4603

 1. Uit de Nieuwsbrief Dirk’s Visie 12 juni 2021 nummer 23 van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  ‘God was bij ons in die hel van de bomaanslag’
  Janet Winston-Young en haar man Fred overleefden de terroristische aanslag op de Brusselse Internationale Luchthaven in 2016. Ze vertelt haar verhaal van herstel en waarom ze er een boek over schreef. ‘Ik kan zeggen dat God bij ons was in de hel van de bomaanslag.’

  Op 22 maart 2016 voerden radicale moslims gecoördineerde terreuraanslagen uit op de internationale luchthaven van Brussel en het metrosysteem van de stad. De aanslagen kostten het leven aan 32 mensen en er raakten meer dan 300 mensen gewond, onder wie Janet Winston-Young en haar man.
  Na een proces van uiterlijke en innerlijke genezing schreef ze er een boek over: ‘Paris-Bruxelles, au cœur des attentats’ (= Parijs-Brussel, in het hart van de aanslagen).’

  ‘Ik zette die dag mijn man Fred af bij het vliegveld,’ vertelt ze. ‘We stonden ongeveer 4 meter bij de bom vandaan toen hij ontplofte. Ik stond tegenover de terrorist, en ik zag de vuurbal op me afkomen. Ik hoorde een enorme klap. Ik wist meteen dat het een bom was, en raakte bewusteloos. Na het horen van de tweede bom, herinner ik me dat ik dacht: “Ik ga nu dood… het is goed”.’
  Ze vertelt dat haar man haar later zocht tussen de doden, de gewonden en het puin. ‘Toen hij me vond, hielp hij me overeind. Ik herinner me dat ik om me heen keek en dacht: “Dat is wat de Bijbel bedoelt met: Het hart van de mensen is elke dag alleen maar slecht” (Genesis 6: 5). Voor mij was het alsof het eerste stukje van een puzzel op zijn plaats viel.
  Ik vind het verbazingwekkend dat ik meteen verklaringen in mijn hoofd had die uit de Bijbel kwamen. Stel je voor dat ik mijn vertrouwen en hoop op de mensheid had gesteld, dan zou ik in paniek zijn geraakt.’

  ‘We dachten eerst dat iedereen om ons heen dood was. Toen zagen we enkele zwaargewonde mensen naast ons op de stoep liggen. Ik herinner me dat ik tegen één van hen zei: “Mevrouw, satan is slecht en mensen doen verschrikkelijke dingen, maar God is goed, u kunt zich tot Hem wenden!”
  Ik kreeg duidelijke instructies om die vrouw te helpen: “Houd haar vast, praat met haar, bid met haar, en beweeg haar niet”. Later realiseerde ik me dat het de Heilige Geest was Die tegen me sprak.’

  Janet Winston-Young met haar man Fred.

  ‘Het Woord van God is een routekaart’
  Janet Winston-Young besloot haar getuigenis op te schrijven in een boek, om de moeilijkheden te delen die trauma’s met zich mee kunnen brengen, maar vooral hoe de Bijbel haar er doorheen heeft geholpen.
  ‘Echt: het Woord van God is als een routekaart voor mij geweest. Het gaf antwoord op heel duidelijke vragen en zorgen en situaties die in mijn hoofd bleven hangen. Weken na de bomaanslag bijvoorbeeld, verheugde ik me over het feit dat ik me, ondanks het feit dat ik geconfronteerd was met geweld en dood, vredig had gevoeld. Het was verbazingwekkend!’

  Maar daarna was het alsof haar gedachten totaal veranderden: ‘Waarom was ik niet gewoon gestorven? Ik zou bij de Heere zijn geweest en alles zou goed zijn geweest.
  Toen riep mijn dochter naar mij: “En ik dan, mama, en wij dan?” Dat deed me beseffen dat het geen goede gedachte was. Ik had al deze vreemde en tegenstrijdige emoties en wist niet wat ik ermee aan moest.’

  ‘Het was zo donker…’
  ‘Op een dag was ik zo moe, ik kon nauwelijks meer verder. ‘s Nachts dacht ik: “Ga ik dit overleven? Het was zo donker.” Christenen weten echter dat God Licht is, geen duisternis. Dus zelfs als we denken dat we instorten, weten we: “Het komt goed, ik ken het Licht”. Zelfs al zou het ergste gebeuren, zelfs al zou ik sterven, ik ken God, Die het Licht is. Aan het einde van de tunnel is licht. Ik kan zeggen dat God bij ons was in die hel van de bomaanslag.’

  ‘Ik las in de Bijbel de woorden van Paulus: “Voor mij is sterven winst.” En ik dacht, “Ja, dit is hoe ik me nu voel. Ik realiseer me echt wat dit betekent, het is goed om bij de Heere te zijn”.
  Dan gaat Paulus verder: “Maar het is belangrijker voor u dat ik blijf”. Ik begreep dat die twee gedachten niet met elkaar in tegenspraak zijn. Het zou goed geweest zijn om naar de Heere te gaan, maar het is belangrijker dat ik hier blijf. In zijn tijd werd Paulus gestenigd door extremisten en voor dood achtergelaten. Net zoals wij voor dood werden achtergelaten door de brandweerlieden in de eerste minuten na de bomaanslag. Ik geloof dat ik dezelfde vrede ervoer, zelfs in het aangezicht van de dood, en dus hetzelfde verlangen had.’

  ‘Echt, ik heb heel concrete leiding en antwoorden gekregen uit het Woord van God. Antwoorden voor de vreemdste gedachten en voor heel praktische zaken. Bijvoorbeeld: hoe om te gaan met de verzekeringsmensen, de advocaten, enz. Welke houding moest ik aannemen? Het Woord van God is zo relevant!
  De Bijbel helpt gelovigen in staat te stellen de uitdagingen en moeilijkheden van het leven, inclusief trauma’s, aan te kunnen. Ik denk dat iemand die geen christen is, echt zou opkijken als hij zou ontdekken hoe samenhangend het wereldbeeld van de Bijbel is.’

  Vergeving
  ‘Ik weet niet of ik kan zeggen dat ik de dader vergeven heb. De bommenlegger is overleden, dus ik weet niet hoe ik zou reageren als ik hem zou ontmoeten. Gedurende lange tijd, misschien twee of drie jaar, heb ik nauwelijks aan hem gedacht.
  Maar er gebeurde iets dat me in beweging zette op de weg naar vergeving. Op een dag was ik aan het lunchen met een vriendin, en ze vroeg: “Als hij voor je stond, wat zou je tegen hem zeggen?”
  Ik wist het gewoon niet! En toen, opeens, zei ik: “God houdt van je”. Ik wilde die woorden snel weer terug slikken! Het zweet brak me uit. Die woorden kwamen niet van mij. Het Woord van God heeft voor mij een weg gebaand in deze kwestie en in vele andere.
  Wat doe je als je overmand wordt door allerlei emoties? Ik schreef ze als een gebed: “God, vandaag voel ik dit of dat”. Dan las ik de Bijbel, vaak enkele psalmen. Die hielpen me om woorden te geven aan mijn emoties. Maar op een gegeven moment moet je iets met die emoties doen, anders raak je verbitterd en loop je vast.’

  ‘Op een dag kwamen deze woorden van Jezus in mijn gedachten: “Heb uw vijanden lief en bid voor hen die u doen lijden”. Het maakt me alleen al emotioneel om dat vers nu te verwoorden. Ik weet niet of ik kan zeggen dat ik mijn vijanden liefheb, maar het bracht me op de gedachte om te bidden voor de terroristen die nog in leven zijn. Ik denk dat de Heere zo met ons werkt.
  Op een bepaald punt moeten we gewoon gehoorzamen aan wat Hij zegt. We kunnen Hem onze emoties vertellen, hoe we ons voelen. Maar op een gegeven moment moeten we gaan doen wat de Bijbel ons zegt te doen. Ik geloof dat Hij dan Zijn werk in ons hart begint te doen.’

  ‘Ik voel dat ik vreugde heb. Het leven is niet gemakkelijk. Deze gebeurtenis heeft me kwetsbaarder gemaakt. Ik ben heel transparant en doe niet alsof wij christenen op een wolk op de harp zitten te spelen! Maar een christen kan in het midden van het vuur of in het oog van de storm staan… en op God vertrouwen en Hem volgen, dag aan dag. Hij wijst ons de weg.’ (Bron: Evangelical Focus)

 2. Mini studie van Dr. Nicholas Schaser van het Israel Bible Institute: Did Jesus Break the Sabbath? ( info@israelbiblecenter.com )
  Schond Jezus de Sabbath?

  Google vertaling:
  In het evangelie van Johannes geneest Jezus een man op de sabbat en zegt hij tegen hem: “Neem uw bed op en wandel” (5:8, 11-12). Wanneer sommigen in Jeruzalem de genezen man zijn slaapmat zien dragen, zeggen ze tegen hem: “Het is de sabbat en het is u niet geoorloofd uw bed op te nemen” (5:10). Wanneer de man Jezus identificeert als zijn genezer, zijn de Judeeërs boos dat Yeshua “deze dingen op de sabbat deed” (5:16); vanuit hun perspectief “brak hij de sabbat” (5:18). Jezus’ woorden kunnen bepaalde interpretaties van sabbatbeperkingen versoepelen, maar zijn daden zijn in overeenstemming met Gods onophoudelijke werk om de mensheid te genezen. Ondanks de veronderstellingen van zijn ontevreden gesprekspartners, overtrad Jezus de sabbat niet.

  Wanneer Jezus een man geneest die achtendertig jaar ( dat is de straftijd voor Israel) niet had kunnen lopen (Johannes 5:5), staat in de meeste Engelse vertalingen dat sommigen in Jeruzalem dachten dat Yeshua “de sabbat overtrad” (5:18). Toch zou de zinsnede niet vertaald kunnen worden als “breken” maar als “losmaken” (ἔλυεν; eluen) van de sabbat. Johannes de Doper zegt bijvoorbeeld dat hij het niet waard is om de sandaal van Jezus “los te maken” (λύω) (Johannes 1:27), en Jezus zegt tegen degenen rond de verrezen, maar in doeken gewikkelde Lazarus: “Maak hem los (λύω) en laat hem gaan” (11:44). Toegegeven, Johannes’ gebruik van kan vernietiging aanduiden (bijv. 2:19) of de mogelijke overtreding van de Thora (bijv. 7:23), maar Jezus beweert ook dat de “Wet” (νόμος; nómos) of de “Schrift” (γραφή) ; graphé) kan niet worden “gebroken” (λύω; 10:34-35), dus het zou weinig zin hebben als Johannes zou zeggen dat Jezus de sabbat had “gebroken”. Een andere manier om Johannes 5:18 te lezen, is dat sommigen van streek waren omdat Jezus een meer nauwgezette interpretatie van het houden van de sabbat “losmaakte” toen hij de man zei dat hij zijn mat moest dragen.

  Een latere rabbijnse discussie over het houden van de sabbat ondersteunt Jezus’ beslissing om te genezen in het Bethesda-bad. De rabbijnen ontwikkelden een concept genaamd פקוח נפשׁ (pikuach nephesh), of ‘een leven behouden’ op de sabbat. Volgens de Babylonische Talmoed (ca. 600 CE), als iemand bepaalde taken op de sabbat zou kunnen uitvoeren, “hoeveel te meer kan men dan de wetten van de sabbat opschorten om een ​​[menselijk] leven te behouden (לפקוח נפשׁ)!” (geb. Yoma 85a). Jezus gebruikt dezelfde logica in het evangelie van Johannes, door te zeggen: “Ik heb één werk gedaan en jullie staan ​​er allemaal versteld van… [maar] jullie besnijden een mens op de sabbat. Als op de sabbat een mens besneden wordt, zodat de wet van Mozes niet wordt overtreden (λύω), bent u dan boos op mij omdat ik op de sabbat een mens volledig gezond heb gemaakt?” (7:21-23). Terwijl sommige mensen in Jeruzalem boos waren op Yeshua omdat hij een man op de sabbat had genezen, was Jezus’ actie perfect in overeenstemming met andere interpretaties van wettig gedrag op de rustdag, en zijn herstelwerk bevorderde Gods oneindige verlangen naar menselijke genezing – zelfs op de sabbat.

 3. @ הקרן של רם

  De vertaling van dit hebreeuws woord is ramshoorn.
  In je reactie te licht bevonden bevinden we ons zeker in de tijd van een teken aan de wand welke in het boek Daniel beschreven staat.
  Shalom

 4. @wachter
  Romeinen hoofdstuk 3 prachtig he

  Romeinen 3 vers 31
  31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

  Shalom

 5. Deze zin uit de brief aan de Romeinen, bemoedigd zeer: ” Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der WET”. Romeinen 3:28. En dan besef ik steeds meer, dat ik dankzij Yeshua/Jezus, gerechtvaardigd ben.

 6. @ Ludwig: 10:56 am. N.m.m. waarde Ludwig, is de ellende al begonnen, toen de Romeinse Keizer Constatijn, het christendom tot staatsgodsdienst verhief. Daarna is het inderdaad van kwaad tot erger geworden. Ik heb niets meer met de zgn. gevestigde kerken, en ik volg geen religie of richting, ik wil kijken op Jezus en HEM volgen. Bedankt voor uw informatie. Shalom.

 7. @Harold @Ludwig. Dank voor uw bijdragen. Mee eens.

  We leven in de eeuw van afval, ongeloof en rebellie tegen Gods Woord. Jeshua voorzegde onze tijd die uitloopt op het Oordeel van JHWH over alles wat leeft. Jesaja 24 en 63 en Openbaring 16 het Armageddon.

  Lucas 18:8 (NBG51) Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof
  [der Schriften 1 Korinthe 15] vinden op aarde?

  Vinden we het in het huidige Israel waar aan het eind van deze maand de Jaarlijkse Gay-Pride gehouden wordt? De hele wereld is doemwaardig geworden voor de Schepper van hemel, zee en aarde. Geen wonder dat het tijdperk Netanyahu en zijn Likoed gewogen zijn en te licht bevonden!! Met vreze en beven zie ik morgen tegemoet wanneer de Nieuwe Regering bestaande uit 8 partijen ingezworen wordt. Psalm 79.

  Zelfs de door velen gerespecteerde Billy Graham zei het belangrijk te vinden dat de Oecumenische beweging [Rome-Mekka Allegaartje] zich wereldwijd verbreid, evenals de enorme groei van de islam en het gebruik van technologie om het evangelie te verbreiden. Helaas zijn dit allemaal tekenen van de grote afval.

  Zo beweerde Graham, lidmaat van de Wereldraad van kerken dat er meerdere wegen tot God leiden dan door de Here Jezus. Hij zei een geweldige gemeenschap te ervaren met het Mormonisme en eveneens met het Vaticaan in Rome. Hij was zeer lovend over de pausen
  Joh. Paulus II en paus Benedictus XVI en bewonderde hun moed, vastbeslotenheid en intellectuele bekwaamheden.

  Wat velen niet weten: Graham bezit zelf een eredoctoraat van een Amerikaans jezuïeten opleidingsinstituut. Ook is hij groot voorstander van een Nieuwe Wereldorde. Over het Joodse volk was hij daarentegen minder lovend. In een gesprek met de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon zei hij:

  “dit bastion moet vernietigd worden opdat Amerika niet naar de haaien gaat”. Nixon was het roerend met hem eens. Later verontschuldigde hij zich en zei deze beledigende opmerkingen zeer te betreuren. Volgens velen is Graham een 33e graad vrijmetselaar, anderen ontkennen dat echter ten stelligste. Lees zijn Biografie maar…Zoals ik ben. Wat heb ook ik me vergist in die man.

  Billy Graham zei het belangrijk te vinden dat de Oecumenische beweging zich wereldwijd verbreid, evenals de enorme groei van de islam en het gebruik van technologie om het evangelie te verbreiden. Helaas zijn dit allemaal tekenen van de grote afval…
  1 Korinthe 15:33 Slechte omgang vernietigd goede zeden

  Zo beweert Graham dat er meerdere wegen tot God leiden dan door de Here Jezus. Hij zegt een geweldige gemeenschap te ervaren met het Mormonisme en eveneens met het Vaticaan in Rome. Hij was zeer lovend over de paus (de paus voor Benedictus) en bewonderde diens moed, vastbeslotenheid en intellectuele bekwaamheden.

  Graham bezit zelf een eredoctoraat van een Amerikaans jezuïeten opleidingsinstituut. Ook is hij groot voorstander van een Nieuwe Wereldorde. Over het Joodse volk was hij daarentegen minder lovend. In een gesprek met de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon zei hij:

  “Dit bastion moet vernietigd worden opdat Amerika niet naar de haaien gaat”. Nixon was het roerend met hem eens. Later verontschuldigde hij zich en zei deze beledigende opmerkingen zeer te betreuren. Volgens velen is Graham een 33e graad vrijmetselaar, anderen ontkennen dat echter ten stelligste. De leiders van de Jehova’s Getuigen zijn dit ook

  Ook de Wereldraad van Kerken draagt haar steentje bij in de totstandkoming van een Wereldkerk. Deze club werd opgericht op 23 augustus 1948 in Amsterdam, waar gedelegeerden van 147 kerken uit 44 landen elkaar ontmoeten om de basis te leggen.

  Het oorspronkelijke standpunt van de Wereldkerk, dat men de Here Jezus als God en Heiland aanvaard, is inmiddels niet veel meer over want de laatste jaren zoekt deze club steeds nadrukkelijker de dialoog met andere wereldgodsdiensten en worden zelfs religieuze riten van andere godsdiensten uitgevoerd waardoor men het Christendom in een vreemde religie heeft veranderd.

  Het oorspronkelijke standpunt 1948 van de Wereldkerk was al fout, dat men de Here Jezus als God en Heiland aanvaard. Jeshua is de Zoon van God en onze Heiland, is inmiddels niet veel meer over want de laatste jaren zoekt deze heilloze beweging steeds nadrukkelijker de dialoog met andere wereldgodsdiensten en worden zelfs religieuze riten van andere godsdiensten uitgevoerd waardoor men het Christendom in een vreemde religie heeft veranderd.

 8. Wat is de betekenis van Thora?
  Volgens joodse geleerden is de betekenis instructies.
  Thora bevat richtlijnen om een goed leven te hebben onder de zegen.
  Als je door een rood licht rijd kan je aangereden worden of een boete krijgen.
  Als je door een groen rijd ben je veilig.
  De Thora word door het Joodse volk Jacob niet aanzien als de wet maar als instructies en richtlijnen voor een goed leven.
  Het woord wet voor de Thora is een spotnaam die de aanhangers van de vervangings theologie dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen bedacht en word in bijna alle zondagskerken zo onderwezen als zijnde het oud testament is de wet.
  Neen het oud testament met name de Thora zijn instructies en richtlijnen om een goed en gezegend leven te hebben.
  Bekijk het zo als je een gazon met groen gras hebt en er is een hittegolf en je geeft je groen gras water tijdens de hittegolf zal je een mooi uitzicht hebben op je tuin en zal je dat innerlijke rust bieden.
  En dat de zondagskerken bij deze richtlijn uitschreeuwt dat is de wet wij moeten ons gras niet sproeien tijdens een hittegolf en hun gras verdort en slaagt bruin uit.
  De wijsheid in de Here van ludwig met een kleine letter.

 9. Zij verkochten hun ziel aan de vrijmetselaars…
  Een geheime organisatie waarvan elke politieker lid van is.
  De vrijmetselaars namen alle zondagskerken in de wereld over als een 5de colonne als geheim agenten die toneelspelen dat ze cristen zijn.
  Van generatie tot generatie namen ze stap voor stap alles van de cristen wereld over en bepaalden zelf waarover mocht gepredikt worden en waarover niet.
  Hun doel alle gelovigen die in het Boek Des Levens staan doden door verleiding list toneelspelen strikken spannen aan 1 zeel trekken en ten slote doden.
  De vrijmetselaars hebben een draaiboek een stappenplan waarbij ze begonnen met de shabbat op te heffen en te vervangen door zondag vervolgens moesten de 10 geboden uit alle zondagskerken wereldwijd verbannen worden en verdwijnen en als kwaad verkondigd worden zoal dat is het oud testament dat is de wet wij vallen niet onder de wet.
  Dat is een leugen want de wet daarvan zijn er 613 in de Tenach welke voor een groot deel niet van toepassing zijn voor ons maar wel voor Jacob.
  De 10 geboden zijn niet de wetten en zijn voor iedereen voor eeuwig van toepassing voor allen die in het Boek Des Levens staat.
  Ook veranderden de vrijmetselaars de bijbelse feesten van naam en andere datums.
  Zo veranderden ze Pesach naar pasen en op een andere datum en met andere gebruiken zoals eieren..
  In de zondagskerken mogen alleen vrijmetselaars nog voorgangers oudsten en diaken worden de waren gelovigen mogen geen verantwoordelijkheid meer hebben van de vrijmetselaars in de zondagskerken.
  De vrijmetselaars spelen als geheim agent toneel om je beste vriend te worden in je prive als je een gelovige bent die in het Boek Des Levens staat.
  Zij moeten dan informatie over je inwinnen om je te kunnen strikken om de Bescherming van de wapenuitrusting Gods een opening in te vinden zodat de duisternis hun brandende pijlen op je kan afvuren om je nadien te kunnen doden.
  Blijf je in de 10 geboden in de Here dan geraakt er geen enkele brandende pijl door en kan men je niet verleiden met strikken samenspan en toneelspelen.
  De vrijmetselaars wachten bij die gelovigen op een kleine kans.
  Er staat geschreven indien mogelijk zouden zij zelf de uitverkorenen verleiden waarvan de uitleg is dat het niet mogelijk is zelf geen kleine kans.
  De vrijmetselaars komen dan op de gelovigen die in het Boek Des Levens staan af als een cover cristen met de functie van oudsten in de zondagskerken en zeggen tegen hunner :
  Jij mag je samenkomst niet verzuimen…
  Met als doel de gelovigen die in het Boek Des Levens staan terug naar de zondagskerken lokken met een uitnodiging om hun in het geheim te strikken en te doden.
  Ik antwoord hun:
  Ik mag van Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth de samenkomst van vrijmetselaars in de zondagskerken verzuimen en dan komen ze af met de volgende bijbelvers:
  Gij moogt niet oordelen (Hahaha wat een vertier toch die vrijmetselaars in de zondagskerken):-)
  Er staat van de gelovigen die in het Boek Des Levens staan en nog leven in 2021 dat zij de gemeente van philadelfia zijn in openbaring en dat zij kleine kracht hebben met weinigen zijn en geen verantwoordelijkheid meer mogen hebben in deze tijd.
  Dat is de uitleg.
  De vrijmetselaars moeten zich dan wel in 2021 overmoedig voelen:-)
  Alsof ze de winnaar zijn en de controle hebben over alles.
  Kort samengevat is dit de uitleg van de 5de zegel.
  De hond met zijn kroon (gevallen engel apollo) heeft niet de controle maar God van Abraham Izaak en Jacob heeft de Controle.
  Shabbat shalom

 10. @: Ramshoorn,

  Met steeds grotere verbazing lees ik je reacties zoals bv. over maitreya de valse profeet.
  Blijkbaar dringt de informatie, die de linken over maitreya geven, niet helemaal tot je door en daarom even een korte toelichting:

  M. maitreya heeft op luciferische wijze de dood “overwonnen” al eeuwen vóór de geboorte van Jezus Christus, hij is een schepsel en geen God en is dus ook niet uit God de Vader geboren zoals Jezus Christus; ..hij beweert ook dat hij Jezus onze Heer overschaduwde bij de doop in de Jordaan.
  Uit de etherische sferen (bovenzinnelijke scheppende levensgebieden) heeft hij zich dus een Schijnlichaam gecreëerd, dit kun je allemaal lezen in die linken in een van mijn vorige reacties.

  Dit schijnlichaam doet hij verlevendigen middels zijn verworven luciferisch “opstandingslichaam”.

  Ook de huidige wetenschap streeft ernaar om macht over alle materie te krijgen ..er schijnt zelfs een vrouw te bestaan die méér dan 100 jaar zou zijn en die er uit ziet als een meisje van 18 jaar, waarschijnlijk gebeurde dat door DNA manipulatie, of hoe dan ook; .. bij de komende vaccinaties willen ze ook de macht grijpen over de psyche en geest van de mens, dit is al langer bekend en is gerelateerd aan Openb.13:16. Bij abortus o.a. hebben ze ook al de macht gegrepen over de lichamelijke continuïteit van de mens.. ze willen nu meer nog, namelijk de zielen stelen.. ook de zielen stelen die Jezus Christus toebehoren. De haat is dus groot.

  De antichrist is een mens van vlees en bloed ..maar maitreya is [géén] mens meer van materie.. van vlees en bloed. Openb.13:15 betreft mijns inziens dan ook het verlevendigen van dat schijnlichaam door maitreya, maitreya wil dus op geestelijk, spiritueel niveau over alles heersen.
  Maar maitreya wil zich presenteren in vlees en bloed vandaar dat hij zich een schijnlichaam gecreëerd heeft ..dat lijkt van vlees en bloed te zijn….ook veel christenen veronderstellen dat Jezus Christus terugkomt in vlees en bloed om in Jerusalem te heersen op de troon van David.

  Openb.13 vers 14 impliceert het 1e beest en betreft de antichrist met zijn beest-systeem.
  En ook de antichrist wil uiteindelijk heersen over alles, de gehele schepping middels wetenschap en technologie en met hulp van de buitenaardsen, de gevallen engelen.
  Het optreden van antichrist betreft de eind-etappe vandaar dat ze een “beeld” (dus symbolisch bedoeld) voor het (1e) beest moeten maken, ..als heenwijzing naar de volheid en voltooiing van het kwaad en waar ik al in een eerdere reactie over schreef.

  Ook wat de Moeder van Jezus Christus betreft hieronder een profetische boodschap van de AartsEngel Michaël.

  https://youtu.be/S3hzvClKJPo maitreya “de kosmische Christus”

  https://youtu.be/lXjl_sbQeAM ..de perfecte Moeder.

  Ook de onderstaande link toont het machtstreven aan van mensen individueel ook al waren het christenen vanuit welke hoek dan ook.
  https://dissident.one/2020/10/23/blanke-slaven-bouwden-amerika/?swcfpc=1

 11. Beste@Jo. Nog even…U schreef: Op de nieuwe hemel en Nieuwe aarde zullen de mensen heilig leven en kinderen krijgen met “aangeboren” heiligheid ..aldus de profetieën.

  Ja, akkoord: Op de nieuwe hemel en Nieuwe aarde zullen de mensen heilig leven, …maar… of echtparen daar kinderen krijgen met “aangeboren” heiligheid …aldus de profetieën [Welke?] daarover sprak Jeshua toch overduidelijk het volgende:

  Lukas 20:34…En Jeshua zeide tot de Sadduceeën: De kinderen dezer eeuw Huwen en worden ten Huwelijk genomen, 35 maar die Waardig Gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die Eeuw en aan de Opstanding uit de doden, HUWEN NIET en worden Niet ten Huwelijk genomen. 36 Want zij kunnen Niet meer sterven; immers, zij zijn aan de ENGELEN gelijk en zij zijn Kinderen Gods, omdat zij kinderen der Opstanding zijn.

  37 Maar dat de Doden Opgewekt worden, [Jeshua citeert de Torah] heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij JHWH de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. 38 Hij JHWH is niet een God van doden, maar van Levenden, want voor Hem leven zij allen!!! 39 Enige van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: Meester, Gij hebt goed gesproken. 40 Want zij durfden Hem niets meer vragen.

 12. @Jo

  ´De Rkk heeft het natuurlijk recht, maar ook vanuit de goddelijke opdracht alleen uit te gaan van haar eigen doctrine, eveneens !!! gebaseerd op wat de h.Schrift leert.. vandaar dat zij het recht en plicht heeft de gelovigen en zeker die niet genoeg ontwikkeld zijn in studies, te bescherming.. en te waarschuwen voor andere leringen.. feitelijk doen de kinderen van de reformatie het zelfde.´

  Ik ben maar een eenvoudige niet gestudeerde gelovige. Maar een ding weet ik wel, uitgaan van een eigen doctrine is iets wat Jezus ons niet leert. Jezus leert ons dat als wij Hem volgen wij vrij zijn, vrij van al het juk die mensen ons op willen leggen. Plaatsen wij ons onder de doctrine van de Katholieke kerk, dan laten wij ons een juk opleggen. Eigenlijk zegt Jezus gewoon: kom naar Mij en verlaat de Katholieke kerk.

  Te waarschuwen voor andere leringen? Al jarenlang heulen pausen mee met andere religies. Hier nog een link naar de officiële felicitaties van de vertegenwoordiger van de paus voor een boeddhistische feestdag: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/boeddhisten-rkk.pdf. Maar weinig woorden van waarschuwing voor zijn schaapjes… wel veel lof voor zijn boeddhistische vrienden. Lijkt er haast op dat men bij het Vaticaan het Boedhisme graag wil omarmen.

 13. Beste@Jo. U leest de Bijbel en de kerkgeschiedenis helaas door/met een Roomse bril: De kerk is het nieuwe Israël. Dat is Fout.

  Bijbelgetrouwe gelovigen lezen de Bijbel door een Joodse bril, omdat Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen allemaal uit Joodse moeders zijn geboren.

  Trouwens u weet toch ook wel dat de Torah op de berg Sinaï door JHWH aan Mozes en het volk Israel werd overhandigd in de Hebreeuwse Taal. Dit is ook de enige Bijbel die voor 100% zuiver is gebleven er werd nooit geen letter in is veranderd. Exodus 19 en 20.

  Jeshua en de Apostelen citeerden altijd de Torah in hun verkondiging. Mattheus 5:17-20. Zij hielden ook de Sjabbat en niet de roomse zondag.

  In de RKK telde maar een vrouw die in hoog aanzien was: Maria.

  U weet beter dan ik dat andere vrouwen geen stem hadden in die kerk en zich gedeisd moesten houden. Zie eens in Spreuken 31 welk een hoge plaats vrouwen in Israel hebben.

  Gelovigen die de dwingelandij van roomse kerkgeschiedenis bestudeerd hebben:
  Kruistochten, Inquisitie, Brandstapels, Aflaten, hun Maria-verering, hun belachelijke Doopleer, Biechten, Rozenkrans, en vooral hun haat tegen Joden en Protestanten, gelezen hebben over hun doofpotbeleid aangaande seksueel misbruik, zullen zonder spijt die kerk de rug toedraaien.

  Geen wonder dat wereldwijd die kerken al decennia aan de lopende band sluiten.

  We zien hetzelfde proces in Protestantse en Evangelische kerken sinds dat Samen Op Weg proces vanaf de jaren zestig die uitmondde in de huidige vrijzinnige PKN waar men volledig het
  Bijbelse voorbeeld negeert, met alle gevolgen van dien.

  2.600 jaar geleden gebeurde hetzelfde in Israel. Zelfs de profeten die de Woorden van JHWH verkondigden moesten zich schuil houden. Denk aan de profeten Elia en Jeremia en Jesaja.

  Gelukkig vertelt Jeshua in Zijn Boek Openbaring hoe Hij rigoureus een keer gaat/zal brengen in de toekomst voor zijn volk en de gelovigen uit de volken. Wiens naam niet in het Boek des levens staat geschreven zal het berouwen. Maleachi 3:16-18. Zie ook Openbaring 20.
  Openbaring 14 t/m 22.

  Paulus is ook hoopvol voor BijbelGetrouwe Joden en de vrienden van Jeshua. Romeinen 9-11.

  @Wachter @Ludwig. Dank voor uw reacties. @Allen Sjabbat Shalom. Het beste komt nog:
  Het Koninkrijk van JHWH op een vernieuwde aarde waarop Gerechtigheid woont.
  2 Petrus 2 en 3.

 14. @ Ramshoorn…

  De Rkk heeft het natuurlijk recht, maar ook vanuit de goddelijke opdracht alleen uit te gaan van haar eigen doctrine, eveneens !!! gebaseerd op wat de h.Schrift leert.. vandaar dat zij het recht en plicht heeft de gelovigen en zeker die niet genoeg ontwikkeld zijn in studies, te bescherming.. en te waarschuwen voor andere leringen.. feitelijk doen de kinderen van de reformatie het zelfde.

  Als kind van 18 maanden beschouwde ik het bestaan van de kerk als [on]afhankelijk van mijn geloof en erkende dus haar (objectieve) lering tot mijn heil.. ((had mij trouwens niemand geleerd en kwam zo in mijn bewust -zijn-)).. zo is trouwens het bestaan van God ook niet afhankelijk of ik in Hem geloof ..of niet…dat is een simpele conclusie ..en toch waarheid.
  Die betreffende gegeven-heid impliceert dus ook een persoonlijk antwoord ..hoe dan ook.

  Het 6e zegel reinigings-oordeel heeft dan ook de bedoeling het EVEN-wicht te herstellen van de subjectieve mens in verhouding tot zijn (objectieve) om-geving en in de katholieke profetieën wordt dan verwezen naar de Mens van vóór de zondeval in verhouding en relatie tot zijn paradijselijke [om]geving.. vandaar de aangekondigde Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.. maar niet zonder de gepaste reiniging en loutering ..dus hoe meer je vooraf je meer jezelf bent in Christus Jezus hoe gemakkelijker het is te staan in het Vuur van de Heilige Geest, Maleachi 3:2-5 en Jesaja 66:14-17.

  …Het objectieve van de kerk is dan ook o.a. te vergelijken met de verhouding van de twee geslachten tot elkaar, dus de ander is een tegenover, zo overeenkomstig beschouwt.. refereert de reformatie aan de H.Schrift ..als een objectieve gegeven-heid.. van buitenaf.

  De katholieke kerk heeft een sacramentele opdracht.. en zending vanaf het [begin].
  De reformatie heeft haar focus alleen op de bijbel en meer aandacht gegeven aan de persoonlijke relatie met God ..en die benadrukt.. middels het aanstaande 6e zegeloordeel wordt dat weer tot een eenheid..
  Door het doopsel krijgen we bovennartuur-lijke gemeenschap met Christus..door geloof en genade en zijn we lidmaat in Zijn mystiek lichaam, zijn kerk ..zo je wilt: gemeente.

  In Jeremia 31:22 staat een zeer eigen-aardige tekst ..in de voetnoot staat: zeer onzekere vertaling van een bedorven: (lees, beschadigde tekst). De Latijnse vertaling [in de voetnoot] leest: De vrouw zal de man OM-geven, omvangen..terwijl er in vers 22 zelf staat: de vrouw keert terug tot haar man…Keert de jonkvrouw Israëls terug tot God..de Bruidegom Jezus Christus;. als uitleg in mijn optiek is hier sprake van een dubbele betekenis.. want verderop is er sprake van het tijdperk van Vrede in de eindtijd.

  In de eindtijd middels het 6e zegeloordeel zal er harmonie zijn tussen de mannelijke dynamiek en de vrouwelijke dynamiek.. (juist in onze tijd manifesteert zich ook de vrouwelijke dynamiek).
  De man verlangt en wil deel te hebben aan de vrouw.. en dat impliceert de [kunst] ..het vermogen tot de overgave aan de vrouw ..en dat betreft het vrouwelijke omgeven, omvangen..zoals de golven van de zee door het strand opgevangen worden.

  Vroeger werd de vrouw vaker onderdrukt door de wilde dominantie van de man.. en werden vrouw vaker in een passieve houding gedrongen.. een van de elementen waardoor de vrouw vaker niet tot bloei kwam ..daar zijn voorbeelden genoeg van.. dominante mannen hebben vaak niet de gepaste vaardigheid van overgave ..aan de vrouw. Anderzijds zijn er ook vrouwen die hun man zodanig manipuleren dat de man meer een kwezel in onderdanigheid wordt om de vrouw maar niet te ontstemmen..dit tot geestelijke ontmanning van de man…in dat geval kent de vrouw haar grens niet tot haar man ..ook van die gevallen ken ik.

  Teken aan de wand voor nog al wat huidige echtparen is.. dat de een een nano.tje wil consumeren en de andere niet. Echtparen die hun eenheid in de Drie-ene God be-leven zullen die strijd niet kennen.

  Op de nieuwe hemel en Nieuwe aarde zullen de mensen heilig leven en kinderen krijgen met “aangeboren” heiligheid ..aldus de profetieën.

 15. Ps. 126:5
  ‘Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien’ vs. 5.

  God is een Hoorder en Verhoorder van gebeden. De zangers van deze Psalm kunnen daarover meepraten. De gevangenen van Sion waren teruggekeerd! Ze hadden er bijna niet meer op durven hopen. Het was als een droom. Waarom zijn er tranen en gebedsworstelingen in ons leven? Omdat God ons de vreugde van de door Hem bewerkte uitkomst wil geven. En zelfs al zou het anders aflopen, zelfs al zou Zijn antwoord op ons gebed een ‘nee’ zijn, dan zal de oogst straks in de hemel gezien worden. Zaaien met tranen, maaien met gejuich. Moeitevolle tijden nu, tijden van jubelende vreugde straks. Wie is dan die ene, die ‘Hij’, die al wenende voortgaat, die de zaadbuidel draagt? Wij die het Nieuwe Testament kennen, hebben er geen moeite mee in deze eenzame Zaaier onze Heiland te ontwaren. Als er iemand tranen geweend heeft, was Hij het wel. Hij was de Zaaier, die het Woord zaaide in de vruchtbare akker van toebereide mensenharten, waar Hij die maar vond. Maar Hij was ook Degene die Zélf, hoewel Hij zo groot en verheven was, als een kleine tarwekorrel werd, die in de aarde viel, opdat Hij veel vrucht zou dragen. Wat een moeitevol zaaien! Wat een tranen, wat een lijden! Maar ‘voorzeker zal Hij komen met gejuich’. Met jubelende vreugde zal Hij straks de geweldige oogst inzamelen, de vrucht op Zijn zware werk. ‘Om Zijn moeitevol lijden zal Hij het zien en verzadigd worden’ zegt Jes. 53 over Hem. Wij die in deze tijd delen in Zijn tranen, zullen eens delen in Zijn vreugde. Juichend zullen we met Hem de oogst mogen binnenhalen.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 16. @ Ramshoorn: 2:23 pm. Geheel met uw reactie eens, Ramshoorn. Ik stel slechts mijn vertrouwen op de God van Abraham, Isaac en Jacob, en zijn eniggeboren Zoon onze Here Jezus. Ik hou vast aan Joh. 3:16.

 17. @Jo. U schreef…De Rkk had alleen de bijbel van Luther verboden”””

  O ja? En waarom werd die Bijbel dan Verboden? Ik zal voor u het antwoord formuleren:
  De Bijbel van Luther werd in de Duitse taal gedrukt en massaal verspreid. Rome en de Paus wilden uit alle macht voorkomen dat de gewone man of vrouw de waarheid van het Evangelie van Jeshua en de Apostelen zelf zou leren kennen en voortaan met de Roomse Fabels van de priesters en paters zouden gaan Spotten.

  Dat werd dan ook massaal gedaan door de nieuwe1517 PROTESTANTEN. Een aderlating voor de Paus en de Vaticaanse Bank toen deze dynamische groep van 550 miljoen voorgoed afscheidde van die Roomse leugenkerk. Helaas zoeken grote groepen protestanten vanaf de jaren 1960 weer aansluiting samen met de Wereldraad van kerken en Nederlands Dagblad en EO en NCRV de fabels van de RKK en hun Kloosters weer op.

  Petrus, de eerste Paus volgens Rome zou van deze heilloze ontwikkeling zeggen:
  2 Petrus 2:22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

  U schrijft ook over de Roomse Index van Verboden boeken.

  U schrijft met geen woord dat het boek van Hitler: Mein Kampf daarop Nooit geplaatst werd door paus Pius XI en XII. Conclusie: Het PausDom was het zeer eens met de Jodenhaat van Hitler en Hitler werd dan ook niet geëxcommuniceerd door hen.

  Wat maitreya betreft.. de valse profeet””

  Hij is slechts één van de vele valse New Age profeten van de afgelopen 20 eeuwen waarover Here Jeshua [Matth. 24] en de Apostelen schrijven.[1 Johannes 4 en 5]
  Zie ook 2 Petrus 2 en 3 en de Brief van Judas.

  @Ludwig. Bedankt voor uw reactie. Israelieten ervoeren Amalekieten als hun doodsvijanden en een reuzenprobleem, vandaar de aansporing van JHWH, ga er op af en wis voorgoed hun naam uit.

 18. Aan @ Ramshoorn.

  Betreffende de link van de rd

  Vijftig jaar geleden was de ”Index librorum prohibitorum”, zoals de pauselijke lijst van verboden boeken in het Latijn heet, niet veel meer dan een papieren tijger. Veel rooms-katholieken haalden hun schouders op over de titels waarvan de kerk vond dat ze beter niet gelezen konden worden. Omdat er ketterijen in stonden, of moreel verwerpelijke dingen.

  Toch was het idee om een lijst op te stellen van boeken die je beter niet kunt lezen, helemaal niet zo gek. Sommige middelbare scholen doen hetzelfde voor hun leerlingen; er zijn internetproviders die geen toegang tot bepaalde websites geven. Protestanten kennen ook een traditie van boekcensuur. Zelfs Alexander Comrie moest in de achttiende eeuw vier pagina’s schrappen uit zijn catechismusverklaring, omdat hij te verdraagzaam zou zijn ten opzichte van „afwijkers van de waarheid.”

  Inquisitie

  Toen boekdrukkers in de zestiende eeuw de markt overspoelden met allerlei mooie en minder stichtelijke geschriften, trok de kerk dan ook aan de bel. In de middeleeuwen kon ze verboden boeken gemakkelijk uit de handel halen, maar dat lag na de boekdrukkunstrevolutie in de zestiende eeuw veel moeilijker. Dus ging Rome over tot het verbieden van bepaalde boeken, vooral om de gewone kerkgangers te beschermen. Geleerden kregen vaak wel toestemming om geschriften die op de zwarte lijst stonden te bestuderen.

  De eerste indices met verboden boeken verschenen in de Nederlanden, vanaf 1529. Het Vaticaan vond dat een goed idee en kwam in 1559 met een eigen lijst. Vanaf 1571 beoordeelde de Heilige Congregatie van de Inquisitie (sinds 1966 de Congregatie voor de Geloofsleer geheten) de boeken. Deze indexcongregatie, die zich ook bezighield met het zuiveren van geschriften die niet in hun geheel voor een veroordeling in aanmerking kwamen, publiceerde regelmatig een bijgewerkte lijst.

  Wat stond daar zoal op? Veel protestantse geschriften, zoals de Bijbelvertaling van Maarten Luther, die nooit door de kerk was goedgekeurd. Of „alle werken” van Johannes Calvijn.

  Ook namen van steden prijkten soms op de index. Zo was het een tijdlang verboden om boeken uit Basel of Tübingen te lezen. Daar kwamen blijkbaar veel gevaarlijke geschriften vandaan.

  Hut van oom Tom

  Sommige schrijvers zullen het niet leuk hebben gevonden dat hun boek op de index terechtkwam. Dat betekende immers dat het (her)drukken ervan verboden was, op straffe van excommunicatie: de kerk ging –in ieder geval tijdelijk– voor hen op slot. De reformatoren zullen zich er minder aan hebben gestoord. Zij betwistten het gezag van de paus.

  Een plekje op de lijst van verboden boeken was niet definitief. Het kwam ook voor dat een theologisch of politiek werk na verloop van tijd uit de index werd geschrapt, omdat het in de ogen van de congregatie niet gevaarlijk (genoeg) meer was. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een boek van de middeleeuwse schrijver Dante Alighieri over de monarchie. Het bekende geschrift van Nicolaus Copernicus over de omwentelingen van de hemellichamen, ”De revolutionibus orbium coelestium”, stond van 1616 tot 1835 op de index.

  Lang niet alle boeken die de congregatie onderzocht, kwamen op de index terecht. ”De hut van oom Tom” van de Amerikaanse schrijfster Harriet Beecher Stowe, een boek over de slavernij, bleek niet gevaarlijk genoeg. Zelfs in de geschriften van kerkvaders en middeleeuwse theologen werd naar „ongewenste elementen” gezocht. Ambrosius en Thomas van Aquino kwamen uiteindelijk niet op de index te staan. Evenmin als Charles Darwin trouwens, de bedenker van de evolutietheorie.

  Morele kracht

  De laatst uitgegeven lijst uit 1948 omvatte een paar duizend titels. Het bleek voor de Heilige Congregatie van de Inquisitie steeds moeilijker om de snel groeiende stroom aan literatuur te scannen en te beoordelen. „We kunnen het niet meer bijhouden”, verzuchtte kardinaal Ottaviani in april 1966.

  Op dat moment had het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) al bepaald dat boeken beter niet verboden maar „afgekeurd” konden worden. De eeuwenoude ”Index librorum prohibitorum” werd op 14 juni 1966 definitief afgeschaft.

  Mogen rooms-katholieken nu rijp en groen lezen? Eigenlijk niet. Want de index is dan wel verleden tijd, hij behoudt volgens de kerk wel zijn „morele kracht.” Christenen dienen zich te onthouden van boeken die een gevaar vormen voor geloof en moraal – een opvatting die door veel protestanten wordt gedeeld.

 19. @: Ramshoorn: nav. (10/06/2021 om 8:46 pm),

  De Rkk had alleen de bijbel van Luther verboden https://www.rd.nl/artikel/668673-verboden-te-lezen ..hetgeen belangrijk is om dit onderscheid op te merken.

  Wat maitreya betreft.. de valse profeet = 2e beest Openb.13:11+
  https://www.franklinterhorst.nl/Wie%20is%20Maitreya.htm

  — Citaat uit deze link:
  De algehele leiding is in handen van “Sanat Kumara”, de “Heer der wereld” die ook wel de “Ene Inwijder” de “Jongeling van Oneindige zomers” en de “Oude der dagen” wordt genoemd. Hij is de koning en de vader in de hemel en de leraar van Maitreya.

  sanat = satan

  http://info.sharenl.org/?page_id=37 ..dat maitreya zich vertoonde op een wit paard is misschien op die site te vinden.. hij vertoonde zich zo aan een meisje.

  https://www.helloaquarius.org/maitreya/ een eenvoudige overzicht.
  Je kunt ook gewoon de naam maitreya googlen voor nog meer informatie.

 20. @ramshoorn
  Ik ken de geschiedenis van amelek zeer goed, ik denk dat het ongeveer 20 jaar geleden is dat ik het boek 1 samuel woord voor woord bestudeerde .
  De bevolking van amelek waren echter geen reuzen maar mensen zoals jij en ik.
  De bevolking van amelek waren kleine mensen van vlees en bloed die rebellie tegen God van Abraham Izaak en Jacob pleegde.

  Samuël 15
  1 Toen zeide Samuël tot Saul: de HEERE heeft mij gezonden, dat ik u ten koning zalfde over Zijn volk, over Israël; hoor dan nu de stem van de woorden des HEEREN.
  2 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb bezocht, hetgeen Amalek aan Israël gedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op den weg, toen hij uit Egypte opkwam.
  3 Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe.
  Ook de Romeinen waren kleine mensen van vlees en bloed zoals jij en ik en geen reuzen.
  Het woord reus betekent groter dan 2.5meter tot 6 meter.
  Volgens de geschiedenis waren de Romeinen gemiddeld 1.60 meter groot dus kleine mensen of in de volksmond kabouters genaamd.
  Maar laten we daar niet over in discussie gaan.
  Laten we God van Abraham Izaak en Jacob en het Lam verheerlijken, Hem lofzingen, Hem prijzen.
  Shabbat shalom

 21. @Jo. Jammer dat u nog steeds fabels verkondigd op het Geloofsforum en daarmee aangeeft dat uw Bijbelkennis te wensen overlaat.

  U schreef: M..maitreya de valse profeet heeft zich ook al getoond, gezeten op een wit paard..de satan is de naäper van God. [Waar kan ik dat nalezen? Wat is uw bron?]

  Er bestaat sinds AD 630 slechts één godsdienst die zonder een profeet niet zou bestaan. U raadt het al: De Islam in zijn vele vijandige takken en vervoegingen. Shi-ieten, Soennieten, Al-Qaida, Isis, Salafisten, enz, enz. die elkaar de hersens inslaan. Mekka 1979 vergeten toen Khomeini va Iran honderden Shi-ieten sturde die de Kaäba op wilden blazen?

  De geloofsbelijdenis van de Islam luidt…

  Er is geen god dan allah en Mohammed is zijn profeet…Die domme RKK en de Wereldraad van kerken verloochenden daarmee Jeshua de Zoon van God, die gegeven is ALLE macht in hemel en op aarde, deze dummies hebben zich helaas sinds 2018 in Genève verbonden met de Islam en hun profeet. Zij zullen dan ook delen in zijn lot. Openbaring 20.

  Opvallend is dat zowel Rome als Mekka vele eeuwenlang de Bijbel op de Index van verboden boeken plaatsten. Geen wonder, hun beider lot staat in extenso in Openbaring 16 t/m 20 beschreven. Beide godsdiensten hielden gelovigen arm en dom tot 1962 Tweede Vaticaans Concilie te Rome, daar werd de basis van hun wereldgodsdienst opnieuw gedefinieerd:

  Assemblee New Delhi 1961 liet tijdens de conferentie het ware gezicht van de WvK
  zien: Ontmoeting met andere godsdiensten en Dialoog met Rome stonden hoog op de
  agenda. WvK zou moeten eindigen met de Paus als hoofd! Zending bedrijven onder
  andere volken zou ontaarden in een Interreligieuze dialoog! Diversiteit!

  Later zou Paus Joh. Paulus II daar veelvuldig smoel aan geven in Assisi 1986 en Taizé Jongerendagen. Helpt Bidden voor de wereldvrede met moslims die al eeuwen wereldwijd middels hun sharia Joden en Christenen, kerken/synagogen opblazen of verbranden?

  Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 nog eens benadrukt.
  Als Protestanten eenheid met Rome wilden dan moesten zij de Paus als Primus Interparis erkennen! Ze deden het en vernachelden zo 5 eeuwen reformatie 1517.

  De wereld op zijn kop! In 1 Petrus 5 lezen we dat de Apostel Petrus zich geen paus, maar Mede-Oudste noemde!

  De Joodse Here Jeshua, de Zoon van JHWH en de Leeuw uit de Stam Juda vertelt maar liefst 3x in Zijn eigen Boek Openbaring over het uiteindelijke lot van deze Valse Profeet:

  Openbaring 16:13 En ik zag uit de bek van de draak, [duivel] uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen.

  Openbaring 19:20 En het beest werd gegrepen, en met hem de Valse Profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

  Openbaring 20:10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de Valse Profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

 22. –Citaat @: Ramshoorn
  16 ..En Hij heeft op Zijn Kleed en op zijn dij geschreven de naam:
  Koning der koningen en Here der heren. Openb.19:11+
  BijbelGetrouwe Gelovigen die Hem nu al dienen en volgen, hun Naam zal Nooit uitgewist worden.{Openbaring 20.}

  @Ramshoorn impliceert, wellicht ongewild, dat Openb.19:11+ en Openb.20:4 het 6e zegeloordeel betreffen…want het is niet het laatste oordeel in Openb.20:11-15.
  Een kwestie van de samenhang te zien.

  M..maitreya de valse profeet heeft zich ook al getoont, gezeten op een wit paard..de satan is de naäper van God.

 23. Beste @Wachter…Bemoedigend om te lezen van u:
  Amen! Hallelujah! En ik zal blijven bidden, voor de vrede van Jeruzalem. “”

  Die VREDE zal pas komen als de Knesset unaniem Gods Voorwaarden ter harte neemt zoals in Psalm 81 beschreven staat…

  Psalm 81:9 Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o Israël, of gij naar Mij hoordet!
  10 Geen vreemde god [allah] zal onder u zijn, gij zult u niet nederbuigen voor een uitlandse god.

  11 Ik, JHWH, ben uw God, die u opvoerde uit het land Egypte;
  doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.
  12 Maar mijn volk luisterde niet naar mijn stem, Israël was onwillig tegen Mij.

  13 Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid huns harten,
  zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden.

  14 Och, dat Mijn Volk [Israel] naar Mij luisterde, dat Israël in mijn wegen wandelde!
  15 Welhaast zou IK hun Vijanden vernederen, en mijn hand tegen hun tegenstanders keren.

  16 Zij die de HERE haten, [Zie Psalm 83] zouden Hem Veinzend hulde brengen,
  en hun Straftijd zou voor Altoos duren.

  17 Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette der tarwe,
  ja, Ik zou u verzadigd hebben met honig uit de Rots.

  Kom op Knesset….Dan zal ook Jesaja 2 vervuld worden: Israel tot HOOFD DER VOLKEN….

  Het komende Vrederijk zie ook Jesaja 11..en Openbaring 20..

  Jesaja 2:1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.
  2 En het zal geschieden in het Laatste Der Dagen: dan zal de berg [Sion Psalm 48, 132 135] van het huis des HEREN vaststaan als de Hoogste der bergen, en hij zal Verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren [Zachariah 14] zullen derwaarts heenstromen 3 en Vele Natiën zullen optrekken en zeggen:

  Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, [Israels] opdat Hij ons lere aangaande Zijn Wegen [Johannes 14] en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.

  4 En Hij [De Joodse Masjiach Jeshua] zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. [Matthews 25:31-46]

  Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
  5 Huis van Jakob, [Israel] komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN.

  Houdt moed @Wachter. Het beste komt nog…Zijn Koninkrijk. Bidt dagelijks het Onze Vader Gebed van Mattheus 6.

  Shalom. Ramshoorn.

 24. @ Ramshoorn: 12:06 pm. Amen! Hallelujah! En ik zal blijven bidden, voor de vrede van Jeruzalem.

 25. Beste@Ludwig. Hoevele reuzen, hoe groot en machtig ook, legden uiteindelijk niet het loodje in de afgelopen 6000 jaar van de mensengeschiedenis?

  Mozes kreeg de opdracht om die vijandige [reuzen] als de Amalekieten uit te roeien.

  Exodus 17:14 (NBG51) En de Here zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal UITWISSEN.

  Amalek is dus ook in 2021 nog onder ons. Wie zijn dat dan? Dat zijn alle antisemieten, godhaters, booswichten/reuzen, zoals Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, de Kim UN Clan. En vergeet niet Hamas, Hezbollah, Fatah met hun Haat Handvesten: Alle Joden dienen vernietigd te worden. enz.

  JHWH sprak opnieuw tot Mozes: Deuteronomium 25:19 (NBG51) Als dan de Here, uw God, u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land, dat de Here, uw God, u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel Uitwissen; Vergeet Het Niet.

  Wie zullen horen tot de Overwinnaars die de naam van Amalek in 2021 of later zal Uitwissen?
  Antwoord: De Jood JeshuaHaMasjiach, de zoon van JHWH, de Leeuw van Juda heeft daar maar één dag voor nodig…

  19:11-16 Het Woord Gods
  Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, [Jeshua] die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt Vonnis en Voert Oorlog in Gerechtigheid.

  12 En zijn Ogen waren een Vuurvlam en op zijn hoofd waren Vele Kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.

  13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en Zijn Naam is genoemd: het Woord Gods.

  14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op Witte Paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.

  15 En uit Zijn Mond komt een Scherp Zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren Staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der Gramschap van
  de toorn Gods, des Almachtigen. Psalm 2.

  16 En Hij heeft op Zijn Kleed en op zijn dij geschreven de naam:
  Koning der koningen en Here der heren.

  BijbelGetrouwe Gelovigen die Hem nu al dienen en volgen, hun Naam zal Nooit uitgewist worden.Openbaring 20.

  Jeshua belooft hen in Openbaring 3:5 (NBG51) Wie Overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

  Shalom. Ramshoorn.

 26. N.a.v. de bijdrage van Anna op 07/06/2021 het volgende:
  Aan de hand van de video uit mijn vorige bijdrage kan men zien dat ik mij met de geschiedenis uit die tijd bezig houd. Een x-aantal correspondenten hier op het forum geven de voorkeur aan het NT en vinden het OT achterhaald. Maar is dit een tunnelvisie?
  Persoonlijk ben ik door Bijbelse uitspraken zoals “Die van den beginne aan verkondigt het einde,” Jesaja 46:10 of dat Yeshua de levende Torah is de Bijbel van achteren naar voren gaan lezen en kwam dus bij de Torah, de vijf boeken van Mozes uit en zodoende dus ook bij Henoch, Noach en de zondvloed.
  Als men terugleest dan herkent men veel waarschuwingen door herhaling en veel onderwerpen gaan tot het eind van de zesde symbolische dag en het begin van de zevende dag valt al in het laatste uur van de zesde dag maar dat is voornamelijk bekend bij degenen die de Sabbat vieren.
  Ik noemde Henoch niet zo maar, hij was een van de eerste voorbeelden, hij deed alles wat God hem gebood en Deze nam hem weg van de aarde. Van wie was hij een afspiegeling?
  Henoch schreef ook over de Wachters, die de oorzaak van de zondvloed waren, wat zij gedaan hadden werd het zwaarst aangerekend aan de engel Azazel. De zondebok van de grote verzoendag stond symbool voor hem. Er was ook een engel die leerde de mens met pen en inkt te schrijven, dus niet alles werd in kleitabletten geschreven. Ook niet zo moeilijk om die geschriften mee te nemen in de ark.
  De enige grote maten van een bouwwerk van voor de zondvloed was de lengte van de ark: 300 el. Men heeft berekend dat deze een waterverplaatsing had als van de Titanic. Maar in het boek van Henoch lezen we de maten van de eerste reuzen: 3.000 el. Er schijnen voor de zondvloed drie categorieën reuzen geweest te zijn en die werden kleiner. Er werd toen gesleuteld aan de genen, want die reuzen hadden bijzonder veel vlees nodig dus hoe groter hoe beter. En de mens kreeg steeds meer wetenschap, wat eerst mondeling en misschien in sommige gevallen nog steeds werd door gegeven. Hierdoor komt er dus een gebrek aan kennis over de interpretatie van de Torah naar voren omdat de christelijke predikanten die kennis niet hebben. En dan bedoel ik uitsluitend de Torahkennis.
  Ik houd me niet meer zo bezig met de laatste dagen, wat niet wil zeggen dat ik het negeer, maar ik probeer het doel van het leven te vinden en dat gaat dieper dan de eerste twee geboden die de ‘kerk’ hanteert: Gij zult God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Dat is geen nieuw Nieuw-Testamentisch gebod alleen een samengevatte weergave net als het gebed “het onze Vader”.
  Zouden afgunst en jaloezie invloed hebben op de naastenliefde, en zou de naastenliefde hierdoor voor de schijn niet kunnen verschuiven naar medemenselijkheid.
  De 2e brief van Johannes is een waarschuwing om onderscheid te maken als men geen medebroeder/zuster (de kerk heeft hier naaste van gemaakt) herkent.
  Jaloezie en afgunst zijn de oorzaken van bijna alle ellende en om weer voor de zondvloed uit te komen, de eerste doodslag kwam door afgunst en jaloezie die ontstaan was door de eigen keus om niet het beste van het beste te offeren.
  Ook toen al kwam naar voren dat de oudste niet automatisch het eerstgeboorterecht had. De God van Abraham, Izak en Jacob gaf de voorkeur aan de beste, in veel gevallen de jongere en dat gaf heel wat wrevel. Vanwege deze tweede plaats zijn de islamitische en in mindere mate de hindu’s en de marxisten tegen het Joodse volk en de christenen.
  Al in het boek van Henoch was de heilige aartsengel Michael al toegewezen aan het volk van de voorkeur dat pas in het derde millennium na de Schepping gevormd werd.
  Nog een ander voorbeeld wat bijna niet behandeld wordt is de rol van Izak. Hoe vertrouwde hij op zijn vader Abraham, hij droeg ook het hout van zijn offer en liet zich gewillig binden. Maar er was nog iets, zijn geboorteaankondiging was ook in de zesde maand samen met de vernietiging van Sodom en Gomorra en Izak werd in de tijd van het Loofhuttenfeest geboren.
  De jaloezie en afgunst op het heilige volk is tot de dag van vandaag zicht- en voelbaar. De kerk heeft de feestdagen losgekoppeld van de Torah en geprobeerd hun rol over te nemen. En de voornamelijk islamitische landen met steun van de marxisten staan voor de vernietiging van Israël. Zou de ‘kerk’ kunnen uitleggen waarom de Heere de wijnpers alleen moet treden bij zijn terugkomst omdat niemand hem zal steunen? Miljarden christenen volgens de statistieken.

  Ik had hier weer de link naar een video over versteende reuzen willen plaatsen, maar kijk wat er met de blogger gebeurd is: https://xtremerealitycheck.blogspot.com/

 27. Toen de Israëlieten het land Israël veroverden op de heel grote reuzen vonden zij een heel groot bed van een reus in lengte en breedte super groot

  Deutoronomien 3
  11 Want Og, de koning van Bazan, was alleen van de overigen der reuzen overgebleven; ziet, zijn bedstede, zijnde een bedstede van ijzer, is zij niet te Rabba der kinderen Ammons? Negen ellen is haar lengte, en vier ellen haar breedte, naar eens mans elleboog.

 28. @ Dewevoga: ..nav. (09/06/2021 om 7:31 am),

  Het teken van de Mensenzoon..het kruis-teken; .. zo’n grootse aankondiging van genaden die God de mensheid nog wil geven vlak voor het openen van het 6e zegeloordeel..dat daarop volgt.

  De 3e wereldoorlog wordt abrupt beëindigd door het openen van het 6e zegel..reinigingsoordeel.
  De bekende, ..3 dagen van totale duisternis, is het openen van het 6e zegel en in die duisternis zal God toestaan dat de hel letterlijk uitbreken zal..ook de reuzen komen.

  En waarom bezocht de koninklijke familie een stad in Azië waren gestorven reuzen bewaard worden en daar deel had aan een occulte inwijding?!.. terwijl ze zeggen christenen te zijn.
  https://youtu.be/Zl7wTmpqub8

  Op het einde van die 3e dag in het 6e zegel komt het oordeel wat de -[Warnung]- genoemd is in de betreffende YouTube profetieën.. en duurt ongeveer 20 minuten aardse tijd..maar de beleving is buiten de tijd.. en zal de mens een doorgang door de eeuwigheid maken..om dat te begrijpen moeten we naar 2Kor.12:2-4.. het lichaam blijft op aarde, maar in de geest zal dan ieder mens [een doorgang maken door de eeuwigheid] ..maar het lichaam op aarde wordt door zijn éénheid meegezuiverd wat ziel en geest in die doorgang doorstaan moet.
  Versmaad deze profetieën toch niet ook al is het katholiek..
  https://youtu.be/ptDXDhJybFU

  https://youtu.be/tb0_Q0OcBZc

 29. @ramshoorn

  Numeri 13
  31 Maar de mannen, die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.
  32 Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land, dat zij verspied hadden, aan de kinderen Israëls, zeggende: Dat land, door hetwelk wij doorgegaan zijn, om het te verspieden, is een land, dat zijn inwoners verteert; en al het volk, hetwelk wij in het midden van hetzelve gezien hebben, zijn mannen van grote lengte.
  33 Wij hebben ook daar de reuzen gezien, de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen.

 30. Het teken zou ook kunnen zijn. alle gelovigen zijn volgens Paulus verzegeld door de H.Geest. Het kruis is inderdaad een marteltuig dat werd uitgevonden door die wrede Romeinen. We dragen dus een zegel, en als Jezus wederkomt dan zal het volgens de profeet Zacharia een dag van duisternis zijn en pas tegen de avond zal het licht worden, dat is de strijd tussen het duisternis en het licht. En het licht, want Jezus is het licht van deze wereld zal overwinnen.

 31. @Jo 08/06/2021 om 5:12 pm
  Het kruis als teken?
  Lijkt mij stug. In paleo Hebreeuws stond het kruis voor verwijderen, lijden en dood. Dat Romeinse martelwerktuig zal Hij zeker niet gebruiken. Het is veronderstellen, maar het zal nog eerder een licht zijn, want Hij is het Licht van de wereld.
  De Ro(o)meinse doctrine gaat er niet meer in als zoete koek nu de Schrift door iedereen gelezen kan worden. En zeker nu er via het internet zo veel kennis gedeeld wordt. Bijgaand is er een link naar een Joods-messiaanse gemeente die de Bijbel van uit het Hebreeuws uitlegt en de uitspraak en verklaring van de naam YHWH komt ook ter sprake. Het uitzoeken van de werkelijke boodschap van de Bijbel is belangrijker dan het verklaren van een zegel. Het is belangrijk dat men er klaar voor is. Zoiets als mensen die op een ‘slapende’ vlkaan wonen en klaarstaan om te evacueren bij de eerste tekenen van gevaar.
  https://www.youtube.com/watch?v=QiKZb3LiZsg&list=PLjwGJ03D1fXoySyoeMUiuTraYzzyXT8oE

 32. @@@@

  Voor het openen van het 6e zegeloordeel verschijnt volgens Mattheüs 24:30 het teken van de Mensenzoon in de lucht..dus het kruis.
  De onderstaande linken geven toelichting.
  Zeven dagen achtereen.. dag en nacht zal het kruis te zien zijn ..voor het openen van het 6e zegel.
  Informatie voor mensen zonder vooroordeel.
  https://youtu.be/u2PSjycs50c

  https://youtu.be/96cfD4_Bq8k

 33. @Ludwig. U schreef: Spijtig dat de berg Nebo in Jordanië ligt.
  Vroeger behoorde dit tot het land Israël.”

  Ja, dat klopt het behoorde aan de halve stam van Manasse, en de stam Ruben en Gad.
  Numeri 32.

  Ik ben 4x in Israel geweest maar ook nooit de Nebo bezocht en vertikte ook om die Roomse Grafkerk in Jeruzalem te bezoeken. Waarom? Omdat ook volgens kerkvader Eusebius Jeshua gestorven, begraven en opgestaan en ten hemel is gevaren is op de Olijfberg. Handelingen 1.

  Ludwig, Mozes heeft in ieder geval vanaf de Nebo het hele land Israel mogen zien, ja toen waren er Reuzen, maar die hebben Jozua en David en zijn helden allemaal te grazen genomen. David gaf het voorbeeld hoe de god van Goliath de Filistijn te vernederen. Goliath vervloekte immers de God van Israel. Hij heeft het geweten, David sloeg het hoofd met het zwaard van dIe Filistijn af en hield deze trofee aan zijn twee oren hoog in de lucht.

  Het hele leger van de Filistijnen vluchtte. Alle details in 1 Samuel 17.

  Wonderlijk is dat Mozes ook met de profeet Elia op een hoge berg was met Jeshua. Toen waren het andere reuzen die ze zagen. De Romeinen die Israel vanaf 68 BC onderdrukten. Goddank In 410 plunderden de Vandalen Rome. Augustinus was ontsteld die dacht dat de Romeinen het Duizendjarige vrederijk gesticht hadden omdat de Romeinse Keizers zich bekeerden tot het Christendom vanaf AD 311.

  Helaas heeft de RKK het Romeinse Keizerrijk voortgezet tot op deze dag. Door Kruistochten en Inquisitie, stelen en bedriegen is die kerk fabelachtig rijk geworden, maar het zal straks in één uur van haar afgenomen worden en daarna zal ze met een Zucht en Vloek Galaten 1 voorgoed vergeten worden. Alle realistische details in Openbaring 16 t/m 20.

  Ook deze Roomse hoogmoedige paus Bergoglio weigert Excuses te maken aan de Canadese Premier Trudeau voor het het grote onrecht/geweld aan kinderen gedaan in Canada.

  https://www.nd.nl/geloof/katholiekinside/1040081/paus-en-canadese-bisschoppen-zitten-met-roep-om-excuses-in-hun-

  Ottawa – Rome…Deze huichelachtige paus, Ik volg met droefenis het nieuws uit Canada over de schokkende ontdekking van de stoffelijke resten van 215 kinderen’, zei Franciscus afgelopen zondag na het traditionele Angelusgebed.

  ‘Deze moeilijke momenten zijn een sterke herinnering om het kolonisatiemodel en ook de ideologische kolonisaties van vandaag achter ons te laten’, zei hij, pleitend voor ‘de erkenning van de rechten en culturele waarden van alle zonen en dochters van Canada’.
  Maar formele excuses bleven uit.

  Justin Trudeau had twee dagen eerder zijn ‘grote teleurstelling’ kenbaar gemaakt over het ontbreken van formele excuses. ‘Als katholiek ben ik zeer teleurgesteld.’ Hij riep de katholieke gelovigen op kerkleiders te vertellen ‘dat het tijd is…

  Meer details over RKK leest u in het boek van Cees Zoon – Onder de Rokken van het Vaticaan.

 34. @ Anna: 2:06 pm. Volledig met U eens. Het is een gruwel in de ogen des HEEREN! Het DNA krijgen we van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar aan knutselen, is duivels.

 35. Ludwig 2.57 uur.

  Dank voor je waardering.
  Het onderwerp eindtijd is heel moeilijk en verwarrend en ik ben er al heel lang mee bezig, voornamelijk studie vanuit de profetiën. Dat is zo mooi en zo rijk. De 4 liederen over de Messias in Jesaja! Prachtig!
  In combinatie met het NT en het boek Openbaringen aan Johannes ontdek ik steeds nieuwe dingen.
  Dit laatste boek ( Openbaringen ) is uitsluitend gebaseerd op het OT.
  Dat moet je jezelf bij het bestuderen altijd blijven realiseren.
  Er was toen nog geen NT. beschreven.
  En toen Paulus zijn pen in Handelingen neerlegde vond God het kennelijk belangrijk dat we ook een “ kijkje” in Zijn toekomst mogen nemen, en gaf Hij aan Johannes Zijn Openbaringen.

  En nu ik schreef over de dagen van Noach is dit maar een heel klein onderdeeltje uit de hele eindtijd gebeurtenissen maar ik werd getriggert door de huidige epidemie, waar Jezus ook over spreekt , “ besmettelijke ziekten “ en de tijd ( vaccinaties) waarin wij leven.

  Wat ik schreef is een onderdeeltje uit de rede van de Heere Jezus, door Hem zelf uitgesproken, over de laatste dingen. D.w.z. Wat er zal gebeuren voor Zijn glorieuze terugkomst naar de aarde.
  Zijn dicipelen waren net zo nieuwsgierig als wij, naar de tijd van dit gebeuren, maar Jezus zegt, het komt jullie niet toe om de tijd te weten, dus daar blijven we af.
  Maar de dicipelen vraagden hem ook “ wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld”
  En daar geeft Jezus wel en een uitgebreid antwoord op.

  De “ rede” kan in drieën verdeeld worden:
  1. Een algemeen chronologisch overzicht van de gebeurtenissen, voorafgaand aan Christus wederkomst. ( ( Matheus 24 vers 4 t/m 31) Hieronder valt “ de grote verdrukking” en de wederkomst van Christus. Dit is de chronologie. Het tweede deel geeft aan dat wij oplettend moeten zijn…
  2. Vermaningen over waakzaamheid , afwachting en gereed te zijn voor Christus wederkomst ( vers 24:36 t/m 51 ) En dit stuk is juist nu zo actueel…. er gebeurt van alles om ons heen waarin we duidelijk zien dat de Heere God aan het werk is met de wereld. Uit dit stuk over waakzaamheid komt ook mijn schrijven van gisteren over de dagen van Noach! Dit is een waarschuwing voor het oordeel.
  3: En deel drie van de rede van de Heere Jezus gaat eerst over een belofte van een beloning bij Christus wederkomst. (Matheus 25:31:46) meteen gevolgd door het laatste oordeel zelf ( Matheus25 vers 31 t/m 46 )

  Het is moeilijk om het uit elkaar te houden. Maar we blijven leren!
  En we hebben een grote God van orde die ons met Zijn Geest onderwijst. dus let op zulke dingen.

  Waarom ik nu weer erg bezig was met de tijden van Noach komt door het hele vaccinatie gedoe.
  We lezen nl in Genesis ook over genetische veranderingen. Ja toen al.!
  Niet zoals nu met hoogwaardige wetenschappelijk technologie veranderingen, aan genen, en verfoeilijk embryonaal geknutsel en erfelijke eigenschappen knippen en plakken ( wat men ook al kan ); maar heel eenvoudig “ de zonen van God “ begeren de mensenvrouwen…… we zien dat de door God geschapen engelen, let op dit zijn andere wezens dan mensen., met een ander erfelijke samenstelling….. … afvallig werden en “ gemeenschap “ hadden met de dochters van mensen. Lees maar Genesis 6:4! Letterlijk staat het daar.
  “ en die kinderen voor hen baarden ; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af mannen van naam! “
  Nefilim, giganten, reuzen.
  Hier zien we GENETISCHE VERANDERINGEN. REUZEN! Dan zou de moederbelofte niet meer door kunnen gaan dus God moest de mensheid wel vernietigen. Denk daar eens over na. Ook in de actualiteit? Ik word daar wel eens bang van.

  Op 5 juni j.l. Schreef ik aan Ramshoorn op de actuele site van Xander over de geschiedenis hoe die zich herhaalt.
  Lees dat ter verduidelijking er ook nog maar eens bij.
  En zo herhaalt de geschiednis zich vandaag de dag weer, vrijwel zonder dat iemand het merkt, wordt ons, door onze Schepper gegeven genen bestand veranderd door het vaccin!
  Dat is de actualiteit van de Bijbel…. hoever kun je als mensen gaan…..
  En wat vraagt de Heere van ons.
  Dat is waar ik mee bezig ben.
  En als je dan ziet hoe de Heere op dit moment Zijn weg gaat met de wereld: een wereld die vol is list en bedrog ( lees de verhalen van Fauci en grote leugens ( dat alleen een vaccin ons van Corona af kan helepen ) en oneerlijke behandeling van B.v. Artsen die wel medicijnen willen geven maar niet mogen….. dan zie je de verdorvenheid… van de wereld.

  Gevaarlijke situaties : maar een waarschuwing is wat de Bijbel ons zegt….. EN ZIJ BEMERKTEN HET NIET helaas is dat met heel velen zo in Nederland!

  Vertrouw op Jezus. Hij is de enige middelaar tussen God de Vader en ons : uit genade voor ons naar het kruis gegaan, en zZijn leven gegeven om het in orde te maken voor mijn en jou zonden met Zijn Vader….. en deze Jezus komt straks terug naar deze wereld om te regeren vanuit Jeruzalem op de troon van Zijn vader David. Ik zie er naar uit!
  Ondertussen kun je jezelf allen maar verwonderen over Zijn werken en vol vertrouwen zeggen MARANATHA Kom Heere Jezus kom spoedig.
  Shalom
  Anna

  Beste Anna, maximaal 3 woorden als accenten in hoofdletters. Mod.

 36. @ Nieuw Begin: Heel juist, en dat geldt ook voor christenen. Trouwens op dit ogenblik zijn de christenen over de gehele wereld de meest vervolgde, ook dat mag eens geschreven worden. Shalom

 37. @ramshoorn
  Spijtig dat de berg Nebo in Jordanië ligt.
  Vroeger behoorde dit tot het land Israël.
  Heb de berg Nebo nooit kunnen beklimmen maar verlang ernaar om te kunnen zien wat Mozes zag op die berg wanneer Mozes naar het land Israël keek.
  Het moet prachtig geweest zijn met een mooi panoramisch uitzicht en een heldere hemel.
  Maar toen keek Mozes op het land van de reuzen in Kanaän en die reuzen zal Mozes wel even uit het panoramisch uizicht gewist hebben in zijn gedachten.
  Zie je het al voor je reuzen met kannibalisme die tussen 3-6meter groot waren.
  En waarbij God Zij verover jullie land.
  Waauw dat kan alleen maar door de Kracht van de Heilige Geest van God van Abraham Izaak en Jacob.
  Shalom

 38. Overal waar de islam dominant is, zijn praktisch alle Joden vermoord of verdreven

  https://zlj13051967.wordpress.com/2021/06/07/overal-waar-de-islam-dominant-is-zijn-praktisch-alle-joden-vermoord-of-verdreven/

  De Joden leven nu al bijna 5.000 jaar met Jodenhaat.Antisemitisme is als een muterend dodelijk virus. Joden werden tot en met de Middeleeuwen gehaat vanwege hun religie, daarna vanwege hun ras en nu vanwege hun land. De eerste genocide op Joden wordt reeds in de Bijbel beschreven. De Egyptische farao hitste zijn volk tegen de Joodse minderheid op. Hij maakte de Joodse populatie tot slaven en stuurde aan op massaverkrachting van alle Joodse meisjes nadat alle Joodse jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden…….
  Op 19 maart 2012, niet zo lang geleden en niet zo ver hiervandaan, schoot een verachtelijke islamitische terrorist in Toulouse Arieh en Gabriel, twee Joodse jongetjes van 5 en 3 jaar oud, door hun hoofd. Dood! En daarna trok hij Miriam, een Joods meisje van 8 jaar oud, bij haar haren omhoog en schoot ook haar dood. Een kogel, zo door haar hoofdje. Waarom? Omdat ze Joods was, en omdat hij moslim was…

 39. @ Anna: nav. (07/06/2021 om 11:07 am),

  De zondvloed was dus niet het einde van de wereld..van de schepping; zo ook betreft het 6e zegel oordeel niet het einde van de wereld.. het 6e zegeloordeel is een reinigingsoordeel en geeft ons de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in Jesaja 65:17-20+ ..het betreft de eerste fase want in vers 20 is de dood nog aanwezig, in Openb.21:4 is de dood pas overwonnen.. en deze twee zijn dus aan elkaar gerelateerd.

  Het is “simpel” en logisch om te begrijpen ..de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in Jesaja 65:17 en 66:22 is de grondlegging voor de latere volheid in Openb.21:4 ..en deze is dan ook overlappend.
  En als je dit onderscheid beseft en begrijpt en daar vanuit gaat zul je ook andere zaken “opvallen”..en de samenhang zien ..en hoe was de uitspraak van Johan Cruijff ook alweer: als je het doorhebt zie je het pas ?..of woorden in die strekking.

  De nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Jes.65 is ook gerelateerd aan de staat van vóór de zondeval.
  De mensheid kan zich in het Messiaanse tijdperk van Vrede voorbereiden op de laatste eindtijdslag naar Openb.20:7, God en Magog.. en met de terugkeer van Elia en Henoch die te strijden hebben met de antichrist, een zekere tijd voor het laatste oordeel.

  De definitieve keuze voor de “appel van Adam en Eva” wordt dan “opnieuw gesteld” ..bij wijze van spreken.. Jesaja 66:14 en 65:20 doet een transformatie veronderstellen, maar die dus nog niet de volheid betreft dat de dood is overwonnen. Gelovigen die veronderstellen dat er een opname komt en waarbij ze ook nog eens veronderstellen dat ze het opstandingslichaam ontvangen en dan terugkeren om met de Heer op aarde te regeren, begrijpen helemaal niet wat de voor-waarden zijn tot dat verheerlijkte opstandingslichaam.

  De laatste generatie zal dan pas op gepaste wijze toegerust zijn om rijp genoeg te kunnen zijn om wat hetgeen in 1Thess.4:17 staat, te kunnen ondergaan.
  Begrijp goed de boom van goed en kwaad betrof het overlappende -zijn- ..want de eerste mens was geschapen in een consistent -zijn- .. onze gevallen natuur betreft een staat van een in-consistent -zijn- ..of met andere woorden: wij zijn verdeeld in ons zelf ..c.q. onze constitutie is in een staat van gebrokenheid.

  Hebreeën 4:12 als [bezegeling] ..bevestiging, betreft dan ook pas het herstel van de eerste -zijns- toestand gerelateerd aan de constitutie van vóór de zondeval…wat dus ook weer de grondlegging is voor het latere verheerlijkte opstandingslichaam..
  Simpeler kan ik het -bijna- niet ver-duidelijken.
  De twee personen in Zacharia 6:11+ hebben dan ook vóór het 6e zegel de overeenkomstige taak als Elia en Henoch ten tijde van de antichrist.
  En nochmaals ..Elia en Henoch vertoeven niet in de hemel maar in het paradijs in het hoge Noorden, Psalm 48:3..

 40. @Ludwig. Ja, dat is een spannende geschiedenis dat blazen op de Ramshoorn waardoor de muren van Jericho neerstortten. Het geluid van een Ramshoorn gaat door merg en been en is op zich al angstaanjagend. Ramshoorn weet er alles van.

  Jozua 6:1 Intussen had Jericho de poort gesloten; het was volkomen gesloten voor de Israëlieten; niemand kon daar uit of in gaan.

  2 En de HERE sprak tot Jozua: Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht.

  3 Gij moet om de stad heen trekken, terwijl Alle krijgslieden éénmaal om de stad heen gaan;

  4 zó moet gij Zes dagen doen, terwijl zeven priesters Zeven Ramshorens voor de ark uit dragen. Maar op de Zevende dag moet gij Zevenmaal om de stad heen trekken en de priesters
  zullen op de Horens blazen.

  5 Wanneer men op de Ramshoorn de toon aanhoudt en gij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het gehele volk een Luid Gejuich Aanheffen [Net als bij Ajax in het Stadion wanneer die scoort] en de Stadsmuur zal Ineenstorten en het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit.

  U schreef ook over de begrafenis van Mozes en Aaron, twee stokoude mannen 120 en 110 jaren oud. Opvallend in die vertelling is dat JHWH hen een berg liet beklimmen waar ze de laatste adem uitbliezen. Wat wilde JHWH hiermee duidelijk maken?

  Dit…dat hun kracht niet geweken was zoals ook Psalm 92 leert…In de ouderdom zullen ze nog vrucht dragen.

  Deuteronomium 34:1 (NBG51) Toen BEKLOM Mozes 120+ uit de velden van Moab de berg Nebo, de top van de Pisga, die tegenover Jericho ligt, en de Here liet hem het gehele land zien: Gilead tot Dan toe…de Here JHWH Begroef hem.

  Deuteronomium 34:6 (NBG51) En JHWH Begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Bet-Peor, en niemand heeft zijn Graf [dus geen crematie] geweten tot op de huidige dag.

  Aaron de 3 jaar oudere broer van Mozes werd ook op de top van een berg begraven.
  Numeri 33:38 (NBG51) Toen beklom de priester Aäron de berg Hor naar het bevel des Heren en hij stierf aldaar in het veertigste jaar Na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, in de vijfde maand, op de eerste der maand!!!

  Jozua werd ook in een gebergte begraven…Jozua 24:30 (NBG51) En men begroef hem binnen het gebied van zijn erfdeel, te Timnat-Serach op het Gebergte van Efraïm, ten noorden van de Berg Gaäs.

 41. @Anna
  Mooie uitlegging over de eindtijd.
  Over die 120 jaar van Noach dat men tijd kreeg want God wou niet meer met hun twisten daar heb ik nog niet over nagedacht.
  En ook de verwijzing met Israël als een soort teken voor ons dat het nabij is.
  Zeer mooie uitlegging, ik ben onder de indruk:-)
  Shalom

 42. Volgens mij maken vele Bijbellezer als ze de openbaring van Johannes lezen een vergissing in tijd. Johannes leert duidelijk in zijn boekje dat hij de geschiedenis beschrijft van vier jaar voor de wederkomst van Jezus. Deze jaren zijn dus overgangsjaren waar Johannes steeds beschrijft: en niemand bekeerde zich. Het is duidelijk dat we nog niet in die laatste vier jaren zitten, die ook beschreven staan bij de profeet Daniel. Houdt dus vooral Israël in het oog. daar zullen de komende jaren belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden die ons kunnen helpen om de tijden beter te verstaan. de geboorte van Israël is beschreven door de profeet Ezechiël de dode benen waar vlees op kwam, maar nog geen Geest. Shalom

 43. Effe heel kort over de discussie van de eindtijd.

  Jezus geeft ons heel duidelijk te kennen wat de tekenen van de eindtijd zullen zijn.
  Lees hiervoor Matheus 24 vanaf vers 1 maar eens aandachtig door. (
  ( Ik ga het hier niet allemaal opschrijven als je er belangstelling voor hebt lees het dan zelf maar )
  Vanaf vers 36 spoort Jezus ons aan tot waakzaamheid.!!
  In vers 37 zegt Jezus, “ Zoals de dagen van Noach waren , zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn…
  Het gaat over de DAGEN van Noach, niet de tijden van Noach.” ( Dat is wat anders )
  Maar over de 120 jaar dat God de mensheid ten tijde van Noach waarschuwde voor het einde van die tijdsperiode, want Hij wilde niet altijd met hen twisten!
  Ook Lucas vermeld er in hoofdstuk 17 net als Matheus duidelijk aan toe de dagen van de KOMST van de Zoon des mensen.

  Jezus gebruikt voor zichzelf graag de uitdrukking “ Zoon des mensen.” Deze uitdrukking heeft Hij ontleend aan de profetie van Daniël. In Daniel 7 lezen we: “ En zie , met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensen zoon” Daniël 7:13.

  Deze uitdrukking “ Zoon des mensen “ staat altijd in het teken van het gericht. ( oordeel )
  Dat betekent dus, dat Jezus niet voor niets verwijst naar de dagen van Noach, immers in Genesis lezen we dat God aan Noach de tijd van het oordeel openbaart.
  De dagen van Noach waar Jezus naar verwijst staan dus in het teken van oordeel en gericht.
  De tijd waarin Jezus terugkeert, zal dus gekenmerkt worden door naderend oordeel en gericht.
  Petrus noemt dit “ de dagen van Gods lankmoedigheid” ( 1Petrus3:20) wat geduld betekent

  Op de actuele site van Xander nieuws op 5 juni heb ik in een antwoord aan Ramshoorn geschreven over de geschiedenis die het verleden altijd herhaald maar ook dat deze herhaling, van deze tijden zal zijn , en dat er ook een uitbreiding en een verheviging en uiteindelijk de voltooiing van de geschiedenis zal zijn.

  ( Zoek daarom naar de kenmerken van de tijden van Noach. Je zult zien dat je ze zo één op één op de huidige tijd ( geschiedenis) kunt leggen )

  Noach kreeg van God opdracht om de ark te bouwen als TEKEN van de tijd…… dat aan Gods barmhartigheid voor de toenmalige wereld bewoners een einde zou komen.
  Hij bouwde een formaat “ mammoettanker “ op het droge.
  Maar zij bemerkten het niet.❗️

  Nu hebben we weer z’ on TEKEN in de wereld. “ het herstel van ISRAËL “ wat de bijbel op vele manieren aan heeft gekondigd.
  Maar zij bemerken het niet,❗️ Sterker nog het is een entiteit waarvan de halve wereld wil dat deze natie weg moet uit de wereld.
  Dat land is eenmaal islamitisch geweest en mag nu niet meer onder “ een achterhaalde religie “ ( Jodendom) gesteld worden.
  Maar zij ( wij ?) bemerkten het niet!!!!!
  Ik zou hier veel meer over kunnen schrijven maar het kost veel tijd.
  Maar dit is iets om over na te denken.
  Schrift met schrift vergelijken, en opmerken in welke tijd wij leven.
  God geeft ons Zijn openbaring!
  Maar we moeten er wel voor openstaan en bestuderen!
  Shalom
  Anna

 44. @@@

  De éérste Wederkomst van Jezus Christus in het 6e zegeloordeel.. (de 2e Wederkomst derhalve bij het laatste oordeel op de jongste dag).

  De volgende link onthult van het 6e zegel vers 14.. Openb.6:14.. en de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold: https://youtu.be/xmbvHvLfFG4

  Maar voor de opening van het 6e zegeloordeel moet eerst het kruis in Matt.24:30 gezien worden.
  De volgende link legt het uit: https://youtu.be/96cfD4_Bq8k
  Dus Mattheüs 24:30 betreft [niet] het laatste oordeel ..een belangrijk onderscheid.

  De val van Rome https://youtu.be/PE3AQvHvcqA

 45. @ramshoorn
  Als we het verhaal over Jericho lezen viel de stad met ramshoorn.
  Het verhaal begint bij:
  Deutoronomien 34
  1Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab, naar den berg Nebo, op de hoogten van Pisga, welke recht tegenover Jericho is; en de HEERE wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe;
  2 En het ganse Nafthali, en het land van Efraïm en Manasse, en het ganse land van Juda, tot aan de achterste zee;
  3 En het Zuiden, en het effen veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe.
  4 En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet 5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.
  6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag.
  7 Mozes nu was honderd en twintig jaren oud, als hij stierf; zijn oog was niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan.

  Shalom

 46. @ w Waltman @Joost @Wachter. Dank voor uw reacties…maar…

  @ w Waltman. Er kunnen tijden aanbreken dat zelfs je zilver en goud niets waard zijn.

  Ik denk nu aan de miljonair die in een restaurant gezeten alleen een glas melk en een cracker bestelde omdat hij aan een maagkwaal leed geen ander voedsel kon verdragen, al zijn geld ten spijt.

  Wat heb je aan je geld in tijden van oorlog, overstroming, aardbeving, branden, oproer, wanneer je je niet op straat kan begeven en alle winkels gesloten zijn?

  Ezechiel de profeet die leefde 2500 beschreef dit levendig:

  Ezechiël 7:19 (NBG51) Hun zilver zullen zij op straat werpen en hun goud zal een voorwerp van afschuw zijn; hun zilver en goud zullen hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren; zij zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen, noch daarmee hun binnenste kunnen vullen, want het is hun een struikelblok tot ongerechtigheid geweest.

  M.A.W…Lucas 9:25 (NBG51) Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?

  Veilg zijn we alleen in Gods Hoede. Zie Psalm 27 en 91 en Johannes 10.

  Dankbare mensen zijn gelukkige mensen. Kolossenzen 3:16 (NBG51)
  Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

  Handelingen 3:6 (NBG51) Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van JeshuaHaMasjiach, de Nazoreeër: Wandel!

  Shalom. Ramshoorn.

 47. @Amo. U schreef 5 jumi: Men heeft zich in het verleden wel vaker vergist in de verwachte eindtijd. Desalniettemin is het heel goed mogelijk dat die eindtijd dichterbij is gekomen.””

  Zo is dat, heel dichtbij. Het bewijs daarvan is in eerste plaats dat het volk Israels massaal aan het terugkeren is naar het Beloofde land, en Jeruzalem de stad van de grote Koning in 1967 weer de hoofdstad werd van Israel. Psalm 48, 132 en 135 en Mattheus 5:35.

  De tijden van 2000 jaar heidense overheersing van Israel is sinds 14 mei 1948 voorbij. Israel heeft nu 9 miljoen inwoners en er komen er nog 8 miljoen bij vanuit de VS en Europa.

  Het tweede teken van de Eindtijd is dat wereldwijd massaal kerken sluiten, ook in Nederland. Alleen al in de provincie Zeeland zag ik op TV sloten 58 kerken voorgoed de deuren. Alleen al in Nederland verlaten sinds 1960 jaarlijks 60.000 gelovigen. In roomse kerken 80.000 per jaar.

  De afval van het Bijbelse geloof is ontstellend. Je wilt niet geloven wat er allemaal voor veranderingen in kerken, kerkenraden en synoden zijn doorgevoerd. Gelovigen stemden met hun schoenen richting exit omdat naar hun stem niet meer geluisterd werd. Niks nieuws onder de zon het gebeurden al tijdens Mozes reis met het volk Israels naar het beloofde land. Exodus 32 en lees ook 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Kronieken.

  Ook de Tweede Kamer dumpte in december 2014 de Statenvertaling 1637. Sindsdien is het een Babylonische spraakverwarring geworden daar en in alle provincies.

  Nu uw vraag: Moeten we nu dan fatalistisch worden omdat het nu eenmaal voorspeld werd? Is er in dat geval niet een tekst die een “wee” uitspreekt tegen de volken die IK (= JHWH) tegen Israel laat strijden?””

  Misschien dat u doelt op deze tekst: Openbaring 18:16 (NBG51) Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest!

  Jesaja 56:8 (NBG51) Het woord van de Here Here, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn. Wee de goddelozen!

  Habakuk 2:19 (NBG51)
  Wee hem die tot een stuk hout zegt: Ontwaak, en tot een stomme steen: Word wakker. Zou die onderrichten? Zie, hij is gevat in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in hem.

  Shalom. Ramshoorn.

 48. Aan Esther: nav. (05/06/2021 om 11:58 pm),

  Ook de koning in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 is door alle christenen tot nu aan toe begrepen als dat het de Heer zou zijn.

  Op YouTube zie je dan ook geleerde Joden die betogen dat dat niet Jezus Christus kan zijn en wel door het feit dat Jezus Christus dat in zijn leven niet vervuld heeft.
  Maar er staat ook gewoon te lezen dat die betreffende koning pas in die tijd van het herstel van Israël geboren zal worden ..of die Joden dat vertellen weet ik niet, daar mijn engels nog uit mijn schooltijd stamt en het engels mij toen niet interesseerde.. en nu heb ik een te slecht geheugen om opnieuw een poging te wagen..

  Wat ik over Jesaja 9 betoog is ook door katholieke profetieën bevestigd en helaas Frankrijk zal Nederland de oorlog aandoen vers 3-4… bijkomende bij al die andere gebeurtenissen..
  Vers 6 gaat dus ook over onze tijd.

  Frankrijk het land van mijn voorouders ..ik schaam me voor die valse elite, de Illuminati-vrijmetselarij die het katholieke geloof in Frankrijk willen uitroeien middels de islam.. en het volk trap er weer in door hun geloofsafval.
  In de Vendée hebben ze al een ware genocide uitgevoerd op de katholieken in 1793 en 1796 met enkele honderdduizenden moorden.. hetgeen te googlen is.

 49. Hallo Jo…

  Het is goed zo…
  We komen zo toch niet echt nader.

  U heeft uw visie… dat is uw goed recht, maar het is voor een groot deel niet mijn visie.
  U ziet het veel vanuit het katholicisme…termen die mij werkelijk niets zeggen en ik sta niet achter de leer van het katholicisme.

  Ik zie dat gewoon allemaal anders.

  Fijne dag Jo… de genade van de Heere Jezus voor u en alle lezers.
  Hartelijke groet, Esther.

 50. Aan @:Esther:: nav. (05/06/2021 om 10:33 am),

  Je schreef: .. {de Heere begon met het Pascha, wat bij het oude Verbond hoorde… om daarna voor de eerste keer, het [Avondmaal] in te stellen}}.

  Helaas ..je hebt het over gewone [spijzen] zoals die oudtestamentische spijze en des betreffende schaduwen.. het betreft een wijze van opvatting om ons “slechts” boven-natuurlijke [[gemeenschap]] met de Heer te geven [door geloof en genade]..maar daarvoor is de H.Eucharistie niet ingesteld, want die !!! [gemeenschaps] opvatting die de reformatie verkondigt hebben christenen reeds [al door] het doopsel ontvangen.
  En daarom is het [niet] –gemeenschap met Christus– in 1Kor.10:16 maar [deelgenootschap] aan het bloed van Christus, etcetera.

  De reformatie heeft het dus over de innerlijke gesteltenis bij het brood zegenen en het ontvangen.. en in de Rkk is het beide.
  De reformatie huldigt dan eigenlijk alleenmaar feitelijk de erkende zonde tegen de hoedanigheid van de gemeenschapszin met Christus, terwijl dat in de Rkk [beide] is doordat brood en wijn sacramenteel wordt door Trans-substanti-atie.. 1Kor.11:27-29.
  Misschien kan de volgende link helpen https://youtu.be/emoUtSFS0n0
  ••••••

 51. Goedendag broeders en zusters,

  Jullie lezen allen ongetwijfeld de rubrieken van Xandernieuws die goed onderbouwd zijn met de nodige links om zelf onderzoek te verrichten.

  Dit is het geloofsforum en plaats hier mijn reactie, want de info van ale Rubrieken hier op de site geplaatst word bijna dagelijks vernieuwd en die informatie is letterlijk te toetsen met Gods Woord.

  De tijd waar wij in leven is voor mij persoonlijk de eind fase die in Openbaringen beschreven staat. De opname van Gods Gemeente staat voor de deur en niemand weet het uur of de dag., dan alleen de Vader.
  Ik leed de bijbel Rationeel, ‘waarom doe ik dit” omdat mijn vader mij geschapen heeft als het ware in de moederschoot geweven heeft naar zijn beeld. Met die verstande dat ik geboren en opgegroeid ben in de kennis van goed en kwaad en Jezus wil volgen omdat Hij bijzonder veel van mij houd., niet alleen mij maar een ieder die Hem aanneemt als zijn persoonlijk verlosser.

  Zodra je die kennis hebt mogen ervaren, ben je behouden. Is dit nu ook zo met het Huidige Israel, bij lange na niet, maar onthou goed dat verbonden die God maakt een mens niet verbreken kan. Doe je dit wel, dan verklaar je Gods Woord als een leugen en dat lijkt mij bedrog voor jezelf.

  Gods plan word hoe dan ook uitgevoerd en laat zich niet leiden door de angstcultuur die nu over de aarde waard. God maakt als het ware een schifting tussen de mens van wie wel de keuze voor de angst kiest of zich sterk maakt en luisteren wil naar wat er gaande is in Zijn geschreven Woord.

  Een keuze dus, laten wij dit niet onder stoelen of banken steken en het gewoon even rationeel op tafel leggen.

  We hebben dus een zogenaamde pandemie en deze wereldwijd, u onderzoekt ongetwijfeld veel net als ik en u komt tot de ontdekking dat er toch heel veel tegenstrijdigheden zijn omtrent dit fenomeen. De beangstigen onder ons laten zich leiden door het huidig zittend kabinet en aangestelde instanties zoals W.H.O. met het doel hun ontwikkelde mrna vaccine zo snel mogelijk in uw lichaam te steken.

  Want dat is wat ik zie., heb zelf mijn uitnodiging al gehad en deze ligt nog netjes op tafel en zal nooit door mij geopend worden.
  Mijn antwoord richting collega,s is dan ook van ik neem dit vaccin niet en is reeds al gebeurd.

  Als Christen mag je je niet laten leiden door angst en u beseft net als ik dat dit wel degelijk het geval is wereldwijd. Het komt er dus op neer dat in de huidige toekomst een verplichting gaat ontstaan en er daadwerkelijk een keuze word verlangt om te kiezen voor het vaccine of uitgesloten te worden van uw vrijheid. Mocht het zo zijn dat deze satanische leugen een einde krijgt, dan zal dit zeer snel moeten gebeuren, maar ik voorzie geen aardse oplossing voor dit probleem., de agenda 20/30 word uitgerold en heeft data..”anders in het geen agenda te noemen”

  Het komt er dus op neer dat u en ik een duidelijke keuze moet maken vroeg of iets later en dat u duidelijk word gevraagd wat uw reden is om niet deel te nemen aan een project om de mensheid te willen redden. U doet het namelijk niet voor u zelf maar vooral om uw naaste te beschermen. Mooi verwoord.. ‘u bent een slecht mens als u weigert” !!!

  Begrijpt u nu dat God uw keuze wil, dat u niet moet rekenen dat Hij deze wereld nog even de tijd geeft door de regerende leugen nu te ontmaskeren. Met het gevolg dat wij nog even opgelucht adem mogen halen in het oude normaal. Zou kunnen maar lijkt mij zoals eerder beschreven in boven alinea “zeer onwaarschijnlijk”

  Gods Agenda Rolt uit over de agenda 20/30 heen, want Hij is de Enige Almachtige God van Hemel en Aarde. Laat u niet leiden door beslissingen van overheden, die zijn er al genoeg geweest met name in het oude Testament., en u weet dat als de Here niet gediend word Hij niet zijn zegen geeft.

  Het boek Openbaringen laat zijn geheimenis los en Gods Gramschap zal over de gehele aarde komen. Daar hebben wij als gelovigen geen deel aan, want zodra de schalen en zegels verbroken worden haalt Hij zijn echte gelovigen naar Huis. Wij zullen echt nog wel iets meemaken., want kijk wat Jezus zegt over vervolging.

  Even weer rationeel denken,…kan dus zijn dat ik persoonlijk mijn baan verlies of uitkering word stop gezet,., het kan zijn dat ik opgepakt word omdat ik niet gevaccineerd en een gevaar voor de medemens ben! Allemaal mogelijke opties die je niet mag weg denken, want ooit in het verleden was er een “Kristalnacht” u allen bekent.

  Verdrukking dus, kan er niets anders van maken en uw keuze word Gevraagd door Jezus.

  Wat is uw antwoord hierop?

  Als laatste,.Israel is al op grote schaal gevaccineerd, u weet ook dat Jezus eens op de olijf berg zal wederkomen. Het boek Openbaringen verteld genoeg over het aantal slachtoffers die zullen vallen in de 7 jarige grote verdrukking.

  God heeft zijn naam geschreven in Jeruzalem, Zijn verbond en Agenda wat zo mooi beschreven is in het Hebreeuws/Grieks en Latijn. Dat de staat Israel al zo,n 73 jaar het bestaan heeft.

  Een generatie duurt ten hoogste 80 jaren,…

  zou het zo zijn, binnenkort., de Cloud Party…

  We leven in bijzondere tijden broeders en zusters

  Get Ready..

 52. @ Amo: 3:11 pm, op 5/6. Dat ben ik met U eens, Amo. Als ik 2 Tim.3 lees, en ik kijk om mij heen, dan kan ik, n.m.m. ook , niets anders concluderen.

 53. Uit Dirks Visie. Een getuigenis waar je stil van wordt. Goed Nieuws, ter bemoediging

  ‘Ik geloof dat ook mijn vader bij Jezus is’

  Aisha is afkomstig uit Jordanië, uit een conservatieve moslimfamilie. ‘Ik groeide op in een sfeer van schaamte en veroordeling en wist dat Allah me zou veroordelen voor mijn zonden,’ vertelt ze. ‘Ik wist dat ik erg mijn best moest doen om mijn redding misschien te kunnen verdienen.’
  Al jong zag ze veel inconsequenties in de islam. ‘Je deed je best om goed voor Allah te leven, maar het kwam niet vanuit je hart. In de islam heb ik nooit een moslim ontmoet die zeker wist dat hij zou worden gered.’

  Aisha werd geboren in Amman, Jordanië. Toen ze 17 was, vertrok ze met haar familie naar Amerika. Daar raakte ze zwanger van een Amerikaanse man. Dat was een drama voor haar en haar familie. ‘Ik schaamde me voor mijn familie, het was vreselijk voor hen. Zij wilden dat ik met een Arabische moslim zou trouwen.’

  Aisha zag geen andere uitweg dan abortus. ‘Daarna werd ik depressief, kreeg ik angststoornissen, voelde ik veel schaamte en pijn en had ik geen vreugde meer in het leven. Het werd allemaal heel duister.
  Ik zocht vergeving in de Koran en bij Allah, maar de zonden bleven na mijn abortus zwaar op mij drukken. Ik wist niet hoe ik ooit nog uit die donkere put kon komen. Ik deed mijn uiterste best om volgens de Koran te leven, maar vergeving van Allah ontving ik niet. Mijn depressie werd steeds erger. Waar en bij wie kon ik vergeving vinden?’

  ‘Ik hoorde een stem: Jezus’

  ‘Op een dag was ik op mijn kamer en was aan het huilen. Opeens hoorde ik een duidelijk hoorbare stem, die “Jezus” zei. Ik dacht: “Is Hij Degene naar Wie ik op zoek ben? Ik keek omhoog en zei: “Jezus, ik weet niet Wie U bent, maar als U bent Wie U zegt te zijn, openbaar Uzelf dan aan mij. Ik heb U nodig, Ik kan zo niet verder.” Het was wonderlijk, er kwam vanaf dat moment rust in mijn hart.’

  ‘Ik kocht een Bijbel en begon erin lezen. Ik ontdekte dat Jezus Zich uitstrekt naar degenen die door de maatschappij zijn verworpen. In ontferming keek Hij naar zondaren.
  De Bijbelse geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw sprak mij aan. Vrouwen worden in de islam snel en vaak afgewezen, maar Jezus noemt haar: ‘dochter’. En Jezus raakte ook de melaatse man aan, Hij sprak met de Samaritaanse vrouw.’

  Aisha’s vader was alcoholist. Ze voelde behoefte om het Evangelie met hem te delen. ‘Ik wilde aan heel mijn familie vertellen dat ik Jezus had leren kennen.
  Ik heb er veel voor gebeden. Mijn vader was ondertussen in het ziekenhuis opgenomen. Zijn gezondheid ging snel achteruit. Hij was ook weer teruggekeerd naar Jordanië. Ik ontving een bericht dat hij niet lang meer zou leven.
  In de kerk zei de dominee in die week: “Als een geliefde van je stervende is, zou je hem of haar dan nog over Christus vertellen”?’

  ‘Ik wist dat ik het moest doen, ik wilde het ook. Uit de kerk viel ik thuis op m’n knieën en vroeg de Heere om genade, wijsheid en liefde om dat nog te kunnen doen.
  Ik wilde hem graag nog over Christus vertellen, maar zou dat nog lukken? De volgende ochtend probeerde ik hem te bereiken, maar mijn tante kwam aan de lijn. Ze vertelde dat mijn vader op dat moment niet aanspreekbaar was. Als hij een helder moment had, zou ze mij terugbellen.’

  ‘Ik mocht nog bidden met mijn vader’
  ‘Ik was op dat moment op mijn werk en ervaarde een sterke aandrang van de Heilige Geest om weer te bellen. Mijn tante nam op en maakte mijn vader wakker. Hij was heel zwak, maar kon wel de telefoon aannemen. Ik vroeg hoe het met hem ging en of ik voor hem mocht bidden. Dat vond hij goed.
  Ik heb gebeden: “Hemelse Vader, dank U voor mijn aardse vader die U mij hebt gegeven, voor zijn goede zorgen, altijd. Ik vraag U of U de Heilige Geest in hem wil geven”.’

  ‘Ik sprak verder: “Papa, Jezus houdt van u, Hij stierf aan het kruis voor u en u kunt de eeuwigheid bij hem zijn, als u Christus in uw leven vraagt”.
  Hij reageerde: “Ja, dat wil ik”.
  Dat was zo wonderlijk. Eerder wilde hij nooit iets van Jezus weten. Nog geen minuut later overleed hij. Ik geloof dat hij bij Jezus is.’

  (Bron: Faithwire)

 54. @: amo ..nav. (05/06/2021 om 3:11 pm),

  @: amo ..schreef:
  ••De gebeurtenissen lijken toch wel de profetie van de eindtijd te bevestigen: Op weg naar een wereldregering onder een leider die min of meer aanbeden wordt en die een teken eist (op voorhoofd of rechterhand) van volledige trouw aan die wereldregering. De anti-christ. De draak.••

  Hetgeen je hier zegt betreft Openb.13:11+ de valse profeet..het twééde beest en dus [niet] de antichrist.. het is noodzakelijk dit onderscheid op te merken en dit onderscheid te maken.
  En als je verder schrijft: •Waar is die wereldleider die een teken van volledige trouw eist? En dat men zonder dat teken niet kan kopen of verkopen?….zie je in vers 17.. en betreft het het handelen van het twééde beest de vóórloper van de antichrist.. dus de valse profeet in wezen een andere antichrist als de voorloper van de antichrist.

  In vers 12 staat er: •En het (de valse profeet).. oefent {al de macht} !!! van het éérste beest {voor diens ogen} uit.•
  Ten éérste is het dus duidelijk uit die tekst, dat het twééde beest, te weten de valse profeet het éérste beest..zijnde de antichrist vóórafgaat.
  Het, {voor diens ogen} kun je dan als zodanig opvatten, dat het voorafgaande kwaad van de valse profeet noodzakelijk was tot afronding van alle kwaad in de persoon van de antichrist op het einde van het Messiaanse tijdperk van Vrede.

  Als het getal 7 de volheid aangeeft dan zie je in openb.13:5 dat het éérste beest, (zijnde het beest-systeem & ) ..de antichrist 3½ jaar van optreden krijgt (IN “eenheid” met het beesten-systeem) ..dus krijgt ook hij niet de volheid die voor het getal 7 staat..maar ook de vals profeet krijgt 3½ jaar van de 7 jaar van de verdrukking.
  Dus 2 x 3½ jaar is samen wel de volheid van het kwaad in het getal 7.
  Het kwaad van de antichrist is dus op te vatten als overlappende en afrondende.

  2Thess.2:3-4 betreft de valse profeet, zoals ik al eerder vermelde,..zijnde de voorloper van de antichrist in vers 8.. en het is dus de valse profeet (maitreya) die in de tempel Gods gaat zitten en dat dus vóór het 6e zegel reinigingsoordeel.. maitreya acht zich in hun geschriften groter en hoger als Jezus Christus daar hij verklaart dat hij bij het doopsel van Jezus Christus aanwezig was en Jezus overschaduwd.

  Mmaitreya waant zich dus als God.. en maitreya heeft dan ook op luciferische wijze “de dood overwonnen”.. ik sluit niet uit dat maitreya de oudtestamentische profeet Hom was die ook in de ark van Noach was meegenomen. Ook is de profeet Hom een bewezen historisch persoon.. hij is de stichter van het Brahmanisme..de stad naar hem genoemd is Hom en ligt in Syrië.. en waar jongstleden zoveel om te doen was.

  In [hun] geschriften over maitreya vermelden ze dat maitreya en de zijnen het vaticaan gaan overnemen….. in de katholieke profetieën op YouTube wordt dat ook voorzegd.
  De volgende “paus” zou nog een verschrikkelijker persoon zijn dan de huidige Illuminati-vrijmetselaar.. hij zal opdracht geven alle christenen te gaan vervolgen die niet doen wat hij hun oplegt van valse leer.
  Als ik het mij goed herinner is die paus er een van maitreya.

  Nu kan men dan hoog en laag springen van ontkenning maar dat helpt niet.
  Wij zullen wel zien of dat zich voltrekken zal.. zo ja, dan blijkt dat een gewaarschuwd mens was geteld voor twee.
  Het dagelijks offer van de katholieke kerk zal dan natuurlijk ophouden.. worden gestaakt, want alleen die Kerk heeft een dagelijks offer.

  Dus in 2Thess.2:3-4 staat niet dat de antichrist in de tempel Gods zal zitten maar de valse profeet.
  En zo de Joden dan toch eigenzinnig een tempel gaan bouwen is het dus nooit een tempel van God.. en kan het dus niet de tempel Gods zijn in 2Thess.2:3-4.
  Dat de (onder)koning van Jezus Christus in Zacharia 6:13 een tempel van God gaat bouwen betreft dan ook pas op de gereinigde aarde door het 6e zegeloordeel.

 55. Hallo Jo…

  Dank voor uw reactie…
  Onder het lezen zie ik dat wij beiden een andere visie hebben over bepaalde dingen.
  Geeft ook niet… onze redding hangt er gelukkig niet van af.

  Het wordt te ingewikkeld… waar ik mij niet in kan vinden..
  En dat heeft niets te maken dat ik of wij niet verder onderzoeken…
  Zelfs dan… zien we bepaalde dingen anders.

  Ik wil alleen onderzoeken wat voor mij waarde heeft. Ik ben geen theoloog.
  Ik weet één ding… wat Petrus schrijft in 2 Petrus 3 : 17-18.
  Vooral vers 18… groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus.
  Dat kan voor mij… alleen met een relatie met de Heere Jezus Zelf.

  En u, Jo, onderzoekt wat voor u belangrijk is.

  Jesaja 9, ons is een kind geboren… een profetie die pas vervuld werd met Jezus geboorte.
  En ik geloof absoluut zeker dat die verzen over Christus Jezus gaat.
  Hij is dát Licht… wat komen zou. Vers 1

  En over zulke kostbare teksten, ga ik geen hele discussies voeren.
  U ziet er iemand anders in… ik zie daar de Heere Jezus in.

  Hartelijke groeten, Esther.

 56. @: Esther ..nav. (05/06/2021 om 10:33 am),

  Zoek het maar op, Meer van Tiberias = (-Sea- of Galilee) ..de definitie van een meer is dat het geheel omgeven is door land.. de andere profetieën over de stam Zebulon in de eindtijd staan elders in de bijbel.. het meer van Galilea kan dus geen zee zijn ..ook al staat er in vers 15 aan de zeeweg of in een andere vertaling: •de weg naar zee, de overzijde van de Jordaan•.. naar hetgeen in Jes.8:23. ..Jesaja 9:6 wordt later vervuld ..het kruisoffer is wel de aanzet maar de vervulling van Jes. 9:6 komt door de spruit in Jes. 11:1.

  De genade uitwerking en vervulling in die persoon is dóór de verdienste van het kruisoffer en is dus de verdienste van Jezus Christus zelf.. en daarom is het ook zo moeilijk het een en ander te onderscheiden; het •want een kind is ons geboren• ..is dan ook de mensenzoon in Dan.7:13-14.. lijkend op de Mensenzoon met een hoofdletter in Openb.5:7 Jezus Christus zelf.
  Eerder heb ik al opgemerkt dat de mensenzoon in Dan.7:13-14 in afhankelijke positie geleid wordt voor God de Vader..waar hij zijn opdracht van ontvangt.. de andere [M]ensenzoon Jezus Christus was nog niet geboren.

  Er zijn wel degelijk bewijzen dat de stam Zebulon gesitueerd is in Nederland.
  Jij hebt het over een fabel ..dat woord heeft @:Ramshoorn ook vaker gebruikt.. mensen die niet verder door wil zoeken en dat niet nodig vinden.. laten zich heel snel binden c.q. verslaven en misleiden door “rattenvangers van Hamelen” .. met woorden als ..complotdenkers, fabels, haatspraak..discriminatie en nog meer van dergelijke monddood-makers.. of anders gezegd ..in de categorie psychische bezweringen.. dit zien we juist in onze tijd en het bedrog rond het vaccineren in bijzonder.

  Mattheüs 4:14+ wijst heen naar Jesaja 8:23 en Jes.9:5-6 .. maar deze wijzen op hun beurt weer over de tijd van Jezus Christus heen naar onze tijd en het herstel door het 6e zegel reinigingsoordeel Jes.66:14-17+
  Ook Jesaja 11:1 betreft [niet] de koninklijke stamboom van David maar de “afgezaagde” stronk van Isaï, [los] !!! en dus gescheiden van de koninklijke stamboom van David en daardoor kan de twijg uit Isaï niet Jesus Christus zijn.. daar heb ik in eerdere reacties ook al op gewezen.

  Jesaja 9:5 ..ons is een kind geboren.. betreft dus niet Jezus Christus..en dan zou het ook anders omschreven zijn.
  ••••••

 57. De gebeurtenissen lijken toch wel de profetie van de eindtijd te bevestigen: Op weg naar een wereldregering onder een leider die min of meer aanbeden wordt en die een teken eist (op voorhoofd of rechterhand) van volledige trouw aan die wereldregering. De anti-christ. De draak.
  Maar laten we wel nuchter de gebeurtenissen beschouwen.
  Waar is die wereldleider die een teken van volledige trouw eist? En dat men zonder dat teken niet kan kopen of verkopen?
  Men heeft zich in het verleden wel vaker vergist in de verwachte eindtijd.
  Desalniettemin is het heel goed mogelijk dat die eindtijd dichterbij is gekomen. Maar laten we de mogelijkheid open houden dat er nog geen sprake is van de definitieve eindtijd. Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn voor de christen-gelovige, want hij/zij moet in feite elke dag bereid zijn Christus te ontmoeten want elke dag kan onze laatste dag zijn.

  Moeten we nu dan fatalistisch worden omdat het nu eenmaal voorspeld werd? Is er in dat geval niet een tekst die een “wee” uitspreekt tegen de volken die IK (= JHWH) tegen Israel laat strijden? Ik weet niet meer waar dit te vinden is.
  Dus onrecht moet aan de kaak worden gesteld, ook al nadert de eindtijd. Wellicht vinden sommige mensen nog hun eeuwige redding.
  Maar ook in het heden is het nuttig onrecht aan de kaak te stellen, opdat het recht kan zegevieren boven het onrecht.

 58. Hallo allemaal…

  Hallo Jo… in één van uw schrijven, 03-06 om 4:54… las ik iets héél bijzonders.

  U schreef…. ”’De Joden moeten zich bekeren tot het nieuwe verbond, lukas 22:20 ..en niet andersom de christenen tot de oudtestamentische schaduwen.. trouwens de stam Zebulon is in Nederland gesitueerd.. een doordenker.”””

  Dat is een heel sterk punt, wat u aanhaalt.
  Want dat was ook wat de Heere Jezus zei en naar wees, in Lukas 22 : 14-20.

  Best wel diepgaande teksten… de Heere begon met het Pascha, wat bij het oude Verbond hoorde… om daarna voor de eerste keer, het Avondmaal in te stellen.

  Het gaat om het Nieuwe Verbond, het bloed en lichaam van Jezus geven voor een verloren wereld. Beginnend bij het volk Israël.
  Ook in Hebreeën lezen we het… dat het Nieuwe Verbond zoveel beter is en zoveel meer waarde heeft als het oude verbond. Hebr. 8… het hele hoofdstuk gaat daar over.
  En heel dankbaar… dat ook het hoofdstuk de reden en de antwoorden geeft… waarom het Nieuwe Verbond zoveel meer waarde heeft.

  Het Joodse/Israëlitische volk leefden altijd onder de wet van het oude verbond.
  Dat was goed… het laat zonden zien.
  Maar het was een schaduwbeeld naar de werkelijkheid, naar het machtige bloed en offer van Jezus Christus.

  Het was eerst voor de Joden/Israëlieten… maar ook voor ons ‘heidenen’.
  Tenslotte waren de heidenen, zij die door geloof in Christus… Gods geheimenis zijn.
  Efeziërs 3 : 1-7.

  Wij moeten niet terug naar de wetten/regels en schaduwbeelden, van het oude verbond.

  Alleen.. lieve Jo… over de stam Zebulon, heeft niets met Nederland te maken.
  Dat is een fabel die ergens verzonnen is… en door veel mensen zijn overgenomen.

  Lees maar Matth. 4 : 12-16…
  Kapernaüm lag aan zee… in het gebied van Zebulon en Naftali…
  Dan lezen we ook nog, dat er profetie door Jesaja daar vervuld werd.

  Van uit die paar teksten ontstaat zomaar weer de zoveelste fabel.
  Dat heeft werkelijk niets met Nederland te maken.

  Zo maken véél zogenaamde uitleggers of profeten, uuhum…een aanfluiting van Gods Woord.

  Blijf dicht bij de Heere… want Jo, dat is toch het belangrijkste voor ons allen.

  Fijne dag, voor jullie allen… Vaders zegen… en liefs van mij, Esther.

 59. Wie de TV-documentaire Ronald Reagan gezien heeft weet dat onze wereld door dummies geregeerd wordt. Nancy zijn vrouw nam samen met een bevriende Astrologe de meest vergaande beslissingen voor haar man die toen al aan Alzheimer leed. Kunt u het zich voorstellen, het machtigste land ter wereld geregeerd door een huisvrouw en een astrologe?

  Wie op TV het nieuwscircus iedere avond gadeslaat die bekruipt hetzelfde gevoel: we worden geregeerd in meerderheid door vele lieden zoals Mark Rutte, die uitblinken in liegen, bedriegen en manipuleren, traineren, verdoezelen, bluffen.

  De reuzen van 2021: China, Amerika, Europa, NAVO zullen niet lang meer de wereldpolitiek bepalen!

  Ik weet dat Jeruzalem en de Tempelberg het kruidvat is waardoor de Derde Wereldoorlog spoedig zal losbarsten. Zachariah 8 t/m 14. Israël floreerde economisch de afgelopen jaren maar was met Premier Netanyahu eigenlijk al 12 jaren een hopeloos verdeeld land, omringt door terroristen als Iran, Turkije, Syrië, Hamas, Hezbollah en Fatah.

  Nu met pro-Palestijnse President Biden VS aan het roer komt Israel met een nieuwe Regering en een gedeeld Premierschap in groot gevaar en op de rand van een burgeroorlog. De Knesset moet volgende week nog stemmen haar fiat geven voor de nieuwe coalitie bestaande uit 8 partijen van uiterst Links tot uiterst Rechts. Dat kan toch nooit goed gaan? Is Israel Exodus 19 en 20 vergeten?

  Het goede nieuws is dat de kwalijke rol van Rusland, Amerika, EU, Turkije, Iran, Syrie uitloopt op haar volledige ondergang in het Armageddon volgens Ezechiel 38 en 39 en Openbaring 16. Waarom? Zij allen supportten de vijanden van Israël al sinds 1973 toen de Oliecrisis een feit werd met autoloze zondagen.

  Islamitische terroristen zoals PLO-Hamas-Hezbollah kregen veel geld en wapens, raketten van VS-Rusland en EU waarmee ze Israëlische onschuldige burgers en doelen in Israel al decennia terroriseren. In hun Handvesten is te lezen dat Israel van de aardbodem dient te verdwijnen. dat zal hun totale ondergang worden want JHWH/God zal wraak nemen voor zijn Volk Israel.
  Psalm 68, 79 en 94.

  Syrie, Iran en Turkije staan nu in de startblokken om hun gedroomde Islamitisch Ottomaanse Rijk weer in het M-O te vestigen. Lees Psalm 83 maar daar zie je al die Arabische volken met name genoemd samenspannen tegen Israël. Ze begaan een kapitale fout door geen rekening te houden met de God van Israel, en zullen allemaal hun Armageddon vinden op de bergen Israels. Ezechiel 38 en 39 en Openbaring 16.

  JHWH gaat zelf weer meevechten en hoe. Zachariah 14 en Lees Joel 1 t/m 3, Openbaring 19.

  Samenvattend: De mens wikt – Maar JHWH/God beschikt en maakt spoedig daarna Zijn Volk Israel met de Joodse Masjiach Jeshua tot Hoofd der volken [Zachariah 14 en Openbaring 19] en Jeruzalem zal met de Herbouwde Tempel Ezechiël 40-48 in Jeruzalem de Hoofdstad van Israel en de hele wereld worden.

  Rome, Mekka, Peking, Washington, New York VN, Moskou, EU, enz. bronnen van al het kwaad zullen dan voorgoed al hun macht verliezen. Ook Noord Korea. Hun leiders zullen diep buigen voor de Joodse Masjiach Jeshua en zijn volk. Jesaja 60 vertelt dat in detail.

  De Nederlandse Regering met Rutte speelt ook een hachelijke rol, nu met een Mw. Sigrid Kaag D66 die jaarlijks enorm grote bedragen Nederlands Belastinggeld aan de terroristische groepen van Palestijnen doneert. CDA en CU en SGP laten het stilzwijgend gebeuren?

  Psalm 129:5-8 vertelt wat er gebeurt met landen en bewindslieden die Sion en Zionisten haten. Lees zelf maar. Ik bid iedere dag voor de Vrede/Shalom van Jeruzalem. Psalm 122.

 60. @Jo. Met uw nietszeggende links bedoelde ik dat ze niet verwijzen naar een bekende betrouwbare bron. Alleen dummies klikken op obscure LINKS en komen vaak in problemen.

 61. @ Ramshoorn: nav. (04/06/2021 om 6:23 pm),

  @Ramshoorn schreef: “@Jo, niet netjes van u om een ingezonden van mij aan u te beantwoorden met twee nietszeggende linken waar niemand op zal klikken.”

  Nietszeggende links betekent ook nietszeggende personen..
  Het blijkt ook nog eens dat je helderziende vermogens hebt, citaat: “waar [niemand] op zal klikken”.
  En je weet, waarzeggers zijn “taboe” in de bijbel.

  Je schreef ook: –Toon mij uw vrienden en ik zal zeggen wie u bent!–
  Als die 2 vrienden in die links nietszeggende zijn..
  Dan ben ik dus ook nietszeggende.. voor jou dus inder-daad.
  Boeddha had het ook over het niets.. dan moet ik die twee vrienden toch eens vragen of ze soms Boeddhisten zijn.😱 ..🤭

  .

 62. Psalm 125
  Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion,
  die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft’ vs. 1.

  Stabiliteit is een zeldzaam gegeven geworden.
  Het lijkt wel alsof de hele wereld aan het wankelen gebracht wordt.
  Oorlogen, rampen en slagen zijn aan de orde van de dag.
  Maar ook het individuele een losgeslagen schip dat zonder roer en zonder kompas vaart dobbert op de oceaan van het leven…
  De omstandigheden die in onze Psalm geschetst worden, zijn ook niet bepaald een toonbeeld van rust en stabiliteit: de Psalmdichter heeft het over de scepter der goddeloosheid, wat duidt op een vreemde en wrede overheersing.
  En toch gewaagt hij van mensen die standhouden als de bergen rondom Jeruzalem!
  Het geheim ligt niet zozeer in de persoonlijke stabiliteit van deze mensen, maar in hun geloofsvertrouwen in de levende God.
  Een stad omringd door bergen is een zeer moeilijk in te nemen bolwerk.
  Welnu, wie in God gelooft, mag weten dat de Heere hem omringt om hem te beschermen tegen elk gevaar; ook tegen de razernij van de goddeloze.
  Deze geweldige bewaring is niet gelegen in onze eigen kracht of in de grootte van ons vertrouwen, maar in God Zelf.
  Hij is het, die de macht van de goddeloze verbreekt, en goeddoet aan de oprechte van hart.
  Als u uw vertrouwen stelt op de Heere, stellig verzekeren kunnen wij wat de Psalmdichter hier aan zijn volk voorhoudt: Vrede zij over u!

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 63. @Jo, niet netjes van u om een ingezonden van mij aan u te beantwoorden met twee nietszeggende linken waar niemand op zal klikken.

 64. @Jo. U kent vast ook wel het gezegde: Toon mij uw vrienden/boeken en ik zal zeggen wie u bent?

  Roomsen, PKN en veel Evangelischen kunnen nu door verraad van PKN ook sinds 6 oktober 2012 samengaan met de Islam. Ongehoord volgend Ezechiël 34, Johannes 10 en Handelingen 20.

  De Reformatoren, Luther, 1517, Calvijn en Knox, draaien zich nu om in hun graf.
  BijbelGetrouwen laten zich nooit cremeren.

  Alle Reformatoren kenden de 17 eeuwen vele dwalingen van de RKK en hadden aan de lijve ondervonden hoe hun wrede Inquisitie overal loerde wanneer zij niet met Rome meededen!

  Zijn Protestanten en Evangelischen 2021 vergeten: Rome belijdt, dat Niet de Bijbel, maar wat de RKK als waarheid belijdt DAT geldt als Autoriteit. Hoe diep kan een mens zinken? Romeinen 3.

  Jezus waarschuwt daarom ook al Zijn Volgelingen:

  Openbaring 18:4…Gaat uit van haar MIJN VOLK, opdat Gij geen Gemeenschap heb aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen! Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar Ongerechtigheid gedacht.

  Ik schreef al eerder over die verdorven Paus Pius XI en XII zij sloten zelfs een Concordaat met de fascistische Mussolini in 1929, Met Hitler in 1933 en in 1938 met Franco!!!

  Zucht: Hebben deze machtsbeluste, hypocriete, schijnvrome Pausen ooit de Nazi’s geëxcommuniceerd die 6 miljoen Joden vermoordden, vergasten, verbrandden? Mattheus 23.

  Is Adolf Hitler geëxcommuniceerd door die pausen en is zijn boek Mein Kampf 1925 ooit op de index van verboden boeken gezet?

  De Apostel Jacobus leert: Jakobus 2:13 Want Onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid (echter) roemt tegen het oordeel.

  Jo…Toon mij uw vrienden en ik zal zeggen wie u bent!

 65. Heb gisteren de film gezien van de verfilming van de Oslo akkoorden in 1993.
  Toen eiste arafat zelfbestuur in gaza en Jericho.
  Eerst wou Israël alleen gaza geven maar daar wou arafat niet van weten.
  Jericho moest onder het plo bestuur vallen.
  voor arafat was gaza minder belangrijk toen het was de stad Jericho waar het om draaide.
  De Israëlische premier van 1993 ging akkoord de plo kreeg de stad Jericho en gaza in ruil voor de erkenning van de wettigheid van de staat Israël.
  Ook arafat ging akkoord en de intifada stopte toen.
  Eerst kreeg de stad Jericho het zelfbestuur waarbij de plo het huisvuil daar zelf moest ophalen als erkende regering door Israël.
  In 2005 werd pas gaza vrijgegeven.
  In het nieuws word bijna niets vermeld over de stad Jericho die voor arafat het allerbelangrijkste was in de oslo onderhandelingen.
  De stad Jericho werd door Josua als eerste veroverd door de Israëlieten tezamen met God van Abraham Izaak en Jacob.
  En in 1993 word de stad Jericho door arafat heroverd.
  Zou hier een profetische betekenis achter zitten?
  De Israëlische premier die de oslo akkoorden heeft getekend werd nadien vermoord door iemand van de joodse bevolking.
  Als Israël nooit de oslo akkoorden had getekend dan was de stad Jericho nu een joodse stad met joodse bevolking.

 66. Aan Ludwig .. nav. (03/06/2021 om 2:21 pm),

  Het gedenken – vieren van o.a. Pesach staat [niet] boven het gedenken-vieren van o.a Zijn geboorte
  Goede Vrijdag..Opstanding.. Hemelvaart.. Pinksteren.
  De Joden moeten zich bekeren tot het nieuwe verbond, lukas 22:20 ..en niet andersom de christenen tot de oudtestamentische schaduwen.. trouwens de stam Zebulon is in Nederland gesitueerd.. een doordenker.

  Trouwens er staat: •[na] de maaltijd• ..of laatste avondmaal.. dat is ook een doordenker ..het betreft namelijk de sacramentele instelling ..de Transsubstantiatie van brood en wijn naar Maleachi 1:11.. een reine Offerande, de Hostie. ..De maaltijd bestand uit twee delen 1Kor.11:20.
  De gelovigen namen eerst deel aan een gemeenschappelijk maal en aan het einde hiervan het sacramentele maal en was dus onderscheiden van gewone spijzen.
  ••••

 67. @ Ludwig 03/06/2021 om 9:14 am

  Beste Ludwig,

  U geeft op deze manier een mooie invulling aan Pesach.
  Dat maakt het wel heel bijzonder. Ik ben blij dat het u zo veel vreugde geeft.
  Mijn dank dat u dit met ons wilde delen.

  Ik wens u Gods rijke zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

 68. @Ludwig : Sorry, dat is een gewoonte, je viert inderdaad het Pesach het Joodse feest en dat is zeer fijn. We zullen bij Jezus wederkomst ook het loofhuttenfeest vieren. Shalom

 69. @willy
  Correctie ik vier geen pasen ik verwerp pasen,
  Ik vier Pesach en ik verwerp pasen.
  Shalom

 70. @Nieuw Begin. Inderdaad heeft het Onze Vader gebed 100% Joodse wortels. In het Joodse 18-Gebed lezen we inderdaad dat Joden JHWH als Vader kenden en aanriepen.

  Jeshua citeerde Davids Lofzang van 1 Kronieken 29 als Hij het Onze Vader van Mattheus 6 leert:
  Wij bidden iedere dag om de komst van Zijn Koninkrijk op deze aarde. Zachariah 14 en Openbaring 19.

  Loflied van David
  i Kronieken 29:10…Toen prees David de Here ten aanschouwen van de gehele gemeente, en David zeide: Geprezen zijt Gij, Here, God van Onze Vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

  11 Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als Hoofd boven alles verheven.

  12 Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in Uw macht een ieder groot en sterk te maken.

  13 Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. 14 Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.

  15 Voorwaar, wij zijn ***vreemdelingen en bijwoners*** voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen; als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop.

  16 Here, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. 17 Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. 18Here, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U.

  PAULUS citeert ook het Onze Vader Gebed van 1 Kronieken 29:15 als hij spreekt dat Bijbelgetrouwe Gelovigen zijn als ***Vreemdelingen en Bijwoners*** temidden van een ontaard en verkeerd geslacht waaronder zij schijnen als lichtende sterren.

  Efeziërs 2:19 (NBG51) Zo zijt gij dan geen ***Vreemdelingen en Bijwoners*** meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods!!!

  Filippenzen 2:13 want JHWH/God is het, die om Zijn welbehagen zowel het Willen als het Werken in u werkt. 14 Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ***ontaard en verkeerd*** geslacht, waaronder Gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 het Woord des levens vasthoudende,

  Shalom. Ramshoorn.

 71. @Ludwig: Steeds fijn om te lezen hoe je Pasen hebt gevierd op een meer Joodse manier, zoals ook jou Messias dit heeft gedaan. Jezus vierde Pesach met zijn apostelen waarbij één verrader tussen was. Even later hing Jezus tussen hemel en aarde als offer voor onze zonde. Hij die zondeloos was, nam het voor ons op. Het is duidelijk dat je heel gelukkig bent om Jezus zo te dienen. Doe zo verder en laat de Heer koning zijn in je hart.

 72. @: Ramshoorn ..nav. ( 03/06/2021 om 7:58 am),

  De huidige paus is een usurpator paus, een Illuminati-vrijmetselaar ..ook enkele van de vorige pausen zouden vrijmetselaars geweest zijn.
  Het kwaad is er dus alles aan gelegen om de katholieke kerk van Jezus Christus op Petrus te ondergraven.. en te vernietigen, Mattheüs 16-18.
  De volgende link toont je de achtergrond van Luther https://www.golfbrekers.be/achter-de-coulissen-van-het-scientistisch-priesterschap/

  En wie de broers van onze Heer Jezus zouden zijn moet je dan eerst eens goed uitpluizen wie de werkelijke vaders waren van de broers en zussen.. en dit kun je doen door eens goed naar hun namen te kijken.. de waarheid maakt je vrij.

 73. Van het Israel Bible Centre ontvangen:
  Heeft het Onze Vader Joodse liturgische wortels?
  Door Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg

  Het Onze Vader is verreweg het meest centrale en bekende christelijke gebed ter wereld. Maar heeft het een aantal belangrijke conceptuele en woord-voor-woord parallellen in de joodse liturgische traditie? Heeft het Onze Vader Joodse liturgische wortels? Het antwoord is duidelijk ja.

  Merk allereerst op dat de inhoud van het Onze Vader hetzelfde is als het belangrijkste Joodse liturgische concept van אבינו מלכנו (uitgesproken als: Avinu Malkenu), dat wanneer vertaald betekent “Onze Vader, Onze Koning”. In feite is absoluut alles in het Onze Vader gecentreerd rond het vaderschap of het koningschap van God.

  “Onze Vader die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.” (Matt.6:9b-13a)

  Ten tweede zijn er woord voor woord parallellen tussen het Onze Vader en verschillende Joodse gebeden zoals “Onze Vader, Onze Koning”, de “Amidah” ​​en de “Morgenzegeningen”. Hier is een voorbeeld van elk:

  מַלְכֵּנוּ סְלַח וּמְחַל לְכָל עֲוֹנוֹתֵינוּ

  Onze Vader, Onze Koning, vergeef en vergeef al onze zonden.

  אֶת שִׁמְךָ בָּעוֹלָם כְּשֵׁם שֶׁמַקְדִּישִׁים אוֹתוֹ בִּשְׁמֵי מָרוֹם

  Wij zullen uw Naam in deze wereld heiligen, zoals die in de hoge hemel is geheiligd.

  ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה ועון, ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון, ואל ישלט בנו יצר הרע

  Leid ons niet in zonde en overtreding, ongerechtigheid, verzoeking en schande, zodat het kwaad niet over ons zal heersen. In het licht van het bovenstaande wil ik u uitnodigen om samen met mij te groeien in waardering voor de diepe verbinding die bestaat tussen joodse en christelijke liturgische tradities.

  Info:
  https://israelbiblecenter.com

 74. Van het Israel Bible Centre ontvangen:
  Wat betekent ‘gebed’ in het Hebreeuws?

  Door Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg – 1 maart 2021

  In de Engelse taal wordt gebed grotendeels bepaald door het idee van vragen. In oud Engels zou men kunnen zeggen, hetzij tegen God, hetzij tegen iemand anders: “Ik bid u om dit en dat te doen.” Het basisconcept hier is een oprecht verzoek. Het Joodse concept van gebed wordt echter het best gedefinieerd door het Hebreeuwse woord “tfilah” (תפילה).

  De primaire betekenis van het werkwoord “lehitpalel” (להתפלל), het werkwoord achter het zelfstandig naamwoord, is zelfoordeel of introspectie. Vooral in joodse chassidische tradities wordt tfiliah begrepen als een introspectie die resulteert in een band tussen het schepsel en de Schepper, zoals een kind zich zou hechten aan zijn/haar vader.

  Het is geen verrassing dat toen de Joodse Christus door zijn discipelen werd gevraagd hoe ze moesten bidden, hij hen leerde wat ze moesten vragen, en ervoor zorgde dat ze hun hemelse Koning aanspraken met “Onze Vader” (Matteüs 6:9). Kort daarvoor waarschuwde Jezus hen om geen ijdele herhalingen te gebruiken die kenmerkend waren voor heidense benaderingen van gebed (Matt 6:7).

  In Jesaja vinden we een merkwaardige tekst: “Deze zal ik naar Mijn heilige berg brengen en ze blij maken in het huis van mijn gebed” (וְשִׂמַּחְתִּים בְּבֵית תְּפִלָּתִי). Let op de bewoording: niet “mijn huis van gebed”, maar “het huis van mijn gebed”. (Jesaja 56:7; vgl. b. Barachot 7a). Maar hoe is het voor God mogelijk om in gebed te gaan? En met wie?

  Het antwoord ligt in het begrip dat het Hebreeuwse gebed niet alleen een “verzoek-making-sessie” is. Het is een gemeenschappelijke band tussen God en zijn kind. Het huis van “zijn gebed” is daarom de plaats waar God zelf aan introspectie doet en door dit te doen een diepe band met zijn volk heeft. Zij beantwoorden deze actie op hun beurt in hun eigen gebeden en band met God.

 75. @ramshoorn@michael@wachter@willy
  Dit jaar heb ik Pesach zo gevierd:
  7 dagen heb ik ongezuurd brood geeten dus platte toosten zonder zuurdesem met een schel kaas op en daarover confituur gesmeerd.
  Ik heb een lamsbout bereid met pattaten en groenten.
  Tijdens het Pesach gedacht ik de uittocht uit Egypte en op de derde dag van Pesach word in Jeruzalem de priesterlijke zegen uitgesproken, ook op die derde dag stierf Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth aan het hout voor ons.
  Het gordijn van de tweede Tempel scheurde op die dag open en er was een aardbeving in Jeruzalem waarbij de graven opengingen en de doden door de stad Jeruzalem ongeveer 2000 jaar geleden doolden.
  Op de derde dag van Pesach ontsteek ik een vuuroffer voor God van Abraham Izaak en Jacob.
  Op Pesach eet ik gedurende 7 dagen kosher dus geen varkensvlees.
  Op Pesach zing ik opwekkingsliederen of ga in de natuur genieten samen met God van Abraham Izaak en Jacob en Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth en de Heilige Geest.
  Het is dan feest in mijn hart.
  Het is de mooiste tijd van het jaar voor mij.
  Het verblijd mij.

 76. @Jo. Het is onbegrijpelijk dat pausen en zijn RKK nog steeds beweert in 2021..
  Maria is Medemiddelares, en zelfs Voorspreekster bij Jeshua de Zoon van God.

  Paulus leerde wel beter en schreef aan zijn medewerker Timotheus dat er maar één Middelaar is en geen Twee zoals @Jo beweerde op 1/6/2021.

  Jo beweert op deze site van alles zonder ooit zijn statement te onderbouwen met Bijbelse gegevens. Wat leert Paulus?

  1 Timotheus 2:5…Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.””

  Jo is een roomse misleider als hij beweert: En Maria is tot op heden maagdelijk gebleven. De “broeders des Heren” waren neven van Christus; Na de Christusgeboorte is zij altijd maagdelijk gebleven, en samen met Sint Jozef leefde zij in religieuze kuisheid.

  Dat dit een roomse fabel is weerlegt Mattheus al in zijn geschrift, de broers en zusters van Jeshua worden bij name genoemd:

  Matteüs 13:54 En in zijn vaderstad gekomen, leerde Jeshua hen in hun synagoge, [niet in een kerk] zodat zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten?
  55 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Mirjam/Maria en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? 56 En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles?

  Mirjam/Maria wordt maar enkele keren in het Nw. Testament genoemd. Als laatste keer lees ik over haar in Handelingen 1 dat ze met de broers van Jeshua aanwezig was in de bovenzaal voordat de Heilige Geest werd uitgestort op de Pinksterdag in Jeruzalem en 3000 Joden zich door de Apostelen lieten dopen uitsluitend in de Naam van Jeshua…Handelingen 2:38.

  Handelingen 1:14 Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jeshua, en met zijn broeders.” Daarna horen we nooit meer over Mirjam/Maria. Al die roomse Maria-verschijningen in Lourdes en Fatima zijn fake.

  Jo beweert: Gebed tot Maria is welzeker bijbels. Gelovigen mogen niet bidden aan/tot de doden!
  Dat is puur Spiritisme. Lees Deuteronomium 18 en Jesaja 8 maar. Ons gebed is altijd gericht tot JHWH en doen dat in de Naam van onze Redder en Middelaar JeshuaHaMasjiach Johannes 16:23 en 24 en de Heilige Geest geeft ons kracht en de juiste woorden. Romeinen 8.

  Misleiders zoals Pausen verklaarden zich sinds 1870 onfeilbaar, laten zich zonder schroom Heilige vader noemen, roepen dagelijks Maria aan in hun Rozenkransgebed. Jeshua verbied dat in Mattheus 23:8-12. De Here Jeshua noemde slechts één keer JHWH/GOD Zijn Vader, Heilige Vader!!! Johannes 17:11.

  In 1950 verklaarde die zeer omstreden oorlogspaus Pius XII Ex-Cathedra, dat Mirjam/Maria
  met lichaam en ziel ten hemel was gevaren! Wie dat niet beleed/geloofde werd Geëxcommuniceerd!!! Over hoogmoed gesproken. Pure Blasfemie van deze paus!!!

  En nu in 2021 wordt Mirjam/Maria al decennia in Roomse Kerken vereerd als moeder van God en als Middelares. Dat is streng verboden: Maria is niet de moeder God maar van Jeshua haar eerstgeboren zoon, de Zoon van God.

  Paulus wist al beter dan alle pausen.

  Er is maar één Middellaar tussen God en mensen, de mens JeshuaHaMasjiach. Zie 1 Tim 2:5.

  Hoop dat Jo voortaan de Bijbel opnieuw/goed gaat bestuderen en zijn roomse fabels in de kachel opstookt. Dan is er feest in de hemel en ook hier op deze Site.

  Lucas 15:7 (NBG51) Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

  Lucas 15:10 (NBG51) Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert. De gelijkenis van de verloren zoon.

 77. @ Wachter 02/06/2021 om 5:16 pm

  Beste Wachter, mijn hartelijke dank voor uw reactie. Ik werd er stil van.

  U schreef: ”Ik ben ervan overtuigd, dat ik steeds meer dien te sterven aan mezelf, en de HERE Jezus, groot te maken evenals de hemelse Vader.”

  Uw bewoording is prachtig. En doet mij denken aan de volgende tekst uit Galaten 5:24
  ”Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.”

  Gods rijke Zegen voor U, Wachter.

  Hartelijke groet, Michaël

 78. Correctie van 07:33

  Ik las na het posten de tekst terug, en moest lachen om mijn onbedoelde schrijffout.

  Ik schreef: ”Als ik zo over de hele wereld kijk, draait Kermis nu voornamelijk om een kerstboom, de kerstman en cadeautjes.”

  Ik bedoelde natuurlijk Kerstmis. Maar als ik kijk wat er in de wereld gaande is met Kerstmis, dan lijkt het inderdaad wel op een Kermis : ) Vandaar de schrijffout, denk ik.

 79. @ Ramshoorn Ramshoorn 02/06/2021 om 4:18 pm

  Beste Ramshoorn, mijn dank voor uw reactie.
  Ik begrijp wat u bedoeld en ben het ook – tot op zekere hoogte – met u eens.

  ”Al die feesten/fabels als KerstMis, Maria Lichtmis enz. zijn door roomse mensen verzonnen die het feest van de terugkerende ZON vieren op 25 en 26 december. Nooit aan meedoen dus”

  Als ik zo over de hele wereld kijk, draait Kermis nu voornamelijk om een kerstboom, de kerstman en cadeautjes. En ook al weet ik dat 25 december niet de geboortedag is van onze Messias, gedenk ik met Kerstmis toch Zijn geboorte. Omdat Zijn geboortedag reden tot vreugde is. Zeker in deze tijd, waarin de term Pasen en Kerstmis moeten verdwijnen, en voorjaars- en decemberfeest genoemd worden. Terwijl ondertussen het suikerfeest en het offerfeest gepromoot worden. Daarom gedenk ik met Kerstmis liever Zijn geboorte, dan dat ik er een soort sinterklaasfeest van maak. En eerlijk gezegd denk ik dat God mij dat niet kwalijk zal nemen, aangezien ik het met een oprecht hart doe.

  Op 4 mei gedenk ik allen die gesneuveld/vermoord zijn tijdens de tweede wereld oorlog. Terwijl ik ook heel goed weet dat die doden niet allemaal op 4 mei vielen, maar zo goed als elke dag weer tijdens die 5 jaar. En toch is zo’n specifieke datum evengoed een moment van herdenking en bezinning voor mij. Ook hier gaat het mij puur om de juiste intentie.

  Ik vind het ook mooi dat u dit schreef: ” De Sjabbat, een wekelijks feest van rust, vrede en lofprijs, het Paschafeest, het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest zijn inderdaad allemaal feesten ingesteld door de Here JHWH in de Torah. Wij als niet-Joden mogen die ook van harte meevieren.” Dank u voor de uitnodiging, Ramshoorn.

  Hoewel ik mijzelf altijd Hollander noem i.p.v. Nederlander. En ik van geloof, christen ben. Dus onbesneden en gedoopt. Ben ik volgens de Joodse Wet wel Joods. En dat kan, in mijn geval, maar op één bepaalde manier. Ik schaam mijzelf daar absoluut niet voor, ik ben daar zelfs blij mee. Alhoewel ik er ook weer niet mee loop te pochen. Het is voor mij eigenlijk net als met de mensen die tot geloof in de Heere Jezus Christus zijn gekomen.

  ”Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; Niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” (Efeze 2:8-9) HSV

  De Zoon en de Vader zijn ÉÉN. (Johannes 10:30) HSV

  Amen.

  Hartelijke groet, Michaël

 80. @: Ramshoorn: nav. (02/06/2021 om 4:50 pm),

  Begrijp goed wat er in Jesaja 11:3 staat ..hetgeen feitelijk voor ieder mens geldt.
  Zeker in onze tijd is het zeer noodzakelijk zich goed te vergewissen van zaken om hetgeen te kunnen beoordelen..want anders zul je “struikelen over jezelf”.
  Verdiep je bv. ook eens waarom concordaten afgesloten werden.
  Middels de onderstaande link kun je al een zeker inzicht krijgen.

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_XII

 81. @ 02/06/2021 om 6:51 am

  Hallo Lies, ik wilde graag antwoorden op uw vraag.

  ” Waarom hoor of lees ik zo weinig dat alleen God ons kan redden van het Covid virus? Waarom geen bidstonden, desnoods online? Vertrouwt iedereen of op een zg. vaccin of op menseljike aktie bijv. demonstratie? Of heb ik iets gemist? ”

  Ik neem aan dat de meesten juist weten dat alleen God ons kan redden. Als algemeen goed.
  Zonder dat speciaal te benoemen. En zodoende ‘automatisch’ op God vertrouwen. Mede omdat de profetieën uit de Bijbel zich – zo goed als dagelijks – openbaren, in deze eindtijd.
  En omdat Gods wil zal geschieden, zowel in de hemel als op aarde. Zoals geschreven staat. Maar dat is mijn persoonlijke mening, ik kan niet voor anderen spreken.

  Ik wens u Gods zegen, liefde, bescherming en genade.

  Hartelijke groet, Michaël

  p.s. Ik hoop dat de meerderheid juist niet zal vertrouwen op een ‘vaccin’, dat géén vaccin is.

 82. @ Michaël: 2:17 pm. Dank voor de reactie Michaël. Inderdaad, het gaat om ons hart. Ik ben ervan overtuigd, dat ik steeds meer dien te sterven aan mezelf, en de HERE Jezus, groot te maken evenals de hemelse Vader. Gods Zegen voor U.

 83. @Jo. Dank voor uw reactie. Maar ik snap totaal niet hoe u zo harteloos kunt reageren op mijn bericht toen ik schreef:

  Die laffe en zeer omstreden oorlogspaus Pius XII zweeg toen 1200 Joodse vrouwen en kinderen onder zijn ogen weggevoerd werden uit het Getto van Rome richting Auschwitz. Hij liet zich niet zien, nam geen afscheid van hen, maakte geen enkel protest tegen die brute gewetenloze nazi’s.

  Vindt u dit dan geen barbaars gedrag van deze fascistische paus Pius XII, die notabene 3x een Concordaat sloot in 1929 met fascisten als Mussolini en in 1933 met Hitler en in 1938 met Franco ?

  Deze Paus Pius XII die de 1200 kansloze slachtoffers van het nazibewind zonder met zijn ogen te knipperen liet wegslepen uit het Getto aan de Tiber en meedogenloos liet plaatsnemen in een colonne gereedstaande vrachtauto’s en zwijgend liet afvoeren richting de vernietigingskampen?

  Alle details hierover kunt u lezen in het boek van Dirk Verhofstadt – Pius XII en de vernietiging van de Joden. Blz. 405-409.

  En dan komt u met een leuterverhaal: Maar wie is Dirk Verhofstadt ?! Joden bestaan gewoonweg voor u niet. Schaam u diep!!! Feiten tellen en niet wat u denkt te weten.

 84. Beste @Esther @Michael. De Sjabbat, een wekelijks feest van rust, vrede en lofprijs, het Paschafeest, het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest zijn inderdaad allemaal feesten ingesteld door de Here JHWH in de Torah. Wij als niet-Joden mogen die ook van harte meevieren.

  Al die feesten/fabels als KerstMis, Maria Lichtmis enz. zijn door roomse mensen verzonnen die het feest van de terugkerende ZON vieren op 25 en 26 december. Nooit aan meedoen dus, maar wel meezingen op die feestdagen van JHWH over de komst van de Joodse Masjiach Jeshua die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Johannes 3:16.

  He Jeshua shall reign forever and ever, zing ik van harte mee in de Messiah van George Frederic Händel. Openbaring 7, 14 en 19.

 85. Esther 02/06/2021 om 12:04 pm

  Hallo Esther, dank je voor je reactie.

  Je schreef o.a. ”Het had pas waarde als hun hart er bij betrokken waren. Hun hart bij de Ware God.”
  Ik ben het hier helemaal mee eens, ook met je laatste alinea.
  Mooi ook dat je Jesaja 1:11-15 en vers 16-20 aanhaalde.

  En inderdaad: ”Het gaat niet om ons, totaal niet… het gaat om onze God de Vader en Jezus onze Heere.”

  Veel liefs van mij aan jou, Esther.

  Michaël

 86. — @Ramshoorn schreef:
  Die laffe en zeer omstreden oorlogspaus Pius XII zweeg toen 1200 vrouwen en kinderen onder zijn ogen weggevoerd werden uit het Getto van Rome richting Auschwitz. Hij liet zich niet zien, nam geen afscheid van hen, maakte geen enkel protest tegen die brute gewetenloze nazi’s.

  Alle details hierover kunt u lezen in het boek van Dirk Verhofstadt – Pius XII en de vernietiging van de Joden.

  — Maar wie is Dirk Verhofstadt ?!
  Dirk Verhofstadt staat bekend als een atheïst en bestrijdt de invloed van religie in de hedendaagse maatschappij. Zo wees het tijdschrift Tertio zijn felle kritiek op Pius XII als ongegrond en onwetenschappelijk van de hand en beschouwde het als een politiek gemotiveerd strijdgeschrift van “niet-historicus” Verhofstadt tegen “de dominantste religie van Europa”.
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Dirk_Verhofstadt

  Zijn broer Guy Verhofstadt is vrijmetselaar en is een fanatiker voor een Verenigd Europa.
  In het Europees parlement schijnt er een stoel [onbezet] te zijn ….met het nummer …666

  Hebreeën..volgelingen van Jezus Christus vluchten naar West Europa omdat ze vervolgd werden door andere Joden; .. Lazarus was een van hen en die bisschop in Frankrijk werd.
  De koning in Jeremia.23 en o.a. Jer.33:15-16. Is afstammeling van de Franse koningen..afstammelingen van Koning David.

  Ook de Maleachi 3:1 bode stamt af van de Franse koningen en is langs de vrouwelijke lijn afstammeling van koning David..de afstammelingen van Lodewijk XVI en Lodewijk XVII stammen af van de mannelijke lijn van koning David..ook de toekomstige Franse paus na het 6e zegeloordeel stamt af van Koning David.

  Door het 6e zegel reinigingsoordeel zal er nog maar één geloof op aarde zijn en betreft de door Jezus Christus gestichtte kerk op Petrus.. de Maleachi bode zal in zijn gestalte zichtbaar de glorieglans (vooraf) uitstralen van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde naar Jesaja 65:17[20]+ tot getuigenis van wat komende en aanstaande is.. en zal er geen uitstel meer zijn.

  Het is van alle tijden dat er leiders in de Christenheid waren die zich in meerdere of mindere mate misdragen hebben..dit in het algemeen gezegd hebbende.. maar dat @Ramshoorn naar een atheïst verwijst om paus Pius XII te besmeuren is niet erg slim van hem.. maar zijn afkeer voor de door Jezus Christus gestichte kerk op Petrus..15 eeuwen vóór de reformatie is dan ook zeer groot..zoals blijkt uit zijn reacties..en vraag ik mij dan ook af of hij dan ook de katholieke Maleachi 3:1 bode gaat bestrijden ?!!…terwijl hij de h.Schrift zo lief heeft.

 87. @ Ludwig, @ Wachter, @ Ramshoorn

  Dank u voor uw reacties, die ik al verwacht had en waarvan ik ook op de hoogte ben.
  U heeft allen gelijk.

  Maar desondanks gedenk ik liever de geboorte, dood en opstanding van Jezus en de uitstorting van de heilige Geest, op die ‘bepaalde data’ dan dat ik dat helemaal niet zou doen. Eigenlijk gedenk ik deze gebeurtenissen het hele jaar door! Maar het geeft mij een goed gevoel om daar op ‘sommige dagen’ extra bij stil te staan, omdat ik dát dan tot in het diepst van mijn ziel kan voelen. En dat doe ik zonder paastakken of kerstboom, als u dat uzelf soms mocht afvragen. Het gaat mij puur om de intentie, die in mijn ogen véél belangrijker is.
  Alle eer aan De Heer.

  Gods zegen voor u allen.

  Michaël

 88. Hallo Michaël…

  Dank je hoor Michaël, voor je eerlijke antwoord.
  Ik was trouwens ook blij met jou antwoord.
  Dat laat zien… de diepste gedachten… waar het eigenlijk allemaal om gaat.
  Liefs van mij, Michaël.

  Het wordt verplichte religie… terwijl het hart er niet bij is.
  En dat zie je veel om je heen. Ook veel in kerken/gemeentes, een standaard verplichting.

  Als we terugkijken naar de oudtestamentische feesten… had het pas waarde als hun hart er bij betrokken waren. Hun hart bij de Ware God.
  Daar draaide het alleen maar om.

  Jesaja 1 : 11-15… als je dat leest, wordt je er niet blij van.
  God is er spuugzat van… en dat laat Hij ook behoorlijk weten.
  Waarom… omdat hun hart totaal niet bij hun God was.
  In de verzen 16 tot 20…kunnen we lezen waar het bij God werkelijk om ging.

  Een enorme waarschuwing voor het toenmalige volk en ook voor ons allen in deze super moderne tijd.
  Ook nu… heeft God en Jezus er niets mee… als het hart er niet bij betrokken is. Niet gericht op de Heere.
  Doen wij al die feesten/rituelen als gewoonte of verplichting.
  Het verschil tussen religie… of …relatie.

  Het probleem is vaak… dat juist daar door… en altijd weer wrijving tussen gelovigen is.
  Ik doe de ”oudtestamentische feesten””, want dat andere is niet goed.
  Of andersom…

  Gaat het erom hoe flink en goed wij het doen??? Om dat goed te laten voelen…
  Of gaat het dáár juist helemaal niet om.
  Het gaat niet om ons, totaal niet… het gaat om onze God de Vader en Jezus onze Heere.

  1 Johannes 5 : 21, “Lieve kinderen, wees op uw hoede voor afgoden. Amen.”.
  Een waarschuwing voor mij en ons allen.
  Veel in de geloofswereld is een afgod… of wij maken er ongemerkt een afgod van… hoe onschuldig bepaalde dingen mogen lijken.

  Fijne dag allen..
  lieve groet, Esther.

 89. @Willy. Ik denk niet dat de EO nog lang zal bestaan gezien de vele medewerkers die al vertrokken zijn en gezien de vele programma’ s die geschrapt gaan worden las ik in EO Visie.

  TOF dat u ook rigoureus uw lidmaatschap met de vrijzinnige EO beëindigde. De EO is al jaren net als het Ned. Bijbelgenootschap met het Vlaams Bijbelgenootschap, met hun NBV-Bijbel
  bevolkt door Jezuieten en vrijdenkers.

  Al jaren niets meer bij aan de oproep van Jeshua: Marcus 1:15…De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en Gelooft het Evangelie.

  De EO maar ook NcRV samen met de KRO verkondigen liever de zoetgevooisde Mantra’s van
  Loyala en de Jezuïeten die de Protestanten met 126 vloeken in concilie Trente vervloekten.
  1543-1565. Al jaren bevolken protestanten met de EO als aanjager de roomse kloosters vol met Maria en heiligenbeelden om daar te mediteren. Zie wat Psalm 97 en 115 daarover leert.

  Deze voormannen stonden in Den Haag vooraan om de Reformatie 1517 om zeep te helpen. O.A….Peter Sleebos, Knevel en Bodar en Willem Ouweneel en Bisschop de Korte met 3000 sympathisanten zijn de aanjagers van een ander Evangelie.
  Zie Malieveld 6 oktober 2012. Wij zoeken/willen eenheid?

  Jeshua zegt van hen….Matteüs 15:14 (NBG51) Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden
  leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een Put vallen.

  Wonderlijk dat Goddank de Evangelisch/Joodse Paulus evenals de Profeet Elisa*** ook
  flink kon vloeken tegen de afvalligen, de schijnvromen van hun tijd. Lees maar mee…
  De spottende knapen van Betel
  2 Koningen 2:23 Vandaar ging Elisa*** naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er
  kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op,
  kaalkop! Kom op, kaalkop! 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en VERVLOEKTE hen in
  de naam des Heren. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden
  Tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg Karmel, en vandaar
  keerde hij terug naar Samaria.

  PAULUS vervloekt de Schriftverdraaiers!!! Er is maar één Evangelie!!! Galaten 1:6 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de Genade van de Masjiach geroepen heeft, laat afbrengen tot een Ander Evangelie, 7 en dat is Geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in Verwarring brengen en het Evangelie van JeshuaHaMasjiach willen verdraaien.

  8 Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend [Zoals Rome en Mekka verkondigen] van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij Vervloekt!
  9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien Iemand u een
  evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij Vervloekt!

  10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik
  nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van de Masjiach zijn.

  In dit kader moeten we ook de Vervloekingen van Deuteronomium 27 en Psalm 109 lezen,
  begrijpt u?

  Spreuken 26:2 (NBG51) Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt,
  zo is een Ongegronde Vloek: hij treft geen doel. Shalom. Ramshoorn.

 90. @ Ludwig : Ik sprak over vreemde talen, niet over de zogenaamde brabbeltaal die je vaak hoort in sekten zoals de Pinksterbeweging. De vreemde talen die de apostelen spraken na hun doop in de H.Geest ging duidelijk volgens Lucas over bestaande talen. Verder eens met je opmerkingen, trouwens ieder gelovige is charismatisch begaafd, ieder heeft de Geest van Jezus ontvangen, of je nu in talen spreekt of niet. shalom

 91. Zoals het Nieuwe Verbond niet gaat over wel of niet besneden, zo lijkt me het Nieuwe Verbond ook niet als eerste te gaan over wel of geen Kerstfeest. Als ons redding alleen gelegen is in het volbrachte, plaatsvervangende werk van Christus, dan kan het elke dag Kerstfeest zijn. En Pasen. En dan moeten we de gaven bezien in dit licht: Dragen zij bij aan verspreiding van dit evangelie? Het gaat dan toch niet om de eigen hartstochten.

 92. @Michael…U schreef: Geen Kerstmis, geen Pasen en geen Pinksteren…?

  U weet ook wel dat het zogenaamde KerstMis nergens in het Nieuwe testament geleerd wordt door Jeshua en de Apostelen. Vanuit de Kerkgeschiedenis is bekend geworden dat omstreeks AD 400 dit feest werd toegevoegd aan de roomse kerkelijke kalender. zelfs Augustinus had er grote moeite mee.

  De valse roomse kerk heeft toen ook nog eens de data veranderd van het Joodse Pascha Exodus 12 en het Pinksterfeest, Wekenfeest. Geen wonder dat BijbelGetrouwen waar ik ook toe behoor die roomse feesten verafschuw.

  Heeft u zich nooit afgevraagd waarom roomsen die Bijbelse data veranderden? Antwoord…vanwege hun antisemitisme, ze verachten het Joodse volk hoewel Jeshua en de Apostelen en ook Mirjam/Maria allemaal uit Joodse moeders werden geboren.

  Zo ging het ook met de Zevende rustdag, de Sjabbat. Ook die dag heeft de roomse kerk verdonkeremaand en maakte daar de Zondag van. Dat ze daarmee het Vierde Gebod van Exodus 20 buiten werking zette interesseerde de RKK niet.

  Dat pausen en de valse RKK virulente antisemieten zijn daar vertelt de Inquisitie uitvoerig over. Joden werden met hun Torah en Gebedenboeken op brandstapels gezet. enz.

  Die laffe en zeer omstreden oorlogspaus Pius XII zweeg toen 1200 vrouwen en kinderen onder zijn ogen weggevoerd werden uit het Getto van Rome richting Auschwitz. Hij liet zich niet zien, nam geen afscheid van hen, maakte geen enkel protest tegen die brute gewetenloze nazi’s.

  Alle details hierover kunt u lezen in het boek van Dirk Verhofstadt – Pius XII en de vernietiging van de Joden.

 93. Het feest pasen is een feest wat de joden niet meevieren.
  Alsof het feest pasen de joden uitsluit,
  Het Woord zegt dat de belofte aan Jacob is.
  Het katholieke feest pasen pinksterfeest kerstmis sluit de joden uit de vervangingsleer.
  Waarbij de katholieken denken dat de belofte bij hun ligt en de joden zijn verworpen door God.
  Dat is fout de belofte is bij Jacob.
  Door Pesach te vieren gedenk ik de uittocht uit Egypte en proclameer dat de belofte aan Jacob is.
  Op Pesach gedenk ik het offer van Koning Jezus De Zoon van God en de opstanding zodat wij vergeving voor onze zonden kunnen vragen zonder een lam te offeren.
  Samen met Jacob kan ik Pesach vieren waarbij ik als gelijke met Jacob word.
  Veel joden zijn ook cristen in Israël en zij vieren dat op Pesach
  Zij vieren geen pasen omdat zij pasen als antisemitische beschouwen.
  Het heidens feest pasen sluit de joden uit en is dus een haat feest tegen de joden.
  Het feest pasen is de vervangingsleer waarbij joden niet welkom zijn.

 94. Waarom hoor of lees ik zo weinig dat alleen God ons kan redden van het Covid virus? Waarom geen bidstonden, desnoods online? Vertrouwt iedereen of op een zg. vaccin of op menseljike aktie bijv. demonstratie? Of heb ik iets gemist?

 95. @michael
  Hemelvaart
  40 dagen na Pesach vaarde het Lam ten Hemel
  Ik vier dat ook op het bijbelse wekenfeest waar ik de eerste vruchten aan God gedenk alsook ook de hemelvaart.
  Allles valt tot op de seconde samen met de bijbelse feesten Pesach Wekenfeest Loofhuttenfeest
  Koning Jezus de Zoon van God is op die feesten tot op de seconde tot op de juiste dag alles gaan vervullen voor ons.
  Koning Jezus de Zoon van God en alle apostelen vierden Pesach Wekenfeest en Loofhuttenfeest

 96. @ Michaël: 10:10 pm, op 1/6. Met respect voor uw reactie en die van @ Jo, maar ik twijfel toch ernstig over de status van de christelijke feestdagen. Laat ik het zo stellen, ik volg geen religie, ik volg (trachtend) jesus te volgen, en alleen naar Hem te kijken.

 97. @michael
  Mattheus 27:15
  Gaat erover dat Koning Jezus de Zoon van God van Nazareth op het Pesach feest tot de kruisdood werd veroordeeld door het volk.
  De dood de opstanding vond plaats op Pesach.
  Ik vier de uitocht uit egypte en de opstanding en dood van het Heilig Lam op Pesach, de bijbel het Woord Gods schrijft dat de dood en de opstanding op Pesach plaatsvond.
  De katholieken vieren pasen soms een week later of soms een maand later.
  Jezus is niet gestorven op pasen maar op Pesach,
  Ook kerstmis is de verjaardag van tammuz, in de bijbel staat dat Koning Jezus De Zoon van God geboren werd als de schapen nog buiten stonden.
  In Israël staat op 25 december geen enkel schaap buiten anders zouden die doodvriezen.
  Jezus de Zoon van God is niet geboren op 25december
  Kerstmis met kerstboom is heidendom.
  Nergens in de bijbel staat iets over kerstmis.
  Alleen in het boek jeremia staat dat wie een naaldboom versierd aan afgoderij doet
  Ik vier de dood en opstanding van Koning Jezus De Zoon van God op Pesach.
  En de katholieken noemen tammuz jezus en vieren dat op andere dagen dan Pesach welke zij pasen noemen.
  Ieder beproeve zichzelf.
  En de mens heeft een vrije wil.
  Ik heb voor God van Abraham Izaak en Jacob en het Lam gekozen
  Shalom

 98. Geen Kerstmis, geen Pasen en geen Pinksteren…?

  Dat zou voor mij het volgende betekenen. Geen herdenking van:

  De geboorte van Jezus, het heilig avondmaal met Jezus,
  het verraad van Judas, het lijden van Jezus, de kruisdood van Jezus,
  de opstanding van Jezus en de uitstorting van heilige Geest.

  Mijn geloof in Jezus Christus en in De Vader, plus het gedenken van bovenstaande gebeurtenissen – inclusief Hemelvaartsdag – is voor mij juist datgene wat mij christen maakt. Zonder dit alles zou ik mezelf verloren voelen, en niet eens christen durven noemen.

 99. @: wachter: nav. (01/06/2021 om 1:50 pm),

  Tijdens het laatste Avondmaal was er sprake van een [Nieuw verbond] in Zijn bloed.. het niet gedenken van Kerstmis (ook al is het niet op de juiste datum)..Pasen etc. Is dan ook een tekort doen aan onze Heiland Jezus Christus…dat men dat dan ook met de juiste instelling moet doen is vanzelfsprekend.. maar wat helaas vaak niet gebeurd.
  Het loofhuttenfeest bv. in Zacharias 14 krijgt dan zijn voltooiing na de uitredding door het 6e zegel reinigingsoordeel.. het Messiaans “1000”jarig tijdperk van vrede dat begint bij de voltooiing van het 6e zegeloordeel is dan reden tot een feesten.

  Je schreef: “Ook ik denk, dat {alleen} de feesten uit het Oude Testament Gods goedkeuring hebben. {Ook ik ben klaar} met de zgn. kerst, pasen en pinksteren…..besef je wel wat je hier beweert?!

  De oudtestamentische feesten hebben en zijn de grondslag maar de christelijke feesten zijn de uit-komst en overlappende afronding tot aan de Wederkomst bij het laatste oordeel.

 100. Zo heb ik eens naar wim kok gaan luisteren en als enigste weigerde ik mee in tongen te spreken welke wartaal van demonen was.
  Nadien vroeg ik rustig met zachte stem Wim kok en Wim Kok liep voor zijn leven weg van mij in radeloze angst op dat moment gaf een deel van de groep toe dat het valse tongen waren en dat ze daaraan niet hadden mogen meedoen. Het was op een grote pinksterconferentie ongeveer 20 jaar geleden.
  Ze zien de valse profeet wim kok weglopen in looppas terwijl ik zei dat het een gruwel was wat hij deed de Heilige Geest valselijk misbruiken.
  Omdat wim kok wegliep voor zijn leven erkende men dat wim kok een valse profeet is terwijl ze 5 minuten daarvoor zijn trouwste volgelingen waren.
  Dat is de Kracht van de Heilige Geest.
  Niet ik heb wim kok toen doen vluchten in grote angst maar de Heilige Geest.

 101. @willy
  Aangaande tongentaal dient elke toehoorder de vertaling in zijn eigen taal te verstaan.
  In de pinksterkerken hoor je waartaal van onreine geesten in mensen lichamen. Dat is geen tongentaal hun plaats is in het plaatselijke zot huis zij worden bijbels addergebroed genoemd.
  Ik heb 1 keer tongentaal gehoord iemand die geen woord hebreeuws kende en plots vloeiend hebreeuws sprak en direct erna de vertaling in het Nederlands gaf voor alle hoorders.
  De vertaling was:
  Wie berouw heeft bij Koning Jezus De Zoon van God zal zitten met Hem op Zijn Bruiloft maal waar de ossen vetgemest zullen zijn en de wijn overvloedig.
  Zij waren allemaal lid van een geheim genootschap die de draak aanbad met als cover cristen.
  Alle leden hun gezichten waren zuivere angst en paniek en hysterie.

 102. @Willy
  De Heilige Geest kan op elke dag van het jaar op je komen, dat is de belofte.
  In de pinksterkerken zeggen ze tegen mij dat ze de Heilige Geest hebben en ik antwoord hun in Naam van Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth:
  addergebroed.
  Het onderscheiden van geesten is een gave van de Heilige Geest.
  Zij zullen later zeggen tegen Koning Jezus De Zoon van God wij hebben demonen in Uw Naam uitgedreven dus mensen uit pinksterkerken die zeggen dat ze de Heilige Geest hebben.
  Koning Jezus de Zoon van God van Nazareth zal hun antwoorden ga weg van mij Ik heb u nooit gekend.
  Ziet toe dat men u niet verleid.
  Indien men tot u zegt dat zei de Heilige Geest hebben gelooft hun niet het is toneelspel om u te verleiden.
  Als men niet leeft volgens de 10 geboden kan je de Heilige Geest niet hebben zij leggen dan valse getuigenissen af.
  Wie zondigt tegen de Heilige Geest kan geen vergeving krijgen.
  Zeggen dat je de Heilige Geest hebt als toneelspelen maar de Heilige Geest niet hebt er staat geschreven dat je dan verdoemd bent en geen vergeving kan vragen.

 103. @wachter
  Toen ik ongeveer 20 jaar geleden Pesach wou vieren terwijl ik naar de zondagskerken ging zeiden de verantwoordelijken dat dit hetzelfde was en op dezelfde datum en ik antwoorde hun neen Pesach valt een maand eerder toen in dat jaartal.
  Jacob volgt de maankalender en daar heb je ook een schrikkel maan om de zoveel jaren.
  Vanaf toen was ik vijand nr 1 in bijna alle zondagskerken alleen maar omdat ik de bijbelse feesten begon te vieren.
  Toen ben ik hun feesten beginnen onderzoeken zoals pasen en kerstmis en stelde vast dat dit met heidendom was vermengt.
  Ik ben niet meer welkom in de zondagskerken omdat ik de bijbelse feesten vier en niet hun heidendom zoals kerstmis.
  Ook worden in de zondagskerken de 10 geboden verworpen en de shabbat.
  Toen ben ik vrijmetselaars in de zondagskerken gaan bestuderen en ben eens gaan kijken naar een vrijmetselaars loge en alle protestantse leiders zaten daar en waren daar lid van.
  Iedereen in de zondagskerken is lid van een geheim genootschap .
  rozenkruisers-heksen-opus dei- vrijmetselaars met als cover cristen.
  De zondagskerken worden bestuurd door de vrijmetselaars die de enkele gelovigen moeten verleiden met toneelspelen.
  Vroeger zeiden oudsten van zondagskerken gij moogt uw samenkomst niet verzuimen met de bedoeling om mij naar die zondagskerken te lokken om mij te kunnen verleiden met valse feesten en zonder 10 geboden en shabbat.
  Nu antwoord ik hun ik mag van Koning Jezus De Zoon van God de samenkomst der vrijmetselaars verzuimen .
  Nu laten ze mij al vele jaren gerust omdat ik de waarheid ken dankzij Koning Jezus De Zoon van God.
  Uiteraard blijf ik hun liefhebben in de Here totdat de Genade tijd voorbij is en berouw hebben niet meer mogelijk is door het dragen van het merkteken
  Shalom

 104. Hallo allemaal….

  Ik had weer even behoorlijk leesvoer.

  Ik kom weer de aloude, en steeds weer terug-kerende leesstof.
  Soms wel moeilijk… om op elkaar te reageren.
  Ieder heeft wel zijn/haar eigen visie op alles, met natuurlijk de Bijbel erbij.
  Anderen, dan lees je echt in wat voor geloofsrichting we moeten zoeken.

  Als Gods Zoon maar bovenaan staat…

  Ik doe niet de sabbat, doe geen oud oudtestamentische feesten.
  Omdat voor mij persoonlijk… heeft de Heere Jezus alles vervuld.
  De feesten van deze tijd, tja, het is maar met wat voor geestelijke denken men het viert.
  Wat natuurlijk ook voor de oud oudtestamentische feesten telt… als men die viert..

  Gaat het om dat alles, die feesten en alles erom heen… zodat we onszelf op de borst kunnen slaan…of gaat het alleen om HEM.
  HIJ, alleen, heeft de wereld in tweeën gesplitst…
  Hij alleen heeft Jood en Griek samengevoegd.
  Hij alleen gaf Zichzelf tot aan de dood, om ons te redden uit de duisternis.

  Ondanks al die verschillende vormen van aanbidding… als het maar alleen om de Heere Jezus Christus gaat.
  Zodat we het van elkaar kunnen verdragen.
  Het gaat nooit om ons of onze manier hoe we geloven in God en Christus.
  Want tenslotte doet niemand het goed.
  Omdat God de Vader een ieder alleen ziet in Jezus… en niet in onze armoedige aardse manier denken dat wij op zo’n manier…God tevreden te stellen.

  Wij hebben het echt niet voor het zeggen…
  Het is God Die harten kent en weet wat dáár in leeft.

  Blijf vasthouden aan onze Redder en Heiland, de Heere Jezus.
  We vallen en zullen het nooit goed doen… daarom, lieve mensen hebben wij Hem, Jezus nodig.
  Wij hebben onszelf niet nodig… er zit niets goeds in mij… zegt Gods Woord.
  JEZUS alleen… is wat wij nodig hebben.

  Nog een kort, leuk filmpje. ” Hoe wordt een dood hart levend””???
  https://www.youtube.com/watch?v=y9P0LBTfP5o

  Volgens mij, heb ik dit filmpje jaren geleden alweer, ooit eerder bij Xander er op gezet.
  Maar… het blijft tijdloos.

  Genieten jullie ook van het mooie weer?
  Sterkte en Vaders kracht en liefde om jullie allen heen.
  Lieve groet van mij, Esther.

 105. @ Ludwig. Juist, nergens heeft Jezus feestdagen vastgelegd en ook de apostelen niet over Pinksteren of Pasen, en andere zogenaamde feestdagen. De H. Geest kwam in kracht over de apostelen als tongen van vuur, en ik kan getuigen dat dit waar is. En weet je waarom? Omdat ik het zelf heb meegemaakt na gebed en vasten. en raar maar waar, het gebeurde op tweede Pinksterdag. Toen kwam te H.Geest met liefde over mij en in mij.En ik kon het niet meer houden van vreugde resultaat? Ik sprak in vreemde talen!!! Shalom

 106. @ Ludwig: 11:14 am. Ben blij met deze informatie. Ook ik denk, dat alleen de feesten uit het Oude Testament Gods goedkeuring hebben. Ook ik ben klaar met de zgn. kerst, pasen en pinksteren. Maranatha Yeshua, kom spoedig Here Jezus.

 107. Aan @: Nieuw Begin .. nav. (31/05/2021 om 10:54 pm),

  Een reactie van een katholiek van enkele dagen geleden aan een sola Scriptura christen ..(is dus niet van mij zelf).

  In het nieuw testament lezen we dat we een “volk zijn van koningen en priesters” nergens zie ik Paulus missen opdragen. De kerk was organisch geörganiseerd , kleinschalig als huiskerken, geen machtsposities, geen hiërarchie (egyptisch pyramide systeem of werelds systeem )”

  U verwart het algemeen priesterschap van het doopsel met het hiërarchisch priesterschap volgens de priesterorde van Melchisedech. Nergens leest u in het Nieuw Testament een bevestiging van het protestants egalitarisme dat u hier verkondigt. De apostelen hebben overal waar zij predikten bisschoppen gewijd en aangesteld over diocesen. Sint Timotheus was bijvoorbeeld Bisschop van Efeze en Sint Titus was Bisschop van Kreta; Sint Ireneus, Bisschop van Lyon was een leerling van Sint Polycarpus, Bisschop van Smyrna, die zelf met zijn eigen oren het onderricht van de H. Apostel Johannes gehoord heeft. In de tijd waarin de canonieke boeken van het NT geschreven werden werden de termen “presbyteri” en “episcopi” nog door elkaar gebruikt, maar zeker is dat men toen drie trappen van de heilige orden erkende, namelijk die van het diaconaat, die van het onvolkomen priesterschap en die van de volheid van het priesterschap. Uiteindelijk is de term “presbyter” komen vast te staan op het onvolkomen priesterschap en de term “episcopus” (“bisschop”) op het volledig priesterschap.

  God heeft, zoals Hij de scheppingsorde zelf ingesteld heeft, Zijn Kerk hiërarchisch ingesteld. Zowel de mensheid als de engelen heeft Hij hiërarchisch ingesteld. God haat anarchie en houdt van orde. Een kind heeft de plicht om zijn vader te gehoorzamen; dat is hiërarchie. De engelen zijn geordend volgens negen engelenkoren, waarvan de hoogste die van de Seraphim is. In het eerste tijdperk van de wereld was Adam, als proto-vader van het menselijk geslacht, temporale monarch en opperpriester tot aan zijn dood op zijn 930ste levensjaar. Na de dood van de proto-vader was Seth temporale monarch en opperpriester over het Huis van Seth, en Kaïn over het Huis van Kaïn.

  Wat het Heilig Misoffer betreft: Sint Paulus spreekt in de H. Schrift zelf over het Lichaam des Heren eten en over drinken van de Kelk van het H. Bloed, en over hoe het heiligschennend is om onwaardig de H. Communie te ontvangen.

  Toen Christus zei aan Zijn volgelingen dat zij Zijn Lichaam gingen moeten eten en Zijn Bloed drinken hebben velen Hem verlaten. Zij wisten dat Hij dit niet louter symbolisch bedoelde, maar letterlijk. Wat zij niet wisten is dat het miraculeus en niet kannibalistisch bedoeld was. Door het eten van het Altaarsacrament blijft de gehele Christus onbeschadigd, want iedere partikel van de geconsacreerde Hostie is volledig integraal Christus, levend en glorieus.

  Naar de buitenwereld toe werd in de vroege tijden na de Hemelvaart dikwijls in bedekte bewoordingen gesproken over het H. Altaarsacrament om te voorkomen dat de H. Altaargeheimen heiligschennend behandeld zouden worden door heidense vervolgers. Zo werd ook vermeden de opvolgers van Petrus, de bisschoppen van Rome, opperpriesters te noemen naar de buitenwereld toe, om te voorkomen dat de heidense keizers, die dat als een aanslag op hun personen beschouwden, de bisschoppen van Rome zouden viseren in de antichristelijke vervolgingen.

  U schreef: “nee de bijbel zegt dat God geen onderscheid maakt tussen man of vrouw;”

  Er zijn veel “bijbels”, maar de authentieke Heilige Schrift (en we weten via de Kerk van Rome welke de authentieke Schrift is) erkent het natuurlijk onderscheid tussen man en vrouw en hun daarop gebaseerde hiërarchische verhouding.

  U schreef: “Ook zien we dat die huiskerken begeleid worden door oudsten (mensen men veel ervaring in hun relatie met God) en zien we verschillende vrouwen aan het hoofd van de huiskerk zoals Priscilla enz.”

  Sinte Priscilla oefende geen kerkelijk ambt uit; zij werd als een godvrezende vrouw gerespecteerd binnen de Kerk, maar dat betekent niet dat zij een leidersfunctie uitoefende; u kunt op geen enkele manier onderbouwen wat u schrijft. En, neen, huiskerken waren geen bestuurlijke, organisatorische structuren van de Kerk, maar simpelweg een methode om kerkvervolging te vermijden; als de christenen toen voor de ogen van de heidenen kerkgebouwen zouden opbouwen, dan zouden die rap afgebroken worden door het polytheïstisch heidens Romeins bewind en de betrokken christenen in gevangenschap geworpen worden.

  De heilige vrouwen in het NT hielden zich niet bezig met ketterse, heidense ideeën zoals “vrouwelijk priesterschap”; die hielden zich bezig met geestelijke voorbereiding op het martelaarschap. Ook de heilige apostelen wilden niks te maken hebben met uw feministisch liberalisme dat, zoals eerder aangetoond, van gnostische origine is. De apostelen voerden strijd tegen de gnostici in hun tijd en beschouwden hen als roofzuchtige wolven die de schaapsstal trachtten binnen te dringen om de schapen en lammeren te verslinden.

  U schreef: “Als Paulus zegt dat vrouwen moeten zwijgen in de kerk dan is dat bedoelt tot een bepaalde groep prostituees in Efeze.”

  Sint Paulus verbood vrouwen om de klerikale functie van predicatie te usurperen en dat was een verbod voor vrouwen algemeen en niet louter voor “prostituees in Efeze”. U kunt niet onderbouwen wat u schrijft. U wordt bewogen door het principe van “privaat onderzoek” en houdt bijgevolg geen rekening met de kerkgeschiedenis en de Apostolische Traditie ..en noemt het vervolgens “bijbels”.

  U schreef: “Het is nogal duidelijk als Paulus aanraadt dat er in de kerk moet geprofeteerd worden dat dit ook door vrouwen gebeurt, hij spreekt trouwens over verschillende profetessen in het nieuwe testament, hoe zouden die dan moeten spreken als ze verplicht zijn van te zwijgen.”

  In de katholieke Kerk zijn er doorheen de eeuwen vrouwelijke profetessen blijven opstaan; in de twintigste eeuw hadden wij nog Leonie Van den Dijck en Marie-Julie Jahenny. Deze profetessen pretendeerden echter niet klerikale functies te mogen usurperen, zoals de functie van predicatie, wat hetgeen is dat Sint Paulus verbood. Een profetes is geen priesteres.

  U schreef: “Het nieuw testament heeft geen offers meer nodig door priesters want Jezus is het echte offer, en geen tussenpersonen want er is maar één middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus, de zoon van God”

  Katholieke priesters hebben participatie in het Uniek Middelaarschap van Christus als optredend in Zijn Naam, en zij dragen het Eén, Waarachtig Offer op aan de Vader in de Persoon van Christus. De Heer Jezus Christus is het Offer van de Mis. Nergens staat er in de canonieke boeken van het Nieuw Testament dat de Kerk geen priesters ging hebben die het Christus-Offer zouden opdragen; Christus Zelf heeft dit Sacrament ingesteld op Witte Donderdag.

  Sint Paulus beschrijft Christus in de Hebreeërsbrief als Opperpriester volgens de priesterorde van Melchisedech. Een opperpriester heeft per definitie ondergeschikte priesters die participeren in zijn priesterschap. Let ook op het woord “orde” dat David in zijn psalm gebruikt; het gaat hier over een orde van priesters, hoger van aard dan de Levitische priesterorde.

  U schrijft: “en dus zeker niet Maria als middelares en maagd, nog zo een vergissing, de bijbel spreekt over Jezus broers, Jacobus was duidelijk de biologische broer van Jezus.” “Maria had kinderen dat zegt de bijbel duidelijk. De bijbel spreekt ook nergens van een gebed tot Maria”

  Maria is Medemiddelares, maar dat betekent niet een afzonderlijk middelaarschap; dat betekent dat Maria voorspreekster is bij de Ene Middelaar, Jezus Christus. Als Koningin-Moeder, de Moeder van de Koning dus, is haar voorspraak bij Christus krachtiger dan die van anderen. En Maria is tot op heden maagdelijk gebleven. De “broeders des Heren” waren neven van Christus; bij de oude Judeeërs was het gebruikelijk om niet alleen de zonen van de eigen moeder “broeders” te noemen, maar ook neven en zelfs stamgenoten in het algemeen. In het geval van de broeders des Heren gaat het om neven. Maria baarde één zoon, de mensgeworden Goddelijke Logos, en daar was geen menselijke vader bij betrokken. Na de Christusgeboorte is zij altijd maagdelijk gebleven, en samen met Sint Jozef leefde zij in religieuze kuisheid. Zij moest als reine Ark God de Zoon baren, als reine Ark werd zij ook achteraf door God bewaard, en met ziel en lichaam werd zij als reine Ark te midden van engelenlof het Hemels Jerusalem binnengeleid nadat zij lichamelijk ten leven gewekt werd in het graf.

  Gebed tot Maria is welzeker bijbels; zie de groet van Sint Gabriël Aartsengel en de woorden van Sinte Elisabeth wanneer de Onbevlekte haar bezoekt. En het is vanzelfsprekend dat de heilige apostelen, toen zij nog met Maria in Jerusalem verbleven, haar gebed vroegen. Zij was de Moeder van hun God, Jezus Christus; het is absurd om te denken dat zij haar gebeden niet gevraagd zouden hebben.

  Christus houdt van Zijn Moeder en Zijn toorn brandt los tegen diegenen die haar beledigen.

  U schreef: “we mogen niet bidden en spreken met de doden, de bijbel verbiedt dat… ook bevat de bijbel geen enkel gebed voor de zielerust van de doden…”

  Maria is niet dood, maar is met ziel en lichaam levend in de hemel. Wat de andere heiligen betreft: De God van Abraham is een God van levenden zoals Christus in het Evangelie zegt. De heiligen zijn bij God en bidden voor degenen die nog op aarde zijn. Wij, katholieken, geloven aan de communio sanctorum, de gemeenschap der heiligen; dat iemand sterft betekent niet dat hij geen deel meer uitmaakt van die communio. De Militante Kerk op aarde staat in contact met de Lijdende Kerk in het Vagevuur en de Triomferende Kerk in de Hemel; die band is sterker dan de dood. In het Boek Tobias staat te lezen dat de H. Aartsengel Rafaël gebeden van op de aarde voor de Troon van God in de Hemel bracht.

  U zelf, protestante, vraagt gebed aan uw protestantse medegeovigen op aarde, en zo doet u dus alsof zij meer zijn dan de heiligen die bij God in de Hemel zijn, want u beweert dat u uw protestantse vrienden om gebed mag vragen, maar niet de heiligen die in de hemelse glorie staan.

  In 2 Maccabeeërs 12 staat te lezen hoe men offers liet opdragen in Jerusalem voor de zielerust van overledenen die zich in het Vagevuur bevonden.

  U schreef: “De bijbel spreekt ook nooit over sacramenten”

  De Heilige Schrift toont duidelijk aan dat de heilige apostelen bekeerlingen doopten en hen het vormsel toedienden. Zij deden dit in opdracht van Christus Die hen uitzond om de volkeren te dopen in naam van Jezus (en de H. Drie[vuldig]heid).

  Het doden van ketters door de temporale rechter is wettig en in overeenstemming met het Evangelie. Dat gezegd hebbend, de protestantse drukpers heeft eeuwenlang veel leugens verkondigd over de katholieke Kerk omtrent de doodstraf (zie bijvoorbeeld de “Zwarte Legende”). Wat betreft de Joden werden alleen gedoopte Joden gedood die afvalligen waren en die dikwijls van in het begin valse bekeerlingen tot het Christendom waren die de Kerk probeerden te infiltreren om haar van binnenuit te ondermijnen. Niet-gedoopte Joden werden niet gedood omdat zij het christelijk geloof niet beleden, maar wel voor specifieke misdaden waar ook niet-joodse inwoners voor gedood werden. Niet-gedoopte Joden die christelijke kinderen ritueel vermoordden in joods-kabbalistische riten kregen bijvoorbeeld de doodstraf. Ten slotte waren de aantallen van gedode crypto-joden veel lager dan wat de protestantse drukpers beweerd heeft.

  Voor hekserij kon men uiteraard de doodstraf krijgen; opmerkelijk dat u heksen “kruidenvrouwen” noemt. Het natuurlijk geneeskrachtig gebruik van kruiden is goed, het gebruik van kruiden voor hekserij is dat niet.

  Wat protestanten betreft: Uw voorgangers in de protestantse leer hebben meer katholiek bloed vergoten dan katholieken protestants bloed, en bij de katholieken was er een proces voor ketterij, terwijl de protestanten gelijk wilde beesten, zonder enig proces, tekeer gingen in het afslachten van katholieken. Kent u de Martelaren van Gorcum?

  Over de Spaanse Inquisitie moet gezegd worden dat de werking daarvan irregulier was in de zin dat de Koning van Spanje het onderzoek naar ketterij in zijn eigen handen nam terwijl dat onder de jurisdictie van de Kerk staat. Er zat dus een duidelijk caesaropapistisch element in, en daarover was er ook conflict met de Paus van Rome, maar dat is een onderwerp op zich. Het beeld dat de doorsnee domme protestant zich maakt van de Spaanse Inquisitie is historisch niet correct, maar we weten allemaal dat geschiedkennis bij protestanten typisch absent is.

  U schreef: “waar ook nog eens het celibaat gepreekt wordt, ook al zoiets wat de bijbel verbiedt want volgens Timoteus mag je het huwelijk nooit verbieden enz”

  Er waren sommige gnostici die pretendeerden dat het huwelijk verboden was (zij beweerden dat alle materie inherent boosaardig was en dat kinderen verwekken bijgevolg ook boosaardig was); de H. Schrift veroordeelt dat, maar het celibaat heeft daar niets mee te maken. Het katholiek celibaat houdt een vrije keuze in om ongehuwd te leven ten dienste aan de Kerk. Christus Zelf heeft gezegd dat sommigen zich onhuwbaar hadden gemaakt omwille van het Rijk Gods (Mattheus 19, 12). De apostelen hebben aanvaard om in onthouding te leven toen zij op de roepstem van Christus tot het apostolaat ingegaan zijn; zij waren monniken die in gehoorzaamheid, armoede en kuisheid leefden. Daarom hebben de katholieke monniken steeds de apostelen beschouwd als de verpersoonlijkingen van het monastiek leven. Sint Petrus was gehuwd, maar hij en zijn vrouw zijn akkoord gegaan om als religieuzen te leven, in onthouding.

  U schreef: “En die pausaanstelling zgz van Christus die Petrus zou steenrots genoemd hebben terwijl er in werkelijkheid “steentje” staat voor Petrus en de rots waarop moet gebouwd worden is die “petra” dit is natuurlijk Jezus zelf !”

  Van “steenrots” “steentje” proberen te maken slaat nergens op, en de natuurlijke betekenis en context van de verzen is duidelijk dat Christus Zijn Kerk op Petrus ging bouwen. We zien vervolgens dat Petrus duidelijk als zichtbare leidsman van de Kerk optreedt na de Hemelvaart van Christus. U probeert zich in onmogelijke bochten te wringen.

  Petrus was de -zichtbare- [representatie] op aarde van de Christus-Hoeksteen van de heilige Kerk. Geheel de christelijke oudheid was het erover eens dat Petrus naar Rome gegaan was, er als bisschop geregeerd heeft en er de kroon der martelie gewonnen heeft. De rechtstreekse opvolger van Petrus was Sint Linus, die opgevolgd werd door Sint Cletus, die opgevolgd werd door Sint Clemens van Rome. Let op het feit dat de Korinthiërs, toen zij een geschil hadden, zich tot Sint Clemens van Rome wendden voor de beoordeling van de zaak, terwijl toen Sint Johannes Apostel nog leefde en geografisch dichter bij de Korinthiërs woonde. Zij deden dat omdat zij, zoals iedereen toen, de Bisschop van Rome als zichtbaar hoofd van de christelijke Kerk erkenden.

  Wat de satanische wereldregering betreft die de judeo-maçonnieke krachten proberen te installeren: Franciscus van Rome werkt daar ongetwijfeld aan mee maar handelt zo doende tegen de katholieke Kerk en de katholieke godsdienst. Het is bekend dat Franciscus het katholiek Pausdom haat, zoals u dat ook doet, en dat hij de katholieke godsdienst vernietigd wil zien, zoals u dat ook wil. De protestanten en de vrijmetselaars waren historisch bondgenoten tegen de Kerk van Rome, terwijl de Kerk van Rome de historische vijandin is van degenen die nu een luciferiaanse wereldregering willen installeren via de VN, het WEF etc. In de twintigste eeuw vierden protestanten en vrijmetselaars in mutuele uitingen van “broederschap” de verjaardagen van hun ontstaan; vergeet dat niet.

  U schreef: “het ziet er weer naar uit dat Rome tot het einde toe de mensheid zal misleiden met een vals christendom, dat zeker door de poorten der hel zal overweldigd worden en niet gespaard zal worden als Jezus terugkeert.”

  De poorten van de hel zal er nooit in slagen om de Kerk van Rome te overweldigen, zo zal dit ook in deze tijd en in de toekomst niet geschieden. Zoals Christus onwankelbaar is is ook Zijn Bruid onwankelbaar tegenover de goddeloze vijanden, en die Kerk noemt u satanisch.

  U schreef: “Het Pausdom is de vijand van Jezus”

  Het Pausdom is dus niet vijandig aan de Heer Jezus Christus. U werpt uzelf alsof uzelf het ultiem referentiepunt zou zijn voor exegese van de H. Schrift, voor wat christelijke doctrine is en wat niet. Door de goddelijke instelling van de apostolische hiërarchie te verwerpen maken de protestanten elkeen afzonderlijk, zich tot private pausen die allen beweren dat zij, uitgerekend zij, de ware christelijke doctrine hebben. Zo werkt de Kerk niet die God gesticht heeft. De Kerk van Christus is historisch, zichtbaar in de geschiedenis, en niet gesticht in de zestiende eeuw, vele eeuwen na de Hemelvaart van Christus, door een Luther of een Calvijn. De doctrine van Christus is dan ook historisch zichtbaar door Zijn Kerk en is niet de speelbal van protestants “privaat onderzoek”. En niet alleen de H. Schrift is kanaal van de Godsopenbaring, maar ook de Apostolische Overlevering. Met de lering van “Sola Scriptura” moet u hier niet aankomen.

  U kunt uw denksysteem niet onderbouwen. Van tijd tot tijd komen protestanten hier dezelfde oude en reeds veelvuldig weerlegde argumenten op tafel uitspreiden die dan weer voor de zoveelste keer weerlegd worden.

  U schreef: “Sorry maar dit is toch de waarheid, of niet soms ?”

  Neen.

 108. Koning Jezus de Zoon van God van Nazareth Zijn Woorden in

  Mattheus 5
  17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
  18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
  19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
  20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

  Ik vind de bijbel een prachtig boek zulke teksten bemoedigen mij .
  Zeer duidelijk .
  Ik ben niet besneden en ik eet varkensvlees en ik breng geen dierenoffers .
  Maar mijn steak moet goed doorbakken zijn omdat we geen bloed mogen eten ook bloedpens eten is verboden door Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth.
  Ik vier de shabbat en leef volgens de 10 geboden en ik hou van Jacob en vier de bijbelse feesten Pesach/wekenfeest de eerste vruchten of shavaoet/Loofhuttenfeest.
  Deze 3 grote bijbelse feesten vier en gedenk ik.
  Ik vier geen kerstmis/pasen/pinksteren omdat deze de feesten zijn van de hoer of asartes baal en tammuz.
  Op het wekenfeest gedenk ik de eerste vruchten van het land voor God en dat de Heilige Geest zich uitstorte 50 dagen na Pesach.
  De katholieken vieren hun afgodsdagen zoals pinksteren op andere dagen en tijden dan de bijbelse zo was de viering van het bijbelse vruchten feest of wekenfeest waarbij de uitstorting van de Heilige Geest gevierd word al een week voorbij en dan vieren de katholieken pinksteren waarbij zij de onreine geest van de hoer vieren.
  Ziet toe dat niemand u verleid…

 109. @Nieuw Begin. U heeft wel heeeel erg veel woorden nodig om u punt te maken. Gereformeerden met Calvijn als hoofdman en de Wereldraad van kerken met Rome en Mekka in het vizier zijn allemaal anti-Israël.

  Zij allen laten de Bijbel buikspreken met hun stelling: De kerk is het nieuwe Israel.

  Paulus is het daarmee niet eens. Romeinen 9-11. Vandaar dat ik die Ger. Kerk voorgoed de rug toegedraaid heb en luister uitsluitend naar Gods Woord: Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen.

  De Bijbelse boodschap van Jeshua is overduidelijk en steekt met Kop en Schouder uit boven de nep-profeten van de Ger. Kerk met Zijn gedicteerde Boek Openbaring aan de Apostel Johannes op Patmos. Alles wat daarna kwam is SPAM.

  JESHUA leerde overduidelijk in Openbaring 22…

  Openbaring 22:18 Ik betuig aan een Ieder, die de Woorden der Profetie van dit Boek hoort: Indien iemand hieraan Toevoegt, God zal hem toevoegen de Plagen, die in dit Boek beschreven zijn;

  19 en indien iemand Afneemt van de Woorden van het Boek dezer Profetie, God zal zijn deel Afnemen van het geboomte des levens en van de Heilige Stad, welke in dit Boek beschreven zijn.

  20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jeshua!
  21 De Genade van de Here Jeshua zij met allen.

 110. @ Ramshoorn: 7:51 pm, op 31/5. Dank U, ik heb er kennis van genomen. En ook ik, hou vast aan de gezonde leer. Daarbij helpt mij deze schrifttekst van Psalm 25:5: ” Leid mij in UW Waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag”.

 111. God zal in Yeshua HaMasjiach door een waarlijk bekeerd Christendom antwoorden op het prachtig gezongen gebed van Uziya Tzadok Shema Yisrael – עוזיה צדוק שר שמע ישראל
  ( Wanneer het hart huilt hoort alleen God het)

  https://www.youtube.com/watch?v=6_TBMtzeK08

  De Engelse vertaling kunt u hier beluisteren en zien:

  https://www.youtube.com/watch?v=lqWrwie1lCg

  Graag wil ik dit prachtig gezongen lied als inleiding gebruiken op een fragment uit ‘Mijn wraak is barmhartig’ van Ds. Leenhouts. Dat boek gaat over het profetisch spreken van de Here in 1948 en richt zich tot de Christelijke Kerken uit die dagen en aan het Joodse volk. Maar uiteraard ook tot de gehele Gemeente van Christus Jezus op aarde. Het werk is ook in diverse talen al vertaald.

  Waarom toch die blanke bladzijde in het laatste Bijbelboek? Openbaring 10?

  Heeft God nog een geheim achter de hand? Een verrassing?

  Ja!!!

  Ontdekkingen, opzienbarende ontdekkingen hebben wij al zoveel dat wij in staat zijn van deze planeet niets anders meer over te laten dan een ROOKSLIERT in het heelal.

  God greep in door de openbaring , door te spreken, door zijn intiemste bedoeling met Israel en met de wereld nader te ontvouwen ; en wat Hij als Zijn plan bekend maakt , brengt Hij ook tot concrete vervulling.

  Inleiding:

  En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk Ex 19:6

  Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijgaardeniers zijn; maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden ; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. Jes 61:5 en 6

  Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here , herstelt Gij in dezen tijd het koningschap voor Israel? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft Hand 1: 6 en 7

  Anno Domini 1948

  -oprichting van de staat Israël. Het Joodse volk tracht officieel de
  ballingschap op te heffen door de vestiging van een nationaal tehuis.
  -Oprichting van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam
  -oprichting van een Bijbelgetrouwe kerkenraad de I.C.C.C
  -scheuring van Berlijn ( de beul)
  -scheuring van Jeruzalem
  -doorbraak van het communistische geweld in China

  -een gewoon mens wordt op de zevende dag van de I.C.C.C.-samenkomst, in 1948, tijdens het
  gebed der vergadering, door de Heer aangesproken met een boodschap die al de
  bovengenoemde punten met een slag raakt.
  De kern van deze profetie luidt dat alle naties betrokken zullen worden bij
  de onthulling van het mysterie Israël, het Joodse volk.

  “Mijn kinderen hebben gebeden en IK antwoord”

  Neen, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn volk bijeen te drijven,
  maar Ik zal dit doen door de zweepslagen van Mijn Woord

  Ziet, Ik sta op de rand van uw bestaan.

  Zeg niet er is geen tussentoestand, zeg ook niet er is wel een
  tussentoestand; gij zult het wonder verwachten.

  Als IK twee dagen zwijg, denkt gij dan o mens, dat er nimmer een dag van
  vervulling over Mijn gekochten zal aanlichten?

  Als ik het heelal doe inkrimpen tot de omvang van een knikker merkt gij het
  immers niet?

  Boodschap voor de Gereformeerde Kerken

  Ja, gij moogt wel zingen het loflied: Gij zijt geen God van doden, maar van
  levenden. Want de doodstreep loopt niet daar, waar het lichaam van een kind
  het graf ingaat, maar reeds daar waar gij krachtens het verband et Adam, de
  wortel van het menselijk geslacht, allen in zonde ontvangen en geboren zijt..

  Maar gij hebt u onduidelijk uitgedrukt.

  Gij hebt “profetisch” gestotterd en daarbij “koninklijk” gedwongen, en
  daardoor de harmonie der ambten tussen profeet, priester en koning
  geschonden.

  Hier ligt uw schuld.

  Zijt ge met dit beleid een zuivere afspiegeling geweest van de opperste
  Herder der kudde, wiens goedheid als een zachte glans ligt uitgespreid over
  de schapen?

  Kwam de opdracht: Hoed mijne lammeren tot zijn recht?

  Er moet tucht zijn, maar niet zo.

  Daarom heb IK een man tegenover uw muur gesteld, met het breekijzer in de
  hand en een ongeneeslijke grimmigheid in hem uitgegoten, die niet wijken
  zal, totdat gij u bekeert. ( Deze man is Prof. Schilder , een der grondleggers van de Vrijmaking)

  Bekeert u, dan zal ook hij genezen.

  Maar er is meer!

  Wie geeft u het recht de kinderdoop te maken tot een stalen wet in Israël?

  Waar heb IK dat gezegd? Dan zal IK zwichten.

  Ook hierom heb IK u geslagen.

  Gij hebt altijd nog de polsstok van uw nadenken nodig om over te springen
  van de verbondsbelofte naar het kerkelijk gebod van de kinderdoop.

  IK heb u ook niet bevolen de kinderen niet te dopen, maar gij had door uw
  uit de Geest geboren liefde elkander hierin moeten verdragen.

  Gij zult verstandelijke verlegenheden niet hanteren als een bijl om daarmee
  Mijn tafel stuk te slaan.

  Gij ziet uw belijdenis als vlak Nederland, doch het is als het
  Himalayagebergte met hoogten waar geen mensenvoet ooit komt – vanwaar gij uw
  hulp moet verwachten.

  Terug naar de hoogten van Pasen en Pinksteren!

  Daarna zult gij het ganse veld overzien, waarlangs IK Mijn volk geleid heb.

  Boodschap voor het Wereld-Baptisme:

  Ook gij hebt mede uit reactie tegen de gereformeerden de volheid der
  openbaring losgelaten.

  Bekeert u

  Boodschap voor het Wereld – Barthianisme:

  Ik heb het gebruikt tot verontrusting, maar val niet in de fout van Obadja.
  Of moet er weer een donderende eed van Elia gehoord worden?

  Ten aanzien van Israël sprak de Heer:

  Ik zal de roep van degenen, die MIJ hoonden toen IK hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult om Elia.

  Boodschap voor de Hervormde Kerk

  Gij zult de maagdelijke geboorte geen dag langer laten ontkennen.

  Deze profetie is uitsluitend te danken aan de genade van God. Ruim tien jaar is getracht door deze dominee die deze profetie ontving te laten toetsen door de kerkenraad en zelfs door de Synode. De dominee heeft getuigd dat hij zelf vermoedelijk de grootste weerstand heeft gehad tegen eigen roeping.In de aanhef staat ‘Mijn kinderen’. Daarmee wordt bedoeld de Evangelicals die speciaal naar Nederland , Amsterdam , zijn gekomen vanuit Amerika omdat ze het gevaar zagen van een valse oecumene door de op[richting van de Wereldraad van Kerken waarbij mensen vooraan stonden die over het Bloed des Here hadden gezegd : geef mijn portie maar aan Fikkie.
  Toen heeft de Heere hun gebed verhoord door een eenvoudige dominee te roepen om de Satan de pas af te snijden. De groepering had de naam American Council of Christian Churches (ACCC) en is mede opgericht door Carl McIntire.

  Voor wie meer hierover wil lezen

  http://www.getuigeniseneenheid.nl

  Met onder andere Oproep aan Kerk en Israel – Een ten geleide bij de Sjofar serie:

  De man met de kruik – Een heenleiding naar de Paaszaal van de eindtijd – Sjofar-serie, deel 1

  De zeven sjofarim in de apocalyps – Oordelen als een doorbrekend licht
  – Sjofar-serie, deel 2

  De beker van Jozef – Een profetische gelijkenis van de Messiaanse toekomst – Sjofar-serie, deel 3

  De volheid der heidenen – Het zwijgen doorbroken –
  Sjofar-serie, deel 4

  Andere auteurs :

  Israël als ombudsvolk – Gedeelte uit de dissertatie van Dr. W. van Herwijnen, en gaat speciaal over het gedachtegoed van Ds. A.A. Leenhouts.

  Rentree van de profetie – Proefschrift waarmede Dr. W. van Herwijnen promoveerde op 20 april 2010 tot doctor in de theologie in Zuid Afrika

 112. God zal in Yeshua HaMasjiach door een waarlijk bekeerd Christendom antwoorden op het prachtig gezongen gebed van Uziya Tzadok Shema Yisrael – עוזיה צדוק שר שמע ישראל
  ( Wanneer het hart huilt hoort alleen God het)

  https://www.youtube.com/watch?v=6_TBMtzeK08

  De Engelse vertaling kunt u hier beluisteren en zien:

  https://www.youtube.com/watch?v=lqWrwie1lCg

  Graag wil ik dit prachtige lied als inleiding op een door en door Joods Boekm het Boek Openbaring:

  Waarom toch die blanke bladzijde in het laatste Bijbelboek? Openbaring 10?

  Heeft God nog een geheim achter de hand? Een verrassing?

  Ja!!!

  Ontdekkingen, opzienbarende ontdekkingen hebben wij al zoveel dat wij in staat zijn van deze planeet niets anders meer over te laten dan een ROOKSLIERT in het heelal.

  God greep in door de openbaring , door te spreken, door zijn intiemste bedoeling met Israel en met de wereld nader te ontvouwen ; en wat Hij als Zijn plan bekend maakt , brengt Hij ook tot concrete vervulling.

  Inleiding:

  En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk Ex 19:6

  Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijgaardeniers zijn; maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze god genoemd worden ; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. Jes 61:5 en 6

  Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here , herstelt Gij in dezen tijd het koningschap voor Israel? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft Hand 1: 6 en 7

  Anno Domini 1948

  -oprichting van de staat Israël. Het Joodse volk tracht officieel de
  ballingschap op te heffen door de vestiging van een nationaal tehuis.
  -Oprichting van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam
  -oprichting van een Bijbelgetrouwe kerkenraad de I.C.C.C
  -scheuring van Berlijn ( de beul)
  -scheuring van Jeruzalem
  -doorbraak van het communistische geweld in China

  -een gewoon mens wordt op de zevende dag van de I.C.C.C.-samenkomst, in 1948, tijdens het
  gebed der vergadering, door de Heer aangesproken met een boodschap die al de
  bovengenoemde punten met een slag raakt.
  De kern van deze profetie luidt dat alle naties betrokken zullen worden bij
  de onthulling van het mysterie Israël, het Joodse volk.

  “Mijn kinderen hebben gebeden en IK antwoord”

  Neen, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn volk bijeen te drijven,
  maar Ik zal dit doen door de zweepslagen van Mijn Woord

  Ziet, Ik sta op de rand van uw bestaan.

  Zeg niet er is geen tussentoestand, zeg ook niet er is wel een
  tussentoestand; gij zult het wonder verwachten.

  Als IK twee dagen zwijg, denkt gij dan o mens, dat er nimmer een dag van
  vervulling over Mijn gekochten zal aanlichten?

  Als ik het heelal doe inkrimpen tot de omvang van een knikker merkt gij het
  immers niet?

  Boodschap voor de Gereformeerde Kerken

  Ja, gij moogt wel zingen het loflied: Gij zijt geen God van doden, maar van
  levenden. Want de doodstreep loopt niet daar, waar het lichaam van een kind
  het graf ingaat, maar reeds daar waar gij krachtens het verband et Adam, de
  wortel van het menselijk geslacht, allen in zonde ontvangen en geboren zijt..

  Maar gij hebt u onduidelijk uitgedrukt.

  Gij hebt “profetisch” gestotterd en daarbij “koninklijk” gedwongen, en
  daardoor de harmonie der ambten tussen profeet, priester en koning
  geschonden.

  Hier ligt uw schuld.

  Zijt ge met dit beleid een zuivere afspiegeling geweest van de opperste
  Herder der kudde, wiens goedheid als een zachte glans ligt uitgespreid over
  de schapen?

  Kwam de opdracht: Hoed mijne lammeren tot zijn recht?

  Er moet tucht zijn, maar niet zo.

  Daarom heb IK een man tegenover uw muur gesteld, met het breekijzer in de
  hand en een ongeneeslijke grimmigheid in hem uitgegoten, die niet wijken
  zal, totdat gij u bekeert.

  Bekeert u, dan zal ook hij genezen.

  Maar er is meer!

  Wie geeft u het recht de kinderdoop te maken tot een stalen wet in Israël?

  Waar heb IK dat gezegd? Dan zal IK zwichten.

  Ook hierom heb IK u geslagen.

  Gij hebt altijd nog de polsstok van uw nadenken nodig om over te springen
  van de verbondsbelofte naar het kerkelijk gebod van de kinderdoop.

  IK heb u ook niet bevolen de kinderen niet te dopen, maar gij had door uw
  uit de Geest geboren liefde elkander hierin moeten verdragen.

  Gij zult verstandelijke verlegenheden niet hanteren als een bijl om daarmee
  Mijn tafel stuk te slaan.

  Gij ziet uw belijdenis als vlak Nederland, doch het is als het
  Himalayagebergte met hoogten waar geen mensenvoet ooit komt – vanwaar gij uw
  hulp moet verwachten.

  Terug naar de hoogten van Pasen en Pinksteren!

  Daarna zult gij het ganse veld overzien, waarlangs IK Mijn volk geleid heb.

  Boodschap voor het Wereld-Baptisme:

  Ook gij hebt mede uit reactie tegen de gereformeerden de volheid der
  openbaring losgelaten.

  Bekeert u

  Boodschap voor het Wereld – Barthianisme:

  Ik heb het gebruikt tot verontrusting, maar val niet in de fout van Obadja.
  Of moet er weer een donderende eed van Elia gehoord worden?

  Ten aanzien van Israël sprak de Heer:

  Ik zal de roep van degenen, die MIJ hoonden toen IK hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult om Elia.

  Boodschap voor de Hervormde Kerk

  Gij zult de maagdelijke geboorte geen dag langer laten ontkennen.

  Deze profetie is uitsluitend te danken aan de genade van God. Ruim tien jaar is getracht door deze dominee die deze profetie ontving te laten toetsen door de kerkenraad en zelfs door de Synode. De dominee heeft getuigd dat hij zelf vermoedelijk de grootste weerstand heeft gehad tegen eigen roeping.In de aanhef staat ‘Mijn kinderen’. Daarmee wordt bedoeld de Evangelicals die speciaal naar Nederland , Amsterdam , zijn gekomen vanuit Amerika omdat ze het gevaar zagen van een valse oecumene door de op[richting van de Wereldraad van Kerken waarbij mensen vooraan stonden die over het Bloed des Here hadden gezegd : geef mijn portie maar aan Fikkie.
  Toen heeft de Heere hun gebed verhoord door een eenvoudige dominee te roepen om de Satan de pas af te snijden. De groepering had de naam American Council of Christian Churches (ACCC) en is mede opgericht door Carl McIntire.

  Voor wie meer hierover wil lezen

  http://www.getuigeniseneenheid.nl

  Met onder andere Oproep aan Kerk en Israel – Een ten geleide bij de Sjofar serie:

  De man met de kruik – Een heenleiding naar de Paaszaal van de eindtijd – Sjofar-serie, deel 1

  De zeven sjofarim in de apocalyps – Oordelen als een doorbrekend licht
  – Sjofar-serie, deel 2

  De beker van Jozef – Een profetische gelijkenis van de Messiaanse toekomst – Sjofar-serie, deel 3

  De volheid der heidenen – Het zwijgen doorbroken –
  Sjofar-serie, deel 4

  Andere auteurs :

  Israël als ombudsvolk – Gedeelte uit de dissertatie van Dr. W. van Herwijnen, en gaat speciaal over het gedachtegoed van Ds. A.A. Leenhouts.

  Rentree van de profetie – Proefschrift waarmede Dr. W. van Herwijnen promoveerde op 20 april 2010 tot doctor in de theologie in Zuid Afrika

  God zal in Yeshua HaMasjiach door een waarlijk bekeerd Christendom antwoorden op de hymne die in Israel zo vaak gezongen wordt en hier met engelenstem wordt gezongen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *