Zet u schrap: de komende jaren gaat kosmische straling onze wereld voorgoed veranderen

————————————————————————————————————————————–

Net als met klimaatverandering zullen mensen valselijk de schuld krijgen van afname magnetische veld en de enorme impact hiervan op onze hele planeet en gezondheid

————————————————————————————————————————————–

(17.25) – Er is aan de oppervlakte heel veel gaande in de wereld. De afgelopen jaren heb ik echter niet voor niets al vaak aandacht besteed aan het volkomen genegeerde feit dat er overweldigend veel geologisch, archeologisch en kosmisch bewijs is dat er iedere 12000 jaar een cataclysmische poolomkering met een aardaskanteling van 90 graden plaatsvindt, en wij ons nu aan het einde van die cyclus bevinden. Omdat de met de reeds in gang gezette poolomkering gepaard gaande afname van het magnetische veld niet lang verborgen meer kan worden gehouden, bereidt de globalistische machtselite eenzelfde soort leugen voor als met klimaatverandering, namelijk dat het de schuld van ons mensen is. Die misleiding zal echter niet kunnen voorkomen dat kosmische straling de komende jaren onze wereld voorgoed gaat veranderen.

Eind vorig jaar werd in de studie Potential Perturbation of the Ionosphere by Megaconstellations and Corresponding Artificial Re-entry Plasma Dust gesuggereerd dat de 500.000 tot 1 miljoen satellieten die in de komende decennia in de ionosfeer rond de aarde zullen cirkelen (vooral om het wereldwijde totalitaire 5G/6G controle grid mogelijk te maken) een enorm aantal stofdeeltjes zullen achterlaten zodra ze aan het einde van hun levensduur in de atmosfeer verbranden. Die stofdeeltjes trekken dan kosmische stralingsdeeltjes aan, waardoor ze gezamenlijk een laag plasmastof met een hogere lading om de aarde zullen vormen. Hierdoor zal de magnetosfeer vermoedelijk worden verstoord.

Nu lijken 1 miljoen satellieten een gigantisch hoog aantal, maar vergeleken bij de enorme omvang van de atmosfeer hebben we het bij wijze van spreken slechts over een mieren die op de Mont Blanc lopen. De impact van die mieren zal dan ook navenant zijn, oftewel: nihil.

Waarom dan toch de suggestie dat satellieten de magnetosfeer kunnen verstoren? Aangezien de meeste van SpaceX afkomstig zullen zijn (Starlink (foto)), en Elon Musk met zijn anti-globalistische uitspraken geen goed meer kan doen in de ogen van de Westerse elite, zouden ze zijn bedrijf en vermogen hier wellicht mee kunnen proberen te raken. (Zie ook mijn artikel van 19 mei 2022: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink Satellieten / Grid van 5G satellieten zet de mensheid gevangen in matrix met totale controle en beïnvloeding).

Nóg een leugen om de mensen de schuld te geven

Een andere mogelijke verklaring is dat de machtselite beseft dat de afname van het magnetische veld van de aarde en de almaar zichtbaarder en ernstiger wordende gevolgen op zeker moment niet meer voor de wereldbevolking verborgen kunnen worden gehouden. Daarom bereiden ze net als met klimaatverandering de leugen voor dat het allemaal onze schuld is, van de mensheid, van onze technologie. Dit zal een voorwendsel zijn voor nog strengere maatregelen die een einde zullen maken aan onze laatste restjes vrijheid, en aan minimaal 80% van onze welvaart.

In het slechtste geval gebruiken deze anti-humane globalisten van onder meer het WEF, de WHO en de VN het als rechtvaardiging voor het uitvoeren van hun aangetoonde plannen om wereldbevolking fors uit te dunnen.

Mensen, dieren, klimaat en technologie krijgen het zwaar

Het is hoe dan ook een perfecte afleiding voor de apocalyptische tijd die we onvermijdelijk tegemoet gaan. Het magnetische veld zál namelijk zwakker worden, waardoor kosmische straling (UV, protonen- en elektronen-energie) steeds krachtiger en dieper tot het aardoppervlak (en daaronder) zal doordringen. Dit zal zowel de lichamelijke al psychische gezondheid van massa’s mensen ernstig aantasten; alleen de geestelijk sterkste mensen zullen hier (weliswaar met moeite) tegen bestand kunnen zijn.

Ook de dierenwereld zal hevig van slag raken, net als de weer- en klimaatpatronen (wat nu reeds gaande is, en waar het immense bedrog van de CO2-klimaatverandering hoax overheen gezet is). Vulkanen zullen uitbarsten, aardbevingen worden heviger, en GPS- en communicatiesystemen zullen steeds meer storingen gaan vertonen, net als de geheel van elektriciteit afhankelijke infrastructuur (niet alleen de elektriciteitsvoorziening, maar ook spoorwegen, metro’s en e-auto’s). Oogsten mislukken, er ontstaan voedseltekorten en hongersnoden, en om de economie nog in beweging te houden zal er wel moeten worden teruggegrepen naar ‘fossiele’ brandstoffen.

Over het gevaar – herstel: de zekerheid van – een krachtige X-klasse zonnevlam die dankzij de zwakke magnetische beschermlaag in één klap een einde maakt aan onze ‘e-beschaving’ heb het eveneens al vaak gehad, ook recent. Het volstaat te herhalen dat we in ‘geleende tijd’ leven, en zo’n alles verwoestende X-vlam letterlijk op ieder moment onze kant op kan worden geslingerd. De tijd om ons dan nog voor te bereiden bedraagt dan niet meer dan enige uren (áls de overheden het ons überhaupt al laten weten).

Onomkeerbaar en onverbiddelijk

De kosmische veranderingen die zijn begonnen zijn even onomkeerbaar als onverbiddelijk. De afgelopen eeuw is er 55% meer stof in de Aardse atmosfeer gekomen, waarvan hooguit 2% tot 3% door opgewaaid stof van de Sahara en van vulkaanuitbarstingen. Waar is al het andere stof vandaan gekomen? Vermoedelijk uit de ruimte, afkomstig van de galactische elektromagnetische golfbeweging (de ‘Galactic Current Sheet’) die ons zonnestelsel eens in de 12.000 jaar overspoelt, en die de poolomkering en aardaskanteling veroorzaakt.

Ongeveer halverwege iedere cyclus is er een ‘kleinere’ wereldramp, zoals de Zondvloed (het Bijbelse verhaal van Noach) zo’n 6000 jaar geleden. Nu staan we dus aan de vooravond van een nóg grotere wereldwijde catastrofe, een die zonder enige terughoudendheid een E.L.E. (Extinction Level Event) kan worden genoemd. (In mijn vorige artikel van 26 januari noemde ik diverse Bijbelteksten waarin deze gebeurtenissen worden voorzegd.)

De omwenteling is al over tijd

De afgelopen jaren heeft de galactische golfbeweging ook op de meeste andere planeten een grote impact gehad. In heel het zonnestelsel is er veel meer stof gekomen, zelfs buiten de dwergplaneet Pluto. Al deze stofdeeltjes ‘vangen’ geladen kosmische stralingsdeeltjes, ook op Aarde, met naar het zich laat aanzien grote gevolgen voor het elektromagnetische systeem.

Uiteindelijk zal een keerpunt worden bereikt, en zal er een grote omwenteling (letterlijk in de vorm van een kanteling van de aardas met 90 graden) plaatsvinden. Het duurt circa een eeuw na het arriveren van de Galactic Current Sheet voordat het zover is. En weet u? Het begin van de golf kwam al in de 18e eeuw bij ons aan. Er zijn zelfs veel aanwijzingen dat er dan ook een micronova op de zon plaatsvindt.

Zoals in de dagen van Noach: niemand wil het horen

Hoewel we ons terecht druk maken om de ‘staatsgreep’ die de globalistische klimaatelite tegen onze samenleving pleegt, en de (door de elite verwelkomde) boerenopstand ons (valse) hoop biedt, wordt de met afstand allergrootste bedreiging voor ons voortbestaan door niet één politicus serieus genomen, laat staan genoemd. Ook in de media hoort u er niets over (en als dat wel gaat gebeuren zal het ongetwijfeld als een ‘extreemrechtse complottheorie’ worden weggezet).

Ook in dit opzicht gaat het in deze eindtijd dus inderdaad zoals in de dagen van Noach en Lot, zoals Jezus Christus als voorzegde: ‘Zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag.. de zondvloed kwam en allen verdelgde… Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden, maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen.’ (Lucas 17: 27-29)

Xander

(1) Suspicious 0bservers
(2) Suspicious 0Bservers

Zie ook o.a.:

26-01: Teveel bewijs om nog te twijfelen: Nog 15 tot 25 jaar en de aarde zal bijna 90 graden kantelen

2023:

05-12: Zo zal het na de zondvloed verdwenen water tijdens de aanstaande poolomkering weer omhoog komen

01-12: Update zonne uitbarsting: ‘Kannibaalstorm’ raakt vandaag de aarde; let op uw gezondheid
25-11: 
Explosie op de zon aanstaande – Dit weekend kans op X-klasse zonnevlam
08-11: 
Aarde nu zeer kwetsbaar voor de zon: Rode aurora’s in het zuiden bewijs dat magnetische veld snel verzwak
23-10: 
Aardse atmosfeer, weer en klimaat steeds onstabieler nu poolomkering op de zon is begonnen

2022:
30-10: 
Deze gebeurtenissen zullen aan de naderende kosmische ramp vooraf gaan
31-08: 
Poolomkering aanstaande: Rusland, China en Zuid Azië kwetsbaarst voor dodelijke kosmische straling
27-08: ‘
Galactic Current Sheet’ een feit: kosmische ramp in zonnestelsel is begonnen (/ Effecten van zonnestormen steeds duidelijker zichtbaar in toename van aantal ‘onverklaarbare’ branden en explosies”
16-08: 
Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld
02-08: 
Wetenschap bevestigt 75% kans op killshot zonnevlam in komende 30 jaar
17-07: 
Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren
11-07: 
Ongekend langdurige scheur in magnetische veld aarde; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag
24-06: 
Ook gevestigde tech site Wired waarschuwt nu voor ‘einde van de wereld door zonne uitbarsting’
22-05: 
Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld aarde?
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink Satellieten

08-05: Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar
12-04: 
Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering

03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakker magnetische veld?
28-03: 
Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm

13-02: Nieuwe mislukte lancering na 40 verbrande satellieten door zwakke zonnestorm bewijst snel afnemende magnetische veld
02-01: 
Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: 
Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: 
Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: 
Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023

Archief 2012:
14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij (/ Derde Wereldoorlog en einde beschaving begint met explosie Noord Koreaanse kernbom)