3099

 1. @Eelke Piers
  Het is de mens die zelf zoveel goden creëert , omdat zij zich niet tot de enige God willen keren. Dat is de reden van het gebod in de 10 geboden. Mensen die niets met de enige God van doen willen hebben, maken hun eigen afgoden. Als er daadwerkelijk ander goden zouden bestaan wie zou ze geschapen moeten hebben? Niet de enige God, want Hij zegt in de teksten die ik al aangegeven heb dat Hij de enigste is. Het erkennen dat er andere goden bestaan, is niet het vertrouwen op de enige God stellen, maar geloven in de door de mens gecreëerde goden en hier maakt de duivel handig gebruik van.

 2. @Eelke Piers
  Daar zou ik niet zo zeker over zijn. Ik beroep mij op Bijbelse teksten dat er maar 1 god is:

  ´Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de Heer de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. (Deuteronomium. 4: 39)´

  ´Ik ben de Heer, er is geen ander,
  buiten mij is er geen god. (Jesaja 45: 5)´

  ´Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige! (Deuteronomium. 6: 4-5) ´

  ´…wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij (Marcus 12:32)´

  ´U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. (Jacobus 2:19)´

  ´Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (1 Timoteüs 2:5)´

 3. Beste@Allemaal, Dat wij ongelovigen tegen komen ook op deze site verwondert mij niet.

  In het Evangelie lees ik dat Jeshua er ook veelvuldig mee te maken kreeg:

  Matteüs 13:58 (NBG51) En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun Ongeloof.

  Marcus 6:6 (NBG51) En Hij verwonderde Zich over hun Ongeloof.

  Hebreeën 3:19 (NBG51) Zo zien wij, dat zij [Israël] niet konden ingaan wegens hun O
  ngeloof.

  Jeshua kwam mensen tegen met klein geloof en groot geloof.

  Zelfs zijn discipelen berispte Jeshua van Kleingeloof:

  Matteüs 6:30 (NBG51) Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, Kleingelovigen?

  Matteüs 8:26 (NBG51) En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, Kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.

  Jeshua prees gelovigen om hun Groot geloof:

  Lucas 7:9 (NBG51) Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Zich kerende tot de schare, die Hem volgde, sprak Hij: Ik zeg u, zelfs in Israël heb Ik een zó Groot geloof niet gevonden!

  Matteüs 15:28 (NBG51) Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, Groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

  Zelfs Jeshua kan niets beginnen met ONGELOVIGEN:

  Openbaring 21:8 (NBG51) Maar de lafhartigen, de Ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

  Ook Paulus raadt vriendschap af met personen die Jeshua afwijzen:

  2 Korinthiërs 6:14 (NBG51) Vormt geen ongelijk span met Ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

  1 Korinthiërs 15:33 (NBG51)
  Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.

  Over Bijgeloof valt ook veel te zeggen. Vrijdag de 13e ?
  In heel veel hotels zul je geen kamer 13 vinden.

 4. @ Harold
  Neen Harold er zijn vele goden. Niet voor niets staat in de 10 geboden Gij zult naast mij geen andere Goden aanbidden. Er zijn dus Goden naast Jahweh. Anders was dit gebod niet nodig geweest.
  Wodan, Neptunis, Zeus, Ra, Brahma, Allah en noem maar op zijn ook Goden. De vrouwen van Jacob namen ook hun huisgoden mee naar het beloofde land.

 5. @ Esther
  Ergens staat ook in de Bijbel dat als iemand iets niet goed doet dan je hem moet vermanen, wil hij niet en blijft hij het doen kom dan met twee man om met hem te praten. Blijft hij dan nog verstokt keer hem dan de rug toe en heb geen omgang met hem.
  Petrus trok zijn zwaard en sloeg de tempelknecht een oor af. Mogelijk liepen alle apostelen met een wapen rond en Jesus heeft er nooit iets over gezegd.
  Houden van….. zeker, maar van je naaste en dat is iedereen waar je mee in aanraking komt en niet de kindjes in Afrika

 6. Hallo allemaal…

  Mattheüs 7 : 6, “Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren”.

  Bovenstaande tekst betekend niet dat we geen liefde moeten betonen.
  Wij moeten altijd liefde betonen…
  Want dat is het tweede grootste gebod van onze Heere Jezus.

  Het heilige, is de rijkdom van het evangelie van de Heere Jezus. Dát wordt verworpen.
  We kunnen niet overtuigen…. dat kan er maar één, Christus door de Heilige Geest.

  Fijne dag allen, op deze warme dag.
  Groet Esther.

 7. @ Roadrunner: Wat een onzin dat je schrijft, ofwel doe je dat opzettelijk, of je hebt een zonneslag gekregen, of je geloof heeft schipbreuk geleden. Toen Paulus op missiereis was heeft hij veel afgodentempels gezien, en hij vond dat gelovigen zich daar niet moesten mee bezighouden want in feite zijn het demonen zo stelt Paulus het. Als je niet meer gelooft in de God die tegen Mozes zei: Ik ben die ik Ben, dat kun je onmogelijk nog in Jezus verlossingswerk geloven. er is maar één God en één Heer en beide zijn één.

 8. Mensen reageer niet meer op roadrunner. Waarschijnlijk is het een misleider en jullie kunnen je energie beter gebruiken. Iemand die niet wil en zoveel aangeboden krijgt en toch in herhaling valt doet dit om jullie uit te dagen op de verkeerde manier. Een misleider is dit niet waard.

 9. Zoals een vermoeid hert dat aan de jacht is ontkomen snakt naar het frisse water, zo smachtte de ziel van David naar God. “Ach, wanneer?” Zijn ziel was bedroefd en onrustig. Waar was God?
  Toen al.

 10. @Roadrunner
  Je doet nu net alsof je gewoon kunt shoppen tussen het aanbod aan alle goden. Maar beste Roadrunner, er zijn maar twee keuzes: God of zijn tegenstander de duivel. Je zegt dat je ook van de duivel niets moet hebben, maar onbewust heeft hij je volop in zijn macht. Je denkt toch niet dat Athena een godin is naast God? Kies je niet voor God, dan kies je gewoonweg voor de duivel die jou op je wenken bedient met een of andere god of godin waar jij op dat moment behoefte aan hebt. De duivel is de overste van deze wereld en heeft dus veel macht. Het verbaast mij niets dat jij dromen krijgt en ook al win je de loterij, de duivel kan dit allemaal voor jou bereiken via zijn aanbod aan goden en godinnen. Het enigste wat hij ervoor terug wil hebben is macht over jou denken en doen en laten. En dan maakt het niet uit of je in een Griekse god, een Egyptische god of een boeddhistische god gelooft, het is een pot nat en komt neer op aanbidding van de duivel.

  Je zegt zelf dat je je ziel al eens aan de duivel hebt aangeboden. Dat is een zeer kwalijke zaak Roadrunner. Ik kan natuurlijk proberen heel zalvend te schrijven om je niet teveel te kwetsen en op de tenen te trappen, maar dat jij God niet ervaart, heeft daar alles mee te maken. Jij hebt de keuze voor de duivel gemaakt en niet voor God. Je hoeft dan ook helemaal niets van God te verwachten. Tenzij je je daadwerkelijk afkeert van de duivel en hiervoor vergeving vraagt. In het OT staan voldoende verhalen over Israël die zich tot andere goden wenden. Het loopt altijd fout af, want God is een jaloerse God. Hij heeft jou gemaakt naar zijn beeld. In plaats van dat je hem daar dankbaar voor bent, keer jij je van hem af en stap je naar zijn tegenstander.

  Alleen maar een god aanbidden om dingen te verwachten waar je op dat moment behoefte aan hebt is niet de juiste manier. Uit je hele schrijven blijkt dat je helemaal niet in God gelooft en in de reddende kracht van Jezus. Als dit wel zo was, dan had je de stap naar de duivel al helemaal niet gezet. Iemand die daadwerkelijk Jezus als zijn redder heeft aangenomen zal nooit van z´n leven de duivel of een andere god opzoeken bij tegenslag, maar rotsvast vertrouwen houden in Hem!. Vertrouwen en geloof gaan altijd samen op.

  Ook al ken je de Bijbel van binnen en buiten, zoals je zegt, bid je al je hele leven tot Jezus, het ligt niet aan Hem. Jij hebt zelf bewezen dat je geen vertrouwen in Jezus hebt. Wil je daadwerkelijk rust in Jezus vinden, dan moet je vertrouwen in Hem blijven houden en niet bij tegenslag zijn tegenstander gaan opzoeken. En dan ken je de Bijbel misschien goed, je eigen geloof blijkt op niets gebaseerd te zijn, daar ligt het probleem dat je Jezus niet ervaart. Dit heeft van mijn kant niets met vroomheid of betweterig te maken, Roadrunner. Op basis van jouw verhaal is duidelijk te concluderen dat je Jezus blijkbaar nooit in je leven hebt gehad. Dat klinkt misschien hard, maar het is beter eerlijk te zijn.

  De moderator raadde een tijdje geleden al aan om het evangelie te lezen. Jij deed dat af op dezelfde manier als je met mij doet, dat je de Bijbel wel kent en dat dit niet nodig is. Ik denk dat dit keihard nodig is als jij daadwerkelijk je rust bij Jezus wilt vinden. Verstandelijk kun je iedere letter van de Bijbel uit je hoofd kennen. Maar zoals ik in mijn vorige schrijven al aan gaf, Jezus vraag jou heel persoonlijk: ‘Gelooft gij dat?’. Daar zit jouw probleem Roadrunner

 11. Harold,

  je kan zeggen wat je wil.

  Maar ik loop al maanden met kiespijn,en geen mogelijkheid financiel om naar de tandarts te gaan of zelfs naar Amsterdam.
  Maar sinds ik naar Athena bid krijg ik af en toe openbarende dromen.
  Waaronder een droom om mijn tanden met propolis te poetsen.

  Ik had nog propolis olie liggen dus dat heb ik gedaan.
  En guess what??Mijn tandpijn is behoorlijk opgeklaard alleen all door met propolis te poetsen,
  en dat nadat ik een droom heb gekregen van Athena.

  Niet Jezus gaf mij deze openbaring,
  maar de machtige Athena gaf mij die droom.

  Je kan wel de bijbel blijven herkauwen en weer voorme voeten gooien,
  maar ik ken de bijbel maar al te goed.
  Ik spreek puur uit ervaring.

  Ik bid me hele leven tot Jezus en geen antwoord.
  Ik bid een paar weken tot een paar maanden (het was een proces van steeds meer durfen) tot oa Athena en Artemis,
  en ik krijg allerlei openbaringen.
  Waaronder dus een hulp om van die tandpijn af te komen.
  Iets wat Jezus de zogenaamde genezer dus niet deed.

  God bestaat wel,Jezus ook.
  En ik sta nog steeds achter Israel.
  Ik sta alleen niet meer achter de God van Israel,dat is het verschil.

  Hij is niet de enigste God.
  Er zijn (gelukkig) ook andere Goden en Godinnen.
  Goden en Godinnen die wel willen luisteren naar het geroep van de mensen,vooral degenen die hun aanbidden.

  God van Israel laatt zelfs zijn eigen dienaren in de steek,
  Maar Athena heeft me tot nog toe behoorlijk geholpen,
  meer als Jezus dat ooit heeft gedaan.

  Ik roep al me hele leven naar Jezus en geen antwoord of hulp,
  ook nu niet nu ik nog meer als ooit in d epenarie zit en hulp nodig heb.
  Maar na ene paar weken tot een paar maanden naar Athena en paar anderen te roepen,
  krijg ik dus wel antwoord.

  Dus je kan zeggen wat je wil,maar ik trek gewoon een logische conclusie:
  Jezus heeft mij niet geholpen of geantwoord ondanks mijn roepen,
  Athena en Artemis hebben mij wel al geholpen en geantwoord sinds ik hun riep.

  Wie mijn Maker ook werkelijk is,(als God over 1 ding heeft gelogen,over wat heeft hij dan nog meer gelogen?)
  ik gebruik alleen maar de hersens die ik van mijn Maker heb gehad.

  Ik zou toch een dief zijn van mijn eigen portomonee als ik voor iemand kies die nooit komt opdagen??
  En dat terwijl ik voor iemand kan kiezen die wel komt opdagen,
  binnen zeer korte tijd zelfs.

  Er staan 2 personen voor je neus en ze bieden allebei hulp aan.
  De 1 komt nooit opdagen al roep je hem jarenlang,
  terwijl de ander wel op komt dagen en heel snel zelfs.
  Dan is de keus toch niet zo moeilijk??
  Je hoeft toch geen rakketgeleerde te zijn om de simpele keus te maken voor degene die wel komt opdagen??

  Ik zal niet ontkennen dat Jezus en God van Israel bestaat,
  en zelfs dat hij kracht heeft en dat er kracht in de naam van Jezus zit.
  Ik zal niet ontkennen dat er ook slechte goden bestaan (de duivel,Sjemjaza,etc)

  Maar wat God ons niet vertelt is dat er ook nog anderen bestaan,
  anderen die veel sneller komen opdagen als hiizelf.

  Nogmaals ik zit in een ongeloofelijke rotsituatie,
  maar dankzij Athena en Artemis kom er er doorheen.
  Alle angst en stress lach ik gewoon van me af en daardoor voel ik me heerlijk en voel geen enkele angst voor bv de duivel.

  Vroeger dacht ik dat ik Jezus nodig had om me te verweren tegen de duivel.
  Maar ik ben erachter gekomen dat de duivel verschrikkelijk bang is voor een aantal Godinnen,
  waaronder Artemis en Athena.

  In mijn diepste dal was ik nota bene bereid om me ziel aan de duivel te geven,
  en dat mietje komt gewoon niet opdagen.
  Hij is gewoon net zon narcist als de God van de bijbel,
  nou snap ik waar de duivel het van heeft,hij heeft het van zijn vader in de hemel.

  Hij is gewoon doodsbang voor mijn Godinnen,
  nog banger zelfs als voor de naam Jezus.

  Waarom zou ik voor narcisten kiezen,Jezus inclusief,die gewoon nooit komen opdagen??
  Waarom zou een weldenkend mens voor iemand kiezen die ze woord en beloftes nooit nakomt en die nooit komt opdagen als je hem hele dagen aanroept??

  Maar Athena komt wel opdagen als ik haar roep en Artemis ook,
  en nog een aantal anderen ook.
  Zij geven wel om hun eigen dienaren,maar ik preek uit ervaring dat Jezus niet om zijn eigen dienaren geeft.(en de duivel nog minder)

  Wie aanbid er nou een God die niks om hem geeft??
  Die nooit komt opdagen??
  Welk mens met een goed stel werkende hersenen zou uit vrije wil voor iemand kiezen die hem als een hoopje *** behandelt??

  Het enigste wat Jezus kan is bang maken voor de hel en voor de duivel.
  Maar als je de waarheid kent dan weet je dat Jezus nauwelijks ooit komt opdagen en zijn eigen dienaren voor het blok zet.
  Zijn trouwste dienaren (denk bv eens aan Antipas uit Openbaring) zet hij gewoon in als cannonfodder.
  Waarom zou ik nou voor zon God kiezen??
  Iemand die zijn eigen dienaren laat lijden zodat hijzelf weer een beetje in zijn ego gestreelt kan worden??

  Vertel mij,
  wat voor goed nieuws is dat nou als je alleen maar moet lijden voor zon God?
  wat is dan het nut om zon God te dienen als je altijd maar in ellende en angst moet leven van zon God?

  Als zelfs mijn eigen God me in de rug steekt,
  dan heb ik geen vijanden meer nodig.

  En zelfs al geeft God mij wat vage profetieen en weet ik dingen die anderen niet weten,
  toch heb ik er helemaal niets aan.
  Ik leef nog steeds in ellende en hij wil nog steeds dat ik bang ben voor hem en de duivel.

  Fok de duivel.
  De duivel is een mietje.
  Hij was al bang voor de naam Jezus,
  en nu ik tot Athena en Artemis bid is hij helemaal doodsbang.

  God was toch de God van de liefde en vrede??
  Hij was toch zo van de rust??

  Nou dat is precies wat ik nu doe.
  Ik volg de liefde en de rust en vrede,
  en de narcisten blijf ik war mogelijk zo ver mogelijk uit de buurt,Jezus inclusief.

  Ik heb het me hele leven aan Jezus gevraagt,
  maar hij kwam niet opdagen.
  Nu vraag ik het aan anderen,en zij kwamen wel opdagen.

  Ik moet toegeven dat het nog steeds niet is zoals ik het had gewild.
  Ik bedoel ik ben echt niet aan het vasten voor me plezier,dat is pure noodgedwongen situatie.
  Maar toch hebben de Godinnen mij al meer gegeven als dat Jezus mij dat ooit heeft gegeven,
  en snel ook trouwens.

  Ik krijg dromen en profetieen van ze,
  dromen die mij hebben geholpen zoals de droom over poetsen met propolis,
  iets wat ook daadwerkelijk hielp,dus ik kan het uittesten of ze de waarheid spraken.

  Daarom geloof ik ook dat er uiteindelijk toch een poort word geopend voor mij uit deze situatie.
  Zij hebben mij al waarheidsgetrouwe dromen en profetieen gegeven die ik kon uittesten,
  dus dan geloof ik ook de andere dromen die nog moeten gebeuren.

  Als Jezus en zijn engelen zo machtig en of zo goed waren dan waren ze allang op komen dagen na al die jaren.
  Maar hij heeft nooit zijn engelen of hulp gestuurt.
  Mischien zijn zijn engelen dan toch niet zo machtig??
  Mischien bestaan er dan toch andere Goden en Godinnen die wel machtig zijn en wel luisteren naar hun eigen dienaren.

  Van de duivel moet je het niet hebben,
  en van Jezus evenmin.
  Ik spreek uit ervaring.

  Sowieso,
  ik snap trouwens niet waarom al die beroemdheden hun ziel aan de duivel geven.
  Volgens mij zijn dat grotendeels leugens en gewoon aandachtstrekkers en meelopers.
  Ik spreek uit ervaring dat ook de duivel net als Jezus nooit komt opdagen.
  Je ziel geven in ruil aan de duivel voor geld en fame bestaat niet,anders was dat mietje al lang op komen dagen.

  Daarom, kies ik voor het winnende team,
  en niet voor een stel narcisten of zwakkelingen of angsthazen.

  Ik KIES voor degene die op komt dagen en naar zijn dienaren luistert.
  Degene voor wie ik niet in angst hoef te leven en niet steeds om hoef te kijken of ie me in de rug steekt.

  Als God niet snapt dat ik in geluk wil leven en niet in ellende,
  dan is hij mijn God niet eens to begin with.

  Ieder mens wil toch in geluk leven??
  Is dat nu zo raar??
  Is dat nu zo’n zonde??
  waarom is dat zo slecht??
  Ik wil niet vervolg worden of ziek zijn of in armoede leven,waarom is dat gek dat ik dat niet wil??Waarom zou dat een zonde zijn??

  Maar als het aan Jezus lag dan zijn we allemaal arm en worden we allemaal vervolgd omdat we hem volgen.
  Iedereen wil toch de loterij winnen??
  Iedereen wil toch stoppen met werken??
  Iedereen wil toch in rust en vrede leven en gezondheid??
  Leg mij nou eens uit waarom dat verlangen slecht is??

  Als je een beetje hersenen hebt dan kies je toch nooit voor iemand die je als ene slaaf behandelt en die je continue angst probeert aan te jagen??
  Iemand die zijn eigen woorden niet eens nakomt??

  Hij was toch een genezer en een bevrijder??
  Nou ik ben niet genezen hoor.
  Hij zou toch opendoen als je klopt??Nou hij heeft nog nooit open gedaan vork mij hoor.

  Wie wel opendeed voor mij waren de Moedergodinnen,zoals Artemis en Athena,
  maar ook Venus en Isis en nog ene paar anderen.
  DIE deden wel open voor mij.
  Niet de duivel en ook geen Jezus.

  Dus dan is de keus toch snel gemaakt??
  Daar hoef je toch geen Einstein of raketgeleerde voor te zijn om te snappen dat ik gewoon kies voor de helpers??Degenen die daadwerkelikk antwoorden en mij daadwerkelijk helpen??
  En dat terwijl ik nog maar zo kort tot ze bid.
  En dat terwijl ik als christen zijnde ze al die tijd als mijn vijand beschouwde nota bene.
  Zelfs dat nemen ze me niet eens kwalijk.
  Dat komt gewoon omdat ik bedrogen was door de God van Israel.
  Wij allemaal.

  Net als de duivel gebruikt ook God stukjes waarheid om het overtuigend over te laten komen.
  Maar niet alles in de bijbel is waar.
  Zelfs ervanuitgaande dat de eeuwige redding waar is,
  dan nog heeft hij gelogen over dat hij een genezer is of over dat hij opendoet als je klopt en antwoord als je roept,om maar eens een paar voorbeelden te geven.

  Als dit zijn ware character is doen hoef ik die zogenaamde heilige geest van hem niet meer.
  Hij heeft zijn kans gehad,nu wil ik hem niet meer.
  Nu heb ik de geest van Athena en ik wil niet anders meer.

  De duivel heb ik ook mijn ziel aangeboden,
  maar ook hij kwam niet opdagen de sukkelaar.
  Als hij was op komen dagen integenstelling tot Jezus toen ik hem riep,
  dan was het balletje heel anders gelopen en was ik nu waarschijnelijkniet bij Athena geweest.
  Gelukkig heeft e me beschermt en kwam ze me te hulp,
  maar het zegt wel iets over de inteligentie van de duivel.

  Je hele leven zit ie als een aasgier op je ziel te azen,
  dan ben ik eindelijk na al die jaren zo wanhopig dat ik het hem echt had aangeboden en dan komt die slimmert niet eens opdagen.
  Iemand die zo dom en bang is verdient ook mijn aanbidding niet hoor.
  Als je zo dom bent laat dan maar hangen.

  Lang verhaal kort:
  Buiten God (van Israel) en de duivel,
  bestaan er ook nog een derde partij(Athena),
  mischien nog wel meer partijen zelfs.

  God en de duivel kwamen nooit opdagen,Athena en de andere Godinnen wel.
  Dus dan is de keus toch niet moeilijk??

  Ze staat trouwens bekend om haar wijsheid en slimheid.
  Dus waarom zou ik dan voor een domme duivel kiezen als ik voor een brilliante MoederGodin kan kiezen??

  En van de Griekse Goden en Godinnen stata ze ook bekend als iemand die er niet voor schuwt om een mens te helpen en bij te staan.
  Nou ik spreek uit ervaring dat ze dat dus inderdaad doet,
  en daarmee nu al meer voor mij heeft gedaan als dat Jezus dat ooit heeft gedaan.

 12. aanvulling op Amo, Wachter en Willy:
  Jezus doet je een belofte Roadrunner en stelt je daarna een vraag. Lees maar mee in Johannes 11:25-26: ´Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid, Gelooft gij dat?´

  Geen enkele religie biedt iets voor niets, ook het christendom niet. Enkel Jezus kan een belofte doen, dat hoe slecht het ook met je gaat, zelfs als je sterft, je toch in eeuwigheid zult leven. Je hoeft hiervoor een weesgroetjes te bidden, rituelen uit te voeren of je van allerlei dingen te onthouden. Jezus vraagt enkel ‘geloof je dat?’ Zo ja… dan ligt je toekomst voor de eeuwigheid vast. Dan gaat het in het leven misschien slecht, je mag dan de zekerheid hebben dat dit maar tijdelijk is. Jezus is immer het leven, Hij is het begin en het einde, Hij is alles. Bij Hem stellen al jouw goden en godinnen niets meer voor. De macht ligt bij Jezus Christus niet bij hen die niet bestaan, geloof je dat?

 13. Moderator
  Heeft u het geloofsforum en het praatcafe op een hoop gegooid?

  ?? Mod.

 14. @ Roadrunner: Het geloof zoals jezus dat predikte was en is verbonden aan een persoon en dat is Jezus, dus niet aan een kerk, een paus, een mythe, de Griekse sagen, of godsdienstige rituelen, dus ook de Mariologen gaan hier in te fout. Jezus was tegen elke godsdienst die wil heersen en niet wil dienen.

 15. ” Geloofd zij-
  de HEERE God,
  de GOD van Israël,
  Hij doet wonderen,
  Hij alleen”.
  Aan HEM en de Here Jezus, hou ik mij vast. Dat is mijn enige hoop, om te leven uit Genade door Geloof.

 16. @Roadrunner.
  U bent kennelijk tot de slotsom gekomen dat elk religieus geloof een menselijke constructie is, zoals bij de Griekse mythen en sagen. Okay, en daarmee bevindt u zich in het gezelschap van de meeste mensen. Maar de gebeurtenissen die beschreven worden in het Nieuwe Testament lijken me toch van een heel andere aard. Ik kan die niet beschouwen als menselijke fantasieën, juist omdat ze zo anders zijn dan de menselijke aandriften.

 17. https://cultuurondervuur.nu/amsterdam-geen-geld-voor-schuilkerk-wel-voor-zwarte-piethaters/

  De gemeente Amsterdam is de weg kwijt.

  En niet zo’n beetje ook!

  De gemeente knijpt de subsidie af van Ons’ Lieve Heer op Solder, een unieke schuilkerk die behoort tot het christelijk erfgoed van Nederland.

  Tegelijkertijd verstrekt Amsterdam wel 200.000 euro subsidie aan…

  Mitchell Esajas!

  U weet wel, de man achter de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. De man die communistische fantasieën spuit over gewapende revolutie. De man die geen gelegenheid onbenut laat om blanke Nederlanders uit te maken voor rotte vis.

  De site van Cultuur onder Vuur van Hugo Bos:
  https://cultuurondervuur.nu

 18. 404 doden in 2020 door griepvirus, ongeveer 6250 doden door zgn. coronavirus dus totaal
  ongeveer 6650 doden in 2019- 2020, minimaal 4000 minder als in 2017 -2018.

  Hoe grof ( laat ik het netjes zeggen) word je belazerd !!

 19. Weer een briljant artikel van Ronald Plasterk die de vloer aanveegt met de schreeuwers om duurzame energie! Die overal het landschap verpesten met die irritante windmolens, die de zeer zwaar vervuilende biomassa aanprijzen waarvoor aan de andere kant van de planeet hele bossen worden vernietigd etc etc:

  Eigen onderzoek van de Vereniging voor Duurzame Energie
  Opbrengst wind, zon en biomassa: bijna NIETS en… de helft DUURDER !!!

  Er bestaat een Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), die volgens de eigen website bedrijven bundelt voor een volledig hernieuwbare energievoorziening. Kernenenergie vertegenwoordigen ze niet, maar wel biomassa, wat zeker niet klimaatneutraal is, terwijl kernenergie dat wel is. Dus een vereniging voor zon, wind en biomassa (en als je naar de hoeveelheden geproduceerde energie kijkt vooral een vereniging voor biomassa). Daar is paniek uitgebroken.

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1280659104/opbrengst-wind-zon-en-biomassa-bijna-niets-en-de-helft-duurder

  Vind et opvallend dat Plasterk steeds meer kritiek geeft op links en de hele milieu-fanaten! Plasterk komt steeds meer in lijn met Micael Moore! Ook dat is genade!

 20. Nou ja bij deze,

  @ Michael,Anna,en Sundog,

  ik waardeer de in Tent ies,
  maar ik heb gen enkele mogelijkheid om in Am Ster dam of Dorrecht te komen.
  Ik woon helemaal in een andere uiterste hoek van Nederland.

  Iedereen moet zelf weten wat ie gelooft.
  Maar ik weet dat ik nu pas voor het eerst een beetje lol en rust heb in me leven,ondanks mijn rotsituatie.
  En dat allemaal sinds ik naar het sterrenvolk (voornamelijk Athena) begon te bidden.

 21. @ Roadrunner 05/08/2020 om 9:14 pm

  Hallo Roadrunner, Bedankt voor uw reactie, ik vroeg me al af hoe het met u was.

  Omdat u de Zeedijk aangaf, ging ik er vanuit dat u in Amsterdam woonde. Maar het was ‘Sundog’ die u op 26/07/2020 om 3:33 pm die tip gaf over de gratis tandarts in A’dam. Maar meerdere mensen hebben op u gereageerd. Ook Anna gaf u een tip over stichting “ de Hoop “ in Dordrecht.

  Voor mij is het de enige ware levende God die mij rust en bescherming geeft. Met al die afgoden zoals o.a. Athena heb ik helemaal niets. Ik weet dat God almachtig en echt is, en hoop dat Hij u dat op een keer laat inzien. Ondertussen respecteer ik uw vrije wil.

  Ik wens u het allerbeste en heel veel sterkte met alles en ik wens u opnieuw Gods zegen toe.

  Hartelijke groet, Michaël

 22. Jammer, dat je a ) mijn woorden verdraaid “met plezier verkracht kan worden “, volgens mij heb ik niet gesproken over met plezier verkracht kan worden en
  b ) dat je niet inhoudelijk op mijn woorden ingaat.

  Maar goed , laten we het hier bij houden ; het enige wat ik doe en zal blijven doen , is waarschuwen nu het nog kan.
  Als iemand daarom wil lachen dan is dat goed, vind ik niet zo’n punt.

  Sterkte in Belgie en HOUD je ogen open.

 23. @ tukker: Ik gebruik geen mooie woorden, en iemand overtuigen is niet mijn stijl, er zijn nu eenmaal mensen die vast zitten in hun eigen gedacht en geloofsbelevenis en dat is jou recht. Ik vond het wel grappig dat ge mij een vrouw noemt die met plezier verkracht kan worden, nu ik ben geen vrouw, in België is Willy een naam voor een man, en ik weet dat dit in Nederland anders is. ik heb je reactie is aan mijn vrouw laten lezen, en die kwam niet meer bij van het lachen, Dus ik heb veel respect voor je menig, en die mag je hebben, we leven gelukkig nog in vrije landen, het gaat je goed.

 24. Ja, als het geweldloos kan ja zeker ben ik voor ja, zonder geweld., MAAR Een voorbeeld, Willy, sorry dat ik dit breng maar als jij op het punt staat verkracht te worden ( ik ga ervan uit dat hier een vrouw mailt ) en later vermoord te worden, moet ik dan niet ingrijpen ??????
  Ja, mijn mening,overtuiging is dat ik dan moet ingrijpen en als dat dan niet anders kan dan maar met geweld.
  Of vind jij dat je dan maar verkracht moet worden/c.q. vermoord moet worden ?? , denk jij niet dat de Here Jezus van mij vraagt om in te grijpen ?? Ik denk zelf dat Hij van mij vraagt/misschien verlangt om in te grijpen, zal ik zeker ook doen.
  Ja, ik maak het persoonlijk , dit is extreem, klopt maar zo kan het lopen, wat dan Willy ???
  En opnieuw, het Joodse volk heeft het land Israel met geweld ingenomen/ moeten innemen met geweld , denk aan koning David, denk aan Simson, denk aan alle Richteren en er zijn denk ik nog veel meer voorbeelden.
  Heel veel geweld ja, hoe moet ik dat dan zien ??????
  Wat bedoelt De Here Jezus met : Gij zult niet doden: Ik denk, in alle bescheidenheid, Geen moord op welk punt van winstbejag ook, geen moord opdat de vuile was niet buiten komt te hangen ; geen moord, met name op welk vlak ook,
  ter verdediging/bescherming eigen ik, misschien nog wel meer voorbeelden
  Maar ter bescherming van iemand die op het punt staat verkracht/vermoord/gemolesteerd te worden , ja zeker, ik denk dat dan gerechtvaardigd is om iemand aan te pakken met geweld of erger.
  Ik durf daar de verantwording voor de Here God af te leggen, misschien zit ik er naast maar ik denk het niet, volgens mij is dat in het OT vaak voorgekomen : functioneel/ proportioneel geweld !!

  Maar wat van belang is en blijft : je mond openen tegen onrecht , volgens mij is dat de plicht van elke christen, anders moet je niet zeggen dat je een christen bent en als het niet anders kan : de zwakkeren beschermen.
  Willy, tot nu toe overtuig je me niet , in mijn beleving verschuil je je achter mooie woorden die wel eens anders zouden moeten kunnen worden uitgelegd als jij nu doet .
  Tukker

 25. Hoi Michael,

  ik weet niet mer precies wat je vorige keer aan mij schreef,
  maar volgens ij zei je iets over dat er een tandarts in Am SterDam zit die gratis daklozen behandelt.

  Ik waardeer je hulp,
  maar speitig woon ik helemaal aan de andere kant van Nederlands,
  ik heb geen enkele mogelijkheid om daar te komen.

  Er rest mij op dit moment nix anders dan nog mijn laatste spullen te verkopen voor wat geld,
  en te hopen dat de portaal word geopend voor ik zonde zit.
  Ik heb er goede hoop op dat Godin voor mij de uitweg zorgt voor ik echt vasten zit.

  Ik weet 1 ding.
  Ik heb nooit zoveel lol en vrede gehad met Jezus als ik nu met Athena heb.
  Mijn situatie is nog niet opgelost en ik fructreer me mateloos soms dat ze niet snel regeert.
  Maar ik voel wel haar aanwezigheid en laat me continium lachen ondanks mijn rotgsituatie.
  Dat deed Jezus nooit.
  Ik was alleen maar bang an depressief toen ik Jezus volgde.

  Maar ik ben in eender geval wel erg dankbaar voor dat je me serieus name en je best wilden doen.
  Zoals jouw en zoals die tandrts motten er meer zijn in deze wereld.

  Moge de Godin jouw ookm zegenen zoals ze mij ook vrede en rust geeft.
  Moge jij ook beschermt worden wanneer de Osotelijke ster Nemesis gaat manifesteren en de hela losbreekt op aarde.

 26. ”Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden.”
  (Mattheüs 10:28, NBV)

  Gods zegen voor iedereen, die dit leest.

  Hartelijke groet, Michaël

 27. Hedendaags wordt er door mainstream heel wat doodsangst gezaaid over het Cornavirus. Er zijn geruchten dat er een tweede golf op komst is. Ook zijn er geruchten over vaccinatie dat men het wil verplichten.
  Hier volgt een beschrijving van de farmacie en vaccinatie in het licht van de bijbel. De farmacie en het farmaceutische zijn afgeleid van het Griekse woord pharmakeia (Griekse Strong G5331), http://ernestlmartin.com/images/Pharmacy,%20Drugs,%20Sorcery,%20IG%20Farbin.pdf.
  Pharmakeia (G5331) houdt verband met: (1) medicatie ofwel het toedienen van drugs, (2) verontreiniging of vergiftiging, (3) toverij wat verband houdt met afgoderij, en (4) metaforisch de misleidingen en de verleidingen van afgoderij, https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/G5331/.
  Toverij (G5331) behoort tot de werken van het vlees (Galaten 5:20). Er wordt gewaarschuwd dat degenen die de werken van het vlees doen het Koninkrijk van God niet zullen beërven (Galaten 5:21). Wie Christus Jezus toebehoren hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd (Galaten 5:24). Hierbij hebben wij op grond van het Christelijk geloof het recht om vaccinaties te weigeren.
  Paulus vroeg de dwaze Galaten wie ze betoverd had, waardoor ze de waarheid niet gehoorzaam waren (Galaten 3:1). Er bestaan verschillende realiteiten en mensen hebben verschillende keuzes om realiteiten aan te hangen. De waarheid is God’s realiteit. Het woord van God is de waarheid en het heiligt ons (Johannes 17:17). Door in het woord van Jezus Christus blijven zijn wij waarlijk discipelen van Hem en zullen wij de waarheid verstaan/begrijpen en de waarheid zal ons vrijmaken.
  Degenen die in Jezus Christus geloven, hebben eeuwig leven (Johannes 3:14-18) en hoeven niet bang te zijn om te sterven. Jezus Christus is de Opstanding en het Leven; wie in Hem geloven zullen leven, ook al zijn ze gestorven (Johannes 11:25).
  Het kan nog een zware tijd worden om te volharden in het licht van de bijbel, waarbij we ons niet laten ontheiligen door de toverij vanuit de farmacie.

 28. Hebben jullie het filmpje van de explosie in Beiroet gezien?
  Zo dom is men niet, omdit spul in bewoond gebied op te slaan, opzet? valse vlag?

  Door dit geval en het filmpje van de drukgolf,
  gaf mij te denken, als je 2000 jaar geleden zoiets in een visioen zou zien, hoe zou je zoiets omschrijven om het op te schrijven?
  Ik bedoel niet persé dat dit geval profetisch zou zijn.

 29. @ tukker: Neen , maar ik denk dat er een misverstand is. ik bekijk het vanuit het standpunt, wat zou Jezus gedaan hebben? Johannes kon schrijven, indien je aanspraak maakt op ik ken Jezus, dan moet je leven zoals hij leefde. Jezus predikte geweldloosheid, en één keer ging hij in de tempel zover dat hij alle verkopers weg joeg. Dus ook Jezus verloor weleens zijn geduld. Wie naar het zwaard grijpt zal door het zwaard omkomen. We moeten tegen armoede, onrecht, dakloosheid, daar moeten we voor strijden, honger is een onrecht, geen dak boven je hoofd ook, Ik zat in de gevangenis maar je hebt me niet bezocht zei Jezus. In Paulus tijd was er slavernij, Paulus gaat daar niet tegen in, hij gaat dat niet met geweld bestrijden, maar van binnenuit, als mensen Jezus leren kennen, gaat slavernij vanzelf oplossen. Dat was gewoon mijn standpunt, onrecht bestrijden is een nobele zaak, en dan ben je zeker Jezus vriend, want wie gewoon voor zichzelf leeft, staat buiten Jezus.

 30. @Tukker. Inderdaad een belangrijke zaak.
  Zo is er het verhaal van de Mennonieten die principieel geweldloos wilden zijn. Als ze in gevaar kwamen, door de bolsjewistische revolutie b.v., was de eerste optie: op de vlucht. Maar ook deze mensen kwamen noodgedwongen tot het inzicht dat zuivere geweldloosheid ook betekent dat men weerloos toeziet hoe het eigen gezin wordt gemolesteerd, verkracht, mishandeld en vermoord. Toen beseften zij dat zij niet langer konden vasthouden aan dat uiterste principe van de geweldloosheid. Want toezien hoe het eigen gezin wordt gemolesteerd, dat kan geen goede strategie zijn. Dat is tegen alle liefde voor de naasten.

 31. Redenatie die jij brengt Willy , is niet tegen onrecht reageren,

  Laat maar miljoenen abortussen plaatsvinden , laat maar “voorlichten” op scholen aan kinderen over genderneutraliteit
  ( zeker bij kinderen van 4 jaar, misschien al op peuterscholen met kinderen van 2 a 3 jaar , chinezen zeggen geef mij een kind de eerste 7 jaar en de staat china vormt het z’n hele leven , dat is waar Slob( de cu) mee instemt enz. enz.
  Neen, je kan niet alles vergeestelijken , je zal je mond moeten open doen.
  Juist door op te komen voor zwakke mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, zou je wel eens een getuigenis kunnen zijn , kunnen laten zien wie de Here Jezus is.
  afleggen wie de Here Jezus echt is.

 32. @ Tukker: Ik kan best je stelling begrijpen hoor, daar kan ik goed in komen, maar Paulus schreef in het bezette Romeins Rijk: wij moeten niet strijden tegen overheden, of wereldse machten, Paulus bedoelde de strijd is geestelijk wil niet zeggen alles vergeestelijken, maar we moeten gehoorzaam zijn aan Jezus, ga heen en maak alle volkeren tot mijn volk en leert hen te onderhouden al wat ik u bevolen heb, doen we dat nog?????

 33. Geweld ???

  Ik zie in de Bijbel, in het Oude Testament dat de Here God vrij pittig is in zijn uitspraken over geweld.
  Ik heb gewerkt voor Justitie ; daar wordt gesproken over functioneel geweld toepassen , ben ik voorstander van.
  Er kunnen omstandigheden plaatsvinden, ook in de toekomst, dat je misschien niet meer anders kan, denk aan de Tweede WO.

  Het is heel makkelijk om je op dat punt te verschuilen achter wat de Bijbel zegt maar zo zwart/wit ligt het niet
  ( Eigen uitleg ??)
  Misschien moet je wel een keuze maken ook naar je geweten.
  Het is heel makkelijk om je te verschuilen wat de Here Jezus zegt , kan je rustig blijven zitten, hoef je niets te doen, kan je lekker discusseren over het geloof.
  Jezeu zegt ook : Denk om je naaste.

 34. En wat ik heb aangegeven over discussie over geloof : ik geloof JUIST dat de Here God er geen enkele moeite mee heeft als je op een respectvolle manier je mening kenbaar maakt.
  Alleen praten en discusseren over geloof is, naar mijn mening, is niet voldoende.
  Je moet het ook uitdragen, ook op dit vlak.
  Ik vind het trouwens een wat onverstandige opmerking van je :”Ga in de politiek “.
  Zoals de politiek er op dit moment, uitziet/voorstaat heeft in de politiek gaan geen enkele zin, zelfs op PVV of Forum van Democratie stemmen heeft geen zin, het is allemaal een pot nat.
  Ook op de CU stemmen heeft geen zin; doen precies wat d 66 wil : Genderneutralitiet, abortus, euthanasie.
  Als Gert Jan Segers zegt : rutte is mijn vriend, rutte is iemand die de zaken anders voorstelt dan dat de zaken zijn.

  Het zal breed gedragen moeten worden dus opnieuw : STA OP

 35. En een klein aantal mensen gaat niet werken , het moet een substantieel deel van de bevolking zijn dus laat je stem horen of

  Blijf slapen

 36. Wat ik heb aangegeven is dat als we NU niet heel duidelijk stelling nemen tegen de geplande een wereldregering met enorme dwang dan zullen we onder dat regiem terechtkomen en
  Ik denk zelf dat dat wel eens het begin van het rijk van de antichrist zou kunnen zijn
  Ik praat niet over geweld , actie betekent voor mij je mond openen, duidelijk aangeven dat je dit niet wil maar geweldloos aangeven wat je wel wil.
  Niets doen betekent een hele slechte mentaliteit, wat ik hoofdzakelijk doe is waarschuwen, nu het nog kan dus

  WORD WAKKER

 37. @ TUKKER : Over welke acties heb je het eigenlijk? Het is hier wel een geloofsforum, en wij roepen niet op tot geweld of wat dan ook. het zou zelfs totaal belachelijk zijn dat we beweren, God is liefde en verder maar iedereen die het niet met ons eens is op z’n bakkes kloppen, Heb je naaste lief zei Jezus, en wie naar geweld grijpt zal door geweld omkomen zei Jezus. Jezus roept op: vrede met God en medemens, en Paulus schrijft hetzelfde (Rom 5:1). als je niet tevreden bent met de huidige situatie gaat dan zelf in de politiek en probeert op een positieve manier iets te veranderen, je moet daar niemand anders voor oproepen gewoon doen.

 38. Viruswaanzin meeting In Den Haag : Hoogstens 750 a 1000 mensen ( zit ik in mijn beleving nog aardig hoog )
  Ik was een van de vrijwillegers die rondliep dus ik had een goed overzicht.
  Viel erg tegen dus : misschien wel mee te maken met dat wij, nederlanders, een erg volgzaam volkje zijn net als in de 2de wo , heel weinig verzet : overheid en burgerlijke instanties, Ns werkten allemaal met nazi duitsland mee.
  Mensen, sta dan niet versteld dat je een verschrikkelijke dictatuur gaat krijgen, mensen, slaap lekker verder.
  We kunnen over geloofszaken discusseren en dat is goed ( met sommige stukken vraag ik me wel af waar hebben we het over in vredesnaam )
  MAAR je moet ook in actie komen en niet allee discusseren , mensen word wakker andeers is hetecht te laat

 39. @ Eelke Piers : Ik ga dat zeker niet tegenspreken wat je schrijft, maar ik had het over te historisch kader en daar is weinig over bekend, wel was er in de vierde eeuw reeds kerken in China misschien ook door een apostel tot daar gebracht, maar zekerheid is hierover niet, teveel gegevens ontbreken.Andreas de broeder van Petrus daar is een overlevering over dat hij in de buurt van de apostel Johannes zich bevond, denk maar aan de zeven kerken in openbaring, Johannes kende deze zeer goed. maar verder ga ik niet speculeren, dus in feite weet men er weinig over.

 40. @TASHIR. Even inhaken op uw Ingezonden, u schrijft: De rk-kerk van Rome is dan zogenaamd een eenheidskerk, maar alle protestanten zijn onderling ernstig verdeeld en zonder centrale leiding.””

  Dat Protestanten tot op het bot verdeeld zijn spreek ik niet tegen. Maar dat zijn de RKK ook.

  Gelovigen Zonder centrale leiding? Protestanten gelovigen al 5 eeuwen met Luther, Calvijn, Knox dat niet de Paus maar JeshuaHaMasjiach het HOOFD is van zijn Gemeente.

  Protestanten lezen dagelijks de BIJBEL!!!

  1 Korinthiërs 11:3 (NBG51) Ik wil echter, dat gij dit weet: het Hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het Hoofd van Christus is God.

  Efeziërs 5:23 (NBG51) Want de Man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het Hoofd is zijner Gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.

  U weet ook vast wel dat Rome en Constantinopel Doodsvijanden van elkaar waren en elkaar bestreden vanaf de Kruistochten 1095 tot nu toe. Constantinopel erkende de Paus van Rome niet en had een heel andere visie van de Heilige Geest. Schisma 1054. Roomse Kroaten vermoordden vanaf 1914 tot 2000 honderdduizenden Orthodoxe Serven. Lees alle details in Vluchten via het Vaticaan van Henk Jurgens.

  De Oud-Katholieken erkennen ook de Paus van Rome niet. Lees de Pensees van RK Blaise Pascal en waarom hij zich met zijn zuster aansloot bij de Jansenisten. Alles wordt u dan heel duidelijk.

  Geloven de Egyptische Kopten of Putin en zijn Orthodoxe kerk in Rusland de uitspraken van de Paus? Dat zou die wel willen.

  Heeft u het boek van Huub Oosterhuis: De Paus van Amsterdam gelezen? Lees hierin waarom de Jezuïeten als Huub Oosterhuis en de RK 8 mei beweging de RKK verlieten en Paus Joh. Paulus II hevig bekritiseerden toen hij in 1985 Nederland bezocht. Hij was hier niet welkom, lege straten!!! Het Pausdom 2020 en zijn RKK is op sterven na dood.

  Lees Sodoma van Frederic Martel. Lees de Laatste Paus van John Hogue.

  Wie de vele bloedige boeken over de RK-Kruistochten en de sadistische Inquisitie gelezen heeft zal nooit een stap in een RKK zetten de Sixtijnse Kapel, of de St. Peter in Rome bezoeken. Allemaal gebouwd met afgeperst Geld van doodsbange gelovigen die peperdure Aflaten kochten om toch in de hemel te komen. Pausen kunnen niet in de schaduw van Jeshua de Zoon van God staan. Zie Openbaring 2 en 3.

  Trouwens Paulus heeft Nooit een Paus in Rome, maar uitsluitend Gehuwde Mannen van één vrouw als Oudsten en Diaken ingezegend. De Paus komt zo wie zo niet in aanmerking voor dat ambt. Want hij is niet gehuwd. Lees 1 Timotheus 3 en Brief aan Titus voor alle details.

  Ook de Islam is verdeeld in vele rivaliserende groepen die elkaar tot op deze dag de hersens inslaan. Soennieten, Shiieten, Hezbollah, Fatah, Hamas, Al Qaida, Isis, om er maar eens een paar te noemen.

  Niet de Paus gaat orde op zaken stellen in onze verwarde wereld, maar de Leeuw van Judah Jeshua, Openbaring 5:5 bij zijn wederkomst met grote Macht en Heerlijkheid [Zachariah 14:9] in en vanuit Jeruzalem de stad van de grote Koning. Openbaring 19.

  Pausen en de Wereldraad van kerken staan dan met een beschaamd gelaat en hebben dan voorgoed het nakijken.

 41. @ willy
  In Matheus krijgen de apostelen opdracht om de leer van Christus te verkondigen aan de 10 stammen van Israël niet aan de heidenen.

  Andreas de broeder van Petrus heeft aan de kusten van de Zwarte Zee gepredikt. In dat gebied bevond zich toentertijd Scythiërs, mensen die later in de geschiedenis bekend staan als de Angelsaksen. Vanaf 449 na Chr. verhuisden ze naar Brittannië (Schotland) en Denemarken (Danmark, het land van Dan) uit het hetzelfde gebied in Klein-Azië rond de Zwarte Zee waar de voorouders aan wie Petrus zijn brieven schreef woonden: Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië.

  Simon de Zeloot reisde naar Egypte vandaar naar Cyrene en Afrika…..en vervolgens door Mauritanië en geheel Libië, predikende alom in deze verafgelegen en woeste landschappen het evangelie…Ook kon de koude van het klimaat zijn ijver niet stuiten of beletten om over te schepen en de christelijke leer in de westerse eilanden, zelfs tot in Brittannië te brengen.

  Thomas bracht het evangelie in “Parthië”. Anderen zoals Sophronius, berichten ons dat hij ook daarna het evangelie onder de Meden, Perzen, Carmanen, Hyrcanen, Bactrianen en de daaraan grenzende volkeren gepredikt heeft” Deze gebieden kennen wij tegenwoordig als Iran en Afghanistan tot aan het westen van India. Daar zou hij met een speer zijn gedood (Goa christenen). In de dagen van de apostelen was een belangrijk deel van het gebied waar Thomas doorreisde onderworpen aan de Parthen. Parthië is het gebied aan de overzijde van de Eufraat, waar volgens Josephus de verloren stammen zich ook bevonden.

  Judas Thaddeüs
  Judas, ook wel genaamd Lebbaeüs Thaddeüs, nam deel aan het werk in Assyrië en Mesopotamië

  Fillippus
  Scythië en Klein-Azië waren de gebieden die aan Filippus waren toegewezen.Scythië was de naam van de uitgestrekte vlakte ten noorden van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee.

  Mattheüs ging eerst naar Parthië en nadat hij in die gewesten de christelijke religie voorspoedig geplant had, reisde hij vandaar naar Ethiopië, dat is naar dat Ethiopië, welke in Azië en (vlakbij) India gelegen is.

  Matthias ging naar Dacië (het huidige Roemenië) en Macedonië aan als het deel van het gebied waar Matthias zijn werk uitoefende. Dacië was de uiterste westelijke deel van Scythië. Uit Dacië kwamen de Noormannen die zich in Scandinavië, Frankrijk en Brittannië vestigden.

  Johannes. Jezus legde de zorg voor Zijn moeder in de handen van Johannes en deze 2 vestigde zich in Efese. Na de dood van Maria ging Johannes naar Rome. Hij werd daarna verbannen naar de mijnen van het gevangenis eiland Pathmos, waar hij de openbaring van Christus kreeg en te boek zette.
  Het is een lel en c/p werk, maar ik hoop dat je er wat aan hebt.

 42. @Willy 02/08/2020 om 11.33 am: Dank voor uw reactie! Er is écht geloof voor nodig om het volk Israël lief te blijven hebben, terwijl zij hun eigen Messias en Zijn apostelen hebben afgewezen en uitgeleverd aan hun moordenaars. Onder het Romeinse gezag was er voor christenen nog enige bescherming! Dat kerken/gemeenten gingen geloven het nieuwe Israël te zijn, is begrijpelijk, echter geloven wij, dat er zonder Israël geen gemeente van Jezus Christus bestaat. Nog even volhouden en Jeruzalem is opnieuw het centrum van de gemeente van Jezus Christus, dit, in blijde verwachting van het duizend jarig Koninkrijk, met Jezus als rechtvaardige Koning! Groet, TASJIR(Kol.3:17), .

 43. @ Eelke Piers: Ik wil hier nog aan toevoegen; je schrijft dat Clemens van Rome in feite onbetrouwbaar was, maar toen Clemens nog jong was heeft hij beide apostelen nog gekend, trouwens Paulus citeert hem in één van zijn brieven als trouwe medewerker toen zat Paulus gevangen in Rome en hij noemt Clemens zijn medewerker( Filp 4-3). Er waren toen ook velen uit het hof van de Keizer tot het geloof gekomen( Filp 4-22). Ook Clemens laat in één van zijn brieven doorschemeren dat hij beide gekend heeft vooral Paulus. Clemens was bisschop in Rome en stierf rond het jaar honderd.

 44. Zucht
  Het gaat niet om de religie, de aanwijzingen van Jezus terugkomst zit in deze religie, door deze religie uit te voeren, herken je in deze religie de dag en uur van Jezus terugkomst.

  Je moet niets,tis alleen in jou voordeel dat je de kennis hebt van deze religie
  Opb. 2:24 doch ik zeg u allen, die voorts te tyatira zijt , en deze leer niet hebt (christenen), en gelijk zij zeggen, de diepten des satan hebt leren kennen (de illuminatie): ik leg u geen andere last op. (Dus sabbath viering is niet zo belangrijk, maar volg je de wet zie je God plan en de exacte dag van Jezus terugkomst ,Nogmaals de aankondiging van dag en uur is Jezus leven geweest)
  25. Maar wat gij hebt (de wet), hou dat vast totdat ik gekomen ben.
  26. En wie overwint en mijn werken (jezus gaan en staan en belevenissen) tot het einde toe bewaard, hem zal ik macht geven over de heidenen (da’s er dan 1 van de 144000 uitverkorene)

  De wet is door Mozes op geschreven, en 3000 jaar bewaard gebleven, omdat het joodse volk onbewust deze kennis van het verleden naar de toekomst heeft gehaald door het uit te voeren,

 45. @Eelke Piers. U schreef: Waren er ook nog een tiental Evangelies bekend en vele geschriften die in en uit het Nieuwe Testament zijn gegaan of wel her en der wel gebruikt werden of weer werden verworpen? Origenes vond de Openbaring maar flauwekul en die had er verstand van terwijl de Oosters-orthodoxe kerk het ook niet erkent.””

  Om met het laatste te beginnen, niet alleen de vrijzinnige Origenes vond het Boek van de Koning de koningen: JESHUA [Openbaring 19] maar flauwe kul, maar ook de veel geprezen Reformatoren Maarten Luther en Johannes Calvijn. Zij schreven commentaren op alle Bijbelboeken behalve op de belangrijkste, de afsluiting van de Canon: Openbaring 1:1 van JeshuaHaMasjiach.

  Er zijn nog steeds maar zeer weinig predikanten die uit het boek Openbaring preken in 2020. Ook op dit forum zijn er maar enkelen die goed bekend zijn met de inhoud van dit belangwekkende magistrale Boek waarin we kunnen lezen hoe de satan en heel zijn legermacht, alle antisemieten en hooligans een smadelijk einde tegemoet zien. Openbaring 6.

  En wat te denken van de nieuwe hemel en aarde die daarin beschreven wordt? Openbaring 21 en 22.

  Marcion AD150 de antisemiet die heel het Oude Testament schrapte en zelfs de Joodse afkomst van Jeshua Loochende in het Nw. Testament werd terecht als ketter veroordeeld.

  Ook Origenes, [AD 200] en zijn aanhang, grondlegger van het Arianisme [ontkent drie-eenheid] die zichzelf ontmande, werd als Ketter 553 door verschillende synodes veroordeeld.

  Opvallend is wel en dat pleit voor hem, dat Origenes net als Flavius Josephus de originele volgorde van Bijbelschijvers/boeken aanhoud.

  22 Bijbelboeken in O. T. en 27 van het N.T = totaal 49 = 7 x 7 een heilig getal in heel de Bijbel en vooral in Openbaring.

  Origenes werd de schrijver van de Hexapla 6 Bijbelvertalingen waaraan hij 27 jaar werkte, waarin ook de door hemzelf geschreven Septuagint werd opgenomen. [Kerkgeschiedenis: De Strijdende Kerk Deel 1 van P. A. de Rover]

  Hoop dat wat u beweert u ook wilt staven met bronnen. Shalom!

 46. @ TASHIR en Eelke Piers: Bedankt voor jullie reactie, ik begrijp nu beter hoe je denkt over Paulus, en het is waar hij kende veel mensen in Rome, en inderdaad er waren ook joden in de kerk want anders is Romeinen 14 een raadsel. gun ieder zijn of haar overtuiging. Aan Eelke, rond het jaar 57 hebben alle apostelen Jeruzalem verlaten na een orakel van de H. Geest, alleen Jacobus de broeders des Herens bleef in Jeruzalem waar later Paulus later zou komen voor de geldinzameling. Volgens historische bronnen weten we zeer weinig van waar de apostelen heen gingen, alleen van drie zijn er buiten bijbelse bronnen, Paulus die niet tot de twaalf apostelen en Johannes. Johannes de apostel is op hoge leeftijd gestorven in Efeze waar later een kerk op zijn graf is gebouwd, m’n kan die oude kerk nog gaan bekijken aldaar. Paulus en Petrus zijn de marteldood gestorven in Rome en daar is het Vaticaan op gebouwd dat klopt wat je schrijft. Babylon werd altijd gebruikt als codenaam voor Rome, omdat reeds in Paulus tijd er een netwerk was ontstaan van mensen die belangrijke brieven gingen rond delen aan de kerken, Je ziet ook in het boek Handelingen die duidelijk verschuiving, het begint in Jeruzalem en men komt uit in Rome, en Rome eist zijn gezag op, en dat is fout, want Jeruzalem is onze moeder volgens Paulus in zijn brief aan de Galaten.

 47. @ Ramshoorn
  Waren er ook nog een tiental Evangelies bekend en vele geschriften die in en uit het Nieuwe Testament zijn gegaan of wel her en der wel gebruikt werden of weer werden verworpen?
  Origenes vond de Openbaring maar flauwekul en die had er verstand van terwijl de Oosters-orthodoxe kerk het ook niet erkent

 48. @Willy 01/08/2020 12:17 pm: Inderdaad, Willy, waren er in Rome reeds christenen, maar óók Joden, toen Paulus daar arriveerde en met u weet ook ik niet wie nu precies de eerste steen van ‘de christengemeente van Rome’ heeft gelegd, maar niet Petrus! En voor de eenvoud, Willy, is Paulus voor mij de apostel voor de heidenen en volgens het Evangelie met brieven de eerste die ik met de gemeente van Rome helder kan associëren, zodat hij voor mij de grondlegger is van de christengemeente te Rome, waartoe m.i. eigenlijk alle christenen van Europa behoren, dit i.v.m. ‘het Romeinse rijk, dat was, er nog is en weer komen gaat (>Openbaring).. In plaats van in de gemeente van Rome radicaal te evangeliseren, hebben de zich hervormd of gereformeerde noemende kerkleden de gemeente van Rome destijds verlaten en zich zelfs tégen Rome gekeerd, waartoe ze eigenlijk behoren! Daarom zeg ik gewoonlijk tegen anti-Roomse protestanten, dat ze ‘de Brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome’ dan maar béter uit hun Bijbel kunnen scheuren, zodat we er niet meer over zullen spreken. De rk-kerk van Rome is dan zogenaamd een eenheidskerk, maar alle protestanten zijn onderling ernstig verdeeld en zonder centrale leiding, zodat een arme moslim niet weet bij wie hij/zij moet aankloppen, als hij/zij zich tot Jezus Christus wil bekeren! Neen, in onze kerken/gemeenten gebeuren geen wonderen, blijkbaar omdat Jezus niet aanwezig is (Mt.18:19-20). Nog heel even en op de stoel van de paus te Rome zit dictator/messias 666 (>Op.6:2), die, nadat de échte gelovigen hier zijn vertrokken (>1Tess.4:16-17), de nieuwe Europese eenheidskerk gaat stichten! Sommigen denken dat de huidige paus de antichrist zal zijn, maar persoonlijk denk ik dat niet, omdat de antichrist waarschijnlijk een Jood zal zijn, dit, omdat hij halverwege de Grote Verdrukking zitting neemt in de herbouwde tempel van Jeruzalem, waarvoor hij Jood zal moeten zijn. Groet, TASJIR (Kol.3:17)..

 49. @Eelke Piers. U schreef: Als ik het mij goed herinner is de Openbaring zo’n 1500 jaar later in het NT opgenomen”

  In het boek van Ds. W.J.J. Glashouwer en Dr. W.J. Ouweneel…Het ontstaan van de Bijbel… kunt u alle info vinden dat het Boek Openbaring aan alle 7 Gemeenten van Openbaring 2 en 3 bekend was omstreeks AD 100.

  Een bevestiging hiervan las ik uitgebreid in het boek de Kerkvader Eusebius die de eerste Kerkgeschiedenis schreef. [Boekencentrum, vertaald door Dr. Chr. Fahner]

  De Bijbel had toen ook een heel andere indeling als nu: Het oude testament telde toen 22 boeken en het nieuwe testament 27 = samen 49 boeken = 7 x 7. een heilig getal in Openbaring.

  Er zijn nog meer bronnen. Hier hou ik het nu maar bij.

  Flavius Jozephus schrijft ook over deze indeling van de Bijbel en het boek van Jeshua: Openbaring. Dus van heel vroege datum. AD 68.

  Lees ook het boek: Restoring The Original Bible, By Ernest. L. Martin.

 50. @Eelke Piers 01/082020 om 9.51 am: Israël heeft 12 stammen n.l. 10 zonen van Jacob/Israël (exclusief Levi en Jozef), In plaats van Jozef zijn z’n twee zonen Efraïm en Manasse toegevoegd. Levi is de vader van het priesterlijk geslacht de levieten en had geen grond.
  Bij de 144.000 (Op.7:4-8) ontbreken Jozef en Levi niet, maar wél Dan en Efraïm. Uit Dan komt waarschijnlijk de antichrist voort (Gen.49:16-17, Jer.8:16-17), dit volgens Arie Kleijne in zijn boek ‘Jezus komt’.
  Efraïm is in Israël een begrip voor alles wat afvallig werd (Hos.4:5, 5:9, 7:8,11). Zie ook 1Kon.12:28-30.
  Bij het komende herstelde Israël (Ez.48:1-27) zijn Dan en Efraïm er weer bij (Ez.48:1,5) en ontbreken Levi en Jozef opnieuw, hoewel er wél een Leviepoort en een Jozefpoort van de heilige stad zijn (Ez.48:31-32).
  Groet, TASJIR(Kol.3:17). .

 51. @ Ramshoorn
  …Petrus, Johannes en Paulus stonden garant tot het eind van hun leven, dat het hele Nw. Testament zoals wij het nu kennen aan de 7 gemeenten bekend waren. Openbaring 2 en 3….
  …… het hele NT……zoals wij het nu kennen…….????????
  Graag een beetje meer uitleg
  Als ik het mij goed herinner is de Openbaring zo’n 1500 jaar later in het NT opgenomen

 52. Even voor de juiste informatie.

  Als je naar de Eeuwenoude Egyptische koptische teksten kijkt,
  dan staat de stam Dan er dus wel bij in Openbaring.
  Dat geeft toch wel weer te denken.

 53. @ Willy
  Ik heb nooit een aanwijzing gevonden dat Petrus ooit in Rome is geweest. Dus help mij uit de droom.
  Nadat de Christenen in Palestina vervolgt werden vluchtte Petrus naar Damascus. (Maria en Johannes naar Efese, Jacobus vluchtte naar Spanje enz. Alleen Jacobus de halfbroer na)Petrus heeft wel een reis gemaakt naar Alexanderie en, volgens overlevering, ook een reis naar Engeland en is via Belgie en Oostenrijk naar Damascus terug gekeerd. Mogelijk heeft hij op de heenreis Rome ook even aangedaan. Naar mijn idee hoort dit bij hetzelfde verhaal als dat van Paulus. Het Patriarchaat Rome moest belangrijk gemaakt worden. Clemens heeft daar goed aan meegewerkt
  In 1Petrus 5:14 wordt gezegd dat hier staat dat Petrus in Rome woonde maar je moet wel een oneindige fantasie hebben om dat te lezen

 54. Ook Kees en Eelke Piers, dank voor jullie antwoorden.
  Ook voor jullie, hartelijke groet, Esther.

 55. Hallo Ramshoorn…
  Welkom terug, fijn om weer iets van je te lezen.

  En dank je voor je antwoord… ik ga dat meteen even nalezen…

  Hartelijke groet, Esther.

 56. iets over de Stam “Dan”
  http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bijbelstudie%20Openbaring/opb_7.html#144.000.

  Ik vind dit zo griezelig omdat Dan een van de verloren stammen is die door na de Syrische ban naar het noorden zijn getrokken en zich in Noord-Europa/Engeland gevestigd hebben. Danmark= het land van Dan. De rivier Don dankt waarschijnlijk ook zijn naam aan Dan. De Leeuw die N-Europesche landen voeren is de Leeuw van Juda, Vlaanderen heeft een Leeuw; Wallonië een rode Haan. Zo kun je zien waar de grens loopt. Hieruit zou volgen dat de Antichrist een N-Europeaan/Amerikaan/Australier zou moeten zijn maar dat strookt niet met mijn idee dat Mohammed de Laatste profeet is en dus de antichrist

 57. Hier het antwoord op de vraag van “Waarom staat in de Openbaring waar de 144.000 opgesomd worden niet de stam Dan bij?”:
  De stam Dan heeft van vrijwel het begin van de Richterentijd aan afgoderij gedaan, door in het Noorden een tweede gebied voor de stam te veroveren (dat hen niet door loting was toegewezen) en vanaf de verovering van dat gebied stond daar een zilveren afgodsbeeld, waarbij nakomelingen van Mozes priesters waren voor de stam Dan. Dit alles duurde tot de tabernakel zich niet meer in Silo bevond (zie Richteren 17 en 18). De meest ongehoorzame stam helaas.

 58. @Eelke Piers. U schreef 29/7… Paulus werd door Constantijn de Grote naar voren gehaald want een NT zonder Romein was ondenkbaar en daardoor kon het christelijk geloof tot Staatsgodsdienst verheven worden en daardoor kon Rome uitgroeien tot de belangrijkste Patriarch. Er is 1500 jaar gevochten om het NT te krijgen zoals het nu is.”

  Vergeten dat Paulus vooral een Jood van geboorte was en besneden? Filippenzen 3:5…besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, 6 een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de Gemeente, naar de gerechtigheid der Torah onberispelijk.

  Petrus, Johannes en Paulus stonden garant tot het eind van hun leven, dat het hele Nw. Testament zoals wij het nu kennen aan de 7 gemeenten bekend waren. Openbaring 2 en 3.

  @Eshter. Ik vond het antwoord op uw vraag. De stam Dan ontbreekt in Openbaring 7 omdat daar waarschijnlijk de antichrist uit voortkomt of door de antichrist gebruikt wordt. Zie *Genesis 49:17… en Jeremia 8:16 en 17 en Amos 8:14…Hier zien we een paralel tussen de stam Dan en Judas, een van de 12 Apostelen van Jeshua beiden verraden ze hun God.

  * Genesis 49:17 Moge DAN een Slang op de weg zijn, een Hoornslang op het pad,
  die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt.

  * Jeremia 8:16 Van DAN uit is te horen het snuiven zijner paarden; door het geluid van het hinniken zijner rossen Beeft het gehele land; zij komen, zij Verslinden het land met al wat erop staat, de stad met wie erin wonen.

  ** Amos 8:13 Te dien dage zullen de schone maagden en de strijdbare jongelingen in Onmacht vallen van dorst, 14 die zweren bij wat de schuld van Samaria is, die zeggen: Zo waar
  uw god leeft, o DAN! en: Zo waar de bedevaart naar Berseba leeft! Ja, zij zullen Vallen en niet weer opstaan.

  De huidige kerkgenootschappen: Paus en Wereldraad van Kerken spelen nu ook een zeer verraderlijke rol om samen met de Islam een NWO= één wereldkerk stichten. Zie wat plaatsvond in Genève 2018 waar de Paus hoofdgast was op het feestje van de Wereldraad van Kerken, Op het zeventigjarig jubileum.

 59. Hallo Eelke Piers…

  Heel bekende vraag, die u stelt.
  Waarom zit de stam Dan er niet tussen.
  Die vraag heb ik ook al eens gesteld… maar nooit geen antwoord.
  Misschien dat iemand nu wel het antwoord weet.

  Zo niet… dan blijft het een geheim voor ons.
  God weet het… en weet ook waarom. En dan heb ik er vrede mee.
  Maar nieuwsgierig ben ik toch wel een beetje.

  Groet, Esther.

 60. @TASJIR : ik heb met belangstelling uw artikel gelezen en ik heb één opmerking. Paulus heeft niet de kerk van Rome gesticht, leest aandachtig te inleiding van zijn brief aan die kerk. ook Clemens van Rome heeft dit nooit geschreven. Ook Petrus heeft die kerk niet gesticht, als Paulus zijn brief naar Rome schrijft wijst hij nergens naar Petrus. Uw schrijven is gebaseerd op de Roomse legende over Petrus, hij is wel samen met Paulus de marteldood gestorven in Rome dat is juist, Petrus aan een omgekeerd kruis rond 64, en Paulus volgens de apostolische Vaders later door onthoofding want Paulus had het Romeins burgerschap in het jaar 67 die vermelding komt ook voor in de brief van Clemens van Rome naar de Korinthe in 96. Volgens de Roomse leer is Petrus veelvuldig in Rome geweest, maar daar zijn geen bewijzen van, wel heeft Petrus de kerk van Korinthe bezocht en te thuiskerk van Paulus, wel was hij in Rome, en is daar ook gevangen gezet en later de marteldood ondergaan. Petrus is begraven op het oude kerkhof van Rome waar nu de St Pieterskerk is, en archeologisch werk heeft dit ook bevestigd, ook waar Paulus begraven werd, de kerk buiten de muren. Maar Paulus heeft volgens zijn schrijven aan Rome nooit die kerk gesticht, wie wel, dat weet niemand.

 61. Correctie 31/07/2020 11:12 pm: In punt 3) moet geschreven staan, dat Petrus zijn bediening in Jeruzalem had en van daaruit ijverig met Paulus samenwerkte, dit als de ROTS, waarop Jezus Zijn Gemeente (Kerk) zou bouwen en vanzelfsprekend met Jeruzalem als centrum, samen met het gelovige(!) Israël. Groet, TASJIR(Kol.3:17).

 62. @ TASJIR
  Met belangstelling je reactie gelezen.
  Even een opmerking. Israël heeft 13 stammen. De 12 Zonen van Abraham terwijl de 2 zonen van Josef, als dank, ook een eigen erfdeel kregen.
  Nu heb ik een vraag.
  Waarom staat in de Openbaring waar de 144.000 opgesomd worden niet de stam Dan bij?

 63. Met grote belangstelling heb ik alle bijdragen op dit forum gelezen en zonder de leermeester te willen zijn, maak ik hier eenvoudig enkele opmerkingen die in mijn hart spelen:

  – 1)De sabbat is op de zevende dag van de week en die wordt nog altijd door Israël gevierd, hetgeen óók in de toekomst van het herstelde Israël zo zal zijn. Dat christenen tijdelijk de eerste dag van de week heiligen, komt, omdat Jezus op de eerste dag is verrezen, hetgeen Israël nog niet gelooft. Maar straks in het duizendjarig rijk zullen alle gelovigen samen de sabbat heiligen, geloof ik. En bedenk hierbij óók dat de eerste christenen kort na de sabbat, die om 18:00 eindigt bijeenkwamen in een of andere woning om het brood te breken. Formeel was dat dan reeds de eerste dag, maar gevoelsmatig was het nog op dezelfde zevende dag van de week, na zonsondergang.

  – 2)Indien men écht wedergeboren is, dus in Christus, dan is men geen zondaar meer (Rom.5:8), want de belijdenis van “nog zondaar te zijn” betekent dan dat Jezus voor jou nog niet op het kruis is gestorven, hetgeen een anti-getuigenis is, dit tot groot verdriet van Jezus. Op verschillende plaatsen in het Evangelie is te lezen, dat een kind van God niet meer zondigt, hetgeen niet betekent dat het geen fouten meer maakt, echter worden dezen niet meer als zonden aangerekend.

  – 3)De fout van onze kerken/gemeenten was/is, dat Israël daarin niet de plaats had/heeft die haar toekomt. Israël is voor ons de meest betrouwbare waarschuwing (1Kor.10:1-13). Paulus heeft de gemeente van Rome gesticht voor de heidenen en niet Petrus, want de bediening van Petrus was in Rome, hoewel hij later heel intiem met Paulus heeft samengewerkt. Zo was Petrus ook niet de eerste paus van Rome! Beide bedieningen waren verschillend, omdat Petrus nog met de wet rekening moest houden in Jeruzalem en Paulus deze veel meer kon loslaten voor de heidenen o.a. dat men niet meer besneden behoefde te worden.

  – 4)Als wij over het volk Israël spreken, dan moeten we niet over Joden spreken, want Jood komt van Juda, welke stam slechts één van de 12 is. De naam Jood is pas ontstaan na de Babylonische ballingschap, waaraan ook een deel van de stam Benjamin deelnam, maar niet de andere 10 stammen, die zich eerder van Juda hadden afgescheiden en eerder in Assyrische ballingschap zijn gevoerd, maar nog niet terugkeerden. Zij zijn verstrooid in de kustlanden en weten vaak niet Israëliet te zijn, maar JHWH weet het precies en zal ze spoedig verzamelen. Opmerkelijk is ook, dat Juda (de Joden) de staat Israël hebben gesticht en daarmede heden nog alle stammen vertegenwoordigen. Niet zonder reden komt Jezus uit de stam Juda.

  – 5)Dat Jezus uit de stam Juda komt en dus Jood werd genoemd, heeft te maken met de natuurlijke afstamming van Jozef, die uit de stam Juda kwam., hetgeen volledig kan worden nagegaan uit de stamboom in het Evangelie. Hoewel óók Maria uit Juda komt, is moeilijker aantoonbaar en de hedendaagse Joden geloven dat niet. De Talmoed-joden beweren zelfs, dat Jezus een hoerenjong was, dat in Maria verwekt is door een Romeins soldaat. Erg, hé.

  Er is meer, maar hierbij laat ik het maar! Groet, TASJIR.

  .

  .

 64. Psalm 108
  ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’ Fil. 4:13.

  Er bestaat veel overeenstemming tussen David en Paulus.
  Beiden waren geroepenen van de Heere, de een als koning, de ander als apostel.
  Beiden kenden de diepten van de zonde en beiden ook de schuldvergeving.
  Daarom kon David in psalm 18 ook zingen: Heere, ik heb U hartelijk lief; en schreef Paulus aan de Galaten dat hij niet anders kon, dan roemen in het kruis van de Heere Jezus.
  Zij kenden ook beiden de praktijk van het geloofsleven.
  Het leven van een kind van God is een actief leven.
  Een dagelijks bezig zijn voor de Heere.
  Dat hebben deze beide Godsmannen ook gedaan.
  We weten niet wanneer David deze psalm heeft geschreven.
  Hij was ongetwijfeld in een goede stemming: blij.
  Mijn hart is gerust, zo begint hij.
  Hoe velen van ons kunnen hem dat nazeggen?
  Hoe vaak is ons hart onrustig, door dingen in onszelf of door dingen om ons heen, in onze familie, in ons werk, in de wereld, ja zelfs of misschien wel juist door dingen in de Gemeente van God, de Kerk.
  Dat heeft David ook gekend, maar nu is zijn hart gerust.
  Want hij heeft Gods trouw gezien en ervaren.
  Daarom gaat hij zingen, hij kan niet zwijgen.
  Ik wil zingen, ja Psalmzingen de Heere.
  Leeft in ons hart ook zo het verlangen om de Heere lof te zingen?
  David spreekt ook over de grootheid van God en van Zijn handelen met het volk.
  De verzen 7 tot 10 zijn een stukje geschiedenis.
  David weet van Gods hand in de geschiedenis.
  Daarom vertrouwt hij op Gods hand in zijn leven.
  Hier komen David en Paulus weer bij elkaar.
  Met God zullen wij kloeke daden doen, zegt de één.
  Met Christus vermag ik alles, zegt de ander. Wat zegt u?

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 65. @ Vlokje
  Even een zin van Harold aanhalen: Jezus was menselijk gezien Joods.
  Vind je het niet raar dat het grootste deel der Christenen geloven dat Jesus pas bij de doop door Johannes de Christus werd?
  In mijn ogen is Jesus gewoon voor Josef bij Maria verwekt.
  Toen Hieronumus, die een extreem vrouwenhater was, in opdracht van Paus Silvester de Bijbel samenstelde heeft hij hier de nadruk opgelegd dat er een Geest Maria bevrucht moet hebben en al zou het dan nog waar zijn dan nog is het ei van Maria helemaal Joods maar ook dan is Jesus zeker niet uit de stam van David

 66. Even een schrijffout rechtzetten.
  Ik wil mijn broeders en zusters niet. Kwetsen.

  Groeten mij, Es

 67. @ Vlokje,
  Dat Keizer Constantijn de Grote de zondag invoerde in plaats van de Sabbath is een feit maar het is ook waar dat de Christenen in die tijd er geen bezwaar tegen maakte. Zij waren meestal geen Joden die aan de Joodse Wet gebonden waren. Evenzo hadden zij er geen bezwaar tegen dat Paulus belangrijk gemaakt werd omdat ook een Romein belangrijk voor de Staatsgodsdienst Christendom moest worden. God maakte van de zevende dag een rustdag. Welke is de zevende dag? Maandag, enz geven alleen maar aan welke dag het is maar niet de hoeveelste
  Vertel mij dan wanneer Christus terug zal komen. Ik zie ook de knoppen zwellen en mogelijk zie ik ook nog Hem vol macht en majesteit op de wolken komen, met een ruimtevaartuig dat zal schitteren als een ster van Japis. Maar ik ken dag en uur niet en Jesus wist het zelf ook niet. Dit was alleen bij de Vader bekent. ….Dat de Wet uitgevoerd moet worden…. Waarom? Welke Wet? De Joodse Wet? Heeft die niet afgedaan. Heeft Jesus niet een betere Wet gegeven van Liefde voor God en elkaar?

 68. @Vlokje
  ‘Jezus wou een voorbeeld zijn op alle fronten, dus ook in de bediening in Zijn religie’

  ‘in Zijn religie’ ?? Jezus was menselijk gezien Joods, maar zo als je dat nu brengt, houdt dit dus in dat we allemaal de Joodse religie moeten aanhangen om Jezus te volgen?

  Juist religie is het interne kwaad van het christendom. Religie gebied ons dingen te doen en dingen te laten. Religie beperkt de vrijheid van mensen en verkrampt de gedachten van mensen. Religie legt mensen een juk op.

  Jezus was wel Jood, maar hij bracht een nieuw gebod: het gebod van de liefde. Hiermee heeft hij de wet vervuld. Juist met dit gebod wil Jezus voorkomen dat wij ons een juk op laten leggen, zoals de Schriftgeleerden en farizeeërs in zijn tijd bij de Joden wel deden. Ook Jezus liet zich door hen geen juk opleggen.

  Lees Korinthe 3 eens:
  ´De wet van Mozes, waarvan de tekst in steen was uitgehakt, bracht uiteindelijk de dood. Toch liet die wet al heel veel van Gods macht en majesteit zien. Zóveel zelfs, dat het volk Israël niet naar Mozes’ gezicht kon kijken toen hij hun de wet gaf. Want zijn gezicht straalde van hemels licht. Maar dat licht verdween ook weer. (vers 7)´
  – De wet van Mozes liet dus veel zien van Gods macht en majesteit. Het bracht zelf zoveel licht dat het volk Israël er niet eens naar kon kijken. Maar… uiteindelijk verdween dit licht. Let ook eens op aan wie de wet werd gegeven: ‘Toen hij hun (het volk Israël) de wet gaf.´

  ‘Maar het werk van de Geest brengt leven. Daarom laat dat werk nog veel méér van Gods macht en majesteit zien. 9 De wet van Mozes liet de mensen zien dat ze schuldig waren omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Toch waren Gods macht en majesteit er in te zien. Het werk van de Geest spreekt de mensen door het goede nieuws vrij van hun schuld. Dat laat nog veel méér van Gods macht en majesteit zien. (vers 8)´
  – De wet liet het volk Israël zien dat ze schuldig waren. Maar ook enkel dat. Men werd bij de wet veroordeeld, het bracht geen verlossing. Juist daarom is Jezus boodschap zo belangrijk. Daarom hoeven we geen wet meer te volgen die ons alleen maar veroordeeld. We heb van Jezus de wet van de Geest ontvangen en die pleit ons vrij. Dit maakt alle religie met hun regels en gebruiken totaal zinloos. Waarom zouden wij terugkeren naar die oude wet waar we toch geen verlossing van ontvangen?

 69. @Eelke Piers
  Kijk, nu ben ik het weer volledig met je eens. Het eerste en belangrijkste gebod van Jezus is het gebod van de liefde. Wanneer je gebod uitvoert, voldoe je al aan de gehele wet. Terugvallen op allerlei wettische teksten hoeft niet meer, want de gehele wet is in dit ene gebod samengevat.

  Maar ongeacht deze wet, moeten we de zonde en de mens niet bagatelliseren. Zonde is uiteraard ook het eerste gebod van Christus overtreden en geen liefde tonen aan je medemensen. Maar ook al voldoe je aan dit gebod, iedereen blijft een zondaar en we kunnen altijd weer terugvallen in de zonde. Daarom is het altijd belangrijk om onszelf voor te houden dat we maar zondaren zijn. Doordat wij een zondige natuur hebben blijven wij in principe afgescheiden tot God. Enkel Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat de scheiding tussen de mens en God is weggevallen.

 70. Hallo Vlokje…
  Ik snap best wel dat je denkt, gelooft dat door Maria de Heere Jezus Joodse genen had.
  Maria was in moderne taal gezegd…draagmoeder.
  Door de Heilige Geest heeft Maria Hem mogen ontvangen… kunnen we lezen in Hebr.
  En zo werd Maria , Zijn moeder.
  Maar daarom werd van Jezus wel gezegd dat Hij een Jood was.
  Als mens stond Hij volledig onder de wet, om zo die hele wet te vervullen.
  En daar hoorde de besnijdenis ook bij.

  We lezen toch in Romeinen 2. verzen 25-29. De ware betekenis Jood.
  Laten we het woord Jood en Jood niet door elkaar halen.
  Vele nazaten van Abraham worden ook Joden genoemd.

  En dat maakt het soms moeilijk… men haalt het vleselijke en het geestelijke zo door elkaar.
  Alles uit het oude Testament is aards-vleselijk… en wijzen naar geestelijke dingen in Christus.

  Nu gaat het over de besnijdenis van het hart in Christus.

  We hebben een vleselijke Jood, en een geestelijke Jood. Romeinen 2
  En veel vleselijke Joden zijn ook nog geestelijke Joden. Door hun geloof in Christus Jezus.
  En wij…zijn alleen geestelijke Joden…net zo als dat wij door ons geloof nageslacht van Abraham zijn.
  Niet letterlijk maar geestelijk.
  En bij God en Christus gaat het om het geestelijke.

  Daarom val ik wel eens uit…als alles zo vleselijk beredeneerd wordt.
  Mijn spijt daarvoor… ik wil zeker mijn broeders en zusters kwetsen, terwijl ik dat soms onnadenkend wel eens doet.
  Ik ellendig mens…

  Het gaat om Christus Jezus… niet om die oude wet, het oude Verbond.
  Het Nieuwe Verbond in Christus Jezus…daar gaat het allemaal om.

  Vlokje, Vaders Zegen en hartelijke groet, Esther.

 71. @ Esther: Je wordt beu van al dat Joods gedoe, dat is dan jammer, want het was de jood Paulus die schreef naar de kerk van Rome: Dat ieder die gelooft in Jezus innerlijk een Jood is, dus niet uiterlijk maar innerlijk, besneden van hart en niet je pieseloe als je een man bent natuurlijk. We zullen ook door een jood geoordeeld worden, de leeuw van Juda, daarom werd God mens, ik ga je nog even de bijbeltekst meegeven, Rom. 2-28-29) grondtekst, dus we zijn allen uiterlijk als niet jood, mede erfgenaam van het joodse volk ( efezebrief 2-12), grondtekst, we waren als niet gelovigen gescheiden en uitgesloten, van wie? Van Israël zijn beloftes, eens veraf, nu heel dichtbij, door wie? door Jezus, die in beide een nieuwe mens schept, en Jezus was die eerste nieuwe mens, Gods zegen.

 72. @Eelke Piers 
  Jesus zei: “Doe dit ter Mijner gedachtenis”
  Ik mijn ogen deze tekst
  Om te herrinderen wat Hij voor ons gedaan heeft
  en nog gaat doen.

  Je begrijpt het nog niet, als je Jezus leeft stijl volgt en het zelfde doet wat Hij doet, kunt je De dag en Het uur van komst aanzien komen, dat is het belang dat de wet uitgevoerd wordt,
  niet Zijn belang, maar in jou belang om de dag te zien

  De sabbath viering, de wet is duidelijk wanneer en hoe vaak.
  Dit is een oefening om deze dag niet te vergeten,en die begin bij zonsondergang,da’s apart, wen er maar eens aan.
  En zo is deze wetenschap vanaf mozes bewaard gebleven, door het uit te voeren, in tekst of een briefje was dat niet zo lang bewaard geven. Boekrol en een fanatiek volk meer kans

  En een roomse keizer heeft bepaald dat de christenen de zondag gingen eren, de eerst christenen hebben ongeveer 300 jaar lang gewoon de sabbath gehouden

 73. Even een verduidelijking:
  En Jezus tegemoet treden :als gast in jou huis ontvangen en samen DE maaltijd gebruiken
  …..gaat ontspannen als je weet dat je zonden vergeven zijn, geloof je niet dat je zonden vergeven zijn verstop je je voor God: hoor je buiten je naam roepen en je doet niet open
  …..net als Adam en eva

  Openbaring 3:20 neem ik letterlijk,
  “Zie ik sta aan de deur en ik klop.
  Indien iemand naar mijn stem hoort (voorwaarde 1) en de deur opent (voorwaarde 2)
  Ik zal bij hem binnenkomen (thuis daar wordt het avondmaal gevierd) en maaltijd met hem houden, en hij met Mij

  als je er een voorstelling van kunt maken, de opname het zal ongeveer zo gaan als de avond toen Israël uit Egypte werd weggevoerd , thuis wachten op hun bevrijding

 74. @Esther 
  Joodse genen worden door de moeder door gegeven, en nu wil jij beweren dat Jezus geen jood was?
  Zie Zijn leven, Hij was op en top jood. en was zelfs besneden!

  Is dat de wil van Jezus ,dat jij je eigen gang gaat.
  Jezus wou een voorbeeld zijn op alle fronten, dus ook in de bediening in Zijn religie ,omdat daar de antwoorden te vinden zijn, …….wat Jezus in de toekomst van ons verlangt, als je voor de verdrukking weg wilt zijn,
  Jezus is gekomen om de levenden te redden, dat zijn diegene
  die zijn woorden en aanwijzing exact uitvoeren en vlak voor de grote verdrukking zitten,

  dat is Jezus hoofdtaak: gelovigen redden van de verdrukking
  En Jezus tegemoet treden, gaat ontspannen als je weet dat je zonden vergeven zijn, geloof je niet dat je zonden vergeven zijn verstop je je voor God, net als Adam en eva

  Het probleem is als je het aanziet, totdat er mensen verdwenen zijn, ben je te laat, en ik wil niet op die manier gelijk krijgen.
  Ik kan en wil je niet overtuigen, dat kan je alleen zelf met de hulp van de H.G.. Ik kan alleen aanwijzingen geven hoe je het anders kan zien, en misschien gaan dan wel heel veel teksten leven
  Groet vlokje

 75. @ Vlokje
  Waar is dat gebod wanneer de maaltijd of de Sabbath gehouden moet worden? De Wet is niet meer van toepassing. Jesus zei: “Doe dit ter Mijner gedachtenis”. Hij heeft niets gezegd om dat dagelijks, wekelijks of op Goede Vrijdag te doen. Dit hebben de Kerken er van gemaakt maar niet Jesus.
  Petrus trok predikend rond en waarschijnlijk hield meerdere keren per dag een maaltijd met zijn luisteraars en herdacht het Lijden, sterven en opstanding van Jesus.
  Moeten we dit ook niet dagelijks doen als we met de kinderen en de rest aan tafel zitten?

 76. @ Harold
  Stel. Je gaat bij je oude moeder op bezoek en deze vraagt je: Harold, wil je even naar de kastdeur kijken op de slaapkamer, ik kan het niet meer open of dicht krijgen”. Jij zegt: “Mam, het is Zondag en ik heb nu geen tijd. Ik kom morgen wel even langs om het te maken”.
  Heb je nu gezondigd? Je hebt geen enkele wet overtreden en biedt aan om het morgen te maken.
  In mijn ogen heb je wel “gezondigd” Je hebt nagelaten om je moeder te helpen en dus te kort geschoten. Je hebt gefaald; niet genoeg je best gedaan. Je had minstens even kunnen kijken of je het had kunnen verhelpen en dan was het nog tijd genoeg geweest om te zeggen dat je meer gereedschap nodig hebt en morgen het komt repareren.
  Niet de Wet maakt dat je “zondaar” bent want het oude is voorbij en de Wet heeft afgedaan. Maar je gebrek aan liefde. Je hebt niet genoeg je best gedaan.
  Ik zie hier erg vaak dat men schermt met teksten uit het OT en vergeet dat Jesus zegt van 1 gebod.
  Voor mij, en ik zeg uitdrukkelijk voor mij, is het oude en nieuwe Testament een leerzaam boek maar niet dwingend. EEN gebod en niets anders. Anders had Jesus het zelf wel op schrift gezet.

 77. En de Here Jezus sprak: (Lucas 21 vers 11) : …..’ en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar PESTZIEKTEN en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel ‘ .

  De Bijbel een sprookjesboek? Van geen enkele andere godsdienst of ‘ geloof ‘ -zoals islam hindoeïsme boeddhisme bijvoorbeeld- is een zo precieze voorzegging van de geschiedenis bekend! Hoort Joden, heidenen , moslims, boeddhisten , maar ook atheïsten!
  Christenen weten en geloven uiteraard dat de geschiedenis het Woord van de Heiland, de Heer en Zaligmaker , de Messias, Koning Jezus, Yehsua Masjiach bevestigd. Maar wat een genade, wat een rijkdom wat een liefde van God dat Hij deelt met Zijn kinderen de waarheid in en door en uit Christus!

  Een kort overzicht van pandemieën en aantal slachtoffers ( ruwe schattingen):
  Justiniaanse pest in 541 na Chr. aantal slachtoffers 30-50 miljoen
  Japanse pokken epidemie 735 -737 na Chr. aantal slachtoffers 1 miljoen
  Zwarte dood 14 eeuw aantal slachtoffers 100 miljoen
  Pokken 1520 na Chr. aantal slachtoffers 56 miljoen
  Pest pandemieën 17e eeuw aantal slachtoffers 3 miljoen
  Pest pandemieën 18e eeuw aantal slachtoffers 600.000
  Cholera pandemieën 1817- 1923 aantal slachtoffers 1 miljoen
  Derde pest pandemie 1855 en volgende jaren aantal slachtoffers 12 miljoen
  Russische griep 1889 -1890 aantal slachtoffers 1miljoen
  Gele koorts eind 19e eeuw aantal slachtoffers 100.000 – 150.000
  Spaanse griep 1918-1919 aantal slachtoffers 40-50 miljoen
  Aziatische griep 1957-1958 aantal slachtoffers 1,1 miljoen
  Hongkong griep 1968- 1970 aantal slachtoffers 1 miljoen
  HIV / Aids 1981 – heden aantal slachtoffers 25-30 miljoen
  SARS 2002-2003 aantal slachtoffers 770
  Varkensgriep 2009- 2010 aantal slachtoffers 200.000
  Mers 2012 – nu aantal slachtoffers 850
  Ebola 2014- 2016 aantal slachtoffers 11.300
  Corona virus covid-2019 – nu volgens de W.H.O. aantal bevestigde slachtoffers 667.000 ( per 30 juli 2020)

 78. En de Here Jezus sprak: (Lucas 21 vers 11) : …..’ en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar PESTZIEKTEN en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel ‘ .

  De Bijbel een sprookjesboek? Van geen enkele andere godsdienst of ‘ geloof ‘ -zoals islam hindoeïsme boeddhisme bijvoorbeeld- is een zo precieze voorzegging van de geschiedenis bekend! Hoort Joden, heidenen , moslims, boeddhisten , maar ook atheïsten!

  Christenen weten en geloven uiteraard dat de geschiedenis het Woord van de Heiland, de Heer en Zaligmaker , de Messias, Koning Jezus, Yehsua Masjiach bevestigd. Maar wat een genade, wat een rijkdom wat een liefde van God dat Hij deelt met Zijn kinderen de waarheid in en door en uit Christus!

  Een kort overzicht van pandemieën en aantal slachtoffers ( ruwe schattingen):

  Justiniaanse pest in 541 na Chr. aantal slachtoffers 30-50 miljoen
  Japanse pokken epidemie 735 -737 na Chr. aantal slachtoffers 1 miljoen
  Zwarte dood 14 eeuw aantal slachtoffers 100 miljoen
  Pokken 1520 na Chr. aantal slachtoffers 56 miljoen
  Pest pandemieën 17e eeuw aantal slachtoffers 3 miljoen
  Pest pandemieën 18e eeuw aantal slachtoffers 600.000
  Cholera pandemieën 1817- 1923 aantal slachtoffers 1 miljoen
  Derde pest pandemie 1855 en volgende jaren aantal slachtoffers 12 miljoen
  Russische griep 1889 -1890 aantal slachtoffers 1miljoen
  Gele koorts eind 19e eeuw aantal slachtoffers 100.000 – 150.000
  Spaanse griep 1918-1919 aantal slachtoffers 40-50 miljoen
  Aziatische griep 1957-1958 aantal slachtoffers 1,1 miljoen
  Hongkong griep 1968- 1970 aantal slachtoffers 1 miljoen
  HIV / Aids 1981 – heden aantal slachtoffers 25-30 miljoen
  SARS 2002-2003 aantal slachtoffers 770
  Varkensgriep 2009- 2010 aantal slachtoffers 200.000
  Mers 2012 – nu aantal slachtoffers 850
  Ebola 2014- 2016 aantal slachtoffers 11.300
  Corona virus covid-192019 – nu volgens de W.H.O. aantal bevestigde slachtoffers 667.000 ( per 30 juli 2020)

 79. Dit Europese coronaplan dus niet, maar wat dan wel? PvdA politicus maar briljant, Ronald Plasterk leert Rutte een lesje gezond verstand!

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1384151443/dit-europese-coronaplan-dus-niet-maar-wat-dan-wel

  Het voorliggende Europese coronaplan verplaatst een enorme hoop geld en macht plus het recht om leningen aan te gaan en om belasting te heffen naar Brussel. Dat is in strijd met het verdrag, en overigens ook met het Nederlandse regeerakkoord, maar er zal betoogd worden dat het een tijdelijk noodplan is, en dat het daarom kan.
  Dat is een truc waar in Brussel een apart woord voor bestaat: ’acquis’, dat betekent: ’verkregen’, ’binnengehaald’. Alles wat wordt binnengehaald, is acquis en gaat nooit meer terug. Dit noodplan is een schuif richting een federaal Europa, een land met Brussel als hoofdstad, en die schuif is permanent.

 80. Hallo allemaal…

  De benaming Jood, vanuit Gods woord, is misschien wel eens iets heel anders… als dat we er van maken.
  Wordt er wel eens moe van al dat Joodse gedoe…
  Alles wat Israël aan ging, de feesten, de regels, de wet, de verbonden en beloften…. zijn echt niet Joods.
  Het is kwam God Zelf af.
  HIJ gaf al die dingen en regels… wat zij moesten doen.
  Zij moesten het houden… omdat God dat eiste en gaf.
  Anders was het niet te best.
  En ieder mens die niet bij Israël hoorden… maar wél de God van Israël wilden dienen… moesten aan al die regels, en feesten mee doen.
  De mannen moesten besneden worden, enz, enz, enz,
  Dan zat er geen verschil meer in.
  Dat kunnen we genoeg lezen in het oude Testament.

  De Joden of het volk Israël, hebben dat écht niet zelf bedacht.
  Maar om alles maar te ver Joodsen… dan wordt God Zelf, steeds vergeten… Die dat allemaal gaf.

  En ja, de Heere Jezus kwam uit een Joodse moeder…. maar er zat echt géén spetter Joods bloed of genen in Hem.
  Maar… daar hebben we hier al vaker over gehad.

  Was de Heere Jezus niet de totale vervulling van al die dingen???
  Leven wij nog steeds onder het oude Verbond… met al die wetten en regels???
  Een verbond wat er niet meer is… omdat er een zo veel beter Verbond gekomen is, in Christus Jezus.

  Wat is Bijbels gezien, nou dan een echte Jood?
  Lees Romeinen 2 : 25-29.

  Het Avondmaal… mogen we zo vaak houden… als dat ons hart ons ingeeft, als dank en ter ere van de Heere Die Zijn bloed en leven gaf. Wij mogen dat altijd gedenken.
  Dat hoeft niet op speciale ‘joodse dagen’, of alleen op zondag, of één keer per jaar, of, of, of..

  Wat toch geweldig, geen Juk meer… geen ‘Joods’ juk, geen kerkelijk juk, geen juk door mensen opgelegd… maar vrijheid in de Heere Jezus.
  HIJ alleen, daar gaat alles om.

  Groet van mij, Esther.

 81. …..het gaat er niet om wanneer wij het avondmaal willen vieren….
  (De verwisseling van rustdag is dat 2000 jaar lang
  hersenspoeling /geconditioneerd ?)
  …..maar welke dag wil Jezus de avondmaal met ons vieren.
  God heeft bij de schepping die dag al apart gezet, op de rustdag wil je met je broeders en zusters samen zijn, zie de traditie, zo ook Jezus

  Wij zijn de gastheer en uit respect kom wij de Gast in Zijn wensen tegemoet

 82. @eelke piers
  “Jesus was een Jood in hart en nieren. Hij hield zich aan alle Joodse geboden en voorschriften en ging trouw elk jaar met Pascha naar Jerusalem”
  ,
  Christenen niet, ik ken al 1 gebod die christenen aan de kant gezet hebben, en het avondmaal vieren ze op zondag morgen ipv vrijdag avond,
  Hij komt om met ons DE maaltijd te gebruiken
  Welke maaltijd??
  Kies je dan vrijdag avond of zondag morgen?

  Precies! Je slaat de spijker op zijn kop
  En dat doen de christenen niet precies zo, die doen het anders
  vandaar dat de dag en uur niet door christenen herkent wordt , en de joden kennen dag en uur wel alleen accepteren Jezus als de messias niet

 83. @Eelke Piers,
  Natuurlijk mag je je eigen ideeën erop nahouden, maar betreffende het begrip zonden laat de Bijbel nauwelijks tot geen ruimte om hier allerlei ander interpretaties over te hebben. De Bijbel is volstrekt helder wat zonden zijn en wie zondaren zijn. Alles wat niet in overeenstemming is met God en zijn wetten is zondig en iedereen is zondig. Zonde zien als niet meer ‘dan niet je best doen’ is wel een zeer slap aftreksel van het begrip zonde.

  Wat de Bijbel zegt over zonden heeft niets te maken met gehersenspoeld zijn o.i.d. Juist het bagatelliseren van wat zonde is en wie zondaar is lijkt mij zeer gevaarlijk. Dit is op zich volstrekt normaal, want dit heel menselijk, ook ik heb de neiging om voor mezelf zonden wat te bagatelliseren. Sterker nog, de Bijbel is wederom helder hierover: vinden dat het allemaal wel meevalt met zonde is ook een zonde. Johannes zegt daarmee dat we onszelf misleiden en dat wij de waarheid dan niet kennen.

  Concluderend snap ik nog steeds niet wat jij met het begrip zonde aan wilt. De Bijbel is duidelijk. Uiteraard mag je een eigen mening hebben, maar waar zou je bang voor zijn? Juist door het toegeven dat we zondaren zijn en het niet alleen kunnen en Jezus naam aanroepen, heeft de zonde geen invloed meer over ons.

 84. @ Vlokje schreef:
  29/07/2020 om 11:09 am

  Bedenk eens dit:

  Overal in de bijbel waar Jezus zijn broeders en zusters benoemd, bedoeld Jezus zijn geloofs-broeders,
  O,ja? Jesus was een Jood in hart en nieren. Hij hield zich aan alle Joodse geboden en voorschriften en ging trouw elk jaar met Pascha naar Jerusalem. Jacobus zijn oudste (half) broer werd pas na de dood van Jesus zijn volgeling. Waren dat geen van allen broers en zusters van Hem?
  Jesus was een raccist maar sloot nooit niemand uit.
  Dit laatste om maar weer reacties uit te lokken 🙂

 85. Twee belangrijke punten
  1) A.s. Zaterdag 1/8 Malieveld den haag 14.00 16.00 demonstratie tegen alle corona maatregelen.
  Wie wil komen, komt

  2) U schrijft in een v/d laatste stukken het beest is een imperium , ik denk dat dat mogelijk is ( deel uitmaken van een imperium ) MAAR het is ook zeker een mens.
  In zowel Openbaringen 19 vers 20 en Openbaringen 20 vers 10 staat dat zowel het beest als de valse profeet beiden in de poel des vuurs geworpen worden.
  Er kan nooit een imperium in de hel geworpen worden , wel satan en demonen en mensen die niet oprecht voor de Here Jezus willen kiezen.
  Ik heb de indruk dat u wilt zeggen het beest is geen mens, zo staat het niet in de Bijbel

 86. @ Vlokje, @ Willy,

  Precies zoals Willy het zegt:
  We moeten altijd klaar staan, dan word je er ook niet door overvallen.

 87. @ Eelke Piers:

  Zonde heeft niets met de voorbeelden die je geeft te maken. De voorbeelden van het boogschieten en het breken van een vaas.
  Zonde is het ongehoorzaam zijn aan God. Het is heel simpel en Bijbels: Kijk naar de Tien Geboden. Het overtreden van deze instructie van God is zonde.

  De wet op steen leidt echter niet naar leven. Voordat iemand wederom geboren wordt (niet bekeerd en weggedraaid van zonde), is iemands hart van steen. Daarom kunnen wij Gods Wet niet houden. De wet op steen leidt niet naar leven.
  Als iemand zich echter bekeerd en gehoorzaamd aan de belangrijkste boodschap van Yeshua (Joh. 3:3-7), zal God het oude, stenen hart verwijderen en op dat nieuwe hart Zijn wet schrijven. Dan is het God’s Geest, Yeshua’s Geest, die ons bewust maakt van zonde en, als wij Hem dat toestaan, die ons reinigt met vuur. Dit is de weg die naar het Leven leidt.

  Esther 75

 88. In princiep heeft geloof geen tekenen en wonderen nodig, geloof is een essentie( Hebr 11). Wie met zijn hoofd naar de hemel blijft kijken om Jezus te verwachten, heeft geen tijd meer om God dienstbaar te zijn en zijn medemens. Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als dat ultieme offer. Het onschuldig lam zonder zonde. Jezus zal de zweetvoeten van de apostelen reinigen, hij diende hiermee. En hij zei: ik heb je een voorbeeld gegeven. Onthechting, Jezus zei: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Geeft en U zal gegeven zijn, Jezus woorden in de Bergrede, zoek eerst mijn koninkrijk, Jezus zei niet, kijk uit naar mijn wederkomst, Engelen zullen voor Jezus wederkomst een belangrijke rol spelen, zijn ze niet de dienende geesten voor wie het heil verworven heeft? als we de trompet van de engel horen, dan moeten we ons niet klaar maken, we moeten altijd klaar zijn , wakende en bidden.

 89. @ Harold
  Ik ben het met je eens maar ik heb van het begrip “zonde” een ander idee.
  Als ik zonder zonde was dan was ik volmaakt. Ik zie zonde meer als niet genoeg je best doen.
  Als het contact met God verbroken zou zijn, had bidden ook geen zin meer want God luistert toch niet. We kunnen wel degelijk in contact met God komen.
  Ik zie het meer als boogschieten. Je schiet een pijl op het doel maar het wordt maar een 6je. Als je beter je best had gedaan dan had je er een 7 of 8 van gemaakt. 7 of 8 is is wel beter maar het doel is om een 10 te schieten.
  Ik heb ook niet gezegd dat de mens niet zondig is. Niet in de betekenis die jij er aan geeft, maar alleen dat voor mij het begrip zondig iets anders is.
  Ik worstel ook met het begrip dat het Kwaad in de wereld kwam. Het kwam dus ergens anders vandaan. Ja van Satan. God schiep de mens en zag dat de mens goed was. Ik dacht dat ik hiermee geen onzin verkoop als mij bij Gods mening aansluit.
  Zijn we niet te veel gehersenspoeld in onze jeugd zodat we op een bepaalde manier moeten denken?

 90. Pieternella schreef:29/07/2020 om 2:47 pm
  Deze zin zou je ook op deze manier kunnen lezen:
  “Omdat jullie in het licht leven, zal die dag jullie niet als een dief overvallen
  Je zegt het zelf, dus als jij vindt dat je in het licht leeft overvalt je die dag niet, zie je deze dag aankomen,kun je je voorbereiden, wat ook gevraagd wordt door Jezus , klaar staan/jezus opwachten, weet jij de dag?
  Die de dag wel weten noemt Jezus broeders (van zijn eigen religie), wil je dag en uur weten, moet je daar het antwoord zoeken, in die religie

  Pieternella geloof mij, mijn blokkade is weg zins ik onregelmatigheden in de christelijke leer heb ondekt
  Zins deze conclusie heb ik de bijbel opnieuw moeten ontdekken, en dat gaat het gemakkelijkste als je alles letterlijk neemt, dan maar 20x overlezen, het meeste wordt letterlijk bedoeld, het is zo opgeschreven dat wij simpele zielen het begrijpen, en geen voer voor theologen om uit elkaar gerukt te worden,
  Het is zo geschreven dat het kwartje moet vallen als de tijd begint af te lopen, zo wijs is God

  Geen blokkade dus om ook eens anders te denken en toch in de leer te blijven

  Angst ondanks de verdrukking die ik op mij af zie stormen,
  En zins ik op een dag uitkijk ,nee niets, wel verbazing

  Mijn geloof is zo sterkte, dat als Hij zegt wanneer Hij komt, ook wanneer Hij komt,

  de maagden zaten ook niet elke nacht te wachten, die wisten welke nacht Hij kwam, die die nieuwe olie gingen halen verwachten hem ook tot op het laatste moment , en toch hielden zij hun lampje niet brandend, en misten de bruidegom toch nog , en ik neem aan DAT ze niet langer weg waren uur of 2 á 3 uur?

  Als de hele wereld Jezus op de wolken ziet verschijnen, hoe kan het zijn dat er maar een klein gedeelte wordt weggenomen, waar ligt de sleutel van wie wel en wie niet,
  ik zeg: die gene die de dag en uur lang van te voren herkent hebben en Jezus respect te tonen, door Zijn religie te respecteren , en ontvangen in Zijn traditie.
  Als gastheer respecteer je je gast, als je zijn gebruiken en eetgewoonten in acht houdt
  Weet er alles van, heb een gluten intolerantie ,brood, bier
  Groet vlokje

 91. @Eelke Piers

  Je zegt het al ‘ik’ geloof niet dat de mens zondig is. Het is een menselijke interpretatie. Uiteraard had God andere plannen met de mensheid, maar juist doordat zij zondig werden, kwam er scheiding. De Bijbel is wel redelijk duidelijk over ons mensen:
  “Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goed doet en niet zondigt” (Prediker 7:20)”

  Als je zegt dat mensen best wel goed zijn en helemaal niet zondig, dan misleid je jezelf:
  “als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons” (1 Johannes 1:8).

  Ook je argument dat Jezus voor ons is gestorven omdat hij wist dat ze in wezen wel goed waren is eigen interpretatie. Jezus stierf juist voor ons omdat we zondaren zijn.

 92. Hallo Pieternella…

  Heel fijn en bemoedigend antwoord heb je aan Vlokje gegeven.
  Zelfs een bemoediging voor mij.
  Heel mooi wat je schreef…dat we niet bang hoeven te zijn als deze dag aanbreekt.
  De Heere Jezus wéét heel goed wie bij Hem horen. En Hij zal niet één vergeten.
  We mogen bidden voor wijsheid door de Heilige Geest.

  Ik heb ook ergens in een grijs verleden van mij, bezig geweest met dat soort punten.
  Jezus komst, opname e.d. zaken. De geloofsrichting waar ik toen bij zat… ach en wee…wat werden wij toch klein gehouden, het draaide alleen om de leer die geleerd werd.
  Toen gebeurde er niets, en door de jaren heen… ook door vele anderen, zelfs héél goed bedoeld… gebeurde er nog steeds niets.
  Ik heb ook moeten leren dat het niet aan ons is… maar dat God een heel eigen agenda er op na houd.
  Pas als het werkelijk Zijn tijd is… dan zullen deze beloften uitkomen.

  @ Vlokje… lees Pieternella maar… en krijg rust in jezelf, de rust van de Heere.
  HIJ weet van je strijd, en je zoeken….Breng dat alles maar bij Hem.

  Lieve zusters, we zijn nooit alleen… de Heere Jezus weet van al onze strijd, Hij alleen kan ons die bijzondere, kostbare rust geven.

  Lieve groet, van jullie medestrijdster in het kostbare geloof van de Heere Jezus.
  Esther.

 93. @ Vlokje

  “Maar gij broeders zijt niet in de duisternis ,zodat die dag u als een dief overvallen zou”.

  Deze zin zou je ook op deze manier kunnen lezen:
  “Omdat jullie in het licht leven, zal die dag jullie niet als een dief overvallen”
  Lees 1 Johannes 2 : 8

  Wat voor mij betekent dat je niet bang hoeft te zijn die dag mis te zullen lopen.
  Omdat we weten dat we bij Jezus horen.
  Je mag de Heer altijd bidden om inzicht en verstand.
  Hij zal je laten weten wat nodig is voor je.

  Misschien geeft dit je meer rust Vlokje.
  Ik weet, ik heb ook mee gedaan met rekenen.
  Maar ben ermee gestopt. Is beter voor je rust.
  En als je de rust in jezelf terug vindt, haal je de blokkade weg om inzichten te verkrijgen via de Heilige Geest.

 94. Hallo Vlokje… misschien was ik gister iets scherp, en wil zeker wil niemand bezeren.

  Je schreef… Ik wil nog jullie een keer wijzen op deze tekst 1 Thess. 5:4
  “Maar gij broeders zijt niet in de duisternis ,zodat die dag u als een dief overvallen zou”.
  Duidelijke taal toch, lees maar na.

  Ja , die tekst ken ik zeker… maar kan er niet uithalen dat het om een vastgestelde datum gaat. Of dat we zo moeten zoeken… naar één of andere datum, wanneer al deze dingen gebeuren.
  Daar schrijft Paulus dan ook helemaal niet over.

  Paulus laat alleen het verschil zien… dat ieder mens in de duisternis de Heere Jezus totaal niet verwachten. Zij schrikken zich wezenloos rot… als het gebeurd.
  Ook wel vergeleken…als een dief in de nacht, die onverwacht inbreekt.

  En de ware gelovigen in de Heere, weten over al deze dingen… en zij verlangen en verwachten de Heere.
  Alleen weten ze niet precies wanneer, máár wél dat Hij komt.
  Zodat ieder in Christus Hem tegemoet gaat in de lucht.
  Voor hen is het NIET als een dief in de nacht.

  Daar zit een verschil van dag en nacht in.

  Maar dat heeft niets te maken dat we allemaal zo vreselijk druk bezig moeten zijn, om één of andere datum uit te pluizen.
  Door de jaren heen… is dat al door zovelen voorspeld… is er nog nooit één van uitgekomen.

  Ook schreef je Vlokje, “”Als de dag niet weet, ben je geen geloofsbroeder van Jezus
  En Geloofsbroeders van Jezus waren geen christenen””.

  Een beetje vreemde zin… Ik heb heel sterk het gevoel Vlokje… dat je dat leert van de één of andere geloofsrichting, of uit één of ander boek…
  Maar, ik kan er ook naast zitten natuurlijk.

  Hou vast aan de Heere Jezus, dat is het belangrijkste.
  Laten we persoonlijk en ook samen met elkaar blijven verwachten…

  Sterkte Vlokje, en Gods genade om je heen.
  Liefs Esther.

 95. @ allen die reageerden.: We moeten waken en uitkijken naar Jezus tweede wederkomst in Jeruzalem, want van daaruit is de Thora uitgegaan( Evangelisatie) en daar zal de Thora terug komen voorzien door de grote profeet Jesaja. Maar het belangrijkste is: Volg Jezus, hem alleen en geen mensen, ook al menen ze het goed. Jezus zei tegen de Rijke jongeling: volg mij. Wie moeten we volgen ? Jezus!! Jezus zeide tegen de elf apostelen na zijn verrijzenis, na hun vraag wanneer het Rijk komt zegt Jezus, het is niet aan jullie om dag en uur te kennen die is in de macht van mijn Vader, maar gij moet mijn getuigen zijn, overal en in heel de wereld( Hand. 1-8 ) duidelijker kan ik het niet meer maken, wees allen in Jezus.

 96. Bedenk eens dit:

  Overal in de bijbel waar Jezus zijn broeders en zusters benoemd, bedoeld Jezus zijn geloofs-broeders,
  En christenen waren er nog niet
  toen Jezus hier op aarde rond liep.
  Die geloofs-broeders en zusters hadden de zelfde religie als Jezus en deden deze zelfde religieuze handelingen op de zelfde tijden als Jezus.

  Vraag jezelf af:
  Volgen wij christenen de wet?, hebben de christenen misschien een jota veranderd??

 97. @Harold
  ………..Zonde is gewoonweg zonde en de mens heeft een zondige natuur………
  Dit geloof ik domweg niet.De mens kan fouten maken maar in wezen is de mens goed.
  God houdt van de mensen maar wilde ze tot 2x toe vernietigen; maar Jesus die alles gemaakt heeft zei: Pap, de mens is goed, daarvoor wil ik mijn leven geven” en Hij gaf zijn leven.
  Ik weet dat dit onbijbels klinkt maar Jesus gaf wel zijn leven omdat Hij wist dat de mens in wezen goed is en geen zondaar in de betekenis die jij er aan geeft.
  Gek hé, ik ken geen slechte mensen. Ze hebben precies als ik allemaal wel foutjes maar zondaars? Nee. En dan wat zijn foutjes, ik heb ook mijn eigenaardigheden

 98. @Vlokje

  Wie geloof je eerder Jesus of Paulus?
  In het concilie van Jerusalem werd Paulus, tevergeefs, al ter verantwoording geroepen.
  Petrus en Paulus waren beslist geen vrienden. Paulus groette in zijn brieven steeds alle bekende in Rome maar nooit een groet aan Petrus of Petrus is nooit in Rome geweest waarvan ik overtuigd ben. Ik geloof nog eerder dat Petrus in Engeland en België is geweest en in Trier om zijn maatje Matthias te ontmoeten.
  Paulus werd door Constantijn de Grote naar voren gehaald want een NT zonder Romein was ondenkbaar en daardoor kon het christelijk geloof tot Staatsgodsdienst verheven worden en daardoor kon Rome uitgroeien tot de belangrijkste Patriarch.
  Er is 1500 jaar gevochten om het NT te krijgen zoals het nu is.

 99. De Iranese mullahs meppen weer flink om zich heen naar allen die niet hun goddeloze satanische hersenkronkels wensen te accepteren:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/915617647/zorgen-om-britse-docente-in-beruchte-gevangenis-iran-ik-eet-niet-meer . oh Here , Koning der wereld , Here Jezus, ontferm U over deze vervolgde vrouw!

  Geprezen zij Koning Jezus, God’s Eniggeboren Zoon, want de H. Schrift verhaalt de toekomst van het Joodse volk, de beminden om der vaderen wil, op de derde God’s Dag: ( Daniel 12 vers 1 )

  Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen
  van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid
  zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die
  tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het
  boek geschreven wordt bevonden.

 100. ……deze tekst suggereert in mijn ogen:
  Als de dag niet weet, ben je geen geloofsbroeder van Jezus
  En Geloofsbroeders van Jezus waren geen christenen 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *