Zwarte Berkeley professor maakt mythe over blank racisme tegen zwarten met grond gelijk

‘Ik veroordeel de wijze waarop George Floyd is omgekomen, maar zal niet doen alsof hij iets anders was dan een gewelddadige vrouwenhater, een wrede man die een voorspelbaar wreed einde kende.’ (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————

Zwarten worden met betrekking tot hun aandeel in gewelddadige misdaden niet vaker gevangen gezet dan blanken – ‘We worden sociaal gedwongen te knielen voor een gewelddadige, misbruikende vrouwenhater’ – ‘Hele generatie zwarten wordt geleerd dat zij enkel door bedelen, huilen en schreeuwen hun zin kunnen krijgen’

—————————————————————————————————————————————–

Een zwarte professor van de hoog in aanzien staande universiteit van Berkeley (nr. 13 op de wereldranglijst) maakt in een brief aan het bestuur de door de Westerse media verspreide ‘Black Lives Matter’ mythe over systemisch blank racisme tegen zwarten met de grond gelijk, en zegt dat juist de houding van links/liberaal, dat zwarten vrijwel uitsluitend als arme en zielige slachtoffers neerzet, vernederender en racistischer is dan wat dan ook, en verwoestende gevolgen heeft voor de generaties zwarten die nu opgroeien.

Hoewel de brief vanwege angst voor represailles anoniem werd geschreven, werd de authenticiteit ervan bevestigd door assistent-professor Politieke Wetenschappen Wilfred Reilley. ‘Het is in deze tijd van wijd verspreide paniek echt het lezen waard,’ reageerde hij. Ook Stanford Universiteit econoom Thomas Sowell kreeg een kopie.

‘Verontrustende afwezigheid van andere meningen’

De Geschiedenis professor begint zijn of haar brief uit te leggen waarom er geen naam onder staat. ‘Ik ben bang dat ik anders mijn baan zal verliezen, en waarschijnlijk alle toekomstige banen op mijn vakgebied.’

‘In jullie recente emails zeggen jullie achter diversiteit te staan, maar ik ben steeds verontruster over de afwezigheid van diversiteit van opinie over de recente protesten, en de reactie van onze gemeenschap daarop. In de links en bronnen die jullie gaven kon ik niet één substantieel tegenargument of alternatieve verklaring vinden waarom zwarten in de academische wereld zijn ondervertegenwoordigd, of zijn oververtegenwoordigd in het criminele rechtssysteem.’

‘De verklaring in uw documentatie.. is eensluidend dat de problemen van de zwarte gemeenschap worden veroorzaakt door blanken… of de infiltratie van ‘witte suprematie’ en wit ‘systemisch racisme’ in de gedachten, zielen en instituten van Amerika.’ Ook andere intelligente zwarte wetenschappers, zoals Thomas Sowell en Wilfred Reilly, ‘verwerpen het verhaal dat zwarte mensen ontslaat van hun verantwoordelijkheid, en dat systematisch hun problemen afschuift op outsiders.’ De stemmen van deze zwarten worden echter niet gehoord.

‘Groot aantal zwarte gevangenen GEEN bewijs van racisme’

De bedenkelijke beschuldigingen over ‘systemisch wit racisme’ zouden door historici aan een grondig onderzoek moeten worden onderworpen, maar in plaats daarvan ‘wordt het behandeld als een vanzelfsprekende en kwalijke waarheid, zonder dat wordt gekeken naar de ernstige manco’s, of de zorgwekkende implicatie van zwart onvermogen… De argumenten van Black Lives Matter en hun bondgenoten zijn òf overweldigend anekdotisch, òf er zit een doorzichtig motief achter.’

De professor wijst in dit verband op het door de media vaak aangehaalde argument dat er naar verhouding zo ontzettend veel zwarten gevangen zitten in de VS. Dat zou dan ‘bewijs’ zijn van racisme. ‘Maar als we exact dezelfde methodologie gebruiken, dan moet je concluderen dat het criminele rechtssysteem nog erger anti-man is, dan anti-zwart. Concluderen we dan ook dat er een systemisch haatcomplot tegen Amerikaanse mannen is? Ik hoop dus dat u ziet dat deze redenering niet opgaat. Zwarten worden met betrekking tot hun aandeel in gewelddadige misdaden niet vaker gevangen gezet. Dit feit is op tal van gebieden in meerdere landen al talloze malen bevestigd.’

‘Tegengeluid, en daarmee echte diversiteit, wordt verpletterd’

‘En toch zie ik hoe mijn faculteit kritiekloos een verhaal produceert dat de verantwoordelijkheid van zwarten afschuift op een op blanken gecentreerde verklaring, klaarblijkelijk omdat de faculteit de wens heeft om achter ‘de last van de witte man’ te gaan staan, en de ‘schuldigheid van wit’ te promoten. Maar als je beweert dat ons rechtssysteem ‘wit suprematistisch’ is, waarom worden Aziatische Amerikanen, Indiaanse Amerikanen en Nigeriaanse Amerikanen dan vele malen MINDER vaak gevangen gezet dan blanke Amerikanen? Wat een grappige variant van ‘witte suprematie’ is dit.’

‘Maar daar schrijft u nergens over. U legt dit nergens uit, maar wuift dit enkel weg als ‘racistische prietpraat’, of zegt dat de modellen zelf ‘wit suprematistisch’ zijn, en dat ‘alleen fascisten discussiëren over misdaden van zwarten tegen zwarten’… Dit is duidelijk bedoeld om ieder tegengeluid tot zwijgen te brengen en te onderdrukken. Iedere serieuze historicus herkent deze tactieken, die horen bij onderdrukkende regimes, doctrines en religies van alle tijden en plaatsen. Ze worden toegepast om echte diversiteit te verpletteren, en de cultuur van gedegen kritiek permanent uit te bannen.’

Zo wordt Black Lives Matter, en al hun beweringen, boven alle kritiek verheven, ook door de Nederlandse media, zoals het extreemlinks getinte NU.nl vandaag opnieuw doet in een zeer tendentieus en misleidend commentaar. Lever je wèl kritiek, dan wordt deze, hoe gefundeerd ook, niet meer geplaatst. Zoals we al zo vaak hebben geschreven tellen in de media niet langer de objectief aantoonbare feiten. Deze zijn geheel vervangen door ideologische propaganda, bedoeld om de lezers ‘op te voeden’ tot de enige aanvaardbare ‘juiste mening’.

Verreweg meeste misdaden tegen zwarten DOOR zwarten gepleegd

Statistisch onomstotelijk feit: de overweldigende meerderheid van misdaden tegen zwarten wordt gepleegd DOOR zwarten. Voor die slachtoffers worden nooit protestmarsen georganiseerd. Aan hen maken de mainstream media, noch de onderwijsinstellingen, noch de overheid, ook maar één woord vuil. Zwarte levens tellen alléén als ze door blanken worden genomen, en daarom is het ‘logisch’ dat zwarten geweld gaan plegen. ‘Wit’ geweld moet volgens de media keihard worden aangepakt, maar ‘zwart’ geweld wordt altijd goedgepraat. ‘Kijk alsjeblieft eens in uw hart, en zie hoe afschuwelijk onverdraagzaam dit gezichtspunt is.’

Zo mag er eveneens niet worden gepraat over de niet-zwarte slachtoffers van zwart geweld, en dat terwijl er daar verhoudingsgewijs veel meer van zijn dan zwarte slachtoffers van niet-zwart geweld. Dat is vooral in het Democratische San Francisco heel erg; daar heeft het geweld van zwarten tegen Aziaten –zoals overvallen in hun eigen woning door misdadigers zoals George Floyd- epidemische vormen aangenomen. Tegen dit enorme racistische geweld gepleegd DOOR zwarten komt geen enkel protest, en voor hun vele slachtoffers wordt geen enkele traan gelaten.

‘Slavernij verleden is non-argument’

Een ander argument wat u regelmatig leest is dat het allemaal de schuld is van het slavernijverleden. Onzin, schrijft de professor. Dan zouden Japanners (gevangenkampen tijdens en na WO2), Joden (uitleg overbodig), Afrikanen en Arabieren (gedemoniseerd na 9/11) in de VS ook systematisch moeten onderpresteren. Het tegendeel is juist het geval. Al deze groepen presteren zelfs beter dan blanke Amerikanen.

Maar dat zijn allemaal argumenten die niet meer mogen worden genoemd. Nee, er wordt één verklaring gegeven, en die MOET als de enige en volledige waarheid worden geaccepteerd. ‘Ben je het er niet mee eens, dan wordt dat racistisch genoemd… Dit is een bespotting van het beroep historicus. Bovendien is het zeer zorgwekkend dat onze faculteit totaal in beslag lijkt te worden genomen door de belangen van de Democratische Partij…’

‘Donaties aan BLM gaan zelfs indirect naar de (presidents)campagne van Joe Biden. Dit is grotesk, want de Amerikaanse steden met het ergste zwart-tegen-zwart geweld en politie-tegen-zwart geweld zijn overweldigend Democratisch. Minneapolis is al meer dan vijf decennia in handen van de Democraten. Het ‘systemische racisme’ hier ontstond door opeenvolgende Democratische besturen.’ Desondanks worden die Democratische burgemeesters volop gesteund door BLM.

‘Democraten en grote bedrijven houden ons in permanente staat van ellende’

‘De minzame en neerbuigende houding van Democratische leiders naar de zwarte gemeenschap, onderstreept door bijna iedere uitspraak van Biden over zwarten, zorgt enkel voor een permanente staat van ellende, rancune en armoede. Samen met het hieraan verbonden schuldbewuste politieke beleid worden zo gelijktijdig de Amerikaanse politieke discussie èn de levens van zwarten vernietigd.’

Dat veel grote bedrijven hieraan meedoen ‘zou een waarschuwingssignaal moeten zijn… Wij zijn de nuttige idioten van de rijkste klasse, de waterdragers voor types zoals Jeff Bezos en andere moderne slavendrijvers. Zo staat Starbucks, dat letterlijk zwarte slaven gebruikt op zijn koffieplantages, achter BLM. Sony gebruikt in kobaltmijnen nog meer zwarte slaven, waaronder veel kinderen, maar steunt BLM… Deze obsceniteit wordt mogelijk gemaakt door het ontbreken van (het toestaan van) een tegengeluid.’

‘‘Rassen hoeren’ willen onze succesvolle diverse samenleving vernietigen’

‘Dan bestaat er ook nog een grote groep van wat ik ‘rassen hoeren’ noem: profiteurs van alle kleuren, die voordeel hebben van het aanstoken van rassenconflicten, zodat ze banen bij de overheid, liefdadigheidsorganisaties en universiteiten krijgen, of om puur politiek gewin. Gezien het feit dat onze faculteit zich ver van de waarheid lijkt af te keren, kunnen we onszelf als een trainingsinstituut voor dit soort gladde, valse types beschouwen.’

‘Hun activiteiten zijn ondermijnend, en vernietigen alle hoop op harmonieus samenleven van rassen in onze natie… Wij trainen leiders die opzettelijk en expliciet een van de meest succesvolle etnisch diverse samenlevingen in de moderne geschiedenis willen vernietigen.’

‘George Floyd is het slechtste wat ons ras en onze soort kan voortbrengen’

Over de verheerlijking van George Floyd: ‘Dat was een meervoudige crimineel die ooit een pistool richtte op een zwangere vrouw. Met een groep mannen brak hij in haar huis in, en richtte een pistool op haar buik. Hij terroriseerde vrouwen in zijn omgeving. Hij was de vader van meerdere kinderen, die hij in de steek liet, en weigerde te onderhouden, wat één van de meest basale fatsoenlijkheidstesten voor een mens is. Hij was een drugsverslaafde, en soms een drugsdealer – een oplichter die zijn eerlijke en hardwerkende buren als prooi zag.’

‘En toch wordt deze gewelddadige crimineel, met de volledige medewerking van de meeste media, de rijke elite en veel grote bedrijven, tot heilige verheven. Een man die vrouwen kwaad deed. Een man die zwarte vrouwen kwaad deed. Hij is een culturele held geworden, begraven in een gouden kist, en zijn familie overladen met giften en lof. Amerikanen worden sociaal gedwongen om te knielen voor deze gewelddadige, misbruikende vrouwenhater. Een hele generatie zwarte mannen wordt ertoe gedwongen om zich te identificeren met George Floyd, het absoluut slechtste wat ons ras en onze soort kan voorbrengen.’

‘Ik ben zelf ook iemand van kleur. Mijn familie is persoonlijk slachtoffer van mensen zoals Floyd. Wij zijn ons bewust van de neerbuigende plunderingen van de Democratische partij tegen ons ras. De vernederende aanname dat wij te dom zijn om door te leren, dat wij speciale hulp en lagere eisen nodig hebben om vooruit te komen in het leven, is ons zeer welbekend. Ik vraag me soms af of het niet makkelijker zou zijn om met openlijke fascisten om te gaan, die mij tenminste rechtstreeks een ondermens noemen.’

‘Hele generatie zwarten wordt enkel bedelen, huilen en schreeuwen geleerd’

‘Het immer aanwezige softe, onverdraagzame vooroordeel van lage verwachtingen, en de permanente claim dat de oplossingen voor ons ras exclusief afhangen van de goodwill van de blanken, in plaats van onze eigen harde werk, is psychologisch verwoestend. Geen enkele andere groep in Amerika wordt op deze manier systematisch gedemoraliseerd door zijn zogenaamde bondgenoten. Een hele generatie zwarte kinderen wordt geleerd dat zij enkel door te bedelen en te huilen en te schreeuwen hun zin kunnen krijgen van de met schuld overladen blanken.’

‘Het staat buiten kijf dat geen enkele andere boodschap verwoestender is voor hun toekomst, vooral als de blanken hun schuldgevoel zat worden, of Amerika inderdaad zonder blanken komt te zitten… Ik steun BLM dus niet. Ik steun ook de Democraten niet, de partij die mijn ras, zoals Biden onlangs deed in zijn gestoorde interview, inschakelt, door te beweren dat het stemmen op de Democraten en zwart zijn, onlosmakelijk bij elkaar horen.’

‘Ik veroordeel de wijze waarop George Floyd is omgekomen, en sluit mij aan bij oproepen om de politie te hervormen en ter verantwoording te kunnen roepen. Maar ik zal niet doen alsof George Floyd iets anders was dan een gewelddadige vrouwenhater, een wrede man die een voorspelbaar wreed einde kende.’

 

 

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Lorie Shaull, bron https://www.flickr.com/photos/number7cloud/49943807607/ , Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.


Zie ook o.a.:

11-06: ‘Zullen de Amerikanen en Europeanen hun collectieve stupiditeit overleven?’
10-06: Politieagenten in VS worden 18,5 keer vaker vermoord door zwarten dan andersom
08-06: Democratische burgemeesters willen politiekorpsen opheffen, anarchie en chaos verzekerd
07-06: Waarom veel zwarten in de VS hun problemen vooral aan zichzelf te danken hebben
06-06: Prominente zwarte activiste: George Floyd was crimineel, en racistische politie is een media mythe
05-06: ‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst
04-06: ‘Systemisch racisme’ in Nederland? Ja, tegen een deel van de eigen bevolking
03-06: ‘Trump kan burgeroorlog veroorzaken door inzetten leger tegen linkse relschoppers’
31-05: Links zaait geweld en chaos in VS: Trump bestempelt Antifa officieel tot terreurorganisatie
29-05: Geweld Minneapolis verspreidt zich naar New York, Los Angeles en andere steden


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

26

 1. Bedankt voor deze post. Ik heb het 100x op 1 dubbelzijdig A4 geprint en uitgedeeld op de BLM demonstratie in Den Haag. Ik heb 2 zinnen toegevoegd aan het einde:
  “Black lies matter; don’t be fooled by the UN agenda 21/30: racism, CO2, white privilege, corona and more nonsense.
  The banksters, corrupted governments and media are the problem. Speak the truth to create a better world.”

  Ik kreeg er 1 verscheurd terug, 3 netjes terug en ongeveer 15 stuks kwamen mensen halen toen het woord rond ging. 🙂 Ik werd 1 keer gefilmd en bedreigd dat het filmpje op YT gezet zou worden maar kan dat niet series nemen.
  Al met al een succes!

 2. Hopelijk komt de briefschrijver er nog openlijk voor uit. Het is een goed stuk.
  Overigens goed om te weten:
  De Democraten wilden in de burgeroorlog de slavernij houden, de Republikeinen wilden die afschaffen.
  de KKK is afkomstig van de Democraten.
  Trump heeft meer gedaan voor de zwarten dan Obama.

 3. Voor de duidelijkheid, want waar praten wij anders over.
  Wanneer is iemand wit en wanneer is iemand zwart?
  Waar ligt de grens, bij hoeveel pigment in de huid.
  En bij welke rassen ben wit of zwart?
  En een mengelmoes hiervan, dan?
  Kolder!

 4. Geen hoofdletters, wat als schreeuwen wordt gezien, zie siteregels, post verwijderd. Mod.

 5. een dag voorbij

  maar elke dag kom ik weer schandalig nepnieuws tegen dat vrij verspreid mag worden

  dit is een bericht uit 2019

  statue-of-liberty-was-for-freed-slaves

  nergens maar dan ook bijna nergens zijn er reacties te vinden, en als je reacties kunt vinden, zijn het allemaal, kuch, “goedgekeurde” reacties, he

  “It was NOT about IMMIGRANTS (don’t confuse it with a stupid poem that was used to raise funds for the building of the pedestal) …it was NOT for Slavery…IT was for the 100th Anniversary of our U.S. CONSTITUTION!
  The rewriting of history by activists journalist using Fake News on top of Fake News for their agenda is a very sad thing…”

  “History has been whitewashed once again. Imagine that the Statue of Liberty was a gift celebrating the so-called end of American slavery but somehow that was conveniently forgotten. What are the rest of the lies?”

  For African Americans, the statue was not viewed as a symbol of democratic government or enlightenment ideals “but rather a source of pain.”

  Vertaal naar Nederlands. zie siteregels. Mod.

  oh ja het zal wel weer hoor, ze hebben natuurlijk alle zwarten naar hun mening gevraagd

  deze is van vandaag/gisteren

  Fact check: U.S. didn’t reject an earlier version of Statue of Liberty that honored slaves
  Doug Stanglin USA TODAY
  Published 5:24 PM EDT Jun 13, 2020

  dat is natuurlijk ook een bekend trucje, iets dat er niet is proberen te verklaren met een leugen waarom dat er niet is, en dan is het weer een reden om geschiedenis te vervalsen. Zo beweert een late vrouw van de lang overleden schrijver Roald Dahl dat Charlie, in Charlie and the Chocolate Factory, eigenlijk een zwarte jongen zou zijn geweest.

  https://www.nu.nl/wetenschap/4174725/vrijheidsbeeld-was-in-eerste-instantie-moslimvrouw.html

  “Liberty in doubt: Was she modelled on a black woman? ”

  “Remembering that the first Statue of Liberty given to the U.S. by France was of a black woman”

  ook onzin natuurlijk. Het vrijheidsbeeld was sowieso een afbeelding van de Romeinse godin Libertas / Griekse godin Eleutheria, wat heeft een moslimvrouw of zwarte hier überhaupt mee te maken? Hier word je toch doodziek van? Trap niet in deze smerige geschiedvervalsing.

  maar het kan ook andersom

  stel dat maar een iemand zou durven roepen dat Nederlandse molens een teken zouden zijn van blanke superioriteit en de media zou deze leugens gaan verspreiden, dan zijn de molens binnen de kortste keren verbannen en in brand gestoken.

  In wat voor tijd leven we. Alles wat we bereikt hebben moet verdwijnen. We waren in staat om imposante bouwkunst te ontwerpen, verfijnde schilderkunst, uitmuntende beeldhouwkunst, literatuur, zang en dans.. en dan plakt er iemand een banaan met een stuk tape vast en dat wordt verkocht voor honderden miljoenen euro’s? Ik mag wel hopen dat dat laatste ook nepnieuws was.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/4947556/banaan-verkocht-euro-dollar-muur-ducttape-miami

 6. Dat de Democraten – aangestuurd vanuit Amerika, waarschijnlijk door Obama – het volk in een permanente staat van ellende willen houden is geweten.
  Het uiteindelijke doel is dat het volk begint te smeken om ermee te stoppen, en het zal stoppen, op voorwaarde dat Trump verwijderd wordt, waarna het kwaad onderhuids lustig met het programma verder kan.
  Het volk wordt geen rust gegund, totdat Trump van de baan is.
  Wanneer Trump herverkozen wordt, zullen ze het naar alle waarschijnlijkheid opgeven. (of net niet, maar er moet nog het één en ander boven water komen wat hen hun macht zal doen slinken)
  Mensen, hou dus vol, en laat je niet chanteren.

 7. We weten allemaal dat zwarten, net als moslims, graag in de slachtofferrol kruipen om medelijden en schuldgevoelens op te wekken om hun gelijk te kunnen krijgen terwijl zijzelf in de fout gaan.
  Dat hebben moslims en zwarten gemeenschappelijk.
  Zwarten misbruiken hun huidskleur (zoals moslims hun geloof misbruiken) door racisme te schreeuwen als een blanke het waagt hun wangedrag of misdrijf af te keuren, ze denken dat ze superieur zijn en meer mogen, nét omdat ze het ‘enige, echte geloof’ of zwarte/gekleurde huidskleur hebben – wie is dan eigenlijk de racist?
  Het gaat niet bij een dader die misdrijven pleegt om zijn geloof of etniciteit/huidskleur maar om hun wangedrag en misdaden!
  Ieder rechtgeaard mens veroordeelt misdaden, gelijk welke huidskleur of geloof de dader ook heeft.
  Zwarten misbruiken hun huidskleur onder de dekmantel van blank racisme om ongestraft misdrijven te kunnen plegen: dát is wat er eigenlijk aan de hand is…de verantwoordelijkheid voor hun wangedrag en misdaden proberen af te wentelen op het blanke racisme.
  De kern van het probleem is gelijkheid….álle mensen zijn gelijk, behalve voor moslims en zwarten die zichzelf superieur wanen en blanken als minderwaardig beschouwen….dát is pas racisme.
  Gelijkheid aan dezelfde maatstaven voor iedereen, ongeacht de huidskleur!
  Gelukkig erkennen steeds meer rechtgeaarde mensen, zowel in de zwarte- als de moslimgemeenschap, ook deze waarheid, spijtig dat ze vooralsnog anoniem moeten blijven omdat zij gevaar lopen in hun eigen gemeenschappen als ze openlijk achter de waarheid te gaan staan.

 8. Als we de wereld zien als een piramide dan is dit wel het hoogste topje en ook het begin van al het kwaad. De Bank for International Settlements(BIS). Alles wat daarbinnen gebeurt is strikt geheim. Geheimer dan de CIA en de FBI bij elkaar. Niemand van de medewerkers betaalt belasting. Deze bank wordt door geen enkel democratisch instituut gecontroleerd. Zelfs de Zwitserse overheid heeft geen toegang. De BIS bank heeft een eigen politiedienst. Ook onze democratieën worden van hieruit bestuurd. IMF, FED, Wereldbank enz.

 9. Ziet men beelden van de bewakingsvideo van het restaurant in Atlanta dat de vluchtende zwarte automobilist de afgepakte taser richt en schiet op de achtervolgende agent (seconde 4 filmpje) ter hoogte van de geparkeerde auto en het dus wel zelfverdediging was van de politie en geen minneapolis-situatie, volgen gelijk demonstraties en brandstichting.
  Dat media in de vs gemakzuchtig berichten is hun binnenlandse aangelegenheid, maar als dat soort berichten klakkeloos worden overgenomen en verspreid in europa, hebben we een (deels) amerikaans politieprobleem geimporteerd.

 10. Hierbij een tweet + video van John Cleese, van 12 juni j.l.
  Zo denk ik er nou al jaren over.
  En in al zijn eenvoud toch bondig briljant in analyse, overgoten met enige humoristische ondertoon, zoals van John Cleese verwacht kon worden.
  Moest hierna denken aan wat Salomo schreef in Prediker 7 “Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs (denk niet te verheven over jezelf), waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen (je bent niets beter dan de ander, en daar wordt je vroeg of laat toch echt mee geconfronteerd)”
  Dat geldt zowel voor Links als Rechts, zowel Blank als Zwart (of Bruin etc.).

  https://twitter.com/i/status/1271535485467283457

 11. goed artikel, het mag ook eens geschreven worden, zwarten krijgen vandaag dezelfde kansen dan de anderen, alleen je moet van goede wil zijn. Shalom

 12. Reilley is nauwelijks een onbevooroordeeld persoon te noemen (zoek maar op). De ander heeft een kopie van het artikel ontvangen. Tjonge.
  Een anonieme schrijver, altijd overtuigend. En de afkeuring door Berkeley wordt door de complotgekken natuurlijk als bevestiging gezien. Heerlijk.
  De domheid die hier voortdurend tentoon wordt gespreid is echt te erg voor woorden.
  Het zou me niet verbazen als er hier nog iemand te vinden is die in de Protocollen van de Wijzen van Sion gelooft.
  Leer eens lezen, beste mensen, leer eens kritisch lezen.

 13. @ Jason 1 10:25 pm, op 13/6. Wat heeft U dat uitstekend verwoord. Hulde.

 14. @ Jantje 7:23 pm, op 13/6. Dat heeft U volkomen juist gezien. Ze zijn enkel uit op rotzooi trappen, en geweld, zelfs tegen hun eigen volksgenoten, de zwarte gemeenschap. BLM staat op één lijn, met de roden en anarchisten van de Antifa. allebei zijn het gewillige werktuigen, van de NWO.

 15. Mooie clip Jason1.
  Er is nog zo’n clip waarin hij allerlei leiders toespreekt en voor iedereen apart een goed woord heeft. Ook dan ontstaat er een fantastische sfeer en wordt er veel gelachen. Dat is een beeld dat we nooit te zien krijgen, maar dat doet hij heel goed. Via de media krijg je voortdurend het beeld dat hij geen humor heeft, maar hij kan prima relativeren.
  Zelfs ‘neutrale’ verslaggeving is eenzijdig geworden en dat is kwalijk.
  De opstandige generatie van de jaren ’60 en ’70 had vaak nog een kerkelijke achtergrond en kende de christelijke waarden en deugden. De generatie van 2000 heeft die achtergrond niet meer en je ziet hoe die volledig de weg kwijt kan zijn en vatbaar voor de meest vreemde ideeën die ver staan van het normale leven.

 16. Beste Jason 1,
  Dit soort type vrouwen beschouwen mannen als lege flessen ; na ‘gebruik het ‘statiegeld’ incasseren. Én dat vinden ze een normale zaak. Over discriminatie gesproken ! Het wordt ook nog geaccepteerd door de samenleving. Stel …. wij mannen zouden dat ook doen op grote schaal ; met een boodschappenkar, een vrouw er in, en inleveren. Dán zou de wereld op zijn kop staan.
  Wat er momenteel gaande is, is het een gevecht tussen links en rechts, waarbij zwart én wit gebruikt wordt om de wereld te destabiliseren. Elke gelegenheid wordt uitgebuit om rechts uit te buiten / te vernietigen. Ons gedachtengoed gaat stukje bij beetje ‘het putje in’ . Vergelijk het maar met het nationaal socialisme uit de Hitler tijd.

 17. Kijk eens naar deze clip, iets waar de mainstream media praktisch geen aandacht aan geeft. Deze groep zwarte conservatieven in het witte huis en Trump spreekt hen toe:

  FULL EVENT: President Trump remarks at Young Black Leadership Summit 2019
  https://www.youtube.com/watch?v=gTDoC9VqIWs

  En die zwarte Ethiopische vrouw aan het einde die nog even een gebed doet. Wat een knappe vrouw is dat, nog een echte vrouwelijke vrouw. Niet zoals die hedendaagse doorgedraaide “vrouwen” of gedrochten met hun paars geverfde haren, uitgezakte lichamen en krijsende stemmen.

 18. Uitstekend artikel, deze professor heeft een goed verstand. De zwarte conservatief Thomas Sowell, welke ook in het artikel wordt genoemd, inmiddels al hoog op leeftijd en zal niet vele jaren meer onder ons zijn, is iemand met een zeer groot verstand, zijn boeken, zijn discussies zijn een echte must read en een must listen to. Het niveau waarop deze man de discussies voert en de oppositie tot zwijgen brengt is ongekend. Voor mij in ieder geval een groot voorbeeld.

  Iets wat mij altijd opvalt is dat je de wijste mensen onder de zwarte bevolking vind, meer dan onder welk ander volk dan ook. Waarom is dat? Ik verbaas mij altijd over het inzicht wat ik bij zwarte mensen zie maar ook de onbevreesdheid en vastberadenheid waarmee zij de tegenstand te lijf gaan daar kijk ik altijd met bewondering naar. Dan snap ik heel goed waarom vooral zij kort afhankelijk en dom gehouden moeten worden.

  Wat is het doel van anti-racime, anti-discriminatie wetgeving en dergelijke, het artikel geeft het antwoord al, dat je je niet ontwikkeld en daardoor altijd maar afhankelijk bent. Tegenwoordig hoef je alleen maar even te blèren en je krijgt wat je hartje begeerd zoals bij verwende kinderen.
  Zwarten die zich onder dit juk vandaan losrukken, die competief leren te zijn, leren voortdurend zichzelf te verbeteren om het gestelde doel te kunnen bereiken. Zeker wanneer de weerstand fierce is, dus wanneer er discriminatie is moet je er nog harder aan trekken om je doel te kunnen bereiken. Degenen die er niet voor neerbuigen zullen op hun pad allerlei inzichten opdoen en worden wijs. Wanneer ze uiteindelijk hun doel bereikt hebben zullen ze lof oogsten ook van degenen die hen discrimineerden want ze hebben hen door wie zij gediscrimineerd werden in allerlei opzichten voorbij gestreefd.

  Ook in Nederland zie je waar de anti-racisme en anti-discriminatie wetgeving toe leidt. Het lijkt allemaal zo nobel en goed, opkomen voor je medemens maar het werkelijke doel is een competiefloze maatschappij waar je alleen maar even hoeft te blèren en te roepen discriminatie of racisme om bijvoorbeeld een bepaald baan te kunnen krijgen. Dit zie je vooral bij overheidsbedrijven, vooral lief doen tegen elkaar maar onderhuids leven er heel wat bittere gevoelens in de zin van jij hebt die baan alleen maar gekregen omdat je een kleurtje hebt. Laatst las ik een artikel waar een domme jonge naïeve trut werkend bij een overheidsinstelling zei, hoe hoger in de top, hoe witter het wordt. Wat zegt ze eigenlijk dat er soms quota’s moeten komen? Geef die baan maar gewoon aan een buitenlander zodat we een gezellige diverse maatschappij hebben waar we allemaal lief tegen elkaar doen en met geveinsde glimlachjes naar elkaar kijken maar tegelijkertijd inzichtloos, hersenloos allleen nog levend door emoties en makkelijk te manipuleren. Waarschijnlijk is dat wat de machthebbers graag willen.

  Nee wanneer je de top bereikt als een zwart, bruin of wat dan ook persoon die ondanks alle weerstand zich door competiviteit omhoog heeft weten te werken dan oogst zo’n persoon lof. Dan zullen de mensen blank, bruin, geel of zwart waardering en bewondering hebben voor zo’n iemand ongeacht iemands afkomst of huidskleur.

  In Nederland heb je geen anti-discriminatie, anti-racisme wetgeving of andere quota’s nodig. Bij genoeg commerciële bedrijven vind je genoeg niet blanken en ook vrouwen die gewoon geselecteerd worden op hun kwaliteiten en niet op kleur of afkomst. Ook zitten er bij verschillende goedlopende commerciële bedrijven een van buitenlandse afkomstige CEO aan de top.

  Als samenvatting, competiviteit is wat ze graag eruit willen hebben, jezelf niet ontwikkelen, geen nieuwe inzichten opdoen en daardoor maar afhankelijk bent.

  Thomas Sowell – Poverty & Depence
  https://www.youtube.com/watch?v=ZlsHNzp5SoM

  Dependence was seen as the key to hold the slaves down.

  Jezus zei: en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.

 19. En dit is dan de reactie van Berkley:

  UC Berkeley History
  @UCBHistory
  An anonymous letter has been circulating, purportedly written by a @UCBHistory professor. We have no evidence that this letter was written by a History faculty member. We condemn this letter: it goes against our values as a department and our commitment to equity and inclusion.

  Ze veroordelen de brief omdat de inhoud tegen hun waarden ingaat.

 20. https://www.nu.nl/politiek/6057830/groenlinks-leider-klaver-wil-excuses-voor-nederlands-slavernijverleden.html#coral_talk_wrapper
  Dit mislukt ventje komt dus uit een zogenaamd ghetto?
  https://www.geenstijl.nl/5002772/de_westrand_story/
  Dus hij liegt over zijn jeugd en denkt kennelijk terecht dat liegen lucratief is net als Rutte.Voor de rest boeit het die manipulator helemaal niet hoe het zit. En over mijn voorouders kan ik stellen dat die ook enorm werden uitgebuit door de Oranjes en al dat andere gespuis. Maar ik vermoed dat ik lang kan wachten op excuses..

 21. Het wordt ook tijd om antifa, of hoe ze zich ook noemen, als een terroristische organisatie te bestempelen. Dan kan je dat tuig oppakken en veroordelen. Volgens mij is Trump daar mee bezig. Verder: zijn zwarten net zo misdadig als blanken en andere bevolkingsgroepen. En hebben we allemaal vergeving nodig.Er is echt geen verschil.
  Laat je niet gek maken, we mogen ook trots zijn op wie we zijn.

 22. Hier even een paar Feiten;

  Een ieder kan de database van de Washington post raadplegen die alle onderstaande cijfers beheren/archiveren.

  12 % van alle Amerikanen zijn Afro-Amerikanen.
  Deze 12 % plegen 53 % van ALLE moorden in de US en ruim 60 % van ALLE overvallen.
  Jaarlijks sterven er 10, ja je leest het goed, 10 slachtoffers onder de Afro-Amerikanen (en niet in het bezit van een wapen), als arrestant door de politiegeweld.
  Onder de blanken sterven er jaarlijks 19 personen door politiegeweld.
  Dat er iets aan de hand is moge duidelijk zijn maar krijgen we onjuiste informatie en beelden binnen die de waarheid verstoren. De indruk wordt gewekt dat het hier gaat om honderden doden op jaarbasis gaat. Lariekoek!
  Dat de Afro cultuur zich voortdurend beroept op hun slavernijverleden is ook weer een slap aftreksel van Rooibosthee. Hun eigen ras hebben elkaar verkocht aan de blanken. Natuurlijk valt slavernij niet goed te praten maar om daar in het heden nog mee te schermen terwijl de laatste 3 generaties hiervan niets aan de lijve hebben ondervonden gooien nu juist de meeste stenen en schreeuwen het hardst.
  Begrijp me goed, ook ik ben tegen iedere vorm van discriminatie en racisme. Maar gaat dit andersom ook op? Heb laatst een programma gezien dat ging Afrikaanse albino’s die hun leven niet zeker zijn. 8 van de 10 worden simpelweg vermoord om hun huidskleur. Nu kunnen we hier een reeks voors en tegens opnoemen maar laten we toch realistisch zijn, want volgens mij zal racisme en discriminatie altijd blijven bestaan.

 23. BLM is een racistische organisatie, ander zouden ze we All Lives Mather heten.

Comments are closed.