6295

 1. Hoi beste Key, nee hoor, door de verdrukking hoeven we écht niet heen. Dit staat immers heel duidelijk in de bijbel zelf!
  Jezus heeft het zelf gezegd.
  De anti-christ zullen wij daarom niet meemaken(ik heb idd ook verschillende studies gezien wbt prins William, maar een ander zegt macron; tja wie weet..), dan zijn u en ik hier allang weg gelukkig.
  Mooie bijbelstudies staan genoeg op internet, o.a.; honderdbijbelstudies is fijn om te lezen.
  Ik heb laatst een hele gave gelezen maar geen idee meer waar…. sorry!

  Via deze link kunt u twee mooie e-books downloaden(gratis), de hele site is trouwens erg fijn!! 49 redenen over de opname.

  https://unravelations.weebly.com/

  En aangezien ik weet dat u hier ook belangstelling voor hebt:

  https://youtu.be/-2kJKPCuoPU

  Super gaaf om te zien!
  Staan trouwens veel meer mooien op hoor. B.v. Nooit meer normaal
  Ik hoop dat u hier wat aan hebt, maar denk het wel.
  Goed weekend en hoop u snel te zien😉
  God’s Zegen en groetjes🙂, Moeke.

 2. @ key
  Ik ga nu even een druk wknd in en kom op je laatste reactie nog terug. Studeer ik met u mee. Ik sta er nu ook in dat we de verdrukking door moeten. Er hebben al zoveel christenen geleden om Zijn naam te belijden en te getuigen. Waarom wij niet? Ik hou er rekening mee dat we erdoor moeten. Dat is veiliger. Maar ik kom hier nog op terug en zal me door de Schrift laten leiden.

  Wees gezegend

 3. Key schreef: 15/10/2021 om 2:58 am

  Hallo Key…
  U haalde verschillende vragen/suggesties aan over delen uit Openbaring.

  U schreef o.a.
  Wat me opvalt:
  – De grote schare is gekoppeld aan de 144000, het staat in hetzelfde hoofdstuk. Ik neem aan dat de Grote Schare die niemand tellen kan, door de 144000 is behouden middels het door hen verkondigde evangelie?

  Ik kan alleen zeggen hoe ikzelf het zie.
  De 144.000 wijzen op de oudtestamentische gelovigen. Al die mensen waar we zoveel van lezen, hun strijd, hun geloof…hun verwachtingen naar de Messias.
  Maar zij hebben Jezus de Messias nog nooit gezien.

  De grote schare, zijn alle gelovigen wereldwijd, gered door het bloed van het Lam. Dat is de nieuwtestamentische gemeente.

  In het hoofdstuk, zie je als het ware… alle gelovigen in God/JHWH en in Christus, samen in één hoofdstuk. Beetje simpel neergezet… maar zo zie ik het persoonlijk.

  Je vroeg een paar keer over dat je niets over de gemeente leest.
  Het woord gemeente, wijst eigenlijk aan… dat je daar bij hoort in Christus Jezus, midden tussen ongelovigen.
  De grote schare die niemand tellen kan… dát is de ware gemeente in Christus Jezus, door de eeuwen heen. Ondanks dat we de benaming gemeente niet meer lezen.

  Alleen over die 70e jaarweek van Dan. 9… kan ik niets op zeggen… omdat ik daar niet in geloof.
  Het was gericht op die tijd…
  Daniël zag een profetie, voor hem was dat toekomst… voor ons in deze moderne tijd, was het voltooid verleden tijd.
  Ik persoonlijk zie het zeker niet als dat het allemaal met de eindtijd te maken heeft.
  Waarom al vele jaren de brandende vraag, hoe het zit met die 70e jaarweek van Dan. 9.
  Nooit is daar ooit een normaal, duidelijk antwoord over gegeven.
  Men blijft maar gissen, onderzoeken en men komt er maar niet uit.

  Maar… trek het niet aan… zo zie en lees ik het.

  Ik ben het zeker met je eens Key, … wij gaan nog vele dingen meemaken. Jullie noemen het de enge antichrist… ik noem het de grote Verdrukking.
  De beesten boel, uit Openbaring, is al plm. 2000 jaar bezig. Hoe verder in de tijd, hoe waanzinniger het wordt.
  Grote verdrukking… en Gods toorn… zijn twee, totaal verschillende gebeurtenissen.
  Maar goed, zo zie ik het.

  Key en allen, Vaders zegen en inzicht, en liefs van mij, Esther.

 4. @Key
  Jouw vraag wat is de uitleg van openbaring 7 ?
  Naar mijn mening is de uitleg 1 woord nl.:
  De “OPNAME ”
  shabbat shalom

 5. Nog even een kleine aanvulling/verduidelijking op mijn reactie @Key

  In Marcus 13 of Mattheus 24 of andere gedeelte in de Bijbel, die iets over de laatste periode voor de terugkomst zegt, vind ik geen verwijzing naar een andere groep verdrukten. De groep in op. 6 zijn de eerste Christenen uit de tijd van Nero bijv, vervolgden door RKK vroeger en bijv de 28 Christenen die laatst in Noord-Korea onder een stoomwals zijn gelegd. Zij vragen aan De Heere: wanneer wraakt u ons? En het antwoord lijkt mij dat ze dus moeten wachten op de laatste verdrukten uit de grote verdrukking? Hierna volgt er geen grote verdrukking meer want er is er maar 1 en er zal geen meer komen zoals deze.

 6. @ Key,
  Ik zal wat oude gedachten delen over de vragen die je om 10:55 am, en als de mod denkt dat deze gedachten in aanmerking kunnen worden genomen op een specifiek vragen, en te onderscheiden van een aantal van de dingen die ik hem persoonlijk vertelde, kan hij een reactie plaatsen. Ik denk dat de waarde van U-bochten in relaties herhaaldelijk is gewezen in het grote boek.

  Ervan uitgaande, en dat is precies wat ik accepteer, dat de realiteit van gedachten, gevoelens, ziel, spirituele hiërarchie van engelen en aartsengelen, evenals een afgesplitste gevallen hiërarchie, (en de Almachtige God, die boven alles is, en die niet kan worden aanvaard door de vervormde perceptie van goddeloze zielen), is net zo echt als de tastbare realiteit die we gewend zijn en standaard accepteren.
  En waarschijnlijk worden de details van deze realiteit opzettelijk opgeslagen, omdat een ouder zijn kind redt van toegang tot de kachel omdat hij zijn hand kan bakken, maar zijn eigen eten niet kan koken. En als een persoon die niet gevuld is met deugden, die blootgesteld is aan zijn aardse kleding, die gericht is op de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid, spirituele geheimen leert, zal hij ze altijd vervormen, hij zal ze altijd vervormen tot zelfverwerkelijking en alle leringen, praktijken en bekentenissen die hieruit voortkomen. En het kan krachtig lijken, terwijl het in feite kleiner is dan de kleinste persoon die deugden heeft. En de kleinste persoon die deugden heeft, als hij erin volhardt, als hij denkt en goed doet aan zijn naaste, in plaats van zichzelf op te bouwen en te streven naar een soort beloning voor zichzelf, door zijn deugd krijgt hij groei.

  Naar alle waarschijnlijkheid is een massageval een geval van vervormde menselijke ontwikkeling. En dit strekt zich uit tot de hoogste niveaus van de piramide, waar er zowel degenen zijn die ontvangers zijn, als degenen die directe duistere leiding ontvangen die afdaalt naar de sociale piramide als een raamwerk voor vervormde menselijke ontwikkeling.
  Maar er is ook een hiërarchie volgens het niveau van deugd. Nee, om een soort van verdeeldheid te creëren volgens het niveau van groei (dat is het principe van donkere hiërarchieën), en het is niet onze taak om te bepalen wie hoger is, wat alleen God weet. Gewoon van nature bestaat.

  Dus, als de ziel, zoals ons menselijk lichaam in onze materiële wereld, vergelijkbaar is met het materiële lichaam in een onevenredig superieur onze wereld; en als dit lichaam de mogelijkheid heeft om te ontvangen (niet te bereiken!) onsterfelijkheid; en als sommige van deze lichamen meer ontwikkeld zijn (volgens Gods normen, die alleen hij kent); en als de duivel beeft van zijn voorbestemd onheil en wil om het te vermijden; heeft hij een duivels plan om de kracht van deze lichamen, deze zielen, te gebruiken om zijn bestaan voort te zetten?
  Als een macht van totalitaire regimes (waaronder in de westerse versie, bijvoorbeeld, een verachtelijke pseudo-democratie, die nog effectiever is dan open totalitarisme en rustig heeft geleid tot de huidige situatie). Net zoals totalitaire regimes hun materiële bestaan danken aan het aandeel van de handen van miljoenen mensen gericht in de algemene richting, (en op hun hoogtepunt zijn er zeer weinig “mensen”), op dezelfde manier, in de realiteit van de spirituele wereld, kan de spirituele dictator van de duistere hiërarchie proberen te ontsnappen aan zijn lot door zielen te verzamelen in een gemeenschappelijke ziel, hen te introduceren in een collectieve vervormde wil.
  Als een koosjere geest, die in deze wereld een koosjer lichaam is. Hij kan zichzelf omringen, zich vastklampen aan of samensmelten met lichamen die nog niet verstoken zijn van de mogelijkheid om onsterfelijkheid te ontvangen? En voor dit doel, het beste werk, misschien, zullen ze doen om hem de zielen van degenen die rangen/titels en favorieten zijn.

  Als hij ze alleen maar nodig heeft, en als ze zich noodzakelijkerwijs vrijwillig aan hem moeten overgeven, dan is er een groot plan om via de nog vrij beschikbare alternatieve media veel onthullingen te exporteren van onderzoeksjournalisten, artsen, verschillende auteurs en anderen die momenteel gecensureerd, geblokkeerd, ontslagen worden. Ik zeg helemaal niet dat alternatieve media in een smerig spel zitten. Integendeel, ze doen wat te goeder trouw moet gebeuren. (Natuurlijk, er zijn ook nep degenen, meestal onder de pas ontdekte verleden de pLandemic, maar ook van de oude.) Maar als op een gegeven moment de onthullingen groeien, komen tot effectieve acties van de kant van de momenteel verbannen helden, bijvoorbeeld tribunalen en rechtbanken, plotseling werken, neem wat echte macht. En toen presenteerden ze ook iets misleidend, en de echte alternatieve media en commentatoren in hen reageren zeer scherp( zoals ze zouden moeten), dan zullen veel slimme en goede mensen tegen zichzelf zeggen: “Nu, ze zijn gewoon tegen alles!” ze zullen geloven in een nieuwe wereld goed, en ga zo maar door. En zij die de waarheid vertellen kunnen worden geëlimineerd. Dit zou een echte misleiding van “titels en favorieten, gelederen en uitverkorenen, die vrijwillig en door geloof de duivel dienden.

  Daar lijkt het wel op:
  Een gewond beest dat eigenlijk een oud beest is in een nieuwe, schonere huid. Een nieuw leven in een nieuwe vorm van het oude systeem, dat dodelijk werd verwond door de openbaringen van de waarheid (zwaard) over de plandemie. Allerlei tekens, zoals genezing, telepathie, materialisatie, getoond door “herboren” mensen, die eigenlijk de vrucht zijn van technologie (technologische tekens van gewone leugenaars, en die van gemodificeerde mensen). “Wederopstanding” en al het andere uit het programma.
  En de nieuwe nieuwe wereld orde kan ook worden geleid door de Antichrist. Sommigen van degenen die geloven dat de Antichrist een persoon zal zijn waarin de duivel zal binnengaan, hebben gemerkt dat onlangs Alle YouTube-clips die laten zien dat het Prins William is, zijn geëlimineerd. Ik herinner me een 100 jaar oude profetie (die misschien vals is) dat de Antichrist van koninklijke afkomst zou zijn, maar uit de VS zou komen.

  Ik weet het niet 🙂

 7. Fijn dat ik reacties heb gekregen van jullie, Vlokje, Nuchter en Waakzaam en Rick. Ik denk ook dat jullie gelijk hebben, dit is de grote schare UIT de grote verdrukking, dus dit visioen is NA de grote verdrukking. Ik voel me wat zekerder met jullie antwoord om deze conclusie te trekken.

  Ik bemerk dat Openbaring niet rechtlijnig in tijd verloopt, er worden sprongen heen en weer in de tijd gemaakt.

  Wat me opvalt:
  – De grote schare is gekoppeld aan de 144000, het staat in hetzelfde hoofdstuk. Ik neem aan dat de Grote Schare die niemand tellen kan, door de 144000 is behouden middels het door hen verkondigde evangelie?

  – Je kan in de Grote Verdrukking dus nog tot geloof komen, (moet je niet het merkteken nemen) als je de opname zou hebben gemist, tenminste als de opname voor de 70e jaarweek van Dan. 9 zou zijn? En daar twijfel ik dus aan! Kom daar zo direct in dit stuk op terug.

  – Dat het wel een hele grote schare is die nog gered wordt door geloof in Jezus, terwijl Openb. 13 anders zou doen vermoeden alsof het lijkt dat eenieder het merkteken zal nemen.

  – Wat mij bevreemd is dat de opgenomen gemeente dan niet bij deze grote schare gezien wordt, want er wordt alleen van hen gezegd dat ze uit de Grote Verdrukking komen.

  Vraag 1): WAAR is de opgenomen gemeente?

  De opgenomen gemeente zijn niet de zielen van Openb. 6 onder het altaar. Maar huh……, wacht even, de opname van de gemeente kan nog niet geweest zijn, als deze zielen besproken worden in het 5e zegel, want er staat nog “zielen”, en niet mensen met een verheerlijkt geestelijk lichaam.
  Is men dat met mij eens?

  Ook Openb. 15:2 spreekt niet van de gemeente, maar weer over de grote Schare uit de verdrukking.
  Ik zie nergens in Openb. een groep die is opgenomen, dat bevreemd mij wel.

  En dan weer een vraag:
  Vraag 2) Het 6e zegel doet me toch echt denken aan het moment dat de Grote dag van God is genaderd, oftewel de wederkomst van Christus op aarde. En in zegel 7 gaan we weer gewoon verder met Bazuinen, toch vreemd hoe dat in tijd heen en weer springt.
  Klopt het wat ik denk dat zegel 6 een sprong maakt naar de wederkomst van Christus?

  Eigen Antwoord: WAAR is de opgenomen gemeente?
  En dan Openb. 14:13 —–zalig zijn de doden—– van nu af aan, en dat wordt gezegd net voor de toorn van God los barst. Waren de doden dan eerst niet zalig? Ik denk het!
  Is dat omdat de opname van de gemeente pas komt, net voor de toorn van God losbarst? Ik denk het!

  Dus ik zeg: de opname van de gemeente komt net voor de toorn Gods die uitgegoten gaat worden over de aarde en de mensen die dan nog leven en het merkteken hebben.
  De doden zullen opstaan en de nog levende gelovigen zullen veranderd worden en opgenomen worden in een oogwenk naar de hemel.

  En om de ze conclusie te ondersteunen: zie Lucas 17:26-30
  Noach ging de ark in (als parabel voor de opname) en de zondvloed kwam.
  Toen Lot vertrok (als parabel voor opname) uit Sodom, regende het vuur.

  Dus op de dag dat God zijn toorn wierp, vertrok Noach en Lot. En zo zal het zijn, in de grote dag.

  Dus:…… we gaan als gelovigen wel degelijk de antichrist meemaken hier op aarde, naar mijn mening. De opname komt pas net voor het uitgieten van de toorn Gods. Dat vind ikzelf wel een zware tegenvaller dat we de antichrist toch mee moeten maken.
  Want ik heb vermoeden dat de 70e jaarweek al begonnen is, of vlak voor de deur staat.

 8. @ Key,

  Lees o.a. Efeziërs 6

  Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
  Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
  Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
  Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
  Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

 9. @key
  Op je eerste vraag:
  Openbaringen 6

  10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

  Ik zelf krijg door dit vers het idee dat het na de grote verdrukking is. Omdat die groep degene zijn waar ze in openbaringen 6:11 nog op moeten wachten?

  Op de andere vragen heb ik nog geen antwoord. Bedankt in ieder geval voor je interessante vragen. Heeft me weer even met iets goeds aan de gang gezet.

  Wees gezegend.

 10. En ik heb nog iets:
  Openb. 13:14 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.

  15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

  De vraag is: Hebben we het dan over 1 beeld dat door alle mensen wordt gemaakt, of hebben we het over de mensen die een beeld worden van het beest?

  Zit dus te denken aan het corona vaccin, wat de machthebbers maar heel erg graag in de mensen willen spuiten en daarvoor al hun principes voor aan de kant gooien. Misleiding en leugens worden niet geschuwd.

  Dus anders gevraagd: worden de mensen dmv. de corona vaccins een beeld van het beest? En dat zou dus betekenen dat er niet door alle mensen 1 beeld wordt opgetuigd, maar dat mensen door het corona vaccin te nemen tezamen het beeld van het beest vormen?

 11. Soms barst ik zowat uit elkaar van de Bijbelse vragen, dan moet er eerst weer een antwoordt komen wat klopt, om alle puzzelstukjes weer opnieuw te leggen. Ik zal nu 1 vraag stellen, en niet meerdere tegelijk, want dan gaat alles door elkaar lopen, hier op dit forum.

  Zou heel graag antwoordt op de volgende vraag willen hebben, misschien weten jullie het?
  (Opmerking: Jehovah getuigen gelieve niet te antwoorden op deze vraag, die uitleg ken ik en klopt niet, en heb geen zin om daar een discussie aan te besteden).

  1) De grote schare uit alle natie en geslachten en volkeren Openb. 7 , die komen uit de Grote Verdrukking, staande voor de troon van God.
  Vraag: op welk profetisch tijdstip ziet Johannes deze grote schare? Is dit visioen ten tijde van de Grote verdrukking (de 70e jaarweek van Dan. 9) of na de Grote verdrukking?

 12. Dit verdient misschien ook een punt van aandacht:

  “Onder de misleidende mantel van ‘diversiteit en inclusie’ gaan beroepsslachtoffers schuil, die de Woke-religie aanhangen. Zij willen een wereld waarin ze niet gekwetst kunnen worden, lopen te hoop tegen micro-agressies en eisen safe spaces, trigger warnings en sensitivity readers. De wereld om hen heen buigt met hen mee. Wordt het niet hoog tijd om deze pathologische kleuters met hun destructieve gedrag een halt toe te roepen?”

  “Het zou geen kwaad kunnen als de Wokies zich eens in de geschiedenis verdiepen. En zich realiseren dat ze in feite een nieuwe godsdienst hebben geïntroduceerd, ditmaal alleen zonder een God. Zij vinden zichzelf de nieuwe goden die de waarheid in pacht menen te hebben. Helaas zonder genade, want dat kennen ze niet. Afvalligen moeten op de brandstapel en vergeving bestaat niet.”

  Bron: https://opiniez.com/2021/10/12/wokies-vertonen-destructief-en-pathologisch-kleutergedrag/almavh/

 13. Mini studie van Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg van het Israel Bible Centre ‘Speel niet met Abraham”

  https://weekly.israelbiblecenter.com/do-not-mess-abraham/?

  In Gen. 12:3 lezen we een heel beroemd vers: “En ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken.” Dingen lijken duidelijk, maar bij de vertaling gaat een heel belangrijke nuance verloren.

  God belooft Abraham dat “iedereen die hem vervloekt” מְקַלֶּלְךָ (mekalelcha) op zijn beurt “vervloekt” zal worden אָאֹר (aor). De kracht van deze belofte gaat echter verloren in de vertaling. Het eerste woord voor “vloeken” – מְקַלֶּלְךָ (mekalelcha) komt van een wortel die letterlijk betekent “licht maken van iets zwaars”. Het tweede woord voor ‘vloek’, אָאֹר (aor), komt eigenlijk van een heel andere wortel die zoiets betekent als ‘volledig vernietigen’.

  Rekening houdend met deze inzichten uit het Hebreeuws, zou de vertaling als volgt kunnen worden weergegeven:

  “Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degene die u niet respecteert, zal ik volledig VERNIETIGEN.”

 14. Ja, inderdaad @Rick, de BIJBEL geeft ons de beste info voordat we de aarde zullen verlaten en het Paradijs binnentreden en daar Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen, en allen die ons lief en dierbaar zijn mogen ontmoeten. 2 Corinthe 12:1-6.

  Ik las Romeinen 1 in die nieuwe NBV-21 en ik moet bekennen dat dit hoofdstuk duidelijk uit de verf kwam. Goed leesbaar. De EO documentairemakers zouden dit hoofdstuk ook nog eens kunnen lezen dan zien ze zelf tot hun schande waar ze de plank misgeslagen hebben.

  https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/ROM.1/Romeinen-1/

  Shalom. Ramshoorn.

 15. Géen discussie maar iets wat ik hoorde, vond het wel apart

  B. Basic
  I. Information
  B. Before
  L. Leaving
  E. Earth

  Knipoog van Rick

 16. @ Muggenzifter 11/10/2021 om 5:37 pm

  Hallo Muggenzifter, Ik wens uw vrouw een voorspoedig herstel.
  Heel veel sterkte met alles. En Gods zegen voor u beide.

  Hartelijke groet, Michaël

 17. Veel moderne mensen geloven niet in wat de bijbel vertelt. Daarom begrijp ik niet dat ze zich zo druk maken over wat de bijbel zegt over seksualiteit. Ze geloven toch niet in de bijbel? Waarom dan steeds zo zeuren over de kerk?

 18. Muggenzifter,

  Sterkte gewenst/ volle genezing voor je vrouw en Gods zegen voor jullie beiden ( en-of ) jullie gezin

 19. @Nicole. Dank voor uw aanvullende info van de EO documentaire.

  Heel duidelijk werd in de discussie dat de Bijbel voor homo’s geen enkele waarde meer heeft.
  TV presentator en zanger, Jos Brink die ook homo was viel gelovigen en de Bijbel niet lastig met zijn anders zijn en stichtte een kerk voor homo’s, hij kwam er eerlijk voor uit dat God homoseksualiteit afkeurt zoals onderstaande voorbeelden uit de Bijbel tonen.

  Het had een goede en eerlijke EO – TV -documentaire kunnen worden tussen partijen als er wat breder ingezoomd was op teksten uit de Torah, het Nw. Testament en de Koran die op het punt van homoseks eensluidend zijn: Streng Verboden!

  Zie Torah Genesis 19. Leviticus 18 t/m 20 en Deuteronomium 27 en Richteren 19-21.

  Zie Nw. Testament. Romeinen 1:18-32 en 1 Korinthe 6 en 7 en 1 Timotheus 1
  en 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 t/m 5 and last but not least Openbaring 22.

  De Koran schrijft ook onverbloemd over homo’s…

  Soera 7:80 of 81: “En Lot, toen hij tot zijn volk zei: Zullen jullie een gruweldaad begaan die
  nog niemand van de wereldbewoners voor jullie heeft gepleegd?”

  7:81 of 82: “Gij nadert met wellust mannen in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een
  volk dat de perken te buiten gaat.” Ook vertaald als: “Jullie zijn overmatige mensen”

  7:84: “En Wij lieten (stenen) regen op hen vallen. Kijk daar hoe het einde was van
  de boosdoeners.”

  Soera 11:83: “Toen Ons gebod kwam, keerden Wij die stad (Sodom) ondersteboven en Wij
  deden er brokken klei laag boven laag op regenen.”

  11:87: “En zijn volk kwam op hem toegesneld; zij hadden voordien al slechte daden
  begaan. Hij zei: Mensen, hier zijn mijn dochters, zij zijn reiner voor jullie. Vreest dan
  God en maakt mij niet te schande om mijn gasten.”

  21:75: “En aan Lot schonken Wij wijsheid en kennis. En Wij bevrijdden hem uit de
  stad Sodom die gruwelijk handelde. Zij waren inderdaad een boos en opstandig volk.”

  26:166: “Nadert gij van alle schepselen de mannen!”
  26:167: “En verlaat gij uw vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen!”
  26:169: “Hij (Lot) zeide: “Waarlijk, ik veracht uw handelswijze.”

  27:55: “En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: Begaat gij geen onzedelijkheid tegen
  beter weten in!”
  27:56: “Nadert gij wellustig de mannen in plaats van de vrouwen?
  Nee, gij zijt een onwetend volk.”

  27:59: “En Wij deden een regen over hen komen, en vreselijk was de regen voor de
  gewaarschuwden.”

  Shalom. Ramshoorn.

 20. Ter informatie. Op https://bijbel.nbv21.nl/wp/ kun je de nieuwe NBV21 (de vernieuwde versie van de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) uit 2004) gratis online lezen en gebruiken. Zo brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen.

  “Het eerste wat opvalt, is dat de persoonlijke voornaamwoorden die naar God verwijzen nu een hoofdletter hebben. Daarover zijn kritische noten gekraakt, nadat de ‘oude’ NBV in 2004 uitkwam. De gedachte was dat het gebruik van kleine letters de tekst rustiger zou houden en in de oorspronkelijke Statenvertaling uit 1637 werd ook niet met hoofdletters naar God verwezen. Maar veel bijbellezers vonden het niet prettig dat met een kleine letter naar de allerhoogste God wordt verwezen. Bij een vertaling moet je altijd rekening houden met het beoogd publiek. Al kun je op details nooit volledige consensus bereiken.”

 21. Planetaire kruisiging zal leiden tot de opstanding van de mensheid en onstuitbaar ontwaken
  Mike naturalnews.com Adams:

  https://www.naturalnews.com/2021-10-12-planetary-crucifixion-will-lead-to-humanitys-resurrection-and-awakening.html

  De Situation Update-podcast van vandaag is naar mijn mening de belangrijkste “rode pil”-podcast die ik dit jaar heb gepubliceerd. De discussie gaat dieper in op bewustzijn en ontwaken op kosmisch niveau, waarbij het proces wordt behandeld waarbij de mensheid met een rode pil het nieuwe tijdperk van goddelijkheid, bekrachtiging, waarheid en leven in gaat.

  De kruisiging van Jezus Christus, met zijn kroon (corona) van doornen (spikes) en het doorboren van zijn handen en voeten met spikes (bloed afnemen) is een metafoor voor de planetaire kruisiging die de mensheid nu wordt aangedaan.

  Net zoals Jezus uit de dood opstond en het wonder van de opstanding openbaarde, zal ook de mensheid opstanding en wedergeboorte ervaren, na de poging tot kruisiging. De opstanding is het ontwaken, en het is dichtbij.

  Bekijk hier de volledige details in het hoofdverhaal van vandaag en de keiharde podcast:
  https://www.naturalnews.com/2021-10-12-planetary-crucifixion-will-lead-to-humanitys-resurrection-and-awakening.html

  ***************************************************************************************
  ( NB: dit gezicht van M.A. komt overeen met de talrijke beloften in Oude en Nieuwe Testament dat er een heilrijke periode komt voor de hele mensheid en specifiek voor het uitverkoren volk juist als onderpand voor de eeuwigheid!
  We beleven nu een zware tijd van plagen maar de verlossing is zeer nabij als gans Israel zalig zal worden en het priestervolk van de aarde, God’s erfenis , zal gaan staan in de priesterlijke bediening die ze sinds Mozes ( Ex 19:6) hebben ontvangen en die door Jezus Christus volkomen is betaald als de Profeet, Koning en Hogepriester Israel’s …

  Y E S H U A H A M A S J I A C H W E M E L E C H H A J E H U D I M
  (JHWH, de grote Ik Ben die ik Ben verlost )

  Jezus is de Messias Israel en Hij zal alle woorden door Hem en Zijn profeten en apostelen gesproken waarmaken in dit derde Milennium. Zoals bijvoorbeeld Hosea 6:1-3. En ook Rom 9-11 dat de radicale bekering aankondigt van het volk wat als een leeuw zal rechtspreken van oost tot west en van noord tot zuid. Zoals Micha profeteert.
  Maar voordat ook Israel in Hem, in Jezus Christus de Nieuwe Dag zal begroeten ( een Loofhuttenfeest -geestelijk- zal ervaren, een Vrederijk hier op aarde al , van voor het menselijk besef eeuwigheidsduur, namelijk 1 Dag die is bij God als 1000 jaar -waarbij ieder in gerustheid onder eigen boom zal zitten- zal juist ook daar in het H. Land donkerheid eerst het land bedekken:( Zach 12)

  Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.
  En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;

  Maar gans Israel zal zalig worden en een zegen worden in het midden der aarde Jesaja 19 zoals prachtig verwoord in de Statenvertaling met uitleg in Jesaja 19: 24-25:

  24 Te dien dage 65zal Israël 66de derde wezen met 67de Egyptenaars en met 67de Assyriërs, een zegen 68in het midden van het land.
  65 De profeet wijst hier verder aan, dat de gelovige Joden met de heidenen die zich tot den waren God zouden bekeren, goede vriendschap en broederlijke gemeenschap zouden houden.
  66 Of: zelfs derde.
  67 . 67 Onder deze twee natiën worden ook andere heidenen verstaan en begrepen.
  68 Of: midden op de aarde, dat is, door de gehele wereld, namelijk als het Evangelie door de ganse wereld zal gepredikt worden.

  25 69Want de HEERE der heirscharen 70zal ze zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, 71het werk Mijner handen, en Israël, 72Mijn erfdeel.
  69 Anders: Welke de HEERE der heirscharen zal zegenen, zeggende: Wees gezegend, Mijn volk van Egypte, en o Assyrië, het werk Mijner handen, en o Israël, Mijn erfdeel.
  70 Of: zal hen, te weten de Israëlieten, of Egyptenaars, of Assyriërs. Anders: zal het, te weten land, of: zal het, te weten volk, zegenen.
  71 Wedergeboren door den Heiligen Geest, en zijnde derhalve nieuwe creaturen.
  72 Dat is, Mijn zeer lieve en beminde, die Ik vanouds als Mijn erfdeel bezit.

 22. @Nicole. Met instemming uw reactie gelezen. Jammer dat u na 10 min. kijken afhaakte. Ik had die neiging ook maar om andere reden. Ik wil altijd alle ins en outs weten zodat ik mee kan doen in allerlei discussies.

  Die EO-documentairemakers lieten veel steken vallen in de opzet van dit programma. Wat bedoel ik? Er werden geen duidelijke stellingen geponeerd: 1* Wat zegt de Bijbel. 2* Wat beweert John.

  Kijkers die de Bijbel niet kennen weten nu echt nog niet waarom God homoseks afkeurt in Zijn Woord. Zo kregen we een uurtje kromme tenen emo-TV voorgeschoteld waar niemand iets wijzer van wordt.

  Het is wel wonderlijk dat zowel de Torah, Het Nw. Testament en ook de Koran homoseks afkeurt zelfs streng verbiedt. Daarover werd door de EO met hun dichte Bijbel geen woord gerept.

  Ik hoorde de voorbeschouwing van dit misleidende TV-spektakel al op afgelopen zondagmorgen op het Radio 1 programma: Dit is de zondag van 06-07 uur.

  Ben benieuwd of de EO ook de Regenboogvlag gehesen heeft op haar gebouw.

  Shalom. Ramshoorn.

 23. @Muggenzifter en zijn vrouw: hetgeen mij nog het meest heeft overhaald om voortaan voor Jezus Christus te kiezen, is waar Hij zegt in Matteüs 11: 28-29 “Kom allen naar Mij toe die… … en je zult rust vinden voor je ziel”.
  En inderdaad, sinds ik Zijn woorden tot ‘diep in mij’ heb laten doordringen, heb ik geen ‘sombere piekergedachten’ meer en sta ik elke morgen op mét een lach op mijn gezicht… (cfr. Psalm 142 vers 8)… 😉 😉 😉
  Groetekus van Cassandro

 24. Ik heb een deel van de documentaire ‘Hemel, hel & regenboog’ bekeken (ik kon het niet opbrengen om langer te kijken). Ik kan mij vergissen, maar ik had al na 10 minuten kijken het gevoel dat vooral zijn ego centraal staat.

  Voor zover ik het kan beoordelen spelen er in deze documentaire 2 zaken. Allereerst de angst van John Lapré om afgewezen te worden door God, vanwege zijn seksuele geaardheid. Daarnaast zijn nare ervaring met afwijzing door mensen (gemeenten/voorgangers/enz).

  John wil de kijker laten geloven dat hij zich inzet voor de gelovige LHTBQ-ers en dat hij oa wil voorkomen dat meer mensen uit de LHTBQ+ groep afgewezen worden en daardoor zelfmoord overwegen (of plegen), vanwege hun geaardheid. Hij oordeelt in deze documentaire over gemeenten/kerken die een oordeel vellen over LHTBQ+ ers. Met andere woorden, zijn missie is gericht op het oordeel van mensen en niet op het oordeel van God. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er in de documentaire weinig aandacht wordt besteed aan de bijbel. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom zijn missie een heilloze missie zal zijn.

  (3 Johannes 1:11) Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.

  Zijn gemeente heeft geoordeeld dat zijn gedrag zondig is en zij hebben hem op grond daarvan verwijderd uit hun gemeente, conform 1 Korinthiërs 5:12,13: “Paulus zei dat de kerk zondig gedrag onder haar leden moest oordelen: Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Over de buitenstaanders zal God oordelen ().”
  John wil blijkbaar voorkomen dat gemeenten mensen afwijzen voor gedrag dat zij als zondig beschouwen. Ik denk persoonlijk dat hij meer bereikt als hij hen wijst op de Liefde van God en op de keuzes die zij kunnen maken mbt hun omgang met een mede-mens:

  “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: ”Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. (Mattheüs 7: 1–5)”

  en

  “In een opwelling van woede keerde ik mij van je af, maar ik trek mij je lot weer aan, want eeuwig duurt mijn liefde” (Jesaja 54:8)” Want hoe verkeerd mensen ook leefden, hoeveel overtredingen mensen ook begingen, hoe ze ook op Gods hart trapten, Hem een mes in de rug staken, Hem verraadden en Hem de rug toekeerden… God was wel tijdelijk boos, maar Hij bleef nooit boos en keerde zich altijd in diepe ontferming en liefde weer om naar de mens.

  Misschien doet hij dat verderop in de documentaire alsnog, maar na 10 minuten kon ik het niet meer opbrengen om naar deze man te luisteren.
  Nicole

 25. @Muggenfenzifter. Hopelijk is jouw vrouw inmiddels/spoedig hersteld en weer thuis. Lieve groet. Nicole

 26. @Muggenzifter. Mag Psalm 143 voor u en uw vrouw tot grote steun en bemoediging zijn en dat wens ik @Spyfromthesky ook toe met Jesaja 41:10 (NBG51)

  Vrees niet, want IK ben met u; zie niet angstig rond, want IK ben uw God. IK sterk u, ook help IK u, ook ondersteun IK u met Mijn heilrijke Rechterhand….

  @Allen. Gisteravond keek ik op Nederland 2 TV naar een uitzending van de EO:
  Hemel – Hel en Regenboog. Deze documentaire schokte mij. Daarin volgt de EO John Lapré op zijn missie om homoseksualiteit bespreekbaar te maken en op Refo- en Evangelische wereld van BINNENUIT te emanciperen.

  Wat mij opviel tijdens het kijken/luisteren was dat er wel over de Bijbelse waarden en normen gesproken werd, maar dat de Bijbel zelf dicht bleef en geen enkele Schriftplaats genoemd werd.

  God en Zijn Woord werden door betrokkenen hevig ter discussie en in de beklaagdenbank gezet.
  Veel jongeren worden nu door de EO en dit programma op het verkeerde been gezet.
  Hoop dat Kerk- en Schoolbesturen dat ook vinden.

  Psalm 119:9 (NBG51)
  Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar Uw Woord!!!

  Hoe keek u naar deze documentaire?

  Shalom. Ramshoorn.

 27. Hallo Muggenzifter…

  Héél veel sterkte en beterschap voor uw vrouw.
  En ook voor uzelf, Muggenzifter.

  Dank altijd voor de mooie Psalmen…
  Maar nu ook extra Vaders sterkte om jullie samen een.
  Dankbaar… dat we nooit alleen zijn. De Heere Jezus is om jullie heen.
  Lieve groeten voor jullie beidjes, Esther.

 28. Psalm 143
  Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.’ (Ps. 143:8).

  Vertrouwen.

  Deze psalm is een smeekbede. Een roep naar God, een diep verlangen om God dichtbij te voelen en te ervaren in moeilijke omstandigheden. Voel jij je weleens onbegrepen, op je hart getrapt en opgejaagd? Juist dan kun je zo diep verlangen naar rust. De Enige die je die rust kan en wil geven is God.
  Daar mag je Hem om smeken, om schreeuwen en uitroepen naar Hem. Hiervoor hoef je niet te voldoen aan bepaalde voorwaarden. God zegt niet: ‘als je je zo en zo gedraagt, dan zal Ik naar je luisteren’. Nee’ Juist niet, door de allesomvattende genade van God, die zijn eigen Zoon gaf tot in de dood, mag je vrijmoedig gaan naar de Vader.
  Want in al je angsten en eenzaamheid mag en kan je er zeker van zijn dat God luistert. Dat ervaar je misschien niet altijd. Soms zou je letterlijk wel een briefje uit de hemel willen krijgen over wat God met je leven van plan is. Deze psalm vraagt om vertrouwen, om Gods liefde te mogen horen in de morgen.
  Bij het begin van de dag Gods liefde horen … Hoe hoor ik het dan, zul je je afvragen. Bedenk: God is altijd bij je, ook al voel je je alleen en merk je niets van God. Hij heeft gezorgd dat je weer bent wakker geworden, Hij zal bij je zijn de hele dag. Vraag het maar aan Hem: Heer wilt U mij leren om te vertrouwen op uw wijsheid en leiding? Vraag het aan het begin van de dag!

  Alsnog een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifer

  PS: Even iets later geplaatst wegens opname van mijn echtgenote in het ziekenhuis afgelopen vrijdag.

 29. @Nuchter&Waakzaam… ik zit met dezelfde vraag: ik heb het gevoel dat ik als een roepende in de woestijn ben… Er is niemand in direte omgeving die er ook OPENLIJK voor durft uitkomen dat hij/zij een ‘getuige van Jezus Christus’ is. Of ik voel/gedraag mij als die Griekse wijsgeer Diogenes, die op klaarlchte dag op de pleinen van het oude Athen rondliep met een zaklantaarn in zijn hand, en daarbij voortdurend uitriep: ‘ik zoek een mens’ … 😉

 30. @Esther én @Nicole… een grootse ontbijt-picknick… ik heb er totaal geen idee van hoe dat allemaal gaat uitzien in het Koninkrijk Gods. Maar ik ben er wel heel zeker van (cfr. mijn ‘buikgevoel’) dat ALDAAR al onze talenten volop aan bod zullen komen: Esther: jij neemt dus het initiatief hé (de initiator-rol), Nicole: jij organiseert het geheel (de organisator-rol), en ik zorg wel voor het ‘entertainment’ (de ‘clown’-rol 😉 )…
  Ik heb ergens gelezen – ik weet niet meer waar juist – en dat heb ik uitgeprint en boven mijn pc aan de muur hangen: “we are created to BECOME co-creators”… Mooi hé, zo’n ‘belofte’!
  En lieve Nicole: ik ben heel trots op jou nu je voor jezelf durft én wilt opkomen! Uit mijn eigen (levens)ervaring heb ik één mooie, wijze les geleerd: je kunt pas respect opbrengen voor een/de ander, als je eerst jezelf hebt gerespecteerd/aanvaard heb zoals je bent, diep in je HART!
  Want wij zijn het allemaal waard!

 31. @Esther
  Dank u wel voor uw lieve en mooie reactie.
  U hebt mij hiermee getroost en bemoedigd.

  Groetjes Ludwig

 32. Hallo Cassandro…

  Geweldig antwoord geef je…
  “”Ik weet dat nu nog niet, maar als ik op deze ontbijt-picknick nu eens 5 sandwiches en 2 potjes vis-sla meebreng? Je moet GELOVEN in wonderen hé!””””

  We gaan er gewoon vanuit dat het je zeker lukt, zo’n groot ontbijt, dat zal smullen worden met elkaar.
  Ons grootste Voorbeeld Jezus is er bij.

  En ja, ben het helemaal met je eens, ons echt goed voorbereiden voor alles wat ons nog gaat overkomen. Maar, wél met de Kracht van onze Heere Jezus. Ik Hem zijn we sterk.
  Liefs, Esther.

  @ Ludwig… dank u wel, voor uw beterschaps wensen.
  Alleen ben ik niet ziek hoor.
  Misschien is het zoals ik soms schrijf, dat het zo overkwam.

  Maar, ook dank u voor uw heerlijke manier, zoals u veel Bijbelse dingen ziet.
  1 Korinthiërs 13, over de liefde… u haalde het zo mooi aan.
  Geweldig, steeds weer zouden we het moeten lezen.
  En misschien is dat nog wel het allermoeilijkste om na te streven.
  Onze oude zondige dikke IKKE… is veel gericht op onszelf.
  Ik ben de beste.. ik weet het beter.. ikke dit en ikke dat…
  Hoe moeilijk zal het soms echt zijn, die ECHTE liefde… te laten zien.
  Daar hebben wij de Heere Jezus hard voor nodig.
  Romeinen 5 : 5, hoort er zo helemaal bij.
  De liefde die in onze harten is uitgestort, in Christus Jezus.
  Ik schrijf het net even op eigen manier… maar geweldige tekst.

  Ludwig, sterkte en Vaders zegen om je heen.

  Liefs Esther.

 33. Key schreef:
  10/10/2021 om 4:42 pm
  Toevoeging op vorige vraag:
  Hoe gaan wij zien/bemerken dat de 70e jaarweek is ingegaan?

  Hoi Key,….de 70 ste jaarweek kan beginnen september 27….2022…de Shemetah cycle begint dan met de 11….we leven nu in de 10 Shemetah….

  de 11 staat voor Judgement…Unrepentance..Disorder..Chaos…

  Maar dat buiten beschouwing,…wij weten de dag en het uur niet,….wat als zijn wederkomst totaal niet op een Joodse feestdag aanvangt.

  God is immers God en Hij bepaald zijn wederkomst….

  Het belangrijkste is dat wij onze hoofden omhoog gericht houden en waakzaam zijn voor wat gaat geschieden.

  Dat het spannend is .,…is wel duidelijk en ik ben er van overtuigd dat het openbaar word voor elk waakzaam oog hoever de situatie zich schetst….wij kunnen nu speculeren., maar Jezus houd ons scherp wat betreft het naderende einde.

  Dat is wat ik zo,n beetje doe., kijk naar Israel., hoe de wereldpolitiek in de gaten en vergelijk dit met Gods Woord.

  Wens ieder een mooie dag toe..

  Groet

 34. Ik vraag 2 minuten stilte om de christen zusters en broeders te gedenken die tot op vandaag in Oostbloklanden worden gemarteld.Ze worden vergeten in het (wilde) westen.De zee zou eerder opdrogen tot een landschap dan dat de wereldleiders zich bekeren.

 35. Even een andere vraag. Ik ga verhuizen uit de Randstad naar Drenthe. Zijn er er bij mensen hier gemeente bekend die de eindtijd serieus nemen, waakzaamheid preken en er nog op uit trekken om te evangeliseren? Zit zelf op moment bij een hervormde gemeente (een soort van wat meer behoudende) maar ben daar verre van tevreden over. Heb hier in de buurt ook nog geen beter alternatief gevonden.

 36. Ik deel deze laatste visie van Ramshoorn wel. Al heb ik natuurlijk niet al uw reacties gelezen. Het kwaad moet bloot gelegd worden en verkeerde uitlegging weerlegd. Maar het blijft wel dat het fundament het belangrijkste is en er ruimte mag zijn op sommige onderwerpen voor verschillende interpretaties. Denk dat veel mensen gewoon niet weten hoe ver het kwaad al overal dus ook in de kerken is doorgedrongen. Maar zoals ooit Yahshua zelf zei: je vat het of je vat het niet. En dat was dat. Ik moet voor mezelf ook opletten hier niet te vaak de nadruk op te leggen. Maar de wachters die het horen te doen die doen het niet. Lastige tijden maar gelukkig hoeven we het uiteindelijk niet zelf te doen maar gaat Yashua het kwaad voor ons verslaan.

 37. Hoi ,
  Er is een bijbel app. Waarbij je kan knippen en plakken
  Hier een voorbeeld van copy and paste of knippen en plakken:
  Vier oorspronkelijke Griekse tekstedities
  Een oorspronkelijke Hebreeuwse tekst
  Een woord-voor-woord vertaling van het Grieks en Hebreeuws naar het Nederlands
  Een vers-voor-vers Bijbelcommentaar
  Een vergelijk van 15 moderne bijbelvertalingen
  Een Grieks-Nederlandse concordantie
  Een Grieks analytisch lexicon
  Een theologisch Grieks woordenboek van 5000 woorden.

  Persoonlijk maak ik daar liever geen gebruik van.
  Als er een bijbel tekst op mijn hart ligt publiceer ik die en geef de uitleg vanuit mijn hart zonder Google search.
  Copy and paste gedrag geeft mij een gevoel van dood geloof.
  Wat vinden jullie? moet kennis en geloof van Google search komen en knippen en plakken of moet kennis komen van wat jezelf gelezen hebt in de bijbel en je levenservaring vanuit je hart.
  Soms heb ik het gevoel dat Google search en knippen en plakken de nieuwe afgod is.
  Ik gebruik Google search bv. Voor mijn zetel is gescheurd hoe kan ik dat herstellen maar voor de bijbel neem ik het liefst de bijbel om er in te lezen zonder gebruik te maken van het internet.
  Als ik een bijbel vers publiceer ligt die vers in mijn hart en gebruik dan wel de internet bijbel om die vers te kopieeer om tikwerk uit te sparen.

 38. Hoi
  Uiteraard heb ik in het verleden zelf die berekening van het 7 jarig verbond gemaakt en net geen 7 jaar.
  Ik gebruikte toen de bijbel en een rekenmachine.
  Zo telde ik ook alle leeftijden op in het boek genesis met een rekenmachine om te zien hoe oud de aarde is.
  Dus 2000 jaar ongeveer tot aan de zonvloed + ongeveer 2000 jaar na de zondvloed tot de dood en herijzenis van Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth + ongeveer 2000 jaar tot nu = ongeveer 6000 jaar.
  Er staat dat 1 dag als duizend jaar is bij God dus het 1000 jarig rijk is voor God een Shabbat dag van 1000 jaar.
  Ik weet dat ik op google search kan vinden wanneer de zonnekalender werd ingevoerd en welke eeuw maar heb dat bewust niet gedaan omdat ik anders kennis zou copieeren uit google en plakken als reactie waarbij men zou denken dat ik slim ben en veel kennis heb.
  Vandaar dat ik het antwoord openlaat.
  En dat ik om die kennis te weten gewoon google search moet gebruiken en om dit dan te copieeren en te plakken als reactie zou bij jullie de indruk kunnen wekken dat ik slim ben.
  En ik wil mezelf zijn en niet vals spelen door copy en paste toe te passen als reactie.

  Shalom

 39. @Key
  En voor de berekening net geen 7 jaar of dit 6.66 jaar zou kunnen zijn?
  Heb dit nog niet kunnen berekenen omdat men in die tijd een maankalender hanteerde en dus een jaar misschien niet dezelfde dagen heeft als de zonnekalender die wij hanteren in Europa.
  Dus dan is de vraag hoeveel dagen telde een jaar in de tijd van Daniel en hoeveel dagen telde een jaar in de tijd Johannes op Patmos toen hij het boek openbaring schreef.?
  Daniel stierf in Perzie en die hanteerde een maankalender maar Johannes van Patmos stierf in het Romeinse rijk die toen een zonnekalender hanteerde? Of een maankalender?
  Ik weet niet wanneer de zonnekalender is ingevoerd welke eeuw?

 40. @Key
  Maar wat ik verbazend vond bij mijn berekeningen van die 7 jaar is dat 1260 dagen net geen 3.5 jaar is en dat 42 maanden ook net geen 3.5 jaren zijn en dat 2300 dagen en nachten net geen 7 jaar zijn dus vroeg ik mij af zou het 7 jarig verbond misschien 6 jaar 6 maanden en 6 dagen kunnen zijn van 666?
  De berekening heb ik wiskundig nog niet gemaakt.
  Ik dacht dat het ook te maken kon hebben dat de dagen ingekort worden anders zou geen vlees behouden zijn vandaar dat de berekening iets minder dan 7 jaar geeft.

  Shalom

 41. @Key
  Waar heb ik de 7 jaar vandaan gehaald?
  1# ) 2300 dagen en nachten is ongeveer 7 jaar
  Daniel 8
  13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den onbenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?
  14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.
  2# ) de 70 jaarweken waarbij je de berekening op het internet kan terugvinden of ik heb een boek over de 70 jaarweken waar de berekening van 7 jaar instaat en vele jaren geleden heb ik zelf de berekening gemaakt van de 70 jaarweken waarbij ik tot de vaststelling kwam dat 1 jaarweek 7 jaar duurt en er al 69 jaarweken zijn geweest en er nog 1 jaarweek moet geschieden.
  3# ) in het boek openbaring komt de tijd 1260 dagen voor en 42 maanden als je deze 2 optelt 1260 dagen + 42 maanden kom je aan ongeveer 7 jaar.

  Shalom

 42. Cassandro noemde @Nique een ‘raadgeefster uit het verborgene’. Dat heeft mij enorm geraakt. Want hij heeft gelijk. Ik (@Nique) ben inderdaad de allerlaatste persoon op deze site die raad kan geven. Ik weet eigenlijk maar 3 dingen over het geloof en dat is dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij mij lief heeft en dat ik door hem word beschermd. Dit laatste had ik ook nodig (slechte jeugd), vandaar dat Hij zich aan mij heeft laten zien. Sindsdien doe ik mijn uiterste best om Hem te leren kennen.

  Ook heeft Cassandro gelijk als hij zegt dat ik mij verborgen hou. Echter, het enige dat ik verborgen hield was mijn naam. Dit deed ik niet om jullie te misleiden, maar om mijzelf te beschermen. Toch bied ik jullie hiervoor mijn excuses aan. Waarom ik mijn naam verborgen hield, terwijl ik anoniem op deze site ben? Dat is een lang verhaal, maar het komt er op neer dat ik mij veiliger en daardoor sterker voel(de) als ik mij verschuil achter een andere naam. Ik zal het proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld op deze site. Door mij te presenteren als @Monique (met deze naam ben ik op deze site begonnen) kon ik iemand als QW beter verdragen. Vervolgens plaatste ik mijn berichten als @Nique. Totdat het bericht van Cassandro mij aan het denken heeft gezet. Over mijzelf en over hoe ik in het leven wil staan: als mijzelf, als Nicole. Kwetsbaar. Maar sterk, in mijzelf. Cassandro, dank je dat jij mij steeds goed hebt aangevoeld en mij hier op gewezen hebt. En wat betreft het ontbijt, ik help je graag bij het organiseren van het ontbijt. Ik ben weliswaar geen goede raadgever, maar het regelen van een ontbijt is iets waarvan ik zeker weet dat ik daar goed in ben ;-). Liefs. Nicole

  U mag elke naam gebruiken die u wilt op het forum. Als u maar wel telkens dezelfde naam gebruikt. Mvg. Mod.

 43. @: Ramshoorn..nav. {09/10/2021 om 7:45 am}

  Dat is me toch wat hè..die onkuisheid.. bij die on-trouwe geestelijkheid.
  Maar @:Ramshoorn heeft met ze te doen ..en ziet ze liever gehuwd..zoals de dominee. Bij uitstek is de Heer de Bruidegom voor de geestelijkheid.. en juist van hun verwacht hij kuisheid en totale [inzet] voor Zijn schapen.
  Deel verwijderd.

  Jo, we hebben u alle ruimte gegeven om uw kerkelijke visie te geven maar ook voor u geldt dat dit forum bedoeld is om de bijbel te doorgronden, los van welke kerk dan ook.
  Postings die daar niet aan voldoen worden niet ( meer) gepubliceerd. Mod

 44. @Esther… een hééél groot ontbijt… voor al die ‘zielen’… en of mij dat wel gaat lukken?
  Ik weet dat nu nog niet, maar als ik op deze ontbijt-picknick nu eens 5 sandwiches en 2 potjes vis-sla meebreng? Je moet GELOVEN in wonderen hé! 😉 😉 😉
  Maar zover is het – helaas – nog niet… Maar laat ons nu al goed voorbereiden op alle ellende die nog komen gaat…

 45. @Cor. Dank voor uw bemoedigende antwoord!!! Wat zou het een winst voor de kerken betekenen als ze allen uw verklaring zouden onderschrijven…u schreef…dat elke vorm van geloof die niet de geboden van de Here Jezus onderhoud een valse aardse/duivelse organisatie is.”””

  Helemaal correct!!! Daarom verliet ik in 2002 die valse Ger. Kerk toen ze zich ook nog eens ging verbinden met de vrijzinnige PKN en RKK, Wat zouden kerk en synode vergaderingen efficiënt, snel en in goede orde verlopen als Gods Woord de Bijbel 2021 het eerste en laatste Woord zou mogen spreken. Niet meer toevoegen of afdoen van Het Woord. Openbaring 22:18-21.

  Voorbeeld: Al vanaf de vijftiger jaren wordt er door kerkenraden oeverloos geleuterd of er vrouwen op de preekstoel mogen. Het Nw. Testament geeft duidelijke richtlijnen.

  Het Boek Handelingen 6 vertelt wie er tot Diakenen verkozen werden. Uitsluitend Mannen!

  Zie ook 1 Corinthe 11 en 14:26-40.

  Paulus leert in 1 Timotheus 2 en 3 wie er als Oudste of Diaken dienst mag doen in de Gemeente.

  Pausen, Kardinalen, Bisschoppen en Priesters hebben zichzelf met hun verplichte celibaat in hun Kerk/Gemeente buitenspel gezet. Hoezo? Ouderlingen en Diakenen behoren Gehuwd te zijn, de man te zijn van één vrouw. Lees alle details in 1 Timotheus 3. Zie ook brief aan Titus.

  Jeshua diskwalificeert mede daarom de Kerk van Rome, Vaticaan en Curie. Denk ook aan hun 8 bloedige Kruistochten en 600 jaar Inquisitie en eeuwenlang seksueel misbruik van jongens, meisjes en vrouwen. Roomse prelaten waren/zijn onverzadigbaar. Lees de Kracht en de Heerlijkheid voor alle details van schrijver David Yallop. Lees Sodoma van Frederic Martel.

  Pausen laten de Bijbel al 17 eeuwen op vele plaatsen buikspreken. Het zijn dan ook geen Herders maar geldbeluste Huurlingen volgens JeshuaHaMasjiach. Johannes 10 en Ezechiel 34.
  Zie dagboek over Lourdes van Emile Zola. 1892. Het werd direct op de RK-Index van verboden boeken gezet. Het verhoogde de verkoopcijfers – 100 herdrukken.

  https://www.bookspot.nl/boeken/mijn-reis-naar-lourdes-9789071380884

  Daarom…Terug naar de originele Hebreeuwse Bijbel en de Woorden van Jeshua de Goede Herder. Joh. 14. Mozes en de Profeten, Jeshua en de Apostelen waren/zijn allemaal Joden.
  Zij schreven en verspreidden als eersten de Bijbel, Zij gingen als eersten de wereld rond om het Evangelie van Jeshua’s Opstanding te verkondigen. De Jood Jeshua noemde zich herhaaldelijk Heer van de Sjabbat en niet van de zondag. Lucas 6:5.

  Jeshua en Alle Apostelen leefden volgens de regels van de Torah. Mattheus 5:17-20 en Handelingen 21:20. Met Zijn Wederkomst zullen al Zijn rechtvaardige Geboden Mattheus 5-7 de Koninklijke Grondwet van het Koninkrijk in Jeruzalem in ere hersteld en bekrachtigd worden.

  Het beste komt nog leerde Corrie Ten Boom die samen met haar ouders en broer Joden hielp onderduiken en door een wonder dat duivelse concentratiekamp Ravensbruck overleefde en daarna heel de wereld rondreisde en vertelde in haar boeken, films, over Jeshua haar Koning, Heer en Heiland.

  Shalom. Ramshoorn.

  Ramshoorn, u blijft maar hameren op de voor u foute kerken. Dit forum is daar niet voor bedoeld.
  De bijbel is het uitgangspunt. Postings die daar niet aan voldoen worden niet ( meer) gepubliceerd. Mod.

 46. @Key
  Om op je vraag te beantwoorden wat er nog gaat gebeuren in de eindtijd.
  Jesaja 27 vers 1
  Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den leviathan, de langwemelende slang, ja, den leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden.
  (Dus God zal leviathan doden met een zwaard)
  De slang die iedereen doet sidderen en beven.
  Job had geen angst voor leviathan en ik ook niet.
  Shalom

 47. Toevoeging op vorige vraag:
  Hoe gaan wij zien/bemerken dat de 70e jaarweek is ingegaan?

  – Als de antichrist nu eens geen verbond sluit van 7 jaar.
  – Als er geen nieuwe 3e Joodse tempel komt, want het kan zijn dat die gebouwd wordt, maar dat behoeft niet volgens de geleerden, omdat de gebouwde tempel met Griekse woord “Hieron” zou worden aangeduid, en niet als “Naos”. En de tempel waarin de antichrist gaat zitten wordt aangeduid als ….. “Naos”.

  Zou het niet zo kunnen zijn dat we alleen de laatste 3 1/2 jaar kunnen gaan herkennen, als de antichrist op den gruwelijken vleugel gaat staan (Daniel 9:27).

  En daar laat ik het voor voorlopig maar bij. Vr. gr.

 48. Nog maar 1 vraag die ik in de groep gooi.
  Worden er wel een verdragen/verbonden gesloten met een bepaald tijdslimiet van bv. 7 jaar door overheden met hun onderdanen?
  Ik dacht dat die altijd voor onbepaalde tijd waren?
  Hoe komt men erbij als uitleg bij Daniel 9:27, dat de antichrist een verbond sluit dat exact 7 jaar duurt?

  Kijk, ik ken wel 1 verbond dat exact 7 jaar duurt, namelijk de 70e jaarweek!

 49. Ha die Ludwig, 1:27 pm
  Ja, u hebt gelijk, ik kan beter om uitleg vragen bij degene die het weet, Jezus Christus.
  Maar Jezus gebruikt ook mensen om antwoorden te geven, dus vandaar gooide ik het in de groep.

  1.43 pm Alsof ik uit een psychiatrische instelling ben ontsnapt? Nou, Ludwig, zieke mensen worden in die instellingen opgenomen, maar de echt ernstig zieke mensen zoals Rutte en de Jonge, Klaus Schwab en Bill Gates die blijven maar vrij rondlopen. De wereld is totaal gek geworden.

  2:17 pm Ludwig, dus jij denkt dat van de 6 miljoen joden die nu leven in het land Israël, er maar 144000 van worden gered, en de rest van hen ondergaat de grote verdrukking? Klopt dat?

  Hebt u trouwens ook gelezen in Openb. 12:5 dat er een –mannelijke zoon– wordt geboren, ik dacht dat een zoon altijd al mannelijk was?

 50. Ramshoorn schreef:
  10/10/2021 om 11:37 am
  @Cor. Ik dacht een poos na over uw oproep/vraag: Maar buiten om het feit dat wij allen veel bestuderen, blijven vragen oprijzen van wat is nu werkelijk …

  Broeder Ramshoorn,….bedankt voor uw reactie en ben onder de indruk van uw kennis in Gods Woord. Hetgeen wat u noteert is goed onderbouwd en volledig.

  Wat betreft het pausdom…een persoon die zich achter kogelvrij glas laat vervoeren., stelt zijn vertrouwen niet op God. Dus zijn overtuiging in het geloof gaat direct voor mij persoonlijk de prullenbak in. Let wel ….dat elke katholieke gelovige die werkelijk in de Here Jezus gelooft behouden is voor de Eeuwigheid. Zo is het met alle zogenaamde religie., het enige antwoord is als die persoon zich duidelijk uitspreekt en de Here aanvaard als zijn persoonlijke verlosser., zal behouden zijn en het koninkrijk beërven.. …

  Bijbels gezien is dit het enige antwoord…

  Wat betreft zonde., zoals overspelig zijn en ook te lezen is in de bijbel ., neem b.v Koning David., Salomo etc…..is beschreven en hoe God hierover waarschuwde in Zijn Woord is overduidelijk. Wat belangrijk blijft is belijdenis doen van de gemaakte bedreven zonde en…..het zal u vergeven worden….! Let wel…. als die persoon een werkelijk geloof heeft in de Here., dan zal hij deze zonde niet herhalen., want je hebt het beleden…!!!

  Zo ook de vrouw met haar 5 mannen….zij zag Jezus en zondigde niet meer…wel belangrijk toch dat zij de Waarheid zag op dat ogenblik…

  Ben er van overtuigd dat de Here in deze tijd waar wij nu in leven nog veel openbaar gaat maken en velen tot de Waarheid komen. Wat betreft de toekomstige “teken van het beest”
  Het zal een duidelijke keuze moeten zijn., van wat de werkelijke Waarheid is., van wat de werkelijk naam van God is….

  Dus elke religie, komt met dit “teken” aan de beurt en zal een keuze moeten maken., de Heilige Geest die nu nog op aarde rond waard zal de Waarheid aan het licht brengen voor vele onder ons. God wil immers dat een ieder behouden is….

  Ben het volledig met u eens dat elke vorm van geloof die niet de geboden van de Here Jezus onderhoud een valse aardse/duivelse organisatie is.

  Ik deel met u een video van Huig Plug…..gewoon een man., een klokkenluider zoals hij zichzelf noemt.
  Hij verkondigd iets en wat je er ook van mag denken, het is zijn overtuiging en het leeft in debatten van oppositie., dus enige waarheid zit hier wel in….

  Op deze manier wil ik dus het huidige aardse in vergelijk brengen met wat er gaande is in openbaring van Gods Woord. Dit is dan nog maar wat er in Nederland afspeelt.,

  Hoe close zijn wij,…in Bijbelse tijden., wat moet er nog passeren., …het gaat in een razend tempo merk ik wel op…!

  Daarom elke religie., zal de Werkelijke Naam van God moeten uitspreken.,….een ieder zal Jezus moeten erkennen als Persoonlijke verlosser., doen zij dit niet dan zijn zij voor eeuwig verloren.

  Zoals in de dagen van Noach,….en wat werd er toen in zijn dagen door de mensheid gedaan…mocht de helft van Huig Plug waarheid zijn., dan leven wij aardig in het …”Zoals toen de boot gebouwd werd”

  https://youtu.be/4BKIsCyWdVo

  Groet

 51. De vers uit openbaring 12 vers 17 vind ik ook een mooie.
  17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.
  (het gaat over mensen die leven volgens de 10 geboden staat hier)
  Het zaad begon bij genesis 3:15
  Het kind van Adam en Eva.
  De eerstgeborene openbaring 12:5 en hun 4de zoon Seth .
  Uit Seth kwam Jacob en David en Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth.
  De draak voert oorlog tegen iedereen die leeft volgens de 10 geboden.
  In openbaring 12:5 gaat het over Eva en haar zaad de eerstgeborene en in openbaring 12:13 gaat het over de vrouw die Jacob is de 144.000 uitverkorenen die door dat kind zullen geleid worden 1260 dagen de exacte tijd van de 2 getuigen die ook 1260 dagen krijgen.
  Dus 1260 dagen zijn de eerste 3.5 jaar van het 7 jaar verbond en
  42 maanden is de tijd van de laatste 3.5 jaar van die 7 jaar.
  Dus als de roeping begint van de 2 getuigen zullen er 144.000 naar de woestijn gebracht worden gedurende de hele roeping van 1260 dagen van de 2 getuigen.
  In openbaring 12:13 statenvertaling staat er het (mannenken) wat een schattig en lief woord.

  Shalom

 52. De betekenis van verdrukking uitgelegd met de bijbel

  Openbaring 12 vers 6
  De 144.000 uitverkorenen
  Ezechiel 9
  4 En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.
  (Alles houd verband met elkaar )
  Ook kunnen we over deze verzuchting lezen in
  2 Petrus 2:7-8
  Deze verzuchting word de geloofsverdrukking genoemd.
  Shalom

 53. Spyfromthesky schreef:
  09/10/2021 om 7:21 pm
  Ik ben wat ziekjes.

  Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat u een griep te pakken hebt., kan heel goed begrijpen dat u misschien enige twijfel heeft met name over de zogenoemde covid…..Maar bedenk goed als wij alle informatie van de afgelopen 2 jaren even wegdenken over het covid verhaal en genomen maatregelen., dan komt u uit op grieperige verschijnselen en niet meer als dat….!!!

  Een bezoek aan de Huisarts tegenwoordig is alleen mogelijk volgens restrictie van rivm/ggd….dus de angst is in zoverre ingebouwd dat u enige verschijnselen kan hebben van een gemuteerd covid virus…

  Ik begrijp uw verontrusting., want ziek zijn of ziek voelen in de huidige tijd waar wij in leven heeft angst gecreëerd. Een normaal huisartsen bezoek is niet mogelijk met grieperige verschijnselen.

  Ik denk dat veel mensen met deze gedachten rondlopen.,

  Ons leven is totaal in Gods handen en zo wil ik dit zien., de Here weet ons begin en einde op deze aardbodem. Zal bidden om uw genezing en voor elk mens of geliefde die ziek word in deze tijd….

  Maar wat ben ik boos broeders en zusters op de huidige leer die ons word opgedragen door de hoogste aardse instanties.

  Hoe Groot is Onze Schepper van Hemel en Aarde.,….die Job beantwoorde., een prachtig mooie beschrijving van Hoe Groot Hij is., Lees het Bijbelboek Job eens vanaf hoofdstuk 38

  Kon ik maar in gedachten mee lopen door de gekliefde zee met Israel onder leiding van Mozes., Heeft Hij niet het volk gevoed met het Hemelse brood wat elke ochtend neerdaalde in de legerplaats en voorzien van vlees/gevogelte omdat zij dit verlangde…..God draagt zorg toen en ook nu.,…wij moeten alleen vertrouwen en het geen wat beschreven staat als waarheid zien…..

  Hou van Jezus en onderhoud zijn geboden., dan is elke aardse opgedrongen regel….ijdelheid onder de zon.

  De Here houd van jullie…!!!

  Groet en beterschap …Spy…smile

 54. @key
  Ik bedoelde openbaring 12:6 in laatse reacties in plaats van openbaring 6
  Mijn excuses

 55. @Key
  Verder over je noodkreet en vraag op 10/10 9u44
  Je geeft dan een verwarde uitleg over openbaring 6 waarbij men zou kunnen denken dat je uit de pschychiatrische instellingen ontsnapt bent (grapje)
  Wanneer openbaring 6 over de 144.000 uitverkorenen gaat die uit Jeruzalem en Juda komen ezechiel 9.
  Waar ze worden beschermd in Saudi-Arabië aan de berg van Mozes waar God verscheen.
  Nu word deze locatie afgeschermd door draad en het leger niemand mag er komen tussen die gebergten waar de Israëlieten met Mozes waren .
  De olijfberg zal splitsen waardoor de 144.000 uitverkorenen kunnen ontsnappen aan de draak de laatste 42 maanden, de draak zal een tsunami achter de 144.000 achterna sturen maar de aarde zal Jacob ter hulp schieten en scheuren waardoor er een kloof onstaat die deze tsunami opslorpt.
  God zal hun Beschermen en voeden gelijk ten tijde van Egypte.
  Zij zullen het duizend jarig rijk binnen gaan als een priester volk om als een licht te zijn voor de volkeren.
  De wet zal dan uitgaan vanuit Jeruzalem.
  De belofte aan Jacob.
  Shalom

 56. @Key
  10/10 9u44
  Je vraagt aan ons of wij je kunnen helpen de bijbel verstaan over de eindtijd.
  Wel ik wil je deze keer geen antwoord op je noodvraag over het begrijpen van de bijbel over de eindtijd geven maar je doorverwijzen naar Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth.
  Bid voor de uitleg bij Hem.
  Het antwoord dat ik wel wens te geven is draag zorg voor de zieken, troost hun die verdrukt worden geef een jas aan de daklozen want dat is het antwoord dat Koning Jezus De Zoon van God Wil dat wij doen in de eindtijd in de verdrukking.
  Shalom

 57. @Cor. Ik dacht een poos na over uw oproep/vraag: Maar buiten om het feit dat wij allen veel bestuderen, blijven vragen oprijzen van wat is nu werkelijk de Waarheid wat beschreven staat., volgen wij onze eigen doctrine., of proberen wij het Woord in goede perspectief te begrijpen…”””

  Volgens de Bijbel en de Woorden van Jeshua, Gods Zoon, is Heel Gods Woord de Waarheid. dat lees ik in Psalm 119 en Mattheus 5:17-20 en in Johannes 17:17.

  Mijn volgende gedachte was…Hoe komt het dan dat er zoveel verschillende kerken, rooms, protestants, evangelisch, sekten, hun eigen waarheid prefereren boven die van Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen? Vanwaar/Waardoor komt hun verwaandheid, hoogmoed en verdeeldheid? Paulus leert hierover rake dingen in 1 Corinthe 1 t/m 3.

  Een paar voorbeelden van ontsporing van kerken en sekten in 2021:

  1* JHWH leert in Genesis 3 dat het huwelijk bedoeld is voor een man en zijn vrouw. Kerken leren nu heel brutaal dat ook homo/lesbische paren ingezegend mogen worden. Mozes en Paulus zijn daar faliekant op tegen.

  Zie Leviticus 18 t/m 20 en Romeinen 1 en 1 Corinthe 6 en Openbaring 22:15. Jeshua waarschuwt de Samaritaanse vrouw tegen **Hokken…Vijf mannen hebt u gehad en de man waarmee u **samenhokt is uw man niet…Johannes 4:16-19.

  2* In Oude en Nw. Testament is begraven de norm!!! Ook Jeshua, Gods Zoon werd begraven maar stond na drie dagen in het graf op uit de dood. Details Mattheus 28 en Openbaring 1.

  Nu leiden schijnheilige huichelaars een Uitvaartdienst, priester, predikant, dominee Misbruiken de woorden van Mozes, Jeshua en de Apostelen op Podia in Crematoria en zegenen zonder schroom de overledene die richting OVEN verdwijnt. Godslasterlijk!!!

  3* Wat moeten we denken van het afvallige onbijbelse Pausdom, Wereldraad van Kerken, PKN, die samen met de Islam, Boeddhisten, Hindoes en New Age bezig zijn een nieuwe wereldgodsdienst vormen, een Nieuwe Wereldorde?

  Tot al deze vrome huichelaars zegt Jeshua vandaag opnieuw:
  Lucas 6:46 (NBG51) Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

  Jeshua, de Zoon van God leert dat Hij alleen de Weg en de Waarheid en het Leven is.
  Niemand komt tot de Vader dan door Jeshua, Hij is de DEUR tot de Vader. Johannes 14.

  BijbelGetrouwe gelovigen hebben helemaal geen Paus of Biechtvader nodig om onze zonden aan God de Here te belijden. We mogen rechtstreeks vergeving vragen leert Jeshua in het Onze Vader Gebed. Gelovigen mogen rechtstreeks zich tot de Vader richten en vragen om vergeving als wij ook bereid zijn om onze naaste hun zonden te vergeven…Lees maar mee…

  Mattheus 6:11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
  12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
  13 en bewaar ons voor de verzoeker, en verlos ons van de boze. [duivel]
  Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

  Onze Here Jeshua drukt gelovigen op het hart om pas om voor zichzelf om vergeving te bidden als wij ook willen vergeven degenen die ons kwaad deden en spijt kregen…Matth. 6:14…
  Want indien gij de mensen hun overtredingen Vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen Niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

  Meer details over vergeven in Lucas 17. Shalom. Ramshoorn.

 58. Hallo allemaal…

  Spyfromtesky, ook van mij veel beterschap.
  En het is waar wat je schreef, tegenwoordig is alles corona/covid.
  De lijst die je opnoemde… is heel herkenbaar… zo begon bij mij ook vaak stevige verkoudheid.

  Citroenen, zuur maar bron van vit. C.
  Vroeger kregen de mensen vaak warme grog, gekookt water, uitgeperste citroen met suiker/basterdsuiker. Daar ga je van zweten.
  Of een uit naast je bed, dan komt alles goed los.
  Je hoort van zulke oude middelen haast niet meer.
  Echinaforce is ook goed.
  Gelukkig hebben de drogisterijen ook hun middelen die goed te gebruiken zijn.
  Sterkte meidje hoor… dat je er gauw weer van af bent.
  Dat is het belangrijkste. En je bent gelukkig niet alleen.
  Ook voor jou, een potje liefde uit allerlei plaatsen in Ned.

  We maken de luchtmacht gewoon helemaal dol, met al die vliegende potjes.

  @ Hay, Michaël, Sky from the sky.
  Gunst… zo had ik de naam van Spyfromtesky, nog nooit zo gezien.
  Dank je hoor, Michaël, voor je lieve woorden voor Wachter, we brengen Hem bij de Vader en Jezus onze Heere.

  @ Hallo Anna, dank voor die tip, dat we kunnen kijken voor info, voor adviezen “ buiten alle systemen “om.
  Ik denk dat meer mensen er wel blij mee zijn.
  Liefs….

  @ Hallo Cassandro… heerlijk hoor, zo’n geweldig ontbijt in de tuin van het Koninkrijk.
  Maar… dan wel met elkaar, hoe meer mensen, hoe fijner het zal zijn.
  Voor ons… maar vooral voor onze hemelse Vader en Jezus onze Heere.
  Zij willen niet dat iemand verloren gaat…
  Eehh… lukt je dat wel… Cassandro?? dat is wel een héééél groot ontbijt hoor..

  Lieve mensen, Vaders zegen om jullie allen heen.
  En veel potjes met liefde naar jullie allemaal toe.
  Liefs Esther.

 59. @Ramshoorn en allen: Het was mijn bedoeling om teksten te laten zien die niet wijzen naar een duizendjaar rijk op aarde. Trouwens het vrederijk is Joods van opvatting. Maar we leven nu onder het vernieuwd verbond waar God zijn wetten in de harten van mensen zal schrijven, en niet meer op steen. De brief van de Hebreeën leert ons dat het oude verbond verouderd is en op het punt staat te verdwijnen. Paulus leerde duidelijk dat het vernieuwd verbond gebaseerd is op een persoon en niet meer op een boek vol wetten. Natuurlijk staat het laatste Bijbelboek vooral in de laatste hoofdstukken over het duizendjarig rijk op aarde. Paulus leerde aan de kerk van Rome dat Jezus ons bevrijdt had van drie belangrijke zaken! De wet, de dood, en de zonde. Dit was onze vrijheid, want schrijft Paulus, indien ge met uw mond belijdt dat Jezus Heer, en God hem uit de doden heeft opgewekt zult ge behouden worden, daar komt geen enkele wet meer bij kijken. Er komt zeker nog een tijdperk van de vrede, want Jezus is de vredevorst. Maar een gelovige of hij nu Jood of niet is zijn doel is de hemel, en niet de aarde.

 60. Wat ik niet snap:
  De eindtijd wordt een Grote Verdrukking voor alle volkeren op aarde. En men denkt dat het volk Israël dus ook zwaar getroffen zal worden door vervolging antichrist. Er van uitgaand dat Israël dan niet is bekeerd tot Jezus en dus niet behoord tot de gemeente.

  En toch zegt deze teksten anders voor Isral:
  Dan.12:1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

  Openb. 12:6 zegt dat de vrouw (Israël) vlucht naar de woestijn en daar voor 3 1/2 jaar beschermd wordt.

  Dan lijkt het er voor mij op dat de gemeente wordt opgenomen in de hemel, en ….het volk Israël (voor hen die in de boeken staan) wordt beschermd in de woestijn op aarde voor 3 1/2 jaar.

  Dan zal de grote verdrukking van 3 1/2 jaar toch alleen voor die mensen zijn die (eerst) niet geloofden in Christus en niet behoorden tot het aardse volk Israël?

 61. De 2 getuigen

  Openbaring 11
  1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.
  (Vers 1 en 2 gaat over de derde Tempel in Jeruzalem
  Het voorhof is voor de heidenen welke ook sodom en Egypte word genoemd waarbij homofilie en kabbala zorah midrash talmoed de leidraad is .
  De gouden rotskoepel staat op een verhoogde kazerne of de antoniusburcht waarbij al 2000 word gelogen dat dit het tempelplein is.
  De Tempel stond in de oude stad van David waarbij geen enkele steen boven de andere is gelaten (mat.24)dus ook geen westmuur of klaagmuur. )
  2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.
  (Hier staat dat de heidenen deze stad 42 maanden zullen vertreden vanaf de 2 getuigen gedood zijn na hun roeping van 1260 dagen dus de laatste 42 maanden van het 7jarig verbond)
  3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
  (De 2 getuigen zullen er uitzien als 2 daklozen met een jutten pattaten zak als kleed en gedurende de eerste 1260 dagen van het 7 jarig verbond zullen zij van God macht krijgen de controle over gans de aarde)
  4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.
  (Deze 2 zijn 2 olijfbomen waaruit de Heilige Geest zal door en uitvloeien waarvan we in zacharia kunnen lezen)
  5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.
  (Gelijk bij profeet Elia stuurde de koning van Israël soldaten op Elia af zo zal ook de Israëlische regering de knesset hun soldaten van het idf op de 2 getuigen afsturen om hun proberen te doden)
  6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.
  (Water is heel belangrijk en zonder water is Jacob bereid om hun onreine geesten de rug toe te keren en terug te keren naar de Vader)

  Shalom

 62. Spyfromthesky. Het heerst. Net als ieder jaar de griep heerst. Wat mij wel opvalt is dat ik sinds vorig jaar na een griep veel langer last hou van een hardnekkige hoest. Wat dus heel vervelend is als je onder de mensen komt (bijvoorbeeld bij het boodschappen doen). Ik heb toen dennennaaldenthee gekocht en gebruikt. Na 2 dagen was ik volledig hersteld! Ik wens u veel beterschap.

  Zie ook: https://missnatural.nl/dennennaalden-thee/

 63. Bij deze tekst krijg ik troost en antwoorden op waarom ik moet lijden

  1 petrus 5
  6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
  7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
  8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
  9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.
  10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.
  11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

 64. @ Spyfromthesky 09/10/2021 om 7:21 pm

  Hallo Spy from the sky,

  Ik wens u een voorspoedige herstel, beterschap en Gods zegen.
  En dat het in drie dagen tijd een stuk beter zal gaan met u. Mag ook sneller : )
  Sterkte!

  Hartelijke groet, Michaël

 65. Spyfromtesky
  Van harte beterschap.
  Neem wat extra vitamine C bruis tabletten 2 keer per dag ,
  kan geen kwaad ook extra vit D. Kijk ook even op de website zelfzorg COVID daar zijn artsen aan wie je vragen kunt stellen en adviezen geven “ buiten alle systemen “ om. Veel sterkte en beterschap! Gods zegen!
  Shalom Anna

 66. @Willy. @Allen die meelezen…Natuurlijk komt er nog een Duizendjarig Vrederijk met Jeshua als Koning. Zie hoe vaak het getal 1000 genoemd wordt in Openbaring 20. De zegen van dat Duizendjarig Vrederijk wordt beschreven in Jesaja 2 en 11 en 25 en Micha 4 en 5.

  En dat de Joodse Tempel in de hemel en in Jeruzalem een Grote Rol zal spelen lees ik in Het Boek Openbaring van Joodse Jeshua, de Zoon van God, de Leeuw uit de stam Judah. Openbaring 5:5.

  Jeshua zal de Tempel bouwen volgens Zachariah 6 bij aanvang van het Duizendjarig Rijk??

  Openbaring 11:1 (NBG51)
 En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden.


  Openbaring 14:17 (NBG51) 
En een andere engel kwam uit de Tempel, die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel.


  Openbaring 15:5 (NBG51)
 En daarna zag ik, en de Tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open, 6 en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel.
 8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren.

  Openbaring 16:17 (NBG51) 
En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de Tempel, van de Troon, zeggende: Het is geschied.


  Pas na het Duizendjarig Vrederijk lezen we wanneer Jeshua als Koning/Rechter de satan en alle goddelozen, booswichten, antisemieten van alle Naties veroordeeld zullen zijn Mattheus 25:31-46 dat er dan pas een nieuwe hemel en aarde zal komen waarin GEEN TEMPEL meer zal zijn….Jeshua zal zich dan onderwerpen aan God/JHWH zijn vader opdat God Alles in Allen zal zijn. 1 Corinthe 15:20-28.

  Openbaring 21:22 (NBG51)
 En een Tempel zag ik in haar Niet, want de Here God, de Almachtige, is haar Tempel, en het Lam.
 “” Het beste komt nog. Shalom. Ramshoorn.

 67. Ik ben wat ziekjes. Gisteren middag en vandaag is het wat minder. Afgelopen maandag begon het wat in mijn keel, maar gistermiddag lijkt het door te breken.

  Klachten momenteel:
  – veel hoesten
  – hoesten doet pijn
  – hoofdpijn
  – de keel lijkt beter te gaan
  – gisteren middag thuis zo koud dat ik binnen witte handen kreeg.
  – gevoel dat je hoofd uiteenbarst.
  – ik heb denk ik een rustige ademhaling. Komt door mijn conditie hiervoor denk ik.
  – Afgelopen zondag verjaardag met aardig wat kinderen die volgens mij niet helemaal vrij waren van verkoudheid symptomen
  – kan ook zijn op de mbo roc waar ik werk. Er zijn wat versoepelingen doorgevoerd.

  Nou ja, DV hoewel momenteel een stuk minder, maar ik dank nog steeds onze God en Vader en Jezus zijn Zoon.

  Meestal vanuit het verleden duurt de hevigheid meestal 3 dagen. Dus daaraan houd ik mij vast. Nee, verder aan niemand iets melden of zo. Ik zorg wel dat ik thuis blijf en hooguit een korte wandeling buiten als dit gaat. Geen RIVM of dokter. Een goede hoestdrank is die van Kruidvat. Dat had mijn dokter jaren geleden al eens gezegd.

  Is dit een uit de hand gelopen verkoudheid? Iets dat ze snel bombarderen als Covid?

  Spyfromthesky

 68. Kunnen we die ruiterstoet uit Openbaringen 6 ook chiastisch (stijlfiguur die bestaat uit een herhaling met een omkering) zien? Lijkt mij van wel.

  Ziekte en dood door Corona en het vaccin (is al aan de gang);
  Hoge inflatie t.g.v. stijgende voedsel- en energieprijzen (is al aan de gang);
  Oorlog tussen Israël en haar omringende landen (Psalm 83), oorlog tussen Rusland en Europese NAVO-lidstaten;
  Opname van de Gemeente;
  Komst antichrist en valse vrede (Ruiter op het witte paard);
  Wereldwijde oorlog (Ruiter op het rode paard);
  Torenhoge inflatie (Ruiter op het zwarte paard);
  Ziekte en dood (Ruiter op het gifgroene paard).

 69. @Willy, u twijfelt of er nog een 1000 jarig rijk komt onder Heerschap van Jezus. Daar de mens zijn hart nu de Tempel is geworden, dat klopt he?
  Het antwoord is dat elk Woord van God zal uitkomen! Maar dat wij dat misschien niet altijd begrijpen.

  Toen Jezus stierf aan het kruis kwam het Koningschap van Christus NIET op aarde. Hadden de Joden Hem wel aangenomen, dan was het Koningschap van Jezus heel nabij geweest. Er is hier op aarde een keuze-moment geweest. Voor of tegen Jezus.

  Er werd tegen gekozen , en Jezus ging wonen in het hart van de mensen die in Hem geloofden. Het hart van de gelovige mens in Hem is Zijn Tempel. En al de gelovigen in Hem, de gemeente-bedeling, zijn De Tempel.

  Maar er staat nog iets, een deel van de Joden werd hun hart verhard. Zij geloofden niet in Jezus. Zij zijn dus ook niet opgenomen in de gemeente van Christus.
  Voor dit verhard deel van de Joden zal Jezus hun Koning zijn in het 1000-jarig rijk op aarde. Want dit had Hij ook beloofd en zal Waar worden, direct na de eindtijd.

 70. Jo Jo Jo toch, mijn vlees schreeuwt om gerechtigheid, ik zou graag uw leer met valse zaken, en uw opmerking als zijnde dat ik een internettrol/Luther zou zijn, met de grond gelijk willen maken in mijn betoog. En heus dat is voor mij heel erg gemakkelijk. Dat heb ik zo gepiept, daar behoef ik geen enkel moeite voor te doen, het komt uit mijn 1e natuur, waarin ik mijn recht zou behalen.

  Maar mijn geest zegt iets anders. Die is namelijk bedroeft om u, en zelfs om mij, daar ik ruzie met u zou gaan maken. Dat is niet wat God wil, Hij wil Liefde onder de mensen. Hij wil iedereen behouden voor de eeuwige dood.
  God zegt: aan mij komt de wrake toe. En oordeel niet als mens, laat dat aan Mij over.

  Ik heb u uit liefde (maar u gelooft me toch niet als ik dat zeg) gevraagd of u u wilde herbezinnen op uw rkk geloof en of u uit haar wilde gaan. Heb daar een aantal redenen/linken voor gegeven.
  Het is tegen dovemansoren gezegd. En dat is ook uw goed recht/uw keuze.

  Het enige wat ik nu nog kan doen is: Marc 6:11 En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis.

  Ik beloof dat ik —u persoonlijk— niet meer zal aanspreken op dit forum, op uw misleidende woorden.
  En ik beloof dat als het ter sprake komt op dit forum, ik op het rkk geloof zal ingaan en zaken zal openbaren die niet Bijbels zijn in het rkk geloof, waarvan aanhangers overtuigt zeggen dat het rkk geloof Het Enige Ware Geloof is met De Heilige Sacramenten.

  Ik blijf hopen Jo dat u tot inkeer komt. Vr. gr.

 71. @ramshoorn: Jezus was inderdaad tijdens zijn aards leven mens. Ook Johannes laat dit in zijn brief duidelijk stellen. Maar er is één probleem. Alle vier de Evangelisten stellen dat de kruisiging van Jezus het gevolg was van Godslastering dat Jezus zich gelijk stelde met God. Alle vier Evangelisten zijn het er over eens dat Jezus verrijzenis gebeurde op de eerste dag van de week voor ons op een zondag, voor de Joden de achtste dag die dag staat gelijk aan de eeuwiheid. Paulus leerde duidelijk dat een gelovige zijn vaderland niet aards is maar hemels dat is ons doel, het hemels koninkrijk noemde hij dat aan Timotheüs’. Dus sommige teksten laten doorschemeren dat toen de meeste Joden Jezus verworpen als Koning, het koningschap van Jezus verborgen zal worden in onze harten. Komt er nog een derde tempel, volgens Jezus en Paulus niet waarom? Paulus leerde wij gelovigen zijn de tempel van God, en Jezus leerde dat zijn lichaam de nieuwe tempel was.De vraag kunnen we ons dan stellen, komt er nog een duizendjarig rijk.? Volgens deze teksten niet!!!

 72. Aan allen,….

  Ik bestudeer dit al jaren en wil de Bijbel lezen in goede context….vooral wat betrekking heeft op de eindperiode in Gods Kalender…

  Dit doe ik graag met behulp van goed onderbouwde documentatie…..
  Hieronder een kort filmpje, van de heer DR Michael Heiser., auteur oudtestamentische geleerde.

  Ik kan u meerdere videos aan bevelen zoals de.. Unseen Realm..Demons, Giants and Other Gods in the Bible…

  Maar buiten om het feit dat wij allen veel bestuderen., blijven vragen oprijzen van wat is nu werkelijk de Waarheid wat beschreven staat., volgen wij onze eigen doctrine., of proberen wij het Woord in goede perspectief te begrijpen….

  Hieronder dus de korte film., wat naar mijn veronderstelling zeer goed onderbouwd is., voor de toekomst en de kracht laat zien van Gods Woord.

  Kan niet wachten om voor de Eeuwigheid met de Here Jezus verbonden te zijn…

  https://youtu.be/Fuztppda23A

  Groet

 73. @Jo, waarom reageert u niet op mijn belangrijkste boodschap aan u:

  Wonderlijk dat u over dit seksueel misbruik van 330.000 ijskoud onder blijft en gaat Leuteren over Dr. Maarten Luther een monnik die de de Duitsers de Bijbel in de Duitse taal schonk, die de paus en zijn verplichte celibaat, inquisitie, aflaathandel, afzwoer met zijn ontelbare volgelingen en daarna een zeer goed huwelijksleven deelde met Catherina van Bora, een uitgetreden Non. Zij kregen een groot gezin.

  God in de hemel lachte om de paus en zijn staf die dat allemaal ontberen.
  Psalm 2 en Spreuken 5.

  Geen wonder dat BijbelGetrouwe Protestanten en Evangelischen al 5 eeuwen enorme afkeer tonen aan het Roomse sacramentele priesterschap van de Paus en zijn onderhorigen die via de Rozenkrans Maria aanroepen als middellaar, dat is ze niet volgens de Joodse Paulus, kees maar mee….

  1 Timoteüs 2:5 (NBG51)
  Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus,

  Hebreeën 12:24 (NBG51) en tot JESHUA, de Middelaar van een Nieuw Verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

  Hebreeën 8:6 (NBG51) Nu echter heeft Hij [JESHUA] een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de Middelaar is van een Beter Verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.

  Galaten 3:19 (NBG51) Waartoe dient dan de wet? [Torah Psalm 119] Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van God door engelen in de hand van een Middelaar [JESHUA] gegeven.

  Hebreeën 9:15 (NBG51) En daarom is Hij [Jeshua] de Middelaar van een Nieuw Verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

  Maria is niet de moeder van God maar van Jeshua haar zoon. Het Maria-Concilie van Efeze AD 431 was een Vals Concilie. Daarna bouwde men overal Maria-Basilieken. Weet u hoeveel Rome er telt?

  Arme misleide Roomsen die stomme beelden aanbidden Psalm 97, 115, 135 en middels een kralenketting/rozenkransen Maria aanroepen ipv de Ware God van Israël. Exodus 20 en Johannes 15.

 74. Alleen: ‘mirre’ in het bulgaars spelt “smirna”. In delen opgesplitst: “s” is met, “mir” is vrede, “na” is op. Het blijkt “s mir na …” – “met vrede op …” . (Maar laat mijn werk een geheim blijven voor taalkundigen, want ze zullen me verbieden om te schrijven 🙂 ) Zelf “mirre” is bijna een op een met het woord “vrede” in het bg “mir”.

  Ik ben blij dat je de video leuk vond, @Michaël ;-{>
  Een kleine blik op een creatie die, hoe groot en mooi ze ook is, een begin en een einde heeft. Er is een begin en een einde, en elk schepsel erin, zelfs de oudste en meest krachtige. En hij heeft behoeften, en als hij iets geeft, dan om iets te nemen. Niemand, behalve Hij en Degene Die Hij gezonden heeft, geeft uit genade.

 75. @; Key..nav. (04/10/2021 om 10:30 am..vorige pagina)..en aan @;Ramshoorn

  Je schreef o.a. in die reactie:
  1)..Of apostelen en daarna priesters zonden kunnen vergeven?
  https://www.gotquestions.org/Nederlands/zonden-aan-een-priester-opbiechten.html

  Jij en @:Ramshoorn hebben nog al wat passages in de h.Schrift in een verkeerde context geplaatst of beter gezegd: naar eigen hand gezet..naar eigen gelijk.
  Gemakshalve wordt Joh.20:21-23 over het hoofd gezien.
  Ik sluit niet uit dat jullie internettrollen ?!! zijn.

  @: Ramshoorn [afkeer] aan de door Christus onze Heer ingestelde sacramenten is overeenkomstig met de mensen die verdere informatie over het gevaar van vaccineren..direct afwijzen ..door een [misplaatst] geloof in de overheid.
  Daar.. “sommigen” beweren de h.Schrift zo goed te kennen zijn het dus feitelijk fraudeurs geworden.. die anderen op een dwaal-spoor zetten..zoals ene Bergoglio.

 76. @Michaël… even kort door de bocht… ‘mirre’ als een cadeau voor ozen toekomstige / ‘in aantocht zijnde’ VERLOSSER. Inderdaad: dat gegeven maakt het ‘plaatje’ compleet, alleen de volgorde van het schenken moet dan andersom geplaatst worden? Als eerste cadeau de mirre voor ons Verlosser, vervolgens het cadeau van de wierook voor onze Opperpriester… en pas dan na ‘het laatste oordeel’ komt het derde cadeau van het goud voor onze Koning in alle eeuwigheid…
  Mmm… makes sence…
  Het kan natuurlijk ook zijn dat alle drie de geschenken tegelijkertijd werden overhandigd, maar dat moet dan wel een geharrewar geweest in die stal… 😉
  Ik groet u met de ‘ICHTUS’ (= het vis-symbooltje dat de eerste christenen in het Romeinse rijk elkaar ‘in het geheim’ konden herkennen en ontmoeten. Maar zoals u wellicht al weet – maar misschien andere lezers op dit forum nog niet? – is ICHTUS een acroniem (of letterwoord) in het oud Grieks:
  I = Jèsous (Hij die zal redden, cfr. de betekenis van het Hebreeuwe Jeshua)
  C = Christus (de Gezalfde, zalving werd enkel voor een Koning voorbehouden?)
  T = Theou (God – de Vader)
  U = Huos (Zoon – van)
  S = Sooter (Verlosser)
  Eigenlijk met het ICHTUS of vis-symbooltje tonen én belijden de (eerste) christenen hun volledige geloof in de boodschap van het Evangelie.
  Dus nogmaals: een ‘ichtus’-groet aan U.

 77. @ *Cassandro* 08/10/2021 om 2:44 pm

  Hallo Cassandro,

  Wat een mooie kijk heeft u op de cadeaus van de wijzen uit het oosten. U schreef : ‘goud’ als een cadeau voor een Koning, ‘wierook’ als cadeau voor een Opperpriester, en ook ‘mirre’… voor een Opperrechter wellicht? Wat een mooi uitgangspunt ook, over dat mirre.

  Ik wist het antwoord niet, maar heb het voor u gegoogled. En toen ik het antwoord zag, dacht ik: WOW. Het cadeau van MIRRE was eigenlijk een PROFETIE op zich, voor het kindje Jezus.

  Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Mirre zegt o.a. dit:

  De wijzen uit het Oosten gaven behalve goud en wierook ook mirre aan Jezus. Het laatste werd gegeven als symbool voor het lijden van het kind, want in die tijd stond mirre symbool voor lijden en dood.

  De aanduiding mirre is via het Grieks afkomstig uit een Semitische taal: de wortel mrr betekent “bitter”. Bittere mirre is vrij gemakkelijk verkrijgbaar, in tegenstelling tot zoete mirre (jahwee).

  U vraag maakte mij nieuwsgierig, en het antwoord heeft mij blij verrast. En dan die naam voor zoete mirre: Jahwee, klinkt bijna als JHWH. Mijn hartelijke dank voor uw vraag. Zodoende heb ik ook weer iets moois bijgeleerd.

  Ik wens u Gods Zegen.

  Michaël

 78. @Key
  De rechtzetting
  Met deze tekst wil ik mezelf vermanen dat ik niet mag zweven over de uitleg van de zondeval want als ik de Liefde niet heb ben ik niets

  1Korinthiërs 13
  En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

  Shabbat shalom

 79. Aan @; Ramshoorn,

  @: Ramshoorn..Het is een kwestie van [door]denken ..bv. bij o.a. Jeremia 33:18, Zach.6 en Maleachi 3 gaat het om het priesterschap in de eindtijd.
  Wij als christenen kunnen weten dat de oudtestamentische offerdienst voor altijd opheven is. ..Alleen de kerk op Petrus heeft de dagelijkse Reine Offerande, Maleachi 1:11 ..Daniël 12:11.. dit zijn feiten die tot op de huidige dag door de “katholieke” Jezus Christus in zijn verschijnen, visioenen en innerlijk Woord bevestigd wordt.

  Of @:Ramshoorn en anderen daar antipathie tegen koesteren doet er niet toe..eerder strekt het, tot het zichzelf te kort doen..daar Het tot onderpand strekt om vooraf deel te hebben aan Zijn verheerlijkte lichaam. 1Kor.11:28 spreekt over het brood (wijn) en dan in vers 29 heeft het over het (dat) Lichaam en het naar waarde beoordelen.. jullie beoordelen dat het brood brood blijft en dat kan ook niet anders, want alleen de priester is het gegeven Hem tegenwoordig te celebreren..als de sacramentele Christus..in de YouTube profetieën noemt Hij zich ook zo.

  De reformatie vat het alleenmaar geestelijk op en gaat het dus alleenmaar om de innerlijke geest gesteldheid.. ook heeft ze geen tabernakel zoals de katholieke kerk, zoals ook de oudtestamentische offerdienst dat had.. het Tabernakel om het Allerheiligste in te bewaren en te aanbidden.. brood mag je uiteraard niet aanbidden. ..De reformatie heeft gekozen om alleen brood tot zich te nemen.
  ..en dus te leven naar Joh.6:53.. maar veel groter zijn de zonden van de gelovigen in de katholieke kerk die in grote getale zondigen tegen Het Allerheiligste..en zeker in onze tijd. In het 6e zegel zal aan de sola Scriptura christenen onthult worden over Zijn tegenwoordigheid in de geconsacreerde H.Hostie.

  Bij deze.. https://youtu.be/V4MBTmpraUk ..de onthullingen over het merkteken van het beest.. gegeven door de katholieke Jezus Christus die ook natuurlijk de Christus van de sola Scriptura christenen is.. ook al ontkent men dat.
  DE microchip met het merkteken van het beest wordt dus bij het vaccineren ingespoten en wordt dan via 5G en de sataliten in de ruimte op zijn plaats gestuurd tot op het voorhoofd of hand.. en gaat de bijbelse profetie in vervulling.

 80. @Key
  Het was geen vermaning naar jou maar een vermaning naar mezelf aangaande delen over zondeval.
  Zelf al weet ik dingen gewoon maar heb de liefde niet voor mijn naaste dan ben ik niets voor God.
  Wou met die bijbelvers mezelf vermanen en dit delen met jou dat ik niets ben zonder God zelf al zou ik 100 talen spreken.
  Als ik heel de bijbel uit mijn hoofd zou kennen maar heb de Liefde niet ik ben niets voor God.
  Uiteraard spreek ik geen 100 talen en ken ik heel de bijbel niet uit mijn hoofd.
  Ik wou een bijbelvers die ik voor mij als toepassing en vermaning beschouw met je delen.
  De bijbel tekst had voor mij geen betrekking op jou.
  Het nadeel van berichten het word dikwijls verkeerd begrepen.
  Het was voor mij een mooie vers een houvast dat ik niet mag zweven maar mijn naaste moet liefhebben anders is al wat ik weet niets waard voor God en ben ik niets.
  Shabbat shalom

 81. …and now for something completely different… (cfr. divesre tv-shows van Monty Python, begin jaren ’70?)… Binnenkort vieren we Kerstmis, als ’t God belieft… Uit het oosten kwamen drie koningen (of magiërs?) om de ‘Boreling’ te eren, en zij brachten elk een geschenk mee: ‘goud’ als een cadeau voor een Koning, ‘wierook’ als cadeau voor een Opperpriester, en ook ‘mirre’ (nog nooit tegengekomen…) dat dan als een cadeau geschikt zou zijn voor een Opperrechter wellicht? Wie weet meer over de juiste ‘betekenis/interpretatie’ van dat mirre?
  ’t Lijkt wel een quiz-vraag voor 2 voor 12… 😉 😉 😉

 82. @ Esther 06/10/2021 om 8:59 pm

  Hallo lieve zuster Esther, Ik vind je niet halsstarrig hoor, eerder standvastig : )

  Bedankt voor je link naar: Samen in de naam van Jezus. In de video zag ik de ‘Milky Way’ of de ‘Melkweg’ op de achtergrond voorbij komen. Ook mooi om te zien, net als die Nebula’s.

  Ik hoop en bid met je mee dat alles in orde is met broeder Wachter. Mocht hij dit lezen, dan wens ik hem het allerbeste en sterkte. Plus een potje liefde uit Midden Holland, voor hem, jou en alle anderen die meelezen.

  Hartelijke groet, Michaël

 83. @Ludwig 9:47, je gaat tekort door de bocht met alleen te wijzen op die tekst die zeker waar is.

  Hosea 4:6 Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Die mag je zeker niet vergeten.

  Filip. 1:9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid,
  Deze tekst laat zien dat beide nodig zijn, maar ik heb uw vermaning begrepen.
  Nu is het wel zo dat iemand met autisme niet erg overloopt van liefde naar de buitenwereld, maar als je zijn binnenwereld zou kennen….

 84. @ Boris 08/10/2021 om 8:25 am

  Hallo Boris,

  Ik heb de clip ”HUBBLE beelden en GOD” bekeken. De eerste en de laatste ‘Nebula’ die getoond wordt, noemen ze: Eye of God. Er zaten ook nog beelden van het ‘Deep Field’ bij, dat zijn die sterrenclusters. Jammer dat de Messier 17 (Omega Nebula/Swan Nebula) er niet tussen zat. Ik vind dat die Nebula’s eruit zien als kunstwerken, altijd weer mooi om te zien.
  Dank u.

  Hartelijke groet, Michaël

 85. @Jo. Inderdaad vele burgers en vooral Bijbelgetrouwe gelovigen zijn zeer verontwaardigd over het beestachtige gedrag van vele priesters, bisschoppen en kardinalen die nu weer in Frankrijk 330.000 jongens en meisjes 10-14 jaar seksueel misbruikt hebben vanaf de jaren 1950 tot nu.
  Goed dat de Franse Overheid het niet langer pikt en Justitie ingeschakeld heeft.

  Wonderlijk dat u over dit seksueel misbruik van 330.000 ijskoud onder blijft en gaat leuteren over Dr. Maarten Luther een monnik die de paus en zijn verplichte celbaat, inquisitie, aflaathandel, afzwoer met zijn volgelingen en daarna een zeer goed huwelijksleven deelde met Catherina van Bora, een uitgetreden Non. Zij kregen een groot gezin. God in de hemel lachte. Psalm 2 en Spreuken 5.

  Geen wonder dat Bijbelgetrouwe Protestanten en Evangelischen al 5 eeuwen enorme afkeer tonen aan het Roomse sacramentele priesterschap van de Paus en zijn onderhorigen die via de Rozenkrans Maria aanroepen als middellaar.

  Pausen, Kardinalen, Bisschoppen, Priesters met hun Babelse Outfit, die knielen voor beelden worden in/door de Bijbel belachelijk gemaakt. Lees Psalm 97 en 115 en 135 maar. Mozes moest er al niets van hebben. Lees Exodus 20 hardop.

  Ja Jo, gelovigen die dagelijks de Bijbel lezen halen ook hun neus diep op voor bovengenoemde lieden. BijbelGetrouwe gelovigen weten wie hun ware Hoge Priester is: JESHUA:
  Lees Johannes 17.

  Jeshua boven Mozes verheven…
  Hebreeën 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Jeshua, 2 die getrouw is jegens Hem, [JHWH zijn Vader] die Hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. 3 Want Hij [Jeshua] is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes [en de paus] waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. 4 Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is JHWH/God. 5 Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, 6 maar JeshuaHaMasjiach als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, [Psalm 2 en 118] tot het einde onverwrikt vasthouden.”

  Jo, wat let u om ook een BijbelGetrouw gelovige te worden en zo voortaan met hen het ongeloof te bestrijden. Het Oordeel van de paus en zijn Vaticaan en allen die met hem meeheulen [Wereldraad van kerken en Islam] staat in detail beschreven in Openbaring 16 tm 20.

  Kies heden wie gij dienen zult.
  Ezechiel 3, 13 en 34 en Johannes 10. Is de Paus een herder of een huurling??? Mattheus 23.

 86. @Key
  1 Korinthiërs 13
  En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

  Shabbat shalom

 87. Gewoon paar zaken wat mij opviel bij boek Daniel:
  – Nebudkadnezar, de wereld-alleen-heerser, een voorafspiegeling zoals het ook in de eindtijd zal zijn.
  – Nebudkadnezar (Dan. 4:16) krijgt een hart van een beest voor 7 tijden, soortgelijks wordt gezegd in Openbaring van de wereld-alleen-heerser, het beest genoemd.

  – Nebukadnezar en het gouden beeld van 60 el hoog en 6 ellen breedte. Let op dat dit beeld geen beeld-gelijkenis is van Nebudkadnezar zelf, Hij laat zichzelf dus niet verafgoden!
  In Daniel 7:38 wordt ook gezegd dat de antichrist een onbekende god eert, die zijn vaderen niet gekend hebben.
  – Let op dat bij dit beeld geknield moet worden bij 6 soorten geluiden. En hier hebben we weer het getal van het beest 6-6-6 wat in Openb.13 genoemd wordt.

  Dit gouden beeld omschreven in Dan. 3 moet dus aanbeden worden bij de geluiden, doet men dit niet, dan is dat op straffe des doods. Ook dat lezen we in Openb. 13 over het aanbidden van het beeld van het beest.

  Dat gouden beeld tezamen met geluid, dat doet me denken aan een hele vroege voorloper van de tv.
  Uiteraard is er veel meer te vinden in boek Daniel!

 88. @Boris,
  Als antwoord op uw betoog tegen mij.
  Zegt niet Gods Woord:
  Openb. 22:10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij.
  11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.
  12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

  Dus Boris: doe wat je moet doen van jezelf, stel je niet zo behouden op, je krijgt een aanmoediging van Jezus Christus hier zelf, om je te laten zien wie je bent en wat je wilt.

 89. “al loopt de leugen nog zo snel, de WAARHEID achterhaalt ze wel”
  De bulgaarse versie is “op leugens benen zijn kort”

 90. @Ramshoorn
  Sefanja 3
  16 Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, o Sion! laat uw handen niet slap worden.
  17 De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.

  Shabbat shalom

 91. @Esther: lieve Esther… ik weet niet meer of jij (of een andere ‘zuster’) hier op dit forum recent nog geschreven heeft, nl. dat als je ooit met Hem zou mogen wandelen (in een prachtig park in het Koninkrijk van God), wel, dan zorg ik op een schaduwrijk plekje voor een heerlijke picknick, beloofd!
  Iedereen trouwens is nu al van HARTE welkom!
  Liefs terug!

 92. Ja, Cassandro… prachtig neergezet.
  ”Al is de leugen nog zo snel, de Waarheid achterhaalt haar wel”.
  De levende waarheid.

  De WAARHEID, uit Johannes 14 : 6, Jezus zei tegen hem: ” Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven…”.

  En Die Waarheid, zal ooit, duurt niet lang meer… de hele wereld volledig op z’n grondvesten laten trillen.
  Een spektakel als nooit tevoren. En nooit meer zal zijn.
  Laten wij maar vasthouden aan HEM de enige echte Waarheid, onze Heere Jezus Christus.

  Liefs Cassandro, Esther.

 93. Key schreef:
  06/10/2021 om 8:27 am
  “Er zijn zelfs mensen op dit forum die u aansporen in hoe u de dingen ziet.”

  Mr Key, heb je een bepaald persoon in gedachten, en kun je wijzen op een specifiek voorbeeld van aanmoediging?
  Verdenkt u kwade bedoelingen in wat u denkt dat aanmoediging was? Of denk je dat dit een onbedoelde manifestatie is van de domheid van iemand die blind is voor de waarheid?

  Beste @mod,
  Ik wil je vragen of er een verschil is tussen mijn status en de status van @Key op dit forum? En in overeenstemming hiermee, kan ik het me veroorloven om vrijelijk te reageren op hem volgens de regels van het forum, zodra ik een reactie van hem ontvang?

  *Cassandro* schreef:
  04/10/2021 om 10:26 pm
  “Daarom richt ik mij bij deze rechtstreeks tot hen – want ik ben ervan overtuigd dat hun (s)pionnen of alleszins hun AI ook op dit forum komen rondneuzen – kom tot inkeer AUB… nu het nog kan, en geef dat ‘greintje’ geWETEN dat je van je échte SCHEPPER hebt gekregen alsnog een kans… AUB!”

  Beste @*Cassandro*,
  Je weet niet hoe moeilijk het is om weer op het goede spoor te komen na al die injecties met Black goo…Maar ik probeer, *Cassandro*, ik probeer elke dag witheid terug te brengen in mijn zwarte ogen! 🙂

 94. met wat ik in mijn vorige bedoelde met “WAARHEID”, verwijs ik naar het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14 vers 6…

 95. @Rick. Dank voor uw reactie…u schreef…Levende is een omgeving met mega veel kerken, mega veel zelfbenoemde christen met mega veel incest in de Provincie die nooit benoemd wordt, dank voor je Bijbel tekst:””

  De Bijbel en het Liedboek der kerken Gezang 1 leert…dat God het eerste en laatste Woord spreekt..

  God heeft het eerste woord.
  Hij heeft in den beginne
  het licht doen overwinnen,
  Hij spreekt nog altijd voort.

  Hoop dat al die booswichten/kinderverkrachters die nu aangeklaagd zijn door de Franse Overheid/Justitie nu meer tijd zullen hebben voor hun Bijbel dan voor hun Smart-phone waarop ze de hele dag naar smerige plaatjes keken die het daglicht niet konden verdragen.

  Openbaring 2 en 3 zouden hen op betere gedachten kunnen brengen en vooral Openbaring 20.

  Alle booswichten en antisemieten zouden zich kunnen Bekeren als ze de Woorden van de Verrezen Jeshua, de Zoon van God ter harte zouden nemen…dan zullen ze wel hun straf moeten ondergaan net als de moordenaar aan het kruis, maar daarna toch met Jeshua in het Paradijs vertoeven. Lucas 23:39-43.

  Bekeren de paus en die witte boorden booswichten zich niet dan zullen ze eeuwig in het gezelschap van de duivel en demonen en vervloekten verkeren, Psalm 109….lees maar mee wat Jeshua over hen uitspreekt…

  Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de Tweede Dood.

  Openbaring 22:13 Jeshua leert…Ik ben de Alfa en de Omega, [Alef-Thaf] de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. 14 Zalig zij, die hun Gewaden Wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, [Handelingen 19] de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de LEUGEN liefheeft en doet.

  Shalom. Ramshoorn.

 96. @; Ramshoorn..

  Je doet eigenlijk het zelfde als Luther.. op een iets andere manier..je bent zeer verontwaardigd over het gedrag van vele priesters (die zichzelf verdoemen zonder bekering)..maar eigenlijk heb je een [enorme] afkeer aan het sacramentele priesterschap.. daar is vanalles over te zeggen.. maar dat ga ik niet doen.

 97. @Ramshoorn,

  Als een vader van kinderen die ik zo goed als ik tracht te voorzien , te koesteren en te verzorgen zolang ik leef kan ik je reactie alleen maar beamen.
  Levende is een omgeving met mega veel kerken, mega veel zelfbenoemde christen met mega veel incest in de Provincie die nooit benoemd wordt, dank voor je Bijbel tekst:

  Het zou Beter voor hem zijn, als een Molensteen om zijn Hals gedaan was en hij in de Zee [of Tiber] was geworpen, dan dat hij een van deze Kleinen tot Zonde Verleidde.

  Als ik je vertel hoe ik erover denk, hoe ik er over voel zonder het persoonlijk mee te maken maar de ellende om me heen ziet, hoe triest het is. Ik hoop dat de dag komt !

  Grijp ze maar bij hun lurven, gooi ze maar onder de eeuwige schandpaal !

  Als ik werkelijk uit hoe ik daarover denk en voel dan kan ik AI (artefical intelligence) nog leren vloeken en een hekel leren te krijgen aan iets waar op géén hoge pet van had, netjes toch !

  ZIJN GEEN WOORDEN voor !

 98. @Jo cfr. zijn lange bericht aan Michaël en aan Ramshoorn… Amai, een hele boterham, 2000 godsdienstgeschiedenis in een notedop…
  Je vermeldt regelmatig die ‘joodse bankiers’, en waarschijnlijk doel je op die dynastie van het ‘rode uithangbord’, of vergis ik mij? çoit…
  Bij mij gingen er allerlei ‘alarmbellen’ af toen op alle TV-journaals werd verkondigd dat de superrijken onmiddellijk in hun portemonnaie gingen tasten om de kosten van het volledig uitgebrande dak van de Notre Dame de Paris te laten herstellen. Terwijl al JAREN hulpeloze daklozen onder de bruggen van datzelfde Parijs met een habbekrats dagelijks moesten zien rond te komen… Hier klopt dus duidelijk iets niet, en zo ben ik verder in de konijnenpijp gedoken, met als motto ‘just follow the money’. En in die pijp kwam ik ‘kruipendeweg’ tot mijn grote verbazing heel griezelige en gruwelijke dingen tegen…
  Maar ik vertrouw nog steeds op mijn (achterdochtig) intuïtief buikgevoel en mijn kritisch denkvermogen (voorlopig toch nog althans 😉 ) én vooral op onze prachtige gezegden en spreekwoorden in onze taal (in àlle talen trouwens):
  “al loopt de leugen nog zo snel, de WAARHEID achterhaalt ze wel”.
  Terzijde, hebben jullie onlangs op TV eens goed in die ‘zwarte’ ogen gekeken van ene Marc Zuckerberg, ik kreeg er zowaar kippenvel van… volgens mij is hij de allereerste (gelukte?) androïde cyborg, maar dan wel in een heel dure ‘luxe’-uitvoering 😉
  En voor straks: “snaveltjes toe en slaap zacht” , cfr. ene meneer Jacob de Uil (dit keer mét kaars én bril)…

 99. @Amo @Jo. Het is goed dat de Franse Overheid de schandalen van de paus met zijn laffe doofpotbeleid wereldkundig heeft gemaakt. Want…330.000 jongens en meisjes van 10-14 jaar werden het slachtoffer van die RK-zwartrokken met de witte boordjes.

  Het is onbegrijpelijk dat er na 17 eeuwen seksschandalen in de RKK nog roomse gelovigen naar die kerk gaan en hun geld geven aan dat Verdorven Instituut waar al vele boeken, films, documentaires aan gewijd zijn. Sodom en Gomorrah verbleekt hierbij. Genesis 19.

  Rome zal die Booswichten in Frankrijk wel weer net als in Boston VS en Ierland gebeurde de hand boven het hoofd houden. De paus/vaticaan zal wel weer met veel geld over de brug komen om de schuld af te kopen van die booswichten die 330.000 jonge slachtoffers langdurig misbruikten. Hoop dat Justitie een beter plan heeft en langdurige Gevangenschap zal eisen!!!

  Jeshua, de Zoon van God, zal straks over al die booswichten die 330.000 jongens en meisjes misbruikten rechtspreken, want onbarmhartig zal zijn Oordeel zijn over al die schurken die de kinderen Nooit Barmhartig bejegend hebben…

  In Lucas 17:1-2 lees ik Zijn rigoureuze Oordeel over AL die booswichten…

  1 Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen Verleidingen komen, maar Wee hem, door wie zij komen! 2 Het zou Beter voor hem zijn, als een Molensteen om zijn Hals gedaan was en hij in de Zee [of Tiber] was geworpen, dan dat hij een van deze Kleinen tot Zonde Verleidde.

 100. Hallo lieve broeder Michaël…
  Dank je wel voor je lieve woorden.
  Michaël, we hebben al het nodige meegemaakt bij Xander… ik was soms ook wel eens héél halsstarrig, hihihi.
  Sterkte hé, met alles.
  En, zoals Ludwig zegt… ook voor jou een potje liefde uit ‘Het Hoogeland’.

  Trouwens… ik mis Wachter al een poosje… ik hoop en bid dat het goed gaat met hem.
  Mocht er iets zijn, dat de Heere Jezus héél dicht om hem heen is.

  @ Hallo Ludwig, mooi wat u schreef… alles wat u opschreef, dát geloof ik ook. Geweldig hé.
  Ook voor u, een potje liefde uit het hoge Noorden.

  Voor allen een lied, gewoon als bemoediging.
  https://www.youtube.com/watch?v=ldNzTfN7NRM
  Een ouwetje, en bekend… maar de boodschap blijft kostbaar.

  Lieve groeten aan allen, Esther.

 101. Aan @ Key..en @;Ramshoorn..

  Het huidige verraad door de hogere geestelijkheid in de Rkk.

  {Een reactie van iemand} op de brief van Aartsbisschop Viganò ..om een priester die door zijn bisschop buiten werd gegooid omdat hij te “katholiek” is of het “vaccin” niet wil nemen, op te nemen in huis, zodat ze daar de H. Mis kunnen celebreren.
  Het betreft een brief van Aartsbisschop Viganò over de recente oplegging van de verplichte vaccinatie in sommige Amerikaanse bisdommen. 👹

  Citaat reageerder: Zo beknopt, en zo veel historische feitelijkheden in de juiste context neergelegd door Mgr. Vigano, opent misschien de ogen van velen, sceptici en naïeven, voor de dubbele wereld van een satanische realiteit.

  Dat is de wereld van het geheime, eeuwenoude joodse maçonnerie complot tegen de katholieke Kerk van altijd.
  Met de nep “pandemie” [staatsgreep] in talloze landen, heeft dit historische complot zich voor het eerst bloot gegeven.. top down.

  Gestart met de Farizeese vervolgingen tegen de Apostelen en de eerste Christenen, in Jeruzalem, is, 2000 jaar later, de eindfase in zicht. De daders zijn bekend, de eindafrekening staat voor de deur.
  Maar, “de infiltratie begon niet eind jaren 1950″ zoals de Mgr. zegt, noch de aards gebonden oorlog van de Kabal tegen God. Eind jaren 1950, werd de slotfase ingeluid van een lange geschiedenis. Het Vaticaan 2 Concilie (1962-1965) was de lang verwachte nekslag tegen de katholieke Kerk.
  Desalniettemin, zover is het niet gekomen, dankzij de belofte van Christus, “de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”. Maar tussen het Jeruzalem van toen en nu, liggen 2000 jaar.

  Het eerste succes van de Kabal, vond plaats in 1517, toen Luther opkwam zijn ketterij “op de kerkdeur spijkerde” ?! en in de daaropvolgende gewelddadige revolutie jaren van de Reformatie, die zijn eeuw tekenen. Luther vond steun in Duitsland, vooral bij de verarmde lagere adel en de bourgeoisie, die brood zagen in het roven van de kerkelijke goederen. De Duitse Boerenoorlog (1527-1527) was een godsdienstoorlog. Luther gooide olie op het vuur, en zette aan tot het uitmoorden van de weerspannige boeren bevolking. Het platteland wilde de Duitse elites niet volgen. Maar on-duidelijk is tot nu toe, wie de oorlog tegen de boeren financierde.

  In Nederland was de situatie gecompliceerder. Aanvankelijk door de moeizame politieke verhouding met keizer Karel V, en later met zijn zoon koning Philips II.
  Het NL streven, naar zelfredzaamheid en lossere banden met het centrale gezag (1560), en later de onafhankelijkheid, verstrengelden zich met de Calvinistische stroming van een kleine, sektarische minderheid van Gereformeerden. Het Calvinisme kwam uit Frankrijk binnenwaaien, via Vlaanderen, Gent en Antwerpen, naar de Nederlanden. Het vuur werd aangewakkerd, door de Gereformeerden en hun terroristen aanhangers, de geuzen.

  De hamvraag is wie betaalde hen om welvarende steden en landstreken rond o.a. Gorkum, Brielle, Utrecht, Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Deventer, met de beeldenstorm in vuur en vlam te zetten.
  De lagere adel, noch de lokale bourgeoisie hadden daartoe de middelen. Maar het feit ligt er dat de calvinisten Reformatoren de katholieke heerser, Philips II, koning van Spanje, om wilden kopen met 30 ton goud. De katholieke koning wees dat af. Hij bleef tegen de erkenning van godsdienstvrijheid, dwz. de vrije uitoefening van de Calvinistische ketterij, inclusief het gebruik van katholieke kerken en kapellen.

  Maar de hamvraag is, waar moest 30 ton goud vandaan komen ?
  De lagere adel had dat niet, noch de handels bourgeoisie in de steden. De hogere adel, Egmondt en Hoorne, hadden ook niet de beschikking over een dergelijk vermogen.

  Laten we eerst een uitstapje maken naar de Engelse geschiedenis, ongeveer 120 jr. later.
  Stadhouder Willem 3 van Oranje kreeg van de Amsterdams joodse grachtengordel bankiers, 2 miljoen goud ponden, om naar Londen over te steken, teneinde de katholieke Engelse koning Jacobus 2, te vermoorden of te verjagen, en om zelf als koning van Engeland te gaan regeren. Hij was verzekerd van lokale militaire steun, betaald door de joods Londense bankiers. Jacobus vluchtte voor de dreiging en het verraad in eigen kring. Hij stond machteloos. Willem 3 moest ook de City stichten, als staat in de staat, en de Bank of England oprichten. Van dat goud is de aanvankelijk arme Oranje familie, in Engeland schatrijk geworden.

  Gezien de gebleken enorme goud reserves op de Amsterdamse grachtengordels voor het omkopen van de Oranje vorst Willem 3, is het hoogst aannemelijk dat 120 jr. eerder, hetzelfde mogelijkerwijs gebeurde. Gezien de eeuwige haat van de Synagoge van Satan (Ap.2:9, 3:9), tegen Christus en Zijn Kerk, is het zeer aannemelijk dat de toen al in Amsterdam woonachtige joodse bankiers, ook de financiers waren van de NL Reformatie, inclusief het leefgeld voor de rondzwervende geuzen terroristen. Die joodse bankiers families waren afkomstig uit Spanje, waar zij in 1492, door de koningin ‘Isabelle la Catholique’, verjaagd waren met al hun bezittingen. De meesten gingen al of niet via Venetië, naar Antwerpen, Hamburg en Amsterdam.

  Diverse bronnen bekrachtigen dat de 16de eeuwse Reformatie (1566-1572) niets van doen had met het élan van een volks beweging, maar alles met geweld en terrorisme van de geuzen, die het land afstroopten. Zij waren niet de enigen. Bajonetten en militair geweld van huursoldaten, in dienst van lokale machthebbers in de belangrijkste steden, deden de inwoners van religieuze kleur verschieten.

  In Duitsland moet het niet anders geweest zijn. Oorlogen en revoluties zijn geld verslindende operaties die boven de draagkracht uitgaan van de in die tijd, adellijke, leidende families. De Boerenoorlog (1525-1527) moet voor de toenmalige adel, op eigen kracht, niet haalbaar geweest zijn. De kerkelijke bezittingen waren het lokaas, ter motivering, maar de financiering van de oorlog moet, in navolging van de Amsterdamse geestverwanten, gekomen zijn van de vele joodse bankiers families, in Hamburg of Frankfurt. Ook zij waren afkomstig uit Zuid-Europa, en wilden zich vestigen onder een protestant bestuur. Dat was hun motivatie.

  Bij de Franse revolutie (1789) zien we hetzelfde patroon terugkeren. Het katholieke Frankrijk van de koningen, telde nauwelijks joodse inwoners. Dus kwam het geld van buiten. Uiteindelijk moesten de joodse financiers uit Londen, Amsterdam (Etta Palm), Hamburg en New York, bij springen, om de revolutie te kunnen voortzetten.

  Om terug te keren naar de lijn van Mgr. Vigano, de strijd tegen de Synagoge van Satan (Ap.2:9,3:9) is van oudsher een permanent gegeven, enkel onderbroken door een Middeleeuws millenium van hoogtij Christendom, in de 4de eeuw – 16de eeuw.
  Daarbuiten is er voortdurend sprake van Christen vervolgingen, vanaf de Kruisdood (jr. 33), de marteldood in Rome van St. Petrus (jr. 66) en St. Paulus (jr. 67) en vanaf de eerste vernietiging van Jeruzalem en de Tempel (jr. 70), in de joodse diaspora, tot aan de emancipatie van de Kerk onder keizer Constantijn (+337). Na Constantijn volgt een eeuwenlange periode van bovenliggende katholieke vrede, tot aan de Reformatie in de 16de eeuw.
  Joden hadden een aparte burgerlijke status en woonden in aparte wijken. Afgesloten getto’s hadden de voorkeur van de rabbijnen, teneinde de “kudde” vrij te waren van assimilatie.

  Met de Reformatie komt de nieuwe breuk die het Kerkelijk monopolie op religieuze vrede doorbrak. De beschaving in de toenmalige Christelijke wereld raakte verdeeld, in Kerk en wereldbeeld. Alle latere oorlogen en revoluties zijn hieruit voortgekomen. De vrijmetselarij werd in 1717, in Londen opgericht door 2 dominees, James Anderson (1678-1739) en Desaguiler (1683-1744).
  Vanaf de Reformatie, loopt de lijn van opstand tegen God en de Kerk door, via de grote Verduistering van Voltaire en consorten (18de eeuw), naar de Franse revolutie (1789), die in barensweeën het moderne atheïsme en het communisme (Babeuf) op de wereld zette. Zonder Reformatie was er geen Franse revolutie geweest.

  Vele Europese oorlogen en revoluties kleuren de 19de eeuw bloed rood. Maar daar kon het niet bij blijven. De 20ste eeuw werd getekend door 2 gecreëerde, alles vernietigende Wereldoorlogen, plus de Bolsjewieken revolutie in Rusland (1917). Zij waren opgezet en gemanipuleerd door dezelfde joodse bankiers die de Reformatie en de Franse revolutie (1789), de wereld ingebracht hebben. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) was het sluitstuk van de joodse drang tot wereld overheersing, en vernietiging van de Kerk en het Christendom.
  Twee pausen zijn daarvoor verantwoordelijk geweest, de communist en vrijmetselaar Roncalli, alias paus J XXIII (+1962) en de praktizerend homosexuele joodse vrijmetselaar Montini, alias paus P VI (+1978). Dat concilie was de kroon op het werk van joods maçonnieke subversieve activiteiten, de afgelopen eeuwen doorheen.

  “De infiltratie”, startte niet eind jaren 1950, maar was al veel langer aan de gang. Eind 19de eeuw was het de vrijmetselaar kardinaal Rampolla die bijna het doel bereikte, maar werd tijdig ontmaskerd door de geheime dienst van de Oostenrijkse keizer. Een halve eeuw later lukte de maçonnieke coup wel. En ga zelf, de overige lange kerkgeschiedenis maar na om te zien hoe ongelofelijk de Kerk heeft weten stand te houden, ondanks menselijk falen : coups, tegenpausen, infiltratie, corruptie, moord, zedelijk verval, en nog veel meer. Maar Christus heeft al die tijd door woord gehouden, “de poorten der hel zullen haar niet overweldigen”, ook niet met de huidige paus Bergoglio.
  Tot zover het citaat••••

  Dus.. @:Key en @: Ramshoorn, de verraders in de katholieke Kerk zijn ook in onze tijd zeer talrijk ..Bergoglio is als geïnfiltreerde Illuminati-vrijmetselaar meer dan een smeerlap, mede schuldig aan de slachtoffers van het vaccin.

 102. @Ramshoorn. U verwijt (met de opinie van de wereld) de RK kerk de knapenschenderij. Maar u vergeet toch niet dat dit NOOIT een beleid is geweest van de RK kerk? U zou ook misdragingen van protestantse leiders kunnen vinden. Het was wel de tijd dat alle seksuele taboes opgeheven moesten worden volgens het volksdeel dat zich als progressief beschouwde. In dat licht zijn velen kennelijk bezweken. Maar dat is niet specifiek een RK probleem! Het was een probleem onder velen. Ik herinner me nog een huilende moeder bij Sonja Barend, die, op de vraag van Sonja waarom ze niet optrad tegen de misdragingen van haar man, antwoordde dat ze dacht dat dit gedrag in deze moderne tijd normaal gevonden werd gevonden.
  Volgens mij bevordert de RK kerk nergens de knapenschenderij. Het gaat hier om persoonlijke zonden die niet speciaal gebonden zijn aan een kerk (denk aan de oude Grieken).

 103. @; Key: ..nav. {06/10/2021 om 8:50 am}

  Luther als katholiek priester nam aanstoot aan het gedrag van de hogere geestelijkheid.. inclusief de paus.
  En toen maakte hij een grote fout, hij ging de sacramentele instelling van Christus de Heer ontkennen en de kerk op Petrus.

  In Hand.2:38 is het doopwater sacramenteel.. tot vergiffenis der zonden.
  In de naam van Jezus Christus of in de naam van de Drie Personen dopen met doopwater impliceert dat het doopwater tot vergeving..sacramenteel is.

  Judas verraadde Jezus Christus, Petrus verloochende Jezus Christus en Luther brak met zijn sacramentele wijding en ging ook nog eens trouwen..en werd dus op een andere manier ontrouw aan de Heer.
  Het grond-personeel heeft dus zo zijn zondige gedragingen.

  De sacramentenleer is op de bijbel gebaseerd.
  Maar de priesterwijding kan nooit een afgeleide ontdekking uit h.Schrift zijn daar ze door Jezus Christus zelf het eerst overgedragen en toegepast moet zijn geweest op een of meerdere Apostelen.
  De katholieke zienster Anna Katharina Emmerick bevestigd dit.

  Ook moesten tal van Hebreeën vluchten voor de vijandigheid van de joden en vertrokken daarom naar West Europa, daar zijn talrijke verslagen over ter plaatse.
  Zo was lazarus bisschop op katholieke wijze.
  Door de vijandigheid van de joden in het begin is de kerk zich steeds verder gaan distantiëren van het jodendom.

 104. Hier een geheel andere berekening van iemand, met de 70 jaarweken van Daniel, die …………. ook uitkomt met de zichtbare wederkomst van Christus in 2028. Dus 2028 -/- 7 jaar kom je uit dat de 70e jaarweek beginnen zal in 2021.
  Zie hiervoor: https://www.youtube.com/watch?v=Yi7DD6NCGrI

  Dus ik vindt het best wel een spannende tijd waarin we leven.
  Zeker gezien wat er in oktober allemaal staat te gebeuren met bv. de corona vaccinatie en 31 oktober de VN bijeenkomst.
  Ook hier nogmaals: Hou een slag om de arm! Al zovele keren zijn berekeningen niet uitgekomen.
  Maar best wel opvallend dat er meerdere berekeningen zijn die wijzen op 2028.

  In kort:
  70 jaarweken waren gesteld over Israël. Ze verworpen Jezus op de 69e jaarweek. Blijft er 1 jaarweek over!
  1 jaarweek van 7 jaren a 360 dagen heeft een totaal van 2520 dagen.

  Omdat Israël Jezus verwierp, komt deze meneer met de volgende stelling: 2520 dagen worden 2520 jaren.
  Deze stelling baseert hij op het boek Numeri, waarbij de spionnen het beloofde land bespioneerden en na 40 dagen terugkwamen. Israël werd bang en wilde het beloofde land niet in bezit nemen en zodoende werden die 40 dagen 40 jaren in de woestijn. oftewel 1 dag voor 1 jaar door ongeloof van de Israelieten.

  Dus 2520 jaren x 360 dagen = 907200 dagen. Let op dit zijn jaren van 360 dagen. Onze kalender telt 365 dagen, dus we gaan omrekenen. 365 : 360 = 1,01388888 Dan is 2520 jaren : 1,01388888 = 2485,48 jaar in het systeem van 365 dagen.

  457 B.C + 2485,48 jaar = 2028 en nog een paar maanden.
  (Met 457 B.C. begon de profetie van de 70 jaarweken, de start van herbouw Jerusalem).

 105. @Esther
  Ik geloof dat Jezus De Zoon van God is
  Ik geloof dat de Vader God van Abraham Izaak en Jacob is
  Ik geloof dat De Heilige Geest Zuivere Liefde is
  Ik geloof in de drie Eenheid en samen 1God Zijn
  Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth Zei dat Hij de Wil van de Vader deed op aarde.
  Later zullen we ten volle begrijpen.
  Nog een prettige dag voor jou toegewenst en een pakje vol met liefde.
  Shalom

 106. “Miljardair bunkers: hoe de 1% zich voorbereiden op de Apocalyps”
  Artikel van augustus 2019. https://edition.cnn.com/style/article/doomsday-luxury-bunkers/index.html
  “Gary Lynch, general manager van het in Texas gevestigde Rising S bedrijf, zegt 2016 verkoop voor hun aangepaste high-end ondergrondse bunkers groeide 700% ten opzichte van 2015”
  Het is niet duidelijk of de zoektocht eind 2021 niet steeg met 7000%.
  Het artikel vermeldt “Oppidum in de Tsjechische Republiek, die wordt geadverteerd als ” de grootste bunker van miljardairs in de wereld. De top-secret faciliteit, ooit een gezamenlijk project van de voormalige Sovjet-Unie en Tsjecho-Slowakije (nu Tsjechië en Slowakije), werd gebouwd over 10 jaar, te beginnen in 1984.” 1984?
  Op de titelpagina staat op theoppidum.com alleen “de grootste bunker van miljardairs in de wereld” en een plek om een viercijferige code in te voeren…
  En meer bunkers https://www.businessinsider.com/50-photos-obsessed-wealthy-underground-mansions-2018-8?op=1
  En meer https://www.forbes.com/sites/jimdobson/2015/06/12/billionaire-bunkers-exclusive-look-inside-the-worlds-largest-planned-doomsday-escape/?sh=4badf71a306f
  Het leidt ook tot zulke dingen “Miljardairs ‘ kelders: de luxe bunkers maken gaten in de straten van Londen” https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/nov/09/billionaires-basements-london-houses-architecture
  Het artikel was oud, uit 2012, maar onlangs was er de verschijning van een aantal mysterieuze gaten op de wegen. Een andere reden voor hen.

  Een deel van de bunkers van de armste zielen, en, onder andere, een indicator van welke tijden we in. Ze hebben veel aardse rijkdommen verzameld, en nu trillen ze van een sterke koorts. Noch rijkdom zal redden, maar hoeveel meer zullen ze verliezen ware rijkdom. Arme mensen!
  Ik geef toe dat ik niet bang ben en dat ik me niet voorbereid op een lange overleving. Ze kunnen mijn echte rijkdom niet afpakken, die ik ze niet vrijwillig geef. Verplichte vaccinatie, als het gebeurt, is geen vrijwillige daad.
  Ik beken een zonde die ik vaak heb herhaald: Ik hou er echt van om me te gedragen met bazen, en met mensen in posities (toen ik een ontmoeting met hen had), zoals met heel gewone mensen. Sommige mensen worden echt gek van dit gebrek aan respect omdat ze veel hoger zijn gestegen dan ik, en zien niet van mij de houding die ze denken dat ze verdienen.
  Nu zeggen ze: “vaxineer jezelf”. Arme Mammon bedienden. Ze zullen met lege handen worden achtergelaten.

  “En vreest niet voor degenen, die het lichaam doden, maar de ziel kan niet doden; maar vreest meer voor Degene, Die zowel de ziel als het lichaam kan vernietigen.” Matthew, 10: 28

 107. Het geheim van het merkteken van het beest
  Mini Bijbel studie van het Israel Bible Center
  Dr Eli geeft een disclaimer vooraf en heeft oog voor de talrijke exegesen op dit wereldwijd zeer veel besproken onderwerp wat nu ivm de vaccinatie-genocide van de antichristelijke elite het internet overspoelt. Niets mag worden uitgesloten naar zijn mening. Voor degenen die het Engels machtig `zijn is het zeker een aanrader de commentaren onder het originele artikel te lezen!)

  ( Disclaimer van Dr. Eli vooraf: Als mannen in het zwart gekleed naar je huis komen en je vragen om een ​​chip onder je huid op je hand en voorhoofd te leggen, wees dan niet dom – doe het niet! 🙂

  Door Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg van het Israel Bible Institute

  https://weekly.israelbiblecenter.com/what-was-the-mark-of-the-beast/?

  (google vertaling)
  Iedereen heeft wel eens gehoord van het “merkteken van het beest”, waarvan het getal 666 is. Maar wat is de ware betekenis achter dit merkteken? Heeft het merkteken iets met Satan te maken? Zijn de antwoorden buiten ons vermogen om te begrijpen, of kunnen we de geheime symboliek van Openbaring ontsluiten?

  In het boek Openbaring lezen we over de komst van het Beest – de vijand van Gods volk. Gedurende deze periode zullen Christus-volgelingen worden uitgesloten van deelname aan de lokale economie, tenzij ze ermee instemmen om op hun hoofd te plaatsen en het merkteken van het Beest te overhandigen (Openbaring 13:16-18). Maar wat is de exacte aard van het merk?

  Om de ware betekenis van het merkteken van het beest te begrijpen, moet er iets in gedachten worden gehouden: het boek Openbaring is een Joods, anti-Romeins document. Als we ons dat eenmaal realiseren, moeten we onthouden dat de centrale Joodse Thora-tekst die tweemaal per dag werd gereciteerd, verklaarde: “Hoor, o Israël! De Heer is onze God, de Heer is één.” Het had een ander, minder beroemd, maar een integraal onderdeel: “Bind ze (Gods geboden) als een teken aan je hand en ze zullen op je voorhoofd zijn.” (Deut. 6:4-8) Joodse mensen, zowel vandaag de dag als in de oudheid, vervullen dit gebod door de woorden van de Levende God die in de Thora worden gevonden letterlijk bijna elke dag van de week aan hun hand en hoofd te binden. Deze praktijk wordt “het opleggen van een tefillien” genoemd.

  Als het boek Openbaring wordt gelezen met een besef van de joodse context van de eerste eeuw, wordt het duidelijk dat we ons niet moeten voorstellen dat op een dag de hele wereld een medische procedure zal ondergaan waarbij een chip onder de menselijke huid wordt ingebracht (zoals sommige bijbelse leraren speculeren). In plaats daarvan moeten we het merkteken van het beest begrijpen als een innerlijke of uiterlijke uitdrukking die ingaat tegen de Wet van God in het leven van een mens. Als de vijand van God en Zijn volk zou het boze Beest natuurlijk het merkteken van God dat op de hand en het hoofd van de aanbidder zit, willen vervangen door zijn eigen merkteken.

 108. Ramshoorn 05/10/2021 om 7:37 pm
  Amen
  Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,
  Shalom dear bro!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *