Reacties on “Geloofsforum

 1. Beste Nieuw Begin, Goddank zijn er al enige tienduizenden Joden in Israël die geloven dat Jeshua de zoon van David, de zoon van Abraham, [Matth. 1:1] en de Zoon van God is. Psalm 2 en Johannes 3:16. In Amerika zijn zeer veel Joden die geloven dat Jeshua de Masjiach is die zal wederkomen met grote Macht en Heerlijkheid in Jeruzalem. Matth. 24 en 25 en Openbaring 7, 14 en 19.

  JHWH weet dat de Natie Israël/Knesset niet kan geloven in het volbrachte werk van Zijn Zoon. Tot mijn verrassing lees ik in de profeet Ezechiël dat JHWH zelf het initiatief neemt in de gehele verlossing van Zijn Bondvolk. Wat las ik?

  Ezechiël 36:22 Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here HERE: niet
  om uwentwil doe Ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige
  naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied
  gij gekomen zijt.

  23 Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die
  gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken
  zullen weten, dat Ik de HERE ben, luidt het woord van de Here
  HERE, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal
  betonen.

  24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle
  landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land;

  25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van
  al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen;

  26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw
  binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen
  en Ik zal u een hart van vlees geven.

  Ezechiël 36:27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar
  mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen
  onderhoudt.

  28 Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij
  zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.

  29 Ik zal u van al uw onreinheden verlossen, Ik zal het koren
  roepen en het vermeerderen, en geen hongersnood over u
  brengen.

  30 Ja, Ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het
  veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken.

  31 Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw
  handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om
  uw ongerechtigheden en uw gruwelen.

  32 Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here
  HERE; weet dat wel! Schaamt u en wordt schaamrood over uw
  wandel, huis Israëls.

  33 Zo spreekt de Here HERE: Wanneer Ik u reinig van al uw
  ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen
  de puinhopen herbouwd worden;

  34 het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een
  woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger.
  ;
  Ezechiël 36:35 En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als
  de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin
  lagen, zijn weer versterkt en bewoond.

  36 Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten,
  dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant
  heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik
  zal het doen.

  37 Zo zegt de Here HERE: Ook dit zal Ik Mij door het huis Israëls
  laten afsmeken om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk aan
  mensen maken als een kudde schapen;

  38 zo vol als met een kudde offerschapen, als met de kudde
  schapen op Jeruzalems feesten, zó vol zullen de verwoeste
  steden zijn met mensenkudden. En zij zullen weten, dat Ik de
  HERE ben.

  Lees ook Jesaja 60 en Psalm 149. Israël wordt tot hoofd der volken!!! Romeinen 11.

 2. Beste Xander, waarom is mijn laatste brief van het geloofsforum op het oude forum geplaatst?

  Als de reactie pagina vol is, dan verder op Nieuwere reacties, dat is dan pagina 3 Mod.

 3. Opnieuw verlaat zoon van Hamas-oprichter Yousef de terreurorganisatie

  Suheib Yousef, de tweede zoon van sjeik Hassan Yousef, een medeoprichter van Hamas, heeft deze week de terreurorganisatie verlaten en beschuldigt Hamas van corruptie. Suheib is de jongere broer van Mosab Hassan Yousef, die van 1997-2007 undercover voor de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst werkte. In 1999 kwam Mosab tot geloof en in 2007 vertrok hij naar Amerika en schreef er zijn boek ‘Zoon van Hamas’.
  Nu is dus ook zijn jongere broer Suheib, tot voor kort een hoge Hamas-ambtenaar op het hoofdkwartier van de groep in Turkije, overgelopen en heeft zijn toevlucht gezocht ergens in Azië. In een interview met de Israëlische televisie heeft hij onthuld dat Hamas Iran helpt om de rest van het islamitische Midden-Oosten te bespioneren. Deze inlichtingen worden aan Iran geleverd in ruil voor financiële steun. Volgens hem doet Hamas niets goeds voor de Palestijnen.
  Ook zet Hamas zich volgens hem in om terreuraanslagen in Israel te organiseren. ‘Ik zag hoe de beweging mensen op de Westbank mobiliseert en financiert. Er zijn dubieuze acties die ze uitvoeren, waaronder het sturen van onschuldige kinderen naar de Westbank om aanvallen uit te voeren.’
  Hij legde uit dat het ‘doel van de aanvallen op de Westelijke Jordaanoever is om burgers te doden. Ze sturen deze onschuldigen om de crisis van de Gazastrook naar de Westelijke Jordaanoever te exporteren.’
  ‘De leiders van Hamas leven een luxe leven,’ aldus Suheib. ‘Ze buiten hun eigen mensen uit. De leiders wonen in luxe hotels in Turkije, hun kinderen gaan naar particuliere scholen en ze krijgen zeer omvangrijke steun van de Hamas-beweging. Ze hebben beveiliging, zwembaden en sportclubs. Ze eten in de beste restaurants en wonen in de regio van de rijkste Turken. Een familie in Gaza leeft van 100 dollar per maand, terwijl hun leiders in een gastronomisch restaurant dineren voor 200 dollar per keer.’
  Suheib beseft dat zijn leven nu in gevaar is. Toch is hij vast van plan om de waarheid over Hamas te blijven onthullen. Hij wordt voortdurend bedreigd te zullen worden vermoord. (Bron: Israel Today)

  ( Overgenomen met toestemming uit de Nieuwsbrief 6 juli 2019 nummer 26 van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO )

 4. Beste Xander, ik was een beetje dom. Moest even puzzelen.
  Door de Link Geloofsforum weer aan te klikken kwam ik inderdaad weer op de goede pagina.
  Het dubbele bericht van mij 6/7 aan Nieuw Begin mag voor mijn part gedelete worden hoor. Dank!

  Dubbele bericht verwijderd. Mod.

 5. Psalm 67
  God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten’ vs. 2.

  Dat oude woord ‘aanschijn’ is een mooi woord; daar zit ‘licht’ in.
  We mogen God, het Licht der lichten, zoeken en toelaten, waar wij ons ook bevinden.
  Van Gods genade zijn we afhankelijk.
  Gelukkig dat we van die genade zeker kunnen zijn.
  Zegen is iets anders dan zichtbare of voelbare voorspoed.
  Zegen is, dat God bij ons blijft met Zijn licht en kracht.
  En dat Hij dat wil, daaraan behoeven wij niet te twijfelen.
  Wij dienen echter in afhankelijkheid en gehoorzaamheid op Zijn aanschijn te letten.
  Deze Ps. is het derde danklied in successie (let op de boventitels van Ps. 65-67).
  En in al die dank blijft het bewustzijn van afhankelijkheid en genade van God.
  Hoe leerrijk ook voor ons als de Heere onze weg voorspoedig maakt.
  Het is opvallend, hoe vs. 2 van onze Psalm overeenkomt met de priesterlijke zegen in Num. 6:24-26.
  Eeuwen tevoren legde de Heere deze woorden in de mond van Aäron en zijn zonen om het volk Israël daarmee te zegenen.
  En die zegen wordt ook in onze Psalm gevraagd (vs. 7,8).
  Na weer zoveel eeuwen is dat niet veranderd.
  Het bewustzijn dat het genade is verlost te zijn, maar ook behoefte om bij die genade te leven, is zo nodig.
  Maar er is meer: dit zichtbare heil zal tot gevolg hebben dat de volkeren God loven.
  Ook zij zullen zich verblijden en genieten als Israëls God hen in rechtmatigheid richt en leidt. Bemoedigend uitzicht: nu is er weinig vrees voor God, maar dan zal elke knie zich voor Hem en Zijn Christus (moeten) buigen.

  Is voor de ons omringende mensen Gods heil ook zichtbaar… door ons?
  Allen een gezegend weekend toegewenst, groet Muggenzifter

 6. Goedendag allen,

  In een kort verleden heb ik wat berichten geschreven op xandernieuws. Ben iets te druk geweest en met name de honger in Gods Woord. Van hoe lees je de bijbel, hoe ga je hiermee om. In wat voor een context plaats je geschreven woorden.

  Ben er nog super druk mee en ik hou er niet mee op.
  Misschien hebben jullie al eens van deze man gehoord. Michael Heiser, ik kan hem aanbevelen.

  Het gebruik van het Hebreeuws/Grieks voor zowel het oude als nieuwe testament geeft feitelijke inzichten.

  Ik hoop dat de link hieronder werkt en jullie allen nieuwsgierig worden wat deze man voor moois te vertellen heeft op youtube. In de link hieronder verteld hij in het kort hoe je de bijbel moet lezen en ik dit alleen maar beamen.

  Supernatural Seminar is op te zoeken in youtube onder de naam Michael Heiser, er zijn verschillende delen van en prachtig om te beluisteren.

  https://youtu.be/15PT8EVN1UQ

  Goed zegen

  Goodmorning

 7. Uit de Nieuwsbrief 13 juli 2019 , nummer 27, van Dirk van Genderen

  * Denktank voorspelt massa-immigratie naar Israel

  Een nieuwe golf van Joodse immigranten naar Israel is een reële mogelijkheid, aldus de Jeruzalemse ‘denktank’ Jewish People Policy Institute (JPPI). Als reden wordt het wereldwijde toenemende antisemitisme genoemd. ‘Veel Joden overwegen immigratie naar Israel of elders, terwijl anderen overwegen hun Joodse identiteit op te geven,’ aldus het JPPI. Er wordt ook een advies gegeven: ‘De regering moet zich voorbereiden op een mogelijk massale toestroom van Joden, met name uit Europese landen.’ (Bron: Israel Hayom)
  Dit advies is een bevestiging van wat de Bijbel zegt over de terugkeer van alle Joden vanuit heel de wereld naar Israel.

  * Boris Johnson – wellicht nieuwe premier van Engeland – is pro-Israel

  Na het aftreden van Theresa May als premier van Engeland is de kans zeer groot dat Boris Johnson de nieuwe Engelse premier wordt. In een interview met ‘Jewish News’ stelt hij deze week dat hij een gepassioneerde zionist is. ‘Niets, ook geen wilde paarden, zullen mij ervan weerhouden om als Britse premier de Joodse staat te bezoeken.’
  In het interview waarschuwt hij het Iraanse bewind om geen nucleaire wapens te ontwikkelen. ‘Ik sta klaar om strengere sancties af te kondigen tegen de Islamitische Republiek Iran. Ook staat hij ervoor open de Engelse ambassade op termijn naar Jeruzalem te verplaatsen. De tegen Israel gerichte BDS-beweging (boycot, desinvesteringen en sancties) ziet hij als antisemitisch. Krachtig veroordeelt hij de betaling door de Palestijnse Autoriteit van salarissen aan Palestijnse terroristen. (Bron: World Israel News)

 8. Eveneens uit de Nieuwsbrief 13 juli 2019 , nummer 27, van Dirk van Genderen

  Israel Producten Centrum (IPC) in Nijkerk

  Door de ophef over de etiketteringskwestie van de Israelproducten van het Israel Producten Centrum (IPC) in Nijkerk is de verkoop van deze producten sterk gestegen. Dat zal vast niet de bedoeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn geweest. Het IPC hangt een hoge boete boven het hoofd als de etiketten niet worden aangepast. Nu wordt vermeld dat de producten in Israel zijn gemaakt. De inspecteurs van de overheid eisen dat voortaan wordt vermeld dat de producten zijn gemaakt op de Westelijke Jordaanoever, met tussen haakjes erachter (Israëlische nederzetting). Op producten uit Bethlehem moet zelfs vermeld worden: ‘Product uit Palestina’, terwijl er niet eens een Palestijnse staat is.
  Al deze regels zijn opgesteld door de Europese Unie. CU en SGP hebben in de Tweede Kamer inmiddels terechte vragen gesteld over deze kwestie en willen weten hoe de andere lidstaten met deze regels omgaan.
  Ik dacht altijd dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid. Maar deze etikettering heeft hier niets mee te maken en is een zuiver politieke kwestie om Israel te dwarsbomen.

  * Filistijnen afkomstig uit Europa
  Waar kwamen de Filistijnen vandaan? Daar is nu een overtuigend antwoord op gekomen van onderzoekers van het ‘Max Planck Institute for the Science of Human History’ en de ‘Leon Levy Expedition to Ashkelon’. Ze onderzochten de grafresten van tien Filistijnen uit Ashkelon. Hun DNA laat een duidelijk link zien met de Europese bevolking. De onderzoekers schatten in dat de eerste Filistijnen zich rond de twaalfde eeuw voor Christus in de omgeving van Ashkelon vestigden.
  De Filistijnen zijn bekend van hun strijd tegen Israel. Eén van de bekendste Filistijnen was Goliath, die met Gods hulp door David werd verslagen. (Bron: Science Advances Magazine)

 9. Ps. 68:1-19 (deel 1)

  ‘Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning’ vs. 6.

  Deze Psalm herinnert aan Gods grote daden in het verleden ten behoeve van Zijn volk Israël en spreekt profetisch over Gods ingrijpen in de toekomst.
  Dan zal God als een strijdbaar held opstaan.
  Hij zal Zelf komen om Zijn volk te verlossen en de goddeloze te oordelen, want Hij is de Heilige en Almachtige.
  Maar die grote en geduchte God wordt ook voorgesteld in Zijn barmhartigheid en goedertierenheid. Hij draagt de mooie namen ‘Vader der wezen’ en ‘Rechter der weduwen’.
  Dit vers is door de eeuwen heen tot troost geweest voor allen die een ernstig verlies hebben geleden. Hij die ingrijpt in de geschiedenis van de volken, houdt Zich ook bezig met allen die hulpeloos en kwetsbaar in het leven staan.
  Onder miljoenen heeft Hij ook de enkeling in het oog, in het bijzonder ieder die bescherming en hulp nodig heeft.
  Wat een troost en bemoediging ook nu nog, want Hij is dezelfde onveranderlijke God.
  Zijn ontferming gaat uit naar de zwakken.
  Er staan in de Bijbel vele beloften voor weduwen en wezen, maar ook vermaningen om hen niet te vergeten. In de brief van Jakobus vinden we de vermaning weduwen en wezen te bezoeken in hun druk.
  Gelukkig zijn de sociale voorzieningen in ons land veel beter dan vroeger en ook beter dan in vele andere landen in de wereld.
  En toch, weduwen en wezen missen veel.
  Jakobus zegt dat de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is: om te zien naar weduwen en wezen.
  Daarin mogen wij navolgers van God zijn als geliefde kinderen (Ef. 5:1)

  Allen een gezegend weekend toegewenst, groet Muggenzifter

 10. @ Muggenzifter 19/07/2019 om 3:31 pm

  Mooi, Bijbels en liefdevol want vol van genade verwoord Muggenzifter! Dank U!

 11. Uit de Nieuwsbrief van 20 juli 2019 , nummer 28 van Dirk van Genderen ( voormalig CO van de EO. Mag gepubliceerd worden met bronvermelding )

  *Wonderlijke genezing van Joni Eareckson-Tada
  Enkele dagen geleden meldde Joni Eareckson-Tada op Facebook dat ze kankervrij is. Dat is absoluut een groot wonder. Enkele maanden geleden nog vroeg ik in de Nieuwsbrief om gebed voor haar.
  Joni noemt het goede nieuws een wonder en dankt iedereen die haar tijdens haar ziekteperiode heeft gesteund en voor haar heeft gebeden.
  Joni, met de woorden van de oncoloog: ‘Alles schoon’.
  Velen van u zullen Joni nog wel kennen. Al op jonge leeftijd raakte ze verlamd door een duik in ondiep water. Ik kan me nog goed herinneren hoe ze vele jaren geleden op de EO-Jongerendag een krachtig getuigenis gaf van Gods genade in haar leven. Met haar organisatie ‘Joni and Friends’ is ze voor velen wereldwijd, zeker voor mensen met moeilijkheden in hun leven, tot grote zegen geweest.
  Acht jaar geleden werd borstkanker bij Joni vastgesteld. Na een lange periode van behandelingen vertelden de artsen haar dat ze kankervrij was. Maar een aantal maanden geleden toonden testen aan dat de kanker weer terug was. Nadat deze tumor afgelopen november werd verwijderd, laten nieuwe scans zien dat Joni’s lichaam opnieuw kankervrij is.
  ‘We waren bereid om alles uit Gods handen te nemen, wat het ook zou zijn. Maar de Heere was nog genadig en hoorde het verlangen van onze harten,’ schrijft ze.
  Ze geeft aan dat Spreuken 25:25 – ‘Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land’ – nauwkeurig aangeeft hoe zij en haar man Ken zich voelden na dit bericht van de dokter.
  ‘Gezien het agressieve karakter van de kanker die ik had, is dit nieuws een absoluut wonder. Daarom: dank u dat u mij in uw gebeden gedragen en bij de Heere hebt gebracht. Nederig en ootmoedig realiseren we ons dat de situatie in de toekomst ook spoedig weer kan veranderen, maar voor nu verheugen we ons in de Heere en in de wonderlijke woorden van de oncoloog: “Alles is schoon”.’ (Bron: Charisma)

  * Neef Costi neemt afstand van welvaartsevangelie van zijn oom Benny Hinn
  Ruim anderhalf jaar geleden nam Costi Hinn, de neef van de populaire prediker Benny Hinn, afstand van het welvaartsevangelie en het luxe leven van de Hinn’s.
  Twee weken geleden verscheen Costi’s boek: ‘God, Greed and the (Prosperity) Gospel: How Truth Overwhelms a Life Built on Lies’. Scherp stelt hij daarin aan de kaak hoe miljoenen mensen over de hele wereld worden uitgebuit door het Welvaartsevangelie. Costi Hinn heeft inmiddels zijn eigen bediening: ‘For the Gospel’.

  Costi Hinn.
  Costi Hinn geeft allereerst een verklaring van de zucht naar rijkdom van zijn oom. Benny’s vader verwachtte niet veel van zijn oudste zoon. ‘Van al mijn kinderen zul jij, Toufik (zijn echte naam is Toufik Benedictus Hinn) het niet maken.’
  Deze Toufik – in het vervolg Benny, zoals hij zichzelf ging noemen – besloot zijn vader te laten zien dat hij wel succes zou hebben.
  De Joodse Hinn-familie was vanuit Israel geëmigreerd naar Noord-Amerika. Costi beschrijft hoe zijn oom Benny Jezus leerde kennen en zoveel geld en roem verwierf, dat zijn broers en zelfs zijn vader bij hem in dienst traden.
  Ook Costi ging voor zijn oom Benny werken. Hij was één van zijn persoonlijke assistenten en ving mensen op die tijdens de genezingsdiensten ‘in de geest’ vielen, zoals dat wordt genoemd.
  ‘Binnen twee jaar had ik zoveel luxe, weelde en rijkdom, dat ik me waande als koning Salomo. Onze familie had heel veel geld, en we leefden buitensporig weelderig.’
  Prijs van één overnachting: 25.000 dollar
  Hij noemt een aantal voorbeelden: ‘We vlogen mee in een privé vliegtuig, een Gulfstream IV, die 36 miljoen had gekost. We brachten nachten door in de Royal Suite van de Burj Al Arab in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, voor 25.000 dollar per nacht. We hadden een eigen villa aan het Como Meer in Italië, naast het huis van George Clooney…’
  De lijst is nog veel en veel langer, met onder meer bezoeken aan het Monte Carlo Casino in Monaco, vrij winkelen in de duurste winkelcentra en reizen in Maserati’s en Bentley’s en een privé kusthuis op Hawaii.
  Weet u, ik word er misselijk van als ik dit allemaal lees. Het gebeurt allemaal van geld dat is gegeven door wanhopige mensen die hopen door hun speciale gift aan Benny Hinn door God gezegend te zullen worden, om net zo’n rijk leven van Hem te ontvangen.
  Hinn roept hen immers op hun geld voor God te zaaien. Door hun laatsten centen weg te geven, worden ze alleen maar armer in plaats van rijker, zoals ze hopen en geloven.
  ‘We verdeelden de buit’
  Costi schrijft dat zijn geweten begon te spreken over de manier waarop geld werd binnengehaald, vooral toen mensen hun gift in een enveloppe moesten doen, die vervolgens met olie werd gezegend, als teken voor de zegen die ze van God zouden ontvangen.
  ‘Na de bijeenkomst kwam ons team in het hotel bij elkaar om de offers te tellen. We verdeelden de buit onder ons, als een betaling voor onze gezalfde overgave. Voor mij voelde dat niet goed.’
  Nadat Costi Hinn zijn vrouw Christyne leerde kennen, besloot hij te breken met de bediening van zijn oom Benny en er afstand van te nemen. Dat was een buitengewoon ingrijpende stap voor hem. ‘Mijn oom heeft 40 jaar lang systematisch door armoede getroffen landen geëxploiteerd om rijk te worden,’ merkt hij nog op, ‘en andere familieleden volgen in zijn voetsporen. Het kan prettig zijn om een Hinn te zijn.’
  ‘Ik ben niet beroemd,’ geeft hij nog aan. ‘Ik wil niet rijk zijn. Mijn waarde heb ik ontvangen van God, Die mijn leven heeft veranderd door de kracht van het Evangelie. Ik wil slechts een ambassadeur van Christus zijn, die Zijn boodschap brengt aan iedereen die ik kan bereiken.’
  Vermeld moet nog wel worden dat Benny Hinn na het overlijden van Billy Graham liet weten in het verleden een te extreme welvaartsboodschap te hebben gebracht. (Bron: Joy!News)

  *Joods-Arabisch team brengt het Evangelie in Zweden
  In Zweden gebeurden bijzondere dingen toen Joodse en Arabische Israëli’s samen het Evangelie brachten. Het was een team van het Bible College van One for Israel. Al jarenlang gaan zendingsteams zo de wereld in om wat ze geleerd hebben ook in praktijk te brengen. Ze brengen opnieuw het Evangelie vanuit Israel naar de volken.
  In veel Europese landen wonen duizenden moslim-vluchtelingen uit landen die gesloten zijn voor het Evangelie. Maar er gebeuren soms wonderen wanneer ze in Europa in contact komen met het Evangelie, gebracht door mensen uit Israel.
  Het Joods-Arabische team van One for Israel, op zendingsreis in Zweden.
  Het zendingsteam ging aan de slag op de straten van Zweden en getuigt van Gods werk in de contacten die ze hadden. ‘Als we moslims aanspraken die afkomstig waren uit het Midden-Oosten, waren ze verbaasd om ons in Zweden te ontmoeten. Verscheidene moslims stonden open voor gesprekken over Jezus en over de boodschap van het Evangelie.’
  Bijzondere ontmoeting
  De Joodse studenten in het team spraken een vrouw aan die een boerka droeg. In het Engels en in het Arabisch zeiden ze tegen haar: “God is liefde”. Het raakte haar en ze vroeg waar ze vandaan kwamen. Toen ze hoorde dat zij uit Israel kwamen, keerde ze zich om en liep naar de bus om te vertrekken. Maar ze bedacht zich en kwam terug.
  Moti, één van de Joodse teamleden, merkt op: ‘We vertelden haar dat we Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen uit Israel waren. En dat we gekomen waren om het goede nieuws over Jezus te delen. Ze was geschokt.’
  Het werd spoedig duidelijk waarom ze zo geschokt was. Ze vertelde dat ze een Palestijn was en dat haar opa in 1948 door het Israëlische leger uit zijn huis, dichtbij het Meer van Galilea, was verjaagd. Eerst was hij naar Libanon gevlucht en later vestigde hij zich in Zweden.
  Moti reageerde: ‘Ik zei tegen haar dat het me speet wat er met haar opa was gebeurd. Ik voel je pijn. Ik was er niet bij, maar vandaag ben ik hier om “sorry” tegen je te zeggen. Ik hoop dat je ons kunt vergeven.’
  Dit leidde tot een bijzonder gesprek over het geloof, dat werd afgesloten met gebed. Ze kwam nog niet tot geloof, maar we baden dat ze andere christenen zou ontmoeten en dat God haar hart zou openen voor de Heere Jezus.’
  Onverwacht telefoontje
  Ook konden ze het Evangelie delen met een moslimman, waarna ze verder trokken naar Stockholm. Daar kregen ze een telefoontje van deze man. Hij vertelde dat hij sinds hun gesprek over Jezus, alleen maar daaraan kon denken. Hij wilde meer over Jezus horen en sprak af in contact te blijven met het team, ook als ze weer terug zouden zijn in Israel.
  Het zendingsteam ontmoette in Zweden ook drie Israëli’s. ‘Eén van hen vertelde dat ze kort daarover al twee christenen had ontmoet die haar over het Evangelie hadden verteld. Ze zei: “Als dit een derde keer gebeurt, zal ik in Hem gaan geloven.” Op internet had ze al veel video’s in het Hebreeuws over Jezus bekeken.’
  Met een moslimvrouw kon worden gebeden en ze kwam tot geloof in de Heere Jezus. Het gaf haar heel veel vreugde. Daar bleef het niet bij, ook een moslimman uit Irak gaf zijn hart aan de Heere Jezus. (Bron: One for Israel)

  * ‘BDS is ook een aanval op het christelijke geloof’
  ‘De BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) is niet alleen een antisemitische aanval op de Joodse staat, het is ook een aanval op het christelijke geloof,’ aldus de Argentijnse christelijke leider dr. Rubén Proietti tijdens een recent bezoek aan Israel.
  ‘De BDS-beweging keert zich tegen de Bijbel,’ vervolgt hij. ‘BDS en soortgelijke bewegingen labelen de Joden in Israel als de kolonisten, terwijl de Bijbel overduidelijk aangeeft dat Israel het door God gegeven thuisland is van het Joodse volk.’
  Zeker zo ernstig is voor christenen de claim van een aanzienlijk deel van de BDS-beweging dat Jezus een Palestijn was, waarmee wordt ontkend dat Hij een Jood was, leefde als Jood en werd gekruisigd als Jood.
  Dr. Proietti noemt de vestiging van Joden in Judea en Samaria een vervulling van Bijbelse profetie. ‘Elke wereldleider zou zich moeten afvragen of hij handelt in lijn met de vervulling van Bijbelse profetie of de vervulling ervan juist tegenwerkt.’ (Bron: Israel Today)

 12. Ongetwijfeld zullen veel ouderen zich deze protestsong ( Vietnam oorlog) herinneren uit 1964.

  Barry McGuire: ( new born Christian)

  Eve of destruction

  https://www.youtube.com/watch?v=qfZVu0alU0I

  ( google vertaling)
  De oosterse wereld explodeert
  Geweld flarin ‘, kogels laden’
  Je bent oud genoeg om te doden maar niet om te stemmen
  Je gelooft niet in oorlog, maar met welk wapen ben je bezig?
  En zelfs de rivier de Jordaan heeft lichamen die drijven ‘

  Maar vertel het me maar
  Keer op keer mijn vriend
  Ah, je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging

  Begrijp je niet wat ik probeer te zeggen
  Kun je niet de angsten voelen die ik vandaag voel?
  Als de knop wordt ingedrukt, is er geen weg meer rennen
  Er zal niemand zijn om te redden met de wereld in een graf
  Kijk eens om je heen, jongen, het zal je jongen waarschijnlijk doen schrikken

  En jij vertelt me
  Keer op keer mijn vriend
  Ah, je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging

  Ja, mijn bloed is zo boos, het voelt aan als coaguleren
  Ik zit hier gewoon contemplatin ‘
  Ik kan de waarheid niet verdraaien, het kent geen regulering
  Handvol senatoren neemt geen wetgeving aan
  En marsen alleen kunnen integratie niet brengen
  Wanneer menselijk respect desintegreert ‘
  Deze hele gekke wereld is gewoon te frustrerend ‘

  En jij vertelt me
  Keer op keer mijn vriend
  Ah, je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging

  Denk aan alle haat die er is in Rood China
  Kijk dan eens rond in Selma, Alabama
  Je kunt hier vier dagen in de ruimte weggaan
  Maar als je terugkomt is het dezelfde oude plek
  Het beuken van de drums, de trots en de schande
  Je kunt je doden begraven maar laat geen spoor na
  Haat je buurman, maar vergeet niet om genade te zeggen

  En vertel me
  Keer op keer en opnieuw mijn vriend
  Je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging
  Mmm, nee, nee, je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging

 13. Beste Nieuw Begin, dit lied belicht maar een kant van de medaille: We staan aan de vooravond van vernietiging. ” Helemaal waar, maar dit verhaal eindigt Goddank niet met een punt. Hoezo?Voor BijbelGetrouwe gelovigen in Jeshua daagt een Nieuwe wereld. Openbaring 21 en 22.

  Jeshua zal precies op tijd planeet aarde bevrijden van de duivel en al zijn antisemitische trawanten. Mattheus 24 en Openbaring 19 en 20.

  Paulus, de door Jeshua zelf geroepen 12-de Apostel, [Handelingen 9] is hierover ook positief:

  Het beste komt nog, voor het volk Israël [Romeinen 9-11] en de vrienden van Jeshua…Lees maar mee….

  Romeinen 13:11 Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.

  12 De nacht [van deze verdorven wereld] is ver gevorderd, de Dag is nabij!!! Laten wij dan de
  werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des Lichts!

  13 Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd!

  14 Maar doet de Here JeshuaHaMasjiach aan en wijdt geen zorg aan het vlees, [lichaam] zodat [verboden] begeerten worden opgewekt.

  Shalom. Ramshoorn.

 14. Wat een verrijking de bijdragen van Muggenzifter, Nieuw Begin, Ramshoorn,en Esther. Ook al is er wel eens wat verschil in de interpetratie, ik merk de liefde voor de Heer in de bijdragen. Zelf ben ik niet zo’n begenadigd schrijver broeders en zuster, maar jullie bijdragen bemoedigen mij. Toch schiet ik tekort, en ervaar mijn “gebrokenheid”, en beperking, mijn angst en onzekerheid. Gelukkig weet ik dat de Heer Jezus, mij vasthoudt met zijn genade. Moge de Here, de God van Abraham, Isaäc, en Jacob jullie rijkelijk zegenen. Bid ook voor mij s.v.p.

 15. Beste Tom Hendrix, bedankt voor het meelezen en je reactie.

  The family who pray’s together, stays together. Vrij vertaald zou ik zeggen: Samen uit Samen thuis. We zitten allemaal in hetzelfde levensschuitje Tom, maar we hebben Vaders Zoon aan boord en ’t Veilig strand voor Oog!

  Tegeltjeswijsheid: God heeft ons geen gemakkelijke weg beloofd, maar wel een behouden thuiskomst!!

  De Here Jeshua wil ons allemaal bemoedigen met Zijn Woord: Johannes 16:33 (NBG51)
  Dit heb IK tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, IK heb de wereld overwonnen.

  Paulus leert de Gemeente in 2 Korinthe 12:9 Jeshua heeft tot mij gezegd: Mijn Genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van de Masjiach over mij kome.

  10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik Zwak ben, dan ben ik Machtig!!!
  Lees ook Jozua 1…Wees sterk en moedig!!!

 16. #Psalm 68:20-36 (deel 2 slot)
  ‘Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid’ vs. 20.

  Het stukje van Psalm 68 dat we nu voor ons hebben, begint met: ‘Geprezen zij de Heere’ en het eindigt met: ‘Geprezen zij God’.
  Daartussen vinden we de redenen van de lofprijzing.
  Het begint met Zijn dagelijkse zorg.
  Niet een zorg voor onze omstandigheden, hoewel dat er ook bij hoort, maar een zorg om onszelf.
  Hij draagt ons in Zijn machtige armen.
  Je ziet het voor je: zoals een vader zijn kind dat van het lopen moe is geworden, in zijn sterke armen neemt en het de rest van de weg naar huis draagt.
  Zo geborgen mogen wij ons weten.
  Die God is ons een God van uitreddingen, zelfs tegen de dood.
  In het leven van een mens heeft de dood het laatste woord.
  Bij een kind van God is dat anders.
  De dood is een overwonnen vijand.
  De Heere Jezus heeft de duivel, die de macht over de dood had, onttroond.
  Hij kan voorkomen dat een geliefde sterft.
  En als Hij het toelaat dat een kind van God sterft, neemt Hij hem of haar op in het paradijs, waar Hijzelf is.
  De dood heeft voor een kind van God nooit het laatste woord.
  De bede van vs. 29b: ‘toon uw macht, o God’, zal spoedig worden verhoord.
  De ontslapen gelovigen zullen worden opgewekt.
  De levende gelovigen zullen worden veranderd.
  Samen gaan ze allen de Heere tegemoet in de lucht om altijd bij Hem te zijn.
  Daarna komt Hij terug om op aarde Zijn macht te tonen in het oordeel over het kwaad.
  Het eindresultaat is dat de koninkrijken der aarde Gode zullen zingen, de Heere zullen Psalmzingen. ‘Geprezen zij God!
  Allen een gezegend weekend toegewenst, Groet Muggenzifter

 17. Psalm 69:1-16 (deel 1)
  ‘Maar wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot U, HEERE; er is een tijd van welbehagen, o God, vanwege Uw grote goedertierenheid; verhoor mij in de trouw van Uw heil’ vs. 14.

  God is de Enige bij Wie David in zijn moeilijke omstandigheden troost kan vinden, en bij wie hij bescherming zoekt.
  Het is opmerkelijk dat bij de tempelreiniging in Joh. 2 de discipelen Ps. 69:10 op de Heere Jezus toepasten, toen ze Zijn ijver voor het Huis van God hadden waargenomen.
  David wordt een profeet genoemd, en in de profeten was de Geest van Christus (Hand. 2:30; 1 Petr. 1:11).
  In vele door David geschreven verzen zijn de verzuchtingen te horen van de mens Christus Jezus.
  We horen hier de Heere Jezus roepen tot God: over mensen die Hem zonder oorzaak haten; valse vijanden die Hem zoeken te verdelgen,
  Hem smaden en bespotten.
  Op het kruis van Golgotha heeft Hij dit alles moeten ondergaan, en heeft Hij God moeten teruggeven wat Hij niet had geroofd.
  Wij waren het, die God hadden onthouden waar Hij recht op had.
  Hij heeft daar gehangen en is geoordeeld, hoewel Hij onschuldig was.
  De schuldige daden waarvan Hij melding maakt, waren niet door Hem, maar door ons gepleegd. Toch heeft Hij ze beleden, alsof Hij ze gedaan had.
  Ja, Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout.
  Zo groot was Zijn ijver voor God. Maar die ijver bracht een onpeilbaar lijden met zich mee, dat Hij met Zijn hele wezen heeft ervaren.
  Toch wist Hij, juist omdat Hij in dat lijden de wil van God volledig volbracht, dat Hij Zijn gebed tot God kon richten, en kon vertrouwen op Zijn uitredding.
  God heeft Hem verhoord, en Hem doen opstaan uit de dood.
  Nu zit Hij aan Gods rechterhand, op die ereplaats, die alleen aan Hem toekomt, en waar Hij voortdurend Gods vreugde is.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter.

 18. AMEN… dank je Muggenzifter. Zo mooi en bemoedigend wat is lees. Nog mooier dat het werkelijkheid is.
  Soms bestaat het leven uit aanvallen, dan is het zo fijn om even tot bezinning te komen.
  De enigste rust is bij onze Vader en Jezus onze Heere.

  Ik wou af een toe een Psalm, die je wekelijks neerzet, kopiëren en in ons Gemeenteboekje plaatsen.
  Graag wilde ik deze kostbare woorden delen met anderen, zowel geloofsgenoten maar ook voor mensen die niet of nog niet tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen.

  Ook Gods zegen, liefde en de genade van de Heere Jezus om je heen Muggenzifter, en voor jullie allemaal.
  Liefs van mij, Esther.

 19. Esther schreef:
  02/08/2019 om 10:12 pm
  Ik wou af een toe een Psalm, die je wekelijks neerzet, kopiëren en in ons Gemeenteboekje plaatsen.

  Esther: Heel hartelijk dank dat U dit wilt doen zodat anderen ook bemoedigd zullen worden.
  Groet, Muggenzifter

 20. Ik wil hier bijna en helaas de stelling poneren dat de zgn genezingsdiensten, de Kingdom now movement, deze generatie (zeiden ze 30 jaar geleden ook al vaak in preken). geloofshelden, Royal, Missies, etc. etc.

  in evangelisch Nederland gevangen worden genomen door de charismatische beweging. Ooit stond de Pinksterbeweging nog los hiervan, maar er is een samensmelting al lang aan de gang.

  De stelling is als volgt. Als gevolg van al die uitlatingen, wordt steeds minder het profetische Woord nog geloofd of er aandacht aan gegeven.

  Het uiterste is Jeroen Koornstra, volgens mij een broer van Martin Koornstra die beweert dat de eindtijd al vervuld is 70 jaar na christus.

  Heel veel gelovigen vanuit de charismatisch wereld worden heen en weer geslingerd. Elke beweging, gril of mode, wordt zonder nadenken gevolgd.

  Maar juist degene die het profetisch Woord achten en des te vaster, die zijn het meest standvastigst en voleinde tot volharding toe.

  Heel veel wordt vaak aan het einde van een dienst als het gaat om geld op halen of andere activiteiten dat er dan gebouwd wordt aan of voor het Koninkrijk van God.

  Hoe profetisch is toch het onze Vader gebed. Uw Koninkrijk kome in de Hemel alszoo ook hier op Aarde.

  En heel eerlijk gezegd zal ik niet mee willen werken om te bouwen aan een Koninkrijk zonder de Koning der Koningen. Want die zou toch eerst terug moeten komen.

  Iets heel anders is het laten zien en uitleggen van de Bijbel. Of aan ongelovigen wanneer die ter goede gelegenheid uitkomst om het blijde evangelie uit te leggen. En dat is de genade tijdperk.

  Helaas moet ik constateren dat in de charismatische wereld geen uitgesproken standpunt en visie is over: “want wat slecht is dat zal goed genoemd worden en wat goed en normaal is, dat wordt flink ter discussie gesteld”.

  Spyfromthesky

 21. Klopt, Spyfromthesky, ik ben het met u eens als u schrijft:

  ” En heel eerlijk gezegd zal ik niet mee willen werken om te bouwen aan een Koninkrijk zonder de Koning der Koningen. Want die [Jeshua] zou toch eerst terug moeten komen.”

  Uw tweede vraag: in evangelisch Nederland gevangen worden genomen door de charismatische beweging. Ooit stond de Pinksterbeweging nog los hiervan, maar er is een samensmelting al lang aan de gang.”

  De samensmelting van Pinkstergemeenten met Roomse Charismatische groepen werd vooral bewerkstelligd door Ds. David du Plessis die al op 9 juni 1965 voor NCRV Radio in een programma sprak over Reiservaringen van een Pinkster-Ambassadeur.

  Samen met Billy Graham [lees zijn Biografie, Zoals ik ben Blz 137, 384, 397, 398, 401, 448, 452, enz] ook een grote vriend van Jezuïeten en van de Poolse Paus Johannes Paulus II zorgden zij dat Evangelisch Nederland verbonden werd met Rome. Wat inderdaad dan ook publiek met EO geschiedde op 6 oktober 2012 in Den Haag op het Malieveld.

  Google maar voor EO uitzending gemist, u kunt die soap dan terugzien in bijzijn van Andries Knevel en Bisschop de Korte.

  Evangelische en PKN gelovigen zijn helaas gemakkelijk te misleiden door organisaties als EO en Opwekking! Jeroen Koornstra, broer van Martin Koornstra, beweert in zijn recente boek dat de eindtijd al vervuld is 70 jaar na Christus? Ik las de boekbespreking in het ND!!!

  Onbegrijpelijk dat gelovigen deze figuren als Koornstra’ s een belangrijke plaats op een podium geven en daar braaf naar kunnen/willen luisteren.

  Paulus vertelde in Handelingen 20 al dat deze mooipraters/dromers slinks gemeenten zullen binnenkomen! Hun kenmerk? Zijn meesters in het laten buikspreken van de Bijbel en hebben altijd geld nodig!!!

  Wie goede kennis heeft van de 66 boeken van de Bijbel trapt niet snel in hun leugenachtige verhaaltjes. Ook de Apostel Johannes leert ons hoe ze te ontmaskeren. Lees zijn eerste Brief 1 Johannes 4 onderscheiding der geesten, voor alle details. Ik zal nooit een boek van die charlatans/misleiders willen lezen.

  Ik lees veel liever de Bijbel/Profeten uit een betrouwbare vertaling. The Authorized King James Version of Statenvertaling 1977.

 22. Psalm 69:17-37 (deel 2 slot)
  ‘Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden’ vs. 21.

  Nu het tweede gedeelte van Ps. 69.
  Het opschrift is nog steeds: bede in doodsgevaar.
  Deze woorden geven echter maar zeer gebrekkig de inhoud weer van de Psalm.
  ‘t Is David die om hulp roept in moeilijke omstandigheden.
  Maar zonder het te weten beschrijft hij ook het lijden van onze Heere Jezus Christus op het kruis van Golgotha.
  Geen mens kan ooit doorgronden de diepte van het leed dat Hij heeft ondervonden toen Hij verlaten streed.
  Laten we nooit vergeten dat Hij al onze zonden één voor één gevoeld en gedragen heeft zonder enige troost van mensen.
  Daarom is Zijn gebed tot de Heere God: ‘Gij kent mijn smaad, mijn schaamte en mijn schande; allen die mij benauwen, staan vóór U.’
  Hij, de Zondeloze, de Heilige, de Zoon van God, is gevallen in handen van zondige mensen.
  Is het een wonder dat Hij Zich in vertrouwen tot God richt en klaagt over een verbroken hart, als er niemand is die medelijden heeft?
  Is het een wonder dat Hij klaagt over de drank die Hem wordt aangeboden? Is het een wonder dat Hij Gods gerechtigheid inroept over alles wat Hem is aangedaan?
  Tenslotte komt voor de Heere Jezus de dag van de verlossing, nadat Hij al het werk op het kruishout volbracht heeft.
  Er is verhoring gekomen op Zijn gebed: God heeft Hem opgewekt en Hem eer en heerlijkheid gegeven!
  En wij buigen ons bij de overdenking van deze lijdenspsalm in aanbidding voor Hem neer.
  Laten wij de Naam van God prijzen met een lied, Hem verheerlijken met een lofzang!
  De Heere God hoort ook naar ons gebed als wij ootmoedig tot Hem gaan, zelfs in doodsgevaar.
  God is goed voor allen die op Hem vertrouwen!

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 23. Psalm 70

  ‘Maar ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij.
  U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. HEERE, wacht niet langer!’ vs. 6.

  Deze Psalm is een gebed, waarin David komt tot de geweldige uitspraak dat de Heere zijn hulp is.
  Niet alleen David, maar ook anderen hebben ervaren dat God hun hulp is.
  Een andere dichter heeft het zo gezegd: ‘De Heere is mijn helper.’
  Wat een voorrecht als je dat kunt zeggen!
  Maar dat mag je ook zeggen als je weet een kind van God te zijn door het verlossende werk van Jezus Christus.
  Dan zingt ook een christen: de Heere is mij tot hulp en sterkte.
  Ook hij ervaart de nabijheid van de Heere in moeilijke omstandigheden.
  We kunnen deze Psalm indelen in drie gedeelten.
  In vs. 2 en 6 vraagt David voor zichzelf.
  In vs. 3 en 4 spreekt hij over zijn vijanden, maar dat zijn ook de vijanden van God.
  In vs. 5 spreekt hij over degene die de Heere vrezen.
  Wellicht is deze Ps. gemaakt in de tijd dat David voor Saul moest vluchten.
  En met Saul waren er anderen die David wilden ombrengen.
  David ziet de dood in het gezicht.
  Daarom zegt hij: ‘Heere, haast U.’ Kun je dat zomaar zeggen?
  Ja, als kind mag je aan je Vader vragen: ‘Komt U gauw?!’
  Is dat niet geweldig? David zoekt niet zijn eigen eer, maar de eer van God.
  Daarom moeten zij, die de Heere in Zijn gezalfde bespotten, het schaamrood op de kaken krijgen. En zij die de Heere liefhebben (‘Zijn heil liefhebben’ zoals David zegt) moeten jubelen, zich verheugen en de Heere grootmaken.
  David kent wel zijn benauwdheid, hij spreekt daarover met de Heere, maar daar tussendoor roept hij het uit: ‘U bent mijn hulp en mijn bevrijder.’
  Zo kent David zijn God. U ook? Zeg het dan net als David in uw gebed.
  Dat geeft vrede in het hart (Fil. 4).

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *