2860

 1. Door : Jonathan Lipnick,
  Dean of the Holy Land Studies Faculty,
  IsraelBiblicalStudies.com

  Kleine studie:

  De strijd werd gewonnen zonder een zwaard op te heffen
  Shalom allen,
  Toen koning Josafat tegenover de oprukkende troepen van Ammonieten, Moabieten en Edomieten stond, bestond er geen twijfel over dat zijn land een existentiële dreiging had. De weg vooruit leek volkomen onduidelijk – totdat Jahaziel de Leviet en koning Josafat zich realiseerden dat ze nog steeds één onconventionele tactiek tot hun beschikking hadden …

  De onwaarschijnlijke reactie op een existentiële dreiging

  In het aangezicht van woeste vijandelijke legers koos koning Josafat een schijnbaar suïcidale reactie: hij stuurde Levitische zangers de strijd in voor zijn krijgers. Het verbazingwekkende is dat deze tactiek boven elke normale militaire reactie uitging: “Toen ze begonnen te zingen en te prijzen, plaatste de Heer een hinderlaag tegen de Ammonieten, Moab en de berg Seïr, die tegen Juda waren opgetrokken, zodat ze gerouteerd ”(2 Kronieken 20:22).

  De verbazingwekkende dubbele betekenis

  “Uit de monden van baby’s en jonge kinderen heb je een bolwerk opgericht vanwege je vijanden, om de vijand en de wreker het zwijgen op te leggen” (Psalm 8: 2). Dit vers, later geciteerd door Jezus, bevat een fascinerend woordspel. Het woord עֹז (ʽOz) – hier vertaald als “bolwerk” – heeft de primaire betekenis van kracht en moed, met een secundaire betekenis van lofprijzing. Dit ene Hebreeuwse woord vat de essentie samen van het hele verhaal van het leger dat won door te zingen.

  Verken de ongelooflijke wereld van de Bijbel

  Soms is het begrijpen van één woord als het lezen van een heel verhaal. Het ontdekken van de betekenis van Hebreeuwse woorden in hun context kan verrassende en inspirerende inzichten opleveren. Laat niets uw verlangen om Bijbels Hebreeuws te leren in de weg staan ​​- schrijf u in voor onze live online cursussen en ontdek de ongelooflijke wereld van de Schrift.

 2. A Michaél

  Bedankt voor je reaktie.

  U zegt met iedereen om te gaan, tenzij je een negatieve energie ervaart. Ja daar kan ik u wel gelijk in geven.

  Ik wil u even een citaat uit Hebreeën geven , waarin Jezus zegt, dat Hij zelf aan dezelfde menselijke zwakheid heeft gedeeld, daarom kan Hij de mensen die onwetend en dwalende zijn, juist vriendelijk tegemoet treden.

  Omdat Hij aan dezelfde verleidingen heeft bloot gestaan, kan Hij juist de mensen zo goed begrijpen met hun problemen.

  Je hebt ezels die stoten zich één keer aan dezelfde steen, je hebt er ook die zich wel honderd keer stoten voordat het doordringt, begrijpt u.

  Als je pas een aantal jaren met de Bijbel bezig bent, en tot geloof ben gekomen, dan is het nog niet zo vreemd dat je nog niet alles weet, aangezien waar ik ook uit voort kwam, maar goed ik deal er nu mee.

  Te goed van vertrouwen geweest, en te open geweest, ja , maar nogmaals al wordt de rechtvaardige niets bespaard, God red haar er iedere keer weer uit. En mocht het anders uit pakken, dan houd ik mij vast aan de woorden, het is beter goed te doen en te lijden, als God het wil, dan kwaad te doen.

  Het kwade heb ik de rug toe gekeerd, maar ben wel recht voor uit in mijn mening die niet altijd wordt gewaardeerd, maar dat is wat anders als, vals of kwaadsprekerij, ect.
  Hierdoor wordt ik vervolgd blijkbaar.

  Nee ik heb de filmpjes nog niet gezien, tevens dat verhaal van die Kanaiëtische vrouw die kon ik wel, maar er moet nog een verhaal zijn, heb ik wel eens opgevangen op fam 7 een christelijke zender.

  Waar er wel of niet echte liefde is laat ik aan God, ik ben niet degene om daarover te oordelen.

  Shem my al Kol Shems

  Mensen kun je vaak niet vertrouwen God wel.

 3. @ Esther 22/10/2020 om 11:10 am

  Hallo, lieve zuster Esther,

  Hartelijk bedankt voor je liefdevolle reactie en voor het mooie gedicht. Want dat is toch wel waar het om gaat in dit leven en tevens een hele fijne bemoediging. Het voelt ontspannen aan om alles over te mogen geven in de handen van Onze Vader, die in de hemel is.

  En de wetenschap dat ook de Zoon ons en onze zonden draagt en ons nimmer zal vergeten noch verlaten is een rustpunt in ons hectische bestaan. Jij weet altijd de juiste reacties te geven, dat is ‘op zich’ een kunst. En dan ook nog met een gedicht wat je persoonlijk bij je moeders uitvaart hebt voorgelezen, twee jaar terug. Dat is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden. Ik hoop dat anderen ook steun vinden in het gedicht.

  Nogmaals mijn dank en Vaders liefde en zegen om je heen.

  Michaël

 4. Hallo lieve broeder Michaël…
  Het mijmeren over de verjaardag van je moeder, ja dat gaat vaak gepaard met gemis en verdriet.
  Je hebt het ooit verteld.
  Wat mogen we toch altijd dankbaar zijn, Michaël, dat we alles in Vaders handen mogen geven.

  Nog een heel mooi gedicht, heb ik voorgelezen bij mijn moeder. 1 november al weer twee jaar geleden dat ze er niet meer is.
  Ook voor jou Michaël en jou dierbaren die je mist.
  Heel veel liefs en Vaders armen om je heen.
  Esther

  Ik vergeet en verlaat je niet…
  Laat Mij het rustpunt zijn van je denken.
  Laat Mij de halte zijn van je hart.
  Laat Mij je steeds Mijn aandacht schenken.
  wanneer de wereld je soms verward.

  Laat Mij je schuilplaats zijn van je vragen.
  Laat Mij het heil zijn waar jij op wacht.
  Laat Mij toch al je lasten dragen.
  Ik heb het toch voor jou volbracht?

  Laat Mij het eindpunt zijn van je strijden.
  Laat Mij de burcht zijn van je hart.
  Laat Mij de drager zijn van jouw lijden.
  Ik droeg voor jou toch al je smart?

  Laat Mij je Rots zijn en je vertrouwen.
  Laat Mij je kracht zijn in je verdriet.
  Laat Mij de God zijn op wie je kunt bouwen.
  Want Ik, Jezus, vergeet en verlaat je niet.

 5. @ Esther 21/10/2020 om 2:29 pm

  Het is hier droog gebleven vandaag. Wel een hoop wind. Vandaag zou eigenlijk de verjaardag van mijn moeder geweest zijn. Ben lekker in gedachten aan het mijmeren. Bedankt voor de Nederlandse en Engelse versie van: ‘Als een hert dat verlangt naar water…’

 6. Openbaringen 13:18 is vaker aangehaald. Welke informatie zou mogelijk nuttig kunnen zijn om hier wat meer van te kunnen zeggen?

  En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven
  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
  18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

  De punten die naar voren komen zijn:
  – het is te berekenen.
  – het is een systeem dat in plaats van het handelen van geld in de plaats komt.
  – de inspanning van de mens, al dan niet wetende geïnspireerd te zijn door duivel, die het tot stand zal brengen.

  Belangrijk is ook wat meer context erbij de halen in de verzen ervoor:
  – de mens moet een beeld maken.
  – er komt een geest in het beeld.
  – het beeld kan spreken.

  De meeste weten, willen we Openbaringen wat meer kunnen begrijpen, is dat we het boek Daniël moeten kennen.

  Daniël had te maken met een boekrol, te maken met God en Jezus en moest de boekrol sluiten tot een bestemde tijd (waarin dit pás mogelijk begrepen zal worden).

  In Daniël 3 lezen we de oprichting van het beeld waartoe koning Nebukadnezar 60 El lang en 6 El breed. De eigenschap van dat beeld was 100% goud. De koning die eerder kreeg uitgelegd over het beeld dat uiteenviel, dat had verschillende materialen dat nog wel met goud begon.

  – het getal 60+ 6 hoeft geen betoog.
  – goud staat onder andere voor geld. Want dat was een aardige volume aan goud.
  – ook de rechters kregen de boodschap van de koning te lezen.
  – eigenlijk kwam de hele economie, de vertegenwoordigers van het rijk te samen en dus ook alle technologie dat er maar voor handen was in die tijd.
  – een heraut verkondigde het aan de natiën, volken en talen.
  – allerlei muziek instrumenten werden erbij gehaald. De duivel was een bijzondere Engel, zat vol met muzikale elementen. In die zin zien we duidelijk terug wie de werkelijke machthebber was.

  En eigenlijk te midden van het gewest Babel zelf nota benen waren er jong Joodse mannen die niet neerknielden voor het beeld.

  Johannes ging verder met de boekrol. Eigenlijk hetzelfde of de profetische voortzetting voor de bestemde tijd. Ook Johannes beschrijft in Openbaringen Jezus en God. Volgens mij is de volgorde in Openbaringen anders dan in Daniël.

  Dus Daniël = God en Jezus.
  Openbaringen = Jezus en God

  Ook in Openbaringen 13: 7 lezen we over wie de uitoefende macht ging.
  En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

  Daniël = natiën, volken en talen
  Openbaringen = stam, taal en volk

  Opvallend is ook dat Daniël zelf niet genoemd wordt bij het inwijdingsritueel van het beeld, maar wel zijn 3 andere vrienden. Of dit nog een betekenis zou kunnen hebben dat weet ik niet. Te denken valt mogelijk een gedachte van waar zijn de christenen tijdens de Grote Verdrukking?

  Spyfromthesky

 7. Hallo lieve broeders, op deze regenachtige dag.
  Als de zon maar schijnt in onze harten, dat we bij onze hemelse Vader en de Heere Jezus horen.

  Ja, die twee filmpjes… ik was er zelf ook stil van.
  Dat zeg je goed Harold, ‘confronterend’, dat was bij mij ook zo.
  Het woord christen, we zijn het zo gewent… velen zijn er waarschijnlijk mee opgegroeid.
  Ik heb het ook altijd gezegd, met regelmaat nog steeds.

  Waar ik al langer mee zat, er gebeurd zoveel rottigheid, veel oorlogen in de naam ‘Christenheid’, we hebben ‘christelijke partijen’ in onze regering. Wat zien we daar van??
  Dat ik het gevoel kreeg… op deze manier wil ik niet christen zijn. Het is maar een woord.
  Het was echt wel een strijd van mij. Ik kende die filmpjes helemaal nog niet.

  Voor ons is het woord Christen, kostbaar, het wijst naar Jezus Christus.
  Maar we hoeven het woord ‘Christen’, niet als een verplichting te zien.
  Daar hangt onze relatie met de Heere niet van af.

  Ik wist eerder ook niet Michaël dat het woord christenen, Bijbels gezien, meer een negatieve lading heeft. En dat de gelovigen zich zelf nooit zo zouden noemen.
  Discipel, of het lichaam van Jezus, of gelovige in Christus Jezus. Dat soort benamingen werden wel gebruikt.
  Geweldig hoor, Michaël, dat je de bekende tekst er nog even bijzet.
  Door onze liefde voor elkaar… zien de mensen dat we Zijn discipelen zijn en bij Hem horen.

  Wachter dat breng je erg mooi. Het gaat om de relatie met de Heere Jezus. Zijn Liefde mogen we uitdelen, naar elkaar en naar de wereld.
  “” …en Jezus LIEFDE ontvangen en uitdragen. Ja, dat lijkt mij ook waarlijk discipel-schap…””.
  Daar kan ik alleen maar AMEN op zeggen Wachter.
  Je bent niet alleen hoor… ook ik, moet er nog veel van leren.
  Maar… we hoeven het ook nooit alleen te doen. De Heere is erbij… heerlijk hé.

  Nog een bekend al ouder lied, https://www.youtube.com/watch?v=m4q3WIuqxMI
  Alleen de Heere kan ons hart vervullen, Hij is onze hulp en schild.
  Prachtige foto’s erbij.

  Dat mogen we laten zien, met Zijn kracht… in liefde naar elkaar en de wereld.

  Vaders liefdevolle kracht en zegen en bescherming, om jullie allen heen, en Jezus genade.
  Lieve groet van mij, Esther.

 8. @ Jezus Overwinnaar 20/10/2020 om 12:09 pm

  Ik zelf ga eigenlijk met iedereen om. Behalve met degenen die mij gelijk al afstoten omdat ze mij meteen al het gevoel geven dat ze niets goeds in de zin hebben. En een negatieve energie om hun heen hebben hangen. En degenen die op een gegeven moment bewezen hebben dat ze niet te vertrouwen zijn, kwaadspreken, verdraaien, vervalsen, liegen en zelfs stelen. Daar wil ik niet eens mee aan tafel zitten. Daar ga ik niet meer mee om, ook al is het mijn eigen broer. Dan is het gewoon tijd voor mij om afscheid en afstand te nemen. Wetende dat hij of zij toch nooit zullen veranderen.

  U schreef: ”Er bestaan naar mijn idee geen slechte christenen, als ze leven en handelen naar wat Jezus en God zegt, anders zijn het geen echte christenen maar valse.”

  Dat ben ik met u eens. Maar dat is het nou juist, tegenover de buitenwereld presenteren zij zichzelf als zijnde ‘een goed christen’ terwijl ze de liefde voor hun naaste niet tonen, noch kennen.

  Ik vond het wel mooi hoe die gedoopte vrouw – uit dat heidense gezin – het verschil tussen haar ouderlijk huis en dat christelijke huishouden weergaf. Ze zij: ‘Bij ons hing er aan de voordeurknop meer liefde dan bij hun (dat christelijke gezin) in het hele huis.’

  Ik wens u nog een fijne dag.

  Michaël

  p.s. Heeft u de filmpjes gezien waarvan Esther (20/10/2020 4:23 pm) een link gaf ? Ik vond het een mooie uitleg en eye opener. Vooral het eerste filmpje.

 9. @ Esther 20/10/2020 om 4:23 pm

  Hoi Esther,

  Mijn hartelijke dank voor de twee filmpjes. Daarmee sla je de spijker op zijn kop over hetgeen ik bedoelde tegen – Jezus Overwinner – over die gedoopte vrouw die uit een heidens gezin kwam en hoe zij werd behandeld door dat ‘van geboorte af aan zijnde’ christelijke gezin.

  Als iemand mij vraagt of ik een geloof heb, zeg ik ja: Ik ben christen. Maar zoals het uitgelegd wordt in de eerste filmpje vind ik prachtig. Ik wist niet dat christen eerst een scheldwoord was, ik weet wel dat het heden ten dage nog steeds als scheldwoord wordt gebruikt zoals: christenhonden en christengekkies. Wat ik zelf ‘op zich’ dan wel weer als een compliment beschouw. Denkende, ik hoor gelukkig niet bij jullie. En dat geldt dus ook voor sommige christenen. En dat is precies wat Andy Stanley aanhaalde in het filmpje. Geweldig.

  (Johannes 13:34-35, HSV)
  ”Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb,
  moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent:
  als u liefde onder elkaar hebt.”

  Ook het tweede filmpje vond ik zeer herkenbaar. Nogmaals mijn dank voor de links en voor de vreugde die ik daardoor voel. Het maakt mijn dag.

  Ik wens u allen Gods zegen en Zijn liefde.

  PowerHug, Michaël

 10. @ Esther: 4:23 pm. Bedankt voor het filmpje, ik ben er van onder de indruk. In mijn optiek, is de relatie met de Here Jezus, daarom zo belangrijk. Het gaat niet om religie, wetten en regeltjes, maar om relatie met de levende Here Jezus, en zijn LIEFDE ontvangen en uitdragen. Ja, dat lijkt mij ook waarlijk discipel-schap, maar ook ik moet er nog veel van leren.

 11. @Esther, mooi en duidelijk filmpje. Ook confronterend, want jezelf christen noemen is natuurlijk gemakkelijk. Jezelf discipel noemen is andere koek en confronteert je met de vraag hoe goed je Jezus kent ook ook daadwerkelijk een volger van hem bent.

 12. @ Wachter 20/10/2020 om 8:44 am

  Hallo Wachter, ik ben blij dat ‘De Kananese vrouw ‘ u ook goed deed.

  Ja, ‘De HEERE is mijn Herder’, is inderdaad een hele rustgevende tekst, net zoals Psalm 91 weer zo bemoedigend is. Ik kan me goed voorstellen dat als u uzelf niet lekker voelt of pijn heeft, dat u in deze teksten dan steun kunt vinden.

  Daar wil ik graag de volgende tekst nog aan toevoegen, voor u en ons allemaal:
  2 Korinthiërs 12 vers 9-10

  ‘’En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg;
  want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
  Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden,
  opdat de kracht van Christus in mij wone.

  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’’

  Beste Wachter, ik wens u het allerbeste, ook met uw gezondheid. En natuurlijk Gods zegen.

  Met een hartelijke groet, Michaël

 13. Hallo allemaal…

  Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel.
  Het verschil tussen christen en discipel. https://www.youtube.com/watch?v=hihcrQSziD0

  Hier het tweede deel… https://www.youtube.com/watch?v=N7txv4Y-AFk

  De beide filmpjes kunnen ook goed apart te bekijken.
  Het heeft mij wel een heel ander inzicht gegeven… iets waar ik al langer mee worstelde.
  Geen enge dingen… anders had ik het niet geplaatst.

  Veel plezier, dat jullie er ook door bemoedigd worden.

  Hartelijke groeten, Esther.

 14. Gerrit,

  U suggereert dat God geen vrouw is maar een man. Dat is onjuist. Het boek Genesis maakt duidelijk dat God mannelijk én vrouwelijk is. Zo staat er in Genesis 1:1 Bereshit bara Elohim . . . (“In een begin schiep God . . .”), waarbij bara (schiep) een mannelijke uitgang heeft.
  In Gen. 1:2 staat er […] Ruach Elohim merachefet al-pnei hamayim (“Gods Geest zweefde over de wateren”). Het woord merachefet (zweefde) heeft hier een vrouwelijke uitgang.
  Bovenstaande zien we ook terug bij de schepping van de mens (Gen. 1:27): “En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” In menig Bijbel staat er “man en vrouw schiep Hij hen”, maar dat is onjuist vertaald.

 15. @ Michaël

  Nogmaals je weet nooit met wie je te maken hebt, achter de namen, gelukkig heeft God mij wel een goed gevoel gegeven. Het mooie is dat de duivel zichzelf vaak verraad zonder dat hij het in de gaten heeft.

  Weet je dat Jezus tegen Petrus zei, de duivel spreekt door je heen, ga weg satan, jij bent niet gericht op wat God wil, maar op wat de mensen willen.

  Ik heb dit eens tegen iemand gezegd, terwijl ik zwaar gedoctrineerd werd, toen struikelde haar tong, dat was voor mij het antwoord op mijn juiste gevoel, begrijp je wat ik bedoel.

  Job stond op,
  hij scheurde zijn mantel af,
  hij schoor zijn hoofd kaal,
  hij viel op de aarde,
  hij boog voor over, en zei,
  naakt werd ik uit de moederschoot geboren,
  naakt zal ik daarnaar terugkeren,
  JHWH heeft gegeven,
  JHWH heeft genomen,
  En zijn naam JHWH is gezegend.

  Ze zitten bij je aan tafel, en verzinnen alweer de volgende streek, maar geeft niet, kijk wat JAOUZIE kan doen he, waar het hart van vol is, loopt de mond van over.
  Ze lachen om iets wat ze niet kennen, maar ze zullen de straf niet ontlopen.

  Hier wil ik het bij laten, ik heb mijn vijanden vergeven, zij mij niet anders zouden het geen vijanden zijn.

  Ik kan u nog wel uit eigen ervaring een verhaal vertellen over een heidense vrouw, wat dus niet in de Bijbel staat, maar waar ik het volgende van leerde: Dat niet alle heidenen slecht zijn, maar ook dat niet alle christenen goed zijn. Zelf nadat die heidense vrouw haarzelf had laten dopen, bleven de christenen haar treiteren, haar leven lang. Terwijl het gedrag van die vrouw juist wel als christelijk kon worden omschreven, en dat van die christenen juist niet. Misschien dat ik dat de volgende keer zal opschrijven.

  U schrijft dat niet alle heidenen slecht zijn, als een heiden zich heeft bekeerd is dat geen heiden meer, want Jezus heeft je daarvan bevrijd, maar ook niet alle christenen goed zijn, klopt naar mijn inziens niet, er bestaan naar mijn idee geen slechte christenen, als ze leven en handelen naar wat Jezus en God zegt, anders zijn het geen echte christenen maar valse.

  Shem my al Kol Shems

 16. Wie de waarheid spreekt, blijft overeind, maar trouweloze mensen gaan ten onder aan hun eigen kwaad.

  Inderdaad niet iedereen die Here tegen Mij zeggen , zei Jezus, komen in het hemelse Koninkrijk.

  Alles is in Gods zijn hand.

  Gezegende dag allemaal !!

 17. @Michaël: 6:06 pm, op 19/10. Bedankt voor deze reactie Michaël. Inderdaad hoe groot was het geloof van deze vrouw, die uit geloof zei: ” maar Heeer, de hondjes eten toch ook van de kruimels die van de tafel vallen”. En weet U Michaël, vaak als ik me , niet lekker voel, zeg ik: “Hemelse Vader, maak niet uit mijn gevoel of pijn, maar dat ik geborgen ben bij U”. En dan zijn Psalm 23 en 91 bemoedigend voor mij, vooral in deze wereld die zo ingewikkeld en ongrijpbaar is.

 18. Andrew Wommack’s reactie op COVID_19. Een Bijbels antwoord op de Corona ( hoax)
  ( Persoonlijk heeft Andrew 0% ANGST)
  Zeer de moeite waard Bijbel studie over angst en covid 19
  Nederlands ondertiteld 37 minuten

  https://www.youtube.com/watch?v=bNaBPGpd-8w

  Jamie en ik (Andrew) zijn persoonlijk niet in paniek over de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19). We hebben Gods beloften dat Hij ons zal beschermen, en dat is goed genoeg voor ons. Maar het gaat niet alleen om ons.

  Als jij zelf of iemand die je kent ziek is geworden van het virus, is onze hulplijn op maandag t/m donderdag tussen 10.00 u en 12.00 u geopend en zijn we beschikbaar om met je te bidden en de genezende kracht van de Heer te zien stromen. We hoeven niet te vrezen voor de pest die in de duisternis loopt. Geen kwaad zal ons overkomen en geen plaag kan dichtbij onze woning komen (Psalm 91:6, 10). We willen graag in geloof overeenstemmen met u en we geloven dat deze bescherming geldt voor u en uw hele gezin.

  Paulus vertelde Timotheüs in 2 Timotheüs 1:7 – ‘God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar van kracht en liefde en van een gezond verstand.’ Dat is onze positie en wij geloven dat dit ook voor u geldt.

  Als je wilt bidden, bel dan onze hulplijn op 035 533 88 75. Buiten die tijden kun je een voicemail-bericht inspreken. Je wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Of mail naar info.nl@awmcharis.com. Dan bellen of mailen we je terug.

  Over Andrew Wommack
  De bediening van Andrew Wommack- hij is meer dan dertig jaar schrijver en Bijbelleraar. Hij bereikt miljoen mensen over de hele wereld door de dagelijkse Gospel Truth uitzendingen en de Charis Bible College die gevestigd zijn in diverse landen.

  Voor meer informatie van Andrew bezoek onze website: http://www.andrewwommack.nl.

 19. Hallo Nieuw Begin…
  Dank je voor je woorden hoor.
  En het is zeker waar…Rom. 12 : 6, de onderscheiding van de verschillende gaven.

  Ik zie het nog niet als een ‘nieuw geloof’, als men de Hebreeuwse Bijbel leest of uit leert.
  Ik persoonlijk heb ook al de nodige geweldige dingen uit de Bijbel geleerd van Joodse broeders, waar ik heel dankbaar voor ben.
  En de hele Bijbel hoort bij elkaar.
  Ik zie altijd het oude verbond de profetie en het nieuwe verbond de vervulling.
  En zo wordt het één pasklaar geheel. Zo geweldig.

  Gelukkig leren we steeds weer iets erbij, Gods Woord is zo onnoemelijk rijk.

  Nieuw Begin, Gods zegen met het lezen en leren uit de Hebreeuwse Bijbel.
  Ben ook wel blij dat je “”het oorspronkelijke geloof”, zoals je zelf al zegt, vasthoud.
  Ik was misschien een beetje bang… juist omdat sommige mensen er in verdwalen en hun ogen niet meer op de belangrijkste Persoon gericht hebben.
  Soms breng ik het wel eens een beetje beroerd.

  Want HIJ is toch de kern van alles, de hele Bijbel door….de gestorven en opgewekte Heere Jezus Christus, Koning der koningen en Heere der heren.
  Het Lam Gods. HIJ is werkelijk alles.

  Lieve broeder, Vaders zegen, liefde en sterkte om je heen.
  En voor jullie allemaal….
  En lieve groet van mij, Esther.

 20. De betekenis van de naam Ghetsemane:
  Door: Jonathan Lipnick. van IsraelBiblicalStudies.com
  De Bijbel staat vol met duizenden plaatsnamen: steden, dorpen en plaatsen in het hele land Israël. Normaal gesproken passeren we deze vreemde geografische labels zonder er al te veel over na te denken. Maar de vreemde namen in de Bijbel hebben een diepe en belangrijke betekenis in het originele Hebreeuws van de Bijbel. Heb je ooit lang nagedacht over de naam de hof van Gethsemane, waar Jezus de avond voor zijn kruisiging werd gearresteerd?
  Lees verder dan de naam
  U heeft waarschijnlijk de naam Gethsemane gehoord, maar wist u dat het eigenlijk iets betekent? Gethsemane komt van de Hebreeuwse woorden gat- גת (“pers”) en shemanim שמנים- (“oliën”). Aan de voet van de Olijfberg was een tuin waar de boeren van Jeruzalem hun geoogste olijven brachten om tot olie te worden geperst.
  De naam Getsemane is belangrijk omdat het de essentie van Jezus ‘lijden ten tijde van zijn arrestatie onderstreept. Als een olijf in een pers, werd Jezus ‘leven uit hem geperst. De Schrift zegt: “terwijl hij in doodsangst was, bad hij vuriger: en zijn zweet was als het ware grote druppels bloed die op de grond vielen” (Lucas 22:44).

 21. In Daniël 7 lezen wij onder andere:

  9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur.

  10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.

  De profeet Daniël die zelf wat rijken heeft meegemaakt, zag ook de komende tijden, ja zelfs tot in onze tijd toe! Daniël moest de boekrol met de woorden afsluiten en het boek verzegelen tot aan het eind van het einde. Bovenstaande passage is een beschrijving van God.

  In Daniël 12 zien we een passage staan:

  5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier.

  6 De één zei tegen de Man de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen?

  7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

  8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn?

  9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

  De Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond is Jezus. We zien dat Daniël zicht had op God en Jezus. En ik geloof tot op onze tijd en verder toe.We zien in Openbaringen dat Johannes als het verder gaat met de boekrol.

  En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel;

  14 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 15 en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.

  Zijn we het zicht kwijtgeraakt op God en Gods plan, lijken er dingen gedoofd, troebel, verwarrend en eigenlijk ook wel lastig en moeilijk? Dan wil ik jullie bemoedigen met “ Zijn ogen waren als een vuurvlam”. Hij doet het vuur in ons weer oplaaien. Hij is de bron. De Vredevorst. Als het vuur weer aanwakkert, dan gaat het ook waaien. En we kunnen onze dorst lessen bij de Vredevorst.

  Ook komt God in Openbaringen 4 voor: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

 22. Vaak hoor je in kerken en gemeenten onder andere het bidden voor de overheid. Natuurlijk is dit goed en daar doe ik niets aan af.

  Sinds 8 jaar paars is onze rechterlijke macht oververtegenwoordigd door rechters van de politieke gezindte D’66. Veeleer zou een rechterlijke macht meer vertegenwoordigd worden door andere rechters van andere partijen.

  Veeleer is het mogelijk meer te bidden voor onze rechterlijke macht. God is bij machte om ook hun te overtuigen van misstanden, de overtrokken regels, de grondwet etc. etc. etc.

  Wellicht om dit eens te delen naar andere gelovigen, kerken, gemeenten!

  Spyfromthesky

 23. @ Jezus Overwinnaar 16/10/2020 om 9:50 pm

  (Ik was gisteren op een verjaardag, vandaar vandaag pas mijn reactie)

  Ik ben het met u eens: – Jezus Overwinnaar – kan heel goed passen bij een kleine maar toch krachtige en moedige vrouw.

  Ik zou niet zo gauw weten welke heidense vrouw u bedoeld, maar misschien bedoelde u
  De Kananese vrouw (Mattheüs 15:21-28, HSV)

  ‘’En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.’’

  Ik kan u nog wel uit eigen ervaring een verhaal vertellen over een heidense vrouw, wat dus niet in de Bijbel staat, maar waar ik het volgende van leerde: Dat niet alle heidenen slecht zijn, maar ook dat niet alle christenen goed zijn. Zelf nadat die heidense vrouw haarzelf had laten dopen, bleven de christenen haar treiteren, haar leven lang. Terwijl het gedrag van die vrouw juist wel als christelijk kon worden omschreven, en dat van die christenen juist niet. Misschien dat ik dat de volgende keer zal opschrijven.

  (Galaten 3:26-29, HSV)
  ‘’Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.’’

  De liefde zal nooit vergaan (1 Korinthiërs 13:8)
  Ik denk dat 1 Korinthiërs 13 voor velen een favoriete tekst is. Ik vind het heel mooi, ook het begin ervan, brengt mij tekens weer in beroering. Wel mooi dat u iets vergelijkbaars gewoon vanuit uzelf schrijft, daar moet toch wel een bepaalde puurheid achter zitten, lijkt mij. Mooi.

  U schreef: ‘’ God heeft in een ieder zijn geest gelegd, vanaf het begin van onze geboorte.’’
  Toen ik zelf klein was zo’n 4, 5 a 6 jaar, wist ik vanuit mijzelf al heel goed wat wel kon en wat niet. Wat goed was en wat fout was. Zonder dat iemand mij dat specifiek verteld had of dat ik een wetboek had gelezen. Ik wist het vanuit mezelf en dat heb ik nog steeds. Het zorgde er toen wel voor dat ik op mijn zesde jaar al aan God bad voor Zijn gerechtigheid! Ik zal dat van nature hebben meegekregen, denk ik. Het zat ‘gelukkig’ altijd al in me, van kleins af aan.

  De Bijbelteksten die u schrijft zijn echt heel erg bemoedigend en blijmoedig. Mijn dank daarvoor. Ik begrijp dat u bepaalde zaken privé wilt houden en ik weet ook dat mensen op de meest vreemde manieren kunnen reageren op bepaalde zaken, waar zijzelf geen getuige van geweest zijn. En zelf al zouden ze het met eigen ogen aanschouwt hebben, dan nog kunnen sommigen soms angstig reageren, zoals ik zelf gemerkt heb. Dus ik snap uw standpunt wel. Geen probleem kleine moedige krachtige vrouw : )

  Ik wens u voor vandaag nog een hele fijne dag en Gods zegen.

  Michaël

  p.s. omdat u in uw andere posting afsloot met: Naqila venismecha veniten LO Kavod
  Had ik speciaal voor u in mijn vorige reactie die link toegevoegd voor Hava Nagila. Ik hoop dat u het mooi vond.

  @ Esther, Bedankt voor je lieve reactie!

 24. @ Esther 18/10/2020 om 5:53 pm

  Romeinen 12: 6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen;
  wie onderwijst, in het onderwijzen;

  Vermeerdering van kennis , bijvoorbeeld van het ‘ Bijbels Hebreeuwse’ , kan ook juist het inzicht in sommige aspecten van het Christelijke geloof verdiepen en is m.i. beslist niet een ‘nieuw geloof ‘ op zichzelf wat het oorspronkelijke geloof zou verdringen. In tegendeel!
  Bovendien komt de uitleg van Messiaanse Joden die de Messias eren en roemen in hun werk. Want ook in deze zin, van het Bijbels Hebreeuws laten ‘ spreken ‘ , is wat mij betreft het heil uit de (Messiaanse) Joden.
  Er zijn ook mensen die een scheiding aanbrengen tussen het Oude en het Nieuwe Testament maar de Here Jezus zegt Zelf: De Schrift kan niet gebroken worden.
  We hebben God’s verzekering Esther: De Here waakt over Zijn Woord om dat te doen! Prijs de Heer!
  Dank voor je reactie lieve zuster!

 25. Hallo allemaal…

  @ Michaël en ‘Jezus Overwinnaar’, wat toch een fijne en bemoedigend reacties naar elkaar, werd er gewoon blij van.
  Dat is wat we zo brood nodig hebben, gezond geestelijk voedsel.

  @ Muggenzifter, het blijft geweldig, om de Psalmen te lezen. Geniet er zo van.
  Elke week weer. Is als koel water op een dorstige ziel.

  @ Wachter, heerlijk om jou schrijven te lezen… Ik heb ook nog even Prediker gelezen, over dat alles …””dat alles ijdelheid is, en najagen van de wind””.
  De ware echte vreugde en bescherming is alleen bij onze Vader en Jezus onze Heere.
  Er is géén grotere waarheid als bij de Heere te mogen leven met Hem, met mijn/ons vallen en opstaan.

  @ Nieuw Begin, ik weet dat ik soms over komt als dat ik overal commentaar op heb.
  Terwijl ik zo vaak geniet van uw bijdragen en de liederen die u neer zet.
  Ik wil wat u leert in Hebreeuws zeker niet afkraken, maar ik huivert er soms voor.
  Er zijn meerdere mensen die zweren erbij, net of dan pas ons geloof volmaakt wordt, o.i.d.
  En dat benauwd mij heel erg.
  Mijn wankele geloof, waar nog zoveel aan mankeert is alleen volmaakt in het volmaakte offer van Christus Jezus.
  Maar het was zeker niet aan u persoonlijk gericht, terwijl dat wel zo kan overkomen.
  Het zat mij best wel dwars, en daarom reageer ik er nog even op.

  Nog een klein gedichtje, van Theresa V.C. Schaum. Mag vrij gebruikt worden.

  EENHEID
  Wat wij van buiten eenheid noemen, is van binnen dikwijls strijd.
  “t is werk van zwakke mensenhanden en daarom ijdelheid.
  De ware éénheid is te vinden, waar mensen, één voor één,
  zich door ’t geloof verbonden weten
  in Christus, dáár alleen.

  Vaders zegen voor allen, en lieve groet, Esther.

 26. @ Michaël

  Dank u wel broeder voor je gebed.

  Dus u dacht dat er een man achter zat vanwege de krachtige naam. Wel Jezus Overwinnaar kan heel goed passen bij een kleine maar toch krachtige en moedige vrouw!!

  Dat ik psalm 91 in het laatste stuk benadrukt heb met haar of zij dat doe ik bewust, vooral vanwege hetgeen waar ik in zit.

  Over mijn vlieglessen die zijn privé die kan ik niet op deze site verkondigen, omdat het behoorlijk ingrijpend is en veel die het zouden lezen zouden het misschien niet eens geloven. Maar wat ik wel kan zeggen is extern en en zowel intern en generatie……en dat is niet zomaar te verbreken blijkbaar. Maar goed nogmaals bij GOD is niets een verloren zaak. Ik heb wel eens gehoord dat er een verhaal in de bijbel moet zijn van een vrouw die uit een heidens gezin kwam, maar dat GOD haar eruit had gehaald, maar ik weet echt niet welk verhaal en welke vrouw dat is geweest, Ruth is ook een mooi verhaal maar weet wel dat zij dat niet was. Maar wie wel misschien dat u het weet!! Het gekke is dat ik dingen zeg of dan ineens een bepaalde tekst opschrijf en dan blijkt dat dus in de bijbel te staan, zo heeft een zuster van de kerk mij eens op een tekst verwezen van Korinthiërs 13-4 en dat kwam in grote lijnen overéén, althans het komt op hetzelfde neer.

  In een zware storm die mij zoals gewoonlijk trof, begon ik te schrijven.

  In de echte liefde kan men pijn verdragen,
  In de echte liefde heeft men incasseringsvermogen, ook al zijn de pijlen scherp geslepen,
  In de echte liefde heeft men geduld, ook al moet men lang wachten,
  In de echte liefde is men snel de pijn vergeten, die de mensen je aandoen,
  In de echte liefde is er geen bezittingsdrang, niet sexueel en ook niet geestelijk,
  In de echte liefde is er geen jalouzie,
  In de echte liefde is er vergeving.

  God heeft in een ieder zijn geest gelegd, vanaf het begin van onze geboorte, de mensen althans de volwassenen, dus geen kinderen, want die zijn speels en nog niet altijd bewust van wat en hoe het moet of hoort. Een volwassen mens weet heel goed wat slecht of goed is, het geweten spreekt in een mens, stel een voorbeeld als iemand iets uit de winkel steelt, dan weet hij of zij heel goed dat dat niet mag toch!! Als de regering een wanbeleid voert en met list en bedrog, dan zijn zij zich er heel goed bewust van toch!! Als iemand zich bezig houd met satanisme en alles wat daar mee samenhangt of vrijmetselarij, dan is die persoon zich er heel goed bewust van dat het niet goed is toch!! Zo zijn er natuurlijk heel veel vergelijkenissen te geven of wel te bedenken. Maar vele mensen kiezen liever voor het kwade dan het goede.

  God zei tegen Jeremia toen zijn volk afgoden begon te aanbidden,

  In slecht doen zijn ze goed, maar in goed doen zijn ze slecht, herken je HIERIN iets!!

  Iemand uit het verleden sprak wel eens over een boemerang, het kan ook een andere wending gaan krijgen, of dat ik het uiteindelijk overleef of niet, zowel bij leven en dood, het zal deze mensen niet gelukkiger maken, ook al zitten deze mensen in die waan dat ze de macht over iets hebben. Uiteindelijk is Jezus toch degene die over alles heerst, Koning over alle Koningen, Heerser over alle heersers.

  Kijk maar naar het kabinet hoeveel ellende ze over zich heen gaan krijgen, Dhr Rutte die liegt, een koning die voorbeeldfunctie heeft, maar het niet doet, een minister van defensie die zich niet aan de regels houd, Nederland is geen mooi land meer, het beleid wat er gevoerd wordt richt het te gronde en ze zaaien haat en agressie onder de bevolking, je ziet het nu allemaal gebeuren. In een eerder schrijven had ik gezegd dat ze Boa’s en Boswachters en O.V ook moeten gaan bewapenen, het gekke is dat doen ze niet. Wat als één van deze mensen die dit soort werk doen, het niet meer kan na vertellen, verschrikkelijk ik moet er niet aan denken, zeker als zo’n man of vrouw een gezin thuis heeft.
  Maar goed dat is politiek, ik wil er alleen mee aangeven, als men goed doet zal dat door GOD worden beloond, maar wie dat niet doet kan ook van GOD met de ROE krijgen!

  In Mattheüs 12-6 staat.

  Maar Ik zeg u hier staat iemand die meer is dan de tempel! Er is geschreven dat Ik wil dat u met andere mensen meeleeft, het gaat Mij niet om uw offers! Als u begreep wat daar mee bedoeld werd dan zou u geen onschuldige mensen hebben veroordeeld. Ik de Mensenzoon beslis wat er op de sabbat wel en niet mag. Want Jezus genas iemand van een verschrompelde hand, en die Farizeeën vroegen, mag men iemand genezen op de sabbat. Zij hoopten dat Hij ja zou zeggen, zodat ze Hem aan konden klagen.

  Maar Jezus antwoorde: Als u een schaap zou hebben en het in de put zou vallen, zou u het dan ook niet vast pakken en het eruit halen! —– maximaal 3 woorden in hoofdletters, deel verwijderd. Mod.

  Ik wens je een gezegende avond toe, en weltrusten.

 27. @ Jezus Overwinner

  p.s.

  Ik wens u uiteraard ook: Gods bescherming. Was ik vergeten toe te voegen. Mijn Excuus.

  Gods Wil, zal u nooit Dáár brengen, waar Zijn Gratie, U niet zal Beschermen.

  ;-{>

 28. @ Jezus Overwinner 16/10/2020 om 9:50 pm

  Hallo zuster, als ik uw schrijven tenminste goed begrepen heb.

  Ik moet zeggen dat ik nogal onder de indruk ben van hetgeen u schreef. En dan ook met name uw vertrouwen in God, in het Gebed , en in uw mede gelovigen die in Christus Jezus zijn. Ik hoop dat u vanmorgen wakker werd met een gelukkig hart. *

  U had de laatste regels van Psalm 91 (prachtige Psalm overigens) in een vrouwelijke vorm gezet, en in een andere posting schreef u: ‘kleine vrouw’. In eerste instantie ging ik er van uit dat u een man was vanwege uw krachtige nickname – Jezus Overwinnaar – Maar u gaf zelf al aan: ‘’achter een plaatje weet je namelijk nooit wie er achter schuilt.’’

  Ik vind het makkelijker om te bidden als ik weet of het voor haar of voor hem is. Ik heb vannacht voor ‘haar’ gekozen in mijn gebed en er voor de zekerheid er ook Jezus Overwinnaar aan toegevoegd. God weet dat ik u bedoelde.

  Ja,een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jacobus 5:16)

  De afgelopen 10 jaar had ik al gemerkt dat een wens van mij voor een ander al heel krachtig kan zijn. Het geheim is: Dat het oprecht gemeend moet zijn, Met alle liefde die ik in mij heb, In volle overtuiging, Speciaal voor die ander. Zonder dat daar ook maar één greintje eigenbelang of zelfzucht in zit. En die wensen voor die ander zijn uitgekomen. Dus ben ik er van overtuigd dat mijn Gebed van vannacht aan God, waarin ik mijn wensen voor u kenbaar gemaakt heb, ook zijn werk zal doen. En het klinkt misschien raar, maar in mijn gebed heb ik meteen het leger van God verzocht om u te beschermen tegen al het kwaad in deze wereld, in welke vorm dan ook.

  Dat brengt mij op het volgende: U schreef over uw ‘vlieglessen’. Mijn vraag aan u is: ‘’Hoe gaat dat dan in zijn werk? Heeft u daar zelf invloed op of overkomt het u ineens?’’ Wel mooi en fijn om te horen ook, dat u gewoon weer veilig – zonder gebroken botten – neerkomt. Ik weet, (als geen ander) dat bij God echt alles mogelijk is. Ook voor degenen die geloven is alles mogelijk zei Jezus. Ik ben benieuwd naar uw ervaring.

  In de veronderstelling dat u een vrouw bent, heb ik speciaal voor u voor deze versie gekozen. Met een weemoedig begin, wat ik in dit geval wel passend vond. Met Engelse en Perzische tekst. HAVA NAGILA https://www.youtube.com/watch?v=OeOHRhcTZZ0

  Hava nagila – Laat ons gelukkig zijn
  venis’mecha – Laat ons vrolijk zijn
  Hava neranena – Laat ons zingen
  Uru achim – Word wakker broeders *
  B’lev sameach – Met een gelukkig hart *

  Beste Jezus Overwinnaar: Ik wens u Gods genade, zegen, liefde, rust en vrede.
  En een heel fijn weekend. Met een hartelijke groet, Michaël

  p.s. De ware Wijnstok en de ranken uit (Johannes 15) is inderdaad ook een hele mooie tekst en ook zo’n perfecte vergelijking. Bedankt voor uw citaat daaruit, dat deed me goed.

 29. @ Wlly
  …..Jezus zei: pas op dat je niet naakt bevonden wordt…uit de Thalmoed. Ik ken het verhaal dat Jesus een buiten echtelijk kind zou zijn van ene Mirja. Maar er liepen toen legio’s Mirja in Israël rond. Alleen al onder het kruis stonden er al drie: Moeder, Magdalena en de 15 jaar oudere zus van moeder Maria. Verder ken ik uit de Thalmoed niets

 30. @Gerrit,

  Je schrijft enkel wat vragen en vervolgens stel je jezelf een conclusie. Aan al je vragen kan ik al zien dat je de Bijbel niet kent, want anders had je de antwoorden al gehad. Daarom mijn vraag aan jou: waar baseer je je conclusie op?

  Ik en ongetwijfeld meerdere schrijvers hier willen best bepaalde vragen naar de mate van onze kennis beantwoorden, maar ik weet niet in hoeverre jij serieus geïnteresseerd bent.

 31. @Willy

  Post verwijderd.

  Beste Vlokje, het is u al eerder gezegd dat uw bedenksels niet passen op het Geloofsforum en zijn er recentelijk weer klachten over uw postings geweest door forum gasten.
  Mod.

 32. Waarom is God geen vrouw
  Waarom is Jesus geen vrouw
  Waarom is Mohammed geen vrouw
  Waarom is Allah geen vrouw
  Waarom is de Paus geen vrouw
  Wie heeft de bijbel/koran geschreven man of vrouw
  Waarom zijn de katholieke kindermisbruikers mannen
  Waarom is het geloof vaak de oorzaak van vele oorlogen en terrorisme
  Mijn conclusie is dat het geloof is bedacht door mannen vanwege de macht wat is jouw conclusie

 33. @ Eelke en vlokje: Wat de tempelwacht betreft dat is een historisch gegeven dat ook in de Talmoed staat, en door de archeologie en historisch is bewezen. Jezus sprak altijd de taal van het volk, zijn gedachten, zijn spreken en leefwereld waren Joods van opvatting, de Joden begrepen Jezus woorden over: de dief in de nacht, want dat was de tempelcommandant die altijd vooral tijdens de nacht onverwachts controle deel, en vlokje je hebt meer dan gelijk, het bruiloft feest daar zijn we op uitgenodigd, zitten aan een rijke tafel en genieten is inderdaad typisch Joods en jezus zal dit dan ook gebruiken.

 34. @ Willy

  ….Jezus gaat alleen verder over hoe het verder gaat, niet over dag en uur, dat blijft bij de Vader……
  Hoe kom je daarbij? Misschien vond Hij het niet nodig om dat te vertellen om ons niet teveel op stang te drijven. Ik zou het bv erg ongezellig vinden als ik dag en uur van bv. mijn overlijden zou weten. Denk aan de gevolgen! Christus komt eerst terug om diegene die in het boek des levens staan mee te nemen en vervolgens komt Hij terug met het zwaard.
  Het verhaal over de Tempelwacht ken ik niet. Kun je mij meer vertellen?

 35. @ Michaël

  Het is een mooi gedeelte van Johannes, dat gaat over de wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.

  Wat ook een mooi citaat is uit dat gedeelte is, wie één met Mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen alles krijgen wat ze willen, en het zal gebeuren. Wie veel vrucht voortbrengen, bewijzen hiermee mijn leerlingen te zijn, en zullen de mensen zien hoe glorierijk mijn Vader is.

  De storm is zeker nog niet voorbij, toch blijf ik mij vast houden aan het goede, en vertrouwen houden op de echte Jezus die mij hiervan verlost, het zou een Godswonder zijn, dat zeer zeker, dan kan ik met recht zeggen en een getuigenis zijn voor velen, maar dat is aan God, we weten soms Gods opzet niet te begrijpen. Ik weet wel dat ik gratis vlieglessen krijg in mijn huis, dus ik hoef niet in opleiding bij de KLM, dus dan weet je hoe het er voor staat, Toch vrees ik niet, omdat ik weet dat Jezus mij beschermt. Maar leuk is anders natuurlijk, alhoewel ik het ook met een lach kan nemen tegenwoordig, zoals Jezus dat ook wel deed. Het gekke is van het verhaal dat als ik de lucht in ga altijd weer goed op mijn benen terecht kom zonder ook maar iets te breken, dus daarom kan ik met een oprecht hart zeggen dat de ware God van Israël met mij moet zijn, dat kan niet anders.

  Psalm 91 is ook zo mooi!

  Ik schuil bij de Allerhoogste, want dan kan ik rustig slapen, de Allerhoogste beschermt mij, hiervan wil ik getuigen, bij Hem ben ik veilig en geborgen, U bent mijn God, U alleen vertrouw ik. U houd de scherpe aanvallen van mijn tegenstanders tegen. Vreselijke ziekten houd U ver van mij. Uw troost is mijn schild, en houd de scherpe aanvallen van mijn tegenstanders tegen. Dus ik hoef niet te vrezen voor de nacht, en ook niet voor de scherpe aanvallen overdag, ook niet voor de pest die rondwaard in de duisternis, want al sneuvelen er 1000 links van u, en 10.000 rechts van u, u zult gered worden u zult het zelf zien. U hebt de HERE als toevluchtsoord gekozen, de Allerhoogste als beschermer, dus tegenslag zult u niet treffen, en vreselijke ziekten zullen ver bij u vandaan blijven, want de straf treft alleen de goddelozen.

  Hij zal zijn engelen bevelen, om voor u te zorgen en een toevluchtsoord te zijn, hij zal ze bevelen dat u niet zal struikelen, zelfs als u een leeuw tegenkomt, of op een adder trapt gebeurd er niets.

  Hij zal haar verlossen, omdat ze van Mij houd, omdat ze mijn naam kent, mijn naam eert, Ik zal haar beschermen, als ze Mij roept zal Ik haar antwoorden, als ze het moeilijk heeft, zal Ik bij haar zijn, Ik zal haar bevrijden, en in ere herstellen, Ik zal haar een lang leven geven, en ze zal mijn GROOTHEID zien.

  Het woord van God is oneindig en mooi en bemoedigend voor een ieder die het zwaar heeft, of juist niet en er veel wijsheid uit haalt. Het beste Boek ter wereld, beter dan de privé of story, wat niet op feiten berust maar op fabels.

  Ik vraag u vriendelijk als u een oprechte christen bent, (achter een plaatje weet je nooit wie er achter schuilt namelijk) bid voor mij en vele anderen die dat doen, want er is zeker een strijd in de hemelse gewesten gaande, hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft de satan, dus probeerd hij zijn uiterste best te doen, om mensen bij God vandaan te halen.

  Maar als een goed oprecht mens bid tot GOD heeft dat een geweldige uitwerking, ( Jacobus 5-16)

  Naqila venismecha veniten LO Kavod

 36. @willy schreef:16/10/2020 om 4:12 pm
  Maar zelfs jij weet toch wat Jezus met ons wil ondernemen als Hij terugkeert , de maaltijd houden.
  En tijd en dag van die maaltijd is in de joodse traditie door de eeuwen heen gedragen.
  Da’s een heel belangrijke aanwijzing!

 37. Psalm 119:1-8 (deel 1)
  ‘Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan’ vs. 1.

  Oprechte van wandel. Zijn die er onder de mensen?
  Welk mens leeft er die goed doet en niet zondigt?
  Oprechte van wandel zijn zij die in Christus zijn.
  Dat gold voor de gelovigen van het oude verbond.
  Daarom kan van Noach worden gezegd dat hij een rechtvaardig, oprecht man was in zijn geslachten.
  Zo wordt ook Jakob oprecht genoemd.
  En van Job lezen we dat hij oprecht was, vroom en godvrezend en wijkende van het kwaad.
  Zij zijn welgelukzalig.
  Want zij delen in de liefde en in de gemeenschap van God.
  Zij ondervinden in hun harten dat in het houden van Gods geboden grote loon is.
  Zij gaan in de wet des Heren.
  Het is hun lust en liefde om in al de geboden des Heren te wandelen.
  Zeker, zij weten dat er ook die andere wet is, die strijd voert tegen de wet van hun gemoed en hen gevangen neemt onder de wet der zonde.
  Toch is Gods gebod hen lief, meer dan goud, ja meer dan uitgelezen goud.
  Kan het ook van u gezegd worden, dat u oprecht van wandel bent?
  Dan zal dat ook aan de vruchten in uw leven gezien worden.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 38. @ vlokje : Bedankt voor deze informatie, maar Jezus gaat alleen verder over hoe het verder gaat, niet over dag en uur, dat blijft bij de Vader. Op een dag zal Jezus wederkomen als een dief in de nacht, en elke Jood wist waarover dat ging, het gaat over een gebeuren in de tempel. er was in de tempel een tempelwacht, die moesten waken over de tempel ook in de nacht, en er was ook een commandant die moest waken dat alles ordelijk verliep, en tijdens de nacht vielen sommige van die wachters in slaap en dan kwam de commandant onverwachts om hen te betrappen, en dan moesten ze van straf naakt naar de kazerne lopen, en als het dan koud was ocharme voor hun pieseloe die zal blauw gezien hebben van de kou, daarom dat ook Jezus zei: pas op dat je niet naakt bevonden wordt, dit verstonden de Joden in Jezus tijd.

 39. Eelke Piers schreef:15/10/2020 om 2:39 pm
  Eelke Je vertelt geen leugen, dank je wel voor je bevestig

  Willy zie opb 1vers 1 dat is wat eelke piers bedoeld
  En na deze openbaring zegt Jezus aan Johannes via een engel
  in Opbaringen 3:3
  Bekeert u, indien gij niet wakker wórdt zal ik komen als een dief

 40. Johannes 14: 27, HSV

  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld u geeft, geef Ik die u.
  Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

  ;-{>

 41. Ben tot de conclusie gekomen, dat alles ijdelheid s, zei Prediker (Salomo), en najagen van de wind. Dat brengt mij tot de zekerheid, dat slechts bij de Hemelse Vader, de G’d van Abraham, Isaäc en Jacob, het ware LEVEN is. En wat mag ik dankbaar zijn, dat door het volbrachte werk van Yeshua/Jezus en zijn vergoten bloed, mij de deur naar de Vader geopend heeft. Nu mag ik juichen in de HEERE, en leven uit genade door geloof. Geprezen is onze Here Jezus, tot in alle eeuwigheid.

 42. @ willy schreef:
  14/10/2020 om 3:33 pm
  Toen Jesus op aarde rondliep wist Hij het echt niet wanneer het allemaal zou gebeuren maar na zijn verrijzenis, toen hij weer één werd met zijn Vader, wist Hij het wel en daarom schrijft Johannes in de Openbaring dat Christus deze van God heeft ontvangen en via een engel aan Johannes laat zien.

 43. willy schreef:14/10/2020 om 3:33 pm
  Wat mij de laatste tijd een beetje stoort op het geloofsforum is wanneer komt Jezus terug, 

  Je hoort al een week niet van mij,
  Ik wil graag mijn andere kijk laten horen en misschien dat andere hier voordeel uit kunnen halen.
  Maar als het stoort, dan is het beter stil te zijn
  Ik merk ook dat mijn boodschap niet aankomt, dus ik zal proberen dit onderwerp te laten rusten
  Vlokje

 44. @ Jezus Overwinnaar 14/10/2020 om 8:33 pm

  Dank u voor de aanvulling en uitleg. En ja, ik begrijp wat u daarmee wilt zeggen.

  Ikzelf ben meerdere keren meerdere mensen tegengekomen die mij hartgrondig haten, en tegelijkertijd voelde ik ook hun afgunst en jaloezie. Dat kon ik eerst niet rijmen met elkaar. Want hoe kun je nou jaloers zijn op iemand die je haat? Maar het zal, denk ik, de jaloezie en afgunst geweest zijn die dan die haat in hun oproept. Maar het zou ook gewoon het volgende kunnen zijn, zoals de Heere Jezus al zei:

  ” Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. ”
  (Johannes 15:18-19)

  Waarschijnlijk zijn zij daarom zo jaloers… Omdat zij de Geest niet hebben!

  p.s. ” In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. ” (Johannes 16:33, HSV)

  Ik wens u sterkte, moed en Gods zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

  Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen.
  (1 Petrus 5:14, HSV)

 45. @ Michaël

  Dank je wel voor de bemoediging!

  Zo, ook deze tekst ken ik uit mijn hoofd, het zijn mooie hoofdstukken, Jacobus, Petrus 1 en 2 ik heb een tijdje geleden het hoofdstuk van de valse leraren en profeten geschreven op deze site, ja, ze staan in mijn geheugen dat is mijn houvast, iedere morgen begin ik daar mee, het woord van God want Hij is de levende God van een ieder.

  Wat ook een mooi stukje is, de grote tegenstander de duivel ( Petrus5)

  Wie zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij oprichten wanneer het daar de tijd voor is, geef al uw zorgen en problemen aan God, Want Hij houd van u en Hij zal voor u zorgen.

  Ondanks dat moet u er op toe zien, uw grote tegenstander de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi die hij kan verslinden, sla al zijn aanvallen af, en vertrouw op de Here. Het moet een troost zijn te weten dat alle christenen over de hele wereld hetzelde meemaken.

  God is een en al ontferming, Hij heeft u geroepen om aan dezelfde eeuwige heerlijkheid van christus deel te hebben. Nadat u het een tijd moeilijk hebt gehad, zal God u zelf persoonlijk overeind helpen, en op de plaats laten staan, waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken, dat u niet meer hoeft te wankelen. Voor God is alle Macht voor altijd en Eeuwig.

  God heeft ook grenzen, zijn kinderen laat Hij nooit of te nimmer vallen, niemand rooft ze uit de hand van Jezus.

  Hebreeën 11 al deze mensen hebben op God vertrouwt en hebben gekregen wat God beloofd had. Dit stukje pas ik ook vaak toe op mijzelf. We hebben koninkrijken omver gehaald en rechtvaardig geregeerd, zoals God beloofd had. We hebben de muil van de leeuw gesloten, het VUUR had geen vat op ons, en het ZWAARD kon ons niet treffen, en in onze zwakheid hebben we de kracht ontvangen, en moest de vijand op afstand blazen.

  Gelukkig heb ik een groot incaseringsvermogen, en jalouzie, ik weet niet wat dat is, dat staat niet in mijn hersens gegrift, gelukkig maar. Ze vinden van allerlei medicijnen uit voor geestelijke ziekten, ze zouden eens een pil moeten ontwikkelen voor dodelijke jalouzie, want dat is een ernstig probleem, zeker voor de persoon in kwestie vaak zijn het toch mensen die onzeker zijn over iets, een tekortkoming hebben, een gebrek aan zuivere mensenkennis, en koste wat het kost een ander kapot willen maken, omdat ze niet kunnen krijgen wat ze willen. Ik zie dit soort mensen zo, het zijn net baby’s of kleine kinderen, want als ze hun zin niet krijgen, gaan ze vaak zolang door met zeuren, dat de ouders hun kind dan maar hun zin geven. Maar gelukkig zijn er ook ouders die dat niet doen. Ook al krijgen die ouders dan van alles naar hun hoofd. Begrijp je wat ik hiermee wil zeggen!!!

  Al deze psychische ziekten, komen het meeste doordat de satan zijn intrede heeft kunnen maken in je geest (bolwerken), dus eigelijk pillen helpen vaak ook niet eens, en mensen worden er ook vaak zieker van dan beter, het beste medicijn is een vaccin met het Jezus virus jezelf toedienen, en op die manier proberen het te overwinnen, maar ik begrijp ook dat niet iedereen die kracht of moed bezit en neem het zeker deze mensen niet kwalijk, maar het zou wel het beste zijn.

  Gezegende avond allen.

 46. Wat mij de laatste tijd een beetje stoort op het geloofsforum is wanneer komt Jezus terug, en m’n gatat dan altijd berekeningen en teksten aanvoeren, het heeft weinig zin, de apostelen wilde het ook weten, en wat zei Jezus: het is niet aan u om dag en uur te kennen( Hand 1-8) Toen Jezus op aarde was wist hij het ook niet, of hij wist het en het zei het niet. Niemand kent nog dag of uur, want ook de moslims verwachten hun bevrijder. Het kenmerk van Jezus wederkomst zal zijn, er zal letterlijke duisternis heersen, men zal geen licht kunnen branden, er zal chaos zijn, en de zon zal het licht niet geven. Jezus is eenmaal geboren, eenmaal gekruisigd, eenmaal gestorven, en eenmaal verrezen, hij zal ook eenmaal terugkomen met zijn kernmerken van het kruis zijn stigmata. Vele Joden geloven dat de Messias al geboren is, en aan de Joden zal openbaren, onzin, Jezus is eenmaal geboren en kind geweest, als hij nu komt is het vanuit de hemel met al zijn kenmerken, hij is nog steeds dezelfde jezus, zijn woorden zullen nooit veranderen, de Joden moeten Jezus aanvaarden als hun Messias, dan pas kan de echte vrede doorbreken, door lijden heen.

 47. @ Jezus Overwinnaar 13/10/2020 om 11:44 pm

  Dank u. Ter bemoediging: Rekenschap geven van de hoop

  ” En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goed doet dan terwijl u kwaad doet. ”
  (1Petrus 3:13-17, HSV)

  Gods zegen voor u allen !

 48. @ Michaël

  Ik ken die tekst ik herhaal het met regelmaat, daarom geef ik het aan de Allerhoogste, dus dan bedoel ik de echte God van Israël, De kerken stromen vol met ongewenste entiteiten, en is het moeilijk zeker in deze tijd om nog iets betrouwbaars te vinden. Maar gelukkig hoeft men niet per direct naar een kerk en kan het prima thuis. Degene die de valstrik heeft gezet, en mede degene die hier een rol in hebben gespeeld, zeg ik voor nu, ik hoop dat ze hetgene ermee bereiken wat ze voor ogen hebben. God kent een ieder zijn hart, en ik kan met oprechtheid zeggen, dat ik absoluut geen slecht mens ben, maar juist de rechtvaardige mensen worden vervolg, ook jalouzie is een grote factor, maar dat kan maar van één zijde komen en dat is de satan en zijn trawanten. De ECHTE JEZUS kent geen jalouzie, wrok en haat, en misgunning, verderf, kwaadsprekerij, NEE, alle goede eigenschappen komen van JEZUS, liefde, vreugde, harmonie, lankmoedigheid, vrede, geduld, licht, vrijheid, incaseringsvermogen, zelfs humor, dus laten we hopen, dat de boemerang die mij wordt toegespeeld een andere wending mag gaan krijgen, en dat kan alleen de echte ware God van Israël. Ik kan het ook zo bekijken eigenlijk bestaat deze kukluxklan uit lafaards en ik kan niet zeggen dat dit getuigd van moed, één. kleine vrouw en er is zoveel om te doen, Ze durven wel daarom LAFAARDS heb er geen andere woorden voor, Maar geeft niet ik heb ze vergeven, wat JEZUS zegt ze weten niet wat ze doen.

  Alles wordt gezien daarom dit bewuste schrijven, succes.

  Shem my al kol Shems

 49. Gezegend zijn al die kinderen die op de lagere school de bijbelverhalen hebben gehoord.
  Ze ontvingen al in een vroeg stadium van hun leven belangrijke inzichten over de psyche van mensen. De bijbel is hier uitputtend over.
  Die kinderen leerden al vroeg hoe koningen bekritiseerd werden! Hoe waardevol waren die lessen. Zelfs koning David ontkwam niet aan die kritiek (denk aan de profeet Nathan).
  Scholen met de bijbel (de uiterst correcte benaming, namelijk zeer feitelijk), leerden de kinderen al vroeg hoe machtshebberds verderfelijk konden zijn.
  Misschien vandaar dat overwegend protestantse landen geen probleem hebben met het bekritiseren van de overheden. Waar RK-landen toch vooral geleerd hebben zich te schikken in onderdanige gehoorzaamheid.
  Het marxisme vraagt vooral gehoorzaamheid en vooral ex-Katholieken voelden zich hiertoe aangetrokken.
  Daarentegen was de USA vooral een protestantse natie, die de nadruk legde op het persoonlijke geweten (in Christus) en daarom wars was van top-down sturende overheden.
  Een succesvolle president in de USA was Calvin Coolidge, die zich zo min mogelijk wilde bemoeien met de economische activiteiten van de burgers. Hij werd als ‘lui’ beschouwd, maar zijn ‘luie’ principe was behoorlijk succesvol voor het land.
  Opvallend ook dat op de lijstjes van ‘landen met het beste leefklimaat’, altijd (ex) protestantse landen daar de eerste plaatsen bezetten.
  Een nieuwe orde die voor de hele wereld zou moeten gelden, maakt een einde aan al die schitterende en leerzame variaties.

 50. @ Jezus Overwinnaar 12/10/2020 om 11:20 pm

  Bij het lezen van uw bijdrage over Daniël, en met name deze tekst:
  ”U heeft mijn eigen woorden, doelbewust, tot een valstrik voor mij gemaakt.”

  Moest ik meteen aan deze tekst denken: Mattheüs 18:7

  ‘’Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!’’ (NBV)

  ‘’Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen; maar wee die mens door wie zo’n struikelblok er komt!’’ (HSV)

  Gods zegen voor u allen!

 51. Hallo Nieuw Begin…

  Best wel leuke en interessante weetjes.
  Ik zelf zal geen Hebreeuws lezen/leren…
  Mijn hart ligt daar niet.

  Dat Abraham als eerste Israëliet een stukje grond in Kanaän kocht …
  Dan wordt ik meteen moeilijk… Abraham was en is nooit een Israëliet geweest.
  Dat werden zijn nakomelingen.
  Hij was een ras echte Hebreeër.

  En is het zo belangrijk, om te weten waar Adam en Eva misschien liggen begraven??
  Hangt ons heil en Verlossing van al die kennis af???

  Dit zeg ik zeker niet om het af te breken, Nieuw Begin…
  Als u daar plezier aan heeft… maar wees wel voorzichtig.
  Want het geeft ons zéker géén redding zoals alleen dat kan in Christus Jezus.

  Soms ook wel eens gevaarlijk…. ik hoor wel vaker dat het beter is om Hebreeuws te leren.
  Waar is dan Gods Geest?? Die het duidelijk maakt.

  Maar om het te lezen van u, vind ik het wel leuk/interessant om te lezen.
  Maar, lieve broeder… blijf wel voorzichtig, voor u zelf.
  Een dwaalleer… zit vaak in vele en hele kleine hoekjes.
  Ongemerkt wordt je er zo in meegezogen.

  Fijne dag, vaders zegen voor ieder van jullie,
  En lieve groet, Esther.

 52. @Jezus Overwinnaar schreef:
  13/10/2020 om 12:06 am
  Christus komt terug, om ik weet niet hoeveel mensen van de wereld mee te nemen, maar daarna komt Hij terug met het zwaard en ik weet dat Hij dat zal gebruiken.
  Houdt u hieraan vast.

 53. @ Jezus Overwinnaar: 12:06 am, op 12/10. Zo is het. de Here Jezus heeft de Naam, boven alle Namen. En door het aannemen van zijn volbrachte offer aan het kruis, weet ik dat ik behouden ben, en leef nu uit genade door geloof.

 54. Hebreeën 9-27 Houd u hieraan vast.

  Zo zeker dat alle mensen eens zullen sterven, en beoordeeld worden. Zo zeker zal Christus nu Hij éénmaal gestorven is, om de zonden van vele mensen weg te nemen,Nogmaals verschijnen, maar dan niet om de zonden weg te nemen, maar om een ieder te REDDEN, die VERLANGEND naar JEZUS uitziet.

 55. U heeft mijn eigen woorden, doelbewust, tot een valstrik voor mij gemaakt. Maar de liefhebbende God, de God van Daniël, heeft hem uit zijn hand verlost.

  Neem me niet kwalijk liefhebbende gecorrigeerd, ja ik ben ook een mens, en mensen maken ook schrijffouten helaas.

  Hieruit blijkt dat God genadig is.

 56. Ik zat eergisteren de film Daniël te kijken, en ik raak er ook niet op uit gekeken, ik vind dit een geweldige profeet van God. Maar wat mij wel raakte was dat koning Darius de bedrogene, want hij werd misleid door zijn dienaren, door een wet in te stellen, dat als iemand een andere God zou aanbidden, dan die van hem, diegene de leeuwenkuil ingegooid moest worden. De wet was nog geen dag oud zelfs de inkt was nog niet opgedroogd van zijn zegel. En ze hadden Daniël opgepakt omdat hij tegen de ware God van Israël aan het bidden was, dat was ook de hele opzet van het drietal, om Daniël op iets te kunnen pakken waardoor ze van hem af zouden komen.

  Maar het vervelende in die tijd was dat als de koning zijn stempel had gezet, dat de wet niet meer gewijzigd kon worden, en ook dat wisten ze natuurlijk dat addergebroed, waar Jezus meerdere keren over sprak.

  Dus Daniël onderging zijn lot en vertrouwde op God, Darius was behoorlijk aangeslagen omdat hij Daniël hoog in het vaandel had staan. Wel Daniël ging de leeuwenkuil in, en bad tot God, vanuit het diepst van zijn hart. Wie vertrouwt op God lijd geen gebrek, al wordt de rechtvaardige niets bespaard, de ware God van Israël red hem of haar iedere keer weer. U wil ik prijzen ieder dag, U heeft mij uit de klauwen van de leeuwen gered, ze werden als makke lammetjes. Wauw wonderbaarlijk toch als een mens dat mag meemaken, dat God zo aan je zijde staat. Wel nu de volgende morgen ging de koning Darius kijken en tot zijn verbazing was Daniël blijven leven, dus toen hij de kooi uit kwam zij hij tegen de drie dienaren die hem bedrogen hadden, en dat vind ik een heel mooi stuk, ik pas het ook een beetje op mijzelf toe, aangezien ik in storm Jezusina zit met een windkracht van minstens 500 kilometer per uur. En behoorlijk wordt aangevallen, ja ja hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi die hij kan verslinden, er is geen woord van gelogen.

  Maar Darius zei dus: Hoeveel moet iemand betalen, als iemand iets van een ander gestolen heeft. Zijn handen misschien!! Want de bestolene was wel de koning, en zijn schat zijn kostbaarste bezit. Volstaat een lagere straf als de dood, zeg het mij nu , ter overweging.

  Waarop die dienaren zeiden: Waarom vertrouwt u op een Hebreeër, en Darius zei, omdat hij mijn grootste schat is. Want Daniël spreekt tot zijn God, en vooal, God spreekt tegen Daniël. U heeft mij niet verteld wat uw doel was. En deze zin raakt mij diep. U heeft mijn eigen woorden, doelbewust, tot een valstrik voor mij gemaakt. Maar de lebende God, de God van Daniël, heeft hem uit mijn hand verlost.

  Wauw, hoe groot is de Allerhoogste wel niet, de God van Israël, de kuil die ze voor hem hadden gegraven, zijn ze uiteindelijk zelf ingevallen, want ze werden in de leeuwenkuil gegooid en ze hadden behoorlijk honger, en er zal weinig van ze over gebleven zijn.

  Ze hadden een net voor mij gespannen, en mijn voeten waren er in verstrikt zei Daniël.

  Hieuit blijkt dat God genadig kan zijn, voor wie Hem liefhebben, en dat God ze zal beschermen, wat ze ook moeten doormaken.

  Gezegende avond allen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *