5746

 1. @ Albert: 6:43 am. Interessant is het, dat na Hoofdstuk 3, van de Openbaring van Johannes, NERGENS meer wordt gesproken over de Gemeente, @ Albert. Mogelijkerwijze is dan de Opname van de Gemeente een feit. Verder hou ik mij vast aan mijn Verlosser Jezus Messias. Dat is voor mij het belangrijkste thema.

 2. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking? deel 38.
  Overdenking.

  Satan en de wereld hebben door alle eeuwen heen de Gemeente van Christus vervolgd.
  In de Grote Verdrukking stort God zijn toorn uit over de zonde van de wereld en over satan.
  Is het dan te verwachten dat de kerk ook moet lijden onder de wraak van God die over haar vervolgers wordt uitgestort?

  PS.
  @Spyfromthesky, Bedankt voor de aanvullende overdenkingen.

 3. Als we vasthouden aan de bijbel, kunnen we ook nuchter blijven, en worden we niet meegesleept door de diverse modes die steeds weer opduiken en weer verdwijnen.
  We zien dieren door de eeuwen heen, die zich steeds hetzelfde gedragen (elk naar z’n aard, zegt de bijbel toch?). Ooit was de USSR werkelijk in de mode. Maar hield je vast aan de bijbel, wist je dat dit systeem leugenachtig was. En dat is later ook gebleken.
  Zelfs het darwinisme is intussen niet erg zeker meer.
  En zo kun je ook nuchter blijven als we met LTBXXXXX mode te maken krijgen. Dat is net zo’n mode als de pruikentijd. Je weet dat dit voorbij gaat, want de man/vrouw verhouding wint het altijd. Dat is namelijk al duizenden jaren het geval.
  Het geloof hoeft zich ook niks van beschuldigingen als ‘racisme’ aan te trekken, want het christelijk geloof vindt onder ALLE mensentypen haar gelovigen.
  Ook ‘seksime’ hoeft de kerk zich niet aan te trekken, want de kerk waarschuwde altijd al tegen ongeremde geilheid en overspel.
  De storm van een mode kan heftig zijn. Maar als de wateren weer tot rust komen, zien we steeds hoe de eenvoudige waarheden van de bijbel toch weer overeind blijken te staan.
  Geweldig dat we de bijbel hebben om onze koers te bepalen, tegen alle waanzin van de dag in.
  Elke keer weer, weet deze waarheid hevige modieuze stromingen te doorstaan. Rusland omarmt b.v. weer de Orthodoxe Kerk na 70 jaar hevige vervolging.
  (Dit even tussen de discussie door)

 4. @ Key, waarschijnlijk herkennen we allemaal iets van de strijd die u beschrijft. Ik in ieder geval wel. Het heeft bij mij echt jaren geduurd, na een onverwacht overlijden van mijn vriend, voordat ik op de knieën durfde te gaan. Bidden deed ik wel maar oprecht mezelf durven overgeven aan God in vertrouwen? Poehh dat was toch echt iets heel anders! Want wie was God eigenlijk en moest ik dan ook erkennen dat Hij misschien wel heeft gewild, of het heeft toegestaan, dat mijn vriend overleed. Dat was ongelooflijk moeilijk. Het heeft me gevormd tot wie ik ben. Niet dat u hier iets aan heeft maar uw worsteling vind ik zo herkenbaar! Veel sterkte enne tja God heeft sinds een paar jaar op wonderlijke wijze mijn ogen geopend, wat niet wil zeggen dat ik alle antwoorden heb gekregen. Liefs van Janna

 5. @ Albert,

  Vrijwel alle Bijbel-uitleggers zien de vrouw als Israël.

  Ja, dat zie ik zeker ook zo! En ja, daarmee haal je naar mijn beste weten ook niet een visie onderuit van een opname van de grote verdrukking.

  Jesaja 14 en Ezechiël 28 lezen we over de val van de satan. In Openbaringen 12 gaat het ook over de satan, alleen met nog meer bekendheden van een derde deel.

  Vergeet niet dat het een Openbaring van Jezus is. Lucas schrijft in 10:18 dat Jezus zei: “Openb. 12:8,9 Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen”.

  Het is juist interessant aan Openbaringen 12 dat er van de profeten wordt aangehaald en Jezus voegt er én meer informatie aan toe én een profetie over Israël. Uiteindelijk ontkomt de vrouw (Israël) doordat de aarde de vrouw tegemoet komt.

  Johannes sluit dit af met En ik stond op het zand bij de zee. Dit duidt volgens mij ook op de vrouw of te wel op Israël. In Genesis krijgt Abraham de belofte. En volgens de meeste Bijbel uitleggers wordt met de sterren aan de Hemel, eigenlijk de gelovigen bedoeld, maar dit vond pas plaatst in het ontstaan van de Gemeente van Christus.

  Spyfromthesky

 6. @ Key: 9:04 am. Bedankt voor uw antwoord. Ik bestorm de Here ook heel vaak met mijn vragen. Ook bijvoorbeeld, hoe kan ik UW stem nu horen, wat wit U dat ik doen zal. En nog vele andere vragen. Ja, en het leed op de aarde is inderdaad heel groot. Soms ben ik sprakeloos, en weet het dan ook niet meer. Maar uiteindelijk leg ik het dan neer bij de Here Jezus. Ik wens U toe, dat U er ook een weg in mag vinden.

 7. @ Key 11/08/2021 om 9:04 am

  Nadat ik uw reactie aan Wachter gelezen had, kreeg ik een appje van mijn zus.
  Het was en plaatje met de volgende tekst, wat ik graag met u wil delen.

  ”God verwijderde de Rode Zee niet, hij scheidde hem.
  Soms neemt God je problemen niet weg, Hij baant er een weg doorheen.”

  @ Wachter: Dat ben ik helemaal met u eens, Wachter. Graag gedaan, Broeder.

  Hartelijke groet, Michaël

 8. Dag Jo, via uw link kom ik verder bij Jacob Lorber, en dan schrik ik. Want dat is een medium. En ik moet zeggen, ik heb ‘m nog niet gelezen, maar via google krijg ik een behoorlijk aardig beeld van de man en zijn leer. En dan begrijp ik ook dat Xandernieuws uw berichten niet wilt plaatsen. Daar zijn immers genoeg andere sites voor.

  Doch ik snap u zeker ook (denk ik). Het is allemaal zeer interessant (vind/vond ik zelf ook) wat Lorber schrijft. wat ik bv. even snel lees: Reincarnatie, als u dood gaat komt u als geest in de hemel en ziet u al u geliefden. U kent geen pijn meer na de dood als geest. Heeft u slecht geleefd gaat u terug naar een sfeer die aansluit bij uw gemoed en dat ervaart u dan als de hel, heeft u goed geloofd dan komt u in het zomerland terecht als bestemming. En sommigen hebben zo goed geleefd en zijn al zover op de reïncarnatie ladder dat ze direct door mogen nog een nog meer intensere liefdeswereld van een hogere trilling. Soms moet de mens weer terug naar aarde om meer bij te leren. enz.

  En dan denk ik aan Swedenborg, de boeken Emed en Seth, Jozef Rulof, Johannes Greber, enz. Dat zijn boeken die ik wel gelezen heb en onderzocht. En het lijkt ook allemaal nog te kloppen/ in overeenstemming te zijn met wat paranormale mensen ervaren en zeggen.

  Ja, alleen de leer is zo anders dan wat in de bijbel staat, maar ja, de bijbel is vervalst en onvolledig en daarom komt Jezus zelf via mediums en geeft nieuwe openbaringen die de bijbel moeten vervangen. En dan….. dan gaat het bij mij helemaal mis. Dat is nu net die ene stap te ver voor mij. Zeker, Lorber en zijn companen hebben een mooi geloofssysteem en geeft vele antwoorden op vragen die mensen hebben. En ik snap zeker dat u daarin wil en kan geloven en dat u daarin niks fouts ziet. Toch is de toon van de Bijbel anders dan wat deze mediums verkondigen.

  De Bijbelse weg is: Jezus is de weg de waarheid en het leven, nu is het moment dat je leeft om voor Hem te kiezen niet een volgend leven op aarde! Jezus heeft Zijn leven gegeven voor eenieder mens ter vergeving van zijn/haar zonden. Geen mens kan door reincarnatie zondeloos worden, niemand! Dan kan alleen door Jezus bloed! Jezus heeft ook de dood overwonnen, en daarvoor mogen wij ook eeuwig leven als we in Hem geloven en Hem als Heer hebben over ons. De dood is niet zoals Lorber beweert een tussenstap naar perfectie, de dood was onze bestemming door de zonde, dat was het einde, maar Gode zij dank!

  Voelt u een beet het verschil tussen beide geloofssystemen? Er valt nog zoveel meer verschil aan te duiden, maar google eens op valse profeet Lorber en dan komen er genoeg punten naar voren. Ik zou wensen, maar daar bent u geheel vrij in, dat u onderzoek doet naar deze verschillen, vriendelijke groet.

 9. Dag wachter, heb getwijfeld om u te beantwoorden, u vraagt aan eenieder die u reactie leest voor u te bidden. Nu is het niet zo dat ik niet voor u wil bidden. Helemaal niet, u bent zelfs in mijn gedachten, terwijl ik u niet eens ken.
  Maar mijn (benadruk persoonlijke) ervaring is dat mijn gebed gericht aan God helemaal niks doet. Ik kan dus wel zeggen, ik bid voor u, maar het zou niks betekenen. Hoe kan ik dan naast u komen te staan?

  Ik ben in vroegere tijden met het vraagstuk: lijden, met antwoorden gekomen dat God vast wel een reden heeft, en dat je in God moet geloven (vraagt en u zal verkrijgen, want God weet wat u nodig heeft, en wie zou zijn zoon een steen geven als die honger heeft), en dat God iedere haar van je hoofd heeft geteld, en dat God je niet boven je kunnen beproeft enz. Maar in de loop der tijd zijn bij mij al die Bijbelse antwoorden weg gevallen. Geloof ik dan niet? Geloof ik niet goed genoeg? Houdt God niet van mij? Gek word je van die vragen!

  Als je in boek Job leest, dan zie je dat satan onder toestemming van God Job beproeft. Mijn vraag zou zijn: Waarom doet God dat? Nou, ga er maar aan staan om dat uit te leggen aan Job. Job komt ook zelf met de lijden vraag van het waarom aan God, en wat voor antwoord geeft God? Alleen maar vragen; zoals waar was u toen ik het fundament legde voor de aarde enz. Is dat nu een antwoord waar je als lijdende op zit te wachten? Het laat wel de nietigheid zien van de mens. Maar is dat dan een God van Liefde??? Kijk eens om je heen, wat een ellende je allemaal ziet, denk eens aan de holocaust, waar was God dan? Is dat dan een God van Liefde? En dan moet ik helaas zeggen: “Ik heb geen antwoorden meer”. Ik kan enkel nog stil zijn. Uw wegen o God zijn voor ons mensen ondoorgrondelijk, naar wie kan ik nog anders gaan dan U?

 10. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking? deel 37.

  Opb.12:1-6
  ‘En er werd een groot teken in de hemel gezien:
  een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.
  En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.
  En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd (harpazō = opgenomen / weggerukt) naar God en zijn troon.
  En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.’

  Vrijwel alle Bijbel-uitleggers zien de vrouw als Israël.
  De vrouw baart een zoon en hij wordt gezien als Jezus.
  Maar dan volgt iets vreemds, dit kind wordt bedreigd door de draak en wordt plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Dit heeft geen analogie met wat wij lezen hoe Jezus naar de hemel is opgevaren (Hemelvaart). Hij ging niet omdat Hij opgejaagd werd door satan, Hij ging omdat zijn missie van het Volbrachte Werk was voltooid, meer nog dan dat, Hij had satan overwonnen. Ik kan ook geen andere passage vinden dat Jezus plotseling weggenomen moet worden door de dreiging van de draak, of het zou onder Herodes moeten zijn toen Hij nog kind was. Maar daar vluchtte Jozef met het kind naar Egypte, niet naar de hemel.

  Is de algemene aanname dat dit kind Jezus is, wel juist?
  Er is nog iets anders geboren uit Israël, namelijk de gemeente.
  Zou het kunnen zijn dat dit kind het lichaam van Christus is, de Gemeente?
  Dat wordt opgenomen/weggerukt voordat de Grote Verdrukking begint?

 11. Michaël: 10:10 pm, op 10/8. Dank U wel Michaël. Wat is het mooi, als we voor elkaar kunnen en willen bidden. En ik weet, de HEERE laat geen bidder staan.

 12. @ Albert: 9:46 pm, op 10/8. Wat heeft U dat mooi beschreven. Ja, ik behoor aan de Here Jezus toe, net als U, Key en de anderen op dit Forum. HIJ alleen, het gaat nooit om mezelf. Laatst een mooi lied beluistert Albert: “Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderfull face”, etc. Dat raakt me zo, HIJ heeft alles voor ons gedaan, alles. Nogmaals bedankt Albert.

 13. @ Wachter 10/08/2021 om 6:16 pm

  Beste Wachter, dat zal ik voor u doen. Eigenlijk zit u al in mijn dagelijkse gebed, maar ik zal voortaan iets specifieker zijn in mijn gebed. Ik herinner mij uw vorige naam nog en zal ook die gebruiken, hoewel onze God weet wie ik met Wachter bedoel, zoals Hij ook van te voren al weet wat ik zal bidden.

  @ Tukker 10/08/2021 om 7:18 pm
  Dat is een mooie reactie van u naar Wachter toe.

  Ik wens u beide Gods rijkste Zegen. Natuurlijk ook voor de andere lezers.

  Hartelijke groet, Michaël

 14. @Beste Key, respect voor uw openheid. Erg moedig ook om dit publiekelijk te schrijven.
  Bij een misverstand tussen twee mensen is het aannemelijk dat er ook twee bij betrokken zijn, toch? Ik las mijn bericht nog een paar keer terug en was ook niet echt handig in mijn communiceren. Ik begrijp dat het verkeerd is ontvangen.

  @Beste Wachter, ook aan u, dank voor uw openheid. Ik ga voor Key en u bidden.

  Hoe we ook mogen denken over de opname van de gemeente, alles draait om het kennen van Jezus.
  Als wij ons echt overgeven aan Hem dan geeft Hij ons rust en vrede in onze harten.
  Dit gaat veel verder dan alleen maar geloven in Hem, Jezus roept ons op tot een persoonlijke relatie met Hem.

  Kun je dat voorstellen, de Schepper en God van het universum roept ons om in een persoonlijke relatie met Hem te stappen, een relatie van liefde en vertrouwen met Hem.
  Hij vraagt ons niet om onszelf eerst op te poetsen of te verbeteren, Hij accepteert ons zoals we zijn, Hij vraagt geen prestaties van ons maar overgave. Hij vraagt ons hart. Hij doorzoekt de harten, ik bid vaak ‘maak mij de uitkomst bekend’, dan weet ik waar voor te bidden. Geloof me, dat doet Hij. Soms direct, soms later.

  Hij vraagt ons of Hij ‘eigenaar’ mag worden van onze problemen. Zoals de dingen die ons beperken, bezighouden, belasten, beangstigen, vermoeien of in de weg staan enz. Als je dat aan Hem geeft en zelf durft los te laten, dan kan Hij aan de slag in ons. Dan mag je ervaren dat Hij je vrijmaakt, dingen gaan van je afvallen. Het is dan niet meer onze strijd maar Zijn strijd, wij mogen dan rust en vrede gaan ervaren, zijn liefde gaat binnenkomen waar eerst nog onze angst zat. Levens gaan dan veranderen. Het werkt echt zo, het is Zijn werk, niet ons werk. We moeten Hem alleen de ruimte durven geven.

  God vraagt ons om Hem lief te hebben met heel je hart, ziel en verstand. Dat kunnen we helemaal niet uit onszelf. Toch, als je Hem laat binnenkomen en zijn werk in je leven gaat zien, dan ontbrandt die liefde in ons voor Hem. Want Hem liefhebben is ook een gave die Hij in ons uitwerkt. En die liefde geeft weer de kracht om te groeien in de relatie met Hem. Dan groeit een honger in ons naar Hem, naar zijn Woord. Zijn vrede gaat dan alle verstand te boven.

  Ik schrijf dit niet omdat het u niet bekend zou zijn, het is als bemoediging bedoeld.
  Gods zegen. Albert.

 15. Wachter, ik wil u zegenen in de naam van onze Here Jezus Christus , dat Hij , de God van hemel/aarde datgene geeft wat u van node hebt en weet dat u, in Zijn Naam gezegend bent .

 16. Wanneer zijn Daniëls 70 weken?

  Bijbelstudie door Dr. Nicholas J. Schaser – van het Israel Bible Center:

  https://weekly.israelbiblecenter.com/when-are-daniels-70-weeks/?

  (google vertaling)

  De verzen die de raadselachtige “zeventig weken” in Daniël 9:24-27 beschrijven, behoren tot de meest becommentarieerde passages in de hele Schrift. Er zijn bijna net zoveel vragen over de tekst als er woorden in staan! Hoe lang duren bijvoorbeeld deze „zeventig weken” (9:24)? Wie is de “gezalfde” die “afgesneden” zal worden (9:26)? Wat is het “verbond” dat de prins voor een week zal sluiten? Zijn deze zeventig weken al geweest of moeten ze nog komen? Hoewel uitgebreide antwoorden onmogelijk zijn in een enkel artikel, zijn sommige interpretaties waarschijnlijker dan andere. Het belangrijkste punt voor Jezus-volgelingen is dit: de zeventig weken kunnen (en zullen dat hoogstwaarschijnlijk ook doen) een tijd vóór Jesjoea vertellen, maar ze kunnen ook tegelijkertijd op hem van toepassing zijn.

  Daniëls “zeventig weken” – letterlijk “zevenzeventig” (שׁבעים שׁבעים) – verwijzen vrijwel zeker naar zeventig jaarweken, of 490 jaar (9:24). Gabriëls woorden aan Daniël beginnen: “Er zijn zeventig weken verordend over uw volk en uw heilige stad (על־עמך  ועל־עיר קדשך; al amkha v’al ‘ir qadshekha) om de overtreding te voltooien, om een ​​einde te maken aan de zonde, om te boeten voor ongerechtigheid , om voortdurende gerechtigheid te brengen, om visie en profeet te bekrachtigen, en om het Heilige der Heiligen te zalven” (9:24). Aangezien dit een woord is over het volk van Juda en de stad Jeruzalem, is het waarschijnlijk het beste om aan te nemen dat deze 490 jaar perioden beschrijven die werden ingehuldigd toen “Nebukadnezar, de koning van Babylon, naar Jeruzalem kwam en het belegerde” in het jaar 605 vGT ( Dan 1:1).

  Vervolgens zegt Gabriël tegen Daniël: “Weet daarom en begrijp: vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen en te bouwen tot de komst van een gezalfde (משׁיח; mashiach), een vorst, er zullen zeven weken zijn” (9 :25). Hoewel deze profetie betrekking heeft op de verklaring van koning Cyrus aan Juda om naar huis terug te keren (zie 2 Kron 36:22-23), lijken de “zeven weken” van jaren de periode van 49 jaar te beslaan vanaf Juda’s ballingschap in 587/86 tot het decreet van Cyrus in 538 vGT. Daarom zou de figuur die Gabriël noemt Cyrus kunnen zijn, die Gods “gezalfde” wordt genoemd (משׁיחו; Jes 45:1). Andere plausibele kandidaten zijn echter Zerubbabel de gouverneur en Jozua de hogepriester die samenwerken om de bouw van de Tweede Tempel te beginnen. Aangezien Leviticus verwijst naar “de gezalfde priester” (הכהן המשׁיח; ha’cohen ha’mashiach; 4:3-5, 16), is het misschien beter om aan te nemen dat de eerste gezalfde Jozua de priester is.

  Daniël 9 spreekt ook over een tweede gezalfde figuur, die zegt: “Na tweeënzestig weken zal een gezalfde worden afgesneden en hij zal er niet meer zijn” (9:26). Tweeënzestig weken verwijst naar 434 jaar, maar wanneer moet het tellen beginnen? Hoewel het misschien logisch klinkt om te beginnen met het tellen van de 62 weken na de terugkeer uit Babylon (aangezien Gabriël verwijst naar de terugkeer in het vorige vers), vereist de tekst geen chronologisch lineaire lezing van de jaren. Aangezien de eerste zeven weken (49 jaar) afzonderlijk van de 62 weken (434 jaar) worden genoemd, is het misschien beter om ze als tijdelijk verschillend te behandelen. Vanuit een contextueel en historisch perspectief gezien, is het logisch dat de 62 weken zouden beginnen in 605 vGT, het jaar dat het boek Daniël begint, wat ons naar het jaar 171 vGT zou brengen. Dit was het jaar waarin de rechtvaardige hogepriester Onias III werd gedood door rivalen, Andronicus en Menelaos (zie 2 Makkabeeën 4:30-33). Dus wanneer Daniël spreekt over een gezalfde die wordt „afgesneden”, verwijst de tekst hoogstwaarschijnlijk naar de dood van de gewaardeerde Onias.

  Na de dood van Onias in 171 vGT viel de Seleucidische koning Antiochus IV Epiphanes Jeruzalem binnen en ontwijdde de tempel – een gebeurtenis die Gabriël voorspelt wanneer hij zegt dat, na de dood van de gezalfde, “de troepen van de prins die komen zal de stad en het heiligdom” (Dan 9:27; vgl. 8:21-25). De Seleucidische ontheiliging zorgde ervoor dat de tempeloffers stopten. Ook sloten enkele Joodse inwoners van de stad een “verbond” (διαθήκην; diathéken) met de Griekse koning (1 Makkabeeën 1:11), verwijderden de tekens van hun besnijdenis en verlieten Gods verbond (zie 1 Mack 1:12-15 ). Deze ongelukkige realiteit wordt geprofeteerd in Daniël 9: “Hij [Antiochus] zal met velen een sterk verbond sluiten voor een week, en voor de helft van de week zal hij slachtoffer en offerande doen ophouden; en in hun plaats zal een verwoestende gruwel zijn (שקוצים משמם; shiqutsim meshomem)” (9:27).

  Deze verwoestende heiligschennis is het altaar dat Antiochus in de tempel oprichtte om offers te brengen aan andere goden (zie 1 Mack 1:54-59). Toch zou deze gruwel niet blijven duren; in 164 vGT zou een Joodse opstand onder leiding van Judah Maccabee de controle over de tempel terugnemen, de “gruwel” van het heidense altaar neerhalen (1 Macc 6:7) en het heiligdom opnieuw aan God toewijden. Deze nederlaag van Antiochus en herinwijding zou de belofte van Gabriël in Daniël van “het verordende einde uitgestort over de verwoester” vervullen (9:27). De gebeurtenissen vanaf de dood van Onias (171 vGT) tot de overwinning van de Makkabeeën (164 vGT) vinden allemaal plaats binnen de tijdspanne van “één week” in Daniël. Dit past perfect in de tijdlijn van Gabriel: de herinwijding in 164 is precies “een week” (7 jaar) na de dood van Onias. Met de hernieuwing van de priesteroffers werd Gabriëls decreet van “zeventig weken” vervuld: de verzoeningsoffers waren wat nodig was om “de overtreding te beëindigen, een einde te maken aan de zonde, om te boeten voor ongerechtigheid, om blijvende gerechtigheid te brengen, om het visioen te bekrachtigen en profeet, en om het Heilige der Heiligen te zalven” (Dan 9:24). Daarom heeft Gabriëls profetie in Daniël 9 hoogstwaarschijnlijk betrekking op de gebeurtenissen tussen de Babylonische belegering van Jeruzalem (605 vGT) en de herinwijding van de Tweede Tempel in 164 vGT.

  Op dit punt kunnen lezers zich afvragen: “Als Daniëls gezalfden de priesters Jozua en Onias III zijn, waar past Jezus dan in dit alles?” Per slot van rekening zegt Jezus zelf tegen zijn discipelen uit de eerste eeuw dat ze moeten oppassen voor de “verwoestende gruwel (βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως) die op de heilige plaats staat… waarvan gesproken is door de profeet Daniël” (Matteüs 24:15). Betekent dit dan niet dat Gabriëls woorden van toepassing moeten zijn op Yeshua? De auteur van Mattheüs denkt zeker van wel, aangezien de evangelist een verwijzing tussen haakjes opneemt nadat Jezus naar Daniël verwijst: “laat de lezer het begrijpen” (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω; 24:15). De eerste lezers van Mattheüs zouden hun geschiedenis en de boeken van de Makkabeeën hebben gekend waarin Antiochus al honderden jaren eerder een “verwoestende gruwel” in de tempel had opgezet (1 Mack 1:54). Wanneer Jezus dezelfde taal gebruikt om te spreken over de vernietiging van de Tweede Tempel, suggereert hij dat de ontheiliging die plaatsvond onder de Seleuciden opnieuw zal gebeuren onder de Romeinen.

  Jezus’ herinnering aan Daniël in Mattheüs is een voorbeeld van wat geleerden ‘recapitulatie’ noemen – wat er in het verleden van Israël is gebeurd, zal in hun heden of toekomst opnieuw gebeuren. Mattheüs is vooral geïnteresseerd om te laten zien hoe Jezus de profetie vervult door de geschiedenis van Israël te recapituleren. Een goed voorbeeld is Matteüs 2:15, waarin het gezin van Jezus wordt beschreven dat naar Egypte gaat als een vervulling van Hosea’s woorden: “Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen” (Hos 11:1). In Hosea’s oorspronkelijke context verwijzen deze woorden echter naar de natie Israël – Gods “eerstgeboren zoon” (Exodus 4:22) die tijdens de uittocht uit Egypte kwam. Heel Hosea 11:1 luidt: “Toen Israël een kind was, hield ik van hem, en uit Egypte riep ik mijn zoon.” De evangelieschrijver weet heel goed dat de oorspronkelijke tekst van Hosea naar Israël verwijst, niet naar Jezus. De profetische punten van Mattheüs zijn niet dat Hosea exclusief over Jezus spreekt, maar eerder dat zoals met Israël, zo met Israëls Messias; Yeshua vervult Hosea door de uittocht van Israël te recapituleren toen hij als kind uit Egypte kwam.

  Op dezelfde manier herhaalt Jezus de voorgeschiedenis van Israël zoals beschreven in Daniël 9. Als de Messias is Jezus de “gezalfde” bij uitstek, en hij deelt een naam met Daniëls eerste “gezalfde”, de hogepriester Jozua. Terwijl “Yeshua” (ישׁוע) een verkorte versie is van “Joshua” (יהושׁע), zijn de namen hetzelfde in het Grieks (Ἰησοῦς), en de priesterlijke Jozua wordt zelfs meerdere keren “Yeshua” genoemd in de Hebreeuwse Bijbel (bijv. Ezra 3:8-9; 4:3; 5:2; Neh 12:26). Meer nog, Jozua is verbonden met de zogenaamde “Tak” (צמח; tsemah; Jer 23:5; 33:15; vgl. Jes 11:1), die vroege Joodse uitleggers in verband brachten met de komende Messias. Zacharia zegt over Jozua: “Zie, een man; zijn naam is ‘Branch’ (צמח), en hij zal uit zijn plaats vertakken en de tempel van de Heer bouwen’ (Zach 6:12). Jezus van Nazareth, die Mattheüs verbindt met de “tak” van Jesaja 11:1 (zie Matt 2:23), recapituleert Jozua de priester voor zover hij de naam van de Tak deelt. Yeshua de eerste “gezalfde” van Daniël 9:25. Jezus herhaalt ook Daniëls tweede “gezalfde” aangezien hij “afgesneden” is – d.w.z. gedood – net als Onias (Dan 9:26).

  Ten slotte presenteren de nieuwtestamentische schrijvers Jezus op een manier die resoneert met de belofte van Daniël 9:24: iemand die in zijn dood een einde zou maken aan de overtreding, een einde zou maken aan de zonde, verzoening zou brengen voor ongerechtigheid en voortdurende gerechtigheid zou inluiden. Terwijl Daniëls woorden oorspronkelijk verwezen naar het herstel van de tempeloffers in 164 vGT, herhaalt en breidt Jezus die oorspronkelijke verzoeningsgebeurtenis uit. Om een ​​zin uit het evangelie van Johannes te gebruiken: Jezus is “het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt” (Joh 1:29). Dus, terwijl Daniëls zeventig weken plaatsvonden in de dagen tussen Babylon en de Makkabese opstand, stelt de samenvattende presentatie van Jesjoea in de evangeliën de Jezus-volgende lezer van Daniël in staat om te “dubbelen”: ten eerste verwijst Daniël naar Jozua, Onias, de Joodse overwinning op vervolging en de herinwijding van de tempel – en dan herhaalt Jezus het leven van Jozua en Onias, behaalt een beslissende overwinning op kwaad en zonde, en bevestigt opnieuw de verzoenende doeltreffendheid van tempeloffers “eens en voor altijd toen hij zichzelf offerde” (Hebreeën 7:27).

 17. @ Key: 3:13 pm. Respect voor uw reactie en eerlijkheid Key. Zelf heb ik een psychische beperking bekend onder ADD- Attention Deficit Disorder. Het is niet gemakkelijk om met uw of mijn beperking te functioneren. Derhalve veel respect voor U.

  @ Allen: broeders en zusters willen jullie voor mij bidden i.v.m. mijn beperking. Ik lijd vaak onder stemmingswisselingen. Ondanks dat dank ik de God van Abraham, Isaäc en Jacob, dat HIJ er altijd voor mij was, is en zal zijn. Geprezen zij HIJ door, in, en met zijn ZOON Jezus.

 18. Beste (onder) zoekers,

  Voor degene die niet in een wegrukking als visie hebben, maar mogelijk eerlijk gezegd nog twijfelen of voor degene die de visie aanhangen halvewege een wegrukking of voor degene die alleen pas iets zien na de grote verdrukking en Openbaringen 20 vooral daarmee linken of voor degene die het dan wel zo goed als mogelijk weten, maar toch nog een verdere verdieping willen hebben, dan kunnen de onderstaande links wellicht helpen.

  Er zijn meerdere linken, maar ik nam even de linken over waar een schema instond.
  Family 7 zend momenteel iets uit. Vaak kan je de afleveringen nog wel terugzien.

  https://www.family7.nl/sites/default/files/downloads/BijbelseToekomstverwachting/btv_handout_5.pdf

  Het is ook best merkwaardig waarom we nog Openbaringen hebben ontvangen na de uitleg van Paulus al of het geheimenis dat we niet allen zullen ontslapen enz.

  Toen bleek in Handelingen dat ook na de Hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest Israël nog steeds Jezus niet wilde aannemen (uitgezonderd de start van de Gemeente natuurlijk, daar waren wel de eerste uit Joden), toen bleek dat het aanbod van het Koninkrijk terzijde werd geschoven, maar niet voor altijd. Daarom zijn er diverse verklarende geheimenissen die geopenbaard zijn.

  Het behoorde oorspronkelijk al bij Gods plan dat de Joden blind waren voor het Koninkrijk zodat de heidenen ook onder het heil konden vallen. En dan komt de oude Johannes nog tot de boodschap op het eiland Patmos.

  Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus

  – en in de verdrukking
  – en in het Koninkrijk
  – en in de volharding van Jezus Christus.

  Opmerkelijk is dat Johannes schrijft, hij schrijft in de ik-vorm dat ook nog in het Koninkrijk werd geschreven. De vraag is in hoeverre de 12 apostelen wisten van de onthulling van Paulus over het geheimenis dat het Koninkrijk (tijdelijk) terzijde is gesteld.

  Wisten ze dat niet of sommige wellicht niet?
  Het moest toch wel duidelijk worden na de vernietiging 70 na Christus van Jeruzalem dat Israël niet meer zal voldoen aan het Koninkrijk.

  Wist Johannes die het boek geschreven die wellicht wel of ook niet?
  Ik weet niet het echte antwoord. Daar zal meer studie voor nodig zijn of welke bewijzen zijn er die betrouwbaar zijn, naast de Bijbel die dat mogelijk kunnen verklaren.

  En als die een Goddelijk verborgenheid was, denk aan Daniël en Openbaringen zelf dat pas in de eindtijd bepaalde zaken begrepen kon worden, dan kan het zijn dat Johannes nog steeds bewust de boodschap moest brengen van het Koninkrijk van God. Want daar draait het uiteindelijk wel op uit aan het einde van Openbaringen.

  Dit geeft ook tevens aan dat de positie van de Gemeenten, de kenmerken van de 7 Gemeenten worden nog genoemd, dat die verdwijnen wegens een eerdere wegrukking?!

  Duidelijk moet denk ik wel zijn, dat zolang de Gemeente van Jezus er nog is, dat er geen Koninkrijk kan komen.

  Dan laat ik maar achterwege de claims van sommige charismatische groepen van Kingdom Now leringen.

  Je zou zelfs kunnen denken dat God (bewust) heeft toegelaten de blindheid dat de Kerk in plaats van Israël is gekomen. Want na de verwoesting van Jeruzalem, bleef er op dat moment en geruime tijd maar weinig over van de profetie uit Ezechiël over de dode doodsbeenderen.

  En juist, wij leven in een tijd, minimaal van 1948, maar de familie Boom uit Haarlem zag dit al eerder, dat Israël nog steeds God geliefde volk is. De lering die in oude traditionele kerken er was en wellicht mogelijk nog her en der aanwezig is, dat de kerk Israël heeft vervangen, dat dit een misleidende leer is geweest. Mogelijk ook bewust toegelaten door God.

  Maar wij beste gelovigen, wij hebben te samen zoveel kennis over hoe het echt zit. Wij kunnen naar mijn mening geen excuus meer hebben.

  Spyfromthesky

 19. Antwoord heb ik, misschien, zelf al ?
  Opname vindt plaats, Here God ( Weerhouder ) trekt zich ( ten dele ) terug v/d wereld en de antichrist komt op .

 20. Dag Albert, als u het zo niet bedoelt heeft behoeft u geen excuus aan te bieden aan mij. Dan ligt het aan mij! Dan heb ik iets gelezen wat zo niet door u bedoelt is! En moet ik u juist mijn excuus aanbieden, bij deze. Sorry!

  Zal dan maar gelijk met de billen bloot: zit in het autismevlak asperge. En ja, ik heb moeite door asperge in contact met mensen, en dus ook moeite hoe en wat mensen zeggen/bedoelen. Ik heb uw reactie dus klaarblijkelijk ook weer eens misverstaan, terwijl ik het wel zo lees/interpreteer. Heel vervelend voor u en voor mezelf. Zal proberen voortaan van het goede uit te gaan van de mens!

  Compliment Key. Mvg. Mod.

  Dan gezien uw antwoord, denk ik dat we behoorlijk op dezelfde lijn zitten qua datum opname. Bij mij kan de opname qua zienswijze zowel voor, als in de 70e jaarweek vallen. (Ik kan geen bewijsteksten vinden die een tijd aanwijst daarvoor). Maar, in ieder geval voor de 7 schalen van Gods Toorn, daar wij christenen niet gesteld zijn tot die toorn van God.

  1 Thessalonicensen 1:10
  En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

  1 Thessalonicensen 5:9
  Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

  Wie geloofd in Hem en Hem als Heer aanneemt, zal niet de toorn van God ondergaan!

  Maar …. in mijn zienswijze laat ik dus absoluut de mogelijkheid open, dat de gelovige in Hem, zeker verdrukt/vervolgt kan worden.
  Net zoals de eerste christenen om hun geloof vervolgd en gedood werden in bv. de arena door de leeuwen ter vermaak van de mensen. En ja, dat is een vreselijk idee dat je zoiets zou kunnen moeten ondergaan, maar God heeft ’t toen toegelaten, Hij zal ’t zo weer kunnen doen! En dat is wat mijn Bijbel dus ook zegt, het is helaas geen sprookjesboek voor christenen dat als je in Hem geloofd, dat je leven op rolletjes verloopt.

  Voor de duidelijkheid: de 70e jaarweek (geloof ik) duurt 7 jaar, (er zijn sommigen die de uitleg hebben dat er alleen nog 3 1/2 jaar resteert). De eerste 3 1/2 jaar zal zeker ook geen pretje zijn voor de gelovigen en het Joodse volk. Na die periode wordt het helemaal niet leuk meer!
  Maar voor mij is de grootste vraag, op welk moment zal God zijn schalen van Toorn uitgieten in die 2e periode van 3 1/2 jaar? Ik lees namelijk ook dat de tijd verkort wordt, anders zou er geen vlees behouden worden. Zou het kunnen dat die 2e periode van 3 1/2 jaar helemaal geen 3 1/2 jaar duurt???? En die vraag stel ik dan maar aan iedereen die dit leest.

 21. @Tukker: Ik ga dat zeker niet bestrijden dat is een mogelijkheid maar ik betwijfel het, eerst moet de val van Rome nog komen. Jezus wederkomst is dichterbij dan je zou denken, niet door de pandemie, niet door de oorlogsdreiging tussen Israël en Iran.Een sluier wil ik wel oplichten, de komst van de Heer zal op aarde gepaard gaan met een dichte duisternis waarbij de temperatuur spectaculair zal dalen. Ieder die gelooft en op aarde is zal dan moeten bidden en vasten. Juist zoals de Joden bloed op de deurposten moesten doen zodat de engel voorbijging en zodat ze konden vluchten uit Egypte. de komst van de Heer zal gebeuren vlak voor de eschatologisch sabbatsrust. En deze staat ook voor de deur. Shalom

 22. Key ,
  Ik vind dat je goede stukken schrijft met goede vragen waar zeker mogelijkheden inzitten dat het wel eens zo zou kunnen zijn.

  Ik heb zeker niet de indruk dat Albert jou wil schofferen, in zijn hele manier van schrijven komt hij zo niet over.

  Wat als de Opname waar is ? En ik moet erkennen hoe meer ik de overdenkingen van Albert lees hoe meer ik er rekening mee hou dat het wel eens zo zou kunnen zijn ( Ik zeg nog steeds : van 2 kanten bekijken , geen/wel Opname, vooral nuchter blijven maar het zou wel eens waar kunnen zijn ! )
  Wat ik al zei : Wat voor een getuigenis zal dat zijn voor de wereld ! Maar interessante vraag luidt : Stel dat “het lasteren van het beest tegen God om Zijn Naam te lasteren ……. daadwerkelijk te maken heeft met de Opname dan betekent dat de ware christenen het begin v/d regeringsperiode v.d antichrist zullen meemaken.
  Hoe zit dat en zou de Opname dan voor de Gr. Verdr. kunnen plaatsvinden of in het midden als ECHT Gods Toorn over de wereld gaat ?
  Gaan wij geen lijden/vervolging ondervinden ? Geloof ik niet , ik geloof zeker dat wij dat zullen gaan meemaken

  Willy, jouw laatste reactie op Geloofsforum kan ook te maken hebben met de mensen die in de Gr. Verdr. tot bekering komen .

 23. @albert: Voor zover ik het begrijp is de kerk of gemeenschap er nog wel, pas bij de val van Babylon leze we: vertrek mijn volk omdat ge geen deel zou hebben aan haar zonde. Het volk is Gods volk Jood en niet Jood die geloven in de Jood en Messias Jezus. Dit even voor een nadenkerke Shalom

 24. @Beste Key.
  Ik ben erg verrast door uw reactie.
  U oordeelt dat ik zou oordelen, dat was absoluut niet mijn intentie.
  En nee, ik zet u ook niet weg, mijn excuses als dat zo is overgekomen.

  Mijn vraag ging over uw schrijven dat de opname pas zou komen bij de 7 schalen.
  Ik was benieuwd naar uw onderbouwing omdat u daar een controversiële stelling maakt met een uitroepteken.

  U geeft een goede analyse wat de wereld mag verwachten.
  Mijn vragen waren retorisch bedoeld, niet tegen u gericht, ik wilde laten zien dat wij God mogen verwachten. Wellicht gaf mijn toon aanstoot?

  Die tweedracht zie ik niet hoor, het is goed om gedachten uit te wisselen, helemaal nu met de huidige ontwikkelingen in de wereld.
  Om een ander misverstanden te voorkomen, ik heb nooit geschreven dat de christenen geen lijden zouden krijgen, ze krijgen Gods toorn niet over zich uitgestort. Ik zie en ervaar hoop door de liefde en genade van Hem die mij heeft gered, Jezus.

  Gods zegen, Albert.

 25. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking? deel 36.
  Overdenking. Waar vind je de rol van de kerk in de Grote Verdrukking?

  Over de Grote Verdrukking staat veel geschreven, het is ‘Week 70’ uit Daniel (Dan.9).
  Een periode wanneer God zijn toorn over de wereld uitstort en nog steeds mogelijkheden geeft om zijn Zoon aan te nemen als de Messias. In dit plan worden de 144.000 verzegelde getuigen beschreven (Opb.7 en Opb.14). Ook staat er beschreven dat twee getuigen met bijzondere krachten voor 1260 dagen zullen getuigen (Opb.11). Het zijn twee mensen uit de tijd van het Oude Testament die hier een speciale opdracht hebben.

  Er staat ook geschreven over de zielen onder het altaar die geslacht waren om het getuigenis dat zij hadden (Opb.6:9). Dit is bij het 5de zegel. ‘En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?’ (Opb.6:10 Telos). Zij waren blijkbaar al geslacht vóórdat de toorn wordt uitgestort.

  Maar waar is de kerk?
  Er staat voor deze periode geen enkele rol beschreven van de kerk, het Lichaam van Christus.
  Is die afwezig, is de kerk dan weg?

 26. Eendracht maakt macht !

  De spreuk ‘Eendracht maakt macht’ was van 1588-1795, ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de wapenspreuk van Nederland.

  Ik moest nu net ook aan deze bovenstaande spreuk denken.
  Dus laten wij eendrachtig blijven, vooral: In de Heere Jezus Christus.

  Michaël

 27. Update: Michaël ;-{> schreef: 07/08/2021 om 11:00 pm t.a.v. Nadine

  Hallo lezers, broeders en zusters,

  Voor degenen die het niet opgemerkt hebben: Nadine heeft vandaag een reactie gegeven bij het artikel waar zij ook haar vraag tot gebed gepost heeft, waarin in zij haar dank uit voor ons gebed voor haar.

  In het kort komt het hier op neer: Haar buurman heeft zijn fout heeft toegegeven, en zal haar in het vervolg: Niets meer vragen in de gemeenschappelijke tuin.

  Nadine haar hele reactie kunt u lezen via deze link: https://www.xandernieuws.net/algemeen/pfizer-document-waarschuwt-dat-vaxxers-gevaar-kunnen-vormen-voor-ongevaccineerde-zwangeren-en-moeders/comment-page-1/#comment-71197

  Ik vind dit een mooie bemoediging en ook een mooi compliment voor Het Gebed, en voor U.
  Daarom sluit ik nu af met deze tekst uit: Jacobus 5:16b (NBG51)

  ”Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.”

  Gods Zegen voor U allen.

  ;-{>

 28. Albert, U oordeelt al, nog voordat u de bewijsvoering ervan gehoord hebt? U zet mijn “bericht” weg alsof ik het niet uit de bijbel zou hebben? Waarom zou ik dan nog antwoorden, dat het mogelijk zou kunnen zijn dat een christen toch vervolging/verdrukking/lijden mee zou kunnen maken, in de 70e jaarweek?
  Maar ik baal meteen van dit antwoord van mij, want het zaait 2-dracht. Dat moeten we niet hebben in deze tijd! Dus ik vraag u om meer te letten op de manier wat u schrijft en hoe dat overkomt, zal ik dat ook doen. Oke?

 29. Key schreef: 09/08/2021 om 10:57 am:
  “Er komen nog hele zware maanden aan! Ook u als gelovige kan daar mee te maken krijgen als ongevaccineerde, ik denk niet dat de opname voor dit doel zal dienen om u daarvan te ontlasten, die opname dient alleen voor Gods oordelen (de 7 schalen) te ontlopen!”

  U geeft een fijn vooruitzicht…
  Gelukkig haal ik uit de Bijbel meer bemoediging dan uit uw bericht.

  Ik ben benieuwd naar uw onderbouwing over de opname en alleen de 7 schalen.
  De locksteps 2010 van de Rockerfeller Foundation stond lange tijd als een link op de home-page van de WHO maar ik denk dat nu het WEF meer de koers gaat bepalen.

  Denkt u dat er eenheid is binnen de duisternis? Daar hebben wij een wapen voor (gebed).
  Vraagje, wie zou in deze wereld in control zijn?
  Zou God misschien ook een doel kunnen hebben met de Grote Verdrukking?

 30. https://traugott-ickeroth.com/wp-content/uploads/2020/07/Transcript-The-Covid-Plan_Rockefeller-Lockstep-2010.pdf

  Het covid stappen-plan. Er komen nog hele zware maanden aan! Ook u als gelovige kan daar mee te maken krijgen als ongevaccineerde, ik denk niet dat de opname voor dit doel zal dienen om u daarvan te ontlasten, die opname dient alleen voor Gods oordelen (de 7 schalen) te ontlopen!

  Merk op dat de hele wereld is aangevallen, het doel zal dus worden een wereldregering.

  Wat er nog aankomt:

  Het masker moet gedragen worden om mensen in isolatie te houden, zodat het immuunsysteem verzwakt van de mensen. Veel contact met mensen versterkt het immuunsysteem! Dus een verlaagd immuunsysteem zorgt voor meer zieken, wat je dan weer de schuld kan geven aan covid.

  Als mensen niet meer luisteren gaan ze een 30% dodelijker/besmettelijker variant loslaten zodat we als mensheid wel(? We moeten allereerst God aanbidden en Hem dienen) moeten luisteren!

  Het is de bedoeling dat eenieder gevaccineerd wordt! (De reden zou dus transhumanisme kunnen zijn). Degene die niet gevaccineerd wilt worden moet weg gezet worden als een gevaar voor de samenleving omdat diegene zgn. de pandemie in stand houden (onzin dus!). Leus (leugen) zal zijn: We kunnen niet terug naar normaal omdat niet iedereen is gevaccineerd. De gevaccineerden zullen worden opgezet tegen de ongevaccineerden en tegen elkaar uitgespeeld.

  De lockdowns en andere maatregelen worden nog strenger, ipv boetes wordt het de gevangenis.
  Er komen checkpoint met militairen.
  Een app zal worden gebruikt voor track en tracing van mensen.

  Controle van voedsel, Gas elektra, water wordt overgenomen en er komen grote tekorten. Wil je wat hebben? Dan moet je gevaccineerd zijn en je dus onderwerpen aan het regime. Een ieder die zich niet onderwerpt is een vijand!

  De wereldeconomie zal door de langdurige lockdowns kapot gemaakt worden, maar eigenlijk is het geldsysteem al kapot en wordt dit covid als dekmantel daarvoor gebruikt.

  Zijn de mensen als slaaf om en doen ze wat de globalisten willen? Dan dus geen zwaardere pandemie, maar wordt het Nieuwe normaal ingevoerd! Dus zoals Rutte al zei: we gaan nooit meer terug naar het oude normaal.

  Het nieuwe normaal zal zijn:
  Een nieuw economisch model: Microsoft patent 060606 crypto currency system (Xandernieuws heeft hier al aandacht aan besteed). Het komt erop neer dat als je doet wat ze willen krijg je positieve punten en krijg je recht op levensvoorzieningen. Ga je tegen ze in, dan verlies je punten en wordt het steeds moeilijker om te overleven. Dus totale controle over mensheid.

  1 mensheid, 1 macht, 1 rijk.

  Openb. 13:4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?

  OPenb. 13: 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.

  Openb. 13: 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; (bewijstekst van een wereldregering).
  17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

 31. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking? deel 35.

  Jezus vertelt in Luc.21 over de rede van de eindtijd.
  Nadat Jezus de dingen heeft opgesomd zegt Hij (Luc.21:28 Telos):
  ‘Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.’

  Het is een bemoediging.
  Hier staat ‘als nu deze dingen beginnen’, er staat niet: als deze dingen voltooid zijn, of aan het einde van deze dingen.
  Is hieruit op te maken dat de verlossing komt vóórdat al deze ellende over de wereld wordt uitgestort?

 32. @ LeftRats 08/08/2021 om 2:36 pm

  Hallo LeftiRats,

  U vroeg: ”Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen:
  De liefde tot Jezus, en De liefde van Christus ?”

  Het eerste waar ik zelf aan moet denken is dat de liefde van Christus velen malen groter is dan onze liefde voor Jezus. Jezus zei bijvoorbeeld: dat er niets mooiers is dan voor je vrienden te sterven. Jezus stierf voor alle zondaren.

  https://www.gotquestions.org/Nederlands/liefde-van-Christus.html
  Ik heb voor u een link gevonden met de titel: Wat is de liefde van Christus? Dit geeft in ieder geval alvast antwoord op één van uw vragen, met Bijbels onderbouwde uitleg. Deze uitleg is mooier dan dat ik u zelf zou kunnen geven. Zo staat er dit in het artikel te lezen: ”Daarom is opoffering de essentie van Goddelijke liefde, ook wel agapè-liefde genoemd. Dit is liefde zoals God die heeft; niet zoals de mensen hebben.”

  (agapè-liefde: goddelijke, onvoorwaardelijke, onophoudelijke, ver boven stijgende, diepgaande, compleet accepterende liefde)

  Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd wat anderen hier over kunnen vertellen,
  want uw vraag was aan iedereen gericht.

  Hartelijke groet, Michaël

 33. @ Muggenzifter 08/08/2021 om 10:56 am
  Mooie bijdrage weer van u Muggenzifter, Dank u.

  @ Wachter 08/08/2021 om 7:44 am
  Dank u Wachter, voor het compliment.
  En het is inderdaad mooi dat we voor elkaar kunnen bidden.

  Hartelijke groet, Michaël

 34. Goeie vraag van @dirk…Er word gesproken van HEER of Here , terwijl dit in feite een aanspreek titel is en geen naam .Moest God het onrespectloos vinden zijn naam te gebruiken ,waarom heeft hij dan deze 7000 x laten opschrijven en waarom is hij nu uit vele bijbelvertalingen verdwenen ?””

  Antwoord: Omdat de huidige Bijbelvertalers van het Ned. Bijbelgenootschap samenwerken met het Vlaamse Bijbelgenootschap. Het wemelt in beide genootschappen van Jezuieten die de Bijbel vanaf 1545 op de Index van verboden boeken gezet hebben. Roomsen lezen tot op deze dag zelden in de Bijbel.

  Tot 1967 bedreven roomsen een doodzonde als ze wel in de Bijbel lazen. Paus Johannes XXIII maakte daar een eind aan en Pas Paus Paulus VI maakte een eind aan de Index van verboden boeken.

  Waarom is ook de naam allah uit de Nederlandse Korans verdwenen? Het heeft alles met de nieuwe wereldgodsdienst CHRISLAM te maken. Moslims spreken/lezen tegenwoordig in de Koran ook over god ipv allah.

  Katholieken en met name de paus gebruiken zelden de naam van Jeshua/Jezus…ze noemen Hem bij voorkeur Onze Lieve Heer… of nog erger: Christus.

  Predikanten van de PKN en Evangelische gemeenten, lid van de Wereldraad van kerken, Rome en Mekka-knuffelaars spreken tegenwoordig ook liever over God [welke dan?] dan over Jeshua/Jezus. Ik heb geen enkel respect voor die misleiders.

  In de Bijbel gaat het over de God van Israel, of Israëls God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar dat kunnen de hedendaagse kerkelijke antisemieten niet meer over hun lippen krijgen, vandaar dat ze liever over een onpersoonlijke god spreken.

  Maar goed dat deze kerken met een sneltreinvaart leeglopen. Je gaat er als gelovige naar binnen en komt er uit als een ongelovige. Meer details in Openbaring 2 en 3 en 16 t/m 20.

 35. Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen:. De liefde tot Jezus, en De liefde van Christus ?

 36. Psalm 134:3
  De zegen van de HEERE

  Wat is een zegen eigenlijk?
  Er zijn in dit woord wel drie dingen: aandacht, bescherming en hulp.
  Als de Heere God je aandacht schenkt, dan let Hij op je.
  Hij geeft erom wat je doet en hoe je het doet.
  Wil de HEERE je beschermen, dan weet je, dat je veilig bent, wat er ook met je gebeurt.
  Geeft de HEERE je Zijn hulp dan hoef je nooit iets alleen te doen.
  Waar kwam Zijn zegen vandaan?
  In deze psalm staat: uit Sion.
  Daar was Zijn tempel, daar woonde Hij, bij Zijn volk.
  Ook nu nog is Hij dicht bij ons, als we Hem dienen.
  Maar het geweldigste staat aan het eind van de psalm:
  ‘Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft’.
  Hij, Die op je let, je beschermt en helpt, is de machtige, Hij die is, die was en die komen zal.
  ‘Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE.
  De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  Is dat niet geweldig, om blij van te worden.
  ‘De HEER zegene U’.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 37. @Albert: Zeer goede vragen. Op de zevende dag zo leert het eerste boek Genesis die geschreven is door Mozes Gods beste vriend en huisgenoot, was de schepping compleet en goed. Nu zou de kroon van de schepping komen de mens. er moest dus niet meer aan toegevoegd worden alles was gereed ook de schone tuin voor Adam en Eva. Die volgens de Joodse interpretatie was op de plaats waar nu Jeruzalem is. En het is waar God is een scheppende God, hij schept en herschept ook ons leven. God was zeker niet vermoeid van zijn schepping hij had geen vitamines nodig, want de schepping zit zelf in zijn wezen.
  Maar God zal spijt krijgen dat hij de mens heeft gecreëerd en dit kwam door te ongehoorzaamheid van de mens. Na de zondeval is de planeet aarde geen vrolijke plaats meer om te leven, bloed heeft gevloeid op deze aarde onschuldig bloed.
  En daarom zal God een nieuwe hemel en aarde scheppen, en dit is iets voor de toekomst.
  Want eerst moet het vrederijk nog komen, van de grote koning en Messias Jezus.

 38. Beste Nadine,

  Vanzelf leef ik met jou mee…

  Tot U, o HEERE, hef ik mijn ziel op.
  2 Beth. Mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.
  3 Gimel. Ja, allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak.

  Sterkte en houd goede moed Hij zorgt voor zijn kinderen..

  Lieve groet Herry.

 39. Een vraagje voor iedereen,
  Bij onderzoek ben ik tot de vaststelling gekomen dat er in veel oude Nederlandse bijbel vertalingen bv Staten generaal, oud testament J.T. Beelen 1896 , Van Der Palm bijbel 1822, enz… de naam van God voorkomt JEHOVAH of JWWH . In de oorspronkelijke geschriften is de soms opgemaakt dat de naam van God er 7000 keer in voorkwamen toch word er op deze site bijna nooit over zijn naam gesproken .
  Er word gesproken van HEER of Here , terwijl dit in feite een aanspreek titel is en geen naam .
  Moest God het onrespectloos vinden zijn naam te gebruiken ,waarom heeft hij dan deze 7000 x laten opschrijven en waarom is hij nu uit vele bijbelvertalingen verdwenen ?

 40. @ Michaël: 11:00 pm, op 7/8. Keurige reactie van U Michaël. En het is goed om voor elkaar te bidden.

 41. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking? deel 34.

  Opb.13:6 ‘En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen’.

  De antichrist/satan richt zijn haat op hen die in de hemel wonen.
  Is dat naar het Lichaam van Christus dat kort daar voor in de hemel is opgenomen?

 42. Beste Alebert.
  Je vraag vandaag is ziet Johannes de gemeente in de hemel tijdens de grote verdrukking.

  Ik mag niet te stellig zijn, maar volgens mij ziet Johannes dat zeker.
  Weliswaar een deel van de gemeente die steeds groter wordt.
  Naarmate er mensen overlijden die de Heere Jezus als hun middelaar kennen wordt die schare in de hemel steeds groter.
  Het eerste lid van de gemeente die naar het Vaderhuis met zijn vele woningen ( de hemel) is gegaan, is: Stefanus.
  En vanaf die tijd tot op vandaag de dag zijn er al heel veel leden van de gemeente van Christus naar de hemel gegaan.
  Een ( groot ) deel van de gemeente is daar alreeds. En zij wachten daar op de opstanding der doden.
  Shalom
  Anna

 43. @ Nadine 07/08/2021 om 10:54 am

  Pfizer document waarschuwt dat vaxxers gevaar kunnen vormen voor ongevaccineerde zwangeren en moeders (Posted on 06/08/2021)

  Hallo Nadine, ik had deze posting van u over het hoofd gezien.

  U schreef daar of Xander, vrienden, broeders en zusters voor u willen bidden, omdat u recentelijk verbaal (en bijna ook fysiek) bent aangevallen door uw buurman in uw gemeenschappelijke tuin bij uw huis. Heel erg kwalijk dat die buurman dat doet, en ook nog eens uw andere buren tegen u opzet.

  U gaf ook al aan dat u vanaf het begin al problemen heeft met die boosaardige mensen. Geeft ook wel aan wat een zwakkeling die buurman is, wetende dat u daar alleen woont en geen partner heeft om het voor u op te nemen. Het is natuurlijk totaal onaanvaardbaar dat hij durft te stellen dat u daar (in de gemeenschappelijke tuin) niet meer mag wandelen, omdat u als ‘ongevaccineerde’ een gevaar voor hem bent.

  U kunt die buurman de volgende keer van repliek dienen door tegen hem te zeggen:
  1. Hoezo kan ik een gevaar voor u zijn terwijl u gevaccineerd bent!
  2. Heeft u soms geen vertrouwen in dat vaccin dat u zo bang bent.
  3. Als u zo bang bent moet u voortaan zelf maar binnen blijven. Want ik ga gewoon mijn tuin in wanneer ik daar behoefte aan heb, en wens niet meer lastig gevallen te worden door u. Anders zal ik aangifte tegen u moeten doen wegens verbaal geweld, smaad en stalking. (aangezien hij het vaker doet)

  Ik heb hier vandaan natuurlijk makkelijk praten. Maar echt, als ik één van uw buren was zou ik het zeker voor u opnemen. Op dit moment kan ik hier vandaan niets meer voor u doen dan bidden. En dat zal ik dan ook zeer zeker voor u doen, zoals u vroeg. Hierbij vraag ik de andere bezoekers van het Geloofsforum, die dit lezen, om ook voor u te bidden.
  Ik wens u nogmaals Gods zegen, liefde en bescherming.

  POWERHUG voor U, Nadine.

  Hartelijke groet, Michaël

  Mooi Michaël. Mvg. Mod.

 44. Michaël ;-{> schreef: 07/08/2021 om 4:34 pm
  @Beste Michaël.
  Ja, inderdaad het getal 33.
  Ik houd het op toeval en hecht er niet te veel waarde aan.

  @Beste Janna.
  Uw vraag is wel heel erg open 😉
  Waar te beginnen?
  Er zijn veel nieuwe inzichten die aansluiten met de ontwikkelingen die nu in de wereld herkenbaar zijn.

  Een voorbeeldje, zo zie ik in Opb.13 het tweede beest wat uit de aarde komt, onze digitale wereld, het internet dus. Alle chips zijn gemaakt van silicium (=zand in de meest pure vorm). Mensen moeten een beeld maken wat een geest krijgt, is dat beeld onze smartphone met daarachter artificial intelligence met de high-tech reuzen van Silicon Valley? (Facebook, Google, Youtube, Twitter etc, ze gaan nu al allemaal net zo spreken als het eerste beest). En dan de QR-codes voor toegang, de camera’s, censuur en de komende totale controle, allemaal ten dienste aan het eerste beest.

  En Opb.13 sluit af met ‘Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest…’, is dit een hint dat dit beest te maken heeft met rekenen?

 45. @ Moderator 07/08/2021 om 8:39 pm

  Hallo Moderator,

  Dank u voor de uitleg. Ik had ook naar de reactie van Nadine in het andere artikel gekeken, zoals zij zelf aangaf, maar kon niet vinden wat zij bedoelde. Blijkbaar heb ik dan nog een andere reactie van Nadine over het hoofd gezien. Ik zal het nog eens nakijken en zal zeer zeker ook voor Nadine bidden.

  Ik wens Nadine hierbij Gods zegen, liefde en bescherming.

  Nogmaals mijn dank voor uw reactie.

  Hartelijke groet, Michaël

 46. @ Nadine 07/08/2021 om 2:59 pm

  Hallo Nadine,

  Naar aanleiding van uw vraag voor gebed, in het artikel: ‘Eerste videobeelden van Covid concentratiekamp in Canada?’ Wil ik u (hier) graag meegeven wat Jezus daarover zei, en het gebed met u delen, zoals de Heere Jezus zijn volgelingen leerde.

  Matteüs 6:5-13 (NBG51)

  HET BIDDEN

  En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

  Bidt gij dan aldus:

  Onze Vader die in de hemelen zijt,
  uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;
  uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Geef ons heden ons dagelijks brood;
  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
  Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
  Amen.

  Hartelijke groet, Michaël

  Beste Michaël, Nadine vraagt gebed voor haarzelf. Mod.

 47. Albert 07/08/2021 om 6:40 am

  Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking? DEEL 33.
  Vanaf nu met een ‘?’ om duidelijker aan te geven dat het gaat om overdenkingen.

  Heel bijzonder dat er juist bij deel 33 een vraagteken achter de titel staat.

  Zoals wij weten was Jezus 33 jaar toen Hij stierf en weer opstond. Daarom is 33 ook de hoogste graad bij de vrijmetselaars, om de leeftijd van de Heere Jezus te bespotten. (En exact op dit moment was er bij mij een lichtflits buiten en klonk er meteen van ‘heel dichtbij’ een heftige donderslag!) Dat onze vorige koningin 33 jaar op de troon zat, is daarom ook uiterst curieus te noemen…

  Hartelijke groet, Michaël

 48. @Beste Willy.
  Klopt, over precies een maand telt de Joodse kalender het jaar 5782.
  Als duizend jaar als één dag geteld mag worden, dan zouden we dicht voor de zevende dag staan. In dit ‘model’ geloof ik ook, al heb ik wel twijfel over het precieze uittellen van deze jaren.

  Dan heb ik ook nog een paar leuke overdenkingen.
  God rustte op de zevende dag, zou die dag al voltooid zijn?
  Zou God ‘moe’ geworden zijn na 6 dagen van Scheppen?
  Of zou het kunnen zijn dat Hij zijn werk heeft onderbroken voor iets wat voorrang kreeg, namelijk zijn schepping eerst verlossen?

  En wat zou God gaan doen na deze 7de dag?
  Zou het kunnen dat Hij dan verder gaat met waar Hij mee bezig was: Scheppen.
  Zie maar in het laatste hoofdstukken van Openbaring, een nieuwe aarde, nieuwe hemel en waarschijnlijk veel meer dan wat in een mensenhart ooit kan opkomen.

  We hebben een geweldig God en wij mogen deel hebben aan wat in zijn hart omgaat.
  Allemaal mogelijk gemaakt door het Volbrachte Werk van zijn Zoon, Jezus. Amen.

 49. @Albert en anderen: Je moet ook de Joodse telling er bij nemen. Jezus is geboren in het Joodse 4000 jaar, we zijn nu in het 6000ste jaar dus vlak voor de komende sabbatsrust de zevende dag, en die zal duizend jaar duren, dan komt de achtste dag en dat is de eeuwigheid. Dus als we nu in het 6000ste jaartelling zitten volgens het Jodendom, dan kan m’n de wederkomst van jezus plaatsen nog in deze eeuw. dus we staan vlak voor de eschatologische sabbatsrust. Dit even ter inlichting. Shalom

 50. @ Albert en @ Key,
  Hoe zien jullie de Openbaring van Johannes?
  @ Key: ik vind het een interessante gedachtegang die je weergeeft. Zou je daar wat meer over willen schrijven?

 51. @ LeftiRats 07/08/2021 om 7:47 am

  Hallo LeftiRats,

  U vraagt: ‘Hoe kom ik dan wel in het Koninkrijk Gods ?’

  – Op deze vraag heeft u zelf eigenlijk al antwoord gegeven. U schreef namelijk: ‘Jezus zegt immers: wie mij liefheeft, zal mijn geboden bewaren.’ Dat is dus de juiste manier.

  U vroeg ook: ‘Hoe blijf ik in het Koninkrijk Gods ?’

  – Mijns inziens: Als u eenmaal in het Koninkrijk Gods bent, zult u daar ook blijven.

  Het Koninkrijk Gods / Het Koninkrijk der hemelen – is (voor ons) iets wat nog zal komen.
  Ik zal het u uitleggen aan de hand van de volgende Bijbelteksten. Deze keer heb ik voor de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951 gekozen, omdat deze vertaling een betere uitleg geeft van Lucas 17:20-21 waar Jezus wederom op een vraag van een Farizeeër antwoord. Maar eerst een intro:

  Lucas 1:30-33 (NBG51)
  En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

  Matteüs 4:17 (NBG51)
  Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

  Lucas 22:29-30 (NBG51)
  En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten.

  Matteüs 24:14 (NBG51)
  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

  – In de volgende tekst sprak Jezus tegen de Farizeeën. (een groep religieuze leiders die tegenstanders van hem waren en meewerkten aan zijn terechtstelling.)

  Lucas 17:20-21 (NBG51)
  En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is BIJ u.

  – Het Koninkrijk Gods was dus BIJ de Farizeeën, in de zin dat Jezus, die door God als toekomstige Koning was uitgekozen, voor ze stond.

  De volgende tekst komt, zoals u waarschijnlijk wel weet, uit het Onze Vader.

  Matteüs 6:10 (NBG51)
  UW KONINKRIJK KOME; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

  1 Korinthiërs 16:22-24 (NBG51)
  Maranata! De genade van de Here Jezus zij met u. Mijn liefde is met u allen in Christus Jezus.

  Amen.

  – Ik hoop dat ik u op deze manier een duidelijk antwoord heb gegeven op uw vragen. Andere gasten op dit GeloofsForum zijn natuurlijk van harte welkom om hierop aanvullingen te geven, of om mij te verbeteren, indien dat nodig mocht zijn…

  Gods rijkste Zegen voor u LeftRats, en voor u allen.

  Hartelijke groet, Michaël

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Maranata

 52. Beste Key.
  Door alle tijden heen werden door weinigen uitleggingen gedaan over de Bijbel die door velen werden aangehangen.
  Vooral het boek Openbaring. Vaak was de uitleg afgestemd op de visie over de wereld van dat moment. Het werk van de mensen die naam en reputatie maakten werd vaak klakkeloos als ‘waarheid’ door anderen overgenomen en zo ook telkens weer overgeschreven. Zelfs als oorspronkelijk benadrukt werd dat het veronderstellingen en aannames zijn, dan werden ze door eindeloos herhalen toch vanzelf ‘feiten’.

  Deze ‘feiten’ kunnen zo halsstarrig worden dat soms hele theorieën gebouwd zijn op de interpretaties van slechts één vers, daarbij vele andere verzen negerend omdat die daar dan niet in passen. Mogelijk zijn veel theorieën anders dan ze ons leren. Zie eens hoe verblind Gods volk was voor de Messias. Het gehele oude testament gaat over Jezus en toen Hij op de wereld was herkende de ‘schriftgeleerden’ Hem niet…
  Zou die geestelijke blindheid ook bij profetieën kunnen bestaan?

  In Daniel staat dat in de eindtijd velen onderzoek zullen doen en de kennis zal toenemen, de mensen gaan het verstaan. Dat is het werk van de Heilige Geest en dat herken je nu, juist in deze tijd.

  Key, ik denk dat u een punt hebt met het vaccin, ik zie het ongeveer ook zo.
  Ook ik heb over een aantal delen van het boek Openbaring een andere mening dan de algemene (oude geaccepteerde) uitleg.
  Laat je niet ontmoedigen als je geen bijval van anderen krijgt, bid voor inzichten en God geeft ze echt als je Hem er ernstig voor zoekt.

  Gods zegen, Albert.

 53. Beste Moderator.
  Dank voor uw informatie, dit wist ik niet, en hierdoor komt het geheel wel in een “ ander perspectief te staan “
  Met Vr Grt
  Shalom Anna

 54. Michael schreef op 1 augustus in reactie op mijn vraag hoe ik Zijn geboden kan bewaren ( Jezus zegt immers: wie mij liefheeft, zal mijn geboden bewaren ) o.a. het volgende wat mij trof, n.l. dat een schriftgeleerde Jezus een goed antwoord geeft ( dus er was wel kennis van zaken ) maar dat het Koninkrijk Gods wel dichtbij is, maar dat de schriftgeleerde er dus niet IN is ( dus geen deel van uitmaakt ).
  Hoe kom ik dan wel IN het Koninkrijk Gods en vervolgens, hoe blijf ik IN het Koninkrijk Gods ?
  Zoals Jezus het daar aangeeft, is er dus wel degelijk verschil of je er WEL in bent of NIET

  Beste LeftiRats:
  Begin bij het begin.
  Beleid dat Jezus de Christus , door God, als mens naar de aarde is gekomen.
  Aan het kruis gestorven is en uit de dood is opgestaan en Leeft en zit aan de rechterhand van God.
  Bekeer u: dat houdt in, kies ervoor om uw leven aan Jezus Christus te geven en vraag Hem om met zijn Geest in u te komen wonen.
  Vraag vergeving voor uw zonden en beleid die aan Jezus Christus.
  Erken dat Jezus voor uw zonden aan het kruis is gegaan en de schuld van de zondelast op zich genomen heeft.

  Stap 2 laat u dopen, wat staat voor dood van de zondige natuur en opstaat in nieuwheid des Levens.

  Stap 3 bewerk en groei in uw nieuwe natuur en in uw geloof,onderhoud uw relatie met God in Jezus de Christus en leef naar het ene grote gebod, waar Michael dat zo mooi schrijft

  Mattheüs 7:12 (Herziene Staten Vertaling)
  Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.
  Mattheüs 22:36-40 (HSV)
  Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten

  Lucas 10:27 (HSV)
  Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

  Markus 12:28-34 (HSV)
  En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
  En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen.

  (Galaten 5:14) HSV
  Want de hele wet is in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

  Mvg. Mod.

 55. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking? deel 33.
  Vanaf nu met een ‘?’ om duidelijker aan te geven dat het gaat om overdenkingen.

  Ziet Johannes de gemeente van Christus in de hemel tijdens de Grote Verdrukking?

  Johannes beschrijft in het boek Openbaring hoe hij werd opgenomen in de hemel. Hij mocht getuige zijn en ‘live verslag’ doen van de Grote Verdrukking, de toorn die God over de wereld zal uitstorten.

  Opb.4:1-2 ‘Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.
  Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten’.

  Johannes beschrijft de troon van God. Opb.4:5 ‘En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels (lampades) brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods’.

  Eerder in het boek Openbaring geeft Jezus uitleg aan Johannes en verklaart dat de 7 kandelaren de Gemeenten zijn.
  Opb.1:20 ‘Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren (lychniai) zijn de zeven gemeenten’.

  Kunnen we hieruit opmaken dat de Gemeente van Christus in de hemel is tijdens de Grote verdrukking?

 56. @Cor. U schreef over twee zaken die heel veel discipelen van Jeshua bezig houden.

  1* Wat vinden jullie van dwaalleraren? “””
  Antwoord. Dwaalleraars zijn misleiders pur sang.
  Ze gebruiken dezelfde tactiek als satan in het Paradijs. God had tot Adam en Eva duidelijk gesproken…. Genesis 2:17 (NBG51) Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij NIET eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

  Maar wat sprak satan de misleider tot Eva over deze tekst?

  4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult Geenszins Sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij ***Naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten. ***Zie Psalm 8:4-9 waaruit voortaan hun naaktheid bestond.

  Een ieder die Gods Woord verdraaid is een misleider. Zie Brief Judas.

  Uw Tweede vraag is ook zeer belangwekkend voor Jeshua’s ****discipelen van 2021:
  ***Ik heb een afkeer van het woord christenen gezien de vele zwarte bladzijden in de kerkgeschiedenis.

  Nu uw vraag: De Joodse feestdagen en kalender zijn van groot belang ook voor de toekomst,
  Want zodra er iets belangrijks gebeurd in de wereld, kan dit herleid/geverifieerd worden uit de Hebreeuwse kalender. Volgens mij zitten hier al onze antwoorden in verstopt….”””

  Wie de hele Bijbel door/met Joodse ogen gaat lezen gaat de Bijbel verstaan zoals Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen daarmee omgingen.

  1* De Wekelijkse Sjabbatviering. Genesis 2:1-3. Exodus 20 en 31 en Jesaja 58.
  2* Het Paschafeest is het Tweede feest wat Jeshua en de Apostelen vierden. Exodus 12.

  3* Het Pinksterfeest gedenkt de berg Sinai die in vuur en vlam stond toen JHWH de Torah aan Mozes en het volk Israel gaf. Exodus 19 en 20 en Handelingen 1 en 2. Tongen als van vuur.

  4* Het Loofhuttenfeest, waarschijnlijk de dag dat Jeshua wederkomt in Jeruzalem de stad van de grote Koning [Psalm 48, 132 en 135] alle volken [hun leiders] zullen verplicht worden om Koning Jeshua daar eer te bewijzen en te dienen. Details in Jesaja, 2 en 11, Zachariah 14. Enz.

  Natuurlijk zijn er nog veel meer Joodse Feest en Gedenkdagen. Ik laat hier even bij. Ik hou niet van ellenlange Ingezonden.

  Hoop dat u en @Allen iets aan deze info hebt.

  @Harold. Dank dat u ook meedenkt in dit onderwerp. @Wachter. Dank voor uw reactie en betrokkenheid op het Geloofsforum.

 57. Beste Albert.

  Dankjewel voor je reaktie.
  Je schrijft dat je de overdenkingen schrijft omdat er teveel aanwijzingen zijn om de opname van de kerk simpel als onzin af te doen.
  Daar geeft ik je volkomen gelijk in, en dat geloof ik ook, en dat beschrijf ik ook steeds, ik noem het anders: Hem tegemoed gaan in de lucht.
  De gemeente van Christus zal niet bij de oordelen aanwezig zijn.
  En inderdaad ik ben verbaasd wat je schrijft dat je het helemaal niet zo belangrijk vind.
  Nou dat schreef ik je gisteren ook. Het is maar een klein onderdeeltje van het grote geheel.
  Waar ik min of meer “ allergisch “ voor ben zijn uitspraken van mensen, in de zin van Oooooooh dat is niet erg hoor want dan zijn we hier toch al weg. Dit kom ik vaak tegen in mijn omgeving.
  En vanuit dit uitgangspunt reageer ik.
  Maar dat weten we nu van elkaar en ik zal daar niet meer op terug komen, want het moet geen twist worden.

  Daarom vind ik het een beetje jammer dat je het steeds de titel meegeeft.
  “ opname van de gelovigen voor de grote verdrukking”
  Want dan lijkt het alsof het alleen maar hierover gaat.
  De overdenkingen gaan dan meer over het leven van een christen in de eindtijd.
  En daar is nog veel over te leren.

  Zo las ik gisteren je stuk over Israël, ik daar ben ik bijzonder in geïnteresseerd, omdat ik daar vaak kom met groepen mensen. ( nu helaas niet meer covid)
  Mijn laatste keer was dec 2019. Toen prvé met mijn schoonzoon.
  We zijn toen nog op de tempelberg geweest en heb daar ( stiekem ) zitten Bijbel lezen.
  Als leden van de waq dat zien word je weggestuurd. Een Bijbel op de tempelberg… ten strengste verboden.
  Daar Nadenken over wat daar is gebeurt en wat nog komen gaat.
  Heel bijzonder.

  Jou gedachten dat God nog niet klaar is met Israël ben ik het helemaal mee eens.
  Je hoeft je niet bezwaard te voelen voor citaten van de onderbouwing, want het is het woord van de Heere.
  Israël is Gods oogappel en Jeruzalem is de navel van de Aarde zegt Ezechiël.
  De satan weet dit ook en hij siddert. En daarom zal daar een grote strijd gaan plaatsvinden.
  Daar op dat kleine stukje grond zal de Heere Jezus in de toekomst “ afrekenen” met de antichrist.
  En dat is veel te weinig bekend, uit Israël komt onze verlosser , toen maar straks ook, en het Joodse volk is onze oudste broeder.
  Ze zijn zelfs ( tijdelijk tot Jezus zijn wederkomst) verblind voor het Evangelie om onzentwil.
  Maar er zijn al meer Joden die in Jezus geloven dan wij weten.
  De Heere gaat door met zijn opzoekende liefde werk ook onder de Joden.
  Zowel Israël als de gemeente is de bruid van Christus en éénmaal zal dat samenkomen.

  Het laatste wat je gisteren aan haalde wat Zach13:8-9 wil ik nog wat over kwijt.
  Een moeilijke tekst dat tweederde zal worden uitgeroeid, maar als je door de geschiedenis kijkt lijkt deze tekst al vervuld te zijn gegaan . Israël zal nog door het louterende oordeel heen moeten, en is eigenlijk al eeuwen door het oordeel heen gegaan.
  Zacharia zegt in de drie verzen : Allereerst wordt er een herder gedood, die Metgezel van de Heere is. Voor christenen is het duidelijk dat hier het lijden en sterven van Christus bedoeld wordt. Daarna worden de schapen verstrooid . Na het sterven van Jezus hebben de Romeinen in het jaar 70 en later nog eens in 135 het Joodse volk over de aarde verstrooid en de stad Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt.
  Dit was op zich al een enorm bloedbad ( als je de seculiere verslagen leest) ( sommigen spreken al van één derde van het aantal Joden )
  Vervolgens zegt de profeet , zal in de gehele wereld tweederde uitgeroeid worden .
  Wie de getallen van de Joden slachtingen in de laatste 2000 jaar optelt , zal ontdekken dat in de afgelopen eeuwen wereldwijd tweederde van het Joodse volk uitgeroeid is.geworden. De laatste grote slachting was in WO 2 in de gaskamers en crematoria. ( 6 Miljoen) vreselijk ( ben je wel eens in Yad Vashem geweest? )
  En dat er op dit moment nog slechts éénderde van Het Joodse volk over is.
  En gelijk hierna heeft God Zijn Heilige arm ontbloot en zich over hen ontfermd…. In 1948 ze kregen Hun land terug. ( wat zeg ik: Het land van de Heere : zie Leviticus 25:23 ;” En het land zal niet voor altijd verkocht worden , want het land is van Mij” !) Hij gaf het hen terug!
  Als we dat tot ons door laten dringen dan zien we Gods zorg voor het volk en het land…
  Zo zegt de Heere Heere: niet om uwentwil doe Ik het , o Hius Israëls maar om mijn Heilige Naam , die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. ( Ez 36:22) en Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land! Ez36:24
  Daar is de Heere nu mee bezig. Al 72 jaar!
  Er zijn op dit moment nog ongeveer vijftien miljoen Joden over in de hele wereld.
  In Israël 6 a7 miljoen in de VS ongeveer 5 miljoen Joden , en in de voormalig Sovjet republiek één a twee miljoen, en nog een handjevol in Europa. En ook nog enkele duizenden in Azië, en Afrika.
  Die één derde die over is zal vervolgens gelouterd- niet vernietigd – worden zegt Zacharia.
  En dat zal ertoe leiden dat Israël Mijn Naam zal aanroepen en Ik zal hen verhorenZach 13:9
  Dan zal het eindelijk goed zijn tussen de Heere en Zijn eerstgeboren zoon Israël.
  Nog een grote verdrukking… Ja ! Maar vernietigen …. Nee!
  Wel loutering.
  Let op Israël; het is de thermometer van Gods plan met de wereld.
  Shalom
  Anna

  Beste Anna, de titel “ opname van de gelovigen voor de grote verdrukking” kwam van het beheer af en niet van Albert.
  Eigenlijk moet daar een vraagteken achter, zodat de intentie helder is waarom dit topic.
  We willen graag dit topic goed bestuderen en met elkaar bespreken. U hoeft daar niet aan deel te nemen als u dat niet wilt.
  Mvg. Mod.

 58. Kan het niet laten om toch na te denken middels andere nadenkers bv. gezien op YT, om andere uitleg te geven aan Openbaring en Daniel over de 70e jaar week. En oh ja, kan er vreselijk naast zitten, dus ik zeg absoluut niet niet dat ik gelijk heb met deze utleg. Ben opgegroeid met de uitleg van Hal Linsay en Tim Lahay. En al die uitleg lijkt op elkaar. Maar stel nu eens, kijkend naar wat nu gebeurt met het coronavaccin, wat me erg duivels lijkt, er anders gekeken kan/moet worden naar de symbolische visioenen van Openbaring?

  Dan.9:27 Het verbond met velen-> de machthebbers/illuminaten die Pfizer/Moderna/Jansen in hun bezit hebben en een contract/verdrag/verbond aan gaan met de wereld voor afname van hun zgn. reddende vaccinatie tegen een “dodelijk virus”: Corona?
  Moet dus ook denken aan Israël die vooroploopt met dit vaccin? Why lopen ze voorop? Bang ten onder te gaan als bevolking aan deze “dodelijke pandemie”? En dan gemakkelijk verslagen te kunnen worden door hun vijanden? Is dat wat Jezus toen bedoelde toen hij zei, dat ze Hem niet zouden accepteren als redder, maar als er een ander zou komen, zij hem wel aan zouden nemen als redder? Dit dan duidend op Pfizer, in handen van illuminatie? Ofwel het verdrag met de dood en het dodenrijk?

  Zoals eerder gezegd, is 2 Thes, 2-1-10 niet een verwijzing naar deze tijd met de grote misleiding van fake nieuws dat er een “dodelijke pandemie” waart op aarde?
  Wat betekent dan Dan. 9:27 als na 3 1/2 jaar het contract/verbond verbroken wordt? Wat gaat er dan gebeuren? Worden dan de mensen zo veranderd middels die zgn. vaccinatie via 5G dat hun hart van de mens geen tempel meer kan zijn van God? Dat het slachtoffer op die manier ophoudt? Dus dat je helemaal geen 3e Joodse Tempel nodig hebt in je uitleg?

  Dan die witte 1e ruiter, die valse vredesstichter, is hij ook niet de valse gezondheid-brenger? Zgn. een pandemie en die genezen middels een vaccin wat eigenlijk een (kan dodelijk zijn?) bio-wapen is?

  Openb. 9:19 kan je ook geheel anders lezen: de “mond” van valse propaganda die je aanzet tot het nemen van een vaccinatie, en mensen opzetten tegen degene die geen vaccinatie wil, de “slang” van de farmacie, ofwel de gifspuit die je als zgn. vaccinatie in je lichaam gespoten krijgt? En 1/4 deel van de mensheid stierf.
  Wordt het tijd om de visioenen anders te gaan bezien? En wie kan die dan duiden zoals ze moeten worden gezien??? Want zoals ik het nu doe, is het uit de losse pols, zonder enkele bewijsvoering.
  Hoop op deze manier mensen te kunnen wakker schudden uit oude patronen. Dat er nieuwe inzichten kunnen ontstaan die kloppen en een leidraad zijn.

 59. Anna/Albert en anderen.

  Persoonlijk heb ik ook als mening dat de Opname NIET het issue is dat inderdaad de persoonlijke relatie die je met de Here Jezus hebt het belangrijkste is , ik vind ook niet dat je er verschrikkellijk lang over moeten spreken/nadenken .

  Anna, wat ik alleen heb willen aangeven en dat eigenlijk nog steeds doe is dat de Opname wel eens waar zou kunnen zijn, je ziet aan mijn manier van schrijven al dat ik het in het midden laat maar er wel rekening meehoudt dat het wel eens zo zou kunnen zijn mede omdat in mijn beleving Here God die opening in Zijn Woord wel degelijk geeft.
  Wat is het probleem om daar rekening mee te houden op DEZE manier : Het zal voor mij nooit een afglijden v/d Here Jezus worden/zijn .
  Misschien geeft Here God die mogelijkheid wel .
  Maar opnieuw ik persoonlijk vind het een enorm gevaarlijke situatie als je je ALLEEN maar DAARMEE bezighoudt.
  En dat klopt ik heb dat wel eens gezien bij mensen op deze site .

  Punt wat ik wel heb is dat in verschillende Bijbelgedeelten staat : Here Jezus komt als dief in de nacht/als de heer des huizes geweten had wanneer de dief zou komen hij zou gewaakt hebben en niet in zijn huis laten inbreken .
  Dit wijst erop dat het een situatie kan zijn dat het wederkomen v/d Here Jezus op een volslagen onverwacht moment zal plaatsvinden .
  Dit zal NOOIT in de Gr. Verdr. zijn, het is dan bekend dat de antichrist er is , kan je bij wijze van spreken ruiken , dan weet je dat je met ongeveer 6 jaar en 4-5 mnd tot 7 jaar rekening houden moet.
  Als de legers zich verzamelen bij Armageddon dan is het moment daar.
  Elk moment v/d Gr. Verdr. zul je je ogen open hebben .

  Ik wil het hierbij laten , we kunnen hier heel veel over spreken, zullen het niet eens worden , verschil van mening is goed .

 60. @ Ramshoorn: 8:57 pm, op 5/8. Bedankt voor het mooie lied: “Daar ruist langs de wolken”.

 61. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 32.
  Zag Johannes de gemeente van Christus in de hemel tijdens de Grote Verdrukking?

  Johannes beschrijft in het boek Openbaring hoe hij werd opgenomen in de hemel. Hij mocht getuige zijn en ‘live verslag’ doen van de Grote Verdrukking, de toorn die God over de wereld zal uitstorten.

  Opb.4:1-2 ‘Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten’.

  Daarna beschrijft Johannes de troon van God. Opb.4:4 ‘En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.’

  Wie of wat zijn die oudsten?
  Ook Daniel krijgt een visioen over de eindtijd en ziet Gods troon (Dan.7) maar hij ziet GEEN 24 oudsten.
  Bedenk ook dat Daniel de opdracht kreeg om het boek (het visioen) te verzegelen, want het blikt op een verre toekomst en later zullen mensen onderzoek doen en het verstaan. Opmerkelijk: Johannes kreeg de opdracht om het boek NIET te verzegelen. Waarom dit verschil?

  Kan het te maken hebben dat in de tijd van Daniel het Volbrachte Werk van Jezus nog niet aan de mensheid was geopenbaard? Het geheimenis van de gemeente van Christus (zoals Paulus het noemt) was nog niet geopenbaard. Mogelijk is dat de rede dat de 24 oudsten niet aan Daniel werden geopenbaard. In het Oude Testament kom je het begrip ‘oudsten’ niet tegen zoals wij dat kennen uit de tijd van de gemeente.

  Het getal 24 is ook bijzonder, het komt weinig voor in de Bijbel. Heel opmerkelijk is dan dat David de opdracht van God krijgt om 24 priesters aan te stellen uit de stam Levi. Deze 24 priesterambts voor God vertegenwoordigen de gehele gemeenschap (1Kron.24).

  Wat zag Johannes dan in de hemel met betrekking tot die 24 oudsten, is dat afspiegeling de Gemeente?
  Is de Gemeente van God in de hemel tijdens de Grote verdrukking?

 62. @Cor

  ´Nu lees ik bijzonder veel en kom met een vraag voor jullie Allemaal.
  Wat vinden jullie dwaalleraren,?´

  De meningen zullen hier misschien over verdeeld zijn wat een dwaalleraar is. Je haalt zelf als voorbeeld evangelisten aan die foutieve datums aanhalen voor de vervulling van profetieën. Ik denk dat dit een soort van dwaling is die door nuchtere gelovigen gemakkelijk te doorzien is. Iedereen die met specifieke data komt, wordt zal ik altijd met de nodig sceptisch benaderen.

  Wat voor mij een dwaalleer is, is misschien lastiger te herkennen, omdat het geniepig is. Dit gaat namelijk om een leraar die de boodschap brengt zonder het offer of zelfs de naam van Jezus Christus te benoemen. Kijk hoeveel mensen er vastzitten in religieuze organisaties en sektes. De leider weet deze volgers gemakkelijk te overtuigen, maar brengt zijn eigen leer en niet die van Jezus Christus. Vele voorgangers, dominees en andere zgn. bijballeraren weten tegenwoordig prachtige preken te maken, alleen mist hier de basis van het Evangelie: Jezus Christus. Letterlijk alles draait om deze naam. Als dit ontkent of niet genoemd wordt, dan heb je te maken met een dwaalleraar.

 63. Aan allen op dit forum,…

  Ik zie berichten voor de opname van de Gemeente en reactie,s van gelovigen die niet in de opname van de Gemeente Gods geloven.

  Zelf geloof ik wel in de opname van de Gemeente en de grote schare die onder het altaar komt tijdens en tot het einde van de 7 jarige Grote verdrukking.

  Ga ook zeker hier geen discussie over voeren want ik weet dat dit Geloofsovertuigingen zijn, die zo diep geworteld liggen en daardoor schade toe kunnen brengen. Er zijn al genoeg debatten gevoerd omtrent dit onderwerp en ik geloof dat de Here dit duidelijk maakt voor “vooral de twijfellaars onder ons”.

  Verdrukking zullen wij meemaken, want Jezus heeft dit zelf gezegd.
  Daarbij laat ik het dan en de toekomst zal dit uitwijzen.

  Nu lees ik bijzonder veel en kom met een vraag voor jullie Allemaal.

  Wat vinden jullie dwaalleraren,? B.V. als een evangelist of pastor zo bedreven is in het woord en een niet specifiek data voor de opname of het einde van de grote verdrukking onderzoekt. maar wel zich onderwijst in de Hebreeuwse telling en feestdagen……. Ik vind het persoonlijk bijzonder mooi als er onderwijs word verricht met specifieke data uit de Hebreeuws taal/kalender.

  Een leraar word dus al snel bestempeld, als zijn voorspelling niet uitkomt “als dwaalgeest”.
  Persoonlijk vind ik dit niet in orde, want zijn of haar intentie is onderzoek doen., en Gods Woord staat vol met data en feestdagen. Dat maakt elk gelovige toch aardig nieuwsgierig lijkt mij zo…!!!
  Ik ga dus zeker geen materie aankaarten van alle voorspellingen die er zijn geweest in de afgelopen decennials,. we hebben genoeg niet goed “onderbouwde” info kunnen lezen over deze voorspellingen.

  Wat ik mooi vind is dat er zoveel data staan in de Bijbel met name de bouw van de ark en het aantal “jaren” die gebruikt werden voor die bouw., de specifieke data van eigenlijk het hele verhaal uit Genesis 6. Lees het zelf eens over en dan moet je toch bedenken dat deze genoteerde data een bedoeling heeft.

  Want zoals in de dagen van Noach., “word er geschreven in het Woord” zo zal het zijn….etc…

  Mijn kennis gaat niet ver genoeg en hoop daarom misschien hier een gelovige te vinden die het Hebreeuws kan vertalen naar wat betreft de duur van een “Generatie en het bestaan van de staat Israel hierin” Wat dan weer betrekking heeft/kan hebben voor veder verloop toekomstbeeld?

  De Joodse feestdagen en kalender zijn van groot belang ook voor de toekomst,
  Want zodra er iets belangrijks gebeurd in de wereld, kan dit herleid/geverifieerd worden uit de Hebreeuwse kalender.

  Volgens mij zitten hier al onze antwoorden in verstopt….

  Dus als er iemand is,…en goed kan onderbouwen…..dan lees ik het graag

  .Groet

 64. Beste@Albert. Opname of Wederkomst?

  We zullen op Gods tijd zien hoe Jeshua Wederkomt en wij Hem TEGEMOET gaan in de lucht en weer terugkomen met HEM in Jeruzalem om het Bruiloftsfeest van het Lam te vieren.
  Openbaring 19.

  Nu ben ik blij met de zekerheid van de Belofte van Jeshua die zei tot zijn 12 Apostelen:
  Matteüs 28:20 (NBG51) En zie, IK ben met u AL de dagen tot aan de voleinding der wereld.

  Ik word ook altijd bemoedigd door de Woorden van Jesaja 41:10 (NBG51) Vrees niet, want IK ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

  Jeremia 1:8 (NBG51) Vrees niet voor hen, [duivel, antichrist] want IK ben [JHWH] met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren.

  De hemel is toch vlakbij? God wandelde vaak in het Paradijs in de avondkoelte en kwam even op bezoek bij Adam en Eva om bij te praten.. Genesis 2 en 3.

  Ik moet aan dat mooie Lied denken van Ds. de Liefde, stichter van Het Heil Des Volks in Amsterdam. ” Die hemel en aard’ Verenigt te Zaam.

  1* Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
  die hemel en aarde verenigt te zaam,
  Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
  Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

  Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
  Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

  2* Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
  want Hij kwam om zalig te maken op aard
  zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
  genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
  Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
  die om ons te redden, de hemel verliet?

  3* Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
  en d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
  O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
  dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
  Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer,
  want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

  SHALOM. Ramshoorn.

 65. @Beste Anna.
  Bedankt voor je uitgebreide antwoord.

  Ik plaats hier overdenkingen over de ‘opname van de kerk’ omdat er te veel aanwijzingen zijn om het simpelweg als onzin af te doen. Daarna komt misschien weer een ander onderwerp.
  Wellicht ga ik je nu verbazen, maar dit onderwerp is helemaal niet zo belangrijk en laat iedereen zijn/haar eigen onderzoek over dit onderwerp doen. Ik geef alleen overdenkingen. Het is mij bedoeld om Gods hartslag in die overdenkingen uit te dragen en daardoor bemoediging en troost te geven. Het is opbouwend bedoeld niet als twist.

  Bij het bestuderen van Gods Woord is kennis altijd zeer interessant.
  Ook over onderwerpen zoals andere dimensies of hyperspaces, de Bijbel geeft hier aanwijzingen voor en in de wiskunde kun je ze zelfs aantonen. En wat te denken van een Double-slit experiment waar de samenhang tussen ons waarnemen en het gedrag op kwantumniveau aangetoond wordt, ligt hier de aansluiting tussen de geestelijke en de stoffelijke wereld? Wat dacht je van een ‘reizende’ foton waar de tijd op stilstaat? Of het bestaan van Zero-point energy. Prachtig allemaal, maar wat brengt dit alles ons?

  Wat zou het brengen als we alles weten en begrijpen maar we kennen Hem niet, of we hadden zijn liefde niet?
  Alles draait om Hem, om Jezus.
  Er is geen andere Redder, er is geen andere Verlosser. Wij hebben geen behoud buiten Hem om.
  Onze vragen zouden moeten zijn: is het tot eer van Jezus, brengt het mij dichter tot Hem, geeft het leven, bouwt het mij op in Hem, ben ik helemaal beschikbaar voor Hem, brandt zijn liefde in mijn hart, staat er nog iets in de weg, is er nog ergens rebellie in me? Brengt een Bijbelstudie mij kennis of ga ik meer op Hem lijken? Met deze vragen merk je dat je vrijgemaakt wordt en inzichten krijgt.

  Ik faal hier vaak in, maar zo probeer ik er in te staan.
  Want al het andere doet er eigenlijk niet toe.

  @Beste Key.
  Wat een interessante vragen. Uit uw vragen is al op te maken dat u zelf ook al onderzoek hebt gedaan.
  Ik denk persoonlijk dat Pfizer een onderdeel van de misleiding is. En daarmee is het een deel van de set met de 4 ruiters uit Openbaring 6.
  Als je Matt.24, Marc.13 en Luc.21 leest, dan zie je datzelfde ‘setje’ ook daar terug. Het gaat dan om de rede(s) van Jezus over de eindtijd en Hij begint met waarschuwen tegen misleiding, dan honger, onrusten/oorlogen en de dood. Mogelijk heeft Zach.13:8-9 er ook mee te maken.
  Gelijktijdig denk ik dat week 70 nog niet is aangebroken. Het is wel heel dichtbij.

  Gods zegen, Albert.

 66. Hoever zijn we in de laatste jaarweek v/d 70 jaarweken? Enkele gedachten: Is het contract van Pfizer het verdrag met de dood wat Israël heeft getekend? Heeft Israël gerekend op een “reddend” vaccin wat hun dood betekent? Is 2 Thes. 2:1- 12 aan de gang en is dit de grote misleiding wereldwijd, dat er een dodelijke pandemie genaamd covid-19 rondwaart? Is Pfizer met zijn genmanipulatie-vaccine degene die zich gelijk of zelfs boven God plaatst?

 67. Beste Tukker

  Vanmiddag heb ik een stuk geschreven aan Albert, en daar mijn visie over Gods Heilsplan waarin “ de opname “ gedeeld.
  Gods plan is één groot geheel en wat je zegt dat we ons niet alleen met de opname moeten bezig houden dat blijkt daaruit.
  Dat ben ik ook van mening de “ opname “ als woord zie ik niet in de Bijbel wel Hem tegemoed gaan in de lucht en dat laat ik zo staan.
  Wij gaan niet door het oordeel.
  Want Christus heeft voor ons de zonden gedragen, we zullen “ tijdelijk “ weg zijn van de aarde.
  Niet in de hemel want dat staat er niet maar in de lucht.
  En als het oordeel voltrokken is en Israël met Jezus “ in het reine is gekomen “ d.w.z. Lees Zach 12 vanaf vers 9 dan zal Jezus zijn koninkrijk op aarde vestigen en zullen wij ieder op ons eigen plekje met Hem regeren Opb 20:4

  Waarom ik hier steeds op terug kom is dat er vele valse leraren zijn en dan bedoel ik zeker niet Albert, want Hij is op een wonderbaarlijke manier , uit het niets tot geloof gekomen ( sorry Albert, ik hoop dat je dit ook mee leest ,want dit is openbaar. ) met veel kennis waar hij nu is. En dat is groots. !
  Daarin zien we Gods genadige trouw!

  Maar deze week had ik en stuk gelezen op de site van Wim Jongman van Hall Lindsy over de opname en daar ben ik het pertinent mee oneens. Had ik erbij moeten schrijven. En zoals Lindsy zijn er velen helaas.

  Wel blijf ik bezorgt ; omdat ik de situatie om ons heen en de toekomst zeer verwarrend vind.
  Zullen we ( ik ) het op tijd herkennen. De satan begeert ons te ziften als de tarwe.
  Wat mijn bezorgdheid betreft kijk ook eens op de “ dag site van Xander nieuws “ gisteren en vandaag, de wereld en de Bijbel zijn geen twee gescheiden dingen.
  We lijken midden in “ Bijbels apocalyptische tijden “ te zitten. Ik vraag mezelf dan af, zie ik het juist? Is dit het dan ?
  Ik weet het, met mijn verstand dat Jezus voor mij / ons zal bidden bij de Vader, en misschien ontbreekt het me aan vertrouwen maar ik blijf daar mijn zorgen over houden, zeker ook voor degenen die mij lief zijn.

  Tot slot.: De tekst uit Openbaringen, 14:12 Hier ( zien we ) de volharding van de heiligen . Hier ( komen openbaar ) die de geboden van Jezus in acht nemen.
  ( tussen haakjes de cursief gedrukte woorden uit de HSV )
  Hiermee wilde ik zeggen dat we zeker in de grote verdrukking zullen komen.
  Jij stelt dat dit ook kan slaan op mensen die bekeert worden tijdens de grote verdrukking.
  Ja! Helemaal mee eens, maar wel onder één voorwaarde, dat ze niet het merkteken van het beest hebben ontvangen.

  Bekering van mensen zal zelfs nog in het duizend jarig rijk plaats vinden. God is zo groot en zo genadig. Hij gaat door met mensen tot zich te trekken.
  W.b. Duizendjarig rijk ; Zie het stuk wat ik aan Albert schreef.
  Maar we lezen ook in de Bijbel dat aan het eind van het duizend jarig rijk, als de satan nog voor korte tijd wordt losgelaten er weer vele mensen achter de satan aan zullen gaan.
  Beste Tukker misschien niet duidelijk genoeg, dan hoor ik het wel. Oneens zijn mag en kan ook.
  Ik wens je Gods zegen.
  Shalom
  Anna

 68. Beste Albert.

  Dank voor je reaktie.
  En het is duidelijk dat we van mening verschillen.
  Ik ga proberen om uit te leggen waarom we mijns inziens Jezus tegemoed gaan in de lucht; daar tijdelijk verblijven met ons opstandingslichaam ( wat net als het lichaam van de Heere Jezus na zijn opstanding, meerdere dimensies heeft ) en de tijd daarna als het oordeel op de aarde voltrokken wordt/ is en de satan voor 1000 jaar gebonden is , en als de Heere Jezus zichzelf bekent heeft gemaakt aan zijn broeders, de Joden, en begint met Zijn Koningschap op de aarde, vanuit Jeruzalem
  Waar wij lijfelijk met ons opstandingslichaam bij aanwezig / deelnemer zullen zijn.
  Dit is een hele volzin. Maar dat is mijn visie op de opname.

  Omdat goed te begrijpen moeten we het grote Heilsplan van God voor ogen houden.
  En dan ben ik soms wel eens verbaasd over de vele aandacht voor wat jullie “ de opname van de gemeente” noemen.
  Terwijl het maar een klein, weliswaar niet onbelangrijk en tijdelijk onderdeel is van Gods grote en allesomvattende Heilsplan voor de wereld / zijn schepping.

  Hoe zit dat dan:
  Ik ga proberen om dit uit te leggen pak je bijbel er bij en toets wat ik schrijf. Jullie hebben voldoende Bijbel kennis dat ik niet overal de teksten bij zal zetten maar vraag er maar naar als ik mezelf moet verduidelijken.
  Ik gebruik de studie Bijbel van de herziene Staten vertaling.
  Het Heilsplan.
  God heeft de wereld geschapen goed en zonder zonde. Dat ging mis met Adam en Eva, de zondeval.
  Toen al beloofde God dat er iemand zou komen die de satan zijn kop zou vermorzelen. ( 4000 jaar later Jezus )
  Toen ging het weer mis.
  Mensen deden hun eigen zondige gang en het “ berouwde God “ zelfs dat Hij de wereld geschapen had.
  Gen 6! Toen kwam de zondvloed.
  Met het teken de regenboog beloofde God aan ons dat hij nooit meer de hele wereld zal vernietigen. ( maar de wereld moet nog wel gelouterd worden van het kwaad , dit gaat bij de wederkomst gebeuren hou dat in gedachten )
  Na de zondvloed vind het weer mis.
  Mensen bouwden de toren van Babel dit wilde God niet en verstrooide de mensen over de aarde.
  Ze zondigden dus weer.
  Toen besloot God om met één man te beginnen waaruit hij voor zichzelf een volk heeft geschapen ( Abraham was niet meer vruchtbaar vanwege zijn ouderdom en Sara was nooit vruchtbaar geweest) dus God schiep dit volk.
  Uit dat volk, Jacob/ Israël is de Heere Jezus, de beloofde Messias geboren.
  Hij is dus naar het vlees Jood uit de stam van David! En tegelijk is Hij Gods Zoon !

  Hij heeft zijn werk als het offer lam wat Adam en Eva beloofd was helemaal volbracht.
  Zonder zonde, Hij nam de zonde van de hele wereld op zich, met zijn lijden , sterven en opstanding.
  Hij sprak zelf de woorden “ Het is volbracht”
  De Here Jezus de Messias is nu bij zijn Vader in de hemel en zit bij Hem in de troon van God.
  Voordat Hij naar de hemel is opgevaren heeft hij tegen de dicipelen gezegd dat Hij de Vader bidden zal om de Heilige Geest.
  Die is uitgestort op het pinkster feest.

  In dit tijd perk leven wij nu.. Door Gods Geest worden er al 2000 jaar mensen getrokken naar Christus, en komt Zijn Geest in ons wonen.

  Persoonlijk denk ik dat nu het verschil van denken komt.
  Jezus heeft Zijn middelaars werk helemaal volbracht. Zijn verlossings werk, als ; HET LAM VAN GOD .
  Deze taak heeft Hij volbracht.
  Hij verzameld nu mensen uit de totale wereld bevolking die Hem willen dienen.
  En bij het overlijden van deze mensen gaat hun ziel naar de hemel, naar het huis van de Vader met zijn vele woningen.
  Lees de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man maar eens.
  Daar is treffend het onderscheid te zien.
  Wie God dient en wie niet !
  Dit is het werk van Jezus als: Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt.

  Maar Jezus heeft ook nog een andere taak. Jezus is ook “ de Leeuw uit Juda’s stam.”
  En dit is nog een toekomstige taak.
  Taak is misschien niet het goede woord, je kunt het ook ander werk, of andere opdracht of andere hoedanigheid noemen.
  Dat is een OORDELENDE TAAK en hieraan is gekoppeld zijn koninklijke taak op de aarde. !!
  Jezus komt terug, niet meer als “ Het lam van God “ dat is volbracht, maar Hij komt terug als “ de Leeuw uit Juda’ s stam.”
  Hij komt terug als Koning!
  Als de koning der koningen!
  Om te oordelen de levenden en de doden!

  Het koningschap van Jezus verloopt in drie fasen.
  1. Toen hij op aarde was. Is hij geboren als de koning der Joden. De wijzen uit het oosten vraagden daar nadrukkelijk naar en de schrifgeleerden bevestigden Herodes dat de koning derJoden in Bethlehem geboren zou worden.
  Aan het einde van zijn leven schreef Pontius Pilatus boven zijn hoofd. “ de koning der Joden “
  Tijdens zij leven op aarde heeft hij tekenen en wonderen gedaan allemaal tekenen van Zijn koningschap.
  Ook vele profetiën zijn toen in vervulling gegaan.
  En op Palm zondag riep iedereen Hossana gij zoon van David de koning der Joden.
  Bewijzen van Zijn koningschap genoeg.
  Maar hij werd geen lijfelijke koning tijdens zijn eerst komst. Dat komt nog….
  2. Nu is Jezus als koning in de hemel zittend aan de rechterhand van God de almachtige vader vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden…… dit zegt de geloofs belijdenis ons op grond van de Bijbel.
  Hij trekt nu met de Heilige Geest mensen tot zich, door geloof en bekering.
  3. Strakjes bij Zijn glorieuze wederkomst dan zal Jezus net zoals de dicipelen Hem hebben zien opvaren, en ook op dezelfde plaats ( dit staat nadrukkelijk in de Bijbel. ) wederkomen.
  En dan komt hij terug als de Leeuw uit Juda’s stam.
  Dan komt hij om te oordelen.
  Wij zijn daar niet bij. Want als Hij komt gaan de graven open en worden we “ opgenomen in de lucht “ ( tijdelijk) want Opb 20: 4 zegt o.a. En zij werden levend en gingen als. Koningen regeren met Christus duizend jaar.
  Hij zal orde op zaken gaan stellen in deze wereld.
  De antichrist ( intimiderende gewelddadigheid regeringen ) de valse profeet,( misleidende ketterijen religie ) Babel ( de hoer verlijdelijke rijkdaom ) zal vallen, lees Opb 14:14 maar.
  Ook Openbaringen 16 beschrijft welke situatie er zal heersen tijdens het oordelen van Jezus. Maar ook 16:15 Zie ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zij kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. Ook hoofdstuk 19 : 11 spreekt van de glorieuze overwinning van Jezus ( hier wordt Hij het Woord van God geneoemd ) op de valse profeet.
  Dief duidt op onverwachts. Plotseling. Waakzaam en gekleed blijven dat ze niet tot hun grote schande naakt betrapt worden. Dus zullen er ook nog “ zaligen “ zijn. Hoe dat precies gelezen moet worden weet ik niet, het loopt allemaal erg door elkaar.
  De volgorde van oordelen en overwinningen staan niet chronologisch en daarom is het moeilijk om in en tijdens de “ wederkomst “ een “ lijn” te vinden.
  Maar waar het om gaat is dat Jezus niet meer als middelaar terug komt maar als KONING! ! De Leeuw uit Juda’s stam.

  En hier tussen in zit nu de gemeente.
  Wat zal er van / met haar / ons zijn. Wij komen NIET in het oordeel. !
  Dan lees ik in de Bijbel ; -en eigenlijk staan er teksten in de Hele Bijbel over- “ het komende koningschap van Jezus”, dat de Gemeente zal opstaan uit de doden en de dan nog levenden veranderd zullen worden, en een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. Hem tegemoed gaan in de lucht daar verblijven tot dat de oordelen voltrokken zullen zijn en Jezus zichzelf aan zij broederen de Joden bekend heeft gemaakt als de Messias.
  De satan ( dit is de kwaaie genius achter de antichrist en de valse profeet en Babel ) zal dan gebonden worden lees hoofdstuk 20 maar, ook weer voor een bepaalde tijd.
  Er komt dan een intermezzo van duizend jaar.
  Daar zullen wij wel Hem in dienen als Koningen
  Dat is het tijdperk dat Christus Lijfelijk koning zal zijn en vanuit Jeruzalem zal heersen.
  En wij…… behoren tot de eerst opstanding uit Opb 20:4. Sommigen werden tijden s hun leven , martelaren anderen onthoofd anderen die het beeld niet hebben aan beden, dat betekent door alle eeuwen heen zien we dit soort martelaren, wij leven duidelijk in het tijdperk van het teken van het beest, we zien het al aankomen, al deze mensen worden levend en gaan als Koningen en Priesters regeren met Christus Duizend jaar lang!
  En na die duizend jaar dan komt nog een verandering. Vers 11! De tweede opstanding…( ook veel over te vertellen)

  Beste Albert zo zie ik de toekomst des Heeren.
  Het is een veel langer proces dan alleen maar “ de opname” dat is een onderdeel niet onbelangrijk maar geen eindpunt.
  Het gaat door tot Openbaringen 21 de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
  God heeft de wereld niet geschapen om hem te laten afpakken door de satan.
  Nee zo is God niet Hij is een God van EER!
  Hij gaat afrekenen met de satan.
  Hij gooit hem duizend jaar in de put en dan mag Zijn Zoon op de aarde regeren.
  Als voorbeeld zo Hij het oorspronkelijk met de eerste mensen bedoeld heeft.
  Hij wil de wereld terug zoals Hij die geschapen heeft vanaf het begin.
  En Hij zal dat volbrengen.
  Hoofdstuk 22 is ook zo mooi dat is het echte einde.
  Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal.
  Met miljoenen, door de eeuwen heen gezaligde mensen.
  Net als Adam en Eva in het paradijs. ( maar die waren met twee personen ) straks een schare die niemand tellen kan..
  Ik hoop dat je er wat mee kunt.
  Ik hoop ook dat dit het verschil van inzicht wat duidelijker maakt.
  Ik heb er ook jaren over gedaan om dit te ontdekken.
  En dat van die andere dimensies kwam ik maar pas geleden achter, want er klopte iets niet.
  Maar ik heb een preek van Prof Graafland ( die lees ik nogal eens voor als ik op reis ben met groepen) over de tekst uit 1 Joh 3: 2 en toen viel bij mij het kwartje dat we aan de Heere Jezus gelijk zullen zijn dus een verheerlijkt lichaam zullen hebben met meer dimensies omdat Hij ook door een dichte deur binnenkwam.
  Als er iets niet duidelijk is of je wil teksten weten dan hoor ik het wel.
  Voor nu stop ik.
  Het is niet om beter te weten maar onderzoek het.
  Het scherpt mij ook op.
  Ik wens je Gods zegen.
  Shalom
  Anna

 69. Beste Michaël

  Dank voor je reaktie en het eerste wat ik je wil vragen noem mij a.u.b.geen u maar gewoon je.
  We schrijven hier allemaal ieder op zijn / haar eigen manier en we zijn “ allemaal van dezelfde lap gescheurt”
  Als jij al z’ on oude Staten vertaling hebt dan zul je die uitdrukking vast wel herkennen. ( grapje)
  Fijn dat je nog z’on mooie Bijbel hebt, nooit weg doen hoor.
  Zeker omdat hij voor jou ook zulke mooie herinneringen oproept. Fijn is dat.
  Wat is er mooier dan met een oude Bijbel in je hand , herinneringen aan je ouders te hebben.

  Zelf gebruik ik de studie Bijbel van de herziene Staten vertaling, en om zinnen beter te “ laten lopen , of soms ook wel beter te begrijpen “ zijn er woorden aan toegevoegd. Meestal “ verbindings woorden” en die staan dan cursief gedrukt.
  Maar het was wel heel goed opgemerkt van Tukker dat dat er origineel niet stond.

  Wist je trouwens dat de vertaling van de Bijbel door de “ Hoogmogende Heeren van de Staten Generaal “ heeft bij gedragen of zelfs het ontstaan van de Nederlandse taal op haar conto heeft.
  Voor die tijd spraken we allerlei talen in de zeven provincieën maar door de Bijbel vanuit het Grieks en Hebreeuws te vertalen in het ( hoog ) Nederlands is onze taal ontstaan. Mooi hè!

  Ergens moet ik daar wel eens om glimlachen, want als je dan nu naar “ de Staten generaal kijkt” , vul zelf maar in…. Zouden zij zich bezig willen houden met het vertalen van het Woord van God??
  Hieraan kunnen wij ook zien hoe tijden veranderen.
  En de laatste jaren ( met internet ) gaat het wel heel snel.
  En helaas niet allemaal ten goede, maar we hebben een grote voorbidder in de Hemel en die laat ons nooit los.
  Blijf vertrouwen ook al is dat soms moeilijk.

  Michaël ik wens je Gods zegen met alles waar je mee bezig bent.
  Shalom
  Anna

 70. Anna,
  Ik merk in jou een houding dat je pertinent niet wil horen dat er mogelijkerwijs TOCH van een Opname sprake zou kunnen zijn terwijl Albert, eerlijk gezegd een x aantal punten aandraagt dat een Opname een reele mogelijkheid is. ( Ik zeg nogmaals : NIET op focussen op een Opname , leven op 2 manieren : rekening houdend dat er een Opname is maar zeker ook rekening houden met de mogelijkheid dat wij, als gelovigen, de hele GR. Verdr. zullen moeten meemaken , ik heb de indruk van je dat je hier heel verbeten in opstelt .
  Als jij nou zo zeker bent dat er GEEN opname is , bewijs dat dan met een tekst.
  Trouwens wat mij opviel is dat het lijkt of je Albert met een valse leraar vergelijkt, ik hoop dat ik dat fout zie want daar kan ik me pertinent niet in vinden.
  Wat is er nou zo moeilijk aan om rekening te houden met beide mogelijkheden : Geen/Wel Opname ??
  De Bijbel is niet duidelijk over het feit Geen/wel Opname , de Bijbel laat het in het midden , Gods Geest laat het in het midden . Waarom ?? Misschien onderzoeken het Woord van God
  Heb ik al eens vaker gezegd : Here God wil pertinent niet dat wij ons ALLEEN met de Opname rekening houden.

  Jouw tekst van OP.14 12 kan ook slaan op de heiligen die in de Gr. Verdr. tot bekering komen .

 71. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 31.
  Dit vind ik de moeilijkste overdenking. Wat is het doel van de Grote Verdrukking?

  In de Bijbel zijn veel aanwijzingen (meerdere tientallen) te vinden waarom de dag des Heren zal komen, waarom de Grote Verdrukking.
  Het sluit de periode van zonde af (week 70) staat in Daniel, het einde van het kwaad, herstel van de gevallen schepping, het sluitstuk naar het 1000 jarige vrederijk met Jezus als Koning op de aarde. En wij met Hem in verheerlijkte onsterfelijke lichamen, permanente in van zijn liefde.
  Maar er is ook nog een andere kant, de geestelijke blindheid van Israël (zie 2Kor.4, Rom.9-11 en ook Ez.37), ongeloof, rebellie, verharding, gemaakte keuzes en vooral het afwijzen van de Messias.

  Ik denk dat God nog niet klaar is met Israël.
  Als ik dat schrijf dan voel ik me bezwaard en ervaar een drempel om citaten te brengen voor deze onderbouwing. Want je wil geen ongunstige uitspraken doen over Israël, wie ben ik om dat te doen. Maar toch werk dat zo niet, want dan zou je ook de hoofdstukken 21 t/m 24 van Ezechiel niet kunnen lezen en veel meer in de Bijbel moeten overslaan.

  Wat zegt Jezus zelf?

  Matt.23:37-39.
  ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.
  Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.
  Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!’

  Joh.5:43
  ‘Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.’
  (Wat bedoelt onze Here Jezus hier, dat ze Hem afwijzen en dan misschien de antichrist zullen aannemen als messias?)

  Hos.5:15
  ‘Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.’

  Zach.13:8-9
  ‘In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God.’

  Merk op hoe de Here Jezus telkens uitreikt en zijn volk niet wil. En zie eens, de Heer laat nog steeds een mogelijkheid open om tot Hem te bekeren. Om Jezus als De Messias aan te nemen.
  Tot zover even de vraag over het ‘waarom’ van dit alles, mijn punt hier is dat de Grote Verdrukking vooral met Israël te maken heeft en niet met de kerk.
  De kerk, het Lichaam van Christus is niet bestemd voor de Grote Verdrukking (1Thes.1:10, 5:9, Opb.3:10, 1Thes.1:10).

 72. Beste Albert en Michaël.
  Dank voor jullie reacties. D.V. Zal ik morgen middag antwoorden.
  Zo niet laat ik het jullie weten. ( nu te laat kost veel tijd)
  Gods zegen
  Shalom
  Anna

 73. @Beste Anna. Het was echt niet mijn bedoeling om je zo aan het werk te zetten.
  Ik wilde alleen aangeven dat het woord opname wel degelijk in de Bijbel voorkomt. Misschien had ik er voor de compleetheid bij moeten vermelden dat het ook voor andere zaken wordt gebruikt dan opname/wegrukken van de gemeente. Er zijn ook veel aanwijzingen dat de gemeente niet door de Grote Verdrukking zal gaan zonder dat daar het woord ‘opname’ gebruikt is. Hiervan heb ik er nu al veel voorbeelden geplaatst.

  Ook ik ben het Grieks niet echt machtig en gebruik het boek:
  An Expository Dictionary of New Testament Words.
  Door W.E. Vine
  ISBN 0840751389

  Of nu op internet: https://studybible.info/vines/Catch
  Daarnaast gebruik ik Biblehub.com

  We verschillen duidelijk van mening over de opname van de gemeente, dat geeft niet.
  Je maakt me nieuwsgierig waarom je wel denkt dat we Jezus wel in de lucht tegemoet gaan en dan… dan moeten we direct weer omdraaien en terug? Hoe zie je dit en op welke verzen baseer je dit? En wat doe je dan met alle verzen en overdenkingen die ik heb gegeven en die hier niet in passen?

  Met het laatste stukje van je schrijven kan ik niet zo veel. Het ‘blijven hangen’ kan ik niet zo plaatsen want het betreft mij veel nieuwe inzichten. Wellicht is het ook niet zo handig om woorden als ‘dwaling’ en ‘bezorgdheid’ te gebruiken als je een andere mening hebt.

  Groet, Albert.

 74. Excuus voor de fouten die ik schreef in het stuk aan Albert.
  Er staat iets heel storends in: geëxecuteerd maar dat moet geëerd zijn.
  Verder nog een paar fouten maar hopelijk wel te lezen
  ( de was heb ik net nog droog binnen kunnen halen 😉)
  Shalom Anna

 75. Beste Ramshoorn
  Ja het beste komt nog.
  Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal.
  God laat nooit los wat Zijn hand eenmaal begon.

  ( wel eens over nagedacht: “ God heeft alles geschapen maar één ding niet “ )
  ( soms heb ik van die oneliners die ik in een groep gooi dit is er een van )

  Hij is begonnen met een volmaakte wereld zonder zonde en zonder pijn.en dood.
  God had een “ Vader kind” relatie met Adam en Eva, en zo wil Hij het ook weer terug hebben.❗️
  Dat vergeten wij / en vele mensen maar al te vaak.
  God werkt weer naar het begin ( scheppings situatie ) toe. !

  God laat niet los wat Hij begon, de dood is door de zonde van mensen in de wereld gekomen en daarom stuurde Hij Zijn zoon onze Heere Jezus Christus. Hij heeft de DOOD OVERWONNEN.
  Opdat wij zouden leven. Geweldig wat hebben wij een grote God hem zij de eer en de dank Halleluja!

  We krijgen straks een geheel nieuwe wereld , Dan niet met 2 mensen maar met miljoenen gezaligden vanaf het begin van de Bijbel door al de eeuwen heen. Totdat de volheid de heiligen daar is. Dan gaat God handelen.
  Het lijkt soms wel alsof God nu ook al boos is op de wereld. Hij handeld zeker! Hij gebruikt zijn wapens wel om ons “ wakker te schudden “ en Gods wapen is de natuur! Lees de krant en kijk naar het journaal wereld wijd zijn er signalen.

  Maar als God gaat handelen dan zullen ze er zijn, de volkeren Uit alle talen volkeren en natiën. Ieder op zijn of haar eigen plekje met zijn of haar eigen capaciteiten.

  Het zal een bont maar eensgezind gezelschap zijn wat strakjes terug zal keren naar de aarde.
  En Jezus zal Koning zijn Hij zal laten zien hoe de wereld bedoeld was vanaf de beginne.
  Hoe de wereld geregeerd moet worden er zal geen oorlog meer zijn maar volkomen eensgezindheid gericht op de grote Koning, Jezus.
  Geen ruzie, geen zonde, geen Jalouzie, geen kwade blikken Geen jongelui meer met messen ! Geen wetteloosheid meer,
  maar Harmonie in het duizendjarig rijk.
  Met de Heere Jezus op de troon van zijn vader David in Jeruzalem.
  En de Joden : ook zij zullen Hem zien en schuldbelijdenis doen om daarna volledig mee te doen, zij zullen zelfs in de dienst aan de Heere een aparte plaats hebben.
  Geweldig. Wat een toekomst.

  Dan zie ik de VN als een na-aper van deze situatie.
  En dan met hun verwaandheid zich huisvesten in “ de toren van Babel “
  Maar het, de VN zal waarschijnlijk wel een intermediair blijken te zijn ( schreef ik gisteren over) naar de mooie TOEKOMST DES HEEREN.
  Shalom
  Anna

 76. Beste Albert.
  Je hebt me vandaag flink aan het werk gezet.
  Ik kan geen Grieks, maar ik neem aan dat de “ Hoogmogende Heeren van de Staten generaal” destijds de Bijbel juist hebben vertaald.
  Daarom ben ik met mijn studie Bijbel van de Herziene Staten vertaling aan de slag gegaan, om de teksten die jij aangeeft als zijnde van harpazõ, weggerukt zouden spreken op te zoeken.
  Nogmaals om te sparren het is mijn menging en je hoeft het er niet mee eens te zijn maar ik lees heel iets anders.

  Math 11:12 En van de dagen van Johannes de doper af tot nu toe wordt het koningkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.
  # Het geweld ( Grieks staat er hier bij als biazõ) dat het koningkrijk wordt aangedaan is waarschijnlijk de tegensaptand van de godsdienstige gevestigde orde en geweldenaars grijpen het , erwijst naar bepaalde slechte mensen zoals Herodes Antipas die Johannes arresteerde.

  Math 13: 19 Als iemand het Woord van het Koningkrijk hoort en het niet begrijpt , dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is.
  #Het zaad in de gelijkenis is het Woord van het koningkrijk D.w.z. Het evangelie van het koningkrijk. Alle zaaisel van Jezus is goeddunken het gaat om de soort grond , de boze is de satan de duivel, en langs de weg gezaaid zijn Harten die zich verhard hebben zoals de schriftgeleerden en de farizeeën .

  Joh6: 15. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken , trok Hij zich opnieuw terug op de berg, Hij zelf alleen.
  # Koning te maken. Jezus wil zich niet laten puchen om aan het hoofd te staan van de verhitte meute die een vruchteloze , spontane opstand wil ondernenmen tegen het Romeinse gezag. Het volk begrijpt niet dat Jezus koningschap bij Zijn eerste komst geestelijk van aard is.

  Joh10:12: Maar de huurling en wie geen herder is , die de schapen niet tot eigendom heeft , ziet de. Wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht.; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
  #Dit is een IK – BEN uitspraak In het O.T. Staat God als de ware herder tegenover ontrouwe herders, die Hij oordeelt ( vele voorbeelden hiervan ik ga ze niet allemaal opschrijven maar als je dit wilt weten zal ik ze graag geven )
  En ook David en de uit hem voortkomende Messias worden als “ goede herder “ afgeschilderd.
  Jezus als God en mens, is de vervulling van beide . De goede herder geeft Zijn leven voor de schapen . Dat geldt va David , die letterlijk zijn leven voor de schapen riskeerde, maar Jezus gaat David te boven : Hij heeft voor de schapen Zijn leven gegeven aan het kruis.

  Joh10:28 En ik geeft hun eeuwig leven ; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. ( hier komt het woord rukken: klopt….. maar niet in de zin van ; weg rukken : opnemen, naar de hemel of de lucht te gaan. ) # Jezus zijn schapen zijn eigendom van Hem in leven en in sterven. En dit uit mijn hand rukken suggereert geweld.
  Dat lukt niet bij de goede herder. Wel bij een huurling die laat de kudde in de steek en vlucht.

  Joh.10:29 mijn Vader Die hen aan Mij gegeven heeft , is meer dan allen , en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
  # Degene die van Mijn schapen zijn D.w.z. Door Hem uitgekozen zijn, dat zijn zij die in Jezus geloven. God geeft hen eerst het “ vermogen “ om te geloven en hen met een nieuw hart aan Jezus zijn kudde toe te voegen.

  Hand 8:39 En toen zij uit het water opgeklommen waren ,nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de Kamerling zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.
  # in Hand 8:40 staat dat Filippus daarna in Asdod en later in Caeserea het Evangelie verkondigde
  Dus ook hier is geen sprake van opneming. / wegrukking wel van die plaats maar niet in de lucht.
  Hij werd in de Geest weggenomen waarschijnlijk omdat de Heere vond dat de Kamerling nu voldoende kennis had. Om het Evangelie in Zijn land te kunnen doorgeven.
  Ditzelfde zien we bij Johannes op Padmos hij mocht ook een kijkje in de Hemel nemen om het boek openbaringen te ontvangen.

  Hand 23 : 10 En toen er grote onenigheid ontstond , gaf de overste die bevriest was dat Paulus door hen verscheurt zou worden , bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen .
  # Hier komt het woord wegrukken wel, in voor maar heeft niets met de Gemeente te maken.

  2 Kor12:2 Ik ken ( namelijk ) een mens in Christus , veertien jaar is het geleden- of het in het lichaam ( gebeurde ) weet ik niet ; of buiten het lichaam , ik weet het niet; God weet het – dat zo iemand tot in der derde hemel werd opgenomen.
  # Ik ken namelijk een mens … deze mens . Paulus aarzeling om te roemen in zijn openbaring blijkt uit het spreken in de derde persoon( alsof het een ander betreft) de derde hemel : D.w.z. De hoogte ; zie 1 Kon 8;27 2kron 2;6 Ned 9;6 psalm 148:4 ) Deze uitdrukking drukt een nuchter onderscheid uit tussen 1. De lucht waarin we vogels zien vliegen. 2. De ruimte waarin de zon, maan en sterren zinnen 3. Het onzichtbare gebied waar God woont. Dit derde gebied wordt vergeleken met het paradijs. ( 2Kor 12:14 ) en het wordt ook genoemd een gezegende plaats waar God woont. (er staan nog meer verwijzingen bij maar hier laat ik het bij.) Biede omschrijvingen worden door Joodse lespzers vergaan als verwijzingen naar de plaats van Gods direkte aanwezigheid.
  Veertien jaar is het geleden. Ergens tussen 42-44 na Christus, in de omgevingsfactoren Tarsus, of Antiochië , voorafgaand aan zijn eerste zendingswerk reis. Zie Hand 9:29 -30 en Hand 11:27-30
  Er is geen ander verslag bekend van dit visioen.
  Paulus geeft aan dat hij zelf niet weet of het met zijn lichaam was of dat het in de Geest gebeurde.

  2Kor12:4 dat Hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord , die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.
  # Nogmaals Paulus weet niet of het in het lichaam of in de Geest was, maar wat je er wel uit kunt afleiden is, dat Paulus door de Heere zelf gesterkt werd in zij geloof om de moeilijke taak ( zendingsreizen ) te kunnen gaan doen.
  Hij heeft onuitsprekelijke woorden gehoord dus zijn ze ons ook niet bekend.
  Maar Paulus mocht net als Johannes later een kijkje nemen in de hemel.
  Maar komt wel weer terug. Dit was geen blijvende situatie. Dus geen harpazo of dan wel een zeer tijdelijke.

  1 Thessalonicenzen 4;17 Ik neem eerst vers 16 erbij.
  Want de Heere zelf zal met en geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God NEERDALEN uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan.
  Vers 17 : Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn , SAMEN met Hem opgenomen worden in de wolken , naar een ontmoeting met de Heere in de LUCHT.
  # geroep stem van een aartsengel bazuin van God.
  De drie geluiden roepen de doden op om uit hun slaap te ontwaken.
  Michaël is de enige aartsengel die in de Bijbel bij naam wordt genoemd. ( Judas vers 9)
  Bazuinen verkondigden in het OT de aan weeïgheid van de Heere. In de joodse traditie werd de bazuin geassocieerd met strijd. De dag van de Heere en de opstanding ( vergelijk 1Kor15; 52 ) eerst……daarna……Overleden christenen staan op uit hun graf en komen in het rijk van de levenden.
  Daarna worden de levenden en degenen die uit de dood weer lebnd geworden zijn, gezamenlijk van de aarde opgenomen in de lucht. , om Christus te ontmoeten.
  Het Griekse woord arpazõ …. Plotseling grijpen of pakken wegrukken of wegnemen suggereert en gevoel van gedwongen en plotseling opgetild te worden. ( zie Joh6-15 en Hand 8-39 ) samen met … De gestorven christenen zouden geen nadeel
  Ondervinden ( vergelijk dat wij die levend zulle overblijven ….niet zullen voorgaan ( 1Tes 4:15 )
  Wolken…. Waarschijnlijk geen aardse regenwolken maar wolken van de heerlijkheid die de tegenwoordigheid van God omringen.
  Naar een ontmoeting….. De Griekse term apantêsis wordt vaak gebruikt voor de ontvangst van een belangrijke hoogwaardigheid bekleder door de inwoners van de stad. Zij komen naar buiten om hun geëxecuteerd gast te begroeten en te verwelkomen met trompetgeschal en festiviteiten. Vervolgens begeleiden ze Hem de stad in. ( vergelijk Mat 25:6 en Hand 28:15 ) een verwant woord is upantêsis wordt gebruikt in Mat 24:1 en Joh 12:13 . Het kan aan duiden dat de latere verplaatsing van de heiligen nu hun ontmoeting met Christus in de lucht , overeenstemt met de richting die Christus gaat., dus naar beneden, richting de aarde.

  Dit is wat ik bedoel….. de wederkomst van Christus die gepaard gaat met de overledenen en de nog levenden die Christus tegemoed zullen gaan.
  Verde lees ik niets over opname. Maar in de wolken waarschijnlijk de shechina Jezus in de lucht ontmoeten.
  Verde Rhenen je nog Opb12:5 het kind dat weggerukt wordt naar de troon maar dat is ook iet anders. Dat is de Heere Jezus die na 33 jaar weggerukt wordt van de aarde en naar de hemel gaat.

  Beste Albert niet om het beter te weten maar ik heb alles wat je schreef bestudeerd en het zegt mij niets over de wat jij noemt de “opname van de gemeente “ Dit woord staat niet in de Bijbel. ( in mijn studie Bijbel staat hier ook de Griekse woorden bij; ik heb die woorden beschreven.
  Dat is mijn bezorgdheid, mensen blijven hierin hangen. En ik zie het als een dwaling, hou me ten goed we zullen Jezus tegemoed gaan maar niet om daar rustig een tijdje te verblijven.
  Ik heb het niet meer op fouten gecontroleerd want het gaat regenen en mijn was hangt buiten
  Shalom
  Anna

 77. @ Anna 03/08/2021 om 9:55 pm

  Hallo Anna,

  Ik las in uw reactie aan Tukker dat u een tekst aanhaalde uit 1747. Waarop ik thuis de Statenbijbel (die ik van mijn vader mocht erven) er bij gepakt heb, om te kijken hoe het daar geschreven staat. Het is exact dezelfde tekst, alleen met een oudere spelling.

  Dit is uit de Statenbijbel: Volgens het besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619.

  De Openbaringe Joannis 13:8

  Ende alle die op d’aerde woonen sullen het selve aenbiddden, welcker namen niet en zijn geschreven in het boeck des levens, des Lams dat geslachtet is, van de grontlegginge der werelt.

  Uw Bijbelversie:
  Ende allen de op de aarde wonen zullen hetzelve aan bidden welker namen niet en zij; geschreven in het boek des levens, des Lams Dat geslacht is van de grondlegging der wereld.

  Het was leuk om deze oude Statenbijbel weer eens te openen. Want deze keer kwam ik een briefje van mijn moeder tegen met een boodschap erop, die ik de vorige keren over het hoofd had gezien, omdat ik toen gelijk doorging naar de passages die ik zocht i.p.v. de eerste bladzijden te lezen. Dank u.

  Ik lees uw bijdragen altijd met belangstelling en stel die zeer op prijs.
  Anna, ik wens u Gods rijkste Zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

 78. Anna schreef op 03/08/2021 om 9:55 pm
  ‘… Ik noem het bewust geen opname om die reden.
  Het woord staat volgens mij ook niet in de Bijbel.’

  @Beste Anna, ik denk dat het 13 keer in de Bijbel staat.
  Te vinden als het Griekse woord harpazō, dat betekent opgenomen worden, weggerukt worden.

  Matt.11:12, Matt.13:19, Joh.6:15, Joh.10:12, Joh.10:28, Joh.10:29, Hand.8:39, Hand.23:10, 2Kor.12:2, 2Kor.12:4, 1Thes.4:17, Jud.1:23 en Opb.12:5.

 79. Ja, inderdaad@Anna…Spurgeon was inderdaad zeer markante prediker met dito boeken.
  En ook zijn leven was zeer bijzonder. Een temperament volle prediker.”

  Heel Londen stond op tilt op de dag van zijn begrafenis. Maar liefst 100.000 bewonderaars van deze preektijger stonden langs de route richting graf om hem de laatste eer te bewijzen.

  Hij was een groot bewonderaar van Calvijn en heeft zelfs een keer in zijn Toga gepreekt in zijn kerk te Genève toentertijd een bolwerk van het Calvinisme. Genève nu is samen met Amsterdam gerekend tot de meest onchristelijke steden van Europa.

  Maar goed dat de grote Koning en Masjiach Jeshua, de Zoon van JHWH straks Orde op zaken stelt op heel planeet aarde als Hij wederkomt in Jeruzalem, met grote Macht en Majesteit samen met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs. Openbaring 7, 14, 19 en 20.

  Ik bid daarom ook iedere dag vurig Het Onze Vader Gebed…Dat Zijn Koninkrijk spoedig mag komen en dat Zijn Wil mag geschieden in de hemel alzo ook op deze aarde.
  Het Paradijs komt weer terug op deze vernieuwde aarde.

  Paulus mocht er al een kijkje nemen: 2 Korinthiërs 12:4 (NBG51) toen hij weggevoerd werd naar het Paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

  JESHUA vertrok na zijn lijden en sterven aan het Kruis naar het Paradijs: Lucas 23:43 (NBG51)
  En Hij zeide tot de bekeerde moordenaar: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

  Het verloren Paradijs van Genesis 2 en 3 keert weer in al zijn schoonheid terug op aarde volgens Jesaja 2 en 11 en Micha 4 en 5.

  Jeshua leer de Apostel Johannes in Openbaring 2:7 (NBG51)
  Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie Overwint, hem zal IK geven te eten van de boom des levens, die in het Paradijs Gods is.

  Het beste komt GODDANK nog: Openbaring 21 en 22. Shalom. Ramshoorn.

 80. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 30.

  Psalm 27:5
  Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.

  Kan dit een aanwijzing zijn voor de opname tijdens de Grote Verdrukking?

 81. Beste Albert.
  Vandaag schrijf je over het huis van Mijn Vader met zijn vele woningen.
  Een prachtige tekst.
  Jezus ging heen om voor ons een plaats te bereiden , voor te bereiden, want sinds Jezus zijn Hemelvaart en het evangelie over de aarde gaat en mensen de Heere Jezus in hun hart sluiten wordt dat huis van de Vader “ gevuld “ met de zielen van de overledenen.
  Op het moment dat mensen die Jezus kennen komen te sterven dan gaat hun geest uit het lichaam.
  Dat lezen we van de Heere Jezus ook. “ En Hij gaf den Geest “ , dat is je adem, je blaast de laatste adem uit.
  Maar de ziel, je persoonlijkheid wie je bent je karakter, je ziel gaat terstond ( direct ) naar de hemel.
  Het lichaam lichaam gaat het graf in en verteerd helemaal.
  Maar je genen kent de Heere je krijgt ze weer terug, bij de opstanding. Wij hebben z’ on grote bijzondere God.
  Want Hij heeft de mens niet geschapen voor de dood maar voor het leven.
  Eeuwig leven.
  En Christus heeft de dood en verderf zaaiende satan overwonnen.
  En daarom, als we Christus volgen zullen wij ook leven.

  En op de jongste dag, de dag van de wederkomst van Christus dan zullen de graven opengaan en lichaam en ziel herenigd worden en God zal ons dan weer de levens geest geven, en dan gaan we Jezus tegemoed.
  Mijn man is al 17 jaar in het Vaderhuis, met zijn vele woningen, en eenmaal zal ik hem weerzien.
  Vergelijk en lees hier ook de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man eens.
  Er zal herkenning zijn.
  Het Vaderhuis is dus de hemel waar een continu inzamelen van de zielen van overledenen die in Christus behouden zijn plaatsvind.
  Shalom Anna

 82. Best Ramshoorn.
  Ik heb nog terug gezocht maar niet gevonden. Inhoudelijk al ik dus niet meer op je reaktie reageren.
  Maar Speurgeon was inderdaad een zeer markante prediker met dito boeken.
  En ook zijn leven was zeer bijzonder. Een temperament volle prediker.
  Eigenlijk een heropleving van Baptisten.
  Lang gelden heb ik wel eens wat van hem gelezen maar daar is niet veel van blijven hangen.
  We hebben daar ook een lezing gevolgd van Prof Lalleman ( ik geloof dat hij hoogleraar is ) op het instituut van Speurgon.
  Speurgeon had oog voor de laagste klasse van de maatschappij en voor vele van deze mensen is dit tot zegen geweest.
  Shalom
  Anna

 83. Beste Tukker 2.28 uur.

  Ik heb de herziene Staten vertaling gebruikt. De studie bijbel.
  Klopt wat je zegt het woord “ althans “ staat cursief gedrukt. D.w.z dat het is toegevoegd om te verduidelijken, beter lees naar te maken.
  Het doet m.i. echter niet af van de betekenis want de vertaling van 1953 zegt. ; “ En allen die op de aarde wonen , zullen het ( beest ) aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam , dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.

  Ik heb ook. een hele oude Bijbel van voor Pieter Keur hij dateerd van 1747 de naam kan ik niet goed lezen op het schutblad. De gothisch letters zijn ook moeilijk maar daar staat: opb13: 8 Ende allen de op de aarde wonen zullen hetzelve aan bidden (dan volgen verwijzingen naar efeze 1:4 en Lucas10:10 en Opb 20:12 ) welker namen niet en zij; geschreven in het boek des levens. des Lams ( weer een verwijzing naar Ef 1:4 ) Dat geslacht is van de grondlegging der wereld.

  De kanttekeningen zijn zeer moeilijk te lezen ( klein en gothisch schrift. )
  Maar het ging er mij om dat de gemeente nog op de aarde zal zijn tijdens deze periode van de grote verdrukking.

  Dezelfde strekking vind je ook een hoofdstuk verder.14: 12 “ Hier ( zien we ) de volharding van de heiligen hier ( komen openbaar) die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Ook hier zien we dat tijdens de 7 jaar verrukking op de aarde zullen zijn. H 14 : 14 dan zien we dat Jezus naar de aarde komt. Dus dan zal de gemeente, de gelovigen Hem tegemoed gaan.

  Even over opname en tegemoed gaan.
  Ik ontmoet heel veel mensen uit allerlei kerkelijke gezindten en dan kom ik mensen tegen met terminologie, zo van “ O, maar dat is niet erg hoor dan zijn we hier toch al weg. “
  En dat is iets totaal onbijbels, Jezus waarschuwt ons niet voor niet voor valse leraars.
  Ik noem het bewust geen opname om die reden.
  Het woord staat volgens mij ook niet in de Bijbel.
  Wel Hem tegemoed gaan en daar vertrouw ik ook ten volle op.
  Shalom Anna

 84. Mini Studie van Dr. Ashley Lyon van het Israel Bible Centre vanuit Hebreeuwse grondtekst:
  Wat was het werk van Adam in de Hof van Eden?

  https://weekly.israelbiblecenter.com/what-did-adam-do-in-the-garden/?

  Volgens de meeste Engelse vertalingen zegt Genesis 2:15 dat God “de mens” (האדם; ha’adam) nam en hem in de Hof van Eden plaatste om die te cultiveren en te bewaren (לעבדה ולשמרה; le’avdah u’leshamrah) . Bij deze weergave wordt de eerste mens in de tuin gezet om de grond te bewerken en voor zijn producten te zorgen. Een alternatieve vertaling van de Hebreeuwse woorden voor “cultiveren” (עבד; avad) en “bewaren” (שׁמר; shamar) zou echter “aanbidden en gehoorzamen” zijn. Op basis van de context van Genesis is het redelijk om aan te nemen dat beide betekenisparen een rol spelen: God plaatst Adam in de tuin, niet alleen om het land te laten bloeien, maar ook om een ​​eerbiedige en gehoorzame relatie met de Heer te onderhouden.

  Het was Gods bedoeling dat de eerste mens toezicht zou houden op de schepping en het idee van het ‘cultiveren en onderhouden’ van de tuin sluit aan bij het idee van het aanbidden en gehoorzamen van de Schepper van dit alles. Als een daad van dienstbaarheid bewerkt Adam niet alleen de tuin, maar hij verrijkt ook de band tussen zichzelf en God. De termen לעבדה ולשמרה worden ook gebruikt voor de Levitische taak van bediening in de Tempel (vgl. Numeri 3:8). Het vergelijkbare taalgebruik in zowel Genesis 2:15 als Numeri 3:8 suggereert dat de Hof van Eden gezien zou kunnen worden als een tempel van God waarin de eerste mens een priesterrol vervulde.

  Zo kreeg Adam de taak om een ​​omgeving in de Hof van Eden te onderhouden die bevorderlijk was voor zowel zijn spirituele als fysieke welzijn. Met andere woorden, zowel “cultiveren en bewaren” als “aanbidden en gehoorzamen” zijn geschikte vertalingen omdat ze de cruciale rol van de eerste mens onthullen bij het ontwikkelen en onderhouden van de goddelijk-menselijke gemeenschap.

 85. Anna ,

  Je redenatie is zeer interessant ( 3-8 10.30 AM ) betreffende Openbaringen 13 vers 8 MAAR er is een gigantisch probleem, ik heb 4 vertalingen erbij gepakt waarvan een vrij oude en daar staat het woord althans niet in , daar staat : “Ieder wiens naam niet geschreven is in het Boek des levens van het Lam , dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld ” , ook in de oude vertaling staat het op deze manier verwoord
  En stel dat de opname klopt dan is dat vanzelfsprekend want bij de Opname is iedereen opgevaren , moeten we niet vergeten dat tijdens de Gr Verd. velen tot bekering zullen komen .

  Vraag die we ons moeten stellen, is : Kunnen we achterhalen hoe het in de oorspronkelijke tekst stond ?

 86. @ Anna: 10:30 am. Vol aandacht uw reactie gelezen. En buiten het onderwerp, “Opname van de Gemeente”, ben ik het volledig eens met uw reactie, Anna. De Here Jezus, daar dient het om te gaan.

 87. Beste@Cor. Dank voor uw eerlijke realistische reactie. U hebt dezelfde Goudmijn ontdekt als ik. TOF!!!

  Wie zoals u zelfstandig hardop alle boeken van de Bijbel leest en aantekeningen maakt is na drie jaar vaak wijzer dan zijn predikant. Ik leerde het geheim van Psalm 119 kennen,
  vooral de verzen 97 t/m 104.

  U schreef: Ik lees nu op dit moment de Bijbel in zijn geheel van kaft tot kaft en verbaas mij toch steeds weer van de Bijbelboeken Koningen dan we Kronieken. De ene Koning deed wat goed is in Gods ogen en een zoon daarvan die zijn plaats innam weer niet…””

  Ja, van Koning Salomo aan wie JHWH 2x verscheen in een droom zou je zulk een afval van het geloof nooit verwacht hebben. Hoge bomen vangen veel wind.

  Zijn boeken Spreuken-Prediker en Hooglied lees ik vaak en bewonder net als de Koningin van Scheba zijn wijsheid en kennis.

  Maar Paulus leert ook ons: Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. We zijn geen haar beter dan Salomo. Een misstap is zo gemaakt ik ken ze ook in mijn eigen leven.

  De Apostel Jacobus leert dan ook: Jakobus 3:2 (NBG51) Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.

  Paulus spreekt ook uit eigen ervaring in Romeinen 3 en 7.

  Een zoete troost is: Spreuken 4:9 leert…Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. 10 Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! 11 Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? 12 Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

  Mijn vrouw en ik lezen al vele jaren iedere morgen 3-5 hoofdstukken uit de Bijbel hardop>
  Revised King James, zo houden we tegelijk ons Engels goed op peil. Daarna zingen we een paar Engelse Hymns. Een Must.

  We lezen nu het Evangelie volgens Marcus en wat ons vanmorgen opviel in hoofdstuk 1 t/m 4 het woordje TERSTOND/IMMEDIATELY maar liefst 17 x. Met onze God en Heiland zijn we nooit ten einde raad bleek wel bij de storm op zee.

  De discipelen waren wanhopig vanwege de orkaanwind en de hoge golven. Jeshua lag rustig te slapen met zijn hoofd op een kussen. De discipelen schudden Hem wakker en riepen: Meester wij vergaan…Jeshua stond op…sprak een machtswoord tot de wind en golven…en het werd stil. Waar was uw geloof sprak Hij tot de Discipelen! Marcus 4.

  Vandaag met die wereldwijde gecreëerde Corona Plandemie spreekt Jeshua de Zoon van JHWH dezelfde Woorden tot ons Gelovigen…Vrees Niet…Waar is uw Geloof?

  With our God we are never at a Loss. Met onze God [van Israël zijn we nooit ten einde raad] Amen. Zie voor meer info 1 Corinthe 15. Shalom Ramshoorn.

 88. Anna, het is wat laat om te reageren op 30 Juli wat jij schreef over hoe het zal zijn over de Opname maar ik doe het toch maar ( Liep een beetje achter )
  Hier zal ook nooit sprake zijn van hete hoofden/koude harten , dat zou ook volkomen verkeerd zijn
  Dat is ook niet goed maar wat als Gods Woord nu wel spreekt over de Opname en ja , het wordt heel versluierd gedaan en ik heb dat wel eens eerder gezegd : Ik denk niet dat de Here God wil dat we ons ALLEEN maar FOCUSSEN op de Opname en verder nergens meer mee bezig zijn .
  In mijn leven zal ik altijd leven met de gedachte : Opname kan/Opname kan niet maar we doen wat we kunnen/moeten doen ( maar ik moet erkennen ik hou er wel rekening mee dat de Opname een zeer reele mogelijkheid is , zeker na deze studie )
  Bang voor de Gr. Verdrukking ? Misschien , maar ik heb altijd geleefd met de slogan : ik laat niet de angst/bang zijn regeren over mijn leven , ik regeer over mijn angst/bang zijn.
  Maar ik erken ik maak de Gr. Verdrukking liever niet mee maar mijn levenshouding zal niet veel veranderen w.s behalve op 1 punt , er zal veel meer gebeden worden !

 89. Ik ben nu t/m deel 25 gekomen betreffende de Opname, ben wel tot de conclusie gekomen, door de studie van Albert ,dat er zeer w.s wel een Opname is , er zijn teveel aanwijzingen voor.
  Zou ook een machtig getuigenis en een heel duidelijk bewijs voor de ongelovigen zijn dat de Here Jezus leeft en dat het Woord v/d Here God 100 % waar is als er miljoenen mensen v/d aardbodem verdwenen zijn !
  Vanzelfsprekend ook een enorme bemoediging maar ik ga er nog wel van uit dat wij nog wel een stuk vervolging zullen gaan kennen.
  MAAR laten we ons niet BLINDSTAREN en alleen ons vertrouwen op de Here Jezus vestigen

 90. Al een paar dagen ben ik aan het nadenken over wat Spyfromthesky op 1 Aug schreef.
  En omdat dit ook aansluit bij de bijdragen die Albert dagelijks met ons deelt wil ik ook iets met jullie delen.

  We leven duidelijk in een tijdsperiode van 2000 jaar Evangelie verkondiging die gezien alle ontwikkelingen in de wereld en de dingen die om ons heen gebeuren op een einde begint te lopen.
  Het Evangelie verteld ons heel duidelijk dat de Heere Jezus aan het einde van de periode van Evangelie verkondiging terug zal komen naar de aarde, om dan te oordelen de levenden en de doden , de satan voor 1000 jaar te binden en daarna Zijn koninkrijk op aarde te gaan stichten.

  Ik wil het nu eens omkeren…… Wat zal de Heere Jezus dan aantreffen als Hij terug komt.
  Dan zal de wereld in een totale chaos verkeren, de wetteloosheid en bandeloosheid zal ongestraft en zonder grenzen zijn.
  Er zal geen “ recht “ meer zijn. Rechters zullen geen recht meer spreken, regeringen zullen hun onderdanen niet meer “ dienen / verdedigen “. God zal gelasterd en beschimpt worden. De mens zal denken alles naar zijn hand te kunnen zetten. In de natuur en in de voedsel voorzienig. Er zullen oorlogen zijn. De mens met al zijn kennis wil op de troon van God zitten en zal denken en uitspreken dat hij God is.
  Er zal tirannie zijn, mensen die niet mee willen doen zullen omgebracht worden. Enz enz enz uitgesloten uit de maatschappij , niet kunnen kopen enz enz
  U kunt het zelf lezen in de Bijbel, en de beginselen van deze dingen zien we al om ons heen gebeuren.

  Deze toestand van wanorde zal zo hevig worden, dat er vanuit de “ wereld “ wat en wie dat ook zijn zullen ( misschien de VN of een groepje grootgeld bezitters of de WHO of misschien een combinatie van deze, kortom er zal behoefte komen aan een leider; een roep zal komen om “ een sterke man een leider “ .
  Deze zal uit de volkeren voortkomen en wordt in de Bijbel de antichrist en ook “ het beest” genoemd.
  Dit is een zeer charismatisch vriendelijk innemend figuur die orde op zaken gaat stellen, en in het begin door velen zal worden gezien als “ de grote redder”
  Openbaringen 13 schrijft hierover. ( kom daar zo op terug)
  Antichrist betekent; anti = tegen maar anti kan ook zijn : in de plaats van.
  Dus hier hebben we iemand die tegen Christus zal zijn en in de plaats van Christus zal zijn. ( de komst van de antichrist zal heel onduidelijk zijn bij zijn verschijning, want de hele wereld ook christenen snakken naar rust en het stoppen van de tirannie) ( dit is heel verraderlijk)
  Hij zal zichzelf niet als zodanig ( antichrist ) presenteren. Maar deze antichrist is de verpersonalisering van de satan.
  ( de satan in levende lijve zonder dat we dat weten, zo zal hij zichzelf kenbaar maken, ( je zou ook kunnen zeggen een wolf in schaapskleren ) ik vraag mezelfs af of hij ( de antichrist ) dat zelf wel zal weten, hij, deze mens wordt door de satan gebruikt als zijn werktuig op aarde. )

  Hij zal komen als “ de sterke leider “ die de problemen die er in de wereld zijn, gaat oplossen.
  De eerste drie en half jaar van zijn aanwezigheid op aarde zal hij met vriendelijkheid vele mensen voor zich in winnen.
  En velen zullen misleid worden door “ zijn kunstje” , want in Opb. 13 :3 staat En ik zag een van zijn koppen als dodelijk verwond maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met zijn verwondering achterna. !
  Het beest imiteert hier op een bedrieglijke manier het Lam, de Heere Jezus, en het beest lijkt dodelijk gewond te zijn, en volgens bijbel verklaarders zal ook de antichrist( het beest ) in de toekomst op een opzienbarende manier zich herstellen van een dodelijke wond, dit is een misleidende poging om de opstanding van Christus na te bootsen. ( na-apen )

  Vers 4 zegt en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. ( de draak kunnen dus de wereld heersers zijn die de aanstelling van deze “ vriendelijke man “die op z’on een bijzonder manier deze dodelijke wond overleeft heeft hebben aan gesteld )
  En zij aanbaden het beest en zeiden : wie is aan dit beest gelijk ? En wie kan er oorlog tegen voeren?
  5 En het ( beest ) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeën veertig maanden lang te doen. ( mag ik jullie vragen wat gebeurt er nu in de wereld??? Ik zeg niet dat we al in deze fase van de eindtijd verkeren maar de Godslasteringen vliegen ons om de oren. )
  6 . En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn Naam te lasteren en Zijn tent en die in de hemel wonen.
  ( ik ben er niet zo mee op de hoogte maar er zijn satans kerken )
  7. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam , taal en volk. ( Dit omvat dus de hele mensheid en alle aard bewoners.
  8. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af.

  Dit laatste is een tekst om eens goed over na te denken…….❗️
  Er staat Allen zullen het aanbidden behalve hen die hun namen in het boek des levens beschreven zijn.
  Dit wil dus zeggen dat wij, de gemeente welke hun naam in het boek des levens staan, op de wereld zullen zijn ten tijde van de heerschappij van het beest, de antichrist.
  Wij zijn ten tijde van de regering van de antichrist dus nog gewoon op de aarde.
  Dat blijkt duidelijk uit deze tekst.
  Geen opname van de gemeente voor de grote verdrukking, maar bewaring omdat je naam in het boek des levens staat.
  Dit is ook wat Jezus bid in het hogepriesterlijk gebed.
  Joh 17: 9 Ik bid voor hen , Ik bid niet voor de wereld , maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.
  En vers 15: Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.

  En dan gaan we verder met Opb 13 vers 9 en 10 Indien iemand oren heeft , laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt die moet zelf met het zwaard gedood worden.
  Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.( Einde citaat. )

  Dat betekent dat de door God bepaalde weg naar de overwinning via gevangenschap en zwaard bereikt zal gaan worden, en dat wij moeten volharden!

  Er zal een geleidelijke overgang zijn van chaos in de wereld die we nu al zien ontstaan, tot de komst van een “ leider “ die de eerste drieën half jaar als een charismatisch figuur de wereld zal leiden en velen zullen Hem volgen, we worden gewaarschuwd voor afvalligheid.
  Het voert nu te ver om Israël hierin te betrekken maar zij zullen zeker met deze Figuur “ in de plaats van” geconfronteerd worden!!!!! Niet alleen Israël maar wij ook!

  Na drieënhalf zal Hij zich ontpoppen tot een vreselijke tiran en zich zetten in het huis van God en zeggen dat Hij God is.
  Dan wenst hij een goddelijke vereering. Dan zal Israël inzien wie hij is.
  En dan weer na drieënhalf jaar zal op het hoogte punt van zijn Gods lasteringen, de Heere Jezus INGRIJPEN ❗️

  Op dat moment, als Jezus naar deze wereld komt om in te gaan grijpen, om af te rekenen met de antichrist, dan zal Hij afdalen naar de aarde en zullen de graven opengaan en zullen de mensen die in het boek des levens staan en deze vreselijke tirannie overleeft hebben in een punt des tijds hun sterfelijke lichamen veranderen in onsterfelijke lichamen en zullen we , eerst de opgestane doden want dat staat nadrukkelijk in Tessalionisensen en de “ veranderde levenden “ HEM TEGEMOED GAAN in de lucht.

  Er in het tegemoed gaan in de lucht daar ligt volgens mij een stuk van de Mysterie.
  Wij zullen dan….. op dat moment , niet eerder, een opstandings lichaam hebben.
  En dat lichaam zal bijzondere eigenschappen hebben.
  Net zoals de Heere Jezus dat had na Zijn opstanding.
  Vorige week schreef ik daar al over, Hij kwam zomaar door een dichte deur binnen in de zaal waar de dicipelen waren op de opstandingsdag. Ze schrokken en dachten dat het een geest was….. maar Jezus zei. Nee ik ben het kijk maar naar mijn wonden en geef mij wat te eten.
  Dat opstandingslichaam heeft andere dimensies dan wat wij in het gewone leven kunnen waarnemen.
  Onze ogen zijn gesloten voor de andere dimensies. ( gelukkig maar )
  God heeft ons nadrukkelijk verboden om ons daarmee bezig te houden maar deze dimensies zijn er wel degelijk.
  Kijk maar naar Saul en de waarzegster van Endor. Samuel kwam op en sprak met Saul.

  Maar ons opstandings lichaam zal aan dat van de Heere Jezus gelijk zijn zie 1Joh 3: 2 Geliefden nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, Maar wij weten dat , als Hij zal geopenbaard zal worden , wij hem gelijk zullen zijn: want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Een prachtige tekst!
  We zullen Hem gelijk wezen met het verheerlijkte opstandingslichaam net als de Heere Jezus, eerst naar Hem toe in de lucht om daarna achter Hem als Hij heeft afgerend met de antichrist dan met Hem naar de aarde terug te keren.

  Als Jezus dan heeft afgerekend met de antichrist en de satan is gebonden voor duizend jaar dan zullen we met ons opstandings lichaam met Hem als koningen en priesters mogen heersen op de AARDE. Ieder op zijn eigen plekje ( land / streek ) en ieder met zijn eigen capaciteiten. Dan is de dood er nog wel, maar niet meer van de opgestanen, zij hebben een onsterfelijk lichaam maar uit de grote verdrukking zullen ook nog mensen overblijven, ook zij krijgen nog de gelegenheid om de Heere Jezus te leren kennen en dienen.
  Het voert te ver om daar nu over te schrijven

  Zoals altijd zeg ik hier geloof het niet omdat ik het zeg, maar onderzoek het zelf, of het waar is wat ik zeg.
  Pak je Bijbel en controleer het.
  Ik wens jullie met deze bezigheid die voor mij zeer leerzaam is Gods zegen ,
  Shalom
  Anna

 91. Beste@Anna. Graag gedaan! Maar waarom reageerde u ook niet op mijn ingezonden aan u, toen ik reageerde op uw interessante Ingezonden, die ging over uw bezoek in Londen, en u vertelde over de wereldbekende evangelist Charles Haddon Spurgeon, die ik ook bewonder, vooral, door zijn 2 boeken: Pastorale Adviezen. Misschien is het u ontgaan? Hoor graag van u.

  Shalom. Ramshoorn.

 92. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 29.
  Overdenking, opname naar de hemel?

  Joh.14:2-3 ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben’.

  Jezus bereidt ons een woning voor in de hemel en neemt daarna actie om ons tot Hem te nemen in de hemel. Daar staat geschreven ‘het huis mijns Vaders’, dat is de hemel en niet de aarde. Dan moet dit over een ander moment spreken dan het moment dat Jezus terugkomt op de aarde met de gelovigen.

  Er staat ook aangeven wanneer dat zal zijn; op het moment dat Hij onze plaats heeft voorbereid. Er staat niet geschreven dat het moment zal zijn als de grote verdrukking wordt beëindigd, of wanneer satan wordt gebonden, of wanneer Hij terugkomt voor zijn Koningschap op deze aarde.

  Dit citaat uit Joh.14 lijkt geen enkele aansluiting te hebben met de wederkomst van Jezus naar de aarde, na de Grote Verdrukking.
  Is dit een aanwijzing dat Jezus zijn gemeente ophaalt naar de hemel, op een onbekend moment vooraf aan de Grote Verdrukking?

 93. Ramshoorn schreef:
  02/08/2021 om 4:31 pm
  @wachter @willy…Hartelijk dank voor uw spontane gemeende reacties. Ik hoop dat Cor ook nog meeleest en zie natuurlijk ook uit naar zijn reactie. @allen die meelezen…Shalom. Ramshoorn.

  Natuurlijk lees ik mee Ramshoorn en begrijp volkomen de teksten die u aanhaalt.

  Het enige wat eigenlijk overblijft is het gebed naar de Here, want Zijn Woord heeft alles al omvat wat betreft een relatie met Jezus., als iemand Hem aanneemt als zijn persoonlijk verlosser dan is hij of zij behouden. Dat betekend wel een persoonlijke relatie die je met de Here hebt.

  Ik lees nu op dit moment de Bijbel in zijn geheel van kaft tot kaft en verbaas mij toch steeds weer van de Bijbelboeken Koningen dan we Kronieken. De ene Koning deed wat goed is in Gods ogen en een zoon daarvan die zijn plaats innam weer niet….

  we hebben dit wel vaker gelezen, maar als je bet een aantal hoofd-stukken gelezen hebt van een Koning die wel Gods geboden er op na hielt en na zijn dood een zoon de troon besteeg en totaal alles weer omdraaide richting baál…dan zakt echt je broek af., want na verder lezen zie je de herhalingen plaatsvinden.

  Het begon met Saul., David en en de wijste onder al de aardse koningen Salomo.

  Wat een geschiedenis en zo mooi de tempelbouw., maar toch hing Salomo de afgoden aan.

  Bijna onbegrijpelijk van hoe God te werk gaat door zomaar een pijl te gebruiken die lukraak werd afgeschoten en een koning dood.
  Een profeet die een brandoffer in vuur zet door zijn grote vertrouwen op de Almachtige Schepper en 400 Baál priesters te kakken zet., maar toch vlucht omdat hij bang is gedood te worden…..

  Mag ik af en toe roepen van “Wat is dit toch., hoe bestaat het”

  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en daar ben ik mij steeds meer van bewust., daarom blijft mijn gebed., die ik elke dag aan zijn voeten breng., dat een ieder behouden mag worden en dat vele namen in het boek des levens worden bij geschreven.

  Als laatste ‘wat een mooi boek is de Bijbel toch” wat ben ik blij dat die enige lijn er is en die lijn is gebed., want God verhoort gebeden dat staat onomstotelijk vast.

  Groet aan allen…

 94. Mea culpa.
  Ik heb niet gereageerd op de reaktie van Cor.
  Dat is niet netjes van mij.
  Dank Ramshoorn dat jij het hebt gedaan.
  Shalom
  Anna

 95. @wachter @willy…Hartelijk dank voor uw spontane gemeende reacties. Ik hoop dat Cor ook nog meeleest en zie natuurlijk ook uit naar zijn reactie. @allen die meelezen…Shalom. Ramshoorn.

 96. @Ramshoorn Dit heb je prachtig verwoord, vooral wij zijn Gods kinderen en niet zijn kleinkinderen. Wat is een kind? Die ziet op naar zijn Vader, en zijn moeder zorgt voor het kind. Je moet worden als kinderen zei Jezus. Hij wil hiermee zeggen, we moeten in ons geheel afhankelijk zijn aan God en alleen hem vertrouwen. We moeten ons helemaal aan Jezus toevertrouwen zoals een kind dat doet met zijn ouders. Ouders zorgen voor hun kinderen, God voor zijn kinderen. Daarom is de laatste aanval van Satan tegen gezin en familie en het kind, dat is zijn laatste en beslissende aanval. Shalom

 97. Beste@Cor..Cor schreef: een paar dagen geleden 30/07/2021 om 7:01 pm
  o.a. over…De opname van de Gemeente […]

  Ramshoorn: Ik heb me verbaasd dat niemand reageerde op wat u verder schreef:

  COR Schreef: zit u te wachten op de opname en er word verteld dat de opname een zeer groot feest zal zijn. “Mijn Vraag” Kunt u feest vieren terwijl uw geliefden achterblijven en onder Gods wraak vallen. Stel uw eigen kind die super eigenwijs reageert hier op aarde “en deze blijft achter” terwijl u aan het feesten bent….heeft u daar wel eens over nagedacht…?
  Heb hier diep over nagedacht en moet deze situatie heel serieus nemen., hoe kan ik feesten als mijn geliefden niet in het boek des levens staan.

  Als je hier echt diep over nadenkt, dan begrijpt u ook dat Jezus alle gebeden die oprecht gebeden zijn verhoort worden. Voor mijn geliefden bid ik elke dag en vertel mijn kinderen dat er een tijd komt dat ik bij de Here ben. Ik vertel hen dat zij er ook bij kunnen zijn als ze Jezus Christus als Heer en Meester zien in hun leven en dit ook verlangen te zijn.””

  Ramshoorn: Ik hoorde in een preek een predikant uw vraag beantwoorden. Je bent voor of tegen Jeshua. Hij sprak verder…God heeft veel kinderen maar geen kleinkinderen. Elk mens moet een keuze maken tussen goed GOD of het kwade duivel! Kinderen die goed opgevoed zijn door hun ouders weten dat maar al te goed door de geschiedenissen in de KinderBijbel.

  Spreuken 1 leert dat ook koning Salomo zijn kinderen voor de keus stelde:
  God dienen of Hem Ongehoorzaam zijn en wat dan de Gevolgen kunnen zijn.

  Mattheus 10 verteld in detail hoe kinderen tegen God en hun Ouders kunnen opstaan met alle rampzalige gevolgen van dien.

  Maarten Luther, vader van een aantal kinderen was ook rigoureus in zijn uitspraken zijn oordeel over kinderen die God en hun ouders verachten.

  Luther sprak dan ook in zijn Gemeente: Ik heb liever een dode dan een bedorven zoon.
  Laten we vaak met de kinderen het boek Spreuken lezen…waar we vaak lezen…

  Spreuken 3:1 Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden,
  2 want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
  3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
  4 dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.

  5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. 7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad; 8 het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.

  Shalom. Ramshoorn.

 98. Twee Bijbel verzen:

  Openbaring 9 Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.

  Vers 2:
  Zacharia 13: 8 In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. 9 Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God.
  ( in de kontekst van dit Schriftgedeelte is hier specifiek sprake van het land Israel )

  De realiteit van thans:

  https://www.naturalnews.com/2021-08-01-bombshell-interviews-john-moore-military-knowledge-of-civilization-ending-global-event.html

  Google vertaling
  Twee bombshell-interviews: John Moore onthult militaire kennis van een wereldwijde gebeurtenis die een einde maakt aan de beschaving, terwijl advocaat Thomas Renz waarschuwt voor een komende vloedgolf van rechtszaken over vaccinmandaten

  Als je je afvraagt ​​waarom corrupte, criminele regeringen van de wereld zo’n haast lijken te hebben om iedereen massaal te ‘vaccineren’ met een dodelijke, experimentele, niet-goedgekeurde gentherapie-injectie, is een van de meest schokkende antwoorden misschien eenvoudiger dan jij denken. Volgens analist en radioslang John Moore (The Liberty Man), die veel contacten heeft met hooggeplaatste Amerikaanse marineofficieren en wetenschappers, nadert een wereldwijde uitstervingsniveau en proberen de globalisten wanhopig de menselijke bevolking uit te roeien voordat mensen erachter komen wat er aan de hand is. staat op het punt te gebeuren.

  Als meer dan 7 miljard mensen de waarheid zouden horen over de komende kosmische gebeurtenis die de menselijke beschaving zou kunnen verwoesten, zouden ze allemaal stoppen met werken, wat een bijna onmiddellijke ineenstorting zou veroorzaken van de hele wereldwijde infrastructuur van productie, transport, voedselproductie, overheid, leger en zo Aan. De globalisten kopen nog steeds massa’s voorraden op, zoals voedsel, elektronica, vuurwapens, munitie, communicatieapparatuur, enz., en ze hebben de massa nodig om tot het einde door te werken. Anders kunnen ze niet meer voor zichzelf zorgen, zelfs nu deze globalisten zich nu verschuilen op afgelegen eilanden, naar ondergrondse tunnelsystemen en steden verhuizen, of van plan zijn om buiten de planeet te zijn als het allemaal naar beneden komt.

  De gebeurtenis waarnaar John Moore verwijst, is een “tiende planeet” die voorbij vliegt waar een, donkere grote planetaire massa (die alleen kan worden gezien met infraroodtelescopen) nabij het baanvlak van de aarde rond de zon passeert. De zwaartekrachteffecten alleen, waarschuwde voormalige topwetenschappers van de marine, zullen catastrofale aardveranderingen veroorzaken, bestaande uit ongekende aardbevingen, vulkanen en zelfs een “poolverschuiving” die naar verluidt de fysieke polaire as van de planeet zal heroriënteren (niet alleen de magnetische polen), en daardoor zal verschuiven de evenaar en het ontketenen van een onvoorstelbare oceaan “klotsen” die kustgebieden op elk continent zal overspoelen.

  De komende gebeurtenissen zijn al sinds 1979 bekend, legt Moore uit, en de regeringen van de wereld hebben dit geheim gehouden voor het publiek om de samenleving draaiende te houden tot de allerlaatste dag voordat de ramp komt. Op die dag zullen de wereldwijde winden een hele dag aanhouden met 320 mph, legt Moore uit, waarbij bijna alle door mensen gebouwde structuren die boven de grond zijn vernietigd. Alleen ondergrondse constructies en met beton en staal versterkte bovengrondse constructies hebben een kans om de wind te overleven.

  Als je eenmaal de wind overleeft, is je volgende uitdaging het overleven van de volledige ineenstorting van de menselijke beschaving, aangezien er geen werkende boerderijen, elektriciteitsnetten, internet, transportinfrastructuur, brandstofraffinaderijen, enz. zullen zijn. Er zijn misschien niet eens genoeg mensen om de honderden kerncentrales die over de hele planeet verspreid zijn, roepen enorme vragen op over wat er gebeurt als ze hun koelvermogen verliezen en in kritieke toestand duiken.

  Bekijk hier het volledige interview, dat ook een kaart bevat van de wateroverlast die naar verwachting zal plaatsvinden in de continentale Verenigde Staten:

  Brighteon.com/04b12580-e267-4282-9bb6-0f2c2a13daa1

 99. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 28.
  Wijst Jesaja naar de Grote Verdrukking?

  Jes.26:19-21.
  ‘Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is.
  Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken’.

  Wat Jesaja hier beschrijft is nog niet geweest, het doelt op de eindtijd.
  Het heeft heel veel analogie met wat Paulus schrijft in 1Thes.4.
  Zoals: het ontwaken van de doden, het veilig onderbrengen van Gods volk/kinderen en de dag des Heren, Gods toorn die over de wereld uitgestort wordt.
  Merk ook op dat het goed nieuws is. Er staat ‘jubel’!
  Ook Paulus sloot deze boodschap af met ‘Bemoedig elkaar met deze woorden’

  Spreken Jesaja en Paulus hier over hetzelfde?
  Geeft Jesaja hier een voorafspiegeling van de Grote Verdrukking met een ‘escape’ voor de gelovigen?

 100. De vertaling van het lied kan u vinden bij Hebreeuwse liederen Ana Bechoach

  Ana bechoach
  Dit lied is een bekend gebed. Het gebed wordt אָנָּא בְּכֹחַ (ana bechóach), och, in kracht, genoemd, naar de eerste twee woorden ervan, en luidt:

  אָנָּא בְּכֹחַ גְּדֻלַּת יְמִינְךָ תַּתִּיר צְרוּרָה
  ana bechoach kedoelat jemiencha tattier tseroera
  Och, in kracht, de grootheid van Uw rechterhand zal gebondenen laten ontwarren.

  קַבֵּל רִנַּת עַמְּךָ שַׂגְּבֵנוּ טַהֲרֵנוּ נוֹרָא
  qabbeel rinnat ammecha sakkevenoe tàharrenoe nora
  Neem de smeking van Uw volk aan, plaats ons onbereikbaar hoog, reinig ons, Ontzagwekkende.

  נָא גִבּוֹר דּוֹרְשֵׁי יִחוּדְךָ כְּבָבַת שָׁמְרֵם
  na kibboor doresjee jichoedecha kevavat sjomreem
  Alstublieft, Machtige, bescherm hen die Uw eenheid belijden, als Uw oogappel.

  בָּרְכֵם טַהֲרֵם רַחֲמֵי צִדְקָתְךָ תָּמִיד גָּמְלֵם
  barecheem tàharreem rachammee tsidqatecha tamied komeleem
  Zegen hen, reinig hen, wees hen genadig, mag Uw rechtvaardigheid hen altijd belonen.

  חֲסִין קָדוֹשׁ בְּרוֹב טוּבְךָ נַהֵל עֲדָתֶךָ
  chassien qadoosj beroov toevecha nàheel addatecha
  Almachtige, Heilige, leid in Uw grote goedheid Uw gemeenschap.

  יָחִיד גֵּאֶה לְעַמְּךָ פְּנֵה זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתֶךָ
  jachied kee’è leammecha penee zoocheree qedoesjatecha
  Enige, Verhevene, wend U tot Uw volk die zich Uw heiligheid herinneren.

  שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ יוֹדֵעַ תַּעֲלֻמוֹת
  sjaw’atenoe qabbeel oesjemà tsà’aqqatenoe jodeà tà’alloemoot
  Ontvang ons geroep en hoor ons schreeuwen uit nood, Kenner van geheimen.

  Aansluitend op het gebed wordt gezegd (en in dit lied gezongen):
  בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד
  baroech sjeem kevood malchoeto le’olaam wa’ed
  Gezegend zij de Naam van de heerlijkheid van Zijn koninkrijk, voor alle eeuwigheid.

 101. Wij, we smeken Hashem met de kracht en grootheid van uw rechterarm, ontwar ons geknoopte lot.
  Accepteer het lied van uw volk, verhef, verhef en zuiver ons
  We smeken Hashem met de kracht en grootheid van uw rechterarm, ontwar ons geknoopte lot.
  Accepteer het lied van uw volk, verhef en zuiver ons

  https://www.youtube.com/watch?v=w0BhBqu-DTw

  Alsjeblieft, heldhaftige, degenen die jouw uniekheid nastreven, bewaken hen als de pupil van een oog.
  Zegen ze, zuiver ze, heb medelijden met ze
  Moge uw gerechtigheid hen altijd belonen. Krachtige en Heilige
  Krachtige en Heilige, leid in goedheid uw kudde.
  Uniek en trots, tot uw volk, dat zich uw heiligheid herinnert.
  Accepteer onze kreten, en hoor onze kreten, o kenner van mysteries. (Gezegend is de naam van zijn edele koninkrijk voor eeuwig en altijd.)

 102. Wat heeft de wereld in diepe nood – en ook wij gelovige Christenen uit de heiden-of Joodse wereld – een behoefte aan de zegenende handen van Koning Jezus Wiens liefde ligt uitgespreid als een zachte glans over ons Zijn schapen door de H.Geest.

  de Aaronitische zegen:

  https://www.youtube.com/watch?v=kzqrWae5lK4

  Allen een zeer gezegende week toegebeden in deze verwarrende tijden!

 103. @ Wachter

  Inderdaad Wachter, Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád.

  ”Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.” uit Markus 12:29
  komt overeen met:
  Deuteronomium 6:4 ”Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”

  En in Johannes 10:30 zegt Jezus: Ik en de Vader zijn één. Alle EER aan de HEER !

  Dank U, Wachter, voor uw reactie.

  @ Moderator (01/08/2021 om 5:33 pm) Geen dank. Graag gedaan : )

 104. @LeftiRats

  Jezus heeft de sleutel gegeven. Wat heeft Hij gezegd?

  Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. (Johannes 3:3‭-‬7)

  IEDER mens wordt zonder geestelijke verbinding met God geboren. Dat komt door de zondeval.
  Niemand is in staat om de verbinding uit eigen kracht te herstellen omdat wij allemaal tegen God gezondigd hebben. Om onze verbinding met God te herstellen hebben wij Jezus nodig. Hij is de Enige die daartoe in staat is want Hij heeft nooit tegen God gezondigd en Hij is voor onze zonden aan het kruis gestorven.
  Zo lang de geestelijke verbinding met God niet hersteld is, blijven wij tegen God zondigen.
  Pas als wij wederom geboren worden, is de geestelijke verbinding met God hersteld.
  Als wij wederom geboren worden uit water en Geest, dan schrijft God Zijn geboden op ons hart. Hoe dan?
  Wat predikten Jezus en Zijn discipelen?

  Bekeer je (draai je weg van je oude leven en draai je om naar God)
  Ga je zonden belijden en vraag God vergeving
  Laat je dopen onder water in Naam van Jezus voor vergeving van je zonden. Onder water sterft je oude, zondige ‘ik’.
  Discipelen leggen je handen op en je zult de Heilige Geest ontvangen. (Dit is wanneer de geestelijke verbinding met God hersteld is. Je kunt Zijn Koninkrijk dan zien en het binnen gaan)

  Pas dan zul je in staat zijn om je aan de geboden van God te houden. Het is de Heilige Geest die jou dan naar Zijn waarheid leidt.

  Shalom

  Esther 75

 105. @ Michaël: 5:33 pm. Dat heeft U mooi verwoord, Michaël. En het is inderdaad: Shema Israël, de HEERE uw God is één!.

 106. @ LeftiRats 01/08/2021 om 4:23 pm

  Welkom, Beste LeftiRats

  Het is Fijn om uw reactie en vraag te lezen. De Moderator gaf u al antwoord. Ik wil u als aanvulling de Bijbel passages geven waar u dat terug kunt vinden. Plus een ‘mooie’ bonus: Behandel een ander, zoals uzelf behandeld wenst te worden. (want dat is de Wet en de Profeten)

  Mattheüs 7:12 (Herziene Staten Vertaling)
  Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

  Mattheüs 22:36-40 (HSV)
  Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten

  Lucas 10:27 (HSV)
  Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

  Markus 12:28-34 (HSV)
  En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

  En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen.

  (Galaten 5:14) HSV
  Want de hele wet is in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

  Ik wens u Gods inzicht, liefde, bescherming en rijkste Zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

  Dank Michaël. Mvg. Mod.

 107. Goedenmiddag,

  Met grote interesse lees ik de vele gedachten m.b.t de verschillende thema’s die ik heb teruggelezen.
  Ik heb wel een paar vragen in verband met de liefde tot Jezus:
  Hoe kan ik zijn geboden bewaren, wat betekent dat en hoe doe ik dat in de praktijk

  Het Grote gebod is, heb God lief met heel uw hart, uw verstand en al uw kracht
  en heb uw naaste lief als uzelf.
  Als u dat doet voldoet u in alles wat God van u vraagt wat betreft de geboden. Mod.

 108. Mini Hebreeuwse Bijbel studie van Dr. Nicholas J. Schaser van Israel Bible Institute

  Als Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet, vertelt hij haar dat ze vijf mannen heeft gehad (Joh 4:18). Geleerden hebben zich afgevraagd wat de mogelijke symbolische betekenis van ‘vijf’ is – zou het kunnen verwijzen naar de Thora uit vijf boeken of naar vijf Samaritaanse godheden? Toch is er nog een ander getal in de toespraak van Jezus dat de sleutel zou kunnen zijn tot zijn levengevende woorden! Wat is hier het antwoord?

  https://weekly.israelbiblecenter.com

  (Google vertaling)
  In de dialoog van Jezus met de Samaritaanse vrouw, vertelt hij haar: “Redding (σωτηρία; sotería) is van de Joden” (4:22). Deze Joods-Samaritaanse uitwisseling bevat ook een versluierde verwijzing naar het getal zeven, dat in het Hebreeuwse denken perfectie of volledigheid symboliseert. In Israëls Geschriften komt het getal voor in de context van genezing en redding, en Johannes gebruikt ook “zeven” om de redding van de wereld door Jezus te benadrukken.

  Onmiddellijk nadat Yeshua heeft gesproken over het geven van “levend water” aan de Samaritaanse vrouw, zegt hij tegen haar: “Je hebt vijf mannen gehad, en degene die je nu hebt is niet je man” (4:18). Geleerden hebben de neiging zich te concentreren op de mogelijke symboliek van de “vijf” vroegere echtgenoten van de vrouw – misschien als een verwijzing naar de vijf boeken van Mozes of de vijf heidense godheden die Samaritanen aanbaden in de tijd van de koningen van Israël (zie 2 Kon. 17:30-31 ). Velen hebben echter gemist dat het uiteindelijke aantal niet vijf, maar zeven is: de vrouw heeft vijf echtgenoten, woont momenteel samen met een andere man en de zevende man in haar leven is Jezus. De numerieke toespeling van Johannes positioneert Yeshua als de perfecte bron van de redding van de Samaritaanse vrouw. In feite onderstreept Johannes deze relatie tussen “zeven” en “redding” wanneer hij, net nadat Jezus Samaria verlaat, de zoon van een Galileeër geneest “in het zevende uur” (4:52). Het evangelie bevat deze verwijzingen naar “zeven”, het Hebreeuwse getal van volledigheid, om te benadrukken dat Jezus in staat is om de mensheid volledig te redden.

  Johannes’ verwijzing naar zeven komt overeen met Jezus’ gave van levend water, aangezien de priesters van Israël “levend water” gebruikten naast een zevenvoudig bloedritueel voor het genezen van huidaandoeningen: “De priester… zal… de levende vogel nemen in het bloed van de vogel die werd gedood boven het levende water (מים חיים; mayim hayim). En hij zal het zevenmaal (שׁבע פעמים; sheva pa’amim) sprenkelen op hem die gereinigd moet worden” (Lev 14:6-7). In Johannes komt “levend water” (ὕδωρ τὸ ζῶν; hudor tot zon) door een Joodse Messias wiens verschijning de zevende keer is dat een man in het leven van de Samaritaanse vrouw is gekomen – dit keer om haar de “redding” aan te bieden die is ” van de Joden” (4:22).

  Johannes’ associatie tussen “zeven” en redding” herinnert ook aan Israëls overwinning in de dagen van Saul. Voordat de Ammonieten hen in de strijd betrekken, vragen de oudsten van Israël: ‘Geef ons zeven dagen’ (שׁבעת ימים; shivat yamim) uitstel zodat we boodschappers door heel Israël kunnen sturen. Dan, als er niemand is om ons te redden, zullen we onszelf aan u geven’” (1 Sam 11:3). Binnen deze periode van zeven dagen vinden de boodschappers Saul en hij verslaat de Ammonieten en verklaart: “Vandaag heeft de Heer redding gebracht in Israël” (תשׁועה בישׂראל; teshuah b’Yisrael; 11:13). De Bijbel van Israël verbindt “zeven” met “redding”, en het evangelie van Johannes volgt het bijbelse precedent door Jezus voor te stellen als de Verlosser van de wereld.

 109. @ Albert: 5:50 pm, op 31/7. Hartelijke dank voor deze integere reactie @ Albert. Ja, ook voor mij, is Joh.3:16 leidend. De Here Jezus, die door zijn bloed, ons verlossing heeft gebracht. Dat moet altijd op de eerste plaats staan voor ons/mij. Slechts door HEM, het Lam, kunnen we gerechtvaardigd worden.

 110. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 27.
  We mogen Hem ieder moment verwachten.

  In veel verzen in de Bijbel is te lezen dat we Hem elk moment mogen verwachten.
  In al deze verzen worden we opgeroepen om voorbereid te zijn want Hij kan ieder moment komen.
  Nergens staat dat er eerst nog een gebeurtenis aan vooraf moet plaatsvinden en dat je pas vanaf dat moment Hem mag verwachten. Zelfs de Grote Verdrukking wordt niet genoemd (zie ook deel 23 over Matt.24).

  Ik heb enkele stukjes even geknipt en geplakt als voorbeelden, er zijn er meer. Met korte citaten blijft het een beetje overzichtelijk, alleen de context valt dan wel wat weg. Wie wil, kan het geheel zelf nazoeken. Er zijn ook veel verzen dat Hij komt als een dief in de nacht, die heb ik nu even overgeslagen.

  Fil.3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten…

  Tites 2:13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus…

  Hebr.9:28 …zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

  Hebr.10:37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten…

  1Thes.1:10 …om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten…

  1Thes.5:6 …laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

  1Thes.5:23 …en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.

  1Tim.6:14 …dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus…

  Jak.5:7 …Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren!

  1Joh.2:28 …blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.

  Opb.22:20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

 111. Het lastige is al er geen wegrukking voor de grote verdrukking is, of de vraag mogelijk niet gesteld wordt dat God niet alles onder controle heeft. Zien degene die niet een visie hebben op een wegrukking voor de grote verdrukking dan wel het 1000 jaar rijk letterlijk dat komen zal?

  De Gemeente van Jezus, gelovigen, de heidenen en de gelovige Joden, die komt na Openbaringen niet meer voor, alvorens pas in perspectief van wat gebeurd is in Openbaringen 19 nog te worden genoemd.

  Helemaal lastig wordt het als je ook geen visie aanhangt van halverwege en helemaal als je er helemaal doorheen moet, dus pas na 7 jaar. Dan moet je inderdaad met heel veel losse bijbelteksten de boel aan elkaar knopen. Het grootste gevaar is dan ook dat in deze visie, die zelfs doorslaat dat alles ergens als is geweest ook bepaalt dat God niet overal de controle heeft en eigenlijk de mensen nodig heeft om er nog wat van te maken. Dan kom je al gauw uit in de bewegingen van Kingdom Now.

  Omdat er zo wie zo al te weinig aandacht is in het brengen van het profetische Woord van God in de contexten die al bekend zijn en waarop we mogen bestuderen, zal dit kunnen ontaarden in het aanstellen van allerlei apostelen en profeten.

  Al deze bewegingen zijn ontstaan na het echte oude Pinkstervuur en kerken. Want die hielden zich heel veel aan wat de traditionele kerk leerden, alleen met betreffende de vervulling van de Heilige Geest, alsook de kinderdoop en het grote doel van God met Israël, dat was vernieuwend.

  En toch, na een goede start, kreeg je allerlei varianten die zich afscheidden, maar niet echt door scheuringen of zo, maar omdat er gewoon meer een sektarische toestand ontstond doordat er mogelijk te weinig structuur was zoals in traditionele kerken, maar te snel en te veel in de Geest het pad en de weg koos.

  Zo werd langzaam het Woord van God ondergesneeuwd en traden manipulatie predikers te voeren die, om te overleven en hun broodwinning (geld) nodig hadden, de charismatische beweging startte. Voorspoed evangelie werd vooral gepredikt. Vette en dikke claims over zgn genezingen. Want ja, spektakel en het bewijs dat dit is van wat Gods plan was, daarvan waren de misleiders van overtuigd.

  En vandaag de dag trappen nog vele mensen daarin. Nu moeten we ook niet meteen alles wat charisma is, meteen de grond inboren, want als we de Bijbel eerlijk lezen, dan krijgt een ieder toch blijkbaar een gave als je ernaar uitstrekt. En ja, dit is niet zo spectaculair.
  En zo doende zijn in vele evangelische kerken en kringen met charismatische beïnvloeding bijna helemaal geen zicht meer op een terugkomst van Jezus of men is gevallen door de dwaling dat ze eerst zelf de wereld wat meer op orde moet brengen.

  Naardense Bijbelvertaling Handelingen 15
  14 Simeon heeft uiteengezet
  hoe in het eerst God heeft omgezien
  en uit volkeren
  een gemeente heeft genomen
  voor zijn naam;

  15 daarmee stemmen overeen
  de woorden van de profeten,
  zoals geschreven staat:

  16 ‘daarna zal ik terugkeren en opbouwen
  de vervallen tent van David;
  de dingen daarvan die ondersteboven zijn gekeerd
  zal ik opbouwen,
  en ik zal haar rechtzetten,

  17 opdat de overgeblevenen van de mensen
  de Heer zullen zoeken,-
  ook alle volkeren
  over wie mijn naam is uitgeroepen!,
  zegt de Heer die deze dingen doet

  18 die van eeuwig af bekend zijn

  Vers 14 zegt als het ware het ontstaan van de Gemeente, eigenlijk het begin van de genadetijdperk.

  Eigenlijk is de opname een geheimenis, maar die wel geopenbaard is en eigenlijk al vanaf het eerste moment bij God als plan als eerste eerste. En juist het volk van God Israël gebruikte God voor dit heilsplan, deze genadetijdperk.

  Eigenlijk is sinds 1948 eigenlijk pas echt het zicht hierop mogelijk als versterker duidelijker geworden. Bovendien zegt Daniël dat is pas in de bestemde tijd begrepen kan worden. Immers zonder Israël dacht de kerk dat zij de plaatsvervangers was en wordt mogelijk nog door traditionele kerken geleerd wegens een dwaling op dit gebied door de oude kerkvaders.

  Daarom leven wij gelovigen in een heel bijzondere tijd. Wij kunnen het gewoon weten. Het is een ontspannend gebeuren. God heeft ons bemoedigd met het bewijs van Israël.

  De Gemeente heeft hij (op?) genomen, pas daarna keert hij terug, dus letterlijk de wederkomst om de vervallen hut (tent) van David weer op te bouwen.

  Waarom zal er staan vervallen en weer opbouwen? Qua materiaal, natuur, wetenschap en economie gaat het Israël momenteel het voor de wind. Maar was als de grote verdrukking aan de gang is en afgelopen is?

  Spyfromthesky

 112. Beste Anna.
  Dank je voor alle moeite die je steekt in je berichten, en dan ging het soms nog mis ook. Herhaald zelfs, schreef je al eens.
  Ik mag misschien een heel ander iemand zijn, maar herken vaak veel van wat je schrijft. Ook ik ben vaak niet attent om te reageren waar een ander moeite in had gestoken. Ook ik ben onwillig… er is mij ook niets menselijks vreemd. Soms schrijf ik ook in een te ‘stellige stijl’, tja leer dat maar eens af… (ik gaf vroeger bedrijfstrainingen).
  En ja, ik heb heel veel genade gekregen en dank Hem daar elke dag voor, dat is soms zelfs met tranen. Mijn dankbaarheid werd groot nadat Hij me liet zien waar Hij me van heeft gered. Dat maakt ook dat ik Hem intens lief heb.

  Wat zo leuk is op dit forum dat je elkaar niet kent, soms anders tegen de dingen aankijkt (zoals Bijbelse interpretaties) maar ondanks dat, bij verschillende mensen toch dezelfde Geest herkent. Ja, Geest met een hoofdletter 😉

  Volkomen terecht schreef je eerder, dat alles om Jezus draait.
  Daar ben ik me heel erg bewust van. En toch is het goed om het opnieuw aandacht te geven, want als ik schrijf dat de kerk niet door de Grote Verdrukking zou gaan, dan bedoel ik niet ‘kerk’ zoals we die om ons heen aantreffen. Ik bedoel die mensen die werkelijk ja hebben gezegd tegen het genade aanbod van Jezus, die mensen die John.3:16 hebben begrepen, die gekocht en betaald zijn met het bloed van onze Heer. Mensen die Hem kennen, met Hem leven.

  Ik krijg altijd koude rillingen over mijn rug bij het lezen van Matt.7:21-23, waar Jezus tegen sommigen zal zeggen ‘ga weg van mij, Ik heb u nooit gekend…’ Dit is tegen gelovigen gesproken want ze brengen in dat ze allemaal ‘goede’ werken voor Hem hadden gedaan. Pfff… mijn adem stokt dan, als ik me probeer voor te stellen wat dit betekent als Jezus dit tegen je zou zeggen.

  Iedereen die Hem echt in zijn hart heeft aangenomen wordt gekend door Jezus en mag uitzien naar: liefde, hoop, rust, vrede, kracht, optimisme, vertrouwen, belofte, behoud, eeuwig leven met Hem en nog veel meer. Dan mag je weten EN ook ervaren Zijn geborgenheid over je, Zijn ontferming, dat Hij je koestert, je liefheeft en je zal bewaren. In Hem en met Hem zijn wij meer dan overwinnaar in deze volkomen verloren zieke wereld. Deze wereld is bestemd voor de toorn van God, wij niet, wij hebben hoop! Mogelijk gemaakt door het genadeoffer van onze Here Jezus.

  Gods zegen, Albert.

 113. Beste Albert.
  Vandaag ben ik het wel helemaal met je eens, maar ik wil het wel in de context plaatsen.
  Maar Eerst iets anders.
  Een late reactie op wat je al eerder schreef. Ik vind gezien je achtergrond die je laatst beschreef, dat de Heere jou veel licht en genade schenkt, gezien dit inzicht wat je allemaal door lezen en verbanden leggen mag publiceren.
  Alle redenen om Hem te loven en te prijzen.
  Ik had al eens wat eerder van je achtergrond gelezen hoor, en het was van mij niet erg attent om er niet op te reageren maar bij dezen.
  Onze God pikt wat van Hem is, er vanzelf uit.
  En dat kost soms heel veel moeite omdat wij van die onwillige mensen zijn.
  Ik ben er helemaal mee opgevoed maar de Heere heeft lang geleden ook behoorlijk aan mijn boompje moeten schudden. En als je dan terug kijkt dan is het pure genade. En dan begrijp je niet waarom ik.
  Tja en de kerk, jammer, die laat het soms behoorlijk afweten.
  Pas geleden zei ik nog tegen mijn predikant ( waar ik deze dingen wel mee kan bespreken ) we zijn zo bezig met Christelijk navelstaren dat we de grote werken van God die in deze tijd gebeuren niet meer zien.
  Ons gezapige christelijke leventje kabbelt maar door.
  Dit is zorgelijk en zo pijnlijk.
  We kunnen alleen maar bidden dat dit tot een inkeer komt.
  Ik heb heel veel gereisd in mijn leven ( tot Covid begon) en ik ben op de meest vreemde plaatsen in de wereld naar de plaatselijke kerk geweest, in alle wereld delen, en als ik dan naar Nederland kijk dan slaat de schrik mij om het hart.
  Wat een lauwheid, onverschilligheid en gezapigheid.
  Ik weet dat God voor Zijn kudde zorgt, maar Jezus zegt ook zal ik nog geloof vinden als ik terugkom….. En het oordeel begint bij het huis van God…. Wat een uitspraken. Om bang van te worden. Wel om over na te denken.
  Het Evangelie lijkt zich te verplaatsen van Europa naar Afrika en Azië en wat dacht je van het midden oosten…D moslims die tot bekering komen. Ongelofelijk wat mooi ik heb ze gesproken! God werkt daar volop.
  Nou genoeg hierover, Hij houdt de hele wereld in Zijn hand. ( ken je dat lied ?) Dat vertrouwen heb ik wel.
  Er zal er niet één die Jezus heeft leren kennen tijdens zijn of haar leven achterblijven.
  En het enige wat wij kunnen die is bidden voor hen die ons lief zijn !! en de Heere Jezus nog niet kennen.
  God laat geen bidder staan !

  Nu vandaag wat je schrijft.
  1 Tes 1:9 en 10 .
  Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeert hebt om de levende en de waarachtige God te dienen.
  En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus , Die ons verlost van de komende toorn.

  Grieken uit andere streken “vermelden” dat de Thessalonicenzen zich hebben bekeerd van de afgoderij uit hun verleden, dat ze zich erop toeleggen om God te dienen en dat ze wachten op Jezus wederkomst. – de belangrijkste kenmerken van de waarachtige bekering. “ Levende en waarachtige God.” In tegenstelling tot de afgoden is God de enige ware Godheid. “Zijn Zoon” te verwachten” . Dit is de eerste van de vele verwijzingen naar de wederkomst in deze brief. ( zie ook ter vergelijking 2:12, en 19en 20 en 3:13 en 4:13-18 en 5: 1-11 en de verzen 23 en 24.
  “ Die Hij uit de doden heeft opgewekt” Dit kan een vooruit wijzing zijn naar 4:13-18 waar Paulus de hoop van de Tessalonisensen voor de overledenen fundeert op de opstanding van Jezus uit de doden 4:14.
  “ Ons verlost van de komende toorn.” Dit kan een vooruitwijzingen zijn naar 5:1-11 waar Paulus beklemtoont dat de Tessalonisensen niet bestemd zijn voor de toorn bij het laatste oordeel.

  Samengevat ; op het moment dat Jezus terug komt dan zal de gemeente van Tessaloniki en de gemeente uit de heidenen ( wij nu 2000 jaar later ) niet bestemd zijn voor de toorn van God. Helemaal eens met wat je schreef.
  Want Jezus komt terug om te oordelen ( zijn toorn ) maar voor dat moment zullen we hem tegemoed gaan in de lucht en achter Hem ( na het oordeel) naar de aarde wederkeren. ( dit laatste staat niet zo in de Bijbel maar dat kun je afleiden uit andere teksten wat ik gisteren schreef aan Tukker. ( Jesaja en Zacharia enz ) Dan begint immers het duizendjarig vrede rijk….. de gebondenheid van de satan!
  Stof tot nadenken.

  Mag ik je nog eens wat aanbevelen.
  Zet de app van de Matthew Henry Staten vertaling Bijbel uitleg eens op je i Pad.
  Het is wat ouderwets taal, gebruik maar zeer waardevol. Hij is gratis.
  Ik wens een je een gezegende zondag.
  Shalom
  Anna

 114. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 26.

  In 1Thes.1:10 staat: …Jezus, die ons verlost van de komende toorn.
  Uit het verband is op te maken dat ‘ons’ de gemeente der gelovigen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *