4603

 1. Romeinen 12

  21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

 2. Hallo Angel…

  Ik heb uw reactie en van de broeders gelezen.

  Ik begrijp wat zij willen zeggen helemaal.

  Ook voor ons is Hij een liefdevolle Vader, een liefdevolle God.
  En hij wil zeker niet dat iemand verloren gaat.
  Daarom gaf Hij in grote liefde iets héél dierbaar, Zijn Zoon Jezus.
  Om voor een verloren mensenwereld te sterven aan het kruis.
  Ik zeg het heel eenvoudig… maar dat gaat natuurlijk héél diep.

  Johannes 3 : 16, “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

  Een van de bekendste teksten…. daar staat het antwoord heel duidelijk in.
  God heeft die liefde… MAAR… de mens moet ZELF die keus maken.
  ‘… opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.
  Het gaat om geloof… en juist al die mensen die in HEM Jezus geloven, door de eeuwen heen… hebben het eeuwige leven.
  En dat zijn Gods kinderen… door geloof in Jezus. .

  En het is zeker waar, wat u schreef, God is zeker liefde…
  Maar de mens moet of geloven in Zijn Zoon… of helemaal niet.

  Laten we maar bidden en evangeliseren… dat nog meer mensen tot geloof in Jezus en Zijn offer komen.

  Fijne avond allen, liefs Esther.

 3. Moslims haten en doden Joden niet vanwege Israël, maar omdat Israël Joods is

  https://zlj13051967.wordpress.com/2021/06/16/moslims-haten-en-doden-joden-niet-vanwege-israel-maar-omdat-israel-joods-is/

  “Als de Arabieren hun wapens neerleggen, dan zal er geen oorlog meer zijn. Als Israël zijn wapens neerlegt, dan zal er geen Israël meer zijn.”
  Deze gevleugelde uitspraak raakt de kern van het probleem: de gedeelde antisemitische haat onder de moslims, die de Joodse staat niet dulden en de wens hebben om Israël te vernietigen. Deze haat is de brandstof achter de duizenden raketten die al jaren vanuit Gaza afgevuurd zijn op burgerdoelen in Israël. Deze haat is kern van de strijd tussen Israël en de Arabieren, en daar ligt de kern van het probleem…

 4. @Angel: Ik ben daar volledig met je eens, geloven doe je met je hart, schreef de grote apostel Paulus niet: Indien ge met uw mond belijdt dat Jezus heer is, en met je hart geloofd dat God hem heeft doen verrijzen zal je behouden zijn. Je kan met de mond belijden, maar je hart kan van steen zijn. Maar het ging hier wat je schreef: alle mensen zijn kinderen Gods, Sinds Jezus verlossingswerk aan het marteltuig gaat de weg van behoudt door het kruis, door Jezus naar de Vader, dan ben je een kind of zoon van god naar de beloftes van Israël. Mensen die bewust Jezus afwijzen zijn geen kinderen van God maar volgens Johannes antichristen, zij die Jezus verlossingswerk niet aanvaarden, ook zij die door eigen werken hun hemel willen verdienen. Jezus heeft voor ons de hemel verdiend.

 5. Hoelang bluffen Syrië, Ahmadinejad van Iran en Erdogan van Turkije nog samen met Hamas, Hezbollah, Fatah in hun Haat-Handvesten, dat ze Israel van de aardbodem zullen vagen.

  Hij, JHWH die in de hemel al die grootsprekers op aarde gadeslaat die LACHT. Psalm 2.
  3.500 jaar geleden werd al door JHWH de God van Israel gesproken tot Abraham-Mozes en Jeremiah dat Israel tot Hoofd der volken zal worden!!!!
  Genesis 12 en 15 en Deuteronomium 28:1-14 en Jeremiah 31:7.

  En dat Jeruzalem de hoofdstad van Israel en de wereld wordt, leest u in Ezechiel 5:5…
  “Zo zegt de Here Here: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen erom-heen.”

  Al die huidige vijanden van Israel dus ook Erdogan Turkije zullen daarom straks diep buigen voor de God van Israel en Jeshua zijn Zoon Openbaring 19 ook volgens de Profeet Jesaja 60 en de Profeet Zachariah 14.

  Deze snoevers evenals vroeger Marx, Darwin, Lenin, Stalin, Hitler in zijn bunker, Eichmann, aan de Galg in Jeruzalem, Herman Göring in Neurenberg Tribunaal 1946, Joseph Goebbels en zijn gezin door zelfmoord, Nasser, Assad, Saddam Hoesein die 39 raketten op Jeruzalem afschoot in de Golf Oorlog 1991, hij stierf ook aan de Strop, denk ook aan de roemloze dood PLO-Terrorist Yasser Arafat, de massamoordenaar Mao, en Pol Pot, enz. deze allen zijn wanhopig en roemloos aan hun eindje gekomen? Openbaring 20.

  Daarom…Wie het laatst lacht…Spreuken 1:26 (NBG51) Zal JHWH straks niet ook niet lachen om Syrië, Erdogan Turkije en Ahmadinejad’s verderf? IK JHWH zal spotten, wanneer hun verschrikking komen zal.

  Met het Rode boekje van antisemieten als Mao, Mein Kampf van Hitler, en het Groene boekje van Gadaffy Lybië en de boeken van Charles Darwin zullen dan grote vreugdevuren gestookt worden. De Waarheid Overwint Altijd!!! Jeshua is de Weg en de Waarheid en het Leven. Joh. 14.

 6. @Angel. U schreef ook nog 17/06/2021 om 11:03 am….Willy, Ramshoorn, ik zou u hierbij graag wat willen meegeven… Beoefen uw Geloof niet slechts vanuit uw verstand, doch vanuit uw hart…Hier is de zetel gevestigd van het weten van goed of kwaad…

  Jeshua is niet met u eens wanneer u het hart beschrijft als zetel van het weten van goed of kwaad. Lees wat Hij over het menselijk hart leert…

  Matteüs 15:19 (NBG51) Want uit het Hart komen Boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

  Spreuken 20:30 (NBG51)
  Bloedige striemen zuiveren het kwaad uit, en slagen reinigen de schuilhoeken van het hart.

  Ezechiël 11:19 (NBG51) Ik zal hun [Israel] één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,

  Ezechiël 36:26 (NBG51) een nieuw hart zal Ik u [Israel] geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

 7. @Angel…Is het waar wat u schrijft:
  Ieder mens is een kind van God, daar hij door GOD is geschapen…””

  Uw Bijbelkennis is op dit punt onvoldoende, zie wat Jeshua e.a. hierover leren.

  Matteüs 13:39 (NBG51)
  Het Onkruid zijn de Kinderen van de Boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.

  Psalm 140:2 (NBG51)
  Red mij, o Here, van de Boze mensen, bewaar mij voor de mannen van het geweld,

  Spreuken 11:21 (NBG51)
  Voorwaar, de Boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd
  Spreuken 15:26 (NBG51)
  De plannen van de Boze zijn de Here een Gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein.

  Psalmen 101:4 (NBG51) Een verkeerd hart wijke verre van mij, de Boze Wil Ik Niet Kennen.

  Spreuken 29:6 (NBG51)
  In de overtreding van de Boze ligt een valstrik, maar de Rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn.

  Matteüs 6:13 (NBG51)
  en leid ons niet in verzoeking, maar Verlos Ons Van De Boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

  Efeziërs 6:16 (NBG51) neemt bij dit alles het Schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de Boze zult kunnen doven;

  Psalmen 10:2 (NBG51) Over de trots van de Goddeloze is de ellendige ontstoken – laat hen verstrikt worden in de Boze plannen die Zij bedacht hebben.

  1 Johannes 2:13 (NBG51)
  Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de Boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader.

  1 Johannes 3:12 (NBG51)
  niet gelijk Kaïn: hij was uit de Boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken Boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig.

  Lucas 6:45 (NBG51) Een Goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een Slecht mens brengt uit de Boze schat het Boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

 8. Willy, Ramshoorn, ik zou u hierbij graag wat willen meegeven… Beoefen uw Geloof niet slechts vanuit uw verstand, doch vanuit uw hart…Hier is de zetel gevestigd van het weten van goed of kwaad…
  Met alleen uw verstand, kunt u Gods Woord geenszins beredeneren, daar het Geloof veel verder reikt dan het verstand. Het verstand is beperkt…
  Ik wens u toe: ‘de vrede Gods, welke elk verstand te boven gaat’ …
  Filippenzen 4:6.7

 9. N.a.v. Angel: Maar ligt dan niet steeds het wetticisme op de loer? De gedachte dat u de wet moet vervullen om genade te vinden?
  We mogen toch geloven dat Christus plaatsvervangend de hele wet heeft vervuld? Uiteraard kunnen we dan geen kwaad spreken van de wet. Maar we hoeven dat examen van het vervullen van de wet niet opnieuw te doen. Dat heeft Christus voldaan en de gelovige mag dan zomaar in geloof een erfgenaam zijn. Om niet, zoals dat heet.
  Christus wijst niet naar de weg, naar de waarheid en het leven: Christus IS in Zijn Persoon dit alles. Tot volledige genoegdoening voor ieder die het wil aanvaarden.
  Deze boodschap kan ook de moslim bereiken, die gelooft dat hij moeizaam de hemel moet verdienen met goede daden. Juist de plaatsvervanging door Christus is hét opbeurende onderscheid van het nieuwe verbond.

 10. Willy, zo het is nogal wat… U verwijt mij een antichrist te zijn, die ontmaskerd moet worden? Leuk forum dit… Gelukkig is mijn GOD een liefhebbende en wijze God…die mensen zoals u wel doorziet… U sluit namelijk bij voorbaat al mensen uit van Zijn koninkrijk… ‘Hebt uw naaste lief gelijk u zelve’…

  Angel, u moet de reactie van Willy wel in de context plaatsen. Mod.

  @Angel: Het probleem met uw schrijven is; je misleid zelf mensen met je uitspraak: ieder mens is een kind van God, dit is de taal van de Antichrist en waarom? Ieder mens die Jezus aanvaard als de ware verlosser is een kind van God en niet alle mensen. Wij zijn zonen van God door Jezus Christus onze Heer. Buiten de Heer is er geen verlossing. dus uw uitspraak; ieder mens is een kind van god is zeer misleidend. en het verdiend gewoon weinig aandacht. Daarom is het belangrijk dat mensen een goede Bijbelkennis hebben om antichristen te ontmaskeren

 11. Ramshoorn, Ieder mens is een kind van God, daar hij door GOD is geschapen…

 12. @Angel: Het probleem met uw schrijven is; je misleid zelf mensen met je uitspraak: ieder mens is een kind van God, dit is de taal van de Antichrist en waarom? Ieder mens die Jezus aanvaard als de ware verlosser is een kind van God en niet alle mensen. Wij zijn zonen van God door Jezus Christus onze Heer. Buiten de Heer is er geen verlossing. dus uw uitspraak; ieder mens is een kind van god is zeer misleidend. en het verdiend gewoon weinig aandacht. Daarom is het belangrijk dat mensen een goede Bijbelkennis hebben om antichristen te ontmaskeren.

 13. Beste@Angel. Heel mooi de woorden…Gebed voor mijn kind. ”
  Wij bidden ook dagelijks voor de kinderen.

  U schreef verder: Ieder mens is een geliefd kind van God…” Is dat wel zo?

  Als ik de Bijbel goed lees hebben JHWH/God en zijn geliefde Zoon Jeshua het niet altijd over de geliefde kinderen van God. Weet u nog hoe JHWH op 8 personen na de hele wereldbevolking verdelgde door de watervloed? Genesis 6 t/m 11.

  Weet u nog wat met de steden en de inwoners van Sodom en Gomorrah gebeurde? Genesis 19.
  Alleen Lot en zijn 2 dochters overleefden het vuur.

  Weet u niet meer hoe Jeshua de komende Masjiach in Jeruzalem sprak over de Scheiding van de Schapen en de bokken? Mattheus 25. Hoe leest u dan Zijn Boek Openbaring 16 t/m 19 ???

  Gelukkig zijn er ook mensen vroeger en nu die zich GRONDIG Bekeren als ze lezen over Gods Oordeel straks over de gehele wereld. Openbaring 19.

  In het boek Jona lezen we de kortste prediking ooit: Nog 40 dagen dan zal Ninevé en al haar inwoners verwoest worden. Jona werd hiermee de aller succesvolste prediker, want wat gebeurde er toen…?

  Binnen de kortste keren bekeerden ALLE inwoners van Ninevé inclusief de Koning zich tot de God van Israel en werden behouden, meer dan 100.000 inwoners. Lees de profeet Jona zelf en neem een voorbeeld aan de prediking van Jeshua:

  Bekeert u en gelooft het Evangelie want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
  Marcus 1:15.

  Jeshua, de Zoon van God, de Leeuw van de Stam Judah leert…

  Lucas 15:7 (NBG51) Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

  Shalom Ramshoorn.

 14. Einde, sommige mensen hebben niet in de gaten, dat hun zienswijze omtrent het geloof, juist mensen verder van het geloof verwijderd kan doen raken…Wij denken dan: dit is niet mijn Geloof…en op die manier, zal deze zienswijze, ook zeker geen mensen uitnodigen, om ook te gaan geloven naar mijn idee, indien ze niet gelovig zijn dan… Christen Zijn is: Voor leven… Christen Doen… Niet met mooie woorden en teksten, heeft God helemaal geen belang bij…
  Ieder mens is een geliefd kind van God…

 15. Aan: @: Ramshoorn

  Je schreef: “Wie hun geschriften bestudeert die is wijzer dan al die [self-made] profeten van 2021.
  Zie ook Psalm 119:97-104.”

  De profetieën van die katholieke begenadigde personen ontvangen ze van Jezus Christus zelf..zij maken ze alleenmaar bekend, zijn doorgeefluiken.. misschien zijn ze dan niet in eigenlijke zin profeten als b.v. een Mozes.. maar dat pleit niet tegen hun..
  …Je kunt ook stellen dat die verschijnende “katholieke” Jezus Christus een leugengeest of zelfs satan zelf is.. ik vermoed en sluit niet uit dat jij in die richting denkt, vandaar je bijbelse “onderbouwing”.

  Neem een voorbeeld aan de “engel” Gabriël die aan Muhammed verscheen; .. God kan niet INconsistent zijn..ook de echte Engel Gabriël kan dat niet want die kan niet meer zondigen daar hij bevestigd is bij zijn eerste begin.. na beproeving.
  Daarom kan de echte Engel Gabriël niet bij Muhammed een ander verhaal gaan vertellen want dan zou hij niet meer consistent zijn jegens zijn eerdere boodschap aan Maria ..INconsistentie is het wezenlijke van de zonde.. en zou de Engel Gabriël dan ook zondigen.. en dat kan dus niet.

  Eigenlijk kun je dan ook niet anders (lijkt mij) ..dan te denken dat de verschijnende katholieke Jezus Christus een leugengeest betreft want anders zou je sola Scriptura bouwerk in elkaar storten, want die verschijnende Jezus Christus bevestigd de leer van de Rkk.. en dat ondanks het slecht gedrag van een aantal van zijn herders op aarde…vandaar dat je je betoog eindigt met: “God laat nooit met zich spotten! Openbaring 16 en 20.” ..als een soort “bezegeling” van je gelijk ..en ik mijn vorige reactie uiteindelijk dan ook maar beëindig met te verwijzing naar Jesaja 49:4,8.

  Met andere woorden: Jezus Christus verschijnt aan personen en geeft dan toelichting op passages in de h.Schrift, bv. over het 6e zegel en dan zeg jij eigenlijk: die toelichting heb ik niet nodig de h.Schrift is me genoeg; ..en die houding dat begrijp ik dus niet, ben ik te dom voor ..omdat het tegen de logica in gaat.
  Ik denk dan ook dat je de Drie-ene God dan “een klap in het gezicht geeft”.. om het zo maar eens te zeggen…en Hun speciale hulp voor deze generatie afwijst.

 16. Gebed voor mijn kinderen …
  Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.
  Graveer Gij ze daar in met onuitwisbaar schrift.
  Dat niets of niemand ze meer ooit daar uit kan branden,
  ook niet als satan ze straks als de tarwe zift …
  Houd Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten
  en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.
  Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,
  als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan …
  Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,
  maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.
  Wil om Uws naam hen in Uw verband bewaren,
  en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang! …

  Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen…
  Amen.
  Geeske Wiersma

 17. @Jo. Zie het dogma maria ten hemel opneming met het Anathema/Vervloeking aansluitend van die zeer omstreden oorlogspaus Pius XII….

  Tot aan Vaticanum II 1962-1965 in Rome was het gebruikelijk om Anathema’s aan doctrines en dogma’s te verbinden, maar sindsdien is dit in onbruik geraakt, ofschoon de Anathema’s Heden ten dage Nog Immer Gelden.

  ‘Munificentissimus Deus’ van PIUS XII omschrijft direct na de plechtige definiëring van Maria’s
  Tenhemelopneming het bijbehorende anathema:

  “En daarom, als iemand, wat God verhoede, het zou Wagen met vrije wil ofwel te ontkennen
  ofwel te betwijfelen, wat door ons werd gedefinieerd, hij wete, dat hij van het goddelijk en
  katholiek geloof totaal is afgevallen.” Met andere woorden Vervloekt.

  Lees meer over de strapatsen van de vele onheilige vaders [Mattheus 23:8-12] in Rome in het boek van David Yallop: Gods wil of maffia?

  https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.841359741.html/gods-wil-of-mafia-/

  En ook zijn andere bestseller: David Yallop: De kracht en de heerlijkheid – De duistere zijde van het Vaticaan onder Johannes Paulus II.

  Dat pausen zelf helemaal niet kuis leven las ik in Sodoma van Frederic Martel.

  En het andere boek van Nigel Cawthorne – Het seksleven van de pausen –
  Een schaamteloos overzicht van de roomse bisschoppen van Petrus tot heden. “””

  Geen wonder dat nadat in alle Media de Roomse beerput openging van wereldwijd seksueel misbruik van paters tot pausen en hun laffe doofpotbeleid, vele honderdduizenden roomsen, alleen al in dit land, nooit meer een stap zetten in een RKK of een bezoek brengen aan/in Lourdes of Fatima of de Stille Ommegang bijwonen in Amsterdam waar processies gelopen worden met een uitgespuugde hostie. Schandalig gewoon!!!

  Roomsen zijn na het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 toen paus Johannes XXIII verordineerde dat ook Roomsen die Bijbel in het Nederlandse Taal mochten lezen. De Bijbel verdween dan ook van de Roomse Index van verboden boeken in 1967 met paus Paulus VI.

  Roomsen vanaf toen, veel wijzer geworden ontdekten zelf de woorden Mozes en de Profeten, Jeshua en de Apostelen, kortom, ze gingen zelf de Bijbel lezen, daar heb je dan ook geen paus of priester voor nodig, volgens de Apostel Johannes in zijn brief 1 Johannes 2:27-28.

  Shalom. Ramshoorn.

 18. Beste @Jo. Kunt u mij op grond van Bijbelse gegevens uitleggen hoe paus Pius XII, in 1950 het het in zijn hoofd haalde, het lef had, het dogma van de tenhemelopneming van Maria afkondigde???

  Vooral het tweede gedeelte van zijn belachelijke dogma: Wie dat “onfeilbare dogma” niet geloofde werd vervloekt en geëxcommuniceerd.”

  Gelooft u dergelijke godslasterlijke uitspraken van die zeer omstreden oorlogspaus Pius XII???

  Zie Psalm 14 en 53 en Romeinen 3.

 19. @: Ramshoorn…

  Even gegoogled voor de zekerheid.. citaat:
  ••Sinds het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 het dogma van de onfeilbaarheid heeft afgekondigd, heeft [slechts eenmaal] een paus ex cathedra gesproken, namelijk paus Pius XII, die in 1950 het dogma van de tenhemelopneming van Maria afkondigde••
  Voorlopig denk ik aan Jesaja 49:4,8.

 20. Beste@Jo. U schreef…Focussen op de h.Schrift.. daar is niets op tegen ..maar er zijn ook personen over de gehele aarde die de genade krijgen van het ontvangen van eindtijd profetieën, relevant dus voor onze tijd. Zich daar voor afsluiten is niet erg wijs.””

  De Heilige Schrift zoals ik die lees en bestudeer is mij van oneindig meer waarde dan zgn. eindtijd profetiën vanuit welke richting dan ook. Ik luister uitsluitend naar de Bijbelse Profeten.

  Ik leerde van de Joodse Paulus al…Onvolkomen is ons profeteren. 1 Corinthe 13.

  De Bijbelse profeten en Apostelen spraken namens JHWH: Zo zegt de Here, de God van Israël. Wie hun geschriften bestudeert die is wijzer dan al die self-made profeten van 2021.
  Zie ook Psalm 119:97-104.

  Lees de kerkgeschiedenis maar wat voor onzin o.a. pausen ex-cathedra uitspraken sinds 1870.
  Wie geeft er een dubbeltje voor de woordvoerders van de Wereldraad van kerken? De honden lusten er geen brood van! Jeshua velt een hard oordeel over hen. Zie brief Judas.

  Wie is een echte profeet? Die door JHWH de God van Israel werd geroepen en aangesteld. Zie 1 en 2 Samuel, hij was wijzer dan de hogepriester Eli.

  Aaron en Mirjam twijfelden aan Mozes profetenambt…God strafte hen…

  Mirjam met melaatsheid gestraft
  Numeri 12:1 Mirjam nu sprak met Aäron over Mozes naar aanleiding van de Ethiopische vrouw, die hij genomen had, want hij had een Ethiopische vrouw genomen, 2 en zij zeiden: Heeft de Here soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de Here hoorde het.

  3 Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. 4Toen zeide de Here onverwijld tot Mozes, Aäron en Mirjam: Gaat met uw drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit. 5 Toen daalde de Here neder in de wolkkolom, stelde Zich in de ingang der tent, en Riep Aäron en Mirjam; en zij traden beiden naar voren.

  6 Toen zeide Hij: Hoort nu Mijn Woorden.[!!!] Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem Bekend, in een Droom spreek IK met hem. 7 Niet aldus met mijn knecht Mozes, Vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. 8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren.

  Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? 9 Daarom ontbrandde de toorn des Heren tegen hen en Hij ging heen.

  10 Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was Melaats als sneeuw; toen Aäron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse! 11 Toen zeide Aäron tot Mozes: Ach mijn heer, reken ons toch de Zonde niet toe, die wij in onze Dwaasheid begaan hebben. 12 Laat haar toch niet zijn als een doodgeborene, wiens vlees reeds half vergaan is, wanneer hij uit de schoot zijner moeder komt.

  13 En Mozes riep tot de Here: O God, genees haar toch.

  14 Daarop zeide de Here tot Mozes: Had haar vader haar openlijk in het gezicht gespuwd, zou zij dan niet gedurende zeven dagen te schande zijn? Laat haar gedurende zeven dagen buiten de legerplaats gesloten worden, en daarna mag zij zich er weer bijvoegen.

  Zie ook Jeremia 28 hoe een Nepprofeet door JHWH ter dood werd veroordeeld omdat hij de woorden van de profeet belachelijk maakte.

  Gelovigen die het Profetische Woord van de Bijbelse Profeten verkondigen en promoten die staan in hoog aanzien bij de Here God.

  1 Kronieken 16:22 (NBG51) Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.

  Psalmen 105:15 (NBG51) Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.

  Doen booswichten, valse profeten dat wel dan wacht hun een afschuwelijk einde.
  Denk aan de goddeloze koning Achab wiens bloed door de honden gelekt werd.
  Denk aan zijn goddeloze vrouw Izebel die door de honden verscheurd werd en opgevreten.
  Alle details in 1 Koningen 22 en 2 Koningen 9.

  God laat nooit met zich spotten! Openbaring 16 en 20.

 21. @ Ramshoorn: 7:23 am. Helemaal met uw reactie eens. Ook als ik 2 Tim 3 ,erbij lees.

 22. @: Ramshoorn En anderen,

  De volgende link gaat over het 6e zegel.. als de Dag des Heren: https://youtu.be/b20Pc2EywiQ
  Heb hem ook nu pas gehoord en bevestigt mijn inzicht.
  Het beste is de profetieën meermaals te beluisteren zodat men zich dieper kan inleven in de details
  om de samenhang goed op te merken.
  Ook de volgende link heeft het over het ophouden van het dagelijkse offer.
  https://youtu.be/9647TRKUspg

 23. @ Ramshoorn..

  De derde wereldoorlog wordt beëindigd door het openen van het 6e zegeloordeel.. zo googlede ik profetieën over de 3e wereldoorlog en kreeg ik de volgende link.
  https://www.google.com/search?q=profetie%C3%ABn+over+de+3e+wereldoorlog&oq=pr&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60l3.1975j0j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  Je kunt ook googlen: {profetieën over de 3 duistere dagen} ..want die betreffende het openen van het 6e zegel in Openb.6:12-17.. zo ook {profetieën over Nederland}.. die onthullen dat de wereldbekering in Nederland begint.
  Focussen op de h.Schrift.. daar is niets op tegen ..maar er zijn ook personen over de gehele aarde die de genade krijgen van het ontvangen van eindtijd profetieën, relevant dus voor onze tijd.
  Zich daar voor afsluiten is niet erg wijs.

 24. @@@..

  Zacharia 6:11-12 ..betreft de volgende profetie http://www.medjugorje-bn.efpk.net/?archief=269
  Met voorafbeelding in Zacharia 3:8.
  Zacharia 9:9 betreft Jezus Christus ..maar het betreft ook de [onder]koning ((Jes.32 + 12 koningen, over elke stam))..ten tijde van het 6e zegel.. Jeremia 23:5-6 en o.a. in 33:15-16 ..in die tijd van het 6e zegel geboren én het herstel van Israël.. zie maar de bovenstaande link.

 25. @Henk der Niederlánder schreef: Zo op regelmatige tijd wordt het volgend doemscenario uit de kast getrokken worden. Al tientallen jaren word het einde van de wereld voorspeld en elke paar jaar weer opnieuw.””

  Misschien dat 2 Petrus 3:3 u het juist antwoord geeft…Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen Spotters met Spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten
  wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.

  5 Want willens en wetens Ontgaat Hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.

  7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten Vure bewaard tegen de dag van het Oordeel en van de Ondergang der
  goddeloze mensen.

  8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als Duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen
  denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

  10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door Vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen daarop gevonden worden.

  @willy schreef: Hoe ouder de zon, hoe heter ze zal worden.””

  Jeshua geeft in zijn laatste Boek van het Nw. Testament Openbaring 16 een duidelijk antwoord over een zeer hete ZON.

  Inderdaad: Er staat iets groots te gebeuren op de ZON, waarschuwt Scott McIntosh, solar wetenschapper aan het National Center for Atmospheric Research (NCAR) in de VS.””

  Wonderlijk: Tweeduizend jaar geleden werd dat ook al gedicteerd door de Verrezen Jeshua de Zoon van God aan de Apostel Johannes, die het op Schrift stelde op het Griekse eiland Patmos, waarvan akte: Zie Openbaring 1.

  Openbaring 16:8 En de vierde goot zijn schaal uit over de ZON en haar werd gegeven de Mensen te Verzengen met vuur.

  9 En de mensen werden Verzengd door de grote hitte en zij Lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij Bekeerden Zich Niet om Hem eer te geven.””

  Het zou mij niet verbazen dat JHWH dit laat gebeuren om al die Zondagvereerders te straffen die 1700 Jaar geleden op het Concilie van Nicea 7 maart 321 de Sjabbat onterecht, tegen Zijn Wil veranderd hebben [Exodus 20 en 31] in de Roomse en later ook 1517 in een Protestantse niet-Bijbelse zondag.

  Wie werden daarvan de dupe? Juist, de Joden!!! Zij werden door de Kerk, Rooms en Protestants als outcast bestempeld, gedemoniseerd omdat zij tot op deze dag de Sjabbat heiligen.

  We weten vanuit de Bijbel dat Mozes, de Profeten en Jeshua allemaal de Sjabbat vierden.
  Zie Lucas 6:5 en Handelingen 21.

  De hemelen vertellen Gods Eer: Psalm 19. Jeshua roept alle aardbewoners op om op de tekenen van de Zon, Maan en Sterren te letten:

  Lucas 21:25….En er zullen tekenen zijn aan Zon en Maan en Sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met Grote Macht en Heerlijkheid.

  28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog,
  want Uw Verlossing genaakt.

 26. @ Esther: 11:16 pm, op 14/6. Dank voor de link. Ja, beste Esther het gaat uiteindelijk om onze Here Jezus.

 27. Hallo lieve broeder Wachter…

  Ik las het vannacht pas.
  Hier is het lied van Alan Jackson…’Turn your eyes upon Jesus’.
  https://www.youtube.com/watch?v=nO4uIyz_d90
  Een erg mooi lied, ik geniet er ook altijd van.

  Wachter, laten wij maar gericht blijven op onze Heere Jezus.
  En dat is natuurlijk voor ons allen.
  Wij zijn niets zonder de Heere.

  Lieve groet, Esther.

 28. @ Esther: 3:14 pm. Bedankt voor het mooie lied. Ik zag ook het engelstalige lied: ” Turn your eyes upon Jesus”, voorbij komen, lukt mij niet een link te plaatsen. Ik ben daar te onhandig voor. Gods Zegen voor U allen op dit Forum.

 29. Hallo allemaal…

  @ Hallo Muggenzifter….
  Zo geweldig… Heel mooi omschreven van onze Heere Jezus.
  Steeds weer zo mooi, die linken van uit de Psalmen, naar de Heere en Heiland Jezus.

  Ik werd er gewoon blij van.
  Overal zoveel gedoe… zowel in de wereld… maar ook onder gelovigen.
  Dan ben ik gewoon blij om zulke dingen te lezen.
  Dank u wel Muggenzifter… de hele Psalmen, waar we steeds weer van kunnen genieten, maar ook veel van leren.

  Onze God en Christus Zijn en blijven tot in eeuwigheid… dezelfde.
  Alles wat we lezen… is ook voor ons, zo dankbaar.

  @ Hallo Nieuwe Begin….06/06/2021 om 2:05 am
  Heel bijzonder het getuigenis over Aisha….daar wordt je echt door bemoedigd.
  En ja… na het gelezen te hebben… geloof ik zeker dat Aisha’s vader bij de Heere Jezus is. Op het laatste moment nam deze vader de Heere aan.
  Het deed mij denken aan die misdadiger naast Jezus aan het kruis.
  Ook hij kreeg de doodstraf… door zijn geloof… lezen we de bekende woorden van de Heere…dat hij samen met de Heere Jezus het paradijs binnengaat.

  Dank u Nieuw Begin, dat u die mooie dingen wil delen met ons. Ook voor al die liederen.

  Voor ons allemaal, een heel bekend lied.
  Een klein stukje bemoediging.

  Liefs Esther.

 30. @Ramshoorn: Daar heb ik ook zo mijn twijfels over. Het is in feite geen regering maar een allegaartje van links naar rechts gewoon om Bibi van de macht te houden. Wel oppassen dat je dat weer profetisch gaat bekijken. God bekijkt de geschiedenis en de toekomst anders dan wij. Hij weet wat er gaat gebeuren, bidden we niet, uw wil geschiede op hemel en aarde? Wat wil dat zeggen? Dat God het laatste woord heeft en niet de mens!! Shalom

 31. Aan @: Clickbait hater: nav. (13/06/2021 om 3:20 pm),

  ••Citaat:
  •Voor het boek Openbaring, die vroeg Joodse apocalyptische schrijfstijl is [niet] toe te passen op ons hier en nu, dat was bedoeld voor de christenen van die tijd• ..Hetgeen een absurde opvatting, stellingname is, gespeend van inzicht.. ik vraag me dan ook af of je een internet-trol bent.

  Ofschoon de eindtijd, volgens de h.Schrift met het leven Jezus Christus begon, zien we in het 6e hoofdstuk dat het 6e zegel oordeel een reinigingsoordeel & wraakgericht is, Jesaja 66:14 ..en dat nog niet voltrokken is.. huidige profetieën kondigen al wel het aanstaande openen van het 6e zegeloordeel al aan, de Dag des Heren in 2Thess.2:2.

  Zeker vanaf het 6e zegel tot aan de Wederkomst op de Jongste Dag en het laatste oordeel ((dat geen reinigingsoordeel en wraakgericht is) ..betreft het dus niet de eerste christenen van die tijd.

 32. @Allen. Israel heeft een nieuwe regering. Hoe het verder zal gaan in het verdeelde M-O weet alleen de Goede God van Israël. Gelukkig mogen we weten dat Hij zorgt dat Jeruzalem de Stad van de grote Koning wordt en blijft. Mattheus 5:35.

  “Zo zegt de Here Here: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen erom-heen.” (Ezechiël 5:5)

  Van hieruit zal Hij Jeshua met zijn 144.000 ambassadeurs de wereld in Gerechtigheid gaan Regeren. Zachariah 14 en 2 Petrus 2 en 3 en Openbaring 19. Shalom. Ramshoorn.

 33. @ wachter schreef: 13/06/2021 om 6:19 am
  Amen! Geweldig! Prijs de Heer!
  In alle eeuwen zullen er geloofshelden van het kaliber Hebreeën 11 zijn tot de Jongste Dag! God’s Genade is overvloedig voor de zonde gevallen mensheid door Jezus Christus!

 34. Mini studie van Yakov Rosenberg , Professor Bijbels Hebreeuws in Jeruzalem aan het Israel Bijbel instituut ( zie ook IsraelBiblicalStudies.com )

  ( google vertaling )
  De uittocht van de Israëlieten uit Egypte is een ‘ kern-wonder ‘ van de Bijbel en dient als basis voor alle andere daden van Gods redding. Mozes, de opmerkelijke leider van de Exodus, zou zijn lot misschien nooit hebben kunnen vervullen zonder een groep machtige vrouwen achter hem. Wie waren deze vrouwen en hoe hebben ze hem gered?

  De dappere vrouwen die Mozes grootbrachten

  Een van de opmerkelijke dingen aan de biografie van Mozes is de cruciale rol die dynamische vrouwen in zijn leven spelen. Zijn moeder, Jochebed, en zijn zus, Miriam, redden zijn leven door hem in een mand in de Nijl te plaatsen. De dochter van Farao ontdekte hem en adopteerde hem als haar eigen zoon. Zipporah beschermde hem toen hij zijn toevlucht zocht in het land Midian. Het is echt verbazingwekkend dat zo’n oud verhaal zo’n bekendheid geeft aan deze machtige vrouwen.

  De stille opstand van de vroedvrouwen

  Maar we vergeten twee onbezongen vrouwelijke helden: Sifra en Puah, de twee vroedvrouwen die het bevel van de farao tartten om alle Hebreeuwse babyjongens te doden (Exodus 1:15). Zoals veel grote figuren in de Bijbel waren ze bereid hun eigen leven op te offeren om talloze anderen te redden. Door het leven van Mozes te sparen, hebben ze de toekomst van het Joodse volk gered. Waarom deden ze het?

  Volgens de H. Schrift was het het geloof van Sifra en Puah dat hen de moed gaf om het decreet van de farao niet te gehoorzamen. In het oorspronkelijke Hebreeuws is de term voor geloof Yirat Elohim (יראת אלוהים), wat letterlijk ‘vrees voor God’ betekent. Maar deze ‘angst’ was geen angst of schroom; het was ontzag. Ontzag voor de ene God van Israël. Dat dreef deze zeer moedigen vrouwen!

 35. Voorafgaande aan de 10e plaag die Egypte te verwerken kreeg, moesten de Israëlieten een bosje hysop nemen en in een schaal dopen dat vol zat met bloed zo is te lezen in Exodus 12:22.
  En het bloed van de schaal werd aangebracht op de bovendorpel en op beide deurposten. Bovendien moesten ze thuis blijven en niemand de deur uitgaan tot de volgende morgen.
  God zorgde eerst voor het veiligstellen van de Israëlieten en toen de 10e plaag zich voltrokken had, toen moesten ze eigenlijk als dezelfde dag vertrekken.
  Alleen Mozes Aäron mochten blijkbaar in dezelfde nacht nog naar de koning gaan. Want de Farao riep ze nog in de nacht.
  Dit moet dan toch haast zijn dat Mozes en Aäron een bijzondere bescherming hadden gekregen van God.
  De schaal dat vol met bloed zat was de beslissende plaag. Het had niet zo hoeven te gaan als de Faro telkens zijn hart niet had verhard.
  In dit geval functioneert de schaal volgens mij als enige keer in het oude testament als oordeel. Het oordeel was dat je het oordeel niet hoefde mee te maken als het bewijs van het bloed op de bovendorpel aan beide deurposten was aangebracht.
  https://www.gospelimages.nl/schilderijen/67/het-pascha

  Het gebeuren in de voorbereidingen van Pascha, van wat wel moest en niet mocht, daarin lijken vele dingen op het optreden van Jezus en ook zijn sterven.
  Hieronder zie je een link voor wat vergelijkingen.
  https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/53535-pesachlam-paaslam-toont-gods-verlossing-door-jezus-christus.html

  Verder zien we in het oude testament nog een schaal als teken en ook een schaal waardoor het water gezond werd. Gideon en Elisa.
  Pas in het nieuwe testament komen we de 7 schalen van oordelen weer tegen. Het is pas in Openbaringen 16 dat we dit zien.
  1e kwaadaardige zweren bij mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Ik denk dat als je eenmaal het merkteken hebt
  2e zee werd bloed. Elk leven wezen in de zee stierf.
  3e rivieren en waterbronnen werd bloed.
  4e zon wordt zo verzengend heet met vuur.
  5e troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.
  6e de Eufraat droogde op; koningen uit de richting waar de zon opgaat.
  7e over de lucht. Vanaf de troon, die zei: Het is geschied.
  De 7 schalen werd aangereikt door één van de vier dieren. Welk dier dat was, dat staat er niet bij.
  Sommige vermoeden het derde dier, gelijk als van een mens. Zie ook Openbaringen 4 en 5 voor die vier dieren.

  We zien ook dat best wel wat plagen overeenkomsten hadden met de plagen van Egypte.
  Wat wij niet zien is dat er nog gelovigen iets moeten doen. Die zijn er eenvoudig niet meer. Die zijn weg. De gelovigen wereldwijd zijn komen naar mijn beste mening niet meer voor in Openbaringen 4.
  Is er dan iets dat tegenover de schalen staat? Naar mijn idee wel. Dat is volgens mij de beker die Jezus van de Vader moest drinken. Jezus vroeg aan de Vader of de beker aan hem voorbij kon gaan, maar niet zijn wil, maar wat de Vader wilt was bepalend.
  In het avondmaal mogen wij ook drinken van de drinkbeker en eten van het brood. De Geest, het water en het bloed getuige hier op aarde.
  En wij doen het avondmaal telkens herdenken totdat hij komt.

  Spyfromthesky

 36. Dit is een clickbait site beste Einde. Niets meer of minder. De auteur copy/paste bronnen zonder onderliggende bewijzen en wie zich hier christen noemt mist waarschijnlijk de context waarin de Bijbel is geschreven. Voor het boek Openbaring, die vroeg Joodse apocalyptische schrijfstijl is niet toe te passen op ons hier en nu, dat was bedoeld voor de christenen van die tijd. Maar okay, je moet wat te doen hebben, anders dan de werkelijke opdracht en om te zien naar hen die hulp nodig hebben. Zelfprofilering met kennis en inzichten is belangrijker.

  Met Zijn zegen.

 37. @Einde : Wat is uw bedoeling. Wij proberen ieder zijn mening over het geloof te respecteren. De één heeft een zwak geloof, de andere een sterk. De één schrijft meer over Israël en de Bijbelse beloftes, de andere schrijft meer over Gods liefde, de ander over de profeten. De ander meer over Jezus wederkomst, er is dus een scala van meningen en een debat waar we allemaal iets van leren.Dat is ook de bedoeling en doel van geloofsforum, ieder zijn mening respecteren, ook al is dat niet uw mening. En we leren van elkaar dat is het mooiste en zeer verrijkend. Shalom

 38. Het coronaspel is uit. VS senaat(hoogste orgaan omtrent wetten) spreekt zich uit: corona is/was gepland. Er zijn dus nog wel goede mensen op deze aarde onder de macht. Zie twitter.
  Vraag is nu: Wat gaat er nu gebeuren? Wat doet onze overheid/EU/reguliere media?
  Vertel het aub door.

 39. Wat een onzin wordt hier uitgekraamd…..
  Weet niet met welk geloof dit te maken heeft, maar ALS dit het Christelijk geloof zou moeten zijn, dan moeten de meeste hier zich schamen en afvragen: zou Jezus dit ook zo schrijven ?

 40. ” Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan, wier hart volkomen naar HEM uitgaat”. 2 Kronieken 16:9.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *