Wereld kan tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen dankzij briljante Donald Trump

Embed from Getty Images

Een unieke president die het niets kan schelen wat anderen van hem vinden, en die met volkomen onorthodoxe tactieken en spottende humor de complete NWO elite in hun hemd zet. Afbeelding: (2).

—————————————————————————————————————————————

Laatste hoop voor de wereld? Trump en Putin kunnen samen de globalisten verslaan en een einde maken aan de NAVO, de Deep State, de macht van de banken, de klimaathoax en de EU

————————————————————————————————————————————–

Het is tijd geworden dat iedereen begrijpt waar Donald Trump echt mee bezig is, schrijft analist Sylvain LaForest voor OrientalReview, een onafhankelijk collectief van freelance journalisten, bloggers en politieke analisten. ‘De controversiële president heeft een veel duidelijkere agenda dan iedereen denkt, maar omdat hij aan de macht en zelfs in leven moet blijven om zijn doelen te bereiken, is zijn  strategie zo verfijnd en subtiel, dat bijna niemand het ziet. Zijn grote doel is dermate ambitieus, dat hij willekeurige elliptische paden moet bewandelen om van A naar B te komen, gebruik makend van patronen waardoor mensen de man niet meer begrijpen. Dat geldt ook voor de meeste onafhankelijke journalisten en zogenaamde alternatieve analisten, net als het grootste deel van de Westerse mainstream fake-nieuws media, en een grote meerderheid van de bevolking.’

LaForest vergelijkt Trumps grillige beleid met een medicijn dat hij juist gebruikt voor de bijwerkingen, en wat op ieder besluit, iedere verklaring en iedere zet die hij doet van toepassing is. ‘En zodra u dat begrijpt zult u zien wat een buitengewone president hij is, waarbij geen enkele andere ook maar in de buurt kwam.’

Ergste collectieve zwakte mensheid –totale onbenulligheid- eindelijk aangepakt

‘Trump is de eerste en enige Amerikaanse president die ooit de ergste collectieve zwakte van de mensheid aanpakt, en dat is het totale onbenul van de realiteit. Omdat media en onderwijs beide worden gecontroleerd door een handjevol miljardairs die deze planeet besturen, is alles wat we weten van de geschiedenis verdraaid door de winnaars, en hebben we geen flauw idee van onze huidige wereld.’ Trump maakte al heel snel de term ‘fake news’ populair, en heeft er daarmee al velen weten te overtuigen dat de mainstream media (vooral in het Westen) altijd liegen. ‘Beseft u hoe diep schokkend het is dat bijna alles wat u denkt te weten totaal fake is?’

De media liegen niet alleen over de geschiedenis en politiek, maar hebben ook een volkomen vals beeld geschetst over de economie, voedsel, het klimaat, energie, gezondheid, immigratie – over alles. LaForest geeft enkele inmiddels bewezen en bevestigde historische voorbeelden, zoals dat de echte moordenaars van JFK allang bekend zijn, dat de Amerikanen 10 dagen vóór de Japanse aanval op Pearl Harbor hier alles al over wisten en het opzettelijk lieten gebeuren, dat de CO2-global warming klimaathoax wetenschappelijk absurd is, en dat 100% wetenschappelijk is bewezen dat 9/11 een false-flag operatie was.

Na 44 eerdere presidenten is Trump de eerste die beseft dat echte vrijheid pas mogelijk is als de mensheid wordt bevrijd uit deze onvoorstelbare onwetendheid. Daarom begon hij de mainstream media en journalisten te noemen voor wat ze zijn, namelijk pathologische leugenaars. Als reactie wordt Trump door hen ‘gek’, ‘gestoord’, ‘dom’ en ‘gevaarlijk’ genoemd. Ze beschouwen hem als de grootst mogelijke bedreiging voor de wereld, althans, HUN wereld, de wereld zoals zij die meehelpen in stand te houden, en die de mensheid al heel ver op een zeer duister pad heeft geleid.

‘Trump de ultieme anti-narcist’

Sinds de eerste dag van Trump in het Witte Huis wordt hij dagelijks als een narcist, racist, seksist en klimaatontkenner neergezet, met een louche verleden. Hoewel de meerderheid van de mensen de mainstream media niet meer vertrouwt, kunnen zij hierdoor toch de indruk hebben gekregen dat Trump inderdaad een beetje gek is en niet geschikt is om president te zijn.

Donald Trump doet niets speciaals om dat beeld van hem te veranderen. Integendeel, op Twitter laat hij zijn woede de vrije loop, strooit hij met provocaties en beledigingen, klinkt hij impulsief en dom, neemt hij irrationele besluiten, liegt hij dagelijks, en smijt hij met sancties en andere dreigementen alsof het niets is.

Daarom kunnen we volgens LaForest meteen één hardnekkige media mythe ontkrachten: ‘Het beeld dat Trump van zichzelf laat zien is zelfvernietigend, wat het exacte tegendeel is wat pathologische narcisten doen, omdat zij erop kikken door iedereen te worden geliefd en bewonderd. Donald geeft er simpelweg niets om of u hem wel of niet mag. Dat maakt hem de ultieme anti-narcist.’

Einde maken aan Deep State, macht terug naar het volk

Zijn alomvattende plan is het teruggeven van de macht aan het volk. De VS zit immers net als Europa gevangen in een imperialistisch web dat al meer dan een eeuw wordt gecontroleerd door een klein clubje globalistische bankiers, militaire industriëlen en multinationals. Om te slagen moet Trump een einde maken aan alle buitenlandse oorlogen en militaire operaties, zijn troepen thuisbrengen, de NAVO en de CIA ontmantelen, de controle nemen over de (private) Federale Reserve, het internationale Swift betalingssysteem opheffen, de propaganda macht van de media afbreken, en ‘het moeras’ van de Deep State en al zijn supranationale organisaties droogleggen.

‘Kortgezegd moet hij de Nieuwe Wereld Orde en de ideologie van de globalisten vernietigen. Deze taak is op zijn zachtst gezegd reusachtig en gevaarlijk. Gelukkig staat hij niet alleen.’

Rusland belangrijkste bondgenoot tegen Nieuwe Wereld Orde

LaForest wijst op een grote bondgenoot tegen deze Nieuwe Wereld Orde: Rusland. In het verleden hielpen de Russen de Amerikanen al eens om onafhankelijk van het Britse imperium te worden, en versloegen de Russen Napoleon en de Nazi’s. Na de val van de Sovjet Unie slaagden de Westerse globalisten er bijna in Rusland kapot te maken en te onderwerpen, maar dankzij de komst van Vladimir Putin, die ‘het moeras’ in Moskou drooglegde, is het land er op eigen kracht weer helemaal bovenop gekomen.

Sindsdien is alles wat Putin doet bedoeld om het Amerikaanse imperium, waar de Nieuwe Wereld Orde om draait, te vernietigen. Dat imperium wordt net als zijn voorganger, het Britse Rijk, door dezelfde centrale banken geregeerd. Enige verschil is dat zijn niet langer het Britse leger, ‘maar nu de NAVO als de Gestapo van de wereld’ gebruiken.

Tot de komst van Trump stond Putin moederziel alleen in zijn strijd om te voorkomen dat de Nieuwe Wereld Orde totale controle over alle energiebronnen (met olie voorop) zou krijgen. Het eerst wat de Russische president daarom deed was het leger moderniseren en met formidabele wapens uitrusten, waarmee het land niet alleen zichzelf, maar ook onafhankelijke olieproducenten zoals Syrië, Venezuela en Iran kan beschermen tegen de machtsovername door de NWO/NAVO.

Pentagon negeert bevelen president

‘Omdat een schaduwregering uit naam van de banken directe bevelen geeft aan de CIA en de NAVO, heeft Trump geen controle over het leger,’ vervolgt de analist. ‘De Deep State is een vlechtwerk van permanente officials die Washington en het Pentagon beheersen, en die enkel naar hun bevelen luisteren. Als u nog steeds denkt dat Trump de opperbevelhebber is, leg dan eens uit dat iedere keer dat Trump de terugtrekking uit Afghanistan of Syrië beval, er juist meer troepen naartoe gingen.’

Als Trump zijn boosheid over de weigering van het Pentagon zijn bevelen op te volgen publiekelijk zou uiten, dan zou er een onvoorstelbare chaos in Amerika kunnen ontstaan. Zodra de Amerikanen, die thuis zo’n 393 miljoen vuurwapens hebben liggen, doorkrijgen dat het leger totaal wordt gecontroleerd door een privaat globalistisch eliteclubje, zou er zelfs een burgeroorlog kunnen uitbreken. Dat is de reden dat de president voor een andere aanpak heeft gekozen.

‘In één zin een einde gemaakt aan 100 jaar fake nieuws’

Van de Spaans-Amerikaanse oorlog, WO-1 en WO2, tot en met Vietnam, Irak, 9/11 en Afghanistan maakte dit NWO-clubje steevast gebruik van false-flag operaties om hun doelstellingen te bereiken. Die werden (en worden) gerechtvaardigd met een fake masker van ‘het verdedigen van de democratie, vrijheid en menselijkheid’.

Dus wat deed Trump toen hij vernam dat Amerikaanse troepen tegen zijn wil met nog zwaardere wapens weer terugkeerden naar Syrië? Hij herhaalde keer op keer dat ‘wij de olievelden van Syrië hebben veilig gesteld,’ en voegde daar zelfs aan toe dat hij mogelijk Exxon (Esso) ernaar toe zou sturen om de Syrische olie in bezit te nemen.

De Neocons waren opgetogen, maar de meeste anderen reageerden woedend. Waarom? Omdat ze niet begrijpen dat Trump deze ‘pil’ enkel voor zijn bijwerkingen slikt. ‘Trump heeft . door zijn schokkende, politiek incorrecte positie te herhalen een voor de NAVO onhoudbare situatie gecreëerd om in Syrië te blijven. Dit laat zijn ware bedoelingen zien. Hij vernietigde met één zin een eeuw lang fake nieuws,’ door als eerste president ruiterlijk te erkennen dat de militaire ingrepen in het Midden Oosten enkel zijn bedoeld om de olie in te pikken, en niet om die landen te ‘bevrijden’ en er ‘democratie’ te brengen.

‘Pas de 4e president die echt opkomt voor het volk’

‘Trump is een historische anomalie,’ vervolgt LaForest. ‘Hij is pas de vierde president in de Amerikaanse geschiedenis die echt opkomt voor het volk.’ Dit in tegenstelling tot de 41 anderen, die hoofdzakelijk het geld van de mensen afpakten en in de zakken van de private banken lieten verdwijnen. De andere drie goede presidenten waren Andrew Jackson, die werd vermoord omdat hij de Tweede Nationale Bank ophief; Abraham Lincoln, die werd vermoord omdat hij weigerde tegen 24% rente van de Rothschilds te lenen en zelf geld ging drukken, en JFK, die om tal van redenen werd vermoord, maar voornamelijk omdat ook hij een einde wilde maken aan de macht van de banken en het militair-industriële complex.

Als rasechte zakenman haat Trump de schier onbeperkte macht die grote banken hebben over de wereldeconomie. Zijn zakelijke belangen kregen de nodige klappen te verwerken omdat hij zich vaak weigerde te conformeren aan hun eisen. Rond het jaar 2000 was het deze banken, deze vampiers die complete landen en volken leegzuigen en tot eeuwige schuldenslavernij veroordelen, bijna gelukt om hun grote doel, een totalitaire wereldregering, te realiseren. Bijna, want er bleken een paar flinke drempels in de weg te zitten: Vladimir Putin, 393 miljoen Amerikaanse privé wapens, en last but not least Donald Trump.

Trump moest tactiek totaal veranderen

Aan het begin van zijn presidentschap probeerde een nog wat naïeve Trump de directe benadering door zich te omringen met anti-establishment figuren zoals Michael Flynn  en Steve Bannon, en al zijn buitenlandse bondgenoten tegen zich in het harnas te jagen door handelsverdragen op te zeggen en nieuwe importbelastingen in te voeren. Er kwam een felle tegenreactie in de vorm van de absurde Russiagate-hoax, omdat dit de enige manier leek om Trump te stoppen. De directe benadering mislukte dus, ook omdat zijn medewerkers één voor één met allerlei valse beschuldigingen werden aangeklaagd en uitgeschakeld.

‘Trump moest dus een andere manier bedenken om de gevaarlijkste mensen op deze planeet te elimineren, en tegelijkertijd aan de macht en in leven te blijven…. En toen liet hij zijn genialiteit op de wereld los. Hij veranderde zijn strategie en benadering compleet, en begon absurde besluiten te maken en buitensporige uitspraken te twitteren.’ Die waren echter niet bedoeld om letterlijk uit te voeren, maar om de bijwerkingen die er zouden volgen.

‘Daarbij gaf hij er niets om wat mensen van hem vonden, omdat uiteindelijk alleen het resultaat telt. Hij speelde er op Twitter zelfs de onnozele hals voor, deed zich naïef, gestoord of gewoon idioot voor, mogelijk om zo de indruk te wekken dat hij niet wist waar hij mee bezig was, en dat hij daarom niet zo gevaarlijk was. Hij is opzettelijk politiek incorrect om het kwaadaardige gezicht te laten zien dat de VS achter zijn masker schuilhoudt.’

Oorlogen tegen Noord Korea en Venezuela voorkomen

De eerste test van deze nieuwe benadering was het voorkomen van een NAVO aanval op Noord Korea. Eerst beledigde Trump Kim Jung-un tot op het bot, noemde hij hem ‘raketman’ en dreigde hem met kernwapens, net zolang totdat het bij iedereen begon te dagen dat een oorlog met het land misschien toch niet zo’n goed idee was. Trump ging vervolgens naar Kim toe, wandelde met hem in een park, waar beide leiders met elkaar lachten en vriendschap sloten. De officiële onderhandelingen liepen daarna op niets uit, omdat er over niets meer te onderhandelen viel. Daarmee verlamde Trump de NAVO compleet.

‘Velen hadden het zelfs over de Nobelprijs voor de Vrede. Velen weten alleen niet dat die doorgaans aan witgepleisterde oorlogsmisdadigers zoals Obama of Kissinger (of Yasser Arafat) wordt gegeven.’

Toen kwam Venezuela, en weer werkte Trumps buitenissige benadering. Hij dreigde het land plat te gooien, en steunde tegelijkertijd Guaido, een hersenloze nietsnut van een oppositieleider die door het grootste deel van de Venezolanen wordt gehaat. De wereld sprak schande van Trumps totale gebrek aan diplomatie en subtiliteit. Resultaat: Brazilië en Colombia verklaarden niet deel willen nemen aan een aanval op Venezuela. Na Trumps medicijn waren er nog maar zo’n 40 landen over wier presidenten en premiers (met name in Europa) hersendood genoeg waren om Guaido te blijven steunen. Donald kon echter weer een kruis zetten door de volgende oorlog die op zeer onorthodoxe wijze was voorkomen.

Swift systeem wankelt

De op het oog harde Amerikaanse sancties tegen Rusland, Turkije, China, Iran, Venezuela en andere landen duwden deze landen uit het internationale (door het Westen gecontroleerde) Swift betalingssysteem, dat enkel bedoeld is om de hegemonie van de dollar over de wereld in stand te houden. Rusland, China en India richtten vervolgens een alternatief systeem op dat gebaseerd is op hun eigen nationale munten. De bipolaire wereld werd daarmee officieel een feit. Met de volgende serie sancties duwt Trump nog meer landen uit Swift, waardoor grote banken in met name Europa zullen omvallen.

Obama en Hillary bespot

Zelfs in deze politieke orkaan weet Trump zijn bijna kinderachtige, arrogante humor intact te houden. Fantastisch voorbeeld was zijn bespotting van Hillary Clinton en Barack Obama, door zich met uitgestreken gezicht met zijn generaals te laten fotograferen in de ‘situation room’ toen Amerikaanse troepen de dood van ISIS leider Al-Baghdadi in Syrië in scene zetten. Dat deed Trump opzettelijk op exact dezelfde wijze als destijds Obama en Hillary het uitschakelen van Osama bin Laden hadden gefaket. Trump trok het zelfs zover in het belachelijke dat hij beweerde dat een hond de dode nep Kalief had herkend door aan zijn ondergoed te ruiken.

‘Nu begrijpt u wat Trump echt aan het doen is’

‘Nu u begrijpt wat Trump echt aan het doen is zult u in staat zijn de show in al zijn pracht en om zijn ware betekenis te waarderen,’ vervolgt LaForest. ‘Maar het verbaast me dat zoveel ‘alternatieve’ journalisten en analisten, die alles weten over 9/11 en de absurditeit van global warming, na drie jaar nog steeds geen idee hebben waar Trump mee bezig is. Zij zijn in de (val van) de mainstream media, die iedereen ervan hebben overtuigd dat Trump mentaal gestoord is, getrapt.’

‘Aan degenen die nog steeds twijfelen aan Trumps agenda: gelooft u echt dat de duidelijke implosie van Amerika’s imperialisme over de planeet toeval is? Gelooft u nog steeds dat dit komt vanwege de Russische beïnvloeding van de verkiezingen in 2016, waarover de CIA, de FBI, alle media, het Amerikaanse Congres, de Federal Reserve, de Democraten en de oorlogszuchtige helft van de Republikeinen hem tegenwerken en hem zelfs proberen te impeachen? Net als met het meeste wat de media beweren is de realiteit het exacte tegendeel van wat u wordt verteld. Trump kan wel eens de meest toegewijde man ooit in de Oval Office zijn, en is zeker de meest ambitieuze en politiek incorrecte.’

‘Wereld zal tussen 2020-2024 drastisch veranderen’

‘Conclusie: de wereld zal tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen.’ Trump en Putin zullen dan hun laatste termijn vervullen, en weten beiden dat het daarom ‘nu of nooit’ is. Samen moeten ze proberen een einde te maken aan de NAVO, Swift en de EU, en daarmee ook aan de oneindige ‘war on terror’ en de CO2/global warming/klimaathoax, alsmede de bedenkers en ondersteuners van deze leugens.

Trump zal het moeras van de CIA en het Pentagon moeten zien te dempen, en de Federale Reserve moeten nationaliseren. Samen met China en India kan eindelijk de macht van het private bankensysteem worden gebroken door te besluiten geen cent meer van de enorme schulden aan hen terug te betalen. Banken zullen daardoor als domino’s gaan omvallen, maar nu zal er geen Obama-achtige lakei zijn om hen ten koste van de welvaart van het volk met een bailout te redden.

‘En zodra dit is gedaan kan er onverdraaglijke vrede en voorspoed op de planeet komen, want onze belastingen gaan dan naar de ontwikkeling van landen in plaats van naar zinloze avonturen van het leger en hun peperdure speelgoed, of naar de rente betalingen over de leningen die de banken aan ons hebben verstrekt, en dat met geld dat ze zelf sowieso nooit hebben gehad.’

‘Als u na het bovenstaande nog steeds niets begrijpt van Donald Trump, bent u hopeloos. Of u bent Trudeau, Macron, Guaido (/Merkel, JRK (het trio Jetten/Rutte/Klaver), Von der Leyen, Lagarde), of wat voor andere nuttige idioot dan ook, zich niet bewust van het feit dat het tapijt onder hun voeten al is weggetrokken.’ (1)

Maar wat…

als de VN/EU/IMF-globalisten, megabanken en klimaatfascisten toch winnen, Trump verliest of wordt verwijderd, en –God verhoedde het- Hillary Clinton, Joe Biden of Elizbeth Warren volgend jaar president wordt? Dan worden de komende jaren hoogstwaarschijnlijk de allerergste uit de menselijke geschiedenis, want dan zal de Nieuwe Wereld Orde elite, in een laatste wanhopige poging aan de macht te blijven, er zo snel mogelijk een totalitaire klimaatdictatuur doorheen drukken, en uiteindelijk zo goed als zeker de Derde Wereldoorlog tegen het ‘opstandige’ Rusland (en China) gaan veroorzaken, wat Obama tot twee keer toe nèt niet lukte (2013 Syrië, 2014 Oekraïne). Voor onze toekomst gaat 2020 hoe dan ook een ongekend cruciaal jaar worden.

 

Xander

(1) Oriental Review via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

41

 1. Er staat geschreven in het boek der boeken , ik zal zegenen die u zegenen ( de schepper tegen Israël en zal ver wijderen die u haten ) kijk wat Trump met Israël doet en gedaan heeft !!
  Desondanks zal satan macht gegeven worden om de wereld te misleiden en de echte christenen
  Te vervolgen als de antichrist zal regeren wanneer dat is ? ik denk na Trump !!
  Niemand zal kunnen kopen of ver kopen zonder het teken van het beest ( een chip ) in rechter hand of voorhoofd !! God zegene u !!

 2. @Marco w
  zelfs als hij zijn belastingaangifte zou publiceren denk ik niet dat het veel nut heeft, net zoals dat Obama zijn geboorteakte geen nut heeft gehad omdat de echtheid niet geverifieerd kan worden

 3. Democraten en Republican , de 2 kanten van de zelfde munt.

  Bestuurt door de zelfde macht, de chaos is bijna kompleet en dan komt de orde.

  Het word steeds duidelijker

  De tijd is nabij

 4. Als hij werkelijk zo geweldig en briljant is dan heeft hij toch niets te verbergen?
  Simpele vraag is dan waarom hij zijn belastingaangifte niet wil publiceren zoals al zijn voorgangers gedaan hebben terwijl hij dit tijdens de verkiezingscampagne wel heeft toegezegd.
  Het feit dat hij dit categorisch weigert zegt mij genoeg en meent hij boven de wet te staan.
  Niet te vertrouwen dus!

 5. Wauw… goed artikel. Eind 2020 zullen we weten of ie president blijft. Indien herkozen is er ook geen tweederde meerderheid in de Senaat voor impeachement, indien niet herkozen hoeft ie helemaal niet meer afgezet te worden, dus de hele impeachment-procedure is gewoon een onderdeel van de verkiezingscampagne. Overigens, wat als deze keer wel een derde, onafhankelijke kandidaat de laatste verkiezingsronde haalt? Ook niet de eerste keer, zo is ooit de voorloper van de democratische partij aan het einde gekomen, en ontstond de nieuwe democratische partij. De republikeinen heten toch de “Grand Old Party”? Dan, met een onafhankelijke derde in de laatste ronde wordt het pas echt spannend. Want geef toe, Trump is een schitterende mediafiguur, entertainer tot en met.
  Wel verontrustend is de vergelijking met drie eerdere presidenten die vermoord werden.

 6. Henk, Trump vergelijken met god. Het moet niet gekker worden.

  Econoom, even goed lezen wat Henk gezegd heeft. U heeft hier vele kansen gekregen maar de maat is nu wel vol. Gelieve hier niet meer te posten op de XN forums. Mod.

 7. Ik ‘geloof’ ook, of vermoed, dat Trump op de een of andere wijze een ‘bipolair’ gedrag vertoont. Hij, als gezagsdrager van de VS, voert meerder oorlogen tegelijkertijd, die in feite het grootste deel van de wereld op hun grondvesten doet trillen. Een militaire wereld coup …. is geen optie meer, ook voor een financiële/ economische coup is de tijd verstreken. Trump leidt zijn land met de geschiedenis van zijn land, een land waarbij het imperialisme, (net zoals bij Groot Brittannië in het verleden, maar o.a. ook Nederland) inmiddels door geen enkel land meer geaccepteerd wordt.
  Geld is macht, een veelgehoorde uitspraak maar macht is geen geld. Wanneer door macht geld verkregen wordt is de economie ‘het haasje’ en daar heeft Trump, moet Trump, zou moeten weten, dat zijn land door het onderdrukken van potentiële ‘concurrenten’ uiteindelijk het averechtse heeft bereikt.
  Make America Great Again …. , oftewel maak van mijn land weer een economische grootmacht. Maar dat gaat nooit, zeg nooit nooit, lukken. Dit om de eenvoudige reden dat het Westen parasiteert op 90 % van de wereldbevolking die onder erbarmelijke omstandigheden goederen moeten produceren omdat de Westerse bevolking weer voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. De rotzooi die daar ooit gemaakt werd wordt langzamerhand kwalitatief beter ; onze Westerse ‘economie’ ligt al lang aan het infuus omdat inmiddels nagenoeg alles daar vandaan komt. De moderne slavernij heeft ‘vaste voet aan de grond gekregen’ . Deze uitgebuite landen hollen ons welzijn stukje bij beetje uit …. !
  Trump, vooralsnog dé president van de VS, is vlgs mij in ieder geval dé president die de wereld behoed voor een wereldwijde militaire confrontatie met catastrofale gevolgen. Trump, als zakenman, ziet ‘zijn’ economie als zand tussen zijn vingers wegglijden. De ene noodgreep na de andere zal de economische nood in het Westen niet of weinig helpen. Én bijna iedereen in het Westen schijnt het niets uit te maken; we graven ons eigen graf. Kijk rustig naar uw Japanse of Koreaanse TV , start uw auto uit dito landen, ga naar de goedkoopste supermarkt, mijd de middenstand, koop alles in de uitverkoop en/ of internet en koop aandelen in die bedrijven die het laatste beetje ‘bloed’ uit die landen perst ….. . Het Westen zit, als ‘wij’ niet opletten al of binnenkort in de uitverkoop. De oh zo gewenste inflatie zal, het zal blijken, een nog grotere afstand creëeren tussen de voorlopig nog die 10 % en die 90 % .

 8. We weten heel goed wat ons te wachten staat, dus Trump zal vroeg of laat buitenspel worden gezet. De NWO, de Illuminati, de ‘Elite’, hoe ze ook noemen, zijn al eeuwen bezig met hun voorbereidingen om de wereld te onderwerpen aan hun gezag. Ze hebben ongelimiteerde financiële middelen.. En Trump zou dit allemaal teniet doen…? Kan ik moeilijk geloven.

 9. Luister naar mijn woorden maar zie niet naar mijn daden. De taal van vele politici.
  Trump zegt: Luister niet naar mijn woorden maar zie naar de resultaten van mijn daden.
  Dat is wat dit artikel inhoud.
  Eindelijk eens een analyse over wat gezegd wordt en in wat het uiteindelijk resulteert.
  Geef ons nog maar analyse van deze reporter.
  Het doet de hersen van deze die het kunnen begrijpen sneller ronddraaien.

 10. De evangelische prediker Laura White vergelijkt Donald Trump met God: „Nee zeggen tegen Trump is net zoiets als nee zeggen tegen God.” Ze predikt de zogenaamde welvaartstheologie. God heeft die mensen lief die rijk zijn. Donald Trump is buitensporig rijk, dus heeft God hem lief. Zij is onlangs benoemd als beleidsadviseur in Het Witte Huis.

 11. Interessant artikel! Het zou zomaar kunnen dat Trump’s ‘bijzondere’ tweets geniale zetten zijn. Grappig is het in ieder geval wel ze te lezen. Overigens zijn bijna alle grote banken zo goed als failliet. Dat bijvoorbeeld Deutsche Bank nog overeind staat, kan alleen maar met hulp van buiten af. Dat gebeurd dus ook. De geld persen van de Fed en de ECB maken weer over uren. Dus is er wel degelijk ‘staats hulp’. Enfin, ik ben blij dat Trump aan de macht is want met die dwaze Democraten aan de macht zou het helemaal een puinhoop worden. Wel staat de volgende wereldwijde (schulden) crisis voor de deur. Mocht deze binnenkort losbarsten, dan wordt de chaos zo groot dat zelfs Trump’s Twitter gebruik geen invloed meer heeft. En dat wil wat zeggen…

 12. Verdraaid goed artikel van je Xander. Ik heb al heel lang een soort van onderbuik gevoel over Trump en jij bevestigd dit.
  Nu maar hopen dat hij het niet alleen in dit termijn red maar ook nog een volgende termijn mag regeren, desnoods samen met Putin.

 13. Een “ Prachtig” artikel.
  Ik geniet hiervan.
  Dit is wat er nu gebeurt in Amerika.
  Vele van deze onderwerpen hebben we de afgelopen jaren met onze eigen ogen zien gebeuren. Geweldig!
  En als Trump tijd van leven heeft, en herkozen wordt, Zal hij hiermee doorgaan.
  Het moeras van alle frauduleuze “ groten, en grote systemen “ der aarde ( Amerika en zijn reikwijdte/ Europa NAVO) zal hij proberen door te leggen.

  Ik vraag mezelf wel af: gaat dit lukken?
  Wordt Mr Trump herkozen?
  Zo niet ; dan wordt het een grote chaos op de wereld, een chaos van apocalyptische omvang.
  En als u christen bent dan kunt u weten dat we daar immers naar op weg zijn.
  Met of zonder Mr Trump.
  Uiteindelijk zal de hele wereld weten dat er maar één God bestaat, die alles in Zijn hand heeft , en wel de God van Abraham Izak en Jacob!
  Het gaat in het hele wereld gebeuren om Zijn Naam!
  Niet om Trump, maar hij is wel een grote katalysator.
  Ook zonder Trump zal deze chaos er komen, maar dan vanuit een andere een zeer corrupte hoek, die nu al bijna 4 jaar knarsetandend hun plannen gedwarsboomd zien.

  Daarom denk ik dat er na Mr Trump ( of dat nou 2020 of 2024 is) ons ( de hele wereld) heel veel onheil en ellende te wachten staat.
  Zoals lang geleden door de profeten en Johannes op Padmos beschreven.
  Maranatha; Jezus komt terug! Wanneer weten we niet maar de “ tekenen de tijden “ geven ons dit duidelijk aan.

 14. Trump is in ieder geval tegen bloedvergieten. Maar er zijn navolanden die daarmee doorgaan en dat heeft
  hij niet in de hand, wat de Navo wil. Misschien dat hij daarom met Erdogan in gesprek wil, zoals hij ook
  met andere leiders deed. Maar het gaat hem vooral om handel, hij is immers een zakenman. Dat in eerste
  plaats voor Amerika. Hoe dat voor de rest van de wereld gaat worden is nog afwachten.

 15. Xander heeft de CERN hier niets mee te maken, zoekt en gij zult vinden.

 16. Er zijn twee illuminatie kaarten waarop Trump staat afgebeeld met daarop de teksten:

  ” Enough is enough ” en

  ” At any time, at any place, our snipers can drop you, have a nice day ”

  Misschien een aanslag op Trump ?

 17. Er is een Illuminatie kaart waarop Trump staat afgebeeld, met de tekst :

  ” Enough is enough ”

  Komt er misschien een aanslag op Trump ?

 18. @ Cefas: 8:36 pm, op 17/7. Inderdaad, de “grote verdrukking”, lijkt aanstaande. Maar in Christus zijn we meer dan overwinnaars, beste Cefas. Vertrouw op de Here, enkel op HEM.

 19. Ik geef hem krediet. Hij is immers nog steeds geen oorlog begonnen. Dat hij absoluut niet dom is staat buiten kijf.

 20. Prachtig artikel van jou, Xander!
  Ik wens van harte dat het Trump lukt dit voor elkaar te krijgen.
  Echter…..als ik de Bijbel lees komt er een nare tijd aan die “de grote verdrukking” wordt genoemd.
  7 jaren van ellende, zo erg als nog nooit is gebeurd op deze wereld.
  Daarna de komst van de Messias.
  Dus ik vrees dat het de beste man (Trump) niet lukt dit voor elkaar te krijgen.
  Ik zou bijna zeggen “helaas”.
  Maar uiteindelijk weet de Eeuwige wat het beste voor de wereld is!
  Vertrouw op Hem!

 21. De Pizzagate was onder Obama maar onder Obama gebeurde er niets, het werd zoveel mogelijk onder de pet gehouden. Trump heeft het weer wakker geschud en Epstein naar de Zuidpool getransporteerd. Het dondert nu nog goed in de USA

 22. Gelukkig gaan steeds meer mensen wakker worden. Het Qanon fenomeen is niet meer te stoppen. Er is dus hoop op een betere wereld. Globalisten als een Rutte, Merkel en Macron zouden vervolgd en veroordeeld moeten worden. Het sou zo maar kunnen, dankzij Trump en zijn patriots.

 23. Ps
  Denk je eens in wat voor gezeur een Hillary Clinton regering had gegeven met wat die uitgespookt heeft, wie ook zou winnen de uitkomst moest het zelfde blijven, verzuiling en achterdocht en dat bleven we nu in real time

  Hillary was misschien nog een makkelijker slachtoffer voor een afzetten van een president, met haar daden
  Dus gaat er om niet wie, maar wat er bereikt moet worden, tis net of trump optreden een improviseer actie is, omdat Hillary het niet geworden is
  en dat hij het er dik opleggen moet, om weerzin te wekken

 24. Ik weet het niet hoor,
  Zo rebels op die leeftijd, te gemaakt
  Ik denk dat hij eerder een stemming maker is Voor het NWO
  Als je zo oud bent moet je toch weten dat je met een botte bijl geen hout hakt
  Zijn optreden als president dient een hoger doel, en heeft tot nu toe alleen maar verzuiling en een verwijdering van elkaar gebracht in Amerika en de wereld
  Maar hij is te oud als een messias 😁

 25. Eigenlijk is het niet zo vreemd dat Trump een miljarden zaken imperium heeft weten op te bouwen, President van de Verenigde Staten wist te worden tegen alle verwachtingen in, de werkeloosheid in de VS op het laagste niveau sinds decennia wist te brengen, zelfs onder de Afro Americans, dit is een prestatie op zichzelf te noemen, dit alles met een IQ van 157, dus hij is absoluut niet gek en Deep State schrikt zich helemaal gek om de prestaties van hem.

 26. Zo briljant vind ik Trump nou ook weer niet. Sterker nog, ik krijg in toenemende mate de indruk dat Trump slechts iets minder rampzalig is dan Obama.
  Iets heel anders:

  https://www.youtube.com/watch?v=uMqSRZofzpE
  De inmenging is er wel degelijk. Alleen vanuit de hoek waar het al decennia plaats vindt.
  Wat dat betreft lopen de Russen lichtjaren achter in mogelijkheden, maar worden ze wel verantwoordelijk gehouden voor heel veel meer dan ze werkelijk mispeuteren.

 27. Ik heb altijd gezegd: een idioot wordt geen president van Amerika, die kerel moet geniaal zijn dat hij met zo’n karikatuur zo ver geraakt. Nu ik dit lees ben ik helemaal overtuigd: hij gaat met zijn vingers in zijn neus die tweede termijn beginnen én afmaken en iedereen zal er beter van worden.

 28. Xander , dit is het allerbeste artikel van je ooit .Ik volg je sinds 2003 .Het is zo juist wat je hier schrijft . Vl. Putin ( Tsaar & Romanov descendent ) stond inderdaad lange jaren alleen op het wereldtoneel. op 8/8/8 was hij de man die WWIII wist te verijdelen in South Ossetie! D. Trump volgde en vervoegde Vl.Putin .
  De eerste is een onbevattelijke Uranus man , de 2de een onfeilbaar Schaker .
  Proficiat met dit artikel !
  Grt uit Belgie

 29. En de paus roept in 2020 alle wereldleiders bij elkaar. Startschot van het begin van het einde? Grote Verdrukking in wording met de valse profeet en de antichrist als komende wereldleiders voor 7 jaar. Maar die 2 hebben niet het laatste woord, dat is de Messias, de Zoon van JHWH, de God van Israel.

 30. Wat hij t.a.v. glyphosaat doet is minder fantastisch: hij verkortte de afstand tussen ‘glyphosaat- en niet-glyphosaat-terreinen.
  Verder: na zich eerst uitgesproken te hebben tegen vaccins, maakte hij een enorme draai; nu ineens voor.
  En hij laat Julian Assange, die hij eerder prees, een langzame marteldood sterven.

 31. Trump is een lomperik en ter gelijkertijd een zegen voor de wereld. Alleen hebben ze dat hier in de Eu nog steeds niet in de gaten .

Comments are closed.