1805

 1. Beste Albert en Ramshoorn en andere die meelezen,

  Albert,
  Dank voor je antwoord.
  En op mijn vraag, Hoe zit het dan met al de kinderen die in de grote verdrukking geboren gaan worden (na de opname)?
  Die hebben daar immers ook geen enkele invloed op.
  Hoe wil je dan de volheid der heidenen verklaren?

  Jou antwoord,

  “De volheid der heidenen dat is een getal waarvan wij niet weten hoe groot, waarop God beslist om de opname te laten plaatsvinden”.

  Daaruit concludeer ik, dat je dus geen reden kan aangeven op mijn vragen.
  En daarmee alle kinderen daarna, helaas, pech gehad.
  Maar goed, het is jou zienswijze, maar dat is geen reden, geen clou.
  Helaas ga je maar op één van mijn vragen in.

  Het is dan wel beetje vreemd, als je zelf geen plausibele verklaring kan geven met het waarom, dan wel mij schrijven dat mijn DNA theorie niet kan kloppen.
  Maar dat mag natuurlijk.

  En dan ga je verder met deze opmerking, je schreef,

  “Begrijp je wel ten volle wat Jezus voor je heeft gedaan?”

  Omdat ik denk een antwoordt te hebben gevonden via DNA op die vraagstukken, begrijp ik niet wat Jezus voor mij heeft gedaan?
  Zo herkenbaar toen ik als jongeman naar de kerk ging als roker.
  Lees het maar terug, een paar pagina’s terug op dit forum.
  Maar deze opmerking van je, komt bij mij even vreselijk verkeerd over.
  Ik vind het een zwaar walgelijke opmerking, zeer aanmatigend en onnodig.
  En heeft ook helemaal niets met het onderwerp te maken.
  Jammer hoor, maar het doet wel de deur dicht.

  Ramshoorn,
  Je geeft ook helemaal geen clou, je geeft enkel de Bijbeltekst met wat God zegt, wat de uiteindelijk uitwerking zal zijn door die vermenging met de andere volkeren.
  Dus ook geen clou, enkel Gods verklaring over het gevolg.

  Maar daarnaast schreef je,

  “@Jette, zou het u niet helpen wanneer u eerst eens de Bijbel van kaft tot kaft gaat bestuderen? Zelfs…Gelovige kinderen kunnen uw vragen met gemak pareren!”

  Nu heb ik ook een vraag, lees jij wel eens goed wat andere mensen schrijven?
  Tot nu toe was al je schrijven tegenover deze DNA theorie niet van toepassing op de vragen.
  Slechts kopieën van Bijbelteksten, die, of niet van toepassing zijn, of al reeds besproken waren.

  Maar erger en daarnaast, vind ik deze laatste opmerking uit je schrijven ook een zwaar walgelijke opmerking, zeer aanmatigend en onnodig.
  Of dat ik te dom zal zijn om de bijbel te lezen.
  En dat is niet de eerste keer dat ik je daarop wijs en het is ook niet de eerste keer met het vriendelijke verzoek dat niet te doen.
  Maar je kunt het duidelijk niet laten.
  Dus Ramshoorn, daarom eindigt nu de verdere discussie.
  Maar dat was waarschijnlijk vanaf het begin van de discussie je doel.

  Aan alle andere die meelezen.
  Ik denk dat ik mijn DNA theorie nu wel voldoende heb onderbouwd en waarom ik deze belangrijk vind.
  Wie het verder wilt onderzoeken, geloof ik wel dat, dat dan wel goed komt.
  Maar het was wel het enige onderwerp waarom ik überhaupt ben gaan schrijven hier op het forum.
  En die is zover het ging, nu behandeld en klaar.
  Daarom wil ik bij deze, iedereen bedanken voor de verdieping, de tijd en reacties.

  Jette

 2. Dank u Muggenzifter, ook voor deze mooie bijdrage van de Psalmen.
  Wat heerlijk toch, wij hebben een Hemelse Vader die zó zuiver en rechtvaardig is. Dan zijn ook zijn oordelen rechtvaardig. En ook is Hij een barmhartige God.
  Hoe groot en kostbaar, dat Hij naar ons omziet.
  De Psalmen die wekelijks van u ontvangen Muggenzifter, zijn als een frisse wind op een warme dag. Vaders zegen en een gezegende week ook voor u.

  @ Jette, je mag me alles vragen, maar ik weet ook niet alles hoor.
  Ramshoorn heeft de teksten al neergezet uit Deuteronomium.
  Daar lezen we heel duidelijk waarom God niet wilde huwelijksbanden met volken waar enorm afgoderij was.

  Maar… het was niet zo dat als iemand uit de volken de God van Israël wilden aanbidden, en Hem als de ware levende God erkende, dan werd er wel eens getrouwd met iemand uit Israël.
  Neem het voorbeeld van Ruth, er is zelfs een Bijbelboek naar haar genoemd. Ruth.
  Zij was een Moabitische, het waren haar bekende woorden, “Uw volk is mijn volk en Uw God is mijn God”.
  Zij huwde met Boaz een Israëliet, en werd zelfs de voor-moeder van Jezus.

  Salomo is een goed voorbeeld dat het verkeerd ging. Hij was zo dicht bij God… was de wijste koning… en toch, verviel hij in allerlei afgoderij, dank zij de velen vrouwen die hij had, uit andere volken.
  Iedere vrouw had wel haar eigen afgodische godsdienst, en Salomo begon mee te doen met al die afgoderij.
  Dat was vooral waarom God dat niet wilde.

  @ Vlokje, dank voor uw schrijven. Niet alles in kerken is verkeerd, maar ik wil zeker geen lidmaatschap van de één of andere richting.
  Wij mogen vrij zijn in de Heere, dan ben ik ook vrij van al die opgelegde mensenregels die overal zo nadrukkelijk aanwezig zijn.
  Jezus en de Vader zijn één, Vlokje. En we kunnen alleen naar God via de Heere Jezus.
  Jezus is niet meer mens, maar zit aan de rechterhand van de Vader.
  Sterkte met alles Vlokje.

  Lieve mensen allemaal, nog een fijne avond, Vaders zegen en hartelijke groeten van mij, Esther.

 3. Jette schreef: 04/04/2020 om 8:43
  Jette, hallo… het gaat niet om gelijk of geen gelijk.
  En alles wat in een kerk geleerd wordt is aan mij niet besteed…
  Ben nergens lid van, gelukkige ik.
  (vlokje:gelukkig maar, wordt je ook niet verleid)

  want volgens mijn inzicht is het christelijk geloof verkeerde pad
  de christenen hebben wet en tijden veranderd
  -wet veranderd : zondag ipv vrijdag avond de sabbath avond als verering
  -tijden veranderd: smorgens ipv savonds de eredienst

  in veel kerken staan de mensen op zondag morgen met hun gezicht naar de opgaande zon te bidden, das zonnevereering
  terwijl de joden met de rug naar de ondergaande zon God eren

  en ze vereren twee goden : Jezus en God, terwijl God zegt alleen mij en er komt nog bij dat jezus een mens van vlees en bloed was, geen voorwerp van een god vereering, God zegt het zelf ja

  wie de wet kent
  (je kent hem dan door en door net als een vriend die je aantreft op een niet afgesproken plek om dat je zijn gangen kent),
  kent Jezus,
  (en je kent dan ook zijn bedoelingen en tijd van terugkomst)

  1thess 5:4 maar gij broeders, zijt niet in duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou

  Opb 3:3 bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt
  (10 geboden) en bewaar het en bekeer u.
  indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij
  zult niet weten op welk uur!! (het sabbath uur vrijdags na zonsondergang) ik u zal overvallen

 4. Ik bemerk dat er op deze geloofsforum heel wat veelvoorkomende chatters zitten die over geloof praten .
  Maar wat mij opvalt is dat iedereen zijn eigen interpretatie aan hun schrijven heeft, waardoor de essentie van de boodschap verdwijnt in deze eindtijd
  Mat 15/14

 5. Wat een hele goede eindtijdsite is om te volgen, is https://www.raptureready.com. Vooral de volgende gedeeltes zijn erg belangrijk:

  * Rapture Ready News – End times related events (Dagelijks);
  * Nearing Midnight – In depth weekly commentary (Wekelijks op zondag);
  * The Rapture Index – A gauge of the end times (Wekelijks op zondag);
  * Israel Watch – News about Israel (Wekelijks op zondag);
  * End Times News by Featured Writers & Contributors (Doorlopend).

 6. @Beste Jette, omdat ik niet geloof dat je voorouders zouden bepalen of je wel of niet behouden kan worden, en daarom vraag je aan mij om dingen te verklaren?

  Vervolgens haal je voorbeelden aan.
  Wel, verwissel dan afkomst niet met omstandigheden.
  Denk jij dat God mensen schept waarbij Hij vooraf bepaalt jij kan wel behouden worden en jij niet? Zie je God als onrechtvaardig?

  Waarom zei Jezus toen Hij stierf aan het kruis: ‘Het is volbracht!’
  Hij zei niet voor sommigen is het volbracht.
  Zou Jezus onwaarheid hebben gesproken in John3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
  Staat daar iets bij als: BEHALVE voor…?
  Of alleen wie het juiste DNA heeft?

  Begrijp je wel ten volle wat Jezus voor je heeft gedaan?
  De Schepper van het universum is voor jou mens geworden en heeft met zijn leven de losprijs in bloed voor jouw zonden betaald. Hij stierf, werd begraven en stond op de derde dag op uit de dood, precies zoals de geschriften voorzegd hadden. Deze Verlosser geeft je niet wat je verdiend hebt, het loon van de zonde: de dood, maar het eeuwige leven. Puur op basis van genade, niet op basis van afkomst. Gedreven door zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou. En ja, toch één conditie: je moet het aanbod ook aannemen.

  De volheid der heidenen dat is een getal waarvan wij niet weten hoe groot, waarop God beslist om de opname te laten plaatsvinden. En dan wordt de verhardheid duidelijk in Hos.5:15: Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

 7. @ Jette 7:19 PM, op 4/4. Dank voor de reactie. En uiteraard uit genade ben ik behouden. Door het volbrachte offer van Jezus aan het kruis. Dan kunnen we het eens zijn. Tevens voel ik mij bijzonder verbonden met het verbondsvolk Israël.

 8. Beste @Jette, u stelt vragen die een Joodse jongen die Bar Mitswa doet op 12-jarige leeftijd al overtuigend kan beantwoorden.

  Uw vraag: Waarom mocht Israël niet huwen en zeker geen kinderen verwekken bij andere volkeren, dat waren toch ook gewoon mensen?
  Die mensen uit die andere volkeren konden toch ook gewoon het geloof aannemen?
  Zomaar even 2 vragen die dan even in mijn hoofd springen.””

  Antwoord: Deuteronomium 7:1-26 Verhouding tot de inwoners van Kanaän:

  Deuteronomium 7:1 Wanneer de HERE, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij,

  2 en de HERE, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat Gij hen Verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen Geen Verbond sluiten en hun Geen Genade
  verlenen.

  3 Gij zult u ook met hen Niet Verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen Niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen;

  4 want zij zouden uw zonen van Mij doen Afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen, en de Toorn des HEREN tegen U zou ontbranden en Hij U weldra zou Verdelgen””…Lees zelf maar verder.

  Ik hoor Jette al denken: Maar dit is Oud Testament…Oh Ja? Paulus leert het ook…

  Geen ongelijk span met ongelovigen
  2 Korinthe 6:14 Vorm geen ongelijk span met Ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met Wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen Licht en Duisternis?

  15En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

  16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de Afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

  17 Ga daarom uit hun midden Weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine Niet aan, en Ik zal u aannemen,

  18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot Zonen en Dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

  Lees ook de huwelijkswetten van gelovigen in 1 Korinthe 7.

  Tot slot Jeshua spreekt het laatste en beste Woord over dit onderwerp van afscheiding van ongelovigen, de Schapen en de Bokken in Mattheus 25 en in Openbaring 18:4…

  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

  5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar Ongerechtigheden.

  6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar Dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het Dubbele in.

  @Jette, zou het u niet helpen wanneer u eerst eens de Bijbel van kaft tot kaft gaat bestuderen? Zelfs…Gelovige kinderen kunnen uw vragen met gemak pareren!

  Lucas 18:8 (NBG51) Doch, als de Zoon des mensen [weder]komt, zal Hij dan Het Geloof [der Schriften 1 Corinthe 15] vinden op aarde?

 9. @Ester,

  je schreef,

  “Albert haalde Ezra aan 9 : 2 aan. Heb het gelezen, maar het hele stuk in ook hoofdstuk 10.
  Dan lezen we alleen dat zulke ‘heidense vrouwen en hun kinderen alleen weggestuurd werden.
  Zij werden niet uitgeroeid, zoals eerdere volken.
  Dan geloof ik ook niet dat het van gevallen engelen zijn. Anders werden ze gedood”.

  Of deze vrouwen met hun kinderen kregen het heil omdat ze gemeenschap hadden gehad met volk Israëls.
  Die kinderen daarvan droegen wel het DNA volk Israëls.
  Maar Ester voor jou dan ook maar eens een vraag.
  Waarom mocht Israël niet huwen en zeker geen kinderen verwekken bij andere volkeren, dat waren toch ook gewoon mensen?
  Die mensen uit die andere volkeren konden toch ook gewoon het geloof aannemen?

  Zomaar even 2 vragen die dan even in mijn hoofd springen.
  Ik hoop dat je mij een antwoord kan of wilt geven.

  Jette

 10. @ Albert en alle andere die dit draadje volgen.
  Albert Je scheef,

  “Ik kan namelijk niet geloven dat je voorouders (dus je DNA) kunnen bepalen of je wel of niet behouden kan worden. Hier heb je immers geen enkele invloed op.”

  Daar zal ik eens wat vragen tegenover stellen als je dat goed vindt?

  Hoe zit het dan met al de kinderen die in de grote verdrukking geboren gaan worden (na de opname)?
  Die hebben daar immers ook geen enkele invloed op.
  Hoe wil je dan de volheid der heidenen verklaren?

  Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

  Na die volheid alle kinderen uit de heidenen slechts pech gehad?
  De maat is vol, zonden van de ouders tot aan de toorn, maar dan zijn wel al hun kinderen verloren, die daar niets aan kunnen doen?

  Nog een paar?

  En dan natuurlijk nog de kinderen van die reuzen uit het oude testament, die konden daar toch ook niets aan doen?
  De kinderen van de 7 volken / stammen uit het boek Jozua, die de opdracht kreeg deze uit te roeien, ook pech gehad?

  En de kinderen van de ouders van Sodom en Gomorra, ook pech gehad?

  De kinderen uit Egypte, de eerstgeborene zonen, bij de laatste plaag bij Mozes, ook pech gehad?

  Iemand moest Jezus verraden volgens de profetieën, dus Judas pech gehad?

  Dus ik hoor graag een goede uitleg hoe deze vragen dan zonder DNA te verklaren zijn?

  Jette

 11. @wachter

  Je schreef,

  “@ Jette: Het is mij nu nog niet duidelijk. Houdt U vast aan de leringen van Johannes Calvijn, met alleen uitverkiezig voor een aantal mensenkinderen?”

  Romeinen 11
  4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben.
  5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.
  6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.”

  Dus vul hem zelf maar in Wachter.
  Ik neem alleen maar aan wat de bijbel aangeeft en wat Johannes Calvijn daarvan gemeld heeft boeit mij niet zo.
  Maar ik had het al eens geschreven.
  Kinderen satan, de reuzen of directe kinderen daarvan, einde wedstrijd.
  Het volk Israël, de bronstam, naar hun werken en ook via Jezus gered.
  De “bastaard”, de vermenging Israël met “de andere volkeren”, via Jezus gered.
  Alleen kan die “uitverkiezing” wel door eigen werken uit het “boek des levens” worden geschrapt.
  Zowel de Jood als de Griek.

  Via het DNA verhaal.
  Heb je het reuzen DNA, einde wedstrijd.
  Via de Goddelijke lijn, Adan en Eva in de lijn door, direct naar Israël of bastaard daarvan, heb je de keuze, wel behouden of niet.
  Is dat een uitverkiezing, ja en nee.

  Jette

 12. Jette schreef: 04/04/2020 om 8:43

  Jette, hallo… het gaat niet om gelijk of geen gelijk.
  En alles wat in een kerk geleerd wordt is aan mij niet besteed…
  Ben nergens lid van, gelukkige ik.

  Als het onderwerp over die vuile DNA, je daar in gelooft, wie ben ik dan om jou daar in tegen te houden.

  Wat is zeker wél geloof… is dat er door de lange eeuwen heen, mensen bezeten zijn van demonen/gevallen engelen.
  Zulke demonen huizen in mensenlichamen, en nemen hun gedachten en daden over… om hun vreselijke demonische aard te laten gelden en te laten zien.
  Genoeg voorbeelden te lezen met Jezus toen Hij op aarde was… hoe vaak lezen wij dat Hij demonen uitdreef.
  Als ze door God gebonden zijn, doen zij het op een andere manier.

  Maar, dat is wel totaal iets anders als dat mensen het DNA van gevallen engelen in hun lijf hebben zitten, of er zelfs nageslacht van zijn.
  Hebben engelen eigenlijk wel DNA?? vraag ik mij ineens zo af.

  Albert haalde Ezra aan 9 : 2 aan. Heb het gelezen, maar het hele stuk in ook hoofdstuk 10.
  Dan lezen we alleen dat zulke ‘heidense vrouwen en hun kinderen alleen weggestuurd werden.
  Zij werden niet uitgeroeid, zoals eerdere volken.
  Dan geloof ik ook niet dat het van gevallen engelen zijn. Anders werden ze gedood.

  Je schreef ook Jette, als het zou gebeuren dat we… over vaccinatie uit stamcelonderzoek…. zou ik dan niet het inzicht krijgen van Hem die ik toebehoor??? Jezus Christus de gestorven en opgewekte Heere.
  Wat heeft een persoonlijke relatie met Hem, dan voor zin, als Hij mij en velen met mij, niet de kracht, inzicht geeft over de laatste gebeurtenissen in de wereld.
  Dat doet Hij ook zeker. Daar vertrouw ik op…. ik ben zelf niet te vertrouwen, zelfs niet voor mijn gezin en mijzelf, dat ik misschien de verkeerde beslissing neemt.

  We zullen hier denk ik nooit echt uitkomen, Jette.
  We hoeven elkaar ook niet te overtuigen in dit heftige onderwerp… dat kan maar één, Jezus Christus.

  Jette sterkte met alles, de genade van de Heere Jezus om je heen.
  En van mij hartelijke groet, Esther.

 13. Beste @Jette. Misschien begrijp ik je stelling niet helemaal en geef ik nu antwoord op iets anders dan u bedoelde.

  Ik kan namelijk niet geloven dat je voorouders (dus je DNA) kunnen bepalen of je wel of niet behouden kan worden. Hier heb je immers geen enkele invloed op. Door de gehele Bijbel zie je telkens terug dat God naar de harten van mensen kijkt. Niemand kan zijn afkomst claimen om behouden te worden, en niemand kan het verdienen. Het is puur genade omdat voor al onze overtredingen de straf is betaald door het volmaakte offer van Jezus en wij daardoor kunnen ‘ontkomen’. Dus het is alleen genade en dat is voor ieder mens beschikbaar. Het is een keuze van je hart om het aan te nemen of te verwerpen. De uitverkoren zijn naar mijn mening niet bepaald door je afkomst maar door God die vooraf het einde al wist, namelijk wie wel of niet zijn roep zouden gaan beantwoorden. Onze eigen keuze dus.

  Hoe het zit met de Nephilim (half engel half mens) weet ik niet. Ik vertrouw op een rechtvaardig oordeel van God.

  Dat brengt me ook op de tak waarop we geënt zijn.
  De saprijke wortel was in mijn beleving het volk van God, en wij als heidenen maken daar geen deel van uit. Het is nu precies die genade dat we daar toch deel van mogen uitmaken en daarom zie ik dit als symbolisch geënt zijn op originele stam. Ik zie die geënte tak net als het zaad, niet als iets biologisch maar geestelijk.

  @Beste Ramshoorn.
  Ja, ik ben overtuigd dat de Nephilim terugkomt in de eindtijd.
  Maar niet als reus, dit keer als een mensachtig alien. Zelfde ‘product’ nu met een nieuw doel, namelijk misleiding. Ze gebruiken technische voorsprong op ons als overtuiging.

  De demonische misleiding zal zijn dat zij (aliens) hier het leven zouden hebben gebracht en ze ons al duizenden jaren wilden begeleiden, maar dat de mens niet wilde en liever koos voor religie en oorlogen. Zij komen met een vals evangelie van evolutie, zelfs op andere planeten en brengen (hun) vrede, een valse vrede zonder Jezus. Ze zullen alle oorlogen toewijzen aan religie. Mogelijk gaan ze zelfs claimen dat Jezus een van hen was en dat wij hem niet hebben begrepen… Ze hebben afgelopen eeuwen alles al voorbereid.

  Beste @Muggezifter. Ik dank u voor uw kostbare bijdrages op dit forum, niet alleen nu, al veel langer.

 14. “Kinderen, kinderen. Nu is het afgelopen met al die flauwekul en al jullie brutale gedrag.”
  Zo zal menig opvoeder af en toe verzuchten.
  De “volwassen” kinderen in deze wereld waren toch ook wel ver verwijderd geraakt van alle eenvoud en bescheidenheid. Hun extra-vagante daden liepen toch wel enorm de spuigaten uit, op werkelijk alle terreinen (zoals gezin, geslacht, financiën, hebzucht, genotzucht). De menselijke eigenzinnige hoogmoed kende totaal geen grenzen meer.
  Ik ervaar deze tijd dan toch als een tijd waarin de Opvoeder zegt: “Nu is het mooi geweest. Dit loopt de spuigaten uit en gaat zo niet langer. Ik zet jullie stil. Denk maar eens na waar jullie mee bezig zijn.”
  En dan hoop ik dat we nog een genadetijd mogen hebben.
  Maar dit kan een te persoonlijke gedachte zijn.

 15. Op https://www.nowtheendbegins.com/passover-death-burial-resurrection-jesus-christ-777777777-global-population-april-2020/ “This Year As We Celebrate The Death, Burial And Resurrection Of Jesus The Passover Lamb, There Will Be 7,777,777,777 Souls Alive On Earth” het volgende:

  “This Year As We Celebrate The Death, Burial And Resurrection Of Jesus The Passover Lamb, There Will Be 7,777,777,777 Souls Alive On Earth

  In this breakout crazy 2020 year of eye-popping, breakout crazy end times events, let me add one more to our ever-growing list of end times excitement. The global population will reach exactly 7 billion, 777 million, 777 thousand, 777 souls on planet Earth sometime between the day that Jesus went to the cross, Wednesday, and the day He was risen from the dead, Sunday. Think about that. And it all started with the Passover, which for us this year begins Wednesday April 8th, which is also the day Jesus went to the cross. Wow.”

  In week 5 op dinsdag 28 januari jl. kwam president Trump met zijn zogenaamde Deal of the Century. In week 15 op dinsdag 7 april is het exact 70 dagen daarna en op woensdag 8 april as. is dan PassOver. Er bijzonder dat het Coronavirus de wereld in zo’ n diepe crisis heeft gestort tijdens de 40-dagentijd, ook wel de 40 dagen voor Pasen.

 16. wachter schreef:
  03/04/2020 om 1:15 pm

  Hallo Wachter… over uitverkiezing, ben ik niet echt mee bekend.
  Wel als uitspraak, die door deze en gene wordt gebruikt.

  Het kostbare offer van Jezus, dat alleen is onze houvast Wachter, als we dat in geloof aannemen. En de Heere Jezus wil een relatie met ons, een persoonlijke relatie.
  Houd dat altijd vast, wij hebben de Heere Jezus altijd nodig.

  Ramshoorn heeft ook al een mooi en bemoedigend antwoord gegeven.

  Er staat in Openbaring een hele bijzondere tekst. Openbaring 17 : 14, daar lezen we over de oorlog van het Lam en dat Hij zal overwinnen… maar wie zijn bij Hem? laatste zin…
  “…en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen”.

  Ik vind het een geweldige tekst. Zij die uitverkoren zijn, zij die geroepen zijn en de gelovigen.
  Ik zelf vind mij een gelovige in Jezus, zoals ik altijd lees van je, jij ook Wachter.
  En velen met ons.
  En alle verschillende groepen van mensen… zijn samen met de Heere. Samen strijden we met de Heere Jezus… en Hij overwint.

  Uitverkiezing, zoals Ramshoorn al schreef. God geeft het geloof.
  Houd vast Wachter, je hebt het beste deel gekozen, zou Jezus zeggen… HIJ zelf is het allerbeste deel.

  Vaders zegen Wachter, en liefs van mij.
  En voor jullie allen.

  Ik reageer later nog even, op de anderen, de kinderen komen even langs.

 17. @ Ramshoorn 2:19 PM. Met U eens.
  @ Jette: Het is mij nu nog niet duidelijk. Houdt U vast aan de leringen van Johannes Calvijn, met alleen uitverkiezig voor een aantal mensenkinderen? Of is het offer van Christus dan vergeefs; en zijn we dan (mogelij) niet behouden, door zijn volbrachte offer aan het kruis. Graag een antwoord van U en alle anderen. Ik voor mij heb mijn leven gegeven aan Yeshua/Jezus de Messias. Geloofd zij Jezus Christus.

 18. Beste @Albert, U gaf een hele mooie samenvatting over de Reuzen van onze tijd:

  Ik ben van mening dat dit probleem (de Nephilim-Reuzen) in de eindtijd terugkomt met als doel een heel grote misleiding die het Evangelie van Jezus zijn verlossing proberen ongeloofwaardig te maken. En ja, daar wordt de leer van Darwin [Marx & Engels] voor gebruikt. Alle voorbereidingen voor deze grote komende misleiding zijn nu actief achter de schermen. Een enorme strijd die in de eindtijd zal gaan plaatsvinden.”

  Ja, inderdaad…TOTDAT…Mattheus 25 en Openbaring 19 en 20.

  Beste @Jette. U schreef correct:

  Romeinen 11:4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben. 5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.
  6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.”

  Om deze stelling te completeren/verduidelijken schreef Paulus later dan ook Efeze 2:8-9…

  Efeziërs 2:8 Want door GENADE zijt gij behouden, door het GELOOF, [Geloof komt door het horen*** Romeinen 10 en bestudering der Schriften 1 Corinthe 15] en dat Niet uit uzelf: het is een Gave van God; 9 Niet uit werken, opdat Niemand roeme!!!

  ***Romeinen 10:17 Zo is dan het Geloof uit het Horen, en het Horen door het Woord
  van Christus!!!

  Beste@Muggenzifter. Waarom slaat u de vermaning van Psalm 97 over?
  Psalm 97:7 Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op afgoden beroemen;
  buigt u voor Hem [JHWH] neder, alle gij goden.

 19. Beste @Ramshoorn.

  De ‘reuzen’ uit het Oude Testament is iets heel anders dan de Darwins, Marx etc. van onze recentere tijden. Ja, deze mensen zijn ongelovigen en hun leer is vijandschap tegen God. Toch geeft/gaf God het niet om deze mensen te doden, zoals we dat wel zien in het OT bij de reuzen.

  De ‘reuzen’ uit het OT is van een heel andere categorie. Ze kwamen voort uit gevallen engelen die de dochters van mensen namen en daar nakomelingen bij verwekte (Gen.6:3-4). Zie ook de verzen 6 en 7 uit Judas die daar over gaan. Petrus vermeldt dit gebeuren ook in 2Pet.2:4-5. Zie ook Ezra 9:2. En de boeken van Enoch en Jasher gaan hier over, alleen dat wil ik niet als ‘bewijs’ aanhalen omdat het geen deel uitmaakt van de Bijbel. Overigens wijst de Bijbel wel naar deze boeken.

  Deze gevallen engelen zijn in onze Bijbel vertaald als de ‘zonen Gods’, niet te verwarren met Christenen die in het NT-tijdperk ook zonen/kinderen Gods genoemd worden.
  De ‘zonen Gods’ in het OT is vertaald uit ‘Benei Ha Elohim’ en is 4x vermeld in de Bijbel (Gen.6:1-2, Job 1:6, Job 2:1 en Job 38:7). Als je deze verzen naleest zie je dat dit engelen zijn en niet mensen.

  De nazaten die ze verwekten zijn in de Bijbel ‘ongelukkig’ vertaald als reuzen. Ja ze waren ook heel groot maar het woord wat ze aanduidde was ‘nephal’ en dat betekent iets anders, namelijk gevallen, woest, wild, ontrouw. Ze worden Nephilim genoemd. Niet hun formaat was het grote probleem maar de geaardheid. Het gaat om ‘hybride’ mensen met demonische aard. Half mens half engel. Je zou kunnen zeggen dat ze een genen of DNA probleem hebben. Dit was ook de reden dat Jozua in een bepaald gebied iedereen moest uitroeien.

  Ik ben van mening dat dit probleem (de Nephilim) in de eindtijd terugkomt met als doel een heel grote misleiding die het Evangelie van Jezus zijn verlossing proberen ongeloofwaardig te maken. En ja, daar wordt de leer van Darwin voor gebruikt. Alle voorbereidingen voor deze grote komende misleiding zijn nu actief achter de schermen. Een enorme strijd die in de eindtijd zal gaan plaatsvinden.

 20. @Ester,

  Je schrijft.
  “Alleen, als het over DNA gaat over het nageslacht van gevallen engelen, is toch wel iets anders.
  Net zo als in Genesis 6. Dan komt er vanbuiten af, vuile DNA.
  Menselijke DNA gemixt met vuile DNA, van gevallen engelen. Dan krijg je wel een rare mix.
  Daarom was ook de hele aarde vervuild met allemaal nageslacht van gevallen engelen.
  Enorme slechtheid, geweld…. dat God daar persoonlijk een eind aan heeft gemaakt.
  Alleen Noach niet, met zijn gezin.”

  Dat hadden we al behandeld en is domweg niet waar en is als bewijs terug te vinden bij o.a. Goliath.

  Dan schrijf je,

  “Maar stel nou Jette dat we het ineens weten… geeft ons dat de voldoening?? Zomaar een vraag hoor.
  We kunnen er ook nog niets mee… iets weten maakt niet altijd gelukkig, zegt men wel eens”.

  Die kan ik ook op andere teksten uit de bijbel leggen.
  Dat Jezus is opgestaan uit de dood, dan jouw stelling daar achter.
  “We kunnen er ook nog niets mee… iets weten maakt niet altijd gelukkig, zegt men wel eens”.

  Maar in mijn ogen.
  Ja heel belangrijk om te weten, omdat ik denk dat het “nummer” via een DNA aanpassing zou gaan gebeuren.
  Mogelijk via een vaccinatie en verkregen uit het stamcelonderzoek.
  Is het niet voor jezelf, als je eenmaal voor die keuze van dat “nummer” staat, dan is het wel voor jouw of andermans kinderen belangrijk om te weten.
  Maar als je het niet wilt weten, is dat natuurlijk ook goed.
  Dat zien we vaker in de “kerk”, “gelovigen” die alleen de stukken uit de bijbel lezen die handig passen en uitkomen in hun religie.
  Mag ik dat Kokervisie uit dogma’s noemen?

  Sterkte Ester, met alles, en hartelijke groeten van mij,
  Jette

 21. @Albert
  Je schrijft,

  “@Jette, ik zie dat zaad anders. Naar mijn mening is dat zaad symboliek voor Gods woord van verlossing, het evangelie. Dat moet gezaaid worden in de harten van mensen. Afhankelijk van het hart zal het ontkiemen en vrucht dragen, of weer verwelken, of weggeroofd worden, of verstrikt worden in de dagelijkse zorgen van het leven. Ook satan zaait. God laat alles samen opkomen en daarna vindt er scheiding plaats”.

  Jezus gaat nog duidelijk verder met zijn vergelijkingen met die planten als voorbeeld,
  Let dan even op de “natuurlijke takken”, de bron of oorsprong dus.
  Waarop wij geënt zijn, dus op de originele stam van de plant groeien.
  Zoals ik al eens omschreven had en “bastaard” had benoemd.

  Romeinen11
  21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.
  22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden.
  23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten.

  Jette

 22. @Ramshoorn,

  Je schreef,
  “Beste @Wachter. Iedereen is uitverkoren om gered te worden van de eeuwige dood, leert Jeshua in Johannes 3:16. Maar personen die daarmee spotten zullen ervaren wat Johannes 3:36 en Openbaring 6 beschreven heeft. Voor spotters is de hel bereidt leerde ik al van mijn moeder zaliger. Kiest heden wie gij dienen zult – de dood of het leven.

  Romeinen 11
  4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben.

  5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.

  6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

  |Jette

 23. @ Ramshoorn 3:34 PM. Dank U broeder Ramshoorn. En ik heb mijn leven aan Yeshus, de Here Jezus gegeven, en vertrouw volledig op HEM. Allen een gezegend weekeinde gewenst.

 24. Psalm 97:2
  ‘Donkere wolken zijn rondom Hem,
  gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon’ vs. 2.

  De troon van God vinden we door de hele Bijbel heen.
  Meestal gaat het om de troon waarop God zal zitten als Hij de wereld oordeelt en regeert.
  Soms ook over de troon van de genade, die wij mogen kennen door het offer van de Heere Jezus. Over welke troon het in deze psalm gaat, is wel duidelijk.
  De Heere oordeelt en regeert.
  Hij verlost Zijn gunstgenoten uit de handen van de goddelozen.
  Gods regering brengt vreugde voor de rechtvaardigen.
  Er is echter een ‘maar’: rechtvaardigen bestaan niet.
  Geen mens is rechtvaardig, behalve dé Rechtvaardige, de Heere Jezus.
  Als God Zijn volk bevrijdt, doet Hij dat niet omdat het beter zou zijn dan zijn vijanden.
  En toch bevrijdt Hij het op grond van gerechtigheid en recht.
  Gerechtigheid en recht als grondslag voor het oordeel over de goddeloze, dat is wel duidelijk.
  Maar het verlossen van mensen die eigenlijk net zo goddeloos zijn, dat is toch genade?
  Inderdaad.
  Maar toch wordt de grondslag van die genade gevormd door gerechtigheid en recht.
  Gods genadetroon en Zijn oordeelstroon hebben dezelfde basis.
  Want God kan geen genade bewijzen, als dat niet rechtvaardig zou zijn.
  God bewijst Zijn genade, Hij verlost Zijn volk, Hij is bij ons, op grond van gerechtigheid en recht. Op grond van het vrijwillig offer van de Heere Jezus kan Hij ons rechtvaardig maken.
  God is rechtvaardig, en oordeelt elke zonde maar één keer.
  Hij ziet niets door de vingers, maar moet genade bewijzen wanneer Hij al geoordeeld heeft.
  Daarom schrijft Johannes ook dat God getrouw en rechtvaardig is, als Hij onze zonden vergeeft, wanneer wij die belijden.
  God geeft genade op grond van recht.

  allen een gezegende week gewenst, groet Muggenzifter

 25. Beste @Albert. De reuzen van onze tijd zijn ongelovigen als Darwin, Marx en Engels, enz.

  We zien ze straks terug als verslagen vijanden in Jesaja 14 en 66 en Openbaring 20.

  Maar een man van God gevuld met Gods Geest verslaat die reuzen in een Blow. Denk maar aan de jonge David die de Reus Goliath met de slinger en zijn steen daarin velde. David hakte het hoofd van Goliath af met het zwaard van de reus. 1 Samuel 17.

  Het volk Israel op reis naar het Beloofde Land versloeg alle Reuzen in het land Canaan!

  Numeri 13:33 (HSV) Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.

  Beste @Wachter. Iedereen is uitverkoren om gered te worden van de eeuwige dood, leert Jeshua in Johannes 3:16. Maar personen die daarmee spotten zullen ervaren wat Johannes 3:36 en Openbaring 6 beschreven heeft. Voor spotters is de hel bereidt leerde ik al van mijn moeder zaliger. Kiest heden wie gij dienen zult – de dood of het leven.

  Deuteronomium 30:15 (HSV)
  Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade…

  Openbaring 1:18 (HSV)
  en Ik Ben de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

  Lees ook Ezechiel 13 en 33. En….U zult nooit meer twijfelen. Shalom. Ramshoorn.

 26. In Gen.6 was er duidelijk met DNA geknoeid door gevallen engelen. Hier kwam de Nephilim uit voort, wat in de meeste Bijbels is vertaald als reuzen. Eigenlijk had het woord Nephilim beter niet vertaald moeten worden want ze waren wel heel groot, maar het woord betekent iets anders, namelijk gevallen kwade ontrouwe woestelingen. Het zijn a.h.w. hybride mensen.

  Gen.6:4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

  Hieruit maak ik op dat ook na de zondvloed dit DNA-probleem doorging, of opnieuw is begonnen. Denk maar aan Goliat en zijn broers, de reuzen die gezien waren toen het beloofde land verkend werd, de Enakieten, de Emieten, de Refaieten, de Amorieten en Og de koning van Basan. Het verzieken van het DNA had toen tot doel om de zaadlijn naar onze Messias proberen af te snijden.

  Ik denk dat in de eindtijd, of in de grote verdrukking dit opnieuw gaat komen. Nu niet als reuzen maar als zogenaamde aliens van buiten de aarde met een vals evangelie. Een demonisch bedrog. Ik denk dat dit is waar Jezus zo voor waarschuwt, de grote misleiding. Een groot bedrog door zogenaamde aliens met wonderen en tekenen wat over de wereld gaat komen.

  @Jette, ik zie dat zaad anders. Naar mijn mening is dat zaad symboliek voor Gods woord van verlossing, het evangelie. Dat moet gezaaid worden in de harten van mensen. Afhankelijk van het hart zal het ontkiemen en vrucht dragen, of weer verwelken, of weggeroofd worden, of verstrikt worden in de dagelijkse zorgen van het leven. Ook satan zaait. God laat alles samen opkomen en daarna vindt er scheiding plaats.

 27. @ Esther 11:45 AM. Met je eens Esther. Ik zit echter met een andere kwestie, en vraag dat ook aan de anderen. Ik heb ooit kennis genomen van de opvattingen van Johannes Calvijn. Die stelt dat er enkel sprake kan zijn van uitverkiezing. Hoe zit het dan met redding door het volbrachte werk van Christus aan het kruis? Ik lees meer, dat men door het aannemen van het offer van Jezus behouden is. Klopt dat dan niet?

 28. Hallo Jette…

  Ik heb daar ooit iets over gelezen, wet van Mendel.
  Ik had het gelezen met de kleur van de ogen bij mensen.
  Ook zo met een aandoening in de genen, het ene kind krijgt het wel een ander kind weer niet.
  Bij sommige aandoeningen wordt het alleen door gegeven aan een meisje, en met andere genetische aandoening aan de jongen.

  Alleen, als het over DNA gaat over het nageslacht van gevallen engelen, is toch wel iets anders.
  Net zo als in Genesis 6. Dan komt er vanbuiten af, vuile DNA.
  Menselijke DNA gemixt met vuile DNA, van gevallen engelen. Dan krijg je wel een rare mix.
  Daarom was ook de hele aarde vervuild met allemaal nageslacht van gevallen engelen.
  Enorme slechtheid, geweld…. dat God daar persoonlijk een eind aan heeft gemaakt.
  Alleen Noach niet, met zijn gezin.

  Maar stel nou Jette dat we het ineens weten… geeft ons dat de voldoening?? Zomaar een vraag hoor.
  We kunnen er ook nog niets mee… iets weten maakt niet altijd gelukkig, zegt men wel eens.

  Nog voor de grondlegging van de wereld, weet God en het Woord het al.
  Dát zijn machtige dingen om te weten. Hoe enorm groot en machtig is onze God, het Woord en de Heilige Geest.
  Dat HIJ om de mens geeft en lief heeft… terwijl wij allen dat nooit verdienen.
  En Zijn Zoon gaf om ons te redden uit het rijk van de duisternis.
  Want dát… dat is wat het belangrijkste is.

  Sterkte Jette, met alles, en hartelijke groeten van mij, Esther.

 29. Beste @Esther en @Jette.

  Dank voor uw bijdragen in deze moeilijke discussie.

  1* De stelling van Jette DNA is Onhoudbaar en Niet logisch. Hij maakt van de Mens net als Sartre eens deed in zijn abjecte filosofie: een Ensoi = een Ding. Maar God schiep de mens met kennis en onderscheid, gaf hem Geboden die hij kon gehoorzamen of afwijzen. Genesis 3. De duivel is een leugenaar van de beginne.

  2* Esther kiest het goede deel!!! Luisteren naar de God JHWH die ook haar en mijn Schepper is. Zij bekeerde zich toen de Here Jeshua/Jezus haar de Weg des levens toonde. Mattheus 7 en Johannes 10 en 14.

  Jeshua leerde al dat er Twee soorten mensen zijn in Mattheus 25:31-46…De schapen en de bokken die Hij gaat scheiden.

  Mensen die een Hekel hebben aan de eenvoudige Woorden van Jeshua in de Bijbel, die zelfs kinderen kunnen begrijpen, zullen zich Nooit bekeren…lees maar mee…

  Mattheüs 11:20 (HSV) Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich Niet bekeerd hadden:

  Openbaring 9:20 (HSV) En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich Niet van de werken van hun handen; zij bleven de Demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten Afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.

  21 En Ik heb haar Tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich Niet bekeerd. 22 Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich Niet bekeren van hun werken.

  21 (HSV) Ook bekeerden zij zich Niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

  Openbaring 16:11 (HSV) En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich Niet van hun werken.

  Openbaring 16:9 (HSV) En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich Niet om Hem eer te geven.

  Jette, er zijn nog heel veel meer teksten te noemen, lees vooral ook Ezechiel 13 en 33 welke veel duidelijker bewijzen levert dan die omstreden DNA-theorie of de Evolutie-theorie van die geflopte predikant die Atheïst werd op zijn veertigste, u weet wel Charles Darwin.

 30. Beste Ester,

  Je schreef,
  “Dan komen er ook weer andere vragen naar boven….
  Als door de eeuwen heen, nog steeds mensen met het DNA van gevallen engelen in zich hebben… daar ging het onderwerp ook over.
  Dan zou dat van vader/moeder doorgegeven worden aan de kinderen.
  Géén andere mogelijkheid is er.”

  Nu, dat werkt toch wel wat anders als dat je beschrijft.
  Zoals b.v. te lezen is, de wet van Mendel.
  Deze wet wordt gebruikt om planten te veredelen.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetten_van_Mendel

  Voor een diepgaand verhaal zou je deze PDF kunnen doorlezen.
  https://edepot.wur.nl/206066

  Maar goed, ik had het al eens geschreven, ik vermoed dat het Y chromosoom de sleutel is, wie wel en wie niet tot God erkend zal blijken.
  Maar hieruit en even heel simpel neergezet, kan je lezen, dat kinderen van 2 mensen waarvan er één een “afwijking” draagt, dat deze dan 4 verschillen kinderen kunnen krijgen.
  Eén op de vier kinderen is dan drager van de “afwijking”.
  kortom 25% kans drager van de “afwijking” te zijn.
  De kinderen daarvan 1 op 8 env. env.

  Dan de vergelijking van mij is al in het verleden geprobeerd.
  Helaas zien veel christenen niet dat Hitler een voorgeschiedenis laat zien van de eindtijd.
  Ik kan daar later nog wel eens op terugkomen.
  maar zelfs toen.
  Net als Hitler (een antichrist) probeerde via baby fabrieken het Arische ras te kweken.
  http://geschiedenis-online.nl/babyfabrieken-het-derde-rijk/

  Jette

 31. Hallo allemaal…

  Jette, zoals je het uitlegt over het goede en zaad en onkruid, je zou haast zeggen dat het zo is.
  Dan hebben we het over DNA.

  Die vergelijking die Jezus vertelde, bedoelde Hij mensen.

  Dan komen er ook weer andere vragen naar boven….
  Als door de eeuwen heen, nog steeds mensen met het DNA van gevallen engelen in zich hebben… daar ging het onderwerp ook over.
  Dan zou dat van vader/moeder doorgegeven worden aan de kinderen.
  Géén andere mogelijkheid is er.
  Of de gevallen engelen doen het nog steeds met mensenvrouwen…. en juist dat geloof ik niet.
  God heeft éénmaal opgeruimd, met de zondvloed, Hij heeft altijd de macht.

  Dan zou heel zo’n geslacht of geslachtsregister totaal verdoemd zijn.
  Terwijl er toch door de eeuwen heen, mensen zijn die de Heere dienen, Godvrezende mensen zijn… en dan zit er ineens een verkeerde DNA tussen bij één van hun kinderen??

  Ik vermoed eerder dat de vergelijking die Jezus noemt… de gelovigen in Christus zijn het goede zaad, en de ongelovigen/goddelozen het onkruid.

  Ik weet het anders ook niet.
  Wat ik wel weet dat er nu eenmaal mensen zijn, door de eeuwen heen, die zullen nooit en te nimmer Jezus Christus aannemen.
  En voor hen wacht het vuur.

  We mogen ook niet vergeten dat ieder mens het oordeel verdiend, alleen zij die Jezus Christus hebben aangenomen in geloof, zij zijn een nieuwe schepping.
  Het is de Heilige Geest, zulke mensen zijn die planten die door God geplant zijn.
  En ieder mens die de Heilige Geest niet hebben, zijn het onkruid. Zij behoren aan de vijand.

  We lezen het ook in Genesis 6 : 3, “Toen zij de Heere: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is…”.
  En lezen we niet in Romeinen 8 : 5-15, het verschil tussen de Geest en het vlees.
  In het vlees zit niets goeds.
  Elk mens die Jezus de Christus aanvaard in geloof… zij ontvangen dán pas Gods Heilige Geest.

  Neem het voorbeeld van de Heere Jezus.
  Een groepje Joden zijn weer aan het bakkeleien met de Heere, wat zegt Hij ineens in Johannes 8 : 43-45, “U bent uit uw vader de duivel, en wil de begeerten van uw vader doen…” .

  En zo is het met het hele menselijke geslacht, ieder die zonder Jezus de Heere zijn.

  Dus geen DNA, dat was wel ooit, Genesis 6.
  Maar het zondige vlees van de mens… totdat een mens zich bekeerd en vernieuwd wordt in Christus en ontvangt de Heilige Geest.

  Maar, zo zie ik het.
  Genesis 6, een waar stuk geschiedenis, maar God heeft er korte metten mee gemaakt.

  Sterkte Jette, en voor ieder, Gods sterkte om jullie heen.
  Hartelijke groeten, Esther.

 32. Beste @Dewevoga, ik denk dat u Mattheus 13 niet helemaal gelezen of begrepen hebt.

  Ik raadde u aan Mattheus 13:24- 30 te lezen in de hoop dat u het Eureka-gevoel zou krijgen, maar helaas.

  Gelukkig is Jeshua een beter Bijbelverklaarder dan ik ben. Als u nu in Mattheus 13 verder leest wordt voor u alles wel duidelijk:

  Matteüs 13:36 Toen liet Hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk.

  37 Jeshua antwoordde en zeide: Die het Goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;

  38 de Akker is de wereld; het Goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; 39 het Onkruid zijn de kinderen van de Boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de Oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.

  40 Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.

  41 De Zoon des mensen zal zijn Engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de Ongerechtigheid bedrijven, 42 en zij zullen hen in de Vurige Oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

  43 Dan zullen de Rechtvaardigen stralen als de Zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! [Jeshua citeert in dit hoofdstuk gewoon Daniel 12]

  Hoop dat de uitleg van Jeshua in Mattheus 13 tot betere inzichten brengt.

  Ik hoor het wel van u, dan kunnen we verder praten over de rol van Pausen, Priesters, Predikanten, Kerken, Concilies, en Synoden. Wat leert Jeshua eigenlijk over hen in 2020?

  Matteüs 23:4 Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders
  der mensen, maar Zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren!!!

  Shalom. Ramshoorn.

 33. 2 Thessalonica 2: 1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren [reeds] aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

  Paulus waarschuwt ons hier niet onze bezinning te verliezen alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Het is goed zich te realiseren wat er nog allemaal moet gebeuren voor het weerzien op de wolken. Talrijke profetie is nog niet vervuld , met name de profetie dat Israel koninkrijk van priesters zal worden en ook de Here Jezus heeft pal voor Zijn opstanding niet ontkent dat het koningschap aan Israel nog vervuld zou worden binnen de aardse tijd ( Hand. 1 vers 6 )
  Uiteraard is het komen van het koningschap aan Israel de vrucht van het lijden en sterven en de Opstanding des Heren en is Paulus in zijn geroepen worden door de Here ( te Damascus) een type van gans Israel waarover de apostel ook uitriep dat gans Israel zal zalig worden ( Rom. 11-13) Wat is die zaligheid anders als de vervulling van Zacharia 14, het komende wereldwijde Loofhuttenfeest?
  De Satan moet voor 1000 jaar worden opgeborgen zegt de Bijbel: Openbaring 20 vers 1 tm 3.
  Dat is precies de tijd die het Loofhuttenfeest duurt. Zegt de Bijbel niet: en zij hebben hem overwonnen voor het Bloed van het Lam? En: Hij zal weldra de satan onder uw voeten vertreden.
  Doorbraak van het koninkrijk God’s is identiek aan de doorbraak van het koninkrijk aan Israel en gaat uiteraard samen met de binding van de satan, 1000 jaar.
  Pas daarna is er sprake van et optreden van de twee getuigen die de strijd aangaan met de vleesgeworden antichrist ( want de duivel aap God in alles na, ook in de vleeswording) maar die zal de Here doden door de adem Zijns Monds en dan breken de wereldwijde kosmische katastrofen los en de Engelen zullen de gelovigen van de vier hoeken der aarde verzamelen voor het Nieuwe Jeruzalem.

  De derde God’s Dag is reeds geprofeteerd door Hosea 6 vers 1 tm 3. God heeft de geschiedenis aan de Zoon na de Opstanding geopenbaard volgens de Openbaring van Johannes 1. En God telt ook de geschiedenis vanaf het optreden van de `Zoon , de Koning van het ganse heelal. Zo is de 7e dag vanaf Adam en Eva identiek met de 3 e God’s Dag waarover Hosea Spreekt want 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. En nu ontstaan er grote spanningen op het wereldtoneel maar Jezus zelf heeft gezegd…nog is het einde niet. We maken nu de weeen mee…maar met de Wederkomst kan het nog wel eens veel langer duren dan menig charismatisch of Evangelisch Christen is geleerd of denkt. Denk ook maar aan de gelijkenis van de talenten de heer des huizes die naar een ver land vertrekt en toeft te komen. Denk zelfs maar aan Mozes verblijf op de Horeb en het volk beneden aan de berg in diep ongeloof en afgoderij verviel. Is deze tijd veel anders denkt u?

  Opname en verdrukking liggen nog in de zeer verre toekomst en bovendien zijn er niet al tallozen die nu hun grote verdrukking meemaken? Denk maar aan de vreselijke slachtpartij van Isis van de 21 Koptische Christenen op het strand van Lybie.

  Zalig zijt gij Israel, wie is u gelijk? Israel zal tot geloof komen in Jezus Christus , het is de H.Schrift!

  Shalom

 34. Beste Ramshoorn (en andere die meelezen),

  Je schreef
  “Dus Mattheus 13 en 15 heeft dus helemaal niets met DNA te maken.”

  Of ze hebben alle twee juist wel met DNA te maken.
  Wie zaaide hier het onkruid?

  Mattheus 13:25 Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn Vijand [satan] en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. 26 Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het Onkruid te voorschijn.

  En wat gaat er met dat onkruid gebeuren?
  Mattheus 13:30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt Eerst het Onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te Verbranden, maar brengt het Koren bijeen in Mijn schuur.”

  En wat gebeurt er met dat onkruid?
  Hoppa, zonder enkele voorwaarde zo op de brandstapel.

  En wat leert Mattheus 15:13, Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.

  Wat heeft Hij niet geplant?, het onkruid.
  En wat gebeurt er met dat onkruid?
  Hoppa, zonder enkele voorwaarde zo op de brandstapel.
  En wie heeft dat onkruid dan wel gezaaid?
  Zijn Vijand [satan].

  Die conclusie had je natuurlijk ook zelf kunnen lezen.
  Beide duidelijk, het onkruid, niet geschapen door de Heer en beide zonder enigen voorwaarde zo uitgeroeid.
  Alleen de “kerk” heeft daar vreselijke moeite mee, die geloven “nog steeds” dat ieder “mens” in aanmerking komt, zolang zij maar de Heer aannemen.
  Deze twee teksten geven juist aan dat dat niet zo is.
  Dezelfde reden waarom de Heer het telkens heeft als zijn eigendom, zijn deel en wie er in het boek des levens opgetekend staan.

  Jette

 35. @Ramshoorn schreef: 01/04/2020 om 2:32 pm
  Beste Ramshoorn, mooi dat de discussie op gang komt. Hieronder hetgeen waar het over gaat:
  “Beste @Jette.
  U schreef aan Dirk…Maar goed even terug naar de Mattheüs 15:13 zin, een hele mooie bevestiging van mijn DNA theorie. Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Mooie bevestiging van mijn DNA theorie “: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft”. Wie heeft ze dan wel geplant?
  Dus Mattheus 13 en 15 heeft dus helemaal niets met DNA te maken.”
  Ik durf zo’n ontkenning niet met grote stelligheid neer te schrijven. Als ik terugga naar het schepping verhaal toen zei God dat alles zeer goed was. Nadat de mens de dood op aarde had gebracht werden de man en vrouw uit de hof gestuurd. Doordat de mogelijkheid om het eten te plukken verdwenen was moest de mens zijn voedsel verbouwen. De enige die echt gestraft werd was de duivel de mens belofte van herstel. God heeft Zijn Schepping niet veranderd door onkruid te zaaien, dus blijft de duivel over. Andere engelen onder zijn bewind vervuilden later het menselijk DNA, waardoor de zondvloed over de aarde kwam, maar de mens en de aarde zouden vernieuwd worden een verandering ten goede. En eerdaags met Pasen worden wij er weer aan herinnerd waar de duivel toe in staat is: En na de bete, toen voer de satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doe het haastelijk. Joh 13:27 Dus zou iemands DNA zo gewijzigd worden?

 36. De afgelopen tijd heeft mij geleerd dingen anders te lezen waardoor ik er anders tegenaan kijk. De Bijbel is een boek waarin de hoofdzaken nauwkeurig, doch beknopt zijn weergegeven. De periode voor de zondvloed die een kleine 1500 jaar besloeg is praktisch niet gedocumenteerd. Begrijpelijk deze periode moest uitgewist worden op het noodzakelijke na. Maar toch vonden in die tijd de meeste van de belangrijkste gebeurtenissen plaats. De complete schepping. De opdracht aan mens en dier om vruchtbaar te zijn en de aarde te bevolken. De mens bracht de dood in de wereld. De mens vervuilde het DNA door seksuele omgang met hemelse schepsels. Daardoor bracht de mens in één keer de dood over bijna alle levende zielen. In mijn jeugd ging men in de preek of tijdens catechisatie snel door deze stof heen en werd er vanuit gegaan dat het een straf van God was. Van de 70 jarige Babylonische ballingschap weten wij dat de Joden de opdracht hadden zich daar te vestigen. Dus zij bouwden daar hun leven weer op. Toen na de 70 jaar de Joden weer mochten terugkeren om de tempel te herbouwen bleef het overgrote deel van de Joden in hun nieuwe woongebied. Zo’n zelfde situatie schijnt zich eerder in Egypte te hebben afgespeeld. Er schijnen documenten te zijn over het verblijf in Egypte en daar was het overgrote deel van de Israëlieten tevreden met hun dagelijks bestaan, net zoals onze bevolking het momenteel is. Aan wie is het vers Ex. 13:18 …. ‘De kinderen Israels nu togen bij vijven uit Egypteland’ uitgelegd? Aan mij niet en ik vroeg het ook niet, want het drong niet eens tot mij door tot onlangs. Daar elk woord, zelfs de volgorde belangrijk is kwam men er via de brontekst achter dat bij vijven gelezen als 1 op 5 diende te worden. Tegenover 1 vertrekkende Israëliet stonden 4 achterblijvers. Dus met de Joden die achterbleven in Babylon herhaalde de geschiedenis zich. Degenen die vertrokken hingen in beide gevallen dus niet zo aan hun bezittingen zoals een huis, bedrijf of maatschappelijke positie. Beetje herkenbaar in deze tijd, ondanks de pandemie vinden veel mensen de economie dit hun positie bepaalt belangrijker dan de bestrijding ervan. Tijdens de uittocht kreeg het Israëlische volk allerlei voorschriften hoe te handelen bij bepaalde ziektes. Voor sommige ziektes gold een quarantaine, soms van 14 dagen. Herkenbaar? Was dit een straf of een hulp van God? Ik kwam hierop toen ik het volgende las: De vraag klinkt bv. of je één van de schalen of zegels uit Openbaring kunt koppelen aan deze ziekte (Corona). Over dit virus las ik kort samengevat het volgende het is ontstaan door overdracht van vleermuis op mens. En juist NU wordt er een zilveren munt uitgegeven in American Samoa met het beeld van een vleermuis aan een kant. Is dit toeval of past het in het plaatje lees SV Jes. 2:19-20 Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege den schrik des Heeren, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde te verschrikken. In dien dag zal de mens zijn zilveren afgoden, en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen. Nog 1 over quarantaine Jes 26:20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.
  Mijn vraag is klinkt dit als een straf van God? Hij had direct zijn tegenmaatregel klaar na de “zondeval”, hoe vaak zond Hij daarna zijn profeten niet om te waarschuwen. Als men het boek Job leest, dan stelt God grenzen en geeft Belial verder de vrije hand, ook over de natuur. De mens heeft een vrije wil gekregen en het is aan hem om voor de genade te kiezen. Dus het hangt allemaal van de mens af hoever God het laat komen.
  De kerk past zich snel aan de techniek aan en probeert de kerkganger digitaal te bereiken. De preek gaat vooral over Pasen en kabbelt gewoon verder. Niets over de periode na de “vrijwillige opsluiting”. Die zal nooit meer hetzelfde zijn en heeft men ervan geleerd? Dat leest men over de volgende schalen of zegels, nee dus want anders zouden ze niet genoemd zijn. Dan heeft de “kerk” de mond vol over Israël dat zij zich maar moeten bekeren, maar daarentegen zijn er orthodoxe rabbi’s die wel waarschuwen om zich tot God te bekeren en die wel begrepen hebben dat de volgende “plaag” 10 tot 100 keer erger zal zijn dan deze pandemie. Als de Messias terugkomt zullen de Joden hem wel herkennen, zodat zij via Hem tot de Vader komen.

 37. Nog wat stof tot nadenken over de opname (rapture/harpazo).
  Vindt de opname plaats vooraf aan de grote verdrukking?

  Jezus zegt dat het leven bij zijn komst zal zijn zoals in de tijd van Noach.
  In Luc.17:26-27 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.
  Dit lijken kenmerken van een normaal alledaags leven. Of zijn dit kenmerken van mensen die leven in de grote verdrukking?

  En nog een.
  In Matt.24 zegt Jezus dat niemand de dag of het uur weet van zijn komst (Matt.24:36) en dat we moeten waken (:42) want we weten niet welke dag de Heer komt. We moeten dus altijd voorbereid zijn want Hij komt als een dief in de nacht (:43-44). Hij kan dus op elk moment komen, we kunnen de dag niet bepalen.
  Maar, kun je dit ook stellen voor de grote verdrukking waarvan zoveel is voorzegd, zelfs het aantal dagen?

  En:
  Dan.12:1-2 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat, en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volkeren bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

  Daniel profeteerde dit ca 600 v.Chr. Zie eens hoe dit aansluit op de reden over de laatste dingen van Jezus en hoe het aansluit op Openbaring! Al wie in het boek geschreven wordt bevonden, het boek Des Lams. Wie zijn hart aan Jezus heeft gegeven en Hem aanneemt wordt wedergeboren en dan staat je naam vermeld in dit boek.

  En:
  Opb. 3:10, Jezus dicteert 7 brieven aan de 7 gemeenten. De gemeente Filadelfia is daar de gemeenten die het ‘goed’ doet. Jezus doet een belofte: Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen.
  Wat is de periode van ‘het uur van de verzoeking’ waarvan ze van bewaard zullen worden, is dat de grote verdrukking?

  En:
  Jeremia 30:7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga, een tijd van benauwdheid is het voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden.
  Jakob wordt ook als voorafspiegelig gezien van de gemeente van Jezus. Wordt hier de grote verdrukking bedoeld en de gemeente zal daaruit gered worden?

  En:
  Sefanja 2:3 voordat over u komt de brandende toorn des Heren, voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. Zoekt de Here, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heren.
  Gaat dit over hetzelfde als Luc.21:36, Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht
  van de Zoon des mensen.

  Hoe zien jullie dit?

 38. Er is niets verborgen of het komt aan het licht, ook in het officieel goddeloze China. Bid voor onze zwaar vervolgde zusters en broeders lieve mensen in het communistische China. Bid ook voor alle vervolgden en Hongkong en Taiwan. En het kan in de toekomst nog wel eens zo zijn dat China en andere goddeloze landen ons voorgaan in het vieren van het komende Loofhuttenfeest ( Zach 14) op aarde want geen vlees zal roemen in God dan in Jezus Christus alleen en de Here heeft ook gezegd: Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten! Wie kan Hem en Zijn wegen doorgronden?

 39. Openbaring 10

  5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.

  http://www.getuigeniseneenheid.nl

 40. Beste @Jette.

  U schreef aan Dirk…Maar goed even terug naar de Mattheüs 15:13 zin, een hele mooie bevestiging van mijn DNA theorie. Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Mooie bevestiging van mijn DNA theorie “: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft”. Wie heeft ze dan wel geplant?

  @Jette, ik vond het goede antwoord bij Jeshua op uw vraag in Mattheus 13…
  Matteüs 13:24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.

  25 Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn Vijand [satan] en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. 26 Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het Onkruid te voorschijn.

  27 Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan Onkruid?

  28 Hij zeide tot hen: Dat heeft een Vijandig mens gedaan.
  29 De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het Onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken.

  30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt Eerst het Onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te Verbranden, maar brengt het
  Koren bijeen in Mijn schuur.”

  Dus Mattheus 13 en 15 heeft dus helemaal niets met DNA te maken.

 41. Beste @Johannes. Bedankt voor uw Ingezonden. Ja, die grote wolk van Getuigen staan niet voor niets met stip vermeld in Hebr. 11. Ik hoop dat u en ik en anderen die ook het Boek Openbaring koesteren en bestuderen en daarover vrijmoedig spreken, getuigen er ook bij geschreven mag worden.

  Die wolk [van getuigen] wordt ook in Handelingen 1 vermeld…

  Handelingen 1:9 (HSV)
  En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

  Handelingen 1:10 (HSV) Terwijl Jeshua van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

  Inderdaad: Opmerkelijk is dat Dan en Efraïm op de lijst van stammen in Openbaring 7:4 ontbreken, maar in hun plaats Jozef en Manasse worden genoemd. De stam Efraïm wordt vervangen door Jozef. Volgens Psalm 78:9-11 en Hosea 4:17; 5:9 en 7:8-11 wordt Efraïm als een zeer zondig volk omschreven. Over de afwezigheid van Dan en Efraïm wordt door diverse Bijbeldeskundigen heftig gespeculeerd. Al zeer oud is de veronderstelling dat de antichrist zal komen uit de stam Dan. Het ontbreken van Dan was de kerkvader Irenaeus al opgevallen en geloofde dat de komende antichrist uit Dan, dus Israël zou komen. Zou kunnen. Judas was ook een Jood.

  Franklin Ter Horst schreef: https://www.franklinterhorst.nl/De%20verzegelden%20uit%20Israel.htm

  Een toenemend aantal onderzoekers is van mening dat de antichrist een moslim is en de islam het systeem van ‘het beest’ is dat er op uit is om zowel Joden als Christenen uit te roeien als zij weigeren zich tot Allah en zijn profeet Mohammed te bekeren. In het boek “The Islamic Antichrist” waarschuwt de schrijver Joel Richardson voor de Islamitische Antichrist. Richardson haalt in zijn boek de beweringen omver dat de Bijbelse antichrist uit de Europese Unie afkomstig zal zijn. Volgens hem is de antichrist één en dezelfde persoon als de ‘Mahdi’, de islamitische messias uit de Koran. De Koran voorspelt de komst van de Mahdi, die aan het hoofd van een groot aantal landen zal staan en vrede zal brengen.

  Dan wordt het straks een echt gevecht tussen de Joodse Jeshua en de Islamitische Mahdi. Openbaring 19 en 20 vertelt wie de winnaar wordt. Geen wonder dat de Bijbel door Roomsen en Islamieten gehaat wordt en eeuwen op de Index van verboden boeken stond. Paus Paulus VI had de moed om die Index af te schaffen. Roomsen mochten ook de Bijbel gaan lezen. Voor Moslims is de Bijbel nog steeds Haram. Probeer maar eens in 2020 met een Bijbel of een Torah Mekka binnen te komen of Psalmen te zingen.

 42. Dank beste@ Dewevoga voor uw blije reactie. U schreef over het boek, de Bijbel als schepping: Nou u wordt bedankt, tjongejonge dat vergt wat van mijn boerenverstand en doorzettingsvermogen :-).””

  Ja dat kopt. Het is dan ook geen leesboek maar een studieboek waar u af en toe eens een hoofdstuk kunt doorploegen. Ik heb een jaar Hebreeuws gestudeerd en ging me verder in die mooie taal met die bijzondere letters, die al kunststukken zijn op zichzelf.

  Geen wonder dat Jeshua ook overtuigend daarover sprak in Mattheus 5:18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Het mooie is wel dat al heel snel duidelijk is dat de Bijbel de weg naar God is niet de kerk.

  De Jod is de kleinste letter van het Hebr. Alfabet dat 22 letters telt. Die traantjes/krulletje van de Jod vind je dan ook terug op alle 22 letters. Waarom? Die Jod verwijst naar Jahweh de Allerhoogste God. JHWH. Zie Exodus 19 en 20 hoe machtig deze God is.

  Jammer is dat ik vergeten ben om de Letters van het leven, van Prof. F. Weinreb vergat te noemen. Hij vertelt van iedere Hebr. Letter hun herkomst en betekenis en getalswaarde. Aanschaffen dus.

  U schreef: En soms geeft een woord of zin een zoals ik het noem een referentie naar een uitspraak van Yeshua die men in het evangelie van Thomas kan vinden.””

  Het boek [apocriefe] Thomas is niet in de Canon terecht gekomen omdat Petrus, Johannes en Paulus die verantwoordelijk waren voor de samenstelling van de Canon niet genoemd hebben.

  Het Thomas evangelie is dikke duimwerk waar vooral Mohammed van gesmuld heeft. Hij had veel contact met Thomas “christenen”. Waaruit bleek zijn bewondering van Thomas? De Koran van Mohammed telt net als het “evangelie” van Thomas 114 hoofdstukken, soera’s.

  U schreef: In Gen. 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;”

  Om deze tekst te kunnen duiden/begrijpen kunt het best Spreuken 8 lezen. Hier zien we Jeshua al als de Zoon van God. Ook de Aartsengelen en ontelbare andere engelen maken deel uit van het hemelse hof. Zie ook Job 1 t/m 3. Zoek het woord Engelen op in uw Bijbelse Encyclopedie.

  Het Heil is uit de Joden leerde Jeshua. Johannes 4:22. Niemand legde de Schriften van Mozes, de Profeten en de Psalmen zo goed uit als Jeshua. Hij is Gods Mond en Woord. Johannes 1.

  Dat bleek dan ook wel toen de tempelpolitie Hem wilde arresteren, ze waren met stomheid geslagen toen ze Jeshua in actie zagen tijdens zijn verkondiging…Wat zeiden de soldaten tegen hun superieuren? Johannes 7:46 (HSV) De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens.

  Dat kun je van de hedendaagse predikanten helaas niet meer zeggen. Gelovigen vluchten met honderdduizenden weg voor hun oervervelende, afgezaagde verhaaltjes. Geen wonder dat over een poosje dan ook duizenden kerken leeg staan. Bron: Jacobine Geel op zaterdag.

  Daarom lees ik het liefst de boeken van Joodse gelovigen van Naam. Waarom? Jeshua zei het ook…Mattheus 13:52…Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn Voorraad Nieuwe en Oude dingen tevoorschijn haalt.

  Shalom. Ramshoorn.

 43. @Ramshoorn 30/03
  Graag ga ik in op uw uitnodiging betreffende een aantal door u genoemde onderwerpen.
  In Hebr. 11 worden de geloofsgetuigen genoemd, of deze tot de 144.000 verzegelden behoren betwijfel ik want de verzegelden komen pas aan de orde in de eindtijd wanneer de vier engelenuitgaan om schade aan aarde en zee te brengen.
  De geloofsgetuigen zijn allemaal godsmannen en godsvrouwen die allemaal al geweest zijn.

  Aansluitend lezen we in Hebr. 12:1 : “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben…enz.
  Van deze genoemde personen verteld God over het geloof dat deze mensen hadden.
  Zij zijn onze getuigen over hoe wij dienen te geloven.
  U plaatst deze mensen op een wolk die dan samen met Jezus wederkomen.

  In de eerste plaats lees ik nergens dat er op de wolken iets of iemand komt dan alleen onze Heer.
  En ook niet dat de komst van Jezus op de wolken, de wolk van getuigen is.
  Geen anderen, ook niet dat de Heer vergezeld is van anderen op die wolk.
  Verder lijkt mij “wolk van getuigen” uit Gods woord niet te vervangen door “op de wolk van getuigen”
  Wolk is volgens mij hier een aanduiding van een aantal, hoeveelheid, net als bv. schare of legioen.

  U noemt deze 144.000 ook Joodse ambassadeurs; ik heb enige moeite met deze titel.
  Bij ambassadeurs moet ik denken aan personen die anderen vertegenwoordigen, belangen van anderen behartigen.
  Dat is iets anders dan bv. “dienstknechten, of bode van God”.
  Ik kan de geloofsgetuigen wel zien als voorbeelden voor ons hoe ons geloof moet zijn met de daaraan verbonden werken. Hoe een dienstknecht of dienstmaagd van God te zijn.

  Ook kunnen die 144.000 (verzegelden) nooit (alleen) Joods zijn.
  In Openb. 7 lezen we dat deze uit alle stammen Israel komen. (Valt het u trouwens op dat de stam Dan niet genoemd wordt)?
  Joden zijn- het is hier op het forum al eens genoemd- de stam Juda met Benjaminieten en Levieten, dus niet geheel Israel!

 44. Ik zat de video van deze pagina https://www.breakingisraelnews.com/147777/passage-in-isaiah-about-quarantine-has-same-numerical-value-as-corona/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Mystical+Ceremony+Reveals++Cure++for+the+Coronavirus%3A+Jews+Must+Return+to+Israel&utm_campaign=BIN+-+PM+-+MARCH+29%2C+2020 te bekijken en daarbij ook e.e.a . te controleren in de Bijbel. Het artikel gaat over het Corona virus en de rabbi legt het uit aan de hand van de profeten van het OT. Na verloop van tijd kwam Spreuken voorbij en dat wilde ik checken. Maar ik las eerst een ander vers en ik gaf er in dit Corona sfeertje een andere draai aan, zoals hoe de overheid en de kerk ermee omgaan. Vooral GertJan, en Pieter zouden zich eens achter hun oren moeten krabben, zij vertegenwoordigen de kerkgangers in het parlement. Het is een behoorlijk aantal zetels dat mee controleert. Het gaat om Spreuken 18:9 eerst NBG51 en daarna SV.
  NBG51: Hij, die traag is in zijn arbeid, is reeds een broeder van de verderver.
  SV: Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van een doorbrenger.
  In de King James wordt slap / traag vertaald als lui en verderver / doorbrenger als grote verspiller. Dat is een lekkere uitspraak, de bovengenoemde volksvertegenwoordigers lachten de aanvrager voor meer controle uit en stelden de maatregelen meer dan een maand uit. Zou dit komen omdat het pluche zo lekker zit? Angst om op hun beleid afgerekend te worden? Het blijkt dat de twee meest verguisde partijen het beste met hun medemens voor hebben. Zij waren ook steeds tegen de afbraak van de zorg. En tegen het andere gevaar: de islam. De sharia is niet zo best voor vrouwen en dan druk ik mij netjes uit. De volksvertegenwoordigers van de overige partijen zijn net paarden van de Amstelbrouwerij: ze hebben enorme oogkleppen op. Hoe maken we het verschil?

 45. Op https://joop.bnnvara.nl/opinies/in-het-kapitalisme-betekent-ook-de-coronacrisis-winst-voor-de-rijken “In het kapitalisme betekent ook de coronacrisis winst voor de rijken”:

  “In het kapitalisme betekent ook de coronacrisis winst voor de rijken

  In een wereld van kapitalisme is rampspoed buitengewoon lucratief. Bereid u voor op een cyclus van gefabriceerde crises.

  Onze adoratie van rijke idolen heeft ons verblind voor de mensen die daadwerkelijk van belang zijn. Verpleegkundigen, doktoren, schoonmakers, supermarktmedewerkers of vrachtwagenchauffeurs, een dodelijke crisis toont haarfijn aan van wie ons overleven afhankelijk is. De arbeidersklasse aan de frontlinie bewijst hoe essentieel haar bijdrage is voor de samenleving.

  Toch is dit de groep mensen die de afgelopen decennia volledig is uitgekleed. Terwijl machtige heren aan de top de ene gouden handdruk na de andere ontvingen, werd de welvaartstaat uitgekleed en beschermende arbeidsvoorwaarden systematisch uitgewist. Zal deze crisis de macht wakker schudden en de ogen openen voor de waarde van de gewone mens? Maakt u zich geen illusies. De economische crisis van 2008 leert ons dat een schok binnen het system een buitengewoon lucratief moment is voor de heersende klasse.

  We staan aan de vooravond van een klimaatcatastrofe, exponentiële verspreiding van fascisme en een totale decimering van de welvaartsstaat en arbeidersklasse.”

  Lijkt mij duidelijk dat tijdens de Grote Verdrukking de gewone werknemer in bittere armoede zal leven, de rijken vrij spel hebben en hun gang kunnen gaan. Openbaringen 6:5-6, Openbaringen 13 en Openbaringen 17 en 18 wijzen daar ook op dat het Rijk van de antichrist uiterst kapitalistisch zal zijn, met daarbij ook een vorm van communisme. Wellicht een vorm van staatskapitalisme zoals in China?

 46. @Ramshoorn
  Ik ben op uw aanraden in het boek bijbel als schepping begonnen. Nou u wordt bedankt, tjongejonge dat vergt wat van mijn boerenverstand en doorzettingsvermogen :-). Het mooie is wel dat al heel snel duidelijk is dat de Bijbel de weg naar God is niet de kerk. En soms geeft een woord of zin een zoals ik het noem een referentie naar een uitspraak van Yeshua die men in het evangelie van Thomas kan vinden. En ook met de zin over de schepping van de mens die Jette aanhaalde. Ik zou het boek bijbel als schepping niet aanraden, omdat we nog niet eens genoeg van de Bijbel weten. Nu heb ik hoofdstuk 1 en 2 van Genesis meermalen gelezen en bestudeerd en doordat Jette er op wees “viel bij mij het kwartje”. Dus ik heb mijn handen nog vol aan de Bijbel.
  Gen. 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;
  Gen. 1:27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
  Gen. 2:7 En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
  Gen. 2:16 En de Heere God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;
  Gen. 2-18 Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.
  Bovenstaande gaat dus over de schepping van de mens als beeld en gelijkenis. De soort mens; man en vrouw. Maar de mens was nog steeds één. Overal in de Bijbel leest men de HEERE is één en toch zei Hij Ons, dus nadat de vrouw uit de mens genomen was hield de gelijkenis op. Dus op het moment dat man en vrouw elkaar in evenwicht houden, dus elkaar aanvullen tot mens, en de mens denkt als zuigeling, keert men terug tot GOD, zoals Hij zei laat Ons etc.
  Hoe mooi is dan deze logos uit het evangelie van Thomas:
  Jezus zegt
  Als twee in vrede met elkaar leven in dit ene huis,
  kunnen zij tegen een berg zeggen: ´Opzij´
  en hij gaat opzij.
  En in deze logos kan ik het ontbrekende woord gelijkenis plaatsen:
  Wie niet zal haten [op de 2e plaats stellen] zijn vader en zijn moeder, zoals ik,
  kan niet leerling voor mij zijn
  en wie niet zal liefhebben zijn Vader en zijn Moeder, zoals ik,
  kan niet leerling voor mij zijn,
  Want mijn moeder van mijn vlees schonk mij de dood,
  maar mijn ware Moeder schonk mij het leven.
  Het is dus jammer dat het evangelie van Thomas vrijwel onbekend is. Zonder commentaar is het voor een leek zeer moeilijk te bevatten, maar daarna leest men de Bijbel door een andere bril. Zoals ik het nu bekijk vind ik het jammer dat het scheppingsverhaal op een aantal punten onderbelicht wordt. Het zou de rol van de vrouw, die men door de Bijbel heen leest, in een ander daglicht plaatsen. Zie de laatste logos die Yeshua als eerste feminist laat zien:
  Simon Petrus zei tegen hem:
  Laat Maria (Magdalena) weggaan uit onze kring, want vrouwen zijn het Leven niet waard.
  Toen sprak Yeshua:
  Let goed op wat ik U zeg: Ik zal haar zó leiden, dat ik haar mannelijk maak,
  dat ook zij een levende Geest wordt en zo de gelijke van jullie mannen.
  Want iedere vrouw, die zich vermant, kan ingaan tot het Koninkrijk der Hemelen.

 47. Beste @Allemaal. Dank voor uw gewaardeerde reacties.
  Maar…Ik schrok toen ik het bericht las over de vereniging van de Paus met de VN.

  Geloofsdiscussies mogen alleen op dit forum. Heb ik alle begrip voor. Hier mijn bijdrage:

  Te gek voor woorden!!! Kerk en Staat verenigen zich weer? Dat belooft niet veel goeds!!!

  Twee wereldleiders van omstreden instituten slaan de handen ineen: Paus Franciscus en VN secretaris-generaal Guterres met hun wake-up call: om een Wereldwijd Staakt Het Vuren af te kondigen, alle oorlogen te stoppen, en alle beschikbare middelen in te zetten in de strijd tegen het coronavirus?”

  Alleen tegen het Coronavirus? Dat zal spoedig blijken! Zullen ze succes hebben, gehoord worden? Zal dit gevreesde Tandem niet door veel Landen en Wereldburgers/leiders openlijk gewantrouwd worden? Gaat nu de doos van Pandora** echt open, is de Geest uit de fles? Openbaring 13.

  **Uit de doos vliegen alle rampen die de mensheid in vroeger eeuwen teisterden, zoals hongersnood, ziekte, aardbevingen en oorlog. Het onheil verspreidt zich Bliksemsnel onder de mensen, die tot die tijd vrij van problemen en ziekten hadden geleefd. Geschrokken sluit Pandora de doos weer, maar alleen de Hoop zit nog in de doos als deze weer gesloten wordt. Het is de enige goede gave die in de doos verborgen was.”

  Eeuwenlang lagen koningen en machthebbers aan de voeten van de Paus die beweerde dat hij de plaatsvervanger van God/Jezus op aarde was. Maar nu?

  Wie zag de Paus afgelopen woensdag op TV in de stromende regen? Hij kreeg een uur Zendtijd van alle wereldomroepen. We zagen een eenzame Paus in zijn lege stad Rome en een St. Peter waar geen gelovige was te bespeuren. De Paus sprak mooie woorden, maar ze raakten mij in het geheel niet omdat hij de woorden van Jeshua zelf niet gehoorzaamd. Zie Johannes 14.

  En dan VN secretaris-generaal Guterres? Iedereen die de uitspraken van de VN kent, die weet hoe vaak Israël, zolang die VN bestaat, gedemoniseerd wordt nu met hun BDS-Economische Boycot beleid: koop niet bij Joden!!! Werd dat ook al niet geroepen vanaf 1933?

  Ontstellend dat de Paus en Vaticaan al eeuwen Joden hebben gedemoniseerd. Zij sloten hen op in veel te kleine, Getto’ s. Pausen pakten in vele eeuwen Joden hun Torahrollen af die samen met hun Talmoed’s verbrand werden in grote vuren!!! Pausen deden dat ook eeuwenlang met Protestanten en hun Bijbels: Samen op de Brandstapel!!! Goddank opende Napoleon alle Getto’s en gaf Joden en Protestanten en Zigeuners gelijke burgerrechten. Er zijn bibliotheken over vol geschreven.

  Conclusie: Ik heb geen enkel vertrouwen in de Jezuïet Paus Franciscus en VN secretaris-generaal Guterres. Het is een Gotspe dat zij denken nu de juiste personen te zijn om een Wereldwijd Staakt Het Vuren uit te roepen?

  Ik las het boek van John Hogue: De laatste Paus…verval en ondergang van de kerk van Rome.

  En het boek van Tom S. van Bemmelen: 150 Palestijnse Fabels…Feiten voor een beter begrip van het Conflict tussen Arabieren en Israël. Lees hier over de kwalijke rol die de VN bolwerk van de Islam tot op deze dag speelt. Bah!!!

  Lees vooral ook het boek van Peter Siebelt: Modus Operandi…De Pro-Palestijnse lobby en de kruistocht van de kerken.

 48. Openbaring 9:15. Dat is de actualiteit!

  Ontvangen van de Here.

  Maar het einde is het nog niet! Weeën komen en gaan en volgen elkaar successievelijk op en de historische opeenvolging daarvan valt niet te ontkennen.

  De hoofdstukken 11-20 in de Openbaring vormen een onverbrekelijk geheel en het is onmogelijk dat één van die hoofdstukken zou slaan op een andere dan de ‘beestperiode’ , de allerlaatste ronde in de geschiedenis van de eindtijd ,de periode dat de Satan de valse profeet installeert te Jeruzalem en het optreden van de twee getuigen ( waarvan veel exegeten geloven dat dit Mozes en Elia zullen zijn, uitlopend op de Wederkomst des Here met grote macht en heerlijkheid en waarbij de kosmische krachten zullen losbarsten..
  Maar tussen deze twee ‘plagenseries’zal de Here God Openbaring 10 vervullen, de komst van het Vrederijk op aarde door de bekering van gans het Jodendom op de derde God’s Dag , een Loofhutten feest waarbij God als Schepper alle lof en eer ontvangt van alle volkeren. Zacharia 14.

  …Mijn wraak is barmhartig, het komende Karmel gericht voorspel en onderpand der voleinding.

  http://www.getuigeniseneenheid.nl

 49. @dirk
  schreef: 30/03/2020 om 1:21 pm
  Hie bevinden zich velen in op deze site Math 15 vrs 13-14

  Waarom zet je niet gewoon even de tekst erbij?
  Mattheüs 15
  13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
  14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt,

  En kan je dan ook aangeven waarom hier velen “aan deze tekst schuldig zijn”?
  Of bedoel je er wat ander mee?
  Het komt een beetje over als schoppen en snel wegrennen.
  Of heb ik dat verkeerd?

  Maar goed even terug naar de Mattheüs 15:13 zin, een hele mooie bevestiging van mijn DNA theorie.
  13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
  Mooie bevestiging van mijn DNA theorie “: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft”.
  Wie heeft ze dan wel geplant?

  Jette

 50. Beste Esther
  Je schreef: 30/03/2020 om 1:39 pm

  “En dat zie ik bepaald niet als de grote verdrukking. De grote verdrukking is al plm. 2000 jaar bezig. Dat zijn de enorme aanvallen, vervolgingen, tegenstand tegen de gelovigen in Jezus.
  Maar, Jette, zo lees ik dat, niet omdat ik alles maar weet, hoor.
  Ik probeer steeds weer te kijken/lezen wat de Bijbel zegt”

  Toch kunnen we daar wel wat meer over terug vinden Ester.
  Zullen we de tekst eens doornemen?, ik zet er even mijn commentaar ertussen, tussen haakjes.
  Mijn idee daarover.

  Mattheüs 24
  14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
  (De tekst gaat dus over Het einde, dus niet een tussenliggende periode).

  15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
  ( Die gruwel vinden we ook terug in het boek Openbaringen halverwege de 7 jaar, dus we zijn nu in het 3,5-ste jaar in de laatste jaarweek)

  16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
  (dan moeten de Joden, dus niet de gemeente, vluchten de bergen in).

  17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
  18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
  (duidelijk in “no time”, een zeer korte periode om nog te kunnen vluchten)

  19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
  20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
  (dit kan je als waarschuwing lezen, als je de tekenen der tijden ziet, zorg dat je klaar bent en niet verrast kan worden zoals b.v. het verhaal over de “10 bruidmeisjes”)

  21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
  (Hier het stukje als antwoord op jou idee van “De grote verdrukking is al plm. 2000 jaar bezig”, we waren al vanaf de “gruwel”, dus over de laatste 3,5 jaar, omschreven in Openbaringen)

  22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
  (Nog een bevestiging, de tekst schrijft over dagen en geen jaren en zo’n verdrukking is nog nooit geweest op aarde, na Noach en daarmee net als de dagen van Noach.
  Belangrijk om op te merken dat het over de “uitverkorenen” gaat, dus niet de gemeente, maar de Joden, blijven er geen over, dan kan Jezus ook geen koning zijn.
  Waar is Hij anders koning over als zijn volk volkomen uitgeroeid zal zijn?).

  Ik hoop dat ik je wat verder geholpen hebt met het onderzoeken en zoeken.

  Jette, zet citaten tussen aanhalingstekens, zie aanpassing, Mod.

  Jette

 51. Aanvulling:
  Valse profeten/leiders kunnen ook wijzen naar de (hun) kerk als weg naar God, in de plaats van Jezus. Alleen Jezus is de weg, de waarheid en het leven.

 52. Valse profeten/leiders herken je eigenlijk heel gemakkelijk. De geest klopt dan niet.
  Ze geven niet de eer aan Jezus maar wijzen naar iets anders, of naar zichzelf.

  En als ze al spreken over Jezus dan wordt zijn Goddelijkheid ontkend, ze spreken dan over een profeet, of een leraar, of een goed mens. Ze verkondigen Jezus niet als Schepper en Verlosser maar als een goed voorbeeld.

  @Beste Ramshoorn, had je mijn eerste post op deze pagina nog gezien, daar had ik je prachtige voorbeeld als #5 in het lijstje.

  Zo zie je dat de Heer kan het Corona-virus kan gebruiken, we zitten allemaal thuis en het forum leeft op. Ik las voorheen alleen maar mee. Laten we ook bidden dat de angst die nu de mensen beheerst tot een opleving mag komen. Dat mensen echt God gaan zoeken en vinden. Iedereen heeft het zo nodig en zo weinigen beseffen het.

 53. Beste @Johannes @Albert @Allemaal die meelezen/reageren. Het is verheugend te zien dat de Geloofsrubriek springlevend is!

  We bespreken met elkaar gewichtige belangrijke profetische gebeurtenissen die bezig zijn te gebeuren in Israel of in de Gemeente van Jeshua die zullen gebeuren in de nabije toekomst.

  Voor u en mij geldt: Wij kennen nu maar ten dele. Paulus zegt het ook:
  Ik heb onuitsprekelijke dingen gezien…Lees maar mee:

  2 Korintiërs 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de Derde Hemel.

  3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het Paradijs en Onuitsprekelijke Woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. 5 Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moest zijn in Mijn Zwakheden.

  Paulus leert verder in 1 Korintiërs 13:9 Want Onvolkomen is ons Kennen en onvolkomen ons Profeteren.10 Doch, als het Volmaakte komt, zal het Onvolkomene afgedaan hebben.

  Ik laat me graag verrassen door Jeshua en Zijn Wederkomst [op de wolk van Getuigen/Martelaren Hebr. 11] in Jeruzalem met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs, die volgens mij de genoemde 12 stammen Israëls zijn die in Openbaring 7 in detail al genoemd werden.

  Valse profeten zijn volgens de Bijbel, zij die hun eigen mening laten prevaleren boven de Bijbelse Woorden. Zie Deuteronomium 13 en 18. Hieraan hebben alle Pausen, Concilies, Synodes en Sekten zich schuldig gemaakt, misschien wij ook wel!!! Hoe ziet u dat?

 54. Uit het nieuws.
  De aanmaak van het “nummer” via een “vrijwillige” vaccinatie?
  Beoordeel zelf, zeer gevaarlijke ontwikkeling via de Corona virus.
  Uit het NOS nieuws.

  bron https://nos.nl/liveblog/2328775-wisselvallige-cijfers-in-italie-deel-bemanning-nederlandse-onderzeeer-besmet.html

  Sneller vergunning voor onderzoek naar gentherapie

  Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een spoedregeling opgetuigd om vergunningsaanvragen voor onderzoek naar gentherapie sneller te behandelen. Dat soort onderzoek kan mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van een vaccin of een remedie tegen het coronavirus. Wie onderzoek doet naar genetisch gemodificeerde organismen heeft een vergunning nodig van haar ministerie.

  “Concreet heeft de spoedregeling tot gevolg dat vergunningen direct kunnen worden verleend waarna door belanghebbenden daartegen bezwaar kan worden gemaakt”, schrijft de minister. “De beslistermijn op de aanvraag wordt verkort tot ten hoogste 28 dagen.”

  Jette

 55. Beste Esther, dank voor je opmerking, en ik ben gewoon een ‘jij’ hoor.
  Dat is juist zoiets moois, we zijn allemaal gevallen mensen en door genade gekocht en betaald met het bloed van onze Schepper Jezus en zo mogen wij kinderen van God worden. En wat moeten kinderen nog veel leren… 😉 Zo vullen we elkaar telkens weer aan want God geeft aan een ieder van zijn kinderen.

  @Beste Ramshoorn. Ik heb wat nagezocht en kom tot het volgende.
  In 2Thes.2:7, de weerhouder was in oorspronkelijk tekst een onbepaald ‘iets’, eventueel een ding. Dat is in onze Bijbels vertaald als een ‘hij’. Hetzelfde woord is ook gebruikt in 2Thes.2:6 en daar vertaald als onzijdig. Paulus schrijft hier letterlijk dat de gemeente wel weet ‘wat’ (/wie) het is die de antichrist tot welbepaalde tijd tegenhoudt. Dit kan eigenlijk niet anders dan Gods Geest zijn. Voor mij verandert er niet iets aan wat ik eerder schreef dat Gods Geest de antichrist op dit moment nog tegenhoudt en (dit/Hij) eerst weggenomen moet worden.

 56. Albert schreef:
  30/03/2020 om 10:49 am

  Hallo Albert, het is ook voor mij niet dat ik gelijk heb of wil hebben hoor.
  Soms komt het misschien zo over, maar niet zo de bedoeling. En iemand kwetsen wil ik helemaal niet.
  Ik leer juist ook veel van u en van de anderen.

  U schreef: Mijn punt is koesteren we valse hoop of laten we onze hoop weg roven?
  Laten we de met de kracht van de Heere Jezus onze levende hoop niet weg roven.
  Hij houd ieder vast die in Hem geworteld is.

  De profetieën zijn er velen, soms niet altijd makkelijk of even duidelijk, tenminste niet altijd voor mij. Ik lees meestal het hele stuk of hoofdstuk.
  Dat we van elkaar mogen leren, en elkaar bemoedigen.

  Als we de Heere Jezus in ons hart hebben, dat geeft ons eeuwigheidswaarde.
  Zijn kostbare offer gegeven op Golgotha, De Heere heeft het volbracht.
  Nieuw leven in Hem, schrijft u, zo waar en zo kostbaar. En wat een liefde.
  Ik heb het nooit verdient, het is pure genade.

  @ Dewevoga, dank voor uw mooie stuk, Het moet niet zo zijn dat we anderen of elkaar wegjagen. Ja, zit soms echt verschil in de Bijbelvertalingen.
  Ooit liet iemand mij dat ook al zien, met verschillende voorbeelden, ik schrok er van.
  Ik heb nu de HSV. En ben er blij mee.
  En gelukkig hebben we onze Heere Jezus door de Heilige Geest die ons leert wat we lezen.

  Ook voor Michaël en Wachter, Harold en Ramshoorn, Jette, Dank jullie voor jullie inzet en bemoedigingen.

  @ Muggenzifter, altijd trouw met de Psalmen. Ook voor deze week, toen ik het las, het paste zo in deze tijd. Steeds weer zien we dat onze God nooit veranderd. Zoals Hij was en is zo is Hij ook nu in onze moderne tijd. Wij mogen en kunnen alleen komen door Zijn Zoon Jezus.

  De genade van onze Heere Jezus om jullie allen heen.
  Soms leen ik een groet van Paulus, zal hij vast niet erg vinden.
  Lieve groet van mij, Esther.

 57. De christen is geënt op de stam. De stam is Israël. De tak moet zich niet verheffen tegen de stam.
  Christus heeft de Mozaïsche wet vervuld. Alleen op die grond mag iemand erfgenaam zijn. Niet op grond van het eigen vieze kleed.

 58. @Beste Jette, dat is een mooi voorbeeld van hoe Gods wegen anders zijn dan die van mensen.
  @Beste Ramshoorn, ik ga dit (2Thes.2:7) onderzoeken.

  Nog even een vrije gedachtegang over de opname. Met de opname denk ik niet dat alle kerken dan ineens leeg zijn. Ik denk dat de gemeente van Jezus alleen bestaat uit mensen die Hem echt in hun hart hebben aangenomen en ‘in orde’ met God zijn. Niet verkregen door een prestatie van werken maar door werkelijke overgave aan Hem. Het zou zomaar eens kunnen dat veel naam-christenen deze gebeurtenis mislopen. Daarom denk ik dat het nu heel belangrijk is om heel dicht tegen Jezus aan te kruipen en in je leven ‘schoonschip’ te maken. Waarom ik dit veronderstel? Alle voorbeelden in de Bijbel van opname waren personen die helemaal met God in orde waren.

  Het doet me ook gelijk denken aan Luc.21:36, daar staat: Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt dat u in staat zult zijn te ontkomen aan dit alles wat staat te gebeuren en te bestaan voor de Zoon des mensen.

  De vraag, is de gemeente van Jezus op aarde in de grote verdrukking?

  In Openbaring wordt Johannes opgenomen in de hemel bij de roep van een stem als bazuinen (Opb.4). Dan mag hij verslag uitbrengen van wat hij ziet en wat er over de wereld gaat komen, de grote verdrukking.
  In Opb.1:12 beschrijft Johannes dat hij 7 gouden kandelaars zag. In vers 20 geeft Jezus hem uitleg dat die kandelaren de gemeenten zijn. In Opb.4 beschrijft Johannes dat hij 24 oudsten in de hemel ziet.

  Zag Johannes de gemeente van Jezus in de hemel wanneer de grote verdrukking begint?

  1Thes. 4:16-18 Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan, daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden.

  1Kor.15:51-52 Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij veranderd worden.

 59. @Ramshoorn De vervangingsleer.
  Hieronder een aantal argumenten om de vervangingsleer tegen het licht te houden. Door een argument maar lang genoeg te herhalen en vooral bij jonge kinderen wordt het argument als waarheid aangenomen. [zo werd Israël vervangen door kerk, thans zeer herkenbaar door een maakbare natuur en klimaat] Het woord kerk komt regelmatig in het NT en zelfs minimaal 1 maal voor in het OT, terwijl er toentertijd nog geen enkele sprake van een kerk was. En het wordt in stand gehouden omdat men voornamelijk uit het NT preekt en waarvan de tekst ook nog eens veel later dan de gebeurtenissen onder invloed van … op papier zijn gezet.
  Opeens bij de tekst in SV Ex. 19:6: En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn gingen mijn ogen open. En in latere teksten werd er meer van dit soort teksten aan toegevoegd:
  Deut. 1:8 Ziet, Ik heb dat land gegeven voor uw aangezicht; gaat daarin, en bezit erfelijk het land, dat de Heere aan uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft, dat Hij het hun en hun zaad na hen geven zou. [niet aan de Palestijnen gegeven; CU en CDA denken dat deze eed niet meer geldt]
  Lev. 26:1 Gij zult ulieden geen afgoden maken; noch gesneden beeld, noch opgericht beeld zult gij u stellen, noch gebeelden steen in uw land zetten, om u daarvoor te buigen; want Ik ben de Heere, uw God! [ is het kruis met Yeshua geen gesneden beeld dat een onophoudelijke marteling inhoudt? Of een beeld van Maria als middelaar?]
  vers 2: Mijn sabbatten zult gij houden, en Mijn heiligdom zult gij vrezen; Ik ben de Heere! [wie heeft ze afgeschaft en zelfs Messiaanse Joden en “ketters” ter dood gebracht omdat zij de sabbat vierden?]
  Er stond natuurlijk wel wat tegenover als men de HEERE niet dienden en omdat de straffen al geheel en gedeeltelijk hadden plaatsgevonden kon de kerk ze “vergeten”. ´t Niet horen maar voelen was duidelijk van toepassing op Israël, niet luisteren na een waarschuwing en straf, dan maar een zevenvoudige straf. Hoeveel (jaar)dagen moest Ezechiël niet op zijn zijden liggen? Het saldo ervan werd vermenigvuldigd met 7 en eindigde pas medio vorige eeuw. Dus de kerk had de lusten en Israël de lasten. Gemakshalve vergat de kerk ook om de harde nek en het versteende hart in de preek op te nemen zodat ondersneeuwde. Maar net zoals de HEERE de farao, Cyrus en Kores gebruikte, zo gebruikte Hij Zijn heilige volk om het doel te bereiken, het heil uit de Joden, de Messias Yeshua en de apostelen (zendelingen). Het wordt tijd dat de kerkgangers dit gaan inzien, want er wordt nooit een voorbede voor Israël gedaan net zoals de vervolgde Gemeente wordt vergeten, het gaat voornamelijk om de kerkgemeenschap waar je bent ingeschreven. Misschien verandert er iets nu men niet meer naar de kerk mag en op huis is aangewezen.
  Ik heb nog geen enkel protest van “de kerk” gehoord nu zelfs een instantie als de WHO de staat Israël vervangen heeft door Bezet Palestijns Gebied. Ik hoop dat ze (kerk en chr. partijen) dit vers begrijpen : Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen, die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken.
  https://www.breakingisraelnews.com/147651/who-calls-israel-occupied-palestinian-territory-in-official-documentation/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Netanyahu%3A++We+Overcame+Pharoh+and+With+God+s+Help%2C+We+ll+Overcome+Coronavirus++and+Today+s+Top+Stories&utm_campaign=BIN+-+AM+A%2FB+TEST+-+MARCH+26%2C+2020

 60. Hallo Jette…
  Het is waar hoor, het gaat niet om mijn/onze mening, maar wat Gods Woord zegt.
  Het is meer een uitspraak van mij, veel visie’s en meningen.

  Over de opname of opgenomen, zoals we lezen in Thess. daar geloof ik volledig in.
  Net zo als Henoch, Elia, en de Heere Jezus ook opgenomen werden.
  Opname voor de grote verdrukking, dat gaf ik al een paar keer aan, dat zie ik wel anders.
  Ieder in Christus Jezus zullen zeker opgenomen worden voordat de toorn van God losbarst.
  Ik persoonlijk ziet Gods toorn niet als de grote verdrukking.

  1 Thess. 4, bekende teksten over de opname/opgenomen worden.
  Maar het gaat verder in hoofdstuk 5. vers 3, over wie achterblijven…”Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwachts verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten”.
  Dan lezen we nog bemoedigingen van Paulus.

  En dat zie ik bepaald niet als de grote verdrukking. De grote verdrukking is al plm. 2000 jaar bezig. Dat zijn de enorme aanvallen, vervolgingen, tegenstand tegen de gelovigen in Jezus.
  Maar, Jette, zo lees ik dat, niet omdat ik alles maar weet, hoor.
  Ik probeer steeds weer te kijken/lezen wat de Bijbel zegt.

  @ Hallo Dewevoga, ja dat is waar hoor.
  De 10 stammen Israël, waren al eerder in ballingschap, door de Assyriërs.
  Maar… de Levieten die bij de 10 stammen zaten, zijn weer terug gegaan naar de twee stammen, Juda, Benjamin. @ 2 Kronieken 11: 14.
  Maar ook waren er velen die terug gingen naar het 2 stammenrijk, @ 2 Kronieken 11: 16-17.
  Zoals we lezen “Zij versterkten het koninkrijk van Juda”.
  We lezen het nog een keer in @ 2 Kronieken 15 : 9-15.
  Tenslotte was het noordelijke twee stammenrijk nog niet in ballingschap.
  Zoals ik het lees, werd het volk weer één. Alleen zij uit de zuidelijke 10 stammen die niet wilden, gingen niet mee.
  Totdat óók het twee stammen rijk in ballingschap ging. Waar velen uit het 10 stammenrijk al weer was bijgevoegd.
  We lezen ook in 2 Kronieken 15 : 13, een waarschuwing, “Ieder dan die de Heere, de God van Israël, niet zou zoeken, zou gedood worden, van jong tot oud, en van man tot vrouw”.

  We lezen dat het vooral om de God van Israël gaat. Zij die niet wilden werden gedood.
  En juist dát, is wat we in de hele geschiedenis van Israël zien gebeuren. Zegen of vloek.
  Zoeken ze God of juist niet.

  Ja, Dewevoga, in Handelingen 2 : 9-11, lezen we het ook.

  Vaders sterkte om jullie heen, in deze roerige corona strijd, en hartelijke groeten, Esther.

 61. Beste @Jette. U vertroebelt de discussie. We hadden het NIET over het woord Opname dat wel genoemd word, maar over de Opname van de Gemeente! De Here Jeshua komt terug naar Jeruzalem en de Gemeente die klaar is voor Zijn komst gaan Hem als bruiloftsgasten TEGEMOET in de lucht en dalen met Hem neder.

  Beste @ Albert. Uw vraag over de weerhouder blijkt in de oudste Griekse Schriften in italics geschreven te zijn. Dus ingevoegd door Hyronimus in de Latijnse Vulgaat. Kijk ook even in de Bijbelse Encyclopedie.

  Paulus spreekt in zijn 2-de Thess.Brief over de afvallige gelovigen. Johannes ook in Jeshua’s Boek Openbaring. Hij verbaasde zich zeer…

  Openbaring 17:6 (NBG51) En ik zag de vrouw [De Roomse moederkerk] dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jeshua. [dmv Kruistochten en Inquisitie] En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing…!

  In Openbaring 13 wordt geschreven over die Roomse Antichrist…Openbaring 13:3 (NBG51)
  En ik zag een van zijn koppen [Rome verbond zich met Mekka en Genève in 2018] als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde [ook afvallige gelovigen] ging het beest met verbazing achterna!

  De Roomse monnik Maarten Luther 1517 gaf het PausDom al een doodklap met als gevolg dat er
  nu nog in 2020 500 miljoen Protestanten zijn.

  Napoleon gaf het PausDom ook een doodklap in 1798 toen hij de Paus verdreef uit Rome en het Vaticaan plunderde. 40 rijtuigen vol geld en kunstschatten vertrokken toen richting Parijs.

  Het PausDom gaat nu zijn laatste Ronde in en daarna zal nooit meer iets van hem en al zijn vrienden gehoord worden. Lees Openbaring 16 t/m 20 voor alle details.

  Daarna zal het Godsrijk op deze aarde Plaatsvinden. Jeshua wordt Koning in Jeruzalem en maakt korte mette met alle antisemieten en booswichten. Het Paradijs keer terug op aarde!!!
  Openbaring 21 en 22.

 62. @Jette 29/03
  Dank je Jette. Zal mij zeker niet laten afbrengen van wat geschreven staat in Gods Woord.
  En inderdaad, ik heb ook niet de verwachting dat tegenstanders het aan zullen nemen, daar doe ik het ook niet voor, want menselijkerwijs gesproken dat zal ook niet gebeuren.
  Maar de zuivere leer van Gods woord een valse leer te noemen berokkent veel schade aan God en het offer van Jezus Christus en kan velen in verwarring brengen!
  En dat doet pijn. (Hoewel het de Here meer pijn zal doen)
  Dat is: beseffen dat tegenstanders van de zuivere leer van God, tegenstanders van God zijn als zij een andere leer brengen!
  Dat is ook iets geheel anders dan een andere gedachte/mening over iets te hebben vanuit een oprecht Christenhart

 63. Het is de toon die de muziek maakt. Ik deel de mening met betrekking tot het instituut kerk en het gevoel van verontwaardiging over de vervangingsleer. Ikzelf kom op dit forum om iets te leren en anderen misschien ook en het valt mij op dat er gereageerd wordt door mensen die misschien al jaren meelezen of misschien nieuw op het forum zijn.
  Dan is het toch belangrijk dat wij de mensen niet wegjagen door de toon dat men zich aangevallen voelt vanwege een afwijkend inzicht. Het inzicht wijzigt toch steeds, Daniël: tegen het eind zal de kennis toenemen.
  Zelfs de Bijbelversie zoals SV, HSV NBG51 en nieuwer kunnen een verschil van inzicht geven. Bij de SV is men zoveel mogelijk uitgegaan van de juiste vertaling, terwijl latere versies meer op taalvernieuwing en interpretatie zijn gericht. En niet altijd ten goede. Eén voorbeeld die ik persoonlijk heel belangrijk vind:
  SV: In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.
  NBG51 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.
  Bekennen / erkennen is iets heel anders dan weten. Of zoiets als ijverig en naijverig in de betekenis van vlijtig en jaloers, wat is correct in deze?
  Laten wij er bij onze reacties vanuit gaan dat er mensen gaan meelezen die er van willen leren en niet afhaken doordat iemand het gevoel krijgt dat er een mening wordt opgedrongen door een betweter.
  Hieronder nog een link over een andere uitleg van het verhaal van Yeshua slapend in een boot tijdens een storm op het meer van Galilea. Op het eind komt er een beetje Dan Brown te voorschijn, dat moet men maar met een korreltje zout nemen. Zo maar weer een ander inzicht.
  https://www.youtube.com/watch?v=5MSdB2WH1Lg

 64. @Beste Esther.
  Als we het maar eens zijn over het volbrachte werk van Jezus. Want daar draait alles om.
  We mogen een persoonlijke relatie met Hem hebben en vergeven worden en een nieuw leven krijgen als we ons aan Hem overgeven. Al het andere is eigenlijk bijzaak, zo ook profetie.

  Persoonlijk put ik wel veel kracht en bemoediging uit de profetieën en dat is eigenlijk wat ik hier delen wil.

  Het gaat mij niet om mijn gelijk of ongelijk.
  Mijn punt is koesteren we valse hoop of laten we onze hoop weg roven?

 65. @ Ramshoorn
  Oh ja, dit klopt wel; ik twijfel geen moment over wat er in Gods woord geschreven staat en neem de gehele bijbel als waarheid aan.
  Aangezien ik opmerk dat u inhoudelijk niet ingaat op de door mij aangehaalde teksten over een (de) opname maak ik op dat u hier geen weerwoord op heeft.
  Dat kunt u ook niet, want u kunt Gods woord niet weerleggen.

  In plaats daarvan haalt u allerlei andere teksten aan, die ik uiteraard ook als Gods woord en waarheid erken en daarom wil ik daar op dit moment niet verder op ingaan.
  Alleen hebben die teksten niets te maken met het weerleggen of ontkennen van een (de)opname, en die kunnen dat ook niet, want God weerspreekt Zich Zelf niet.

  Een van de door u aangehaalde teksten (Ps 115:16) wil ik er toch even uithalen. David zegt daar dat de hemel van de Here is en de aarde voor de mensenkinderen.
  Dat is toch ook zo? Op dat moment (te dien tijde) is de Here toch in de hemel?
  En David en zijn tijdgenoten zijn toch op aarde? Net als wij nu, in ons vlees, onze aardse tent.
  Maar David zegt ook (Ps 49;16): “Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk,
  Want Hij zal mij opnemen”!
  Prachtig toch, dat God hier in het Oude Testament David laat weten wat er na de opstanding uit de doden met Hem (en andere doden) zal geschieden! God zal hem opnemen! Zijn ziel!

  U noemt de opname een valse leer !
  Ik vraag u: Zijn de teksten die ik aangehaald heb een valse leer?
  Dan wil ik u, en ons allemaal wijzen op Openb. 22: 18,19 over de profetieen van Gods woord: “Indien iemand hier aan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn.; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad…”
  Laat ons voorzichtig zijn, Gods profetieen dulden geen eigen uitleg!

  Nog een paar dingen wil ik aanhalen die in de bijbel staan en hier ook mee te maken hebben.
  Ik geef deze weer zoals ik ze lees in Gods Woord.
  Eerst: Openb. 20.
  Het 1000 jarige vrederijk op aarde. Inderdaad het zal rust zijn, mensen die zijn overgebleven uit die voorafgaande vreselijke tijd zullen deze vrede als een paradijs op aarde ervaren.
  Jezus zal Heersen. Alleen? Nee! Met hen, die hebben volhard, het beest niet aanbeden, niet het merkteken hebben ontvangen. Maar let op: vers 6b : Die duizend jaren! Niet ervoor, niet daarna, maar die-met nadruk op – die duizend jaren-. Met hen die volhard hebben tot de dood.

  Tweede:
  Dan zal God de huidige hemel en aarde wegdoen; oprollen en als een kleed verwisselen.
  Dan zal God een nieuwe hemel en nieuwe aarde maken.
  En dan zal God natuurlijk ook heersen. Met wie? (Openb.22:5) Met Zijn dienstknechten!
  Maar nu zegt het Woord niet duizend jaar, maar zij zullen heersen tot in alle eeuwigheden.
  Maar nu niet gewoon, maar als koningen! Dat noemt God niet in Openb. 20!
  Waar zullen zij over regeren? Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde!
  Natuurlijk zullen er mensen zijn op die nieuwe aarde naar Gods belofte.
  En ja, het zal er heerlijk zijn! Geregeerd door God en Zijn dienstknechten.

  We zien dus dat Gods Woord spreekt over twee verschillend periodes met twee verschillende situaties!
  Maar er is nog een derde situatie nl. Openb. 21.
  Het nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Merkt u op dat de Bruid nederdaalt en dus eerst opgenomen moet zijn om neder te dalen?
  Deze derde situatie is dus weer anders.
  Hier spreekt God dus niet over mensen die 1000 jaar regeren, of dienstknechten die in alle eeuwigheden zullen regeren, maar over Zijn Bruid, Zijn Vrouw!

  Natuurlijk is het prachtig als wij een eeuwig leven hebben op de nieuwe aarde, maar nog mooier als we 1000 jaar mogen regeren met God en ook daarna zullen we het heerlijk hebben.
  Nog mooier is als wij tot in alle eeuwigheden als konngen met Hem mogen regeren.
  Maar het allermooist is als we Zijn Bruid zullen zijn, Zijn vrouw, aan Zijn zijde.
  Zie hoe mooi het nieuwe Jeruzalem zal zijn!
  En God zal met Zijn vrouw aan Zijn zijde samen met haar over alle koningen, de hemel en aarde gaan regeren!

  We zien dus dat God onderscheid gaat maken tussen gelovigen en wat hun bestemming zal zijn op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel: 1) als bewoner op die heerlijke nieuwe aarde. 2) Als koning met Hem heersen over die hemel en aarde. 3) Als Zijn bruid, Zijn Vrouw, die uiteraard met haar Man zal heersen over alles!
  Maar voor allen geld: voor, tijdens of na de grote verdrukking, er zal een opname plaatsvinden!
  Van levenden, en van (opgestane)doden.

 66. @Esther schreef: 29/03/2020 om 8:55 pm
  M.i. gaat het om het grote geheel. Het huis Israël ging al veel eerder in ballingschap en “verdween uit de geschiedenis”. Na de 70-jarige ballingschap van de Joden keerden er maar een gering aantal terug naar Israël. Als u de algemene geschiedenis zou onderzoeken dan ontstonden er ten tijde van de genoemde ballingschap van het huis Israël een bevolkingsgroep de Scythen. Historici nemen aan dat zij uit Perzië kwamen. Later ontstonden ervan uit Mesopotamië de Parthen (Hand. 2). Ook deze ontstonden opeens uit een Perzische stam volgens historici. Deze groepen werden rond 200 a 300 na Chr. via de Kaukasus Europa binnengedrongen, het zgn, Kaukasische ras. En die hebben zich in de eeuwen daarna verspreid over de aarde. Dus het terugbrengen van overal ter wereld zelfs vanuit de ruimte, bv. het ruimtestation ISS zal dus ook plaatsvinden omdat het huis van Juda en het huis van Israël weer samen gebracht worden. En het zal een groot volk zijn. (Hos)

 67. Iedereen is stilgezet a.h.w. Al het idiote en extreme hedonisme, de onverbloemde gretigheid geld binnen te harken ten koste van recht en humaniteit, al het verwerpen van de traditionele waarden, het komt allemaal plotseling in een ander licht te staan.
  Iedereen min of meer gedwongen tot bescheidenheid en kleinheid. Geen plaats meer voor alle blablabla en hoogmoed. Dat zou mensen aan het denken kunnen zetten.
  Hopelijk krijgen we nog genadetijd.

 68. @Albert schreef:
  29/03/2020 om 2:13 pm

  Ja een hele goede opmerking van je Albert, ik kopieer hem even.

  Over de ‘opname’.
  Veel mensen hebben moeite met de opname omdat ze het proberen te zien vanuit een soort van ‘rechtvaardiging’. Zoiets als, waarom zou Israël wel door de grote verdrukking gaan en de kerk niet? Is de kerk dan beter dan Israël?

  Helemaal juist je opmerking daarover en dat kunnen we hier gewoon teruglezen.

  Matteüs 20
  1 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.
  2 En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.
  3 En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt.
  4 En hij zeide tot dezelve: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.
  5 Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.
  6 En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig?
  7 Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.
  8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.
  9 En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.
  10 En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.
  11 En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,
  12 Zeggende: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben.
  13 Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning?
  14 Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatsten ook geven, gelijk als u.
  15 Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?
  16 Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

  Jette

 69. Beste Ester,

  Het gaat niet om een “mening” van de één of ander.
  Veel ernstiger, dat we de waarheid en de feiten onderzoeken uit de bijbel.
  Daarmee een visie die je over bepaalde Bijbelse zaken hebt, onderbouwen met feiten.
  Zo zijn, Noach, Elia en Jezus een “opname” feit.
  Waarbij sommige glashard beweren dat het woord “opname” niet voor komt in de bijbel.
  Met zulke beweringen gaat Bijbel onderzoeken over op een mening opdringen.
  Gooien met dooddoeners die in mijn ogen zeer kwalijk zijn, zeker voor mensen die pas net het geloof zoeken en dat dan lezen, met een grote kans dat zij dan weer per direct afhaken.

  Jette

 70. Hallo allemaal…

  Het is niet makkelijk om samen dezelfde mening te hebben.
  Over de opname, of hoe men het ook maar benoemd, zoals het in Thessalonicenzen staat beschreven, dat geloof ik volledig.
  Ik persoonlijk geloof alleen niet in een opname vóór de grote verdrukking.
  Maar… dat is iets voor mij zelf.

  Ik las ook de teksten uit Ezechiël 36.
  Het vers, 24 “Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen”.

  Waarom denken velen toch, dat zoiets pas gebeurd in onze tijd, 1948.

  Ezechiël schreef deze brieven en boodschappen van God, terwijl hij met vele anderen in die 70 jarige ballingschap zat.
  Pas na die 70 jaar, haalde God velen weer bij de heidenvolken weg om het volk weer in hun land te plaatsen.
  Verder in de verzen 33-38, lezen we dat zij dan de puinhopen van hun stad en land weer mogen herbouwen.
  Het land en de stad Jeruzalem waren verwoest door Nebukadnezar.
  En zo werd de profetie die Jeremia ontvangen had vervuld, met de 70 jaar ballingschap.

  Als dan die 70 jaar voorbij zijn, kunnen we allemaal lezen in Ezra en Nehemia.
  Daarna lees je plm. 400 jaar niets over het volk Israël.
  Alle geschriften die we dan lezen, van Esther tot Maleachi, is óf tijdens de ballingschap óf juist dáárvoor.
  En de voorspellingen en profetieën die God liet horen door, b.v.b Jesaja, Jeremia en vele anderen.
  De geschriften van b.v.b Daniël en Ezechiël waren tijdens de ballingschap.
  Ook veel profetische uitspraken, of spreuken en gezegden, psalmen, lezen we allemaal vóór de ballingschap van het volk..
  De Bijbelboeken hebben niet deze volgorde, daar heeft God een bedoeling mee gehad.
  Alleen Habakuk en Zacharia, daar lezen we nog iets over ná de ballingschap.
  Zij worden ook nog genoemd in Ezra. Met de herbouw van stad en tempel.
  Zo even heel snel neergezet.

  Ik vermoed dat men daardoor veel dingen wat we lezen, door elkaar haalt.
  Veel Bijbelse gebeurtenissen die allang vervuld zijn… wil men nu plaatsen in de moderne tijd.
  Dan krijg je enorme verwarring.

  Oké, is heb daar zelf ook lang last van gehad, ik haalde het ook door elkaar. Totdat…
  Maar… dit is zoals ik persoonlijk dat lees en ervaar.
  Anderen zullen wel een andere mening daar over hebben.

  Als we maar beseffen dat de Heere Jezus onze Borg onze Heiland is, door geloof in Hem, worden we gereinigd en vergeving van zonden.
  Jezus Christus, dat we Hem zien van aangezicht tot aangezicht, wat een geweldige levende hoop en toekomst is er voor ieder die dat in geloof aanvaard.

  Hartelijke groeten aan allen, Esther.

 71. Beste Bob Fleumer, de mensheid heeft duizenden jaren de kans gehad hun Schepper te erkennen. God heeft de mensheid het grootste geschenk gegeven, wat het eigenlijk niet verdiend heeft, namelijk redding, via Jezus Christus.

  Maar nog steeds wil de mensheid alles zelf oplossen via hun ‘alwetende’ wetenschappers. Als het niet het klimaat is, dan nu ook weer de
  corona crisis. Het is volstrekt logisch als God nu eens een keer zegt, ‘bekijk het maar mensen, als jullie het zo goed weten, los het zelf maar op’.

  Het is altijd weer opvallend, in goed tijden wordt God achterwege gelaten. Is er rampspoed, dan wordt er direct met de vinger naar God gewezen. Eigen verantwoordelijkheid is ver te zoeken bij de mensheid.

 72. Beste @Ramshoorn, het klopt wat je schrijft dat Gods Geest zeer actief is in de grote verdrukking. Gelukkig maar!

  Alleen het is in mijn ogen niet juist om dan te stellen dat het dus niet de Gods Geest zou zijn die de antichrist tegenhoudt en het Hij is, die eerst weggenomen moet worden. Wie denkt u dan dat er weerhoudt en weggenomen moet worden?

  Bedenk wat het verschil was waar Gods Geest leefde in de tijd van het Oude Testament en het moment dat de Pinksterdag aanbrak (Hand.2). Bij het moment wat ik beschreef, wordt dat weer zoals vóór die eerste Pinksterdag. Dus weer zoals in de tijd van het Oude Testament en woont Gods Geest niet meer in tempels van menselijke lichamen.

 73. Beste @Albert. U schreef…Vrijwel alle Bijbel-onderzoekers zijn er over eens dat alleen Gods Geest de antichrist kan tegenhouden en hier dus bedoeld wordt. Dus dan moet eerst Gods Geest worden weggenomen voordat de antichrist de ruimte kan krijgen.”

  Die Bijbel-onderzoekers hebben het mis omdat ze nooit Openbaring 7 gelezen of begrepen hebben!? De Heilige Geest is juist in de Grote Verdrukking hard aan het werk om nog veel mensen tot het Geloof van Jeshua te brengen…een talrijke schare komt dan nog tot geloof…

  Lees maar mee Albert…Openbaring 7:13 En een van de Oudsten antwoordde en zei tot mij:
  Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?

  14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen Uit De Grote Verdrukking [!!!} en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het
  bloed des Lams.

  15 DAAROM zijn zij voor de Troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn Tempel; en Hij, die op de Troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden.

  16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de Troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en JHWH/God zal alle Tranen van Hun ogen afwissen!

 74. Over de ‘opname’.
  Veel mensen hebben moeite met de opname omdat ze het proberen te zien vanuit een soort van ‘rechtvaardiging’. Zoiets als, waarom zou Israël wel door de grote verdrukking gaan en de kerk niet? Is de kerk dan beter dan Israël?
  En de kerk heeft altijd al verdrukking gehad, waarom zouden zij dan nu wel ontkomen?

  Maar als je het wilt zien van uit rechtvaardiging, dan heeft niemand iets verdiend, ja het loon van de zonde: de dood.
  Het heeft niets met rechtvaardiging te maken, ook niet met beter of slechter zijn.
  Gods wegen zijn heel anders dan onze wegen, of dan wat wij als mensen zouden denken.

  Zie eens in Ezechiel 36, dit gaat over Israël.
  19 Ik verstrooide hen onder de volken, zodat zij over de landen verspreid raakten; naar hun handel en wandel richtte Ik hen. 20 En bij alle volken waar zij kwamen, ontheiligden zij mijn heilige naam, doordat men van hen zeide: Dezen zijn het volk des Heren, maar toch moesten zij weg uit zijn land. 21 Dit deed Mij leed om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligd had onder de volken in wier gebied zij gekomen waren. 22 Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here Here: niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israels, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. 23 Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. 24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land;

  God gaf het land Israël en het gebeurde in 1948, een profetische milestone, niet omdat ze het verdiend hadden, niet om uwerwil maar om Gods heilige naam.

  Het is dus genade en niet iets wat we, (of Israël) verdiend hebben. Daarom denk ik dat de opname van de gemeente zeker bestaat maar niet beredeneerd kan worden vanuit dat we dat verdiend zouden hebben. En de kerk heeft inderdaad altijd al verdrukking gehad, die kwam altijd van satan. In de grote verdrukking komt er een toorn van God over de wereld, de gemeente van Christus in niet bestemd tot de toorn van God (1Thes.5:9 en Opb. 3:10).

  Wij als gemeente van Christus zijn geen vervanging van Israël maar een andere groep onder een ander plan. Op de vorige pagina van dit forum had ik iets geschreven waarom ik denk dat God met verschillende groepen werkt. Ik denk een verschil te zien tussen Matt.24 en Luc.21 en daar al genoeg te vinden dat de gemeente van Christus niet door de grote verdrukking zal gaan.

  In 2Thes.2:1-16 staat iets opmerkelijks.
  Paulus schrijft hier naar mijn mening over de opname en sluit het stukje af om elkaar te bemoedigen met deze tekst en elkaar te vertroosten met deze woorden. Hij geeft hier uitleg aan de gemeente over de volgorde van wat gaat komen.

  Kort samengevat staat hier dat in de eindtijd eerst afval zal komen (:3). Dat is afvallen van het geloof in God.
  Dan openbaart de mens der wetteloosheid zich (de antichrist) die zich (:4) verheft tegen alles van God en zich zal zetten in de tempel van God en zichzelf uitroept tot een god (abomination of desolation). Maar… (:7) eerst moet hij die nu tegenhoudt weggenomen worden.
  Wie is dat die eerst moet worden weggenomen?
  Wie is het die de antichrist kan tegenhouden?

  Vrijwel alle Bijbel-onderzoekers zijn er over eens dat alleen Gods Geest de antichrist kan tegenhouden en hier dus bedoeld wordt. Dus dan moet eerst Gods Geest worden weggenomen voordat de antichrist de ruimte kan krijgen.
  En waar woont Gods Geest? In de tempel. Wat is die tempel, dat zijn wij (als het goed is).
  Dat wij een tempel zijn van Gods Geest staat precies 7x in de Bijbel vermeld (1Kor.3:9-17, 1Kor.6:19, 2Kor.6:16, Ef.2:20,21, Hebr.3:6, 1Petr.2:5 en 1Petr.4:17)

  Dan betekent dit naar mijn mening dat Gods Geest ons zou moet verlaten…, of dat Hij ons moet wegnemen. In Ef.1:13 en 4:30 staat dat we verzegeld zijn met Gods Geest, zou Hij dan dit zegel gaan verbreken, of zou Hij ons wegnemen?

  Ik ben zelf heel zeker dat God zijn gemeente wegneemt voordat de echte grote verdrukking gaat beginnen. De Bijbel vermeldt nog veel meer sterke aanwijzingen hiervoor.

 75. Beste @Bob Fleumer, u schreef: Beste gelovigen, met alle respect, als God almachtig is heeft hij/zij toch ook het corona virus geschapen althans niet tegengehouden?”

  JHWH heeft de mensheid ook ZEEP en Schoonheidsmiddelen [Hooglied] geschonken, toch kom ik nog steeds mensen tegen die er onverzorgd uitzien en een kwalijke geur verspreiden.”

  Mee eens @DrM als u schrijft: 1 Kor. 13:12 (HSV): Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.”

  @Jette schreef…Ik las zelfs hier op het forum dat Openbaringen alleen voor Israël bedoeld is???
  U citeert mij niet goed. Openbaring is een Boek van Joden voor Joden. Jeshua de Jood sprak tot Johannes de Jood op Patmos. Openbaring 1.

  Maar natuurlijk lezen ook niet-Joden zoals ik dit Boek van Jeshua met grote belangstelling. Alleen gelovigen die gepokt en gemazeld zijn in de Boeken van Mozes, de Profeten en de Geschriften kunnen de Openbaring van Jeshua aan Johannes met gemak uitleggen!

  Ja, je moet natuurlijk daarin wel veel tijd investeren maar dat moet ik met mijn orgel en pianospel ook. Maar ja, het resultaat is daar dan ook naar!!!

  U schreef verder: Openbaringen 3:22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Tegen wie? Tegen Israel of tegen de gemeente?”

  Antwoord: Tussen Israël en de Gemeente gaapt al 2000 jaar een enorme kloof volgens Paulus in Handelingen 15 en Romeinen 11.

  Openbaring werd gedicteerd door Jeshua omstreeks AD 60. Dus 10 jaar voordat Jeruzalem en de Tempel aldaar in 70 AD in brand werd gestoken en met de grond gelijk gemaakt door de Romein Titus en zijn Romeinse legers.

  Jeruzalem was toen nog het hoofdkwartier vanwaar alle ontstane Gemeenten in Klein Azië aangestuurd werden. Zie Handelingen 15 de vergadering van uitsluitend Joodse Apostelen. Grote verschillen tussen Joodse gelovigen en die uit de heidenen waar wij ook toe behoren:

  Besneden Joden en Onbesneden heidenen. Joden vierden de Sjabbat, de Gemeenten uit de heidenen vanaf AD 321 met Constantijn de Grote de Zondag.

  Zo is er nog een lijst van enorme verschillen te tonen, maar dat doe ik alleen als u dat interessant vindt.

  Er waren dus Joodse Gemeenten door Joden geleid die geloofden dat Jeshua de Masjiach was en waar gelovigen uit de volken hartelijk welkom waren mits ze zich aan de regels van de Torah hielden en de regels van de Bergrede van Jeshua en de brieven van de Apostelen.

  Er was toen immers nog geen Nieuw Testament, dat kwam pas volledig tot stand in AD 100.

  Pas na de val van de Tempel in AD 70 en opnieuw in AD 135 toen 2 miljoen Joden vermoord waren werden Gemeenten vanuit Rome aangestuurd. Alle Apostelen en hun leerlingen waren immers omgekomen? Van toen af aan begon met het PausDom de grote Afval van de Gemeente tot op deze dag. But that’s another Story.

 76. Zion..de trouw van God bezongen voor Abrahams nageslacht in het herstel van het koningschap aan Israel:

  https://www.youtube.com/watch?v=E_GsKLJcum8

  Alleen Messias Jezus kan de wereldwijde Ballingschap van Zijn volk opheffen zodat dit volk in het land der aartsvaderen, op eigen bodem , in een ontzagwekkende uitstorting van de H. Geest , kan komen tot zijn ware bestemming, een koninkrijk van priesters worden( Exodus 19 vers 4 ) in het navolgen van de Koning en Profeet en Hogepriester Israel’s, hun eigen. Messias waarin wij Christenen, door genade in mochten leren geloven. En die doorbraak van het koningschap aan Israel, waar de discipelen de Here naar vroegen pal voor Zijn Hemelvaart, ( Hand 1 vers 6 ) is identiek met de profetie uit Hosea 6 vers 1-3 en is hetzelfde als de doorbraak van het koninkrijk God’s op aarde voor alle volken doordat dit gezegende Israel samen met de Christenen uit de heidenwereld de wereldzending ter hand zullen nemen ( Jesaja 19 vers 24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israel.)
  En de Here zal Koning worden over de ganse! ( Zacharia 14 vers 9 )

 77. Beste gelovigen, met alle respect, als God almachtig is heeft hij/zij toch ook het corona virus geschapen althans niet tegengehouden?

 78. Op https://www.raptureready.com/2020/03/27/be-careful-covid19-watchers-through-a-glass-darkly-by-joe-southerland/ “Be Careful-COVID19: Watchers through a Glass, Darkly :: By Joe Southerland” en artikel waar ik veel van heb mogen leren, namelijk dat speculeren over eindtijdgebeurtenissen helemaal geen zin heeft.

  “For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known” (1 Corinthians 13:12).

  1 Kor. 13:12 (HSV): Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

  2 Kor. 3:18 (HSV): Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt .

  Het belangrijkste in dit artikel is “No one has the complete picture of what will unfold in the End Times but our Lord God!”. Dus speculeren over hoe het precies allemaal wel zal verlopen, dat ook gaan lopen roepen en voor ons eigen parochie te preken, heeft dus geen enkele zin. Want wij weten het niet.

 79. Heer doorgrond mijn hart,
  maak het echt voor U,
  HEER doorgrond mijn hart,
  laat mij worden/zijn als U.

  U bent de maker,
  ik ben de klei,
  Kneed mij en vorm mij,
  HEER, verander mij.
  Uit: Opwekkingsliederen no. 252.
  Ik weet dat alleen de HEER mij kan en zal veranderen, naar ZIJN wil.
  Dank U God van Israël!

 80. @ Harold 28/03/2020 om 8:22 am

  Voor MIJ : is het Mijn GELOOF !
  Voor de : ONGELOVIGEN is Mijn GELOOF een RELIGIE !
  ;-{>

  ps

  Om het Koninkrijk van God – Binnen te kunnen komen,
  zullen wij allen : zo wie zo : Eerst – moeten – Sterven !
  Amen.

  Ik wens u allen: ‘moet’ met een D op het eind : MOED !

  Met een oprechte hartelijke groet, Michaël

  God houdt van ons !

  Wij zijn allemaal ZIJN kinderen.

 81. Leuk weetje:
  De dag woensdag is vernoemd naar de God wodan
  leider van het dodenleger en van de jacht
  hoorn geblaas als de jacht begint , bron wikipedia

 82. @Johannes schreef:
  28/03/2020 om 4:44 pm

  Mooi stuk over de opname Johannes.
  Maar of je daarmee de “opname ontkenners” iets kan meegeven?
  Als een tip om te onderzoeken?, met in het achterhoofd, heb ik misschien iets over het hoofd gezien?
  Ik denk dat, dat een hopeloze strijd zal blijken te zijn.
  Zelfs de teksten waaruit je echt niet anders kan dan het erkennen van de opnamen, worden misbruikt.

  Zoals deze,
  1 Thessalonicenzen 4:17
  17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

  Het staat er met koeienletters bij, “in de lucht”.
  Mogelijk krijgen we allemaal een helikopter van de Heer, of gewoon een opname.
  Maar ze beweren glashard dat dat hetzelfde is als door het splijten van de rots, waarmee Israel zijn verlossing krijgt.
  En dat zal niet zomaar een helikopter zijn, nee, eentje die in punt 33 seconde in het paradijs zal zijn.
  Lees maar.

  1 Korinthiërs 15
  51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
  52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

  En ja ik weet het, telkens komen “ze” dan met “de laatse bazuin” van deze tekst, dat deze dezelfde is als de laatste bazuin uit Openbaringen.
  Maar daar hebben ze het over de laatste bazuin van de 7 bazuinen van Gods toorn.
  En dat kan niet dezelfde zijn, omdat openbaringen dat zelf aangeeft.

  Openbaringen 3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

  En dan nog de bedeling, voor wie is welk stuk bijbel bedoeld, of gedeelte van de tekst.
  Voor Israël of voor de gemeente?
  Ik las zelfs hier op het forum dat Openbaringen alleen voor Israël bedoeld is???

  Openbaringen 3:22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

  Tegen wie? Tegen Israel of tegen de gemeente?

  Dan nog de logica.
  Waarom worden de 70 jaarweken van Daniël 2000 jaar onderbroken?
  Misschien om de volheid uit de heidenen te verzamelen?

  Maar ik geef het op, ik denk dat ieder die de waarheid zoekt hem zal vinden.
  Ik zeg altijd maar, wie leren wil, luistert en wie praten wil, schrijft.

  Maar voor jou Johannes, laat je niet van je à propos brengen.

  Jette

 83. Ik heb besloten Jezus te volgen:
  Het ware verhaal achter een Christelijke song.
  Het vertelt het verhaal van een gezin in de Garo-stam uit Meghalaya, toen Assam genoemd in India, die vervolgd werden vanwege hun geloof in Jezus Christus. De teksten zijn gebaseerd op de laatste woorden van een Garo-stamlid.

  I have decided to follow Jesus :

  https://www.youtube.com/watch?v=nnGMNvRBJ4w

 84. Hoe heerlijk is Israel’s God?
  Hoor Israel, de Here uw God is EEN!
  De Here woont op de lofzangen van de kinderen Israel’s
  2 koningen 19:15 Here, God van Israel, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over
  alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt.

  Hezekiah Walker New Video “Every Praise”
  https://www.youtube.com/watch?v=UuuZMg6NVeA

  SINACH – I KNOW WHO I AM (official video)
  https://www.youtube.com/watch?v=frtZ4XfoXxM&list=RDfrtZ4XfoXxM&start_radio=1&t=0

  Hebreeuwse Messiaanse Aanbiddings liederen:
  https://www.youtube.com/watch?v=l6LyTE3Cibw

  Revelation song ( global)
  https://www.youtube.com/watch?v=ZFvgIjOv-rA

  Baruch HaBa Beshem Adonai – Elihana
  https://www.youtube.com/watch?v=Fe0s228Dgiw

 85. What a wonderful Name it is the Name of Jesus:
  https://www.youtube.com/watch?v=1BcLVYU1gCI&feature=youtu.be

  Immanuel … lovely Arabic song from the Egyptian Coptic Churc ( Engels ondertiteld )
  https://www.youtube.com/watch?v=RjEehbjbIAY
  ( God woont op de lofzangen van Zijn kinderen en Jesaja 25:7 Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natien omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.)

  https://www.youtube.com/watch?v=uGD2c_POazg
  O heer, ik prijs U, omdat U mij hebt gekozen
  Onder alle mensen in de wereld bent U het die mij zoekt.
  O heer, ik prijs U, omdat U van me houdt.
  Uw liefde vult het hele universum en vult de hele wereld.
  Uw liefde heeft zoveel mensen gered en uw liefde heeft ons aangemoedigd om door te gaan.
  Wie zou niet met respect voor U knielen? En wie zou niet veel lof voor U zingen?
  U bent onze grote God, onze grote Heer.
  U tilt ons hoog op uit het stof, tilt ons hoog op uit het stof.
  Het is nooit genoeg om over Uw welwillende liefde te praten, nooit genoeg om over Uw gerechtigheid te zingen.
  Wie zou u op deze uitgestrekte aarde niet willen bedanken en prijzen.
  Wie zou u op deze uitgestrekte aarde niet willen bedanken en prijzen.

  … God zij dank voor het liefhebben van ons. Geen mens iets verschuldigd is, dan elkaar lief te hebben: want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld (Romeinen 13: 8)

 86. Beste @Johannes. Dank voor uw mooie uiteenzetting over de Opname.

  Maar vraagt u zichzelf wel een af: Klopt dat allemaal wel?

  Laten we eens terug gaan naar de Beginne. Schiep JHWH de mens voor de aarde of voor de Hemel? Toch voor de aarde? God creëerde een volmaakte habitat voor het eerste mensenpaar Adam en Eva in het Paradijs! Waar was dat Paradijs? In de hemel? Nee, op de aarde. Genesis 3.

  Dit is in overeenstemming met de Woorden van Psalm 115:16 (NBG51)
  De hemel is de Hemel van de Here, maar de Aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven!

  Jeshua leerde toch herhaaldelijk dat Hij zou wederkomen in Jeruzalem? Mattheus 24 en Handelingen 1.

  Is het u niet opgevallen dat in heel uw verhaal het Volk Israël en het Duizendjarig Koningschap van Jeshua in Jeruzalem ontbreekt? Openbaring 14, Openbaring 20, Jesaja 2 en 11 en 25.

  De grootste zonde van de Gemeente van Jeshua was de afgelopen 2000 jaar het Negeren van het Joodse Volk en het Koningschap van Jeshua in Jeruzalem. Wat betekent Psalm 48, 132 en Mattheus 5:35 voor u?

  Denkt u dat Israël zomaar toevallig een onafhankelijke Natie werd in 1948 na 2000 jaar Ballingschap? Was dat al niet voorzegd door de Profeet Ezechiël 36 t/m 48?

  Bent u vergeten wat Paulus in Romeinen 9-11 de Gemeenten uit de heidenen leerde?

  Romeinen 11:26 (NBG51) En aldus zal Gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob [Israël] afwenden. 27 En dit is Mijn Verbond [Jeremia 31 en Hosea 2 Israël is de BRUID] met hen, wanneer IK hun zonden wegneem!!!

  Natuurlijk gaat hier nog veel aan vooraf. Maar bedenk, de Kerk is Niet het nieuwe Israël. Openbaring is een Joods Boek. Alle stammen van Israël zijn weer compleet in Openbaring 7.

  Hebreeën 12:26 (NBG51) Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog Eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

  Alle details in Openbaring 12 oorlog in de Hemel en Openbaring 16 oorlog op Aarde.

  De Kerk heeft 2000 jaar lang onnoemlijk veel leed veroorzaakt aan het Joodse volk. Lees de Kerkgeschiedenis en de Kruistochten.

 87. @ Johannes 4:44 PM. Amen! En de HEERE Jezus is onze borg daartoe. Dankzij zijn volbrachte werk aan het kruis. Geprezen zij HIJ, die zal komen in de Naam des Heren, Christus onze Verlosser en Heiland.
  U allen @ Harold @ Esther @ Michaël @ Ramshoorn @ Jette @ Nieuw Begin, een gezegend weekend gewenst.

 88. groot teken 1 Opb.12 :1
  …..met de zon bekleed (op de rug beschenen dus en voor ons niet zichbaar)
  met de maan onder haar voeten
  (dus tussen de zon en de maan, das gelijk ook een tijd aanduiding, als de maan en de zon aan deze zelfde kant van de aarde staan)

  groot teken 2 Opb.12:3
  En zijn staart…..(kan men zien van welke kan hij komt)

  na dit voorval komt de ac, ……met ijzeren staf hoeden Opb. 12:5

 89. Beste Johannes. Helemaal eens met je stelling.
  Ik denk zelfs dat de Bijbel 7x een rapture / harpazo / opname vermeldt.

  1 Enoch (Gen.5:24, Hebr.11:5)
  2 Elia (2Kon. 2:1 en 11)
  3 Jezus (Mark. 16:19, Hand.9-11, Opb.12:5)
  4 Filippus (Hand. 8:39)
  5 ‘Een mens in Christus’, Paulus citeert dit gebeuren (2Kor. 12:2-4)
  6 De kerk/gemeente (1Thes.4:17)
  7 Johannes (Opb. 4:1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *