3120

 1. Joep,

  Vraag oprecht, met een eerlijk hart en met een oprechte geest aan de Here Jezus en aan de Here God wie Hij is en wat hij, door Zijn zoon Jezus, voor jou gedaan heeft.
  Als je dat eerlijk , oprecht vraagt zul je antwoord krijgen
  Als je dat antwoord gekregen hebt , lees je bijbel en bid en je wordt verder onderwezen.
  MAAR alleen Als je dit echt meent.

 2. Binnenkort is het kerstmis en velen weten de betekenis er niet meer van. Velen denken dat ze dan goed moeten eten of drinken, maar welk wonder gebeurde er zo’n tweeduizend jaar geleden? Jezus geboorte was de nieuwgeboorte voor zij die in hem geloven. Jezus als kind was te hoop voor de mensheid, hij opende de deur van de hemel, want hij alleen had de sleutel. De geschiedenis van Jezus geboorte is de waarheid. De taak van Jezus was om de Vader bekend te maken, en de mens met God te verzoenen( Rom: 5 ). Tederheid en liefde waren in het kind Jezus geborgen. Niemand op de aarde, noch de keizer op zijn troon wist van deze unieke geboorte. Jezus kwam liefde brengen,warmte en vreugde en hij leerde ons bidden. Jezus groeide verder op als een volwassen man, hij bleef geen kind.

 3. @ Ramshoorn: 9:32 pm, op 25/11. Amen! Inderdaad, het volbrachte offer van de Here Jezus, brengt verlossing en bevrijding van de eeuwige verdoemenis. Leve Christus Koning!

 4. @Joep

  Ik snap dat u vragen heeft. Ook iemand die gelooft kan met grote vragen zitten. Maar eigenlijk stelt u in uw eerste stuk dat de Bijbel en Jezus Christus een leugen zouden kunnen zijn. Ik kan natuurlijk uitgebreid met allerlei Bijbelse onderbouwingen komen, maar ik mis een ding in uw verhaal. Jezus loopt hier niet meer lijfelijk rond, God lijkt zich soms te verbergen, maar wij hebben de Heilige Geest. Het deze geest die juist de waarheid bevestigd van het Woord. Twijfel wordt volledig weggenomen en de twijfel of de Bijbel een leugen zou kunnen zijn hoeft dan niet meer. Ook de miljoenen veranderende levens van mensen die tot geloof zijn gekomen zijn een krachtig bewijs. Natuurlijk, het is geen tastbaar wetenschappelijk bewijs, maar daar is geloof gelukkig ook niet afhankelijk van. Simpelweg geloven zoals een kind en uw vertrouwen en vragen voor God te leggen is al voldoende om bevestiging te krijgen van de waarheid van het Woord.

  U heeft wel gelijk dat het christendom tegenwoordig geen goede vertegenwoordiger is. christendom is een religie en religie is geen synoniem voor geloven. Jezus heeft nooit een religie gepromoot, het enige wat hij zegt is dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Kerken kunnen het heel bont maken en daarom moet u voor de waarheid het ook nooit bij hen zoeken, enkel Jezus is de enige waar u de waarheid zult vinden. Doet u dat in gemeend oprecht geloof, dan zal de absolute waarheid van de Bijbel bevestigd worden en doen uw vragen er niet meer toe.

 5. Hallo Joep…

  U zoekt de waarheid??
  De enigste Waarheid is een Persoon. En Die Persoon is Jezus Christus.

  Als u, Joep vraagt aan de Heere Jezus, en Hij ziet in uw hart dat u echt zoekende ben, geeft Hij u ook het antwoord.
  Maar wel op Zijn eigen manier. Niet op onze manier.
  Probeer het maar… Hij is bij machte u het te laten weten.
  Zoveel meer als dat we ook maar beseffen.
  Jezus heeft u ook lief, ook voor u gaf Hij Zijn bloed en leven. En droeg ook uw zonden, net zo als die van velen van ons.

  Sterkte Joep, en vraag het maar aan HEM.
  Hartelijke groeten, Esther.

 6. @Joep. U bevindt zich op de verkeerde site als u niet gelooft dat de Bijbel Gods Woord is.

  Het zou mij niet verbazen als u lid bent van de satanskerk en hun satansbijbel vol godslasteringen leest. Zowel Nieuw Begin als ik schrokken van uw duistere gedachtespinsels die zoals u schrijft u al veel ellende bezorgd hebben.

  Verder schrijven met u is dan ook zinloos en verspilde energie.

  Rome – Vaticaan en Paus zijn inderdaad Antichristelijk vanwege hun MARIA-aanbidding en bloedige 8 Kruistochten en duivelse Inquisitie. Ik zal nooit ook maar een stap zetten in een satanskerk of RKK. Hun Oordeel wordt door JHWH in één uur voltrokken.

  Lees de spannende hoofdstukken hierover in Openbaring 16 t/m 20. Satan wordt door Jeshua eigenhandig in het eeuwige vuur gegooid, waarom? Omdat die zelfs na duizend jaar gevangenisstraf weigert om zich te bekeren, vandaar de vuurstraf voor satan en al zijn smerige demonen. Openbaring 20.

  Lees nog een keer de tekst die ik u al schreef, en vraag JHWH om vergeving voor uw dwaze gedachten…Het vergoten bloed van Jeshua aan het kruis van Golgotha reinigt van alle zonden.

  1 Johannes 2:22 (NBG51) Wie is de Leugenaar dan wie Loochent, dat Jeshua/Jezus de Masjiach is? Dit is de ANTICHRIST, die de Vader en de Zoon loochent!!!

 7. Beste Nieuw Begin en Ramshoorn,

  Uw beiden reageren vanuit uw emoties.
  En in deze emotie missen u beide wat ik werkelijk schrijf.

  Wat schrijf ik nu werkelijk?
  Wel, dat ik een gelovig mens ben, overtuigd van God’s bestaan.
  Maar dat ik wel vragen heb betreffende wat de bijbel ons vertelt zoals algemeen wordt uitgelegd en aangenomen.
  Nergens beweer ik dat dit de waarheid is, dat ik werkelijk denk wat ik beschrijf en ik schrijf ook dat ik er moeite mee heb.
  Deze gedachtegang is in mij opgekomen en heb daar verder over nagedacht.
  Dat is mijn aard, ik wil de waarheid weten.
  Maar ik kan dit niet alleen. Ik heb de waarheid niet in pacht.
  Welnu, sinds enige tijd volg ik dit forum en toen ik de vraag las van Vlokje over wat nu de grote dwaling zou kunnen zijn, zag ik dat als een soort van teken.
  Het was tijd om mijn gedachtegang onder de aandacht te brengen bij andere gelovigen, hopende op een inhoudelijke en onderbouwde discussie.
  Wellicht kunnen we samen deze gedachtegang verder uitdiepen en uitwerken of afdoen als verspilde moeite.
  Nuja, verspilde moeite is het niet, het zal mij uiteindelijk verder helpen om de waarheid te vinden.

  Ik wil u beide en anderen vragen om inhoudelijk te reageren.
  Bijv. wat maakt u op uit de 2 bijbelteksten die ik heb gebruikt?
  Of hoe ziet u het feit dat het vaticaan lucifer aanbidt en tevens zegt dat Jezus zijn zoon is? Dit met inachtneming dat zij over informatie beschikken waarvan wij alleen maar kunnen dromen.

  @ Ramshoorn:
  Uw stelt dat ik een leugenaar ben…
  Dat raakt mij diep!
  Want juist dat ben ik niet!!
  Ik ben iemand die op zoek is naar de waarheid, op welk vlak dan ook en hoe onaangenaam deze ook moge zijn.
  Hierdoor ben ik zelfs heel veel kwijtgeraakt, juist vanwege het feit dat ik de waarheid vertelde, dat ik mij niet heb geconformeerd aan wat de rest zou doen.
  Ik ben niet van mijn mond houden en voor eigen belang gaan, dat is in mijn ogen een leeg bestaan.
  Maar alles wat ik verloren heb weegt niet op wat het mij gebracht heeft.

  Hier laat ik het even bij.

 8. Indrukwekkend getuigenis van een Jordaanse moslima die Jezus Christus vind ( youtube, Engelstalig)

  Ayesha 👩🏻 Muslim from Jordan accept Jesus : Beautiful Testimony

  https://www.youtube.com/watch?v=_5Utnitxcmk

  ( Ayesha is wanhopig na een abortus en vraagt allah om vergeving maar dan leest ze in de koran:
  sura 4:168-169 Inderdaad, ongelovigen die verkeerd doen worden nooit door allah vergeven , ook zal hij hen niet leiden op het pad, behalve het pad naar de hel.
  Dan krijgt ze in Amerika een date met een Christen jongen en ziet de liefde in deze familie. Ze vraagt haar nieuwe vriend of zijn grootouders haar een Bijbelstudie kunnen geven en leert Jezus genade en liefde kennen en wordt Christin. Dan hoort ze dat haar vader in Jordanië, die haar in haar jeugd heeft mishandeld, hij was alcoholist, het niet lang meer zal maken. Ze belt hem op en vraagt of hij Jezus in zijn leven wil aanvaarden. Tot haar grote verrassing zegt haar vader volmondig ‘JA’!

  Overgegaan van de dood in het leven, er zijn geen grenzen naar Jezus’macht!

 9. Egyptische Koptische Kerk zingt ter ere van Koning Jezus!

  Oh mijn God, mijn hart aanbidt U
  Oh mijn God, mijn hart onderwerpt zich aan U
  U bent het lam dat voor mij werd geslacht …
  Hij die in plaats daarvan voor mij stierf
  En droeg al mijn lasten voor mij,
  In de hemelen pleit U voor mij
  Mijn leven was verloren, maar U kocht het terug
  Mijn hart was verloren en U vond het, en opende mijn ogen
  Alle glorie en waardigheid, eer is voor U
  Uw autoriteit maakt me vrij
  De kracht en de majesteit zijn van U
  U bent mooier dan mannen.
  Uw genade heeft mij veranderd.

  Ha Hallelujah…Arabic Christian Song, Egypt(Subtitles@CC English)

  https://www.youtube.com/watch?v=2Z54L2gdn94&list=PL8Gp_HwzF3RyOLhYCn1Ump1KuHnkJfqT2

  Vervolg playlist:

  My life is Yours(Love Story) :: Arabic Christian Song-Middle East (Subtitles English @CC) :

  https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ&list=PL8Gp_HwzF3RyOLhYCn1Ump1KuHnkJfqT2&index=2

 10. Sorry, Ik denk het niet Mirjam
  Het boek leid terug naar de afgoden vereering

 11. @Mirjam
  Kun je de fout noemen die in dat boek beschreven is.

  Ik ben zoekende en ben benieuwd wat die fout kan zijn
  Groet vlokje

 12. Lees het boek de ‘heidense’ Christus van Tom harpur eens over dat de kerk in de 3e en 4e eeuw na Christus een noodlottige fout heeft gemaakt.

 13. @Joep. Pas als u de WAARHEID doet begrijpt u wat waarheid is.
  Zeker is: De waarheid bestaat, slechts LEUGENS worden uitgevonden…u LIEGT!!!
  De Waarheid reist om de wereld. Ze moet, want ze wordt dankzij Corona overal afgewezen!

  Plato: Niemand is meer gehaat dan hij die de Waarheid spreekt.

  Jeshua/Jezus, de Zoon van JHWH is de Weg en de Waarheid en het Leven. Johannes 14.
  Spreuken 30:6 (NBG51) Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een Leugenaar bevonden wordt.

  1 Johannes 2:22 (NBG51) Wie is de Leugenaar dan wie Loochent, dat Jeshua/Jezus de Masjiach is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent!!!

  Openbaring 21:8 (NBG51) Maar de Lafhartigen, de Ongelovigen, de Verfoeilijken, de Moordenaars, de Hoereerders, de Tovenaars, de Afgodendienaars en alle Leugenaars – hun deel is in de Poel, die brandt van Vuur en Zwavel: dit is de tweede Dood.

  Ezechiël 33:11 (NBG51) Zeg tot hen: [Ook aan Joep] zo waar IK [JHWH] leef, luidt het Woord van de Here Here, Ik heb Geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich Bekeert van zijn weg en Leeft. Bekeert u, bekeert u [ook Joep] van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?

 14. Vlokje, hallo…

  Dan zag ik dus niet wat je bedoelde.
  Geeft niet…
  Na je laatste reactie zal het misschien wel iets uit Openbaring zijn.
  Laten we maar vasthouden aan HEM die Zijn leven gaf voor ons.
  Dat is voor mij toch wel het belangrijkste. Wat ben ik zonder de Heere Jezus… niets.
  Sterkte Vlokje, en zoek het met de Heere uit. HIJ weet het wel allemaal.

  @ Dank Wachter. Je mag wel je tegen mij zeggen hoor.
  We kennen elkaar via Xander al weer een aantal jaartjes.
  Ik zelf ga ongemerkt bij sommigen weer je noemen. Zal er weer iets beter op letten.
  En zo waar, het gaat om Hem, daar ligt onze rijkdom, onze sterkte, daar ligt onze alles.
  Mooi Wachter, wat je schreef, Hij is ook mijn Herder.

  Welterusten allen, en liefs van mij, Esther.

 15. Joep 24/11/2020 om 10:21 pm Bent u van een of duistere kerk of zo? Over dwalingen gesproken! Uw krankzinnige betoog is een rechtstreekse blasfemie in het licht van Jesaja 53. Bekeer u

 16. De grote dwaling, wat zou dat kunnen zijn?

  Wellicht is dit het geloof in Jezus wel…

  Laat mij dit verduidelijken:

  God heeft deze wereld geschapen en daarna overgelaten aan lucifer/satan/de duivel/….
  Dit betekent dat yahweh niet God kan zijn, maar dus die lucifer (in dit stukje tekst zal ik verder yahweh/lucifer gebruiken).
  Dit lijken we te kunnen onderbouwen door oa deze 2 bijbelteksten te lezen (ik prefereer de KJV):

  Revelations 13:1-2
  1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.
  2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority.

  Hosea 13:4-8
  4 Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no god but me: for there is no saviour beside me.
  5 I did know thee in the wilderness, in the land of great drought.
  6 According to their pasture, so were they filled; they were filled, and their heart was exalted; therefore have they forgotten me.
  7 Therefore I will be unto them as a lion: as a leopard by the way will I observe them:
  8 I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the caul of their heart, and there will I devour them like a lion: the wild beast shall tear them.

  Yahweh is dus het eerste beest!(?)

  Mocht dit zo zijn, dan is Jezus dus de zoon van deze yahweh/lucifer.
  Dit is dan weer in lijn met het feit dat Jezus de morgenster wordt genoemd.
  Het vaticaan komt er tegenwoordig vooruit dat zij lucifer aanbidden en dat Jezus zijn zoon is.
  Bedenk hierbij dat het vaticaan toegang heeft tot informatie waarvan wij alleen maar kunnen dromen.

  Yahweh en Jezus zijn samen met de “heilige” geest de 3-eenheid-energie.
  Deze 3-eenheid-energie is negatief (in deze gedachtegang) en wordt zelfs versterkt door alle gebeden door de onwetende biddende gelovigen.
  Jezus gedrag en zijn dubbelzinnige voorspellingen moet ons om de tuin leiden.
  Dit is een behoorlijke ultieme leugen….

  Even wat losse gedachtes hierbij:

  – welk rechtschapen wezen zou iemand zomaar bezwangeren?
  Onbevlekt of niet. En hoe zou ene Jozef zich daaronder voelen?
  Welke vader zou zoiets doen?
  Het past wel perfect in het straatje van yahweh/lucifer…

  – waarom moest Jezus die lijdensweg gaan?
  Waar is de liefde in deze?
  Ja ok, dat was voor ons, om ons te redden enzo…
  Maar als God kun je alles, dus ook deze aardkloot naar je hand zetten.
  Anders gezegd: welke vader pakt de optie zoals gegeven aan Jezus, terwijl er legio andere mogelijkheden zijn?
  Welke vader zou zoiets doen?
  Het past wel perfect in het straatje van yahweh/lucifer…

  – vanwaar die “Heer” God?
  God is niemands Heer, God is God.
  Een “Heer” is verzonnen, om anderen onderdanig te maken.
  Wij en God zijn gelijkwaardig qua bestaan, zoals een een vader en zoon. God is hier dan de oer-vader.
  Waar ik hier over vader en zoon praat, betreft dit eigenlijk ons allen.
  Wij zijn gematerialiseerde energie in zowel vrouwelijk als mannelijke vorm, en wij zijn ontsproten aan de oer-energie/God.
  Hem dankbaar zijn voor ons “bestaan” past veel beter.
  Welke vader ziet zijn kinderen als onderdanen?
  Het past wel perfect in het straatje van yahweh/lucifer…

  – vanwaar die toorn van God?
  Hij heeft toch de regie over deze wereld aan lucifer gegeven voor een bepaalde tijd?
  Een wereld waarin de gelovigen het steeds lastiger hebben en hierdoor meer en meer geen verbinding meer voelen met God.
  En allen die hebben opgegeven zullen zijn toorn voelen?
  Dus eerst een pact maken met lucifer, wetende hoe eea zal verlopen en dan vervolgens de onwetende mens/de gelovigen door de pleuris laten gaan.
  En als die gelovigen murwgebeukt zijn en het geloof opgegeven hebben, hen ook nog een trap na geven door Jezus met hen te laten afrekenen?
  Welke vader zou zoiets doen?
  Het past wel perfect in het straatje van yahweh/lucifer…

  God heeft de wereld overgelaten aan yahweh/luficer en dan is het logischer om aan te nemen dat de bijbel geschreven is onder invloed van yahweh/lucifer.
  De waarheid staat erin , echter lastig te herkennen vanwege de gekozen woorden, vertelwijze, etc…
  Maar de waarheid staat erin, dat is iets wat ze moeten doen, om ons de kans te geven die waarheid te vinden.
  Dit heeft te maken met de door God opgelegde voorwaarde van vrije wil voor ons mensen.
  Wij hebben dus een vrije wil en het is aan ons om het koren van het kaf te scheiden, de leugen van de waarheid.
  Het is de taak van lucifer om het ons zo moeilijk mogelijk te maken, maar hij moet ons de kans geven om de waarheid te kunnen zien, te kunnen onderscheiden van de leugen.
  Zijn leugens zijn echter zo geraffineerd en wij leven ook nog in “zijn” wereld welke er volledig op ingericht is om ons in het donker te houden, in de leugen.
  Al met al wordt het ons dus behoorlijk lastig gemaakt.

  Tot zover even.

  Nu wil ik niet zeggen dat wat ik hierboven schrijf, dat ik denk dat de waarheid is.
  Nee, het is iets waar ik pas sinds kort over na aan het denken ben.
  Ik heb er uiteraard zelf moeite mee, want dit zet wel eea op z’n kop, maar het verklaart wel een hoop vragen die ik heb!

  Voor mij geldt maar 1 ding en dat is de waarheid.
  En ik denk dat ik deze boven beschreven gedachtegang moet onderzoeken.
  Dus dit is zeker nog geen eindconclusie maar eerder een startpunt om verder te komen in het vinden van de waarheid.
  Dit is ook de reden dat ik het hier post, om anderen hun licht hierover te laten schijnen.
  Wellicht komen we samen een stap verder!

  Emotionele reactie kan ik snappen, maar die zullen ons niet verder brengen, daar vinden we geen waarheid mee.

 17. @ Esther: 3:58 pm. Hartelijke dank zuster Esther. Ik besef heel goed, dat mijn enige hoop in dit leven is, mijn Heiland en Here Jezus Christus. Zijn bloed heeft mij gereinigd en gerechtvaardigd. Dank U tot in alle eeuwigheid Here Jezus, mijn echte goede Herder.

 18. Wie worden fanatieker, diegenen die de opname gemist hebben, en beseffen dat ze achter gelaten zijn,
  maar ze blijven volharden in hun afgodendienst
  Tis net als rekenen x+4=8, dan X = 4

 19. Nog een aanwijzing uit de bijbel over de Grote dwaling:

  Ondanks de hele wereld Jezus terug ziet komen,
  (denk ik dat bij de opname maar 144.000 gelovigen betrokken zijn)
  En er zijn dus mensen mysterieus verdwenen,
  ze weten of komen te weten van de opname, en nog bekeren mensen zich niet van afgod “handelingen” ze , worden zoals ik het lees zelf fanatieker

 20. Dank Willy, voor uw spontane reactie!!! Tof dat ook u niet alleen in de Bijbelse geschiedenis geïnteresseerd bent maar ook in de Wereldgeschiedenis.

  Ja er valt veel te lezen over de miskleunen en misleiding van Spinoza, Voltaire, Darwin, Marx en Engels, enz. wiens gedachtegoed nu alle wereldburgers op de rand van de beschaving/afgrond gebracht hebben. Ik heb hun werken en filosofie gelezen. Niet te vergelijken met de Joodse Profeten, Apostelen en de vaste toekomst die getoond wordt in het Nw. Testament en vooral het laatste Boek van Jeshua: Openbaring. Een gouden toekomst wacht de Vrienden van Jeshua.
  Openbaring 2 en 3 en 21 en 22.

  Spinoza is terecht door de Rabbijnen van de Joodse Gemeente in Amsterdam tot ketter verklaard omdat Hij JHWH/God niet langer als persoon zag maar degradeerde tot natuur. Zijn boek Ethica is moeilijk te lezen/begrijpen itt tot de Bijbel dat al 2000 jaar lang aan de top staat van meest vertaalde [2500] gelezen en gekochte Boeken.

  Zelfs kinderen genieten en begrijpen dit Boek, mits goed verteld uit een Kinderbijbel van Anne de Vries of van der Hulst.

  Over het boek van Voltaire, vertaald door J.M. Vermeer-Pardoen: Filosofisch woordenboek of de rede op alfabet:

  Voltaire een van de promotors van de Franse Revolutie 1789 had een hekel aan de koning, paus en zijn kerk, was tot mijn verbazing toch zeer goed bekend met de Bijbel. Hoe bestaat het dat iemand als Voltaire, die met zijn vriendin Made du Chatelet samenwoonde en bijbelstudie deed, toch nooit Jeshua, de Zoon van God heeft gevonden; ja Hem smadelijk in woord en geschrift gehoond heeft. Zij hebben van het Evangelie niets begrepen. Hij stierf in wanhoop, las ik.

  Spreuken 22:3 De schrandere ziet het Onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en; moeten Boeten.

  In de kerkgeschiedenis wordt Voltaire beschreven als de zedeloze, als mens en schrijver, de bestendige hater van Christus. Voltaire bezoedelde een halve eeuw lang met slijk en gif al wat heilig, al wat eerbiedwaardig, al wat edel is, en vervolgde nog zijn slachtoffers met een grijnzende hoonlach.

  Heel weinig mensen weten maar hoe verschrikkelijk zijn sterfbed was. Dr. W.C. van Dam schrijft in zijn boek “Doden sterven niet ” over Voltaire het volgende: De Franse atheïstische filosoof Voltaire wilde zich op zijn sterfbed met God verzoenen.

  Ongelovige vrienden, die dit wilden verhinderen, werden door hem uitgevloekt. Daarna legde hij de herroeping van zijn oude standpunten schriftelijk vast.
  Maar hij bleef woeden tegen God en mensen.

  Hij riep zijn arts toe: Ik moet sterven door God en mensen te verlaten. Toen de arts verklaarde niets meer voor hem te kunnen doen, riep Voltaire uit: Dan zal ik ter helle varen, en u mee. Later zei zijn verpleegster, dat ze voor alle rijkdom van Europa nooit meer een ongelovige zou willen zien sterven, zo verschrikkelijk was zijn einde.

  Voltaire verketterde ook Mohammed in een toneelstuk ( 1743 ) om zijn fanatisme en immoreel gedrag.

  Jeshua, de Zoon van God, de komende Masjiach leerde wanhopige mensen reeds: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en IK zal u rust (Shalom) geven. Mattheus 11. Na 2000 jaar blijken die Woorden hun kracht niet verloren te hebben.

  Ik schreeuwde op een dag ook HELP tot Jeshua toen ik bijna verdronk in de haven van Ceylon door overmoed. Goddank Hij Hoorde: ik haalde de overkant en kwam weer veilig aan boord. Sindsdien lees ik de Bijbel Gods Woord en alles wat met Kerkgeschiedenis en Algemene geschiedenis te maken heeft.

 21. idd smoking gun schreef:…Wie Overwint…
  Maar wat moet overwonnen worden?
  De veel bijbelteksten zijn zo geschreven dat je je zelf vragen kan stellen , en andere bijbelteksten geven antwoordt

  Ik denk dat de Grote dwaling overwonnen moet worden

  En Ik denk dat de verzoeking 10 dagen voor je je kroon krijgt
  opb.2-10 iets anders is dan de Grote dwaling

 22. Esther schreef:
  “Nou…vertel ons nu maar gauw waar die grote dwaling uit bestaat.”

  Ha Esther jij heb jij mij in de gaten ?
  Jullie zullen zelf moeten zoeken wat die dwaling onder de christenen kan zijn.

  Ik waag mij er niet meer aan om deze dwaling te noemen, ik schijn daar mensen mee te kwetsen, er waren klachten over mijn inzichten

  En als je het zelf vindt, kan niemand jouw een valse profeet zijn

 23. Openbaring 2:7 “…Wie OVERWINT, zal Ik doen eten van de boom des levens, die staat in het Paradijs van God.”
  Openbaring 2:11 “…Wie OVERWINT, zal van de tweede dood geen letsel krijgen.”
  Openbaring 2:17 “…Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna geven…”
  Openbaring 2:26-27 “Wie OVERWINT, en ten einde toe mijn werken volbrengt, hem zal Ik macht over de heidenen geven; met ijzeren staf zal hij ze weiden, gelijk de aarden vaten worden verbrijzeld”
  Openbaring 2:28 “zoals Ik die macht ook van mijn Vader ontving…”

  Max. 3 woorden als accenten in hoofdletters. Zie siteregels. Mod.

 24. Even een klein foutje herstellen…
  En Ik geef hun eeuwig leven…

  Ik was het woord ‘leven’ vergeten.

  Groet, Es.

 25. Hallo Vlokje…

  Ergens begin ik iets te begrijpen wat je bedoeld.
  Of het goed is wat je bedoeld, weet ik niet. Dat hoor/lees ik wel van je.

  Er zijn inderdaad teksten in de Bijbel, over mensen die eerst bij de gelovigen hoorden, maar later afvallen.
  Matth. 24 : 9-10, is zo’n voorbeeld. Ook 1 Johannes 2 : 18-19 komt zoiets in voor. Over dat er vele anti-christenen zijn, en dat zij uit ons midden komen.
  Er zijn meerdere van dit soort teksten, maar weet zo snel niet waar het staat.

  Dan kan het zijn… dat we verblind zijn. En er overheen kijken… en zulke mensen als onze broeders/zusters zien.

  Maar of je dat bedoeld Vlokje… weet ik niet.

  Ik weet maar één ding, mijn/onze relatie met Jezus onze Heere en Heiland.
  De laatste woorden van Albert… is een enorme bemoediging.
  Houd aan Jezus vast en laat je niet misleiden!
  Investeer in je persoonlijke relatie met Hem.
  Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

  Dank je Albert.

  @ Wachter… je bent niet alleen hoor.
  Velen ook ikzelf hebben onze momenten dat we het even niet altijd zien.
  Er gebeurd zo ontzettend veel om ons heen… maar ook zo snel.
  Onze God de Vader gaat naar Zijn vastgestelde tijd… dat al deze dingen moeten gebeuren.
  Blijf vasthouden Wachter… aan onze Heere Jezus Christus. Onze Heere en Koning, onze Verlosser en Heiland… en HIJ houd zoveel van ons.

  Denken we dat we door van alles om ons heen, soms het gevoel hebben los te laten…. HIJ houd Zelf vast… Denk daar maar aan Wachter.
  Johannes 10 : 27-29, “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn Hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de Hand van Mijn Vader rukken. Ik en Mijn Vader zijn één”.

  Wat een geweldige belofte. Niet wij… met onze vallen en opstaan, niet wij zijn altijd trouw… het is de Heere en de Vader Die ieder vasthoud die bij Hen horen.

  @ Welkom Ramshoorn.

  Lieve allen, een groet van Paulus, “Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen”.

  Liefdevolle groet van mij, Esther.

 26. @ Ramshoorn: Blij dat je terug bent met je interessante visies. De namen die je opnoemt de meeste waren Joden en waren die tot zegen van de mensheid? Neen helemaal niet, zoals de evolutietheorie, het Marxisme en God is de natuur van Spinoza. dus Joden zijn niet altijd tot zegen voor de mensheid.

 27. De grootste dwaalleraren van de afgelopen drie eeuwen zijn:

  Spinoza, Descartes, Voltaire, Rousseau, Darwin, Marx en Engels, hun denken infiltreerde in elke vorm van onderwijs, wetenschap, lectuur, literatuur en publicaties over kosmologie, geografie en geschiedenis. Voorts in kinderlectuur, video- en televisie en you-tube productie.

  Tekstboeken over evolutie nemen ook in 2020 een belangrijke plaats in in bibliotheken en lectuurlijsten van scholen en universiteiten. Met inbegrip van biologie, theologie en astronomie.
  Het doel van veel wetenschappers is de bovennatuurlijke verklaring van God en de Bijbel te elimineren. “ Citaat van Darwinisme in het licht van de Bijbel. J.I van Baaren. Moria.

  In wat voor wereld werd Charles Robert DARWIN [1809 – 1882) volwassen? Wie waren zijn tijdgenoten? Darwin, werd geboren tijdens de Franse Revolutie waar God dood werd verklaard, en de Bijbel een verboden boek was, vooral tijdens het schrikbewind 1793-1795.

  De Jezuïeten, al eeuwenlang vijanden van de Bijbel plaatsten dit Boek der boek op Index verboden boeken 1563-1967 waren verheugd en lachten in hun vuistje.

  Adam Weishaupt 1776, satanist en hoogleraar aan de Jezuïeten universiteit van Ignolstadt te Beieren stichtte de orde der Illuminatie, werken onder de dekmantel van Vrijmetselaars ondergronds door. [Darwin en zijn vader, ook Jezuïet, was een van hen] Hun doel? Omverwerping van Staten en Godsdiensten, het veroorzaken van CHAOS, door Revoluties en oorlogen. Hun uiteindelijke doel? Het Stichten van een Wereldregering!!!

  In het boek THE COMMITTEE OF 300 wordt gesproken over 300 machtigen die in de wereld beslissen wanneer er oorlog, depressie of economische teruggang moet komen. Veel van de crisissen waarmee we vandaag te maken hebben zijn opzettelijk gepland.

  Predikant Charles Darwin werd na zijn 40-ste atheïst en klapte de Bijbel dicht. Voortaan voelde hij zich vooral op zijn gemak bij de liberale Filosofen die regelmatig bijeenkwam in The Freemasons Tavern London. Daar ontmoette hij Schrijvers van revolutionaire pamfletten, Filosofen, vrijzinnige Theologen, Jezuïeten en Vrijmetselaars.

 28. Hallo Vlokje… 😉🌷

  Nou…vertel ons nu maar gauw waar die grote dwaling uit bestaat.
  Of wat is het…
  We zijn nu wel erg nieuwschierig …
  Help ons … Als je het weet.
  Het zou heel fijn zijn…

  Hartelijke groet, Esther.

 29. @ Vlokje

  Even nog ter aanvulling wat betreft de wetenschap:

  Via de media hoor je vaak dat iets wetenschappelijk is bewezen.
  Het gros van de mensen gelooft dat gewoon!
  Maar een wetenschappelijk bewijs zegt niets, helemaal niets!
  Want wat zij vandaag bewijzen, kan morgen door “nieuwe inzichten” helemaal omgekeerd zijn.
  Deze zogenaamde inzichten kunnen naar believen op de door hen vastgestelde tijd naar voren worden gebracht.
  Ik denk echt dat dit de dwaalleer is.

 30. @Vlokje.
  Ik zou een heel verslag kunnen schrijven van wat ik denk wat die grote misleiding is, wellicht is het beter om het te beperken tot enige gedachtegangen. Het is best wel pittig.

  In Gen.3 staan twee zaden vermeld, die van de vrouw en die van satan. De Messias kwam voort uit het zaad van de vrouw en de antichrist zal voortkomen uit het zaad van satan.
  In Gen.6 staat dat satan zijn zaad met het zaad van de mens mengde in een poging om de lijn naar de Messias af te snijden. Hieruit kwamen toen bovennatuurlijke wezens voort.

  Jezus vertelt in de rede van het einde (Matt.24, Marc.13 en Luc.21) een aantal opmerkelijke zaken. Enkele punten daaruit in mijn woorden samengevat:

  * Er komt een misleiding die bijna iedereen zal meeslepen.
  * Er komt een vals evangelie
  * Er komen grote tekenen en wonderen
  * Vreselijke dingen
  * Vreemde tekenen aan zon, maan en sterren
  * Radeloze angst, mensen zullen bezwijmen van vrees en angst
  * De machten der hemelen zullen wankelen
  * Het zal opnieuw zijn zoals in de dagen van Noach (Gen.6)
  * Zal Ik nog geloof vinden?

  Dan een paradox.
  Satan ontkent het bestaan van God en wil zelf aanbidding als een god. Hoe gaat hij dat aanpakken?

  Wat is satans doel?
  Primaire doel van satan is om iedereen weg te houden bij het echte evangelie, iedereen weg houden bij het kruis, want daar is zijn macht gebroken en kunnen wij vrijgekocht worden. Immers door het volbrachte werk van Jezus kunnen wij zondaren vrijgekocht worden door het bloed van het Lam. Iedereen hierbij weghouden is zijn hoofddoel. Aanbidding krijgen is zijn tweede doel.

  Een truc om heel veel mensen hier proberen weg te houden is de evolutieleer.
  Want die (valse) leer zegt, er is geen God en alles kwam voort uit toeval. Dus het evangelie is dwaasheid.
  Daarom denk ik dat die evolutieleer in de eindtijd een boost gaat krijgen, versie 2.0

  En dit is wat ik denk. In de grote verdrukking gaat satan met miljoenen gevallen engelen en demonen zich manifesteren als buitenaards leven. Zie ook Opb.16:13-14 onreine geesten met het uiterlijk als reptielen. Hij gaat een vals bewijs leveren aan de mensheid dat op veel meer planeten het leven ‘spontaan’ is ontstaan zonder God. Hij zal claimen dat hij het was die het leven hier heeft gebracht, maar dat de mens niet verder wil evolueren en liever met religie en oorlogen bezig is. Door grote tekenen en wonderen (UFO’s en meer demonisch vertoon) zal hij bijna de hele mensheid overtuigen. En het echte evangelie van onze Here Jezus proberen ongeloofwaardig te maken. Hij gaat zich voordoen als een vredesvorst. Bedenk, dat hij weet dat hij maar een korte tijd heeft, dus hij gaat alles inzetten. Zou dit de basis kunnen zijn van de enorme slachtingen van de getuigen van Jezus in de grote verdrukking? (zie Opb.6).

  Aan deze grote misleiding heeft hij achter de schermen al honderd of meer jaren gewerkt. Alles staat nu (verborgen) klaar en wacht op het moment dat week 70 uit Daniel aanbreekt (dat is zodra de Weerhouder wordt weggenomen).
  Zodra deze ‘show’ wordt opgevoerd en alle zogenaamde buitenaardse machten aan hem blijken te gehoorzamen, dan zal hij onmiddellijk als wereldleider worden geaccepteerd.
  Deze machten doen zich voor als uit verre galaxies maar komen in werkelijkheid uit andere dimensies. Namelijk uit het rijk van de duisternis.

  Tot zo ver even, want dit valt misschien erg rauw op ieders dak.
  Laat je niet beangstigen, Jezus heeft dit alles overwonnen maar eerst gaat er wel een en ander over de wereld komen die Hem heeft afgewezen. Daarna komt zijn Vredesrijk.

  Houd aan Jezus vast en laat je niet misleiden!
  Investeer in je persoonlijke relatie met Hem.
  Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

  Gods zegen, Albert.

 31. @ Esther: 11:32 pm, op 23/11. Ook ik blijf me vastklampen aan de Here Jezus. Er zijn zoveel uitspraken, en ik kan door de veelheid van de bomen, af en toe het bos niet meer zien. Het maakt me soms erg nerveus. Maar…ik weet wie mijn VERLOSSER is.

 32. @Ramshoorn

  Dank u Ramshoorn voor de informatie. Goed ook om weer wat van u te horen. U bent grotere kennis over de grondteksten dan ik, dus ik vertrouw erop dat dit waar is en dat is eigenlijk best zorgelijk. Als Bijbels niet goed vertaald worden, dan wordt het vertrouwen ondermijnt. Nu bid ik niet altijd het Onze Vader, maar de oplossing die u aandraagt is een goed alternatief.

 33. Dank je Esther dat je de moeite neemt te antwoorden
  Je schreef:
  Alle ‘geloof’, buiten Christus Jezus om… is “” de GROTE dwaling””.

  Maar Jezus zegt dat de Grote dwaling is in eigen gelederen, die heb Jezus aangenomen die zijn gelovig,
  en toch zend God hun een grote dwaling , en dat zijn geen pseudo religie’s, ook niet Franciscus aanhangers, daar redt je het niet mee, de Grote dwaling die God zond is veel groter en omvat veel meer mensen

 34. In en ander jasje…..en dan heel groots opgezet, New wave en andere pseudoreligie’s daar blijven echte christenen vandaan, dat kan de dwaling niet zijn.
  En de dwaling onder de gelovigen moet gigantisch zijn, dat redt je niet met de pseudo religie’s, ook niet met de fanatieke Franciscus aanhangers, het blijven kleine clubjes die wij gelovigen als dwalingen of dwaalleer vinden, terwijl de groep die de Grote dwaling volgt gigantisch is.
  of kijken we er over heen?

 35. @Vlokje, over het onderwerp de grote misleiding.
  Ik ga mee in je analyse. Alleen ik denk dat die misleiding over de evolutieleer nog heel veel groter gaat worden omdat het nu nog verborgen is. Straks zal bijna iedereen er in meegetrokken worden.

  Satan wil de hele wereld laten geloven dat er geen God zou bestaan.
  Gelijktijdig wil hijzelf alle aanbidding, en speciaal in de grote verdrukking.
  Hoe zou hij dat gaan doen?
  Welke grote truc zou hij straks uit zijn hoge hoed toveren?

  (Ik denk dat het antwoord in onze Bijbel te vinden is).

 36. Vlokje, je haalde eerst de Bijbelboeken, Romeinen, Thess., en Timotheüs aan met de bijbehorende teksten.
  Daar reageerden Albert en ik op.

  Nu heb je het over een Grote dwaling onder gelovigen die door velen als waarheid wordt aangenomen.
  Wat is dat dan???
  Ik persoonlijk denk zeker dat het van alles kan zijn om ons van Christus af te houden.
  Valse leren in gemeenten/kerken. Valse zogenaamde Bijbelse profetieën.
  Zowel de Heere Jezus als ook Paulus en andere schrijvers, waarschuwen tegen allerlei dwaalleren.
  “”Laat u niet misleiden””… hoe vaak lezen we dat wel niet.

  Daarom is het zo belangrijk om vast te houden aan HEM.
  Aan Zijn leer, Zijn woorden en lessen…
  Zijn offer en opstanding, die kostbare persoonlijke relatie met Jezus… met vallen en opstaan.

  Alle ‘geloof’, buiten Christus Jezus om… is “” de GROTE dwaling””.
  Dit is mijn persoonlijke antwoord.

  Gods zegen Vlokje en groeten van mij, Esther.

 37. @Albert
  Nog een reden dat het niet de
  evolutie leer, islam, communisme, kapitalisme, New wave vaccinatie, teken vh beest en dergelijke kan zijn, want dat kwam allemaal lang na Jezus
  Jezus zei, dat het in zijn tijd de dwaling al in de wereld was,
  Kan Die dwaling de zonnecultus of de baal vereering zijn in een ander jasje misschien?

 38. Omdat zoveel gelovigen die grote dwaling volgen,
  Moet het iets zijn wat niet waar is, en toch met het geloof te maken heeft en ondanks de bijbels kennis van deze gelovigen wordt de Grote dwaling als waarheid aangenomen.
  Wat kan dat zijn? Ik denk dat het ons een heel end op weg helpt,
  Als de vraag van van, wat is de Grote dwaling beantwoord wordt

 39. Albert schreef
  “Ik denk dat die grote misleiding de evolutieleer is”

  Mijn inziens
  Evolutie leer misleid ook en misschien wel juist de ongelovigen omdat ze de leer niet hebben

  Maar De grote dwaling misleid alleen gelovigen, ondanks zij de wet goed denken te kennen

  Mijn inziens Albert, woekert die misleid alleen onder gelovigen

 40. Hallo Vlokje..
  Als we die teksten lezen uit Romeinen, 2 Thess. en 1 Timotheüs… zien we dat het steeds over allerlei mensen gaan, die willens en wetens God niet willen aanbidden.
  Dat is wat steeds weer terugkomt.
  God geeft daardoor allerlei dwalingen.

  Als we dat allemaal zo lezen… is dat niet voor de ware gelovigen in Christus Jezus.
  Wij moeten enorm gericht blijven op Hem, Jezus.
  Dat is echt de veiligste plaats voor ons allen.

  Wij zien zeker die leugen/dwalingen om ons heen.
  Dit onderwerp is best wel groot en heftig…
  Ik persoonlijk breng het heel eenvoudig, maar zo zie ik het wel.
  Het verschil tussen Licht en duisternis… wordt steeds meer te zien.

  Misschien dat anderen er nog iets aan toevoegen…
  Maar laten we met al die waarschuwingen die we in de Bijbel lezen, echt steeds meer beseffen, in wat voor chaotische wereld wij leven.
  En het wordt erger, die enorme climax van God en Christus komt steeds dichterbij.

  Sterkte Vlokje, en liefs van mij, Esther.

 41. N.a.v. update couppoging VS elders op Xanders site:

  Op de doornige stengel van 6000 jaar doornige wereldgeschiedenis zal tot verbazing van de ganse mensheid openbloeien een Sabbaths bloem, als de Here God Zijn beloften gaat inlossen aan Jood en heiden waar Paulus over spreekt in Rom 9-11.

  Wie zou het beter weten als Paulus die door de Here God in het stof werd geworpen en de Here Jezus hoorde vragen: Saul, Saul waarom vervolgt gij Mij? Wie bent U Here? Ik ben JEZUS die gij vervolgt! En Saulus werd Paulus en de voormalige hater van de Naam en Zijn volgelingen werd de verkondiger van het heil voor de ganse wereld in Jezus Christus. Wie gelooft dat e grenzen zijn aan Jezus macht?

  En ook nu in die stinkende affaire van verkiezingsfraude in de USA gaat de Here zegevieren en zal Hij het Amerikaanse volk zegenen met een President die wel trekken lijkt te hebben van de Oud-Testamentische Koning Kores die hoewel hij de Here God niet kende een uitverkoren werktuig was om de Tweede Tempel te herbouwen. En de politieke ontwikkelingen thans geven alle reden om te denken dat Trump , misschien onbewust(!) , gebruikt zal worden om de derde Tempel in de Geest te gaan oprichten door zijn vredeswerk in het M.O. tussen het nageslacht van Abraham, Jood en Arabier, wat mij sterk doet denken aan Jesaja 19:23.
  Laat de antichristelijke club rond Biden ( RK!) zich maar voorbereiden op een totale deceptie als de Schepper van Hemel en aarde gaat ingrijpen en Hij is niet vergeten dat Trump de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem heeft gebracht: Ik zal zegenen die u zegenen en IK zal vervloeken die u vervloekt! En Biden wil de banden met Iran aanhalen! Het is maar zeer de vraag binnen de Islamitische wereld of Allah dat goed zal vinden! Nee, ook Moslims zullen gaan begrijpen wat werkelijk hun belangen dient! Laat de Christenheid wereldwijd bidden dat het beest met zijn brutaliteiten voor de komende 1000 jaar de donkerste diepte ingaat waar Christus ook triomfeerde in de 3 -urige radicale en totale duisternis bij Zijn Godverlatenheid op Golgotha.

 42. We zijn het we eens hier met zijn allen dat we in de eindtijd zitten, hoe ver blijft discutabel,
  Maar de Grote dwaling in de eindtijd zou toch dan nu wel zijn uitwerking hebben, in de eindtijd zouden mensen zich niet er van bekeren, wat kan dat dan zijn?
  Deze grote dwaling zou onder onze broeders en zusters verspreid zijn
  Deze zou groot zijn
  Broeders en zusters genoemd omdat ze de wet-10 geboden volgen, en toch krijgen die een grote dwaling

 43. @Vlokje.
  Ik denk dat die grote misleiding de evolutieleer is.
  En dat gaat in de grote verdrukking nog heel erg actueel worden.

  De evolutieleer heeft niet tot primaire doel om je antwoorden te geven, maar om God uit te wissen. En daarmee ieders verantwoordelijkheid voor het leven, en dus daarmee het evangelie.

  De leugen is dus dat alles uit toeval is ontstaan en de mens aan niemand verantwoording zou hoeven afleggen.

  De Bijbel zegt iets heel anders (namelijk dat niemand een excuus heeft):

  Romeinen 1
  Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden,
  zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert
  de schepping der wereld uit zijn werken met het
  verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging
  hebben.
  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem
  niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun
  overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is
  duister geworden in hun onverstandig hart.
  Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden,
  en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke
  God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld
  van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige
  en van kruipende dieren.

  Gods zegen.

 44. ….ik lees het zo:
  Geen ongelovigen hebben deel aan deze dwaling,
  maar broeders en zusters zend God een grote dwaling
  (omdat het broeders en zusters zijn, volgen zij dus al streng de wet/10 geboden) en toch nog een grote dwaling
  Hoe zit dat?
  Wat is dat dan?
  Het heeft met ons eigen geloof te maken, geen islam, geen boedisten, ook geen abortus,want het zijn broeders en zuster die die dwaling krijgen, streng gelovig.

  En kun je een Grote dwaling herkennen als je er midden in zit?
  Misschien iets dat voor waarheid wordt gehouden omdat het zins mensenheugenis zo is, maar toch niet altijd zo geweest is.

 45. @Harold, u schreef: Meneer de paus vindt het nodig om Jezus even te corrigeren. Uiteraard heeft Jezus toen hij ons het Onze Vader gebed leerde niet de zin ´leid ons niet in verzoeking´ geleerd. Volgens hem is dat een foutieve vertaling, want God brengt ons niet in verzoeking volgens de paus.”

  Die zin is inderdaad in alle Bijbels fout vertaald.

  Ik ben geen Fan van de paus en zal het ook Nooit worden, maar deze keer heeft die man gelijk.

  Ik bid dagelijks het Onze Vader Gebed dat Jeshua zijn Apostelen leerde [Mattheus 6] en zeg dan waar door gelovigen gebeden wordt: “leid ons niet in verzoeking” liever: Bewaar ons voor de verzoeker [duivel] en verlos ons van dat boze serpent.

  De paus zal waarschijnlijk eindelijk de brief van Jacobus eens goed gelezen hebben waar de Apostel Jacobus de vrienden van Jeshua dan ook duidelijk leert…

  Het doel der verzoekingen
  Jakobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de Kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

  13 Laat Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade NIET verzocht worden en Hijzelf brengt ook Niemand in verzoeking.

  14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner Eigen Begeerte.

  15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

  16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. 17 Iedere gave, die Goed, en elk Geschenk, dat Volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader [JHWH] der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. ”

  Jeshua werd wel verzocht door de duivel en zette toen het serpent, die leugenaar meesterlijk schaakmat. ” Details in Mattheus 4.

  Shalom. Ramshoorn.

 46. Hallo Vlokje…

  Het is misschien beter om bij de desbetreffende teksten, het hele stuk te lezen.
  Dan wordt het vaak ook duidelijker.

  Losse teksten isoleren… werkt niet altijd.
  Ook gebeurd het vaak genoeg om het antwoord in het hele hoofdstuk te lezen.

  Sterkte met je zoektocht, Vlokje. Misschien dat er nog antwoorden komen, dat ik later nog even reageer.
  Ben nu met eten bezig, voor mijn hongerige wolven.

  Hartelijke groet, Esther.

 47. Vraagje om de zinnen te kietelen
  In de eindtijd:

  11Rom. 1:24En daarom zal God hun een krachtige dwaling
  2 thess 2:11 krachtige dwaling – Letterlijk: werking van dwaling.  zenden, 
  1 Tim. 4:1zodat zij de leugen geloven,

  Die is groots, die leugen, waarom zien we het dan niet
  Is die leugen zo groot , dat het de “horizon” uitzicht brengt en onze beeld vertroebelt?
  Of zijn we misschien met de leugen opgegroeid, en de leugen is waarheid geworden, maar wat is dat dan?, we moeten het kunnen herkennen, want er staat een grote dwaling, wat is dat dan.
  Het moet vlak onder onze neus staan, die grote dwaling

  Geachte collega’s reageerders hier op het geloof forum, kom aub eens met suggesties wat die grote dwaling dan kan zijn??

 48. Een artikel die mijn aandacht trok: https://www.telegraaf.nl/nieuws/587495021/paus-neemt-onze-vader-gebed-op-de-schop

  Meneer de paus vindt het nodig om Jezus even te corrigeren. Uiteraard heeft Jezus toen hij ons het Onze Vader gebed leerde niet de zin ´leid ons niet in verzoeking´ geleerd. Volgens hem is dat een foutieve vertaling, want God brengt ons niet in verzoeking volgens de paus. Daarom wordt het Onze Vader, zoals al eeuwen wordt geleerd, verplicht veranderd in de Italiaanse kerken.

  Ik vind dit nogal wat. Ik ben natuurlijk niet op de hoogte van de originele grondteksten, maar waarom zou dit een foutieve vertaling zijn? Verzoekingen, beproevingen en verleidingen, is iets waar gelovigen mee in aanraking komen en ja, soms worden wij getest op ons geloof. We mogen dus zeker wel vragen om steun voor verzoekingen.

  Een andere tekst waar deze zin uit het Onze Vader mee gelinkt kan worden, is Openbaringen 3: ‘Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken’
  Het uur van de verzoeking gaat komen. Meer dan ooit is deze regel in het Onze Vader dan nodig, om mensen kracht te geven voor de verzoekingen die komen gaan.

 49. Psalm 119:41-48 (deel 6)
  ‘Laat Uw blijken van goedertierenheid over mij komen, HEERE,
  Uw heil overeenkomstig Uw belofte’ vs. 41.

  In de strijd met zijn onderdrukkers roept de dichter de goedertierenheden des Heren over zich.
  Als die goedertierenheden hem overkomen, dat wil zeggen: over hem worden uitgestort, dan weet hij dat hij veilig is in het bangst gevaar.
  Hij mag ook een beroep op die goedertierenheden en het heil des Heren doen, want dat heeft de Heere hem Zelf toegezegd.
  Hij pleit daarop, omdat de beloften Gods in Christus Jezus ja en amen zijn.
  Het is een voorrecht als een mens in de strijd van dit leven zich mag vastklemmen door het geloof aan de goedertierenheden des Heren.
  Als alles tegenloopt in het leven en we mogen weten begrepen te liggen in het heil dat Christus verworven heeft, dan hebben we een machtig houvast.
  Het is echter zo beschamend dat Gods kinderen dat houvast door het geloof zo weinig beoefenen.
  De heilige kunst van God aan Zijn Woord houden, zich op Hem beroepen en op Zijn heil, wil de Heere Zijn kinderen echter leren op de leerschool van de Heilige Geest.
  Hij hoort hen die Zijn heil verwachten.
  Want Hij is gisteren en heden de zelfde tot in eeuwigheid.

  Allen en gezegend week toegewenst, groet Muggenzifter

 50. Hallo Bourric en Wachter…
  Dank jullie wel hoor.

  Ik vind het zelf ook een heel mooi en bemoedigend lied.
  Rusten in Hem, onze Heere en Heiland Jezus.
  Veiliger is er niet op deze aarde.

  We worden niet altijd bespaard, van moeilijkheden, maar we hoeven het nooit alleen te dragen.
  De Heere geeft kracht om het te volhouden. Zijn intense grote kracht in onze zwakheid

  Zo bijzonder mooi, dat HIJ ons ook gebruikt om er voor elkaar te zijn.
  Nu door een lied, dan weer een mooi bemoedigend schrijven, of een Bijbeltekst.
  Precies op het goede moment.
  Wij moeten het via de site van Xander doen… en broeders en zusters die we om ons heen hebben, een kaart, telefoontje, een paar armen om elkaar heen.
  Samen bidden voor elkaar.

  Lieve mensen, nog een lied… waar ik zelf ook altijd stil van wordt.
  Waar ik steeds weer door bemoedigd wordt.
  Ik heb het als eens eerder neergezet bij Xander.
  https://www.youtube.com/watch?v=ssKVlGIrUJs&list=RDssKVlGIrUJs&start_radio=1
  ”” Never Let Go Of Your Hand”’.

  Vaders liefdevolle zegen om jullie allen heen.
  En lieve groet van mij, Esther.

 51. Harold en andere mensen, zie uitspraak de Jonge in laatste stuk Xandernieuws, Hij erkent het zelf.
  Opnieuw ik blijf liever aan de veilige kant en ja dat kost een prijs en ja dat kost lijijden ( expres 2 x ij ij )

  Tukker

 52. @Tukker

  Ik ben het grotendeels met je eens hoor en je redenatie vind ik ook goed. Wat ik wel wil aangeven, dat we moeten oppassen om het coronavaccin direct te koppelen aan de Bijbel. Het klinkt verleidelijk, maar ikzelf denk dat corona inclusief het vaccin uiteindelijk helemaal niets meer voorstelt door alle ellende wat nog op ons af gaat komen. Als er nieuwe ziektes komen moeten er ook weer vaccins ontwikkeld worden en wederom zullen deze vaccins weer aan de Bijbel gekoppeld worden. De techniek om chips te implanteren is er, maar ook denk ik dat dit niet stiekem zal gebeuren, maar dat mensen hier uitdrukkelijk voor kiezen. Dit sluit ook beter aan op de beroemde Bijbeltekst van het ´niet kunnen kopen en verkopen zonder het teken van het beest´. Mensen kiezen dan uitdrukken voor de antichrist. Daar is hier bij dit vaccin geen sprake van.

  Ik noemde inderdaad de bereidingstijd van het vaccin wat voor mij een reden is om geen vaccin te nemen. Je noemt een ander belangrijk punt, wat voor mij net zo belangrijk is om te weigeren, namelijk de ingrediënten van het vaccin. Enkele maanden geleden was er een Nederlandse ontwikkelaar op tv die hier vrij open over was. Het was volgens haar de normaalste zaak van de wereld dat er cellen van geaborteerde baby´s in het vaccin aanwezig zijn. Ik ben absoluut tegen abortus, dus er kan dan geen sprake zijn dat ik mij laat vaccineren met cellen van een geaborteerde baby.

  Toch wil ik niemand veroordelen die wel het coronavaccin gaat nemen. Je kunt je voorstellen dat dit in sommige beroepen, zoals de zorg nodig is. Dit sluit ook aan op het eerste gedeelte wat ik schreef, ik denk dat dit nog een vaccin is waarbij er geen ´extra´s´ zoals een chip aanwezig zijn, er staan ons nog veel ergere zaken te wachten. Ook de techniek evolueert ontzettend snel, dus ik denk dat een dergelijke chip uiteindelijk ook ouderwets zal worden. Als ik zie hoe enge zaken zich ontwikkelen als menselijke gedachten koppelen aan computers, dan denk ik dat we in de toekomst eerder daar bepaalde Bijbelteksten aan kunnen koppelen, want zo wordt van de mens een machine gemaakt en de machine kan een mens maken.

  De ontwikkelingen gaan razendsnel op allerlei gebied, daarom nogmaals, waakzaam en nuchter blijven is het belangrijkste in deze woelige tijden.

 53. @ Esther: 2:14 pm, op 19/11. Hartelijk bedankt voor het mooie, aandoenlijke lied!

 54. Harold, redenatie is juist ,OOK omdat je ervan moet uitgaan OF het vaccin wel werkt. en daar zijn , wat betreft mij, hele grote ??????? over !!

  Trouwens, ik heb nog een opmerking weet men wel wat de ingredienten van het coronavirus zijn, volgens mij niet.
  Hoe kan je dan een vaccin maken ( Met de vinger even in de lucht zwaaien ?????? )

  Vlokje, 20-11-12.33 Goede opmerking van kennes za l vermeerderen, OOK de tegenpartij zal dat weten

 55. Velen die hier op het geloofsforum schrijven, beschrijven zaken uit de bijbel waar niet direct een antwoord op is, zoals de waarheid zal vervangen worden door de leugen, die leugenaar is geweten, we kennen hem, Jezus zegt zelf wie de aartsleugenaar is en dat is geen vaccin.De Bijbel is geschreven voor mensen die oplossingen zoeken in hun leven zoals daar zijn: geluk, vrede met God en naaste, stabiele familie, welzijn en liefde. De Bijbel is een soort handboek een richtlijn, hoe we God kunnen leren kennen in Jezus. Maar die oplossingen zijn niet genoeg. Hoe kunnen we nog mensen aanspreken over het nut van de Bijbel? In de Bijbel zit een geheim geborgen, de schat van God ‘ de Geest van God’ wat we ook noemen de H.Geest. Want de kerken hebben de moderne wereld verloren. Het spreekt de jonge generatie niet meer aan en gelijk hebben ze. En dit omdat de kerk een doolhof is geworden van opgelegde tradities die niets meer met de Bijbel van doen hebben. De Bijbel verlost de mens van de ketenen van de opgelegde tradities van, dit mag en dit niet. Jezus noemde de godsdienst ‘ witgekalkte graven’ ze leiden naar niets.

 56. Harold, even twee kleine toevoegingen !!

  Vaccin is ontwikkeld in 6 a 7 mnd, en jouw opmerking is correct/juist : het duurt 10 jaar en 7 mnd voor een vaccin ontwikkeld is.

  Wat betreft het vaccin laten inspuiten a ) ik heb het niet nodig want het virus stelt heel weinig voor, minder erg als 2017-2018 !! b ) redenatie van je DNA veranderd worden EN KUNNEN MANIPULEREN en daardoor ervoor kunnen zorgen dat je je geloof loslaat, laat vervlakken , dit is dus technisch mogelijk.
  Blijf ik lieven aan de veilige kant en weiger ik het vaccin , PCR test heeft ook geen enkele zin, kan niet testen op bestaand virus !!
  VB ?? Vriendin van mijn vrouw werkt op school, was snotverkouden, proesten kuchen hoesten en snot liep uit haar neus , directrice zei testen , PCR Test doen G……., uitslag : NEGATIEF , kan dus niet op bestaand virus testen, dus PCR Test heeft geen zin.

 57. Harold, mijn redenatie is deels gebaseerd op wat ik zelf denk maar ook gebaseerd op filmpje van Microsoft ( voormalige eigenaar billy gates ) : 14 minuten waar een knappe Aziatische jonge vrouw uitlegt wat er d.m.v. het inspuiten van een enzym waar een nanochip inzit mogelijk is, dit gekoppeld aan het 5 G Netwerk : Totaal transparant zijn , kankercel/DNA kan waargenomen worden !!!!!
  Oplossing : “Knippen ” we effe de kankercel weg !!
  Dit is technisch mogelijk , is dan de redenatie zo vreemd als ik me afvraag of ze niet meer kunnen veranderen in je DNA d.m.v. het inspuiten van een zgn vaccin ???

  Klopt , het is een mening MAAR een deel v/d mening berust op feiten : Microsoft , een zgn. politieke correcte organisatie ( sorry, het filmpje is weg , ik kan het niet meer vinden , als het weg is dan is dat heel heel heel apart , er staan wel andere filmpjes maar geen 14 minuten lang)

  Tot zover

  Tukker

 58. Een lied voor u…. bijna alle liederen zijn wel bekend, maar deze speciaal voor u.
  https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY

  Liefdevolle groet van mij, Esther.

  Ik heb het lied beluisterd Esther. Blijkbaar was dat lied “speciaal voor u” blijkbaar ook voor mij bedoelt… Ik heb gehuild als een kind bij het beluisteren ervan… Terwijl ik dit typ, lopen de tranen nog langs mijn wangen… Ik begrijp deze wereld al een hele tijd niet meer… En dit lied bracht mij overweldigende troost …De vader leidt ons naar de dingen die wij nodig hebben… Dat mocht ik bij deze ervaren. Bedankt Esther en iedereen hier op dit forum. Al die verhalen van geloof, liefde, vertrouwen en hoop inspireren ook velen die hier niet posten… Vrede en alle goeds…

 59. @Tukker

  Ik zal niets aan je theorie afdoen, want het kan allemaal, maar het kan ook niet zo zijn. Misschien dat het heel controversieel is wat ik ga zeggen, maar hoe kritisch wij ook zijn over het vaccin, ook wij moeten oppassen om geen tunnelvisie te ontwikkelen. En daarmee bedoel ik, dat er erg veel gesproken wordt over hoe slecht het vaccin is en dikwijls wordt het vaccin in verband gebracht met Bijbelse teksten, zoals het bekende merkteken van het beest. Uiteraard sluit ik niets uit, maar het kan ook niet zo zijn. Sommige fanatiekelingen denken zelfs dat als je je wel laat vaccineren als gelovige, dat je dan reddeloos verloren bent om dat je het merkteken geaccepteerd hebt.

  Zelf ben ik ook kritisch, maar meer uit gezond boerenverstand en niet uit geloofsovertuiging. Een vaccin ontwikkelen duurt normaliter een jaar of 10 en dan nog 5 jaar om de daadwerkelijk goede werking te bevestigen. Dit vaccin is er al binnen driekwart jaar ontwikkeld en dat zou voor mij een reden zijn om mij niet te vaccineren. Ik zou eerst de goede werking wel eens bevestigd willen zien. Maar als je als gelovige je wel laat vaccineren, dan moet dat ook kunnen zonder dat je hier gewetensbezwaren over hebt of hierop wordt aangesproken door fanatieke anti vaxxers. Of het vaccin een zeer belangrijke rol speelt in de laatste dagen, ik weet het niet, maar het kan ook zomaar zijn, dat wat we nu meemaken eigenlijk helemaal niets voorstelt bij wat we in de toekomst nog kunnen gaan verwachten. Misschien maken het vaccin belangrijker dan het in werkelijkheid is.

  Je laatste zin ben is in ieder geval waarheid, alles altijd blijven onderzoeken en nuchter blijven. Daarbij wil ik enkel nog aan toevoegen, blijft zicht houden op Jezus Christus, in Hem valt of staat alles en met Hem aan onze zijde hoeven wij niet te vrezen of we nu wel of geen vaccin nemen.

 60. ……als het volk (het paard) de leider (ruiter) op handen draagt, dan zou de kleur van het paard, de kleur van de kledij van de aanhang kunnen zijn die de machthebber in het zadel helpt.

  Bv Constantijn zijn zonnecultus, witte kledij ,wit paard
  Vaticaan wit-paars-rood rossig paard
  Zwart hemden, zwart paard
  Iemand noemde hier vaal: mint groen, (alle eer aan haar)
  Vaal paard, Welke volk in mint groen draagt nu de leider/leiders op handen? Een de dood volgt dit vaal paard

 61. De herkenning punten van de ruiter symbolisch gezien
  Ruiter 1, Boog : geestelijke dood (Constantijn zijn actie?)
  Ruiter 2, Zwaard: lichamelijke dood (Inquisitie?)
  Ruiter 3, Weegschaal: beoordeeld en dan de dood (holocaust?)
  Ruiter 4, Gevolgd door de dood: geen keuze meer geen onderscheid meer (teken vh beest?)

  Welke wereldse machten wil/kan je hier aan koppelen ?

 62. Ik lees mijn eigen bericht terug
  En ik bedenk mij eens, zou Constantijn de Grote de eerste ruiter kunnen zijn?
  En de 4de ruiter op het vaal paard, zou het vaal paard dan kunnen betekenen:
  Een rijk/landen verenigd zo als het rijk van Constantijn de Grote

 63. Zondag is genoemd naar de dag die in de Romeinse tijd aan de zon en naar de Godin Sól of Sunna was gewijd 

  In 313 na Chr. vaardigde keizer Constantijn, zelf tot op zijn sterfbed opperpriester van de zonnecultus (Sol Invictus), het edict van Milaan uit waarin vrijheid van godsdienst werd geregeld. Constantijn liet veel kerken bouwen. Uit een wet uit 321 na Chr. blijkt dat hij de zondag als rustdag had ingesteld voor het gehele rijk, maar dat boeren een uitzondering kregen.
  Bron Wikipedia

 64. @tukker schreef:20/11/2020 om 12:33 pm
  “Lockdowns, sociale distancing maken het al allemaal moeilijker om te evangeliseren en om echt samen te komen als gelovigen”.

  Tukker, Jij hebt het door,

  kennis zou in de eindtijd vermeerderen, vijanden van God hebben die tekst ook in de bijbel gelezen,
  persoonlijke kennis dan, want verspreiding van nieuwe inzichten is zo goed als over zo met het samenscholingsverbod

 65. @ peter 20/11/2020 om 6:08 am: dat is zeker geen denkbeeldig scenario. De regering speelt bij een al of niet DIRECTE verplichting ongetwijfeld met ( islamitisch) vuur.

 66. @ peter schreef:
  20/11/2020 om 6:08 am

  In de Bijbelbelt zitten er nog 1 miljoen.
  Daarom wordt de vaccinatie niet verplicht. Zie de Bijbel.

 67. We staan voor een keuze. Er wordt ons een wereld voorgespiegeld die lijkt op de nieuwe wereld waarover de bijbel vertelt. Een wereld vol gelukkige mensen die één zijn met de natuur (denk aan de VN-agenda en de Great Reset).
  Volgens de bijbel is het alleen Christus die deze wereld gaat vestigen. En die nieuwe wereld van Christus is een wereld die ik niet zie gebeuren onder seculiere bewindslieden. Want seculiere bewindslieden veranderen niet de mensen met hun kwalijke aandriften. Die bewindslieden hebben allen de middelen van sancties om die zogenaamde fijne wereld tot stand te brengen.
  De seculiere nieuwe wereld lijkt me een totalitaire ramp. Beter kunnen we uitzien naar de nieuwe wereld onder de weergekeerde Christus. Daar is de echte vrede.

 68. Ik weet niet of dit aspect waar ik nu over ga schrijven als eens besproken is dan mijn excuses ( Ik lees niet altijd alles van het geloofsforum )
  Er wordt in de Bijbel gesproken in 2 Tessalonicenzen hfd 2 vers 11 over “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven ”
  Wat is die leugen ?
  Zelf denk ik dat dat het vaccin is , als je het vaccin accepteert kan er met je DNA gerommeld worden en kan je door beinvloeding van je DNA, door de overheidsinstanties die richting ingestuurd worden die hun willen en daardoor zeker van de Here God afgetrokken worden, men zal dan niet toestaan dat jij gelovig bent.
  Dat is het HOOFDPROBLEEM van het vaccin accepteren.
  Er is natuurlijk al een stuk vervolging gaande, nu op dit moment vanaf de 1 ste lockdown voor de gelovigen in de Here Jezus , de regeringen spelen dat heel handig en heel sluw en dat allemaal onder de dekmantel van : Wij willen voor jullie goed zorgen, Lockdowns, sociale distancing maken het al allemaal moeilijker om te evangeliseren en om echt samen te komen als gelovigen.
  Daarvoor het begin v/d misleiding : het zgn. coronavirus ; die misleiding vindt ook wereldwijd plaats MAAR in mijn beleving is het manipuleren van je DNA door het vaccin te accepteren de grootste misleiding.

  Ik ben nog wel eens bepaalde zaken v/d eindtijd aan het overdenken, laatst schoot er een gedachte binnen.
  In 1 Tessalonicenzen hfd 5 vers 3 staat :”Terwijl zij zeggen alles is vrede/rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen “.
  Er kan in deze tijd en in de toekomende tijd geen vrede/rust voor de ONGELOVIGEN zijn , dat kan allen voor de gelovigen zijn.
  Maar hoe moet ik dit dan begrijpen ??
  Is het misschien zo dat hier gesproken wordt over de mensen die het vaccin ingespoten gekregen hebben en zo gemanipuleerd kunnen worden en DAARDOOR in een valse vrede/rust “belanden “??

  Blijf waakzaam en blijf vooral je/uw relatie met de Here Jezus onderhouden, bid voor onderscheidingsvermogen tegen misleiding,

  Wat betreft de Opname, de Bijbel schrijft daar niet duidelijk over. Waarom ?? Misschien wel omdat de Here God wil dat we waakzaam zijn en blijven bidden !! ( 5 wijze/dwaze maagden )
  Ik heb dat al eens vaker geschreven : Ik denk dat we ons MEER moeten focussen op onze relatie met de Here Jezus,
  Ja,onderzoek, doe ik ook en dat is goed, blijf dat ook doen maar wees nuchter/blijf nuchter !!

  Tukker

 69. Ik weet niet of dit aspect waar ik nu over ga schrijven als eens besproken is dan mijn excuses ( Ik lees niet altijd alles van het geloofsforum )
  Er wordt in de Bijbel gesproken in 2 Tessalonicenzen hfd 2 vers 11 over “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven ”
  Wat is die leugen ?
  Zelf denk ik dat dat het vaccin is , als je het vaccin accepteert kan er met je DNA gerommeld worden en kan je door beinvloeding van je DNA, door de overheidsinstanties die richting ingestuurd worden die hun willen en daardoor zeker van de Here God afgetrokken worden, men zal dan niet toestaan dat jij gelovig bent.
  Dat is het HOOFDPROBLEEM van het vaccin accepteren.
  Er is natuurlijk al een stuk vervolging gaande, nu op dit moment vanaf de 1 ste lockdown voor de gelovigen in de Here Jezus , de regeringen spelen dat heel handig en heel sluw en dat allemaal onder de dekmantel van : Wij willen voor jullie goed zorgen, Lockdowns, sociale distancing maken het al allemaal moeilijker om te evangeliseren en om echt samen te komen als gelovigen.
  Daarvoor het begin v/d misleiding : het zgn. coronavirus ; die misleiding vindt ook wereldwijd plaats MAAR in mijn beleving is het manipuleren van je DNA door het vaccin te accepteren de grootste misleiding.

  Ik ben nog wel eens bepaalde zaken v/d eindtijd aan het overdenken, laatst schoot er een gedachte binnen.
  In 1 Tessalonicenzen hfd 5 vers 3 staat :”Terwijl zij zeggen alles is vrede/rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen “.
  Er kan in deze tijd en in de toekomende geen vrede/rust voor de ONGELOVIGEN zijn , dat kan allen voor de gelovigen zijn.
  Maar hoe moet ik dit dan begrijpen ??
  Is het misschien zo dat hier gesproken wordt over de mensen die het vaccin ingespoten gekregen hebben en zo gemanipuleerd kunnen worden en DAARDOOR in een valse vrede/rust “belanden “??

  Blijf waakzaam en blijf vooral je/uw relatie met de Here Jezus onderhouden, bid voor onderscheidingsvermogen tegen misleiding,

  Wat betreft de Opname, de Bijbel schrijft daar niet duidelijk over. Waarom ?? Misschien wel omdat de Here God wil dat we waakzaam zijn en blijven bidden !! ( 5 wijze/dwaze maagden )
  Ik heb dat al eens vaker geschreven : Ik denk dat we ons MEER moeten focussen op onze relatie met de Here Jezus,
  Ja,onderzoek, doe ik ook en dat is goed, blijf dat ook doen maar wees nuchter/blijf nuchter !!

  Tukker

 70. Als de regering ons gaat verplichten om die gif troep vaccinatie te nemen zo niet dan word je van veel dingen in de maatschappij uitgeloten,ik denk dat een grote groep dat niet zal nemen en het recht in eigen handen zal nemen.En dan bedoel ik niet wij witte nederlanders,want wij zijn te laf om in opstand te komen,alleen maar tok tok tok en verder niets doen,verstijfd van angst door onze regering via de media verspreid lopen de meeste van ons met mondkapjes rond!!Nee, ik denk dat zij die moslims die zullen het niet gaan pikken en die willen absoluut niet dat ook zij worden ingespoten met dat vergif die zogenaamd een anti corona prik moet zijn??!!Ze gaan in opstand komen,misschien wel voorgoed de boel overnemen zoals toen in die tijd met die ottomanen.Erdogan dreigde meerdere keren de wereld met geweld te islamiseren en mischien is het nu ook hun tijd en zijn ze zich aan het voorbereiden om ons en deze regering en in andere europese landen te gaan aanvallen met moslim terreur groepen zoals toen met issis en daarvoor met die ottomanen!Moslims zijn altijd te mobiliseren via hun moskeeen die overal in europa en in de rest van de wereld staan en radicalen kunnen zo na hun middaggebed altijd op de vrijdag de straat opgaan om de mensen aan te vallen,te gijzelen en vooral angst zaaien!Zoals toen met isis die met een kleine moslim bende zo,n 200 man een stad van bijna 1 miljoen mensen in gijzeling kon houden,al het geld en juwelen konden pikken,want doordat zij in het centrum van een stad mensen aan het kruisigen waren en gays van daken afgooide en nog om maar angst te zaaien en geen burger durfde wat te doen!Daar maak ik me ook ongerust over,want moslims nemen dat niet….meer dan 100 duizend moslims in ons land hadden laatst die petitie ondertekend om het beledigen van mo strafbaar te maken.Velen moslims in ons land maar ook in andere europese landen geloven in die shariawetten en niet in onze wetten.Stel dat maar 1 procent van hen de straten opgaan als die vaccins worden verplicht zo vanuit die moskees of elders vandaan en zij zetten de boel af de wegen naar een stad zodat het leger niet kan ingrijpen,dan is het leed biet te overzien!En als die echt gaan moorden om angst te zaaien dat zijn dan toch 10.000 hardcore gestoorden!

 71. @Eelke Piers schreef:19/11/2020 om 8:19 pm
  “Satan kent de Bijbel op zijn duimpje en zal alles doen om het begin van de eindtijd te verdoezelen”
  Daar ben ik het weer helemaal eens met jou

  Daar slaat deze tekst volgens mij op
  Mattheüs 24:43
  Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven,

  satan is nog steeds overste van deze wereld, de vm-ers zijn huismeesters

  En niet alleen verdoezelen, ik denk dat ze de opname zo klein mogelijk te krijgen, door de mensen af te leiden.

  Bv als de avond dat Jezus terugkomt, het corona-slot er af gaat voor de gevaccineerden wordt het dik feest, niemand thuis alleen de niet-gevaccineerde zijn thuis in lock-down/huisarrest

  Terwijl Jezus zelf in openbaring zegt:
  Zie, ik sta aan de deur (adres waar de avondmaal wordt gehouden) , en klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, (want het kan ook een covid-19 razzia zijn) ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij
  Opb. 3:20
  Daarna de opname
  3:21
  Wie overwint, hem zal ik geven met Mij te zitten op mijn troon

  .

 72. N.a.v. Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips

  Zie, de Engel des Here zal deze hele ANTICHRISTELIJKE mondiale bende opruimen voor de komende 1000 jaar want het ware volk dat de aarde zal be-erven zal Jezus Christus gaan proclameren van pool tot pool en het Vrederijk, ja het Loofhuttenfeest voor alle volkeren, komt door de genade van God door de bekering van gans Israel..dat zeggen de Schriften.

  Israel is n u nog voor circa 97% het dal van dorre doodsbeenderen ( Ezechiel) maar zie…de Geest des Here zal het volk oprichten op de derde (God’s ) Dag en ze zullen ernaar gaan jagen de Here te leren kennen ( Hosea 6-1:3… Rom 9-11) Wie is dan de Here Israel?

  Heuvelen bedekt ons en bergen val op ons zullen ze schreeuwen, de lieden van de pandemie hoax en de lieden die zich niet ontzagen de USA in het verderf te willen storten met die andere seniele man ( naast Klaus Schwab) de heer Biden die ‘ Bush uit het White House wil verdrijven’ …sssstttt het is Trump…siste zijn souffleuse… ( zijn vrouw) . Als het niet zo triest was in wezen zou je het uit schateren !

  Wie zegt dat de duivel het laatste woord heeft? Dat wezen heeft een ingeslagen schedel!
  Jezus is Here tot eer van God de Vader van ALLE geest en leven! En Hem Zijn de sleutelen van koninkrijk aan Israel gegeven en dat komt! Dat staat vaster dan de bergen:
  Jesaja 54:10 Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.

 73. @ Vlokje.
  Ik zal proberen je een antwoord te geven maar neem het gewoon als kennisgeving aan want ik heb geen poot om op te staan of het allemaal juist is.
  We weten dat de eindtijd 2 x 3,5 jaar duurt. We weten niet wanneer de eindtijd begint.
  Satan kent de Bijbel op zijn duimpje en zal alles doen om het begin van de eindtijd te verdoezelen.
  Als je het laatste artikel gelezen hebt dan weet je dat door vaccinatie het aantal chronisch zieken schrikbarend toeneemt maar ook dat met de Corona-vaccinatie er geknutseld wordt aan je DNA.
  M.i. is dit een overgang om de mensen zo te verzwakken dat ze het merkteken van het Beest graag zullen aannemen.
  Het begin van de laatste 7 jaar kan dus best wel eens enkele jaren duren.
  Maar als die Eindtijd begint dan begint is dat met het invoeren van het merkteken, je hebt dan nog de keus om het aan te nemen of te weigeren. Als de druk vervelend gaat worden krijgen we de Opname van miljoenen mensen. Dit zijn de echte Christenen die Jesus echt volgen. De echte Christenen zullen het leed van de Eindtijd bespaard blijven. Na de opname blijven er 3 mogelijkheden over
  1. Miljoenen lauwe christenen die zich gaan bedenken en het merkteken toch weigeren.
  2. Miljoenen mensen die het merkteken weigeren omdat ze niet willen dat er geknoeid wordt met hun DNA.
  3. Miljoenen mensen, waaronder de Joden en van de 2de groep, zullen zich bekeren en het merkteken nog weigeren.
  Al deze 3 groepen zullen voor de keus komen om het merkteken te aanvaarden of onthoofd worden.
  Daarna is er geen goed of echt mens met een eigen wil op aarde en komt Christus om orde te herstellen. Geen mens blijft er meer over. De Aarde zal een ruïne zijn en alles moet weer nieuw gemaakt worden. Dan komen de 144.000, de opgenomen mensen en de mensen die omwille van hun geloof het merkteken geweigerd en daarom onthoofd zijn, terug naar de Aarde om 1000 jaar in vrede te leven waarna nogmaals het Kwaad wordt losgelaten en totaal vernietigd wordt met de opstanding van alle mensen die ooit geleefd hebben en het Laatste Oordeel.
  Nogmaals het is mijn inzicht en het hoeft niet zo te zijn.

 74. Hallo lieve broeder Xander…
  Ik had gelezen dat het privé een beetje moeilijk is.
  We bidden voor u, één van de regeerders had dat ook al geschreven.
  Sterkte lieve broeder, maar vooral Vaders kracht, sterkte, liefde en bescherming om u heen.

  Een lied voor u…. bijna alle liederen zijn wel bekend, maar deze speciaal voor u.
  https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY

  Liefdevolle groet van mij, Esther.

  Dank Esther wordt zeer gewaardeerd. Mvg. Mod.

 75. @Elke/anna
  Misschien belangrijk om de vierde ruiter te identificeren is:
  Dat na de vierde zegel, (vaal paard , de dood gevolgd door het dodenrijk)
  Het vijfde zegel begint met:
  Zag ik onder het altaar de zielen die geslacht waren om het woord van God.

  Mijn inziens deze zijn niet opgenomen, maar martelaren uit de verdrukking , slachtoffers van het 1-2-3-4 zegel, vooral het vierde zegel
  Dus moet dan de opname als plaats hebben gevonden, logisch?

 76. @Eelke/anna
  Staat er verder in de bijbel geen aanwijzingen over ruiters of paarden, daar zou het dan mee vergeleken moeten worden.

 77. @ Anna
  Je geeft aan dat het eerste paard mogelijk het Evangelie zou kunnen zijn. Het kan maar ik heb er wel moeite mee. In 6:1 staat : … wat geschieden moet na dezen.. ….duidelijk de eindtijd.
  Dit geldt dan ook voor de 3 volgende paarden.
  Je stelt ook dat mogelijk de 4 paarden tegelijk losgelaten worden en dan 2000 jaar geleden. Dat is niet “na dezen” en deze paarden verschijnen na het verbreken van het 2,3 en 4de zegel. Alle paarden zijn apart verzegeld.

 78. @ Vlokje
  Ik kan je redenatie over de 4 paarden volgen naar pin je er niet op vast. Naar mijn mening te weinig Bijbels. Het eerste paard is wit en wit is in de Bijbel altijd goed. De jockey heeft een boog in de hand, een wapen, dat is meestal niet goed of het moet zijn dat het het Evangelie is, zoals Anna aangeeft. Het geschreven woord wordt vaak genoeg ook een wapen genoemd. Christus is ook het Woord.
  Dan heeft de Jockey ook een kroon dat aangeeft dat het iemand is met veel macht, een Koning. Ik zie daarom niet hoe ik jou stelling aan de Bijbel kan knopen. Los laten en verder zoeken.

 79. Beste Spyfromthesky

  Dank voor je “ Pastorale” bijdrage.
  Dat is even nodig na alle “ getheoretiseer “
  Iets om over na te denken , om tot inkeer , tot rust te komen, bij Jezus en er wat mee te doen in de/ mijn eigen omgeving.
  Ik wens je Gods zegen in deze moeilijke tijden je sterke betrokkenheid met anderen.
  Shalom
  Anna

 80. Beste Spyfromthesky

  Dank voor je mooie “Pastorale” bijdrage.!
  Dat is even nodig na alle “ getheoretiseer “
  Iets om over na te denken, Om tot inkeer, tot rust te komen, bij Jezus, en er wat mee te doen in de / mijn eigen omgeving!
  Ik wens je Gods zegen in deze moeilijke tijd en je sterke betrokkenheid met anderen.
  Shalom
  Anna

 81. Heb de industriële revolutie’s eens op een rijtje gezet en de ruiters er naast, om misschien herkenning en inzicht te krijgen of dit misschien de 4 ruiters kunnen zijn.

  1ste industriële revolutie was rond 1750 in Engeland
  Van hand naar machinaal
  Ruiter 1, wit paard, zal en wil overwinnen boog en een kroon

  2de industriële revolutie was tussen 1870-1910 in Europa
  Eerste wereldoorlog
  Van hand naar machinaal + massaproductie
  Ruiter 2, rossig paard, vrede weg elkander slachten ,groot zwaard

  3de industriële revolutie was tussen 1930-1980 wereldwijd
  Tweede wereld oorlog
  Massaproductie + massacommunicatie + digitalisering
  Ruiter 3 zwart paard, eten duur, hongersnoden geestelijk of lichamelijk?, weegschaal

  4de industriële revolutie 1980-2025 wereld omvattend
  Volgende wereld oorlog??
  Massaproductie + massacommunicatie + digitalisering + mens digitaal integreert
  Ruiter 4 vaal paard gevolg door het dodenrijk (dat zijn volgens mij de mensen die het teken vh beest geaccepteerd hebben)

 82. Er viel een stukje tekst vooraf weg:

  De vraag blijft een beetje rondgaan of alles in Openbaring op volgorde staat.
  Eerder schreef ik dat het vanuit Gods gezichtspunt is beschreven, buiten ruimte en tijd zoals wij gewoon zijn. Misschien is het leuk als ik enige onderbouwing geef waarom ik dat zo zie. Ik heb niet de wijsheid, het is gewoon mijn ‘beleving’.

 83. Johannes heeft de Openbaring van Jezus mogen opschrijven. Het was ongeveer het jaar 92 en hij leefde op het verbanningseiland Patmos. (Er zijn theorieën dat het iets eerder of later is geweest, dat is nu even niet belangrijk).

  Johannes kreeg een visioen en schreef voor ons een verslag van wat er in de hemel afspeelde, we vinden het in boek Openbaring.

  Opb.4:1-2
  Na deze dingen zag ik (dat is Johannes), en zie, er was een deur
  geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik
  gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak,
  zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na
  dezen geschieden moet.
  Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie,
  er stond een troon in de hemel en iemand was op
  die troon gezeten. (en verder…).

  Sommigen denken dat hij alleen maar een droom had. Ik denk dat hij werkelijk opgenomen is geweest naar de eindtijd. Want hij heeft niet alleen van alles gezien maar had ook interactie met Jezus, met engelen en kwam terug met een boek. En dat staat nu in onze Bijbel.

  Dan staat er in 1Kor.15:51-52
  Zie, ik (dat is Paulus) deel u een geheimenis mede. Allen zullen
  wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd
  worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin,
  want de bazuin zal klinken en de doden zullen
  onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden (en verder…)

  Naar mijn mening gaat dit over de opname (Rapture).
  Ik denk dat het moment van Opb.4:1-2 en 1Kor.15:51-52 over hetzelfde gaat, hetzelfde moment.

  Dan betekent dat we als gemeente worden opgenomen in de hemel en dat we daar Johannes zien. Met zijn boekje in de hand waarin hij alles opschrijft wat hij ziet en hoort. En wij weten nu al wat daarin staat, want het staat in onze Bijbel.

  Nog een voorbeeld.
  In Openbaring zijn eerst de 7 zegels beschreven, dan volgen 7 bazuinen en als laatste de 7 schalen van gramschap.
  Bij de gramschap van de 6de schaal droogt de Eufraat op zodat er de weg vrij is voor de koningen uit het oosten (om tegen Israël op te trekken). En nog een hele demonische toestand zodat alle koninkrijken optrekken naar Armageddon. De 7de schaal vermeldt niet de opvolging hiervan. Na de 7de is alles voltooid.

  Maar… vooraf aan de schalen waren de 7 bazuinen beschreven.
  Bij de laatste bazuinen vindt het bloedbad van Armageddon plaats. Dat lijkt dan de opvolging van de (latere) 6de schaal.

  Zou je de volgorde gaan veranderen dan klopt het geheel niet meer. God heeft het zo geven in deze volgorde, zodat wij als mensen het kunnen bevatten. Netzo als iemand die in het jaar 92 een kijkje mocht nemen in onze nabije toekomst, die nog moet plaatsvinden.
  Let wel, het is slechts mijn beleving.

  Gods zegen, Albert.

 84. @ Spyfromthesky: 10:19 pm, op 16/11. Hallelujah! Dat heeft U mooi onder woorden gebracht. En inderdaad, laten we elkander bemoedigen en vertroosten, in deze moeilijke tijd, en zo laten zien wie wij zijn in Christus.

 85. Hallo lieve zuster Spyfromthesky…

  Zo mooi, en zo vanuit je hart.
  Heel hartelijk dank voor deze enorme bemoediging.
  Het laat zo goed zien waar het eigenlijk allemaal om moet gaan, over Wie het vooral moet gaan.
  Voor ieder mens, jong en oud, gezond en ziek, geen onderscheid.

  Ik ga hier verder niet veel over zeggen, lezen, genieten en die woorden laten horen in ons hart.
  Ik had het echt even nodig… dank de Heere om jou dit te laten opschrijven.

  Vaders genade, kracht, liefde en bescherming om je heen Spyfromthesky, door middel van Zijn Zoon, Jezus Christus.
  En voor jullie allemaal.

  Liefs Esther.

 86. Als het je raakt.

  Een vreemd begin?
  Ja, best wel. Zit er emotie bij? Ja, best wel. Nog wel een gecontroleerde emotie. Een emotie die het je besef geeft hoe zondig je bent en faalt in het op het oog hebben van de medemens.

  Maar wat als de Heilige Geest je raakt. Je mag een inkijkje nemen in de ogen van God, hoe God de mens zo liefheeft. Dat je oog hebt dat zoveel jonge mensen alleen zijn ondanks mogelijk een grote schare op sociale media. Dat ze het leven niet zo zien zitten. Dat er negatieve gedachten zijn. Heer ontferm u over ons. Zegen de jongeren in deze tijd. Een tijd van verwarring, een uitzicht dat geen uitzicht lijkt op normale dingen.

  En dan de vele ouderen die wegens de maatregelen niet meer, bijna niet meer naar de kerk gaan. Een kerkradio, streamings van je eigen gemeente via internet of via de televisie naar de EO kijken. Het zal worden gedaan. En wat van degene die wat ouder zijn die alleen achterblijven omdat in de corona tijd een geliefde heen is gegaan ( ik zeg niet persee aan corona). Ze waren beperkt in het afscheid nemen. Er zijn mensen die ontvallen in kerken en gemeenten. O heer, ontferm u over ons. Laat ons oog hebben voor elkaar.

  De Heilige Geest die je aanbidding voor een hoog Heilige God als het ware mee neemt en overneemt naar een heel intiem moment. Ja, het zuchten ,verlangen, de liefde van God in zijn Zoon gegeven, dat is onze Here Jezus Christus. Hij is de triomfator. Hij heeft gezegevierd.

  Je spreekt in tongen, de vervulling met de Heilige Geest, ondersteunt je gebed en alle lofprijs naar God de Vader en Zijn Zoon.

  En dan, als dit voorbij is, wat blijft over? Ik probeer iemand in de gemeente waar ik kom en waar ik aan denk om te bemoedigen. Een kaartje sturen.

  Ik denk dat een ieder het wel kan herkennen hier denk ik. Soms weten we het gewoon niet meer. We kunnen hier het paradijs niet maken of verkrijgen. Eigenlijk, ondanks dat we gered zijn, staan we qua paradijs er nog niet goed voor.

  Maar totdat, ja totdat. Er is één die Waardig is om de boekrol te openen. De boekrol die van binnen en buiten beschreven was. Er was niemand op de aarde of in de hemel en onder de aarde die de boekrol kon openen of inzien. Gods eigendomsactie kon door niemand worden gezien of worden geopend. Het paradijs zal ver weg blijven. Of toch niet?

  Johannes moest erg huilen omdat er niemand was. En toch, ja toch er is nog iemand die Waardig is om het te kunnen openen. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.

  Jezus heeft niet alleen gezorgd voor onze vergeving van de zonden, maar ook het (paradijs) land, een losserakte, mocht Jezus openen waardoor dit zijn eigendom wordt.

  Het Lam mag de boekrol openen. Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.

  Er is hoop, een grote hoop en troost. Verlangen we nog meer naar God en Jezus, hetzij bij vernieuwing, hetzij voor het eerst als je dit toevallig zou lezen.

  God ontferm u over ons. Jezus vergeef mij mijn zonden. U bent zo groot, hoog verheven Jezus Dank u Vader in de hemelen. Van U is het Koninkrijk.

  Spyfromthesky

 87. We zitten midden in de eindtijd!
  Openbaring 13 begint op 21-12-2020!

  De Opname begint op 14-12-2020!
  Kijk naar de geweldige videos op YouTube van Steve Fletcher.
  THE SIGN OF HIS COMING REVEALED
  https://www.youtube.com/watch?v=7oyfIna3rwQ

  Kijk op YouTube en zoek op “Rapture”, sorteer op uploaddatum
  en zie vele videos die elke dag geplaatst worden en over de Opname gaan.

  Lees siteregels: Max. 3 woorden in hoofdletters als u accenten wil aanbrengen. Mod.

 88. Beste Anna.
  Wat heb je dat mooi en helder beschreven met daarin een adem van Gods liefde.
  Ik kan me helemaal vinden in je schrijven. Bedankt voor alle energie die je er in stak.
  Het is geen doen om op elk deel van elkaars schrijven in te gaan, als je elkaar kan opbouwen in wie Hij is, is elk doel bereikt. Bepaalde onderwerpen springen er vanzelf wel uit.

  In de drie reden van Jezus over de eindtijd (Matt.24, Marc.13 en Luc.21) zie ik ook weer een afspiegeling terugkomen van die 4 ruiters uit Openbaring (misleiding, oorlogen-strijd, hongersnoden, dood), Wit-Rood-Zwart-Groen.

  De Bijbel zit zo perfect in elkaar, alles hangt aan elkaar en heeft een betekenis. Vrijwel alles uit het boek Openbaring heeft al een voorafspiegeling in het OT, elk detail is vermeld met een doel.

  Zelfs in het NT, zoals de 7 brieven van Jezus aan de 7 gemeenten (Opb.2 en 3), ze hebben analogie met de 7 gelijkenissen uit Matt.13 en zelfs met de brieven die Paulus aan 7 gemeenten stuurde. (In de volgorde: Efeze, Fillipenzen, Korintiers, Galaten, Romeinen, Thessalonicenzen en Kollossenzen).

  Het bijzondere is ook dat elk van die 7 gemeenten in Opb 2 en 3 een heel verkeerd zelfbeeld had. Ook nu is dat nog altijd zo binnen veel gemeenten. Sommige dachten (geestelijk) rijk te zijn maar waren arm, of omgekeerd, sommige dachten het goed te doen maar bleken dood te zijn. Ook veel mensen hebben een verkeerd zelfbeeld. Daarom is het zo belangrijk dat we onze focus op Jezus hebben en houden. In elke brief staat ‘wie een oor heeft, hore wat de Geest zegt’. Wel, de meeste mensen hebben een oor, zelfs wel twee. Elke brief is dus ook persoonlijk aan ons gericht. Als je elk van de brieven heel aandachtig gaat lezen alsof het peroonlijk door Jezus aan jezelf is geschreven en je weerspiegelt het op jezelf, dan merk je de aanraking van Gods Geest.

  Je spreekt over micro en macro, dat is passend gevonden, heel duidelijk.
  Je kan ook spreken over lokaal en globaal. Zoals dus 7 brieven van Jezus aan een elk van ons ook persoonlijk is gericht (lokaal). En uiteraard voor de gemeenten en de wereld (globaal). Zo is Jezus ook zeer persoonlijk bij ons betrokken en dat mogen we ervaren als we helemaal schoon schip maken (zonden belijden), ons overgeven en zijn wil doen. Dan leef je in een rust, vrede, blijdschap, liefde en onder zijn bescherming, zelfs al ga je door stormen. Sommige mensen proberen dan zichzelf te verbeteren om dit te bereiken, maar zo werkt dat niet. Niemand kan tegen zichzelf strijden en dat dan ook nog winnen. Het gaat om overgave aan Hem, ondanks al onze fouten, dan kan Hij het werk in ons doen en dan wordt het tot Zijn eer. (Beste Anna, ik denk niet dat ik jou nu iets nieuws vertel).

  Dit overgeven aan Hem geldt ook op globaal niveau, voor koningen, regeringen, landen. Zie maar in het boek Jesaja met Israel. Als ze gehoorzaam waren aan de Here waren er zegeningen, als ze ongehoorzaam werden en afgoden najoegen, viel de bescherming weg. En precies zo is het in de hele wereld misgegaan, de wereld heeft God de rug toegekeerd en lopen andere goden achterna, de Bijbel is weg uit de 2de kamer, abortus gelegaliseerd, andere goden binnengehaald, het fundament huwelijk heeft alle (on)denkbare dimensies gekregen, enz.

  Dat brengt me op die voeten van leem en ijzer. Het hecht niet. In Dan.2:41-43 staat zelfs dat ze met menselijk zaad zijn verbonden. Als je hierop inzoomt, dan zou leem de mensen kunnen zijn (wij zijn uit het stof van de aarde gemaakt) en wat is dat ijzer dan? Ik denk dat dat ijzer een kracht van satan is, wellicht met het zaad van satan (Gen.3). Hebben we nu een regering die uit leem en ijzer bestaat? Ik denk het wel. Wij zien mensen, onze leiders, maar de kracht en macht er achter is de duisternis. Dan zien we in Openbaring hoe dit afloopt.

  Een heel donker hoofdstuk voor deze wereld, een heel mooi vooruitzicht voor wie in Hem leeft, dat is toch mijn overtuiging. En ik denk dat het allemaal heeel dichtbij is.
  Veel mensen zeggen Jezus komt spoedig.
  Ik zeg iets anders: Jezus kom spoedig!
  Hemelse Vader, stuur Uw Zoon spoedig om zijn Koningschap op te eisen. Amen.

  Gods zegen. Albert.

 89. N.a.v. Albert. De Openbaringen zijn inderdaad beeldtaal, zoals wij dat kennen bij onze spreekwoorden. Of zoals bij het visioen over de onreine dieren, dat Petrus ontving. Er zit een betekenis achter die beelden die niet aan een speciale tijd gebonden hoeft te zijn.
  Anderzijds laat Daniël zien dat het grote beeld uit de droom van Nebukadnezar wel duidt op een chronologisch gebeuren in de tijd.
  We hoeven m.i. geen keuze te maken tussen beide interpretaties. Ze kunnen beide waar zijn. Bijbelse woorden hebben meer dimensies dan alleen maar de aardse. Dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijker voor sterfelijke mensen. En toch is het evangelie ook weer heel eenvoudig (ook een kind moet het kunnen vatten): Onze redding ligt in het eenvoudige geloof in Christus. Daar liggen ook vele dimensies boven en sommige daarvan mogen we nu nog niet eens kennen (Paulus).
  Dus het is een mooie zoektocht naar betekenissen, en het lijkt me van de grootsheid van de bijbel getuigen als meerdere betekenissen tegelijk waar kunnen zijn op meerdere niveaus.

 90. Beste Albert
  Dank voor je reaktie van 14 nov.
  Zoals beloofd , wil ik het hier beantwoorden, en ik beaam voluit je post als je zegt, “ zelf onderzoek doen maakt dat je stellig wordt in je eigen overtuiging” Daar heb ik ook last van, ( heb ik hier al vaker gezegd) maar daarom zeg ik ook steeds weer onderzoek het zelf geloof het niet omdat ik het zeg, maar ga zelf met de Bijbel aan de slag.
  Ga zelf nadenken. En gezamenlijk kom je ook een stuk verder.
  Een mooie uitspraak “ Goede theologie helpt je verder op je weg naar God.
  Persoonlijk vind ik Glashouwer echt een “ leermeester” in de positieve zin, maar ook dat toets ik biddend!

  Iets anders: Als we de profeten en Openbaringen bestuderen moeten we de bron niet vergeten.
  En dat zijn Gods verbonden. Dat klinkt een beetje vreemd maar God heeft aan Abraham beloofd, dat in hem, Abraham , alle volkeren van de aardbodem gezegend zullen worden. Deze verbonden zijn allemaal met Israël gesloten.
  Deze worden door de profeten soms griezelig nauwkeurig beschreven / uitgelegd en op Gods tijd actueel vervuld.
  En ook weer op Gods tijd is dit verbond met Abraham verbreedt tot alle volken, nl door Zijn Zoon onze Heere Jezus Christus, door Zijn bloed ter verzoening te geven mogen wij nu “ ingelijfd” zijn in dat verbond.
  God heeft Zijn Geest naar de aarde gezonden, Zijn Geest het EVANGELIE als de ruiter op het witte paard gaat al vanaf het Eerste pinksterfeest in Jeruzalem over de hele wereld.
  Waarom ik dit zo zie: Jezus verteld in Marcus 13 de rede over de laatste dingen daar hebben we al vaker over gesproken maar ik zag hier de discussie weer terug komen. Vers7 En wanneer u hoort van oorlogen, en geruchten van oorlogen, wordt dan niet verschrikt want dit moet gebeuren , maar het is nog het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaanden het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten, ( en Mattheus vermeld hier ook besmettelijke ziekten bij.) Deze dingen zijn het begin van de weeën . Past op uzelf: want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van MIJ , tot een getuigenis voor hen.
  Marcus13:10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. ❗️Marcus 13:10 zegt dus dat eerst he Evangelie verkondigd moet worden.
  Op grond van deze tekst die Jezus sprak toen hij het over de laatste dingen had geloof ik dat de ruiter op het witte paard de Evangelie verkondiging wereld wijd is. ❗️
  In het boek Openbaringen heeft Hij een overwinnaars kroon op het hoofd en een boog in de hand.
  Wit staat in het boek Openbaring altijd voor iets dat met Christus te maken heeft.
  Christus zelf zal later verschijnen op een wit paard en de bruid van het Lam is gekleed in blinkend en smetteloos fijn linnen, en de hemelse heerscharen volgen Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.
  De schare die niemand tellen kan, draagt witte gewaden.
  Christus beloofd aan de overwinnaars een witte steen en witte klederen.
  De oudsten gaan in het wit gekleed en de martelaren krijgen witte gewaden.
  Christus heeft hoofdhaar als witte wol en wordt gezien op een witte wolk, terwijl God bij het laatste oordeel op een witte troon zit.
  Er gebeuren ook geen rampen bij de verschijning van de eerste ruiter op het witte paard.
  Christus zelf kan het nog niet zijn want die verschijnt pas in Opb 19:11-16 .
  De antichrist kan het ook niet zijn . Hij verschijnt pas in Opb 13. Wat of wie dan ? Want het / hij ? Gaat overwinnnend
  ( kroon ) en effectief strijdend ( boog ) uit over de aarde, als eerste. Marcus 13:10.
  Niet daarna maar ik zie dit als tegelijkertijd…. volgen de andere ruiters die dood en verderf zaaien. Dus alle vier de ruiters rijden nu al 2000 jaar uit,
  Want als we de geschiedenis zien dan zijn de andere ruiters ook volop bezig om hun dood ( oorlogen ) honger ( noem de landen met honger maar op Jemen, Afrika, China straks ook ?) opstanden onlusten overal demonstraties (actueel Amerika?) besmettelijke ziekten ( pest in de ME ) verderf te zaaien. De drie “ verderf ruiters rijden al 2000 jaar samen met de Evangelie ruiter over de gehele aarde.
  Totdat, de antichrist zich zal openbaren.

  Wat wij vaak niet goed op ons netvlies hebben is dat God door zijn verbonden met Israël tot Zijn Doel komt.

  Op MICRO niveau door “ Het Woord “onze Heere Jezus Christus, en ons persoonlijk geloof in Hem. Dat is het aller belangrijkste, maar zoals je ook zelf je schrijft je persoonlijke relatie met Hem groeit wanneer je de Bijbel samen met Hem gaat onderzoeken. Dat is ook voor mij een gezegende tijds besteding. Goed Bijbel onderzoek helpt je verder op je weg met God.

  Op MACRO niveau Ook door “ Het Woord “ onze Heere Jezus Christus, die straks terug komt naar de wereld en Zijn koninkrijk gaat vestigen op aarde wat uiteindelijk zal uitlopen op een vernieuwing van de gehele aarde waarop dan gerechtigheid zal wonen en God alles en in allen zal zijn.

  Dit Macro niveau is zo mooi, zo en daar beschreef ja al stukken van hoe God al de rijken die Daniël mocht zien en over mocht profiteren al in vervulling heeft doen gaan.

  Belangrijk met het “ macro nieveua” zijn een paar dingen die we niet moeten vergeten.
  De plaats :
  Een aantal profetiën van Daniël zijn nog niet vervuld. . De twee Benen waar je over sprak is inderdaad het Romeinse rijk wat in 476 ( datum? ) uit elkaar valt in een west Romeinse en een oost Romeins rijk.
  In 1054 viel dit rijk ook “ religieus “ uit elkaar.
  In de RK kerk Rome en De Oosters otherdoxe kerk. Constantinopel. ( het grote schisma)
  Uit dit rijk zal de antichrist opkomen, maar, en dat is belangrijk we moeten behalve op het micro en macro nieveau ook de plaats van het Bijbel schrijven letten.
  Dat Romeinse rijk was heel groot, zoek maar op een kaart.
  Dus de antichrist kan ook uit Syrië komen of uit Frankrijk dat weten we niet. Prof dr Ouweneel zegt in zijn boek de negende koning ( niet gelezen maar vorige week tijdens enkeling gehoord ) dat zelfs de antichrist uit wereld delen die gekerstend zijn door Europeanen kan komen. Omdat Amerika een immigratie land is en Australië nieuw Zeeland idem.
  Persoonlijk ben ik daar niet zo mee bezig maar wat ik wel belangrijk vind is… zullen we hem herkennen.
  Bovenstaande over de plaats waar de Profetien geschreven zijn.

  Ook belangrijk is de omstandigheden waaronder.
  Daniël was in ballingschap Israël had geen tempeldienst meer er vond geen jaarlijkse verzoening door de hogepriester meer plaats. Dit kon alleen maar tijdelijk zijn. En dat zag Daniël in Jeremia. 70 jaar. Om dan te lezen hoe de profetie van terug keer vervuld is. Maar niet alle Joden gingen terug de meesten hadden het ( net als nu de Joden in Amerika ) het veel te goed naar de zin in Babel. Zij bleven in de verstrooiing en verspreidden zich met handel,over grote delen van de wereld.
  Maar Jezus moest komen en dan moest er een tempeldienst zijn.
  En ook er moesten ook mensen in Jeruzalem zijn en priesters en die waren er lees de profeten Ezra en Nehemia! ( hoewel er altijd Joden achter gebleven zijn in Israël ze waren schatplichtig)

  Johannes was op Padmos. Het Evangelie was toen over de hele toenmalig bekende wereld bekend gemaakt. ( Paulus had nog wel graag naar Spanje gegaan maar dat is er nooit van gekomen ) . Johannes kreeg zijn Openbaringen rechtstreeks van Jezus. Dat is heel bijzonder. Alsof God duidelijk wilde maken: mensen : let op : het Evangelie is tot jullie behoudt maar let op er komen nog moeilijke tijden aan wees alert. Vrees niet want als je Mijn Zoon kent dat is je wandel in de hemel. Dan hoor je bij mij. En Jesaja profiteert dat God niets zal doen of Hij maakt het bekent aan zijn profeten, dus we worden aangespoord om de Bijbel biddend te onderzoeken, te “ letten op de omstandigheden “ waarin we nu verkeren. Jezus zei het slechte weer kun je herkennen waarom de tekenen van de tijd dan niet.

  Tijdperk.
  Ook belangrijk is het tijdperk van de profetiën. Daniël kwam in de zesde eeuw voor Christus naar Babel. Hij heeft daar heel veel Openbaringen van God gekregen. Soms zo nauwkeurig dat historici zeggen dat Daniël veel later moet hebben geleefd. Maar dat klopte weer niet omdat Israël in 536 terug ging.
  Wij hebben z’on grote God geweldig wat Hij ons laat zien. Daniël Zijn volk was in Babel tot 536 v Christus en mocht terug van koning Kores.
  Ook mocht hij, Daniël, daar in Babel , van God inzien, het tijdperk waarin Wij nu leven.
  N.l. De voeten van ijzer en leem een onsamenhangend rijk wat ruzie maakt en probeert te verenigen ( EU ) wat niet lukt. Totdat de tijd daar rijp voor is, dan zal er een wereld rijk ontstaan.

  Daniël was in Babel, en Johannes op Padmos. Ezechiël was in Israël en zag in Hoofdstuk 3 de Shechina weggaan uit de tempel voor de verwoesting door Nebukadnezar en in hoofdstuk 43:7 weer terug komen.( dat is nog toekomst) ( deze profeten horen hier zeker bij. ) ( trouwens ook Jesaja verteld wat Jezus komt doen als hij straks terug komt! ) en Jeremia ) horen hier bij.
  Johannes op Padmos is in ongeveer 70/80 na Christus. Ten tijde van het grote Romeinse rijk.
  De Grieken hebben ons de democratie gebracht en de wetmatigheden van het getal de schoonheid van kunst ontwikkeling en in b.v. Geneeskunde, muziek, enz enz en de Romeinen namen alles over van de Grieken maar waren meer gespecialiseerd in de krijgskunst. Dus de kennis was / is al groot!
  En dan geeft de Heere ons inzicht in de tijden van nu.
  Johannes beschreef het voor elke tijd in de historie maar veel dingen worden nu steeds duidelijker.
  Want Daniël mocht profiteren dat de kennis zal toenemen. maar zoek eerst verzoening met Jezus en daarna ga je met Hem op weg naar ….. ja dat is de heerlijke toekomst eeuwig bij de HEERE zijn.
  Ik krijg steeds meer bewondering en aanbidding voor onze God.
  Want Hij is trouw aan zichzelf met een wereld vol ontrouwe mensen die heel snel afdwalen het allemaal wel goed vinden en dan toch dat eindeloze liefdevolle geduld, waarmee hij zondaren trekt tot zichzelf. Hij wil dat iedereen zijn zonden beleid en zich naar Hem keert en dan laat God niemand staan dan zie je dat Hij zijn Zoon gegeven heeft tot middelaar voor alle mensen maar ook voor jou en mij persoonlijk dat is zo wonderlijk groot.

  Ik stop nu ik hoop dat je er wat mee kunt elkaar opscherpen is goed, niet bestrijden dat wil de Here niet.
  Ik heb niet alles wat je schreef behandeld, kan ook niet nogmaals ik weet ook niet alles en onderzoek het zelf.
  Het is soms een beetje verwarrend en ik had ook nog iets over het beest uit de aarde willen schrijven maar misschien later nog eens.
  Ik wens je van harte Gods zegen op je levensweg
  Hartelijke groet
  Shalom
  Anna

  G

 91. @ Vlokje
  Ik denk niet dat het begin van de eindtijd in Openbaring 2 staat. Dit zijn brieven die gericht zijn of betrekking hebben op de 7 kerken die toen (onder meer) bestonden. Die tien dagen hebben dan betrekking op Smyrna. Wat die 10 dagen verder inhouden weet ik niet maar mogelijk zijn er hier anderen die er meer van weten.
  Openbaring 4:1 zegt: dan zal ik U tonen wat geschieden moet na dezen.
  Dan krijg je in Openbaring 5 een beschrijving van Gods Troonzaal en Hem die op de troon zat met een boekrol met 7 zegels in de hand waar dus de eindtijd profetieën in staan. Het Lam mag dan in Openbaring 6 het eerste zegel verbreken.
  Met een verwijzing naar Daniël 2:28 waar staat: “wat aan het einde der tijden zal geschieden” en dan de droom van het beeld met het gouden hoofd.

 92. En zwaard is voor man tegen over man gevecht
  En boog is een lange afstand wapen, van afstand raken

  Staat de boog misschien symbool voor:
  harten veroveren ten goede ,of kan ook ten kwade

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *