WEF haalt artikel offline over ‘mind control’ bevolking met geluidsgolven

Dit LRAD sound weapon werd in de VS reeds bij enkele demonstraties ingezet.

—————————————————————————————————————————————–

Oxford professor: ‘Deze keer wordt de controle over mensen letterlijk

—————————————————————————————————————————————–

Het World Economic Forum heeft in alle stilte een artikel van zijn website gehaald over het inzetten van geluidsgolven om de ‘minds’ (gedachten en gedrag) van de bevolking te controleren. Nadat het artikel ‘Mind Control using Sound Waves?’ uit 2018 recent onder de aandacht kwam, werd het plotseling gearchiveerd, net als recentelijk met het infame ‘you’ll own nothing…’ artikel werd gedaan. De grote vraag is: waarom? Zijn ze inderdaad van plan om deze tech op grote schaal in te zetten, of maken ze er inmiddels al gebruik van?

In het geschrapte artikel ‘Mind control using sound waves? We ask a scientist how it works’ staat dat ‘non-invasieve neuromodulatie – het veranderen van de hersenactiviteit zonder gebruik te maken van chirurgie – een nieuw tijdperk in de gezondheidszorg lijkt in te gaan luiden. Doorbraken zouden betere behandeling van Parkinson en Alzheimer kunnen omvatten, pijn bij migraine kunnen verminderen, of zelfs cognitieve stoornissen kunnen terugdraaien die zijn veroorzaakt door hersenletsel.’

‘Maar wat gebeurt er als deze techniek om onze hersengolven te veranderen aan regulering ontsnapt en in de verkeerde handen valt? Stel dat een dictatoriaal regime toegang krijgt tot de methoden om de gedachten en gedragingen van zijn burgers te veranderen.’

En stel nu dat dit ‘dictatoriale regime’ een verkapte overkoepelende autoriteit is die naar eigen zeggen met groot succes is geïnfiltreerd in bijna alle overheden en regeringen – oftewel het WEF zelf?

‘Het werkt absoluut’

Volgens Antoine Jerusalem, professor technische wetenschappen aan de Oxford Universiteit, worden met non-invasieve neuromodulatie ultrasound golven op een gedeelte van het brein gefocust, zodat ze allemaal op een klein plekje samenkomen. Met de juiste parameters zou hiermee de activiteit van de neuronen in de hersenen kunnen worden veranderd.

Als je van oncontroleerbaar geworden neuronen af wilt, zoals bij epilepsie, dan zou je de energie kunnen verhogen om deze neuronen feitelijk te doden. Maar als je specifieke neuronale activiteit wilt stimuleren of blokkeren, dan moeten de ultrageluidsgolven nauwgezet worden gefinetuned.

Er is dus een verschil tussen ultrasound stimulatie waarmee weefsels worden verwijderd, en ultrasound neurostimulatie die bedoeld is om neuronale activiteit te controleren zonder het weefsel te beschadigen. ‘Het werkt absoluut, maar we begrijpen het nog steeds niet,’ legde professor Jerusalem uit.

De eerste aandoeningen waar wetenschappers naar kijken zijn Alzheimer, Parkinson en traumatische hersenbeschadigingen. Maar ook het ruggenmerg en het perifere zenuwstelsel (de verbindingen tussen het centrale zenuwstelsel en de organen) zouden ermee kunnen worden behandeld. Jerusalem: ‘Omdat het brein de facto het besluitvormingscentrum van zoveel processen is, kan het in mijn optiek op ieder daarvan worden gericht.’

‘We weten nog niet of we neuronen controleren of beschadigen’

Bij het proberen te ‘controleren’ van neuronale activiteit door minutieuze vibraties in het brein te sturen is het belangrijk dat de focus van het ultrageluid, de frequentie en de amplitude op de juiste wijze worden afgestemd, omdat anders het brein beschadigd kan raken. Dat was nu juist het heikele punt, althans, vier jaar geleden: hoe moet dit allemaal worden afgestemd. Dat proces is enigszins te vergelijken met het draaien aan de knop van een (oude) radio, totdat het gewenste station wordt gevonden.

Eén van de vele moeilijkheden is dat wetenschappers zeker moeten weten dat ze met deze geluidsgolven inderdaad neuronen controleren, en niet beschadigen. ‘De waarheid is dat we nog steeds niet weten hoe het proces werkt. En als je niet weet hoe het werkt, dan weet je niet wanneer het ’teveel’ is.’

Overigens wordt er in de GGZ al ettelijke jaren met succes een methode toegepast bij patiënten waarvan men eveneens nog steeds niet precies weet hoe het in de hersenen werkt, maar wel dàt het werkt: EMDR. Traumatische ervaringen krijgen met EMDR (waar diverse vormen van bestaan) een andere ‘lading’, waardoor de vaak ontwrichtende impact op het denken en dagelijkse leven een stuk minder zwaar wordt, of zelfs geheel verdwijnt.

‘Het kan je genezen, verslaafd maken, of doden’

Vanuit biologisch oogpunt is ultrasound neurostimulatie te vergelijken met medicatie. Het kan je genezen, je kunt er verslaafd aan raken, en je kunt eraan sterven. Het gaat erom dat je binnen bepaalde grenzen en regels blijft. ‘Ethisch gezien is de wereld zo snel aan het veranderen, dat het lastig is in te schatten wat morgen acceptabel is wat vandaag nog niet het geval is.’

‘Ik ben er ook van overtuigd dat de menselijke natuur zo werkt dat als iets gedaan kan worden, het ook gedaan zal worden. De vraag is door wie. Ik zou liever hebben dat een eerlijke samenleving hier het voortouw in neemt, in plaats van een schurkenstaat zonder respect voor menselijk of dierlijk leven. Als wij over 10 jaar voorop willen lopen, dan moeten we vandaag beginnen met onderzoek te verrichten,’ vervolgde de professor.

‘De dag komt dat wetenschapper iemands gedachten kan controleren’

Op de vraag hoe dystopisch het zou kunnen worden, antwoordde hij dat ‘ik een dag kan zien aanbreken waarop een wetenschapper in staat zal zijn te controleren wat iemand in zijn gedachten ziet door het zenden van de juiste golven naar de juiste plek in diens brein.’ Hij verwacht dat er flink wat weerstand tegen deze tech zal komen, mede ‘omdat het niet zonder risico op misbruik is. Het zou een revolutionaire geneesmethode voor zieken kunnen zijn, of een perfect middel voor gewetenlozen om de zwakkeren te controleren. Alleen zal deze keer de controle letterlijk zijn.’

Het is de taak van wetenschappers om zaken te ontdekken die van nut zijn voor de mensheid, zo betoogt hij. Als iets wordt uitgevonden waarmee je iemand kunt genezen, dan kun je er vrijwel zeker ook het tegenovergestelde mee bewerkstelligen. Regelgeving dient in zijn ogen te voorkomen dat dit laatste gaat gebeuren.

Helaas laat de praktijk vrijwel altijd zien dat dit soort methodes altijd en vaak eerst door het militair-industriële complex worden gebruikt, verder ontwikkeld en ook ingezet.

EM ‘crowd control’ wapens

De Amerikaanse, Europese, Russische en Chinese strijdkrachten ontwikkelen bijvoorbeeld al jaren elektromagnetische- en sound wapens (zoals het LRAD Sound Canon) waarmee –soms op grote afstand- mensen kunnen worden bestookt. Die krijgen dan het gevoel alsof hun huid in brand staat, en/of krijgen een oorverdovende, zeer pijnlijke toon in hun hoofd geprojecteerd.

Deze wapens zouden al jaren worden ingezet bij ‘crowd control’ maatregelen om grote demonstraties e.d.. uit elkaar te jagen, zoals bij enkele BLM demonstraties in de VS werd gedaan. Bij ‘Gele Hesjes’ protesten in Frankrijk zouden eveneens speciale voertuigen zijn ingezet die met deze tech zouden zijn uitgerust.

Politici voeren enkel nog bevelen WEF en WHO uit

Op nogal naïeve wijze pleitte professor Jerusalem ervoor dat politici een communicatieplatform oprichten om langetermijnvisies te geven op ieder mogelijk terrein van onderzoek. Inderdaad, u ligt nu waarschijnlijk onder uw stoel van het lachen, want als de corona p(l)andemie ons één ding heeft geleerd is dat politici zich helemaal niets gelegen laten aan de mening noch het welzijn van het volk, maar enkel de feitelijke bevelen van het WEF en de door Bill Gates en de farmaceutische (vaccin)industrie gecontroleerde WHO uitvoeren, ongeacht wat hier de gevolgen van zijn.

Uit tal van Kamervragen van de weinige overgebleven kritische parlementariërs is keer op keer gebleken dat zelfs de wil ontbreekt om aanvullende kennis te vergaren, of ook maar enige kritische wetenschappers en experts te horen. Dus een ‘communicatieplatform’ kan er heel misschien pas komen zodra er weer meer parlementariërs en politici komen die a) beseffen dat zij in eerste instantie voor het volk werken en niet voor zichzelf, en b) leren wat communiceren eigenlijk inhoudt.


Xander


(1) en-Volve