3125

 1. @Eelke Piers.
  Misschien moet je even teruglezen.
  Ook haal je post van mensen door elkaar. Zo vraag je mij dingen te verdedigen die Julier geschreven heeft.

  @Vlokje.
  Ik denk dat de chronologische volgorde in Openbaring niet helemaal is zoals wij het lezen. Het is gezien vanuit Gods perspectief, buiten tijd en ruimte.

 2. @Eelke Piers

  Ik denk de berijder van het witte paard niet Jezus is. Ten eerste horen de vier paarden bij elkaar, maar hebben zij hun eigen werkterrein. Het zou Jezus onwaardig zijn om hem in hetzelfde rijtje te zetten als de ruiters op de andere paarden. Wanneer Jezus zou komen om te overwinnen, zoals deze tekst zegt, dan worden ook daadwerkelijk alle vijanden verslagen en is het eeuwige vrede. Dit is niet het geval. Integendeel zelfs, Jezus komst op het witte paard om te overwinnen zou juist verschrikkelijke gevolgen hebben. De werkelijke komst van Jezus op een wit paard vindt pas plaats in Openbaringen 19:11. Dan komt hij om het beest en de valst profeet te verslaan. Hij heeft geen boog, maar een scherp zwaard en niet 1 kroon, zoals de ruiter op het witte paard, maar veel kronen.

  Ik denk dus dat het witte paard symbool staat voor het bedrog, de valse vrede die over de wereld zal komen. De antichrist is goed in het imiteren van Jezus en daarom is hij de ruiter op het witte paard. Maar na een periode van ogenschijnlijke vrede door de imitatie Jezus, blijkt zijn ware aard, door het volgen van de overige paarden. Dat hij komt om te overwinnen, is m.i. de overwinning op de vele ´gelovigen´ en Israël die hem als messias zullen zien. Kijk je naar de huidige staat van het christendom, dan zijn vele gelovigen niet in staat weerstand te bieden tegen de misleiding van deze ruiter.

 3. Even de herkenning punten van de 4 ruiters

  Ruiter 1 boog en kroon, wil en zal overwinnen (lijkt trump wel)
  Ruiter 2 groot zwaard vrede weg en elkander slachten (Biden-trump)
  Ruiter 3 weegschaal, eten duur en hongersnoden (Biden oud,de opvolger staat al klaar?)
  Ruiter 4 gevolgd door het dodenrijk, geweld, honger, ziekte,wilde dieren,vierde deel=1/4 van de wereldbevolking of van een continent ,en met het teken v/h beest op je lichaam behoor je tot het dodenrijk

  Hoe beschrijf je een voertuig zonder paard aan iemand die geen weet van auto heeft
  Zouden die paarden militaire voertuigen zijn, dan zijn de ruiters toch militaire machten, of macht kunnen uit oefenen
  Witte paard, een UN vredes voertuig, pausmobiel?
  Rossig paard suggesties ? Misschien een brandweer wagen, branden Californië?
  Zwart paard, een swat voertuig
  Vaal paard een zandkleurig voertuig, of vuil UN voertuig uit oorlog gebied?
  En de kleuren van de voertuigen dan samen gezien met de machtswisseling in het bovenste geschreven stuk
  (vaal is voor mij als drukker vies wit)

 4. @Eelke Piers schreef:15/11/2020 om 10:30 pm
  “Met het verbreken van de eerste zegel begint de eindtijd”

  Eelke ik denk eerder, namelijk in openbaring 2 al begint de verdrukking
  Openbaring 2:10 …. opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen……

 5. @ Albert
  Waarom zou de berijder van het witte paard Christus niet zijn en als het Christus niet is wie is het dan of wat stelt het voor?
  …..en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. … Wat overwint hij? Waar duidt die boog op? Oorlog? Dan waarvoor komt het rode paard dan die ook oorlog voorspeld. Ook is wit steeds het goede; witte klederen, het paard met Christus enz.
  Met het verbreken van de eerste zegel begint de eindtijd, Daar gaat het mij om. De drie volgende paarden worden meer en duidelijker beschreven. Met deze 3 paarden kan ik iets mee maar dat witte paard is mij een raadsel.

 6. Als je iemand verdekt iets duidelijk wilt maken met synoniemen zo als in Opbaring, zou het voor de ontvanger eenvoudig te begrijpen zijn
  Misschien kan de verrhaal opbouw van openbaring ook als tijdlijn dienen?
  In die volgorde beschreven, in die volgorde uitgevoerd,

  Zou dat kunnen?, wat vinden jullie eelke-abert-julier
  is openbaring volgend verhaal, of een kriskras van gebeurtenissen zonder samenhang

  Volgend verhaal zou ik logisch vinden

 7. Tot Opebaring 3 gaat het over de opname van de gemeente
  Aanvulling
  Ten minste tot en met Openbaring 3 wordt beschreven wat de gemeente verkeerd doet, en hoe ze het volgens Jezus moeten doen,

  Het zijn immers het zijn de Opbaringen van Jezus nadat Hij bij de Vader terug keerde en aanvullende informatie/kennis via een engel aan Johannes door gaf,

  dus het boek openbaring is insider informatie van een Zoon die de plannen van de Vader gezien heeft over de nabije eindtijd

 8. @Eelke/albert/julier
  Is volgens jullie de volgorde van profetieën in het boek openbaring nog van belang?
  Tot Opbaring 3 gaat het over de opname van de gemeente
  Opbaring 4 begint met: “na deze dingen……”
  In openbaring 6 wordt pas over de ruiters gesproken
  Dus ik denk dat de ruiters pas ten tonele komen na de opname van de 144.000 uitverkorenen

  Eelke-albert-julier denk jullie hier over?

 9. Beste Eelke Piers.
  Kan het zijn dat je het schrijven van Julier met mij verwart?

  Over die vier ruiters heb ik ook wel een mening.

  Even heel beknopt in een overzichtje, dan ziet het er zo uit:
  Zegel 1 is ruiter op wit paard en heeft boog en kroon om te overwinnen.
  Zegel 2 ruiter op rood paard, neemt vrede weg en heeft zwaard om te slachten.
  Zegel 3 ruiter op zwart paard, heeft weegschaal, veroorzaakt extreme voedingsprijs.
  Zegel 4 ruiter op bleekgroen paar, de dood en dodenrijk.
  Dat vierde paard heeft de kleur van Chloor (volgens de oorspronkelijke tekst), dat is een bleekgroene kleur. Chloor is ook dodelijk giftig.

  Ook ik ben van mening dat de ruiter op het witte paard niet Jezus is. Want dan zou Hij gelijkwaardig zijn aan de andere 3 ruiters. (In Opb.19:11 is ook een wit paard vermeld, dat is een ander, hierop zit wel Jezus).

  Ik zie het zo: Deze eerste ruiter is de misleiding. Daar start alles mee, door de misleiding/bedrog valt de vrede weg, als de vrede wegvalt gaan mensen met elkaar strijden, dat veroorzaakt dat de economie instort en de voedselprijzen onbetaalbaar gaan worden. Het eindigt met de dood. Zo zie ik dus ook de opvolging van die 4 ruiters.

  Jezus waarschuwt ons als we de tekenen van het einde zien om niet misleid te worden, en waakzaam te zijn. Dat zou met deze opvolging te maken kunnen hebben.

  Erg opmerkelijk zijn de kleuren Wit-Rood-Zwart-Groen
  Kijk nu eens na alle vlaggen van de landen om Israël heen.
  Jordanië, Arabische Emiraten, Syrië, Koeweit, Irak, Palestina, Libië, Soedan, Afganistan, Kenia, Somaliland enz.
  En welke misleiding leeft er in die landen en waarin resulteert dat?

  Gods zegen, Albert.

 10. Hallo Eelke en Harold…

  Harold is waar wat je schreef, de duivel wordt de overste van de wereld genoemd.
  Het is al wat je schreef Harold, het gaat maar tot zover.

  De ware macht en kracht van alle dingen, zowel in de hemel als op de aarde is volledig in Gods en Christus hand.
  De Almachtige laat tot zover toe… maar niet verder.

  Ik geloof ook zeker dat God alles gebruikt om tot Zijn doel te komen.
  De Heere zorgt Zelf voor de enorme climax, die zeker komen gaat.. zelfs als we het niet altijd zien.

  Maar ik begreep Eelke wel.
  Het overkomt mij ook hoor… dat ik even een zetje krijg van een mede broeder of zuster.

  Sterkte lieve broeders, liefs van mij, Esther.

 11. @ Albert
  …….In hoofdstuk 5 vers 1 en 2 lezen we, En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!
  En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen…….
  Dit geeft het begin van de eindtijd aan maar weet jij wie en wat die ruiter en dat paard doet.
  Je verteld zelf dat dit Christus niet is omdat die pas later in 19:12,13 te voorschijn komt.
  Maar wie of wat is Hij dan wel? Waarom stapt de Bijbel direkt over naar de volgende zegel met meer details?
  Zou het niet kunnen zijn dat dit toch Christus beschrijft die zijn zegetocht in het universum begint en Satan daar verdrijft naar de Aarde waar deze nog een korte tijd als een briesende leeuw rond zal gaan.
  Je redenatie gaat niet op dat dit het Lam niet kan zijn omdat deze het zegel verbreekt want ook in Openbaring 19:12 gaat het Lam nog verder met de rol. Op deze rol staat alles beschreven wat moet geschiedden. Wanneer is de strijd in het universum begonnen?

 12. @ Esther

  Je hebt gelijk. Ik had er hier niet bij stil gestaan dat alles bij Satan leugen is.
  Bedankt.

 13. @Eelke Piers & @Esther

  God regeert over hemel en aarde. Helaas is de aarde overgeleverd aan de vloek van de zonde. Het is wel zo dat alles wat zich hier afspeelt in Gods handen is, maar de duivel krijgt wel alle ruimte. Niet voor niets noemt Jezus de duivel enkele malen zelfs ´de overste dezer wereld´. De duivel regeert als het feite wel de wereld, althans dat denkt hij, maar uiteindelijk zal God het nooit uit de hand laten lopen als satan dit wel van plan is. Alles wat satan uitvoert, past in het plan wat God met deze wereld heeft. Wanneer satan daadwerkelijk alle macht zou hebben, dan zouden er hier geen volgers van Jezus meer rondlopen. Dit gaat in de toekomst wellicht nog gebeuren, maar alles op Gods tijd. Hij laat satan zijn werk doen op zijn tijd en voor de lengte die Hij nodig acht.

  In Openbaringen 10:7 staat: ´In de dagen van de stem der zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zal de verborgenheid Gods voleindigd zijn.´
  Het lijkt er dus op dat God zich in de huidige tijd verborgen houdt en het kwaad zijn beloop laat gaan. Dit is eigenlijk ook heel gemakkelijk te constateren als je naar de huidige situatie in de wereld kijkt. Pas in de laatste dagen, zal de verborgen God voleindigd zijn en zullen mensen zijn aanwezigheid weer gaan merken. Nu kan dit niet, althans, niet voor diegenen die God verwerpen. Als gelovige sta je volop in de wereld die door de overste dezer wereld wordt geregeerd, maar de belofte is wel dat wij Gods bescherming hebben. En wij hebben het voorrecht om te weten wat de eindbestemming van de duivel is.

 14. @ Muggenzifter: 10:48 am. Juist. Want los van god en gebod, zal het steeds erger worden. en zie nu maar wat er op deze wereld gaande is.

 15. Hallo Eelke Piers…

  Ergens begrijp ik uw reactie wel.
  Alleen… als de duivel het zegt tegen Jezus,…”Toen zei de Duivel tegen hem: ‘Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil”” .

  Wij moeten echt onderscheiden wie het zegt.
  Zegt de Heere Jezus niet dat de duivel de vader van de leugen is. Johannes 8 : 44.
  Er zit geen waarheid in hem.
  De koninkrijken zijn echt niet van de duivel. Alles is een leugen bij hem.
  Alles is van God, ook alle koninkrijken.

  Hoop dat je iets aan dit antwoord hebt.

  Vaders zegen Eelke en hartelijke groeten van mij, Esther.

 16. Ik wil even reageren op mijn eigen posts 😉

  Zelf onderzoek doen heeft ook een keerzijde, dan toch in ieder geval bij mij.
  Eigen onderzoekt maakt ook dat je stellig wordt in je eigen overtuiging. Dat is eigenlijk een gebrek aan nederigheid, ofwel kennis maakt opgeblazen. Een nare eigenschap, ik hoop dat jullie er een beetje doorheen kunnen lezen.

  Gods zegen, Albert.

 17. Trump & de ruiter op het witte paard
  09-11-2020 – Geplaatst door Andre Piet
  In de lopende serie over ‘de Openbaring’ heb ik vaak gewezen op het feit dat de afwikkeling van de profetie in dat boek, start met de opening van het eerste zegel. In hoofdstuk 6 vers 1 en 2 lezen we, dat Johannes een ruiter ziet op een wit paard. Deze verschijning doet direct denken aan de ruiter op het witte paard, later in het boek (19:11), waar het onmiskenbaar over Jezus Christus gaat (19:12,13). De ruiter op het witte paard in hoofdstuk 6 is echter niet Jezus Christus (want dat is het Lam die het zegel opent; 6:1), maar iemand die op hem lijkt. Maar in welk opzicht lijkt hij dan op hem?

  schijnvrede
  De afwikkeling van het profetische script begint met iemand die tijdelijk zal doen wat Jezus Christus definitief zal bewerken. En dat is: vrede brengen. Vandaar ook een wit paard. Deze betekenis wordt onmiskenbaar bij de opening van het tweede zegel, waar we een rood paard zien opdraven en degene die daarop zit wordt gegeven “de vrede van de aarde (of: het land) weg te nemen“. Bij de opening van het tweede zegel eindigt, wat begint bij de opening van het eerste zegel: de vrede. Het komt overeen met wat we ook elders lezen, namelijk dat oorlog en verderf plotseling zullen beginnen terwijl iedereen roept: vrede en geen gevaar (1Thes.5:3).

  beëindiging offerdienst in Jeruzalem
  Het begin van het genoemde onheil van het rode paard (en later ook van het zwarte en groene paard) valt samen met de beëindiging van de offerdienst op het tempelplein in Jeruzalem (Mat.24:15). Die offerdienst is er nu nog niet, alhoewel alles wat daarvoor nodig is, al lang en breed gereed staat. Het wachten is op het politieke groene licht daarvoor. Maar tot op heden rust op ‘de kwestie Jeruzalem’ internationaal een zeer zware politieke hypotheek. De vijandschap van de moslimwereld rondom de joodse staat is daarbij de grote blokkade.

  Abraham-akkoorden
  Eén van de opmerkelijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar echter is, dat het één na het andere Arabische land een akkoord sluit met de Joodse staat. Sinds eind jaren ’70 van de vorige eeuw waren daar alleen Egypte en Jordanië, maar sinds enkele maanden zijn daar ook de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein bijgekomen en meest recent ook Soedan. Naast deze vijf staan er nog vijf landen in de rij die zich ook willen voegen bij de zogenoemde ‘Abraham-akkoorden’. Zoals o.a. Saoedi-Arabië, de hoeder van de twee andere islamitische heilige plaatsen Mekka en Medina. Een vrede in het Midden-Oosten is in de maak, jazeker! Izaäk (lees: de Joodse staat) en Ismaël (lees: de islam) komen bijeen bij aartsvader Abraham. Over dat herlevend optimisme in het Midden-Oosten schreef ik ook al eerder dit jaar.

  successen van Trump
  Deze diplomatieke doorbraken vonden plaats o.l.v. de Amerikaanse president Trump en op de achtergrond diens orthodox-Joodse schoonzoon Jared Kushner. Hoewel Trump een reputatie opbouwde van vechtlust, is hij een zeldzaam voorbeeld van een Amerikaanse president die nimmer een buitenlandse oorlog voerde en in het Midden-Oosten vrede binnen handbereik bracht. Hij verkreeg vertrouwen binnen de Arabische wereld en tegelijkertijd was hij de beste vriend van de Joodse staat. Zo begon hij zijn ambtsperiode demonstratief met de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel-Aviv naar Jeruzalem.

  Trump als kandidaat ruiter
  Het was op basis van Trumps diplomatieke successen in het Midden-Oosten, dat ik meerdere keren op de GB-site heb geopperd, dat Trump een hele goede kandidaat is om de rol van ruiter op het witte paard (Openb.6) te vervullen. Vijf Arabische landen hebben inmiddels een akkoord gesloten met Israël en vijf moeten er nog volgen. Hoe profetisch is dat gegeven: tien landen in het Midden-Oosten die een bondgenootschap met elkaar vormen (Openb.17:12; Dan.7:24)! Merk op dat de ruiter op het witte paard een boog heeft, maar dat van strijd geen sprake is. Aan de Amerikaanse president staat weliswaar een gigantische hoeveelheid oorlogsmaterieel ter beschikking, maar dat is niet ingezet voor het bereiken van deze akkoorden. Hoewel niet doorslaggevend, is het wel curieus, dat aan de ruiter op het witte paard een “kroon” wordt gegeven, wat in het Latijn ‘corona’ heet. Trump… corona, connect the dots.

  Trump verloren!?
  Met al deze (sterke en zwakke) aanwijzingen bij elkaar lag het m.i. dan ook voor de hand dat Trump de verkiezingen zou gaan winnen. Zijn doelstelling in het Midden-Oosten was immers nog maar voor de helft bereikt, en voor de andere helft heeft hij dus nog een tweede ambtstermijn nodig. Zou een ander dan hij in staat zijn dit succes voort te zetten? De uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen vorige week echter, lijken nu toch een heel andere kant op te wijzen. De media en ‘the Big Tech’ (Facebook, Twitter, Google) hebben afgelopen zaterdag Biden tot winnaar van de verkiezingen uitgeroepen. Maar… de rechtmatigheid daarvan wordt door Trump en de zijnen betwist. Waren het in 2016 de Democraten die het presidentschap van Trump verdacht maakten (de Russen zouden zich hebben gemengd in de verkiezingen), nu zijn het Trump en zijn aanhangers die de rechtmatigheid van de uitslagen in diverse staten aanvechten. Al of niet terecht. Hoe dat juridisch gevecht gaat aflopen, daarover valt op dit moment nog niets zeggen. Het juridisch gevecht is nog niets eens begonnen!

  In deze blog gaat het me niet om de politieke kant van dit (merkwaardige en fascinerende) verhaal. Wat mij boeit is de profetische kant ervan. Laat ik een paar mogelijke scenario’s op een rijtje zetten, waar het gaat om de kandidatuur voor de ruiter op het witte paard in Openbaring 6.

  scenario 1
  Trump wint de door hem aangespannen rechtszaken en hij wordt (tegen alle verwachtingen in) toch president voor de tweede termijn. Zo’n overwinning zou natuurlijk nog veel spectaculairder zijn, dan alleen als verkiezingsoverwinnaar uit de bus komen. En ja, dit is een onwaarschijnlijk scenario, maar pleit dat er tegen of juist vóór? Lezen we van de ruiter op het witte paard ook niet “en hij ging uit, overwinnend en om te overwinnen“. In dit scenario kan Trump de komende vier jaar zijn successen in het Midden-Oosten voortzetten en mogelijk een akkoord bereiken over Jeruzalem met ruimte voor een herbouwde tempel.

  scenario 2
  Het team Biden/Harris wordt 20 januari a.s. geïnstalleerd, en als president van Amerika zet Biden het door Trump begonnen vredesproces in het Midden-Oosten voort. In dat geval zou het vredesproces niet gekoppeld zijn aan de persoon van Trump maar aan het ambt van hem als Amerikaans president.

  scenario 3
  De uiteindelijke (valse) vrede in het Midden-Oosten wordt door iemand bewerkt die daar op dit moment nog niet voor ‘in the picture’ is.

  Welke van de drie scenario’s het gaat worden, durf ik niet te zeggen. Wordt het Biden? Of toch Trump? Of misschien nóg een ander? Wat ik wel durf te zeggen is dat, links- of rechtsom, de ruiter op het witte paard gaat komen. Er komt een schijnvrede in het Midden-Oosten en Jeruzalem krijgt een nieuwe status. Blijf wakker!

 18. Psalm 119:33-40 (deel 5)
  ‘HEERE, leer mij de weg van Uw verordeningen,
  en ik zal die in acht nemen tot het einde toe’ vs. 33.

  Wat een uitspraak van de psalmist.
  Hij wilde graag door de Heere onderwezen worden en belooft Hem gehoorzaam te zijn aan dit onderwijs van God Zelf.
  Hij wil zich helemaal onderwerpen aan het heilige Woord van God – een houding die we vandaag de dag niet veel meer tegenkomen.
  Eén van de kenmerken van de godsdienstige bewegingen in onze huidige tijd van verval is immers het vervangen van de aanwijzingen uit het Woord van God door zaken die de mens zelf aantrekkelijk vindt.
  Zo heeft men bijvoorbeeld het idee dat men het hart en het geweten van onbekeerde kan bereiken door op een nieuwe manier te evangeliseren.
  Deze evangelisatie activiteiten zijn sterk aangepast aan de gewoonten van onze tijd.
  Alsof het Woord van God niet voor alle tijden geldt!
  Alsof het Woord zelf niet krachtig genoeg is, en niet altijd in staat zou zijn om te voldoen aan de behoeften van de mens, onafhankelijk in wat voor tijd, situatie of plaats hij leeft!
  Gods Woord is altijd krachtig om te spreken tot de harten en de gewetens van de mensen.
  En als we ernaar luisteren, brengt dit zegen met zich mee.
  Maar vandaag de dag zijn er veel mensen die vergeten zijn dat de zegen van God nooit kan worden losgekoppeld van de absolute gehoorzaamheid aan Zijn Woord.
  Gods zegen begint met gehoorzaamheid, dat wil zeggen: doen wat Hij zegt.
  Tegen de zondaar zegt God dat hij zich moet bekeren, tegen de Christen dat hij Gods Woord als enig richtsnoer voor zijn handel en wandel heeft.
  Daarom is het zo belangrijk om Gods Woord, de Bijbel, te lezen en te leren kennen: daarin ligt een stroom van ware zegen verborgen.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 19. @ Esther
  ……..Hij verandert de tijden en tijdstippen,
  Hij zet koningen af en stelt koningen aan,
  Ik stel hier tegenover:
  Toen zei de Duivel tegen hem: ‘Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil.
  Spreek dit zichzelf niet tegen?

 20. Beste Anna.
  Ik heb in het begin de boeken van Hal Lindsey ‘verslonden’. Daarna ben ik boeken van andere schrijvers gaan lezen, over o.a. profetieën en het boek Openbaring. Werk van wellicht wel een tiental verschillende schrijvers. Dit alles hielp me enorm om inzichten te krijgen. Werk van Willem JJ Glashouwer ken ik niet.

  Toch heb ik een jaar of tien geleden besloten niet langer boeken te willen lezen over de Bijbel, maar vooral de Bijbel zelf te lezen. Zelf onderzoeken en daarbij telkens actief de Here Jezus vragen om inzichten, soms vers voor vers, dat geeft mij nu veel dieper inzicht.

  Bovendien verschuift de focus dan van bijbelkennis naar kennis krijgen van wie Hij is, wat zijn hartslag is. Welke extremen God heeft doorgemaakt om mij als zondaar te kunnen redden. Zijn liefde voor jou en mij. Zo merkte ik dat de persoonlijke relatie met Jezus daardoor groeit, want je onderzoekt de Bijbel dan samen met Hem. Samen met de auteur van de Bijbel.

  Soms kan ik uren nadenken en Hem vragen over slechts één vers, of er zelfs mee gaan slapen. En weet je, dan antwoordt Hij! En anders weet je het de volgende dag, soms zelfs gewoon onder de douche. Wonderlijk hè, hoe Hij zo persoonlijk betrokken is als we Hem ernstig zoeken. Zou Hij vergeten zijn hoe ernstig ik heb gefaald?

  Dan is het ook kostbaar en leuk om gedachten te wisselen met andere broeders/zusters zoals hier op het forum. Sorry voor sommige zinnen in mijn vorige post die niet goed lopen.

  Beste Vlokje. Helemaal correct. Het boek Openbaring is de openbaring van Jezus Christus. Het staat al op de eerste regel.

  Gods zegen, Albert.

  Ps. Ik kan steeds weer deze site niet bereiken met melding ‘403 User Agent Denied’. Na een tijdje lukt het dan weer. Ben ik de enige?

 21. @Eelke Piers. Inderdaad. We moeten nuchter blijven maar wel waakzaam. De pest doodde soms 1/3 van de inwoners van een stad. Ook toen dacht men in de eindtijd te leven. Op talloze momenten in het verleden verwachtte men een snel naderende eindtijd. Rampen van vroeger sloegen vaak harder toe dan tegenwoordig. Ziekten idem.
  Het behouden van het geloof wordt niet alleen in tijden van rampen op de proef gesteld, maar ook in tijden van welvaart. Wel zien we nu toch duidelijk een beweging naar een wereldregering. Dat is nu sterker dan ooit.
  Over de verspreiding van het evangelie: Het internet (ook via de smartphones) geeft intussen bijna iedereen op aarde de mogelijkheid het evangelie te lezen. Dus wie weet hoevelen in verre uithoeken het evangelie hebben leren kennen via dat internet. Ik denk dat veel moslims best nieuwsgierig zijn naar het evangelie en dit ook lezen via internet.
  Alles is in een versnelling gezet dankzij de digitale techniek. De bijbel noemt het de weeën die elkaar steeds sneller opvolgen. Maar niemand weet de tijd. Veel mensen hebben zich in die 2000 jaar laten meeslepen door dwepers. Om dan van een koude kermis thuis te komen.
  Dus altijd waakzaam, maar ook altijd nuchter en rationeel.

 22. @Eelke Piers schreef:14/11/2020 om 3:46 pm
  “Daarom de tijd zal leren maar laat je niet bang maken. Vroeger zeiden we: Komt tijd komt raad”.

  Kijk eelke da’s de reden dat ik op 10 jaar geleden op zoek ben gegaan naar de dag dat Jezus terugkomt,
  Jezus zegt geen angst maar vertrouwen, hoe dan? Dus ik ben gaan zoeken.

  Ik leg uit hoe mijn angst beteugel, misschien helpt het jou
  Als het teken onherroepelijk een feit wordt
  Dan komen diegene die de wet niet gevolgd in de verdrukking
  Die de wet wel nageleefd hebben ook, maar 10 dagen lang openbaring 2:10
  Dus als je uitzoekt op welke dag Jezus voorkeur heeft om terug te komen gaan daar 10 dagen verdrukking aan vooraf,
  Dus geen angst als je in de verdrukking terecht komt, duurt maar tien dagen, als je de wet heel hoog hebt zitten, want dan herken je dag en uur van Jezus terugkomst

 23. @ Willy
  Waarschijnlijk zijn het Judeers die in 96 als slaven zijn verkocht of gevlucht naar Spanje en Portugal en toen ze daar ook vervolgd werden vertrokken zijn naar Amsterdam en met de diamantslijpers in Antwerpen zijn gekomen

 24. Tekenen der eindtijd
  Valse profeten (Matheus 25) Waar zijn die valse profeten. Ik ken er geen.
  Oorlogen en oorlogsdreiging. Er waren vroeger evenveel oorlogen als nu. Alleen we hoorden ze niet. Denk aan de veroveringstochten van Mohammed. Elke 30-40 jaar hadden we wel een oorlog of hoorden ervan
  Hongersnoden. Er zullen zeker nog mensen van de honger sterven. Maar ik herinner mij de hongersnoden in China, Oost Pakistan, Biafra. De hongersnoden van nu zijn kinderspel.
  Pest en Pestilentieën. Corona is nu het ergste ziekte die er is maar het is een onschuldige griep vergeleken met de pest, cholera enz. die Europa 500 jaar lang treisterden ,de mazelen die de Afrikanen troffen en ook de Inca’s en Azteken
  Aardbevingen. Die zijn er zeker meer maar dat komt omdat die nu geregistreerd worden
  Vervolgingen. Ik heb het nooit begrepen dat ik vervolgd zou kunnen worden omdat ik christen ben. Maar de vervolgingen van christenen begon al een paar jaar na de dood van Jesus.
  Verkondiging van het evangelie over heel de wereld. Welke maatstaf heeft heel de wereld? Ik weet hoe de missionarissen de binnenlanden van Nieuw Guinea introkken naar de koppensnellers. Wordt hier bedoelt de laatste mens op aarde die gehoord heeft van het Evangelie? Dan zijn we er nog lang niet. Ik vermoed dat er nog miljoenen mensen zijn die nog nooit van Christus gehoord hebben. Ik bedoel niet alleen de inboorlingen van Brazilië maar ook Hindoes en Mohammedanen. In Saudie-Arabië mag het evangelie niet gepredikt worden. Hoe staat het met N-Korea en China?

  Is nu de Eindtijd? Vergeet niet dat we nu met 3 keer zoveel mensen op Aarde leven sinds ik geboren ben.

 25. Hallo Michaël, dank je hoor, voor je lieve bemoediging.

  Je schreef Michaël ;-{> schreef: 08/11/2020 om 9:37 pm, een mooi stukje uit Daniël 2 : 20-22.

  Ook koning Nebukadnezar van Babel schreef zoiets moois.
  Eerst kreeg hij straf om zijn hoogmoed, hij moest zeven tijden tussen de dieren leven.
  Dan. 4 : 29-33.
  Vanaf vers 34-37, krijgt hij zijn verstand weer terug, en maakt hij God groot.
  Een heidense koning, die de Allerhoogste prees en verheerlijkte.

  Later ook met de heidense koning Darius, de koning van de Meden schreef ook al zo iets verwonderlijks.
  Dan. 6 : 26 – 28. Nadat Daniël weer uit de leeuwenkuil kwam.

  En allemaal lof en verheerlijkt over Gods Koninkrijk. Hoe groot en eeuwig Zijn Koninkrijk is.
  Daar moest ik ineens aan denken, Michaël, toen je Daniël 2 : 20-22, aanhaalde.
  Dat zijn van die teksten waar je met ontzag leest.
  Onze Vader en Jezus onze Heere en Heiland… is Die Koning, geweldig hé.
  Tot in eeuwigheid zal HIJ nooit veranderen en Zijn koninkrijk is voor eeuwig.
  Daniël 2 : 20-22…
  Hij verandert de tijden en tijdstippen,
  Hij zet koningen af en stelt koningen aan,
  Hij geeft de wijsheid aan wijzen,
  de kennis aan wie verstand hebben.

  Hij openbaart diepe en verborgen dingen,
  Hij weet wat in het duister is,
  want het licht woont bij Hem.
  Lieve broeder Michaël, Vaders liefde, sterkte en bescherming om je heen, in de Heere Jezus Christus.

  @ Muggenzifter… dank u voor deze indringende Psalm.
  Dit is een hele mooie en diepgaande Psalm. Is voor alle tijden.
  HIJ, onze Heere Jezus is de Enigste Die ons kan bevrijden van al dat stof en aardse dingen wat zo om ons heen kleeft, waar vaak zonden ook bij zitten. Waardoor de dood op ons wacht. Bewust ook wel onbewust.
  Wij zijn als niets… alleen met Hem is er leven.
  “”Hij is het levende Woord, dat uit de hemel is neergedaald.
  Wie van dit brood eet, zal tot in der eeuwigheid leven””. AMEN.

  Muggenzifter, Vaders liefdevolle zegen om u heen.

  @ Xander/mod. en Anna
  Dit geweldig… u heeft er niets aan toegevoegd en ook niets afgehaald.
  We kunnen het gewoon kopiëren (als dat mag)… bvb. op een mooie kaart plakken en hier en daar uitdelen.
  Soms is het niet altijd makkelijk hoe brengen we het de mensen.
  De ene persoon vind het makkelijker als een ander persoon.
  En toch wil men zaaien.

  @ Anna, uw woorden zijn ook mijn woorden. Geweldig hoor.

  Voor ieder en allen deze tekst.
  Psalm 46 : 2-7… God en Christus zijn onze ware toevlucht en vesting.

  Lieve groet aan allen, Esther.

 26. Ik heb met verbazing de laatste standpunten over de eindtijd gelezen. Een kennis waar ik in de verste verte niet aan tippen kan. Maar toch wil ik mijn mening naar voren brengen.
  Toen ik vele jaren geleden voor het eerst mij ging verdiepen in de Bijbel stond ik voor een raadsel hoe de staat Israël er zou moeten komen. In 1948 kwam deze.
  Ik wist geen weg met het merkteken, niet kunnen kopen of verkopen. Nu is het duidelijk hoe het kan en zal gaan.
  Israël zal in vrede leven. Hoe, tussen 200 miljoen moslims?
  En zo zijn er veel meer zaken.
  Anne geeft een verklaring voor de beesten uit de zee en uit de aarde. Het verrast mij hoe zij (sorry, als het “hij”moet zijn) met veel Bijbelkennis en verwijzingen ernaar haar stelling goed onderbouwd.
  Zij geeft ook aan dat het haar mening en inzicht is hoe het zou kunnen zijn.
  Ik heb hier moeite mee. Mijn idee is dat als je iets niet snapt moet je kunnen zeggen dat je het niet begrijpt en niet gaan fantaseren hoe het werkelijk wel eens zou kunnen zijn. Even mijn fantasie laten werken over het merkteken. Er zullen veel mensen het merkteken vrijwillig aanvaarden. Dat staat in de Bijbel. Maar Satan heeft ook de Bijbel gelezen en weet dat en zal dus niet van vandaag op morgen dat merkteken invoeren en een overgang maken tot je niet meer zonder een merkteken kunt. Deze Corona-hipe met vaccin kan daarvan een goed begin van zijn. Na Covid 19 komt dan Covid 21 en 22 die nog veel dodelijker gemaakt worden en steeds weer inenten met een vaccin dat steeds meer op het merkteken lijkt.
  Met dergelijke ideeën kweek je alleen maar angst en dat is waar de duivel van leeft.
  Jesus zei: kijk naar de knoppen van de boom enz ,: laat je niet verontrusten en de kennis zal vermenigvuldigen.
  Het zwellen van de knoppen van de boom gebeurt niet in een ogenblik maar geleidelijk en zo zal de ontwikkelingen het ook steeds duidelijker maken zodat je je niet hoeft te verontrusten en bang te zijn.
  De Eindtijd in de openbaring begint met het verbreken van het eerste zegel:… en ik keek en zag een wit paard, en degene die erop zat, had een boog. Er werd hem een kroon gegeven, en hij trok eropuit als overwinnaar en om zijn overwinning te voltooien. Dit duidt op oorlog
  Nu kan ik daar Ezechiël aan plakken
  Ezechiël 39:1-2 : “En u, mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen”.
  Voor Gog, oppervorst van Mesech en Tubal kan ik natuurlijk lezen: Turkije. Dus Turkije zal, met tegenzin, Israël binnen vallen. Hoewel dit zeer binnen de waarschijnlijkheid is blijft het voor mij fantasie omdat ik geen verband tussen het eerste zegel en Ezechiël.
  Hier ben ik dus ook aan het fantaseren maar dan denk ik aan de boekrol die Daniel moest opeten want het moest gesloten blijven tot de eindtijd. Staan deze fantasieën misschien op deze rol?
  Daarom de tijd zal leren maar laat je niet bang maken. Vroeger zeiden we: Komt tijd komt raad.

 27. Beste Albert.
  Dank voor je reaktie. Ik hoop erop te reageren ; kost even tijd.
  Ik zag dat je veel van Hal Lindsey gelezen hebt; moet je het boek “ Waarom eindtijd” van ds. Willem J.J. Glashouwer eens kopen. ( is niet zo duur ! )
  Zeer interessant en de moeite waard zeker als je hiermee bezig bent.
  Zul je geen spijt van hebben het is goed om binnen deze context hier iets in op te zoeken, goed leesbaar en ook nog actueel.
  Gezegend weekend.
  Shalom
  Anna

 28. @Albert schreef:14/11/2020 om 2:38 am
  “Vrijwel alles in het boek Openbaring (gebeurtenissen, voorwerpen, uitspraken etc) is ook in het OT terug te vinden als een soort voorafspiegeling

  ik durf te beweren dat het boek openbaring de openbaringen van Jezus zijn, deze zijn Hem door de Vader gegeven nadat Jezus terug keerde bij zijn Vader in de hemel
  openbaring1:1 begint met de tekst:
  Openbaring van Jezus,
  welke God Hem gegeven heeft Om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven

  Mijn Conclusie: Wat Jezus hier in openbaring aan Johannes doorgeeft ,wist Jezus nog niet toen Hij hier op aarde rond liep

  Toen Jezus op hier op aarde was zei Hij : “Ik kom als een dief”
  Maar toen Jezus bij de vader in de hemel terug was zij Hij via Johannes dat : bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord heeft, en bewaard het en bekeer u, indien gij niet wakker wórdt, zal ik komen als een dief, een gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen

  Nog een aanwijzing van Jezus:
  Opbaring 2:4
  4.Maar Ik heb het tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt
  hebt ( heilig de sabbath/zaterdag )
  5.bedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken
  7. ….wie overwint hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

 29. @ Eelke Piers : Sommige Joden zouden afstamming hebben van de priesterstam, verder verliep het gesprek wat moeilijk met die coronamaatregelen, maar ik ga dat ook verder onderzoeken, bij de joden is de afstamming van drie stammen bekend, waaronder de priesterstam.

 30. Beste Anna op: 13/11/2020 om 8:32 pm

  Dank u voor de uitgebreide reactie en de tijd die u er in hebt gestoken.
  Er zijn veel boeken geschreven over profetie, de eindtijd en het Boek Openbaring.
  Toen ik net tot geloof kwam heb ik in korte tijd alle boeken gekocht en gelezen van Hal Lindsey. Het bouwde me op in kennis en in mijn geloof, een goede zaak dus. Later vond ik andere schrijvers waar toch hier en daar weer wat andere interpretaties naar voren kwamen. Ook waren er sommige uitleggingen door de tijd ingehaald.

  Wat mij ging opvallen is dat heel veel stellingen van elkaar worden overgenomen en zo tot een waarheid gemaakt wordt, en zijn sommige zaken toch net anders. Juist in deze tijd neemt de kennis enorm toe en komen er ook andere inzichten, precies door Daniel al voorzegd dat de kennis zal toenemen.

  Dit inspireerde mij in het verleden en nog altijd om zelf ook te gaan onderzoeken.
  Wat ik hier had gepost over het tweede beest kwam enkele dagen geleden eigenlijk ‘spontaan’ in me op en is een heel andere insteek dan wat ik in de boeken vind.

  Uw beschrijving van het eerste beest (Opb.13:1-10) is de meest gangbare uitlegging.
  Het gaat inderdaad over de antichrist. De koninkrijken die Daniel beschrijft (ahv het Beeld uit de droom van Nebucadnessar (Dan.2) en later de visioenen die hij zelf kreeg), beschrijft niet het Asyrische koninkrijk, want dat was al geweest. Ik kom hier straks op terug.

  Vrijwel alles in het boek Openbaring (gebeurtenissen, voorwerpen, uitspraken etc) is ook in het OT terug te vinden als een soort voorafspiegeling. Door dat na te zoeken wordt heel veel meer duidelijk over wat het betekent in het boek Openbaring. Lang niet alles vind je door op trefwoorden te zoeken maar door vooral naar patronen te kijken en ook op details te letten. Alle details in de Bijbel staan daar niet per ongeluk maar hebben een doel.

  Het beeld heeft twee benen, het Romeinse rijk. Twee benen zou je kunnen zien als twee ‘onderdelen’, een deel aan deze kant van de Middellandse zee en een andere andere kant, Azië. Zo ook de voeten die uit leem en ijzer. Zo lag vroeger ook het Romeinse rijk, aan beide kanten van deze zee. Het beeld staat ahw over de Middellandse zee heen. De twee voeten zijn waarschijnlijk de koninkrijken van het heden en hebben/krijgen dan vast ook betekenis aan beide kanten van de Middellandse zee.

  Vooraf aan het Romeinse rijk was het Griekse rijk met Alexander de Grote (het geitebokje uit Daniel 8, ofwel het brons uit het beeld). De macht van dat rijk was als een hoorn beschreven die plotseling afbrak. Dat was toen Alexander plotseling overleed op 32 jarige leeftijd, net nadat hij vrijwel heel de wereld had veroverd. Toen kwam voor die hoorn 4 kleinere horens terug. Een van deze horens werd zeer groot en doet de sterren ter aarde vallen, vertrapt ze en verzet zich zelfs tegen God. Overduidelijk is dit een profetie van de antichrist, voor ca 2600 jaar later. Zijn kracht zal sterk zijn maar niet uit eigen kracht (Dan.8)

  Wie waren die 4 horens?
  Het waren de 4 generaals van Alexander de Grote en zij verdeelde het koninkrijk naar de door van Alexander. Het waren:
  1 Kassander die Macedonië en Griekenland overnam (N en Z)
  2 Lysimachus die Thracie en west Azië overnam (Huidige Turkije)
  3 Seleucus die Syria en het hele oosten tot India overnam (O)
  4 Ptolemaeus die Egypte, Cyrene en Arabië overnam (Z)
  En uit 1 van deze gebieden komt dus de Antichrist voort. En dat is tevens uit het oude Romeinse rijk, maar dan aan de ‘overkant’.

  Dan staat er in Opb.17 een raadselachtig stukje over het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste. Zou die dan uit het oude Asyrische rijk kunnen komen? Dan ‘past’ alles.
  Dus ik denk dat de antichrist uit Turkije, Syrië of Irak zou kunnen komen.

  U schreef over de tien horens, er is nog iets opmerkelijks. In Dan.7:7 staat het vreselijke vierde dier (antichrist) en heeft 10 horens, en Daniel beschrijft dat toen hij op de horens lette, en zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen. Als je dan opnieuw telt, zijn het er 11…

  Over het tweede beest (Opb.13) heb ik altijd gedacht zoals u beschrijft, zo staat het in de meeste boeken uitgelegd. Maar het beantwoordt dan heel veel vragen niet. Waarom wordt een tip gegeven over het nummer 6 en berekenen? Waarom moeten mensen een beeld maken? Waarom komt die uit de aarde, ik vind in de Bijbel eigenlijk nergens een voorafspiegeling van een beest (of iets) dat uit de aarde komt. Maar ik zie wel een digitale controle-wereld om me heen ontwikkelen ten dienste aan de antichrist. En ik zie Silicon Vally daar een rol in hebben. Tot ineens tot me doordrong dat alle hardware (beeld/afspiegeling) en alle processors uit de aarde komt (sterker nog, het is eigenlijk aarde, silicium), en door mensen gemaakt. Daar kan een geest ingeblazen worden. Ineens rijmde voor mij alles over dat tweede beest. Vooral als je kijkt wat zijn taak is, wat hij gaat doen.

  Ik rond het schrijven hier even mee af (nachtwerk geworden), als het gewenst is wil ik op het merkteken en vaccins mijn visie hier wel beschrijven.

  Het meest belangrijke is wat u ook al in eerdere post opmerkte, en wat Xander toevoegde aan Saskia en Chip, ons behoud in Christus, zijn aanbod van genade en onze overgave aan Hem. Een levende relatie met Jezus die intens van je houdt. Al het andere, hoe interessant ook, is eigenlijk bijzaak.

  Gods zegen. Albert

 31. @ willy schreef:
  13/11/2020 om 5:03 pm
  Heb je die joden in Antwerpen ook gevraagd tot welke stam ze horen. Mogelijk weten ze het nog.

 32. Vlokje
  Leuk om te vertellen. Duitsland en Oostenrijk hebben de Adelaar in hun wapen en geen Leeuw omdat de Hunnen uit Azië de 10 stammen in Rusland verder verdreven hebben naar Duitsland. Toen de Mongolen later de Hunnen verdreven naar Duitsland trokken de 10 stammen (of wat er van over was) naar Danmark, de Nederlanden en Engeland. Daarom hebben de Duitsers nog altijd de scheldnaam “Hunnen” maar Beieren heeft zelfs 5+2 leeuwen in het wapenschild
  Boven Berlijn woonden vroeger ook de Vandalen deze werden door de Hunnen ook verdreven en zij hebben al moordend en brandstichtend de Franken die in de buurt van Keulen woonden naar Frankrijk gejaagd en zijn toen nog doorgegaan naar Noord Afrika en toen terug naar Italië.
  Ik weet dat aan dit verhaal een hoop ogen en haken zitten maar het geeft wat inzicht in de Grote Volksverhuizing

 33. @ Vlokje schreef:
  13/11/2020 om 7:18 pm
  10 verloren stammen en de stam Juda en Benjamin die tussen de Joden leefden.
  10 + 2=12 x 12.000 uit elke stam = 144.000

 34. Mijn vader was een Duitser, maar ik heb hem nooit gekend.
  Ze hebben hem kapot gemaakt.

  En weet u wat mijn vader als beroep had?

  Schrijnwerker…

  Na tientallen jaren, had de zus van mijn vader, (ik wist niet eens dat hij een zus had) mij via Facebook gevonden…

  Ik draag de achternaam van mijn moeder, wat velen raar vonden, maar ik begreep niet waarom.

  Een naam die zeer moeilijk te vinden was, met grote en kleine letters door gemengd…
  Bovendien, hebben ze er een S achter ‘geplakt.´

  Maar mijn vader, heeft me een cadeautje nagelaten.

  Een houten sculptuur, uitgehouwen met een beitel, een walvis, met perfecte ronden vormen.

  Ik kan u ook zeggen dat God mijn tanden tot kiezelsteentjes heeft vermalen.

  Ik werd en word al gehaat nog voor ik geboren was…

  Een leven, in mysteries verhuld…

  Maar God, heeft me nooit verlaten, en hield me sterk, ondanks talloze aanvallen van buitenaf.

  Ze hebben mij op mijn derde levensjaar ‘weggestoken’ in instellingen.

  Alstublieft! Trek je plan!

  Dus God,

  is mijn Vader.

  Hij heeft het overgenomen.

 35. Juist @Harold,

  maar er zijn kwade krachten aanwezig om ons van dat pad af te trekken, of te veranderen.

  Het is dus werkelijk een inwendige strijd.

  Ik kan het voelen.
  Maar zoals ik zei: “Ze hebben het opgegeven…”

  Doch, waakzaamheid blijft geboden.

 36. Beste Albert: reaktie op 11-11 2020 9.23 uur

  Je vraagt om een reaktie hoe wij hierover denken.
  Je vraag is niet makkelijk dus moest ik er eerst over nadenken, en wat lezen.
  Mijn informatie komt deels uit de HSV studie Bijbel en het boek.
  Zie Hij komt van Ds. Willem J J Glashouwer.
  Dit boek behandeld het hele Bijbelboek Openbaringen vers voor vers. Zeer interresant!
  Aangevuld met dingen hoe ik die in de loop van de tijd ben gaan zien.

  Ik deel het in drieën: Het eerste beest, het tweede beest, en het teken van het beest.
  Puur om over na te denken, ik pretendeer niets.

  Openbaringen 13 vers 1 t/ m 10 gaat over het eerste beest wat uit de zee opkomt. Het beest komt op uit de zee waarmee de volkeren zee wordt bedoeld.
  Dit beest wordt door Bijbel leraren ook vereenzelvigd met de antichrist, of de mens der wetteloosheid.

  De hemelse macht van de satan, ja zelfs de aanwezigheid van de draak in de hemel is voorbij, en nu ( hier in Openbaringen 13 ) gaat het om de aarde.
  De strijd om de heerschappij die God bij de schepping aan de mensen heeft gegeven, en waarbij de mens in de macht van de satan is gekomen, deze worsteling nadert nu zijn einde.
  Het eerste en het laatste Bijbel boek geven elkaar de hand.
  De cirkel is rond.
  Hoe loopt het af.? Dat staat bij voorbaat vast maar de strijd zal zeer groot zijn.

  Daniël zag de eindtijdrijken ook. Mooi om ook eens te lezen. ( horen bij elkaar)
  En ten tijde van Johannes moest het zevende rijk nog komen. ( was toen het Romeinse rijk)
  In Daniël 7 lezen we de beschrijving van het beest dat het niet alleen een toekomstig individu vertegenwoordigd maar ook de huidige wereld machten die de strijd van de satan voeren tegen het Lam en Zijn gemeente. Er zijn ook al vele antichristen geweest. Maar DE antichrist moet nog komen daar gaat het hierover.

  Hier wordt ook geschreven over tien kronen, dit zijn waarschijnlijk tien wereld rijken; machtsblokken zo we die nu zien ontwikkelen. EU, USA , Oostblok Landen, De BRIC landen, Arabische Liga, Afrikaanse unie. Enz. Deze landen blokken zullen zo in volkomen chaos ( oorlogen, besmettelijke ziekten, overstromingen , hongersnoden, onderlinge gevechten ruzies religieuze vervolgingen, enz enz. ) verkeren dat ze min of roepen om een “ grote sterke leider” .
  Dan komt dit beest oprijzend uit de volkenrecht zee.
  Dit beest heeft / krijgt aardse macht, van de volken ! maar ook van de satan deze macht is satanisch van oorsprong. alles staat in het teken van Gods lastering.
  De duivel zelf is de chef van het beest
  Het beest wat uit de zee oprijst in mensen gedaante, is het toppunt van slechtheid en lijkt wel alle voorgaande rijken in zich te verenigen. Het is ook het ( beest ) dat teniet gedaan zal worden door Christus zelf. ( Zach 14)
  Volgens veel Bijbel uitleggers zal het beest ( dit beestmens) verwond raken en op een “ bovennatuurlijke manier” genezen waardoor zijn macht zal toenemen. En mensen zullen hem met velen navolgen. In de eerste 3,5 jaar zal hij als een held worden binnengehaald ( door alle landen en regeringsleiders ) en worden vereerd. Hij zal zeer charismatisch zijn, en velen zelfs iedereen proberen te verleiden. Dit moet ons Christenen alert maken.
  Hij zal vriendelijk zijn en waarschijnlijk de Joden toestemming geven om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. ( derde tempel het tempel instituut is er al volop mee bezig zo niet al klaar dit zal een tijdelijke tempel zijn want na deze periode komt Jezus terug en dan zal. De tempel die Ezechiel beschrijft genoewr worden )

  Ook Christenen wij, zullen aan deze verleidingen bloot gesteld worden. Dit laatste staat duidelijk in vers 7 en 8, “ en allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden , althans van wie de namen NIET zijn geschreven in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld af.” Een waarschuwing voor ons!

  Het beest dat uit de aarde opkomt.: De HSV zegt: De valse profeet die uit de aarde opkomt.. een tweede beest kwam op uit de aarde , om de aanbidders van het eerste beest te WERVEN ! Door middel van leugens en wonderen. Het beest wat later de valse profeet wordt genoemd 16:13 en 19:20 oefent macht uit door misleidende woorden.
  In de tijd van Johannes moedigde de keizer cultus ook macht uit tot goddelijke aan bidding van de keizer zo ziet Johannes dit hier ook. Het doel was klakkeloze loyaliteit van de bevolking , dat zal hier ook zo zijn.
  Het gaat om een natuurlijke mens , de mens zonder God geïnspireerd door de machten uit de afgrond.
  Dit beest moedigt ( en persoonlijk denk ik met religieuze woorden op grond van diverse religies ) de mensheid aan om het eerste beest te dienen/ volgen / aanbidden zo u wilt.
  Het maakt dat de wereld het eerste beest aanbidt. Het is een gevaarlijk beest, het spreekt woorden van liefelijkheid en vrede als of je naar Christus zelf luisterd maar het is de boodschap van de draak. Dit 2 e beest lijkt op het lam met zijn mooie zalvenden woorden, heel mooi en overtuigend maar O wee als je je verzet! Dan spuit het pure haat… Het is de boodschap van de draak. zijn leugen woorden onthullen zijn ware karakter hij is als de draak. Vers 11
  Omdat het valse “ profetische woorden” spreekt wordt dit beest uit de aarde ook wel gezien als “ het religieuze kwaad “ ( wat dit ook moge zijn ik ga hier niets en niemand beschuldigen geen enkele kerkelijke groepering maar let op. Alles wat niet uit God is is uit de mensen )
  Dit beest doet ook tekenen. Occulte praktijken!
  Ook weer om “ plat gezegd “ om meer aanhang te krijgen voor het eerste beest.
  Zijn oorsprong is immer ook de duivel.
  Dit tweede beest dient als het ware het beest uit de volken helemaal. Na 3,5 jaar wordt het dan ook hardhandig door het eerste beest afgedankt. En blijft de antichrist allen over voor zijn tirannieke bewind.
  De antichrist komt van binnen uit. ( velen zeggen dat de antichrist zal komen uit het “ oude Romeinse rijk )
  In de Joods christelijke traditie liggen zijn wortels Dit is zijn geestelijke bakermat.
  Maar afval van het beste. Wordt vaak het slechtste.
  De valse profeet zal er naadloos bij aansluiten.
  De antichrist is inderdaad “ maatje “ van het beest uit de aarde.
  Ze werken samen totdat de antichrist zich zal ontpoppen als een tiran.
  Dan zal dit beest gedood worden (? ) niet gecheckt)
  Het beeld waar je over spreekt, wat mensen moeten maken is pure afgoden dienst.
  Net als Nebukadnezar. ( ik zie verband tussen het beeld wat Daniël moest uitleggen en dit beeld uit de eindtijd. Dat beeld zal weer op zijn poten staan en zal dan door de steen uit de muur vernietigd worden.
  Zelf denk ik dat dit niet letterlijk maar dat het de machten achter deze rijken zullen zijn. Nebukadnezar absolute macht, Meden en Perzen, absolute wetgeving, Grieken ontwikkeling van cultuur democratie, Romeinen, absolute leger macht. Deze “ machten” zullen in de eindtijd aanwezig zijn en dan zal de steen uit de muur loskomen en deze steen zal de machten verpulveren.

  Teken van het beest.
  Ten tijde van de heerschappij van beide beesten zullen deze satanische machten proberen om ALLE MENSEN proberen “ in te lijven “ als zijnde bij hun behorend. / bezit.
  De getallen ben ik n iet zo van op de hoogte. Weet ik te weinig van. Maar het teken zal duidelijk herkenbaar zijn.

  Het lijkt momenteel wel een vinger oefening te zijn voor wat de toekomt. ons zal gaan brengen. ( Met de Covid vaccinatie )
  Of is de Bijbel hier niet chronologisch in…. ? Dat het merkteken er al begint aan te komen. ?
  Er staat heel duidelijk bij dat niemand kan kopen of verkopen, BEHALVE hij die dat merk teken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Er zullen er dus ook zijn die niet kunnen kopen of verkopen. Hoe gaat dat zich ontwikkelen met of zonder Covid vaccinaties. ???

  Het kan ook zijn dat het technisch nog veel vernuftiger wordt zoals je al aangaf.
  Want de mens wil als God zijn al vanaf de schepping. Je noemt de tech reuzen uit Sillicon Valley, zij zullen samen met de medische wetenschap gentechnologie “ op de markt brengen” waar we als Christenen beter vandaan kunnen Blijven.
  Als er nanodots in ons lichaam worden ingebracht die via artificial intelligence worden bestuurd dan heeft de antichrist alle macht over ons. Dit kan gekoppeld worden aan ons “ dan. Verplicht “ betalings systeem.
  Nu houden we onze kaart nog voor de automaat in de winkel maar dan onze chip. ( als je er aan meedoet! )
  En ben je volledig in de macht van anderen.
  Ik denk dat dit tijdstip niet ver verwijderd meer is.
  Alles gaat tegenwoordig zo snel. Dat zegt de Bijbel ook aan het einde de tijden zal het woord zeer snel gaan.
  Maar al het andere “ lift “ daar ook op mee.

  Zelf zie ik zelf internet enz nog als een zegen. Maar je kunt er veel kwaad mee doen.
  En reken maar dat de antichrist dit zal gebruiken. Hij IS het ultieme kwaad.
  Tot zo ver mijn gedachten. Ik hoop dat je er wat mee kunt tenminste erover nadenken.
  Nogmaals niet dat ik alles weet, maar vorm zelf je mening.
  Want de antichrist zal niet meteen herkend worden en dat is het grote gevaar
  Ik wens je Gods zegen zeker ook met je Bijbelstudies.
  Shalom
  Anna

 37. @ Vlokje schreef:
  13/11/2020 om 3:49 pm
  De verloren stammen hebben een Leeuw of een Eenhoorn (paard met een hoorn)of beide
  Frankrijk heeft de Lelie.
  België heeft dan wel een leeuw in het wapen maar het gekke is dat Vlaanderen de leeuw heeft maar Wallonië een haan. Vaak kun je zo zelfs de streek of stad bepalen.
  Het klopt lang niet altijd want in de loop der eeuwen hebben er veel volksverhuizingen/vermengingen plaats gehad

 38. @ Vlokje: Je hebt gelijk er zit een verborgen stam in België waar ? Dat weten ze daar niet. In reactie met Eelke Piers ben ik is gaan neuzen bij de Joden in Antwerpen en de lieve mensen wisten mij te vertellen dat er maar drie bekend zijn, vroeger in de tweede tempelperiode stond dit opgeschreven in de archieven van de tempel, maar dat is verwoest tijdens de grote brand van het jaar 70 a.d. Dus willen jullie beide een goede speurder worden zoals ‘Vera ‘, dan hoop ik hier nog interessant nieuws te vernemen, tot grote lachbuien van de Antwerpse Joden, veel succes toegewenst.

 39. Aanvulling
  Leeuw in het wapen: Canada, Marokko, Tunesië, nieuw Zeeland,
  Australië (Heel klein in het wapen) en verrassend india

  Adelaar in het wapen: Rusland, mexico, Egypte, irak, Roemenië

 40. Naar aanleiding van eelke piers “leeuw van juda”

  Heb ik eens rond gesnuffeld welke landen dan een leeuw in hun wapen hebben (wat mij direct op valt is dat vaak het een leeuw, adelaar of een paard is wat dat ook moge betekenen)
  Dit zijn de volgende landen met een leeuw in hun wapen.
  Noorwegen
  Zweden
  Denemarken
  Letland
  Finland
  Groot Brittannië
  Ierland
  Nederland
  België
  Luxemburg
  Spanje
  Italië
  Tsjechië
  Wat mij opvalt:allen europese landen met leeuw in hun wapen, toeval? Oh en de meeste van deze landen hebben een relaxed corona beleid vergeleken met andere wereld delen.
  Of zie ik dat alleen??

  Ik mis Frankrijk en
  En Adelaar in wapen: Amerika-Duitsland-oostenrijk-polen

 41. Beste Mod, bedankt voor uw stukje…

  Ik heb mijn zonden al lang geleden beleden…

  Het is niet omdat ik dat stuk niet deel, dat ik niet tot God en Jezus ben gekomen…

  Dat is al lang geleden, en de Heer is er voor me.

  Jezus is mijn Hoeder, en God, dat is mijn vader…

  Ze hebben me, nadat ik eenheid met de wereld om me heen bereikt had, ‘los gelaten.’

  Ze vertrouwen me.

  Ik heb al mijn zonden al lang geleden weggewerkt.

  Volg de innerlijke ‘pijnsignalen’ dat het onderbewuste (of geweten, of gemoedsrust) je geeft.
  Staat uw ego in de weg? Dan zal uw onderbewuste signalen zenden.

  Velen negeren die signalen, omdat ze bang zijn geconfronteerd te worden met zichzelf.

  Onbewust, maakt het ego ‘een sprongetje’ over de pijnsignalen heen.

  Wie de pijnsignalen volgt, zal op een gegeven moment zichzelf zien als door de ogen van een derde persoon.

  Dan kan je je gedrag keuren, en zie je exact welke ‘zonden’ je begaat, waarna je eraan kan beginnen werken…

  Dat is de Gids in jezelf waarvan je jezelf altijd al afvroeg of die aanwezig was…

  Wanneer u elk gedragsprobleem of ‘zonde’ heeft geëlimineerd, zal u u permanent sterker voelen. (in eenheid met God)
  Doordat uw gemoedsrust, eindelijk kan ‘rusten.’

  Dat is haar taak, en het is aan jou om te kiezen of je ernaar luistert of niet…

  Ik heb het allemaal al lang geleden gedaan, en Jezus, die was me voor.

  Je moet je inderdaad afzonderen van maatschappelijke prikkels om tot God te komen…

  Er is nog zoveel meer, ik kan een gids schrijven, hoe je dat werkelijk doet.

  Ik geef mijn fouten best toe, ik ben Jezus niet, maar ik volg in Zijn voetspoor.

 42. Eelke Piers schreef:11/11/2020 om 8:23 pm
  Even over De verloren stammen en mij kijk daarop:

  Ik denk dat het grootste restant van de verloren stammen terug te vinden zijn in het werelddeel wat de holocaust heeft door gemaakt

  Ik denk dat de 144.000 uitverkorenen uit deze verloren stammen komen, die zijn veilig bewaard gebleven omdat ze vrijwillig of gedwongen protestants of katholiek werden

  Nu weet je ook in welk werelddeel de eerste opname de grootste oogst heeft

 43. Zeer hoogwaardige techniek maakt geen betere mensen. Om dat te weten, hoef je alleen maar rond te neuzen op de ‘social media’. Platvloers gedrag met uiterst hoogwaardige techniek.

 44. De anti-christ kan slaan op alle nabootsingen van Christus. Talloze valse messiassen probeerden Christus na te bootsen. En ze hadden hun valse profeten (vals, in de zin van misleidend). De wereld probeert de nieuwe aarde van Christus na te bootsen: We gaan nu het klimaat zelfs regelen. De verheerlijking van de natuur lijkt op de droom van het kind dat kan spelen naast de adders. De digitale internet-techniek is de droom van een godheid die alles in de wereld kan overzien, waarbij talen worden overwonnen. Er wordt ons zelfs voorgespiegeld dat ziekte en ouderdom kunnen worden uitgebannen met de digitale technieken. Dit zijn aardse pogingen om de nieuwe wereld van Christus na te bootsen. Maar het is namaak, lijkt me. Het zijn valse beloftes die lijken op de valse beloftes van de Franse revolutie en het communisme.
  Je hoeft niet tegen technische verbeteringen te zijn. Maar wel nuchter blijven: Ze gaan ons níet die heerlijke nieuwe wereld brengen. En zeker géén nieuwe mensen.

 45. Het beest met de dodelijke wond kan ook slaan op satan, die werd overwonnen door Christus. Dat was een dodelijke wond. Desondanks gaat satan nog rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden en misleidend met bedrieglijke tekenen en wonderen. De moderne digitale techniek doet sterk denken aan bedrieglijke wonderen; vooral dat AI is zeer bedrieglijk, met veel valse beloftes (nieuwe mensen, nieuwe wereld).

 46. Beste moderator.

  Ik ben blij getroffen door uw geel gearceerde opmerking van gisteren.
  U beschrijft hier de kern van het evangelie.
  Dit is waar het om gaat in ons leven wij mensen hier op aarde.
  De weg naar verlossing van alles wat er gebeurt ( in ons persoonlijk leven n in de wereld) is naar de God van de Bijbel.
  En in de Bijbel wijst alles naar de Zoon van God onze Here Jezus Christus.
  De Hij is de verlosser van ons mensen, maar ook strakjes van de hele wereld.
  Hij, Jezus heeft Zijn leven gegeven voor iedereen die zijn zonden aan God beleid..
  Dan moeten we onze eigen wil ondergeschikt maken aan Hem en ons leven zo gaan leiden dat we zeggen “ Uw wil geschiede”

  En inderdaad dan komen er allerlei nare dingen op ons af zeker in deze tijd maar als we onze schuld belijden ( helemaal met “ lege handen “ tegen God zeggen ik ben zondig ik doe dingen verkeerd wilt u mij vergeven.) dan doet God dat!
  Dan neemt Jezus onze schuld over en door de Heilige Geest kunnen we dan weer verder zonder angst want dan weten we dat we zowel nu in dit leven: als straks bij ons sterven van de Here zijn.
  En dat we een geweldige toekomst tegemoed gaan.

  Het trof mij en ik was er vol van wat u schreef, daarom deze reaktie
  Moderator nogmaals dank.

  Dank Anna. Mvg. Mod.

 47. @Chip

  ´U krijgt het eeuwige leven, nadat u in dit leven bewezen hebt het waardig te zijn een ster te mogen wezen…´

  Kom terug met beide benen op de grond. Wij hoeven ons niet te bewijzen voor eeuwig leven. De belofte is simpel en voor iedereen te begrijpen: Johannes 3:15: Opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben

  Mededeling voor Saskia en Chip.

  Beste Saskia en Chip,
  We leven in moeilijke donkere tijden en de toekomst lijkt niet hoopvol.
  Er is echter één Weg die wel zeer hoopvol is in dit leven en tot in alle eeuwigheden. Dat is de weg die naar God- van de bijbel- leidt.
  Jezus de Christus heeft die weg voor u vrijgemaakt en alle obstakels opgeruimd, u heeft vrije baan en toegang tot God, de Schepper van hemel en aarde. De Schepper van het leven.
  Die weg is Jezus de Christus Zelf, die voor u als mens naar de aarde kwam om te vertellen over Zijn Vader. Jezus is de weg, de waarheid en Het leven. Verzoen u met God door het volbrachte werk van Jezus voor u aan te nemen.
  Jezus heeft die prijs voor u betaald, door alle zonden en duisternis van de mensheid te dragen en aan het kruist te gaan, waar Hij stierf en later uit de dood opstond, en eeuwig leven heeft bewerkt voor een ieder die Zijn volbrachte werk aanneemt.
  Belijdt uw zonden, vraag er vergeving voor en neem het volbrachte werk van Jezus aan het Kruis voor u, aan. Geef uw leven aan Jezus en leef voor , door en tot Hem. U zult dan wedergeboorte in uw geest ontvangen en eeuwig leven.
  U hoeft dan geen angst meer te hebben wat er allemaal in dit aardse leven op u af komt, want u bent beschermd door Jezus en Hij zal over u waken.

  Mvg. Mod.

 48. @Wachter, dank u. Maar ik had er eigenlijk helemaal niet goed over nagedacht. Het kwam in me op toen ik met dat hoofdstuk bezig was.

  Hier nog een paar aanvullingen.
  Opb13:18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene
  het getal van het beest, want het is een getal van
  een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

  Hier staat eigenlijk al een hint, het tweede beest uit de aarde heeft iets met rekenen te maken. Alle microprocessors zijn in de kern eigenlijk rekenmachines en komen uit de aarde (silicium). En 6 is het getal van de mens. Computers, netwerken en webservers zijn door hem gemaakt.

  Opb. 13:13 En het kan vuur uit de hemel doen neerdalen. Alle kernwapens op de wereld zijn processor gestuurd, ze hebben software en zitten in netwerken. Dat stukje zou dan ook te plaatsen zijn.

  Gods zegen, Albert.

  PS.
  Ik kreeg nu de foutmelding: ‘403 User Agent Denied’ en kon een tijdje niet meer op de Xander-site komen. Andere sites werkten wel goed. Hebben meer mensen dit?

 49. @ Albert: 10:50 pm, op 11/11 Daar heeft U goed over nagedacht Albert. Is het overdenken waard.

 50. Ik kreeg iets op mijn hart over Openbaring 13 en dacht het hier te moeten delen.
  Het gaat over Openbaring 13, de twee beesten.
  Het eerste beest uit komt op uit de zee en het tweede beest komt op uit de aarde.

  Openbaring 13
  1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien
  horens en zeven koppen; en op zijn horens tien
  kronen en op zijn koppen namen van godslastering.
  2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk,
  en zijn poten als van een beer en zijn muil als de
  muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn
  kracht en zijn troon en grote macht.
  3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode
  gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele
  aarde ging het beest met verbazing achterna,
  4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest
  de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest,
  zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan
  er oorlog tegen voeren?
  5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden
  en godslasteringen spreekt; en hem werd
  macht gegeven dit tweeenveertig maanden lang te
  doen.
  6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen
  tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent
  en hen, die in de hemel wonen.
  7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog
  te voeren en hen te overwinnen; en hem werd
  macht gegeven over elke stam en natie en taal en
  volk.
  8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest)
  aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in
  het boek des levens van het Lam, dat geslacht is
  sedert de grondlegging der wereld.
  9 Indien iemand een oor heeft, hij hore.
  10 Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat
  hij in gevangenschap; indien iemand met het
  zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het
  zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding
  en het geloof der heiligen.
  11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde
  en het had twee horens als die van het Lam, en
  het sprak als de draak.
  12 En het oefent al de macht van het eerste beest
  voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde
  en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen
  aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.
  13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit
  de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen
  van de mensen.
  14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen,
  wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen
  voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen,
  die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten
  maken voor het beest, dat de wond van het
  zwaard had en (weer) levend geworden is.
  15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het
  beest een geest te schenken, zodat het beeld van het
  beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het
  beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.
  16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten,
  de rijken en de armen de vrijen en de slaven,
  een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand
  of op hun voorhoofd,
  17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie
  het merkteken, de naam van het beest, of het
  getal van zijn naam heeft.
  18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene
  het getal van het beest, want het is een getal van
  een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

  In het eerste beest wat uit de zee komt wordt algemeen als de antichrist gezien die uit de ‘zee’ van de mensenmassa op zal komen. Maar wat is dat tweede beest (vanaf Opb.13:11)?
  Is dat een tweede antichrist, is dat een valse profeet, iets anders?

  Ik zag iets anders en wil het hier delen.
  Als je de eigenschappen van het tweede beest op een rij zet, zijn er heel opmerkelijke zaken.
  * Het beest komt uit de aarde
  * Het lijkt op het Lam
  * Het is een uitvoerder van de macht van het eerste beest
  * Het maakt dat de mensen op aarde het eerste beest aanbidden
  * Het kan wonderen uitvoeren zoals vuur uit de hemel
  * Het verleidt/misleidt de mensen
  * Er moet een beeld gemaakt worden door de mensen
  * Het beeld krijgt een geest
  * Het beeld gaat spreken (het spreekt als het eerste beest)
  * Het krijgt de controle dat mensen het eerste beest moeten aanbidden, of gedood worden
  * Het krijgt de controle over het merkteken op de mensen
  * Het krijgt de controle dat mensen zonder het merkteken niet kunnen kopen/verkopen
  * En het getal is 666

  Vreemd, dit tweede beest krijgt de macht van het eerste beest maar wordt kennelijk niet jaloers. Het is dienstbaar aan het andere beest en houdt zicht vooral bezig met controle over de mensen. Zou de antichrist een ‘maatje’ met macht verdragen?

  Waarom uit de aarde, want het andere beest komt uit de zee en satan met zijn bende wordt uit de hemel geworpen.
  Wat komt er dan uit de aarde en waarom moeten mensen dit beeld maken?

  Zou het Silicium kunnen zijn? (Si atoomnummer 14).
  En Silicium is puur aarde, zeer zuiver zand zonder oxidatie.
  Daarvan zijn alle chips gemaakt. Alle processors, alle geheugens, het hele internet, alle camera’s. Zelfs de chip die waarschijnlijk het merkteken van het beest gaat worden.

  Het werkt allemaal met getalletjes, zoals 666. En de mensen moeten het maken. Iedereen heeft het in huis en op zak, het begon allemaal zo mooi (als het Lam?) en heeft ons nu onder controle. Zou die geest die in het beeld komt, AI (artificial intelligence) kunnen zijn? Een beeld kan een tastbaar voorwerp zijn maar kan ook een afspiegeling zijn.

  Voeg daar nog bij de huidige hi-tech reuzen uit de Silicon Valley, zoals Google, Youtube, Twitter, Facebook. Hebben zij niet heel veel affiniteit met controle? En hoe spreken zij?

  Ofwel, ik denk dat het tweede beest uit de aarde ons internet is, onze smartphone, de implant-chip, het betaalsysteem en het gehele netwerk er achter, het www. Allemaal volledig dienstbaar aan de antichrist en door hem voorzien van een geest van controle.

  Als dit het tweede beest met het beeld is, dan is dat 2000 jaar geleden prachtig verwoord, zonder ook maar 1 hedendaags begrip te gebruiken.

  Tot zover mijn gedachtegang.
  Ik ben erg benieuwd hoe jullie dit zien.

  Gods zegen, Albert.

 51. @ Chip schreef:
  11/11/2020 om 6:36 pm
  sorry chip, ik heb de video bekeken met automatische nederlandse vertaling.
  Een idiote vertaling maar toch.
  Deze video is niet wat ik verwachtte. Ik dacht dat het zou gaan over de Leeuw van Juda, dus over de verloren stammen die allen de leeuw van Juda in hun wapen hebben.
  Deze video gaat over Satan en wat engelen en hun taak

 52. @ Chip schreef:
  11/11/2020 om 6:36 pm
  Jammer dat ook de link in het engels is.
  Ik had deze video graag bekeken

 53. @ Eelke 10/11/2020 om 8:10 pm

  Bedankt voor de compilatie van mooie wijsheden.
  Kent u de uitdrukking: Water prediken en Wijn drinken?

  Hoe dan ook. Het woord van God zal over de hele wereld gaan. Amen.
  Ik wens u Gods zegen.

  Michaël

 54. @Eelke Piers,

  een dwaas toont direct zijn woede…

  Maar het is niet de dwaas zelf dat hem stuurt…

  Het is de dwaas dat beïnvloedbaar is door kwade krachten.

  Ik kan voelen hoe kwade krachten mij trachten te beïnvloeden, maar ze hebben het ‘opgegeven.’

  Ze sturen negatieve impulsieve ‘impulsen.’

  Beïnvloeden je dromen, en kunnen dieren beïnvloeden.

  Ze tonen soms verschrikkelijke beelden, waardoor je aan jezelf gaat twijfelen…

  Hebben jullie dat verhaal gelezen van die man dat een vrouw met een hamer heeft doodgeslagen?

  Ik heb dezelfde impuls gekregen, alsof mijn leven één groot complot was en God me commandeerde dit te doen.
  (sommige drugs maken je ontvankelijk voor deze krachten)

  Ik heb me niet laten vangen, want mijn liefde voor het leven, is onvermurwbaar.

  Ze hebben het ‘opgegeven,’ maar die ene man, heeft zichzelf wel laten vangen.

  Hou de verhalen over moorden dat de wereld rondgaan in de gaten.

  Er is een demonische kracht, welke God’s werk (hij stuurt en beschermt je voor een stuk) teniet wil doen.

  Als jij je laat vangen, is dat voedsel voor het kwade om te groeien.
  Mogelijks, inderdaad, in de Spirit World, wat dan weer effect heeft op de materialistische wereld, waarbij het Moraal naar beneden getrokken wordt.

  Yep, een spirituele oorlog, welke niet gewonnen kan worden zolang er geesten als ons rondlopen…

  Daarom worden we aangevallen.

  U kan daar mee lachen, maar ook moslims nemen dit zeer serieus.

 55. Excuses Xander,

  we weten ondertussen allemaal dat we in een materialistische wereld leven…
  Het materialisme hier op aarde, ‘verblindt.’

  Maar wanneer je naar alle materie kijkt, dan zie je dat het in principe, eindeloze ‘rommel’ is.

  We bouwen het wel op, maar in de kern, is het nog steeds ‘rommel.’

  Het materialisme om ons heen, kan ons schaden…

  De mentale ‘materie’ in de Spirit World, is onze ware plek.

  We zijn hier even, als mens, welke aan de top van de voedselketen staat.

  Wat heeft bepaald dat wij heersers over deze aarde mogen wezen?

  U bent al ontelbare keren gereïcarneerd.

  Dat kan of kon ook in een andere dimensie zijn.

  Sommige dromen, laten er stukken van zien.

  Ik leg uit…

  Wanneer u een beslissing neemt, zal uw dubbelganger (of hologram) die beslissing net niet genomen hebben, of een andere.

  Dat hologram, leeft verder in een andere dimensie, naargelang de keuzes die je maakt.

  Het kan inderdaad alle richtingen uit, en elke beslissing die je niet genomen hebt, heeft je hologram wel genomen.

  Je stuurt je eigen leven een bepaalde richting op, en dat heeft invloed op de richtingen dat je het niet hebt opgestuurd, maar wel mogelijk zijn…

  Bent u zuiver?

  Dan beïnvloed je de andere dimensies minimaal, wat het veiligste is, want we weten niet welke invloeden een moord plegen bijvoorbeeld kan hebben op de ontelbare mogelijkheden welke ook door jou geleefd worden.

  Je zou dat kunnen zien als angst voor God, wat de juiste weg is.

  Omdat deze materialistische wereld, als je goed kijkt, respect AFDWINGT.

  U bent mens mogen worden met een zelfbewustzijn, als ultieme test.

  Daarom zijn we heersers over deze materialistische wereld.

  Wie het zelfbewustzijn misbruikt, (gewoon, omdat het kan, zonder na te denken) zal terug reïncarneren als bijvoorbeeld een fruitvlieg in het web van een kruispin zodat jouw ziel terug respect voor de materialistische wereld zal krijgen.

  Wie in dit leven slaagt, zal een Goddelijke status krijgen, omdat het mens wezen, de ultieme test is voor onze creator om te kijken of u verantwoord met het leven om zal gaan, waarna u een ‘sterren-status’ zal krijgen.

  Elke ster, is mogelijks een overleden persoon, welke de ultieme test heeft doorstaan…

  Het draagt nog steeds hetzelfde bewustzijn, maar leeft veel langer, en dat is toch wel de ultieme droom van hebberige mensen hier op aarde.

  U krijgt het niet op aarde, ook al denken sommigen van wel…

  U krijgt het eeuwige leven, nadat u in dit leven bewezen hebt het waardig te zijn een ster te mogen wezen…

  Sterren sterven ook, wat aanduidt dat het nog steeds niet onze eindbestemming is…

  U zal heersen over uw eigen eiland-heelal.

  U bent overigens nooit alleen in het universum, u bent het universum, want u maakt er onderdeel van uit.

  Een zelfbewust universum, dat wanneer mensen elkaar aankijken, zichzelf in de ogen kijkt. 😉

  Beste Chip, wat voor nu heeft die kennis als u zelf verloren gaat en uw toekomst duister zal zijn.
  Neem het evangelie aan, beleid uw zonden, beleid het volbrachte werk van Jezus de Christus, neem dat aan en geeft uw leven aan Jezus de Christus en laat u door zijn Geest leiden en leef een behouden leven. Mod.

 56. Want het is de HEER die wijsheid schenkt,
  zijn woorden bieden kennis en inzicht.
  Spreuken 2:6
  Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
  Efeziërs 5:15-16
  Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
  Jakobus 1:5
  De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
  Jakobus 3:17
  Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud,
  hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
  Spreuken 16:16
  En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.
  Prediker 7:10
  Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid,
  en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.
  Kolossenzen 4:5-6
  Betweters maken ruzie,
  wie goede raad ter harte neemt, is wijs.
  Spreuken 13:10
  Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief,
  wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.
  Spreuken 19:8
  Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
  1 Korintiërs 3:18
  Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf,
  wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
  Spreuken 13:3
  Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
  Jakobus 3:13
  Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
  Matteüs 7:24
  Leer ons zo onze dagen te tellen
  dat wijsheid ons hart vervult.
  Psalm 90:12
  Hoogmoed leidt tot schande,
  wijsheid kenmerkt wie bescheiden is.
  Spreuken 11:2
  Want wie mij vindt, vindt het leven,
  en ontvangt de gunst van de HEER.
  Spreuken 8:35
  Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
  en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
  Jesaja 55:8
  Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht,
  hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.
  Spreuken 18:2
  Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid,
  bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
  Spreuken 15:33
  Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht,
  wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
  Spreuken 14:29
  Een wijze doet wat hem geboden wordt,
  een bedrieger komt ten val.
  Spreuken 10:8
  Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig,
  men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
  Spreuken 17:28
  Ook dit vindt zijn oorsprong
  bij de HEER van de hemelse machten:
  zijn beleid is wonderbaarlijk
  en hij volvoert het in grote wijsheid.
  Jesaja 28:29
  Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
  Een eeuwige God is de HEER,
  schepper van de einden der aarde.
  Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
  zijn wijsheid is niet te doorgronden.
  Jesaja 40:28
  ‘U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik,
  want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken,
  en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt,
  u hebt ons laten weten wat de koning verontrust.’
  Daniël 2:23
  Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
  Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,
  aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.
  Spreuken 4:7
  Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
  Spreuken 1:7
  Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet.
  En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
  Prediker 1:18
  Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
  een mens die inzicht wint.
  Spreuken 3:13
  Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
  inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.
  Spreuken 9:10
  Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
  Romeinen 11:33
  Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen,
  op rechte paden heb ik je gevoerd.
  Spreuken 4:11
  Zie wijsheid als de honing voor je leven.
  Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst,
  je hoop gaat niet verloren.
  Spreuken 24:14
  De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
  Prediker 10:12
  De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.
  Romeinen 14:5
  Streef naar wijsheid, zoek naar kennis,
  wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
  Spreuken 4:5
  Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde,
  een rechtvaardige wordt door inzicht gered.
  Spreuken 11:9
  Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
  wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
  Zijn roem houdt stand, voor altijd.
  Psalm 111:10
  Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,
  loopt mijn hart over van vreugde.
  Spreuken 23:15
  De vader van een wijze is vol blijdschap,
  wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.
  Spreuken 23:24
  Een dwaas veracht de lessen van zijn vader,
  wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.
  Spreuken 15:5
  De wet van de HEER is volmaakt:
  levenskracht voor de mens.
  De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
  wijsheid voor de eenvoudige.
  Psalm 19:7
  De woorden van een dwaas zaaien tweedracht,
  wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.
  Spreuken 18:6
  Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede,
  wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
  Spreuken 12:16
  Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus.
  Kolossenzen 2:2
  Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs,
  wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.
  Spreuken 13:20
  Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens,
  een wijze houdt ze in toom.
  Spreuken 29:11
  Luister, neem mijn berispingen ter harte –
  dan stort ik mijn geest over je uit,
  dan laat ik je delen in mijn wijsheid.
  Spreuken 1:23
  Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde,
  een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.
  Spreuken 10:1

  Moge de deze wijsheden tot alle reageerders doordringen en niet de halve bijbel copiëren

 57. Danïel 2:20-22 (HSV)

  Daniël nam het woord en zei :

  De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid,
  want van Hem is de wijsheid en de kracht.

  Hij verandert de tijden en tijdstippen,
  Hij zet koningen af en stelt koningen aan,
  Hij geeft de wijsheid aan wijzen,
  de kennis aan wie verstand hebben.

  Hij openbaart diepe en verborgen dingen,
  Hij weet wat in het duister is,
  want het licht woont bij Hem.

  Gods zegen, wijsheid, licht, vrede en bescherming voor u allen.

  Michaël

 58. Psalm 119:25-32 (deel 4)
  ‘Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend overeenkomstig Uw woord’ vs. 25.

  Een bittere klacht komt uit de mond van de psalmdichter.
  Hij voelt zich als dood en in het stof van de aarde begraven.
  Hij geeft daarmee een zeer zwaar en zorgelijk lijden te kennen.
  Daaruit kan hij alleen verlost worden door God.
  Maak mij levend naar Uw Woord. Schenk mij leven, Heere, zoals U dat in Uw Woord beloofd hebt.
  U hebt het toch beloofd dat U armen opricht uit het slijk en nooddruftigen, van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof?
  Hij is verlegen om de almachtige kracht Gods, want in hemzelf is geen kracht om de dood te overwinnen.
  Wat een voorrecht om zo de toevlucht te mogen nemen tot Hem, Die kwam in deze wereld en Die het in Gethsémané heeft uitgeroepen: ‘Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe’.
  Hij heeft de dood overwonnen.
  Hij verlost en spaart Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.
  Hij redt hen van de dood.
  Ja, ook van de verkleefdheid aan het stof, zoals dit vers vaak wordt uitgelegd.
  Hij verlost van alle ongerechtigheid.
  Hij is het levende Woord, dat uit de hemel is neergedaald.
  Wie van dit brood eet, zal tot in der eeuwigheid leven.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 59. Filmmaker Curtis Bowers over de 45 doelen van het communisme om waarden en tradities uit te roeien

  https://ejbron.wordpress.com/2020/11/07/filmmaker-curtis-bowers-over-de-45-doelen-van-het-communisme-om-waarden-en-tradities-uit-te-roeien/#more-254244

  De VS maken op dit moment het hoogtepunt van een 100-jarige communistische agenda mee, zegt filmmaker Curis Bowers in een interview met “The Epoch Times USA”. Zijn films voorspellen veel van hetgeen er nu in de wereld gebeurt.

 60. @Wachter. U wees op deze tekst die zo toepasbaar is:
  Geef vrede, Heer, geef vrede.
  De wereld wil slechts strijd.
  Al wordt het recht beleden, het onrecht wint het pleit.
  Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
  ontluistert elke waarde.
  O red ons, sterke Heer.

  Daar moet mooi orgelspel bij: https://www.youtube.com/watch?v=DpXSfFq4oN4

 61. Eelke Piers : bedankt voor je reactie, Als de Evangelist Lucas in zijn Evangelie schrijft dat Jezus zijn ouders onderdanig was, dan wil hij daar mee zeggen dat jezus gewoon opgroeide als een gewoon Joods jongetje en nu ga ik is mijn fantasie gebruiken, en Jezus speelde voetbal bij de jeugd van Nazareth. In de kerk noemt m’n die tijd, Jezus verborgen jaren, maar dat waren geen verborgen jaren, iedereen in het dorp kende de familie, daarom werd Jezus daar ook niet aanvaard als Messias. Ze kende Jezus te goed om dat in hem te zien. over wat U noemt dat de gebeenten van Paulus en Petrus naar Engeland zijn getransporteerd is mij niets van bekend, integendeel alle apostolische Vaders op enkele uitzondering na ( Marcion) wisten en schreven dat Petrus en Paulus in Rome de marteldood stierven, wel is het zo dat Petrus tijdelijk ergens anders werd begraven door de vervolgingen van keizer Nero, en later is hij terug op die plek begraven, dat staat historisch vast. Dit is ook in alle historische boeken bijvoorbeeld lees het boek van de Engelse historicus die nu al een tijdje overleden is Schofield met als titel’ wat geschiedde na de dood van Jezus? Echt een aanrader, maar ik weet niet of je die nog kunt krijgen. Over de verloren stammen heb ik reeds geschreven, dat is in Gods handen.

 62. @ Nieuw Begin: 11:30 pm. Met U eens. En ik kijk al jaren niet naar de communistische omroepen, en lees ook niet de communistische pers. Het is een grote leugen en bedrog 24/7. Maar de God van Israël gaat inderdaad ingrijpen. Daar zie ik naar uit, hoe verdrietig ik ook met de hele gang van zaken ben.

 63. @ Willy
  Even zoeken in de apocriefen leverde op dat Paulus ook in Engeland is geweest en in Sandwich aan land is gegaan. Handelingen 29

 64. Reactie op aartsbisschop Vigano

  Wat is vanaf de dageraad van de Schepping het doel van Satan geweest?

  Chaos chaos en chaos.

  In de jensenshow schetst robert Jensen 5 mogelijk scenario’s van wat er nu kan gebeuren met de Presidents verkiezìngen. En vijf keer valt het woord chaos!

  Aartsbisschop Vigano heeft het heel juist gezien! En het is volkomen in lijn met de Bijbelse belofte van een machtige omkeer in de wereldgeschiedenis als zeer binnenkort tot verbazing van de hele mensheid op de stengel van 6000 jaar bloedige wereldgeschiedenis de Sabbaths bloem van een Loofhuttenfeest opengaat door de bekering van gans Israel op de drempel van de Derde God’s Dag. ( Vergl Hosea 6:1-3 ) Dat gaat gebeuren. Er komt een sterke Engel ( Openbaring 10 vers 1 ) die de leugenaar van den beginne zal grijpen en hem voor duizend jaar zal opsluiten in de buitenste duisternis totdat hij nog 1 keer zal worden losgelaten . ( Openbaring 20 vers 1 ) ).

  Jensen adviseert iedereen dit weekend iets leuks te gaan doen met familie en vrienden en vooral niet naar de mega leugens van de reguliere ( NPO) omroepen te kijken en al helemaal niet naar de drek van CNN en noem het links intellectuele rapalje maar op…de Clintons e.d.
  gewoon niet kijken en rustig afwachten hoe Donald Trump ( die zelf ook hee rustig de fraude zaken analyseert op TV!) uiteindelijk President van de VS wordt en de hele cabal, de deep state, van de berg wordt geworpen ene gaat verdwijnen want God wil een verloste aarde met Zijn volk Israel als kroon op de Reformatie en dat zal een hele gezegende corona tijd worden want Jezus liefde reikt WERKELIJK tot op de bodem van de hel lieve mensen !

  Jezus komt door de H.Geest ( De Here nu is de Geest ) en zal gans Israel Zich tot Zijn. Bruid verwerven op de derde Gods Dag. Het is het Woord! Want op niet-Joods gebied is de volheid der heidenen aan het binnen gaan. ( En volheid is geen numeriek gegeven maar de volheid der heidenen wil zeggen: als God een belofte heeft gegeven aan en over de heldenwereld en Hij lost die belofte in dan spreekt de H.Schrift van een ‘ volheid’ . Vergelijk: in de volheid des tijds. God kondigt In het Paradijs al de Komst aan van een Verlosser ( de moederbelofte ) en als Hij na vier God’s Dagen de belofte inlost met Zijn lieve Zoon dan zegt het Woord; in de volheid des tijds )

  De democraten doen er verstandig aan nog eens een gedeelte uit het Boek Daniel 4: 29-37 na te lezen!

  Heel gezegende Sabbath en viert u die vooral met familie en vrienden en niet met de media!

 65. @ Willy
  Een goeroe is een spirituele leraar of gids. Mag ik dat niet zeggen van Jesus?

 66. @ willy schreef:
  06/11/2020 om 4:33 pm
  Weet jij waar Jesus is geweest tussen zijn 12de en 30ste jaar? O ja, Hij was zijn ouders onderdanig maar waarom was hij er niet bij de dood van zijn vader? Dacht je dat ik dit verhaal uit mijn eigen duim zuig? Zoveel fantasie heb ik niet en er zijn mensen die dit onderzocht hebben.
  Wie zegt dat Paulus nooit in Engeland geweest is na zijn gevangenisschap in Rome wilde hij naar Spanje en dan naar Engeland. Ik weet niet of het gehaald heeft. Ik heb daar nooit iets over gevonden en ook niet gezocht.
  Het gebeente van Petrus en Paulus werd door Paus Vitalianus in het jaar 656 na Chr. naar koning Oswyvan Brittannië gezonden. In een pauselijke brief aan de Britse koning Oswy staat het volgende: “wij hebben echter bevolen dat de gezegende gaven van de heilige martelaren, namelijk de stoffelijke resten van de gezegende apostelen Petrus en Paulus en van de heilige martelaren Laurentius, Johannes, Paulus, Gregorius en Pancratius zullen worden overgedragen aan de bezorgers van deze brieven van ons om door hen aan u te worden overgedragen” (Bede,Ecclesiastical History, boek III, Hoofdstuk 29).
  Reden om aan te nemen dat Petrus en Paulus in Engeland begraven zijn en in Rome gewoon een Jood van ongeveer 70 jaar (kan zijn)
  Hier kun je weer zien dat er mensen zijn die zich er echt in verdiept hebben.
  Waarom reageer je niet op de verloren stammen? Jesus stuurde ook zijn 12 apostelen en de 70 leerlingen naar de stammen van Israël. Dacht je werkelijk dat deze in een weekend op en neer naar Rusland zijn gelopen? De stam Dan legerde toen aan de rivier Don. (Zij werden later door de Hunnen, tartaren en mongolen verder naar het westen gedreven).
  Willy ik zoek mijn gelijk niet maar accepteer de verhaaltjes die geen Bijbelse grond hebben als verhaaltjes of kennisgeving. De waarheid zoek en vind ik in de Bijbel

 67. @ Eelke Piers : Bedankt voor je reactie, maar uw stelling is totale onzin, volgens mij behoort je tot een gevaarlijke sekte die Jezus zag als een Goeroe. jezus is nooit in India geweest dat is flauwe zever. Jezus was Jood, geboren door een vrouw, volledig Joods dus en opgegroeid in Nazareth dat hij rond zijn dertigste heeft verlaten om de blijde boodschap te verkondigen. Hij heeft nooit Israël verlaten, wel heeft hij zijn apostelen de toenmalige wereld ingestuurd. De drie wijzen waren vermoedelijk sterrenkundige maar vele historici hebben vraagtekens achter het verhaal, ze volgden een ster, Marcus weet daar helemaal niet van, raar want hij legde de getuigenis van Petrus vast in dit kort Evangelie. Jezus is volgens Mattheus als heel jong kind in Egypte geweest, en met zijn ouders al heel vroeg na de dood van Herodus in het jaar 4 voor Christus teruggekeerd naar Nazareth. volgens mij wil de Evangelist ons gewoon erop wijzen dat Jezus de weg van zijn volk is gegaan, wat Paulus ook bevestigd in zijn brief aan de kerk van Korinthe hij was de rots die met zijn volk meeging, en rots in de Bijbel staat altijd voor God en schapen voor Israël ( 1 Kor 10 vv).

 68. @ Willy
  …..Als Jezus verklaarde dat hij was gekomen voor de verloren schapen van Israël dan bleef dit binnen Israël en niet daarbuiten daar is Jezus nooit geweest. ……
  Wie zegt dat?
  Toen Jesus op 12 jarige leeftijd in de tempel achterbleef en 3 dagen met de Schriftgeleerden enz discussiërde was daar ook een Hogepriester Hiller of Hillen die bezoek had van een Indiase prins. Die hoorden deze discussie van Jesus aan en de prins vroeg aan Hiller, Josef en Maria of hij Jesus mee mocht nemen voor een verdere opleiding. Dat mocht en zo heeft Jesus tot hij ongeveer 30 jaar was een opleiding gevolgd in India (Hindoes, Boedisten) en later in Egypte. (ik heb mijn Zoon geroepen uit Egypte? )
  Jesus in geboren 7-8 vChr en stierf tussen 28 en 32 Jesus was dus tussen de 36 en 40 jaar toen Hij gekruisigd werd. Zij openbare leven duurde dus tussen de 6 en 10 jaar. Er wordt altijd gesproken over 3-3,5 jaar maar dat nagelt men vast op 3 bezoeken van Jesus aan Jerusalem.
  Waar was Hij dus al die tijd?
  Met Pinksteren predikten de apostelen in Jerusalem tegen een menigte in vreemde talen. Maar deze menigte met vreemde talen bestond uit Israëlieten dus de verloren stammen

 69. @ Willy
  Over Efraim is geprofeteerd dat uit hem de volheid der heidenen zal komen. Efraïm is het Noordrijk dus de verloren stammen.
  Mattheüs 10:5-6: “Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israels.”
  Jesus noemt hier Israël, niet Juda en zelfs Samaria moest gemeden worden. Dus de verloren stammen.
  Mattheüs 15:24. Christus zei tegen een heidense vrouw: “Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israels.” Niet de verloren schapen van Juda maar van Israël.
  Handeling 9:15 Maar de Here zeide tot hem (Ananias): Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn Naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israels” .
  Wederom aan de kinderen van Israël niet Juda.
  Jakobus 1:1, Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing”. Jacobus wist dus waar de brieven heen gestuurd moesten worden
  1 Petrus 1:1: “Petrus een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen, die in de verstrooiïng zijn in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitaynië. Met de verstrooing kan alleen maar de verloren stammen bedoelt zijn
  Voor zover ik weet is van de apostelen niemand in Juda gebleven. Alleen Jacobus de oudste halfbroer van Jesus maar die valt niet onder de apostelen. Zij gingen naar Syrië, Turkije, Irak, Iran, India, Egypte, Lybië, Ethiopië, Men wist wel degelijk waar de stammen gebleven waren.
  Ik hoop dat ik alle landen heb gehad.
  Deze verloren stammen die zich in Noord Europa hadden gevestigd hebben deze brief ook gekregen en konden zo naar Rome, en later ook Nederland, om daar de leer van Jesus te brengen.
  Als ik mij nog goed herinner stamt het Engelse koninghuis nog altijd in rechte lijn van Koning David af. Kijk eens welke landen een leeuw in het wapen hebben. De leeuw van Juda.
  Of Petrus in Rome is geweest kunnen we lekker discussiëren en fantaseren zonder dat iemand zijn gelijk hoeft te krijgen. Ik vind dit alleen maar leuk.

 70. @ Eelke Piers : bedankt voor je reactie, maar ik vindt je stelling toch wat ver gezocht. jezus zendingsopdracht was: ga heen en verkondig dit Evangelie aan gans de schepping, sommige namen Jezus woorden letterlijk en verkondigde het ook aan dieren, bomen en planten. Paulus is nooit in Engeland geweest dat weten we zeker. Jezus heeft zijn apostelen niet gezonden naar de verloren stammen, trouwens waar zijn die, opgegaan in de volkeren, alleen God weet dat. Als Jezus verklaarde dat hij was gekomen voor de verloren schapen van Israël dan bleef dit binnen Israël en niet daarbuiten daar is Jezus nooit geweest. Een ding is juist, Jezus koos twaalf apostelen voor wat doel denk je? Voor de heersen over de twaalf stammen van Israël en toen Judas Jezus verraden had, moest er een andere apostel gekozen worden voor de continuïteit te verzekeren. Of Petrus in Rome was of is geweest schrijft hij in zijn eerste brief, groeten vanuit Babylon dat was niet het Babylon van Irak, maar de geheimcode voor Rome dat was onder de gelovigen toen algemeen bekend. Keizer Nero begon toen al de eerste gelovigen te wantrouwen. Zijn marteldood in Rome is ook bevestigd uit niet kerkelijke bronnen en door archeologisch onderzoek en pathologisch onderzoek naar de stoffelijke resten onder de huidige basiliek in Rome, de man die daar begraven ligt blijkt uit DNA onderzoek een zeventiger te zijn van Joodse oorsprong, oud kerkelijke bronnen hebben zijn graf daar bevestigd, natuurlijk zal m’n nooit honderd procent zeker zijn, maar ook Clemens van Rome zal dit in zijn brief aan de Korinthe bevestigen, dat Paulus en Petrus de marteldood stierven in Rome, hij schreef zijn brief in het jaar 96 en hij kon het weten.

 71. Anna 02/11/2020 om 7:25 pm
  Dank voor de zeer uitgebreide reactie. Wat een zegen dat u ook persoonlijk betrokken bent bij de Aliyah! God’s volk komt thuis en zal daar, in land der vaderen, ook geestelijk thuis komen.
  Ezechiel 36: 24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden;van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.

  Anna u heeft een gedeelte van de kerkgeschiedenis helder beschreven en inderdaad was Luther helaas ook aan het einde van zijn leven antisemitisch…
  Ik begrijp uw opmerkingen over de derde en de zevende dag. Dank voor de bemoediging Anna! Het inzicht zal komen in de Christelijke wereld , het is immers het werk van de H.Geest!
  GBY Anna.

  PS. Ezechiel 34 vers 29 wil ik even apart vermelden. Lang geleden hoorde ik dat die plantengroei waarover sprake van is in genoemd Bijbelvers het plantje zou zijn dat ‘ontdekt ‘ is door een Nederlandse landbouwkundig Ingenieur. Het plantje heeft als bijzonderheid dat het waterdamp uit de lucht opneemt en via de wortels in de grond brengt. Zo zou je in theorie dus woestijnen kunnen vergroenen. Helaas heb nooit meer iets vernomen van deze ontdekking! Misschien weet een lezer meer?

 72. @ Willy
  nog wat.
  In Rome was al een grote christengemeenschap voor Paulus daar kwam. Gesticht door het Engelse koningshuis

 73. @ Willy

  Over de leeftijd redeneren we elk in ons eigen straatje dat is duidelijk maar er zijn meer aanwijzingen dat Petrus nooit in Rome is geweest.
  Jesus stuurde zijn apostelen naar de de verloren stammen van Israël. De Assyriërs deporteerde de 10 stammen naar Assyrië en deze vestigden zich bij de Kaukasus. Vandaar trokken ze richting Rusland en/of verspreidden ze zich over heel klein Azië. Het gedeelte dat naar het noorden trok onder leiding dan Dan kwam zelfs in Engeland terecht. Het zou wel merkwaardig zijn dat Petrus de opdracht van Jesus in de wind sloeg want in Rome waren de verloren stammen zeker niet. Ik geloof eerder dat Petrus nog in Engeland geweest is. Daar zijn ook legendes genoeg over. Aberdeen is de combinatie van Heber en Dan aan elkaar. Scyten is hetzelfde als Jutten of Schotten. Britten en Berith is de hebreeuwse naam voor “verbond”. Danmark spreekt voor zichzelf. Zo zijn er nog veel meer aanwijzingen

 74. @ Eelke Piers: Petrus moet een leeftijdsgenoot geweest zijn van Jezus, en ook Paulus volgens buitenkerkelijke bronnen. Het is waar dat Petrus en Paulus geen boezemvrienden waren, verre van dat. maar Petrus kan onmogelijk tijdens zijn marteldood in Rome in het jaar 64 van onze tijdrekening 90 jaar zijn geweest, hoogstens een zeventiger juist als Paulus misschien was deze laatste een paar jaar jonger. Een hoge leeftijd meegeven was kenmerkend voor belangrijke figuren in het nog jonge wat we noemen christendom, maar met dat woord zouden Paulus en Petrus heel ongelukkig zijn geweest: we zijn broeders en zussen van elkaar, beide hebben geen godsdienst gesticht. Petrus had nog een broer Andreas, en Paulus was volgens zijn schrijven niet getrouwd, Petrus had kinderen, een vrouw en een schoonmoeder, en Jezus zou deze laatste genezen, de rest zijn legendes.

 75. @ Anna schreef:
  02/11/2020 om 7:25 pm
  Ik geloof niet dat de 80 jarige oorlog begonnen is om de godsdienst. Als er geen beeldenstorm met alle moorden was geweest zou de oorlog toch begonnen zijn omdat Koning Philips de 10de penning invoerde. Holland was onder Karel V vrij onafhankelijk en daarom konden de joden uit Spanje en Portugal met scheepsladingen geld zich in Amsterdam vestigen en de oorlog voor Willem betalen.
  Ik weet dat het onmogelijk is om met zo weinig tekst 2000 jaar geschiedenis te schrijven maar beschouw het als een interessante aanvulling

 76. @Anna
  Leuk is nog om te vermelden dat op het concilie van Nicea Arianus op het toilet vermoord werd.
  Als dit niet gebeurd was dan dan zou de geloofsbelijdenis, zoals we die nu kennen, nooit vastgesteld zijn.
  Anna, mijn bewondering.

 77. @ Anna schreef:
  31/10/2020 om 6:13 pm
  ……..Nero was zeer berucht en zowel Paulus als Petrus zijn ten tijde van zijn bewind vermoord. ….
  Hoewel de leeftijd van Petrus niet bekend is is hij hoogstwaarschijnlijk ouder de Jesus. Jesus is 7 of 8 vChr. geboren Petrus moet dan ongeveer 90 jaar zijn geweest toe Nero hem liet kruisigen. Dit is niet een leeftijd om dan nog van Damascus naar Rome te kuieren. Paulus liet ook iedereen groeten in Rome maar Petrus werd nooit vermeld. Logisch, want die twee konden elkanders bloed wel drinken en omdat Petrus nooit in Rome is geweest dus ook daar niet gekruisigd.
  Johannes heeft in Efese een bloeiende kerk gesticht totdat Paulus daar roet in het eten gooide.(Brief van Paulus aan de Efesen.) Deze ruzie was aanleiding tot tot het concilie dan Jerusalem waar deze ruzie duidelijk weer werd uitgevochten zonder resultaat.

 78. Beste Nieuw Begin 31-10 11:42 uur

  Dank voor je reaktie en het stuk wat je schreef is erg interresant en actueel.
  Mar ik heb het gevoel dat we over twee verschillende “ onderwerpen “ schrijven.

  Wat ik heb geprobeerd, is om de “ kerkgeschiedenis “ in vogelvlucht in beeld te brengen, vanaf de laatste beschrijvingen van de Bijbel in ongeveer 90 na Christus tot aan de reformatie van de kerk met Luther.

  Kort geleden schreef ik hier over de algemene geschiedenis, en de Bijbelse geschiedenis en de krant ( actualiteit) en hier komt ook vanaf Constantijn de kerk geschiedenis nog bij.
  Deze geschiedenissen lopen allemaal parallel en zullen uiteindelijk “ uitkomen “ bij wat jij beschreef in je stuk het volledige herstel van Israël met Koning Jezus op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. ( kom daar nog op terug)

  Veel mensen zien de lijnen niet die er lopen vanaf de Openbaringen aan Johannes, tot vandaag de dag en dat is zo jammer
  Want we hebben z’ on grote God die alles in Zijn hand houdt en alles op deze wereld door Zijn Almacht. bestuurt naar Zijn wil en naar Zijn besluiten, die veelal door de profeten zijn geprofiteerd.
  Als je meer wilt weten over de ontwikkelingen uit die tijd kun je dit googelen op “ de vroege kerk”
  Daar worden de kerkvaders met hun stellingen en visies beschreven!

  Vanaf de stichting van de kerk als instituut, door Constantijn is er al geen zicht meer geweest op Israël.
  Jeruzalem was verwoest en het Evangelie was verspreid over de wereld en Israël werd vanaf 70 na Christus onderdeel van het grote Romeinse Rijk en keizer Hadrianus gaf dat deel van zijn rijk de naam “ Syrië Palestina “
  ( daar komt de “ geleende “ naam Palestijnen vandaan in werkelijkheid zijn het Arabieren die uit alle delen van het midden oosten vanaf midden 19 e eeuw op de werkgelegenheid die de Joden boden afkwamen. )

  Toen in 325 de kerk als instituut ontstond werden de Joden voor het eerst NIET uitgenodigd wel op het concilie maar toen het document ( De geloofs belijdenis van Nicea ) ondertekend moest worden, werden ze niet uitgenodigd.

  Dat document konden zij ook niet tekenen want de kerk ontstond op grond van een belijdenis geschrift, en het toen al geautoriseerde Nieuwe Testament. Helaas NIET op grond van de gehele Bijbel zodat Joden hun Tenach zouden kwijtraken als ze hierin mee gingen. ‼️‼️‼️
  Ik schreef “ Je kunt een Jood niet loskoppelen van het verbond met Abraham toen niet en nu niet” ‼️‼️
  Helaas wordt dat in veel kerken momenteel niet gezien.
  Vanaf die tijd was Israël totaal buiten beeld en dit is tot +- 1850 zo gebleven.( De Engelse puriteinen ) ( Balfour)

  Vanaf het begin van de institutionalisering van de kerk ontstonden er misstanden.
  De kerk leerde steeds minder het persoonlijke geloof in Jezus en zijn middelaars werk, de heiligen verering en boete doening al dan niet met geld betaald deed steeds meer intrede in de kerk. Verering van heiligen naam een centrale plaats in.
  Ook het bestuur van de kerk wat helemaal verweven was met de wereldlijk regeringen ( de staat / vorsten koningen enz ) was mede de reden dat er grote misstanden ontstonden.

  Ten tijde van de renaissance kwam er een beweging op gang van mensen die gingen nadenken. Erasmus, Galileo enz dat heeft ook Luther aan het nadenken gezet over ===== wat er in de Bijbel staat en wat de kerk leert=====
  Daar heeft hij tegen geprotesteerd.
  Je zou kunnen zeggen dat Luther en de ander reformatoren heeft geprobeerd het geloof weer PERSOONLIJK te maken.
  Geloof in de Here Jezus en Gij zult leven.
  En met Gods zegen en heel veel oorlogen en strijd is dit gelukt.
  Er ontstond een kerk de “ protestantse “ ( kerk uit protest) in Duitsland was dat de Lutherse kerk.

  Omdat 31 oktober hieraan herinnert heb ik de geschiedenis hier beschreven aar toen begon het pasecht.

  De Joden en Israël waren totaal buiten beeld alhoewel Luther wel geprobeerd heeft om de Joden bij zijn hervorming te betrekken. Luther zocht toenadering tot hen maar de Joden waren zo “ op zichzelf” door vervolgingen en kerkelijke lynch partijen dat ze aan Luther zijn oproep geen gehoor gaven.
  Toen Luther ontdekte dat ze geen gehoor gaven aan “ zijn bekerings oproep “ heeft hij later de meest vreselijke dingen over de Joden geschreven.
  Je mocht ze uit hun huizen Halen en de huizen verbranden, hun boeken En geschriften verbranden synagogen vernietingen enz je mocht ze weg sturen uit de stad verbannen enz enz enz. Luther schreef nog net niet dat je ze mocht vermoorden…… ( Dit is een zwarte bladzijde in Luther zijn leven. )
  Maaaar…………… …dat vermoorden dat heeft Hitler wel voor hem gedaan……… Hitler heeft eeuwen later de boeken van Luther “ gebruikt / geleend” om de kerk in Duitsland ervan te overtuigen dat Joden “ untermenschen “ waren en uitgeroeid dienden te worden.
  De boeken van Luther‼️
  Gebruikt door Hitler. ‼️
  Enkele Duitse predikanten kwamen hiertegen in opstand onder andere Bonhofner❗️
  Maar de meesten accepteerden dit met de bekende gevolgen….. ‼️
  6 miljoen Joden vergast en verbrand‼️

  Dit is de meest onbeschrijfelijke grote misdaad van west Europa.

  Na Luther is onze Vaderlandse geschiedenis pas goed “ op gang “ gekomen.
  Denk aan Willem van Oranje, de tachtig jarige oorlog met Spanje wat een oorlog om vrijheid van Godsdient was, denk aan de Bijbel vertaling door de Staten generaal bevolen waardoor de Nederlandse taal is ontwikkeld, denk aan het herenigen van de zeven provicieën , denk aan het gastvrij opnemen van Joden uit Spanje en Portugal toen daar door Isabel en Ferdinand de Joden moesten kiezen , of Christen RK worden of, op de brandstapel of vluchten.
  Vele Joden zijn naar Nederland gevlucht en vonden een gastvrij onderkomen in Amsterdam.
  Toen is de Portugeesche synagoge daar gesticht.
  En Nederland kreeg “ zijn Gouden Eeuw”

  Er is zoveel wat samenhangt, want God schrijft immers de geschiedenis ‼️
  En de kerk, die leefde haar leventje., in haar eigen wereldje. Positief aan de kerk was de prediking van de noodzaak tot bekering dat het om het PERSOONLIJK GELOOF in Jezus gaat……‼️
  Dat is vanaf Jezus lijden sterven en zijn opstanding het allerbelangrijkste voor ons ieder persoonlijk.

  En toen kwam 1948 de stichting van de Joodse staat. Hoe is dat mogelijk….. heeft de kerk dan toch niet de plaats van Israël in genomen zoals men altijd al dacht.
  De kerk in verwarring en vol ongeloof over Gods grote daden, verwarring nog steeds to vandaag de dag . ❗️

  Want er is meer.
  En nu kom ik bij wat jij , goed begin, schrijft. Je leest hier ook alleen hele tijd mee en dan zul je ook weten dat ik Israël een warm hart toe draag.
  Het stuk wat je schrijft is waar alhoewel er vele zullen zijn die de zeven dag en de drie dagen niet zullen herkennen.
  Zelf laat ik dat meestal open want God is zo machtig, en de kans is groot dat we dan weer gaan rekenen en dat wil God niet van ons.
  Een ding trof me en sprak mij persoonlijk aan:
  Je schreef ; Dan zal de Christelijke kerk. die zich waarlijk gekocht weet door het bloed van het Lam de portemonnee gaan trekken want ook het woord van Jesaja zal worden vervuld.
  Jesaja 60 2-6 Want zie de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heiden volken zullen naar uw licht gaan n koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op , kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeen gekomen, zij komen naar u tot. Uw zoene zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.
  Dan zult u het zien stralen uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen. Want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren het vermogen van de heidenen zal naar u toe komen. ( HSV )

  Dit is een profetie die al een hele tijd bezig is om in vervulling te gaan. De Joden worden door Christenen naar huis gebracht!
  December 2019 Ben ik met een studiereis in Israël geweest, we hebben daar projecten van Christenen voor Israël bezocht.
  In de Negev woestijn ten zuiden van Beerscheba hebben we een opvanghuis van Joden die Alya hebben gemaakt vanuit Ukraine bezocht.
  Deze mensen worden daar opgevangen en leren daar de taal en de gewoonten van het land. Zijn worden voorbereid en vertrouwd gemaakt op een baan en leren met bankzaken en geld om te gaan en hoe de gezondheidszorg en de scholen voor de kinderen in elkaar zitten. Kortom een heel intensieve integratie periode precies waar Jesaja overspreekt en wat gefinancierd wordt door ( overwegend ) Christenen.
  Ook in het noorden van Galilea hebben we een dergelijk projekt met Joden die Alya hebben gemaakt vanuit India zij behoren tot de stam van Manasse, en zijn al vanaf de Assyrische ballingschap in de diaspora, en nu ZOALS BELOOFD terug in het land van de Vaderen. Alle eer en dank aan God die woordt houdt‼️‼️‼️
  We hebben met deze mensen gesproken en wat een grote vreugde en dankbaarheid en energie straalden ze uit en wat zijn ze blij dat ze zich nu in hun nieuwe vaderland kunnen gaan wortelen.
  Nieuw begin , ik kan je alleen maar aansporen ook mee te doen het projekt heeft de naam “ Breng de Joden thuis” Van Christenen voor Israël.

  Als laatste.
  Jezus spreekt heel veel in “ IK. BEN “ teksten. We kennen er vele van .
  Maar God spreekt in het Oude testament. Heel veel met de zeer krachtige “ IK ZAL “ teksten.
  Vele van deze Ik zal teksten zijn nog niet vervuld of worden nu vervuld.

  Zie , ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik Zal hen bijeen brengen van de uithoeken van de aarde: onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hier heen terug komen. Jer 31: 8 ( aan deze tekst moet ik altijd denken toen een aantal jaren geleden vliegtuig met Ethiopische Joden naar Israël vloog, toen is er onderweg een kindje geboren. )

  “ Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, Ik keer. mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik Zal hen met ontzag voor Mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren. “ Jer. 32-40
  Heel veel teksten met Ik Zal en God is onveranderlijk en betrouwbaar….. dus met Israël komt het wel goed!
  Op GODS TIJD en op ZIJN MANIER.
  Shalom
  Anna
  p.s. ik kreeg net een appje dat morgen 140 Joodse jongeren vanuit Oekraïne naar hun nieuwe thuisland Israël vertrekken. Alija met een mondkapje!
  Lees hun verhaal op de website van Christenen Voor Israël

 79. Hallo Willy op 31 /10

  Heel fijn wat u schreef. En bemoedigend.
  Wat een geweldig voorbeeld over de Heere Jezus haalt u aan.
  Hij kwam om te dienen.
  Ook erg mooi, dat wat wij ook doen voor de Heere… doe het voor liefde voor Hem.
  Het gaat niet om erkenning door mensen, maar voor God onze Vader en onze Heere.

  Het raakte mij wat u schreef,… onze vreugde, geluk en rust, mag niet afhankelijk van mensen zijn, maar alleen van en voor God. Wauw…heerlijk en eerlijk neergezet, hartelijk dank daar voor Willy.

  Hallo Muggenzifter, mooi voorbeeld lezen we hiermee.
  Elke week weer fijn om te lezen. Dank u om steeds weer zo,n bemoediging te schrijven.

  Nieuw Begin… wat een mooie liederen heeft u weer geplaatst. Het waren er zoveel, dat ik nog een paar te goed hebt om te horen.

  Ik kreeg deze week een mooie en bemoedigende kaart van lieve mensen, met de woorden uit Jesaja 26 verzen 3 en 4.
  Deze woorden wens ik ook voor jullie allemaal.

  Vaders Zegen allen toegewenst en lieve groet van mij, Esther.

 80. Donald Trump heeft gezegd:, : ‘We need help from God’. ( We hebben hulp van God nodig in de strijd tegen corona virus , zegt hij dan daarna ) . Het lijkt wel alsof wat God deed in de geschiedenis van de Tempelbouw onder koning Kores * nu op wereldschaal wordt herhaald in de Derde Tempelbouw in de H.Geest door Donald Trump die van Jezus Christus getuigd in de volgende video die vrijwel overal werd genegeerd door de media!

  Plenty of evidence suggests Trump is fulfilling prophecy, leading America back to God!
  Genoeg bewijs dat Trump profetie vervult in het terugbrengen van de USA tot God :

  https://www.youtube.com/watch?v=fUCC1q9Mr9M
  ( 17 minuten Engelstalig)

  * 2 Kronieken 36:23 ( St Vert.)
  Zo zegt Kores, koning van Perzië: De HEERE, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda is; wie is onder ulieden van al Zijn volk? De HEERE, zijn God, zij met hem, en hij trekke op.

 81. Duitsland is jaloers op de onthoofdingen in Frankrijk en vliegt nieuwe jihadisten in vanuit Griekenland

  https://dissident.one/2020/11/01/duitsland-is-jaloers-op-de-onthoofdingen-in-frankrijk-en-vliegt-nieuwe-jihadisten-in-vanuit-griekenland/

  Terwijl Duitsland opnieuw in een Coronagevangenis verandert, gaat de smokkel van migranten door de Duitse regering onverminderd door. Donderdag zijn de “vluchtelingen” uit Griekenland weer in Hannover geland. Volgens het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken zijn het 66 personen uit de opvangfaciliteiten op de Griekse eilanden. Sinds april heeft Duitsland in totaal al 1075 mensen uit Griekenland opgenomen.

 82. Britse krant: “Zweden wordt geterroriseerd door immigranten, het is een gangsterparadijs”

  https://dissident.one/2020/10/13/britse-krant-zweden-wordt-geterroriseerd-door-immigranten-het-is-een-gangsterparadijs/

  De Britse Daily Mail heeft een rapport gepubliceerd over de escalerende criminaliteit in Zweden. De krant wijst op “immigrantenmaffia-clans” en wijst erop dat de Zweedse politici decennialang een oogje dichtknijpen voor immigrantie-gerelateerde criminaliteit, meldt Friatider. Nu staan ​​zowel de politie als de regering machteloos tegenover de misdaad en het opkomende “gangsterparadijs”, waar immigranten de bevolking “terroriseren”, schrijft de krant.

 83. Franse geheime dienst: We staan tegenover massa’s mohammedanen die ons willen vernietigen

  https://dissident.one/2020/10/31/franse-geheime-dienst-we-staan-tegenover-massas-mohammedanen-die-ons-willen-vernietigen/

  “We hebben niet langer te maken met een paar mensen die we in de gaten moeten houden… Van nu af aan staan we tegenover massa’s die ons willen vernietigen”, legt een andere specialist uit die daar nog aan toevoegt: “Erdogan’s oproepen tegen Frankrijk, dat hij als islamofoob en racistisch beschouwt, hebben een grote invloed gehad op Frans grondgebied.”

 84. Videobekentenis: Syrische jihadisten krijgen $100 bonus voor elke Armeense Christen die ze onthoofden:

  https://dissident.one/2020/11/01/videobekentenis-syrische-jihadisten-krijgen-100-bonus-voor-elke-armeense-christen-die-ze-onthoofden/

  “Volgens de militant werd hem een maandelijkse betaling van 2000 dollar beloofd voor het vechten tegen “kafirs” in Artsakh, ( Nagorno-Karabach ) en een extra 100 dollar voor elke onthoofde “kafir”, zei Stepanyan.

 85. Turkse jihad-horde bestormt kerk in Wenen

  https://dissident.one/2020/10/31/vijftig-jihadturken-bestormen-kerk-in-wenen/

  Donderdagavond bestormden ongeveer 50 jonge moslims de St. Antoniuskerk in Wenen-Favoriten (foto), terwijl ze Allahu akbar schreeuwden en het interieur vernielden………..De hypocriete Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP), die al jaren deze Christenslachters binnenhaalt, heeft al gereageerd op het incident en aangekondigd dat hij “de christelijke gemeenschap met alle kracht wil beschermen”.

 86. @ Anna 31/10/2020 om 6:13 pm
  En Israel is de kroon op de Reformatie Anna.
  Paulus houdt de Christenheid voor het kanaal der barmhartigheid te zijn voor de dwalende oudste zoon in het gezin der mensheid. ( Rom. 9-11): opdat door de uw betoonde barmhartigheid ( heidenen) ook zij ( de Joden) thans ontferming zouden vinden.

  De Bijbel zelf is beslist niet speculatief als ze in ronde woorden verklaart dat er een derde dag komt waarop Israel ernaar zal jagen de Here te leren kennen: ( Hosea 6: 1-3)

  Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal
  Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.

  Wij weten dat 1 dag bij God is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag.

  Wie zal ontkennen dat het Joodse volk na de verwerping van Jezus als de Messias de Ballingschap inging vanaf 70 na Christus toen de Tweede Tempel in vlammen opging en de wereldwijde Diaspora een aanvang nam? Is het uitverkoren volk toen niet ‘ twee dagen’ geslagen met als absoluut dieptepunt de Shoa, de Holocaust, de elk menselijk voorstellingsvermogen te boven gaande industriele vernietiging van God’s Oogappel door nazi Duitsland?

  Er komt een derde dag volgens de profeet Hosea en natuurlijk niet alleen volgens hem! Er komt een dag waarop God’s beloften voor Jood en heiden in vervulling gaan en we een wonderschone ontknoping van het het ‘mysterie Israel’ mogen beleven waarop de Landman de late regen ( waarover ook Paulus spreekt) gaat geven, beeld van de H.Geest en gans Israel zalig zal worden ( volgens Paulus) als de Here Jezus, woning mag gaan maken in hun harten en de bedekking van hun gezicht wordt weggehaald.

  Dan zal de Christelijke Kerk die zich waarlijk gekocht weet door het Bloed van het Lam de portemonnee gaan trekken want ook het woord van Jesaja zal worden vervuld:

  Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen.
  Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen. ( Jes 60:2-6 )

  En natuurlijk zijn er veel meer plaatsen in de H.Schiften te vinden waarin er een verband bestaat tussen de geestelijke goederen die wij als heidenen mogen ontvangen en in retour onze stoffelijke goederen mogen offeren voor het werk des Here ( Paulus schrijft daar ook over).

  Deze grote ontwikkelingen in de komende geschiedenis ( de val en de opstanding van het Joodse volk. De val waardoor het heil de niet Joodse wereld kon bereiken maar hoeveel te meer zal hun opstanding tot zegen zijn voor de hele wereld!) zullen uitmonden in het Loofhuttenfeest en de concrete beloften aan het Joodse volk als de H.Geest hen gaat brengen tot een Koninkrijk van priesters ( waar de discipelen de Here Jezus naar vroegen pal voor Zijn Hemelvaart) staan beschreven in het Nieuwe Testament op vele plaatsen.

  Pas na het duizendjarig rijk valt de allerlaatste mondiale afval te verwachten van de geboden van de Heer wanneer de satan, de valse profeet en de antichrist de hele wereld zullen gaan verleiden en God als laatste injectie in een dan volkomen afgevallen wereld nog 1 keer de mensen de kans geeft zich te bekeren door het zenden van de twee getuigen die volgens vele theologen de historische Mozes en Elia zullen zijn. Deze twee getuigen zullen hun Heer volgen in de martelaarsdood maar op de derde dag ( !!!!!) zal God een levensgeest in hen zenden , zij zullen opstaan en op een ladder de Hemel in gaan. Deze twee laatste getuigen zullen mogelijk de talrijke vragen die dan leven onder de gelovigen ( het is een afschuwelijk besef tegen de wand van de eindtijd te worden platgedrukt!) beantwoorden.

  Hoewel in onze jaren de duivel het gewonnen lijkt te hebben in zijn onophoudelijke streven God’s plannen te dwarsbomen die vol van genade zijn voor Jood en heiden in Christus Jezus mogen we weten dat de Bijbel aankondigt:

  (Openbaring 20:1-4)
  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

  Shalom ieder en bid voor de vrede van Jeruzalem.
  De Here Jezus is bij machte alle tegenstand tegen het Evangelie dat Hij de Christus is te overwinnen! Israel zal werkelijk thuis komen en het zendingsvolk worden bij uitstek en u gelooft het niet? Bekijkt u dan het leven van de moordenaar Saulus die Paulus werd door een ingreep van de verheerlijkte Yeshua HaMasjiac die deze Saulus in het stof wierp en hem een een uitverkoren werktuig noemde -tegen Ananias- om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en dekinderen Israels; want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van
  mijn naam.

  En Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde!

  Wie meer wil lezen over de gang die de Heer heeft afgelegd met Zijn uitverkoren door de geschiedenis heen en wie wil begrijpen wat onze opdracht is aan het Joodse volk kan de volgende site bezoeken:
  http://www.getuigeniseneenheid.nl
  Want de Here heeft in Nederland profetisch licht geschonken over Zijn intiemste bedoelingen met Abraham’s kinderen en deze kinderen een roeping toegedacht welke Hij nooit heeft ingetrokken:

  Toen klom Mozes op tot God, en de Here riep tot hem van de berg, en zeide: Zo zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israelieten: gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.

  En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.

  Dit zijn de woorden die gij tot de Israelieten spreken zult.

  Y ehsua H aMaschiach W emelech H ajehudim
  ( op ket kruis geschreven: Jezus de Koning der Joden)

  Bid voor de S H A L O M van Jeruzalem!
  Amen

 87. Vandaag is het 31 oktober, de dag van de Reformatie, de dag dat op 31 oktober de monnik Maarten Luther 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg spijkerde.
  De kern van deze stellingen zijn de zgnd. 5 Sola’s ( zie einde.)

  Maar hoe lopen nu ( GROFWEG) de lijnen vanaf het moment dat Paulus zijn pen neerlegde in Handelingen 28 in Rome, tot aan Luther met zijn aanklacht tegen de kerk..
  Hier zijn boeken over volgeschreven en ook op Wikipedia is hierover veel te vinden toch wil ik hier kort = en zeer onvolledig= beschrijven hoe dit zo gekomen is.

  Nadat Paulus gestopt was met het Evangelie te verkondigen, hij was toen in Rome, het centrum van de toenmalig bekende wereld dus zijn taak zat er op.( +- 75 na Chr) is de verkondiging van het evangelie doorgegaan.
  Kort na die tijd +- 90/ 95 na Chr vond God het nodig om nog meer te openbaren over “ de eindtijd” het laatste der dingen die zullen gaan gebeuren, en zo kreeg Johannes nadat hij vanuit Efeze naar Patmos verbannen was, de Openbaringen van de Here Jezus zelf.
  ( Johannes is samen met Maria de moeder vanJezus en nog anderen ongeveer 60 na Chr. Naar de grote Christelijke gemeente van Efeze gegaan. Daar heeft Johannes een vruchtbare tijd gehad en een grote kerk gesticht en geleid.
  ( nog te bezoeken !)

  Vanaf het Pinksterfeest en Handelingen 10 toen de Heilige Geest ook op de heidenen kwam zijn er gemeenten ontstaan. Dit waren “ gemengde “ ( D.w.z. Joden en heidenen ) Gemeenten.
  Deze kwamen samen in Synagogen of in huizen bij de mensen thuis.
  Vaak ging het onderling goed maar soms was er ook onenigheid.
  In de brieven lezen we bemoedigingen en vermaningen en ook bestraffingen voor de gemeenten.( O gij uitzinnige Galaten )
  Onderling waren er tussen Joden en Heidenen ook nog al eens problemen en de “ oudsten “ / leiders hadden het moeilijk
  .
  Hier kwam nog bij dat de “ wereldlijke overheid” de Romeinen soms de gemeente welgevallig was en soms het geruzie zat was en de mensen oppakten.
  Ook begonnen de vervolgingen dit was ook afhankelijk van de keizer die aan de macht was.
  In die tijd werd ook het Colosseum in Rome gebouwd. Waar later als “ vermaak spektakel” Christenen voor de leeuwen geworpen werden. Ten tijde van Paulus gevangenschap was het Colosseum in aanbouw. .( +- 80 na Chr)
  Nero was zeer berucht en zowel Paulus als Petrus zijn ten tijde van zijn bewind vermoord.

  Het edict van Milaan ( Jaartal even kwijt) Vlak voor Keizer Constantijn. )gaf verlichting aan Christenen want dit gaf vrijheid om je eigen religie te kiezen.
  Maar in het Romeinse rijk waren er vele opstandjes , onrust en schermutselingen en niet zelden kregen de Christenen hiervan de schuld, met de bijbehorende straffen.

  Toen kwam keizer Constantijn de Grote. ( 280 t/m 337) Zijn moeder Helena had grote belangstelling voor het christendom, zij reisde naar het Heilige Land en liet zich vertellen over de dingen die daar gebeurt waren. Zij bekeerde zich tot het Christendom en door haar invloed op haar zoon Constantijn heeft hij de Christenen goed behandeld. ( of hij zelf ook echt Christen werd is onduidelijk velen zeggen van wel )

  Toen Constantijn aan de macht kwam wilde hij rust en stabiliteit in zijn grote rijk. Tot aan de Rijnse grens! ( Nijmegen ! ) en zelfs Britannië wordt erin genoemd, heeft hij zijn rijk uitgebreid.

  Hij was ook alle religieuze redetwisten zat en hij heeft alle toenmalige religieuze leiders in een vergadering in het jaar 325 bij elkaar gebracht met de opdracht:“ Het moet klaar zijn met jullie menings verschillen en geruzie “ “ Jullie maken een geloofs belijdenis en dat is dan het uitgangspunt voor jullie geloof voor jullie Kerk gemeente ”
  Zo kwamen er 220 kerkleiders zowel Joden als niet Joden uit allen delen van zij gehele rijk Bij elkaar en namen hieraan deel.
  En zij stelden een document op wat heden ten dage nog gelezen en beleden wordt.
  De vergadering vond plaats in Nicea het huidige Iznik in Turkije.
  Hier werd de belijdenis van Nicea opgesteld en dit werd voortaan de grondslag voor de nieuwe leer de grondslag voor de kerk.
  Deze belijdenis is opgesteld in Nicea, en toen deze plechtig ondertekend zou worden in de. Irene kerk in Constantinopel ( huidige Instanboel) toen werden de Joodse leiders voor het eerst niet UITGENODIGD en werd de scheinding tussen Joden en Christenen DEFINITIEF!
  De kerk is vanuit dit belijdenis geschrift ontstaan. ‼️
  Het hele oude testament werd er niet in meegenomen dit is m.i. Zeker een reden geweest voor de latere “ vervangings theologie” ‼️
  Ook het “ afhaken” van de Joden zal daar zeker mee te maken hebben. ‼️
  Je kunt een Jood niet loskoppelen van het verbond van God met Abraham‼️
  Toen niet en nu niet‼️

  Constantijn organiseerde de nieuw ontstane gemeenschap “ kerk” net als zijn leger, en benoemde zichzelf aan als leider en stelde de latere Paus en ook Kardinalen bisschoppen en lagere geestelijken aan.
  Het enige criterium toen voor een taak binnen de kerk was “ kunnen lezen en schrijven “ gelukkig waren er ook nog wel “ gedegen Christenen “ die de kerkvaders worden genoemd. ( Google ze maar ! )
  Constantijn verplaatste ook het machts centrum van zijn rijk naar een “ centraler plaats “ Constantinopel.
  Vanuit Constantinopel werd de kerk geregeerd.
  Sinds Constantijn is de invloed op de benoemingen van Pausen en de leiding in de kerk zeer groot geweest.

  Toen een paar honderd jaar later +- 576 het Romeinse rijk invallen te verduren kreeg van de Goten en de Barbaren viel het rijk uit elkaar in een westelijk deel en een oostelijk deel.
  De kerk bleef nog onder centraal gezag vanuit Constantinopel, tot het grote schisma in 1054.( Google!)
  Dan verklaren de leiders van het oosten en het westen elkaar “ de ban. “
  Er was onenigheid over de centrale leiding zoals de Paus die wereld wijd Leider was….. of dat dit per land met de Patriarch moest zijn.
  Ook over het vereren van driedimensionale beelden ( beelden ) of “ platte “ afbeeldingen ( iconen) ging het conflikt.
  Het westen koos voor beelden en het oosten koos voor Iconen!
  Zo ontstond het Roomse rijk met de zetel van de paus in Rome…… en het Byzantium, het oost Romeinse rijk met zijn zetel in Constantinopel.
  Het Byzantium begon toen al behoorlijk in de verdrukking te komen door de Islam. ( wat -+ 620 na Christus instaan is )

  De kerk van Rome was sterk afhankelijk en ook omgekeerd, van de wereldlijke machten voor benoemingen van leiders en pausen, geld en macht speelden een grote rol. Zo heeft de familie de Medici in Italië een aantal Pausen “ geleverd” .
  Het werd een pure machtsstrijd.
  Van de Bijbelse leer en de grondslag van Nicea was niet veel meer over.

  Vanaf 1417 tot 1517 was het een grote chaos in Rome, zowel op het gebied van geld ( diefstal) betalen voor ambten, uitschrijven van AFLATEN, Paus Alexander 6 had 4 kinderen en gaf ze veel geld uit de kerk kas, De verloren kerkelijke gebieden ( landerijen ) moesten met oorlogen veroverd worden de heropbouw van Rome moest gefinancierd worden. En ook de Sint Pieter basiliek moest worden bebouwend en betaald.
  Hiervoor kwam de monnik Tertzel naar Duitsland en hij verkocht aflaten aan de gewone mensen, de gelovigen, boeren en handswerklieden.

  In die tijd kwam ook Keizer Karel 5 weer terug naar Rome na 9 jaar afwezigheid. Hij beschouwde Italië als de kern van het Heilige RoomseRijk van de Duitse Natie.
  De kerk en de Keizer waren volop in twist gesprek gewikkeld over een beter rechtvaardiger beleid.
  En in die tijd in deze periode van veranderingen ( hervormingen alom denk aan Erasmus die de Vulgaat vertaalde vanuit het Grieks ) stelde Luther zijn stellingen op.

  “ Vijanden van Christus en de paus zijn zij , die omwille van hun aflaat prekende Woord vanGod in de kerken het zwijgen opleggen “ zo luidde Punt 53 in de brief die Maarten Luther aan zijn bisschop stuurde
  Luther was geen revolutionair die iedereen mobiliseerde nee hij wilde gempwoon via de kerkelijke hiërarchische weg bezwaar aan tekenen tegen de commercialisering van Gods genade.
  Hij vertrouwde nog volledig op de paus : Hij schreef “ de perfide aflaat economie moest wel tegen de wil van de Heilige Vader ingaan.”
  De aflaat handel had alles te maken met overleden geliefden.
  Om hun gang door het vagevuur te verlichten kon je voor hen een aflaat kopen.
  Waarmee de Sint Pieter in Rome gefinancierd kon worden.
  Toch nog maar eens goed kijken en nadenken als je ooit met een vakantie trip Rome bezoekt ❗️
  Luther is niet de enige reformator.
  Ook in andere landen kwamen kerkleiders in opstand tegen de misstanden in de kerk.
  Johannes. Calvijn, Huldryck Zwingli, John Nox, Johannes Hus spelen ook een belangrijke rol in de reformatie.
  En in de 16 eeuw zette zich deze ontwikkeling in volle omvang door.

  De 5 solo’ s zijn
  Sola fide Rechtvaardiging komt alleen door het geloof niet door goede werken.
  Sola gratia Alleen door genade, genade is een gave.die God ons rechtstreeks schenkt zonder bemiddeling van mensen of de kerk. Of biecht.
  Sola scriptura Allen de Bijbel is het Woord van God en de Bijbel moet toegankelijk zijn voor iedereen.
  Vlak na de reformatie kwam de boekdruk vol op in ontwikkeling. Ook het lezen en schrijven van de mensen toen is enorm toegenomen. Luther heeft enorm veel boeken geschreven.
  sola Christus alleen Christus bemiddeld als mensen zoon tussen mens en God niet Maria of heiligen of priesters. Nee sola Christus!
  Soli Deo Gloria alle eer komt alleen God toe omdat Hij de mens redt door de kruisdood van Christus en doordat God het geloof aan de mens geeft.

  Het is zeer onvolledig ik ben mezelf ervan bewust dat ik hier beter over kan praten dan het opschrijven toch is het belangrijk om de DOORGAANDE lijn te zien in de geschiedenis. Ik heb ( zeer onvolledig )geprobeerd het dichterbij te brengen
  En het is vandaag een dag om te gedenken.
  Niet Halloween maar de reformatie hoort bij een Christen.
  Als je meer wilt weten Google of Wikipedia geven goede informatie.
  Ik wens jullie alleen een goede zondag
  Shalom
  Anna

 88. Psalm 119:17-24 (deel 3)
  ‘Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet’ vs. 18.

  Toen een prediker door een dal in Noord-Italië reisde, kwam hij langs een goed onderhouden boomgaard.
  Hij kwam met de eigenaar in gesprek over verschillende geestelijke dingen en toen hij door wilde reizen, bood hij de man een Bijbel aan en vroeg hem erin te lezen.
  ‘U beweert dat dit Boek het Woord van God is’, zei de boer, ‘maar welk bewijs heeft u?’
  De evangelist gaf niet direct antwoord op de vraag, maar ging naar de boomgaard en keek geïnteresseerd naar het prachtige rijpe fruit.
  ‘Deze peren zien er heel goed uit, maar hoe kunt u zeggen dat ze van de beste kwaliteit zijn?’
  ‘Wat bedoelt u?’ vroeg de boer lichtelijk geïrriteerd.
  ‘U hebt nog geen enkele peer geprobeerd. Neem er één of twee en proef ze’.
  De prediker nam een hap en prees de kwaliteit van het fruit.
  ‘Deze peren zijn echt uitstekend’, zei hij.
  ‘Welnu’, ging hij verder, ‘u bekeek de Bijbel met twijfel net zoals ik dat deed met uw peren.
  Maar u moet de Bijbel lezen en dan zult u ervan overtuigd worden dat de Bijbel het Woord van God is’.
  Misschien hebt u zich ook al een mening over de Bijbel gevormd terwijl u nog niet of nauwelijks de moeite hebt genomen om er zelf in te lezen.
  Als u de moeite wilt nemen om zelf de Bijbel te lezen en na te denken over hetgeen u gelezen hebt, dan zult u, net als vele anderen, een geweldige ontdekking doen.
  Door het lezen van de Bijbel leren we God kennen en Zijn Zoon, Jezus Christus.
  God spreekt door de Bijbel tot ons over dingen die er werkelijk toe doen.
  Hij geeft antwoord op de diepste levensvragen en biedt ook u en mij verlossing en vrede aan.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 89. Jezus kwam om te dienen, en niet om gediend te worden. En dit geldt ook voor ons, want al wat je doet, doet dat niet zodat anderen van je houden, je respecteren, je waarderen, je bedanken. want mensen waarderen je soms niet, respecteren je niet bedanken je niet en zo kun je teleurgesteld worden. Maar alles wat je doet doe het uit liefde voor God en medemens, dan zal God je bedanken, je waarderen, je respecteren. We moeten geen erkenning van mensen zoeken, maar van God. Ons geluk, onze vreugde, onze rust, mag niet afhankelijk zijn van mensen, maar van God. Ongeacht of dat nu iemand zal waarderen of niet. Bij Jezus leidde dienen tot zijn kruisdood, maar daar bleef het niet bij.

 90. De Namen van God:

  Eric Ludy – He is (The Names of God) – (Return of Majesty Trilogy)
  https://www.youtube.com/watch?v=NscHCa395-M

  Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natien en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam. ( (Open 7:9 )

  50 Countries Affected By COVID-19 Sing Amazing Grace:
  https://www.youtube.com/watch?v=BA7pdABvpnc

  Mijn geliefde is de mooiste onder duizenden…
  https://www.youtube.com/watch?v=ivUb1K0B0zE

  Wereldwijd is de H.Geest de Zoon van God, de Messias , aan het verheerlijken:
  Levende hoop uit Korea:
  https://www.youtube.com/watch?v=kgK03Q4ftXw

  Immanuel God met ons:
  https://www.youtube.com/watch?v=Dl5iPXltMH4
  Joshua zingt bij het Meer van Galilea over Immanuel ( Engels)

  Ik en mijn mijn huis zullen U dienen
  Joshua Aaron – You Are Holy (As for Me and My House) Lyric Video
  https://www.youtube.com/watch?v=EWc7VilSOZs

  Iedereen een Sabbat Shalom toegebeden in de Naam van Jezus, de grote Zoon van Koning David

  Shabbath Shalom ( Joshua Aaron)
  https://www.youtube.com/watch?v=IIwCDYWOEQ4

  Gezegende Sabbath onder de hoede van Jezus toegebeden lieve bro en sis !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *