4643

 1. tulp schreef: 02/05/2021 om 6:04 pm

  Die vraag heb ik ook. Wachter was eerst volgens mt T.H. ( vanwege privacy gebruik ik de initialen. En soms heb ik de indruk dat ZvdK zijn laatste nickname is.
  Verder kan ik u niet helpen maar ik kan wel zeggen dat ik altijd erg gesteld was om Wachters bemoedigende commentaren te lezen!
  MVG

 2. @Ele. Dank voor uw reactie. U schreef: Nergens in het Nwe Testament roept God op tot de bouw van de derde tempel! Helemaal niet als orthodoxe Joden opnieuw dieren wil offeren.””

  Dat is juist Ele. Maar denk eens goed na: Voor wie werd het Nw. Testament op Schrift gesteld? Juist ja, voor de gelovigen uit de volken. Handelingen 10. Zij hebben niets met een Tempel maar de Joden wel. Zij zullen daarin voortaan DANKOFFERS brengen.

  De Joden hebben de Torah en de Profeten en die spreken veelvuldig over de bouw van de tempel. Zoals u al schreef, de eerste Tempel werd gebouwd door koning Salomo zie 1 Koningen 1-9. De Tweede Tempel werd gebouwd door Ezra en Nehemia en later verfraaid door Koning Herodus en verwoest in AD 70.

  Joden en gelovigen uit de volken zullen straks met de komst van de Joodse Masjiach Jeshua, in Jeruzalem verenigd worden op het Loofhuttenfeest. Lees alle details in Zachariah 14 en Openbaring 7 en Psalm 117…Looft de Here alle gij volken [ook Nederland] Prijst Hem Alle gij Natiën, enz.

  @Ludwig. U bent een enthousiaste gelovige die Gods Woord grondig bestudeert, ga daar mee door, en lees 3- 5 hoofdstukken p/dag hardop en lees daarbij ook de kerkgeschiedenis om zegeningen en alle bloopers die door onze voorouders gemaakt werden te herkennen ook in onze tijd te benoemen.

  Raadpleeg dagelijks een betrouwbare Bijbel King James Version of Statenvertaling 1977 of de NBG-51, een Betrouwbare Bijbelse Encyclopedie en gebruik een Woordenboek. En dan het belangrijkste…vertel anderen wat u ontdekt hebt in het volgen van Jeshua en Zijn Woord. Johannes 14.

  Bidt uzelf warm, Denk u zelf helder, en Schiet dan los, getuig…Handelingen 2. De Heilige Geest zal u dan de juiste Woorden schenken voor de juiste personen en op de meest onverwachte plaatsen en gelegenheden.

  Luister naar Bach’s Mattheus Passion en The Messiah van G.F. Händel. Ik beschouw hen als de allergrootste Evangelisten vanaf 1750 bereiken zij jaarlijks honderden miljoenen mensen met het pure Evangelie. Zelfs in Japan staan zij aan de TOP en lezen ze nu de Bijbel. Bach en Händel gebruikten voor hun Oratoria uitsluitend Bijbelteksten.

  Geen wonder dat Japanners en alle muzikale mensen uit heel de wereld door deze mannen en hun koren en orkesten de Bijbel zijn gaan lezen. Vergeet niet: Three Chapters A Day – Keeps The devil Away…Lees drie hoofdstukken per dag, het houdt de duivel en zijn trawanten op afstand.

  Zie hoe cool Jeshua in Mattheus 4 de duivel aftroeft en uiteindelijk voor eeuwig het nakijken geeft. Openbaring 20. Shalom Ramshoorn.

 3. Is er iemand hier die weet waarom Wachter hier nooit meer komt of hoe hij benaderd kan worden?

 4. @: Ramshoorn.. nav. (02/05/2021 om 4:40 pm)..

  Gedoopt in de Naam van Jezus Christus kan aangevuld worden met de verdere Namen van Drie-ene God.. dit zo te doen is voorbehouden aan de kerk van Jezus Christus..daar zij het leergezag van Petrus erft en met de hulp en bijstand van de Heilige Geest in de tijd aanvullen..dit alles is inderdaad verworpen door de reformatie..

  Het heilige en uitverkoren ambt van Petrus wordt pas later in zijn glorie en ware heiligheid hersteld ..en dit tezamen met het herstel in Heiligheid van het koningschap ..naar het beeld en teken in Zacharia 3:8,9 en 6:11-15. Hetgeen is ook al aangekondigd in de katholieke profetieën.. en dat al door de eeuwen heen ..maar dat wordt ook weer verdraaid en zijn het de valse profeet en de antichrist.
  Hier dan nogeens de link van de veronderstelde antichrist als de katholieke grootvorst naar Jes.32 https://youtu.be/V9vb_SUunZ8

  In de Petr.Can.vertaling uit grondtekst staat in Zacharia 6:11…zilver en goud nemen en daarvan kronen laten maken. Één moet ge op het hoofd van de hogepriester Jesjóea, de zoon van Josadak
  zetten.. hetgeen een profetsche verwijzing is naar een eindtijd gebeurtenis.. net als die van de toekomstige koning in vers 12:15 .. koning in zijn vervulling naar Jeremia 23 en 33.

 5. @Ramshoorn
  In rechters of richteren 17:1-3 en verder
  Staat een verhaal van Micha een man uit het bergland van Efraim
  Het gaat over diefstal en een vloek en een moeder.
  Een verhaal dat je niet of bijna nooit hoort maar toch staat het in de bijbel.
  Een gezin die zonden probeert te verdoezelen.
  Bij dat verhaal denk je wat doet dit verhaal in het boek richteren?
  Een verhaal waarbij men denkt goed te doen voor God maar slecht doet voor God.
  Het laat je even stil staan bij je eigen leven en zonden.
  Dagelijks vraag ik vergeving voor al mijn zonden bij Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth.

 6. @Willy. U schreef: Wat zien we bij de niet joden, doop komt in de plaats van besnijdenis.””

  Gelovigen uit de niet-Joden hoeven niet besneden te worden, maar wel gedoopt door onderdompeling en niet in naam van een drie-eenheid maar uitsluitend in de Naam van Jeshua.
  Zie de bewijsteksten in Handelingen 2:38 – 8:16 – 10:47-48 -19:5-6 en 22:16.
  Kinderdoop was onbekend in het Nw. Testament. Jeshua zegende de kinderen,

  U schreef: Zaterdag zal zondag worden. “” Ja, helaas kwamen de eerste zondagswetten in zwang op 7 maart 321 verordineerd door Keizer Constantijn en dus niet door Jeshua of op bevel van de Apostelen. Een daad van antisemitisme omdat Joden het bevel van de Keizer negeerden en gewoon de Joodse Sjabbat bleven vieren, de zevende dag, zoals voorgeschreven door JHWH in Genesis 2:1-3 en Exodus 20 en 31.

  U schreef: Koosjer eten zal worden afgeschaft, want Marcus weet ons te vermelden, dat Jezus alle voedsel rein verklaarde. “”

  Orthodoxe Joden eten Koosjer volgens de richtlijnen van JHWH in Leviticus 11. Heel verstandig, al die mensen die varkensvlees, paling en schelpdieren eten zie je vaak op bezoek bij artsen.
  Ik ga uit van het gegeven: wat goed is voor de Jood is ook goed voor mij niet-Jood en inderdaad, de dokter ziet ons zelden.

  Ik lees ook graag het boek van Dr. A. Vogel, de Kleine dokter, met veel nuttige adviezen. Tof dat u ook van lezen houdt.

  U schreef: Nu de heidenen bekeerden zich niet tot het Jodendom maar tot een persoon en dat was Jezus.”

  In de Handelingen wordt er ook gesproken over proselieten/jodengenoten, niet-Joden die toch ook graag de Joodse diensten en feestdagen bijwoonden. In de tijd van Constantijn 321 werden de synagogen op Sjabbat druk bezocht door christenen die zich stierlijk verveelden in de Kerk van die tijd waar al veel van de Leer en de Apostelen verdwenen/genegeerd werd. Lees de Kerkgeschiedenis maar. Vandaar dat Constantijn de zondag instelde als wekelijkse rustdag, de kerken liepen leeg ook al in die tijd en terecht.””

  Een kerk met twee versnellingen kan niet werken, en omdat er meer heidenen bij de kerk kwamen haakten de Joden langzaam maar zeker af, want zij bleven ijveraars van de wet. “”

  Ja, dat klopt. Paulus en de andere Apostelen bleven ook ijveraars van de Torah/wet.
  Zie Handelingen 21:19-25.””

  Daarom zal het Messiaanse geloof ook langzaam maar zeker verdwijnen in Jeruzalem. “”

  Nee, dat geloof ik niet. Joden bidden 3x daags het 18-gebed [google even] waar vurig gebeden wordt voor de komst van de Masjiach. Hij zal komen volgens Paulus voor heel Israel.
  Romeinen 11.””

  We zien dit probleem ook in de Galatenbrief, waar Paulus, Petrus de les speld en hem een hypocriet noemt. ”

  Moedig van Paulus om Petrus de les te lezen en terecht. Joden en heidenen worden pas een volk van gelovigen als Jeshua als Koning in Jeruzalem zal regeren. Psalm 72 -Psalm 117 en Jesaja 2 en 11 en Zachariah 14 en Openbaring 19.””

  Normaal gezien moesten beide, Jood en niet Jood aan dezelfde tafelgemeenschap zitten. Maar het is duidelijk en zeer spijtig anders verlopen. Het christendom is ontstaan, en het Jodendom ging lekker verder in hun tradities!”

  En terecht, van de christenen hebben Joden alleen maar 2000 jaar lang spot, hoon, brandstapels, getto’s ontvangen . Denk aan de vernietiging van 7 miljoen joden 1933-1945 waaronder bijna 2 miljoen kinderen in de gaskamers van Auschwitz, Treblinka enz. Het RKK en Prot. Duitsland deed in meerderheid mee met de vernietiging van de Joden. Duitsers die naar de kerk gingen en Joden vernietigden.
  Geen wonder dat Joden nauwelijks christenen zullen vertrouwen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet leerde de Joodse Jeshua.

  Het antisemitisme is weer springlevend ook helaas weer in kerken.

  Hoe ik dat weet? Lees het boek van Peter Siebelt: Modus Operandi. De pro-Palestijnse lobby en de kruistocht van kerken. Lees ook de page-turner van Els van diggele: Heilige ruzies.

  Shalom Ramshoorn.

 7. Als je de gruwel der verwoesting ziet staan mattheus 24.
  Ik denk dat de woorden:”ziet staan ” voor verwarring kunnen zorgen.
  Maar als je zegt: “als je de sterren aan de hemel ziet staan ” dan is het bv. bedtijd.
  Of
  Als je de maan aan de hemel ziet staan.
  Uiteraard als de antichrist in de derde tempel zit is dat ook een gruwel.
  Maar omdat er gruwel der verwoesting staat geloof ik dat dit de verwoester is of meteor planeet van Daniel 9:27
  Uiteindelijk draait het niet om wie gelijk heeft maar dat we in het Boek Des Levens staan.

 8. @Ramshoorn
  Zo is richter Otniel in het boek richteren in de Tenach 1 van mijn favoriete richter in dat boek prachtig verhaal maar word bijna nergens in de kerk verteld.

 9. @Ele,

  De gruwel van Daniel 11/12 kan beter begrepen worden wanneer men bekend is met de geschiedenis van Antiochus IV Epiphanes. https://nl.wikipedia.org/wiki/Antiochus_IV

  En lees ook eens de geschiedenis van de Makkabese opstand hierover. Men kan dan snel ontdekken dat het alweer om vervulde profetie gaat. https://nl.wikipedia.org/wiki/Makkabeeën

  De gruwel in Daniel 9 past perfect binnen de vervulde profetieën rondom de vernietiging in 70AD door Rome. Dit is immers overduidelijk vanuit het N.T. te duiden. De legers buiten Jeruzalem, de verwijzing naar Daniel. Er is geen andere mogelijkheid als het zo overduidelijk aangegeven is nietwaar.

  De tempel in Ezechiel was een voorwaardelijke belofte/profetie. Op voorwaarde van bekering. Lees het maar eens goed na, het staat er duidelijk. En aangezien deze belofte tussen de 1e en 2e tempel gegeven is en de 2e tempel er al is geweest maar met veel minder zegen dan voorspeld, en van tijdelijke aard omdat men weer door zonde ten onder ging… is het natuurlijk ook daarom onzinnig om vanuit het Christendom nog uit te willen zien naar die mindere tempel. Zij hebben nu immers inmiddels de perfecte Tempel al ontvangen. Daar kan niets tegen op.

  De mensen die echter niet de juiste waarde toekennen aan de perfecte Tempel van God, de Kerk van Jezus Christus, Zijn Lichaam – zij verwachten liever weer een fysieke tempel van stenen en offers en rituelen en een hoofdrol voor hunzelf als meesters die Gods wil uitleggen. Vandaar dat dit soort messiaanse toekomst fantasieën zo duidelijk te duiden zijn als uit de koker van de rabbijnen. Zoals je zelf ook al schreef over de opperrabbijn, vanuit zijn wensgedachte is het natuurlijk het beste als zo’n profetie nog in de toekomst ligt.

 10. @Ramshoorn
  Op een gegeven moment in mijn leven zocht ik bijbelverhalen die nooit in de kerken gepredikt werden.
  Zo zei ik eens tegen een kerkraad dat ik gelezen had in de Thora in Numeri waar juist ben ik vergeten dat Mozes een zwarte vrouw had en een ouderling vermaande mij van ketter en ik gaf hem de bijbel vers en die ouderling zei dat hij dat eerst moest verwerken dat dit in de bijbel stond en vroeg wat tijd.
  Terwijl de rest van de aanwezigen in die raad genoten dat ik een vers had gevonden waar die ouderling nog nooit van gehoord had.
  Ik ben ook fan van de mysteries in de bijbel en uiteraard bid ik tot God om mij dit te laten verstaan.
  Nu nog sta ik dikwijls versteld als ik een bijbelverhaal lees. Heb eens richteren vers voor vers bestudeert
  Waauw, dat hoor je in geen enkele kerk.
  @Ele
  Vroeger ongeveer 10 a 20 jaar geleden deed ik mee de boeken tafels voor christenen voor Israël in België bij grote evenementen of verschillende kerken in alle uithoeken van het land.
  De eerste keer moest ik mee boeken aanprijzen die ik nog nooit gelezen had om te verkopen en dan vroeg men soms is dat een goed boek en ik euhh haha lol en dan riep ik mijn vake erbij, toen ben ik stap voor stap verschillende van die boeken op die boeken tafel beginnen lezen.
  Ondertussen ben ik al ongeveer 6a7 jaar gestopt met dat vrijwilligers werk omdat we verschillende meningen hadden en dat botste dan eens.
  Nu doe ik vooral aan zelf studie thuis of wat ik bij jullie reacties kan bijleren

 11. Ele 02/05/2021 om 12:14 pm

  Gezegend bent U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld, die ons het leven heeft geschonken en ons in staat heeft gesteld dit tijdstip te bereiken

  Baroech Atta Adonai,
  Eloheenoe mèlech ha’olam
  sjehèchejanoe
  we kiejemanoe
  wehiegie’anoe lazeman hazzè

  2025 ( het jaar wat u noemt ) zou kunnen als jaar van geestelijke opwekking voor gans Israel, ( door sommigen gezien als de Wederkomst des Here op de Olijfberg ) maar zeker is Hosea 6: 1-3 Sukkoth is beloofd nog binnen het raam van de aardse tijd! Alle volkeren gaan deel krijgen aan de Meesiaanse maaltijd als Israel ( als geheel volk) tot bekering komt door de genade van God de Vader!
  En volgens Paulus zal in de weg van God’s Geest in de niet-Joodse -dus- heldenwereld er een krachtig appel uitgaan naar het hele Joodse volk in Israel’s komende nooduur zich te gaan bezinnen – ook als volk – op de vraag die de hele mensheid gaat bezighouden…’Wie is Jezus Christus? (Rom 9-11)
  en zal de Eeuwige Zijn volk in Yeshua HaMasjiach ( Wemelch Hajehudim..JHWH !) gaan brengen tot de status van ‘ koninkrijk van priesters ‘ want daarvoor is Hij alle Hemelen doorgegaan en zetelt thans aan de Rechterhand der Macht en alles is Hem onderworpen, alle machten waar dan ook in het hele universum!

  Zalig zijt gij Israel wie is u gelijk?

  Dank voor de uitleg van ‘gruwel der verwoesting’ Ele. Zeer, zeer aannemelijk!
  Hoe de Koran over Isa ( Jezus denkt staat in Soera 4:157 : ‘niet hebben zij hem gedood en niet hebben zij hem gekruisigd… niet hebben zij hem gedood in zekerheid.’
  Veel Christenen weten niet dat de islam de groots mogelijke en antichristelijke religie is ter wereld! Het is de ultieme ontkenning van Jesaja 53 het HART van het Evangelie! ( Daarom al die slappe boodschappen van de kansels en leeglopende kerken! Men heeft het volle Evangelie verlaten en ook de Christelijke roeping het kanaal van barmhartigheid te zijn voor het dwalende Joodse volk !)

  Allah heeft geen zoon
  De god van de islam heeft geen zoon. Dit staat verwoord in de koepel van het islamtische heiligdom, de ‘Dome of the Rock’, op het Joodse tempelplein. Met dit getuigenis verloochenen zij de Zoon van God. De Bijbel zegt dat dit het werk van de geest van de antichrist is: ‘Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’ (1 Johannes 2:22)

  Bronnen o.a.:
  https://www.zoeklicht.nl/artikelen/de+allah+van+de+islam+kan+niet+dezelfde+zijn+als+de+god+van+de+bijbel_2658

  https://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html

 12. “Uw wantrouwen is ongegrond, het systeem heeft een update gehad waardoor soms reacties na goedkeuring onterecht niet doorkomen. Mod.”

  Enerzijds goed om te vernemen natuurlijk. Anderzijds is het een twijfelachtige update. Wellicht te vergelijken met diverse updates die ‘het geloof’ in de loop v.d. geschiedenis heeft gekregen met veel goedkeuring van mensen, maar welbeschouwd toch niet als een verbetering moet worden opgevat.

 13. @Ele
  Ik moet @ ramshoorn gelijk geven over ezechiel 40-48 dit gaat over de derde tempel.
  Ik heb de maten van de Tempel van koning Salomon vergeleken met die van ezechiel 40-48
  En er is een maat bij die niet dezelfde afmeting heeft als de eerste en tweede tempel.
  Daaruit kan je al met 100 procent zekerheid zeggen dat de tempel waarover in ezechiel 40-48 staat geschreven dit niet kan gaan over de eerste en de tweede tempel dus dit gaat over een andere tempel de derde.
  Je hebt gelijk dat we nu in de tijd van ezechiel 36-37 zitten en dat we afstevenen naar ezechiel 38-39
  Dat geloof ik ook.
  De derde tempel weet ik niet of ik tempel met een hoofdletter moet schrijven of niet omdat de antichrist daar zal in zitten maar de eerste 1260 dagen van het zeven jarig verbond zou ik dan de derde Tempel met een hoofdletter willen schrijven omdat dan het joodse volk spijsoffer en slachtoffer in die derde Tempel zal brengen. Welke tot Lof een Eer van God zal zijn .
  Openbaring 11 vers 1 en 2 .
  Er staat ook dat God geen welbehagen heeft aan offers in vorige tijdperken.
  Waarom dan in de eerste 3.5 jaar van het 7 jarig verbond terug wel ?
  Ik denk dat men vroeger offerde als een sleur voor God en dat God geen welbehagen in hun offers had vanwege die sleur in in harten.
  Over de rotskoepel als gruwel der verwoesting herinner ik mij als tiener en twintiger dat ik dat toen ook geloofde.
  Ik ken glashouwer Willem persoonlijk al vele decennia omdat mijn vake medewerker was voor christenen voor Israël en Glashouwer regelmatig uitnodigde voor spreekbeurten in kerken in België.
  Ondertussen is mijn vake gepensioneerd bij christenen voor Israël als 70 plusser.
  Nu dat ik zelf de bijbel grondig ben beginnen te bestuderen ben ik van mening veranderd over mattheus 24 en de gruwel der verwoesting, nu ben ik van mening en geloof dat dit over een meteor planeet gaat (niburu , nemesis, zwarte zon, tweede zon , vurige draak enz…)

 14. Dank Muggenzifter je meditatie trof mij.
  Soms ben je zo bezig met de waan van de dag, maar deze woorden zetten mij weer even stil.
  Ook ik zie uit naar de komst van de Heere Jezus, om straks in het Vaderhuis te mogen zijn, met zijn vele woningen, waar we Hem in gerechtigheid en heerlijkheid zullen aanschouwen.

  En in de tussentijd denk ik aan:

  Uw Woord is mij een,lamp voor mijnen voet.
  mijn pad ten licht om ‘t donker op te klaren.
  Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
  Bevestigen in al mijn levensjaren,
  dat ik Uw wet die heilig is en goed,
  door Uw genâ bestendig zal bewaren.

  Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
  Gelijk een bron zich uitstort op de velden.
  Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
  dan zal mijn tong uw redenen vermelden,
  want uw geboôn zijn waarlijk recht O Heer,
  Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden.

  Goede zondag verder
  Shalom
  Anna

  .

 15. @Jo, Ramshoorn & Ludwig:
  in de Tenach geeft God de Joden de opdracht een tempel voor Hem te bouwen, die echter wordt vernietigd. Vervolgens krijgt Cyrus het mandaat van God om de tempel te herbouwen (Ezra 1:1-3), waarmee de tweede tempel een feit wordt. Uiteindelijk gaat deze tempel ook ten onder, zoals voorzegd was door Yeshua.
  Saillant detail: in de Babylonische Talmud (tractaat Yoma 39b) staat onder andere dat 40 jaar voor de vernietiging van de tempel de offers op Yom kippur niet langer door God aanvaard werden. Reden hiervoor is m.i. dat omstreeks 30 AD (70 AD – 40) de dierenoffers hadden geplaatst gemaakt voor het volmaakte offer van Yeshua. Daarmee ging Daniël 9:27 in vervulling.
  `
  Nergens in het Nwe Testament roept God op tot de bouw van de derde tempel! Helemaal niet als orthodoxe Joden opnieuw dieren wil offeren. Gesteld nou dat de tempel in 2 Thess. 2:3-4 een daadwerkelijke tempel betreft en geen geestelijke tempel (lees: gemeente); is het aannemelijk dat Paulus zou hebben gesproken over de “tempel Gods”? Dat is wishful thinking. Nog even afgezien van het praktische bezwaar dat de moslims bovenop de verwoeste tempel een schrijn (Rotskoepel) hebben gebouwd. Deze lui gaan al door het lint als Joden op de Tempelberg willen bidden, laatstaan als ze de schrijn willen vernietigen om plaats te kunnen maken voor de derde tempel!
  `
  Maar er is nog een reden. In 363 AD schreef keizer Julianus een brief aan de Joodse gemeenschap in Jeruzalem, waarin hij de toezegging deed hen te helpen bij de herbouw van de tempel. Deze keizer wilde hiermee tevens laten zien dat Yeshua niet de beloofde Messias was. Het puin werd geruimd, bouwmaterialen werden aangeleverd en werklieden werden ingehuurd. Toen men op het punt stond met de bouw te beginnen, blies een orkaan de bouwmaterialen uit elkaar. Dit werd gevolgd door bliksem, donder en vuur uit de hemel, die de ijzeren gereedschappen deed smelten. Tenslotte vond er een aardbeving plaats en de stenen verdwenen in de grond. De volgende dag wilde men opnieuw aan de bouw beginnen, toen vuurballen uit de grond omhoog kwamen en men op de vlucht sloeg. Klaarblijkelijk was God not amused toen men de derde tempel wilde bouwen.
  `
  In Dan 11 & 12 en Matth. 24 is er sprake van een ‘gruwel der verwoesting’. M.i. verwijst dat naar de Rotskoepel. Dan. 12:11-12 zegt dat het einde komt 1335 dgn nadat de gruwel der verwoesting op de heilige plek staat (Math 24:15) en het dagelijks offer gestopt is. Na de vernietiging van de tweede tempel brachten Joden nog dagelijks een offer op de Tempelberg. In 690 AD kwam hieraan een einde toen de Joden werden verbannen van die plek en de Rotskoepel verrees bovenop de tempel. De schrijn is gewijd aan Allah, de maangod van de Arabieren, en naar verluidt staat erop geschreven dat God geen zoon heeft!
  Volgens de joodse traditie is de Rotskoepel de ‘gruwel der verwoesting’. Maar ook onder christenen klinkt dit geluid; zo schrijft Willem Glashouwer in zijn boek “Waarom Jeruzalem?” dat in Math. 24:15 ‘de Here Jezus zeer waarschijnlijk sprak’ over de Rotskoepel. In hetzelfde boek laat hij trouwens zien dat de opname voor de grote verdrukking een valse leer is, maar dat terzijde. Hoe dan ook, als we rekenen vanaf de voltooiing van de ‘gruwel der verwoesting’ (690 AD) en we 1335 jaar daarbij optellen, dan is 2025 het jaar van de wederkomst van Yeshua.
  `
  Tenslotte de tempel in Ezechiël. Het boek Ezechiël is vrij chronologisch; momenteel bevinden we in ons in hfdst 36-37 (de terugkeer van de Joden naar Israël), vervolgens dienen we ons op te moeten maken voor de oorlog van Gog uit Magog (hfdst 38-39), waarna tenslotte het messiaanse rijk aanbreekt (hfdst 40-48). De hiergenoemde tempel is onderdeel van het messiaanse rijk! Avrahm Kook, de eerste opperrabbijn van het moderne Israël, schreef een eeuw geleden in “A vision of vegetarianism and peace” dat in deze tempel alleen het meeloffer nog zal worden gebracht. Hij baseert zich daarbij op Jesaja 11:7.
  `
  Fijne zondag!

 16. @Ramshoorn : Ik heb met veel interesse je reactie gelezen, vooral merk de verschillen tussen Jood en niet Jood. Wat zien we bij de niet joden, doop komt in de plaats van besnijdenis. Zaterdag zal zondag worden. Koosjer eten zal worden afgeschaft, want Marcus weet ons te vermelden, dat Jezus alle voedsel rein verklaarde. Nu de heidenen bekeerden zich niet tot het Jodendom maar tot een persoon en dat was Jezus. Een kerk met twee versnellingen kan niet werken, en omdat er meer heidenen bij de kerk kwamen haakten de Joden langzaam maar zeker af, want zij bleven ijveraars va de wet. Daarom zal het Messiaanse geloof ook langzaam maar zeker verdwijnen in Jeruzalem.
  We zien dit probleem ook in de Galatenbrief, waar Paulus, Petrus de les speld en hem een hypocriet noemt. Normaal gezien moesten beide, Jood en niet Jood aan dezelfde tafelgemeenschap zitten. Maar het is duidelijk en zeer spijtig anders verlopen. Het christendom is ontstaan, en het Jodendom ging lekker verder in hun tradities! Een kerk met twee snelheden, neen het werkt niet en de geschiedenis heeft dat bewezen. Gods zegen toegewenst.

 17. De opname de hoop de belofte
  Openbaring 7
  9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.
  10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.
  11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God,
  12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.
  13 En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?
  14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
  15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.
  16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.
  17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

 18. “Welke reacties, datum en tijd op het Geloofsforum ? Mod.

  We hebben er 1 gevonden op 30 april 2021 om 19:10 en gepubliceerd. Meer konden we niet vinden. Mod.”

  Datum en tijd hou ik natuurlijk niet bij. Maar het ging inderdaad om de reactie die nu wel geplaatst is inmiddels. Die van 30/04/2021 om 7:10 pm. En een reactie daarna waarin ik me afvroeg waarom deze niet was geplaatst.

  Merkwaardig nietwaar… zo’n reactie was dan even… verloren om later weer gevonden te worden?

  Uw wantrouwen is ongegrond, het systeem heeft een update gehad waardoor soms reacties na goedkeuring onterecht niet doorkomen. Mod.

 19. Interessante vraag van u @Ludwig…Was Eliza ook een soort remote viewer een gave die Eliza van God ontvangen had een dubbele portie gaven van profeet Elia.””

  Iedere gelovige van Jeshua heeft die gave, geest van onderscheiding. De Joodse Jeshua [Mattheus 1:1] demonstreerde die gave al en verbaasde Nathanaël al met de opmerking…Eer Filippus u riep, zag ik u onder de Vijgeboom [Symbool van Israël in de Bijbel]

  lees maar mee…Johannes 1:46 Filippus vond Natanaël en zeide tot hem: Wij hebben Hem
  gevonden, van wie Mozes in de Torah/wet geschreven heeft en de profeten, Jeshua, de zoon van Jozef, uit Nazaret.

  47 En Natanaël zeide tot hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen? Filippus zeide tot hem:
  Kom en zie. 48 Jeshua zag Natanaël tot Zich komen en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is!

  49 Natanaël zeide tot Hem: Vanwaar kent Gij mij? Jeshua antwoordde en zeide tot hem: Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de Vijgeboom. 50 Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van ISRAËL!

  51 Jeshua antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. 52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en
  nederdalen op de Zoon des mensen.

  Petrus had die gave van onderscheiding ook en ontmaskerde Ananias en Saffira zijn vrouw als notoire leugenaars, zij vielen dood aan zijn voeten: Lees maar mee…

  Handelingen 5:1 En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, 2 hield iets van de opbrengst achter, Met Medeweten van zijn Vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. 3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te Bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?

  4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, Maar Tegen God. 5 En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden.
  6 En de jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem uit en begroeven hem.

  LEES zelf maar verder. Het Boek Handelingen vertelt nog veel meer van die gelegenheden van Petrus en Paulus die hun Opponenten altijd een stapje voor waren.

  Ik smul van deze geschiedenislessen, u Ludwig ook. Tof!!! Shalom. Ramshoorn.

 20. “Wat bedoelt u ? Mod.”

  Wel er zijn inmiddels twee reacties niet geplaatst.. dus iemand zal dan vast niet willen dat ik nog bijdragen lever hier?
  Dat is prima natuurlijk, het is jullie site immers. Maar even een uitleg naar mij toe vind ik wel zo duidelijk en vriendelijk.

  Welke reacties, datum en tijd op het Geloofsforum ? Mod.

  We hebben er 1 gevonden op 30 april 2021 om 19:10 en gepubliceerd. Meer konden we niet vinden. Mod.

 21. In 2 koningen 5 lezen we hoe Eliza met zijn geest of hart uit zijn lichaam kan treden en zien wat zijn knecht in het geheim bekokstoofde

  25 Daarna kwam hij in, en stond voor zijn heer. En Elisa zeide tot hem: Van waar, Gehazi? En hij zeide: Uw knecht is noch herwaarts noch derwaarts gegaan.
  26 Maar hij zeide tot hem: Ging niet mijn hart mede, als die man zich omkeerde van op zijn wagen u tegemoet? Was het tijd, om dat zilver te nemen, en om klederen te nemen, en olijfbomen, en wijngaarden, en schapen, en runderen, en knechten, en dienstmaagden?
  27 Daarom zal u de melaatsheid van Naäman aankleven, en uw zaad in eeuwigheid! Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, melaats, wit als de sneeuw.

  Was Eliza ook een soort remote viewer een gave die Eliza van God ontvangen had een dubbele portie gaven van profeet Elia.

 22. Moet ik het opnieuw niet plaatsen van mijn reactie/vraag zien als dat mijn bijdragen op deze site niet meer gewenst zijn? En dat zonder enige uitleg?

  Wat bedoelt u ? Mod.

 23. @Esther @Muggenzifter @Nieuw Begin @Willy. Dank voor uw meedenken en schrijven over het begrip Waarheid. Wat is waarheid sprak Pontius Pilatus in antwoord op Jeshua’s verklaring in Mattheus. 27.

  Alle synagogen, kerken rooms en protestants en evangelisch dwalen veraf van de woorden die Mozes [Exodus 19 en 20] en Jeshua eens vurig verkondigden.

  Zie hoe Jeshua verkeerd beoordeeld werd door zijn Joodse volksgenoten toen Hij hun de Waarheid van de Torah verkondigde:

  Johannes 7:15 De Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze [Jeshua] zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? 16 Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; 17 indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. 18 Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn Zender, [JHWH] die is waar en er is geen onrecht in hem. 19 Heeft Mozes u niet de Torah/wet gegeven? En niemand van u Doet de wet. Waartoe tracht gij Mij te doden?

  Paulus had ook vaak met dwaalleraars te maken die ipv Gods Woord te verkondigen Hun Eigen visie, dogmatiek verkondigden. Er zijn bibliotheken volgeschreven over deze dwaallichten…

  @ Timotheus 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de Gezonde Leer [Exodus 19 en 20 en de Bergrede van Jeshua Mattheus 5-7] niet meer zullen Verdragen, maar omdat hun gehoor Verwend is, naar hun Eigen Begeerte zich tal van [Nietswaardige] leraars zullen bijeenhalen,
  4 dat zij hun oor van de Waarheid zullen Afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 5 Blijf gij echter Nuchter onder alles, aanvaard het Lijden, [Handelingen 7] doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

  Wie de 2-de Corinthebrief doorleest ziet dat Paulus door valse broeders [Zie ook Handelingen 20] uit zijn eigen gestichte Gemeenten geweerd werd.

  Welke raad gaf Paulus aan zijn reisgenoot Timotheus? Wat moest hij prediken?

  1 timotheus 6:2b….Leer en Vermaan in deze zin. 3 Indien iemand een Andere Leer verkondigt en zich Niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, 4 dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, 5 en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der Waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. “”

  Denk aan pausen en kardinalen en bisschoppen die leven als god in Frankrijk als Dagobert Duck.
  In vele boeken werd daaraan al gerefereerd o.a. Onder de rokken van het Vaticaan. Cees Zoon.
  En in het boek van David Yallop: Gods wil of Maffia. Gaat over de vermoorde paus Johannes Paulus I die maar 33 dagen in functie was en orde op zaken wilde stellen betreffende de bankiers van het Vaticaan en Bank Ambrosia in Rome. Dat boek leest als een trein.

  Van de Here Jeshua is bekend dat Hij sober leefde: Matteüs 8:20 (NBG51)
  En Jeshua zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft Geen Plaats om het Hoofd neer te leggen.

  De Apostel Petrus en Johannes volgden Jeshua’ s voorbeeld en spraken tot een verlamde man in Jeruzalem…Handelingen 3:4 En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons.
  5 En hij hield de ogen op hen, verwachtende, dat hij iets van hen zou ontvangen. 6 En Petrus zeide: Zilver en Goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Sta op en Wandel!” Lees zelf maar verder.

  Geen wonder dat duizenden Joden zich toen bekeerden op de prediking en bediening van deze twee moedige Getuigen.

  Maar er blijkt een groot verschil tussen de Joodse Gelovigen en de Gelovigen uit de niet-Joden. Lees Handelingen 15 maar en tel de verschillen.

 24. Psalm 120
  ‘Ik riep tot de HEERE in mijn benauwdheid, en Hij verhoorde mij’ vs. 1.

  Iedereen kent wel die momenten of gebeurtenissen waarbij een gevoel van angst je bekruipt.
  Welke uitweg wordt er dan gezocht?
  De uitweg die de Psalmdichter kende, is voor ons allen tot lering.
  Hij heeft tot de Heere geroepen.
  Hij heeft ook antwoord gekregen.
  De oorzaak van de angst die over de dichter was gekomen, was de leugentaal die over hem werd rondverteld.
  Wie daar wel eens mee te maken heeft gehad, begrijpt dit.
  In de verzen 3 en 4 is de roep om vergelding te horen.
  Maar het is geen vergelding die de Psalmdichter in eigen hand neemt.
  Hij geeft zijn zaak in de handen van Hem die rechtvaardig oordeelt.
  In 1 Petr. 2:23 lezen we dat de Heere Jezus ook zo gereageerd heeft op het kwade dat Hem werd aangedaan.
  Al met al wordt ons verblijf hier op aarde niet een vreugdevol verblijf.
  We voelen ons hier niet echt thuis.
  Hoe zou dat kunnen tussen mensen die de vrede haten?
  Misschien raken we wel onder de indruk van grote vredesconferenties.
  Maar waar het op aankomt is de vrede met God.
  En die wil de mens niet, want dat betekent erkenning van het eigen falen.
  In het boek de Openbaring wordt regelmatig over mensen gesproken die als kenmerk hebben dat zij ‘op de aarde wonen’.
  Daarmee wordt aangegeven dat het mensen zijn die zich hier thuis voelen.
  Voor een christen die weet dat zijn thuis de hemel is, zal dat anders liggen.
  Die zal uitzien naar de komst van de Heere Jezus voor de Zijnen.
  Als Hij komt, zal Hij de Zijnen naar het Vaderhuis brengen.
  Dat vooruitzicht zal bewerken dat we één en al vrede zijn.
  Het zal ook kracht geven in de strijd die we zullen hebben als we spreken over de Heere Jezus.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 25. Hallo broeders, op deze zonnige dag.

  Over Israël of het Jodendom, hoe men het maar benoemd, is al langer een heet hangijzer tussen gelovigen.

  Daar zijn al zoveel ellenlange discussies over gevoerd.
  Ook ik persoonlijk, heb mij daar behoorlijk aan schuldig gemaakt.
  Ieder heeft zijn/haar mening erover.
  Of we denken het allemaal zo goed te weten.

  Steeds weer zoveel Bijbelteksten om ons gelijk te halen…. dan zijn er weer zoveel andere Bijbelteksten die het afbreken.
  En zo blijf je met elkaar een rondje draaien.

  En toch klopt de Bijbel helemaal.
  Dan zal de enorme fout en onze eigen denkbeeld over dit alles… wel het grootste probleem zijn.

  Zoals ik persoonlijk het ziet is heel makkelijk.
  Alleen een ieder die de Naam van Jezus Christus aanroept, Hem aanneemt… Zijn offer aanvaard in geloof… zal gered worden.
  Zowel de Jood, de Griek, de Belg of Nederlander, de Chinees, de Rus, de Turk, de Verwegistan, .. enz. enz. enz.

  Dus ook bij het oude Bijbelse Israël, kwam het heel eenvoudig wel op een keuze aan.
  De waarschuwingen van God, tegen Israël, vind je overal tegen in het oude Testament.
  Eigenlijk… gaat het de hele Bijbel door, om de goede keus die men maken moest.

  Lees de waarschuwingen maar in 1 Korinthiërs 10 : 1-13.
  Als Israël een voorbeeld is voor ons… juist aangaande hun kwade dingen.
  Vers 6, “En deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals óók zij verlangt hebben”.

  Zo gezien… eigenlijk héél simpel.

  Het trouwe gelovige deel van het volk, dát is het echte Israël…zowel zij die onder het oude Verbond stonden, als ook zij die onder het nieuwe Verbond stonden.

  En het is waar… héél Israël zal gered worden….
  Dan wel beseffen welk Israël… het Israël naar het vlees, of het Israël in Christus.
  En daar zit natuurlijk enorm veel verschil in.

  In Abraham zal alle volken gezegend worden. In Christus.
  Beginnende bij het oude Verbonds-volk Israël.
  Máár… andere volken konden zeker er bij horen, als zij de God van Israël wilden aanbidden.
  Later kwam het Nieuwe Verbond in Christus.
  Ook wij, mengelmoesje van internationale volken, zijn in Christus Jezus nageslacht van Abraham.
  Nu gaat het geestelijk worden.
  Allen één in Christus Jezus, allen één Herder, allen dezelfde Heilige Geest.
  Allen dezelfde God de Vader, allen bouwen aan een geestelijke tempel.
  Allen dezelfde toekomst.

  Ik ga nu stoppen, anders begint het weer van voren af aan.
  Het houd niet op… al die uitgekauwde, smaakloze discussies.

  Laten we de Heere Jezus Christus, alle eer geven.
  En niet dat eeuwige gezwam van ons en van mij net zo goed… wat alleen afbreekt… en nooit zal opbouwen.

  Als onze Heere boven aan staat… met alles alleen om Hem gaat… worden wij klein, en dankbaar. Dan zijn we één in Hem… en niet in al die oeverloze discussies.
  Die alleen maar steeds weer verdeeldheid brengen.

  “” IK ben de Weg de Waarheid en het Leven…
  Hij alleen is de Weg naar de Vader… er is gewoon géén andere weg.
  Laten we op die Weg blijven.
  Dat nog steeds mensen toegevoegd gaan worden, op die Enige Weg, Jezus Christus.

  Fijne dag allemaal, Vaders liefde, bescherming en zegen om jullie heen.
  Hartelijke groeten, Esther.

 26. Israel’s God , de Auteur van de Torah en Tenach , heeft door de Messias gesproken tot Zijn uitverkorenen en tot allen die geloven in de Naam boven alle naam, de naam van Jezus Christus, God’s Eerstgeborene. En Hij spreekt nog steeds en heeft gesproken op een belangrijk kruispunt in de geschiedenis het jaar 1948:

  De letterlijke profetie die de Heer gaf aan een Gereformeerd predikant, luidt:

  “Mijn kinderen hebben gebeden en IK antwoord”

  Neen, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn volk bijeen te drijven,
  maar Ik zal dit doen door de zweepslagen van Mijn Woord

  Ziet, Ik sta op de rand van uw bestaan.

  Zeg niet er is geen tussentoestand, zeg ook niet er is wel een
  tussentoestand; gij zult het wonder verwachten.

  Als IK twee dagen zwijg, denkt gij dan o mens, dat er nimmer een dag van
  vervulling over Mijn gekochten zal aanlichten?

  Als ik het heelal doe inkrimpen tot de omvang van een knikker merkt gij het
  immers niet?

  Boodschap voor de Gereformeerde Kerken

  Ja, gij moogt wel zingen het loflied: Gij zijt geen God van doden, maar van
  levenden. Want de doodstreep loopt niet daar, waar het lichaam van een kind
  het graf ingaat, maar reeds daar waar gij krachtens het verband et Adam, de
  wortel van het menselijk geslacht, allen in zonde ontvangen en geboren zijt..

  Maar gij hebt u onduidelijk uitgedrukt.

  Gij hebt “profetisch” gestotterd en daarbij “koninklijk” gedwongen, en
  daardoor de harmonie der ambten tussen profeet, priester en koning
  geschonden.

  Hier ligt uw schuld.

  Zijt ge met dit beleid een zuivere afspiegeling geweest van de opperste
  Herder der kudde, wiens goedheid als een zachte glans ligt uitgespreid over
  de schapen?

  Kwam de opdracht: Hoed mijne lammeren tot zijn recht?

  Er moet tucht zijn, maar niet zo.

  Daarom heb IK een man tegenover uw muur gesteld, met het breekijzer in de
  hand en een ongeneeslijke grimmigheid in hem uitgegoten, die niet wijken
  zal, totdat gij u bekeert.

  Bekeert u, dan zal ook hij genezen.

  Maar er is meer!

  Wie geeft u het recht de kinderdoop te maken tot een stalen wet in Israël?

  Waar heb IK dat gezegd? Dan zal IK zwichten.

  Ook hierom heb IK u geslagen.

  Gij hebt altijd nog de polsstok van uw nadenken nodig om over te springen
  van de verbondsbelofte naar het kerkelijk gebod van de kinderdoop.

  IK heb u ook niet bevolen de kinderen niet te dopen, maar gij had door uw
  uit de Geest geboren liefde elkander hierin moeten verdragen.

  Gij zult verstandelijke verlegenheden niet hanteren als een bijl om daarmee
  Mijn tafel stuk te slaan.

  Gij ziet uw belijdenis als vlak Nederland, doch het is als het
  Himalayagebergte met hoogten waar geen mensenvoet ooit komt – vanwaar gij uw
  hulp moet verwachten.

  Terug naar de hoogten van Pasen en Pinksteren!

  Daarna zult gij het ganse veld overzien, waarlangs IK Mijn volk geleid heb.

  Boodschap voor het Wereld-Baptisme:

  Ook gij hebt mede uit reactie tegen de gereformeerden de volheid der
  openbaring losgelaten.

  Bekeert u

  Boodschap voor het Wereld – Barthianisme:

  Ik heb het gebruikt tot verontrusting, maar val niet in de fout van Obadja.
  Of moet er weer een donderende eed van Elia gehoord worden?

  Ten aanzien van Israël sprak de Heer:

  Ik zal de roep van degenen, die MIJ hoonden toen IK hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult om Elia.

  Boodschap voor de Hervormde Kerk

  Gij zult de maagdelijke geboorte geen dag langer laten ontkennen.

  De “man met het breekijzer” in de genoemde profetie aan het adres van de
  Gereformeerde Kerk is Prof. K.Schilder, de grondlegger van de Gereformeerde
  Kerken Vrijgemaakt.

 27. @Willy, goed ik wil er wel iets tegen in brengen. Ook jij hebt ‘de Joodse bril’ op en dat is je goed recht. Maar Christelijk is het natuurlijk niet te noemen. Een paar voorbeelden:

  Het huidige Jodendom is een verzamelterm voor van alles en nog wat. Neem nou die mensen die elkaar vertrapten onlangs. Wat vierden zij voor een speciale gebeurtenis? Als je dan opmerkt hoeveel belang men hecht aan zo’n rabbi die zo belangrijk is voor de kabbalisten… wat heeft Jezus Christus daar mee te maken? Was de Heer ook zo bezig? Zou Hij zich daar graag mee identificeren? Natuurlijk niet. En zo zit het Jodendom/Talmoedisme vol met leer waar de Koning zich niet mee identificeerde maar juist tegen afzette. Zijn felste woorden zijn juist tegen dat soort mensen gericht. Zo heftig dat 2000 jaar later iemand op een forum hier er nog boos om wordt.

  En dat waren destijds nog volksgenoten en niet voornamelijk bekeerlingen (Khazaren bijv.) die het latere Jodendom hebben gedomineerd. Dus ook in dat opzicht is het onzin om Jezus Christus als een Jood te zien en te denken dat Hij iets te maken zou willen hebben met zo’n religie.

  Het Christendom is gelijk ontstaan met Jezus Christus en de apostelen. Bij Zijn leven voorspelde Hij de ondergang van het oude systeem. Iets waar de wet en de profeten en de psalmen al op wezen. Zo leerde Hij Zijn discipelen ook na de opstanding.

  Luk24:44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

  Bij Zijn dood scheurde het voorhangsel in de Tempel in twee stukken. Niet het minste teken lijkt mij zo.

  Na Zijn opstanding schreef Paulus het volgende in Rom. 8:

  13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

  En het is dan ook verdwenen met de vernietiging in 70AD. Er was geen centraal geleide Godsdienst rondom de tempel meer. Het heeft echt voor altijd afgedaan en komt nooit meer terug (niet door God ingesteld). Wie dat wel denkt en ook denkt Christen te zijn… kan beter de basis van het Christendom goed gaan bestuderen.

 28. @Zoon v.d. Koning: Ik wil wel even reageren op je artikel. Het Jodendom heeft niet afgedaan, wel moet iedere Jood zich ook bekeren tot hun Joodse Messias en dat is Jezus. Jezus was een Jood en blijft een Jood, de wereld zal geoordeeld worden door een Jood, de leeuw van Juda. De apostelen waren Joden, het geloof was Messiaans van opvatting. de Joden verwachten het vrederijk, wij ook want als niet Joden zijn we medeerfgenamen van de Joden, lees aandachtig Paulus brief aan Efeziërs waar komen de niet joden bij? Bij de beloftes die aan het volk Israël zijn gegeven. Het christendom is pas echt ontstaan in het Romeins rijk, de paus is in feite te vervanger van de keizer. Dit even terzijde. Of er een derde tempel komt dat denk ik ook, maar er zullen geen dierenoffers meer gebeuren, want Jezus was het ultieme offer. Maar alle volkeren zullen naar Jeruzalem komen voor het vieren van het Loofhutten feest en dat is Joods. Ik hoop dat je alles is goed bestudeerd, en ik wens je Gods rijke zegen toe, schrijf verder.

 29. @Ramshoorn, dat wij niet nader tot elkaar gaan komen is mij ook allang duidelijk. Immers ik redeneer vanuit de Schriften en laat me daardoor overtuigen van waarheid. Waarbij ik in het verleden al vele malen van standpunt heb moeten veranderen naarmate ik meer mocht leren. Een zelfde proces van ontwikkeling kan ik helaas niet bij jou bespeuren. Jij hebt je standpunten (het heil is uit de Joden, alles is Joods) en lijkt daar op geen enkele manier vanaf te willen wijken welk getuigenis je vanuit het Woord ook te zien krijgt.

  Ik kan me goed voorstellen dat het voor jou frustrerend is om steeds te merken dat jouw ‘alles is Joods’ denkbeelden voor mij niet opgaan en dat je denkt dat je wel voldoening zult krijgen op de oordeelsdag… Daarentegen zie ik daar wat dit betreft helemaal niet naar uit. Want één van ons beiden zal het mis moeten hebben en dat zal waarschijnlijk heel sneu uitpakken voor die persoon.

  Liever doe ik dan nog een poging om te wijzen op het getuigenis van de Schriften wat ons verteld dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept waarin aan het oude niet meer gedacht wordt. God maakt alle dingen nieuw.

  Op21
  4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
  5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

  22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

  Dit is de Christelijke toekomstverwachting. Niet ‘de opname’. Niet ‘het millennium’. Niet ‘heil uit de Joden’. Niet ‘nieuwe aardse tempel met offers’. Niet ‘herstelde Joodse staat’. Maar de dag van Christus, de opstandingsdag, de oordeelsdag, de verzameling v.d. heiligen om samen bij God te zijn.

  2Pet3
  13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
  14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede

  Laten we daarom onderscheiden wat wezenlijk is om niet bedrogen uit te komen op de dag van Christus. Fi1:10

 30. Bedankt @Esther voor uw reactie.

  Inderdaad @willy, koning David vergaloppeerde zich zeer door zonder JHWH te raadplegen het volk Israel te tellen: Zie voorbeelden.

  * 2 Samuël 24:9 (NBG51)
  En Joab meldde de koning de uitkomst van de volkstelling: Israël telde achthonderdduizend krijgslieden die het zwaard konden voeren; en de mannen van Juda waren vijfhonderdduizend.

  * 1 Kronieken 21:5 (NBG51)
  Toen meldde Joab aan David de uitkomst van de volkstelling: alle Israëlieten tezamen waren één miljoen honderdduizend man, die het zwaard konden voeren; en Juda telde vierhonderdzeventigduizend man, die het zwaard konden voeren.

  ***Er is een uitzondering: Mozes kreeg van JHWH een opdracht om alle Israëlieten te tellen. Waarom? U weet dat ook de huidige theologen vraagtekens zetten bij Mozes en Aaron die met 3 miljoen bevrijdde Joodse slaven vanuit Egypte met rijke buit aan, goud en zilver, achterstallig loon, [Exodus 11] vertrokken naar het Beloofde Land: Genesis 12 en 15.

  Zie de uitkomst van deze telling van de 12 Stammen Israels, we zien ze allemaal weer terug in Jeshua’s Boek Openbaring 7:

  Numeri 1:21 (NBG51)
  de getelden van de stam Ruben waren zesenveertigduizend vijfhonderd.

  Numeri 1:23 (NBG51)
  de getelden van de stam Simeon waren negenenvijftigduizend driehonderd.

  Numeri 1:27 (NBG51)
  de getelden van de stam Juda waren vierenzeventigduizend zeshonderd.

  Numeri 1:29 (NBG51)
  de getelden van de stam Issakar waren vierenvijftigduizend vierhonderd.

  Numeri 1:31 (NBG51)
  de getelden van de stam Zebulon waren zevenenvijftigduizend vierhonderd.

  Numeri 1:33 (NBG51)
  de getelden van de stam Efraïm waren veertigduizend vijfhonderd;

  Numeri 1:35 (NBG51)
  de getelden van de stam Manasse waren tweeëndertigduizend tweehonderd.

  Numeri 1:37 (NBG51)
  de getelden van de stam Benjamin waren vijfendertigduizend vierhonderd.

  Numeri 1:39 (NBG51)
  de getelden van de stam Dan waren tweeënzestigduizend zevenhonderd.

  Numeri 1:41 (NBG51)
  de getelden van de stam Aser waren eenenveertigduizend vijfhonderd.

  Numeri 1:43 (NBG51)
  de getelden van de stam Naftali waren drieënvijftigduizend vierhonderd.

  Numeri 1:46 (NBG51) al de getelden waren Zeshonderddrieduizend vijfhonderd vijftig,
  653.550. Tel daarbij nog op de vrouwen en de kinderen. 3 miljoen.

  Shalom. Ramshoorn.

 31. Hallo Ramshoorn…

  Deze voor Ramshoorn… https://www.youtube.com/watch?v=4Mo-fUv5VV0
  en natuurlijk voor allen.

  Wat zijn wij zonder Hem??
  Jezus Christus, tot in eeuwigheid.

  Fijne dag allemaal gewenst.
  Wij zijn nooit alleen… laten we dat nooit vergeten.

  Vaders zegen voor allen, en hartelijke groet, Esther.

 32. Ik wil even reageren over het thema het Rijk van God. De profetie eist dat dit ooit werkelijkheid gaat worden. Paulus heeft in zijn grote Romeinenbrief geschreven : heeft God zijn volk verstoten? Helemaal niet. Het koninkrijk dat Jezus bracht was verbonden aan een persoon en dat is Jezus. Dit koninkrijk is nu verborgen in de harten van de gelovigen, Paulus noemt dit de schat in aarden potten. Dus Jezus koninkrijk is er maar is nog steeds onzichtbaar. De schepping wacht met ongedurigheid op de openbaring van Gods kinderen schreef Paulus in dezelfde brief. Dus Gods koninkrijk is die parel waarvoor we alles moeten verkopen. De schat in de grond waarvoor we de akker kopen.
  Maar ik wil jullie ook nog meenemen naar het ontstaan van de eerste tempelperiode.

  David wilde een volkstelling houden, dit mag m’n nooit doen in Israël en weet je waarom? God weet precies hoeveel mensen er zijn, hij heeft zelfs al onze haren geteld op ons hoofd. De ene wat meer dan de andere. God was nu kwaad op David.
  God geeft David drie keuzes voor zijn zonde, je kan dus zien dat God ook democratisch is, we kunnen zelfs iets kiezen.!
  Ofwel drie jaar hongersnood, ofwel driemaand vluchten voor je vijanden, of drie dagen pest.
  Je ziet God heeft ook humor. David kiest de minste weg de pest! En op drie dagen sterven er zeventig duizend mensen aan de pest. toen kreeg God spijt en hij stuurde een engel, en die engel stond juist aan de dorpsvloer van Orman, daar op die plaats waar Abraham zijn zoon wilde offeren. En daar zal David een altaar moeten bouwen. En daar waar de pest stopte zal Salomo de tempel moeten bouwen, en die tempel zal het centrum worden van het Jodendom. Zo zie dat God altijd iets nieuws brengt, m’n zal er gaan offeren aan de ware God. Je ziet God laat het slechte altijd medewerken ten goede. Zo eist de profetie dat zijn koninkrijk nog een feit moet worden, en Jezus koninkrijk zal oplossen in het eeuwig rijk de nieuwe hemel en aarde waar alleen verlosten zullen wonen. De tempel is dan voorgoed verleden tijd;

 33. @zoon van de Koning. De toekomst van Israel staat als 20 eeuwen vast. Romeinen 11.

  Jeshua is de Koning van Israel dat stond in drie talen te lezen Hebreeuws-Grieks-Latijn op het kruis waarop Jeshua zijn bloed offerde voor onze zonden en die van de wereld. Johannes 19:19.

  De Joodse Jeshua zal niet wederkomen in Rome-Mekka of Genève maar in Jeruzalem de stad van de grote Koning samen met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs uit de 12 stammen van Israël. Psalm 48, 132, 135 , Zachariah 14 en Openbaring 7 en 14 en 19.

  Hij zal ook rechtspreken tussen u en mij. Ik zie die dag met groot vertrouwen tegemoet.
  Hier moet u het mee doen. Verder schrijven met u is slechts tijdverspilling!!!

  Waarom? Split-Level-Religion = Godsdienst op verschillend niveau.

 34. @Ramshoorn, je mag beschuldigen en bazelen wat je wilt, je maakt jezelf enkel weer ongeloofwaardig.. Want het oordeel over het ongelovige Israël is allang gekomen toen die profetie van Jezus Christus is uitgekomen tijdens de Joodse oorlog. Lees Flavius Josephus ook eens, dat is indrukwekkend kan ik je melden.

  Wat betreft de passage in Mat. 23 heb ik die helemaal niet uit de context weergegeven. Lees de parallelle Teksten in de andere evangeliën er maar op na. En begrijp het verschil tussen de manier waarop Mattheus onderwerpen rangschikt en hoe bijv. Lucas dat doet. Ter vergelijking:

  (titel HSV: Jezus gaat naar Jeruzalem om te lijden)

  31 Op diezelfde dag kwamen er enige Farizeeën en zeiden tegen Hem: Ga weg en vertrek vanhier, want Herodes wil U doden.
  32 En Hij zei tegen hen: Ga heen en zeg die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word Ik voleindigd.
  33 Intussen moet Ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
  34 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!
  35 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.

  En de vervulling in Lukas 19:
  (titel HSV: Intocht in Jeruzalem)

  28 Nadat Jezus dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem.
  29 En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond.
  30 Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier.
  31 En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem spreken: Omdat de Heere het nodig heeft.
  32 En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals Hij hun gezegd had.
  33 En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: Waarom maakt u het veulen los?
  34 Zij nu zeiden: De Heere heeft het nodig.
  35 Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop.
  36 Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder Hem uit op de weg.
  37 Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden.

  38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.

  39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.
  40 En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.
  41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.
  42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

  43 Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen.
  44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.

 35. @zoon van de Koning. Het zou mij niet verbazen als u op dit forum de valse leer van
  The Kingdom Now probeert aan de orde te stellen. Waaruit dit volgens mij blijkt?

  U citeert Matheus 23: slechts ten dele!!! Shame! U laat de Woorden van Jeshua buikspreken.

  32 Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol!
  33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?

  34 Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad,
  35 opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

  36 Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.””

  Waarom stopt u hier met de tekst? Heeft u het TOTDAT van Jeshua niet ter harte genomen, begrijpt u het niet? Lees even verder in ditzelfde hoofdstuk Mattheus 23 en zie hoe Jeshua pleit voor een Omkeer in het denken van de Joodse Leiders die Hij eerst ongenadig de mantel uitveegde…

  Matteüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

  39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, TODAT gij zegt:
  Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!””

  Shame, dat u deze liefdevolle Woorden van Jeshua verdonkeremaande, forumleden onthield.!
  U gaat hier met de Bijbel om zoals Jehova’s en Mormonen dat ook doen: Selectief lezen!
  Alleen dummies geloven u.

 36. @Nieuw Begin, je schreef:

  “Maar toch zal na deze plagen ‘ gans Israel’ zalig worden en de Heere zal uitstorten van Zijn Geest op alle vlees en Israel zal Hem ‘zien’ ( door de H.Geest ) in Wien ze gestoken hebben. ”

  Diegenen die Hem doorstoken hebben… Het was toch echt maar één bepaalde generatie waarop dat kon slaan.
  Zoals de Heer Jezus Christus zei: ‘sommigen van deze verdorven generatie zullen het nog meemaken’.

  Het in de toekomst plaatsen van die Tekst uit Openbaring 1… ook merkwaardig gezien dat geschreven is in de context van “hetgeen spoedig moet geschieden”. Daarom wordt 70 AD gezien als het oordeel van Christus over het ongelovige deel van Israël. De Almachtige was er klaar mee, weg met Jeruzalem, weg met de tempel, weg met de hypocriete moordenaars.

  Mat. 23

  32 Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol!
  33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?
  34 Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad,
  35 opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

  36 Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.

  Mar. 13
  29 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur.
  30 Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn.

 37. N.a.v. Steeds meer berichten van ongevaccineerden die ziek worden na contact met gevaccineerden
  Citaat
  Toch lijken deze passages nu ook op bijna huiveringwekkende wijze van toepassing te zijn op de laatste fase van de eindtijd waar we sinds 2020 in terecht lijken te zijn gekomen.

  Inderdaad deze gebeurtenissen lijken een ‘ generale repetitie ‘ voor de gebeurtenissen die eenmaal werkelijk zullen plaatsvinden pal vóór de Jongste Dag!
  Maar toch zal na deze plagen ‘ gans Israel’ zalig worden en de Heere zal uitstorten van Zijn Geest op alle vlees en Israel zal Hem ‘zien’ ( door de H.Geest ) in Wien ze gestoken hebben. En op de doornige stengel van 6000 jaar gewelddadige menselijke geschiedenis zal een wonderlijke Sabbatsbloem van 1000 jaar openbloeien , tot verbazing van de ganse mensheid. Loofhuttenfeest, Sukkoth , zal door God worden ingeschoven vóór de vreselijke Dag des Heere waarop de elementen door vuur zullen vergaan juist als een ONDERPAND van de EEUWIGHEID waarop God alles in allen zal zijn, het Nieuwe Jeruzalem waar God alle tranen van de ogen zal wissen.

  De zeer sterke Engel van Openbaring 10 brult met een stem gelijk een leeuw brult: ‘ er zal geen uitstel meer zijn’. De tijd van oordeel en wraak maar ook van verzoening is voor Israël aangebroken. De weeën van ‘Jakobs Benauwdheid’, waaruit het Koninkrijk van God geboren wordt, kunnen door niemand uitgesteld worden.

  Het Loofhutten feest, ja het 1000-jarig Vrederijk door de ‘ thuiskomst ‘ van de oudste zoon in het gezin van de mensheid wordt nog in de aardse tijd door God vervuld. Zijn wraak is barmhartig , Jezus Christus bad op het kruis van Golgotha voor zijn moordenaars: ‘ Vader vergeef hen want ze weten niet wat ze doen’ . De liefde van God reikt in Jezus werkelijk tot op de bodem van de hel.
  En Zijn gedachten en Zijn wegen zijn hoger dan de onze!

 38. @Esther…U schreef…Regelmatig gebeurd het, dat ik iets schrijf… en zet de boel op z’n kop.
  Niet dat het zo mijn bedoeling is… maar ik ben er rechtlijnig.
  En ik neem zeker niet gauw iets aan.””

  Dat zijn goede eigenschappen. Als we de Waarheid van Gods Woord altijd maar laten prevaleren.
  Soms zetten we daarbij de boel op zijn kop. Deed Jeshua ook toen Hij al die handelaren met een eigengemaakte zweep de Tempel uitdreef. De Tempel moest een Huis van Gebed zijn en geen Marktplaats. Johannes 2.

  Paulus en Barnabas wisten ook van wanten: Handelingen 14:8 En er woonde te Lystra een man, die geen macht had over zijn voeten, verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. 9 Deze man luisterde naar Paulus, wanneer hij sprak, en Paulus keek hem scherp aan en zag, dat hij geloof had om genezing te vinden, 10 en hij zeide met luider stem: Ga recht op uw voeten staan! En hij sprong overeind en liep heen en weer.

  11 En toen de scharen zagen, wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lykaonisch: De goden zijn, in mensengedaante, tot ons neergedaald; 12 en zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het was, die het woord voerde.

  13 En de priester van Zeus-voor-de-stad bracht stieren en kransen aan bij het poortgebouw en wilde met de scharen offeren. 14 Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun mantels en sprongen naar voren onder de schare, 15 uitroepende: Mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij en verkondigen u, dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft.

  16 Hij heeft ten tijde der geslachten, die achter ons liggen, alle volken op hun eigen wegen laten gaan, 17 en toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. 18 En hoewel zij zo spraken, konden zij ternauwernood de scharen weerhouden hun te offeren.

  19 Maar er kwamen Joden van Antiochië en Ikonium en zij praatten de scharen om en stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, menende, dat hij dood was. 20 Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.

  Namen pausen en predikanten deze voorbeelden van Jeshua en de Apostelen maar te harte, dan zouden de kerken en gemeenten bruisen van leven en waarheid. Psalm 132 en 135 en Openbaring 19: He shall reign For Ever And Ever. Messiah. George Frederic Händel.

 39. Men roept hier maar wat over ‘de antichrist’ en planeten die de aarde komen vernietigen omdat we profetische beeldspraak letterlijk zouden moeten nemen en vooral ook los van de context en altijd onvervuld… en daarom maar moeten fantaseren… wat heeft dat met Bijbeluitleg te maken?
  Je kan nog beter een willekeurige ongelovige van straat plukken op voorwaarde dat hij/zij over een gemiddelde intelligentie beschikt en dan Jesaja 13 laten lezen om vervolgens een betere uitleg te krijgen dan wat hier zoal geroepen wordt.
  Er is toch niemand die zulke onzinnige kreten over ‘de verwoester’ of ‘maitreya-boeddha roofvogel’ ook maar één moment serieus zal nemen als men ook maar enigszins in staat is om begrijpend te lezen?

  Om dan toch met iets positiefs af te sluiten moet ik toegeven dat het wel een kunst is om nu net wat er niet staat en onmogelijk mee bedoeld kan worden, te verzinnen als de juiste uitleg. Ik stel voor om een reli-fantasie boek te gaan schrijven in de trend van ‘De laatste bazuin’. Ik voorspel een gigantisch verkoopsucces.

 40. @willy. U schreef: Volgens mijn bescheiden mening zitten we volop in een epistemologische crisis waarbij de samenleving haar greep op de waarheid aan het verliezen is. Jezus leer is gebaseerd op de waarheid. Hij is het wezen van de waarheid. zijn woorden hebben eeuwige waarden.””

  Ja, mee eens: De waarheid, wie wil haar nog horen? Zelfs pausen, priesters, predikanten, politici, Media weten niet meer om te gaan met het absolute begrip WAARHEID. Pilatus stamelde al toen hij Jeshua onterecht tot de Kruisdood veroordeelde, hoewel hij overtuigd was dat Jeshua onschuldig tegenover zijn aanklagers stond. Mattheus 27…Pilatus: Wat is waarheid?

  Epistemologie (Oudgrieks: ) dat woord moest ik eerst even opzoeken willy. Epistemologie ook wel kentheorie, kennisleer, kenleer of criteriologie genaamd, is de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt. Het vakgebied is vooral vooraanstaand binnen de analytische filosofie die verbanden legt met inzichten vanuit de logica.

  Paulus was daar een kei in en zou uw brief robuust beantwoorden met…

  2 TIMOTEÜS 4
  1 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 2 Verkondig het Woord, [van Mozes en Jeshua] dring erop aan, Gelegen of Ongelegen, Wederleg, Bestraf en Bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

  3 Want er komt een tijd, [en is nu] dat de mensen de Gezonde Leer [Jeshua’s Bergrede Matth. 5-7] Niet meer zullen verdragen, maar omdat hun Gehoor verwend is, naar hun Eigen begeerte zich tal van [VALSE] leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun Oor van de Waarheid zullen Afkeren en zich naar de Verdichtsels keren. 5 Blijf gij [willy] echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een Evangelist, verricht uw dienst ten volle.

  Hebreeën 12:3 (NBG51) Vestigt uw aandacht dan op Hem, [Jeshua] die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

  Vaststaat: De waarheid zal zegevieren!!! Jeshua is de Weg en de Waarheid en het Leven. Joh. 14.

  Jeshua sprak tot zijn leugenachtige aanklagers: Johannes 8:44 (NBG51)…
  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een Leugenaar en de vader der leugen.

  Het einde van de duivel en zijn legers demonen staat duidelijk beschreven in Openbaring 20.
  Openbaring 20:2 (NBG51)
  en Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem Duizend jaren.

  Openbaring 20:10 (NBG51)
  en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

 41. @Jo

  Je hebt daar ook veel informatie over bij planet 7x
  Van Gill brisourd die deze tweede zon in bijbels perspectief plaatst .
  Men geeft die tweede zon vele namen zo gaf de nazi himmler deze de naam de zwarte zon.
  In openbaring 12 word die de vurige draak genoemd.

 42. @esther
  We hebben Daniël 9:27 met elkander even onder de loep kunnen nemen waarbij verschillende meningen en vertalingen aan bod zijn gekomen .
  Je schreef Daniël 9:24-27 dus laat ik je mijn visie over de vorige versen neerschrijven niet met een stevige pen (grapje) maar met een stevige duim via touchscreem smarthphone.
  gezicht.

  24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.
  25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.
  26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

  In vers 26 lezen we dat de Messias na 62 weken zal uitgeroeid worden.
  En in de vorige vers lezen we 70 weken.
  Dus na het 7 jarig versterkt verbond dat de politieke antichrist of de valse profeet zal inluiden the great reset zal de Messias teug komen maar voor de Messias terugkomt zal er eerst een valse profeet de kleine hoorn of de hij met kleine letter van Daniël 9:27 een versterkt verbond met Israël maken.
  Onder de proclamatie vrede en veiligheid.
  We lezen in vers 26 over een overstromende vloed of reuzen tsunamis die de kunststeden zullen verwoesten waarvan je kan lezen in het boek Jesaja zoals Egypte ashkelon Libanon.

 43. Hallo Xander… zou u deze willen plaatsen, niet die eerdere.
  Door een zin te kopieën, stond het er erg vreemd tussen.
  Bij voorbaat mijn dank.
  liefs, Esje.

  Hallo Ramshoorn..
  Ik weet niet hoor, of ik een goede pen heb…
  Regelmatig gebeurd het, dat ik iets schrijf… en zet de boel op z’n kop.
  Niet dat het zo mijn bedoeling is… maar ik ben er rechtlijnig.
  En ik neem zeker niet gauw iets aan.
  De teksten Ramshoorn, die u aanhaalde Matteüs 5:17 tot 19… dat geloof ik zeker, net als u.
  Ik vraag mij alleen wel af… wat heeft dat met de véél omstreden teksten uit Daniel 9:27.te maken???
  Het zijn twee verschillende delen uit Gods Woord.
  Dan haalt u ineens de Thora e.d. erbij aan…
  Wat heeft dat te maken met het onderwerp, vraag ik mij dan wéér af.
  @ Hallo Ludwig, u schreef:
  ”Uiteraard lees ik de antichrist zal het verbond versterken in Daniel 9:27″.
  Ik persoonlijk leest niets over een ”antichrist’, tenminste niet in die teksten.
  Ik weet het… ik kan daar soms moeilijk in zijn.
  Maar… het staat er gewoon niet.
  Vraag aan de Heere, Hij heeft alle antwoorden.
  Lieve mensen, Vaders zegen en liefdevolle groet van mij, Esther.

 44. @: Ludwig .. nav. (28/04/2021 om 8:39 am),

  Die tweede zon dat hemellichaam waar jij het over hebt zal volgens de katholieke profetieën in botsing komen met de aarde en ik meen zelfs dat hij met de aarde 2 keer in botsing komt.
  Ook de site niburu.co heeft vaker foto’s getoond en filmpjes..en zo zijn er meer van die sites.

  De kleine hoorn in o.a. is de religieuze antichrist..de valse profeet maitreya.. de roofvogel uit het Oosten in Jesaja 46:11 de éérste versregel. ..De 2e versregel betreft de Maleachi 3:1 bode ..in zijn laatste handelen vóór het 6e zegeloordeel is hij de eindtijd Cyrus.. dus niet Trump zoals sommige evangelische stromingen veronderstelden .. er is zelfs een muntstuk met het hoofd van Trump en de toenmalige koning Cyrus.
  De persoon in 2Thess.2:7 die verdwijnen moet is de valse profeet in vers 3 en 4.
  M..maitreya-“Boeddha” vertegenwoordigt het occulte Oosten die onder leiding staan van de gevallen..zijnde hun goden.. vandaar dat maitreya de Roof-vogel in Jes.46:11 in het versregel is.

  De kleine hoorn in Daniël 7:11 is niet de antichrist als zovelen veronderstellen, maar de kleine hoorn is de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende.. dus ook te noemen als de religieuze antichrist ..naar Openb.13:11 de voorloper van de latere antichrist.. die dus zal optreden op het einde van het messiaans tijdperk van Vrede..waarop het laatste oordeel volgt.
  Het is de politieke antichrist die dus later met die andere beesten in vers 12 het kwaad komt afronden in zijn “volheid” en die in de hel geworpen wordt ten tijde van de Wederkomst bij het laatste oordeel.

  De katholieke profetieën maken duidelijk dat Jezus Christus alleen maar op aarde zal optreden zoals beschreven in het 6e zegel en dat zijn onderkoning naar het “model” van Jozef van Egypte Hem hierop aarde een zekere tijd zal vertegenwoordigen zoals zeer duidelijk te constateren is In Jeremia 23:5-6 en [o.a.] in 33:15-16 ..die in die tijd van het herstel van Israël geboren zal worden en dus nu ook al geboren is. Ook de spruit, priesterkoning in Zacharia 6:12 is die onderkoning.
  In Jesaja 9:5 is hij geboren in de stam Zebulon..Zebulon-Nederland.

  Die onderkoning is o.a. ook de grootvorst in Jes.32.. keizer over de 12 koningen van de stammen Israëls ..elke stam ..land heeft en behoudt zijn eigen identiteit en heeft hun eigen koning en waar elke persoon niet zijn individualiteit moet inleveren ten behoeve van het collectief.. dat in tegenstelling is met hetgeen de wereldregering in hun NWO nastreeft.. in hun vervloekte valse eenheid ..eerst in de valse profeet en later in de antichrist zelf.
  •••••

 45. Volgens mijn bescheiden mening zitten we volop in een epistemologische crisis waarbij de samenleving haar greep op de waarheid aan het verliezen is. Jezus leer is gebaseerd op de waarheid. Hij is het wezen van de waarheid. zijn woorden hebben eeuwige waarden. Hij is voor altijd dezelfde Jezus tot in eeuwigheden. Het wezen van Jezus is de Vader, en het wezen van de Vader is zijn Zoon. Daarom kon Johannes schrijven: Wie de Vader heeft, heeft de Zoon. Het wezen van de Vader is licht, het wezen van Jezus is de waarheid. jezus openbaarde het wezen van de Vader, hij werd kenbaar in deze Jezus. Daarom kon Jezus zeggen: wie mij ziet, ziet de Vader. En het wezen van Jezus is eeuwig leven. Jezus is de weg naar de Vader, de waarheid en leven. Als Jezus geboren wordt in je hart dan is hij een klein zaadje dat water moet krijgen om te groeien. Op het kruis was Jezus dat korrel graan dat in de aarde werd gestrooid om veel vrucht voort te brengen.

 46. In de 2de helft van de vers Daniel 9:27(originele statenvertaling)
  “En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn ..”
  Ook in jesaja 13 lezen we over die verwoester of in openbaring 12 of in de kleine profeten staat dit beschreven.
  Zoals de zon zal verduisteren of de maan zal kleuren gelijk een haren zak.
  Dus die verwoester is een grote planeet die richting de aarde stormt gelijk de zondvloed om rakelings langs de aarde te scheren de 6 zegel en de 7 bazuinen beschrijven welke verwoesting deze verwoester zal teweegbrengen.
  Dus als de politieke antichrist de kleine hoorn het verbond versterkt zal iedereen met het blote oog deze tweede zon zien die verwoesting zal brengen.

 47. @Esther. U heeft een goede pen. Maar is het waar wat u schrijft?

  U schreef…Ik heb vaak het idee… dat vele profetieën, (niet allen), uit het Oude Testament, allang vervuld zijn. Voor hen in die oude tijd was het toekomst… maar voor ons zijn zulke profetieën, voltooid verleden tijd.””

  Een zeer aanvechtbare stelling van u, want Jeshua leert in Matteüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah/wet of de profeten te Ontbinden; Ik ben niet gekomen om te Ontbinden, maar om te vervullen.

  18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, [Is de hemel en de aarde al vergaan?] zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah/wet, eer alles zal zijn geschied.

  19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen Zo Leert, zal Zeer Klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze Doet en Leert, die zal Groot heten in het Koninkrijk der hemelen. ”

  Dat de Torah nog rechtsgeldig is bewijst Jeshua in zijn eigen Boek Openbaring door maar liefst 300 teksten uit de Torah aan te halen. Openbaring is het laatste en beste Boek van de Bijbel en is daarmee het Nieuw Testamentische Boek met de meeste Profetische aanhalingen uit de Tenach.

  Shalom. Ramshoorn.

 48. @esther
  Uiteraard lees ik de antichrist zal het verbond versterken in Daniel 9:27.
  In de originele Staten vertaling staat hij met een kleine letter h omdat die hij de antichrist is de kleine hoorn die het merkteken 666 zal invoeren.

 49. Dank u wel ‘zoon v/d Koning.

  Ik weet dat u reageerde op Ludwig… maar ben blij om ook uw schrijven te lezen.
  De Teksten uit Daniël 9 : 24-27 gaat over de Messias, Christus Jezus.

  Wat we daar lezen heeft betrekking op iets wat allang vervuld is.
  Het was een stuk toekomst aan Daniël gegeven… maar voor ons is het verleden tijd.

  Ik heb vaak het idee… dat vele profetieën, (niet allen), uit het Oude Testament, allang vervuld zijn.
  Voor hen in die oude tijd was het toekomst… maar voor ons zijn zulke profetieën, voltooid verleden tijd.

  Zodra mensen het allemaal transporteren naar deze tijd… wordt het enorm ingewikkeld, men komt er niet uit.
  En men verdwaald steeds meer in het moeras van allerlei beweringen van deze en gene.
  En dat telt, natuurlijk, ook voor mij.

  Wij hebben Christus Jezus… dat moet het grootste zijn.
  De eenvoud van het geloof als een kind… dat moeten we weer bezitten.

  Wat zou de Heere Jezus allemaal wel niet tegenkomen, als Hij terugkomt.
  Veel leringen, veel theologie, veel van dit of van dat…

  “” Maar zal de Zoon des mensen, als Hij terugkomt, wel het geloof vinden op aarde?”
  Lukas 18 : 8

  Soms best wel een enge vraag voor mijzelf.

  Laten we vast houden aan HEM, Die alle antwoorden heeft.
  Dát is voor mij persoonlijk toch wel het belangrijkste. Dat is duidelijk en helder.
  En geen ingewikkelde theorieën, terwijl velen, ook ik zelf, dat soms belangrijker vind.
  Laten we op die smalle Weg blijven… lieve mensen.
  En voor vragen over Bijbelse punten… vraag het aan Hem, die alle antwoorden heeft.
  mooier nog, Hij is het antwoord op alle vragen.

  Sterkte met jullie allen.
  De Genade van de Heere Jezus om jullie heen.
  Paulus eindigde altijd in zijn groet, met de genade van de Heere Jezus Christus.
  Geweldig mooi.

  Lieve groeten, Esther.

 50. @Ludwig

  Lees die Teksten uit Daniel 9 eens in de Herziene Statenvertaling als je wilt.
  https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/dani%C3%ABl/9#27

  Dan kan je zien dat de vertalers kiezen om “Hij” te schrijven, dus met een hoofdletter. Logisch want het ging immers om de Messias. En vervolgens worden er Tekstverwijzingen gemaakt naar wat in het N.T. hierover staat. Zoals ook in Lukas 21:21, de legers buiten Jeruzalem. Dat het inderdaad hierop betrekking heeft weten we o.a. uit de passage in Mattheus 24:15.

  De Heer Jezus Christus heeft een definitief einde gemaakt aan tempeldienst en offers. Er is geen enkele O.T. profetie die nog zou kunnen slaan op een nieuwe aardse tempel met offers als ware dat de wil van God. Uiteraard is wel mogelijk dat men toch nog zo’n tempel wil bouwen en erin zal slagen. Het is echter niet ondersteund vanuit de Bijbel. Elke zogenaamde toespeling op zo’n tempel valt goed te verklaren op een logische onderbouwde wijze die geen afbreuk doet aan zowel de openbaring van de Koning Jezus Christus, als ook de betrouwbaarheid v.d. Teksten in het oude testament.

 51. Welke bijbel vertaling vinden jullie voor jezelf het beste?
  Ik gebruik de originele statenvertaling en de nbg 1951 vertaling

 52. Daniël 9:27
  En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

  daarin staat duidelijk dat in de derde tempel die nog moet gebouwd worden spijsoffer en slachtoffer zal gehouden worden door het joodse volk in Jeruzalem

 53. @Jo
  ´De tempel met de Joodse oudtestamentische offerdienst komt nooit meer terug´

  Dat zou ik niet te hard gaan beweren. Ik ben het in dit opzicht eens met wat Ramshoorn al aangaf, het is voor Joden de grootste wens dat de tempel wordt herbouwd met hierin de oudtestamentische offerdienst. De tempel is allang klaar op papier, tempelattributen zijn gereed en priesters zijn opgeleid. Het is enige waar op gewacht moet worden, is het vrijkomen van een locatie, vermoedelijk de tempelberg.

  ´want de Joden moeten zich bekeren tot Jezus Christus en dan is die oudtestamentische offerdienst niet meer relevant´
  Uiteraard, dit is voor ons allang het geval, maar momenteel nog niet voor de onbekeerde Joden. Zolang dit niet het geval is, wordt er actief gewerkt naar de fysieke herbouw van een derde tempel. Inderdaad helemaal zinloos, vooral voor ons christenen, maar uiteindelijk ook voor de Joden. Het enige positieve zou kunnen zijn, dat christenen wel een duidelijk zichtbaar inkijkje krijgen op Gods tijdsklok.

 54. @Jo. Leuke opmerking. Dank. Maar…Er zijn vaders welke met een kleine v geschreven worden, onze hemelse VADER wordt met Kapitale Letters geschreven in de Bijbel en in brieven.
  Dat weet u toch ook wel?

  Zie het Onze Vader Gebed dat Jeshua Gods Zoon de discipelen en ook ons leerde bidden…Wij bidden het iedere dag HARDOP.

  Matteüs 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; [en roomsen doen met de Rozenkrans] want zij menen door hun veelheid van woorden
  verhoord te zullen worden. :8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

  9 Bidt gij dan aldus:

  Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
  10 Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede,
  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

  11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
  12 en vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

  13 en bewaar ons voor de verzoeker, en verlos ons van de boze.
  Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de
  heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

 55. @Ele, dank voor je heldere uiteenzetting. Niet dat het iets zal uitmaken voor de mensen hier die perse futurist en zionist willen zijn, maar dat terzijde.

  Heb jij ook nog een duidelijk idee bij het beeld van het beest en de geest van het beeld?

 56. @ Ramshoorn

  ▪︎Citaat
  Matteüs 23:9 En gij zult op aarde [Niemand] uw vader noemen, want één is uw Vader.

  Nu ben ik benieuwd hoe jij je eigen vader dan noemt. 🤔

 57. @Ele schreef: in Openbaring 11 is er geen sprake ‘derde tempel’ maar van ‘tempel’.
  De vraag is dan hoe men erbij komt dat het hier om de zgn. ‘derde tempel’ zou gaan.”

  Is het u niet bekend dat de eerste Tempel in Jeruzalem door Babel werd verbrand?

  2 Kronieken 36:17 Hij deed de koning der Chaldeeën tegen Jeruzalem optrekken, deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch grijsaard; alles gaf Hij in zijn macht.

  18 Al het gerei van het huis Gods, het grote en het kleine, de schatten van het huis des HEREN en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar BABEL!!!

  19 Zij VERBRANDDEN het huis Gods en braken de muur van Jeruzalem af; al zijn paleizen verbrandden zij met VUUR en alle kostbaarheden vernietigden zij. 20 Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het
  koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg!!!

  Is het u niet bekend dat de stad en de Tweede Tempel van Jeruzalem waarin Jeshua vaak predikte verbrand werd door de Romeinen in het jaar AD 70 en opnieuw in AD 135?

  Is het u niet bekend dat de Tekening van de Derde en laatste Tempel van Jeruzalem al klaar ligt?
  Zie Ezechiel hoofdstuk 40 t/m 48. Er komt nog een interim gebouw/tempel waarin de antichrist zich als god laat eren en gelden. Hoogstwaarschijnlijk de paus van Rome omdat die zich al eeuwen onterecht heilige vader laat noemen en als god vereerd werd door zijn onderdanen.

  Jeshua voorzag 2000 jaar geleden al hoe deze figuur [mis]leider zichzelf verhoogde…Wat leert Jeshua de BijbelGetrouwe gelovigen?

  Matteüs 23:9 En gij zult op aarde Niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. 10 Laat u ook geen leidslieden [Wereldraad van kerken] noemen, want één is uw Leidsman, de Masjiach.

  11 Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. 12 Al wie zichzelf [pausen & sekteleiders] zal verhogen, zal Vernederd worden en al wie Zichzelf zal vernederen, zal vVerhoogd worden.

 58. @: Ele .. nav. (25/04/2021 om 10:39 pm),

  Uitgaande over wat jij over 2Thess.2:3-4 schrijft en de verkeerde vertaling over de tempel Gods aldaar is te zeggen dat het betreffende woord een vergissing in de Griekse tekst [impliceert] en die de bijbelvertalers gecorrigeerd hebben. Dit is gemakkelijk aan te tonen door de door jouw aangedragen woord vertaling op de betreffende plaats in de zin te plaatsen.. je krijgt dan een heel raar verhaal en tevens zouden al die woorden in die betreffende zin ook verkeerd vertaald zijn.. wat dus niet aannemelijk is..lijkt mij.
  Ook de rest in die passage over de antichrist wordt dan uit zijn verband getrokken.

  ▪︎Citaat::
  Het woordje ‘tempel’ is in het Grieks ναος (naos) en dat is geen fysiek gebouw. In 1 Cor. 3:16 en 2 Cor. 6:16 zijn de enige plek in het Nwe Testament waar de uitdrukking ‘tempel Gods’ (ναος Θεου) terugkomt, en daar zegt Paulus dat het op de gemeente betrekking heeft. Wanneer met de tempel een fysiek gebouw wordt bedoeld, wordt het woordje ιερον (hieron) gebruikt; denk bijv. toen Yeshua naar de tempel ging om de geldwisselaars eruit te gooien (Matth. 21:12).

  Ook is de tempel (Gods) in Openb.11 de tempel in de eindtijd want de twee getuigen ((Henoch en Elia die terug op aarde komen vanuit het aardsparadijs)).. zullen optreden.
  In Matt.24:15 wordt naar de profeet Daniël gewezen en de gruwel der ontheiliging ..en aldaar de samenhang weer met het dagelijks offer !!! in de eindtijd.

  De tempel met de Joodse oudtestamentische offerdienst komt nooit meer terug ..want de Joden moeten zich bekeren tot Jezus Christus en dan is die oudtestamentische offerdienst niet meer relevant ..stel ..de Joden bouwen een tempel met hun offerdienst en de valse profeet -maitreya- in 2Thess.2:3-4 doet zich daarin kennen, is dat noch het dagelijks offer noch de tempel van Gods in de eindtijd.. dit roept allerlei vragen op die binnenkort beantwoord zullen worden door de komende gebeurtenissen ..en of de offerdienst in de katholieke kerk gestaakt wordt en als zodanig de tempel Gods in de eindtijd is.. de offerdienst in de RKK is een herhalende offer-dienst in zijn {tegenwoordigstelling} .. dus [niet] een herhaling van het eenmalig kruisoffer.. zoals vaak beweerd wordt…..

 59. @Ludwig: in Openb. 11 is er geen sprake ‘derde tempel’ maar van ‘tempel’. De vraag is dan hoe men erbij komt dat het hier om de zgn. ‘derde tempel’ zou gaan. Om te beginnen is het goed om te weten dat t.a.v. Openbaringen er twee visies in zwang zijn: het futurisme en het preterisme.
  `
  Futuristen menen dat het boek in het 98 A.D. werd opgetekend door Johannes en dat de profetieën pas in de eindtijd zullen worden voltrokken. Deze visie is in de VS populair en wordt omarmd door o.a. Tim Lahaye, bekend van zijn boeken over de Opname voor de grote verdrukking. Kerkvader Irenaeus is verantwoordelijk voor de datering van Openbaringen in 95-97 A.D. Echter, hij schreeft ook dat de bediening van Yeshua 15 jaar duurde i.p.v. de gangbare 3,5 jr, en dat Yeshua stierf op bijna 50-jarige leeftijd. Voor mij is hij daarom geen betrouwbare bron.
  `
  Aan de andere kant heb je de preteristen die het boek Openbaring dateren voor 68 A.D. Er zijn sterke aanwijzingen voor deze visie. Waarom 68 A.D.? Omdat Nero in dat jaar stierf en hij tot aan zijn dood christenen op een vreselijke manier liet vervolgen. Johannes zou dan ook in de tekst naar Nero hebben verwezen, aldus vele geleerden. Zo wordt in de Aramese versie van Openbaringen melding gemaakt van het feit dat Johannes door Nero naar Patmos werd verbannen, nadat Petrus en Paulus in opdracht van Nero werden vermoord. In aanmerking genomen dat het preterisme juist is, dan heeft hfdst 11 betrekking op de tweede tempel, die in 70 A.D. vernietigd werd door de Romeinen.
  `
  Een ander vers dat veel wordt aangehaald door aanhangers van de Opname voor de grote verdrukking is 2 Thess. 2:3-4, waar sprake is van de ‘zoon des verderfs’ die plaats neemt in de ‘tempel Gods’ (ναος Θεου). Het woordje ‘tempel’ is in het Grieks ναος (naos) en dat is geen fysiek gebouw. In 1 Cor. 3:16 en 2 Cor. 6:16 zijn de enige plek in het Nwe Testament waar de uitdrukking ‘tempel Gods’ (ναος Θεου) terugkomt, en daar zegt Paulus dat het op de gemeente betrekking heeft. Wanneer met de tempel een fysiek gebouw wordt bedoeld, wordt het woordje ιερον (hieron) gebruikt; denk bijv. toen Yeshua naar de tempel ging om de geldwisselaars eruit te gooien (Matth. 21:12).
  `
  Nogmaals, onderzoek de geschriften en blijf niet krampachtig vast houden aan hetgeen men in de kerk vertelt. Voorgangers zijn niet onfeilbaar, ik evenmin! Het zou jammer zijn als de Opname en de bouw van de derde tempel uitblijven en daardoor mensen van hun geloof vallen.

 60. @Ele @Jo
  Leuk jullie opzoek werk te lezen.
  Het verbond versterken zou mogelijk ex president Trump zijn vredesplan met Israël kunnen zijn die de kleine hoorn versterkt.
  Ik ga ook uit van ongeveer 7 jaar.
  Er staat ergens in de bijbel ik weet niet meer waar:
  Indien de dagen niet ingekort werden zou geen vlees behouden blijven.
  Ook staat er ergens in de bijbel een vers over 2300da dagen en nachten zal het duren en dat is omgerekend een kleine 7 jaar wat dus kan slaan op de ingekorte tijd.
  In openbaring 11-1-2 staat dat de 3de tempel word opgemeten.
  @Jo daar staat in die vers niet derde tempel ((grapje) maar dat leid ik daaruit af.
  Er staat dan verder in openbaring 11 dat hun roeping 1260 dagen duurt en dat het beest uit de zee 42 maanden heeft dus ik versta daaruit dat na de roeping van de 2 getuigen van 1260 dagen of 3.5 jaar het beest uit de zee hun zal doden en de tijd begint van het beest uit de zee 42 maanden of 3.5 jaar
  Als je dat samen optelt heb je ongeveer 7 jaar
  Ook heb je de 70 weken waarvan er al 69 zijn vervuld en een profetische week staat voor 7 jaar dus de laatste jaarweek moet nog vervuld worden.

 61. De Namen van God van Genesis t/m Openbaring ( You Tube Engelstalig):

  https://www.youtube.com/watch?v=zl-hXiXa8QU&list=RDCMUC5BR4dT5ikS15tRWApLoFdQ&start_radio=1

  Prachtige samenvatting van de Namen van Israel’s God de Schepper van Hemel en aarde, Koning der Joden…wie buigt niet in diep ontzag voor de Creator van al het LEVEN en Hij gaf ons ook Zijn Zoon opdat wij in eeuwigheid de dood niet zouden zien maar leven LEVEN in overvloed!

  Onthoudt u zichzelve niet van deze zo mooie en door de H.Geest getuigende lofzang op de HEERLIJKHEID van Israel’s God de KAWOD JHWH!

 62. @Ludwig:
  Daniel 9:26-27 luidt alsvolgt: “En na die twee en zestig weken zal de Messías uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen.
  27 En Hij zal velen het verbond versterken één week; en in de helft der week zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden…”
  `
  In vele kerken leert men dat in de eindtijd de antichrist een 7-jarig verbond met Israël zal sluiten. Echter, in de Hebreeuwse tekst is er sprake van het woordje הגביר (higbir), dat letterlijk “versterken” betekent en niet “sluiten”. Dat is goed vertaald in de Statenvertaling. Maar er is meer; ‘Hij’ (vers 27) wijst terug op ‘de Messías’(vers 26) en niet op “vorsten” (vers 26).
  Net als de leer over de opname voor de grote verdrukking, geloven veel christenen dat in de eindtijd een Joodse leider een vredesverdrag met de moslims/Arabieren zal sluiten gedurende 7 jaar, maar daar is in de Hebreeuwse tekst geen sprake van.
  U hoeft het niet van mij aan te nemen, maar net als de Joden te Berea adviseer ik u om alles aan de hand van het Schrift te onderzoeken.
  De wederkomst van Yeshua wordt voorafgegaan door de oorlog van Gog uit Magog (Eze. 38/39) en het zal heus niet nog 7 jaar of langer duren getuige het oplopende conflict tussen Iran (Perzië) en Israël.

 63. @: Ludwig.. nav. (24/04/2021 om 9:10 pm),

  Ludwig schreef: “Indien dit voor jou verkeerd begrepen werd mijn excuses”

  Ludwig: ..wat door mij verkeerd begrepen werd daar hoeft niemand zich voor te excuseren !!!
  Ik had alleen gekeken of daar in dat vers de kleine hoorn vermeld werd.. meer niet.

  En natuurlijk heb je gelijk met die kleine hoorn en zijn samenhang met dat verbond.
  In de Petrus Canisius vertaling uit de grondtekst staat in vers 27 ..maar met velen een innig verbond sluiten-d, een hele week lang. En op de [helft] van die week zal hij slacht- en spijsoffer doen ophouden; en inplaats daarvan komt een ontzettende gruwel, totdat verdelging en wraakgericht zich aan de vernieler voltrekt.

  Tot [aan] de helft van de week betreft 3½ jaar en is dus de duur van het optreden van de valse profeet en dan wordt volgens de Petr.Can.vertaling iemand gedood.. en dat is dus de persoon in Dan.7:11 waar de verzen 9 en 10 het vóórlaatste oordeel betreffen.. het 6e zegeloordeel in Openb.6:12-17. Dat Daniël 7:9-11 [niet] het laatste oordeel betreft bewijst vers 12 want het kwaad zal zich later herstellen met het optreden van de antichrist die het kwaad als voleinding in persoon vertegenwoordigt en impliceert Openb.20:7.. en eindigt naar 2Thess.2:8. Het beest-systeem wordt dus verpersoonlijkt in de antichrist.

  Ook de antichrist krijgt in Openb.13:5 “maar” 3½ jaar van optreden.. net als het 2e beest, de bijbelse valse profeet die we nu [al] kennen als maitreya, zichzelf de Christus noemende.. en die dus in Dan.7:11 in het 6e zegel reinigingsoordeel gedood wordt.

  Het 6e zegel reinigingsoordeel ((ook dus Openb.20:4)) ..betreft dus de [helft] ..het midden.. van de week maar dan ook [tezamen] met het symbolische 1000jarig Vrede Rijk..het messiaans koninkrijk in het onze Vader..met op het einde daarvan het komen van de antichrist..maar ook Henoch en Elia die in het paradijs vertoeven en dus niet in de hemel.. want de hemel was toen nog niet geopend.. ze werden dus opgenomen in het aardsparadijs..vanwaar ze terugkeren om lichamelijk te sterven.
  ••••

 64. De Namen van God van Genesis t/m Openbaring ( You Tube Engelstalig)

  Prachtige samenvatting van de Namen van Israel’s God de Schepper van Hemel en aarde, Koning der Joden…wie buigt niet in diep ontzag voor de Creator van al het LEVEN en Hij gaf ons ook Zijn Zoon opdat wij in eeuwigheid de dood niet zouden zien maar leven LEVEN in overvloed!

  Onthoudt u zichzelve niet van deze zo mooie en door de H.Geest getuigende lofzang op de HEERLIJKHEID van Israel’s God de KAWOD JHWH!

 65. Bijbelse meditatie:

  https://bijbelsemeditatie.nl

  Bescherm jezelf tegen het coronavirus met het Woord van God
  Jouw hart heeft goed nieuws nodig in tijden van deze corona crisis. Het effect van de berichtgeving, de maatregelen en de economische gevolgen rondom het coronavirus, is vele malen groter en ernstiger dan de lichamelijke impact op jouw gezondheid.
  Deze Bijbelse meditatie serie is speciaal ontworpen om je hart te beschermen in deze donkere tijden.

  https://bijbelsemeditatie.nl/licht-in-de-duisternis/

 66. Uit de Nieuwsbrief van Dirk van Genderen: ( https://dirkvangenderen.nl )

  Vervolging van christenen in China wordt ernstiger

  We horen er weinig over in het nieuws, maar de vervolging van christenen in China neemt steeds ernstiger vormen aan. Een recent bericht van Radio Free Asia (RFA) onthult dat christenen in China soms worden vastgehouden in mobiele ‘transformatiefaciliteiten’. Daar worden ze onderworpen aan hersenspoeling, marteling en andere gewelddadige maatregelen om hen te dwingen hun geloof af te zweren.

  Een lid van een protestantse ‘huiskerk’ in de Chinese provincie Sichuan, aangeduid met het pseudoniem Li Yeuse, vertelde RFA dat hij gedurende meer dan 10 maanden werd vastgehouden in een faciliteit onder toezicht van de Chinese Communistische Partij (CCP). Agenten van de CCP hielden hem vast nadat zijn kerk twee jaar geleden was overvallen.
  ‘Het was een mobiele faciliteit die zomaar ergens in een kelder kon worden opgezet,’ zei Li over het detentiecentrum. ‘Ze richten zich voornamelijk op christenen die lid zijn van huiskerken.’

  Li vertelde dat hij was opgesloten in een kamer zonder ramen of ventilatie en dat hij tijdens zijn maandenlange internering herhaaldelijk werd geslagen en psychologisch gemarteld. ‘Ze bedreigen, beledigen en intimideren je. Dit waren ambtenaren van het Verenigd Front, mannen, vrouwen, soms niet geïdentificeerd, meestal in burger.’

  Een andere anonieme christen vertelde RFA dat soortgelijke detentieprogramma’s worden ingezet tegen katholieken, protestanten en Falun Gong-beoefenaars in heel China. Een advocaat, bijgenaamd Zhang, die zei dat hij verschillende katholieke gevangenen heeft vertegenwoordigd, meldde ook dat de CCP katholieken simpelweg heeft laten verdwijnen. ‘Sommigen kwamen pas na vijf of zes jaar weer thuis, volledig gehersenspoeld.’

  Sinds februari komen er steeds vaker berichten uit China dat huiskerken zijn verboden, over massa-arrestaties van bijbelstudiegroepen, nieuwe vernielingen van religieuze gebouwen en over een gecentraliseerd bewakingssysteem voor geestelijken. Mensenrechtenorganisaties en honderden Chinese christelijke leiders noemen de voortdurende vervolging de ergste belediging van de religieuze vrijheid in het land sinds de Culturele Revolutie.
  Laten we ons verbonden weten met onze Chinese broeders en zusters en voor hen blijven bidden. (Bron: LifeSiteNews)

  Oh Lord I praise YOU:

  https://www.youtube.com/watch?v=C75vM3LGJz0

 67. Goed opgemerkt @Muggenzifter.. Een afgedwaalde gelovige vindt zelf de weg terug niet meer.
  Daarom roept hij om hulp. Hij ziet zijn dwalingen in en belijdt ze. Dan bidt hij: ‘Zoek Uw knecht!’
  Hij zegt niet: ‘Ik zoek U’. Nee, het verloren en afgedwaalde schaap vindt de Herder niet, maar de trouwe en barmhartige Herder kan het verlorene vinden en veilig naar huis brengen.””

  Johannes 10 en Ezechiel 34 geven nog meer antwoorden. Shalom Ramshoorn.

  @jhon do schreef: U stelt veel vragen tegelijk: Stond deze man Jeshua wel voor de huidige en toenmalige kerk die wij nu kennen? ”

  De Gemeente van Jeshua begon zeer voorspoedig op de eerste Pinksterdag in AD 33 met 3000 gedoopte Joodse gelovigen. Zie Handelingen 2 maar viel al spoedig uiteen in velerlei sekten.
  Zie 1 Corinthe 1 t/m 3.

  En is de bijbel niet geschreven in opdracht van een Romeins Keizer? 300 jaar na Christus! ”

  De Bijbel is aanvankelijk niet geschreven in opdracht van een Romeinse Keizer. Veel eerder!!!
  Het Oude Testament de Tenach was al geheel voltooid in de dagen van Jeshua en de Apostelen.

  Het Nw. Testament werd samengesteld en voltooid door de Drie Apostelen Petrus – Johannes en Paulus. Johannes was de langst levende Apostel die het Nw. Testament verstuurde in AD 98 aan de 7 hoofdgemeenten van Openbaring 2 en 3. Goed lezen hoor.

  En wat als u 3000 jaar geleden was geboren, zou u dan in 12 natuurgoden geloven?””

  Zou best kunnen, gelukkig zijn er in alle tijden evangelisten en gelovigen geweest die het Evangelie van Gods Koninkrijk en van Jeshua de Masjiach Gods Zoon verkondigd hebben.
  Dankzij Prins Maurits kreeg Nederland in 1637 een Bijbel in de Nederlandse taal:
  De Statenvertaling waar vele gelovigen nog steeds de betrouwbaren Woorden van de 10 Geboden Exodus 19 en 20 en de beroemde Bergrede van Jeshua Mattheus 5-7 en zijn Boek Openbaring in kunnen lezen. Bent u bekend met deze Bijbelboeken?”””

  En wat het monitair” geloof betreft en Het nep geld Bitcoins?. Alsof het aan de bomen groeit!
  Dat is het ware kwaad! “”

  Ja, dat vind ik ook. Van de Joodse Paulus leerde ik lang geleden al dat het zaliger te geven dan te ontvangen…Handelingen 20:35 (NBG51) Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

  Jeshua leert het ons ook…Lucas 6:38 (NBG51) Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.
  Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

  Samenvattend: Evangelie Verkondiging is Geen verloren zaak – Maar een zaak voor Verlorenen.

  Jeshua is gegeven Alle Macht in de hemel en op aarde. Matth. 28. Spoedig zal Hij zijn Macht tonen als Hij STRAKS werderkomt in Jeruzalem de Stad van de grote Koning. details in Psalm 48, 72, 132, en 135.

  Er zal niet een booswicht of antisemiet aan zijn blik ontsnappen.
  Iedere morgen Snelrecht Psalm 101 en Openbaring 14 en 19.

 68. @jo
  Daniel 9:27
  is gelijk het geschreven stond een verbond en de kleine hoorn staat in het boek Daniel in een andere vers.
  Ik hoopte dat je dat onderscheid zelf kon maken.
  Daniel 9:27 bedoel ik wie sluit het verbond
  En dan schreef ik de kleine hoorn welke ook in het boek Daniel.
  Het staat alleszins in de bijbel.
  Indien dit voor jou verkeerd begrepen werd mijn excuses

 69. Uit de Nieuwsbrief van Dirk van Genderen:

  Prins Kaboo zag een lichtflits, hoorde een stem en was vrij

  Opeens zag prins Kaboo een krachtige lichtflits. Op dat moment was hij vastgebonden aan een paal en werd hij gemarteld. Mensen die stonden toe te kijken, begonnen te schreeuwen. Wat gebeurde er? Tegelijk met de lichtflits vielen de touwen waarmee hij was vastgebonden van zijn handen. En hij hoorde een stem: ‘Kaboo, ren weg!’ Hij gehoorzaamde direct en ontvluchtte zijn ontvoerders, de strijdende Grebo-stam, aan de kust van Liberia en rende de jungle in.
  Dit verhaal over prins Kaboo raakte mij. Het laat zien wat God kan doen in het leven van iemand die zich door Hem laat gebruiken.

  lees het getuigenis
  https://dirkvangenderen.nl/2021/04/23/prins-kaboo-zag-een-lichtflits-hoorde-en-stem-en-was-vrij/

 70. @: ludwig ..vanwege {24/04/2021 om 9:36 am},

  Citaat::
  het beest uit de aarde is de kleine hoorn van Daniel 9:27
  ziet eruit als een lam en spreekt als een draak .

  Is deze verwijzing naar Dan.9:27 een vergissing ?!..want daar is geen sprake van een kleine hoorn.. ikzelf heb daar ook een bepaalde visie over.
  De kleine hoorn zie je wel in [o.a.] in Dan.7:8 en zijn dood in vers 11.

 71. Psalm 119:169-176 (deel 22)
  ‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar,
  want Uw geboden heb ik niet vergeten’ vs. 176.

  In Johannes 10 spreekt de Heere Jezus van Zichzelf als de Goede Herder, Die Zijn leven inzet voor de schapen.
  Wie zijn Zijn schapen?
  Alle mensen die in Hem als hun Heiland geloven.
  Zij horen sinds hun bekering bij Zijn kudde, waar Hij trouw voor zorgt.
  Wie door het geloof Zijn eigendom is geworden, bezit eeuwig leven en kan nooit meer verloren gaan, want hij bevindt zich in de hand van de Herder, waaruit niemand hem meer kan rukken (Joh. 10:27-29),
  Ieder schaap van de Goede Herder is er wel voor verantwoordelijk om naar Zijn stem te luisteren en Hem te volgen.
  En hier hapert het bij ons vaak aan.
  Daarom zijn er hier en daar verdwaalde schapen van de Heere Jezus.
  Deze gelovigen hebben hun eeuwig heil niet verloren (dat is onmogelijk!), maar zij hebben zich verwijderd van de Herder.
  Nu voelen zij zich eenzaam en ellendig.
  In plaats van vreugde woont er angst in hun harten.
  Nee, het leven van een verdwaald schaap is alles behalve prettig.
  Kennen wij dat niet uit ervaring?
  De dichter van Ps. 119 heeft dat ook beleefd.
  Hij moet bekennen: een afgedwaalde gelovige vindt zelf de weg terug niet meer.
  Daarom roept hij om hulp.
  Hij ziet zijn dwalingen in en belijdt ze.
  Dan bidt hij: ‘Zoek Uw knecht!’
  Hij zegt niet: ‘Ik zoek U’. Nee, het verloren en afgedwaalde schaap vindt de Herder niet, maar de trouwe en barmhartige Herder kan het verlorene vinden en veilig naar huis brengen.
  Is dat niet een aangrijpende illustratie, hoe barmhartig onze Heere en Heiland voor de Zijnen is, die zo makkelijk eigen wegen inslaan en daardoor verdwalen?

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 72. @Esther. En als we langer stilstaan bij de geschiedenis van de koperen slang, zijn er meer analogieën. De mensen leden aan de slangenbeten en dat deed hen opkijken naar de koperen slang. Maar de mensen moesten niet voortdurend naar hun eigen wonden kijken.
  Zo kan het lijden ertoe leiden dat we opzien naar het volbrachte werk van Christus. Dat kan lijden aan eigen zonden zijn, waarbij we echter verder moeten gaan dan navelstaren alleen. We mogen steeds opzien naar het volbrachte plaatsvervangende werk van Christus.

 73. de pharao akhenaten word in de afgoderij de zoon van aten genoemd welke baal is of nimrod ,19
  de pharao akhenaten veranderde de afgoderij naar monotheisme ,
  volgens de oude geschriften word pharao akhenaten de profeet van aten genoemd ,
  dus pharao akhenaten word als zoon van baal gezien ook wel de babylonische tammuz genoemd ,de reincarnatie van tammuz ,
  volgens de geruchten hebben geheim genootschappen zoals vrijmetselaars enz ,
  een cloon gemaakt in 1951 van pharao akhenaten welke o.bama is geworden .
  is dit een reincarnatie en cloon van tammuz de valse messias ?
  het beest uit de aarde openbaring 13 zal hetzelfde doen als pharao akhenaten

  11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
  12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
  13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
  14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
  15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
  16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
  17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
  18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

  the great reset waarbij islam en vaticaan en boedisme verboden worden en er een nieuwe religie komt .
  het beest uit de aarde is de kleine hoorn van Daniel 9:27
  ziet eruit als een lam en spreekt als een draak .

 74. Beste gelovigen,
  Was Jezus niet de man die tegen de Fariezeëers en de priesters was? Stond deze man wel voor de huidige en toenmalige kerk die wij nu kennen? En is de bijbel niet geschreven in opdracht van een Romeins Keizer? 300 jaar na Christus! En wat als u 3000 jaar geleden was geboren, zou u dan in 12 natuurgoden geloven? Waarschijnlijk wel. Ook ik wou dat het zo glorieus zou zijn, maar ik vrees dat de Elitairen ons al duizenden jaren aan het bedotten zijn, net zoals nu met de fake pandemie. Virussen kun je ook niet zien, en wat je niet kan zien kan je ook niet bewijzen. Of was u erbij 2000 jaar geleden om het te getuigen? Als de 10 geboden zouden gerespecteerd worden, zou deze wrede wereld niet bestaan! Niet alleen in het Christendom zijn er van die geboden hoor. Elke dag aanvaarden wij de “gouden stier” door mee te doen aan het “monitair” geloof. Het nep geld. Alsof het aan de bomen groeit! Dat is het ware kwaad! Dat is de “verboden” vrucht. Je eigen lichaam verhuren, in bruikleen stellen voor geld. U zult vast wel weten naar welke teksten dit verwijst in de bijbel. En wie herinnert zichzelf nu aan iemand waarvoor hij veel respect heeft, met een beeld van die persoons meest tragische moment! Genageld aan het kruis! Alsof ze er de spot nog mee drijven ook! Gruwelijk in mijn opinie, maar vooral jammerlijk. Bezint eer ge begint, amen.

 75. @Jo. U schreef: Dat de paus en Maria aanbeden zou worden is onjuist ..ik wil je wel vragen bij de feiten te blijven. Dat in het verleden de paus op een stoel werd gedragen waren de sentimenten en kwezelarijen van…””

  Bent u vergeten dat paus Johannes XXIII nog op een draagstoel gedragen werd door een stel potige mannen en Eregast was op het Tweede Vaticaans Concilie in Rome 1962-1965.

  Zie wat Jeshua over die 3 huidige zogenaamde heilige vaders in Rome zegt: Mattheus 23:8-12.

  En Maria wordt wel degelijk aanbeden door pausen en gelovigen. Zie de vele afgodsbeelden in roomse kerken waar gelovigen voor knielen en een kaarsje branden. Psalm 97 en 115.

  Wat bidden roomsen dagelijks in de Rozenkrans? 56 kralen.

  Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, *moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

  Maria is geen *moeder van God* maar moeder van Jeshua. Marcus 6:3.

  Dit roomse gebed wordt beëindigd met de woorden: Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot *U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; Tot *U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.

  Daarom dan, onze *voorspreekster*, sla op ons uw barmhartige ogen; En toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende Vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle,
  O zoete Maagd Maria.

  Jeshua leert gelovigen om hun *gebeden uitsluitend tot God de Vader te richten. Joh. !5:16 en 16:23. Het is puur *Spiritisme [Deuteronomium 18] als gelovigen Maria die dood en begraven is aanroepen. We mogen nooit heiligen of engelen aanroepen.

  Aanbidt *God leert Jeshua in Openbaring 19:10 en 22:9.

  Maria is zeker geen *Voorspreekster of *Middelaar tussen God en mensen. Paulus leert in
  1 Timotheüs 2:5…Want er is één God en ook één *Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

  Is het niet opvallend dat ook de Islam nu grote vriend van de paus zich ook van een *kralensnoer bediend bij het bidden tot allah? Wat bidden zij 5x per dag?

  Die kralenkettingen hangen aan de muur van iedere moskee. Hun snoer telt 99 kralen.
  Moslims bidden 33x Allah, u heeft geen zwakheid.
  33x Allah, ik ben u dankbaar. 33x Allah, u bent de grootste.

  Jo, bevreemdend dat u al deze feiten van uw kerk negeert en in de doofpot houdt.

  Ik bid veel liever het Gebed dat Jeshua zijn volgelingen leerde bidden: Onze Vader. Mattheus 6.

 76. Aan @ Ramshoorn ..vanwege (22/04/2021 om 3:37 pm),

  Vooral de laatste eeuwen is het kwaad veelvuldig geïnfiltreerd in de kerk van Petrus..de Rkk.
  De zwarte paus..(ook dus letterlijk op te vatten als satanisch)..is mij bekend.. ook wat voor een verrader de huidige usurpator antipaus is ..wat ik al heb in mijn vorige reactie aangegeven heb.
  Veel pausen zijn tegengewerkt ..en waren als zodanig gevangenen door hun eigen personeel ..dat vaak niet wilde gehoorzamen aan zijn opdrachten..ook de Sovjet Unie had geïnfiltreerde bisschoppen en priesters in het vaticaan.

  Maar in de huidige actualiteit is de vraag voor niet katholieke christenen of degene in de onderstaande video links ..en Zijn boodschap, duivels geïnspireerd is.
  https://youtu.be/15emBw_Glco

  https://youtu.be/iQcv5K1Rgho

  https://youtu.be/4fLc2gpkBd4

  Dat de paus en Maria aanbeden zou worden is onjuist ..ik wil je wel vragen bij de feiten te blijven.
  Dat in het verleden de paus op een stoel werd gedragen waren de sentimenten en kwezelarijen van
  die tijden ..zoals ook de toenmalige adel zich zo vaak gedroeg ..en naderhand directeuren van bedrijven..die hun personeel als ver beneden hun eigen stand behandelden en in hun opvattingen zich als het ware gedroegen ..als waren ze goden..in onze tijden eisen overeenkomstige psychopatische leiders de toekomst van de mensheid voor zichzelf op.. we zien het op grote schaal om ons heen.

 77. Verbeterde versie @Rapture Ready. Interessante reactie van u.”” Ik reageer nog even over mijn opmerking waarom JHWH woedend is op Joden die brutaal de Sjabbat ontheiligen met Sportfestijnen, Gayparades, Songfestivals, Winkels open, Openbaar vervoer, enz. MAG NIET volgens Mozes in Exodus 20 en 31.

  1* Waarom ik dat schreef? In het Oude Testament lees ik nog een duidelijk voorbeeld daarover in het Boek Nehemia de Stadhouder die Joden en kooplieden flink de les las omdat ze de Sjabbat ontheiligden…Nehemia pikte dat niet als bevelhebber in Jeruzalem en handelde rigoureus met die Sjabbat schenders ….

  Nehemia 13:15 In die dagen zag ik in Juda mensen, die wijnpersen traden op de Sjabbat en vrachten koren binnenhaalden en op ezels laadden, alsook wijn, druiven en vijgen en allerlei last, en deze op de Sjabbatdag naar Jeruzalem brachten. Ik gaf een waarschuwing, toen zij levensmiddelen verkochten.

  16 De Tyriërs die daar woonden, brachten vis en allerlei koopwaar en verkochten ze op de Sjabbat aan de Judeeërs, zelfs in Jeruzalem. 17 Toen onderhield ik de edelen van Juda hierover en zeide tot hen: Wat doet gij daar voor Slechts, dat gij de Sjabbatdag ontheiligt?

  18 Hebben ook uw vaderen niet zo gedaan en heeft onze God JHWH niet daarom al deze Rampspoed over ons en over deze stad [Jeruzalem] gebracht? Zult gij Nu nog heviger toorngloed over Israël brengen door de Sjabbat te ontheiligen? [Jesaja 58]

  19 Zodra het dan in de poorten van Jeruzalem donker werd, vóór de Sjabbat, [Genesis 2:1-3] sloot men op mijn Bevel de deuren, en ik Beval, dat men ze niet zou openen tot na de Sjabbat. En ik stelde enige van mijn knechten bij de Poorten op, – er zou Geen vracht op de Sjabbatdag binnenkomen. [Exodus 20 en 31]

  20 Toen overnachtten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar een en andermaal Buiten Jeruzalem. 21 En ik waarschuwde hen en zeide tot hen: Waarom overnacht gij vóór de muur? Indien gij dat Nog eens Doet, zal ik de hand aan u slaan. Van die tijd af kwamen zij niet meer op de Sjabbat.

  2* Waarom een groot deel van Israël 2021 nog steeds Jeshua ha Masjiach niet her-en
  erkennen.” De Joodse Apostel Paulus kan u op weg helpen waarom dat nu nog niet op grote schaal gebeurd is:

  Romeinen 11:7 Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het [nog] niet verkregen, maar het uitverkoren deel [De Apostelen en hun bekeerlingen Handelingen 2] heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard, [Denk aan Netanyahu en de Knesset] 8 gelijk geschreven staat: God JHWH gaf hun Een Geest van diepe Slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.”

  Er is hoop voor heel de Natie van Israël leert Paulus in ditzelfde hoofdstuk Romeinen 11:25-36…De bekering der heidenen en het Behoud van Israël. Romeinen 11:25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet Onkundig laten van dit Geheimenis: een Gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen…TOTDAT… de volheid der heidenen binnengaat, [De Gemeente uit de volken met hun antisemitisme is dus al vele eeuwen de grote Weerhouder] 6 en aldus zal GANS Israël Behouden worden, gelijk geschreven staat:

  De Verlosser [Jeshua] zal uit Sion komen, Psalm 72 en Openbaring 14 Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.

  27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik [Jeshua] Hun zonden wegneem. 28 Zij zijn
  [nu nog] naar het Evangelie vijanden om uwentwil, naar de Verkiezing [Ezechiel 36] zijn zij [de Joden] Geliefden om der vaderen wil [Abraham-Isaac-Jacob] .
  29 Want de Genadegaven en de Roeping Gods zijn Onberouwelijk. [Genesis 12, 15 en 32]

  Lees vooral over de Bekering van heel Israel zoals beschreven in Zachariah 12:10-14.
  Shalom. Ramshoorn.

 78. Het wordt niet altijd begrepen waarom het evangelie een blijde boodschap is. Men leest dan de bijbel als een reeks van eisen waaraan men zich totaal onmachtig voelt eraan te voldoen.
  Dan wordt de bijbel een loodzware opdracht.
  Maar lezen we die eisen in het licht van Christus: Christus heeft aan de hele wet voldaan. Hij opende daarmee voor ieder die wil geloven de weg van de genade. In ons onmachtige kleed mogen we wijzen naar het volbrachte werk van Christus. Dat is inderdaad een blijde boodschap.
  Christus droeg het juk van de wet, plaatsvervangend voor elke zondaar die wil geloven.
  Luther probeerde ook dat juk te dragen, totdat hij mocht inzien wat genade eigenlijk betekent. Dat maakte hem geestelijk vrij.

 79. @Jo. Dank voor uw reactie. Ja, er zijn nu echt 3 pausen in Rome las ik…

  Dank ook @Esther voor haar reactie. Dank @ Amo, mee eens.

  @Jo. Dat er nu IN 2021 Drie zeer omstreden “christelijke” pausen resideren in Rome is al heel veel betekenend:

  1] De Duitser Ratzinger, die gevangen zit in het Vaticaan.
  2] De marxist, Argentijn Bergoglio.
  3] De zwarte paus, die in het geheim zijn plannen smeedt [Biechtvader van Bergoglio] de Venezolaanse marxist, hoofd Generaal Overste Arturo Sosa Abascal!
  (jezuïeten zijn in het zwart gekleed).

  Ik lees in Openbaring 16:13 (NBG51) over dit [?] Drietal: En ik zag uit de bek van de Draak en uit de bek van het Beest en uit de mond van de Valse profeet [drie keer raden wie dat is] Drie onreine geesten komen, als kikvorsen; Enz.

  Het laatste en beste boek van de Bijbel: Openbaring vertelt in detail over het hebzuchtige machtsbeluste, afvallige pausdom en de valse ontstane Wereldkerk!

  John Hogue schrijft in detail over visioenen van de Ierse Ziener in zijn boek: De Laatste Paus. Verval en Ondergang van de kerk van Rome. Grondig speurwerk verricht ook in de krochten van het Vaticaan.

  Wonderlijk dat ook de Apostel Johannes tweeduizend jaar geleden op Patmos [Openbaring 1] al paf stond toen Jezus/Jeshua hem glashelder de verre toekomst van de afvallige wereldkerk [moeder aller hoeren Roomse kerk verenigt-Islam- Hindoes- Boeddhisten- Protestants-Evangelisch tot één valse wereldkerk.

  Openbaring 17:1 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het Oordeel over de grote Hoer, die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd [MensenHandel/Slavernij] hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.[Rome de grote hoer die alle wereldgodsdiensten verenigt in één CHRISLAM]

  3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw [RKK] zitten op een scharlakenrood beest, [MARXISME, VN en EU] dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens.

  4 En de vrouw [Rome, Openbaring 17:18] was gehuld in Purper en Scharlaken en Rijk versierd met Goud, Edelgesteente en Paarlen, [ Allemaal door Pausen gestolen om St. Peterskerk, Sixtijnse Kapel in Rome te financieren] en zij had in haar hand een Gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. [Seksueel misbruik RKK dat wereldwijd de spuigaten uitloopt, zie boek Sodoma 2019 van Frederic Martel en boek van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan]

  5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. [Paus/heilige vader als god aanbeden]
  6 En ik zag de vrouw [RKK in Rome Openbaring 17:18] dronken van het bloed der heiligen [Inquisitie en Sharia] en van het bloed der getuigen van Jeshua/Jezus.

  En ik VERBAASDE mij, toen ik haar zag, met grote VERBAZING. 17 En de engel zeide tot mij: Waarom VERBAAST gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.

  8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam NIET geschreven is in het Boek des Levens [Openbaring 20] van de grondlegging der wereld af, zullen zich VERBAZEN, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

  9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De Zeven koppen zijn Zeven Bergen, [Zowel Rome en Mekka zijn op Zeven bergen gebouwd] waarop de vrouw gezeten is. Enzovoort.

  Rome en Mekka zullen voorgoed en snel verdwijnen. Hoe dan? Lees Openbaring 16.
  Jeruzalem wordt de zetel van de Joodse Masjiach JeshuaHaMasjiach. Zie Openbaring 14 en 19.

 80. @:: Ramshoorn ..nav..21/04/2021 om 2:19 pm,

  Citaat:: Onbegrijpelijk dat ook hedendaagse pausen [er zijn er {nu 3} in Rome] priesters, predikanten, evangelisten dit niet meer weten en denken en zelfs durven verkondigen dat Israël als Bondsvolk van JHWH [Deuteronomium 7 en Openbaring 7] heeft afgedaan.

  Wat ik alleen weet is dat de Duitse Paus Ratzinger en de usurpator antipaus Illuminati-vrijmetselaar Franciscus in Rome zetelt.. en een 3e paus ?! maar dan toch niet in Rome ..misschien dan wel in Parijs.. of zo.
  Het verbond met het Bondsvolk wordt in het offer-Lam voortgezet..en dan ook in Zijn kerk in Zijn tegenwoordig-stelling naar Maleachi 1:11.. 1Kor.11:25-29.

  Wat Jeremia 31:31 betreft ..is te zeggen dat dat verbond gesloten wordt in het 6e zegel reinigingsoordeel.. Zacharia 14:20-21..als gevolg van het 6e zegel.
  En nooit meer komt de oudtestamentische offerdienst terug.. zoals Maleachi 1:10:11.
  En ik vraag mij af.. met anderen, of een deel van de 10 stammen van Efraïm niet de bekeerde heidenen zijn..als de huidige christenen.. en al die andere naam-christenen.. zie Jesaja 28:1.

 81. Hallo allemaal…

  @ Hallo Amo.. heel mooi wat u schrijft.
  Het kostbare, door de Heere Jezus aan het kruis volbracht…

  U schreef…
  “” Die blijde boodschap wordt zo gemakkelijk ondergesneeuwd door van alles en nog wat. We hoeven slechts te geloven, zoals het volk van Mozes slechts naar de koperen slang hoefde te kijken om te genezen van de slangenbeten. Buitengewoon.””

  Ook de Heere Jezus haalde het aan, over de koperen slang. Johannes 3 : 14, En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet óók de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

  Dan verder, kunnen we in Joh. 3 : 16 de bekende woorden lezen.
  Het hele stuk is van grote waarde.

  Amo, dat heeft u mooi verwoord, we moeten steeds weer opletten… dat deze enorme grote, kostbare boodschap niet ondergesneeuwd wordt.

  @ Hallo Ramshoorn en Ludwig… ja, geweldig hé. Openb. 15:3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lam…

  Zo bijzonder, het lied van Mozes door oud-oudtestamentische gelovigen …
  Het lied van het Lam, door nieuwtestamentische gelovigen.
  En samen zingen ze ter ere van God en het Lam
  Wat een geweldige toekomst, dank zij de Heere Jezus Christus.

  Vaders zegen, en liefs van mij, Esther.

 82. @Ramshoorn, 2:19 uur. Inderdaad, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Bid tot die Naam en dan in de naam van Jezus (niet in naam van het eigen vuile kleed). Het is gemakkelijk te vergeten dat een christen niet meer is dan erfgenaam. Hij mag delen in een erfenis, vanwege het volbrachte werk van Christus.
  Het kenmerk van een erfenis is, dat je er niets voor hoeft te doen, behalve het in dankbaarheid aanvaarden. Christus heeft alles voldaan (ja inderdaad, de wetten die Mozes ontving).
  Een menselijke zwakheid is het steeds weer, om te denken dat je zelfs iets hebt bijgedragen aan de erfenis, behalve het aanvaarden ervan. Maar wat draagt een erfgenaam bij?
  Die blijde boodschap wordt zo gemakkelijk ondergesneeuwd door van alles en nog wat.
  We hoeven slechts te geloven, zoals het volk van Mozes slechts naar de koperen slang hoefde te kijken om te genezen van de slangenbeten. Buitengewoon.

 83. Ik zing mee @Ludwig dat mooie gezang van Openbaring 15:3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!

  Ludwig het is toch verbazingwekkend dat Mozes ook weer genoemd wordt in Openbaring. Een andere tekst ook in Openbaring wordt nog steeds niet door de meeste gelovigen die uitsluitend het NW. Testament lezen opgemerkt…Shame…

  Openbaring 1:9 (NBG51) Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods [TORAH Exodus 20] en het Getuigenis van Jeshua.Jezus. [Bergrede Mattheus 5-7]

  Opnieuw wordt de onmisbare Torah genoemd in Openbaring 12:17 (NBG51)
  En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God [Torah] bewaren en het getuigenis van Jezus [Bergrede Mattheus 5-7] hebben.

  Vijf keer lezen we in het Oude Testament dat JHWH de God is van Abraham-Isaac en Jacob

  Zo Ook in het Nw. Testament wordt 5x JHWH God genoemd van Abraham-Isaak en Jacob.
  lees maar mee….We lezen ook in het Nw. Testament maar liefst 5 keer dat Jeshua trots is op zijn Joodse afkomst. Hij stierf aan het Romeinse martel Kruis als Koning der Joden. Johannes 19:19.

  1* Mattheüs 22:32 (NBG51) Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob.[Israël]

  2* Marcus 12:26 (NBG51) Wat nu de doden betreft, dat zij opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak, zeggende: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob?

  3* Lucas 20:37 (NBG51) Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob.

  4* Handelingen 3:13 (NBG51) De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jeshua/Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten.

  5* Handelingen 7:32 (NBG51) Ik ben de God uwer vaderen, de God van Abraham en Isaak en Jakob.” Zingen we in de Protestantse kerken ook niet alle 150 Joodse Psalmen?

  Onbegrijpelijk dat ook hedendaagse pausen [er zijn er nu 3 in Rome] priesters, predikanten, evangelisten dit niet meer weten en denken en zelfs durven verkondigen dat Israël als Bondsvolk van JHWH [Deuteronomium 7 en Openbaring 7] heeft afgedaan.

  De Joodse Paulus wijdt er zelfs een heel hoofdstuk aan in Romeinen 11 om “gelovigen” te vertellen dat JHWH Zijn Volk niet verworpen heeft, en de kerk is niet het nieuwe Israël.

  Jeshua leerde dat al aan de Samaritaanse Vrouw in Johannes 4:22…Het Heil is uit de Joden!!!!

  Dat lied van Mozes brengt nu veel Joden aan het denken en met Heimweh keren zij terug naar Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132, 135 en Mattheus 5:35. Shalom.

 84. Openbaring 15

  3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!

  4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

  Een prachtig lied heb het juist luidop gezongen.
  Het is een overwinning lied
  De hoop de beloften

 85. Bedankt @willy, voor uw reactie. Ik lees uw weldoordachte stukjes ook graag. Ja, we kregen talenten van de Here, om daarmee tot zegen te zijn voor onze medemens.

  En dan te bedenken dat ik door een evangelist uit België overtuigd werd om zonder te dralen voor Koning Jeshua te kiezen. Allé Zulle!!!

  Ik heb van deze keuze geen dag spijt gekregen want wie Jeshua de Zoon van God/JHWH toelaat in zijn leven die heeft HET LEVEN gevonden.

  Spreuken 8:35 (NBG51)
  Want wie Mij [de wijsheid] vindt, heeft Het Leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.

  Johannes 14:21 (NBG51) Jeshua leert: Wie Mijn Geboden heeft en ze Bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

 86. @ramshoorn: Ik heb met veel belangstelling uw avonturen gelezen die je hebt meegemaakt en waar de Heer je beschermd heeft door zijn engelen. want engelen zijn dienende geesten voor zij die het heil verworven hebben. Wie op de Heer vertrouwd zal in de veilige haven aankomen. De Heer weet wanneer onze tijd erop zit. Hij weet en ziet alles. ik zou ook veel verhalen kunnen vertellen waaruit de Heer mij gered heeft. Moest hij dat niet gedaan hebben, dan kon ik dit niet schrijven. Ik lees ook dat je muzikaal onderlegd bent en zeer getalenteerd de Heer zorgt steeds voor zijn kinderen, ook al merken we het niet. Gods charisma’s zijn ontelbaar en hebben steeds hun Nut tot opbouw van de gemeenschap. Het gaat je goed.

 87. @Glossolalie. Dank voor uw welsprekende reactie. Toen ik in mijn jeugd verre zeereizen maakte zei mijn moeder altijd tot mij: Ga met God/JHWH dan heb je een goede Leidsman. Johannes 10.

  Die Leidsman weerhield mij dat ik een aanbod in India van een fakir afwees die mijn hand wilde lezen om mij de toekomst te voorspellen. Die Leidsman redde mij van de verdrinkingsdood in de haven van Ceylon toen ik een waarschuwing van de Kapitein negeerde:

  Jongens, niet zwemmen hier, er zijn hier haaien en zeeslangen. Ik dook even later toch in het heerlijke koele water, zwom met mijn maten naar de overkant van de baai, werd onderweg toch bang, kreeg een slok water binnen, werd doodsbenauwd, riep de Naam boven alle naam aan, de Naam van Jeshua, Hij redde mij, nam mijn doodsangst weg, gaf mij kracht en ik kwam weer veilig aan boord.

  Die Leidsman redde mijn leven toen ik in de nacht op mijn fiets naar huis peddelde en bijna in aanraking kwam met een locomotief die ik niet opgemerkt had.

  Die Leidsman redde mijn leven in de haven toen de winchman een fout maakte en ik een hijs balen van 1000 kg op mij af zag komen en toch niet verpletterd werd tussen het luikhoofd en de hijs. Na 5 minuten bij komen van de schrik ging ik weer opgelucht aan het werk met het lossen van dit schip. Ik kan nog tig voorvallen noemen waar de hemel heel dichtbij kwam en ik uit doodsgevaar gered werd.

  Na mijn bekering tot de God van de Bijbel, de God van Israël, na mijn doop in de Naam van Jeshua kreeg mijn leven pas echt zin – ging theologie studeren, slaagde met lof, en gingen allerlei deuren van Ministry voor mij open. Sindsdien heb ik vele duizenden mensen persoonlijk mogen ontmoeten in kerken, groepen, op stations waar ik piano speel, in verzorgingshuizen waar ik in samenkomsten met de oudjes het zingen begeleid met orgelspel.

  Natuurlijk bleven er ook voor mij vele vragen open over het lijden van ontiegelijk veel mensen, jong en oud…ik vond bemoediging in onderstaand lied…

  De dingen die gebeuren in de wereld om ons
  heen. Ze lijken wel toevallig maar ze wijzen
  ons alleen op de Dag die komen gaat, wees
  daarop voorbereidt, dat de Heiland zal
  verschijnen in Zijn heerlijkheid.

  Refrein: Zonder vlek of rimpel moet ons leven zijn,
  Onberisp’lijk in het oog van God, en rein.
  Elke zonde, ook al is die nog zo klein
  Moet bedekt zijn door Zijn Bloed.
  want Jezus komt, ja Hij komt !
  Als Hij komt, zijn wij dan voorbereid?

  Bereiken ons geruchten over Oorlog en geweld,
  Dan komt ons in gedachten wat de Heiland heeft verteld.
  Want al nader komt die dag en dan In heerlijkheid
  Wacht ons een toekomst met de Heer in eeuwigheid!
  Refrein:

  Een korte tijd, de Heer maakt Zijn belofte werk’lijkheid.
  Wij moeten Hem verwachten, op die dag zijn voorbereid.
  Maar is ons hele leven daarop afgestemd.
  En al ons doen en laten tot Gods eer bestemd?
  Refrein:

 88. Aan @ Nieuw Begin.. nav. (19/04/2021 om 8:29 pm),

  Wat dominee Leenhouts over Openb.10 zegt is mij bekend ..deze engel is de hypostatische Mensengel Verlicht door het Grote Licht van de Heilige Geest naar Hebreeën 4:12 ..als verzegelde bevestiging ..nadat hij geheel en al voorbereid is door reiniging en loutering ..dan zijnde de Maleachi 3:1 bode.. in zijn eigen reiniging en loutering tot getuige zijnde voor het komende wat de gehele mensheid zal geschieden in het 6e zegel reinigingsoordeel.

  Die Verlichting geschiedt in het 6e zegel ..en zal de Maleachi bode als eerste treffen ..maar de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende..zal, ook getroffen door dat Goddelijk Licht ..dat Licht van de Heilige Geest niet overleven kunnen ..niet kunnen ver-dragen.
  Met de val van de valse profeet zal ook de rest van de gevallen engelen, vallen tezamen met satan zoals beschreven in Openb.20.

  Luister maar eens goed wat in de volgende link gezegd wordt ..een tweede keer horen is goed om scherpzinnigheid te trainen. https://youtu.be/V9vb_SUunZ8
  Vandaar dat de Heilige Geest om Elia roept, dat wil zeggen ..om de Maleachi bode..komende in de geest van Elia… in Maleachi 4:5 wordt Elia aangekondigd vóór de Dag des Heren ..dus het 6e zegel
  terwijl Elia zelf dus vóór de Wederkomst komt bij het laatste oordeel.. De Komst in het 6e zegel is dus een komen in het voorbijgaan.

  De Maleachi bode is eerst de dorre boom in Ezechiël 17:24 ..die in vers 22 eerst op een verheven berg geplant moet worden, de berg in Hebreeën 12:22 en Psalm 48:3 ..vandaar dat hij in de bovenstaande link uit de hemel komt.
  Door het 6e zegeloordeel is de menselijke geest gereinigd en kan hij ook in de hemel schouwen..etcetera….terwijl de Illuminati-vrijmetselarij juist de menselijke geest wil laten verstarren zoals bij de zondeval van lucifer.
  ▪︎▪︎

 89. vervolg van reactie op 19/04/2021 om 8:26 pm
  Op rand van financiële systeemcrisis: IMF waarschuwt dat staatsschuld nog nooit zo hoog was

  (Het is verschrikkelijk zeer geacht Xander team:
  Het spijt mij oprecht dat ik zo moet eindigen, maar nu ik zelfs buiten in het zonnetje steeds meer mensen met mondkapjes zie lopen, er is gewoon geen enkele reden meer voor optimisme dat nuchterheid en gezond verstand ooit nog op normale wijze zullen terugkeren. Ik ben heel bang dat deze inktzwarte geest van opzettelijke gezaaide en aangewakkerde collectieve doodsangst en waanzin pas na heel, héél veel lijden en pijn zal verdwijnen.
  En zelfs de link van Mo ( bedankt Mo!) :
  Voormalig vicepresident Pfizer trekt aan alarmbel: ‘Ze willen jou en je familie doden’
  https://www.ninefornews.nl/voormalig-vicepresident-pfizer-trekt-aan-alarmbel-ze-willen-jou-en-je-familie-doden/
  zal dit slapende slavenvolk niet tot inkeer kunnen brengen…)

  VERVOLG:
  Ik geloof in de komst van het koninkrijk aan Israel maar ook de plagen die er aan vooraf gaan en Openbaring 10 getuigt dat voordat Israel in Jezus Christus een nieuwe dageraad mag begroeten ( Sukkoth- Loofhuttenfeest- wordt nog in de aardse geschiedenis vervuld!) donkerheid de aarde zal bedekken en een kolossale Hemelheraut zijn voeten zet op de aarde en de zee, dat is het geheel van alle volkeren, en zijn boodschap gaat de hele mensheid aan: ‘er zal geen uitstel meer zijn’…Deut 28 wordt opnieuw voorgelegd en nu niet alleen aan het priestervolk maar aan de gehele mensheid…wilt ge de zegen of de vloek? En Israel wilt ge uw priesterlijke roeping in Jezus de Hogepriester vervuld zien of de leugen dienen , de boze geesten volgen en vergaan in de stormen van de eindtijd?

  Maar voor de individuele Christen of Joods Messiaanse gelovige die n ‘gekende des Heere’ is blijft gelden: ‘ Hij zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden’! Hallelujah!

 90. @ Ramshoorn,
  Uit fatsoen en respect zal ik u antwoorden.
  Na uw Lutheriaanse opmerking over mijn pamflet is de boodschap helder en duidelijk voor mij en u krijgt het laatste antwoord.
  Al mijn informatie is al meer dan dertig jaar oud toen ik ingewijd ben.
  De eerste les was dat ik drie dagen moest vasten en mijn grootste angsten overwinnen,daarna was ik welkom voor de volgende fase.
  En ik zie mijn info niet als protest maar het delen van mijn ervaring in uw ogen goed of slecht dat is uw goed recht.
  En als u mij verteld hoe u het serpent pareerde moest ik aan het volgende denken wat of waarom zou het serpent penta is 5 in het Grieks u bezoeken ik dacht dat u uw hogere ik pareerde zodat deze niet in uw hart kon komen.
  Het lijkt mij dat uw geloof in uw hoofd zetel zonder liefde voor een andere visie.
  Dat is het gevaar van in het vlees verkeren voor ons hogere ik het strijd tegen zichzelf en het kwaad of dierlijke ziel.
  De Wali Sanga geeft blijk van hoge geestelijke ontwikkeing in Indonesie.
  Mijn voorsprong op deze mensen was dat ik geen angst of bijgeloof had zoals hun dus wetenschappelijk sneller kon duiden.
  En het geloofs forum vermeld volgens mij niet van welk geloof we moeten zijn?
  En het spaanse vaja con dios is ga met god of dios is 2 een tegenstelling van het monotisme ook deus word vernoemd ook 2?
  En ik leerde van deze wijze mensen wat pasen betekend of het haasje zijn.
  Ieder jaar worden er nieuwe dieren geboren en in gevangenschap is men niet gediend van b.v bokjes rammetjes en de mannelijke dieren?
  Dus voor de teelt zijn zij overbodig in de natuur maakt dit niet uit?
  En het feest van overvloed is het gezamenlijk consumeren van de mannetjes geworden?
  En is de angst voor de waarheid uw belemmering om open te staan voor een andere kijk ik zie veel boeken wijsheid in uw woorden.
  Maar niet de liefde die uw geloof uitstraalt en verteld wel voor eigen mensen die volgen niet vragen.
  En ik ben zeer gelukkig met mijn bevindingen en heb mij opengesteld en snap nu Jezus bij de farizeers beter.
  Dank u wel voor uw visie en sorry voor de spam ik heb nu geen eigen computer meer en heb mijn vrouw beloofd deze niet te laten vernielen door mijn nieuwsgierigheid.
  Zij heeft deze nodig voor haar werk.
  Ik ga weer opnieuw mijn boeken herlezen na een beter inzicht ook mede dank zij u.
  En u bent gezegend met uw geloof en het delen aan mensen op dit forum een licht en baken in duistere tijden.
  En als u net als ik geloofd kan het kwaad niet in ons hart komen god is sterker en helpt het te weerstaan weet ik nu zeker.
  Mijn inwijding was voor alle geloven die zoeken naar god en ik heb dit al zo vaak gedeeld geen kennis die moest ik zelf leren.
  Wel de uitrusting van god om te leren en te vechten met de kennis die kwaad doet inj vele gedaanten.
  En Eva is bezweken voor de slang en draagt de erf zonde tot in uw eeuwigheid blijkt.
  Dezelfde slang het symbool van de artsenij en het WHO?
  Mijn god is voor ieder die doordringt tot het licht en zelf vecht tegen zichzelf als u kaporos of kaporot kent en de zondebok snapt u misschien mijn weg.
  Ik offer geen dieren op voor de zonde door mij begaan ik doe boete vraag om vergeving en doe tweemaal mijn best om in het licht te blijven.
  De hemel is voor iedereen die het lukt het hart tot thuis van ons hogere ik te maken en delen tot glorie van iedereen op aarde.
  En ik voel dat uw geloof zo sterk is dat mijn woorden geen indruk maken op uw kracht en het eerder versterken door mij te vertellen dat ik de satan dien.
  Satan is een hulpeloos wezen dat zich voed met angst meer niet en een bewaker of hindernis van kennis.

 91. Hallo Muggenzifter… heel fijn weer iets te lezen van u.
  We misten u al.
  Heel bijzondere vergelijking, wat u gebruikt.
  De schatten die we vinden in de Bijbel…. zijn levende schatten.
  Waar mot en roest nooit kan aantasten.
  Eeuwigdurende schatten vinden we in Gods Woord.

  Voor u, Muggenzifter ook Gods zegen om u heen.
  En voor jullie allen.
  Lieve groet, Esther.

 92. @glossolalie. U heeft een goede pen, en een eigen mening, ik ook, maar die werd pas echt zichtbaar bij mij toen ik een keer Niet Eigenwijs was maar naar mijn vader luisterde die voordat hij met mijn lieve moeder een conferentie bijwoonde van een week mij een kaartje in handen stopte, mij aankeek en zei, [Naam] er is morgenavond een bijzondere dienst daar en daar…ga daar eens je licht opsteken. Bedankt Pa, ik zal zien en stak de uitnodiging in het borstzakje van mijn overhemd.

  Een dag later…het uur U…zou ik gaan? Waarom niet! Ik ging en die avond stapte ik een volle zaal binnen waar al lustig gezongen werd. Ik vond een lege stoel ergens in het midden en keek eens rond…totdat… een evangelist uit België plaats nam achter de Katheder en van wal stak met de vraag…wie wil er vanavond als een nieuw mens naar huis gaan? Een paar handen gingen omhoog. Ik keek toe met gespitste oren en hoorde nu iemand die wist waar hij over sprak.

  Ontelbaar veel mensen die een ontmoeting met Jeshua kregen, of ze nu blind, doof, lam, melaats of door de duivel bezeten waren, gingen als nieuwe mensen naar huis. Lees het Nw. testament nog eens hardop en doe wat zij deden. Ik denk nu aan die blinde man die van Jeshua gehoord had en toen Jeshua dicht bij hem kwam begon te schreeuwen…

  De genezing van Bartimeüs
  Lucas 18:36 Toen deze hoorde, dat er een schare voorbijging, vroeg hij, wat dit was. 37 En zij vertelden hem, dat Jezus de Nazoreeër voorbijkwam. 38 En hij riep en zeide: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!

  39 En die vooraan liepen, bestraften hem, dat hij zwijgen zou. Maar hij Schreeuwde des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij! 40 Jezus nu stond stil en liet hem bij Zich brengen. Toen hij naderbij gekomen was, 41 vroeg Hij hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Hij zeide: Here, dat ik ziende worde! 42 En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden. 43 En terstond werd hij ziende en hij volgde Hem, God lovende. En al het volk zag het en gaf Gode lof.

  De evangelist vertelde verder…wat Onmogelijk is mensen dat is Mogelijk bij God. Zelfs een volkomen idioot, een door de duivel bezetene werd door Jeshua met een paar woorden genezen van zijn bezetenheid…

  hoe dat ging? Lees maar mee…Ik geloof in wonderen, want ik geloof in JHWH/God.

  De genezing van een bezetene
  Marcus 5;1 En zij kwamen aan de overkant der zee in het land der Gerasenen. 2 En toen Jeshua uit het schip ging, kwam Hem terstond uit de Grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest, 3 die verblijf hield in de Graven, en Niemand had hem meer kunnen Binden zelfs niet met een Keten, 4 want hij was dikwijls met Voetboeien en Ketenen gebonden geweest en de ketenen waren door hem stukgetrokken en de voetboeien vernield, en Niemand was bij machte hem te bedwingen.

  5 En voortdurend, Nacht en Dag, was hij in de graven en in de bergen, Schreeuwende en zichzelf met Stenen slaande. 6 En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor Hem neder, 7 en zeide, roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt.

  8 Want JESHUA zeide tot hem: Onreine geest, Ga Uit van deze mens. 9 En Jeshua vroeg hem: Hoe is uw naam? 10 En hij zeide tot Hem: Mijn naam is Legioen, want wij zijn talrijk. En hij [die boze geest] smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden.

  11 Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. [vlees voor de Romeinen] 12 En zij [die duivelen] smeekten Jeshua, zeggende: Zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen. 13 En Hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de Zwijnen; [onreine dieren voor Joden Leviticus 11] en de Kudde, ongeveer Tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee.

  14 En die ze hoedden, namen de Vlucht en berichtten het in de stad en op het land. En de mensen gingen zien, wat er gebeurd was. 15 En zij kwamen bij Jezus en zagen de Bezetene zitten, Gekleed en Goed bij zijn Verstand, hem, die het Legioen gehad had; en zij werden bevreesd.

  16 En die het hadden gezien, verhaalden hun, hoe het met de bezetene gegaan was en ook van de zwijnen. 17 En zij [Eigenaren van de zwijnen] begonnen er bij Hem op aan te dringen, dat Hij uit hun gebied weg zou gaan.

  Maar…o wonder der wonderen…18 En toen Jeshua in het schip ging, smeekte de bezetene Hem, dat hij bij Hem mocht blijven. 19 Doch Hij stond het hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: Ga naar uw Huis tot de Uwen en Bericht hun al wat de Here in zijn Ontferming u gedaan heeft. 20 En hij ging weg en begon in de Dekapolis te verkondigen al wat Jezus hem gedaan had, en allen verwonderden zich.

  Ik deed het ook, ik ging naar huis, vertelde mijn broers en zus wat er met me gebeurd was op deze wonderlijke avond. Blijde verwonderde gezichten en opmerkingen. Toen zij naar bed gingen pakte ik pen en papier en schreef aan mijn ouders op hun vakantie adres dat ik me bekeerd had en voor Jeshua en Zijn Woorden gekozen had.

  Mijn vader ging uit zijn dak toen hij mijn brief gelezen had en riep in een volle etenszaal… Halleluja…mijn zoon is bekeerd…Kijk maar en hij toonde dat gezelschap mijn brief die nog rook naar de inkt.

  Alleen aan JeshuaHaMasjiach is gegeven Alle Macht – in hemel en op aarde. Mattheus 28.
  Hoop dat Jomanda meeleest en zich ook bekeert tot Jeshua en Zijn Woorden. Johannes 14.

 93. Aan @: Nieuw Begin: nav. (17/04/2021 om 9:57 pm),

  Toelichting ter verbetering van de passage ((in mijn reactie van: 18/04/2021 om 7:29 pm)).. “De persoon in vers 2 is de Vreugdebode in Jes.52:7-12 ..de Maleachi 3:1 bode, de eindtijd Cyrus tezamen met het leger Gods hier op aarde.. {{die in Jes.28:6 hier op aarde op de rechterstoel zal zitten.. met het voltrokken oordeel, aan !!! en tezamen door de hand van de AartsEngel Michaël.}} !!

  Niet alleen in de katholieke profetieën is er sprake van een leger Gods van mannen, vrouwen en kinderen die optrekken tegen het leger van de valse profeet maitreya en zijn gevallen engelen..maar ook in de evangelische kringen is een leger Gods aangekondigd.. wat het zelfde leger betreft..een leger dan wel natuurlijk zonder wapens..strijdende aan de zijde van de Engelen en de andere hemelingen.

  https://www.google.com/search?q=profetie%C3%ABn+over+Nederland&oq=profetie%C3%ABn+over+Nederland&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.9457j0j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  De personen in dit leger zijn en worden door God vooraf gereinigd en speciaal uitgekozen om ieders [eigen] opdracht te kunnen vervullen met de genade Gods; geïmpliceert in Jesaja 52:11.
  Jesaja 28:1-6 .. het vers 6 laat in de Petr.Can.vertaling toch weer iets anders begrijpen:
  5…Op die Dag zal Jahweh der heirscharen ..De schitterende kroon zijn ..En de prachtige krans voor het overschot van Zijn volk. ((Door het 6e zegeloordeel))
  6… Een geest van gerechtigheid voor ‼️ [wie] op de rechterstoel zetelt: Een heldenkracht voor hen Die de strijd naar de poorten ((van de hemel)) verdringen.
  Wat ik versta als de strijd om de deur van de hemel te bereiken.

  Gerechtigheid geschiedt en geeft uitkomst als het Licht van God in het 6e zegel niet alleen de valse profeet [treft] maar dus ook de Vreugdebode..hem dan leidend tot Leven …maar tot de dood voor de valse profeet.. 2Thess.2:7 ..Dan.7:11 ..Dan.9:27 ..Jesaja 11:4 ..Jesaja 66:17.
  Het gehele leger Gods zal daarbij aanwezig zijn met het gehele hemelse hof want de eeuwen van Ezau worden dan afgerond en afgesloten opdat Jacob regeren kan onder leiding van de hemel ..in al hun relationele betrokkenheid..zoals aangekondigd door de katholieke profetieën.

  In zijn “laatste” opdracht als zijnde ook de eindtijd Cyrus ..zal de hand van de Vreugdebode dan in de hand van de AartsEngel Michaël zijn ..en (in) die [samenwerking] van mens en Engelhemel zal de valse profeet dus niet overleven.. (Dan.7:11)..een daad “in naam” van de gehele mensheid ..zoals ook Maria in naam van de gehele mensheid Haar fiat gaf.. de dood van de valse profeet is de dodelijke wonde van het beest-systeem en “aderlating” van de antichrist zelf (Openb.13:3).

  En doordat zal de eindtijd Cyrus grootvorst worden naar Jesaja 32 ..Jer.23:5-6 en Jer.33:15-16 en o.a. Zacharia 6:12.. keizer over de 12 stammen koningen van Israël.. en volgens de katholieke profetieën zullen alle continenten dan weer aan elkaar vast zijn.. opgedeeld dus in de 12 stammen van Israël.

  Het occulte centrum Shamballa van het Oosten ligt in de Himalaya..en daar naar toe zal het leger van God zich verplaatsen !!!..en impliceert de confrontatie naar Jesaja 46:11..maar dan wel natuurlijk te verstaan in zijn tweeledige duiding.. dus geen paralleltekst, waar men vanuit gaat.
  •••••

 94. @Ramshoorn dank u wel en ik blijf respect voor uw kennis houden.
  En in toverij geloof ik niet wel dat de wetenschap de HEILIGE kennis heeft verovert en misbruikt.
  Waarom heilig omdat deze blijkbaar goddelijke kennis in de handen van de verkeerde mensen tot ongelooflijke ellende met dood en verderf kan lijden.
  Dan het artikel van Xander waar nu zelfs ons heelal als een computer simulatie gezien word is erger dan eng.
  Ook onze computers hebben geen empatie of mededogen en voelen hun opdracht zonder emotie uit ook al kost dit levens of energie.
  En ik heb gisteren Jomanda aangehaald niet dat ik iets met deze dame heb of er iets voor voel .
  Ik heb een tante van mijn moeders kant die in het klooster gezeten heeft en de gave om brandwonden te helen bezit.
  En het theater van Jomanda en de engelen heb ik niet gevonden wel dat het een zware opgave moet zijn geweest om mensen zo te helpen.
  En ik kan een ding wetenschappelijk verklaren van haar kunsten de kracht van de suggestie of het placebo.
  Ook onze huisartsen gebruiken dit ter genezing en zelfs in het ziekenhuis worden nu nep operaties verricht?
  En dan blijkt het zelf genezend vermogen van ons eigen lichaam soms sterker dan elk medicijn alleen er moet een soort van trigger dit activeren.
  En moeder had deze gave omdat zij uit liefde altijd vertrouwd of geloofd werd.
  Deze kracht die zelfs Jezus gehad zou kunnen hebben verricht wonderen en de bijbel kan zelfs erg sterk suggestief werken op sommige mensen.
  Ook de kerk gebruikt soms deze gave denk bij de verschijning van Fatima.
  En onthoud dat er mensen door de duivel bezeten kunnen zijn niet als spook maar in het fysieke lichaam van het slachtoffer.
  De exorsist ook heden ten dage probeert dan deze uit te werpen en de patient is dan genezen en kan weer in de maatschappij functioneren.
  Ook de heilige geest kan dit bij ons mensen doen om de boodschap te delen die bij dat moment in de tijd nodig blijkt.
  Uw wijze woorden blijven in het verleden dwalen en er zijn zelfs mensen verslaafd aan gods liefde.
  Zij gedragen zich als een schoothondje dat steeds om aandacht vraagt en geaaid wil worden.
  Mar er zijn ook dappere waakhonden die de herder bij staan de kudde te bewaken zelfs met het risico hun eigen leven te verliezen.
  En zelfs mensen kunnen bezeten raken van Jezus niet letterlijk maar in zijn geest en woorden en daden handelen.
  Voor uw stelling net als die van mij die in god geloofd is geen bewijs wel de goedheid en het kwaad dat wij in ons kunnen dragen.
  De wetenschap is heden ten dage de gezant van de duivel in mensen gedaanten zonder verantwoording voor de schepping.
  En uw god is geboren toen uw bijbel werd geschreven maar liefde was er toch wat eerder denk ik onder mensen en dieren die tevens dromen beredeneerden en pijn angst en verdriet kennen.
  Zoek eens op mother in need gets super power onder alle dieren en wezens.
  Denk aan een moeder eend die dapper haar kroost verdedigd zelfs tegen ons mensen dat bedoelde Jezus denk ik als leek.
  En de haat in uw beleving tegen anderen is een beledeging voor het licht en zorgt voor nieuwe duisternis geen vrede.
  Maar het is uw forum en ik zal als gast niet proberen u te overtuigen van mijn visie wel delen ter lering en vermaak meer niet.
  Religie moet ons nu verbinden om samen te strijden tegen onze eigen wetenschap al ben ik bang dat we eigenlijk al verloren hebben ik zal voor u bidden met licht liefde en kracht.

 95. @ramshoorn
  Wat een mooie tekst uit het boek openbaring over de Heerlijkheid van Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth 🙂
  Ook je tekst uit handelingen heb ik vroeger eens overdacht. Is dat die tekst dat de mensen uit dat dorp een tovenaar zijn demon wou uitdrijven in de God van paulus?
  En waarbij die demon door die tovenaar antwoorden dat die paulus dacht ik kende maar hun niet en die demon werd fysiek zeer krachtig in dat lichaam van die tovenaar en die tovenaar verscheurde al hun klederen?
  Ik herinner mij nog dat ik moest denken aan films over katholieke exorcisme waarbij die demon zich manifesteerden met grote kracht en de kleren van die katholieke bischop verscheurde en daarmee te kennen gaf dat die demon Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth kent maar niet die katholieken exorcisten gelijk het verhaal uit handelingen.
  Alsof die katholieke exorcisten een andere jezus hebben welke zij in het geheim tammuz noemen

 96. @Johan/Glossolalie? Dank voor uw reactie. Helaas kan ik maar met een zin uit uw 2-delige pamflet instemmen:

  “De Apocalyps is dat de sluier opgeheven word en de waarheid aan het licht komt.””

  Waarom? In de Apocalyps wordt de Jeshua/Jezus getoond waarin ik ook geloof. Een heel andere Jeshua dus waar de Paus en de meeste Predikanten [Rooms of Protestants] zelden naar verwijzen!!!

  Als ik het over Koning Jeshua, de Zoon van JHWH heb dan zie ik Zijn overweldigende Verschijning op Patmos voor ogen. De Apostel Johannes die deelgenoot was van deze verschijning op het eiland Patmos zocht naar Taal om die Overwinnende Jeshua die de satan, die leugenaar van de beginne [Genesis 3] voorgoed buiten spel zette [Openbaring 20] te kunnen beschrijven. Lees maar mee…

  Openbaring 1:12 En ik [Johannes] keerde mij om, ten einde de Stem te zien, die met mij
  sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik Zeven gouden kandelaren, 13 en te midden van de kandelaren iemand als eens Mensen Zoon, bekleed met een tot de voeten reikend Gewaad, en aan de borsten omgord met een Gouden gordel;

  14 en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, [denk aan Britse Rechters] als sneeuw, en zijn Ogen als een Vuurvlam; 15 en zijn Voeten waren gelijk Koperbrons, als in een Oven gloeiend
  gemaakt, en zijn Stem was als een geluid van vele wateren.

  16 En Hij had Zeven Sterren in zijn rechterhand en uit zijn Mond kwam een Tweesnijdend scherp Zwaard; en zijn Aanzien was gelijk de ZON schijnt in haar kracht.

  17 En toen ik [Johannes] Hem zag, viel ik als Dood voor zijn Voeten; en Hij legde zijn rechterhand [Hand van de Uitverkiezing] op mij en zeide: Wees niet bevreesd, IK ben de Eerste en de Laatste,

  18 en de Levende, en IK ben Dood geweest, en zie, Ik ben Levend tot in alle Eeuwigheden, en IK heb de Sleutels van de dood en het Dodenrijk.19 Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal. ”

  Dit is de Jeshua die u en ik zullen zien wanneer we onze laatste adem uitblazen in dit zondige ondermaanse. Deze Jeshua stel ik altijd voor ogen als ik met u of anderen hier schrijf. Hij zal straks op aarde komen om te Oordelen de levende en de doden. Johannes 5 en Openbaring 19 en 20.

  De Jezus die u beschrijft in uw brieven kan niet tippen aan Jeshua van de Bijbel in Zijn boek Openbaring. Geen wonder, u denkt twee heren te kunnen dienen Jeshua en de duivel. Jeshua leert dat dat onmogelijk is.

  Wanneer u zich bekeert en laat dopen in de Naam van Jeshua [Handelingen 2:38] vernietig dan al uw Occulte Boeken, Films, Cd’s. Horoscopen, Amuletten en satansbijbel: dan wordt u net als ik eens terstond een nieuw mens met een verrassende missie. Jeshua staat al op de uitkijk om u een nieuwe naam te geven.

  Doe vooral ook wat de gelovigen in Efeze deden als bewijs van hun bekering…

  Handelingen 19:18 en Velen van hen, die Gelovig geworden waren, kwamen hun Schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.

  19 En enigen van degenen, die Toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun Boeken bijeen en Verbrandden ze ten Aanschouwen van Allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op Vijftigduizend Zilverstukken. 20 Zo wies het Woord des Heren krachtig en het werd sterker!!! Zie ook Mattheus 7.

  En lees ook het Boek Jona hoe het hele volk van Ninevé zich bekeerden tot JHWH, hun stad werd gespaard!!! Feest ipv verderf!

  Shalom. Ramshoorn.

 97. @: Nieuw Begin: nav. (17/04/2021 om 9:57 pm)

  Wat Mattheüs 19:28 betreft::
  28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen.

  Mattheüs 19:28 betreft het 6e zegeloordeel in Openb.6:12-17 ..en die tronen zullen dan niet hier op aarde staan ..maar het is dus zo dat, volgens verschijningen aan begenadigde katholieke personen, dat ieder mens met zijn ziel en geest een doorgang door de eeuwigheid zal maken en daar zal het 6e zegeloordeel voltrokken worden.

  De bekende aangekondigde drie dagen duisternis.. ((dewelke ook in de wetenschap bekend is..omdat ze weten waardoor dat in het heelal tot stand komt))..is de opening van het 6e zegel reinigingsoordeel. ..In die drie dagen van totale duisternis zal hetgeen gebeuren wat Jes.13:5 betreft.. de buitenaardsen als zijnde de demonen uit het heelal zullen dan vele kwade mensen doden en meesleuren in de hel.. en wordt satan met zijn andere gevallen engelen opgesloten voor de symbolische 1000 jaar in Openb.20:3, maar het reinigingsoordeel voor ieder mens begint dan op het einde van die drie dagen totale duisternis..Jezus Christus zal zich dan aan iedere overgebleven menselijke ziel tonende naar Openb.19:11+ een aspect in het 6e zegel reinigingsoordeel.

  De 10 stammen als tezamen in Efraïm.. zien we in Jesaja 28:1, zij hebben hun occulte praktijken op de achtergrond voortgezet toen ze uit Israël verdreven werden.. hun trotse kroon is te zien in hun streven naar een wereldregering..en gebeurt voor onze ogen.. en waar alle of bijna alle leiders over de gehele wereld aan meewerken, zoals in de stam Zebulon.. Mark Rutte én zijn voorgangers.

  De persoon in vers 2 is de Vreugdebode in Jes.52:7-12 ..de Maleachi 3:1 bode, de eindtijd Cyrus tezamen met het leger Gods hier op aarde.. die in Jes.28:6 hier op aarde op de rechterstoel zal zitten.. met het voltrokken oordeel, aan !!! en tezamen door de hand van de AartsEngel Michaël.
  Het oordeel over de antichrist wordt later vertrokken 2Thess.2:8.. bij het laatste oordeel.
  ••••

 98. Voor de oprecht gelovige.
  Kijkt u wel eens in de spiegel en vraagt aan u zelf is het mijn hoger of lager ik dat god zoekt en dient?
  Het hoger ik heeft genoeg aan de boodschap van licht liefde hoop en gelijkheid,daar door kan hij of zij anderen helpen.
  Zelfs als deze van een andere overtuiging of geloof zijn.
  Zo leert men door elkaars ogen en zeden kijken ter lering van onze eigen ziel.
  En ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt Ramshoorn en ik zal niet oordelen.
  Soms lijkt het alsof u in een ivoren toren leeft met uw overtuiging van het gelijk hebben.
  Zelfs met een erge aversie tegen alles wat anders is denkt of lijkt zoals tegen Rome en het roomse.
  Dat deel ik met u maar alleen tegen de pracht en praal en leiderschap.
  Heel zeker niet tegen de gelovigen vaak geboren en gedwongen in deze leer in mijn ogen verdienen ook deze schepsels liefde en geen afwijzing.
  En in mijn ogen bent u een kenner van b.v. een mercedes die zelfs blindelings de motor in elkaar kunt zetten heb dit ooit gezien bij wedden dat.
  En ik zeg dan met respect voor uw kennis maar…. er zijn meerdere automerken en veel volgens het gelijke principe.
  En als dit respect liefde voor de waarheid het licht en kennis is verdienen ook zij onze liefde en respect.
  Zo word de aarde een en blijven de belangrijkste regels intact en is de naam niet meer van belang.
  Volgens mij met uw instelling krijgen de reliegies onderling weer oorlog en overwint het kwaad de wetenschap alweer.
  Op dit moment vechten al deze met dezelfde wapens en computers tegen de burger bevolking prima depopulatie truukje.
  Zelfs in de Islam wachten er sommige op hun verlosser die tevens de wereld bevolking verenigd maar met de dezelfde aversie jegens anderen.
  En welke religie ondersteund nu niet de wetenschap en knecht haar gelovigen met werk en dwang leringen?
  En doe niet aan voorspellingen?
  Als men de weerberichten volgt is dit al deze dwaling we zijn nu allen afhankelijk van het grote beest of kennis en computer die zelfs nu bijna ons niet meer nodig heeft om te heersen.
  En god die is nooit verandert wel deze aardse verdwaalde bevolking en leiders en ik heb nergens Jezus horen zeggen dat we hem zo moesten dienen met pracht en praal.
  En het vele kindermisbruik in alle geloven heeft mij niet overtuigd dat deze god vertegenwoordigen zelfs de aller vroomste niet.
  Zo hebben zij deze taak verpest met lust en hebzucht en de godsdienst beschaamt en blijkbaar niet bang van god met dit gedrag?
  Vaak dienen ze de wetenschap en hoeden de kudde of arbeiders op alle gebieden met een dwaal leer zonder geloof en liefde.
  En heilige grond?
  De grond waar we op geboren worden en onze kinderen moeten groot brengen is voor mij heilig maar nu helaas vervuild vergiftigd en erger?
  Als we dit allemaal dachten was de wereld wat schoner denk ik en ons geloof en gedrag we zitten in een valkuil door onszelf gegraven.
  En velen wachten zeer passief op de verwachte verlosser niet beseffend dat zij daar door mede schuldig zijn aan alle problemen?
  Zijn we zelf niet in staat deze wereld te verbeteren of kunnen onze heilige boeken de volgende generatie natuurlijk voeden?
  Dat doet en deed moeder natuur altijd totdat we ons respect verloren en zelf gingen scheppen en zie het resultaat in het heden.

 99. Als je alleen in de bijbel zoekt naar god is dit ook soms onze lagere ziel uit lust de glorie van god te voelen.
  En er is nu kunstlicht en het ware licht dat op de aarde schijn dat was er nog niet ten tijde van het schrijven.
  En wat zou Jezus zelf denken als hij beseft hoeveel mensen er zijn gedood uit zijn naam zelfs in Amerika miljoenen inheemse mensen.
  En zou hij dan terug keren in een witte jurk met de kans in de moderne tijd opgesloten te worden in het gesticht.
  Het hoger ik is bevrijd van bijbels en geboden en volgt de liefde zelfs als dat betekend met liefde de vijand verslaan om de volgende generatie te beschermen.
  Er zijn niet veel mensen in geslaagd dit stadium te bereiken zonder steeds terug te vallen maar de dappere staat op en begint opnieuw.
  Heb voor diverse mensen met een ziekte gebeds genezing en vasten gedaan kost veel energie.
  En ik kon nooit genezing beloven wel mijn inspanning en als beloning moest de geholpene als dank een bosje bloemen naar het kerkhof brengen naar een slecht onderhouden graf.
  Daarna via de Jehova getuigen tot satanist bestempeld en mijn toenmalige advocaat leerde mij dat ik hiertegen niet kon vechten.
  Wel accepteren en van de vrijheid gebruik maken die dit gaf alles is dan toegestaan zelfs godslastering en meer.
  Maar ik heb god nooit verlaten wel gediend op mijn manier en ik verwacht geen hemel ben al zeer gelukkig van binnen dat ik een klein beetje mag kijken achter de sluier.
  En occultisme betekend verborgen niets meer of minder.
  De Apocalyps is dat de sluier opgeheven word en de waarheid aan het licht komt.
  En in de openbaring zelfs de tekst dat hij met het twee snijdend zwaard der gerechtigheid en het boek van de kennis terug keert.
  En ik ben bang dat dit geen bijbel zal zijn maar de wetenschap die het kwaad dient en zelf vals of kunstmatig licht verspreid.

 100. @Ramshoorn,
  Dank u wel voor uw visie al zie ik het anders.
  De duivel of de Satan of Satanatas heb ik nooit gediend dit etiket is op mij geplakt.
  En voor de duidelijkheid zie het verhaal van Job waar god deze beproeft met demonen of duivels.
  De vader verbergt veel kennis achter het duister en de woorden in de bijbel aan de Satan waar zijt gij geweest mijn zoon laat zien dat hij een dienaar is om het geloof te bewaken of te testen.
  En in het duister verkeren veel mensen die door pijn en misbruik afgedwaald zijn maar met hulp het licht omarmen.
  En er zitten slechte mensen in deze cultus maar dat is geen cultus gewoon ziek en pervers meer niet.
  En Jomanda liet mij zien dat zij met goedheid het kwade aantrok en scepsis van de heersende medische wetenschap.
  En ik ben nooit bang geweest voor het kwade maar vecht er gewoon tegen ons lagere ik of dierlijke lichamelijke ziel is erg sterk.
  Denk aan eetlust hebzucht enz. ons hoger ik is moeilijker te bereiken door vasten meditatie en gebed.
  Na jaren de bijbel te volgen kwam ik nergens en de wetenschap is het echte ultieme kwaad geworden en de bijbel en gelovigen zijn niet in staat deze te stoppen???
  En ik vind god in alle mensen van alle geloven in alle tijden ik geloof niet in uitverkoren mensen.
  En vergeet dan niet god hield zo veel van ons dat hij het vagevuur en de hel heeft geschapen???
  Helaas blijkt de bijbel in moderne (het kwade) geen wapen tegen wat er nu buiten gebeurd en hoe mensen lijden.
  Kennis van de gevaren zoals nu de stof bisphenol A dat in alle plastics voorkomt dat tevens het oestrogeen imiteerd in ons lichaam.
  Dat zorgt voor borstgroei bij mannen bij sommige dieren zelfs geslachts veranderingen?
  En nu zit in elke baby die geboren word al micro plastic in het bloed daar is geen gebed tegen opgewassen.
  Is het niet een teken van egoisme vluchten in de bijbel in plaats van de medemens in nood te helpen?
  Elke verloren ziel die terugkeert naar het licht zal schijnen in het duister ter glorie van god.
  En ik zocht niet naar god uit egoisme deze vond mij en liet mij zien hoe ik anderen tot dienst kon zijn.

 101. Muggenzifter 18/04/2021 om 10:38 am

  Fijn om weer een bijdrage van u te lezen. U ook een gezegende week toegewenst.

  Hartelijke groet, Michaël

 102. Psalm 119:161-168 (deel 21)
  ‘Ik ben verblijd over Uw belofte, als iemand die een grote buit vindt’ vs. 162.

  Schat zoeken.

  In alle eeuwen hebben mensen ervan gedroomd om een grote, verloren schatte vinden: De toenemende technische mogelijkheden hebben ertoe geleid dat er velen zijn die bijvoorbeeld de zeebodem gaan afzoeken naar schatten uit de oudheden.
  Sommigen zijn daarbij uitermate succesvol geweest.
  Een zekere Mel Fisher zocht 23 jaar lang de zeebodem af naar scheepswrakken en uiteindelijk ontdekte hij het wrak van de Nuestra Sefiora de la Maravilla, een Spaans schip, dat geladen was met goud.
  ‘Als je een keer de bodem van de oceaan bedekt hebt gezien met gouden munten’, zei hij, ‘dan vergeet je dat nooit weer’.
  Duikers van zijn team vonden eerst een gouden halsketting en daarna vele zilveren en gouden munten die miljoenen dollars waard waren.
  Helemaal los van de rijkdommen die de man verkreeg, gaf de archeologische waarde van zijn vondst hem persoonlijk een grote voldoening.
  De Bijbel is echter een bron van rijkdom die niet te vergelijken is bij schatten die in een scheepswrak te vinden zijn.
  De schrijver van Psalm 119 spreekt daarvan in deze lange Psalm.
  De Bijbel geeft kostbare informatie over de mogelijkheid om vergeving van zonden te ontvangen, het krijgen van innerlijke vrede maar ook over de zin van het leven.
  Door de Bijbel kunnen we God als onze Schepper, maar ook als onze liefhebbende Vader leren kennen.
  Het Woord van God, dat we bezitten en kunnen lezen is veel meer waard dan al de schatten die op de zeebodem liggen.
  Het is de moeite waard tijd te nemen om de schatten die in de Bijbel geopenbaard worden te ontdekken.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 103. @Johan. U hebt geen gemakkelijke start in het leven gekregen. Ik ken persoonlijk de kwalijke gevolgen van het inlaten met Occultisme. Door Jeshua leerde ik het serpent succesvol pareren en negeren. Mattheus 4 en Efeze 6:10-20

  Jammer dat u nu nog TWEE heren dient: Jeshua en de duivel. Dat maakt uw schrijven onbegrijpbaar voor buitenstaanders. Niet voor mij.

  Doe wat ik deed: zweer de duivel af en kies vandaag nog voor Jeshua de Zoon van JHWH de komende Koning, dan gaat satan voor u op de loop Openbaring 19…Hij is de Koning der koningen. Ook u wacht een gouden toekomst.

  Een tip van Jeshua: Matteüs 6:24 (NBG51) Niemand kan TWEE heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

  Ik zie uw bericht aan mij nu pas op het hoofdforum. Beter laat dan nooit. Ja, als u de Joodse Paulus en zijn waarneming over de Opstanding van Jeshua niet gelooft, die in 1 Corinthe 15 schreef dat Jeshua levend is gezien na zijn opstanding uit de dood!!!…Lees maar mee…

  1 Korintiërs 15:4 en Hij/Jeshua is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de
  Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas/Petrus, daarna aan de twaalven.

  6 Vervolgens is Hij verschenen aan Meer dan VIJFHONDERD broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen;

  8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Shalom. Ramshoorn.

 104. Prachtige Mini studie van Dr. Nicholas J. Schaser – van het Israel Bible Centre
  ( google vertaald)

  Volgens het evangelie van Johannes verricht Jezus het eerste wonder van zijn bediening als hij water in wijn verandert. Nadat de wijn op is bij een bruiloft in Kana, heeft Yeshua stenen kruiken gevuld met water, die hij bij het banket verandert in de beste wijn. Maar van alle wonderen die de Messias had kunnen verrichten, waarom begint hij met deze? Jezus ‘eerste teken bevestigt zijn eigen messiaanse identiteit en herinnert aan de profetische visie van de tijd waarin de zegeningen van water en wijn overvloedig zouden stromen.

  Jezus ‘teken dat hij water in wijn veranderde, zinspeelt op goddelijke reiniging voor Israël. Het getransformeerde water is afkomstig van “zes stenen waterkruiken voor de Joodse zuiveringsrituelen, die elk twee of drie metreta’s bevatten” (2: 6). Een metretes was een oude maat van ongeveer tien liter, dus Jezus maakt ergens ongeveer 150 liter wijn! Belangrijker zijn de exacte cijfers van John: zes potten met elk twee of drie metreta’s. Zes vermenigvuldigd met twee is 12; zes keer drie is 18. Deze getallen hadden symbolische weerklank in het eerste-eeuwse judaïsme: twaalf duiden de stammen van Israël aan (vgl. Matt 19:28; Openbaring 21:12) en achttien zinspelen op Gods geschenk van hernieuwd leven of voorspoed (bijv. Lk 13: 11-16; 1 Esd 1: 21-22; SibOr 11: 80-102; in het latere rabbijnse numerieke systeem van gematria, waarin elke Hebreeuwse letter ook een getal voorstelt, het woord voor “leven” [חי; chai] is gelijk aan 18). Het teken van Jezus laat dus zien dat hij is gekomen om heel Israël te zuiveren en de gave van eeuwig leven aan de hele wereld aan te bieden.

  Jezus ‘gebruik van water om wijn te produceren is ook een weerspiegeling van de profetie van Joël, waarin een overvloed aan wijn en zuiverend water in het Messiaanse tijdperk wordt beschreven: “Op die dag zullen de bergen druipen van wijn (עסיס; asis) … en de hele stroom bedden van Juda zullen met water stromen (מים; mayim); een bron zal voortkomen uit het huis des Heren ”(Joël 3:18; vgl. Amos 9:13). Het feit dat het evangelie van Johannes in het bijzonder geïnteresseerd is in Jezus ‘aanbod van levengevend water, ondersteunt de waarschijnlijkheid dat zijn eerste wonder zinspeelt op Joëls profetische woorden (vgl. Johannes 3:23; 4: 7-15, 46; 5: 7; 7) : 38). De uitgestrekte wereld van de Joodse Schrift en traditie geeft evangelielezers een dieper theologisch begrip van Jezus ‘eerste teken. Deze oude contexten onderstrepen de rol van Jezus als een hemelse verlosser wiens activiteit het goddelijke verlangen om overvloedig leven te geven, aangeeft.

 105. @ ..Ludwig: ..(17/04/2021 om 9:06 am)

  Het gaat over de 12 stammen van Israël.. 10 + 2 stammen, over de gehele wereld verspreidt..zo is de stam Zebulon in Nederland gesitueerd. ..Matt.4:14-16 wijst [terug] naar Jes.9 ..maar Jes.9 zelf wijst [over] de tijd van Jezus Christus heen naar het 6e zegel.. waardoor en waarmee het herstel van Israël aanvangt.. met de aangezegde koning in Jeremia 23 en 33, die dezelfde koning is als in Jes.9:5.

  De context doet begrijpen dat die koning in vers 5 dus niet Jezus Christus kan zijn.
  Die koning in vers 5 is dus een Nederlander.. want een kind is [ons] geboren, dus uit de stam Zebulon.. het –ons– betreft dus hier [niet de gehele mensheid] want de gehele mensheid betreft het verlossingswerk van Jezus Christus.

  Hoogstens wonen er nu leden van de stam Juda in Israël, maar de baas zijn ze er niet …maar Ezau.. en daarna Jacob..zoals de Schrift leert.

 106. @ramshoorn @esther @harold
  Bedankt voor jullie feedback, soms is het voor mij niet altijd duidelijk om te begrijpen .
  Of ik ben vergeten in welk bijbel boek een tekst stond en @ramshoorn weet ze allemaal bijna uit zijn hoofd staan:-) zoals ook vele van jullie trouwens.
  Ik tik dikwijls gewoon vanuit mijn hoofd of hart en het is leuk te lezen waar het weer stond in de bijbel.
  Bedankt allemaal:-)

 107. Honden zijn in de Joodse terminologie altijd de heidenen, en tovenaars zijn de magiërs en farmaceutische nijverheid, dit wil ook even meedelen als aanvulling.

 108. Galaten 4:24-25
  Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar;

  25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen.

  Hierin lezen we dat Paulus schrijft dat de berg Sinai of de berg van Mozes in Saudi-Arabië ligt in het land van de midjanieten.
  Die berg van Mozes ligt ten zuiden van Jeruzalem in rechte lijn.
  Dus als de olijfberg in 2 splitst dan dient het volk dat zuidwaarts te volgen altijd maar rechtdoor met 144.000 gepakt en gezakt al zingend in blijdschap.
  Ten tijde van de uittocht uit Egypte versleten zelf hun schoenzolen niet gedurende 40 jaar bij de Israëlieten in de woestijn van Saudi-Arabië
  Dus ze zullen geen reserve schoenen moeten meenemen.
  Ik vraag mij af zal er dan voor hun terug Manna uit de hemel vallen?
  Gelijk vroeger?
  Eigenlijk zwierven de Israëlieten 40 jaar in de woestijn van Saudi-Arabië in het land van de midjanieten , zij kwamen uit Egypte en staken de rietzee over naar Saudi-Arabië .

  Wat zijn onze beloften dan?
  De opname en nog vele andere beloften:-)

 109. Voordat de antichrist in de derde tempel kan zitten moet de antichrist eerst Jeruzalem veroveren van het joodse volk want zolang de 144.000 joden waarop de Heilige Geest is , zal in die dagen de antichrist weerhouden om daar te kunnen zetelen in de derde tempel in Jeruzalem .
  Deze strijd word beschreven in zacharia 14 maar ook in andere boeken van de Bijbel.
  De antichrist wil dus zitten in een jodenvrij Jeruzalem in de derde tempel.
  Maar dat is nog een hele tijd, de derde tempel moet eerst nog gebouwd worden.
  Ook dat zijn de profetieën van de toekomst.
  Als je bij de opname van de gemeente bent ben je bevrijd uit die oorlog die zacharia 14 beschrijft.

 110. Hallo allen…

  @ Hallo Ludwig… over de honden in tovenaars staat in Openb. 22 : 15.

  Honden is een aanduiding wat met occult te maken heeft.
  Het precieze weet ik niet meer…. maar het duid wel mensen aan, die afschuwelijke praktijken doen. Zij komen ook Gods koninkrijk zéker niet binnen.

  Hartelijke groeten, Esther.

 111. Zacharia 14
  1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

  2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

  3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.

  4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

  Dus de joodse vrouwen zullen ten dien dagen verkracht worden door de heidenen staat er en de helft van de joodse bevolking in Jeruzalem zal in de gevangenis gesmeten worden.
  Alle joodse huizen in Jeruzalem zullen ten dien dagen geplunderd worden en de stad Jeruzalem zal verorverd worden en jodenvrij zijn.
  Maar er is hoop voor het joodse volk een deel 144.000 zullen kunnen vluchten via de gesplitste olijfberg naar Saudi-Arabië naar de berg van Mozes..

 112. Zacharia 14 de olijfberg die in 2 splitst.
  Een aarbeving een grondverschuiving waar 144.000 verzegelden joden die een teken zullen ontvangen in Jeruzalem. Ezechiel 9:4
  En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.

  er zal een uittocht zijn uit Jeruzalem waarvan ik vermoed dat zij door dat dal met 144.000 joden door de gesplitste olijfberg zullen trekken naar Saudi-Arabië naar de berg van Mozes waar ook Elia heentrok om daar gedurende de laatste 42 maanden onderhouden te worden door God Adonai gelijk ten tijde van de uittocht uit Egypte.
  Weg uit het zicht van de draak of het oog van ra en beschermt door God Adonai.
  De draak zal een tsunami achter hen aansturen maar de aarde zal hun ter hulp komen en openscheuren en die tsunami opslorpen.
  Die 144.000 joden zijn de beloften die het duizend jarig rijk binnen gaan waarbij de wet zal uitgaan vanuit Jeruzalem tezamen met Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth, zij zullen een licht zijn voor de volken.

 113. @Ludwig…Ja, dank, inderdaad teksten waarover zelden geschreven wordt op dit forum:

  U schreef: In jesaja en jeremia staan ook mooie beloften.
  Zoals er zal een heerbaan zijn tussen Egypte en Assur.
  Zou dit een treinspoor of snel weg zijn? Of zijn dit vliegtuigen die tussen Egypte en Assur vliegen?

  Zou best kunnen: Egypte en Assyrië zijn landen waarmee Israël zeer verbonden was.
  Alle details in Jesaja 19.

  Israël is pas een volk geworden in Egypte. Jozef werd als slaaf naar Egypte verkocht door zijn broers. Door hongersnood gedreven kwamen vele jaren later, toen Jozef al onderkoning van Egypte geworden vader Jacob en zijn broers met hun vrouwen en kinderen naar Egypte. Een groep van 72 personen…daar groeiden ze uit tot een volk van 3 miljoen Israëlieten toen Mozes kwam om hen te bevrijden uit hun slavenbestaan in Egypte op weg naar het Beloofde Land.
  Zie alle details in Genesis 39 t/m 50 en Exodus 1 t/m 14.

  U schreef: Of in Elam zal God Zijn Troon bouwen, dat ligt in iran
  Of in Egypte zal men een Altaar bouwen voor God.

  Dat klopt. De Israëlieten zijn wegens hun ongehoorzaamheid door JHWH over de hele wereld verspreidt. Maar Hij zal ze ook weer terugbrengen in hun eigen land Israel…Ezechiel 36.

  Jesaja 11:11 (NBG51) En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, ELAM, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee.

  U schreef: Of jesaja 66:8..“Wie heeft zoiets gezien of gehoord? Zal een land op 1 dag gesticht worden ” 14 mei 1948 Israël word een staat:-)”

  Prachtig hoe JHWH alle pausen en kerkleiders in hun hemd zette toen Israel Gods Bondsvolk weer terugkeerde naar het Beloofde land met als eerste Premier de Jood David Ben Goerion.
  De roomse en protestantse kerken hadden immers met Augustinus eeuwen lang het kerkvolk misleid dat de Kerk het nieuwe Israel was geworden. Echt Niet!!!

  U schreef: Of de leeuw zal stro eten in het duizend jarig rijk.”
  Dat klopt dat kunt u allemaal terug lezen in Jesaja 2 en 11 en Micha 4 en 5.

  U schreef…Of jonge kinderen zullen op de pleinen van Jeruzalem spelen:-) op mijn reizen naar Israël heb ik joodse kinderen in Jeruzalem met de bal zien spelen.
  Of oude mannen met een stok zullen zijn in Jeruzalem.
  Aan de klaagmuur zie je oude joodse mannen met een stok.” Zie Jesaja 66.

  U schreef over Zacharia hoofdstuk 8 vind ik ook een hele mooie:-)
  Of nooit meer ziekte nooit meer pijn.”” Zie Openbaring 21 en 22.
  De hoop de beloften de bijbel staat er vol van.””

  Zo is dat Ludwig laten we daarom samen zingen….

  1 Dankt, dankt nu allen God
  Met blijde feestgezangen!
  Van Hem is ’t heug’lijk lot,
  Het heil, dat wij ontvangen.
  Hij ziet in Christus ons
  Altijd genadig aan,
  En heeft ons dag aan dag
  Met goedheid overlaân.

  2 Hij, d’ eeuwig rijke God,
  Wil ons reeds in dit leven
  Zijn vrede en heilgenot
  Door hartsvernieuwing geven.
  Hij zal ons, door Zijn Geest,
  Vermeerd’ren licht en kracht,
  En ons uit allen nood
  Verlossen door Zijn macht.

 114. @Ludwig

  ´In het boek openbaring denk ik? Staat iets van:
  “Kijk naar de honden en tovenaars ”´

  Beter is het om de daadwerkelijk tekst er eens bij te zoeken: Openbaring 22:15:
  ´Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen liefheeft en doet.´

  De voorgaande tekst geeft diegenen aan die de poorten van de stad, het nieuwe Jeruzalem mogen binnentreden. De personen blijven buiten de poorten van de stad. Honden worden vaker genoemd in de bijbel en de bekendste tekst staat in 2 Petrus 2:22: ´Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel´. Petrus heeft het hier niet letterlijk over honden, maar over mensen die in zonde leven, zich zogenaamd bekeren, maar uiteindelijk toch weer in zonde vallen en dus weer terugkeren naar zijn eigen braaksel. Je zou het ook naamchristenen kunnen noemen, mensen die iets van de heerlijkheid geproefd hebben, zich christenen noemen, maar toch in de verleidingen van de wereld storten.

 115. @: ..Ramshoorn: ..nav. (16/04/2021 om 7:49 am Ramshoorn),

  Psalm 72 vers 7 ..–In zijn dagen– toont juist aan dat het iemand is die [dan] leeft in levende lijve en kan dus niet Jezus Christus zijn, daar heb ik al in een eerdere reactie op gewezen.. Jezus is maar één keer in levende lijve gekomen.. en het komen in het 6e zegel reinigingsoordeel is een komen in het voorbijgaan.
  Ook heb ik er al op gewezen dat Openb.19:11- .. en Zacharia 14:9 [het 6e zegel betreffen]….als Jezus Christus komt met Zijn en onze Vader.

  Iedereen met een klein beetje taalvaardigheid kan begrijpen dat er in psalm 72:7 een levend persoon bedoeld wordt met: “in zijn dagen” ..hetgeen dus niet Jezus Christus kan zijn want het betreft daar de situatie in de eindtijd ..en komt overeen met hetgeen in Jeremia 23:6 en in 33:15-16
  staat en waar het ook [niet] Jezus Christus [kan] betreffen.
  Het is dus nodig om zeer goed op het taalkundige te letten, om dus gewoon te lezen wat er staat.. zonder inlegkunde.. om het zo te zeggen.

  Doordat de menselijke geest en ziel in het 6e zegeloordeel gereinigd is zal hij in de hemel schouwen..de rest is te begrijpen in de volgende link..
  https://youtu.be/mm2RbNUoza8

  Maar helaas gaat het via de volgende weg.. https://youtu.be/qL3j8pJT1RA
  En ter aanvulling .. https://youtu.be/2IcceDy1o7U

  In mijn woonplaats zal letterlijk een [voorportaal] van het 6e zegeloordeel geopend worden.. als de ladder van Jacob.
  Waarop de inwoners zich zullen bekeren.. maar nu hebben ze nog geen zorgen ..en hebben ze God nog niet nodig ..maar dan gaat Jesaja 49 in vervulling..en zal direct de valse profeet maitreya zich openbaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *