3541

 1. @ Ramshoorn: 9:57 am. Amen! U heeft volkomen gelijk broeder. Ik weet dat ik slechts een zondaar ben, maar God zij dank, schoongewassen door het bloed van onze Here Jezus/Yeshua. Ook ik ben uit de PKN gestapt, en ben geen lid meer van welke zgn. christelijke organisatie ook. Ik hou en klamp mij vast, aan de God van Abraham, Isaäc en Jacob.

 2. @ Ramshoorn: Je hebt totaal gelijk wat de E.O. betreft de stichters zouden zich omdraaien in hun graf als ze het moesten zien. Trouwens de meeste bijbelgetrouwe medewerkers zijn allang weg bij de E.O. Ik heb van hun nog een schone boek liggen ” het ontstaan van de Bijbel” door Willem Glashouwer maar dat was nog in de tijd dat de dieren konden praten.

 3. @Nieuw Begin. Dank voor uw info. Ja, ik ben goed bekend met de 7 brieven van Jeshua aan de 7 Gemeenten in Openbaring 2 en 3. Helaas worden die zelden voorgelezen in de Erediensten. Gevolg?

  Een volk gaat verloren omdat het geen kennis van het Woord van JHWH heeft. Hosea 4:6.

  Predikanten zouden die Kennis moeten verkondigen en verspreiden…Maar helaas…

  Jesaja 56:10 (NBG51) De wachters [predikanten en media] zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; [Kerken zijn allemaal leeg] dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.

  De eerste actie die deze brieven bij mij teweeg brachten was mijn positie in de Ger. Kerk te herzien en die zo spoedig mogelijk te verlaten met een Manifest nadat Samen op Weg fuseerde 2003 met de paus en islam gezinde PKN.

  Zoals ik al eerder schreef beëindigde ik later ook mijn Abonnement op Visie van EO, Trouw en Ned. Dagblad wegens vergaande vrijzinnigheid en samenwerking PKN en Wereldraad van kerken met RKK en Islam die al ontstond door de zeer omstreden Poolse paus, de Duitse paus Ratzinger en nu vooral met de Argentijnse paus Bergoglio, die de Bijbel laten buikspreken. Ze werden één in Genève 2018 tijdens het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van kerken. Ik ben benieuwd wie de laatste kerkganger en lezer zal zijn van bovengenoemde Kranten en Kerken.

  Woordvoerders van die kerken en kranten, misleiden dagelijks op de Kansel, Radio en TV gelovigen met een vroom gezicht richting afgrond. Openbaring 18 t/m 20.

  Meer details in Mattheus 7:15-29. Shalom. Ramshoorn.

 4. De PKN Protestantse Kerk Nederland verliest veel meer leden door afhakers dan door overlijdens las ik in het Nederlands Dagblad:

  https://www.nd.nl/geloof/geloof/1015157/niet-overlijdens-maar-afhakers-kosten-pkn-de-meeste-leden

  De krimp van de kerk is voor 40 procent toe te schrijven aan overlijdens, maar de meeste krimp wordt veroorzaakt doordat mensen zich uitschrijven: 60 procent.
  Van deze uittreders is 75 procent dooplid; de helft van hen is tussen de 15 en 34 jaar. Van de belijdende leden is nog maar één op de twaalf jonger dan veertig jaar.””

  Aan de stoelpoten van de politiek correcte “christelijke” omroepen NCRV/KRO en EO wordt ook flink gezaagd. Geen wonder: Ze heulen allen mee met de meerderheid publieke opinie.

  Chr. Omroepen zijn vergeten wat Mozes leerde in Exodus 23:2 …Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om
  het recht te buigen. 3 Ook zult gij een onaanzienlijke niet voortrekken in zijn rechtsgeding.

  Zijn die Omroepen vergeten wat Paulus leerde?
  Efeziërs 4:20 (NBG51) Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

  Zijn die PKN en Chr. Omroepen vergeten wat Jeshua leerde in het laatste en beste Boek van de Bijbel?

  Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, [Van die valse RKK en PKN en Fake Chr. Omroepen] opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar
  zonden en niet ontvangt van haar plagen.

  5 Want haar zonden [De kerk is Israël, LHTB-Samenwonen ipv Huwelijk, samengaan met andere godsdiensten] Crematie, Yoga, Mindfulness, enz] hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. 6 Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft;

  7 geeft haar [RK-Kruistochten-Inquisitie en Sharia] zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en
  weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien.

  8 Daarom zullen haar PLAGEN op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met VUUR verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.”

  Lees zelf maar verder. Ik heb geen abonnement meer op Chr. Kranten en de EO verliet ik al 20 jaar geleden vanwege Vrijzinnigheid van die Omroep. Vroeger hadden die kerken en omroepen een Woord voor de wereld. Nu verkondigen ze helaas het woord Van de wereld. Gewogen en te Licht bevonden. Daniel 5:27. Hoop dat ze zich nog bekeren Openbaring 16…de grote afval is begonnen:

  Lees 2 Thessalonicenzen 1 t/m 3 voor meer details.

 5. @Anna schreef: 8/01/2021 om 11:36 pm en @Jeroen Vonk in het praatcafe schreef: 17/01/2021 om 9:49 pm
  Ik antwoord hier op dit forum omdat de keuze die door de kerkgangers of anders ongeïnteresseerden gemaakt moet worden in maart bij de verkiezingen, het leven van de toekomstige generaties bepaalt. De kerk zit vol met barmhartige samaritanen die zo veel mogelijk ‘ongelovigen’ een beter leven willen geven en en passant ze nog even te bekeren. Die ‘ongelovigen’ komen hier heen om een beter leven te krijgen EN om te bekeren, dat heet jihad. De kerkenraden willen zich er niet over uit laten, want het heeft niets met het christelijk geloof te maken. Er is hier al genoeg geschreven over de organisatie “Kerk” dat laat ik verder rusten.
  Dat er zo veel regeringsleiders zouden opstappen wist ik niet, maar in een van de laatste afleveringen van X22 report (helaas verwijderd van yt en dus niet meer ondertiteld) werden er ook al een paar genoemd waaronder onze MP. De a.s. president laat zich beveiligen door een particuliere firma wel vreemd in een land met het grootste defensiebudget ter wereld dat zij hun president niet kunnen beveiligen. De naam van dat bedrijf is Checkmate en die naam komt al voor in tweets van ‘Q’ uit 2018 e.v. evenals de rode loper die uitgerold wordt voor alle ogen van de wereld. Ik vermoed dat er iets anders te gebeuren staat dan onze msm de mensen willen laten geloven.
  Wie denkt dat ons koningshuis er voor de bevolking is zou zich eens moeten afvragen waarom zij die gezinnen van de “toeslagaffaire” zo heeft laten stikken. Koning en koningin zitten beiden in de Raad van State en hebben een negatief advies gegeven. De instantiedie de regering adviseert en waarvan het merendeel jurist is. Dat Donner niet te vetrouwen is blijkt wel uit zijn uitspraak dat hij (CDA) de sharia heel normaal vindt en de Nederlanders er rustig aan laat onderwerpen. Islam betekent onderwerping.
  https://rumble.com/vczvwx-ep.-2381b-the-cure-will-spread-ww-timing-is-everything-judgement-day.html
  En naast de wereldwijde Covid is er nog een niet te stoppen fenomeen het weer volgens eeuwenoude patronen, wat de msm u ook niet laat zien: https://watchers.news/

 6. Als we geloven dat de bijbel berust op feiten, moeten we daaruit concluderen dat ook vandaag de dag de feiten ertoe doen. Dus ook deze crisis moet met feiten worden benaderd. Dat doen ook verschillende seculiere wetenschappers. Ook een ongelovige meubelmaker kan goede kasten bouwen. Zo zou ik het willen benaderen.
  Een creationist als McMurtry benadert de zaak ook op basis van feiten. Zowel de gelovige als de ongelovige meubelmaker kan gelijk hebben als ze over de constructie van hun meubels gaan praten.

 7. @Anna en @Wachter. Dank ook voor uw reacties.

  Ik dacht na over de minimale rol van kerken en ook over de minimale rol van politici in deze tijd van rampspoed en verval. Zij zijn bijna allen visieloze spreekbuizen van de WHO-RIVM-OTM en Kabinet 3 van Rutte geworden en bieden gelovigen en ongelovigen geen enkele troost, licht of uitzicht.

  Gouden kansen lieten CDA-CU-SGP jarenlang voorbijgaan in de Tweede Kamer, de Media en aan hun achterban. De Bijbel en het Evangelie van Jeshua werd niet gehoord/gesproken.

  Wat zou Hij in deze tijd voor Woorden spreken? Ik vond 10 redenen van bemoediging:

  1* De Naam van de Jood Jeshua/Jezus de Zoon van God, werd niet een keer genoemd, hoewel Hij met stip staat boven alle namen van de groten der aarde. Zijn Datum 18-01-2021 vindt u ook vandaag afgedrukt op alle Kalenders, Agenda’s en op Pagina’s van Kranten en PC’s.

  2* Hij werd als Jood geboren in Israël/Bethlehem. Op de Achtste dag werd hij besneden en op 30-jarige leeftijd gedoopt/ondergedompeld in de Jordaan. Zie Lucas 1, 2 en 3. Jeshua/Jezus zal straks alle huidige Wereldproblemen op Zijn unieke manier oplossen.
  Hoe? Lees Zijn Boek in de Bijbel: Jesaja 2 en 11 en Openbaring 19-22.

  3* Jeshua/Jezus maakt direct bij Zijn Wederkomst in Jeruzalem een einde aan Corona en alle oorlogen! Hij zal vechten als een Leeuw! Openbaring 5:5. Satan, de duivel was het die de eerste mensen verleidde [Genesis 3] tot zonde is de veroorzaker van Alle ellende op aarde! Jeshua/Jezus rekent voorgoed met het serpent af en smijt hem in de vurige oven. Openbaring 20.

  4* Jeshua/Jezus maakt daarna alle dingen Nieuw – de Hemel en de Aarde. Mattheus 24, 25.

  5* Als Jeshua/Jezus straks als Koning regeert met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs [Openbaring 7, 14 en 19] dan zullen alle Ziekenhuizen en alle Verpleeghuizen, Tandartsen overbodig worden. Hij Leeft en wij zullen leven. Openbaring 21 en 22.

  Crematoria zullen overbodig worden. [Ezechiel 37] Het graf van Jeshua in Jeruzalem werd leeg op Paasmorgen! Alle details in Johannes 11 en Mattheus 13 en 25 en 28.

  6* Jeshua/Jezus zal een Superoplossing bieden voor alle huidige klimaatproblemen! Ook de dieren zullen daarvan profiteren. Er zullen op aarde geen Megastallen meer zijn, alle dieren zullen net als eertijds in het Paradijs in groene weiden kunnen grazen. Jesaja 2 en 11 en Micha 4 en 5. Vissen zwemmen straks weer in kristalhelder water waaruit alle Plastics en Chemicaliën verdwenen zijn.

  7* Jeshua/Jezus maakt subiet een einde aan alle Militante en Valse godsdiensten en Antisemieten. Psalm 129. Jeshua/Jezus zal straks vanuit de Tempel op de Berg Sion in Jeruzalem Rechtspreken. Gevangenissen worden gesloten. Psalm 101 & Mattheus 25.

  8* Smerige en vervuilende fabrieken, vliegtuigen, auto’s zullen de lucht niet langer verpesten/vervuilen. Iedereen kan weer opgelucht frisse lucht inademen en met open raam kunnen slapen. Het water zal van bronkwaliteit zijn. Het Openbaar vervoer schoon – snel, comfortabel. Geen files meer! Kinderen kunnen weer veilig buiten spelen.
  Zie Jesaja 2 en Micha 4:4.

  9* Joden en Christenen bidden al eeuwen uit Siddoer en Bijbel [Mattheus 6] voor de komst van de Masjiach in het Onze Vader Gebed. Hij komt spoedig!!! Zijn Wil zal geschieden! Zijn Koninkrijk zal floreren in het Duizendjarig Vrederijk. Openbaring 20.

  10* CDA-CU-SGP bewindslieden verzuimden al die jaren burgers op te roepen: KIES voor Koning Jeshua! Lees de Bijbel: Wie in de Zoon gelooft, heeft Eeuwig leven, doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de Toorn van God [Jahweh] blijft op hem. Johannes 3:36. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16:16. Israël en de Gemeente worden met Koning Jeshua/Jezus tot HOOFD DER VOLKEN. Jesaja 60, Jeremia 31:7, Zachariah 14:9 en Openbaring 19. Het beste komt nog! Psalm 72, 96, 98. 132, 135.

  Met Pasen wordt vaak het lied over de Opstanding van Jeshua/Jezus gezongen:

  U zij de Glorie, opgestane Heer! U zij de Victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf: U zij de Glorie, opgestane Heer! U zij de Victorie, nu en immermeer.

  Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind, en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ U zij de Glorie, opgestane Heer! U zij de Victorie, nu en immermeer!

  Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de Glorie, opgestane Heer! U zij de Victorie, nu en immermeer!
  Shalom. Ramshoorn.

 8. @Dewevoga. U gaf een uitstekende reactie op de herkomst van het woord Kerk: Circe.

  Echter…er bestaan zoveel slechte kerken, dat ik reeds lang allergisch geworden ben voor Kerken Rooms/Protestants/Evangelisch en wie het daarin voor het zeggen hebben sinds 6 oktober 2012 toen deze kerken een schijneenheid werden op het Malieveld in Den Haag. Een Gotspe! Wegwezen daar!

  Daarom… u voelt hem al aankomen, ik heb niets met het begrip Kerk al is dit woord nog voor velen herkenbaar. Wonderlijk…Ze staan nu in 2021 allemaal leeg, kennelijk heeft de Here God er ook niets meer te zoeken. Geen wonder als je Psalm 79, 109, 115 en 149 zingt.

  Ik hou me sinds 20 jaar liever vast aan het begrip/woord GEMEENTE dat Jeshua bezigde voor groepen gelovigen die samen komen om de Bijbel te bestuderen, te bidden, en samen te zingen!

  Jeshua sprak en schreef brieven aan de ZEVEN GEMEENTEN die bestonden uit Joden en gelovigen uit de volken in Openbaring 2 en 3. Zie ook Romeinen 11.

  Dus? Shalom Ramshoorn.

 9. @ Muggenzifter: 9:57 am. Dank voor deze mooie reactie. En het heil is uit de Joden.

 10. @Ramshoorn schreef: 15/01/2021 om 4:18 pm
  Dit weetje vond ikgisteren:
  Men denkt dat het woord “Kerk” Bijbels is
  De naam voor een groep gelovigen in het Griekse NT is ‘Ecclasia’ wat “Uitgeroepen-Gelovigen” betekent.
  Dus waar komt het woord ‘kerk’ vandaan?
  “Kerk” heeft meerdere vormen van afleiding van het woord. Een bron kan ”Kurtakos” van het Griekse “Kurios” (Heer) zijn, zoals in het huis van de Heer. De andere bron van het woord “Kerk” openbaarde zich uit de kringen (cirkels) van de heidenen zoals:
  Het “Ronde Stonehenge” in Engeland.
  De Schotse ”Kirk” en het Duitse”Kirche” komen van het vroegere woord “Circe” . (opm.:het Griekse ”Kirke” werdCirce in het Angel-Saksisch, wat Chirche in het kerkelijkLatijn werd die zich uiteindelijk als Kerk manifesteerde, dochter van de Zon, een vrouw die de macht had om mannen in dieren te veranderen.
  Het woord “Kerk” is afgeleid van “Circe”.
  De naam “Circe” is goed bekend bij de klassieke historici.
  In zijn klassieke studie, “The Myth of Kirke”, geeft Robert Brownuitgebreide meningen over de antieke Griekse wereld en concludeert dat Circe’s eenvoudige betekenis “Circle” of “Circular” is. Maar het refereert niet alleen aan gebouwen ofmonumenten die rond zijn, maar een van zijn belangrijkste betekenissen was dat het aan de oude God “Kirke” refereert.

 11. Psalm 119:105-112 (deel 14)
  ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ vs. 105.

  Voor de automobilist is mist onderweg op z’n minst onprettig.
  Als je lang in dichte mist rijdt, zou je graag eens honderd meter vooruit willen kijken!
  Veel mensen lijken op autorijders in de mist.
  Ze weten niet wat morgen of overmorgen zal gebeuren.
  Veel mensen kunnen daar niet tegen en gaan daarom naar waarzeggers of helderzienden.
  Toch is er maar één betrouwbare leidsman: de Bijbel, het Woord van God.
  De Bijbel vertelt je precies wat er staat te gebeuren.
  De Bijbel zegt heel duidelijk waar je de eeuwigheid zult doorbrengen.
  Het Woord wijst je ook de weg tot God en zegt dat de Heere Jezus die Weg is.
  Het Woord van God wil je ook licht geven op je pad.
  De Bijbel is betrouwbaar en waard om aangenomen te worden.
  Hij heeft gebeurtenissen aangekondigd die ook tot in het kleinste detail zijn uitgekomen, zoals de ondergang van het oude Romeinse rijk en de oprichting van de staat Israël.
  De Bijbel beschrijft ook wat de wereld te wachten staat.
  Hij spreekt over de toekomst van Rusland, van West-Europa en van de Christenheid.
  Wat het Woord vooral zo waardevol maakt, is de boodschap van liefde en genade voor zondige mensen zoals u en ik.
  Die liefde is geopenbaard in de Persoon van de Heere Jezus, Gods eniggeboren Zoon.
  Voor Christenen betekent dit Woord een kostbaar geschenk, dat ook de heerlijkheid van de Heere Jezus laat zien.
  Zijn Persoon en Zijn werk op het kruis zijn voor hen kostbaar.
  In Hem vinden zij rust, vrede en eeuwige blijdschap voor nu, maar ook straks in de hemel, in het Vaderhuis.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 12. @Pausen, de RKK, Kruistochten en Inquisitie hebben in alle 17 eeuwen van haar bestaan nog NOOIT een goede naam gehad!!!! Er zijn bibliotheken over vol geschreven. Ik zag een poos geleden een boeiende reportage over het RK Ierland van Tom Egbers op TV over de Roomse misdaden tegen ongehuwde moeders.

  Kijk nu opnieuw weer naar Ierland, 2 dagen geleden op NPO-TV het vervolg van de affaire van ongehuwde jonge moeders, waar een massagraf van 800 ongeboren kinderen werd ontdekt.

  En wat te denken van de massagraven van Joden en Protestanten door Paus en zijn RKK?
  Lees de antwoorden in boek van Dirk Verhofstadt: Pius XII en de vernietiging van de Joden.

  Het is onbegrijpelijk dat er nu nog Staatslieden en Gelovigen zijn die naar de Paus en zijn Rk. kerk gaan, hem de hand schudden en luisteren naar die maffia moordenaarsbende daar.
  Het Vaticaan en St. Peter zouden per direct gesloten moeten worden of tot een Museum worden gemaakt, waar voortaan hun Eeuwenlange misdaden tegen de mensheid openlijk tentoongesteld zullen worden.

  Pausen, Kardinalen, Bisschoppen, Priesters zouden per direct gearresteerd en berecht moeten worden, zeker na het lezen van SODOMA van Frederic Martel.

  Ik las ook het het boek: Misdadige Pausen en hun handlangers van Aat van Gilsts.
  Vooral ook het boek van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan.

  Italianen hadden/hebben in meerderheid een bloedhekel aan Paus en Vaticaan las ik in de kerkgeschiedenis:

  Sinds 1870 na het uitspreken van Onfeilbaarheid Paus brak de Frans-Duitse oorlog uit en waren Pausen gevangen in het Vaticaan. In 1898 had de Paus zelfs het Vaticaan moeten verlaten door de Italiaanse Nationalisten:

  Victor Emmanuel nam Rome in 1870, hij was sinds 1861 Koning van het nieuwe Italië. De hevige en buitensporige strijd die de katholieke kerk gedurende de hele negentiende eeuw tegen de Vrijmetselarij heeft gevoerd, is vooral te verklaren door de Italiaanse situatie, waar een van de motoren van het “Risorgimento” of de Eenmaking het geheime genootschap van de “Carbonari” was. Deze typisch Italiaanse maçonnieke organisatie was vijand nummer een voor de pauselijke staten. Geen wonder!

  Eerste minister Cavour (1810-1861) was vrijmetselaar, Garibaldi (1807-1882), Mazzini (1805-1872) en eerste minister Crispi (1819-1901) waren Carbonari en Vrijmetselaars. Zij waren allen hevig Anti-klerikaal en Anti-katholiek.


  Helaas, Benito Mussolini bevrijdde de Paus uit gevangenschap. Op 11 februari 1929 ondertekende het Vaticaan [44 hectare groot] en de Fascist Mussolini het verdrag/concordaat van de Lateranen. Paus Pius XI prees de Italiaanse dictator die sinds 1922 de macht greep.
  Geen wonder hij ontving 1.75 Miljard Lire compensatie voor verlies Pauselijk grondgebied.

  De Joodse Apostel Petrus noemde zich geen Paus maar MedeOudste van de Apostelen.
  1 Petrus 5. Jeshua leerde dat niemand zich op aarde Paus mag noemen. Mattheus 23:8-12.
  Er is maar één Heilige Vader volgens Jeshua en dat is JHWH zijn Vader. Johannes 17:11.

 13. @ Anna

  Bedankt voor de link. Erg interessant.
  Staat bij mij in de favorieten

 14. Beste Ramshoorn
  Ik wil je wijzen op een artikel wat je zeker zal interesseren.
  Het staat op de website van Wim Jongman.
  Het is een serie, ik heb ze niet allemaal gelezen maar het artikel van vandaag zul je wel belangstelling voor hebben.

  http://Www.wimjongman.nl ga naar de nieuwsbrief van 14 januari helemaal onderaan “ de Boodschapper” deel 24.

  Het gaat over de RK kerk, de 2 pausen, en the deep state in Amerika.
  Shalom
  Anna

 15. Uit: IsraelBiblicalStudies.com. auteur: Yoel Adler ( Israel Institute of Biblical studies )

  De Bijbel staat vol met heilige getallen zoals 7, 12 en 40. Maar een heel speciaal bijbels getal waarvan je je misschien niet bewust bent, is 33. Waarom is 33 zo heilig en wat is het verborgen verband met de figuren van Noach, Abraham, Jacob en Jezus?

  33 Het getal van de belofte
  Veel mensen weten dat Jezus 33 jaar oud was op het moment van zijn kruisiging. Maar wist u dat 33 eigenlijk een wijdverbreid heilig getal is in de H. Schrift? Door de hele Bijbel heen verschijnt het getal 33 keer op keer ter gelegenheid van Gods meest diepgaande beloften. Maar in tegenstelling tot andere heilige nummers, wordt 33 meestal verborgen. Om het te vinden, moet u verstandig zoeken.

  Gods beloften aan de voorvaderen
  De 33e keer dat Noach’s naam in de H.Schrift wordt gebruikt, is wanneer God een speciaal verbond met hem sluit om nooit meer de hele wereld te vernietigen met een vloed. (Genesis 9:12). De 33e keer dat de naam van Abraham in de Bijbel voorkomt, is wanneer Izak, het beloofde kind, wordt geboren als hij honderd jaar oud is (Genesis 21: 5). De 33e keer dat Jacobs naam wordt gevonden, is toen hij een visioen had van een ladder die de hemel bereikte (Genesis 28:12).

  Verlevendig het lezen van de Bijbel
  Het getal 33 is in wezen twee drieën. In het Hebreeuws wordt drie voorgesteld door de letter gimel ג van de stam gamal גמל, wat ‘uitdelen aan, geven’ betekent. De term gemilut chassidim – de praktijk van liefdevolle vriendelijkheid jegens anderen – komt ook uit deze wortel. Dat is de essentie van Gods belofte aan Noach, Abraham en Jacob.

  Uit: IsraelBiblicalStudies.com. auteur: Yoel Adler

 16. @wachter & Nieuw Begin: in de herfst van 2012 publiceerde het Katholiek Nieuwsblad een lezing van Europees president Herman van Rompuy, die toen ten overstaan van de gasten het volgende opmerkte: ‘Wij zijn allemaal jezuïeten’. Hij gaf vervolgens uitleg wat hij daarmee bedoelde, nl. de mannen op invloedrijke posities in de EU en de ECB, zoals Jean-Claude Junker (voorzitter eurogroep), Mario Draghi (voorzitter ECB), Barroso (voorzitter Europese Commissie), Monti (premier Italië) e.a.
  De desbetreffende pagina bestaat niet meer – wellicht was de uitglijer van Van Rompuy niet voor het grote publiek bedoeld – maar dit was de link https://www.kn.nl/nieuws/item/2539-van-rompuy-we-zijn-allemaal-jezuieten.html
  Vlgns mij leidt het spoor van de NWO naar deze club. Tenzij het toeval is dat al deze machtige politici en bankiers een opleiding aan een jezuïetencollege genoten hebben. Net zo toevallig als de obelisk op het Sint Pieterplein in Rome en in Washington D.C. Het zal me niets verbazen als blijkt dat Biden ook door de jezuïeten is opgeleid.

  P.S. leestip: The Sons of Loyola and Their Plans for World Domination – P.D. Stuart

 17. @ Ele: 8:22 am, op 12/1

  https://www.ellaster.nl/2020/04/03/deze-termen-moet-je-kennen-om-te-begrijpen-wat-er-in-de-wereld-gaande-is-complete-lijst/

  Wat wordt er bedoeld met de Cabal? Waarom is deze term niet hetzelfde als de Illuminati? Wat betekent Deep State en wat is een schaduwregering? Wat is het verschil tussen Pedogate en Pizzagate? Wie zijn de White Hats en de Positive Military? Waarom behoren niet alle Illuminati-groepen tot de satanische Cabal en wat is het verschil tussen de Witte adel en de Zwarte adel? Hieronder een begrippenlijst met termen waarmee veel mensen (nog) niet zijn vertrouwd. Door een beter inzicht te krijgen wie wat is, wordt ook meer duidelijk over de machtsstructuur en machtsstrijd die binnen de Illuminati gaande is.

 18. @ Ramshoorn: Nogmaals bedankt voor je heldere toelichting, en het klopt ook wat je schrijft als aanvulling. Toen Jezus kort voor zijn hemelvaart de vraag van de apostelen kreeg wanneer hij zou terugkomen dan was Jezus zeer duidelijk: Het komt U niet toe om dag en uur te kennen die bij de Vader is, dit zei Jezus tegen zijn beste vrienden de apostelen,want wat was voor Jezus veel belangrijker dan zijn wederkomst en dat gaan te berekenen, ga heen en verkondig de blijde boodschap, dat was voor Jezus het cruciaal moment, en de apostelen hebben dat dan ook gedaan. maar eerst moest er nog het belangrijkste gebeuren, de komst van de H.Geest in deze mensen die Jezus aanvaarden als hun Messias, wij zijn dan Gods tempel geworden.
  En het is juist wat je schrijft, de eerste gelovigen waren Joden, en proselieten en velen uit de toenmalige Romeins Rijk. En de eerste kerk was in Jeruzalem, allen wetijverige Joden en hun leider was de broer van Jezus Jacobus. Maar dan gaat er iets heel spannends gebeuren, de bekering van Paulus nabij Damascus. En drie dagen zal hij blind blijven totdat hij kan herrijzen uit de dood en de nieuwe Paulus worden. Maar Paulus zal zijn eigen weg gaan, en zijn evangelie verkondigen, en dit gegeven zal weer tot spanningen leiden met Jeruzalem. jezus leeft in mij schreef Paulus, en niet de wet. Dat was zijn evangelie.

 19. @Willy. Het klopt wanneer u schrijft: Als Zacharia schrijft, ze zullen opzien naar wie zij doorstoken hebben,dat waren niet de Joden, maar de Romeinen, de Joden mochten volgens de Romeinse wet niemand ter dood brengen, daarom is Jezus overlevert aan de Romeinen.”

  Johannes 19:34 Een van de soldaten [van Pilatus een Romein] stak met een speer in zijn [Jeshua’s] zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

  Willy, let op: niet alle Joden hebben Jeshua de Masjiach verworpen. Op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem lieten 3000 Joden zich dopen in de Naam van Jeshua [Handelingen 2:38] door Petrus en de andere Apostelen. Later kwamen er nog vele Tienduizenden bij lees ik in Handelingen 21.

  Ook in 2021 zijn er in Israël ongeveer 20.000 Joden die geloven dat Jeshua de Masjiach is en komen op Sjabbat in tientallen gemeenten samen. Straks zullen alle Joden volgelingen van Hem zijn zoals Zachariah 12 lang geleden al leerde.

  U schrijft terecht: We weten niet wanneer Jezus zal wederkomen, elke speculatie op dat gebied loopt op een dood spoor, heeft Jezus ons niet gezegd: niemand kent nog dag of uur! Wist Jezus het? Zeker maar de apostelen zouden dat toen niet begrepen hebben, zelfs de grote apostel Paulus dacht dat Jezus zou wederkeren in zijn leven, dat is niet gebeurd.”

  Dat klopt: Maar wij weten nu meer dan de Apostel Paulus. Jeshua sprak over de tekenen der tijden in Matth. 24 – Marcus 13 en Lucas 21:23 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, 24 en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden [AD 70 en AD 135, Kruistochten 1095 -Inquisitie en Hitler 1933-1945] onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, TOTDAT [Jeruzalem werd weer de hoofdstad van Israël in 1967] de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

  25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst [sinds Corona 2020] voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.

  Ik ben het zeer met u eens wanneer u schrijft: Maar we moeten waakzaam blijven, en niet de vijf domme maagden worden, die dachten, die gast blijft toch weg. Jezus komt zeker terug, maar dan volgens zijn wil, hij leerde ons bidden, Mijn wil geschiede in de hemel, als op aarde. Laat ons gewoon waakzaam blijven.””

  En vooral het Boek van Jeshua: Openbaring aan Jochanan [Johannes] goed bestuderen, want het beste komt nog: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop Gerechtigheid woont. Van al die onheilsprofeten van de WHO-Regering/GGD/RIVM zal nooit meer iemand iets horen of geloven!!! Lees meer spannende details in 2 Petrus 2 en 3 en 2 Thessalonicenzen 1 t/m 3.

 20. @ Ramshoorn: Bedankt voor je reactie, Je hebt natuurlijk een punt, maar je moet Zacharia lezen vanuit het Joodse standpunt. Elke vertaling verliest iets van zijn oorspronkelijkheid, dus elke vertaling verliest iets van de basis waaruit de schrijver vertrok. Wat de schrijver oorspronkelijk bedoelde is meer verduisterd of verloren gegaan door de vertalingen. dus daarom is het best dat je de Bijbel kunt lezen in de taal waarin hij geschreven werd. Als Zacharia schrijft, ze zullen opzien naar wie zij doorstoken hebben,dat waren niet de Joden, maar de Romeinen, de Joden mochten volgens de Romeinse wet niemand ter dood brengen, daarom is Jezus overlevert aan de Romeinen. Wie heeft zijn Messias verworpen, De Joden en dit om verschillende reden, het is beter dat één mens sterft dan het gehele volk zei de hogepriester Kajafas. Dus Jezus wederkomst zal in Jeruzalem zijn, dat dan belegerd zal worden door indringers, maar ook die tekst geeft weer problemen met zich mee. We weten niet wanneer Jezus zal wederkomen, elke speculatie op dat gebied loopt op een dood spoor, heeft Jezus ons niet gezegd: niemand kent nog dag of uur! Wist Jezus het? Zeker maar de apostelen zouden dat toen niet begrepen hebben, zelfs de grote apostel Paulus dacht dat Jezus zou wederkeren in zijn leven, dat is niet gebeurd. Maar we moeten waakzaam blijven, en niet de vijf domme maagden worden, die dachten, die gast blijft toch weg. Jezus komt zeker terug, maar dan volgens zijn wil, hij leerde ons bidden, mijn wil geschiede in de hemel, als op aarde. Laat ons gewoon waakzaam blijven.

 21. Hallo lieve broeder Wachter, ja geweldig hé… wat toch een mooie toekomst, met onze Heere Jezus Christus..

  Hallo Sophia, dank je voor je vriendelijke woorden. En welkom.
  En Romeinen 8 : 19-22… past zo mooi bij het lied. Fijn om zulke teksten te lezen. Zo kun je elkaar bemoedigen.

  Wens jullie allen een fijne dag… liefs, Esther.

 22. @ Ele: 8:22 am, op 12/1. Tja, de cabal. Eerlijkheidshalve zie ik deze term overal voorbij komen, samen met de politiek-correcte elite, de internationale socialisten, de NWO met haar lakeien, en de Illuminati. Laat ik voorop stellen, dat ik wars ben van enige vorm van anti-semitisme.

 23. @Willy. Ik denk dat de tijd nadert dat heel het Joodse volk oog in oog zal staan met de Joodse Masjiach: Jeshua, de Zoon van God. Waarom ik dat denk?
  Omdat de profeet Zachariah 12 dat heel duidelijk tot in detail beschrijft:

  Zacharia 12:10 IK [JHWH] zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen HEM [Jeshua] aanschouwen, die zij doorstoken hebben, [aan het kruis] en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

  11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,

  13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.”

  Zie aansluitend ook Romeinen 11 wat de Joodse Paulus hierover schrijft.

  Bedankt voor alle gemeende vrolijke reacties van @Esther, @Nieuw Begin @Wachter en @Allen die meelezen. Shalom. Ramshoorn.

 24. @wachter: u schreef op 11 jan. j.l. “Ik ben me geschrokken van het feit, hoever de cabal, de NWO, en de illuminati en de verradende politici al zijn, in hun duivelse plannen.”

  Kunt u me vertellen wie u bedoelt met de ‘cabal’? Als Jood schrik ik namelijk van bepaalde uitlatingen op deze site.

 25. @ Esther: 3:51 pm. Dank zuster Esther voor de reactie, en het mooie lied. Ik raak er steeds weer geroerd door. Wat een prachtig vooruitzicht, met de Here Jezus/
  /yeshua te mogen zijn.

 26. Michaël ;-{> schreef: 07/01/2021 om 8:11 pm

  Hallo Michaël, wel een late reactie van mij… volgens mij loop ik een beetje achter, hihihi.
  Ik moest je eerst opzoeken… alweer op een pagina eerder.
  Mooi wat je schreef met die geweldige teksten. Over of de Vader en Zoon één zijn.
  De kleine brieven van Johannes… wat zit daar toch veel in. Kort maar alles zo duidelijk en eenvoudig.
  Sterkte lieve broeder Michaël, met alles hoor.

  @ Hallo Willy, ik begrijp nu uw boodschap.
  U had het wel tegen Ramshoorn, maar wij allen lezen het hé.

  @ Wachter, heb die link nog niet geopend, maar de boodschap herken ik wel.
  Ik heb af en toe ook wel eens pastor JD Farage gehoord.
  Weet je Wachter wat zo opmerkelijk is… dat juist heel veel gelovigen in de Heere al vanaf het begin nee zeggen.
  De Heere weet zo goed wie bij Hem horen… en juist de ware… nemen zeker het vaccin niet.
  Het komt steeds dichter bij…. Het voelt benauwend… maar we weten ook dat God Zelf met de laatste zetten op het schaakspel zet.
  HIJ en Christus Jezus zijn de overwinnaar. Laten we daar stevig aan vast houden.

  @ Hallo Ramshoorn… een werkelijk prachtig lied. Niet alleen mooi… maar voor velen van ons is het de Ware realiteit. Dank u wel Ramshoorn.

  @ Nieuw Begin… dank u voor geweldige getuigenissen, die u soms neer zet. En de liederen uit allerlei landen… allemaal ter ere van de Vader en de Heere Jezus .

  Lieve broeders en zusters, we zijn het soms niet met elkaar eens…
  Maar zo dankbaar dat het allerbelangrijkste, voor ons persoonlijk en voor elkaar… de macht en kracht van de Heere Jezus Christus. Hij alleen is ons Lam, onze Heiland, onze alles…
  Laten we stevig vast houden aan Hem, de wereld woest en raast.
  Maar wij hebben een stevig Anker, een Schuilplaats, een veilige Bron.
  We zijn nooit alleen.

  Een bemoedigend lied voor ons allen. https://www.youtube.com/watch?v=_aMyWk4ooBs

  Vaders zegen voor ieder en lieve groet van mij, Esther.

 27. @Ramshoorn: bedankt voor uw reactie, Als ik mij niet vergis hebben we daar reeds een discussie over gevoerd, Ik heb het vooral over het Joodse geloof die duidelijk leert dat God geen zoon heeft, en dat het Joodse volk zonen en dochters van God zijn, en daar bent je het mee eens. Ik heb je toen ook geschreven dat de grote Profeet Jesaja de geboorte van een kind aankondigt, het kind dat geboren zou worden uit een maagd, en dan het kind met Goddelijke trekken geen gewoon mens dus. Dus koning, profeet en priester, koning is onze God, profeet en priester is de mens Jezus. God werd mens leer Johannes in zijn Evangelie, en ook Paulus schreef, hij heeft zich niet willen vastklampen aan het God zijn, maar hij heeft zichzelf vernederd en is onze slaaf geworden, onze dienaar tot op het kruis( Filp 2) . Hij is onze broeder geworden omdat hij deel had aan het menselijk leven, het grootste mysterie van het christelijk geloof, en dat maakt het juist uniek, wij mogen God onze Vader noemen, omdat we allen die in Jezus geloven kinderen van God worden. We moeten het niet met elkaar eens zijn, maar jezus was God, en ook zeer belangrijk ook mens, hoe zou hij anders ons kunnen oordelen, als God louter Geest was.?

 28. @ Nieuw Begin: 10:06 pm, op 11/1. Graag gedaan broeder. En inderdaad, ook ik sta versteld over het stilzwijgen, wegkijken, van deze kerken/gemeenten. Maar m.i. ook weer een teken van de Eindtijd, en broeder men kan de gezonde leer niet meer verdragen. kijk maar naar de abortuspraktijken, het toestaan en inzegenen van huwelijken van personen van hetzelfde geslacht, het toestaan en toejuichen dat een persoon zich laat veranderen van geslacht, en meer van dat fraais. Ik verwijs hierbij ook naar 2 Tim.3.

 29. willy 11/01/2021 om 3:48 pm U dwaalt wel zeer met uw gedachten. U schrijft:

  Om één voorbeeld te noemen, begin nu niet tegen een Jood met te zeggen ‘ God heeft een zoon’ , nergens wordt in het OT geleerd dat God een zoon heeft,:

  Wat een onzin, bent u blind of zo?
  Ramshoorn heeft u al laten zien dat op vele plaatsen in het Oude Testament staat dat God wel een Zoon heeft. En natuurlijk lezen de mensen uit het koninklijke volk ook deze teksten.
  En leest u vooral het commentaar van Esther!

 30. Een hele fijne service die velen ongetwijfeld al jaren kennen is het sturen van Bijbelteksten elke dag. De service heet Dagelijks Woord en is hier bereikbaar: http://www.dagelijkswoord.nl
  Het woord voor vandaag is de prachtige profetie uit Micha.
  Nu zijn de dagen heel donker en sinister maar ook dat is het WOORD want voordat Israel in Jezus de Messias zal herkennen zal donkerheid de natien bedekken maar de Schrift kondigt ook bij Micha een ingrijpen God’s aan op de derde ( God’s) Dag. Nooit heeft de AC, de satan of een valse profeet ( Mhmmd) het laatste woord. Integendeel , ze zijn werktuigen in God’s Hand!

  Dit zegt Micha:

  Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en Hij zal vrede zijn. — Micha 5:3-4 (NBG51)

  En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En Deze zal Vrede zijn. — Micha 5:3-4 (Statenvertaling)

 31. wachter 11/01/2021 om 3:57 pm Thnx bro voor de site van pastor JD Farage.

  Hoorde je deze geluiden maar eens in de Nederlandse Protestantse Kerken! Gereformeerden waar blijven jullie? Hervormden? Baptisten? Barthianen? Ingeslapen?

  Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten! Dat is een belofte van de Opgestane Heer, de Messias!
  God laat NIET varen het werk Zijner Handen! Hallelujah!

 32. Hallo allemaal…

  Weet u Willy, dat elke gelovige Joodse/Israëlitische broeder/zuster in Christus Jezus… dat zij allemaal zeker geloven dat God een Zoon heeft, Christus Jezus.

  Alle schrijvers van het nieuwe Testament, geloven daar toch ook volledig in.

  U heeft ergens wel gelijk… alleen een ONgelovige Jood/Israëliet zullen zoiets niet geloven.
  Een ieder die het niet gelooft, dat Jezus Christus Gods Zoon is.. en in het vlees is gekomen, heeft ook het leven niet. Men zet dan God als leugenaar neer.
  Lees maar in de kleine brieven, 1 Johannes 4 : 15, 1 Johannes 5 : 10-13. Geweldige teksten.
  Er zijn meer van dit soort Bijbelteksten.

  Ieder mens op deze aarde, ongeacht welke nationale identiteit iemand ook maar heeft… en men gelooft in Christus Jezus, Zijn offer en zo ook in God gelooft, (HIJ is de Weg tot de Vader)… DEZE alleen zijn onze broeders en zusters in Christus Jezus.
  Dus ieder mens wereldwijd dus ook een Jood/Israëliet zonder Christus Jezus… heeft ook de Vader niet. En zijn niet onze broeders en zusters.

  Het is steeds weer een verwarring van de bovenste plank.
  Die leer zit tot op het bot verankerd… en zet vele mensen tegen elkaar op, zorgt ook voor veel ellende en verdriet.

  Gods beloften zijn alleen in Christus Jezus. In Jezus alleen, zijn al die beloften.
  En die beloften voor Jood en Griek is alleen in Christus Jezus.

  Er was een Jodin die zij het precies goed… velen zijn van geboorte een Jood, maar door ongeloof is men géén Jood.
  Ik laat het hier maar bij…
  Maar laten we héél erg beseffen… hoe en wat wij de mensen leren.
  We zullen van onze woorden en wat wij de mensen wijs maken…rekenschap afleggen.

  Hartelijke groet, Esther.

 33. Hallo broeders en zusters,
  Wij mogen ons vanuit het oogpunt van God niet laten vaccineren, omdat ons lichaam eigendom van God is en Hij ons toestemming zou moeten geven om Zijn eigendom te manipuleren.(We kunnen wel zeggen “mijn lichaam” maar niet in die zin, dat we ons als eigenaar daarvan mogen getrachten, anders zou zelfmoord immers niet zonde kunnen zijn.)
  Van de andere kant mogen we niet vergeten dat wereldse wijsheid de ontwikkeling van het Corona vaccin ten grondslag ligt. Deze wereldse wijsheid is volgens 1 Kor. 3: 19 dwaasheid voor God. M.a.w. als het Corona vaccin daarmede dwaasheid als grondslag heeft, moet het noodgedwongen vanuit Gods oogpunt ook een dwaasheid zijn om zich daarmede te laten vaccineren!
  Ik hoop hiermede tegenover twijfelaars duidelijk genoeg te zijn geweest.
  Met vriendelijke groeten van Virusveger.

 34. @willy. Inderdaad: Ja, Wonderlijk dat JHWH Israël zijn eerstgeboren ZOON noemt: Exodus 4:22 Dan zult gij [Mozes] tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: Israël is mijn eerstgeboren zoon;
  Exodus 4:23 daarom zeg Ik u: laat Mijn Zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw Eerstgeboren zoon doden.

  Uit dit volk van Israël verwekte JHWH zijn Zoon, de toekomstige Masjiach en Koning van Israël. Zie Matth 1:1…Jeshua is de zoon van David, de zoon van Abraham.

  Psalm 2:4 vertelde daar Duizend jaar eerder al over met de woorden: Die in de hemel zetelt, lacht; de Here [JHWH] spot met hen. 5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: 6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, [Israël] mijn heilige berg. 7 Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn ZOON zijt gij; Ik heb u heden verwekt. [Dus de Vader was er eerder dan de Zoon]

  En welke Woorden sprak JHWH toen Jeshua door Johannes gedoopt werd?

  Matteüs 3:16 Terstond nadat Jeshua gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie IK mijn welbehagen heb.

  Op de berg der verheerlijking sprak JHWH identieke Woorden:

  Matteüs 17:3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zeide tot Jeshua: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.

  5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie IK mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

  @Wachter, dank voor uw welgemeende reacties.
  Voor u en ieder die meeleest dan ook het mooie lied dat ik graag speel op het orgel:

  Een Naam is onze hope,
  Een grond heeft Christus’ Kerk,
  zij rust in Ene dope,
  en is zijn scheppingswerk.
  Om haar als bruid te werven,
  kwam Hij ten hemel af.
  Hij was ‘t, die door zijn sterven,
  aan haar het leven gaf. Shalom. Ramshoorn.

 35. Broeders en zusters in christus. Ik heb net een video bekeken van pastor JD Farage, via zijn site JDFarage.org. Ik ben me geschrokken van het feit, hoever de cabal, de NWO, en de illuminati en de verradende politici al zijn, in hun duivelse plannen. Neem het vaccin tegen Corona niet, het is de opmaat naar het teken van het BEEST uit Openbaring. Leest U zelf maar hoe relevant dit is in:
  Openbaring 9:21,14:9-11,16:2,20:4,19:20,18:23,16:18, en Daniël 9:27.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *