Zwartboek Frans Timmermans: Krijgt deze gewetenloze narcist de macht in Nederland?

(15.00) – De Stichting Cultuur onder Vuur heeft een 83 pagina’s tellend Zwartboek gepubliceerd met daarin de belangrijkste feiten over Frans Timmermans, de gedroomde PvdA/GL premier van heel linksradicaal Nederland. Ik heb het boekje gelezen en kwam al snel tot de conclusie dat de angst die vrijheidslievende mensen voor deze man hebben meer dan terecht is. En dat is niet alleen vanwege zij dieprode plannen voor een keiharde fascistische welvaartsvernietigende klimaatdictatuur, maar zeker ook omdat de marxist Timmermans naar voren komt als een gewetenloze misantropische narcist, die in mijn ogen in staat is om zonder een seconde wroeging miljoenen mensen ernstige permanente schade toe te brengen. Lees even mee en besluit dan zelf of Timmermans inderdaad een van de allergevaarlijkste mensen is die er ooit in ons land hebben rondgelopen, en daarom koste wat het kost uit de komende regering moet worden gehouden.

De flaptekst op de achterkant van het boekje vat Timmermans in een paar zinnen al aardig goed samen:

“Wees blij, koester dat probleem! Maak het groter. Dan kun je er nog jaren plezier van hebben!” Deze uitspraak uit 2007 is een perfecte samenvatting van de politieke filosofie van Frans Timmermans. De GroenLinks-PvdA-leider zegt op te komen voor het klimaat, maar wie dieper graaft ontdekt de waarheid. Frans Timmermans lost geen problemen op, maar creëert ze. Daarbij is hij vooral uit op zijn eigen aanzien. Wie in de weg staat, wordt rücksichtslos terzijde geschoven. De veeltalige Limburger spreekt vooral één taal: die van de macht. Het Zwartboek Frans Timmermans is het eerste boek dat de volledige omvang van zijn machtsmanipulaties onthult en zijn klimaatagenda ontleedt.’

De Nederlandse Lenin

Uit het PvdA/GL verkiezingsprogramma dat ik onlangs uitgebreid besprak kwamen overduidelijk Timmermans’ marxistische ideeën naar voren. Niet voor niets sloot ik die analyse af met de zin dat ik dat programma eigenlijk met één enkele afbeelding kon samenvatten: de vlag van de voormalige Sovjet Unie.

En dat was bepaald niet overdreven, want Timmermans kan, gezien zijn plannen met ons land, met recht de Nederlandse Vladimir Lenin worden genoemd. Een overheid die alle macht in handen heeft en dwingend het leven van alle burgers op alle facetten en tot in de kleinste details gaat bepalen, waarbij alle privé eigendom en iedere vorm van vrijheid die u nu nog heeft permanent van u wordt afgepakt.

‘Rules for thee but not for me’

Dat gebeurt vanwege het gevaar van een volksopstand niet in één keer, maar stapsgewijs door bijvoorbeeld het afsluiten van aardgas en de daaraan gekoppelde verplichte invoering van (overigens zeer milieuschadelijke) e-auto’s en warmtepompen. Voldoende energie en vrij vervoer zullen niet meteen volgende jaar, maar wel binnen 5 tot maximaal 10 jaar enkel nog beschikbaar en betaalbaar zijn voor de rijke leden van de nieuwe ‘Partij’.

Daarbij hanteert Timmers schaamteloos het aloude Sovjet partijleidersprincipe ‘rules for thee but not for me’. Die arrogante hyprocrisie liet en laat hij duidelijk zien door bijvoorbeeld te weigeren zijn ‘energielabel G’ huizen te isoleren en/of van zonnepanelen te voorzien, waardoor hij net zoveel kuub aardgas als een heel huizenblok moet verbruiken. En terwijl hij absolute gelijkheid (= vermomde afgunst) predikt, sleept hij jaarlijks tonnen aan salaris en wachtgeld binnen. Waarmee hij rustig het ene vliegreisje na het andere maakt, terwijl hij dat voor de ‘gewone man’ zoveel mogelijk wil gaan verbieden en/of onbetaalbaar gaat maken.

Zijn heilige doelen: klimaat, LGBTQ en immigratie

Zijn volgelingen overtuigt hij met regelrechte leugens over de opwarming van de aarde en de ‘2000 jarige’ rol van de door hem zo bewonderde islam, en dat terwijl de islamitische haatideologie nog maar zo’n 1400 jaar bestaat. Maar klaarblijkelijk is het in Timmermans’ ogen geoorloofd het niet zo nauw te nemen met feiten en waarheden, zolang je je heilige doelen maar kunt realiseren.

Waarbij ik met opzet het woord ‘heilig’ gebruik, want het zal velen inmiddels wel duidelijk zijn dat in de Westerse samenleving ‘het klimaat’ is verworden tot een heuse religie, waarvan Timmermans in Europa één van de hoogst geplaatste ‘geestelijken’ is, in wezen een soort (onder)paus. En in een religie zijn feiten niet nodig en zelfs ongewenst; geloof en overtuiging is voldoende om – in je eigen ogen gerechtvaardigd – alle andere mensen je wil op te leggen, desnoods met leugens, dwang en geweld.

Het m.i. onthullende en zeer lezenswaardige Zwartboek verhaalt onder meer over de loopbaan van Timmermans, hoe hij zich van meet af aan inzette voor zijn twee andere stokpaardjes (homo-/ LGBTQ-rechten en massa immigratie van moslims c.q. de islamisering van Europa (totaal niet geïnteresseerd in het gegeven dat deze twee zaken elkaar in de praktijk uitsluiten, aangezien LGBTQ’ers in de islamitische wereld doorgaans geen hoge levensverwachting hebben…)), hoe hij frequent zaken overdrijft, dramatiseert of simpelweg verzint, en natuurlijk hoe hij naast zijn toch al extremistische Green Deal voor Europa een aparte, nóg strengere ‘deal’ voor Nederland wil, die onze industrie, ons bedrijfsleven en onze welvaart vrijwel geheel zal wegvagen, alsof het om een massaal mensenoffer voor zijn god genaamd ‘het klimaat’ gaat.

Steun voor Deep Ecology eco-terroristen

Dat offer wordt gebracht onder de overkoepelende termen Agenda 2030 en SDG (sustainable development goals), met onder andere ‘zero emissies’ (= alleen mogelijk als je de moderne samenleving ontmantelt en afbreekt), geen plastic meer (reeds begonnen met het verbod op plastic tasjes, rietjes en bekertjes), een verbod op benzineauto’s en ander ‘fossiel’, rekeningrijden, amper nog ruimte voor boeren, mensen verplicht hun woning laten delen, volbouwen van parkeerplaatsen, parken en wegen in steden en dorpen, nóg hogere lasten – het kan Timmermans niet extreem genoeg om zijn ‘herverdeling’ en ‘gelijkheid’ – puur marxistische / communistische credo’s – door te drukken.

Deze aloude credo’s zijn in een modern jasje gegoten en ingebed in de zogenaamde Deep Ecology ideologie, die mensen op één lijn stelt met ‘de natuur’, dus niet alleen dieren, maar met alles. Kortom: u ben niets meer waard dan een bloemetje in het veld of het gras erom heen. Sterker nog: mensen dienen zich voor ‘de natuur’ op te offeren. Het van deze aardbol verwijderen van miljarden mensen, zoals de meestal virulent antichristelijke Deep Ecology aanhangers eisen, zal dan net zo eenvoudig worden gedaan als het maaien van een gazon.

Bijzonder verontrustend is daarom Timmermans’ openlijk geuite steun voor Extinction Rebellion, een linksradicale ‘eco’groep die door de Britse politie als terreurbeweging wordt gezien, en in Nederland verantwoordelijk is voor ontwrichtende acties op Schiphol en de A12. Leiders van Extinction Rebellion hebben toegegeven dat het ze in eerste instantie niet eens om de klimaatdoelen gaat, maar om de totale afbraak van de Westerse samenleving. Door zijn uitgesproken steun voor hun acties heeft er er veel van weg dat de PvdA/GL leider zelf ook misantropische trekjes heeft.

Oftewel: dat hij net als E.R. diep van binnen zó afgunstig is, dat hij andere mensen is gaan haten, vooral als het hen goed gaat en zij dingen doen en willen die hem niet bevallen. We kunnen dan ook met recht van een angst- en doodscultus spreken.

Een rasechte narcist

Daarmee kom ik bij de headline, waarin ik Frans Timmermans karakteriseer als een gewetenloze narcist (eigenlijk een pleonasme, maar de benadrukking is zeker in zijn geval enorm toepasselijk.) Deze mensen kenmerken zich door een air van grandiositeit (ze vinden zichzelf heel bijzonder, lijden vaak aan een vorm van een messiascomplex), achten zich ver verheven boven anderen en daardoor gerechtvaardigd hen de les te lezen, te dwingen en forceren, afspraken te schenden en te liegen, laten zich nooit door anderen corrigeren (want zij hebben altijd gelijk), en zijn meester manipulators dankzij hun talent om de aandacht, bewondering en aanbidding van andere mensen te verwerven, reden waarom zij heel innemend en charmant kunnen overkomen (wat echter puur uit eigenbelang is).

Bovendien hebben ze er geen enkel probleem mee om andere mensen te gebruiken, misbruiken en zwaar te beschadigen, mede omdat ze menen dat problemen en crisissen altijd de schuld van anderen zijn en ze daar zelden of nooit zelf enige verantwoordelijkheid voor nemen.

Timmermans lijkt me, gezien zijn niets en niemand ontziende handelswijze zoals beschreven in dit boekje, en het feit dat hij een hele schare aanbidders lijkt te hebben (bijna 1 op de 6 kiesgerechtigde Nederlanders, wat ik ronduit schokkend vind) daarom het schoolvoorbeeld van een rasechte narcist die in dit leven in werkelijkheid maar om één iemand geeft: zichzelf. Als premier zal hij er dan ook geen seconde van wakker liggen om beloften en afspraken aan zijn laars te lappen, en al liegend en bedriegend zijn klimaatwaanzin door te drijven, zelfs – en ik denk ook juist – als dit de Nederlandse bevolking ernstige en blijvende schade zal toebrengen, en wellicht bijna compleet zal termineren.

Partij van de Algehele Groene Liquidatie

PvdA/GL staat wat mij betreft dan ook voor Partij van de Algehele Groene Liquidatie. Deze dieprood/groene combinatie gaat namelijk in steeds sneller tempo (dus binnen enkele jaren tijd) alles liquideren wat ons lief is en wat de vorige generaties hebben opgebouwd, dus onze welvaart, ons welzijn en onze vrijheid. Wat er voor in de plaats komt is een eco- / klimaatdictatuur die zich qua dwang, wreedheid en veroorzaakte armoede en ellende met gemak zal kunnen meten met de ergste dicturen die deze wereld ooit heeft voortgebracht – inclusief die van Lenin, Stalin en Kim Jong-il / -un.

In een samenleving waar vrijheid, zelfbeschikkingsrecht, wederzijds respect, gezond verstand, optimisme en het belang van elkaar nog voorop staat, zou deze krankzinnige drang naar zelfvernietiging geen enkele kans krijgen. Maar de Westerlingen, met de Nederlanders in de voorhoede, lijken levensmoe, depressief, negatief en zelfs defaitistisch en suïcidaal te zijn geworden, aangezien dit streven in meer of mindere mate door bijna de hele politiek wordt gesteund, ook door twee van de drie andere grote partijen in de peilingen, NSC en VVD. (De derde grote partij in de peilingen is de PVV, en die verzet zich er net als de FVD juist fel tegen de gewraakte Klimaatwet, die ons feitelijk verplicht onszelf te verwoesten.)

Misschien moeten we daarom inderdaad opnieuw door een periode van diepe ellende voordat we massaal wakker worden en ons land en volk weer op een juiste menswaardige koers zetten. Tenminste, als er na de verwoestingen die de nationale en internationale Klimaatkerk dreigt aan te richt nog een Nederland bestaat waarin nog iemand over is die überhaupt wakker kan worden.

Xander

Zie ook o.a.:

15-11: Verkiezingsprogramma’s 2023: Wat bedoelt de VVD met ‘Ruimte Geven en ‘Grenzen Stellen’?
10-11: Verkiezingsprogramma’s 2023: Maakt PvdA/GL van Nederland een communistische staat?
05-11: 
Verkiezingsprogramma’s 2023: ‘Tijd voor herstel’ van Pieter Omtzigts NSC