2135

 1. Hallo Johannes 🙂
  Hele ware woorden spreek je. Dank je… soms wel eens nodig om zoiets te zeggen.
  Gods Heilige Geest, is niet verdeeld.
  Een ding weten we… Gods liefde om Zijn Zoon te geven voor onze redding.

  Liefdevolle groet, Esther

 2. Misschien zijn de paarden organisatie’s

  Wit is rein en onschuldig en onwetend
  Witte paard misschien de medische organisatie’s, die ook echt uit hun hart bereid zijn te helpen

  Bij het Vaal paard is het witte besmeurd (WHO RIVM e.d.)

  Nu nog de rossige en het zwarte paard en of dit organisatie’s kunnen zijn.

 3. Er gaan hier verschillende theorieen rond omtrent de uitleg over de paarden uit Openbaringen.
  Ik vraag mij af of die in gegeven zijn door de Heilige Geest, of dat ze ontsproten zijn vanuit eigen denken?!
  Laat u niet misleiden tot dat God het Zelf openbaart!

 4. Die in het wit is ” is een Kroon en boog gegeven”, nadruk op gegeven (zo is moord nemen en gegeven is : beschikking over leven en dood)

  En met een boog heb je beschikking over leven en dood

  De medische werknemers (In het wit, en organisaties als de RIVM en fema grijpen de macht) zijn door de corona helden geworden,
  wat ik ook vindt, dat deze mensen top prestaties leveren

 5. Betreft 1ste ruiter
  Corona betekent kroon
  En met pijl en boog kan men doden

 6. Hallo Anna…

  Heel mooi beschreven over ‘wit’.
  Alles wat met Christus Jezus te maken heeft, wordt inderdaad alles bezien als wit.
  Reinheid, schoon, zondeloos.
  Zelfs onze zonden worden ‘wit als sneeuw’, door het bloed van de Lam, de Heere Jezus.

  lieve groet, Esther.

 7. Harold schreef:06/07/2020 om 1:41 pm
  “het paard van het grote bedrog”. (Corona?)

  Met deze inzicht kan ik wat mee
  In dit licht met jou gegeven harold:
  Het tweede paard van oorlog (Amerika nu, de rest binnenkort?)
  Het derde paard van hongersnood (beurs crash ,voedsel distributie stort in?)
  Het vierde paard de dood (zeer dodelijke virus, reden om te vaccineren en registeren?)

 8. Hallo Wachter… ja, geweldig hé…dat lied, “Every praise is to the Lord…’
  En ik zing mee…
  Als je dat lied opzoekt op YouTube… je weet niet wat je ziet.
  Overal wordt het gezongen, in zalen, in pleinen, straten, stations, in meerdere landen… wauw.
  Wat geweldig… hoe groot wordt onze God en Christus grootgemaakt.
  Dankzij, Nieuw Begin… hoorde ik van dat lied.

  @ Hallo Roadrunner…

  Ik voelde het niet als verkeerd naar mij toe, hoor.
  Het is best wel een raadselachtig stuk, Openb. 6

  Dat ik de ruiter op het eerste witte paard ziet als dat het Jezus is, komt ook wel hoe het beschreven staat.
  vers 2… ‘En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok erop uit, overwinnend en om te overwinnen”.

  Omdat juist de ruiter op het witte paard een KROON kreeg. Dan denk ik als eerste aan de Heere Jezus.

  Overwinnend en overwinnen… HIJ heeft de satan overwonnen. En vanaf Zijn overwinning, tot nu aan toe… is de Heere toch bezig om de macht van de duivel over mensen, steeds weer te overwinnen.
  Denk maar aan mensen die door hun geloof in Christus en het bloed van het Lam, vrij worden van de duisternis.
  Dát is de overwinning. De overwinning van Christus.

  Ik wil niet zeggen dat het, het goede antwoord is. Maar zo zie ik het persoonlijk.

  Er is een geestelijke strijd, met een geestelijke overwinning, ‘ruiter op het witte paard…

  De andere drie ruiters op andere paarden… oorlog, hongersnood en de dood.
  Daar kan ik mijn idee wel over geven, maar dat kan ik niet doen… omdat ik daar zelf ook nog niet helemaal uit bent, hoe dat allemaal zit.

  Wat deze ruiters moeten voorstellen, is geestelijk.
  Maar wat hun taak is… dat is letterlijk.
  Mensen slachten elkaar af, er is hongersnood in delen van de wereld en de dood is er.
  Dat zien we zelf wel om ons heen.
  Verder houd ik mij stil. Ook voor mij zijn er nog genoeg vragen.

  Ik weet wel… dat Openbaring de hele geschiedenis, van begin tot het volledige einde in kaart heeft gebracht.
  Verleden, heden en toekomst… komt allemaal aan bod.
  En alles wat we lezen, heeft enorme grote geestelijke betekenissen.
  Zodra wij het letterlijke en het geestelijke door elkaar gaan halen… krijgen we enorme verwarring en wordt het heel ingewikkeld.

  Sterkte Roadrunner, en vraag de Heere.

  Vaders liefde en bescherming om je heen, en natuurlijk ook voor alle anderen.
  En hartelijke groeten, Esther.

 9. Beste Roadrunner 4 juli 10.11 uur.

  Je vraag van 7 juli had ik gelezen maar nog geen tijd om erop in te gaan.
  De laatste tijd ben ik hier ook veel mee bezig geweest en ik wil met jullie “ delen “ hoe ik dit zie.
  Niet om het “ beter te weten” maar toets het zelf aan de Bijbel.

  Het boek Openbaringen aan Johannes is een Profetisch, apocalyptisch boek.
  Het bevat zowel “ geestelijke” als heel concrete informatie, en dit maakt het soms zo verwarrend.
  Profetisch; is het een Goddelijke “ voorzegging” van toekomstige gebeurtenissen, maar ook een “ Goddelijke diagnose” van de huidige tijd ( stand van zaken nu ! ) en Apocalyptisch is de “ openbaarmaking, ontsluiering“ van de toekomst.
  De beschreven ruiters kunnen na elkaar maar ook tegelijkertijd “ uitrijden” .

  De tijd en de omstandigheden waarin de Openbaring van deze gebeurtenissen door Jezus bekend gemaakt wordt aan Johannes is belangrijk.
  Paulus was de apostel “ van de heidenen “ en toen hij in Handelingen 28 in Rome ( wat het toenmalige centrum van de wereld was) zijn pen neerlegde was het evangelie over de hele toenmalig bekende wereld verspreid.
  Paulus zijn werk “ zat er op “.

  Maar God wilde ons, Christenen niet in het ongewisse laten over de toekomst en roept ons op ( bijzonder in het boek Openbaringen ) om trouw te zijn en te blijven te midden van de wereld en een geestelijke strijd tegen de satan en de zonde ( Matth 12:18) in afwachting van de komst van Christus.

  De hoofdstukken 1t/m 3 gaan over de gemeenten in de eerste eeuw.
  De “ brieven” die ook nu ons ook in de huidige tijd veel te zeggen hebben.
  De hoofdstukken 4 t/m 19 handelen over : de tijd van de “ kerkvaders” ( stichting van de kerk ) de middeleeuwen, de reformatie, de huidige gemeenten, met aan het eind, “ de grote verdrukking” ( wat uitloopt op de tweede komst van Jezus, de opstanding van de gelovigen, en het zogenaamde Armageddon ( Daarna komt de Christus regering ( 1000) jaar over de hele aarde. ( over het laatste deel van deze periode bestaat verschil van inzicht binnen de huidige gemeenten ) ( ga ik niet op in)

  De tekst waar jij over spreekt is Openbaringen 6: 2 .
  Dit is dus NU actueel.
  Dit zit in het tijdvak van de huidige gemeente.
  Johannes ziet de apocalyptische ruiters uitrijden, en dan zie je hier paralellen met Matheus 24.

  “ En ik zag en zie, een wit paard, en die daarop zat had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, OVERWINNENDE en om te overwinnen.”

  Wie is die eerste ruiter op het witte paard, met de overwinnnarskroon op het hoofd en een boog in de hand?
  Wit staat in het boek openbaringen altijd voor iets dat met Christus te maken heeft.
  Christus Zelf zal later verschijnen op een wit paard ( Opb 19:11) en de bruid van het Lam is gekleed in blinkend en smetteloos fijn linnen( Opb19:8) En de hemelse heerscharen volgen Hem op witte paarden gehuld in wit en smetteloos fijn linnen( Opb19:14) De schare die niemand tellen kan , draagt Witte gewaden (Opb 7:9) Christus beloofd aan de overwinnaars een witte steen ( Opb 2:17) en witte klederen(Opb 3:4 en 5 en 18) De oudsten gaan in het witgekleed( Opb 4:4) en de martelaren krijgen witte gewaden( Opb 6:11) Christus wordt gezien met hoofdtaak als witte wol( Opb1:14)
  En wordt gezien op een witte wolk( Opb 14:14) terwijl God bij het laatste oordeel wordt gezien op een witte troon ( Opb20:11)
  Er gebeuren ook GEEN RAMPEN bij de verschijning van de ruiter op het witte paard.
  Christus Zelf kan het nog niet zijn. Hij verschijnt In Openbaringen 19:11-16.
  De antichrist kan het ook niet zijn.
  Hij verschijnt als het beest in Openbaring 13 .
  Wat is het dan? Want hij gaat overwinnend ( kroon ) en effectief strijdend ( boog) uit over de aarde, als éérste.
  Marcus’ 13:10 zegt: En aan alle volken moet éérst het evangelie gepredikt worden. ( vergelijk ook Mattheus24 )

  Vanuit de overeenkomst tussen de rede over de laatste dingen door de Here Jezus, en het boek Openbaringen, waarin alles nog eens gedetailleerder aan de orde komt, is er veel voor te zeggen om de ruiter op het witte paard te beschouwen als de Evangelie verkondiging over de hele wereld.
  En het Evangelie komt het hart van mensen binnen door de Heilige Geest.
  Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Je zou ook kunnen zeggen “ de pijlen van de Geest treffen de harten van mensen voor het Evangelie”

  Dit Evangelie baant zich een weg , met “ geweld” ( Matth 11:12) en de genade Gods is onwederstandelijk.
  De boog komt daarmee goed overeen.
  “ Reeds is uw boog ontbloot, Gij hebt U voorzien van pijlen in overvloed…. Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde” zegt Habakuk ( 3:9 en13)
  Geweldenaars grijpen er naar, zegt e Here Jezus( Matt 11:12) maar zijn boog maakt hen tot dwarrelende stoppels, zegt Jesaja( 41:2)
  Jezus is als Gods puntige pijl die Hij in zijn pijlkoker heeft ( Jes49:1-2 zie ook Psalm 45:4-6) Zo ook Israël ( Zach 9:13)
  De kroon laat zien dat het Evangelie zegevierend zal voortgaan, ondanks haat, verachting en vervolging.
  Totdat de “ volheid der heidenen “ binnen gaat. ( Rom 11:25)
  Wat moet dat een troost en bemoediging voor de kerk in de eerste eeuwen geweest zijn!!
  En ook voor ons nu. Het Evangelie gaat door nu in 2020 met alle moderne media zelfs over de hele wereld. !

  Ondanks alle pogingen om de christenen uit te roeien, ze voor de leeuwen te gooien, als brandende fakkels in tuin feesten te laten dienen: Rome zou nooit en te nimmer het Evangelie er onder kunnen krijgen. Maar ook China niet waar nu de vervolging weer toeneemt ook noord Korea niet, ook de landen waar de islamitisch vervolging van Christenen zo groot is ook daar worden mensen nog steeds “ getroffen door de pijlen van het Evangelie”

  Het Koninkrijk ZAL doorbreken in de harten van vele mensen, wereld wijd, en dit gaat nog steeds door.
  Ondanks alles.
  Maranatha!
  En dat midden in een wereld die geteisterd wordt door vele vormen van kwaad in de hele samenleving en de natuur.
  ( de zeven zegels).
  Die gevolgd wordt zal gaan worden door een korte maar hevige periode van “grote verdrukking ”
  ( de zeven bazuinen en de zeven schalen en het beest)

  Maar dit alles loopt uit op de onthulling van de Koning en Zijn Koninkrijk dat duurt tot in eeuwigheid:
  De komst van JEZUS CHRISTUS!
  Toets het zelf aan de Bijbel.
  Shalom
  Anna

  De volgende drie ruiters denderen over de wereld met dood, verderf, honger en oorlog, ja zelfs genocide.
  De vrede van de aarde zal worden weggenomen. Dit hoeft niet overal tegelijk te geuren maar kan ook plaatselijk zijn.
  Vanaf de tijd va. Johannes op Padmos tiert dit paard al over de aarde, gelukkig nog altijd gelijk met het Witte paard.het Evangelie

 10. @Roadrunner als je op zoek bent naar het antwoord wie de ruiter op het witte paard is, dan krijg je ook hier geen eenduidig antwoord. Het is namelijk al een onderwerp waar het christendom al honderden jaren over discuteert en nog steeds kan niemand het definitieve antwoord geven. Hier kunnen mensen alleen hun eigen visie geven op dit Bijbelgedeelte en dan komt er voor jezelf misschien een bevredigend antwoord uit.

  Ik denk zelf dat de ruiter niet Jezus is. Het tweede tot vierde paard brengen oorlog, honger en de dood. Is het dan niet erg vernederend om Jezus Christus als redder van de wereld de aanvoerder van deze levens vernietigende paarden te noemen? De taak van de ruiter wordt in de Bijbeltekst uit Openbaringen genoemd: ‘Hij trok uit overwinnende en om te overwinnen’. Alleen komt dan de vraag op, wat overwint hij?

  Als dit Jezus zou zijn, wat heeft Jezus dan nog te overwinnen als hij straks zichtbaar terugkomt? Pas dan zal hij ten strijde trekken tegen de antichrist en de duivel. Het lijkt mij dat deze vier paarden voordien komen, wanneer Jezus nog niet is teruggekeerd.

  Ik denk dat de ruiter op het witte paard de antichrist zelf is. De antichrist moet het hebben van imitatie en bedrog. Hij doet zich voor als Christus en brengt onder deze naam de boodschap van vrede, van schijnvrede wel te verstaan. Deze macht wordt hem ook daadwerkelijk gegeven, vandaar dat hem een kroon is gegeven. De boog symboliseert juist de schijnvrede. Met een keer schieten is de door hem gecreëerde vrede in een klap weggeschoten. En wat met overwinnende om te overwinnen? Natuurlijk, de vele christenen die hij door list en bedrog verleidt. Christenen zijn direct eigendom van Jezus Christus, het is volstrekt logisch dat hij zijn pijlen daarop richt, ongelovigen lopen sowieso wel achter hem aan. De antichrist moet dus het christendom overwinnen.

  Drie paarden waarvan de taak duidelijk is: oorlog, honger en de dood en dit begint allemaal met het witte paard: het paard van het grote bedrog.

 11. @ Roadrunner

  Over de 1e ruiter:
  Zelf zie ik de boog als een liefdesboog.
  En een wit paard wordt altijd in verband gebracht met Jezus Christus.
  De verovering zie ik als het veroveren van Zijn Bruid.
  De Bruid die Hij weg neemt vlak voordat Satan de Bruid kwaad kan doen.
  De opname dus.
  Zo kan de volgorde wel kloppen.
  Ik kan het ook fout hebben, maar dit is hoe ik het zelf zie.

 12. @Roadrunner 
  PS
  duik eens in de geschiedenis waarom is men paarden in de oorlogvoering gaan gebruiken, om het voetvolk te overlopen.
  De ruitervolken waren vaak de moordlustige en niet te stoppen, bv de Turkse chazaren ,misschien vindt je zo een antwoord

 13. Roadrunner schreef:04/07/2020 om 10:21 pm
  over de ruiters is mijn menig, wat ze vasthouden of hun volgt verraad hun indentiteit
  de ruiters zijn gelijk aan elkaar, (niemand is aan Jezus gelijk) Jezus is zeker een paar rangen hoger (de hoogste rang) , dus ik denk niet dat Jezus op 1 van de paarden zit

 14. Beste Esther,

  ik vind het gewoon raar.

  De andere 3 ruiters hebben een negatieve naam zoals dood of oorlog of hongersnood.

  Maar bij de eerste ruiter staat er gewoon: het witte paard.

  Dus ik vind dat toch raar.
  Net of die eerste ruiter iets heel anders is als die andere 3.

  Om eens een Engelse uitdrukking te gebruiken,
  het lijkt wel of het eerste paard gewoon de ‘runt of the litter’ is.
  Daar is iets aparts mee wat niet overeenkomt met de andere ruiters.

  Aan de ene kant snap ik dat je de connectie met Jesus legt.
  En dat getuigt van een beter inzicht als de meeste andere interpretaties.
  Ook jij ziet blijkbaar dat er toch iets aparts is met die eerste ruiter.

  Maar ook de interpretatie dat het hier om Jesus gaat klopt eigenlijk ook niet helemaal.
  Ik bedoel,moeten we dan die 7 zegels in chronologische volgorde lezen?
  Als dat chronologisch is,dan begint de eindtijd dus met Jezus op het witte paard en daarna komen 3 demonische ruiters.
  Daar klopt gewoon geen enkel hout van in mijn ogen.

  Dat is niet verkeerd bedoeld naar jouw toe,
  maar ik vind het gewoon vervelend dat de meeste christenen de bijbel gewoon niet begrijpend lezen en komen vaak met de meest slappe theorieen voor iets wat ze niet begrijpen.

  Dus we hebben Johannes op Patmos,
  hij kende Jezus van dichtbij.
  Niemand kon hem nog wat wijsmaken,en hij had allang de heiige Geest in hem.
  Zelfs zonder het boek Openbaring weten wij christenen al dat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis en dat Hj zijn heilige Geest aan ons heeft gegeven.

  Waarom zou Jezus dan dit meest basic leerstof nog een keer herhalen in de meest geheimzinnige onbegrijpelijke manier??

  En Jezus reed op een ezel en niet op een wit paard.
  Ik kan me ook niet herinneren dat Jezus een boog bij de hand had.
  Het feit dat hij een boog bij de hand heeft betekent in mijn ogen toch een wapen,
  en wapens zijn om mee te vechten.
  Dus ja,overwinnend en overwinnende lijkt mij in dit geval toch niet op de kruisdood te slaan van 2000 jaar geleden.

  Laten we zeggen dat het eerste witte paard Jezus is,
  dan nog lijkt het me duidelijk dat het niet om de kruisdood van 2000 jaar geleden gaat,
  want toen had hij geen boog of een wit paard.
  En een boog in de hand in combinatie met overwinnen en overwinnende lijkt me toch echt op oorlog te duiden.

  Dus laten we dan zeggen dat het Jezus is,
  maar dan is het wel een oorlog voerende Jezus.

  Als het hier inderdaad om de wederkomst van Jezus gaat (eerste ruiter) samen met de heiligen en engelen om oorlog te voeren tegen het beest,
  moeten we de 7 zegels dan nog in chronologische volgorde lezen?

  Ik bedoel,
  dan zou Jezus terugkomen op een wit paard met een boog,om oorlog te voeren,

  en daarna word ineens de vrede weggenomen,
  en daarna hongersnood,
  en daarna het dodenrijk gemanifesteert.

  Er klopt dan echt geen hout van.
  Nogmaals dit is niet verkeerd bedoeld naar jouw persoonelijk.
  Dit is eigenlijk gewoon ene stukje kritiek op zon beetje elke christen die ik ken.

  Als ik nu zeg : appel,peer,meloen en spinazie?

  dan denk ik dat de meeste volwassen mensen wel inzien dat spinazie niet in dit rijtje thuishoort.

  Als ik nu zeg: leeuw,parkiet,koe en een eenhoorn dan denk ik dat de meeste volwassen mensen met een gezond denkvermogen wel inzien dat er eentje niet thuishoort in dit rijtje.
  De eenhoorn is namelijk een mytisch wezen en de rest zijn gewoon dieren waarvan we allemaal weten dat ze bestaan en hebben gezien.

  precies hetzelfde geld voor de 4 ruiters uit openbaring.
  1 van de 4 klopt niet en is een beetje anders als de rest.

  Jij Esther bent in ieder geval redelijk genoeg om te beseffen dat er inderdaad 1 anders is als de rest.
  Maar de meeste christen zien gewoon 4 slechte demonische paarden en kijken niet verder dan hun neus lang is.
  Zij zien niet dat er 1 ruiter anders is als de rest.

  Eigenlijk is dit gewoon basisschoolmaterie.
  Als ik nou zeg:

  Melchizedek,
  Mozes,
  Jozef,
  en Hare Krishna

  dan zie we toch ook dat die blauwe makker er niet tussen hoort??

  Nogmaals ik zie het zelfde met de 4 ruiters.
  4 ruiters maar 1 is anders als de rest.

  Nu we hebben vastgesteld voor de denkenden onder ons dat dat 1e paard toch echt anders is als de andere 3,wat betekent het dan??

  Jij zegt dat het Jezus is.
  Ik snap dat wel,maar zoals ik al zei,
  2000 jaar geleden reed Jezus niet op een wit paard,en Hij had ook geen boog.

  Pas bij Jezus’ wederkomst zal Hij pas oorlog voeren.
  Dus is dat 1e witte paard dan Jezus’ wederkomst??

  Maar hoe kan dat dan??

  Eerst komt Jezus terug op een wit paard,
  om te overwinnen en te veroveren,

  en daarna begint pas de eindijd met oorlog,hongersnood en de dood.

  Ik heb niet alle antwoorden,ik weet het ook niet meer.
  Mijn hele eindtijdscenario wat ik vroeger dacht is nu helemaal om zeep.

  Maar wat ik wel weet is dat 1 van de 4 ruiters toch iets aparts is.
  Het lijkt mij wel degelijk op oorlog te wijzen,waarom zou hij anders veroveren en overwinnen met een boog in zijn hand?

  Maar bij het 2e paard word de vrede weggenomen van de aarde en is het oorlog.

  Hoe kan dat dan??

  Eerst een paard wat overwint en verovert met een boog in zijn hand (sterke suggestie naar oorlog),

  en daarna ineens een paard wat de vrede wegneemt en dus weer oorlog??

  Iedereen focussed altijd op armageddon,
  maar wat nu als er nog ene grote oorlog is voor armageddon??

  Ik bedoel de 1e 2 ruiters lijken allebei op oorlog te wijzen,2 oorlogen dus.

  En by the way,
  een wit paard is dat normaal gezien niet juist een goed teken??
  In sprookjes is een wit paard toch meer in de richting van een held en niet van oorlog of de dood.

 15. Hallo Willy…

  Wat u schreef, over die 4 paarden die tussen de mensen liepen…dat wist ik niet…
  Heel bijzonder.

  De 4 ruiters op de paarden uit Openb. hebben een doel.
  Wat we ook kunnen lezen wat voor doel ze hebben.
  Volgens mij, zijn het geestelijke betekenissen.

  Willy, hartelijke groet, Esther.

 16. @ Esther 2:19 pm. Amen! En ik zing daarbij: “Every praise is to the Lord…

 17. @Esther : Tijdens de volksopstand in Egypte een tijdje geleden, heeft men de vier ruiters op televisie vastgelegd, er is tot op heden geen verklaring gevonden voor dit fenomeen, je ziet vier ruiters die gewoon door mensen rijden zonder dat deze het beseffen, het was een raar fenomeen, maar de vier ruiters zijn zeker geen verzinsel.

 18. Hallo allemaal….
  Regen, regen en nog eens regen… wat toch een droogte, hum, hum.
  Het hele waterpijl is allang weer hersteld. Dat is alleen maar goed.

  @ Hallo Muggenzifter, erg fijn om te lezen, deze Psalm. Ook meteen om weer te beseffen wat de Heere allemaal voor ons heeft gedaan.
  Net zo als het volk Israël, eerst de blijdschap… en dan toch weer het vergeten wat de Heere God allemaal van hen had gedaan.
  Zo ook met mij… zegeningen, wonderen die er gebeurd zijn, hulp op héél bijzondere manieren… En toch, in de loop der jaren… is het net of het vervliegt.
  Dank voor deze Psalm… dan komt alles weer naar boven, alle hulp en kracht van onze Vader en Jezus onze Heere.
  Hoe belangrijk is het, om elkaar daar in te bemoedigen. Elkaar vast te houden… en echt zeggen, weet je nog, wat de Heere allemaal voor jou en mij heeft gedaan, op momenten dat je het niet ziet zitten.
  Zijn hulp, Zijn troost, Zijn wonderen, Zijn kracht en sterkte, Zijn zegeningen… hoe dankbaar.

  Psalm 106:1-23 ‘Halleluja! Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’. vers 1
  Muggenzifter, een gezegende week, en Vaders sterkte en liefde om je heen.

  @ Hallo Roadrunner…

  Uw vraag gaat over de 4 ruiters uit Openbaring 6.
  We lezen over de eerste ruiter op het witte paard, alleen, … “Hij trok uit overwinnend en om te overwinnen”.
  Wat voor overwinning zou dat zijn??? Dat hoeft niet meteen oorlog te zijn… maar het zou ook wél kunnen oorlog zijn.
  Er staat niet echt duidelijk dat Hij oorlog voerde.

  De tweede ruiter is om de vrede weg te nemen, zo dat mensen elkaar zouden afslachten.
  Over de derde en vierde ruiter lezen we ook duidelijk wat hun de bedoeling is.
  Hongersnood en de laatste de dood.

  Wie is dan de eerste ruiter??? Ik zag het altijd …dat het Jezus Christus moest voorstellen.
  Overwinnen over de duivel en duivelse machten. En dat heeft Hij gedaan aan het kruis met Zijn dood en opstanding.
  En vandaar uit, overwinnen over de duivelse machten die mensen in hun greep hebben.
  Alleen door het bloed van Christus, kan een mens zich bevrijden van de duivel.
  Vanuit de dood naar het leven.

  Maar, ik moet eerlijk zeggen, dat deel van Openbaring, vaak genoeg gelezen, maar ben er nooit echt zo diep op in gegaan.
  Omdat het voor mij persoonlijk… duidelijk is.

  Misschien dat anderen het anders zien…
  Roadrunner, ook voor u, Vaders zegen…
  En hartelijke groeten, Esther.

 19. Ik heb eens een vraagje over de 4 ruiters uit Openbaring.

  Er zijn 4 ruiters,
  maar wat is nu het verschil tussen de eerste 2??

  Het lijkt net of de 1e ruiter er helemaal niet tussen past.

  Ik bedoel,de 1e ruiter is iemand die oorlog voert,
  en de 2e ruiter ook.
  Hoe kan dit nu?Kan iemand dit verklaren?

  Waarom lijken de 1e 2 ruiters allebei dezelfde functie te hebben,namelijk oorlog?

  De 2e ruiter lijkt me een beetje overbodig aangezien de 1e ruiter al oorlog voert.

  Eigenlijk komt het een veetje hier op neer:
  1e ruiter: Oorlog
  2e ruiter: Oorlog
  3e ruiter Hongersnood
  4e ruiter Dood

  Waarom 2 keer oorlog?

  Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen de 1e 2 ruiters?

 20. Psalm 106:1-23 (deel 1)
  ‘Halleluja! Loof de HEERE, want Hij is goed,
  want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’ vers 1.

  Er zijn geen mooiere woorden om een lied mee te beginnen.
  Of vindt u deze tekst te hoog gegrepen en niet realistisch?
  In dat geval zou u deze psalm eens in zijn geheel moeten lezen.
  Volgens de dichter van de psalm is deze tekst zeker niet uit de lucht gegrepen.
  Want hij vertelt ons precies wat de reden is van zijn blijde woorden en zijn lof aan God.
  Hij neemt ons in gedachten mee naar de tijd dat zijn volk, Israël, door God werd bevrijd uit de macht van de Farao van Egypte.
  Hij herinnert ons aan de blijdschap van het volk, toen zij aan de overkant van de Schelfzee het lied van Mozes zongen (Ex 15).
  In het volgende gedeelte (vanaf vers 13) verhaalt de Psalmdichter hoe het volk al spoedig het wonder van de doortocht door de Schelfzee had vergeten en opstond tegen God.
  Ondanks de straffen die God telkens over hen bracht, vergaten zij steeds weer Zijn daden.
  En iedere keer bracht hen dat in moeilijkheden.
  Als je vergeet wat God gedaan heeft en geen oog hebt voor alle zegeningen waarmee Hij je omringt, dan zul je nooit echt blij kunnen zingen.
  Wanneer de Psalmdichter aan de daden van God denkt, kan hij niet anders dan God prijzen om het geduld dat Hij steeds weer heeft betoond.

  Een bekend lied drukt ongeveer hetzelfde uit:
  Tel uw zegeningen één voor één,
  Tel ze alle en vergeet er geen.
  Tel ze alle, noem ze één voor één,
  En ge ziet Gods goedheid dan door alles heen!

  Allen een gezegende week gewenst, groet Muggenzifter

 21. @ Nieuw Begin 6:49 am. Ook ik juich mee, met: “Every praise is to our Lord”. En voor JWHW, maakt huidskleur geen verschil. Laat ons in de LIEFDE van de God van : “Abraham, Isaäc en Jacob blijven. Gods Zegen voor U allen.

 22. De zeven brieven van Jezus aan de klein- Aziatische gemeenten uit de Openbaring van Johannes.

  https://getuigeniseneenheid.nl/preken-in-pdf/#zeven%20brieven%20van%20jezus
  ( Gratis PDF bestand van 120 pagina’s )

  “Zeven brieven van Jezus” is een profetische belichting van de brieven aan de zeven Klein-Aziatische gemeenten in Openbaring 1-3.

  Naast de specifiek aan deze gemeenten gerichte waarderingen, bemoedigingen en vermaningen – worden ook de verschillende perioden in de wereldgeschiedenis gekarakteriseerd.
  Elk van de brieven heeft een opschrift dat ontleend is aan een bepaald element uit het roepingsvisioen van Johannes. Die elementen zijn niet willekeurig gekozen, maar zijn karakteristiek voor speciaal die gemeente, met die specifieke zegeningen of tekortkomingen, deugden of gebreken.
  In de geestesgesteldheid, secularisatie en afval van de kerken in de huidige tijd een parallel met de gemeente van Thyatíra. De brief aan deze gemeente eindigt met de belofte van een ‘morgenster’, die een aankondiging inhoudt van een ‘nieuwe dag van opstanding’, het aanbreken van het beloofde vrederijk en de doorbraak van het Koninkrijk Gods.

  De focus ligt op de waardige omschakeling van de Joodse -seculiere- Staat Israel naar de bestemming van ‘koninkrijk van priesters’ , naar de eis van de Torah:

  Exodus 19:6 En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en

  Handelingen 1 : 6 Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israel?

  Auteur: Dr. A.A.Leenhouts
  Meer info: http://www.getuigeniseneenheid.nl
  Shalom en geniet van dit ontroerend mooie werk lieve mensen!

 23. “Weest niet al te rechtvaardig”, zegt Jezus.
  Nu zien we waarom. Als we het vergrootglas leggen op alles wat op fout gedrag lijkt, verliezen we de liefde uit het oog en ontstaat er een genadeloze samenleving zoals we die kennen bij het communisme. Mensen die elkaar verwensen om het minste of geringste.
  Als een samenleving zulke christelijke beginselen niet meer kent (genade voor recht), zijn we overgeleverd aan de nieuwe farizeeërs met hun lichtvaardige beschuldigingen en eisen die zij stellen aan anderen.

 24. All life matters to God.
  Hezekiah Walker in de uitvoering van TV yehyang worship power dance Zuid Korea. Psalm 100 Dank Hem en prijs Zijn Heilige Naam! ( Engels)

  https://www.youtube.com/watch?v=tGFVGwtSfgI

  Elke lof is voor onze God.
  Elk woord van aanbidding met één akkoord
  Elke lof elke lof is voor onze God.
  Zing halleluja voor onze God
  Glorie hallelujah is voor onze God
  Elke lof elke lof is voor onze God.
  Elke lof is voor onze God.

  Every praise is to our God.
  Every word of worship with one accord
  Every praise every praise is to our God.
  Sing hallelujah to our God
  Glory hallelujah is due our God
  Every praise every praise is to our God.
  Every praise is to our God.
  Every word of worship with one accord
  Every praise every praise is to our God.
  Sing hallelujah to our God
  Glory hallelujah is due our God

 25. Wat een flauwekul dat er racisme bestaat of institutioneel racisme volgens Rutte. Ja, er bestaan wel figuren met overduidelijke, marxistische herseninhoud die wraak willen ( = lees veel geld eisen! ) zoals Xander pas heeft beschreven. Maar wie deze prachtige en swingende zwarte mensen ziet kan niet anders dan meezingen en dansen en zelfs de grootste rascisten die nu in Nederland rondlopen van Ashanti-komaf moeten toegeven dat hun grove taalgebruik ( ik trap elke zwarte piet op zijn bek) volkomen misplaatst is want heel de wereld swingt mee met deze zwarte mensen wiens zwarte leven al sinds 2000 jaar telt bij Hem die ze in volkomen overgaven zingend aanbidden:

  https://www.youtube.com/watch?v=UuuZMg6NVeA

  En luister nou eens Akwasi c.s. naar wat onze zwarte broeders en zusters zingen over LIEFDE die ook jou zoekt en nog wel LIEFDE van Zeer Hoge Komaf, boven de sterretjes van goud…weet je nog Akwasi uit je eigen jeugd in Ghana, een gelukkig nog zeer Christelijke land!

  Luister nog eens dat volkeren van allerlei kleur de manifestatie zijn van de Ondoorgrondelijke Liefhebbende Macht boven alle machten, een Oneindige Intelligentie van een Scheppend Wezen , ja van de Scheppende Geest, die in de gestalte van een eenvoudige timmermanszoon ‘ twee dagen ‘ geleden optrad zomaar in het midden der aarde, Jeruzalem nog wel, en ook jou mooie zwarte kleur vol mededogen opdroeg aan Zijn Vader! Bekeer je dan en leef alle Akwasis van deze wereld! Halleluja!

  Genieten man:

  https://www.youtube.com/watch?v=gb8YW64dL5c&list=RDG5TjoSk6xMw&index=1

 26. @ Svalbard 12:40 pm. Als reactie op het artikel; over de FEMA kampen, laat ik U weten dat ik het volledig met U eens ben. We zitten in de Eindtijd.

 27. Ik heb een tijd geleden een fout gemaakt; fout was dat ik beweerde dat er over de wederkomst op 2 verschillende manieren geschreven werd a ) Geen oog zal hem zien en
  b ) Elk oog zal hem zien
  De tekst, die ik dacht die in de Bijbel stond : “geen oog zal hem zien “.STAAT NIET IN DE BIJBEL.
  Ik heb daar een fout in gemaakt , mijn excuses daarvoor.
  Als ik de Bijbel goed lees betreffende de Wederkomst dan zou het kunnen zijn dat er wel een Opname plaats vindt.
  MAAR ik denk dat het een grote fout ons is daarop te fixeren , misschien moeten we dat loslaten en ons vertrouwen op God stellen,er rekening mee houdende dat er misschien toch wel 2 wederkomsten zijn maar ons daar niet op fixeren.
  Dat zou een grote misrekening kunnen worden.

 28. Reactie op verplichte vaccinatie door een overheid:( enkele gedachten over de eindtijd )

  In het ergste geval gaat dit woord van Jezus in vervulling in mijn persoonlijke leven:
  Lukas 12: 4 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden
  en daarna niets meer kunnen doen.
  5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat
  Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar,
  Ik zeg u, vreest Hem!

  Maar u denkt toch niet dat de God Zijn volmaakte Schepping en Zijn beelddrager, de mens, zomaar laat doden door overheden?
  Voorwaar de Here zal niet rusten totdat Zijn profetie in vervulling gaat die de Here Jezus uitsprak tegen Kajafas, de hogepriester van dat jaar van het Sanhedrin, de profetie die de Here uitsprak terwijl het bloed , Zijn eigen Bloed, van Hem afdroop: gij ( Kajafas) zult mij niet meer zien totdat ge zult uitroepen ‘geprezen is hij die komt in de naam des Here’. Daar jaagt de hele , al tweeduizend jaar durende geschiedenis naar toe…naar het tot openbaring worden van de zonen. God’s , de geroepenen uit Jood en heiden, de komst van het koninkrijk op aarde , waar de discipelen de Here naar vroegen , pal voor de Hemelvaart van de Majesteit in het ganse Heelal: ‘Here herstelt Gij heden het koninkrijk aan ISRAEL?
  Daar ligt het accent thans op in de Agenda van de Allerhoogste, met diep ontzag gesproken : het ‘Ja ‘ van het gans tot bekering komende Joodse volk tegen Jezus Christus in een nooduur voor de hele mensheid als de H.Geest het volk dat God heeft geschapen om Hem in priesterlijke dienst te aanbidden gaat doen wat Jezus heeft geprofeteerd aan Kajafas en de Here vraagt daar bij monde van de apostel Paulus de medewerking en het gebed voor van de kinderen God’s uit de niet- Joodse, de ‘heidenwereld’ blijkens de Romeinen brief 9: ópdat door de ú betoonde ontferming ( Christen-heidenen) ook zij ( de Joden) thans ontferming zouden vinden. Dus geen gaskamers fascisten van allerlei snit zoals BLM, antifa, linkse dwaalsterren maar ook Rutte, Hugo de Jonghe ( domineeszoon!!!) Grapperhaus, ChristenLIJKEN, Wereledraad van Kerken , Raad van Kerken en talloze andere anti-Christelijke organisaties!
  Ja, God is bij machte om de antichrist te stoppen, wereldwijd, ook de antichrist die met medische middelen, de hele wereldbevolking zal willen termineren…en Hij heeft daar in onze dagen Zijn wegen voor…namelijk het vastlopen van het leven der volkeren wat we nu wereldwijd zien gebeuren…dat gaat gepaard met bij de Christenen ‘de volheid der heidenen’ die op haar beurt de trigger zal geven om Israel aan te spreken op haar wezenlijke opdracht vanuit de Torah namelijk een ‘koninkrijk van priesters’ te worden wat Mozes op Zijn gezag heeft bevolen in de Wet. Er is een zeer grote behoefte aan een soort ombudsvolk om de talloze conflicten binnen en onder de volkeren der wereld op te lossen in de wijsheid en de Geest van de Opgestane Heer! En dat zal gebeuren op de derde God’s Dag!
  Het is de vervulling van Paulus lyrische schrijven in de Romeinen brief 9 t/m 11 ( juist aan Rome gericht Katholieken!) over de val en de opstanding van het Joodse volk. De val met de verwerping van hun eigen Messias 2000 jaar geleden en hun ( geestelijke) opstanding ( als Jezus!) met de wederaanname van de Heer van Zijn bondsvolk op de derde God’s Dag door de H.Geest!
  Overigens wil het begrip volheid niet iets zeggen in kwantitatieve zin. Een vol getal of zo. De H.Schrift gebruikt dit woord ‘volheid’ als God een belofte heeft gegeven en als Hij die belofte dan ergens op een bepaald punt in de tijd gaat vervullen , dan spreekt de Bijbel over een ‘volheid’. Men kan dit goed zien in dit voorbeeld: ‘In de volheid des tijds’ kwam Jezus om de profetie te vervullen, namelijk Jesaja 53!
  En dan moet me van het hart dat er talloze eindtijdschema’s zijn of hoe u het ook wil noemen, eindtijd-constructies, waarvan de meeste er blijk van geven dat gedacht wordt dat de opeenvolgende hoofdstukken uit de Openbaring van Johannes ook in de chronologische realiteit elkaar zouden opvolgen.
  Ik meen dat de Apocalyps waaiervormig opengaat vanuit het centrale verlossingswerk van de Messias in het hart der tijden op de navel der aarde te Jeruzalem. Er zijn hoofdstukken die de algemene lijn aangeven over bepaalde tijdvakken en daarna volgt dan in volgende hoofdstukken de ver-bijzondering. Zo is het ook van belang te weten dat alle hoofdstukken vanaf het begin tot en met hoofdstuk 9 een eenheid vormen en de tijd beschrijven vóór het komende Loofhuttenfeest ( het derde feest dat de Israelieten volgens de Torah moesten vieren) er dan een hoofdstuk volgt met het geopende boekje welker INHOUD Johannes verboden werd neer te schrijven namelijk Openbaring 10 en dan volgen alle hoofdstukken vanaf 11 tot en met het einde over de allerlaatste ronde van het beest, de twee getuigen en het weerzien op de wolken met de komst van de Here Jezus met grote macht en majesteit en de nieuwe hemel en de aarde, de Eeuwigheid.

  Het voert veels te ver om hier veel uitgebreider op in te gaan maar voor wie zich wil oriënteren hierop is dit misschien wel een startpunt: http://www.getuigeniseneenheid.nl

  Er zijn natuurlijk zeer veel Bijbelteksten die het idee van een wereldwijd doorbrekend Loofhutten feest ondersteunen en zeer bekend is Zacharia 14. Ook heel bekend is de profetie van Hosea 6:1-3 waarin letterlijk staat dat op de derde dag ( een veelzeggende term in het Bijbelse spraakgebruik!) het Joodse volk ernaar zal jagen de Here te leren kennen! Ze zullen het ook willen! Willen staat er letterlijk!
  En dan ook de prachtige profetie uit Jesaja 19:6 waarin staat dat Israel samen met Egypte en Assyrie een zegen zal worden in het midden der aarde! Wow!
  Lieve mensen laat u niet bang maken door politici en nep wetenschappers, aan God het overwicht, de geschiedenis ontglipt Hem niet uit de Handen! Jezus Christus is Koning, Profeet en Hogepriester Joden! Eert en aanbid Hem, je eigen Messias! Kom tot geloof Islamieten, nazaten van Abraham en Hagar, God heeft u lief in Zijn lieve Zoon, kom tot bekering Christenen en zie wat God heeft voor u bereid al ‘wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord’…de vrede des Here die alle verstand te boven gaat zoals Paulus jubelend uitroept!
  Ik buig mij diep in het stof voor de Koning van het ganse heelal en roep het uit van de daken: Jezus leeft en regeert overheden en machten! En werkelijk Hij zal straffen allen die zich tegen de wil des Here verzetten namelijk dat God wil dat op de derde. dag het Koninkrijk aan Israel wordt opgericht en de volkeren gaan erkennen dat de Here Koning is over de ganse aarde en geen menselijke organisatie zal dit koninkrijk kunnen oprichten maar Hij alleen die werkelijk is gezeten aan de Rechterhand der Macht en macht heeft over alle vlees , ook over politiek en wetenschappelijk ‘vlees’ waar ook ter wereld. Shalom

 29. @ Harold 12:36 pm. Ja Harold, wat heeft het de liefdevolle ZOON van GOD de Vader wel niet gekost. De Here Jezus zweette bloed en tranen, in de Hof van Gethsemane. Dan word ik stil, wat een Liefde voor ons/mij zondaar(s). Zijn kostbaar bloed, heeft ons gered/behouden. Hallelujah

  Esther 12:21 pm. Esther ook bedankt, voor je steeds opbeurende woorden.

  @ Michaël. Hartelijke dank. En ik voel het ook zo broeder.

 30. Inderdaad @Wachter, we zijn echt helemaal niets zonder het bloed van Jezus. De straf die wij verdienen heeft onze Jezus al voor ons gedragen. Daar mogen we soms wel eens wat vaker aan denken en vooral ook heel dankbaar voor zijn, het is namelijk een niet te bevatten offer.

 31. Even een fout verbeteren… vandaag geen hondenweer… de laatste dagen wel.
  Gr. Es.

 32. Hallo lieve mensen…

  Hartelijk dank voor jullie fijne en bemoedigende schrijven.

  @ Harold, geweldig, ook zoals je het geschreven hebt. Hoe groot en intens het allemaal is.
  Jezus offer en Zijn bloed, Zijn eigen lichaam… nooit zal ik dat begrijpen.
  Het komt op geloof aan. Ontzag, dankbaarheid, hem willen volgen, met vallen en opstaan.
  Zijn enorme angst, Zijn gehoorzaamheid aan Zijn Vader, Zijn liefde…
  Voor de eerste keer, maar ook meteen de laatste keer… tot in de eeuwigheid, waren Vader en het Woord volledig gescheiden van elkaar.
  Je zegt het precies goed Harold… het is niet te bevatten.

  @ Willy, ja, geweldig hé… heb Openb. 5 gelezen. Kende het al wel… maar soms kijk je ineens met andere ogen. Niet via het verstand maar met je hart.

  @ Anna, mooi, zoals je schreef… wat een waarheid.
  Ik vond het ook mooi dat je de schepping aanhaalde. Heel de schepping is in barensweeën…
  HIJ alleen maakt alles nieuw… zowel de mens als de schepping, alles. Van de kleinste atoom tot het grote universum… alles in Zijn hand…

  Anna je schreef onderaan nog een zinnetje… “Wij blijven soms een beetje “ hangen “ in onze verlossing maar er is meer… veel meer!!!
  Dat vond ik heel fijn om te lezen… Onze verlossing, zo kostbaar, daar begint het mee.
  Maar, er is zoveel meer… Als we lezen in Efeziërs 1. Wat een rijkdom.
  En onze toekomst… weergaloos, en onbegrijpelijk… wij zien Hem, en mogen de eeuwigheid bij Hem zijn. En wat niet in onze gedachten zou kunnen opkomen… is er voor Zijn kinderen.
  Dank zij het bloed van Christus Jezus, om dat in geloof aan te nemen.

  Lieve mensen, daar raak je niet over uit gedacht.
  Harold, Willy, Wachter en Anna… Vaders liefde en bescherming om jullie heen.
  Ook voor alle anderen reageerders, en lezers… en voor Xander en zijn team.

  lieve groet, Esther.

  PS Michaël… nu hier hondenweer… geen hondsdagen, hihihi.
  Over het sterrenbeeld ‘De Grote Hond’, heeft heel wat hilariteit en lach partijen
  gebracht bij ons.
  Zou er ook een sterrenbeeld, ‘De Grote Hamster” , bestaan???
  Liefs, Esje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *