Zo zal het na de zondvloed verdwenen water tijdens de aanstaande poolomkering weer omhoog komen

(15.10) – Op de vraag waar al het water van de zondvloed die de hele aarde overspoelde vandaan kwam, is een sluitend antwoord te geven: vóór deze cataclysmische ramp had de aarde een waterige atmosfeer, die overal voor een gelijkmatig klimaat zorgde en het leven beschermde tegen kosmische straling. Door onbekende oorzaken regende bijna al dit water in zeer korte tijd op onze planeet neer. Maar waar is al dat water na de vloed gebleven? Dat is onder de aardkorst gezakt, waar zich meer water bevindt dan in al onze oceanen. Tijdens de aanstaande poolomkering en micronova zal dit water weer omhoog worden getrokken door zogenaamde ‘thunderbolts of the gods‘: gigantisch sterke, verwoestende bliksemstralen van vele honderden tot duizenden kilometers hoog.

Op de globalistische COP28 klimaatterreursekte bijeenkomst in Dubai werd zoals verwacht luider dan ooit het valse alarm over de niet bestaande antropogene CO2-opwarming geslagen. Ondanks de vele koude- en sneeuwrecords die nu worden gebroken, werden ‘anti-fossiele’ maatregelen aangekondigd die onze beschaving in de komende 10 tot 20 jaar zullen decimeren en naar de middeleeuwen – om niet te zeggen het stenen tijdperk – zullen terugduwen.

Beleidsmakers, media en publiek hebben echter andermaal geen enkel oog voor het echte gevaar dat onverbiddelijk op ons afstormt: de reeds in gang gezette poolomkering, waar het almaar sneller afzwakkende magnetische veld bewijs van is.

Galactic Current Sheet opnieuw bevestigd

Duitse en Australische wetenschappers hebben opnieuw het bestaan van de op deze site al vaak besproken ‘galactic current sheet’ bevestigd, al wordt die niet letterlijk zo genoemd. In een Astronomy & Astrophysics artikel getiteld ‘The Role of magnetic fields in disc galaxies: spiral arm instability‘ wordt het volgende geconcludeerd: ‘Wij zien magnetische heuvels en valleien door de gefragmenteerde armen (van het sterrenstelsel)... wat karakteristiek is voor de Parker instabiliteit.’

Dit is een exacte omschrijving de magnetische golfbeweging die zich door de Melkweg verplaatst, vergelijkbaar met een steen die in een vijver wordt gegooid en vervolgens naar alle kanten het bekende golvende rimpel-effect laat zien. Dit gebeurt ook op kosmische schaal met krachtige magnetische velden. Deze ‘galactic current sheet’ heeft na circa 12.000 jaar opnieuw ons zonnestelsel bereikt, en zal binnen enkele decennia op het hoogtepunt van de ‘golf’ komen. Die golf veroorzaakt al jaren grote veranderingen op de planeten, binnen afzienbare tijd de poolomkering op aarde, en uiteindelijk ook de micronova van de zon.

Micronova en gigantische bliksemstralen

In eerdere artikelen heb ik er op gewezen dat er inderdaad steeds meer aanwijzingen zijn dat de zon een miconova staat te wachten, mogelijk ergens tussen 2040 en 2050. Als een ster in een supernova veranderd, dan wordt alle resterende energie in één gigantische explosie het heelal in geslingerd. Soms blijft er daarna een kleine, maar superzware neutronenster over, en een enkele keer zelfs een zwart gat, waaruit zelfs het licht niet kan ontsnappen* (* alhoewel de nieuwste ontdekkingen laten zien dat dit niet helemaal klopt, maar dit terzijde.).

Tijdens een micronova vindt eveneens een enorme explosie plaats, maar wordt slechts een deel van de energie uitgestoten. De ster (dus de zon) blijft verder intact. De immens krachtige weggeslingerde energie zal de omringende planeten in totale chaos storten. De aarde zal tegen die tijd door het vrijwel verdwenen magnetische veld en de daaraan verbonden poolomkering extreem kwetsbaar zijn voor kosmische energie.

Zodra de micronova op onze atmosfeer botst, zullen gigantische bliksemstralen van honderden tot duizenden kilometers hoog onvoorstelbare verwoestingen aanrichten, enorme kraters in het oppervlak slaan en zelfs continenten uit elkaar kunnen doen scheuren. Meer nog: het na de (zond)vloed onder de aardkorst weggezakte water zal door deze ongekend krachtige elektriciteit weer omhoog worden getrokken. In onderstaande video is te zien hoe dat werkt; met simpele experimenten wordt klip en klaar aangetoond dat water aangetrokken wordt door elektriciteit, zelfs als het zich onder een laag steen bevindt:

Impact op mens, weer en klimaat zal toenemen

Tot die tijd zal ons weer en klimaat steeds onstuimiger worden door het afnemende magnetische veld, waardoor ook aardbevingen en vulkaanuitbarstingen in zowel frequentie als kracht zullen toenemen (zie ook het bovenstaande filmpje waarin de directe link tussen de veranderingen in de magnetische velden op de zon een aardbevingen worden besproken). Dan hebben we het nog maar niet over de schadelijke impact op de fysieke én mentale menselijke gezondheid (die door de elite valselijk aan klimaatverandering zal worden toegeschreven), wat eveneens in vele honderden studies is aangetoond (zie ook ons vorige artikel).

De vraag rijst of de 70.000 deelnemers van de COP28 in Dubai op de hoogte zijn van het aanstaande kosmische einde van onze beschaving. Ik denk zelf van niet; de meesten – zo niet allen – van hen zullen totaal gehersenspoeld zijn door het antropogene opwarmingsnarratief, het door échte (= niet gepolitiseerde) wetenschap allang ontkrachte leugensprookje dat we in een klimaatcrisis zijn beland dankzij menselijke (CO2) uitstoot, en de basis van onze moderne beschaving – ‘fossiele’ energie – daarom tot de grond toe moet worden afgebroken.

Grillige straalstroom door afnemende magnetische veld

Ik lees in reacties van klimaatalarmisten (zoals leden van de terreurgroep Extinction Rebellion) spottende opmerkingen over hoe ‘dom’ mensen toch zijn door niet te begrijpen dat de vele sneeuwval en kou door de opwarming van de aarde worden veroorzaakt. Eén zo’n activist haalde hierbij de grillig geworden straalstroom aan, waardoor op de ene plek warme lucht ongekend ver naar het noorden kan stromen, maar tegelijkertijd op een andere plek zeer koude lucht naar het zuiden.

Dat klopt weliswaar, maar heeft helemaal niets met CO2 te maken, noch met enige andere menselijke activiteit. Het is juist een wetenschappelijk onderbouwd verschijnsel van het zwakker wordende magnetische veld, wat overigens niet leidt tot opwarming, maar juist afkoeling (en een nieuw IJstijd). Zo laten alle statistieken zien dat we al jaren geen opwarming meer hebben gehad, en de milde opwarming daarvoor enkel het natuurlijke gevolg was van het herstel van het klimaat na de kleine ijstijd in de 19e eeuw.

Valt dit Extinction Level Extent nog te voorkomen?

Valt deze E.L.E., dit ‘Extinction Level Event’ veroorzaakt door de zon en de kosmos, nog te voorkomen? Niet met menselijke middelen. In eerdere artikelen heb ik regelmatig Bijbelse profetieën aangehaald die precies de gevolgen van een poolomkering en een micronova omschrijven. In deze teksten wordt dit het oordeel van God over de mensheid genoemd, aangezien we met z’n allen zijn afgeweken van het pad van liefde, mededogen, rechtvaardigheid en goedheid.

Dat zal weinigen nog hoeven worden uitgelegd, zeker gezien de totale ‘woke’ waanzin die onze samenleving in zijn greep heeft gekregen, het minachten en omdraaien van alle menselijke waarden, inclusief het omarmen van de intolerantie en haat die het Westen heeft gedreven tot onder meer de bloedige oorlog in Oekraïne, en natuurlijk het implementeren van het suïcidale klimaat- en energiebeleid. Maar ook op kleine schaal zien we hoe het normaal wordt gevonden dat mensen totaal respect- en liefdeloos met elkaar omgaan.

Vanuit spiritueel perspectief is de aanstaande – herstel: reeds begonnen – rampzalige eindtijd wel degelijk nog te voorkomen indien mensen massaal ‘wakker’ worden, niet alleen in kennis en inzicht, maar absoluut ook in hun geest, omdat erkend zal moeten worden dat ‘het Kwaad’, de duisternis, niet alleen uit onze overheden en van onze planeet moet worden verwijderd, maar ook (en allereerst) uit onszelf.

In dit opzicht is er zeker nog hoop, want in de Bijbel valt te lezen dat het ‘koninkrijk van God’ in de mensheid als een klein steentje zal beginnen, maar uiteindelijk als een enorm rotsblok alle bestaande ‘stenen’ (rijken, imperiums, globalistische structuren en organisaties) zal vermorzelen. Laten we te midden van zoveel leugen, bedrog, en opzettelijk gezaaide angst en paniek hopen en bidden dat die tijd óók eindelijk is aangebroken. De signalen van over de hele wereld van gewone mensen die langzaam maar zeker beginnen op te staan en in verzet komen tegen de hebzucht, controle en onderdrukking van het globalistische establishment, en tegelijkertijd weer oog krijgen voor hun medemens, zijn in ieder geval hoopgevend.

Xander

Zie ook o.a.:

01-12: Update zonne uitbarsting: ‘Kannibaalstorm’ raakt vandaag de aarde; let op uw gezondheid
25-11: Explosie op de zon aanstaande – Dit weekend kans op X-klasse zonnevlam
08-11: 
Aarde nu zeer kwetsbaar voor de zon: Rode aurora’s in het zuiden bewijs dat magnetische veld snel verzwak
23-10: 
Aardse atmosfeer, weer en klimaat steeds onstabieler nu poolomkering op de zon is begonnen

2022:
30-10: 
Deze gebeurtenissen zullen aan de naderende kosmische ramp vooraf gaan
31-08: Poolomkering aanstaande: Rusland, China en Zuid Azië kwetsbaarst voor dodelijke kosmische straling
27-08: ‘
Galactic Current Sheet’ een feit: kosmische ramp in zonnestelsel is begonnen (/ Effecten van zonnestormen steeds duidelijker zichtbaar in toename van aantal ‘onverklaarbare’ branden en explosies”
16-08: 
Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld
02-08: 
Wetenschap bevestigt 75% kans op killshot zonnevlam in komende 30 jaar
17-07: 
Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren
11-07: 
Ongekend langdurige scheur in magnetische veld aarde; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag
24-06: 
Ook gevestigde tech site Wired waarschuwt nu voor ‘einde van de wereld door zonne uitbarsting’
22-05: 
Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld aarde?
08-05: 
Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar
12-04: 
Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering
28-03: 
Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
02-01: 
Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: 
Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: 
Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: 
Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023

Archief 2012:
14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij (/ Derde Wereldoorlog en einde beschaving begint met explosie Noord Koreaanse kernbom)