4643

 1. @Lisette. U schreef…Ezechiel 13:20 Daarom, zo zegt de Here Here, zie, IK keer Mij tegen uw toverbanden, [Coronamantra’s – Yoga en Mindfulness [Mis][leiding] waarmee gij de zielen als vogels vangt, IK zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. 21 IK zal uw sluiers verscheuren en Mijn Volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een Prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat IK de Here ben.

  “”we zitten [nu nog] gevangen [Avondklok-Muilkorven-1.5. meter afstand] in een kooi [Quarantaine] toverbanden vaccinaties geen eten kunnen kopen zonder masker/ sluier handen voor gerst en brokken brood, combinatie hoofd en hand.””

  In Psalm 109 en Mattheus 7, 13 en 25 kunnen we lezen hoe JHWH zorgt [Psalm 68] dat de duivel samen met de vele gewetenloze misleiders, die het huidige wereldwijde Corona onheil Orchestreerden voorgoed en Onherstelbaar ten val komen. Niemand zal dan om hen treuren!!!!

  Jesaja 13 en 14. Zie vooral ook Ezechiel 28 en Openbaring 20.

  Goddank…Wie het laatst Lacht….!!!

  Spreuken 1:26 (NBG51) Daarom zal IK [de Here] ook lachen om uw [hun] verderf; IK zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.

  Psalmen 126:2 (NBG51) Toen werd onze mond vervuld met LACHEN, onze tong met Gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: De Here heeft grote dingen bij hen gedaan!

  Lucas 6:21 (NBG51) Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden.
  Zalig, gij, die nu Weent, want Gij zult LACHEN!!!

 2. @ Lisette: 8:11 pm, op 14/2. Klopt helemaal. En dat mogelijk gemaakt door zich christelijk noemende partijen; CDA en CU. Schande!

 3. Ezechiël 13 teken van het beest niet alleen in openbaring
  Zo zegt de Here Here: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden? 19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort.
  20 Daarom, zo zegt de Here Here, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. 21Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de Here ben.

  we zitten gevangen in een kooi
  toverbanden vaccinaties
  geen eten kunnen kopen zonder masker/ sluier handen voor gerst en brokken brood,
  combinatie hoofd en hand

 4. Hallo allemaal…

  Shalom…. zo vaak gelezen en soms gehoord…
  Ben eens gaan opzoeken wat , ‘Shalom’, nu eigenlijk betekend.

  Het is een Hebreeuwse groet, heeft iets met vrede te maken. Een soort van vredesgroet.
  Er stond nog veel meer uitleggingen… maar de vredes groet kwam steeds weer het meeste naar voren.
  Een vredesgroet… en dat je elkaar eigenlijk het beste wenst. Vrede, welbevinden, groet, enz.
  Net zo als God en Christus Jezus dat de mens willen gunnen.

  Ook de Nederlandse groet… hartelijke groet, sterkte.
  Heeft altijd iets vriendelijks, positiefs.

  Zo heeft elke cultuur zijn eigen vormen van groeten.

  Dus Shalom, heeft niet alléén met de sabbat te maken…
  Wat wordt er door mensen toch veel bij verzonnen.
  Maar… dat is toch al wel bekend… de zelf gemaakte regeltjes, wegen altijd al vaak zwaarder.
  Dat is overal, welke kerk/gemeente dan ook maar.

  Ik wil nu niet meteen negatief zijn…
  Dankbaar mogen we zijn… Gods Zoon Die Zijn leven gaf voor ons en ieder mens.
  Nooit verdiend… een gift van genade.
  Wij mogen elkaar de liefde, genade en vrede van onze Hemelse Vader en Jezus onze Heere van harte toewensen.
  Als oer-Hollandse vind ik dit een mooie groet.
  Dat wens ik jullie allemaal van harte toe.

  Nog een bemoedigend lied… bij velen wel bekend, maar blijft mooi.
  https://www.youtube.com/watch?v=1OGH2rrn_mI

  Lieve groet voor allen, Esther.

 5. En tour door de oude stad van Jeruzalem in corona tijd

  https://www.youtube.com/watch?v=Lir0E8KmoQc

  De oude stad van Jeruzalem. Het is kleiner dan een vierkante kilometer groot, maar daarin zullen we de heiligste plaats voor joden en christenen zien en de op twee na heiligste plaats voor moslims. Verder zijn er 50 kerken, 30 moskeeën en 30 synagogen.

 6. @ Nieuw Begin en anderen: bedankt voor je reactie. Op geloofsforum gebruik ik weinig Shalom om dat ik er van uitga dat velen hier vanuit hun geloofsstandpunt schrijven, of sommige nog meer zoekende zijn. Het geloofsforum dat denk ik toch gaat uit van een geloofsstandpunt en niet van een politiek standpunt. Jezus deed niet aan politiek, hij zei: geef God wat God toekomt en de Keizer wat de Keizer toekomt. Liefde zal de wereld overwinnen geen politiek.

 7. @Lisette, ik vond de Nederlandse vertaling van Ezechiel 13:17-23 Tegen de Valse Profetessen:

  Ezechiël 13:17 En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk,
  die naar eigen inzicht profeteren; profeteer tegen haar,

  18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden
  binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van
  groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen
  van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden?

  19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor
  brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten,
  en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven
  leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort.

  20 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw
  toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze
  van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels
  vangt.

  21 Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden,
  het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn.
  En gij zult weten, dat Ik de HERE ben.

  22 Omdat gij het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met
  leugen, terwijl Ik hem geen smart aandeed, en de handen van
  de goddeloze gesterkt hebt, opdat hij zich niet van zijn boze
  weg zou bekeren en leven –

  23 daarom zult gij niet langer bedrieglijke dingen schouwen en
  waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw hand redden.
  En gij zult weten, dat Ik de HERE ben.

  We kunnen deze profetie van Ezechiel naadloos linken aan de Woorden van de Here Jeshua gericht aan de Gemeente van Thyatira in Openbaring 2.

  Vrouwen dienden nooit in het Israel van Mozes en later ook niet in de Gemeente van Jeshua als Oudste of Diaken! Zie Handelingen 6 en 1 Timotheus 2 en 3.

  Een keer lezen wij hierover Jezus’ berisping in Openbaring 2 waar dit wel gebeurde. Aan de Gemeente te Thyatira…

  Openbaring 2:18 En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons: 19 Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste.

  20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. 22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren.

  23 En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en Alle Gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken 24 Doch Ik zeg tot u Allen, die voorts te Thyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op.

  25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. 26 En wie Overwint en mijn werken tot het Einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, [Psalm2] als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 28 en Ik zal hem de morgenster geven. 29 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

  We weten van het Boek Handelingen dat Lydia de Purperverkoopster in Thyatira woonde.
  Er waren veel Gilden in die stad, zonder lidmaatschap van die Gilden was het bijna onmogelijk om goede zaken te doen.

  In Thyatira stond ook een tempel voor waarzeggers, met een in die tijd invloedrijk orakel onder leiding van een priesteres. Juist zoals Izébel, de vrouw van koning Achab, de Israëlieten in het Oude Testament tot afgoderij en overspel had verleid, zo bracht deze heidense profetes de gelovigen in Thyatira er toe om afgoderij, [Psalm 97 en 115] en seksuele onreinheid met hun geloof in Jeshua te verenigen. 1 Joh. 3:4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

  Staat de Gemeente van Thyatira nu niet model voor onze tijd 2020? Sinds de doorbraak van het Feminisme 1970, Dolle Mina’s, Baas in eigen buik zijn, nemen steeds meer vrouwen The Lead in Kerken, Onderwijs, Media, Rechtbank, Leger, Politie, Politiek, Regering!

  Wat opvalt: Het zijn veelal Vrijzinnige Vrouwelijke predikanten die kiezen al decennia voor de Kansel, hoewel de Bijbel dat verbied. Vrouwen spelen nu de baas in Kerkelijke Ambten, als Scriba in Synoden en in het Europese Parlement van Straatsburg en Brussel. En de mannen luisteren braaf toe een teken van de Eindtijd. Geen wonder dat vele honderdduizenden BijbelGetrouwe mannen die feministische kerken verlieten sinds 1970.

  Shalom. Ramshoorn.

 8. Nieuw Begin 14/02/2021 om 12:03 am

  Uw Shalom & Sabbath opmerking – die totaal openbaar is – had niets te maken met hetgeen Willy u schreef. Willy schreef namelijk aan u: 13/02/2021 om 3:52 pm

  @ Nieuw Begin: ik dacht dat dit een geloofsforum was en geen politiek spektakel. Maar ik zal me vergist hebben.

  En daar kwam geen Shalom of Sabbath aan te pas. Dat maakte u ervan.

  En omdat u zo op dag en tijd gericht bent. Wens ik u nu hierbij een hele fijne zondag – eh, wat zeg ik – ik wens u een hele fijne Valentijnsdag toe!

  Want de liefde zal nooit vergaan.

  Michaël

 9. Michaël ;-{> 13/02/2021 om 9:45 pm

  Toen u me geen shalom wenst was de Sabbath al weer voorbij zeer geachte Michael. ( tset hakochavim) Niettemin begrijpelijk wat u vraagt maar is het liefde te zwijgen. En zeker hoeft u niets persoonlijk op te vatten wat ik aan willy even heb laten merken. Ik laat het hierbij.

  MVG

 10. @ Zeer geacht moderator Team 13/02/2021 om 9:50 pm

  Mijn excuses dat dit artikel verkeerd geplaatst is. Ik zag de Naam des Here in het originele artikel staan en het is een verhandeling in moreel-ethische zin die me aansprak.
  En net daarvoor kreeg ik het artikel onder ogen over het zout der aarde waarin Jezus beroemde woorden ook worden gekoppeld aan de moraliteit voor Christenen .

  MVG

 11. Korte Bijbelstudie vanuit het Hebreeuws door Yoel Adler, IsraelBiblicalStudies.com

  Een natuurlijk conserveermiddel

  Jezus noemde zijn volgelingen “het zout der aarde”, maar de evangeliën verklaren niet de betekenis van dit beroemde gezegde. Zoals tegenwoordig het geval is, werd zout in de dagen van de Bijbel in het warme klimaat van Israël gebruikt om voedsel op smaak te brengen en te voorkomen dat het ging rotten. Jezus zei tegen zijn volgelingen dat ze zich moreel moesten gedragen om de kwaliteit te verbeteren en de goedheid van de wereld om hen heen te behouden.

  Een zoutverbond

  Vanwege zijn beschermende werking werd zout een symbool van integriteit. Zout werd toegevoegd aan alle offers in de tempel (Lev. 2:13), en het was ook een centraal onderdeel van een ceremoniële maaltijd die werd gegeten om een ​​pact te sluiten, zoals te zien is in het verbond dat God met David sloot (2 Kron. 13: 5). ). De Bijbel verwijst naar dit type onbreekbaar verbond als een “eeuwig zoutverbond”, brit melakh olam (בְּרִית מֶלַח עוֹלָם).

  Het ‘zout van de aarde’ zijn, is resoluut rechtopstaand, onbreekbaar, als een zoutverbond. Toen Jezus twintig eeuwen geleden de Bergrede sprak, zei hij de woorden “zout van de aarde” in het Hebreeuws – melakh ha-aretz – en iedereen begreep hem. Vandaag lezen we deze woorden in vertaling en er gaat zoveel verloren.

 12. Ezekiel 13.18 – 13.23 mark of the beast

  “Likewise, son of man, set your face against the daughters of your people, who prophesy out of their own [f]heart; prophesy against them, 18 and say, ‘Thus says the Lord God: “Woe to the women who sew magic charms [g]on their sleeves and make veils for the heads of people of every height to hunt souls! Will you hunt the souls of My people, and keep yourselves alive? 19 And will you profane Me among My people for handfuls of barley and for pieces of bread, killing people who should not die, and keeping people alive who should not live, by your lying to My people who listen to lies?”

  20 ‘Therefore thus says the Lord God: “Behold, I am against your magic charms by which you hunt souls there like [h]birds. I will tear them from your arms, and let the souls go, the souls you hunt like birds. 21 I will also tear off your veils and deliver My people out of your hand, and they shall no longer be as prey in your hand. Then you shall know that I am the Lord.

  22 “Because with lies you have made the heart of the righteous sad, whom I have not made sad; and you have strengthened the hands of the wicked, so that he does not turn from his wicked way to save his life. 23 Therefore you shall no longer envision futility nor practice divination; for I will deliver My people out of your hand, and you shall know that I am the Lord.”

  Ezekiel 13.18 – 13.23 mark of the beast We have veils vaccines We are not able to buy barley and pieces of bread, without the veil and one magic vaccin in our arm. We are captured like birds in a cage if this is not the mark wat then. and its a hand face combo like the mark

  Dit is een Nederlandse site, gelieve in het Nederlands te posten, zie siteregels. Mod.

 13. Je doet het voor een ander ( Geweldige column van Karel Beckman)

  https://www.ninefornews.nl/je-doet-het-voor-een-ander/

  Moreel gedrag is per definitie vrijwillig. Waar dwang zijn intrede doet, is moraliteit niet mogelijk. Een staat die moreel gedrag met dwang oplegt aan de bevolking handelt immoreel. Een staat die bevelen rechtvaardigt uit naam van altruïsme – het moet voor de ander – vernietigt uiteindelijk alle werkelijk sociale verbanden en menselijke relaties.
  Het is het verschil tussen Jezus die zegt, zorg voor de ander, en Hitler die zegt, zorg voor de ander.
  Wie echt nog steeds gelooft dat dit corona-beleid moreel is – dat de maatregelen, die onder dwang worden opgelegd aan de bevolking, met BOA’s, boetes en knuppels – goed zijn voor de ander, zou ik willen vragen, kijk om je heen. Zie wat voor samenleving de coronamaatregelen hebben gecreëerd. Een samenleving zonder feesten, omhelzingen, aanrakingen, vol bange, depressieve mensen die elkaar als een gevaar zien, waarin zelfs – ik kan bijna niet geloven dat het waar is, maar het is waar – kinderen worden gemuilkorfd en niet meer met elkaar mogen spelen.

  Karel Beckman is freelance journalist, mede-auteur van De Democratie Voorbij (uitgeverij Aspekt, 2011) en auteur van De Staat Voorbij (Aspekt, 2017). Zijn website is The Friendly Society. Volg hem op Twitter.

  Dit hoort niet thuis op het Geloofsforum. Mod.

 14. @ Nieuw Begin 13/02/2021 om 6:42 pm

  @ Willy schreef u: Overigens mis ik uw ‘ shalom ‘ en dat op de Sabbath?

  Wat wilt u daar mee zeggen?

  Ik ben blij met – veel – van uw bijdragen. Maar ook ik, net als Willy, vraag mij soms af:
  wat sommige van al die links die u plaats: Met het geloof te maken hebben…

  Daarom, op deze Sabbath. Ook geen Shalom van mij. Aan u.

  Wees gegroet, Michaël

 15. @ willy 13/02/2021 om 3:52 pm
  Zie punt 13, 14 en 15. Als dat niet op een fgeloofsforum thuis hoort.
  Overigens mis ik uw ‘ shalom ‘ en dat op de Sabbath?
  MVG

 16. Marten schreef:
  13/02/2021 om 10:52 am
  Kerken in de Friese Wouden hielden afgelopen woensdag een bidstond vanwege de corona-epidemie. Deelnemende kerken waren de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kerk, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente. Hierbij roep ik op om hier een landelijk gebeuren van te maken. Een deelnemend predikant noemt het “beschamend” dat er niet eerder en niet meer bidstonden zijn belegd in de achterliggende tijd.
  Massaal de Heere zoeken!!

 17. @ Nieuw Begin: ik dacht dat dit een geloofsforum was en geen politiek spektakel. Maar ik zal me vergist hebben.

 18. Horror: Dit zijn de 15 belangrijkste doelen van de politiek van Merkel

  https://ejbron.wordpress.com/2021/02/12/horror-dit-zijn-de-15-belangrijkste-doelen-van-merkels-politiek/#more-262947

  Dr. Hans Penner staat al jaren bekend om zijn korte, vaak grove, ondiplomatieke, maar toepasselijke open brieven aan belangrijke Duitse politici. In een van zijn nieuwste brieven aan bondskanselier Merkel uit hij het vermoeden dat de burgers in toenemende mate de politieke doelen van Merkel doorhebben:

  U hebt uw doel bereikt om de Duitse stroomprijzen tot de duurste ter wereld te maken.
  U wilt onze stroomvoorziening ruïneren.
  U hebt bijna uw doel bereikt om de hoogontwikkelde Duitse kerntechniek te vernietigen.
  U wilt de economie van de middenstand decimeren.
  U wilt de verarming van de bevolking.
  U wilt de sociale markteconomie vervangen door socialistische planeconomie.
  U wilt van de EU een socialistische republiek maken.
  U wilt de weg plaveien voor een socialistische wereldregering.
  U wilt Duitsland als nationale staat afschaffen.
  U wilt het rechtswezen politiseren.
  U wilt de grondrechten beperken.
  U ondersteunt het uitsterven van de Duitsers.
  U wilt de christelijke cultuur van het Avondland afschaffen.
  U wilt Duitsland islamitisch maken.
  U bent tegen Israël ingesteld.

 19. “Ondanks corona zijn er in 2020 meer dan 100.000 asielzoekers naar Duitsland gekomen”

  https://ejbron.wordpress.com/2021/02/12/ondanks-corona-zijn-er-in-2020-meer-dan-100-000-asielzoekers-naar-duitsland-gekomen/#more-262965

  Terwijl de Duitsers vanwege corona hun woonplaats niet mogen verlaten, staan de grenzen voor asielmigranten open als schuurdeuren. Ondanks corona zijn er in 2020 meer dan 100.000 asielzoekers naar Duitsland gekomen. Terwijl Duitse burgers hun familie en vrienden niet meer mogen bezoeken, als die in een andere stad of 15 kilometer verwijderd wonen, doorkruisen jonge mannen uit Afghanistan het hele Midden-Oosten en trekken zich daarbij geen snars aan van de Dublin-verordening of de derde staten regeling.
  De kosten voor de onderbrenging en verzorging van een onbegeleide jonge vluchteling bedragen tussen de € 8000,- en € 9000,- in de maand. Dus tussen € 96.000,- en € 108.000,- per jaar per vluchteling.
  Daar kunnen autochtone gezinnen met kinderen en een laag inkomen alleen maar van dromen

 20. @ Ramshoorn 12/02/2021 om 4:53 pm

  Hallo Ramshoorn,
  Bedankt voor uw reactie en aanvulling/verduidelijking met Maleachi 3:16-18
  en de overeenkomst met Openbaring 20:11-15.

  Ik wens u een prettig weekend.

  Michaël

 21. Kerken in de Friese Wouden hielden afgelopen woensdag een bidstond vanwege de corona-epidemie. Deelnemende kerken waren de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kerk, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente. Hierbij roep ik op om hier een landelijk gebeuren van te maken. Een deelnemend predikant noemt het “beschamend” dat er niet eerder en niet meer bidstonden zijn belegd in de achterliggende tijd.
  Massaal de Heere zoeken!!

 22. @Nieuw Begin, Ja, ik ken Anne van der Bijl en dat verhaal…Een echtpaar uit een mij goed bekende Gemeente in de Bible Belt ging in de jaren 70 voor Anne van der Bijl in een geprepareerde auto vol Bijbels richting Oost Duitsland en vermomd als een stel super-wereldse flierefluiters.Zo leuk. Alle Bijbels konden ze op geheime adressen afleveren. Missie geslaagd.”

  Mijn vader zaliger leerde ons al: Wie zielen vangt is wijs. Hij doelde op het voorbeeld van Paulus hoe hij te werk ging als Jood in een heidenwereld:

  2 Korinthiërs 12:16 (NBG51)
  Het zij zo; tot overlast ben ik u niet geweest, ik ben nu eenmaal Sluw, met List heb ik u gevangen.

  De vijanden van Israël Jozua 9:4 (NBG51) gingen ook met List te werk: zij begaven zich als afgezanten op weg, namen versleten zakken voor hun ezels en versleten wijnzakken, gescheurd en weer dichtgebonden” Zie hoe het verder met die vijanden van Israel afliep.

  Let op: Hoeveel mannen zijn [door Daten] niet in de val van hebzuchtige vrouwen gelokt en te gronde gegaan? Spreuken 7:10 (NBG51) en zie, daar ontmoet hem zulk een vrouw, in hoerenkledij en Listig van hart.

  Jesaja 32:7 (NBG51) En de Listen van de bedrieger zijn slecht; hij beraamt schandelijke plannen om de ellendigen door leugentaal in het verderf te storten, zelfs wanneer de arme zijn recht bepleit.

  De grootste bedrieger is satan, die met mooie praatjes Eva in het Paradijs verleidde om van de verboden vrucht te eten. Zij liet Adam haar man er ook van eten. God, die hen zo gewaarschuwd had werd woedend toen HIJ het zag gebeuren: Zij werden uit het Paradijs verdreven. Genesis 3.

  En satan dan? Zijn vonnis is ook al geveld en zal straks voor eeuwig branden in het vuur volgens Jeshua in Openbaring 20. Een verslagen vijand dus.

  Geen wonder, satan en zijn demonen die zich voordoen als een engelen des lichts zijn de veroorzakers van alle oorlogen, ziekten, ruzies, enz.

  Paulus had ook veel met het serpent en Co te maken en schreef: 2 Korinthiërs 11:14 (NBG51)
  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf Doet Zich Voor als een engel des lichts.

  Goddank zal het GOEDE het kwade overwinnen dankzij Koning en Masjiach Jeshua de Zoon van God. Openbaring 19 t/m 22. U gelooft dat ook, want u schreef…I.v.m. Maleachi 4:5 : Jeremia 1:12b : “. . . Ik [JHWH] waak over Mijn woord om dat te doen.” Amen, amen!

 23. amo 12/02/2021 om 1:53 pm
  Een echtpaar uit een mij goed bekende Gemeente in de Bible Belt ging in de jaren 70 voor Anne van der Bijl in een geprepareerde auto vol Bijbels richting Oost Duitsland en vermomd als een stel super-wereldse flierefluiters .Zo leuk. Alle Bijbels konden e op geheime adressen afleveren. Missie geslaagd.

 24. @Michaël, Dank voor uw ijverig meelezen. Inderdaad, over de strijdvaardige Engel Michael wordt ook in de brief van Judah gesproken. Dank voor uw oplettendheid.

  Daniël 12:1 is een zegen voor Israel: Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk [Israel] terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. [Mattheus 24] Maar in die tijd zal uw volk [Israel] ontkomen: al wie in het boek [Maleachi 3:16-18 en Openbaring 20:11-15] geschreven wordt bevonden.

  @Jo. Ik geloof ook van harte in het Sola Scriptoria = De Bijbel alleen!!! Maar waarom voegt u er toch graag een snuif Roomse [in]uitlegkunde aan toe? Rome is een vijand van Israël en van alle BijbelGetrouwen volgens Openb. 16, 17, 18. Zij zetten daarom nooit geen voet in een RKK vol afgodsbeelden.

  Mee eens als u schrijft: De Nieuwe Wereldorde, NWO wil juist elke natie ontmantelen.. in een valse éénheid.”” Waarom voegt u er niet aan toe dat de Paus een finale hoofdrol speelt samen met de Islam en de Wereldraad van kerken en verantwoordelijk is voor die Onheilige Drie-eenheid?

  Openbaring 16:13 En ik zag uit de bek van de 1* Draak, uit de bek van het 2* Beest en uit de mond van de 3* valse profeet *Drie onreine geesten komen, als kikvorsen.

  Ik ben met u eens dat de Twee Getuigen van Zachariah 4 en Openb.11:4 waarschijnlijk Elia en Mozes ten tijde van de antichrist. Ze worden gedood en JHWH wekt ze op na drie dagen en varen ten hemel. Gevolgd door een lik op stuk enorme aardbeving in Jeruzalem die 7000 spotters dood.

  Israel komt in grote nood en zal belaagd worden door al zijn vijanden. Ook Jeshua spreekt over een wonderlijke gebeurtenis die spoedig zal gaan plaatsvinden in het afvallige Israel van deze tijd die in meerderheid in de Knesset de Torah van Jahweh terzijde geschoven heeft:

  Mattheüs 17:11 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.

  Maleachi 4:4 sprak al eerder: Denk aan de Torah/wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen.
  5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen Terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.”

  Daarna pas zal heel Israël tot geloof komen. Zachariah 12 en Romeinen 11. Shalom. Ramshoorn.

 25. Dit is wellicht ook bijbels. We hoeven niet op alle terreinen deskundig te zijn. Sommigen zijn een oor. Anderen zijn een oog. Weer anderen zijn een nier. In de christelijke gemeente zijn onderscheiden gaven te herkennen. Daarom mogen we naar elkaar luisteren.
  Elke overheid die denkt ALLE hersenen te vertegenwoordigen, moeten we heel, heel diep wantrouwen. Zulke overheden zijn als elke totalitaire overheid uit het verleden: Ze maken de levens van gewone mensen kapot. En hun humaniteit blijkt vooral een fraai verhaal en niet meer dan dat. Onschuldige burgers verdwenen onder de guillotine: DAT is het het voornaamste verhaal van die “revolutie”. De zgn. humaniteit onthoofdde eerlijke mensen die zich mochten verweren.

 26. @Nieuw Begin. Open Doors (ooit Stichting Kruistochten) is een bewonderenswaardige stichting die alle steun verdient. Vooral hun steun aan onderdrukte christenen in de communistische landen was een baken van licht in de tijd dat de Nederlandse goegemeente van geen kritiek op de USSR wilde horen (dat werd ‘vijanddenken’ genoemd). Ze smokkelden bijbels naar de USSR en naar China. Dat was echt groots, want er waren grote risico’s!
  Wat ik nooit ben vergeten: Men startte er de actie ‘7 jaar bidden voor de Sovjet-Unie’ (vooral vanwege de christenvervolgingen aldaar), en waarempel, na die 7 jaar viel het ijzeren gordijn.
  Dat blijft buitengewoon.
  Iedereen die wat geld kan missen, wil ik deze stichting van harte aan bevelen. Ze doen niet aan theologische scherpslijperijen. Het brengen van het evangelie in gesloten landen is altijd het uitgangspunt. En het ondersteunen van de vervolgde christenen in die landen.

 27. @ Ramshoorn …{11/02/2021 om 10:04 pm}

  Uitgaande van de liefde voor de h.Schrift impliceer je het sola Scriptura.. ook ik ga uit van die gegevenheid die ons aangereikt wordt.

  Als je dus een oprecht christen bent die de Waarheid lief heeft veronderstel ik dan dat je je met de volgende bijbelse gegeven-heid liefdevol laat corrigeren wat betreft van het bestaan van het vagevuur in de h.Schrift.. middels de volgende link: https://youtu.be/jQR09nOOnUw ..
  In deze link wordt ook de situatie rond Luther in het kort belicht.
  De verdoemde zielen in de hel kunnen niet uit het vuur gered worden.

  Moge de moderator-s ook de opheldering aangaande deze kwesties waarderen.. en voor ogen houden de noodzaak van de komende aanstaande transformatie van de gehele mensheid (en van de gehele schepping) naar het beeld van de getransformeerde 🦋 ..die leidt tot de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde naar Jesaja 65:17-[20]+ .. in zijn éérste fase.
  Vandaar dat óók ik uitzie naar de vervulling van de engel des vredes in zijn optreden, die de Maleachi 3:1 bode is.. en impliciet belooft in de volgende profetie https://youtu.be/V9vb_SUunZ8

 28. @ Ramshoorn 11/02/2021 om 10:04 pm

  Hallo Ramshoorn, ik wilde dit nog toevoegen over Michaël.

  Hoewel niet “katholiek”, wordt Michaël in het nieuwe testament wel degelijk ‘de aartsengel’ genoemd.

  Judas 1:9 NBG51
  “Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u! ”

  Michaël komt (zoals u weet) zowel in het oude als in het nieuwe testament meerdere keren voor. In de Koran wordt Michaël slechts eenmaal genoemd.

  Soera 2:98
  “Al wie een vijand is van Allah en zijn engelen en zijn boodschappers en
  Gabriël (جبريل) en Michaël (ميكال), dan waarlijk Allah is een vijand van zulke ongelovigen.”

  Ik denk dat deze bovenstaande tekst nog belangrijk gaat worden nadat Michaël is opgestaan.
  (Daniël 12:1) En ik denk ook dat Michaël een hoop commotie teweeg zal brengen, als hij aan het werk gaat.

  Hartelijke groet, Michaël

 29. Aan @ Ramshoorn..

  Zacharias 12:10 betreft het 6e zegel; ..de 12 stammen van Israël hebben zich over de gehele aarde verspreid. Volgens profetieën op YouTube zullen door de gebeurtenissen rond het 6e zegel alle continenten weer tegen elkaar komen.. ook zullen er gehele natiën onder water komen te staan als gevolg van de zonden van die natiën. Elke stam van Israël krijgt dan een eigen heilige koning op de gereinigde aarde..in Jesaja 32 zie je een grootvorst en vorsten, een grootvorst betreft hedentendage de titel Keizer.. en is dan teken van éénheid

  De Nieuwe Wereldorde, NWO wil juist elke natie ontmantelen.. in een valse éénheid.
  Elke koning is voor zijn eigen stam teken van eenheid.. en staat in goede relatie met andere stammen, de grootvorst heeft in bijzonder zijn fundament in de Koning der koningen zelf.
  Naar dit beeld is ook het Petrusambt bedoeld, maar zoals we weten ging het met koning David ook wel eens mis, en daarom komt het 6e zegel ingrijpen van God zelf.. en krijgen we in Zacharia 6:11-15 een goed vóórlaatste herstel.

  Het onze Vader zegt het al: Uw rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
  Het betreft de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde naar Jesaja 65:17-[20] ..in zijn éérste fase.
  Jezus regeert door en ná het 6e zegeloordeel gewoon vanuit de hemel… en op aarde is de koning in {o.a.} Jer.33:15-16 en 23:5-6 Zijn onderkoning..zoals Jozef in Egypte.

  Of wat minder eerbiedig gezegd is die koning de zetbaas van Jezus Christus, zoals de paus op het geestelijk vlak. ..Dat zie je ook in Zacharia 6:11-14. ..twee kronen ..en in Openb.11:4 zijn het de twee luchters (van de Heilige Geest)] .. zoals later Henoch en Elia ten tijde van de antichrist.
  Elia en Henoch zijn nog niet in de hemel (maar in het paradijs) ..omdat ze anders al voor de kruisdood in de hemel zouden zijn , terwijl de hemel pas openging bij de kruisdood.
  Wat iedereen met al deze informatie doet is aan hem zelf…

 30. @ Esther 11/02/2021 om 4:01 pm en @ allen

  Bij velen ongetwijfeld bekend:

  Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

  De intensiteit van christenvervolging neemt fors toe. Wereldwijd hebben 340 miljoen christenen te maken met vervolging. Christenen in tenminste 74 landen krijgen te maken met extreme, erg hoge, of een hoge mate van vervolging. Dit raakt 1 op de 8 christenen wereldwijd.

  https://www.opendoors.nl/ranglijstposter/

  Huiskerk samenkomst in China:

  https://www.youtube.com/watch?v=C75vM3LGJz0
  Oh Lord I praise you ( Engels ondertiteld)

  Onze hoop en troost:
  Romeinen 16:20 (NBG51)
  De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

 31. Van Jonathan Lipnick, Decaan van de Faculteit Holy Land Studies, IsraelBiblicalStudies.com en zeer mooie studie ontvangen ( vertaald met google vertaling)::

  Shalom allen,

  Hoofdstuk 53 van het boek Jesaja is misschien wel de meest erkende profetie over Christus in het Oude Testament. Dit verbazingwekkende hoofdstuk beschrijft in detail hoe de Messias zal worden onderdrukt, maar zijn lijden zal verlossing voor de mensheid brengen. Jezus ‘naam komt helemaal niet voor in Jesaja 53, maar welke code ontdekken we als we hem in het Hebreeuws lezen?

  De Messias die onze zwakheden droeg

  Wanneer de Hebreeuwse bijbel de beloofde Messias beschrijft, wordt er gewoonlijk gesproken over een koning die magnifiek zal zegevieren. Vreemd genoeg beschrijft Jesaja hoofdstuk 53 een lijdende Messias wiens gruwelijke dood verzoening zal doen voor de zonden van de hele mensheid: “Hij werd verwond om onze overtredingen, verbrijzeld om onze ongerechtigheden.” Aangezien Jezus van Nazareth werd afgewezen en geslagen, is dit hoofdstuk een van de sterkste bewijzen dat hij inderdaad de Messias was.

  Een gecodeerd Messiaans geheim

  De profeet Jesaja vertelt ons helaas nooit de naam van deze “man van lijden”, dus hoe kunnen we er zeker van zijn dat deze profetie werkelijk naar Jezus verwijst? We moeten onze vertaling opzij zetten en naar de originele Hebreeuwse tekst van Jesaja gaan. Als we beginnen bij vers 53:10 en elke twintigste letter achteruit tellen, ontdekken we zeven verborgen letters die spellen: ישוע שמי (yeshua sh’mi) wat betekent “Jezus is mijn naam”.

  Vind de verborgen codes via het Hebreeuws

  Alleen in het Hebreeuws kun je de naam van Jezus vinden die verborgen is in Jesaja 53! Maar de enige manier om deze verborgen code te onthullen, is door de Bijbel in het originele Hebreeuws te lezen. We nodigen je uit om je waardering van de Schrift naar een hoger niveau te tillen door vandaag Bijbels Hebreeuws te leren in onze live online cursussen.

  Esther, Ramshoorn , Wachter en overigens allen bedankt voor jullie bemoedigende woorden!

 32. @Jo. Dank voor uw reactie. Maar van een katholieke AartsEngel Michaël kan ik noch in de Tenach, noch in het Nw. Testament iets teruglezen. In de profeet Daniel 10 kunnen we lezen dat Michael de belangrijkste Beschermengel van het Joodse volk Israel is:

  Daniel 10:13…Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, [Zie ook Daniel 12:1] een der voornaamste Vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; 14 en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk [Israel] in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst.

  We spraken al eerder over uw stelling: 15 minuten in de hel of “katholiek” vagevuur.. waar niet katholieke christenen dus niet in geloven.” Dat is juist, roomse fabels die gemakkelijk te pareren zijn met het zuivere betrouwbare Woord van God in de Bijbel.

  Hebreeën 9:27 (HSV) En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij EENMAAL moeten sterven en dat DAARNA het oordeel volgt…Enz.

  U schreef terecht: Een aantal pausen, bisschoppen en priesters zijn in de hel vanwege hun zonden.”

  Ik denk dat ze allemaal [265] in de hel verblijven vanwege hun hoogmoed. Er zijn alleen slechte en hele slechte pausen!!! Jeshua leerde dat geen enkele paus zich heilige vader mag laten noemen. Mattheus 23:8-12. Jeshua leerde dat alleen God JHWH een Heilige Vader genoemd mag worden. Johannes 17:11.

  Pausen riepen katholieken op om Joden en Moslims te vermoorden 1095 in Jeruzalem tijdens de Kruistochten en Inquisitie vanaf 1200 t/m 1800. Alle details kunt u lezen in het boek van Aat van Gilst: Misdadige pausen en hun handlangers. Ook in het boek van Dirk Verhofstadt: Pius XII en de vernietiging van de Joden. enz.

  U schreef terecht: Op YouTube zie je dan ook Joden die dat dan ook opmerken.. dat Jezus Christus niet die persoon in Jeremia 33 en 24 kan zijn.”

  Dat kunnen ze nu nog niet zien volgens Paulus in Romeinen 11:7 …Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het [nog] NIET verkregen, maar het Uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard, 8 gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van Diepe Slaap,
  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.

  Wanneer zullen alle Joden het wel zien en horen?
  Volgens de profeet Zachariah pas als Jeshua Wederkomt in Jeruzalem.

  Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem [!!!] uitgieten de Geest der Genade en der Gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, die zij Doorstoken hebben, en over hem een Rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een Eerstgeborene.

  11 Te dien dage zal in Jeruzalem de Rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun
  vrouwen afzonderlijk. Shalom. Ramshoorn.

 33. @ Ramshoorn ….{10/02/2021 om 9:39 am},

  Je schreef: “Alle details over de onverwachte ondergang op [Gods Dag], ((de Dag des Heren in 2Thess.2:2))..van al die huidige wereldwijde Vaandelzwaaiers las ik in Openbaring 6:12-17…De Toorn Van Het Lam…Lees zelf maar”.. het kan geen kwaad om eens notie van de katholieke profetieën te nemen.

  De “katholieke” AartsEngel Michaël spreekt in de volgende link over de ‘inhoud’ van het 6e zegel reinigingsoordeel.. ofschoon in deze link niet direct naar het 6e zegel verwezen wordt.
  Het wordt de -doorgang door de eeuwigheid- genoemd.. niet met zijn lichaam maar door de geestelijke vermogens van de ziel .. die doorgang door de eeuwigheid is dus een opname van ziel.. maar ook het lichaam zelf zal dus gereinigd worden, want het betreft een éénheid, ziel, geest en lichaam, de kleinste minimale zonde wordt gereinigd..te begrijpen naar o.a. Jeremia 43:25, want ook daar wordt de komende reiniging aangekondigd, dat het 6e zegel impliceert.

  Naargelang de ziele-staat op dat moment zo zal men zich dan aantreffen in het bovennatuurlijke [alsof] men het oordeel na het sterven ondergaat.. men zal dan lijden voor de duur van !! ongeveer 15 minuten in de hel of “katholiek” vagevuur.. waar niet katholieke christenen dus niet in geloven.. en andere reine zielen die vooraf aan het 6e zegel zich hebben laten reinigen door Gods genade zullen dan die tijd in de hemel vertoeven.

  Die zielen die doodzonden hebben begaan kunnen in die 15 minuten door smeking en berouw vergeven worden, waardoor ze niet in de hel sterven, want ze waren dus, in die opname nog niet gestorven.

  Veel zielen zullen geen berouw op kunnen wekken en sterven dan in de hel.. de ziel en haar geest keert dan niet meer terug in het lichaam en zijn dan verdoemd, aanverwante profetieën maken dat duidelijk.. vele geestelijken in de katholieke kerk lopen door afval gevaar om voor eeuwig verdoemd te worden door onkuisheid en betreffende andere zaken. https://youtu.be/74AfIh1XeR8
  Een aantal pausen, bisschoppen en priesters zijn in de hel vanwege hun zonden.
  https://youtu.be/gBfOm0g_2dA

  En wat je schreef in de reactie op [08/02/2021 om 10:52 pm].. over lukas 24 is eens het goed om vers 31 en 37 te overwegen.
  Ook wat betreft Psalm 72:7.. betoogde ik dat: {in zijn dagen} niet op de Heer Jezus van toepassing kan zijn omdat –in zijn dagen– in het normale verstaan van de taal altijd een persoon betreft die leeft en nog niet gestorven is en die dan ook nog sterven moet.. en is hetgeen dus dan ook niet toepasbaar op de Heer, ((betreffende Psalm 72 ..je reactie op 07/02/2021 om 8:21 am)).

  Zo is het ook in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 … -in die dagen- wordt die spruit geboren, dus geboren ten tijde van het herstel van Israël en kan dus niet onze Heer Jezus zijn, op YouTube zie je dan ook Joden die dat dan ook opmerken.. dat Jezus Christus niet die persoon in Jeremia 33 en 24 kan zijn.

 34. Hallo lieve broeder Nieuw Begin….

  Ooh, dit is ook zo’n mooi en fijn lied.
  Wat wordt onze Heere Jezus groot gemaakt.
  Toen ik de titel zag, kwamen al die de herinneringen boven.

  Dan mis je je broeders en zusters.
  Gelukkig is nog niet alles aan banden gelegd.

  Misschien moeten we ooit net als in vervolgings-landen alles ik het geheim gaan doen.
  Maar, zover is het nog niet… NOG NIET, maar soms wel iets om over na te denken.

  Heerlijke liederen… dank u Nieuw Begin.

  Liefs, Esther.

 35. @ Nieuw Begin: 10:03 am. Mee eens. En ik dacht vanmorgen nog, zou dat Corona gedoe, de grote misleiding zijn, als genoemd in de Openbaring van Johannes?

 36. Kroon Hem met gouden KROON!

  Jezus Christus Overwinnaar. Hem alleen is de Gouden Kroon de Hemelse Kroon tot in eeuwigheid:

  https://www.youtube.com/watch?v=RyABoDK3MeY

  Christenen zing de Koning der Joden , ja de Koning van het ganse heelal, Jezus Christus, Yeshua HaMasjiach, lof want alleen Hém komt alle eer toe!

  Satan weet heel goed dat Hij woont op de lofzangen ‘Israel’s ‘ …daarom het verbod om onder de leugen van de corona-hoax kerkelijke massa-samenzang te willen verbieden door de corona-maffia. En de handlangers van de boze hebben alles op alles gezet om angst aan te jagen voor het corona virus door liegende politici, omgekochte wetenschappers, corrupte artsen waarvan de namen bekend zijn bij steeds groter wordende ontwakende massa’s:
  Soros Billy Keets, Biden, Xi Jinping, Merkel, Macron, Rutte, Timmerfrans, Klaus Schwab, ja ook de paus!

  Tegen de satanische misleiding van de corona hoax het Evangelie van Jezus Christus de ware Kroon Drager tot in Eeuwigheid in het Nieuw Jeruzalem

  Bekeert u wereldleiders opdat De Eeuwige de aarde niet moge slaan met de ban ( Maleachi 4:6)

 37. The Balkans Chronicles
  Een avondklok is slechts een stap op de weg naar de “Build Back Better” communistische dictatuur

  https://zlj13051967.wordpress.com/2021/02/07/een-avondklok-is-slechts-een-stap-weg-naar-de-build-back-better-communistische-dictatuur/

  Het is al langer duidelijk dat er met het Covid-19 verhaal iets niet klopt. De corona “pandemie” is een gecreëerde aanleiding voor de Great Reset onder de slogan ​‘​Build Back Better​’, die​ opeens wordt gebruikt door alle regeringsleiders. Zo kon de hele wereld laatst horen hoe ​Joe Biden de slogan gebruikte​ bij zijn inauguratietoespraak. Vele (wereld)leiders (stelletje marxistische tirannen) hebben de term ​‘​Build Back Better’​ in de mond genomen, zoals Boris Johnson, Justin Trudeau, Merkel, Macron, Mark Rutte, de Chinese communistische dictator Xi, maar ook Bill Gates en Frans Timmermans. Onder het mom van ‘​Build Back Better’ zullen zij een wereldwijde gevangenisstaat creëren. De weg naar de hel is altijd geplaveid met goede voornemens…

 38. Briefje van Jan
  :

  Meneer Rutte,
  Eén onderdeel van de Rutte-doctrine zit nog te vast in uw systeem. Het glashard liegen.

  https://www.briefjevanjan.nl/aan-mark-rutte-33/

  Gisteren kreeg u in de Tweede Kamer de vraag of hier, net als in Duitsland, wetenschappers was gevraagd om dermate zwarte scenario’s te bedenken dat de angst bij de bevolking voor corona werd vergroot en de lockdown werd goedgepraat.
  U zei: “Nee.”

 39. Ned. Dagblad 9-1-2021…Net terwijl Nederland op het punt staat om het massaal te gaan inzetten, staakt Zuid-Afrika de inentingen met het coronavaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Reden: het vaccin blijkt niet goed te werken tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Moeten we ons zorgen maken?

  https://www.nd.nl/cultuur/wetenschap/1018955/virus-b-1-351-ontsnapt-aan-vaccin

  Wat is er precies aan de hand?

  Bij een analyse van de eerdere proeven met het vaccin in Zuid-Afrika kwam iets zorgwekkends aan het licht. Van de 748 ingeënte mensen die besmet raakten met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus, werden er 19 ziek; in een controlegroep waren het er 20. Geen enkel verschil dus. Het vaccin werkt blijkbaar niet tegen de mutant van het virus.

  Dat komt doordat het virus enkele cruciale veranderingen aan zijn stekels heeft ondergaan waardoor ons door inenting opgepepte afweersysteem het niet meer goed herkent. Eerder bleken ook de vaccins van Janssen en Novavax in Zuid-Afrika minder goed te werken; van de vaccins van Pfizer en Moderna is dat nog onzeker. ‘Slecht nieuws, een stuk zorgwekkender nog dan de Britse variant’, vindt hoogleraar coronavirologie Eric Snijder (LUMC). ‘Dit kon weleens een groot probleem worden.’

  In Zuid-Afrika besloot men de inentingscampagne met het AstraZeneca-vaccin tot nader order stil te leggen om de zaak nader te bestuderen. Een enorme klap, want het land had net een miljoen doses van het vaccin ontvangen.

  Nederland bleef in 2009 met die varkensgriep ook zitten met 350 miljoen aan ongebruikte Vaccins en Tamiflu omdat burgers massaal thuis bleven om niet 3x geprikt te worden. Minister Ab Klink CDA kon vertrekken. Nu herhaalt de geschiedenis zich opnieuw? Wie niet van de geschiedenis leert moet haar overdoen.

  Zal Nederland nu ook de inentingen nog op tijd staken?””” Arme mensen die geprikt werden/worden. Lees zelf maar verder.

 40. @Nieuw Begin. Dat is inderdaad een bemoedigend bericht!!!

  JeshuaHaMasjiach sprak immers 2000 jaar geleden al: Mij is gegeven Alle Macht in hemel en op aarde. Matth. 28. Al die duistere figuren van de WHO-RIVM-OMT-GGD die nu met hun Corona en Testvaandels zwaaien en zo heel de wereld schrik aanjagen zullen op een dag van de koude kermis thuiskomen en niet weten waar ze kruipen moeten. De Leugen Regeert. VARA TV.

  Alle details over de onverwachte ondergang op Gods Dag van al die huidige wereldwijde Vaandelzwaaiers las ik in Openbaring 6:12-17…De Toorn Van Het Lam…Lees zelf maar.

  De Waarheid overwint altijd! Dan zullen al de Overwinnaars spoedig uit volle borst zingen:
  Free at last…Free at last…Great God Almighty…We are Free at last!!!

  Hoop dat CDA – CU – SGP en alle predikanten nu echt Wakker schrikken uit hun verdoving en deze boodschap van Bijbelse Hoop in Mudvolle Kerken en in de Tweede Kamer en Media vurig gaan verkondigen en zich niet langer laten misleiden door een Regering Rutte met hun commissie Stiekem, OMT, RIVM, GGD en Media die ons land nu met hun dwaze Yoga/Mindfulness, hysterische besluiten richting Ondergang voert!!! Psalm 79.

  Dit dwaze RIVM/OMT/Rutte beleid is toch te gek voor woorden?

  Alle steden/dorpen op slot met Lockdown en Avondklok? God beware ons.
  Beter om Psalm 68 en 94 luidkeels in overvolle kerken te zingen.
  Organisten doe uw best!!! Denk aan de Victory van 1572.

 41. Er gebeuren ook wonderen: ( Ja, zelfs in medisch Nederland!)

  https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/167334/Commissie-keurt-coronabehandeling-Drentse-huisartsen-goed

  Een medisch-ethische toetsingscommissie heeft een speciale behandelmethode voor coronapatiënten goedgekeurd. Huisartsen Jan Scherpenisse en Marcel de Vijlder uit Valthermond hebben hun patiënten daarmee al behandeld. De methode wordt nu uitgerold over veertien huisartsenpraktijken in Drenthe.

  Dit is geweldig nieuws! Ook hierbij zeg ik: Prijs de Here !

 42. @ Nieuw Begin: 3:29 pm. Klopt helemaal. En de massa trapt er gewoon in. Geheel gehersenspoeld door de verotte verlinkste pers en media. Ze staan zelfs te dringen, om de gifspuit te mogen krijgen. Compleet gestoord!

 43. De tweet die alles zegt:

  https://twitter.com/back_fis/status/1358410620358582272

  Bovenschrift bij het plaatje : AVONDKLOK

  Onderschrift:U mag niet naar buiten en dan ziet u links een plaatje met een agent met wapenstok die een burger in de gaten houdt

  Onderschrift bij het rechter plaatje:Maar zij mogen wel ons land binnen…een verzameling zwaar bepakte veilige landers….( gezien de nette kleding wat je niet verwacht uit een oorlogsgebied)

  Zie ook:
  Corona wordt gebruikt als paard van Troje om Europa´s waarden te vernietigen

  https://ejbron.wordpress.com/2021/02/09/corona-wordt-gebruikt-als-paard-van-troje-om-europas-waarden-te-vernietigen/#more-262758

  Wolfgang Herles beschuldigt Merkel ervan de burgers van hun vrijheden te beroven. Herles beschuldigt de Merkel-regering van misbruik: het coronavirus zou als paard van Troje gebruikt worden om de waarden van Europa, zoals vrijheid, individualisme en Verlichting, te vernietigen.

 44. – Sucharit Bhakdi (de meest geciteerde microbioloog in de Duitse academische historie):

  https://twitter.com/Boduoghnat/status/1359130206972366854

  Gene based vaccines have NEVER been used on humans before, so what we’r witnessing now are human experiments.

  “Op genen gebaseerde vaccins zijn NOOIT eerder op mensen gebruikt, dus wat we nu zien zijn experimenten met mensen.”

  We zin gereduceerd tot TESTVEE

 45. Hallo lieve allemaal.

  Een filmpje, ooit, een aantal heb ik het al eens eerder geplaatst bij Xander.
  Het belangrijkste voor de hele wereld… het kruis van Christus Jezus.
  Waar ook nog twee mooie getuigenissen tussen staan. Verloren zielen… die Jezus hebben aangenomen.

  Lieve groet, Esther.

 46. Correctie: in het bericht van is een foutje geslopen.

  Professor Jaap van Dissel , de baas van het RIVM voorspelde 170.000 ( 170 K) besmette coronagevallen door de Britse variant op 13 januari, 20 21 de werkelijkheid is 4000 besmettingen ( 4K) nu in februari 2021.

  Overigens ook graag aandacht voor Yuri Besmenov oud-KGB agent ( zeer hoge positie) begin jaren 90 gevlucht naar de VS die zich daar rotschrok over hoever de VS al was gemanipuleerd naar een communistische-marxistische situatie. Hij doet zeer rake uitspraken over de situatie waar we allemaal nu inzitten en ook over het lot van degenen die ons hier in hebben gebracht. Dat is een zeer ernstige waarschuwing voor onze regering en bestuurders!

  Zie de:
  Jensenshow 299 27 min

 47. @ Ramshoorn

  Ja, via mail of andere tekstberichten kunnen de dingen weleens anders overkomen. Ik herken dat goed.

  Het mooie is dat Gods Geest toch altijd weer eenheid brengt. Degenen die werkelijk Zijn discipelen zijn kunnen weleens van mening verschillen maar als zij in de Geest blijven, dan zal Yeshua altijd in het midden zijn en er zal rust zijn.

  Shalom

  Esther 75

 48. Robert Jensen vraagt om hem te helpen met artikelen uit het verleden te sturen waaruit de giga misleiding door de overheid t.a.v. het corona debacle zonneklaar blijkt. Hij wil zich de komende tijd richten op publicatie van die soort berichten.

  Als voorbeeld kan dienen bijvoorbeeld de opmerking van van Dissel van het RIVM die begin januari 2021 voorspelt dat er bijna 170.000 besmettingen per dag zullen komen als de Britse variant NL overspoelt. ( Zie Jensenshow 299 21m 20 sec en gepubliceerd in het AD en in werkelijkheid 1667!)

  En nog een veel ergere zaak:
  Uit die Welt: ( Duitsland)

  Het ministerie van binnenlandse zaken heeft wetenschappers ingehuurd om corona maatregelen te verantwoorden. ( zogenaamd ‘cherry picking’, da data moeten verantwoord worden!)
  Het federale ministerie van binnenlandse zaken heeft wetenschappers van verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten voor politieke doeleinden betrokkenbij de eerste golf van de corona pandemie in maart 2020. Het gaf de onderzoekers van het Robert Koch instituut en andere instellingen de opdracht een rekenmodel te maken op basis waarvan het ministerie van buitenlandse zaken Horst Seehoffer harde corona maatregelen wilde rechtvaardigen. Dat blijkt uit meer dan 200 pagina’s interne correspondentie tussen het managements niveau van het ministerie van buitenlandse zaken en de onderzoekers die Welt am Sontag heeft ontvangen
  ( zie mensenshow 299 21 min 55 sec )

 49. Weg met deze betuttelende overheid die ons behandelt als kleuters:

  https://jensen.nl

  Titel van aflevering 299: ‘Ze geloven er zelf niet in’

  ( Lieve mensen wie is het niet SPUUGZAT deze krankjorume idioten die zich sieren met de naam VVD / CDA / D66 / CU …het is rapalje van de bovenste plant. De zogenaamde reljeugd zijn nog voorbeeldige koorknaapjes en koormeisjes veggeleken met deze CRIMINELEN! )

 50. Zoals alle corona tragedies is ook deze hartverscheurend:

  U kunt het vinden op de site van EJ Bron:

  https://ejbron.wordpress.com

  Het artikel heet:
  Coronamaatregelen…
  Mijn zoon failliet, dank aan t kabinet

  Hartverscheurend!

  En ik klaag onze Regering aan in de Naam van Israel’s God, de Koning der koningen de Here Jezus Christus want ze kunnen zich niet verschuilen achter virologen of wat voor deskundigen ook want er zijn minstens evenveel deskundigen die heel wat anders beweren over de mortaliteit van dit corona virus maar worden gecensureerd door de big tech en de big farma en er zijn dokters die patiënten met covid 9 genezen willen maar dit niet mogen door de slaafse houding tov de NWO, de Great Reset, Soros, Rutte, VN, de W.H.O. etc etc

 51. Uit de NIEUWSBRIEF 6 februari 2021, nummer 5 van Dirk van Genderen:

  Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) en de ChristenUnie zijn deze week een petitiecampagne gestart voor het christelijke Pakistaanse echtpaar Shafqat Emmanuel en Shagufta Kausar, dat al zeven jaar in een dodencel zit. Ze zijn in 2014 ter dood veroordeeld vanwege godslasterlijke sms’jes die met de telefoon van Shagufta zouden zijn verstuurd.

  Shafqat en Shagufta hebben vier kinderen: Zain, Danish, Joshua en Sarah. Zij missen al jaren hun ouders en verblijven op een veilige plek. HVC voorziet in hun onderhoud en schoolkosten.
  Shafqat en Shagufta hebben het zwaar in de gevangenis. Shafqat is gehandicapt en krijgt onvoldoende medische zorg. Hij lijdt aan verschrikkelijke doorligwonden op zijn lage onderrug. Shagufta zit in eenzame opsluiting in de vrouwengevangenis van Multan, dezelfde gevangenis als waar Asia Bibi jarenlang gevangen zat. Shagufta mist haar man en kinderen en heeft te maken met depressies.

  Bid in kerkdiensten op 14 februari voor dit echtpaar
  Inzet van de actie ‘Spreek ze vrij’, die wordt ondersteund door CDA, SGP, Jubilee Campaign en SDOK, is vrijlating en vrijspraak van dit echtpaar.
  Volgens HVC en CU is het vonnis onterecht en het recht op een eerlijk proces is geschonden. Het hoger beroep, dat al vaak is uitgesteld, staat nu gepland op 15 februari. Aan kerken wordt gevraagd op zondag 14 februari voor dit echtpaar te bidden. De petitie wordt op 12 februari aangeboden aan de Pakistaanse ambassadeur in Nederland. Verder vragen de initiatiefnemers de Nederlandse regering en de Europese Commissie zich ook in te zetten voor deze zaak.

  Het echtpaar wordt, met financiële steun van HVC, terzijde gestaan door de Pakistaanse advocaat Saif-ul-Malook, die zich eerder met succes inzette voor de vrijlating van Asia Bibi. Een Kamermeerderheid van CU, CDA, SGP, GL, PvdA, D66 en SP vindt dat Nederland bereid moet zijn Malook op te nemen als hij door doodsbedreigingen opnieuw Pakistan zou moeten ontvluchten.

  U kunt de petitie tekenen door te klikken op de link ‘Petitie’. U komt dan op de site van HVC, maar u meer leest over deze actie en waar u door kunt klikken naar de petitie.

  Ook uit de Nieuwsbrief van Dirk van Genderen:

  * 2 Kronieken 7:14
  In Israel zijn inmiddels al meer dan 5000 inwoners overleden aan corona. Laten we de Heere bidden het volk te troosten en herstel te schenken.
  Bij het woord herstel denk ik aan 2 Kronieken 7:14. Een tekst die wij nogal eens gebruiken wanneer we ons verlangen naar een herleving woorden geven.

  Allereerst is deze tekst gericht tot het volk Israel. Wat zou het een krachtig getuigenis zijn wanneer premier Netanyahu en president Reuven het volk zouden oproepen de woorden van 2 Kronieken 7:14 in verootmoediging uit te spreken tot de Heere God.
  In vers 13 staat eerst, en hoe treffend zijn deze woorden: ‘…als Ik de pest onder Mijn volk zend…’
  Waarna in vers 14 volgt: ‘en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’

  Wat een getuigenis zou het zijn, naar God toe en naar de wereld toe, als Israel gaat erkennen dat alleen de Heere hen nog kan redden! Dan zal Hij horen en verhoren!
  Tegelijk is het ook een aansporing naar ons toe om deze weg te gaan en ons vertrouwen helemaal op de Heere te stellen.

 52. @ Esther75: 7:34 pm, op 8/2. Juist! We dienen de God van Abraham, Isaäc en Jacob te dienen, en te gehoorzamen. En mogen hulp vragen in de NAAM van Yeshua/Jezus. Ook zegt de Bijbel duidelijk: ” Vervloekt is hij/zij die op een mens zijn vertrouwen stelt”. Ik ben vanwege vele valse religie uit de Kerken/Gemeenten gestapt, en laat mij nog enkel leiden door het woord van God/YHWH.

 53. Er bevinden zich gevaarlijke charismatische, charlatans op het christelijke erf, evangelisten als Bentley Todd, noem daarbij ook Benny Hinn, Morris Cerullo enz. Wat ze gemeen hebben, ze zijn schatrijk en misbruiken de Bijbel. Zie site Xander.

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/hes-back-omstreden-evangelist-todd-trap-op-je-bek-bentley-zegt-nieuw-mandaat-van-god-te-hebben-gekregen/

  Gelovigen die niet dagelijks grondig de Bijbel lezen en bestuderen vallen gegarandeerd in handen van allerlei dubieuze sekten charlatans als Bentley Todd, Benny Hinn, Morris Cerullo enz, die beweren Gods dienstknecht of profeet te zijn. Wat deze schatrijke charlatans gemeen hebben? Ze halen bakken vol geld op in al hun shows.

  Ik leerde al vroeg hoe te onderscheiden [Handelingen 20 en 1 Johannes 4] wat goede of slechte predikanten/evangelisten waren doordat ik luisterde naar eenvoudige gelovigen die dagelijks de Bijbel lazen/bestudeerden:

  Zij leerden mij…Three Chapters A Day Keeps The devil Away. Lees drie hoofdstukken per dag uit een betrouwbare Bijbel, [Statenbijbel 1977 of NBG-51] dat houdt de duivel op afstand, want het serpent haat de Bijbel, Gods Woord. Mattheus 4.

  Matteüs 7:15 Wacht u voor de Valse profeten, [zoals Bentley Todd] die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige Wolven. 16 Aan hun Vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?

  17 Zo brengt iedere Goede boom goede vruchten voort, maar de Slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18 Een Goede boom kan geen Slechte vruchten dragen, of een Slechte boom Goede vruchten dragen.

  19 Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 20 Zo zult gij hen dan aan hun Vruchten kennen. 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie DOET de Wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

  22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam Geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal IK hun openlijk zeggen: IK heb u Nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der Wetteloosheid!

 54. @Jo, Dank voor uw reactie. Maar dat de Here Jezus na zijn Opstanding uit de dood een lichaam van vlees en bloed had blijkt wel uit het volgende Bijbelgedeelte:

  Lucas 24:39 Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb. 40 En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.

  41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? 42 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.

  43 En Hij nam het, en at het voor hun ogen. 44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

  Deze Jeshua van vlees en bloed wordt ook getoond in Openbaring 19 maar dan als de Koning van Israël, de Leeuw van Judah die Oorlog voert en al het kwaad Overwint, vandaar zijn vele Overwinnings Kronen.

  @Esther. Heel blij was ik met uw duidelijke reactie. Ik had u kennelijk verkeerd begrepen.
  Mea Culpa! Inderdaad, we mogen uitsluitend ons Gebed en Dank richten tot God in de Naam van Jeshua en door de Kracht van de Heilige Geest.

  @Michaël, u hebt een goed inzicht en Corona zal inderdaad geen enkele rol meer spelen als Jeshua als Koning der koningen in Jeruzalem regeert, duizend jaar lang. Openbaring 19 en 20. De duivel en al zijn demonen zijn dan in de boeien en opgesloten.

 55. Aan @ Ramshoorn: ..(08/02/2021 om 4:20 pm),

  Het is goed wat je opmerkt.. ter onderscheiding.
  Maar Melchisedek was koning van Salem (Jeruzalem) en had geen vader of moeder, Hij was een Engel Gods en die een [gestalte] van een mens aannam.. maar daarmee was hij nog geen mens van vlees en bloed.. die onderhevig is aan de dood.

  De eerste koning van China was volgens de tv zender History een buitenaardse, dus een gevallen engel. ..De Heer verscheen aan Saulus in zijn verheerlijkt onsterfelijk lichaam.. en dat is Zijn feitelijke hoedanigheid.

  Als de Heer Jezus zich in een normale menselijke gestalte vertoont, kun je ook opmerken dat Zijn werkelijke Glorie-volle hoedanigheid “afgeschermd” is.
  De overwinning op de dood wordt dus [bewerkt] doordat het vleeslichaam geheel doorstraald wordt met het boven-natuurlijke licht.

  Waarschijnlijk is het bovenstaande beter te formuleren… maar in onze ruimte en tijd kan de Heer Jezus alleen terugkomen in het vlees als Hij opnieuw geboren wordt…dat dan aan verval en de dood onderhevig is.. dat is hetgeen ik ervan gelovig [meen] !! te be-grijpen.

 56. @ Ramshoorn

  Bij nader inzien was dat een domme vraag van mij. Want dán regeert De Heer.
  Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen.
  En daar kijken wij allen naar uit.
  Maranatha !

  Maar toch, al die verplichtingen ineens … zet een mens wel aan het denken.

 57. @ Ramshoorn 08/02/2021 om 9:58 am

  Beste Ramshoorn,

  U schreef aan Doordenker, bij het onderstaande item:
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/mario-draghi-moet-als-premier-niet-alleen-italie-maar-de-complete-eurozone-redden/

  ” Het Paradijs keert terug op aarde. Mensen en dieren zullen een gouden tijd gaan beleven die geen einde kent. Jesaja 2 en 11.

  Lees zelf Openbaring 14 t/m 22 maar hardop en verheug u! De koffer van ons staat al klaar als Hij komt: Richting Jeruzalem. Eind goed – Al Goed!!! ”

  Mijn vraag aan u is:
  Wat doet u (t.z.t.) als u eerst gevaccineerd dient te worden, voordat u Israël in mag?

  Met een vriendelijke groet, Michaël

 58. @ Ramshoorn 4:44 pm

  Wat u daar zegt over afgoderij is precies waar ik op doel.
  Dat is wat er gaat gebeuren.
  Ik ben politiek volledig neutraal want mijn enige Leider is Yeshua.
  Toen het richting verkiezingen in de VS ging, kreeg ik een ernstige waarschuwing van de Heilige Geest op mijn hart voor velen.
  Wat Hij mij heeft laten zien over Trump is dan ook niet om mensen naar Trump te verwijzen maar om ze te waarschuwen. Want er komt een gigantische verblinding aan!!
  Maar men wil niet luisteren.

  En de profeten waar u over spreekt, Ramshoorn, zullen zijn terugkomst op het wereldtoneel inderdaad misbruiken om mensen naar een afgod te leiden. Het zijn de ‘profeten’ die een groot publiek hebben, die geld vragen, en die profeteren wat men horen wil. De zalen zitten afgeladen.
  De echte profeten van God worden uitgelachen, genegeerd, uitgemaakt voor valse profeet, bespot en vervolgd. Zij hebben geen grote menigte mensen om zich heen want zij waarschuwen en spreken wat men niet wil horen.
  Maar de massa vergeet dat de ware profeten getraind zijn door God en dat zij zich maar aan één Iemand vasthouden: Yeshua!

  Er zijn veel megakerken in de VS waar nergens het ware Evangelie van Yeshua gepredikt wordt.
  Miljoenen zijn niet wederom geboren uit water en Geest en worden niet door God’s Geest geleid maar door de geest van de vijand. Ze zullen er op open ogen intuinen omdat men de Geest van waarheid niet de heeft; de Geest van onderscheiding mist men.

  Zovelen die zeggen Yeshua te kennen en Hem lief te hebben. Maar intussen ligt hun focus op een wereldse leider in plaats van op Yeshua.

  Dus nogmaals: absoluut geen afgoderij van mij maar een ernstige waarschuwing voor wat binnenkort komen gaat.

  Shalom,

  Esther 75

 59. @ Nieuw Begin: 4:05 pm. Daar zijn Mark(X) Rutte en zijn kliek toe in staat.

 60. Wat ik steeds zo opmerkelijk vind: Fortuyn werd vermoord op 6 mei, om 6 over 6.
  Ik beschouw dit als een waarschuwing niet blind achter een politieke leider aan te lopen (“Noemt niemand uw leider”, zegt Christus tegen zijn discipelen).
  Ik deel het maar, en wellicht zie ik spoken waar ze niet zijn.

 61. @Esther75 schreef @nieuw begin:

  Yeshua heeft ook mij meerdere malen gezegd dat Trump als leider terugkomt. Hij heeft nooit over leider van de VS gesproken maar alleen dat hij terugkomt als leider. Velen reageerden geïrriteerd toen Trump afzwaaide. Ik heb veel gebeden en gevast.”

  Ik lees dat als pure afgoderij van Esther75: Trump heeft een dodelijke wond (politiek vanwege geen tweede termijn). Op dit moment geneest hij van die wond en hij zal terugkomen. Miljoenen Amerikanen en niet- Amerikanen zullen hem als een god aanbidden.””

  Je moet toch wel ver van het Bijbels pad zijn afgedwaald als bewonderaars Donald Trump als een god zullen aanbidden. Brrr!!!! De enige die aanbeden mag worden is de God van Israël, Schepper van hemel, zee en aarde. Genesis 1-3.

  Ook in Jeshua’s Boek: Openbaring lezen we uitdrukkelijk dat alleen JHWH aanbeden mag worden en nooit engelen of zondige mensen als Trump.

  Openbaring 19:10 En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij [de engel] zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; Aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest
  der profetie.

  Openbaring 22:8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9 Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; Aanbid God!

 62. @Jo. Dank voor uw reactie. U schreef: Jezus Christus is maar één maal in het vlees gekomen en zal géén tweede keer in het vlees komen”

  Wonderlijk dat u het Boek van Jeshua niet begrijpt. In Openbaring 5:5 lezen we over Hem dat Hij de Leeuw van Judah is en straks bij Zijn wederkomst in Jeruzalem zal vechten als een Leeuw. Zijn voeten zullen de Olijfberg in Tweeën doen splijten tot een zeer groot dal waarin de 2 Moskeeën en de Klaagmuur voorgoed zullen verdwijnen. Lees aandachtig Zachariah 14.

  Dat Jeshua terugkeert naar planeet aarde als een man van vlees en bloed kunt u al lezen in Handelingen 1:9…En nadat Hij [Jeshua] dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl
  zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

  10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op DEZELFDE wijze Wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” Duidelijk toch?

  Dat Jeshua straks alle booswichten en antisemieten op aarde zal verslaan lazen we al in Zachariah 14, maar Openbaring 19 vertelt in detail hoe Jeshua zelf afrekent met al Israëls vijanden:

  Jeshua Het Woord Gods:
  Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een Wit Paard; en Hij, [Jeshua] die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt VONNIS en voert OORLOG in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele Kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.

  13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. [Johannes 1] 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte
  paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.

  15 En uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf [Psalm 2] en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap [Jesaja 63] van de Toorn Gods, des Almachtigen.16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren!!!

 63. Geruchten gaan dat kinderen zonder toestemming van ouders op school getest kunnen/mogen worden.

  Nog ergere geruchten gaan dat de demissionaire regering plannen ontwikkelt om kinderen ongevraagd te vaccineren tegen een vervelende griep. Een nare griep die vakinhoudelijke onbenullen als zijnde Rutte en De Jonge, maar ook een aantal dierenartsen met een aantekening virologie, krampachtig en tegen beter weten in een dodelijke pandemie noemen.

  Overigens excuus Moderator voor Nieuw Begin 08/02/2021 om 2:53 pm : br. en si. gebruik!
  MVG

  https://rientshofstra.nl/blog/2021/kinderen-vaccineren-zonder-toestemming-is-verkrachting

 64. @Esther 75 Zeer interessant wat je schrijft, je denkt en gelooft dus dat het Trump is die beschreven staat in Openbaring dertien? We moeten wel alert blijven denk ik persoonlijk. De kans dat Trump terugkomt is eerder klein te noemen. Maar alles is mogelijk. En inderdaad ware gelovigen aanbidden geen mensen maar God. Dat deden de apostelen ook naar Jezus verrijzenis, Joden aanbidden geen mensen, maar Jezus kreeg menselijke aanbidding, maar velen lezen niet wat er mee wordt bedoeld.

 65. @ Esther 75, Michael , Wachter

  Bedankt voor uw bevestiging en reacties bro en sis ! Zeer waardevol! En uiteindelijk kennen we uit het Woord de toekomst voor elkeen die ingeschreven staat in het Boek des Levens ongeacht wat de wereld ervan denkt die toch het domein is van de Boze totdat de grote ommekeer komt waar de Bijbel gewag van maakt, de kroon op de Reformatie, een Jodendom wat na twee dagen de eigen Messias zal gaan zoeken! ( Hosea 6:1-3 ) Dat komt , het staat op God’s Agenda met diepst ontzag geschreven. Niks geen Great Reset die daarvan slechts een satanische imitatie zal blijken te zijn van het komende wereldwijde Loofuttenfeest naar Zacharia 14, het derde feest dat op God’s bevel onder oud-Israel moest worden gevierd! Halleluja!

  GBY!

  Gelieve geen bro en sis te vermelden. Dit forum is ook bedoeld voor gasten die nog niet bekend zijn- en mogelijk zoekend- met het christelijk geloof. Mod.

 66. NBG51 – Als aanvulling op Nieuw Begin 08/02/2021 om 12:47 am

  Mattheüs 24:21
  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

  Daniël 12:1
  Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

  Daniël 12:4
  Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd;
  velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

  Lucas 12:2-3
  Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.

  Efeziërs 5:11-13
  En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,
  want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;
  maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag;
  want al wat aan de dag komt is licht.

 67. @nieuw begin

  Yeshua heeft ook mij meerdere malen gezegd dat Trump als leider terugkomt. Hij heeft nooit over leider van de VS gesproken maar alleen dat hij terugkomt als leider.
  Velen reageerden geïrriteerd toen Trump afzwaaide.
  Ik heb veel gebeden en gevast.
  Trump heeft een dodelijke wond (politiek vanwege geen tweede termijn).
  Op dit moment geneest hij van die wond en hij zal terugkomen. Miljoenen Amerikanen en niet- Amerikanen
  zullen hem als een god aanbidden. (Hij krijgt kracht door de menigte die hun hoop en geloof jn een mens stellen in plaats van op God.
  Ook de Joden zullen hem omarmen.
  Op 21 februari is er een wereldwijd gebed van de Joden voor de komst van hun Messias.. alle stromingen doen mee.
  Hou het aankomende feest van de Eerstelingen in de gaten.

 68. @ Aan Ramshoorn .. (07/02/2021 om 8:21 am),

  Je verwees naar Psalm 72 ..waar vers 7 begint met: {in -zijn- !! dagen..} ..en heb je het over de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde ..een toestand c.q. staat, dan wel -feitelijk- begrepen naar Jesaja 65:17-[20], waar de dood nog aanwezig !! is.. terwijl betreffende de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Openb.20:4 de dood [wel] overwonnen is.

  Het: -in zijn dagen- impliceert een levend mens in vlees en bloed.
  Jezus Christus is maar één maal in het vlees gekomen en zal géén tweede keer in het vlees komen
  ook niet bij zijn -tweede- komst, daar in Zijn opstanding Zijn Opstandingslichaam een verheerlijkt lichaam werd !!.

  In Openb.6:16 komt de Heer Jezus Christus met Zijn Vader ..en (vanzelfsprekend) in het Vuur van de Heilige Geest.. Maleachi 3 en Jesaja 66:15-16, 17.
  In Openb.6 vers 17 is het de Dag van Hun toorn.. en is het 6e zegel dan een vóórlaatste oordeel.
  Er is dus dan ook een !! -Derde- komst en dat is dus de feitelijk Weder-komst.
  En komt hij een [2e keer] dan moet hij dus weer vertrekken om te kunnen weder-komen.
  De 2e keer van komen impliceert dan een komen in het -voorbijgaan-

  De persoon in Psalm 72 inzake vers 7, kan dus niet onze Heer Jezus Christus zijn.

 69. @ Nieuw Begin: 12:47 am. Dat geeft hoop, bro. Want de mensheid en/of de politiek hebben nog NOOIT ook maar iets opgelost.

 70. wachter 07/02/2021 om 3:15 pm
  Ben benieuwd wat er staat te gebeuren. In sommige Christelijke publicaties worden mensen die geloofden dat Trump een volgende termijn zou dienen weggezet als ‘valse profeten’. Misschien is ook die kwalificatie wat te voorbarig! We leven in een wereld waarbij de strijd tussen Hemelse en duivelse machten iets van een climax nadert en waar de overvloedige genade van de Engel des Here het laatste Woord heeft. Daniel profeteert: te dien dage zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uwer volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.

 71. @ Ramshoorn 07/02/2021 om 3:15 pm
  @Nieuw Begin. U bent nogal onder de indruk van woordvoerders zoals van het Witte Huis: “Zelfs nadat je gevaccineerd bent, zal sociale afstand en het dragen van maskers essentieel zijn”

  Dacht niet dat ik aanleiding heb gegeven onder de indruk te zijn van woordvoerders van het Witte Huis LOL. Ik citeer slechts. Anyway bedankt bro!

 72. @ Nieuw Begin: 12:38 pm. Dat is inderdaad goed nieuws, bro. Die Biden is illegaal president geworden van de USA.

 73. @Nieuw Begin. U bent nogal onder de indruk van woordvoerders zoals van het Witte Huis: “Zelfs nadat je gevaccineerd bent, zal sociale afstand en het dragen van maskers essentieel zijn”

  “Het werd vorig jaar al meerdere keren aangekondigd dat we nooit meer naar ‘normaal’ terug zouden gaan, zelfs door een Hoge ambtenaar VS-leger: Er zal nooit meer een terugkeer naar “normaal” Post-COVID zijn. Ook CNN zegt dat we nooit meer terug naar ‘normaal’ gaan?”

  De Britse adjunct-hoofdarts zegt dat maskers JARENLANG moeten worden gedragen

  Januari dit jaar: WHO baas Tedros: De Covid-scam stopt niet tot de Great Reset een feit is
  CEO van Moderna zegt dat de wereld ‘voor altijd’ met Covid zal moeten leven
  OESO: Lockdowns blijven, Zelfs Na Vaccinaties!!!””

  Een reden te meer om je dan ook nooit door die blaaskaken met een Covid-19 Vaccin te laten vaccineren. Te meer omdat er al veel doden te betreuren zijn door dat zeer omstreden vaccin in Noorwegen. En hoeveel goed vertrouwende burgers kwamen met dit vaccin al niet terecht met aangezicht verlammingen, hoofdpijn enz.

  Nergens werden zoveel burgers gevaccineerd als in Israël en nergens worden zoveel zieken gemeld en besmettingen geconstateerd.

  Wie Buitenhof TV gezien heeft vanmiddag 12.15 die weet dat die idiotie RIVM/GGD en Rutte en de Jonge…als God het niet verhoed… op grote schaal, zo is hun planning, snel in heel Nederland zal gaan plaatsvinden onder burgers van 60 jaar en ouder. 4.5 miljoen ouderen worden als proefkonijn met schone woorden gelokt en gevaccineerd in de hoop dat September de mondkapjes en de 1.5. meter beperking dan niet meer nodig zijn. Zou het echt?

  Gelukkig zijn de 60 + geen domme generatie en die beslissen zelf wel wat ze wel of niet in hun lichaam/arm laten spuiten. De Leugen Regeert!

  Kijk zelf maar op TV…naar de ingehuurde Jaap Goudsmit, viroloog en epidemioloog:

  Viroloog en epidemioloog Jaap Goudsmit geldt [nu nog] als een autoriteit op het gebied van vaccinontwikkeling. Hij is hoofd van het Human Vaccines Project aan de universiteit van Harvard en leidde eerder het vaccin instituut bij Janssen Pharmaceuticals in Leiden. Deze week verscheen zijn boek Vrij van corona: het begin van een nieuw tijdperk. Hoe ziet ons leven eruit, in dat nieuwe tijdperk?

  Hij is een van de vele verwaande geleerden, zij spreken mij te veel in vraagtekens: Ze hopen, ze denken, ze weten nooit iets zeker!!!

  Geef mij de betrouwbare Woorden maar van Mozes en de Profeten en van Jeshua en de Apostelen in Uitroeptekens: Zie IK maak alle dingen nieuw – de hemel en de aarde waarop Gerechtigheid woont. Shalom. Ramshoorn.

 74. GEWELDIG! Amerikaans Hooggerechtshof behandelt verkiezingszaken in Pennsylvania, Michigan en Georgia op 19-02-2021

  https://politikstube.com/hammer-us-supreme-court-hat-wahlfall-in-pennsylvania-michigan-und-georgia-am-19-2-21-angesetzt/
  ( vertaald uit het Duits hier: https://ejbron.wordpress.com )

  Daar hebben veel Amerikaanse burgers, vooral de Trump-stemmers, niet meer op gerekend: het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de verkiezingszaak in Pennsylvania, de verkiezingszaak in Michigan van Sidney Powell en de verkiezingszaak in Georgia van Lin Wood voor zijn bijeenkomst op 19 februari op de agenda gezet.

 75. Fauci zegt eindelijk “Geen normaal tot de hele wereld gevaccineerd is”

  https://dissident.one/2021/02/06/fauci-zegt-eindelijk-geen-normaal-tot-de-hele-wereld-gevaccineerd-is-meer-beginnen-te-beseffen-dat-dit-permanent-is/

  In de media is al te horen dat “de hele wereld moet worden gevaccineerd”, maar de periode 2024-2025 wordt niet algemeen genoemd. Dat is echter absoluut het tijdsbestek dat door alle vaccinbedrijven wordt genoemd, met inbegrip van de westerse en de grote Indiase bedrijven die het leeuwendeel van de productie voor de derde wereld voor hun rekening nemen. Bill Gates heeft zelf herhaaldelijk gezegd dat de Lockdowns tot ver in 2022 zullen moeten duren en heeft ook al gedreigd met een veel grotere ergere pandemie.

  Veel mensen beseffen niet dat dit nooit gaat eindigen, een kwestie van neurologie, de hersenen van veel mensen zijn niet in staat zich dat voor te stellen. Het doel van deze agenda is om een nieuwe maatschappij te creëren, met een globaal regeringssysteem geleid door technocraten met een volk van gemuilkorfde slaven.

 76. Er komt nooit meer een normaal ( zie hoe de covid-duivelen ONZE toekomst zien:)

  https://dissident.one/2021/02/06/fauci-zegt-eindelijk-geen-normaal-tot-de-hele-wereld-gevaccineerd-is-meer-beginnen-te-beseffen-dat-dit-permanent-is/

  Woordvoerder Witte Huis: “Zelfs nadat je gevaccineerd bent, zal sociale afstand en het dragen van maskers essentieel zijn”

  Het werd vorig jaar al meerdere keren aangekondigd dat we nooit meer naar ‘normaal’ terug zouden gaan:

  Oktober:

  Hoge ambtenaar VS-leger: Er zal nooit meer een terugkeer naar “normaal” Post-COVID zijn

  Corona – CNN zegt dat we nooit meer terug naar ‘normaal’ gaan

  December:

  De Britse adjunct-hoofdarts zegt dat maskers JARENLANG moeten worden gedragen

  Januari dit jaar:

  WHO baas Tedros: De Covid-scam stopt niet tot de Great Reset een feit is

  CEO van Moderna zegt dat de wereld ‘voor altijd’ met Covid zal moeten leven

  OESO: Lockdowns blijven, zelfs na vaccinaties

 77. @Wachter, Dank voor uw reactie, ik werd vanmorgen wakker en keek in een witte wereld.
  De treinen rijden niet, het is hoog water, jongeren zien het niet meer zitten met die draconische, hysterische lock-down regels van premier Rutte, hoewel in België en Frankrijk en Zweden wel winkels en scholen open kunnen zijn.

  De woorden van onderstaand lied bemoedigde mij en ik zong:

  De dingen die gebeuren in de wereld om ons heen.
  Ze lijken wel toevallig maar ze wijzen ons alleen,
  op de dag die komen gaat, wees daarop voorbereidt,
  dat de Heiland zal verschijnen in Zijn heerlijkheid.

  Refrein:
  Zonder vlek of rimpel moet ons leven zijn,
  Onberisp’lijk in het oog van God, en rein.
  Elke zonde, ook al is die nog zo klein
  Moet bedekt zijn door zijn bloed.
  want Jezus komt, ja Hij komt !
  Als Hij komt, zijn wij dan voorbereid?

  Bereiken ons geruchten over oorlog en geweld,
  Dan komt ons in gedachten wat de Heiland heeft verteld.
  Want al nader komt die dag en dan…in heerlijkheid
  Wacht ons een toekomst met de Heer in eeuwigheid!

  Een korte tijd, de Heer maakt Zijn belofte werkelijkheid.
  Wij moeten Hem verwachten, op die dag zijn voorbereid.
  Maar is ons hele leven daarop afgestemd.
  En al ons doen en laten tot Gods eer bestemd?

  Na de Zondvloed wegens wereldwijd geweld van de mens sprak JHWH tot Noach:

  Genesis 8:20 En Noach bouwde een altaar voor de Here, en hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar. 21Toen de Here de liefelijke reuk rook, zeide de Here bij Zichzelf:

  IK zal de aardbodem niet weer vervloeken om de Mens, omdat het voortbrengsel van Des Mensen Hart Boos Is Van Zijn Jeugd Aan, en Ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb. 22 Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.

  Er komt een nieuwe hemel en aarde waarop Gerechtigheid woont!!! 2 Petrus 2 en 3.
  Jeshua zal dan als Koning der koningen heersen van zee tot zee. Psalm 72 en Openbaring 19. Als dat geen goed nieuws is? Shalom. Ramshoorn.

 78. ds. Simon van Groningen over ‘Wat was het doel van de komst van Jezus?’

  ( Bijbelstudie ….Livestream van Christenen voor Israel)

  https://www.youtube.com/watch?v=-MoQBjqT2CI&feature=youtu.be

  Wie meer over de Heere Jezus wil leren begint automatisch te lezen in het Nieuwe Testament. Veel teksten die je daar tegenkomt zijn echter citaten uit het Oude Testament. In Hebreeën 10:7 staat bijvoorbeeld ‘Zie, Ik kom, – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God’, een citaat uit Psalm 40. Hoe kunnen we door al deze Bijbelgedeelten met elkaar te verbinden meer inzicht krijgen in het doel van de komst van Jezus?

 79. Geweldige column van Marianne Zwagerman. ( Er is nog hoop voor journalistiek NL!)

  Hielden Nederlanders maar meer van kinderen dan van bejaarden

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/817288836/hielden-nederlanders-maar-meer-van-kinderen-dan-van-bejaarden

  Enkele zinnen uit deze column:
  Ik vind het onvoorstelbaar dat wij in zo’n enorme crisis onze schaarse vaccins als eerste verspreiden onder 100-, 90- en 80-jarigen,’ zegt professor Armand Girbus, hoofd van de intensive care van het VUmc in een opiniestuk.

  Ik vind het onvoorstelbaar dat hoogbejaarden hun doodsangst laten prevaleren boven het levensgeluk van hun klein- en achterkleinkinderen. Ze overleefden de oorlog, ze weten hoe mijn generatie opgroeide in de koude oorlog. Toen we bang waren dat de bom elke dag zou kunnen vallen.

 80. VIDEO´S: Absoluut bewijs dat de Amerikaanse verkiezingen 2020 werden gestolen

  https://www.stopworldcontrol.com/absolute/

  https://ejbron.wordpress.com

  Mike Lindell investeerde miljoenen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 grondig te onderzoeken. Wat hij vond, is schokkend en storend. In de video´s onthult hij het absolute bewijs dat de Dominion-systemen massaal gebruikt werden om stemmen van Donald Trump te switchen naar Joe Biden.

 81. Tukker:
  Het antwoord is Ja.
  Griep virussen muteren heel snel.
  Sommigen per maand anderen per twee jaar.

 82. @EenSteen…Alle tekenen en waarschuwingen van Openbaring 12 komen uit! Waarom?

  Numeri 23:19 (NBG51) God [De Schepper van hemel en aarde…Genesis 1-3] is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?

  Jeshua, de Zoon van God spreekt ook Waarheid [Johannes 14:6] als hij zijn vele opponenten uitdaagt met de Woorden: Johannes 8:46 (NBG51) Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?

  Daarom MijnSteen, blaas niet zo hoog van de toren, maar verootmoedig u voor de Here God en bidt Psalmen 51:4 (NBG51) hardop opdat Hij u zonden kan en wil vergeven: Bid oprecht:
  Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, [waanwijsheid] reinig mij van mijn zonde.

  Daarna kunt u van harte zingen: Ik heb vrede met God gevonden!!!

  Ik heb vrede met God gevonden,
  Nu ik weet dat mijn schuld is voldaan.
  Dat de prijs is betaald door Jezus,
  Die mijn schuld heeft ondergaan. [Op Golgotha]

  Jezus is in mijn hart gekomen.
  Nu ik alles van Jezus verwacht.
  Zal Hij nooit mijn geloof beschamen,
  dag aan dag geeft Hij mij kracht.

  Alle dingen zijn nieuw geworden,
  toen ik Jezus aanvaard’ als mijn Heer.
  ik heb Vrede met God gevonden,
  door Genade leef ik weer.

  Refrein: In mijn hart is een omkeer gekomen,
  toen ik Jezus aanvaard’ als mijn Heer.
  Ik heb Vrede met God gevonden, door genade leef ik weer.

  Neem ook het advies van de Profeet Jesaja ter harte: Jesaja 5:21 (NBG51)
  Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

 83. Nieuw Begin…

  Dank je voor al die mooie nummers. ‘Levend Water”.

  Daar wordt je helemaal weer blij van.
  Laat de wereld maar razen en stormen… wij hebben een Schuilplaats en Rustpunt, God in Christus Jezus.

  Lieve groet, Esther.

 84. Corona is nog maar het begin.
  Als de tekens van Openbaring 12 uitkomen,
  dan breekt de pest pas echt uit.

  Door Corona raken we nu gewend aan de avondklok.
  We steunen de politie en winkeliers,ten op zichte van de relschoppers.

  Maar er komt een tijd,
  dat de relschoppers wel degelijk een goede reden hebben om rellen te schoppen.

  Tot nu toe gaan de rellen eigenlijk nergens over.
  Gewoon schorem wat graag de situatie misbruikt om te plunderen en rellen te schoppen.Pure vandalisten.

  Maar er komt een tijd dat wij zelf mischien de relschoppers zijn,
  als de wereld in paniek is vanwege de tekenen aan de hemel,
  en wij gaan uit pure honger de winkels plunderen,
  dan zijn wij het ´tuig´ dat winkels plundert.

  Nu worden de winkels geplundert en verwoest omdat het ´tuig´ is wat gewoon dol is op vandalisme en een hekel heeft aan politie.
  In de toekomst worden de winkels geplundert omdat we gewoon pure honger hebben,uit pure noodzaak.

  De plunderaars van nu zijn de slechterikken,
  maar de plunderaars van de nabije toekomst hebben mischien een hele andere en rechtvaardige reden om te doen wat ze doen.
  Nu zijn de slechterikken het tuig.
  maar in de toekomst zijn wij het.

  Als je snachts nu de sterren of vreemde lichten filmt,dan ben je eigenlijk al ´tuig´ omdat je je niet aan de avondklok houdt.

  Dat is de werkelijke reden van de ´elite´ .
  De elite wil niet dat we naar de vreemde roze en oranje schijn kijken snachts
  -overdags zie je de roze schijn ook op bepaalde momenten en plekken-,
  en liefst ook niet filmen en op youtube zetten.
  Dat is de werkelijke reden van de avondklok.We mogen niet teveel naar de hemel kijken want daar worden we wakker van,
  en we moeten alvast gewend zijn aan politie op straat en avondklok.

  dankzij corona zijn we nu gewend aan avondklok en noodmaatregelen.
  Als straks echt de pest uitbreekt omdat het gordijn word weggeschoven en we de vreemde planeten en hun lichten zien in de hemel,dan zijn wij alvast getraint en geconditioneert om niet naar buiten te gaan en ernaar te kijken en te filmen.

  dat is de hele clue van corona.
  zodat we avondklok hebben en daar alvast aan gewend raken.

  Wanneer de pleuris echt uitbreekt,
  mogen we niet naar buiten,en niet filmen,en niet naar een andere stad of land.
  dan zitten we gevangen.
  maar daar waren we toch al aan gewend dankzij corona.

  Het gepeupel zit dan gevangen en heeft geen rechten meer,
  en alle ellende komt over ons,terwijl de elite hun ontsnapping al hadden geplanned.
  Pandorras box gaat open,terwijl de elite veilig in hun Atlantis basis zit in de zee.

  Wat de elite en hun zeemeer-koningin alleen niet weten is dat er een dikke vette plottwist aan zit te komen.
  Als de God van de bijbel de waarheid spreekt,dan weet hij hun onderzeese basissen echt wel te vinden.
  Die krijgen dan ook hun fair share of meteorieten en astroiden.
  Het lijkt me sterk dat ze hun verborgen plaatsen echt compleet aardbevingsproof en astroideproof hebben kunnen maken.
  Daar is satan echt veel te gierig voor.Geloof mij,ik heb ervaring met gierige duivels tot en met.

  Ik ben niet meer zo christen als vroeger,over sommige dingen liegt god,
  maar ik kan wel begrijpend lezen,
  en ik kan wel snappen dat er nog veel en veel meer eindtijdprofetieen in de bijbel staan waar de duivel volledig aan voorbij gaat.
  Ezechiel 37 is er daar 1 van.
  Maar ook de 7 donderslagen uit Openbaring staan in de bijbel voor een reden.
  De duivel weet veel,maar echt niet alles.Dat denkt ie maar.
  Dat maakt hij zijn troepen wijs.En hij gelooft zijn eigen leugens.

  Ik ga hier niet mijn woede en frustratie naar god toe ventileren,
  deze site is niet de plek daarvoor.
  Maar ik weet wel,dat als je volgens de bijbel denkt,en volgens bijbelse profetieen,
  dan nog klopt het hele eindtijdverhaal voor geen meter.
  Veel profetieen zijn overgeslagen en ook op een waanzinnig vreemde manier geinterpreteert.

  Als de god van de bijbel de waarheid is,
  en als je gewoon kan lezen,
  dan is het niet verwonderlijk te concluderen dat er in Openbaring 12,
  2 verschillende -letterlijke- tekens aan de hemel omschreven worden.
  Dat is iets waar de duivel volledig aan voorbijgaat.
  En zo zijn er nog veel meer profetieen uit de bijbel die totaal niet binnen dat interpretatie van dat 7 jarige antichristrijk en 10 vn-koningen passen.
  En ook het corona vaccin spuit je niet in je voorhoofd,
  en word net zo goed in je linkerhand gespoten.

  Als de god van de bijbel de waarheid spreekt,
  dan is het werkelijke eindtijdscenario volledig anders dan hoe het nu word voorgeschotelt.

 85. Sorry, Anna maar ik heb niet de indruk dat ik antwoord krijg op mijn vraag , lees aub mijn vraag en wil je daar antwoord opgeven, simpel met een ja of nee

 86. Tukker : Dat klopt!
  Ieder jaar wordt er op grond van de dan veel voorkomende griep virussen wereldwijd, die griep veroorzaken een “ ander “ vaccin ontwikkeld.
  Soms zit “ de wetenschap” er finaal naast en ontstaat er toch een andere stam virussen die rond waard en niet in de vaccinatie zit en dan zijn er veel mensen ziek.
  Maar meestal, worden wel de juiste virussen geselecteerd voor het “ normale griep vaccin “ en werkt het.

  Maar dit vaccin tegen Corona is een totaal ander vaccin.
  De werking is geheel anders, met de messingerRNA component erin.

  Het is ook nog maar VOORLOPIG goedgekeurd door de EMA en toch worden er al duizenden mensen mee gevaccineerd…..
  Zouden deze mensen dit weten??? . Dat ze “ PROEFKONIJN “ zijn??
  Want in feite is het nog steeds in het experimentele stadium.
  Je kunt dus zeggen dat het hele vaccinatie circus wat wereldwijd uitgerold wordt één groot experiment op mensen is.

  In het dag artikel van Xander ( over Frikandellen )kun je lezen dat Prof Capel zegt dat de mutaties van het CCP Corona virus ( chinese vorm) muteert en dat dan w.s. Het huidige vaccin niet helpt. !
  ( als dit juist is ….. de tijd zal het leren …. zijn we weer terug bij AF! )

  Het oude ( normale griep) vaccin zijn een of meerdere verzwakte of gedode griep virussen wat ingespoten wordt en waarop je lichaam op een volkomen natuurlijke manier zelf antistoffen tegen maakt.
  Deze manier van immuniteit opbouw is al jaren lang een beproefde manier.
  Ook bij andere gevaarlijke ziekten zoals polio en mazelen, difterie kinkhoest enz.
  ( Sanofi is bezig met deze vorm van vaccinatie te ontwikkelen)
  ( Ben In grijs verleden VPK docent geweest. )
  Groet.
  Anna

 87. Ik heb een vraag voor mensen die in de medische wereld werken/ervaring hebben opgedaan.

  Is het zo dat elk griepvirus elk jaar opnieuw muteert v/d vorige griepvirussen in de vorige jaren dus dat je daardoor een “nieuw “griepvirus krijgt ?

  Als dat zo is dan is dat de verklaring voor wat in feite de britse coronamutatie is !!

 88. De bijdrage van Nieuw Begin 01/02/2021 om 4:22 pm verdient nog een essentieel toevoeging.
  In de geschiedenis van de offering door Abraham van zijn zoon Izaak vermeld de Bijbel dat Abraham ‘achterom moest kijkenden daar zag hij een lam in de struiken. Dat werd geofferd in plaats van Izaak.
  In die zin bedoelde is ook bedoeld de zin:

  Overigens zal straks het hele Joodse volk , gans Israel, ook ‘achterom kijken’, namelijk twee God’s Dagen , 2000 jaar geleden in de geschiedenis van de mensheid , toen de Here God daar het smetteloze Lam van God , het liefste wat Hij had, Zijn Zoon, JEZUS CHRISTUS , de zolang afgesmeekte Messias Israel’s offerde op het vloekhout van Golgotha.

  Israel zal twee dagen terugkijken, achterom kijken zoals Abraham, maar nu in de tijd , en de H.Geest zal hen de ogen openen voor het plaatsvervangende Lam , Yeshua HaMasjiach!

  En het is wel heel expliciet geprofeteerd door de profeet Hosea waar zie Boek Hosea hfdst6 verzen 1-3 waar geprofeteerd wordt dat Israel op de derde dag ernaar zal jagen de Here te leren kennen. En het is duidelijk dat 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag en dat God er zorg voor heeft gedragen dat de ( gewone) jaartelling is aangevangen bij het optreden van Christus Jezus in de wereldgeschiedenis.

  Het Joodse volk is door God bedoeld als een priestervolk ( Ex. 19:6 ) en zal zijn priester-taken pas naar Goddelijke maatstaf kunnen verrichten in het navolgen van dé Hogepriester, onze Here Jezus, als de H.Geest hen gaat aandrijven.
  En het is de verantwoordelijkheid van Christenen , individueel maar ook als Kerk of Gemeente gemeenschap , een liefdevolle overgang te bewerken van zionistische Staat Israel naar koninkrijk van priesters , dat Koninkrijk waar de discipelen Jezus naar vroegen pal voor Zijn Hemelvaart.
  En dat kan een praktische invulling krijgen door Paulus woorden uit de Romeinen brief:

  Romeinen 11:29-33 NBG51

  Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

 89. Lieve mensen vrees niet!
  Voor wie zich geborgen en gedragen weet in de Armen van de Eeuwige door het Offer van het Lam God’s , Jezus Christus, zoals Jesaja 53 staat te fonkelen in het Oude Testament , is er altijd een ‘punt aan de horizon ‘ , een toekomst waar velen nu over praten vanwege de destructieve maatregelen rond het corona-Babel.

  Anna en Wachter bedankt voor de bemoediging en voor allen die mee lezen:

  https://www.youtube.com/watch?v=YFsDs6n26fk

  Nederland Zingt: Wat de toekomst brengen moge

 90. @ Anna: 1:53 pm. Amen! Helemaal met U eens Anna. En ik voeg er dit aan toe: ” Wat vliedt of bezwijkt, getrouw is mijn God”, de God van Abraham, Isaäc en Jacob!

 91. Beste Nieuw begin.
  Dank voor je vele en goede informatie.
  De link van 2 febr 9.04 uur geeft duidelijk weer wat er aan de hand is op het wereld toneel.

  Het “ Goddelijk wereld toneel” want de feiten die daar worden weer gegeven kunnen worden gecheckt, ik kan mezelf deze communistische ontwikkelingen nog goed herinneren, hoe we geïndoctrineerd werden op de sociale acedemie, en we zien nu anno domino 2021 hoe het WEF met Swab en consorten de uitwerking van de nieuwe gehele globale wereld orde aan het voorbereiden en uitrollen is.
  Stapje voor stapje komen we steeds dichterbij de komende regering van de antichrist.
  Want uiteindelijk zal het z’on grote chaos worden dat er uiteindelijk een charismatisch figuur tot “ de grote leider” zal worden benoemd.

  Dit zijn Bijbelse ontwikkelingen gestaafd met feiten.
  Europa heeft zich al gevormd naar het oude Romeinse rijk, en de andere wereld delen zullen zich “ aansluiten” EEN GROTE WERELD REGERING dat is hun doel, naar communistische voorbeeld zonder plaats voor religie, of “ anders denkenden”
  Want Christenen , dat zijn immers zelfdenkende mensen, met een hogere toekomst verwachting, dus dwars liggers, die geëlimineerd moeten worden. ( kijk naar de Oeigoeren en Falong gong in China!)
  Dus grote vervolgingen!
  Gevaarlijk!
  Want, terwijl het mij wel nieuwsgierig maakt, geeft het mij ook troost, want ik heb Gods woord en lees het en dan weet ik de uitkomst.
  En dat weet Swab NIET ! Die verheft zichzelf en de mensheid tot god !

  Jezus ZAL overwinnen, want ik heb hem leren kennen als mijn persoonlijke verlosser.
  Wat de toekomst brengen moge mij geleid des Heeren Hand.
  Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
  Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat gij doet is goed.
  Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig kalme moed.

  In leven en in sterven wij zijn des Heeren!
  Shalom
  Anna

 92. Man stelt goede vraag aan Rob Jetten: ‘Wat vinden moslims eigenlijk van homo’s?’, krijgt geen antwoord.

  https://tpook.nl/2020/04/24/man-stelt-goede-vraag-aan-rob-jetten-wat-vinden-moslims-eigenlijk-van-homos-krijgt-geen-antwoord/

  Heaumeau Rob Jetten tweet: Een gezegende Ramadan voor iedereen voor wie de vastenmaand begint.Een bijzondere periode voor veel moslims, maar in de corona crisis misschien zwaarder dan anders. Zorg goed voor elkaar!
  # RamadanMubarak

 93. @ Nieuw Begin: 9:14 pm, op 2/2. Ik had niet anders verwacht, van deze knecht van de duistere machten.

 94. De paus wil met de grootimam van Cairo “Werelddag van de broederschap” vieren

  https://ejbron.wordpress.com/2021/02/02/de-paus-wil-met-de-grootimam-van-cairo-werelddag-van-de-broederschap-vieren/#more-262214

  Paus Franciscus zal deze week (4 februari) met een digitale ontmoeting samen met de soennitische grootimam van Al-Azhar in Cairo, Ahmad Al-Tayyeb, voor het eerst de “Werelddag van de broederschap”, een soort belangrijk feest van de “Nieuwe Wereldorde”, vieren. Aldus een mededeling van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog van afgelopen zondag.

 95. @Eelke Piers

  Dit is de tekst volgens de Statenvertaling:
  1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

  Genesis 3: En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

  Niet moeilijk te begrijpen toch? De tekst uit Johannes komt volledig overeen met Genesis. Het Woord = God en alles is door Hetzelve, dus het Woord gemaakt. Ieder onderdeel wat op de scheppingsdagen wordt gecreëerd begint telkens met ´En God zeide:´. Ik ga er gemakshalve vanuit dat het Woord voldoende is.

  Menselijk gezien kunnen we dit niet begrijpen en gaat dit ons verstand te boven. Het enige wat we kunnen doen is simpelweg geloven.

 96. Dan Livni, Bijbelse Hebreeuwse leraar, IsraelBiblicalStudies.com onthult geheimen uit het Woord die niet oplosbaar zijn zonder kennis van de Hebreeuwse taal:

  Er is een mysterie verborgen in het verhaal van het offer van Isaac – Aqedat Yitzhaq. Na alles wat er gebeurde op de berg Moria, nadat het opgeheven mes was gestopt door een stem uit de hemel, “keerde Abraham terug naar zijn jonge mannen, en zij stonden op en gingen samen naar Berseba” (Genesis 22:19). Maar waar verdween Izak. Wat gebeurde er met hem na de Aqedah? Waarom wordt Izaak niet genoemd?
  Er achter komen
  Waar is Isaac naartoe verdwenen?
  Deze vraag heeft tot talloze verhandelingen en speculaties geleid: waar ging Isaac heen na het offer? De Schrift informeert ons alleen over de terugkeer van Abraham. Maar Isaak verdwijnt en verschijnt pas weer in Genesis 24, vlak voor zijn ontmoeting met Rebekka.

  Gen. 24:62 zegt dat Izak kwam van de weg van Beer Lahai Roi (וְיִצְחָק בָּא מִבּוֹא, בְּאֵר לַחַי רֹאִי). Als u geen Hebreeuws kent, betekent deze naam niets. In het Hebreeuws heeft het echter een diepe betekenis: de bron van “degene die mij ziet leven”! Terwijl Isaac van het toneel was verdwenen, verdween hij nooit uit Gods ogen. Hoewel zijn ouders hem niet konden zien, zag God hem nog steeds en wist alles van hem – net zoals Hij jou en mij ziet: The One Who Sees Me Lives. In onze live online cursus Bijbels Hebreeuws zullen we fascinerende klompjes betekenis opgraven die niet in vertaling kunnen worden gezien. Schrijf je vandaag nog in en ontdek een nieuwe wereld van betekenis.

  Vriendelijke groet,
  Dan Livni,
  Bijbelse Hebreeuwse leraar,
  IsraelBiblicalStudies.com

  Toevoeging van mij -NB:
  Overigens zal straks het hele Joodse volk , gans Israel, ook ‘achterom kijken’, namelijk twee God’s Dagen , 2000 jaar geleden in de geschiedenis van de mensheid , toen de Here God daar het smetteloze Lam van God , het liefste wat Hij had, Zijn Zoon, JEZUS CHRISTUS , de zolang afgesmeekte Messias Israel’s offerde op het vloekhout van Golgotha:

  Jes. 53:5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
  Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!

  Shalom allen

 97. @ Nieuw Begin: 9:39 am. Hallelujah! Ik stem geheel in met je reactie, broeder. Leve Christus Koning!

 98. @ Harold
  Volgens mij is het niet zo eenvoudig zegt Johannes 1:3 niet: Door Hem “(Christus) werden alle dingen gemaakt; Zonder Hem werd niets gemaakt dat is gemaakt?
  Het was er niet zomaar. Alles moest gemaakt worden.

 99. N.a.v covid 19 biowapen en toparts riskeert reputatie
  Wie kon zich voorstellen dat de nazi’s in het diepste geheim hun vernietigingskampen bouwden op het platteland van Polen om daar het Joodse volk uit te roeien? In een industriële vernietiging waarbij de karretjes van Satan door Europa reden? Wie uit het volk?
  Het doet haast denken aan de woorden van Hem: ‘veel heb Ik nu nog te zeggen maar ge kunt het thans niet dragen’.
  Maar ook vandaag 2021 geldt: wie kan zich voorstellen dat de crème de la crème van de Westerse beschaving , de elite , erop uit zou zijn zich agressief op te stellen tegen de mensheid als totaal? Wie uit de beschaafde , westerse ‘vrije’ democratieën en technisch-hoog ontwikkelde wereld?
  En toch is dat wat nu gebeurd maar niet alleen volgens talrijke getuigenissen zoals ook dit 100% geloofwaardige artikel van en over integere artsen.
  Het gebeurd ook omdat het Eeuwige Woord het heeft geprofeteerd wat voor mij persoonlijk de norm is als het aankomt op het tegenwoordig zo in zwang zijn de ‘fact checken’ ( eigenlijk niet liegen over de feiten dus). En dit is het Woord waarvan de H.G. mij mee overtuigd :
  Openbaring 9:13-15
  13 En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars, dat voor God was,
  14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat.
  15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.
  Daarom bevestigen Dr. Lee Merrit en Dr Alex Newman met hun opvatting van covid19 is een biowapen de H.Schriften die onze dagen beschrijven als ‘het tweede wee’. Maar er is een onmetelijke ommekeer ten goede aankomende want de Engel van Openbaring 10 zal brullen gelijk een leeuw: ‘er zal geen tijd meer zijn ( ‘tijd’ St.vert en ‘uitstel’ -NBG vert) ; het Joodse volk wordt zendingsvolk ( hunner zijn immers de woorden God’s toevertrouwd schrijft Paulus!) en zal samen met wedergeboren Christenen uit de heidenwereld ( dat is heel simpel de niet-Joodse wereld) de wereld-zending ter hand gaan nemen en Christus zal Koning worden van pool tot pool, het Loofhuttenfeest krijgt op de derde God’s Dag een wonderschone vervulling als alle volkeren gaan toe treden tot de Messiaanse maaltijd. Dat Licht is beloofd!
  Op de stengel van 6000 jaar doornige wereldgeschiedenis zal een wonderlijke Sabbathsbloem, van de ware Shalom in Christus Jezus alleen , openbloeien voor het oog van ALLE VOLKEREN, het beloofde Loofhuttenfeest. Hallelujah!
  Shalom
  Meer info: http://www.getuigeniseneenheid.nl

 100. Hallo Mo…

  Dank u voor dit filmpje…
  Waar de Heere Jezus centraal staat… is het fijn om te lezen/kijken.

  Hartelijke groet van mij, Esther.

 101. Hallo allen…

  Eelke Piers, u vroeg aan Ramshoorn, “”””Hitler vergaste Joden niet alleen, maar zijn haat tegen Joden was zo groot dat hij miljoenen van hen ook nog eens fabrieksmatig liet verbranden in enorme Crematoria.
  Zijn deze mensen voor eeuwig verloren omdat ze niet begraven zijn?””””

  Eelke, ieder mens die Jezus hebben aangenomen, zijn nooit verloren. Wat er ook met zo persoon gebeurd…
  Dus elke Jood, en vele andere mensen… die door de gaskamers omgebracht zijn, zijn zeker niet verloren.

  Laten we het vertrouwen maar in onze God de Vader en Jezus Christus houden… zij weten.

  Harold gaf ook al een heel mooi antwoord aan Amo…
  Dank je Harold, geweldige waarheid wat je schreef.
  Wij twijfelen soms heel wat af…. onze God en Christus zullen niemand verloren laten gaan, die bij hen horen.
  Zoveel groter en machtiger als ons.

  Lieve groet voor jullie allen, van mij, Esther.

 102. @Amo

  De grootsheid van God komt al naar voren in de eerste verzen van Genesis: ´God zei´ en ´en zo gebeurde het´. God die met enkel gesproken woord dingen creëert. Dan hoeven wij ons mensen toch totaal geen zorgen te maken over het lot van dode lichamen? Twijfelen is menselijk, maar voor God is alles mogelijk.

 103. Het blijft gewoon erg moeilijk hoe we ons het nieuwe leven moeten voorstellen. Wat te denken van al die mensen die zijn verdronken, opgevreten door de haaien, of verdampt werden bij rampen? Dan hoop je maar dat er een goede administratie bestaat in de hemel en dat er, ongeacht de staat van de gestorven lichamen, toch een nieuwe mens kan herrijzen uit al die ellende. Een geestelijke mens die onafhankelijk van het stoffelijk overschot kan bestaan. Dat is hoop en verwachting.

 104. @ Ramshoorn
  jij schrijft: Hitler vergaste Joden niet alleen, maar zijn haat tegen Joden was zo groot dat hij miljoenen van hen ook nog eens fabrieksmatig liet verbranden in enorme Crematoria.
  Zijn deze mensen voor eeuwig verloren omdat ze niet begraven zijn?

 105. @Ramshoorn

  ´Dus voor mij de rust en de schoonheid van een Natuurbegraafplaats waar je niet geruimd word na 30 Jaar. Joden en Moslims hebben al eeuwige grafrust. Waarom kunnen Nederlanders dat maar niet voor elkaar krijgen bij hun Gemeentebesturen. Weet u het antwoord?´

  Dit zal ongetwijfeld een geldkwestie zijn, geld verdienen over het lichaam van een dode is het gemakkelijkste wat er is. Graven van het graf is in veel gemeentes al honderden euro´s, komt daarbij nog de grafrechten voor een bepaalt aantal jaren en als het termijn over is moeten er weer grafrechten worden betaald om ruiming te voorkomen.

  Ik had mij nog niet verdiept in een natuurbegraafplaats maar heb even snel gegoogeld. Dit is een mooi alternatief voor de begraafplaats, met een veel langer termijn of zelfs eeuwige grafrust. Dank voor de tip.

 106. Linkse krant ( Trouw, ex-verzetskrant en Christelijke grondslag-NB) eist totaalverbod voor Geert Wilders: ‘Verbied de PVV’

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/01/linkse-krant-eist-totaalverbod-voor-geert-wilders-verbied-de-pvv/

  Als je dacht dat de demonisering van de PVV en Geert Wilders niet erger kón worden is er slecht nieuws: ja, dat kan wel. Linkse krant Trouw heeft namelijk een redactioneel hoofdcommentaar gepubliceerd waarin gesteld wordt dat de PVV de Grondwet schend. Daarom moet de partij verboden worden.

  Jawel, dat lees je goed. De zogenaamde verzetskrant van weleer wil dat een partij — die op democratische wijze in het parlement is gekozen, die volksvertegenwoordigers heeft op gemeentelijk en provinciaal niveau en zelfs in het Europees Parlement — bij wet opgeheven wordt. Wilders en de zijnen mogen niet langer deel uitmaken van de Nederlandse politiek. Weg ermee!

 107. @ Nieuw Begin: 1:53 pm. Bedankt voor deze reactie, bro! Ik ben het eens met predikant Dieleman. En ik baseer mij op het gegeven; dat ik God/YHWH meer gehoorzaam dien te zijn dan de mensen. Deze dictatuur van deze goddeloze Overheid, daar heb ik het wel mee gehad, en schaam jullie zgn. christelijke partijen: CDA,CU en SGP!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *