Zo volgen Rusland en Turkije perfect het Bijbelse eindtijd scenario

—————————————————————————————————————————————

Waarom de VS en het Westen véél meer ‘antichrist’ kenmerken hebben dan Rusland – ‘Gog uit Magog’ is NIET ‘Putin uit Rusland’ – Wordt het Westen eerst vernietigd alvorens ‘Armageddon’ plaatsvindt?

—————————————————————————————————————————————

(23.45) – Het blijft bijzonder hoe de complexe en steeds angstaanjagender wordende ontwikkelingen in de wereld keer op keer perfect de 2000 tot 2600 jaar oude Bijbelse profetieën over het ‘laatste der dagen’, oftewel de eindtijd volgen. Tenminste, als goed gekeken wordt naar de grondtekst en context van deze scenario’s, en niet langer een aantal populaire maar gemakzuchtige uitleggingen worden gevolgd die soms doelbewust zijn verzonnen om de mensen op een dwaalspoor te zetten. 10 jaar geleden schreef ik enkele artikelen over de sleutelrol die Rusland en Turkije in de eindtijd zullen vervullen, een rol die beide landen in 2024 steeds duidelijker aan het innemen zijn.

Decennialang werd gedacht dat de Sovjet Unie de in de Bijbel genoemde ‘Gog en (uit) Magog’ was die op den duur met een grote coalitie van landen Israël zou aanvallen. Na de Val van de Muur werd deze theorie aangepast, en werd beweerd dat Rusland op zeker moment weer zou terugkeren naar zijn oude imperialistische tijden. Sommigen zien de Russische inval in Oekraïne als bevestiging, wat echter onmiddellijk wordt ontkracht door de werkelijke feiten over het ontstaan van deze oorlog (waar ik vanaf 2014 vaak over heb geschreven).

Onder president Vladimir Putin is Rusland juist de enige supermacht die stap voor stap terugkeert naar het christendom, en openlijk traditionele christelijke (gezins)waarden propageert en verdedigt. De Verenigde Staten en Europa keren zich juist in almaar sneller tempo af van deze waarden (denk aan de LGBTQ+ / transgender agenda, de abortus industrie, het inperken van steeds meer rechten op vrijheid en zelfbeschikking, etc.).

Verbond tussen Westen en islam

Bovendien zet vooral Europa de poort wagenwijd open voor miljoenen migranten die een als religie verpakte totalitaire ideologie aanhangen (de islam), die alle kenmerken vertoont van de Bijbelse (geest van de) ‘antichrist’. Het belangrijkste ‘antichrist’ kenmerk is iedereen die ‘de Vader en de Zoon ontkent’ (1 Joh.2:22) . De erkenning van de Vader en de Zoon is in de islam juist de grootst mogelijke godslastering (‘shirk’), een onvergeeflijke zonde die je een enkeltje naar de verdoemenis oplevert.

Verder werkt het Westen op hypocriete wijze nauw samen met tal van strenge moslimstaten zoals Saudi Arabië, waar het met de rechten van bijvoorbeeld vrouwen en christenen niet zo nauw wordt genomen (en dan druk ik me nog heel voorzichtig uit).

Turkije en het Westen steunden destijds de machtsovername van de Moslim Broederschap in Egypte. Pas toen die ten val werd gebracht en werd verbannen, ging Rusland weer een alliantie met Egypte aan en verkocht het voor grote bedragen wapens aan de nieuwe machthebber, generaal al-Sisi. In Syrië hetzelfde laken en pak: Rusland schoot de Syrische president Assad te hulp, die zowel de christelijke als Joodse gemeenschap jarenlang had beschermd.

Het Westen steunde juist de zogenaamde ‘rebellen’, in werkelijkheid radicale islamistische strijders en Al-Nusra/Al-Qaeda terroristen die met zowel wapens als geld werden gesteund door Turkije, Europa en Amerika. De gevierde onderzoeksjournalist Seymour Hersh toonde aan dat het moorddadige ISIS een creatie was van de Amerikaanse, Turkse en Saudische inlichtingendiensten, bedoeld om het Midden Oosten in chaos te storten en een nieuw militair ingrijpen te rechtvaardigen. En vergeet niet dat de NAVO ook Libië naar een ‘democratie’ bombardeerde, en de gematigde leider Gadaffi verving door een islamistisch regime.

Rusland verzet zich tegen ‘geest van de antichrist’

Vanuit Bijbels profetisch perspectief is het dan ook Rusland dat zich verzet tegen de ‘geest van de antichrist’, en niet het Westen, dat juist met deze ‘geest’ samenwerkt en deze zelfs in onze eigen landen bevordert, mede door middel van jarenlang massa immigratie (met bijvoorbeeld als gevolg dat moslima agenten in Utrecht sinds 1 februari een hoofddoek mogen dragen, een grote overwinning voor de ‘Erdogan-partij’ DENK, die openlijk streeft naar het veranderen van Nederland in een islamitische (sharia)staat en daar vooral van ‘links’ alle steun en ruimte voor krijgt.)

Ondanks de huidige ogenschijnlijke samenwerking tussen Rusland en Turkije in het Midden Oosten wordt het streven van de Turkse president Erdogan om het Ottomaanse Rijk te herstellen door het Kremlin als een grote bedreiging ervaren, zeker met het oog op de vele bloedige oorlogen die beide landen in het verleden reeds met elkaar uitvochten. Daarentegen is Turkije lid van de NAVO, en mag het land van Brussel nog altijd hopen op het EU-lidmaatschap, waarmee Europa in één klap 80 miljoen moslims rijker zou worden.

Verwoesting Egypte en de koning van het noorden

In Daniël 11 wordt beschreven hoe de ‘koning van het noorden’ (Turkije) de koning van het zuiden (Egypte) zal aanvallen. Dat deze koning van het noorden zich in klein Azië bevindt, en niet in Rusland, wordt door zowel gezaghebbende traditionele Bijbelgeleerden – zoals Hippolytus, Lactantius, Jerome en Theodoret van Cyrus – als erkende modernere commentatoren als C.F. Keil, Gleason Archer, G.H. Lang, Edward J. Young en Stephen M. Miller bevestigd.

De profeet Ezechiël voorzegde de val van Egypte in de eindtijd (hoofdstuk 30). Het land zal totaal worden uitgeplunderd en verwoest. Dat deze profetie nog in de toekomst ligt wordt duidelijk uit vers 12, waarin staat dat de Nijl compleet zal droogvallen – iets dat nog nooit eerder is gebeurd. (Dit wordt ook door de profeet Jesaja beschreven.) Sinds de constructie van de Merowe dam in 2009 in het noorden van Soedan is het droogvallen van de Nijl een serieuze optie geworden.

VS grootste sponsor van moslim terrorisme

De Rusland vliegtuigen en wapens aan Iran levert in ruil voor drones die worden gebruikt in de oorlog in Oekraïne staat buiten kijf, maar maakt dat van Vladimir Putin meteen de Bijbelse ‘Gog’ (‘prins’) die Israël zal aanvallen? Bedenk dat de VS al tientallen jaren voor miljarden dollars wapens levert aan Saudi Arabië, de belangrijkste verspreider van de fundamentalistische islam en achter de schermen één van de grootste sponsors van het moslimterrorisme.

Tijdens de Koude Oorlog voorzag Amerika de mujahideen in Afghanistan van wapens, waarmee ze in de jaren ’80 tegen de Sovjet bezetter vochten. Zo creëerde Washington de Taliban, die zich later tegen hun ‘weldoeners’ keerden toen de VS na 9/11 het land binnenviel (en die de Amerikanen uiteindelijk in 2021 wisten te verjagen). Enkele jaren eerder had president Jimmy Carter de Shah van Iran ten val laten brengen, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor Ayatollah Khomeini, die van Iran een streng islamistische staat maakte.

Het was de VS dat Israël dwong zich terug te trekken uit Gaza en Palestijnse verkiezingen toe te laten, waardoor de islamitische terreurbeweging Hamas aan de macht kwam. Het was de VS dat Israël opdroeg het destijds overwegend christelijk Libanon te verlaten, waarna het land de facto werd overgenomen door het moslimterreurleger van het door Iran aangestuurde en bewapende Hezbollah.

Dus indien wapenleveranties en andere steun aan anti-Israëlische landen en moslimgroepen inderdaad zouden bepalen wie ‘Gog uit Magog’ is, dan komt Amerika dus minstens zo sterk in aanmerking als Rusland. Dit soort indirect ‘bewijs’ zegt dus niets, want toen Rusland een verdrag sloot met Hitler-Duitsland, dachten veel christenen dat Hitler de antichrist was. Maar toen Hitler Stalin bedroog, vochten de Russen juist tégen de Nazi’s. Zonder de immense strijd van het Russische leger had het Westen waarschijnlijk nooit van de Nazi’s kunnen winnen.

Magog is niet Rusland

In tal van gezaghebbende Bijbelencyclopedieën en -atlassen worden zowel Magog, Mesek, Tubal, Gomer als Beth Togarma – allen in de Bijbel genoemde landen die in de eindtijd Israël zullen aanvallen – in Klein Azië geplaatst, om precies te zijn in de (moslim)landen en republieken ten zuiden van Rusland, zoals Turkije, Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Azerbeidjan, Turkestan en Tsjetsjenië.

Maar ook de Bijbel zelf geeft een niet te missen aanwijzing. Als Ezechiël 38 naast hoofdstuk 30 wordt gelegd, vinden we ‘Kush’, ‘Put’ en ‘Lydië’. Lydië is beslist niet Rusland, maar omvatte het hele westelijke deel van het huidige Turkije. Verder klopt het weliswaar dat het Bijbelse ‘Meschech’ de voorloper is van de ‘Moschi’, maar de gelijkenis met ‘Moskou’ berust volgens respectabele historici zoals Rawlinson op puur toeval. Er is geen enkel historisch bewijs dat ‘Moschi’ het latere Moskou werd.

De foutieve ‘Magog = Rusland’ theorie komt voort uit de Scofield Studiebijbel, waarin Mesek en Tubal zonder gedegen historische onderbouwing worden geïdentificeerd als de Russische steden Moskou en Tobolsk. Deze uitleg werd later gepopulariseerd door de christelijke fantasy auteurs Hal Lindsey en Tim LaHaye (‘Left Behind’), en is uitsluitend gebaseerd op de klankovereenkomst tussen woorden uit twee totaal verschillende talen, het oude Hebreeuws en een vroege vorm van het Scandinavisch.

Sommigen proberen de genoemde gebieden alsnog op Rusland toe te passen, omdat in Ezechiël 38:6 en 15 staat dat de invasiemacht ‘uit het uiterste noorden’ (/ ‘ver in het noorden’) afkomstig is. Dat is echter niet wat er in de grondtekst staat. De oorspronkelijke Statenvertaling uit 1637 vertaalt deze tekst correct met ‘aan de zijden van het noorden’, m.a.w. grenzend aan het noorden.

Gog bevindt zich volgens de Bijbel in Magog, en is de heerser (‘prins’) van Mesek en Tubal, waar de Moschi/Mushki en Tubalu/Tibareni volken leefden. Dit gebied bevond zich voornamelijk ten zuiden van de Zwarte Zee en Kaspische Zee, dus niet in het huidige Rusland. Bedacht moet worden dat de Bijbel hier enkel de gebieden aangeeft vanwaar de invasie zal komen. Er is dan ook geen enkele reden om de eventuele migratie van delen van deze volken verder naar het noorden, die in de loop van vele honderden jaren zou hebben plaatsgevonden, in ogenschouw te nemen.

Gog / Magog oorlog = Armageddon

De tweede grote vergissing die in de meeste populaire boeken over de eindtijd wordt gemaakt is het loskoppelen van de Gog/Magog oorlog van ‘Armageddon’ (= de finale strijd om Jeruzalem). Volgens deze schrijvers en uitleggers zou in Ezechiël een Russische / islamitische (Iraanse) aanval op Israël worden beschreven. Deze oorlog zou daarom enige tijd vóór ‘Armageddon’ plaatsvinden.

De landen en gebieden die in de hoofdstukken 38 en 39 worden beschreven zijn vandaag de dag allemaal islamitisch. En waar komt ‘het volk van de vorst die komen zal’ die Jeruzalem en de toenmalige tempel zou verwoesten (Daniël 9:26) vandaan? De Joodse Tempel werd in het jaar 70 verwoest door het 10e Romeinse legioen, dat was gestationeerd in Antiochië. De meeste soldaten waren afkomstig uit de volken in en rondom Antiochië, en dat waren voornamelijk Syriërs en Arabieren. Antiochië bevond zich in het zuidoosten van Turkije, dus niet in Europa.

In Zacharia 9:13 wordt Javan (Hebreeuws) de hoofdrolspeler genoemd in de laatste aanval op Israël. Javan werd abusievelijk vertaald met ‘Griekenland’, omdat er Ionië mee bedoeld werd. In de oudheid bevond Ionië zich echter in Turkije (zie bijvoorbeeld Wikipedia), pal naast het eerder genoemde Lydië.

(Bovendien wordt Javan in Genesis 10 en 1 Kronieken 1 in één adem genoemd met Gomer, Magog en Mesek).

Islam versus Rusland / China

In Daniël 11:44-45 staat dat het invasieleger uit Turkije met zijn islamitische bondgenoten zal schrikken van ‘geruchten uit het oosten en noorden’. Als dit invasieleger uit Rusland uit zou komen, wat ligt er dan nóg noordelijker? Niets! Europa ligt vanuit Israël en het Midden Oosten gezien naar het westen en wordt daarom ‘het Westen’ genoemd. De enige sterke macht ten noorden van Turkije is Rusland. De macht uit het oosten tekent zich inmiddels af als China, dat in toenemende mate zowel politiek, economisch als militair samenwerkt met Rusland.

De geschiedenis zal zich herhalen. Rusland (/China) en Turkije zullen uiteindelijk opnieuw een oorlog met elkaar uitvechten, vermoedelijk omdat de Turken met hun Ottomaanse (en nucleaire) veroveringsoorlogen (mogelijk ook gericht tegen Griekenland) een te grote bedreiging zullen gaan vormen (denk in dit verband aan de Oeigoeren in China, die Turks-Ottomaanse vlaggen voeren – zie foto). Volgens de Bijbel zal Rusland deze oorlog winnen, en zal de Turks-islamitische invasiemacht ‘aan zijn einde komen, zonder dat iemand hem helpt’ (vs. 45).

En het Westen dan?

Tot slot: waar is het Westen in dit verhaal? Wat gebeurt er met Amerika, de NAVO, de EU? Vermoedelijk is het Westen tegen die tijd financieel-economisch ingestort door het totaal onzinnige klimaatbeleid en maatschappelijk in chaos gestort door de aanhoudende massa-immigratie en een reeds begonnen mRNA injectie ‘apocalyps’. De vele signalen dat zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie uit elkaar zullen gaan vallen worden inmiddels door veel analisten benoemd.

Dan is er nog een andere, almaar ernstiger wordende mogelijkheid, namelijk dat we zullen zijn vernietigd omdat we uiteindelijk de hoogste prijs zullen moeten betalen voor de door Washington en Brussel uitgelokte (en nog altijd in stand gehouden) oorlog in Oekraïne. Alleen het onmiddellijk stoppen van deze NAVO proxy-oorlog en het sluiten van vrede met Rusland zou ons dit vreselijke lot wellicht nog kunnen besparen.

Xander