3576

 1. Zonsondergang 29 Juli 2020 begint de Tisha beÁv ( de negende dag van de maand Av ) en die eindigt middernacht donderdag 30 Juli .
  Tisha be’Av, of de negende dag van de Hebreeuwse maand Av, is een tijd van collectieve rouw en bezinning voor Joden in Israël en over de hele wereld.

  http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/37005/language/nl-NL/Default.aspx schrift daarover:

  Volgens de Joodse traditie werd ons volk, ons land, op de 9e dag van deze zomermaand steeds weer getroffen door een tragedie.
  ♦ Het was op deze dag in het jaar 1313 v. Chr. dat de 10 spionnen met een negatief, ongelovig verslag uit het Beloofde Land terugkwamen en Israël weigerde op te trekken naar het land, waardoor God hen beval 40 jaar lang in de woestijn te dwalen.
  ♦ Beide Jeruzalemse tempels werden op deze datum vernietigd. De eerste tempel door de Babyloniërs, in 423 v.Chr. en de tweede viel in 70 n.Chr. door de Romeinen. De diaspora van ons volk heeft geleid tot een tijd van lijden, waarvan ons land nooit volledig is hersteld.
  ♦ De opstand van Bar Kochba tegen de Romeinen in het jaar 133 eindigde in een nederlaag, toen de Joden op de negende Av werden vernietigd.
  ♦ Veel andere tragedies werden op die dag opgetekend, waaronder de verdrijving van de Engelse Joden in 1290 en de verdrijving van alle Joden uit Spanje in 1492.

  Jason Silverman, een jonge Joodse gelovige in Yeshua, zegt dit over het gedenken van de 9e Av:

  ‘Tisha beAv staat zeker niet in de Bijbel en is door de rabbijnen in het leven geroepen. Daarom denk ik niet dat het houden van deze gedenkdag een kwestie van verplichting is, of gelovigen er aan deelnemen of niet.

  Ik denk echter, dat het voor ons als leden van het Joodse volk (voor hen die dat willen) belangrijk is om deel te nemen aan evenementen/­herdenkingen/­gedenkdagen die het Joodse volk gezamenlijk viert. Vooral omdat dit een dag van rouw is over de tragedies die het Joodse volk zijn overkomen, waaronder de vernietiging van beide tempels, en niet slechts religieuze voorschriften die eenvoudigweg door de rabbijnse autoriteiten zijn opgesteld.

  Ik denk dat er, naast het vasten, verschillende manieren zijn om deze dag te vieren. Enerzijds lezen we het boek van de Klaagliederen en denken we aan de moeilijk­heden in het leven, zowel individueel als collectief. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om na te denken over Gods soevereiniteit en de behoefte aan ons geloof in een tijd van nood. Tegelijkertijd kunnen we nadenken over ons vertrouwen in God en Zijn beloften als we zien dat het Joodse volk, ondanks de vele tragedies in de Joodse geschiedenis, waaronder de Holocaust, nog steeds bestaat als een gelovige overblijfsel’.

 2. @ Willy en Esther
  Zo denk ik er ook over. Er staat duidelijk beschreven dat alleen de Vader weet wanneer
  want niemand kent de dag noch het uur.
  Dat is ook niet belangrijk.

 3. Ik wil nog jullie een keer wijzen op deze tekst
  1thess 5:4
  “Maar gij broeders zijt niet in de duisternis ,zodat die dag u als een dief overvallen zou” duidelijke taal toch, lees maar na

 4. @hoi Willy
  de dag des heren,(verwoesting en oordeel) komen als een dief in de nacht.

  De bruid van Jezus, de 144000 uitverkoren , weten waneer de bruidegom komt, da’s de dag van opname der gelovigen

  En klopt dat alleen God dat weet, via Zijn heilige geest kun je het ook weten

  Ten slotte lees toch de tekst eens goed
  Opbaringen 3:3
  Daar staat met anderen woorden:
  Als je het uur niet weet, dan doe je iets verkeert met ontvangen of verkeert gehoord, heb je het wel bewaard?
  Had je het bewaart, Wist je het uur, wat moest je bewaarden, hoe gaat dat het makkelijkst een boodschap 2000 jaar bewaren
  In de wet van Mozes, generatie op generatie en geen jota aan veranderd
  Lekker consequent, want dan zijn de feestdagen naar 2000 jaar ook niet verschoven
  Groet vlokje

 5. Hallo Willy…

  Dat heeft u kort maar krachtig neer geschreven.
  Ben altijd blij om dit te lezen.
  Maar ook hoe belangrijk het is om te vertellen.
  Ga heen…de wereld in…en zeg over het heil in Christus Jezus.

  Ook voor mij, steeds weer een les…
  De opname, Jezus tegemoet gaan…gaat zeker gebeuren…maar wel op Gods tijd.
  Laten we daar op vertrouwen.

  En misschien …wat meer geloof hechten aan Gods Woord.
  Met al dat uitpluizen… wordt de Heere Jezus neer gezet … als een leugenaar.
  Grof gezegd misschien…maar het komt steeds weer zo over, van deze en gene.

  Vasthouden aan Hem… vertrouwen op Hem en Zijn woorden.

  Hartelijke groet Willy en jullie allen.
  Esther.

 6. en Jezus zeide: ik kom als een dief in de nacht, en niemand weet noch uur, noch dag, alleen de Vader. Allen die zich bezighouden met Jezus wederkomst zullen bedrogen uitkomen, dat is ook Paulus overkomen. Aan de wederkomst van Jezus moeten enkele tekenen aan vooraf gaan, dit heeft Jezus duidelijk gesteld aan zijn apostelen, maar Jezus vond dat niet het belangrijkste, hij zei tegen hen; ga heen en verkondig mijn boodschap aan gans de schepping, dat vond Jezus veel belangrijker.

 7. A.s.zaterdag 14.00 tot 16.00 demonstratie Malieveld Den Haag Dag v/d Democratie.
  Het gaat nu zeker door, het wonder is geschied. Komt allen, dus 1 Augustus
  Misschien wel de laatste kans om de linkse totalitaire digitale dictatoriale controlestaat ,
  erger als George Orwell te ge te houden.
  Verslap niet, kom, nu het nog kan !!

 8. de duivel zit in de details.
  Raspoetin zei ooit: “Hoe meer je zondigt, hoe meer zonden God je kan vergeven”

 9. @Eelke Piers
  ‘Zou het niet zo kunnen zijn dat het woord door de eeuwen heen een andere betekenis heeft gekregen?’

  Nee, althans voor God niet. De mensheid zelf heeft een andere betekenis aan zonde gegeven. Zo zijn er diverse zonden die door de huidige mensheid niet meer als zonde gezien worden. Toch blijft dit in Gods ogen zonde.

  Zonde is gewoonweg zonde en de mens heeft een zondige natuur. Hierdoor is het volstrekt onmogelijk om tot God te naderen. God wil ons als zondaren helemaal niet in zijn buurt hebben en niets met ons te maken hebben zolang wij zondaren zijn. Uiteraard weet God heel goed dat ieder mens, niemand uitgezonderd, een zondaar is. Daarom heeft hij toch een handreiking gedaan naar de mensheid. Hij heeft ons zijn eniggeboren Zoon geschonken. Iemand die zonde zonder was en als enig persoon uit de geschiedenis de straf van als zondaar niet zou hoeven te ondergaan. Juist Hij heeft deze straf, namelijk de dood wel ondergaan om ons te redden. Hiermee blijven wij menselijk gezien nog steeds zondaar, maar worden onze zonden, als we Jezus accepteren als onze redder, niet meer toegerekend. Jezus treedt zelfs op als onze pleiter.

  Dit is wat telt, we kunnen lijsten met mogelijke zonden opstellen en steggelen of iets een zonde is, maar het blijft een discussie tussen zondige mensen die vaak een oogje toeknijpen om hun eigen geweten te sussen. Uiteraard kun je nog een scheiding maken tussen bewuste en onbewuste zonde, maar in dat opzicht hebt je wel gelijk, God kijkt ook naar onze instelling. Letter op ieder zonde letten en die bestraffen is wettisch. Wij moeten met ons hele hart, verstand en ziel geloven in Gods cadeau aan ons: Jezus Christus en zijn sterven voor ons. Als we dit doen, dan hoeven we ons helemaal niet meer af te vragen of iets wel of geen zonde is.

 10. @Eelke Piers 
  Een pesach in het verleden gekoppeld aan een pesach in de toekomst is een exact tijd afloop, zeg 2000 jaar
  Tot op dag en uur precies

 11. @Eelke Piers 
  ……2015-2022-2029-2036 (+7+7+7)
  Ik richt mij natuurlijk op de eerst komende datum,
  En gezien de wereld situatie gaan is 2022 kandidaat

 12. @Eelke Piers 27/07/2020 om 12:35 pm

  Heel heel kort door de bocht
  Hou je aan de wet , en zoekt uit wat Jezus belangrijk vindt
  Niet het jaar 2021
  Zoek naar een toekomstige jaar waarin sabbath en begin pesach op 1 dag vallen, Googlen,
  je vindt 4 jaartallen met datum, waarvan 1 al voorbij gegaan is.

 13. @ Vlokje

  …….Voor die gene die dag en uur wel kennen en voorbereid zijn…….
  Wanneer zal dat volgens jou zijn? 15 April 2021? Zelfs Jesus wist het niet.
  Hoe moet het dan met de voorspellingen dat Damascus vernietigd zal worden en Egypte weggevaagd. O ja, ik zie de knoppen ook zwellen.
  Dan hebben we een verschillende opvatting over het begrip “zonde”
  Een Moslim die met de volle overtuiging dat hij Allah dient, zichzelf opblaast en diverse andere mensen daarmee ook dood. Is dat een zonde? God oordeelt anders dan wij. Zou het niet zo kunnen zijn dat het woord door de eeuwen heen een andere betekenis heeft gekregen?
  Ik vermoed dat God meer op de instelling van de mens let dan op zijn daden

 14. Voor een kwalitatief goed levensjaar betalen we normaal max 50.000 euro.. dat klinkt redelijk. Bij de schuivende Corona doelen accepteren we opeens het tien tot honderd voudige?

  Corona zal deel van onze virus load zijn op lange termijn, enkel vergaten we te vermelden: de mens is sterfelijk, met name bij 70 plus..( Psalm 90 vers 10 kan je hiernaast leggen- NB) maar mag dat ten koste gaan van een hele generatie 0-50?

  De iets opgelopen sterftekans (geen zekerheid, het is geen killer virus) versus 40 jaar verknalde toekomst door het missen van de acceptatie van sterfelijkheid?

  Lees meer van deze briljante huisarts:
  https://www.linkedin.com/posts/martin-voerknecht-459a6811_polemiek-versus-retoriek-de-huidige-getallen-activity-6692528491755315200-lvWL

 15. @ Harold 25/07/2020 om 6:03 pm

  Ook uw woorden zijn een plezier om te lezen. Mijn dank daarvoor.

  Hartelijke groet, Michaël

 16. @ Esther, 26/07/2020 om 5:43 pm : Dank je !

  @ Muggenzifter 24/07/2020 om 4:00 pm : Mooie tekst weer, helaas een beetje ondergesneeuwd door de berichten van Roadrunner, maar ik wilde het toch nog even aanhalen.

  Dank u !

  Michaël ;-{>

 17. Beste Roadrunner.

  Al een paar dagen lees ik mee en er zijn al heel veel Goede en oprecht gemeende woorden tegen je gezegd, dit ga ik niet herhalen.
  We kunnen alleen maar voor je bidden dat zal ik ook doen.
  Wat mij wel opvalt dat je erg “ eisend bent” en je wilt dat jou problemen op jouw manier worden opgelost.
  Ik begrijp dit wel omdat je situatie zo uitzichtloos is, maar ik denk dat dit een verkeerde houding is.
  Als je jezelf “ openstelt” en je eisen laat vallen en gaat VRAGEN om hulp, dan zijn er ook voor jou “ lichtpuntjes”

  Koop een treinkaartje naar Dordrecht en ga naar stichting “ de Hoop “ en meld je daar aan voor hulp.
  ( google het aders maar )
  Dit moet wel een oprechte vraag van je zijn, zonder eisen vooraf maar met een verzoek, zij hebben de know how in huis om jou te helpen je leven weer “ op de rails “ te krijgen.
  Stel je positief op want ze willen daar geen eisende “kostgangers” maar mensen zoals jou die uitzichtloos worstelen met hun leven, en dit weer in goed banen WILLEN brengen.
  Ik wens je Gods zegen met al je problemen.
  Anna

 18. Lieve mensen…

  Hallo Michaël en Johannes, lieve broeders, ook voor jullie een gezegend weekend en week.

  Ook erg veel dank voor jullie bemoedigende schrijven naar Roadrunner toe.
  Daar kan ik ook weer héél veel van leren.

  Deze groet voor jullie allemaal…
  2 Thessalonicenzen 3 “16, “Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen”.

  liefs, Es.

 19. @ Johannes 26/07/2020 om 10:43 am

  Dat heeft u heel mooi verwoord. Mijn complimenten!
  Ook aan de anderen, die met compassie en een christelijk inzicht reageerden op Roadrunner.

  Ik wens u allen nog een hele fijne zondag.

  Hartelijke groet, Michaël

 20. Roadrunner eerst moet je wat aan je gebit laten doen, want kiespijn maakt je chagrijnig.
  Ik begrijp dat je in Amsterdam woont, hierbij een tandarts die je gratis wilt behandelen.

  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/3736251/daklozentandarts-sharif-helpt-mensen-gratis-aan-hun-gebit-er-veel-schaamte

  Sharif Tairie Tandarts in Amsterdam
  Tandarts
  Het Hoogt 394, 1025HK, Amsterdam
  Buurt: Buikslotermeer
  06-1429185

  Uit je schrijven lees ik dat je teveel met je verstand God wilt benaderen.
  Ik heb dat ook gedaan en ontdekte dat mijn hart even belangrijk is.
  Hierbij een video die het redelijk goed weergeeft.
  https://www.youtube.com/watch?v=Qdkp4sH4xUQ
  Maar vraag als eerste vergeving aan God, van alle troep die je hebt aangeroepen.

  Ik weet zeker dat Jezus je zal helpen om hieruit te komen, want Hij is pure Liefde!

  Veel zegen Roadrunner.

 21. Met 5G leven we straks in een magnetron
  Vandaar de profetieën van mensen met blaren op de huid
  Ik denk dat 5G daardoor uitgeschakeld wordt tot ze wat beters hebben en dan zijn we in de tweede helft belandt
  Dit systeem is nodig om alle data te verwerken van jou leven

  Zonder een superdata verkeer systeem, geen data verzameling ,(5G of nieuw systeem iets zonder brandblaren)

 22. Vervolg
  Ik verwacht dat dna markers, tracé en track chips,gekoppeld aan je sociale statis pas de twee helft van de 7 jarige verdrukking verplicht wordt gesteld, op straffe van de kop er af
  (gezien de fema berichten ,misschien USA eerder )

  Logisch en nuchter nagedacht, de tweede oogst moet ook nog een tweede kans krijgen in de eerste 3,5 jaar van de 7jarige verdrukking
  Is dat wat er bedoeld werd met , “die tijd verkort zou worden ”

  en die verplichte vaccinatie met 5G veroorzaakt en nog dodelijke ziekte , eerste 3,5 jaar van de7 jarige verdrukking

 23. Lieve broeder Eelke Piers…

  U schreef… Ik houd het erop dat de verlossing zit in het geloof dat Christus en dat Hij hierdoor mijn Redder is of zal zijn (Johannes 3:16; 3:36; Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5)

  Houd dat maar stevig vast, Eelke. Geweldige teksten.

  Vaders zegen, ook voor allen…liefs van mij, Esther.

 24. @Eelke Piers
  ‘Hoe kan ik dan zondigen?’

  Ik begrijp wel wat je wilt zeggen, maar ik denk dat het niet helemaal goed overkomt. Zo lijkt het er een beetje op alsof je zegt dat je helemaal niet meer kunt zondigen. Ook al heb je Jezus lief en ben je door Hem gered, je kunt wel degelijk zondigen. Je blijft een zondig mens, zoals iedereen met een zondig lichaam. Zou het niet heel hoogmoedig zijn om te zeggen dat je niet meer zondigt?

  Ik denk dat de volgende tekst duidelijkheid schept:
  ‘Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.’ (Romeinen 4)

  Je blijft na je aanname van Jezus als je redder nog steeds een zondig mens. Alleen je zonden zijn door God vergeven en worden je niet meer aangerekend. Je vraag ‘Hoe kan ik dan zondigen?’. Dat kun je nog volop als je dat zou willen. En als je dit doet en tot besef komt dat dit als kind van God fout is, dan moet je vergeving vragen. Dat is een logisch onderdeel van een leven met Christus.

 25. Voor die gene die dag en uur wel kennen en voorbereid zijn;
  Openbaring 2:10 ….en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen….lees zelf verder wat je kado krijgt!

  Onder verdrukking versta ik niet persé een teken van het beest
  Als je door je geloof overtuiging de vaccinatie niet neemt, en niet meer in winkels mag komen,en niet gevaccineerden mogen de straat niet op, (opb 2:10 “sommigen in de gevangenis werpen”(en dus ook niet mogen “kopen of verkopen” )
  Geven ze je tot eind april de tijd omdat als nog te doen en laten je honger lijden als pressie middel, terwijl ik zeker weet 15 april weg te zijn, geruststellend niet?
  Dus eten in slaan voor 10 dagen is genoeg

  Als je dan thuis aan de avondmaal tafel, thuis!!, zit te wachten tot zonondergang is ingezet, hoor je geklopt aan het raam of deur, je hoort de geboorte naam roepen, voluit gespeld,
  Overheid, politie, je bent niet gevaccineerd, moet je open doen?,
  De aflopen 9 verdrukking dagen heb je ervaren, gordijnen dicht, licht uit en je wordt met rust gelaten, moet je open doen?
  Gelukkig verwacht je een vriend op dat tijd tip en je kan veilig open doen om Jezus in jou thuis te ontvangen

 26. Hallo Eelke Piers….

  Over de zonde, heeft Esther 75, een geweldig duidelijk antwoord op gegeven.
  Dank je Esther 75.

  Ik persoonlijk heb altijd héél veel steun gehad aan de kleine brieven van Johannes.
  1 Johannes 1 : 8-10, “Als wij zeggen dat wij geen zonde in ons hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
  Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn Woord niet in ons”.

  Wij zullen pas 100% zondevrij zijn, als we meegaan met de Heere, dan veranderen wij, en krijgen nieuwe lichamen, waar geen zonde inzit, wat niet meer kan sterven.
  Al het oude is voorbij…

  @ Roadrunner… veel reacties van mede schrijvers… allemaal leven ze/we met u mee.
  De duivel wil niets liever als u volledig van de weg van Christus Jezus af halen.
  Satan wil u alleen in de vernietiging helpen, dat is het enigste waar hij op uit is.

  Velen van ons hebben in vreselijke, moeilijke, verdrietige situaties gezeten, sommigen zitten er misschien nog in.
  De Heere Jezus is uw enigste redding, voor u zelf en uw problemen.

  Sterkte, en Vaders liefde en kracht u van harte toegewenst.
  Hartelijke groet, Esther.

  De Heere Jezus wacht nog steeds op u.

 27. @Esther
  ‘Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.'”
  Dit zei Jesus toen de familie na de bruiloft in Kana na zaten te kaarten (trouwens Nicodemus was een oom of oudoom van Maria)en er zaten ook een stel van de apostelen bij (die waren bijna allemaal familie van Jesus). Deze apostelen moesten ook nog herboren worden zegt Jesus. Hadden zij het geloof niet? Wanneer zijn die dan herboren? Of wanneer zijn die dan gedoopt?
  Erg duidelijk is Jesus hier niet. Natuurlijk kan ieder het op zijn eigen manier verklaren maar wie zegt dat het de juiste manier is? Ik kan het alleen maar verklaren als er een reïncarnatie is zoals Nicodemus ook aangeeft
  Ik houd het erop dat de verlossing zit in het geloof dat Christus en dat Hij hierdoor mijn Redder is of zal zijn (Johannes 3:16; 3:36; Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5)
  Voor mij tellen de geboden niet op die éne na. God boven alles en je naaste als je zelf.
  Hoe kan ik dan zondigen?
  Ik leerde ook dat de zonde door de Mens in de wereld is gekomen en dat Christus de straf voor deze zonde op Zijn schouders nam en mij daarmee de mogelijkheid gaf om in de hemel te komen. Hoe je dit laatste ook zien mag.

 28. Hallo Roadrunner…
  U laat genoeg duidelijk zien dat u God niet lief vind… en ook de Heere Jezus niet.
  Allemaal problemen… en u komt er niet meer uit.

  Mijn zoon had door, dat ik op de lijst van klachten van u reageerde.
  Ben zo blij dat mijn zoon enorm nuchter is met veel dingen.
  Hij zei doodleuk…”iemand die onze Vader en Jezus zo kleineert, daar kun je beter maar voor bidden”.
  We kunnen hier wel veel energie in stoppen… maar u Roadrunner, ben het toch met niemand eens.
  God en Jezus weten van al uw problemen. En Zij weten ook waar uw negatieve gedachten vandaan komen… om zo over God en Christus te reageren.

  Veel sterkte, Roadrunner en hartelijke groet, Esther.

 29. @ Eelke Piers

  Je schreef het volgende: @ Ester
  Mag ik even reageren op: Het besef dat ik en u Roadrunner en vele andere mensen… zondaren zijn?
  Weet je wat volgens mij zonde is? De vaas van je moeder kapot laten vallen en je was toch zo voorzichtig.
  Met handboogschieten. Je schiet een negen en raakt net het streepje van de 10 niet. Zundj. Je hebt je best gedaan en toch ging het mis.
  Op school leerden we dat zonde is een overtreding van de Wet Gods met volle kennis en geheel vrije wil is. Dit lijkt mij erg moeilijk.
  Ik voel mij geen zondaar. Ik doe niet alles zoals het hoort maar ik doe mijn best en daarom niet schuldig. Jesus zei: Hebt elkaar lief

  Ieder mens heeft gezondigd Eelke. Ieder mens wordt geboren zonder geestelijke verbinding met God. Hij heeft die verbinding verbroken omdat wij ongehoorzaam zijn geweest aan Hem. Wij worden geboren en leven in het koninkrijk van duisternis. Het is voor ons onmogelijk om daar zelf uit te komen. God heeft de eerste stap naar ons toe gezet door in het vlees naar de aarde te komen. Hij heeft Yeshua gestuurd die voor onze zonden is gestorven. Hij is gestorven voor onze ongehoorzaamheid aan God dus Hij is de enige manier om de geestelijke verbinding met God te herstellen.
  God heeft dus de eerste stap gezet en Hij niks doen totdat jij de stap zet.
  Wat moet je dan doen? Wat heeft Yeshua gezegd? Wat is Zijn belangrijkste boodschap waardoor de verbinding met God hersteld wordt?
  Yeshua heeft gezegd dat iemand wederom geboren moet worden uit water en Geest om het koninkrijk van god te zien en om het binnen te gaan. (Johannes 3:3-7)
  Dit is de ware boodschap van Yeshua.
  Jezus in je hart vragen en Hem uitnodigen in je leven is niet Bijbels. Yeshua zegt dat nergens!
  Iemand moet wederom geboren worden. Wat is de respons daarop?
  Bekeer je (draai je om van je oude leven, draai je om naar God)
  Ga je zonden belijden en keer je ervan af
  Vergeef iedereen die jou ooit pijn heeft gedaan anders vergeeft God jou niet.
  Laat je dopen onder water voor vergeving van zonden.
  (Velen zeggen dat de doop onder water slechts symbolisch is maar dat klopt niet. De waterdoop is enorm krachtig. Iemands oude leven in zonde sterft onder water met Yeshua en iemand staat op in een nieuw leven met Hem. Dit is het moment waarop God ons overzet van het koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van licht en liefde van Zijn Zoon. Als iemand zich oprecht bekeer heeft en zonden beleden heeft, dan is er bijna altijd geestelijke strijd vlak voor de doop. Iemand voelt angst en onrust. Dat is normaal want de heerser van de duisternis wil kostte wat kost voorkomen dat iemand overgezet wordt naar het koninkrijk van God)
  Hierna ontvangt je de gaven van de Heilige Geest; het spreken in tongen is hier een bewijs van.
  Tijdens de doop in de Heilige Geest schrijft God Zijn wet op iemands hart. De Heilige Geest zal iemand continu met eventuele zonde confronteren. Het is God’s vuur wat ons reinigt.

  Dit is het Evangelie van Yeshua.
  Velen willen het niet horen of proberen het te omzeilen. Het Evangelie van Yeshua is een goede boodschap maar ook een harde. Yeshua vraagt namelijk om je oude leven achter je te laten en achter Hem aan te komen in een nieuw leven. Hij vraagt je die dingen weg te doen die God verboden heeft, dingen waar je aan gehecht bent. En dat is geen leuke boodschap.
  Voorbeelden van zonde zijn:
  liegen
  stelen
  afgoderij (hoeveel mensen hebben tegenwoordig een boedha is huis/tuin staan?
  steeds maar meer willen hebben (geld en luxe)
  vreemdgaan
  moord
  je ouders negeren
  yoga/kaartleggen/astrologie/reiki/homeopathie/enz…
  jaloers zijn
  anderen niet vergeven
  enz, enz.

  Dit is het Evangelie van Yeshua. Het is een harde boodschap maar wel de meest liefdevolle die ik iemand geven kan. Het is de boodschap die naar leven leidt.
  Een verwaterd of half evangelie, het evangelie wat mierzoet is en wat de massa graag hoort, zal mensen naar de afgrond leiden.

  Het is geen oordeel over iemand want ik kijk zelf vaak terug naar hoe goed God voor mij is geweest; wat Hij mij allemaal vergeven heeft.
  Sinds juni 2017 is mijn leven veranderd. ALLES is veranderd. En dat is wat het echte Evangelie van Yeshua doet.
  Dit is wat ik predik en ik sluit geen compromissen hierover. Dat is voor mij onmogelijk na mijn ontmoeting met Yeshua.

 30. Ik vermoed dat roadrunner enkel toenadering zoekt tot God wanneer hij de problemen zit waardoor er zelfzucht ontstaat die God niet goedkeurt. Je dient God en Jezus niet te vervloeken wanneer je gebeden niet worden verhoord.
  Doe eens een zelfonderzoek en stel je eens de vraag”wat doe ik om God en Jezus te behagen en wat moet ik doen , wat vraagt hij van ons “?

 31. Over zonde vergeven
  Als jij je broeder of zuster vergeeft ,vindt je het prettig daar je leven lang aan herrinderd te wordt?,
  vergeven en vergeten is 1 pakket,
  anders kan de vriendschap niet verder

  Vriendschap = inleven in de andere zijn behoeften
  Jezus behoefte is de: rustdag samen met ons door brengen en samen DE maaltijd nuttigen
  Niet als een god, maar als een broeder, als mens, op gelijke
  oog hoogt,

  en zo herken je de dag een uur van terugkomst,

  je moet je inleven in Jezus behoefte

  Zo lang wij dit niet zien, zijn wij niet nuchter maar dronken van Jezus bloed

 32. @Roadrunner. Hoe erg je situatie ook is, verlaag je zelf niet door je “aan te bieden aan de duivel” ga daarbij vandaan. Hoe erg het ook is, blijf zoeken naar de ware God die er wel is en uiteindelijk gevonden kan worden. Ga lezen op http://b-wust.nl/ en ver “rijk” jezelf. ieder mens is het waard om God te vinden hoe erg het lijden ook is. Denk aan Job uit het bijbelboek Job. Vergeet shag. Je hebt het niet nodig. Leef desnoods een tijdje op “water en brood” en kom tot rust met lezen. Begin bij het eerste artikel of bij het laatste. Niemand heeft de wijsheid in pacht maar er is veel hulp als je zoekt. Als je zoekt, oprecht zoekt, vind je. Nog een goede zondag.

 33. @Roadrunner

  U zegt dat u God, Jezus kent, maar u spreekt NIET de waarheid!
  U zegt dat u al in 40 jaar in God gelooft, maar de boze geesten geloven ook in God, dus dat zegt niets.
  Maar u geeft God wel de schuld van alles wat u nu overkomt, of ooit in het verleden is overkomen!
  U wilt God aanbidden maar dan moet Hij eerst aan uw voorwaarden voldoen.
  Begrijpt toch goed dat het juist andersom is!
  Wij mogen tot God komen als wij Hem aanbidden in Geest en Waarheid, maar we moeten dan wel Zijn voorwaarden accepteren.
  Wilt u beweren dat u ooit in een nare situatie bent geraakt door toedoen van God?
  Zijn het niet anderen, en misschien uzelf wel die dat hebben gedaan?
  U bent zelfs zover gegaan dat u God gedreigd heeft, dat als Hij u niet zou helpen u naar de satan zou gaan voor hulp! Iets wat u ook heeft gedaan nota bene!
  Denkt u dat u daarmee God heeft laten zien dat u in Hem gelooft, dat u Jezus daarmee hebt laten zien dat u Hem in alle omstandigheden trouw zult blijven?!

  Dus toen bent u Hem ontrouw geworden, en hebt de hulp van de satan ingeroepen!
  U zegt ook dat u de satan kent, maar weer zeg ik: u spreekt NIET de waarheid!
  Als u de satan zou kennen, zou u geweten hebben dat satan u inderdaad ‘te hulp’ is gekomen.
  Hij heeft kans gezien om u in een situatie te brengen, waardoor u aan God bent gaan twijfelen, en door dat ongeloof en het tekeer gaan tegen God, u volledig bij Hem weg te trekken.
  U gaat tegen Jezus tekeer omdat Hij u o.a. geen geld, huisvesting, tabak etc. geeft!
  Wilt u om die redenen tegen God opstaan? Dat wil de satan juist!
  De satan weet precies hoe hij u in een situatie moet brengen en houden waardoor u blijft tekeer gaan tegen God; satan zal u zeker niets geven, en alles onthouden wat u bij Jezus zou kunnen brengen!

  God zegt: u kunt geen twee heren dienen; de een zul je liefhebben, de ander zul je haten!
  Door er ooit mee begonnen te zijn, en vast te houden met het inroepen van de hulp van machten van het kwaad, en de duisternis, bent u zelf degene die heeft tegen gehouden dat God u te hulp komt.
  Kies vandaag wie u wilt liefhebben, dienen: het kan er maar een zijn!
  Roadrunner, er is nog een kans, maar BREEK dan NU volledig met de machten van de duisternis en het kwaad; Vraag in alle oprechtheid vergeving aan Jezus.
  Steun en vertrouw in alle oprechtheid op Hem, ook als je niet direct resultaat ziet.
  God zal je dan werkelijk te hulp komen, als wat je vraagt naar Zijn wil is, en dat zal waarschijnlijk niet een pakje shag zijn.
  Beproef God maar eens op waarachtige wijze! Geef jezelf echt over aan Hem, zonder ook maar iets van God terug te verlangen, berust in je tegenwoordige verdrukking, aanvaard het.
  Laat Jezus je echt bevrijden, geloof: Hij kan het, en Hij wil het!
  En als u in Hem volhard, ook al ziet u zelf geen uitweg, dan zal u Hij helpen, en krijgt u ook nog eeuwige garantie.
  Ik weet zeker dat God NU op u staat te wachten, tot u komt. Ik kan getuigen!

 34. @Roadrunner
  Je doet mij denken aan het verhaal van die alleenstaande moeder die leefde van een uitkering en elke week met veel vertrouwen tot God bad: Lieve Heer laat mij deze week alstublieft de LOTO winnen.
  Elke week opnieuw dit gebedje tot de goede God het moe werd en naar beneden donderde: “Hoe moet ik je helpen? Koop in hemelsnaam eens een lot”
  Jij verwacht ergens hulp van, maar help eerst jezelf dan zal God je helpen.
  Doe wat.

 35. @ Ester
  Mag ik even reageren op: Het besef dat ik en u Roadrunner en vele andere mensen… zondaren zijn?
  Weet je wat volgens mij zonde is? De vaas van je moeder kapot laten vallen en je was toch zo voorzichtig.
  Met handboogschieten. Je schiet een negen en raakt net het streepje van de 10 niet. Zundj. Je hebt je best gedaan en toch ging het mis.
  Op school leerden we dat zonde is een overtreding van de Wet Gods met volle kennis en geheel vrije wil is. Dit lijkt mij erg moeilijk.
  Ik voel mij geen zondaar. Ik doe niet alles zoals het hoort maar ik doe mijn best en daarom niet schuldig. Jesus zei: Hebt elkaar lief

 36. @ Roadrunner

  Hallo Roadrunner, ik begrijp uw frustratie en leef met u mee, echt waar.

  Kiespijn, geen eten/drinken en dan ook nog niet eens een shaggie kunnen opsteken, een hoop schuld. Nee, daar wordt een mens niet vrolijk van. Toch schrijft u dat u een bepaalde vrede/rust voelt omdat u nu niet meer door narcisten omgeven bent. Dat is in ieder geval iets positiefs.

  Ik heb nu wel uw relazen in zijn geheel gelezen en ik merk dat er nogal wat contradictie zit in hetgeen uw schrijft, waardoor het lastig te volgen is.

  Het ene moment schrijft u : ik stap niet over naar een andere God/Geest. Het andere moment schrijft u dat u God al verlaten heeft. Het ene moment schrijft u: dat God noch Jezus u een antwoord heeft gegeven, het andere moment geeft u aan dat u juist vanwege God opgestapt bent van uw werk. Het ene moment schrijft u: dat u gezien heeft hoe de duivel bang is voor de naam van Jezus, het andere moment schrijft u dat ook de duivel niet reageert, noch een van de andere afgoden. Waardoor dit alles nogal verwarrend overkomt. En ikzelf denk dat het beledigen van God en Jezus nou niet echt bevorderlijk is voor het krijgen van hulp of een antwoord. Maar dat is mijn idee. En voor de duidelijkheid: Ik schrijf dit niet om u te veroordelen of te beledigen.

  Ik begrijp uit al uw woorden dat u hevig teleurgesteld bent in God en Jezus. Maar om dan alle afgoden en zelfs de duivel aan te roepen lijkt mij niet echt de oplossing. Alleen Jezus kan eeuwig leven geven, al die afgoden en de duivel kunnen dat niet. Maar u wilt op dit moment concrete hulp van God en Jezus, waarmee zij u dan toch een soort van bewijs zouden geven of noem het een bevestiging, waardoor u uzelf meer gesterkt zou voelen in uw geloof. Want dat is toch wel een beetje de ondertoon die ik uit uw woorden begrijp. Anders zou u niet overwegen om ‘over te stappen’ om het zo maar eens te noemen. Omdat uw problemen niet meteen tast- en zichtbaar opgelost worden in. Verlies nooit de hoop of uw geloof in de Heer beste Roadrunner. En sterkt u met de gedachten dat u niet alleen of de enige bent.

  Wat wel duidelijk uit uw relaas naar voren komt is dat dit een hele heftige tijd voor u is. Maar heeft u dan geen recht op een bijstanduitkering, zodat u ook weer verzekerd bent voor de tandarts? En is er niet een of andere instantie die u kunnen helpen met het oplossen van uw schulden? Ik bedoel, er moet toch een manier zijn… Opgeven is nooit een optie. Of misschien moet u toch maar eens bij uw familie aankloppen, zodat ze u kunnen laten merken dat zij toch niet zo narcistisch zijn als u denkt en wel degelijk om u geven. Ik bedoel: als je kind om een brood vraag geef je het geen steen, toch. Ik hoop echt dat zij u willen bijstaan.

  Het is dat ikzelf niet meer in Amsterdam woon, (u gaf de Zeedijk aan) anders had ik u willen schrijven: kom dan en dan naar het monument op de dam en dan krijgt u van mij een pakje shag en eten. En ja, dat zou dan ook maar een tijdelijke oplossing zijn, maar het zou u in ieder geval op dat moment een goed gevoel en een gevulde maag hebben geven. En nee, daar zou ik dan geen aanbidding of wat dan ook voor terug willen hebben. Dat is niet mijn plek. Alle eer aan de Heer zou ik dan zeggen.

  Ik zou nog meer willen schrijven, want de wonderbaarlijke dingen waarover u schreef, die u zelf nooit meegemaakt hebt, heb ik wel meegemaakt. Maar dat is een openbaring op zich. En nu ik u hulp geroep gelezen heb, denk ik: misschien moet ik nu mijn mond maar eens open gaan doen. Wetende dat het heel veel consequenties zal hebben, maar als het helpt om andere gelovigen te sterken in hun geloof, dan wordt het gewoon tijd. Maar ook dat zal niet uw schulden etc. oplossen. Maar het zou wel de bevestiging geven waar elke gelovige eigenlijk ‘stilletjes’ toch op hoopt.

  Ik wens u heel veel sterkte met alles en nogmaals: Hou vol!

  Met een oprechte groet, Michaël

 37. Beste Esther,

  God heeft ons niet lief.
  Als hij ons liefhad had hij ons niet opgesloten in deze gevangenis.
  Als hij ons lief had had hij wel een uitweg gegeven uit deze gevangenis.

  En jouw suggestie dat ik dus al die jaren te weinig geloof heb,
  en dat ik allerlei dingen eis is gewoon onzin.

  Ik was gewoon een normale christen die makkelijk kon verdragen dat ik nooit geen antwoord van God kreeg.
  Ik wou altijd een realtie met God heb hem altijd gevraagd om vergeving van zonden en altijd gevraagd wat de blokkade was,heb hem altijd gevraagd welke ideen van hem en niet van hem zijn,heb altijd zijn woord gelezen,heb hem altijd verwacht,
  maar na meer als 35 jaar,
  en zeker nu ik in zon rotsituatie zit als nooit te voren,
  trek ik de conclusie dat God nooit van mij heeft gehouden.

  Ik ben altijd trouw geweest,
  ik heb geen enkel schuldgevoel,
  en toch wil God geen enkele leiding,communicatie of wat dan ook geven.

  Ik moet toegeven,
  ik had hier ook geen speciale berichten verwacht eigenlijk.
  Dit is nu precies het probleem,
  de christenen hier geloven dat God geen wonderen meer doet en dat God vandaag de dag niet spreekt.
  Ik heb juist altijd dat wel geloofd.
  Ik had juist wel geloof.
  Dat is nu juist het punt.
  Ik had wel geloof en nog laat God mij barsten.

  Nu ben ik omgedraait.
  De duivel wou een antichrist van mij maken,
  en ik ben nu niet ver meer verwijdert daarvan.

  Het enigste wat mij hiervan weerhoudt is dat de duivel gigantisch dom en traag is en evenmin nooit komt opdagen.
  Ik heb aan den lijve ondervonden wat een lafaard de duivel is.

  Voor Jezus wil ik niet werken omdat hij zijn beloftes niet houd.
  Voor de duivel wil ik eigenlijk ook niet werken,
  niet omdat hij zo slecht is,
  maar omdat hij gewoon een gigantisch mietje is.

  Ik sta open en bloot hem aan te roepen mijn ziel aan te bieden,
  en hij durft verdikkeme gewoon nog steeds niet op te dagen.
  Als er ooit een moment was om mij te recruiteren dan was het wel nu,
  maar ook de duivel is helemaal niks waard.

  Mijn eigen vader was een gigantische narcist,
  dat betekent dat er een behoorlijke duivel in mijn vader heeft gezeten.
  Ik denk dat het voornamelijk Orion en Aris is geweest die in mijn vader zaten,
  en ook Shiva heeft al jaren een connectie met mijn leven.
  Toch komen ze geen van 3 opdagen als ik ze nota bene uitnodig en mijn ziel aanbied.

  Paar zielige lichtjes in de hemel,
  meer heb je niet aan die drie.
  Je zou toch verwachten van zulke machtige goden dat ze eens met hun machtige moederschip komen aanzetten,maar nee hoor.
  Het enigste wat ze doen is hetzelfde als wat ze al jaren doen:
  paar vliegtuigjes over laten vliegen die in werkelijkheid ufos zijn.
  Dit weet ik l jarenlang en ben er niet van onder de indruk.

  Maar blijkbaar denken die machtige goden van deze wereld nog steeds dat ze daarmee iets gaan bereiken bij mij.
  De duivel wou ene antichrist van me maken en heb me hele leven daar tegen verzet.
  Nu ben ik zo veranderd en omgedraait en zo teleurgesteld en kwaad op god,
  en van wanhoop wil ik zelfs me ziel weggeven aan de duivel,
  maar dat mietje en zijn lafaard-makkers komen nog steeds niet opdagen.
  Gewoon bang voor hun eigen zoon.

  Iedere dag roep ik naar de hemel om me eens die sience fiction shit te geven,
  laat me nou eens wat dikke vette ufos zien,
  en haal me hier eens weg van deze shit situatie,
  ik geef verdikkeme mijn ziel weg.
  Ik aanbid de goden of aliens of wie dan ook,
  maar ze komen geen van allen opdagen.

  Ik snap het wel aan de ene kant.
  Want ik heb een gigantische vrede omdat ik alle narcisten uit me leven heb gekickt.
  En die vrede jaagt narcisten angst aan.
  De duivel is bang voor mijn vrede.

  de duivel wou dat ik door bleef werken en steeds agstiger en angstiger zou worden.
  Maar op een gegeven moment had ik eindelijk die narcist door,
  en heb ik iedere en elke narcist de deur uitgegooit.
  Met als gevolg dat ik nu eindelijk een heerlijke vrede ervaar,
  een vrede die die rotgeest van god mij nooit wou geven hoezeer ik hem er ook om smeekte.

  Dus ja,ook al heb ik jezus opzij gezet omdat hij me gewoon gigantisch bedrogen heeft,
  toch heb ik nog steeds een gigantische vrede.
  En dat is waar al die narcistische duivels zo bang voor zijn.

  Je hoeft niet eens in jezus te geloven om de duivel aan te kunnen.
  Het enigste wat je moet doen is vrede hebben en lachen,dan is de duivel doodsbang voor je.
  Daar komt geen jezus meer aan te pas.

  daarom vertik ik het om terug te gaan werken tussen die Pest-narcisten,
  want dan verlies ik mijn vrede weer.
  En om dezelfde reden negeer ik mijn moeder en familie en iedere narcist in mijn leven,
  omdat ik die vrede wil bewaren.

  God heeft mij nooit niks gegund in mijn leven,
  en nu ik eindelijk een vrede weten te bemachtigen,
  nu spreekt god door alle christenen dat ik die vrede moet opgeven dus??
  Ik dacht het niet.

  Ik vind dit gedwongen vasten verschrikkelijk en ik snak naar een fatsoenelijke sigaret,
  een joint zou er ook heel goed ingaan.(en de god die me dit geeft op korte termijn aanbid ik en geef ik mijn ziel)
  Maar ik vertik het oom mijn vrede op te zeggen,dit is het enigste goede wat er ooit in mijn leven is overkomen.
  Ik voel me heerlijk relaxed,en de duivel is gewoon shitbang voor me omdat ik zo rustig ben en zoveel lach.
  Ik heb jezus niet meer nodig joh,hij was er toch nooit voor mij to begin with.
  Het enigste wat ik nodig heb als bescherming tegen de duivel is rust en lachen.

  En weet je,
  als jezus ons zo bedriegt met alles en zijn woorden totaal niet nakomt,
  dan vraag ik me soms af of er niet gewoon nog meer gelogen is??
  Mischien ga je helemaal niet automatisch naar de hel als je bij wijze van vlucht uit deze gevangenis zelfmoord zou plegen??
  Of mischien bestaan er wel degelijk goede geesten in de atmosfeer of op andere planeten die wel goed en geen narcist zijn die wel willen helpen??

  Ik heb nog geen christen zien genezen door de Genezer,
  nog geen mens heb ik bevrijd zien worden door de Bevrijder,
  ik heb jezus nog nooit een deur zien opendoen voor iemand en zker niet voor mij,
  ik zeg niet dat jezus niet bestaat,
  maar als hij over het 1 liegt,
  waarom zou hij dan niet ook over het ander gelogen kunnen hebben??

  Jezus heeft gelogen over genezing en bevrijding,
  er is niemand op deze aarde die ik ooit bevrijd heb zien worden van demonen,
  ikzelf probeer ook steeds jezus naam te roepen tegen mijn demonen,
  ze zijn er doodsbang voor,
  maar het is niet genoeg om ze uit me te krijgen.
  Dus die zogenaamd autoritei van jezus is zwaar overdreven.
  wat heeft god nog meer overdreven??
  Als jezus zegt ik kom spoedig dan duurt het nog minstens 2000 jaar,
  dus ja hoe serieus kan ik jezus woorden nog nemen,
  zeker nu hij in mijn situatie helemaal geen vinger uitsteekt.

  Ik vraag me soms af,
  of er niet inderdaad andere geesten zouden bestaan die geen bedriegende God van israel zijn,en ook geen duivel??

  Ik geef mijn ziel en aanbidding natuurlijk liever aan een goede geest of alien dan aan de shitduivel die mij bij me werk wegpeste en mij me hele leven peste.

  Ik ga liever naar een leuk elfjesland dan naar Shiva de narcist,laat dat duidelijk zijn.
  ik heb liever een leuk katje dan een valse zwarte hond.
  ik open liever ene portaal naar Schotand dan naar de hel.

  Maar ja,ik ben nu eenmaal wanhopig.
  Als er werkelik vandaag iemand van de gode zou komen opdagen en introduceren en helpen,
  dan is dat degene aan wie ik me ziel geef.
  degene die mij vandaag een pakje drum geeft is mijn beste maat voor altijd,zijn voeten kus ik gewoon.
  Mischien is er gewoon nog zoveel wat jezus ons nooit heeft willen vertellen,
  uiteindelijk is hij net als de duivel ook een narcist die alle aanbidding voor zichzelf wil en een ander niks gunt,
  en de mooiste woordjes praat om je te lokken en overtuigen,
  en als je dan een beroep doet op die mooie woordjes is jezus ineens nergens te bekennen.

  Dus ja,als het ene woord van jezus voor geen meter klopt,
  over wat heeft god dan nog meer gelogen??

  jezus doet nooit de deur open,
  dus over dat heeft ie gelogen.
  Door zijn striemen zijn we genezen,
  nou ik wacht nog steed al jarenlang op genezing,
  dus daar heeft ie ook ver gelogen.
  Hij zou ons iedere dag voeden,
  nou ik heb geen cent te makken en kan nog niet eens een maaltijd eten vandaag,
  dus daar heeft ie ook over gelogen.
  Ik heb in mijn leven de ene profetie na de andere gekregen van zogenaamde profeten,
  maar er zit er niet 1 bij die de waarheid heeft gesproken.
  Hij zou zijn geest uitstorten over alle vlees en we zouden dromen krijgen en profeteren,
  nou de dromen die ik krijg zijn echt absoluut dromen van de duivel.
  De droom van vanacht was ook weer de typische handtekening van een blauwe verwoestende narcist die weer alles van mij wil maar niks wil geven.
  De ene valse droom na de andere.
  Wij zouden autoriteit hebben over demonen,
  nou ik zit hier al maaanden opgescheept met een pedofiele narcistische kabouter die denk ik voor Shiva of hare Krishna werkt.
  het enigste wat ie doet is pesten en door mijn gebeden en emoties heen piepen.
  En als ik hem weg beveel in Jezus naam,hij word wel bang,maar het is niet genoeg om hem weg te krijgen.
  Weer zon leugen van de bijbel.
  Autoriteit me voet.

  En zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Als God over het een liegt,
  waarom zou hij dan niet over het ander ook gelogen kunnen hebben??

  Mischien zijn al die goden van de oude Grieken of Romeinen of Egyptenaren en dergelijke helemaal niet allemaal demonen of slechte reuzen.
  wat als er ook goeie tussen zouden zitten maar jezus heeft ons dat gewoon niet willen vertellen??

  Ik heb liever een Godin van de liefde dan een leugenaar die nooit zijn beloftes nakomt.
  Een Godin die me leert jagen en in wild overleven lijkt me een stuk leuker als een gladjanis die altijd maar belooft en belooft maar het nooit eens uitvoert.
  Ik droom van dansende elfjes en vlindermeisjes,
  en ik heb ze al eens een paar keer gezien.
  Dus wat vertelt jezus ons dan niet???

  De Genezer geneest niet,de bevrijder bevrijdt niet,
  als je klopt doet hij niet open,als je honger hebt negeert hij je,
  wat heeft jezus nog meer verzwegen of over gelogen??

  ik denk dat er gewoon goeie en slechte goden zijn en jezus begint ontmaskert te worden als een van de zovele leugenaars.
  Ik ben me hele leven trouw ana hem geweest en hij behandelt me als vuil.
  Hij behandelt mij precies hetzelfde als de duivel zijn dienaren behandelt.
  Als een hoopje vuil,meer zijn we niet.

  ik heb goede hoop dat er ook goede gode bestaan,
  of godinnen.
  Welke man droom er nou niet van een leuke Godin??
  Je zou wel een leugenaar zijn als je dat ontkent.
  Een geweldige Moedergodin,wie wil dat nu niet??

  En aangezien jezus over zoveel gelogen en bedrogen heeft,
  gaat er nu een nieuwe wereld voor me open.

  Mischien bestaat er nog veel meer als alleen de duivel en god.
  De Hinduistische goden komen op mij niet al te vriendelijk over,die Shiva lijkt mij meer in de richting van de duivel.
  Maar de Griekse goden en vooral godinnen lijken me een stuk vriendelijker als bv Shiva.
  ik bedoel maar,er gaat echt een nieuwe wereld voor me open.

  Als ik nu uit mijn situatie zou komen dan werd ik gewoon wicca.
  Ik zou me gewoon hele dagen met me elfjes en feetjes bezighouden,
  van jezus valse beloftes word ik doodziek en depressief,maar me elfjs vrolijken me wel op.
  ook al doen ze verder jammer genoeg helemaal niks en kan ik niet met ze praten,
  ze lijken me een stuk vriendelijker als bv Shiva.
  En ook beter als die shitJezus.

  Ik zou zelfs me elfjes hebben aanbeden als ze me gewoon eens echt zouden helpen.
  Het is wel leuk om een hele avond te dansen,en te lachen,maar daar koop ik gewoon niks voor en ik heb ook echt serieus grote rook.
  het elfje wat mij daarmee helpt is vanaf nu mijn nieuwe Godin,die aanbid ik gewoon.
  In een ander leven had ik mijn hele tuin volgebouwd met elfjeshuizen en dergelijke.
  Echt jonge,een hele nieuwe wereld gaat voor me open.
  Ik zou zo naar elfjesland willen,
  ik ben de mensenwereld en die jezus zo spuugzat.

  ik zoek de goeie en leuke geesten,
  de geesten die helpen,
  geen narcisten die alleen maar waardeloze beloftes geven.

  Echt jonge,ik kus de tenen en aanbid de Godin die me vandaag nog aan een pakje drum helpt en een fatsoeneljke maaltijd,dat is echt mijn vriend voor in de eeiwigheid.
  De Godin of elfje of feetje die vandaag komt opdagen en me daadwerkelijk helpt,
  die aanbid ik voor altijd.
  Kom op Athena haal me hier weg Moeder.Ik ben die shitjezus spuugzat en aan Shiva en zijn kabouter heb ik ook helemaal niks.

  Degene die vandaag nog mijn maag vult en mijn nicotinegehalte fix mag met mij doen wat ze wil,mijn ziel is voor haar ik aanbid haar voor altijd en eeuwig.

  De duivel wou niks geven en wou niet op komen dagen,
  Jezus even min,hoe hard ik ze ook aanroep.
  laat er dan iemand anders zijn die wel aardig is en om haar dienaren geeft.
  Als Artemis mij vandaag helpt,
  dan is de grote Artemis van Efeze mijn allerbeste vriendin.
  Ik moet wel even toevoegen dat ik val op vrouwen met lang haar,en niet kaalgeschoren hoofd.
  Just for the record.

  Echt ik zweer het,
  de Godin die mij vandaag nog uit de brand helpt en me een sigaret aanbied,
  is echt mijn vriendin voor het leven,ik ben je voor altijd trouw,
  je komt nooit meer van me af.

  Die rotjezus met zijn valse beloftes,
  laat mij maar een magneet zijn voor het goede volk en het vrouwvolk en het fee en elfjesvolk.
  Die heb ik liever als een of andere narcistische Shiva die alleen aan zijn eigen ego denkt,
  en Orion en Aris en Ra idem dito.
  Ik heb ze nota bene de kans gegeven om op te komen dagen en mij te recruiteren,
  maar ze wilden niet.

  Nu ben ik het beu.
  Ik kies voor Artemis,Athena,voor de elfjes en feetjes alle goede moeder en vrouwgodinnen.
  Ik ben die zogenaamde ‘vaderliefde’ spuugzat.

  Met een vader als orion of een waardeloze belover als jezus,
  kan je maar beter geen vader hebben.
  Ik heb liever een goede moeder.
  Vader heeft jarenlang de kans gehad en keer op keer die kans verprutst.
  Ik wou hem godver mij ziel en aanbidding geven en nog komt die schijtlijster niet opdagen.

  Als Artemis en athena en de goede elfjes en feetjes en godinnen komen opdagen en mij helpen,
  ik ben jullie vriend voor altijd en eeuwig.
  Jullie komen nooit meer van me af.Ik aanbid jullie voor altijd.
  Mijn ziel is voor jullie.
  Dankzij jezus en orion heb ik gewoon echt een hekel aan mannen en vaders gekregen.
  Narcisten met lege woorden,komen nooit beloftes na,geven niets om hun kinderen of dienaren,
  willen alle aanbidding maar geven nooit iets terug behalve lege woorden.

  Ik ben voor de Godinnen en de feetjes en de elfjes.
  Ik heb het gevoel dat die aardiger zijn en behulpzamer als die shitnarcisten.
  Jezus heeft mij bedrogen,geef me een goede reden waarom ik na al die jaren dat ik trouw was aan hem,niet eens op zoek zou gaan naar een betere God??

  echt jonge,ik heb zon honger en zon grote rook,
  ik verkoop godver mijn ziel voor een maaltijd en een pakje drum.
  (en nog durft dat mietje wat al zo lang op mijn ziel aast niet op te komen dagen).

  Athena,Artemis,Arcturians of Pleiaden,
  ik aanbid jullie gewoon.
  Breng mij naar die galactische federatie en ik ben voor altijd jullie dienaar.
  Help mij vandaag nog en ik ben voor altijd jullie dienaar.
  Hetzelfde geld voor de feetjes,
  breng me naar Schotland of zo of elfjesland,of Avalon,en ik ben voor altijd jullie dienaar.
  Als Venus de morgenster mij hier wegzapt van deze rotsituatie,
  dan aanbid ik voor altijd Godin Venus.

  Jezus wou het nooit doen mijn hele leven lang niet.
  Hij pest me zelfs door me iedere keer lekker en enthousiast te maken,en dan vervolgens weer niet op komen dagen.
  dat ben ik nu beu.
  De duivel en zijn makkers komen ook niet opdagen.

  Mijn laatste hoop zijn de Godinnen en de feetjes en elfjes,
  die overigens ook als waardeloze shit worden behandeld door hun mannelijke tegenhangers.
  Dat is niet alleen bij mensen zo,dat is zelfs bij engelen en demonen en goden zo.

  De duivel wou niet op komen dagen,
  ik gok erop dat zijn vrouw mischien wat redelijker is en wat meer interesse heeft in mijn ziel en aanbidding.Als je me vandaag nog helpt moeder Venus,
  dan aanbid ik je voor altijd,dan ben jij voor altijd mijn Godin.

  Ik weet dat jullie het kunnen,maak me niets wijs.
  Jullie kunnen makkelijk in ene menselichaam verschijnen en een praatje maken en iest aanbieden.
  Makkelijk.Maak me nou niet wijs.Ik heb het eerder meegemaakt.
  Alsjeblieft mamma,ik ben die mannen en deze shitsituatie beu.
  Power to the women.Athena en Venus for the win.
  kom op mammas,help me alsjeblieft.

  Jezus heeft me me hele leven bedrogen,
  dus ik kies voor Athena en Phosphorus als mij nieuwe Godinnen.

 38. @Roadrunner

  Sorry voor je situatie die ik heel triest vind, maar waarom zo afgeven op Jezus? Je zegt al zelf dat je je ‘situatie zelf hebt verziekt’. Uiteraard maken mensen wel eens verkeerde keuzes, maar je geeft Jezus rechtstreeks de schuld dat hij niet met een oplossing komt die jezelf hebt veroorzaakt. Zo werkt het natuurlijk niet. Als je dan ook nog eens met bepaalde uitspraken komst als ‘Eerst verwacht ik resultaat en dan pas komt mijn aanbidding’ en dat je als christen een oproep hebt gedaan naar alle demonen, dan begrijp ik dat Jezus zich stil houdt. Je inlaten met andere geesten houdt gewoonweg in dat je geen vertrouwen in Jezus hebt en dat je dus een geloofsprobleem hebt.

  Iedereen zit wel eens diep Roadrunner, ook ik heb ooit diep gezeten, nog vele malen erger dan jij schets. Juist in deze situaties wordt je geloof getest. Ga je je dan van God afkeren en zelfs andere goden opzoeken, dan zak je voor deze test en is je vertrouwen en geloof niets waard gebleken. Dit klinkt misschien hard, want ik weet ook heus wel dat de praktijk heel wat weerbarstiger is dan wat vaak wordt geschetst van een geloofsleven.

  Geloven in Jezus, Roadrunner, houdt niet in dat al je problemen ineens opgelost zijn of gaan worden. Geloven houdt ook vertrouwen in, vertrouwen dat je moet blijven vasthouden hoe diep je ook zakt. Wederom, ook ik zat diep en heb mezelf altijd voorgehouden om mijn vertrouwen in God nooit te schaden. Achteraf kan ik zeggen dat ook God zijn vertrouwen in mij niet geschaad heeft. Hij heeft mij geholpen, maar op een heel andere wijze dan ik zou verwachten. In barre situaties kan het lijken of God jou niet ziet, maar Hij is er wel degelijk. Het draait er nu alleen nog om in hoeverre jij daadwerkelijk op Hem vertrouwd en of je hem wel wilt zien? Ook al beweer je misschien van wel, als ik je monologen zo lees, dan komen er heel wat demonen, geesten en andere sprookjesfiguren in voor en daar moet je je van afkeren.

  Het kan ook geen kwaad om eens wat meer te relativeren. Miljoenen oprechte christenen leven in barre armoede, zitten in de gevangenis om hun geloof of worden vermoord om Jezus naam. Ook dat gebeurt zonder dat God grote wonderen doet om hen hiervan te verlossen. Lees het Bijbelboek van Job eens, iemand die alles werd ontnomen, maar nooit zijn vertrouwen in God verloor. Roadrunner het kan nog altijd erger. Jij leeft in een rijk land, waar je als je echt wilt hulp kunt krijgen van allerlei instanties. Laat je helpen, doe niet eigenwijs en stel je gehele vertrouwen op God. Dan zijn de problemen misschien nog niet direct opgelost, maar krijg je wel rust. Gun jezelf rust in je hoofd en probeer dingen op een rijtje te zetten. Daarnaast is het advies van de moderator nooit verkeerd. Het kan nooit kwaad om het Evangelie eens opnieuw te lezen zonder alle ballast die je met je meedraagt.

 39. We weten natuurlijk niet of Roadrunner aan de drugs zit of hier vooral wil stoken.
  Een mooie Joodse parabel: Over een rabbi die tijdens een enorme overstroming op het dak zit. Het water blijft stijgen en tot drie keer komt er een boot langs om hem te redden. Maar steeds wijst de rabbi de redding af, met de opmerking dat Jahweh hem zal redden. Uiteindelijk verdrinkt de rabbijn. In de hemel aangekomen vraagt hij verontwaardigd aan Jahweh waarom Hij hem niet heeft willen redden.
  Het antwoord: “Maar rabbi, tot drie keer toe heb Ik je willen redden, maar steeds weigerde je het aanbod.”
  Mooie parabel om te overdenken. Hulp kan ook van mensen komen.

 40. Hallo Roadrunner….

  U heeft hele lappen tekst met onvrede neergezet.
  Heb niet alles gelezen…

  U schreef, ”Als je in God gelooft word je gered, ok”” .
  Weet u wel dat de duivel ook in God gelooft, en Hij siddert.

  Wij mensen hebben maar één Weg tot God, en dat is door de Heere Jezus.
  Dat HIJ alleen al onze zonden droeg aan het kruis.
  Om in de Heere Jezus te geloven, en in Zijn offer aan het kruis… dat is wat God wil zien.

  Het besef dat ik en u Roadrunner en vele andere mensen… zondaren zijn.
  En dat wij allen een Redder nodig hebben… om voor een Heilige God te staan.
  Zonder Christus Jezus heeft ieder mens het oordeel verdient.

  Johannes 3 : 16, “Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

  Het machtigste is juist dat Jezus Zichzelf gaf… voor zondaren. Omdat God niet wilt dat iemand verloren gaat. Dus ook u niet Roadrunner.
  Wij kunnen wel van alles willen en roepen en eisen… maar als al dat geroep gebeurd zonder ook maar een sprankje geloof…
  God ziet wat in een mensenhart leeft en aanwezig is.
  Wij kunnen elkaar nog bedotten en voor de gek houden, dat krijgen we bij God en Christus echt niet voor elkaar.

  Het gaat om Christus Jezus, Hij alleen is het antwoord.

  Sterkte met als, hartelijke groet Esther.

 41. Esther75 schreef: 23/07/2020 om 11:58 pm

  Hallo Esther75…
  Dank je wel voor de uitleg.
  Toen ik over die Bijbelteksten vroeg… ging het mij meer om, waar kan ik lezen dat de drie najaarsfeesten, nu nog voltooid moeten worden.
  En daar waren geen Bijbelteksten bij.

  Ik wil niet moeilijk doen hoor… maar nog niemand heeft daar teksten over.
  Dan wordt het moeilijk om te vergelijken en te onderzoeken.

  Maar toch, hartelijk dank, Esther75, voor je inzet.

  Vaders zegen en hartelijke groet, Esther.

 42. Beste Amo,

  mijn situatie is niet meer te redden.
  Ik doe niet anders als bidden,en vasten nu ook aangezien ik geen cent te makken heb.

  Ik denk dat ik ondertussen wel 25 000 euro schuld heb en ik kom daar nooit meer bovenop,
  alleen een wonder kan redden.
  Mijn familie is voor geen meter te vertrouwen en daar ga ik echt van zijn levensdagen niet naartoe.
  Alleen in het uiterste geval als ik echt niet anders meer kan zal ik mischien met zeer grote tegenzin naar mijn narcistische familie gaan.

  Ik heb inderdaad zelf mijn situatie verziekt,
  maar aan de andere kant het is wel degelijk begonnen als een stap te zetten in geloof.

  Ik ben gestopt met werken omdat ik het niet langer kan verdragen om samen te werken met narcisten.

  Het enigste goeie wat ik de laatse maanden heb opgedaan is een soort van vrede wat ik nog nooit eerder heb ervaren.
  De reden daarvoor is omdat ik mezelf heb geisoleerd en me zelf ver weg van narcisten houd.

  Het is verschrikelijk moeilijk,
  ik zie er gigantisch tegenop,
  ik eet niet of ik het kan,
  maar het liefst zou ik mezelf nog eerder van het leven willen beroven als ik het had gedurft ten minste (maar ik durf het niet)
  of gewoon mezelf doodvasten,
  dan dat ik mezelf nog tussen de narcisten op me werk en familie meng.

  Ik heb een bepaalde koppigheid in me.
  Na 37 jaar gif te zijn ingespoten door allerlei narcisten in mijn leven werd het me eindelijk duidelijk dat ik iedere narcist uit mijn leven moest bannen.
  Ik moet oegeven dat ik heel stom heb gedaan en dacht het in geloof te doen ook voor God.
  Maar die liet me dus keihard vallen.
  Maar toch blijf ik erbij,ik heb no nooit zon lekkere vrede gevoeld als ooit n mijn leven.
  Geen boivennatuurlijke vrede van Jezus jammer genoeg want die komt natuurlijk nooit opdagen voor zijn kinderen.
  Nee het is een vrede puur en alleen omdat ik geen narcisten meer heb in mijn leven.

  Jezus heeft mij keihard laten vallen,
  hij is juist degenen die mijn ogen opende voor de narcisten maar blijkbar mij geen uitweg gunt.

  Welke geest er ook bestaat in het universum,
  als die geest mij beter behandelt als Jezus,
  dan is die geest mijn God.

  Jezus liet mij een probleem zien (narcisten en hun gif in mijn leven),
  maar gunde me geen oplossing.
  Ik moest wel stoppen met werken,
  ik had geen keus.
  De narcisten waren overal en op een gegeven moment kreeg i zelfs blackouts waardoor ik niet eens meer kwam opdgen op me werk.

  Het enigste wat ik in eerste instantie wou is ver weg blijven bij al die shitnarcisten.
  En dat heeft nu zijn voordelen en nadelen.
  Het nadeel is nu dat mijn financiele situatie niet meer te redden is alleen wonder kan mij redden,een wonder wat Jezus blijkbaar nooit van zijn levensdagen gaat doen,
  ondanks dat ik als een kind geloofde en uitstapte in geloof,maar toch heeft jezus mij gewoon bedrogen.

  Het voordeel daarentegen is dat ik nu een soort vrede heb ervaren die jezus mij nooit heeft gegegevn.
  Ik heb me in mijn hele leven nooit zo lekket gevoeld als nu.
  Dit is niet van jezus,dit is gewoon puur omdat ik alle narcisten buiten de deur houd en al maandenlang bezig ben hun gif uit me systeem te werken.

  Dus wat is dan wijsheid??
  Met de grootste moeite en veel stress en vingerwijzende narcisten die mij weer terug bij af brengen mijn situatie enigzins onder controlle brengen??Als dat uberhaupt nog mogelijk is en als die narcistische familie van mij uberhaupt zou helpen want ook dat is maar de vraag.

  Of gewoon doorgaan,
  en genieten van een rare vrede dieik nooiteerder heb gehd,
  en hopen,
  en (gedwongen vasten) dat er ergens in de hemelsferen ook maar 1 geest zit die begrip heeft voor mijn situatie en mij wil helpen.

  Jezus wou mij niet helpen,
  dus iedere andere geest die mij helpt is mijn nieuwe God.
  Jezus liet even een probleem zien maar gunde mij de oplossing niet,en dat is eigenlijk de story of my life want dit is zeker niet de eerste eer dat Jezus dit doet.

  Dankzij Jezus ben ik erchtergekomen wat narcisten zijn en wist ik wat me te doen stond.
  Maar diezelfde jezus bood mij geen uitweg.
  Jezus wil blijkbaar dat ik het probleem zie,zonder mij ooit de uitweg te gunnen.
  Jezus is in mijn ogen gewoon een wrede god.
  Wel wijzen naar het probleem,maar geen enkele uitweg gunnen.
  Stap ik als een kind uit in geloof,laat hij me gewoon in de kou staan.

  Nu ben ik wederom aan het gokken en hopen,ik heb toch niet veel keus.
  Jezus laat het afweten,mijn familie wil ik echt niet naartoe.
  Gedwongen ben ik nu aan het vasten omdat ik geen cent te makken heb.
  Ik gok erop dat er ergens een geest is die mijn aanbidding wil,
  en bereid is daarvoor te geven wat Jezu mij nooit gunde.
  Want het is niet alleen mijn huidige situatie van 20 000+ schuld,
  Jezus heeft mij me hele leven laten barsten.

  De enigste reden waarom ik nu vrede heb is omdat ik inzag dat ik iedere narcist buiten de deur moest gooien.
  Jezus wou mij niks geven,dus nu zoek ik naar een ander die mijn ziel wilhebben,
  op voorwaarde dat die andere geest mij helpt,en mij snel helpt.
  want als ze me niet snel helpen,als ze me niet helpen wanner ik in nood zit zoals nu,
  dan zijn ze net o erg als jezus.

  Maar om terug te komen op wat je zei.
  Ik doe mijn heleleven niet anders als bidden,ook bidden met vasten heb ik in het verleden geprobeert toen ik in problemen zat.
  Ik heb eens 2 volle weken volgehouden om te vasten,en zo goed als niks te eten voor 2 volle weken,icm bidden.
  Maar ook dat werkte niks.
  ook toen kwam Jezus niet opdagen.

  Nu ben ik wederom aan het vasten,
  maar deze keer is het een gedwongen vast.
  Leuk is anders,maar ik wil graag mijn vrede behouden,en weiger mij nog langer te mengen en gif in te spuiten door narcisten.

  nu staat er een vacature open.
  De God die mijn ziel wil hebben zal aan mij moeten laten zien dat ie meer waard is als Jezus.
  Die zal mij beter en sneller moeten behandelen als jezus.
  De God of geest die dat doet,is voor altijd mijn God(in).

  Tot nu toe daarentegen,
  is er niet een die reageert.
  Niet een die me helpt.
  Duivels en vreemde geesten zijn heeloed in aandacht trekken,
  en ze willen vanalles van je,
  maar puntje bij paaltje doen ze precies hetzelfde als Jezus.
  Eerst willen ze vanlles van je,je moet ze eren en aanbidden en en hun achterste kussen,
  en dan maar hopen of ze mischien ooit op ene dag je helpen.
  Precies hetzelfde als die shitjezus.
  eerst moet je vanalles voor e doen,
  en dan komen ze waarschijnelijk nog steeds niet opdagen.
  En wanneer je het dringend nodig hebt zoals ik nu,
  dan interesseert ze dat voor geen meter net als jezus zich dat niet interesseert.
  Ze eissen van alles want die machtige goden voelen zich zo groot en vinden dat ze alle aanbidding verdienen,
  maar ze komen nooit opdagen.

  De god die zich tegenovergesteld gedraagt als jezus is mijn God en geef ik mijn ziel.
  De God die mij eerst helpt,en snel helpt(de situatie is echt dringend),en eerst bewijst aan mij dat die God(in) te vetrouwen is en waardig isom aanbeden te worden integenselling tot jezus,
  die God aanbid ik en geef ik mijn ziel aan.

  Ik ga echt niet dagenlang of wekenlang of maandenlang of zelfs jarenlang een of andere Zeus of Shiva aanbidden terwijl ik in de tussentijd in ellende zit en niet een van hun komt opdagen en mij helpt met mijn situatie.

  Ze krijgen mijn aanbidding pas als ze me eerst hebben geholpen.
  Jezus aanbad ik eerst,en vervolgens hielp hij me nooit.
  Dus die fout ga ik niet nog eens maken.
  Als er slimme geesten in de hemelsferen zijn dan moeten ze dit wel kunnen begrijpen.
  Deze keer ga ik niet eerst aanbidden.
  Deze keer wil ik eerst een antwoord,eerst wil ik hulp,DAN pas geef ik mijn ziel.

  Het is net als een drugsdal.
  Je denkt toch niet dat ik mijn koffer met drugs ga overhandigen als ik geen enkele reden heb om te geloven dat je het geld bij je hebt of bereid bent dat geld aan me te geven.
  Als er een geest in d ehemelsfeer is die mij wil hebben,
  dan moeten hun van hun kant maar eens wat laten zien eerst.

  Ik heb hier en nu hulp nodig,de situatie is dringend.
  jezus geeft niks om mijn dringende situatie.
  Ik stap echt niet over op een andere God als die precies hetzelfde doet als Jezus:
  Eerst eissen en daarna waarschijnelijk nog steeds niet geven.

  Geef me eerst en dan kunnen we verder praten.
  Jezus heeft mij getricked,ik ga die fout niet nog eens maken.
  De geest die mijn ziel en aanbidding wil zal me veel beter moeten helpen als dat Jezus dat ooit deed.
  En een geest die bij mij weer dat narcistisch gif wil inspuiten is natuurlijk ook geen optie,
  ik hoop dat dat wel duidelijk is,dat lijkt me echt een nobrainer.
  Anders had ik wel net zo goed bij Jezus kunnen blijven of naar me familie gaan of blijven werken.
  maar ik wil dat narcistische gif niet.

  ik moet toegeven het lijkt erop dat er niet een van zulke geest bestaat.
  Ze willen allemaal EERST aanbidding net als jezus,
  en vervolgens na op hun gegokt te hebben en hun aanbeden te hebben dan geven ze waarschijnelijk alsnog niks net als Jezus,dan lachen ze zich gewoon kapot omdat ze me bedondert hebben.
  En ze willen waarschijnelijk allemaal hun narcistische gif in mij spuiten,
  dat is nu juist precies het probleem van deze hele situatie.
  Dat is nu juist de reden waarom ik in deze situatie zit,omdat ik die narcisten spuugzat ben.

  Dus ja,ik moet toegeven ik heb vrij weinig hoop dat zulke geest bestaan.
  De droomdie ik vanacht kreeg verandert daar weinig aan,ik denk dat ik de boodschap wel begrijp,maar het was toch wederom een eissende narcistische geest in mij droom,
  nog narcistischer als jezus.

  Mijn droom lijkt erop te wijzen dat ik eerst moet aanbidden,
  en dan ooit op een dag zal ik mischien(of mischien niet) eens hulp krijgen.
  Maar die vlieger gaat niet meer op.
  Ik heb dat met Jezus al mijn hele leven geprobeert,nu doe ik dat niet meer.
  EERST verwacht ik hulp van whatever geest,
  en dan pas zal ik aanbidden en mijn ziel geven.

  Ik ga echt mijn eeuwige redding niet op het spel zetten en eerst een onbetrouwbare demoon aanbidden en dan mijn ziel verliezen,en er dan nog nota bene niks voor terug krijgen.
  Echt niet,dat kan je wel vergeten.
  EERST wil ik dat die geest of godheid mij geeft en helpt,
  dan pas geef ik mijn ziel.

  Ik ga echt niet nog een keer een stap zetten in geloof voor een demoon die waarschijnelijk nog minder te vertrouwen is als jeus.
  EERST verwacht ik resultaat,dan pas geef ik mijn ziel en aanbidding.
  Eerst wil ik hulp en resultaat,dan pas heeft die geest of godheid of alien wat betrouwbaarheid laten zien.
  Ik heb van mijn kant allang betrouwbaarheid laten zien.
  Ik was jarenlang trouw aan jezus,
  en kort geleden was ik als gelovige nog nota bene bereid om net als Henoch een soort van voorbede te doen.
  Dus zelfs toen ik nog christen was begon ik al open te staan voor demonen waar mischien nog mee te praten viel.
  Mijn betrouwbaarheid en loyaliteit heb ik al lang laten zien en bewezen.
  En als die demonen slim zijn vragen ze aan dat kleine rotkaboutertje wat hier zit wat er de afgelopen maanden allemaal hier heeft afgespeeld.
  Ik mag hem voor geen meter en hij mij niet,maar ik denk dat hij wel kan bevestigen dat ik toen ik nog christen was een oproep heb gedaan naar alle demonen.
  Ik stond toen al open om te praten en onderhandelen.

  Overigens,de God die mij helpt scoort ook gigantish veel punten als ie die indringende narcistische rotkabouter van mij weg doet en vervangt door een paar leuke feetjes of elfjes.
  Ik begin die rotsjaak echt beu te raken.
  Ik zie liever dansende elfjes die leuke dromen geven,als een pedofiele kabouterviespeuk die alleen maar shitdromen geeft.

  Nu ben ik wanhopig en verstoot ik jezus,
  omdat hij mij eerst heeft verstoten.
  Dus nu is er een vacature open.
  De God die mij (eerst) helpt,integenstelling tot jezus,
  dat is de God die mijn aanbidding waardig is.

  Maar de god die mij laat wachten,
  ondanks dat ik roep en roep en roep,
  is eigenlijk net zo erg als jezus.
  De god die mij gewoon laat staan en gaar sudderen in deze rotsituatie,
  doet feitelijk precies hetzelfde als die rotBeelzebub.
  Waarom zou ik dan overstappen als die god precies hetzelfde doet??

 43. De bijbel zegt toch wel duidelijk: De liefde overstijgt zelfs het geloof. Dus al weten we alles van de bijbel en verplaatsen we bergen met onze spreuken, als we de liefde niet hebben zijn we niks.
  Geen gemakkelijke uitspraak, maar wel veelzeggend. Soms is het beter een knop om te zetten en niet langer wrokkig te blijven, hoeveel kennis men ook heeft.
  Maar dat is dus iets voor het echte leven en is dus niet gemakkelijk.

 44. @Roadrunner,
  Een zwijgende hemel is inderdaad moeilijk. Ik denk dat het weinig zin heeft zich te verdiepen in alle mogelijke soorten geesten; je weet immers niet of het alleen maar eigen fantasieën zijn.
  Dat vind ik ook wel lastig: is het alleen maar een denkconstructie, of is het werkelijkheid?
  Denkconstructies storten gemakkelijk in elkaar.
  Toch houd ik maar vast aan de werkelijkheid van het evangelie. Vasten en bidden kan helpen, zo heb ik ervaren. En intussen moet je dus wel zelf het leven oppakken. Iedereen als vijand beschouwen helpt daarbij niet.
  We moeten niet vergeten dat de wonderlijke gebeurtenissen uit de bijbel zeldzaamheden waren in de levens van die mensen. Een korte glimp in het hemelse waarna het aardse zwoegen weer gewoon verder ging. In de christelijke lectuur lees je ook over wonderen, maar die gebeuren dan als hulpmiddel bij de verspreiding van het evangelie, denk ik. Ik denk niet dat het bedoeling dat wij mensen God als een toverstaf kunnen gebruiken die de ene wens na de andere vervult.
  Maar eerlijk is eerlijk: Dagelijks houdt het mij bezig of er sprake is van werkelijkheid of van menselijke fantasie. Ik verwacht geen wonderen, maar houd vast aan de belofte van de genade door het vervangende werk van Christus. Dat geschiedkundige feit kan niet meer worden uitgewist.
  Maar oprecht vasten en bidden, heeft u dat geprobeerd? Mij gaf het een antwoord, hoewel ik mij nog steeds afvraag of het vooral uit de psyche kwam. Nuchter blijven en de medemensen niet allemaal verketteren, dat helpt wel in het leven. Verzoening zoeken met mensen, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.
  Maar u zult dat scharen onder de categorie ‘makkelijk praten’. En dat is het vaak ook natuurlijk.

 45. Laat ik dit zeggen Michael.

  Als je in God gelooft word je gered,ok.

  Maar God heeft ook allerlei beloftes gedaan voor dit leven.
  En die beloftes komt God gewoon niet na.

  Dus het komt erop op neer dat je eerst bijna 40 jaar moet geloven en bidden en vertrouwen,
  dan na bijna 40 jaar nooit maar dan ook nooit een antwoord van God krijgt,
  en dan krijg ik te horen dat ik het verkeerd doe want ik wil eerst bewijs.

  Het gaat mij niet om bewijs.
  Het gaat mij om hulp,het gaat mij om gebroken beloftes.
  Het gaat mij om een vader in de hemel die beweert dat ie ene relatie met ons wil en een God van wonderen en een genezer en bevrijder.
  Daar gaat het mij om.

  Afgezien van eeuwige redding gaat het mij juist om alle andere beloftes.
  Geen genezing,geen bevrijding,geen hulp,geen communicatie of relatie.

  En van alle momenten in mijn leven is dit het meest cruciale moment.
  En ook nu laat God het afweten.

  Stelje hebt een hele machtige en rijke vriend.
  En die vriend loopt op te scheppen hoe jij het zo getroffen hebt dat jij zon machtige en rijke vriend hebt.
  Maar als het dan puntje bij paaltje komt en je hebt je vriend nodig,
  dan laat ie het compleet afweten.

  Waarom zou ik me dan zo veilig en gelukkig voelen bij die machtige rijke vriend als hij nooit eens zijn macht en rijkdom wil delen??Zeker niet als ik het het meest nodig heb.

  Als je jezus aanroept word je gered.
  Maar tot aan je dood hoor je nooit iets van Jezus.
  Nooit zie je iets van zijn macht of zijn hulp.

  je moet gewoon door een shitleven gaan,
  als je dood gaat ga je naar de hemel.

  Meer is het ‘goede nieuws’ van Jezus niet.

  Het komt gewoon neer op een kutleven,
  maar als je dood gaat dan ga je naar de hemel.

  Maar tot de tijd dat je dood gaat moet je maar accepteren dat die machtige vriend nog geen stuiver voor je over heeft.

  Lekkere vriend is dat.
  Ik ben mijn hele leven loyaal aan hem,ondanks dat hij nooit komt opdagen.
  Ondanks dat hij nooit wil spreken.

  Maar als ik dan op een gegeven moment in zon ellende zit dat ik toch wel van een machtige rijke en rechtvaardige vriend wat hulp verwacht,
  dan komt ie nog steeds na bijna 40 jaar loyaal aan hem te zijn,nog steeds niet opdagen.

  Wat voor een vader is dat dan??
  Het gaat hier niet om bewijs.

  Het gaat hier om iemand die van zichzelf keihard roept hoe geweldig hij wel niet is en hoeveel hij wel niet van ons houdt,en wat een geweldige vader hij wel niet is die zo ontzettend veel van ons houdt en zo graag goed voor ons wil zorgen.

  Maar als het dan puntje bij paaltje komt,
  is die goede vader nergens te bekennen.

  Dus het komt erop neer dat wij moeten blijven geloven hoe goed God wel niet is,
  terwijl hij ons hele leven nooit helpt of op komt dagen.
  Pas als je dood gaat mag je naar de hemel,
  en tot die tijd zal je nooit eens hulp of communicatie of liefde van die geweldige vader krijgen.

  Wat een evangelie (blijde boodschap) is dat dan zeg???

  Ik kan er niet blij van worden hoor.
  Ik ben pas blij als ik sterf en in de hemel ben.

  Maar tot die tijd moeten we er dus vanuit gaan dat God nooit komt opdagen en toch word van ons verwacht dat we in hem geloven en van hem houden???

  Geen wonder dat christendom niet populair is.
  Het heeft bijna niets te bieden.

  Een shitleven,
  maar als je het volhoudt tot je dood dan mag je naar de hemel.

  Dan kan ik net zo goed in Zeus geloven,
  of voor mijn part mijn ziel aan de duivel geven,
  die komt namelijk ook nooit opdagen,net als jezus.

  Die goden willen zo graag aanbidding van de mens,
  maar puntje bij paaltje zijn e te lui of te gierig of zelfs te bang om op te komen dagen en ook maar iets te geven aan de mens.

  Dat geld voor Jezus,
  maar zelfs nog meer voor de duivel.

  Ik zit in zon rotsituatie op dit moment,
  een situatie waar ik inzit dankzij Jezus,
  juist omdat ik als een stom naief kind ben uitgestapt in geloof en een groot risico heb genomen omdat ik met mijn stomme kop dacht dat God mijn geloof en handeling van geloof wel zou eren.
  Nu ben ik op het punt dakloos te worden en heb geen cent te makken nog niet eens voor wat te eten.
  En Jezus is nergens te bekennen.

  Van ellende,omdat deze situatie zo erg is,
  was ik zelfs bereid om de duivel te aanbidden omdat Jezus mij gewoon heeft bedrogen.
  Mijn hele leven wou Jezus mij niks geven en nergens mee helpen en nooit met mij spreken.
  En nu ik ben uitgestapt in geloof voor hem en zijn hulp nu meer nodig heb als eerst,
  komt hij nog steeds niet opdagen.

  Dus van ellende en wanhoop was ik bereid om mijn ziel aan de duivel te geven,
  als de duivel mij uit deze situatie hielp.

  Maar ik loop al dagenlang de duvel te roepen,
  en heb vandaag meer als ooit duidelijk gemaakt dat ik hem zou aanbidden als hij mij zou bevrijden.
  Maar ook de duivel,net als Jezus,komt gewoom niet opdagen.

  Of het nu de God van Israel en Jezus,
  of Zeus en Athena,
  of Shiva en Vishnu,
  of Lucifer of Venus,
  het maakt niks uit.

  Ze komen geen van allen opdagen zelfs niet als je ze will aanbidden en je ziel aan hun geven.
  Dat wil de duivel toch altijd zo graag??
  Maar ook de duivel is geen haar beter als God.
  De duivel heeft precies dezelfde MO als God:
  Nooit komen opdagen,zelfs niet als je hem roept en je ziel en aanbidding aanbied.

  Hoe doen die celebrities dat dan??
  Zij geven toch altijd hun ziel aan de duivel in ruil voor geld en fame en dat soort??

  Bijkbaar is dat een grote leugen.
  Ik heb vandaag ondervonden dat de duivel net zon zwakkeling en gierigaard is als zijn vader.
  Precies dezelfde handtekening.

  Wel grote mond over aanbidding,
  ze willen wel je ziel en aanbidding,
  maar ze willen er nooit iets voor terug geven en komen nooit opdagen.

  Jezus is net zo.
  Hij verwacht onvoorwaardelijke loyaaliteit van ons,
  maar als we hulp nodig hebben van onze vader of onze vriend,is ie nergens te bekennen.

  Van de duivel verwcht ik geen liefde,
  maar ik had wel verwacht dat als je hem aanroept en je ziel en aanbidding wil geven dat ie dan wel eens zou komen opdagen.
  Juist van een ex-christen die juist altijd zo vurig tegen de duivel was in zijn leven.

  Ik ben compleet omgedraait omdat Jezus mij,en eigenlijk alle christenen grandioos bedondert met zijn zogenaamde vaderliefde.

  Ook al ga ik voor eeuwig naar de hel,
  Jezus is onze aanbidding gewoon niet waard.
  Een vriend die niet helpt is gewoon een waardeloze vriend,dan kan je net zo goed geen vrienden hebben.

  Van de duivel verwacht ik geen vriendschap,
  maar ik had wel verwacht dat hij graag aanbeden wou worden en mijn ziel wou hebben.
  En ik had wel verwacht dat er een deal te maken zou zijn met hem.
  Maar blijkbaar is de duivel net zo erg als God.
  Nou snap ik van wie de duivel het heeft.
  Hij is de aap van God,en de duivel doet gewoon God na:
  Gewoon nooit komen opdagen en nooit iets geven terwijl hij wel alle aanbidding en loyaliteit wil.

  Zowel Jezus als de duivel doen gewoon allebei hetzelfde:

  Alles verwachten van ons,onvoorwaardelijke loyaaliteit,
  maar nooit eens willen helpen of op komen dagen.

  Ik loop verdikkemme de hele nacht naar de sterren te roepen dat ze me ziel mogen hebben,datik hun zal aanbidden,
  op voorwarde dat ze mij geven wat Jezus mij nooit wou geven.

  Maar natuurijk geen antwoord.
  Want de duvel en zijn sterren zitten precies hetzelfde als Jezus in elkaar.
  Nooit komen opdagen hoe hard je ook bid of roept.

  Jezus heb ik aanbeden zonder ooit hulp of antwoord te krijgen.
  Met de duivel ga ik die fout niet meer maken.

  EERST wil ik nu hulp en antwoord,
  pas daarna aanbid ik en geef ik mijn ziel.

  Ik ga niet eerst geven en daarna niks terug krijgen zoals ik bij Jezus deed.

  Mij hele leven probeert de duivel mij in die shit illuminati van hem te krijgen,
  en mijn hele leven vecht ik ertegen.
  Nu de laatste maanden ben ik compleet veranderd en de laatste dagen ben ik zo gebroken en wanhopig dat ik zelfs mijn ziel weggeef en de duivel wil aanbidden,
  mits hij mij anders behandelt als dat Jezus mij behandelde.

  En nog komt die soepkip niet opdagen.
  Mijn hele leven zit ie op mij te azen,
  en dan ben ik eindelijk zover met pijn en moeite,
  na grandioze terleurstelling in Jezus,
  en nog komt dat mietje niet opdagen.

  Ik zou Shiva hebben aanbeden of Zeus,of Lucifer zelf,
  maar die sufferts komen niet eens opdagen en gedragen zich precies hetzelfde als de God van Israel.
  Het zijn net zulke narcisten als Jezus zelf.

  Ze verwachten alle aanbidding van de wereld,
  maar voelen zich te groot om ook maar ooit antwoord te geven.
  Ze willen dat wij mensen alles voor hun doen,
  maar ze zijn nooit bereid iets voor ons te doen of uberhaupt op te komen dagen en te praten.

  Ik loop de hele godganse dag de duivel aan te roepen,
  of venus of lucifer,of shiva,of zeus of athena,of artemis,of welke god dan ook.
  De god die komt opdagen en mij helpt die zal ik aanbidden en mijn ziel aan geven.
  Maar er is er niet 1 die komt opdagen.

  Niet 1 god of godin of engel of gevallen engel is bereid om te reageren of antwoord te geven,
  laat staan je daadwerkelijk te helpen.
  Ze willen wel je ziel en aanbidding,maar ze weigeren je antwoord te geven of naar beneden te komen,ze weigeren je ook maar iets van hulp te geven.
  Net als die Jezus van jullie.

  Ik kan hele nachten Jezus aanroepen maar hij komt nooit eens opdagen.
  Ik roep hele nachten de sterren aan,en niet een van hun komt opdagen.

  Wij mensen staan er alleen voor.
  Geen god of geest of alien die om ons geeft en ons helpt.
  Ze zitten allemaal hetzelfde in elkaar.
  Gewoon ene stel narcisten,net als Jezus en Jahweh.

  Ik had gedacht dat ischien de Arcturians of de Pleiaden mischien wel een luisterend oor hadden,
  ik had een klein hoopvol gevoel dat met hun mischien nog wat te praten viel,
  maar ook zij komen niet opdagen.
  Hetzelfde met Athena,ik had het gevoel dat er met haar wel iets te bereiken viel,
  maar ook zij komt niet opdagen.
  Net als Jezus nooit komt opdagen.

  Venus precies hetzelfde.
  Ze probeert al mijn hele leven mijn aandacht te trekken,
  en dan heeft ze eindelijk mijn aandacht (al maandenlang),
  maar ook zij komt nooit opdagen,net als Jezus nooit kwam opdagen.

  Op een dag werd ik wakker gemaakt door een klein zonnetje,
  ze probeerde mijn aandacht te trekken,
  en dan heeft ze eindelijk mijn aandacht,
  en dan komt ook zij,net als Jezus gewoon nooit opdagen.

  Wij stervelingen staan er alleen voor.
  Geen god in de hemelsferen die ook maar iets om ons geeft.
  Geen Athena,geen Pleiaden,geen Arcturians,geen Galactische Federatie,
  het is allemala1 pot nat.
  het zijn allemaal narcisten en voelen zich allemaal te groot om een sterveling antwoord te geven.
  Ze verwachten wel onze loyaalitet en aanbidding,
  maar de goden willen ons nooit iets terug geven.
  Net als Jezus.

  We moeten wel vol overgve Jezus aanbidden,
  maar hij komt nooit opdagen.

  En alle andere goden en sterren en aliens en engelen zitten allemaal precies hetzelfde in elkaar als Jezus.
  Aanbidding verwachten en loyaaliteit,
  maar absoluut niks ervoor terug geven.

  En dat ben ik nu dus beu.
  Ik heb Jezus alles gegeven wat ik kon in de afgelopen 30+ jaren en nooit geen antwoord of hulp.
  Nachtenlang heb ik gesmeekt,gehuild en geroepen,gebeden en gepleit,en voorbede voor anderen,en nooit geen antwoord.
  Ik heb zijn woord gelezen en wou alleen maar waarheid en liefde,en nooit komt die narcist eens opdagen.

  Maar de rest van de goden zitten precies hetzelfde in elkaar.
  Ze willen aanbeden worden,maar ze doen net zo weinig als Jezus: Niks.

  Jezus is een waardeloze messias,
  maar aan de andere kant,
  waarom zou ik van Jezus overstappen naar een ander,
  als die ander net zo waardeloos is en net zo weinig doet al Jezus: namelijk niks.

  waarom zou ik mijn ziel aan de duivel geven als die waardeloze engel net zo weinig doet als Jezus??
  wat is dan het nut om mijn ziel aan hem te geven??
  Wat is dan mijn voordeel??
  Waarom zou ik iemand aanbidden en mijn ziel geven als er helemaal niks voor mij inzit en als hij zich precies hetzefde gedraagt als die waardeloze messias met zijn loze beloftes?

  Als een god of engel of alien voor mijn part mijn aanbidding en mijn ziel wil,
  dan moet ie mij natuurlijk wel beter behandelen als Jezus dat deed voor mij.
  Anders kan ik net zo goed bij die waardeloze Jezus blijven als het niks verbetert en de duivel zich precies hetzelfde als Jezus gedraagt.

  Ik ga toch geen ouwe schoenen weggooien als ik er net zulke waardeloze ouwe schoenen voor terug krijg??
  Het lijkt mij dat de duivel met al zijn inteligentie dat toch wel moet begrijpen.

  Het is wel de bedoeling dat ik verbeter,al is het maar tijdelijk.
  ik ga natuurijk niet overstappen als ik van de duivel dezelfde shit krijg als van Jezus: Namelijk niks.

  Jezus de Genezer wou mij nooit genezen.
  Waarom zou ik overstappen op de duivel als de duivel mij evenmin wil genezen??
  Wat is dan het nut om over te stappen??

  Jezus wou nooit komen opdagen,
  waarom zou ik op de duivel of een andere engel of godheid overstappen als zij ook nooit komen opdagen??
  wat is dan het nut??Dan verbeter ik toch niks??
  Als ze gewoon hetzelfde als Jezus doen,dan verbeter ik toch niks??Dan heeft het toch geen enkele nut om over te stappen??
  Ik dacht dat de duivel zo slim was,snapt ie dat dan niet??

  Jezus wou mij nooit financieel zegenen,
  als de duivel mij ook niks wil geven waarom zou ik dan naar de duivel gaan??
  Hoe is het dan een verbetering voor mij om naar de duivel te gaan als hij hetzelfde doet als Jezus??

  Als ik de hele nacht mijn hart uitstort naar Jezus en hij komt nooit opdagen,
  waarom zouik dan naar de duivel gaan als ook hij na een hele nacht roepen nog steeds nietkomt opdagen??
  Dan doet de duivel toch precies hetzelfde als Jezus??
  wat voor nut heeft het dan voor mij om over te stappen??
  Helemaal niks,want ze doen allebei net zo weinig en hebben allebei net zulke narcistisch MO.

  Voor iemand die zo graag mijn ziel wou hebben al mijn hele leven lang,
  en die mij zo graag de illuminati in wou krijgen,
  en die zo graag wou dat ik mijn knieen buig voor hem en hem aanbid,
  voor zo iemand vind ik de duivel en alle andere goden en godinnen wel ontzettend dom.
  Ik had die machtige raad van goden en godinnen toch echt wel slimmer ingeschat.

  Het maakt mij niet uit wie er op komt dagen,
  maar als ze zich net zo gierig en traag als jezus gedragen en nog niet eens komen opdagen na een hele nacht roepen,
  dan zijn ze net zo weinig waard als jezus en wil ik zulke niet mijn ziel en aanbidding geven.

  ze moeten op ze minst beter en sneller reageren als Jezus,
  zeker na een hele nacht roepen,
  anders hoeft het voor mij ook niet want dan heeft het geen enkele nut.

  En als ze bang zijn voor me dan zijn ze mijn aanbidding ook niet waardig.
  Zulke machtige goden en dan nog bang voor een simpele mens??Voor een stomme Hollander??
  Als dat de reden is waarom ze wegblijven,dan hoef ik ze ook niet.
  Ik ga toch geen god of godin aanbidden die banger is voor mij als ik voor hun.
  Kom nou.

  Ik sta in mijn eentje op de zeedijk en nog durfen die machtige godenraad niet op te komen dagen??
  ze willen zo graag mijn aanbidding en mijn ziel,
  ze probeerden mij jarenlang bij Jezus weg te krijgen.
  En nu het eindelijk zover is en ik gewoon walg van die Beelzebub met zijn loze beloftes,
  nu zijn ze nog steeds nergens te bekennen.
  Ik sta te roepen dat ik ze mijn zielwil geven en mijn aanbidding,
  het enigste wat ze moeten doen is mij beter en sneller behandelen als dat Jezus dat ooit heeft gedaan.

  Ze wilden me zo graag hebben,en nu bied ik me nota bena aan,
  en ze zijn nog steeds nergens te bekennen.
  Zijn diemachtige goden nu zo bang of gewoon zo machteloos??Of hoe zit dat nu??

  Ik had van de god van deze wereld toch wel meer machtsvertoon en meer lef verwacht.

  wat een rotwereld leven wij in zeg.
  Geen enkele god of engel bekommert zich om de mens,
  en zelfs al wil je je ziel en aanbidding geven dan nog zijn ze te gierig en te bang en of te narcistisch om ook maar ooit antwoord te geven laat staan te helpen.

  En ik weet dat ze het wel degelijk kunnen.
  Ik heb wel degelijk mensen zien rondlopen die een godheid waren in mensenlichaam.
  Er zijn wel degelijk goden geweest die geprobeert hebben om contact met mij te maken.
  En nu hebben ze eindelijk mijn aandacht,wil ik eindelijk mijn ziel weggeven en bereid om ze te aanbidden,en zijn ze nergens te bekennen.

  Of het nu de duivel zelf is of de Hinduistische gode of die van Egypte of Griekenland,
  nu zijn ze ineens nergens te bekennen.
  Ze waren zo goed in mijn aandacht te trekken,
  en nu heben ze mijn aandacht en zijn ze ineens helemaal nergens te bekennen.

  Ze zijn allemaal geen haar beter als Jezus.
  Ze zijn heel goed in je aandacht te trekken of je zelfs enthousiast te maken,
  maar puntje bij paaltje,net als bij jezus,laten ze je gewoon weer in de kou staan.
  ze hebben allemaal precies dezelfde MO als Jezus.
  Je zou bijna denken dat de duivel gewoon voor Jezus werkt want de duivel en al zijn goden gedragen zich exact hetzelfde als Jezus.
  Jeus is alleen beter in bedriegen als de duivel.
  Maar verder is de handtekening gewoon precies hetzelfde.

  Is er dan werkelik waar niet 1 god of godin die iets geeft om de mens??
  Is er dan niet een bij die bereid is iets te geven??
  Willen ze dan echt allemaal onvoorwaardelijke aanbidding zonder ooit iets terug te geven??
  Zonder ooit op te dagen??

  Ik dacht dat de Arcrurians of de Pleiaden of de Galactische Federatie of Athena anders waren.
  Maar ook zij reageren totaal niet op mijn roep om hulp.
  Niemand die iets geeft om mijn sos-signaal.
  Geen mens en geen godheid,geen engel en geen fee.
  Niemand die reageert.

  van jezus verwacht ik ondertussen niet anders als nooit een antwoord te krijgen.
  Het zou wel heel erg out of character zijn als Jezus mij ooit een antwoord geeft.
  En sinds vandaag weet ik dat de hoofdgoden en de duivel zelf niet anders in elkaar zitten.
  maar zit er werkelijk waar nou echt niet een god of godin bij die het eens een keer anders aanpakt als Jezus en de duivel??

  Zit er dan werkelijk waar niet 1 bij die bereid is iets te geven en bereid is op te komen dagen en bereid is zichzelf te introduceren en bekend te maken en te praten??
  Is er dan werkelijk niet 1 bereid iets te geven voor ze alles van mij verwachten??
  Is er dan niet een bereid om iets van genezing te doen of mij e helpenuit mijn rotsituatie??
  Zijn ze dan werkeijk allemaal zo gierig als dagobert duck??

  Het enigste waar ik vandaag om vroeg was een fatsoenelijke maaltijd en een fatsoenelijke sigaret,want ik heb geen cent meer te makken dankzij die rotjezus.
  Was er dan niet een bij die bereid was dat te geven??

  Ik was bijna bereid mijn ziel weg te geven voor een pakje drum.
  En nog zijn die goden en godinnen te gierig en te narcistisch om op te komen dagen.

  Werkelijk waar,in wat voor wereld leven wij eigenlijk??
  Je kan net zo goed een lantaarnpaal aanbidden,
  die doet net zo weinig als alle goden en godinnen en engelen bij elkaar.

  Ik wil natuurlijk wel meer als een pakje shag.
  Mijn ziel en aanbidding is wel meer waard als een pakje shag.
  Maar ik bedoel maar.
  Ik sta te roepen en bereid mijn ziel en aanbidding te geven,
  en je had al gigantisch veel punten bij me gescoord als je me gewoon een simpel pakje drum had gegeven,
  maar nog zijn al die goden en godinnen te gierig en te narcistisch om op te komen dagen.

  De eerste God die mij helpt,
  en die mij goed helpt,
  en snel helpt,
  dat is degene die ik aanbid.
  Die persoon noem ik mijn Heer en meester(es).
  De persoon die komt opdagen en zich aan mij voorstelt,
  en mij helpt,
  DAT is voormij de levende God.

  Een god die nooit komt opdagen is geen aanbidding waardig.
  Een god die nooit helpt of nooit beloftes nakomt is geen aanbidding waardig.
  Een god die te bang is om een sterveling onder ogen te komen is mijn aanbidding niet waardig.

  De God die mij geeft wat Jezus mij nooit gunde,
  dat is mijn God.
  Als Shiva mij geeft wat ik al jarenlang aan Jezus vraag,
  dan is Shiva mijn Heer en Redder,
  hetzelfde geld voor Zeus,Lucifer,Orion,Athena,Arcturians of wie dan ook.

  Kom opdagen en introduceer jezelf.
  Antwoord en help me.
  Doe het snel want het is dringend.(ik heb geen geld en kan niks eten)

  De God die dat voor me doet,
  is voor altijd mijn aanbidding waardig.
  Dat is de God die ik Heer en Meester(es) noem.
  dat is wat Jezus mij nooit heeft gegeven.
  Ik wou altijd een relatie met de Heer,maar de Heer wou mij nooit hebben.
  En na 35+ jaar voor een God hebben gewerkt die nooit eens een blijk van waardering geeft voor mijn loyaliteit,is het nu tijd om het roer om te gooien en op zoek te gaan naar een God(in) die mijn loyaliteit wel weet te waarderen.

  Kom opdagen,antwoord mij,
  en heb begrip voor mijn urgente situatie en handel daar ook naar.
  Help mij,en ik aanbid jouw.
  Antwoord mij (snel) en ik noem je mijn God(in).

  Maar laat je mij ene hele nacht roepen op de zeedijk,
  en geen enkel antwoord of hulp,
  dan ben je geen haar beter als Jezus,
  en dan hoef ik je inderdaad ook niet.

  Met een paar lichtflitsjes in de hemel en een paar nepvliegtuigjes die op de achtergrond voorbij vliegen ben ik niet onder de indruk hoor.
  Dat zieik al jaren.daar ben ik niet van onder de indruk en dat beschouw ik ook echt niet als ene antwoord laat staan als hulp.

  Als je me onder de indruk wil krijgen laat dan op ze minst eens je moederschip zien,
  of loop eens voorbij en introduceer jezelf.
  Maar als je echt mijn ziel en aanbidding wil,
  dan verwacht ik wel eerst daadwerkelijk hulp.
  Je moederschip zien isleuk en spannend,
  maar het helpt me nog steeds niks.
  Het vult nog steeds mijn maag niet of mijn nicotinegehalte,
  en bevrijdt mij nog steeds niet van kiespijn.

  Het zou wel eens gaaf zijn om dat te zien.
  Daar hoop ik steeds op als ik naar de lucht kijk.
  Ik ben wel een science fiction freak.

  Maar het telt nog steeds niet als daadwerkelijk hulp.
  Je hebt me aandacht als je dat doet.
  Maar als je mijn aanbidding wil zal je toch echt meer moeten doen en me echt daadwerkelijk helpen.
  Zoals bijv.mijn kiespijn en mijn geldprobleem,en bijvoorbeeld mijnlege maag vullen.
  Kijk,dan ben je me vriend en verdien je me aanbidding,als je me daadwerkelijk helpt.

  Beetje zwak machtsvertoon in de hemel zoals paar vage lichtflitsen en nepvliegtuigen ben ik meestal niet van onder de indruk.
  Een echt groot moederschip of vimana zou wel gaaf zijn.

  maar dan nog,
  een show in de hemel is wel leuk,
  maar mijn aanbidding heb je pas als je me daadwerkeijk helpt.

 46. @ Roadrunner 24/07/2020 om 3:52 pm

  Een wijs man weet dat alles op Zijn tijd zal gebeuren !

  Uit je laatste reactie begrijp ik dat jij dus eerst bewijs wilt hebben voordat je pas echt kunt geloven. Zo werkt het niet. Wij weten allemaal dat Gods manier niet de onze is. Als het goed is weet je ook dat zijn plan perfect is. Want na hun luize-leventje gaan degene, die jij aanhaalt eeuwig ongeluk tegemoet. De gelovigen daarentegen, die op Hem vertrouwen en in hem geloven, het eeuwige leven en rust. Dan is de keuze toch snel gemaakt, lijkt mij. Maar waar je ook voor kiest, doe het uit liefde en niet uit angst.

  Ik wens je Gods liefde, rust en wijsheid. Hou vol! Dit leven is de uitdaging.

  Met een hartelijke groet, Michaël

  ps die ene lange monoloog heb ik niet gelezen, alleen het einde, waaruit ik begreep dat je steun zocht.

 47. Vandaag wordt de Hagia Sophia in Istanbul in gebruik genomen als moskee. De herbestemming van het museum past in een islamitisch offensief van president Erdogan. Een radicale moslim die niets zal nalaten om het christendom en het secularisme te ondermijnen, schrijft Gerry van der List.
  Het is een daad met een sterk symbolische betekenis en een verontrustend signaal. Recep Tayyip Erdogan heeft besloten de Hagia Sophia in Istanbul weer in gebruik te nemen als moskee. Vandaag, vrijdag 24 juli, is er voor het eerst sinds 1934 een islamitische gebedsdienst. Dit past bij de islamisering van Turkije die de president, met bijval van de religieuze meerderheid in het land, nastreeft.

  lees meer:

  https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/07/islamisering-van-hagia-sophia-is-een-verontrustend-signaal-768095/

 48. Beste Mod,
  het evangelie hoeft mij niet uitgelegd te worden,ik ken het evangelie.
  Ik geloof al mijn hele leven in Jesus.

  Hoewel ik nu arogant overkom als ik dit nu zeg,
  ik weet beter als de meeste christenen de theorie wat er in de bijbel staat.
  Als ik wil en er voor ga zitten lul ik iedereen hier onder de tafel.

  Niemand hier heeft een daadwerkelijke relatie met God,
  dat weet ik wel duizend procent zeker.

  Ik ook niet.
  Maar ik denk dat ik de enigste ben hier die beseft dat ie geen relatie heeft met God.
  Mischien ben ik wel de enigste hier die uberhaupt een relate met God had willen hebben.
  Al ken ik de bijbel theoretisch,ik heb altijd gesnakt naar een levede relatoe met de levend God,
  ik heb altijd meer gewild als alleen theorie.

  Ik weet precies wat er in d ebijbel staat.
  Het probleem is dat God zijn eigen woorden niet nakomt,
  ook al zegt hij in de bijbel van wel.

  Ik weet heel goed dat god van zichzelf zegt in de bijbel dat hij altijd de waarheid spreekt en ons nooit verlaat.
  Maar de woorden in de bijbel zijn niet hetzelfde als daadwerkelijjke daden.

  Ik geloof al bijna 40 jaar in de god van Israel,de god van de bijbel.
  Ik geloof al bijna 40 jaar in de woorden van Jezus,in het evangelie,wat ik wel degelijk ken.
  Niemand hoeft mij het evangelie uit te leggen,
  leg me liever eens uit waarom een god die zijn eigen woorden uit d ebijbel niet nakomt,
  waarom ik zoiemand nog zou aanbiden??Leg me liever uit waarom god de een alles geeft en makkelijk geeft,en de ander niets.

  Leg me liever eens uit waarom een zogenaamd rechtvardige god de slechterik zijn hele leven zorgeloos doorlaat gaan,
  terwijl zijn eigen kinderen met moeite het leven volhouden.

  Leg me maar eens uit waarom een seriemoordenaar lachend ten onder gaat terwijl hij alles verkeerd doet,
  maar iemand die niets gedaan heeft krijgt nooit eens een voordeel van god.

  Ik weet wat in de bijbel staat.
  Maar het komt niet overeen met de realiteit.
  God zegent de slechterikken en vervloekt de goeien.
  Degen die hem trouw volgen worden ‘beloont’ met vervolging en allerlei andere narigheden.
  En degenen die hem niet volgen worden gezegend.

  Het staat zo niet in de bijbel.
  Maar het is wel de realiteit.

  Het evangelie,het zogenaamde goede nieuws,zegt iets heel anders als wat ik nu schrijf,dat weet ik wel hoor.
  Maar dat is nu juist mijn punt.
  wat in de bijbel staat,komt niet overeen met de realiteit.

 49. @Dirk ik denk dat je wel een punt hebt. Soms wordt er veel te veel op de datum gefocust, waardoor aandacht voor de werkelijke boodschap tenietgedaan wordt. We moeten waakzaam blijven, zodat we de tijden kunnen herkennen. Het is m.i. helemaal niet van belang om de exacte datum of tijdstip te kennen. We weten al voldoende als we de tijden herkennen.

 50. Psalm 107:23-43 (deel 2 slot)
  ‘Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten, en de goedertierenheid
  van de HEERE aandachtig opnemen’ vs. 43.

  Waar moeten we op letten? Op de wederwaardigheden van de mensen in deze psalm en op de gunstbewijzen van de Heere!
  Wanneer we de woorden van deze psalm op ons laten inwerken, dan lijkt het wel alsof er vele verlosten, uit verschillende windstreken, bijeen zijn voor een bijzondere dienst.
  Je zou het een vergadering van gelovigen kunnen noemen, door de Heere Zelf bijeen gebracht.
  Waarom? Om de Heere te loven, daarom!
  De Heere is goed; Hij zegent, lezen we in het refrein.
  Maar soms vergeten we Hem daarvoor te loven en te danken, terwijl Zijn gunstbewijzen nooit ophouden, elke morgen zijn ze nieuw!
  De groep verlosten die hier voor onze aandacht staat, bestaat uit mensen die de zee bevoeren om handel te drijven. ‘Er waren er’, zo begint het.
  Dat duidt op iets wat gebeurd is, waaraan wij een voorbeeld kunnen nemen.
  Dan staat er: ‘Hij sprak en deed’.
  Doet ons dat niet denken aan de scheppingsdagen: God sprak en het was er?
  De zeelieden waren op de hoogte van de aanwezigheid van God in de schepping.
  Zij zagen Zijn werken en wonderen! Dat is een belangrijk gegeven, ook voor ons.
  Toen deed God een stormwind opsteken.
  Niet met het doel het schip te laten vergaan en de bemanning te laten verdrinken.
  Nee, God wil met dit voorval alleen maar bereiken dat mensen weer aan Hem gaan denken, met Hem rekening houden.
  Met deze zeelieden had God Zijn doel bereikt: zij riepen tot de Heere!
  Zo wil God aan iedereen, aan ieder schepsel, duidelijk maken dat Hij redt uit alle nood.
  Hij, de Almachtige, die een stormwind kan doen ontstaan en daarna weer tot een zacht suizen kan maken, is voor iedereen die Hem aanroept een Helper in angst en benauwdheden.

  Alleen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 51. Waarom zijn er toch zo weinig christenen op deze planeet??
  En waarom antwoord God nooit???
  En niet alleen God,geen enkele geest in de atmosfeer,kwaadaardig of niet,geeft ooit antwoord.

  Als de duivel daadwerkelijk kwam opdagen mij had gegeven wat ik wil,
  had ik allang voor hem op de knieen gegaan.

  Maar de duivel is hetzelfde als God,
  ze komen allebei nooit opdagen en geven allebei helemaal niks om hun onderdanen.

  Mijn hele leven zoek ik God,roep ik Hem,verdedig ik mijn geloof,en zegen Zijn volk,
  maar nooit komt Hij opdagen.

  Ik krijg de vreemdste dromen en profetieen,
  en keer op keer val ik ervoor.
  Keer op keer krijg ik het voor elkaar om te geloven dat die dromen van God zijn,
  en keer op keer blijken die dromen alsnog van de duivel te zijn.

  Maar het mooiste is,
  de dromen zijn van de duivel,
  maar zelfs hij komt nooit opdagen.

  Ik droom over aliens en over sterren die bewegen,
  maar geen alien of ster komt opdagen.

  Ik heb een proclaimtie gedaan naar de atmosfeer,naar de sterren en naar de aliens:
  Diegene die mij helpt,die mij helpt uiyt de rotsituatie waar ik in zit,
  dat is degene die ik aanbid,dat is degene die mijn God is.

  Al die verhalen over celebrities die succesvol zijn omdat ze de duivel aanbidden is gewoon grote onzin.
  Ik weet uit ervaring dat de duivel,net als God,helemaal nooit komt opdagen.

  Na bijna 40 jaar in Jezus gelooft te hebben,
  en nooit eens een helder antwoord te krijgen van God en nooit eens hulp,
  trek ik nu de conclusie dat God eigenlik gewoon niks om de mens geeft,in ieder geval niet om mij.

  Ik heb de laatste maanden mijn leven helemaal verziekt alleen een wonder kan mij nog hieruit halen.
  En het mooiste is dat een groot deel van mijn huidige situatie ook komt omdat ik als een kind in geloof ben uitgestapt.Dat is toch juist wat God wou???
  Maar God kwam niet opdagen,
  en de duivel net zo weinig.

  Ik kan bij niemand terrecht.
  Mijn hele familie zijn narcicsten,als ik daar naartoe ga ben ik nog verder van huis.

  Het enigste goeie wat ik nog over heb is een redelijke vrede die ik nooit eerder heb gehad.
  Daarom ga ik niet naar mijn familie toe,dat zijn allemaal narcistische vingerwijzers die zodra ze de kans krijgen mij willen bestoken met schaamte,schuldgevoel en stress en angsten en noem maar op.

  Daarom ben ik ook juist weggegaan bij me werk.
  Ik kon al dat genarcistische niet meer aan,en ik dacht dat God mij dat liet zien dat ik daar weg moest gaan.
  Ik geloofde werkelijk dat God voor mij een deur ging open in een stom kinderlijk geloof.
  Nou niet dus.

  Zoveel maanden verder en vele vreemde ideen erbij,
  en God is nog steeds niet op komen dagen.

  Als ik in mijn leven geen slaapverlamming had meegemaakt en de duivel meerdere keren had gezien,en meegemaakt hoe bang de duivels zijn voor de naam Jezus,
  dan had ik uberhaupt niet eens meer in het bestaan van God gelooft.
  Dan had ik nu in aliens gelooft.

  Ik heb alles gedaan om richting God te gaan,
  maar God komt nooit opdagen.
  Ik kan niet 1 christen op deze planeet vinden die daadwerkelikk bid en het komt ook daadwerkelijk uit.
  Nier een die zijn hand oplegt en er volgt daadwerkelijk genezing.
  Niet een die ene profetie uitspreekt en komt daadwerkelijk uit,in ieder geval niet 100%.
  Niet 1.

  Waar is die God van jullie dan??
  Hij spreekt nooit,Hij helpt nooit en Hij doet nooit.

  Ik heb mijn hele situatie verziekt omdat ik dacht dat God mij leide.
  Ik dacht dat het Gods goedkeuring had om weg te gaan bij die rotnarcisten.
  Het probleem is ik heb geen alternatief,maar ik dacht met mijn stomme kop dat God wel een deur ging openen.
  Ik geloofde als een stom kind dat God wel een wonder ging doen.
  Ik was er zo van overtuigd dat het deze keer echt waar was.
  Maar voor de zoveelste keer in mijn leven zat ik er weer naast en weer komt God niet opdagen.

  Het is dat ik het niet durf,
  maar als ik het had gedurft had ik allang er een eind aan gemaakt.
  Maar ja,ik durf niet.
  Ligt een mes naast me en durf nog niet eens een klein wondje te maken.

  Maar ik zeg wel een ding,
  meer en meer begin ik God te zien als iemand die Zijn eigen kinderen bedriegt.
  Meer en meer begin ik in te zien dat God hele grote woorden heeft over zichzelf maar het gewoon niet nakomt.
  Je kan bidden tot je een ons weegt en God komt nog niet opdagen.

  Nogmaals,
  het is dat ik de duivel heb gezien en zijn angst voor de naam Jezus,
  anders had ik uberhaupt niet eens meer in het bestaan van God gelooft.

  En de duivel is nog erger,nou snap ik van wie hij het heeft.
  De duivel komt ook nooit opdagen.
  Toen ik christen was was hij te bang voor me omdat ik steeds de naam Jezus uitspreek,
  maar zelfs nu de laatste dagen nu ik freaking een uitnodigng doe naar de duivel toe om mij te helpen en ik aanbid hem,
  zelfs nu komt die bangerik niet opdagen.

  Waarom geven al die celebrities hun ziel aan de duivel??
  Hij komt uberhupt nooit opdagen net als God.
  En als ie komt opdagen mischien ,
  dan geeft ie nog niks.

  Want hij is net zo gierig als God.
  De duivel geeft zijn eigen satanskinderen nog niet eens iets,
  net als God zijn eigen kinderen een trap na geeft als ze Hem zoeken.

  Zelfs de aliens in de atmosfeer heb ik een uitnodiging gedaan,
  in de kleine hoop dat niet iedere demoon even slecht is als hun vader de duivel.
  In de hoop dat er mischien nog geesten bestaan in de atmosfeer die niet voor de duivel werken.
  Maar er is niemand die antwoord geeft.
  Ze lopen allemaal interessant te doen met lichtjes in de hemel waar ik al jarenlang niet meer van onder de indruk ben,maar niet een van hen interesseert zich voor een roepende om hulp.
  Of het nu God is of de duivel,of engeen of gevallen engelen,of het nu aliens zijn of andere soorten geesten,
  er is absoluut niemand daar die ook maar iets om mensen geeft,God en Zijn engelen inclusief.

  Was er maar een derde partij.
  Ik heb altijd gelooft dat dat hele verhaal van de galactisce federatie en aliens die mensen helpen naar verlichting en dat soort,
  dat dat gewoon demonisch was gewoon een andere vorm van deceptie van de duivel.
  Gewoon een soort van good cop bad cop verhaal.

  Maar ik zal je dit zeggen:
  Ik wou dat ik ongelijk had.
  Ik wou dat de arcturians en de pleiaden werkelijk helpers waren.

  God helpt niet,de duivel helpt niet,
  ik wou soms echt dat ik ongelijk had over de pleiaden en arcturians en over elfjes en feetjes en dergelijke.
  En ook naar hun heb ik een boodschap uitgezonden,maar ook zij komen niet opdagen en bewijzen gewoon dat ik alsnog gelijk heb.
  Dat zijn ook gewoon duivels die net zo weinig geven om mensen netals Sjemjaza en Orion bij elkaar.

  Er is gewoon geen enkele alien,duivel,engel,geest of god in de hemelen die zich om de mens bekommert.

  Mijn boodschap aan wat voor wezen dan ook in de hemelsferen is:

  Diegene(n) die mij helpt,
  diegene(n) is mij God.

  Na bijna 40 jaar trek ik de conclusie dat God mij niet wil helpen en dat Hij mij nooit bedoeld heeft om gered te zijn of om ook maar iets van een goed leven te hebben.

  Nu staat er een vacature open.
  Wie wil mijn God zijn??
  De God van Israel en Jezus hebben mij verstoten en hebben mij nooit gewild.
  Welke geest in de atmosfeer wil hun plaats innemen??
  Welke geest in de atmosfeer wil mij het geld geven om uit deze shitsituatie te komen??
  Een situatie waar ik inzit omdat ik op die God van Israel vertrouwde en Hij mij vervolgens bedroog.
  Weke geest in de atmosfeer geneest mij van mij kiespijn of geeft het geld om naar de tandarts te gaan en het geld om van al mijn huidige rekeningen af te zijn??
  Wat is nu 10 tot 15 duizend voor een machtige God??

  Welke geest of God of voor mij part een elfje of feetje wil de plek innemen van de God van Israel in mijn leven??
  wat ik ook probeer,al bijna 40 jar lang,God wil mij gewoon niet hebben.
  Hij gunt me niet een goede droom,niet een goede profetie,niet een betrouwbare kerk of christen,al jarenlang gunt Hij me geen enkele goede financiele situatie,en nu bovenop dat alles heb ik me weer gek laten maken door Hem en alles op het spel gezet als nooit te voren,
  en nu heb ik helemaal niks meer.
  Nog geen geld meer om eten te kopen of een pakje tabak,
  allemaal omdat ik in geloof als een kind ben uitgestapt voor die rotGod die Zijn eigen kinderen bedondert en verstoot.

  Dus welke geest in de atmosfeer wil wel een helper zijn??
  Diegene die mij helpt,en die mij SNEL helpt(ik heb honger dorst en grote rook),
  dat is mijn God.

  Diegene die mij helpt,
  is diegen die dus blijkbaar leeft.
  Diegene is mijn God.

  Ik hoefde nooit per se rijk te zijn hoor.
  Als ik maar gewoon een beetje mijn rekeningen kon betalen en wat kon hobbyen zonder af te moeten zien op me werk was ik al tevreden geweest.
  Maar God heeft mij dat nooit gegund,hoezeer ik ook heb gebeden.
  God heeft mij nooit genezing gegund,hoezeer ik het ook bad.

  Alle christenen die ik ooit ben tegengekomen in mijn leven hebben het allemaal af laten weten.
  Mijn familie zijn sowiso een bende verschrikkelijke vingerwijzende narcisten.
  Mijn moeder kan ik om dezelfde reden ook niet vertrouwen.
  Niemand kan ik verrtouwen,zelfs mijn eigen God aan wie ik altijd trouw ben geweest heeft mij gewoon keihard verstoten en verlaten.

  na bijna 40 jaar verstoten te zijn door God,
  is het tijd dat ik ook eens wakker word en God verstoot.
  Hij verstootte mij eerder.
  Ik probeerde altijd bij Hem te komen maar na 40 jaar zie ik eindelijk in dat Hij mij gewoon nooit moest hebben.

  Dus er is nu een open vacature.
  Welk elfje,goede feetje,of God of Godin geeft wel heel veel om zijn of haar dienaren??

  Is er dan niemand in de hemelsferen die zich bekomert om de roepende??
  Van andere mensen moet ik het ook niet hebben,
  bijna iedereen die ik tegenkom zijn narcisten,ik vertrouw niemand.

  Soms wou ik dat God van de bijbel helemaal niet bestond,
  Hij doet niets anders dan Zijn eigen kinderen pijn doen en onnodig af laten zien.
  Net als die rollo reclame van vroeger zit Hij ons lekker te maken en op te warmen,
  en als je dan eindelijk in Hem gelooft en enthousiast voor hem word,dan trekt die het terug.

  Het is dat de duivel nog hartelozer is als God,
  en sowieso te bang is om uberhaupt op te komen dagen,
  maar ik had de duivel aanbidden als hij me had gegeven wat God mij nooit heeft willen geven.
  Maar net als God is ook de duivel een no-show.
  Een mietje die bang is voor een mortal.
  Een grote god van deze wereld en och doodsbang voor een mere mortal.

  Soms wou ik dat die Griekse goden en godinnen de waarheid waren.
  Daar zaten ook rotzakken tussen,
  maar ook goeie.

  Ik heb liever een Godin van de liefde die zich bekommert om de roepende,die zich bekommer om haar dienaren,
  dan een god van Israel die heel veel roept,maar nooit duidelijk is.
  Die veel roept,maar nauwelijks zijn woorden nakomt.

  En iedere christen op deze planeet is het levende voorbeeld van een god die zich niks om zijn kinderen bekommert.
  Er is op deze planeet niet een oprechte christen die door zijn god word gezegend.
  Alleen de valse christenen worden gezegend.
  De zakkenvullers zijn succesvol.
  Maar degenen die het goed bedoelen en in naief goed geloof opereren die worden verstoten door hun eigen god.

  Laat mij 1 christen zien die accurate en nauwkeurige (persoonelijke) profetieen geeft,
  laat mij maar 1 (bereikbare) christen zien die bid en de handen oplegt en de ontvanger daadwerkelijk geneest.
  Ik zoek al mijn hele leven naar echte profeten.
  Ik heb ze nooit gevonden.
  Ik zoek al mijn hele leven naar echte handenopleggers die daadwerkelijk genezen,
  nooit gevonden.
  Ik vraag God al mijn hele leven om een droom van hem,
  nooit heeft hij geantwoord.
  Ik klop al mijn hele leven op zijn deur,nooit doet hij open en komt hij zijn woord na in mijn leven.

  Ik geef mijn leven aan de duivel,
  of aan elfjes of feetjes,
  of aan Athena of Aphrodite,
  of Zeus voor mijn part,

  het enigste wat ze hoeven te doen is daadwerkelijk helpen integensteling tot de god van Israel.
  het enigste wat ze hoeven te doen is daadwerkelijk antwoord geven en acht slaan op mijn roep om hulp.
  Geef mij en ik geef jullie.
  Help mij (snel) uit deze situatie,en ik aanbid jullie.
  Gun mij vandaag nog een pakje sigaretten en wat eten en drinken zonder kiespijn,
  en jullie zijn mijn God.
  Bevrijd mij (snel)uit deze financiele wurgslang waar ik inzit omdat ik op die god van Israel vertrouwde,
  en jullie zijn mijn god.

  Ik hoefde nooit per se rijk te zijn,
  maar wat ik nu nodig heb is wel degelijk een fix bedrag.
  Ik denk dat ik wel zeker op 15 000 uitkom,
  en dat is alleen maar om uit mijn dringende situatie te komen,
  dan nog heb ik niets voor derest van mijn leven,
  want ik vertik het nog langer te gaan werken en te stressen tussen de narcisten.

  Bevrijd mij uit deze situatie en je bent mijn God en ik aanbid je.
  Bevrijd mij van de duivel die steeds tegen mij spreekt en mijn emoties probeert te ‘tinkeren’ en steeds manifisteert bij mijn wenkbrauwen en slaap,geef hem zijn verdiende straf,
  en je bent mijn God.
  Bevrijd mij van die duivel die steeds maar opnieuw mij slechte dromen geeft en mijn nachtrust berooft,en je bent mijn God.

  Laat de werkelijke levende God nu opstaan.
  De God die daadwerkelijk bevrijdt is mijn God.
  De God die er alleen maar over praat maar het nooit doet is niets meer voor mij waard.
  Die god is net zoveel waard als een levenloos beeldje.

  Maar de God die daadwerkelijk komt opdagen,
  DAT is mijn God.

  Weet je,
  toen ik nog mijn geloof had,
  heb ik nota bene gebeden voor demonen.
  Ik geloofde dat God liefde was en dat God zelfs onder de demonen nog wat had kunnen en willen redden.En ik heb het gebeden.
  Sommigge demonen geld dit aanbod natuurlijk niet.Voor de hoofddemonen geld dit natuurlijk niet.
  Voor de hoofdduivels geld dit natuurlijk niet,waaronder sjemjaza en zijn makkers die beschreven staan in het boek Enoch.
  Maar ik geloofde dat er onder de geesten in de atmosferen toch nog wat genade mogelijk was.
  Nu heb ik ondertussen mijn geloof verloren,maar wat ik hiermee wil zeggen is dat ik zelfs bereid was om van vreemde geesten te houden en allieanties aan te gaan met vreemde geesten.

  En ondanks het verlies van mijn geloof in die rotgod van Israel,
  toch staat dat nog steeds overeind.

  De bijvel vertelt ons dat als een geest wrd uitgeworpen hin probeert terug te komen met 7 broers die nog slechter zijn als hij.
  Er bestaan dus verchillende vormen van slechtheid.
  Dus blijkbaar is niet iedere geest even slecht.

  De duivel is het slechtst,
  maar blijkbaar zijn er ook nog andere geesten die toch minder slecht zijn.

  Help mij en je bent mijn God.
  Alliantie of wapenstilstand is ook goed.
  Maar je moet me wel helpen,en goed helpen,niet ‘helpen’ zoals die god van Israel mij al mijn hele leven ‘helpt’.

  De God van Israel heeft zoveel mooie woorden,
  maar puntje bij paaltje straft hij deJoden omdat ze zndig waren,
  en hij straft de christenen omdat ze hem netjes en trouw volgen.
  Je kan het nooit goed doen bij hem.
  Volg je hem netjes en trouw dan blijft hij je net zo lang ‘uittesten’ totdat je gewoon ziek word van je leven en van je God,net of ie het express doet.
  Hij gaat net zolang door tot hij je breekpunt heeft gevonden.
  Volg je hem niet netjes en trouw dan gebeurt feitelijk hetzelfde,dan straft hij je omdat je hem niet volgt.

  Dus als je de god van Israel volgt krijg je ellende want hij kickt erop om je te pijnigen met allerlei onnodige testen,hij kickt erop om iemand die al jarenlang loopt te roepen te negeren.
  Maar als je hem niet volgt,dan word ie ineens kwaad en krijg je net zo goed ellende over je heen.

  Dus feitelijk maakt het niet uit of je hem volgt of niet,
  in beide gevallen vind hij wel een reden om je leven miserble te maken.
  Zelfs zijn meest getrouwe getuigen laat hij nog steeds omkomen en levend verbrand of gestenigd worden.wat een liefde voor zijn eigen kinderen he??

  Hij had kracht belooft en autoriteit over de geesten,
  wij zouden gif drinken en het zou ons niet deren,
  wou zoouden handen opleggen en mensen genezen,
  wij zouden zelfs grotere dingen dooen als Jezus,
  wij zouden in bovennatuurlijke kracht opereren,
  hij zou ons zorgvuldig kleden want hij geeft zelfs om de lelies dus des te meer om ons zijn kinderen,
  hij zou ons genezen want door zijn striemen zijn we genezen,
  hij zou de deur opendoen als we klopten,
  hij zou antword geven als je hem roept,
  als je hem om een appel vraagt zou hij je nooit ene slang geven,
  en zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Allemaal loze beloften.
  Zowel in mijn eigen leven,
  maar ook bij andere christenen zie ik nauweliks bovenatuurlijke kracht van god,
  niet een christen die word genezen door god.
  Niet een christen die een betrouwbare profetie krijgt van god.
  Niet een christen die een gif durft te drinken want god beschermt hem.
  Niet een christen die ik ooit een demoon heb zien uitdrijven,en kom bij mij niet aanzetten met TB Joshuah want dat soort zijn nu juist precies de valse christenen die inderdaad gezegend worden door God.
  Zulke ‘christenen’ doen het alleen voor het geld en de show.

  Mijn hele leven geloofde ik in de god van Israel,
  en in Jezus christus,
  maar na bijna 40 jaar in een rotleven te leven en nooit geen enkel antwoord van God te krijgen op mijn gebeden zoals hij het heeft belooft,
  is het mischien eens tijd om een andere God te zoeken die wel betrouwbaar is en geeft om zijn of haar dienaren.
  Iemand die wel zijn of haar woord nakomt.

  Ik heb nooit naar de hel gewild,
  maar mijn huidige situatie waar ik inzit omdat ik als ene stom kind in die God vertrouwde en uitstapte in geloof,
  deze situatie is niet meer te houden,ik heb er alles voor over om eens uit deze situatie te komen en voor de eerste keer in mijn leven eens echt te leven,iets wat die rotgod van Israel mij nooit mijn leven lang niet heeft gegund.

  Als er een alien bestaat,of zelfs een demoon die bereid is tot alliantie en hulp te geven,
  als er ook maar een geest bestaat ergens in het universum die mijn woorden nu hoort en mij daadwerkelijk helpt,
  die geest is mijn God.

  Athena,Zeus,Isis,kabouters,feetjes,elfjes,Odin,Wodan,Arcturians,Pleiaden,venus,Aphrosite,Artemis……het kan me niet meer schelen.

  Diegene die mij helpt,is degene die van mij alle eer en aanbidding krijgt en het ook verdient.
  Ik heb nooit geen slechterik willen zijn in mijn hart,
  maar de god van Israel is allesbehalve een beloner van wie hem zoekt,en ik ben daar het beste voorbeeld van.

  Natuurlijk zullen andere christenen oordelen over mij en vingerwijzen en automatisch concluderen dat ik wel niet oprecht zal zijn.
  Ik was vroeger ook zon christen,,maar ik weet nu uit eigen ervaring dat oprechtheid bij god niet uitmaakt,hij verstoot je toch wel.

  Dus,
  degene die mij snel helpt is vanaf nu mijn God of Godin.
  Van mensen hoef ik het niet te verwachten,
  ik snap heus wel dat niemand gaat 15 000 geven aan een wildvreemd op internet.
  En God gaat ook niet 1 christen bewegen om mij het bedrag te geven wat ik nodig heb om hier uit te komen,ondanks dat ik in deze situatie zit juist dankzij die god.

  Ik kan hier om gebed vragen,
  maar ook die film heb ik al duizenden keren bekenen in mijn leven en levert nooit een happy ending op.
  Alles wat ik tot nu toe heb geprobeert in mijn leven heeft niet gewerkt.

  Dus nu is het tijd om eens wat Griekse wijsheid en logica te gebruiken,
  en mijn twee hersenhelften te gebruiken die die waardeloze god van Israel mij heeft gegeven om nooit te mogen gebruiken.
  Het word tijd datik eens van mijn fouten leer en inzie dat alles wat ik nu toe heb geprobeert niet werkt,en dus moet ik eens leren iets anders te doen en zoeken wat wel helpt.

  Ik ga al bijna 40 jaar naar dezelfde god,
  en altijd zonder succces.
  Hoelang nog blijf ik dezelfde fout maken en wederom zonder geen enkel succes naar diezelfde god gaan die me al 40 jaar lang negeert en verstoot??

  Tijd voor een nieuwe strategie.
  Als ik na 40 jaar succesloos nog steeds naar dezelfde god ga die al40 jaar lang niet luistert dus waarom zou hij het nu ineens wel doen,
  dan ben ik wel heel dom.
  Niemand blijft 40 jaar dezelfde fout maken.

  Op een gegeven moment moet je toch een conclusie trekken en zeggen dat die god die je al 40 jaar aanbidt maar nooit op komt dagen of antwoord geeft,
  dat die god eigenijk niet leeft of mischoen wel leeft maar gewoon niet om je geeft.
  Het werkt al 40 jaar niet,waarom zou het nu wel werken??

  En kom niet met de vergelijking van Israel in de woestijn aanzetten want ik ben niet precies 40 jaar,en Israel heeft wel gods wonderen gezien voor die 40 jaar,ik nog nooit.
  God heeft mij nooit geantwoord of verteld wat het probleem of blokkade is,
  maar tot Israel sprak hij wel.
  Dus die hele vergelijking van Israel in de woestijn gaat hier gewoon niet op.

  Als er ook maar iets van waarheid zit in de dromen die ik heb gehad,
  laat dan de Griekse goden maar eens op komen dagen.
  want over jullie heb ik gedroomd.

  Als jullie mij geven wat de god van Israel mij nooit heeft willen geven,
  dan zijn jullie mijn Goden en Godinnen.
  Als Artemis mij helpt en bevrijdt,dan is Artemis van Efeze mijn Godin.
  Als Athena mij ophaalt en helpt,dan is zij mijn Godin.
  Als Zeus mij helpt,dan is Zeus mijn God.

  Zo simpel is het.
  De god die ik al bijna 40 jaar aanbid is nooit komen opdagen,heeft me nooit wat gegund,en heeft me al verstoten voor ik ooit een kans heb gekregen van hem.

  De God die mij vandaag nog een goede maaltijd geeft en te drinken en te roken,
  DAT is degene die ik trouw aanbid.
  DAT is degenen die om mij geeft en mijn hulproep heeft gehoord,in tegenstelling tot de god van Israel die ik mijn hele leven roep en de laatste maanden des te meer.
  Degenen die vandaag nog mij ophaalt is degene die leeft en mij heeft gehoord.
  Degene die vandaag nog iets goeds doet voor mijn pijnelijke gebit voornamelijk mijn kies,
  DAT is pas degenen die ik aanbid,want DAT is pas degene die mijn roep heeft gehoord.

  Waarom zou ik op mijn knieen gaan voor iemand die mij alleen maar slechte dingen aandoet??
  Iemand die mij vanalles belooft maar nooit nakomt.
  Iemand die genezing belooft maar puntje bij paaltje nooit komt opdagen.

  Het interesseert me niet meer.
  Als is het Cersei,of de hoer van Babylon die mij helpt en mijn roep heeft gehoord,
  dan zijn zij mijn Godinnen.
  Ik heb het in eerste instantie nooit zo gewild.

  Maar een god dienen die nooit zijn woord nakomt,
  die zijn eigen kinderen verstoot,
  die nooit antwoord geeft terwijl hij juist knoerhard belooft altijd antwoord te geven,
  een god die zegt nooit te liegen maar puntje bij paaltje juist precies dat doet en absoluut nooit eens komt opdagen,na 40 jaar ellende begrijp ik de hint nu wel.
  Deze god wou mij zowieso nooit hebben,hij had mij al verstoten voor ik doorhad dat hij mij had verstoten.Hij heeft mij al verstoten nog voor ik mijn gebed opzegde.
  Al bijna 40 jaar negeert hij mij en verstoot hij mij en breekt hij zijn eigen beloftes in mijn leven.

  waarom zou ik na 40jaar bedrogen te worden door mijn eigen god,
  met een laatste maanden een compleet toppunt daarvan,
  waarom zou ik dan net eens verstandig worden en op zoek gaan naar iemand anders die wel om zijn of haar dienaren geeft??

  En zelfs al zou degene die komt opdagen niets om mij geven,
  als je mij geeft wat ik wil,
  dan aanbid ik jouw en ben je mijn God.

  Ik heb 2 keuze.
  Een god die zogenaamd gigantisch van mij houdt en alles voor mij over heeft,
  maar mij puntje bij paaltje altijd in de stront laat zakken en nooit eens komt opdagen,
  en nooit hulp stuurt op wat voor manier dan ook.

  Of een God die mischien niks om mij geeft,
  maar toch mij alles geeft in ruil voor aanbidding??
  Iemand die op ze minst (snel) komt opdagen.

  De God die komt opdagen en mijn roep om hulp hoort,
  dat is mijn God.
  Diegene die mij helpt,of ie het nu meent of niet,is mijn God.
  Diegene die mij vandaag nog uit deze rotsituatie bevrijdt enmij vandaag nog iets te eten en te drinken en te roken geeft en mijn kies geneest of op ze minst verdooft,
  DAT is mijn God.

  Beam me up Scotty!!
  Jij die mij helpt bent mijn God(in).

  Kan iemand van de forumgasten even het Evangelie uitleggen. Mvg. Mod.

 52. Edith/Dirk,

  Klopt wat jij schrijft en ik denk ook dat dit een v/d teksten zouden kunnen zijn die wijzen op de Opname.
  Maar zegt God niet voor niets in zijn Woord : “Waakt en bid “.
  Dat betekent, volgens mij, : Heb je ogen open, onderzoek de tekenen ( Dirk ), blijf wakker en ga niet geestelijk slapen,
  Ik denk dat God dat wil wakker maken in ons zelf.
  Maar dit geeft Geen 100 % zekerheid dat dit de Opname is, neen het zou kunnen zijn dat vlak voor de wederkomst ( op het eind v/d grote verdrukking ) deze teksten van toepassing zouden kunnen zijn.
  Ik geef toe , mijn redenatie zou zijn : Wacht dan nog maar een bepaalde korte tijd.
  Wat ik hiermee duidelijk wilde maken was : Sta je niet blind op de Opname met als redenatie: het is nog niet zo ver op de kalender.
  IK denk zelf dat we wel eens heel dicht bij het openbaren worden v/d antichrist zouden kunnen staan.

  Shalom

 53. En maar gokken allemaal naar die speciale dag waar God zal ingrijpen.
  En verdiepen in teksten terwijl er staat geschreven dat de tijd niet te berekenen valt.
  Al die verloren moeite .

 54. @ Esther en alle anderen die geïnteresseerd zijn in Gods feesten.

  Gods feesten zijn repetities voor de dingen die ook werkelijk door Hem vervuld zijn/gaan worden.
  Er zijn vier voorjaarsfeesten. Deze zijn allemaal in Bijbelse volgorde vervuld door Yeshua. Zij vormen samen het Evangelie.

  1. Pesach ( Deut.16:1-3)
  De Joden werden bevrijd van slavernij uit Egypte
  Yeshua werd gekruisigd = bevrijding van slavernij uit koninkrijk van duisternis
  God zal iemand bevrijden als iemand zich bekeert, zich oprecht wegdraait van zijn oude leven en zich omdraait naar Hem.

  2. Ongezuurde broden ( Ex.12:14-20)
  Al het zuurdesem wordt verwijderd uit huis; al het oude wordt weggedaan. Als er wel iemand van de Joden zuurdesem at, dan werd degene verbannen uit de vergadering van Israel.
  Tijdens dit feest wordt het wegvluchten van het oude leven in Egypte herdacht.
  Dit weerspiegelt Yeshua in het graf. Hij stierf zonder gezondigd te hebben.
  Voor ons is dit het gedeelte van zonden belijden en begraven. (1 Korinthe 5:7-8) Het Woord gebiedt ons om niet achterom te kijken naar ons oude leven, kijk wat er met de vrouw van Lot gebeurde nadat ze achterom keek.
  Yeshua hield zelf vlak Hij stierf op Pesach een grote schoonmaak: Hij veegde het Huis van Zijn Vader en het Tempelplein ervoor schoon van winstbeluste handelaren.

  3.Feest van de eerstelingen ( Lev. 23:15-16)
  De eerstelingen van de oogst werden binnengehaald. De Israelieten kregen de opdracht de eerste opbrengst van de oogst aan God te wijden.
  Yeshua werd, nadat Hij was opgestaan uit de dood, als Eersteling van hen die ontslapen zijn, aan God gepresenteerd.
  Wat zouden de Israelieten gedacht hebben toen ze voor de Schelfzee stonden met het leger van de farao achter hen? Waarschijnlijk dat ze gingen sterven.
  Nadat de Israelieten door de Schelfzee gelopen waren, liepen ze bevrijd van het oude hun nieuwe leven tegemoet.

  Dit loopt paralel aan de doop onder water. Het is niet zomaar een symbool, het is enorm krachtig. Onder water sterft iemands oude “ik’ en iemand staat op met Yeshua in een nieuw leven met God.

  4. Pinksteren ( Deut. 16:9-11)

  De Joden krijgen de tien geboden op stenen tafelen. Als ze de berg Sinai naderen, zien ze dat deze in vuur en vlam staat.

  Het weerspiegelt de uitstoring van de Heilige Geest. Yeshua schrijft Gods wet in onze harten.
  Het vuur van de Heilige Geest zal de tempel van de Geest (ons lichaam) daarna grondig reinigen.

  Deze voorjaarsfeesten zijn stuk voor stuk door God gegeven in een bepaalde volgorde.
  Deze volgorde staat in het Oude Testament en die volgorde is logisch door Hem bepaald.
  Het is de volgorde van het Evangelie:
  1 Bekeer je (draai je om, weg van slavernij, draai je om naar Degene die je wil bevrijden)
  2 Belijdt je zonden en keer je ervan af
  3 Laat je dopen onder water voor vergeving van zonden en om te sterven aan je oude leven in slavernij, en sta op in een nieuw leven met God
  4 Je ontvangt de gave van de Heilige Geest en God schrijft Zijn wet op je hart
  (zie Handelingen2:38)

  De drie najaarsfeesten zijn ook in een volgorde door God vastgesteld:

  5 Bazuinenfeest (Lev. 23:23-24 en Numeri 29:1)

  Er wordt op de sjofar geblazen om het volk op te roepen tot bezinning en om zich voor te bereiden op een ontmoeting met de Koning. In de maand ervoor draaien de Joden zich om naar God om met Hem in het reine te komen. Men viert ook de komende huwelijksplechtigheid van de Messias!

  Dit feest weerspiegelt de toekomstige werkelijkheid waarbij Yeshua Zijn Bruid komt ophalen.
  Tijdens een aardse, Joodse bruiloft, zet de bruid zichzelf part nadat het huwelijkscontract is ondertekend. Dit is wat er gebeurt als iemand wederom geboren is uit water en Geest (feest 1 tot en met 4). Daarna is de bruid wel in deze wereld maar niet meer van deze wereld. Ze houdt zichzelf rein in afwachting van de komst van de bruidegom.
  En dit is wat er gebeurt als iemand na wedergeboorte het smalle pad oploopt: Hij/zij zal zichzelf continu door het vuur van de Geest laten reinigen, iemand zal beetje bij beetje loskomen van de aardse dingen. Dit gebeurt ALLEEN door het vlees te verloochenen, continu het kruis op te tillen en achter Yeshua aan te lopen. Alleen dan wordt de olielamp genoeg gevuld om waakzaam te blijven voor de komst van de Bruidegom.

  6. Grote verzoendag (Leviticus 16)
  Op deze dag vieren de Joden dat het volk opnieuw verzoend wordt met God.

  Dit zal vervuld worden wanneer Yeshua terugkomt op de Olijfberg. Bruidegom en Bruid verlaten de bruidskamer in het huis van de Vader en tonen zich aan de menigte. (Ieder oog zal Hem zien)
  (Zach. 14:4-5)

  7. Loofhuttenfeest ( Lev. 23:33-44)

  De Joden vieren feest omdat de laatste oogst wordt binnengehaald. God gebiedt hen om een tijdje in loofhutten te wonen zodat ze zich blijven herinneren Wie de werkelijke Bron van Leven is.

  Als dit feest vervuld wordt, dan wordt de laatste oogst binnengehaald. Velen zijn tijdens de grote verdrukking tot geloof gekomen en hebben het merkteken van het beest niet geaccepteerd. Zij zijn als martelaren gestorven omwille van Yeshua’s Naam. Zij zijn de heiligen in het wit beschreven in Openbaring 7.
  Zij horen bij de laatste oogst. De eerste oogst zullen degenen zijn die op het smalle pad lopen. Yeshua heeft zelf gezegd dat er maar weinigen de ingang van dat pad vinden.

  Esther75

 55. Tukker in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17 gaat het over de opname:
  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.(vers 16)
  Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. (vers 17)

 56. Esther75 schreef 21/07/2020 om 4:25 pm

  Hallo Esther75…

  Leuk een naamgenoot.
  Ik reageerde over even over die Bijbelteksten.
  Jou reactie naar Vlokje… was verder fijn om te lezen.

  De vraag is niet echt ingewikkeld hoor.

  Het ging bij mij alleen over die 7 feesten die God aan het volk Israël gaf.
  Vier voorjaarsfeesten die al vervuld zijn… schreef je.
  En de drie najaarsfeesten moeten nog vervuld worden…

  Aangezien ik dat veel vaker heb gehoord en gelezen, heb ik er nog nooit echt een Bijbels antwoord op gekregen.
  Ben zo benieuwd van waaruit men dat denkt/gelooft.

  Fijne dag Esther75, groet van mij, Esther.

 57. Wat betreft de Opname ; er bestaan GEEN TEKSTEN in de BIJBEL waar duidelijk over een opname gesproken wordt.
  De fout die wij mensen kunnen maken,is om Je alleen te focussen op de opname
  In mijn beleving is dat een risico nemen ( je zou wel eens kunnen denken: Opname heeft nog niet plaatsgevonden dus het loopt allemaal nog niet zo’n vaart met de antichristelijke tijd.

  Maar er zijn wel een aantal teksten in de Bijbel die wijzen op 2 verschillende wederkomsten : “Als een bliksemschicht van oost naar West” en ” in een oogwenk” en als een dief in de nacht ( Allemaal onverwacht en heel snel en het valt niet op )
  Maar in Openbaringen staat dat de legers v/d antichrist Here Jezus zien wederkomen op de wolken met alle gelovigen die op dat moment in de hemel zijn ( dit is heel duidelijk zichtbaar en beslaat op een bepaalde tijdsperiode )
  Het lijkt mij heel moeilijk te verklaren dat dit een en dezelfde wederkomst is

  Zou dit de enige Opname zijn ?? Neen , zo wie zo Henoch en Lot en en volgens mij vergeet ik er nog een

  Tukker, max. 3 woorden in hoofdletters, zie siteregels, uw post aangepast. Mod.

 58. @ willy
  Ik twijfel ook aan het bestaan van de hel. De Bijbel heeft het over het Gehenna of over Hades en Seol.
  Het Gehenna is een plaats bij Jerusalem. Het brandde daar altijd en ging nooit uit door omhoogkomend metaangas. Dit kan dus Eeuwig vuur genoemd worden. Het bloed van de offers in de Tempel werd van het altaar met buizen naar dit Gehenna geleid en verbrandde daar. Maar op de nieuwe aarde hoeft er geen Gehenna meer te zijn omdat er geen bloedoffers meer worden gebracht..
  Het Hades is een tijdelijke plaats tot de zielen geoordeeld worden tot ze weer een nieuw leven beginnen. Dus reïncarnatie. Jesus zegt tot 2 x maal toe dat Johannes Elia is. en die priester na de bruiloft van Kana zegt: Moet ik dan terug in de moederschoot kruipen om herboren te worden?” En verder de 3 Getuigen van de eindtijd duiden op reïncarnatie. We krijgen dus steeds meer een kans om ons te verbeteren tot we zo ver zijn dat we precies als Christus kunnen zeggen dat ik heenga om één te worden met mijn Oorsprong. Na de eindtijd krijgen we het Laatste oordeel. Er kunnen dus veel meer oordelen zijn.Miljoenen. Daarom zegt Jesus: Wat gij de minste der mijnen hebt aangedaan hebt gij Mij aangedaan. Dan worden de verstokten verbrand en zullen niet meer zijn. Als 1000 jaar verder of ooit het universum vergaat zal er geen tijd meer zijn en ook geen Gehenna of Hades of zo, maar is alles weer terug naar zijn oorsprong bij GOD.

  Nog iets.
  Adam kreeg iets Goddelijks. Een ziel. Maar iets goddelijks heeft geen afmetingen. Er bestaat maar één ziel. Waarschijnlijk heeft elk mens een ziel maar het is de ziel die Adam ook heeft/had.

 59. @Esther
  Van welke dingen die ik opgeschreven heb zoek je Bijbelteksten?
  Ik heb er bewust niet alles bij gezet omdat het dan erg lang zou worden. Goed dat je alles toetst aan het Woord, dit is de enige waarheid waar wij ons altijd voor 100% aan vast mogen houden.
  Dus vraag maar 🙂

  Esther75

 60. @Eelke Piers 
  Dit past in jou verhaal
  Zowel de planeten, als het jaar

  De grote conjunctie van 2020: Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok

 61. @Eelke Piers 22/07/2020 om 3:37 pm
  Bedankt!!
  Hiermee bevestig je via een andere weg mijn gevonden jaartal
  Het jaar 2022
  Mijn weg was via de joodse feestdag in de nabije toekomst

  1 van de weinige jaren dat pesach en sabbath op de zelfde dag vallen, net als 2000 jaar geleden

 62. @ Lechaiem
  Onze jaartelling gaat er van uit dat Jesus geboren is in het jaar nul. Maar de Romeinen kenden de nul niet zodat we een jaar kwijt zijn. We gaan gewoon uit van het jaar 1vChr. naar 1 nChr.
  Koning Herodus de Grote. Koning Herodus de Grote regeerde over Judea van 37 tot 4 vChr. Normaal vertoefde Herodus in Jerusalem maar hij had ook paleizen in Herodion en een winterpaleis bij Jericho. De laatste jaren van zijn koningschap was hij erg ziekelijk (Geslachtsziekte?) zodat hij nooit meer in Jerusalem kwam. De geboorte van Jesus moet dan ongeveer 6-8 vChr. zijn.

  De Volkstelling. Deze volkstellingen werden elke 14 jaar gehouden. Hiervoor was het keizerrijk in stukken verdeeld maar desondanks duurde het nog mogelijk jaren voordat het hele deel geteld en geregistreerd was. Er vond een volkstelling plaats in 8 vChr maar ook 14 jaar later in 6 nChr.
  Jesus moet dus 8vChr geboren zijn.

  De Ster die de Koningen volgden. Toen de Joden rond 600 vChr. in ballingschap waren in Babylon (rond 100 km NW van Bagdad) bleef er in Babylon de profetie van de profeet Bileam hangen dat er een ster zou opgaan boven Jacob, een scepter rijst op uit Israël (Jacob de aartsvader van Israël) een ster boven Judea die de geboorte zou aangeven van een grote koning. De drie koningen Melchior, Baltazar en Caspar. Melchior die in de buurt van Bagdad/Babylon zijn koninkrijkje/stam had en een persiër was dus bruin. Baltazar die tegen de Kaspische zee woonde en een blanke was en Caspar die uit de buurt van Koeweit kwam en donkerder van kleur. Bij alle drie was het zo dat zij meer stamoudsten/koningen waren en daarmee de hoogste priester van de stam en magiers waren. Zij hadden, hoewel zij duizend km van elkaar woonden alle drie kennis van deze profetie en waren goed op de hoogte van de sterrenwereld. Onafhankelijk van elkaar begonnen zij hun tocht van 2000 km met mogelijk hun gehele stam.
  In de hele wereld wordt rond die tijd geen enkel duidelijk fenomeen aan de hemel beschreven. Toch volgden deze 3 koningen een ster. Het enige zonderlinge verschijnsel aan de sterrenhemel was de 3-voudige conjunctie van de planeten Jupiter en Saturnus. De planeet Jupiter naderde de planeet Saturnus. De aarde draaide in het halve jaar 300 miljoen km verder naar de andere kant van de Zon en daardoor lijkt het vanaf de aarde of de planeet Jupiter de planeet Saturnus voorbij gaat, dan omdat de aarde weer verder draait lijkt het of de planeet Jupiter weer terug de planeet Saturnus weer voorbij gaat om vervolgens weer de planeet Saturnus in te halen en dan voorgoed verder gaat. Dit verschijnsel was in 8-6 vChr. duurde bijna een heel jaar.
  Jesus werd dus 6-8 vChr geboren.

  De kindermoord. Herodus die bang was geworden voor de nieuw geboren koning liet alle kinderen jonger dan 3 jaar in Bethlehem en omstreken vermoorden. Jesus was dus jonger dan 3 jaar toen de koningen op bezoek kwamen.
  We hebben dus:
  Het ontbreken van het jaar nul en daardoor wordt het tellen moeilijk.
  De Volkstelling vond 8vChr. plaats toen Jesus geboren is
  Herodus is 4 vChr. gestorven, is de laatste 2-3 jaar niet meer in Jerusalem geweest en heeft de koningen in Jerusalem ontvangen. Het bezoek van de koningen moet dan ongeveer 7-8 vChr. zijn geweest toen Jesus ongeveer 1-2 jaar oud was.
  Jesus is dus 8 vChr. geboren.

  Om de geboortejaar van Jesus vast te stellen wordt nog van de doop van Jezus in de Jordaan aangehaald dat dit het 15de regeringsjaar van Keizer Tiberius is.
  Bedenk dat de cijfers zoals Wikipedia die geeft exacte cijfers zijn zoals wij die met onze ogen in onze tijd die vastellen. Dit hoeft niet over een te komen met de gewoonten uit die tijd.
  Volgens de cijfers regeerde keizer augustus van 17 vChr. tot 14 nChr. en zijn adoptiezoon Tiberius volgde hem op van 14 tot 37 nChr. Het 15de regeringsjaar van Tiberius is dan het jaar 29 en zou Jesus dus al 37 zijn geweest.
  Er is een probleem. Als een Romeins keizer na jaren een opvolger of plaatsvervanger benoemde en in ruste ging dan liep zijn regering gewoon door omdat hij de keizer was maar als hij vermoord werd of kwam te overlijden telde de opvolger die al jaren dat hij de oude keizer verving mee als zijnde zijn regeringsjaren.
  Jesus was ongeveer 30 jaar toen hij zijn openbare leven begon bij de doop door Johannes in de Jordaan en dan zou Jesus 1-2 jaar vChr. geboren moeten zijn. Tellen we er de regentenjaren van Tiberius erbij dan kan het ook weer zo zijn dat:
  Jesus werd 8 vChr. geboren

  Ik hoor hier graag het commentaar op. Ik leer er wel wat van

 63. Ik wil het is even hebben over iets waar je weinig over leest op het geloofsforum: de hel. De hel is één van de vier uitersten van de mens, dood-oordeel-hemel-hel. Dood en oordeel is er voor iedereen. De huidige paus ontkend de hel, hij noemt de hel de tweede dood maar dan een echte dood zoals bij de getuigen van Jehova. Dus die ziel zal niet meer worden gered, ze zal ophouden tot bestaan. Dat leert de Bijbel duidelijk niet. Want dan is er ook geen universeel oordeel meer. Het is satan die de mens tegen God opzet. Omdat hij jaloers is op Gods schepping en de mens. De hel werd niet geschapen voor de mens, maar voor satan en zijn gevallen engelen of demonen zo je wil.Zo werd de wereld het strijdtoneel, daar waar vrede en liefde heersen daar is Gods hemel.

 64. Hallo allemaal…
  Dank Muggenzifter, steeds weer, een stukje geestelijke bemoediging.
  Mooi, over die lofoffers… laatste regel.
  Dat kunnen we ook weer vinden in Hebreeën 13 vers 15 en 16.
  Gezegende week Muggenzifter.

  Ik lees weer veel over de opname, of wederkomst.
  Lieve mensen ik hou het maar bij Jezus woorden… niemand zal het weten.
  Door de tekenen, zouden we moeten weten dat het voor de deur staat.
  Dat geeft mij veel meer rust…
  Voor mij persoonlijk geloof ik in een opname samen met Jezus Wederkomst.
  Maar…Dat is iets voor mij persoonlijk.

  Hallo Esther75, van harte welkom…
  U heeft het duidelijk neergezet… alleen mis ik wel Bijbelteksten om in alle rust het na te kijken.
  Ik ben soms geen makkelijke… maar neem niets aan, als het concreet niet te onderzoeken is in Gods Woord.

  Vlokje, nog steeds op zoek? Blijf dicht bij de Heere Jezus… en vertrouw op Hem.
  HIJ weet het toch het allerbeste.

  Voor mijzelf vind ik de relatie met de Heere Jezus toch het belangrijkste.
  Tenslotte… is het de Heere Jezus waar het om moet gaan.
  Wil ik alleen van de opname genieten… of van Hem waardoor we het kunnen ontvangen.

  Lieve allen, liefs van mij, Esther

 65. @ Cefas 21/07/2020 om 10:34 pm. Lokaal zijn er nu al overal ( wereldwijd) ‘ verdrukkingen’, en zijn ze ook nooit weg geweest. Open Doors weet daar veel over. De eerste verdrukking begon al met Kain die zijn broer Abel, de rechtvaardige Abel vermoorde. ( Mathh. 23:35 )
  In Matth. 24: 21 onderwijst Christus ons over de allerzwaarste verdrukking die er nooit is geweest en nooit meer daarna komen zal, de zogenaamde ‘grote verdrukking’: Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer
  wezen zal. Die dagen worden ingekort. Na die dagen is er geen aardse tijd meer volgens vers 29.
  En dan is dáár de Wederkomst des Here met grote macht en heerlijkheid ( vers 30).
  Dit duurt een tijd, tijden en een halve tijd, waar Daniel over schrijft en Christus in Matth. 24 naar verwijst ( zie. Daniel 12:11)
  Maar voor deze allerlaatste, vreselijkste ronde van de wereldgeschiedenis, deze ‘grote verdrukking’ , zal God toch nog invoegen, in Zijn barmhartigheid in Christus , een onmetelijke omkeer in de geschiedenis die almaar meer richting de afgrond lijkt te gaan voor de hele wereld , door de bekering van gans Israel, het Joodse volk, op de derde God’s Dag naar het Woord des Here zoals Hij heeft gesproken bij Israel’s oude profeten ( Hosea 6: 1-3; Zacharia 14; Jesaja 53 ) en bij broeder Paulus in de Romeinen-brief 9-11.
  God zal invoegen het Vrederijk door de wereldwijde bekering van het Joodse volk tot de eigen Messias want dat heeft Hij aan Kajafas ook aangekondigd: 35 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Lucas 13: 35 Maar Ik zeg u, gij zult
  Mij niet meer zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: Gezegend
  Hij, die komt in de naam des Heren!
  Daar komt een moment dat heel het Joodse volk rond Golgotha ( geestelijk bedoeld) zal staan:
  Zacharia 12: 10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem
  uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem
  aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht
  aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen
  over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.
  Israel zal als VOLK tot geloof gaan komen en samen met de gelovigen uit de heiden-Christelijke wereld de wereldzending ter hand gaan nemen. Jezus heeft het Kajafas gezegd en nog eenmaal zal het Joodse volk mogen kiezen tussen Barabas en Jezus …en nu zal hun keuze anders uitvallen: ze zullen kiezen voor Jezus en de grootse getuigen worden van hun eigen Messias zoals Paulus eens instemde met de steniging van Stefanus en later door de Here Jezus in het stof werd geworpen bij Damascus en tot geloof kwam en schrijvende getuigde van de opstanding des Here en er grote genade over allen kwam!
  God gaat dat op wereldschaal herhalen en er komt een derde God’s Dag , ja een Loofhuttenfeest, Soekoth, waar alle volkeren deel gaan nemen aan de Messiaanse maaltijd. Dat is beloofd. En deze tijd wordt door velen het 1000 jarig Vrederijk genoemd , de zevende dag vanaf het begin ven de Schepping der wereld en de derde dag op God’s Kalender ( met diep ontzag neergeschreven) want Hij zorgde ervoor dat met de geboorte van Zijn lieve Zoon de jaartelling begon in de toenmalig bekende wereld. En er zijn nu twee God’s Dagen op Zijn Kalender verstreken. en staan we op de drempel van derde Gods Dag waarin de Here gaat vervullen alle beloften voor het Joodse volk en zij zullen WILLEN ernaar jagen de Here te leren kennen!
  Zalig zijt gij Israel, wie is u gelijk?
  Komt dan tot bekering en hoort het goede en leef!
  Jezus Christus leeft en heeft nooit uw roeping, koninkrijk van priesters te worden, ingetrokken ( Exodus 19:6).
  Wat we nu meemaken in de geschiedenis, die vreselijke dingen overal , waar de kranten vol van staan, het is slechts het begin deer weeën maar de Engel van Openbaring 10 kondigt een machtige omkeer aan in het lot van Israel en alle volkeren. Dat staat voor de deur. En dit tijdperk zal misschien wel langer duren dan 1000 jaar…God zal licht schenken door de twee laatste getuigen die in die verre toekomst zullen optreden.
  En nu is de H. Geest bij ons die ons de toekomende dingen zal verkondigen. Dat heeft Jezus gesproken.

 66. @ Cefas 21/07/2020 om 10:34 pm. Locaal zijn er nu al overal ( wereldwijd) ‘ verdrukkingen’, en zijn ze ook nooit weg geweest. Open Doors weet daar veel over. De eerste verdrukking begon al met Kain die zijn broer Abel, de rechtvaardige Abel vermoorde. ( Mathh 23:35 )
  In Matth 24: 21 onderwijst Christus ons over de allerzwaarste verdrukking die er nooit is geweest en nooit meer daarna komen zal, de zogenaamde ‘grote verdrukking’: Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer
  wezen zal. Die dagen worden ingekort. Na die dagen is er geen aardse tijd meer volgens vers 29.
  En dan is dáár de Wederkomst des Here met grote macht en heerlijkheid ( vers 30).
  Dit duurt een tijd, tijden en een halve tijd, waar Daniel over schrijft en Christus in Matth 24 naar verwijst ( zie. Daniel 12:11)
  Maar voor deze allerlaatste, vreselijkste ronde van de wereldgeschiedenis, deze ‘grote verdrukking’ , zal God toch nog invoegen, in Zijn barmhartigheid in Christus , een onmetelijke omkeer in de geschiedenis die almaar meer richting de afgrond lijkt te gaan voor de hele wereld , door de bekering van gans Israel, het Joodse volk, op de derde God’s Dag naar het Woord des Here zoals Hij heeft gesproken bij Israel’s oude profeten ( Hosea 6: 1-3; Zacharia 14; Jesaja 53 ) en bij broeder Paulus in de Romeinenbrief 9-11.
  God zal invoegen het Vrederijk door de wereldwijde bekering van het Joodse volk tot de eigen Messias want dat heeft Hij aan Kajafas ook aangekondigd: 35 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Lucas 13: 35 Maar Ik zeg u, gij zult
  Mij niet meer zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: Gezegend
  Hij, die komt in de naam des Heren!
  Daar komt een moment dat heel het Joodse volk rond Golgotha ( geestelijk bedoeld) zal staan:
  Zacharia 12: 10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem
  uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem
  aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht
  aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen
  over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.
  Israel zal als VOLK tot geloof gaan komen en samen met de gelovigen uit de heiden-Christelijke wereld de wereldzending ter hand gaan nemen. Jezus heeft het Kajafas gezegd en nog eenmaal zal het Joodse volk mogen kiezen tussen Barabas en Jezus …en nu zal hun keuze anders uitvallen: ze zullen kiezen voor Jezus en de grootse getuigen worden van hun eigen Messias zoals Paulus eens instemde met de steniging van Stefanus en later door de Here Jezus in het stof werd geworpen bij Damascus en tot geloof kwam en schrijvende getuigde van de opstanding des Here en er grote genade over allen kwam!
  God gaat dat opa wereldschaal herhalen en er komt een derde God’s Dag , ja een Loofhuttenfeest, Soekoth, waar alle volkeren deel gaan nemen aan de Messiaanse maaltijd. Dat is beloofd. En deze tijd wordt door velen het 1000 jarig Vrederijk genoemd , de zevende dag vanaf het begin ven de Schepping der wereld en de derde dag op God’s Kalender ( met diep ontzag neergeschreven) want Hij zorgde ervoor dat met de geboorte van Zijn lieve Zoon de jaartelling begon in de toenmalig bekende wereld. En er zijn nu twee God’s Dagen op Zijn Kalender verstreken. en saatn we op de drempel van derde Gods Dag waarin de Here gaat vervullen alle beloften voor het Joodse volk en zij zullen WILLEN ernaar jagen de Here te leren kennen!
  Zalig zijt gij Israel, wie is u gelijk?
  Komt dan tot bekering en hoort het goede en leef!
  Jezus Christus leeft en heeft nooit uw roeping, koninkrijk van priesters te worden, ingetrokken ( Exodus 19:6).
  Wat we nu meemaken in de geschiedenis, die vreselijke dingen overal , waar de kranten vol van staan, het is slechts het begin deer weeen maar de Engel van Openbaring 10 kondigt een machtige omkeer aan in het lot van Israel en alle volkeren. Dat staat voor de deur. En dit tijdperk zal misschien wel langer duren dan 1000 jaar…God zal licht schenken door de twee laatste getuigen die in die verre toekomst zullen optreden.
  En nu is de H. Geest bij ons die ons de toekomende dingen zal verkondigen. Dat heeft Jezus gesproken.

 67. 1 thess 6
  laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 
  7Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 
  (klinkt als een normale vrijdag avond) het hele nwo kader zit na een lange werkweek aan de bar
  8maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; 
  9want God heeft ons niet gesteld tot toorn (=verdrukking), maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus (=opname), 

 68. Terug naar het heden, want schakelingen maken lukt mij ook aardig
  Als de kwade machthebbers in de gaten krijgen dat de opname heeft plaatsgevonden, is het hun wel zo comfortabel, dat er veel slachtoffers vallen door een dodelijke virus en een emp om een Internet shutdown te creëren, niemand wordt maanden lang niet gemist, bovendien hoeven ze ook geen verklaringen af te leggen waar deze zijn gebleven en dat men is misleid in hun geloof
  En waarschijnlijk zijn onze commentaren met opzet gewist
  En van de opgenomenen zal worden beweerd dat ze in massagraven liggen

 69. Eerste oogst is niet in september met bazuinenfeest
  De les van de vijgenboom is: dat deze twee keer geoogst wordt
  In het voorjaar en in het najaar,
  In het voorjaar sappige gelovige vruchten, in het najaar droge vlezig vrucht gelouterd door de zomer/verdrukking

 70. Ik had hier al even niet meer gepost en was ‘terug’ naar alleen meelezen.
  Na mijn laatste posts op dit geloofsforum voelde het voor mij alsof ik me moest verdedigen tegen een geest die niet uit God was. Daarop besloot ik niet meer te reageren.

  @Beste Esther75, Na uw bericht kon ik niet anders dan wel weer te reageren: Whow, dank u voor uw post. Wat een bemoediging en dank voor zoveel inzichten.
  De Heer had enkele weken geleden op mijn hart gelegd om me te verdiepen in de Joodse feestdagen. Hier had ik me nog nooit in mee beziggehouden of over nagedacht. Bij de eerst volgende Bijbelstudie wees plotseling ook iemand mij daarop. In de eerste dienst die ik na de lockdown bijwoonde werd dit ook aangehaald. Nu geeft u een heel heldere uiteenzetting. Dit kan geen toeval meer zijn!

  @Beste Vlokje. Een aantal maanden terug schreef ik aan u dat niemand het tijdstip kon weten. Toch heb ik daarna met veel interesse al uw hier geschreven overdenkingen gevolgd.
  Door deze bijdrages zie ik dat God ons toch wel heel veel aanknooppunten geeft om de tijden goed in te schatten. Dank voor alle overdenkingen. Laat u niet ontmoedigen door mensen zoals ik, ga gerust verder met redeneren.

  Intussen zag ik ook dat er nog een ‘Albert’ hier af en toe post.
  @Beste Xander, als hier meerdere Albert’s zijn, zou u me wijsheid kunnen geven hoe we dit kunnen oplossen, dit om verwarring te voorkomen?

  U kunt een cijfer achter uw naam zetten om verwarring te voorkomen. Mvg. Mod.

 71. Blinde hysterie over racisme en gender
  Lees de column van Leon de Winter: ( of de Engelse originele link; zie onderaan )
  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1764579889/blinde-hysterie-over-racisme-en-gender

  Tijdens ’Black History Month’ kreeg een zwarte studente in de kantine van New York University een maaltijd voorgeschoteld met o.a. barbecue en macaroni, wat volgens haar een ’raciaal ongevoelige maaltijd’ was. Haar ophef leidde ertoe dat twee blanke medewerkers van de kantine werden ontslagen.

  Dit zijn voorbeelden, afkomstig van de site EverythingOppresses (waar veel meer gevallen zijn verzameld), van wat ’cancel culture’ wordt genoemd. Deze shit-storm van blinde hysterie over, overwegend, racisme en gender slaat momenteel door Amerika en tast de basis van de samenleving aan. Wees erop voorbereid dat wij dit ook gaan meemaken.

 72. @vlokje
  Als je de Bijbelteksten zou volgen en begrijpen dan zou je ook zien dat we aan de hand van de Bijbelse feesten kunnen weten welk feest er nu als eerste vervuld gaat worden. Het Pesachfeest is al vervuld. God gaat daar niets aan veranderen, wat mensen ook bedenken.
  Het Bazuinenfeest, het eerste najaarsfeest zal door Yeshua vervuld worden. Velen zullen totaal niet voorbereid zijn omdat deze feesten zo lang verdonkeremaand zijn door de kerken.
  Ik hou je in gebed.
  Esther75

 73. Dags des heren is niet te berekenen
  Juist
  Ik heb precies het omgekeerde gaan
  Omgekeerde van berekeningen is de tekst volgen
  En ik volg de tekst en ik heb een datum, niet door rekenwerk maar door leeswerk, schijnbaar ben ik de enige die dit zo ziet

 74. @Esther75 schreef:
  21/07/2020 om 4:25 pm

  “In 2020 start het rond 18/19/20 september maar niemand kent de precieze dag of het uur.”

  Heel mooi en duidelijk opgeschreven en ik kan niet wachten.
  Maar het lijkt erop dat het dit jaar in vervulling kan gaan, zeker gezien die Corona waanzin.
  Laat die grote bazuin maar klinken, dan kunnen we eindelijk naar huis.

  Jette

 75. @esther 75
  Kort door de bocht
  Jezus gaat ons redden van de verdrukking
  Jezus joodse leven heeft bepaald welke dag Jezus het de belangrijkste dag van de week vindt

  Zijn bij zijn dood laat Hij nog een signaal achter: en weer welke dag Hij belangrijk vindt, dat kan alleen dan een dag voor in de toekomst zijn

 76. Sorry Esther
  Ik blijft eigenwijs,
  En ik sta vast in mijn geloof dat Jezus de dag van wederkomst al 2000 jaar geleden bekent gemaakt heeft.
  Wie zoekt zal vinden en ik hebt het gevonden

 77. Hallo vlokje,

  Ik zie dat je veel bezig bent met de wederkomst van Yeshua. Het is niet een kwestie van terug gaan naar de wet. Yeshua is Torah, Hij is de levende vervulling ervan. Als iemand wederom geboren wordt uit water en God’s Geest, dan verwijdert God eerst het oude, stenen hart en dan schrijft Hij Zijn wet op het nieuwe hart van vlees. Het is de Heilige Geest in ons die ons dan bewust maakt van zonde in plaatst van de wet op steen.

  Ik zal iets uitleggen over de Joodse (Bijbelse) feesten, waarvan een aantal bewust zijn weggelaten op onze kalender door de kerken. Dit komt omdat ze hele belangrijke informatie geven over wat er komen gaat 🙂
  God heeft zeven feesten aangesteld. De eerste vier zijn de voorjaarsfeesten:
  Pesach = Yeshua gekruisigd
  Ongezuurde broden = Yeshua in het graf
  Eerstelingen = opstanding
  Pinksteren = uitstorting van de Heilige Geest
  Deze vier feesten zijn allemaal vervuld door Yeshua.

  De drie najaarsfeesten moeten nog vervuld worden. Dit zijn:
  Bazuinenfeest = opname (wederkomst wat niet ieder oog zal zien)
  Grote verzoendag = wederkomst op de Olijfberg in Jeruzalem (Ieder oog zal Hem zien)
  Loofhuttenfeest = 1000 jarig vrederijk

  Het Bazuinenfeest is het eerste wat vervuld gaat worden door Yeshua. Het wordt vervuld na een lange, hete zomer (ruim 2000 jaar). In het Woord wordt gesproken over de Bruid die opgehaald zal worden. Yeshua heeft gezegd dat niemand dag noch uur weet behalve Zijn Vader.
  Wanneer begint het Bazuinenfeest? Dat is ieder jaar pas duidelijk als het eerste stukje van de nieuwe maan zichtbaar wordt. In 2020 start het rond 18/19/20 september maar niemand kent de precieze dag of het uur. Dit is een duidelijke verwijzing van Yeshua; Hij vierde dit feest ook ieder jaar.

  Als je kijkt naar een traditionele Joodse bruiloft, dan zie je een aantal patronen en herken je dingen die Yeshua heeft gezegd:
  Nadat een Joodse bruidegom en bruid zich verloofd hebben en het huwelijksdocument ondertekend hebben, zullen zij elkaar de tijd tot aan de bruiloft niet meer zien. Vanaf het moment dat de overeenkomst is ondertekend, is de bruid al erfgenaam van de bruidegom. Zij stemt daar volledig mee in en zal zichzelf voor hem apart zetten en rein bewaren. De bruidegom vertrekt maar laat geschenken achter voor zijn bruid. Welk geschenk heeft Yeshua gegeven? De Heilige Geest, de Helper.
  Dan vertrekt de bruidegom om een kamers klaar te maken in het huis van zijn vader. Daar zullen bruid en bruidegom de eerste dagen na het huwelijk verblijven.
  Wat zei Yeshua? In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.(Joh. 14:2-3)

  Nadat de bruidegom vertrokken is, weet de bruid niet precies wanneer de bruidegom komt om haar op te halen. Daarom moet ze waakzaam zijn en haar lamp gevuld houden met olie. Ook dat komt overeen met wat Yeshua ons gezegd heeft.
  De Joodse bruidegom komt altijd in de avond om zijn bruid op te halen zodat ze voor middernacht
  thuis (bij het huis van de vader van de bruidegom) zullen zijn voor de bruiloft. Dit laat de opname zien, Yeshua haalt Zijn bruid op en brengt haar naar het huis van Zijn Vader) voordat de donkere nacht aanbreekt waarin de wereld een tijd terecht komt.

  De Joodse bruidegom weet nooit wanneer hij zijn bruid mag halen, dat bepaalt zijn vader. Wanneer zijn vader toestemming geeft, dan wordt de sjofar geblazen zodat de bruid weet dat de bruidegom eraan komt. Het is dan ook een typisch Joodse uitdrukking die Yeshua gebruikte om te zeggen dat niemand dag noch uur weet 🙂

  Wanneer de sjofar eenmaal klinkt, heeft de bruid geen tijd meer om zich voor te bereiden. De bruidegom staat voor de deur en grist haar weg. Is ze niet oplettend, dan gebeurt er wat er geschreven staat in Hooglied hoofdstuk 5. De bruid wordt achtergelaten.

  Na de huwelijksceremonie zijn bruidegom en bruid zeven dagen niet zichtbaar voor het publiek, ze verblijven in het huis van de vader van de bruidegom. Na deze dagen zijn weer voor publiek zichtbaar.
  Ook dit laat weer een schaduw zien van wat er geschreven staat. Yeshua en al Zijn heiligen zullen pas weer zichtbaar zijn voor ieder oog op de Olijfberg in Jeruzalem.

  Dus wij kunnen wel degelijk ongeveer weten wanneer de Bruidegom komt voor Zijn bruid. De Joodse feesten geven een duidelijk patroon aan. Deze feesten zijn niet voor niets zo lang weggestopt door de kerken en hun “predikers’.
  God brengt alles wat donker is aan het licht. De Joodse (ware Bijbelse) feesten maken daar deel van uit.
  Ik bid je kennis en wijsheid en vernieuwde inzichten van God toe.

  Hartelijke groet,
  Esther75

 78. Volgens het Jodendom kunnen we God niet kennen, omdat God buiten ons universum staat, buiten de schepping. Wel kan men iets weten over God door zijn schepping dit is de Joodse gedachte die ook Paulus benadrukt aan zijn brief aan de kerk van Rome. Maar het diepste wezenlijke van God blijft verborgen.Alleen de H.Geest kent Gods diepste wezen, dit schrijft weer Paulus aan de kerk van Korinthe. Zo je het innerlijke van de mens niet kent zijn gedachten, zie je wel zijn uiterlijk, maar niet zijn innerlijke.Maar als de mens spreekt dan leert men hem beter kennen. Zo is het ook met God. God is het gesproken woord dat we kunnen terug vinden in de Bijbel. De Bijbel is dus Gods openbaring.
  Daar laat hij zich kennen, daar maakt hij zich bekend bij Mozes ‘ Ik ben, die Ik ben’ , dus niet uiterlijk maar door zijn spreken en handelen. Petrus kon schijven: geen profetie laat eigenmachtige uitleg toe, omdat het niet is voortgebracht door een mens,maar door de H.Geest ( 1 Petrus : 1: 20 ) , dus de mens heeft er geen vat op. Het komt van buitenaf, daar is openbaring voor nodig. Zo heeft Jezus de Vader geopenbaard aan de wereld. Zo maakt hij zich bekend.

 79. Daarnaast @Vlokje, verwijzen naar het ontvangen van wet van Mozes en terugkeren naar de sabbat voor christenen is een vorm van niet laten leiden door de Heilige Geest.

  Paulus maakt in diverse brieven een onderscheid tussen de zwakkeren en de sterken in het geloof. Diegenen die hij zwak in het geloof noemt, verbindt hij altijd met het volgen van regeltjes, oftewel de wet van Mozes. De sterken in het geloof linkt Paulus aan diegenen die zich door hun geweten, oftewel de Heilige Geest laten leiden. Zij zijn zich bewust dat hun behoudenis enkel afhankelijk is van geloof en vertrouwen in het bloed van Jezus Christus. De zwakkeren in het geloof denken dat ze toch nog iets extra´s moeten doen, zoals Joodse regels naleven.

  Uiteraard is het zo dat de sterken in het geloof niet mogen neerkijken op de zwakkeren. Iedereen ervaart zijn geloof op zijn eigen manier en handelt erna op een wijze die hij of zij goed vindt. We mogen dus niet oordelen over de zwakkeren in het geloof maar we mogen wel extra benadrukken, wat de kracht van geloof is. Wij hebben niet de wet van Mozes ontvangen, maar juist nog beter nieuws: de genade van Jezus Christus, enkel door geloof. Juist dan willen wij ons bekeren, niet tot de sabbat, maar bekeren tot Jezus en afkeren van onze zonden.

 80. Open brief ter verdediging van het vrije debat

  Na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten laaide de discussie omtrent (institutioneel) racisme op. Hoewel iedere vorm van racisme moet worden afgewezen en de bestrijding hiervan belangrijk is, zitten er zorgelijke kanten aan de richting waarin deze discussie zich ontwikkelt.

  Als gevolg van het optreden van radicale groepen die (institutioneel) racisme zeggen te willen bestrijden, komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Deze groepen willen anderen die niet “de juiste mening” voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen.

  De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste waarden van onze democratische en open samenleving. Het is een grondrecht waar we pal voor moeten staan en dat we ons niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten.

  In een open en democratische samenleving heeft iedereen immers recht op vrijheid van meningsuiting en dient het debat over ieder onderwerp te kunnen worden gevoerd. Daar hoort ook – en misschien wel juist – bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waar u het ten diepste niet mee eens bent of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.

  Wij roepen eenieder op om pal te staan voor het vrije debat.

  Voor wie de petitie online wil ondertekenen:

  https://devrijemening.nl/teken-de-open-brief.html

  Raisa Blommestijn spreekt bij NPO-programma ‘De Stelling van Nederland’ over het racismedebat.

  Waarom de strijd tegen de ‘cancel culture’ zo belangrijk is

  De open brief ter verdediging van het vrije debat, opgesteld door twee onderzoekers aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, is sinds donderdag 16 juli meer dan 12.000 keer ondertekend. Raisa Blommestijn, een van de twee opstellers van het manifest, kreeg de afgelopen dagen veel over zich heen. In dit ingezonden opiniestuk legt ze uit waarom de strijd voor de vrijheid van meningsuiting en tegen de zogeheten cancel culture noodzakelijk is.

  https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/07/waarom-de-strijd-tegen-boycotcultuur-zo-belangrijk-is-767173/

 81. @Vlokje
  ‘In Opb. Wordt aangegeven hoe je de dag kunt ontdekken

  Namelijk
  Bedenk dan hoe gij het ontvangen hebt (de wet door Mozes ontvangen) en gehoord hebt, (verhaal van Jezus was nog niet opgetekend, dus je moest het toen gehoord hebben)
  Bewaar het, (onthouden) en bekeer u (terug na de sabbath)’

  Je mag natuurlijk je eigen interpretatie aan bepaalde Bijbelteksten geven, maar deze interpretatie is aantoonbaar niet juist. Deze tekst staat in de brief die gericht is aan de gemeente Sardis, een geestelijk dode gemeente. Ontvangen en gehoord hebben, houdt niet meer in dan het Evangelie. De wet door Mozes ontvangen, zoals jij aangeeft, is niet van toepassing op een christelijke gemeente. Het zou anders zijn geweest als de brief gericht was aan het volk van Israël. De kerk, de gemeente heeft het Evangelie van Jezus Christus ontvangen en gehoord. Als er ‘bekeer u’ staat, waarom link jij dat aan een Joods gebruik? Bekeren is voor christenen niet Joodse wetten volgen, bekeren is tot inzicht komen van zonden, rechtsomkeer maken en je van je zonden afkeren.

 82. Vlokje.
  Er bestaat maar 1 bijbel.
  Het probleem is dat je hem verkeerd interpriteerd en jezelf tegespreekt waardoor je de boodschap niet begrijpt en hem kneed naar u best wil.
  Hierbij verkondig je misleidende berichten.

 83. @johannes
  In Opb. Wordt aangegeven hoe je de dag kunt ontdekken

  Namelijk
  Bedenk dan hoe gij het ontvangen hebt (de wet door Mozes ontvangen) en gehoord hebt, (verhaal van Jezus was nog niet opgetekend, dus je moest het toen gehoord hebben)
  Bewaar het, (onthouden) en bekeer u (terug na de sabbath)

 84. @johannes
  1thess 5:4
  maar gij broeders zijt niet in duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou
  Opb. 3:3
  In dien gij niet wakker wórdt,zal ik komen als een dief in de nacht, en u zult niet weten op welk uur ik u overvallen zal

  Ik heb zeker dan een andere bijbel versie dan jullie

 85. De komst des Heren.(3)

  Matt. 24:44.
  “Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen”.
  Matt.25:13 “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.”
  Dit is duidelijk een waarschuwing voor gelovigen, voor hen die Jezus verwachten.

  “Mijn heer blijft uit.” (49)
  Gelovigen die de Heer niet meer verwachten als ze onder druk komen te staan, vervolgt worden, terwijl ze dachten dat hun dit niet zou overkomen, en dan zeggen: Oei, de Here komt zeker niet! (Dezen noemden Jezus: ‘mijn Heer.’)
  Ze gaan afvallen van de Heer, en zullen vervallen tot het kwade. (49)
  ‘Bereid’ zijn. Tot wat bereid zijn?
  Bereid, ondanks dat de Heer Uitblijft, en gelovigen het moeilijk zullen hebben, om toch te blijven volharden tot het eind. Daar moeten gelovigen toe bereid zijn!

  En dan: Matt. 24:50
  “DAN zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het NIET verwacht, en op een uur, dat hij het NIET weet.”

  Uit het woordje DAN blijkt wel dat het hier dus gaat om hen die hebben laten inbreken in hun huis.
  Dan zal de slaaf onwetend zijn van dag en uur wanneer het verderf zal komen!
  Maar er zullen omstandigheden zijn waarop iemand het Wel zal weten.
  Bij hen die Niet hebben laten inbreken, die zullen het wel weten!

  Hier kunnen we uit opmaken dat er gelovigen zullen zijn, die Jezus wel laat weten wanneer Hij hun komt halen. (zie Matt. 24:40,41).
  Maar de Geest zal hun dat laten weten! Het zal bij hun zijn!
  Jezus, door de Geest, Hij alleen zal u dit kunnen openbaren.
  Dat dit niet voor alle gelovigen het geval is lezen we in vers 40 en 41 van Matt. 24

  Maar, je kunt het niet uitrekenen! (Luc.17:20)
  “Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is.”
  Alle pogingen daartoe is verloren tijd en energie, en eigenlijk ook ongeloof.
  Maar ook in deze teksten lezen we niet, dat het gaat over de wederkomst van Jezus op aarde!

  “Een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden.”
  Achtergelaten, waar? Nou daar waar ze zijn, op aarde.

  Wie, en wanneer zullen we Jezus zien (komen)?!

  Na de verdrukking! (Marc. 13:24-27)
  “En dan zullen zij de Zoon des mensen Zien komen op de wolken.”
  “.. en Zijn uitverkorenen verzamelen..”

  “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien.” (1 Tess. 4:17)
  Iedereen zal Hem zien!
  Jezus komt op de wolken, na de verdrukking om Zijn uitverkorenen te verzamelen.

  Maar er is ook een gelegenheid waarbij niet iedereen Jezus zal zien!

  “.. Ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten,” (Hebr.9:28)

  “Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk worden weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht.”

  Uit bovenstaande teksten blijkt dat Jezus wel voor een aantal gelovigen ‘zichtbaar’ zal worden: zij die Hem tot hun heil verwachten.
  Maar Jezus zal pas voor iedereen zichtbaar worden na de verdrukking, als Hij komt om Zijn uitverkorenen te verzamelen.

  Uit de teksten kunnen we opmaken:
  1) Gelovigen (uitverkorenen) die weggenomen zullen worden. (en dit zullen weten door de heilige Geest)
  2) Gelovigen (uitverkorenen) die de verdrukking doormaken, en grote kans lopen om gedood te worden, om hun getuigenis van Jezus. (hun ziel kunnen behouden door volharding)
  3) Gelovigen (uitverkorenen) die aan het eind van de verdrukking nog leven, en verzameld zullen worden.

 86. De dag des Heren komt als een dief in de nacht.(2)

  1Tess.5:2
  “Gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht.”

  Het verschil met Openb.16:15, is dat hier nadrukkelijk wordt gezegd dat het ‘een dief in de ‘NACHT’ zal zijn.
  Nacht staat voor donkerheid, zwart; er zijn gelovigen die wel de dag des Heren verwachten, maar zich er niet op voorbereiden (‘alles is vrede en rust’)
  De nacht duid op zware tijden (verdrukking), en dezen ‘bekleden’ zich niet met God, en zullen geenszins ontkomen – in die nacht- zij verkeren zelf ook in de nacht, onwetend (3).

  “Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.”(4)

  “Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken.
  (Rom. 13: 11)

  Jezus noemt kinderen van God Zijn broeders; Jezus is de Zoon van God, een kind van God.
  Ieder die ook een kind van God is, noemt Jezus Zijn broeder (of zuster natuurlijk).
  Dus zij, die wel kinderen van God zijn, zullen wel ‘de dag des Heren’ meemaken, maar het zal hun niet OVERVALLEN, want zij zijn niet in de duisternis.(4)

  Openbaringen 16 is dus een waarschuwing voor gelovigen in het algemeen, om klaar te zijn op de dag des Heren; bekleedt te zijn en niet naakt.
  Jezus komt als een dief, maar ze hebben geen idee wanneer dat zal zijn!
  In Tess. wordt ook geen uitsluitsel gegeven over de tijd van de ‘dag des Heren’, maar worden de broeders er aan herinnerd, dat dit ook niet nodig is omdat ze niet in de duisternis zijn en het hen niet zal overvallen als iets plotselings! Zij weten dat die dag zal komen!

  In Tess. Is het wel duidelijk: de tijden worden zwaar, een plotseling verderf (3).
  Broeders, (kinderen van God) zal die dag niet overvallen, want ze weten dat die komen zal!
  Maar zowel in Openbaringen 16 als in Tess. 5 is duidelijk dat het hier NIET gaat om de wederkomst van Jezus op aarde, maar over de dag des Heren!

  En de dag des Heren gaat over de gerichten, de oordelen over de aarde en over Zijn volk!
  Dag is in dit geval ook niet een dag, maar een periode: de verdrukking.

 87. De dag des Heren komt als een dief (1)

  Openb. 16:15
  “Zie ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.” (zie ook Luc.12:37-40)
  Dit bewaren van de kleren is uiteraard figuurlijk bedoeld; het gaat om het bewaren van de Geest van God en het bewaren van het getuigenis van Jezus.

  (2 Kor.5:3)
  “..wij haken er naar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen BEVONDEN worden.

  Als wij ons ‘bekleden’ met de Geest van God, wandelen wij niet naakt, en hoeven wij ons niet te schamen.

  Ieder die op God vertrouwt (juist in die tijd) zal niet beschaamd uitkomen. (1Joh.2:28)
  “En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, wij vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.”

  Voorafgaand aan de woorden in Openbaringen zijn de gebeurtenissen beschreven van de engelen met zes plagen.
  Deze tekst geeft een aanwijzing over een moment (tijdens de zeven plagen, en de verdrukking) of wij ‘bekleed’ of ‘naakt’ bevonden worden!
  Voor een deel van de mensen zal dit ook een moment zijn van beoordeling, wetende dat in de tijden ervoor veel mensen gedood worden door het beest uit de aarde en het beest uit de zee.
  Daarna komt de zevende schaal, en: ‘Het is geschied,”(17) waarop de zevende schaal wordt uit gegoten en het oordeel over de hoer en het beest volgt, en het vrederijk aanbreekt.

  Jezus zegt hier dat Hij komt als een dief!
  Een dief kan zowel in de nacht als overdag toeslaan!
  Een mens kan rekening houden met het feit dat er een dief bij hem zou kunnen komen, maar hij weet alleen niet precies wanneer.
  Een verstandig mens zal dus maatregelen treffen en zich voorbereiden op de komst van de dief! Hij zal voorbereidingen treffen opdat hij geen schade zal hebben van het bezoek van de dief.
  In deze tekst ligt de nadruk niet zozeer op het tijdstip, maar op het feit of we waken, en ons voorbereid hebben.

  Jezus komt als een dief, om te beoordelen, vaststellen, of wij bekleed of naakt zijn!
  Dat is wat hier staat: Zorg dat je er klaar voor bent; want Jezus komt onverwachts om te beoordelen of we bekleed zijn met Hem.
  Dit gaat dus niet over ongelovigen of heidenen, want daarvan weet Jezus op voorhand dat ze Hem niet verwachten, en zeker niet zullen voorbereid zijn op Zijn oordeel!
  De beproevingen zullen duidelijk maken of wij bekleed zijn, of naakt.

 88. @ vlokje : Je geeft heel goed gedachten weer, en dat mag je doen, maar de wet heeft geen macht meer over ons, de wet kan geen heil brengen, heil is verbonden aan een persoon en dat is Jezus het Lam Gods dat de zonde wegneemt, waarom moesten de Joden het gebraden Lam helemaal opeten? Ik heb hier op deze site uitgebreid over geschreven, ook Paulus in de Galatenbrief schrijft over hetzelfde probleem, de letter van de wet brengt geen enkele heil;

 89. Vlokje,
  Ik bemerk dat je geen zuivere kijk hebt op de betekenis van de teksten en je eigen interpretatie eraan geeft.
  Spijtig.

 90. Ik gooi het er maar tussen, want een discussie op een forum vind ik erg lastig. Je raakt de draad al snel kwijt vanwege al die zijpaden die in beeld komen.
  Maar dagelijks worden we via de media bestookt met angstberichten. Dan is het toch wel mooi dat je dan kunt denken aan de discipelen in de storm terwijl Jezus gewoon blijft slapen.
  De discipelen parelen van het angstzweet en begrijpen niet hoe Jezus zo rustig kan blijven slapen.
  Vanuit het perspectief van Jezus was er echter geen reden tot angst. Hij was als de vader die kan glimlachen om de angst van zijn kinderen. Hij wist immers meer dan die kinderen en wist dat Hij de storm kon bevelen te gaan liggen.
  Dat zijn troostrijke geschiedenissen. Angst is een dus een slechte raadgever, maar wie heeft zo’n groot geloof?

 91. dirk schreef:18/07/2020 om 7:53 am
  Ik lees in die teksten, wie de wet en Jezus kent, kent dag en uur van wederkomst

 92. @ Muggenzifter 7:28 pm, op 17/7. Hallelujah! Amen! Prachtige psalm, Muggenzifter.

 93. Jezus heeft voor zijn wederkomst ons wel tekenen gegeven, om maar één voorbeeld te noemen, de geboorte van de staat Israël, want wil onze verlosser terugkomen in Jeruzalem volgens zijn belofte, dan moet Jeruzalem volledig Joods zijn, dus zover zijn we nog niet, maar we zitten er dicht tegen.

 94. Vlokje.
  Beide teksten zeggen het zelfde.
  Hij komt als een dief. En wanneer komt een dief ? Niet op afspraak (zodat je het kan berekenen)maar op een tijd stip dat je het niet verwacht. Conclusie is dat je niet kan berekenen wanneer Gods dag komt.
  Mvg

 95. Nog een tijdschema waar Jezus een bedoeling mee heeft:

  De vrouwen stonden morgens 1ste dag de week ,zondag bij het graf
  Dan is Jezus donderdag morgen gestorven, en moest donderdagavond voor zonsondergang van het kruis omdat de volgende dag een feestdag was.
  Niet de sabbath want die begint vrijdag nazonondergang
  Die Vrijdag was ook het begin van de pesach viering, en die begint donderdags nazonondergang, zoals alle joodse feestdagen na zonsondergang beginnen
  (Ik ontdek dit omdat ik mij aan de wet hou en Jezus erken)
  Dus Jezus moest van het kruis om de pesach dag begon

  Hij vertrekt met pesach, Hij komt terug op een pesach vrijdag, zoek een kalender om de datums erbij te zoeken, succes

 96. Psalm 107:1-22 (deel 1)
  ‘Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’ vs. 1.

  De dichter geeft in vogelvlucht de geschiedenis van het volk Israël weer en trekt uit elke episode een les. Die les is dat als Israël faalt en in nood raakt, de Heere verlossing biedt.
  Hij stelt Zijn trouw tegenover Israëls ontrouw. Hij is goed, en is het daarom waard geloofd te worden. Telkens keren de woorden terug: ‘Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten’.
  En even zo vele malen lezen we: ‘Dat zij de Heere loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen aan de mensenkinderen’.
  Het begon al toen de Israëlieten nog in de woestijn waren, en zij te kampen hadden met honger en dorst.
  Steeds heeft de Heere in deze nood voorzien.
  Uiteindelijk heeft de Heere hen het beloofde land ingeleid en hun een ‘stad ter woning’, dat is Jeruzalem, gegeven.
  Daarna spreekt de Psalmist over de periode dat het volk in ballingschap verkeerde.
  De reden staat erbij: ‘Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd, en de raad des Allerhoogste versmaad’.
  De Heere God moest steeds ervaren dat de dankbaarheid van het volk van korte duur was, en daarom zag Hij Zich genoodzaakt hen in omstandigheden te brengen waarin ze wel tot Hem moesten roepen.
  Ze hebben ook ditmaal tot Hem geroepen, en Hij heeft een einde gemaakt aan deze ballingschap.
  En weer ging het mis.
  Het volk verviel tot een dwaze, zondige wandel en verkommerde geestelijk. Sommigen zagen die nood en riepen weer tot de Heere, die wonderlijk uitkomst gaf.
  Hij zond Zijn Woord, de Heere Jezus, en alleen dankzij Hem is het volk – en zijn ook wij – aan de groeve ontkomen. Wat een voorrecht is het dat ook wij nu al onze God lof-offers mogen offeren en Zijn werken met gejubel vertellen.

  Allen een gezegende week gewenst, groet Muggenzifter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *