6498

 1. Ik ontvang iedere ochtend een tekst uit de bijbel via Daily Verses.net. Vanmorgen kreeg ik een (mooi) deel van Psalm 139. Ik heb de hele psalm gelezen en trof toen onderstaande tekst aan.
  Kan iemand mij uitleggen wat de betekenis is van vers 8 en 21 (mbt het dodenrijk (overleden mensen) en gevoelens van haat (ipv liefde)?

  Psalm 139
  8 Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar.
  Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók.

  21 Heer, ik haat de mensen die U haten.
  Ik heb een hekel aan de mensen die zich tegen U verzetten!
  22 Ik haat hen met mijn hele hart.
  Ze zijn mijn vijanden.

 2. @Michaël ;-{> 23/10/2021 om 5:11 pm

  Hallo Michaël,
  Wat leuk u hier te treffen! We hebben veel zaadjes geplant samen op YouTube, hopelijk vallen ze in goede aarde.
  Het is inderdaad mijn eerste keer op dit forum. Neem aan dat we hier Mattheüs 5:11-12 niet nodig zullen hebben, haha.

  Ik wens u Gods rijkste zegen.

  Met vriendelijke groet,
  Kees-Jan

 3. @ Kees-Jan 23/10/2021 om 4:10 pm

  Hallo Kees-Jan,

  Wat een verrassing om u ook hier aan te treffen. Of heeft u hier al eerder geschreven? Ik ken u van YouTube waar u altijd bemoedigende Bijbelteksten plaats. Waar ik dan met plezier op reageerde. Waarna u en ik dan meestal weer aangevallen werden door de goddelozen. Waarop wij elkaar weer bemoedigden met o.a. Mattheüs 5:11-12

  ”Zalig bent u als men u smaad en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
  Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn.”

  Ik wens u een heel fijn weekend en Gods rijkste zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

  p.s. Mocht u nu inderdaad voor het eerst op dit Geloofsforum zijn, dan wens ik u:
  VAN HARTE WELKOM !

 4. Johannes 14: 27
  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld u geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

 5. Aan @: Schoonheid Godsaanbidder..nav. [22/10/2021 om 11:35 am]

  Je/u schreef:
  ••Kunt u toelichten waar het staat dat zielen opgenomen worden? Want ik lees dat ook niet in the book of Revelation. Daar staat dat we een glorified body zullen krijgen••

  Matt.24:40-41 impliceert dat de één opgenomen wordt onder de uitverkorenen..de ander achtergelaten d.i. uitgesloten van het eeuwig geluk.
  De gelijkenissen in het volgende hoofdstuk 25 stellen ons het lot voor dat diegenen zal treffen bij de komst van de Drie-Ene God in het vóórlaatste oordeel..het 6e zegel.

  Dat de zielen worden opgenomen in het 6e zegeloordeel staat dan wel [niet] in de h.Schrift maar in Openb.6:14 staat er: •En de hemel [week terug] als een boekrol die wordt opgerold••

  Ook Jesaja 66:14-19+ en 2Thess.2:2 als de Dag des Heren betreffen het 6e zegeloordeel en ook daar gaat om de gehele mensheid die Hem zullen zien..dan zou de gehele mensheid dus opgenomen moeten worden.. daarbij is het laatste oordeel in Openb.20:11-15 géén reinigingsoordeel, maar komt daar alles terstond tot het gericht..het is vanzelfsprekend dat de Rechtvaardigen dan niets te vrezen hebben want zij hebben aan de verlossende genaden beantwoord.

  Mijn betoog toont aan dat de bijbel zelf vaker uitnodigt tot (logische) gevolgtrekkingen.. vandaar dan ook dat de bijbel soms in bepaalde teksten zich zeer summier uitdrukt.
  Zo ook betrof het de bijbel-exegese onder de Joden in het oude testament.. en hetgeen onder het leergezag viel.
  Dus zeggen dat iets niet in de bijbel staat en het daarom niet telt….loopt mank..om het zo te zeggen.

 6. Nuchter&Waakzaam. Dank nogmaals voor de video. Deze heb ik inmiddels bekeken. Heel interessant wat er wordt gezegd over de deur (ik noem het een ‘poort’) die je onbewust open zet voor bepaalde krachten. Ik heb een hooggevoelig kind, dus ik toets regelmatig bij haar of iets voor haar goed voelt of niet.

  Ik voelde mij na het zien van deze video aangetrokken tot deze video, op dezelfde site: https://www.youtube.com/watch?v=A5L1q7Zydg8&list=PLMHz47yo7Bd2vuVhSBphrzuuPNGZSnRyR&index=4

  Deze gaat over het je spiritueel wapenen tegen negatieve krachten. En dat veel mensen helaas vooral gericht zijn op dreigingen die je met je ogen kunt zien. En doordat zij de huidige dreigingen niet met eigen ogen kunnen zien geloven ze het ook niet. En omdat zij niet geloven zien zij het niet. Waardoor zij niet voorbereid zijn op wat er aan de gang is c.q. wat komen gaat.

  Ik moet ineens weer aan mijn gesprek met de dominee denken. Zij gelooft in God, maar ziet niet. Zij gelooft wat Rutte en De Jonge zeggen en is dus ook volledig gevaccineerd. Onbegrijpelijk vind ik dat. Terwijl Hij bij mij, iemand die niet is opgegroeid met het Woord van God, in mijn hart zit. En ja, ik besef nu dat ik regelmatig, maar onbewust en onbedoeld, deuren heb opengezet. Dat heeft Hij mij laten zien, via jullie. Zoals Hij eigenlijk mijn hele leven al veel mensen heeft ‘gebruikt’, waardoor ik mij uiteindelijk sterk genoeg voelde om mij te kunnen losmaken (oa van mijn eigen familie) en nu het smalle pad bewandel. Dat wandelen gaat met vallen en opstaan (al dan niet omdat ik de neiging heb om te grote stappen te nemen 😉 en regelmatig vraag ik mij dan ook af of dit pad wel voor mij bestemd is. Op zulke momenten ‘gebruikt’ Hij mensen zoals jullie om mij te bemoedigen om weer op te staan en door te gaan.

  Sinds ik Hem leer kennen weet ik dat ik eigenlijk nooit alleen was, ook als kind niet. God was er altijd en heeft ervoor gezorgd dat er altijd iemand was die mij hielp met opstaan als ik op de grond was geduwd. Ik heb mijn verleden achter mij kunnen laten en ben inmiddels volledig hersteld. Ik sta weer in mijn kracht en ben er weer klaar voor om de (spirituele) wapens te hanteren. Samen met jullie en vele anderen ga ik vol vertrouwen de strijd aan tegen het Kwade. Door goed te doen voor anderen en hiermee Licht te brengen in de duisternis.

  Lieve groet, Nicole

 7. Key schreef:
  22/10/2021 om 2:51 pm
  @Nicole, de moderator heeft mijn tekst aangepast, en gedeelten verwijderd. Dat is zijn/haar goed recht.
  Immers, ik ben te gast hier op dit forum en zal me nu aan die ene onzichtbare regel van de moderator houden.
  Blijkbaar is geesten zien fout, en komt dat alles uit de koker van satan……..enz..

  Hallo Key,….misschien lees ik het niet goed, maar dacht enige frustratie te zien omtrent het fenomeen “geesten zien is fout”….

  Wil niet ontkennen dat er geesten zijn,.dan wel het oproepen van overleden personen. U bent wellicht op de hoogte van Koning Saul en wat hij deed…..

  Daarom lees het hele verhaal van Koning Saul eens opnieuw en ontdek zijn verlies in het geloof en daardoor vlucht in wat God verboden had te doen.

  God laat dus duidelijk zien, dat als je het occulte toegang geeft in je leven, dit je ondergang betekend. Het bestaan van het oproepen van doden “bestaat” dus werkelijk, maar daarmee verbreek je alle connectie met de Here.

  De enige conclusie die je moet maken is dat God/Jezus boven al wat Hij Geschapen heeft zijn almacht heeft. God is de Alfa en de Omega., het begin en het einde en in dit vaststaand feit zijn wij allen die in Hem geloven behouden en zullen voor eeuwig met Hem zijn.

  Je mag jezelf de vraag stellen en dit geld dus.,… voor vele die gekweld gaan onder het juk van occulte zaken, zoals het oproepen van geesten zich niet “kunnen” concentreren op Jezus.

  Want de dood is ingesteld door God., Zijn Verlossing is het vleesgeworden Woord Jezus Christus. Elk gelovig mens roept de Here aan en zal zich daarmee verheugen tot de volledige waarheid. Doe je dit niet, ben je vervuld met angst, of ben je in bezit van demonische gedachten…..dan is Gods Geest niet aanwezig.

  Daarom voor elk mens die gekweld gaat onder het juk van demonische gedachten., Roep de naam van Jezus aan en Hij zal u verlossen en u opnemen in zijn koninkrijk.

  Denk niet aards,…het dodenrijk behoort God toe.,

  Hij heeft u zo prachtig mooi gemaakt., Elk mens behoort Hem toe., als je dit beseft dan komt Zijn Geest in u en bent u verzegeld tot in de eeuwigheid.

  Groet

 8. @Allen. Hierbij mijn laatste bericht over mijn dochter. Ik ben uiteindelijk blij dat ik dit aan jullie heb voorgelegd. In eerste instantie voelde het als een opluchting om het met jullie te delen, maar door alle berichten raakte ik ook lichtelijk in paniek. Ik realiseerde mij gelukkig al snel dat angst juist het negatieve aantrekt en hen sterker maakt. Ik heb inmiddels met mijn kinderen – ieder hardop – oa gebeden voor verdrijving van satan en zijn onderdanen uit ons leven.

  Veel liefs. Nicole

 9. Hallo beste @Michaël, heel bedankt voor de quote/gedichtje en de mooie links! Ja wat kun je mensen, maar ook dieren, soms erg missen hè? Maar wat een rust als je idd weet dat ze veilig en geborgen zijn nu!
  Ik wens u een gezegende Sabbath en God’s Zegen!! Hartelijke groeten van Moeke.🙂

 10. @Casandro
  Wilde al wat eerder op uw berichten antwoorden, maar daar nog niet even de tijd voor gehad. Over die Griekse wijsheer waar u al enige tijd naar refereerde wist ik even niet wat te zeggen. Ken deze man niet, dus sloeg er niet op aan. Wat the new age movement betreft. Typisch weer zo een verpakte, soort van wijze “mooie liefdes” boodschap. Afkomstig van het valse licht van lucifer. Spiegel de bijbel er maar naast en het zegt al genoeg. En daarbij de wereldse info: Kijk wie o.a. de grote leraren van die movement zijn. Mv. Blavatsky. Valt genoeg over te zeggen. Over vele valse stromingen en invloeden.

  Ook heb ik nog even naar uw stukje film met muziek van Beethoven gekeken en geluisterd. Mooie boodschap. Wel was ik een klein beetje waakzaam met de groep die de wereld kleur geeft in het begin van de film. Deed me een beetje denken aan een mix van hippie en lhbtqi (zo iets) beweging. Maar dat is misschien wat te kort door de bocht. Ik vind ook veel klassiek erg mooi. Ook van Beethoven. Ook de opera van hem de tot slot het bekende slot van zijn 9de symfonie gebruikt in het filmpje. Maar (niet bij alle componisten!) vraag me toch wel eens af waarom Mozart zijn 41ste symfonie naar Jupiter vernoemd en dat stuk de Vuurvogel (Phoenix) van Stravinsky. Ik wil u in iedere geval meegeven dat ik uw reacties met veel interesse lees. En ben blij te zien de inzet van u om mensen te roepen naar onze ware Verlosser:
  Yahshuah HaMashiach. Onze Messias!

  Hoop nog veel van u te horen.

  Vaders zegen

 11. Hallo allemaal…

  Hallo Nicole… over uw dochter… dat is zeker niet fijn.
  Zoals Nuchter&Waakzaam zo héél duidelijk stelt… zo zie ik dat ook.
  Alleen de Heere Jezus Christus kan haar van haar ”gave”’ bevrijden.

  Eigenlijk is het geen gave, het is een regelrechte verschrikking.
  Het begint allemaal zo onschuldig… het voelt goed, om dode mensen te redden.
  Het is demonisch… en komt zeker niet van onze Hemelse Vader en Zijn Zoon Jezus.

  Dankbaar dat u Nicole, de levende God en Jezus Christus heeft leren kennen.
  U en uw kinderen kunnen gewoon bidden, of de Macht van Jezus jullie wilt helpen, en van wilt bevrijden.
  HIJ, de Heere Jezus is toch de enigste die dat kan… en de kracht en autoriteit heeft.
  En er wordt voor jullie gebeden.

  Lieve meid, veel sterkte van onze Heere Jezus jullie zo toegewenst.
  Jullie zijn zo kostbaar in de ogen van onze hemelse Vaders. Daarom gaf Hij Zijn Zoon, om juist de banden van de boze te doorbreken en teniet te doen.
  Ook de Heere Jezus heeft jullie lief.

  Vaders zegen, liefde en bescherming om jullie samen heen.
  En liefs, Esther.

  ~~~~~~~
  Hallo lieve broeder Michaël… mooi hoe je het zegt, ””dat mijn moeder vandaag haar 8e hemelse verjaardag viert”.’
  En dat je nog een broer had, Bert (voluit: Lambertus).
  Wat heb je toch veel meegemaakt, Michaël. En dierbaren verloren.

  Wat toch een enorme troost… dat we ze weer terugzien. Bij Jezus in Zijn Koninkrijk.
  Géén verdriet, geen dood, geen pijn en ziekte.
  Alles wordt schoon en rein.
  “”En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, IK maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar”. Open. 21 : 5.

  Wij mogen vasthouden, alle dagen weer, dat Jezus woorden, waarachtig en betrouwbaar zijn.
  Voor ons allen, voor ieder die haar/zijn hart opent voor HEM.

  Michaël… ook voor jou, de kracht van onzer aller Heere Jezus, om je heen.
  En lieve groeten, Esther.

 12. Spyfromthesky
  Vandaag pas las ik dat je weer schrijft hier op deze site.
  Fijn dat je weer beter bent.
  Al begrijp ik dat er nog beperkingen zijn.
  Ik wens je toe dat deze beperkingen ook snel zullen verdwijnen
  Heel veel sterkte en Gods nabijheid met je verder herstel.
  Shalom
  Anna

 13. Nuchter&Waakzaam. Heel attent. Ik heb geen problemen met Engels, dus ik kan de video prima beluisteren. Fijn dat u voor ons wilt bidden. Dank u.

  Allen. Sinds ik mijn dochter heb verteld dat God haar kan helpen met haar ‘gave’ bidden mijn beide dochters. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ik ben echt heel trots op hen en ik ben er dan ook van overtuigd dat zij veilig zijn. Ik heb er nog eens goed over nagedacht en denk dat het feit dat zij dit kon (inmiddels is haar gave al 2 jaar geblokkeerd) te maken heeft met mijn karma. Ik ben daarmee aan het werk gegaan, maar voel sinds een tijdje de druk om daar haast achter te zetten. Hetgeen een van de redenen is waarom ik een bijbelstudie volg en met veel interesse jullie bijdragen lees.

  Lieve groet, Nicole Drenth

 14. @Michaël ;-{>

  U bedankt voor uw mooie mooie aanvulling op 1 Johannes 2.

 15. @Nicole
  Ik heb dit nog even voor u opgezocht:
  https://youtube.com/playlist?list=PLMHz47yo7Bd2vuVhSBphrzuuPNGZSnRyR
  Als de link niet werkt
  YouTube: Truthunedited: spiritual warfare.
  Als u de Engelse taal machtig bent. Zijn 7 (korte)delen en erg leerzaam. Als u de Engelse taal niet machtig bent is er dit boekje:
  Occulte machten en bevrijding
  Auteur: prof, dr M.J. paul

  Misschien heeft u er wat aan. Verder zeg ik er niks meer over. Behalve als u ernaar vraagt;) Ik zal ook voor u en uw dochter bidden.

  Vaders zegen

 16. @Nicole, de moderator heeft mijn tekst aangepast, en gedeelten verwijderd. Dat is zijn/haar goed recht.
  Immers, ik ben te gast hier op dit forum en zal me nu aan die ene onzichtbare regel van de moderator houden.
  Blijkbaar is geesten zien fout, en komt dat alles uit de koker van satan, zonder onderscheid, volgens de moderator. Beste Key, geesten zien van overleden mensen , is nooit uit God.
  Een wedergeboren christenen kan door Gods geest geleid worden of visioenen krijgen of profeteren.
  Maar ook dan dient dat door de gemeente beproefd ( gave van onderscheid des geesten) te worden. Mod.

  Kan er dus niet meer verder op ingaan.

  Maar hoe dan ook: wij kunnen hier van alles aandragen en wikken, je dochter zal zelf beschikken.

  Doch deze wil ik graag delen:
  *** Bijbel draagt ons op om te onderzoeken welke geest tot ons spreekt.
  1 Joh. 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn;

  *** Hoe beproef je die geesten om te kijken of ze uit God zijn?
  1 Joh. 4: 2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
  3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist,

  1 Cor. 12: 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest.

  1 Joh. 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
  23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

 17. @ Nicole:

  Dit schoot me ook te binnen: u gaf aan zelf een nare jeugd gehad te hebben. Dit is in mijn optiek een duidelijke verwijzing naar een “family curse”.

  Het belangrijkste is dat uw dochter bekeert naar jezus. Alleen dan ben je van al die vloeken AF. Aangezien bekeren naar Jezus iets is wat vanuit het hart gebeurt kan zij dat alleen ZELF doen. Wellicht kan iemand anders hier daar goede tips over geven?

  Helder en bijbels Schoonheid godsaanbidder , compliment. Mod.

  @allen???

 18. @Jo

  Bedankt voor uw reactie, en verduidelijkingen 😀

  Ik ben pas een half jaar bekeerd (was wel al jaren hiervoor met Jezus bezig maar door continue drukte en foolishness niet aan de Bijbel begonnen).

  Er is zoveel om te weten wat betreft de Bijbel, ik vraag mij weleens af of het niet meerdere generaties kost om het gehele boek te doorgronden. Wat weer onderstreept hoezeer het het echte woord van God is :).

  Wat betreft de opname, zichtbaar of onzichtbaar, weet ik niet. De een zegt dit en de ander zegt dat. Ik lees in Mattheus dat mensen fysiek zullen verdwijnen? Zo van 2 staan in het veld, en 1 zal meegenomen worden. Maar ik weet het gewoon niet. Het wordt hoe dan ook geweldig! Kunt u toelichten waar het staat dat zielen opgenomen worden? Want ik lees dat ook niet in the book of Revelation. Daar staat dat we een glorified body zullen krijgen? Ik snap het gewoon helemaal nog niet. Aaargh hahaha

  Ik heb in ieder geval weer wat geleerd, waarvoor heel hartelijk dank. Ook leuk om te weten dat u ook tijdens huishoudelijk werk met Het Woord bezig bent!

  Ik zal uw aanpassingen verwerken in mijn te versturen brief. Altijd goed. Ik doe mijn best om eea te verwoorden naar mijn dochter maar ik merk dat het ontzettend lastig is. Dus nogmaals bedankt ❤️❤️❤️

  @ Nicole:
  Wat ontzettend naar dat uw dochter lastiggevallen wordt door demonen. Als de ziel naar de hemel of de hel gaat laat het geen twijfel dat “geesten” hier gewoon demonen zijn. Daarom ook dat ze zich altijd voordoen als vermoorde/verminkte “mensen”. Dit allemaal om je angst aan te jagen. Het is nooit eens leuk/positief/mooi. Als ik aangevallen word kan ik altijd naar Jezus roepen, en om hulp vragen. Ik raad u aan om deze tip te geven aan uw dochter. Ze zal zien hoe snel ze vluchten! Jezus kan een engel ter bescherming sturen via God. Er zijn meerdere manieren waarop deze wezens zich aan je kunnen openbaren zoals gamen, horrorfilms, sjamanische maskers, bezoeken van een mummy, harry potter boeken, maar ook een vervloeking van een (jaloerse) anonieme of bekende persoon. Dit vervloeken van mensen is in de cultuur van de islam, hinduisme etc etc heel normaal. Ook hulp van “witte” heksen, reikie, energy healing, mediums, third eye opening, chakrahealing, mantra’s, kaarsjes opsteken met bepaalde intenties, healing met stenen allemaal hekserij en witchcraft. Heel ver weg van blijven hoe goed iemand het ook bedoeld. Er zijn heel veel mensen die tegenwoordig die zich hiermee bezighouden ook al ervaren zijn het zelf niet zo. Ik hoop dat deze tips u kunnen helpen 🙏🏻❤️ Het is geen gave maar een curse. Een regelrechte nachtmerrie, en wederom heel veel deceit. Ook overmatig alcoholgebruik of zondevol gedrag in huis kan dit triggeren. The lion is roaring at your door seeking whomever he may devour.

 19. Aan @: Nieuw Begin; ..nav. {21/10/2021 om 5:33 pm},

  Wat David Sorensen zegt over de geschiedkundige informatie over de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 en de toenmalige “Weder-komst” impliceert een dubbele vervulling.. ik persoonlijk geloof in die betreffende geschiedkundige informatie.

  Maar dat is de grote vergissing van David Sorensen dat hij geen verband ziet met het vóórlaatste reinigingsoordeel in het 6e zegel, (Openb.6:12-17..in Jesaja 66:14-17+ ..en o.a. Maleachi 3:1-5).. helaas vervalt hij dus in een eenzijdige gebrekkige eindtijd verkondiging.

  Gods raadsbesluit over de Jongste Dag..(bij het laatste oordeel)..staat in schuine letters als duiding boven het 6e zegel in de katholieke Petrus Canisius vertaling..en ook dat is [on]juist.. dus ook hier is er een gebrek aan een volledig eindtijd inzicht.. men hoeft elkaar daarom dan nog niet te verketteren ! zoals in zekere zin gebeurt met David Sorensen.
  Die katholieke vertaling uit de grondtekst is een volksbijbel en is dus [geen] studiebijbel.

 20. Allen. Hartelijk dank voor alle reacties mbt mijn dochter. Ik moet het eerst even laten bezinken voordat ik ermee aan de slag kan. En dan moet ik nog bedenken hoe ik hiermee het beste om kan gaan, welk gebed passend is, enz. Ik heb God al om raad gevraagd hierbij. Lieve groet, Nicole

 21. Nicole schreef: 21/10/2021 om 6:13 pm:
  willy schreef: 21/10/2021 om 2:35 pm:

  De Bijbel leert heel duidelijk dat overledenen niet terug kunnen keren. In het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus in Lukas 16:19-31 schrijft de Heere Jezus dat overledenen niet eens terug kunnen keren om zich aan familileden te tonen. Zie https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/16 “De rijke man en de bedelaar Lazarus”.

 22. @allen: en nu iets heel anders… kijk maar vooral luister (Nederlands gezongen) naar de ouverture van FIDELIO, de enige opera die ene Ludwig van Beethoven heeft gecreëerd. Dit animatiefilpmje duurt slechts een een kwartiertje, maar je kan er heel veel hoop en troost uit putten, omdat de LIEFDE altijd overwint. ‘Fidelio’ betekent zoveel als ‘ik vertrouw’, laat ons daarom TROUW blijven aan onze Heer Jezus Christus, ondanks de zware verdrukkingen die ons allemaal te wachten staan…
  Geniet er van:
  https://www.youtube.com/watch?v=V3qMICa9zFg&list=RDV3qMICa9zFg&start_radio=1

 23. It is well with my soul / Het is goed met mijn ziel

  In mijn reactie aan Moeke, van eerder vandaag, schreef ik een quote van mijn moeder : Liefde is Loslaten. En vreemd genoeg realiseerde ik me op dat moment niet eens: dat mijn moeder vandaag haar 8e hemelse verjaardag viert.

  Op haar uitvaart wilde mijn Ma het lied dat Christy Sutherland bij Hour Of Power had gezongen. Omdat die originele versie (op YouTube) niet synchroon loopt, en ook geen Nederlandse ondertitels heeft. Wil ik met jullie deze versie delen uit: Nederland Zingt.
  Als bonus ook die van Hour of Power : )

  Waarbij: ‘Het is goed met mijn ziel, vertaald wordt naar: ‘T is mij goed, wat God mij beschikk.
  Ter bemoediging voor ons allen. Geniet ervan ;-{>

  Nederland Zingt
  It is well with my soul
  https://www.youtube.com/watch?v=ZFP27T0e_pk

  Hour of Power
  Christy Sutherland – It is well with my soul
  https://www.youtube.com/watch?v=LF_OBKYhu-s

  L’CHAIM
  Op het ‘EEUWIGE’ LEVEN !

  Michaël

 24. @Nuchter&Waakzaam… als je ook eens wist dat het hele ‘New Age’ gebeuren OOK een machinatie van de ‘kliek’ is geweest en nog steeds is… Het komt neer op puur BEDROG van de grootste bedrieger die NU volop ‘kabaal’ aan het maken is…!
  Maar wie kun je dan uiteindelijk nog wel vertrouwen hé?
  God?
  Inderdaad: als je Hem zoekt, kom je vast en zeker Jezus Christus tegen, want alléén door onze Heiland komen we tot onze Vader (cfr. 1 Joh. 2:23) of zoals Jezus Zélf heeft gezegd in hét ‘paternoster’…

  Gelieve geen JC meer te schrijven maar de gehele naam. Aangepast. Mod.

 25. @key; Hallo Key🤗, klopt ik dacht ook altijd dat het met het bazuinenfeest was omdat dit een feest is waarvan met niet de dag precies weet! (Ivm de maan). Maar ik las later dit artikel en toen ging ik twijfelen…
  Nou dat Jezus met een feestdag komt dat geloof ik zeker! Zijn zeven feesten moeten nml vervuld worden. En idd het bazuinenfeest is net geweest en nu begint, of eigenlijk vanavond, het loofhuttenfeest!! (God’s kalender is anders dan de joodse)
  En ik ben het met je eens dat we echt wel ongeveer kunnen weten wanneer dat Hij komt! Ik heb daar eens een prachtig artikel over gelezen met tien of elf punten erin. Allemaal bijbel gerelateerd met teksten etc. erbij. Schitterend artikel maar weet niet waar ik het heb gelezen😭, anders zou ik het zeker sturen… En Jezus wist het niet maar later wist Hij het wel.
  Dit artikel heb ik nog wel:

  https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/messenger17.html

  En we moeten zeer zeker waakzaam zijn. En daar hoort dit ook bij vind ik
  En het geeft niet hoor, iedereen mag zijn eigen menig hebben, mijn moeder zegt ook dat je het niet kunt weten maar ik zeg van wel en ik vind het ook hardstikke interessant om allerlei dingen te onderzoeken en te kijken!
  In elk geval lang duurt het niet meer want de wereld wordt steeds gekker…..!!
  Later meer, maar ik moet gaan sorry.
  Hartelijke groet en God’s Rijke Zegen!!! Van Moeke.

 26. Mozes schreef in Deuteronomium 32

  4: Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is,
  want al Zijn wegen zijn een en al recht.
  God is waarheid en geen onrecht;
  rechtvaardig en waarachtig is Hij

  Gods rechtvaardigheid is van zo een hoger order, dat wij er niet aan kunnen komen. Ook al lijkt het alsof we rechtvaardig proberen te zijn, er zit vaak wel iets in dat van jezelf komt en daardoor al niet meer rechtvaardig kan zijn in zijn zuiverste vorm. Tenzij wij de eventuele macht ervan kunnen scheiden, dan kunnen we rechtvaardigheid uitvoeren op een wijze die voor God goed (genoeg) is.

  Al snel kunnen we ons bedenken dat onze zonden als die rechtvaardigheid al gauw te niet doen. In Jezus Christus volbrachte werk als wij God aanroepen om ons als zondaar genadig te zijn, dan zijn we (beschermd) en geheiligd voor God.

  Een waarschuwing voor ons die al wat langer op de weg gaan is dat we vooral niet een beetje hoogmoed laten gebeuren want voor je het weet voldoen we aan wat in Lucas 18 staat van vers 9:14. Graag gelieve zelf even op te zoeken en te lezen.

  Bij Noach lezen we voor het eerst dat hij een rechtvaardig en oprecht man was. We weten dat Noach en zijn gezin werd bewaard voor de zondvloed.

  Amper twee verzen later zien we de context tegenstelling van die toenmalige wereld.
  Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld.

  In Lucas 23:47 zei de hoofdman over Jezus dat Hij rechtvaardig was.
  Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.

  Naast Lucas is er nog een evangelie boek waarin staat dat Jezus rechtvaardig is.
  In Johannes 5:30 staat:

  Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft

  De afhankelijk van onze rechtvaardigheid is te zien en te danken voor Zijn genade.
  Romeinen 3:
  in worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

  Het is best wel af te vragen waarom rechtvaardig niet voorkomt aan de brieven van de 7 gemeente in Openbaringen?

  De vraag is als we dit zien als nog een te vervullen profetie of de context van gemeente wel de gemeente van Christus wordt bedoeld, Zijn lichaam dus of een andere aanduiding van een groep of samenstelling van mensen.

  De tekst om uit te nemen waarom nog te vervullen vinden in vers 3 van Openbaringen 1:
  Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat

  Profetie dus. In Openbaring 1: komt gemeente voor, maar ook bijna aan het eind van Openbaringen, zie 22;16.

  Voor verdere uitleg en inzichten heb ik de volgende link.
  https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/22/De-zeven-gemeenten-in-het-boek-Openbaring

  Noach was voor de Wet, De opname (wegrukking) van het lichaam van Jezus is ook zonder de Wet. Alleen genade door Jezus Christus is ons behoud. En toch zal de profetie en de Wet vervuld moeten worden. Door wie? Mogelijk door het volk dat daarvoor bestemd is.

  Spyfromthesky

 27. @Nicole… ik bewonder je moed om dit privé-alles hier op dit forum uit te brengen… We kunnen er allemaal iets uit leren…
  Elke keer als ik het urnenbos bezoek – waar de asurne van mijn moeder ‘begraven’ werd – ga ik altijd even langs het stukje waar de (veelal héél jonge) kinderen begraven liggen. En ik stelde mezelf de vraag “waarom toch”… “al dat verdriet”… “hebben zij JC dan niet mogen leren kennen”…
  Op dat moment fladderde er een wit vlindertje voorbij… ik weet dat het wat flauw klinkt, maar voor mij is het dat NIET!
  Want de bijnaam die aan mijn moeder door haar zwarte bedienden (zij verbleef in Belgisch Kongo 1953-1960) in het Lingala werd gegeven was Madame ’n Kili-Kili, wat zoveel betekent als ‘fleurig, fladderend, VLINDER’!
  En als je weet dat de vlinder in sommige schilderijen van de Vlaamsche primitieven werd afgebeeld als symbool voor de ‘verrijzenis’… wel, op dat moment kreeg ik het antwoord op al mijn vragen…
  Groeten van Cassandro

 28. @Nicole, ik reageer toch even anders, dan de andere forumleden.
  ik heb een pen in mijn handen waar ik lieve opbouwende teksten mee kan schrijven, maar waar ik ook afbrekende teksten mee kan schrijven, met dezelfde pen.
  Zo kan je met een mes je brood besmeren met chocopasta, maar ook iemand mee verwonden. Zo ook met deze gave. De keuze is aan je dochter.

  Als je dochter met die gave is geboren, en niet is opgewekt via bv. glaasje draaien of andere occulte zaken, dan zal ze die gave blijven behouden. Ze leert nu om die gave uit en aan te zetten, super, dat hoort er allemaal bij.

  Die gave kan geërfd zijn ( voorgeslacht ) en is nooit van God. Enige is door gebed die gave volkomen af te wijzen en deze brengen bij het Kruis. Mod.

  En ja, ik lees in de Bijbel dat je geen geesten mag oproepen, daar God van gruwelt!

  Vind je dochter het eng en durft ze niet meer te slapen? Vraag dan zoals jullie al doen om bescherming van Jezus Christus. Dan stopt het inderdaad.

  Ik heb geleerd dat als ik woede in me heb, dat het er mag zijn, dat ik het niet moet wegduwen, want dan komt het 10 keer harder terug. Breng uw woede in gebed bij Jezus Christus. Mod.
  Maar zeker is belangrijk dat je Gods Woord kent.

  Uw post aangepast. Mod.

 29. @ Nuchter&Waakzaam 21/10/2021 om 8:24 am

  Hallo, beste Nuchter&Waakzaam.
  Op uw bemoedigende tekst uit 1 Johannes 2:12-17 wil ik u graag deze aanvulling geven.

  Filippenzen 1:21 (NBG51)
  Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

  Filippenzen 3:20 (NBG51)
  Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen,
  waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.

  Ik wens u ook Vaders zegen.

  Michaël

 30. @Ramshoorn,
  Wederom weer dank voor uw reactie. Ik ben op deze nick-name gekomen als volgt: Ik kom uit een soort van hippie achtige atheïstische familie. Vanaf mijn 16de levensjaar begonnen met zoeken en na 15 jaar ploeteren door vele doodlopende wegen heb ik 5 jaar geleden het smalle pad gevonden. Yahshua kwam in mijn leven. Ons leven eigenlijk want ik nam mijn vriendin mee in de zoektocht. Bijbellezen, roer om, trouwen en op naar de kerk. Door mijn 20 jaar ploeteren wel de enige kennis opgedaan. Wat mij al wel snel op viel in de meeste gemeente is dat ze veel te veel met de wereld mee lopen, bijna nergens gevaar van in zien en zo het ene na het andere gevaar de kerk in nemen. Mijn rode lijn van de bijbel was een compleet andere rode lijn dan die mij uitgelegd of beleden werd. Kortom: happy de peppy, liefde, Jezus en het komt goed. En ik ga toch echt naar èèn van de “strengere/bijbelgelovende” gemeente in mijn stad Vandaar Nuchter&Waakzaam. Punten waar ik tegen aanliep/loop verdienen later nog eens de aandacht.

  Wat mooi dat u altijd samen hardop leest met uw vrouw. Ik lees wel elke dag. Maar ik zal dat is gaan proberen erin te brengen met mijn vrouw. Afwisselend met staten vert. en de KJV.

  Vond het erg bijzonder dat u over de originele Hebreeuwse namen begon. Ik had er ook wat over staan in mijn reactie van dank naar u. Maar had het toch maar weggehaald. Ik zoek eigenlijk een goede vertaling die die originele namen gebruikt. Ken alleen de halleluja bible, maar weet niet of deze betrouwbaar is. Ook ik vind dit een enorm gemis dat niet de originele Hebreeuwse namen gebruikt worden. Zie hier toch onze onderwijzer in:
  De Ruach ha-Qodesh. Prachtig!! ipv Heilige Geest.

  Ik ga is naar deze titels die u noemde opzoek:
  David H. Stern: The Jewish New Testament
  Ernest L. Martin: Restoring The Original Bible

  Ook heb ik even uw link bestudeerd over de zondag en de sjabbat. Dit is een onderwerp waar ik mee bezig ben. Toen ik voor het eerst hoorde wat de theologische reden van de Zondagsrust was. Omdat Yahshua op zondag opstond. Dacht ik juist dit: Dat is juist de perfectie in macht en controle van onze Alpha en Omega! dat Hij ervoor heeft gezorgd dat Zijn Zoon zelfs niet op de sjabbat op staat. (En in handelingen kwamen ze bij elkaar op zondag maar verder staat er nergens dat de sjabbat verplaatst is naar zondag). Om nog maar even omwille van de lengte van mijn reactie, niet de geschiedenis van het ontstaan van de zondagsrust erbij te nemen en andere zon achtige vereringen die vermengd worden met het Christelijk geloof! Vanwege het ontbreken van waakzaamheid! U heeft mij hier weer interessante nieuwe stof geschonken om verder tot een besluitvorming te komen en hoe dit in te gaan vullen. Een aantal verzen uit het schema waren mij op deze manier nog onbekend.

  En dan sluit ik af met deze:

  KJV
  1 Peter 5:8

  8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

  Fijne avond en Vaders zegen toegewenst.

 31. Key, Willy, Ramshoorn, Nuchter&Waakzaam. Eerlijk gezegd was ik een beetje huiverig voor de mogelijke reacties, vanwege de duistere kant van mijn bericht. Ook ben ik wel een beetje geschrokken van de reacties, want ik realiseer mij eigenlijk nu pas dat het ook heel erg verkeerd had kunnen aflopen. Ik geloof nu meer dan voorheen dat wij toen al werden begeleid en beschermd.

  Wat betreft het occulte. Ik heb mijn kinderen al van jongs af aan duidelijk gemaakt dat zij zich daar nooit mee in moeten laten. Dus ook niet voor de grap, met vriendinnen. Ik heb vroeger wel eens een medium geraadpleegd. Hun vader (mijn ex) ziet er niets slechts in, maar gelukkig heb ik een grotere invloed op hen dan hij.

  Ik heb jullie reacties net voorgelegd aan mijn dochter en gevraagd hoe zij daar over denkt, wat zij zich nog kan herinneren (het is inmiddels bijna 2 jaar geleden dat haar ‘gave’ werd geblokkeerd). Zij zegt daarover dat zij voor de meeste overledenen niet bang was (het waren er in een jaar tijd velen, met name bij haar op school, maar ook in het winkelcentrum). De meesten keken haar niet aan en hierdoor had zij ook niet het gevoel dat zij haar kwaad wilden doen. Maar blijkbaar voelde zij instinctief wel aan dat zij hen op afstand moest houden en geen contact met hen moest zoeken. En zeker niet bij ons thuis moest uitnodigen. Gelukkig maar.

  Er zijn er ook een paar geweest die daadwerkelijk contact met haar zochten. Zij waren volgens haar heel erg aardig, maar ondanks dat had zij toch het gevoel dat zij het contact niet moest aanmoedigen. Een daarvan werd door haar afwijzende houding en gedrag bedreigend. Dat was de eerste keer, nu bijna 3 jaar geleden, dat zij bang was en mij daarvan op de hoogte bracht (met het gevolg dat ik mij ernstige zorgen ging maken en op zoek ging naar hulp). Nu ik dit opschrijf, na het lezen van jullie berichten, realiseer ik mij dat ik blijkbaar had aangevoeld dat ik deze hulp niet moest gaan zoeken bij personen in het occulte circuit.

  Ondanks mijn waarschuwingen heeft mijn dochter wel eens op een overleden kind gereageerd, door naar haar te zwaaien. En ook heeft zij een keer een gesprek gevoerd met een overleden kind. Hierdoor wist zij dat dat meisje en haar ouders omgekomen waren bij een brand en dat zij elkaar daarna waren kwijtgeraakt. Mijn dochter heeft toen aan God gevraagd om hen te herenigen. Volgens mijn dochter zag zij dit meisje niet veel later samen met haar ouders. Zij bedankten haar voor de hereniging en gingen weg. Daarna heeft mij dochter hen nooit meer gezien. Door deze ervaring was mijn dochter (en daardoor ik dus ook) ervan overtuigd dat zij overleden mensen kon helpen door hulp te vragen aan God. En dat zijn we sindsdien blijven doen.

  Mogelijk hebben wij hierdoor de aandacht getrokken van overleden mensen, want ook al ziet mijn dochter hen niet meer, soms heeft zij het gevoel dat ze niet alleen is. Zij is er niet bang voor. Zij deelt het wel meteen met mij en dan bidden we samen tot God en vragen wij Hem om diegene te helpen en er voor te zorgen dat deze ‘bezoeker’ (zo noemen wij hen) uit ons leven verdwijnt. Volgens mijn dochter verdwijnt deze ‘bezoeker’ inderdaad uit ons leven. Wij dachten dat dit kwam omdat God hen hielp. Maar nu denk ik dat het komt omdat God ons hielp.

  Het viel mij zwaar om hiermee te leven en dit met anderen te delen, maar door jullie berichten voel ik mij lichter. Dank daarvoor. Liefs, Nicole

 32. David Sorensen van Stop World Control
  David Sorensen is auteur van diverse boeken en websites. Hij zet zich al tientallen jaren in voor het herstel van mensenlevens en het bouwen aan een betere toekomst. Zijn basis is een ontmoeting met God, waardoor zijn leven totaal veranderd werd. Hij gelooft in een mooie toekomst, als mensen zich afkeren van het kwaad en zich laten leiden door liefde, goedheid en waarheid. David woont in Amerika, maar zijn hart blijft bewogen voor Nederland en Belgie. Daarom is al zijn werk in het Nederlands beschikbaar.

  Zijn jongste rondzendbrief:

  Beste Vrijheidsstrijder,
  Het is opnieuw een hele tijd geleden dat jullie iets van me gehoord hebben. Maak je geen zorgen, alles is in orde. Ik heb wel een rustperiode moeten nemen na een volledig jaar lang constant keihard te werken aan het opbouwen van StopWorldControl.com
  De impact van dit gloednieuwe platform voor de stem van vrijheid is duizelingwekkend. Hoeveel miljoenen bezoekers er geweest zijn, hou ik allang niet meer bij. Elke dag schrijven zich bijna duizend mensen in op onze emails.
  Er is werkelijk een grootschalige beweging van ontwaken gaande over de hele wereld.
  Omdat ik een gepassioneerd mens ben, geef ik alles wat ik heb, net als een marathonloper. Als je dit soort strijd voert, kun je niet half-half betrokken zijn. Je gaat er helemaal voor, als je wilt winnen. Een draak versla je niet door af en toe eens een bijltje te werpen.
  Je geeft je helemaal, of je gaat er zelf aan.
  Het voordeel daarvan is dat je daadwerkelijk draken verslaat, maar na elk gevecht moet je dan ook wel even bijkomen. Dat heb ik dus gedaan. Mijn lichaam was op, na een jaar lang alles te geven.
  Nogmaals, het was de moeite waard. Diverse van mijn Nederlandstalige posts zijn vele honderdduizenden malen bekeken, en in totaal waren er enkele miljoenen Nederlandstalige bezoekers. De impact daarvan is veel groter dan we beseffen. Er zijn slechts 17 miljoen Nederlanders en 10 miljoen Belgen.
  Bedenk eens hoevelen van hen al kennis genomen hebben van de waarheid, zelfs al zie je daar uiterlijk nog niet veel van?
  De internationale impact van de Engelstalige documentaires en bewijsrapporten is nog vele malen groter. Elke dag krijg ik emails uit alle landen ter wereld, en dikwijls van hoogopgeleide mensen zoals artsen en advocaten.
  De corrupte media wil ons doen geloven dat het aantal wakkere mensen klein is, maar niets is minder waar.
  Er is een ongekend grote beweging gaande. En we zijn nog maar pas begonnen!
  Het zijn enkel de ongeïnformeerde achterblijvers die nog spreken over ‘complotdenkers’.

  Hier in Amerika is dat al helemaal duidelijk. Vorige maand reden we doorheen de staat Wyoming, waar we tientallen mensen vertelden over StopWorldControl.com. Zowat 90% van alle mensen die we spraken, was zich ten volle bewust van wat er gaande is! Ook hier in Colorado ontmoeten we aan de lopende band mensen die geïnformeerd zijn.
  Ik ben onder de indruk van het grote aantal organisaties in Amerika die strijden voor waarheid, vrijheid en recht. Het zijn er honderden! Ze weten allemaal dat de pandemie een criminele operatie is, bedoeld om de Nieuwe Wereldorde te vestigen.
  En wereldwijd gaat het om duizenden grote en kleine organisaties, die zich verzetten.
  Dat is zeer hoopgevend, want het zijn juist de meest intelligente, eerlijke, dappere en goed onderlegde mensen.
  Intelligent omdat ze de scherpzinnigheid hebben om te onderscheiden dat er een ongelooflijke hoeveelheid flagrante flauwekul verspreid wordt.
  Eerlijk omdat ze de oprechtheid van hart hebben om deze absurditeit te erkennen, in plaats van te doen alsof hun neus bloedt.
  Dapper omdat ze bereid op te staan tegen dit geweldige onrecht en zich uitspreken voor de waarheid.
  Goed onderlegd, omdat het over het algemeen gaat om mensen die een hogere opleiding hebben genoten, zoals artsen, wetenschappers, advocaten, enzovoort.
  Deze historisch ongekende beweging van ontwaken van intelligente, eerlijke en dappere mensen is bijzonder hoopgevend. Hoe vreselijk de ontwikkelingen ook zijn, laat je niet wijsmaken dat het hopeloos is. De beweging van ontwaken is pas begonnen en zal onvoorstelbaar exploderen over de hele aarde.
  Hoe langer deze krankzinnige misdaad doorgaat, hoe beter het is, want het zorgt alleen maar voor een steeds groter ontwaken.
  Hoe vreselijk alles dus ook is, het eindresultaat zal duizelingwekkend positief zijn.

  In Nederland en Belgie alleen al zijn er duizenden artsen en verplegend personeel die begrijpen dat wat er gaande is, ronduit misdadig is. De brandbrief die naar de overheid gestuurd hebben, werd door maar liefst 2.500 artsen ondertekend, met de steun van 25.000 burgers. Achter hen staan nog vele malen meer verplegend personeel. Dr Elke de Klerk van Artsen voor Waarheid heeft contact met bijna 100.000 verplegers die de vaccins weigeren en in Amerika weigert 56% van alle medisch personeel de vaccins.
  Wat een bewustzijn ontstaat er, niet alleen over dit experimenteel biologisch wapen, maar over vaccins in het algemeen!
  Ongekend Groot Ontwaken

  De komende lockdowns die ze wereldwijd gaan toepassen zullen nog vele malen meer artsen laten wakker worden, alsook ontelbare aantallen wetenschappers, advocaten, en vele andere professionals die niet willen dat hun leven verwoest wordt door misdadige miljardairs.
  Nu zijn er nog velen die twijfelen of ze zullen opstaan, uit angst voor vervolging, maar eenmaal men massaal gaat begrijpen dat zwijgen tot gevolg heeft dat de hele wereld onder een moordende tirannie komt, zullen meer en meer mensen hun leeuwenhart laten spreken, in plaats van het hazenpad te kiezen.
  Geloof me: het is goed dat deze misdaad nog een tijdje doorgaat, want het zal het huidige ontwaken vele malen groter doen worden.
  Heb daarom moed. Al moeten we door een donkere tijd, met veel moeilijkheden en uitdagingen, het zal uiteindelijk bijdragen tot een diepgaande transformatie van de mensheid, ten goede.

  Totale Ontmaskering

  De kern van wat er nu gaande is, is dat de monsterachtige plannen van psychopaten in de hoogste kringen van onze wereld massaal ontmaskerd worden. Het kan verschrikkelijk zijn om dat te ontdekken. Maar het is noodzakelijk.
  Over enkele weken zal ik zo’n ontmaskering publiceren. Tijdens mijn periode van rust en herstel ben ik iets aan het ontdekken dat me zo diep geschokt heeft, dat ik er dagenlang compleet ondersteboven van was. Ik ben het mentaal nog steeds aan het verwerken.
  Wat ik ontdekte, is namelijk het ware plan achter de vaccins… en het is veel erger dan ik ooit gedacht had.
  Ik wist reeds dat er een agenda van vermindering van de wereldbevolking bestaat, en dat de vaccins hiervoor gebruikt worden, alsook het plan om een nieuw systeem van controle over de mensheid uit te spannen. Maar de diepere agenda achter de vaccins blijkt nog vele malen erger te zijn. Het ultieme plan is pure waanzin van de ergste soort.
  Ik heb ongeveer dertig videos verzameld, alsook grote aantallen wetenschappelijke studies en documenten die dit plan onthullen.
  Hiervan ga ik een uitvoerige documentaire maken, om de mensheid te waarschuwen. Dat zal mentaal een uitdaging zijn, omdat het vreselijk is om deze informatie te moeten verwerken. Maar iemand moet het in zijn geheel naar buiten brengen om de mensheid op de hoogte te brengen.
  Ik zal een topje van de sluier oplichten: in deze komende documentaire zul je de Chileense president letterlijk horen zeggen:

  ‘5G zal ons leven niet veranderen, het zal ons leven en de volledige samenleving compleet TRANSFORMEREN.

  5G is in staat om onze gedachten te lezen en het zal ons ook gedachten en gevoelens ingeven.
  5G zal letterlijk het centrale zenuwstelsel van de samenleving worden.
  We gaan ervoor zorgen dat het elk huis in het hele land zal bereiken.’

  Heb je dat goed gelezen? Deze president zegt letterlijk dat 5G in staat is om het denken en gevoelens van de mensen te veranderen, en ze willen dat gaan doen in elk huis! 5G wordt het centrale zenuwstelsel van de hele samenleving. Wat hij letterlijk zegt, is dat het denken en voelen van een heel land bepaald zal worden door 5G.

  Er zal geen noodzaak meer zijn aan censuur, zoals nu gebeurt. De bevolking zal eenvoudigweg gedwongen worden alleen nog te denken en voelen wat de overheid wil. Ik heb tientallen videos die het plan bevestigen om de hele mensheid om te vormen tot programmeerbare wezens, wiens gedachten bepaald kunnen worden van hogerhand.

  Pil die mens verandert in apparaat
  Google heeft een pil ontworpen (die FDA goedgekeurd is!) die het hele menselijk lichaam digitaliseert, en ons maakt tot een… apparaat. Dan kan Google alles volgen wat je doet, denkt, zegt en voelt. Het wordt gepresenteerd als een geweldig praktisch middel, want dan moet je nooit meer een paswoord of sleutel ergens voor gebruiken. Je lichaam is dan zo digitaal, dat elke telefoon, auto, deur of ander apparaat je lichaam zal herkennen en weten dat jij het bent.
  Maar het betekent ook het totale verlies van al je privacy. Want als je hele lichaam doordrenkt is met zichzelf replicerende nano robots, die in elk orgaan en je hersenen doordringen, dan kan Google voortaan alles van je weten.
  In de komende documentaire zul je zelf zien hoe een verantwoordelijke van Google hierover spreekt.

  Het internet van lichamen

  Het plan is ook om elk lichaam op aarde te koppelen aan het nieuwe internet van lichamen. Nu heet het internet ‘The Internet Of Things’ maar men werkt aan het ‘Internet Of Bodies’.
  De mensen zullen zelf digitale apparaten worden, die 24/7 gekoppeld zijn aan de supercomputers die alle gedachten, gevoelens en handelingen van alle mensen ter wereld zullen weten.
  Daarom is Bill Gates een datacenter aan het bouwen in Arizona waar vijftigduizend mensen gaan werken. Dat is een hele stad! Ze bereiden zich voor op het nieuwe goud: INFORMATIE. Die informatie zal gebruikt worden voor commerciële doeleinden, maar ook voor totale surveillance van de mensheid.
  Wie de meest data bezit, zal het meeste macht hebben.

  Hoe is dat mogelijk? Door een bepaalde stof die grafeen oxide heet. Dat is het kleinste materiaal dat bestaat, en het is de beste ontvanger en geleider van 5G. Het kan duizelingwekkende hoeveelheden data doorsturen, wel duizend maal sneller dan alle huidige dataverkeer.
  Het is ook bekend dat grafeen oxide het allerbeste materiaal is voor… hersenmanipulatie. Het wordt door diverse bedrijven gebruikt voor het veranderen van gedachten en gevoelens van mensen.
  Wat blijkt nu? Dat de vaccins voor ruim 90% bestaan uit… grafeen oxide!

  Begin je de agenda te zien?

  1) Er wordt een pandemie veroorzaakt, waarbij alle medicijnen voor de mensheid verborgen worden door overheden en media.

  2) Iedereen krijgt te horen dat alleen een vaccin redding brengt. Dit vaccin wordt dwingend opgelegd aan miljarden mensen. Weiger je het, dan verlies je rechten, vrijheden en inkomsten. Pure chantage.

  3) Tijdens deze geplande pandemie worden over de hele wereld opeens ontelbare 5G torens opgericht.

  4) Uitgerekend de stof die het best samenwerkt met 5G, grafeen oxide, wordt via de gedwongen vaccins massaal in de mensheid ingespoten

  5) Grafeen oxide wordt reeds jarenlang op medisch vlak gebruikt voor manipulatie van het denken en voelen van mensen

  6) De president van Chili verklaart dat de staat alle gedachten van het hele land zal kennen en veranderen

  7) Google heeft een pil die de mens tot een apparaat maakt, dat overal gevolgd kan worden

  8) Klaus Schwab van het World Economic Forum heeft openlijk verklaard dat privacy in de toekomst niet langer zal bestaan

  9) Hetzelfde WEF promoot wereldwijd de agenda om van elk mens een cyborg te maken, die geleid wordt door kunstmatige intelligentie

  Het klinkt allemaal als een scenario van een akelige science fiction horror film. Ik begrijp je als je dit niet kunt of wilt geloven. Wacht gerust de documentaire af, waarbij je alles zelf uit de mond van deze gestoorde gekken zult horen. Want ze zeggen het letterlijk zelf. Ook zullen de tientallen referenties vermeld worden onder de video, zodat je alles zelf zult kunnen nagaan. Ik vermeld het nu alvast even heel kort, omdat dit me zo bezighoudt en ik er niet over kan zwijgen.

  Kies voor het Licht

  Omdat dit alles zo aangrijpend is, vraag ik aan alle mensen die weten dat er een BRON is van alles wat goed, mooi en liefdevol is, om voor me te bidden. Ondersteun me geestelijk aub voor dit geweldig belangrijke project. Bid voor me, om wijsheid, kracht en rust, zodat ik de tientallen videos, wetenschappelijke studies en andere bewijzen goed kan ordenen, zodat dit een helder en duidelijk geheel wordt dat de mensheid kan waarschuwen.

  Dat heeft niets te maken met religie. Het is eenvoudigweg de absolute basis van het menselijk bestaan:

  er is goed en kwaad, er zijn twee dimensies, die tegenover elkaar staan – vrijheid vs slavernij, liefde vs egoisme, waarheid vs misleiding, goedheid vs kwaad – en het is aan elk van ons voor welke dimensie we kiezen.

  Die keuze mogen we nu allemaal maken, zodat we verbonden zijn met de juiste krachtbron, om onze taak voor het welzijn van de mensheid naar behoren uit te voeren.

 33. @Moeke. Tof om ook van u te lezen: Wbt de nieuwe bijbelvertalingen, helemaal mee eens. Ik heb een nieuwe vertaling gekregen van iemand maar heb hem weggedaan…. Het is zo anders en wat ik erg opvallend vind is dat vooral dingen wat met de wet te maken heeft eruit zijn gelaten of verdraaid….Echt erg wat er is weggelaten of veranderd is in de verschillende vertalingen! “”

  Dat klopt: In de NBV-2004 en NBV-21 e.a. moderne vertalingen lees je dan ook steeds verminkte uitspraken van Jeshua over de hel, de vurige over en een plaats waar het geween, wormen en tandengeknars is: In de Statenvertaling en NBG-51 wel…Zie verschillen in Mattheus 13.

  Ander Voorbeeld: Vergelijk Marcus 9:44-48 uit de NBV-21 met uw Statenvertaling of NBG-51

  https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MRK.9/Marcus-9/

  Marcus 9:44, 46 en 48 vinden we uitsluitend volledig in de Statenvertaling en The King James.
  Deze Perikoop is zelfs in zijn geheel uit de Leidse Vertalingen geschrapt.

  De NBG-51 heeft vuur en wormen tussen aanhalingstekens geplaatst…De NBV vertaling en Het
  Boek schrijft uitsluitend in vers 48 over vuur en wormen: Lees maar mee!

  Marcus 9:43-44 Als je hand slechte dingen doet, hak hem dan af. Je kunt beter met één hand het
  eeuwige leven binnengaan, dan met twee handen in de hel terechtkomen, in het vuur dat nooit
  uitgaat. 45-46 Als je voet je op het slechte pad brengt, hak hem dan af.
  Je kunt beter mank het eeuwige leven binnengaan, dan met twee voeten in de hel worden
  gegooid. 47 En als je oog je op het slechte pad brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog
  het Koninkrijk van God binnengaan, dan met twee ogen in de hel worden gegooid. 48 Daar blijven
  de wormen vreten en gaat het vuur nooit uit. 49 Want iedereen zal met vuur beproefd worden.

  Het is geen wonder dat slechte Bijbelvertalingen ontstonden na 1951 omdat de Bijbelvertalers vaak zelf niet geloven in de Opstanding van Jeshua uit de dood, noch in zijn Wederkomst in Jeruzalem. Zachariah 14 en Openbaring 14.

  @Michael, ook dank voor uw mooie gedicht. Iets om te bewaren. Shalom. Ramshoorn.

 34. Key. Ik hoop ook dat Hij spoedig komt. Wanneer dat is weet ik niet. Maar maakt dat iets uit? Ik geloof dat ieder op deze site op Zijn komst is voorbereid en zich daarover dus geen zorgen hoeft te maken. Lieve groet, Nicole

 35. @Nicole. Uw brief met interesse gelezen. Goed dat uw dochter door u gewaarschuwd werd voor de duistere geestenwereld waardoor velen in angst en vrees leefden.

  In ken heel wat luitjes in mijn omgeving die occult begaafd zijn en daar nog trots op zijn ook.

  Goddank…Het is een wereld waar wij als gelovigen over kunnen heersen dankzij de Wapenrusting Gods. Mattheus 10 en Marcus 16 en Efeze 6:10-20.

  Toen ik Jeshua op een dag in mijn leven toeliet kwam ik als een nieuw mens thuis en begon ik de Bijbel te lezen, te verslinden zeg maar, en kwam ik er al gauw achter met het lezen van Deuteronomium 18:9-14 en Jesaja 8:19-22 en Handelingen 19:11-20 dat de duistere geestenwereld bij satan hoort. Wat deed ik toen?

  Bladen waarin horoscopen en sterrenbeelden gepromoot werden verscheurde ik en verdwenen in de vuilnisbak. Ook CD,s en Films waarin God en Jeshua belachelijk gemaakt worden: weg er mee.

  Alleen zij die Gods Woord liefhebben en gehoorzamen hebben grote vrede en slapen heerlijk. Zorg ook voor goede vrienden leert Paulus in 1 Korinthiërs 15:33 (NBG51) Misleidt uzelf niet; Slechte omgang bederft Goede zeden.

  Psalmen 119:165 (NBG51) Zij, die uw Torah/wet liefhebben, hebben grote Vrede, er is voor hen geen struikelblok.

  Lees vooral samen met uw dochter de Woorden van Jeshua: Matteüs 22:33 (NBG51)
  Hij is niet een God van doden, maar van Levenden. En de scharen, die dat hoorden, stonden versteld over Zijn Leer. Ik ook!!! Shalom. Ramshoorn.

 36. @Key

  Matteüs 24

  32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. 33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

  We worden inderdaad gewaarschuwd Key dat we net als al uw genoemde teksten, als we waakzaam zijn en niet in de duisternis zijn en net als hierboven we weten dat het snel is. Dat onze Yashua terug komt. Maar kijk even mee. Hij zegt vervolgens ook dit:

  Matteüs 24

  36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

  Vaders zegen. Ook aan Nicole (Was ik bij u vergeten)

 37. @Nicole : Een zeer interessant verhaal over uw dochter, dat ze overleden mensen kan zien. In feite en dat is mijn ervaring zien of spreken overleden personen niet met uw dochter. Een mens die sterft komt voor de rechterstoel van de Messias en wordt het oordeel over jou of mijn leven geopenbaard. We kunnen na ons overlijden geen contact meer zoeken met familieleden of anderen die nog op deze aarde leven. Dit leert duidelijk de Bijbel of Jezus. Waarschijnlijk is je dochter in contact gekomen met iemand die aan spiritisme doet of heeft gedaan. En die de geest van helderziendheid heeft overgedragen aan uw dochter. Die boze geest of gevallen engel weet alles over overleden personen en kunnen zelfs de stemmen nabootsen, ik ben daar getuige van geweest. Ze weten veel maar niet alles. Het gebed voor verlossing kan hier soelaas brengen. Het is een zeer moeilijk gevecht, vooral zo ik las je dochter dit al vroeg herkende en het normaal vond. Dit is gewoon mijn mening en je doet ermee wat je wilt, veel groeten, Shalom

 38. @: Schoonheid Godsaanbidder.. nav. {20/10/2021 om 6:25 pm},

  Je Schreef::
  ••Het doet God pijn want HIJ heeft jou gemaakt en in zijn ogen is elke ziel [1.000.000] zielen waard••

  Met die vermelding van -1.000.000 zielen- bedoel je de !! [grootheid] aan te geven hoe belangrijk elke mens is.. maar nu in deze tijd van het met omwegen afdwingen van het vaccineren is het van [node] te vermelden dat elke ziel in Gods ogen zoveel waard is als de gezamenlijkheid van de [gehele] mensheid..

  ..want de overheden over gehele wereld gaan, met hun oplegging van het zich moeten laten vaccineren, juist daar tegen in..in betrekking van de waarde van ieders persoonlijk leven..

  ..Middels hun satanische [wurggreep] van het misleidende {algemeen belang} -offeren- ze inmiddels [vele] levens en verminkten op aan hun doelstellingen, een individu telt niet..maar alleen het algemeen belang van de gezicht-loze massa.. de mondkapjes geven daar dan ook een passend beeld van.

  Je schreef ook::
  Begrijpen: ..Jezus [is gemaakt] voordat de aarde gemaakt is gemaakt.
  Ik neem aan dat dat een “slip van de tong” c.q. vinger was.
  Als Jezus Christus gemaakt was was hij een schepsel.
  Hij is van eeuwigheid de enig geborene uit de Vader..Joh.1:14.

  Ook schreef je::
  ••..de mogelijkheid bestaat voor Jou om hier weg te wezen en met Jezus mee te gaan naar de hemel: dat heet {de opname/the rapture} in het engels••
  Tijdens huiselijkwerk en persoonlijke verzorging luister ik vaak naar YouTube video’s.. en dan ontgaan je weleens details ..zoals bij Jaap Dieleman en zijn opvattingen over de -opname-

  En zo was het dat ik blijkbaar niet stilgestaan heb bij zijn verwijzing naar Matt.24:30-42 wat betreft zijn c.q. hun opname-exegese.
  Maar het is aantoonbaar dat Matt.24:3-42 het [vóór]laatste oordeel betreft naar het 6e zegeloordeel in Openb.6:12-17..daar heb ik al eerder over geschreven.

  Terwijl Jaap Dieleman in zijn -opname- exegese dus naar Matt.24 wijst, dat dus het betreffende 6e zegel impliceert.. spreekt hij zichzelf juist tegen in de verklaring dat de opname [on]zichtbaar zal geschieden ..in een “fractie van een moment”.

  Als kind van 18 maanden heb ik een Damascus-ervaring mogen ontvangen, als tot een bepaalde grondlegging, fundering.. met vervullende uitwerking in zijn volheid gereserveerd voor op een latere leeftijd. In het 6e zegel reinigingsoordeel zal in zekere zin de gehele mensheid een Damascus-ervaring doorstaan !! moeten..
  Openb.6 vers 14 geeft in een zeer compacte duiding het moment aan van “intreding” ..opname van de ziel, dus niet van het lichaam.

 39. @Nicole,
  Wat een verhaal. Toen ik tot geloof kwam, kwam het kwaad mij en mijn vrouw ook even tijdelijk bangmaken. Was een indrukwekkende ervaring maar ook bevestigend. Ik was dus op het goede spoor! Ik geloof zeker in contact met het kwaad. Demonisch of de duivel zelf. Ik kan alleen niet ergens iets in mijn bijbel terugvinden dat iemand die overleden is door gebed nog gered kan worden. Of de vrijheid heeft om rond te dolen. Ik denk dat uw dochter inderdaad wat gezien heeft. Maar eerder demonen die zich voordeden als personen. Om te misleiden. Maar moedig en mooi dat u dit met ons deelt.

 40. @Nicole (9:41) Hoe moet ik deze teksten dan uitleggen, als u zegt dat wij de tijd niet kunnen weten van de wederkomst des Heeren?

  Openb. 3: 3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.
  —-Dus als je wel waakt kan je wel de tijd weten—–

  1 Thes. 5: 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
  2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht.
  3 Want wanneer zij zullen zeggen Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
  4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
  —– Ook hier weer: Gij zijt niet in duisternis, zodat u kan weten wanneer de dag des Heeren komt——

  Hier nog een Y-T video die uitlegt dat de laatste jaarweek kan beginnen 2021-2022 of in 2029
  https://www.youtube.com/watch?v=4mTP36wQnvM

  Ik zeg niet dat deze man gelijk heeft, want dan sabelen jullie mij neer als zijnde dat ik de verkeerde datum heb genoemd. En dan zeggen jullie : zie je wel, je weet de tijden niet.
  Maar wij waken, wij slapen niet, en wij voorvoelen in welke tijd we leven, en ver kan het niet meer zijn. Ik hoop dat het begint in 2021-2022 en als dat het niet is hoop ik 2023 enz.
  De man van de video zegt als het 2022 niet is dan pas weer in 2029 een kans.

  Mijn God, ik hoop dat U spoedig komt. Dat de berekening van de vijgenboom mag kloppen met een 80-jarige generatie.

 41. Wat ik nu ga zeggen is heel gewaagd, maar ik hoop dat het desondanks wordt geplaatst. Een aantal jaren geleden kwam ik er achter dat mijn oudste dochter (13 jaar) overleden mensen kon zien, waaronder kinderen. Dat had zij nooit eerder verteld, omdat ze dacht dat het normaal was. Naarmate ze ouder werd kwam ze er achter dat het niet normaal is. Maar ook dat zij niet de enige was die dit kon (er was een kind in haar klas die haar in vertrouwen over haar eigen ervaringen vertelde).

  Toen zij het mij vertelde twijfelde ik geen moment aan haar en voelde meteen een enorme angst. Ik wist dat zij (en haar vriendin) hulp nodig hadden, maar voelde mij heel onmachtig. Ik ben toen naar informatie gaan zoeken over hoe ik mijn kind het beste kon beschermen. Omdat ik niet gelovig ben opgevoed heb ik in eerste instantie de oplossing gezocht buiten God. Het voelde goed om iets voor haar te doen, maar wist instinctief dat het niet genoeg was.

  Toen kwam God in mijn leven, middels hele bijzondere ervaringen. Ik had niet tot Hem gebeden, ik had Hem niet om hulp gevraagd. Tenminste, ik kon het mij niet herinneren dat ik dat had gedaan. Ik kon mij in die periode zowiezo heel veel niet herinneren, want ik was ziek, zwaar depressief. Maar Hij kwam.

  Toen ik mij realiseerde dat God bestaat (ik ben niet gelovig opgevoed, integendeel zelfs) realiseerde ik mij ook dat satan bestaat. Omdat ik God niet goed kende en niet wist hoe Hij over mij zou oordelen heb ik mijn kind gevraagd om zelf regelmatig tot God te bidden en Hem te vragen om haar te begeleiden met betrekking tot haar gave en haar te beschermen tegen de mogelijke invloed van satan.

  De overledenen die zij zag hadden met elkaar gemeen dat zij plotseling (ongeluk, moord, enz) uit het leven waren gerukt. Er was dus geen tijd om zich te bekeren (vandaar mijn vorige bericht: dat Hij wil dat je altijd voorbereid bent), er was geen tijd om afscheid te nemen van dierbaren, enz. Dat is de reden waarom ze ‘dolen’. Dat maakt hen enorm kwetsbaar voor slechte invloeden door satan.

  Wat betreft de begeleiding die zij aan God heeft gevraagd. De boodschap die ik aan jullie wil meegeven – voor zover nog niet bij jullie bekend – is dat het mogelijk is om ook ongelovige overledenen (alsnog) in contact te brengen met God en aan Hem te vragen om voor hen te zorgen en hen te beschermen tegen de invloed van satan. Ik denk dat dat juist in deze tijd heel belangrijk is om te doen, vandaar dat ik de ervaringen van mijn kind met jullie deel.

  Mijn kind heeft dit een jaar lang gedaan en zag de betreffende overledene na een gebed niet meer. Ook al vond mijn dochter het een fijn idee om overledenen te kunnen helpen, ik heb haar op een gegeven moment gevraagd om God te vragen om haar ‘gave’ te blokkeren. Dit heeft Hij gedaan. Sinsdien kan zij geen overledenen meer zien. Hierdoor gaat het ook beter op school, want zij wordt nu niet meer afgeleid.

  Ik heb haar ‘gave’ niet, maar omdat ik door haar weet dat er dolende zielen bestaan, ook kinderen, vraag ik Hem regelmatig (als ik bijvoorbeeld in het winkelcentrum loop) om hen te helpen, indien gewenst hen te herenigen met familieleden (om afscheid te nemen voordat zij met Hem meegaan), hen te beschermen tegen de invloed van satan, enz. Of en wat met mijn gebed gebeurt weet ik natuurlijk niet en hoef ik ook niet te weten, dat is aan Hem. Maar na zo’n gebed voel ik een enorme rust.

  Lieve groet, Nicole

 42. Edgar Whisenant schreef een boek, 88 Reasons Why The Rapture Could Be In 1988. Uiteraard
  kwam de Heer niet in 1988. Vele anderen hebben getracht datums voor de Opname te bepalen. Hoe dwaas is het te trachten iets aan te kondigen wat God verkozen heeft niet te onthullen? God heeft ons de tijd niet onthuld. Hij wil dat wij altijd gereed zijn.
  Bron: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-vragen.pdf

 43. Dag @Moeke (20-10 2:58), ja, die joodse feesten, de eerste 4 zijn er al van vervuld, nog 3 openstaande.
  Het opvallende: Deze feesten waren al heel lang in gebruik als voorafschaduwing, die Jezus vervult heeft exact op de dag af!
  Heel wonderlijk! Dat laat ook hier weer zien dat God alles in de hand heeft, wat ik erg bemoedigend vindt!

  Zat dus gister uw link van deze feesten te lezen, en toen bedacht ik dat het feest van de trompetten al voorbij is in Israël. M.a.w.: ook dit jaar dus geen opname van de gemeente, want het had dan op die dag van dat feest moeten gebeuren. Weer al die berekeningen fout die ik onderzocht hebt en waarvan enkele geplaatst zijn op dit forum. Zucht.

  En dat zat me niet lekker. Velen voorvoelen dat er iets totaal niet goed gaat op aarde, en dat de 70e jaarweek al is begonnen of zeker voor de deur staat.

  En dan die profetie van de vijgenboom, dat deze generatie alles nog zal meemaken. En dan wordt in Gods Woord een generatie van 70 tot 80 jaar genoemd. 1948 + 80 = 2028 als zijnde het jaar dat Jezus zichtbaar wederkomt.
  Hoe lang moet een generatie wel niet worden als deze uitleg ook niet klopt??

  Kon maar 1 ding bedenken: de UITLEG van het feest van de trompetten klopt NIET.

  Vanmorgen opgezocht op internet en zowaar, gevonden wat ik zocht:
  https://gracethrufaith.com/ask-a-bible-teacher/can-the-rapture-only-happen-on-the-feast-of-trumpets/

  Daar wordt gezegd:
  1) Feest van de trompetten is Joods feest, aan Israël gegeven, en geen feest voor de gemeente.
  2) Bekijk de Bijbelteksten: Rom. 11:25 en Hand. 15:13-18 waar staat dat er een dag is waar de volheid der heidenen zal ingaan. Dat is de bepalende dag voor de opname! Dus niet een feestdag.

  3) We moeten Jezus elke dag verwachten en dat lezen we in:
  Openb 3: 10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking,

  In Openb. 3: 11 staat spoedig, maar het kan ook betekenen: plotseling. Op elk moment. Dus de opname kan komen op elk/plotseling moment.

  1 Thes. 1:9,10 spreekt ook over Hem blijven te verwachten (en dat dus dan elke dag).

  Conclusie:
  1) De opname kan op elke dag gebeuren, maar het zal dus zeker gebeuren voor de 70e jaarweek.
  2) 2021 kan nog steeds het jaar zijn waarin de laatste jaarweek is begonnen of zal beginnen.

  Uiteraard gaan we dit vanzelf zien, of dit klopt.

 44. 1 Johannes 2

  12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil. 13 Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend. 14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen. 15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

  Dit sprak mij vanmorgen voordat ik naar werk ging erg aan. Raakte me persoonlijk. Gaf me moed en bemoediging! Wilde het even delen met allen.

  Ik reageer later nog even op u Ramshoorn.

  Vaders zegen

 45. @ Moeke 20/10/2021 om 7:16 pm

  Hallo Moeke, geen probleem hoor : )
  Zo wie zo, mijn dank voor uw hartelijke reactie. Die mij ook weer zo herkenbaar voorkomt.

  Het viel mij ook altijd al op, dat er op een uitvaart van een ongelovige, (van buren en zelfs van sommige familieleden) altijd zo hard gehuild wordt. Ik heb zelfs meegemaakt dat een tante van mij, haarzelf hysterisch huilend op de kist van haar vader wierp. Omdat zij niet in een eeuwig leven na de dood geloven. Op de uitvaart van een gelovige zie ik soms wel een traan, en hoor ik meestal ook wel eens een snik. Als iemand aan het woord is om zijn of haar laatste eer aan de overledene te bewijzen. Maar ‘wij’ gaan er van uit dat we elkaar weer zullen weerzien. En dat verschil is dan ook goed te merken. Hoewel dat natuurlijk niet het gemis wegneemt.

  Ik vond het fijn om te lezen dat u ook zo uw best doet, om anderen inzicht te geven, zodat ze tot geloof kunnen komen. En ja, het is altijd weer droevig als ze zo duidelijk aangeven dat ze er niets mee hebben. En er ook niets van willen weten. Maar ik ga ze ook niet dwingen (wat niet eens kan) en ik wil daar ook geen ruzie over maken. Dus dan accepteer ik maar hun overtuiging, hoewel het me dan wel pijn doet van binnen. Maar dan denk ik bij mezelf: Ik heb altijd ook hun andere keuzes gerespecteerd, en hun daar zelfs support in gegeven. Daarom zal ik ook deze keuze van hun moeten respecteren. En in mijn dagelijkse gebed vraag ik aan God of Hij hun in de Naam van Jezus tot geloof wil brengen, en hen wilt behouden. Meer kan ik niet doen. Mijn moeder zei altijd: ‘’ LIEFDE IS LOSLATEN ! ‘’ En zo is het.

  Daarom ter afsluiting: dit gedicht van Khalil Gibran (1883-1931)
  Die voor mijn gevoel, ook voor De Heer zou kunnen gelden.

  ‘’ Bemint gij iemand, laat hem dan gaan.
  Als hij terugkeert, was hij altijd al De Uwe.
  Zoniet… dan was hij dat nooit. ‘’

  Hartelijke groet en Gods zegen.

  Michaël

 46. In de jaren-70 hebben Europese machthebbers in ruil voor olie hun continent verraden en uitgeleverd aan de islam

  https://zlj13051967.wordpress.com/2021/10/20/in-de-jaren-70-hebben-europese-machthebbers-in-ruil-voor-olie-hun-continent-verraden-en-uitgeleverd-aan-de-islam/

  Tijdens de oliecrisis begin jaren-70 zouden Europese en Arabische leiders op een aantal conferenties stiekem overeen zijn gekomen dat het Westen olie krijgt in ruil voor het toestaan van de komst van moslims naar Europa.Er zijn toen kwalijke deals gesloten met de Europese Gemeenschap: “Jullie krijgen de olie – tegen een fatsoenlijke prijs – maar dan moeten jullie de islam faciliteren in Europa”, en zo is de islamisering begonnen. Er is al jaren een vorm van oorlog gaande in West-Europa tussen de totalitaire veroveringsideologie islam en het Westen.

  lees meer

 47. @Nuchter&Waakzaam. Dank voor uw verrassende reactie. U heeft een passende heldere Profetische Nick-Name gekozen die veel lezers tot nadenken zullen brengen.

  Wees nuchter en Waakzaam was vaak het advies van onze gelovige ouders aan hun kinderen. Zij hebben Goddank de vreugde gesmaakt dat 2 van hun kinderen tot levend geloof zijn gekomen en de Here Jeshua als hun Here en Leidsman tot op deze dag mogen dienen.

  Zelf lees ik met mijn vrouw dagelijks 3-5 hoofdstukken per dag hardop, om en om, uit de Engelse King James Version die sterke overeenkomst heeft met de Statenvertaling 1977.

  NBG-51 is ook een redelijk goede vertaling die ik gebruik op deze site wanneer ik een tekst weergeef. Helaas, geen van de drie Bijbels zijn perfect. Daar kunnen we nog wel eens dieper op in gaan.

  Ik ben vier keer in Israël geweest en heb daar in Jeruzalem de Bijbel door Joodse ogen leren lezen. :
  Why they changed the bible
  Did the catholic church gave us the bible?
  Auteur van beide boekjes: David W. Daniels.

  Ik bekeek al die boeken met sprekende titels. Wow!!!
  Zelf las ik Restoring the Original Bible van Ernest L. Martin. Ook een Must.

  De Waarheid Overwint Altijd. Shalom. Ramshoorn.

  P.s. Het is al laat, morgen hoop ik D.V. de Ingezonden van Moeke en Key te beantwoorden.

  @Allen en Xander en Team een Goede Nachtrust toegewenst met het gebed van Psalm 3 en 4.

 48. @Ramshoorn
  Bedankt voor uw werk die u gestoken heeft in de nieuwe vertaling en voor het delen met ons. Ik had ook niet verwacht dat het beter zou worden, maar u bevestigt het in ieder geval. Super belangrijk! In mijn gemeente gebruiken ze (tegenwoordig) de herziene. Ik gebruik altijd mijn staten. En ja, bij minder getalenteerde dominees gaat het fout. Gelukkig heeft Elohim ons de King James en de staten vertaling geschonken. Voor mensen die nog niet goed weten waarom de geschiedenis over de vertalingen belangrijk is en waarom een vertaling überhaupt levens belangrijk is, raad ik aan deze boekjes eens te lezen:
  Why they changed the bible
  Did the catholic churche gave us the bible?
  Auteur van beide boekjes: David W. Daniels

  Wees gezegend

 49. @Michaël; sorry voor de late reactie… Ik heb alles gelezen maar het was hier een beetje druk en ik dacht ik begin maar van boven af aan met reageren. Maar wat een lieve reactie!! Ik waardeer het dat u de moeite neemt om zo uitgebreid te reageren. Ja mijn werk was fantastisch maar toen de kinderen kwamen koos ik er bewust voor om thuis te blijven. Dus ben ik gestopt.
  Ja zo vertel ik het ook idd altijd en dan nog helaas nemen sommige het niet aan en sterven ze onverwachts. Die begrafenissen, nou meestal ook nog crematies zijn de ergste…. De familie huilt dan om het verlies maar ik om het verdriet waar degene dan heengaat. Zó verschrikkelijk! Hier in de buurt is ook bijna niemand die gelooft en die crematies zijn zo leeg… een plaatje van Marco en dat is het… Één keer meegemaakt dat er alleen maar duivelse hardrock werd gespeeld. Met rillingen binnen gezeten, nog nooit zoiets ergs meegemaakt als dat! Maar ook helaas in de familie zijn er velen die niet geloven of denken ik ben een goed mens dus ik kom er wel en maar verder leven. Dit zeggen ze ook gewoon open en als je dan iets anders zegt … ja heel jammer en triest!
  Heel hartelijk bedankt en God’s Zegen en ik zie uit naar uw verhaal in (mss) december! Als we er dan nog zijn en anders vertelt u het boven maar😉

  @Ramshoorn: heel hartelijk bedankt voor uw vele reactie’s! Heel erg fijn! U schrijft en zegt het helder en legt het zeer duidelijk uit aan de hand van bijbelverzen. Dit is erg leerzaam. Ik ontdek weer nieuwe dingen..
  U durft het eerlijk te zeggen, daar hou ik van. Geen gedraai!
  Wbt de nieuwe bijbelvertalingen, helemaal mee eens. Ik heb een nieuwe vertaling gekregen van iemand maar heb hem weggedaan…. Het is zo anders en wat ik erg opvallend vind is dat vooral dingen wat met de wet te maken heeft eruit zijn gelaten of verdraaid….
  Wilco Vos heeft over de ontbrekende bijbelverzen een mooie studie gemaakt. De moeite waard om te kijken! (Bijbelse overdenkingen)
  Echt erg wat er is weggelaten of veranderd is in de verschillende vertalingen!
  God’s Zegen Ramshoorn en hartelijke groeten.

 50. @Cassandro: bedankt voor uw stukje, heel mooi!! Idd even heel goed over nadenken😌. Ook lieve groetekus voor u hoor, geweldig dat groetekus😊🙂

  @Esther: ook u bedankt voor uw mooi stukje, aan tafel voorgelezen, erg leuk!

  @Ludwig; gaat het weer wat met u? Ik vind het wat hoor! Hopelijk heeft u het weer wat naar de zin en kunt u alles allemaal aan met hoe ze doen…

  Eigenlijk is alles voor iedereen! Want iedereen hier heeft zijn eigen mooie, lieve en waardevolle inbreng💜 En dat vind ik zo fijn van dit forum. Bedankt Xander dat u ons deze mogelijkheid biedt!!
  Dus Iėdereen heel bedankt voor jullie woorden❤️❤️🙏🏼

 51. ** sorry het is ook een brief aan mijn oudste ontvoerde kind, vandaar de ouderlijke benadering***

  De dood hoort bij het leven, en er staat dat als je doodgaat dat God dat ziet als een moment van vreugde omdat je eindelijk weer naar hem terugkomt. Ik ben absoluut niet bang om dood te gaan. Ik ben doodsbang voor de hel, ik zeg het je eerlijk- die plek is niets voor ons!!! Ik ga terug naar mijn echte vader die zielsveel van ons en ook jou houdt. Ik weet dat jij op de eerste plek een kind bent van Jezus: hij heeft jou gemaakt, ik ben slechts een instrument geweest om je hier te krijgen. Jezus wilt jou heeeeeeel graag terugzien voor alle eeuwigheid onder zijn vleugel: de beste plek om te mogen zijn in zijn allesomvattende liefde en genade. Jezus is een deel van Jehova god, gezonden naar de aarde voor de vergeving van zonden. Hij vergeeft alles en iedereen. Hij weet hoe moeilijk het hier is. Hij vergeeft moordenaars, tovenaars en heksen, IEDEREEN. Hij houdt zoveel van je, als je bidt, bidt dan in de naam van Jezus ( Altijd) want het is zoals de postzegel op je brief: als je wilt dat je gebed aankomt bij God dan is “Jezus” je postzegel. Alleen al de naam Jezus is zo een zalving, gelukkig is hij hier gekruisigd en opgestaan zodat wij vergeven mogen worden. Gebruik zijn naam altijd, het is het enige WAPEN dat je nodig hebt in deze wereld. Je pistool kan klemmen, mensen kunnen je teleurstellen, maar Jezus is degene die nog meer van je houdt dan je bloedeigen ouders dus betrek hem bij alles wat je doet en je zult zien dat alles tot bloei komt wat goed en mooi is in het leven. Ook is hij de enige die jou kan beschermen in de tijd die er nu aankomt, hij kan zorgen dat de vijand je niet kan zien/ detecteren ook al staan ze vlak voor je neus. Jezus kan ALLES. Geef je zorgen aan Jezus, hij neemt ze op zich. Geef je ziel aan Jezus, hij zal je onder zijn vleugel beschermen. Hoe eng satan en zijn leger ook zijn, onthoudt dat Jezus en Jehova alles hier hebben gemaakt en hoe ubermachtig zij zijn. Ze hebben ook satan gemaakt en bepaald dat satan in de vuurpoel wordt geworpen binnen afzienbare tijd.
  Ik wil je niet bang maken maar juist een “escape mogelijkheid” geven voordat hier alle hel losbreekt op aarde: de mogelijkheid bestaat voor Jou om hier weg te wezen en met Jezus mee te gaan naar de hemel: dat heet de opname/the rapture in het engels. Aanvaard Jezus voor die tijd als je Lord and saviour, geloof in je hart in wat hij voor je heeft gedaan en vraag vergiffenis voor je zonden. Dit kan in alle privacy, hij hoort je. Het gehele boek van de bijbel bestaat uit profeten – elk hoofdstuk van de bijbel gaat over een afzondelijke profeet. Profeet, profeet, profethieën… dat betekent voorspellingen. Tot nu toe is elke profethie uit de bijbel uitkomen, heb vertrouwen in je Hemelse Vader mijn kind. Ik ben een supersterk persoon en ik heb niet een houvast nodig in deze wereld, maar Jezus zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie zegt dat nou weer? Wie heeft dat ooit in de wereldgeschiedenis gezegd? Ik ben de waarheid? Omdat het zo IS. Er staan zelfs al voorspellingen in the book of Enoch over Jezus, wel meer dan 100!! verzen. Zie chapter 49 en 89. Ongelooflijk!! De opa van Noah en zijn Ark had het al over de “Lord of the Sheep” een duidelijke verwijzing naar Jezus als je de bijbel leest of een audiobook New testament aanhoort.

  1. Satan
  A. Elke videoclip is een satanisch ritueel, played backwards is het altijd murder Jesus 666 (one last time van Ariande grande backwards) of iets satanisch in die trant. Alle transgenders die aanbeden worden zoals lady gaga, justin(a) bieber, nicky minaj, madonna, britney spears, billy eilish, dua lipa de lijst is eindeloos. Satan is zelf een transgender (zoek maar eens op baphomet dan zie je borsten en een pipi ).
  B. Politieke en zakelijke wereldleiders aanbidden satan, niet een of andere alien race van bijv reptilians. Het draait allemaal om satan. Aliens bestaan NIET. Zoals Aleister Crowley selfproclaimed wickedest man on earth zei “today we call them angels amd demons, tomorrow we will call them something else = aliens.
  C. Wie is de enige die satan verslagen heeft? Jezus
  D. Satan’s leer is altijd “do what you want”/ “ je bent zelf een God” zoals de ORIGINELE LEUGEN die hij aan Eva heeft verteld. Eet van de vrucht en dan kan je zelf God zijn, God wilt niet voorbijgestreefd worden volgens satan. Hierdoor zijn we uit de hemel geworpen en worden we hier getest of we loyaal blijven aan Jehova God. Alle religies ook het jodendom zijn niet de (volledige) waarheid. Begrijp dat Jehova God de vader de tien geboden heeft gegeven aan de mensen en je Moet je hieraan houden. Als iemand zich hier niet aan houdt wordt diegene veroordeeld door Jehova/Jezus. Als je gelooft dat Jezus bloed gevloeid heeft voor jouw zonden als het perfecte en eeuwige offer voor je zonden (zie 10 geboden van Moses) dan ben je gered van dit oordeel en wordt je enkel nog BEoordeeld. “Confess with the mouth Jezus is Lord and believe with the heart that Jesus died for your sins. Heb geloof in de kracht van het bloed van Jezus, hij heeft de sleutels van de hel. Wil je weten hoe afschuwelijk de hel is? Zie deze video: https://youtu.be/18Os663dF0U
  De enige weg naar de vader is door de zoon.
  E. Islam: voor mannen 72 maagden in de hemel- voor de vrouw staat er niets geschreven? De profeet mohammed had aan het einde van zijn leven 9 vrouwen had. Het gerucht gaat dat een van hen slechts 7 jaar oud was. Hoe is dat ok?
  In de koran staat dat djinn (demonen) niet per se goed of slecht zijn… hmmm wat een bullshit want alle gevallen engelen rebelleren tegen God omdat ze de (imperfecte) mens niet wilden dienen en vonden dat ze het beter konden. Hierdoor kunnen zij niet meer terug naar de hemel waar ze ontzettend kwaad over zijn. Op de mens. Ze hebben God gesmeekt gesmeekt gesmeekt om terug te kunnen maar God wilt ze niet meer in de hemel waar alles perfect is. Daarom zal een gevallen engel alles doen om je kapot te maken, gestoord te maken, je hart te verharden zodat jij je kans om terug naar de hemel te kunnen verspeelt door mee te doen aan aardse zaken (zonden). Dan gaat je ziel naar de hel en het maakt satan heel erg blij om God pijn te doen. Het doet God pijn want HIJ heeft jou gemaakt en in zijn ogen is elke ziel 1.000.000 zielen waard.
  Je kan in de kabaa in mecca gaan door een vagina van zilver. In de kabaa staan 3 pilaren (vergelijk pharaonic obelisk) van de 3 godinnen Allat, al manat en Uzza. Wie zijn dat??? Het is een mockery van satan betreft de holy trinity father son holy spirit, en de 3 hoofdgodinnen van het scala van 160 “goden” die in de regio Mecca aanbeden werden net voordat de islam opkwam. Waarom weet geen enkele moslim dit?
  J. Als je allah niet accepteert mag je worden gedood en als je niet meer gelooft in allah de valse god dan mag je ook worden gedood. Zoveel liefde!
  Een man mag 4 vrouwen hebben, dat maakt geen enkele vrouw gelukkig. Als je goed kijkt naar de islamitische vrouwen dan zijn ze bevangen met de geest van de leugen. Liegen overal over en moeten dat ook anders hebben ze echt een probleem. Ook mannen leven absoluut niet naar het woord van allah: roken zuipen s&x gokken maar wel schijnheilig naar de moskee want anders heb je gewoon een probleem. Voor mannen en vrouwen gelden dus compleet andere regels. Jehova God en Jezus hebben altijd duidelijk gezegd dat deze wereld vol ongelijkheid en onrecht is, daarom staat er bijvoorbeeld in de bijbel dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Gelijk aan elkaar. Respect voor elkaar moeten hebben omdat we anders geschapen zijn.
  F. Rijkste man ter wereld Elon Musk heeft een vrouw (transgender!! Ik heb een foto zonder filter van dit vieze wezen en die heet Grimes, klik op de qr code om haar denkbeeld te bekijken. ( heb ik eventueel voor mensen hier beschikbaar, gaat over een “voorstel” van Grimes aan de communisten om AI in te schakelen voor hun regime) Is dat goed of kwaadaardig? Is dat mooi of lelijk? Ik laat de keuze bij jou. Laat het iig bezinken dat dit dus de rijkste en machtigste “vrouw” op aarde is. De spaceraketten gaan nooit recht omhoog maar als je kijkt vliegen ze vanaf florida in een boog naar de Bermuda driehoek. Alles van space is freaking nep. De eerste maanlanding van de apollo is nep, ik heb het filmpje van Stanley Kubrick die 1 dag voor zijn dood toegeeft dat hij het heeft gemaakt. Bedenk zelf: als het de allereerste maanlanding was, hoe kwam die camera dan op de maan om dit te filmen? Gewichtloosheid ontstaat als een vliegtuig een bepaalde vrije val maakt, check maar op het internet kan je een uitje boeken om dit te beleven. Ook gebruiken ze onderwatertanks en computer generated images om het space concept te verkopen. Kijk maar eens naar de verschillen van de fotos van de aarde van ETA, ESA, NASA en de chinese spaceagency, het lijkt allemaal voor geen meter op elkaar. Ook betekent Nasa “to deceive” in het hebreeuws. Ik heb ook veel videootjes over hologram techniek die al heel ver is. Supermooi en vet om te zien, net echt ;).
  H. Demonic Possession is helemaal écht. Jezus is een gentleman en komt in je hart als je hem dat vraagt. Gevallen engelen daarentegen komen je leven ruïneren door je te besturen wanneer je in zonde valt (denk maar na als je boos wordt doet een mens dingen die hij of zij helemaal niet wilt doen en kom je daardoor weer in de problemen. Kiezen om zonden te begaan is jezelf letterlijk openzetten voor satan.
  F. Satans religies:
  1 hinduisme: doe wat je wilt en aanbid je favoriete god (er staat in het oude testament dat voordat de tien geboden aan moses werden gegeven de wereld al valse idolen aanbidde. Niet voor niets is het EERSTE gebod: geen andere goden (demonen) aanbidden.
  Saddhu guru worden is algemeen geaccepteerd binnen het hinduisme. Saddhu guru’s eten lijken en hebben sex met ze terwijl ze de hele dag wiet roken. Is toch normaal? In het Hinduisme geldt: doe wat je wilt, de hel bestaat niet. En de Geeta heeft het over goede en slechte goden net zoals de koran (ramskaksas wat slangen in de lucht betekent, hmmm Adam en Eva werden door de Slang verleidt om eigen God te zijn… de slang staat ALTIJD voor satan in afbeeldingen en bewoordingen in “heilige” boeken. De hindoe goden worden vaak afgebeeld met slangen op hun hoofd zoals een cobra. Wie is de slang ook alweer?
  2 buddhisme: doe wat je wilt alles is goed. Dit zorgt ervoor dat mensen niet meer opstaan tegen onrecht want daardoor zou je weleens karmapunten kunnen verliezen. Zo kan onrecht gemakkelijk zegevieren. Super om verkracht te worden terwijl er allerlei mensen voorbijlopen die hun karma niet aan jou willen “verspillen”.
  3 islam: complete valse leer om de aandacht van Jezus af te leiden. Heb ik hierboven uitgelegd.
  4. Jodendom: wie van de joden de 109 voorspellingen van de messias Jezus heeft genegeerd en nu nog steeds joods zijn: zij hebben niet de naam van Jezus om te roepen en staan niet onder bescherming van god/ Jezus. Ook hebben veel (niet alle!!) joden een extra boek gemaakt dat ze aanhangen: de Talmud (vergelijk apocrafieen van Katholicisme en hadjji’s boeken bij de islam) in de talmud staat bijvoorbeeld dat je een kind van 3 jaar mag verkrachten van god en dat god dat ook niet ziet Als vreemdgaan omdat kinderen elke keer huilen en daardoor blijven ze in de ogen van (hun) god maagd. Talmudvers …XXX… Je weet pas wat haatspeech is als je je hebt verdiept in dat afschuwelijke boek. Die Talmudische joden zitten achter de marteling en dood van Jezus.
  Scientology: geloven na het betalen van een half miljoen euro en na heel lang (20+ jaar) in onduidelijkheid te hebben gezeten, leer je dat de mens vanaf een exoplaneet hier is gekomen na een galactische battle met een soort metatron. Het heelal bestaat niet, de aarde is aantoonbaar PLAT en stationair (niet draaiend). Er is een koepel constructie over de aarde zodat satan nooit terug kan komen naar de hemel. Hij heeft het geprobeerd maar het lukt maar niet.
  Freemasons/ illuminati: aanbidden lucifer vanaf level 33. Symbolen zoals de piramide (van de egyptenaren van wie de joden zijn bevrijd met al hun all seeing eye (satan heeft maar 1 oog omdat Jehova God die uit heeft gestoken in de eerste rebellie tegen God). Ook hier geldt: doe wat je wilt, liefst 50% goed zijn en 50% kwaadaardig is helemaal goed.
  Wicca (witchcraft): satan of een van zijn engelen oproepen om JOUW wil te doen in plaats van GODS WIL. Oftewel weer de originele leugen: do what thou wilt & je bent zelf God.
  Satanisme: lijkt me duidelijk. Anton Laveye de bekenste satanist zei op zijn deathbed: “something is horribly wrong, quick grab my holy bible”.
  Voodoo: het inzetten van satan voor JOUW wil. Ook moet je goed begrijpen: er IS hemel en een hel. Anders zou god niet rechtvaardig zijn- alle zonden die hier worden begaan worden vergeven door Jezus of bestraft met de hel en aan het einde van de aarde (na de 1000 jaar messianic kingdom komt er de grand judgement en gaat iedereen van de hel in de lake of fire forever) Alle zielen van mensen gaan naar een van beide. Satan is de vader van ALLE leugens en hij liegt dus ook tegen de heksen/ mensen die een valse leer aanhangen. Hij vertelt mediums enzo dat hij hun voorouders is, wat gewoon weer een leugen is. Ook de engel die ik heb gezien alszijnde mijn tante was een demoon. Demonen zijn ook engelen maar ze hebben gerebelleerd tegen god. Ze willen god zijn en vertellen aan de mens dat ze ook goden zijn. Stiekem helpen zij de heksen hun magie te realiseren zodat de mens niet doorkrijgt dat ze aan satans rebellie tegen Jehova God meewerken. Het gaat om GODS plan, niet de plannen van een mens. Alleen al het noemen van de naam “ Jezus” doet demonen pijn, jezus IS de koning der koningen.
  Winti: idem voodoo
  Sjamanisme/ gnosticisme/ mitraeisch/taoisme/ janeisme: idem voodoo en de originele leugen/ satans leer.

  Begrijpen:
  Jezus is gemaakt voordat de aarde gemaakt is gemaakt.
  De leer van Jezus daar wordt de wereld een betere plek van, in elk opzicht. Het heeft mij jaren gekost om tot die conclusie te komen.
  God jehova heeft satan uit de hemel geworpen en heeft 1 oog van hem uitgestoken in de battle vandaar de 1 eye symbolism. Of de hand voor het ene oog houden.
  Hidden hand- satan moet alles in het duister doen want hij moet ons zien te misleiden naar de hel. De hel is echt mijn lieve kind. Doe ALLES wat je kunt om niet voor altijd daar terecht te komen op basis van leugens!!! Weetjenog dat filmpje van Angelina Jolie waar ze zegt dat ze niet weet hoe ze aan haar tattoos komt maar dat ze uit die “very real place” komen? Die very real place is de HEL.!!
  Het “sjjj” symobool wat je vaak ziet dat verwijst naar de duistere zaken die gebeuren zoals het offeren van mensen aan Moloch. Deze Moloch en ook Baal, El, Ishtar, Astaroth en Belial zijn hoge piefen in het leger van satan. Powerful demons. Heel simpel. Deze “goden” komen uit Babylon en Egypte de satanische hoofdstad van deze wereld. Daarom zie je veel van deze symboliek terug in Hollywood. Dat je het weet: de pyramides zijn gemaakt door de freemasons in de tijd dat er veel satanische magie werd beoefend in Egypte. 100% waarheid. Ik was laatst in zandvoort en toen we terugreden moest dadi even plassen. We kwamen toevallig uit bij een joods kerkhof in overveen. Hier stonden in plaats van grafstenen pharaonische obelisken: een teken dat daar een egyptische tovenaar begraven ligt, weer een verwijzing naar duivelverering en Babylon. Zo komen die mensen aan hun geld. Door satan te aanbidden. En continue vieze dingen te doen. Satans kracht hier is echt en hij wordt de god van deze wereld genoemd in de bijbel. Waarom denk je dat je een ouija bord kan kopen bij de intertoys? Of waarom “witchtok” op tiktok zo groot is? Omdat het werkt mijn lieve kind. Als je je bekeert tot Jezus heeft satans magie geen grip meer op je omdat je onder bescherming van Jezus staat. Elke heks en tovenaar die eruit wilde stappen is gered door Jezus. Elke bezeten persoon die hulp wilde is gered door Jezus. De tegenstander van satan is Jezus. Niet buddha, mohammed of shiva. Nee, Jezus is de tegenstander van Satan en Jehova God heeft Jezus gemaakt als pure tegenstander van satan. Daarom wordt Jezus nu zo goed verstopt voor ons. Geloof NIEMAND, geen pastoor geen dominee geen kerkganger. Als je iets wilt weten over Jezus: lees de Bijbel Zelf. Geloof in de bijbel en niet wat Iemand ook maar zegt over Jezus. Het is prachtig om te lezen hoeveel hij van ons houdt, want hij leeft. Alles van hem is gratis, je hoeft geen geld te betalen voor een zegening. Zegen jezelf mijn prachtige kind.

  Gelukkig staat er geschreven dat je als je doodgaat voor je getuigenis aan Jezus 1000 jaar met Jezus zal leven in the messianic kingdom. Ga liever dood dan je ziel aan Satan te geven. Dan brand je tot de eeuwigheid in de hel. De eeuwigheid is Lang. Satan wil enkel gezelschap in de vuurpoel want hij gaat daar SOWIESO heen. Je hoeft hier niet meer bang te zijn want je ziel is voor eeuwig. Jou doodmaken kan alleen je adres veranderen van aarde naar de hemel (waar het voor eeuwig Goed is). Laat je niet intimideren door de AntiChrist geest. En verloochen nooit Jezus Christus die voor jouw zonden is gemarteld en gekruisigd. Dat zou mama niet voor je doen- dat doet geen enkel mens voor een ander. Maar Jezus heeft dat voor Jou gedaan. In het oude testament moest je elk jaar offeren voor je begane zonden (een specifiek offer per specifieke zonde)- vaak een lam. God heeft zijn ENIGE zoon gestuurd (het onbevlekte lam en het perfecte liefdevolle wijze mens) om geofferd te worden voor al je past, present and future sins. Accepteer dit aanbod en ga er niet lichtzinnig mee om. Het enige dat Jezus wilt is dat je je hart openzet zodat hij in je kan wonen. Hiermee vallen je oogschellen af in deze wereld en hij zal je ziel helpen om écht gelukkig en een écht goed mens te zijn. Je kan Jezus onze heilige vader alles vragen, en hij zal het je geven als het niet tegen Gods plan in gaat. Zoals jij ook een paard en niet een geit hebt gekregen van ons toen je dat graag wilde. Een ouder geeft graag aan zijn of haar kind. Zo ook Jezus aan jou. Ik heb alles gekregen wat ik wilde omdat ik het aan god heb gevraagd.

  Krachtige gebeden:
  1. De bergrede in mattew 6:
  onze vader, die in de hemel zijt, GEHEILIGD zij uw naam, uw koninkrijk kome, uw wil zal geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons alstublieft ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden/zonden zoals wij ook anderen vergeven, breng ons niet in verleiding, maar verlos ons van het kwaad, want van u is het koninkrijk de kracht en de glorie voor eeuwig en altijd. AMEN.
  2. Psalmen vers 23 is mijn persoonlijke favoriet maar kies je eigen favoriet zou ik zeggen. Alle psalmen zijn powerful.

 52. @ Key:

  Wat fijn dat je weer goed slaapt :D! Mijn hersenen kraken ook helemaal van boek openbaringen. Ik wil ook niet zeggen dat Robert Breaker altijd maar gelijk heeft, maar hij eet volgens mij dagelijks de bijbel voor Lunch (hahaha). Net zoals

  @Ramshoorn… die ik ook gelijk geef als hij uit de bijbel quote. Mensen verzinnen maar wat bij de bijbel en dat is mij allemaal VEEL TE religieus. Eigenlijk vind ik het doodeng. Mensen zijn doodeng. En waarom mag je niet zeggen dat als er in de bijbel staat dat vrouwen geen diaken mogen zijn, dat dan gewoon niet mag. Die 30.000 afsplitsingen van de kerk zijn allemaal gebeurd door ego. Nergens staat dat er een paus nodig is. Enkel geloof in je hart dat Jezus dood is gegaan voor eenieders zonden die dat gelooft. Dus voor iedereen ter wereld.

  In Efezen 6 staat letterlijk bijna 3x achter elkaar STA IN HET WOORD.

  Ik ben sinds afgelopen februari officieel bekeerd. En ik geloof heilig in wát Jezus voor mij heeft gedaan (ons allen vrijgekocht van satan met zijn heilige bloed.

  Ik betrek Jezus in bijna alles wat ik doe waardoor ik ook heel erg aangevallen wordt dagelijks. Maar ik vrees alleen de heer en ik ben veilig onder Zijn vleugel. Wat een zegen.

  In mijn familie komen alle geloven voor (joods, christelijk protestants en katholiek, moslims en hindu’s) hierdoor is het een lange tijd voor mij onduidelijk geweest WIE míjn lieve Godje is. Ik ben 18 jaar bezig geweest met uitzoeken wie God is. Mijn ouders zijn atheistisch, ben opgegroeid op elitaire schooltjes (gymnasium) wat ook helemaal atheistisch was. Heb veel gehoord op mijn 17e over God van meerdere mensen met meerdere geloven. Ik wilde het uitzoeken en ben gaan bidden, en ben echt aangeraakt. Een warme deken van vrede en zo een goed gevoel.

  Ik heb mijn conclusies opgeschreven, veel uitgezocht en ik heb het ultieme document geschreven die uitwijst dat Jezus de zoon is van Jehova God. Ook heb ik zo ontzettend veel bewijs van satan op deze aardplaat, én dat alles wat in de bijbel staat waarheid is. 100% onverdunde waarheid. WAUW 🤩.

  Eindelijk eens geen “ cakebeslag met een heeeeeel klein beetje hondenpoep”. Nee- de échte waarheid.

  Niemand kan mij meer overtuigen dat het anders zit, ik heb letterlijk waterdicht bewijs dat Jezus DE WAARHEID, de weg en het LICHT is.

  Sta rotsvast in de bijbel lieve mensen. Rots-vast.
  Alleen dan gaan we deze grimmige tijden goed doorkomen, want er is me een potje veel deceit.

  Ik post mijn conclusie hieronder.
  ❤️❤️❤️

 53. @ Spyinthesky 20/10/2021 om 2:09 pm & Esther 20/10/2021 om 12:55 pm

  @ Hallo Spy in the sky,
  Ik ben blij om te horen dat het iets beter gaat met u, en dat de hardnekkige hoest al minder is geworden. Ik wens u nog extra beterschap om er weer helemaal bovenop te komen. Sterkte!
  En bedankt voor de ‘zo ware’ bemoediging via Titus, die ook zo vertrouwd aanvoelt.

  @ Hallo Esther,
  Wat een bemoedigende vergelijking. Ik vond het al mooi toen ik dit las: “Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg”. Het eind was echter nog mooier. Mijn hartelijke dank.

  Liefdevolle groet voor u beiden, Michaël

 54. Esther. Wat een mooi stukje. Inderdaad heel bemoedigend. Hartelijk dank. Nicole

 55. Hallo Spyfromthesky
  Fijn weer iets te lezen van u… en dat het langzaam aan weer beter gaat.

  En ook dank u voor de bemoedigende Bijbeltekst.
  Sterkte van harte toegewenst, u bent er nog niet helemaal.
  En liefs, Esther.

 56. @Key: Hallo Key!! Kijk, ik dacht wel dat er wat over te vinden was. Tegenwoordig is volgens mij bijna over alles wel wat te vinden😄, nu mooi zo! Gelukkig.
  Ik kwam nog een prachtig duidelijk uitgelegd stuk tegen over de vervulling van de feesten! Ik moest gelijk aan u denken en heb de link meteen naar mijn mail gezonden.
  Echt interessant!!
  Hier is ie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/7Feesten.pdf
  Ook heel duidelijk vind ik. Nu ik hoop dat u er ook wat aan heeft!
  Hartelijke groet van Moeke🙂!

 57. Ha Spyfromthesky! Wat geweldig nieuws!! Kdacht er gisteren nog aan om te vragen of iemand mss een update had, maar dit is goed nieuws zeg! Nog lang niet beter maar het gaat gelukkig de goeie kant op! Beterschap verder hoor🙏🏼
  Hartelijke groet Moeke.

 58. Update.

  Bedankt voor de reageerders en tips en bemoedigen rondom mijn virus.
  Ik denk zelf aan een soort van virale infectie van welke aard dan ook. Heb ik geen verstand van. Het is wel een gevoel van. Dit zou bij elkaar wel een paar weken kunnen duren.

  Sinds vorige week woensdag voor het eerst een klein beetje energie. Ik word eigenlijk stil gezet in het ziekteproces. Het kan mij niet snel genoeg gaan om volop weer verder te kunnen gaan.

  Elke nacht sinds ik mijn vorige bericht geschreven heb, was ellende. Een reageerde schreef iets over een langdurige en hardnekkige hoest. Nou, dat speelt zeker bij mij. Eigenlijk gigantische hoestbuien die in de namiddag,avond en vooral in de nacht het ellendigst zijn.
  Je slaap is dan een drama. Maar langzaam aan worden de slaapperiodes tussen de hoestbuien langer en dat is al een grote winst.

  Ik had ook vorige week een kleine periode van totaal geen reukvermogen. Maar dat is inmiddels wel weer teruggekeerd.

  Naast verschillende hoestdranken had ik ook thee gezet van vers geplukte sparrentakken.
  En eigenlijk, vooral overdag, ook best wel wat gewandeld. Ook langzaam van tuinieren of te wel een beetje bezig zijn. En dat ging vanaf vorige week woensdag ook redelijk tot goed.
  Dan lijk het heel even of er weinig aan de hand is, totdat je binnenkomt en de avond nadert.

  En het was zeker 3 jaar geleden dat ik voor het laatst een beetje ziek was geweest.

  Ik wens jullie Titus 2 toe:
  Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
  12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
  13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
  14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen,0ijverig in goede werken.

  Spyfromthesky

 59. Hallo allemaal…

  Gewoon, even een leuk, en bemoedigend stukje schrijven. Mag vrij gebruikt worden.
  We zullen ons allemaal wel eens zo voelen als die emmer.
  Liefs Esther.

  De gebarsten emmer.
  Een waterdrager in India had twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar halfvol.

  Dat ging zo twee volle jaren verder. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer water af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar de arme gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten. Nadat hij zich zo twee jaar lang als een mislukking had beschouwd begon hij op een dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten.

  “Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen.”

  “Waarom?”, vroeg de waterdrager. “Waarom ben je beschaamd?”

  “Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning”, antwoordde de emmer.

  De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem troosten en zei: “Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg”.

  En inderdaad: toen ze de heuvel opliepen zag de gebarsten emmer de prachtige wilde bloemen langs de kant van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig omdat de helft van het water weer was weggelopen en hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager omdat hij weer gefaald had.

  De waterdrager bekeek de emmer en zei: “Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere emmer?

  Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven

  En zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren. Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo prachtig uitzien.”

  En zo heeft ieder van ons zijn eigen “lekken”. We zijn allemaal gebarsten emmers. Maar als wij er open voor staan dan zal de Heer ons falen kunnen gebruiken om de tafel van Zijn Vader op te fleuren.

  In Gods grote plan gaat er nooit iets verloren. Wanneer je dus een manier zoekt om elkaar te dienen en als God je voor een bepaalde taak heeft geroepen, maak je dan geen zorgen om je zwakke punten. Wees je er wel van bewust maar geef Hem de mogelijkheid om er Zijn voordeel mee te doen en zo kan jij ook meewerken aan schoonheid langs Zijn weg.

  Ga dapper voort en weet dat we in onze zwakheid Zijn sterkte ervaren.

 60. @Allen. Is de Ned. Bijbelvertaling 2021 een betere vertaling geworden dan de NBV-2004?
  We zullen het samen ontdekken.

  Allereerst: De Nieuwe Bijbel Vertaling 2004, [NBV] Het Boek, Bijbel in gewone taal, Groot Nieuws handbijbel en de Willibrordvertaling zijn omstreden vertalingen gebleken, zelfs de NBG’51 en de Naardense bijbel zijn niet getrouw overgezet voor trouwe Bijbellezers.

  De King James Authorized Version en de Statenvertaling blijven tot nu toe de nauwkeurigste en letterlijkste Engelse en Nederlandse vertaling uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks, gebaseerd op de Textus Receptus.

  Overtuig uzelf: De NBV-21…Een foute vertaling van Mattheus 5:22…Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht…enz. Zie Link.

  https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.5/?hl=MAT.5.22

  Waren de Profeten, Johannes de Doper, Jeshua en Apostelen nooit Vertoornd in hun spreken tot
  hun hoorders? Volgens de NBV-21 en de NBG-51 mag dit dus niet:

  Mattheus 5:22 NBG-51…Maar Ik zeg u: Een ieder, die in Toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

  Maar wat leert de Statenvertaling over dit vers? Matth. 5:22 Doch Ik zeg u:
  Zo wie TEN ONRECHTE op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.”

  Een groot verschil dus tussen de betrouwbare tekst van de Statenvertaling en de verminkte teksten van de NBV-2004 en NBV-21. Ik ontdekte nog meer grove fouten. Conclusie?
  Nooit kopen dus die NBV-2004 en NBV-21.

  Lees Psalm 11. Shalom. Ramshoorn.

  Shalom. Ramshoorn.

 61. Nuchter&Waakzaam schreef:
  18/10/2021 om 6:18 pm

  Bedankt voor je reactie!
  Goed om elkaar te bemoedigen en onderwijzen.

 62. Aan allen: houdt moed, houdt vol!
  En het volgende komt niet uit de Bijbel maar het zijn de twee laatste zinnen uit een gedicht dat mijn tante Rika heeft geschreven voor haar boezemvriendin, mijn moeder:
  “Misschien is groeien wel een beter woord voor leven…
  … En is veranderen wel een juister woord voor zijn”.
  Om even te laten bezinken hé?… Van een ietwat lange ‘haiku’ gesproken en geschreven…
  Groetekus van Cassandro

 63. @ Ramshoorn, @ Willy, @ Key, @ Cassandro

  @ Ramshoorn 19/10/2021 om 8:21 am
  Mijn hartelijke dank voor uw aanvulling met Hebreeën 9:26

  @ Willy 19/10/2021 om 10:36 am
  U schreef: ‘’de vraag was geeft God nog iemand een tweede kans, en ik schreef ja.’’
  De vraag die Moeke stelde was: of we nog een kans krijgen na de dood, als we God afgewezen zouden hebben tijdens ons leven. Vandaar de verwarring.
  Zoals u het op deze manier aangeeft ben ik het helemaal met u eens. Wat dat betreft geeft God ons iedere dag weer een nieuwe kans.

  @ Key 19/10/2021 om 1:39 pm
  U schreef: ‘’En ik wil nog iets meedelen, Ik denk dat ik +/-10 jaar lang heb droog gestaan in mijn geloof, maar sinds ik hier op dit forum ben aanbeland groei ik weer, en dat dankzij jullie allemaal, geen1 uitgezonderd!!’’
  Heel fijn Key om dit te lezen van u. Bedankt voor het compliment. Ik denk eigenlijk dat we allemaal, dankzij elkaar, iedere dag weer groeien op dit Forum. Dat is ook het mooie ervan : )

  @ *Cassandro* 19/10/2021 om 7:01 pm
  U schreef: ‘’ Wel, als het zover is en ik moet een keuze maken tussen het ‘schavot van de schande’ omwille van mijn geloof in de Heer Jezus Christus, dan kies ik voor het martelaarschap.’’
  Dit is de juiste instelling Cassandro. Daarom wens ik u, en al de andere lezers, Gods kracht en moed om te volharden en standvastig te blijven, wat er ook gebeurt.

  Ter bemoediging voor ons allen:

  Lukas 21: 28 (HSV)
  Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

  Mattheüs 10:28 (HSV)
  En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

  2 Timotheüs 2:12 (HSV)
  Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.

  Shalom!

 64. @Cassandro. @Allen. Een discipel van Jeshua is in 2021 een zeer bevoorrecht mens!!!
  Jeshua, de zoon van JHWH leert in de Bijbel: Johannes 8:51 (NBG51) Voorwaar, voorwaar, IK zeg u, indien Iemand Mijn Woord bewaard heeft, hij zal de dood in Eeuwigheid Niet aanschouwen.”” Hoezo niet?

  Stefanus de eerste martelaar zag de hemel Geopend en de verrezen Jeshua terwijl de stenen van zijn moordenaars zijn lichaam beukten/doodden. Handelingen 7.

  De getuigen van de Joodse Jeshua, de Zoon van God zien tot hun Verwondering op hun sterfbed of op de executieplaats wanneer zij de poort van de dood naderen…dat deze poort zich openzwaait naar het Eeuwige Leven…zodat hij/zij niet de dood maar het Paradijs Gods mag binnengaan.

  Het Paradijs wacht ons op: De dag van Bevrijding voor alle trouwe dienstknechten van Jeshua.

  Jeshua toonde die Bevrijding zelfs aan die ene doodsbange misdadiger die naast Hem gekruisigd werd, stelde hem gerust, toen die zich Bekeerde van zijn zonden, met de Woorden:
  Vandaag zeg IK u zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Vandaag!!! Lucas 23:43.

  Jeshua leerde zijn 12 Discipelen al tijdens zijn 3 jarige bediening in Israël om niet bang te zijn voor de dag van de dood, zelfs niet als u onschuldig gevangen genomen zou worden door antisemieten of booswichten. Bemoedigende woorden van Jeshua lees ik in…

  Mattheus 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de Ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die Beide, Ziel en Lichaam, kan verderven in de hel.

  Mattheus 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om Vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” Lees zelf maar verder.

  WIJ, nakomelingen van Adam, zijn geboren om ook op een dag te sterven. Genesis 3.

  Als we een Godzalig leven leiden volgens de 10 Geboden van Exodus 19 en 20 en de Bergrede van Jeshua Mattheus 5-7 en gezond voedsel eten volgens Leviticus 11 worden we met gemak
  70 of 80 jaar als we sterk zijn. Psalm 90.

  Laat uw leven nooit vergallen door onderdrukkers, satan of wat dan ook. Jeshua zegt: Ik leef en gij zult leven. Laat u met Paulus verrassen die het Paradijs al mocht zien 2 Corinthe 12 voordat hij de marteldood in dat goddeloze Rome onderging.
  Paulus, Apostel van de heidenen, zijn laatste woorden waren…

  2 Timotheus 4:1…Ik betuig u nadrukkelijk voor God en JeshuaHaMasjiach, die Levenden en Doden zal oordelen, [Mattheus 25] met beroep zowel op Zijn Verschijning als op zijn Koningschap: [Openbaring 19] 2 verkondig Het Woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle Lankmoedigheid [ =uitstel van Toorn] en onderrichting.

  3 Want er komt een tijd, [en is nu] dat de mensen de Gezonde Leer [van de Bijbel] niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun Eigen Begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de Waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels [valse godsdiensten] keren. 5 Blijf gij echter Nuchter onder alles, Aanvaard het Lijden, doe het werk van een Evangelist, verricht uw Dienst ten volle.

  6 Want wat mij [Paulus] aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het Tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. 7 Ik Heb De Goede Strijd Gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb Het Geloof [der Schriften 1 Corinthe 15] behouden;

  8 voorts ligt voor Mij Gereed de krans der Rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de Rechtvaardige Rechter, [Openbaring 20] mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook Allen, die Zijn Verschijning hebben liefgehad.

  Wij zijn schatrijk omdat we de Bijbel hebben en vandaar uit de Toekomst kennen.

  Wat de Toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Zing de Psalmen 23, 27, 34, 68, 72, 103, 118 en 146 en u zult net als Elia [blij] met paard en wagen de hemel binnengaan. Wat een hemelvaart had die man. Ik droom ook van zo’n hemelvaart…

  2 Koningen 2:11 (NBG51) En, terwijl zij [Eliah en Elisah] voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een Vurige Wagen en Vurige Paarden! en die maakten Scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

  2 Koningen 6:17 (NBG51) Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de Berg was vol Vurige Paarden en Wagens rondom Elisa.

  Shalom. Ramshoorn.

 65. @Ramshoorn… ik kom even terug op Openbaring 20:4 “… ik (Johannes) zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord an God. … “…
  Wel, als het zover is en ik moet een keuze maken tussen het ‘schavot van de schande’ omwille van mijn geloof in de Heer Jezus Christus, dan kies ik voor het martelaarschap. Beter dat, dan het merkteken van het beest te laten in-etsen en voor de rest van mijn aardse leven als een halve cyborg-lijfeigene door te brengen onder de ‘heerschappij’ van een NWO, met aan het hoofd santaKlaus Schwab, Hell Gates III, A. Fausti en andere lakeien van de tegenstander, al ‘zingend’ door het leven: “don’t worry, be happy”… Want rekenen deze monsters op: onze grote angst voor de dood! Want wie angst heeft voor deze (aardse) dood, heeft mijns inziens ook bang voor het échte LEVEN = JC!
  Daarom aan alle (s)pionnen van de tegenstander die ook dit platform volgen: keer u om, kom AUB tot inkeer, bekeert u, want jullie lopen sowieso – met allerlei valse beloftes van ‘hogerhand’ – in een ‘doodlopende straat’!
  … een goede raad vanwege een ‘cassante’ Cassandro!

 66. Hallo lieve allemaal…

  Wat veel mooie, bemoedigende reacties van jullie allen.

  Ik wou even reageren op… Peet schreef: 19/10/2021 om 3:02 am.

  Hallo Peet, ik begrijp uw gebed zo goed.
  Alleen ik doe het via de Heere Jezus.
  Vooral over het verhongeren… mag ik u een bemoediging mee geven.

  Het zijn de woorden van de Heere Jezus, Mattheüs 6 : 31-32.
  “””Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: ‘Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw Hemelse Vader WEET IMMERS dat u al deze dingen nodig hebt”””.
  We lezen ook dat we eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken en Zijn gerechtigheid.
  Alleen de Heere Jezus Christus… is juist die weg naar het Koninkrijk van God.

  Voordat wij ook maar zouden bidden… wéét de Vader allang wat nodig is.
  Soms wacht Hij… en kijk wie bij Hem schuilen. Dat we het allemaal verwachten van Hem.

  Komen er dagen, of maanden/jaren… die enorm moeilijk zijn of worden… is er maar één die alles weet en ziet.
  Laten we onze harten gericht blijven op Hem, Jezus Christus…
  Hij laat de Zijnen niet alleen.

  En voor ons… bidden voor elkaar, dat er niet één afhaakt of struikelt… in erg moeilijke omstandigheden.
  Als wij met elkaar, het Lichaam van Jezus zijn… hoe belangrijk is het, er ook voor elkaar te zijn.

  Als we dingen mee gaan maken, die héél zwaar of erg moeilijk zijn om te dragen….
  Hebben wij maar één Machtige Persoon nodig, Jezus Christus.

  Peet, en natuurlijk voor allemaal, nog een klein/kort filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=hHbSGYySxnY
  Bij sommigen wel bekend, maar juist Gods liefde, wordt hierin afgebeeld… alleen via en door middel Zijn Zoon Jezus Christus.
  HIJ is de enigste Redder van de mensheid.
  HIJ alleen is onze Hoop, ons Anker, onze Kracht en Sterkte… alleen met HEM, kunnen wij het volhouden.

  Vaders kracht om jullie allen heen, en de genade van de Heere Jezus Christus.
  Lieve groeten, Esther.

 67. @Willy. Er is een groot verschil tussen Verloochenen en Verraden. Ik hoef u niet uit te leggen wat het verschil is. Toch? Kijk nog eens in de woord encyclopedie. Shalom. Ramshoorn.

 68. @Schoonheids Godaanbidder (8:05 pm) , grote dank voor uw verwijzing naar Robert Breaker.
  Deze R. Breaker loopt tegen het exacte probleem aan als ik (2:21 pm) had, met de zielen die komen uit de Grote Verdrukking.
  Die hebben op het moment als ze sterven/dood zijn, en komen in de hemel, geen verheerlijkt lichaam. Terwijl de gemeente van Christus dan al wel het verheerlijkt lichaam hebben evenzo de O.T gelovigen.
  U kunt dit meelezen in de volgende Y-T van Breaker vanaf 39:22 min. https://www.youtube.com/watch?v=bNP0QK1KJCU
  Maar de y-t is zeer interessant om het in het geheel te bekijken!

  @Cassandro (5:57 pm), u was op de hele goede weg met uw verwijzing naar Openb. 20:4 waar de mensen die in de grote verdrukking stierven in geloof aan Christus en het merkteken van de antichrist niet hadden, dat deze hier in vers 4 ook nog steeds zielen genoemd worden.
  Ik had verwacht dat die zielen ook gelijk een verheerlijkt lichaam zouden krijgen, bij het doodgaan.
  Nee dus. God beslist anders.

  @ Moeke (8:43 pm), u had gelijk, er was dus iets over te vinden 😊

  Dus dit probleem met de zielen is opgelost dankzij het meedenken van jullie! Super! Kan ik weer gewoon slapen.

  En ik wil nog iets meedelen, Ik denk dat ik +/-10 jaar lang heb droog gestaan in mijn geloof, maar sinds ik hier op dit forum ben aanbeland groei ik weer, en dat dankzij jullie allemaal, geen1 uitgezonderd!!

 69. @Ramshoorn en Michaël : Bedankt voor jullie reactie, de vraag was geeft God nog iemand een tweede kans, en ik schreef ja, en de Bijbel staat er vol van, ik ga twee voorbeelden geven. Petrus was de voornaamste apostel, heeft drie jaar met Jezus gewandeld en lering van Jezus ontvangen. Toch heeft hij Jezus driemaal verraden. En bij Lucas lezen dat Jezus tegen Petrus zegt; de Satan heeft verlangd jou te ziften als tarwe maar ik heb voor jou gebeden dat je het geloof zou behouden. Maar nog had Petrus zijn les niet geleerd, want volgens Paulus was hij een huichelaar die als de Joden in de kerk van Paulus kwam mee deed met de Joden en dan weer met de niet Joden, en Paulus wijst hem daarop. dan heb je Paulus zelf, een fiere Jood die leefde volgens de wet der Vaderen, hij was de beste, de slimste en hij dacht dat hij God diende. Hij vervolgde de gelovigen en smeedt hen in de gevangenis. En hij kreeg ook een tweede kans. En omdat Paulus heel stout was geweest tegen God, zei Jezus hem in een visioen : mijn genade is jou genoeg. Hij bad dat hij minder zou lijden voor het Evangelie. Dat zijn maar twee voorbeelden, maar ze spreken over Gods lankmoedigheid. Shalom

 70. @Moeke @Michael. Uw beider Ingezonden met blijde instemming gelezen over eeuwig Behoud door/met Jeshua of eeuwige Verlorenheid zonder Jeshua de Zoon van God.

  Ik las nog een belangrijke tekst aangaande dit voor velen heikele onderwerp:

  Hebreeën 9:26…maar thans is Hij [Jeshua] éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door Zijn Offer [aan het kruis van Golgotha] de Zonde weg te doen. 27 En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en Daarna het Oordeel, [Openbaring 20] 28 zo zal ook JeshuaHaMasjiach, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om Veler Zonden op Zich te nemen, ten Tweeden male [Bij zijn Wederkomst in Jeruzalem Openbaring 14 en 19] Zonder Zonde aanschouwd worden door hen, [de Vrienden van Jeshua] die Hem tot hun heil verwachten. [Mattheus 25]

  Eenmaal te sterven en daarna het Oordeel? Dus de reïncarnatie van de Hindoes is uitgesloten!

  @Cassandro, u schrijft helder, kort en bondig over vele vragen die ook gelovigen uit de slaap kunnen houden. U schreef over de aanbidding van het beest. Openbaring 13.

  U schreef: om zo het beest te aanbidden. Indien zij dat niet doen, wacht hen de executie wegens ‘blasfemie t.a.v. de antichrist’, en worden zij onthoofd, wellicht op het schavot van ‘efficiënte’ guillotines, en wacht hen dus het martelaarschap?
  Ik dacht.. ik ‘gooi’ het gewoon in de groep…
  Groetekus van Cassandro”””

  Ik dacht aan Stefanus de eerste martelaar in Handelingen 6:8 (NBG51) En Stefanus, vol van Genade en Kracht, [Jozua 1] deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

  En toch? Stefanus een vurig getuige van Jeshua stierf de Marteldood, hij werd Gestenigd nadat hij de kans gekregen had om zijn laatste rede/aanklacht tegen de leiders van Israël uit te spreken. Jeshua had die felle Woorden eerder uitgesproken in Mattheus 23.

  Jeshua werd gekruisigd! Zijn laatste Woorden waren: Vader in uw handen beveel ik mijn geest…
  Lucas 23:46 (NBG51) En Jeshua riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

  Stefanus [de Diaken Handelingen 6] werd Gestenigd maar zag de Hemel Open en sprak woorden die gelovigen nooit vergeten zullen in het uur van hun dood. Wat/Wie zag Stefanus?

  Handelingen 7:56 (NBG51) En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, Staande ter rechterhand Gods.
  Handelingen 7:59…En zij stenigden Stefanus, die de Here Aanriep, zeggende: Here Jeshua, Ontvang Mijn Geest. 60 En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling.

  Bijbelgeleerden hebben berekend dat alleen al van het Joodse Volk vanaf de eerste eeuw tot nu toe 7 miljoen Joodse mannen, vrouwen en kinderen vermoord zijn tel daarbij op de 7 miljoen die door Hitler 1933-1945 en zijn nazi-bende vergast en verbrand werden in de vernietigingskampen.

  Denk ook aan de vernietiging van ontelbare Katharen, Waldenzen, Hugenoten, Protestanten door het Pausdom en zijn RKK. Denk aan de Islam die er nog een schepje bovenop deed en vana de zesde eeuw tot op deze dag Joden en Christenen haat en over de kling jaagt. Schoolklassen meisjes ontvoert, verkracht , vermoord in o.a. Nigeria. Boko Haram.

  Het boek der Martelaren is zeer dik. Lees Foxes boek: Martelaren.
  Gratis download schrijver John Foxe.

  Er breken nu wereldwijd zware tijden aan waarin het beter is om als een martelaar te sterven dan onder de Leugens en Dwang van Tirannen te moeten leven zoals Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Hamas, Hezbollah, Al-Qaida, Isis, China, Noor Korea, VN, EU, Bill Gates, Klaus Schwab, Rutte, de Jonge, RIVM, OMT, met hun gifspuiten-Covid-19 en hun gecreëerde Apartheidsstaat/ Tweedeling van gevaccineerden en ongevaccineerden. Met/zonder QR-paspoort enz.

  Jeshua leert in Zijn Boek Openbaring 14:13 (NBG51) En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, Zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij Rusten van hun Moeiten, want hun werken volgen hen na.

  TOT SLOT: Jeshua, de Leeuw uit het huis van David [Openbaring 5:5] de komende Koning en Masjiach in Jeruzalem [Openbaring 14 en 19] bemoedigt al zijn volgelingen/getuigen met de Woorden:

  Johannes 16:33 (NBG51) Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede Moed, IK heb de wereld Overwonnen!!!

  1 Johannes 5:4 (NBG51) want al wat uit God geboren is, Overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: Ons Geloof in/van Jeshua.

  Soon yes very Soon we are going to See The King.
  No more Crying there we are going to See The King.
  No more Dying there we are going to See The King. Hallelujah!!! 4x in Openbaring 19.

  Shalom. Ramshoorn.

 71. Mijn gebed. Lieve God ( Heilige Mama, bid voor ons mee en breng mijn gebed naar Uw Zoon). Laat het aUb in Nederland, en waar ook ter wereld, niet gebeuren dat ongevaccineerden niet meer mogen kopen in winkels en dan moeten verhongeren. U zei mij in een visioen dat menselijk leven heilig is omdat wij gemaakt zijn naar Uw Beeld en Gelijkenis en wij medemensen daarom niet mogen doden. De covid vaccins zijn gemaakt van lichaamsstukken van babys die vermoord zijn in de baarmoeder. Het gebruik van deze vaccins is daarom, in Uw Ogen, het goedkeuren van moord op mensen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Goddelijke Barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen, ik vetrouw op U. Amen.

 72. @ Moeke 18/10/2021 om 8:46 am

  Hallo Moeke,

  Bedankt voor uw reactie, waarin u schreef dat u vroeger in de gehandicaptenzorg gewerkt heeft. Waarover u zei: wat een prachtig werk, prachtige mensen! Echt heel mooi om te lezen.
  Dank u : )

  U schreef ook:
  ‘’Er zijn mensen die geloven dat die een tweede kans krijgen maar ik kan dit niet vinden, u wel?’’ Nee Moeke, ik zou ook niet weten waar er in de Bijbel zou staan, dat je nog een tweede kans kunt krijgen. Ik zou eerder zeggen: dat uit de Bijbel juist het tegendeel blijkt.

  En eerlijk gezegd zou die tweede kans ‘na de dood’ ook helemaal ingaan tegen hetgeen ik door de jaren heen aan velen mensen verteld heb. En waar ik er juist op hamerde dat ze tijdens dit leven de kans hebben om tot inkeer/ bekering en tot geloof te komen. En als ze tijdens hun leven God hebben afgewezen. Dan kunnen op hun uitvaart (bij wijze van spreken) zelfs honderd dominees diegene niet meer de hemel in bidden. Omdat de overledene tijdens zijn leven de keuze had moeten maken om voor God en Jezus te kiezen. Daarna houdt het op, en zullen ze het moeten doen met hetgeen waar ze tijdens hun leven wel of niet voor gekozen hebben.

  Ik vertelde hen ook dat het geen zin had om te denken: Oh okay, nou dan bekeer ik me wel op het eind van mijn leven. Omdat ze (normaal gesproken) ook niet zouden weten wanneer het hun tijd is. En niet iedereen heeft een ziekbed om op het eind van hun leven (zoals sommige van de grootste atheïsten) dan alsnog Jezus te aanvaarden als hun verlosser.

  Ik zei hen ook: ‘beter weten, is beter doen. Vanaf nu.’ Na al die uitleg vertelde ik hen ook dat ze nu nooit meer zouden kunnen zeggen: Dat hebben we niet geweten. Omdat ze daarmee alleen maar zichzelf voor de gek zouden houden, en dat ze daar bij God niet mee aan hoeven komen. Omdat ze dan keihard geconfronteerd zullen worden met het moment waarop het hen verteld werd. En dat ze dan alleen nog maar kunnen zeggen: We hebben het niet willen geloven of we hebben het niet willen aanvaarden. Maar dat de keuze nu nog wel aan hen is, zolang ze leven.

  En waarom zouden ze dan eigenlijk niet voor God, Jezus en het eeuwige leven kiezen…? Waarbij ik hen vertelde dat ik/wij het mooiste geloof hebben dat er is. Waarop ik hen tevens vroeg: ‘Want wat is er nou eigenlijk mis mee, om je naaste te behandelen zoals jezelf behandelt wenst te worden? Naar Mattheüs 7:12 (Want dit is de Wet en de Profeten )

  De Bijbeltekst die ik gisteren aanhaalde onderbouwd eigenlijk wat ik hierboven schreef. Als we na de dood nog tot bekering zouden kunnen komen, dan zou deze onderstaande tekst overbodig zijn. Waarin aangegeven wordt dat God geduldig is, en de mens nog ‘genadetijd’ geeft, om tot inkeer/bekering te komen omdat Hij niet wil dat enigen verloren gaan.

  2 Petrus 3:9 (HSV)
  De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

  Voordat ik dit aan u ging schrijven, moest ik al denken aan hetgeen ik jaren geleden aan een Teamchef op het politiebureau geschreven had. Omdat hij het lef had om in zijn reactie aan mij de Bijbelteksten die ik daarvoor aan hem geschreven had ‘Proza’ te noemen. Schreef ik hem in mijn laatste brief: ‘Ter afsluiting nog een stukje Proza.’ Waarna ik Romeinen 2:1-12 voor hem toegevoegd heb, in de NBV versie. Omdat ik toen nog geen andere Bijbelvertaling tot mijn beschikking had. En waarna ik van die politie Teamchef, geen enkele reactie meer ontvangen heb.

  Maar in vers 4 en 5 kunnen we wederom lezen dat zolang God nog geduld heeft, de mens tot inkeer kan komen. Romeinen 2:4-5 (NBV)

  4 Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
  5 Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wil komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.

  Ook hetgeen er in Daniël 12:2 (HSV) geschreven staat bevestigd voor mij dat er na de dood geen keuze meer is. ‘’En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken,
  sommigen tot EEUWIG LEVEN, anderen tot smaad, tot EEUWIG AFGRIJZEN.’’

  En zoals Ramshoorn vandaag ook aangaf met Openbaring 20:15 (NBG51) En wanneer iemand Niet bevonden werd Geschreven te zijn in het Boek des Levens, werd hij geworpen in de Poel des Vuurs.

  Dit is wat ik geloof, zoals ik het zie, zoals ik het voel, en zoals ik het begrepen en ook doorverteld heb. Als er iemand is die met een onderbouwende Bijbeltekst aan kan geven, waar er in de Bijbel staat dat je na je dood nog tot inkeer/ bekering en tot geloof kunt komen, dan verneem ook ik (net als Moeke) dat graag van u. Want voor mij zou dat betekenen dat ik jarenlang vele mensen heb misleid, door te stellen: Dat je alleen tijdens je leven de kans hebt om tot inkeer, bekering en geloof te komen. En dat de tijd dringt!

  Moeke, ik wens u, en de anderen die meelezen: Gods inzicht en rijkste zegen!

  Hartelijke groet, Michaël

  @ Beste Willy,
  God geeft de mens (uitzonderingen daar gelaten) hun leven lang de kans om zich te kunnen bekeren. Wat op zich genoeg zou moeten zijn. Het zit er wel in, of het zit er niet in. Maar eerst zien, en dan geloven? Nee, het is: eerst geloven en dan zult u zien. En als God ‘hun’ niet kent, omdat ze Hem niet willen kennen! Waarom zou Hij ‘hun’ dan alsnog willen kennen? Als voorbeeld zeg ik altijd dit: ‘Wij zijn naar Zijn evenbeeld geschapen. Als iemand van ons een feestje geeft, worden er (normaal gesproken) ook geen vreemden binnengelaten, maar alleen degenen die zijn uitgenodigd.’ Bij God werkt dat net zo. Ja, God is een God van Liefde en Genade, maar Hij deelt geen vrijkaartjes uit.

  Shalom!

 73. @allen op dit geloofsforum… ik heb zonet een ‘post’ geplaatst op xandernieuws verwijzend naar Johnannes 8:12 waar Jezus Christus Zelf zegt: “IK BEN het Licht van de wereld”…
  Maar laten wij ook heel goed en aandachtig luisteren naar Zijn WOORD, cfr. Matteüs 5:14 “Jullie zijn het licht van de wereld”… m.a.w. Zijn Licht straalt op al diegenen die écht willen ‘getuigen’ van/voor Hem, om Nu/Vandaag alzo Zijn Licht te mogen laten schijnen in een alsmaar donkerder en dikker wordend mistgordijn dat volop door de lakeien van de tegenstander wordt opgehangen… Hopende dat hier en daar toch nog een ‘verloren gelopen ziel’ op eigen weg dé WEG naar het Licht terug kan vonden, en dat hij/zij dè échte Waarheid onder ogen ‘mag’ zien. Cfr. Johannes 14:6
  Groetekus van Cassandro

 74. Ludwig 18/10/2021 om 4:43 pm

  Hallo Ludwig, bedankt voor uw mooie reactie:
  ”Spoedig zullen wij Hem zien, nooit meer pijn nooit meer lijden nooit meer ziekte.”
  Ik kijk daar naar uit: Maranatha!

  Shalom, Michaël

 75. @ Nicole 18/10/2021 om 3:40 pm

  Hallo Nicole, bedankt voor uw reactie: ”Some angels are meant to be on earth”. Prachtig!

  Lieve groet terug, Michaël

 76. Hoi@Key! Ik heb vroeger weleens gehoord dat dit de zielen zijn uit het romeinse rijk die zijn gestorven omdat ze bleven geloven in Jezus en daarom vermoord zijn! Ze willen dat God wraak neemt maar dat gebeurt niet omdat er eerst nog meer gelovigen door verdrukking moeten om dan pas bij het Koninkrijk van God te kunnen komen. Ze krijgen wel alvast witte klederen aan maar God neemt nog geen wraak hoe ze daar ook om smeken. Dit gebeurt pas na het zesde zegel. Ik weet het niet meer helemaal precies, heb me daar nog niet zo in verdiept. Maar zoiets is het wel. Voor zover ik het nog weet. Maar is ook vast wel iets over te vinden denk ik.

  @Ramshoorn, hartelijk bedankt voor uw reactie! Zo zag ik het ook idd. Alhoewel ik Judas altijd wel ‘zielig’ heb gevonden omdat dit al was voorzegt en het gebeurde ook. Maar ik kan er ook niks anders uit opmaken helaas…. Het zou mooi zijn als het anders was want ik ken mensen die bewust nee hebben gezegd; echt vre se lijk😢

  Ook Nicole bedankt. Interessant.

 77. Hai Allemaal,

  Super om te zien dat iedereen hier met dezelfde vragen betreft de opname zit.

  Ik vind zelf “ Robert Breaker” op youtube érg goed. De moeite waard om eens in te duiken.

  Zijn laatste video gaat over the rapture.
  Ook zijn 7- delige teaching “navigating the bible” vind ik erg goed.

  Hou van jullie broeders en zusters ❤️❤️❤️

  Tot in de hemel, SHALOM 🙏🏼

 78. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 11 vers 1. :. Volg mij na gelijk ik Christus navolg, dat is een hele bemoedigende uitspraak, vol van hoop en geloof !
  Er is dus een groot verschil blijkbaar om in Jezus te geloven, of om Christus na te volgen.
  Waar doelt Paulus dan op met zijn uitspraak?

 79. @willy. U schreef: Wij moeten oneindig veel vergeven van Jezus, waarom zou God ons dan geen tweede kans geven ? Ik begrijp jullie totaal niet. God is liefde!!! Shalom””

  Ja, inderdaad God is liefde leert ookPsalm 86:15 (NBG51) Maar Gij, Here, zijt een Barmhartig en Genadig God, Lankmoedig [Uitstel van TOORN] en Rijk aan Goedertierenheid en Trouw.

  Joël 2:13 (NBG51) Leert wat echte Bekering inhoud…Scheurt uw Hart [echt berouw] en niet uw klederen en Bekeert u tot de Here, uw God. Want Genadig en Barmhartig is Hij, Lankmoedig en groot van Goedertierenheid, Berouw hebbende over het onheil.

  Zie ook Ezechiel 3, 8 en 18. Gods Genade kent grenzen. Hij verdelgde Sodom en Gomorra en al haar inwoners wegens hun grensoverschrijdend seksueel gedrag. Genesis 19.

  De Genade van de Here Jeshua kent ook grenzen. Zie zijn felle oordeel in Mattheus 7, 13 en 25.

  Paulus beklemtoont het Oordeel over alle goddeloze mensen en fake-gelovigen:

  2 Tessalonicenzen 1:8 (NBG51) in Vlammend Vuur, als Hij Straf oefent over hen, die God niet kennen en het Evangelie van onze Here Jezus Niet Gehoorzamen. 9 Dezen zullen Boeten met een Eeuwig Verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte,
  10 wanneer Hij Komt, om op die dag Verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met Verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot Geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u.

  Openbaring 20 schildert in duidelijke Woorden wie in het Boek des Levens opgetekend staan en wie niet. Over dat Boek kunt u al lezen in de Profeet Maleachi 3:16

  Dan spreken zij die de Here vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een Gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten Goede van hen die de Here vrezen en Zijn Naam in Ere houden. 17 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de Dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen Sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem Dient.

  JESHUA komt straks terug op aarde in Jeruzalem, om te Oordelen de Levenden en de doden.
  Hij voert zelfs oorlog tegen alle antisemieten en booswichten volgens Openbaring 19.
  Dat blijkt ook wel in…
  Openbaring 20:15 (NBG51) En wanneer iemand Niet bevonden werd Geschreven te zijn in het Boek des Levens, werd hij geworpen in de Poel des Vuurs.

  De vele Alverzoeners in RKK-Prot. en Evangelische kerken schrikken terug voor de Woorden van Joodse Jeshua, de komende Koning en Masjiach in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132, 135 en Mattheus 5:35.

  Shalom. Ramshoorn.

 80. @Mimi,
  Ik vond uw reactie verder hartstikke mooi! Verdient eerder een compliment dat commentaar. Maar het ging even om dit stukje:
  Jesaja 8

  12 Gijlieden zult niet zeggen: Een verbintenis, van alles, waar dit volk van zegt: Het is een verbintenis; en vreest gijlieden hun vreze niet, en verschrikt niet.

  U ziet het verschil misschien wel bij het woordje verbintenis. Ik ken geen vertaling behalve de herziene staten vertaling die hier samenzwering gebruikt. Deze vertaling hierboven komt uit de oude staten vertaling. Het gaat in deze context dan ook om twee landen die samen tegen een ander land gaan vechten. Niet echt een duister complot dus. De bijbel roept ons wel degelijk op om het duister bloot te leggen.

  Zie het even zo:
  Rattengif is 99% goed voedsel en 1% gif dat is dodelijk. Die aanval herkennen we hopelijk van de duivel. Maar de duivel heeft het in sommige kerken nog meer snieki gedaan. Zonder gif. Maar van het hele voedselpakket wat we horen te krijgen zorgt hij ervoor dat we 1 vitamine missen. Dat is op ten duur net zo dodelijk.

  Vaders zegen toegewenst,

 81. @Key… i.v.m. met uw bemerking “Openbaring 6:9″… Nu, ik ben helemaal geen Bijbel-exegeet, maar ik leg wel graag verbanden ‘op mijn manier’… Heeft dit iets te maken met “Openbaring 20:4”? Zo ja, dan zullen volgens mij – nà “the rapture”… – allen die nadien (?) alsnog openbaar ‘getuigen’ van Jezus Christus, zich hiervoor moeten verantwoorden aan ‘wereldse rechters’ om hun geloof te verzaken om alzo ‘de kans krijgen’ om toch het ‘merkteken’ te lane in-etsen, om zo het beest te aanbidden. Indien zij dat niet doen, wacht hen de executie wegens ‘blasfemie t.a.v. de antichrist’, en worden zij onthoofd, wellicht op het schavot van ‘efficiënte’ guillotines, en wacht hen dus het martelaarschap?
  Ik dacht.. ik ‘gooi’ het gewoon in de groep…
  Groetekus van Cassandro

 82. @WILLY: Bedankt voor uw reactie maar: Nee geen wonder dat u ons/mij niet begrijpt! U heeft mijn geschreven stuk ook totaal niet goed gelezen. Er staat heel duidelijk in mijn eerste stukje: mensen die al zijn overleden, dus dood ZÍJ́N!! en die dus zónder God aan te nemen zijn gestorven. Waar u het het over heeft heb ik het ja helemaal niet over….. Leest u het nog maar eens goed weer. Dan zult u het vast wel begrijpen! Groetjes

 83. @Michael
  Spoedig zullen wij Hem zien, nooit meer pijn nooit meer lijden nooit meer ziekte.
  Shalom

 84. Michaël. Dank voor uw reacties. Toen u schreef over Dick moest ik hieraan denken: ‘Some angels are meant to be on earth’. Lieve groet, Nicole

 85. Nadat ik Mattheus 18, 21-22 over oneindige vergeving had gelezen kwam deze vraag bij mij op: “Betekent oneindig ook ‘na de dood’?

  Bij het zoeken naar een antwoord kwam ik in eerste instantie terecht op een site waarin o.a. wordt gezegd dat ook de ongelovigen naar de hemel gaan:
  https://christelijkuniversalisme.wordpress.com/informatie/vragen-en-misverstanden/

  Omdat ik nooit eerder had gehoord van ‘alverzoening’ ben ik gaan zoeken naar de betekenis ervan en kwam op deze site terecht: https://www.gotquestions.org/Nederlands/universalisme.html

  “Misschien is het idee van een eeuwige foltering in de hel wel de reden waarom sommige mensen de Bijbelse leer over dit onderwerp afwijzen. Voor anderen leidt een te sterke nadruk op de liefde en de genade van Christus tot het geloof dat God elke levende ziel genadig zal zijn. Maar de Schriftteksten leren ons dat sommige mensen een eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen, terwijl anderen een eeuwigheid met de Heer in het paradijs zullen samenzijn.
  Op de eerste plaats is er het bewijs dat verloren mensen tot in de eeuwigheid in de hel zullen verblijven. De woorden van Jezus zelf bevestigen dat de de mensen die gered zijn net zoveel tijd in de hemel zullen doorbrengen als de tijd die ongelovigen in de hel zullen doorbrengen. Matteüs 25:46 zegt: “Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven”. Sommige mensen geloven dat de mensen in de hel uiteindelijk gewoon zullen ophouden te bestaan, maar de Heer Zelf heeft bevestigd dat dit eeuwig zal duren. Dit “eeuwige vuur” wordt eerder ook in Matteüs 25:41 genoemd. In Marcus 9:43 noemt Jezus de hel het “onblusbaar vuur”. Dit vuur zal nooit uitgaan omdat het voor altijd zal branden.

  Door verzen als de bovenstaande wordt duidelijk dat de alverzoening een anti-Bijbels geloof is. Dit universalisme strookt niet met de leer van de Schrift. Tegenwoordig beschuldigen veel mensen Christenen ervan dat ze intolerant of exclusivistisch zijn. Maar het is belangrijk om te onthouden dat dit de woorden van Christus Zelf waren. Het Christendom heeft deze ideeën niet zelf ontwikkeld. Christenen zeggen gewoon wat de Heer reeds heeft gezegd. Mensen kiezen ervoor om deze boodschap te ontkennen, omdat ze hun eigen zonden niet onder ogen willen zien en niet willen toegeven dat zij de redding door de Heer nodig hebben”

 86. @Moeke en Ramshoorn: En de misdadigers die samen met Jezus aan het kruis hing. De ene had spijt van zijn zonde, en Jezus zei tegen hem: heden zal je met mij in het paradijs zijn! Kreeg deze geen tweede kans. Wij mensen zijn niet volmaakt, niemand kan zo Heilig zijn dan God alleen. Jezus kwam voor zondaars niet voor rechtvaardigen. Wij kunnen Jezus verloochenen, maar zichzelf verloochenen kan hij niet. Niemand kan een grotere daad van mensenliefde stellen zegt Jezus, dan alleen hij die zijn leven geeft voor een ander. Als je bij God geen tweede kans zou krijgen of zelfs geen duizend kansen dan worden Jezus woorden bij Mattheüs zeer raadselachtig. Wij moeten oneindig veel vergeven van Jezus, waarom zou God ons dan geen tweede kans geven ? Ik begrijp jullie totaal niet. God is liefde!!! Shalom

 87. @Moeke, heb de linken bestudeerd en zoals gezegd zeer interessant! Ik had het dus fout dat de gemeente niet voor de Grote Verdrukking wordt opgenomen, ——ze wordt dus wel voor de G.V opgenomen!!! ——–
  Voor wie het niet weet, schrijf ik onderstaande even uit:

  In Openb. 4 wordt genoemd de 24 ouderlingen. Wie zijn dat:
  Antwoord:
  Openb. 5:8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en —–de vier en twintig ouderlingen—- voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.
  9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

  Dus: de 24 ouderlingen representeren de gemeente, omdat er staat: Gekocht uit alle geslacht, taal volk en natie. Dus de gemeente wordt wel genoemd in Openbaringen! Zijnde als de 24 ouderlingen.

  Wanneer wordt de gemeente opgenomen?
  Antwoord:
  In Openb. 5 is de verzegelde boekrol, waar niemand waardig gevonden wordt om dit boekte openen, dan: Jezus Christus.
  En in Openb. 6 opent Jezus Christus het verzegelde boekrol en opent de zegelen.
  Hier zien we dat de 24 ouderlingen dus al voor de Grote Verdrukking zijn opgenomen!!!!!!!

  En met de opname krijgen de doden een herrijzenis en tezamen met de dan levende gelovigen worden ze opgenomen, in a blink of an eye. Zie 1 Thes 4:16, 17 Hun lichaam wordt veranderd en zal geestelijk worden.
  1 Thess. 4: 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
  17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

  Maar @Moeke, ik snap iets niet, zal het hieronder schrijven, natuurlijk mag iedereen erop reageren:

  Maar dan is er toch 1 punt, wat maar niet wil kloppen:
  En dat gaat over Openb. 6:9 waar de zielen onder het altaar zijn. Hoe komt het dat dit —-zielen—- zijn als de opname is geweest en de doden een verheerlijkt lichaam hebben gekregen bij de opname in de Hemel. Hoe komt het dat deze zielen, nog geen verheerlijkt lichaam hebben?

 88. Beste Xander, ik maakte helaas een fout met de tekstverwijzing…Jeshua preciseert deze uitspraak in Johannes 1:12 Als Hij Zijn Oordeel over Judas toelicht: Het moet Johannes 17:12 zijn. Hoop dat u mijn fout kunt corrigeren. H-Dank voor uw medewerking! Shalom. Ramshoorn.

  12 Zolang Ik bij hen was, Bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen Gewaakt en Niemand uit hen is Verloren Gegaan, dan de Zoon Des Verderfs, [Judas] opdat de Schrift vervuld werd.

 89. “Geef ons de middelen, wij zullen de prijs van het gebruik ervan betalen”
  Richard Wurmbrand – grondlegger van SDOK

  Wat doet SDOK?

  SDOK dient vervolgde christenen over de hele wereld en verbindt christenen in Nederland met hen.

  Lees meer:
  https://actie.sdok.nl

 90. Bedankt @Michaël voor uw lieve reactie! Nou dat van gehandicapten etc dat geloof ik ook zeker hoor, ik weet heel zeker dat die allemaal fijn veilig bij God zijn en komen. (Net als de kinderen) Ik denk vaak dat bij de opname deze lieve mensen dan ook gelijk meegaan. (Heb zelf in de gehandicaptenzorg gewerkt vroeger.) wat een prachtig werk🥲, prachtige mensen💛!
  Maar ik bedoelde eigenlijk mensen die bv aan de drank en drugs zijn en dan stierven of moedwillig nee tegen God hebben gezegd. Er zijn mensen die geloven dat die een tweede kans krijgen maar ik kan dit niet vinden, u wel?

  @Nicole. Of er placebo’s zijn gegeven hmmm ik weet het niet hoor. Zeker wel aan rutte en kozotten maar aan de ‘gewone’ burgers? Ik weet het niet….. In mijn omgeving hoor ik zóveel mensen met klachten of bijwerkingen, helaas zelfs overlijdens dat ik dat niet durf te beamen. Ik heb niemand gehoord die geen last na die tijd of nu heeft. Maar het zou natuurlijk kunnen.

 91. @Key @Michael @Nicole @Ludwig @Nuchter & Waakzaam, dank voor uw weldoordachte reacties. Er valt nog veel over dit onderwerp te zeggen.

  @Moeke schreef wel heel bijzonder: Ik heb weleens mensen gehoord die zeggen in het duizendjarenrijk krijgen mensen die nu al dood zijn en niét geloven, dus ongelovig zijn gestorven, dan een tweede kans krijgen….. Die zeggen dat staat ook in openbaring. Nu, ik heb openbaring al zo uitgespit maar ík zie dat werkelijk nergens staan! Ik zou het geweldig vinden daar niet van, want helaas zijn vele lieve familieleden zo gestorven…., maar ik kan dit nergens uit opmaken.””

  Ik ook niet. Waarom niet? Kreeg Judas een Tweede Kans? Hij was een belangrijk Apostel die 3 jaar lang met zijn mede Apostelen leerlingen van Jeshua, het evangelie gepredikt had, wonderen gedaan had. [Mattheus 10].

  Judas fungeerde als Penningmeester, hij beheerde de ontvangen gelden die gedoneerd werden door dankbare mensen. Johannes 12 vertelt dat Judas een DIEF werd en inkomsten voor zichzelf parkeerde. Hij heeft later toen hij bemerkte dat Jeshua over lijden en sterven sprak ipv de Romeinen uit Israël verjagen, weloverwogen Jeshua, de Zoon van God, verkocht, voor 30 Zilverlingen :

  Matteüs 26:16 (NBG51) En zij stelden hem Dertig Zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om Hem over te leveren.

  Mattheus 27:3 Toen kreeg Judas, die JESHUA verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, 4 en hij sprak: Ik heb gezondigd, Onschuldig Bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt! 5 En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich.

  Judas had dus op de meest gemeenste manier Jeshua verraden, verkocht aan het Sanhedrin en even later weer met een KUS in Gethsemané toen de Tempelpolitie Jeshua kwam Arresteren!!!

  Matteüs 26:48 (NBG51) Judas die Hem overleverde had hun een teken gegeven, zeggende:
  Die ik zal kussen, die is het; Grijpt Hem!!!

  Lucas 22:48 (NBG51) En JESHUA zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des mensen met een Kus?

  Ja, Judas kreeg spijt en bracht de 30 Zilverlingen terug aan de leden van het Sanhedrin in de Tempel van Jeruzalem. Zij wilden het niet terugnemen: Zaken zijn zaken, Basta!!!!
  Judas smeet het geld in hun gezicht en het rolde over de tempelvloer. Judas ging Radeloos heen en verhing zich. Lees de gruwelijke details in Handelingen 1.

  Wonderlijk om de uitspraak van Jeshua over Judas die Hem verraden had te lezen:

  Marcus 14:21 (NBG51) Want de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat, doch Wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware voor die mens goed, als hij Niet Geboren was.

  Jeshua preciseert deze uitspraak in Johannes 1:12 Als Hij Zijn Oordeel over Judas toelicht:

  12 Zolang Ik bij hen was, Bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en Niemand uit hen is Verloren Gegaan, dan de Zoon Des Verderfs, [Judas] opdat de Schrift vervuld werd.

  Dus Moeke, uw Bijbelkennis is in deze bewonderenswaardig!!! Shalom. Ramshoorn.

 92. Gewoon wat ik interessant vond en wat ik voorbij zag komen op internet: Ik zeg niet dat het zo is! Ik ben geen profeet!

  – Zou er een tekort zijn aan micro-chips, omdat er een andere productie-lijn is die eerder afgerond moet zijn, zoals de implanteerbare nano-chip als merkteken van het beest?

  – Grafeen oxide = ijzer, wat gespoten wordt in de mens, die gemaakt is van klei (Gen. 2:7). En wat staat er in Dan.2:43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.
  Ik weet, dat deze uitleg niet klopt, maar vond het toch interessant om te melden.

  – Wat als de corona vaccin, in het begin toen het nog niet verplicht was, gewoon nog een “vaccin” (zoutoplossing?) was? Eerst de mensen lokken, laten zien dat er niks aan de hand is. Dat je er niet dood aan gaat.
  Zou het kunnen dat dit corona vaccin, bv. 4 maanden daarna is aangepast en het merkteken van het beest is geworden? En ten tijde van het veranderen van het vaccin men is begonnen om het volk onder druk te gaan zetten met bv. de eis: no jab no job?

  Ik zou dit zeer logisch vinden! Misleid het gepeupel maar, zodat de 1 zegt: “welnee, er is niks aan de hand kijk maar naar mij” en de ander die er aan overlijdt. Laat er maar verwarring zij of dit vaccin het merkteken is van het beest. Op divers forums komt men er niet uit of dit vaccin nu het merkteken is of niet.
  Waren ze gelijk begonnen bij de 1e corona prik met eisen dat iedereen het moest nemen op straffe van, dan was het heel duidelijk geweest. Nu hebben ze zand in de ogen gestrooid, terwijl het nu heden zo duidelijk is met al die eisen en op straffe van.

  Moest ook denken aan de valse profeet in Openb. 13:14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen,….
  En moet denken aan 2 Thess. 2:11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;

  Is dat ook de reden dat er booster-shots gegeven moeten worden, aan de mensen die als eerste aan de beurt waren met de zoutoplossing, die nu ook het echte merkteken van het beest gaan krijgen, er in trappend dat ze denken hetzelfde spul te krijgen als eerst?

 93. @ Ludwig 17/10/2021 om 7:16 pm

  U schreef @Ramshoorn @Michael: Dank u wel voor jullie troost en bemoediging.

  Geen dank broeder Ludwig, u bent van harte welkom!

  En zoals ze wel eens zeggen: Als God een deur sluit, opent Hij weer een andere deur, voor U.

  Shalom, Ludwig.

  Michaël

 94. Valse patriotten…

  Het was op 11 mei 1894 dat Anton Adriaan Mussert te Werkendam werd geboren. De kleine boreling was klein van stuk, doch recht van lijf en leden en goed gezond. We zouden in de jaren dat Anton een volwassen man was, nog heel veel van hem horen.

  Blijkens het dagboek dat Mussert bijhield wist hij al in de zomer van 1940 dat de Joden uit Nederland zouden worden weggevoerd. Hij nam het voor kennisgeving aan, hij was van dat deportatieplan van Joodse burgers niet gechoqueerd. De leider der Nederlandse Volksbeweging had wel wat anders aan zijn hoofd.

  lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2021/10/17/valse-patriotten/#more-283836

 95. @ Nicole 17/10/2021 om 4:53 pm

  Hallo Nicole, ik wil graag nog een extra woord tot u richten:

  Heel mooi wat uw schrijft over degene die een placebo kregen. Dat zij daarmee de bescherming van God hebben gekregen. Ook hetgeen u over kinderen en mensen met geestelijke beperkingen etc. schreef, raakte mij diep. Net als de Bijbeltekst waarmee u afsloot,
  “Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij” (Mattheüs 19:14)

  Deze tekst deed mij namelijk denken aan mijn andere overleden broer: Bert (voluit: Lambertus). Op zijn doopcertificaat stond namelijk deze tekst uit Marcus 10:14 (NBG51) ‘’Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.’’

  Ook moest ik tegelijkertijd denken aan hetgeen ik in een speech had geschreven. Voor mijn enige (unieke) en enigste (leukste) Oom, waar ik nooit Oom tegen zei. En die ik gewoon bij zijn voornaam noemde. Op zijn uitvaart zag ik dat de leiding (van het tehuis waar hij overleden was) moest huilen, toen ik dit zei:

  Ik denk dat mensen met Downsyndroom extra gezegend zijn door God. Waarschijnlijk zijn ze al zo ver, dat ze zichzelf niet meer hoeven te bewijzen, tegenover de wereld. Misschien hoeven deze ‘speciale’ mensen, alleen nog maar liefde te ontvangen, te voelen en te geven. Want waar Dick na zijn ouderlijk huis ook gewoond heeft, het viel me altijd op dat hij, en zijn medebewoners: veel liefdevoller, socialer en hechter met elkaar omgingen, dan mensen die zogenaamd voor ‘vol’ worden aangezien.

  Dick was dik tevreden, en dat liet hij altijd merken door luid te knorren. En dat geluid… (Ik deed toen dat geluid na) …dat heb ik heel vaak gehoord! Dick heeft zijn uitdaging volbracht, en heeft met zijn dood, ook gelijk zijn ‘beperkingen’ overwonnen. Dick heeft en is nu weer, een vrije geest, zonder handicap. Bedankt Dick, dat ik jouw bijzondere wereld heb mogen ervaren.

  Lieve Nicole,
  Ik vind het moedig van u dat u voortaan onder uw eigen naam schrijft op dit Forum. Mijn complimenten! En nogmaals mijn hartelijke dank voor uw reactie. Die mij, net als de reactie van Moeke en Ramshoorn, bemoediging geeft. Maar waarbij uw reactie nog meer gevoelens bij mij naar boven haalden, die aanvoelen als een zegening. Waarvoor mijn extra dank. Ook ik ga er helemaal vanuit, dat de Heere Jezus degenen die geen eigen keuze konden maken, (de kinderen etc.) met open armen Zal ontvangen. En terwijl ik daar aan denk, kan ik DIE LIEFDE zelfs voelen. Dus: ”Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen.” (1 Petrus 5:14)

  Want de hele wet is in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Galaten 5:14)

  Ik wens u Gods liefde, kracht en zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

 96. Geert Wilders meldt zijn eigen terugkeer: “Hongarije zou een voorbeeld kunnen zijn”

  Nadat het lange tijd behoorlijk stil was rondom de Nederlandse islamcriticus en leider van de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid (PVV), Geert Wilders, heeft hij nu weer het woord genomen. En wel in een interview met het Hongaarse dagblad “Magyar Hirlap”. Daarin vertelt Wilders dat miljoenen Nederlandse burgers de toestroom van niet-westelijke – vooral islamitische – immigranten strikt zouden afwijzen. De meerderheid van de christelijke kerken zou echter verslaafd zijn aan politieke correctheid.

  Lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2021/10/17/geert-wilders-meldt-zijn-eigen-terugkeer-hongarije-zou-een-voorbeeld-kunnen-zijn/#more-283803

 97. Wie durft na Samuel Paty nog Mohammedcartoons te tonen?

  Het is een jaar geleden dat de Franse leraar Samuel Paty op straat onthoofd werd.

  Wat was zijn ‘vergrijp’? Hij had in zijn klas Mohammedcartoons besproken. Dit had hij overigens heel zorgvuldig gedaan. Hij had van tevoren gezegd dat leerlingen niet in de klas hoefden te blijven, en als ze wel bleven, mochten ze hun ogen dichtdoen. Zo besprak hij het belang van de vrijheid van meningsuiting.
  Diezelfde dag spijbelde een leerlinge, en dit meisje – dat dus niet bij de les was geweest – zei tegen haar islamitische vader dat Paty haar gedwongen had om naar godslasterlijke spotprenten te kijken. De vader begon een hetze via social media en tien dagen later werd Paty vermoord.

  lees meer:
  https://maaikevancharante.nl/2021/10/16/wie-durft-na-samuel-paty-nog-mohammedcartoons-in-de-klas-te-tonen/

 98. @ Ramshoorn, @ Moeke & @ Nicole

  Mijn hartelijke dank voor uw aanvullingen, uitleg en bemoediging.

  2 Petrus 3:9 (HSV)
  De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

  Mattheüs 24:13 (NBG51)
  Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

  Openbaring 3:11-12 (NBG51)
  Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

  Ik wens u allen Gods zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

 99. @Ramshoorn
  Interessante uitleg. Zo had ik dat stukje van openbaring 7:9-15 nog niet bekeken. Als een grote bekering. Ik zag het meer als een al bestaande groep die had volhard zeg maar. Stof om over na te denken. Dank hiervoor. Denkt u dat hierna het gedeelte van 2 Tessalonicenzen 2 van toepassing wordt? Daar moest ik gelijk aan denken.

  2 Tessalonicenzen 2

  10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

  Verder ben ik ook van mening dat er na het accepteren van het teken van het beest geen vergeving meer mogelijk is. Openbaring 14: 9-10

  Ik heb dan nog een vraag aan de mensen die denken dat het covid vaccin al het teken van het beest is? Door dit gedeelte:
  Openbaringen 16

  1 En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde. 2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.

  Het geven van het vaccin is al even bezig. Voor zover ik begrijp duurt het 7 jaar dat het beest de macht krijgt. Het lijkt (of leek) me logischer dat het vaccin een voorloper is van het daadwerkelijke teken. Ik kan dit nog niet helemaal vatten zeg maar en het lijkt mij dat het ontvangen van het teken van het beest sneller zal verlopen. Gezien de 7 jaar en alle gebeurtenissen die volgen? Ben benieuwd naar wat sommige hiervan vinden?

  Desalniettemin zal ik nooit het vaccin nemen indien Yahshua mij de kracht en volharding schenkt die ik nodig zal hebben in de meest zieke situaties. Ik raad dat niemand aan want dat risico vind ik veel te groot voor het geval het wel het teken is. Ik buig maar voor 1 Koning niet voor een duivels systeem.

  Abba Zijn zegen toegewenst aan allen.

 100. @Key @Michael. In Openbaring 7 wordt al door een machtige engel gesproken over de 144.000 verzegelden Joden van de 12 stammen Israëls, de boze kan hen geen kwaad doen.
  Lees maar mee…
  7:3 En hij [de engel] zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, VOORDAT wij de knechten van onze God aan hun Voorhoofd Verzegeld hebben.

  In het zelfde hoofdstuk lees ik dat veel heidenen zich bekeerd hebben van hun misstappen en verkeerde keuzes….Lees maar mee…God heeft geen behagen in de dood van zondaars maar veeleer dat zij zich BEKEREN. Ezechiël 3 en 13.

  Velen Joden en heidenen zullen zich bekeren uit alle volken, stammen, talen…Lees maar…

  Openbaring 7:9 Daarna zag ik, en zie, een Grote Schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natien en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de Troon gezeten is, en van het Lam!

  En nu de climax van Openbaring 7:13 En een van de Oudsten antwoordde en zeide tot mij:
  Wie zijn dezen, Die bekleed zijn met de Witte gewaden, en Vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de Grote Verdrukking; en zij hebben hun Gewaden Gewassen [Bekering] en die wit gemaakt in het Bloed des Lams.
  15 Daarom [!!!!!!!!] zijn zij voor de Troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn Tempel; en Hij, die op de Troon gezeten is, zal Zijn Tent over hen uitspreiden…16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte!

  De duivel is de grote na-aper van Jeshua en gaat ook zijn volgelingen verzegelen. Openbaring 13 en 14. Zij die het zegel, verzegeling van JHWH afgewezen hebben [Openbaring 7] voor hen zal dan ook Geen Genade meer mogelijk zijn [Openbaring 14] maar zullen met satan in het oordeel komen en het eeuwig berouwen. Alle details in Openbaring 20.

  De duivel, en al zijn trawanten: VN-EU-WHO…die nu de wereld al 19 maanden alle burgers en kinderen in gijzeling namen met hun Corona, Covid-19 Vaccins, PCR-testen en QR-paspoort zullen Voor eeuwig schreeuwen en boeten.

  Zie en lees maar hoe Jeshua, de Zoon van God hen allen in de tang neemt: Openbaring 6:12-17.

  Eind goed – Al goed…Wie het laatst lacht…

  De Joodse Jeshua wordt Koning in Jeruzalem en zal vandaar uit met ijzeren staf regeren [Psalm 2] over al zijn doodsvijanden, antisemieten en booswichten. Zachariah 14 en Hij zal oorlog voeren in Waarheid en Gerechtigheid. En wij zullen juichen met het Joodse volk:

  He Jeshua Shall Reign Forever and Ever, met G.F. Händel en zijn Messiah.

  Shalom. Ramshoorn.

 101. @ Ludwig 16/10/2021 om 10:20 am

  Beste Ludwig,

  Wat droevig dat u na uw ziekteverlof uw oude plaats niet meer mocht innemen. Een afdelingschef wordt na zijn ziekteverlof ook niet aan het werk gezet om de telefoon op te nemen, of om de post rond te brengen. Ze hadden u dan ook vanwege uw ‘oude’ ervaring, gewoon weer op uw oude plek aan het werk kunnen laten gaan. In eerste instantie schreef u: ‘’omdat ik ziek gevallen ben hebben ze mij gedegradeerd tot eind december als helper.’’ Waarmee u aangeeft dat de ‘degradatie’ vanwege uw ziekteverlof was.

  Verderop schrijft u echter dat u het beschouwt als onderdrukking vanwege ‘’uw geloof in Hem’’. Maar hoe uit die Geloofsonderdrukking zich dan? Bedoeld u daar wederom uw degradatie mee? Of zijn er andere redenen om aan te nemen dat het vanwege uw Geloofsovertuiging is? Want dat is mij verder niet echt duidelijk geworden in uw schrijven. Of werd u soms gepest vanwege uw Geloof, dat u zich al ‘een tijdje slecht voelde tijdens uw vrijwilligerswerk’, zoals u in uw eerste zin schreef?

  Ik vind het hoe dan ook diep triest, dat ze u op deze manier behandelen. Zeker daar het vrijwilligerswerk betreft, dat voor iedereen plezierig zou moeten zijn. En in uw geval, lijkt het mij al een hele onderneming op zich, om met uw rolstoel op de plaats van bestemming te komen. Om dáár uw vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat alleen al, is BEWONDERENSWAARDIG !!
  Ik vind het dan ook zeer spijtig dat zij u op deze schandalige manier behandelen. Te meer als het dan ook nog vanwege uw Geloof is. Ik ben blij dat een ander buurthuis u gelukkig wel de waardering geeft die u toekomt. Dat moet plezant en hoopvol zijn voor u. Heel veel sterkte met alles, Ludwig.

  Ik wens u Gods zegen en kracht.

  Hartelijke groet, Michaël

 102. Hallo Key en Michaël. Nee ik denk dat ook hoor; heb je het merkteken ontvangen dan is er GÉÉN weg meer terug! Zo zie ik het ook.
  Ik heb weleens mensen gehoord die zeggen in het duizendjarenrijk krijgen mensen die nu al dood zijn en niét geloven, dus ongelovig zijn gestorven, dan een tweede kans krijgen….. Die zeggen dat staat ook in openbaring. Nu, ik heb openbaring al zo uitgespit maar ík zie dat werkelijk nergens staan! Ik zou het geweldig vinden daar niet van, want helaas zijn vele lieve familieleden zo gestorven…., maar ik kan dit nergens uit opmaken.
  Iemand van jullie wel??? Dat zou ik graag horen! 🙂

 103. Michaël. Vanwege mijn eigen ervaringen ben ik geneigd om te denken dat als je eenmaal bent gevaccineerd met het ‘vaccin’ er geen weg meer terug is.

  God en Zijn Zoon ken ik nog niet zo lang, maar Hij liet mij begin vorig jaar de Waarheid zien, over het ‘virus’ en alle maatregelen. Ik voelde meteen dat ik mij nooit moest laten testen of vaccineren. Ik was daar in mijn omgeving heel open over en wat bleek, veel mensen in mijn omgeving laten zich niet testen en vaccineren. Dat maakt het sociale leven wel een stuk gemakkelijker. Ik heb overigens ook mensen in mijn omgeving die wel gevaccineerd zijn en die komen ook gewoon op visite, maar houden dan meer afstand.

  Ik wil graag geloven dat niet iedereen die gevaccineerd is daadwerkelijk het gentherapie (teken van het beest) heeft ontvangen. Ik denk dat er in eerste instantie veel placebo’s zijn verstrekt, puur om te kijken hoe volgzaam mensen zijn. Ik wil graag geloven dat veel mensen die de placebo’s hebben ontvangen (en daarmee werden beschermd door God) alsnog tot inkeer zijn gekomen en niet voor een tweede prik hebben gekozen.

  Wat betreft kinderen, mensen met geestelijke beperkingen, enz die niet in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken. Voor hen wordt een keuze gemaakt door de mensen aan wie hun zorg is toevertrouwd. God zal hen beschermen:
  “Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij” (Matteüs 19:14)

 104. @ Key 17/10/2021 om 10:20 am

  Hallo Key, u schreef: ‘’Dus al zou je per ongeluk het merkteken van het beest hebben ontvangen, ben je dan voor eeuwig verloren, of kan je dan alsnog een keuze maken voor Hem?’’

  De onderstaande tekst gaat over degenen die het beest en zijn beeld aanbidden,
  EN AL WIE het merkteken van zijn naam ontvangt. Mijns inziens, doet het er dan niet toe of dat per ongeluk was of niet. Ze hebben dan het merkteken ONTVANGEN. En daar wordt het volgende over geschreven:

  Openbaring 14:9-11 (NGB51)
  9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
  10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.
  11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

  Deze tekst geeft duidelijk aan dat er na het ontvangen van het merkteken, geen weg terug is. Ik ben benieuwd hoe anderen dit zien.

  Hartelijke groet, Michaël

 105. Het is niet gemakkelijk om mij geen zorgen te maken als ik om mij heen kijk en luister. Op zulke momenten hou ik mij vast aan:

  “Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen” (1 Petrus 5:7)

  “Door alle moeilijkheden leren we om vol te houden. En door vol te houden worden we sterk in ons geloof. En daardoor hebben we het vaste vertrouwen dat we eeuwig bij God zullen leven”
  (Romeinen 5:3-4)

  “We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen” (Romeinen 8:24-25)

 106. Openb. 16:9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.

  Vraag:
  – konden deze mensen zich niet bekeren, omdat ze het merkteken hebben aangenomen en bv. daardoor hun dna is veranderd, maw. ze kunnen niet anders?
  – Of….. hadden die mensen nog steeds een keus, maar wilden ze zich niet bekeren uit boosheid tegen God om wat Hij hen aandoet?

  Dus al zou je per ongeluk het merkteken van het beest hebben ontvangen, ben je dan voor eeuwig verloren, of kan je dan alsnog een keuze maken voor Hem?

 107. @Ludwig, u bent een mensen-mens blijkt wel als u schrijft dat de ene groep u degradeert en van voorrechten berooft en de andere groep schrijft u: Maar in een ander buurthuis wouden ze mij op dezelfde dag promoveren. Ze vroegen of ik een etentje wou organiseren mosselen met friet en alle vrijwilligers om te helpen bijeenzocht waarbij men dan op de uitnodiging Ludwig organisator wou zetten met max.20 inschrijvingen.””

  U ondergaat deze nare periode niet gelaten maar in de wetenschap dat de Here Jeshua meekijkt/meeleeft en u bemoedigt met de Woorden zoals u schrijft…Er staat geschreven verblijd u wanneer men u verdrukt terwille van uw geloof in Hem, en dat heb ik ook gedaan.”

  Jeshua leert ons gelovigen ook: Lucas 6:26 (NBG51) Wee u, wanneer alle mensen wèl van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.

  Denk maar aan het slavenbestaan van Jozef in Egypte die door de vrouw van Potifar gemeen beschuldigd werd van ongewenste intimiteiten. Genesis 39. Uiteindelijk werd Jozef de Redder van Egypte en zelfs Onderkoning.

  Hoe onrechtvaardig werd onze Heer en Heiland niet bejegend door zijn volksgenoten? LUKAS 7:34 (SV-RJ) De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een Mens, Die een Vraat en Wijnzuiper is, een Vriend van Tollenaren en Zondaren.

  Wat zullen al die spotters opkijken wanneer Jeshua straks als Koning der koningen in en vanuit Jeruzalem de wereld in Gerechtigheid duizend jaar lang zal regeren. Ze zullen diep voor Hem buigen volgens Zachariah 14 en Openbaring 19 en 20.

  Beste Ludwig en ieder die meeleest, laat u bemoedigen door de woorden van de Apostel Paulus die verklaarde…

  Romeinen 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der Torah/wet. 11 Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het Heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. 12 De Nacht is ver gevorderd, de Dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!

  Jeshua, de Zoon van JHWH zegt : Johannes 16:33 (NBG51) Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij Verdrukking, maar houdt Goede Moed, IK heb de wereld Overwonnen.

  1 Johannes 5:4 (NBG51) want al wat uit God geboren is, Overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: Ons Geloof in Hem.

  Johannes 17:14 (NBG51) Ik heb hun Uw Woord gegeven en de wereld heeft hen Gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.”

  Het is nu dus nog even afzien: Filippenzen 2:15 (NBG51) opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een Ontaard en Verkeerd geslacht, waaronder gij Schijnt als Lichtende Sterren in de wereld,

  Shalom. Ramshoorn.

 108. @Key
  Dominee Visser geeft trouwens ook tussendoor zijn gedachte over jouw vraag 2 en 3 het beeld van het beest. 1 beeld of worden de mensen gelijk aan het beeld.

 109. https://youtu.be/se7Pf_NFBF0
  Dominee Paul Visser over the great reset. Eindelijk een dominee (naar mijn weten) in Nederland die het aandurft (ziet en hoort) er wat over te zeggen.
  Mocht de link niet goed zijn. Zoek op:
  YouTube:Recht uit het hart: “The great reset” door dominee Paul Visser 10-10-21
  Er stond ook een interview met hem over deze preek in het Nederlands Dagblad.

  Fijne zondag en Vaders zegen

 110. Hoi Ludwig, ieder huis draagt zijn kruis. U ook, dat heb ik gelezen in uw woorden. Ik wens u heel veel sterkte en gezondheid toe.
  Bij u moet ik ook denken aan kloosterbroeders, die nederig hun werk doen, maar ondertussen het allerhoogste werk verrichten wat niet gezien wordt in uiterlijk vertoon: het praten/bidden met God.

  Esther, bedankt voor uw reactie! Uit uw woorden spreekt een diep doorleefd geloof. Een geloof zo sterk als een rots, hard/sterk, maar vol van liefde en verdraagzaamheid. Bij u komt het niet aan op details/verschil van zienswijze in het geloof. Uw blik is alleen gericht op Hem. En dat is mooi! U bent hier op dit forum degene die zaken in het perspectief zet en rust brengt.

  Moeke, ik zou bijna zeggen lieve Moeke, maar daar moet u niks achter zoeken hè 🙂 Ik ben blij dat u gevraagd heeft bij de moderator waarom uw reactie niet geplaatst was, want de linken waar u naar verwijst, zijn althans voor mij, zeer waardevol! Heb ze alvast licht doorgelezen, en ze vereisen dat ze beter bestudeert worden, wat ik zeker zal doen.
  Het is ook nog een bemoediging met wat u aandraagt van 2028, waar ik het zelf ook over gehad heb. Het kan nog steeds 😉 Ik hoop het zo!!

  Nique en Cassandro, heb al een tijdje niet gereageerd op jullie, het was gewoon niet nodig, vindt jullie mooie mensen, hoe jullie je innerlijk (durven) laten zien.

  En nou vergeet ik natuurlijk namen, vergeef me, ik kan ze niet allemaal benoemen, maar weet dat ik ook jullie reacties lees, al reageer ik er niet altijd op. Jullie zijn allemaal belangrijk met jullie inbreng. De een ziet het zo, de ander weer zo. Zo kunnen we van elkaar leren, wat wel en niet klopt van onze zienswijzen. Ja, dat is mijn insteek, —-leren van elkaar—-, niet in je eigen hoge torentje blijven zitten met de eigen leer, maar openstaan voor een steeds hogere Waarheid. En daar is ook weer moed voor nodig, maar wat je ervoor terug krijgt, maakt het allemaal goed, althans…. dat is mijn ervaring.

  En ja, soms voel ik me wel thuis in de rol van een pater/dominee, dit was dus weer zo’n moment. 🙂 Maar op zo’n forum als dit gaat het me wat makkelijker af. In het echie?? Dan zou ik dit niet hebben durven zeggen tegen jullie. Praten over gevoelens, het maakt je zo kwetsbaar.

 111. Fijn bedankt mod! Ik voelde me al rot want ik dacht dat ik iets verkeerds had gedaan en dat vond ik nogal erg vervelend; maar gelukkig niet. Bedankt hoor! Groet

  Tot uw dienst. Mod.

 112. Hoi mod., ik heb gisteren een stukje voor Key geschreven. Dit is niet geplaatst…… mag ik weten waarom niet? Ik heb het verzonden maar kreeg geen voorbeeld, dus ik dacht zal het niet goed zijn gegaan? Opnieuw dan maar: het lijkt erop dat u deze reactie al eerder hebt geplaatst of iets in die trend. Dus ik dacht het zal wel goed zijn, maar nee. Was er iets mis mee? Zo ja wat; dan kan ik daar opletten in het vervolg. Alles was oke en niks vreemds mee etc….
  Alvast bedankt.

  U was in het spamfilter beland en er nu weer uitgehaald. Mod.

 113. Halo,
  Heb mij een tijdje slecht gevoeld bij mijn vrijwilligers werk bij CAW en had mij een paar maanden ziek gemeld en heb onlangs gesprek gehad om terug op te starten maar omdat ik ziek gevallen ben hebben ze mij gedegradeerd tot eind december als helper.
  Het is allebei gratis, maar nu heb ik de laagste plaats gratis helpen in de keuken voor een vrijwilliger die ook gratis werkt:-) voor hetzelfde werk:-)
  Het is alleen een hiërarchie of een soort kasten systeem.
  De vrijwilliger krijgt een gratis eetbonnetje en de helper niet beiden doen ze gratis hetzelfde werk.
  Zo is dat ook bij leraars je hebt licenciaat en regentaat beiden doen ze hetzelfde werk in dezelfde school lesgeven maar de licenciaat verdient bijna 1000 euro netto meer als de regentaat.
  De regentaat krijgt 2000 euro netto en de licenciaat 3000 euro netto voor hetzelfde werk
  Ik vind dat niet erg voor mij is iedereen gelijk. 🙂
  Ook mag ik tot eind december geen keukenvergadering meer bij wonen.
  Omdat alleen vrijwilligers dat mogen bijwonen om gratis groenten te mogen snijden en helpers mogen dat niet bijwonen.
  De vergadering gaat dan over wie kookt op welke dag en wat word er op die dag gekookt.
  1 uurtje om de 2 maanden de planning aanhoren dus dat voelt niet aan als een straf maar als een beloning
  Dat vind ik ook niet erg.
  Ik beschouw het als geloofsverdrukking misdaad ik ben ziek gevallen.
  Maar in een ander buurthuis wouden ze mij op dezelfde dag promoveren.
  Ze vroegen of ik een etentje wou organiseren mosselen met friet en alle vrijwilligers om te helpen bijeenzocht waarbij men dan op de uitnodiging ludwig organisator wou zetten met max.20 inschrijvingen.
  Ik heb neen gezegd vanwege mijn medische diagnoze maar heb een tegen voorstel gedaan om mee helpen pattaten te schillen zonder verantwoordelijkheden en zal helpen vrijwilligers zoeken in de schaduw om te helpen en heb er 6 a 7 gevonden, 3 voor pattaten te schellen 2 voor de mosselen te koken en 2 voor de frieten te bakken.
  Dan heb ik tegen begeleiding gezegd de rest regelen is voor jullie.
  Ik kies er op dit moment voor om de laagste plaats in het systeem te hebben omdat het je nederig maakt.
  En dan moet men je verdrukken bij gratis een selder snijden in een buurthuis terwille van je geloof in Hem.
  Een dag in mijn leven.
  Er staat geschreven verblijd u wanneer men u verdrukt terwille van uw geloof in Hem en dat heb ik ook gedaan.

  Shabbat shalom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *