3562

 1. @Vlokje
  Toen de discipelen vroegen wanneer komt u terug antwoordde Jezus : Het moment gaat jullie niet aan , dat weten zelfs de engelen niet . Alleen de vader .
  Aan de hand van veel andere voorzeggingen weten wij wel dat het moment nabij moet zijn .
  Ik zag dat jouw en mijn schatting behoorlijk overeen komen .
  Alles is nu al heel erg en wordt per dag nog erger , ook ik hoop de periode na de opname niet mee te maken ,
  Wat er daarna zal gebeuren is voor mij eigenlijk te verschrikkelijk om te bevatten , wens je nogmaals het allerbeste en dank voor het kijken van de link ( vond van alle uitleg deze toch de duidelijkste ).

 2. Nogmaals: (voor wie deze uitleg van mij gemist heeft)

  S morgens 1ste dag van de week zondag opgestaan
  -3 dagen = donderdag morgen overleden

  Donderdag avond van het kruis gehaald…..

  ……omdat volgende dag een feestdag was: pesach
  Vrijdag avond begint de sabbath
  Deze situatie pesach-sabbath:
  hebben we op 15 april 2022 weer (corona 4.0?)
  Hadden we in 2015 (hadden we de varken griep)
  en krijgen we 2029 en 2036 weer

  2022 – 2000 jaar = het jaar 22 na Christus -30 leeftijd begin bediening = het jaar -8 het geboorte jaar, wat klopt met de geschiedschrijving, welke roomse keizer toen.

 3. @bundy
  Even praktische zaken
  Ik besef mij ineens
  Tijdens de 10 daagse verdrukking, als je niet kan kopen of verkopen, kun je de huur ook niet betalen……

  …..maar je hoeft niet dakloos te worden die 10 dagen verdrukking
  Als de verdrukking op 5 april 2022 begint, heb je op 1 april nog de kans gehad om de huur van de maand april te betalen.

  Hoe geweldig is dat!
  God voorziet werkelijk in alles, want op straat ben je dan misschien aangeschoten wild, kun je beter onderdak hebben

 4. @bundy
  Video van Henk van zon gezien
  Het belangrijkste mis ik, wat henk van zon niet vertelt
  hoe wij de dag van opname kunnen herkenen, wat daarna gebeurt legt hij haarfijn uit, maar ik hoop dan weg te zijn, dus eigenlijk onbelangrijk informatie wat voor ellende er na de opname plaats vindt
  Dat is zeer kwalijk

 5. Opdat wij niet vergeten:
  8 soera´s uit de koran die men voor je wil verzwijgen:

  https://ejbron.wordpress.com/2020/08/23/8-soeras-uit-de-koran-die-men-voor-je-wil-verzwijgen/#more-247598

  1. Iedere niet-moslim komt in de hel

  Soera 5, vers 10: “En degenen, die niet geloven en Onze tekenen verwerpen, zullen de bewoners der hel zijn.”

  2. Een ieder die geen moslim wil worden, zal dus verschrikkelijke pijnen lijden, vindt deze soera

  Soera 58, vers 5: “Degenen, die tegen God en Zijn boodschapper ingaan, zullen zeker vernederd worden zoals degenen die hen vooraf gingen vernederd werden; want Wij hebben reeds duidelijke tekenen neder gezonden. En de ongelovigen zullen een onterende straf ontvangen.”

  FlinkFeed

  3. Ahum… dat moet je allemaal in de context zien

  Soera 8, vers 39: “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.”

  4. Ook deze soera is met het verkeerde been uit bed gestapt

  Soera 8, vers 12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ´Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af´.”

  5. De paus: “Moslims en christenen geloven in dezelfde god!” De koran:

  Soera 5, vers 34: “Waarlijk zij lasteren Allah, die zeggen: ´Allah is Eén der Drie.´ Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.”

  6. We hebben alleen maar meer interreligieuze dialoog nodig. Laten we er over discussiëren!

  Soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

  7. Dus er echt goed en veel over discussiëren…

  Soera 3, vers 28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren.”

  8. Just saying…

  Soera 2, vers 191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.”

  Bron:
  https://flinkfeed.com
  Door: “FlinkFeed”

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

 6. De 144.000 voor Gods troon

  Johannes zei, en ik hoorde hoeveel mensen het zegel op hun voorhoofd krijgen, en dat waren de 144.000 uit het volk Israël. En 12.000 uit de 12 stammen, Juda, Ruben, Gad, Aser, Mannasse, Naftali, Simeon, Issachar, Zebulon, Levi, Jozef, en Benjamin, maar hij zag ook nog een aantal ander, rassen, volken, stam en taalgroepen. En zij droegen witte kleren en hadden palmtakken in hun handen. En zei riepen luid, onze redding komt van God die op de troon zit en van het Lam.

  Gelukkig zijn de mensen die tot één van die stammen behoort.
  Jezus heeft in Mattheüs 24 ook gezegd, Ik zal mijn engelen erop uitsturen en de mensen die ik heb uitgekozen, vanuit de verste uithoeken van de aarde bijéén te laten brengen.

  Het Lam op de berg Sion Openb 14

  Ik zag het Lam op de berg Sion. En ik zag de 144.000 mensen bij Hem. En ze hadden zijn naam en de naam van de Vader op hun voorhoofd. Vanuit de hemel hoorde ik een geluid van een enorme waterval als van zware donderslagen. Het leek op harpmuziek. Het waren de 144.000 die een nieuw lied zong voor de troon van God, de vier levende wezens, en de vierentwintig ouderlingen. Zij waren de enige die het lied kenden. Niemand dan de 144.000 vrijgekochten van de aarde kon het lied leren.Zij hebben met niemand gemeenschap gehad, en zijn altijd zuiver gebleven. En ze volgden het Lam waar Hij gaat.
  Zij zijn de mensen die zijn vrijgekocht, uit de eerste oogst van God die op de troon zit en het Lam. Zij hadden geen leugen over hun lippen laten krijgen, en er viel niets op hun aan te merken.
  14-6
  En ik zag nog een andere engel die hoog in de hemel vloog. Die had het levend evangelie bij zich, dat hij aan alle rassen, volken, stam en taalgroepen bekend moest maken. Hij riep, heb diep ontzag voor God en eer hem, want de tijd is gekomen. dat Hij recht zal spreken. Aanbid Hem die de aarde, en de hemel, de zee, en de waterbronnen gemaakt heeft.

  14-14
  Toen zag ik een witte wolk en op die witte wolk zat iemand die eruit zag als de mensenzoon, en Hij had een gouden kroon op zijn hoofd, en had een scherpe sikkel in zijn hand. Er kwam nog een engel uit de tempel en die riep naar hem die op de wolk zat, breng Uw sikkel over de aarde, om de oogst binnen te halen, het is tijd om te oogsten, want de oogst van de aarde is rijp.
  En Hij die op de wolk zat, zwaaide met zijn sikkel over de aarde, en de oogst van de aarde werd binnen gebracht.

  Toen zag ik nog een engel uit de tempel komen, vanuit de hemel. En hij had ook een scherpe sikkel.

  Weer een andere engel kwam uit het altaar, hij had de macht over het vuur. Hij riep naar de engel die de scherpe sikkel had, breng uw sikkel over de aarde om de wijnoogst binnen te halen, want de druiven zijn rijp. En de engel zwaaide met zijn sikkel over de aarde, en haalde de wijnoogst binnen.

  Hij gooide de druiven in de wijnpers van Gods toorn die buiten de stad stond.Toen ze uitgeperst werden, kwam er een enorme stoorm bloed uit van wel zo’n driehonderd kilometer lang, en zo hoog tot aan het hoofd van een paard.

  Ook dat heeft met het aantal mensen te maken die Jezus toebehoren, althans het eerste gedeelte, het tweede kan je beter niet bij horen, dus de wijnooogst.

  Gezegende avond

  Uw nicknaam niet geheel in hoofdletters, aangepast. Mod.

 7. @bundy
  Ik denk dat de 10 verloren stammen bewaard zijn gebleven door de christening door de eeuwen heen,
  Messias belijdende joden zonder dat we het zelf wetenschap daaruit komen de 144000 uitverkorenen,
  uitvolkoren door het bloed wat in hun en mijn aderen stroomt

  Nee de christelijke partijen, geen 1 uitgezonderd, verwacht ik ook niets van, ze worden allemaal geleid door trollen, al ingelijfd in hun studie periode op de universiteit
  maar toch zijn de protesten van een andere aard dan in de rest van de wereld, namelijk de nuchtere kijk op de zaak.

 8. @Vlokje
  Dank voor je reactie maar ik weet echt niet of Nederland bedoeld wordt , de Bijbel ook het Nieuwe Testament was oorspronkelijk bedoeld voor het Joodse volk , ook al hebben zij Jezus afgewezen .
  Of wij in Nederland beschermd worden weet ik niet want het CDA is een zeer aardse partij en ook de C. U stemt gewoon mee met de Corona maatregelen én het verdrag van Marrakesh !
  Wél kan God de zijnen onzichtbaar maken , al staat de “smartphone “aan , maar dat is ná de grote opname wanneer Hij zich met de mensheid in hun persoonlijke leven gaat bemoeien .
  Ik probeer velen te vertellen dat de opname nu écht nabij is maar ik praat tegen een muur , jij zult dit wellicht herkennen ?
  Dit is hetgeen er geschieden zal ná de opname , het is gruwelijk maar verdiend . De beste uitleg die ik ooit gezien heb van DS. Henk van Zon . MVG B.
  https://www.youtube.com/watch?v=c9Td0WpzVmc

 9. @bundy
  Ik denk dat de tien verloren stammen, waaruit de 144000 uitverkorene komen, hier in Nederland of noord Europa zitten, dus hoeft niet een wereldwijde stroomstoring te gebeuren,
  EMP op Europa is genoeg.

  Ten slotte 144000 zijn 12 stammen van 12000 mensen
  Dat zijn 12 dorpen van 12000 mensen, wereldwijd gezien dus niet zoveel bij de eerste opname, als deze gemist wordt, bij de tweede opname wordt je niet opgenomen maar gedood.
  Door Fema kampen met de guillotine’s

  Waarom Nederland:ik denk dat we Goddelijke bescherming genieten
  hou de ontwikkelingen goed in de gaten, er wordt hier flink tegen gas gegeven tegen vaccinatie, misschien zijn we als laatste aan de beurt voor een prikje

  Die zijn verdwenen zullen wel waarschijnlijk bij de corona doden bijgeteld worden, om de opname te verhullen

 10. Bundy 23/08/2020 om 3:19 am
  Op deze site staat een artikel waarin wordt beweerd dat we in die dagen onzichtbaar en onvindbaar zijn voor de handlangers van het beest.

  dat zou goed kunnen door een wereldwijde stroomstoring, door een natuurlijke of gefabriceerde EMP

  https://eindtijdklok.org

 11. Goudsbloem23/08/2020 om 11:12 am
  Openbaring 2 vers 10
  “Ik geef u een verdrukking van 10 dagen, hou vol……”
  en daarna ontvangen wij onze kroon
  Sabbath-10 dagen= dinsdag avond
  Het begin van de sabbath is savonds,dit kun je weten als je de wet naleeft
  (De zondag begint s’morgens )

  Zie je de verwarring die gezaaid is

 12. Beste Tukker…
  Dat zeg je precies goed… God wil dat ook heel graag.
  En die Weg is via Zijn Zoon Jezus Christus.
  Voor Jood en Griek.

  @ Hallo Wachter, dank je wel…. onze Heere is de weg de waarheid en het leven.
  Niemand anders.

  Liefs, Es.

 13. Esther,

  God wil met Israel tot zijn recht komen , wil ook tot een geestelijk herstel met Israel komen.
  Ik kan nog vele voorbeelden geven , ga ik niet doen.
  Jij hebt gesproken over bidden, bid tot de HG dat hij het in je openbaart, in je uitwerkt hoe belangrijk Israel is in Gods ogen, hij zal het je laten zien

 14. Wees geduldig en houd moed.

  Jacobus 5-10 God sprak door de profeten tot uw voorouders, en ook de profeten hadden het moeilijk, maar ze lieten het over hun kant gaan. Ze gingen er dwars door heen, en bleven op de Here vertrouwen. Net zoals Job die ook niet opgaf. U weet hoe het met hem afliep. Daaruit blijkt dat de Here liefdevol en goed is, en vol medeleven zijn hulp geeft. 5-16 Beken uw zonden aan elkaar, en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. En dit vind ik zelf een hele mooie zin, en als we dat met zijn allen doen die werkelijk christen zijn. Want er staat als een goed en rechtvaardig mens tot God bid heeft dat een geweldige uitwerking. Neem Elia was een gewoon mens, hij vroeg God het niet meer te laten regenen, en in het land heeft het ruim drie jaar niet geregend. Totdat Elia God weer vroeg het te laten regenen, en zo werd het land weer fris en groen. Trouwens Elia deed wel meerdere wonderen in de naam van de Heer, het was een geliefde profeet van God. God overziet alles en kent een ieders hart, ik ben ervan overtuigd dat als je echt met een oprecht hart bij God komt, Hij er voor je zal zijn, ook al ga je door het diepste dal, toch zal God je niet laten vallen. Ik zag dat er bij Roadrunner stond dat God heeft gelogen, dat bestrijd ik ten zeerste, dan schieten bij mij nu de woorden van Jezus te binnen, toen Hij tegen Petrus zei, de duivel spreekt door je heen. Pas op wat je zegt want god is de Almachtige. Ikzelf ben in de hoofdstukken Jacobus bezig ik ken ze uit mijn hoofd, zo ook Petrus 1 en 2. In Jacobus 3 wordt er gesproken over de controle van de tong. en het is vind ik de volledige waarheid, geen leugen. Ik citeer een aantal zinnen eruit. Als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden, bewijst hij daarmee, dat hij zichzelf goed in de hand heeft. Een paard gehoorzaamd doordat hij het bit in de mond heeft, zo kan iemand het paard in bedwang houden en in de richting sturen waar hij wil.
  Een roer is een klein onderdeel van een schip, maar de stuurman kan het sturen in de richting die hij wil, ook al staat er een grote storm. maar nu komt het echte werk. Want de tong is een klein ding, maar kan zich erop beroemen, dat het hele grote dingen heeft gedaan. Een vonkje is genoeg om een heel bos in brand te zetten, want de tong zelf is vuur. Het zit vol venijn, en vernietigd ieder deel van het lichaam. De tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. En haar hele leven staat in brand, vol verwoesting en ellende.

  Dieren hebben mensen altijd kunnen temmen, zoals zoogdieren, vogels, reptielen, vissen en dat doen ze nog steeds.

  Maar de tong heeft een mens nog nooit kunnen temmen, want het is een rusteloos kwaad. de ene keer prijzen we GOD ermee, en de andere keer vervloeken we de mensen die naar het beeld van God geschapen zijn. Dus we prijzen en vervloeken met diezelfde mond. Maar broeders en zusters dat is niet goed, want uit één en dezelfde bron komt ook niet afwisselend schoon en vuil water.

  Want wie wijs en verstandig is, zal blijken uit zijn goede daden en liefdevolle wijsheid. Maar wie vol haat, jalouzie, en wrok zit, kan zich nergens op beroemen,want die doet de waarheid geweld aan.

  Want jalouzie en egoïstme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid.
  Want die zijn aards, ongeestelijk, en duivels, en waar jalouzie en eigenbelang zijn, is ook vaak wanorde en meer van dat soort kwaad.

  Maar de wijsheid van God is altijd zuiver. Is vriendelijk, vreedzaam, en beleefd, en is bereid te praten, en een ander gelijk te geven. Zij leeft intens met een ander mee, en doet veel goeds. Zij is zeker rechtvooruit, en spreekt zeker oprecht.

  Vredestichters zaaien vrede, en oogsten goedheid en rechtvaardigheid.

  Daar wil ik me voor inzetten, maar ben mijzelf er heel goed van bewust, en hij bestaat zeer zeker de duivel, satan, slang, de draak, hoe je het beest wil noemen. Dat men heel goed op je hoede moet zijn voor de grote tegenstander de duivel, want hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi die hij kan verslinden. Maar sla al zijn aanvallen af. En blijf op God vertrouwen, want gelukkig bestaat God ook en dat is geen leugen nogmaals. Eigenlijk moet het een troost zijn, te weten dat alle christenen over de hele wereld hetzelfde meemaken.

  God is één en al ontferming, en Hij heeft ons allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid met Christus. Nadat u het een tijd moeilijk hebt gehad, zal God u persoonlijk zelf overeind helpen, op de plaats waar u hoort te staan. En Hij zal u zo sterk maken, dat u niet meer hoeft te wankelen.

  Voor God en Jezus is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen

  Uw naam niet geheel in hoofdletters, aangepast. Mod.

 15. Beste Ester

  Dank voor je woorden.
  Jezus is zeker overwinnaar.

  Een bemoediging, voor de mensen die gebukt gaan, onder zware druk, ziekte, of vervolging.

  Jesaja 40-29

  Machtelozen en vermoeiden maakt Hij weer sterk, en de zwakken geeft Hij weer kracht.
  De jeudigen zullen uitgeput raken, jonge mannen zullen het opgeven.
  Maar wie op de ware GOD van Israël blijven vertrouwen, zullen hun krachten weer terug krijgen.
  Ze stijgen op met vleugels als van arenden, en zullen voortsnellen en niet moe worden.
  Ze zullen wandelen zonder uitgeput te raken.

  Of Jesaja 35-3

  Versterk de slappe handen, en geef kracht aan de knikkende knieën. Bemoedig de beangstigden. Wees sterk en niet bang, want de Here zal wraak nemen op uw vijanden. Want Jezus zal snel terug komen, om de blinde te laten zien, en de doven te laten horen. De verlamde zal opspringen als een hert, en wie niet kon praten, zal weer praten , jubbelen, en weer zingen.

  Een gezegende avond toegewenst

 16. @ Esther: 1:28 pm. Juist Esther. Want de Here Jezus heeft zelf gezegd: ” Ik ben de weg, de waarheid, en het Leven”.

 17. Beste, Jezus is Overwinnaar…

  Mooi heeft u het neergezet.
  Er gaat nog van alles gebeuren.
  Maar… ‘Jezus is Overwinnaar’, zoals uw naam al zegt… daar is onze sterkte en Rots.

  @ Ik mis U, Muggenzifter al een poosje, met de mooie Psalmen uitleg.
  Wat de reden daar voor is, weet u alleen.
  Vaders rijke zegen en bescherming om u heen.

  Voor allen, een geleende groet van Petrus, “Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen”.

  Esther.

 18. Hallo allemaal…

  Ik begon over de gelijkenis over die vijgenboom.
  Dat velen het zien als dat het Israël moet voorstellen.
  Ik zie hier werkelijk geen Israël in.
  Dank voor alle uitleg… maar ik kan er niets mee.

  Ook over Romeinen 11… ook al zo’n tekst.
  Wie is dan het echte Israël wat gered wordt??
  Is het niet alleen zij die Christus Jezus aannemen??
  Dat alleen is het Israël waar God een behagen in heeft.
  Zou God dan ineens tegen Zijn eigen regels ingaan?? Nee, dat geloof ik niet.
  Het hele oude Testament staat vol met waarschuwingen… Zowel de zegeningen als de straffen kunnen we allemaal lezen.
  Gods beloften vinden altijd alleen in Christus Jezus plaats.
  Voor de Jood en de Griek.

  Lieve mensen, laten we door geloof, alleen vasthouden aan Hem, Christus Jezus, waar onze Redding en Heil vandaan komt.

  Hartelijke groeten, Esther.

 19. De val van Babylon Openbaring 18

  Hij had grote macht en de aarde werd door zijn glans verlicht. Hij riep met krachtige stem. Gevallen, de grote stad Babylon is gevallen. Zij is een woonplaats geworden voor demonen, en een gevangenis voor alle boze geesten. Binnen haar muren wonen onreine geesten, en verachtelijke vogels.Want alle volken zijn dronken gevoerd met haar razende ontucht. De koningen van de aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de handelaars over de hele wereld zijn rijk geworden door haar grote welvaart.

  Een andere engel van God zei; God is haar misdaden niet vergeten. Haar zonden hebben zich hemelhoog opgestapeld. Zet haar dubbel en dwars betaald wat zij u heeft aangedaan. Giet een brouwsel in haar beker wat tweemaal zo sterk is, als wat zij voor u heeft gebrouwen. Geef haar evenveel pijn en ellende, als de luxe waarin ze geleefd heeft. Zij zegt bij zichzelf. Ik zit hier op de troon en ik ben geen weduwe en ze zegt. Ik zal niet weten wat rouw en verdriet is. Omdat zij dat zegt, zal zij op een dag door allerlei rampen worden overvallen, door honger dood en ellende, en zij zal door het vuur verteerd worden. Dat is de straf die de sterke God haar geeft.

  Dit gaat over wat er in de wereld gebeurd, hoe de mensen leven, net zoals in die tijd van Babylon alleen misschien nog een gradatie erger, maar dat weet alleen God.

  Als de koningen van de aarde , die ontucht met haar hebben bedreven, en van haar luxe hebben genoten, haar zien branden, zullen zij huilen en jammeren.

  Uit angst voor de pijniging die zij ondergaat blijven zij op een afstand kijken, en roepen. Och Babylon, och grote machtige stad, in één uur is het vonnis voltrokken.

  Over de hele wereld zullen de handelaars huile en jammeren, omdat er niemand meer over is om handelswaar te kopen.

  Er is geen handel meer in goud, zilver, edelstenen, parel, fijn linnen, purper, zijde, scharlaken,geurig hout, ivoren,dure houten voorwerpen, brons, ijzer, marmer, kaneel en andere specerijen, parfums, zalven en wierrook, wijn, olie, meel ,en graan, lastdier, en schapen, paarden en wagens. Al die mooie en lekkere dingen waar u naar verlangde krijgt u niet. Al uw pracht en praal is u voorgoed afgenomen. Och, grote stad errst had u alles, en nu bent u binnen een uur alles kwijt.

  Dus hemel wees blij over haar ondergang.
  Iedereen die bij God hoort zoal de profeten, dienaren, apostelen, mensen die God aanbidden, verheug u.God heeft haar gestraft voor wat zij u heeft aangedaan.Een engel pakte een steen zo groot als een molensteen, en gooide die in zee. Zo zal de grote stad in één zwaai worden weggegooid. Zij zal voorgoed van de aarde worden weggevaagd. Let ook op deze zin. Er zal geen muziek meer gehoord worden,geen harp, geen gezang, geen gefluit, en geen bazuin.Er zullen geen ambachtslui meer werken, en geen molen zal meer draaien.

  Dit alles staat haar te wachten, omdat haar zakenlui de machtigste ter wereld waren, en omdat zij alle volken misleidde met haar tovenarij.. Het bloed van de profeten en de gelovige heeft in deze stad gevloeid. Zij is schuldig aan het bloed van alle mensen die op aarde zijn vermoord.

  Openbaring 2

  Jezus komt te midden van de wolken, en iedereen zag Hem, maar ook degene die Hem doorstoken hadden. En over de hele wereld huilden en jammerden de mensen. En Jezus zei, Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles, zei de HERE de Almachtige God die is, die was, en die komt. Amen,

  Dat de profetie waar Jezus over gesproken heeft snel mag uitkomen, dus alles wat Hij voorzegt heeft. De echte christenen zullen blij zijn, en hunkeren naar zijn komst.

  Naar mijn inziens zijn we hard op weg alleen niemand weet wanneer, Jezus zei niet voor niks, wees op uw hoede want u weet niet wanneer ik kom, het kan in de avond, in de nacht, in de middag, of wanneer de zon opkomt. van mij mag Jezus komen, want eerlijk gezegt wordt het er niet vreedzamer op in en op deze wereld, alleen maar grimmiger.

  Een gezegende avond en nacht toegewenst.

 20. Hallo Nieuw Begin…

  Ik had dat ook al eens gelezen.
  Geweldig hé… dat onze God het zo precies weet. Hij heeft ook de mens gemaakt.
  Daarom ook moest de besnijdenis op de achtste dag.

  @ Tukker u schreef….
  “”De fout die christenen/kerken maken, is alle beloften die voor het joodse volk en Israël zijn op zichzelf en de kerken betrekken. Israël zou afgedaan hebben””.

  En daar ben ik het volledig met u eens.
  Hoe verzint men dat. God is nooit gestopt met Israël.
  Oké…vanaf het Bijbelboek Handelingen gaat het nu via de Heere Jezus.
  En daar zit natuurlijk wel verschil in.
  Was de eerste Gemeente niet in Jeruzalem, met Joden/Israëlieten die de Heere Jezus in geloof aannamen.
  Pas een aantal hoofdstukken verder… gaat het Heil van Christus ook naar de heidenen.
  Het wordt een stuk uitgebreider.

  En toch… heel vreemd, vinden velen het niet passen in het totaal plaatje.
  In Christus komt alles samen. In Hem alleen, is er éénheid.
  Of zoals de Heere ook zegt in Johannes 10 : 16, ‘IK heb nog andere schapen (heidenen) die niet van deze schaapskooi zijn (Israël) ; ook die moet Ik binnen brengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder””.

  Stierf de Heere Jezus alleen voor de Joden/Israëlieten??
  Of stierf Hij voor de hele mensheid???.

  Ik en velen met mij….horen bij Gods geheim. Efeziërs 3.

  Veel verwarring en veel dwaalleren over dit onderwerp.
  In Christus alleen…vallen al die muren.

  1 Korinthiërs 1 : 24, “Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God”.

  Tukker en allen… Gods zegen, en hartelijke groet van mij, Esther.

 21. Een mogelijke aan vulling; ter overdenking van een hier steeds terug kerende discussie.
  Het is niet mijn bedoeling om iets “ beter te weten “ maar om erover na te denken, zelf de Bijbel te pakken en te studeren.

  De Vijgeboom waar Jezus over spreekt in Matheus 24: 32 is Israël. ( Sommige Bijbel leraren zeggen dat de vijgeboom over het “ natuurlijke “ herstel van Israël gaat en dat de Olijfboom wat Paulus aan haalt in Romeinen 11 dat dit over de “ geestelijke” boom Israël gaat.)
  Dit even terzijde maar het is dezelfde boom Israël.
  De Joden zijn na de uitbundige uitstorting van de Heilige Geest op hen, in grote getale gaan geloven in de Messias.
  Het heil is immers uit de Joden.
  Het evangelie breidde zich als een olievlek uit over de hele toenmalig bekende wereld.
  Want daar woonden de Joden na de ballingschap achtergebleven en voor pinksterfeest ( eerstelingen ) feest naar Jeruzalem gekomen.
  Het is opvallend dan na Handelingen 10 als Petrus het evangelie naar Cornelius mag brengen er bijna geen Joden meer tot geloof komen.
  Zij worden verblind voor het evangelie om uwentwil zegt Paulus tegen de gemeente van Rome. ( Die was overwegend heidens)
  Dus wees voorzichtig: geen grote woorden tegen Israël ! wij moeten ze zelfs tot jaloersheid wekken.
  Hier heeft Paulus verdriet over en hij noemt het een “ geheimenis” en vanaf toen ( Cornelius ) worden wij, heidenen nu ingeënt in die Joodse olijfboom. Dit is dezelfde olijfboom waar u en ik en allen die Jezus persoonlijk hebben leren kennen in zijn ingeënt……Of we dit nu leuk vinden of niet. De Bijbel is immers een Joods boek ( er is geen christelijke Bijbel!) En Jezus is puur Joods en Paulus was een Jood.

  ( even tussen door over Joods; daar was hier onlangs hier ook een discussie over.
  Tijdens de Babylonische ballingschap gingen ze zichzelf “Joden” noemen, naar de stam van Juda vanwaaruit zij de Messias verwachtten. Dit wisten ze uit de profeten. ❗️Een reden hiervoor was, dat ze nu hun stam gebied kwijt waren en omdat ze onderling uit de verschillende stammen huwden )

  Maar dit ( dat het heil naar de heidenen gaat ) is maar een “ tijdelijke toestand “ Zijn zijn voor het merendeel ( want er zijn altijd eerstelingen zegt Paulus) verblind voor wie Jezus is maar aan het “ einde der tijden “ zal dit geheel veranderen.
  Want er staat geschreven; “ Dan zal gans Israël zalig worden “ .
  De Bijbel zegt ons “ totdat de volheid der heidenen daar is. “ Dan ; en dit zeggen vele profeten ( kom ik op terug) zal Israël hersteld worden; eerst een natuurlijk herstel ( de vijgeboom ) en daarna een “ geestelijk “ herstel. De olijfboom ( Jezus)

  Wat zeggen de profeten over Israël in de eindtijd. ( Ik neem Zacharia er zijn veel meer verwijzingen….)

  Zach 12: 9 Op die dag zal het geburen dat Ik alle heidenvolken die tegen JERUZALEM oprukken , zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten “ Want Zij zullen Mij aanschouwen wie zij doorstoken hebben. ( dus dan gaan hun ogen open )
  Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind: en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.”
  Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot Zijn zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo.
  Het land zal rouw berdrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi Afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk ( Simeï was een atheïst ( toen al ) een vloeker maar ook die hoort er nu bij. ) Als de overige geslachten ; elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem……. tegen de zonde en de onreinheid……( dit zegt de Bijbel bij monde van Zacharia H 12 : 9-13 over het herstel van Israël “ ook de plaats wordt erbij genoemd Jeruzalem ❗️)

  God heeft in Zijn grote heilsplan besloten dat eerst Zijn Geest over de wereld zal gaan om heidenen uit alle hoeken van de aarde te verzamelen en als de laatste zal zijn toegebracht dan keert Hij zich weer tot Zijn oude verbondsvolk. In deze tijd leven wij, dit zien wij nu gebeuren.
  God laat NOOIT LOS wat Zijn hand begon.
  En dat was met een volmaakte schepping ZONDER. de dood zo begon God…. en zo zal God het ook weer terug krijgen.

  ( Pas na de opstanding uit de tweede dood… Dan zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen, daar zal geen dood meer zijn zegt Johannes in de Openbaringen die hij van Jezus kreeg, pas dan.! Dan pas zal er die volmaakte situatie zijn eerst nog het herstel van Israël en de eerste opstanding , gevolgd door de regering van Jezus op aarde❗️)

  In rede over de laatste dingen in Math 24 ( en Lucas en Marcus, ) noemt Jezus en heleboel nare dingen die over de wereld komen gaan. ( COVID kun je daar zeker onder rekenen) Ook twee positieve dingen. Namelijk : Het herstel van de Vijgeboom : Israël, en de verkondiging van het evangelie over de hele wereld.
  Beide zijn momenteel in vervulling gegaan. Met de huidige communicatie middelen gaat het evangelie 24/7 rond over de hele aarde.
  En Israël is Terug in hun land ( met alle gebrekkig heden en onrust; terug in het Land van God….dat moeten wij ons ook eens goed realiseren. God zegt ergens in de Bijbel ( ik meen in Exodus ) het land is van MIJ…( dit is Bijbels!!) dit kleine stukje land op de hele wereld heeft God voor zichzelf apart gezet en dat aan zijn eigen geschapen volk Israël tot een eeuwigdurende bezitting heeft beloofd. )

  Als dit vervuld is dan breekt er een nieuwe fase aan van Gods grote Heilsplan met de wereld.
  Op dit punt in de tijdslijn bevinden we ons NU!
  Zijn koninkrijk op AARDE gaat komen.
  Hierover hebben de profeten gesproken en Jezus leerde ons dit zelf bidden “ uw koninkrijk kome”.

  Dit koninkrijk komt in Jeruzalem ❗️Of wij Christenen dit nu leuk vinden of niet Jezus wordt straks koning : niet in New York niet in Moskou niet in Amsterdam of Beijing : maar in JERUZALEM …… eerst koning van de hele wereld vanuit het AARDSE Jeruzalem….. Gabriël zei immers tegen Maria bij de geboorte aankondiging “ en Hij ( Jezus ) zal de troon van zijn vader David bezitten “ En die troon staat niet in de hemel maar stond in Jeruzalem. God wilde immers zelf ook wonen temidden van Zijn volk In de tempel in Jeruzalem. En Zijn zoon komt daar naar terug in levende lijve, zoals hij is opgevaren
  ( lichamelijk ) zo zal hij ook wederkomen. Temidden van Zijn broeders die Hem dan WEL zullen erkennen.

  ( later na de tweede opstanding is er sprake van het hemelse Jeruzalem ( Opb )wat uit de hemel neder zal dalen maar zover zijn we nu nog niet!)

  Heel veel profeten geven ons informatie over dit is Bijbels het komt niet van niet van mij of andere mensen, nee God zelf beloofd dit…..
  Zacharia geeft ons duidelijkheid over :
  WAT Jezus dan komt doen.
  WAAR dat allemaal zal gaan gebeuren en wat de
  OMSTANDIGHEDEN. Zullen zijn waaronder Jezus terug komt.
  Alleen het tijdstip van Zijn terugkomst is onbekend.

  Lees mee ; in Zacharia 12; 2 zie Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor ALLE volken rondom, ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken . Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepen sneden toebrengen., en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 4 op die dag spreekt de Heere, zal ik paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen open houden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Vers 6b Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem

  ( opm. Het is de vraag of deze profetie spreekt over nu; over het recente verleden. 1948-2020?? Of over de nabije toekomst. Persoonlijk denk ik het laatste. )

  Vers 7 En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zal zijn dan die van Juda. 8 op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden , als de engelen van de HEERE voor hun ogen. ( God zal hen zelf beschermen!)

  Dit is toekomst dit staat Israël en Jeruzalem te wachten.
  Na deze verzen volgt de belofte van de Geest der genade aan de Joden. 9-14
  Dan volgt er een stukje over het uit roeien van de afgoden dienst. 13:2-6
  Daarna H 13: 7-9 is een intermezzo. Dit is het tijdperk dat de herder ( Jezus ) geslagen wordt en het volk overal verspreid wordt. Vers 8 is opmerkelijk tijdens die verspreiding over de hele aarde zal twee derde ervan uitgeroeid worden. Deze profetie is vervuld. In 70 na Chr. is door de Romeinen een derde van de toenmalige Joden uitgeroeid en in 40/45 is het andere een derde deel uitgeroeid. Er staat : een derde zal overblijven Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren… ( let op louteren niet vernietigen !) zoals men zilver loutert Het ( het volk ) zal Mijn naam ( Jezus zijn naam want het gaat hier over de herder die geslagen is en daardoor is het volk verstrooid. aan roepen en Ik zal het verhoren, Ik zal zeggen “ dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen : De Heere is mijn God.

  Over beloften voor Israël gesproken…. God heeft zijn volk niet verstoten . Zij hebben toekomst een grote toekomst. In Jeruzalem….Tot zegen van de volkeren.

  En dan het “ slotstuk “ Zacharia 14 vanaf vers 3 dan komt Jezus terug!
  Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heiden volken strijden, zoals de dag dat Hij streed op de dag Van de strijd.
  4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg ( ! Daar komt Jezus terug! ) die voor Jeruzalem ligt. , ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen.
  Er zal een zeer groot dal ontstaanals de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. ( dus grote geografische veranderingen daar in Jeruzalem!)
  5. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal.
  Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardebeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda.
  Dan zal de HEERE mijn God komen : al de heiligen met U❗️

  Dit is de glorieuze wederkomst van Christus lees dit maar eens goed……er staat : Dan zal de Heere mijn God , komen : al de heiligen met u. ‼️
  Dan zullen de graven opengaan en de doden zullen opstaan en degene die nog in leven zijn in een punt des tijds veranderd worden, van een sterfelijk lichaam in een onsterfelijk lichaam….. dan zullen wij net als Christus “ hem gelijk wezen “ zegt Joh in zijn brief.
  Dan zullen wij Hem tegemoed gaan in de lucht en achter Hem aan naar de aarde afdalen….
  Koppel dit eens aan wat Paulus tegen de Tessalionisensen zegt:: 1 Tessalonisensen 4: 14 : “ want als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terug brengen met Hem.

  Daar zullen wij bij zijn!!!
  Vers 9 zegt De HEERE zal koning worden over heel de AARDE. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en zijn naam de enige.
  De vijgeboom compleet Jood en Heiden.
  Tot eer en glorie van God.
  Volbracht door het verzoenings werk van Zijn Zoon onze Here Jezus Christus,
  Dat is de glorieuze oogst. Jezus gaat dan als koning regeren op de troon van Zijn vader David in Jeruzalem…‼️

  Vers 12 zegt nog iets vreselijks : En dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees , terwijl hij nog op zijn voeten staat doe wegteren: de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.

  Zacharias had nog nooit van een atoomwapen gehoord toch beschrijft hij hier de symptomen van z’ on wapen exact ❗️

  Vers 13 ; Op die dag zal het geschieden dat er een grote door de Heere bewerkte verwarring onder hen zal ontstaan zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen. En tegen elkaar de hand zullen opheffen.
  Ook Juda zal in Jeruzalem strijden zodat het vermogen van alle heiden volken rondom verzameld wordt.: goud zilver kleding in zeer grote hoeveelheden. 15. En zo zal de plaag die de paarden ( oorlogsdier) , de muildieren de kamelen de ezels en al de dieren die zich in die legerkampen bevinden zal treffen, dezelfde zal zijn als die plaag.
  16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alla heiden volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van Jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Heere van de leger machten, en om het loofhutten feest te vieren.
  ( Jes verwijst hier ook naar. )

  Dit zegt. De Bijbel over Het land en het volk van Israël bij Toekomst van de Heere: bij de wederkomst.
  God zegt zelf in de Bijbel dat hij niets voor zijn profeten heeft verborgen ; zoek en graaf dan en je zult het vinden.❗️
  Wordt ook eens nieuws gierig met een heilige nieuwsgierigheid. En God zal het u openbaren.
  Er is nog veel meer maar het is weer lang genoeg.
  Er is nog veel meer want Jezus gaat ook oordelen… en nog veel meer.
  Maar ik stop ik hoop dat u er wat mee kunt.
  Toets het gene wat ik schrijf zelf aan de Bijbel.
  Shalom allemaal
  Anna

 22. In de bijdrage van Nieuw Begin 21/08/2020 om 12:20 pm is sprake van de Jensen show.

  Dit moet zijn Jensen show 205.

  Linksboven op de site ziet u de knop: de Jensen show. Onder die knop kunt u selecteren welke show u wilt zien .

  Mijn excuses voor deze storende fout.

 23. @ Esther
  Ooit heb ik het getuigenis gelezen van een Joodse arts ( chirurg) die orthodox was. Hij vroeg zich op zeker moment af of er ook een medische reden zou zijn waarom God de besnijdenis toch op de achtste dag had bepaald? Toen bleek dat op de achtste dag de meeste stollingsfactoren in het bloed werden gevonden.
  Shalom zuster!

 24. Hallo Ramshoorn…
  Ik uw ogen snap ik het niet. Dag mag u ook vinden.

  Ik schreef over de vijgenboom. In Lukas lezen we dat de Heere het als een gelijkenis verteld.
  Nergens in en tussen de woorden door, zie ik niets maar dan ook niets dat het betrekking heeft op Israël.
  Dat zijn allemaal menselijke gedachten.
  Iemand leert zo op deze wijze, iets… wat heel gevaarlijk is, om Gods Woord uit te leggen met allemaal verzonnen menselijke uitspraken.

  Jehova’s getuigen zijn daar óók zo goed in. Van alles leren, wat er niet staat.

  U haalde de besnijdenis aan… heel waar, Jezus werd op de 8-ste dag besneden.
  Maar ook heidenen die de God van Israël wilden aanbidden, in het oude testament…. dan moesten de mannen ook besneden worden.
  Het was een wettelijk gegeven.
  De besnijdenis had een heel diepe reden, en wat het inhield. Het was een teken van het verbond met God.
  Dat was toen… oude wet.
  Na Jezus sterven, opstanding en hemelvaart… verdween alles van het oude Verbond.
  Er kwam een Nieuw Verbond in Christus Jezus.

  De Heere Jezus moest toch de hele wet met al de geboden volbrengen om het zo te vervullen.
  Jezus zal zeker regeren in het Nieuwe Jeruzalem.

  Maar dat geeft niet Ramshoorn. We leren allemaal, met ons vallen en opstaan.
  We mogen uitzien naar Hem, de verheerlijkte opgestane Jezus Christus.

  Hartelijke groet, Esther.

 25. Onze tijd, onze overheden gekarakteriseerd door de Zoon van God, door Jezus Christus:

  Lucas 22: 25 Hij zeide tot hen: De koningen der volken voeren heerschappij
  over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd.
  26 Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worde als de jongste
  en de leider als de dienaar.

 26. Vanuit Wuhan is covid19 de wereld overgegaan. Kijk nu de levenslustige jeugd in Wuhan het leven en de vrijheid viert en leg daarnaast de imbeciele houding van onze overheden ( Bruls, de Jonghe, Rutte en al die vinologen …uhh pardon de virologen.
  Kijk de Jensen show en zie de jonge mensen daar het leven vieren, niks geen 1,5 meter:

  https://jensen.nl ( vanaf 2:28 )

  Jensen heeft Rutte erdoor geprojecteerd met zijn uitspraken die volkomen kant noch wal raken!

  Zij die een lockdown als enige instrument zien om een griepvirus ‘de baas te worden’. Wat een onzin, wat een hersenspoeling heeft men ook het NL-volk aangedaan met corrupte politici en media die geen bal verstand hebben noch een hart in hun donder wat weet wat naastenliefde echt betekend!
  Nooit in de geschiedenis van de mensheid werden gezonde mensen in quarantaine gevangen gezet. De zieken , die werden in quarantaine geplaatst en kregen de noodzakelijke verzorging en het normale leven kon overal wereldwijd doorgang vinden.
  Deze wereld telt iets van 8 miljard mensen. Volgens de laatste cijfers zijn ruim 22 miljoen besmet en zijn er wereldwijd 793.000 covid19 doden. Ik laat het aan u zelf over de bijbehorende percentages te berekenen van hoeveel percent besmet is wereldwijd en hoeveel daarvan zijn overleden.
  De globale elite behoort met Billie Keets en anderen verantwoordelijken naar het Paleis van Justitie te worden overgebracht te 070. Het is MISDAAD tegen de MENSHEID.

 27. Vijgeboom was vroeger symbool van Israël en nog steeds, Israël en het Joodse volk daar draait het hoofdzakelijk om in het laatste der dagen.
  Kans dat de Here Jezus daarom met de olijfboom Israel bedoeld is vrij groot, in datzelfde bijbelstuk wordt ook gesproken over het geslacht dat niet voorbij zal gaan.
  Zeer waarschijnlijk wordt daar het Joodse volk mee bedoeld.
  De fout die christenen/kerken maken, is alle beloften die voor het joodse volk en Israel zijn op zichzelf en de kerken betrekken.
  Israël zou afgedaan hebben.
  Dat klopt niet, we kunnen er van mee profiteren MAAR eerst voor het Joodse volk/Israel.

  Vb Er is heel lang gebeden voor uitstorting H G , toe nu toe gebeurt er op dat vlak heel weinig, het enige was Pensacola.
  Maar als ik de Bijbel lees dan heb ik de indruk dat OP het Joodse volk en Israël de HG wordt uitgestort, zeker eerst op het Joodse volk.,met name in het OT staat dat.
  Daarna zullen 144.000 joden het evangelie prediken over de hele wereld.
  De meeste beloften die in de bijbel staan zijn EERST voor Israël en het joodse volk, daarna …

 28. De Here is in ons midden! ( Waar 2 of 3 vergaderd zijn enz.)

  Ooit hoorde ik van een dominee die het volgende zei. Er was een blinde vrouw in een rolstoel in zijn gemeente. Toen ging een ander vrouw haar opzoeken en met haar naar buiten want de blinde vrouw in de rolstoel kwam ook nooit meer buiten. Toen heeft de dominee gezegd: nu weet ik dat de Heer in ons midden is!
  Gewoon deze ontzettend simpele liefde daad van de ene zuster de andere gedaan! En is dat nou een teken dat de Here Jezus in ons midden is? JA! Want op die grote Dag zal er over een beker water worden gesproken die u heeft gegeven aan iemand! Dat zegt de Heer Zelf!

  Er is nog een eeuwigheid te komen waarin wij liefdesdaden mogen doen tot eer van Koning Jezus aan onze naasten voordat die grote dag komt van het weerzien op de wolken. Maar zeker is, Hij zal komen maar niet voordat alles in vervulling is gegaan, elke tittel en jota van de Wet.

 29. N.a.v. Top corona expert Zweedse overheid:

  corona waanzin als verdienmodel:
  Aanbieding:
  1000 gesteriliseerde mondkapjes ( wie kan het M-woord nog horen lol) ) van 1150 euro voor 479 euro

  https://www.smoelbeschermer.nl/collections/all

  En het zijn de W.H.O, het R.I.V.M. , verantwoordelijke minister de Jonghe ( CDA) , de mensen van het OMT zoals v Dissel, Koopmans, Gommers etc , en dwaze politici en de overgrote meerderheid van de msm-journalisten die in hun corona-delier de dans rond het gouden mondkapje hebben georganiseerd: ‘ laten we de muilkorf opzetten want morgen sterven wij’ .

  ( En dan hier op het geloofsforum mijn beschouwing in het licht van het Woord; dat is niet passend voor de site Top corona expert van de Zweedse overheid )

  Maar het GELOOF spreekt: naar de afgrond Satan met je misleiding voor 1000 jaren’ Openbaring 20, vers 1 en 2.
  En de binding van de satan, de duivel is uiteraard identiek aan de doorbraak van het 1000-jarig Vrederijk , het Loofhuttenfeest van Zach 14.
  En hoe breekt dat Vrederijk baan in de wereld? Door gehoorzaamheid van de Christelijke wereld aan de geboden van Jezus: ‘weldra zal Hij de satan onder uw voeten vertreden’. Dan kunnen de prachtige profetieën over het dwalende Joodse volk tot vervulling komen zoals Paulus schrijft: ‘ en alzo zal gans Israel zalig worden’.
  Israel zal van seculiere staat Israel worden koninkrijk van priesters waartoe God ze ook heeft geroepen en bestemd. Ex. 19.4
  Niks geen Wederkomst des Here Jezus vóór de bestemde tijd. Hij is met ons alle dagen tot de voleinding der wereld door Zijn Geest. Niks geen vlieg reisjes naar Tel Aviv en dan de trein naar Jeruzalem om de Here de hand te schudden zoals iemand meent dat binnen 2 of 3 jaren realiteit zal worden. Volkomen misleiding is het te leren dat Joden zich bekeren als Christus wederkomt, als ze Hem zouden zien met hun lichamelijke ogen! Juist voor de Jood geldt: al wie op Hem zijn GELOOF bouwt zal niet beschaamd uitkomen.
  Het komende Vrederijk is bedoeld als een onderpand voor de eeuwige zaligheid, het Nieuwe Jeruzalem waarin God alle tranen van de ogen zal wissen. En God laat de bekering van Zijn volk Israel niet over aan menselijke improvisatie maar heeft een plan om de verre nazaten van Abraham terug te brengen in de band van het verbond…de volheid der heidenen. Want als die volheid binnengaat zal ook gans Israel zalig worden en dit zalige Israel zal met de wedergeboren Christenen de wereldzending ter hand nemen. ( Rom 9-11)
  Jezus zal wederkomen! Zeker! En voor ons als individu kan dat op elk moment, natuurlijk!
  Maar voor de hele wereld zal dit geschieden pal voordat de grote kosmische catastrofen uit Mattheus 24 vers 29 losbreken en dan is daar de vervulling van Mattheus 30:
  …..en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

 30. Beschouwing over Top corona expert etc etc

  Maar het GELOOF spreekt: naar de afgrond Satan met je misleiding voor 1000 jaren’ Openbaring 20, vers 1 en 2.
  En de binding van de satan, de duivel is uiteraard identiek aan de doorbraak van het 1000-jarig Vrederijk , het Loofhuttenfeest van Zach 14.
  En hoe breekt dat Vrederijk baan in de wereld? Door gehoorzaamheid van de Christelijke wereld aan de geboden van Jezus: ‘weldra zal Hij de satan onder uw voeten vertreden’. Dan kunnen de prachtige profetieën over het dwalende Joodse volk tot vervulling komen zoals Paulus schrijft: ‘ en alzo zal gans Israel zalig worden’.
  Israel zal van seculiere staat Israel worden koninkrijk van priesters waartoe God ze ook heeft geroepen en bestemd. Ex. 19.4
  Niks geen Wederkomst des Here Jezus vóór de bestemde tijd. Hij is met ons alle dagen tot de voleinding der wereld door Zijn Geest. Niks geen vlieg reisjes naar Tel Aviv en dan de trein naar Jeruzalem om de Here de hand te schudden zoals iemand meent dat binnen 2 of 3 jaren realiteit zal worden. Volkomen misleiding is het te leren dat Joden zich bekeren als Christus wederkomt, als ze Hem zouden zien met hun lichamelijke ogen! Juist voor de Jood geldt: al wie op Hem zijn GELOOF bouwt zal niet beschaamd uitkomen.
  Het komende Vrederijk is bedoeld als een onderpand voor de eeuwige zaligheid, het Nieuwe Jeruzalem waarin God alle tranen van de ogen zal wissen. En God laat de bekering van Zijn volk Israel niet over aan menselijke improvisatie maar heeft een plan om de verre nazaten van Abraham terug te brengen in de band van het verbond…de volheid der heidenen. Want als die volheid binnengaat zal ook gans Israel zalig worden en dit zalige Israel zal met de wedergeboren Christenen de wereldzending ter hand nemen. ( Rom 9-11)

  Jezus zal wederkomen! Zeker! En voor ons als individu kan dat op elk moment, natuurlijk!
  Maar voor de hele wereld zal dit geschieden pal voordat de grote kosmische catastrofen uit Mattheus 24 vers 29 losbreken en dan is daar de vervulling van Mattheus 30:
  …..en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

 31. @ Jezus is Overwinnaar
  Iemand een volk laten uitroeien getuigd niet van Liefde.
  Kain kende geen verbod om niet te doden omdat dat verbod toen nog niet bestond.
  Om je Zoon op te offeren voor wat dan ook getuigt niet van Liefde dus moet het anders gegaan zijn.
  Iemand uitschelden voor witgekalkte graven is in alle opzichten tegen de oude Wet dus zonde en getuigd niet direkt van liefde. Toch is Jesus zonder zonde.
  Daarom: Vreest de Heer en volg Christus in de liefde.

 32. @Esther, wij zullen het inderdaad NOOIT eens worden zolang u NIET begrijpt dat Jeshua/Jezus van Joodse komaf is [Mattheus 1:1] besneden werd als Jood [Lukas 2:21] wederkomen zal als Koning der Joden in Jeruzalem, [dus niet in Rome of Mekka] de stad van de grote Koning [Zachariah 14:9 en Matth. 5:35 en 25:31-46 en Openbaring 19] Zelfs Paulus in Romeinen 11 begrijpt u niet. Hier laat ik het maar bij.

  @Eelke Piers. Jeshua/Jezus spreekt met veel meer eerbied/ontzag over het Oude Testament dan u nu doet:

  Jezus aanvaardt tot in de kleinste onderdelen de Historie van het O.T.. Hij buigt zich tenvolle voor het gezag der Schrift. Toen Hij deze woorden sprak was er nog geen sprake van een Nw. Testament. Er staat geschreven. Matth. 4:4,7,10. Jeshua sprak over Adam en Eva…..Matth. 19:4, 5. Over Abel, Matth. 23:35 en Noach Matth. 24:37-39 en de 3 Aartsvaders Luc. 17:28,29,32.

  Over Mozes Luc. 20:37, over David Matth. 12:3 en 4 en Salomo Matth. 6:29 en over Elia
  Luc. 4: 25-27 en Jesaja Matth. 12:15-21 en Jona Matth. 12:40 en Zachariah in Matth. 23:35
  Sodom & Gomorrah….Matth.10:15…Zie ook Hebr. 11. Rom. 10.

  Jeshua/Jezus is gekomen om die Torah, ja heel het O.T. te Vervullen. Matth. 5:17.
  Telkens sprak Hij over de O. T. Schriften. Matth. 21:42…Hebt gij nooit gelezen ?
  22:29…Gij dwaalt want gij kent de Schriften niet 26:54…Hoe zouden de Schriften
  Lucas 4:21… Heden is dit Schriftwoord vervuld. Joh. 5:39…Gij onderzoekt de Schriften.
  7:38…WIE in Mij gelooft, gelijk de Schriften 10:35..Schrift kan niet gebroken worden. 13:18 Schriftwoord moet vervuld worden. Steeds hoor je Jeshua zeggen: David zegt of Jesaja heeft geprofeteerd.

  Doe uw winst met de Woorden van Jeshua en spreek ze met eerbied na. Shalom.

 33. Aan Eelke Piers even een reaktie.

  God is liefde, maar ik zie veel vraagtekens bij jou, voorop gesteld de zondvloed kwam niet zomaar, dat was het gevolg van Adam en Eva die niet God gehoorzaam waren geweest, door van de boom te eten. de mensen in die tijd rebelleerden heel erg tegen God. En een kleine opmerking want toen Kain zijn broer Abel vermoorde, had God hem kunnen vermoorden maar deed het niet want daar was kain bang voor. Maar God gaf hem een stempel een teken op zijn voorhoofd dat niemand hem mocht vermoorden. Je had het over dat God kinderen, mannen, vrouwen, vee, liet vermoorden. maar ken je het verhaal van koning Saül want God had door de profeet Samuël gesproken, en hij moest Saül de opdracht geven om de Ammalakieten en de Ammonieten volledig uit te roeien, en wat was daar de reden van, simpelweg omdat ze in opstand tegen God kwamen en God begonnen uit te dagen, dus vind ik het niet zo vreemd dat God tot dat besluit kwam. Een ander voorbeeld stel je hebt een vijver met 100 vissen, en er zijn er twee met een virus secu bacterie besmet, dan is er een reeële kans dat alle 98 vissen besmet raken. om de éénvoudige reden het is overdraagbaar. want hoe vaak zie je niet in bepaalde culturen dat er haatzaaierij wordt doorgegeven aan de kinderen al van heel jongs af aan, ik heb zelf gezien dat jongetjes van rond de zeven jaar met zware geweren en hatelijke woorden de mensen moesten vermoorden die hun niet volgden in hun geloof. Dus sorry ik kan niet in jou optiek meegaan. God had de wereld dus de mensen zo lief dat Hij Zijn Zoon stuurde, Jezus heeft veel moeten lijden maar God heeft dat gedaan zodat wij vergeven konden worden, onze zonden uitgewist konden worden, en inderdaad wie in Hem gelooft een eeuwig leven hebben. Maar vergeet niet dat na al dat lijden wat JEZUS heeft moeten doorstaan, daarna God Hem heeft verheerlijkt, en hem de macht heeft gegeven in de hemel en op aarde. En ja, er zijn vele valse profeten en christenen (antichrist) ook daar heeft Jezus veel over gesproken, in Mattheüs 24 geeft Hij dat duidelijk weer, dat is tevens het hoofdstuk van de eindtijd althans de voorweeën van de ellende die zich nu afspeelt. Tevens praat Hij in Mattheüs 23-25 over dit soort mensen. Bijbelgeleerde Farizeeën stelletje huichelaars. jullie wassen de bekers en de schotels wel aan de buitenkan schoon, maar jullie zien niet dat ze van binnen vol roof en hebzucht zitten. Wat Jezus ook zei tegen dit soort mensen is dit, Huichelaars jullie lijken aan de buitenkant op witgekalkte graven, die ervan buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en bederf zitten. U doet u heel vroom voor, maar in u hart bent u huichelachtig en slecht. Nogmaals een vraagteken bij God, twijfels aan God nee niet bij mij. Lees Jacobus1-1-7 daar staatIemand die twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer wordt gejaagd. En zo’n iemand moet niet denken dat hij wat van God krijgt zolang hij twijfelachtig en onzeker is. Rotsvast vertrouwen op God hoe moeilijk ik het ook heb of niet, al die mensen in Hereeën 11 hebben gekregen wat God beloofd had. En kijk naar Daniël in de bijbel hij zwichtte niet toen hij de oven in werd gegooid, hij boog niet voor Nebukadnezar zijn afgoden die hij van de koning moest aanbidden, Daniël bleef zijn God trouw of dat God hem nou zou redden of niet, en de oven werd zeven maal zo heet gemaakt, en de mensenzoon was aanwezig bij hun. God Bless You

 34. Hallo Ramshoorn…

  Wat toch jammer… u haalt dingen wat mensen ervan gemaakt hebben.
  Ik hoorde gisteren ook weer over die vijgenboom, dat het Israël moest voorstellen.

  Het zijn allemaal mensen hersenspinsels. Als we Lukas lezen… staat het zelfde over die vijgenboom, maar de Heere haalt ook andere bomen aan.
  Nergens lezen we ook maar dat de vijgenboom wijst op Israël… dat maken mensen ervan.

  Jezus laat alleen een voorbeeld zien… meer is het niet.
  Wat een verwarring voor veel mensen die zulke denkbeelden moeilijk vinden of er niets van snappen.
  Eigen denkbeelden die er niet staan… is een dwaalleer.
  Niet om u kwetsen Ramshoorn.
  Het gaat niet om Israël of de Joden… het gaat alleen om HEM de Heere Jezus Christus het Lam Gods.
  Wij verwachten Hem…. met Zijn duizenden misschien wel miljoenen engelen.

  We zullen het over dit, nooit eens worden Ramshoorn….
  Gelukkig moet de éénheid onder ons, in Christus Jezus zijn, die Zijn bloed gaf voor onze zonden.

  Hartelijke groet, Ramshoorn.

 35. @ Ramshoorn
  Ik ben mogelijk minder gehersenspoeld en geloof alleen de Bijbel en in het bijzonder het NT

 36. Uitstekende column van Ronald Plasterk in de Telegraaf:
  ’Wegloopincident’ om Kaag c.s. te dekken

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/756447312/wegloopincident-om-kaag-c-s-te-dekken

  Heb al eerder geschreven dat Plasterk, PvdA, een zeer analytisch loepzuivere toon aanslaat sinds zijn vertrek it de politiek. Een soort verandering a la Micheal Moore haast in de VS!

  En geeft hij een messcherpe analyse waarom de coalitiegenoten wel moesten weglopen bij de stemming om Wilders motie voor meer geld naar het zorgpersoneel.

  En zie hoe wonderlijk hij zijn betoog sluit met een Bijbelcitaat:
  De Bijbel, Lucas 6: 39-42. „Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder, en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?”

  Van harte aanbevolen> Go Plasterk go go go!

 37. @Eelke Piers. U leest heel andere boeken en kranten dan ik, blijkt wel. Slaap lekker verder.

  @Wachter. Dank voor uw reactie. We leven in spannende tijden. Ik ben blij dat ik deze tijd mag meemaken die tot in detail in Oud en Nieuw testament beschreven staat. Vandaag werd de tekst van Jeshua uit Mattheus 24 kristalhelder duidelijk:

  Vers 32 & 33…Leert dan van de Vijgeboom [Symbool van Israël] deze les…
  Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten,
  Weet gij daaraan dat de ZOMER nabij is. Zo moet ook gij [Wachter] wanneer gij dit alles ziet,
  weten, dat het nabij is, voor de deur.

  Jeshua zegt hier eenvoudig, dat de generatie die de Staat Israël zag ontstaan [1947-1948] en begint uit te breiden , de generatie zal zijn die getuige is van de verschrikkelijke rampen waarover Hij gesproken heeft , en ook getuige zal zijn van de KOMST van de Zoon des mensen.

  Dat is de generatie die geboren werd tussen 1947 en 1967. Ik las deze wonderlijke woorden op pagina 57 van het boek van Ian Gurney: De Cassandra voorspellingen…Het einde der tijden nadert [ook voor de huidige Paus blz. 87-100 hij ontspring de dans niet] Het grootste Bijbelgeheim Geopenbaard. De Bijbel is een goudmijn. Shalom ook voor @Vlokje die dit interessante info zal vinden.

 38. @ Ramshoorn
  …..Saddam Hoessein, en straks met Kim Un, Assad ……
  Sadam Hoessein heeft 25 jaar lang Irak met ijzeren vuist geregeerd maar hij kreeg het wel klaar om alle soorten moslims en andere godsdiensten in vrede met elkaar leefden en om van Irak een rijk land te maken. Dit tegen de zin van de USA die eerst een propaganda oorlog moesten voeren en Irak belasterden met fakenieuws over atoombommen om hem tenslotte te vermoorden.
  Ik weet van Kim Un te weinig af maar wil hem, gezien de houding van de USA, het voordeel van de twijfel geven.
  Assad van Syrië is nu voor de derde keer met grote meerderheid tot president gekozen. Van hem kan ik eigenlijk alleen maar goeds vertellen.Verder zoals in Irak
  De ……tjes staan waarschijnlijk voor Kadaffi van Libië ook een dictator die Libië groot gemaakt heeft tegen de wil van de USA maar waar alleen maar veel goeds over te vertellen is.
  Dus even nadenken zodat je beter beslagen ten ijs komt. Voor alle vier wijst het vingertje in de richting van de USA en propaganda van de MSM

 39. @ Jezus Overwinnaar
  Je geeft wel een erg eenzijdig beeld van God, God is Liefde? Hoe kom je erbij?
  Lees het OT eens hoe God de mens en later Israël behandelde. Denk aan de Zondvloed, Sodom en Gamorra, hoe Israël opdracht kreeg om hele volkeren, man vrouw, kind en zelfs vee moest uitroeien.
  Een God die zijn zoon naar de aarde liet gaan om onmenselijk te laten lijden ( je moest eens weten wat ik zou doen als ze een van mijn kinderen zo zouden behandelen als ze met Christus hebben gedaan). Hoe Hij in de eindtijd met het zwaard zal terugkeren en mogelijk miljarden mensen en aliëns zal uitroeien. Noem je dit een God van Liefde? Of is in liefde en oorlog alles toegestaan?
  Nee, God is OOK liefde en nog oneindig veel meer. God is ALLES naar dan ook ALLES.
  Een Christenmens kan zich verschuilen onder de paraplu van Christus. Want Christus zegt dat eenieder die in HEM geloofd en HEM volgt niet geoordeeld zal worden omdat Hij de Joodse Wet heeft vervuld.

 40. Alle wereldburgers, ook wij Nederlanders, zijn al maanden in de ijzeren grip van torenhoge boetes bij overtreden onzinnige Corona Lockdown, 10 dagen Quarantaine, Muilkorven, verplicht Testen die Niet betrouwbaar zijn, niet meer dan 6 gasten op visite, 1.5 meter afstand houden, enz.

  De geschiedenis leert veel over Kwelgeesten die tenslotte een roemloze dood stierven: Farao onderdrukker van het Joodse Volk die alle Joodse jongetjes liet verdrinken in de Nijl [behalve Mozes] verdronk met heel zijn leger in de Rode Zee. Exodus 14 en 15.

  Hitler die 7 miljoen Joden liet vermoorden in de dodenkampen. Stierf 1945 in zijn eigen stront in zijn bunker te Berlijn. [Zelfmoord] Drie jaar later 14 mei 1948 riep de Jood David Ben Goerion de Joodse Staat uit in Tel-Aviv, is nu een machtige Natie met Jeruzalem als hoofdstad. Psalm 48, 132 en Matth. 5:35.

  Ceaucescu en zijn vrouw Helena onderdrukten de Roemenen net zo gemeen als Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot deden. Op Kerst 1989 kwamen de Roemenen in opstand en kregen de Ceaucescu’s de Kogel.

  Zelfde gebeurde met Saddam Hoessein, en straks met Kim Un, Assad en Erdogan en nog tig genadeloze dictators. Roem en Eer vandaag, morgen nog de vraag. Wie had er medelijden met de roemloze dood van Arafat, Gadhafi van Libië?

  Nu wordt over het lot van al die Hedendaagse gebrainwashte overheden/kwelgeesten, veel gefantaseerd. Hoezo? Zij maken Kerngezonde Wereldburgers brodeloos/moedeloos doordat ze hun baan/bedrijf verliezen met die draconische, duivelse Corona maatregelen: Torenhoge boetes die mensen tot Zelfmoord drijven, verplichte 1.5. M beperking, het verplicht dragen van Muilkorven op markten/winkels bij temperaturen van 35 graden Celsius, het verplicht in Quarantaine gaan als verwaande Burgemeesters en RIVM en GGD dat nodig achten.

  Rutte en de Jonge? Zij lachen nu, maar dat vergaat hen wel.

 41. @ Jezus de overwinnaar: Ik wist niet dat Jezus op deze geloofsforum ook al zijn mening ventileert, Ik ben blij dat je gelooft in Hem die zei tegen Mozes: IK Ben die IK Ben, want dat is dezelfde die zei; Ik Ben de Weg de Waarheid en het Leven. Jezus is inderdaad meer dan overwinnaar. Ik bedank Jezus voor zijn reactie.

 42. Velen zeggen God van Israël bestaat niet. Ik ben ervan overtuigd dat het wel zo is. God is liefde, Hij is zo goed geweest zijn enige Zoon te sturen dat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Ik geloof wat er in Matteüs 24 staat de weeën zijn begonnen. Er is geschreven dat er een verdrukking zal komen, zoéén is er nog nooit een geweest sinds de ware God de hemel en de aarde geschapen heeft. Wat ikzelf constateer is dat er over de hele wereld onvrede is, bijna in elk land is er wel opstand, corrupte regeringsleiders, gefraudeer met verkiezingen, epidemie, hongersnoden, vluchtelingen in grote getale, het coronavirus dat de wereld in de greep heeft, waardoor economische de landen klap op klap krijgen. oogsten die mislukken, sprinkhanenplagen van bijbelse proporties in Afrika, miljoene bijen in Noord Italie gestorven, vissterfte, hitte waardoor er droogte ontstaat, en vele oogsten mislukken , dan weer de extreme regen en hagelbuien, die behoorlijk overlast veroorzaken. Ga zo maar door. Mijn mening is dat de ware GOD van ISRAËL een land kan zegenen als het een goed beleid voert, maar God kan ook zijn toorn los laten of straffen als er onrecht is en ze zijn volk of land bespotten. Wat mij opviel met de carnaval de praalwagens met Jodenkoppen de klaagmuur en nog vele ander beledigende beelden, en het werd getollereerd. Wat ikzelf misselijkmakend vind. Want waar ik mij dan over verbaas is dat als er een voetballer in het veld uitgemaakt wordt ik zal niet zeggen wat, maar dan wordt er er alles uit de kast gehaald en veel ophef. En wordt er veel geld ingestoken zoals camera’s extra beveiligers ect wat miljoenen kost. kort daarna kwamen de besmettingen in Brabant en is het virus zich verder gaan verspreiden. Wat ik ook niet begrijp is dat ze hier de hand op de bijbel leggen als ze worden beeëdigd, want ze handelen er totaal niet naar hier in Nederland. Ze liegen bedriegen, de mensen met mindere inkomens moeten het ontgelden, de daklozen wordt van alles beloofd maar er gebeurd niks, ze zijn alleen maar bezig over de economie, de euro’s staat bij de heer Rutte in zijn ogen, hooghartig en met een glimlach op zijn gezicht zegt hij dat het in Nederland veilig is. Alles behalve dan dat is waar, neem de schilderswijk waar er grote onrust heerst onder de jongeren, in Utrecht rellen en oproer, de gezondheid van de bevolking wat niet in acht wordt genomen, neem het bedrijf Tata Steel in Ijmuiden die zoveel giftige gassen uitstoot dat de mensen die er wonen allemaal gezondheidsklachten hebben, de roet ligt op de vensterbank, dan zeuren ze over de boeren dat er teveel uitstoot is, wat ikzelf onzin vind want is die tijd van Jezus liepen de koeien, schapen, geiten, ook buiten en was dat ook niet aanwezig , het enige verschil is dat ze toen geen bix aten, maar dan toch, naar mijn mening zijn de grote vervuilers de bedrijven, de vliegtuigen, de auto’s ect. Wat ik ook triest vindt is dat de jongeren nu de schuld in de schoenen geschoven krijgen dat zij degene zijn die de meeste besmettingen veroorzaken van het coronavirus, terwijl in het begin dat totaal niet aan de orde was, want zelfs kinderen waren naar het zeggen van het RIVM niet vatbaar of gevoelig voor het virus, mijn gevoel was daar heel anders over en achteraf is dat ook gebleken. Terwijl ze zelf geen goed en strak beleid hebben gevoerd meteen vanaf het begin, Mondkapjes hadden ze naar mijn inziens in moeten voeren, alle mensen die vanaf het buitenland terug komen vanuit een besmet land had getest moeten worden, vanuit België zijn er toen met de carnaval ook Nederland ingekomen, de blunder in Amsterdam toen duizenden mensen bijeen waren, en burgemeester Halsema niet optrad en werd gedoogd, nou zeg het mij zit ik er naast. Ik had even behoefte mij te uiten, want ik kan het niet bevatten dat God altijd de schuld krijgt terwijl het de mensen zijn die het doen. van de week had ik het verhaal van Eliza en de 42 gedode kinderen gelezen een indrukwekkend verhaal. Eliza was en is een geliefde profeet van God maar de kinderen hadden hem uitgemaakt voor kaalkop ga op, Eliza keerde zich om en vervloekte de kinderen in de naam van de Here, er wordt geschreven dat het toch waarschijnlijk om jongemannen ging, ik kan het hele verhaal vertellen, maar op het eind werd er gezegd. Dit was beslist geen onschuldige daad die ten koste ging van een profeet van God, want deze boze bespotting, raakte de ware God van Israël, en God laat niet met zich spotten, laat dit een ernstige les zijn voor een ieder, maar vooral voor hen die God in de bijbel beschuldigen van liefdeloosheid en onrechtvaardigheid God is nooit onrechtvaardig en Jezus ook niet Jezus is God en mens tegelijk, God en Jezus zijn één. Jezus is de rechter van de wereld Hij heeft de macht van zijn Vader gekregen over de hemel en de aarde en kan en mag doen wat hij wil. Voor allen die in Jezus geloven, houd vol, houd moed, ook al krijgt u het zwaar te verduren, want hieruit zal blijken of dat u op de ware God van Israël blijft vertrouwen, wie op Hem vertrouwt zal gered worden. Jezus zegt dat ook in Mattheüs 24 het kwaad zal hand over hand toenemen, maar wie tot het eind zal vol houden zal gered worden.

 43. Harold, lees wat ik schrijf en wat ik bedoel en lees wat jij schrijft en wat jij bedoelt.
  Verder kan je alles invullen wat je zelf wil.
  Als dit allemaal niet tot je doordringt dan heb ik inderdaad medelijden met je.
  Een opmerking als er censuur plaats vindt in een land , is er geen vrije meningsuiting
  ben je niet meer vrij.
  Als je dat niet ziet, vind ik, moet ik inderdaad medelijden met je hebben,

  CENSUUR IS GEEN VRIJHEID

 44. Nogmaals Dr. Rachid A Buttar ( Specialist algemene chirurgie en spoedeisende geneeskunde. Gediplomeerd klinisch toxicoloog ) :

  Ik geloof echt dat binnen 20 jaar niemand meer bang zal zijn van kanker. Het zal niet meer zijn dan een onschuldige griep. Van zodra je kanker krijgt, moet je onmiddellijk iets doen. Je moet het anders aanpakken. God stuurt je eigenlijk een soort email en jij moet erop reageren. Kanker is absoluut geen doodvonnis. Het is alleen een doodvonnis als je gelóóft dat het zo is.

  https://www.gezondwereldnieuws.com/de-kracht-van-geloof-en-angst-kan-dodelijk-zijn

 45. De kracht van geloof en angst kan dodelijk zijn

  https://www.gezondwereldnieuws.com/de-kracht-van-geloof-en-angst-kan-dodelijk-zijn

  Rachid A. Buttar: Geloof het of niet, maar de emotionele en psychologische kant van een patiënt zijn beide heel belangrijk om te genezen. Ik ga je aantonen hoe je als persoon kan sterven door een emotionele en geestelijke disbalans.

  Ik heb twee patiënten gehad die ik behandelde en die daarna stierven. Ik vroeg aan de familieleden of ik een autopsie mocht doen. Je vraagt je misschien af waarom ik dat wilde doen? Omdat deze patiënten volgens mij onmogelijk kanker konden hebben. Eén patiënt was in 1999 overleden en de andere in 2001. Na de autopsies bleek dus inderdaad dat ze allebei geen kanker hadden.

  Wat een genade als God Zich in Christus Jezus ontfermt over ons Christenen t.a.v. ons welzijn en onze gezondheid met wonderen en tekenen!
  Ik de Here ben uw Geneesheer!

 46. @Tukker
  Er staat weinig schokkends in mijn schrijven, dus je hoeft hier niet van te schrikken, als je dit wel doet, dan snap ik dat je overal beren op de weg ziet. En medelijden hoef je helemaal niet te hebben. Nuance zit er bij jou niet echt in denk ik. Je denkt dat iedereen die je mening over alle gevaren die jij ziet niet deelt, dit allemaal niet zien of zogenaamd wakker moeten worden geschud. Manipulatie, machtsmisbruik, censuur e.d. is van alle tijden, daar is niets nieuws aan. Maar ga je ook ontkennen dat we in een vrij land leven doordat er censuur plaatsvindt? Kom op, wees ook eens een beetje meer relativerend.

  Er zijn miljoenen medebroeders en zusters die in gevangenissen worden gehouden, gemarteld en vermoord omdat ze in Jezus Christus geloven. Zij zouden niets liever in een land wonen als Nederland waar ze wel hun geloof mogen belijden. Toen je hier met je beschuldigen kwam van vroomheid, schijnheiligheid en huichelachtigheid zei je letterlijk dat we voor Gods troon staan en ‘en ik vraag me af of je de goede weg kiest’. Werkelijk Tukker? Jij wordt beoordeeld voor de troon Gods hoe vaak jij op het Malieveld staat om je eigen hachje te redden? Ik denk eerder dat God zal vragen wat je gedaan hebt voor je medebroeders en zuster die gemarteld en vermoord worden en in de gevangenis zitten vanwege Gods woord. Dit kan al door simpel gebed of een gift aan een hulporganisatie.

  Eventuele vrijheid waar wij beroofd van zouden worden, is met toestemming van het volk, ook volgend jaar bij de verkiezingen stemt heel Nederland weer op dezelfde partijen. Dit wil het volk zelf. Je kunt het daar niet mee eens zijn en dan mag je van mij gerust demonstreren, maar dat is de vrijheid die we hier hebben, vrijheid om te kiezen voor partijen die vrijheid willen inperken. Jij wilt deze zogenaamde vrijheidsstrijd linken aan de verantwoording die wij tegenover God moeten afleggen en dat is iets wat ik bestrijd. Dan zouden alle medechristenen die zijn opgesloten en gemarteld een zwaar oordeel over zich heen krijgen, want ze hebben zich zomaar laten opsluiten en zijn hiervoor niet wezen demonstreren. Daar heeft het oordeel niets mee te maken, we worden in bepaalde omstandigheden geplaatst. Helaas voor christenen in echt onvrije landen zijn zij hier het slachtoffer van, maar zij worden geoordeeld op basis van hun vasthoudende geloof, niet om hun vrijheidsstrijd. En in dat opzicht, mogen wij onze God op onze blote knieën danken voor het land waar hij ons in heeft geplaatst, dat wij niet in het geheim mogen geloven.

 47. @ De Zilvere Tong.

  Ontstellend dat Nw. Zeeland nu als eerste land een Corona dictatuur is geworden. Heeft het Parlement daar dan niet het laatste woord? Zij kunnen die Premier daar toch met een stemming naar huis sturen, als ongewenst, onbekwaam bestuurder aanklagen bij de Rechter?
  Nw. Zeelanders zouden wel gek zijn als ze zich door een vrouw als onmondigen laten opsluiten in Concentratiekampen!!!

  Of speelt er nu wereldwijd iets groters, iets ongehoords?
  Zou de goede God van Israël wereldburgers een gevoelige les willen leren door nu WRAAK te nemen [Psalm 94] tegen alle volken en wereldburgers die zwegen in 1933-1945 toen 7 miljoen Joden waaronder bijna 2 miljoen kinderen en vele verzetsstrijders in smerige pikdonkere beestenwagons vervoerd werden naar Auschwitz ea dodenkampen in Polen, Oostenrijk, Duitsland?

  Jakobus 2:13 (NBG51) Want Onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft; Barmhartigheid echter roemt tegen het Oordeel.

  Nederlandse Joden 150.000 werden door GESTAPO en Nederlandse Politie uit hun huizen gesleurd en moesten voordat ze naar Polen vertrokken ook eerst in Quarantaine in Getto’s wonen, in Amsterdam voordat ze per NS via Westerbork naar de vernietigingskampen vervoerd werden. [Slecht 40.000 Ned. Joden overleefden de Holocaust]

  Lees de drie delen van de Jood F. Weinreb: Collaboratie en verzet. Hij redde duizenden Joden met een Sperre en kreeg als dank daarvoor 6 jaar gevangenis. Lees ook zijn Boek:
  Herinneringen 1945-1948 de gevangenis.

  Paus Pius XII zweeg [Lees alle details in het boek van Dirk Verhofstadt – Pius XII en de vernietiging van de Joden] toen 1200 Joden, voornamelijk vrouwen en kinderen door de Gestapo vanuit het Joodse Getto aan de Tiber in Rome in vrachtwagens naar de treinen gesleurd werden.

  Ook de meeste Prot. Kerken in Nederland zwegen en deden of hun neus bloedde toen ze zagen dat doodsbange Joodse gezinnen met bruut geweld met een koffertje door de Gestapo en Politie uit hun huizen gesleurd werden.

  Gelukkig lieten de Communisten en een aantal moedige Gereformeerden hun stem wel duidelijk horen met de Februari-staking in Amsterdam 1942. De Duitsers waren stomverbaasd. Heel Amsterdam lag plat. Uniek. Sommigen betaalden wel een grote prijs! Hun leven!!!

  De koning van Denemarken met al zijn onderdanen pakte nog groter uit en Redde de Hele Joodse Populatie 7200 door ze met bootjes naar het neutrale Zweden te brengen. Toen de Joden na de oorlog terugkeerden in Denemarken vonden ze hun huizen keurig in orde en hun tuintjes goed bijgehouden.

  Nu in 2020 worden Joden wereldwijd opnieuw belaagd ook door Christenen en Moslims, Hamas, Hezbollah, Fatah, met gemene BDS-Economische Boycot Acties, ook in Nederland, met slogans: Koop niet bij Joden…georganiseerd door schrik niet: Raad van kerken, Wereldraad van kerken, Paus, Pax, Cordaid en nog tig andere antisemitische organisaties. Ik zuig de feiten niet uit mijn duim.

  Lees alle Details in het boek van Peter Siebelt: Modus Operandi – De Pro-Palestijnse Lobby en de Kruistocht van de Kerken

  Het zou mij niet verbazen wanneer de God van Israël juist nu dan ook Wraak neemt voor Zijn Uitverkoren Volk Israël: Deuteronomium 7 en Jeremia 31:7 en Zachariah 8 t/m 14.
  Hoeveel Christenen van 2020 verachten Joden ook nu niet? Psalm 129. Geen wonder:

  Zie wat Pausen, Augustinus, Luther en Calvijn over Joden leerden. Puur antisemitisme. De kerkgeschiedenis vertelt het in geuren en kleuren. Zij hebben Romeinen 11 nooit begrepen. En kwamen met hun dwaze antisemitische leer dat de Kerk het nieuwe Israël is. Jammer dat die misleiders 14 mei 1948 niet meegemaakt hebben toen de Jood David Ben Goerion in Tel Aviv de Onafhankelijke Soevereine Staat Israël Proclameerde!

  In 1967 werd Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël tot op deze dag.

  Geen wonder: De Jood Jeshua/Jezus leert in het Nw. Testament dat het Heil is uit de Joden. Johannes 4:22 en Openbaring 7, 14 en 19.

  Laten we blijven bidden voor gezond verstand en de vrede in Nw. Zeeland, ook in ons Land en vooral vurig bidden voor de Vrede van Jeruzalem [Psalm 122] de stad van de grote Koning. Daar zal Jeshua wederkomen en Regeren. Handelingen 1 en Psalm 48 en 132 en Mattheus 5:35.
  Shalom!

 48. Dank voor jullie reacties, het leeft schijnbaar en dat is goed ; ik kan me in een aantal reacties vinden en in sommige niet.
  Dewevoga , mijn persoonlijke mening heb ik weergegeven, misschien scherp, misschien te scherp maar ik ben bang dat mijn mening een heel stuk van de lading dekt, ik vind dat je altijd de feiten moet weergeven, soms extra scherp zodat de boodschap van wakker schudden binnen komt maar ook in uw mening kan ik mij een deel vinden.

  Esther, bedankt voor je vriendelijk woorden, ik bid zeker maar ik acht de kans reeel dat jij meer bidt als ik, we hebben bidders en strijders nodig , maar ik denk wel dat we moeten opstaan , nu het nog kan.

  Harold, ik ben geschrokken van je woorden , als jij denkt dat wij in een vrij land leven waar nu al volop wordt gecensureerd dan heb ik heel veel medelijden met je, laat ik het netjes zeggen : Misschien moet je een andere bril kopen.

 49. @ Ramshoorn 3:24 pm. Dat ben ik 100% met U eens, Ramshoor. En de zogenaamde kerken, ze veinzen “levende stenen”, te zijn, maar het zijn: “dode stenen”, geworden, onder leiding van de valse RK religie.

 50. Tukker schreef: 17/08/2020 om 8:51 pm

  Hallo Tukker…

  Wat jammer dat je zo reageer.
  Misschien dat niet iedereen naar het Malieveld gaat… dat is anders wat…
  Maar velen zitten niet stil.
  Ik weet dat behoorlijk wat gelovigen in de Heere Jezus genoeg doen. Ook protesteren.
  Ieder op zijn/haar eigen manier.
  Als gelovigen onder elkaar… hebben we ook een achterban van vele bidders hard nodig.

  Want echt Tukker… dat hebben we er enorm hard nodig. Bidders.
  Het is toch God die bepaald hoe alles gaat verlopen.
  En besef nooit… dat het juist God en Christus zijn…. dat wij en deze wereld er nog zijn.
  Als het aan de duivel lag, was het hele menselijke geslacht allang verdwenen.

  En de zwakkere in de samenleving… dan is er veel hand en stand werk.

  Voedsel brengen, hier en daar hulp in huis of tuin e.d.
  Overal zijn al wel Christelijke opvangtehuizen e.d. Mochten de subsidies ingetrokken worden, dan zou het onze taak moeten zijn om financieel bij te springen.
  En nog veel meer voorbeelden.

  Alleen… heb ik moeite van sommigen om het voorbeeld van de Heere Jezus aan te halen, toen Hij de tempel schoonveegde.
  De Heere deed het niet voor Zichzelf… maar voor Zijn Vader.

  En blijf altijd bidden Tukker… ook voor de regeringen. Ook al heb je het idee dat het niet helpt.
  Het belangrijkste is dat we dan gehoorzaam aan God en de Heere zijn.
  En… er gebeurd enorm veel meer wat wij niet eens beseffen.

  Bid maar voor hun ziel, zodat ook regeringsleiders tot bekering zouden komen in Christus.
  Of voor andere mensen.
  Niet ieder mens komt tot geloof…. maar wij weten niet wat in mensen-harten leeft.
  En God weet dat wél.

  Sterkte Tukker, je bent ook op het Malieveld… nooit alleen.
  Ook daar, ziet de Heere wat er gebeurd.

  Hartelijke groet, Esther.

 51. Beste@Xander en Team. Wilt u AUB deze herziene Ingezonden nog eens lezen en misschien plaatsen? Mijn dank ik groot.

  Beste@Tukker, ik deel uw zorgen als u schrijft: ik ben bang dat een heleboel mensen op deze site zich verschuilen achter mooie vrome woorden, een stuk vroomheid , schijnheiligheid, huichelachtigheid.”

  Mijn antwoord daarop is: Protesteren mag, maar Onderhandelen is beter!!!

  CU en SGP hadden de gouden sleutel in handen om verschillende keren het Kabinet Rutte te laten vallen, naar huis te sturen toen er moties van Wantrouwen tegen hen in stelling gebracht werden. Maar helaas: Ze stemde mee met die huichelachtige Coalitie van VVD-CDA en CU en nu zitten wij met de gebakken Corona-peren!

  Wat zou Mozes over de leiders van CU en SGP zeggen?

  Exodus 23:2 (NBG51) Gij zult de Meerderheid in het Kwade Niet volgen, noch in een Rechtsgeding getuigenis afleggen met de Meerderheid mee, om het Recht te buigen.

  Ik geloof dat De God van de Bijbel op een dag zelf met de Regering zal afrekenen die in december 2014 de Bijbel verbande uit de Tweede Kamer. Gevolg? Nederland kreeg in 2015 een moslima als Kamervoorzitter en werd overspoeld met vele tienduizenden moslims. Nederland stond op zijn kop!

  Nederland is ook Narcotica Land nummer 1 geworden. Nederland werd Kampioen in vele louche Witwas praktijken. Columbianen en Mexicanen veranderen boerderijen in drugs laboratoria en booming firma’s. Worden ze nog berecht? Het ziet er niet naar uit.

  Nederland 2020 waar iedere dag onschuldige burgers door allerlei straatbendes vermoord of gemolesteerd worden. Honderden keren jaarlijks trekken jongeren met messen, om burgers te beroven en neersteken.

  De Boeren zijn razend! Horeca en Cultuur werden door dit verwaande Kabinet brodeloos gemaakt met die achterlijke Corona 1.5. meter afstand en die vervloekte onnodige mondkapjes/muilkorven waarvan zelfs het RIVM zegt dat die maar schijnveiligheid bieden.

  Zouden RIVM, Rutte, De Jonge, Halsema, Aboutaleb, Brul die denken de wijsheid in pacht te hebben weleens beseffen met hun draconische maatregelen, hoeveel Marktlui, Bezoekers daar en in Winkelcentra, met mondkapjes/muilkorven ze op de kast jagen en hoe ze reageren bij een temperatuur van 35 graden? Ik zag het tot mijn verbazing op TV.

  Ben benieuwd hoe die waanwijzen later in Kranten, Documentaires, Boeken en TV worden beschreven/herdacht!

  De chaos is compleet, ook Politie en Brandweer protesteren. En de Leerkrachten?: Het Onderwijs in 195 taalgroepen/Babylonische spraakverwarring is al lang een puinhoop, om nog maar niet te spreken over verplegenden in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Zij allen luiden de noodklok!

  Die draconische Corona-maatregelen en Torenhoge boetes met grote Financiële gevolgen van handhavers jagen alle burgers de stuipen op het lijf als ze per ongeluk iets te dicht bij elkaar staan of iemand helpen met in/uitstappen bus, tram, trein.

  Niet alleen in Nederland hoor je die verhalen. De hele wereld is in rampspoed gekomen door gebrainwashte Politici die God en Zijn Woord aan hun laars lappen. De kerken sluiten hun gelederen!

  Geen wonder dat gelovigen voortaan liever zelf de Bijbel lezen. In de meeste kerken krijg je stenen voor brood. Zingen mag niet meer. Arme organisten!!

  Goddank! De BijbelGetrouwe predikanten en gelovigen weten als geen ander wat Openbaring 16 t/m 22 leert. Zij hebben samen met de Masjiach en Koning van Israël [Zachariah 14:9 en Openbaring 19] een Gouden toekomst. Jesaja 2, 11 en Mattheus 7 en 25.

  Dus moed houden Tukker. Het leven van alle Godvrezenden is in Gods hand [Psalm 107] en hun toekomst is zeker!!! 2 Thessalonicenzen 1 t/m 3.

 52. A.s Donderdag behandeling spoedwet in 2 de kamer ; verzamelen Buitenhof Mac Donalds om 13.00 om daar tegen te protesteren.
  Check, als je wilt komen de site Viruswaanzin en misschien ook de site Facebookevent.

  Laat je stem horen , voor sommigen mensen, als deze wet er door komt, zal straks evangelisatie ook over zijn.

  MVG Tukker

  P S Xander, je hebt toestemming van mij om het onder je volgende stuk wat je gaat schrijven te zetten.
  Mijn persoonlijk mening is dat dit wijd bekend moet worden, misschien gaat het helpen

  Alvast bedankt

 53. @Tukker schreef: 17/08/2020 om 8:51 pm
  U heeft de euvele moed gehad om een aantal dingen te benoemen die prikken. U komt liefdeloos over, want u wilt oorlog en door uw houding blijft er geen liefde over op deze wereld, en dat strookt niet met het gebod heb uw naaste lief als uzelf. Troost u ik krijg die verwijten ook van alle kanten. Maar ik heb toch geprobeerd aan de hand van de Bijbel mijn naasten te definiëren en dan begint het te botsen. In mijn gedachtegang is het eerst mijn gezin, dan mijn familie, broeders en zusters in het geloof met dezelfde cultuur en daarna wordt de kring wijder. Dan heb ik ook de vreemdelingen gedefinieerd, zeker degenen die het geloof niet komen brengen, zelfs het tegenovergestelde, zoals marxisten als Antifa, RaRa, BLM en volgers van de islam. Ik baseer mij dan op de tweede brief van Johannes met speciaal deze zinnen: Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.
  Hiermee wil ik niet zeggen dat als deze mensen in nood zijn dat ze niet geholpen moeten worden, maar dat diegenen zodra zij weer kunnen zich zelfstandig onderhouden en zich houden aan de normen en wetten van degenen die hen helpen.
  En ik ben het met u eens dat iedereen moet strijden tegen abortus, euthanasie, voltooid leven organenroof, genetische manipulatie van mens, flora en fauna. Dat was de voornaamste reden van de zondvloed en dan zouden we niet tegen deze misstanden mogen strijden? De HEERE, God van Abraham, Isaac en Jakob heeft de aarde perfect geschapen en de mens de opdracht gegeven dit zo te onderhouden. De mens is tot nu toe nog niet in staat geweest om de allereerste opdracht te herkennen of er naar te leven zoals te lezen is in Genesis 1 en 2, de mens als man en vrouw in harmonie met elkaar, de ware liefde.
  Zoals in het tweede hoofdstuk van Genesis te lezen is ging de HEERE met Zijn Schepping mee, en als men zich aan zijn geboden hield/houdt gaat Hij mee (in de strijd) en Hij gaat niet mee als men de keuze voor kennis maakt, Hij weet wat erop afkomt en heeft ervoor gewaarschuwd. Het is een kleine nuance met wat er altijd verteld is dat God straft, maar straffen doet Hij pas bij het laatste oordeel, volgens mijn interpretatie. Shalom

 54. Beste@Xander en Team. Ik drukte te snel op de verzendknop om mijn bijdrage aan Tukker te plaatsen. Wilt u AUB deze verbeterde Ingezonden plaatsen? Mijn dank ik groot.

  Beste@Tukker, ik deel uw zorgen als u schrijft: ik ben bang dat een heleboel mensen op deze site zich verschuilen achter mooie vrome woorden, een stuk vroomheid , schijnheiligheid, huichelachtigheid.”

  Mijn antwoord daarop is: Protesteren mag, maar Onderhandelen is beter!!!

  CU en SGP hadden de gouden sleutel in handen om verschillende keren het Kabinet Rutte naar huis te sturen toen er moties van Wantrouwen tegen hen in stelling gebracht werden. Maar wat deden die schijnvromen die het pluche niet willen prijsgeven? Ze stemde mee met die huichelachtige machtsgeile Coalitie en nu zitten wij met de gebakken peren!

  Mozes zou over die laffe CU en SGP Kamerleden zeggen: eigen schuld, dikke bult!

  Exodus 23:2 (NBG51) Gij zult de Meerderheid in het Kwade Niet volgen, noch in een Rechtsgeding getuigenis afleggen met de Meerderheid mee, om het Recht te buigen.

  De God van de Bijbel zal zelf met deze godloze Regering afrekenen die in december 2014 de Bijbel verbande uit de Tweede Kamer. Gevolg? Nederland werd/wordt onbestuurbaar> Geweld en oproeren in alle steden. Nederland werd Narcotica Land nummer 1. Nederland Kampioen in Witwas praktijken. Nederland waar iedere dag onschuldige burgers door allerlei bendes vermoord worden, en wat te denken van de vele honderden keren jaarlijks dat jongeren met messen, burgers beroven neersteken?

  De boeren zijn razend! Horeca en Cultuur werden door dit verwaande Kabinet brodeloos gemaakt met die achterlijke Corona 1.5. meter afstand en die vervloekte onnodige mondkapjes/muilkorven waarvan zelfs het RIVM zegt dat die maar schijnveiligheid bieden. Rutte, De Jonge, Halsema, Aboutaleb en Brul denken de wijsheid in pacht te hebben?

  Ben benieuwd hoe ze later in kranten, boeken en TV worden beschreven/herdacht!

  De chaos is compleet nu ook Politie en Brandweer protesteert. Het Onderwijs in 195 taalgroepen/Babylonische spraakverwarring is al lang een puinhoop, om nog maar niet te spreken over verplegenden in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Zij allen luiden de noodklok! Tel daar nog bij op die hysterische en draconische Corona-maatregelen en Torenhoge boetes met grote Financiële gevolgen door handhavers, die alle burgers de stuipen op het lijf jagen als ze per ongeluk iets te dicht bij elkaar staan.

  Gevolg is: Burgers die onredelijke bewindvoerders dagelijks verwensen. Psalm 109.

  De hele wereld is in rampspoed gekomen omdat zelfs Pausen en Predikanten God en Zijn Woord aan hun laars lappen. Geen wonder dat er al 1700 kerken leeglopen en gesloten of in winkels veranderd worden. Net goed!

  De BijbelGetrouwe gelovigen weten als geen ander wat Openbaring 16 t/m 22 leert.
  Zij hebben samen met de Masjiach en Koning van Israël [Zachariah 14:9 en Openbaring 19] een Gouden toekomst. Jesaja 2, 11 en Mattheus 7 en 25.

  Dus moed houden Tukker. Het leven van alle Godvrezenden is in Gods hand [Psalm 107] en hun toekomst is zeker!!! 2 Thessalonicenzen 1 t/m 3.

 55. @Esther. Bedankt voor dat filmpje. Het is een interessant idee dat het volk daar is overgestoken; wat nu de golf van Akaba heet, maar vroeger kennelijk ook ‘Rode Zee’. Dat strand van Nuweiba lijkt inderdaad een goede verzamelplek voor de oversteek, met één kloof als toegang tot die plaats. Toch zijn er twijfels over die ‘landbrug’. Het water is er ondieper, maar nog altijd ruim 700 meter diep. Zie b.v. hier: https://biblicalhistoricalcontext.com/exodus/a-land-bridge-off-nuweiba/
  Toch kunnen we geloven in wonderen, dat blijft toch wel.

 56. @Tukker
  Waar moeten wij ons tegen verweren? Jij haalt een voorbeeld aan uit de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland zuchtte onder de Duitse bezetting. Wij worden niet onderdrukt, we leven in een vrij land, vergeet dat niet. Je kunt het met veel zaken niet eens zijn en je hebt het volste recht om te demonstreren, maar een situatie uit WO II is niet te vergelijken met alle vrijheden waar wij vandaag de dag van genieten. Jij en ik mogen alles zeggen wat we willen en iedere religie of gedachtegoed krijgt in Nederland alle vrijheid. Dat is nogal een verschil met veel andere landen in de wereld. Zie ook eens de vele zaken waar je dankbaar voor mag zijn, want anders draait je negativiteit uit in bitterheid.

  Dat er in Nederland zaken zijn die niet stroken met ons gedachtegoed, dat is nu eenmaal zo. Dat is een van de kenmerken van een vrij land, maar ga nu niet iedereen hier van vroomheid, schijnheiligheid en zelfs huichelachtigheid beschuldigen, want dat zijn grote woorden. Juist hier op het forum is er ruimte om over alles te discussiëren en iedereen mag zijn eigen mening hebben. Dat jij graag iedereen massaal op het Malieveld staat ziet staan, dat is jouw idee dat je op die manier dingen aankaart, maar iemand anders kan hier een anders over denken. In principe doe je al bijna waar je juist voor op het Malieveld staat, namelijk anderen geen vrijheid gunnen. ´Als je niet naar Malieveld staat, dan kom je niet in actie en dan ben je maar vroom of schijnheilig bezig´. Dat is dus niet anderen de mening gunnen dat zij hier anders over denken.

  Ga jij lekker naar het Malieveld, maar accepteer ook dat er mensen zijn die hier andere ideeën op nahouden.

 57. @ Esther

  Hi Esther, bedankt voor de link voor filmpje over de overtocht van het volk Israël door de Rode zee. Ik ga het nu kijken.

  Hartelijke groet, Michaël

 58. Wat mij opvalt in heel veel reacties op deze site is we accepteren bij voorbaat alles wat er in de wereld gebeurt en we verzetten ons niet, gelaten alles accepteren.
  Ga maar vast liggen , de truck rijdt wel een aantal keren over je heen.
  En dan ben je dood, halleluja in het paradijs, is het misschien niet onze plicht ons te verweren, juist als christen zijnde ???
  Er zijn genoeg plaatsen in de Bijbel waar het Joodse volk zich moest verweren, en neen ik praat niet nu niet over geweld uitoefenen in deze situatie

  Moeten we dan niet ageren tegen abortus, euthanasie, genderneutraliteit en allerlei misstanden, juist voor de zwakkeren opkomen.
  Hebben die verzetslieden in Nederland het dan allemaal verkeerd gedaan, met name mensen die het Joodse volk onderdak gaven ?
  Oei, dat zijn de uitspraken die jullie maken.

  Ik denk hier al langer over , ik ben bang dat een heleboel mensen op deze site zich verschuilen achter mooie vrome woorden, een stuk vroomheid , schijnheiligheid, huichelachtigheid.
  Je staat later voor Gods troon, ik vraag me af of je de goede weg kiest.

  Onder alles in vrede

 59. Hallo allemaal…

  Hallo Michaël… dank je voor het filmpje, geweldig hé, … dat het allemaal uitkomt wat er in de geschiedenis is gebeurd.
  Sodom en Gomorra… allemaal bewijzen over die verwoesting, de straf van God.
  Men kan er niet onder uit.
  Gods Woord heeft altijd gelijk. En krijgt altijd gelijk.
  Wat toch betrouwbaar voor ons.

  Er is ook nog een filmpje over de doortocht door de zee… met het volk Israël en dat de krijgsmacht van Farao verdrinkt.
  Men vind wagen wielen, zelfs nog een paarden hoef. Best wel indrukwekkend.
  Zal het opzoeken, dan zet ik het hier ook neer.
  Ook jij Michaël… dank voor je kostbare bijdrage, de mooie teksten. Wat voor mij ook weer een bemoediging is.

  @ Harold, mooi om te lezen hé, uit Job. Het zijn vooral de vragen, hoe God je door Zijn vragen…laat zien hoe klein wij zijn en hoe groot HIJ is.
  HIJ laat zo duidelijk zien… hoe enorm groot onze God is.
  Ook met de wetenschap … dat heb je mooi neergezet, Harold…. er blijft van hun hele theorie geen spat over. En ze kunnen, werkelijk…nergens antwoord op geven.
  Ze worden met hun zogenaamde kennis, nog minder als een luis.

  @ Wachter… altijd zo mooi wat je zegt… onze Heere Jezus is onze Koning.
  Laten we op Hem blijven vertrouwen. Een betrouwbaarder Persoon als onze God de Vader en Jezus onze Heere… is er niet.
  En Hij kijkt naar ons om… nooit verdiend, pure genade.
  En laten we danken voor de Heilige Geest… die we ontvangen, zodra iemand tot geloof komt.
  De Geest van de Waarheid… Hij zal altijd wijzen op Hem, Jezus.
  Dank zij de Heilige Geest… is het een realiteit, een Waarheid en geloven we in God de Vader en Jezus onze Heere.

  Vaders sterkte, zegen en bescherming om jullie allen heen.
  En lieve groet van mij, Esther.

 60. Harold/Ramshoorn

  Ja, evangeliseren, over de Here Jezus spreken is zeker van belang, als daar de gelegenheid is , zal ik dat ook zeker doen.
  Maar zeker Ramshoorn alles wat jij beschrijft , gaat zeker gebeuren , zeker als we onze mond houden.
  En bidden voor goede leiders, ik moet eerlijk erkennen ik heb dat opgegeven .
  Christenunie een zeer slechte partij, zeker geen christelijke partij ( voorstander genderneutraliteit , gelijktrekking lbht agenda in grondwet ( zal uitmonden in discriminatie voor echte gelovigen ), voorstander abortus ??????
  Stemt overal in mee met d 66, dus wie meedoet, stemt in
  Ik heb mijn mening gegeven , ik kom daar nu niet meer op terug mits er goede argumenten komen
  Je zal niet meer lekker op het pluche kunnen zitten als dit zo doorgaat.

 61. @ Ramshoor 10:55 am. Juist. En verder is het van belang, dat wij “schatten in de hemel”, verzamelen. En ik stel mijn vertrouwen op de God van Israël en zijn ZOON Yeshua/Jezus. Niet op de mens, en niet op de politiek en de wereld.

 62. @ Dewevoga: De hagelstenen die Johannes beschrijft in zijn boek, komen niet voor, maar bij God is alles mogelijk. De grootste hagelbollen die ooit gevallen zijn waren zo groot als een appel, als je dan geen helm draagt, zul je rapper in de hemel zijn dan je denkt. Alhoewel Europa viermaal sneller opwarmt dan de rest van de wereld zullen hier hagelbollen groter worden, maar wat is nu belangrijker ? Hoe kunnen we het tij keren? Welk forum is dat hier? Wees een afstraling van Gods liefde in deze wereld, en getuigt van zijn liefde voor ieder mens, want Jezus krijgt weinig liefde terug. Jezus geeft veel liefde, maar niemand geeft weinig liefde terug, Jezus kon zeggen, de liefde van de meeste zal verkillen. Dit is veel belangrijker.

 63. @Tukker. Ja, inderdaad, Jeshua/Jezus leerde de Tempeldienaars een stevige les en heeft met een Zweep de Kooplieden uit de Tempel gedreven met de Woorden:

  Johannes 2:13 En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. 14 En Hij vond in de Tempel de Verkopers van runderen en schapen en duiven, en de Wisselaars, die daar zaten. 15 En Hij maakte een Zweep van Touw en dreef Allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het Geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun Tafels keerde Hij om. 16 En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis Mijns Vaders niet tot een verkoophuis

  Jeshua heeft zijn volgelingen NOOIT opgeroepen tot Revoluties. Integendeel, Zie wat Hij leert in Matteüs 23:3 (NBG51) Alles dan, wat zij [de Leidslieden] u ook zeggen, Doet dat en Onderhoudt dat, maar doet Niet naar hun Werken, want zij Zeggen het wel, maar Doen het Niet.

  Paulus leert hetzelfde in Romeinen 13. En ook Petrus leert het: 1 Petrus 2:17 (NBG51) Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de [Romeinse] keizer.

  Tukker, de geschiedenis leert: Revoluties zorgen voor gewelddadige Anarchie met daarin ontelbare onschuldige slachtoffers, waarin niets meer functioneert, geen water, stroom, winkels dicht, geen salaris, geen post, je buren worden je vijanden.

  Nietzsche schreef al in zijn tijd: Beter een slechte Regering dan Anarchie. Denk nu aan o.a. Venezuela en de uitzichtloze Revolutie daar.

  We kunnen beter bidden voor wijsheid, inzicht, en volharding voor de goede leiders in Regeringen en bidden dat de levende God zelf afrekent [Exodus 21 t/m 23] met die slechte leiders zoals ook Psalm 52 t/m 59 en Psalm 109 leert.[die Muggenzifter helaas overslaat]

  De vonnissen van de allerhoogste Rechtbank voor al slechteriken van nu liggen al keurig op een stapel klaar, volgens Openbaring 16 t/m 20.

  Bid het Onze Vader Gebed Mattheus 6: Here God: Verlos ons van de BOZEN!

 64. @ Dewevoga : 16/08/2020 om 3:18 pm

  Dank weer voor u zeer informatieve en zeer lezenswaardige bijdrage.
  Ook kennis is een gave van de H.Geest.

  GBY

 65. @Tukker
  Je denkt dat de Here Jezus actie van ons vraagt? Zeker, maar of dit nu een of andere demonstratie op het Malieveld is? ‘Gaat heen en verkondig het Evangelie’ was een actie die Jezus van ons vraagt. Dus jij gaat op het Malieveld het Evangelie verkondigen? Je gaat zeggen dat Nederland zich moet bekeren tot de enige God die zijn Zoon Jezus Christus heeft opgeofferd om ons te redden? Dan ben je inderdaad goed bezig Tukker.

  Ik heb zo´n idee dat de naam van Jezus niet genoemd gaat worden op het Malieveld. (Op jouw Evangelieverkondiging na natuurlijk). De demonstratie zal vooral ook veel mensen trekken met de vreemdste theorieën en dat we onze vrijheid allemaal inleveren. Dat zal best en er is vast wat voor te zeggen tegen die spoedwet, maar we mogen ook dankbaar zijn, dankbaar dat we in een land leven, waarin we nog steeds mogen zeggen en denken wat we willen, anders was er niet eens een demonstratie geweest. Iedereen komt in actie op zijn eigen manier. Als jij wilt evangeliseren op het Malieveld dan vind ik dat bewonderenswaardig. Maar actie en je stem laten horen kan ook in de kleine dingen zitten in het dagelijks leven. Ook al blijft dit misschien onzichtbaar voor de buitenwereld, ook dat is net zo bewonderenswaardig.

 66. Het kan geen kwaad nog eens de Magna Charta van het Joodse volk te lezen in onze dagen, Deuteronomium 28.
  Want het Joodse volk is ook een openbarings-volk, ja een priestervolk dat gezegend is met de Wet van Mozes. En wat voor hen geldt ,als kern van de mensheid , geldt uiteindelijk ook voor alle volkeren.

  Enkele verzen uit Uit Deuteronomium 28: de grote zegen-en vloek rede van Mozes:

  Bij ongehoorzaamheid kan God deze straffen over ieder volk brengen, eerst de Jood, maar ook de Griek:

  34 Gij zult waanzinnig worden vanwege het schouwspel, dat uw ogen zullen zien.

  43 Steeds meer zal de vreemdeling in uw midden u te boven gaan,
  terwijl gij al dieper zinkt.

  49 De Here zal tegen u doen aanrukken een volk, dat van verre
  komt, van het einde der aarde, zoals een arend aanzweeft: een volk,
  waarvan gij de taal niet verstaat, een hardvochtig volk, dat geen grijsaard ontziet en geen knaap genade bewijst;

  60 Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt, weer over u brengen, zodat zij aan u kleven. Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de Here over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt.

  64 De Here zal u verstrooien onder alle natiën van het ene einde
  der aarde tot het andere; aldaar zult gij andere goden dienen, die
  noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen.

  67 Des morgens zult gij zeggen: Was het maar avond; en des avonds:
  Was het maar morgen. Vanwege de vrees, die uw hart vervult, en
  vanwege het schouwspel, dat uw ogen zien.

  En dit is de genade van Israel’s God bewezen in Zijn lieve Zoon, onze Here Jezus Christus, de Messias:

  Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods
  blijft op hem.
  Kies dan heden Wie ge dienen zult; God of de afgoden!
  En Jezus Christus is God in het vlees en heeft gesproken:
  ‘ Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij ‘ .
  Er is geen vrede , Zijn Shalom, buiten Jezus Chrisus: Hij is God Zelf.
  Er is geen verlossing van lijden buiten Jezus Christus. Al wat aanbeden wordt buiten Hem om is afgoderij, alle wereldreligies , alle politieke systemen waarin Jezus Christus niet wordt erkent als de de Eeuwige Logos, het Eeuwige Woord dat was van den beginne, leidt ten laatste en ten diepste tot dood en verderf want alleen Hij kan de levendmakende Geest zenden aan elk mens.
  Aanbid Hem en leef ( wees geen dode!) en gehoorzaam Hem en wordt gezegend Israel en alle volkeren!
  En over Hem staat geschreven:
  ” En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien
  dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige. ” ( Zacharia 14:9: )

 67. Ik heb dit al vaker geschreven : discussie over geloven is goed MAAR je zal ook in actie moeten komen.
  Ik denk dat de Here Jezus dit van ons vraagt.
  We kunnen lekker op het pluche blijven zitten, kijken hoe het gaat lopen maar dat is verschrikkellijk verschrikkellijk dom.
  Misschien is er wel de mening : Als christen mag je niet demonstreren , ik kan me herinneren dat de Here Jezus alle tafels in de tempel omverstootte , in mijn beleving is dat een duidelijk bewijs van demonstreren kan/mag
  Waar blijven wij dan ???????????
  Kom a.s Zondag 23-8-2020 naar Den Haag Malieveld 14.00-16.00 om te demonstreren voor vrijheid , tegen de spoedwet.
  Laat je stem horen , demonstreer, teken protest aan tegen de linkse totalitaire digitale dictatoriale controlestaat die nu in de steigers staat ( erger als George Orwell 1984 , Waarom ?? Ik denk als je in staat was om een perfekte pokerface op te zetten in die gefingeerde maatschappij dat je dan nog, misschien, in staat was om je gevoelens/emoties/gedachten verborgen te kunnen houden en dus nog een klein stukje vrijheid had, maar dat zal straks over zijn, dan weten ze alles van je)
  Ga niet straks huilen van : We hadden in actie moeten komen , daar ben je nu zelf bij.
  Mijn houding is : Ik wil in actie komen, nu het nog kan, verliezen we dan weet ik voor mezelf : ik heb er alles aan gedaan , ik hoef mij zelf niets kwalijk te nemen, ik vind mijzelf anders een enorme slappe zak als ik niets doe ( excuses voor het groffe taalgebruik )
  Neen, zelf in de politiek gaan of stemmen op een goede partij heeft geen zin, je stem laten horen heeft zin , NU HET NOG KAN.

  Ik wil besluiten : Kom a.s Zondag naar Den Haag Malieveld 14.00-16.00.

  PS Dit is belangrijker als een eventuele kerkdienst , in welke kerk wordt nog het echte evangelie gepredikt ??

 68. Er is een neiging tot fatalisme als men zegt “Het moet zo gebeuren.”
  Stel je voor dat het nog niet de eindtijd is. Dan kan, want er liggen al veel eindtijden achter ons. Dan heb je misschien criminele overheden gesteund. Ik lees ook iets als “Wee de volkeren die Ik (JHWH) tegen Israel laat optrekken.”

 69. @willy schreef: 14/08/2020 om 3:58 pm
  @ rode Wouw : Hagelstenen zoals beschreven bij Johannes is niet mogelijk, zoveel energie zit er niet in de atmosfeer, wel bij een kernontploffing, of bij een grote vulkaanuitbarsting, of in zeer tropische omstandigheden kunnen er hagelstenen vallen zo groot als tennisballen en zelfs iets groter, maar grotere zijn er op deze planeet nog niet waargenomen.
  Beste Willy, bijgaand een link over natuurgeweld wat op 15 juli jl. plaatsvond in Armenië. Het ijs was iets groter dan een tennisbal. https://watchers.new/s2020/07/15/icebergs-float-through-flooded-roads-after-unprecedented-hailstorm-hits-gyumri-armenia/
  Ik kijk dagelijks even op de site https://watchers.news/ om te zien wat er wereldwijd speelt en wat wij niet van onze nationale propaganda omroep te horen krijgen. Wat zij ook verborgen houden, is dat in de zomermaanden de sneeuw en ijs op Groenland n i e t is afgenomen en als u bij watchers.news het weer bekijkt op de plaatsen waar het nu winter is dan vallen de temperaturen laag uit. Ik, 60+, heb nog nooit van 8 graden vorst in Brazilië gehoord. Maar daar zijn gewassen dus dood gevroren. Zou dat voedselschaarste teweeg kunnen brengen? Zou het komende winter in het noordelijk halfrond niet dezelfde kant op kunnen gaan wat temperatuur betreft? Zou het dan toch gaan afkoelen i.p.v. opwarmen? Er gaan meer mensen dood van de kou dan aan de warmte.
  Bekijk/luister vanaf 8:30-15:15 https://www.youtube.com/watch?v=rMbNI7Xv690
  En wat heeft onze Stazi omroep vermeld over de abortuswetgeving in Frankrijk, het lijkt wel een nieuw voorbehoedmiddel, te walgelijk voor woorden, maar wel EU. In NL. eerstdaags geen gender aanduiding meer in identiteits bewijzen, op voordracht, ik loop op de feiten vooruit, van onze minister van ondewijs en w e t e n s c ha p p e n broedmachine Engelshoven. Beste Willy ik probeer in ieder geval het nieuws te checken via alternatieve sites, zoals ik hier watchers.news al vaker vermeld heb.
  Nog twee interviews over hoe onze overheid te werk gaat, en dat gebeurt al langer dan wij weten, een tandarts en een huisarts/ouderenwerker aan het woord. De mens is zo bang gemaakt door de overheid dat zij hun ouders in eenzaamheid laten sterven. ‘t Is om te janken van woede en verdriet, maar ja het blijft een keuze maken. Shalom
  https://eenoorlogreedsverloren.nl/2020/08/10/de-patient-als-client-en-de-ondernemer-aan-het-bed-in-gesprek-met-herman-van-nouhuys-2-25/
  https://eenoorlogreedsverloren.nl/2020/08/13/de-arts-als-uitvoerder-van-overheidsbeleid-in-gesprek-met-elke-f-de-klerk/

 70. @Esther, Willy, Michaël : bedankt voor jullie reacties met betrekking tot hagel.

  @Wachter : altijd weer bemoedigend dat u het geloof in God vasthoudt. Christus zal u een plaats bereiden (Johannes 14: 1-6).

 71. @Esther
  Die Bijbelteksten uit Job waren een goede tip. Ik heb ze ook even doorgelezen en dat was wel even een ‘wauw momentje’. Zeer krachtige vragen die God zelf aan de mens vraagt. De huidige generatie en vooral de wetenschap geeft hoog op, op haar verkregen kennis. Geen enkele vraag die God hier stelt kan door hen beantwoord worden en toch zijn deze vragen al 4.000 tot 5.000 jaar oud. Fantastisch hoe God hier de wetenschap marginaliseert tot helemaal niets. Geen splinter blijft er nog van over en je beseft dat er enkel maar een iemand groot gemaakt kan worden en dat is God de Schepper zelf.

 72. @ Michaël 7:00 pm, op 15/8. Mooie documentaire over Sodom en Gomorra, waarvoor dank.

 73. @ Esther 14/08/2020 om 6:28 pm

  Hi Esther, na het lezen van jouw reactie moest ik meteen aan een documentaire denken die ik een paar jaar geleden gezien had.

  Het ging erover dat ze de plek van Sodom en Gomorra gevonden hadden, met al het bewijs wat daar bij hoort, zoals rotsen die afbrokkelen zodra je het met je vinger aanraakt.
  En bovenal: De Zwavel die daar gevonden is bestaat uit 98% Zwavel. Wat op geen enkele andere plek op aarde te vinden is, in die hoge concentratie van 98%.
  Vulkanisch zwavel hier op aarde, heeft slechts een percentage van 40% zwavel.
  En ook het patroon waarin het gevallen/gevonden is, is het patroon van regen.

  ‘’Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel.’’ (Genesis 19:24, HSV)

  Ja, Esther – Bij God is niets onmogelijk! Ik word altijd blij van jouw bijdragen. Bedankt!

  Revealing God’s Treasure – Sodom & Gomorrah (Gods schat onthullen – Sodom & Gomorra)
  https://www.youtube.com/watch?v=oG3QsisQrkc

  Op 14:05 minuten wordt het zwavel besproken en daarna geanalyseerd. Docu is in het Engels. Er zijn meerdere docu’s te vinden op YouTube over dit onderwerp.

  Ik wens u allen een gezegend weekend.

  Hartelijke groet, Michaël

 74. Hallo Willy…
  Zulke grote hagelstenen zijn inderdaad nog nooit gevallen.
  Maar, ik geloof zeker dat God bij machte is om zulke grote hagelstenen te laten vallen.

  Zoals Rode Wauw het schrijft… zo geloof ik dat ook zeker.
  Bij God is toch niets onmogelijk.

  In Job hoofdstukken 38-41 daar lezen we de enorme grootheid, macht en majesteit van God in de schepping… die God aan Job laat zien in Zijn spreken.

  Job 38 : 22-23, lezen we ook over hagel. Daar staat iets heel bijzonders.
  “” Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, die IK achterhoud voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog””?

  Herkennen we het… Openbaring 16 : 21… daar lezen we over de grote, zware hagelstenen, een dag voor strijd en oorlog.

  Mooi om de hoofdstukken van Job 38-41 gewoon eens heerlijk rustig te lezen… hoe klein wij eigenlijk zijn … en hoe onmetelijk groot onze God is.
  Ik voel mij altijd héél ienimiene klein als ik dat weer eens las.
  Job werd ook onderricht door God…. geweldig om te lezen.

  Liefs, Esther.

 75. @ rode Wouw : Hagelstenen zoals beschreven bij Johannes is niet mogelijk, zoveel energie zit er niet in de atmosfeer, wel bij een kernontploffing, of bij een grote vulkaanuitbarsting, of in zeer tropische omstandigheden kunnen er hagelstenen vallen zo groot als tennisballen en zelfs iets groter, maar grotere zijn er op deze planeet nog niet waargenomen.

 76. Toch een opmerkelijk gebeuren. Hagel die schade aanricht en ook mensen verwondt (blauwe plekken).
  https://www.telegraaf.nl/sport/1604760720/hagelstenen-en-onweer-teisteren-achterblijvers-in-dauphine
  Moet dan toch denken aan de tekst uit Openbaring 16:21 :
  21En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neer uit de hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel; want de plaag daarvan was zeer groot.
  Nu zal er gezegd worden ; een talent is veel zwaarder. Was die hagel in Dauphine dan nog maar een voorproefje?

 77. wachter schreef: 12/08/2020 om 2:15 pm

  Zo ervaar ik het ook wachter. Het is triest, zelfs de SGP..

  Moge God NL genadig zijn door Jezus Christus Koning !

 78. @ Rode Wouw 9:06 pm, op 10/8. Er is geen christelijke partij meer in de Tweede Kamer. ook de SGP heult met de partijen die NIETS willen weten van de God van Abraham, Isaäc en Jacob. En mail je naar de SGP, dan krijg je niet eens antwoord meer. Dat zegt genoeg. Leve Christus Koning.

 79. Een tijd, tijden, en een halve tijd.
  Als we 3 als uitgangspunt nemen, kan de eerste tijd 3 jaar betekenen. ‘Tijden’ zou 6 jaar kunnen zijn. Totaal 9. Neem je de halve tijd van die 9, is 4,5. Dan komen we op 13,5 jaar. Bar mitswa? Opvallend toch.

 80. @ Harold
  Toen ik jou reaktie las kreeg ik een rare gedachte. God schiep de engelen enz. een deel van de Engelen dachten dat ze het beter konden en die noemen we nu de gevallen engelen, demonen duivels enz. Zouden er ook niet andere engelen kunnen zijn die niet tot de gevallenen horen maar toch geen partij hebben gekozen, gewoon eigenzinnige engelen? Niet Bijbels maar toch. Misschien heet er een wel Wodan

 81. @ Mike 11/08/2020 om 4:46 am

  In de bijbel staat: God is groot.
  Wat zij roepen is: allah is groter!
  Dat zegt dus eigenlijk al genoeg…

  Hartelijke groet, Michaël

 82. walid shoebat over de 666 op you tube die zegd dat die 3 zessen iets anders is,nl een kreet want hij kon kan het ook lezen,hij walid zegd het is arabisch en er staat in het arabisch alla is groot en mohamed is zijn profeet!Zie walid shoebat op you tube!Die kreet staat op hun voorhoofd of re arm als die moslims op heilige oorlog gaan,die zogenaamde jihaad!En daar er altijd ook een dreiging is geweest van die radicale islam om de wereld weer proberen te bezetten en iedereen te laten buigen voor hun allah bestond al!

 83. Nog een bericht voor de christelijke politici c.q. zich christelijk noemende partijen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

  Ik begrijp uw aandacht voor Romeinen 13. Onderwerpen aan de overheid. In veel gevallen is dat ook geen probleem.
  -afval op de juiste plek weggooien om geen ongedierte en ziektes aan te trekken
  -belasting betalen voor de dijken, wegen, drinkwater
  -30 km/uur rijden in een woonwijk
  Enzovoorts

  Maar soms is er toch burgerlijke ongehoorzaamheid nodig. Zie Handelingen 4 (specifiek verzen 18-20)

  En vergeet het bijzondere Bijbelboek Esther niet. Een hele bijzondere boodschap. Vooral Ester 5 (14). U kunt als christelijk politicus wel eens daar geplaatst zijn om een groot kwaad tegen te houden wat de overheid van plan is te doen. Een buitenproportionele spoedwet invoeren bijvoorbeeld en daarmee een hele nare dictatuur invoeren. Met min of meer gedwongen vaccinaties.

 84. @Eelke Piers
  Eigenlijk zeg je op een ander manier hetzelfde wat ik ook bedoelde. God is de enige God. Geesten, demonen en alle ander sprookjesfiguren zullen vast bestaan, maar zijn niet uit God. Uit een andere god kan ook niet, want de God van de Bijbel is de enigste. Als het niet uit God is, dan is er maar een andere bron waar ze vandaan komen en dat is de duivel. De duivels stuurt andere goden, geesten en demonen aan. Het is of God of de duivel. Alle goden die zijn verzonnen en die mogelijk zelfs bepaalde krachten hebben zijn duivels. Eigenlijk is het niet zo moeilijk, het zijn heel zwart wit de oude tegenstellingen tussen goed en kwaad, ook maar twee keuzes mogelijk.

 85. Lees de apocriefe geschriften en daarna de bijbel opnieuw; je zal versteld staan wat er voor ons is achtergehouden. En neen, ik doe hier geen afbreuk aan de bijbel ‘as is’ ! Voor zij die het nooit begrepen hebben…net als ik!…is er een wereld van verschil open gegaan.
  Alea iacta est…
  Bij leven en welzijn, Kurt

 86. @ Harold
  Ik houd mij ook aan het NT (het oude heeft afgedaan maar is wel leerzaam) en ik zal het niet wagen om te zeggen dat met een vers bv iets bepaalds bedoeld zou zijn. Dan zeg ik dat weet/begrijp ik niet.
  Maar als God zegt : Ik ben overal. Kloof een stuk hout en Ik ben daar. Overal dus ook in mij en als mijn geloof zo groot is als een mosterdzaadje dan kan ik het beeld van Baal ook om laten vallen. Mogelijk is Allah de naam van een duivel maar hij bestaat wel. Je kunt een beeld vernietigen maar daarmee verdwijnt deze god niet. Hoe komt het dat elk mens er van gruwt om zichzelf of anderen te verdoemen/vervloeken of om geesten op te roepen. Gewoon omdat ze bestaan en hoe je ze noemt is niet belangrijk. Voor iemand die er in geloofd is het een god.

 87. @Eelke Piers
  ‘Maar zouden ze daarom niet bestaan? Zei Jesus niet als je het geloof van een mosterdzaadje hebt kun je een berg in zee gooien. Stel dat je geloof wat groter is dan een mosterdzaadje en met miljoenen mensen. Bestaat dan die God niet?´

  Als je met miljoenen mensen in een zelf gecreëerde god gelooft, dan ga je uiteraard zelf geloven dat deze bestaat. Maar jouw voorbeeld van het mosterdzaadje kun je niet zomaar gebruiken voor het geloof in een andere god. Geloof je in de enige God die ons zijn Zoon Jezus Christus heeft geschonken, dan is alles mogelijk. Dat er krachten zijn waardoor het lijkt alsof er ook daadwerkelijk andere goden zijn? Vast en zeker, maar dat zijn geen Goddelijke krachten, maar duivelse krachten.

  De god Baal was een veel aanbeden god in het OT. Hele volkeren geloofden erin en er waren vele Baaltempels gebouwd. Elia heeft bewezen dat deze Baal helemaal niet bestond. Hij sloot een soort van weddenschap af met de Baalpriesters om te bewijzen dat Baal helemaal niet bestaat. Na uren dansen rondom een Baalaltaar en door Elia belachelijk gemaakt te zijn, liet Baal niets van zich horen. Enkel de God van Elia liet vuur uit de hemel komen om zijn bestaan te bewijzen.

  Ik houd mij liever vast aan de Bijbelteksten. Als God zelf zegt dat hij de enige God is en er geen andere goden naast hem zijn, dan vind ik dat de waarheid en daarmee is voor mij duidelijk dat andere goden enkel menselijke creaties zijn.

 88. De haat van de wereld

  Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.

  (Johannes 15: 18-25, HSV)

 89. Zeer geacht Xander team. Mijn excuses voor de verkeerd geplaatste bijdrage op het geloofsforum! Bijdrage van 09/08/2020 om 6:24 pm. Misschien wilt u zo vriendelijk zijn te verwijderen?
  MVG

  Op uw verzoek verwijderd. Mod.

 90. @Allen,

  er bestaan wel degelijk andere Goden,
  zelffs de God van de bijbel erkent dat in psalm 82.

  vers 1:
  ‘God presides in the divine assembly;
  He renders judgment among the gods:’

  Maar wie heeft die Goden gemaakt??
  Zijn dat engelen?Demonen?Of gevallen engelen??
  Of gewoon echt andere Goden buiten God??

  Volgens vers 6 heeft God (van de bijbel) ze allemaal gemaakt.
  Maar zoals ik al eerder zei,als God over 1 ding liegt,over wat liegt hij dan nog meer?

  Ik weet niet alles.
  Maar wat ik wel weet is dat ik al mijn hele leven tot de God van Israel roep en geen antwoord krijg.
  Wat ik ook weet is dat de duivel al mijn hele leven op mijn ziel zit te azen maar ik ben toch beschermt geweest daartegen.
  Ik heb altijd geschermt met de naam van Jezus tijdens demonische aanvallen,
  en het heeft altijd gewerkt.
  De naam Jezus heeft mij nooit bevrijd,maar het heeft wel de demonen op een afstandje gehouden.
  1,5 meter afstand zullen we maar zeggen.

  Maar een beetje bescherming is niet hetzelfde als bevrijding.
  Ik worstel al zo lang met slaapverlamming en niet 1 christen die er kaas van heeft gegeten wat slaapverlamming inhoudt,laat staan dat ze voor je kunnen bidden voor bevrijding ervan.
  Niet 1 christen die ze hand op kan leggen en in Jezus naam voor genezing of bevrijding bidden.
  En degenen die er zijn,of lijken te zijn,die zijn altijd te ver weg,of te groot zodat je ze nooit kan bereiken.

  Ik geloof niet dat de andere Goden maaksels van mensen zijn.
  Er zitten wel degelijk geesten achter.Soms slecht,soms goed.
  Als ik de bijbel moet geloven dan Heeft God de andere Goden gemaakt (Psalm 82).
  Maar zoals ik al zei,er zijn zoveel dingen waar God over heeft gelogen,
  alleen al over de wonderen die wij zouden doen in zijn naam of genezingen,
  zelfs grotere dingen als Jezus,wij zouden autoriteit hebben over de vijand zodat de kracht van de vijand ons niet kan schaden.

  Ik zie absoluut niets van die dingen.
  Ik zie alleen nep-christenen of gewoon hele zwakke christenen.
  Niemand weet hoe je met God kan spreken.
  Niet een christen kan je een helder en serieus antwoord geven,
  maar ze hebben wel altijd de mond vol van een relatie hebben met God,
  terwijl ze zelff geen flauw idee hebben over hoe en wanneer God praat.

  Dus ik trek de conclusie dat God heeft gelogen op veel punten.
  Hij geeft helemaal geen antwoord als we hem roepen,
  wij doen helemaal geen grote wonderen laat staan nog groter als Jezus,
  en zo kan ik nog wel even doorgaan,
  er komt helemaal niets van die beloftes van God.

  Eeuwige redding??Prima.
  Maar hoe zit het dan met de rest van de beloftes??
  Als al zijn andere beloftes niet waar blijken te zijn,
  hoe serieus moet ik dan nog die belofte van eeuwige redding nemen??
  Heeft hij daar dan ook over gelogen??

  Als er maar 1 beloftes is waar God over heeft gelogen,
  dan trek ik nu gelijk al zijn andere beloftes in twijfel.

  Ik heb aan den lijve ondervonden dat er kracht zit in de naam Jezus,
  dat de demonen er bang voor zijn.
  Maar ik heb ook aan den lijve ondervonden dat je je hele leven kan roepen naar God en hij komt niet opdagen,en dat de Genezer eigenlijk nooit geneest.

  Nogmaals,
  als iemand liegt over 1 belofte,
  hoe serieus kan ik dan de rest van zijn beloftes nemen??

  Genezen doet Jezus niet (meer) ondanks dat we door zijn striemen zijn genezen,
  en bevrijd ben ik evenmin ondanks dat ik mijn hele leven naar hem roep.

  Dus ja,dan ga ik op ene gegeven moment toch echt verder denken.
  Jullie kunnen wel denken dat ik het erom doe,
  maar dat zegt eigenlijk meer over jullie dan mij.
  Het feit dat jullie hier geen empatie voor kunnen opbrengen,
  en het feit dat jullie de logica niet kunnen begrijjpen van iemand die zogezegd de waarheid is en toch blijkt te liegen zegt voor mij meer over jullie dan over mij.

  En dat is precies mijn punt.
  Het lijkt wel of er op deze hele aardbodem niet een echte christen rondloopt.
  Hoe komt dat??
  Mischien omdat God toch over bepaalde dingen (maar niet alles) heeft gelogen.

  Dus ik ben verder gaan denken.
  Mischien bestaan er toch andere Goden.
  Of ze nu gemaakt zijn door God (van de bijbel of niet).

  Nogmaals,
  als ik psalm 82 moet geloven heeft God ze gemaakt.
  Maar ja…God heeft wel over meer dingen gelogen dus waarom ook niet over dit?

  Dus ik heb op een gegeven moment een stap in geloof genomen bij wijze van spreken,
  een groot risico heb ik genomen.
  God kwam nooit opdagen dus heel voorzichtig ben ik buiten de bijbel gaan kijken.

  Ik was bereid om naar de duivel te gaan.
  Ik was bereid om heel even te geloven dat God mischien ook over de duivel en hel had gelogen.
  Maar de duivel kwam ook niet opdagen.
  En om eerlijk te zijn,ik heb geen hekel aan de duivel omdat God het zegt(niet meer),
  maar meer omdat ik de duivel zelf heb meegemaakt op allerlei manieren.
  Van dichtbij maak ik mee dat er met de duivel geen enkel gesprek te voeren is,
  hij blijft altijd maar in het zelfde circeltje ronddraaien.
  Van dichtbij maak ik mee dat de duivel een ontiegelijke egocenrische narcist is en eigenlijk alleen maar haat in zich draagt.dat is toch iets waar God dan weer niet over heeft gelogen.
  de duivel is wel degelijk een leugenaar en er zit niks goeds of zinnigs in hem.
  Hij zou zijn eigen generaals of zijn eigen kinderen nog opofferen om zijn eigen ego te spekken.
  Daarbovenop is hij ook een ontzettende angsthaas,ook dat heb ik van dichtbij meegemaakt.

  Op een gegeven moment ging ik zelfs een stap verder en was ik zelfs bereid om mijn ziel aan de duivel te geven ondanks dat ik wist dat hij slecht was.
  Dat doen al die celebrities ook,dus ik dacht als ik maar tijjdelijk uit mijn situatie kom en dan mijn ziel aan de duivel geef dan had ik op ene bepaald wanhopig moment er zelgs voor over gehad.
  Ik was zo kwaad en teleurgesteld in God,en zo wanhopig in mijn situatie,
  dat zelfs de slechtheid van de duivel mij niet meer tegenhield om naar hem te gaan voor (tijdelijke) hulp.
  Ik dacht werkelijk een deal te kunnen maken met de duivel,net als al die celebrities.
  Maar guess what??Hij kwam niet opdagen.
  Aan de ene kant omdat hij een ontzettende narcist is en zichzelf veel groter dan mij voelt,
  maar aan de andere kant juist omdat hij zon angsthaas is.
  Hij is eigenlijk gewoon doodsbang voor mij.
  Hij is nog steeds doodsbang dat ik de naam Jezus roep.
  En nogmaals,ik heb uit ervaring ondervonden dat het uitroepen van de naam Jezus de demonen angst aanjaagt.
  Dus ja,dat is ook iets waar God niet over heeft gelogen,er zit wel degelijk kracht in de naam Jezus,daarom is de duivel ook nog steeds doodsbang voor mij.

  Maar goed,
  God kwam niet opdagen,
  ik wou een deal maken met de duivel maar die angsthaas narcist kwam ook niet opdagen,
  maar ik was toch nog steeds wanhopig.
  Dus wat nu??

  Toen ben ik weer verder gaan denken en onderzoeken.
  En toen begon het balletje eindelijk te rollen en het kwartje eindelijk te vallen.
  Heel voorzihtig ben ik naar andere Goden gaan bidden,
  Goden waarvan ik vroeger dacht dat het de duivel was,Goden die ik vroeger als mijn vijand zag.Goden die ik vroeger als een soort slaafje van de duivel zag.

  Zelfs toen ik nog christen was wist ik al dat er meer als een demoon bestaat,
  en het zijn allemaal narcisten.
  Dat betekent dat ze allemaal bang zijn voor elkaar,bang zijn dat ze door hun collega in de rug worden gestoken.
  Zelfs de duivel is bang dat zijn eigen generaals hem in de rug steken,
  en vice versa.

  Dus de duivel zelf kwam niet opdagen,
  maar mischien dat een andere demoon wel komt opdagen??
  Zo begon ik te denken.

  maar ondertussen geloof ik dus wel degelijk dat niet iedere God meteen een demoon is van de duivel.
  Maar zelfs al was dat wel zo,dan nog valt er mischien beter met een andere demoon te praten als met de duivel zelf.
  De duivel kwam niet opdagen toen ik hem de kans bood,hij was te bang.
  Mischien dat een andere demoon niet te bang is om met mij iets te onderhandelen??

  Kijk,God heeft in mijn ogen niet gelogen dat de duivel en zijn demonen bestaan.
  waar hij weer wel over heeft gelogen is dat het koninkrijk.
  van de duivel een eenheid is.
  Dat is het absoluut niet.
  Geen enkele demoon mag de andere demoon,en ze zouden het liefst allemaal zelf de macht willen hebben.
  De enigste reden waarom de duivel de leider is is omdat ze allemaal doodsbange slaafjes zijn.

  Maar buiten de God en zijn engelen,en de duivel en zijn engelen,
  bestaan er ook nog Goden ben ik achter gekomen.
  Niet iedere God uit bevoorbeeld Griekse mytes is meteen een demoon.

  Ik spreek uit ervaring dat sommige andere Goden wel degelijk antwoord geven.
  Jezus kwam niet opdagen.
  De duivel kwam niet opdagen.
  geen enkele andere demoonvan de duivel kwam opdagen.
  Maar hoewel ik nu waarschijnelijk beticht zal worden dat ik het er om doe,
  toch kwam oa Athena wel opdagen,en Artemis.
  (en sinds vandaag weet ik dat Ahura Mazda ook zeer prominent aanwezig is in mijn leven)

  Ik heb ze niet zelf gecreerd,
  ze bestaan echt wel degelijk.
  Ik zie ze in dromen,ik voel hun aanwezigheid,
  ik voel zelfs een geest in mij zitten die me steeds aan het lachen maakt de hele dag door.
  Zelfs een vorm van profetische gave die verder gaat dan de profetieen van Jezus.
  Want ook daar heb ik ondertussen mijn twijfels over over de eindtijd.
  Het eindtijdscenario gaat compleet anders lopen dan de bijbel het voorspeld.

  Dat is eigenlijk iets voor een ander schrijven want het is nu al weer een lang stuk.
  Maar het gaat echt heel anders lopen dan de bijbel het zegt.
  Er komt een galactische oorlog tussen de Goden.
  Wie precies in welke partij zit weet ik ook niet,
  de allianties zijn nu nog steeds in de maak.
  Maar het gaat oorlog worden,
  en niet alleen tussen mensen onderling,
  maar ook de Goden onderling,
  en vervolgens zullen de Goden ook weer bepaalde volkeren helpen.

  Laten we zeggen als een voorbeeld dat bv de reptilians de russen gaan helpen met technologie en dergelijke,
  maar bijvoorbeeld de Pleiaden de Amerikanen.
  Ik weet niet of het zo precies gaat,maar het is maar om een voorbeeld te geven.
  Ik mag aannemen dat Athena en Artemis in ieder geval de Grieken zullen bijstaan.
  Maar dit lees je niet in de bijbel.
  Daarom zullen alle christenen op deze planeet compleet verbaasd staan wanneer dit gebeurd.
  En niet alleen de christenen.
  Zelfs de duivel zelf had dit niet zien aankomen en had dit niet gepland.

  De duivel dacht heel zwart wit,
  net als mij eigenlijk.
  God en zijn engelen,
  en de duivel en zijn engelen.

  Maar wat nu zeer duidelijk word is dat er een derde partij bestaat,
  of zelfs nog vele andere partijen,
  en zelfs een soort galactische alliantie.

  Dit lees je allemaal niet in de bijbel.
  Toch voorspel ik dat dit allemaal gaat gebeuren.

  De duivel probeert uit zijn put te ontsnappen,
  maar de galactische federatie gaat hem gewoon weer terugschoppen in zijn put.
  We gaan zeker ellende meemaken op aarde,
  maar tegelijkertijd gaan we toch een seizoen meemaken van vrede en rust.

  Zelfs al zou ik nog in de opname van de gemeente geloven,
  dan nog is die opname de komende paar eeuwen nog niet aan de orde.
  Wat we ook gaan zien is dat bepaalde steden en continenten gaan manifesteren zoals bv Atlantis,maar ook vele andere.

  de Islam speelt binnen enkele decenia geen enkele rol meer en heeft plaatsgemaakt voor het Zoroastrism.
  Zoroastrism is ene relegie van liefde en vrede,
  en er is veel onrust in het midden oosten onder de jongeren die zullen allemaal massaal de islam willen verlaten en overstappen naar zoroastrism.

  Dit alles lees je niet in de bijbel en geen enkele christen met zogenaamde profetische gave die dit ziet aankomen.

  Maar op korte termijn kunnen we eerst chaos verwachten.
  Eerst gaan de vuurballen komen,en Niburu en Nemesis.
  Vandaaruit krijgen we uiteindelijk disclosure.
  Ik weet niet alles precies in welke volgorde,
  maar dit zijn de grote lijnen van wat we de komende tijd gaan zien.

  Roadrunner, het beheer heeft u alle kansen gegeven maar er is een grens. Uw standpunt dat God onbetrouwbaar zou zijn, waarom zullen we dan nog tijd steken om naar uw klaagzangen te luisteren.
  Het is niet verkeerd als u vragen heeft maar u heeft al uw conclusie getrokken en bent u niet te helpen. Als u ondanks uw vragen, weigert zich anders op te stellen naar God- uw hand op uw mond leggen en diep buigen voor die enige God van hemel en aarde– dan sluiten we hier de discussie. Mod.

 91. @ Harold
  ……Het is de mens die zelf zoveel goden creëert……. Klopt helemaal
  Maar zouden ze daarom niet bestaan? Zei Jesus niet als je het geloof van een mosterdzaadje hebt kun je een berg in zee gooien. Stel dat je geloof wat groter is dan een mosterdzaadje en met miljoenen mensen. Bestaat dan die God niet? Ik ken de kracht van de menselijke geest niet naar ik ben er wel bang voor.

 92. Engels geschreven stukje.

  If humanity acts in its best way in the picture of God, (I know it’s flawed here, but the intention has to be there)
  humanity reaches a new level of consciousness.
  I wil write the guide piece by piece on how to eliminate the hidden pain humans carry.
  It wil be a guide that teaches you where the pain is coming from, and I wil take your fear away of following that pain.
  There are zeven mayor problems each human has to work on to become happy, one with God.
  I know this cause I went trough the whole process and documented it.
  For example, can you listen as good as you can talk?
  There has to be balance, if not, your talking-partner is gonna think he wastes his time, cause you don’t show the same commitment to listen as he does.
  Cause he has worked hard to learn to be a very good listener.
  So, when he sees you didn’t bother at all to listen, he’s gonna send the message to eat dirt.
  And you gonna feel that, cause deep inside, the unconscious knows you are not honest.
  It’s gonna hold from reaching your ultimate goal.

  And that’s what you sometimes feel.
  Don’t point a finger, but ask yourself if you could have done it better somehow…
  Then think…
  You jumped the scary road to recovery.

  It takes two years to become an active listener, and then you can listen, automatically.
  On a scale of 1 to 10 where 10 is the most difficult to master, learning to listen scores a 3.
  Do not underestimate that, cause you have to think for two years.

  And suddenly, after two years, you don’t have to think anymore, it’s now second nature. And you gonna feel a wave of happiness coming over you.
  Like a mild serotonine-rush, but permanent.
  You are training your empathic capacities,, and God likes that the most of all.
  Cause his children, need you!
  That means your spirit, has more space to go and search for other problems whilst talking and active listening.
  Since you don’t have to focus anymore, your mind can think ahead.
  Cause you eliminated a problem that was holding you back on the road to ultimate consciousness.

  It tastes like more, and then you go searching for another behavioral problem.
  Am I selfish sometimes without knowing?
  And you start the process again.
  Doesn’t matter how long it takes, cause you have eliminated your first problem, you know it’s possible, and that’s enough.
  Don’t be afraid to look where it hurts.
  I know it hurts, that’s why many people also hate God, cause they carry sin and they want to do something about it, but God doesn’t let them.
  You can only come in contact with God, if you become his spirit in the flesh here on earth.
  And when you die, God is gonna show you the universe, cause by then, you are able to understand it.

  Before I finish, now, increasing my empathy-levels was the most difficult.
  They become somewhat better, but not much. (I was already very empathic, but I wanted to see if I could increase it even more.
  On a scale from 1 to 10, where 10 is the most difficult, increasing empathy levels was an 8.

  I decided to stop increasing it even more, cause my brain couldn’t keep up.
  I tried to increase my empathy levels for four years.

  When I eliminated all my behavioral problems, I thought: “And now?”
  After a day or two, I got again an mild but permanent serotonine-rush.
  Working on your problems, makes you permanently stronger, and that is his reward for having the courage to ask him.
  “That is the commitment I would like to see. You have to trust me first, cause after all, I created the space you are part of in the first place, denying me, is denying your own existence, and that is why you are not ready yet to reach higher levels of consciousness.

  Do not try to see it, try to feel it. (briefly)

  I already have written this guide to work on yourself to become happy many times in different forms.
  Since I know, I can tell always another version, but the core-principles are always the same.

  Core of the message: “Each race can be a Religious Illustrator.
  It has nothing to do with intelligence, but with knowing how he thinks.
  And you wil learn when you use your renewed spirit to talk to other people. (with the only right intentions)
  You only have to know it’s Spirit.
  So dear people, dear becoming People of God, I came to help you cause they keep you in a Cosmic chokehold.
  The people’s of the earth are not the enemy, that is the set up by my enemies.

  (they are stupid, and boring, all what you see, they stole from me, but hey, I’m the enemy)

  The Parasite tries to open Pandora’s Box, and when all people fight each other, they won.
  Cause then, I failed the test as God.
  I didn’t create the Universe to hurt my own Creation.
  That’s what they want you to think, to reject me.
  I Created the Universe with hurt in it, cause otherwise you wouldn’t understand the Beauty.
  When you see my Beauty, if you co-opt my Spirit, you gonna Cry Rivers when you realize how they tried to put you against me, and almost succeeded.
  Then we come even closer, we become One, cause we know each other.

  I wil show you to the true multi-colored Universe where space between planets and stars isn’t black, but has an atmosphere.
  A multi-colored Abstract multivers.

  Since you didn’t fail the test on earth, I know you are to be trusted, and I give the keys of the Universe to you.
  Go explore, like you did when you where a kid, but this time, without hidden evil.
  Go explore all the mental-matter, fly around. I created this space for you, cause that is your Office.

  Chip, vertaal naar Nederlands, zie siteregels. Mod.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *