griekse goden (Handelingen 17:18). Volgens de ouden waren demonen geen dreigende wezens met horens en hooivorken; een demon was eerder een algemene term voor de godheid van een andere natie – en voor joden was een “demon” elke god die niet de God van Israël was.

 25. Johny Cash:The man comes around ( met tekst)
  https://www.youtube.com/watch?v=jifaNxq7IG8

  Bob Dylan : Jesus is the One:
  https://www.youtube.com/watch?v=Se19vOxMo3I

  Whitney Houston: Jesus loves me
  https://www.youtube.com/watch?v=ZNqAHrNNLqA

  Whitney Houston – I Love The Lord (from The Preacher’s Wife) | Acapella
  https://www.youtube.com/watch?v=dzDtV1s6YUg

  Aretha Franklin – Amazing Grace (Live at New Temple Missionary Baptist Church, 1972)
  https://www.youtube.com/watch?v=CBKwV6oNYvw

 26. Pier schreef:
  31/10/2021 om 5:07 pm
  Moeilijk Engels dit misschien, maar ik denk dat het waar is:

  Heb deze constatering ook in een andere video gezien op Youtube Pier….

  We zijn uitzonderlijk mooi gemaakt door onze Schepper,….het Dna met de naam van God in ons geweven….zo zie je maar weer wat de Hebreeuwse taal kan ontcijferen…

  Ik geloof persoonlijk dat de mens inderdaad door deze injecties word veranderd….een soort van software dus….die wacht op het aangebrachte merkteken wat de Hardware zal voorstellen…het merkteken van het beest.

  Vandaar de grote “druk” uit elk parlement om de mens te injecteren met dit goedje en nodige boosters in de toekomst.

  Het wereldwijde web en de spin is satan…..

  Groet

 27. Een andere manier van kijken.
  Openb. 6:2 Is het 1e zegel al geopend?

  Openb. 6: 2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

  We gaan de grondtekst bekijken in het Grieks, en we gebruiken wat fantasie 😉
  – 1 wit paard: staat wit hier voor doctoren en ziekenhuis?

  – Kroon: in het Latijns is dit corona. Het corona-virus heeft kroonachtige spikes.

  – Boog: In het Grieks staat er “Toxon” oftewel een giftige stof gemaakt door bacteriën, ipv een boog.

  – Overwonne: Om de mensen te overwinnen (middels giftige stof).

  Oftewel: Een kroonachtig virus heeft onze wereld vergiftigd en veroverd.

  Maar als dit zou kloppen, hebben we wel een probleem met de opname van de gemeente, die zou immers voor de 70e jaarweek zijn.

  Ik twijfel dus aan deze uitleg van Openb. 6:2 of………., zijn we nog niet geheel klaar met het corona virus en Openb. 6:2, en krijgt het een vervolg met de “Greenpas” die wereldwijd ingevoerd gaat worden?

 28. Goedendag forumleden,…

  Even een bericht zonder Bijbelteksten.

  In onderstaande link praat de heer Mark., waarvan ik persoonlijk geen grote pet van op heb over het fenomeen teststraten., dan wel het testen op covid.

  Deze video spreekt boekdelen over hoe dit personage over het zogenaamde killer-virus denkt en eigenlijk in alle eenvoud u mededeelt dat als er geen klachten zijn “testen” onzin is.

  Met die verstande kunnen wij er van uitgaan, dat elk individu die zich gezond voelt zich achter zijn uitspraak kan verschuilen.

  Ik hoop dat er meerdere video,s bestaan, want deze zal ik downloaden en ongetwijfeld aan mijn werkgever moeten tonen in de nabije toekomst als er enig ongemak voordoet over de staat van mijn gezondheid.

  Mijn boodschap hierin is, dat onze “Helaas” nog regerende minister president in zijn uitspraken bevestigd., dat allerlei medische discriminatie teniet gaat als er geen gezondheidsklachten voortdoen.

  Al met al,….een goede boodschap om “normaal” te kunnen blijven functioneren

  https://youtu.be/xKilhkNEi_M

  Ik wens u nog een prettige Zondag in goed gezond verstand.

  Groet

 29. @ Harry 30/10/2021 12:00 am & @ Daan 29/10/2021 8:50 am

  Nina Hagen – Das 5. Gebot (van het album: Volksbeat 2011)
  https://www.youtube.com/watch?v=DlnWwNoPHHY

  Das Fünfte Gebot;
  Mose: Du sollst nicht töten

  Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist
  Du sollst nicht töten!
  – Wer aber tötet der soll des Gerichts schuldig sein

  Ist dir bewusst, dass man nicht töten soll?!
  Wusstest du schon, dass man – nicht töten soll?!
  Weder mit Hand, Herzen, Mund, Zeichen
  Gebärden – noch Hilfe und Rat?!
  wusstest du’s?

  Darum ist es, jedermann verboten zu zürnen
  Gott weiss sehr wohl, wie die Welt böse ist
  und dies Leben viel Unglück hat

  Aaah!

  Darum hat er diese und andere Gebote
  zwischen Gut und Böse gestellt
  Denn wo Totschlag verboten ist
  da ist auch alle Ursache verboten
  daher Totschlag entspringen mag

  Zum Beispiel:
  wenn dein Nachbar sieht, dass du besser Haus und Hof
  mehr Gutes und Glückes von Gott hast denn er
  so verdriesst es ihn, neidet dich
  und redet, und redet, und redet – nichts Gutes von dir

  Also kriegst du viel Feinde durch des Teufels Anreizung
  die dir kein Gutes, weder leiblich noch geistlich, gönnen;
  und wünscht seinem Nachbarn
  gegebenenfalls, die Pest an den Hals

  Da kommt nun Gott zuvor wie ein – freundlicher Vater
  Denn gar mancher, ob er nicht tötet, so flucht er doch
  darum nennt auch Gott all diejenigen Mörder
  so in Nöten und Gefahr nicht raten noch helfen

  Denn du hast ihm die Liebe entzogen
  und der Wohltat beraubt
  dadurch er bei dem Leben geblieben wär
  Also siehst du jemand zum Tode verurteilt
  und rettest nicht,…
  so hast du ihn getötet

  Und ist ebensoviel, als ob ich jemand sähe
  in ein Feuer gefallenn und könnte ihm die Hand reichen
  herausreissen und retten, und täte es doch nicht
  wie würde ich anders auch vor aller Welt bestehen
  denn ein Mörder und Bösewicht?

  Darum ist die endliche Meinung Gottes
  dass wir keinem Menschen Leid wiederfahren lassen
  sondern alles Gute und Liebe beweisen

  Da haben wir nun Gottes lebendiges Wort
  zu rechten, edlen, hohen Werken
  als Sanftmut, Geduld und Summa
  Liebe und Wohltat gegen unsere Feinde

  und will uns immerdar erinnern
  dass wir zurückdenken des ersten Gebotes
  dass er unser Gott sei, das er uns helfen
  beistehen und schützen wolle
  auf das er die Lust, uns zu rächen:
  DÄMPFE

  ;-{>

  @ Daan & Harry. Ik wilde graag dit lied met u delen. Raakt het u ook? Of juist niet? …
  ps Vergeet niet om de klok een uur terug te zetten.

  Michaël

  Gelieve te vertalen in het Nederlands. Mod.

 30. @Harry,
  Echte oosterse wijsheid! Blijft u ook de rest van uw leven in een luier lopen? De kennis om netjes naar het toilet te gaan is ook uit de tweede hand. En dat geld ook voor die “wijsheid” die u noemt van Boeddha. Een veel mindere intelligente opmerking kan ik me bijna niet bedenken. Zelfs een goudvis leert van zijn voorouder. Taal, communicatie en dus boeken schrijven leren we niks van dan zegt u. Een leermeester die zegt dus zelf het wiel uit te vinden terwijl het juiste voorbeeldvoor voor je neus ligt. Ja die Boeddha was vast heel slim. Ik ben benieuwd wat onze Schepper ervan vind als u met dat excuus bij Hem komt terwijl Hij weet wat een prachtige hersenen Hij u gegeven heeft. Ik hoop dat u de ware kennis, wijsheid en waarheid van de Bijbel zo kan omarmen. Excuus voor mijn soms wat sarcasme in mijn vertellen. Het is met goede bedoelingen Harry.

  Fijn weekend

 31. @Willy. Dank u wel voor uw heldere nuchtere Bijbelse conclusie. Ik ben samen met mij vrouw op één de vermeende DRIE plaatsen in Jeruzalem geweest waar Jeshua begraven zou zijn: De Graftuin vlakbij een busstation even buiten de Damascuspoort.

  Voordat ik Rotsgraf binnentrad zag ik boven de ingang van dit graf de welluidende tekst:
  Hij is hier Niet – Hij is Opgestaan!!! Dat is in overeenstemming met Mattheus 28 en Openbaring 1.

  Uw conclusie loopt hiermee paralel. Ik had ook geen ander antwoord van u verwacht.

  Shalom. Ramshoorn.

 32. “De plannen om de hele wereldbevolking te onderwerpen aan een totalitaire centrale wereldregering zijn ook niet los te zien van de bovennatuurlijke strijd tussen goed en kwaad. Ze komen voort uit het machtswellustige verlangen van de mens om zich te ontworstelen aan de natuurlijke orde van de schepping. We moeten daarom opstaan tegen de machtsgreep die nu plaatsvindt en terugkeren naar de christelijke tradities van onze voorouders om onze ziel en die van de westerse beschaving te redden.
  U kunt de brochure ‘De Coronacoup – Het grootste plan van ontkerstening en ‘groen’ totalitarisme in de geschiedenis’ bij Stichting Civitas Christiana kosteloos bestellen: https://www.ninefornews.nl/sta-op-tegen-de-communistische-antichristelijke-wereldorde/

  PS Mijn bericht over Psalm 105:25 was niet van mijzelf afkomstig, maar betrof een kopie uit een artikel.

 33. @Ramshoorn. Ik ga even juist als God de komische toer op. In princiep heeft Jezus geen graf, hij is verrezen!! Je kunt in wezen niet naar Jezus graf gaan zoeken, want nergens op aarde is Jezus. Dus een graf aanbidden zoals in Jeruzalem is niet uit God. daarom weet niemand precies waar Jezus graf was. trouwens Jezus heeft geen graf, hij is verrezen en na 40 dagen naar de hemel gegaan. God wilde niet dat het graf van zijn Zoon een bedevaartsoord zou worden. Hetzelfde met Mozes God wil geen bedevaartsoorden rond personen die hij geroepen heeft. Het is de kerk die hiermee begonnen is, allemaal goed bedoeld natuurlijk. Jezus graf is nu ons hart, daar wil hij komen wonen, en niet in een donkere kuil. Groetjes Willy

 34. Citaat van Gautama Boeddha,

  Aanvaard niet wat ge uit de tweede hand hoort, aanvaard niet de traditie, aanvaard niet een uitspraak alleen omdat die te lezen is in een boek, noch omdat die overeenstemt met uw overtuiging, noch omdat uw leraar het zegt. Wees uw eigen lamp en leeft er naar !!!

 35. Hoi Nicole,
  U beschrijft een erge mooi toelichting op Psalm 105:25. Dat zijn gecompliceerde theologische teksten (vind ik in ieder geval) maar u geeft hier een mooi zienswijze! Of dat het daadwerkelijk toegepast kan worden op het communisme kan ik niet zeggen. Wellicht dat anderen daar meer over kunnen zeggen? Wel doet dit soort onderwerpen me ook wel eens denken. Bij bijv. de 12 stammen in openbaringen is de stam Dan ook verwijderd omdat ze zo erg tegen Elohim zondigden. En wat ik heel interessant vind is dat bij de toren van Babel na de verschillende tongen, een volk richting het oosten ging. Mogelijk China en hier heerst ook het communisme. Maar is maar wat gedachte wat in me op komt. Wel wil ik dit eraan toevoegen. De Chinese taal is volledig gebaseerd op het boek Genesis! Reuze interessant en bewijst maar weer de betrouwbaarheid van het woord van onze Vader. Ook voor u Daan zijn dat punten om te toetsen of dat de Bijbel klopt en of dat we een Schepper hebben. Het uitgangspunt dat de wereld aardig verrot is zegt daar niks over. En toch ook eigenlijk ook weer wel als u weet wie er hier tijdelijk (met beperkte macht) regeert.

  De moeite waard aan alle deze artikelen over de Chinese taal en Genesis eens te lezen
  https://www.icr.org/article/genesis-chinese-pictographs/

  https://www.icr.org/article/genesis-chinese-pictographs/

  David Pawson geeft ergens in een lezing een mooie uitleg hierover. Die hou ik voor de geïnteresseerden nog te goed.

  Vaders Zegen

 36. Bewijsvoering: De 7 schalen vol met Gods toorn worden uitgegoten, als de laatste 3 ½ jaar zal starten.–

  Even uitleg van die 7 jaren:
  de 70e jaarweek van Dan. 9 zijn 7 jaren, deze jaarweek moet nog vervuld worden.
  Die 7 jaar is onderverdeeld in 2 maal 3 ½ jaar.
  De 1e 3 ½ jaar is nog gewone verdrukking, het 2e 3 ½ jaar is de grote Verdrukking.

  Dan kennen we nog de 3 Weeën:
  De 3 weeën zijn als vooraankondiging te vinden in Openb. 8:13… Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.

  1e Wee = in de 5e bazuin. Te vinden in Openb. 9:1-12
  2e Wee = in de 6e bazuin. Te vinden in Openb. 9:13 tot en met Openb. 11:14
  3e Wee = de 7e bazuin, oftewel de 7 oordeel schalen

  —-Dan kunnen we de volgende conclusies trekken—–
  In de 2e Wee zien we de 2 getuigen die gedood worden door het beest
  Openb. 11:7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.

  Dit opkomen van het beest uit de afgrond, zal gebeuren aan het einde van de 1e 3 ½ jaar.
  Het beest zal dus opkomen net voor het begin van de laatste 3 ½ jaar. De gegeven tijd van het beest is namelijk ook 3 ½ jaar.

  Het 3e Wee volgt uiteraard op de 2e Wee. Dus na de dood van de 2 getuigen volgt het 3e Wee, waarvan we weten dat het de 7 schalen vol Gods toorn zijn.

  We kunnen dus de conclusie trekken dat in de laatste 3 ½ jaar alleen de schalen worden uit gegoten.
  De zegels en de bazuinen treden dan dus alleen op in de 1e 3 ½ jaar.

  (jammer dat je hier op dit forum geen foto/schema van de tijdslijn kan plaatsen).

 37. RTL nieuws
  Het kabinet denkt aan herinvoeren van basis regels en ….wat verrassend het uitbreiden van de QR pas…..mmmm totaal niet zien aankomen. Dat leek 2 jaar geleden ook echt niet het doel. Gelukkig hebben wij ogen gekregen die zien en oren die horen. Alle dank aan Hem!

  Fijn weekend en Vaders zegen

 38. @Willy. Dank voor uw weldoordachte reactie. Er worden verschillende begraafplaatsen vermeld waar Jeshua zou zijn begraven:

  1* De heilige grafkerk In Jeruzalem gebouwd door de Roomse Constantijn de Grote. AD. 325.

  2* de Graftuin in Jeruzalem buiten de Damascuspoort waar zich een rotsgraf bevindt.

  3* Volgens kerkvader Eusebius die de eerste kerkgeschiedenis schreef AD 337 werd Jeshua de Zoon van JHWH op de Olijfberg begraven. Na drie dagen in het graf stond Hij daar op.

  Na veertig dag vond zijn Hemelvaart ook daar op de Olijfberg plaats. Handelingen 1:12. Daar zal Jeshua straks ook wederkomen volgens Zachariah 14.

  Het wonderlijke is dat het graf van Mozes nooit gevonden is: Deuteronomium 34:6 (NBG51)
  En Hij/God begroef Mozes in een dal in het land Moab, tegenover Bet-Peor, en Niemand heeft zijn graf geweten tot op de Huidige dag.

  En de plaats van Jeshua’s begrafenis wordt in de 4 Evangeliën inclusief Handelingen ook niet genoemd. Wat zou volgens u de reden hiervan kunnen zijn? Shalom. Ramshoorn.

 39. ´ik heb het communisme meegemaakt … als 5.5 jarige jongen wist ik al dat er werkelijk geen hulp van “boven“ bestaat .´

  Tja, als 5.5 jarige jongen dacht ik ook nog dat Sinterklaas jaarlijkse uit Spanje kwam met zijn stoomboot.

 40. Psalm 146
  Ik zal de Heere loven, mijn leven lang (vs. 1).

  De Psalmdichter is zich er in deze Psalm bijzonder van bewust dat hij als gelovige nooit alleen is. Nee, hij doelt niet op het feit dat er altijd mensen om hem heen zijn. Hun aanwezigheid maakt lang niet altijd gelukkig, en alle toegezegde hulp kan plotseling uitblijven als ziekte of de dood hun plannen verijdelt.
  ‘Overmacht,’ zeggen ze dan. Zelfs de edelste mensen kunnen daarom nooit voor honderd procent instaan voor hun beloften. Het is dan ook geweldig dat we als gelovigen een God hebben op Wie we altijd kunnen terugvallen, die doet wat Hij belooft, en voor Wie er geen overmacht of onvoorziene omstandigheden bestaan.
  Die God mogen we heel persoonlijk ‘mijn God’ noemen. Die grote God heeft in het verleden laten zien waartoe Hij in staat is, toen Hij de hemel en de aarde maakte, de zee en alles wat daarin is. Maar ook toen Hij Jakob hielp in de moeilijkheden waarin deze gedeeltelijk door eigen schuld terechtgekomen was.
  Wat een voorrecht is het dat onze verwachting van die God mag zijn. Ook in ons leven wil Hij Zich die trouwe God betonen. Of we nu verdrukt worden of hongerlijden, gevangen of blind zijn, of als wees of weduwe onder zorgen gebukt gaan, Hij heeft ons lief als rechtvaardigen, als gerechtvaardigden door het bloed van de Heere Jezus.
  Die God, die Koning is voor eeuwig, is het waard door ons geprezen te worden, zolang wij leven. Temeer daar wij inmiddels weten hoe ver God in Zijn liefde is willen gaan: ‘Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’ (Rom. 8:32).

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 41. Daan. Dit las ik net. Mogelijk is Psalm 105:25 een antwoord op uw bericht, maar dat weten anderen op deze site beter dan ik.

  De rode draad in deze psalm is, dat GOD alles aanwendt voor zijn doel. Ook van de zwartste bladzijden in de geschiedenis, is Hij de auteur. Vanwaar dat de Egyptenaren het volk van Jakob gingen haten? De psalmist zegt: “Hij (=JAHWEH) veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haatten”. Maar is dat niet theologisch onverteerbaar? Is Hij dan geen goede GOD? Het antwoord is: jazeker! Het probleem is onze kortzichtigheid. Met Egypte’s onderdrukking had GOD een bedoeling. Hij zette het in om zijn verlossend handelen te etaleren. Het drama van het lijden gaat niet buiten GOD om. Hij voert de regie. GOD is niet schuldig aan het kwade. Integendeel: aan Hem komt de eer toe dat het kwaad bij Hem in goede handen is! Hij keert alles ten goede!

  Plaats uw bron. Mod.

 42. @Ramshoorn: het is zoals je het terecht schrijft, in de traditie van het Jodendom vindt de eerste lichamelijke verrijzenis aan de Olijfberg plaats ook bij Mattheus vinden we daar iets van terug. Joden laten zich niet cremeren want dat is een straf. Het lichaam moet ook al ontbindt het in oorspronkelijke staat blijven. In het Jodendom in Jezus tijd werden de mensen begraven in grotten ingesmeerd met kruiden om te ontbinding tegen te gaan. Na een jaar of twee werden de overschotten verzameld en in een aarden pot bewaard. Groetjes Willy

 43. @Allen…Als je in Israel aan een Jood vraagt waar hij/zij begraven wil worden is het steevaste antwoord: De OLIJFBERG. Daar vind je ook vandaag nog Tienduizenden Graven.

  Joden worden trouwens nooit in steden en dorpen begraven maar altijd buiten de stads of dorpskernen. Lees maar mee: Lucas 7:12 (NBG51) Toen Jeshua dicht bij de Stadspoort gekomen was, zie, een dode werd Uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar.
  Een Crematorium zul je niet vinden in Israel, trouwens in Griekenland ook niet.

  Zowel in het Oude als Net Nw. Testament is de OLIJFBERG van grote betekenis:

  2 Samuël 15:30 (NBG51) David nu besteeg de helling van de Olijfberg, en weende onder het voortgaan, het hoofd omhuld en barrevoets; en allen die bij hem waren, hadden het hoofd omhuld en trokken al wenende voort.

  Johannes 8:1 (NBG51) maar Jeshua begaf Zich naar de Olijfberg.

  Matteüs 26:30 (NBG51) En na de lofzang gezongen te hebben vertrokken zij naar de Olijfberg.

  Marcus 14:26 (NBG51) En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg.

  Lucas 21:37 (NBG51) Overdag leerde Jeshua in de tempel, doch de nachten bracht Hij buiten door op de berg, Olijfberg genaamd.

  Lucas 22:39 (NBG51) En Hij verliet de stad en ging, zoals Hij Gewoon was, naar de Olijfberg.
  En ook zijn discipelen volgden Hem.

  Handelingen 1:12 (NBG51) Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een Sabbatsreis daarvandaan.

  Zacharia 14:4 (NBG51) Jeshua’s voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

  Matteüs 21:1 (NBG51) En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen, aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie Hij zeide:

  Marcus 11:1 (NBG51) En toen zij dicht bij Jeruzalem kwamen, bij Betfage en Betanië aan de Olijfberg, zond Jeshua twee van zijn discipelen uit,

  Marcus 13:3 (NBG51) En toen Jeshua op de helling van de Olijfberg gezeten was, tegenover de tempel, vroegen Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas Hem afzonderlijk:

  Lucas 19:29 (NBG51) En het geschiedde, toen Jeshua dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de berg, genaamd Olijfberg, dat Hij twee van zijn discipelen uitzond,

  Matteüs 24:3 (NBG51) Toen Jeshua op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?

  Lucas 19:37 (NBG51) Toen Jeshua reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, om al de krachten, die zij gezien hadden….

  Na de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel in AD 70 en AD 135 kwamen de Messiaanse GEMEENTE voortaan bijeen op de Olijfberg waar Jeshua ook ten hemel voer. Handelingen 1.

  Shalom. Ramshoorn.

 44. beminde en geachte gelovigen , ….. ik snap niet waarom jullie hier zo aan hangen ..

  ik heb het communisme meegemaakt … als 5.5 jarige jongen wist ik al dat er werkelijk geen hulp van “boven“ bestaat .

  eenmaal communisme gezien en je bent genezen .

  hou van jullie allemaal …. grtz en kijk uit …. Daan.

 45. En Moeke,
  Was dit nog vergeten. en het met u eens wat betreft de kerstboom en de sfeer erom heen. Ik lees dan vaak in reclames en op winkels zo iets als: the spirit of christmass. Welke spirit vraag ik me dan af.

 46. @Moeke. @Michael…Dank voor uw spontane reacties op mijn Ingezonden Genesis in relatie met Openbaring.

  De heilige plaatsen in Jeruzalem zijn: Namelijk Golgotha – Het graf van Jeshua – De plaats van zijn Opstanding en zijn Hemelvaart and last but not least de Plaats van zijn Wederkomst…

  Allemaal te vinden op de Olijfberg! 800 meter hoog 1.5 kilometer ten Oosten van Jeruzalem.

  Aan de voet van de Olijfberg Gethsemané heeft Jeshua geleden/gebeden en werd Hij door Judas verraden en door de Romeinen gekruisigd bijna op de top van de Olijfberg Golgotha en daarna aldaar begraven.

  Op de Olijfberg voer Jeshua ook ten Hemel. Handelingen 1. Ook volgens Jozefus.

  Lucas 24: 50 En Jeshua leidde hen naar buiten tot bij Betanië [op Olijfberg] en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde 52 En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, 53 En zij waren voortdurend in de tempel, lovende God.

  Handelingen 1:12 (NBG51) Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan.

  Bij de Wederkomst van Jeshua zal de Olijfberg middendoor splijten door een enorme Aardbeving en zal tegelijkertijd ook die 2 moskeeën op de berg Sion, de Tempelberg voorgoed laten verdwijnen. Alle details in Zachariah 14.

  De geografie van Jeruzalem zal door/met de Wederkomst van Jeshua totaal veranderen volgens Zachariah 14:4 …Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een Zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts…

  14:10…Het gehele land zal worden als de Vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem; maar dit zal VERHOOGD worden en op zijn plaats blijven bestaan, van de Benjamin-poort tot de plaats van de vroegere poort, tot de Hoekpoort, en van de Chananel-toren tot de koninklijke perskuipen; 11 Men zal het bewonen, en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn!!!

  Volgens Jeshua is het de STAD van de grote Koning. Mattheus 5:35. Lees ook hardop Psalm 48 en 132 en 135 en Openbaring 21 en 22. Israël en zijn vrienden wacht een grootse TOEKOMST!

 47. Hoi Moeke,
  Ik vond uw reactie op Nimue ook goed. Een ieder heeft zo op zijn manier zijn inbreng en daar de voordelen van. Welk zaadje waar gaat bloeien weten we niet. En zag uw reactie op Drm pas later. Dank daarvoor.

  Wees gezegend

 48. @ Moeke
  Graag gedaan. We kunnen zoveel van elkaar leren.

  @ Ramshoorn
  Ja zeker, als we Openbaringen durven te gaan lezen en we hebben kennis van Genesis, dan vallen heel veel dingen samen. Bedankt voor je overzicht. Van je overzicht wil ik graag nog eens de boom des leven eruit lichten. Wat geweldig. Wat een herstel van de boom des levens voor de mensen. Zelf voor de heidenvolken staat er in Openbaringen 22:2. En de boom des levens staat in een zuivere rivier. Het water des levens.

  @ Lezers
  Vanavond geluisterd naar Presence. Ze waren in Haarlem. Het Corry ten Boom huis / museum is in Haarlem en was niet ver van de Bavel kerk. Corry ten Boom had het geloof dat het huis / museum zou blijven bestaan als getuigenis voor de mensen die het huis bezoeken totdat de Here Jezus terug is gekomen.

  Spyfromthesky

  ALLEN: Gelieve in één posting u te richten tot één gast, dus niet diverse gasten in één post. bvd. Mod.

 49. @Drm,
  Als u goed leest, kunt u zien staan, dat ik bij: “naar het café gaan” het woordje kan erachter heb gezet. Omwille van de lengte van mijn reactie wilde ik hier niet te veel voorbeelden noemen. Plus dat dit ook persoonlijk KAN zijn. Slechts wat richtlijnen. Dus een hapje eten, een drankje doen kan best. We mogen zeker ook plezier maken en ontspannen! Verjaardagen bij vrienden of familie, op bezoek ook al vloeken en schelden de ongelovigen daar (hoor ook vaak genoeg gelovigen schelden) en staat er verkeerde muziek aan dan kan je best even blijven en proberen een juist zaadje achter te laten en een leuk gesprek met iemand hebben. En dan komen we bij uw voorbeeld op werk en de radio. Werk is noodzakelijk en niet een keus van de persoon zelf en dan komen we tot de essentie van het verhaal. Kies je er niet voor of wel zelf voor om de grens op te zoeken of erover te gaan? Jezelf aan verleidingen bloot te stellen, kwaad aardige occulte invloeden, die anno 2021 echt in zoveel zit ook al lijkt het onschuldig en dan toch onwetend er in meegenomen worden.

  Uiteindelijk moet je zelf leren waar je zwaktes liggen en hoe je er met je hart in staat en vooral wat je echte beweegredenen zijn. En wetticisme…
  Matteüs 12

  50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.

  Wat is de wil van de Vader. Dat we Zijn geboden in acht nemen toch?

  1 Tessalonicenzen 4

  1 Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. 2 Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus. 3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; 4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer; 5 Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.

  Als Paulus in de kerken komt krijgt hij anno 2021 wederom weer stenen naar ze hoofd ben ik bang. Broederlijke onderwijzing en oproepen tot waakzaamheid heeft niets te maken met wetticisme. Ik lees in de brieven van Paulus niet anders dan dat hij hiertoe aanroept. Hij gaat nog wel wat stapjes verder.

  Buiten loopt een leeuw en die probeert een ieder te verscheuren als hij kan. Hoe gaan we daarmee om?
  Zie het antwoord in Efeze 6. Het is geen gevecht met de poes van de buren.

  Wees gezegend.

 50. @drm: Nuchter en Waakzaam schreef iets heel anders dan dat u suggereert hoor…… Leest u nog maar eens goed. En hij heeft gelijk, wat hij zegt is iets héél anders dan even een keer een ‘verkeerd’ liedje horen op de radio! In een café of club is alleen maar verkeerde muziek en daar spelen ook nog veel meer andere dingen en verleidingen mee. De duivel is slim..
  Wettische hebben de orthodoxe Joden nog, wij hebben God’s geboden, dat is iets heel anders. Ik hoop dat u het nog eens weer leest. Het overkomt mij ook weleens hoor dat ik dingen lees, reageer en dan ineens zie ooh maar dat stond er niet, iedereen maakt fouten immers.
  Ik wens u God’s zegen en wijze inzicht toe! Hartelijke groet,

 51. @Nuchter&Waakzaam schreef: 27/10/2021 om 7:18 pm:

  “Neem dat dus mee met het toetsen of iets goed is om te doen of niet. Even eten in een café. Kan. In de avond naar café of club drinken en jezelf blootstellen aan verleidingen en occulte/duivelse muziek. Gevaarlijk!

  Wat voor muziek wordt er gedraaid? En niet alleen hardcore of duivelse metal is slecht. Een hoop beroemde pop muzikanten houden zich op hoog niveau ook bezig met occulte (duivelse) zaken en vermengen dat graag in hun muziek en clips.”

  Op je werk kun je via de (centrale) radio net zo goed aan muziek blootgesteld worden die rechtstreeks uit de koker van satan komt. En als je daar op je werk of in het café per ongeluk mee in aanraking bent gekomen, vraag je de Heere Jezus natuurlijk of Hij je daarvan wilt laten reinigen door Zijn vergoten Bloed aan het Kruis van Golgotha. Laten we toch alstublieft uitkijken voor wetticisme, alsof je als christen niet in een café iets mag eten of drinken.

 52. @ Ramshoorn 28/10/2021 om 11:11 am

  Beste Ramshoorn,

  Ook ik vind het prachtig om deze teksten uit Genesis en Openbaring zo onder elkaar te zien staan. Wat een mooi geheel en vooruitzicht. Mijn hartelijke dank.

  Shalom, Michaël

 53. @Esther, Dank voor uw hartverwarmende reactie op Genesis en Openbaring.

  @ALLEN. Dank vooral aan de Schepper van hemel, zee en aarde, die ons in eenvoudige maar krachtige voorbeelden laat zien wat de toekomst van al zijn geliefde kinderen zal zijn.

  Wij hebben geen waarzeggers, paragnosten, horoscopen, handlezers als Jomanda nodig om de toekomst te zien of te voorspellen. DETAILS Handelingen 19.

  Wij hebben het Profetische Woord dat zeer Vast en Betrouwbaar is. 2 Petrus 1:19 (NBG51)
  En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een Lamp, die schijnt in een duistere plaats, Totdat De Dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten.

  Gods Woord is een Lamp voor onze voet en een Licht op ons levenspad.
  Psalm 119:105 en Johannes 14.

 54. @Ramshoorn; beste Ramshoorn! Hartelijk dank voor het zo fijn uitgebreid onder elkaar zetten van alles, wat fijn! Ik wist dat Genesis en Openbaring wel bij elkaar hoorden: het begin en het einde, maar zo gaaf onder elkaar had ik het nog niet bekeken nee.
  Mooi. Lieve groet van mij, Moeke.

 55. Hallo Ramshoorn, dank u voor deze bijzondere uitleg.
  Op het moment dat ik het las… was meteen, wauw, wat mooi.
  In Genesis lezen we over de zondeval, met alle kwalijke gevolgen als straf.
  Openbaring, sluit zo geweldig aan, en maak een compleet einde, aan alles wat met de zonde te maken heeft….
  Maar ook meteen een totaal nieuw begin..

  Alles wordt nieuw…. zegt de Heere Jezus.
  We hoeven nooit meer bang te zijn, de zonde is volledig teniet gedaan.

  Dank je wel Ramshoorn, Vaders zegen en liefs van mij, Esther.

 56. @Spyfromthesky. Ik ben aangenaam verrast van u te lezen: Wil iemand Openbaringen begrijpen, die leze Daniël, Jesaja en nog andere profetische boeken en natuurlijk waar onze Here Jezus zelf niet allemaal aandacht voor heeft gevraagd door in te gaan op de vele vragen die leefden bij zijn discipelen.””

  Jeshua de Zoon van JHWH zegt in Openbaring wel 12x tot de Apostel Johannes dat hij dit Boek moest schrijven…dat gaat over het einde der tijden en de nieuwe hemel en aarde waarop gerechtigheid zal heersen. Openbaring 19-22.

  Wist u dat het Eerste Boek Genesis correspondeert met Openbaring het Laatste Boek?

  Genesis 1:1 In de beginne schiep God de hemel en de aarde.
  Openbaring 22:13 bevestigt dat…Ik Ben de Alpha, de Eerste en de Laatste.

  Genesis 1:1 De aarde wordt geschapen.
  Openbaring 21:1 En ik zag een NIEUWE aarde.

  Genesis 1:16 De zon beheerst de dag.
  Openbaring 22:5 De zon is niet meer nodig.

  Genesis 1:5 De duisternis wordt nacht genoemd.
  Openbaring 22:5 De nacht zal niet meer zijn.

  Genesis 1:10 De samengevloeide wateren worden zee genoemd.
  Openbaring 21:1 De zee is niet meer.

  Genesis 2:10 Een rivier als zegen voor de aarde.
  Openbaring 22:1 Een rivier als zegen voor de Nieuwe aarde.

  Genesis 3:6 Het begin der zonde.
  Openbaring 21:27 Het einde der zonde.

  Genesis 3:17 God spreekt vervloeking uit.
  Openbaring 22:3 Niets vervloekts zal er meer zijn.

  Genesis 3:24 De dood doet zijn intrede.
  Openbaring 21:4 De dood zal niet meer zijn.

  Genesis 3:24 De weg tot de boom des levens wordt versperd.
  Openbaring 22:14 Recht op het geboomte des levens.

  Genesis 3:16-19 Het Lijden komt op aarde.
  Openbaring 21:4 Geen lijden zal er meer zijn.

  Genesis 11:8 Mensdom wordt over gehele aarde verstrooid, nieuw talen ontstaan.
  Openbaring 22:2 Genezing der volken – Zij zullen allen één zijn. Johannes 17.

  Genesis 19:8 De Twaalf Stammen van Jacob=Israël.
  Openbaring 21:12 De namen van de Twaalf Stammen Israëls staan op de Poorten van het Nieuwe Jeruzalem. Zie ook Openbaring 7 en 14 de Twaalf stammen Israëls.

  Genesis 3 Het verloren Paradijs.
  Openbaring 2:7 (NBG51) Het hervonden Paradijs…
  Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
  Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de Boom des Levens, die in het Paradijs Gods is.

  Shalom. Ramshoorn.

 57. @Spyfromthesky; wat een zéér interessante bijdrage die u daar aanlevert zeg!! Waarvoor hartelijk dank! Zo had ik het nog nooit gezien zeg, een geheel andere belichting. Wát interessant! Zo zie je dat je nooit uitgestudeerd raakt en steeds weer nieuwe dingen ziet en toegereikt krijgt van anderen. Wat fijn! Ik ga me hier verder in verdiepen. Lieve groet van Moeke
  (En 100% met uw eerste twee alinea’s eens!)

 58. Nuchter en Waakzaam; Uw reactie stond er nog niet toen ik reageerde maar anders had ik niets meer hoeven zeggen ik ben het namelijk 100% met uw reactie eens aan nimue. Zeer goed gezegd! 🙏🏼 Lieve groet Moeke.

 59. Veelal lees ik wel eens snelle reacties van gelovigen die andere gelovigen die mening zicht hebben op de opname, de wegrukking, dan eigenlijk zonder enige diepgaande context erbij te vermelden weg te zetten als gelovigen die blijkbaar het lijden graag aan zich voorbij wil laten gaan.

  Men moet zich wel realiseren dat er een geweldige belofte is voor degene die het profetische woord onderzoeken. We moeten er vooral ook geen strijd van maken. De bedoeling is dat we het WOORD met het WOORD zelf scherpen. En de Geest overtuigd ons daarin.

  Maar eigenlijk wik ik het over iets anders hebben. Wil iemand Openbaringen begrijpen, die lezen Daniël, Jesaja en nog andere profetische boeken en natuurlijk eigen wat onze Here Jezus zelf er niet allemaal aandacht voor heeft gevraagd door in te gaan op de vele vragen die leefden bij zijn discipelen.

  Het Woord van God met het Woord van God zelf vergelijken die zal ontdekken hoe rijk de Bijbel is. Die zal ontdekken waarom God’s Woord zo wiskundig nauwkeurig is.

  In Genesis lezen we bij de schepping dat op de 4e dag, de zon de maan en de sterren worden genoemd, zie hieronder.

  En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!
  15 En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.16 En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.
  17 En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,
  18 om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was.
  19 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

  Lezen bij in Openbaringen 8. Na het openen van het 7e zegel kwam er een stilte van een half uur.
  Vanaf vers 6 in Openbaringen worden de Zeven engelen met zeven bazuinen van de 7e zegel in werking. Er is nog een intermezzo tussen de 6e Engel en de 7e Engel. Gaat over het boekje dat gegeten moest worden,. Maar dat is een andere studie waarom. Overigens is de 7e Engels die op zijn bazuin blaast eigenlijk en eindelijk een zegen bazuin.

  Maar ik wil ingaan op de 4r Engels. Denk aan Genesis de 4e scheppingsdag die ik had aangehaald.

  Openbaringen 8 vers 12
  12 De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.

  We zien het patroon dat ook, net als de 4e scheppingsdag, de 4e Engel de zon, de maan en het sterren aanhaalt. We lezen ook vaak een derde deel. Dit zou te maken kunnen hebben dat bij de val van de satan nog voordat de eerste mens geschapen was, de satan een 3e deel van de engelen meekreeg.

  In Genesis is ook te lezen dat de mens, mannelijk en vrouwelijk op de 6e dag is geschapen.
  Nemen we de bazuin van de 6e Engel in Openbaringen 9:15.

  En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden
  Ook hier zien we hetzelfde patroon.

  Satan die ooit eens de zoon van de dageraad was, Als de satan uit de hemelse gewesten wordt neder geworpen zoals, als dit zo bedoeld wordt, in Openbaringen 12 staat, dan zou de opname in dit geval als dit juist zou zijn (minimaal) kunnen (moeten?!) betekenen dat dit in de helft van de verdrukking gebeurt. De Gemeente van Christus heeft volgens Efeze te vechten tegen de overste van de hemelse gewesten. En als de satan is neer geworpen, dan is die functie niet meer aanwezig.

  Maar los hiervan heb ik de hoop en de vele aanwijzingen dat er dit geheel voor de grote verdrukking kan gebeuren.

  Spyfromthesky

 60. Nimue schreef: 26/10/2021 om 6:44 pm

  Hallo lieve Nimue…
  Ik lees ook altijd in de HSV. En velen lezen daar in.
  En ik persoonlijk, ben er blij mee.
  Het mooiste vind ik nog altijd, dat we zullen begrijpen met Gods Heilige Geest.
  Hij alleen laat het ons zien.
  En wat we niet snappen of begrijpen, breng het in gebed en vraag erom. Onze Heere Jezus heeft alle antwoorden.
  En soms wacht Hij ook wel eens, met uitleg/antwoorden.
  Dan zijn we daar nog niet aan toe.

  Het diep belangrijkste, Nimue… is je eigen héél persoonlijke relatie met de Heere Jezus.
  Vraag Hem maar… je kan alles vragen aan Hem, alles aan Hem zeggen.
  Met Hem lachen en huilen.

  Ook wat je schreef…””Zou iemand mij kunnen vertellen hoe je, naast je rotsvaste geloof in Jezus, volgens de bijbel moet leven in het dagelijks aardse leven? (Verleidingen van feestjes, cafebezoek, materialisme, enz enz. Dus leven zoals God dat wil””””.

  Vaak krijg je meerdere antwoorden, en zeker goed bedoeld.
  Breng zo’n vraag bij de Heere Jezus. Dan zal Hij jou zeker daarin leiden.
  HIJ weet precies hoe Hij jou, Nimue… moet leiden.
  Leer naar Hem te luisteren, wij moeten Hem volgen, en niet elkaar.
  We mogen/moeten elkaar bemoedigen, er voor elkaar zijn… maar er is maar één die zei, “‘VOLG MIJ’.
  Leef niet in een kramp… wat velen doen…
  Het is met vallen en opstaan aan de hand van Jezus, maar we zijn nooit alleen daarin.
  Vergeet dat nooit, lieve meid.

  En niet alles is gelijk… velen gelovigen zijn niet gevaccineerd, anderen gelovigen weer wel.
  Vergeet nooit, dat het niet om de vaccinatie gaat… maar om JEZUS.
  Het gaat alleen om Hem.
  Want alleen Hij, Jezus, staat héél ver boven vaccinatie’s, boven de chaos en waanzin in de wereld.

  Geef je man, kinderen, familie… aan de Heere.
  Dat zijn de grootste overwinningen…
  Wij kunnen ze nooit bereiken en overtuigen… dat kan maar één, Jezus.
  Dus…. kunnen we het maar beter aan Hem overlaten.

  Sterkte lieve Nimue, blijf vertrouwen op de Heere Jezus.
  Lieve groeten, Esther.

 61. Wat een heerlijke beloften…voor een bekeerd Israel waarvoor de Here God ook de Christenheid mede-verantwoordeijk zal houden :

  Rom 11:

  28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de
  verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.
  29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
  30 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar
  nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid,
  31 zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden,
  opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden.
  32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om
  Zich over hen allen te ontfermen.
  33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe
  ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn
  wegen!

  Israel kom toch tot geloof in uw eigen Messias en weet dat de Eeuwige Vader in Jezus Christus dit allemaal gaat waarmaken voor jullie als het Vrederijk gaat aanbreken, door jullie jagen naar God, op de derde God’s Dag zoals ook Hosea schrijft:

  Hosea 6
  1 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd,
  en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.
  2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal
  Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
  3 Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo
  zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de
  regen, als de late regen, die het land besproeit.

  Ziet dan wat een heerlijke beloften gaan komen want na deze duisternis die nu de aarde bedekt zal over julie opgaan de Here en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden, zie het zelf bij uw grote profeet Jesaja!

  Jesaja 60:

  1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid
  des Heren gaat over u op.
  2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de
  natien, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal
  over u gezien worden.
  3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende
  opgang.
  4 Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen
  tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup
  aangedragen.
  5 Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich
  ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden,
  het vermogen der volken zal tot u komen.
  6 Een menigte kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van Midjan
  en Efa; uit Seba zullen zij allen komen; goud en wierook zullen
  zij aanbrengen en de roemrijke daden des Heren blijde
  verkondigen.
  7 Al de schapen van Kedar zullen zich voor u verzamelen, de
  rammen van Nebajot zullen zich u ten dienste stellen; zij zullen
  als een welgevallig offer op mijn altaar komen en aan mijn luisterrijk
  huis zal Ik luister verlenen.
  8 Wie zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als
  duiven naar hun til?
  9 Want op Mij zullen de kustlanden wachten; en de schepen van
  Tarsis zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan te brengen;
  hun zilver en goud voeren zij mede, ter ere van de naam des Heren,
  uws Gods, voor de Heilige Israels, omdat Hij u luister verleend
  heeft.
  10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen
  u dienen, want in mijn toorn heb Ik u geslagen, maar in mijn
  welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.

  Jesaja 61:
  5 Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden,
  vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn;
  6 maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God
  genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op
  hun heerlijkheid beroemen.
  7 In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in
  plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij
  dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde
  zal hun geworden.
  8 Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige
  roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met
  hen sluiten.

  En ja het loopt hierop uit:

  Jesaja 19:

  21 En de Here zal Zich aan Egypte doen kennen, en Egypte zal te
  dien dage de Here kennen; en zij zullen dienen met slachtoffer en
  spijsoffer en de Here geloften doen en betalen.
  22 Zo zal de Here Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen
  zich tot de Here bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden
  en hen genezen.
  23 Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur,
  en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met
  Assur [de Here] dienen.
  24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,
  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

 62. @Nuchter en waakzaam, @Ramshoorn, @Nicole: Heel erg bedankt voor jullie reactie’s!

  Nicole; ja ik dacht het ook omdat veel dieren een ziel hebben en ook veel soorten ook echt kunnen huilen en emoties hebben etc..
  Ik zag u link en heb ook eens nog wat gezocht, had ik domweg nooit aan gedacht☺️ en vond nog iets (op weg naar het vaderhuis) en ook daar werd het bevestigd.
  Ik denk wel dat u gelijk heeft! Net als uw dochter ook een enorme dierenvriend, eet ze ook niet hoor brr zo zielig

  Nuchter en waakzaam; bedankt voor uw link, met interesse gezien! Bedankt hoor. Hij haalde niet veel bijbelteksten erbij aan, maar wel interessant om zijn mening te horen
  Wbt uw/je🙂vraag; ik heb altijd gedacht dat dit over de kerstboom ging. Zo heb ik het altijd opgevat…
  Mss ook een afgodsbeeld maar ik dacht de kerstboom máár daar maken ze tegenwoordig (plus alles er om heen) ook een afgod van dus wat dat betreft..

  Ramshoorn; nou ik maak me er niet echt druk over maar we zaten zo eens bij elkaar en we hadden het erover en ik dacht omdat heel veel dieren ook echt emoties enzo hebben ik dacht het zou best eens kunnen! Ik zou het zo ongelooflijk zielig vinden als al die arme beestjes hier alleen achter bleven. Mijn hart gaat echt uit naar dieren!

  Lieve groet van mij hoor, Moeke!!

 63. Nog even terugkomend op mijn vraag van kerstboom en of dat het gaat om een afgodsbeeld.

  Dank voor uw reactie Amo,
  Maar ik denk dat er iets meer aan de hand is. Maar ook niet veel.
  Ik heb me er zelf nog een klein beetje in vast gebeten.

  Vroeger aanbeden de Egyptenaren ook bomen. O.a. dus palmbomen. Er zijn ook gebruiken bekend van andere stromingen die aan boom verering deden. Daarbij werden soms de bomen versierd. Verering van de natuur is ook al zo oud als de weg naar Rome;) De KJV heeft het over een boom en zolang ik niet de de kennis heb de originele teksten afkomstig van Antiochië te lezen. (Dus niet de gemanipuleerde bronnen afkomstig van die twee gnostiek achtige filosofen (o.a. Origen) waar ze 200 jaar geleden ineens bijna alle bijbels uit vertaald hebben) blijft de KJV mijn betrouwbaarste bron.

  Ik haal hier dus uit dat het wel degelijk om boom verering kan gaan. Maar hoeft dus niet al een oude voorloper van de kerstboom te zijn. Al zijn er wel verontrustende gebruiken rondom de kerst die vele nu gebruiken maar die een heidense achtergrond hebben. Maar dat staat in Jer 10 er dus niet bij.

  Dank en vaders Zegen

 64. Beste Nimue,

  Allen die Jezus Christus toebehoren HEBBEN het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat is een bewuste en actieve geloofsinstelling / geloofsovertuiging. En dat wat gekruisigd is, is gedoemd te sterven. Toen Jezus stierf aan het kruis, is mijn vlees met zijn hartstochten en begeerten ook ( mede ) gekruisigd zodat ik niet langer hoef te leven naar wat de begeerten vanuit mijn vlees mij willen voorschrijven. Door daar bij volharding telkens NEE tegen te zeggen, zal de begeerte sterven. Deze geloofsstrijd kan ik strijden als ik vervuld ben met de Heilige Geest, deze Geest zal mij sterken en bemoedigen om vol te houden in de verzoeking ( men wordt verzocht vanuit je eigen begeerte immers ). Door hierin te volharden en mij uit te strekken naar heiligmaking, verander ik naar het beeld van Jezus want de Heilige Geest is dezelfde Geest die ook in Jezus was toen Hij hier op aarde was.

 65. @Key; hallo!! Ik weet het niet, ik heb het in het nederlands opgezocht maar ik heb meer het idee dat het hier gaat over de mensen die niet meer naar de kerk gaan en het geloof steeds meer en meer laten gaan en meer mee gaan doen met de wereldse dingen…. en het wel best vinden, dus eigenlijk ook wel wat er nu gaande is maar inderdaad ja als je de engelse vertaling bekijkt is dat heel anders. De vertaling ook. Tjaa het zou kunnen en ook dat is nu bezig; steeds meer vallen om door het ‘vaccin’. Goeie vraag, dingen zijn vaker anders dan je in eerste instantie leest. Helemaal met de vertalingen van tegenwoordig.
  Een hartelijke groet!

 66. @Nimue; lieve Nimue! Wat erg om te lezen….. dat is inderdaad een verschrikkelijke situatie en erg zwaar dat kan ik heel goed begrijpen!! Nu vind ik het altijd erg vervelend als mensen dan gelijk zeggen ooh ja dat heb ik ook of zoiets en over zichzelf doorgaan maar in dit geval heb ik het helaas in mijn huwelijk vroeger ook meegemaakt…. En dat is zwaar, heel erg zwaar. Maar u zit helaas ook nog met familie, collega’s etc dus dat is extra zwaar. Het zou fijn zijn als u een goeie vriendin had maar ik ben gelukkig dat Jezus uw vriend is en dat is echt waar werkelijk de állerbeste Vriend die u kan hebben! Hou vol, wat het u ook kost!!
  Ik zal voor u bidden!

  Ja ik lees de Staten vertaling. Dat is denk ik de ‘meest’ betrouwbare nog in het Nederlands. Puur omdat ik engels niet zo goed ken dat ik het begrijpbaar kan lezen.

  Uw andere vraag; wij vieren als gezin al jaren de sabbat. En wat is er daarmee een rúst binnen ons gezin gekomen! Helaas zijn wij de enige in de familie en wordt dit niet echt geaccepteerd, maar we weten voor wie wij het doen. Wij vinden het het allerbelangrijkste om God’s geboden te onderhouden en ervaren daardoor Grote Zege! En dat is absoluut geen last maar een vreugde! Naar Feestjes gaan we alleen als het niet op de Sabbat valt. (Wat niet begrepen wordt, op zijn zachts! gezegd…) De kinderen gaan niet naar een disco of café. Uit eten en dagjes weg gaan we natuurlijk wel. Wij kijken geen tv meer, maar dit puur omdat er tegenwoordig gewoon bijna niks meer opkomt wat nog normaal is of wat ons interesseert.
  We vieren geen heidense feesten zoals kerst en pasen of halloween.
  En ja, je wordt apart gevonden door de meeste en wat u beschrijft dat ervaar ik ook. Mensen zeggen wat een flauwekul en ik geloof toch ook, ik doe niks verkeerd hoor (gaan op zondag uit de kerk gelijk door naar een restaurant want God’s geboden gelden immers niet meer) en ik doe niemand kwaad, ik kom er wel. Ik hoop het echt voor ze! Echt waar. Ik bid ervoor maar ik voel me vreselijk bij hun levensstijl… wijntje hier, biertje daar en halfdronken feestjes tot twee uur in de nacht half bloot gekleed. En kerst ach gezellig toch? Wij kijken echt naar wat de bijbel erover zegt.
  Ook koop ik niet overdreven veel kleding en niet elk jaar nieuwe als het nog goed is ook al kan het financieel wel.
  U vroeg hoe wij (op dit forum) dit deden, zo doen wij het en ik hoop dat meer reageren en dat u er wat aan hebt…
  Het is moeilijk maar wij zijn allemaal, ook de kinderen, enorm gelukkig omdat we de Rijke Zegen van de Heere ontvangen en dan heb je niets meer te wensen. Maar het blijft, voor anderen, een discussiepunt maar daar moet je mee leven en je niet druk om maken. Maar voor u zal dit moeilijker zijn omdat u helemaal alleen ben. Ik wens u heel veel sterkte toe en God’s Wijsheid en Zegen!!!! Lieve groet!

 67. @Nimue
  Hoi Nimue. Spannende tijden leven we zeker in! Ik zou niet weten hoe ik zonder Yahshua (Jezus) al die moeilijke keuzes zou moeten maken en straks (lijkt het heel erg op) de verdrukking door. Maar Nimue, Hij is er altijd! Ook al lijkt dat soms niet zo en tegelijkertijd, Hij helpt je al voordat je het door hebt. Na 30 jaar op het brede pad was Hem leren kennen het mooiste geschenk wat ik ooit heb gehad. Hou vol in uw omgeving, vraag Om raad bij onze Vader. Bid om een wijs hart zoals Koning Salomo bad en bid voor uw naaste. Dat ze ook Yahshua mogen leren kennen. Hij zal u raad geven hoe om te gaan met uw naaste die anders denken.

  U zegt alleen te zijn die zo denkt in uw omgeving en dat is ook precies wat de bijbel zegt. Heilig betekend letterlijk uit de grond teks: apart gezet! En dan komen we gelijk bij uw praktische inrichting van het geloof in het dagelijks leven. Waarom apart gezet? Lees maar mee (Hem bij 8 is Yahshua)
  Matteüs 4

  8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; 9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. 11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

  Hier kunnen we al veel leren. De duivel bied hier Yahshua de wereld aan! Waarom die is toch van God (Elohim)? Elohim heeft satan de wereld gegeven met beperkte macht. Daarom spreekt Yahshua de satan niet tegen. Hij zegt alleen dat hij niet voor hem buigt. De wereld wordt geregeerd dus door de duivel. hij is de overste, de prins van deze wereld en als enige naast Elohim zelf geeft Yahshua hem zelfs de titel god! (Met kleine letter) Wij leven nu in zijn domein en daarom heeft Elohim ons apart gezet! Onze Koning is Yahshua, dus wij van zijn Koninkrijk. Belangrijk dat u dat beseft.

  Neem dat dus mee met het toetsen of iets goed is om te doen of niet. Even eten in een café. Kan. In de avond naar café of club drinken en jezelf blootstellen aan verleidingen en occulte/duivelse muziek. Gevaarlijk! Dronken zijn is sowieso een zonde. Een drankje kan. Wat voor muziek wordt er gedraaid? En niet alleen hardcore of duivelse metal is slecht. Een hoop beroemde pop muzikanten houden zich op hoog niveau ook bezig met occulte (duivelse) zaken en vermengen dat graag in hun muziek en clips. Materialisme. Zijn volgens de bijbel allemaal ijdele dingen (leeg/nietszeggend). Je hebt gewoon je primaire levens behoefte nodig! En wat leuke kleding etcc…maar Yahshua zegt ook dat het voor een kameel makkelijker is door het oog van de naald te gaan, dan dat een rijk man in de hemel komt. De liefde naar geld is de wortel van het kwaad.
  Maar het is een proces en zonde vrij worden we niet. Daarvoor heeft onze vader gelukkig de oplossing voor geschonken. Maar de bijbel is radicaal. De weg is smal en slechts WEINIGEN vinden het. Yahshua zegt als waarschuwing naar een gelovige gemeente: je bent niet koud en je bent niet warm, maar je bent lauw dus ik spuug je uit! Hij zegt ook: je hebt mijn naam aangeroepen, maar ik heb jou niet gekend. En deze laatste is het belangrijkst. Zorg voor een innerlijke continue relatie met Yahshua. U zal Hem leren kennen. En ik spreek uit ervaring. Dat is het aller aller Mooiste wat er is. Maar de weg… die gaat regel recht tegen deze in vals verpakte liefdes en door het valse licht van lucifer verblinde wereld in.

  Hij zal voor u zorgen in de diepste nood ook straks als we geen werk meer hebben, vervolgd worden en wat er ook komt. Toen Stefanus, een volger van Yahshua, zijn geloof beleide. Werd hij dood gestenigd. Voordat de eerste steen hem raakte zag hij al het koninkrijk van onze Vader!

  En ps. Kleine tip. De King James en Staten vertaling zijn beter (betrouwbaarder). Ik pak alleen de hsv erbij als ik het echt moeilijk vind uit de staten, maar dat is alleen bij sommige stukken uit het oude testament (maar dat verschilt per persoon).

  Een goed bedoelde boodschap. Voor het behoud van een geliefde ziel. En ik zal u ook meenemen in gebed.

  Vaders zegen

 68. Deze reactie kan helemaal fout zijn, dus niet zomaar klakkeloos aannemen! Ik deel het, en dan vraag ik of je 2 Thes. 2:3 zo mag toepassen, zoals ik het hieronder toepas:

  King James Bible
  Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

  Er staat: “falling away” in de King James Bijbel. Nergens anders wordt het zo vertaalt in andere bijbels.

  Stel nu, dat het waar is (En ik hoop echt van niet!!!!) dat er heel veel mensen gaan sterven aan het coronavaccin, is dat niet een falling away?

  De vraag is dus: Mag je zo die uitleg maken van falling away?

 69. @Moeke

  ´Zou iemand mij kunnen vertellen hoe je, naast je rotsvaste geloof in Jezus, volgens de bijbel moet leven in het dagelijks aardse leven? (Verleidingen van feestjes, cafebezoek, materialisme, enz enz.´

  Naast je rotsvaste geloof in Jezus heb je niet anders nodig Moeke. Feestjes? Café? iets leuks voor jezelf kopen (materialisme)? Wat is daar perse fout aan volgens de Bijbel? Dit is meer iets voor traditionele conservatieve geloofsrichtingen die dit allemaal verbieden voor hun volgers. Heb jij Jezus lief, dan mag je gerust een naar een feestje of café en kun je daar zelfs een voorbeeld zijn. Laat je niet bang maken door wat anderen vaak zeggen of beweren over hoe jij moet leven. Juist in Jezus Christus ben je vrij en hoef je geen juk meer te dragen.

 70. @Nimue schreef:
  26/10/2021 om 6:44 pm
  Graag reageer ik op je vraag hoe je volgens Bijbelse principes kunt leven. Een praktisch hulpmiddel hierbij kan zijn om jezelf de vraag te stellen ‘Zou ik dit samen met Jezus doen?’ Ik reed gisteren naar huis en had wel aardig de vaart erin. Ik stelde mezelf de vraag; ‘Zou ik zo hard rijden als Jezus naast me zat?’ Toen moest ik bekennen dat ik het dan wat rustiger aan had gedaan 😉
  Als je via mijn website een mailtje naar me stuurt kan ik je het handboek ‘Leef zoals je bedoeld bent’ toesturen (=gratis). Hiermee kun je ontdekken hoe God jou kan helpen in je dagelijkse leven en hoe je een leven kunt leiden zoals Hij het bedoeld heeft voor jou. Andere lezers mogen hier uiteraard ook gebruik van maken. Kijk op http://www.it-oersicht.nl voor het contactformulier.

 71. @Moeke. U schreef…Lieve Allen, waar ik vaak aan denk; hoe zal het met de opname gaan met de dieren…. Zullen alle dieren hier blijven of ook opgenomen worden?

  De Opname? Ik zou me daar geen minuut druk over maken want, Jeshua de Zoon van God komt spoedig terug naar planeet AARDE in Jeruzalem om voor DUIZEND JAAR Koning te worden over de gehele aarde met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs [Openbaring 14]
  Zachariah 14:9 e.v. en Openbaring 19 en 20.

  Hij zal dan ook wonderen doen in het Dierenrijk, lees maar mee in Jesaja 11:6 Dan zal de Wolf bij het Schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het Bokje; het kalf, de jonge Leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 De Koe en de Berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de Leeuw zal stro eten als het rund;

  8 Dan zal een zuigeling bij het hol van een Adder spelen en naar het nest van een giftige Slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, [SION] want de aarde zal vol zijn van Kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Shalom. Ramshoorn.

  @Nimue schreef: Zou iemand mij kunnen vertellen hoe je, naast je rotsvaste geloof in Jezus, volgens de bijbel moet leven in het dagelijks aardse leven? (Verleidingen van feestjes, cafebezoek, materialisme, enz enz. Dus leven zoals God dat wil. Ik wil dit graag goed en duidelijk kunnen overbrengen aan mijn familie, maar ook voor mezelf. Maar ik weet niet zo goed hoe…. Ze zeggen nu ja maar ik geloof wel in Jezus en ik dank hem elke avond en ik ben eerlijk, oprecht en liefdevol maar meer ben ik niet. Maar hun daden zijn het tegenovergestelde. Ikzelf ben daar ook schuldig aan want ik ben ook vol fouten.”

  We zijn allemaal vol fouten Nimue. Zelfs Petrus, volgens de RKK de eerste paus, riep eens wanhopig uit naar Jeshua….Lucas 5:8 (NBG51) Toen Simon Petrus die enorme visvangst zag, viel hij neder aan de voeten van Jeshua/Jezus en zeide: Ga uit van mij, want ik ben een Zondig mens, Here.

  Jeshua dacht daar anders over en bemoedigde Petrus met de Woorden…

  En Jeshua/Jezus zeide tot Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen.
  11En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden Hem.

  Ja, van nature zijn we allemaal zondige mensen: Lees Psalm 14 en 53 maar en Romeinen 3 en 7. Maar Jeshua is daarom juist gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is een heel proces, maar Jeshua belooft ons: Matteüs 5:48 (NBG51) Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

  Lees vaak in Exodus 19 en 20 de Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en de Bergrede van Jeshua Mattheus 5 t/m 7 en doe wat Petrus ook deed: Jeshua Navolgen en Getuigen van Hem.

  Shalom. Ramshoorn.

 72. Redactie. U schrijft: “Nicole, nu sluiten we dit onderwerp. Mvg. Mod”. Ik had na het versturen van dit bericht er al rekening mee gehouden dat het niet geplaatst zou worden, vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar wat hierover (dieren) in de bijbel staat. Bij deze hartelijk dank dat u mijn berichten over mijn dochter heeft geplaatst. Door de reacties heb ik belangrijke maatregelen kunnen treffen voor mij en mijn kinderen. (Het onderwerp heeft blijkbaar ook Kay geraakt. Hopelijk ziet nu ook hij in dat hij hiermee aan de slag moet). Nicole

  Beste Nicole, dat was ook de reden dat het beheer uw postings heeft gepubliceerd om u inzicht te geven en uw maatregelen te nemen. U doet het goed Nicole. Mvg. Mod.

 73. @Nuchter&Waakzaam. Het lijkt me toch vrij duidelijk dat hier wordt gesproken over de door mensen gemaakte afgodsbeelden die destijds welig getierd zullen hebben. Afgodsbeelden die tot niets in staat zijn (gezien hun dode en door mensen vormgegeven materiaal) maar die desondanks voor een godheid werden gehouden. Volgens mij ageert Paulus ook tegen zulke afgodsbeelden die werkelijk tot helemaal niets in staat zijn; ze kunnen zichzelf nog geen millimeter verplaatsen en zijn altijd stom en doof.

 74. Even een vraagje over deze tekst:
  KJV Jeremiah 10:
  For the customs of the people are vain: for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman, with the axe.
  4 They deck it with silver and with gold; they fasten it with nails and with hammers, that it move not.
  5 They are upright as the palm tree,

  Statenv.
  Jeremia 10

  3 Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl. 4 Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet waggele. 5 Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken; zij moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan; vreest niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen, ook zo is er geen goeddoen bij hen.

  KJV spreekt over een boom. Staten/naardense/herziene vertalingen over hout.
  Gaat dit over de kerstboom? Dit heb ik me eens laten uitleggen. Of een houten afgod? Zoals de oude uitleg in de staten.
  Of nog iets anders?

  Iemand hier zich al eens in vast gebeten?

 75. Hoi Moeke,
  Hier een uitleg. https://youtu.be/4mHtvZRX1IQ
  10 min. Weet niet of de uitleg ijsersterk is, maar in ieder geval een paar aanknopingspunten waar de bijbel er iets over vertelt. Dit heb ik alweer een hele poos geleden gezien. Aparte uitlegger maar soms interessante insteek.

 76. Moeke. Ik heb het aan mijn dochter gevraag. Volgens haar heeft zij destijds maar enkele (geesten van) dieren gezien. Zij is een echte dierenliefhebber, dus daar heeft zij op gelet. Het betrof dan huisdieren die met een geest meeliepen. Voor de rest heeft zij geen geesten van dieren gezien. Zij gaat er dan ook vanuit dat dieren rechtstreeks naar de Hemel gaan. Lieve groet, Nicole

  Nicole, nu sluiten we dit onderwerp. Mvg. Mod.

 77. Goedenavond allen,

  Wat een enge tijden leven we in…. Ik bid dat alle gelovigen blijven volharden in deze moeilijke tijden. Als ongevaccineerde krijgen we (ik) het binnenkort heel erg moeilijk….ik sta er namelijk ook echt helemaal alleen voor… mijn man verklaart me voor gek en vind de bijbel een groot sprookjesboek en mijn familie horen mij wel aan maar trekken hun eigen plan. Op mn werk sta ik ook alleen en afhankelijk van de aankomende maatregelen krijg ik het daar ook heel erg zwaar. Maar ik hou me vast aan het idee dat ik niet alleen ben.:-)

  Zou iemand mij kunnen vertellen hoe je, naast je rotsvaste geloof in Jezus, volgens de bijbel moet leven in het dagelijks aardse leven? (Verleidingen van feestjes, cafebezoek, materialisme, enz enz. Dus leven zoals God dat wil. Ik wil dit graag goed en duidelijk kunnen overbrengen aan mijn familie, maar ook voor mezelf. Maar ik weet niet zo goed hoe…. Ze zeggen nu ja maar ik geloof wel in Jezus en ik dank hem elke avond en ik ben eerlijk, oprecht en liefdevol maar meer ben ik niet. Maar hun daden zijn het tegenovergestelde. Ikzelf ben daar ook schuldig aan want ik ben ook vol fouten.
  Dank voor de reactie.

  PS de HSV bijbel was een goede keuze toch??

 78. Lieve Allen, waar ik vaak aan denk; hoe zal het met de opname gaan met de dieren…. Zullen alle dieren hier blijven of ook opgenomen worden? Ik nam altijd aan dat ze hier bleven maar toen opperde een keer iemand en die zei ja maar er zouden grote hongersnoden komen en als de dieren blijven dan kunnen ze die gaan eten (ja ook maar zolang maar toch…) en als er een hongersnood komt hoe moeten veel dieren dan eten krijgen (huisdieren, dierentuin etc.). Heeft iemand hier een idee over?
  Groetjes Moeke

 79. “De woede van de gevaccineerden die verminkt zijn en sterven zal resulteren in de vernietiging van alle sociale instellingen. Ze zullen hun regering tot de grond toe afbranden. In het kielzog van anarchie, zal een nieuwe wereldregering opstaan als “de grote redder.”
  Bron: https://www.frontnieuws.com/het-plan-vaccin-holocaust-zal-totale-anarchie-ontketenen/

  “ALS, een enorme ALS, genoeg mensen wakker worden met het simpele feit dat de meesten van ons die vandaag leven zijn bezweken aan de 20e-eeuwse (en voortdurende) listen van de duivel, hebben we een grote kans om het ware en prachtige leven te herstellen zoals God het schiep.

  Degenen met ware kennis hebben de 20e eeuw terecht “Satans eeuw” genoemd, omdat hem die hele, enorm materialistische eeuw is gegeven om ons allemaal te misleiden (zie het visioen van paus Leo XIII uit 1884) naar het lichamelijke gemak en kortzichtige genot van elke vorm van wereldse wanorde, velen van ons doen nog steeds alsof we christenen zijn terwijl ze een volledig heidens leven leiden.

  Satan heeft een lange gewoonte om de macht van God, zijn en onze schepper, die alle gebeurtenissen op aarde in een milliseconde 180 graden zou kunnen draaien als Hij dat zou willen, buiten beschouwing te laten. We hebben geen idee van wat voor herstel of tuchtiging God van ons kan verlangen bij het op de juiste manier herbouwen van de aardse systemen, maar we weten wel dat Zijn verlangen voor de mensheid is dat alle mogelijke zielen worden gered van een eeuwigheid van de kwelling van de hel, waarvan het tegenovergestelde is altijd het definitieve einde van elk plan van de duivel.

  We hebben alle kans op succes bij het creëren van een waardevol leven voor iedereen, zowel werelds als bovennatuurlijk, aangezien we met minstens miljoenen meer zijn dan degenen die de huidige kunstmatige vernietiging van het normale leven doen. Alleen al de vestiging van eerlijk geld (het afwijzen van de digitale totale controle van Bill Gates over elk mens) in elke natie zou in plaats daarvan het einde zijn van al hun wereldse macht en dat zou gewoon een begin zijn. Een echte terugkeer naar God en Zijn heerschappij is echter de eerste en absolute noodzaak voor enig blijvend succes.
  Bron: https://www.henrymakow.com/2021/10/vax-bloodbath-will-create-anarchy.html

 80. Kon het niet laten. Las toevallig net dit stukje en moest aan me laatste conversatie denken met Moeke… broeders en zusters

  1 Johannes 4

  7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;

  Fijne avond en ga in vrede

 81. @Moeke
  Dank u wel voor uw lieve reactie. Ik ben blij om te horen dat u mijn inbreng waardeert en er soms ook nog wat van op steekt.Broeders en zusters zijn we! Allen 1 in Hem. Enne u en een ieder mag mij zeker ook gewoon met je aanspreken. Ik leer hier ook van een ieder! En ik denk dat we daar nog maar zoveel mogelijk gebruik van moeten maken. Het censuur virus grijpt hard om zich heen. Maar!! Gelukkig heeft de Waarheid geen vaccin nodig.

 82. Even heel duidelijk mijn eigen persoonlijke mening,

  sommige christenen geloven in de opname,ookwel genoemd de “Rupture illusionist”
  Er zijn meer dan tweeduizend jaar mensen gemarteld (christenen), mensen vervolgt (christenen) en volgens de profetieën zal het alleen maar erger worden en nog, tot de dag van vandaag…
  en nog praten christenen alsof het lijden en de dood hen zal ontgaan, ik hoor zulke domme praat van mensen die niet eens weten wat de dood werkelijk inhoudt, alleen iets van horen zeggen.

  Er zit naar mijn persoonlijke mening dan ook niets christelijks in de visie van ego-gelovigen,
  ik denk eerder dat de Heere dan zal zeggen, ik heb u niet gekend !

 83. Moeke. U schrijft: “Maar júist ook van ‘christenen’ krijg ik deze reactie’s en ook dat is heel erg! Want hoe kunnen zulke mensen nu een kind van God zijn en dit zeggen!” Deze nare ervaring had ik ook met een dominee waar ik regelmatig meer heb gewerkt als vrijwilliger. Als ik van iemand niet zo’n reactie had verwacht was het wel van haar.

  Bij mij in de directe omgeving gaat iedereen gelukkig met respect met elkaar om. De gevaccineerden gaan gewoon met niet-gevaccineerden om, gaan bij elkaar op bezoek, geven een hand of een knuffel aan elkaar, helpen elkaar, enz. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik denk wel dat de situatie kan veranderen als de een wordt gestraft voor contact met c.q. helpen van de ander, maar hoop niet dat ik dat ga meemaken.

  Wat betreft die mensen op het terrasje (in het filmpje). Deze mensen zijn gewoon heel dom en niet de moeite waard om op te reageren. Overigens mogen ongevaccineerden ook gewoon op een terrasje zitten, toch? Ik had liever een filmpje gezien dat op het moment dat iemand door de politie uit het restaurant wordt begeleid de mensen binnen én op het terras daartegen in verweer komen. Dat zie ik in Nederland echter niet snel gebeuren. Helaas.

 84. @ Kees-Jan 24/10/2021 om 6:33 am

  Ja, dat klopt. In tegenstelling tot You Tube worden we op dit Geloofsforum gelukkig niet aangevallen omdat we gelovig zijn. En dat is een hele verademing. Geniet ervan.

  @ Moeke, @ Esther, @ Nuchter&Waakzaam : Mijn hartelijke dank voor jullie reacties.

  Vaders zegen voor u allen.

  Michaël

 85. Nicole: ja dat mag hoor, ik vind het wel heel erg….!! De mensen wisten niet dat deze zaak actief meewerkte. Heel veel zaken laten ongevaccineerden toe hoor ik van velen en die gaan ook gewoon uit eten zonder vaccin. Maar des al niet te min; het ging mij om de mensen die ‘juichen’ en klappen. Dit vind ik persoonlijk een zeer gevaarlijke zaak!!!! Heel gevaarlijk…. De maatschappij wordt nog erger dan hij al was. Ook al wist die mevrouw het wel dan nog vind ik het erg, maar dat geeft niet dat u anders denkt hoor. Ik wou hem graag delen.
  Ook tegen mij werd al gezegd wacht jij maar eens af madammeke tot het najaar en je op de ic ligt, dat ik een grote egoïst ben, geen gevoel voor de medemens etc etc. Ik trek mij daar niks van aan en vertel hun waarom ik geen prik neem die niet werkt. Maar júist ook van ‘christenen’ krijg ik deze reactie’s en ook dat is heel erg! Want hoe kunnen zulke mensen nu een kind van God zijn en dit zeggen!
  Ik hoop met u mee dat dit veranderd maar ben persoonlijk bang van niet en velen met mij…. ik ben bang dat dit alleen nog maar erger wordt!
  Hartelijke groet, Moeke

 86. Nuchter en waakzaam: nee hoor, niks geen excuus hoor, tenminste niet voor mij, ik ben juist heel erg dankbaar voor uw inbreng!! Altijd oprecht, leerzaam, boeiend én welgemeend. Ik lees het altijd goed. En dit is geen ‘slijmerij’ maar echt welgemeend! Ik leer van u en waardeer u inbreng in welke vorm dan ook. Dat bewijst het laatste filmpje wel weer….. heeel bedankt hier weer voor. Enne…. wat betreft je; ik vind dat prima hoor, we zijn allemaal broeders en zusters van elkaar en zo oud ben ik nou ook nog niet😉 ook al ben ik Moeke.

 87. Moeke. Ik heb het filmpje gezien. De betreffende vrouw had geen QR code en wist dus dat ze niet in een restaurant naar binnen mocht. De vraag is waarom ze het toch deed. En waarom ze zich vervolgens luidruchtig liet wegvoeren. Ik denk dan ook dat ze het puur deed voor de publiciteit, om aan anderen te laten zien wat er gebeurt als je toch zonder QR code ergens naar binnen gaat. Dat weten we echt wel en ik ben dan ook niet zo blij met dit soort acties. Want dit soort acties bevestigen waarom sommigen mensen het terecht vinden om ongevaccineerden slecht te behandelen (in hun ogen gedragen wij ons slecht). Wij zijn betere mensen dan zij en DAT moet je laten zien. Wij moeten er niet voor zorgen dat we worden weggejaagd, maar worden gesteund. Een voorbeeld. In de Telegraaf Online kijk ik steeds vaker wat de reacties zijn op ingezonden brieven. En dan lees ik dat mensen die ongevaccineerden demoniseren in de reacties daaronder worden terechtgewezen hiervoor. Door velen. Veelal gevaccineerden. DAT hoop ik de komende tijd te zien, dat ongevaccineerden die worden gedemoniseerd worden gesteund en dat gevaccineerden als 1 man achter de ongevaccineerden gaan staan en zeggen: “en nu is het genoeg geweest, doe normaal!”
  Dat hoop ik.

 88. Cor schreef: 24/10/2021 om 10:43 pm:

  “In veel landen worden al Christenen gedood. Zou zomaar kunnen dat dit ook ons overkomt.
  Best heftig, als je hier over nadenkt.”

  Wanneer hier in ons land en in andere Westerse landen christenen vervolgd zullen worden, hoeft je daarbij niet direct aan dodelijke vervolging te denken zoals die in Noord-Korea, China en in de moslimwereld het geval is. Maar dan in een totaal andere vorm, namelijk subtiele christenvervolging waarbij christenen nog verder germarginalsieerd worden. Dat uit zich op geniepige manieren:

  * Seculiere politieke partijen als D66 willen dat je het christelijke geloof alleen maar thuis of in de kerk mag uitoefenen;
  * Sluiting van christelijke scholen;
  * QR-code kan ook ook voor kerkdiensten en samenkomsten gaan gelden. Kerken die daar niet aan mee willen werken, zullen gesloten worden;
  * Op je werk gepest worden, omdat je christen bent. Of zelfs ontslag;
  * Christenen die gediscrimineerd worden bij sollicitaties;
  * Bespot en uitgelachen worden door collega’s, buren, familie en ‘vrienden’;
  * Geen toestemming van de gemeente krijgen om zalen te huren voor kerkdiensten, of zelfs het verbieden van evangelisatie-activiteiten, of dat de politie hardhandig optreedt wanneer christenen in het openbaar evangeliseren;
  * Christenen kunnen wel fysiek vervolgd en zelfs omgebracht worden door gewelddadige groepen en individuen. Bijv. door moslimradicalen, satanisten, extreem rechtse en extreem linkse groeperingen.

 89. https://youtu.be/_A_FDN-Vbcs
  Een die iedereen gezien moet hebben! Gaat om hetgeen wat vanaf 9:30 min begint. Kost u max 4 minuutjes. De letterlijke betekenis van het teken van het beest uit de grondtekst zoals u Xander ook beschrijft en hetgeen wat er letterlijk aan voldoet. Ook interessant voor u Xander. Ik denk dat dit vervult waar het huidige vaccin nog net te kort komt om te gelden als het teken van het beest. Had dit ook gedeeld aan Spyfromthesky onder een artikel aanvullend op zijn visie.

  @Cor
  Ik bedoelde bij mijn woord gebruik geloofsovertuigingen eigenlijk geloofsoverwegingen. Naarmate ik de bijbel weer verder studeer neem ik uw visie mee in gedachte!
  De films van Sodom en gomorra zijn mij bekend. Heeft Ron Wyat volgens mij aangetoond. Zo ook de uittocht en de ark van Noach gevonden. Zie hier een mooie docu voor allen geïnteresseerden:
  https://youtu.be/yndJLvxjt2I
  Al die soort van “mythes”. Ze liggen er gewoon!

  Excuus aan allen voor mijn taal en zinsopbouw. Soms iets te gehaast. Maar wil zoveel mogelijk overal het woord laten horen. En op zo een telefoontje helpt ook niet altijd mee. Als ik soms iemand aanspreek met je of jou. Excuus moet ook zijn u. Automatisch spreektaal sluipt er soms in.

  @Key
  Ik raad u omtrent de onderwerpen over geesten etc…ook eens dit onderwerp op Truthunedited onder spiritual warfare op te zoeken en te kijken.
  Truthunedited.com
  Of zijn kanaal onder dezelfde naam op YouTube.

  Alle dank aan iedereen op dit forum en aan Xander en zijn team! Dank aan onze Vader dat hij ons zo gezegend heeft met de nog luxe positie die we hebben. En dank dat ik hier jullie de oren van uw hoofd klets. Heeft mijn vrouw en omgeving al langer last van! Waar het hart vol van is, stroomt het van over.

 90. Het demoniseren van ongevaccineerden (zoals ik) is begonnen ziet er ongeveer zo uit:

  Iedereen die zich nu niet laat vaccineren weet dus wat hij doet: bewust (voorkombare) belasting van de zorg opschroeven en mee werken aan verdere verstoring van de reguliere, planbare zorg voor, om maar eens een greep te doen, hart- en kankerpatiënten. Zijn naasten misleiden, dus. Het idee van ‘dat ik het niet doe, maakt voor de rest toch niet uit, als die het allemaal wel doen?” staat haaks op het idee van naastenliefde, dat wil zeggen: het is gebruikmaken van naastenliefde maar het niet teruggeven.  Die IC-bedden hebben we nodig om anderen te helpen met ziekten en aandoeningen waar geen vaccin voor bestaat of kan bestaan. Het is dus nog simpeler: als je als ‘gezond’ mens ongevaccineerd blijft, ben je met niemand anders bezig dan jezelf. Een ongevaccineerde coronapatiënt ligt gemiddeld zeventien dagen op de IC; iemand uit de reguliere, planbare zorg twee dagen. Elke ongevaccineerde coronapatiënt op de IC houdt dus zeven of acht reguliere operaties op. De niet-‘acute’ patiënten lijden hier onder.  Een Wappie is een sociaal-psychologische aftakking van de normaal denkende mens die zijn habitat heeft gevonden in een welvarend land. De opvallendste kenmerken van een Wappie zijn: afwijkend en pseudowetenschappelijk denken, onduidelijke primaire angsten,   gevoelig voor meeloopgedrag en bijgeloof, een hoge mate van hypocrisie, zeer wantrouwend tegenover de regering, RIVM, statistieken en meetbare causale verbanden.

  Lukas 23:34 ‘Vader, vergeef hen (de mensen die anderen demoniseren), want ze weten niet wat ze doen’

 91. @Cor,
  Bedankt voor uw fijne reactie. Ik neem uw insteek mee in mijn geloofsovertuigingen en in de dagen die komen. De Heere zal het uiteindelijk openbaren.

  Ik vond van u deze beredenering even belangrijk:
  Kan alleen niet vertellen, wat het uur is of de dag, want deze grote verdrukking heeft een duur van 7 Bijbelse/Hebreeuwse jaren en wat het tijdstip van de genoemde schalen/trompetten., Die is alleen bij onze Almachtige Schepper bekent.

  Dus hoelang is de duur van Zijn gemeente in verdrukking?
  Maar Gods toorn, is niet bestemd voor de Bruid…

  Dit is een opname die ik zogezegd kan rijmen met de rode draad van de Bijbel en of een truc van de satan om onze waakzaamheid weg rammen Omdat hier niet de valkuilen in zitten als we denken al weg te zijn voordat het wereldwijd menens wordt. Even los gezien van individuele en of landelijke verdrukking.

  Dank u voor uw reactie!

  Vaders zegen

 92. Nuchter&Waakzaam schreef:
  24/10/2021 om 8:40 pm

  https://youtu.be/I7_92sjUcOI

  Hier nog de video, over het vernietigende Sodom en wat daar gevonden is. Er zijn meer films beschikbaar op YouTube., Maar vond deze wel bijzonder …de presentatie heeft een accent…dat vind ik wel leuk..

  Groet

 93. Nuchter&Waakzaam schreef:
  24/10/2021 om 8:40 pm
  Las een artikel .,…..

  Persoonlijk, begrijp ik de tegenstrijdigheden best wel.
  De opname, staat voor mij als vaststaand feit Nuchter en Waakzaam.,…

  Maar enige verdrukking zullen alle gelovigen meemaken.

  In veel landen worden al Christenen gedood. Zou zomaar kunnen dat dit ook ons overkomt.
  Best heftig, als je hier over nadenkt.

  Maar als ik denk aan Lot, die eigenlijk niet eens wist dat Sodom vernietigd zou worden., Maar onverwacht bezoek kreeg……omdat hij met zijn vrouw en dochters rechtvaardigen waren in Gods ogen..,…dan lijkt dit ” is” dit hetzelfde verhaal dan die van Noach. Zij moesten de stad uit, anders werden ook zij gedood.

  Stel nu dat dit wereldwijde gedoe, nu werkelijk de komende antichrist is…,wat er al aardig op lijkt, want hoe waakzaam zijn wij al niet en dagelijks zien wij als het ware pagina’s uit de Bijbel omslaan tot het einde. Zelfs het alternatieve nieuws zoals Jensen gebruikt de noemer….teken van het beest….

  Nu is Jensen niet mijn favoriete., Maar hij zegt het wel. En welk programma wel niet, je hoort het steeds vaker, ..duistere machten zijn hier mee gemoeid.

  Lot werd gered met zijn gezin….zijn vrouw kon geen afstand doen., …en draaide zich om. De hele stad is verwoest door zwavel., ..,..ik zal daar nog een film van toezenden via YouTube…de zwavel is er tot op de huidige dag van vandaag nog te vinden….

  Dus Lot met zijn gezin werd gered “voor” de toorn van God….Noach met geheel zijn gezin werd gered “voor” de toorn van God.

  Dit gebeurd ook met Zijn Gemeente “voor” de grote verdrukking.

  De schare die niet te tellen is zijn diegene die sterven of gedood worden in die grote verdrukking omdat ze “zelf” kiezen voor het geloof in Jezus.

  Kan alleen niet vertellen, wat het uur is of de dag, want deze grote verdrukking heeft een duur van 7 Bijbelse/Hebreeuwse jaren en wat het tijdstip van de genoemde schalen/trompetten., Die is alleen bij onze Almachtige Schepper bekent.

  Dus hoelang is de duur van Zijn gemeente in verdrukking?
  Maar Gods toorn, is niet bestemd voor de Bruid…

  Wij worden net als Lot., Net als Noach gered ” voor” de toorn van God.

  Groet

 94. @: DrM ..nav. {24/10/2021 om 4:04 pm}

  Het 6e zegel betreft de 2e komst van Christus onze Heer, {{de 3e Komst is bij het laatste oordeel, o.a. Openb.20:11-15}}..de 2e komst impliceert een andere voorloper ..een andere Johannes de Doper en wij kunnen weten dat het de Maleachi 3:1 bode is die komt in de [geest] van Elia.
  Elia zelf komt pas op het einde van het Messiaanse tijdperk van Vrede, Openb.20 als dan ook de antichrist zich doet kennen.. als de volheid van het kwaad [in persoon].

  Die bijbel-exegeten en vertalingen die veronderstellen dat het 6e zegeloordeel een beschrijving van het laatste oordeel betreft, hebben het een en ander dan [niet] goed onderscheiden.. een van die vertaling-en die het mis (in hun verwijzing) hebben in deze.. is de Rk Petrus Canisius vertaling.

  De valse profeet (maitreya, zichzelf de Christus noemende) kun je de religieuze antichrist noemen; in Openb.13:11+ komt hij als éérste, en dan alleen voor het 6e zegeloordeel.. dat dus een reinigings- en louteringsoordeel is maar ook een wraakgericht voor de goddelozen, Jesaja 66:14-17+.

  De volgende profetie linken zijn [niet] van katholieke huize..en ook niet evangelisch https://youtu.be/8B1sB3S-CWs het noemen van de naam antichrist in deze profetie betreft dus de religieuze “antichrist”..die in het 6e zegel, ((Jes.66:17 en Dan.7:11)) zijn dood vindt. Het pausdom of de paus betreft dus niet de antichrist.
  De 2e brief van Johannes vers 7 duidt een antichrist die de Vleeswording van Jezus Christus ontkend..dus liever Turks dan paaps, volgens Maarten Luther, is een onjuiste “exegese”.

  De volgende profetie moet ik ook duiden want deze volgende Johannes “de Doper” zal aan zich zelf sterven opdat hij bevestigd wordt met het grote Licht naar Hebreeën 4:12.. ((het Woord, het Licht treedt tussen ziel en de geest, gewrichten en merg)) https://youtu.be/kafin2DYjQk deze profetie zegt dat deze voorloper gedood wordt ..en dat moet men dus geestelijk opvatten..want om het grote Licht van de Heilige Geest (Hebr.4:12) te ontvangen moet men eerst naar ziel en geest gereinigd worden. https://youtu.be/23MUptafMUo

  https://youtu.be/RUlLgXFCI34 ..de voorloper (John-Johannes) zal als resultaat, gevolg van die reiniging als lichtglans uit-stralen ..als teken van de glorie van de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn eerste fase naar Jesaja 65:17-[20]+ waar de dood nog aanwezig is.
  https://youtu.be/KGd-7cyOAt4
  •••••••

 95. Las een artikel van het super betrouwbare NOS! In dit geval helaas wel ben ik bang. Oostenrijk wilt alleen ongevaccineerden in lockdown dwingen. Eerst stap is alleen publieke plaatsen bij 300 op IC. Als het 600 wordt dan mogen ongevaccineerden ALLEEN nog maar naar buiten voor specifieke doeleinden!!! Als parelellen met de 2de wereld oorlog nu nog niet getrokken mogen worden omdat de slachtoffers van destijds zich gekwetst voelen kennen ze hun eigen geschiedenis niet! (Zal ook wel gecontroleerde oppositie onzin zijn)

  Voor de gene die de opname voor de verdrukking zo belangrijk vinden. We gaan het denk ik snel genoeg meemaken of jullie gelijk hebben. Ik hou er rekening mee van niet. Heb ik geen risico opdat ik denk al weg te zijn voordat ik misleid wordt en/of ik dingen accepteer waar onze Schepper niet blij van wordt. Yahshua is onze ark, maar we moeten de storm en regen nog wel even door. We moeten alleen volhouden aan boord te blijven. En dat is in een storm soms best lastig! Zo lees ik ook openbaringen 3:10. Ik weet dat er theologische beredeneringen/onderbouwingen zijn voor de opname voor de verdrukking en tegen. Ik zelf geloof door de gehele rode draad van de Bijbel mee te nemen en die teksten zo te toetsen die daar wat over zeggen dat er geen opname voor de verdrukking is. Lees heel Daniël 3 en het is zo toe te passen op het onze tijd. Niet buigen voor het gouden beeld is nu nee zeggen tegen sommige dingen van het systeem. Ook toen dachten vast een hoop mensen er luchtig over. Het stelt vast niks voor joh even buigen. Dan mag je de vruchten blijven plukken van het koninkrijk. niks is nieuw onder de zon. Sadrach, Mesach en Abéd-nego, moesten wel de oven in maar de Heere hield ze veilig. Wij moeten straks ook de verdrukking door maar Hij helpt ons er doorheen. Mensen veranderen maar Elohim is getrouw en blijft altijd Hetzelfde. Heb ik ongelijk dan valt het alleen maar mee. Maar zit ik wel veilig. Of sla ik de plank echt volledig mis. Dan hoor ik het graag. Ik heb respect voor een ieder zijn onderbouwing maar ik ben wel waakzaam voor de gevaren die er eventueel in kunnen zitten.

  En hoe zwaar het ook is en misschien wel dwaasheid, maar ik wil eigenlijk wel het ware licht van onze Vader, als een spiegeltje weerkaatsen in die straks complete duistere wereld. Net zoals de apostelen deden. En als dat moet zal Hij, de Leeuw van Judah, mij en mijn familie alle kracht geven die nodig is te doorstaan zodat de oogst rijp en groot mag zijn!

  Geprezen onze Alpha en Omega. Beloofd heeft Hij onze Verlosser!
  Alle glorie aan onze Verlosser! Die gekomen is en weer terug zal komen!

 96. ‘Ik zie het ‘
  De nieuwste Jensen Show met o.a. een verwijzing naar de Bijbel, het teken van het Beest, de motie van Wilders die niet is gesteund door VVD D66 CDA en CU en beoogt meer personeel in de zorg en Jensen die het daarmee eens is want de zorg was helemaal niet overbelast! Het werd Gommers ook gevraagd en hij was ermee eens. Het is psychologie en men doet alsof er een probleem is maar dat is er niet, er is geen probleem van overbelasting. En er is ook geen pandemie! Maar dat zegt de politiek natuurlijk niet LOL.
  De ‘ oplossingen ‘ van het probleem dat geen probleem is , dat creëert een werkelijk probleem! De ziekenhuizen die vol lopen door de vaccins waardoor het menselijk immuunsysteem zeer wordt geschaad tot vernietigd.
  Met de leugens dat ongevaccineerden de IC’s doen vollopen.
  Enfin oordeelt uzelf: ( vanaf 23 m )

  https://jensen.nl/het-geen-probleem-probleem-de-jensen-show-401/?

 97. Op https://www.raptureready.com/2021/10/24/the-new-moral-code-by-daymond-duck/ “The New Moral Code :: By Daymond Duck” o.a. het volgende:

  “Five, concerning world government: on Oct. 15, 2021, Messianic Jew, author, and prophecy teacher Monte Judah said on his “Messianic World Update, “The UN, as I shared with you earlier, originally had a long-range plan to do this (to establish a digital currency and world government) based on the due date of the year 2030. They have now formally accelerated that date, and the UN has now formally announced that the world will be going to a world global government in the year 2023…. It sounds like a great, grand conspiracy. It is not a conspiracy. It was a conspiracy back 10-20 years ago, but it is being implemented now.”

  Here is a link to his video:

  https://www.messianicworldupdate.com/latest-update

  De regering van de antichrist wellicht al aan de macht in 2023, i.p.v. 2030, dat is nog veel sneller dan verwacht. Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=3QHrucMSGNo “BREAKING NEWS – United Nations MOVES UP Agenda 2030 to 2023! One World Government Begins”.

 98. Kay. Ik heb oa deze gebeden gebruikt, samen met mijn kinderen:

  Aan Jezus de Verlosser:
  Ik bid u mij te bevrijden van elke slechte aanwezigheid en van elke invloed van de boze.
  Ik vraag u in uw Heilige Naam, ik vraag u om uw Heilige Wonden, ik vraag u om uw Kruis.
  Het bloed en water dat van uw zijde stroomde, kwam op mij neer om mij te zuiveren, mij te bevrijden en mij te genezen. Amen!

  Aan Jezus de Verlosser
  Verdrijf de krachten van het kwaad van mij, vernietig ze, zodat ik me goed kan voelen en goed kan doen. Dood het kwaad, hekserij, zwarte magie, zwarte massa, biljetten, banden, vloeken, het boze oog van mij weg; de duivelse plaag, het duivelse bezit, de duivelse obsessie; alles wat slecht is, zonde, afgunst, jaloezie, verraad; fysieke, mentale, spirituele, duivelse ziekte.
  Verbrand al dit kwaad in de hel, want ze hoeven mij en enig ander wezen ter wereld nooit meer aan te raken. Ik vraag U om alle onreine geesten, alle aanwezigheden die me lastig vallen, om uit mijn leven te verwijderen. Ik vraag u om hen en terug te sturen naar de eeuwige hel, geketend door St. Michael de Aartsengel. Amen.

 99. Beste Ludwig
  Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn EIGEN begeerte. Dat heet dan een verzoeking. Een beproeving kan op velerlei wijze over ons leven komen, daarmee wil God ons ” testen” wat er in ons hart is, of wij Hem wel zo lief hebben als we zeggen, want in de beproeving worden we vaak verzocht tot allerlei soort van kwaad of kwade gedachten. Maar het heerlijke is dat we in de verzoeking stand kunnen houden!! Door eenvoudig NEE te zeggen tegen die kwade gedachten en of gevoelens en alles wat in ons vlees woont en zich in die verzoeking aandient. Wist je trouwens dat Jezus op dezelfde manier als wij verzocht is geworden? Laat dat eens op je inwerken en dan zul je ontdekken welk een kolossale weg er voor ons ligt om te bewandelen, want dat wil zeggen dat we Jezus kunnen navolgen in zijn lijden, n.l. het dagelijkse lijden in het vlees waarover zoveel gesproken wordt door onze apostel Paulus.

 100. Dag @Moderator, mijn berichtje is gister niet geplaatst in antwoord op @Cor.
  Wat is daar de reden van? Zit ie in spambox? Dan mag u de tekst hieronder vergeten!
  Tekst verwijderd. Mod.

  Key, dit is een bijbels Geloofsforum. Het zien van overleden mensen/zielen en daar mogelijk contact mee hebben in welke vorm dan ook is niet uit God. Dat een mens dat kan zien is geen gave van God Geest maar een geestelijke occulte belasting, vaak uit het voorgeslacht. Die occulte belasting kan ongedaan gemaakt worden door het volkomen af te wijzen en dit in gebed verbreken bij Jezus Christus te brengen.
  Dat u daar anders over denkt, wil niet zeggen dat u gelijk heeft en wij geven u daar geen platform voor.
  U kunt zelf de bijbel daarover raadplegen. Er zullen vast mede gelovigen hier zijn die u daarbij willen helpen. Mod.

 101. Hoi allemaal een vraagje in vers 10 staat verzoeken maar op wat heeft dat betrekking?
  De zondagskerken ieder met verschillende uitleg over de bijbel?
  Het geloof forum met verschillende interpretatie?
  De media? Zoals coronna nieuws?
  De politiek? Zoals vrijheid en veiligheid als je coronna pas hebt?
  Of wil verzoeken iets anders betekenen?

  Openbaring 3
  10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.
  11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
  12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.
  13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

 102. @Nicole

  Ik ben heel erg blij dat u wat aan de uitleg van Truthunedited heeft gehad. Ik heb ze enige tijd ook gezien en ga dat binnenkort weer eens doen. Ik heb dat ook nodig. Ook ik zet soms de deur open voor de kwade machten. Ik laat me verleiden door iets leuks als muziek of toch nog iets kijken op tv wat op het randje is. Ik kan me soms boos maken of aantrekkelijke schaars geklede vrouwen op straat die me uitlokken om toch te kijken. Zo hebben we onze persoonlijke vleselijke zwaktes, ook afhankelijk van je rugzak van je verleden en daar een strijd tegen. En dan hebben we ook de strijd met geestelijke en wereldse machten zoals Efeze 6 benoemd. Als ik dan weer naar zo een duidelijke, maar keihard radicale uitleg van Truthunedited kijk maakt me dat weer scherp. Ik heb dan ook veel van hem geleerd. Hij neemt de bijbel radicaal zoals die is en weet het duidelijk uit te leggen, praktische te maken en heel erg waakzaam. Ik gebruik zijn uitleggingen dan ook vaak om door te sturen naar anderen die nieuw zijn en de Bijbel willen leren begrijpen of voor Christenen ter verdieping of broederlijke vermaning. Over bijna alle onderwerpen heeft hij wel een goede uitleg. Ik kan dan ook een ieder adviseren zijn site te bezoeken of op YouTube op te zoeken. Voor eigen groei en eventueel voor dierbare, kennisen en vrienden om ons heen.

  Prachtig dat u zo het geloof in onze Verlosser heeft omarmt en ook toepast in het leven. Ik waardeer het dat u zo open uw ervaringen deelt. Ik wens u alle leiding, zegen en een wijs hart toe door onze Vader.

  Alle glorie aan onze Koning onze Zaligmaker Yahshua HaMashiach!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *