6498

 1. Aan @: Ludwig,

  In mijn reactie op {03/10/2021 om 12:58 pm} verwees ik naar het kind in Openb.12:5.. een dag later op {04/10/2021 om 8:28 am} geef ook jij je visie..o.a. dat Adam en Eva een kind kregen vóór de zondeval..hetgeen niet serieus te nemen, helaas.

  Bij de katholieke profetieën over een engel des Vredes die uit de hemel komt moet men ook de nuchterheid betrachten én !!! beoefenen..want in de geestelijke vermogens [van] de ziel wordt de mens opgenomen.
  Ik schreef dat de dorre boom in Ezechiël 17:24 de persoon is in Openb.12:5.

  Het [dorre] van de boom impliceert dat die persoon [nog] tot bekering moet komen..en dat geschiedt altijd op de weg van reiniging en loutering..en dit wil ik toelichten met een onjuiste stelling van @: Albert.

  @: Albert schreef op [03/10/2021 om 9:51 am]…

  @Beste Jo. U heeft nu [[bijna tien keer]] hetzelfde geschreven over het 6de zegeloordeel, de bode en reinigingsoordeel en katholieke achtergronden. Ik begrijp hier niets van, want ik vind geen aansluiting met zoveel andere delen uit de Bijbel over het einde van de tijden. Voor mij brengt u een ‘zwevende stelling’. Dat geeft niet, ik hoef niet alles te begrijpen. Maar het punt wat ik wil maken is dat we al zijn gereinigd door het bloed van Jezus. Dat werk is Volbracht, het is af. ‼️ {{Daar hangen geen ‘externe’ of opvolgende reinigingen meer aan}}. Jezus heeft het voor ons/mij gedragen en God de Vader heeft de losprijs geaccepteerd. Daardoor zijn we vrijgekocht. Het is compleet, daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden.

  Als katholiek moet ik zeggen dat: ..{{Daar hangen geen ‘externe’ of opvolgende reinigingen meer aan}}.. onjuist is.. dit ga ik nu niet toelichten omdat de komst van de Maleachi bode, het tegendeel zal aantonen want hij is de eerder genoemde dorre boom die [juist] door zijn eigen reiniging en loutering tot getuigenis is van wat komen gaat in het 6e zegeloordeel ((Maleachi 3:2-5 en o.a.Jes.66:14-17+)).

  Om de persoon in Openb.12:5 te worden [moet] hij dus door de reiniging en loutering.. het kan niet anders..en is onverbiddelijk.
  In dat proces maakt hij dan ook een zieletocht door de hemel, zo was het ook bij de grote Apostel Paulus..maar hij niet alleen.
  Ezechiël 17:22-23 maakt dat duidelijk (in zekere zin) ..met zijn context in Hebr.12:22.. ook verwees ik naar Dan.7:13-14.

  Het lichaam van de Maleachibode zal dus als éérste persoon de 3 voudige [zichtbare] glorieglans uit-stralen ((heb ik al weken of maanden geleden betoogd))..van de aanstaande nieuwe hemel en Nieuwe aarde.
  Enerzijds is hij de laatste van dit tijdperk maar ook de éérste van het volgende tijdperk in de Nw Hemel en Nw Aarde.

  Het kind in Openb.12:5 is dus eerst een kind van de gevallen Adam ..net als ieder mens..behalve de Moeder van Christus die in Jezus Christus alles en het hoogste had..en daarom tevens geen nood had om nog andere kinderen te krijgen..zoals zovele sola Scriptura christenen veronderstellen.

  In Jesaja 49:8 begint de roeping van de Maleachibode als de eindtijd Cyrus ..zijn lot is verbonden met dat van de gehele mensheid..hetgeen niet onlogisch is want we zijn feitelijk allemaal verbonden ..in de Drie-Ene God.
  Maar voor dat moment roept hij al (in vers 4..in afwachting)..bewust van zijn apart zetting.

 2. Wie waren de ‘zonen Gods’?

  Mini Bijbelstudie door Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg van het Israel Bible Center ( in samenwerking met o.a. university Groningen)

  https://weekly.israelbiblecenter.com/stranger-things/ rael Bible Institute

  ( google vertaling)
  Een van de meest raadselachtige teksten in de hele Bijbel heeft te maken met zonen van God die vrouwen nemen van de dochters van mensen. Het blijkt dat het wilde idee van inter-hemelse seksuele relaties, resulterend in massale bovenmenselijke zwangerschappen, misschien niet onze beste interpretatieve optie is.

  In dit geval is het belangrijk om uit te gaan van het eindresultaat – waar de Torah-lezers wordt verteld dat het Gods bedoeling was om de mensheid en de hele schepping te vernietigen vanwege deze situatie (Gen.6:1-8).

  “En de HEER zag dat de slechtheid van de mens groot was op aarde en dat elke verbeelding van de gedachten van zijn hart voortdurend alleen maar slecht was. En het bekeerde de HEER dat Hij de mens op aarde had gemaakt, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEER zei: ‘Ik zal de mens die ik heb geschapen uitwissen… maar Noach vond genade in de ogen van de HEER’. (Gen.6:5-8)

  Ben je het niet met me eens dat de bestraffing van de mensheid voor het kwaad van hemelse serieverkrachters (gevallen engelen in populaire theorieën) geen enkele zin heeft? Dit idee (indien waar) zou gelijk staan ​​aan het straffen van de vrouw terwijl het rechtvaardigen van een verkrachter op grond van het feit dat de vrouw te aantrekkelijk was. Met andere woorden, God zou het slachtoffer straffen. Dit zou inderdaad een groot onrecht zijn! In feite suggereert de bewoording het tegenovergestelde. Wie de daders van deze misdaden ook waren, het waren mensen en geen engelen.

  Het begrijpen van de duidelijke feiten van de tekst (dat de mensheid volkomen en grondig gevallen was en dat God van plan was haar te vernietigen) is cruciaal voor het beantwoorden van onze hoofdvraag: wie waren deze “zonen van God” die de dochters van mensen gebruikten in hun roofzuchtige daden van seksueel misbruik aan het begin van de menselijke geschiedenis?

  In de meeste Engelse vertalingen lezen we dat “de zonen van God de dochters der mensen zagen dat ze mooi waren; en zij namen zich vrouwen…” (Gen.6:4).

  וַיִּרְאוּ בְנֵי-הָאֱלֹהִים אֶת-בְּנוֹת הָאָדָם, כִּי טֹבֹת הֵנָּה; לָהֶם נָשִׁים

  Het oorspronkelijke Hebreeuws laat zien dat deze tekst zorgvuldiger moet worden overwogen. Het enkelvoud Isha en meervoud nashim (נָשִׁים) in het Hebreeuws hoeft bijvoorbeeld niet ‘vrouw’ te betekenen, maar kan ook worden vertaald met ‘vrouw’. Daarom is het gerechtvaardigd te denken dat hier een cultuur van systematische verkrachting en niet-traditionele huwelijken wordt beschreven. Het Hebreeuwse woord Elohim kan vertaald worden als “God” of als “goden”. Het Hebreeuwse woord “ben” (zoals in meervoudsvorm “b’nei haElohim” [בְנֵי-הָאֱלֹהִים]) hoeft ook niet letterlijk vertaald te worden als “zoon”. Het kan ook worden opgevat als “een vertegenwoordiger van een laag van de samenleving of groep”. Hebreeuws doet dit vaak met woorden als “ben” en “baal”. Bijvoorbeeld baalei haim (enkelvoud baal haim), wat letterlijk ‘meesters van het leven/leven’ betekent, kan eigenlijk worden vertaald als ‘dieren’. Het oorspronkelijke Hebreeuws van Genesis 6:4 luidt:

  הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ, בַּיָּמִים הָהֵם, וְגַם אַחֲרֵי-כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים אֶל-בְּנוֹת הָאָדָם, וְיָלְדוּ לָהֶם: הֵמָּה הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם, אַנְשֵׁי הַשֵּׁם

  “De Nephilim (הַנְּפִלִים) waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen van God tot de dochters der mensen kwamen en zij kinderen aan hen baarden; hetzelfde waren de machtige mannen die van ouds waren, de mannen van naam.”

  Het Hebreeuwse Nephelim wordt meestal (en onjuist) vertaald als “reuzen”. Nephelim is Hebreeuws voor “de gevallenen”. Merk op hoe de tekst hen beschrijft als oude krijgers (הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם), en beroemde mensen (אַנְשֵׁי הַשֵּׁם).

  De uitdrukking, “b’nei Elohim”, verwees hoogstwaarschijnlijk naar machtige en invloedrijke mannen die vonden dat ze boven de wet stonden en daarom aan niemand verantwoording schuldig waren voor hun roofzuchtige seksuele bezigheden (vergelijk Ps.8:5-7).

  Een hedendaagse analogie is Hollywoods seksuele roofdier Harvey Weinstein, die zijn machtspositie gebruikte om jonge actrices te dwingen tot ongewenste seksuele ontmoetingen met hem. Weigering van zijn avances zou resulteren in de vernietiging van hun carrière in de Amerikaanse filmindustrie. Machtige mannen zijn vatbaar voor misbruik van zwakkere vrouwen. Zoals koning Salomo schreef, is er niets nieuws onder de zon. De aanwezigheid van dit verhaal in Genesis is volkomen logisch als we bedenken dat Genesis werd geschreven aan Israëlieten die pas onlangs hun dwangarbeidskampen in Egypte hadden verlaten, waar ze tot slaaf waren gemaakt door leden van machtige Egyptische families.

 3. @Jo:
  “Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat je geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel”. (Op.18:4-5)

  Blijkbaar vindt God het toch belangrijk om dit te zeggen in Zijn Woord. Het is ook aan u gericht Jo.

 4. @Nique, heb een advies, en sommige mensen houden daar niet van, van ongevraagd advies, dus niet verder lezen als u niet van ongevraagd advies houdt!

  @Nique, u zegt: “Bij mijn weten gedragen ongevaccineerden zich normaal, en niet zo”. Huh?
  En in een ander bericht heeft u het ook over gecontroleerde oppositie.
  Jazeker, “U bent wakker geworden”. Hartstikke goed! Er zijn zelfs mensen op dit forum die u aansporen in hoe u de dingen ziet.

  Maar pas op dat u daarin niet doorslaat in —uw eigen geloof— dat u die dingen wel ziet en anderen niet.
  U zou er ook eens naast kunnen zitten, in de verwarring van wie is wie en doet zo en zo.

  Dit zeg ik omdat ook ongevaccineerden gewoon maar mensen zijn, net zoals de gevaccineerden 🙂 en we krijgen in deze tijd met al die misleiding allemaal korte lontjes.
  Ook ik heb stennis geschopt bij mijn eigen huisarts over verplichte mondmaskers, wetende dat die dingen helemaal niet helpen, en dat die huisarts gewoon doorgaat met prikken, terwijl ik hem het gevaar ervan heb laten zien met berichten van onder andere XN. Dan breekt er wel eens iets in jezelf. Hoe kan het in Godsnaam dat die arts doorgaat met prikken???? Ja, kan daar zeer kwaad over worden.

  Dus… pas op met wat je als waarheid nu ziet, het kan ook zo maar geheel toch weer anders zijn.
  Als je wakker bent, wil het niet zeggen, dat alles wat je ziet waar is. Deze hele wereld blijft een hele grote illusie show, wakker of niet.

  Geloof niet altijd in je eigen (nieuwe) zienswijze, Blijf alert, laat ruimte open voor het tegenovergestelde, en pas zelfreflectie toe. In de 2e ww oorlog had je NSB-ers, die kaalgeschoren werden na de oorlog, en waarvan later bleek dat die NSB-ers zich voordeden als heulen met de vijand en zo achter info kwamen wat andere mensen heeft gered!

  Moet hierbij altijd ook denken aan het programma van voetbal inside met Renee van de Gijp over Louie van Gaal.
  Lou-ietje gelooft in zich zelf dat hij het voetbal heeft uitgevonden, en heeft totaal geen zelfreflectie meer. Wat hij zegt is waar. En dan laat down to earth Renee zien hoe je jezelf niet altijd zo serieus moet nemen. https://www.youtube.com/watch?v=zsktr7E3xRY

  Ikzelf, “ook al jaren wakker”, maak nog steeds fouten in het zien van zaken en de conclusies die ik eruit trek.
  Zelfs XN is niet altijd betrouwbaar in berichtgeving, en dat na zoveel jaar wakker zijn. (Maar dat vergeef ik hem graag).

 5. @ Esther 05/10/2021 om 1:45 pm

  Hallo lieve zuster Esther,

  Wederom bedankt voor je lieve woorden vanwege mijn broer. En voor je aanvulling over het onderwerp. Jij weet altijd weer de puntjes op de ï te zetten. Waarbij het lezen van jouw reactie altijd weer zo vertrouwt, relaxed en liefdevol overkomt. Dat is elke keer weer een plezier. Ook de Bijbelteksten die je daarbij aanhaalt. En je geeft het ook zo mooi weer, zoals met:

  ”Wij kunnen de essentie, de macht en grootheid, de éénheid van de Vader/Zoon/Heilige Geest absoluut NIET in een menselijk hokje plaatsen.”

  En inderdaad, we hoeven het niet eens allemaal te snappen, we mogen het geloven. En dat is iets wat wij allemaal in overeenkomst hebben met elkaar. En dat is een heerlijkheid op zich.
  Ook ik heb genoten van de reactie van Cor, en net ook nog van die van Cassandro aan jou.
  Mijn complimenten aan beide. Dat was heel lekker en leuk om te lezen. Bravo!

  Lieve Esther, ook voor jou Vaders zegen, kracht en bescherming om je heen.
  Plus een hartelijke groet en veel liefs van mij.

  Michaël

 6. @Jo. U schreef: je afkeer voor de Rkk is duidelijk..maar dus onnodig.””

  Onnodig? Heeft u het NOS-Journaal vanavond 18.00 uur niet gezien? RK-prelaten van hoog tot laag hebben zich in Frankrijk vergrepen aan 330.000 jongens en meisjes vanaf de jaren 1950 tot nu. Ik walg van die zogenaamde celibataire pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters die hiervan wisten en alle beschuldigingen onder het vloerkleed schoven. Hun laffe doofpotbeleid!!!

  https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffers-van-misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk

  Zie ook het Deetman Rapport over dezelfde celibataire lui die zich vergrepen aan jongens en meisjes in Nederland.

  De heilige vader in Rome zou zijn kleren moeten scheuren, zich dood moeten schamen en per direct zijn kerk vol ontucht moeten sluiten.

  Zie meer details in het boek van Frederic Martel: Sodoma en dat andere boek van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan. Mattheus 23.

 7. @Esther. We weten veel uit de Bijbel wie God de Schepper van hemel, zee en aarde is.
  Hoe indrukwekkend de verschijning van JHWH op de berg Sinaï aan Mozes is geweest kunnen we nalezen in Exodus 19 en 20 en 24. Niemand heeft JHWH/God ooit gezien

  Paulus schreef: Hebreeën 12:21 (NBG51)
  En zó ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.

  De Apostel Johannes die ook het Boek Openbaring op Schrift mocht stellen van Jeshua schreef:
  Johannes 1:18 (NBG51) Niemand heeft ooit JHWH/God gezien; de Eniggeboren Zoon,
  [Joh. 3:16] die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

  Nu de indrukwekkende woorden van 1 Tim 6. U schreef…Met de teksten uit 1 Timotheüs 6, was ik vergeten te vragen…Wie is dán die ENIGE onsterfelijke?

  Antwoord JHWH die zonder begin of einde is. Geen mens weet wanneer, wie God geschapen heeft. Genesis 1:1 vertelt alleen In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

  Van Melchizedek die Abraham tegemoet kwam met brood en wijn staat geschreven…
  Hebreeen 7:1 Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, 2 aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging (van zijn naam): koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes; 3 Zonder Vader, Zonder Moeder, zonder Geslachtsregister, zonder Begin van dagen of Einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos.

  God de Vader gaf aan zijn Zoon ook deze Onsterfelijkheid, dus beiden zijn onsterfelijk.

  Nu het goede Nieuws ook voor ons zondige stervelingen die in Jeshua de Zoon van God geloven:
  Johannes 1:12 Doch allen, [u, ik, iedereen] die Hem [Jeshua] aangenomen hebben, hun heeft Hij Macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

  De tekst op mijn grafsteen zal dan ook vertellen de Woorden van Jeshua, Gods Zoon…
  Johannes 8:51 (NBG51) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand Mijn Woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid Niet aanschouwen.

  Daarom kunnen we met elkaar het Paaslied zingen: Nu jaagt de dood geen angst meer aan want alles, alles is voldaan!!!

  Ik hoop dat deze Woorden van Jeshua uw vraag beantwoord heeft. Shalom. Ramshoorn.

 8. Wat betreft gecoördineerde oppositie. Bij mijn weten gedragen niet-gevaccineerden zich als altijd, normaal. En daarom denk ik ook dat de media bewust dit soort berichten verspreid, zodat mensen die niet zijn gevaccineerd worden neergezet als asociaal en crimineel ….. https://www.ad.nl/binnenland/woeste-vrouw-loopt-weg-zonder-te-betalen-omdat-ze-wc-niet-in-mag-ronduit-asociaal~aad97510/
  Toen ik dit bericht zag had ik al meteen het gevoel dat het in scene is gezet, maar dan met het doel om niet-gevaccineerden in een verkeerd daglicht te zetten.

 9. Oei… ‘haast ende spoed zijn zelden goed’… mijn reply op @Esther i.v.m. Ef.6:10-18 was eigenlijk voor Nique bedoeld, de ‘raadgeefster’ 😉

 10. Oh ja.. . ik was nog een 6de ‘toverwoord’ vergeten in een van mijn vorige ‘tussnekomsten’: BIDDEN !!!
  Groetekus aan allen

 11. @Esther: amai… jij ‘verschijnt’ nu voor mij als een schitterende ‘ster’ uit het ‘verborgene’… jouw roepnaam is jouw missie! Ik ben even snel gaan opzoeken in Efeziërs 6:10-18: ik haal er heel veel kracht en moed uit! Ik zie mezelf al klaar staan om de strijd aan te gaan met de tegenstander(s), helemaal gehuld in een harnas van Waarheid + Rechtvaardigheid + Evangelie, met mijn GELOOF als mijn schild, met mijn VERLOSSING als mijn helm, én met de Heilige Geest als mijn zwaard! Oef, ik voel me nu pas écht gesterkt, want ik weet en ik voel nu – ik niet vanwaar dit komt – dat ik ooit voor een ‘wereldse rechtbank’ mijn geloof in de Heer Jezus Christus zal moeten verdedigen, maar ik voel ook, dat als mij ‘woorden’ te kort schieten om fatsoenlijk te kunnen uitdrukken/verdedigen, de Heilige Geest mij op dat moment zal ‘inspireren’!

 12. @: Ramshoorn ..nav. {04/10/2021 om 1:22 pm},

  De gegevens kunnen ook jou bekend zijn waarom de Christenheid de Sabbath niet meer hoeft te gedenken, maar toch maak jij en sommige anderen er een “halsgerecht” van, ook in betrekking met de Rkk.
  Het is gewoon een bijbels gegeven.. je afkeer voor de Rkk is duidelijk..maar dus onnodig.

 13. @Esther: inderdaad: HOOP, GELOOF én LIEFDE zijn de drie allerkrachtigste ‘toverwoorden’ in ons Universum… zelfs als je niet gelovig bent kun je er toch mee ‘toveren’: kijk gewoon om je heen wat er gebeurt als je gewoon maar een beetje liefde uit”straalt” 😉
  Volgens mijn persoonlijke mening (ik ben géén tovenaar!) mag je er nog twee toverwoorden bijvoegen:
  – Vergiffenis SCHENKEN,
  – HUMOR!!! …sorry moderator, want dit zijn al 5 woorden in drukletters, maar ik kan dit niet genoeg benadrukken 😉
  @Michaël: doe je roepnaam alle eer aan!
  @Ramshoorn: eenmaal je uit het vliegtuig stapt in Tel-Aviv, blaas dan eens héél hard van vreugde op je shofar, zodat wij het tot in de BeNeLux kunnen horen hé! (= grapje!).
  @Key: inderdaad: satans dagen zijn geteld, en dat weet dit ‘spirituele schepsel’ (en zijn gehele ‘gevolg’) verd*mme maar al te goed. Daarom zal hij (en vooral zijn ‘kliek’) zoveel als mogelijk de gehele schepping bedriegen, trachten te verwoesten en te vernietigen, puur uit wraak & haat jegens zijn Schepper YHWH…
  Want het ergste moet nog allemaal komen… Houdt ddaarom allen moed… tot de wederkomst van onze Heiland een feit is: onze Verlosser, onze Heer Jezus Christus, onze échte toekomstige Koning!
  Groetekus vanuit Antwerpen

 14. Hallo lieve mensen…

  En één tekst uit 1 Timotheüs 6 : 15-16…..héél bijzonder om te lezen.
  ” De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en in een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen”.

  Met de teksten uit 1 Timotheüs 6, was ik vergeten te vragen…
  Wie is dán die ENIGE onsterfelijke??
  God de Vader of de Zoon???
  Ze zijn toch beiden onsterfelijk???.

  Néé dát begrijp ik niet… máár geloof het wel.
  Wij hebben nu eenmaal een machtige liefdevolle God de vader/Zoon/Jezus H.Geest…
  Laten we maar stevig vast houden… HIJ die boven alles staat.
  Zelfs vér boven onze verstandelijke vermogens.

  Groeten, Esther.

 15. Key. U schrijft: “Maar satan is absoluut niet zonder hoop (jammer genoeg!)”. Ik denk persoonlijk ook dat satan hoop heeft, maar dat betreft dan ijdele hoop. Vergeet niet, satan neemt het op tegen niemand minder dan GOD, de Almachtige, de Waarheid, de Bevrijder.

  God kent de zwakte van satan, hoogmoed. Ik denk dat dat de reden is waarom God nog niet ingrijpt, zoals wij dat zouden willen. Satan is namelijk op zijn zwakst als hij denkt dat hij de strijd gewonnen heeft. Zijn hoogmoed kwam voort uit zijn verlangen om zelf God te zijn in plaats van een dienaar van God te zijn. Satan was de hoogste van alle engelen, maar hij was niet gelukkig. Hij verlangde ernaar om zelf God te zijn en over het universum te heersen. God wierp Satan uit de hemel, als een gevallen engel.

  Satan vermomt zichzelf als een “engel van het licht” en bedriegt zo de mensheid, net zoals hij in het begin Eva bedroog (Genesis 3). Zijn verlangen om God te zijn zie ik terug in de mensen die zich met satan hebben verbonden, de mensen achter de Great Reset, oftewel de mensen die – als dienaar van satan – voor God spelen en daar op aarde rijkelijk voor worden beloond. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. (Mattheüs 23:12)

  Met Jezus Christus aan onze zijde hoeven we niet bang te zijn voor de beperkte (!!!) macht die Satan heeft (Hebreeën 2:14-15). Hoewel Satan machtiger is dan wij mensen, laat God ons niet hulpeloos aan hem over (Efeziërs 6:10-11). Toen de Heer hem terechtwees, sidderden Satan en zijn demonen en zij ontvluchtten Hem (Jakobus 2:19; Judas 1:9). Toen Jezus stierf, overwon Hij hen (Kolossenzen 2:15). Alleen onder het gezag van Jezus heeft een mens de macht om zich tegen de duivel te verweren. Mensen die van hun zonden gered zijn, door de dood van Jezus aan het kruis, worden beschermd; mensen die niet van Satans macht zijn gered zullen met hem vergaan (Johannes 3:16; 1 Petrus 5:8-10).

  Satan wil dat we hem ontkennen, vrezen, gehoorzamen of aanbidden. Wij moeten wijs zijn en de tactieken van satan weerstaan door de hele wapenuitrusting van God aan te doen.
  Efeziërs 6 legt dit uit:
  “Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen” (Efeziërs 6:10-18).

  U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. (1 Johannes 4:4)

 16. @ Ramshoorn 05/10/2021 om 8:30 am

  Beste Ramshoorn,

  Ik las met plezier uw reactie met onderbouwende Bijbelteksten. Ook 1 Korinthiërs 15:20-28 vind ik bijzonder treffend. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ik wens u Gods rijkste zegen.

  Shalom, beste Ramshoorn.

  Michaël

 17. @ Ludwig, Gij zijt voor mij een bijzonder mens, met bijzondere ideeën/gedachten.
  Unieke mensen zijn zeldzaam, dus houden zo, als het voor jou goed voelt.

  Daardoor ben je voor mij interessant, die unieke ideeën brengen mijn kijk op andere ongeziene wegen.
  Zal het vast niet met alles eens zijn met wat je aangeeft, maar je hebt een bijzondere gave!
  Gij zou, als u echt denkt vanuit de Bijbel, wel eens hele bijzondere dingen kunnen gaan openbaren, zoals mensen het nooit eerder gezien hebben. Heb ik u daarmee getriggerd? I hope so! Vr. gr.

 18. @Ludwig. Dank voor uw verrassende reactie met de opmerkelijke zin: Men blies in Israel op een ramshoorn om te waarschuwen bij gevaar. Als de ramshoorn tijdens een veldslag klonk, betekende dat een oproep tot de strijd, of het was een teken om terug te keren naar huis.””

  Ja, dat klopt helemaal Ludwig. Wie een ramshoorn voor het eerst hoort aanblazen schrikt zich lam, dat geluid gaat werkelijk door merg en been – dat geluid van de Ramshoorn draagt zeer ver en verlamt alle vijanden, tegenstanders van JHWH:

  De Jood Gideon en zijn 300 slurpers versloegen een miljoen Midianieten…Hoe?
  Lees Richteren 7:19 Gideon nu en de honderd mannen die bij hem waren, kwamen aan de buitenrand van de legerplaats bij het begin van de middelste nachtwake, toen men juist de wachtposten had uitgezet. Toen bliezen zij op de [rams] horens, terwijl zij de kruiken stuksloegen, die zij in de hand hadden. 20 Zo bliezen de drie groepen [3x 100] op de ramshorens, braken de kruiken stuk en hielden in de linkerhand de fakkels en in de rechterhand de horens om te blazen en riepen:

  Het Zwaard van de Here en van Gideon! 21 Daarbij bleven zij staan, ieder op zijn plaats, rondom de legerplaats, maar het Gehele Leger ging op de loop en Vluchtte al schreeuwend. 22 Terwijl nu de driehonderd op de Ramshorens bliezen, richtte de Here in de gehele legerplaats het zwaard van de één tegen de ander, en het leger vluchtte tot Bet-Hassitta, in de richting van Serera tot aan de oever van Abel-Mechola boven Tabbat.

  23 Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naftali en uit Aser en uit geheel Manasse en zij achtervolgden Midjan. 24 Ook zond Gideon boden uit in het gehele gebergte van Efraïm met de boodschap: Daalt af de Midjanieten tegemoet, en snijdt hun tot aan Bet-Bara de overtocht af over het water, over de Jordaan.

  Toen werden alle mannen van Efraïm bijeengeroepen en sneden hun tot aan Bet-Bara de overtocht af over het water, over de Jordaan, 25 en zij namen Twee Vorsten van Midjan gevangen, Oreb en Zeëb. Oreb DOODDEN zij op de rots Oreb en Zeëb DOODDEN zij in de perskuip Zeëb; en zij vervolgden Midjan; de hoofden van Oreb en Zeëb brachten zij Gideon aan de overzijde van de Jordaan.

  Zo zal het ook binnenkort gebeuren wanneer de Joodse Masjiach Jeshua wederkomt in Jeruzalem en alle vijanden van Israël zal doden, er blijft geen antisemiet of booswicht gespaard…Lees maar mee…

  Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, [JESHUA] die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt Vonnis en VOERT OORLOG in gerechtigheid.

  12 En zijn Ogen waren een Vuurvlam en op zijn hoofd waren Vele Kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. […] 14 (NBG51) En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.

  15 En uit Zijn Mond komt een scherp Zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. [Zie ook Psalm 2] 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

  Het beest Rome en zijn profeet Mekka overwonnen…Openbaring 19:17 En ik zag een engel staan op de Zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle Vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend [Jesaja 63] en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. enz.

  Het beste komt nog…Een Duizendjarig Vrederijk Met Jeshua als Koning der koningen.

  Psalm 2, 11 en 101, Micha 4 en 5, Zachariah 14 en Openbaring 20.

  Eindelijk Gerechtigheid!!! 2 Petrus 2 en 3. Shalom. Ramshoorn.

 19. Hallo lieve broeder Michaël
  Dank je wel voor je lieve woorden, met betrekking op je broer.

  Zulke woorden, toen van jou over je broer Christiaan, dat raakte mij.
  Vooral mensen die sterven, en dan zo’n vertrouwen in hun Heere Jezus.

  Sterkte hé, met alles Michaël, maar vooral Vaders zegen, kracht en bescherming om je heen.
  En lieve groet van mij, Esther.

  @ Hallo Cor… dank u wel voor uw leuke reactie.
  Als we eenmaal allen bij de Heere zijn… zal ik Hem niet inpikken hoor.
  Maar ik moest wel lachen om die woorden van u.
  HIJ is voor ons allen.

  @ Hallo allen… met regelmaat, komt die vraag… ”Is Jezus God…???”””

  Heel bijzonder… hebben velen het goed, ondanks dat er verschil in de antwoorden zitten.

  Ramshoorn heeft óók gelijk… met al die teksten over de verhouding Vader en Zoon.
  We kunnen het allen lezen.
  Alleen, ging het om de korte tijd dat Hij, Jezus mens was.
  Juist dáár lezen we het meeste over de Vader/Zoon verhouding.
  Hij heeft alles afgelegd, en werd mens.

  Maar… er zijn ook her en der teksten over de drie-eenheid.
  Dan heb ik het niet over de drie-eenheid vanuit de rkk.

  De mooiste vind ik nog uit Jesaja 9 : 5, “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam… Wonderlijk, Raadsman, Sterkte God, Eeuwige Vader, Vredevorst”.

  Vooral de benamingen ” Sterkte God, Eeuwige Vader” … doen het bij mij.

  En één tekst uit 1 Timotheüs 6 : 15-16…..héél bijzonder om te lezen.
  ” De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en in een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen”.

  Dit zijn teksten, die mij persoonlijk stil maken. Leg zoiets maar uit aan een ander.
  Wij hoeven het ook niet te snappen, dat kunnen wij nooit en het brengt zo vaak, ongemerkt verdeeldheid onder elkaar.
  Niet begrijpen… God de Vader wil alleen dat wij geloven.

  Wij kunnen de essentie, de macht en grootheid, de éénheid van de Vader/Zoon/Heilige Geest absoluut NIET in een menselijk hokje plaatsen.

  Mooie uitleg, fijne teksten van jullie … Je zou zeggen… we hebben allemaal gelijk.
  De Heere Jezus is het allemaal.
  En begrijpen zal ik wel nooit.
  Ik geloof het.

  Vaders zegen om jullie allen heen.
  Lieve groet, Esther.

 20. Nu snap ik opeens waarom satan maar doorgaat met vernietigen van mensen. Ik dacht altijd, waarom gaat satan door met moorden als die weet dat hij toch gaat verliezen van Christus. Dan is het toch een hopeloze zaak? Ik zou mijn boeltje pakken en het opgeven.

  Maar satan is absoluut niet zonder hoop (jammer genoeg!). Nu snap ik ook opeens de “Georgia Guide Stones”, waarbij er op dat duivels altaar staat dat de mensheid moet worden teruggebracht tot 500 miljoen mensen.
  Satan moord mensen uit met een doel. En dat doel staat hieronder beschreven.

  —-De appointed time: de tijd van de zichtbare wederkomst van Christus——

  Zet nu de beoogde Bijbelteksten in het engels zodat het beter zichtbaar is:

  Dan. 8:19 He said: I am going to tell you what will happen later in the time of wrath, because the vision concerns –the appointed time—- of the end.

  Dan. 11:35 for it will still come at —–the appointed time—–

  1 Cor. 4:5 Therefore judge nothing before —-the appointed time—-; wait until the Lord comes.

  Mat. 8:29 What do you want with us, Son of God?” they shouted. “Have you come here to torture us before —the appointed time—–

  Dan even weer in het NL de tekst van Mat. 8:29
  28 En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan.
  29 En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen —-voor den tijd?——

  Het gaat mij om God die een tijd heeft gesteld wanneer Zijn Zoon Jezus Christus zichtbaar wederkomt naar de aarde. En zelfs deze demonen/duivels weten van die —appointed time—

  Satan weet wanneer zijn tijd zal komen, ook hij is niet dom, als mensen al aanvoelen dat de eindtijd is genaderd.
  Satan wil —the appointed time— uitstellen en het liefst denk ik afstellen, zodat satan aan de macht kan blijven.

  Bewijstekst hiervoor:
  Dan. 7: 25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen,

  Jep, satan zal menen —the appointed time and the law— te veranderen.

  Heeft satan dit gedaan door de shabbat te veranderen in de zondag? Welnee! Want daar zou satan niks mee opschieten! Satan wil tijd winnen en —-the appointed time— uitstellen.

  Nu staat er het volgende: TOTDAT de tijd der heidenen vol is.
  Rom. 11: 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 26 En alzo zal geheel Israel zalig worden;

  Satan wil niet dat de volheid der heidenen ingaat in de gemeente Gods! Want dan komt Christus zichtbaar weder
  Dus wat gaat satan daar aan doen? Juist oorlog voeren, mensen uitmoorden, ziek maken en doden met vaccinaties, zodat de volheid der heidenen niet in kan gaan. Daarom is satan ook voor de-populatie, want hoe meer mensen op aarde, des te groter de kans is, dat een aan aantal van hen in God gaan geloven.
  Daarom is de-populatie er bij de mensen ook ingeramd, omdat er teveel mensen zouden leven op deze planeet, wat niet goed is voor de planeet aarde, ja ja!

 21. @Ramshoorn
  Blij je reacties te kunnen lezen en je liefde voor Israël en Jacob 🙂
  De ramshoorn werd op twee momenten bespeeld, in oorlogstijd en bij feestdagen:

  Men blies op een ramshoorn om te waarschuwen bij gevaar. Als de ramshoorn tijdens een veldslag klonk, betekende dat een oproep tot de strijd, of het was een teken om terug te keren naar huis.
  Bij verschillende godsdienstige gelegenheden blies men op de ramshoorn om op te roepen tot boetedoening, zoals op de eerste dag van het nieuwe jaar (Leviticus 23:24) en op Grote Verzoendag (Leviticus 25:9).
  Daarnaast noemt de Bijbel het feest van nieuwemaan en vollemaan als momenten waarop de ramshoorn klinkt (Psalmen 81:4). Ook tijdens de zalving van een koning werd er op dit instrument geblazen.

  Shalom

 22. @Key @Michael. Dank voor uw welsprekendheid en meedenken in een onderwerp dat al 17 eeuwen bezighoud eh scheidt. U geeft beide goede voorbeelden, maar wat is de volle waarheid in deze?

  1* Voor mij gelden vooral de uitspraken gedaan in Psalm 2 van JHWH over de Zoon en Jesaja 9 Een Zoon is ons gegeven – De uitspraak van JHWH toen Jeshua door Johannes de Doper gedoopt werd: Dit is mijn Zoon – De uitspraak van JHWH op de berg der verheerlijking toen aan Jeshua Mozes en Elia verschenen, Dit is Mijn Zoon hoort naar Hem, met de vele andere teksten die ik vond in de Bijbel dat Jeshua van zichzelf getuigde dat Hij de Zoon van God is doorslaggevend.

  Jeshua is de volmaakte Zoon die de wil van de Vader op planeet aarde tot in de puntjes zal uitvoeren. Hij zal Koning worden in Jeruzalem en van daaruit over de gehele aarde voor duizend jaar. Zachariah 14, Openbaring 14 en 19 en 20. Daarna zal Hij zich onderwerpen aan God de Vader zoals Paulus dat zo doeltreffend beschrijft in 1 Corinthe 15:20-28. Opdat God zij Allen in allen.

  Vanmorgen las ik in Johannes 5:17 Maar Jeshua antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. 18 Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de Sjabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.

  19 Jeshua dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.

  20 Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem Grotere Werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. 21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.

  22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het Gehele Oordeel aan de Zoon gegeven, [Zie Mattheus 25 Jeshua oordeelt de volken] 23 Opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. Joh. 3:16-36.

  Dank ook aan Allen die hierover meedenken, meeschrijven.Vaststaat: Israel zal tot HOOFD der volken worden. Deut. 28:1-12 – Jeremia 31:7 – Jesaja 60 – Zachariah 14 en Openbaring 7, 14 en 19. Shalom. Ramshoorn.

 23. @Key
  Dank u voor uw reactie, u had enkele vraagjes voor mij.
  Over het waarzeggen met thee bladeren.
  Ik vond dat toen ik het las wel grappig:-)
  Maar ik kan je daarin geruststelling geven dat ik mijn informatie niet heb door het raadplegen van thee bladeren .
  Immers God van Abraham Izaak en Jacob verbied waarzeggen en het aanroepen van onreine geesten.
  Dus die dingen doe ik niet.
  Je vroeg om bewijs over dat kind?
  Als dienstknecht van Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth dien ik u hetzelfde antwoord te geven als Hij nl.
  Gij zult niet meer ontvangen dan het teken van Jona aangaande mensen die naar bewijs vragen en Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth voor ons deze vraag beantwoord heeft.
  Het teken van Jona is de bijbelse verwoester planeet x die iedereen spoedig met het blote oog aan de hemel zal aanschouwen een tweede zon die verwoesting zal brengen op aarde waarbij we die kunnen lezen in de bazuinen van het boek openbaring.
  Je vraagt waar ik mijn informatie vandaan heb?
  Wel ik leef volgens de 10 geboden en vier de joodse bijbelse feesten en bid elke dag tot God voor de uitleg.
  Dus ik weet het gewoon danzij God maar blijf een zondaar die dagelijks vergeving vraagt.
  Hopelijk ben je niet boos op mijn antwoorden.
  Weet je we zitten met vele vragen over de eindtijd en als de roeping van de 2 getuigen begint zullen al die vragen dan door hun beantwoord worden.
  Tot dan dienen we te geloven zonder dat je iets ervan kan bewijzen.
  Het is goed dat je mij toetst en twijfelt, ik zou het omgekeerde ook doen.
  Weet je het draait niet omdat kind van openbaring 12 of om de 2 getuigen maar het draait om God van Abraham Izaak en Jacob en Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth en de Heilige Geest.
  De Eer komt alleen aan God toe.
  De 2 getuigen zijn slechts mensen van vlees en bloed die de Wil Van God zullen uitvoeren en de Eer aan God zullen geven.
  Richt je geloof op Koning Jezus De Zoon van God want Hij is het die Red.
  Shalom

 24. “Nique schreef:
  04/10/2021 om 7:37 am
  Sinds mijn laatste gesprek met een dominee ‘ontdek’ ik steeds meer berichten over misleiding door mensen die daarbij de bijbel hanteren. Ik ben God dankbaar dat hij mij de Waarheid laat zien en dat ik deze ook daadwerkelijk zie.”

  Beste @ nique,
  Als ‘ontdek’ zijn in zekere zin gericht op mijn “Ik begrijp waarom je boos bent, maar ik ben blij dat je het kon zien. Wat anders zal ons bevrijden, behalve de waarheid? Voor elk individueel ding, op elk moment (voor zover mogelijk).”, Ik moet zeggen dat ik refereerde aan de ontdekking van deze specifieke waarheid, van dit specifieke gesprek dat je had met deze specifieke pastor, over wie je zelf zegt dat je verrast was. Ik heb niet gesuggereerd of dacht dat je niet weet, misschien veel beter dan ik, de waarheid over de misleiding van vele andere specifieke kerkambtenaren, evenals de waarheid over de zonden van de kerk in het algemeen.

  De link die je geeft op 04.10.2021 om 7: 37 vermeldt de naam Dr. David Martin. Hij bouwde zijn lezing “De illusie van kennis” ( https://rumble.com/vjqm9l-dr-david-martin-the-illusion-of-knowledge-english-1h32m36s.html ) op zulke “briljante” uitspraken:
  “Is het niet leuk, zoals we allemaal kunnen geloven, dat de slechteriken van Rothschild, Rockefeller of sommige andere mystieke organisaties hun geheime plannen hebben verborgen tussen pentagrammen, Kaarsen en ondergrondse ceremonies? Is het geen fantastische tactiek om mensen fantastische verhalen te vertellen zodat ze zichzelf geen echte vragen stellen?
  Iedereen die gelooft dat de wereld wordt geleid door de Rothschilds is in ernstige fout. De wereld wordt gerund door levensverzekeringsmaatschappijen…”

  Volgens hem zijn allen die door de jaren heen en door vele, vele bronnen overtuigd zijn van de belangrijkste rol van de twee genoemde families het slachtoffer van geïnspireerde waanideeën. En wie zit er achter de verzekeraars? En zijn de twee families niet een van de belangrijkste verzekeraars, die bovendien nauwe banden hebben met andere grote verzekeraars? (In het kort, zonder vervuiling van de links naar hun officiële websites hier, het antwoord is “ja”.) En wat zullen we zien of we met grote vissen kunnen doen wat ze met ons willen doen – bekijk ze 24/7/365? Zullen we niet precies zulke “mystieke organisaties zien die hun geheime plannen bouwden tussen pentagrammen, Kaarsen en ondergrondse ceremonies”? Alleen zal het veel enger zijn, en nog meer omdat we zullen zien wie hen beveelt.

  Ook, Dr. Martin, onderzoekt rijkelijk zijn ideeën met bijbelse spreuken, en zegt dit:
  “Ik kan jullie meenemen op een reis door alle grote crises van de mensheid, en jullie zullen ervoor zorgen dat elk van hen georganiseerd is met behulp van deze drie alchemische principes.: 1) het misbruik van de natuur; 2) de ontheiliging van de tempel, de plaats die onze identiteit voedt, en het omzetten in technologie; en 3) valse identiteit, een fictieve hiërarchie die handelt tegen privileges.
  Het kwaad volgt altijd dit pad en je kunt het leren herkennen. Wat is de oplossing? Wij mensen moeten ons wenden tot wedergeboorte en verlichting en dit patroon niet volgen. Daarom wordt de naam Lucifer gegeven aan de duisternis, omdat iemand die geen licht heeft nodig is van verlichting. Licht is een flikkering. De natuur is een flikkering. De natuur is magisch, overvloedig en mooi. De natuur geneest.”
  “Verlichting”, “licht vibraties”, “magische natuur”…Stel je voor, Dr. Martin, als lid van de Raad van bestuur van de nieuwe “witte” wereldorde, geleid door een herboren en verlicht pantheïsme als een wereldreligie, en genereus gefinancierd door de filantropen van Rothefeller (of Rockschild).
  En de rest van wat hij zegt is zeer correct…de overige 95%. Zoals het gezegde luidt: “een druppel hars bederft een hele vat honing”. Maar het kan gaan over iets dat misschien de boze nog meer leuk vindt: waanidee als gevolg van zelfvertrouwen. (Hoewel zo ’n populaire persoonlijkheid, met zo’ n biografie en met zo ‘ n scherpe geest, zulke vreemde oordelen maakt…Ik betwijfel het. Ik, als een eenvoudig persoon van het volk, kan allerlei onzin zeggen, maar hij…)

 25. @ Ramshoorn 04/10/2021 om 9:24 pm

  Beste Ramshoorn,

  Misschien kan ik u beter Mijn mening geven. Die, denk ik, overeenkomt met de uwe. Want ik ben het helemaal met u eens dat Jezus de Zoon van God is, zoals u schreef. Ook uw vraag was duidelijk: Waar zegt Jezus in het NT dat Hij God is. En voor zover ik weet, heeft Jezus dat Zelf ook niet gezegd. Dus ik snap uw stelling.

  Ik vond alleen uw uitspraak van: Kom niet aan met… etc. heel erg onprettig overkomen. Waarop ik u de vraag stelde wat Jezus dan volgens u met die uitspraken zou kunnen bedoelen. Juist vanwege uw: verbod! Dat zit ‘gelukkig’ nu eenmaal in mijn aard : )

  De uitspraken van Jezus zoals in: Johannes 10:30, Johannes 14:7-14 en Johannes 17:11 Geven ‘’mijns inziens’’ juist aan dat de Vader Zijn werk doet via Jezus, Zijn Zoon. Wat voor mij dan weer aangeeft dat God (Niemand heeft ooit God gezien , Johannes 1:18 – want – God is geest, Johannes 4:24) Zichzelf wel heeft laten zien in de belichaming van Jezus Christus, Zijn Zoon. En Jezus wilde dat we Hem (God) zouden herkennen in (Jezus) Zijn werken. ‘’Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.’’ Johannes 14:13c (NBG51)

  Dus eigenlijk zijn wij het gewoon met elkaar eens. Ik vond alleen uw ‘verbod’ zo cru, dat ik u daar wel een specifieke vraag over moest stellen. En ik was ook benieuwd naar uw mening. over die teksten. Maar dat is nu niet meer nodig. Ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken voor uw reactie(s).

  Shalom, beste Ramshoorn. Ook ik ben blij dat u weer ‘meedoet’ op het Geloofsforum.

  Michaël

 26. Correctie van mijn posting van 04/10/2021 om 11:01 pm @ Ramshoorn

  Daarom vroeg u juist wat uw mening dan is
  moet zijn:
  Daarom vroeg ik juist wat uw mening dan is

  Mijn excuus

 27. @ Ramshoorn 04/10/2021 om 9:24 pm

  Beste Ramshoorn,

  Ik had uw andere reacties wel gelezen, en ben het daarin ook mee u eens. Ik snap ook wat u bedoeld over dat één zijn. Zoals we ook kunnen lezen in 1 Korinthiërs 6:17 (NBG51)
  ‘’Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).’’

  Daarom vroeg u juist wat uw mening dan is over de de teksten waar wij niet mee aan moesten komen. En daar heeft u in uw reactie naar mij geen antwoord op gegeven. Terwijl ik daar, zoals ik u schreef, echt benieuwd naar ben. Ikzelf moest namelijk aan het volgende denken:

  Johannes 1:18
  Niemand heeft ooit God gezien

  Johannes 4:24
  God is geest

  En vroeg me dus af wat Jezus dan zou kunnen bedoelen, met de teksten die ik in mijn vorige reactie naar u toe aanhaalde. Zodoende vroeg ik naar uw mening. Want ik vind het boeiende uitspraken. Maar als u dat niet wilt of kunt beantwoorden is dat uw goed recht.

  Shalom!

  Michaël

 28. Inderdaad Key: in het NT zegt Jezus 37 keer (daar heb je dat raar priemgetal weer) IK BEN, waarvan 4 x in Openbaring: IK BEN de Alpha én de Omega!
  Geheel terzijde Key = sleutel! Welk beeld roept deze nickname nu onmiddellijk bij je op?
  Neem even rustig de tijd om dit ‘beeld’ te laten binnekomen… maar het is eerste beeld dat je ‘ziet’ dat van belang is…
  ‘Zie’ je een gewone huissleutel, dan ben je nuchter en praktisch van aard ingesteld… ‘Zie’ je echter een grote gouden sleutel, dan is je hang/zoektocht naar àlle wijsheid héél groot!
  Want ‘sleutel’ staat voor het archetype (cfr. Jung?) van de ‘wijsheid’!
  Tot zover een ‘psychotherapeutisch’ intermezzo 😉 😉 😉

 29. De Hebreeuwse Wortel van David

  Door:
  Dan Livni, Israel Biblical Studies

  google vertaling:
  Een getalenteerde muzikant, dappere krijger, majestueuze koning en de voorouder van de toekomstige Messias. David is zonder twijfel een van de grootste figuren in de Bijbel. Het is geen wonder dat David al 3000 jaar een populaire jongensnaam is. Maar wat betekent zijn naam in het Hebreeuws?

  De naam David komt meer dan 1000 keer voor in het Oude en Nieuwe Testament. Maar in tegenstelling tot andere beroemde bijbelse namen, wordt ons nooit verteld wat “David” betekent. In het oorspronkelijke Hebreeuws verwijst de wortel dvd דוד naar genegenheid, dus David betekent ‘geliefde’. We vinden deze wortel elders in de Schrift. In het Hooglied noemt het meisje haar minnaar herhaaldelijk “mijn geliefde” (dodi דוֹדִי). In Genesis gebruikt Rachel zoetgeurende afrodisiacum “mandrakes” (dudaim דּוּדָאִים) om haar vruchtbaarheid te vergroten.

  Gekoesterd door de Heer

  Is het niet vreemd dat de grootste koning in het oude Israël bekend stond onder de nogal persoonlijke romantische naam geliefde? Niet echt. De Bijbel vertelt ons expliciet dat David geliefd was bij bijna iedereen die hij ontmoette – Jonathan, Saul en het hele volk van Israël en Juda (1 Sam. 18:16). Maar wat nog belangrijker is, de naam “geliefde” verwijst naar Gods liefde voor David. In feite is het vrij waarschijnlijk dat “David” de verkorte vorm is van de volledige naam דוידיה Davidiah, wat “geliefde (David) van de Heer (Yah)” betekent.

  Vind verborgen liefde met Hebreeuws

  Dit is logisch omdat Davids eigen zoon Salomo de tweede naam יְדִידְיָהּ Jedidiah kreeg, wat “geliefde van de Heer” betekent (2 Sam. 12:25). Als je de Bijbel in vertaling leest, realiseer je je niet dat deze vier dingen – David, Salomo, de mandrakes en de bruidegom – met elkaar in verband staan. Alleen in het oorspronkelijke Hebreeuws kun je begrijpen dat deze verband houden met het idee van liefde. Schrijf u in voor onze live, online cursus Bijbels Hebreeuws en herontdek uw liefde voor de Schrift.

 30. @Nique: ik sluit me bij je aan om samen te bidden voor de satanisten, dat ze alsnog mogen inzien dat ze BEDROGEN werden door de tegenstander(s).
  Maar wat ik me altijd blijf afvragen: waarom ‘verkopen’ mensen (van vlees & bloed zoals wij allemaal) in GODsNaam hun ziel (& geWETEN) aan die duivel(s)? Het is volgens mij niet enkel om hèt Geld, dè Macht & dè Roem… ik vermoed (maar ik heb totaal géén zin om dat verder uit te pluizen) dat hun door de tegenstander(s) ook – via een soort van initiatieritus zoals bijv. de vm – iets van een ‘eeuwig leven op een nieuwe aarde’ werd beloofd/voorgeschoteld… Ik kan hun ‘houding en gedrag’ anders niet verklaren… Daarom richt ik mij bij deze rechtstreeks tot hen – want ik ben ervan overtuigd dat hun (s)pionnen of alleszins hun AI ook op dit forum komen rondneuzen – kom tot inkeer AUB… nu het nog kan, en geef dat ‘greintje’ geWETEN dat je van je échte SCHEPPER hebt gekregen alsnog een kans… AUB!

 31. @Ramshoorn, zal ik het maar zeggen?
  Ik ben, Zegt Jezus diverse keren, weet u waar dat voor staat? Mooi zo, dat is het 1e bewijs dat Jezus van zichzelf zegt dat Hij God is.

  Dan mijn antwoord op mijn eigen vraag die ik stelde aan u, @Ramshoorn.

  In Openbaring 1:8 staat de genoemde tekst: “8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige”.

  Bent u het met me eens dat Jezus dit zegt? Fijn! Want er staat “Die was” en dat kan alleen slaan op de dood van Jezus aan het kruis. “en die komen zal” Ja, @Ramshoorn u weet dat Hij komen zal, Jezus Christus is Zijn Naam. En wat staat er dan Ramshoorn? Er staat dat Jezus is de Almachtige. Dat kan niet anders dan dat Jezus= God

  —En daar hebt u uw antwoord waar Jezus zelf zegt dat Hij God is—-

  Kijk ook even naar Rom. 11:36 en Openb. 22:13
  Maar ook in het O.T kunnen we dit vinden. Jes. 41:4 waarbij God de Eerste en Laatste is en….. Jes. 44:6 en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.

  Hoop dat dit genoeg overtuigend voor u is @Ramshoorn?

 32. @Michael. Dank voor uw reactie. Om 8.41 schreef ik vanmorgen aan Ele het antwoord op uw vraag…Kom niet met teksten aan zoals Johannes 17 waar Jeshua verklaart dat Hij één is met de Vader. “”

  Heeft u mijn antwoord aan Ele over het hoofd gezien over Een zijn met de vader?

  Dat geloof ik ook maar dan als Jeshua de gelovige Zoon die in de Voetsporen van zijn Vader treedt. Man en Vrouw die gehuwd zijn, zijn ook één maar zijn toch twee verschillende entiteiten.

  Jeshua heeft altijd van zichzelf verklaard dat Hij de Zoon van JHWH/God was, zelfs toen Hij veroordeeld werd door het Sanhedrin…Mattheus 26:63 En de hogepriester zeide tot Hem:
  Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God.///

  Jeshua is Gods Zoon volgens Psalm 2 en de vele andere voorbeelden die ik reeds gaf ook in het Nw. Testament. De kerken dwalen zeer op dit punt, al 17 eeuwen.

  Lees zelf zijn antwoord verder…JOHANNES 14:28 (SV-RJ) Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is MEERDER dan Ik.
  Shalom. Ramshoorn,

 33. @Ludwig, ik denk zomaar dat je geniaal kan zijn! Want je tekst is inhoudelijk en bedacht geschreven. Ik denk dat vele mensen jou niet kunnen volgen. Ik heb een vraag aan je: heb jij enig bewijs dat er 1 kind voor de zondeval is geboren? Een bepaald geschrift of zo? En dan nog 1 vraag: waarom zouden er als jij gelijk zou hebben, er niet meer kinderen geboren zijn voor de zondeval? Waar baseer je het ene kind op? En waarom zou dat ene kind op aarde komen na 6000 jaar en dan weer opgenomen worden, zonder dat het satan een slag heeft toe kunnen dienen?

  En superknap dat je kon voorzien dat er een pandemie zou komen! Maar weer, hoe kom je erop? Waar baseer je je aannames op.
  Als je het op de kleur van koffieblaadjes doet, prima, maar dan weet ik genoeg, dan kunnen we er niet inhoudelijk over praten. Kom met bewijs Bijbels bewijs alsjeblieft.

 34. En wat de Heilige Drievuldigheid betreft: dit is én blijft een mysterie.
  In Genesis 1.1 staat er in het Hebreeuws ‘Elohim’, dit is een meervoudsvorm en letterlijk vertaald zou dit dus ‘Goden’ moeten zijn, maar het werkwoord ‘schiep’ staat in het Hebreeuws duidelijk in het enkelvoud…. Als dat geen duidelijke ‘hint’ is van onze Schepper(s): God de Vader & God de Zoon & God de Heilige Geest zijn dus wel degelijk één… en daarover hoeven wij onze arme hersentjes niet verder onnodig ‘pijnigen’… 😉

 35. God is Geest en niet Vlees. De heerlijkheid en Liefde van God in Christus Jezus onze Heere.

  Jezus is de Uitstraling van de Vader. Cause de Vader is in hem, en hij in hem.

  Als u mij hebt gezien hebt u de Vader gezien.

  Amen, Jah, Amen

 36. Het is net hetzelfde als men in het OT gaat onderzoeken of Adem & Eva wel allebei een navel hadden? ;)en dan hierover gaat discussiëren… welles/nietes enz.

 37. @Nique en aan allen… ik heb heel de ‘polemiek’ gevolgd, maar kom terug op hetgeen Nique terecht vraagt: Wie was (deze) JEZUS? Ik ken helaas geen Hebreeuws, maar Zijn naam in het Hebreeuws ישוע ‘klinkt’ als YESHUA, wat zoveel betekent als ‘Hij zal redden’.
  Voor mij is dit voldoende om op HEM te wachten én naar Hem uit te kijken én HEM in al Zijn glorie te mogen verwelkomen… wanneer, waar, hoe, hoelaat 😉 enz. interesseert mij echter niet, sorry.
  KISS (= keep it simple stupid 😉 )
  of ook groetekus aan allen 🙂

 38. @ Ramshoorn 04/10/2021 om 8:41 am

  Beste Ramshoorn,

  ‘’Ik daag ieder uit op dit forum om een uitspraak van Jeshua uit het Nw. Testament te tonen waar Hij zegt dat Hij God is. Ik leer graag van u uit een open Bijbel. Kom niet met teksten aan zoals Johannes 17 waar Jeshua verklaart dat Hij één is met de Vader.’’

  Vanwaar deze censuur, beste Ramshoorn? Want nu moest ik meteen denken aan hetgeen u aan Dirk schreef op 20/09/2021 om 7:21 am. U schreef:

  ‘’@Dirk. Is het u wel eens opgevallen hoe Jeshua de Zoon van God zijn discipelen leerde bidden?

  Mattheus 6 leert dat JHWH in het Onze Vader Gebed door Jeshua met Vader aangeroepen wordt en niet met Jehova.

  Ik heb mijn aardse vader ook nooit bij zijn eigen naam aangeroepen maar altijd al Pa.

  Zelfs Jeshua roept God ZIij Vader [Johannes 17:11] aan als HEILIGE VADER!!!
  11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij.

  Vijf keer in Johannes 17 noemt Jeshua God zijn VADER.

  Zonder de woorden van Jezus te censureren, haal ik ze juist wel aan:

  Johannes 17:11 (NBG51)
  Dat zij één zijn zoals Wij.

  Johannes 10:30 (NGB51)
  Ik en de Vader zijn één.

  Johannes 14:7-9 (NBG51)
  Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben.
  Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.

  Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg.

  Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet?
  Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

  Jezus was nu eenmaal geen opschepper, maar Hij gaf wel meerdere hints. Ook sprak Jezus graag in parabelen. En juist omdat Jezus ons leerde om God in het Onze Vader gebed, Vader te noemen. Wat zou Jezus dan bedoeld kunnen hebben toen Hij zei: ‘Ik en de Vader zijn één.’ of: ‘Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.’ of: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’

  Ik ben echt benieuwd wat daarover uw mening dan is. Want met uw opmerking: ‘’Kom niet met teksten aan zoals Johannes 17 waar Jeshua verklaart dat Hij één is met de Vader’’, kan ik geen genoegen nemen. Dat vraagt gewoon om uitleg, en die hoor ik graag van u.

  Shalom !

  Michaël

 39. @diem. Ik kan met u meevoelen. Het protestantisme gelooft in “genade alleen”, maar loopt intussen rond met opgeheven hoofden waaruit het eigen gelijk straalt. Dat verbaast me regelmatig. Dan zie ik de vriendelijkheid en de gemoedelijkheid onder het Katholicisme (aan de vruchten kent men de boom?) en dan vraag ik mij regelmatig af of het protestantisme niet gevallen is in een hoogmoedige valkuil (“Ik heb gelijk”).
  Intussen verandert Christus niet tijdens al die meningsverschillen, en dat is een hele geruststelling. Want alleen op basis van het volbrachte werk van Christus die niet verandert, mogen wij dankbaar de genade ontvangen. Ook de koperen slang van Mozes behoefde geen vijlsels om méér werkzaam te worden.
  Je moet zelfs tot een bewust rationeel besef komen om in te zien dat de gelovige christenen van vóór de Reformatie onmogelijk allemaal heidenen of dwalenden kunnen zijn geweest.

 40. @Cor. Heel hartelijk bedankt voor uw opmerking die hout snijdt: Maar doen wij Jezus niet te kort., lezen wij wel in de juiste context ….Johannes 1 schreef .In den Beginne was het Woord en het Woord was bij God…etc…””

  Wat Johannes 1 beschrijft is correct. Want zoals ik al eerder schreef in Genesis 1:1 wordt Jeshua al als ET Alef-Thaf, de A-Z, het begin en het einde beschreven. Vergelijk dat met Openbaring 1:11 waar Jeshua zich bekendmaakt aan Johannes op Patmos als Alef-Thaf, het begin en einde.

  Zie ook de Zevende brief: aan Laodicéa. [Statenvertaling] 3:14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicenzen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der Schepping Gods. ”

  Ik ontdekte deze waardevolle gegevens van Joodse schrijvers die de Bijbel lezen/bestuderen met/door Joodse ogen.

  @Nique schreef: 04/10/2021 om 3:07 pm….“Van alle vragen die iemand ooit zou kunnen stellen, ben ik ervan overtuigd dat de belangrijkste een eenvoudig onderzoek van drie woorden is: wie is Yeshua? Of zoals vaker wordt gevraagd: wie is Jezus?””

  Petrus gaf het beste antwoord en Jeshua prees hem toen hij sprak: Mattheus 16:16…
  Gij zijt de Masjiach, de Zoon van de levende God!

  Uw andere opmerking: “Al bijna 2000 jaar woedt er een hevig debat tussen rabbijnse Joden en Christenen over de godheid en incarnatie van Yeshua de Messias (Jezus Christus).””

  Als Rabbijnen de TENACH/Bijbel wat beter zouden bestuderen zouden ze moeten weten dat JHWH de Vader is van zijn Zoon Jeshua…Lees maar mee…Psalm 2:7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn ZOON zijt gij; Ik heb u heden verwekt. […] 2:12… Kust de ZOON, opdat hij niet Toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn Toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!

  Jeshua wordt Koning van de gehele aarde, en zal de wereld regeren vanuit Jeruzalem.
  Zachariah 14:9 en Openbaring 14 Jeshua samen met zijn 144.000 Joodse helden allen komende uit de 12 Joodse Stammen volgens Openbaring 7.

  Shalom. Ramshoorn.

 41. Ben blij dat ik katholiek ben en met 1 bijbeluitleg rust vind bij het lezen van de bijbel. 80.000 denominaties in de usa en dat zou de Waarheid zijn? Leergezag van bisschoppen (opvolgers vd apostelen) door Jezus ingesteld en de Synode van Dordrecht door de mens ingesteld. Ga zo maar door.

 42. @Key
  Als we een paar jaar verder zijn in de toekomst kan je zien of mijn analyse waarheid is.
  Als de opname heeft plaatsgevonden en de roeping van de 2 getuigen begint.
  Als de wereld ziet wie de 2 getuigen zijn zal iedereen de juiste uitleg zien en als mijn analyse klopt wie weet denk je nog eens terug aan mijn reacties.
  Groetjes Ludwig

 43. @key
  Dank u voor uw antwoord maar toch nog een opmerking.
  Jezus De Zoon van God werd als kind naar Egypte gevoerd niet naar de Hemel daarom is dat kind van openbaring 12 iemand anders dan Jezus De Zoon van God omdat Jezus de Zoon van God als Kind nooit naar de Hemel is gevoerd maar wel naar Egypte

  Groetjes Ludwig

 44. @Ramshoorn, u zegt: Maar mijn stelling was: Noem mij een Schriftplaats in het Nw. Testament waar Jeshua zelf zegt
  IK BEN GOD!

  Ik wil u een vraag stellen en ja, weer een strikvraag net zoals bij @Jo,
  Wie is degene die zegt: Ik ben de Eerste en de Laatste, de Alfa en de Omega, is dat Jezus of is dat God?

  Graag een antwoord van u, zodat ik uw stelling van hierboven kan beantwoorden.

 45. “Van alle vragen die iemand ooit zou kunnen stellen, ben ik ervan overtuigd dat de belangrijkste een eenvoudig onderzoek van drie woorden is: wie is Yeshua? Of zoals vaker wordt gevraagd: wie is Jezus?

  De manier waarop u deze vraag beantwoordt, heeft invloed op elk aspect van uw leven. Uw antwoord zal uw fundamentele perceptie van God en hoe u spiritualiteit beoefent, vormgeven. Het zal uw gedrag en persoonlijkheid beïnvloeden, afhankelijk van of u zijn voorbeeld en leringen over liefde en vergeving enzovoort volgt of niet. Het zal invloed hebben op de manier waarop je de wereld bekijkt en alle gebeurtenissen die ons omringen, vooral in termen van Israël en de eindtijd. En het zal de basis vormen van je hoop op wat er gaat komen nadat je leven is geëindigd.

  De meeste Joden geloven dat Jezus een echte Joodse man was die trouw was aan de Wet van Mozes en stierf in Jeruzalem, maar noch de Zoon van God noch de Messias was. Het waren zijn volgelingen die hem tot de status van godheid verhieven.

  Vraag een hindoe wie Jezus is en je zal worden verteld dat hij slechts een van de vele zonen van God was die de weg naar het goddelijke bewustzijn kwamen tonen en dat hij naar India reisde om yoga te leren. Mormonen geloven dat Jezus een man was die God werd en de broer is van Lucifer en de echtgenoot van zowel Maria als Martha en de vader van vele kinderen. Jehovah’s Getuigen leren dat Jezus door God werd geschapen en de aartsengel Michaël was voordat hij op aarde werd geboren en dat zijn wederkomst onzichtbaar plaatsvond in 1914.

  Volgens de islam was Jezus niet de Zoon van God, maar gewoon een groot profeet. Hij werd niet gekruisigd, maar zijn beeld werd geplaatst op een andere man die aan het kruis stierf. En wanneer Jezus terugkeert, zal hij als moslim komen en het christendom afschaffen en de antichrist en al zijn Joodse volgelingen doden, maar hij zal zich onderwerpen aan de Mahdi, de Messias-achtige figuur van de islam.

  Zelfs binnen het christendom vind je verschillende meningen over sommige aspecten van de identiteit van Jezus. Voor de grote meerderheid van de christenen is Jezus volledig God en toch volledig mens, die als Messias kwam en onze verzoening voor de zonde werd. Maar liberale christelijke theologen die bekend staan ​​als The Jesus Seminar ontkennen de geldigheid van een groot deel van het Nieuwe Testament en stellen een Jezus voor die niet goddelijk is, niet de verrichter van wonderen, en niet de Verlosser van de wereld. Hij was gewoon een gewone man die in Nazareth woonde.

  Met zoveel verschillende meningen lijkt het redelijk, ja zelfs noodzakelijk, dat we overwegen wat de oorspronkelijke bron – de Bijbel – te zeggen heeft over wie Yeshua is.”

  Helaas zijn er enkele enorme uitdagingen in dit universum en de enige manier om ze te overwinnen is met:

  – Alwetende wijsheid.
  – Alomtegenwoordige dekking over het hele universum zodat er niets langs sluipt.
  – Almachtig vermogen om de beperkingen van tijd en ruimte en spirituele dimensies en zelfs de koppigheid van dwaze mensen te overwinnen.

  Dit zijn dingen die God alleen kan doen. Dit zijn de dingen die Yeshua al voor ons heeft gedaan. Nu hoeven we alleen nog maar te geloven. De implicaties zijn groot. Aangezien Yeshua goddelijk is…

  Hij is niet tevreden met alleen maar goed of religieus te zijn (Matt. 7:22-23). Hij gaat de wereld oordelen (Matt. 25:31-32)

  Hij zal in alle opzichten zegevieren
  – Over de Antichrist (Openb. 19:20)
  – Over onze scheiding van God (Kol. 1:22)
  – Over zonde (Rom. 8:2)
  – Over de dood (1 Kor. 15:54; Openb. 1:18)

  Zijn beloften:
  – Om onze zonden te vergeven (Matt. 9:6)
  – De belofte van onze eigen opstanding (Johannes 6:54)
  – Eeuwig leven (Matt. 19:29; 25:46)
  – Om altijd bij ons te zijn (Matt. 28:20)
  – We komen terug om ons op te eisen en bij Hem te zijn (Johannes 14:3)

  Het staat allemaal in het Boek. Maar het is ook iets dat geschreven staat in de harten van degenen die in Hem geloven. En dat is wat Hij voor ons allemaal wil. De Messiaanse gelovigen van vandaag zijn de mensen over wie Yeshua sprak toen Hij zei: “Gezegend zijn zij die niet zagen en toch geloofden” (Johannes 20:29).

  “Deze zijn geschreven opdat u zult geloven dat Yeshua de Messias is, de Zoon van God; en opdat u gelooft dat u leven zult hebben in Zijn naam.” (Joh. 20:31).

  Bron: http://remnant.net/yeshua1.htm

 46. Ludwig, u heeft een bijzondere manier van naar de wereld/Bijbel kijken/waarnemen.
  Ik denk dat veel mensen die vast zitten in vastgeroeste ideeën, wel wat van u kunnen leren als ze willen. Doch ik kan me ook voorstellen dat uw wereld met uw blik daarop eenzaam is?

  Hoe dan ook, zal proberen wat vragen van u te beantwoorden.

  Deel 1:
  Gen. 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;

  De vraag is of de mens gemaakt is door meerdere Goden (Ons) of 1 God?
  Antw.: zie vers 27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

  Er staat niet dat de Goden de mens schiepen, maar God. Dus 1 God! En die ene God zegt over zichzelf: Ons. Ik kan niet anders dan concluderen dat dit de 3-eenheid betreft.

  Bij je 2e vraag: Is de mens waarbij u uitgaat van Adam, de 1e koning over de aarde?
  28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

  Antw.: Kan je koning zijn over de aarde, of kan je alleen koning zijn over mensen? Elk mens vervult de aarde, en heeft heerschappij over alle dieren, maar zijn wij allen koning, zoals Willem Alexander? Nee!
  En daarmee is ook uw volgende vraag beantwoord. Kain en/of Abel was geen koning over de aarde. En omdat er zo weinig mensen waren, was het een familie mensen, waarbij een koning als staatsvorm er nog niet was.

  Je vraag, of er voor de zondeval al kinderen waren? Nee! Daar wordt geen melding van gemaakt. Pas na de zondeval spreekt de Bijbel over nakomelingen.

  Wat ik een veel moeilijkere vraag vindt om te beantwoorden is dat er in Genesis 1 staat dat God de mens schiep als man en vrouw, en in Genesis 2 staat er dat de mens alleen Adam was, de vrouw werd later geformeerd uit Adams rib.
  Dat lijkt een tegenspraak, heeft iemand daar een antwoordt op?

  Deel 2
  Daar ga je te snel door de bocht Ludwig! Je gaat nu vragen stellen die dus, als je mijn antwoord zou geloven, niet kunnen. Want er is geen kind voor de zondeval geboren. De teksten waar je naar verwijst Gen. 3:15 gaat om Het Zaad Jezus uit de vrouw, en het andere zaad uit de slang: de antichrist.

  De andere tekst waar je naar verwijst Openb. 12:5 is symbolische taal, dat kan je niet zo maar letterlijk overnemen. De vrouw in de hemel staat voor Israel, zij baart een mannelijken zoon, wat is: vanuit Israël is Jezus geboren die de Gemeente-tijd oprichtte voor zowel heiden als Jood. De mannelijken zoon is dus de gemeente die opgenomen/the rapture gaat worden.

  Dan heb je het ook nog over de 7 gemeenten, die weerspiegelen de eerste christenen van 33 na Chr. tot in de eindtijd. Je maakt een denkfout door de 1e gemeente te plaatsen in de tegenwoordige tijd! Die was echt 33 na chr. En de 7e gemeente speelt zich af in de eindtijd.
  Je dwaalt zo ver af van de uitleg die ik je geef, dat ik de volgende vragen in je andere delen niet meer kan beantwoorden.

 47. Ramshoorn. Staat hierin mogelijk een antwoord op de vraag of Jeshua God is?
  https://www.hoshanarabbah.org/pdfs/yeshua_in_ot.pdf

  “Al bijna 2000 jaar woedt er een hevig debat tussen rabbijnse Joden en Christenen over de godsheid en incarnatie van Yeshua de Messias (Jezus Christus).

  Genesis 12:7 YHVH roept Abraham En YHVH verscheen [VTR/ra’ah het gemeenschappelijke Hebreeuwse woord dat betekent zie, kijk, zie, toon, verschijnen, observeren, visioen hebben, zich presenteren, gezien worden] aan Abram, en zei: Tot uw zaad zal Ik geef dit land: en daar bouwde hij een altaar voor YHVH, die aan hem verscheen. (vastgesteld van de KJV) Daar werd God zichtbaar voor Abram en zei… (zoals vertaald in rabbijn S.R. Hirsch’s Genesis commentaar)

  God maakte zich zichtbaar voor Abraham, en zei enz. De hele stress ligt bij deze zichtbaarheid… Verre van zelfs maar het geringste idee te willen geven van hoe God tot Abraham sprak en de uitverkorenen aan wie Hij Zichzelf openbaarde, moeten we nog steeds noteren wat er daadwerkelijk wordt verteld ons hier. De gebruikte uitdrukking zegt dat niet alleen de Stem van God werd gehoord… maar [Hij was] zichtbaar gemaakt voor Abraham (Genesis, p. 231).”

 48. @Sun. Dank voor uw duidelijke antwoorden…Christus is God.

  Maar mijn stelling was: Noem mij een Schriftplaats in het Nw. Testament waar Jeshua zelf zegt
  IK BEN GOD!

  Jeshua maakte zichzelf altijd bekend als de Zoon des mensen. Hij is de Masjiach en de komende Koning van Israël. Zachariah 14 en Openbaring 19.

  Jeshua is vooral de Middelaar tussen JHWH/God en mensen. Galaten 3:20 (NBG51)
  Een Middelaar is niet (de vertegenwoordiger) van één; God echter is één. Deut. 6:4 en Marc 12.

  1 Timoteüs 2:5 (NBG51)
  Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus,

  Hebreeën 12:24 (NBG51) Zie ook Hebr. 8:6…en tot Jeshua, de Middelaar van een Nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

  Zelfs de duivel erkende Jeshua als Zoon van God…Matteüs 4:3 (NBG51) En de verzoeker [duivel] kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Enz.

  Jeshua zelf leert dat de Vader meerder is dan de Zoon…Johannes 14:28 (NBG51)
  Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is Meer dan Ik. “””

  Dus? Shalom. Ramshoorn.

 49. Hallo Ramshoorn

  Ik daag ieder uit op dit forum om een uitspraak van Jeshua uit het Nw. Testament te tonen waar Hij zegt dat Hij God is. Ik leer graag van u uit een open Bijbel.

  Ik wil niet niet uitgedaagd worden., want ik had de zelfde gedachte die u had over is Jezus God….

  Maar doen wij Jezus niet te kort., lezen wij wel in de juiste context ….Johannes schreef .In den Beginne was het Woord en het Woord was bij God…etc…

  Mijn vraag aan u?….Wat had Johannes aan geschriften in zijn tijd….komen wij dan niet uit in het oude testament….want het nieuwe testament en met name zijn eerst gesproken woorden komen regelrecht uit de oude geschriften….Volgens mij wisten de Joden in Johannes zijn tijd heel goed wat de naam van God is…..

  Hieronder een filmpje van Michael S Heiser,….die dit prachtig kan onderbouwen.

  https://youtu.be/EN9GqiAjEYI

  Groet

 50. Beste Ramshoorn,

  U schrijft:
  Ik daag ieder uit op dit forum om een uitspraak van Jeshua uit het Nw. Testament te tonen waar Hij zegt dat Hij God is

  Wat moet ik dan met deze teksten uit de Bijbel, Ramshoorn.

  In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:1,14)

  Christus, die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!” (Romeinen 9:5)

  De grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2:13)

  Onze God en Zaligmaker, Jezus Christus (2 Petrus 1:1)

  Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. (1 Johannes 5:20)

  En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! (Johannes 20:28).

  Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Mattheüs 28:18).

  In vrede,
  Sun.

 51. @Jo, u schreef aan mij: Ik krijg steeds meer de indruk dat je overdrijft in je passie voor Israël.”

  Kunt u een paar voorbeelden noemen waarin ik zou overdrijven?

  Shalom. Ramshoorn.

 52. De zondeval (deel 7) laatste deel einde.
  Dat kind van Adam en Eva van openbaring 12 de eerstgeborene want van Kain en Abel staat niet geschreven dat zij eerstgeborene zijn dat is het kind van openbaring 12.
  Dat kind zal de satan haten met heel zijn hart en ziel en verstand, en uit wraak de kop van de satan willen vermorzelen uit vrije wil en met passie voor Gods Eer.
  Waarom?
  De satan heeft God van Abraham Izaak en Jacob en Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth en de Heilige Geest kwaad gedaan waar dat kind 6000 jaar als kind heeft gewoond in de Hemel bij God.
  De satan heeft Adam en Eva dat kind zijn ouders kwaad gedaan. De satan heeft de broer van dat kind van openbaring 12 nl. Kain zijn andere broer laten vermoorden Abel.
  De satan heeft de zusters laten verkrachten van dat kind van openbaring 12 door gevallen engelen waardoor zij reuzen baarden.
  Al die dood en verderf dat de satan bij dat kind zijn ouders Adam en Eva heeft aangericht bij zijn broers en zussen en de kinderen van zijn broers en zussen maken dat dit kind van openbaring 12 de kop van de satan zal vermorzelen uit haat en wraak voor Gods Eer zonder zijn eigen leven lief te hebben en de dood niet te vrezen.
  De satan heeft angst voor dat kind van openbaring 12 waarom?
  Dat kind is volwassenen en het is bijna tijd en gaat jagen gelijk een jager op de satan om het de kop te vermorzelen voor Gods Eer uit vrije wil en met grote passie.
  Shalom

  Genesis 3
  14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.
  15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
  16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
  17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
  18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.
  19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
  20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.
  21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.
  22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.
  23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.
  24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

 53. De zondeval (deel 6)
  De slang en de leugen.
  God zij dat als zij daarvan aten zij zouden sterven en de slang kwam en zij dat God liegt en zij niet zouden sterven.
  De slang was charmant en deed zich voor als de beste vriend van Eva.
  In ons leven komen wij ook geheim agenten tegen van geheim genootschappen die zich voor doen als onze beste vriend en liegen.
  Neem als ik je een coronna spuit zou willen inspuiten en zeggen tegen jou dat je er niet kan van sterven wetende dat je er wel van kan sterven dus ik zou bewust liegen tegen jou en je spuit die Coronna spuit in en je komt dan te weten dat je ervan kan sterven.
  Zouden jullie dan kwaad op mij zijn omdat ik gelogen heb tegen jou waarbij je kan sterven door mijn leugen?
  Was Adam kwaad op de satan omdat die Eva bedrogen had?
  Was Adam kwaad op de satan omdat hij nu moest sterven door de leugen van de satan?
  Waren Adam en Eva vijanden tot aan hun dood van de satan vanwege die leugen en het proberen doden en kwaad doen van hun eerstgeborene kind?
  Waren Adam en Eva kwaad op de satan dat zij hun andere kinderen kwaad hebben gedaan en verleid?
  Kain werd verleid door de satan om zijn broer Abel te doden.
  Waren Adam en Eva daarvoor kwaad op de satan dat Kain zijn broer Abel doodde als gevolg van de zondeval?
  Zouden Adam en Eva de satan vervloekt hebben in hun hart en gedachten uit haat omdat de satan hun bedrogen had en hun kinderen kwaad heeft gedaan door Abel te laten doden door Kain?
  De dochters van Adam en Eva en de kleinkinderen van Adam en Eva die verkracht zijn door gevallen engelen waardoor zij reuzen baarden (genesis 6)
  Zouden Adam en Eva de satan daarom haten en vervloeken tijdens hun leven na de zondeval?
  Shalom

  Genesis 3
  1De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
  2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
  3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
  4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
  5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
  6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
  7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.
  8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.
  9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?
  10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
  11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?
  12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.
  13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

 54. Nou Jo, ik ben blij dat u mijn vragen graag ontving. Uw antwoord geeft een inkijkje in uw gedachtegoed.
  En ik wil u bedanken dat u hebt geantwoord, uit vrije wil, zonder druk.
  Ik heb voor u niet verborgen met welk doel ik deze vragen stelde. Zodat eenieder, die dat wil, kan zien, waar de schoen wringt voor mij. Om ruimte te besparen en het hier leesbaar te houden zal ik gebruik maken van linken, die uw inzicht weerleggen.

  1) Of apostelen en daarna priesters zonden kunnen vergeven?
  https://www.gotquestions.org/Nederlands/zonden-aan-een-priester-opbiechten.html
  In het Oude Verbond moesten de gelovigen God via de priesters benaderen. De priesters waren middelaars tussen het volk en God. De priesters gaven namens de mensen offergaven aan God. Dit is niet meer nodig. Vanwege de offergave van Jezus kunnen wij Gods troon nu zelf vrijmoedig benaderen (Hebreeën 4:16). Toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel in tweeën, een symbool voor de vernietiging van de afzondering tussen God en mens. We kunnen God nu zelf rechtstreeks benaderen, zonder van een menselijk middelaar gebruik te hoeven maken. Waarom? Omdat Jezus Christus onze grote Hogepriester is (Hebreeën 4:14-15; 10:21), de enige middelaar tussen ons en God (1 Timoteüs 2:5).
  Het antwoord is dus voor mij, dat een priester hierbij niet meer nodig is.

  Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”

  2) Jo, u bent Katholiek nietwaar? Of bent u selectief en verwerpt u, wat u niet uitkomt uit het Rkk? Dan weet u ook het standpunten van uw paus over de vergoddelijking van Maria.
  https://www.christipedia.nl/w/index.php?title=Mariaverering&mobileaction=toggle_view_mobile
  In deze link wordt uitgelegd wat er zo fout is aan die vergoddelijking.
  Nog een toevoeging: knielen voor Maria? Zelfs een machtige engel wil dat er niet voor hem geknield wordt! Geen verering nog aanbidding!

  Maria, altijd maagd. Is dat zo? En dan de Bijbelteksten Matt. 13:55-56 of… Joh. 19:25 of… vergelijk Matt. 27:56 en Marc. 15:40 ??? Hier wordt echt gesteld dat “maagd” Maria nog dochters en zonen had. Dus het pausdom gaat hier geweldig de fout in.
  https://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160:had-jezus-broers-en-zussen&Itemid=93

  3) U zegt dat de ouders van Maria door bijzondere genade van de erfzonde is ontdaan, waar kan ik dat vinden in de Bijbel? Ik vind dat nergens, hoe kan u dan zeggen dat dit tijdens de reformatie overboord is gezet als het nooit in de Bijbel heeft gestaan?

  Zegt niet Rom. 3:21-23 dat allen hebben gezondigd, behalve Hij, Jezus Christus? Er staat niet bij dat Maria ook niet heeft gezondigd, nee er staat allen, incl. Maria.
  https://www.gotquestions.org/Nederlands/onbevlekte-ontvangenis.html
  U geeft zelf toe dat Maria een schepsel is, en ook nog eens een vrouw die geen priester kan zijn, maar wel beweert u dat Maria als godin gezien mag worden in de hemel???

  U heeft het zelf nog over het volgende buiten de Bijbel om: “Uit de profetische prive openbaringen blijkt het dat de Heer het zelf is die aanmoedigt om zich tot Zijn Moeder te richten”. Dus u gelooft buiten bijbelse openbaringen? I rest my case.
  Maar ik wist al dat u buitenbijbelse openbaringen volgde, want de links waar u telkens naar verwijst op Y-T “Die dritte Zeit” komen zelfs Maria met boodschappen door evenals Jezus, met allerlei buitenbijbelse openbaringen. En ook die gelooft u.

  4) U zegt: “Maria gaf dus Haar JA-woord namens de gehele mensheid.
  Daarom is Zij ook als geestelijke Moeder de volmaakste voorspreekster bij De Heer.. en heeft Zij deel aan Zijn verlossingswerk..en kan men tot Haar bidden/vragen ..zoals een kind tot zijn moeder”.
  Nee Jo. Men mag alleen vragen/bidden aan God. Niet tot Maria, een schepsel, wat stierf!
  Jezus deed het zelf voor en bad alleen tot Zijn Vader en gaf Zijn Onze Vader gebed!

  5) Ook de boodschap van Maria aan Fatima is totaal niet Bijbels! En toch heeft het pausdom dit geaccepteerd als van God afkomstig. Kijk eens even hoe korte metten gemaakt wordt met deze boodschap van Maria aan Fatima als onbijbels.: https://www.gotquestions.org/Nederlands/Mariaverschijningen.html

  Weet u Jo, ik geloof niet dat u een slecht mens bent doordat u de RKK aanhangt, maar u bent wel misleidt, en ziet daardoor Bijbelteksten verwrongen. Zo komt u tot uitleg die niet Bijbels is.

  Maar, als u het niet met mee eens bent, wat kan natuurlijk, het staat u vrij om er op te reageren. Zelf denk ik dat het voor mij niet zoveel zin meer heeft om er een hele lange discussie van te maken. Een hele geschiedenis tegen het pausdom is bekend, en te vinden op internet. Het ging mij er alleen om, om u dwaalleer hier aan te tonen/openbaar te maken aan andere mensen.

 55. De zondeval ( deel 5 )
  De vrouw Eva.
  De moeder die de eerste kind baarde van Gods Schepping.
  Wie was Eva voor een vrouw?
  Was zij een liefhebbende moeder?
  Was Eva na de zondeval kwaad op gevallen engel lulcifer ( satan) ?
  De satan had Eva bedrogen met een leugen.
  Hoe reageert een vrouw wanneer iemand haar bedriegt met een leugen en haar kinderen kwaad doet?
  In openbaring 12 staat dat de draak dat kind wou verslinden na de geboorte bij Eva van haar eerste kind.
  Hoe kwaad kan een moeder zijn als je haar kind wil doden en kwaad doen?
  Dus hoe kwaad is Eva geweest op de satan na de zondeval nadat de satan haar kind wou doden en kwaad doen en gelogen had aan de boom van kennis des goeds en des kwaads?
  Waren Eva en de satan grote vijanden van elkaar na de zondeval en wou Eva wraak nemen op de satan in haar hart en gedachten?

  Shalom

  Genesis 2 (statenvertaling)
  18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.
  19 Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.
  20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware.
  21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.
  22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.
  23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.
  24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.
  25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.

 56. De zondeval (deel 4)
  Genesis 2 (statenvertaling)
  7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
  8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had.
  9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads.

  Er staan en stonden 2 speciale bomen in het hof van Eden voor de zondeval.
  In het midden den boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads.
  Zij mochten Adam en Eva van alle bomen eten dus ook van de boom des levens waardoor zij niet konden sterven.
  Maar van die andere boom mochten zij niet eten de boom van de zondeval van kennis des goeds en des kwaads want dan zouden zij sterven.
  De boom van de zondeval of de boom des doods.
  Zorgeloos en onwetendheid over het gevolg van de zondeval als zij van die boom zouden eten.
  Als je tegen je kind zegt de snoepjes en zakjes chips liggen in die kast maar je mag daar niet van eten en je gaat weg en laat je kind alleen bij die kast met snoepjes en zakjes chips gaat jouw kind daar vanaf blijven?
  Alsof je de kat bij de melk zet.
  Zouden jullie het gekunnen hebben?
  Niet eten van de boom van kennis des goeds en kwaad?
  Ik niet want mijn leven is vol zonde geweest en heb vergeving gevraagd voor al mijn zonden bij Koning Jezus De Zoon van God.

  Shalom

 57. De zondeval (deel 3)
  Dus als de eerste gemeente van openbaring Efeze of het eerste schooljaar voor gelovigen welke 7 jaar duurt begon in 1980 dan begint vanaf 1980 ook de jacht op de gelovigen door geheime genootschappen.
  Elke gelovige waarop de Heilige Geest is die schijnt letterlijk als een licht er gaat een auro van helder licht uit zichtbaar voor de heidenen.
  Dus de geheime genootschappen kunnen de gelovigen die in het Boek Des Levens staan identificeren door dat licht aura rondom dat lichaam zichtbaar voor allen.
  Hun taak is hun verleiden en doden te beginnen vanaf 1980 tot aan de opname.
  De gemeente van filadelfia zou eindigen rond eind 2022 maar wanneer de opname plaatsvind weet ik niet God weet het.
  In de gemeente van Sardes word gesproken van witte klederen de schoolperiode 2008 tot 2015.
  De tijd waarin geheime genootschappen de licht gevende gelovigen hebben gedood in het geheim.
  Maar de geheime genootschappen denken dat ze een lincense to kill 007 hebben tot aan de opname.
  Dat kan God weet het.
  De 5 de zegel van openbaring gaat over die lichtgevende gelovigen die witte klederen zullen ontvangen die gedood zijn een verwijzing naar de Gemeente van Sardes en de witte klederen.
  In 2018 en 2019 dacht ik na over die tijdlijn en dacht dan moet eerst de 4de zegel open een wereldwijde pandemie en dacht dan moet de regeringen van de wereld ten laatste beginnen met die pandemie in 2021 of zo.
  Als mijn telling van de 7 Gemeenten zou kloppen moest er iets gebeuren de pandemie.
  Toen was er nog totaal geen sprake van een pandemie en begin 2020 kwam het nieuws bericht uit China coronna en 25 doden per dag.
  Ik herinner mij nog dat ik jubelde van yes yes mijn telling over de Gemeenten van openbaring kan hopelijk kloppen.
  Yes de eindstreep is in zicht
  Yes yes yes:-)
  Als mijn telling van de gemeenten klopt dan zou de opname rond eind 2022 kunnen plaatsvinden?
  God weet het.
  Maar ook dat kind van openbaring 12 moet tussen de heidenen opgroeien tussen duisternis en foltering vanwege de profetie.
  De geheime genootschappen geloven dat het kind van openbaring 12 een einde zal maken van hun wereld van magie en willen daarom kost wat kost dat kind van openbaring 12 dat nu volwassen is doden zodat hun wereld kan behouden blijven.
  Desondanks dat niet klopt want er staat geschreven dat Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth een einde zal maken aan hun wereld met het tweesnijdend Zwaard dat uit Zijn mond komt.
  Dat kind van openbaring 12 is een geboren mensen kind van Adam en Eva en heeft als Meester Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth.
  Dus dat kind is gewoon een mens van vlees en bloed en een dienstknecht van God van Abraham Izaak en Jacob die Gods Wil doet uit vrije wil.
  Dat kind van openbaring 12 zal ook de 2de getuige zijn met Elia openbaring 11.
  Ook zal leviathan de slang gedood worden met het zwaard (jesaja 27:1)
  Een zwaard in de Hemel dat door alles snijd het scherptste en sterkste zwaard in de Hemel.
  Een geheimenis.
  Dat zwaard zal zichtbaar worden wanneer het tijd is om leviathan de slang te doden (jesaja 27:1)op Gods tijd.
  Dit is de eindtijd met geheimenis babylon en geheimenis over het boek openbaring.
  Elke lichtgevenden gelovigen verstaan de codes in openbaring en zien de uitleg.

  Shalom

 58. @Ele. Dank voor uw waardevolle aanvulling over de dubieuze vertaling van Handelingen 20:7 waar in de meeste vertalingen inderdaad leet dat men samen kwam “op de eerste dag van de week”. Echter, in de Griekse grondtekst staat er wat anders, namelijk μια τον σαββατον (mia ton sabbaton), en dit betekent letterlijk “een der Shabbatten”.

  Voor menigeen die het Oude testament niet kent slaat dit nergens en daarom koos men voor de vertaling “eerste dag van de week”. Een Jood daarentegen snapte meteen waar het op sloeg. In Leviticus 23 draagt God de Israëlieten op om zeven Shabbatten te tellen vanaf Pesach en de daaropvolgende dag – de 50ste dus – het Wekenfeest, ook wel Pinksteren genoemd, te vieren.””
  Ele…Dank voor deze sublieme uitleg!

  Ik daag ieder uit op dit forum om een uitspraak van Jeshua uit het Nw. Testament te tonen waar Hij zegt dat Hij God is. Ik leer graag van u uit een open Bijbel.

  Kom niet met teksten aan zoals Johannes 17 waar Jeshua verklaart dat Hij één is met de Vader. Dat geloof ik ook maar dan als gelovige Zoon die in de Voetsporen van zijn Vader treedt.

  Man en Vrouw die gehuwd zijn, zijn ook één maar zijn toch twee verschillende entiteiten.

  Jeshua heeft altijd van zichzelf verklaard dat Hij de Zoon van JHWH/God was, zelfs toen Hij veroordeeld werd door het Sanhedrin…Mattheus 26:63 En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God.

  64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

  En opnieuw bij het kruis Mattheüs 27:43 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

  Markus 14:62 En Jeshua zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.

  Shalom. Ramshoorn.

 59. De zondeval (deel 2)
  In deel 1 hadden we het over het leven van Adam en Eva en hun eerstgeborene kind voor de zondeval.
  (Openbaring 12 en Genesis 3vers 15)
  We hadden het over het erfrecht van de eerstgeborene over de heerschappij, dat kind is voor de zondeval geboren en naar de Hemel gebracht bij God.
  De tijd voor de zondeval en de tijd vanaf de zondeval of de tijd van de heidenen genoemd heeft betrekking op de 7 gemeenten van openbaring.
  De 7 gemeenten zijn tijden en elke gemeente heeft een tijd het is een stappenplan van Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth dat 7 gecodeerde stappen heeft of 7 gemeenten.
  Voor de ontcijfering heb je de Heilige Geest nodig de Sleutel om de tekst over de gemeente te begrijpen.
  Stel dat elke gemeente 7 jaar duurt in de eindtijd en elke gemeente de juiste volgorde is van een stappenplan.
  En stel dat de eerste stap of de gemeente van Efeze in 1980 begon en dat het kind van openbaring 12 dat ongeveer 6000 jaar bij God in de Hemel is geweest en niet ouder is geworden en kind gebleven gedurende 6000 jaar en dat God dat kind van openbaring 12 op aarde heeft gezet rond het jaar 1980? Zodat dat kind van Adam en Eva dat geboren is voor de zondeval kan opgroeien in de eindtijd 6000 jaar later vanaf het moment dat de eerste gemeente van openbaring begint.
  Als elke gemeente van openbaring 7 jaar duurt?
  GOD weet het.
  En de gemeente van filadelfia is de opname gemeente dan eindigd de opname gemeente de tijd op eind 2022.
  Valt de opname ervoor of erna plaats dat weet ik niet God weet het.
  De laatse 7 jaar of laatste gemeente zou dan laodocea zijn vanaf eind 2022 tot eind 2029?
  In de gemeente van thyatire periode van 9-11 2001
  Tot 9-11 2008 gaat dit in openbaring over iemand die zal heersen over de heidenen met een ijzeren staf.
  Waarvan je dit kan lezen in openbaring de gemeente van thyatire.
  Maar ook dat kind openbaring 12 zal heersen met een ijzeren staf over de heidenen.
  Dus dat kind van openbaring 12 is in de periode van de gemeente van thyatire 2001 tot 2008 al opgegroeid tot een volwassene en kreeg in die periode een opleiding gelijk op school om de geheimen van die ijzeren staf en de heerschappij over de heidenen te leren kennen als oefeningen voor later.
  Een geheime universiteit school wij de Onderwijzer God Persoonlijk is.
  De 7 gemeenten zijn dus universiteit jaren waarbij elk schooljaar 7 jaar duurt en Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth je Persoonlijk onderwijst door gebeurtenissen alsof je te midden van een storm die plots komt moet overleven.

  Shalom

 60. @ Ele, ontzettend bedankt voor uw inzicht delen met mij (anderen) over “de 1e dag” in welke Bijbeltekst ik citeerde.
  Wat u zegt is totaal nieuw voor mij, en u klinkt zeer oprecht/wetend.
  Ook hier blijkt dus mijn onkunde over het O.T.

  Ik ga mij er in verdiepen, zoal eerder gezegd: van verschil van inzicht leer ik/je het meest.
  Ik ga voor de zo zuiver mogelijkst waarheid, en dat kan daar ik geen geloofsrichting (bv protestant/katholiek enz.) aanhang, en dus die geloofsrichting ook niet behoef te verdedigen.

  Nogmaals dank voor het nemen van de moeite om hierin licht te laten schijnen!
  Misschien kom ik er nog op terug bij u?

 61. Laten we ons verdiepen in de waarheid en de waarheid zal ons vrijmaken (Johannes 8;32). Voel dat verlangen naar een eerlijker en transparantere wereld. De kwade krachten om ons heen zijn nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest als nu!

  Thans zijn de meeste mensen niet alleen vervreemd van God, maar ze krijgen ook o.a. door de media en het slechte voorbeeld gedrag van veel religies en geradicaliseerde godsdienst fanaten een steeds grotere aversie tegen God (Efeziërs 4;18, Mattheus 7;15 en 20, Romeinen 10;2.) Dit wordt verder versterkt door zo goed als alle wereldse overheden die met de meest bizarre en perverse besluitvorming komen. Prik daar doorheen. Want deze mensen hebben reeds hun ziel verkocht aan Satan!

  Gebruik je hart in combinatie met je verstand en maak de goede keuze tussen de smalle en de brede weg en je wordt er voor beloond (Mattheüs 24;14). Uiteindelijk komt het erop neer dat een mens de keuze heeft om zich zelf en zijn naasten te laten zien dat hij/zei oprecht bezig is de waarheid te zoeken en daar naar te handelen en te leven. Want alles wat je doet wordt gezien en beoordeelt. Dus ook als je je kop in het zand steekt…. Dat is ook een keus, namelijk een die doorwerkt in het heden en in het hiernamaals (psalm 37;4, Hebr. 11;1).

  Bron: https://eindstrijd.eu/ (met een tekening van de brede en de smalle weg)

 62. Sinds mijn laatste gesprek met een dominee ‘ontdek’ ik steeds meer berichten over misleiding door mensen die daarbij de bijbel hanteren. Ik ben God dankbaar dat hij mij de Waarheid laat zien en dat ik deze ook daadwerkelijk zie.

  “satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 2 Korinthiërs 11:13-15

  Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Jakobus 2:19

  Carrie Madej bijvoorbeeld vertelt u misschien wel voor 95% de waarheid. Vergis je niet! Want anders waren zij natuurlijk allang door de mand gevallen. Maar, wat zij daarnaast doen, is de luisteraars normaliseren en programmeren voor wat er komen gaat, om ze op die manier nog volgzamer te maken en in te leiden in de wereldreligie van de Nieuwe Wereldorde.

  GEBED om redding voor satanisten, vrijmetselaars, luciferianen
  ‘Hemelse Vader, in de naam van Jezus bid ik voor ieder mens die vrijwillig satan dient, actief het Christelijke geloof bestrijdt en onze geestelijke leiders aanvalt.

  Ik bid om hun bekering, dat hun ziel gered mag worden, want U hebt geen welbehagen aan de dood van de zondaar. Daarom hebt U ons uw Zoon Jezus Christus geschonken. Zijn bloed heeft voor iedereen de prijs betaald. Ik bid dat U hen doet verlangen naar Uw waarheid en de openbaring van Uw Woord, want niemand kan tot Jezus komen tenzij U hem trekt.

  Ik bid ook om de bekering van degenen die misleid of bedreigd zijn, of die wegens chantage satan zijn gaan dienen. Open ook hun ogen en geef ze de moed om hun kring te verlaten. Dat ze hun geloften aan satan verbreken en een verbond met U aangaan. Bescherm hen dan tegen de wraak van de achtergebleven satanisten.

  Jezus zei: ‘Ze weten niet wat ze doen’ over degenen, die Hem aan het kruis sloegen. Satanisten hebben gekozen voor satan en tegen U, Heer, maar zij zijn verblind. Ik pleit voor hen en bid U dat U hen verlicht met Uw waarheid en hun harten aanraakt, zodat zij zich bekeren van hun heilloze weg, en U hen hun zonden kunt vergeven. Dat bid ik voor iedere satanist – van de hoogste tot de laagste positie. Bevrijd hen uit de greep van de duivel, Vader! Schenk hen Uw genade, en genees hun gewonde harten.

  Breng hen in contact met Christenen, die iets van de liefde van Jezus laten zien. Ik roep tot U, Vader, openbaar Jezus Christus aan hen, bevrijd hen uit de slavernij van de duivel.

  Ik vraag U dit alles in de naam van Jezus, in de heilige verwachting dat U hen gaat redden. Vader, aan U die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

  Bron: https://eindtijdnieuws.com/veel-leiders-van-de-anti-vax-beweging-zijn-gecontroleerde-oppositie-u-moet-dit-weten/

 63. Hoi ,
  De zondeval (deel 1)
  Er is een thema in de bijbel waar ik graag meer over wil weten nl.
  Adam en Eva
  Ze hadden een leven voor de zondeval en een leven na de zondeval, ik wil het met jullie eerst hebben over het leven van Adam en Eva voor de zondeval en hoop dat jullie mij kunnen helpen met jullie inzichten en wijsheid.
  Genesis 1 ( statenvertaling)
  26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
  27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
  28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
  29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!
  30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

  We lezen dat God de mens schiep naar Ons Beeld dus God verwijst naar Hem en Ons maar wie is “Ons”
  Is dat de Drie Eenheid?
  Ook lezen we dat de mens de heerschappij krijgt over de aarde en alle dieren dus is Adam dan de eerste koning die de wereldheerschappij over gans de aarde heeft en gaat die wereldheerschappij over op zijn eerstgeborene zoon of kind?
  Dit was de regel voor de zondeval voor Adam dat hij de heerschappij over gans de aarde krijgt.
  De mens moest vruchtbaar zijn dus gelde dat ook dat Adam de heerschappij over alle geboren mensen op aarde had? Of was het alleen de dieren?
  Dat was de regel voor de zondeval.
  Ook moest Adam vruchtbaar zijn een opdracht voor de zondeval
  Is er dan een kind met Adam voor de zondeval?
  En kinderen na de zondeval?

  Hopend op jullie inzicht hierin
  Shalom Ludwig

 64. @; Ramshoorn, nav. (03/10/2021 om 8:17 pm),

  Je schreef:
  Vergis u niet: Jeshua komt terug naar planeet aarde met grote Macht en Heerlijkheid: Matth. 24.

  Matth.24 betreft het vóórlaatste oordeel in het 6e zegeloordeel..en daarin komt Hij
  inderdaad terug..maar alleen in het [voorbijgaan]..om daarna voor een 3e keer Weder te Komen na het 1000jarig VredeRijk..bij het laatste oordeel.
  In het 6e zegeloordeel komt er [inderdaad] een opname ..maar zoals de katholieke profetieën aangeven.

  Men gaat het begrijpen bij de komst van de engel des Vredes.. in de h.Schrift de Maleachibode.. https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 de Vreugdebode in Jes.52:7-12.
  De opname “van” Jaap Dieleman gebeurt dus in het 6e zegel.
  Misschien wil Jaap Dieleman dit eventueel weerleggen.

 65. @Key, ik heb kennisgenomen van uw schrijven aan Ramshoorn. Graag wil ik daar een kanttekening bij maken.
  In Handelingen 20:7 staat in de meeste vertalingen inderdaad dat men samen kwam “op de eerste dag van de week”. Echter, in de Griekse grondtekst staat er wat anders, namelijk μια τον σαββατον (mia ton sabbaton), en dit betekent letterlijk “een der Shabbatten”. Voor menigeen slaat dit nergens en daarom koos men voor de vertaling “eerste dag van de week”. Een Jood daarentegen snapte meteen waar het op sloeg. In Leviticus 23 draagt God de Israëlieten op om zeven Shabbatten te tellen vanaf Pesach en de daaropvolgende dag – de 50ste dus – het Wekenfeest, ook wel Pinksteren genoemd, te vieren.
  De context maakt ook duidelijk dat Pesach net achter de rug was: “Maar wij voeren na de dagen der ongezuurde broden van Filippi af en kwamen binnen vijf dagen bij hen te Troas aan, waar wij zeven dagen doorbrachten.” (Hand. 20:6, NBG). Het tellen van deze periode van 7 weken/49 dagen wordt in het Jodendom aangeduid als de omertelling. De Griekse grondtekst laat duidelijk zien dat men op Shabbat bij elkaar kwam om het brood te breken, niet op zondag.
  Tenslotte wil ik erop wijzen dat het Grieks wel degelijk woorden heeft voor ‘eerste’ en ‘dag’, namelijk proto/prote en hemera (Strong’s G2250). Via de website https://scholarsgateway.com/search/WH/Acts/20:7 kunt u zich ervan gewissen dat de Griekse grondtekst in Hand. 20:6 daadwerkelijk spreekt over ‘dagen’, maar dat deze term geheel afwezig is in Hand. 20:7 en dus door de vertalers is bijgevoegd evenals de term ‘eerste’. Kwade bedoelingen of onwetendheid?

  Overigens geloof ik wel dat Yeshua God is, want geen mens kan sterven voor de zonden van een ander. Yeshua dient dan ook onze focus te zijn; niet de Shabbat!

 66. Wéés gegroet Key….nav. [03/10/2021 om 1:31 pm] het volgende:

  Je Schreef:
  ..het is een valstrik-vraag, gelooft u dat Maria boodschappen geeft aan de mensheid? Zo ja… moeten we tot haar bidden en vragen, en kan ze zonden vergeven?

  Zo zie ik ze graag: zo’n dynamische uitdagende vraag.
  Ten éérste: Maria kan géén zonden vergeven.. ofschoon ze door Haar staat na Jezus Christus de volmaakste priester zou kunnen zijn ..meer dan welke mannelijke priester..Maria is een schepsel..en een vrouw, het is tegen de vrouwelijke natuur om priester te (kunnen) zijn.

  Ook de valse profeet (maitreya) en de antichrist zijn schepselen.
  Terwijl Jezus Christus van in eeuwigheid geboren is uit de Vader.

  Het zonden vergeven kon alleen de Heer Jezus Christus…maar volgens de h.Schrift gedelegeerd, eerst aan de Apostelen..en doorgegeven door verdere wijding en hetgeen is dan alleen mogelijk op sacramentele wijze, en dan alleen op priesterlijke wijze, die daartoe éérst gemachtigd, gewijd daartoe moet zijn.

  De oudtestamentische offerdienst wordt in het nieuwe testament voortgezet en vervolmaakt..Maleachi 1:10-11..in een nieuw rein spijsoffer, een reine Offerande.
  Dat de oudtestamentische offerdienst wordt voortgezet in de nieuwtestamentische offerdienst zien we ook o.a. in Jeremia 33:18 en Maleachi 3:4…daar de oudtestamentische toestand niet toeliet om een zicht op de nieuwtestament offerdienst te krijgen en te begrijpen is het in oudtestamentische termen uitgedrukt.. ofschoon Maleachi 1:10-11 al een schimmig beeld van het komende laat zien..als indruk.

  Het is logische dat de oudtestamentische offerdienst nooit meer kan terugkeren..zo wel dan heeft de antichrist het een en ander niet goed begrepen in al zijn (valse) smerige duistere intelligentie. 😁

  De ouders van Maria zijn door een bijzondere genade van de erfzonde ontdaan..waardoor Maria in de [natuurlijke orde] gevrijwaard is van de erfzonde.. om gelijkwaardig te zijn aan de Menselijke Natuur van Jezus Christus..die waarachtig God en waarachtig Mens is in persoon… om Hem passend te ontvangen.. helaas heeft de reformatie dat begrip en besef over boord gezet.

  Maria gaf dus Haar JA-woord namens de gehele mensheid.
  Daarom is Zij ook als geestelijke Moeder de volmaakste voorspreekster bij De Heer.. en heeft Zij deel aan Zijn verlossingswerk..en kan men tot Haar bidden/vragen ..zoals een kind tot zijn moeder.

  Daar Maria zonder de erfzondesmet geboren is hoefde Ze ook niet te sterven..en toch stierf ze: …waar-na ze met ziel en lichaam opgenomen werd in de hemel.
  Uit prive openbaringen weten we dat de toenmalige mensheid Haar anders als een godin zouden gaan zien..een Godheid.
  Uit de profetische prive openbaringen blijkt het dat de Heer het zelf is die aanmoedigt om zich tot Zijn Moeder te richten.

  En wat de zondag betreft tegenover de Sabbath is te zeggen dat de zondag de 8e dag is .. de dag van het nieuwe begin.. in de eeuwigheid.

 67. Wilco Vos: Een besmettelijke leugen:

  https://www.youtube.com/watch?v=PlGwi3atDz8

  Kijk voor de uitgewerkte studie met vele bronvermeldingen en toegang tot documentaires en studies op de website:
  https://www.bijbelseoverdenkingen.nl/

  De wetenschap heeft veel aan de weet gebracht.
  Maar wat weten we eigenlijk van dat wat we weten?

  In deze studie denken we na over besmettelijkheid.
  Van Louis Pasteur tot vandaag. Op zijn sterfbed sprak hij over een kiem en de omgeving, wat bedoelde hij en wat kunnen wij daarvan leren.

  Wat heeft de geschiedenis van ziekte en het reageren op ziekte ons te leren?
  Wat hebben mannen als Milton Rosenau, Albert Sabin, Robert Willner, Thomas Cowan, Sally Fallon, Andrew Kaufman, Torsten Englebrecht, Stephan Lanka en Arthur Firstenberg ons te vertellen?

  De info in deze studie is schokkend, maar ook genezend.
  Laat je niet afschrikken, overdenk, toets en help elkaar om de waarheid te verspreiden. Het is van levensbelang!

 68. @Key. Ik ben een bekeerde heiden en werd door het vlijtig lezen van het Oude en Nieuwe Testament een vriend van Israël en Jeshua. Ik leerde kennis maken met de Hebreeuwse Bijbel waaruit de Joodse Jeshua, de zoon van David, de zoon van Abraham [Mattheus 1:1 zijn volksgenoten uit leerde. Mattheus 5:17-20.

  Jeshua ging nooit op zondag naar de synagoge of naar de tempel in Jeruzalem maar naar zijn gewoonte altijd op Sabbat de zevende rustdag. Lucas 6:5. Paulus bezocht ook altijd eerst de synagogen op Sjabbat samen met de Joden en de gelovigen uit de heidenen. Paulus hield samen met al de andere Apostelen al de geboden van de Torah. Handelingen 21:20.

  Het was Constantijn de Grote die de zondag sanctioneerde voor Christenen op 7 maart 321 dit kunt u in de kerkgeschiedenis nalezen. Klik deze site maar aan voor alle details:

  https://zondagofsabbat.com/God-roomse-kerk.htm

  Vergis u niet: Jeshua komt terug naar planeet aarde met grote Macht en Heerlijkheid: Matth. 24.
  Waar dan? Niet in Rome, Mekka of Genève maar in Jeruzalem de stad van de grote Koning.
  Psalm 48, 132, 135 en Mattheus 5:35.

  Ik heb in Jeruzalem gestudeerd en heb 4 reizen naar het Beloofde Land gemaakt. Mijn koffer staat klaar als Hij komt met zijn heilige Tienduizenden 144.000 Joden uit de 12 stammen van Israël [Openbaring 7 en 14.] Ik vlieg dan non-stop naar Tel-Aviv zonder Coronapas en QR-code en zal direct in Jeruzalem aangekomen asiel aanvragen en zien welke plaats Hij voor mij op het oog heeft.

  Ik zal mijn Lied de Koning voordragen wat ik altijd gezongen en gespeeld heb op Orgel en Piano:

  Soon, yes very soon, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King.

  Ik zal met alle gelovigen zingen en dansen: Free at last – great God Almighty-
  we are Free at last!!!

  Shalom. Ramshoorn.

 69. Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd.
  Wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind.
  (Spreuken 10:25 (HSV) Spreuken 10:25 (NBV)

  Een boom in de storm. Zieke en ondiep gewortelde bomen zijn niet bestand tegen de hevige wind. Na een storm ligt het bos vol met dood hout en omgevallen bomen.

  Wie zonder God leeft, heeft geen vaste grond, zegt de schrijver van Spreuken.
  Als er een storm overtrekt, maakt hij geen enkele kans.
  Maar …

  … wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind.

  Betekent dit dat we staande blijven als we goed en eerlijk proberen te leven?
  Nee, uit onszelf kunnen we geen stevige boom zijn.
  Daarvoor zijn we veel te zwak en zondig.
  Het gaat om de grond.
  We zouden meteen weggevaagd worden als we niet geworteld zouden zijn in de Here Jezus.
  Híj is de vaste grond van ons bestaan.
  Hij betaalde onze schuld, zodat wij rechtvaardig zijn.
  Dát houdt ons overeind!

  Wat wordt er precies bedoeld met een storm?
  Je kunt denken aan moeilijke gebeurtenissen in je leven.
  Of aan tijden van strijd in je geloof.
  Er wordt flink aan je geschud en het is moeilijk om op God te blijven vertrouwen.
  Maar met de Here Jezus als fundament van je geloof, kom je door de moeiten heen.
  Hij houdt je staande door zijn kracht en liefde.
  Hij helpt je om te geloven dat Hij alles in orde heeft gemaakt tussen God en jou.

  Sommige bijbeluitleggers zeggen dat de storm het beeld is van het laatste oordeel.
  Ook als je deze verklaring toepast, is dit een rijke Spreuk.
  Als Jezus terugkomt, mogen we vrij en onbeschaamd voor God staan. Zonder schuld.
  Het offer van de Here Jezus is onze zekerheid.
  Hij maakt ons rechtvaardig voor God.
  En ‘… wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind.’
  Voor altijd!

  Zo brengt dit vers uit Spreuken ons een bemoedigende boodschap: als je geworteld bent in Jezus, hoef je de storm niet te vrezen.

  Bron: https://zussenliefde.nl/geloof/2021/05/stevig-geworteld/

 70. Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.
  Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.
  Ik geef je genade, een teken van trouw.
  Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou.

  Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.
  Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.
  Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.
  Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou.

  Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost.
  Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos.
  Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt.
  In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou.

  Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen.
  Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen.
  Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou.
  Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou.

  Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij.
  Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij.
  ‘k Heb alles gegeven , wat jij niet verdient.
  Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend.

  Gedicht van Ronald Lammers

 71. God geeft zijn dienaar Johannes een blik in de toekomst.
  Door middel van visioenen laat God hem achter de schermen van de wereldgeschiedenis kijken.
  De Here Jezus geeft Johannes de opdracht om op te schrijven wat hij ziet.
  De visioenen zijn bijna niet in woorden te vatten.
  Het heden en de toekomst schuiven op een wonderlijke manier in elkaar.
  Soms zijn de beelden angstaanjagend.
  Dan weer onvoorstelbaar heerlijk.
  Het boek Openbaring wil ons bemoedigen: ‘Houd vol, de Here Jezus komt!’

  Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen.
  Een schitterende verschijning!
  De stad lijkt op een bruid die klaar is om haar bruidegom te ontmoeten.
  De bruid staat symbool voor Gods volk, voor iedereen die de Here Jezus liefheeft en bij Gods koninkrijk hoort.
  De Here Jezus is de Bruidegom die zijn bruid volmaakt zal maken.
  Want kijk, in het visioen ziet Gods kerk er oogverblindend uit!
  Geen spoor van onreinheid en zonde, geen rouw en verdriet.

  Maar Openbaring gaat niet alleen over straks.
  Het gaat ook over vandaag.
  Het nieuwe Jeruzalem is immers bezig om te komen.
  De Here Jezus heeft de satan al overwonnen.
  We leven in het laatste stukje van de wereldgeschiedenis.
  Nog even, dan zal Jezus terugkomen en alles nieuw maken.
  De bruid is zich aan het klaarmaken om de Bruidegom te ontmoeten.

  Er is veel werk te doen.
  Voor ieder van ons persoonlijk.
  En voor ons samen, als Gods kinderen.
  Er moet goed voor de kerk gezorgd worden.
  Het evangelie moet verteld worden, verweg en dichtbij.
  En wat is het belangrijk om elkaar vast te houden en te bemoedigen.
  Want dit laatste stukje wereldgeschiedenis kan best zwaar zijn…
  Steeds mogen we tegen elkaar zeggen: ‘Houd vol, de Here Jezus komt!’

  Joh. 3: 16
  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gezonden heeft, opdat een IEDER die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Want degene die niet geloofd is reeds verloren.

  Bron: https://zussenliefde.nl/geloof/2021/05/wij-de-bruid/

 72. @Key… ook ik ben geen Bijbel-exegeet (en wil/hoef dat ook niet te worden) het enige wat mij overhaald heeft om Jezus Christus “in mijn hart” toe te laten, was het feit dat Hij 2 x JA heeft geantwoord op de vraag van het ‘Sanhedrin’ (is het toenmalige joodse hooggerechtshof of zoiets):”Bent U, Jezus van Nazareth, werkelijk de zoon van God?” En toen werd Hij aan de Romeinen ‘uitgeleverd’ onder wie een laffe (?) Pontius Pilatus even zijn handen in ‘onschuldig water’ ging wassen… Allen als je écht de Zoon van God bent, kun je zo’n antwoord geven (tot 2 X toe!), anders hebben we hier te maken gehad met een onschuldige, ‘rebelerende’ schizofreen, dacht ik zo naar mijn beschieden mening.
  En wat het mysterie van de Heilge Drievuldigheid (of Heilige Drieëenheid) betreft… dat is en blijft voor ons mensen (momenteel) een mysterie.
  Zelf stel ik me bij deze de vraag – waarop ik ook geen antwoord hoef te kennen – met de uitspraak van Jezus, enorm lijdend en stervend aan dat verschrikkelijket kruis-marteltuig: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’… Ik wens aub hierover echter geen polemiek te voeren op dit forum…

 73. Sorry Ramshoorn, u bent een Messias belijdende Jood, zeg ik dat goed/klopt dat? Ik ben een heiden die zich heeft bekeerd tot Christus.
  Zoals Vlokje eerder opperde, ik kon hem niet begrijpen daar wij verschillen in onze afkomst, Joods of heiden.

  Ik kan absoluut niet ontkennen dat Joden meer verstand van het O.T hebben dan ik ooit zal hebben!
  Maar andersom zit de zaak wellicht toch anders? heeft u minder verstand van het N.T? Is een vraag en geen beschuldiging!!

  Ik lees Hand. 20:7 En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken,…
  Het was niet Constantijn die de 1e dag als samenkomst instelde, het was er al direct na Jezus dood!

  Dan dat Jezus de Zoon van God is, absoluut waar! Maar toch ook is Jezus=God. De 3-enige God! En daar hadden Joden het zeer moeilijk mee, getuige dat ze Jezus wilden pakken daar Jezus zonde kon/wilde vergeven. (Matt. 9:2) Want alleen God kan zonden vergeven nietwaar?
  Volgens mij zegt u ook dat er geen 3-enige God bestaat. Ik zeg u, het hele N.T getuigt van een 3-enige God. Maar als men het niet wil zien, zal men het ook niet zien.

  Heb in verleden veel tegen/met Jehovah getuigen gesproken, die ook de 3-enige God ontkennen. Heb zoals gezegd niet zoveel zin in een discussie over de 3-enige God, als men wilt, er staat genoeg daarover te vinden op internet met bewijsteksten over de 3-enige God.

 74. @Allen, dank ook aan Nieuw Begin voor het attenderen op Israël zondag. Volgens mij zijn Israël en zondag al 17 eeuwen water en vuur. Op 7 maart 321 werd de zevende rustdag [Sjabbat] van Israël vervangen door Constantijn de Grote voor de heidense zondag. zie Exodus 20 en 31.
  Het vierde gebod van Exodus 20 werd ontkracht. Zie ook Deut. 4:2 en Openbaring 22:18-19.

  De messiaanse predikant begon zijn preek op 17 september in Mevasseret Sion een voorstad van Jeruzalem, op zo’n tien kilometer ten westen van de stad: De meeste mensen accepteren niet dat Jezus God is. Het is onze missie om te wijzen op Hem en tegen Israel te zeggen:
  “Hier is uw God”.’ Heeft hij gelijk?

  Volgens de Bijbel is dat een valse leer want Psalm 2 spreekt over Jeshua als de Zoon van God met de woorden: Vers 6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb u heden Verwekt.
  8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw Erfdeel, de einden der aarde tot Uw bezit. [….]
  12 Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt Zijn Toorn. [Openbaring 19:11-21] Welzalig allen die bij Hem schuilen!

  Toen Jeshua gedoopt werd door Johannes klonk een stem uit de hemel: Dit is Mijn Zoon!!!
  Op de berg der verheerlijking klonk een stem: Dit is Mijn Zoon!!!

  Joden en gelovigen uit de heidenen werden in het Boek Handelingen gedoopt uitsluitend in de Naam van Jeshua: Handelingen 2:38 – 8:16 – 10:47-48 – 19:5-6 – 22:16.

  En wat leert Paulus in 1 Corinthe 15;24 na het Duizendjarig Vrederijk van JeshuaHaMasjiach draagt hij het Koningschap over aan JHWH/God zijn VADER…

  24 Daarna het einde, wanneer Hij [JESHUA] het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. 25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al Zijn Vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.

  26 De laatste vijand, die Onttroond wordt, is de Dood, 27 Want alles heeft Hij aan zijn Voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

  28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem Onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat JHWH/God zij alles in Allen.

  Jeshua zegt zelf tot Nicodemus dat Hij de eniggeboren Zoon van JHWH/God is…..

  Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

  De Kerken verkondigen al 17 eeuwen een dwaalleer. @Allen, wat leerde u hierover?

  Hoop dat Dirk van Genderen ook meeleest.

  Shalom. Ramshoorn.

 75. @Key post 03/10/2021 8:42pm…Ik heb die 2 links gevolgd en heb stukken van deze filmpkes gezien, en ik heb genoeg gezien… Als die ‘boost’-shot (of misschien beter de ‘beest’-spuit) een griezelig ‘ding’ bevat dat ons mensen klaar maakt om aangesloten te worden op een super-AI ‘in the cloud’ dan zijn de mensen die er klaar voor zijn om weldra met dat ‘black goo’ (of zwarte smurrie of satans bloed?) ‘ingespoten’ te worden in/op hun rechterhand OF in/op hun voorhoofd… Grafeenoxide is een ‘chemische substantie’ dat zich bevindt op de grens tussen de organische scheikunde (bijv. ons lichaam) en de ANorganische scheikunde (bijv. een smartprul).
  Griezelig allemaal… Want dat ‘ding’ roept bij mij een walgelijke WEERZIN op, maar ik lijd dan ook aan een lichte vorm van ‘arachnofobia’ zoals wellicht de meesten onder ons?
  Maar waar wij allemaal – zelfs atheïsten kunnen dit niet ontkennen, noch verklaren vanuit een zgn. ‘darwinistische’ visie – mee ‘geboren’ zijn is ons ge-WETEN. Diep binnenin in ons – en het hart is wellicht ‘the place to be’ 😉 – WETEN we het verschil tussen ‘goed’ en kwaad’… enz.
  Iets heel anders nu – van vóór tijd toen ik Jezus hebben gevonden/tegengekomen/aanvaard heb als onze Verlosser – kwam ik volgende tekst tegen op mijn ‘levenspad’, het zijn 3 mantra’s, het sacrament van ONZE nieuwe wereld (niet verwarren met het NWO hé!):
  1. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn kracht en met heel mijn wijsheid breng ik tot uitdrukking datgene wat de mensheid en HET LEVEN dient. Alles wat ik ontvang mag ik ook weer wegschenken om een ander te helpen.
  2. In stilte en vol vertrouwen blijf ik mijn idee voeden, ik zie HET als een perfecte vorm van mijn geest. Ik hoef enkel te wachten tot HET zich manifesteert. Ik besef volledig dat ik mag deelnemen aan het principe ‘overvloed’ en dat iedereen dit kan.
  3. Ik weet dat het UNIVERSUM naar me luistert en dat de universele substantie en de kracht van mijn eigen ziel, elk zuiver verlangen zullen vervullen, waardoor HET vorm op aard zal aannemen.
  Als je nu alle woorden, vermeld hierboven in DRUKLETTERS, vervangt door JEZUS CHRISTUS, wel… dan valt – voor mij toch althans – àlles op z’n plaats!
  Groetekus vanuit Antwerpen

  Maximaal 3 woorden als accenten in hoofdletters, zie siteregels. |Mod.

 76. Gebedsoproep:

  De exploderende gas- en stroomprijzen in heel Europa zijn echt zorgelijk. Zeker voor mensen met een laag inkomen/uitkering die in een slecht geïsoleerde (huur)woning wonen, zij kunnen daardoor met onbetaalbare energierekeningen te maken krijgen. En bedrijven kunnen t.g.v. de torenhoge energieprijzen ook in grote problemen komen. Laten wij bidden dat de energieprijzen weer wat lager zullen worden en de energierekening voor de lagere inkomens betaalbaar zal blijven en bedrijven ook wat meer lucht krijgen.

 77. Jo, het is een valstrik-vraag, gelooft u dat Maria boodschappen geeft aan de mensheid? Zo ja… moeten we tot haar bidden en vragen, en kan ze zonden vergeven?

  Toch graag uw antwoord. Uw antwoord zal laten zien met wie we te maken hebben.
  Toch ben ik niet uit om u van deze site te weren, en dat kan ik ook niet, maar wel om andere mensen te waarschuwen voor uw dwaalleer. Hoop dat u uw dwaling ook zal gaan zien.

 78. Uit Nieuwsbrief 2 oktober 2021, nummer 39 van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO
  Goed Nieuws, ter bemoediging / Het Midden-Oosten

  Beste mensen,

  Deze zondag, 3 oktober, wordt in veel kerken en gemeenten in de prediking en in de gebeden extra aandacht besteed aan Israel. Het is de zogenaamde Israelzondag. Ik hoop dat veel predikanten en voorgangers dit ook doen. Israel verdient onze betrokkenheid, ons gebed, onze steun. Immers, op de vraag in Romeinen 11:1 of God Zijn volk Israel verstoten heeft, klinkt het ondubbelzinnige antwoord: ‘Volstrekt niet!’ Israel is nog steeds Gods volk, met rijke Bijbelse beloften voor de toekomst. Er komt een dag, zegt Romeinen 11:26 dat heel Israel zalig zal worden. Tot het zover is, blijven we bidden om de vrede van Jeruzalem en de bekering van het Joodse volk.

  * Een nieuwe Messiaanse gemeente in Israel
  De eerste samenkomst van de nieuwe gemeente vond plaats in de openlucht.

  In deze week van de Israelzondag is er goed nieuws uit Israel. Er is namelijk een nieuwe Messiaanse gemeente ontstaan. Gods werk onder Zijn volk gaat door. We mogen er getuige van zijn en ons erover verheugen.
  Voorheen noemde ik zulke gemeenten vaak Messiasbelijdende gemeenten, voortaan zal ik ze vaker als Messiaanse gemeente beschrijven.
  Wij spreken immers ook over christelijke gemeenten en niet over Christus-belijdende gemeenten, hoewel we er – als het goed is – wel hetzelfde mee bedoelen.

  Mevasseret Sion is een voorstad van Jeruzalem, op zo’n tien kilometer ten westen van de stad. Met 25.000 inwoners is het één van de grootste en welvarendste steden in de buurt van Jeruzalem. Tot voor kort was er geen enkele Messiaanse gemeente in deze stad. De Messiaanse gelovigen gingen naar gemeenten in Jeruzalem.

  Brenger van het goede nieuws aan Sion
  Afgelopen 17 september vond de eerste samenkomst in Mevasseret Sion plaats van een nieuwe Messiaanse gemeente. De officiële naam van de nieuwe gemeente is ‘Kehila Meshichit Mevasseret’.
  Deze naam heeft een tweeledige betekenis: ‘Messiaanse gemeente van Mevasseret’ en: ‘Messiaanse gemeente die het Evangelie proclameert’. De naam ‘Mevasseret Sion’ betekent immers ‘Brenger van goed nieuws aan Sion’.

  De naam van de stad is afgeleid van Jesaja 40:9 – ‘…U die brengt goed nieuws voor Sion (Mevasseret Sion), klim op een hoge berg… (…) Zegt tegen de steden van Juda: Zie uw God.’ Dat is precies wat deze nieuwe gemeente wil doen.
  De jonge gemeente is de eerste dochtergemeente van de dertig jaar oude gemeente Jerusalem Assembly uit Jeruzalem. Deze gemeente wilde niet maar blijven groeien, maar besloot een dochtergemeente te starten. De eerste jaren zal de nieuwe gemeente nog worden begeleid vanuit de Jerusalem Assembly, met het doel groei naar zelfstandigheid.

  De eerste samenkomst vond plaats in de openlucht, omdat het nieuwe kerkgebouw pas in januari 2022 gereed is. Er waren ongeveer honderd bezoekers aanwezig, onder wie veel kinderen.
  David, één van de voorgangers, opende de samenkomst met de woorden: ‘Dertig jaar geleden begonnen we de Jerusalem Assembly met dertien mensen. Net als onze moedergemeente starten we hier een gemeente met gelovigen uit Joden en heidenen, die geloven dat Jezus onze Messias is en dat redding alleen komt door wat Hij deed voor ons aan het kruis, waar Hij betaalde voor onze zonden.’
  Het eerste lied dat in deze eerste samenkomst werd gezongen, was ‘Dit is de dag die de Heere heeft gemaakt.’

  ‘Hier is uw God’
  De preek werd gehouden door voorganger Tibi Frank, die sprak over Jesaja 40. Hij zei onder meer: ‘We danken God dat deze gemeente al kan starten voordat ons onderkomen gereed is. De gemeente is immers geen gebouw van dode, maar van levende stenen, een geestelijk gebouw. De meeste mensen accepteren niet dat Jezus God is. Het is onze missie om te wijzen op Hem en tegen Israel te zeggen: “Hier is uw God”.’

  Tibi Frank wees erop dat het taalgebruik in vers 9 van Jesaja 40 verandert van mannelijk in vrouwelijk. ‘Er wordt gesproken over Mevasseret Zion, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Waarom? Omdat Hij spreekt tot ons, Zijn bruid. Zo moeten wij worden, een verkondigster van een goede boodschap. Om zonder schroom te proclameren: “Hier is uw God”. Deze boodschap moeten we uitspreken en uitleven, elke dag.
  Jezus zegt dat een stad op een berg niet verborgen kan blijven. Laat dat ook voor ons als gemeente gelden, dat de liefde en het licht van de Messias onder en in ons zichtbaar zal zijn.’

  Inspanning en lijden
  ‘Dit zal inspanning en lijden met zich meebrengen. Het vraagt van ons dienstbaarheid en doorzettingsvermogen. Dat komt ook tot uiting in de slogan die we hebben gekozen: “Samen dienen in geloof en de waarheid spreken in liefde”.
  Moge God ons helpen dit te vervullen, zoals ook Jezus deed. Hij diende in geloof tot Zijn dood aan het kruis, Hij sprak Gods waarheid, maar Hij deed het in liefde, tot het einde. We willen een gemeente zijn die de liefde van de Messias verkondigt en daarnaar leeft. Het vraagt van ons trouw, elke dag, om te verkondigen: “Zie, hier is uw God”.’

  Na de dienst volgden nog enkele toespraken. Meno Kalisher, voorganger van de moedergemeente Jerusalem Assembly, sprak:
  ‘Dit is zo’n verbazingwekkende gebeurtenis, de oprichting van deze nieuwe gemeente. Ik dank God ervoor. Ik bid dat deze gemeente een gemeente zal zijn die “tot Sion” verkondigt.
  We bidden dat deze gemeente sterk zal zijn. Dat u zult standhouden en gegrondvest zal zijn op de waarheid. Dat u het Woord van God zult onderwijzen totdat de Messias terugkomt. Dat u vrucht zult dragen die blijft.’

  Bemoediging
  David Zadok, hoofd van uitgeverij HaGefen en voorganger van de gemeente ‘Grace and Truth’ in Kanot, sprak een kort bemoedigingswoord, aan de hand van 2 Timotheüs 4:2 – ‘Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen (…) met alle geduld en onderricht.’

  Het slotwoord was van Herbby Geer, voorganger van de All Nations Baptist Church en vertegenwoordiger van de Zuidelijke Baptisten Federatie in Israel: ‘We zijn verheugd door de start van deze nieuwe gemeente en we zegenen jullie. Jarenlang hebben we gebeden voor een gemeente in Mevasseret Sion. We willen jullie op alle mogelijke manieren bijstaan en voor jullie bidden. Moge het Evangelie en het licht van Jezus schijnen over iedereen om jullie heen.’ (Bron: Kehila News)

  Ook uit de Nieuwsbrief:
  Weektekst
  Als nieuwe weektekst geef ik u, in deze week van de Israelzondag, Romeinen 11:26 mee.
  En zo zal heel Israel zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

  Een nieuwe week…
  Voor de nieuwe week wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Vertrouw op de Heere Jezus met heel uw hart, zie op Hem, dan gaat Hij met u mee en zorgt Hij voor u, in blijde dagen, maar ook als het leven moeilijk en zwaar is.

  Shalom!
  Dirk van Genderen

 79. Beste mensen,

  Hieronder een profetische link over de demonische aliens, de zogenaamde buitentenaardsen.. die door Gods Engelen uit het heelal gedreven worden tot op de aarde..misschien of wellicht zijn het de (gevallen) “sterren” in Openb.12:4 en Jesaja 14:15..en daarna begint het “1000”jarig rijk uit het onze Vader.
  Ofschoon de 2e link al verderop staat in een reactie behoren deze 2 linken bij elkaar !!
  https://youtu.be/9V1heR6GB-c

  https://youtu.be/4BACB2erJaM

  Het kind in Openb.12:5 is de dorre boom in Ezechiël 17:24.. die in vers 22 op de hemelse hoge verheven berg geplant wordt (Hebreeën 12:22).
  In Dan.7:13-14 wordt hij voor de troon van God de Vader geleid.
  IN Openb.5:7 betreft het Jezus Christus zelf..maar in Dan.7:13 is het een persoon in een positie van afhankelijkheid..want hij [wordt geleid].
  Dit onderscheid is dus als wezenlijk te betrachten.

  Doe jullie voordeel met de onthullingen in de bovenstaande linken ..ook al zijn ze katholiek..overwin jullie aversie !!!

 80. Esther schreef

  Hij IS de WAARHEID.

  Esther., je hebt gelijk….en hoe je dit ook schrijft in grote letters …HIJ IS de WAARHEID….

  Ik bedenk vaak hoe het boven zal zijn., en als ik dan verschillende berichten van jou lees., dan zie ik alleen maar Jezus.

  Dus als ik een beeld mag schetsen en wij allen hier op het forum op de gehele nieuwe Schepping van onze Here Jezus mogen wandelen zoals IN DEN BEGINNE…

  Dan zie ik Esther elke dag op nieuw met de Here gearmd door de hof lopen omdat dit gewoon haar wens is. Stel je toch eens voor Esther dat dit jouw toekomstbeeld wordt. Ga jou vertellen dit is jouw “toekomst”…!!!

  Als je hierover nadenkt en dat geld voor een ieder die werkelijk in Jezus gelooft., dan valt er een bijzonder groot geluk in je hart.

  Het enige probleem is dat we Esther af en toe moeten vragen van mogen wij even met Jezus gearmd lopen….”je krijgt Hem echt wel terug hoor”….little joke….smile

  Ik bedenk vaak hoe het boven mag zijn., ik ben overtuigd dan de enige wens vervuld wordt en al vervuld is door de Here. namelijk het behoud van mijn kinderen…..

  Daarom., vraag en het zal u gegeven worden,…dank de Here zijn verlossing.

  Gezegende zondag….

 81. Jo schreef:
  02/10/2021 om 5:28 pm
  @; Cor.. nav. (01/10/2021 om 11:00 pm),

  Jaap Dieleman en al die anderen proclameren.,,,,,,

  Hallo Jo., ik heb een link onder dit bericht genoteerd, want als ik mijn beleving in een bericht moet verwoorden., dan ben ik de gehele dag bezig.

  Ik vind het bijzonder mooi dat deze pastor een soort van schilderij heeft gemaakt over de eindtijdsperiode. Ik schilder zelf ook en zodra je het penseel vast hebt kijk je naar elk detail om van wat je uit wil beelden. Een kunstzinnig object dus., om Gods Woord in kleur en beeld te verwoorden.

  Er zijn meer videos ter beschikking en ik wens u veel kijkplezier toe., naar wat Gods Woord u openbaar maakt.

  Nogmaals ik kan een heel verhaal hier noteren., maar mijn visie is en blijft mijn overtuiging.

  Het enige punt wat ik wil maken is deze…..niemand weet de dag en het uur., dan Alleen de Almachtige Schepper van Hemel en Aarde..

  https://youtu.be/djqbawHONZo

  Groet en een gezegende zondag.

 82. Wat zijn er veel reacties om op te reageren.
  Het is een opsomming geworden.

  @Beste Jo. U heeft nu bijna tien keer hetzelfde geschreven over het 6de zegeloordeel, de bode en reinigingsoordeel en katholieke achtergronden. Ik begrijp hier niets van, want ik vind geen aansluiting met zoveel andere delen uit de Bijbel over het einde van de tijden. Voor mij brengt u een ‘zwevende stelling’. Dat geeft niet, ik hoef niet alles te begrijpen. Maar het punt wat ik wil maken is dat we al zijn gereinigd door het bloed van Jezus. Dat werk is Volbracht, het is af. Daar hangen geen ‘externe’ of opvolgende reinigingen meer aan. Jezus heeft het voor ons/mij gedragen en God de Vader heeft de losprijs geaccepteerd. Daardoor zijn we vrijgekocht. Het is compleet, daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden.

  @Beste Boris op 02/10/2021 om 10:37 am.
  Helder en duidelijk geschreven. Ik ben het helemaal met u eens.

  @Beste Cor, bedankt voor de bemoediging. Wat prachtige beelden, ik heb Horeb gelijk even weer teruggezocht in de Bijbel. Hier kwam dus het water uit toen Mozes er op moest slaan. Whow, wat moet dat een getuigenis zijn geweest.

  @Beste Anna. Bedankt voor uw liefdevolle reactie.
  Ik denk ook dat dit gebeuren te weerspiegelen is op die vier ruiters. Ze zijn ook in mijn beleving al uitgereden. Die vierde, op het grauwe paard, daar staat in de grondtekst Chlōros (van het element Chloor, dat heeft een vale geel-groene kleur en is zeer dodelijk). Het ‘setje’ van vier ruiters horen bij elkaar, ze geven een opvolging aan. Ik zie het als: 1 misleiding, 2 wegnemen vrede, opstanden, zwaard, 3 extreme voedselprijzen/schaarste, 4 dood en dodenrijk. Als je de evangeliën leest waar Jezus de rede(s) geeft over het einde (Matt.24, Marc.13 en Luc.21) denk ik ditzelfde ‘setje’ te herkennen in zijn opsomming over de gebeurtenissen vooraf aan de grote verdrukking.

  @Beste Nique. Wat leuk om uw ervaringen te lezen dat u de blindheid van die dominee doorzag. Ik denk dat Gods Geest het u heeft ingeven en u nu ‘hongerig’ heeft gemaakt om meer van Hem te mogen ontdekken. Ik denk dat u nog heel veel gaat ontdekken, vooral van Wie Jezus echt is.

  @Beste Key, ik zie dat ook zo, de VN (met WEF) zou wel eens die achtste kunnen zijn, waaruit de antichrist zich verheft. Dat is in Daniel 7 die kleine horen die verschijnt tussen die tien anderen. Door deze horen worden van de tien er drie weer uitgerukt, dat zouden wel eens de VS-Europa-Israël kunnen zijn. De Bijbel geeft op meerdere plaatsen aan dat de antichrist afkomstig is uit het oude Assyrië. Zie ook Daniel 7,8 en 11, Jesaja 10 en Micha 5.

  @Beste Cassandro, bedankt. Helemaal mee eens, daar draait alles om. Onze focus moet op Jezus zijn, Hij zorgt voor ons. Hij heeft ons gekocht en betaalt en reken maar dat Hij zijn ‘aankoop’ koestert en beschermen zal. Zijn liefde voor ons gaat elk verstand te boven. Dus wat we ook bedenken, of welke profetie we ook proberen te doorgronden, Zijn liefde stijgt boven alles uit. En Hij doet daar ook iets mee, Halleluja.

  We leven nu in een tijd dat we afhankelijk worden van Hem, Jezus.
  Het zijn tijden die ons benauwen, het zijn ook de tijden waarin we Hem van heel dichtbij mogen gaan ervaren.
  Allemaal Gods zegen toegewenst, Groet Albert.

 83. Hallo allen, ik weet dat hier hele slimme mensen zijn, wil dit graag aan jullie voorleggen, het gaat geheel mijn pet te boven
  Heb diverse sites gevonden die gaan over de parasiet in het coronavaccin, beschreven ook door XN.
  Gaat over stuf, wat ik nog nooit van mijn leven heb gezien of gehoord: Black Goo, morgelons, biologische dimensies waar demonen zijn, enz.

  Wat in Godsnaam injecteren ze mensen? Gaan deze geinjecteerden open staan voor een demonische wereld, waar ze contact hebben met demonische entiteiten? Ja, het wordt steeds gekker! En toch geloof ik er in. Er is meer aan het handje dan wat we gewoon zien.
  Daar komt ie:
  https://www.niburu.co/het-complot/16609-wat-is-die-geheimzinnige-zwarte-substantie
  https://www.godlikeproductions.com/forum1/message4923067/pg1
  Een hele lange docu, voor mij acra dabra. Maar iets zegt me dat de wetenschap hier heel ver mee is.

 84. Ik denk, neen ik ben ervan overtuigd! dat wij NU nog veel werk hebben te verrichten als ‘getuigen van Jezus Christus’, onze Verlosser! Iedereen die er voor open staat kunnen we het volgende ABC voorleggen:
  A. Aanvaard JEZUS
  B. Belijd je zonden ,en vooral BLIJF GELOVEN in
  C. CHRISTUS
  En geef hen vervolgens een klein ‘opzoekwerkje’ mee om hierover na te denken: Matteüs 11: 28-30 zodat ze erzèlf achter mogen komen dat Jezus de enige WEG, de enige échte Waarheid én het Leven Zèlf IS, cfr. Johannes 14:6 en leer hen om samen het Onzevader bidden, het is het enige gebed dat Jezus Zèlf ons geleerd heeft, en probeer elke zin uit te leggen, vooral in ‘perspectief’ van het huidige wereldgebeuren. Heb vooral geduld, want er is HOOP!

 85. Beste Albert.

  De laatste tijd heb ik hier weinig ( niet geschreven ) wel heb ik steeds meegelezen en de pastorale correspondentie tussen jou en Michaël gevolgd. Fijn en mooi om dit te lezen dank aan jullie beiden. !

  Nu ene schrijven omdat ik je zorgen over het vaccin deel.
  Ik heb er veel over gelezen en ook de patenten die er opzitten was mij bekend en dat verontrustte mij ook.
  Het is voor mijn gevoel nog steeds onzeker , of dit nu concreet het teken van het beest zal zijn maar naarmate er meer kennis komt lijkt het steeds meer die kant op te gaan.

  Wat ik wel denk is dat het huidige gebeuren een manifestatie is van het vierde dier uit Opb 6 . Het grauwe paard.
  Dit rijdt natuurlijk al uit vanaf het begin van de gemeente maar in het verleden was het nog gefragmenteerd, en nu concentreert het zich wel heel sterk op de hele mensheid: De hele wereld.
  Opb 6: 6
  “ En ik zag , en zie : een grauw paard en die erop zat zijn naam was de dood en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd de macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard , met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde” . ( wilde dieren kunnen m.i. ook microscopisch kleine “ dieren “ als virussen zijn )

  Dingen lopen erg door elkaar heen maar ook naast elkaar.
  Of de vaccinatie het teken van het beest is weet ik ( nog) niet maar alle tekenen er rondom lijken steeds meer het net te gaan sluiten.
  Het is en blijft biddend oppassen.
  Als de geopolitiek zich zo blijft ontwikkelen en de sensuur steeds heftiger wordt en de leugens over het vaccin ( die nu beginnen weerlegd te worden steeds verder aan ons opdringt) dan zou dit inderdaad weleens zo kunnen zijn.

  Het lijkt ook alsof de hele wereld zich klaarmaakt voor totale chaos.
  En dat ( de totale chaos) zal de komst van de antichrist waarschijnlijk inluiden.
  Kijk eens naar Amerika ; Biden, black lives matter en The woke groepen de verplichting tot vaccinaties in zieken huizen met als gevolg veel mensen nemen ontslag sommige ziekenhuizen sluiten zelfs.
  Frankrijk met zijn vaccin dictatuur.
  En de terreur dreiging in ons land.
  En ook het cyberaanval gevaar op bedrijven en zelfs ons land dit zal de samenleving zal verlammen. ( vandaag in de krant ) kijk eens naar Australië hoe de mensen daar “ mishandeld “ worden. En Afghanistan…. Enz enz enz

  Het lijkt erop dat in Nederland zelfs ministers elkaar niet meer vertrouwen.
  ( tegenspraak over het vaccin zal de man op gezondheidszorg nog fanatieker maken )
  Heb je zijn uitspraak gehoord richting christenen op de laatste persconferentie.? ( op het einde )
  Dit was pure haat.
  Op een vraag van het ND of het RD.

  Het is wel wonderlijk dat wij dit nu kunnen zien en meemaken.op deze schaal is dit nog nooit gebeurt.
  We kunnen de voetstappen van de Heere Jezus er al in horen en zien.
  We leven duidelijk in de tijden van Noach.
  Hij komt eraan, op Zijn Tijd en op zijn wijze.
  Hij is de grote Koning die de wereld regering over gaat nemen.

  Maranatha Heere Jezus kom haastiglijk.
  Ik hoop en bid dat alle mensen hier op deze site deze verwachting en relatie met de Heere ook mogen hebben.
  Ik zing vaak het lied “ Meine zeit steht in deinen Hände,
  Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir “
  Du gibbst geborgenheid du kannst alles wenden
  Gib mir ein festes herz mach es fest in dir
  Sorgen quälen und werden mir zu gross
  Mutlos frag ich: was wird morgen sein ?
  Doch du liebst mich , du lässt mich nicht los
  Vader , du wirst bei mir sein.

  En dan zijn er nog 2 coupletten. Google het maar eens op YouTube.

  Ik wens je heel veel sterkte met je gezondheid, en met het nadenken over deze dingen.
  En Gods onmisbare zegen toegewenst.
  Shalom
  Anna

 86. Van deze tijd zal later worden gezegd: Zij die hun leven wilden redden het verloren en zij die hun leven (baan, inkomen) verloren, het redden. Al wie volhard tot het eind, zal het halen.

 87. Cor schreef: 02/10/2021 om 11:24 am

  Mijn hoop is dat vele tot geloof komen tot de enige waarheid., zodat ieder behouden is die Jezus aanneemt als zijn of haar persoonlijke verlosser.

  God was., is en zal er altijd zijn.

  Dank u wel Cor… deze waarheid van de Heere Jezus gaat nooit verloren.
  Hij IS de WAARHEID.
  Soms denk ik wel eens… wat is belangrijker, mensen waarschuwen voor de vaccinatie of mensen wijzen op het machtige offer van Jezus.

  Geen vaccinatie … geeft geen garantie of iemand wél of niet gered is Christus Jezus.

  Het bijzondere van alles is dat HIJ voor de grondlegging van de wereld, al zag/wist wie in het boek des levens staat.
  We kunnen waarschuwen voor die rare vaccins… (bij deze en gene al gedaan) terwijl de Machtige God al precies weet wie bij Hem en Zijn Zoon horen.

  Het geeft mij steeds weer, die enorme rust… echt het zeker weten dat alles in Zijn hand ligt.
  HIJ staat overal boven… ook boven allerlei enge prikken.

  Met opruimen van boeken, kwam ik nog een oude boekenlegger tegen… met deze Bijbeltekst..
  Psalm 4 : 9, “GIJ o Heere alleen zult mij doen zeker wonen’.
  Alleen bij Jezus, de Vader en heilige Geest is het veilig wonen.
  Laten we vasthouden aan de Heere Jezus, als nooit te voren, in deze duivelse waanzin.

  Breng al die waanzin in onze gebeden, dat nog velen ja Heere zeggen tegen Jezus.
  Ook hoe wij zouden moeten reageren op mensen, zoals de Heere Jezus wilt.

  Broeder Cor, en jullie allen… laten we bouwen op de Rots Jezus en niet op zand.

  Vaders liefde, bescherming om jullie allen heen.
  Hartelijke groeten, Esther.

 88. Het grote genetische medische experiment/vaccin is lichamelijk maar ook geestelijk LEVENSGEVAARLIJK LEVENSGEVAARLIJK zeer w.s.
  Mogelijk niet 100 % zeker wat ik zeg maar ik zou het risico NIET NEMEN, je eeuwigheid zou wel eens op het spel kunnen staan, je moet wel heel dom zijn om dat risico te willen nemen !

 89. Bedankt @Jo voor je reactie! Ik ken Dante wel maar heb me er nooit erg in verdiept, krijg er altijd een beetje ‘unheimlich’ gevoel bij….
  Denk dat er wel veel van waar kan zijn. Net als het boek Enoch(Henoch)
  Kmoet het filmpje nog zien. Maar is het rooms?? Ik zal het gaan zien, maar heb, sorry voor de roomsen onder ons, er totaal niets mee. Waarmee ik absoluut niet zeg dat ik niks met roomse mensen heb, mijn beste vriendin is rooms, maar met de leer.
  Dat is zo fijn aan dit forum, iedereen; gelovig of ongelovig, wel of geen opname, iedereen wordt gerespecteerd. (Al heeft er weleens een klier tussen gezeten😉😉) daarom had ik ook nog niet eerder gereageerd.

  Xander bedankt hiervoor!! En ook héél erg voor je fantastisch echte nieuws!!!! Eindelijk een eerlijk iemand…! Ben er heeel erg blij mee🙂

 90. Zonder zonde geen genade. Laten we toch beseffen dat het zondebegrip niet als doel heeft splinters te zoeken in de ogen van anderen. Want de oordelen over anderen slaan vaak terug op onszelf. Het zondebesef heeft als doel dat men persoonlijk gaat beseffen geen verdienste te hebben, dan alleen het geloof in het plaatsvervangende werk door Christus. Christus heeft alles volbracht, in onze plaats. Waarom dan nog blijven staren naar de gebreken van anderen?
  Weest dankbaar dat u, om niet, erfgenaam mag zijn! Ontwijk toch al die beuzelarijen over de gebreken van anderen. Dat leidt af van de naastenliefde en het zicht op “de genade alleen”.

 91. @; Cor.. nav. (01/10/2021 om 11:00 pm),

  Jaap Dieleman en al die anderen proclameren dat de opname zal plaatsvinden vóór de Wederkomst bij het [laatste] oordeel.
  Maar vóór het laatste oordeel is er dus nog een andere Komst namelijk de vóórlaatste komst in het 6e zegeloordeel en dat is dus de 2e komst en dan is de Wederkomst bij het laatste oordeel de 3e Komst.

  De 2e komst in het 6e zegeloordeel past niet in het “schema” van de opnametheorie en is dan ook de grote “spelbreker” voor die opnametheorie.
  Helaas constateer ik dat jullie je [afsluiten] voor dit mankement in de opnametheorie ..maar het is beter dat jullie nu teleurgesteld worden ..dan later te staan vóór de harde feiten in het 6e zegeloordeel.. dat een reinigingsoordeel zal zijn.. want ieder mens zal komen te staan (in het 6e zegeloordeel) voor de dan nog aanwezige zondetoestand.

  Jullie verwachten dat je als goed gelovige zomaar opgenomen worden.. dat is een grote vergissing.
  In het 6e zegel wordt, volgens de katholieke profetieën, ieder dan nog levend mens opgenomen in de realiteit van de eeuwigheid.
  De eerder geplaatste linken geven uitkomst in deze.

 92. @ Esther 01/10/2021 om 10:54 pm

  Hallo lieve Esther,

  Wat fijn om te lezen dat de woorden van mijn broer Chris(tiaan) ook voor jou een bemoediging zijn. Dank je.

  Je schreef ook: ”Wat een troost… dat je weet waar je broer is, ondanks het enorme gemis.
  Wat toch heerlijk… vele die ons zo dierbaar waren… zien we weer terug bij de Heere Jezus.
  Wat een feest zal dat zijn… eerst zien we Jezus… dan vele dierbaren…wauw.”

  Dat is het zeker, en zal het ook zijn. We zeiden toen wel eens tegen elkaar: ”Hij mocht al…”
  Bedankt voor je lieve woorden, Esther.

  Ik wens je Vaders liefde om je heen. En heel veel liefs van mij.

  Michaël

 93. @Jo. Waarom vertelt u weer halve waarheden, hele leugens op dit forum? Dante komt in de hel bekende personen tegen, die u verzwijgt.

  Dr. B. Wentsel signaleert in zijn Dogmatiek (1998) dat er ook onder protestanten intussen wel bij tijd en wijle theologen of groepsleiders opstaan die pauselijke allures aannemen.

  Op pausen werd al flink gescholden in de Middeleeuwen. Dante Alighieri (1256-1321) uit Florence stelt in zijn dichtwerk Divina Commedia het ontaarde pausdom zelfs voor als een hoer.

  Dante citeerde gewoon Openbaring 17:5 waar het pausdom beschreven wordt als een HOER: 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de HOEREN en van de gruwelen der aarde [Kruistochten en Inquisitie, Bijbel een verboden Boek].

  Dante beschrijft in zijn gedicht een fictieve tocht door hel, vagevuur en hemel. Uitgerekend in de hel komt hij de hebzuchtige Paus Nicolaas III tegen. De Bibliotheek heeft vele boeken over Pausen die in de Tiber gesmeten werden wegens wanbeleid. Zie boek van RK ex-priester
  Peter de Rosa: Stadhouders van Christus.

  Lees ook het boek: Misdadige Pausen en hun handlangers, van Aat van Gilst.
  Lees vooral het boek: Het Seksleven Van De Pausen een schaamteloos overzicht van de roomse bisschoppen van Petrus tot heden, Nigel Cawthorne, L.A. van Rooijen.

  Gelukkig is de RKK wereldwijd al decennia Zieltogend wegens ontelbare Schandalen. Het is onbegrijpelijk dat er nu nog steeds 2021 roomse gelovigen bestaan, hoewel er bibliotheken vol geschreven zijn over de RKK met ontelbare misdaden van pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters en nonnen.

  Noch onbegrijpelijker is dat zelfs Staatshoofden van veel landen, en geleerde overheidspersonen, Pausen uitnodigen in het Straatsburg Euro-parlement en de VN-New York om te spreken.

  Helemaal Ontstellend is dat zelfs onze Protestantse Koning Willem Alexander al meermalen met vrouw Maxima en kinderen in Rome is geweest en Paus Bergoglio, een Jezuïet, vereerde met hun bezoek!

  Kent koning Willem-Alexander zijn Vaderlandse Geschiedenis niet meer? Is de Koning vergeten dat zijn verre voorvader Prins Willem van Oranje vermoord werd in Delft door de Jezuïet Baltzesar Gerards in 1584?

  Filip II zet in 1580 een prijs op het hoofd van Willem: hij spreekt een ban uit over de Prins, die daardoor vogelvrij wordt verklaard! Degene die de kans ziet hem te vermoorden, zal een bedrag van 25.000 gouden dukaten ontvangen, in de adelstand worden verheven en straffen voor eventueel eerder begane misdaden worden kwijtgescholden.

  Vanaf dat moment was Willem van Oranje zijn leven niet meer zeker. 1584 In Delft Prinsenhof vermoord. Mijn verstand staat stil, ik kan koning Willem-Alexander echt niet begrijpen!!!

 94. Albert en DRM, jullie geven volgens mij beide het antwoord.

  De vaccinatie is niet onschuldig, Bill Gates zei in 1 video dat 10- 15% van de wereldpopulatie kan worden vermoord met vaccins. Dus niet iedereen gaat dood aan de vaccins!!!
  Maar het vaccin, is ook in beeldvorm: de elektriciteitsbekabeling die in het nieuw te bouwen huis wordt aangelegd.
  Daarna behoef je alleen nog maar een elektrisch apparaat (het merkteken) in het stop contact te steken en het werkt.

  Het merkteken heeft dus eerst een voorbereiding nodig, (wat door vaccins gebeurt), dan als 2e het merkteken aanbrengen, en die 2 samen zorgen ervoor dat je voor altijd van God bent afgesloten/verloren bent.

 95. Sorry, ik spring van hak op de tak, maar iets ontdekt over het pausdom.
  Vraag: wie is de valse profeet? En wie is het beest uit Openb. 13. Deze 2 behoren bij elkaar en samen met de draak is het 1 valse drie-eenheid.

  Is een van deze 2, de paus?
  Antwoord: Nee! Zie Openb. 17 in het geheel en dan vooral vers 16. Het beest en de 10 koningen (die regeren voor korte tijd en 3 van hen zal ontworteld worden=7 en in de plaats van hen komt de 8e koning, de alleen-heerser), zullen de hoer haten en haar met vuur verbranden.

  De hoer wordt voorgesteld als de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Denk even aan de paus die overal de wereldleiders ontmoet. Ze hoereren met hem. Het volgende kenmerk is het goud en scharlaken en purper en de beker vol met bloed van heiligen. Ook dit verwijst naar de paus. (En denk dan ook even voor het verdere verhaal hieronder, dat de paus op 31 oktober zijn opwachting maakt bij de VN voor zijn oproep tot de wereld met de klimaat(hoax) en de oproep tot wereldregering) Hier werken ze nog samen, maar dat zal dus niet blijven!

  Dus het beest en de 10 koningen die 1-zijn in macht verwoesten het pausdom/Rome/het babylon.
  Vraag: Is de valse profeet dan het pausdom??
  Antw.: Nee, dat kan niet! Want dan zou de valse 3-eenheid uit elkaar vallen, en…. Openb. 19:20 zegt dat het beest en met hem de valse profeet in het poel des vuurs geworpen worden.

  Vraag: wie zijn dan de 10 koningen? Dat zal de new world order worden, de wereld geregeerd door 10 koningen en dan denk ik heel sterk aan de VN. En uit de VN-wereldregering komt dus de 8e koning, de alleen-heerser, waarvan gezegd wordt, dat die was, niet is en zal zijn.

  Nu is Jezus degene waarvan staat: Openb. 1:8 Die is, Die was, en Die komen zal. Deze teksten lijken veel op elkaar! Maar wat betekent dit?

  Openb. 17:8 luidt: Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

  En op die deze tekst volgt de uitleg:
  9Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen (opm. Rome) , waarop de vrouw gezeten is. 10Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog (opm. Rome, ten tijde van het schrijven van het boek Openbaring) en de andere (opm. 10 koningen) is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. 11En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.

  Als ik het mag zeggen? Het doet me denken aan 1 van de 7 wereldrijken, die was, ten tijde van het schrijven van Openbaringen.
  En… het doet me ook denken aan een wereldleider die dood was ten tijde van schrijven Openbaringen.
  En… het doet me denken dat deze wereldleider van vroeger, bezeten wordt door satan.

  Ik moet dus denken aan een opstanding van een vroeger wereldleider, met het teken van het zwaard. En daarbij moet ik ook heel sterk denken aan het klonen van mensen.

 96. Ter bemoediging,…voor alle gelovigen in Jezus Christus.

  Mijn hoop is dat vele tot geloof komen tot de enige waarheid., zodat ieder behouden is die Jezus aanneemt als zijn of haar persoonlijke verlosser.

  God was., is en zal er altijd zijn.

  https://youtu.be/dscQYFXnONc

  Groet

 97. Ik heb enorme bezorgdheid over het ‘vaccin’.
  Over het eind der tijden staat in de Bijbel geschreven dat er een merkteken van het beest gaat komen, zo ernstig dat mensen die het nemen er eeuwig door verloren zullen gaan. Jezus waarschuwt over deze tijd om niet misleid en waakzaam te zijn. De wereld zegt dat we een pandemie hebben en hier is een ‘vaccin’ dat alles weer oplost. De vaccinfabrikanten zeggen dat het vaccin een mRNA-techniek is en niet helpt tegen besmetting (je wordt hooguit minder ziek…) Het RIVM en de Staatscourant schreven dat dit zogenaamde vaccin een experimentele gentherapie is en dat het nog niet volledig getest is, bovendien is niemand aansprakelijk. Een inspuiting die onze genen zoals we die van God hebben gekregen, gaat veranderen. We voldoen dan niet meer aan de blauwdruk van een ‘mens’ (is de losprijs van Jezus ook geldig voor genetisch gemodificeerde ‘soorten’?) Gebeurde iets vergelijkbaars ook niet in Genesis 6, hiervan weten we de gevolgen. Een hoger gerechtshof in de VS bepaalde dat na genetische modificatie ook mensen eigendom worden van de patenthouder. Dan is er een Build Back Better programma die zegt dat we straks niets meer bezitten en gelukkig zullen zijn. Als we door de injecties eigendom van de wereldregeerders worden, wie kan ons dan (opnieuw) vrijkopen?

  @DrM, zou het dan verstandig zijn om mensen gerust te stellen dat deze gentherapie nog niet het merkteken is en we mogen wachten totdat de engel in Opb.14:9 in de hemel zal roepen dat wie het merkteken neemt onder de eeuwige gramschappen zal komen? Wat doen we dan met de zeer dringende oproep van Jezus over misleiding in de eindtijd?

  De media en overheden noemen het een vaccin, een prik. Daarmee maak je het ‘klein’ en lijkt het onschuldig. Zo klinkt het vertrouwd want we kregen als kind ook een prik.
  Wie even wat verder zoekt zal zien dat dit ‘vaccin’ helemaal geen vaccin is, het is een nieuwe techniek van gentherapie die nog nooit op mensen is toegepast. De inhoud is staatsgeheim (waarom?). Niemand weet de uitkomst op langere termijn. Volgens veel verslagen van ECHTE erkende wetenschappers gingen alle dieren dood bij dierproeven. Nu moet de hele wereld met dit product worden ingespoten, zelfs kinderen! Overheden oefenen enorme druk uit om je in te laten spuiten (waarom?). Voor mij is dit alles een duidelijk bewijs dat het uit de koker van satan/antichrist komt. Het ‘vaccin’ heeft niets met gezondheid te maken, het is een politiek vaccin wat alles te maken heeft met controle en onderwerping. Ook al is het misschien nog niet in de definitieve vorm (de track & trace zal nog verder ontwikkeld worden), is het ‘vaccin’ voor mij overduidelijk al het merkteken van het beest.

  Groet, Albert.

 98. Beste @ nique,
  Ik ben blij voor je, over wat je deelt uit het gesprek met de pastor.
  “IHoe kan het dat emand die haar hele leven heeft ingericht op het geloof, de waarheid niet ziet van wat er gaande is?” – Grote vraag. En hoeveel van zulke mensen zijn er in de hele wereld? Mensen van het geloof, voor tientallen jaren, dagelijks het Woord van God toe te spreken, het verspreiden van het Woord van God. Op basis waarvan zij als Gods werkers worden beschouwd. En er was niet zo ‘ n serieuze teststeen om hun waarheidsgetrouwheid van geloof te testen, tot 2 jaar geleden, een plan voor de vernietiging, slavernij en genetische modificatie van het menselijk ras letterlijk ontwikkeld, die vanaf het allereerste begin tot op de dag van vandaag dagelijks wordt blootgesteld door een groot aantal sites. Er is hier geen vergissing: in deze hoeveelheid vrij beschikbare informatie, is er geen excuus voor de onwetendheid van de gemiddelde persoon, om nog maar te zwijgen van zeer intelligente mensen, zoals ik geloof dat de meeste dienaren van God.

  Wat er gebeurt is zo frapant dat een persoonlijk standpunt over deze kwestie een eenduidig antwoord is op de vraag “Wie dient wie?”. Iemand zou kunnen denken als uw genoemde pastoor, omdat: 1) Hij verdwaalde in propaganda; 2) Hij was bang voor zijn toekomst na het zien van de verwijdering van dissidenten; 3) Hij dient vuile samenzweerders. (Ik kan geen andere verklaring bedenken.) Hoe kijken we naar gewone mensen en seculiere mensen die zichzelf bedriegen of laf instemmen, en naar duidelijke dienaren van het kwaad? Hoe, hier, en overal rond alternatieve sites en forums, uiten we onszelf over hen? En hoeveel meer moeten we praten over Gods dienaren, die ware menselijke gidsen zouden moeten zijn, geroepen om de leken op het juiste aardse pad te leiden en de ziel te helpen het eeuwige leven te bereiken? Zijn sommige van de bovenstaande drie aanvaardbaar voor hen?

  Ik begrijp waarom je boos bent, maar ik ben blij dat je het kon zien. Wat anders zal ons bevrijden, behalve de waarheid? Voor elk individueel ding, op elk moment (voor zover mogelijk).
  Ik wil je iets makkelijks vertellen wat mij is overkomen. Ik stelde een vraag aan een persoon die vloeiend is met het woord, en hij gaf geen antwoord, maar – bekroond met 7 verbazingwekkende doelen – raadde me aan om het levende Woord te lezen. Hij voelde zich onaangenaam, misschien beledigend, dat een persoon die het Woord niet kende met hem sprak. Voor mij is dit niets, maar ik vraag me af: het criterium van wat is een uitstekende kennis van het Woord? Wat laten ze ons zien in daden, in termen van het onderscheiden van het levende kwaad dat ons dagelijks heeft vergoten in de afgelopen 2 jaar, vele herders die het Woord uit het hoofd kennen? Is het goed als ik alle Schriftteksten ken, maar in geen geval maak ik onderscheid tussen werelddemonen en, of passiviteit, omdat ik mijn kudde niet waarschuw, of actieve hulp bij het nemen van vergif, en het pad naar vernietiging leid?
  Retorische vragen.

  “Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.” Mattheus 5

 99. @; Moeke.. nav. (01/10/2021 om 9:01 pm),

  Ook Dante gebruikt het getal 5 om de Messo di Dio te duiden, de boodschapper Gods ..hij is de Maleachi 3:1 bode die vooraf gaat aan de Komst van de Drie-Ene God in het 6e zegeloordeel, Openb.6:12-17.. hij komt in de geest van Elia.
  De Messo di Dio duidt hij ook aan met het getal: de 510 en 5 (5-10-5) ..eveneens te begrijpen en op te vatten: 5 talenten..om 10 talenten te maken..om uiteindelijk de 5 te bezitten, feitelijk een 3 voudige genade.. feitelijk het werk van God.

  Misschien weet je wie de dichter Dante (Alighieri) is.
  In zijn 3 voudige visioenen als zieletochten door de hel (1Samuel 2:6)..het vagevuur en de hemel doet hij in elke tocht een profetische voorzegging.
  De betreffende “betitelingen” betreffen een en dezelfde persoon.

  In de hel heeft hij het over het doden van de hoer en de reus..de hoer is de valse profeet en de reus is op te vatten als hetgeen wat in Openb.17:11-14 staat.
  De hoer en de reus worden gedood door iemand die hij de -Veltro- noemt.
  Hij is ook wat hij noemt.. de [Wettige] Erfgenaam van het Adelaarsteken = het koningschap. https://www.groene.nl/artikel/nieuw-licht-op-dante#:~:text=Met%20de%20Veltro%20werd%20niemand,en%20het%20onrecht%20zou%20uitbannen.

  De “reus” betreffen de huidige wereldmachten, Openb.17:11-[14] ..die samenspannen tegen de mensheid om een wereldregering te verwezenlijken onder, éérst de valse profeet en later onder de antichrist. .. De Christenheid begrijpt nog niet dat de valse profeet (maitreya) in het [!!! vóórlaatste] oordeel, het 6e zegel gedood wordt zoals begrepen bij Dante en in Dan.7:11 en o.a in Jesaja 66:17.

  In Openb.17 vers 14 wordt het aardse leger van de huidige uitverkorenen begrepen ..inmiddels wordt eenieder door God gevormd..gereinigd en gedisciplineerd door zijn genaden..Jesaja 52:11 !!!
  De volgende link: https://youtu.be/4BACB2erJaM ..betreft een samenvatting van katholieke profetieën ..hierin wordt verwezen naar het 2e beest (de valse profeet) wat bevestigd wat ik in mijn eerdere reacties betoogde.

 100. Meerta en anderen. Hartelijk dank voor jullie reacties. Net als Meerta proefde ik begin vorig jaar dat de Heilige Geest me waarschuwde dat ik naar de waarheid moest zoeken. En laat dat iets zijn dat ik leuk vind om te doen: zoeken naar informatie. Ik begon met het zoeken naar informatie over de mondkapjes en virussen, op medische sites. Ik heb toen mondkapjes gekocht die virusdeeltjes tegen kunnen houden. Toen ik vernam dat je deze niet mocht gebruiken wist ik eigenlijk al genoeg, namelijk dat ik de overheid niet kan vertrouwen vwb corona. Sindsdien lees ik meerdere, ook internationale, onafhankelijke sites. Ik word absoluut niet blij van wat ik lees, maar bang ben ik niet. Ik voel mij wel verdrietig en soms ook boos, door wat er allemaal gaande is in deze wereld en het leed dat velen wordt aangedaan door toedoen van een machtige minderheid. Al eeuwen lang eigenlijk.

  Ik heb een aantal jaren geleden aan Aartsengel Michaël gevraagd (God en Zijn Zoon kwamen later in mijn leven) om de karmische banden, eden en koorden die mij tegen werken door te snijden met zijn zwaard. En dat heeft hij gedaan. Er zijn in korte tijd meerdere personen uit mijn leven verdwenen. Hierdoor kwam er ruimte om mensen toe te laten die beter bij mij passen, waar ik blij van word. Ik denk dat ik vooral zo verbaasd was over de houding van die dominee, omdat ik met haar wel contact bleef houden. Nu ik hierover nadenk vraag ik mij af of dat zo is omdat zij iemand als ik nodig heeft, iemand die haar blik verruimt …..

  Wat mij ook enorm heeft verbaasd is dat een 8 jaar lange vriendschap van het ene op het andere moment werd verbroken. We spraken elkaar in al die jaren dagelijks en ineens hoorde ik niets meer van haar. Dat is nu ruim twee jaar geleden en ik kom haar ook nergens meer tegen, hoewel we dicht bij elkaar wonen (en ze is niet ziek of overleden). Ik had nooit verwacht dat zij uit mijn leven zou verdwijnen, al dan niet omdat God een hele belangrijke rol speelt in haar leven. Maar toen ik er over nadacht bevestigde het mijn gevoel dat ik steeds vaker bij haar had, namelijk dat zij vooral gelooft vanuit de bijbel en niet vanuit haar hart. Ze weet heel veel, maar past het niet toe zeg maar. Zij leverde bijvoorbeeld voortdurend kritiek op de levenswijze van een ander. Dat mis ik niet. Nu ik di opschrijf realiseer ik mij dat ik weliswaar hele leuke herinneringen aan deze vriendschap heb overgehouden, maar dat ik haar niet mis.

  Waar ik heel dankbaar voor ben is dat ik inmiddels heel veel mensen in mijn netwerk heb die zich ook niet laten testen en vaccineren. En daarnaast ook mensen die zich wel laten testen en vaccineren en de keuze van een ander respecteren. Dat helpt enorm, bij de opvoeding van mijn kinderen. En daar dank ik God regelmatig voor.

 101. Moeke schreef:
  01/10/2021 om 9:01 pm….. interessante video!

  Het is inderdaad een interessante video., toch wil ik er op benadrukken dat hoe goed ook onderbouwd geen mens de dag en ure kan bepalen dan alleen de Almachtige Schepper van Hemel en Aarde.

  Ik zie zelf deze video als een waakzaam oog., …..en ga dus beslist niet vertellen “van dit is de datum”. Want dit is ons mensen niet bekent. Wel mogen wij studie verrichten.

  Wat wij ook niet moeten vergeten is het rationeel blijven nadenken met wat er zich afspeelt wereldwijd., Elke profetie in openbaringen zal als het eind daar is in een rap tempo uitsluitsel geven. Dus elke gebeurtenis of verandering die met name betrekking heeft op de leefbaarheid van elk gelovig mens kan binnenkort aangesnoerd worden. Met andere woorden het word voor de ware gelovigen erg moeilijk., ook in Nederland.

  Ik ga nog steeds uit van verdrukking en zie de opname niet als escape..!!!

  Als de opname plaatsvind zie ik deze als het “nieuwe begin” waarin ik voor altijd bij de “Here mag zijn”. Mijn gebed blijft en is daarom ook voor zeker niet alleen mijn “geliefden” maar voor een “ieder” die tot geloof mag komen.

  Dus de opname mag persoonlijk nog wel even wegblijven., want wij zijn allen al wedergeboren in de Naam van Jezus. Hij heeft onze plek al voorbereid.

  We wachten af en dat doe ik al jaren., de veranderingen in onze wereld zullen openbaringen worden.

  Maar wanneer…!? ….blijf bidden en hou van Jezus dan komt alles goed.

  Groet

 102. Albert schreef: 30/09/2021 om 10:18 pm

  Hallo Albert… ik moest u eerst weer even terugzoeken.
  Zoveel namen en reacties… een heel stuk terug gerold.

  U reageerde op deze…
  “We zouden wel moeten beseffen dat het nóg niet het teken van het beest is.”

  Weet u Albert, ik bedoelde vooral de eerste vaccinaties, die nu momenteel de ronde doen.
  Hoe beroerd en gevaarlijk die spuiten ook zijn… de genadetijd is er óók nog steeds.
  Met díe spuiten bedoelde ik… dat het nog niet het teken van het beest is.

  En met het echte teken van het beest… als dat er éénmaal werkelijk is… is er geen ommekeer meer mogelijk.
  Dan laten zulke mensen echt zien… zij willen Christus absoluut niet.
  Dan is hun afschuwelijke keus gemaakt voor de eeuwigheid.

  Verschrikkelijk, is het nu al… en wat er allemaal nog gaat komen.
  Ik ben het zo met u eens Albert… ”genetisch gemodificeerde organisme” net een horrorfilm.

  Wij hebben maar Eén die boven alles staat, onze Heere Jezus.
  Hoe hard wij Hem nodig hebben.
  Zijn enorme kracht, genade en bescherming … om ons heen, anders houden we het niet vol.
  HIJ is de grootste Overwinnaar… wat een enorme troost, dat wij weten wie Die grote Overwinnaar is. Het Lam Gods, onze Heere en Heiland Jezus.

  Ook voor u Albert, Vaders onmisbare liefde en bescherming om u heen.

  @ Hallo Nieuw Begin… dank u voor uw reactie.
  Het wordt nog waanzinniger in de wereld, als dat het nu al is.
  Laten we héél dicht bij onze Heere Jezus blijven.
  HIJ en de Vader alleen zijn onze houvast.

  @ Hallo Michaël… mooi wat je schreef aan Albert.
  Was wel stil over je broer… Iemand die ik niet ken, en al bij de Vader is… was ook zijn groot vertrouwen in de Heere… een bemoediging voor mij.
  Voor jullie moeilijker Michaël, jullie moesten hem missen.
  Wat een troost… dat je weet waar je broer is, ondanks het enorme gemis.

  Wat toch heerlijk… vele die ons zo dierbaar waren… zien we weer terug bij de Heere Jezus.
  Wat een feest zal dat zijn… eerst zien we Jezus… dan vele dierbaren…wauw.

  Liefs Esther.

  @ Muggenzifter, dank u… voor deze Psalm, geweldig.
  Toen ik het las, voelde ik iets borrelen, een stukje rust en dankbaarheid.
  Dit lieve broeder, is waar het allemaal om gaat…om HEM, Jezus.

  @ Ramshoorn… u schreef waar ik aan dacht. ”””Allen, stop toch met het Zinloos zoeken naar de juiste datum/jaartal van de Wederkomst van Jeshua in Jeruzalem. Zelfs Jeshua weet die datum niet, alleen Zijn Vader. Mattheus 24.

  Waar ik zeker mensen niet wil bezeren, die aan het uitzoeken zijn.

  Nieuwe namen, welkom….

  Vaders sterkte in deze roerige tijden, Jezus genade om jullie allemaal heen.
  Liefs Esther.

 103. @Cor, zeer zéér interessante video! Dank hiervoor!! Ik geloof hem. Klopt volgens mij als een bus…
  Reactie van iemand eronder: die zegt dat 4, 5 en 6 oktober de tijd is dat niemand de dag, of het uur weet omdat de maan verborgen is. De vijfde is de donkerste dag. (6 oktober is nieuwe maan; Moeke) hij zegt dat de Hebreeuwse betekenis van het getal 5 de definitie van de opname is. Het betekent gered en samengevoegd worden in de hemel. Aldus deze reageerder. Vertaald uit het engels..
  Dit kon ik er o.a. in het Nederlands over vinden: ה Het getal vijf staat voor de enkele Hebreeuwse letter (he) met de betekenis van een rooster, een raam. De nadruk ligt op het zoeken om te zien wat er aan de andere kant van de muur is. Het herinnert ons aan een passage in het Hooglied 2:9 en 10: Zie, Hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom!. De bruidegom komt voor zijn bruid. Op een dag, zal Christus komen voor zijn bruid. Symbolisch, staat de vijf voor genade in de Bijbel. Psalm vijf vangt de betekenis in vers 8, Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij buigen naar Uw heilig paleis in vreze voor U.maar wat mij betreft, zal ik in de veelheid Uwer goedertierenheid in uw huis komen. (Site Dhr. Jongman)
  Ik ga de video morgen in alle rust nog eens helemaal weer zien.
  Bedankt!

 104. @Albert; de reden daarvan is dat de joodse kalender niet gelijk loopt met GOD’s kalender! God zijn kalender heeft op 7/8 het Bazuinenfeest. (Uitgesmeerd over 6 t/m 9 geloof ik). Deze klopt precies.
  Tja, je kúnt het zeker weten. In de bijbel staat dat ook alleen de vraag vind ik wie weet het dan zeker… Er zijn zoveel die zeggen dat ze het zeker weten en dan komt het toch niet uit.
  Eerlijk gezegd heb ik zelf nog nóóit zo’n goed gevoel bij deze datum gehad! Ik heb al zoveel artikelen, bijbelstudies en video’s gezien en dit vind ik het het meest bij álles aansluiten….. qua tijd, bijbel, feesten die in vervulling gaan, dingen die in de wereld gebeuren: alles. Maar ja we zullen het zien, het mag van mij!! Ook vind ik het zeer opmerkelijk dat er de laatste tijd zó verschrikkelijk veel mensen er een gevoel van hebben. Nog nooit zoveel als nu heb ik het idee.

  Idd @Cassandro; je zou gewoon zeggen dat het deze keer echt écht is want alles valt perfect op zijn plekje!
  Ja als je alles bekijkt dan ziet het er niet best uit, wat heerlijk dat er dan Redding is!!
  Ik vond het ook een fijn artikel. Nu het mag van mij! Niet dat wij het persoonlijk slecht hebben hoor, in het geheel niet maar als ik de wereld bekijk. Ook wij zijn bezig het evangelie te verspreiden maar oi oi wat een weinig animo kom je tegen… Het lijkt of niemand het wil horen. Werkelijk niet en sommigen worden vreselijk boos. Hopelijk komen ze er in de verdrukking dan achter. Dat bidden we dan maar. 🙂

  @Key; nou écht hè?!! Vind ik ook. Meer dan alle andere dingen die ik ooit heb gehoord!
  Ja graag gedaan hoor ik dacht hier zijn wel wat mensen die hier interesse in hebben. En ik vind het ook absoluut geen zinloos zoeken hoor. Er staat immers in de bijbel dat we waakzaam moeten zijn en opletten op de tekenen.
  Ik leer ook nog steeds bij want dat van die feesten die in vervulling gaan dat wist ik vroeger ook niet. Ik vind het het ook zeer interessant om alles te lezen etc. Tuurlijk moet idd iedereen dit zelf weten maar ik vind het wel leuk. En volgens mij moet je er ook juist wél mee bezig zijn…
  Er zijn ook mensen die denken dat het nog wel vijftig jaar duurt of dat het nog wel weer goed komt; tja zou kunnen maar daar geloof ík nu weer niet in. En ook niet dat het nog jaren duurt.
  Mij overvalt het in elk geval niet dat is een ding wat zeker is.
  En Jezus wist het idd eerst niet maar later wel.
  We zullen het zien gaan!
  Ik zou het stiekem best fijn vinden om de exacte dag, tijd etc te weten want ik hou er enórm van alles van te voren te weten en hou niet van verrassingen. Niet dat ik geen vertrouwen heb hoor of niet zeker weet dat het perfect goed komt maar zo ben ik nu eenmaal.

  Bedankt voor de tip van het boek! Kga der achteraan.
  Als je nog meer hebt
  Ja idd haha als het nu niet wordt tja wie weet dan volgend jaar september/oktober??

 105. Enkele interessante (voor mij) vragen:
  1. Werden MAC-adressen gedetecteerd bij het scannen in de buurt van gevaccineerd? Adressen als op apparaten. Is het Fraude dat na de start en vooral wanneer de wax campagnes worden geïntensiveerd, zo veel onbekende apparaten die niet eerder beschikbaar plotseling verschijnen? We zullen er waarschijnlijk niet achter komen als we wachten tot de media dit bevestigen.
  2. Laten we aannemen dat noch het vaccin, noch covid-pass een litteken is. De “leiders” van verschillende landen, ongeacht hoeveel ze over verschillende kwesties met elkaar in conflict zijn, zijn het blijkbaar allemaal eens over massale vaccinatie en het vaccinatiepaspoort. Vraag dan: hoe deze gebeurtenis, die de rang van een Game-changer heeft, de hele menselijke beschaving bestrijkt, wordt beschreven in de profetieën? Is het iets onbeduidends dat over het hoofd zou worden gezien?

  Spreken van de gemeenschap van Christus, we begrijpen individuen die vrijwillig hebben geloofd en aanvaard de Heer Jezus Christus, en wandelen rechtvaardig op het pad van de waarheid leidt tot het leven dat hij ons heeft gegeven. Dit kan een collectieve geest genoemd worden. Integendeel, mensen die liegen, stelen, doden, enz., met het oog op winst, en minder zondaars zijn ook in een collectieve beweging die zich ontwikkelt in de tegenovergestelde collectieve geest. Dit is precies als een beest dat het recht heeft om regels op te leggen, inclusief om mensen te patenteren.
  Ik blijf denken dat alleen de injecteerbare substantie en de technologieën waarmee hij communiceert, voor het beest degenen filteren die de noodzakelijke spirituele kwaliteit hebben (die zich misschien niet in de juiste richting heeft gemanifesteerd, maar het is er), en hij zou willen dat ze hem dienen. Immers, hij wil dit in de eerste plaats: om de geroepen en de uitverkorenen te misleiden.

 106. @ Nique

  Gisteren, 30/09 je verslag van het gesprek met je dominee gelezen en je teleurstelling geproefd.
  Ik heb ook veel christenen ontmoet, die weinig hierover nadenken en geen onderzoek doen over zo’n ingrijpend iets als je laten vaccineren of geen tijd hebben om uit te vinden wat er in het vaccin zit en wat het met mensen doet of gaat doen…
  Ik heb het voordeel dat ik het Engels goed begrijp. Dan kun je zoeken op internationale sites. Want in o.a. Amerika zijn ze al weer verder met de ontwikkelingen/maatregelen dan hier.

  Vorig jaar toen er net sprake was om je te laten vaccineren, proefde ik dat de Heilige Geest me waarschuwde het niet te doen!

  Daarna heb ik veel onderzoek gedaan, ook op deze site, waar Xander heel veel inzicht heeft en informatie vindt en ook toegespeeld krijgt. Hij is een talent in het ontrafelen van wat er in het verborgene over onze hoofden gebeurt en beslist wordt.

  Voor degenen, die het Engels machtig zijn, kan ik de website van de sympathieke pastor J.D. Farag uit Hawaii VAN HARTE aanbevelen, waar hij al zo lange tijd zijn prophesy updates over het coronavirus doorgeeft, vaak ook nog met humor. Hij is ook een expert in deze zaken geworden! Hij heeft een grote achterban opgebouwd, die hem ook rijkelijk van informatie voorziet. Hij is echt een man van God; ik heb al veel plezierige uren doorgebracht, onder wat hij kon en kan doorgeven iedere zondag.!

  De website: https://www.jdfarag.org/
  en als je bovenin “prophesy vid” kiest; kun je zelfs terug tot en met begin 2020

  aan Nique wil ik verder doorgeven:

  Je hebt al heel goede reacties gehad. Wil daar nog aan toevoegen:

  Psalm 118 : 9
  “Het is beter bij de Here te schuilen
  dan op edelen te vertrouwen.”
  en Psalm 146 : 3
  “Vertrouwt niet op edelen!”

  Dominees zijn inderdaad ook maar gewone mensen. Die ervaring heb ik al langer als 60 plusser!

  Groet en zegen van

  Meerta

 107. @Albert schreef: 01/10/2021 om 2:53 pm:
  “@Beste DrM. Ik hoor/lees vaak dat dit vaccin nog niet het merkteken zou zijn maar slechts een voorloper. Hoe kunnen we daar zo zeker van zijn, want met de mRNA-techniek die nu ingespoten wordt en ons genoom wijzigt, daarmee kan de patenthouder ons al als bezit claimen. Is dat niet wat de antichrist straks zal gaan doen?”

  Tijdens de Grote Verdrukking, nog voordat het merkteken wordt ingevoerd, zal een engel de gehele wereld waarschuwen om vooral niet het merkteken aan te nemen. Het aannemen van dat merkteken zal een bewuste keuze voor satan zijn en daarmee een bewuste afwijzing zijn van de Heere Jezus en wat Hij voor ons heeft volbracht aan het Kruis van Golgotha.

  Openbaringen 14:9-11:
  9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
  10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
  11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

 108. Ze wilde een abortus laten doen, maar tijdens de echo sloeg de twijfel toe. Inmiddels is Deborah Smit’s (43) dochter vier jaar. ‘Ik zou haar voor geen goud willen missen’. Vorig jaar was Deborah het gezicht van de Week van het Leven. ‘Veel vrouwen denken dat abortus de enige oplossing is en dat begrijp ik. Maar dat is niet zo! Daarom vind ik het belangrijk dat de NPV opkomt voor het kwetsbare leven.’

  https://www.rd.nl/advertorial/943703-god-geeft-leven-en-neemt-leven

 109. @Key. Dank voor uw snelle reactie. U schreef: Lees als u wilt, (Hoeft niet!) ook eens Daniel 9:1-2 Daniel kende Gods Woord, en bedacht zich de 70 jaren dat Juda weer terug zou kunnen keren vanuit Babylon naar Jerusalem. Vraag: was dat ook zinloos zoeken van Daniel?””

  Nee, dat was geen zinloos zoeken van Daniel. Hij kreeg dan ook een duidelijk gedetailleerd antwoord.

  Met betrekking tot de Wederkomst van Jeshua moeten we volgens Jeshua niet gaan rekenen, wel kijken naar gebeurtenissen die daarop wijzen: Mattheus 24 – Marcus 13 – Lucas 17 enz.

  Maar van die dag en ure weet Niemand, zelfs Jeshua niet. Dus laat u verrassen en zorg dat uw Lamp brandende is en zorg voor een kruik olie. Mattheus 25. Bidt iedere dag hardop het
  Onze Vader Gebed: Matth. 6…Uw Koninkrijk zal komen, Uw Wil geschiede, in de hemel en alzo op deze aarde. Zie details Zachariah 14 en Romeinen 11.

  Er is een lied wat ik graag zing:

  Kom Heer Jezus, ja kom spoedig,
  kom en help ons uit dit dal.’t Wordt zo donker, ’t is zo angstig,
  tranen vloeien overal. O Heer Jezus, ja, kom haastig, ja, kom haastig,
  Kom Heer Jezus kom: Shalom. Ramshoorn.

  https://nederlandzingt.eo.nl/lied/o-heer-jezus-kom/POMS_EO_1479600?cHash=4b4a590e96010e601ab88e840d829175

 110. Op https://www.telegraaf.nl/nieuws/548210064/biden-kiest-sovjet-bazin-die-geldsysteem-radicaal-wil-veranderen “Biden kiest ’Sovjet-bazin’ die geldsysteem ’radicaal wil veranderen’” lees ik dat centrale banken bezig zijn om een nieuw financieel systeem in te voeren, namelijk de Central Bank Digital Currency (CBDC) met daarbij een soort basisinkomen waarin de staat bepaalt waar je het geld aan mag uitgeven. Dit zal dan ingevoerd worden nadat de VS failliet gaat en haar schulden niet meer kan betalen.

 111. Psalm 142:8
  Voer mijn ziel uit de gevangenis, om uw naam te loven; de rechtvaardigen
  zullen mij omringen, wanneer Gij wel bij mij zult gedaan hebben.

  Deze woorden wijzen op de Heere Jezus. God heeft deze profetische bede verhoord. Aan de nood aan het kruis kwam voor Hem een einde. In plaats daarvan heeft God Hem diegenen gegeven, die Hij gerechtvaardigd heeft en die eens in de eeuwigheid om de troon van het Lam zullen staan om Hem te loven en te prijzen.
  Toen de Heere Jezus in bitter lijden aan het kruis hing, ondervond Hij wat de psalmdichter tot uitdrukking brengt: ‘Vele varren hebben Mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben Mij omringd. Zij hebben hun mond tegen Mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw …
  Want honden hebben Mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners heeft Mij omgeven’ (Psalm 22:13,14,17). Vrienden en bekenden waren op dat ogenblik ver weg. Mensen, vol met haat, stonden om Zijn kruis. Voor deze mensen was Hij het voorwerp van hoon, spot en verachting.
  Wat voor nood ondervond de Heere, toen Hij daar aan het kruis hing! Maar God heeft Hem ‘uit de angst en uit het gericht weggenomen (Jes. 53:8). Zijn lijden is voorbij. God heeft Hem de hoogste plaats gegeven.
  Met de ogen van het geloof zien we Hem nu al. En de dag waarop we rondom Zijn troon zullen staan om het Lam van God te loven en te prijzen, is niet meer ver weg. Maar het is nu al ons gelukkige deel ons om Hem te vergaderen, om Hem aan Zijn tafel de aanbidding van onze harten te brengen.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 112. Peet schreef op 01/10/2021 om 6:25 am
  “U geloof kennelijk zelf niet in de almacht van de Almachtige God.”
  @Beste Peet, ik zie graag uw toelichting, misschien heb ik ergens iets gemist?

  @Beste Moeke, bedankt voor de link naar Wim Jongman.
  Erg interessant, toch blijf ik ook voorzichtig. Onze focus moet op Jezus zijn, want alles draait om ons behoud in Hem, al het andere is eigenlijk bijzaak. Heb nog een vraagje, weet u misschien waarom hij 7 oktober 2021 noemt als Bazuinenfeest, dat was toch op 7 september 2021?

  @Beste DrM. Ik hoor/lees vaak dat dit vaccin nog niet het merkteken zou zijn maar slechts een voorloper. Hoe kunnen we daar zo zeker van zijn, want met de mRNA-techniek die nu ingespoten wordt en ons genoom wijzigt, daarmee kan de patenthouder ons al als bezit claimen. Is dat niet wat de antichrist straks zal gaan doen? Bovendien is deze inspuiting niet terug te draaien. Het is misschien nog niet het definitieve vorm van het merkteken maar ik durf niemand gerust te stellen dat dit ‘vaccin’ nog niet het teken zou zijn, of dat er geen juridische of geestelijke consequenties aan kunnen zitten.
  Jezus leert ons dat als we de tekenen van het einde zien om dan heel waakzaam te zijn en niet misleid te worden. Zien we nu niet een enorme misleiding?

  @Beste Boris, interessante reactie. Bedankt.

 113. @Ramshoorn, zinloos zoeken? Mag u vinden hoor, geen probleem voor mij. Edoch…

  Lees als u wilt, (Hoeft niet!) ook eens Daniel 9:1-2 Daniel kende Gods Woord, en bedacht zich de 70 jaren dat Juda weer terug zou kunnen keren vanuit Babylon naar Jerusalem. Vraag: was dat ook zinloos zoeken van Daniel? Vond de engel die antwoord gaf aan Daniel het zoeken van het jaar zinloos?

  Was Jezus vermoord aan het kruis als men de uitleg van de 70 jaarweken had gekend? Had men dan Jezus niet herkend in Dan. 9:26 als zijnde de Messias die zij zouden uitroeien? (oké hier valt nog veel meer over te zeggen, maar het gaat om de vraag!).

  En nee, ik leer juist steeds meer door deze kennis van bv. het zoeken hoe de vijgenboom (Israël’s ontstaan in 1948 en generatie van 80 jaar erbij) uitgelegd moet/kan worden uit Mat. 24. Dat onderzoek is ook in het levend Woord! Niks onzin! Niks dood Woord.

  En ja, als men mij eerder gelezen hebt op dit forum, ik zit ook niet te wachten op datums die niet uitkomen! Maar hier wordt door mij niet gesteld dat op die en die datum de opname is, ik maak er zelf al een voorbehoud bij! Waar of niet waar??

  En….. ik begin steeds meer te beseffen dat God volgens een plan werkt. Bekijk maar eens de uitleg van de 70 jaarweken van Dan. 9, of mag dat ook al niet meer onderzocht worden, want ja, dat is ook rekenen met de Bijbel. Maar als je dat niet meer mag onderzoeken, weet je ook niet dat er nog 1 onvervulde jaarweek rest voor de Joden.

  Dan nog wat met al die getallen in de Bijbel, die staan daar niet voor niks! Dat heeft een doel! Jezus heeft bv. 6 uur aan het kruis gehangen, Hij stierf op de 6e dag, de mens werd geschapen op de 6e dag. Jezus werd 33 jaar, aan het kruis om 3:00 uur s’middags en herrees uit de dood op de 3e dag…..allemaal onzin dat die getallen in de Bijbel staan? Betekenisloos?

  En zeker Ramshoorn, u hebt groot gelijk om op fout voorspelde datums te wijzen, dat houdt ons voorzichtig!
  Maar andersdenkenden daarover, prima geen probleem, waar wilde toch even erop reageren, waarom ik wel die datums nu onderzoek.

 114. @ Peet 01/10/2021 om 6:25 am

  Beste Peet, ik las uw reactie aan Albert.

  Er wordt in Daniël en in Openbaring inderdaad over ‘tijd, tijden en een halve tijd’ gesproken.

  Daniël 7: 25 (NBG51)
  Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.

  Openbaring 12: 14 (NBG51)
  En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.

  Ik ga er helemaal vanuit dat deze kennis voor de mensen is bedoeld, die in menselijke begrippen zoals ‘tijd’ denken. Wij hebben een kort leven, en tijd is daarom belangrijk voor ons. Maar bij God is dat anders, zoals we kunnen lezen in:

  Psalm 90:4 (NBG51)
  Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.

  2 Petrus 3:8 (NBG51)
  Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

  U schreef aan Albert: ‘’U geloof kennelijk zelf niet in de almacht van de Almachtige God.’’

  Dit ben ik niet met u eens. Als duizend jaar voor God als één dag is, en andersom.
  Getuigt dat juist van Zijn almacht. God heeft altijd bestaan en zal tot in den eeuwigheid bestaan.

  Met een hartelijke groet, Michaël

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *