Windenergie sterft stille dood nu grondstoffen uitgeput en kosten onbetaalbaar zijn

Duitsland start noodgedwongen zijn kolencentrales weer op, Nederland gaat weer kerncentrales bouwen en windmolenkampioen Groot Brittannië heeft twee onderzeese stroomkabels uit Noorwegen en Denemarken nodig om te voorkomen dat de burgers deze winter massaal in de kou zitten. Een ander veeg teken van de naderende stille dood van windenergie zijn internationale investeerders, die in steeds grotere getale hun geld uit windprojecten halen, omdat die stuk voor stuk zwaar onrendabel blijken te zijn. Deze in eigen land ook fors gesubsidieerde tak van zogenaamd ‘duurzame’ energie begint daarom overal als een kaartenhuis in elkaar te storten. Wellicht heeft het feit dat nu ondubbelzinnig is aangetoond dat CO2 géén opwarming en klimaatverandering veroorzaakt er eveneens iets mee te maken?

‘De mythe van betaalbare groene energie is voorbij’, stond vorige week in de Britse Telegraph. ‘Niemand wil toegeven wat de werkelijke kosten zijn’ (2). Niet alleen zijn de onderhouds- en reparatiekosten van de ‘duurzame’ energie infrastructuur monstrueus, maar het nog vele malen grotere, onoplosbare probleem is dat er nog vóór kerstmis voor 100 jaar aan koper, nikkel en lithium productie nodig is. Om in 2050 ‘net zero’ te bereiken, zoals de EU wil, is voor maar liefst 10.000 jaar aan de huidige nikkel productie vereist (3).

Investeerders weg uit onrendabele windprojecten

Na decennia miljardensubsidies, die burgers hebben betaald met hoge energiebelastingen, werden er vorig jaar in de EU op wat kleinschalige uitzonderingen na voor het eerst geen offshore windinvesteringen meer gedaan. Een kwart eeuw lang werd beloofd dat de windindustrie op eigen benen zou komen te staan, maar de realiteit is dat er alleen maar meer belastinggeld voor nodig is om de exploitanten niet failliet te laten gaan. Zo leden de vier grootste windturbineproducenten buiten China in 2022 maar liefst $ 5 miljard verlies, en daalde in de EU het aantal orders voor windmolens in datzelfde jaar met 47%.

Investeerders vluchten niet zonder reden massaal weg uit ‘hernieuwbare’ energieprojecten. De ervaringen in onder meer Duitsland, de VS en Groot Brittannië laten zien dat de elektriciteitsprijzen met velen tientallen procenten stijgen om windprojecten te kunnen financieren. Dit leidt steevast tot een forse verarming van de bevolking, wat wordt verergerd door het wegjagen van industrie, handel en dus werkgelegenheid naar landen waar de klimaatwaanzin (nog) niet zo hard heeft toegeslagen.

Onrealistisch politiek wensdenken

Groot Brittannië moet in ijltempo energie gaan importeren uit Noorwegen (hydropower) en Denemarken, van waaruit een een nieuwe onderzeese kabel zal worden aangelegd. Denemarken haalt ongeveer een kwart van zijn elektriciteit uit windmolens, exporteert daar veel van en wordt daarom vaak genoemd als kampioen ‘duurzame’ energie. Energie-experts waarschuwen echter dat het Deense energiesysteem op termijn zowel technisch, maatschappelijk als financieel onhoudbaar is, (net als in Nederland) vooral is gebaseerd op politiek wensdenken, en tevens zijn grond vind in volkomen onrealistisch gebleken voorspiegelingen van klimaat- en groene energielobbyisten (5) .

Dan hebben het nog niet eens gehad over de extreem snelle slijtage van windturbines, hun hoge kwetsbaarheid, en de onmogelijkheid om deze horizonverziekende vogelverslinders op betaalbare wijze te ontmantelen. Enkele jaren geleden plaatsten we al eens foto’s van duizenden versleten windturbinebladen die juist om deze reden in grote landafgravingen in onder andere Afrika worden gedumpt.

Net Zero is fata morgana

Maar alleen al het eerder genoemde gigantische tekort aan grondstoffen (waarvan de winning voor enorme milieuproblemen zorgt) en productiecapaciteit maakt dat het omschakelen naar 100% ‘groene’ energie (exclusief kernenergie) een absolute fata morgana is die NOOIT kan worden gerealiseerd. Indien Frans Timmermans’ plannen tóch worden doorgezet, zal dat onvermijdelijk tot de totale instorting van onze energievoorziening en daarmee welvaart en beschaving leiden. Zelfs de meest verstokte links/liberale klimaatactivist ’s zal ’s avonds toch het licht willen kunnen blijven aandoen, willen blijven koken en ’s winters de verwarming kunnen aanzetten?

Naar critici die hier van meet af aan op wezen, en bleven benadrukken dat wind en zon onregelmatige en daarom onbetrouwbare bronnen zijn, werd nooit geluisterd. Er waren immers teveel belanghebbenden die er enorm aan konden verdienen.

Bovendien valt de ‘duurzame’ energie agenda perfect samen met de onzinnige strijd tegen een niet bestaande antropogene klimaatcrisis, die echter nog steeds wordt gepropageerd om volken en landen zover te krijgen al hun soevereiniteit over te dragen aan globalistische organisaties, waardoor er de facto een soort wereldregering wordt gevormd. En die is, zoals bekend, marxistisch / fascistisch van aard, en zal geen enkele ruimte laten voor persoonlijke vrijheden.

Bewezen: Klimaatopwarming door CO2, stikstof en methaan is ‘regelrechte leugen’

Erkend gasexpert James T. Moodey, auteur van het bekende boek ‘The Ladder out of Poverty’, publiceerde onlangs een feitelijk onweerlegbare paper getiteld ‘Drie bewijzen dat CO2 geen opwarming in de atmosfeer veroorzaakt’. In een ‘Weights and Measures’ laboratorium (waar hij ooit eigenaar van was) werd onder meer aangetoond dat CO2 in de atmosfeer binnen een halve dag 20 graden F. (= 12,2 graden C.) afkoelt, waardoor het onmogelijk een broeikasgas kan zijn. Sowieso is de complete broeikasgastheorie ook voor andere gassen zoals methaan en stikstof volledig ontkracht, schrijf hij. Ze houden géén warmte vast en kunnen dat zelfs niet eens.

Moodey onderstreept daarom dat er nu keihard empirisch bewijs is dat klimaatopwarming door CO2 een regelrechte leugen is. De klimaatcrisis is louter theoretisch en bestaat enkel op papier, maar niet in de realiteit. Overigens is iedere klimaatwetenschapper het erover eens dat de atmosfeer tussen 1950 en 1985 en tussen 1997 en 2015 juist afkoelde, ondanks het feit dat het CO2 niveau in deze periodes juist fors steeg.

‘En als er al langdurige opwarming is, dan wordt die veroorzaakt door de zon,’ besluit hij. ‘Tegen de ontkenners zeggen wij: bewijs het maar. Bewijs het, of stop met het creëren van verwoestende wetten en regels op basis van valse theorieën. En tegen de academici zeggen wij: ga eens meten zoals echte wetenschappers.’ (6)

Xander

(1) Electroverse
(2) Telegraph
(3) (Mijnexpert Simon Michaus via) JoNova
(4) ClimateGate
(5) NetZeroWatch
(6) American Thinker

Zie ook o.a.:

2022:

31-07: Europa wacht spoedig de afgrond als leiders vasthouden aan hun sprookjes over de toekomst (/ In 2004 beloofden autoriteiten dat groene energie de burger slechts 1 euro per maand extra zou kosten, maar nu zijn miljoenen Europeanen in energie armoede beland )
24-04: (/ Straalstroom verzwakt door Solar Minimum, met almaar grilliger weer als gevolg – Amerikaanse oogsten dreigen te mislukken – VN en IMF waarschuwen voor exploderende voedselprijzen, tekorten en sociale onrust ) (De meivakantie werd echter niet koud, maar warm. X.)
29-01: Global Cooling: Dik pak sneeuw in Jeruzalem; Zeewater bij Griekenland bevroren

2021:

11-11: Start anti-CO2 terraforming project in VS grote bedreiging voor oogsten en voedselvoorziening
06-11: 
Tekort kunstmest door stopzetten fossiele energie leidt tot wereldwijde hongersnood
29-09: 
Nature Climate Change studie waarschuwt voor stilvallen golfstroom en periode met extreme kou in Europa
10-08: 
IPCC fake science rapport moet bevolking rijp maken voor permanente klimaat lockdowns
24-07: Nieuw klimaatdictatuur wapen? Dubai gebruikt drones om regenbuien te veroorzaken ( / Global Cooling: Sneeuwstorm en koude records in Zuid Afrika; ook in Australië was het in juli nog nooit zo koud)
18-07: 
Duitse watersnoodramp: bewijs van klimaatverandering, of jarenlang achterstallig onderhoud?
10-07: 
Global Cooling: Grootste toename sneeuw en ijs op Groenland ooit, zeldzame zomervorst in delen VS
06-02: 
Global Cooling zet door: Satellieten constateren scherpe temperatuurdaling atmosfeer
12-01: 
Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart
04-01: 
Global Cooling: Wereldwijde kou en sneeuw records, maar Bill Gates wil zonlicht dimmen

2020:
13-12: 
De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
08-12: 
Duizenden jaren oude klimaatcyclus en zonne activiteit markeert begin nieuwe IJstijd

18-10: Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat
31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053
16-06: Groene Nieuwe Deal’ EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ 
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’