2194

 1. Matt 24:32
  Leert dan van de vijgenboom deze les…..
  (vijgen oogsten zie Wikipedia)
  …weet gij daaraan de de zomer nabij is

  Ik zat een paar jaar geleden in een camper in een donkere boomgaard in de noord-oost polder,
  (seizoen arbeider fruit plukker)
  Ik lees die tekst “leer de les van de vijgenboom” maar aan de tekst die volgt kan ik niet opmaken wanneer je vijgen oogst

  Dus ik op Wikipedia gezocht,
  blijkt dat er twee keer per jaar geoogst wordt ,in het voorjaar en in het najaar
  Eerste oogst in het voorjaar, heerlijke sappige vruchten
  Tweede oogst in het najaar, droge vruchten door de hete zomer en daar worden koeken van gebakken, om voeding te hebben in mindere tijden
  Kun je dit zien als het mechanisme achter de opname?

  +De twee oogsten zijn twee jaargetijden, dus ook gelijk een tijdsaanduiding
  Eerste oogst april -mei
  Tweede oogst september-oktober
  Welke joodse feesten dan? Jezus houdt zich aan de joodse traditie

 2. @ele
  jij hebt het jaar ontdektšŸ‘šŸ‘šŸ‘
  jij met een rekensommetje en ik met teksten
  ik had een vermoeden, met wat ik in de teksten aantrof

  nog wat tektsen
  matt:24:32 wordt volgens mij de jaargetijde aangeduidt

  1thess 5:4 de dag
  maar gij broeders zijt niet in duisternis zodat die dag u als een dief overvallen zou

  opb3:3 het uur
  bedenk dan hoe gij het ontvangen hebt en gehoord hebt (de wet) en bewaar het en bekeer u, indien gij niet wakker wordt zal ik kom als een dief, en gij zult niet weten op welk uur ik u overvallen zou

  opb3:20 bijzonderheden over het uur, (joods uur is 3 uur)
  zie ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem komen en de maaltijd met hem houden, en hij met Mij

  Ben erg benieuwd wat jullie kunnen vinden aan teksten, we moeten deze puzzel samen oplossen

 3. EleĀ 06/06/2020 om 5:00 pm
  Halleluja ele

  Dit wil ik,
  Ik wil niet gelooft worden ,ik wil bevesting van mijn gevondende schat
  Dank dank dank ele

  Deze ā€œbegripsvollenā€Ā 
  ele, ik ben tot inzicht gekomen door vrijwilligerswerk
  ik heb het advies uitgevoerd dat als je Gods plan wilt leren kennen, moet je je naaste lief hebben,

  zo leer je je in te leven in de andere persoon zijn leven en behoeftes

  leef je in, in het leven van jezus, en je weet wanneer Hij ons uit de wachtkamer komt ophalen

 4. Beste @Ele. Dank voor uw zeer lezenswaardige Ingezonden.

  U schreef: in de Torah werden de IsraĆ«lieten opgedragen alle afgodische tempels van de andere volken te vernietigen. De moeilijkheid zit hem erin hoe deze wet toe te passen in dit tijdsgewricht.””

  Hoezo: Deuteronomium 7 is overduidelijk ook voor het huidige Israƫl.

  Wonderlijk dat Communisten, Fascisten, Moslims, Isis, Al Qaida, Boeddhisten, Hindoes, Hooligans daar nooit geen problemen mee gehad hebben. Zij slopen, vernielen, verbranden tot op deze dag en eigenlijk al eeuwen zonder schroom Synagogen en Kerken, Bibliotheken en Musea.

  De Staat IsraĆ«l werd in Tel-Aviv op 14 mei 1948 uitgeroepen door de Socialist David Ben Goerion. In de Onafhankelijkheidsverklaring die door hem gelezen werd ontbrak de Naam van de God van IsraĆ«l. IsraĆ«l werd het thuisland vooral voor alle ontheemde Joden die de dodenkampen van de Nazi’s overleefd hadden.

  In juni 1967 tijdens de Zes-daagse oorlog vernederde Israƫl, de enorme legers van Egypte en Nasser, maakte een einde aan de bezetting van de Jordaanse koning Hoessein die Jeruzalem, Judea en Samaria veroverd had in 1948. Ook de Syrische potentaat Assad werd door Israƫl met zijn legers verslagen en de Golan hoorde voortaan weer bij Israƫl.

  Israƫl triomfeerde in 1967 op alle fronten. Hun grootste overwinning was natuurlijk Jeruzalem inclusief de Tempelberg.

  Het was Moshe Dayan die terugdeinsde om die 2 moskeeĆ«n op de Tempelberg op te blazen. Ongelooflijk stom natuurlijk. Maar ja, ze geloofden niet in God [Deut. 7] en wilden vriendjes blijven met alle volken die hen eeuwen vernederd hadden en getracht hen uit te roeien tot op deze dag. Zie Haat-Handvesten van Hamas – Fatah – Hezbollah – Isis – Iran.

  Tot op deze dag hebben Joden en Christenen geen toestemming om op de Tempelberg te bidden en te zingen tot de God van Israƫl. INTEGENDEEL: Joden en Christenen worden daar door Moslims uitgejouwd en bespuugt, enz.

  Geen wonder dat ik op al mijn reizen nooit ook maar een voet heb willen zetten op die Tempelberg! Trouwens, ook die Roomse zogenaamde heilige Grafkerk in Jeruzalem heb ik nooit bezocht. Brr!!

  Ik wacht liever op de terugkeer van de Joodse Masjiach Jeshua die met grote Macht en Heerlijkheid [Matth. 24] zal wederkomen in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132 en Mattheus 5:35 en Openbaring 7, 14 en 19. Mijn koffer staat al klaar.

  Eind goed – Al Goed!! De nieuwe Tempel zal dan ook door Jeshua spoedig gebouwd worden op de Tempelberg. Zachariah 6 en Ezechiel 40 t/m 48. Nog even afzien dus! Het beste komt nog!!!

 5. @Pieternella, het plan van de Jewish Underground was wel begrijpelijk; in de Torah werden de Israƫlieten opgedragen alle afgodische tempels van de andere volken te vernietigen. De moeilijkheid zit hem erin hoe deze wet toe te passen in dit tijdsgewricht.

 6. Beste @Willy. Tof, dat u ook geĆÆnteresseerd bent in de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem. Ja, die zal er zeker komen. Ezechiel 40-48 en Zachariah 6.

  Helaas zal er eerst nog een Vrijmetselaarstempel aan vooraf gaan waar de antichrist, de paus, zich als vredevorst zal laten vereren. Maar dat zal van zeer korte duur zijn.

  Israƫl is al 30 eeuwen in elk opzicht heel bijzonder. In de geschiedenisboeken las ik over
  maar liefst 2 Keizers die dat ook vonden en samen een zaak gemeen hadden:
  zij wilden beiden de Tempel op de Berg Sion in Jeruzalem herbouwen.

  Beide Keizers waren begunstigers van het Jodendom en spanden zich daarvoor in. De eerste die ik u noem is; Keizer Juliaan de Afvallige in AD 363. Hij voegde de daad bij het woord en werkte er
  met man en macht aan. Hij hoopte zelf deze Joodse Tempel in te wijden.

  De God van Israƫl had een beter plan in gedachten. ( Zie Zachariah 6 ). Een aardbeving verwoestte toen het fundament, vlammen slaan uit de grond en vele arbeiders vonden zo de dood.

  De Tweede Keizer is niemand minder dan de legendarische Napoleon Bonaparte!!! Van een Rabbijn in Jeruzalem hoorden we op een van onze reizen naar Israel onderstaande geschiedenis:

  Napoleon was een groot bewonderaar van het Joodse Volk. Eens toen hij aan het wandelen was in de Joodse wijk van Parijs viel het hem op dat het zo stil was op straat. Hij ging een synagoge binnen, en tot zijn grote verbazing zag hij daar een groot aantal mannen op de vloer in desperate toestand, ze weenden bitter in het donker.

  Hij vroeg hen: Waarom maken jullie zoā€™n misbaar ? Waarom wenen jullie ? Weet u dat niet zeiden de mannen ? Het is vandaag de Negende AV ( Juli / Augustus ) dan gedenken we de val van onze twee Tempels ( Door Babel en Rome verwoest )

  Wij bidden dat God in onze dagen de Tempel weer wil bouwen in Jeruzalem zodat wij Hem in gebeden en met offers kunnen dienen. Napoleon riep uit: Als jullie na 2000 jaren van
  ellende nu nog zo kunnen bidden voor de herbouw van jullie Tempel dan zal dit zeker gebeuren dat beloof ik u.

  Wonderlijk, dat deze man door God gebruikt werd om de Joden later de vrijheid te geven.
  Het was niet de Kerk maar de Franse Revolutie die er voor zorgde dat de Joden in 1793 gelijke burgerrechten kregen.

  Inderdaad heeft Napoleon zich er voor ingespannen om ook de Joodse Tempel te herbouwen maar omdat hij de zeeslag met de Engelse Admiraal Nelson verloor in Egypte die de hele Franse vloot in mootjes hakte (1799) werd er later geen aandacht meer aan geschonken door Napoleon.”

  Lees meer details in het boek van Paul Strathern – Napoleon in Egypte!!!

  Voor de Joden was Napoleon toen wel een geschenk uit de hemel, want; het was niet de Kerk, maar de Franse Revolutie 1789 die de Joden eindelijk vrijheid en rechten gaf ( Vrijheid, gelijkheid en broederschap ) om te gaan en te staan waar zij maar wilden. De Fransen openden hun gettodeuren die eeuwenlang door Pausen voor hen gesloten waren.

  Zo werd dit het startpunt van een weg die uiteindelijk leidde naar een eigen Onafhankelijke Staat
  ( 14 Mei 1948 ) in Israƫl. Dit land, dat lang geleden door God beloofd werd aan Abraham, IsaƤk en Jacob! ( Zie Genesis 15 en 17 ). De Joodse Messias, Jeshua, zal straks op Gods tijd
  de Tempel herbouwen op de berg Sion. Zie Zacharia hoofdstuk 6.

 7. @ Ele

  Bedankt voor deze reactie Ele.
  Kijk, zo leren we weer van elkaar. Want dat in 1980 geprobeerd is de moskee op te blazen wist ik niet. Zo is 1335 – 1290: 45 . En 45 jaren na 1980 is ook 2025.
  “Zalig wie kan wachten en bereikt”. Dit slaat dus op: de mens hoeft dit niet te doen. God rekent ermee af! En waarschijnlijk door een aardbeving dan ja.
  Begrijp ik het zo goed? Dan is weer een stukje uit de Bijbel duidelijk wat ik eerst niet begreep.

 8. @Pieternella in uw reactie aan vlokje schrijft u: ā€˜De datum via rekenkundige weg kan nietā€¦ā€™ Dat zie ik toch anders. Ik zal het proberen te onderbouwen, daarbij gebruikmakend van info uit de Tenach.
  āœ”
  In Daniƫl hfdst 12 zijn wij als lezer getuige van een privƩ gesprek tussen de gelijknamige profeet en God. Nou is het zo dat in het Joodse denken elk woord in de Bijbel belangrijk wordt geacht, omdat dat juist de zaken die God met ons wil delen.
  DaniĆ«l vraagt God wanneer het einde aller dingen is, waarop God antwoordt: ā€˜ga, DaniĆ«l, want verborgen en verzegeld zijn de woorden tot aan de tijd van het einde; gezuiverd, wit gemaakt en gelouterd worden velen en boosdoeners bedrijven boosheid, en al die boosdoeners verstaan het niet; maar de begripsvollen verstaan het (v.9-10). Met andere woorden; God maakt ons duidelijk dat de ā€œbegripsvollenā€ (maskilim in Hebreeuws) de wijsheid zullen hebben aangaande het einde der tijden. Deze ā€œbegripsvollenā€ zijn m.i. niks anders dan wedergeborenen die een bepaald geestelijk niveau bezitten.
  āœ”
  God vervolgt dan met ā€˜vanaf de tijd dat het voortdurend offer wordt verwijderd om ruimte te geven aan de gruwel der verwoesting, – zijn er aan dagen: 1290; zalig wie kan wachten en bereikt, – aan dagen: 1335! Volgens Abarbanel, een invloedrijke rabbijn uit de middeleeuwen, gaat het hier niet om letterlijke dagen maar om jaren. De implicatie hiervan is dat de zgn. ā€œgruwel der verwoestingā€ er reeds is en niet, zoals men in sommige kerken gelooft, in de eindtijd zal worden gebouwd.
  āœ”
  Dan rijst de vraag: wat wordt bedoeld met de ā€œgruwel der verwoestingā€? Het is niks anders dan de Rotskoepel moskee (striktgenomen is het geen moskee maar een schrijn). Dit gedrocht werd voltooid in 690 AD, en het is gebouwd op de plek waar voorheen beide tempels stonden. Joden hebben na de vernietiging van de tempel in 70 AD nog eeuwenlang meeloffers gebracht op die plek, maar werden aan het eind van de zevende eeuw door de moslims verbannen.
  De Rotskoepel werd naar verluidt gebouwd rondom de steen vanwaar Mohammed ten hemel steeg. Deze steen zou volgens moslims de voetafdruk van de ā€œprofeetā€ hebben. Volgens de Joodse traditie is het de steen waarop Abraham zijn zoon Izaak bijna offerde; het is ook de steen die Jacob zalfde met olie (Gen. 28:17) en die plek Bet El (Huis van God) noemde.
  āœ”
  Op de gruwel der verwoesting staat er in het Arabisch ‘God heeft geen zoon’ [sic]. In 1980 was een groepje ultra-orthodoxe Joden van plan deze gruwel der verwoesting op te blazen, omdat ze meenden dat het een obstakel was op weg naar de verlossing. Zelf denk ik dat een aardbeving in Jeruzalem (zie profetie Ezechiel) het zal doen instorten. Maar goed, tel 1335 op bij 690 AD en je komt uit op het jaar 2025. Dat houdt in dat de 3,5 jaar verdrukking (zie Openbaringen) rond 2022 zal losbarsten.
  āœ”
  We weten dag noch uur, zoals Jesjoea voorzegd had, maar naar het zich laat aanzien kunnen we aan de hand van Daniƫl 12 toch het jaar te weten komen.
  āœ”
  Voor alle duidelijkheid: ik hou meerdere slagen om de arm en meen niet de waarheid in pacht te hebben.

 9. Jezus heeft het einde van de tempelcultus voorzien in zijn eschatologische rede, Jezus lichaam was in feite de tempel, en wij worden de tempel van de H.Geest genoemd, ons lichaam is niet van ons maar van God, het mag geen seksobject of lustobject worden. Maar nu terug naar de tempel in Jeruzalem. het begon met een opstand van de Joden tegen de Romeinse bezetter in het jaar 66, maar in feite en dat weten weinigen een burgeroorlog, het was in feite geen oorlog tegen de bezetter, maar tussen rivaliserende groepen binnen het Jodendom zoals de Zeloten. De strijd moet verschrikkelijk geweest zijn velen kwamen om door de honger, en de tempel werd verontreinigt door Joods bloed van de bendes, dat laat ook Jezus doorschemeren in zijn rede, de gruwel van verwoesting. De messiaanse joden deden niet mee in deze strijd, maar vluchten naar de bergen, zoals Jezus ook had voorzegd. Titus staat met zijn leger op de veertiende Nisan juist veertig jaar na Jezus kruisiging voor de poorten van Jeruzalem. De val is nabij, omdat de Joden met elkaar vechten, en duizenden pelgrims die naar het paasfeest zijn gekomen zitten als ratten in de val. Jezus zei hierover: want die dagen zullen een verschrikking zijn als nooit tevoren en ook niet meer komen zal.(Mc 13.19) Het zal het begin zijn van de totale ondergang van de tempel, en pogingen om later de tempel te herbouwen zijn telkens mislukt en in het jaar 135 van het jaar des Herens zal er door de Romeinen een afgodentempel op gebouwd worden. Komt de derde tempel ooit terug???

 10. Beste @Jaap. Dank voor uw ingezonden. Drie verzen van Mattheus 24 die nu wereldwijd hoogst actueel zijn volgens mij:

  MatteĆ¼s 24:11 En vele Valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.
  12 En omdat de Wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
  13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

  Valse profeten zijn er nu legio…Darwin, die God en Zijn Schepping ontkent. Gen. 1-3.
  Nietzsche die God dood verklaarde. Marx de valse profeet schreef in zijn Communistisch Manifest
  niet alleen over de afschaffing van de godsdiensten maar ook nog eens van alle zeden.

  Valse profeten/volksmenners als Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot en nu Xi van China en Kim UN volgen in Marx’ spoor.

  En wat te denken van valse profeten als Boeddha, en Mohammed en wat te denken van de valse profeten van Jehova’s en de Mormonen die miljoenen verleiden tot hun waandenkbeelden. Bestudeer hun geloofsbelijdenis en alles wordt duidelijk.

  Wat denkt u van de huidige Oecumenische Bijbelgenootschappen die Bijbelvertalingen lanceren waaruit hele pericopen verdwenen zijn en woorden een heel andere betekenis kregen?

  Denemarken spant de kroon, las ik in de Krant: IsraĆ«l Aktueel. 1 juni 2020. Wat las ik daar tot mijn schrik? Denemarken verwijdert ISRAEL uit nieuwste Bijbelvertaling. Ds. Kees Kant schreef terecht…Het weg-censureren van ISRAEL in de Bijbel, Theologie en de Kerk is een groot kwaad.

  Niet alleen in Denemarken, Duitsland…Ook in onze Bijbels wordt hevig geknoeid door de vertalers!

  Meer info van Ds. Kees Kant in zijn boek..
  https://toetssteen-boeken.nl/boeken/alle-boeken/van-eisenach-naar-betlehem/

  Een ander punt van aandacht: De Wetteloosheid in heel de wereld heeft epidemische proporties aangenomen. Iedere dag wordt er gemoord, brand gesticht, gestolen, gelogen! Wie doet er ‘ s avonds zijn deur nog open of gaat geld pinnen?

 11. @ Vlokje

  Ik denk dat er het Ć©Ć©n en ander langs elkaar heen gaat.
  Je moet weten dat ik je bevindingen met belangstelling volg. De frisse blik herken ik.
  Ook ik haal alles puur uit de Bijbel, plus de ontwikkelingen in de wereld.
  Niks mis mee naar mijn idee.
  Ook ik ben geen kerkganger, nooit geweest ook. Dus niet beĆÆnvloedt door welke kerk dan ook.
  De Bijbel gebruik ik als wegwijzer, de informatiebron die ons is gegeven door God.
  Al vind ik het soms best moeilijk de teksten op de juiste manier te interpreteren.
  Net als jij denk ik, als ik denk iets gevonden te hebben, het te moeten delen met mede-gelovigen.
  Als je dus het idee had dat ik kritiek had op jou, dan is dat een misverstand.
  Niet dat er nooit kritiek mag worden gegeven op wie dan ook, maar dan wel opbouwend.
  Ik zelf had het idee dat de kritiek naar mij was gericht. Ik voelde echt een opgeheven vinger van: hoe durf je dat te zeggen. Maar die vinger kwam niet van jou hoor.
  Was eigenlijk van plan om dan maar niets meer te delen, maar dan heb ik toch het rottige gevoel monddood gemaakt te zijn. En dat wil ik ook weer niet.
  Dus Vlokje, gewoon doorgaan, we leren van elkaar toch?

 12. Geen berekeningen-valse profeten
  Ik denk dat het over mij gaat, en mijn bevindingen
  En ik vind het wel zo eerlijk om hier op te reageren

  Ik wil er dit over zeggen,ik voel mij geen profeet
  ik weet wel dat ik er met frisse blik tegen aan kijk, en mijn bevindingen is mij door niemand anders aangepraat,

  wat mijn geloof betreft ben ik een kluizenaar, in dit onderwerp wordt ik door niemand beinvloed, zelfs gelukkig geen gemeente leden, zit al 30 jaar niet meer bij de kerk

  Ik kan en wil niemand overtuigen,dat moet je zelf doen door onderzoek
  Ik wil mijn bevindingen met jullie delen
  Ik vertel hoe ik het gevonden heb, en hoe je dat zelf opzoeken kan, en natuurlijk sta ik open voor nieuwe ontdekkingen in deze richting
  Als je het zelf ontdekt in de bijbel, en overtuigd ben van je bevindingen kan niemand jou een valse profeet zijn

  Ik ben niet boos of geƫrgerd, je hebt je leven lang in de kerk gehoord:
  “Jezus komt als een dief in de nacht” (is maar een deel van de tekst,goed lezen)

  mijn weerwoord, Jezus laat in zijn leven zien hoe je moet leven als je gered wilt worden (=opname). Hij zegt zelf dat je goed moet opletten wanneer die dag komt, waarom zou Hij dan niet excact die dag aangeven wanneer Hij terug komt
  zonder de dag is de redding plan toch niet kompleet?

  en ik bid en geloof dat mijn gedachten geleid worden door de Heilige Geest

  vruchtbaar weekend gewenst vlokje

 13. Hallo Muggenzifter, geweldig mooie Psalm.
  Al de Psalmen hebben allen zo hun eigen karakter en eigen onderwerp. Maar allen wijzen naar onze God de Vader en de Heere Jezus.
  Zo ook deze.
  Eerst over de wonderbare schepping. Waar ik en velen met mij, dagelijks van geniet.
  En dan over ons, de mens…
  Wij mogen ons alle dagen in HEM verheugen, zelfs als we het wel eens behoorlijk moeilijk hebben.
  Ook de vorige Psalm en als… ‘water op een dorstige ziel’.
  Ook voor u, gezegend weekend, en Vaders zegen u van harte toegewenst.

  @ Hallo Jaap, “” Let op dat niemand je verleidtā€. Matt.24:3 en 4.”
  Dat is een uitspraak van de Heere Jezus… die staat als een rots.

  Vooral in deze waanzinnige wereld, zijn veel wegen.
  Maar er is maar Ć©Ć©n Weg… Christus Jezus. En Zijn waarschuwingen.
  ‘laat u niet verleiden’.

  Vaders zegen Jaap, en hartelijke groet van mij, Esther.

 14. @Jaap 05/06/2020 4:55
  Onderschrijf deze waarschuwing volledig!
  Zie ook de rest van Matt. 24 over wat de nabije toekomst zal brengen.
  We zijn gewaarschuwd: ‘ ..ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.’ (33)
  Velen zullen ondanks deze waarschuwingen toch nog overvallen worden, en ten val komen.

 15. @ Vlokje, @ Jaap
  De datum via rekenkundige weg kan niet. Alleen letten op de tekens. En dat is waar ik op let.
  Zo dacht ik ook aan het volgende:
  “En op het dak van de tempel zal iets afschuwelijks zijn, dat verwoesting veroorzaakt. Maar aan het einde zal hij ook zelf verwoest worden.” DaniĆ«l 9:27
  Vandaar mijn waarschijnlijk verkeerde conclusies die ik uit de tekenen trok die op dit moment bekend zijn. Zal nog even moeten wachten, tot er meer tekenen komen.

  @ Jaap
  Mijn reactie was geenszins misleidend bedoeld. Ik ben geen profeet. Maar ik mag wel letten op de tekenen. Daar zijn ze voor bedoeld toch? Het spijt mij als het over is gekomen als zijnde een voorspelling.Dit maakt mij een beetje verdrietig, omdat ik mijn best doe en de Bijbel ook lees op een andere manier misschien: Als een wegwijzer.

 16. @ Muggenzifter 2:29 pm. Prachtige psalm. En ik ben overtuigd van de grootheid van JHWH/Jehovah/Adonai, de God van Israƫl. We hebben een geweldige God!

 17. Toen de discipelen aan de Here Jezus vroegen : “Wat zal het teken zijn van Uw komst, en van de voleinding van de wereld?” antwoordde Hij: “Let op dat niemand je verleidt”. Matt.24:3 en 4.

  Voor mensen die niet geworteld zijn in Christus en in het Woord van God, worden het zware tijden. Let op!

 18. @PieternellaĀ 
  Ik weet 100% zeker dat de heilige geest nu nog aanwezig is
  Waarom denk ik dat:
  ja het gaat nu snel, maar ik denk dat we nog niet in de hoogste versnelling zitten, zonder HG kan het nog sneller

  Ik zeer benieuwd na de datum 6-6-2020 gaat gebeuren

  Nog niet de opname ,
  want het controle punt van De dag is:
  De dag is op meer dan 1 punt special is (een dubbel controle dus)
  bv als begin een pesach op een sabbath valt wat niet altijd het geval is

 19. Psalm 104:19-35 (deel 2 slot)
  Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijdā€™ vers 27.
  ā€˜Hoe talrijk zijn Uw werken, o Heere, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van Uw schepselenā€™ (vers 24).

  Aan het einde van deze psalm komt de Psalmdichter tot zijn conclusie.
  De uitgestrektheid van de hemel en de grondslagen der aarde, de hoogten van de bergen en de diepten van de zeeĆ«n, de bronnen en de beken, de dieren des velds en het gevogelte des hemels, het gras, het groene kruid, de wijn en het brood, de bomen en de ceders, de ooievaars en de klipdassen, de zon en de maan ā€“ het zijn allemaal werken die uit de hand van de grote Schepper voortgekomen zijn.
  En ā€˜zij alle wachten op Uā€™.
  Als wij zo deze psalm lezen, dan moeten we wel onder de indruk komen van Gods grootheid en majesteit.
  Ook wij zijn door Hem geschapen.
  Ook wij zijn van Hem afhankelijk.
  Ook wij wachten op Hem, totdat Hij ons ā€˜onze spijze geeftā€™.
  Er staat dat de Heere ā€˜Zich over Zijn werken verheugtā€™ (vers 31).
  God verblijdt Zich (menselijk gesproken) in de schoonheid van Zijn schepping.
  Ook wij mogen ons daarin verblijden.
  Leven op deze aarde is leven in de wereld die door God geschapen is.
  Maar wij mogen nog veel meer doen: ons niet alleen in de schepping, maar ons bovenal in God Zelf verheugen! ā€˜Ik zal mij in de Heere verheugen!
  Ik zal de Heere zingen, zolang ik leef; ik zal mijn God Psalmzingen, zolang ik ben!ā€™ (vers 34,33).

  Allen een gezegende week gewenst, groet Muggenzifter

 20. Ps
  @Pieternella
  Als je het jaar, jaargetijde, dag, en het uur weet (De wet)
  En Jezus handel en wandel kent (Zij naam niet verloochend)
  kun je een datum in de toekomst selecteren

 21. @ Vlokje

  Ik kreeg opeens een ingeving over die tien dagen.
  De agent die lang op het slachtoffer drukte = Grote Verdrukking
  Heel veel ophef wereldwijd. Begrafenis: gouden kust, knielen
  Lockdown was versoepeld overal. Mensen weer naar buiten.
  Mensen massaal demonstreren.(die krijgen straks de schuld)
  De moord was op 25 mei
  Tel dan daarna 10 HELE dagen
  Vandaag, vrijdag, vanavond begint de Sabbath = RUST dag!!!
  We gaan de RUST in!
  Zaterdag 06-06 : Vlokje, je hebt zelf al eerder aangegeven dat hier een datum mee kon worden bedoeld.
  Als het is zoals ik denk: Heilige Geest is weg!
  Na de Sabbath breekt de hel los!
  En dan denk ik nog niet meteen met vaccinatie op 06-06, maar eerst gaan er heeeeeel veel mensen ziek worden. Ik denk Vlokje, dat je nu wel weet wat er op de mensen gaat worden losgelaten!

 22. HaÄŗlo Johannes, hihi, samen aan de roomsoesjes.
  Dat is toch beter, en smaakt beter.
  Groet, Es.

 23. @PieternellaĀ 
  Ik bekijk de verschillende scenario’s

  (Reden, ik wil mij niet laten verrassen, en mijn angst laten regeren)

  Het kan ook zijn dat de vaccinatie nog niet het teken is,
  maar dat je zonder vaccinatie niet meer in de maatschappij geaccepteerd of toegelaten wordt, na 10 dagen zijn wij weg.
  En naar een paar maanden daarna wordt het teken geĆÆntroduceerd om de weigeraars in kaart te brengen

 24. @PieternellaĀ 
  Als je de opname wilt zien aankomen
  Moet je deze vragen voor jezelf beantwoorden
  Welke teksten slaan op HET
  Jaar-maand(jaargetijde)-dag-uur-
  en een datum (De datums van de belangrijkste joodse feesten aankomende 10 jaar)

  De bijbel heeft de antwoorden, en die krijg je ook
  probeerd de teksten letterlijk te verklaren, zoals ik het dodenleger uitleg is in zekere zin nog letterlijk
  Hij wil de maaltijd met jou nuttigen, neem dat letterlijk, en zoek uit hoe je dit letterlijk kan zien

  Wie zoekt zal vinden

 25. @PieternellaĀ 
  Je hebt gelijkt de heilige geest moet eerst vertrokken zijn
  Misschien geeft een andere situatie zo als een meteoriet inslag 10 dagen verdrukking?( Opb 2:10)
  Maar mijn ultieme verdrukking is het teken van het beest ontlopen

 26. Hallo Ramshoorn, dat heeft u mooi geschreven.
  Zo wonderlijk, hoe het allemaal gebeurd is.
  Zo’n klein plaatsje, Bethlehem/IsraĆ«l , waar de grootste Koning geboren is. Waar alles begonnen is, het grote wonder van God.
  Al geprofeteerd, dat de Heere daar geboren zou worden. In de stad van David.
  Ook over Maria, haar lofzang, zo kostbaar.

  Onze Heere Jezus, is toch wel het allerbelangrijkste voor ons allen.

  @ Hallo Harold, heb het gelezen over dat knielen. Vreemd hoor, wel een vorm van respect, maar je zou toch denken, dat kan ook op een andere manier gebeuren.
  Knielen of buigen geeft mij altijd een gevoel van aanbidding.
  Dan maar alleen voor onze Vader en onze Heere.
  Ooit, wat je al schreef… gaat het hele menselijke geslacht op de knieĆ«n, voor de grootste Koning.
  Koning der koningen, Heere der heren, onze Verlosser Jezus Christus.

  Vaders zegen allen, en liefs van mij, Esther.

 27. @Harold @Anouk

  Verhelderend en leerzame bijdragen!

  @ Esther ja, doe mij ook maar zo’n room- soesješŸ˜‹

 28. Beste @Esther & @Johannes, Over het Masterplan van JHWH die zijn eniggeboren Zoon naar planeet aarde stuurde raken we niet uitgedacht uitgepraat. In een klein gehucht Bethlehem/Israƫl daar vond dat grote wonder plaats.

  Mirjam/Maria was niet alleen draagmoeder, zij sprak door de H. Geest al tijdens haar zwangerschap over een grootse toekomst die JHWH voor haar Zoon bestemd had:

  Lucas 1:48 Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, 49 omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. [JHWH] En heilig is Zijn Naam, 50 en Zijn Barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen.

  51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid; 52 Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd,

  53 hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden. 54 Hij heeft Zich ISRAƋL, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, – 55 gelijk Hij gesproken heeft tot Onze vaderen – voor ABRAHAM en zijn Nageslacht in Eeuwigheid.

  Mirjam/Maria en haar trouwe man Jozef werden de ouders van de Zaligmaker JeshuaZoon van JHWH, die de wereldgeschiedenis in tweeƫn zou gaan splijten: Voor en Na Christus.

  Hoewel Jeshua zondeloos was nam hij de zonde van zijn volksgenoten, de IsraĆ«lieten en die van de hele wereld op zijn schouders en verzoende die door Zijn kostbaar BLOED op Golgothaā€™s Kruis.

  Jesaja zag eerder in een Visioen het lijden van de Joodse Masjiachā€¦

  Jesaja 53:3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

  4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

  5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

  6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

  7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

  8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, [Hemelvaart] en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.

 29. Bill Gatesā€™ geĆÆnjecteerde tattoo brengt een enzym, genaamd ā€˜Luciferaseā€™ in het menselijk lichaam …

  Onderzoekers van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een methode ontwikkeld waarmee -in eerste instantie- 100% verplichte vaccinaties kunnen worden afgedwongen. Iedereen die gevaccineerd wordt, krijgt gelijktijdig in de huid een soort onzichtbare tatoeage, bestaande uit halfgeleidende kristallen geĆÆnjecteerd, die oplichten bij infrarood licht. Deze kristallen zijn een ā€˜brandmerkā€™ dat de persoon zijn vaccinaties heeft gehad, maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opslaan van medische gegevens of voor algemene identificatiedoeleinden.

  ID2020, Microsoft patent 2020-060606 en H.R. 6666 betreffen het project van Bill Gates om de hele wereldbevolking te vaccineren waarbij ā€˜quantum dotsā€™ als onzichtbare tattoo kunnen worden geĆÆnjecteerd als merkteken van verplichte vaccinaties.

  In RSC Advances wordt een studie vermeld waarin staat dat ā€˜CS-Qdots’ fascinerende optische eigenschappen bezitten die op efficiĆ«nte wijze genetisch materiaal in cellen kunnen brengen. Door het gebruik van CS-Qdots worden specifieke HCC-oplichtende luciferase-genen (p(HRE)AFP-luc) in HCC-cellen (= kankercellen) gebracht voor bioluminescente beeldvorming zoals een scan.

  Luciferase is dus het bioluminescente enzym dat ervoor zorgt dat de Qdot (quantum dot) -injectie / -vaccinatie van buiten het lichaam met een infraroodscanner kan worden uitgelezen. In deze quantum dots kan allerlei digitale informatie worden opgeslagen zoals een ID of de vaccinaties die men heeft gehad. Oftewel een digitaal geĆÆnjecteerd en onmogelijk te omzeilen (vaccinatie)paspoort, waar Gates in diverse interviews voor heeft gepleit.

  “Luciferase”?! Lucifer = lichtbrenger (maar is het dit soort licht waar men op zit te wachten?). Het teken van het Beest = 666 … Eveneens opmerkelijk: indien de Engelse term van deze technologie, ā€˜Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery Systemā€™, wordt omgezet in cijfers (A=1, Z=26), dan krijgt men opgeteld ook het getal 666 … “Toevallig”? De wereldwijd als gezaghebbend beschouwde King James Bijbel is de enige die letterlijk het woord ā€˜Luciferā€™ gebruikt, iets dat in bijvoorbeeld alle Nederlandse vertalingen is veranderd in ā€˜Morgensterā€™.

  Rapid USA Inc, een tak van ApiJect Systems, begint onmiddellijk met ā€˜Project Jumpstartā€™, zodat het bedrijf eind dit jaar al meer dan 100 miljoen voorgevulde injectienaalden over de VS kan distribueren. Volgend jaar moet dat aantal zijn opgelopen tot meer dan een half miljard. Eind 2021 wil Apiject Systems 330 miljoen smart naalden per maand produceren, genoeg om de hele Amerikaanse bevolking iedere maand te kunnen vaccineren. Deze ā€˜smartā€™-naalden bevatten ieder een eigen RFID-chip of een NFC (Near Field Communication) GPS-tag met een uniek serienummer en kunnen worden gesynchroniseerd met een smartphone.

 30. Na het bekijken van enkele nieuwswebsites kwam er een woord bij mij op. Het woord ‘knielen’. Als kind deed ik dit al voor mijn bedje als ik het liedje: ‘Ik ga slapen, ik ben moe, ‘k sluit mijn beide oogjes toe, Heere houdt ook deze nacht, over mij getrouw de wacht.’ zong. Mij is geleerd dat knielen een eerbiedige en onderdanige houding is ten opzichte van onze Scheper, de Here God. In sommige kerken en geloofsgemeenschappen wordt nog steeds geknield tijdens het gebed.

  Uit de Bijbel lezen we diverse malen dat knielen, als dit niet voor God is, een vorm van het aanbidden van afgoden is. Knielen voor afgoden is blijkbaar een gevoelig puntje bij mensen. Lees in de Bijbel de verhalen van al die koningen in Israƫl en Juda. Wanneer er weer eens een ongehoorzame koning stierf en de opvolger wilde wel volgens Gods regels leven, moest het hele land weer gereinigd worden van afgodsbeelden en tempels.

  Knielen, of juist niet knielen, dat deden Daniel en zijn vrienden. Zij weigerden te knielen voor het beeld van Nebukadnezar en werden toen in de brandende oven geworpen. Toen Nebukadnezar stierf en zijn opvolger Darius de macht kreeg, kreeg Daniel weer met knielen te maken. Dit keer knielde hij wel, maar enkel in gebed voor God. Nu werd hij wederom gestraft en nu met de leeuwenkuil, juist omdat hij knielde voor zijn God.

  Jullie zullen je afvragen waarom ik bij knielen kom bij het scrollen door enkele nieuwswebsites? Het viel mij op dat knielen weer in de mode begint te raken. Vanwege de dood van George Floyd in de VS knielen vele demonstranten, sporters en vooral ook veel politieagenten. Al diverse fotoĀ“s zag ik langskomen van demonstranten tegenover de politie en de agenten gaan dan op de knieĆ«n. Daarmee wordt zogenaamd respect getoond voor de antiracistische denkbeelden van de groep. Zojuist zag ik een foto in de Amerikaanse media, waarop te zien was dat de begrafenis van George Floyd is gestart. Toen zijn gouden kist aankwam gingen agenten op de knieĆ«n.

  Het lijkt een mooie vorm van respect om te knielen voor een ogenschijnlijk positief en vredevol denkbeeld en ook knielen voor een crimineel die overduidelijk door de politie door verstikking om het leven is gebracht. Wanneer we een beetje geesten kunnen onderscheiden, dan denk ik dat de meeste lezers zich hier net zo ongemakkelijk bij voelen als ik doe. knielen voor een soort van ideologie, want dat zijn de zwarte bewegingen toch wel een beetje geworden. Moeten blanken nu zelfs al op de knieƫn gaan om zo nodig te tonen dat ze toch wel deugen?

  Ook als het knielen straks een hype gaat worden bij de actiegroepen hier, laten we nuchter blijven. Deze groep waarvoor velen nu knielen, hanteert een ideologie waarbij geen plek is voor God. Knielen voor deze ideologie is hetzelfde wat duizenden jaren geleden al gebeurde door te knielen voor een beeld. Wanneer de demonstraties door blijven gaan de komende dagen, zullen er nog meer videoĀ“s en fotoĀ“s in de media verschijnen van knielende mensen die tegen racisme zijn. We weten een ding zeker, knielen zullen we allemaal, maar niet nu en we hoeven ook niet voor een dode, ideologie, religie of standbeeld te knielen, we gaan allen ooit op de knieĆ«n voor de Koning der Koningen, Jezus Christus.

 31. @Dewevoga 03/06/2020 om 5:06 pm

  Dank Dewevaga voor je reactie.
  Maar ik lees nu dat zelfs de geboorte van Jezus problemen van inzage oproepen.
  Dus ik laat het hierbij.
  Maar nogmaals mijn dank.

  Jette

 32. @ Vlokje
  Woensdag aanvoerder van het leger van ongelovigen
  (Zijn dat diegenen die het teken van het beest opdringen, en beginnen ze daar op een woensdag mee?)

  Maar zelf zit ik dan nog met de weerhouder, die weg moet zijn voordat Satan zijn gang kan gaan. De weerhouder is in mijn ogen de Gemeente die de Heilige Geest in zich heeft.
  Heilige Geest weg:
  waaruit volgt: Duisternis
  waaruit volgt: de weg vrij voor Satan.
  Is het dan niet zo dat pas als het licht van de wereld weg is, dat dan pas de grote verdrukking komt? Ik begrijp het ook nog niet helemaal van die tien dagen.

 33. Hallo Ramshoorn…

  Hebr. 10, u ziet het als een AANNAME dat ik het zo schrijft… voor mij is het realiteit.
  De Heere Jezus was toch mens, wat ik ook steeds schreef.
  Een mens met alle menselijke emotie’s. Waardoor Hij met ons kan meevoelen.

  Dat God een Lichaam voor de Heere heeft gereedgemaakt… is voor mij niet moeilijk.
  En Maria heeft het ontvangen, door de Heilige Geest en gedragen.
  En zo werd zij Zijn moeder.

  Ik kan en wil ook niet alles menselijk beredeneren… dat is onmogelijk.
  Alles wat ik lees in Gods Woord, gaat gepaard met geloof.
  Niet met theologie.

  Of zoals Hebr. 11 : 1-2, geweldig uitgelegd de definitie van geloof.
  En ik geloof volledig de woorden uit Hebr. 10 : 5. Mooi om het hele stuk te lezen.

  Ramshoorn, u hoeft dat niet aan te nemen… dat is iets zoals ik het lees en geloof.

  Hartelijke groeten, Esther.

 34. Esther schrijft:ā€™en onze Here Jezus was een mens, net zoals wij, Hij was ook Goddelijk.. en zondeloos geboren, anders had Hij nooit onze verlosser kunnen zijnā€™.

  Ramshoorn schrijft: ā€˜Hij was een man van vlees en bloed en NIETS menselijks was Hem vreemdā€™.

  De overeenkomst van deze opvattingen is, dat beide erkennen dat Jezus mens was, hierbij mag ik er vanuit gaan dat u aanneemt dat Jezus onze Verlosser is geworden omdat Hij niet gezondigd heeft.
  Esther geeft daarbij duidelijk aan, dat Jezus daarvoor ook zonder zonde is geboren.

  Maar de verschillen in beide opvattingen zijn ook duidelijk!

  Esther zegt dat Jezus ook Goddelijk was.
  Was ja! Toen Hij bij de vader was! Maar dat Gode zijn heeft Hij afgelegd toen Hij als mens van vlees en bloed naar de aarde kwam.
  U zegt terecht:ā€™het staat er gewoon.ā€™
  Ja, en zo moet we het ook lezen; goddelijk staat er niet; integendeel God bevestigd juist dat Jezus geen God meer is.
  Hij zou pas weer Goddelijk worden als Hij alles volbracht zou hebben.

  Ramshoorn zegt dat Jezus niets menselijks VREEMD was; maar ook dat is niet waar.
  De mens is in zonde geboren en blijft zondigen, maar Jezus niet!
  Jezus is niet in zonde geboren, en heeft als mens hier op aarde ook nooit gezondigd!
  Dat deel van het menselijke, dat vleselijke was Hem vreemd.
  Daarin had Hij niets gemeen met de mens; daarin verschilde Hij juist van ons mensen.
  Al vanaf Zijn verwekking.

  Als Jezus ook gezondigd had, dan zou zoals Esther terecht opmerkt, Hij nooit onze verlosser kunnen zijn geworden.
  Maar als Jezus Goddelijk geweest was hier op aarde, had Hij OOK nooit onze Verlosser kunnen worden.
  Dat moest een mens zijn, van vlees en bloed, maar zonder zonde!

  En in dat opzicht heeft Esther een juiste conclusie getrokken: ā€œJezus is door Maria gedragen en bij haar geboren, maar er zat niets van haar bij.ā€
  Het was uit de Heilige Geest, en als er iets bij zou zijn van Maria, dan zou daar ook de zonde van Maria bij zijn geweest, en dat is uitgesloten!

  Om de satan die de sleutels van de dood had te overwinnen, te onttronen, was een mens nodig, een mens zonder zonde.
  Immers door een mens (Adam) was die zonde er ook gekomen!
  En door een mens zou dat ook hersteld moeten worden.
  Die mens, dat is Jezus geworden, Gods eigen Zoon, die het Gode zijn afgelegd heeft.

 35. Beste @Esther, vergist u zich niet als u schrijft: IsraĆ«l kreeg Jacob als naamā€¦later het volk.
  En wie is IsraĆ«l na Christus.ā€ā€ā€

  Lees de tekst nog eens goed waar Jacobs naam in Israƫl werd veranderd:

  Genesis 32:26 Toen zei JHWH: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar Jacob zei: Ik laat u niet gaan, tenzij Gij mij zegent. 27 Daarop zeide Hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jacob. 28 Toen zeide Hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar ISRAƋL, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt Overwonnen.

  Israƫl kunnen wij nooit los zien van JeshuaHaMasjiach. Jeshua verkondigde vrijmoedig: Het Heil is uit de Joden, [Johannes 4:22] dus niet van verwaande Paus die zich heilige vader laat noemen [Mag niet Mattheus 23:8-12] of een valse wereldraad van Kerken!!!

  Jeshua, de Zoon van JHWH zal straks in Israel/Jeruzalem de stad van de grote Koning Wederkomen met grote macht en heerlijkheid. Zachariah 14 en Matth. 24 en 25 en Openbaring 14 en 19 om te OORDELEN de levenden en de doden!!! Openbaring 20.

  Nu nog even uw andere onderwerp: U Schrijft: In Hebr. 10 : 5 , lezen we ā€œā€¦Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, MAAR U hebt voor Mij een Lichaam gereedgemaaktā€. Dat Lichaam, is bij Maria geplaatst, Matth. 1 : 20 laatste regel, ā€œā€¦want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geestā€. Jezus is door Maria gedragen en bij haar geboren, maar er zat niets van haar bij.ā€

  Dat is een AANNAME van uā€¦Jeshua, de Zoon van God was 2020 jaar geleden op aarde een man van vlees en bloed zoals u en ikā€¦Paulus leert dat dan ook in HebreeĆ«n 4:15ā€¦

  Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze Zwakheden, maar Die in alle dingen, Gelijk Als Wij, is Verzocht Geweest, doch Zonder zonde!!! 16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den Troon der Genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om Geholpen te worden ter bekwamer tijd.

 36. … wel belangrijk in onze wereld DIE woensdag te lokaliseren, want + 10 dagen verdrukking is dan een vrijdag!
  Opb.2:10 ….En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen…..

 37. @Pieternella
  1 van de ruiters voerde het dodenleger achter zich aan in openbaring
  Ik zie dat zo:
  Een dode = een ongelovige
  Wodan= woensdag
  Wodan aanvoerder van het dodenleger
  Wordt dan
  Woensdag aanvoerder van het leger van ongelovigen
  (Zijn dat diegenen die het teken van het beest opdringen, en beginnen ze daar op een woensdag mee?)

 38. Beste Ramshoorn.. dank voor uw reactie

  IsraĆ«l kreeg Jacob als naam…later het volk.
  En wie is Israƫl na Christus.

  Hebr. 10. Dat heeft er niets te maken dat Maria later meer kinderen kreeg.

  En wat is dit, Ramshoorn wat u schreef,… wat heeft dĆ”t er nou weer mee te maken.
  Helemaal niets.
  “”””Pausen staan besmuikt in hun hemd, die slaan die hoofdstukken over en leren nog steeds ten onrechte dat Maria eeuwig maagd is gebleven. Echt niet, dat zou Jozef haar Joodse man NOOIT gepikt hebben!! Ga heen en vermenigvuldig u leert de Torah. Toch?””””

  Moet het dan altijd zo vleselijk beredeneerd worden. En altijd de pausen erbij te halen…
  U mag er toch zekers anders over denken. Maar haal niet steeds alles van het roomse erbij.
  Geef dan maar een room-soes Ramshoorn, die smikkel ik wel op.

  Maken we de Almachtige God zo klein… dat Hij niet bij machte is om dat te doen, HIJ Die als enigste het leven geeft.
  Het staat er gewoon… Hebr. 10, dat Hij een Lichaam gemaakt heeft voor Jezus, een menselijk lichaam, zodat Maria dat dragen kon.
  En met ontzag lees ik zulke dingen. En dat is genoeg voor mij.
  En, ik geloof dat volledig. Zo groot is mijn God mijn Vader.

  @ Hallo Johannes, ook u, dank u voor uw schrijven.
  En het is waar wat u schreef…. ben blij dat u dat zegt.
  U zegt: ā€˜De Jood komt van Juda.ā€™ Dit is niet correct; Hen die Joden genoemd worden zijn vrnl. uit de stammen Juda, Benjamin, en de priesterstam, de Levieten. (Ezra 1:5)

  En het is ook waar, dat wij biologisch niet uit hun geslacht komen… we zeggen niet… hij komt uit de stam Zebulon, of zij komt uit de stam Ruben enz.
  Daarom zie ik het geestelijk.
  Als het er staat in Galaten, geloof ik dat.
  Begrijpen doe ik niet, Johannes, maar ik geloof het wel.

  Ik kan niet alles menselijk beredeneren… daar is God te groot voor.
  Hoe Hij alles doet en alles maakt.
  Zijn wegen en gedachten zijn zo enorm veel groter als van dat van mij.
  Daarom is Hij ook onze machtige God.

  En onze Heere Jezus was een mens, net zoals wij, Hij was ook Goddelijk… en zondeloos geboren, anders had Hij nooit onze Verlosser kunnen zijn.

  Lieve broeders, Vaders zegen, en hartelijke groet, Esther.

 39. PieternellaĀ schreef:03/06/2020 om 1:49 pm
  Hoi
  Een oog, die je geregeld op ziet duiken (ook op tv)
  alles met 1 oog is terug te voeren op het alziend oog, staat ook op het dollarbiljet, artiesten met 1 hand de oog bedekken is het zelfde 1 oog teken,die 1 oog staat altijd in een driehoek, dit driehoek is boven het witte huis te zien, boven het vaticaan
  Dan heb je de adelaar als symbool van Rome
  Weet ik niet, maar alle dieren door mensen toegewezen komen uit de mythologie of het occulte, meeste volken waren heidenen
  De draak, daar heeft China iets mee
  Weet ik ook niet, zelfde reden en lijkt mij logisch draak= china
  En wat heeft Nederland met de leeuw?
  Weet ik niet, maar ik verwacht de 10 verloren stammen in noord Europa angel Saksen,nedersaksen, Saksen= izaak zonen
  Leeuw van Juda??? Hint van onze lieve Heer?šŸ˜‡

  In openbaring wordt ook zo iets vernoemd, 1 van de ruiters wordt gevolgd door het dodenleger, in de mythologie is wodan de aanvoerder van het dodenleger, zo zie je maar de bijbel gebruik ook de kennis van mythologie, doorgedacht, dan ook in andere teksten?

 40. willyĀ schreef:03/06/2020 om 2:46 pm

  Ken je vijanden, symboliek regeert de wereld
  In de symbolen herken je het kwaad in de wereld

  De rituelen om slachtoffers te binden en voor hun laten werken, in heel veel beroepen en functies in de huidige maatschappij
  Na het lezen waren mijn nachten nachtmerrie vrij,God dank

 41. Beste @Esther, u schreefā€¦Wie is IsraĆ«l?ā€ā€ Het antwoord weet u toch wel?
  Jacob=Israƫl=Gods strijder!!!

  Genesis 32:26 Toen zei Jacob: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar HIJ [JHWH] zei: Ik laat u niet gaan, tenzij Gij mij zegent. 27 Daarop zeide Hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. 28 Toen zeide Hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israƫl, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt Overwonnen.

  Nu uw andere onderwerp: In Hebr. 10 : 5 , lezen we ā€œā€¦Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, MAAR U hebt voor Mij een Lichaam gereedgemaaktā€. Dat Lichaam, is bij Maria geplaatst, Matth. 1 : 20 laatste regel, ā€œā€¦want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geestā€. Jezus is door Maria gedragen en bij haar geboren, maar er zat niets van haar bij.ā€

  Is dat wel zo? Mirjam/Maria werd zwanger door de H.Geest en baarde na 9 maanden JESHUA haar Eerstgeboren Zoon, daarna kreeg Mirjam/Maria meerdere zonen en dochters. Mattheus 13:53-58.

  Pausen staan besmuikt in hun hemd, die slaan die hoofdstukken over en leren nog steeds ten onrechte dat Maria eeuwig maagd is gebleven. Echt niet, dat zou Jozef haar Joodse man NOOIT gepikt hebben!! Ga heen en vermenigvuldig u leert de Torah. Toch?

  Wie de Geslachtsregisters in Matth. 1 en Lucas 3 goed bestudeert ziet wel degelijk de Bloedlijn van Abraham en David in Jeshua. Hij was een Man van Vlees en Bloed en NIETS menselijks was Hem vreemd: Hij hield van een glas wijn op bruiloften te Kana, weende om het ongeloof van zijn volk, had honger, werd soms heel boos Matth. 23, was met ontferming bewogen, Hij leed, sliep tijdens de storm, was angstig in GetsemenĆ© en bad tot zijn Vader: Waarom hebt Gij mij verlatenā€¦en toen die Overwinning: Vader, in Uw handen beveel ik mijn Geest. enz. enz.

 42. @Esther, De teksten die u aanhaalt over wie tot de Israelieten behoren ben ik het volledig mee eens hoor.
  Maar ik denk dat er wat verwarring ontstaat, omdat er zaken door elkaar gehaald worden.

  Wanneer een iemand een kind aanneemt waarvan hij niet de biologische vader is, dan is het mogelijk dat dit kind juridisch erkent wordt, als wettig kind van die persoon.
  Dit kind krijgt dezelfde rechten als de biologische kinderen.
  Ook de naam van de vader, en mede erfgenaam.
  Maar dit kind is niet uit het geslacht van die persoon, het komt uit een ander geslacht.

  En hier is de overeenkomst (of het verschil):

  God is de Vader van het volk Israel; Israel is uit God, zij hebben beloften van Hem gekregen.
  Door Jezus, zijn die beloften er ook gaan komen voor niet Israeliten.
  Zij krijgen dezelfde belofte van God als Zijn eigen kinderen, ook hun naam, en zij erven ook.

  Maarā€¦ zij zijn niet uit het biologisch geslacht van de 12 stammen.
  Ze krijgen dezelfde naam, zelfde belofte en daarom ook kinderen van Abraham genoemd. Maar ze zijn niet uit die geslachtslijn, vleselijk gezien, en hier ontstaat mogelijk de verwarring.
  Ze zijn niet uit de stammen Israels, maar op grond van een belofte hiertoe bijgerekend.
  Van hen kunnen we niet zeggen: die is uit de stam Aser, of die is uit de stam Naftali.

  U zegt: ā€˜De Jood komt van Juda.ā€™
  Dit is niet correct; Hen die Joden genoemd worden zijn vrnl. uit de stammen Juda, Benjamin, en de priesterstam, de Levieten. (Ezra 1:5)
  Joden is een verzamelnaam van die stammen, en ja, Joden zijn ook (een deel) van israel.

  @ Esther 03/06/2020 5:7

  Maar een lichaam (Hebr.10:5) is toch in vleselijke zin!
  Jezus komt toch vleselijk, in een lichaam?
  Van wie is Jezus dan in vleselijke lijn?

 43. Hallo allemaal…
  We moeten, (denk ik) , leren om het aards/vleselijke te onderscheiden van het hemels/geestelijk.

  Jezus kwam uit de stam Juda, uit het geslacht van David.
  Wij geloven dat volledig.
  Toch… daar komt de maar… in vleselijke zin, heeft de Heere Jezus helemaal geen genen/bloed van de lijn Juda.
  In Hebr. 10 : 5 , lezen we “…Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, MAAR U hebt voor Mij een Lichaam gereedgemaakt”. Dat Lichaam, is bij Maria geplaatst, Matth. 1 : 20 laatste regel, “…want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest”.

  Jezus is door Maria gedragen en bij haar geboren, maar er zat niets van haar bij.

  Zo belangrijk, ook voor mijzelf… om dat onderscheid te zien.

  Ik heb geen bloedlijn naar Abraham, toch zegt Paulus, in Christus ben je nageslacht van Abraham. Geestelijk.
  De Bijbel staat enorm vol, met letterlijk, maar ook met geestelijke voorbeelden.
  Dat onderscheid moeten we leren.

  De Heere Jezus haalt bij de Samaritaanse vrouw over levend water… zei denkt letterlijk/vleselijk.
  Jezus legt ergens anders uit, over de tempel die afgebroken wordt, en in drie dagen bouwt de Heere de tempel weer op. De Joden, zagen het letterlijk… maar Jezus had het over de tempel van Zijn Lichaam. geestelijk.
  Het gesprek met Nicodemus, over weder geboren… Nicodemus zag het als letterlijk, maar het was geestelijk.

  Zo enorm veel, dat we het onderscheid moeten leren kennen.
  Sterkte allen, groet van mij, Esther.

 44. Jette schreef: 03/06/2020 om 1:07 am
  Beste Jette
  U schreef iets over puzzelstukjes die op hun plaats vielen, die gewaarwording had ik ook nadat ik er echt voor was gaan zitten. Ik begin hier mijn verhaal bij Cham en zijn afstammelingen. Hij was niet de jongste, maar wel de kleinste. Als men zijn afstammelingen volgt dan leest men dat de Amorieten, een van de afstammelingen van zijn zoon KanaƤn, reuzen zijn. Zou diens vervloeking door Noach niet met het DNA van de kinderen van Cham te maken hebben? Dat zou dan via de vrouw van Cham doorgegeven zijn. Alle volken in het land KanaƤn moesten uitgeroeid worden, niet alleen wegens hun afstamming en rebellie tegen de HEERE, maar ook omdat hij zich ten onrechte in dit land gevestigd heeft, het was nl. Sem bij loting ten deel gevallen. KanaƤn had verder moeten trekken richting Atlantische Oceaan oftewel Marokko/Mauritaniƫ.
  U schreef ook dat de halve christelijke wereld over u heen valt als u de etnische Joden voorop stelt. Zou dat niet komen omdat het instituut kerk de rol van Israƫl heeft overgenomen en daardoor een aantal begrippen nooit goed heeft uitgelegd. Datzelfde instituut er vanuit gaat dat Mozes als eerste en enige over de schepping en het volk Israƫl schreef. En ja de Bijbel is de heilige schrift. Maar hoe veel Bijbelkenners zouden zich verdiept hebben in de betekenis van een aantal woorden uit die heilige schrift en het niet al jaren als zoete koek te slikken? Pas een paar jaar geleden heb ik dat voor mijzelf eens uitgezocht en begon gewoon in het woordenboek, maar toen ik Bijbelse betekenissen vond las ik de Bijbel heel anders. Ik begon met de Bijbelse betekenis van de woorden besnijden, zegenen en heilig uit te zoeken. De betekenis die ik in de woordenboeken vond zal ik besparen.
  De Bijbelse betekenis van besnijden: de voorhuid welke een symbolisch omhulsel van het wezenlijke de kern vormt, wordt daardoor vrijgemaakt. Dus een diepere betekenis.
  De Bijbelse betekenis van heilig(en): 1.) direct van God komend, 2.) aan de Oorsprong binden, 3.) door God apart gezet, 4.) door God gereinigd
  De Bijbelse betekenis van zegenen: het tot de Eenheid brengen en het daardoor eeuwig en harmonisch maken van het gezegende.
  Sindsdien heb ik het argument om tegen iedereen te zeggen waarom het heilige Israƫl Gods volk is, elke kerkelijk instituut zou zich moeten schamen dit te ontkennen. Daarom is Israƫl bij de wet gebonden op de zevende dag de sabbat te houden. Dit gold alleen voor Israƫl evenals de besnijdenis, anders was de man wel zonder voorhuid geschapen.
  Het DNA is dus zoals u schrijft wel degelijk een van de belangrijkste fysieke bestanddelen van de mens en als men goed verder leest gaat dit ook op voor de nakomelingen van Japhet , want die zouden veilig tussen de tenten van Sem wonen, waar met deze uitspraak de wereldwijde verstrooiing misschien al geprofeteerd werd. Ik deel uw visie over de verdeelde stammen en wie zou de grootste worden? EfraĆÆm met als wapen het rund. Het wapen van het Britse Gemenebest is het rund en is het grootst en ook daar zijn alle stammen vertegenwoordigt: birds of a feather ā€¦. Het is wachten op een verzoening tussen Engeland en IsraĆ«l, onder de huidige leiding van beide landen zie ik het nog niet gebeuren, maar ik houd het oog erop gericht, zie profetie ergens in OT.
  Over die reusachtige ark, met een waterverplaatsing van de Titanic heb ik ook een theorie. Bij de schepping waren er 22 diersoorten op de aarde, waarvan er een aantal een ā€œwinterā€slaap hielden, zeer jong waren en geen grote hoeveelheden voedsel nodig hadden. Misschien werden er ook veel geschriften en gereedschappen meegenomen, want hoe had anders zo snel een volk met zo veel kennis als de SoemeriĆ«rs kunnen ontstaan?
  Het is misschien een omslachtig antwoord, maar ik had geen zin om geen argumentatie te geven met Bijbelversen.
  Wist u dat de aartsvader Benjamin zelf al geprofeteerd heeft dat een van zijn nazaten de grootste bijdrage zou leveren aan het NT? Ik lok hier mee uit, maar ik heb af en toe het gevoel dat er behoorlijk ge- be- veroordeeld wordt en voor nieuwkomers kan dit een vooroordeel bevestigen en anderen zullen daardoor afhaken. Er staat in het NT ook iets over zonde en doodzonde en Wie dat bepaalt

 45. Hallo Johannes, de ‘ Joden “, zijn ook IsraĆ«l.
  De Jood, komt van Juda…

  Ik begrijp uw reactie heel goed.
  In Johannes 4, zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw, dat het heil uit de Joden komt. Jezus kwam Zelf uit dat geslacht, en het heil kwam pas aan het kruis.

  Maar de Heere Jezus noemt ook vaak genoeg velen Israƫl.
  BVB. Johannes 1 : 48, “Jezus zag Nathaniel naar Zich toekomen en zei over Hem: Zie, werkelijk een IsraĆ«liet in wie geen bedrog is”.

  En zo zijn er velen teksten, dat er gesproken wordt over Israƫlieten in de evangeliƫn.
  Anderen worden weer Joden genoemd.

  Het heil wat uit de Joden komt, is de Heere Jezus Zelf.

  Maar wie is Israƫl nu werkelijk. Wie was het werkelijke nageslacht van Abraham???
  Galaten 3 : Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van Ć©Ć©n; En aan uw Nageslacht; dat is CHRISTUS”.

  Als het Nageslacht van Abraham Christus is… en ieder mens door geloof in Jezus Christus…nageslacht van Abraham is, en overeenkomstig de belofte erfgenamen,
  Galaten 3: 29
  Wie is dan het Israƫl van God????
  Dan is ieder mens in Christus Jezus… nageslacht van Abraham, en zijn samen IsraĆ«l.
  Door geloof, hoort men bij Christus Jezus, Hij die het Ware Nageslacht van Abraham is”.
  De beloften zijn gedaan aan Abraham en zijn Nageslacht, Christus.

  Galaten 3 : 27-28, “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek… en zo verder.
  “want u allen bent Ć©Ć©n in Christus Jezus”. Laatste zin.

  Waarom wordt het toch zo gescheiden van elkaar.
  In Gods ogen zijn we Ć©Ć©n in Christus. EĆ©n kudde Ć©Ć©n Herder.
  En dat houd ik vast.

  Wie is Israƫl???

  Hartelijke groet, Esther.

 46. @Jette 03/06/2020

  Ik ben het met een aantal opmerkingen van u eens, omdat dit aantoonbaar is vanuit de bijbel.
  U zegt over de stammen: ā€˜waarvan u en ik zijn.ā€™ Mee eens! Waarschijnlijk wel.
  U zegt: ā€˜de stammen: christenen wereldwijd.ā€™
  Deels mee eens; het moet wel gaan om hen, die tot de stammen van Israel behoren; niet elke christen van de wereld hoeft deel uit te maken van de stammen Israels.

  U gebruikt de term DNA, ik wil dat niet uitsluiten, en ook niet aannemen, want aan Gods kunnen zijn geen grenzen, dus daar blijf ik af.
  Ik heb nagedacht over de term bloedlijn, maar ook daar kan ik geen zekerheid over krijgen.
  Dan spreek ik liever over geslachtslijn.
  Daar kan ik wel volledig achter staan, want dat krijg ik bevestigd uit Gods woord.

  God wil duidelijk tot Zijn doel komen via een door Hem bepaalde geslachtslijn.
  Zie hoe God Isaak aanneemt, en Ismael weg zend. (toch ook een zoon van Abraham)
  Zie hoe Juda bij zijn schoondochter een zoon verwekt, om het voortbestaan van de geslachtslijn zeker te stellen.

  En ook om die reden -het voortbestaan van de zuivere geslachtslijn- wil God niet dat Zijn volk zich gaat vermengen met andere volken, want zij zijn een heilig volk!
  Natuurlijk wil God dat ook niet, omdat andere volken Israel verleiden tot het nalopen van ander goden en daar aan zouden offeren, wat heden ten dage het geval is.
  Jette, ik ben van mening dat u met het ā€˜reuzenā€™ verhaal ongetwijfeld iets onderzoekt over die geslachtslijn, maar ook dat u zich niet op die uitdrukking moet vastpinnen.

  Kort geleden hebben we hier een discussie gehad over de ā€œZonen Gods,ā€ wat daar mee te maken heeft, en ik wil me daar nu niet weer in begeven.
  Ik bedoel te zeggen: reus zijn, of niet reus zijn, heeft niets te maken met de geslachtslijn!
  Er is een simpele verklaring voor, maar die moet iedereen zelf maar ontdekken.
  Als je van een verkeerde veronderstelling/uitleg uit gaat, kom je vast te zitten met het ā€˜reuzenverhaal,ā€™ als gevolg waarvan dan weer andere teksten moeten worden aangepast.

  Uw vraag: ā€˜hoe kan je dan Jozua 6 rechtvaardigenā€™?

  Ik wil niet trachten om de werken van God ā€˜te rechtvaardigen.ā€™
  Wij moeten God niet beoordelen of Zijn werken rechtvaardig zijn!
  We kunnen dit niet eens.
  Trouwens als u de passages voorafgaand aan Jozua leest, en ook wat Rachab zegt,
  kunt u lezen dat ze wel degelijk op de hoogte waren van wat er ging gebeuren.
  Dit gold ook voor de andere volken.
  Wij mensen zeggen: Here, is dit nu wel nodig?
  Nou, blijkbaar oordeelt God dat het nodig is.

  @ Ramshoorn
  Gelukkig hoef ik het niet te doen met de bevindingen van de schrijvende rechter.
  Er is nog een andere Bron.

 47. @ vlokje: Oppassen voor occulte kennis daar kan Jezus onze Heer totaal niet om lachen, je mag geen afgoden dienen, occulte komt van satan, en Jezus wil niet dat we ons daar mee bezig houden, ik ken iemand die ook met occulte bezig was, en plotseling kreeg ze klopgeesten op bezoek, zeer beangstige zaken deden zich voor in en rond haar huis,na een bevrijdingsgebed hield het eindelijk op, occultisme is de deur van satan.

 48. Beste @Jette, Geen wonder dat wij langs elkaar heen praten als ik nu van u lees over uw DNA-theorie en de ā€œverlorenā€ 10 stammen waarvan u denkt dat, dat u en wij dat zijn. Beter gezegd, de christenen wereldwijd.”

  Ben ik even blij dat ik geen christen ben maar Vrolijk Orthodox!!!
  En de drie volbloed Joden…Petrus, Johannes en Paulus, die verantwoordelijk werden voor de samenstelling van het Nw. Testament zouden u vandaag met hun mond open aanstaren en denken…Einde discussie!!! Romeinen 11.

 49. @ Vlokje
  Wat betreft symbolen

  Hier heb ik ook vaak vraagtekens bij gezet:
  Een oog, die je geregeld op ziet duiken (ook op tv)
  Dan heb je de adelaar als symbool van Rome
  De draak, daar heeft China iets mee
  En wat heeft Nederland met de leeuw?

 50. Nog een schokkende conclusie;
  De zogenaamde “christelijke” stamvaders van Amerika hadden kennis van het occulte, gezien de vlag met pentagrammetje

  De Amerikanen bevrijden Europa met die ster op de motorkap,
  Niemand in naoorlogse protestants-katholiek Europa
  die op zijn minst zijn wenkbrauwen frons

 51. …..nu ik een beetje occulte kennis heb,
  een beetje maar hoor, symbolen en zo…

  Had ik als gelovige toch nooit voor zo’n symbool gekozen in de vlag ,
  toch liever een menora dan ? Of toch liever helemaal geen beeld en beeltenis van God
  Schokkende conclusie
  Theodoor herzl oprichter van het zionisme had dus kennis van het occulte

 52. PieternellaĀ 02/06/2020 om 8:01 pm
  Ik kom net tot de conclusie
  Dat de vervolging van de joden door de eeuwen heen
  Deze 10 stammen onzichtbaar heeft gemaakt, de 2 stammen zijn vervolgt en/of vrijwillig naar Israƫl gedeporteerd

  Die honderden jaren geleden christelijke zijn geworden, hebben zeker de 2de wereld oorlog overleeft, hun onwetendheid was hun redding, ander hadden ze hun mond voorbij gepraat en waren ook slachtoffer geworden van de holocaust

  Door de 2 wereld oorlogen is Israƫl ontstaan
  Maar dat is zo gegaan zoals Jakob zijn linzensoep ruilde:
  Hij wachte niet op God, maar nam zelf initiatief

  (De wereldoorlogen is een product van de illuminatie,
  het gevolg Israƫl ook, getuige de hexagram in de vlag

  Theodoor hertzel van de zionistische beweging(onderdeel van illuminatie) heeft er de David ster van gemaakt

  Maar daar voor was het eeuwen en eeuwen lang een hexagram, het vrouwelijke deel van het kwaad (hexagon 6hoek is het hart van een hexagram)
  De pentagram in het mannelijk deel van het kwaad (Pentagon is het hart van een pentagram)

 53. JohannesĀ 02/06/2020 om 9:49 pm
  Ik zie het zo
  Het volk Israƫl zijn de inwoners van Israƫl, vanaf 1948 de eerste nwo burgers, het ongelovige deel

  De joden: het gelovige deel (na de opname pas)
  Hebben alleen het geheim van de wet

  Christenen hebben alleen het geheim van Jezus

  De Messias gelovige joden: voor de opname al beide geheimen bekent
  (worden weggenomen)

  Zeg maar een brandkast met twee sloten ,die met twee verschillende sleutels (geheimen) geopend moet worden

 54. PieternellaĀ schreef:02/06/2020 om 8:01 pm
  “10 verloren stammen bewust undercover”

  Jaaaa, tuurlijk en soort van veiligstellen, en het zou mij niet verbazen, soort van Mozes verhaal
  Die werd ook gered en bewaard door in een vreemd land, bij niet-familie op te groeien

 55. @ Johannes 9:49 PM, op 2/6. Heel herkenbaar. Kom zelf uit een “Rooms nest”, en ben daar helemaal klaar mee. Ik heb helemaal niets met die instituten kerken. Ik heb het offer van de Here Jezus aangenomen, en tracht de Here Jezus te volgen, elke dag opnieuw, met vallen en opstaan. Neen, ik ben niet perfect, en een dchamel zondaar, maar….door Christus gerechtvaardigd Romeinen 8:1, en mag nu leven enkel uit genade. Hallelujah!

 56. Beste @Johannes, u zoekt spijkers op laag water. Zet uw goede leesbril op! Ik betoog heel vaak op deze veel geraadpleegde site dat Israƫl tot Hoofd der volken zal worden, waarvan Acte. Deut. 28. Jesaja 60, Jeremia 31:7, Openbaring 14 en 19.

  De rijdende rechter zou tegen u zeggen: dit zijn mijn bevindingen, daarmee moet u het doen!!!

 57. Beste Johannes en Ramshoorn,

  Johannes Je schreef,
  ā€œWant God is niet alleen liefde, maar God is ook RECHTVAARDIG!ā€

  Wel, dat ben ik helemaal met je eens.
  En we kunnen gaan twisten over het gebruik van het woord genocide.
  Maar zo kreeg ik hem ook, het woord genocide, bij een gesprek met een ongelovige de wel goed de bijbel had gelezen.
  En ik had het in de vraagvorm geschreven, is het genocide of niet, en ik had ook al geschreven dat ik het zelf geen genocide vind.
  Ik kan het vraagstuk zelf verklaren via de reuzen DNA lijn versus de geslachtslijnen van Adam naar Israƫl.
  En dan verder inhakend op de vraag van de ā€œverlorenā€ 10 stammen waarvan ik denk dat, dat u en ik zijn.
  Beter gezegd, de christenen wereldwijd.
  Wat mij verder opvalt, is dat ik, nadat ik die DNA lijnen ging onderzoeken in de bijbel, dat daaruit te lezen is dat het reuzen geslacht helemaal nooit tot geloof kan komen.
  Gewoon zoals het onkruid, zoals Jezus zelf zegt in Zijn vergelijking over het Koningsrijk Gods.
  Daar hadden we al een paar punten over besproken hier op het forum.
  En het verklaart waarom Israƫl Gods volk is en waarom zij zich niet met andere volkeren mochten mengen in huwelijk.
  Kortom, voor mij vielen honderden puzzelstukjes van de bijbel op zijn plaats.
  Maar wat opvalt is, als je dit onderwerp aanhaalt, half christelijk Nederland uit hun vel springen.
  Maar ook, dat ik werkelijk nog nooit een plausibel antwoord daarop gekregen heb.
  En als je dan een uitleg via DNA aanreikt zijn de aardappelen gaar of zwaar aangebrand.

  De vergelijking met de straffen die Israƫl ondergingen met dit stukje Jozua 6 gaan natuurlijk niet op.
  Israƫl werd tekens gestraft voor afgoderij door middel Israƫl aan hun lot overlaten werd zodat ze bestreden of verbannen werden onder de andere volkeren.
  Dat is heel wat anders dat direct straffen zoals in Jozua 6.
  En ik had het ook over dat de meeste mensen in Jericho vrijwel zeker nooit van de God van Israel gehoord hadden, met uitzondering van Rachab, zeker niet de kinderen die ook omkwamen door het zwaard.
  Het staat er ook niet bij in de tekst, ook niet in beginsel dat ze vijandig waren tegenover Israƫl.
  Maar wel tegen elke ā€œindringerā€ die hun huis en stad wilden gaan veroveren.
  Als er morgen iemand voor je huis staat die zegt dat hij de opdracht heeft gekregen van God, dat hij je huis mag hebben, geef je ook niet zonder verzet de sleutels en ga je weg.
  De rest van je schrijven laat ik rusten, in mijn ogen jou onderbouwing van je antwoord, maar niet van toepassing op de vragen.

  Kortom de vraag blijft dan openstaan.
  Hoe kan je dan Jozua 6 rechtvaardigen?

  @ Ramshoorn,
  Wederom geen plausibel antwoord, maar dat mag natuurlijk.
  Maar dan kom je ineens met.

  ā€œEn ja, ik weet net als u, dat Noach en zijn zonen tot het reuzen geslacht behoorden, hoe hadden ze immers die immens grote Ark met drie dekken kunnen bouwen als ze 70 kg gewogen hadden?ā€

  Nu haak ik af Ramshoorn.
  Juist Noach was zeker geen afstammeling van het reuzen geslacht.
  Juist de laatste ā€œzuivereā€ vanaf Adam, schoon in zijn wandel.

  Jette

 58. @Ramshoorn 01/06/2020 7:07

  Beste Ramshoorn en de overigen die meelezen:
  Een vraag was: ā€™Waarom blijft u Gods volk, Joden noemen i.p.v. het volk Israel, terwijl God altijd spreekt over Mijn volk Israel,ā€™ en hen zo ook noemt.
  En: ā€˜Noem een tekst waar God spreekt over: ā€˜Mijn volk de Jodenā€™; of, ā€˜waar staat dat God zei: ā€˜Gij zult niet meer Jakob heten maar Joodā€™?
  Spreekt God ergens over: ā€˜Mijn volk de Jodenā€™?

  En hoe lost u dit op? Door te stellen dat ik allergisch ben voor de benaming Jood.
  Maar daar ging het hier niet over! Het ging over wie Joden zijn, en wie Israelieten zijn.
  En het gaat hier over wie God Joden noemt en wie God Israelieten noemt.
  U weerlegt op geen enkele manier de onjuistheid van de teksten en argumenten die ik aanvoer, sterker nog: u gaat er helemaal niet op in. Zijn die argumenten of teksten er wel?

  U reageert wel, maar niet met ter zake doende argumenten of teksten, ze gaan helemaal niet over het onderwerp.
  U sleept de Knesset er weer bij, en Jeruzalem, en dat Jezus een Jood was, maar daar gaat hier het niet om!
  Het bevestigd niets van uw veronderstelling, en het weerlegt ook niets van mijn stelling, en daar gaat het ons toch juist om?
  Daarom wil ik e.e.a. recht zetten.

  Het gaat mij er niet om, wat u als waarheid wilt aannemen, maar ik krijg sterk de indruk, dat wanneer u geen teksten of argumenten heeft om iets te weerleggen, de aandacht van het onderwerp probeert af te leiden, met andere, niet ter zake doende teksten, en de schrijver een bepaald ā€˜imageā€™ mee te geven.
  Met dit soort uitspraken beĆÆnvloed u (bewust of onbewust) forumschrijvers/lezers over het beeld wat zij hebben, of vormen, van een andere forum deelnemer, en van wat die schrijft.

  Dit zijn elementen om een ander op een zijspoor te zetten, van het onderwerp af te leiden, van hen die echt willen weten, en in oprechtheid willen onderzoeken hoe het zit.
  En wie dat wil kan het ook bevestigd krijgen in Gods woord, maar dan wel zonder de intentie te hebben om een vastgeroest standpunt te willen verdedigen.
  Voor hen is dit schrijven bedoeld.

  NB. ik zie trouwens net in uw schrijven aan Vlokje, dat u nu toch wat anders gaat schrijven.
  Zoals ik u al aangaf dat Jezus niet uit de stam ‘Joden’ was, maar uit de stam Juda, bent u dat nu ook gaan inzien merk ik.
  U mist trouwens nog wel een hele profetie uit Ezechiel tussen de Bijbelboeken 2 Kon.17:18 en Openbaringen 7, over het gehele volk Israel.

  Als iemand iets beweert op grond van een Bijbeltekst, en wij willen dat weerleggen, dan moet dat zijn op grond van die, of ā€“andere- tekst(en) die over hetzelfde onderwerp gaan.

  Iemand schreef hier laatst nog, zo geworteld te zijn in de gereformeerde opvoeding/leer.
  Dat is precies waar het om draait, ook ikzelf kom uit die hoek, en weet wat het is.
  Mijn advies: protestant, katholiek of welke stroming ook, koop een vat zoutzuur en los de vastgeroeste overleveringen op, en stort u op de onvervalste moedermelk.
  Alleen Gods woord!
  Bedenk dat de satan de overste van deze wereld is, hij is voorlopig de baas, en juist daar waar u het niet verwacht!
  Maar over God is hij niet de baas, en ook niet over Zijn woord! Die kunnen we vertrouwen!

 59. @ Vlokje
  Zou het kunnen dat God de 10 verloren stammen bewust undercover onder andere volken heeft verspreid, om hen zo te beschermen? Totdat de tijd daar is om hen weer te verzamelen?

 60. Beste @Vlokje…Als over een poosje de Here Jeshua wederkomt in Jeruzalem is er Ć©Ć©n STAM heel belangrijk, de Konings-Stam Judah, waaruit de Here Jeshua is voortgekomen. Hij wordt immers ook de zoon van David genoemd in Matth. 1:1.

  Hebreeƫn 7:14 (HSV) Het is immers overduidelijk dat onze Here van Juda afstamt!!!

  Openbaring 5:5 (NBG51) En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, [JESHUA] de Leeuw uit de Stam Judah, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.

  2 Koningen 17:18 (HSV) De HEERE was zeer toornig op IsraĆ«l, zodat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht. Er bleef niets over dan alleen de Stam van JUDAH!!! Totdat…Lees verder in Openbaring 7.

 61. Samenvoegen van de van de stammen kan betekenen:
  weer onder 1 wet stellen (zondag-sabbath verhaal)

  De 10 stammen voegt zich bij de 2 stammen, dus de twee stammen hebben het bij het rechte eind

 62. @ramshoorn
  Kan ik het ook zo bekijken?
  Verloren 10 stammen zijn op gegaan in de menszee, protestants- katholiek(vallei van beenderen), eerst Europa en dan de wereld over

  De 2 overige stammen zijn messias belijdende joden
  Misschien ook wel wereld wijde verspreid, maar die hebben samenkomsten en weten waar ze mee bezig zijn

  Israƫl is een product van het Nwo , verwacht voor de opname
  daar geen heil vandaan

 63. @ramshoorn
  10 van de 12 stammen zit in de Europese landen
  Die zijn uit gewin en door dwang katholiek of protestants geworden, er is hoop, de kennis is er, nu de uitvoering nog.

  ….en 2 stammen X 12000 duizend = een aantal zoveel als in een groot dorp, ook niet zoveel

 64. Hallo Ramshoorn….

  Moest wel even lachen… met veel weten valt echt wel mee hoor.
  Veel wat u schrijft, vooral met de teksten, ja, die weet ik meestal ook.

  Ons inzicht verschilt hier en daar behoorlijk… maar, dat is iets anders, als veel weten.
  Wij verschillen van inzicht, vooral veel… als het om de Joden/IsraĆ«l gaat.

  En ik ben nu eenmaal niet zo… dat mijn geloof helemaal in lijn moet zijn van de Joden/IsraĆ«l.
  Helemaal niet hoe veel anders het geworden is met Christus Jezus.

  Ramshoorn, hartelijke groet van mij, Esther.

 65. Beste @Vlokje…u schreef: Die 144000 zijn eenlingen of zeer kleine geloof gemeenschappen”

  Nee, het zijn de 12 Stammen Israƫls die door Jeshua genoemd worden in Openbaring 7 en 14:1.

  Beste @Johannes. Duidelijk, en mee eens wat u schrijft: “Trouwens, ook die volken hadden wel gehoord van de God van Israel, en wisten dat God het land aan hen beloofd had, maar waren niet bereid dat land af te staan. Als zij bereid waren geweest hun land te verlaten ten gunste van Israel, zou God hun mogelijk niet eens uitgeroeid hebben. (Iets wat Rachab Jozua 6 wel wist, en erkende, en daarom meewerkte) Maar die volken kozen er voor om tegen de God van Israel te strijden!”

  Beste @Roadrunner. Ik sta deze keer paf van uw heldere Ingezonden. Een Tien!!!

  Beste @ Esther. Ja, uw weet veel, maar helaas haalt u steeds twee zaken door elkaar:

  1* JHWH heeft een heel andere weg met Israƫl en hun behoud dan de gelovigen [heidenen] uit de volken.
  2* Als u nu nog eens de uitspraken Handelingen 15 van het Apostelconvent te Jeruzalem bestudeert dan ziet u direct dat er heel verschillende eisen aan Joden en gelovigen uit de volken gesteld worden.
  3* Joden werden gewoon besneden en gedoopt, net als de Jood Jeshua, en de Jood Paulus. Zij bezochten altijd de Tempel in Jeruzalem, of de Synagoge in hun woonplaats. Ik gaf u vele voorbeelden over de Sabbat in het Boek Handelingen.
  4* Er is tot nu toe een geest van diepe slaap over het volk Israƫls maar zullen daaruit op een dag ontwaken als de Joodse Masjiach hen verschijnt. Details Zachariah 12 en Romeinen 11.

  Hoop dat deze paar voorbeelden een Eureka moment zullen geven. Dan zullen wij, de Vrienden van Jeshua en Israƫl samen met hen luidkeels Hallelujah uitroepen. 4 x zelfs in Openbaring 19. Neem uw potlood en bloknoot en tel mee!!! Shalom.

 66. Hallo Ramshoorn…

  Ik weet dat God het volk IsraĆ«l op de berg SinaĆÆ dat gebod gaf om te doen.
  Maar er waren zoveel geboden, ook de besnijdenis was er Ć©Ć©n van.
  Nu gaat het om de besnijdenis van het hart… niet meer aan het vlees.
  Zo ook de sabbat, en zovelen van die geboden.
  Ook de offerandes die ze moesten doen, wees naar Christus Jezus. Hij heeft Ć³Ć³k dat vervuld.
  Die offerandes hadden ook gƩƩn waarde meer.
  Zelfs nog erger, zij die daar mee door gingen… vertrapte het bloed van Christus.
  We lezen in Hebreeƫn 10 : 28-29, hoe God daar over dacht.

  U vind het misschien belangrijk, maar wij staan nu onder het nieuwe verbond van Christus Jezus.
  Jesaja 56 begrijp ik zeker, onder het oude verbond was het een vaste regel/gebod.
  Maar alles veranderde… de hele wet met geboden werd nieuw.
  Niet meer op steen, maar in Christus Jezus, in ons hart.

  Ramshoorn, hartelijke groet, Esther.

 67. @Ramshoorn @Jette

  Heb jullie schrijven over en weer gevolgd, en wil hier graag een paar opmerkingen over maken.
  Allereerst: God is liefde!
  Die liefde heeft Hij meermalen betuigd, en aangetoond, met als grootste bewijs het offer van Zijn Zoon, Jezus Christus.
  Hier kunnen geen twijfels over bestaan, maar God verbind wel een voorwaarde aan Zijn liefde!

  Want God is niet alleen liefde, maar God is ook RECHTVAARDIG!
  God heeft Zich een eigen volk uitverkoren, en die boven alle volken gesteld.
  Hij heeft toen alleen aan Israel Zijn wetten gegeven.
  Andere volken zullen dat moeten erkennen en meewerken!

  Omdat niemand zich aan die wetten hield, is Jezus gekomen.
  God had Israel uit kunnen roeien, maar uit liefde heeft Hij dit niet gedaan.
  Nu kan iedereen, uit elk volk deel uit maken van Zijn Heil, en ook dat is liefde van God.

  Maar wat toen gold, geld ook nu!
  Iedereen die het offer van Jezus niet aanneemt zal uitgeroeid worden.
  Nu kom ik op het punt waar God groot ONRECHT wordt gedaan, nl. het woord ‘Genocide.’
  Genocide, is het oneerlijke, onwettige uitroeien van mensen, volken of minderheden.

  God heeft in het verleden volken uitgeroeid, en zal dit weer doen.
  Maar is dit onwettig? Is dit onrechtvaardig? Nee! Hij doet dit vanuit Zijn voorwaarde voor Zijn liefde.
  De wetten houden; en toen bleek dat de mens dat niet kon opbrengen, het offer van Jezus aannemen!
  Maar wie dat ook niet wil doen, wordt niet onrechtvaardig bejegend door God als Hij
  de voorgeschreven regels aan de laars lapt, en op wettelijke gronden, (de woorden van God)
  veroordeelt wordt.
  Op veroordeling volgt straf, net als in de mensenwereld, en de strafmaat is vooraf door God bekend gemaakt bij de mensen.

  Dit is rechtvaardigheid van God, en mag nooit in verband worden gebracht met genocide!
  God heeft meerdere malen velen uit Zijn eigen volk uitgeroeid, en ook uit andere volken.
  Niet onterecht, niet onwettig, maar naar Zijn woord. Dat is rechtvaardigheid.
  De rechtvaardige zal leven, en de goddeloze zal uitgeroeid worden, alles uit gerechtigheid!

  Nu kunt u aanvoeren: Hoe zit dat dan met Jericho, en al die andere volken van Kanaan, die God heeft uitgeroeid; ze kenden God niet eens.
  Omdat ze Hem niet wilden kennen!
  En hier blijkt juist Gods grote liefde uit voor Zijn uitverkoren volk!
  Die volken waren goddeloos, afgodendienaars, en moesten plaats maken voor Zijn uitverkorenen, die God het land het beloofd.

  Trouwens, ook die volken hadden wel gehoord van de God van Israel, en wisten dat God het land aan hen beloofd had, maar waren niet bereid dat land af te staan.
  Als zij bereid waren geweest hun land te verlaten ten gunste van Israel, zou God hun mogelijk niet eens uitgeroeid hebben. (Iets wat Rachab wel wist, en erkende, en daarom meewerkte)
  Maar die volken kozen er voor om tegen de God van Israel te strijden!

 68. Misschien een schrander opmerking van mij
  Die 144000 zijn eenlingen of zeer kleine geloof gemeenschappen

  Als het de protestantse of katholieke kerk betreft zouden het er veel en veel meer zijn

 69. ik maak mij grote zorgen
  namelijk
  aantal aarde bewoners 8 miljard (7,7)
  8.000.000.000:100= 1% = 80.000.000:100=0,001%=80.000
  x2=160.000

  opname 144000=0,0018% aarde bewoners

 70. Beste @Johannes, waarom reageert u zo allergisch op de benaming JOOD? De Here Jeshua heeft daar geen moeite mee en verklaart in Joh. 4:22…Het heil is uit de Joden.

  Trouwens, als u mijn brieven goed leest verwijs ik ook vaak naar Jeruzalem de hoofdstad van Israƫl. Psalm 48, 132 en Mattheus 5:35. Er is nu in 2020 geen sprake meer van de 2 of 10 Stammen. De Knesset is daar een exponent van. Het is wachten op de Joodse Masjiach Jeshua die Israƫl weer tot Hoofd der volken zal maken. Openbaring 19. Hoe vaak schreef ik hierover ? Shalom. Psalm 122.

  Beste @Jette. Dank voor uw Ingezonden. Ja…U bent een handig debater, helaas moet ik ook nu weer constateren dat u de Bijbel laat buikspreken, als u beweert dat Jozua het GEZIN van Rachab de hoer spaarde. Wat lezen we wel in Jozua 6…Haar hele GESLACHT, dus inclusief verre verwanten die bij haar schuilden werden door JHWH en Jozua gespaard. Weet u nog: Het Rode Koord, onderdeel van het verbond tussen de 2 verspieders en Rachab?

  En ja, ik weet net als u, dat Noach en zijn zonen tot het Reuzengeslacht behoorden, hoe hadden ze immers die immens grote Ark met drie dekken kunnen bouwen als ze 70 kg gewogen hadden? Zij verschilden echter met de andere Reuzen omdat zij de God van hun Stamvader Adam kenden en vreesden. Genesis 6.

  Dus Jette, ik mag u graag, maar toch maar weer even het vingertje…Gods Woord dienen we altijd zorgvuldig te lezen en te reciteren en vooral als het op schrijven aankomt…tel de letters…geen tittel of jota mag gemist worden. Gezin of Geslacht is een wereld van verschil. Mattheus 5:17-20.

 71. Ik denk als je je hart aan Jezus geeft,
  dat je je dan niet zorgen hoeft te maken dat je demonisch dna hebt.

  Als je je zorgen maakt of je dna wel of niet corrupt en duivels is,
  dan ben je in mijn ogen gewoon te redden.

  Want een duivel zou zich daar geen zorgen om maken.
  Een reus maakt zich geen zorgen dat ie corrupt is en daardoor zijn redding verliest.
  Maar iemand die zich daar wel zorgen om maakt heeft in mijn ogen nog een ziel die te redden is.

  Beetje net als Pinochio eigenlijk.
  Hij was dan wel een houten pop,
  maar toch had ie zijn hart op de juiste plek.

  Het is ook een beetje net als die uitspraak van Jezus over de onvergeefelijke zonde tegen de Heilige Geest.
  Als je je afvraagt of je die zonde zou kunnen hebben gedaan,
  dan heb je die zonde niet begaan.

  Een demoon,een reus of gewoon een slecht mens zal zich nooit afvragen of ie tegen de Helige Geest heeft gezondigd.Want dat interesseert ze niet.

  Maar iemand die het wel interesseert,
  en zich zorgen maakt of ie tegen de Heilige Geest heeft gezondigd,
  zo iemand heeft ze hart nog op de juiste plek zitten en is nog gewoon redbaar.

 72. @Ramshoorn,

  Erg flauw Ramshoorn dat je geen antwoordt geeft, maar om de pot heen draait.
  Dat Rachab en gezin gespaard werden omdat zij de verspieders verborgen had, heeft helemaal niets met de vragen te maken.
  En natuurlijk weet ik dat de slag van Jericho in Jozua 6 geen genocide was, omdat ik dat kan verklaren met de DNA lijn geschapen door God vanaf Adam.
  En het volgen van die DNA geslachtslijnen, reuzen versus vanuit Adam, verwerp je stellig en dat is prima.

  Maar dat is geen antwoord op de vragen, dus hier nogmaals de vragen.
  Is God de God van liefde en redding voor alle mensen?
  Of is God de strenge God die zelfs mensen verdelgd ook al hadden die nog nooit van de God van Israƫl gehoord?
  Een God van genocide?
  Hoe plaatsen we dan Jozua 6?

  Kom dan gewoon met jou uitleg waarom dat geen genocide was.
  En als je geen verklaring hebt of niet wilt geven, ook prima, maar draai dan niet om de pot heen.

  En laat nou eens die belerende toon uit je schrijven weg.
  Je schreef,
  ā€œSchaam u diep met uw misleidende voorstelling van zaken en hoop dat u de Here God uw spijt betuigt!ā€

  Hoe kan een vraag een misleidende voorstelling geven en waarom moet ik met geloofsvragen tegenover God mijn spijt betuigen?
  Ik doe niets meer dan, Tessalonicenzen 5: 21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede..

  Jette

 73. @ Esther 9:27 PM, op 1/6. Hallelujah! Inderdaad, onze enige hoop, is onze Heer en Heiland Yeshua/Jezus Messias. Hartelijke dank lieve zuster in Christus.

 74. Hallo lieve broeder, Wachter.
  Ik heb voor u een kort filmpje van plm. kleine 5 minuten.
  Het gaf mij ook weer wat werkelijk echt belangrijk is voor een gelovige in Jezus.
  https://www.youtube.com/watch?v=ckIHwMzWIfk

  Dat u er door bemoedigd wordt Wachter. En vooral veel sterkte en kracht van onze Hemelse Vader en de Heere Jezus, met uw strijd.
  En ook voor de anderen, natuurlijk.

  lieve groet van mij, Esther.

 75. Inderdaad @Willy, Jezus en Paulus hebben de wet samengevat in twee delen, Hoor IsraĆ«l God is Ć©Ć©n, aanbid hem, en het tweede gebod, je naaste liefhebben als jezelf, is de vervulling van alle geboden. ”

  Daarbij komt nog dat Jeshua de vloek van de wet [Deut. 28 en Lev. 26] voor ons aan kruis heeft gedragen en daarvoor betaald heeft met Zijn eigen leven. Met als gevolg dat de Zegen van de Wet tot zegen van de hele mensheid werd. Heeft u Psalm 119 wel eens gelezen of gezongen? Deze jubelt in alle 176 verzen over Gods wijze rechtvaardige Wetten en bestuur op aarde.

  Wat zou Nederland zijn in 2020 zonder een Wetboek van Strafrecht? U weet als geen ander:
  Een van de allergrootste gevaren van onze tijd zijn ANARCHIE en WETTELOOSHEID.

  Zowel Jeshua als Paulus spraken zich hierover heftig uit…

  MatteĆ¼s 7:23 (NBG51) En dan zal IK [Jeshua] hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der WETTELOOSHEID.

  2 Korinthiƫrs 6:14 (NBG51) Vormt geen ongelijk span met Ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met Wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

  2 Tessalonicenzen 2:3 (NBG51) Laat niemand u Misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der Wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs!

  Beste @Peter…Kritiek leveren is gemakkelijk. Maar…Waarom schrijft u hier zelf niet een duidelijk inhoudelijk stuk, zodat respondenten alhier misschien ook kunnen genieten en iets kunnen leren van de kwaliteiten en spitsvondigheden van uw perfecte Nederlands?

  Beste @Esther, jammer dat u Jesaja 56 niet goed begrepen hebt. De wekelijkse Sjabbat gold voor IsraĆ«l wel degelijk als Gebod van JHWH op de SinaĆÆ. Exodus 19 en 20. Wij, gelovigen uit de volken hebben dit Gebod nooit gekregen op het Apostel Convent in Jeruzalem. Handelingen 15. Maar we mogen het wel.

  De omstreden zondag is een een Roomse uitvinding van 7 maart 321 die direct rampzalig werd voor de toenmalige Joden en gelovigen uit de volken die gezamenlijk de Sjabbat naar het Vierde Gebod van Exodus 20 Trouw bleven.

  Pausen zijn in vele eeuwen antisemieten gebleken. Dat bleek vooral op 14 mei 1948 toen David Ben Goerion de Onafhankelijke Staat Israƫl uitriep in Tel-Aviv en antwoord kreeg van de oorlogs-Paus Pius XII die de Staat Israƫl NIET wilde erkennen!

  De zeer omstreden Poolse Paus [Lees het boek van David Yallop: De kracht en de heerlijkheid – de duistere zijde van het Vaticaan] deed dat pas in 1993 toen hij veel concessies over Jeruzalem losgepeuterd had van Premier Peres en de Knesset.

  Lees nog meer details in het boek van Dirk Verhofstadt: Pius XII en de vernietiging van de Joden.

 76. @Ramshoorn 31/05/2020 2:06
  Beste Ramshoorn, ik begrijp dat u niet wilt overwegen om duidelijk het verschil te ontdekken in Gods woord wanneer het over Joden gaat, of wanneer over het volk Israel als geheel.
  U kunt in de grondtekst lezen hoe de benaming ‘Jood’ verwijst naar iemand uit ‘Judea, van de stam Juda’, niet naar Israeliet.

  Ook nu beweert u dat de 144.000 uit Openbaringen 7, waar nota bene de 12 stammen met name worden genoemd, Joden zijn!
  U weet zeer goed dat God nooit, maar dan ook nooit, Zijn volk uit Jakob, die Hij Israel noemde,
  -de 12 stammen- Joden heeft genoemd!
  Kunt u mij een tekst aanduiden waar God zegt: ‘Mijn volk de Joden’?
  Kunt u een tekst vinden waarin God zegt: ‘uw naam zal niet Israel zijn, maar u zult Joden heten?
  U mag wat mij betreft blijven geloven dat de Joden, Israel zijn, maar noemt u hen dan ook bij de naam zoals ze door God genoemd worden: ‘Mijn volk Israel.’

  Het heil is uit de Joden zegt u, maar wat heeft dat er mee te maken?
  Jezus is immers uit de stam Juda?
  Zij waren het die terugkeerden uit ballingschap, waar ze niet als Joden naar toe zijn verbannen door God, maar als Juda.
  En zij keerden terug met de naam zoals zij daar werden aangeduid: Joden.

  U veronderstelt ten onrechte dat ik de Knesseth, het parlement van Israel zou bedoelen, maar is dat niet erg kort door de bocht? Is niet het gehele volk van de Joden afgedwaald, evenals de rest van de stammen?

  U stelt de leiders van de Joden aansprakelijk en het volk gaat vrijuit?
  U haalt een paar teksten aan over de vele Joden die tot geloof zijn gekomen, maar ook dat heeft niets te maken met het benoemen van (alleen) de Joden als Gods volk.
  Wereldwijd zijn er 14 miljoen Joden, als daarvan 1 miljoen tot geloof zijn gekomen, dan wijkt nog verreweg het grootste deel af van de wegen des Heren, met name de Orthodoxe Joden.

  Het zou helpen als u nadenkt over wat God heeft gezegd over Zijn volk Israel.
  “Eens echter zullen de kinderen IsraĆ«ls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is.” (Hos.1:10)
  Niet te tellen! Heeft God het hier dan over 14 miljoen Joden?

 77. Zou de Heere God er voor gezorgd hebben dat het juist in de lockdown periode vanaf half maart zulk mooi weer geweest is? Zodat kinderen die niet naar school konden gaan en anderen die noodgedwongen thuis moesten zitten, toch naar buiten konden. Als het de afgelopen twee maanden tijdens de lockdown wisselvallig en nat weer was geweest, zou deze periode voor velen erg vervelend geweest zijn. Want dan moest je maar binnen zitten. Erg ‘toevallig’ dat juist nu de horeca en scholen weer opengaan, het wisselvalliger gaat worden. Zou de Heere God daar voor gezorgd hebben, want Hij immers bestuurt het weer.

  Laten wij ook bidden dat er in de komende weken en maanden wisselvalliger mag worden om de droogte op te heffen.

 78. Jemig, wat schrijven mensen toch een krakkemikkig Nederlands, zonder interpunctie, noch hoofdletters. Is dit een gevolg van ons oh-zo geweldige “onderwijs”? En dan te bedenken dat men “Belgen” graag zo “dom” vindt :-).

 79. @Ramshoorn,
  Dank voor de reactie, uiteraard houden wij meningsverschillen over de sabbat, maar blijkbaar liggen meningen toch dichter bij elkaar dan eerder gedacht. Ondanks dat ik het nut van zowel sabbat als zondag voor mij persoonlijk niet zie op basis van de Bijbel, mag iedereen hier zijn eigen invulling aangeven. In ieder geval zijn tijdens deze discussie twee kanten belicht. Zoals Johannes ook al aangeeft, als het maar uit liefde voor de Heer zal worden gedaan.

  Overigens, in een nieuw komend tijdperk geloof ik overigens wel in Sabbat. Maar dit zijn andere tijden, waarbij Jezus Koning is vanuit herstelde Israƫl.

 80. @ ramshoorn: Je blijft met je geloof steken in het hoofdstuk zeven van de Romeinenbrief, maar Paulus heeft daar een hoofdstuk bijgeschreven, het grote hoofdstuk acht, en daar schrijft hij, we zijn dood voor wet, zonde en dood, de wet voert geen heerschappij meer over ons, als Paulus schrijft dat de wet goed en heilig is bedoeld hij gewoon het kwam van God, maar de wet doet zonde kennen, heeft dan iets wat goed is, van mij een zondaar gemaakt, neen dat bedoeld Paulus niet, het is het begeren om die wet te overtreden die ons tot zonde maakt, dus maak je ƩƩn fout over de wet, dan heb je ze allemaal overtreden, dus Jezus en Paulus hebben de wet samengevat in twee delen, Hoor Israƫl God is ƩƩn, aanbid hem, en het tweede gebod, je naaste liefhebben als jezelf is de vervulling van alle geboden.

 81. Ik ben al 25 jaar van de kerk af,
  Maar ik denk nog steeds als een gereformeerde,
  ik heb het idee dat dat vast in mij gebakken zit.
  Dat zullen meer mensen met mij kunnen beamen,
  katholiek, evangelisch of protestant

  Zo ook Jezus, Hij denk en handeld als een gelovige jood (sabbath-Pesach-en andere joodse feesten

  Als jij ook Jezus denkwijze volgt dan kun je misschien dit ontdekken:
  Pesach is het voorjaar eerste oogst/opname vijgenboom ook
  en na 3,5jaar ??feest in september de twee oogst/opname van de vijgenboom
  De Bijbeltekst “Les van de vijgenboom”,wordt ik niets wijzer van
  als ik vijgen wil oogsten heb ik niets aan deze tekst:
  Marcus 13:28-29 en matt 24:32

  dus ik heb met mijn groene vingers op Wikipedia gezocht hoe je vijgen oogst, euraka!

  Misschien kun je dan ook zien dat:
  Hij ons als familie ziet die Hij lange tijd niet gezien heeft, dan wordt er gezamenlijk gegeten, een de sabbath zaterdag is om samen te zijn en bij te praten

 82. Beste @Jette, jammer dat u zich hier niet onderscheidt met nauwkeurig Bijbellezen, niet uw sterkste kant belicht…U bent verbaast dat Jozua samen met de IsraĆ«lieten na zeven dagen geduld te hebben gehad Jericho en alle inwoners over de kling joeg.

  Alle inwoners? Jette hier blijkt uw nonchalante manier van Bijbel lezen; Waarom sloeg u Rachab en heel haar geslacht die door JHWH en Jozua gered werden van de ondergang [bewust?] over???

  Jozua 6:21 Toen sloegen zij alles wat in de stad was, met de Ban, zowel man als vrouw, zowel jong als oud, tot runderen, schapen en ezels toe, met de scherpte des zwaards.

  22 Maar tot de twee mannen die het land verspied hadden, zeide Jozua: Gaat het huis van Rachab de hoer binnen en brengt de Vrouw en Allen, die haar toebehoren, naar buiten, zoals gij haar gezworen hebt.

  23 Toen gingen de jonge mannen, de verspieders, naar binnen en brachten Rachab naar buiten en haar vader, haar moeder, haar broeders en Allen die haar toebehoorden – ja, haar Gehele
  Geslacht brachten zij naar buiten – en zij wezen haar een verblijf aan buiten de legerplaats van IsraĆ«l.

  24 De stad echter en alles wat erin was, verbrandde ISRAEL met vuur; alleen het zilver, het goud en de koperen en ijzeren voorwerpen voegden zij bij de schat van het huis des HEREN.

  25 Zo heeft Jozua de hoer Rachab en haar Familie en allen die haar toebehoorden, in Leven gelaten, en zij heeft onder Israƫl gewoond tot op de huidige dag, omdat zij de boden verborgen
  had gehouden, die Jozua uitgezonden had om Jericho te verkennen.

  Vindt u JHWH en Jozua dit lezenden nog steeds een God van Genocide?
  Schaam u diep met uw misleidende voorstelling van zaken en hoop dat u de Here God uw spijt betuigt!

 83. Heel mooi, Johannes….

  Het is wel zo dat God aan de 7e dag een bijzondere waarde heeft toegekend.
  Hij zegende die!

  Helemaal waar… die kostbare Rust is in HEM Persoonlijk. HebreeĆ«n 4.
  Daar lezen we die ware toedracht van de sabbat/rust.

  Wij mogen door ons geloof rusten in HEM. In God Zelf door Jezus Christus.

  Nu stop ik met dit onderwerp.
  Ik ga de koffiepot overvallen, zin in een een bakje.

  Groeten, Esther.

 84. Ik hoop xander dat je deze nog plaatst

  Het gaat er niet om hoe wij het geloof (joodse) zien, ma9ar hoe Jezus het beleefd heeft, zo als Hij het 2000 jaar geleden deed doet Hij het nog steeds en in de nabije toekomst ook!

  gewoonte mens zeg maar,daardoor is Jezus voorspelbaar
  Dus Niet in mijn ogen ,maar in Jezus ogen is over de sabbath geen discussie mogelijk,want dat is HET sleutel moment

  Feit is gewoon:
  De sabbath moest uitgevoerd worden om deze informatie door de eeuwen heen (van generatie op generatie overgedragen) om te bewaren, zodat deze informatie beschikbaar is vlak voor de opname
  Als niemand meer de sabbath kent, wie kent Jezus dan nog,
  wie kent dan nog Jezus belangrijkste invloeden?

 85. Europa: aanvallen op christenen naar recordniveau

  De christenen in Europa komen steeds meer onder druk te staan. In 2019 stonden christelijke plaatsen aan een recordaantal aanvallen blootgesteld. Bijzonder getroffen: Frankrijk met een constant toenemend islamitisch bevolkingsaandeel. Nu klaagt het Vaticaan over de toename van de antichristelijke haatdelicten en de discriminatie van de kerken in corona-tijden.

  https://ejbron.wordpress.com/2020/06/01/europa-aanvallen-op-christenen-naar-recordniveau/#more-241291

 86. Beste Harold, Ramshoorn en Ele….

  Ramshoorn, al die teksten gezien, en zeker zal ik dat niet afbreken.
  Maar, ik lees nergens dat het een verplichte dag moet zijn, de sabbat.
  Jesaja 56 heb ik gelezen…. waar ik niets van afdoet… maar wel het besef, dat het onder de wet staat, onder het oude verbond. Christus Jezus was er nog niet, om alles te vervullen.

  De zondag zegt mij ook niets, het mag van mij ook op vrijdag, noem maar een voorbeeld.
  Het ontstond onder het Roomse… maar ik geloof ook zeker dat God de Vader en Jezus er hĆ©Ć©l ver boven staan.
  Zij zien mensen die samenkomen, en ook de harten van mensen aan.
  Net zo met de sabbat… precies het zelfde… houd men de sabbat als gewoonte/verplichting of heel bewust voor de Heere.

  En daar zit natuurlijk wel een groot verschil in.
  Harold haalde het ook al aan… wij staan niet onder de wet van Mozes, maar onder het Nieuwe Verbond, in Jezus Christus.

  Ik ben dankbaar met Romeinen 14, de Ć©Ć©n acht een dag belangrijk voor de Heere, een ander ziet alle dagen gelijk… en ook voor de Heere.

  Het was een vraag van Wachter, en dan krijgt hij meteen verschillende antwoorden.
  Laten we voor hem bidden, en ook voor elkaar, dat de Heere hem en ons inzicht en rust geeft.
  Het allerbelangrijkste is onze relatie met onze Heere Jezus Christus en zo ook de Vader.

  De Heere Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader als alleen door MIJ… zegt de Heere.

  De zondag of de sabbat… is niet de weg, de waarheid en het leven…. dat is alleen te vinden in Christus Zelf en Zijn kostbare bloed vergoten aan het kruis op Golgotha.

  Over de sabbat/zondag ga ik niet verder in discussie…
  Ook Xander heeft dat al langere tijd eerder aan gegeven…. geen sabbat discussies.
  We bereiken er niet mee….

  Fijne dag allen, Vaders zegen en bescherming om jullie heen, en groeten van mij, Esther.

 87. 1 Kor. 1-8
  ‘ Here, ik houd van u en daarom onderhoud ik de sabbath’!

  ‘ Here, ik houd van u en daarom onderhoud ik de zondag’!

  Wat uit liefde gedaan wordt, geeft de doorslag!
  ‘ Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.’

  Het is wel zo dat God aan de 7e dag een bijzondere waarde heeft toegekend.
  Hij zegende die!

  Een ieder beproeve zichzelf.

 88. Beste @Harold, Dank voor uw duidelijke reactie. U schreef terecht: Ik kan het heus eens zijn met u dat de zondag ingesteld is door een romeinse keizer.””

  Dat wilde ik graag van u horen, want dat is feitelijk en juist!!! Google maar even op de eerste Zondagswetten van Constantijn de Grote en uw ogen zullen nog verder open gaan.

  Heel mooi om van u te lezen: maar ook de zondag is voor mij geen heilige dag. Voor mij ook niet, het is een Roomse dag, in Israel hebben burgers maling aan de Paus, ik ook, gaan burgers dan ook gewoon naar hun werk, de kinderen naar school en wordt het huisvuil opgehaald.

  U schrijft terecht…Moet er ook niet aan denken om de hele dag niets te doen, ik ben graag bezig. En gelukkig laat de wet van Christus mij geheel vrij van opgelegde geboden en regels en bevrijdt het mij van het juk van religie en rituelen.””

  Helemaal met u eens dat religie en verkeerde rituelen mensen in de gordijnen kunnen jagen. Maar…Jeshua verklaarde de Torah en de wetten van JHWH allen Kosher in Mattheus 5: 17-20, geen tittel of jota zou daarvan geschrapt mogen worden dus ook niet het Gebod van de Sjabbat, de rustdag van JHWH. Genesis 2:1-3. Exodus 20 en 31. Alleen Evolutionisten/Darwinisten sluiten God en Schepper uit.

  Dat bevestigt u dan ook als u schrijft: Jezus was Jood en dus volstrekt Logisch is dat hij de sabbat en de Thora hield. En inderdaad: De wet van Mozes is geenszins meer van toepassing op ons, enkel de wet van Christus.”

  Paulus ziet het nut van de Wet/Torah wel degelijk in voor ons gelovigen uit de volken in zijn Brief aan de Romeinen hoofdstuk 1 t/m 8…De Torah is heilig en goed…een tucht en leermeester, zonder Torah zouden we niet weten wat zonden/zondigen is.

  Ik ga ook niet naar een Synagoge op Sjabbat, zou het wel doen als er een Rabbijn was die geloofde en verkondigde dat Jeshua de Masjiach is, de komende Koning van Israƫl en de wereld.
  Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19.

  Net als Ruth eertijds wil ik zeggen tegen de God van IsraĆ«l…Uw God is mijn God, Uw land is mijn land….Ik studeerde daar in Jeruzalem met mijn vrouw en leerde de gehele Bijbel door Joodse ogen te lezen en vierde de Sjabbat feestelijk mee, niet te vergelijken met die saaie zondagen van de kerken. Ik hoefde geen volle Jood te worden, maar beschouw me als een vriend van JHWH en een vriend van Israel volgens Jesaja 56. Waarom negeert u dit duidelijke gegeven?

  Al die misleide christenen van 2020 die de zondag heiligen ipv de Sjabbat, zullen op een dag verzengd worden door de Zon volgens JeshuaHaMasjiach…Lees hoe straks al die Zonaanbidders gestraft worden….

  Openbaring 16:7 Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. 8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de ZON, en haar werd Macht gegeven de mensen te Verzengen met Vuur.
  9 En de mensen werden Verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet [van die heidense roomse zondag] om Hem [JHWH de God van Israƫl op Sjabbat] eer te geven!!!

  Dank ook voor de reacties van @Ele @Raveltje @Vlokje @Wachter.

 89. …..en die wetenschap van de sabbath moest doorgegeven worden door het uit te voeren,

  zodat vlak voor de opname de kennis nog voor handen is

 90. @Ramshoorn schreef:
  31/05/2020 om 7:13 am
  ā€œIk hoop dat Jette met deze geschiedenissen zijn winst zal doen en ook voortaan over de Almacht van Jeshua de Zoon van God zal spreken ipv over zijn self-made DNA theorie! Shalomā€.

  Heel je betoog begrijp ik echter niet, maar goed, DNA is ook geen theorie maar bouwstenen des levens geschapen door Gods Almacht.
  Ik ging enkel in op je vraag of stelling?
  Ik haal hem er even bij, je schreef,

  ā€œRoadrunner schreef:
  27/05/2020 om 2:21 pm
  Ik heb een vraagje voor alle eindtijd-kenners.
  Stel nou dat Trump inderdaad de antichrist is,
  en het Corona-vaccin is echt het merkteken van het beest,
  en we leven dus echt in de eindtijd.
  Waar plaatsen de eindtijd-kenners dan de profetie over de ā€˜vallei van de droge bottenā€™ van EzechiĆ«l?(37)
  Gebeurt dit voor of na de opname?
  Gebeurt dit voor,tijdens of na de antichrist?ā€

  Maar goed, uitleg via DNA doe je dan even makkelijk af als ā€œself-made DNA theorieā€.
  En dat mag natuurlijk.
  Dus dan doe ik ook maar eens zoā€™n vraag / stelling opschrijven zoals jij dat deed.
  Is God de God van liefde en redding voor alle mensen?
  Of is God de strenge God die zelfs mensen verdelgd ook al hadden die nog nooit van de God van Israƫl gehoord?
  Een God van genocide?
  Hoe plaatsen we dan Jozua 6?

  Jozua 6
  20 Het volk dan juichte, als zij met de bazuinen bliezen; en het geschiedde, als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich; en de muur viel onder zich, en het volk klom in de stad, een ieder tegenover zich, en zij namen de stad in.
  21 En zij verbanden alles, wat in de stad was, van den man tot de vrouw toe, van het kind tot den oude, en tot den os, en het klein vee, en den ezel, door de scherpte des zwaards.

  En zo had ik ook de vergelijking van Jezus erbij gehaald.
  Nog maar een keer dan.

  MatteĆ¼s 13:24-30
  24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
  25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
  26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
  27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
  28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
  29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
  30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

  Was dat dan een onhandige vergelijking van Jezus?
  Ik denk het zelf niet.

  Ik hoop dat Ramshoorn met deze geschiedenissen zijn winst zal doen, groeten,
  Jette

 91. @Ele natuurlijk was er geen NT beschikbaar, dus het was volstrekt normaal dat Mozes in de Synagoge en op sabbat werd voorgelezen. Daar lees ik nog steeds geen expliciete wet dat een christen zich aan sabbat zou moeten houden. Sterker nog, dan zou Paulus ons juist ook niet waarschuwen voor mensen die gelovigen de sabbat of een feesrtdag verplicht willen opleggen.

  En dan sprintg u over naar de vraag of de 10 geboden dan wel zouden onderhouden moeten worden? Dat is juist waar alles om draait, Jezus heeft ons zijn wet gegeven, waar wij onder vallen. Daarmee vervallen de 10 geboden helemaal niet, maar hou ik me aan Christus geboden, dan hou ik me ook aan de 10 geboden. We kunnen het onszelf ook te moeilijk gaan maken.

  Laat u geen juk opleggen Ele. Paulus doet niets anders dan gelovigen waarschuwen juist op te passen voor medegelovigen die hen wetten en regels willen opleggen.

 92. @Ramshoorn het verbaast mij niets dat u teleurgesteld bent in mijn antwoord en die van Esther. Maar u komt telkens met een hele waslijst aan teksten en eigenlijk gaat het maar over Ć©Ć©n ding, namelijk hoe fout die zondag wel niet is en hoe goed Jezus als Jood de sabbat wel niet hield. Jezus was Jood en dus volstrekt logisch dat hij de sabbat en de Thora hield. De wet van Mozes is geenszins meer van toepassing op ons, enkel de wet van Christus.

  De wet van Christus navolgen, bevestigd juist dat wij ontslagen zijn van de sabbat en ons niet geen regels meer zouden moeten opleggen. Wil ik de sabbat volgen, dan zou dat betekenen dat ik volle Jood zou moeten worden, want houdt je een regel uit de wet aan, dan moet je je ook aan de andere wetten en voorschriften ook houden.

  Ik kan het heus eens zijn met u dat de zondag ingesteld is door een romeinse keizer, maar ook de zondag is voor mij geen heilige dag. Moet er ook niet aan denken om de hele dag niets te doen, ik ben graag bezig. En gelukkig laat de wet van Christus mij geheel vrij van opgelegde geboden en regels en bevrijdt het mij van het juk van religie en rituelen.

 93. Inderdaad sabbath betekent rust, samen zijn met je familie
  Je begint de sabbath met een maaltijd met mensen die je lange tijd niet gezien hebt, da’s de ware betekenis van sabbath en God plan met de levenden die niet door de verdrukking willen gaan

  Als de zondag aanhoudt zie je het van jou gezichtspunt

  Als je de sabbath vrijdag-zaterdag aanhoudt bekijk je het van Jezus gezichtspunt (leer Jezus kennen en je weet wanneer Hij terugkomt tot op de dag en uur precies )

 94. @Harold, u haalt Handelingen 15:19-20 aan om uw argument kracht bij te zetten, maar u vergeet vers 21 te vermelden: ā€œwant sinds generaties van het begin heeft Mozes er per stad die hem prediken: in de samenkomsten wordt hij elke sabbat voorgelezen!ā€
  De term ā€˜wantā€™ laat zien dat Paulus nog niet was uitgesproken, maar dat hij de omstanders iets wilde duidelijk maken. Namelijk, de wetten c.q. verordeningen genoemd in vers 19-20 zijn een minimum en geen maximum, want ā€“ zoals vers 21 beoogt ā€“ gaan de gelovigen uit de natiĆ«n elke Sjabbat naar de synagoge, alwaar men onderricht krijgt uit de Torahrol die wordt voorgelezen ten overstaan van de gemeente. Er is geen andere uitleg mogelijk bij vers 21. Er was niet zoiets als een nieuw testament beschikbaar om uit te delen aan elke gelovige; de Bijbel omvatte toen alleen de Tenach (oude testament) en naast de Torah, ook wel de boeken van Mozes genoemd, las men een gedeelte uit de Profeten (denk maar aan Jeshua die uit Jesaja las).

  De vraag is nu: wat valt ons op aan deze vier wetten en waarom specifiek deze? Allereerst zien we dat ze alle vier negatief zijn geformuleerd. Vervolgens zien we dat ze alle vier betrekking hebben op rituele reinheid (zie Leviticus). Als daarentegen gelovigen uit de natiĆ«n slechts deze vier wetten hoeven na te leven, wat doen we dan met het gebod ā€œgij zult niet liegenā€? Impliceert Paulus werkelijk dat dat nu is toegestaan? Hoef ik mijn ouders niet langer te eren? Welnee, de bovengenoemde verzen laten in samenhang met elkaar zien, dat de vier wetten bedoeld waren om rituele reinheid te garanderen, zodat men de samenkomst kon bezoeken.

 95. @ Vlokje
  Tussen Hemelvaart en Pinksteren zitten ook 10 dagen. Jezus was naar God de Vader gegaan. En de
  leerlingen moesten in Jeruzalem blijven, 10 dagen om met de Geest bekleed te worden.
  God sticht geen werelds Koninkrijk zoals de Romeinen, Grieken en Perzen, maar een koninkrijk van Geest
  en waarheid. In de lijn van Abraham en David. Wanneer, dat weet alleen God.
  Toch, wanneer de Geest van de aarde wordt weggenomen, kan het 10 dagen verdrukking zijn, eer Jezus Christus
  terugkomt zoals Hij is weggegaan.

 96. Beste@Esther, voor uw ingezonden aan Dewevoga krijgt u van mij een TIEN. Knap gevonden!!!

  Maar uw Ingezonden over de waarde van de Sjabbat aan Wachter stelt mij zwaar teleur. Dat geldt helaas ook voor Harold, die alleen maar de gangbare meningen weergeeft. Zowel Esther als Harold negeert de Woorden van JHWH in Jesaja 56.

  Het belangrijke punt dat u beiden over het hoofd ziet is dat de zondag een uitvinding is van Keizer Constantijn pas op 7 maart AD 321 die zich de Onoverwinnelijke ZON waande = Sol Invictus. Romeinse Keizers werden al eeuwen vergoddelijkt, burgers moesten zelfs offeren.

  Voor Joden was de zondag vieren pure blasfemie, ook voor vele gelovigen uit de volken die samen met Joodse gelovigen op Sjabbat bijeenkwamen zoals beschreven staat in Jesaja 56. Zie vooral hoe Jeshua en zijn 12 Apostelen altijd op Sjabbat naar de Synagogen gingen om Torah te lezen en Psalmen van David te zingen.

  Dus, de zondag is een buiten Bijbels gegeven en NOOIT verordineerd door JHWH en Jeshua en de Apostelen. Hier TIENTALLEN voorbeelden in het Nw. Testament waar de zondag schittert door Afwezigheid…

  MatteĆ¼s 12:1 (NBG51) Te dien tijde ging Jezus op de sabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten.

  MatteĆ¼s 12:2 (NBG51) Maar toen de FarizeeĆ«n dit zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, uw discipelen doen wat men op sabbat niet mag doen.

  MatteĆ¼s 12:8 (NBG51) Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.

  MatteĆ¼s 12:10 (NBG51) En zie, daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij legden Hem de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat te genezen, om Hem te kunnen aanklagen.

  MatteĆ¼s 12:11 (NBG51) Maar Hij zeide tot hen: Wie zou er onder u zijn, die Ć©Ć©n schaap heeft en die, als dit op een sabbat in een put valt, het niet grijpen zal en eruit trekken?

  MatteĆ¼s 12:12 (NBG51) Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wĆØl te doen.

  MatteĆ¼s 12:5 (NBG51) Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat schenden zonder schuldig te zijn?

  MatteĆ¼s 24:20 (NBG51) Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.

  MatteĆ¼s 28:1 (NBG51) Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.

  Marcus 1:21 (NBG51) En zij kwamen te KafarnaĆ¼m en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge en leerde.

  Marcus 2:22 (NBG51) En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. [Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken.] Aren plukken op de sabbat.

  Marcus 2:24 (NBG51) En de Farizeeƫn zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat wat niet mag?

  Marcus 2:28 (NBG51) Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.

  Marcus 2:27 (NBG51)
  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.

  Marcus 2:23 (NBG51) En het geschiedde, dat Hij op de sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het gaan aren te plukken.

  Marcus 3:2 (NBG51) en zij letten op Hem, of Hij hem op de sabbat genezen zou, om Hem te kunnen aanklagen.

  Marcus 3:4 (NBG51) En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil.

  Marcus 6:2 (NBG51) En toen de sabbat aangebroken was, begon Hij te leren in de synagoge. En zeer velen van die Hem hoorden, stonden versteld en zeiden: Waar heeft Hij deze dingen vandaan en wat is dat voor een wijsheid, die Hem gegeven is? En zulke krachten, als door zijn handen geschieden?

  Marcus 16:1 (NBG51) En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, (de moeder) van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven.

  Lucas 4:31 (NBG51) En hij daalde af naar KafarnaĆ¼m, een stad in Galilea, en Hij leerde hen geregeld op de sabbat.

  Lucas 6:5 (NBG51) En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is heer over de sabbat.

  Lucas 6:1 (NBG51) Het geschiedde op een sabbat, dat Hij door korenvelden ging en zijn discipelen plukten aren en aten die, ze stuk wrijvende met hun handen.

  Lucas 6:2 (NBG51)
  Maar sommige van de Farizeeƫn zeiden: Waarom doet gij wat op sabbat niet mag?

  Lucas 6:6 (NBG51) Op een andere sabbat geschiedde het, dat Hij in de synagoge ging en leerde. En daar was iemand, wiens rechterhand verschrompeld was.

  Lucas 6:7 (NBG51) De schriftgeleerden en de Farizeeƫn letten op Hem, of Hij op de sabbat genas, om een aanklacht tegen Hem te vinden.

  Lucas 6:9 (NBG51) En Jezus sprak tot hen: Ik leg u de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of verloren te doen gaan.

  Lucas 13:9 (NBG51) en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, (dan is het goed,) maar anders, dan moet gij hem omhakken. Een genezing op sabbat

  Lucas 14:3 (NBG51) En Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en Farizeeƫn, zeggende: Is het geoorloofd op de sabbat te genezen of niet?

  Lucas 13:10 (NBG51) Hij was bezig te leren in een der synagogen op sabbat.

  Lucas 13:14 (NBG51) Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt dĆ n om u te laten genezen en niet op de sabbatdag.

  Lucas 13:15 (NBG51) Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken?

  Lucas 14:1 (NBG51) En het geschiedde, toen Hij op sabbat in het huis van een der hoofden van de Farizeeƫn kwam om brood te eten, dat zij nauwkeurig acht op Hem sloegen.

  Lucas 23:54 (NBG51] En het was de dag der voorbereiding en de sabbat brak aan.

  Johannes 5:9 (NBG51) En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het sabbat op die dag.

  Johannes 5:10 (NBG51) De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen.

  Johannes 5:16 (NBG51)
  En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat Hij deze dingen op sabbat deed.

  Johannes 5:18 (NBG51) Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde. Jezusā€™ getuigenis van Zichzelf

  Johannes 7:22 (NBG51) Daarom: Mozes heeft u de besnijdenis gegeven ā€“ niet, dat zij van Mozes komt, maar van de vaderen ā€“ en gij besnijdt een mens op sabbat.

  Johannes 7:23 (NBG51) Als een mens op sabbat de besnijdenis ontvangt, opdat de wet van Mozes niet verbroken worde, zijt gij dan op Mij vertoornd, omdat Ik op sabbat een gehele mens gezond gemaakt heb?

  Johannes 9:14 (NBG51) Nu was het sabbat op de dag, dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.

  Johannes 9:16 (NBG51) Sommige dan van de Farizeeƫn zeiden: Deze mens komt niet van God, want Hij houdt de sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen.

  Johannes 19:31 (NBG51) De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven ā€“ want de dag van die sabbat was groot ā€“ vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

  Handelingen 13:27 (NBG51) Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken der profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld,

  Handelingen 13:42 (NBG51) En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende sabbat weder deze woorden te spreken.

  Handelingen 13:44 (NBG51)
  En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen.

  Handelingen 15:21 (NBG51) Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen. Het antwoord aan Antiochiƫ

  Handelingen 17:2 (NBG51) En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften,

  Handelingen 18:4 (NBG51) En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.

  Hebreeƫn 4:9 (NBG51) Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.

 97. Hallo allen….

  Openbaring 7, over de 12.000 verzegelden van het volk Israƫl.

  Niet allemaal… want de stam Dan zit er niet tussen, daarvoor in de plaats Manasse.
  Manasse, jongste zoon van Jozef.
  Waarom staat Dan er dan niet tussen???

  Ik heb mij het met regelmaat afgevraagd.

  Misschien dat iemand daar iets van weet… Of er iets over gelezen in de Bijbel.
  Voor mij nog steeds een vraagteken.

  Groet aan allen, Esther.

 98. @ Ramshoorn, @ Esther, @ Harold, op 31/5. Hartelijke dank voor jullie reactie, op mijn vraag over het houden van de Sabbat en/of de zondag. Hier kan ik iets mee, beste broeders en zuster in de Here Jezus Christus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *