Zomermanifest FVD: Baudet wil einde maken aan weg-met-ons mentaliteit kartelpartijen

Onder Thierry Baudet terug naar een samenleving waarin er weer open over alles gediscussieerd mag worden zonder meteen te worden zwartgemaakt of verketterd door het kartel in media en politiek. (Afbeelding: (1)).

—————————————————————————————————————————————

‘Onder al dat milieuactivisme ligt een diepe spirituele leegte, die we óók moeten adresseren’

—————————————————————————————————————————————

Forum voor Democratie leider Thierry Baudet heeft drie dagen geleden een ‘zomermanifest’ gepubliceerd waarin hij uiteen zet wat hij met de partij wil, waar hij naartoe wil en op wat voor manieren. Het FVD kenschetst hij als een ‘liberaal-conservatieve beweging’ die ‘de weg-met-ons mentaliteit die onze politieke, culturele en journalistieke elites doordrenkt’, wil veranderen. Nederland moet stoppen met zichzelf kapot te maken door het minstens € 1000 miljard kostende maar totaal zinloze klimaatbeleid, en weer controle krijgen over zijn eigen grenzen en daarmee immigratie. We moeten weer terug naar een samenleving waarin we het weer openlijk niet eens met elkaar mogen zijn, zonder onmiddellijk door het kartel te worden verketterd.

Ondanks het feit dat het FVD de grootste fractie in de Eerste Kamer is geworden, is de partij door het beruchte, zich almaar ondemocratischer opstellende linksgroenliberale kartel (VVD-CDA-D66-GL-PvdA-CU) overal buiten de provinciebesturen gehouden. Het is beleidsmatig tegenwoordig vrijwel om het even op welke van deze 6 partijen u stemt. Een stem op de VVD is net zozeer een stem op GroenLinks en D66 als een stem op de CU dat is.

Baudet wijst op de ongekend felle anti-FVD campagne in en door de media sinds zijn partij op 15 en later zelfs 20 zetels of hoger in de peilingen staat. Werkelijk iedere uitspraak of geschreven zin van hem wordt uit zijn verband gehaald en gebruikt om hem en zijn partij te ‘framen’ en in een zwart daglicht te plaatsen.

‘Onder al het milieuactivisme ligt een diepe spirituele leegte’

De klimaathype in Nederland (en daarbuiten) is naar zijn overtuiging ‘geen rationele discussie – dat is het nooit geweest. Al in elk geval sinds de ‘club van Rome’ (wier doemvoorspellingen uit de jaren ’70 in het geheel niet zijn uitgekomen – X.) zoekt de Westerse mens naar een aflaat, naar boetedoening. En onder al het milieuactivisme ligt dus vaak een diepe spirituele leegte*. Als we meer willen doen dan eindeloos symptomen bestrijden zullen we die óók in het vizier moeten hebben en moeten adresseren.’

(* Vandaar dat wij de kartelpartijen al jaren vergelijken met een religie, een sekte zelfs. Niet voor niets noemde Baudet het Klimaatakkoord ‘de langste zelfmoordbrief uit de geschiedenis’. – X.)

Dat begin in ieder geval in het onderwijs, door daar de ‘linkse indoctrinatie te stoppen’, en opnieuw goed na te denken wat we eigenlijk willen dat onze kinderen op school leren, wat de rol van scholen en onderwijs moet zijn in ‘een afbrokkelende sociale gemeenschap’. Theorie en praktijk moeten elkaar daarbij gaan versterken.

Waarom integreren bij uitstek islamitische migranten zo moeilijk?

Voor het aanpakken van de immigratie- en integratieproblematiek geldt hetzelfde. ‘Waarom blijkt het nu eigenlijk zo moeilijk om bij uitstek islamitische migranten te integreren? Waarom zijn er zulke enorme verschillen in arbeidsparticipatie, criminaliteitscijfers en de uitslag van CITO-toetsen? Nog lastiger: waarin moeten deze immigranten nu eigenlijk integreren? Wat is onze Westerse beschaving, onze Nederlandse samenleving?’

Dat is meer dan een optelsom van rechtsstatelijke en democratische waarden, want anders zouden we nu niet zoveel problemen hebben. ‘Blijkbaar is onze Europese cultuur het resultaat van een uiterst complex en fijnmazig ontwikkelingsproces, waarin het klassiek humanisme een rol speelt, het joods-Christelijk erfgoed, de Verlichtingswaarden, enzovoorts. Die zullen we als partij dan toch ook moeten inventariseren, bevragen, tegen het licht houden, om ze te kunnen doorgeven aan de nieuwe generatie.’

Andere punten die Baudet noemt zijn het aanpakken van de woningnood, waarbij de voorrang voor asielzoekers moet worden ingetrokken en juist aan de Nederlanders op de wachtlijsten wordt gegeven. Ook het ‘autootje pesten’ moet stoppen. De FVD leider schrijft teleurgesteld te zijn dat in de huidige politiek een ‘diepere visie’ op thema’s zoals woningbouw/nood, het opvangen van de vergrijzing en hoe wij ons land in de toekomst willen inrichten, ontbreekt.

Ons land is volkomen stuurloos geworden

‘Premier Rutte is daar zelfs trots op en ziet het gewone managen, van dag tot dag, als zijn belangrijkste taak: ‘wie visie mist moet naar de oogarts’. Wij denken daar fundamenteel anders over. Voor wie niet weet waar hij heen wil zeilen, is elke wind gunstig. En zo dobberen onze bestuurders dan ook maar al te vaak een beetje mee op de impulsen van het moment. Waardoor we als land uiteindelijk volkomen stuurloos blijken te zijn en van de ene onvoldragen schijnoplossing naar de andere falende hervorming struikelen. Op alle terreinen. Keer op keer.’

Nog een goed voorbeeld daarvan is de invoering van de euro, waar bijna niemand zich destijds écht in had verdiept (uitzonderingen waren o.a. Frits Bolkestein en de SP – X.). De euro werd feitelijk enkel aan ons land verkocht als ‘handig niet meer in het buitenland te hoeven wisselen’. Over de ingrijpende gevolgen wat er kan gebeuren (en is gebeurd / nog zal gebeuren) als zeer verschillende landen allemaal één munt gingen gebruiken, was nooit nagedacht. (Het was dan ook geen puur economisch, maar hoofdzakelijk een politiek project, een grote stap naar de gewenste Verenigde Staten van Europa – X.).

Dat ‘geen idee’ hebben en niet verder willen nadenken over ingrijpende besluiten –waar het volk zelf nooit iets over gevraagd werd of wordt, maar wel mee wordt opgezadeld (euro, meer macht naar de EU, klimaat = energie afbraakbeleid, meer immigratie)– is precies de reden dat ‘de gewone man… steeds weer in de kou komt te staan, het vertrouwen in de gevestigde politiek verliest, en zo enthousiast overstapt naar FVD. Onze beleidsvoorstellen gaan veel dieper dan de waan van de dag… ze komen voort uit een poging om daadwerkelijk tot de kern te komen. Er wordt bij ons écht over zaken nagedacht. Omdat we alleen dán met beleidsvoorstellen kunnen komen die hout snijden.’

Gelijkheid, vrijheid en open discussies, dus geen identiteitspolitiek

De Verlichtingswaarden vormen het uitgangspunt: gelijkheid voor de wet, vrijheid van meningsuiting en mensen beoordelen op individuele kwaliteiten en persoonlijke titel. ‘Daarmee zijn we dus tegen elke vorm van identiteitspolitiek: we willen mensen niet inkaderen op grond van ras, geslacht, geloof, seksuele voorkeur, enzovoorts, maar juist als individu tot hun recht laten komen.’

Verder moet er weer overal hardop over kunnen worden nagedacht. In iedere politieke discussie moet er weer evenveel ruimte zijn voor alle partijen, voor voor- en tegenstanders. ‘Alleen wie zich grondig verdiept in alles wat er in de wereld te vinden is, kan een onafhankelijk, afgewogen oordeel vellen.’

Daarbij is de Verlichting echter niet heilig. Een mens wordt namelijk niet enkel voortgedreven door materieel eigenbelang. ‘Het is evenmin reëel te verwachten dat ‘alle menschen werden brüder’. Ja, dat socialistische droombeeld ontspruit óók aan de Verlichting en het blijkt in de praktijk toch behoorlijk gevaarlijk en intolerant te kunnen uitpakken. Zo dreigt de drang naar gelijkheid voortdurend de vrijheid te ondergraven.’

Baudet noemt het FVD liberaal-conservatief omdat ‘onze beweging zich op het snijvlak tussen individualisme en gemeenschapszin, tussen vrijheid en geborgenheid bevindt… We zijn een partij die door de clash of opinions tot de beste inzichten en argumenten komt.’ Daarom wil het FVD referenda, democratische hervorming, gecontroleerde immigratie en grensbewaking, lagere belastingen en een kleinere overheid, beter onderwijs en minder bureaucratie in de zorg. De ‘energie transitie die ons 1000 miljard kost maar niets oplevert’ moet worden gestopt. De koopkracht moet omhoog, de regeldruk naar beneden.

Doel: Weg-met-ons mentaliteit van het partijkartel stoppen

‘Uiteindelijk is ons doel het veranderen van de weg-met-ons mentaliteit die onze politieke, culturele en journalistieke elites doordrenkt. De oikofobie. Want die verklaart de slappe knieën van de kartelpolitici, de schaamte voor onze geschiedenis, het weggeven van onze gulden… Wij willen het zelfvertrouwen van het Westen herstellen, een brede maatschappelijke beweging worden die op alle fronten, over de hele linie, een omslag teweeg brengt.’

Bij het invullen van dit grote project zullen ‘we het niet altijd eens zijn’, en zal er soms gekozen moeten worden tussen twee kwaden. ‘Ook op het gebied van persoonlijke stijl kunnen meningen uiteen lopen, en we waarderen het dat daarover óók gesproken kan worden binnen onze partij.’ Zo wil Baudet ‘eendrachtig én vol discussie’ de partij ‘nog beter maken’, een partij ‘waarop we net zo trots kunnen zijn als op ons land.’ (1)

 

Xander

(1) Lees hier het hele FVD manifest

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

21

 1. ok nog maar eens dan.
  Zo lang dit, inmiddels bijna wereldwijde, Rothschild Babylonische bankensysteem intact blijft, gebaseert op oneindige en steeds groter wordende schulden, verandert er helemaal niets

  Het maakt dan geen fluit uit welke valuta wordt gebruikt en of deze valuta door goud, zilver, kraaltjes, hondepoep of wat dan ook wordt gedekt, de staatsschuld zal alleen maar verder toenemen door de rente over rente over rente, etc. (compound interest) die volledig moet worden terugbetaald.

  En het domme is. Deze valuta wordt gecreëerd uit lucht. uit het niets!

  Pas wanneer een regering besluit Zijn EIGEN VALUTA RENTEVRIJ in omloop te brengen, zal het beter gaan met een bevolking.

  Anders kan een regering alleen maar de belastingen verhogen of onder het mom van privatisering de, door de belastingbetaler betaalde voorzieningen (nutsvoorzieningen, watervoorzieningen, ptt, ns, enz.) verkopen.

  De burgers moeten nota bene ook die banken in stand houden wanneer ze om dreigen te vallen. Maar de banken kennen zelf geen enkele vorm van genade. Het zijn en blijven Farizeeërs.

 2. Links moet eens uit de linkse bubbel komen en de realiteit onder ogen zien en de roze waas wegdoen voor hun gezicht.

 3. Een kartel is toch bij de wet verboden, dat is toch nu een mogelijkheid voor FVD, je heb toch nu geen keus meer als echt op 1 van de bovenstaande partijen zou willen kiezen want de vvd beslist, lijkt mij een economisch kartel.

 4. De ideeën van Thierry Baudet zijn alleen uitvoerbaar als zijn partij FvD echt de (aller) grootste wordt. Ofwel, geen coalitie met andere partijen m.u.v. de PVV. Dan en dan pas kan de bezem door het Haagse worden gehaald. Ik hoop van ganser harte dat FvD bij de volgende verkiezingen het voor het zeggen krijgt en dat alle mallote wetten worden teniet gedaan.

 5. Cenzursula von der Leyen wordt de Grote Baas van de EU, verdiende haar bijnaam “Cenzursula” die ene keer toen ze de internationale media haalde met het verbieden van een videoclip van een popgroep. Dat belooft!
  Binnen een jaar of twee, drie krijgt iedereen de rekeningen gepresenteerd voor de klimaatplannen. Rekeningen die dreigen samen te vallen met de Duitse crisis want eigenlijk zou Duitsland nu de Mark moeten devalueren, wat niet meer kan. De Gele Hesjes waren slechts het voorspel bij wat er dan te gebeuren staat.
  De Britten ontsnappen er dan aan.

 6. Aan @Eelke Piers,

  Dit noem ik nu muggenzifterij ten top!

  Eindelijk is een partij die hardop zegt wat er moet veranderen in dit apenland, komt er weer een onnozelaar vanuit het niets die een mening c.q. commentaar geeft dat werkelijk nergens op slaat! Het is geen wonder dat ons land t.z.t. onbestuurbaar zal worden omdat er altijd, zoals die laffe linkse rooie, onbelangrijke betweters zullen zijn die altijd wel wat te zaniken hebben.

 7. Was er niet de laatste maanden ergens een post over regeren? Kan nog goed herinneren wat daar werdt gesteld; ” een politicus is bezig met de volgende verkiezingen en een staatsman houdt zich bezig met de volgende generatie” ! En wat betreft het klimaat , als het kouder wordt dan willen ze toch niet blijven. Dus gewoon onze lieve Heer vragen of hij het wat kouder wil laten zijn hier in den lande.

 8. Het volk ziet er geen gat meer in omdat de heersende politiek niet luistert naar het volk.
  De bevolking wilde de euro niet omdat het inleveren was, meer dan de helft, maar kregen we stemrecht?
  Terwijl geld ons allemaal aangaat. Veel mensen kwamen in de problemen. Een testament heeft geen
  waarde meer. Een jaar later moest er alweer bezuinigt worden en werden mensen zonder inkomen gezet.
  De belofte was dat wij het Allemaal beter zouden krijgen met de euro, nou ik wil ze niet graag de kost
  geven, die alles zijn kwijtgeraakt.
  Er is geen mens en situatie dezelfde en kun je niet alles over een kam scheren, wat wel werd gedaan.
  De wet is wel gelijke rechten, gelijke plichten, maar als het om geld gaat, gaat die vlieger niet op.
  Allemaal hetzelfde inleveren., maar kregen we allemaal hetzelfde erbij?
  Als je moet betalen dan is het hetzelfde.
  Baudet heeft goede standpunten, maar voor velen is het te laat.

 9. Eelke piers 7.7.
  U bebt een zielig mannetje om stil te staan bij deze onbeneulige dingen .

 10. Zolang de meerderheid van de bevolking een intelligentie quotiënt heeft van nog minder dan van een tuinslang blijft alles tot het oude.
  Zolang de meerderheid van de bevolking de euro beschouwd als het heilige der heiligen blijft de wens een droom van de gedachte.
  Zolang de meerderheid van de Europese bevolking niet kan of wil begrijpen dat een revolutie de enige oplossing is voor een redelijk voortbestaan zal er niets veranderen. Ons leven is inmiddels een roulette spel geworden waarbij de bank altijd de grote winnaar is.
  De ooit zo geprezen Wim Kok raadde ,zijn, volk aan : op de barricades ! Totdat hij zijn zakken gevuld had draaide hij om als een blad van een boom …. .
  Engeland stapt uit de EU. Voorbeeld doet volgen.
  We zijn belazerd en bedonderd en wat mij toch zo verwondert, zonder slag of stoot heeft de mens het ook nog geaccepteerd. Met één druk op de knop en u bent zwaar financieel gehandicapt. (fin noodwet) .

 11. @Perry: 5:51 pm, op 7/7. Ik zie de bui ook al hangen. De mensen leren echt helemaal niets.

 12. Mijn achting voor hr. Baudet heeft laatst een stevige deuk gekregen. Baudet verlangt van iedereen dat ze hem uit laten spreken maar zelf laat anderen niet uitspreken

 13. Wat het allemaal waard is zullen we zien bij de volgende tweede kamer verkiezingen. Ik wil het eerst nog mee maken als veel mensen ook daad werkelijk op de FvD gaan stemmen. Aan mij zal het niet liggen, ik ben lid van de FvD, dus mijn stem en die van enkele kennissen hebben ze al binnen. Maar als ik de peilingen zie, komt de PvdA heel sterk terug, ik zie de bui al hangen.

 14. Eén miljard is duizend miljoen . De waanzinnigen spreken over 1000 miljard om een niet bestaand probleem ” op te lossen “.
  Klein detail is dat alleen Nederland voorop loopt met deze gekkigheid .
  Ik ontken niet dat er geen zonnevlekken meer aanwezig zijn , zodat de straalstroom stilvalt met alle gevolgen voor het weer van dien .
  Ondergetekende heeft terwijl hij geen econoom is van de daken geschreeuwd wat er na de invoering van de Euro zou gebeuren ; het heeft mijn ergste scenario overtroffen .

 15. Bravo, de spijker op de kop, zoals Baudet het verwoord. Ga zo door en doorbreek die kartelpartijen die anderen buitensluiten. Werden ook niet de Nederlandse Joden destijds door kartelpartijen buitengesloten?

 16. Volgens mij heeft links z’n langste tijd gehad. Ze doen niets aan de immigratie: terwijl meer dan 60% van de bevolking het zat is. Alweer een schip aangemeerd in italie, zonder toestemming van Salvini. Alleen maar door de stomme beslissingen van duitsland.
  En we mogen weer trots zijn op de nederlandse geschiedenis, dank zij Baudet. Het forum zijn kanjers

  Joke, u hoeft geen website te vermelden als u die niet heeft. Uw (nick)naam en uw email volstaat. Mod.

 17. Hier zit zeker wat in ,weg met de (s)linkse hobby ,euro,kleinere overheid minder bemoeizucht,marechausee weer aan de grens ,wie hier niet thuis hoort geen uitkering .Mensen die huis in buitenland hebben GEEN UITKERING!!
  Betere zorg voor oudere ,pensioenen omhoog kan ook want je bent niet meer aan de euro gebonden.
  Importeer gas uit Noorwegen of elders en innoveer naar waterstof systeem samen met kernenergie.
  En compenseer de mensen die schade hebben in Groningen.
  Wat er nog over is creeer werk in arme landen met permanente toezicht uit Nederland.

 18. De klimaatverandering zal voor nieuwe banen zorgen, maar het punt is dat we pas in 2O21 weten of de klimaatverandering antropogene is of natuurlijke oorzaken heeft , en volgens een artikel hier verschenen zullen we vanaf 2O2O volgens de NASA naar een zonneminimum gaan met koelere temperaturen, we zullen het moeten bekijken . Vrijheid van mening staat ook op de tocht, wat kunnen en mogen we nog zeggen en schrijven ? Er komen weer elke dag bootjes aan met vluchtelingen in Italie hoelang kan het nog duren?? Shalom

 19. Tip voor Thierry Baudet: ‘The writings of Florence Scovel Shinn’, op een enkel detail na tijdloos.
  In diverse talen beschikbaar.
  Mid jaren 90 ontdekte ik dit boek in een buitenlandse boekwinkel.
  Terug in NL heb ik er nog eens tien exemplaren van gekocht en uitgedeeld aan evenzovele bekenden, onder wie een die me diverse keren bedankte voor dit boek waarin hij elke dag las, voor het laatst ca 10 dagen voor zijn plotselinge dood in zijn artsenpraktijk.

 20. Goed artikel, ben benieuwd of het allemaal zal veranderen. De msm en de totaal verlinkste pers, zullen niet ophouden het FvD en de PVV te demoniseren.

Comments are closed.