4244

 1. @Jo. Dank voor uw reactie. Inderdaad, ik was een beetje kort door de bocht. Sorry.
  Maar wij vertegenwoordigen twee totaal, zeer verschillende werelden en denkbeelden, bleek wel, in ons schrijven, onoverbrugbaar.

  Voor mij is de Bijbel 49 boeken 7×7 volgens de Hebreeuwse indeling leidend boven paus of synode-uitspraken! Het Christendom heeft op velerlei zaken jammerlijk gefaald.
  Goed dat we het hier in ieder geval mee eens waren. Shalom Ramshoorn.

 2. Psalm 121
  ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
  Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’ vs. 1,2.

  In deze liefelijke Psalm zien wij de ervaringen van een gelovige die midden in de tegenspoed zijn hulp bij de Heere zoekt en in Hem een onuitputtelijke bron van kracht vindt.
  De godvruchtige ziel erkent dat zij in het aanschijn van de ellende en moeilijkheden in zichzelf geen kracht bezit. Ze heeft veel meer de hulp van boven nodig.
  De diepe oorzaak van onze zwakheid in de beproevingen van het leven is vaak het zelfvertrouwen, waardoor wij worden verleid om de moeiten in eigen kracht en door onze eigen wijsheid het hoofd te bieden.
  We moeten leren – en dit kan voor ons zoals eens voor Petrus een bittere ervaring zijn – dat wij in onszelf geen kracht bezitten.
  ‘Zonder Mij kunt u niets doen’.
  Bij elke stap hebben wij Zijn hulp nodig, die ons in de moeiten steunt en ons erdoorheen helpt.
  Omdat de psalmist zich bewust is van dit feit, stelt hij vast: ‘ … van waar mijn hulp komen zal’.
  Hij ziet zich omgeven door bergen, die er groot en machtig, ja, onwrikbaar uit zien.
  Ze lijken op vaste, onoverwinnelijke machten in deze wereld.
  Maar in deze wereld zoekt de ziel vergeefs naar hulp.
  De Bijbel betuigt: ‘Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt’ (Jer. 17:5).
  Wanneer de ziel zich tot de levende God wendt en Hem vertrouwt, mag hij vreugdevol tot uitdrukking brengen: ‘Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’.
  Dit is geen erkenning van een algemene waarheid, maar de uitdrukking van het persoonlijk vertrouwen op God, Die alles kan, want Hij Die de Schepper van hemel en aarde is, mogen wij Christenen kennen als Vader.
  Zou Hij Zijn almacht onthouden als het gaat om Zijn kinderen?

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 3. @: Ramshoorn .. nav. (06/05/2021 om 6:30 pm)

  Citaat:
  U vertelt verhalen waar ik helemaal niets mee kan en niet geïnteresseerd ben en sluit hiermee de discussie met u. Heel.

  Dat je niets met mijn “verhalen” kunt is daar nog aan toe.. en dat je vandaaruit geen verdere interesse hebt, maar ik wel je wel nog attent op Jesaja 11:3 …niet naar uiterlijke schijn zal hij richten, geen vonnis vellen op horen-zeggen alleen.. dit was je dus “even vergeten” toen je de hulp inriep van Aat van Gilst.

  De passage in Jes.11:3 zul je nu vast en zeker nooit meer vergeten ..door een getuige die niet zuiver op de (geloofs) graat was..of nog steeds is..zelfs aangegeven (als ik het goed heb)..door de uitgever van zijn boek.
  Ook hoef je geen discussie te sluiten want wat ik te berde bracht heb jij opgevat als een verhaal.
  En op dat verhaal wil je niet verder op ingaan, omdat het verhaal je niet goed licht..en dat begrijp ik.
  En daarom was het inhoudelijk dan ook feitelijk geen discussie.. en niet opbouwend..jammer helaas….

 4. @mimucus
  Een gelovige mag geen rechtzaak aanspannen tegen zijn naaste of satanische pleegouders,
  Ook is het oordeel aan God en niet aan jou of aan mij,
  Lees psalm 23 eens..
  Al ga ik door een dal van diepe duisternis..
  Je verhaal doet mij denken aan harry potter die ook door pleegouders is grootgebracht.
  Maar je bent harry potter niet ook ben je geen profeet.
  Doe naastenliefde, heb je naaste meer lief dan je zelf en vraag vergeving voor al je zonden aan Koning Jezus de Zoon van God van Nazareth en je zal zitten op Zijn Bruiloft maal.
  Velen hebben een alter ego, illuminati of vrijmetselaars en rozenkruisers het is een saai clubje van betweters die van hun eigen geloven dat ze verlicht zijn.
  Zwarte schimmen en doden niets om angst voor te hebben,
  Heksen of zij die de 10 geboden verwerpen zijn krachteloos tegen een gelovige dankzij Gods Genade.
  Gaat uit van haar staat geschreven en doe vrijwilligers werk en kam je haar (Hahaha lol grapje)

 5. @DeProfetischePlofkip…Ik las een bericht van u op de nieuws-site : Bank of America kondigt hyperinflatie aan. Hier mijn antwoord op uw Ingezonden:

  Bent u niet iets overmoedig met uw opmerking: Wie een kind van God is heeft reine gedachten en doet de juiste dingen.””

  O Ja, is dat wel zo? Simon Petrus, volgens de paus het hoofd van de RKK zei eens wanhopig tot Jeshua…Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Lucas 5:8.

  Ook de Joodse collega de Apostel Paulus is somber over de staat van de mensheid en zijn eigen strijd tegen zondige gewoonte/fantasieën sprak ten einde raad tot Zijn Schepper:

  Romeinen 7:19 Want niet wat ik wens, het Goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het Kwade, dát Doe ik. 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

  21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het Goede wens te doen, is het Kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de TORAH/wet Gods, 23 maar in mijn leden [LICHAAM] zie ik een andere wet, die Strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot Krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in Mijn leden is.

  24 Ik, Ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank door JeshuaHaMasjiach/Jezus Christus, onze Here! 26 Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

  Bent u dan echt zonder gebreken en zonde? Hoe weet u dat u de juiste dingen doet?
  Heeft u Psalm 14 en 53 weleens gelezen? Heeft u Romeinen 3 wel eens gelezen?

  @Jo. Dank voor uw reactie. U vertelt verhalen waar ik helemaal niets mee kan en niet geïnteresseerd ben en sluit hiermee de discussie met u. Heel

 6. Beste allen,

  ik heb even snel wat reacties gelezen maar niet alles.

  Het liefst zou ik deze circel van narcisten en illuminati willen verlaten en niet meer omkijken.
  Eigenlijk heb ik helemaal geen zin in oorlog en rechtzaken.
  Maar ik zit financieel zo aan de grond dat ik geen enkele andere keus heb dan bij me illuminati-ouders in te wonen.

  Nog voordat God het mij openbaarde wist ik het al.Ik weet het eigenlijk al mijn hele leven.
  Ik lijk totaal niet op mijn ouders.Niet fysiek,zeker niet moreel,en ook niet in gedrag.
  Ik vraag me al me hele leven af wat er met mij en mijn familie aan de hand is.

  Ik heb op dit moment inderdaad geen fysiek bewijs,
  maar ik durf me hand ervoor in het vuur te steken dat mijn dna absoluut niet overeenkomt met dat van me moeder,me broertjes,of de rest van me familie.

  Mijn familie probeert me steeds met man en macht bij de paas te krijgen of bij een of andere therapeut met de geest van Artemis die voor hun werkt.
  Want in hun ogen ben ik natuurlijk gek.

  De duivel is doodsbang dat ik aan de bel ga trekken.
  Daarom werkt de duivel door me familie heen om mij preventief in de psychiatry te krijgen,
  omdat ze bang zijn dat ik de beerput ga openen en ga bewijzen dat ik hun kind niet ben.

  De mensen zelf weten nog niet dat ik ze door heb,
  maar de geesten die in hun werken zijn wel al op de hoogte dat ik wakker ben.

  Voor de duivel is dit het engste wat er is.
  Ook al zal ik niet kunnen bewijzen dat ze dit doelbewust hebben gedaan,
  de illuminati zal wel weer een lulverhaal hebben dat het aan het betreffende ziekenhuis ligt,
  ze zullen wel weer een scapegoat vinden een of andere verpleegster die de schuld krijgt en ze opofferen voor de hogere zaak.

  Maar ik weet 1000 procent zeker dat ik gelijk heb en zij niet mijn echte ouders zijn.
  En hun hele gedrag verraadt continue dat ze het al die tijd wisten.
  En dan is er nog de blik van afkeur continue op het gezicht van me ouder.
  Ik heb daar een oog voor,ik kan heel goed gezichten lezen.
  Mijn hele familie straalt continue minachting en afkeur uit.
  Als je niet weet wat minachting is,denk dan aan de beruchte grijns van Ted Bundy.
  Dat is de grijns die ze hebben,maar dan een subtielere vorm als Ted Bundy,ze proberen het weg te acteren.

  Hoe dan ook,
  ik heb op dit moment geen fysiek bewijs.
  Maar ik kan daar wel aankomen.
  Ik geloof mijn intuitie en de bevestigingen die God mij heeft gegeven,
  daarnaast geloof ik de emoties die hun gezichten continue uitstralen.

  Over een ‘spirit of rejection’ gesproken.
  De emotie ‘afkeur’ is continue op mijn ouders gezichten te lezen.
  Het lijkt een beetje op minachting,en is net als minachting een assymetrische emotie.

  Nogmaals,ik wil eigenlijk geen oorlog voeren of rechtzaken beginnen.
  Ik wil gewoon vooruit en me leven herstarten.
  Ik wil gewoon in rust en vrede leven en lachen gieren en brullen samen met de Heer en de engelen.
  Maar de duivel zit me zo tegen te werken,juist via me ouders en hun kennissen,dat ik wanhopig word en aan alternatieve oplossingen begin te denken.

  Ik zit financieel zo aan de grond,
  kamp met gezondheidsproblemen waardoor werken ook weer moeiijk word,
  ik kom op deze manier nooit uit deze gevangenis.
  Alleen een wonder kan mij redden.Of een rechtzaak mischien.
  Dan breng ik ook een onvoorspelbaar balletje aan het rollen wat hopelijk in mijn voordeel zal zijn.

  Ik wou het eigenlijk niet,
  maar de duivel wil mij gewoon niet loslaten,
  dus ik zie gewoon geen andere keus.
  Ik moet wel rare en onvoorspelbare sprongen maken,
  want de duivel gaat echt niet uit ze eigen stoppen,die les heb ik ondertussen wel geleerd.

  Dus bid voor mij alsjeblieft,en als iemand ideen heeft wat hier juridische mogelijkheden zijn dan hoor ik het graag.
  Er is vast wel een advocaat ergens die precies gespecialiseert in in babywisseling en dna-testen en dergelijke.

  Ik geloof best dat er goedbedoelde heksen en tovenaars zijn,
  maar niet in mijn familie dat verzeker ik je.
  De emoties op hun gezichten veraden steeds hun afkeur en minachting naar mij toe.

  Ik heb geprobeert buiten het geloof te zoeken,
  maar ook daar ben ik niks wijzer van geworden.
  Buiten God bestaan er geen andere goeie goden,ik heb een jaar lang gezocht,
  maar ze zijn niet te vinden.
  De laatste alternatieve therapeut waar ik ben langsgegaan had de geest van Artemis door haar heen werken en probeerde mij vanalles wijs te maken wat rechtstreeks tegen Gods woord inging,rechtstreeks tegen liefde,en vooral rechtstreeks tegen mijn innerlijke vrede en rust.

  Hoewel ik aan de ene kant opensta voor geesten die goed zijn buiten God om,
  heb ik er een hard hoofd in.
  De duivel zou zijn eigen zoon nog geen cigaret gunnen,of een stuiver,
  laat staan iets groters wat goed is.

  De ‘goden’ hebben de kans gekregen,
  maar het enigste wat zij en hun therapeuten hebben laten zien,
  is dat ze primitieve wezens zijn,een beetje net als de daleks van Dokter Who.
  Zij denken maar aan 1 ding en dat is ‘kill and destroy’ .
  Er valt verder niet met ze te redeneren,het zijn gewoon redeloze wezentjes.

  Zelfs met een wild beest valt nog meer te bereiken dan met de waardeloze ‘goden’ .
  Een leeuw doodt omdat hij honger heeft,
  maar de ‘goden’ doen het omdat ze gemeenheid gewoon leuk vinden en genieten van andermans pijn.

  Ik knoop nog liever een filosofisch gesprek aan met een wilde leeuw,
  dan met Samael en zijn 10 dalton broers.

  Nou snap ik waarom ze in satans rijk allemaal blindelings de duivel volgen.
  Want ze kunnen en willen helemaal niet nadenken.
  Ze willen maar 1 ding zegt een dalek: ‘Destroy’.
  Iets anders kunnen hun hersencellen niet bedenken.
  Ze kunnen niet kiezen en niet nadenken.
  Het enigste wat ze kunnen is blindelings Samael volgen en ‘destroy’ roepen.

  Dus ja,zijn er goeie heksen en tovenaars??
  Vast wel.Er zijn er vast die het goed bedoelen.
  Vergeet niet dat de 3 wijzen die Jezus bezochten bij de geboorte eigenlijk 3 magiers waren,3 tovenaars.
  Dus het kan wel.

  Maar mijn ervaring is dat de ‘goden’ Psalm 82 nog niet kennen en dat ook niet mogen lezen van hun leider Samael(de duivel).Laat staan er zelf over nadenken wat die tekst betekent.

  Hoe dan ook ik heb bevrijding nodig van het narcistische,manipulerende,illuminati-circeltje waar ik nu in zit.
  Ik zou graag stiletjes willen verdwijnen om gewoon met God te zijn en Hem te aanbidden.
  Maar de duivel probeert met man en macht mij vast te houden bij me ouders.

  De duivel is ook bang voor mijn openbaringen.
  De duivel is zo bang dat ik wakker ben en de waarheid ken,zowel wat betreft mijn eigen familie,
  maar ook wat betreft de profetieen van God.

  Ik weet dingen die ik (nog) met niet 1 christen kan delen,dingen over de eindtijd.
  Als ik het zou vertellen hier zou ik voor ketter uitgemaakt worden.
  De tijd is daar nog niet rijp voor,de bodem is nog niet vruchtbar om deze openbaringen te ontvangen in het christendom.Eerst moet de geest van relegie gebroken worden in de kerk van Christus.
  Ik weet dingen die zelfs veel duivels en demonen nog niet eens weten,dingen die alleen Samael en zijn tweeling-zus wisten maar het niet doorspelen aan hun eigen troepen omdat Samael bang is dat ze wel eens wakker zouden kunnen worden.

  En ik zou het ze dolgraag willen vertellen.
  Ik zou ze dolgraag de dingen willen vertellen die Samael voor ze verborgen heeft gehouden en die de Heer aan mij heeft onthuld.
  Maar spijtig genoeg zijn de vorsten die voor satan werken net zulke mietjes als Samael.
  Bang voor een beetje licht.
  Kat Kerr had gelijk,de duivel heeft echt niet de slimste engelen meegenomen uit de hemel toen hij viel.
  De een nog dommer dan de ander.

  Ze mogen dan denken dat ze me hebben doordat ik gevangen zit in de situatie bij me ouders,
  maar ik verzeker je een ding,
  geen duivel in existance kan mij ervan weerhouden een relatie met God te hebben.
  Ik heb zon grote beloning gekregen van de Heer,
  zon machtig vooruitzicht op een prachtige beloning,
  als de duivels een beetje inteligentie hadden dan hadden ze wel gesnapt dat ik God echt nooit van ze levensdagen zal loslaten.

  Wat is het alternatief??
  Er is maar 1 goede God en dat is God.
  Maar zelfs al bestonden er goede goden,dan nog kunnen ze nooit de beloning overtreffen die de Heer mij heeft gegeven.Nooit.

  Ik ga sowieso uitbreken,ik blijf echt niet voor altijd bij me ouders leven.
  Als de duivels dat denken dan zijn ze nog stommer als ik dacht.

  Maar dat neemt niet weg dat ik in de tussentijd toch om hulp en gebed vraag.
  Ik vraag niet graag om donaties,en nooit gedaan ook.
  Maar ik zit ook sterk te denken aan een fundraiser of zoiets.
  Er moeten toch wel christenen op deze planeet bestaan die een kind van de illuminati willen helpen te ontsnappen aan de duivel??

  Een kamer zou helpen zodat ik hier weg kan,
  een goeie baan waar ik niet gepest word en die haalbaar is voor mijn kunnen,
  informatie en ideeen over wat juridish mogelijk is wat betreft babywisseling,
  dat zijn allemaal dingen die mij kunnen helpen.
  Iemand die een goede advocaat weet die hierin gespecialiseert is ofzo.
  Of echte christenen die vanuit de echte heilige Geest kunnen profeteren over mijn leven,
  of zelfs de handen opleggen zodat ik genees,dat zijn allemaal dingen die mij vooruit kunnen helpen.
  Ik zit op dit moment met 6 a 7 duizend schuld,dus ja ook dat zou helpen als iemand geleid door de Geest daar wat in kan betekenen.

  Soms denk ik wel eens dat ik de enigste ben die is overgebleven,zo voelt het af en toe.
  Maar ja,dat komt ook omdat mijn familie mij zit te beheksen en steeds weer en opnieuw de narcisten en satanisten op mijn pad weet te brengen.
  Daarom heb ik ook gebed nodig om hier van los te komen.’Corporate prayer’ zoals Derek Prince het noemde.Dat is ook iets wat mij heel goed kan helpen.

  Mijn computer is ook aan het begeven.
  Als iemand nog een computer of laptop over heeft dan zou me dat ook heel erg helpen.
  Ik heb mijn computer nodig om de openbaringen van de Heer op te schrijven en te delen.
  Ik heb mijn computer nodig voor allerlei dingen waaronder ook het vragen van hulp aan jullie en andere christelijke groepen.

  Ik wil ook dolgraag een boek schrijven over de geheime dingen die God mij heeft onthuldt over de illuminati en over de duistere praktijken in mijn familie,en over de eindtijd.
  Maar ik heb gewoon hulp nodig om op gang te komen,een duwtje in de rug van het Lichaam van Christus.

  Waar ik nu zit heb ik totaal geen rust,
  de hele dag door lopen de papagaaien en parkieten lawaai te maken,
  ik kan hier nergens in rust en vrede mijn boek schrijven.
  De hele dag door word ik hier van mijn rust berooft door mijn eigen broers en zussen.
  Het is alsof de duivel er mee speelt en mijn broers en zussen precies weten waar ze mee bezig zijn en weten dat ik op het punt sta dat boek te schrijven.Daarom proberen ze mij steeds te verstoren.

  Bid voor mij alsjeblieft,
  en als iemand een andere manier van hulp weet dan hoor ik het graag.

  Ik zou echt geholpen zijn met een oude werkende laptop of iets.
  Of een fundraiser om van die 6 duizend schuld af te komen zodat ik hier weg kan bij me ouders en niet meer afhankelijk ben van hun.
  Bid voor mij alsjeblieft zodat ik kan ontsnappen aan deze satanisten.

  De Heer heeft mij geroepen om profeet te zijn,
  maar heeft mij ook op het hart gedrukt dat de tijd op dit moment nog niet rijp is voor die openbaringen.
  Dat heb ik aan harde hand ondervonden toen ik het probeerde te preachen.
  Toch gaat de tijd komen dat deze openbaringen aan de wereld gepredikt worden.

 7. @: Ramshoorn.. nav. ((05/05/2021 om 7:01 pm)),

  “De gemanipuleerde Maria, van Aat van Gilst” .. heb ik eens gegoogled en dan blijkt die schrijver zelf een dubieus persoon te zijn wat {zijn geloofsopvattingen} betreffen.. en dan is dat nog maar zachtjes uitgedrukt.
  De volgende link geeft mij al genoeg informatie om zijn [bijbelse !!!] gedachte”goed” eerder te verketteren.
  https://leesnieuws.wordpress.com/maatschappij/levensbeschouwing/de-gemanipuleerde-maria-aat-van-gilst/

  Dat je met Luther een afkeer hebt aan van allerlei personen in de Rkk, die een slecht voorbeeld zijn geweest wat betreft de leer van het evangelie..daar is niets op tegen; een goed voorbeeld is de huidige usurpator antipaus..een verrader van de ergste soort en in zekere zin gelijk aan het verraad van Judas, maar met dit onderscheid dat Judas niet in de gelegenheid was om de gelovigen te misleiden met de verdraaiing van de leer van Jezus Christus..zoals de antipaus Bergoglio wel doet.

  De verdreven 10 (+ 2) stammen uit Israël hebben hun occulte praktijken in onze tijden geperfectioneerd, ook met de hulp van de wetenschap en de technologie.
  In Jesaja 28:1 zien we de trotse kroon van die tien stammen samengevat in Efraïm, zoals dat in de Schrift uitgelegd wordt ..en die met hun occulte praktijken en met dus de wetenschap en technologie de wereld trachten te regeren in een wereldregering.

  De vroegere kerken en kathedraalbouwers waren vaak ingewijden in occulte kennis, vandaar dat je occulte symboliek in de kerken kunt tegenkomen, dat waren een van de eerste infiltraties in de tempel Gods.
  In de huidige Illuminati-vrijmetselaar, usurpator antipaus hebben ze een [bijna] totale controle over de gestichte Kerk op Petrus.. en zijn opvolger moet de kerk overleveren aan de valse profeet maitreya..zichzelf de Christus noemende en die in zijn eigennaam komt en niet dus in die van God de Vader zoals de Zoon, God heeft maar één Zoon en dat is Jezus Christus.

  De valse profeet is een schepsel en dat is Jezus Christus niet want Jezus Christus is in alle eeuwigheid geboren uit de Vader, waarachtig Mens en waarachtig God in een persoon en dus één in Wezen met de Vader..in liefde verbonden in de Persoon van de Heilige Geest, zijnde de Drie-ene God. ..De kroon, de macht van de Illuminati-vrijmetselarij wordt gebroken door de dood van de valse profeet in Dan.7:11.. in Jesaja 66:17 ..in Jesaja 11:4 en in 2Thess.2:7 –>> als degene die verwijderd wordt.

  De persoon in Jesaja 28:[2]-[6] is [o.a.] de persoon in Jesaja 11:[1 –>> 4] ..die [niet] in de rechte lijn staat in de koninklijke stamboom van David en waar Jezus Christus wel in staat.
  Daarom is de scheut (twijg) uit de wortelen, uit de tronk van Isaï in Jesaja 11:1 afstammeling van een broer van koning David. ..Die broer van David kan alleenmaar in de koninklijke afstamming in rechte lijn van David komen langs de vrouwelijke lijn van die broer van David.

  De Franse koning Lodewijk XVI is uit de rechte lijn van koning David.
  Op de lijkwade van Turijn heeft de Hart wonde van Jezus Christus het zij-profiel van het hoofd van Lodewijk XVI ..dit als teken van zijn afstamming van koning David, maar er zijn ook nog andere bewijzen.

  De koning in Jeremia 33:15-16 wordt [aan] David toegevoegd..doen ont-spruiten ..en in die tijd geboren doen worden en dat is de Dorre boom in Ezechiël 17:22-[24] ..als Dorre boom moet hij eerst vruchtbaar gemaakt worden en dat impliceert Ezech.17 in vers 22:: Het planten op een hoge verheven berg (Hebreeën 12:22) vandaar dat in Jesaja 11:[2] de Geest van de Heer op Hem rusten zal.. en hij is dan ook de koning in Jeremia 23 en o.a. in Jer.33:15-16..

  …En omdat hij [aan] David toegevoegd wordt is hij uit de vrouwelijke lijn in de rechte afstammings lijn van koning David..en daarom verkondigen de katholieke profetieën 2 grote Monarchen aan die aan de Wederkomst bij het laatste oordeel voorafgaan ..één ten tijde van het optreden van de antichrist en waar dan ook Elia en Henoch uit het aardsparadijs terug komen ..om vermoord te worden door de antichrist..als hun zending teneinde loopt.

  Die twééde koning wordt in de betreffende passages niet vernoemd omdat de mensen in het Messiaanse tijdperk van Vrede zodanig Verlicht zijn of worden dat ze het een en ander vanzelf begrijpen en ook dat de éérste koning uit zal leggen waarom voor de Wederkomst van de Koning der koningen Jesus Christus die andere koning komen moet die met zijn legers tegen de legers van de antichrist moet strijden.. zoals het zijn eigen taak was om met zijn leger van uitverkoren begenadigde personen gestreden hadden tegen de valse profeet en zijn leger.. in het aanschijn van het 6e zegeloordeel.

  Deze twee koningen zullen dan, elkaar opvolgend dus vóór de Wederkomst van Jezus Christus als Koning der koningen…koningen óók in Jerusalem zijn.
  Het is dan ook niet voor niets dat Lodewijk XVII (“Naundorff”) in Delft begraven is en waarvan een van die Nakomelingen de laatste grootvorst van Frankrijk en Israël zal zijn.. want zijn voorganger is de grootvorst in Jes.9:5 uit de stam Zebulon-Nederland.. die zal regeren ten tijde van het symbolische 1000jarig Vrede Rijk.. maar hij zal toch géén koning in Nederland zal zijn.. want na het 6e zegeloordeel zullen alle continenten aan aldaar zijn en wordt de wereld verdeeld in de twaalf stammen van Israël en hun vorsten, Jesaja 32.

  @: Ramshoorn.. nu kun je wel zeggen dat dat Roomse fabels zijn maar dat zal niet helpen..net zo min als het bestaan van God afhankelijk is of je gelooft dat Hij bestaat.
  De wereldbekering begint in Nederland.. en in Nederland bij de genoemde dorre boom eerst dan zijnde de Maleachi 3:1 bode.. etcetera.
  Ook veel evangelische christenen verkondigen de uitverkiezing van het Nederlandse volk waar de wereldbekering begint …dus @: Ramshoorn..laat je gewoon verrassen en ben tot dan toe gewoon neutraal in een afwachtende houding.. en laat je gewoon verrassen ..in hun gelijk ..of in jouw gelijk.

  De gestigmatiseerde personen zullen een van de eerstelingen van Gods leger zijn..en die zich hunner zielen vooraf hebben laten reinigen en louteren.. om tezamen met de kroonprins aan de hand van de heilige AartsEngel Michaël .. met ook andere mannen, vrouwen en kinderen op te trekken tot in het occulte Shamballa centrum in de Himalaya..en op hun reis vele wonderen en genezingen in naam van Jezus Christus zullen doen.. en mensen tot bekering brengen.. ondertussen strijdende met de helse machten uit de hel en.. de buitenaardsen de gevallen engelen uit het heelal. Dus ik ben benieuwd of ik je straks in dat leger Gods zal aantreffen.
  ••••

 8. Op 26 mei 2021 is er een totale maansverduistering of bloedmaan en dit doet mij de volgende bijbeltekst gedenken.

  Mattheus 16
  1 En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.
  2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;
  3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?
  4 Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg.

 9. @Mimicus. Mijn advies aan u is: Biedt Weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden! Hoe?
  Zie hoe Jeshua het serpent succesvol pareerde – niet met Rechtszaken maar met het Woord!!! Mattheus 4.

  Efeziërs 6:12 (NBG51) want wij [zondige stervelingen] hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de Overheden, tegen de Machten, tegen de Wereldbeheersers dezer duisternis, [Valse godsdiensten] tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

  Jakobus 4:7 (NBG51)
  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

  Efeziërs 6:13 (NBG51)
  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om Weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, Uw Taak geheel vervuld hebbende, Stand te houden.

  Lees het Boek Handelingen en Openbaring 2 en 3 hardop en wees zelf een voorbeeld van Geloof in Jeshua en Zijn Woord. Dan bent u meer dan een overwinnaar en geeft u al uw opponenten het nakijken.

  Lees uzelf vol met Gods Woord de Bijbel, Denk uzelf helder, bidt uzelf warm en ga dan door met Zijn Oplossing…Zing lofliederen van BEVRIJDING Psalm 18, 73 en 118.

  Romeinen 8:37 (NBG51)
  Maar in dit alles zijn wij meer dan Overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

  Openbaring 15:2 (NBG51)
  En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de Overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, Staande aan de glazen zee, met de citers Gods.

  Shalom. Ramshoorn.

 10. @Jo. De toekomst, de wederkomst van Jeshua in Jeruzalem zal tonen dat noch de RKK noch de Protestanten de Bijbelse waarheid verkondigd hebben. Ze dwalen samen met de Islam in velerlei zaken. Jeshua en De Bijbel is onze scheidsrechter [Mattheus 7 en 25 en Johannes 5] en niet bovengenoemde valse religies.

  Jammer dat u mijn tekst aan u niet goed gelezen en begrepen hebt: De Gemeente van Jeshua begon 2000 Jaar geleden in Jeruzalem ook schitterend. Handelingen 2.

  Het Christendom [Rooms en Protestants] heeft jammerlijk gefaald net zoals Salomo…gevolg is: Chaos en Lege Kerken. Zie wat Jeshua zegt van de huidige kerken en gemeenten. Openbaring 2 en 3. Zal Ik het geloof nog vinden zuchtte Jeshua eens.

  Wat bij mensen onmogelijk schijnt is mogelijk bij JHWH/God…Een schare van Bijbel/getrouwe gelovigen, niet te tellen vanwege hun Menigte. Openbaring 7.

  De hel en de duivel is in beroering. Openbaring 20. Eind goed – Al goed!

  Het beste komt nog: Het Koninkrijk van God op onze planeet aarde [Jesaja 2 en 11] waar alle antisemitische kerkgenootschappen schitteren vanwege hun afwezigheid. Openbaring 16 t/m 19.

 11. @ Mimicus: 8:27 pm, op 5/5. Beste Mimicus, stel uw vertrouwen enkel op de God van Abraham, Isaäc en Jacob, en op de Here Jezus. Neem de Here Jezus aan als je Verlosser en Heiland. Maar ik kan begrijpen hoe lelijk het is wat U meemaakt. Zal ook voor U bidden.

 12. Aan @ mimicus ..nav. (05/05/2021 om 8:27 pm)..

  Zo je geen internet-trol ..of een ander soort infiltrant..kun je beter geen rechtzaak beginnen..lijkt mij, misschien is er een mogelijkheid te vertrekken met de stille trom ..om het zo te zeggen.
  Maar als God je uitkomst heeft belooft moet je gewoon op Hem vertrouwen.. zo simpel is dat.. maar als je zelf van alles gaat ondernemen ga je God voor de voeten lopen..en wordt het alleenmaar ingewikkelder..

  Misschien ben je meerderjarig en kun je uitspreken om zelfstandig te willen gaan wonen en liefst dan natuurlijk een flink eind uit hun buurt.. al datgene moet dan op een natuurlijke evenwichtige manier overkomen om geen verdenkingen te verwekken.
  Maar ik vind het raar dat je eventueel een rechtzaak tegen hun wilt aanspannen..want als jouw verhaal waar is moet je van zo’n soort “pleegouders” nog geen cent van willen hebben en kun je blij zijn als je er zonder kleerscheuren vanaf komt…en dat onder bescherming en hulp van God.
  Daarbij is het ook nog eens zo dat ook rechters in samenzwerende verbanden betrokken kunnen zijn en dan geraak je van de regen in de drup..

  Al vele tientallen jaren geleden heb ik eens via, via gehoort dat een rechter wel bepaalde smerige informatie in betrekking met andere rechters en andere betrokkenen aan zijn vrouw verteld had, maar het niet aandurfde om dat in de openbaarheid te brengen daar hij anders voor zijn leven te vrezen had..hij ging er dan ook geestelijk aan onderdoor maar na zijn dood heeft zij het wel verteld aan een bekende van hun die het opgevallen was dat aan bepaalde zaken een lucht-je zat.
  ……

 13. @mimicus. U noemt ze heksen en tovenaars. Bij deze: onder heksen heb je ook varianten. Zitten ook goede heksen onder. Witte heksen bv. Zij proberen mensen te helpen(gratis). Eigenlijk zijn het mensen met veel kennis over natuur en mens zijnde.(begrip en aanvoelen). Sterker nog: zij cijferen zich vaak weg voor een ander. Is ook niet goed.
  Heksen die zwarte magie gebruiken en tovenaars die het kwade beoefenen, ja die zijn evil.
  Zorg dat je meer vertrouwen in jezelf krijgt. Je mag er gewoon zijn. Beter een schoon geweten. toch? Tip: ga aarden. Ga de natuur in. Zie wat er voor moois is. Helpt echt.
  Mijn mooiste moment. Was bezig met een zware kan kankerbehandeling. Liep met de hond een paadje in. Mega veel verschillende vogeltjes, allemaal hun eigen lied aan het zingen. Ze zijn allemaal met me mee gevlogen tot het einde. Voelde me dolgelukkig en gaf me kracht.
  Dus beste mimicus, zorg dat je contact maakt met moeder aarde. Zij heelt je. Veel liefs.

 14. @: Ramshoorn .. nav. (05/05/2021 om 7:01 pm).

  Volgens de demo[n]cratische beginselen heeft de kiezer het recht om goed geïnformeerd te worden.. daar het volk door bedrog, list en leugen, en wat al niet meer, niet goed geïnformeerd wordt kan de kiezer door die mis-leiding ook niet tot een goed persoonlijk oordeel komen.. met alle gevolgen van dien.

  Zo is het ook met geloofsaangelegenheden ..jij “beweert” dat bij het “begin” van de reformatie het bedrog van 15 eeuwen katholicisme doorzien werd.
  De katholiek kerk kan zeggen dat het bedrog van de reformatie al 5 eeuwen bestaat..en is dus een geval van een welles–nietes.

  De katholieke [leer] is in ieder geval door de eeuwen heen telkens bevestigd geworden door verschijningen, heiligen en begenadigde personen.. dus nu al 20 eeuwen.. en dus tot op de dag van vandaag.. zoals o.a. de informatie over wat IN het 6e zegeloordeel gebeuren gaat.. en waar ik enkele links in enkele reacties over heb geplaatst.
  Wat je met al die informatie doet is uiteraard aan jezelf ..en probeer ik mij niet te zondigen aan de welles — nietes denkconstructies.. c.q. vooroordelen en vooringenomenheden.
  ……..

 15. Ik wil graag vragen om gebed van de christenen hier.
  Het laatste jaar ben ik errug paranoia geworden en vertrouw ik geen mensen meer.
  En dat komt mede door de onthulling van God dat mijn familie aan beide kanten illuminati families zijn.
  De Heer onthulde mij waar al mijn boze dromen en satanische aanvallen die ik al mijn hele leven had vandaan kwamen.Mijn eigen familie zijn de heksen en tovenaars die mij aanvielen al die tijd.

  Met man en macht probeer ik uit de illuminati te ontsnappen maar ik kan wel wat extra gebed gebruiken van gelovigen in Jezus Christus.
  Niemand gelooft mij maar ik vecht in gebed tegen de geest van de antichrist in mijn leven.

  Mijn vader was een hele hoge satanist,
  en zijn coven probeert mij nu nog steeds gevangen te houden.
  Bid voor mij dat ik kan ontsnappen,en dat de geest van Cibel word gebonden in Jezus’ naam.

  Bid dat de Heer mij wijsheid geeft in wat ik moet doen.
  Ik zit ook heel sterk te denken aan een rechtzaak tegen mijn moeder,en tegen mijn familie.
  Wat zal ik doen??Zal ik mijn illuminati familie en moeder confronteren met het feit dat ik het weet??
  Dat ik weet dat ze illuminati zijn en dat ik weet dat ik hun kind niet ben??
  Mischien kan ik via de rechter een dna-test afdwingen met mijn familie en zo van ze los kan komen en mogelijk mischien zelfs een schadevergoeding eissen omdat ze me hebben berooft van mijn echte ouders.

  Ik snapte nooit waarom ik zo weinig gemeen had met me vader en waarom ik nooit geen interesse had in mijn moeder,en ook met haar totaal niks gemeen heb.
  Ik snapte nooit waarom ik me altijd zo ongemakkelijk voelde en gebrek aan zelfvertrouwen en schaamte en schuldgevoel in het bijzijn van familieleden en vooral me vader en moeder.
  Ik snapte nooit waarom ik altijd geestelijke aanvallen meemaakte,
  geestelijke aanvallen in de vorm van familieleden zelfs soms.
  Ik dacht altijd dat is gewoon smoke and mirror van de duivel.

  Maar de Heer onthulde me dat het wel degelijk me familie was die me al me hele leven aanvalt in de geest.Al mijn hele leven proberen ze mijn zelfvertrouwen en geloof te ondermijnen zowel op een emotionele psychologishe manier als op een occulte manier.

  Al me hele leven voelt het alsof me eigen vader,en me eigen familie me zit tegen te werken in alle wat ik doe denk of voel.
  En nu maak ik precies hetzelfde mee met me moeder en iedreen die ik ken via haar.
  Alsof ze allemaal zitten tegen te werken en te frusteren op een zeer slinkse subtiele manier.
  Bid voor mij.
  De Heer liet me zien dat het de geest van Cibele is die mij nu zit tegen te houden.En Rahab.
  Bind de geest van Cibele en bid dat de Heer mij de uitweg geeft om te ontsnappen aan de tentakels van Belial.

  Bid dat de Heer mij een goeie rechter zal toewijzen,
  en de juiste mensen op mijn pad die mij kunnen helpen met juridische zaken.

  De Heer heeft mij hulp belooft in mijn financien zodat ik kan uitbreken en naar het platform waar de Heer mij toe geroepen heeft kan gaan.
  Maar de duivel is hard tegen aan het werken.
  De geest van Cibele en Rahab probeert met man en macht mij gevangen te houden.
  Bid voor mij alsjeblieft.

  Ik heb grote onthullingen te vertellen over de illuminati en hun eindtijdplannen.
  Maar ik zit in een lastig parket nu en moet alles in het geheim doen.
  Ze mogen niet weten dat ik hun door heb.
  Ik kan dan ook nog niet alles vertellen totdat ik eerst bevrijd ben en losgekomen van hun greep.
  Daarom vertel ik dingen op een wat raardere manier soms,het spijt me daarvoor, maar dat is ook om de duivel zand in de ogen te strooien.
  Dan zeg ik de dingen wat crypticher als mischien christelijk is.
  Dus bid voor mij alsjeblieft.Bid dat ik een schuilplaats mag vinden onder echte broeders en zusters die de heilige Geest hebben en erdoor geleid worden.Moge de Heer dat zegenen.

  Ik hoop dat de moderator dan ook een beetje begrip kan hebben dat ik echt heel voorzichtig ben met de nickname die ik hier gebruik.
  Zeker omdat ik ook een rechtzaak wil voorbereiden wegens kinderroof tegen mijn eigen moeder.
  Mijn moeder is als een patrijs die een ei heeft gestolen wat niet van haar is en dat heeft uitgebroed zonder het kind ooit te vertellen dat ze me echte moeder niet is.

  Hier moet toch juridisch wel wat voor mogelijk zijn?
  Zou ik bv een schadevergoeding kunnen eissen als blijkt dat ik gelijk heb en me ouders me hele leven mij hebben bedrogen??

  Waarschijnelijk zal de duivel proberen de schuld te schuiven op het betreffende ziekenhuis ofzo.
  Maar ik weet voor mezelf heel zeker dat hier een duistere zaak aan de hand is.
  Dit is precies wat ze in de illuminati doen.Babies wisselen tijdens de geboorte en andermans babie opvoeden alsof het van hun eigen is.
  Dit is een typische illuminati MO.
  En dat is precies wat mij is overkomen.

  Aan de ene kant wil ik me echte ouders vinden,en kan ook alle hulp gebruiken hierbij.
  Hetzij door gebed,hetzij door goede ideen of een goeie advocaat ofzo.
  Aan de andere kant,wetende wat de illuminati is doet en voor staat,denk ik dat mijn echte ouders waarschijnelijk net zo duister zijn en dus niet al te veel toegevoegde waarde heeft om ze te zoeken.

  Hoe dan ook,
  ik vraag hier om dringend gebed voor mijn situatie,dat ik kan ontsnappen aan de geest van Belial en mijn vaders illuminati coven,en ook de coven van me moeder.
  En dat ik de juiste juridische bijstand krijg wanneer ik een dna test ga afdwingen via de rechter.

  Het is een moeilijke beslissing.
  Het is toch (naar je gevoel) je eigen familie en ouders.
  Maar ik zit zo diep gevangen in dit duister web van narcistische familieleden,en alle andere vrijmetselaars die zij op hun beurt mijn leven proberen binnen te loodsen,
  ik kom maar op een manier hieruit.Ik heb geen keus.
  En dat is door dit voor de rechter te brengen en een dna test af te dwingen,
  zodat niet 1 familielid nog kan zeggen dat ik gek ben en een psychiater of therapeut nodig heb,
  want dan blijkt dat ik gelijk had over mijn ouders die mij bedrogen hebben,evenals de rest van mijn familie.Dan zijn ze eindelijk de mond gesnoerd met hun psychiatry en depressie,want dan blijkt dat ik gewoon gelijk had.
  Want dat is wat de illuminati doet.De geest van Ishtar probeert altijd iedereen die de illuminati ontmaskert de Paas in te krijgen.Zo werkt de illuminati.Zo ruimen ze hun oppositie op.
  Bid voor mij dat de Heer mij laat ontsnappen aan dit machtige web van leugens en deceptie.

  In Jezus’ naam,de Heer zegene het.
  En ik zegen Xandernieuws en de moderators,en al mijn broeders en zusters in de Heer hier.

  Kom Heer kom,Maranatha.
  Sta ons bij in onze moeilijkheden en verdrukking,
  bescherm ons tegen de duivel en de antichrist.
  Door het bloed van Jezus en de getuigenis van Zijn opstanding zijn we beschermt tegen de antichrist.
  Hij die in mij is,is meer dan hij of zij die in de wereld is.
  Geen wapen tegen ons gesmeed zal standhouden,
  en de poorten van Hades zullen ons niet overweldigen.

  ‘Though a host camp against me,I shall have no fear in my heart.
  Should an army rise against me,I shall remain confident’

  Die klinkt beter in het Engels als in het Nederlands,sorry.
  Los vertaald staat er:
  Al slaat een leger zijn beleg op tegen mij,ik zal niet vrezen.

  Beste Mimicus, wat God u geestelijk geopenbaard heeft omtrent uw achtergrond, zal dat ook bevestigd moeten worden in het aardse. Bewijzen heeft u nodig anders zal een rechtszaak geen grond hebben. Mvg. Mod.

 16. @Jo. Dank voor uw reactie al kan ik er niet mee instemmen met deze non en haar occulte stigmata.

  Protestanten en Evangelischen die hun Bijbel kennen weten wel beter, het is allemaal boerenbedrog dat al bij Franciscus van Assisi begon. Lees het boek: De gemanipuleerde Maria van Aat van Gilst. Monniken zijn al eeuwen bedreven om die beelden te laten bloeden en wenen, enz.

  Paulus kwam die lieden ook tegen in Handelingen 19. Alle toverboeken werden daar door de pas bekeerden verbrand…Handelingen 19:18 en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.

  19 En enigen van degenen, die Toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun Boeken bijeen en Verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op Vijftigduizend Zilverstukken. 20 Zo wies het Woord des Heren krachtig en het werd sterker

  Ik dacht aan de twee teksten van Salomo toen hij nog godvrezend was, en leerde zijn zonen…
  Spreuken 14:12 (NBG51)
  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

  Spreuken 16:25 (NBG51)
  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

  Salomo begon goed, maar maakte er later een potje van toen hij de afgoden en demonen van zijn vele vrouwen ging dienen. Deuteronomium 18:9-14 en Jesaja 8:19-22.

  Het eens machtige koninkrijk van Salomo viel uiteen in Tien Stammen voor Israël en Twee Stammen voor Juda. Lees 1 Koningen 1 t/m 12 hardop en huiver.

  De ellende werd nog groter: Zijn zonen kopieerden het gedrag van hun vader Salomo met alle kwalijke gevolgen van dien.

  De Gemeente van Jeshua begon 2000 Jaar geleden in Jeruzalem ook schitterend. Handelingen 2.

  Het Christendom heeft gefaald net zoals Salomo…Chaos en Lege Kerken.

  Zie wat Jeshua zegt van de huidige kerken en gemeenten. Openbaring 2 en 3. Zal Ik het geloof nog vinden zuchtte Jeshua eens. Wat bij mensen onmogelijk schijnt is mogelijk bij JHWH/God…Een schare van bijbel/getrouwe gelovigen, niet te tellen vanwege hun Menigte. Openbaring 7. De hel en de duivel is in beroering. Openbaring 20. Eind goed – Al goed!

 17. @ Ludwig: 9;09 am. Amen! Ook ik verwacht de Opname van de Gemeente, mede als beschreven in : 1 Thess. 4: 15-17 en 1 Cor. 15: 51-53. Wat een geweldig perspectief voor iedereen die de Here Jezus aanneemt of al aangenomen heeft. vreemd is dat vele gemeenten/Kerken hierover NIETS zeggen. Ik ben dankzij Jaap Dieleman van Ontzagwekkend Nieuws tot deze kennis gekomen.

 18. @: Harold ..nav. (04/05/2021 om 3:53 pm)..& @: Ramshoorn..

  Harold… Emmanuel impliceert de Verlosser..
  Een goede wil ..sluit de verzwakte wil door de zondeval niet uit..
  Ook is de Heer Jezus Christus [o.a.] leraar geweest.
  Jouw betreffende overwegingen waren een aanleiding om je niet wat meer op de hoogte te stellen..althans die indruk krijg ik.

  Anna Katherina Emmerick heeft ook helemaal geen antisemitische uitspraken gedaan.. haar dat aan te praten is een tactiek om iemand in het kwade daglicht te zetten.. zoals dat hedentendage veel gebeurd, .. Pim Fortuyn is dat noodlottig geworden ..hem aan te halen wil ook niet zeggen dat ik een fan van hem was…ook even dit ter verduidelijking gezegd.

  Ook wat Galaten 6:17 betreft ..zijn de kruiswonden specifieke merktekenen (Stigmata) van de Heer Jezus. Paulus had de ON-zichtbare merktekenen..zoals dat wel vaker is voorgekomen. ook de Moeder..((de zwaarden in Haar hart))..van de Heer had deel aan de Passie van De Heer ..en ook ON-zichtbaar net zoals Paulus.. ofschoon dat natuurlijk niet in de bijbel staat ..maar is wel aan begenadigde personen onthuld.
  Ook zegt De Apostel Paulus iets zeer opmerkelijks.. namelijk dat hij [niet lastig gevallen] wilde worden, en wat niet van toepassing is op al dat andere lijden wat hem overkomen was.. en dat dus ook niet als zodanig als de eventuele context op te vatten is.

  [Vooral] de gestigmatiseerden zijn offerzielen die in het lijden van Christus aanvullen ..zoals dat ook in de Schrift geschreven staat.. maar dan met wat andere woorden.
  De bekende gestigmatiseerde Pater Pio had een lichaamstemperatuur van 48 graden.
  En ook van hem zeggen sommigen dat hij zich die wonden zelf toedracht.. wat trouwens ook niet bewezen is.

  En satan kan ook die wonden nabootsen..wat wel eens bij sommige new-age’rs is gesignaleerd..en kan trouwens ook bij sommige katholieken gebeuren ..en waar ook gevallen van bekend zijn.
  Wat ik zelf [vermoed] is dat het lijden van die offerzielen [misschien] na het reinigingsoordeel van het 6e zegeloordeel niet meer nodig is omdat iedereen dan genoeg gewaarschuwd zal zijn door het 6e zegeloordeel..maar wat ik hier over zeg is ook maar speculeren.

 19. @Ramshoorn : Bedankt voor de tip, het is inderdaad een feit dat m’n eerst het Evangelie van Lucas kan lezen, hij schreef meer voor de niet Jood. Lucas zelf was geen Jood, maar was wel een medewerker van de apostel Paulus. Hij was arts van beroep en is op hoge leeftijd gestorven in zijn geboortestad. En het is ook waar wat je schrijft, de vraag is hoe is het Semitische haat in de Evangeliën geslopen, door de vertalers? Elke vertaling verliest iets van zijn oorspronkelijkheid, en de joden zijn begonnen met het vertalen van hun werken.

 20. Openbaring 4 de gemeente van philadelfia waarvan ik geloof dat dit de gemeente van de opname is.

  7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:
  8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.
  9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
  10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.
  11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
  12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.
  13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

  Wat een prachtige belofte, plotseling zullen we opgenomen worden, nooit meer tranen nooit meer pijn.
  De hoop, de Liefde van God voor ons.

 21. @Esther: 9:35 pm, op 4/5. Dank U, lieve zuster Esther. Ja, enkel het vertrouwen op onze God en Vader, dat brengt uiteindelijk zegen voor ons.

 22. @ Michaël 7:39 pm, op 4/5. Dank U Michaël. Ook voor uw gebeden voor mij. Het is hartverwarmend, dat er broeders en zusters er voor elkaar zijn, ook al is dat op fysieke afstand. Ik dank de God van Abraham, Isaäc en Jacob, en onze Heiland Jezus daarvoor.

 23. @ Wachter
  Goed u weer te zien bij de fora hier op XN !
  Misschien kan ik voor het lichamelijk en mentale welzijn deze site onder de aandacht brengen? De auteur heeft een ernstige burn out gehad maar is door een veranderde levenswijze volkomen hersteld:

  https://energiekevrouwenacademie.nl
  Voeding speelt daarin een doorslaggevende rol.
  GBY bro!

 24. Hallo broeder Wachter…

  Fijn om weer iets van u te lezen.
  Velen van ons misten u al. Bemoedigende woorden van u, van een aantal broeders.

  Ik kreeg vandaag een kaart met lieve woorden.
  Voorop stond de bekende tekst uit Spreuken 3 : 5, “”Vertrouw op de Heere met je hele hart, steun niet op eigen inzicht””.
  Al vaak gelezen, en/of gehoord deze Bijbeltekst… en toch voelde het als dat ik deze woorden opnieuw las.
  Vertrouw op de Heere, kan komen we nooit bedrogen uit.
  Vertrouw op de Heere, er is niets veiliger in deze wereld dat alleen HIJ.
  Vertrouw op de Heere, mijn inzicht of het inzicht van een ander, is nooit zo betrouwbaar als het inzicht van de Heere.

  Ook voor u Wachter en iedereen… Vertrouw op de Heere.

  @ Dank u wel Muggenzifter… deze Psalm heeft iets bijzonders.
  Herkenbaar, misschien is dat het wel.
  Zo’n bemoediging van David… om het oordeel aan zijn Heere en God over te laten.

  Hoe gauw zijn wij mensen en ik zelf ook, geneigd om zelf oordelen te vellen…
  Wat een leer voor mij en ons.

  Ook voor u zelf Muggenzifter, een gezegende week, en Vaders sterkte en liefde om u heen.

  Voor ieder en allen, Psalm 84 : 13.
  Liefs, Esther.

 25. @ Wachter 03/05/2021 om 8:37 am

  Hallo wachter. Ondanks het spijtige nieuws was het wel fijn om weer iets van u te horen.
  U blijft in mijn gebeden. Ik wens u heel veel sterkte, voorspoed en Gods rijkste Zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

 26. Wat is wijsheid??

  Op ieder patroon is wel een uitzondering.
  Maar al die uitzonderingen bij elkaar maken weer een patroon.

  En ook op dat patroon is ook weer een uitzondering.
  Dus af en toe zit er ook een patroon bij wat geen uitzondering is.

 27. @Jo,

  ´http://www.emmerick.be/Default.aspx?WPID=168&MIID=344´

  Betreffende uw link kan ik al het volgende opmerken: De website begint met een titel: ´Emmanuel Visioenen van de zalige Anna Katarina Emmerick´.
  Daaronder staat een subtitel: ´Jesus, leraar voor ieder mens van goede wil´

  Misschien dat het u niets zegt, maar bij het lezen van de subtitel ben ik er al klaar mee. Jezus is niet zomaar ´een leraar´. en ook niet voor ´ieder mens van goede wil´. Leert de Bijbel niet dat er geen enkel mens van goede wil bestaat? Wij zijn allen zondaren en wij zijn enkel gered door het bloed dat Jezus Christus Als zoon van God voor ons heeft moeten laten vloeien. Hij niet voor ons gestorven als leraar, maar als ultieme redder van de mensheid, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, Hij is degene aan wie God de macht heeft gegeven om te oordelen….. enz. enz.. enz.. enz..

  Wederom sorry Jo, de naam van mevrouw Emmerick in grotere letter in de titel zetten dan Jezus Christus die een plaatsje in de subtitel krijgt, neigt naar mensenverering, iets waar we verre van moeten blijven.

 28. @Willy. U schreef :Het waren de schrijvers van de Evangeliën die soms antisemitisme in de hand werkte. Ook Paulus trouwens hij noemde de Joden in zijn eerste brief aan de kerk van Thessaloniki Jezus moordenaars en de toorn van God is over hen gekomen.”

  Het Evangelie volgens Johannes 8:44 spant wel de kroon. Maar zijn dit woorden van de joodse Apostel Johannes of zijn die woorden door antisemitische kopiisten na AD 100 in het evangelie gekomen? Ik zal aan een ongelovige zonder onderscheid niet snel een evangelie volgens Johannes overhandigen.

  Aan ongelovigen raad ik altijd aan om het Evangelie volgens Lucas te lezen, daarna Handelingen en dan Openbaring het profetische Boek van de Joodse Jeshua, de Zoon van God.

  Wat mij schokte: Zowel de Codex Sinaïticus en de Codex Vaticanus bleken vervalste documenten. Dit werd duidelijk door de vondst die gedaan werd in Qumran bij de Dode Zee in 1955. Daar werden oude Griekse manuscripten van voor het jaar AD 68 gevonden.

  Zie opmerkingen van Dr. Bill Cooper over deze twee vervalste Codices 2017: Google even.

  Er was iets vreemds met de Codex Sinaïticus waaruit de Opstanding van Jeshua in Marcus 16:9-20 ontbreekt, zelfs uitgesneden werd! Goddank schreven Mattheus, Lukas, Johannes wel uitvoerig over de Opstanding.

  Het bleek dat deze Codex niet in de Vierde Eeuw ontstond zoals altijd beweerd werd, maar
  geschreven door Constantine Simonides in de 19-de eeuw. Deze monnik werkte op de berg in St.
  Catherinaklooster in de Sinaï, en was een expert in Paleografie.

  Simonides wilde graag een Griekse bijbel geven aan de Tsaar in Rusland en ging aan het werk
  hieraan. Later werd deze Bijbel aangekocht door het Britse Museum in Londen. Vreemd: De RKK
  heeft met het loochenen, ontbreken van de Opstanding van Jeshua, zowel in de Codex Sinaïticus
  als de Codex Vaticanus gelovigen in onzekerheid gebracht zodat het geloof in de Paus en Rome
  zou toenemen. Jeruzalem had immers afgedaan?

  Daarom: Bijbelvertalingen die niet overeenstemmen met de Textus Receptus en die dus op een
  of andere manier vervalst zijn, moeten terzijde geschoven worden. Statenvertaling 1977 is redelijk goed, zo ook The King James version, en ook NBG-51.

  Ik las vandaag iets heel moois in het Zoeklicht: Hoe kunnen we alle Joodse mensen in 2021 effectief bereiken met het Evangelie van de Joodse Jeshua, de Masjiach, de Zoon van God, de komende Koning der koningen? Openbaring 19.

  In Johannes 5:39 leert de Here Jeshua de gelovigen…Het zijn de Schriften [ van Oude en Nieuwe Testament ] die van Mij Getuigen. Jeshua verklaarde al deze Schriften gezaghebbend in Mattheus 5:17-20 en Openbaring 22:18-21.

 29. @Jo

  Sorry, dat hele verhaal over Anna Katharina Emmerich komt een beetje over als de gebroeders Grimm die hier het sprookje van Assepoester als waarheid presenteren. Het is ongelofelijk hoeveel mensen al verleid zijn door allerlei zogenaamde heiligen, profeten, pausen en andere van die zogenaamde ´door God gezonden mensen´. Het christendom is zo verschrikkelijk verrot door al deze mensen, dat het me nog steeds verbaasd dat de leegloop van de kerken niet sneller heeft plaatsgevonden.

  De ene heeft een nog mooiere profetie van God himself ontvangen en de andere beweert de persoonlijk woorden van Jezus te spreken en weer anderen hebben hele reizen door de hemel en de hel gemaakt. Toevallig noemde Ramshoorn in zijn commentaar aan Wachter een tekst:
  ´En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.´

  Dit lijkt mij het dichtste bij de waarheid: Gods persoonlijke woorden aan Hen in de hemel zijn onuitsprekelijke woorden, die een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Als God spreekt, spreekt hij Heilige woorden. Wie denkt een mens wel niet te zijn om boodschappen te horen te krijgen van God zelf en ook nog eens volop uit te kunnen spreken, terwijl Paulus zelf al zegt dat het ´een mens deze woorden niet geoorloofd is uit te spreken´. Wij hebben de woorden Gods reeds in ons bezit in de vorm van de Bijbel, ons enige steun en toeverlaat en de enige woorden van God.

  Laat u niet in met al onzin van morsdode heiligen die zogenaamd allemaal wat door hebben gekregen en blijkbaar hoger geacht worden dan Paulus die de woorden niet uit mocht spreken die hij in de Hemel had gehoord.

 30. @ Ramshoorn, Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Het waren de schrijvers van de Evangeliën die soms antisemitisme in de hand werkte. Ook Paulus trouwens hij noemde de Joden in zijn eerste brief aan de kerk van Thessaloniki Jezus moordenaars en de toorn van God is over hen gekomen. Hitler baseerde zijn Jodenhaat op de geschriften van de hervormer Maarten Luther. Die laatste moest ook voor niets onderdoen. Als er ergens een pest kwam dan kregen steeds de Joden de schuld. dus ik wil maar schrijven, antisemitisme begint al bij de schrijvers van de Evangeliën en daar zal ik later nog eens op terug komen. Vele Joden moeten daarom niet veel hebben van de christenen en dat mag ook weleens geschreven worden. Johannes noemde de synagoge van onze joodse vrienden zelfs de synagoge van satan, moet ik nog verder gaan???

 31. @Jo. Ik vond nog een paar opmerkelijke aanvullende info op wikipedia over de omstreden zalig verklaarde non de mystica met dubieuze Rk-stigmata kenmerken. Vreemd dat ik echt nooit gelezen heb over protestantse gelovigen met stigmata tekenen. Die zijn er ook niet.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Catharina_Emmerich

  ***Anna Catharina Emmerich (Coesfeld, 8 september 1774 – Dülmen, 9 februari 1824) was een Duitse augustines en mystica. Werd in 2004 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Ze had een zwakke gezondheid die door streng vasten verder was ondermijnd en was vanaf 1813 bedlegerig. Rond deze tijd ontwikkelden zich bij haar bloedende stigmata. Bloedende wonden.

  Er bestaan echter twijfels of de weergave van Brentano haar biograaf die 3 boeken over haar visioenen schreef, volledig waarheidsgetrouw is. Er is een vermoeden dat hij al dan niet met opzet zijn eigen ideeën heeft verwerkt in de woorden en visioenen die hij aan Emmerich toeschrijft. Anna K. Emmerich overleed in 1824.

  Opmerkelijk is:
  De filmmaker Mel Gibson baseerde zijn film The Passion of the Christ (2004) deels op de visioenen van Anna Catherine Emmerich zoals vastgelegd door Brentano. Zowel Gibson als Emmerich kreeg het verwijt antisemitisme in de hand te werken door de Joden aan te wijzen als degenen die verantwoordelijk waren voor de kruisiging van Christus.

  Het wemelt van antisemieten in de RKK. Lees het boek Vluchten via het Vaticaan van Henk Jurgens. En de andere bestseller: Hitlers Kruis van Erwin W. Lutzer…Hoe het kruis van Christus gebruikt werd als symbool van de Nazi Agenda. Een onthullend verhaal.

 32. @Jo. We zijn het dus eens dat de RK leer van Transsubstantiatie slechts RK. hocus pocus is, gezien uw zwijgen over mijn vorige reactie: Joden en Protestanten consumeren geen mensenvlees en drinken geen bloed!!!

  Tijdens het Avondmaal GEDENKEN Joden de uittocht als slaven uit Egypte. Exodus 12. En de Gemeente van Jeshua, Protestanten en Evangelischen GEDENKEN tijdens het Avondmaal het lijden en sterven van Jeshua.

  U schreef: de Rkk te weten Anna Katherina Emmerick.. die net als De Apostel
  Paulus naar Galaten 6:17..de merktekenen van Jezus in haar lichaam droeg.””

  Weer zo’n roomse achterhaalde fabel nu van een hysterica Katherina Emmerick.
  Ik las haar griezel verhaal in de kerkgeschiedenis.

  Lees welke overtuigende, duidelijke merktekenen Galaten 6:17 Paulus in zijn lichaam droeg,
  hij schrijft over zijn vele opponenten in…

  2 Corinthe 11:22…Nageslacht van Abraham zijn zij? Ik ook. 23 Dienaren van Christus zijn zij? – ik spreek tegen mijn verstand in – ik nog meer: in moeiten veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in Slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal.

  24 Van de Joden heb ik Vijfmaal de Veertig-min-één-slagen ontvangen, 25 Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, Driemaal heb ik schipbreuk geleden, een Etmaal heb ik doorgebracht in volle zee;

  26 telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder Valse Broeders; [Handelingen 20]

  27 in Moeite en inspanning, tal van nachten Zonder slaap, in Honger en Dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid; 28 en dan, afgezien van de dingen, die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten.

  29 Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan?””

  Dit zijn de zichtbare tekenen die Paulus dagelijks in zijn lichaam meedroeg. Na hem zijn talloze mannen vrouwen en kinderen, [Joods en Christelijk] die zelf de Bijbel lazen omdat ze in Jeshua geloofden en van Hem vertelden, door de eeuwenlange roomse Inquisitie en ook door de duivelse Islamitische Sharia mishandeld, gestenigd, verbrand of verdreven.

  Lees de Joodse en de Chr. Kerkgeschiedenis maar. De RK Hitler en zijn kliek vermoordden in 1933-1945 alleen al 7 miljoen Joden waaronder 2 miljoen kinderen in gaskamers, werkkampen of door kogels, verhongering + 50 miljoen van de andere volken.

  Lees alle details in: Pius XII en de vernietiging van de Joden, van Dirk Verhofstadt.

 33. @: Ramshoorn ..nav. (03/05/2021 om 7:54 am),

  Profetische informatie als “bevestiging” van de katholieke leer over het Misoffer door een van de meest begenadigde personen in de Rkk te weten Anna Katherina Emmerick.. die net als De Apostel
  Paulus naar Galaten 6:17..de merktekenen van Jezus in haar lichaam droeg.

  Witte donderdag, 29 maart = 13 Nisan. –Jezus heeft heden de leeftijd bereikt van 33 jaar, 17 weken en 6 dagen. Morgen, Goede Vrijdag en sterfdag is HIJ 33 jaren en 18 weken. K.E. ziet immers de 25e november als de historische geboortedag van Jezus en de 30e maart als zijn historische sterfdag. Wanneer wij zijn 33 jaren rekenen van 1 januari tot 31 december, 33 jaar later, zijn deze 33 jaren voorafgegaan door 37 dagen en gevolgd door de 88 laatste dagen van zijn leven. Samen 125 dagen = 17 weken en 6 dagen.

  Een fragment ….
  …..Van zijn plaats in het midden van de tafel ging Hij een weinig ter zijde en legde zijn handen eerst op de schouders en dan op het hoofd van Petrus en Joannes. Hierop moesten zij hun handen tegeneen leggen en de duimen kruisen. Terwijl zij diep voor Hem bogen, of wellicht,wat ik niet meer zo juist weet, vóór Hem knielden, bestreek Hij hun duimen en wijsvingers met de zalf en maakte er ook een kruis mee op hun hoofd. Hij zei ook dat dit bij hen zou blijven tot het einde van de wereld.Jakobus de Mindere, Andreas, Jakobus de Meerdereen Bartolomeüs ontvingen eveneens wijdingen.Ik zag dat de Heer bij Petrus de lange en smallestrook stoffe, die de apostelen om de hals droegen,kruiswijs op de borst bond, terwijl Hij ze bij de andere apostelen schuin over de borst legde, zodat ze van de rechterschouder tot onder de linkerarm neerdaalde.

  Ik weet echter niet zeker meer of dit niet reeds bij de instellingvan het H. Sacrament dan wel eerst nu bij de zalving gebeurde.Ik zag – doch hoe? dit is niet onder woorden te brengen – datJezus hun door die zalving iets wezenlijks en tevensbovennatuurlijks meedeelde. Hij zegde hun nog datzijzelf mochten consacreren (eerste mis, nr. 2172), en datzij ook de andere apostelen moesten zalven, wanneerzij eenmaal de H. Geest ontvangen zouden hebben.

  Hierbij had ik een voorstelling hoe Petrus en Joannes op het Pinksterfeest vóór de grote doop aan de overige apostelen de handen oplegden en hoe zij 8 dagen daarna hetzelfde deden aan verscheidene leerlingen (om ze tot priesters te wijden, nr. 2173).Ook zag ik Joannes na de Verrijzenis voor de eerste maal het H.Sacrament uitreiken aan de H. Maagd. Dit gebeuren werd door de apostelen met een feest herdacht; de Kerk heeft het niet behouden,maar ik zie dat die dag nog steeds door de zegepralende Kerk gevierd wordt. Ook zag ik in de eerste dagen na Pinksteren…..

  http://www.emmerick.be/Default.aspx?WPID=168&MIID=344
  ………..

 34. Wachter,

  Inderdaad, wie Jezus kent, bezit alles.
  Ziende op Jezus, niet op de omstandigheden of op de broeders. Hebr.brief.
  Hij ontfermt Zich over wie Hij zich ontfermen wil, en verhardt wie Hij verharden wil!

  JHWH/Christus is met U allen, is mijn bede!

  Shalom!

 35. @ Willy: 2:33 pm. Ook dank aan U Willy. Inderdaad, als ik zwak ben, dan ben ik sterk vlgs. 2 Cor. 12: 10, zoals broeder Ramshoorn mij attendeerde. En inderdaad met de Here Jezus heb ik alles, zonder HEM niets.

 36. @ Ramshoorn: 2:16 pm. Waarde broeder Ramshoorn. Hartelijk dank voor uw bemoedigende woorden. En, verhip, ’s morgens begin ik vaak al met een ochtendwandeling van ca. 1-1,5 uur, om mijn hoofd vrij te maken, en dan mediteer ik onderweg en praat dan met onze Here God.

 37. @ wachter : Ik zal zeker voor jou bidden. Soms moeten we door een donkere periode en meestal komen we daar ook sterker uit. Bid ook voor mij, ik heb geleerd als we samen bidden voor elkaar, gebeden beter worden verhoord. Gods zegen toegewenst.

 38. Beste@Wachter. Tof om weer een bericht van u te lezen. En wees er van overtuigd we zijn u niet vergeten en natuurlijk bidden en hopen voor u op een volledig herstel.

  Ons lichaam wordt wel eens vergeleken met broeder ezel.ze doet niet wat wij willen. Paulus voelde zich ook vaak zwak, maar kwam toch tot de conclusie: Als ik Zwak ben, ben ik Machtig…

  2 Corinthe 12:2…Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de Derde hemel.

  3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

  5 Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden.

  6 Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en hoort, 7en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

  8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
  Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik Zwak ben, dan ben ik Machtig.

  Beste Wachter, ga veel naar buiten, uw linker en rechter been zijn de beste dokters, luister naar goede inspirerende muziek, zing mee, veel sterkte toegewenst, tel uw zegeningen, de dingen die wel uitstekend gaan in uw bestaan.

  Jeshua is uw Gids op heel uw levenspad, die u ook door deze moeilijke periode heen zal helpen. Hij is met u en ons Al de dagen van ons leven. Het beste komt nog. Denk aan Job 38-42.

  Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde en ook de kwalen waar wij allemaal mee worstelen zullen op een dag voorgoed verdwijnen.

  Straks hoeven we nooit meer naar de dokter of het ziekenhuis of de tandarts, ook geen brillen of gehoorapparaten meer…hoe kan dat dan? Geloven en Opzien in gebed naar Jeshua…

  Openbaring 22:1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als
  kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het Geboomte des Levens, dat Twaalfmaal Vrucht Draagt, iedere
  Maand zijn vrucht gevende; en de Bladeren van het geboomte zijn tot Genezing der volkeren.

  3 En Niets Vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun
  voorhoofden zijn. 5 En er zal Geen Nacht meer zijn [niet meer piekeren] en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij [gelovigen in Jeshua] zullen als koningen Heersen tot in alle Eeuwigheden.

  Wees sterk en moedig. Jozua 1. Shalom Ramshoorn. Au Revoir = Tot ziens op dit forum.

 39. Nieuw Begin: 10:02 pm, op 2/5, en Tulp. Beste broeders in de Here. Ik worstel al een hele periode, met stemmingswisselingen, en een chronische aandoening aan de blaas. Het is geen onwil van mij, maar soms wordt het mij allemaal teveel. Ik waardeer Xander, en uiteraard het Geloofsforum zeer. Ik tracht elke dag er het beste van te maken, en dat kost mij al veel energie. Ik kan niets toezeggen, maar zal vanaf nu proberen af en toe, het Geloofsforum en de site van Xander te bezoeken. Willen jullie voor mij bidden, broeders en zusters? Gods rijkste Zegen voor jullie allen, en uiteraard voor Xander en zijn team.

 40. @Jo. U schreef: De Schrift leert ook dat het nood-zakelijk is om Hem te nut-tigen.””

  Dat is een foute aanname van de RKK welke al 17 eeuwen een valse godsdienst verkondigen.

  Gelovigen zijn geen kannibalen die mensenvlees en bloed nuttigen/consumeren. Gelovigen in Jeshua gedenken en praktiseren wel Zijn Woorden zoals Hij ons leerde in Johannes 14.

  De Mis en Transsubstantiatie is een Roomse fabel die Protestanten sinds 1517 met de Reformatie ver achter zich gelaten hebben. Het Avondmaal met Matzes en Wijn dat Jeshua instelde is een voortzetting van het Pesachmaal. Exodus 12.

  JHWH leerde Noach al na de Zondvloed om NOOIT geen bloed te consumeren. Genesis 9:3-7.

  Het werd Joden al streng verboden ten tijde van Mozes om bloed te nuttigen.
  Daarom verafschuw ik nu nog bloedworst. Brrrr!!!

  Leviticus 7:26 (NBG51)
  Ook zult gij in al uw woonplaatsen in het geheel geen bloed eten, van gevogelte noch van vee.

  Leviticus 17:12 (NBG51) Daarom heb Ik tot de Israëlieten gezegd: Niemand van u zal bloed eten. Ook de vreemdeling, die in uw midden vertoeft, zal geen bloed eten.

  Deuteronomium 12:23 (NBG51) Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten.

  Leviticus 3:17 (NBG51) Dit zij een altoosdurende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen: gij zult volstrekt geen vet en geen bloed eten.

 41. @: Ramshoorn.. nav. (02/05/2021 om 8:09 pm)..

  Citaat::
  Zij hebben niets met een Tempel maar de Joden wel. Zij zullen daarin voortaan {DANKOFFERS} brengen.

  1Kor.11:27 .. wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren.!!!

  Er is dus geen groter [dank-Offer] om dan de Heer in.. en voor Zijn Zelfgave te danken ..vele katholieken zijn dan ook, volgens de onthullingen van de Heer in de hel..
  …..
  De Schrift leert ook dat het nood-zakelijk is om Hem te nut-tigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *