1009

 1. Ik heb besloten Jezus te volgen:
  Het ware verhaal achter een Christelijke song.
  Het vertelt het verhaal van een gezin in de Garo-stam uit Meghalaya, toen Assam genoemd in India, die vervolgd werden vanwege hun geloof in Jezus Christus. De teksten zijn gebaseerd op de laatste woorden van een Garo-stamlid.

  I have decided to follow Jesus :

  https://www.youtube.com/watch?v=nnGMNvRBJ4w

 2. Hoe heerlijk is Israel’s God?
  Hoor Israel, de Here uw God is EEN!
  De Here woont op de lofzangen van de kinderen Israel’s
  2 koningen 19:15 Here, God van Israel, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over
  alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt.

  Hezekiah Walker New Video “Every Praise”
  https://www.youtube.com/watch?v=UuuZMg6NVeA

  SINACH – I KNOW WHO I AM (official video)
  https://www.youtube.com/watch?v=frtZ4XfoXxM&list=RDfrtZ4XfoXxM&start_radio=1&t=0

  Hebreeuwse Messiaanse Aanbiddings liederen:
  https://www.youtube.com/watch?v=l6LyTE3Cibw

  Revelation song ( global)
  https://www.youtube.com/watch?v=ZFvgIjOv-rA

  Baruch HaBa Beshem Adonai – Elihana
  https://www.youtube.com/watch?v=Fe0s228Dgiw

 3. What a wonderful Name it is the Name of Jesus:
  https://www.youtube.com/watch?v=1BcLVYU1gCI&feature=youtu.be

  Immanuel … lovely Arabic song from the Egyptian Coptic Churc ( Engels ondertiteld )
  https://www.youtube.com/watch?v=RjEehbjbIAY
  ( God woont op de lofzangen van Zijn kinderen en Jesaja 25:7 Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natien omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.)

  https://www.youtube.com/watch?v=uGD2c_POazg
  O heer, ik prijs U, omdat U mij hebt gekozen
  Onder alle mensen in de wereld bent U het die mij zoekt.
  O heer, ik prijs U, omdat U van me houdt.
  Uw liefde vult het hele universum en vult de hele wereld.
  Uw liefde heeft zoveel mensen gered en uw liefde heeft ons aangemoedigd om door te gaan.
  Wie zou niet met respect voor U knielen? En wie zou niet veel lof voor U zingen?
  U bent onze grote God, onze grote Heer.
  U tilt ons hoog op uit het stof, tilt ons hoog op uit het stof.
  Het is nooit genoeg om over Uw welwillende liefde te praten, nooit genoeg om over Uw gerechtigheid te zingen.
  Wie zou u op deze uitgestrekte aarde niet willen bedanken en prijzen.
  Wie zou u op deze uitgestrekte aarde niet willen bedanken en prijzen.

  … God zij dank voor het liefhebben van ons. Geen mens iets verschuldigd is, dan elkaar lief te hebben: want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld (Romeinen 13: 8)

 4. Beste @Johannes. Dank voor uw mooie uiteenzetting over de Opname.

  Maar vraagt u zichzelf wel een af: Klopt dat allemaal wel?

  Laten we eens terug gaan naar de Beginne. Schiep JHWH de mens voor de aarde of voor de Hemel? Toch voor de aarde? God creëerde een volmaakte habitat voor het eerste mensenpaar Adam en Eva in het Paradijs! Waar was dat Paradijs? In de hemel? Nee, op de aarde. Genesis 3.

  Dit is in overeenstemming met de Woorden van Psalm 115:16 (NBG51)
  De hemel is de Hemel van de Here, maar de Aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven!

  Jeshua leerde toch herhaaldelijk dat Hij zou wederkomen in Jeruzalem? Mattheus 24 en Handelingen 1.

  Is het u niet opgevallen dat in heel uw verhaal het Volk Israël en het Duizendjarig Koningschap van Jeshua in Jeruzalem ontbreekt? Openbaring 14, Openbaring 20, Jesaja 2 en 11 en 25.

  De grootste zonde van de Gemeente van Jeshua was de afgelopen 2000 jaar het Negeren van het Joodse Volk en het Koningschap van Jeshua in Jeruzalem. Wat betekent Psalm 48, 132 en Mattheus 5:35 voor u?

  Denkt u dat Israël zomaar toevallig een onafhankelijke Natie werd in 1948 na 2000 jaar Ballingschap? Was dat al niet voorzegd door de Profeet Ezechiël 36 t/m 48?

  Bent u vergeten wat Paulus in Romeinen 9-11 de Gemeenten uit de heidenen leerde?

  Romeinen 11:26 (NBG51) En aldus zal Gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob [Israël] afwenden. 27 En dit is Mijn Verbond [Jeremia 31 en Hosea 2 Israël is de BRUID] met hen, wanneer IK hun zonden wegneem!!!

  Natuurlijk gaat hier nog veel aan vooraf. Maar bedenk, de Kerk is Niet het nieuwe Israël. Openbaring is een Joods Boek. Alle stammen van Israël zijn weer compleet in Openbaring 7.

  Hebreeën 12:26 (NBG51) Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog Eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

  Alle details in Openbaring 12 oorlog in de Hemel en Openbaring 16 oorlog op Aarde.

  De Kerk heeft 2000 jaar lang onnoemlijk veel leed veroorzaakt aan het Joodse volk. Lees de Kerkgeschiedenis en de Kruistochten.

 5. @ Johannes 4:44 PM. Amen! En de HEERE Jezus is onze borg daartoe. Dankzij zijn volbrachte werk aan het kruis. Geprezen zij HIJ, die zal komen in de Naam des Heren, Christus onze Verlosser en Heiland.
  U allen @ Harold @ Esther @ Michaël @ Ramshoorn @ Jette @ Nieuw Begin, een gezegend weekend gewenst.

 6. groot teken 1 Opb.12 :1
  …..met de zon bekleed (op de rug beschenen dus en voor ons niet zichbaar)
  met de maan onder haar voeten
  (dus tussen de zon en de maan, das gelijk ook een tijd aanduiding, als de maan en de zon aan deze zelfde kant van de aarde staan)

  groot teken 2 Opb.12:3
  En zijn staart…..(kan men zien van welke kan hij komt)

  na dit voorval komt de ac, ……met ijzeren staf hoeden Opb. 12:5

 7. Beste Johannes. Helemaal eens met je stelling.
  Ik denk zelfs dat de Bijbel 7x een rapture / harpazo / opname vermeldt.

  1 Enoch (Gen.5:24, Hebr.11:5)
  2 Elia (2Kon. 2:1 en 11)
  3 Jezus (Mark. 16:19, Hand.9-11, Opb.12:5)
  4 Filippus (Hand. 8:39)
  5 ‘Een mens in Christus’, Paulus citeert dit gebeuren (2Kor. 12:2-4)
  6 De kerk/gemeente (1Thes.4:17)
  7 Johannes (Opb. 4:1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *