3099

 1. In vele gesprekken over de eindtijd en de Wederkomst van onze Here Jezus wordt vaak het argument gebruikt dat Jezus Zelf niet het moment van wederkomst wist.
  Toch is dat m.i geen valide argument dat wij thans niet indicatie zouden hebben over het moment van Wederkomst!
  Jezus heeft de uitspraak gedaan terwijl Hij nog onder ons was en zei dat niemand dat moment wist dan de Vader alleen.
  Welnu de Opgestane Heer verklaart Zelf bij het begin van het Boek Openbaring 1 vers 1:

  1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om
  zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en
  welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht
  Johannes heeft te kennen gegeven.

  Hier heeft de Vader een openbaring gegeven aan de Opgestane Here Jezus over de toekomende dingen die weldra moeten geschieden. En de Here heeft deze openbaring via een Engel gezonden aan Johannes op Patmos. De Openbaring gaat over dingen die eenmaal geschiedenis zullen zijn en staat vol over de periode van na het komende wereldwijde Loofhuttenfeest door de bekering van gans Israel op de derde Gods Dag. ( Rom 9-11) Vergl Hos 6-1:3) Die periode wordt beschreven in de hoofdstukken 11 t/m 22 einde waarin de Vader ook
  aan Jezus Christus openbaart het komen van het Nieuwe Jeruzalem.
  De vragen rond te Wederkomst, de verdrukking, de opname zijn eindeloos maar ik geloof stelling dat de twee getuigen in de allerlaatste ronde hun antwoorden zullen geven aan de dan levende Gemeente die tegen de wand van de eindtijd dreigen te worden platgedrukt. Stellig heeft God voor die vreselijke tijd een uitleiding voor hen die Hem verwachten tot hun eeuwige verlossing.

  Ik geloof dat deze wereld menselijk gesproken voor een ‘ to be or not to be ‘ tijd staat en ik geloof dat het Joodse volk een centrale rol gaat spelen op de derde Gods Dag samen met de Arabische wereld en de Assyrische wereld , in lijn met de profetie van Jesaja:

  24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,
  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

  Ik waag mij verder niet aan een exegese over de exacte tijd van Wederkomst van de Here Jezus maar durf wel te geloven dat Hij pas terugkomt na het komende Vrederijk, Zach 14.

 2. @Vlokje
  ….die de wet tot op de letter naleven,…….
  Christus is voor onze zonden gestorven maar ook om de Wet te vervullen. Voor ons is er dus geen WET meer. Christus gaf ons één gebod en de rest is vervallen want dit ene gebod dekt de hele WET.

  Wat 2030 betreft reageerde ik alleen maar op een reactie waar een rekenfout in zat. Weet je, ook ik zie de knoppen zwellen; ik neem toe in kennis en wijsheid en zelfs Jesus wist dag noch uur. Ik kan dus alleen maar vermoedens uitspreken en 2030 zou wel eens het einde van de 7 jaar kunnen zijn.
  De kans dat ik dat nog mee maak is wel erg klein en ik hoop dat Christus medelijden met mij heeft zodat ik dit niet mee hoef te maken

 3. Vlokje JEZUS is op vrijdag gestorven, in dat jaar was er een speciale bij zondag. Dan klopt het, drie volledagen was hij in het dodenrijk gr mans

 4. Xander, misschien is het er tussen doorgeglipt : “Advies , als je ervoor openstaat , bekijk stukje “DR Madej over de mens 2.0 Transhumanisme “. Ik heb dat expres op beide “sites “gezet opdat mensen hun ogen opengaan want ik merk soms bij sommige reacties dat de ogen nog dicht ( een deel) dichtzitten , ook op Geloofsforum gezet.
  Als je hier niet achterstaat dat het op beide “sites ” staat , zou ik graag willen weten waarom.
  Ik vond het nogal heel belangrijk zeker gezien het bovenstaande wat ik aangaf.
  Nu kunnen de ogen nog opengaan voordat het echt te laat is want die tijd gaat komen !!

  Als u het op één forum zet, bij het artikel van toepassing, dan volstaat dat. Mod.

 5. kort door de bocht

  dagelijkse omloop van de zon bepaald onze dag, de uren indeling
  en week indeling, dus wanneer de avondmaal viering
  (namelijk bij zonsondergang)

  omloop van de maan bepaald onze jaar indeling, wanneerde de feesten o.a.pesach

  mijn punt is, omloop van zon en maan is na 2000 jaar niet veel veranderd, als zij het konden met zon en maan en eenvoudige middelen(vooral hersenen ook niets veranderd), kunnen wij zeker nu ook nog gebruik hier van maken ,

  zon is de tijd, maan is de kalender

 6. aanvulling
  het 6de uur begin altijd midden op de dag,
  niet om 12 uur, maar als de zon op zijn hoogste stand staat

  zeg 12.45 uur zon hoogste stand,
  in die jaargetijde maart/april en heeft een daguur ongeveer
  60 min x3 uur duisternis = 3uur duisternis golgota

  wie heeft dat bedacht, besef van minuten was er toen nog niet,
  en met onze tijd rekening (klokkijken) komt dat mooi uit, toeval?

 7. zie hoe nauw het steekt, en dat hier een regie gevoerd wordt

  1 ste dag van de week ,smorgens vroeg stondende vrouwen bij Jezus geopende graf
  = zondag – 3 dagen dood = donderdag overleden omstreeks het 9 de uur (vanaf zonsopkomst 7u)
  dan is Jezus overleden rond 16.00u
  duisternis op de schedelpaats van 6de tot 9e uur = ongeveer van 13.00-16.00
  Jezus moest donderdag voor zonsondergang van het kruis,
  omdat nazonsondergang een religieuze feest begon, (niet de sabbath want die begint vrijdags nazonondergang)

  ik denk dat dat belangrijke info is voor de toekomst,die opvolgende feestdagen,die twee dagen achter elkaar zeggen mij:
  bevrijding/wegvoering en de dag erop samen zijn en samen bij
  de maaltijd te zijn

  noot
  in die tijd was een daguur in de zomer langer als een nachtuur, en in de winter als de dagen korten, was een nacht uur langer als een dag uur, maar de dag en de nacht blijven wel elk 12uur houden
  dat betekent dan dat een daguur in de zomer dan 70 min heeft en een nachtuur 50 minuten,
  in de winter heeft een dag uur 50 minuten en een nachtuur 70 minuten

  opstaan met de zon en slapen gaan als het donker wordt, wat en leven

 8. @Eelke Piers
  byzonder toch
  God kan Jezus laten sterven wanneer Hij dat wil
  en God laat Jezus sterven een paar uur voor de pesach begint
  en feest dat staat voor uittocht en bevrijding, pesach een aanwijzing/hint?

  de opname der gelovigen is de uittocht en bevrijding van de gelovigen
  DE 144000-die Jezus zijn broeders en zusters noemt ,
  die de wet tot op de letter naleven, en daardoor Jezus en de opname lang van te voren aan zien komen.

 9. @Eelke Piers
  ps
  wat je misschien ook moet incalculeren:
  het opruimen van het wapentuig en het begraven van de doden, na de armegedon duurt ook nog eens 7 jaren

 10. @Eelke Piers 22/09/2020 om 4:30 pm
  je jubel jaar uitleg volg ik met grote interesse

  een tekst van jouw: “Tel ik hier de 70 jaar bij van kom ik op het jaar 2030”

  ben zeer benieuwd, wat verwacht jij 2030?
  de opname,
  begin van de verdrukking,
  eind vande verdrukking,
  misschien het begin van het 1000 jarige vredes rijk?

  2030 pas wel in mijn straatje
  2015-2022-2029-2036, (elke keer +7jaren) in deze jaren is vrijdag begin pesach en de opvolgende dag zaterdag de sabbath
  in theorie komt 2021 ook in aanmerking, want dan vallen pesach en sabbath samen op 1 dag

 11. Avinu Malkeinu de vervulling Noor gans Israel van het Joodse gebed in Christus alleen:

  https://www.youtube.com/watch?v=Yl-ooSwzu14

  Het boek Openbaring bij het Joodse lied “Avinu Malkeinu”, “Onze vader onze koning”, door Yossi, Azulay. Een Joods gebed dat wordt gereciteerd tijdens Joodse diensten op Rosh Hashana en Yom Kippur, evenals op de tien dagen van berouw van Rosh Hashana tot en met Yom Kippur.

 12. Bede om einde aan pestilentie , oorlog , voedselschaarste om ons heen…

  Avinu Malkeinu (Engelse lyrics )

  Barbra Streisand 2015

  Moge God land en volk Israel zegenen nu het opnieuw in lock down is gekomen.

 13. Avinu Malkeinu

  https://www.youtube.com/watch?v=anPJFBzVC2c
  ( For more information visit http://ShulemLemmer.com )

  Yom Kippur (Finale) – Cantor Azi Schwartz at Park Avenue Synagogue, 2014
  https://www.youtube.com/watch?v=6k_Orlkk9Ww

  Als dat lampje van het Joodse volk toch eens gaat branden als het aangesloten wordt op de ware echte Central!!! HALELUJA!!!!

  Hoor Israel de Here onze God is EEN!

  Dank U God, Vader van alle Geest en leven, Dank U Koning Jezus, dank U H.Geest,
  dat in U alle beloften ja en amen zijn voor GANS ISRAEL!

  Op de derde God’s Dag zal God’s eigendom, Zijn erfenis, ernaar jagen Hem te leren kennen ( Hosea 6: 1-3 )en alle volkeren zullen toetreden tot de Messiaanse maaltijd en de Here zal koning worden over de ganse aarde en de duivel met zijn plagen zal voor 1000 jaar worden gebonden want de Mond des Here heeft het gesproken ( Openbaring 20:1-3)

  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Shma Koleinu = Hear Our Voices

  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Khatanu Lefanekha = We sinned before you

  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Khamol Alenu = Have Mercy On Us
  VeAl Olalenu = And On Our Offspring
  Vetapenu = And Our Infants

  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Kaleh Dever = End Epidemics
  VeKherev VeRoUv = And Swords and Famines
  MeAlenu = From Us

  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Kaleh Kol Tzar = End All Oppression
  U’Mastin = And Adversaries
  MeAlenu = From Us

  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Kutveinu = Inscribe Us
  B’Sefer Khaim Tovim = In The Book Of Good Life

  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Khadesh Alenu = Anew For Us
  Khadesh Alenu = Anew For Us
  Shana Tovah = A Good Year

  Shma Koleinu = Hear Our Voices
  Shma Koleinu = Hear Our Voices
  Shma Koleinu = Hear Our Voices
  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Khadesh Alenu = Anew For Us
  Shana Tovah = A Good Year

  Avinu Malkeinu = Our Father Our King
  Shma Koleinu = Hear Our Voices
  Shma Koleinu = Hear Our Voices
  Shma Koleinu = Hear Our Voices
  Shma Koleinu = Hear Our Voices

 14. Avinoe Malkenoe (Hebreeuws: אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ, onze Vader, onze Koning) is een Joods gebed dat onderdeel uitmaakt van de synagoge-liturgie van de Joodse feestdagen Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) en Jom Kipoer (Grote Verzoendag).
  , “Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig, verhoor ons, wij hebben geen daden waarop wij ons beroepen kunnen, maar toch, laat uw recht, dat U spreekt over ons, de mildheid kennen van uw trouw, ja, wil ons helpen.”

  https://www.youtube.com/watch?v=4rjYV9NUy40

  ( Uitvoering van Barbra Streisand

  Joseph H. Hertz (gestorven in 1946), opperrabbijn van het Britse Rijk, omschreef Avinoe Malkenoe als “het oudste en meest emotionele gebed van het gehele Joodse jaar”. Het maakt gebruik van twee metaforen van G’d die elk apart in de Bijbel voorkomen: “Onze Vader” (Jesaja 63:16) en “Onze Koning” (Jesaja 33:22).

 15. Sjabbath shalom

  Romemu Synagogue Jewish Renewal Congregation

  Gebedsoproep en samenzang ( start 57m 27sec )

  ….hoe eenvoudig is het om te verbinden, 1 woord van gebed, 1 toets op de piano, open harten en ieder van ons is geschapen in het beeld van God, we delen 1 hart..we willen meer liefde in de wereld zien:

  https://www.facebook.com/romemu/videos/mar-9th-shabbat/10156260947594901/
  ( Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten maar zonder verstand; Paulus Rom )

 16. Psalm 116
  ‘Ik zal de beker van het heil heffen en de Naam van de HEERE aanroepen’ vs. 13.

  ‘t Is net of de dichter van deze psalm al met één been in het Nieuwe Testament heeft gestaan.
  Wat er precies aan de hand is geweest, weten we niet, maar hij heeft duidelijk in doodsangst gezeten.
  Met die nood is hij naar de Heere gegaan, en die heeft hem verlost en Zich over hem ontfermd. Toen wij ons bewust werden van onze zonden, en de dood, Gods oordeel, voor ogen hadden, zijn ook wij met onze nood naar de Heere toe gegaan.
  Hij heeft ons direct in genade aangenomen.
  Alleen maar op grond van het offer van Zijn Zoon kon God ons genadig zijn.
  Want de dood van Zijn Zoon, Zijn Gunstgenoot, is in Zijn ogen zo kostbaar dat Hij ieder die als zondaar met belijdenis bij Hem komt, aanneemt als Zijn kind.
  Die verandering, van verloren zondaar naar kind van God, kunnen wij niet begrijpen.
  Laat staan dat we wat terug kunnen doen.
  Wel mogen we dankbaar zijn en ons leven aan Hem toewijden.
  We mogen persoonlijk, maar misschien wel vooral ook samen met anderen,
  Hem lof-offers brengen.
  De Heere Jezus heeft ons er Zelf een heel speciale gelegenheid voor gegeven.
  Nota bene in de nacht waarin Hij verraden zou worden, toen Hij wel wat anders had om aan te denken, vlak voor Zijn kruislijden, heeft Hij het Avondmaal ingesteld.
  Nu mogen wij samen aan Zijn tafel deelnemen aan Zijn maaltijd.
  Omdat Hij de beker van Gods oordeel heeft gedronken, mogen wij dankbaar de ‘beker der verlossing’ opheffen.
  Omdat Hij ons in Zijn onbegrijpelijke liefde heeft verlost uit de allergrootste nood. Laten we Hem danken en eerbiedig Hem bewonderen.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 17. Er is maar één drieéénheid, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.

  Alles wat er op natuurkundig gebied wordt bestudeerd, heeft geensinds met de de ware God te maken, en zie ik dat persoonlijk als satanisch dus mensen die hun machten en krachten verkeerd gebruiken, en ja dat gaat ver.!!

  In de tien geboden staat; Je mag Gods naam niet ijdel gebruiken.

  Alhoewel het het O.T is gelden die regels nog steeds.

  Jezus heeft zelf gezegd tegen zijn leerlingen, een leerling van de Joodse Godsdienst als hij een leerling van Mij wordt dan heeft hij een dubbele schat, de wet van Mozes en de profeten, en de schat van Mij.

  Ik zie dat ook zo voor andere mensen, het oude testament staat ook veel over Jezus zijn komst beschreven, Jesaja is ook een mooi Bijbelboek.

  Gezegende dag toegewenst.

 18. Hallo Anna…

  Hartelijk dank voor je uitleg.

  Ik ben niet echt bepaald op de hoogte buiten de Bijbelse geschiedenis om, een heel klein beetje maar.
  Wel heel mooi, dat steeds meer complete bewijzen te vinden zijn, wat er veel gebeurd is in de Bijbelse geschiedenis… en de omliggende gebeurtenissen die we in de Bijbel niet lezen.

  Wij geloven samen, alles wat in Gods Woord staat… maar geloof is niet te zien.
  Bewijzen zijn wél te zien, oude geschriften, kleitabletten e.d….. geweldig, vind ik dat.
  Wat jezelf allemaal al als voorbeeld aanhaalde.

  Anna, nogmaals mijn dank, vond het interessant om te lezen.
  Het mooiste voor ons is… dat alles in Gods hand is… door alle eeuwen heen.

  Vaders zegen om je heen, en liefs van mij, Esther.

 19. Beste Esther.

  Je vraag is volkomen terecht. Over Nimrod lees in de Bijbel alleen Je dat het een geweldenaar was en dat het een Jager was.
  Hij was echter geen jager op dieren maar op mensen.
  Hoe we dat weten…… dat heb ik in het eerste stuk duidelijk aangegeven ; dat er in de “ buiten Bijbelse “ geschiedenis veel
  informatie te vinden is over Nimrod. Zijn vrouw was Semiramis en hoe ze het gebied van de oude Chaldeen ( Babylon ) veroverden is helemaal bekent. Ook dat hij op mensen jaagde en offers ( een vruchtbaarheids beeldje uit die tijd heb ik een foto van te zien in het archeologisch museum in Ankara) op de ziggurats eiste, een priester kaste instelde en de mensen niet meer rechtstreeks met God mochten communiceren maar dat dit via de priesters moest gebeuren

  Dit staat niet in de Bijbel vermeld, waarom niet…..
  Omdat hier de scheiding / splitsing plaatsvond tussen de “ Bijbelse geschiedenis” waar God met Abraham verder ging en dat van A tot Z beschreven heeft in Zijn woord ; En de algemene geschiedenis wat verder slechts ten dele; wat nodig was voor de geschiedenis van het volk van de Israëlieten, in de Bijbel is beschreven. Dit neemt niet weg dat deze ( algemene ) geschiedenis er wel is.

  In Turkije in Anttakya een plaats in het oosten van Turkije daar zijn heel veel artefacten uit de tijd van net na de zondvloed gevonden. Compleet met klei tabletten geeft dit een goede indruk van de handel en de rechtspraak enz.
  Ook b.v. Egypte de farao’s: toen Jacob met zijn 66 zielen in Egypte kwam stonden de pyrimide’s van Gizeh er al.
  Dat staat niet in de Bijbel maar is wel een feit.
  In het museum in Caïro staat een grote steen ( stèle ) van een farao waarop in hyrogliefen schrift staat “ en toen jaagde hij ze het land uit “ de naam van de farao is helaas niet bekend. Maar dit gaat wel over de Israëlieten. Heel indrukwekkend!

  Ook het beroemde wetboek van Hammurabi geeft ons goede informatie over de algemene geschiedenis, in het midden oosten, waar de Israëlieten midden tussen woonden maar zich er verre van moesten houden ( dit gebod gaf God hen in Zijn Woord ) maar dit niet deden.
  Ze wilden een koning naar voorbeeld van de volken rondom hen.
  En God stemde daarmee in. ( ook weer dit anticiperen van God. )
  En Salomo met zijn vele vrouwen nooit over nagedacht waar die vandaan kwamen. Dat is deels bekent! ( buiten Bijbelse info) maar wel met grote gevolgen.
  En waar kwam Haman vandaan in het Boek Esther….
  Veel later in de geschiedenis gingen ze ook offeren aan de Moloch net zoals de omliggende volkeren deden.
  En zoals Mozes hen gewaarschuwd had in Deuteronomium werden ze daarvoor gestraft met ballingschap.

  Wij hebben Z’on grote, almachtige, God die de hele wereld in ZIJN HAND HOUDT. Hij heeft de haren van jou en mijn hoofd geteld maar dan ook van Rutte en van Putin en van de buurman.
  Dat klinkt banaal maar als je daarvan doordrongen raakt dan zien je Zijn Grootheid zijn Almacht. .
  Hij zorgt voor ons maar Hij vraagt wel dat we Hem ALLE eer geven.
  Hij heeft op Zijn tijd het liefste wat Hij heeft naar de wereld gestuurd om zijn liefde aan ons te laten zien.
  En wat hij aan Adam en Evan beloofd had te vervullen.
  Door de Heilige Geest opent Hij onze ogen voor dat middelaars werk van Zijn Zoon en dan wil hij in ons hart wonen en in ons leven aanwezig zijn. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Maar dan gaan we ook anders leven.
  Dat weet jij ook Esther daar schrijf je hier vaak met bemoedigende woorden over.
  Dat zijn jou talenten.
  Koester ze.
  Mijn talenten liggen ergens anders dat is duidelijk.
  Maar hierin zien we ook weer Gods hand…. de een is een hand en de ander een voet en zo worden we uiteindelijk één lichaam.
  God gaat door met de geschiedenis totdat de “ volheid der heidenen “ daar is, en alle profetiën vervuld zullen zijn.
  En dan begint er een nieuw tijdperk, in ZIJN geschiedenis.
  Maranatha.
  Shalom en een hartelijke groet van
  Anna

 20. Hallo Anna… 23/09/2020 om 5:07 pm

  Ik heb een vraag.
  Je schreef ook nog iets over Nimrod… Genesis 10 : 8-10
  Je schreef ook nog…””Nimrod wilde de eer zelf en eiste dat mensen hem dienden. ( liet offers brengen )”””.

  Waar staat dat in de Bijbel. Ben heel nieuwsgierig.
  Ik lees alleen over Nimrod in Genesis.
  Daar lees ik niets over, Nimrod hem dienen en voor hem offers brengen.

  Nu is de Bijbel dik genoeg, en ik heb echt nog niet alles gelezen.
  Daarom mijn vraag.

  Hartelijke groet, Esther.

 21. @ Anne
  Toen God de wereld schiep wist Hij dus dat Hij er spijt van zou krijgen. Als ik weet dat ik ergens spijt van zou krijgen zou ik het niet doen. En ik ben maar een gebrekkig mens.
  Als de natuur, de sterren en het universum niet God is dan is God niet meer oneindig.
  Volgens mij is God veel groter. Hij is Alles en Oneindig

 22. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  De Bijbel spreekt over de Heilige Drie-Eenheid of de Heilige Drievuldigheid : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  Er is meer dan wat we met het oog kunnen zien!
  Even terug naar de natuurkunde.
  De drie-eenheid is misschien wel de meest essentiële stabiele structuur die mogelijk is in de natuur. Althans volgens de kleinste-deeltjes natuurkunde (of de quantumfysica).
  Deze toestand is in de quantumnatuurkunde gekend als de Borromean toestand.
  Dit wordt dan voorgesteld door de Borromean ringen. Waarvan 2 ringen niet verbonden zijn, maar door de 3de ring ontstaat er een nieuwe superieure kracht in éénheid. Anderzijds vormen de Borromean ringen tesamen een onafscheidbare éénheid in kracht. De Borromean toestand is wanneer de 3 ringen (of deeltjeslichamen) zodanig in interactie of verbonden zijn, waarbij voorzegd kan worden dat er een oneindige reeks van hogere geëxciteerde energieniveaus van de 3-lichamen zal zijn. Dit is een soort toestand van ‘Straling’.

  Als je 1 der ringen wegneemt vallen de andere 2 ringen automatisch uiteen en houdt je plots niets meer over van die éénheid. De boel valt uiteen.

  Veel dingen zijn gestructureerd in een vorm van drie.
  – Een goed functionerende maatschappij met economisch zelfvoorziening, vormt ook een sterkte in éénheid- van het volk, door het volk, voor het volk. Pas je smerige verdeel- en heers tactieken toe – waarbij mensen(groepen) tegen elkaar worden opgezet – dan wordt het geheel ontrafeld, verliest zijn sterkte in eenheid, en houdt de eenheid op te bestaan?
  – Raak je aan het gezin, en neem je het kind weg voor quarantaine, dan krijg je scheiding in de éénheid.

  De natuurkunde bewijst op elementair niveau dat de drie-eenheid een fundamentele essentiële stabiele toestand of structuur is. Maar drie-eenheidsstructuren zijn op fractale wijze in vele vormen in de Schepping terug te vinden.

  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 23. @Eelke Piers. Als God liefde is, kan God ook berouw hebben. Liefde overstijgt alles. Echte liefde lacht om vermanende vingertjes. Dat weet iedereen die iemand werkelijk liefheeft.
  Het plaatsvervangende offer van Christus is de volmaakte daad van liefde van God. Als die liefde wordt afgewezen, wat blijft er dan nog over?? Dan krijgen we opnieuw de kille regeltjes, als bij de islam.

 24. Beste Eelke Piers.

  We hebben te maken met een levende God.
  Die van ons de eerste plaats in ons leven opeist.
  Onze God; de God van de Bijbel; die anticipeert op Zijn schepselen en Zijn schepping❗️
  Persoonlijk denk ik dat God dit door Mozes zo heeft laten opschrijven om ons te laten zien “ hoe begaan Hij is met Zijn Totale schepping.”
  Tevens laat Hij zien dat Hij niet afstandelijk is maar vol van liefde om dit ongewenste probleem op te lossen. ( genetische modificatie) want dit belemmerde zijn plan: de verlossing van de mensen door Zijn zoon Jezus.

  Hij is immers almachtig maar ook een rechtvaardig en een toornig God.
  God weet alles maar wij mogen en kunnen keuze’s maken waar God op anticipeert.

  Hetzelfde bij Nimrod.
  Die ging zijn eigen weg zette God op de tweede plaats.
  Maar God gebruikt dit wel.
  De natuur de dierenriem en sterrenbeelden het heelal uitspansel wat door Nimrod vereerd werd, verbied God niet om te bestuderen, maar Hij eist ZIJN EER op.
  En dat ontbrak.
  Nimrod wilde de eer zelf en eiste dat mensen hem dienden. ( liet offers brengen )
  God gebruikt het wel, want Hierdoor kwamen de wijzen uit het Oosten naar Jezus. ( dit zien we vandaag de dag ook in de wetenschap en techniek) God staat toe dat de wetenschap tot zeer hoge ontwikkeling is gekomen…….we zijn zelfs grens verleggend bezig…. ik vraag mezelf wel eens af hoe lang nog en hoe ver…kunnen we gaan…. Ook nu eist God nog steeds ZIJN EER OP. En dit zien we niet in de wetenschap. De mens wil immers als God zijn.

  ( Even terzijde: als God de loop van de aarde maar een klein beetje zou veranderen dan zijn alle satelliet verbindingen in de war en dan ??? zie Openbaringen de aarde zal schudden )

  Dat God na Nimrod verder gaat met ABRAHAM zie ik als een keuze van God ; een trendbreuk, dat geeft volgens mij aan dat God hier ook anticipeert op waar Nimrod voor kiest.
  En wat Nimrod deed dat wilde God niet.
  Dus koos God voor een man, en formeerde voor zichzelf op een wonderlijke manier een volk.
  God sloot met deze man en dit volk ALLE VERBONDEN. Die in de Bijbel staan. En daar kan Hij niet vanaf, dat werkt tot vandaag de dag nog steeds door. ( Dat realiseren heel veel mensen zich niet.)
  Dit zal doorgaan totdat ze allemaal vervuld zijn en Jezus terug komt naar deze aarde.

  God wil op de eerste plaats staan zeker ook in ons persoonlijk leven.
  Hij laat zien dat Hij heel dicht bij mensen wil staan zo dicht zelfs dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.
  Met Zijn Zoon komt zelfs de Heilige Geest IN je wonen.
  Als je Hem daarom vraagt. ( dus weer dat anticiperen van God! )
  En als het goed is ga je daarna toch anders tegen “ de wereld “ en je eigen leven aankijken en geef je HEM alle lof eer en dank in je leven.
  Dan loop ik buiten en zeg ik God wat bent u groot: dankuwel ik zie U In Uw schepping!

  Ik schrijf dit niet om het “ beter te weten “ hoor.
  De Almachtige zal het ons ter zijner tijd openbaren.
  We moeten nuchter zijn en waakzaam.
  De duivel raast rond maar Jezus komt terug, daar zien we naar uit.
  Wetend dat de Geest van God sterker is dan de boze geesten en de tijd geest.
  Shalom
  Anna

 25. @Anna schreef:
  22/09/2020 om 6:03 pm
  Toen kreeg de HEERE berouw…… Hoe kan dit? God is alwetend; Hij kent het begin en het einde;
  Hij is overal en oneindig; kloof een stuk hout en Ik ben daar; onder de steen echt overal. Vraag je af in welk gedeelte van de steen God niet zou kunnen zijn
  Zou de clou misschien zitten in de HEERE of HEERE HEERE? Sommige Bijbels doen zo moeilijk om te spreken over de HEER als ze Christus bedoelen en HEERE HEER als ze God bedoelen
  Christus wist ook niet alles maar Hij ging terug naar zijn Vader (Oorsprong?) om WEER één met Hem te worden.
  ….Nimrod ging de schepping vereren in plaats van de Schepper.!!! …..Had Nimrod misschien gedeeltelijk gelijk omdat God oneindig is dus moet Hij ook de Schepping zijn. Want als de Schepping niet God is dan is God niet oneindig. Dit heeft nog meer vergaande consequenties. Bewonder de Schepping en zie God.

 26. Hallo Pieternella… 🌷🙂

  Door jou zal ik Leviticus 25 en 26 weer eens lezen.
  Je bemoedigd mij er wel mee.
  Ik wil zeker niet het afbreken.

  Sterkte meidje, liefs Esther .

 27. Eelke Piers schreef:
  22/09/2020 om 4:30 pm

  Ah, zo had ik het niet bekeken dat het 50e jaar tevens het 1e jaar is van de volgende periode.
  Maar evengoed vind ik de Jubeljaren heel bijzonder.

 28. Beste Dewevoga.
  Mag ik “ inbreken “ op je antwoord aan Pieternella.
  Lang gelden trouwens dat je hier wat schreef.
  Dit stuk wat je schrijft sprak mij aan. Daarom reageer ik.
  Ik heb n.l. kort geleden over een klein onder deeltje uit je verhaal een hele fijne opbouwende discussie over gehad met mijn predikant. ( ze zijn er nog wel ! Predikanten met wie je dit kunt bespreken !! )

  Je schrijft hier over de zondvloed, maar dat gaat nog veel dieper en is veel actueler dan “ alleen maar de grote zonden“ van de mensen uit die tijd van Noach.

  In Genesis 6 lezen we: En het gebeurde , toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters. Bij hen geboren werden, dat God’s zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij gekozen hadden. Toen zeide. De HEERE : Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten,omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderd twintig zijn. In die dagen, en ook daarna , waren er REUZEN op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden.: dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam, En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was, en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.
  Toen kreeg de HEERE er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had en het bedroefde Hem in Zijn hart.
  En de HEERE zei: Ik zal de mens , die Ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mensen tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

  We zien hier dat “ de zonen van God “ ( wie dit ook mogen zijn, zelf denk ik aan engelen n.a.v. Job 1:6 ) gemeenschap hebben met aardse vrouwen en dat ze het vermogen hebben kinderen bij hun te verwekken.

  Door deze “ vermenging/ gemeenschap “ ontstaat er dus een ander soort mens. Reuzen.
  Er treed een genetische verandering op.
  Deze mensen zijn anders dan de door God oorspronkelijk geschapen mensen : Adam en Eva.
  Gods “ kroon op de schepping” de mens die gemaakt is naar Zijn beeld wordt hier genetisch “ verontreinigd.

  Hieruit ontstaan machtige mensen /“ geweldenaars”, ze waren beroemd; “mannen van naam” er staat ook reuzen en dit is archeologisch bekent. Er zijn er “ opgegraven “
  De Nefilim.
  Het waren mensen met bovennatuurlijke kracht en capaciteiten, zij veroorzaakten zonde en heersten met geweld en oorlog
  En introduceerden heidense religies in de wereld.
  Het belangrijkste is echter dat zij de bloedlijnen verontreinigden en ondermijnden op deze manier ook De mogelijkheid van wat God voor de mensheid bedoeld had namelijk ; Met HEM VERZOEND te worden.

  Persoonlijk denk ik dat dit een directe aanval van de duivel op Gods werk is omdat met een genetische veranderingen de “ moederbelofte “ die aan Adam en Eva is gegeven dat niet meer mogelijk zou zijn.
  Let op deze moeder belofte gaf God na de zonde val maar wel met dezelfde genen waarmee ze geschapen waren.

  Sterker nog: God had Adam en Eva immers beloofd dat een menselijke vrouw een mannelijk kind ter wereld zou brengen, dat op een dag de satan zou overwinnen. Op deze manier wilde de satan de geboorte van de menselijke Messias voorkomen,de Messias zou God en Mens zijn Maar dat kon niet met “ verontreinigde” genen van ( gevallen ) engelen in het lichaam.

  Daarom zie ik de zondvloed niet alleen als straf op de zonde maar een noodzakelijke manier van God om ;
  1 deze Nefilim te vernietigen
  2. Om de “ zonen van God te straffen om dat ze ongeoorloofde relaties met vrouwen waren aan gegaan en hen zo ten voorbeeld te stellen dat dit nooit meer zou gebeuren
  3De zondvloed moest komen om de mensheid te redden van de vervuiling van deze genen : met als gevolg nu weer de mogelijkheid tot behoud door de beloofde Messias.

  Wat ik hier ook zo mooi vind is ; dat we duidelijk zien dat we met een levende God te maken hebben.
  Vers 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op aarde gemaakt had.
  En het bedroefde Hem in Zijn hart.
  Dat vind je in geen enkele andere religie: dat je God in Zijn hart mag kijken.

  Maar Noach vond genade in de ogen van God. Hij was een rechtvaardig oprecht man onder zijn tijdgenoten . Noach wandelde met God. Behalve zijn geloof was Noach ook “ volmaakt menselijken zijn generaties” Zijn genetische bloedlijn was volledig menselijk.

  Toch lezen we na de zondvloed weer over Nefilim.
  Het Nefilim DNA ging waarschijnlijk met de vrouw van Cham mee in de ark, want nergens na de zondvloed lezen we dat “ de engelen “ nog gemeenschap hadden met de aardse vrouwen.
  Cham is de vader van Kanaän, en toen Mozes met de Israëlieten jaren later bij het beloofde land aan kwamen woonden daar Enaks kinderen, Reuzen ! ! Dit waren de nakomelingen van Cham!
  Cham is ook door Noach vervloekt omdat hij zijn vader belachelijk had gemaakt bij zijn broers.
  Ook Goliat was een nefilim en de laatste waarvan we lezen was Og de koning van Basan.

  Ook Nimrod was een Nefilim. Interresant om dit te volgen.
  Hij is de stichter van vreemde godsdiensten! ( dit kun je zien als een andere , een volgende smerige streek van de satan om Gods werk weer opnieuw te proberen te vernietigen)
  Nimrod ging de schepping vereren in plaats van de Schepper.!!! ( buiten Bijbelse informatie geeft hierover veel inzichten. In Ankara in het archeologisch museumzijn vruchtbaarheids beeldjes uit de tijd van Abraham te zien!!!!! )
  Omdat het tot twee keer toe niet met de volledige mensheid lukte is God in Zijn ondoorgronfdelijke wijsheid toen met een maan verder gegaan ABRAHAM ! En heeft Hij voor zichzelf een “ eigen volk geschapen “

  Mooi om in de Bijbel te lezen hoe “ de wijzen uit het oosten “ onderlegd waren in deze oude astrologie oorspronkelijk van Nimrod , en hoe God dit gebruikt om o.a. Zijn Zoon de Heere Jezus met zijn ouders te finacieren voor de vlucht naar Egypte.
  Dit 2000 jaar na de zondvloed❗️

  Ik dwaal af met mijn verhaal maar ik kan daar zo door geraakt worden hoe God de dingen die in het dagelijks leven gebeuren ( toen en nu ook nog, dit komt zo ) gebruikt om zijn grote Heilsplan met de wereld en de hele mensheid te gebruiken naar Zijn grote doel; de wederkomst van Christus. Dat zal immers de volgende fase in de heilsgeschiedenis zijn.
  ( Uw Koninkrijk kome!) Zijn Koninkrijk op aarde komt eraan!
  2000 jaar later ,als Jezus op aarde is en hij ons verteld: De Rede van de laatste dingen in Matheus 24 Lucas 21 en Marcus 13.
  Dan zegt Jezus ;” Zoals de dagen van Noach waren zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten , drinken trouwen en ten huwelijk geven, totdat aan de dag waarop Noach de ark binnen ging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

  Nu vandaag weer 2000 jaar later zien we het gedrag van de mensen ( wij ) als in de dagen van Noach.
  Wij nemen deel aan alle geneugten en gemakken van de wereld we zitten in een 24 uur economie,geweld en misdaad is aan de orde van de dag. Jongeren lopen met messen op straat en bijna geen dag zonder een moord in de krant, en wat te denken van de duizenden ongeborenen die vermoord worden.
  We lezen van sprinkhanen die in Azië oogsten vernielen er is honger op de wereld, grote overstromingen in China in de loop van de Yangtze rivier en vele ander rivieren die hierop uitmondden.
  Zware Christen vervolgingen in heel veel landen vele blasfemie veroordeelden.

  Onze westerse “ wereld “ bied volop vreugde en vertier en we mopperen alles aan elkaar en sommigen komen fysiek in opstand als een pandemie ons treft.
  De mensheid wil deze pandemie niet en is daarom volop bezig om met GENETISCHE MANIPULATIE een vaccin te ontwerpen.

  De Bijbel geeft ons exact aan dat genetische veranderingen door God niet gewenst zijn.
  Maar op “ de tekentafel “ van onze huidige wetenschap en uit naam van de “ vooruitgang “ en met ons “ maakbaarheid ‘s “denken, willen we daar niets van weten. ❗️
  De mens wil liever als God zijn , en de mens gaat “ Gods Foutje “( vergeef me dit woord) het Corona
  Virus , herstellen, uitbannen ,veranderen.

  We worden straks ( misschien met wetten onder dwang ????) met een nieuwe tekentafel techniek genetisch gemanipuleerde nanodots of ander materiaal ingespoten waarmee we een genetisch veranderd mens zullen worden.

  Het Bijbelboek Openbaringen H 13 Verteld ons over het merkteken op de rechterhand of op het voorhoofd.
  Persoonlijk denk ik dat deze “ vaccinaties “ met deze rommel ( nanodots of gemanipuleerde stoffen) een “ soort voorloper is van het merkteken van het beest.
  Waarom ik voorloper denk.; Opb 13:11t/m 18 verteld over de antichrist
  Op hetzelfde moment dat er over de antichrist gesproken wordt dan wordt er ook gesproken over “ het merk teken.
  (Mogelijk wordt het dan pas een verplichting)
  De antichrist is momenteel nog niet zichtbaar als leider in de wereld aanwezig.

  Alles wordt klaar gemaakt voor de wederkomst van Christus.
  Maar het is nog niet zover, dus moeten we onze hoofden omhoog heffen.
  En Hem onze schepper en formeerder Loven en prijzen.

  Hoelang God dit menselijk “ gespartel “ nog toelaat weet niemand.
  Jezus zegt wel “ Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken. Zal de Zoon des mensen komen. Misschien zijn wij al overleden als Jezus terug komt maar………..
  Daar gaat het om dat we weten ; dat we zowel in dit leven ( hier en nu ) als ook in ons sterven ( straks) van de HEEERE zijn.

  Het is een beetje veel.
  Dit waren onze “ gedachten spinsels “ Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die hier anders over denken.
  Het zij zo.
  Wat de toekomst brengen moge weten we niet maar met de huidige stand van de wetenschap is het belangrijk om hier als Christen bij stil te staan.
  Ik wens u allen Gods zegen zeker voor de toekomst als we voor moeilijke beslissingen zullen staan.
  Shalom
  Anna

 29. @ Pieternella schreef:
  21/09/2020 om 3:10 pm
  Een Jubeljaar is 7 x 7 = 49 jaar. Het 50ste jaar was het jubeljaar maar ook het eerste jaar van het nieuwe Jubeljaar. 40 Jubeljaren na de vernietiging van Jerusalem is dus 40 x 49 = 1960. Tel ik hier de 70 jaar bij van kom ik op het jaar 2030

 30. @ Esther , @ Dewevoga

  Door het lezen van Leviticus 25 en 26 over de Jubeljaren, wat dat inhoudt, wekte dat mijn belangstelling. Omdat een Jubeljaar eens in de 50 jaar voor komt, ben ik voor het gemak van dit jaar uitgegaan en terug gaan rekenen. Toen kwam ik uit op het jaar 70 na Christus, en dacht…. hee, wat bijzonder, de val van Jeruzalem.
  En omdat ik hier enthousiast over was, wilde ik dit delen hier op het forum.

 31. Hallo Dewevoga…

  We reageren beiden op Pieternella… zo las ik uw reactie.
  Alleen, ik begrijp uw boodschap niet echt.
  Ik probeer het… maar kan er niet helemaal een touw aan vastknopen.

  Het is toch allemaal veel eenvoudiger… ook bvb. ‘heilig’, of offeren, besnijdenis.
  De Bijbel geeft zelf antwoord.

  Ik ben het zeker wel met u eens… zowel het nieuwe als het oude testament horen bij elkaar.
  Het oude zijn de profetieën, het nieuwe is de vervulling ervan in Christus Jezus.
  Zo simpel…

  Maar… ik had al door, met uw schrijven, het moet ook passen bij de ‘leer’, Israël.
  Dan wordt het bijna altijd erg ingewikkeld.

  Laten we maar vasthouden aan Christus Jezus, Zijn bloed en leven om de mensheid te redden.
  Wat alleen telt door Hem aan te nemen in geloof.

  Hartelijke groet, Esther.

 32. @Pieternella schreef: 21/09/2020 om 8:40 pm
  Sorry dat ik inbreek op uw reactie over herhalingen en verbanden leggen.
  Het is m.i. de bedoeling dat dat er verbanden gelegd worden en het is een kwestie van herhalen. Alleen de verbanden zijn soms moeilijk te leggen en iedereen leest de Bijbel op zijn eigen manier. Ik zie het OT en NT gezamenlijk als een boek. En dan ook nog eens als boek dat vertaald is uit het Goddelijke Hebreeuws in talen die bepaalde woorden niet eens bezitten en anders geinterpreteerd worden. Daarbij houd ik nu ook rekening met het feit dat de Bijbel in allereerste instantie als eerste aan Israel is gegeven , maar wel na ± 2400 jaar na de schepping.

  En alleen het hoogst noodzakelijke is gegeven over de periode van voor de zondvloed. Bedenk eens hoe slecht de mensheid, wereld, was geworden dat de HERE spijt van de Schepping kreeg. Bedenk eens hoe groot de wereldbevolking geweest zou kunnen zijn toen de zondvloed kwam. Tegenwoordig staan we op tilt omdat de teller op bijna 7 miljard staat en dat groeit maar door in een paar decennia. Dus hoeveel zouden het wel niet geweest zijn in ruim 1600 jaar? Zou de kennis ook niet enorm geweest zijn, zij kregen tenslotte ook nog eens hulp van de gevallen engelen.
  Dus toen Israel de eerste vijf boeken kreeg ging dat van schepping via Noach, Abraham t/m de generatie die uit Egypte geleid werd.

  En daarna kwam er gedurende 2000 jaar boek voor boek bij. Gingen die geschriften gelijk naar de “kerk”? Toen ik de Bijbel van kaft tot kaft ging lezen, las ik het eigenlijk als een gewoon boek, hoofdstuk voor hoofdstuk en sloe vaak allerlei namen rijen over. Ik nam heel veel woorden voor zoete koek en zocht voor sommigen toch nog even de betekenis in het woordenboek. In de kerk werd je niet wijzer, want daar lazen ze de tekst net als ik. Maar zouden sommige woorden geen andere betekenis hebben dan dat het woordenboek geeft? Wat wordt bedoeld met “heilig”, “offer” , “zegenen” of “besnijdenis” om een paar woorden te noemen. Zo is er zo veel kennis die de christelijke gemeente niet opdoet, omdat zij zich toch de vervanger van Israel voelt. Herhaling herhaling, keerden alle Joden terug uit hun ballingschap in Babylon? Keerden eeuwen daarvoor alle Israelieten vanuit Egypte terug naar Kanaan?

  Er staat in Deutronomium iets over rijen van vijf, maar een goede interpratie van de vertaling hield in 1 op de 5 keerde terug. Dus er bleven vier achter die hun leven daar goed genoeg voelden. En bij de uittocht trokken er ook veel niet Israelieten mee, die later voor rebellie zorgden. Verandert dit iets aan het verhaal, nee, maar het doet wel iets met de beeldvorming. En beeldvorming daar is de mens goed in, maar mag het?
  Een samenwerking met Joodse theologen en christelijke theologen zou al een heleboel kunnen helpen. De Joodse theologen zouden veel kunnen verklaren vanuit de overlevering, omdat deze verhaken als eerst aan Israel gegeven zijn en mondeling overgedragen moesten worden van generatie op generatie. Hoe denkt men dat de andere kant, ik noem het de satanskerk, aan die kennis komt? Ook mondelinge overlevering aan geselecteerde personen.
  Maar als men de Bijbel dus blijft bestuderen, meestal niet de eerste hoofdstukken van de Schepping (eigen ervaring) en daar uiteindelijk toch diep op ingaat vindt men verbanden.

  Waar stroomde de eerste rivier, waar stond de boom des levens in de Hof van Eden en wat ziet Johannes als hij Openbaring 22:1-2 schrijft: En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. (Zie reactie. Anna)

  Hij had het over Jeruzalem, m.i. Hof van Eden, waar de christelijke wereld deze niet als hoofdstad van een rijk wil erkennen. Zij gaat met de rest mee voor een twee staten oplossing.
  Een oude naam van Jeruzalem was Salem en wie was daar de vorst en hogepriester: Melchizedek. En wie was Melchizedek zie link hieronder en daarin kon ik ook nog meer leren over Paulus wat nog nooit tot mij doorgedrongen was.
  http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bijbelstudies/Los/wie_is_melchizedek_bijbelstudie.html
  P.s. Omdat onze nationale omroep zeer zwijgzaam is over vredesonderhandelingen, Trump is wel zo’n vreselijke man met zijn rare uitspraken, maar er zijn tijdens zijn eerste termijn twee landen geweest die een vredesverdrag met Israel getekend hebben. En er volgen er meer. En weer een land verhuist zijn ambassade: Honduras

  https://www.israel365news.com/158553/arab-enabling-prevents-peace-opinion/
  https://www.israel365news.com/158579/qatar-who-once-backed-hamas-now-looking-into-normalization-with-israel/
  Al het nieuws op een rij en verbanden leggen levert genoeg stof op om waakzaam te zijn. En afstand bewaren werkt niet echt tegen het immuunsysteem het is bangmakerij. Een video van een jurist en een huisarts:
  https://eenoorlogreedsverloren.nl/2020/09/20/gezondheid-lijdt-onder-coronabeleid-in-gesprek-met-marije-berkelaar-2-29/
  Shalom

 33. Hallo Pieternella…
  Om allerlei verbanden te zien, of herhalingen e.d. wat je leest in de Bijbel is niets mis mee hoor.

  Ik begreep alleen niet helemaal de link met de jubeljaren… tegenover de 40 jaar in de woestijn of de val van Jeruzalem 70 na Chr.
  Die twee zaken waren straf-gerichten.

  Misschien moet ik zelf ook weer eens lezen in Leviticus 25-26. Lang niet meer gedaan.
  En komen we er niet altijd meteen uit, mogen we vragen aan de Heere.

  Over die 40 jaren ronddolen in de woestijn… ik zag eerst nooit dat het volk Israël die eerst in slavernij waren in Egypte… eigenlijk niemand kwam in het beloofde land.
  Alleen hun kinderen.
  Alleen Jozua en Kaleb, van de ouderen, waren de enigste twee die wél het beloofde land mochten binnentrekken. Samen met het jonge volk Israël. Het nageslacht van al diegenen die eerst in slavernij waren.
  Zolang heb ik er gewoon over heen gekeken.

  Ook bijzonder dat Kaleb geen Hebreeër/Israëliet was.
  Hij was een Keneziet.
  Een volk wat we kunnen lezen in Genesis 15: 18-21.

  Er zijn zoveel mooie en bijzondere gebeurtenissen in Gods Woord.
  Steeds vinden we weer iets nieuws.
  Soms ook waar we helemaal overheen kijken. Zoals bij mij.

  Sterkte en succes met onderzoeken Pieternella.

  Liefs, Esther.

 34. @Lechaiem
  mijn inzicht:
  van 144000 komen10x12000 uit de tien verloren stammen
  2×12000 uit de niet verloren stammen
  het is wel overduidelijk dat die tien stammen zich hier in europa bevonden, uit die restanten komt denk ik de 144000 uitverkorenen
  God heeft ze zeg maar veilig gesteld, onder de protestanten en katholieken, en nu is het de vraag of ze de weg terug vinden,

  heb het bijbel vers niet paraat,maar het ging zo: vallei van droge botten die weer vlees en spieren kregen

 35. @Lechaiem
  u schrijft: na de verdrukking de opname.

  hoe denk u dan over de volgende tekst
  opbaringen 2:10 en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen…..das aan het begin volgens mij,

  verder deze tekst…..wie krijgen een kroon?, dat zijn volgens mij de 144000 uitverkorenen

 36. @ Esther,

  Dank je wel voor je reactie.
  Ik heb me weer laten (mis)leiden door mijn autistische manier van denken.
  D.w.z. verbanden leggen, overeenkomsten, herhalingen zien.
  Zou ik niet moeten doen, maar leg dat mijn brein maar eens uit 🙂

 37. Hallo Pieternella…
  Over die 40 jaren door de woestijn… dat was Gods straf.
  Meer was het niet. Door hun rebellie, hun ongeloof… besloot God dat het volk niet naar het beloofde land zou trekken.
  Zij waren gewaarschuwd…
  Alleen de jongeren kinderen, van 20 jaar en jonger en zij die in de woestijn geboren waren… kwamen het beloofde land binnen.

  En de val van Jeruzalem, 70 na Christus… was óók Gods straf.
  In Lukas lezen we dat het de dagen van wraak waren. Van God dan wel verstaan.
  Zegt Jezus het ook niet, de profetie dat Jeruzalem verwoest zou worden.

  Ik weet niet helemaal wat die jubeljaren daarmee in verband houd.
  Of ik begrijp het niet.

  Maar dat geeft niets, wie ben ik… fijn dat je onderzoekt Pieternella.

  Hartelijke groet, Esther.

 38. Jesaja 19-10

  Wees niet bang, want Ik ben met u.
  Kijk niet beangstigend om u heen, want Ik ben uw God.
  Ik zal u de kracht geven, en u helpen.
  Ik zal u omhoog houden, door mijn Heilzame rechterhand.
  Kijk, uw verwoestende vijanden kijken om zich heen, ze zullen beschaamd staan.
  Een ieder die u kwaad doet, zal sterven.
  U zult ze tevergeefs zoeken, maar ze zijn allemaal verdwenen.
  Ik neem u bij de rechterhand.
  Ik ben uw Here uw God en zeg tegen u, wees niet bang, want Ik ben bij u om u te helpen.
  Ook al kijkt iedereen op u neer, wees niet bang.

  Voor in moeilijke perioden.

  Een gezegende dag.

 39. Israël trok door de woestijn op weg naar het beloofde land, 40 jaren lang.
  Ik had het al eerder over de Jubeljaren. Ieder 50e jaar is een Jubeljaar.
  Als ik uitga van de val van Jeruzalem, het jaar 70 na Christus, kom ik met 40 Jubeljaren op 2020.
  Me bezig houden met berekeningen doe ik niet meer. Maar bij toeval kwam ik terecht bij de Jubeljaren, Leviticus 25 en 26.
  Best interessant, toch?

 40. Esther, excuses, mijn fout aangaande het verhaal v/d datum weten, rest blijft natuurlijk staan. Nogmaals excuses,

  ESTHER 75 reageer op mijn verhaal van 19- 9 , het is leuk dat je iets in de groep gooit maar het is niet leuk dat je niet meer reageert op een reactie op jouw verhaal

  REAGEER AUB

 41. @ Muggenzifter: 11:29 am. Dank U wel broeder Muggenzifter. Ik herken het zo goed, soms ben ik zo verward, door alle omstandigheden in mijn leven, en in de wereld, dat ik er doodmoe van ben. Dan heb ik inderdaad moeite met geduld en gebed. Dan geef ik het maar op, en geef het aan de hemelse Vader en aan Jezus, en herinner me dan aan: Mattheus: 28 t/m 30.

 42. Hallo Tukker…

  Ik moest de datum d19/09/2020 om 3:51 pm
  die je aangaf eerst even zoeken…alleen heb ik dat niet geschreven.
  Mijn naamgenoot, Esther 75, heeft op die datum dat geschreven.

  Maar, met twee gelijke namen, kan wel eens verwarring geven.
  Geeft niets Tukker, is heel menselijk.

  @ Hallo Muggenzifter… wat is dit een heerlijke Psalm, met fijne een uitleg.
  Soms is het net op het goede moment, om zoiets te lezen.
  Zowel in ziekte, moeilijkheden… maar ook als je wel eens helemaal vast zit in je geloof.
  Dank U Muggenzifter, al veel bemoedigende woorden gelezen van uit de Psalmen.

  Ook voor U en allen, een gezegende week, en Vaders liefde om u heen.
  Lieve groet, Esther.

  Hartelijke groet, Esther.

 43. Esther, met je laatste opmerkingen kan ik weinig , ik heb mijn mening gegeven over een aantal zaken , ik zeg niet dat het klopt wat ik aangeef , wel dat het zeker raakvlakken heeft mede omdat ik het zelf ervaren heb bij familie, kennissen, vroegere kerkleden .
  Ik heb jouw visie ook aangehoord over , Degenen op het smalle pad door dezelfde cyclus als Yeshua ging en zullen derhalve de DATUM weten wanneer zij opgehaald worden ,.
  Moet ik dit zien als een openbaring van God of is het uit het eigen vlees of is het van een dwaalgeest.
  Jouw manier van schrijven is dit is de waarheid
  In dat stuk ( 13 9 12.20 ) zeg je dus ook dat Jezus de datum weet.
  Dit is onbijbels Here Jezus wist zelf de datum/uur niet en jij weet het wel ? Oei,
  Sorry dat ik het zo zeg , maar de satan is uit de hemel gestoten omdat hij zich, minimaal,
  aan de Here God wilde stellen, ik speur een bepaalde hoogmoed.

  Weet wat je zegt !

 44. Psalm 115
  ‘U die de HEERE vreest, vertrouw op de HEERE, Hij is hun hulp en hun schild’ vs. 11.

  ‘Ik kan niet lezen, ik kan niet bidden, maar één ding kan ik wel: Hem vertrouwen!’
  Dit zei de zendeling Hudson Taylor, toen hij op een keer heel erg ziek was.
  Christenen die in moeilijke omstandigheden verkeren, worden soms onrustig, omdat ze dagenlang niet kunnen lezen en bidden.
  Laten we er dan aan denken dat God niets van ons verlangt wat we niet kunnen.
  Hij kent de pijn, de oververmoeidheid, waardoor we soms helemaal niet meer in staat zijn om normaal te denken. Hij is de Vader van alle barmhartigheden, de God van alle troost.
  Wat Hij wel van Zijn kind verwacht, is dat het zijn zwakheid, zijn totale hulpeloosheid accepteert, ook al weet het niet waarom alles zo moet gaan.
  Het moet voldoende zijn om te weten dat God dit alles heeft toegelaten.
  Het kind moet naar het hart van God de Vader vluchten en zich helemaal overgeven aan Zijn liefde, die ondoorgrondelijke liefde van God, ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft’ om ons te kunnen redden (Rom. 8:32)!
  Ieder die zich onvoorwaardelijk overgeeft aan deze liefde, zal een diepe vrede in zijn hart ervaren en de onrust zal verdwijnen.
  Laten we rekening houden met Hem en ons laten omringen met de liefde van Hem Die alles weet. Dan zal Zijn aanwezigheid ook de donkerste weg verlichten.
  Wat is het fijn te kunnen zeggen:

  ‘k Wil U alles overgeven,
  al mijn zorgen, groot en klein;
  ‘kweet, dat Ge in dit korte leven
  Raad en Helper mij zult zijn.
  Is de weg ook vol bezwaren,
  kan ik nergens uitkomst zien,
  zie ik overal gevaren, .
  Uwe hand zal hulpe biên.

  Geestelijke Liederen 64 vers 1

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 45. Hallo allemaal…

  Dank jullie voor de mooie liederen.
  Niet alleen mooi, het gaat om de grote boodschap, de genade door Jezus, Gods kracht en liefde, en zo meer.
  Geweldige getuigenissen, Arabier samen met de Joden, zo dankbaar en kostbaar.
  Wereldwijd lezen we over getuigenissen.
  De haat daar in Ierland… protestant/katholiek, wat een zegen dat de broeders en zusters, elkaar gevonden hebben in Christus Jezus.
  En zo zijn er vele van die geweldige bemoedigende berichten.

  @ Hallo Tukker uw eerste regel… “”Ons enige anker is de Here Jezus Christus….””.
  Heerlijk om dat als eerste te lezen… Het gaat toch alleen om Hem.
  Al het andere… zitten goede dingen tussen, en ook veel afval.
  Hoe meer theologisch geleuter… hoe meer men van Christus Jezus af dwaalt.
  We willen toch niet horen… “” Ga weg van Mij”.
  Ja maar… ik heb toch dit of dat gedaan in Uw Naam… en dan ineens krijg iemand deze woorden te horen.
  Vreselijk.

  Over de eindtijd… persoonlijk hou het maar bij de woorden van de Heere Jezus.
  Dat alleen geeft mij de rust. Niemand is betrouwbaarder in Zijn woorden als de Heere Zelf.

  @ Wachter, dank je wel, steeds weer wijzen op onze Heere Jezus Christus.
  Ook wat je schrijft, …
  “”Waar het kan, tracht ik mensen te wijzen op de Here Jezus, onze enige hoop””.

  Daar wordt ik zo bemoedigd. Dat zijn woorden waar iets heel belangrijks in zit.
  Dat God niet wil dat er iemand verloren gaat…
  Zijn wij niet werktuigen voor onze God en Zijn Christus.
  De wereld moet het weten… over het enorme kostbare offer van de Heere Jezus.

  Russische broeders en zusters zijn momenteel een enorme bemoediging voor mij.
  Daar lees je niets over al dat gepraat, en theologisch geleuter.
  Mijn inzicht is beter als jou inzicht… blablablablabla… en ik deed er vrolijk aan mee.

  Deze broeders en zusters, zijn in dienst van Jezus Christus… om mensen te winnen voor Christus… om hun ziel te redden, door het offer van Christus.
  Daar draait alles om.
  Daar wees Paulus op, daar wees Jacobus, Johannes en alle schrijvers van Gods Woord… ook op, Christus Jezus alleen.
  Hij alleen kan ons veranderen, mits wij dat willen.
  Hij alleen wil een persoonlijke relatie met de mens.
  Ben ik zo begaan met mensen zielen, om ze winnen voor de Heere Jezus.
  Schaam… en nog eens schaam.

  “”Heere, wilt u mij inzetten in UW dienst, wilt U mij reinigen Heere met Uw kostbare bloed, dat al die denkbeelden verdwijnen bij mij… alleen dat wat U belangrijk vind. Dat mijn ogen alleen gericht zijn op U. U alleen Heere, bent mijn Redder, mijn Heere en mijn God, Amen”.

  Liefs, Esther.

 46. @ Tukker: 11:08 pm, op 18/9. Daar kan ik het volledig eens mee zijn. En ik besef terdege, dat ik zonder de Here Jezus, en zijn volbrachte offer, volkomen verloren zou zijn. Ook ik zie, dat er veel leugens en bedrog de kerken zijn binnengedrongen, en ben er niet blij mee. Waar het kan, tracht ik mensen te wijzen op de Here Jezus, onze enige hoop. Gezegend weekend aan allen.

 47. Ons enige anker is de Here Jezus Christus, al het andere, wereldse, maar ook pseudo christendom zal instorten of is al ingestort.
  De Bijbel bestuderen , alles van de Bijbel maar met name de Eindtijd ( Op het ogenblik lees ik Spreuken en Prediker , heel interessant en vooral leerzaam , wel verrassend hoe Prediker tegen alles aankijkt )
  Ik sta er nog steeds versteld van hoe mensen die , volgens mij , vroeger zeker christen waren hoe die veranderd zijn in hun denken , dat ze de leugens die op dit moment worden gebracht kunnen slikken.
  Er wordt in de Bijbel gesproken over dat mensen de dwaling als waarheid gaan zien in de Eindtijd, ik denk dat dat nu al gaande is maar dat dat straks bij het komen v/d antichrist nog veel sterker zal zijn; misschien moet ik het anders onder woorden brengen : Waarheid zien ze als leugen/complottheorie en leugen zien ze als waarheid ; dit is een teken van betoverd worden/zijn en dat komt door in rebellie tegenover God willen leven , dit is een visie van John Bevere , jaren geleden in een van zijn boeken beschreven. Dat zal in het laatste dagen nog erger worden/zijn.
  Late wij in afhankelijkheid bewust de keuze maken om te luisteren naar de Here Jezus en alleen ons oog op hem richten.

  Ik blijf het ook als mijn verantwoording zien om mensen te waarschuwen en zal dat ook blijven doen maar ik moet wel erkennen dat dat niet altijd makkelijk is , zoals ik gisteren al schreef als mensen al 6 mnd gemanipuleerd, geindoctrineerd, beinvloed en misschien al in een dwaling leven zoals ik net schreef dan gaat het ook heel moeilijk worden om je mening te herzien.
  Ik denk dat, voor diegenen wiens ogen open zijn , wij daar dankbaar voor mogen zijn want uiteindelijk is dat ook Gods hand.

  Anna, ik kijk de laatste vaak of jij geschreven hebt , ik vind dat altijd mooie/sterke stukken.
  Gegroet allemaal

  Tukker

 48. Shana Tova – Gelukkig Joods nieuwjaar!

  Het begin van het Joodse jaar 5781. Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) begint officieel de voorgaande avond bij zonsondergang wanneer volgens de joodse kalender een nieuwe dag begint, dus op vrijdagavond 18 september 2020.

  zie ook joods.nl

 49. https://youtu.be/chG6xRsX7ns

  Gezegende avond en dat er velen tot inkeer mogen komen, het is nog niet te laat, wel is mijn gevoel dat we niet te lang moeten wachten. Doe het goede inplaats van het slechte en Gods zegen zal merkbaar worden.

 50. @ Anna
  ,
  Vijf dagen geleden Anna had ik nog geschreven, ik reageer ook wel eens op de andere dingen, omdat ik het belangrijk vind om een mening te geven, zelf wordt ik behoorlijk onder vuur genomen, en is het niet makkelijk voor een rechtvaardig mens staande te blijven in deze satanische wereld, maar er is mij wel eens gezegt niemend gaat ten hemel als God het niet wil. In Samuël 2-2 wat ik laatst ook nog had geschreven staat dat God levend en dood maakt, God laat je in het dodenrijk neerdalen, maar kan je er ook weer uit halen.

  Laat ik hopen dat dat voor mij geldt.

  Als ik zie wat er in de wereld gebeurd, en zo ook in eigen Nederland, dan gaat het zeker niet de goede kant op, want er wordt een wanbeleid gevoerd, en de armen worden verdrukt, let goed op hoe ze met de mensen omgaan, of dat je een nummer bent.
  Ergens verderop wordt er geschreven over de hoer van Babylon, ja, dat is en zijn de wereldse machten die zich nu aan het manifisteren zijn, list, bedrog, leugens, het komt allemaal op hetzelfde neer, het doet mij verdriet dat te zien, hoe er met van alles wordt omgegaan, Gods heeft alles zo mooi gemaakt, en de mensen en met name de machthebbers maken er een bende van. Ze draven te ver door ook wat er op mensen wordt verricht, en God is uiteindelijk wel de maker van het echte OOG, want de duistere krachten gebruiken ook zo hun tactieken, God ziet alles en ze denken dat ze hier mee weg komen, maar daar zou de mens die zich hiermee inlaat nog wel eens duur komen te staan. Nu lachen ze nog om het leed van mensen, maar wat nu als God zijn grens dadelijk bereikt is, lachen ze dan nog!!

  God is een God van liefde, en Jezus is één en al waarheid, en van wat ik tot nu toe heb mogen lezen, is er geen woord van gelogen, maar dat is mijn opinie. Want er zijn ook mensen die zeggen dat de Bijbel maar voor 80% waar is, maar dat is hun Ideologie, dat mag, je moet een ieder in zijn waarde laten.

  Was er maar vrede onder alle volken, maar helaas is het anders.

  Fijne avond Anna Shalom

 51. Christus is onze enige redding als het gaat om het mogen ontvangen van genade door de God van Abraham, Isaäk en Jacob. Op dat kompas kunnen we stevig in onze schoenen te ontwikkelingen duiden.
  Maar we kunnen ons vergissen als het gaat om de eindtijd. Dat zou niet voor het eerst zijn. Desalniettemin gaat het een keer gebeuren. Is het evangelie over de hele wereld verspreid? Dat is een aanwijzing. De smartphone en het internet maken dit intussen wel mogelijk. Ook zien we een versnelling op alle gebieden: een versnelling als de barensweeën van een vrouw. Internet verandert niks wezenlijks aan het menselijk gedrag, maar versnelt het vooral over de wereld. Ook dat is een teken.
  Maar er zou ook nog een tijd van genade kunnen zijn. Sowieso kan ons sterven ook komen als een dief in de nacht. Dus alleen daarom al is elke dag weer een nieuwe dag van geloof. Eindtijd of niet. Maar ik denk steeds aan de medegekruisigde die op het allerlaatste moment Christus liefhad. “Deugende” mensen hadden hem waarschijnlijk allang afgeschreven, maar Christus heeft hem vlak voor zijn sterven wel aanvaard.

 52. Aan /Harold, Tukker, Christus Overwinnar, ( jammer dat je niet meer schrijft!) Nieuw begin, en anderen die mee lezen.

  Naar aanleiding van de actualiteit, en de reakties hierop op deze site het volgende:

  De “ gemeente” ( welke denominatie ook ) van Christus, de Bruid van de Heere Jezus, dut in, omdat we in de Heere Jezus geloven en dan komt het wel goed met je……. Dit is foute en totaal on Bijbelse gemakzucht.

  We dutten in omdat we geen goed beeld van de toekomst hebben.
  Een goed beeld van de toekomst is nodig om “ bij de les te blijven” En dit is in deze tijden zeer nodig.
  We heulen Als het goed is niet mee met de wolven in het bos.

  In de Bijbel staat dat God niets doet zonder dat Hij het aan Zijn knechten de profeten heeft geopenbaard.
  En Jezus waarschuwt ons voor valse profeten.
  Hoe kunnen wij nu de valse profeten onderscheiden, als we de Bijbelse profeten; die ons dit onderscheid uitleggen niet bestuderen.
  Als we “ de tekenen der tijden “ niet herkennen, dan raakt ons Bijbelse anker los!
  Kunnen we nog onder woorden brengen wat we geloven en WAT WE VERWACHTEN
  Ons “ geloven stopt niet in het hier en nu.”
  Het heeft een anker in de Bijbel en de Bijbel reikt verder dan ons bestaan.

  Wat ik ook veel lees is : het verwerpen van authoriteit.
  Maar DE ( onze ) autoriteit is God.
  Als we Hem verlaten of veranderen en Hem als “ vriend “ gaan zien dan begint de ontbinding.
  Wij zullen ZIJN ALMACHT in ons leven moeten toelaten.

  Als Christenen zullen we ons af moeten vragen “ Hoe ziet Gods koninkrijk eruit”
  Jezus heeft het niet over de hemel maar over zijn koninkrijk dat komen gaat.
  Dat koninkrijk van de hemel heeft alles te maken met deze aarde!
  De menselijke gedachte dat de hemel het einddoel is, vinden we nergens in de Bijbel.
  Ook niet dat het straks alleen om de hemel gaat en er een einde komt aan de wereld…..nee.
  Ook de aarde zal “ vernieuwd “ worden ( door vuur zegt Petrus)

  Dat koninkrijk van de hemel op aarde zal er pas zijn als Jezus wederkomt.
  Het is echter niet alleen toekomst.
  Het is ook nu realiteit.
  Het koninkrijk van God is overal waar God Koning is.
  Daarom kon Jezus zeggen zalig zijn de armen van Geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen.
  Als Jezus in je hart woont dan is Hij koning in je leven. En dan dut je niet in….( als het goed is )

  Maar dat neemt niet weg dat wij onze eigen verantwoordelijkheid hebben, en niet moeten indutten.
  En Jezus zegt ons ook dat we waakzaam moeten zijn en letten op de tekenen van de tijd.
  En anderen die deze Koning nog niet in hun hart hebben gesloten vertellen over deze Koning Jezus.
  En dan wil je Hem steeds beter leren kennen zeker in deze tijd, en Hij laat je steeds meer zien uit Zijn Woord en je begrijpt dingen beter…..
  Maar let op wordt niet wereld gelijkvormig. Dat wil hij niet.

  Als je goed luistert naar de grote wereld muziek ( van de satan en zijn legertje wat over de aarde raast.
  Dan hoor je het “ Onze hemelse Koning komt eraan. “
  Maranatha
  Shalom Anna

 53. @ Anna 16/09/2020 om 10:47 pm
  Indrukwekkend getuigenis naar de moslims! De Bijbel is het beste kompas zeker in deze dagen! Dank! GBY sis!

 54. Ik heb echt een wrang gevoel dat binnekort de hele wereld op ze kop staat broeders en zusters.Polen gaat verschuiven.
  We moeten echt ons geloof in de Here Jezus opbouwen.
  We moeten dicht bij God blijven want zonder Gods liefde halen we het niet in dit leven.
  Zeker niet in deze tijden.

  Ik heb echt heel sterk op me hart om hier te te vertellen dat we toch best een voorraadje kunnen aanleggen.
  David Wilkerson zag deze tijd al vooruit and gaf als aanbeveliing een vooraad van 2 weken tot 2 maanden.
  In de naam van de Heer zullen wij overeind blijven in deze planeet.

  De tekenen van de eindtijd zijn echt overal om ons hein broeders.
  Binnenkort krijgen we allemaal een rfid-chip ingespoten in ons linkerhand en voorhoofd,
  en dan komt de ruiter op het paard die 2 keer achter mekaar oorlog gaat voeren.

  We moeten zorgen dat we dicht bij de Heer blijjven,
  en allemaal onze eigen ijzeren staf onderhouden.
  We mogen ons niet laten domineren door project Lucid en moeten onze autoriteit trainen.
  Wij moeten leren die demonen van die slechte duivel eens een pak rammel te geven.

  Broeders en zusters,
  ik dank jullie allemaal voor jullie fijne christelijke aanwezigheid op deze website.
  En ook Xander wil ik hartelijk bedanken voor zijn inzet om de antichrist te ontmaskeren.

  Wat is het toch fijn een christen te zijn.
  Ik geniet van mijn relatie met de Heer Jezus.
  En zo hoort het ook Christelijke broeders en zusters.

  Ik dank de Here God voor deze fijne website,
  en de zeer fijne Christelijke broeders en zusters.
  Ik heb er echt veel aan gehad.
  In tijden van nood kon ik altijd even bouwen op de overweldigende liefde van mijn broeders en zusters hier.
  Ik ben hier altijd zo goed geholpen door mijn christelijke broeders en zusters.
  Toen ik in mijn diepste put zat werd ik hier nooit met de nek aangekeken zoals andere religueze mensen dat doen.

  Ik zegen jullie allemaal in naam van onze lieve Heer Jezus uit Nazareth,
  met de kracht van de derde hemelrijk.

  Jullie reacties hebben mij in de loop van de jaren echt heel veel kracht gegeven,
  ik dank jullie daar zeer voor.

  Bij de laatste zegel zal alle stammen der aarde hem zien wanneer hij terugkomt op het witte paard.
  Iedereen zal hem zien,elke stam op aarde en iedereen die ooit geleeft heeft.
  Ow wat heerlijk en glorieus zal dat zijn.
  Ik hou echt van onze liefde Heer.

  De hoer van Babylon zal echt het onderspit moeten delven voor de Heer Jezus uit Nazareth.
  Zij en al haar nachtelijke nakomelingen zullen zich allemaal uit de grotten verschuilen voor de Almachtige God van IsIsrael.

  Houd moed beste broeders en zusters,
  wees niet bang maar sterk in de Heer wanneer de Russen Europa binnenvallen.
  Laten we bidden voor onze Russische kameraden en kameradinnen dat de Heer ook hun het hemelrijk zal binnenhaken.

  Wij mogen echt nooit bang zijn voor de illuminati hoor lieve broeders en zusters.
  Laten we gauw voorbereidingen treffen en vooraden aanleggen en onze energie op zon te laten draaien,dan zijn we voorbereid voor de antichrist.

  Laten we nooit vertrouwen op onze eigen wijsheid en kunnen want de Heer van Doorbraak heeft alles in Zijn handen.
  De steen die de bouwers hebben afgekeurd is de hoeksteen geworden.
  Houd moed makkers,de Heer zal Zijn gezalfde koning sturen om ons te hoeden met de ijzeren staf.

  De antichrist moet je nooit geloven hoor.
  Straks komen de aliens en die gaan zeggen dat ze onze God zijn.
  Geloof het niet hoor.
  Die Venus is echt niet degenen dat ze zegt dat is hoor.
  Dat is echt niet Jezus hoor maar de hoer van Babylon.

  De duivel heeft een supermens gemaakt.
  Door middel van project haarp en bluebeam hebben ze een antichrist gemetselt.
  De illuminati hebben Melchizedek en Solomon en Maria gecloned.
  Geloof ze niet hoor.Dat zijn de antichrist uit de zee en de valse profeet uit de aarde en de hoer van Babylon.

  Die Katholieke kerk is van satan,dat staat in de bijbel.
  In het boek Openbaring staat dat,dat de hoer van Babylon de katholieke kerk is.

  Laat je nooit een merkteken inspuiten hoor op je voorhoofd en linkerhand.
  Want dan verandert je dna en mag je nooit meer naar God terug.

  En de hoer die op de planeet met vele wateren zit gaat haar verdiende straf krijgen.
  Straks komen de 7 planeten en die gaan op aarde vallen.
  Alsem heet dat in de bijbel.

  En de draak gaat oorlog voeren met die engel van de zon en haar 12 sterren.
  Houd moed beste broeders en zusters,wij moeten elkaar steunen in deze apocalyptische tijden.
  Zorg dat je een goede vooraad heb liggen zodat je niet hoeft te zondigen en te stelen uit de winkels.
  Want wanneer de draken op aarde komen word het hier chaos.
  En ze zijn er al,maar ze verschuilen zich nog in de wolken.

  Beste broeders,houd moed,niet bang zijn hoor.
  Vergeet nooit dat Yeshua de vijand heeft overwonnen met zijn hele mooie offer aan het kruiss.
  Hij is voor jouw en mij gestorven aan het kruis.
  Of je nu zwart of wit bent,of caramel of rood,of blauw of groen of grijs,
  de Heer is ook voor jouw aan het kruis gestorven.
  Er is geen rassenhaat in de hemel.
  Black lives matter broeders en zusters.
  En ook van de grijzen onder ons houdt de Heer heeeeel erg veel.

  Er komt straks een zware Nacht aan voor ons allemaal.
  Maar weest niet bevreest,het Nageslacht zal de rode draak overwinnen.
  De draak en zijn engelen zullen moeten Kiezen.

  Maar wij mogen voor de Heer Jezus staan,
  wetende dat Hij echt veel van ons houdt hoor.
  De Heer Jezus houdt van ons Christelijken.
  Deze planeet kiest voor de duivel,
  maar wij zijn geheel anders mijn beste broeders en zusters.
  Wij zijn van een geheel andere orde en koninkrijk.

  De satan probeert Gods woord te verdraaien altijd.
  Hij is de Papegaai van God.
  Hij doet altijd alles na en geeft er zijn eigen duivelse sarcastische draai aan.

  Maar wij weten dat we gered zijn als we die prachtig mooie heldere en duidelijke Statenvertaling mogen lezen.
  Wat leven we toch in een duivelse wereld he beste christelijke broeders en zusters?
  We leven in spannende tijden hoor.
  Gelukkig zijn we gewaarschuwd in de Statenvertaling dat die andere vertalingen van de duivel zijn.
  Gods woord de Statenvertaling is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard.
  Gods woord de Statenvertaling keert nooit ledig terug naar God voordat het doet waartoe het gezonden werd,maranatha amen,dank U lieve Here Jezus.Ik hou van U.

  @ Esther,
  wat schrijft u dat zeer mooi beste Christelijke zuster.
  Ik kan dat alleen maar beamen.
  Alleen de Heer Jezus heeft macht over de dood en Abba Vader natuurlijk ook.
  Houd moed beste zuster in onze lieve Heer.
  Onze kracht is in de gezalfde Heer van Naziret

  Hij heeft het dodenrijk tentoongesteld en er een showtje van gemaakt.
  De duivel dacht gewonnen te hebben toen hij Jezus naar het diepste van het dodenrijk verplaatste.
  Maar Jezus overwon het dodenrijk en alle officiers op de eerste rij werden het hardst vernedert.
  Net toen de duivel zijn slag wilde slaan,veranderde God het plan en stond de duivel weer voor aap.Daarom zijn duivels altijd zo oerlelijk.Want dat is een litteken van toen Jezus uit het dodenrijk ontsnapte.Geen baarmoeder kan Jezus houden.Het dodenrijk moest hem laten gaan.

  Dan wil ik nu afsluiten met een liedje voor de eer van onze Heer.
  Ik luister nooit naar satans muziek.
  Alleen een christelijk liedje kan mijn dag zo opvolijken.
  wat een geweldige Heer hebben wijn toch he??
  Dat wij zo gezegend mogen zijn en naar hele mooie muziek mogen luisteren die ons iedere dag weer vuur en kracht geeft en ons iedere dag weer terug opbouwt.
  Ik hou van U Here Yeshua uit Naziret,Maranatha.

  https://www.youtube.com/watch?v=YVk3rs1lUMU

  Dank u broeders en zusters van de Christelijke religie.
  Samen staan we sterk in de rilegie van de Here Yeshua de Messias van Naziret.

  KaboeiKa mensen,
  KaboeiKa.

 55. In zwaar-geladen termen beschrijft Jesaja de overwinning van het Lam en de ondergang van alle antichristelijke machten en krachten waar we op het ogenblik wel genoeg van zien in de wereld zoals aan de misdadige pandemie bijvoorbeeld.
  Hoe lieflijk en rijk wil de Here Zijn Schepping wel niet zegenen met het goede i.pv. het kwade waar de verdorven ‘ elites ‘ mondiaal en regionaal op elk niveau ons in willen DWINGEN?

  Hoe heerlijk is God lieve mensen. Wat een belofte dat Hij het monster in de zee ( de volkerenzee-NB) zal doden! Het zwaard van de H.Geest! We worden uitgenodigd de bescherming van de Here aan te nemen! En als vrucht op deze bekering zal het gelovig Israel en alles wat bij het gelovige Israel door God geteld zal worden BLOEIEN! Hallelujah!
  Niks geen pandemie maar een wereldwijd Loofhuttenfeest door het volbrachte werk van Jezus Christus, de Koning der Joden, als wij Christenen ons verootmoedigen en geloven aan de door Paulus in Rom 9-11 beschreven gang die God gaat door die grote wereldgeschiedenis met Zijn erfenis en de inschakeling van de Gojiem om de oudste zoon werkelijk bij Vader thuis te brengen en het feestmaal te genieten:

  ….zo simpel….opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden.

  Jesaja 27

  1 Te dien dage zal de Here met zijn fel, groot en sterk zwaard
  bezoeking brengen over de Leviatan, de snelle slang, over de
  Leviatan, de kronkelende slang, en Hij zal het monster in de zee
  doden.
  2 Te dien dage zal er een wijngaard zijn, die bruisende wijn
  voortbrengt; zingt van hem in beurtzang.
  3 Ik, de Here, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets
  hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag behoeden.
  4 Ik voed geen grimmigheid; vond Ik maar dorens en distels,
  strijdend zou Ik dan daarop lostrekken, ze tezamen in brand
  steken,
  5 tenzij men mijn bescherming aangrijpt, met Mij vrede maakt,
  vrede met Mij maakt.
  6 In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israel bloeien
  en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen.

  Elihana Elia zingt hierover:
  One thing I ask from the Lord:

  https://www.youtube.com/watch?v=VMOY353uVWI

  En de wederopstanding van het priestervolk op de derde God’s Dag ( verg Hosea 6:1-3)

  Herrijs Israel uit de as naar de glorie:

  https://www.youtube.com/watch?v=0FjAXKP08C8

 56. Bewijzen dat de pandemie gepland werd met een doel

  Ik hoop en bid dat iedereen kennis hiervan neemt en stop de spoedwet Den Haag en Regering van Nederland

  Bewijzen dat de pandemie gepland werd met een doel

  https://www.stopworldcontrol.com/gepland/

  Duizenden artsen noemen de pandemie een wereldwijde misdaad en een werelddictatuur met een sanitair excuus.

  Twee jaar voordat Covid-19 op het wereldtoneel kwam, werden er honderden miljoenen testkits voor Covid-19 gedistributeerd wereldwijd.

  In 2013 voorspelde een muzikant een wereldwijde pandemie met een coronavirus en zei dat dit in 2020 zal gebeuren. Hij wist dat door persoonlijk onderzoek naar zogenaamde ‘complot-theorieën’.

  In 2017 garandeerde Anthony Fauci een uitbraak van een besmettelijke ziekte tijdens de eerste periode van de Trump administratie.

  Vlak voor het uitbreken van een coronaviruspandemie organiseerde Bill Gates een wereldwijde coronavirus pandemie oefening: Event201.

  Vlak voor de uitbraak vertelde de Global Preparedness Monitoring Board de wereld dat ze klaar moesten zijn voor een coronavirus pandemie.

  In 2018 kondigde het Institute for Disease Modeling een wereldwijde pandemie aan met een griepvirus, afkomstig uit China in het gebied van Wuhan.

  In 2018 kondigden Bill en Melinda Gates aan dat er in de komende jaren een wereldwijde pandemie van een gemanipuleerd virus zou uitbreken.

  Het coronavirus SARS-CoV-2 werd wellicht gecreëerd in het Bio Safety Lab Level 4 in Wuhan, dat miljoenen dollars ontving van Anthony Fauci.
  Een gerespecteerde Chinese virologe beweert dat China het virus bewust heeft laten verspreiden, in samenwering met de Wereld Gezondheids Organisatie.

  In verschillende films werd de pandemie van het coronavirus tot in detail afgebeeld en werd zelfs hydroxychloroquine als geneesmiddel genoemd.

  De Olympische Zomerspelen van 2012 speelden een pandemie van een coronavirus tijdens hun openingsshow.

  De onderzoeksjournalist Harry Vox voorspelde in 2014 dat er een wereldwijde pandemie zou ontstaan, zodat de ‘heersende klasse’ een hoger niveau van autoritaire controle zou kunnen toepassen.

  De onderzoeksjournalist Anthony Patch voorspelde in 2014 een wereldwijde pandemie met een ontwikkeld virus, dat zou worden gebruikt om de mensheid een DNA-veranderend vaccin op te dringen.

  Dr. Carrie Madej bestudeerde decennialang DNA en vaccins en zegt dat het plan is om het Covid-19 vaccin te gebruiken om het proces van transhumanisme te starten: het herprogrammeren van het menselijk DNA en de mens koppelen aan digitale controlesystemen.

  De CIA-officier Dr. John Coleman bestudeerde geheime genootschappen en zegt dat hun doel is om de aarde te ontvolken door middel van georganiseerde pandemieën van dodelijke, snelwerkende ziekten.

  In de staat Georgia werd in 1980 een groot monument opgericht met tien richtlijnen voor de mensheid, in acht talen. De eerste van deze ‘Tien Geboden’ is dat de mensheid moet worden gereduceerd tot een half miljard mensen.

  Bill Gates zei tijdens een TED-toespraak dat nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt om de wereldbevolking met 10-15% te verminderen.

  De ‘gezondheidsranger’ Mike Adams voorspelde jaren geleden wat we nu zien gebeuren: het vrijgeven van een gemanipuleerd biowapen, gevolgd door een vaccinatiemandaat, massale overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie en een vaccin dat in recordtijd wordt ontwikkeld. Hij voorspelde dat dit vaccin in de loop van enkele jaren grote aantallen mensen zal doden.

  In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation het ‘Scenario voor de toekomst…’ waarin zij een komende wereldwijde pandemie beschrijven, die moet resulteren in de implementatie van een autoritaire controle op de mensen, die vervolgens zal intensiveren na de pandemie.

  In 2020 publiceren ze een handboek dat uitlegt hoe deze wereld van controle opgezet moet worden. Ze zeggen dat het leven niet terug kan keren naar het normale, totdat de wereld onderworpen is aan deze controle van autoritaire regeringen.

  We zien inderdaad dat Bill Gates en vele anderen wereldwijd meteen de controle in handen krijgen op ongekende manieren, met het afdwingen van vaccin-ID’s, het verplicht dragen van gezichtsmaskers, sociale afstand nemen, gedwongen opsluiting, het traceren van extreme contacten, enzovoorts.

  Onderdeel van deze nieuwe controle is het censureren van elke stem van artsen, wetenschappers of andere deskundigen die kritiek hebben op wat er aan de hand is.

 57. @ Harold: 3:04 pm. Dat ben ik roerend met U eens, Harold. Het gaat niet om religie, maar om RELATIE, met de Here Jezus, en de God van Abraham, Isaäc en Jacob, onze hemelse Vader.

 58. @ Anna

  Ik wil even mijn complimenten maken hoe jij het allemaal zo goed omschrijft. Ja, ik ben degene van het Boek met de simple teksten, maar dat toen werd uitgemaakt voor een Biujbel zonder…….. ik ga het niet benoemen. En naar mijn inziens komt het vrijwel overéén met de staten alleen nogmaals anders verwoord..

  Een gezegende dag.

 59. Het evangelie verspreidt zich over de wereld, eerst door de apostelen, dan door hun opvolgers, en tenslotte en hopelijk door ons. Maar ook het anti-evangelie verspreidt zich over de wereld door zij die behoren tot de synagoge van satan, de kinderen van de duisternis de zogenaamde filantropen en filosofen en wetenschappers en de lege doos filosofie van de huidige paus. dus er zijn altijd twee kampen: het goede en het slechte. De Bijbelse oorlog tussen goed en kwaad van zij die denken Jood te zijn maar het niet zijn, daar schreef Johannes reeds over en die denkwijze vinden we ook bij Paulus, echte Jood is hij of zij die besneden is van hart.

 60. Helemaal mee eens, Harold met je hele stuk.
  Ik geloof in vrije meningsuiting , in vrijheid en dat zal blijven doen maar ook je redenatie in de laatste alinea is correct en tevens juist.
  Elke gelovige in de Here Jezus zal 100 % ervoor moeten willen gaan want de prijs is te hoog bij vervolging dus dan wordt het kaf van het koren gescheiden , dus de afval zal ook nog komen.

 61. @Tukker

  Jezus somt in Mattheus 24 een hele lijst op van tekenen die zijn komst aankondigen. Hij begint hier met een teken waar christenen misschien wel het meest mee in aanraking komen: ‘Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.´ Dit hoeven niet alleen mensen te zijn die zichzelf Christus noemen, maar ook ‘profeet’. Ontkennen of het wegzetten als complottheorie is eigenlijk een heel logisch gevolg van onze westerse christendom.

  Heel kort door de bocht gezegd: Het christendom in Europa is zo dood als een pier. kerken zijn instellingen geworden. De naam van Jezus wordt voor de vorm nog genoemd, maar uiteindelijk draait alles om religie. Katholieken, protestanten, gereformeerden en nog tal van andere clubs, het draait er enkel om dat als de leden braaf de religie volgen (en betalen), alles oké is. Niet voor niets wordt de laatste gemeente in Openbaringen, Laodikeia door God uitgespuwd, want ze is noch warm, noch koud. Gelukkig staat er wel een heel belangrijk vers bij deze laatste gemeente: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.” Wat ik hieruit opmaak, is dat het in de laatste dagen niet meer van de kerken moet komen. Het gaat echt om ieders persoonlijk geloof, want iedereen die de deur opent, hem zal geopend worden.

  In dit opzicht misschien grappig om op onze laatst discussie terug te komen Tukker, over vrijheidsbeperking van Godsdienst. Waar groeien kerken en waar zijn kerken nog werkelijk vruchtbaar? In gebieden waar christenen worden onderdrukt. Je zou je daarom kunnen afvragen of inperking van Godsdienstvrijheid in Europa zo´n ramp zou zijn. De meeste mensen zijn toch ongelovig, dus die maakt het niet uit. Voor de Europese kerken, zou het een middel kunnen zijn om louterend te werken en tot zelfinzicht te komen waar ze mee bezig zijn. Het zou een middel zijn om weer eindelijk de religie eens overboord te gooien en terug te keren naar de werkelijke bron: Jezus Christus.

 62. Ik ben nu bijna 66 jaar, wat mij opvalt , is dat er een “versnelling ” plaatsvindt .
  Natuurlijk dat wisten we allemaal MAAR het gaat steeds en steeds sneller ; alle gebeurtenissen volgen elkaar in steeds sneller tempo op.
  Ik denk ook dat de tijd v/d antichrist dichtbij moet zijn omdat in Openbaringen staat dat de valse profeet , waarschijnlijk op initiatief v/d antichrist , het merkteken zal invoeren ( vaccinatiepaspoort met alle elektronische gegevens die je nodig hebt daar ook in opgeslagen om te functioneren in de maatschappij, ook het cashloos betalen ,dit is allemaal al technisch mogelijk )
  Daarvoor gebeurt het dus schijnbaar niet.

  Wat mij opvalt, is dat er ook mensen zijn die als je over al deze feiten spreekt en duidelijk komt met bronvermeldingen
  het toch niet willen horen het toch wegzetten als complottheorie, een van die personen was vroeger een profeet in de vol evangeliegemeente waar wij zaten ( natuurlijk met profetieen moet je je ogen open hebben maar hij zei soms dingen die ik herkende )
  Wat is dit, is dit een soort verblinding , het niet willen zien ??

 63. Nieuw begin.

  Mooi dat je dat aanhaalt Jesaja 19.
  Ik heb het hoofdstuk heel wat keren aan ( Moslim ) Egyptenaren in de Sinaï woestijn aan hen voorgelezen!
  Ze werden er vaak emotioneel van.
  Dat er in onze Bijbel nog zulke grote beloften voor hen staan ! Sommigen waren tot tranen toe bewogen.
  Dit was een prachtige ingang om het evangelie te vertellen.
  Met een man heb ik nog een paar jaar ap contact gehad. ( maar de sociale druk is helaas zo groot)
  ( nu zijn moslims snel emotioneel maar het was altijd opmerkelijk !)
  Meestal las ik dat bij Rafidim geweldig!
  Jammer je kunt er nu uit veiligheids oeverwegingen niet meer komen. ( ISIS)

  Ja er zijn nog veel profetiën die vervuld moeten gaan worden.
  Dit is er een van uit Jesaja 19 een prachtige profetie waarbij de Heere niet vergeet dat Hij Uit Egypte “ Zijn Zoon heeft geroepen “ en dat nog wel dubbel ! twee keer.! In het OT en Het NT. Zoek het maar op!
  En dat daarvoor nog een “ beloning “ uitstaat voor zowel Egypte als Syrië.

  Ook de Ezechiël oorlog komt dichterbij.
  Want deze oorlog zullen de nu “ vrede sluitende “ landen veroordelen.
  Ze zullen niet mee strijden.
  Dit was een paar jaar geleden onbegrijpelijk nu wel !
  Maar deze landen zullen het wel veroordelen.
  Deze oorlog zal als je de Bijbel Goed leest een oorlog zijn met “ bovennatuurlijke wonderen, Goddelijk ingrijpen “ de aanvallende landen zullen er hun “ Waterloo vinden “ schrik zal de hele wereld bevangen…. en de haat tegen Gods verbonds volk zal nog grotere vormen aan nemen. Dit Goddelijk ingrijpen zal Israël tot bezinning brengen… Zal het hun wederkeren tot God / Jezus brengen ❓zal dit “hun berouw dat zij Hem doorstoken hebben “ in gang zetten.
  We wachten het af… op Gods tijd komt het zeker.

  Voor mij is dit alles een teken dat God volop aan het werk is met het hele wereld gebeuren.
  Zijn Raad zal bestaan.!
  Het evangelie trekt zich terug uit West Europe, verplaatst zich nu naar Azië waar de velden wit zijn om te oogsten… China ! Maar ook daar is de vervolging flink begonnen, worden kerken gesloten en afgebroken evangelisten het land uit gegooid en Christenen gevangen gezet.

  Ook de verkiezingen in Amerika spelen een rol in Gods plan…… Hoe ? We weten het ( nog ) niet.
  Maar er broeit daar iets.
  Zeker op het gebied van toenadering tussen Israël en de Arabieren.
  Dat zien we nu al met de UAE en Israël vredes verdrag.
  Amerika is bemiddelaar. ❗️Dit is niet voor niets❗️
  Het westen / Nderland west Europa vermeld dit niet want dit is “ goed nieuws” nog wel van de gehate Trump!

  Verder komen er steeds concretere plannen voor de derde tempel……
  Waar zelfs sommige groepen Arabieren niet onwelwillend tegen over staan.
  Het tempelinstituut is er al heel ver mee, ( voorbereidingen klaar ?) het is afwachten hoe ontwikkelingen nu zullen gaan.
  Ik zeg altijd als de derde tempel gebouwd gaat worden…. dan moeten we oppassen, want dit zal de tempel van de antichrist zijn.
  En we weten exact hoe lang deze periode zal gaan duren, en hoe dit afloopt. Zoek maar op in de Bijbel!

  Vlak voor de tempel bouw komen er snel in de wereld ontwikkelingen die naar de grote totale chaos toegaan en uit die chaos zal de antichrist naar voren geschoven worden…. Het Globalisme wat hierin zeker een rol speelt is volop in opmars. ( Lees Daniël!)

  Nieuw begin, jouw bijdrage bracht mij tot deze “ overdenkingen “ ik weet dat velen hier op deze site dit anders zien.
  Na veel Bijbelstudies en “ schrift met schrift “ vergelijkingen zijn dit lijnen naar de toekomst die In de Bijbel beschreven staan. Ik zal er zeker missen en nog niet zien…. maar blijf alert de wereld veranderd snel.
  Want dat houd mij zo bezig ;” wij zijn niet gedoemd om te sterven maar om eeuwig te leven en eeuwig bij de Heere te zijn”

  Maar dat “ eeuwig bij de Heere zijn “ is in tegenstelling tot wat velen geloven niet voor eeuwig bij Jezus in de hemel maar op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal.
  Dat zal ons uiteindelijke bestemming zijn.
  We zullen immers “ aan Hem gelijk wezen “ zegt Johannes in zijn brief.
  Dat betekend dat we gelijk aan Jezus zullen zijn.
  Sterven en opstaan met een “ verheerlijkt opstandings lichaam “

  Want Jezus komt terug en wie weet hoe spoedig als we dit allemaal zien. “Dan zullen we Hem gelijk wezen”
  De dood is maar tijdelijk…. totdat de Heere Jezus terugkomt dan zullen alle heiligen ( dat is iedereen die Weet dat Jezus voor zijn / haar zonden is gestorven die Hem liefhebben die Hem eren ; deze gestorven en ook de dan nog levende mensen komen dan met Hem terug naar de aarde. Zie : Zacharia 14!
  Dan begint ZIJN KONINGKRIJK ! Wat 1000 jaar zal duren volgens Johannes.
  Met dat Verheerlijkte opstandings lichaam zullen we dan bij Hem zijn.
  Wij hebben een geweldige God en een geweldige toekomst God, die alles in Zijn hand houdt en volvoert wat Hij eenmaal is begonnen…. een volmaakte schepping met volmaakte mensen en zo wil Hij het ook weer terug hebben.
  Want Genesis 1 is hetzelfde als Openbaringen 22.
  “ Want Hij laat nooit varen wat Zijn hand eenmaal begon ”
  Shalom
  Anna

 64. Jesaja 19 : 24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,
  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

  We are the Generation…Arabic Christian Song(Subtitles)

  https://www.youtube.com/watch?v=iLTYTdW7FzU

  De Here zal koning worden over de gehele aarde

  Lord have your way in me…I surrender:

  https://www.youtube.com/watch?v=s7jXASBWwwI

 65. Het “None are safe until All are safe”, “Niemand is veilig totdat ze Allemaal veilig zijn” van de WHO,

  staat in zeker zin zowat haaks op het pleidooi van Abraham in Genesis 18:23-32.

  Genesis 18:23-24 “En Abraham trad nader en zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar zijn?”

  Genesis 18:26 “En de Here zeide: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil.”

  Genesis 18:28 “Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan om die vijf de gehele stad verwoesten? En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten, indien Ik er vijfenveertig vind.”

  ‘Abraham ging verder en zei: misschien worden er daar maar veertig gevonden, waarop God zegt: Ik zal het niet doen ter wille van de veertig. Ondanks dat hij bang is dat God toornig op hem zal worden, zegt hij, maar misschien worden er maar dertig gevonden. Waarop Gods reactie is dat Hij ook dan clementie met de bewoners zal hebben. Maar zegt Abraham, stel dat er maar twintig rechtvaardigen te vinden zijn waarop God opnieuw beloofd de stad te laten voortbestaan. Abraham probeert het nog een keer en vraagt wat God gaat doen wanneer er maar tien te vinden zijn, waarop God antwoord de stad niet te zullen verwoesten wanneer Hij daar maar tien rechtvaardigen vind.’
  https://www.franklinterhorst.nl/Sodom%20en%20Gomorra.htm

 66. Jeruzalem Jeruzalem dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn…

  https://www.youtube.com/watch?v=Fe0s228Dgiw

  Baruch HaBa Beshem Adonai – Elihana ברוך הבא בשם ה ‘ – אליחנה אליה

  De oneindige ontzagwekkende genade en liefde van God in Jezus Messias ontroerend bezongen door Eliana Elia.

  Leest u ook de getuigenissen uit de hele wereld van de wereldwijde opwekking in de Islamitische wereld, Moslims die een ontmoeting hebben met de levende God van Israel, onze Here Jezus!

  Shalom van Jezus toegebeden lieve mensen!

 67. N.a.v. Israël tekent historische Abraham Akkoorden met twee Arabische golfstaten:

  De ware vrede en vreugde komt door de H.Geest in Joodse en Arabische harten, door Jezus Christus, door Isa, door Yeshua HaMasjiach!

  Joden en Arabieren aanbidden samen in Nazareth, Israël … Zeldzame videoclip (ondertitels @ CC:

  https://www.youtube.com/watch?v=BT50-Kuj2UY

  1- Hij die in plaats daarvan voor mij dood was
  En droeg al mijn lasten voor mij,
  In de hemelen kom je voor mij voor
  Mijn leven was verloren, maar U kocht het terug
  Mijn hart was verloren en je vond het en opende mijn ogen (2)

  Refrein: – Oh mijn God, mijn hart aanbidt U
  Oh mijn God, mijn hart onderwerpt zich aan U
  Jij bent het lam dat voor mij is geslacht … 2

  Alle glorie en waardigheid zijn voor jou
  Jouw autoriteit maakt me vrij
  De kracht en de majesteit zijn van jou
  Je bent mooier dan mannen.
  Uw genade heeft mij veranderd.

  Oh mijn God, mijn hart aanbidt U
  Oh mijn God, mijn hart onderwerpt zich aan U
  Jij bent het lam dat voor mij is geslacht … 2

 68. Hallo lieve allemaal…

  Wat weer veel reacties, en prachtige liederen.
  @ Nieuw Begin, geweldig hoor, om dat zo te luisteren.
  @ Janus… nog nooit op zo’n manier Psalm 91 gehoord.
  Heb er enorm van genoten. Dank u hoor.

  @ Michaël… dank voor je geweldige indringende tekst. Wat er ook gebeurd, men kan wel het lichaam doden, maar niet de ziel.
  Dat is alleen aan God de Vader en Christus.

  @ En U Muggenzifter, altijd zo trouw, elke week een Psalm.
  Ook deze, geweldig om het volk Israël te mogen zien als voorbeeld.
  Zowel hun gemopper en ontrouw…
  Maar we leren ook veel van al diegenen die zo dicht bij de Heere stonden. Hun geloof in Hem.
  Altijd weer een plezier om te lezen.
  Zo ook met ons… zijn wij niet net zo, met veel dingen in het leven.
  Het is de Zelfde God, toen, nu…tot in eeuwigheid.
  Maar… we zien vooral Gods grootheid, genade en Zijn trouw erin. Hoe onze Heere God altijd het beste wil voor Zijn kinderen. Ook voor ons in deze tijd.
  Maar… ook leren we dat God niet met Zich laat spotten. Daar is Hij veel te Heilig voor.
  Enorme lessen voor de mens, door alle eeuwen heen. Dank Muggenzifter.

  @ De Gouden Kroon… hallo, en welkom…een nieuwe naam.
  Dank voor uw fijne en bemoedigende bijdrage.

  @ Vlokje, u bent zo aan het onderzoeken… dat het soms verwarrend is.
  Probeer om al die inzichten wanneer is dit en wanneer is dát… gewoon aan de Heere Jezus over. HIJ weet het. Dat is voor uzelf en ons allen… toch het belangrijkste.
  De Heere vergeet er niet één, die bij Hem hoort.
  En hou u ook niet stil…

  Lieve allen, Wij moeten één zijn in Christus Jezus…
  En niet in onze verschillen.
  Het kostbare bloed van Jezus, om al onze zonden te dragen…
  Dat alleen, heeft de grootste waarde.
  Dát alleen is onze Redding tegenover een heilige God..
  HIJ alleen heeft het gedragen…

  Vaders zegen en bescherming van onze Heere voor jullie allen.
  En lieve groet van mij, Esther.

 69. Is goed tukker, misschien schop ik wel tegen heilige huisjes, da’s dan niet om je schokken maar om je wakker te maken.
  Ik heb mijn verhaal en inzichten gedeeld,
  Heb verder niets te melden, mijn verhaal gedaan Xander dank daarvoor,
  nu zal ik stil zijn
  Xander ik blijf je volgen, ik zal wel weer een gil geven, als de wereld situatie daar aanleiding toe geeft

 70. Vlokje,

  Misschien ben ik geestelijk niet zover als jij , dat zou kunnen , maar ik vind dat je geestelijke
  wartaal spreekt, breng een mening, visie duidelijk onder woorden anders kun je misschien beter zwijgen.
  Sorry dat ik het zo breng , we hoeven het niet met elkaar eens te zijn , er zijn genoeg mensen die een andere visie hebben als ik en dat is goed, dat maakt het juist interessant/leuk maar wat jij brengt kan ik weinig of niets mee.

 71. Vervolg….
  Als weken voor de opname een dodelijke virus rondt waad (Kan ook een oorlog zijn) blijf scherp
  En 10 voor…. op dinsdag avond een strenge lock down opgelegd wordt,
  (kan ook wat anders zijn, als het maar een verdrukking veroorzaakt ), moeten de alarmbellen wel gaan rinkelen.
  Ik hoop dat dan aan mijn verhaal gedacht wordt

  Als ze uit huiselijke sfeer zijn verdwenen, na de avond-maal-tijd , worden ze lange tijd niet gemist door de wereld situatie op dat moment, een misschien vallen ze onder de slachtoffers, om lange tijd nog te verhullen dat er mensen verdwenen zijn, anders heeft de christelijke kerk iets uit te leggen, met zoveel achtergeblevenen

 72. Amai
  Net allemaal bijbel geleerden. En de ene weet het beter dan de andere. Dat idee hebben ze toch.
  En de joden die Gods zoon hebben verworpen volgens jullie de( 144000) zullen dat goede nieuws dan prediken dat Jezus bracht tijdens de verdrukking ?
  Wat een lachertje.

 73. @Vlokje: ‘In mijn ogen: Jezus komt als goede vriend , die zich aan de gemaakte afspraken houdt, omdat Hij naar ons verlangt’

  Je kunt het ook ander zien: Jezus komt als goede vriend, die ieder moment, iedere dag en ieder tijdstip mag binnenkomen. Echt vrienden hoeven immers toch geen strakke afspraken met elkaar te maken om bij elkaar over de vloer te komen?

 74. @harold
  …..het zal zo’n beetje gaan als de uittocht uit Egypte
  Thuis wachten ,na de maaltijd vertrekken

 75. @Harold 
  Ps
  De clou is :
  dat hadden /hebben de 144.000 uitverkorenen goed,
  Herkenning van de sabbath als de dag van terugkomst,
  De maaltijd als uur van ontmoeting,

  en je eigen huis is waar de maaltijd gehouden wordt, volgens eeuwen oud gebruik

 76. @Harold 13/09/2020 om 4:10 pm
  “Je hebt gelijk als je zegt dat familiebanden stuk gaan en dan denk ik vooral om het onderwerp waar jij vrij stellig in bent, de 144.000”

  Nee, waren familie banden op stuk lopen is sabbath of zondag
  Sabbath is voor mij de dag van terugkeer van Jezus
  Hadden we de sabbath aangehouden (bewaard) waren we nu niet zoekende naar DE dag.

  Hele volksstammen zijn geïndoctrineerd met “Als een dief in de nacht” en staren zich daar blind op,
  In mijn ogen: Jezus komt als goede vriend , die zich aan de gemaakte afspraken houdt, omdat Hij naar ons verlangt
  De afspraak voor terugkomst is lang geleden al gemaakt, men leest er gewoon overheen

 77. Petrus 2 -3-6

  Mooi om te weten.

  De aarde is uit water ontstaan, en werd door water omringd, en werd bijéén gehouden zoals god het gezegd had.

  De wereld in die tijd, is door een overstroming ten onder gegaan.

  God heeft gezegd de tegenwoordige aarde en hemel zorgvuldig bewaard blijven, door een enorm vuur. Tot de dag van het grote oordeel,. Voor alle mensen die niets van god willen weten, want die zullen ten onder gaan.

  Want beste vrienden, ik wil u laten weten dat voor God duizend jaar één dag is, en één dag duizend jaar.

  Sommige mensen zeggen dat God treuzelt, maar dat is niet zo, want Hij wacht met het vervullen van wat Hij beloofd heeft. Hij heeft nog geduld, Hij wil dat niemand verloren gaat. En dat alle mensen tot bekering komen.

  Want de HERE komt, onverwachts net als een dief.
  Dus het heelal zal door een vreselijk lawaai vergaan. En de elementen zullen door vuur worden verteerd.
  De aarde komt bloot te liggen, en alles wat er op gebeurd is, zal aan het licht komen.

  https://youtu.be/IkiH0pXekj4 Ha;er Pa’necha

 78. Esther 75,

  Wat je schrijft is anders dan in het 1 ste stuk , over het 1 ste stuk had ik daarom vraagtekens :” degenen die op het smalle pad gaan door dezelfde cyclus als Yeshua ging zullen derhalve de datum weten wanneer zij opgehaald worden”.
  (ik ga ervan uit dat je hier praat over de Opname )
  In het laatste stuk, waar je uitleg geeft, zeg je inderdaad wat de Bijbel zegt dat ook de Here Jezus de dag en het uur niet kent , daar kan ik me invinden, het was wat verwarrend ( misschien ligt dat aan mij )
  Ik kan me wel vinden in wat Harold zegt dat de 144.000 nog op de aarde zullen zijn tijdens de grote verdrukking en ook de Opname waar hij niet zeker van is, ik geloof zelf dat er een Opname zal zijn maar letterlijk in de Bijbel staat het niet want zoals ik al eerder schreef er wordt op 2 verschillende manieren over de Wederkomst geschreven a ) Als een bliksemschict van west naar oost en oog knipperen ( dat is een fractie van een seconde ) en de 2 de manier dat op het eind de Here Jezus met alle gelovigen op de wolken uit de hemel komt en dat de legers v/d antichrist Hem zullen zien en op de borst zullen kloppen ( dat lijkt een bepaalde tijdsperiode te beslaan )
  Ik geloof zelf dat de 144.000 Joodse mensen het evangelie zullen prediken in de laatste dagen.

  Er staat in de Bijbel : “Waakt en bid ; ik denk dat de Here God expres niet in de Bijbel geschreven heeft over de Opname of die plaatsvindt/wanneer het eventueel plaatsvindt , we moeten nu onze ogen open hebben en onderzoeken en bidden.

  Ik vond het trouwens heel verfrissend het stuk van Nieuw Begin van Dirk van Genderen , mag wat betreft mij vaker gebracht worden

 79. @Vlokje
  Je hebt gelijk als je zegt dat familiebanden stuk gaan en dan denk ik vooral om het onderwerp waar jij vrij stellig in bent, de 144.000. Menig kerk en geloofsgemeenschap heeft zich op dit getal al stukgebeten en ook ik heb als kind er letterlijk ingeramd gekregen dat je wel goed je best moet doen, ‘anders hoor je niet bij de 144.000’. Dit getal wordt zo verschrikkelijk misbruikt door allerlei kerken, geloofsgemeenschappen en sektes, dat het een haast mythische betekenis heeft gekregen en waar vooral veel ex-leden van bepaalde religieuze clubs traumatische herinneringen aan over hebben gehouden.

  Wie die 144.000 zijn, wordt duidelijk vermeld, namelijk 12.000 uit iedere stam van Israël. Opvallend: ze zijn maagd, ze zijn eerstelingen, ze zijn op aarde en vooral onberispelijk. Ik kan jouw theorie dat ze worden opgenomen, nergens vinden. Sterker nog, ze zijn juist op aarde aanwezig als God zijn toorn over de aarde laat komen. (Openbaring 7:2-4) Daarnaast zijn ze ook op aarde als Jezus op de berg Sion staat (Openbaring 14:1-5). Dit is enkel wat ik met mijn simpele boerenverstand constateer. Ik zal hier verder geen theorieën over verspreiden, want die zijn er al meer dan genoeg.

  Hoeveel mensen er opgenomen worden, wordt m.i. nergens genoemd in de Bijbel en dan zijn ook hier weer talloze theorieën over, wat ook regelmatig tot onregelmatigheid tussen christenen leidt. En dan hebben we ook nog een schare, zo groot, dat niemand die tellen kan. Dit zijn de mensen die uit de grote verdrukking komen.

  We kunnen natuurlijk allemaal theorieën hebben, omtrent de datum van opname, wel of geen opname en over de identiteit van de 144.000, maar van alle voorspellen die al 2000 jaar door christenen worden gedaan is er 0,0% uitgekomen.

  Rustig en waakzaam blijven en letten op de tekenen van de tijden, zal voldoende zijn om ongeveer te weten wanneer of de opname of de wederkomst is. Je moet hier dagelijks op voorbereid zijn, net zoals je ook ieder moment kunt sterven. Voor mij persoonlijk is het niet zinvol om te weten op welke dag of tijdstip, de tijden zijn zonder deze wetenschap ook wel te herkennen.

 80. @ Vlokje
  Ik weet net als u dat maar weinigen in veiligheid gebracht gaan worden voor de grote verdrukking.
  Het zijn degenen die wederom geboren zijn uit water en Geest zoals Yeshua gezegd heeft in Johannes 3:3-7 EN de ingang van de nauwe poort naar het smalle pad hebben gevonden. Yeshua heeft gezegd dat weinig deze ingang vinden. Weinig zijn bereid om hun oude leven te verliezen voor Hem dus weinig zullen worden weggenomen voor de verdrukking. Dat betekent gelukkig niet dat er verder niemand meer gered word. Nee, er worden nog grote groepen mensen gered maar dat zal tijdens en vlak voordat Yeshua op de Olijfberg terugkomt gebeuren.

  Wellicht trekt u zich alweer niets van mijn woorden aan. Weet dat ik u deze waarschuwing in liefde heb gegeven.

  @Tukker

  Dat mag u zeker zeggen. Ik weet dat de informatie die ik deel, voor velen nieuw is. Het is ook veel informatie maar wel altijd Bijbels onderbouwd. Het is niet mijn bedoeling om verwarring te zaaien.
  Dus ik zal proberen om uitleg te geven want ook mijn belangrijkste houvast is altijd het Woord 🙂

  Het Bijbelvers wat u noemt is een vers waar ik veel vragen over had op het moment dat God mij wees op het feit dat een groep gelovigen opgenomen wordt voor de verdrukking.
  Ik heb veel gebeden en gevast en kreeg steeds stukjes van de puzzel. Eerst liet God mij in het Woord de Bijbelse feesten zien (Leviticus 23) Daarna kreeg ik uitleg over wat zij betekenden, God liet me de uitleg ervan in het Nieuwe Testament zien.

  Daarna kreeg ik uitleg over de traditionele Joodse bruiloft en werd mij duidelijk dat deze paralel loopt aan de bruiloft van de Messias.
  Yeshua zei:
  In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.
  Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
  (Johannes 14:2)
  Als een Joodse bruidegom en bruid verloofd zijn, dan gaat de bruidegom ook naar het huis van zijn vader om daar een plek gereed te maken.
  Een Joodse bruidegom weet ook dag noch uur wanneer hij zal trouwen; ook hij moet wachten op toestemming van zijn vader. Net zoals Yeshua.

  Yeshua wist echter wel dat het eerstvolgende feest wat Hij gaat vervullen, een toekomstig Bazuinenfeest is want zoals Hij de voorjaarsfeesten in God’s volgorde heeft vervuld, zo gaat Hij ook de najaarsfeesten vervullen.
  Er staat geschreven dat wij aan tekenen kunnen herkennen dat de laatste dagen zijn aangebroken. Al deze tekenen laten zich vandaag de dag herkennen! Dat betekent ook dat de vervulling van het Bazuinenfeest nabij is. Alleen het precieze uur kent niemand. Het bazuinenfeest gaat namelijk van start als de nieuwe maan zichtbaar is. En dat weet niemand, ook Yeshua niet. De Vader alleen weet dat en Hij zal Yeshua op dat moment sturen om de eerste oogst op te halen.

  Er staat ook geschreven:
  En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.

  De kennis is de laatste tijd enorm toegenomen. Ook ik hoor iedere dag dingen die ik niet eerder gehoord heb van broeders en zusters.
  Het allerbelangrijkste is om alles te toetsen aan het Woord en de Heilige geest om leiding te vragen. Gebed en vasten helpen hierbij enorm.

  Esther 75

 81. Ik wil toch even inhaken op dat wat Esther 75 schreef.
  Ze geeft weldegelijk belangrijke dingen aan, met name over de feestdagen.
  Toch mis ik nog iets in het verhaal. En dat gaat over de Jubeljaren.
  Heel interessant naar mijn idee.
  Ik ben niet goed in lange verhalen schrijven, maar wie er interesse in heeft kan het zelf lezen: Leviticus:25 en 26
  Denk hierbij ook aan de 40 jaren die het volk Israël doorbracht in de woestijn op weg naar het Beloofde Land.
  En aan de val van Jeruzalem 70 jaar na Christus.
  En denk ook aan waarnaar wij als gelovigen op weg zijn!

 82. @Esther 75
  Met het sterven voor onze zonden is Jezus missie nog niet geëindigd,
  “Jezus is gekomen om de levenden te redden”
  dat is Zijn hoofdtaak
  De vraag is:
  Wie zijn die levenden en waar moet ze van gered worden?

  Als Jezus terugkomt wil Hij de maaltijd met ons gebruiken Opbaringen 3:20 ik klop…..
  Ik ken Jezus gangen en gedachten door de verhalen,
  dan worden een maaltijd voor mij:
  een dag, tijdstip en plaats van handeling, omdat ik Jezus ken

  (Ik heb maar aangenomen dat met maaltijd het avondmaal bedoeld wordt)

 83. Esther 75 , Mattheus 24 vers 36 zegt dat OOK de Here Jezus die dag en het uur niet kent, een gouden regel om de Bijbel te lezen/bestuderen is de tekst LETTERLIJK te nemen.
  Dus de Here Jezus wist de dag en het uur niet.
  Ik vind jouw verhaal eigenlijk een beetje vaag en het aanspreken van Vlokje ( vond dat verhaal ook vaag ) zou ook op jou kunnen slaan !!
  Mag ik dat zeggen ?

 84. Best Esther 75
  Jouw reactie op mijn denken, krijg ik veel vaker van mijn christelijke broeders , zelfs familie banden gaan stuk, ondanks zij kerkmensen zijn.

  Jouw reactie bevestigd mijn vermoeden, dat er maar weinig mensen opgenomen worden, op een wereld bevolking maar 144.000, (de 144.000 uitverkorenen) , terwijl er toch zeker nog 100x zoveel christenen zijn

  Ik ken je niet, maar als je mij liever uitzwaaid (wel te laat dan), dan der bij te zijn vindt ik een trieste gedachte, maar het is jouw keuze ,
  Ik kan je alleen de weg wijzen, je moet zelf het pad bewandelen om te ontdekken of ik gelijk heb of niet

 85. NIEUWSBRIEF 12 september 2020, nummer 34 van Dirk van Genderen

  Beste mensen,

  Het Amerikaanse ‘vredesteam’ Trump en schoonzoon Kushner krijgt voor elkaar wat voorgaande Amerikaanse presidenten niet gelukt is. De ‘vredes’ontwikkelingen in het Midden-Oosten volgen elkaar in sneltreinvaart op. Gisteren werd bekend dat Israel, na een eerder vredesakkoord met de Verenigde Arabische Emiraten, nu ook met de Arabische eilandenstaat Bahrein een vredesverdrag gaat sluiten. Opnieuw met Donald Trump en zijn schoonzoon en gezant voor het Midden-Oosten, Jared Kushner, als aanjagers/architecten ervan. Deze opzienbarende vredesinitiatieven hebben er al toe geleid dat Donald Trump is genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede.

  De Israëlische premier Netanyahu is zeer hoopvol gestemd voor de toekomst: ‘We staan aan het begin van een tijdperk van vrede,’ stelde hij optimistisch.
  Kushner wees specifiek op ‘nine eleven’, 11 september, de dag waarop in 2001 de verschrikkelijke aanslagen plaatsvonden op de Twin Towers in New York. ‘Nu is “nine eleven” een dag van vrede geworden.’
  Aanstaande week, op 15 september, wordt in Washington officieel het onlangs tussen Israel en de Verenigde Arabische Emiraten gesloten vredesakkoord ondertekend, waarbij ook vertegenwoordigers van Bahrein aanwezig zullen zijn.
  Een verzoek van de Palestijnse Autoriteit aan de Arabische Liga (22 landen) om de vredesovereenkomst tussen Israel en de Verenigde Arabische Emiraten af te keuren, haalde geen meerderheid. Dat is veelzeggend en geeft aan dat meer landen vrede met Israel willen sluiten.

  Na de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) sluit nu ook Bahrein vrede met Israel.

  Afgelopen week werd verder bekend dat de Amerikaanse president Trump een doorbraak heeft bewerkstelligd in de gespannen relatie tussen Kosovo en Servië. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. Beide landen hebben nu vrede met elkaar gesloten en zullen zelfs weer gaan samenwerken. Ook kondigden ze aan ambassades in Jeruzalem te zullen openen, wat hen vervolgens op zware kritiek van Europa kwam te staan. Europa vreest daarmee de Palestijnen voor het hoofd te stoten.

  Met verbazing kijk ik naar al deze ontwikkelingen. En het lijkt wel zeker dat op korte termijn nog meer Arabische landen vrede met Israel zullen sluiten. Ik blijf zoeken naar de profetische betekenis van deze ontwikkelingen. En steeds kom ik uit bij Ezechiël 38 en 39, dat er een periode zal zijn dat Israel ‘rustig en onbezorgd’ zal wonen. Hoewel het nu zeker nog niet zover is, met aanhoudende dreiging van Iran, Hamas, Hezbollah en Turkije.

  Ook in deze Nieuwsbrief geef ik u eerst de link naar het nieuwe commentaar, gevolgd door Goed Nieuws. We kijken naar de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in de actualiteit en sluiten af met enkele gebedsverzoeken en een nieuwe weektekst.

  Nieuw commentaar: Vervolging wijst op de wederkomst van de Heere Jezus

  Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de wederkomst van de Heere Jezus. Zoals Hij ooit naar de hemel ging, zo zal Hij eenmaal terugkeren naar deze aarde. Tal van tekenen worden in de Bijbel genoemd die aankondigen dat Zijn komst aanstaande is, zoals de verkondiging van het Evangelie tot aan de einden van de aarde, de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land, natuurrampen, een toename van zonde en ongerechtigheid, oorlogen en de haat tegen het Joodse volk en tegen de christenen.
  Het hele commentaar kunt u lezen door te klikken op de link ‘Commentaar’.

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  * Liefde faalt nooit
  Soms kom je verhalen tegen die je raken en bemoedigen. Er gebeuren nog zoveel mooie dingen. Het zijn tekenen van hoop, troost en bemoediging. ‘Vader Greg’ is daar een sprekend voorbeeld van. Hij zet zich in voor mensen die door iedereen met de nek worden aangekeken. Vanuit zijn geloof.

  Gregory Boyle zet zich al 32 jaar in voor leden van gewelddadige bendes, die het bendeleven achter zich willen laten en hopen op een tweede kans in hun leven. Hij wil hen helpen en hun die tweede kans bieden.
  In 1988 startte ‘Vader Boyle’, zoals hij door de (ex-)bendeleden wordt genoemd, het initiatief Homeboy Industries. Het begon met de missie om voormalige bendeleden te ondersteunen bij hun beslissing om hun leven te verbeteren. Maar vandaag is Homeboy Industries het grootste interventie-, rehabilitatie- en reïntegreringsprogramma voor bendes ter wereld.
  Vader Greg’s passie voor de bendeleden begon in 1986 toen hij predikant werd van de Dolores Mission Church. Het was toevallig de armste kerk in het oostelijke deel van Los Angeles. Bovendien hadden ze er de hoogste bendeactiviteit. Toen bewoners en ambtenaren hen zagen als criminelen en onruststokers, werd Greg geraakt door hun situatie, kwam er liefde en bewogenheid voor hen in zijn hart en besefte hij dat ook voor hen veel mogelijk zou zijn.
  ‘We gingen met hen aan de slag,’ vertelt hij, ‘met mensen met wie niemand wilde werken. We staan naast hen. Liefde faalt nooit, vindt altijd een weg.’
  De organisatie biedt een verscheidenheid aan vaardigheden en onderwijsprogramma’s aan, die voormalige bendeleden in staat stellen een waardevol lid van de samenleving te worden. Als het nodig is, krijgen ze therapieën aangeboden, krijgen ze hulp bij het zoeken naar werk en worden tatoeages verwijderd.
  Delia Ross is voormalig bendelid en zocht hulp bij Homeboy Industries. Ze vertelt: ‘Nadat ik bij Homeboy Industries kwam, heb ik een studie gevolgd om drugsverslaafden te kunnen behandelen. Ik heb nu een huis, ben financieel onafhankelijk om mijn kinderen te onderhouden, heb hier een baan en een auto.
  Ik heb nog nooit zoveel verbazingwekkende dingen meegemaakt, en het is allemaal gekomen door alles los te laten en God het stuur van mijn leven te laten overnemen. Homeboy Industries is mijn plaats van duidelijkheid en veiligheid geworden.’
  Dit jaar werd Homeboy Industries door de Conrad Hilton Humanitarian Prize geselecteerd als de ontvanger van een bedrag van 2,5 miljoen dollar. De prijs wordt toegekend aan mensen of instellingen die ‘buitengewone bijdragen hebben geleverd aan het verlichten van menselijk lijden’.
  Vader Greg drukte zijn dank uit in een bericht: ‘Met deze financiering krijgen we nog meer mogelijkheden om onze programma’s uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Bedankt en laten we de wereld blijven veranderen.’ (Bron: BCN)

  Het Midden-Oosten

  * Malawi eerste Afrikaanse land met ambassade in Jeruzalem
  Lazarus Chakwera, president van het Zuidoost-Afrikaanse land Malawi, kondigde op 4 september aan dat zijn land als eerste Afrikaanse land een ambassade in Jeruzalem zal openen. Zijn mededeling werd met applaus ontvangen door het parlement. Chakwera is christen en heeft theologie gestudeerd. Vorig jaar bracht hij een bezoek aan Israel. Drie kwart van de bevolking van Malawi is christen.
  Een dominee uit Malawi, Zacc Kawalala, reageerde op de aankondiging van de president op Facebook: ‘Nieuwe Diplomatieke Missie in Jeruzalem, Israel!!! (Psalm 122:6)’.
  Hoewel Malawi al sinds 1964 relaties heeft met Israel, heeft het land er nog geen ambassade. In totaal hebben 89 landen ambassades in Israel, maar tot nu toe staan alleen de ambassades van Amerika en Guatemala in Jeruzalem. (Bron: World Israel News)

  Opmerkelijk: Rivier de Eufraat droogt op
  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bemoeit zich actief met de watersituatie in Irak. Dat blijkt uit het interactieve webinar ‘Iraq, Climate, Water & Conflict in 2020’, georganiseerd door het ‘Planetary Security Initiative’, een zogenaamde denktank, georganiseerd door ons ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Volgens Tobias von Lossow, een onderzoeker van het Clingendael Instituut en projectmanager van deze denktank, is de watertoevoer van de Eufraat en Tigris met dertig tot veertig procent gedaald. Hierdoor komt de watervoorziening van Irak in gevaar. De belangrijkste oorzaak van het tekort wordt veroorzaakt door de bouw van dammen in Turkije, Iran en Syrië. Andere groeiende problemen zijn achterstallig onderhoud door eerdere oorlogen en toenemende watervervuiling. (Bron: World Israel News)

  Dit bericht trok mijn aandacht omdat Openbaring 16:12 al voorzegt dat de rivier de Eufraat zal opdrogen nadat de zesde engel zijn schaal zal uitgieten over deze rivier. Daardoor zal de weg worden gereed gemaakt voor de koningen uit de richting vanwaar de zon opgaat.

  * Jesaja 61:5
  In Jesaja 61:5 lezen we: ‘Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.’
  Dit vers, dat wijst op de tijd dat de Heere Israel zal hebben verlost, begint al een beetje werkelijkheid te worden, als een soort voorvervulling.
  Als door een wonder hebben onlangs vijftig evangelische christenen toestemming gekregen om mee te helpen met de druivenoogst in Samaria. Op een moment dat de coronacrisis in Israel weer sterk is opgelaaid.

  Christenen uit Amerika, Canada en Duitsland helpen vrijwillig om de oogst binnen te halen in Judea en Samaria.

  Al vijftien jaar brengt HaYovel christelijke vrijwilligers naar Israel om kleine boeren in Judea en Samaria te helpen met het binnenhalen van de oogst. Door de coronacrisis leek het dit jaar niet mogelijk te zijn om opnieuw vrijwilligers naar Israel te brengen. Dit zou betekenen dat een deel van de oogst verloren zou gaan.
  HaYovel riep op tot gebed in deze noodsituatie. Via contacten in de Knesset werd er toch toestemming verkregen voor vijftig vrijwilligers. Zij mogen drie maanden in Israel blijven, mits ze eerst twee weken in quarantaine gaan. Op 1 september ging de eerste groep vrijwilligers aan de slag in de wijngaarden. (Bron: Biblical News)

  Actueel

  * ‘Black Lives Matter’, maar niet als het zwarte christenen betreft
  De beweging ‘Black Lives Matter’ zegt op te komen voor zwarte mensen. Maar niet als ze christen zijn. Dat wordt wel duidelijk uit een nieuw rapport van het Gatestone Instituut. Daaruit blijkt dat Boko Haran, IS, Al Qaida, Fulani en andere islamitische terreurgroepen alleen al in Nigeria de afgelopen twintig jaar verantwoordelijk zijn voor de moord op 96.000 christenen, in 21.000 afzonderlijke aanvallen op hen.

  ‘Stop het moorden, genoeg is genoeg, ook onze levens tellen,’ aldus Nigeriaanse christenen en kerkleiders die afgelopen maand in Londen bijeen waren om de massamoord op christenen in hun land aan de kaak te stellen. Ze stuurden een brief aan de Britse premier Boris Johnson, waarin de internationale media wordtbeschuldigd van ‘een samenzwering van stilte’.

  Nigeria wordt wel eens ‘de grootste moordplaats van christenen in de hele wereld’ genoemd. ‘Dit gebeurt systematisch,’ aldus de Anglicaanse aartsbisschop Benjamin Argak Kwashi in de plaats Jos: ‘Het is gepland, het is hun intentie om heel Nigeria islamitisch te maken en er een kalifaat op te richten.’

  De aanvallen vinden meestal volgens een vast stramien plaats. Een dorpje wordt in de nacht overvallen door jihadisten. Ze vallen huis na huis binnen, roepen ‘Allahu akbar’, vermoorden de ouderen, verkrachten en verminken de vrouwen en de kinderen en ontvoeren sommigen, voor wie ze vervolgens losgeld vragen. De huizen, scholen en kerken worden in brand gestoken. De levens van christenen hebben in de ogen van deze terroristen geen waarde.

  Genocide
  Vooral in het noorden van Nigeria en in het centrum van het land vinden deze aanvallen op christenen plaats. Honderden kerken zijn al verwoest, hele gemeenschappen zijn verdreven van huis en haard. De internationale ‘Society for Civil Liberties and Rule of Law’ waarschuwt tegen een genocide zoals eerder in Rwanda. (Bron: GateStone Institute)

  Het trieste is dat de wereld nauwelijks weet dat dit gebeurt. Waarom gaan er geen tv-ploegen en journalisten naar Nigeria om deze genocide aan de kaak te stellen? Waarom komt de wereld niet in actie?
  Laten wij ons verbonden voelen met onze Nigeriaanse broeders en zusters en de Heere vragen hen te beschermen en een ommekeer in de situatie te brengen. Bid ook om troost voor hen van wie geliefden zijn vermoord.

  Gebed gevraagd
  * Een moeder vraagt gebed voor haar zoon, die al op middelbare leeftijd is en bij haar en haar man woont. De situatie is heel moeilijk, uitzichtloos. Ze vraagt gebed om kracht en wijsheid, omdat ze niet weet hoe het verder moet.

  * Een andere lezer van de Nieuwsbrief vraagt gebed: ‘Ik kan heel moeilijk zitten en heb het daar heel moeilijk mee, kan er moeilijk mee omgaan.’ Laten we ook dit gebedsverzoek aan de Heere voorleggen. Hij is machtig om genade te schenken om dit lijden te dragen. Hij is eveneens bij machte om deze klachten te verminderen en zelfs geheel weg te nemen.

  Weektekst
  Als weektekst geef ik u mee Hebreeën 13:8.
  Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

  Een nieuwe week…
  Voor de nieuwe week wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Verwacht het in alles van de Heere Jezus, Hij zorgt voor u en gaat met u mee, in blijde dagen, maar ook als het leven moeilijk en zwaar is.

  Shalom!
  Dirk van Genderen

  http://www.dirkvangenderen.nl

 86. @ Vlokje

  Er is een manier om te weten wanneer Yeshua zal komen voor Zijn Bruid. Daarvoor is het Woord van God nodig en vervulling met de Heilige Geest. En ik kan u vertellen dat er dan geen ingewikkeld cijferverhaal, onbegrijpelijke berekeningen of andere wartaal aan te pas komen.
  Nee, het Woord van God is hier glashelder over.
  Ik zie dat uw posts alleen maar redenaties van de menselijke geest, het vlees, weergeven. Nergens ook maar iets onderbouwd met het Woord onderwezen door de Geest.
  Verder zie ik ook de oudste, eerste zonde doorschemeren waardoor de mensheid zo diep gevallen is. U heeft duidelijk nog niet aan Yeshua gehoorzaamd dat iemand wederom geboren moet worden uit water en Geest.
  U probeert verwarring te zaaien en naar Bijbelse correctie van broeders en zusters luistert u niet.

  Ik heb al eerder uitleg gegeven over de zeven Bijbelse feesten en wat zij laten zien. Deze feesten zijn niet alleen voor de Joden zoals de meeste kerken prediken. De vier voorjaarsfeesten laten het volledige Evangelie van Yeshua zien. Ze zijn allemaal vervuld in het voorjaar, te beginnen met de maand Nisan, de maand maart. Dit is ook de maand waarop het Bijbelse nieuwjaar begint, de Joden vieren het nieuwjaar tegenwoordig in het najaar maar dit is niet Bijbels. God weerspiegelde in het nieuwe jaar een nieuw begin te beginnen met de kruisiging.
  1. Pesach = kruisiging
  2. ongezuurde broden = Yeshua begraven
  3. Eerstelingen = opstanding
  4. Wekenfeest = uitstorting Heilige Geest

  Dus het nieuwe jaar luidde een nieuw begin in: Yeshua had de weg vrij gemaakt om de verbinding met God te herstellen. De farizeeërs hebben een reden gehad om het Joodse nieuwjaar samen te laten vervallen met het Bazuinenfeest: het volk laten focussen op het nieuwe jaar in plaats van de bruiloft van de Messias.

  De vier voorjaarsfeesten geven glashelder het Evangelie weer. Iedere stap staat beschreven.
  Het is de eerste komst van Yeshua.

  De drie najaarsfeesten zijn net zo helder; ze beschrijven de tweede komst van Yeshua.

  1. Bazuinenfeest = bruiloft van de Messias
  2. Grote verzoendag = Wederkomst op de olijfberg
  3. Loofhuttenfeest = start van 1000 jarig vrederijk, de satan opgesloten

  Deze feesten zullen, net zoals de voorjaarsfeesten, in God’s volgorde vervuld worden.
  Te beginnen met het Bazuinenfeest.
  Wat zijn de bazuinen? De shofar is de stem van God. Degenen die gehoorzaamd hebben aan Yeshua’s woorden dat iemand wederom geboren moet worden uit water en Geest en die VERVOLGENS de ingang van de nauwe poort hebben gevonden naar de smalle weg, die zullen de Shofar horen en meegnomen worden.

  De ingang van de nauwe poort wordt gevonden door ons oude leven op te geven voor Yeshua. Hij heeft ook gezegd dat iemand die zijn leven wil behouden het zal verliezen maar dat degenen die hun verliezen omwille van Hem, het leven zullen vinden. Wat is het pad naar het leven? De smalle weg, het oude pad. Wat kom je tegen op dat pad? Allereerst een woestijnperiode waarin Yeshua iemand reinigt van de dingen van de wereld. Verder veel onderwijs (Het Woord), lijden omdat er meerdere dingen uit het oude leven achter gelaten moeten worden en genezing van oude wonden. Daarna loopt iemand het smalle pad verder op. Het pad met vervolging, spot, negeren, agressie maar ook met veel kennis en wijsheid om die kennis te gebruiken en levend water. Het is het pad waarop iemand leert te vechten tegen een ongeziene vijand en steeds meer wegloopt van de wereldse dingen maar steeds dichter bij God komt.

  Yeshua heeft gewaarschuwd dat weinigen de ingang vinden, weinigen zullen dus straks meegenomen worden. Alle anderen zullen door de grote verdrukking gaan.
  Maar de God van Israel is een goed God; velen zullen alsnog gered worden net zoals het Joodse volk.

  Yeshua heeft gezegd dat niemand dag noch uur weet. Dit is een Hebreeuws idioom. Het heeft te maken met de originele Hebreeuwse bruiloft. De bruid weet ook dag noch uur wanneer de bruidegom haar ophaalt en ook zij heeft de opdracht haar lamp gevuld te houden met olie. Yeshua wist heel goed wat Hij zei 🙂

  Zowel Elijah als Yeshua wisten de dag wanneer zij opgenomen zouden worden.
  Yeshua heeft een voorbeeld gegeven.
  Degenen op het smalle pad gaan door dezelfde cyclus als Yeshua ging en zullen derhalve de datum weten wanneer zij opgehaald worden.
  Wat voor cyclus?
  Doop onder water
  Doop met de Geest
  Sterven aan jezelf (Yeshua letterlijk aan het kruis)
  Periode in woestijn voordat bediening start
  Discipelen maken
  Lijden (dagelijks kruis optillen)
  Gehoorzamen aan de Heilige Geest
  Gebed, gebed, gebed
  Verlaten worden door een grote groep mensen die nog niet aan hun eigen ‘ik’ zijn gestorven en/of mensen die nog in volledige zonde leven
  Gedurende onze bediening zal de satan continu proberen om onze getuigenissen te stelen en ons te ontmoedigen.
  Ontvangen van een verheerlijkt lichaam.
  Opgenomen worden in het Huis van de Vader.

  Ik bid u Vlokje en de anderen die dit lezen God’s zegen toe.

  Esther 75

 87. Correctie: niet 45 maar 35 Holocaust overlevers waren er in de Toren van David te Yerusalem!

 88. Breng ons terug (Joshua Aaron) // LIVE in de Toren van, David Jerusalem // David’s Citadel
  ( Met 45 Holocaust overlevers )
  https://www.youtube.com/watch?v=Pc5TFKEooto

  https://www.youtube.com/watch?v=1kBvpS3z9Qo
  Way Maker (Live from Passion 2020) ft. Kristian Stanfill, Kari Jobe, Cody Carnes

  The Blessing with Kari Jobe & Cody Carnes | Live From Elevation Ballantyne | Elevation Worship
  https://www.youtube.com/watch?v=Zp6aygmvzM4

  https://www.youtube.com/watch?v=GfVd5x9W1Xc&list=PL_S0SKCOx1D1nzYITbjY_m4snKoimJrZp

  VERSE 1:
  God van de schepping
  Vanaf het begin
  Nog voordat de tijd was ontstaan
  Sprak U tot de leegte
  Creëerde het licht
  Uw wonder deed duister vergaan

  CHORUS 1:
  En door Uw Woord
  Zijn duizenden planeten toen ontstaan
  U plaatste alle sterren in hun baan
  Als de hemelen U prijzen, eer ik U
  Ik zie Uw hart in alles wat U maakt
  Uw genade, in de hemel die ontwaakt
  Als de schepping U aanbidt dan eer ik U

  VERSE 2:
  God van beloften
  U spreekt niet vergeefs
  Geen lettergreep nietig of leeg
  Voor eens en voor altijd
  Volgt de natuur
  De klank van Uw stem als U spreekt

  CHORUS 2:
  En door Uw Woord
  Dan ademt Uw creatie in en uit
  Een echo die ontstaat door Uw geluid
  Als de schepping U weerspiegelt eer ik U
  Ik zie Uw hart in alles wat U zegt
  Uw genade, in het morgenrood gelegd
  Als de schepping U gehoorzaamt volg ik U

  BRIDGE:
  Als de sterren U aanbidden, prijs ik U
  Als de bergen voor U buigen eer ik U
  Als de zee Uw grootheid toont,
  verhoog ik U
  Want als al wat voor U leeft Uw naam aanbidt eer ik U

  Als de wind Uw richting volgt
  dan volg ik U
  Als de rotsen zwijgend schreeuwen
  prijs ik U
  Als de eer die wij U brengen niet volstaat naast U
  Zingen wij wel honderd miljoen keer opnieuw voor U

  VERSE 3:
  God van mijn redding
  U kwam voor mijn hart
  Dwars door mijn falen en trots
  Licht van de wereld
  In ‘t duister alleen
  Gaf u zich daar op die rots

  CHORUS 3:
  En door Uw Woord
  Verdwijnen duizend fouten in het niets
  Ik vond het leven toen U voor mij stierf
  Als U uit het graf herrees, dan volg ik U
  Ik zie Uw hart in alles wat U deed
  Uw liefde als een kunstwerk dat u smeedt
  Als U overgave koos, dan volg ik U
  Op acht miljard
  Manieren zie ik U
  Elk kostbaar hart
  Een kind voor wie U stierf
  Als U ‘t leven gaf voor liefde, volg ik U

  TAG:
  Uw hart voor mij is ongeëvenaard
  U degene die nooit iemand achterlaat
  En dat honderd miljard keer
  door U herhaald

 89. Als je ziet wat er allemaal verbrand in Calafornië, 36.000 hectare, mensen gewond, waarvan twee ernstig. Ze zeggen dat het nog nooit zo heftig is geweest. Wat vreselijk als je ingesloten zit, en het vuur je omsingeld heeft, ik moet er zelf niet aan denken.

  Zouden we bij de eerste engel zijn die op zijn bazuin blaast!!

  Hagel en vuur worden vermengd met bloed, één derde van de mensen komen om, één derde van de bomen verbrand, en al het gras wordt verteerd. vorige maand werd Italië ook nog getroffen met enorme hagelstenen.
  Want men kan toch niet ontkennen, wat een verschrikkelijke rampen zich voltrekken, de één na de ander, neem ook de brand op Lesbos, al die vluchtelingen, kinderen die op straat slapen, ouderen, veel mensen wijten alles aan de klimaatverandering, ik geloof wat Jezus heeft voorzegd.
  Het gaat een verschrikkelijke tijd worden, maar dit is pas het begin van de ellende, laat staan wat er allemaal nog staat te gebeuren. Wat Jezus zegt, wat verschikkelijk voor vrouwen die in verwachting zijn of net een babytje hebben, bid dan dat het niet in de winter gebeurd of op een sabbat.

  Weltrusten

 90. …….Met bewaard (wat is de waarde)
  zo ook beoordeling kunnen worden bedoeld

  Ontvangen is de wet,de 10 geboden
  Als je het wel goed ontvangen hebt (de wet)
  En je weet DE dag niet dan heb je het niet bewaard,

  Zeg maar: je hebt de wet verkeerd beoordeeld ,en welke wet volgen wij als goed christen niet tot op de letter??

  Ja ik weet het ,het is haarkloven, maar dat krijg je met haarfijn onderzoek

 91. Amo, Ik denk dat hier hoofdzakelijk sprake is geweest van angst, vrees.( Situatie duitsland 2 de wo )
  Begrijpelijk zeker MAAR en dit is niet makkelijk, klopt, maar we moeten proberen ons niet te laten reageren door angst .
  Dat is funest gebleken .

 92. Mensen met macht hebben het niet meer, de zwakken maakt God weer sterk.
  Mensen die het goed hebben, lijden nu honger, de mensen die honger lijden, zijn goed doorvoed.
  De here maakt levend en weer dood.
  Hij laat de mensen neer dalen in het dodenrijk, hij haalt ze er ook weer uit.
  Sommige geeft Hij armoede, andere weer rijkdom.
  Andere vernedert hij, andere verhoogt Hij.
  Hij helpt de armen en de zwakken overeind.
  En haalt ze uit het slijk en het stof.
  Hij behandeld ze als vorsten, en geeft ze eer en aanzien.
  Degene die Hem aanbidden zal Hij beschermen, maar de goddelozen komen om in de duisternis.
  De hele Schepping is van de Here, en de wereld ligt in zijn hand.
  Niemand kan slagen door zijn eigen kracht alleen.

  Samuël 2-2

  Fijne dag toegewenst.

 93. @ Muggenzifter 11/09/2020 om 4:53 pm

  Prachtig weer. Dank u.

  U ook een gezegende week toegewenst. Hartelijke groet, Michaël

 94. @Tukker. Het is achteraf makkelijk praten over WO2. Destijds wist niemand hoe het zou aflopen. De nazi’s dachten dat ze een nieuw rijk aan het vestigen waren. Ze dachten dat ze nooit ter verantwoording geroepen zouden worden. En vele Duitsers met hen. Duitsland verkeerde in totale wanorde in die crisisjaren. Hitler beloofde een bevrijding van het dictaat van Versailles en hij beloofde orde en werkgelegenheid. Verzet kon leiden tot draconische straffen.
  Achteraf is het gemakkelijk oordelen.
  Maar we leren ervan dat niet elke leider die orde brengt uit chaos, een verlicht persoon hoeft te zijn.

 95. Psalm 114
  ‘Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere,
  voor het aangezicht van de God van Jakob’ vs. 7.

  In deze psalm vertelt David ons in korte maar krachtige bewoordingen wat de God van hemel en aarde, de Schepper en Onderhouder van alle dingen, voor Zijn volk Israël heeft gedaan; wat de enig ware God, naast Wie geen andere goden kunnen bestaan, voor Zijn eigen volk betekend heeft.
  Laten we in gedachten eens proberen mee te gaan met Gods volk, dat op veel manieren voor ons een voorbeeld en waarschuwing is (1 Kor. 10:6).
  De nakomelingen van Jakob zijn getrokken uit Egypte, een volk van vreemde taal, en verlost uit hun slavernij.
  Het sinds lang beloofde land werd hun rijksgebied; een land vloeiende van melk en honing.
  Maar voordat Israël daar uiteindelijk aangekomen was, moest er nog heel wat gebeuren.
  Het moest leren vertrouwen op de uitwegen die de Heere zou geven: door de Schelfzee; door redding uit de hand van de Amalekieten; in de barre omstandigheden van de woestijn.
  De God van Jakob heeft hen voorzien van water en van manna en hun schoenzolen zijn de hele woestijnreis door niet versleten.
  Uiteindelijk heeft Hij hen in het beloofde land geleid.
  Het volk is vaak op de proef gesteld: het moest erachter komen wat er in het eigen hart was, dat men niet alleen van brood leeft, maar van alles wat uit de mond des Heren uitgaat (Deut. 8:2-3).
  David kijkt terug en is vol ontzag over de grote daden des Heren, die Hij alleen al door Zijn macht over de schepping tentoonspreidde.
  Vervult dit ons niet ook met stille bewondering en ontzag?
  In de praktijk ziet het er helaas vaak anders uit met ons vertrouwen op Gods almacht.
  Laten we onze lering trekken uit Israëls vergeetachtigheid jegens de Heere.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *