5158

 1. Psalm 122
  ‘Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
  Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!’ vs. 1.

  Een veilig thuis bij de Heer.
  Verheugd, blij en gelukkig zijn de pelgrims over de mogelijkheid om samen met andere gelovigen naar het huis van de Heer te gaan.
  In de tijd van David was dit ‘huis’ niet meer dan een tent.
  Maar deze tent is niet wat de pelgrims zo gelukkig maakt, evenmin de pracht en praal van de latere tempel.
  Alleen het feit dat zij samen met andere gelovigen de aanwezigheid van de Heer mogen ervaren, maakt hen blij.
  Ze zingen Hem de lof toe, omdat in zijn aanwezigheid recht en vrede hand in hand gaan.
  Gods huis is een veilig thuis.
  Tegenwoordig lijken veel gelovigen (iets van) de vreugde van die pelgrims te zijn verloren.
  Zijn we bijvoorbeeld nog intens gelukkig als we naar de wekelijkse samenkomsten van de gemeente mogen gaan?
  Het is een geweldig voorrecht om God en de gemeente daar te mogen ontmoeten.
  Dat gaan we vaak pas waarderen als we door ouderdom of ziekte niet meer in staat zijn de erediensten te bezoeken.
  Gelukkig mogen we weten dat Gods liefde niet beperkt blijft tot tempel – of kerkmuren.
  God is overal, waar zijn naam aangeroepen wordt.
  Dat is een troost voor iedere gelovige, maar in het bijzonder als kerkgang niet (meer) mogelijk is.
  Deze psalm is dan ook niet alleen een psalm voor de sabbat of de zondag.
  Elke dag en in elke situatie mogen we God danken door te zeggen: ‘Wat ben ik gelukkig dat ik, als onderdeel van Uw grote gemeente, bij U een veilig thuis mag vinden’.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 2. @: Wachter…

  Ook 1 Cor. 15: 51-52 betreft ook de situatie van bij het laatste oordeel..want de doden zullen verrijzen en de dan nog levende mensen op aarde, zullen dan ook veranderd worden.. en [opgenomen].

  Het 6e zegel reinigingsoordeel is de eerste stap naar de verandering bij het laatste oordeel.

 3. @wachter 14/05
  Ik geloof ook in de opname, nog even volhouden en Koning Jezus De Zoon van God komt Zijn bruid halen.
  De 10 maagden waarbij er 5 worden opgenomen mattheus 25. Waarbij de parabel verwijst naar de opname.
  Shabat shalom

 4. @ Jo: 9:03 pm, op 13/5. Dank voor uw reactie Jo. Doch ik blijf bij mijn standpunt, wat de Opname van de Gemeente betreft. Ik lees duidelijk in: 1 Cor. 15: 51-52 het volgende, waar Paulus zegt: “Zie ik deel U een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden”. Tevens verwijs ik naar 1 Thessalonicenzen 4: 15-17, waar duidelijk staat: ” daarna zullen wij, levenden,
  die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden de Here tegemoet in de lucht”.

 5. @: wachter ..nav. 12/05/2021 om 6:27 pm,

  @Wachter: In de onderstaande video-link is ook weer te horen dat de kleine hoorn in Daniël 7:8-11 de antichrist zou zijn… maar men moet rekening houden met wat in vers 12 wordt aangegeven namelijk: dat ook de [overige beesten] werden beroofd van hun macht, {ofschoon} hun een levensduur voor tijd en wijle was geschonken.. dit betekent dat hun nog een levensduur van herstel geschonken wordt en dat impliceert Openb.20:7+

  Het oordeel in Daniël 7:10 kan dus nooit het laatste oordeel zijn..(Openb.20:11-15)..maar het 6e zegeloordeel dat dus in Openb.20:4 voorafgaat aan het “1000”jarig Messiaanse Vrede Rijk.
  Dit is geen hogere wiskunde, maar kunde van goed lezen over wat er geschreven staat.

  In 2Thess.2:8 zien we dan ook de goddeloze persoon die bij de Wederkomst, ten tijde van het laatste oordeel, gedood wordt en dat is de wel de antichrist.
  Die verwijderd moet worden is dus de persoon in vers 3 en 4 en dat is de valse profeet, de kleine hoorn in Daniël 7:11 en dat gebeurd dus in dat oordeel waarvan ik hierboven aantoonde dat het het 6e zegeloordeel betrof…

  Alsdan de valse profeet in het 6e zegeloordeel (Openb.6:12-17 en Openb.20:4)..gedood is (Dan.7:11) dan verschijnt naar 2Thess.2:8 de antichrist ..maar dus [niet direct] want het “1000”jarig Rijk gaat vooraf aan de manifestatie van de antichrist.

  Zoals ik eerder schreef is de Maleachi 3:1 bode in principe de weerhouder.. maar dan niet van de antichrist maar van het voortwoekerde kwaad [tot aan] het 6e zegeloordeel.
  Wat de valse profeet in 2Thess.2:3-4 weerhoudt wordt duidelijk in vers 6.. dat hij namelijk niet voor zijn gegeven tijd zich openbaren kan.

  De [grote afval] in vers 3 moet dus eerst komen want dat maakt het mogelijk dat het zijn tijd betreft om zich te openbaren.
  Jaap Dieleman beweert dat in de grondtekst -niet- {afval} staat maar [opname].. dus de opname van de gemeente..bruid.. hetgeen dus niet aannemelijk is omdat juist de grote afval de mogelijkheid biedt tot aanvaarding van zijn openbaring.. want het geheimenis der wetteloosheid was reeds in Paulus zijn tijd aanwezig.. en uiteindelijk leidt tot de grote afval..dus als grondslag en voor-waarde voor zijn komst. .. Trouwens 1Thess.4:17 betreft de Wederkomst bij het laatste oordeel.
  https://ontzagwekkendnieuws.nl/ontdek-meer-videos-en-series/onthullende-videos-en-series/op-weg-naar-de-nieuwe-wereldregeringen-in-de-dagen-van-die-koningen-johan-gankema/
  ……

 6. Just-A-Child-Of-God-So-A-Sinner-Too schreef:
  12/05/2021 om 10:01 pm

  Hallo… Just-A-Child-Of-God-So-A-Sinner-Too.
  Misschien dat u het nog wel leest… maar ik wilde u danken.
  U schreef…een rake opmerking, maar wel een waarheid.
  Veel drukte, over zaken rond “dingen van de Heer” terwijl het echt werk niet aan bod komt.
  Dat raakte mij werkelijk.

  Ik ben zeker geen heilige, vaak ook gereageerd, en soms verkeerd.
  Maar het voelt nooit goed. Of je alleen je eigen visie op Gods Woord, wilt geven.
  Terwijl de wereld in brand staat.
  Het echte werk van de Heere blijft liggen.

  Ook de mensen in de wereld moeten weten.
  Zijn wij bezig met allerlei vormen van hulp aan onze medemens.
  Zowel in kleine dingen, als grote dingen… dat we allemaal radertjes mogen zijn, in Gods Koninkrijk.

  Soms hebben we het nodig, waar het echt allemaal om moet gaan.

  Vaders zegen om u heen, en natuurlijk, voor jullie allemaal.
  lieve groet, Esther.

 7. @Just-A-Child-Of-God-So-A-Sinner-Too. Dank voor uw helder antwoord en mijn petje af voor het Kinderwerk 200 + wat u met uw medewerkers mag doen voor de Here Jeshua in het verre
  N-Thailand.

  U schreef: U kunt uw tijd beter besteden aan al die kinderzieltjes die verloren gaan. ”

  Dat doe ik ook en meer dan dat, ik mag al vele jaren lang het Evangelie in Woord en Geschrift, en met Piano en Orgel verkondigen. Dus hierin vinden wij elkaar.

  Goed dat ook u constateert: Maar de situatie waarin ik nu verkeer is niet anders dan wat er in het decadente westen nu gaande is. In Amsterdam zwerven ook kinderen, eten uit de goot en zo meer. Ik en mijn medewerkers janken om hoe het westen zich uit over zaken rond “dingen van de Heer” terwijl het echt werk niet aan bod komt. ”

  Waarom niet? Omdat gelovigen, kerken en zendingsorganisaties, niet meer te werk gaan zoals Jeshua in het Evangelie leert Mattheus 5-7 en de Apostelen in het Boek Handelingen aan het werk gingen. Kerken en Organisaties laten op grote schaal de Bijbel buikspreken. Eindeloze en Oeverloze vergaderingen en besluiten nemen op democratische manier ipv het Zo zegt de Here!!!

  Bijzonder jammer en reden om steeds meer stelling te nemen tegen dat radicale christendom.””

  Paulus had er ook geen moeite mee!!! Lees zijn waarschuwing tegen wolven in schaapskleren in Handelingen 20. Lees de 2-de Petrus Brief en de Brief van Judas en Openbaring 2 en 3 waar Jeshua Gemeenten prijst maar ook bestraft.

  Wie de uitspraken van Paus, Concilies, van Wereldraad van Kerken bestudeert die kan tot geen andere conclusie komen dan: Het Christendom heeft gefaald.

  Het geloof der Schriften 1 Corinthe 15 waarover Paulus spreekt leeft slechts nog bij gelovigen die dagelijks de Bijbel lezen en bestuderen en daarover willen spreken met een ieder die daarvoor openstaat. Mattheus 10.

  U raadt het al: Ik ben werkzaam geweest in verschillende kerken Evangelisch- Gereformeerd maar ben daaruit voorgoed zonder spijt vertrokken. Ik noem me nu al jaren een vrolijk Orthodox Gelovige…en ben lid van de kleinste Gemeente waarover Jeshua reeds sprak:

  Matteüs 18:20 (NBG51)
  Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben IK in hun midden.
  1 Timoteüs 5:19 (NBG51)
  Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn.

  Waarom ben ik vrolijk Orthodox? Omdat ik Gods Woord lief heb, vooral de Profeten, de Psalmen, Spreuken, Handelingen en natuurlijk Jeshua’s eigen Boek: De Openbaring aan Johannes.

  Ons wacht een gouden toekomst als de Joodse Jeshua [Mattheus 1:1] straks als Masjiach en Koning wederkomt in Jeruzalem. Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19.

  Dan zal ik uit volle borst Händels Messiah meezingen:
  He Shall Reign For Ever And Ever – Free At Last – Great God Almighty – We Are Free At Last.

  Shalom. Ramshoorn.

 8. En zo gaat dat dan: de maat wordt (ook mij) genomen via teksten, citaten en extracties uit de Bijbel. Well done Ramshoorn, ik sta al in de hoek eer u weet wie ik ben wat ik doe in de wereld. Geeft niet.

  Mijn bijdrage en nu dan ook laatste reactie is en blijft: stop met het zoeken naar het slechte. Stop met roddel, daar weet u vast wel ook veel teksten over te vinden. Roddel en onzin, dat is wat er gaande is op dit platform en waar de Heer een grote vette hekel aan heeft. Schrikken he.

  U kunt uw tijd beter besteden aan al die kinderzieltjes die verloren gaan. Zo zorg ik voor 200+ kids in het noorden van Thailand met gevaar voor eigen leven, en niet dat dat laatste mij een zorg zal zijn, ik weet waar ik terecht kom. Maar de situatie waarin ik nu verkeer is niet anders dan wat er in het decadente westen nu gaande is. In Amsterdam zwerven ook kinderen, eten uit de goot en zo meer. Ik en mijn medewerkers janken om hoe het westen zich uit over zaken rond “dingen van de Heer” terwijl het echt werk niet aan bod komt. Bijzonder jammer en reden om steeds meer stelling te nemen tegen dat radicale christendom. Focus op wat je kunt doen in plaats van hoe de wereld weer zal vergaan.

  Niet persoonlijks nogmaals, meer algemeen gesteld. Maar toch, maar toch krijg ik direct bijbelteksten in de nek gesmeten, precies hierom lopen kerken leeg. Bah.

  Keer terug naar die eerste liefde, iedereen kwam als zondaar bij Hem terecht. Neem andere niet opnieuw de maat. Deed Jezus ook niet toen hij de moordenaar aan het kruis meenam.

  Dit waren mijn laatste woorden, waarom doet er niet toe.

 9. Psalm 122
  1Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.
  2 Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!
  3 Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;
  4 Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israëls, om den Naam des HEEREN te danken.
  5 Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.
  6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
  7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
  8 Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!
  9 Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.

 10. Just-A-Child-Of-God-So-A-Sinner-Too schreef: 11/05/2021 om 6:53 pm
  @Ramshoorn: het was ook niet bedoeld om indruk op u te maken.”

  Dank voor uw wat verlate reactie. Jammer dat u kennelijk bij de Happy Clappy gelovigen hoort en de echte problemen die hier op deze site door gelovigen van allerlei richtingen besproken worden niet begrijpt of niet wil begrijpen?

  Ik hoop dat u uw Nickname begrijpt Child of God = Kind van God.

  Paulus zou tegen u zeggen> ! Corinthe 13:11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

  12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in Raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

  Denk even na in wat voor wereld we terecht gekomen zijn volgens Jeshua. Johannes 14 t/m 16

  En nog even Paulus die beschrijft in wat voor wereld wij nu leven…

  Filippenzen 2:14…Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, Onbesproken Kinderen Gods te midden van een Ontaard en Verkeerd geslacht, waaronder GIJ-U schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 Het Woord des levens vasthoudende, [ 1 Corinthe 15] mij ten roem tegen de dag van JeshuaHaMasjiach, Christus, dat ik niet Vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch Vruchteloos mij ingespannen heb.

  GODDANK, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop Gerechtigheid woont.
  Alle details in 2 Petrus 2 en 3.

 11. @Ramshoorn: het was ook niet bedoeld om indruk op u te maken.
  @Harold: wie Jezus werkelijk kent laat zich niet in met wat op dit forum gaande is.
  Ik heb genoeg geschreven.

 12. Deze vind ik een goede verslaggeving over de raketaanvallen op de joodse hoofdstad Jeruzalem door i 24 , de joodse menigte in Jeruzalem vlucht naar bunkers terwijl raketaanvallen op Jeruzalem plaatsvinden
  Hot nieuws !
  https://youtu.be/YTNQz6XNlZY

 13. @: Ludwig .. nav. (10/05/2021 om 10:14 pm),

  Salomon..schreef je, was de antichrist in zijn tijd, welnu de bijbelse valse profeet (maitreya) is de andere antichrist vóór het 6e zegeloordeel, in Openb.13:11+ zie je zijn optreden nog vóór het eerste beest dat in persoon de antichrist zelf is, dit heb ik meermaals betoogd en elk krijgen ze (waarschijnlijk symbolisch) 3½ jaar van optreden.. in vers 5 aangegeven..en gerelateerd aan Daniël 9:27 waar de helft ((als het midden)) van de week het 6e zegeloordeel betreft..&..het tijdperk van Vrede in Openb.20:4+.

  Veel te weinig wordt dan ook de komst van de Drie-Ene God in het 6e zegeloordeel besproken, alleen de katholieke profetieën geven daar een bepaalde mate van inzicht over.. zoals ook de Grieks-Orthodoxe Vassula Ryden..(te googlen).

  De new-agers bereiden, onder anderen, de komst voor van de valse profeet maitreya en veel zwakke gelovigen zullen deze volgen, hetgeen aangekondigd wordt in de katholieke profetieën.
  Dit gevaar in de wind slaan, daar wil ik vooraf voor waarschuwen opdat men zich dan al inzicht daarover vergaren kan van wat komen gaat..want de valse profeet maitreya als de “kosmische” Christus wordt dan ook massaal gevolgd door wereldse christenen met een zwak geloof.

  Daar vooraf voor willen waarschuwen zijn dan ook geen tekenen van wartaal.. maar tekenen van bezorgdheid voor de eenheid in Jezus Christus..het leger van satan zal dan staan tegenover het leger van God, Jesaja 52:7-12.. dit wordt veel te weinig beseft en begrepen.
  Voor deze informatie (over het -occulte- kwade) ..zich afsluiten als geen interesse in hebbende, getuigd toch eigenlijk (om het zo te zeggen) van een zeker gebrek aan realiteitszin.

  De buitenaardsen als de gevallen engelen en zijnde de bijbelse goden, hebben hun posities en werkterrein in het heelal, en ook hier al op aarde zoals de bijbel vermeld.. terwijl weer anderen al in de hel vertoeven..later worden de buitenaardsen ook in de hel gesmeten.. Openb.20:14 want de werkingen van buitenaardsen als gevallen engelen behoren tot het dodenrijk.. in de katholieke vertaling de onderwereld genoemd.. het vertoeven van kwade machten in de hemelse gewesten wil dus [niet] zeggen alsof die zich ook in de hemel bevinden van de zalige Engelen en zalige zielen bin de heerlijkheid Gods.. dit gezegd hebbende ter verduidelijking.

  God zal deze informatie en kennis steeds meer aan de zijnen openbaren naarmate de onderdrukking toeneemt.. zoals ook de zogenaamde buitenaardsen hun misleidende kennis openbaren aan de hunnen.
  Helma Broekman was of is katholiek en had al in de kindertijd beginnende occulte ervaringen.
  Zoals ook de Illuminati-vrijmetselarij aspecten van waarheid en leugen vermengen en naar buiten brengen zo is dat ook bij Belma Broekman.

 14. @Nieuw Begin: bedankt voor het delen van het getuigenis van deze voormalige moslimterrorist. Ofschoon veel moslims haat koesteren jegens Joden en christenen, en sommigen zelfs bloed aan hun handen hebben, dienen we voor hen te bidden. Ze zijn nu eenmaal verblind.

 15. @Jo
  De uitlegging over de 666 talenten goud van koning Salomon komt van mezelf in de Here dus de bron van deze uitlegging is ludwig.
  Nergens op het internet vind je die uitlegging.
  Na diep nadenken en gebed in de Here ben ik tot deze uitlegging gekomen.
  Ik ken geen enkele bron op het internet met die uitleg dus de bron is ludwig.
  Dat is hoe ik het interpreteer.
  Bijna al mijn uitleggingen over de bijbel komen van mezelf en na gebed met God.
  Ik bid tot God laat mij verstaan.
  Soms laat God het mij verstaan door andere reacties van uitlegging te lezen maar dikwijls komt het van God waarbij je niets van terug vind op het internet.
  Ik vertrouw alleen op God, ik ben nooit geïnteresseerd in occulte dames of heren alleen in Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth en God van Abraham Izaak en Jacob en de Heilige Geest en heb allen lief in de Here, ook jou @Jo heb ik lief in de Here

 16. @Jo
  Bedankt voor je reactie desondanks ik niet begrijp wat een bijbelse uitlegging over de 666 talenten goud van koning Salomon gelinkt kan worden volgens jou met een occulte dame die new age is?
  Uiteraard onderzoek ik de bijbel en de uitlegging daarvan, in die occulte dame van jou heb ik echter geen interesse .
  Je reactie begint ook al tekenen van wartaal te vertonen ,
  Hopelijk neem je mijn eerlijke mening niet kwalijk.
  Ik wens je vrede toe en Gods zegen

 17. Abdul vermoordde tientallen christenen: “In een droom zag ik het kruis van Jezus”

  https://www.sdok.nl/verhalen-nieuws/abdul-vermoordde-tientallen-christenen-quot-in-een-droom-zag-ik-het-kruis-van-jezus-quot

  Tientallen christenen heeft hij als terrorist de dood ingejaagd. “Met mijn mes heb ik ook zwangere christenvrouwen en kinderen gedood. ‘Wie de profeet Mohammed ontkent moet worden gedood,’ kregen wij te horen.” Zijn naam is Abdul-Mutallif (50). Jeffrey Schipper van CIP sprak met hem.

  Een bijzondere droom maakte een einde aan de moordpraktijken van Abdul. “Boven mij zag ik in het Arabisch de naam van Jezus.”

  ( SDOK…verbonden in vervolging…bezoekt u alstublieft de site:
  sdok.nl. De Heere Jezus zegene u )

 18. @ Ramshoorn
  Zo heb je de septuangunt de vertaling naar het Grieks en je hebt die nu ook naar het Engels vertaald en als je daarin jesaja 13 leest dan staat er dat de reuzen waarbij je moet denken tussen 3-6meter groot zullen losgelaten worden op de heidenen in de eindtijd ale kort samengevat dus daar staan een paar woorden extra in dat de reuzen Gods wraak op de heidenen zullen uitvoeren.
  Dus als ik die tekst dan probeer te begrijpen zullen er in de eindtijd tijdens het 7 jarig verbond reuzen worden losgelaten op aarde die kannibalisme toepassen op mensen .
  De oorspronkelijke vertalingen laten de profetieën in de eindtijd nog meer verstaan.
  Zie je het al gebeuren een legioen reuzen die plots vanuit het noorden de mensen op aarde begint te verslinden gelijk de dagen van Noach.

 19. @: Ludwig.. nav. (10/05/2021 om 8:32 am),

  Je had het over Salomon en het getal 666 ..in de onderstaande link staat een videofilm van Helma Broekman; het was sinds enkele weken geleden dat ik haar personage tegenkwam op YouTube.
  Zij is een occult “new-age achtig type” met een goed voorbeeld hoe in occulte kennis waarheid en leugen gemengd zijn.

  Een van die waarheden is dat ze verklaard dat Adam geschapen is als een Lichtwezen, wat ook ik eerder betoogde door te verwijzen naar Ezechiël 28:3.. als een toelichting op het scheppingsverhaal..ook uit het geschrift {–de geheimen van het oud verbond– hetgeen te googlen is}..van de eerder genoemde Anna Katherina Emmerick, blijkt dat in Adam en in Eva door de zondeval een verdichting in hun lichtwezen optrad..verdichte in de (matte) vorm van een mens van vlees en bloed, vandaar dat ik dan ook o.a. verwees naar Hebr.11:3.. iets van de eerdere glorie van vóór de zondeval zien we bij Stefanus, Hand.6:15.

  In 1Kor.15:44 wordt er gesproken over het zaaien van een natuurlijk-lichaam en in een katholieke vertaling wordt gesproken van een ziele-lichaam..volgens een bepaald geschrift van Aristoteles is het begrip natuurlijk-lichaam en ziele-lichaam het zelfde.
  Helma Broekman [impliceert] !!! dat dat natuurlijk-lichaam nog niet bestond vóór de zondeval.
  Het natuurlijk-lichaam is fijnstoffelijk en ON-zichtbaar.

  De grote mis-leiding van Hema Broekman is dat ze beweert dat die buitenaardsen (de gevallen engelen) ..de scheppers van de mensheid zijn.. zij beweert dat natuurlijk op ingeving van die demonen waar zij mee in contact staat.
  De mogelijkheid tot vleeswording van Adam en Eva was inherent aanwezig in hun eerste schepping als Lichtwezen.

  In de artikelenreeks van Evert Jan Poorterman wordt duidelijk dat hij in de dezelfde misleiding. gelooft als Helma Broekman.. en ik neem aan dat de redactie van die site ook [eventueel] daarin gelooft.. het is opvallend dat ook “martinvrijland” ideeën heeft met termen die inhoudelijk in de buurt komen van die van Helma Broekman.

  De huidige wetenschap lijkt mij dan ook op zijn minst in de top occult belast en geïnspireerd door de buitenaardsen, de gevallen engelen, de zogenaamde goden uit de bijbel, en in Jesaja 2:18-19 vermeldt ..waar het 6e zegeloordeel wordt geïmpliceert.
  In Jesaja 13:5 kunnen we ook de gevallen engelen-demonen als de buitenaardsen begrijpen.. ook in de katholieke profetieën op YouTube zijn daar onthullingen over.

  Men kan Nostradamus dan wel verketteren..maar dan niet om het volgende…centurie 1:91
  ..De goden zullen zich aan de mensen vertonen…
  ..Als de bewerkers van het grote conflict.
  ..Tevoren worden aan de [heldere] hemel degen en lans gezien.
  ..Aan de linkerkant zal de grootste toestaat zijn.

  Bij de linkerkant komt zomaar de gedachte op aan de partij D66..6
  Bill Cooper (te googlen) ..wist te vertellen dat de Illuminati-vrijmetselarij eerst de valse profeet maitreya zouden sturen als hun messias.. en later de antichrist.
  Er komt dus steeds meer informatie vrij.
  …..

  Helma broekman https://niburu.co/anunnaki-onze-goden/16275-anunnaki-onze-goden-deel-296-corona-een-geschenk-uit-de-hemel-deel-36-extra

 20. @ Just-A-Child-Of-God-So-A-Sinner-Too. Ik heb uw bericht gelezen en was er niet van onder de indruk. Ik denk dat u de Woorden van Jeshua geciteerd in Mattheus 7, 13, 23, 24, 25 nooit hardop gelezen heeft. Laat staan Zijn vermaningen in Openbaring 2 en 3 en 16 t/m 20. Of heb ik het mis?

 21. @Ramshoorn: Geheel eens met je visie. Weet je wat Hitler zou gezegd hebben kort voor zijn dood? Dat het beste wat hij tijdens de oorlog had gedaan is de Joden uitmoorden. Maar dan had hij niet op God gerekend. Want moesten de Joden verdwijnen van deze wereld, dan heeft de wederkomst van Jezus Messias totaal geen nut meer, het is dan een lege doos geworden. Nu weer is er strijd om Jeruzalem door de Palestijnen, maar als de Vredevorst komt zal hij ook voor de Palestijnen vrede brengen en een totaal oplossing. Laat ons bidden voor vrede in en rond Jeruzalem.

 22. @Just-A-Child-Of-God-So-A-Sinner-Too

  Is een vraag stellen iemand de maat nemen? Dit was een serieuze vraag, want ik lees idd wat anders.

  Ik krijg de indruk dat u zich ergert aan de discussies hier. Iedereen hier weet dat Jezus Christus hun redder is en dat alles daarvan afhangt, dat is de boodschap van hoop. Dat is de basis van vrijwel iedereen die hier discussieert. Maar de Bijbel is een dik boek met zeer veel informatie en vele onderwerpen waarover gediscussieerd kan en mag worden en waarbij iedereen zijn of haar eigen zienswijze heeft. Dat heeft er niets mee te maken dat iemand het beter zou willen weten, als u die indruk misschien krijgt?

 23. @Mimicus. U verkeert in een grote geestelijke strijd. Uw gevoelens zijn herkenbaar, want ze ontstaan gemakkelijk als we voortdurend focussen op de wereld om ons heen. Vast en bidt, zegt Jezus. Bidt oprecht dat Christus u zal verlossen uit deze warwinkel. Ik deed het ook, en mocht ervaren hoe je verlost kunt worden van de ondraaglijke last van het wetticisme.
  Dan komen de eisen van de wet in een heel ander daglicht te staan. Eerst leken ze ondraaglijk en zorgden ze voor verwijten naar alles en iedereen. Nu blijken ze, plaatsvervangend, volbracht en dat is werkelijk een enorme opluchting. Dat haalt een loden last van de schouders.
  Nu gaan we de wet niet plotseling minachten, dat niet. Maar dat “examen” (profaan gesproken) is volbracht. Wij hoeven niet weer examen te doen. We kunnen de eisen van de wet erkennen en tegelijk dankbaar zijn dat aan alle eisen is volbracht door Christus.
  Maar het blijkt erg moeilijk om dit van mens tot mens overtuigend te brengen. Logisch, want we moeten niet bidden tot mensen, maar tot Christus en daarmee tot de God van Abraham, Isaäk en Jacob.
  Meer kan ik er niet van maken. Sterkte.

 24. Laten we beseffen dat we hier allerlei verwijten kunnen ontmoeten, maar dat we elkaar niet echt kennen. Het blijven teksten waar men het wel of niet mee eens kan zijn. Ook ‘mimicus’ zou dat moeten begrijpen. Op een site waar alleen op inhoud van gedachten kan worden gewisseld, heeft het geen enkel nut om op de man te spelen. Men stelt zich iemand in gedachten, maar niemand weet of dat gedachtenbeeld niet is ontsproten aan het beeld van de verwijtende persoon zelf.
  Zegt de bijbel niet ook dat oordelen terug slaan op de persoon zelf? Ik zeg dit niet als verwijt, maar als constatering, want ook mijn oordelen kunnen regelmatig terug slaan op mijzelf.
  Dank Christus dat Hij alles volbracht heeft. Plaatsvervangend voor ons. Daar sta je dan met je pronkende veren. Ze dragen niets bij aan de genade door Christus alleen.

 25. @Ludwig @Harold @Willy Ik vond info in het boek: Back to the Original Bible hoe de Bijbelindeling veranderd werd in de Latijnse Vulgata van Hieronymus AD 385…

  Hieronymus: Hij had het Oude Testament in 39 boeken verdeelde.

  Echter: In de oude Griekse meerderheidsmanuscripten wordt de Hebreeuwse indeling aangehouden.

  Voorbeeld: Jozua en Richteren één boek.

  Samuel en Koningen vormen in oude manuscripten één boek.

  De 12 kleine profeten Hosea t/m Maleachi vormen ook een boek!

  Tot slot: De boeken 1 & 2 Kronieken vormen samen een boek. Daarmee eindigt Tenach, met het Boek Kronieken.

  Nog een blooper: Hieronymus plaatste in De Vulgata onterecht de 14 brieven van Paulus, de minste der Apostelen [ 1 Corinthe 15:9-11] direct achter de Handelingen der Apostelen, omdat Paulus de Apostel der heidenen was.

  Augustinus AD 410 ondersteunde helaas deze volgorde. Waren zij Vergeten dat Paulus ook een Jood was en besneden?

  Filippenzen 3:5…Besneden ten Achtsten Dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, 6 een
  Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de
  Gemeente, naar de gerechtigheid der Torah onberispelijk.

  Jeshua’ s Woorden van Matth. 24 bleken waarheid: Jeruzalem is gevallen A.D. 70. De Tempel werd verwoest en Jeruzalem verbrand.

  Rome werd daarna voortaan het geestelijke centrum van de wereld. Met Constantijn als Keizer 321 ontstond het Duizendjarig vrederijk volgens Augustinus. Hoe vergiste hij zich. Rome viel in A.D. 410 en werd in brand gestoken door de Vandalen! Augustinus was radeloos maar bleef bij zijn dwaalleer.

  Gods plannen verraste alle wereldleiders. In 1948 op 14 mei werd de Onafhankelijke Staat Israel uitgeroepen in Tel Aviv door de Jood David Ben Goerion met toen nog maar 700.000 Joodse burgers. Op 15 mei was er oorlog met de Arabieren. 7 maanden later had Israel zijn Grondgebied al uitgebreid. In 1967 werd Jeruzalem de ongedeelde Hoofdstad van Israel.

  De holocaust 1933-1945 had de Joden niet klein gekregen. Rome, Mekka en Genève die de Joden vele eeuwenlang hadden afgeschreven, sidderden. Hun ondergang staat in detail beschreven in Openbaring 16 t/m 20 Jeshua’s beste Boek van de Bijbel.

  Ik vond een paar cijfers in Israël Today 19 Juni 2019. Israël telt NEGEN miljoen inwoners.
  Er werden 188.000 baby’s geboren.
  31.000 Joden maakten Alija naar Israël.
  47.000 Joden stierven.
  Momenteel wonen er in Israël 6.697.000 Joden [74.3 %]

  1.890.000 Arabieren [20,9 %] en 434.000 mensen met een andere achtergrond [4,8%].

  Israel wordt tot Hoofd van alle volken met de Joodse Masjiach Jeshua in Jesaja 60 en Zachriah 14 en Openbaring 19.

 26. En zo gaat dat dan Harold. Elkaar de maat nemen. Precies hiervoor waarschuwt het woord ook, besteed geen tijd aan nutteloze discussies. Wat u aanhaalt is een deeltekst, er loopt een paralleltekst mee en die staat in Lucas 12:51-53. Het gaat hier om de verdeeldheid die Jezus wil aanbrengen, dat is toch net even anders. Licht en duisternis, het goede doen en het slechte laten.

  De boodschap van Jezus is er verder een van hoop, ik verwacht dat u ook uitkijkt naar wat hij beloofd(e).

  En wat feiten betreft die niet in de Bijbel staan, voor die andere reageerder: check dit forum. De wereld zou al meerdere keren zijn vergaan, en er komt nog veel meer onheil aan. Och och. Zoeken naar het slechte in de mens. Dit is iets anders dan alles onderzoeken en het goede behouden. Het lijkt mij beter om de positieve boodschap te verkondigen die Jezus zelfs op zijn sterfdag uitdroeg: oprechte erkenning dat Hij de zoon is is voldoende. En zo ging ook een moordenaar mee naar het Paradijs. Dus stop met het verketteren van alles en iedereen die anders denkt of doet. Succes met het lezen in contextueel verband maar vergeet 1 ding niet: kennis maakt dik en zegt niets over behoud. Een oprecht hart is het enige dat telt.

  En wat het profetische betreft: de wereld zal volgens de schrift zeker nog duizend jaar bestaan vanaf elke dag die nog volgt. Dus alle onheil geproclameerd op dit forum doet er niet toe.

 27. koning David een rechtvaardige Gods.
  koning David pleegde overspel met Betsheba en God hield van koning David dat God David dit vergaf wetende welk het gevolg zou zijn om die zonde van koning David in te lossen.
  De zoon van David zou God bedriegen met overspel in afgoderij koning Salomon.
  Salomon werd de antichrist van zijn tijd, het economisch handelsakkoord bij Salomon bedroeg 666 talenten goud, ook nu zullen we een soortgelijke economie hebben.
  Wie tijdens Salomon geen bijdrage leverde of akkoord ging bij die 666 talenten goud werd uitgesloten ze konden niet kopen of verkopen.
  God is alwetende en wist toen Koning David zondigde met Betsheba hun zoon Salomon overspel zou plegen en een antichrist zou worden en rebellie plegen tegen God.
  Toch ging God verder met Koning David desondanks God dit gevolg van de zonde van Koning David kende.
  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

 28. Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth is voor onze zonden gestorven aan het hout zodat wij vergeving kunnen vragen aan Hem indien wij zondigen.
  Jacob moest voor elke zonde een schaap slachten en offeren en doordat God van Abraham Izaak en Jacob Zijn Zoon stuurde als mens in vlees en bloed beneden de trouwe engelen gesteld om zich te offeren gelijk een schaap voor ons zodat ook de heidenen tezamen met Jacob het eeuwige leven met Hem zou kunnen verkrijgen.
  Indien wij vergeving vragen aan de Zoon het Heilig Lam kan je dat in gedachten doen en dienen wij niet meer te zondigen. Maar indien wij zwak zijn en terug zondigen vergeeft Koning Jezus De Zoon van God keer op keer zolang wij maar blijven proberen niet meer te zondigen.
  Wij kunnen geen 2 Heren dienen er is maar 1 God.
  Ook Koning David zondigde met Betsheba, Koning David overtrad 1 van de 10 geboden en Koning David bad tot God om De Heilige Geest niet van hem weg te nemen.
  Zie hier een geheimenis als je leeft volgens de 10 geboden ontvang je de Heilige Geest, verlaat je 1 van die geboden dan gaat de Heilige Geest van je weg.
  Geloof in Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth en leven volgens de 10 geboden maakt dat je de Heilige Geest ontvangt en indien je dan in zwakheid zondigt maar vraagt vergeving aan Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth en hebt de intentie met je hart om niet meer te zondigen dan zal de Heilige Geest niet van je weggaan.
  De Heilige Geest is Zuivere Liefde die door je lichaam stroomt, je troost, je pijn voor je draagt, je zware rugzak voor je draagt.

 29. @ Esther: 9:37 pm, op 9/5. Dat ben ik geheel met je eens, zuster Esther. Alleen het kostbare bloed van Jezus, kan ons redden. Er is een mooi lied over in het Engels: “What can take my sins away, NOTHING but the blood of Jesus”.

 30. De roep om gerechtigheid, je hoort mensen hun pijn en onrecht uitschreeuwen, alsof niemand hun begrijpt of hoort.
  Wat zegt God van Abraham Izaak en Jacob over deze roep van noodkreet.
  Jesaja 59
  1 Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.
  2 Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.

  Als je heel het hoofdstuk van Jesaja 59 leest dan vind je daar al je antwoorden op al je vragen. Aangaande noodkreten en hulpgeroep.
  Doch hij of zij die goed doet in Gods ogen, Hij zal er zijn voor jou in nood, Hij zal Zijn dienstknechten niet beschaamd maken.
  Laten wij een licht zijn in de duisternis en volharden in Hem en wij zullen ontvangen het eeuwig leven met Hem zonder pijn zonder verdriet zonder zorgen.
  Laten wij vertrouwen op Hem die ons liefheeft en indien wij lijden hebben wij deel in het lijden met Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth en brengen wij God de Vader grote Eer toe want ook Zijn Zoon is in het vlees mens geworden en is bespot gefolterd gevangen gezet gedood opgestaan ten Hemel gestegen en zal terugkomen met het Tweesnijdend Zwaard dat uit Zijn Mond komt.
  Ik hou van God van Abraham Izaak en Jacob
  Ik hou van Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth
  Ik hou van de Heilige Geest
  Ik vraag vergeving voor al mijn zonden aan Hem.
  mijn hoop is op U Here.

 31. @Just-A-Child-Of-God-So-A-Sinner-Too

  ‘Jezus kwam naar de Aarde om troost, hoop en liefde te delen en te verkondigen.’

  Welke Bijbel heeft u? In de mijn staat iets anders:

  Matteüs 10:34 :Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

 32. @mimicus
  Hoezo wordt hier gekibbeld over jouw geloofwaardigheid? Niemand doet dat hier. Ik stel zelf persoonlijk vast dat je geloofwaardigheid erg ver te zoeken. En de enige oorzaak ben jijzelf. Het menselijk geheugen is blijkbaar kort, maar het is niet niets wat je toentertijd allemaal geschreven hebt, hoe je de naam van de Here Jezus Christus door het slijk hebt gehaald, de naam van de Here God tot schande hebt gemaakt en andere goden hier openlijk hebt opgehemeld. Ik kreeg notabene nog langs van jou, omdat ik het allemaal zogenaamd niet begreep.

  En nu verwijt je iedereen hier die jou na alles wat je gezegd hebt over de Here Jezus enigszins wantrouwd, niet te beschikken over de Heilige Geest? Het moet niet gekker worden hoe jij alles compleet omdraait en wederom ligt het uiteraard niet aan jou, want wij zijn allemaal zo hardvochtig en zonder de Heilige Geest.

  Ik zal er verder geen woorden aan vuil maken, maar ik zou je aanraden om eens goed na te denken waar jij allemaal mee bezig.

 33. mimicus schreef:
  09/05/2021 om 4:13 pm

  Hallo mimicus…
  Fijn dat u Dorothy hebt leren kennen.
  Zoals het overkomt, is zij/hij iemand die u letterlijk heeft ontmoet.
  Dat voelt anders, echter, als allerlei namen via een site op de computer.

  Hier zijn veel mensen met onze eigen onhebbelijkheden, en velen wees u ook de weg naar Christus Jezus.

  Fijn dat Dorothy u geholpen heeft… ook hier, waren er een aantal die werkelijk met u mee leefden mimicus.
  Maar dat interesseerde ook niet echt… u werd alleen van alle reacties naar u toe.. weer gevoed met lange lappen tekst. En ook nog verwijten.

  Niemand kan u zo goed helpen als alleen de Heere Jezus Christus.
  Hoop dat Dorothy, die u hielp, een kind van Jezus is…

  Het blijft moeilijk, als je elkaar niet in de ogen ziet.

  Sterkte, en Gods sterkte om u heen,
  Hartelijke groet, Esther.

 34. @Just-A-Child-Of-God-So-A-Sinner-Too schreef: Ik snap werkelijk niet waarom alle gelovigen elkaar om de oren slaan met feiten niet in de Bijbel staan en verder ook niet bewezen kunnen worden anders dan via zeer vage websites.””

  Feiten die niet in de Bijbel staan? Op welke feiten doelt u eigenlijk. Graag een paar voorbeelden waar respondenten zich vergaloppeerde volgens u.

 35. @mimicus
  Ik ben blij dat je mij aan de rechterkant van Koning Jezus De Zoon van God zet

  Mattheus 25
  32En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
  33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.

 36. Hallo allemaal…

  Dank u Esther 75, voor uw getuigenis.

  @ Hallo Harold, ik kreeg ook al dat gevoel bij Mimicus.

  @ Hallo Mimicus… dat u de kracht vind in Christus Jezus.
  Daar alleen ligt toch het grootste geheim.
  Niet van ons… maar van Hem.
  Lees van Esther 75, zij heeft u iets heel moois geschreven, als bemoediging.
  Ook anderen wijzen allemaal op Christus Jezus.
  Niet wij, maar Hij alleen… kan hele situaties veranderen. En personen.

  Gewoon, even een kort filmpje, voor ons allen.
  https://www.youtube.com/watch?v=fNsWCRBdHao

  Vaders zegen voor ieder, en lieve groet van mij, Esther.

 37. Beste Harold,

  Jij schrijft:
  ‘Was het niet dat u toentertijd nog volop andere geesten en goden aan het aanroepen was en zelfs van de moderator hier een waarschuwing heeft gekregen omdat u God nog onbetrouwbaar noemde?’

  Je hebt gelijk Harold,dat was ik.
  Dat was precies in de tijd dat ik Dorothy ontmoette die dwars door mijn gekheid heen prikte,
  (zoals ik al schreef in de afgelopen berichten waarvan de laatste niet aangekomen is),
  en mij serieus nam.Die mij zonder vooroordelen hielp.
  Ik was kwaad op God en overwoog inderdaad ook andere potentioneel goede goden of godinnen.
  Waaronder Artemis en Athena.

  Ondertussen denk ik heel anders als je me laatste berichten goed leest.
  Artemis en athena zijn juist de vijand,het zijn juist hun geesten die mij van de zomer zo bedrogen hebben.
  Maar de Heer heeft me uit deze leugen getrokken en nu zie ik veel helderder.

  Ik krijg wel degelijk openbaringen van de Heer,zelfs van de zomer al.
  Maar de geesten van Artemis en Athena,maar ook andere geesten,waren met man en macht aan het proberen die openbaringen tegen te houden.
  Ik kreeg openbaringen van God,maar de duivel zat er ook nog bij.
  dat was een heel proces,van de zomer tot nu waarbij de Heer steeds meer leugens eruit haalt zodat steeds meer de echte openbaring van de Heer overblijft.

  Een vervuilde openbaring.
  Het was van God,maar de duivel probeert er troep over heen te plakken zodat ik een vertekent beeld krijg van Gods echte openbaring.
  Dat was van de zomer.Maar nu ondertussen heeft de Heer heel veel troep weggehaald,zodat er een rode draad overblijft.

  En over die nickname,
  tja als je mijn eerder bericht had gelezen,als je mijn verhalen hebt gelezen en een beetje empatie hebt,als mede broeder in de Heer,
  dan moet je toch wel snappen dat ik een beetje voorzichtig ben met me nicknames en te herkenbaar worden,aangezien ik uit een narcistisch satanitische familie kom.
  Daar heb jij dus blijkbaar geen begrip voor.

  En over geloofwaardigheid gesproken.
  Ik trek net zo hard de geloofwaardigheid van de wedergeboren geestvervulde christenen hier in twijfel,
  als dat de lezers hier mij in twijfel trekken.

  Het is toch te gek voor woorden dat ik probeer te ontsnappen aan de narcisten in me leven,uit me eigen famlie,
  en dat ik met zoveel details alles zo moet uitleggen,
  en dat er gewoon geen greintje compassie,begrip of empatie lijkt te zijn.

  Nogmaals,wie heeft nu de heilige Geest?

  Dorothy die dwars door mijn gekheid heen keek en mij daadwerkelijk hielp??
  Zonder vooroordeel of verwijten??

  Of de wedergeboren christenen hier die maar zitten te kibbelen over mijn geloofwaardigheid en volledig voorbij gaan aan mijn GETUIGENIS?

  Ik heb het zo goed als ik kan uitgelegd,over and over.
  Is er dan niemand hier die de heilige Geest oppikt??

  Nogmaals,
  krijg ik hier dan alleen maar verwijt en vooroordeel naar me geslingert??

  Is er hier dan werkelijk niemand die overtuigt word door de Geest van God,
  die aangespoord word door de Geest van God om toch eens je vooroordeel en verwijt naar mij toe bij te stellen?

  Mijn zondes zijn mij vergeven,wat ik van de zomer dacht denk ik nu heel anders over.
  Mijn relatie met God is prima,en zelfs kwaad worden op God zoals van de zomer is God niet van onder de indruk en heeft God allang mij vergeven.
  De heilige Geest weet dit en is mijn getuige.

  Nogmaals,
  is hier de heilige geest aanwezig op deze website??

  Stel Jezus komt van boven naar beneden,
  aan zijn rechterkant ziet Hij Harold en Ludwig,
  aan de linker kant ziet Hij Dorothy.

  Aan de ene kant zitten ze te kibbelen over mijn geloofwaardigheid,
  en gooie ze met (subtiel) verwijt en vooroordelen.

  Aan de andere kant ziet Jezus iemand staan die
  een gek die helemaal van God los was,
  zonder vooroordeel heeft geholpen??

  Wie is hier nu de Samaritaan??
  Ludwig en Harold?? Of Dorothy??

  Wie heeft er nu zijn minste broeder geholpen?Zijn gekste broeder??
  Dorothy??Of Ludwig en Harold??

  Wie sprong in de kuil voor mij om me te helpen uit compassie??
  Dorothy of Harold en Ludwig??

  Toen Jezus mensen genas en hielp,
  ondervroeg hij ze dan eerst als een politieagent tijdens een kruisverhoor??(dat is basicly wat juljie hier bij mij doen),
  of hielp Hij ze gewoon zonder vooroordeel??

  Wie keek er met de ogen van God naar mij??
  Dorothy??Of de lezers hier op xandernieuws??

 38. Ik snap werkelijk niet waarom alle gelovigen elkaar om de oren slaan met feiten niet in de Bijbel staan en verder ook niet bewezen kunnen worden anders dan via zeer vage websites (met 70+ cookies, clickbait).

  Jezus kwam naar de Aarde om troost, hoop en liefde te delen en te verkondigen. En wat doen jullie, wat doet deze website? Voor de hoofdredactie is mij een doorn in het oog. Hel een verdoemenis komen dagelijks langs. Niets van dat alles is door Jezus aangekondigd, niets. Zelfs Hij wist niet wanneer alles zou gebeuren. Dus?

  Denk na, denk na lieve mensen. Keer terug naar die eerste liefde, dat moment dat Jezus in je leven kwam. Wees een ambassadeur en deel de GOEDE boodschap.

  STOP met deze waanzin.

 39. @Ele : Bedankt voor je reacties. Je hebt een punt wat de vertalingen betreft, ik heb hier al geschreven dat de meeste vertalingen iets van hun oorspronkelijkheid verliezen, daarom moeten we steeds naar de grondtekst gaan en bij de vertaling goed bekijken, wat staat er, wat bedoelt m’n, en voor wie is het. Bij Paulus is er weinig twijfel het is zeker geen overdrijving want hij gaat nog verder ” de toorn van God is over dit geslacht gekomen. Je moet weten dat velen van het sanhedrin die Jezus overleverde aan de Romeinen zelf niet lang erna op een niet natuurlijke wijze het leven lieten waaronder Kajafas. En in het jaar 70 zal de tempel worden vernietigd waarbij vele doden vielen en velen werden weggevoerd, Dus Paulus zat er niet ver naast. Maar zijn uitspraken zijn later wel dikwijls misbruikt tegen Joden, en natuurlijk bedoelde Paulus dat zo niet.

 40. @Ele. U schreef: Houdt u het voor mogelijk dat de nwe Israëlische premier de Rotskoepel verwijdert en op die plek de tempel laat herbouwen? Ik kan u verzekeren dat dan de Derde Wereldoorlog uitbreekt en Joden wereldwijd voor hun leven moeten vrezen. Nog even afgezien van het feit dat Biden het nooit zal toestaan.””

  Israël vergrootte maar liefst 3x zijn grondgebied met de Zesdaagse Oorlog in in Juni 1967. Nasser, Assad en Abdulah van Jordanië werden met hun legers, tanks en vliegtuigen weggevaagd. Israël bevrijdde toen Jeruzalem met de Tempelberg en de Joodse vlag wapperde trots op de Rotskoepel Moskee.

  Maar…David Ben Goerion noch Moshe Dayan had de moed in 1967 om die Moskee te vernietigen. Daarvoor heb je mannen nodig van het kaliber Mozes – Jozua – David echte Torah Joden dus.

  Netanjahu is net als Rutte en Merkel met EU en VN een allemansvriendje met alle godsdienstige leiders tegen het Gebod van Deuteronomium 7.

  Het goede nieuws is dat Jeshua, de zoon van David, de zoon van Abraham [Mattheus 1:1] daartoe wel in staat is. Met één blow zal Hij straks met een hevige aardbeving allebei die 2 moskeeën 800 meter onder de grond doen verdwijnen. Dan komt er een enorme ruimte vrij in Jeruzalem om die grote Tempel van Ezechiel 40 t/m 48 te bouwen. Die Tempel zal 1000 jaar dienstdoen. De satan zit dan 1000 jaar in zijn hok. Openbaring 20.

  Lees even mee hoe hevig die aardbeving zal toeslaan in Jeruzalem, het zal wereldnieuws zijn ook op die Arabische TV zender Aljazeera.

  Zacharia 14:3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór
  Jeruzalem li gt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg Middendoor Splijten, Oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de Berg zal noordwaarts wijken en de
  andere helft zuidwaarts;

  5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de
  dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, Alle heiligen met Hem.

  6 En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; 7 ja, het zal één dag zijn – die is bij de HERE bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen.

  Zacharia 14:8 Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de Oostelijke [DODE ZEE] en de helft naar de westelijke zee; [Middellandse Zee] in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. 9 En de HERE [Jeshua] zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. ”

  Putin, Biden, Erdogan, Assad en die man van Teheran zullen dan knielen voor Hem en om Genade smeken. Zie alle details maar in Jesaja 60. Mijn koffer staat dan ook klaar voor een enkeltje Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132, 135 en Mattheus 5:35.

 41. Vervolg goed nieuws:

  Is er dan helemaal geen goed nieuws? Jazeker:
  Peiling Maurice de Hond: het CDA dondert nóg verder in elkaar

  Het is nauwelijks te bevatten, maar de implosie van het CDA zet zich volgens Maurice de Hond voort. Uit zijn meest recente peiling blijkt dat de christendemocraten weggevaagd zouden worden als er nu verkiezingen waren en dan slechts genoegen zouden moeten nemen met elf magere zetels.

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/05/peiling-maurice-de-hond-het-cda-dondert-nog-verder-in-elkaar/

  En het allerbeste nieuws , zo zeker als de dageraad, lezen we in Openbaring 22:
  En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.
  En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden.
  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft Zijn engel gezonden, om zijn knechten te tonen, hetgeen weldra geschieden moet.
  En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.

  Shalom, zalig zijt gij Israel wie is u gelijk?

 42. Aan Ludwig ..nav. (08/05/2021 om 7:56 pm),

  Nou zeg Ludwig .. die informatie die je geeft lijkt mij toch een goede raad en een redelijk aanbod aan @ mimicus ..en in Nederland zullen ook wel zo’n regelingen en instanties zijn.

  En wat christenen voor Israël betreft ..zij hebben niets tegen de Rothschilds terwijl die juist deel uit maken van de Illuminati-vrijmetselarij en de synagoge van satan..hetgeen bekende feiten zijn.. voor verdere informatie te googlen met o.a. franklinterhorst.. maar dat zal je wel bekend zijn, neem ik aan.
  De Illuminati-vrijmetselarij is niet alleen in de katholieke kerk geïnfiltreerd maar ook bij de andere christenen.. en willen letterlijk de gehele christenheid uitroeien.

 43. @Willy: het antisemitisme is niet te wijten aan teksten uit het Nwe Testament. De uitspraak van Paulus over de moord op Yeshua moet je zien als een hyperbool. Duizenden jaren keken de Joden uit naar de komst van de Messias, en eenmaal gekomen werd Hij verworpen door een deel van de Joden. Volgens historici had 40-50% van de Joden Hem destijds aangenomen als hun Verlosser. Bovendien laten de profetiën toch echt zien dat de Messias moest sterven, terwijl Yeshua daaraan toevoegt dat Hij zijn leven zelf aflegt.
  Wat betreft de zgn. “synagoge van satan”; het woordje betekent in het Grieks en Hebreeuws ‘assemblee’ dan wel ‘samenkomst’. Daarmee hebben de vertalers bewust getracht de Joden in een kwaad daglicht te zetten. Dezelfde term wordt ook gebezigd in Hand. 13:5 “En gekomen zijnde te Sálamis, verkondigden zij het Woord Gods in de synagogen der Joden”; 17:1 “EN door Amfípolis en Apollónia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessaloníca, alwaar een synagoge der Joden was” en tenslotte 17:10 “En de broeders zonden terstond edes nachts Paulus en Silas weg naar Beréa; welke daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden”. Als met ‘synagoge’ een Joods gebedshuis wordt bedoeld, dan is de toevoeging “der Joden” overbodig. Voorts benadrukken Openb. 2:9 alsook 3:9 dat het geen Joden zijn! M.i. wil dat zeggen dat het aanhangers zijn van de vervangingstheologie, die leert dat christenen de echte Joden zijn.
  `
  @zoon v.d. Koning: op het eerste gezicht zou Daniël 12 reeds vervuld zijn tijdens de Romeine belegering in 70 AD, of zelfs daarvoor tijdens de belegering van Epiphanes. Maar de context laat vlgns mij zien dat het over de laatste der dagen gaat, want zo staat er in vers 2 “En velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing.” Het ‘ontwaken’ van zij die slapen valt samen met de wederkomst van Yeshua.
  `
  @Ramshoorn: er komt een derde tempel, dat staat als een paal boven water. Maar ik zie geen aanleiding om te denken dat het voor de wederkomst van Yeshua zal geschieden. Afgelopen dagen hebben moslims in Jeruzalem brand gesticht en stenen gegooid naar de oproerpolitie, omdat ze niet in grote getale naar het Tempelplein mochten. Houdt u het voor mogelijk dat de nwe Israëlische premier de Rotskoepel verwijdert en op die plek de tempel laat herbouwen? Ik kan u verzekeren dat dan de Derde Wereldoorlog uitbreekt en Joden wereldwijd voor hun leven moeten vrezen. Nog even afgezien van het feit dat Biden het nooit zal toestaan. Maar misschien is er bij mij sprake van een bias.
  `
  P.S. er gaan geruchten dat de paus in juni te Astana aanzet zal geven tot het vormen van een wereldreligie

 44. @Mimicus
  Uw geloofwaardigheid wordt er niet beter op, want ik vermoed dat u ook achter diverse andere inlognamen zit, zoals Narcisticus Mimicus en Roadrunner. Het zijn telkens ellenlange teksten in dezelfde stijl geschreven, waarin u beklag doet over alles en iedereen en waarin u verdrinkt in zelfmedelijden. Was het niet dat u toentertijd nog volop andere geesten en goden aan het aanroepen was en zelfs van de moderator hier een waarschuwing heeft gekregen omdat u God nog onbetrouwbaar noemde?
  Ook psychische hulp kan goede hulp zijn, het lijkt mij verstandig om uw zinnen daar eens op te zetten.

 45. @ Anna

  Dank voor je fijne reactie.

  Weet je, ik was bezig om te verdrinken in diep water. En opeens was daar de hand van Yeshua. Opeens wist ik dat ik bij Hem moest zijn en pakte Zijn hand. Na de doop was ik met mijn hoofd boven water en ik kon weer rustig ademen. Twee dagen later trok Hij me nog verder omhoog in Zijn armen. Dat was het moment waarop ik de Heilige Geest ontving en ALLES in mijn leven daarna veranderde. Ik kan geen moment meer zonder Hem.
  Hij is ALLES voor mij.

  Ik kan nog steeds niet begrijpen waarom Hij mij heeft uitgekozen want ik deed alles wat Hij niet wilde.
  Daarom kan ik ook geen cm afwijken van het Evangelie. Een middenweg heb ik nooit gekend, zelfs kind en jong volwassene niet. En dat heeft me vaak in de problemen gebracht.
  Nu weet ik dat God ook geen middenweg kent.

  Inmiddels heeft Hij wel de scherpe randjes eraf gehaald en heeft Hij me geleerd om in liefde te spreken.
  Ik ben blij en dankbaar dat je het herkent.

  Ik bid je God’s rijke zegen toe lieve zuster. Houd je ogen meer dan ooit op Hem gericht. Verbonden in Yeshua.

  Shalom

  Esther 75

 46. @ Mimicus (8-5-21)

  Je schrijft: “als mijn dochter vermoord is door een seriemoordenaar, mag ik dan geen recht krijgen van de Heer?”

  Ik heb je een (klein!) deel van mijn eigen getuigenis van de Heere Yeshua gegeven. Daarin heb ik je uitgelegd dat het wereldse recht ons nooit genoegdoening zal geven en ook onze wonden en gebrokenheid niet kan genezen. Daarvoor hebben wij Yeshua nodig.
  Hetgeen jij nu aanhaalt, hoor ik als een argument van de satan om mijn getuigenis zo snel en diep mogelijk te begraven.

  Ik heb je de sleutel gegeven. Dat is VERGEVING.
  En je moet wederom geboren worden uit water en Geest zoals Yeshua gezegd heeft. (Joh. 3:3-7)

  Je zult zelf een keuze moeten of je wrok en haat in je hart wil bewaren; je zult dan nooit uit de gevangenis komen waar je nu in zit.
  Ik heb dit deel van mijn getuigenis aan je geschreven omdat ik hoop dat het je zal helpen. Ik heb opgeschreven wat Yeshua voor een geweldig wonder heeft gedaan in mij. Hij oude, stenen hart, het hart wat niet tot vergeving in staat is, heeft Hij vervangen voor een nieuw hart..ren hart waar Zijn wetten op geschreven staan. Eén van die wetten is dat wij anderen moeten vergeven….

  Maar daarvoor heb ik het wereldse recht, mijn enorme woede en onvergevingsgezindheid aan het kruis moeten brengen. Toen ik dat deed, zette God mij vrij.

  God is 100% rechtvaardig. Als jij weigert om te vergeven, dan vergeeft Hij jou ook niet.
  En Hij zal geen stap naar jou toe doen om je te bevrijden uit de gevangenis waar je in zit.
  Want Hij heeft Yeshua gestuurd, Zijn enige Zoon heeft Hij opgeofferd zodat degenen in de wereld vergeving kunnen krijgen.

  Lees mijn getuigenis nog eens en zoek God.
  Eindeloos de discussie aangaan en argumenten geven om dit getuigenis van tafel te krijgen, dat doet alleen de satan. Want ik weet als geen ander hoe hij getuigenissen als de mijne haat.

  Shalom

  Esther 75

 47. @Esther 75
  Wat een prachtige getuigenis van jou.
  Vroeger was ik ook boos op de wereld maar nooit op God.
  God leerde mij vergeven en mijn naaste liefhebben.
  Door het geloof heb ik nu allen lief dankzij God.

 48. @Xander. Sorry, ik gebruikte te veel woorden met hoofdletters. Hier de verbeterde versie. Mvg.

  Mensen 2021 leven in de Nacht.

  Mensen leven in de nacht, tasten in het rond.
  Mensen zonder levenskracht, in de strijd gewond.

  Mensen dekken hun Gezicht, met een Masker af.
  Mensen vinden na hun plicht, in de nacht hun graf

  Zonde maakt een Paradijs, tot een hel vandaag.
  Zonde eist een zware prijs, ’t maakt de mens een slaaf

  Maar VRIJHEID wacht, en LICHT en KRACHT,
  Voor wie gelooft in Hem, [JeshuaHaMasjiach]
  die dood en hel verslagen heeft.
  Die mensen Leven geeft! [Johannes 10]

 49. @ Ludwig: 8:36 pm, op 8/5. Amen. Daar sluit ik me bij aan. Ook ik weet, dat enkel het kostbare bloed van de Here Jezus mij gered en gerechtvaardigd heeft, en ja, ook ik ben een miserabele zondaar. Maar stel mijn vertrouwen volledig op de God van Abraham, Isaäc en Jacob, en zijn eniggeboren Zoon Jezus.

 50. @mimicus
  Ik probeer mij altijd in de gevoelens en emoties van anderen te stellen.
  Ook ik ben opgegroeid tussen rozenkruisers en vrijmetselaars die de hoogste posities binnen de Belgische kerken hebben.
  Zo ken ik de directeur van vianova of EJV of de bazen van christenen voor Israël in Nijkerk persoonlijk en heb hun laten weten dat ik geloof dat ze vrijmetselaars zijn, uiteraard in vrede waarbij we nog steeds samen een koffietje zouden kunnen drinken.
  Ook blijf ik hun liefhebben in de Here en probeer hun te overtuigen om de vrijmetselaars te verlaten.
  Ook heb ik vele kerken laten weten dat ze geheim agent zijn die toneelspelen, in vrede en ik blijf hun liefhebben in de Here.
  Nu laten de kerken en voorgangers en oudsten mij met rust omdat ik volgens hun denken teveel bijbel kennis zou hebben…
  Maar wat ben je met bijbel kennis als je de Liefde niet hebt.
  Die Liefde is de Heilige Geest.
  Met mijn familie praat ik over andere dingen dan over de kerken.
  Ook ik krijg altijd verwijten van hun maar blijf hun liefhebben in De Here.
  Ook zij hebben een taak van de draak maar zij weten ook dat ik alles van hun geheim genootschappen weet.
  Zij wachten op een kans een kleine kans en ik blijf hun liefhebben in de Here.
  @minicus je pleegouders kunnen een taak hebben van de satan maar dat neemt niet weg dat je voor hun een licht kan zijn.
  Zij zien je misschien een hele dag in de zetel liggen of op je bed, en je verwijt hun constant jouw ellende,
  Je zou voor minder ontgoocheld naar jou kijken, zij denken misschien wij geven hem eten en onderdak en hij doet niets alleen in de zetel liggen? En dan verwijt hij ons nog eens..
  Ook zij blijven mensen.
  Als je wat zou meehelpen in het huishouden zoals afwassen of mee kuisen of voor hun gaan winkelen zouden ze dat zeker appreciëren en minder vijandig tegen over je staan.
  Als je wijst met een vinger naar je pleegouders moet je eerst drie vingers naar jou wijzen.
  Of haal eerst de balk uit jouw ogen voordat je de splinter uit je pleegouders ogen haalt.
  Bid tot Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth alleen Hij kan je helpen hiermee en je innerlijke rust geven.
  Weet ik ben ook een zondaar die alle dagen vergeving vraagt voor al mijn zonden.
  Ook ik moet eerst de balk uit mijn eigen ogen halen alvorens de splinter in andermans ogen

 51. Uit Dirks Visie 8 Mei 2021:

  Twee abortussen overleefd en op 2-jarige leeftijd al getuige van Jezus:

  https://churchleaders.com/news/381051-watch-2-year-old-who-survived-2-attempted-abortions-worships-to-the-blessing.html

  U kent misschien de gospelzangeres Kari Jobe. Samen met anderen maakte zij het prachtige lied ‘The Blessing’. Juist het afgelopen jaar heeft ze zeer veel reacties ontvangen op dat lied van mensen die schreven dat ze tijdens alle beperkingen en onzekerheid erdoor werden getroost en bemoedigd. Ook voor de 2,5-jarige Ezechiël was dit lied een ‘blessing’, een zegen.
  In 2019 werd hij geadopteerd door Eric en Mandy Godwin. Kortgeleden ging een video met hem viraal, terwijl hij in de keuken aan het ‘worshippen’ is op het lied ‘The Blessing’. Het heft zijn armpjes omhoog en probeert, heel eerbiedig mee te zingen. Wanneer je het levensverhaal van deze peuter weet, wordt het geheel nog aangrijpender.

  Ezechiël heeft namelijk twee pogingen tot abortus overleefd. Toen hij uiteindelijk toch geboren werd, wilde zijn moeder hem niet hebben. Gelukkig was er een gelovig echtpaar dat hem wilde adopteren.
  ‘Vanaf het moment dat wij Zeke – zo noemen we hem – uit het ziekenhuis meekregen, wisten we dat hij bijzonder was. God heeft een bijzonder plan met hem,’ schreven de Godwins op Facebook.
  ‘De naam Ezechiël betekent “God maakt sterk”, en dat zien we zo in hem. Hij is op zoveel manieren bijzonder. Hij houdt van muziek, vooral van opwekkingsmuziek, hij bidt met passie, hij is slim, atletisch, hij heeft een onweerstaanbare sprankeling van vreugde. Zeke leeft, ademt, aanbidt en bewijst dat de dood niet het laatste woord heeft, omdat God zegeviert.’
  U kunt de video met Ezechiël bekijken door te klikken op de link ‘The Blessing‘. (Bron: Churchleaders)

 52. @mimicus
  Je vraagt 7000 euro? Jawade!
  Voor opvang heb je crisis opvang waar je enkele maanden of weken kunt overnachten of tot rust komen. Ook begeleiden ze je naar een noodwoning en brengen al je papieren in orde zoals schulbemiddeling .
  Je schrijft dat je eens kwaad op God was???
  Ik ben nog nooit kwaad op God geweest wel op de satan en vroeger in zonde op mensen maar nooit op God.
  Je smeekt om opgenomen te worden in ministry van kerken en je schrijft valse kerken.
  Dus je smeekt om opgenomen te worden in een valse kerk om je te verlossen van je pleegouders?
  Ok je wil geholpen worden maar je verkondigd ook waartaal.
  Aanvaard dan ook hulp van instanties.
  Ik ga naar geen kerken meer vanwege toneelspelende valse kerken maar aanvaard wel hulp van instanties die mijn geloof in Koning Jezus De Zoon van God en God van Nazareth en van God van Abraham Izaak en Jacob respecteren.
  Je krijgt van je pleegouders een bed en eten alleen daarvoor zou je al dankbaar moeten zijn.
  Je bent geen profeet en je hebt de Heilige Geest niet naar mijn inziens.
  Maar je hebt wel hulp nodig.
  Als je van België bent kan je onmiddellijk bij crisisopvang van het CAW terecht waar je zeker 3 weken kunt slapen en waarbij men je helpt met al je papieren en schuld bemiddeling van je schulden, ze zoeken daar dan met jou naar een woning via woonanker waarbij maatschappelijke werkers je in begeleiden.
  Voor voedsel heb je in België de poverello waarbij je 1 euro per dag moet betalen voor brood beleg frisdrank een warme maaltijd.
  En als je zelf die 1 euro niet hebt krijg je het van de poverello gratis mee.
  Bij het CAW kan je gratis bellen of gratis internetten op computers die zij ter beschikking stellen voor arme mensen.
  Voor geestelijke hulp heb je het cgg waarbij je als arme tussen de 1 euro à 4 euro betaald voor een sessie wanneer dit voor een andere meer dan 70 euro is bij psychiater en voor een psycholoog meer dan 50 euro.
  Maar als je die 1 euro niet hebt voor het cgg voor pschychiator of pschycholoog dan kan je bij het CAW een intake gesprek doen en mag je gratis naar de pschycholoog bij hun voor geestelijke hulp.
  Ook heb je gratis mobiele teams die je begeleiden om zelfstandig te wonen.
  Dus in België is hulp genoeg als je de hulp van de overheid kunt aanvaarden.
  Ik hoop dat je rust moge vinden .
  Vertrouw op God.
  Roep je nood uit naar God en Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth.
  Dat heb ik ook gedaan en God was er voor mij.
  Roep Hem aan alleen Hij kan je helpen.

 53. Beste ester 75,

  jij schrijft: het wereldse recht staat haaks op dat van de levende God

  Is dat zo??
  Als mijn dochter is vermoord door een seriemoordenaar mag ik dan geen recht krijgen van de Heer??
  De politie wil toch een seriemoordenaar oppakken??
  Hoe is het oppakken van een seriemoordenaar haaks op de wet van God??
  het is toch juist goed dat seriemoordenaars worden opgepakt door de politie??
  Ga jij me nu vertellen dat dit haaks staat op Gods wet??

  Als iemand mijn fiets heeft gestolen,
  mag ik dan geen aangifte doen bij de politie daarvoor??
  Want zeg jij,het wereldse recht staat haaks op dat van God.
  Ik zie niet in hoe aangifte wegens diefstal bij de politie haaks staat op Gods wet.

  Als ik ben berooft van mijn echte ouders mag ik van God dan niet mijn echte ouders vinden??
  Als mijn ouders mij me hele leven hebben bedrogen,mag ik van God dan geen recht halen om de waarheid bovenwater te krijgen??

  Sorry Ester,maar wat jij daar schrijft is grote onzin.
  Het wereldse recht is juist door God ingesteld,kijk alleen al naar de rechters in het oude testament.
  Daarom ook juist moeten wij bidden voor onze overheid,juist zodat we eerlijke rechters krijgen van God en ons recht kunnen halen,of zelfs ons recht kunnen halen dwars door oneerlijke rechters.

  Ik zou graag nog een stukje willen kopieeren van een andere website,van iemand die het heel mooi uitlegt,beter als mij zelfs:

  ‘Kijk nog eens goed naar de onrechtvaardige rechter, zegt Jezus(Lukas 18). Uiteindelijk spreekt hij recht. Niet omdat hij daartoe van binnenuit gedrongen wordt, nee, omdat de vrouw, deze weduwe blijft volhouden. Dan gaat hij overstag, dan gebeurt het wonder. Hij spreekt recht.

  Dat is het springende punt in deze gelijkenis. Midden in onze wereld, die ver verwijderd is van Zijn Rijk, wordt Gods recht voltrokken. Om het nog iets scherper te zeggen. In de onrechtvaardige rechter licht de goede rechter en Zijn recht op. De onrechtvaardige rechter wordt, zonder dat hij het wil, of zonder dat hij zich dat bewust is, tot instrument, tot gelijkenis van de goede rechter.’

  Dit geciteerde stukje komt van de website https://www.karlbarth.nl/ onder het kopje onrechtvaardige rechter.

  Dus er is niets mis met een wereldse rechter.
  God kan nog steeds dwars door een corrupte rechter of een corrupt systeem heen werken en mij recht verschaffen.

 54. Beste Ester 75,

  ik heb altijd,me leven lang voor me familie en ouders gebeden.
  Liefde dus.
  TOTDAT,God na jarenlang voor me familie en ouders te bidden,zei dat het nu genoeg is.
  En toen onthulde Hij me hun ware aard.En nog steeds voel ik geen haat of zelfs nauwelijks woede.

  Dit heeft helemaal niets maar dan ook niets met vergeving te maken.
  Ik voel geen echte woede op mijn familie,ik vind ze gewoon zielig met hun toneelstukjes en wil ze gewoon dumpen omdat ze een gif zijn in mijn leven.Mijn familie zijn toxic mensen.
  Dat is gif voor mij en God wil dat ik dat gif uit me leven doe.
  Dit heeft op zich niks met vergeving te maken of woede,ik wil gewoon weg van hun dat is alles.
  Zij vergiftigen mij en dat is niet goed voor mij.

  Ze weidden hun hele leven aan een opdracht van satan die ze hebben gekregen,
  en dan mislukt die opdracht nog ook.
  Ik vind ze gewoon zielig.
  Maar ze willen niet.Ze blijven voor Sam werken ondanks dat God ze meermaals een handrijking heeft gedaan.

  Hoe weet ik dat ze niet willen??

  Hoe wist Johannes dat Ananias slechte intenties had??

  Was Johannes kwaad op Ananias en zijn vrouw??
  Moest Johannes eerst Ananias vergeven??

  Straks ga je God nog vertellen dat ie de antichrist niet mag straffen want God is liefde.

  Ik haat mijn familie niet,
  ik wil ze alleen niet in mijn leven.

  Er is trouwens niets mis met een fysieke rechtzaak.
  God heeft dat nergens verboden,sterker nog,het oude testament staat er vol mee.

  Het grote oordeel is aan God,
  maar weet je dan niet dat wij in Jezus samen met de Heer rechters en koningen zijn??

  Er is absoluut niets mis met een letterlijke rechtzaak in de fysieke wereld,voor het grote oordeel.
  Zeker niet als dat tot de waarheid leidt over de leugens die mij familie mij heeft wijsgemaakt,
  zeker niet als dat helpt om los te komen van ze.

  God is liefde,
  maar na vele kansen is de kelk toch echt een keer vol en stort God wraak uit.
  Mijn familie heeft vele kansen gehad,maar ze willen niet.
  Ze blijven aan hun opdracht van satan vasthouden en proberen mij nog steeds te ondedrukken en vast te houden.e blijven nog steeds dat toneelstukje binnen hun hoofd opvoeren en net doen alsof het christenen zijn,terwijl ze juist alles behalve dat zijn.
  Mijn familie is net als Ananias en zijn vrouw.
  Een letterlijke fysieke rechtzaak is eigenlijk het minste van hun zorg.
  Als ik hun was had ik me meer druk gemaakt over het oordeel van God die hun toneelstukjes binnenin hun gedachten steeds ziet.

  Staat er niet zoiets geschreven dat als je Gods gezalfde in de weg staat,
  dat je dan niet langer tegen de gezalfde mens aan het vechten bent,maar tegen God zelf.
  Iemand die zo nodig tegen een gezalfde wil vechten voor ome Sam moet goed beseffen dat hij of zij daarmee God wakker maakt.

  Ik wil niets liever dan vrede en rust en mijn leven weer oppakken.
  Geen zin in een rechtzaak of oorlog voeren.
  Maar,aangezien de duivel via mijn familie en hun kenissen mij niet wil loslaten,
  heb ik geen andere keus dan oorlog te voeren.Hetzij in de Geest via gebed,hetzij via een rechtzaak als dat nodig is.

  Ik wil alleen maar uit mijn gevangenis.
  Dat is alles.
  Maar vriendelijk vragen aan de duivel of hij me alsjeblieft wil laten gaan zit er niet bij.
  Daarom moeten ik hem en zijn troepen wel klappen verkopen.
  Ze willen niet loslaten.Ze dienen liever Samael en gaan liever naar de hel om eeuwig te branden.
  Ze willen liever God voor de voeten lopen en Hem kwaad maken,dan dat ze terugdeinsen en uit beeld gaan.

 55. Beste allen,

  ik wil toch even wat dingen nog kwijt.

  Om te beginnen zie ik niet iedere ongelovige als satanist.
  Ik word hier weer verkeerd geinterpreteert.

  Maar we worden toch gewaarchuwd in de bijbel dat er wel degelijk slechte mensen bestaan,
  zelfs slechte mensen die de kerk proberen te infiltreren en God proberen te bedriegen (zie Ananias).

  Johannes zag echt niet iedere christen als ‘satanist’,
  maar toch opende God hem de ogen wat betreft Ananias en zijn vrouw,
  en liet God hem een vloek uitspreken over hem en zijn vrouw(zij vielen dood neer).

  Het probleem is niet dat ‘ze’ achter me aankomen.
  Ze kunnen niet achter me aankomen.
  Of dit nu bij de hele illuminati is of alleen bij de specefieke coven waar ik mee te maken heb,
  hoe dan ook,ik weet door onthulling van God dat de duivel volgens bepaalde regels moet werken.
  Dat houdt in dat ook degenen die voor de duivel werken volgens bepaalde regels moeten werken.

  Ik woon noodgedwongen bij me ouders in huis.
  Daarom val ik geestelijk gezien onder die specefieke vorst,en daarom heeft die vorst nog wat invloed op mij.

  De duivel kan niets doen tegen mij via geestelijke aanvallen.
  Occulte aanvallen bedoel ik.Daar heb ik een specefiek geloof voor en door dat geloof kan de duivel bij mij niet binnenkomen met occulte aanvallen.

  Wat dan overblijft is alles op ene fysieke manier te doen.
  Iemand neerhalen met woorden.
  Maar ook daar word ik steeds gevoellozer voor,het kan me steeds minder schelen wat mensne over mij te zeggen hebben.

  Het probleem is dat ik bij me ouders woon en daar ontkom ik niet aan hun woorden.

  Je moet begrijpen wat narcisten zijn.
  In eerste instantie probeert de duivel aan te vallen via occulte aanvallen,maar dat lukt in mijn geval niet,die sla ik met het grootste gemak weg.Daar heb ik gewoon een specefieke zalving voor,dat kan ik niet bewijzen maar dat kan ik wel getuigen in Jezus naam.

  Maar omdat de occulte aanvallen dus niet lukken,
  doet de duivel het via een standaard narcistische manier.
  Mijn ouders proberen me aan de kleinste regeltjes te binden die nergens op slaan.
  Ik lig met rugpijn op bed en krijg continue een blik van afkeur en totaal gebrek aan empathy.
  Ik kan jullie moeilijk uitleggen wat narcisme is als je er zelf niet mee te maken hebt gehad.
  Het is alsof je continue de duivel hoort praten door je ouders en broers en zussen heen.
  Kan je je dat voorstellen??

  Occulte aanvallen lukt Samael en zijn vorsten niet.
  Daarom gaat ie over op plan B en dat is via de mensen om mij heen steeds op mij in praten.
  Steeds probeert ie me angst aan te praten en mijn zelfvertrouwen te ondermijnen door woorden.

  De duivel kan dooe iemand heen werken zonder dat de persoon het weet.
  Net zoals Petrus tegen wie Jezus zei: Ga achter me staan satan.
  Jezus herkende de duivel die door Petrus heen werkte.

  Nou dat probleem heb ik dus ook.
  Alleen bij mij is het massaal en echt iedereen om mij heen(mijn familie en al hun kenissen) doet het.

  Het kan zijn dat ze het goed bedoelen maar zelf niet door hebben dat de duivel door hun heen werkt.
  Maar na alle aanwijzingen me hele leven bij elkaar op te tellen,en na continue te bidden tot God,inclusief wat er mis is met mijn familie,
  heeft de heilige Geest mij de ogen geopend wat er hier werkelijk aan de hand is.

  Bij sommige mensen werkt de duivel zo goed doorheen,
  dat het echt veel en veel verder gaat als Petrus die niet eens wist dat de duivel door hem heen werkte.

  Of het nu gelooft word of niet,
  ik getuig in naam van de opgestane Heer dat de Heere God mij hiervoor de ogen heeft geopend.
  Mijn familie en ouders doen het doelbewust en gaan veel verder als Petrus.

  Petrus had het niet door van zichzelf en is daarom onschuldig en zeker geen satanist.
  Maar mijn familie en ouders doen het doelbewust,ik heb daar meer als een reden voor om dat zo te zien.Bovenop bovennatuurlijke bevestiging van de Heer,zie ik het eigenlijk al mijn hele leven.
  Ik weet al mijn hele leven dat er iets mis is met me ouders en familie.

  Je moet je dus voorstellen dat ik een relatie heb met de Heer en een roeping.
  Maar de duivel weet dat en probeert het te stoppen.
  Occulte aanvallen lukt de duivel niet,ik ken geen angst daarvoor en Samael weet dat.
  Ik heb gewoon een specefiek geloof en specefieke zalving om om te gaan met occulte aanvallen.
  De duivel staat compleet geneutraliseert als het gaat om occulte aanvallen.

  Wat dan overblijft is zware narcisten mijn leven binnen te sturen,
  mij afhankelijk maken van zware narcisten die de hele dag door op mij inpraten met de woorden van de duivel.

  Alles wat er over hun lippen komt veroorzaakt bij mij spanning,schaamte,schuldgecoel,gebrek aan zelfvertrouwen en nog meer van dat soort.
  En ik kan daar niet aan ontsnappen want ik woon hier.

  Stel je Jezus voor en een heel leger aan Petrussen die steeds maar weer de woorden van satan spreken en Jezus van Zijn roeping proberen af te houden.
  En stel je nu eens voor dat dat hele leger aan Petrussen het ook juist doelbewust doet,het is een doelbewuste opdracht van de duivel.
  Dat is waar ik nu mee te maken heb.

  Een heel leger aan Petrussen die mij van mijn geloof en roeping probeert af te houden.
  Maar in tegenstelling tot Petrus doen zij het wel doelbewust en dus nog veel erger als Petrus.

  Petrus kon niks kwalijk genomen worden,die wist niet eens dat de duivel door hem heen werkte.
  Maar mijn familie en hun kenissen wel.Zij doen het volledig doelbewust.dat is het verschil.
  En dat is niet omdat ik paranoia ben,en deze conclusie trek ik ook echt niet zomaar in 1 dag.
  Ik heb hier veel voor gebeden,mijn leven lang,en heb ook vele hints en aanwijzingen bij elkaar opgeteld,en bovenop dat heeft God mij ook daadwerkelijk antwoord gegeven en de ogen geopend voor de ware intenties van de mensen om mij heen,voornamelijk mijn familie en hun kenissen.
  Ik kan dit niet bewijzen,ik kan dit alleen maar getuigen in Jezus naam.

  Ik probeer niet te ontsnappen aan rituelen en ben ook niet bang voor rituelen.
  Ten eerste beschermt God mij,en ten tweede werkt iedere illuminati-coven anders.
  De coven waar ik in zit werkt op een andere manier.
  Hier zijn de rituelen meer geestelijk en niet in de fysieke wereld.

  Met toestemming van God heb ik de duivel eigenlijk gedwongen om in de fysieke wereld te opereren,
  want zijn occulte aanvallen werken voor geen meter.
  Hij krijgt het maar niet voor elkaar om mij zijn ritueel in te trekken in de geest.
  Want daarvoor moet ik ook eerst bang zijn.
  Angst is de opening,maar dat heb ik nu juist niet voor occulte aanvallen.

  Dus de duivel heeft geen enkele andere keus dan het via de fysieke wereld te proberen en zijn zware narcisten in te zetten,waar mijn familie vol van zit.
  De duivel kan niks anders dan op mij inpraten met woorden en zeiken om de kleinste stomste dingetjes waar een normaal mens zich nooit druk om maakt,en zeker geen echte christen.

  Mijn familie probeert te bepalen waar ik werk,wanneer ik slaap,wanneer ik opsta,met welke christenen ik zou moeten praten volgens hun,wat ik zou moeten geloven volgens hun,welke therapeut zij willen dat ik heb,en welke vrienden ik heb.
  Mijn ouders proberen continue narcisten mijn leven binnen te loodsen,
  en als ik dan niet geinteresseert ben in de narcist waarvan zij willen dat het mijn vriend word,
  dan word het mij kwalijk genomen en proberen ze me een schuldgevoel en dergelijke aan te praten alsof ik gek ben.

  God heeft mij dingen bovennatuurlijk onthuld.
  Maar bovenop dat heb ik wel degelijk mensenkennis en weet wel degelijk heel makkelijk narcisten te herkennen,ook zonder het bovennatuurlijke element.
  En dat is nu juist God.De heilige Geest werkt samen met de kennis die ik al heb (en mij door God is gegeven).

  Ik hoor continue de duivel spreken door de mensen om mij heen,
  op dezelfde manier als Jezus de duivel hoorde spreken dmv Petrus.
  Alleen bij mij doen de mensen het doelbewust in opdracht van satan,integestelling tot Petrus die zich van geen kwaad bewust was.

  En DAT is waar ik van probeer te ontsnappen.
  Ze maken geen schijn van kans met hun rituelen,want dan moet ik eerst angst voor hun rituelen kennen,dat is namelijk hun opening.Maar die opening hebben ze niet.
  Dus plan A is helemaal gefaald,daar kunnen ze helemaal niks meer mee.

  Plan B is continue op mij inpraten en manipuleren en domineren in de fysieke wereld voornamelijk via mijn familie en ouders.
  De duivel weet dat ik geen angst voor hem heb,dus probeert hij vals te spelen.

  De hele dag door probeert hij me allerlei angsten aan te praten en schuldgevoel.
  Kleine angsten,zoals te laat komen voor eten omdat moeders weer boos word,of angst voor te laat opstaan omdat moeders dan boos word.
  Dit zijn allemaal kleine angstjes die de duivel mij probeert aan te smeren.

  De duivel kan het niet hebben dat ik niet bang ben voor hem.
  Daarom probeert hij een ‘foundation of fear’ op te bouwen in mijn leven.
  En dat doet hij door te beginnen met al die kleine angstjes.

  DAT is waar dit oa over gaat.
  Mijn familie probeert mij de hele dag oa angstjes aan te praten in opdracht van de duivel.
  In de hoop dat al die kleine angstjes bij elkaar ertoe leiden dat ik in de toekomst alsnog bang zal worden voor occulte aanvallen.
  Dat is waar de duivel steeds heen wil.Hij wil mij bang krijgen.Maar het lukt hem niet.
  Daarom probeert hij het met de ‘kleine angstjes’ in de hoop dat al die kleine angstjes bij elkaar tot een grote ‘foundation’ of angst zullen leiden.

  Het liefst had mij familie mij aangevallen met rituelen,
  maar ze zijn gewoon uitgespeeld en worden gedwongen om mij aan te vallen met kleine angstjes.
  De Here God heeft de duivel gewoon gemanipuleerd door mij heen.

  De Here God heeft de ‘grote angst’ van de duivel helemaal geneutraliseert.
  Ik ken geen enkele angst voor het occulte.
  Al staat er een alien voor me neus,al bedreigt Artemis zelf me,al zie ik ufos vliegen of zie ik engelen en demonen,
  het kan me niet schelen.
  Ik heb alles al meegemaakt,inclusief een poging van satan om mij in zijn ritueel te krijgen via een droom,of mij te intimideren via een demoon in de kamer die me naam roept,lichtverschijnselen en vallende sterren precies op het moment dat ik een bepaald iets aan het bidden ben,tot zelfs valse engelen die mij proberen te bedonderen.
  Ik zeg dit niet om op te scheppen,maar wil wel even duidelijk maken dat het hier niet om angst draait.
  Ik ben geen milimeter bang voor het occulte,de Heer heeft mij gezalft tegen het occulte.
  Ik heb zelfs de stem van satan gehoord in mijn hoofd een hele korte periode maar in Jezus naam er weer uitgeslagen.De Heer was al die tijd met mij en dat zal zo blijven.
  De duivel maakt echt geen schijn van kans met zijn occulte aanvallen.
  Van Corona raak ik niet onder de indruk evenals het vaccin ervoor.
  Al versschijnt straks Nibiru aan de hemel samen met 7 planeten,ik zal geen angst kennen dat verzeker ik je.Al gaat Venus straks hele rare dingen doen die heel de wereld zal zien en onder de indruk van raken,mij deert het niet,want ik wist al dat dit ging gebeuren.
  Ik ben niet onder de indruk van machthebbers of overheden.
  Jezus is mijn koning en het is juist mijn zalving om tegen het occulte op te treden en te bidden.
  JUIST een kind van de illuminati die de geestelijke wetten en mechanismes kent.
  Geestelijke aanvallen of bovenatuurlijke aanvallen zijn echt het minst van me zorg.

  Mijn werkelijke probleem zijn de ‘kleine angstjes’ en het gemanipuleer van mijn familie.
  DAT is waar ik aan wil ontsnappen.

  Ik ben ook niet bang voor me familie en zeker niet bang dat ze me achtervolgen.
  Ik weet hoe het werkt.
  Als ik niet bang ben voor hun,dan kan de duivel ook geen opening of toestemming vinden om mij te raken.

  Alleen al een ander adres zou mij kunnen helpen ontsnappen.
  En het maakt daarbij absoluut niets uit of mijn familie dat adres kent of niet.
  Waar het om gaat is dat ik niet meer afhankelijk van ze ben en dat ik buiten het bereik van hun gemanipuleer ben.
  Want dat is het enigste wat ze nog kunnen.
  Daarnaast heb ik nog een troef achter de hand,de dna test.
  Als ik op mijn plekje zit wat God mij heeft belooft,dan kan mij familie proberen wat ze willen maar i schud ze zo af met een dna test.
  Dan hebben ze niks meer te zeggen in hun verdediging en zijn ze volledig uitgespeeld.
  De duivel wil absluut niet dat dit boven water komt.
  De duivel weet allang dat ik wakker ben en dat ik het weet,maar desondanks wil hij niet dat dit in de fysieke wereld ontmaskert word en voor een rechtzaak komt.

  Ze kunnen geen ritueel uitvoeren want mijn geloof blokkeert ze.
  Dat is precies de reden dat de duivel mij steeds die ‘kleine angstjes’ probeert aan te praten via mijn familie.Hij weet dat ik hem blokkeer en ik weet dat hij het weet.
  Hij probeert mij inderdaad bang te krijgen voor rituelen,satanisten,narcisten,achtervolging en meer van dat soort.
  Maar mijn geloof is veels te sterk voor hem.
  Sowieso zou geen enkele christen bang moeten zijn voor de duivel.
  Dat valt me ook zo tegen aan christenen tegenwoordig.Ze zijn allemaal zo bang voor de duivel.
  Ik zou bijna willen zeggen dat angst voor de duivel BIJNA een zonde is.
  Want angst betekent toch dat je gebrek aan geloof hebt.
  Ik ben niet bang voor de duivel,of narcisten of satanisten,dat laat ik me niet aanpraten of in de mond leggen.
  Maar ik probeer wel van ze af te komen en te ontsnappen aan hun gemanipuleer.
  Als ze de kans hadden gekregen en ik banger was geweest,dan was er wel degelijk sprake geweest van satanische rituelen en dergelijke,dan hadden ze meer opening gehad.
  Maar ik heb gewoon veel te veel ervaring met occulte aanvallen me hele leven om daar nog bang en onder de indruk van te zijn.

  Waar ik wel veel moeite mee heb zijn die kleine dingetjes.
  En Samael weet dat.Daarom doet ie het ook.
  De ‘grote aanvallen’ maakt de duivel geen schijn van kans mee.
  Dus hij word gedwongen om de ‘kleine aanvallen’ in te zetten,waar ik dus verassend genoeg meer moeite mee heb dan zijn grote aanvallen.

  De duivel durft niet te manifisteren.
  Het liefst zou ik mijn familieleden rechtstreeks willen confronteren met het feit dat ik het weet,dat ik weet dat ze illuminati zijn,dat ik weet dat ik hun echte kind niet ben,dat ik weet dat al die stomme strategietjes die ze proberen dat ik die gewoon zie,dat ik weet dat ze die opdrachten van ome Samael krijgen,dat ik zelfs weet welke specefieke geesten er in hun zitten.

  Dat zou ik het liefst willen doen.
  Het liefst wil ik een dna test onder de neus van me moeder en me broer schuiven,
  kijken of ze dan nog beweren dat ik gek ben en een psychiater nodig heb.
  Maar ik kan je nu alvast verzekeren dat de duivel niet zou manifesteren als ik dat zou doen.
  Daar is ie veels te bang voor.

  De duivel gelooft werkelijk (dt maakt hij zichzelf wijs) dat God hem niet ziet.
  Hij denkt werkelijk dat al die nep christenen die in de illuminati zitten dat die ontzichtbaar zijn voor God en de engelen.
  DAAROM,moeten de werkers van satan,die zich voordoen als christenen,nog steeds volgens bepaalde regels spelen.

  Ik ga het je nog sterker vertellen.
  Om God te kunnen bedonderen,bedondert de duivel zichzelf.
  De duivel zit zo psychisch in elkaar,dat hij werkelijk zichzelf probeert wijs te maken dat hij niet schuldig is.
  Een illuminati-lid wat zich voordoet als een christen,gelooft vaak ook zijn eigen leugen.
  Wanneer een illuminati-lid wat zich voordoet als christen zegt voor mij te bidden,
  dan bidden ze ook echt voor mij.
  Waarom??Omdat ze weten dt God hun gedachten ziet,maar ze proberen God te bedonderen en af te leiden met belachelijke afleidingsmanouvres.
  De illuminati bidt voor mij,niet omdat z evan me houden,maar omdat ze wel moeten,want anders ziet God dat ze geen echte christenen zijn.

  Natuurlijk ziet God het allang.
  Maar de duivel en de zijnen leven in ontkenning en maken zichzelf wijs dat God het niet ziet.

  Dus zelfs al zou je de gedachten afluisteren van een ‘christelijk’ illuminati-lid,
  dan nog kan je niet echt een goed bewijs vinden omdat ze zelfs binnenin hun eigen gedachten nog steeds toneel spelen.
  Binnenin hun eigen gedachten spelen ze nog steeds toneel.

  Daarom zou een ‘christelijke’ illuminati-lid nooit een huurmoordenaar bv op mij af kunnen sturen.
  Ze kunnen in ieder geval niet zelf die opdracht geven,want dan ontmaskeren ze zichzelf.
  Want God denkt dat ze christen zijn (denken ze) en ziet hun ware intenties niet (denken ze).

  Daarom zal er nooit niemand achter mij aankomen als ik op mijn plekje zit.
  Ten eerste heb ik veel te groot geloof.
  Ten tweede ik heb nog de dna troef.
  Ten derde,mijn familie bedriegt zichzelf zelfs binnenin hun eigen gedachten (met de bedoeling om God zand in de ogen te strooien).
  Dat betekent dt als ik mijn dna troef heb gespeeld,dan heeft mijn familie geen enkele andere keus dan sympaty en empathy te tonen voor het feit dat ik met hun niks te maken wil hebben of op ze minst hun niet vertrouw.
  want God mag namelijk niet zien dat het leugenaars zijn en een rotfamilie die hun zoon en neef doelbewust bedrogen hebben van klein af aan.

  God ziet hun ware gedachten allang.
  Maar de duivel en de zijnen leven nog in de waan dat ze God kunnen bedriegen en dat God hun gedachten niet kent,hun ware intenties.

  Als je wilt weten hoe de duivel in elkaar steekt en de illuminati,
  dan moet je dat zo zien.
  Zij spelen toneel in de fysieke wereld,maar ook spelen zij toneel in de geestelijke wereld.
  Binnenin hun eigen gedachten spelen zij toneel,in de hoop dat God en de engelen hun niet door hebben.

  Dit was hetzelfde probleem met Ananias en zijn vrouw.
  God heeft er niet zozeer een probleem mee dat je geld achterhoudt voor goede redenen.
  Waar God een probleem mee had is dat Ananias wel degelijk Johannes herkende als een dienaar van God,maar dacht dat ie de heilige Geest kon bedonderen en liegen tegen de Heer.
  DAT is waar dat verhaal om gaat.

  Het ging niet zozeer om het geld dat hij achterhield,
  maar het ging erom dat hij willens en wetens de Geest die door Johannes opereerde bedroog.

  Als je de illuminati en de duivel wil snappen,
  snap dan dat ze binnenin hun eigen gedachten toneel spelen.

  Daarom bestaan er ook illuminati-families die geen enkel ritueel op hun geweten hebben.
  Dit zijn juist de hoofdfamilies,want zij zijn ontzichtbaarder als degenen die rituelen uitvoeren.
  Zij zijn eigenlijk Samaels backup plan.

  Als de satanisten die echt rituelen op hun geweten hebben geoordeeld worden door God,
  dan kan Samael nog zijn andere families inzetten die God niet ziet en ontzichtbaar zijn voor God en die (nog) geen rituelen hebben uitgevoerd.

  Soort ‘sleepers’ zeg maar.
  Maar dan hele families zelfs.
  En mijn familie is zon familie.
  Ik denk niet dat je al te veel rituelen gaat vinden in de geschiedenis van mijn familie.
  Mijn familie is zon schijnfamilie die toneel speelt binnen de eigen gedachten om God te bedonderen.
  Mijn familie word pas in de hoogste nood ingezet als alle andere satanisten die het duidelijker doen en minder ontzichtbaar zijn ontmaksert zijn.
  Dan pas krijgt mijn familie opdracht om echte rituelen te doen.

  Daarom is de illuminati zo ontzichtbaar.
  want het zijn de geesten die het doen.
  Het zijn de geesten die de rituelen starten,
  maar die geesten springen ook over van familie naar familie.

  Dus in onze menselijke ogen lijkt het net of het verschillend egroepen en families zijn,
  maar in werkelijkheid zijn het steeds dezelfde geesten die overspringen van familie naar familie.

  Mijn familie is een hoofdfamilie in het spil van de illuminati,
  JUIST omdat ze geen rituelen uitvoeren,of nauwelijks,en veel beter als de andere satanisten hun toneelstukje opvoeren binnen hun eigen gedachten.
  Mijn familie heeft nog ‘schone handen’ om het maar eens anders te zeggen.
  In Gods ogen zijn zij een schone en gewone familie (denken ze).

  Dat is de hele truuk.
  God bedriegen binnenin je eigen gedachten.

  Ik weet dat dit allemaal zo niet in de bijbel staat,
  (hoewel er overigens veel hints staan.
  Want zo staat er in het nieuwe testament ergens iets over een bepaalde groep mensen (illuminati) die zelfs hemelse wezens misbruiken voor hun eigen gewin.
  Ook dat is wat de illuminati doen.)
  maar ik getuig in Jezus naam dat de Heer mij allerlei dingen heeft onthuld over de geestelijke wereld,over engelen en duivels,over de illuminati,en ook over de eindtijd.

  Ik heb geen hulp nodig met mijn relatie met de Heer of het opruimen van zondes.
  dat seizoen heb ik allang achter de rug.
  Ik heb geen hulp nodig tegen occulte aanvallen,ik weet beter als welke christen dan ook hoe je omgaat met die occulte aanvallen.Ik heb meer ervaring dan welke gelovige dan ook met occulte aanvallen.
  wat wil je?Ik kom uit een zwaar occulte familie.Tuurlijk maak ik occulte aanvallen mee.
  De duivel wil me natuurlijk niet loslaten,ik weet ook teveel,en daarnaast was ik ook een speciaal projectje van satan.Maar dat kan ik hier niet vertellen want dat word teveel om te kunnen begrijpen.

  Waar ik hulp mee nodig heb is in het fysieke.
  Ik probeer in een nieuwe kring van mensen te komen,een kring van echte christenen.
  Christenen die werkelijk geleid worden door de heilige Geest en niet alleen maar vanuit hun eigen vooroordeel over mij praten.
  Christenen die mijn zalving herkennen zonder dat ik talloze berichten moet schrijven om ze te overtuigen dat ik serieus ben en geen geintjes maak hier.

  Waar ik hulp mee nodig heb is bv een eigen plek weg van me familie.
  Een christen mischien die het aandurft om mij een half jaar bv onder de hoede te nemen en mischien zelfs als gast in zijn huis,zodat ik al mijn problemen kan oplossen.
  Een christen die mij op ze minst bv uitnodigt om voor me te bidden of met me te praten naar aanleiding van mijn verhaal.

  Iedere christen wil toch dat iemand uit het satanisme of illuminati of gewoon narcisten bevrijd word??Dat wil toch iedere christen of zie ik dat nou verkeerd??

  Hoe kan ik jullie dan overtuigen dat ik hier gewoon de waarheid spreek??
  Dat kan niet,dat kan alleen de heilige Geest.
  Daarom haal ik nep-christenen,of basis christenen,of naam christenen er zo makkelijk uit.
  Want de heilige Geest weet precies wat ik bedoel.
  Alleen de heilige Geest kan iemand uiteindelijk overtuigen.

  Als ik hier talloze berichten moet schrijven om ook maar een iemand te overtuigen dat ik hier de waarheid spreek,
  dan rest mij de vraag of de christenen hier uberhaupt meer hebben dan alleen hoofdkennis van de bijbel en uberhaupt de heilige Geest hebben.

  Ik ga zeker weten uitbreken,dat heeft de Heer mij belooft.
  Maar God werkt nu eenmaal dmv mensen.
  Dus ik klop overal op de deuren van mijn broeders en zusters met de vraag om hulp.
  Maar zo goed als niemand doet open voor zijn minste broeder,ze slaan allemaal de deur keihard dicht voor me neus.

  Ik weet dat ik soms gek schrijf.
  Maar dat is het juist.
  Dat doet God juist expres door mij heen.
  Dat is om de christenen uit te testen.
  Dat is om uit te testen of de christenen echte christenen zijn of dat ze zoals Ananias en zijn vrouw zijn.
  Jullie minste broeder,jullie gekste broeder vraagt hier om hulp van zijn broeders en zusters in de Heer.
  Slaan jullie werkelijk de deur voor mij dicht??
  Moet ik werkelijk het stof van mijn voeten kloppen en ergens anders christenen zoeken die mij willen helpen??

  Voor xander hebben jullie toendertijd allemaal gedoneerd zodat hij een nieuwe computer kon kopen.
  Hier staat iemand voor jullie die een erger probleem heeft dan een kapotte computer.

  Ik zou wel om geld kunnen bedelen,ik heb een schuld van zon 7000,
  en als ik van die schuld af was dan was ik uit mijn gevangenis van afhankelijkheid van mijn narcistische familie.

  Is er dan echt niemand die oren heeft en hoort wat de heilige Geest door mij heen tot jullie zegt??
  7000 euro zou mij in een klap uit mij problemen bevrijden.
  Maar het gaat niet om het geld en ik ga er ook niet om vragen.

  Jezus wil niet dat je het gedwongen doet,
  Jezus wil dat je het uit eigen hart doet.
  Niet uit plicht of omdat ik zon goed verhaal heb verteld,
  maar uit compassie voor jullie minste broeder.
  Niet omdat ik jullie overtuigt heb met woorden,maar omdat je je liet overtuigen door Gods Geest,de Geest van wijsheid,geloof,compassie,empathy en liefde.

  Hoeveel christenen zitten er hier op deze website??
  50?100?200?

  Al gaven 50 christenen 100 euro,
  dan was ik al zoveel geholpen.
  Al was er maar 1 christen die nog een oude werkende laptop over heeft,
  dan was ik al heel veel geholpen.
  Al was er maar 1 christen die WERKELIJK voor mij bidt en niet doet alsof hij bidt en toneel speelt binnen zijn eigen gedachten om God te bedriegen,dan was ik al heel veel geholpen.
  Al was er maar 1 christen die mij had willen helpen en mij mischien wilt ‘adopteren’,
  of als een gast wilt ontvangen bij hem of haar thuis voor een tijdje,om mij vervolgens te helpen met mij problemen.
  Al was er maar 1 christen hier die mij wil ontvangen en zijn of haar ministery binnen wil halen.
  Ik zou niets liever willen dan binnen een ministery willen werken,zelfs als vrijwilliger.

  Er zijn 1001 manieren waarop men mij kan helpen,
  maar het lijkt wel of de christenen van vandaag de eerste liefde uit het oog zijn verloren.
  Zij zijn Jezus’ woorden vergeten en laten hun minste broeder die op hun deur klopt buiten in de kou staan.

  Is er dan niemand die snapt hoe moeilijk het is om in een narcistische familie op te groeien en gevangen te zitten bij manipulatieve ouders??
  Is er dn niemand die dmv de heilige Geest mijn roep om hulp en mijn autenticiteit herkent ?

  Ik zeg de gekste dingen waar jullie nog nooit van hebben gehoord,
  niet de eerste keer trouwens in de geschiedenis van de bijbel.
  Of jullie deze gekke dingen nu geloven of niet,ik ben echt een christen,ik ben echt jullie broeder in de Heer.
  Ik ben julie minste broeder,jullie gekste broeder.
  Maar nou en??Gekken zijn er ook in het koninkrijk van God.
  Jezus kiest juist de gekken uit,die heeft Hij het liefst.
  Juist degene die door iedereen met de nek word aangekeken en niet serieus word genomen en door iedereen als een gek word bestempelt,door zijn eigen broeders en zusters,
  juist zo iemand kiest God uit.

  Het is een beetje hetzelfde als het sprookje van Assepoester.
  God koos David uit.
  Zijn eigen familie herkende de potentie niet van David,maar God koos JUIST David uit.
  Juist de gek,juist de dromer,juist de introvert die door alle extraverts word afgekeurd.
  Juist degene die gekke dingen zei.
  Jezus zei ook hele gekke dingen.Dat is precies hoe God altijd doet.

  Ik weet niet of jullie het beseffen.
  Maar hier staat iemand voor jullie die door God is uitgekozen voor een bijzondere roeping.
  Jullie minste en gekste broeder heeft God omhoog getrokken en een zeer speciale roeping mee.

  Ik sta voor jullie deur broeders en zusters.
  Maar wie doet er open voor zijn minste broeder??Voor zijn gekste broeder??

  Ik heb hele gekke openbaringen,
  maar degene met de heilige geest zou na al dat schrijven van mij toch eens moeten inzien dat ik autentiek ben en de waarheid spreek,ook al begrijp je de openbaringen niet die ik hier deel,en ben je nog niet klaar voor om zulke openbaringen te ontvangen.

  Bid dan op ze minst voor mij,dat is het minste wat ik van een broeder of zuster in de Heer mag verwachten.
  De Heer laat mij zien dat de meeste mensen die beweren voor mij te bidden,totaal niet voor me bidden en de Heer bedriegen.
  Laat er dan 1 echte christen zijn die ook werkelijk voor me bidt,en geen toneelstukje in zijn hoofd opvoert om God te bedriegen.
  Alleen daar zou ik al mee geholpen zijn.

  Of een fundraiser of iets dergelijks.
  Voor Xanders computer kon het toch ook??
  Waarom kan het dan niet voor iemand die grotere problemen heeft dan een computer??
  Waarom kan het dan niet voor iemand die probeert weg te komen uit het satanisme??
  Waarom kan het dan niet voor een moderne David die de Heer heeft geroepen voor ministery??

  Een echte christen zou dolgraag onderdeel willen zijn van bv David helpen koning te worden,om het maar even simpel te zeggen.
  Als je eenmaal weet dat iemand een grote roeping heeft op zijn leven,zou je daar als christen zijnde dan geen onderdeel van willen zijn??
  Zou je dan als christen zijnde dan niet in de hemel willen staan als iemand die een koning of een minister heeft geholpen??

  Als God mij nou heeft geroepen om profeet te zijn of genezingsbedienaar,
  zou jij dan als christen zijnde dan niet dolgraag degene willen zijn die die genezingsbedienaar heeft geholpen??

  Ik weet niet wat jullie,
  maar als ik in Jezus’ tijd had geleeft,
  dan had ik dolgraag degene geweest die Jezus eten had gegeven,
  of iemand die voor Jezus opkwam tov de farizeers.
  Of het oude testament dan.
  Als iemand echt een profeet is dan had ik dolgraag degene willen zijn die die profeet onderdak en voedsel had gegeven.
  Uit compassie omdat hij me broeder is,maar ook omdat er een grote beloning en zegening tegenover staat.

  De christenen van vandaag de dag kennen wel de bijbel(een beetje),
  maar ze lijken Gods hart helemaal niet te kennen.
  Ze zijn vergeten wat Jezus zou doen en hoe Jezus omging met ‘gekken’.

  Jezus ging toch ook langs een Samaritaanse vrouw of een phoenischische vrouw die de gekste dingen geloven??
  Hij wees de minste zuster toch ook niet af terwijl zijn discipelen dat min of meer wel deden??
  Leren wij als christen zijnde dan niet van Jezus??

  Ik ben de gekste volgeling van Jezus,
  maar de Heer van Israel,de opgestane Messias is mijn getuige dat ik Zijn volgeling ben en hier de waarheid spreek.
  Ik kan het niet bewijzen,maar ik getuig ervan.

  Zeg mij niet dat ik gewoon naar de eerste de beste kerk in de buurt moet gaan om hulp.
  Dat heb ik ten eerste al zo vaak geprobeert in mijn leven en zonder succes,
  ten tweede ik ben veel te introvert om zomaar een drukke zaal binnen te stappen vol met vreemde mensen die me aankijken alsof ik een buitenaards wezen ben.
  En de Heer begrijpt dat en neemt mij dat absoluut niet kwalijk en verwacht dat ook niet van mij.
  Ten derde,er zijn ook veel valse kerken of echte kerken waar veel narcisten zitten,
  en aangezien ik juist ervaring heb met illuminati-‘christenen’ is het helemaal niet gek en neemt God mij ook totaal niet kwalijk dat ik daar voor bedank en wat kritischer ben als de gemiddelde christen.
  Dat is toch niet gek??dat is toch wel te begrijpen aangezien ik juist ben opgegroeit met nep-christenen.

  Als je iemand kan lenen,stuur hem dan niet weg naar een ander als je het hem zelf kan geven.
  Stuur mij niet naar een wildvreemde kerk waarvan ik niet weet of ik ze daar kan vertrouwen met mijn verhaal,terwijl je me zelf kunt helpen.

  Hier ben ik relatief anoniem,en kan ik mijn verhaal kwijt over mijn familie.
  Bij een kerk in mijn eigen regio kan dat niet omdat daar mijn familie zit en vele mensen die mij en mijn familie kennen.
  Daarom zal ik nooit mijn verhaal bij hun kunnen doen.
  Daarom doe ik het zo op deze manier.

  God leidt mij terug naar deze site.
  Welke echte christen hier is bereid om zijn gekste broeder in de Heer te helpen??

  Nogmaals er zijn 1001 manieren.
  Een oude laptop zou ik al me geholpen zijn.
  Of gewoon eens een fysiek gesprek en gebed met iemand voor bv genezing,en de kans om mijn verhaal verder uit te leggen.
  Iemand die geinteresseert is in nieuwe en diepere openbaringen van de Heer zonder dat die persoon een religeuze geest heeft die mij continue probeert te besrijden.Ook dat zou helpen.
  Een luisterend oor aan wie ik al deze openbaringen die ik het afgelopen jaar,onder de neus van de duivel,heb ontvangen van de Heer.Is er dan niemand geinteresseert naar nieuwere dingen van God??
  Dingen die niet in de bijbel staan per se,maar de toch van God zijn??
  Is er dan niemand met de heilige Geest die hiervoor openstaat?

  Maar al ben je niet geinteresseert in de openbaringen die ik heb ontvangen van God,
  dan nog ben ik een echte christen,daar getuig ik van.
  Dan nog ben ik jullie minste broeder die dringend hulp nodig heeft.

  Ik zal jullie wat vertelen.
  Van de zomer was ik al bezig met deze dingen,maar werd ook aangevallen door de duivel.
  Van de zomer ben ik een keer heel kwaad geworden op God en uit frustratie begon ik dingen te schrijven,
  op deze site,maar vooral ook op youtube.
  Ik schreef behoorlijk onchristelijke dingen en ventileerde mijn woede naar God toe behoorlijk.
  Maar ik leefde ook half op straat en had geen cent te makken.

  Ik had zulke gekke onchristelijke youtube-reacties geschreven,
  maar daar was Dorothy,een wildvreemde christen uit Canada.
  Ik legde haar mijn verhaal uit en dat ik dakloos ben en zonder geld zit en dergelijke,
  en guess what??

  Een wildvreemde christen uit Canada prikte dwars door mijn ‘gekke’ schrijven heen,dwars door mijn woede op God prikte zij heen,en zij stuurde mij 250 Euro samen met ene dun boekje.
  Ook al helpte dat me niet uit al de problemen,het was heel even een adempauze voor mij.
  De enigste christen waar ik ooit van onder de indruk ben geweest was Dorothy,een wildvreemd eCanadees die mij nog nooit heeft gezien of ontmoet.

  Kan je je dat voorstellen??
  Een wildvreemde christen die door alles heen prikte en toch vanuit compassie opereerde en mischien zelfs ondanks alles,
  de broeder in de Heer in mij herkende,
  ondanks mijn duistere periode in die tijd.

  Zij ging geen discussie met mij aan of ik wel of geen christen ben,
  geen discussie of mijn openbaringen wel of niet van God kwamen,
  geen heel verhaal dat ik naar die en die kerk moet gaan,
  geen heel verhaal dat God mij niet kan of wil helpen omdat ik wat kwaad ben en wat gekke dingen schrijf.
  Geen enkele discussie.
  Binnen no-time stuurde ze 250 euro,en daarna heeft z enog 1 keer geld gestuurt.

  Ze stuurde ook een heel dun boekje mee,wat ging over d ehemel en mensne die er geweest waren.
  Een peipklein boekje,maar zon enorme zegening waar ik de hele zomer veel aan heb gehad.
  Kijk,en zo kan het dus ook.

  Aan Dorothy had ik niet zoveel uitgelegd als ik hier uitleg.
  Maar zij opereerde echt vanuit de Heilige Geest,zij opereerde vanuit compassie,en zij herkende ondanks alles toch dat ik een broeder in de Heer was die de waarheid spreekt en hulp nodig heeft.

  Al zijn al mijn openbaringen vals(dat is niet zo,jullie zijn er alleen nog niet klaar voor),
  dan nog ben ik jullie broeder in de Heer die hulp nodig heeft.
  Al praat ik nog zo gek,toch ben ik een christen,een volgeling van Jezus,die richting zijn roeping probeert te gaan en daarbij serieus hulp nodig heeft.
  Fysieke hulp vooral.Gebed is natuurlijk altijd goed,maar ik vraag hier echt om meer.

  Het lijkt wel soms of jullie hier banger zijn voor satanisten als mij,terwijl ik juist degene ben die er middenin zit en nog steeds geen angst kent.
  Als ik al niet bang ben voor satanisten terwijl ik ze juist ken en weet waar ze toe in staat zijn,
  waarom lijken jullie dan zo bang??

  Zijn jullie werkelijk zo bang dat satanisten achter jullie aankomen als jullie mij helpen??
  Ik kan jullie verzekeren dat dat niet het geval zal zijn,ik kan nog veel meer uitleggen over hun regels en hun ook over hun beperkingen.Ik ken hun beperkingen,daarom hou ik het ook al zo lang vol.
  Maar zelfs al was dat wel het geval,wat dan nog??
  Is het niet gewoon the right thing to do??
  Is dit niet gewoon wat Jezus zou doen??Zou Jezus mij hulp weigeren omdat hij bang is aangevallen te worden door satanisten??

  Zie me dan als een Jood die de nazies probeert te ontvluchten.
  Zo kan je het ook zien.
  Wie helpt deze Jood onder te duiken en te ontsnappen aan de nazies??
  Is er dan niet 1 christen hier die nu de heilige Geest voelt spreken tot zijn geweten nav wat ik hier schrijf en die de Heilige Geest voelt spreken om mij te helpen??
  One way or the other??

  Als jullie het niet uit compassie voor je broeder in de Heer doen,
  doe het dan omdat je gezegend word als je mij helpt.
  Omdat je dan kan meeliften op mijn zegening en zalving.
  Omdat ik dan voor je zal bidden en je zal rijkelijk gezegend worden.
  Ik deel mijn zalving met iedereen die mij helpt,ervoor openstaat.

  Ik heb een zeer speciale zalving en roeping op me leven.
  Ik kan jullie daar niet eens de helft van vertellen want jullie zouden me voor gek verklaren.
  Toch getuig ik in Jezus naam dat ik een zeer belangrijke roeping heb,en dat in de toekomst,
  jullie mij gaan zien op het platform waar de Heer mij toe geroepen heeft.
  Een zeer zichtbaar platform,waar heel de wereld het kan zien.
  Die tijd gaat echt komen daar getuig ik van.
  God heeft mij mijn roeping openbaard,ik weet wie ik ben in de Heer.

  Wanneer het zover is,
  zal ik nooit vergeten wie mij geholpen hebben en zal ik diegenen rijkelijk zegenen in Jezus’ naam.

  Maar diegenen die mij iedere keer in de weg stonden,die steeds maar in beeld bleven staan en mij zaten te saboteren met het toneelstukje in hun gedachten,waarvan ze denken dat ik dat niet door heb maar ik zie ze,ze zijn in beeld,de Heer laat het zien,
  zullen echt gestraft worden.
  Mogelijk zelfs Vóór het grote oordeel.

  Diegenen die mij helpen zegen ik rijkelijk,
  maar diegenen die mij proberen te bedriegen,saboteren en frustreren zoals bv Ananias,
  mogen wat mij betreft in elkaar zakken net als Ananias.

  Diegenen die mij niet helpen zal ik teleurgesteld in zijn,
  maar diegenen die mij doelbewust in de weg staan,saboteren en frusterern is een heel ander verhaal.
  Tegen hun zeg ik: Pas op!!Want de Heer ziet jouw toneelstukje Ananias.

  Niet dat je het hier om zou moeten doen,
  maar mocht het helpen je over de streep te trekken,
  ik ben ook echt daadwerkelijk Joods.
  Mijn familie niet,dat zijn nep joden die tot de synagoge van satan behoren.
  Maar door onthulling van de Heer weet ik dat ik Judees bloed heb en mogelijk zelfs Israelitisch bloed.
  Ik kan dit niet bewijzen,ik heb ook geen geld op dit moment voor een etniche dna test.
  Maar ik spreek het uit in geloof.
  De Heer is mijn getuige dat ik dit geloof op basis van een openbaring waarvan ik geloof dat die van de Heer is.

  Ik ben niet alleen niet het echte kind van mijn ouders,
  ik heb ook nog eens een hele andere etnisciteit.
  Ik ben Joods.

  Maar help me niet omdat ik Joods ben en je daardoor rijkelijk gezegend word.
  Eigenlijk is dat een slechte reden.
  Maar veel eerder help mij omdat je de heilige Geest hebt en de Geest(niet ik) jouw overtuigt heeft dat ik hier de waarheid spreek.
  Help me niet omdat ik Joods ben,maar help me omdat je compassie en empatie kent.
  Help me niet omdat ik Joods ben,maar help mij omdat ik je minste en gekste broeder in de Heer ben.

 56. @Wachter. Tof dat u weer meeschrijft. Ja het is wachten op de terugkeer van de Goede Herder Jeshua, [Johannes 10 en Handelingen 1] wanneer Hij straks verschijnt in Jeruzalem op de Olijfberg Zachariah 14 dan zullen alle schapen Zijn Stem herkennen en alleen Hem navolgen tot in de Bruiloftszaal met die schitterende gedekte tafels en muziek. Openbaring 19.

  Een orkest bestaat ook uit vele soorten muzikanten en koorleden, maar als het uur NU daar is in een volgestroomd Concertgebouw, en de Dirigent zijn hand opheft dan weten alle muzikanten en koorleden dat hun lange oefenen met hem nu beloond gaat worden met een magistraal concert zonder een dissonant, waarvan concertbezoekers zelfs na jaren nog kunnen terug denken en genieten.

  Wat zongen ze dan met die prachtige begeleiding van het Orkest?
  Free At Last – Great God Amighty – We Are Free At Last –
  Van de duivel en al die eikels die ons nu het leven zuur maken. Psalm 18 en 118.

  He Jeshua Shall Reign Forever And Ever!!!

  Hij Jeshua, de Zoon van JHWH zal voor eeuwig Regeren!!! Ik weet dat u ook meezingt! Meezingt? Mee Jubelt! Hallelujah!!! Het beste komt nog, zeker weten!

 57. Beste Esther 75.

  Wat een liefdevolle woorden schrijf jij aan mimicus.
  Hopelijk zal de Heilige Geest zijn ogen openen.
  En wat een moeilijke weg heb jij in je leven moeten gaan.
  Door dit te schrijven aan mimicus begrijp ik je situatie beter.
  Lieve zuster, ik wens je de liefdevolle genadige nabijheid van onze Here Jezus toe.
  Zeker bij het bij het uitdragen van Zijn Evangelie.
  Shalom
  Anna

 58. @ Ramshoorn: 7:43 am. Helemaal met U eens Ramshoorn. Daarom ben ik vertrokken uit die gevestigde kerken.

 59. Voor wie belangstelling heeft voor het Joodse volk en meer centrale Bijbelse onderwerpen en ook voor de huidige biezondere tijden met zijn vele rampen is er een site welke vele hedendaagse gebeurtenissen in Christelijke licht wil zien:

  https://jeruzalemofrome.nl/winkel

  Er staan ook veel gratis te downloaden Bijbelstudies van meerdere prekers en Bijbelleraars.

  14-01-2021 – NIEUW BOEK: Aan allen die tijdens deze pandemie verlangen, de stem van God te verstaan!

  Aan allen die tijdens deze pandemie verlangen, de stem van God te verstaan!

  Het gonst van de geluiden, sinds ons land begin maart 2020 met de coronacrisis te maken kreeg. Stemmen die zoeken naar een antwoord, een oplossing. Soms bedoeld als bemoediging, vaak ook als tegengeluid. Velen volgen trouw de voorschiften, vooral uit angst, met het virus besmet te worden. Anderen verheffen hun stem, en hun geluid klinkt heel vaak rebels. Je vraagt je soms vertwijfeld af: kunnen de media en de mensen nog ergens anders over praten? Zijn er niet problemen, die veel en veel dieper liggen?

  Wat voor een christen veel belangrijker is, en alles beslissend: waar is God? Spreekt Hij, dwars door deze pandemie heen, terwijl de massa, ook onder de christenen, daaraan voorbij dreigt te gaan? Omdat men zo onder de indruk is van zijn eigen mening, dat Gods stem versmoord wordt? Wat een genade, dat God spreekt, ook vandaag! Dwars door allerlei rampen en gerichten heen! In het boek ‘Hoor de stem van God in de corona crisis!’ gaat de schrijver, drs. M.D. Geuze, heel rustig en secuur te werk. Tientallen jaren vertrouwd als hij is met het ontvouwen van Gods Woord op een begrijpelijke manier, toont ds. Geuze zich ook in dit boek een echte herder en leraar, met een profetische blik. In het eerste en grootste deel van het boek gaat hij in eenendertig hoofdstukken(geschikt voor een maand als dagboek te gebruiken!) vanaf het begin tot het eind van de Bijbel de rampen bij langs die Gods volk Israël en ook de gemeente van Christus getroffen hebben. Het is zeker als Bijbelstudie goed bruikbaar. Tegelijk roepen al die geschiedenissen waarin de God van Israël in genade en oordeel spreekt ons tot de orde. Hebben wij de Bijbel niet gekortwiekt, en gemakshalve een heel stuk van de Bijbel dat in onze kraam niet te pas komt, maar gewoon gelaten voor wat het is? Zonder onze winst er mee te doen? Zou dit misschien een oorzaak kunnen zijn, dat ook veel mensen die zich christen noemen, geen raad weten met deze pandemie? Eenvoudigweg omdat het spreken en handelen van de God van Israël geen plaats heeft in hun denken?

  Daarom kan het alleen maar een verademing zijn, maar ook een wekroep, om dit boek aan te schaffen en te lezen! In het tweede deel treffen wij twee profetische boodschappen aan, in deze corona crisis ontstaan. Eén van de theoloog-socioloog dr.Clifford Hill, die al meer dan veertig jaar in Engeland een profetische bediening heeft. De andere boodschap ontving de schrijver van dit boek, ds. M.D. Geuze.

  Persoonlijk ken ik ds. Geuze al bijna vijftig jaar. Omdat hij -door genade!- een man van gebed is, die intens luistert naar Gods stem in Zijn Woord, kan ik dit boek Hoor de stem van God in de coronacrisis! dan ook alleen maar warm aanbevelen. De sprekende omslag, met toelichting, is ontworpen door een neef van de schrijver, Jairo, http://www.bureaujairo.nl

  Hoor de stem van God in de corona crisis! is heel goed bruikbaar voor je persoonlijke geloofsopbouw, om te lezen en te bespreken in gezinsverband, Bijbelkring. Of in de Godsdienstles op school!
  Niemand leze het alleen maar om het gelezen te hebben en er zijn of haar zegje over te kunnen doen. Het boek wil helpen Gods stem beter te verstaan. Ook andere boeken van ds. Geuze kunnen u daarbij goede diensten bewijzen.

  Het boek is verschenen in februari 2021.
  U kunt het nu al bestellen. De winkelprijs is: € 6,95. Het boek telt 128 pagina’s in A 5 formaat.
  Wanneer u € 10,00 (incl. porto) overmaakt op
  IBAN Uitgeverij: NL05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome, onder vermelding van
  uw volledige postadresen ‘boek ds. Geuze’.
  ontvangt u dit boek zo spoedig mogelijk na verschijnen thuis!
  Gemakkelijker kunnen wij het u niet maken!

  Wij wensen u als lezer veel zegen bij het mediterend en biddend lezen van dit boek.

  Uitgeverij Jeruzalem of Rome

 60. Bij hoge uitzondering zal ik iets plaatsen hier omdat er veel gelovigen zoekende zijn net zoals ik.
  Maar zoekt en gij zult vinden,en vind als gij goed en oprecht hebt gezocht.
  De blog van deze man is een licht in de duisternis voor mij gebleken.
  En ik hoop dat er meer mensen hun geloof ermee kunnen versterken.
  https://www.markmallett.com/nl/blog/category/daily-journal/

  Er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en zij zullen tekenen en wonderen verrichten die zo groot zijn dat ze, als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren verteld. (Matt 24: 24-26)

  https://www.markmallett.com/nl/blog/jesus-is-the-main-event/
  Ik heb tevens de blog in het Nederlands gezet zodat er iedereen wat aan kan hebben.
  Met vriendelijke en oprechte groet johan (glossolalie)

 61. @ Mimicus

  Je draagt een grote, veel te zware rugzak met je mee. Het wereldse recht gaat je niet helpen om die rugzak te dragen want het wereldse recht staat haaks op dat van de levende God. Wellicht zal het je even genoegdoening geven maar de ware rust en vrede komen van Yeshua.
  Het sleutelwoord is VERGEVING.

  Voordat de verbinding met God hersteld kan worden, is vergeving noodzakelijk. Het is een deel van het Evangelie van Yeshua. Hoe ver ging Hij hierin? Zelfs toen Hij aan het kruis hing riep Hij: ‘Vader, vergeef hen want zij weten niet wat zij doen”.

  God wil dat wij vergeven want anders vergeeft Hij ons niet. Er staat geschreven:

  “Want als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Maar als u hen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven.” (Mattheus 6:14-15)

  Dit zijn de woorden van Yeshua. En ik kan je vertellen dat deze woorden, zoals alles wat Hij zegt, waar zijn. Je loopt nu met een last rond die je nooit gaat kwijtraken. Er is niets en niemand op deze wereld die dit helemaal voor je op kan tillen. Dit kan alleen Yeshua.

  In 2008 werd mijn toen 31 jarige zusje in haar appartement vermoord. De dader is na een aantal weken opgepakt en berecht. Maar dat wereldse recht kon mij niet helpen om mijn boosheid en wraak te verminderen. Ik kende Yeshua op dat moment nog niet en wist niet dat Hij me jaren later
  zou laten zien dat ik moest vergeven om dit kwijt te raken.Ik was gebroken en niets en niemand kon mij helpen. En er waren in die tijd genoeg lieve mensen die dat geprobeerd hebben maar ze konden het eenvoudigweg niet. Ik bleef woede koesteren en werd steeds bozer op de wereld.
  In 2014 hoorde ik mensen voor het eerst over Yeshua praten. Ik werd nieuwsgierig maar omdat mij het echte evangelie niet verteld werd en men mij naar de kerk probeerde te leiden, haakte ik af.
  Begin 2017 hoorde ik dat ik wederom geboren moest worden uit water en Geest zoals Yeshua gezegd heeft. Iemand vertelde mij dat ik me moest wegdraaien van de wereld en van mijn oude leven, iedereen moest VERGEVEN die mij ooit pijn had gedaan, me moest laten dopen onder water voor de vergeving van zonden. (het koesteren van wraak is zondigen tegen God) en dan de Heilige Geest, de Geest van God zou ontvangen. Dit staat allemaal in Handelingen 2:38. Het boek Handelingen, wat door de kerkleiders zo angstvallig verborgen gehouden wordt… Het wordt niet gepredikt want het beschrijft het leven van de eerste discipelen.

  Toen ik dit de eerste keer hoorde vond ik het moeilijk om dit te geloven; ik kon me niet voorstellen dat God deze last van mijn schouders kon halen.
  Maar ik had Hem zwaar onderschat 🙂
  Na veel geestelijke strijd heb ik me op 17 juni 2017 weggedraaid van het wereldse, heb mijn zonden beleden, iedereen vergeven die mij pijn had gedaan. Daarbij heb ik dus ook beleden wat er met mijn zusje was gebeurd en hoezeer ik de dader haatte. Ik besloot hem echter te vergeven en vroeg aan God of Hij dit verder voor mij wilde oppakken.
  Ik werd gedoopt en was erg rustig erna. Maar ook moe en besloot naar huis te rijden (de plek waar ik ben gedoopt was op ruim 2 uur rijden van mijn woonplaats). Onderweg moest ik stoppen om te tanken en bleef erna nog even op de parkeerplaats. Ik zat met mijn gezicht in de zon en begreep helemaal niet wat er gebeurd was. Ik begreep op dat moment nog helemaal niet dat de grote rust en vreugde die ik voelde, de genade van God was.
  Ik dacht aan mijn zusje en aan de dader en alle haat was weg. Later heb ik nog vaker voor deze man gebeden. Want wat hij ook gedaan heeft, hij moet last hebben van hetgeen hij gedaan heeft. Ik heb vaak gebeden dat ook hij vergeving van God mag gaan ervaren voor wat hij gedaan heeft.

  De waterdoop staat voor vergeving van zonden. Onder water sterft het oude, zondige. Yeshua zei al dat niemand nieuwe wijn (Gods Geest) in oude zakken (Het oude, zondige lichaam) doet.
  De doop zorgt voor de nieuwe wijnzak (een nieuwe persoon), God voor de nieuwe wijn (Heilige Geest)

  Weet je, God gebruikt gebrokenheid en verdriet om mensen te roepen. Er staat geschreven:

  “Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.” (2 Korinthe 7:10)

  Ik hoop dat dit je moed geeft om het oude achter je te laten zodat je enorme kracht van God mag gaan ervaren.

  Shalom,

  Esther 75

 62. De Leugen Regeert de NPO…De Waarheid mag niet meer hardop bekend gemaakt worden.

  In Trouw las ik..Het is moeilijk iemand te vinden die positief reageert op het nieuws dat
  ANDERE TIJDEN van de buis verdwijnt. Sinds donderdag bekend werd dat de NPO in 2022 stopt met de reguliere uitzendingen van het bekende geschiedenisprogramma, is vanuit allerlei hoeken kritiek te horen.

  https://www.trouw.nl/cultuur-media/hans-goedkoop-is-verdrietig-maar-begrijpt-wel-dat-andere-tijden-van-de-buis-verdwijnt~b6e81312/

  “Een dramatische vergissing”, zegt een groep prominente historici, onder wie Yoeri Albrecht en Beatrice de Graaf. “Wat is dit een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit. Bah!”, twittert NOS-verslaggever Gerri Eickhof. Lucille Werner van het CDA heeft er Kamervragen over gesteld en een petitie tegen het besluit is binnen enkele uren door ruim dertienduizend mensen ondertekend….[…] “”

 63. @Ludwig. Dank voor uw vrolijke reactie en realistische inzichten. U kunt in weinig woorden uw mening duidelijk verwoorden, zo deed Petrus het ook en leerde zijn gemeenteleden:

  1 Petrus 4:11 (NBG51) Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door JeshuaHaMasjiach aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.

  Ludwig…U bent ondanks uw handicap een vechter en overwon met Gods hulp uw problemen en bent een zegen voor uw naaste op velerlei gebied en doet vrijwilligerswerk in de keuken.
  Tof. Ik doe dat op muzikaal gebied.

  Ja het boek Henoch en de Apocriefe boeken van het Oude testament {Jezus Sirach, Judith en de Makkabeeën lees ik ook graag ook al zijn ze niet in de Bijbelse Canon opgenomen.
  Henoch staat notabene in het geslachtsregister van Jeshua in Lucas.

  Genesis 5:22 (NBG51) En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.

  Genesis 5:24 (NBG51)
  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

  Lucas 3:37 (NBG51) de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, enz.

  Judas 1:14 (NBG51) Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden. Zie Openbaring 14. 144.000.

  Hebreeën 11:5 (NBG51) Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest.

  Het Boek Henoch, Daniel en Openbaring wordt door de schijnvromen van nu, de RKK en Protestantse kerken gemeden als de pest omdat daarin het OORDEEL over de wereld wordt verkondigt en daar willen die schijngelovigen niets van weten hoewel hun beider Geloofsbelijdenis van Nicea leert: Hij Jeshua zal komen om te OORDELEN de levenden en de doden. Johannes 5.

  Shabbat Shalom. Genesis 2:1-3 en Exodus 19 en 20 en 31 en Lucas 6:5 Jeshua noemde zich Heer van de Sjabbat. Daar hoor je nooit genoemd door die schijnvromen.

 64. @mimicus
  Op internet worden er DNA-tests aangeboden van 200 tot 400 euro. Binnen een gerechtelijke procedure moet je ongeveer 200 à 300 euro rekenen per persoon van wie een DNA-staal moet onderzocht worden. Doorgaans komt dat op een minimum van 600 euro (moeder, vader en kind).

 65. @Mimicus. Volgens mij staat u helemaal in het recht als u de waarheid wilt weten. Zo ingewikkeld is dat niet, ook volgens het seculiere recht. Daarom begrijp ik niet waarom hier een ingewikkeld theologisch verhaal aan moet worden opgehangen. Iedereen heeft het recht op zoek te gaan naar waarheid. Dus doe gewoon uw ding. Ga op zoek en het normale recht zal het u kwalijk nemen.
  Toch zou ervoor willen waarschuwen elke ‘ongelovige’ als “satanist” te gaan beschouwen.
  Denk dan aan de medegekruisigde naast Christus, die waarschijnlijk terecht werd veroordeeld, maar die toch de genade van Christus mocht ontvangen, vlak voor zijn sterven.
  Het is een grote valkuil voor christenen dat zij zichzelf als ‘beter’ dan anderen gaan beschouwen. Dan is een valstrik. Paulus zegt duidelijk dat de kleinste zonde ieders’ kleed vuil maakt. Dus niemand moet denken een beter mens te zijn dan anderen in het licht van Christus. Iedereen is zondaar en moet zich beroepen op het volbrachte werk van Christus. Dat volbrachte werk is historisch volbracht; dus geen enkele zondaar kan die historie nog veranderen. En alleen dat volbrachte werk kan mensen tot erfgenaam maken. Niks anders. Ook uw zogenaamde volmaakte moraal niet. Een eenvoudige waarheid en toch zo moeilijk voor ons, zondige mensen, om werkelijk te vatten.
  Het leidt tot paranoia als we elke ongelovige gaan beschouwen als ‘satanist’. En als we dan niet willen kijken naar onze eigen zonden, geraken we gemakkelijk op een hoogmoedig pad.
  Maar hoe zou de zondaar hoogmoedig kunnen zijn als hij beseft zelf een zondaar te zijn?

 66. @ramshoorn
  Soms tik ik ook wel eens iets waarvan ik denk oei Ludwig dat was erover maar het is dan te laat en verzonden en gepubliceerd, dan denk ik: ik zou mij moeten excuseren..
  Je schreef over het aantal boeken 7maal 7 is 49 maar in het nt word er verwezen naar het boek Henoch dus 49 plus 1 als je het boek Henoch zou bijtellen.
  Ik zit je maar aan het plagen hoor ramshoorn.
  Het boek psalm heeft mij al veel getroost in mijn verdriet.
  Ook Koning David kampte met dezelfde menselijke emoties waar wij soms ook mee kampen.
  Shabbat shalom

 67. @jo
  Wat is raadzaam.
  Dakloos worden of ongelukkig thuis wonen.
  Ooit heb ik ook eens die keuze moeten maken.
  Maar dankzij Gods Genade vond ik een studenten kamer van 90 euro per maand alles inbegrepen ondertussen zijn de prijzen zo gestegen dat dezelfde kamer nu 400 euro per maand zou kosten.
  Ook ik ben eens even thuisloos geweest maar dat vond ik toen beter dan het andere een rozenkruisers familie.
  Ik vertrouwde op God en heb nu een studio gehuurd uiteraard.
  Ik ben een persoon met een handicap maar heb een scootmobiel dus ik kan mij verplaatsen naar winkel.
  Ik ben alleen maar heb God als beste vriend.
  Ook de profeten van de Tenach lieten hun familie achter om in eenzaamheid God te dienen.
  Uiteraard zijn er in onze tijd valse profeten en vele sekten.
  Ik doe vrijwilligers werk bij caw de groenten mee helpen snijden op een stoel voor soep vanwege mijn handicap moet ik op een stoel meehelpen.
  Maar voel mij nuttig.
  Voor de daklozen er zijn, voor de zieken er zijn, voor mensen met psychose diagnoze er zijn.
  Een licht zijn in de duisternis en wanneer ik bij hun een glimlach op hun gezicht zie dan ben ik ook gelukkig

 68. @: mimicus: nav. (07/05/2021 om 4:07 pm)..

  Citaat::
  Als ik vertel [dat ik weet] dat ik hun echte kind niet ben,wat denk je [dat er dan gaat gebeuren] terwijl ik hier nog inwoon??
  Ik weet dat God mij begrijpt dat ik hun daar echt niet mee ga confronteren wnt dan maak ik het mezelf onnodig moeilijk.

  Pas als ik een bewijsstuk in handen heb en ergens anders woon,
  [dan pas] 😱 kan ik de beerput openmaken en ze ermee confronteren.

  @: Stel het is de waarheid wat je hier vertelt ..dan zul je ook gevaar lopen als jij ergens anders woont ..en je in de beerput hebt geroerd ..en de stank alleenmaar erger wordt.. dan is het waarschijnlijk dat ze je vinden ..en wat heb je dan verdiend.?!

  Je bent innerlijk nog steeds gebonden aan die familie.. want anders zou je een houding van onverschilligheid jegens hun hebben.. en met die houding was je dan [innerlijk] vrij.
  Wees slim.. en sluw als een vos.. trek je eigen plan om die banden met die mensen te verbreken.. en laat hun sudderen in hun eigen kwaad.
  Ga geen discussies met hen aan ..houd je van de domme en maak niet dat ze over je moeten gaan nadenken.. over het een of ander gedrag van je..ten goede of ten kwade.. althans zo zou ik het doen.🤭

  ,

 69. @mimixus
  Bedankt voor je reactie,
  Uiteraard staat er in de bijbel ergens dat we geen rechtzaken tegen elkaar mogen aanspannen.
  Kijk naar het verhaal van Mozes die ook is opgegroeid met pleegouders.
  Mozes heeft nooit schadevergoeding daarvoor gevraagd.
  Je bent boos op je pleegouders.
  Hopelijk verschijnt hier in een volgende reactie niet je rekening nummer. Om je financieel te steunen.
  Je hebt in de wereld ook goeroes die zich ook profeet noemen maar valse profeten zijn.
  Zoals bagwan en vele anderen.
  Eigenlijk interesseert vrijmetselaars mij niet .
  Het zijn de bijbelse dwazen en blinden
  In het Boek Des Levens staan daar draait het om.
  Het oordeel is aan Koning Jezus de Zoon van God van Nazareth niet aan ons of mij .
  Dit is de tijd van de heidenen of in jouw woorden de tijd van de vrijmetselaars en als de voleinding der heidenen is daarvan kan je lezen in openbaring.
  Als gelovigen dien je te volharden
  En als je lijd weet dat Koning Jezus De Zoon van God ook geleden heeft en wie deel heeft in Zijn lijden van onrecht heeft deel met Hem.
  In Hebreeën lees je over de geloofsgetuigen zoals door midden gezaagd ….enz…

 70. Beste Ludwig,

  mijn God is de Rechter.
  Er is niets mis met een rechtzaak aanspannen tegen mijn nep-ouders om zo de waarheid boven tafel te krijgen en zo ook mijn echte ouders te vinden.
  Zou God niet willen dat ik mij echte ouders vind??

  Mijn hele familie zijn narcisten/satanisten.
  Dat heeft niks met haat of gebrek van liefde te maken.
  Ik wil gewoon los van de narcisten in me leven.
  En DAT is wat God zelf me laat zien.

  Het is niet Gods wil dat ik me continue ongemakkelijk voel bij me eigen familie,
  dat ik me continue schuldig voel of schaam om de meest belachelijke dingen die mij door me familie word aangepraat.
  En het is ook niet Gods wil dat ik me hele leven een Leugen leef en net doe alsof het me echte ouders zijn terwijl ze dat niet zijn en mij me hele leven hebben bedrogen.

  Normaal gezien hoor je bij broeders (in de Heer) eerst onder elkaar uit te praten.
  Maar dat gaat hier niet op.
  Ten eerste zijn het geen broeders in de Heer maar leugenaars en satanisten die op mijn ondergang uit zijn.
  Ten tweede,alles wat ik zeg proberen hun altijd zo te draaien dat het in hun voordeel is en dat ik altijd ongelijk heb.
  Met een narcist valt niet te redeneren.
  Die willen alleen maar hun eigen mening en ideeen aan jouw opdringen.

  Als ik vertel dat ik weet dat ik hun echte kind niet ben,wat denk je dat er dan gaat gebeuren terwijl ik hier nog inwoon??
  Ik weet dat God mij begrijpt dat ik hun daar echt niet mee ga confronteren wnt dan maak ik het mezelf onnodig moeilijk.

  Pas als ik een bewijsstuk in handen heb en ergens anders woon,
  dan pas kan ik de beerput openmaken en ze ermee confronteren.

  Vergeet niet dat God een Rechter is en Hij stelde ook rechters aan over Israel.
  Niemand kan mij wijsmaken dat het verkeerd is en tegen Gods wil als ik,uit nood,mijn patrijs-ouders aanklaag die me me hele leven hebben bedrogen en nu nog steeds de leugen volhouden.

  God kan mij nooit kwalijk nemen dat ik mijn echte ouders probeer te vinden ook al zijn dat waarschijnelijk ook vrijmetselaars.
  En als de enigste manier om dat voor elkaar te krijgen is door ze aan te klagen wegens kinderwisseling of kinderroof,dan geloof ik nooit dat God daar op tegen is.

  Ik heb mijn zondes allang beleden,ik heb niets van zondes waarop de Heer mij schuldig acht.

  De tijd dat ik iedere dag opnieuw al mijn zondes belijd die ik al 1000 keer eerder heb beleden is voorbij.
  Als je je zondes belijd dan hoeft dat maar een keer,totdat je weer zondigt.

  Als ik vroeger iets heb gestolen of drugs gebruikt dan hoef ik dat echt niet voor de rest van me leven blijven te belijden hoor.
  Als je oprecht vergeving vraagt dan is dat genoeg.

  De duivel maakt er ook misbruik van namelijk.
  De duivel wil dat je iedere dag opnieuw dezelfde zondes belijdt.
  Die fout maak ik al mijn hele leven,daar ben ik nu klaar mee.’

  De aanklager heeft niets maar dan ook niets om mij mee aan te klagen.
  Maar het feit dat je wel die richting opgaat en blijkbaar die conclusie trekt is voor mij toch weer reden om te geloven dat je niet vanuit de Geest van God opereert,maar gewoon vanuit je eigen denken.

  Zijn er dan echt nergens christenen die vanuit de Heilige Geest opereren zoals de Heer Jezus het ons ook leert?
  De enigste christenen die i steeds tegenkom zijn christenen die vanuit een religieuse geest,vanuit een wettistische geest,vanuit hun eigen denken en vanuit hun eigen doctrine prediken.

  Met alle respect Ludwig,
  maar wat je daar schrijft is niet vanuit de heilige Geest,
  maar vanuit je eigen denken,je eigen doctrine,en vanuit je eigen vooroordeel over mij.

  Jij lijkt automatisch de conclusie te trekken dat ik nog mijn zondes moet belijden.
  De Heilige Geest weet dat ik dat al heb gedaan.
  Ik ben schoon en al mijn zondes zijn beleden en schoongewassen en geheiligt.

  Ik zoek echte christenen,christenen die echt door de heilige Geest zijn geleid.
  Ik heb jarenlang bijbelkennis en doctrine gehad en gelooft zonder relatie met de Heer.
  Die tijd is nu voorbij.

  Ik heb geen behoefte aan christenen met bijbelkennis of christenen die mij alle ideeen die God mij heeft gegeven uit me hoofd proberen te praten.

  Ik weet waar ik sta,ik weet wat ik geloof,ik weet dat de Heer met mij spreekt.
  Bestaat er nou echt nergens een chrsten die geleid word door de heilige Geest??
  De heilige Geest weet dat ik de waarheid spreek,
  als ik hier lieg over mijn illuminati narcistische familie,moge de Heer me dan nog harder straffen als Ananias.

  Maar als ik de waarheid spreek,moge de Heer dan alle nep-christenen die niet geleid zijn door Gods Geest uit mijn leven verwijderen en straffen als het moet (afhankelijk van hun innerlijke intenties).

  Ik heb prachtige openbaringen van de Heer mogen ontvangen.
  Daar zitten hele moeilijke bij waarvan ik wel begrijp dat de meeste christenen vandaag de dag nog niet klaar voor zijn.
  Maar er zitten ook supermakkelijke bij die iedere christen allang had moeten weten.

  En dat valt me ltijd zo tegen aan christenen tegenwoordig.
  Zelfs basisdingen kan je ze niet aan hun verstand brengen.

  Angst voor cornona is een van die dingen,maar ook angst voor de duivel en demonen is een van die dingen.
  Een christen die suggereert of impliceert dat ik bang ben voor demonen en duivels is in ieder geval niet geleid door Gods Geest.

  Dat is juist het minste waar ik bang voor ben.
  Ik maak al me hele leven satanische aanvallen mee in het geestelijke,
  niks nieuws onder de zon.

  Sterker nog,deed de duivel dat maar meer,dat zijn juist de makkelijke aanvallen die ik zo wegsla in Jezus naam.
  Daar heb ik echt geen hulp bij nodig,ik sla die aanvallen al me hele leven af.
  Ik voel me juist als een vis in het water bij dat soort aanvallen.
  Ik heb daar juist heel veel ervaring mee en daarom zijn die aanvallen juist zo makkelijk.
  Dat is nu juist mijn specefieke zalving en roeping van de Heer.
  Juist een kind van de illuminati,juist iemand die in de illuminati is opgegroeit.

  Nee het werkelijke probleem zit hem in gezondheid en financieen en de mensen om mij heen die mij steeds van mijn geloof proberen weg te duwen en mijn openbaringen van God uit me hoofd proberen te praten.Op een geestelijke manier (slaapverlamming en dergelijke) kunnen ze mij voor geen meter aan en verneder ik die geesten keer op keer.Die geestelijke aanvallen zijn het minste van mijn zorg.
  Ik lach de duivel gewoon keihard uit als ie weer zoiets probeert.
  Dat is precies mijn zalving.Met de Heer en het hele hemelrijk Samael uitlachen.
  En zo word de Heer vergroot en Zijn macht,en de duivel word hierdoor zeer klein en vernedert.
  Als ik bang was voor de duivel dan had ik hem ook niet uit durven lachen.
  Dat is precies mijn zalving.Ik sta de hele dag in contact met het hemelrijk en samen met de Heer leg ik steeds de duivel bloot en alles wat ie doet,en we lachen hem en zijn vorsten steeds uit.Dit bouwt mijn geloof op en ontkracht de duivel in me leven.

  Mijn probleem is mijn fysieke situatie en de satanisten om mij heen die mij en mijn geloof proberen te manipuleren en te ondermijnen.
  De daadwerkelijke geestelijke aanvallen zijn het minste van mijn zorg.Jezus heeft me altijd overwinning gegeven op de slaapverlammingsdemonen en dat zal in de toekomst ook geen enkel probleem zijn.

  Ik ben niet bang voor de duivel of satanisten of narcisten,dat is een heel ander verhaal.
  Dat proberen mensen mij steeds in de mond te leggen,dat ik angstig en depressief ben.
  Ik ben helemaal niet angstig en depressief,maar ik probeer wel uit mijn situatie te komen en word daarbij steeds tegengehouden door veel mensen om mij heen,die mij steeds en opnieuw naar psychiatry proberen te leiden omdat hun de onterrechte conclusie trekken dat ik depressief ben of angstig.

  Ik ben niet angstig.
  Ik lach de duivel en zijn vorsten recht in zijn gezicht uit als hij het lef had om op te komen dagen.
  Lees je maar eens in over Smith Wigglesworth.DAT is de zalving die de Heer mij ook heeft gegeven.
  Wanneer Smith snachts werd aangevallen door demonen,dan draaide hij zich om en negeerde ze gewoon,alsof ze niets zijn.
  Dat is precies mijn zalving.
  Alleen,ik draai me niet om,maar ik spreek juist tegen de duivel en leg hem steeds bloot en lach hem uit.
  Dat is voor de duivel nog erger dan dat ik me gewoon omdraai.

  Het komt erop neer dat ik met mandaat van God de duivel blootleg,ontmasker,uitlach en zelfs pest.
  Pest de pester heb ik gebeden,outnarc de narc heb ik gebeden.Bedrieg de bedrieger heb ik gebeden.
  En God heeft dit gebed geeert,dit is precies wat ik nu aan het doen ben.

  Wat betreft geloof op zich en relatie met God heb ik geen hulp nodig.
  Ik heb hulp nodig in het fysieke met financieen en dergelijke,en gezondheid en huisvesting.

  Ik heb me hele leven naar christenen gezocht die de heilige Geest hebben.
  Maar ik kan ze maar niet vinden.Iedereen praat steeds vanuit zijn eigen doctrine en zijn eigen vooroordeel over mij.Niemand die ik tot nu toe ben tegengekomen is geleid door de heilige Geest.
  En de Heer neemt mij hierin niets kwalijk,de Heer wil ook dat ik met echte christenen in contact kom.

  God neemt mij niet kwalijk dat ik niet naar de kerk ga.God weet welke mensen er in mijn leven zijn,Hij heeft het zelf onthult.
  Maar dat religeuze stemmetje van de duivel probeert mij steeds wijs te maken dat ik me schuldig moet voelen dat ik niet naar de kerk ga,maar die aanklager heeft bij mij geen enkele ingang meer.
  Ik sta volledig in mijn recht.

  God weet dat ik als geen ander christenen heb geprobeert te zoeken.
  Maar God weet ook dat ik tot nu toe alleen maar christenen tegenkom die vanuit vooroordeel met mij praten en niet geleid door de Geest.

  Ze zullen het vast goed bedoelen maar ik heb er helemaal niets aan.
  De meeste christenen begrijpen niets van geestelijke wereld,zowel engelen als demonen,ze begrijpen niets van Gods hart,ze begrijpen niets van profetieen,en ze begrijpen niets van liefde.

  De meeste christenen zijn zo religieus gefocussed op Gods woord,
  dat ze daarbij compleet voorbij gaan aan Gods hart.

  God ziet wie er echte christenen zijn en wie er net als Ananias de boel zit te bedriegen.
  Moge de Heer Zijn licht schijnen op wie er de echte christenen zijn en die echt daadwerkelijk tot de heer bidden.

  Over rechtzaak en broeders in de Heer gesproken,
  lees het verhaal van Ananias en je zal zien dat er ook in het nieuwe testament,
  nog voor Jezus’ terugkomst,
  er ruimte is voor vloek en oordeel over slechte of bedriegende mensen of zelfs broeders in de Heer.

  Ik zeg niet dat iedereen nu maar zijn broeder moet vervloeken of elkaar bij het minste geringste moet aanklagen.
  Maar tegelijkertijd is er toch ruimte.Soms laat God nou eenmaal dingen zien over andere mensen die je anders nooit had kunnen weten,zoals in het geval van Ananias.

  In het geval van Ananias achtte God het nodig om hem in elkaar te laten zakken en zijn vrouw ook.
  Dus ondanks dat God liefde is is er blijkbaar toch nog ruimte voor oordeel,zelfs binnen Zijn kerk,zelfs voor de terugkomst van de Heer Jezus.

  En net zoals God aan Johannes de ware aard van Ananias en zijn vrouw liet zien,
  zo heeft God mij ook dingen laten zien over de mensen in mijn leven met foute intenties,waaronder voornamelijk mijn eigen familie.

  God gaf Johannes in om Annanias en zijn vrouw te vervloeken met de dood als gevolg.
  Dit was in het nieuwe testament dus.
  Een discipel van Jezus dus die een ‘broeder in de Heer’ vervloekte.
  Dat is bij mij precies hetzelfde.
  Alleen heb ik ze niet vervloekt met de dood als gevolg.
  In plaats daarvan leidt de Heer mij juist om mischien een rechtzaak voor te bereiden wegens kinderroof of iets dergelijks.

  Dat is mischien een betere manier voor mij en mijn situatie dan ze per direct net als Annanias in elkaar te laten zakken omdat ze de Heer aan het bedriegen zijn.

  Ik wil gewoon de waarheid boven water over wie mijn echte ouders zijn en wat er is gebeurd toen ik baby was.
  Hoe kan God daar nou op tegen zijn??

  Ik wil me vader en me moeder eren daarom wil ik dus mijn echte ouders vinden.
  Maar ik voel me niet geleid door Gods geest om 2 leugenaars,patrijzen,nep-ouders te eren die mij doelbewust al mijn hele leven aan het bedriegen zijn.
  Ik geloof nooit van ze levensdagen niet dat God van mij verwacht dat ik twee leugenaars eer,of de rest van de familie die net zo hard mee bedriegen.

  Er is in dit geval helemaal niets mis met ene rechtzaak,als dat de waarheid boven water krijgt en als dat mij richting bevrijding van mijn fysieke problemen(manipulatie van familie om mij heen oa) leidt.

  Er is hier nog veel meer aan de hand.
  Ik grijp dat echt niet zomaar uit de lucht hoor van dat satanisme en dat me ouders me echte ouders niet zijn.
  Ik heb wel degelijk meer dan genoeg redenen.

  Mijn ouders hebben ook vroeger in de bak gezeten in Spanje is mij altijd verteld
  Zogenaamd voor lichte vergrijpen zoals oplichting en smokkel.
  Dat is wat ze mij altijd hebben verteld.

  Maar met alles wat ik nu weet,denk ik dat er wel wat meer aan de hand geweest moet zijn dan oplichting en smokkel.
  Het gaat hier om kinderroof en of wisseling.
  Dat is ene typisch illuminati handtekening.

  Ik heb dus meer dan genoeg reden om te geloven dat er meer is gebeurd dan smokkel of oplichting.
  Het gaat hier om kinder(baby) handel en dergelijke.
  Ik ben berooft van mijn echte ouders,en mijn ouders hebben me hele leven voorgelogen.
  Er moet hier echt wel wat juridische ruimte zijn waar wat mee gedaan kan worden lijkt mij.
  Een gemiddelde smokkelaar of oplichter houdt zich echt niet bezig met babies wisselen uit het ziekenhuis of kinderen roven van iemand of iets dergelijks.

  Ik heb dus meer dan genoeg reden dat er veel meer is gebeurd dan oplichting en smokkel in Spanje.
  Dat is het smoesje wat ze mij gewoon hebben wijsgemaakt terwijl het in werkelijkheid een veel zwaarder vergrijp is geweest.
  Dat weet ik niet 100 procent zeker,maar heb dus meer dan genoeg aanleiding om hier een beerput open te trekken en bij justitie aan te kloppen,mischien zelfs de justitie in Spanje.

  Voor een rechtzaak zullen mijn ouders dus in ieder geval moeten uitleggen hoe het komt dat ik niet hetzelfde dna heb als hun.
  Ik wil op ze minst dat afdwingen.
  Een dna test.En vandaar uit zie ik wel hoe het verder loopt.
  Al dan niet een schadevergoeding,al dan niet het vinden van me echte ouders.

 71. @Jo. Dank voor uw reactie. Inderdaad, ik was een beetje kort door de bocht. Sorry.
  Maar wij vertegenwoordigen twee totaal, zeer verschillende werelden en denkbeelden, bleek wel, in ons schrijven, onoverbrugbaar.

  Voor mij is de Bijbel 49 boeken 7×7 volgens de Hebreeuwse indeling leidend boven paus of synode-uitspraken! Het Christendom heeft op velerlei zaken jammerlijk gefaald.
  Goed dat we het hier in ieder geval mee eens waren. Shalom Ramshoorn.

 72. Psalm 121
  ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
  Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’ vs. 1,2.

  In deze liefelijke Psalm zien wij de ervaringen van een gelovige die midden in de tegenspoed zijn hulp bij de Heere zoekt en in Hem een onuitputtelijke bron van kracht vindt.
  De godvruchtige ziel erkent dat zij in het aanschijn van de ellende en moeilijkheden in zichzelf geen kracht bezit. Ze heeft veel meer de hulp van boven nodig.
  De diepe oorzaak van onze zwakheid in de beproevingen van het leven is vaak het zelfvertrouwen, waardoor wij worden verleid om de moeiten in eigen kracht en door onze eigen wijsheid het hoofd te bieden.
  We moeten leren – en dit kan voor ons zoals eens voor Petrus een bittere ervaring zijn – dat wij in onszelf geen kracht bezitten.
  ‘Zonder Mij kunt u niets doen’.
  Bij elke stap hebben wij Zijn hulp nodig, die ons in de moeiten steunt en ons erdoorheen helpt.
  Omdat de psalmist zich bewust is van dit feit, stelt hij vast: ‘ … van waar mijn hulp komen zal’.
  Hij ziet zich omgeven door bergen, die er groot en machtig, ja, onwrikbaar uit zien.
  Ze lijken op vaste, onoverwinnelijke machten in deze wereld.
  Maar in deze wereld zoekt de ziel vergeefs naar hulp.
  De Bijbel betuigt: ‘Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt’ (Jer. 17:5).
  Wanneer de ziel zich tot de levende God wendt en Hem vertrouwt, mag hij vreugdevol tot uitdrukking brengen: ‘Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’.
  Dit is geen erkenning van een algemene waarheid, maar de uitdrukking van het persoonlijk vertrouwen op God, Die alles kan, want Hij Die de Schepper van hemel en aarde is, mogen wij Christenen kennen als Vader.
  Zou Hij Zijn almacht onthouden als het gaat om Zijn kinderen?

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 73. @: Ramshoorn .. nav. (06/05/2021 om 6:30 pm)

  Citaat:
  U vertelt verhalen waar ik helemaal niets mee kan en niet geïnteresseerd ben en sluit hiermee de discussie met u. Heel.

  Dat je niets met mijn “verhalen” kunt is daar nog aan toe.. en dat je vandaaruit geen verdere interesse hebt, maar ik wel je wel nog attent op Jesaja 11:3 …niet naar uiterlijke schijn zal hij richten, geen vonnis vellen op horen-zeggen alleen.. dit was je dus “even vergeten” toen je de hulp inriep van Aat van Gilst.

  De passage in Jes.11:3 zul je nu vast en zeker nooit meer vergeten ..door een getuige die niet zuiver op de (geloofs) graat was..of nog steeds is..zelfs aangegeven (als ik het goed heb)..door de uitgever van zijn boek.
  Ook hoef je geen discussie te sluiten want wat ik te berde bracht heb jij opgevat als een verhaal.
  En op dat verhaal wil je niet verder op ingaan, omdat het verhaal je niet goed licht..en dat begrijp ik.
  En daarom was het inhoudelijk dan ook feitelijk geen discussie.. en niet opbouwend..jammer helaas….

 74. @mimucus
  Een gelovige mag geen rechtzaak aanspannen tegen zijn naaste of satanische pleegouders,
  Ook is het oordeel aan God en niet aan jou of aan mij,
  Lees psalm 23 eens..
  Al ga ik door een dal van diepe duisternis..
  Je verhaal doet mij denken aan harry potter die ook door pleegouders is grootgebracht.
  Maar je bent harry potter niet ook ben je geen profeet.
  Doe naastenliefde, heb je naaste meer lief dan je zelf en vraag vergeving voor al je zonden aan Koning Jezus de Zoon van God van Nazareth en je zal zitten op Zijn Bruiloft maal.
  Velen hebben een alter ego, illuminati of vrijmetselaars en rozenkruisers het is een saai clubje van betweters die van hun eigen geloven dat ze verlicht zijn.
  Zwarte schimmen en doden niets om angst voor te hebben,
  Heksen of zij die de 10 geboden verwerpen zijn krachteloos tegen een gelovige dankzij Gods Genade.
  Gaat uit van haar staat geschreven en doe vrijwilligers werk en kam je haar (Hahaha lol grapje)

 75. @DeProfetischePlofkip…Ik las een bericht van u op de nieuws-site : Bank of America kondigt hyperinflatie aan. Hier mijn antwoord op uw Ingezonden:

  Bent u niet iets overmoedig met uw opmerking: Wie een kind van God is heeft reine gedachten en doet de juiste dingen.””

  O Ja, is dat wel zo? Simon Petrus, volgens de paus het hoofd van de RKK zei eens wanhopig tot Jeshua…Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Lucas 5:8.

  Ook de Joodse collega de Apostel Paulus is somber over de staat van de mensheid en zijn eigen strijd tegen zondige gewoonte/fantasieën sprak ten einde raad tot Zijn Schepper:

  Romeinen 7:19 Want niet wat ik wens, het Goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het Kwade, dát Doe ik. 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

  21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het Goede wens te doen, is het Kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de TORAH/wet Gods, 23 maar in mijn leden [LICHAAM] zie ik een andere wet, die Strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot Krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in Mijn leden is.

  24 Ik, Ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank door JeshuaHaMasjiach/Jezus Christus, onze Here! 26 Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

  Bent u dan echt zonder gebreken en zonde? Hoe weet u dat u de juiste dingen doet?
  Heeft u Psalm 14 en 53 weleens gelezen? Heeft u Romeinen 3 wel eens gelezen?

  @Jo. Dank voor uw reactie. U vertelt verhalen waar ik helemaal niets mee kan en niet geïnteresseerd ben en sluit hiermee de discussie met u. Heel

 76. Beste allen,

  ik heb even snel wat reacties gelezen maar niet alles.

  Het liefst zou ik deze circel van narcisten en illuminati willen verlaten en niet meer omkijken.
  Eigenlijk heb ik helemaal geen zin in oorlog en rechtzaken.
  Maar ik zit financieel zo aan de grond dat ik geen enkele andere keus heb dan bij me illuminati-ouders in te wonen.

  Nog voordat God het mij openbaarde wist ik het al.Ik weet het eigenlijk al mijn hele leven.
  Ik lijk totaal niet op mijn ouders.Niet fysiek,zeker niet moreel,en ook niet in gedrag.
  Ik vraag me al me hele leven af wat er met mij en mijn familie aan de hand is.

  Ik heb op dit moment inderdaad geen fysiek bewijs,
  maar ik durf me hand ervoor in het vuur te steken dat mijn dna absoluut niet overeenkomt met dat van me moeder,me broertjes,of de rest van me familie.

  Mijn familie probeert me steeds met man en macht bij de paas te krijgen of bij een of andere therapeut met de geest van Artemis die voor hun werkt.
  Want in hun ogen ben ik natuurlijk gek.

  De duivel is doodsbang dat ik aan de bel ga trekken.
  Daarom werkt de duivel door me familie heen om mij preventief in de psychiatry te krijgen,
  omdat ze bang zijn dat ik de beerput ga openen en ga bewijzen dat ik hun kind niet ben.

  De mensen zelf weten nog niet dat ik ze door heb,
  maar de geesten die in hun werken zijn wel al op de hoogte dat ik wakker ben.

  Voor de duivel is dit het engste wat er is.
  Ook al zal ik niet kunnen bewijzen dat ze dit doelbewust hebben gedaan,
  de illuminati zal wel weer een lulverhaal hebben dat het aan het betreffende ziekenhuis ligt,
  ze zullen wel weer een scapegoat vinden een of andere verpleegster die de schuld krijgt en ze opofferen voor de hogere zaak.

  Maar ik weet 1000 procent zeker dat ik gelijk heb en zij niet mijn echte ouders zijn.
  En hun hele gedrag verraadt continue dat ze het al die tijd wisten.
  En dan is er nog de blik van afkeur continue op het gezicht van me ouder.
  Ik heb daar een oog voor,ik kan heel goed gezichten lezen.
  Mijn hele familie straalt continue minachting en afkeur uit.
  Als je niet weet wat minachting is,denk dan aan de beruchte grijns van Ted Bundy.
  Dat is de grijns die ze hebben,maar dan een subtielere vorm als Ted Bundy,ze proberen het weg te acteren.

  Hoe dan ook,
  ik heb op dit moment geen fysiek bewijs.
  Maar ik kan daar wel aankomen.
  Ik geloof mijn intuitie en de bevestigingen die God mij heeft gegeven,
  daarnaast geloof ik de emoties die hun gezichten continue uitstralen.

  Over een ‘spirit of rejection’ gesproken.
  De emotie ‘afkeur’ is continue op mijn ouders gezichten te lezen.
  Het lijkt een beetje op minachting,en is net als minachting een assymetrische emotie.

  Nogmaals,ik wil eigenlijk geen oorlog voeren of rechtzaken beginnen.
  Ik wil gewoon vooruit en me leven herstarten.
  Ik wil gewoon in rust en vrede leven en lachen gieren en brullen samen met de Heer en de engelen.
  Maar de duivel zit me zo tegen te werken,juist via me ouders en hun kennissen,dat ik wanhopig word en aan alternatieve oplossingen begin te denken.

  Ik zit financieel zo aan de grond,
  kamp met gezondheidsproblemen waardoor werken ook weer moeiijk word,
  ik kom op deze manier nooit uit deze gevangenis.
  Alleen een wonder kan mij redden.Of een rechtzaak mischien.
  Dan breng ik ook een onvoorspelbaar balletje aan het rollen wat hopelijk in mijn voordeel zal zijn.

  Ik wou het eigenlijk niet,
  maar de duivel wil mij gewoon niet loslaten,
  dus ik zie gewoon geen andere keus.
  Ik moet wel rare en onvoorspelbare sprongen maken,
  want de duivel gaat echt niet uit ze eigen stoppen,die les heb ik ondertussen wel geleerd.

  Dus bid voor mij alsjeblieft,en als iemand ideen heeft wat hier juridische mogelijkheden zijn dan hoor ik het graag.
  Er is vast wel een advocaat ergens die precies gespecialiseert in in babywisseling en dna-testen en dergelijke.

  Ik geloof best dat er goedbedoelde heksen en tovenaars zijn,
  maar niet in mijn familie dat verzeker ik je.
  De emoties op hun gezichten veraden steeds hun afkeur en minachting naar mij toe.

  Ik heb geprobeert buiten het geloof te zoeken,
  maar ook daar ben ik niks wijzer van geworden.
  Buiten God bestaan er geen andere goeie goden,ik heb een jaar lang gezocht,
  maar ze zijn niet te vinden.
  De laatste alternatieve therapeut waar ik ben langsgegaan had de geest van Artemis door haar heen werken en probeerde mij vanalles wijs te maken wat rechtstreeks tegen Gods woord inging,rechtstreeks tegen liefde,en vooral rechtstreeks tegen mijn innerlijke vrede en rust.

  Hoewel ik aan de ene kant opensta voor geesten die goed zijn buiten God om,
  heb ik er een hard hoofd in.
  De duivel zou zijn eigen zoon nog geen cigaret gunnen,of een stuiver,
  laat staan iets groters wat goed is.

  De ‘goden’ hebben de kans gekregen,
  maar het enigste wat zij en hun therapeuten hebben laten zien,
  is dat ze primitieve wezens zijn,een beetje net als de daleks van Dokter Who.
  Zij denken maar aan 1 ding en dat is ‘kill and destroy’ .
  Er valt verder niet met ze te redeneren,het zijn gewoon redeloze wezentjes.

  Zelfs met een wild beest valt nog meer te bereiken dan met de waardeloze ‘goden’ .
  Een leeuw doodt omdat hij honger heeft,
  maar de ‘goden’ doen het omdat ze gemeenheid gewoon leuk vinden en genieten van andermans pijn.

  Ik knoop nog liever een filosofisch gesprek aan met een wilde leeuw,
  dan met Samael en zijn 10 dalton broers.

  Nou snap ik waarom ze in satans rijk allemaal blindelings de duivel volgen.
  Want ze kunnen en willen helemaal niet nadenken.
  Ze willen maar 1 ding zegt een dalek: ‘Destroy’.
  Iets anders kunnen hun hersencellen niet bedenken.
  Ze kunnen niet kiezen en niet nadenken.
  Het enigste wat ze kunnen is blindelings Samael volgen en ‘destroy’ roepen.

  Dus ja,zijn er goeie heksen en tovenaars??
  Vast wel.Er zijn er vast die het goed bedoelen.
  Vergeet niet dat de 3 wijzen die Jezus bezochten bij de geboorte eigenlijk 3 magiers waren,3 tovenaars.
  Dus het kan wel.

  Maar mijn ervaring is dat de ‘goden’ Psalm 82 nog niet kennen en dat ook niet mogen lezen van hun leider Samael(de duivel).Laat staan er zelf over nadenken wat die tekst betekent.

  Hoe dan ook ik heb bevrijding nodig van het narcistische,manipulerende,illuminati-circeltje waar ik nu in zit.
  Ik zou graag stiletjes willen verdwijnen om gewoon met God te zijn en Hem te aanbidden.
  Maar de duivel probeert met man en macht mij vast te houden bij me ouders.

  De duivel is ook bang voor mijn openbaringen.
  De duivel is zo bang dat ik wakker ben en de waarheid ken,zowel wat betreft mijn eigen familie,
  maar ook wat betreft de profetieen van God.

  Ik weet dingen die ik (nog) met niet 1 christen kan delen,dingen over de eindtijd.
  Als ik het zou vertellen hier zou ik voor ketter uitgemaakt worden.
  De tijd is daar nog niet rijp voor,de bodem is nog niet vruchtbar om deze openbaringen te ontvangen in het christendom.Eerst moet de geest van relegie gebroken worden in de kerk van Christus.
  Ik weet dingen die zelfs veel duivels en demonen nog niet eens weten,dingen die alleen Samael en zijn tweeling-zus wisten maar het niet doorspelen aan hun eigen troepen omdat Samael bang is dat ze wel eens wakker zouden kunnen worden.

  En ik zou het ze dolgraag willen vertellen.
  Ik zou ze dolgraag de dingen willen vertellen die Samael voor ze verborgen heeft gehouden en die de Heer aan mij heeft onthuld.
  Maar spijtig genoeg zijn de vorsten die voor satan werken net zulke mietjes als Samael.
  Bang voor een beetje licht.
  Kat Kerr had gelijk,de duivel heeft echt niet de slimste engelen meegenomen uit de hemel toen hij viel.
  De een nog dommer dan de ander.

  Ze mogen dan denken dat ze me hebben doordat ik gevangen zit in de situatie bij me ouders,
  maar ik verzeker je een ding,
  geen duivel in existance kan mij ervan weerhouden een relatie met God te hebben.
  Ik heb zon grote beloning gekregen van de Heer,
  zon machtig vooruitzicht op een prachtige beloning,
  als de duivels een beetje inteligentie hadden dan hadden ze wel gesnapt dat ik God echt nooit van ze levensdagen zal loslaten.

  Wat is het alternatief??
  Er is maar 1 goede God en dat is God.
  Maar zelfs al bestonden er goede goden,dan nog kunnen ze nooit de beloning overtreffen die de Heer mij heeft gegeven.Nooit.

  Ik ga sowieso uitbreken,ik blijf echt niet voor altijd bij me ouders leven.
  Als de duivels dat denken dan zijn ze nog stommer als ik dacht.

  Maar dat neemt niet weg dat ik in de tussentijd toch om hulp en gebed vraag.
  Ik vraag niet graag om donaties,en nooit gedaan ook.
  Maar ik zit ook sterk te denken aan een fundraiser of zoiets.
  Er moeten toch wel christenen op deze planeet bestaan die een kind van de illuminati willen helpen te ontsnappen aan de duivel??

  Een kamer zou helpen zodat ik hier weg kan,
  een goeie baan waar ik niet gepest word en die haalbaar is voor mijn kunnen,
  informatie en ideeen over wat juridish mogelijk is wat betreft babywisseling,
  dat zijn allemaal dingen die mij kunnen helpen.
  Iemand die een goede advocaat weet die hierin gespecialiseert is ofzo.
  Of echte christenen die vanuit de echte heilige Geest kunnen profeteren over mijn leven,
  of zelfs de handen opleggen zodat ik genees,dat zijn allemaal dingen die mij vooruit kunnen helpen.
  Ik zit op dit moment met 6 a 7 duizend schuld,dus ja ook dat zou helpen als iemand geleid door de Geest daar wat in kan betekenen.

  Soms denk ik wel eens dat ik de enigste ben die is overgebleven,zo voelt het af en toe.
  Maar ja,dat komt ook omdat mijn familie mij zit te beheksen en steeds weer en opnieuw de narcisten en satanisten op mijn pad weet te brengen.
  Daarom heb ik ook gebed nodig om hier van los te komen.’Corporate prayer’ zoals Derek Prince het noemde.Dat is ook iets wat mij heel goed kan helpen.

  Mijn computer is ook aan het begeven.
  Als iemand nog een computer of laptop over heeft dan zou me dat ook heel erg helpen.
  Ik heb mijn computer nodig om de openbaringen van de Heer op te schrijven en te delen.
  Ik heb mijn computer nodig voor allerlei dingen waaronder ook het vragen van hulp aan jullie en andere christelijke groepen.

  Ik wil ook dolgraag een boek schrijven over de geheime dingen die God mij heeft onthuldt over de illuminati en over de duistere praktijken in mijn familie,en over de eindtijd.
  Maar ik heb gewoon hulp nodig om op gang te komen,een duwtje in de rug van het Lichaam van Christus.

  Waar ik nu zit heb ik totaal geen rust,
  de hele dag door lopen de papagaaien en parkieten lawaai te maken,
  ik kan hier nergens in rust en vrede mijn boek schrijven.
  De hele dag door word ik hier van mijn rust berooft door mijn eigen broers en zussen.
  Het is alsof de duivel er mee speelt en mijn broers en zussen precies weten waar ze mee bezig zijn en weten dat ik op het punt sta dat boek te schrijven.Daarom proberen ze mij steeds te verstoren.

  Bid voor mij alsjeblieft,
  en als iemand een andere manier van hulp weet dan hoor ik het graag.

  Ik zou echt geholpen zijn met een oude werkende laptop of iets.
  Of een fundraiser om van die 6 duizend schuld af te komen zodat ik hier weg kan bij me ouders en niet meer afhankelijk ben van hun.
  Bid voor mij alsjeblieft zodat ik kan ontsnappen aan deze satanisten.

  De Heer heeft mij geroepen om profeet te zijn,
  maar heeft mij ook op het hart gedrukt dat de tijd op dit moment nog niet rijp is voor die openbaringen.
  Dat heb ik aan harde hand ondervonden toen ik het probeerde te preachen.
  Toch gaat de tijd komen dat deze openbaringen aan de wereld gepredikt worden.

 77. @: Ramshoorn.. nav. ((05/05/2021 om 7:01 pm)),

  “De gemanipuleerde Maria, van Aat van Gilst” .. heb ik eens gegoogled en dan blijkt die schrijver zelf een dubieus persoon te zijn wat {zijn geloofsopvattingen} betreffen.. en dan is dat nog maar zachtjes uitgedrukt.
  De volgende link geeft mij al genoeg informatie om zijn [bijbelse !!!] gedachte”goed” eerder te verketteren.
  https://leesnieuws.wordpress.com/maatschappij/levensbeschouwing/de-gemanipuleerde-maria-aat-van-gilst/

  Dat je met Luther een afkeer hebt aan van allerlei personen in de Rkk, die een slecht voorbeeld zijn geweest wat betreft de leer van het evangelie..daar is niets op tegen; een goed voorbeeld is de huidige usurpator antipaus..een verrader van de ergste soort en in zekere zin gelijk aan het verraad van Judas, maar met dit onderscheid dat Judas niet in de gelegenheid was om de gelovigen te misleiden met de verdraaiing van de leer van Jezus Christus..zoals de antipaus Bergoglio wel doet.

  De verdreven 10 (+ 2) stammen uit Israël hebben hun occulte praktijken in onze tijden geperfectioneerd, ook met de hulp van de wetenschap en de technologie.
  In Jesaja 28:1 zien we de trotse kroon van die tien stammen samengevat in Efraïm, zoals dat in de Schrift uitgelegd wordt ..en die met hun occulte praktijken en met dus de wetenschap en technologie de wereld trachten te regeren in een wereldregering.

  De vroegere kerken en kathedraalbouwers waren vaak ingewijden in occulte kennis, vandaar dat je occulte symboliek in de kerken kunt tegenkomen, dat waren een van de eerste infiltraties in de tempel Gods.
  In de huidige Illuminati-vrijmetselaar, usurpator antipaus hebben ze een [bijna] totale controle over de gestichte Kerk op Petrus.. en zijn opvolger moet de kerk overleveren aan de valse profeet maitreya..zichzelf de Christus noemende en die in zijn eigennaam komt en niet dus in die van God de Vader zoals de Zoon, God heeft maar één Zoon en dat is Jezus Christus.

  De valse profeet is een schepsel en dat is Jezus Christus niet want Jezus Christus is in alle eeuwigheid geboren uit de Vader, waarachtig Mens en waarachtig God in een persoon en dus één in Wezen met de Vader..in liefde verbonden in de Persoon van de Heilige Geest, zijnde de Drie-ene God. ..De kroon, de macht van de Illuminati-vrijmetselarij wordt gebroken door de dood van de valse profeet in Dan.7:11.. in Jesaja 66:17 ..in Jesaja 11:4 en in 2Thess.2:7 –>> als degene die verwijderd wordt.

  De persoon in Jesaja 28:[2]-[6] is [o.a.] de persoon in Jesaja 11:[1 –>> 4] ..die [niet] in de rechte lijn staat in de koninklijke stamboom van David en waar Jezus Christus wel in staat.
  Daarom is de scheut (twijg) uit de wortelen, uit de tronk van Isaï in Jesaja 11:1 afstammeling van een broer van koning David. ..Die broer van David kan alleenmaar in de koninklijke afstamming in rechte lijn van David komen langs de vrouwelijke lijn van die broer van David.

  De Franse koning Lodewijk XVI is uit de rechte lijn van koning David.
  Op de lijkwade van Turijn heeft de Hart wonde van Jezus Christus het zij-profiel van het hoofd van Lodewijk XVI ..dit als teken van zijn afstamming van koning David, maar er zijn ook nog andere bewijzen.

  De koning in Jeremia 33:15-16 wordt [aan] David toegevoegd..doen ont-spruiten ..en in die tijd geboren doen worden en dat is de Dorre boom in Ezechiël 17:22-[24] ..als Dorre boom moet hij eerst vruchtbaar gemaakt worden en dat impliceert Ezech.17 in vers 22:: Het planten op een hoge verheven berg (Hebreeën 12:22) vandaar dat in Jesaja 11:[2] de Geest van de Heer op Hem rusten zal.. en hij is dan ook de koning in Jeremia 23 en o.a. in Jer.33:15-16..

  …En omdat hij [aan] David toegevoegd wordt is hij uit de vrouwelijke lijn in de rechte afstammings lijn van koning David..en daarom verkondigen de katholieke profetieën 2 grote Monarchen aan die aan de Wederkomst bij het laatste oordeel voorafgaan ..één ten tijde van het optreden van de antichrist en waar dan ook Elia en Henoch uit het aardsparadijs terug komen ..om vermoord te worden door de antichrist..als hun zending teneinde loopt.

  Die twééde koning wordt in de betreffende passages niet vernoemd omdat de mensen in het Messiaanse tijdperk van Vrede zodanig Verlicht zijn of worden dat ze het een en ander vanzelf begrijpen en ook dat de éérste koning uit zal leggen waarom voor de Wederkomst van de Koning der koningen Jesus Christus die andere koning komen moet die met zijn legers tegen de legers van de antichrist moet strijden.. zoals het zijn eigen taak was om met zijn leger van uitverkoren begenadigde personen gestreden hadden tegen de valse profeet en zijn leger.. in het aanschijn van het 6e zegeloordeel.

  Deze twee koningen zullen dan, elkaar opvolgend dus vóór de Wederkomst van Jezus Christus als Koning der koningen…koningen óók in Jerusalem zijn.
  Het is dan ook niet voor niets dat Lodewijk XVII (“Naundorff”) in Delft begraven is en waarvan een van die Nakomelingen de laatste grootvorst van Frankrijk en Israël zal zijn.. want zijn voorganger is de grootvorst in Jes.9:5 uit de stam Zebulon-Nederland.. die zal regeren ten tijde van het symbolische 1000jarig Vrede Rijk.. maar hij zal toch géén koning in Nederland zal zijn.. want na het 6e zegeloordeel zullen alle continenten aan aldaar zijn en wordt de wereld verdeeld in de twaalf stammen van Israël en hun vorsten, Jesaja 32.

  @: Ramshoorn.. nu kun je wel zeggen dat dat Roomse fabels zijn maar dat zal niet helpen..net zo min als het bestaan van God afhankelijk is of je gelooft dat Hij bestaat.
  De wereldbekering begint in Nederland.. en in Nederland bij de genoemde dorre boom eerst dan zijnde de Maleachi 3:1 bode.. etcetera.
  Ook veel evangelische christenen verkondigen de uitverkiezing van het Nederlandse volk waar de wereldbekering begint …dus @: Ramshoorn..laat je gewoon verrassen en ben tot dan toe gewoon neutraal in een afwachtende houding.. en laat je gewoon verrassen ..in hun gelijk ..of in jouw gelijk.

  De gestigmatiseerde personen zullen een van de eerstelingen van Gods leger zijn..en die zich hunner zielen vooraf hebben laten reinigen en louteren.. om tezamen met de kroonprins aan de hand van de heilige AartsEngel Michaël .. met ook andere mannen, vrouwen en kinderen op te trekken tot in het occulte Shamballa centrum in de Himalaya..en op hun reis vele wonderen en genezingen in naam van Jezus Christus zullen doen.. en mensen tot bekering brengen.. ondertussen strijdende met de helse machten uit de hel en.. de buitenaardsen de gevallen engelen uit het heelal. Dus ik ben benieuwd of ik je straks in dat leger Gods zal aantreffen.
  ••••

 78. Op 26 mei 2021 is er een totale maansverduistering of bloedmaan en dit doet mij de volgende bijbeltekst gedenken.

  Mattheus 16
  1 En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.
  2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;
  3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?
  4 Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg.

 79. @Mimicus. Mijn advies aan u is: Biedt Weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden! Hoe?
  Zie hoe Jeshua het serpent succesvol pareerde – niet met Rechtszaken maar met het Woord!!! Mattheus 4.

  Efeziërs 6:12 (NBG51) want wij [zondige stervelingen] hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de Overheden, tegen de Machten, tegen de Wereldbeheersers dezer duisternis, [Valse godsdiensten] tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

  Jakobus 4:7 (NBG51)
  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

  Efeziërs 6:13 (NBG51)
  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om Weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, Uw Taak geheel vervuld hebbende, Stand te houden.

  Lees het Boek Handelingen en Openbaring 2 en 3 hardop en wees zelf een voorbeeld van Geloof in Jeshua en Zijn Woord. Dan bent u meer dan een overwinnaar en geeft u al uw opponenten het nakijken.

  Lees uzelf vol met Gods Woord de Bijbel, Denk uzelf helder, bidt uzelf warm en ga dan door met Zijn Oplossing…Zing lofliederen van BEVRIJDING Psalm 18, 73 en 118.

  Romeinen 8:37 (NBG51)
  Maar in dit alles zijn wij meer dan Overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

  Openbaring 15:2 (NBG51)
  En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de Overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, Staande aan de glazen zee, met de citers Gods.

  Shalom. Ramshoorn.

 80. @Jo. De toekomst, de wederkomst van Jeshua in Jeruzalem zal tonen dat noch de RKK noch de Protestanten de Bijbelse waarheid verkondigd hebben. Ze dwalen samen met de Islam in velerlei zaken. Jeshua en De Bijbel is onze scheidsrechter [Mattheus 7 en 25 en Johannes 5] en niet bovengenoemde valse religies.

  Jammer dat u mijn tekst aan u niet goed gelezen en begrepen hebt: De Gemeente van Jeshua begon 2000 Jaar geleden in Jeruzalem ook schitterend. Handelingen 2.

  Het Christendom [Rooms en Protestants] heeft jammerlijk gefaald net zoals Salomo…gevolg is: Chaos en Lege Kerken. Zie wat Jeshua zegt van de huidige kerken en gemeenten. Openbaring 2 en 3. Zal Ik het geloof nog vinden zuchtte Jeshua eens.

  Wat bij mensen onmogelijk schijnt is mogelijk bij JHWH/God…Een schare van Bijbel/getrouwe gelovigen, niet te tellen vanwege hun Menigte. Openbaring 7.

  De hel en de duivel is in beroering. Openbaring 20. Eind goed – Al goed!

  Het beste komt nog: Het Koninkrijk van God op onze planeet aarde [Jesaja 2 en 11] waar alle antisemitische kerkgenootschappen schitteren vanwege hun afwezigheid. Openbaring 16 t/m 19.

 81. @ Mimicus: 8:27 pm, op 5/5. Beste Mimicus, stel uw vertrouwen enkel op de God van Abraham, Isaäc en Jacob, en op de Here Jezus. Neem de Here Jezus aan als je Verlosser en Heiland. Maar ik kan begrijpen hoe lelijk het is wat U meemaakt. Zal ook voor U bidden.

 82. Aan @ mimicus ..nav. (05/05/2021 om 8:27 pm)..

  Zo je geen internet-trol ..of een ander soort infiltrant..kun je beter geen rechtzaak beginnen..lijkt mij, misschien is er een mogelijkheid te vertrekken met de stille trom ..om het zo te zeggen.
  Maar als God je uitkomst heeft belooft moet je gewoon op Hem vertrouwen.. zo simpel is dat.. maar als je zelf van alles gaat ondernemen ga je God voor de voeten lopen..en wordt het alleenmaar ingewikkelder..

  Misschien ben je meerderjarig en kun je uitspreken om zelfstandig te willen gaan wonen en liefst dan natuurlijk een flink eind uit hun buurt.. al datgene moet dan op een natuurlijke evenwichtige manier overkomen om geen verdenkingen te verwekken.
  Maar ik vind het raar dat je eventueel een rechtzaak tegen hun wilt aanspannen..want als jouw verhaal waar is moet je van zo’n soort “pleegouders” nog geen cent van willen hebben en kun je blij zijn als je er zonder kleerscheuren vanaf komt…en dat onder bescherming en hulp van God.
  Daarbij is het ook nog eens zo dat ook rechters in samenzwerende verbanden betrokken kunnen zijn en dan geraak je van de regen in de drup..

  Al vele tientallen jaren geleden heb ik eens via, via gehoort dat een rechter wel bepaalde smerige informatie in betrekking met andere rechters en andere betrokkenen aan zijn vrouw verteld had, maar het niet aandurfde om dat in de openbaarheid te brengen daar hij anders voor zijn leven te vrezen had..hij ging er dan ook geestelijk aan onderdoor maar na zijn dood heeft zij het wel verteld aan een bekende van hun die het opgevallen was dat aan bepaalde zaken een lucht-je zat.
  ……

 83. @mimicus. U noemt ze heksen en tovenaars. Bij deze: onder heksen heb je ook varianten. Zitten ook goede heksen onder. Witte heksen bv. Zij proberen mensen te helpen(gratis). Eigenlijk zijn het mensen met veel kennis over natuur en mens zijnde.(begrip en aanvoelen). Sterker nog: zij cijferen zich vaak weg voor een ander. Is ook niet goed.
  Heksen die zwarte magie gebruiken en tovenaars die het kwade beoefenen, ja die zijn evil.
  Zorg dat je meer vertrouwen in jezelf krijgt. Je mag er gewoon zijn. Beter een schoon geweten. toch? Tip: ga aarden. Ga de natuur in. Zie wat er voor moois is. Helpt echt.
  Mijn mooiste moment. Was bezig met een zware kan kankerbehandeling. Liep met de hond een paadje in. Mega veel verschillende vogeltjes, allemaal hun eigen lied aan het zingen. Ze zijn allemaal met me mee gevlogen tot het einde. Voelde me dolgelukkig en gaf me kracht.
  Dus beste mimicus, zorg dat je contact maakt met moeder aarde. Zij heelt je. Veel liefs.

 84. @: Ramshoorn .. nav. (05/05/2021 om 7:01 pm).

  Volgens de demo[n]cratische beginselen heeft de kiezer het recht om goed geïnformeerd te worden.. daar het volk door bedrog, list en leugen, en wat al niet meer, niet goed geïnformeerd wordt kan de kiezer door die mis-leiding ook niet tot een goed persoonlijk oordeel komen.. met alle gevolgen van dien.

  Zo is het ook met geloofsaangelegenheden ..jij “beweert” dat bij het “begin” van de reformatie het bedrog van 15 eeuwen katholicisme doorzien werd.
  De katholiek kerk kan zeggen dat het bedrog van de reformatie al 5 eeuwen bestaat..en is dus een geval van een welles–nietes.

  De katholieke [leer] is in ieder geval door de eeuwen heen telkens bevestigd geworden door verschijningen, heiligen en begenadigde personen.. dus nu al 20 eeuwen.. en dus tot op de dag van vandaag.. zoals o.a. de informatie over wat IN het 6e zegeloordeel gebeuren gaat.. en waar ik enkele links in enkele reacties over heb geplaatst.
  Wat je met al die informatie doet is uiteraard aan jezelf ..en probeer ik mij niet te zondigen aan de welles — nietes denkconstructies.. c.q. vooroordelen en vooringenomenheden.
  ……..

 85. Ik wil graag vragen om gebed van de christenen hier.
  Het laatste jaar ben ik errug paranoia geworden en vertrouw ik geen mensen meer.
  En dat komt mede door de onthulling van God dat mijn familie aan beide kanten illuminati families zijn.
  De Heer onthulde mij waar al mijn boze dromen en satanische aanvallen die ik al mijn hele leven had vandaan kwamen.Mijn eigen familie zijn de heksen en tovenaars die mij aanvielen al die tijd.

  Met man en macht probeer ik uit de illuminati te ontsnappen maar ik kan wel wat extra gebed gebruiken van gelovigen in Jezus Christus.
  Niemand gelooft mij maar ik vecht in gebed tegen de geest van de antichrist in mijn leven.

  Mijn vader was een hele hoge satanist,
  en zijn coven probeert mij nu nog steeds gevangen te houden.
  Bid voor mij dat ik kan ontsnappen,en dat de geest van Cibel word gebonden in Jezus’ naam.

  Bid dat de Heer mij wijsheid geeft in wat ik moet doen.
  Ik zit ook heel sterk te denken aan een rechtzaak tegen mijn moeder,en tegen mijn familie.
  Wat zal ik doen??Zal ik mijn illuminati familie en moeder confronteren met het feit dat ik het weet??
  Dat ik weet dat ze illuminati zijn en dat ik weet dat ik hun kind niet ben??
  Mischien kan ik via de rechter een dna-test afdwingen met mijn familie en zo van ze los kan komen en mogelijk mischien zelfs een schadevergoeding eissen omdat ze me hebben berooft van mijn echte ouders.

  Ik snapte nooit waarom ik zo weinig gemeen had met me vader en waarom ik nooit geen interesse had in mijn moeder,en ook met haar totaal niks gemeen heb.
  Ik snapte nooit waarom ik me altijd zo ongemakkelijk voelde en gebrek aan zelfvertrouwen en schaamte en schuldgevoel in het bijzijn van familieleden en vooral me vader en moeder.
  Ik snapte nooit waarom ik altijd geestelijke aanvallen meemaakte,
  geestelijke aanvallen in de vorm van familieleden zelfs soms.
  Ik dacht altijd dat is gewoon smoke and mirror van de duivel.

  Maar de Heer onthulde me dat het wel degelijk me familie was die me al me hele leven aanvalt in de geest.Al mijn hele leven proberen ze mijn zelfvertrouwen en geloof te ondermijnen zowel op een emotionele psychologishe manier als op een occulte manier.

  Al me hele leven voelt het alsof me eigen vader,en me eigen familie me zit tegen te werken in alle wat ik doe denk of voel.
  En nu maak ik precies hetzelfde mee met me moeder en iedreen die ik ken via haar.
  Alsof ze allemaal zitten tegen te werken en te frusteren op een zeer slinkse subtiele manier.
  Bid voor mij.
  De Heer liet me zien dat het de geest van Cibele is die mij nu zit tegen te houden.En Rahab.
  Bind de geest van Cibele en bid dat de Heer mij de uitweg geeft om te ontsnappen aan de tentakels van Belial.

  Bid dat de Heer mij een goeie rechter zal toewijzen,
  en de juiste mensen op mijn pad die mij kunnen helpen met juridische zaken.

  De Heer heeft mij hulp belooft in mijn financien zodat ik kan uitbreken en naar het platform waar de Heer mij toe geroepen heeft kan gaan.
  Maar de duivel is hard tegen aan het werken.
  De geest van Cibele en Rahab probeert met man en macht mij gevangen te houden.
  Bid voor mij alsjeblieft.

  Ik heb grote onthullingen te vertellen over de illuminati en hun eindtijdplannen.
  Maar ik zit in een lastig parket nu en moet alles in het geheim doen.
  Ze mogen niet weten dat ik hun door heb.
  Ik kan dan ook nog niet alles vertellen totdat ik eerst bevrijd ben en losgekomen van hun greep.
  Daarom vertel ik dingen op een wat raardere manier soms,het spijt me daarvoor, maar dat is ook om de duivel zand in de ogen te strooien.
  Dan zeg ik de dingen wat crypticher als mischien christelijk is.
  Dus bid voor mij alsjeblieft.Bid dat ik een schuilplaats mag vinden onder echte broeders en zusters die de heilige Geest hebben en erdoor geleid worden.Moge de Heer dat zegenen.

  Ik hoop dat de moderator dan ook een beetje begrip kan hebben dat ik echt heel voorzichtig ben met de nickname die ik hier gebruik.
  Zeker omdat ik ook een rechtzaak wil voorbereiden wegens kinderroof tegen mijn eigen moeder.
  Mijn moeder is als een patrijs die een ei heeft gestolen wat niet van haar is en dat heeft uitgebroed zonder het kind ooit te vertellen dat ze me echte moeder niet is.

  Hier moet toch juridisch wel wat voor mogelijk zijn?
  Zou ik bv een schadevergoeding kunnen eissen als blijkt dat ik gelijk heb en me ouders me hele leven mij hebben bedrogen??

  Waarschijnelijk zal de duivel proberen de schuld te schuiven op het betreffende ziekenhuis ofzo.
  Maar ik weet voor mezelf heel zeker dat hier een duistere zaak aan de hand is.
  Dit is precies wat ze in de illuminati doen.Babies wisselen tijdens de geboorte en andermans babie opvoeden alsof het van hun eigen is.
  Dit is een typische illuminati MO.
  En dat is precies wat mij is overkomen.

  Aan de ene kant wil ik me echte ouders vinden,en kan ook alle hulp gebruiken hierbij.
  Hetzij door gebed,hetzij door goede ideen of een goeie advocaat ofzo.
  Aan de andere kant,wetende wat de illuminati is doet en voor staat,denk ik dat mijn echte ouders waarschijnelijk net zo duister zijn en dus niet al te veel toegevoegde waarde heeft om ze te zoeken.

  Hoe dan ook,
  ik vraag hier om dringend gebed voor mijn situatie,dat ik kan ontsnappen aan de geest van Belial en mijn vaders illuminati coven,en ook de coven van me moeder.
  En dat ik de juiste juridische bijstand krijg wanneer ik een dna test ga afdwingen via de rechter.

  Het is een moeilijke beslissing.
  Het is toch (naar je gevoel) je eigen familie en ouders.
  Maar ik zit zo diep gevangen in dit duister web van narcistische familieleden,en alle andere vrijmetselaars die zij op hun beurt mijn leven proberen binnen te loodsen,
  ik kom maar op een manier hieruit.Ik heb geen keus.
  En dat is door dit voor de rechter te brengen en een dna test af te dwingen,
  zodat niet 1 familielid nog kan zeggen dat ik gek ben en een psychiater of therapeut nodig heb,
  want dan blijkt dat ik gelijk had over mijn ouders die mij bedrogen hebben,evenals de rest van mijn familie.Dan zijn ze eindelijk de mond gesnoerd met hun psychiatry en depressie,want dan blijkt dat ik gewoon gelijk had.
  Want dat is wat de illuminati doet.De geest van Ishtar probeert altijd iedereen die de illuminati ontmaskert de Paas in te krijgen.Zo werkt de illuminati.Zo ruimen ze hun oppositie op.
  Bid voor mij dat de Heer mij laat ontsnappen aan dit machtige web van leugens en deceptie.

  In Jezus’ naam,de Heer zegene het.
  En ik zegen Xandernieuws en de moderators,en al mijn broeders en zusters in de Heer hier.

  Kom Heer kom,Maranatha.
  Sta ons bij in onze moeilijkheden en verdrukking,
  bescherm ons tegen de duivel en de antichrist.
  Door het bloed van Jezus en de getuigenis van Zijn opstanding zijn we beschermt tegen de antichrist.
  Hij die in mij is,is meer dan hij of zij die in de wereld is.
  Geen wapen tegen ons gesmeed zal standhouden,
  en de poorten van Hades zullen ons niet overweldigen.

  ‘Though a host camp against me,I shall have no fear in my heart.
  Should an army rise against me,I shall remain confident’

  Die klinkt beter in het Engels als in het Nederlands,sorry.
  Los vertaald staat er:
  Al slaat een leger zijn beleg op tegen mij,ik zal niet vrezen.

  Beste Mimicus, wat God u geestelijk geopenbaard heeft omtrent uw achtergrond, zal dat ook bevestigd moeten worden in het aardse. Bewijzen heeft u nodig anders zal een rechtszaak geen grond hebben. Mvg. Mod.

 86. @Jo. Dank voor uw reactie al kan ik er niet mee instemmen met deze non en haar occulte stigmata.

  Protestanten en Evangelischen die hun Bijbel kennen weten wel beter, het is allemaal boerenbedrog dat al bij Franciscus van Assisi begon. Lees het boek: De gemanipuleerde Maria van Aat van Gilst. Monniken zijn al eeuwen bedreven om die beelden te laten bloeden en wenen, enz.

  Paulus kwam die lieden ook tegen in Handelingen 19. Alle toverboeken werden daar door de pas bekeerden verbrand…Handelingen 19:18 en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.

  19 En enigen van degenen, die Toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun Boeken bijeen en Verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op Vijftigduizend Zilverstukken. 20 Zo wies het Woord des Heren krachtig en het werd sterker

  Ik dacht aan de twee teksten van Salomo toen hij nog godvrezend was, en leerde zijn zonen…
  Spreuken 14:12 (NBG51)
  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

  Spreuken 16:25 (NBG51)
  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

  Salomo begon goed, maar maakte er later een potje van toen hij de afgoden en demonen van zijn vele vrouwen ging dienen. Deuteronomium 18:9-14 en Jesaja 8:19-22.

  Het eens machtige koninkrijk van Salomo viel uiteen in Tien Stammen voor Israël en Twee Stammen voor Juda. Lees 1 Koningen 1 t/m 12 hardop en huiver.

  De ellende werd nog groter: Zijn zonen kopieerden het gedrag van hun vader Salomo met alle kwalijke gevolgen van dien.

  De Gemeente van Jeshua begon 2000 Jaar geleden in Jeruzalem ook schitterend. Handelingen 2.

  Het Christendom heeft gefaald net zoals Salomo…Chaos en Lege Kerken.

  Zie wat Jeshua zegt van de huidige kerken en gemeenten. Openbaring 2 en 3. Zal Ik het geloof nog vinden zuchtte Jeshua eens. Wat bij mensen onmogelijk schijnt is mogelijk bij JHWH/God…Een schare van bijbel/getrouwe gelovigen, niet te tellen vanwege hun Menigte. Openbaring 7. De hel en de duivel is in beroering. Openbaring 20. Eind goed – Al goed!

 87. @ Ludwig: 9;09 am. Amen! Ook ik verwacht de Opname van de Gemeente, mede als beschreven in : 1 Thess. 4: 15-17 en 1 Cor. 15: 51-53. Wat een geweldig perspectief voor iedereen die de Here Jezus aanneemt of al aangenomen heeft. vreemd is dat vele gemeenten/Kerken hierover NIETS zeggen. Ik ben dankzij Jaap Dieleman van Ontzagwekkend Nieuws tot deze kennis gekomen.

 88. @: Harold ..nav. (04/05/2021 om 3:53 pm)..& @: Ramshoorn..

  Harold… Emmanuel impliceert de Verlosser..
  Een goede wil ..sluit de verzwakte wil door de zondeval niet uit..
  Ook is de Heer Jezus Christus [o.a.] leraar geweest.
  Jouw betreffende overwegingen waren een aanleiding om je niet wat meer op de hoogte te stellen..althans die indruk krijg ik.

  Anna Katherina Emmerick heeft ook helemaal geen antisemitische uitspraken gedaan.. haar dat aan te praten is een tactiek om iemand in het kwade daglicht te zetten.. zoals dat hedentendage veel gebeurd, .. Pim Fortuyn is dat noodlottig geworden ..hem aan te halen wil ook niet zeggen dat ik een fan van hem was…ook even dit ter verduidelijking gezegd.

  Ook wat Galaten 6:17 betreft ..zijn de kruiswonden specifieke merktekenen (Stigmata) van de Heer Jezus. Paulus had de ON-zichtbare merktekenen..zoals dat wel vaker is voorgekomen. ook de Moeder..((de zwaarden in Haar hart))..van de Heer had deel aan de Passie van De Heer ..en ook ON-zichtbaar net zoals Paulus.. ofschoon dat natuurlijk niet in de bijbel staat ..maar is wel aan begenadigde personen onthuld.
  Ook zegt De Apostel Paulus iets zeer opmerkelijks.. namelijk dat hij [niet lastig gevallen] wilde worden, en wat niet van toepassing is op al dat andere lijden wat hem overkomen was.. en dat dus ook niet als zodanig als de eventuele context op te vatten is.

  [Vooral] de gestigmatiseerden zijn offerzielen die in het lijden van Christus aanvullen ..zoals dat ook in de Schrift geschreven staat.. maar dan met wat andere woorden.
  De bekende gestigmatiseerde Pater Pio had een lichaamstemperatuur van 48 graden.
  En ook van hem zeggen sommigen dat hij zich die wonden zelf toedracht.. wat trouwens ook niet bewezen is.

  En satan kan ook die wonden nabootsen..wat wel eens bij sommige new-age’rs is gesignaleerd..en kan trouwens ook bij sommige katholieken gebeuren ..en waar ook gevallen van bekend zijn.
  Wat ik zelf [vermoed] is dat het lijden van die offerzielen [misschien] na het reinigingsoordeel van het 6e zegeloordeel niet meer nodig is omdat iedereen dan genoeg gewaarschuwd zal zijn door het 6e zegeloordeel..maar wat ik hier over zeg is ook maar speculeren.

 89. @Ramshoorn : Bedankt voor de tip, het is inderdaad een feit dat m’n eerst het Evangelie van Lucas kan lezen, hij schreef meer voor de niet Jood. Lucas zelf was geen Jood, maar was wel een medewerker van de apostel Paulus. Hij was arts van beroep en is op hoge leeftijd gestorven in zijn geboortestad. En het is ook waar wat je schrijft, de vraag is hoe is het Semitische haat in de Evangeliën geslopen, door de vertalers? Elke vertaling verliest iets van zijn oorspronkelijkheid, en de joden zijn begonnen met het vertalen van hun werken.

 90. Openbaring 4 de gemeente van philadelfia waarvan ik geloof dat dit de gemeente van de opname is.

  7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:
  8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.
  9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
  10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.
  11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
  12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.
  13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

  Wat een prachtige belofte, plotseling zullen we opgenomen worden, nooit meer tranen nooit meer pijn.
  De hoop, de Liefde van God voor ons.

 91. @Esther: 9:35 pm, op 4/5. Dank U, lieve zuster Esther. Ja, enkel het vertrouwen op onze God en Vader, dat brengt uiteindelijk zegen voor ons.

 92. @ Michaël 7:39 pm, op 4/5. Dank U Michaël. Ook voor uw gebeden voor mij. Het is hartverwarmend, dat er broeders en zusters er voor elkaar zijn, ook al is dat op fysieke afstand. Ik dank de God van Abraham, Isaäc en Jacob, en onze Heiland Jezus daarvoor.

 93. @ Wachter
  Goed u weer te zien bij de fora hier op XN !
  Misschien kan ik voor het lichamelijk en mentale welzijn deze site onder de aandacht brengen? De auteur heeft een ernstige burn out gehad maar is door een veranderde levenswijze volkomen hersteld:

  https://energiekevrouwenacademie.nl
  Voeding speelt daarin een doorslaggevende rol.
  GBY bro!

 94. Hallo broeder Wachter…

  Fijn om weer iets van u te lezen.
  Velen van ons misten u al. Bemoedigende woorden van u, van een aantal broeders.

  Ik kreeg vandaag een kaart met lieve woorden.
  Voorop stond de bekende tekst uit Spreuken 3 : 5, “”Vertrouw op de Heere met je hele hart, steun niet op eigen inzicht””.
  Al vaak gelezen, en/of gehoord deze Bijbeltekst… en toch voelde het als dat ik deze woorden opnieuw las.
  Vertrouw op de Heere, kan komen we nooit bedrogen uit.
  Vertrouw op de Heere, er is niets veiliger in deze wereld dat alleen HIJ.
  Vertrouw op de Heere, mijn inzicht of het inzicht van een ander, is nooit zo betrouwbaar als het inzicht van de Heere.

  Ook voor u Wachter en iedereen… Vertrouw op de Heere.

  @ Dank u wel Muggenzifter… deze Psalm heeft iets bijzonders.
  Herkenbaar, misschien is dat het wel.
  Zo’n bemoediging van David… om het oordeel aan zijn Heere en God over te laten.

  Hoe gauw zijn wij mensen en ik zelf ook, geneigd om zelf oordelen te vellen…
  Wat een leer voor mij en ons.

  Ook voor u zelf Muggenzifter, een gezegende week, en Vaders sterkte en liefde om u heen.

  Voor ieder en allen, Psalm 84 : 13.
  Liefs, Esther.

 95. @ Wachter 03/05/2021 om 8:37 am

  Hallo wachter. Ondanks het spijtige nieuws was het wel fijn om weer iets van u te horen.
  U blijft in mijn gebeden. Ik wens u heel veel sterkte, voorspoed en Gods rijkste Zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

 96. Wat is wijsheid??

  Op ieder patroon is wel een uitzondering.
  Maar al die uitzonderingen bij elkaar maken weer een patroon.

  En ook op dat patroon is ook weer een uitzondering.
  Dus af en toe zit er ook een patroon bij wat geen uitzondering is.

 97. @Jo,

  ´http://www.emmerick.be/Default.aspx?WPID=168&MIID=344´

  Betreffende uw link kan ik al het volgende opmerken: De website begint met een titel: ´Emmanuel Visioenen van de zalige Anna Katarina Emmerick´.
  Daaronder staat een subtitel: ´Jesus, leraar voor ieder mens van goede wil´

  Misschien dat het u niets zegt, maar bij het lezen van de subtitel ben ik er al klaar mee. Jezus is niet zomaar ´een leraar´. en ook niet voor ´ieder mens van goede wil´. Leert de Bijbel niet dat er geen enkel mens van goede wil bestaat? Wij zijn allen zondaren en wij zijn enkel gered door het bloed dat Jezus Christus Als zoon van God voor ons heeft moeten laten vloeien. Hij niet voor ons gestorven als leraar, maar als ultieme redder van de mensheid, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, Hij is degene aan wie God de macht heeft gegeven om te oordelen….. enz. enz.. enz.. enz..

  Wederom sorry Jo, de naam van mevrouw Emmerick in grotere letter in de titel zetten dan Jezus Christus die een plaatsje in de subtitel krijgt, neigt naar mensenverering, iets waar we verre van moeten blijven.

 98. @Willy. U schreef :Het waren de schrijvers van de Evangeliën die soms antisemitisme in de hand werkte. Ook Paulus trouwens hij noemde de Joden in zijn eerste brief aan de kerk van Thessaloniki Jezus moordenaars en de toorn van God is over hen gekomen.”

  Het Evangelie volgens Johannes 8:44 spant wel de kroon. Maar zijn dit woorden van de joodse Apostel Johannes of zijn die woorden door antisemitische kopiisten na AD 100 in het evangelie gekomen? Ik zal aan een ongelovige zonder onderscheid niet snel een evangelie volgens Johannes overhandigen.

  Aan ongelovigen raad ik altijd aan om het Evangelie volgens Lucas te lezen, daarna Handelingen en dan Openbaring het profetische Boek van de Joodse Jeshua, de Zoon van God.

  Wat mij schokte: Zowel de Codex Sinaïticus en de Codex Vaticanus bleken vervalste documenten. Dit werd duidelijk door de vondst die gedaan werd in Qumran bij de Dode Zee in 1955. Daar werden oude Griekse manuscripten van voor het jaar AD 68 gevonden.

  Zie opmerkingen van Dr. Bill Cooper over deze twee vervalste Codices 2017: Google even.

  Er was iets vreemds met de Codex Sinaïticus waaruit de Opstanding van Jeshua in Marcus 16:9-20 ontbreekt, zelfs uitgesneden werd! Goddank schreven Mattheus, Lukas, Johannes wel uitvoerig over de Opstanding.

  Het bleek dat deze Codex niet in de Vierde Eeuw ontstond zoals altijd beweerd werd, maar
  geschreven door Constantine Simonides in de 19-de eeuw. Deze monnik werkte op de berg in St.
  Catherinaklooster in de Sinaï, en was een expert in Paleografie.

  Simonides wilde graag een Griekse bijbel geven aan de Tsaar in Rusland en ging aan het werk
  hieraan. Later werd deze Bijbel aangekocht door het Britse Museum in Londen. Vreemd: De RKK
  heeft met het loochenen, ontbreken van de Opstanding van Jeshua, zowel in de Codex Sinaïticus
  als de Codex Vaticanus gelovigen in onzekerheid gebracht zodat het geloof in de Paus en Rome
  zou toenemen. Jeruzalem had immers afgedaan?

  Daarom: Bijbelvertalingen die niet overeenstemmen met de Textus Receptus en die dus op een
  of andere manier vervalst zijn, moeten terzijde geschoven worden. Statenvertaling 1977 is redelijk goed, zo ook The King James version, en ook NBG-51.

  Ik las vandaag iets heel moois in het Zoeklicht: Hoe kunnen we alle Joodse mensen in 2021 effectief bereiken met het Evangelie van de Joodse Jeshua, de Masjiach, de Zoon van God, de komende Koning der koningen? Openbaring 19.

  In Johannes 5:39 leert de Here Jeshua de gelovigen…Het zijn de Schriften [ van Oude en Nieuwe Testament ] die van Mij Getuigen. Jeshua verklaarde al deze Schriften gezaghebbend in Mattheus 5:17-20 en Openbaring 22:18-21.

 99. @Jo

  Sorry, dat hele verhaal over Anna Katharina Emmerich komt een beetje over als de gebroeders Grimm die hier het sprookje van Assepoester als waarheid presenteren. Het is ongelofelijk hoeveel mensen al verleid zijn door allerlei zogenaamde heiligen, profeten, pausen en andere van die zogenaamde ´door God gezonden mensen´. Het christendom is zo verschrikkelijk verrot door al deze mensen, dat het me nog steeds verbaasd dat de leegloop van de kerken niet sneller heeft plaatsgevonden.

  De ene heeft een nog mooiere profetie van God himself ontvangen en de andere beweert de persoonlijk woorden van Jezus te spreken en weer anderen hebben hele reizen door de hemel en de hel gemaakt. Toevallig noemde Ramshoorn in zijn commentaar aan Wachter een tekst:
  ´En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.´

  Dit lijkt mij het dichtste bij de waarheid: Gods persoonlijke woorden aan Hen in de hemel zijn onuitsprekelijke woorden, die een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Als God spreekt, spreekt hij Heilige woorden. Wie denkt een mens wel niet te zijn om boodschappen te horen te krijgen van God zelf en ook nog eens volop uit te kunnen spreken, terwijl Paulus zelf al zegt dat het ´een mens deze woorden niet geoorloofd is uit te spreken´. Wij hebben de woorden Gods reeds in ons bezit in de vorm van de Bijbel, ons enige steun en toeverlaat en de enige woorden van God.

  Laat u niet in met al onzin van morsdode heiligen die zogenaamd allemaal wat door hebben gekregen en blijkbaar hoger geacht worden dan Paulus die de woorden niet uit mocht spreken die hij in de Hemel had gehoord.

 100. @ Ramshoorn, Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Het waren de schrijvers van de Evangeliën die soms antisemitisme in de hand werkte. Ook Paulus trouwens hij noemde de Joden in zijn eerste brief aan de kerk van Thessaloniki Jezus moordenaars en de toorn van God is over hen gekomen. Hitler baseerde zijn Jodenhaat op de geschriften van de hervormer Maarten Luther. Die laatste moest ook voor niets onderdoen. Als er ergens een pest kwam dan kregen steeds de Joden de schuld. dus ik wil maar schrijven, antisemitisme begint al bij de schrijvers van de Evangeliën en daar zal ik later nog eens op terug komen. Vele Joden moeten daarom niet veel hebben van de christenen en dat mag ook weleens geschreven worden. Johannes noemde de synagoge van onze joodse vrienden zelfs de synagoge van satan, moet ik nog verder gaan???

 101. @Jo. Ik vond nog een paar opmerkelijke aanvullende info op wikipedia over de omstreden zalig verklaarde non de mystica met dubieuze Rk-stigmata kenmerken. Vreemd dat ik echt nooit gelezen heb over protestantse gelovigen met stigmata tekenen. Die zijn er ook niet.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Catharina_Emmerich

  ***Anna Catharina Emmerich (Coesfeld, 8 september 1774 – Dülmen, 9 februari 1824) was een Duitse augustines en mystica. Werd in 2004 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Ze had een zwakke gezondheid die door streng vasten verder was ondermijnd en was vanaf 1813 bedlegerig. Rond deze tijd ontwikkelden zich bij haar bloedende stigmata. Bloedende wonden.

  Er bestaan echter twijfels of de weergave van Brentano haar biograaf die 3 boeken over haar visioenen schreef, volledig waarheidsgetrouw is. Er is een vermoeden dat hij al dan niet met opzet zijn eigen ideeën heeft verwerkt in de woorden en visioenen die hij aan Emmerich toeschrijft. Anna K. Emmerich overleed in 1824.

  Opmerkelijk is:
  De filmmaker Mel Gibson baseerde zijn film The Passion of the Christ (2004) deels op de visioenen van Anna Catherine Emmerich zoals vastgelegd door Brentano. Zowel Gibson als Emmerich kreeg het verwijt antisemitisme in de hand te werken door de Joden aan te wijzen als degenen die verantwoordelijk waren voor de kruisiging van Christus.

  Het wemelt van antisemieten in de RKK. Lees het boek Vluchten via het Vaticaan van Henk Jurgens. En de andere bestseller: Hitlers Kruis van Erwin W. Lutzer…Hoe het kruis van Christus gebruikt werd als symbool van de Nazi Agenda. Een onthullend verhaal.

 102. @Jo. We zijn het dus eens dat de RK leer van Transsubstantiatie slechts RK. hocus pocus is, gezien uw zwijgen over mijn vorige reactie: Joden en Protestanten consumeren geen mensenvlees en drinken geen bloed!!!

  Tijdens het Avondmaal GEDENKEN Joden de uittocht als slaven uit Egypte. Exodus 12. En de Gemeente van Jeshua, Protestanten en Evangelischen GEDENKEN tijdens het Avondmaal het lijden en sterven van Jeshua.

  U schreef: de Rkk te weten Anna Katherina Emmerick.. die net als De Apostel
  Paulus naar Galaten 6:17..de merktekenen van Jezus in haar lichaam droeg.””

  Weer zo’n roomse achterhaalde fabel nu van een hysterica Katherina Emmerick.
  Ik las haar griezel verhaal in de kerkgeschiedenis.

  Lees welke overtuigende, duidelijke merktekenen Galaten 6:17 Paulus in zijn lichaam droeg,
  hij schrijft over zijn vele opponenten in…

  2 Corinthe 11:22…Nageslacht van Abraham zijn zij? Ik ook. 23 Dienaren van Christus zijn zij? – ik spreek tegen mijn verstand in – ik nog meer: in moeiten veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in Slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal.

  24 Van de Joden heb ik Vijfmaal de Veertig-min-één-slagen ontvangen, 25 Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, Driemaal heb ik schipbreuk geleden, een Etmaal heb ik doorgebracht in volle zee;

  26 telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder Valse Broeders; [Handelingen 20]

  27 in Moeite en inspanning, tal van nachten Zonder slaap, in Honger en Dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid; 28 en dan, afgezien van de dingen, die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten.

  29 Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan?””

  Dit zijn de zichtbare tekenen die Paulus dagelijks in zijn lichaam meedroeg. Na hem zijn talloze mannen vrouwen en kinderen, [Joods en Christelijk] die zelf de Bijbel lazen omdat ze in Jeshua geloofden en van Hem vertelden, door de eeuwenlange roomse Inquisitie en ook door de duivelse Islamitische Sharia mishandeld, gestenigd, verbrand of verdreven.

  Lees de Joodse en de Chr. Kerkgeschiedenis maar. De RK Hitler en zijn kliek vermoordden in 1933-1945 alleen al 7 miljoen Joden waaronder 2 miljoen kinderen in gaskamers, werkkampen of door kogels, verhongering + 50 miljoen van de andere volken.

  Lees alle details in: Pius XII en de vernietiging van de Joden, van Dirk Verhofstadt.

 103. @: Ramshoorn ..nav. (03/05/2021 om 7:54 am),

  Profetische informatie als “bevestiging” van de katholieke leer over het Misoffer door een van de meest begenadigde personen in de Rkk te weten Anna Katherina Emmerick.. die net als De Apostel
  Paulus naar Galaten 6:17..de merktekenen van Jezus in haar lichaam droeg.

  Witte donderdag, 29 maart = 13 Nisan. –Jezus heeft heden de leeftijd bereikt van 33 jaar, 17 weken en 6 dagen. Morgen, Goede Vrijdag en sterfdag is HIJ 33 jaren en 18 weken. K.E. ziet immers de 25e november als de historische geboortedag van Jezus en de 30e maart als zijn historische sterfdag. Wanneer wij zijn 33 jaren rekenen van 1 januari tot 31 december, 33 jaar later, zijn deze 33 jaren voorafgegaan door 37 dagen en gevolgd door de 88 laatste dagen van zijn leven. Samen 125 dagen = 17 weken en 6 dagen.

  Een fragment ….
  …..Van zijn plaats in het midden van de tafel ging Hij een weinig ter zijde en legde zijn handen eerst op de schouders en dan op het hoofd van Petrus en Joannes. Hierop moesten zij hun handen tegeneen leggen en de duimen kruisen. Terwijl zij diep voor Hem bogen, of wellicht,wat ik niet meer zo juist weet, vóór Hem knielden, bestreek Hij hun duimen en wijsvingers met de zalf en maakte er ook een kruis mee op hun hoofd. Hij zei ook dat dit bij hen zou blijven tot het einde van de wereld.Jakobus de Mindere, Andreas, Jakobus de Meerdereen Bartolomeüs ontvingen eveneens wijdingen.Ik zag dat de Heer bij Petrus de lange en smallestrook stoffe, die de apostelen om de hals droegen,kruiswijs op de borst bond, terwijl Hij ze bij de andere apostelen schuin over de borst legde, zodat ze van de rechterschouder tot onder de linkerarm neerdaalde.

  Ik weet echter niet zeker meer of dit niet reeds bij de instellingvan het H. Sacrament dan wel eerst nu bij de zalving gebeurde.Ik zag – doch hoe? dit is niet onder woorden te brengen – datJezus hun door die zalving iets wezenlijks en tevensbovennatuurlijks meedeelde. Hij zegde hun nog datzijzelf mochten consacreren (eerste mis, nr. 2172), en datzij ook de andere apostelen moesten zalven, wanneerzij eenmaal de H. Geest ontvangen zouden hebben.

  Hierbij had ik een voorstelling hoe Petrus en Joannes op het Pinksterfeest vóór de grote doop aan de overige apostelen de handen oplegden en hoe zij 8 dagen daarna hetzelfde deden aan verscheidene leerlingen (om ze tot priesters te wijden, nr. 2173).Ook zag ik Joannes na de Verrijzenis voor de eerste maal het H.Sacrament uitreiken aan de H. Maagd. Dit gebeuren werd door de apostelen met een feest herdacht; de Kerk heeft het niet behouden,maar ik zie dat die dag nog steeds door de zegepralende Kerk gevierd wordt. Ook zag ik in de eerste dagen na Pinksteren…..

  http://www.emmerick.be/Default.aspx?WPID=168&MIID=344
  ………..

 104. Wachter,

  Inderdaad, wie Jezus kent, bezit alles.
  Ziende op Jezus, niet op de omstandigheden of op de broeders. Hebr.brief.
  Hij ontfermt Zich over wie Hij zich ontfermen wil, en verhardt wie Hij verharden wil!

  JHWH/Christus is met U allen, is mijn bede!

  Shalom!

 105. @ Willy: 2:33 pm. Ook dank aan U Willy. Inderdaad, als ik zwak ben, dan ben ik sterk vlgs. 2 Cor. 12: 10, zoals broeder Ramshoorn mij attendeerde. En inderdaad met de Here Jezus heb ik alles, zonder HEM niets.

 106. @ Ramshoorn: 2:16 pm. Waarde broeder Ramshoorn. Hartelijk dank voor uw bemoedigende woorden. En, verhip, ’s morgens begin ik vaak al met een ochtendwandeling van ca. 1-1,5 uur, om mijn hoofd vrij te maken, en dan mediteer ik onderweg en praat dan met onze Here God.

 107. @ wachter : Ik zal zeker voor jou bidden. Soms moeten we door een donkere periode en meestal komen we daar ook sterker uit. Bid ook voor mij, ik heb geleerd als we samen bidden voor elkaar, gebeden beter worden verhoord. Gods zegen toegewenst.

 108. Beste@Wachter. Tof om weer een bericht van u te lezen. En wees er van overtuigd we zijn u niet vergeten en natuurlijk bidden en hopen voor u op een volledig herstel.

  Ons lichaam wordt wel eens vergeleken met broeder ezel.ze doet niet wat wij willen. Paulus voelde zich ook vaak zwak, maar kwam toch tot de conclusie: Als ik Zwak ben, ben ik Machtig…

  2 Corinthe 12:2…Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de Derde hemel.

  3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

  5 Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden.

  6 Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en hoort, 7en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

  8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
  Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik Zwak ben, dan ben ik Machtig.

  Beste Wachter, ga veel naar buiten, uw linker en rechter been zijn de beste dokters, luister naar goede inspirerende muziek, zing mee, veel sterkte toegewenst, tel uw zegeningen, de dingen die wel uitstekend gaan in uw bestaan.

  Jeshua is uw Gids op heel uw levenspad, die u ook door deze moeilijke periode heen zal helpen. Hij is met u en ons Al de dagen van ons leven. Het beste komt nog. Denk aan Job 38-42.

  Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde en ook de kwalen waar wij allemaal mee worstelen zullen op een dag voorgoed verdwijnen.

  Straks hoeven we nooit meer naar de dokter of het ziekenhuis of de tandarts, ook geen brillen of gehoorapparaten meer…hoe kan dat dan? Geloven en Opzien in gebed naar Jeshua…

  Openbaring 22:1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als
  kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het Geboomte des Levens, dat Twaalfmaal Vrucht Draagt, iedere
  Maand zijn vrucht gevende; en de Bladeren van het geboomte zijn tot Genezing der volkeren.

  3 En Niets Vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun
  voorhoofden zijn. 5 En er zal Geen Nacht meer zijn [niet meer piekeren] en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij [gelovigen in Jeshua] zullen als koningen Heersen tot in alle Eeuwigheden.

  Wees sterk en moedig. Jozua 1. Shalom Ramshoorn. Au Revoir = Tot ziens op dit forum.

 109. Nieuw Begin: 10:02 pm, op 2/5, en Tulp. Beste broeders in de Here. Ik worstel al een hele periode, met stemmingswisselingen, en een chronische aandoening aan de blaas. Het is geen onwil van mij, maar soms wordt het mij allemaal teveel. Ik waardeer Xander, en uiteraard het Geloofsforum zeer. Ik tracht elke dag er het beste van te maken, en dat kost mij al veel energie. Ik kan niets toezeggen, maar zal vanaf nu proberen af en toe, het Geloofsforum en de site van Xander te bezoeken. Willen jullie voor mij bidden, broeders en zusters? Gods rijkste Zegen voor jullie allen, en uiteraard voor Xander en zijn team.

 110. @Jo. U schreef: De Schrift leert ook dat het nood-zakelijk is om Hem te nut-tigen.””

  Dat is een foute aanname van de RKK welke al 17 eeuwen een valse godsdienst verkondigen.

  Gelovigen zijn geen kannibalen die mensenvlees en bloed nuttigen/consumeren. Gelovigen in Jeshua gedenken en praktiseren wel Zijn Woorden zoals Hij ons leerde in Johannes 14.

  De Mis en Transsubstantiatie is een Roomse fabel die Protestanten sinds 1517 met de Reformatie ver achter zich gelaten hebben. Het Avondmaal met Matzes en Wijn dat Jeshua instelde is een voortzetting van het Pesachmaal. Exodus 12.

  JHWH leerde Noach al na de Zondvloed om NOOIT geen bloed te consumeren. Genesis 9:3-7.

  Het werd Joden al streng verboden ten tijde van Mozes om bloed te nuttigen.
  Daarom verafschuw ik nu nog bloedworst. Brrrr!!!

  Leviticus 7:26 (NBG51)
  Ook zult gij in al uw woonplaatsen in het geheel geen bloed eten, van gevogelte noch van vee.

  Leviticus 17:12 (NBG51) Daarom heb Ik tot de Israëlieten gezegd: Niemand van u zal bloed eten. Ook de vreemdeling, die in uw midden vertoeft, zal geen bloed eten.

  Deuteronomium 12:23 (NBG51) Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten.

  Leviticus 3:17 (NBG51) Dit zij een altoosdurende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen: gij zult volstrekt geen vet en geen bloed eten.

 111. @: Ramshoorn.. nav. (02/05/2021 om 8:09 pm)..

  Citaat::
  Zij hebben niets met een Tempel maar de Joden wel. Zij zullen daarin voortaan {DANKOFFERS} brengen.

  1Kor.11:27 .. wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren.!!!

  Er is dus geen groter [dank-Offer] om dan de Heer in.. en voor Zijn Zelfgave te danken ..vele katholieken zijn dan ook, volgens de onthullingen van de Heer in de hel..
  …..
  De Schrift leert ook dat het nood-zakelijk is om Hem te nut-tigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *